Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 6

 • 17. června 2014: Nastroje-pro-Vaše-akce/Zkušenosti-návody-řešení: Jak vyzrát na nechtěné a vynucované rfid mikročipy v platebních prostředcích: Stále více občanů našeho globálně propojeného světa si uvědomuje každým rokem sílící rizika, která přináší moderní technologické platební prostředky (NFC, RFID atd.) - obzvláště různé typy karet. A jestliže část finančních institucí (naštěstí ty opravdu pro-klientsky orientované nikoliv) již dokonce odmítá vydávat platební/kreditní aj. karty bez RFID mikročipů: tlačí tak své zákazníky proti jejich vůli k akceptaci vysoce nebezpečné metody peněžní směny. Zatímco v případě karet vybavených jen magnetickým páskemklasickým dotykovým čipem má uživatel takového platebního prostředku přeci jen jistou možnost ohlídat si případné formy zneužití přímo v bankomatu nebo u obchodníka, tak pokud jde o tzv. dálkový skimming uskutečňovaný skrze karetní RFID mikročip: poškozený držitel karty o něčem takovém zpravidla vůbec ani neví. Informaci o ukradených penězích z karty a spáchaném zločinu zjistí většinou až ze svého transakčního výpisu. Nelze se tedy divit, že lidé hledají způsoby: jak tato rizika odbourat i proti vůli těch, kdo si vynucují používání takových karet a ještě za to chtějí platit poplatky včetně předraženého pojištění. - Někteří z občanů své zkušenosti z boje proti omezování opt-outu při používání mikročipů v kartách natočili na video a zveřejnili skrze Youtube. - Jednou z metod obrany vůči nechtěným mikročipům představuje např. fyzické odstranění RFID čipu z karty, která bude po té (bez záruky) dále funkční díky svému magnetickému proužku. Bezdotykové platby samozřejmě na takto upravené kartě již fungovat nebudou. Dalším řešením je likvidace RFID mikročipu formou elektrického výboje. Mnoho občanů třeba též nakupuje odstíněné bezpečnostní peněženky, které zabraňují průniku rádiového signálu z čtečky dat útočníka a nebo prostě volí to nejlevnější a nejméně nápadné řešení: umísťují své peněženky s RFID kartami do sáčků/krabiček aj. s několika vrstvami hliníkové fólie (alobal), mědi (staré tabatěrky) apod.

Zdroje: http://youtu.be/CPKkq5B3JZ8; http://youtu.be/kv72936OWck; http://youtu.be/kJLlfIEBw_M; http://youtu.be/GjOduug-SC8; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rfid-banking-cards-risks-usa-today-wxia-tv-nbc-atlanta-may-2014.jpg; http://www.ariga.cz/cryptoalloy_platebni_karty_v_bezpeci; http://www.youtube.com/watch?v=e52WfJgXuXE; http://www.youtube.com/watch?v=13JdZB_Czmw

Ing. Marián Fillo: „jsem slyšel i takovou konspirační teorii, že to byl test, že kolik procent lidí si nechá líbit libovolné idiotské nařízení vlády, ano, a nebo doporučení vlády.

Norbert Lichtner: „Ale tak to se dělá vždycky. To je pořád dokola. Tam máš očkování těch psů. Víš a zvířat. Ano. To máš to stejné.

Ing. Marián Fillo: „Já jenom ... no ale tedy čipování.

Norbert Lichtner: „Čipování, ne očkování. Čipování. Ne, no tak to máš to stejné. No někteří se (z toho vynucování čipování, pozn. autora) až tak, až tak pokakali; nebo já to vidím takhle: Když ty si chceš dát psa naočkovat, tedy očipovat, tak prosím, je to Tvoje rozhodnutí, ale zase nutit, ano, nutit lidi a strašit je něčím, co není pravda (např. že čipování vyžaduje Evropská unie nebo likvidačními pokutami, pozn. autora), je podle mne svinstvo. Ano. Protože to nebyla pravda, ale všechna média samozřejmě ty lidi zastrašovala (musíte čipovat, pozn. autora). Pokuty budou, pokuty. Já jsem viděl na vesnických těchto, co mají, tyhle nástěnky: tamhle bude taková pokuta a já nevím co, ano. Bylo to obyčejné svinstvo: nic víc. Jen, abyste si vydělali pár prostě, pár eur. Ano.

Ing. Marián Fillo: „A ještě zajímavé bylo, že před tím, než to začalo platit (povinné čipování, pozn. autora), tak ten čip byl podstatně levnější, než potom, po začátku platnosti. To bylo taky jako ...

Norbert Lichtner: „No jasně. Ano. /.../ Ale prostě, prostě bylo to svinstvo, ano a bohužel mnoho lidí se nechalo takovým způsobem zastrašit. Ale zase já nemám: Když si někdo chce očipovat psa, tak nechť si poslouží, vždyť jako ... Jen tady jde o to, že mnozí (občané, pozn, autora) to udělali právě na základě zastrašování a díky dezinformaci. Ano. Kvůli ničemu jinému.

Zdroj: http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%2012.06.2014%20filo.mp3 (Stopáž: 02:29:39 až 02:31:11)

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 14. června 2014: Dokumenty ke stažení: VÝKLADOVÝ KOMENTÁŘ K OFICIÁLNÍM DOKUMENTŮM: Ostravští radní se konečně odhodlali po diskusi se všemi městskými obvody, komisemi a výbory k činu. Ještě před podzimními volbami do místních samospráv splní s velkým zpožděním svůj veřejný příslib daný občanům v předcházejících měsících a předloží Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy k hlasování dne 25. června 2014 návrhy dvou podzákonných předpisů, které:

I/ zrušují vyhlášky č. 9/2012č. 5/2013 o tzv. povinném čipování pejsků v Ostravě

II/ stanovují formou vyhlášky novou výši poplatků za psy a finančně zvýhodňují ty chovatele, kteří dají své čtyřnohé domácí mazlíčky DOBROVOLNĚ očipovat

Ze zveřejněných podkladových dokumentů, důvodových zpráv a dalších materiálů k výše uvedeným návrhům (viz zdroje níže) mj. vyplývá:

1/ Komise právní spadající pod Radu města Ostravy nijak nevysvětlila ani dodnes (14. 6. 2014) nereagovala (ač to její Vážený pan předseda přislíbil) na předloženou právní analýzu nelegálního vynucování čipování. Komise posléze prostřednictvím svého oficiálního zápisu pouze krátce konstatovala, že všechny návrhy na zrušení povinného čipování a úpravu poplatků za držbu psů včetně dobrovolného očipování JSOU Z PRÁVNÍHO HLEDISKA V POŘÁDKU. Také další legislativní aj. informace/podněty předložené místním politikům opakovaně písemněústně panem Petrem Hadaščokem st., Společenstvím webu Necipujtenas.CZ a dalšími občany byly zcela ignorovány bez jediného slůvka odborného komentáře, neřkuli vysvětlení či omluvy. - Takové pohrdání obyvateli Ostravy, kteří pracují již od prosince 2012 na vyřešení čipovacího problému a neustále se chtějí aktivně/vstřícně podílet skrze komunikaci se svými zastupiteli/patřičnými odborníky na korektní správě města: je opravdu neskutečně arogantní, také naprosto nedůstojné jakéhokoliv člověka v jakékoliv veřejné funkci - natož pak Vážených příslušníků ctěné právní obce!

2/ Důvodové zprávy poukazují na velmi zajímavá fakta:

a/ Osmnáct blíže nespecifikovaných městských obvodů se zrušením povinného čipování nesouhlasilo a ani nechtělo svým občanům pomoci z hlediska motivace k dobrovolnému čipování; pět městských obvodů se k těmto otázkám dokonce vůbec v termínu odmítlo vyjádřit; občané tak dodnes přesně nevědí, které obvody/starostové/ jaké názory vlastně oficiálně zastávají.

b/ Městská policie Ostrava měla ke zrušení povinného čipování připomínky; občané ovšem nevědí jaké, aby mohli na tyto teze adekvátně/odborně reagovat.

c/ Komise životního prostředí spadající pod Radu města Ostravy se zrušením povinného čipování nesouhlasila; občané nevědí proč; podle Váženého pana předsedy Komise: čipování bylo zavedeno především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva (SIC!). Ze zápisu také nevyplývá, že by vůbec v Komisi proběhla kolem čipování nějaká podrobná diskuse a probíraly se zde nové informace předložené zastupitelům opakovaně písemněústně panem Petrem Hadaščokem st., Společenstvím webu Necipujtenas.CZ a dalšími občany. Opět ´ticho po pěšině´ jako v případě výše zmiňované Právní komise.

d/ Radní Ostravy nedoporučili ke schválení osvobození občanů od vynucování nelegálního čipování a s tím souvisejícího zrušení zbytečných občanských finančních nákladů včetně nesmyslných pokut, kontrol tzv. čipovacích komand apod.

e/ Rada dále oficiálně přiznala, že výše výběru poplatků ze psů dosahuje každoročně pouze cca 10.000.000,-Kč (v minulosti ale také 12 miliónů korun), když samotné Statutární město Ostrava disponuje rozpočtem zhruba 10 MILIARD KORUN ROČNĚ. Tedy poplatek za držbu domácích mazlíčků tvoří pouze neskutečných 0,1 až 0,12% z celkového ostravského rozpočtu (SIC!). (Jedno z nejbohatších měst v ČR přitom prý bez poplatků ze psů ´nepřežije´ a tak zde budou politici lidi zřejmě ždímat z posledního haléře dál.) Přitom problémy v soužití se zvířaty a stále více těžkým životem vystresovanými občany Ostravy se rok od roku zvyšují a žádné čipování je také nikde na světě nevyřešilo. Po zavedení vynucování implantací mikročipů formou ostravského legislativního násilí: počet registrovaných chovatelů psů radikálně klesl až o několik tisíc a tím také výběr z tohoto ´psího´ poplatku.

f/ Ostravští radní konstatovali, že se jim doposud nepodařilo (od října 2012, kdy byla schválena vyhláška č. 9/2012) vynutit čipování v případě tisíců svobodomyslných chovatelů domácích mazlíčků a jejich rodin, které se tak postavily mírovými/inteligentními prostředky na odpor vůči čipové totalitě; podle členů Rady jde o 35% ze všech původně registrovaných chovatelů pejsků na území města. (Procentuální vyjádření bude však jistě vyšší, neboť Rada často mylně sčítá dohromady tetovaná + čipovaná zvířata.)

g/ Magistrát údajně dále poskytuje stokorunový příspěvek na čipování ve výši 100,- Kč i v roce 2014 (praktické zkušenosti občanů však hovoří o opaku).

h/ Ostravští radní ovšem nakonec odmítli přijmout k výše uvedenému bodu římská II jakékoliv oficiální doporučení a celou situaci s vymáháním naprosto zbytečných a nic neřešících poplatků za psy tak zcela ignorovali.

Poznámka: Výše popsaný tristní stav je již naprosto neudržitelný. Na celorepublikové úrovni vystupuje nejhlasitěji/konzistentně/korektně proti legislativnímu násilí a vůči neakceptovatelnému vynucování povinného čipování domácích zvířat již 2 roky Strana svobodných občanů (Svobodní), která také usiluje roku 2014 o získání mnoha mandátů v obecních zastupitelstvech, aby mohla pomáhat občany chránit před nesmysly a nadbytečnými poplatky/daněmi, které současní krutí politici neustále dennodenně nakládají na bedra těžce zkoušeného lidu. - Předseda Svobodných pan Petr Mach byl zvolen v květnu roku 2014 poslancem Evropského parlamentu mj. hlasy odpůrců vynucování čipování.

Dne 25. června 2014 bude Společenství webu Necipujtenas.CZ podrobně sledovat přímo z jednacího sálu celou situaci při hlasování ostravských zastupitelů o ukončení vynucování nelegálního čipování a posléze vydá ke každému zastupiteli jmenovité (ne)doporučení pro účel blížících se komunálních voleb: zda je daná osobnost ještě vůbec pro občany volitelná nebo nikoliv.

Oficiální dokumenty Statutárního města Ostravy s komentářem ke stažení v PDF:

Cesta k dobrovolnému přijetí mikročipů vede skrze medicínu: Léčba mentálních poruch a např. depresí pomocí implantovaných mikročipů v mozku člověka - http://www.dailymail.co.uk/news/article-2641518/Could-depression-cured-microchip-BRAIN-Defense-agency-researches-using-skull-implants-treat-PTSD.html

RFID mikročipy v platebních kartách, různých průkazech totožnosti a problémy se zabezpečením ochrany soukromí/zneužití dat. Doporučení, jak chránit svá data - http://www.mercedsunstar.com/2014/05/18/3652498/microchips-in-our-passports-and.html; http://www.northjersey.com/news/business/how-safe-are-chips-in-cards-passports-1.1031304?page=all; http://www.govtech.com/budget-finance/Are-the-Microchips-in-Our-Passports-and-Credit-Cards-Safe.html

Využití RFID mikročipů pro sledování pohybu tiskovin a zajištění efektivnějšího provozu knihovny - http://www.marketwatch.com/story/mapua-institute-of-technology-streamlines-library-processes-with-automated-uhf-rfid-solution-2014-06-09

Vládní finanční podpora čipování adresovaná vlastníkům koní a tím také pro distributory mikročipů - http://www.farodevigo.es/comarcas/2014/06/11/medio-rural-sufraga-70-coste/1039827.html

Čipování prádla - http://ceskokrumlovsky.denik.cz/podnikani/pradlo-nejen-vyperou-ale-take-pronajmou-20140611-opay.html

Pasy pro očipované čtyřnohé domácí mazlíčky, kteří cestují se svými pány do zahraničí, budou vybaveny novou fólií proti manipulací a mechanickému přepisování dat. V důsledku toho chovatelům zdraží jejich cestovní průkazy. - http://www.denik.cz/z_domova/zvireci-pasy-podrazi-cena-bude-zhruba-o-35-korun-vyssi-20140610.html

Američtí vědci rozlouskli systém indického elektronického hlasování. Díky mikročipu a bezdrátové technologii umístěné v blízkosti každého volebního zařízení lze pomocí SMS zpráv zfalšovat jakýkoliv výsledek. Indický systém byl přitom dlouhé roky považován za ten vůbec nejbezpečnější na světě - http://www.bbc.co.uk/news/10123478; http://youtu.be/7-UohDbeWH8; http://timesofindia.indiatimes.com/india/Tamper-proof-Scientists-show-EVMs-can-be-hacked/articleshow/5956051.cms

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 12. června 2014: Australská společnost zaměřená na globální vyhledávání ztracených domácích mazlíčků „Lost Pet Finders“ se sídlem ve městě Singleton vydala devátého června 2014 oficiální tiskové prohlášení, ve kterém ústy svého šéfa - pana Tonyho Rydera - důrazně varovala všechny chovatele obzvláště psů, koček, že čipování nepředstavuje zase až tak úspěšný/bezchybný systém pro navrácení ztracených zvířat, jak si mnozí občané naivně mysleli pod vlivem různých jednostranných marketingových sdělení a tlaku čipovací lobby. Ryder, jenž jinak čipování podporuje, hlavně otevřeně upozornil na praktické zkušenosti z celého světa a značné množství příběhů zklamaných chovatelů, kteří bláhově věřili: implantace mikročipů je již navždy zbaví strachu ze ztráty jejich zvířete. Není to pravda. Při zmizení čtyřnohého příslušníka své rodiny chovatelé bohužel často ztrácejí spoustu důležitého času právě díky mistrně vybudovanému falešnému PR pocitu o neprůstřelném zabezpečení prostřednictvím implantací mikročipů. Tony Ryder: „Mikročipy někdy nefungují, nevydrží věčně a někdy není provedeno správně skenování čipu.“ Lidé si vůbec neuvědomují, že přetížené útulky i jejich mnohdy prací zavalený personál včetně veterinářů nemají ze zákona povinnost kontrolovat např. nalezené „pejsky zda mají mikročip“, takže se nepodaří získat informace o držiteli ztraceného živočicha. Podobné je to v případě těch občanů, kterým se nalezené zvířátko zkrátka líbí a už si ho nechají, nikam nic nenahlásí a nebo zcela ignorují, že nějaké čipování existuje. Mikročipy tedy vůbec „nepředstavují garanci navrácení zvířete“. Webové stránky „Lost Pet Finders“ tento jasný fakt dokumentují na řadě popsaných případů.

Zdroj: http://prwire.com.au/pr/44243/don-t-rely-on-a-microchip-to-return-your-missing-pet; http://lostpetfinders.com.au/blog; http://www.linkedin.com/company/lost-pet-finders-pty-ltd; https://www.facebook.com/LostPetFinders/info

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. června 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje postupně v sekci DOKUMENTY další upoutávky na výsledky rozsáhlého výzkumu vědeckého týmu australské university z města Wollongong („University of Wollongong“) cca 80 km jižně od Sydney s tématikou čipování lidí/zvířat/věcí a dopadů tohoto nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské společnosti. Tentokráte doporučujeme k prostudování text kolektivu autorů soustředěných kolem pana profesora M.G. Michaela („Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“ - „Fakulta informatiky“ - „Faculty of Informatics“) z roku 2008 s názvem „A research note on ethics in the emerging age of Überveillance“. Publikace obzvláště varuje před nedozírnými následky vynucování monitorování občanů, jejich majetku a před samotným povinným čipováním vyžadovaným státem nebo soukromým sektorem mimo přijatelný společensko-etický rámec naší západní civilizace. - (Michael, M. G., Fusco, S. Jean. & Michael, K. (2008). A research note on ethics in the emerging age of überveillance. Computer Communications, 31 (6), 1192-1199.)

Dokument ke stažení v PDF:

 • 9. června 2014: Média: Deník SME: "Americká armáda vloží do hláv čipy, budú strážiť emócie" - http://tech.sme.sk/c/7230305/americka-armada-vlozi-do-hlav-cipy-budu-strazit-emocie.html
 • 8. června 2014: Dokumenty ke stažení: Zápis z 32. zasedání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 21. května 2014 mj. s tématikou nelegálního povinného čipování již označených domácích zvířat a řešení této otázky od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku včetně ochrany základních práv/svobod občanů a dále s ohledem na poznání prostředí, kde se rodí ideje směřující k legislativnímu násilí a vynucování implantací mikročipů - viz kauza ´proslavené ostravské podnikatelsko-politické mafie´ kolem pana podnikatele M.D. Hlavní dotčené body jednání: Úvod, bod č. 1 s názvem „Informace o činnosti orgánů města“, bod č. 2 „Dotazy, připomínky a podněty na ředitele ...“, bod č. 65 „Návrh na odvolání člena představenstva Dopravního podniku Ostrava a.s.“ a především bod č. 13 s názvem „Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů“.

POZNÁMKA: Originální verze dokumentu (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (začerněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména části občanů vystupujících nebo zmiňovaných v diskusi tak, aby nedošlo k poškození jejich dobrého jména/pověsti. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě některá jména nezačerňuje: Má souhlas Petra Hadaščoka st. se zveřejňováním jeho jména dle kontextu námi publikovaných materiálů. Oficiální dokument města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Doporučujeme proto raději před čtením originálního materiálu vždy nejprve prostudovat tiskové prohlášení společenství webu Necipujtenas.CZ ZDE, které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky pana Hadaščoka st., pana primátora Ostravy Ing. Petra Kajnara, jeho náměstků a dalších osob, kontext a právní komentáře dle pořízených audio-nahrávek.

Samotní ostravští zastupitelé by také udělali potřebný a vstřícný krok, kdyby z hlediska oprávněných zájmů široké veřejnosti na transparentnosti a nezkreslenosti výsledků svého jednání povolili online přenosy ze svého zasedání nebo alespoň zveřejňovali doslovné stenozáznamy.

Ostrava je třetí největší město v ČR s mnohamiliardovým rozpočtem. Vedení Ostravy zasahuje do životů miliónů lidí i jejich zvířat a proto by měl mít takový krok jednu z nejvyšších priorit.

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument: Anti-čipovací zákon č. SB 523 z parlamentu amerického státu Missouri ke stažení v PDF:

Zdroje: http://www.cr80news.com/2014/05/28/missouri-lawmakers-say-no-to-rfid-badges; http://www.sfgate.com/news/article/Missouri-lawmakers-back-electronic-privacy-efforts-5502543.php; http://www.senate.mo.gov/14info/pdf-jrnl/DAY36.pdf#page=5; http://www.house.mo.gov/billtracking/bills141/jrnpdf/jrn058.pdf#page=13; http://www.moga.mo.gov/; http://www.senate.mo.gov/14info/BTS_Web/BillText.aspx?SessionType=R&BillID=27723543; http://www.senate.mo.gov/14info/pdf-bill/tat/SB523.pdf; http://legiscan.com/MO/text/SB523/2014

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 4. června 2014: Média: Jedenadvacátého května 2014 odvysílala americká mediální síť „The Genesis Communications Network“ (GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) pořad doktorky Katherine Albrechtové s tématikou rizik technologie RFID v rámci rozšiřování tzv. chytrých identifikačních karet, pasů/občanek a především řidičských průkazů. Albrechtová své posluchače upozornila na nedávnou iniciativu zákonodárců z amerického státu Ohio, která se pokusila zavést testování tzv. ´vylepšených licencí´ pro řízení motorových vozidel. Pokud Ohio schválí „chytré/špionážní řidičské průkazy“, stane se prvním americkým státem, který nemá přímé silniční spojení s Kanadou nebo Mexikem a přesto umožní svým občanům - zatím - dobrovolné používání systému RFID řidičáků čitelných až na vzdálenost cca 9,1 metrů. (Poznámka: Spojené státy americké nevyžadují ve většině případů z federální úrovně povinné identifikační průkazy pro své občany necestující za hranice členského státu unie, kteří ani nevstupují na federální pozemky/budovy/vozidla/letadla apod. Nicméně již roku 2005 schválil parlament USA zákon s názvem „The REAL ID Act“. Ten počítá s postupným zaváděním programu federálních standardizovaných řidičských/občanských průkazů. Teprve v lednu 2014 - po mnoha odkladech a protestech zástupců lidu napříč Amerikou - začala být realizována jeho první fáze. Ovšem stejně si řada států vymohla výjimku a pokud budou jejich poslanci/senátoři dále důsledně trvat na dodržování ústavních principů, tak také prosadí pro svůj lid trvalý Opt-out z povinného používání RFID obzvláště s ohledem na zájmy svých věřících obyvatel a důležitou část vlivného-konzervativního a tradičně svobodomyslného voličského elektorátu. Takové osvobození občanů vyplývající z hlubokých etických/morálních/náboženských principů /výhrada svědomí/ apod. představuje rozumný příklad hodný následování pro Českou republiku a vůbec celou Evropskou unii.) Doktorka Albrechtová posléze varovala s odkazem na výše zmíněný The REAL ID Act“, že implementace zákona bude nakonec znamenat vynucení používání identifikačních průkazů s bezdrátovými technologiemi a jedinečným osobním číslem pro všechny lidi nacházející se na území USA. Dojde k „ospravedlnění dálkového sledování RFID mikročipů v každém řidičském průkazu“ a tím také k nikdy nekončícímu šmírování aktivních lidských bytostí i bez jejich souhlasu a bez soudního příkazu. Od jistého momentu se stane v budoucnosti akceptace neustálého 24/7 monitoringu každého občana státem všeobecně dodržovaným pravidlem. Pokud se podaří tzv. čipovací lobby získat na svou stranu souhlas velké většiny států USA s výše uvedeným RFID (dočasně) dobrovolným programem pro identifikaci řidičů/občanů, tak ty „státy, které s něčím takovým nesouhlasí, budou přinuceny se tomu podřídit“ a posléze i „občané, kteří s tím nesouhlasí: to budou muset akceptovat“. Proč jde o špatný trend? „Jelikož RFID“ mikročipy mohou být detekovány a přečteny „skrz Vaši peněženku - tedy něco, co si normálně chráníte v rámci své identity a soukromí“. - Bezpečnostní expert Chris Paget jasně prokázal, že není vůbec žádný problém získávat o každém z nás informace z běžných RFID mikročipů na velké vzdálenosti - podle něj nejméně na 66 metrů, ale ve skutečnosti daleko/daleko více. Jde o ideální nástroj např. pro činnost sexuálních delikventů, různých šmíráků, podvodníků (viz drsný případ z května 2014 popsaný USA Today), závistivců a udavačů, aby zjistili nejen Vaše osobní údaje, nýbrž třeba jaké kdo nosí spodní prádlo apod. - Samozřejmě podle doktorky Albrechtové třeba pro takovou policii nebo celníky jsou RFID mikročipy v různých průkazech/věcech výhodné, jelikož díky nim lehce na dálku zjistí, kdo se k nim blíží. Že prý to považte „ušetří až 5 sekund“ z celkového času potřebného pro překročení hranic státu. Albrechtová se nad takovou časovou úsporou přirozeně usmívá. Dle svého dlouholetého výzkumu varuje před faktem, že čtečky lidských osobních dat „budou umístěny všude“ (mj. fungují skrze mohutné rozšiřování Wi-Fi ve městech s všudypřítomnou chytrou infrastrukturou) na toaletách, v divadlech, kinech, na zastávkách hromadné dopravy, sloupech veřejného osvětlení, v podlahách, budovách, nábytku apod. Prostě budoucnost přinese absolutní likvidaci svobody/anonymity a nikdo nebude moci uskutečnit ani krok bez toho, aniž by o něm stát nebo kdokoliv dostatečně technicky zdatný nevěděl a to dokonce i to, do čeho mu absolutně nic není. - (Poznámka: Obzvláště moderní státy mají neustále sklony v rámci své touhy po větší moci nad každým člověkem sahat k rok od roku většímu legislativnímu násilí. Přitom je jasné: výkonná ani zákonodárná moc nesmí nikdy být jakýmsi otrokářem a nemají co své již jednou osvobozené občany z břemen dob dávno minulých zase vsazovat do staronových okovů moderního nevolnictví - viz Galatským 5:1). - Doktorka Katherine Albrechtová posléze připomíná projekt s názvem „Person tracking unit“ z dílny globální společnosti IBM, který právě počítá s tím, že aby člověk mohl vůbec někam vyrazit ven na ulici, bude k tomu potřebovat RFID nebo jiný modernější typ bezdrátové identifikace. - Albrechtová samozřejmě také zmínila stále reálnější obavy, že budou lidem ze strany zákonodárců vnucovány implantace mikročipů (podobně jako v případě domácích mazlíčků). Vždyť dnešní technologie to již dlouhé roky umožňuje. Obzvláště křesťané se podobného vývoje v předcházejících dvou tisících letech velmi obávali díky své znalosti proroctví o „znamení šelmy“ z poslední biblické knihy Zjevení sv. Jana. - Ostatně Dr. Albrechtové zavolal posluchač, který se představil jako zaměstnanec firmy dodávající nejen americké vládě RFID mikročipy. Prohlásil: Již řadu let mají v sobě zabudovány všechny americké pasy a průkazky pro legální imigranty - tzv. ´zelené karty´ - pasivní čipy bez baterie napájené dálkově čtečkou dat. A právě posledně zmiňovaný typ osobního průkazu neměl po dlouhou dobu žádné zabezpečení: mohl být jednoduše bez Vašeho vědomí přečten třeba obsluhou v obchodních centrech. - Albrechtová dále prezentuje další důvod, proč se snaží čipovací lobby tak urputně prosadit všude možně po světě rozšíření mikročipů: Nejlepší metodou k prodeji zboží nebo služeb je totiž ve svém důsledku neustálé sledování potenciálního zákazníka - tedy každého občana - a ukládání údajů o jeho každodenním chování do obrovských databází. Získané informace jsou analyzovány a pak na každém místě, kde se člověk nachází: dostává dle svého marketingového profilu vysoce cílenou nabídku různých výrobků/služeb. No a právě pro tyto účely se jeví právě RFID mikročipy jako ideální nástroj. Samozřejmě prosazení dobrovolného/širokého používání mikročipů s podporou státu představuje geniální marketingový tah, jelikož pokud by čipování nařídila vláda hned a povinně, tak „vůči tomu lidé začnou bojovat“. Jestliže však občané přijmou čipy dobrovolně a budou to dokonce sami od sebe chtít: tak protestní hlasy už nebudou moc slyšet. Dáte-li si dohromady všechna fakta a věnujete se otázce čipování opravdu seriozně, pak zjistíte: jakými procesy ti nejlepší/nejúspěšnější globální lobbisté a mocní lidé postupují, že Vám dojde: „nejprve bude něco dobrovolné a poté povinné“. Podle doktorky Albrechtové se tak krok za krokem blíží naplnění proroctví o znamení šelmy - „je to naprosto jasné“. Politici budou pod vlivem různých zlých sil neustále více a více omezovat prostor pro svobodu a dokolečka dokola zužovat Vaše možnosti výběru až učiní vše jen povinné. - Posluchač Dave k tomu dodal: Pokud RFID řidičáky projdou, tak už přestanu v tomto státě žít a odstěhuji se. Zatím ovšem bojuji. Zasílám materiály upozorňující na rizika RFID technologie všem zákonodárcům v Ohiu. Občané by o tom měli své zastupitele neustále informovat, aby věděli, o čem vůbec hlasují. - (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D., Ed.M. je absolventkou prestižní/americké Harvardovy university („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.)

Zdroj: http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4406:wed-may-21-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1405/20140521_Wed_Albrecht2.mp3; http://www.sacbee.com/2014/05/18/6411920/microchips-in-our-passports-and.html; http://www.610wtvn.com/articles/wtvn-local-news-268656/enhanced-id-bill-passes-house-committee-12375298/; http://www.lsc.state.oh.us/analyses130/h0346-rh-130.pdf; http://youtu.be/BR-JXDdzCko; http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/01/30/hackers-demo-shows-how-easily-credit-cards-can-be-read-through-clothes-and-wallets/; http://youtu.be/U02r_8j62hs; http://www.mhealthnews.com/news/harnessing-rfid-improve-doctors-workloads; http://triblive.com/business/headlines/6185259-74/passport-chip-cards#axzz33fZhAKv3; http://www.11alive.com/story/news/local/2014/05/12/good-samaritan-pocket-scanner/9022199/

Dokument ohijského parlamentu ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 30. května 2014: Články-Publikace-Texty/Dokumenty ke stažení: Ve čtvrtek 22. května 2014 proběhla v Praze v prostorách horní komory Parlamentu České republiky konference s názvem "STÁT A OCHRANA ZVÍŘAT", kterou spolupořádala místopředsedkyně Senátu: Vážená paní Mgr. Miluše Horská (bezpartijní). Mezi řadou pozvaných/přednášejících/diskutujících hostů figurovala zvučná jména z českého i zahraničního prostředí specializovaného na oblast ochrany přírody, legislativy, státní správy, justice, veterinárního lékařství, neziskového sektoru. Byla zde mj. např. JUDr. Klára Long Slámová, ThDr. Kateřina Klasnová, MVDr. Martina Načeradská, paní Marcela Lund, MVDr. Jan Nytra, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Milan Kaucký, MVDr. Zbyněk Semerád, RNDr. Pavel Poc, Ing. Miloš Petera, Gabriela Jägerová, Karolína Hájková, Mgr. Táňa Čapková, MVDr. Jiří Dousek a další. Celou akci moderovala dlouholetá rozhlasová/televizní novinářka - mluvčí Strany svobodných občanů (Svobodní) - Kateřina Kašparová. Široká veřejnost mohla sledovat přímý přenos z konference online. - Není bez zajímavosti: zástupci Ministerstva zemědělství pozvánku k jakékoliv debatě vůbec nevyužili.

  Nápad uspořádat výše zmíněnou konferenci vznikl již v listopadu loňského roku. Původně měl vskutku vyvolat velmi potřebný celospolečenský dialog na téma stát/právo/občané-chovatelé zvířat a představit rozumný návrh řešení souvisejících/zjištěných excesů, ke kterým v současné době dochází obzvláště se zřetelem k otázkám tzv. množíren, ale také vzhledem k porušování přirozených/základních/ústavních lidských práv a svobod obyvatel České republiky. Bohužel: tyto chvályhodné cíle nakonec konference nenaplnila.

  Místo pozitivních tezí, podpory nenásilných projektů, dobrovolné aktivity, nadšení pro láskyplné podání pomocné ruky ke spolupráci a načrtnutí opravdové cesty k odstranění problémů v soužití současné vystresované společnosti se zvířaty hlavně v městských aglomeracích: se nakonec konference v převážné většině prezentovaných názorů doslova zvrhla v militantně laděnou smršť vyjádření zástupců tzv. ´čipovací lobby´, kteří by v nadsázce nejraději ´každou osaměle žijící babičku nebo jakoukoliv lidskou bytost zbavili svéprávnosti a zavřeli do vězení´ již jen za to, že chová bez registrace/označení/čipování své koťátko nebo pejska, věnuje jim svou péči a nechce žádné obtěžování/kontroly/udávání ze strany různých samozvaných spasitelů světa.

  Obzvláště novináři v senátních kuloárech poukazovali na velmi zřetelný a nebezpečný střet zájmů mnohých debatujících osobností: právě jim by se totiž prosazením povinného čipování formou legislativního násilí podstatně zvedly příjmy, ale hlavně by zesílila jejich moc nad životy jiných lidí a cizím majetkem. Navíc zde byla zřetelně do očí bijící absence projevů nijak neorganizovaných/běžných občanů/chovatelů, jejichž cílem není zisk nebo posílení moci, nýbrž normální/poklidný/láskyplný/svobodný chov domácích zvířat a život tradiční rodiny mimo vměšování státu nebo jakýchkoliv represivních složek.

Celý článek je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Text oficiálního postoje ODS je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/oficialni-postoj-ods-povinne-necipujme-cr.aspx

 • 24. - 23. května 2014: MÉDIA/TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ - AKTUALITY: OSTRAVŠTÍ ZASTUPITELÉ ODMÍTLI V PRŮBĚHU SVÉHO ZASEDÁNÍ DNE 21. KVĚTNA 2014 JAKKOLIV VYVRÁTIT NEBO I JEN KOMENTOVAT TEZI PANA PETRA HADAŠČOKA ST., ZNÁMÉHO BOJOVNÍKA PROTI DONUCOVÁNÍ ZVÍŘAT A LIDÍ K ČIPOVÁNÍ, ŽE ZA VZNIKLÝM LEGISLATIVNÍM NÁSILÍM (OSTRAVSKÁ VYHLÁŠKA Č. 9/2012) A POVINNÝMI IMPLANTACEMI CIZÍCH ELEKTRONICKÝCH TĚLES DO ŽIVÝCH TĚL ČTYŘNOHÝCH DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ V OSTRAVĚ VE SKUTEČNOSTI MŮŽE PŘÍPADNĚ STÁT TZV. ´PODNIKATELSKO-POLITICKÁ MAFIE´, KTERÁ VYUŽÍVALA SLUŽEB PODNIKATELE M.D. - K TAKOVÉMU ZÁVĚRU TOTIŽ OBČANY OPRAVDU VEDLO SLEDOVÁNÍ NĚKOLIKAHODINOVÉ DISKUSE ZASTUPITELŮ NA TÉMA PRORŮSTÁNÍ RŮZNÝCH KRIMINÁLNÍCH AKTIVIT DO NEJVYŠŠÍCH PATER MÍSTNÍ I KRAJSKÉ POLITIKY.

  NOVÝ PŘÍSLIB HLASOVÁNÍ O OSVOBOZENÍ OBČANŮ Z JHA ČIPOVÉ TOTALITY NAKONEC ALE PŘECI JEN ZAZNĚL A TO Z ÚST VÁŽENÉ VEDOUCÍ PRÁVNÍCH EXPERTŮ MAGISTRÁTU VČETNĚ SLOV SAMOTNÉHO VELEVÁŽENÉHO PANA PRIMÁTORA PETRA KAJNARA. NOVĚ BY K TOMU MĚLO DOJÍT NA ČERVNOVÉM JEDNÁNÍ OSTRAVSKÉHO ZASTUPITELSTVA NEBO JEŠTĚ DO KONCE ROKU 2014.

  SPOLEČENSTVÍ WEBU NECIPUJTENAS.CZ BUDE CELOU SITUACI PODROBNĚ SLEDOVAT A PO USKUTEČNĚNÍ PŘIPRAVOVANÉHO HLASOVÁNÍ VYDÁ KE KAŽDÉMU ZASTUPITELI JMENOVITÉ (NE)DOPORUČENÍ PRO ÚČEL BLÍŽÍCÍCH SE KOMUNÁLNÍCH VOLEB: ZDA JE DANÁ OSOBNOST VŮBEC VOLITELNÁ NEBO NIKOLIV.

  Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého třicátého druhého zasedání dne 21. května 2014 na nové argumenty občanů zastupovaných Váženým panem Petrem Hadaščokem st.Společenstvím webu Necipujtenas.CZ, které opět úspěšně zpochybnily legalitu povinného čipování, směřovaly proti krutému a nákladnému vynucování implantací cizích těles - mikročipů - do živých těl domácích zvířat i lidí a s tím souvisejícímu potlačování přirozeného práva/ústavních svobod občanů České republiky. Výše uvedenou tristní situaci přitom vyvolala v Ostravě bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování - tzv. „čipování“ psů.

  Ostravští zastupitelé nevyužili možnosti k diskusi a nechali místo sebe odpovídat právní expertku - Váženou paní Mgr. Renatu Kolkovou (vedoucí Legislativního a právního odboru Statutárního města Ostravy). Nikdo z politiků - s drobnou výjimkou technických poznámek Veleváženého pana primátora Ing. Petra Kajnara - však vůbec (veřejně na mikrofon) nereagoval.

  Vážená paní Mgr. Renata Kolková korektně/seriozně/jasně občanům sdělila, že vedení města včetně městských obvodů opravdu projednávají návrhy předložené Váženým panem Janem Becherem z „Hnutí Ostravak“, které mají za cíl ukončení vynucování čipování na území města Ostravy. Zároveň občanům vysvětlila, že vedení města a jeho příslušné orgány stihnou již konečně předložit finální verze patřičných podzákonných předpisů ke schválení na příštím zasedání Zastupitelstva. Podle Veleváženého pana primátora by to mělo být v červnu 2014 (25. 6. 2014).

  Pokud se tak skutečně stane (vzhledem k předchozím tristním zkušenostem s /ne/dodržováním jakékoliv gentlemanské dohody to ale není vůbec jisté): občané získají do rukou nejen prostřednictvím důvodové zprávy Rady města a dalších zveřejněných materiálů včetně následné podrobné ´výsledkové listiny´ jmenovitého hlasování zastupitelů - PRO/PROTI ČIPOVÁNÍ - důležité vodítko, jak se rozhodovat v nadcházejících komunálních volbách. Společenství webu Necipujtenas.CZ bude podrobně výsledky tohoto hlasování sledovat a ke každému jménu zastupitele pak vydá voličům doporučení: koho volit/koho nikoliv.

Celé tiskové prohlášení je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Globální deník "The Epoch Times" popřel spekulace o tom, že papež František podpořil implantace RFID mikročipů lidským bytostem - http://www.theepochtimes.com/n3/687952-pope-francis-rfid-hoax-goes-public-with-support-of-rfid-micro-chip-implantation-is-fake/; http://wafflesatnoon.com/pope-francis-supporting-rfid-chip/

ČT24 informuje o dobrovolném čipování lidí v Mexiku především z bezpečnostních důvodů. - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/273793-v-mexiku-je-hitem-neprustrelny-byznys/

Globální poradenská/výzkumná společnost Gartner, Inc. (Stamford, Connecticut, USA) potvrdila predikci ohromného nárůstu - na 26 miliard do roku 2020 – počtu sledování označených věcí, živých bytostí a lidí online skrze chytré mobilní aplikace, Internet a RFID mikročipy. Před pěti lety to přitom ještě bylo pouze 0,9 miliardy. Vize tzv. totalitního „Internetu věcí“ („Internet of Things“) se stávají stále rychleji skutečností - http://www.scdigest.com/ontarget/14-03-25-3.php?cid=7935; http://www.scdigest.com/ontarget/14-05-20-3.php?cid=8091

Opancéřovaná auta v Indii mají problém s funkčností RFID mikročipů. - http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/rfid-technology-doesnt-work-for-bullet-proof-cars/

The New York Times“ informuje o propagandistické kampani členů Al-KájdyJemenu, kde jsou údajně někteří místní občané najímání americkými a jemenskými bezpečnostními službami právě na sledování příslušníků Al-Kájdy a mají za úkol umísťovat do automobilů této teroristické organizace mikročipy, které posléze sledují pohyb daného dopravního prostředku - http://www.nytimes.com/2014/05/13/world/middleeast/qaeda-affiliate-steps-up-video-propaganda-push-in-yemen.html

Propojení Facebooku s RFID mikročipy pro identifikaci člověka - http://www.rfidjournal.com/blogs/experts/entry?11009

Čipování knih - http://www.hutchnews.com/news/local_state_news/hutch-library-installing-new-self-check-out-check-in-system/article_8e665eeb-008d-5639-b6c7-58f3888e10ce.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

http://www.necipujtenas.cz/akce/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. května 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo díky podpoře a spolupráci vysoce postavených občanů Statutárního města Ostravy oficiální/originální návrhy vyhlášek, kterými se ruší tolik kritizované/neoblíbené podzákonné ostravské předpisy č. 9/2012č. 5/2013 s tématikou vynucování čipování psů. Z dokumentů mj. skutečnosti vyplývá:

1/ Hlasování o definitivním ukončení nucení občanů Ostravy k povinnému čipování domácích zvířat mělo proběhnout 21. května 2014 v rámci zasedání Zastupitelstva: Zveřejněný/plánovaný program jednání zastupitelů ze dne 6. května 2014 včetně dodatku z 13. května 2014 ovšem nic takového neobsahuje. Výše uvedený bod však ještě mohou kdykoliv místní politici zařadit na pořad svého květnového jednání.

2/ Předložený návrh nové ostravské vyhlášky o místním poplatku ze psů počítá s mohutným zvýhodněním pro ty občany města, kteří DOBROVOLNĚ/BEZ VYNUCOVÁNÍ nechají své psy očipovat a zapíší je do související databáze. Každý takový chovatel by měl být na 5 LET OSVOBOZEN OD PLACENÍ POPLATKU ZE PSA. Například v případě bytových domů v centru Ostravy se tak celková úspora může vyšplhat při vlastnictví jednoho psa až na 11.250,-Kč/5 let a při chovu vícero zvířat to samozřejmě bude až několikanásobně více, když samotné čipování stojí cca 400,-Kč až 700,-Kč.

3/ Navrhovaná ostravská vyhláška o místním poplatku ze psů je nicméně bohužel až příliš složitá; vůbec neřeší problém resocializace opuštěných zvířat a dobrovolné programy pro soužití občanů/zvířat v městských aglomeracích. Obsahuje v sobě navíc tolik výjimek a staronových povinností sdělovat městu různé typy osobních údajů, že by stálo za úvahu rovnou poplatky ze psů zrušit. Obecně jde o diskriminační poplatek, jelikož třeba chovatelé jiných domácích mazlíčků ještě naštěstí nejsou nuceni k podobným typům plateb. Např. slovenští chovatelé psů rozjeli v roce 2014 kampaň za zrušení těchto dávno přežitých ´psích´ poplatků (viz také např. v České republice roku 2012 pan senátor Jaroslav Kubera z ODS). Jen pro srovnání: Statutární město Ostrava má rozpočet zhruba 10 miliard korun ročně. Přitom příjem z poplatků ze psů zde byl pouze kolem 10 - 12 miliónů korun (cca neskutečných 0,1 až 0,12% z celkového rozpočtu města - SIC!). Přitom problémy v soužití se zvířaty a stále více těžkým životem vystresovanými občany Ostravy se rok od roku zvyšují. Po zavedení vynucování čipování formou zdejšího legislativního násilí: počet registrovaných chovatelů psů radikálně klesl až o několik tisíc a tím také výběr z tohoto poplatku.

Poznámka: Na celorepublikové úrovni vystupuje nejhlasitěji/konzistentně proti legislativnímu násilí a vůči vynucování povinného čipování domácích zvířat již 2 roky Strana svobodných občanů (Svobodní) Petra Macha, jejíž kandidáti usilují roku 2014 na evropské úrovni o vstup do Evropského parlamentu a v ČR do místních/městských samospráv.

Dokumenty ke stažení v PDF:

 • 15. - 14. května 2014: Média: Šestého března roku 2014 byl hostem rozhlasového pořadu doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ - GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) pan profesor M.G. Michael, Ph.D., M.A., M.Theol., B.Theol., B.A., Dip.Prof.Couns. z prestižní australské university ve městě Wollongong („University of Wollongong“ - „Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“ - „Fakulta informatiky“ - „Faculty of Informatics“) cca 80 km jižně od Sydney. Michael - historik, teolog, filosof, lingvista, sociolog, politolog specializovaný mj. na etiku a procesy státní správy - vede společně se svou ženou Katinou a týmem spolupracovníků krom jiného také již řadu let rozsáhlý výzkum zaměřený na biblické Zjevení Sv. Jana a související čipování lidí/zvířat/věcí včetně dopadů tohoto nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské společnosti. - Profesor Michael zodpověděl důležité/zásadní otázky, které si v souvislosti s vynucováním čipování kladou především svobodomyslní, duchovně založení lidé, křesťané. - Dr. Albrechtová v úvodu interview zdůraznila, že profesor Michael vytvořil pravděpodobně jednu z největších soukromých knihoven světa s tématikou Apokalypsy. - Michael posluchačům řekl: Disponuji spisy od 1. století po Kristu až do současnosti; „Studium Knihy Zjevení mi zabralo velkou část mého života.“ - Doktorka Albrechtová: Lidé jsou na celém světě v poslední době doslova „hypnotizováni“ moderními technologiemi; přitom si vůbec neuvědomují, kam až je to zavádí; masovým/davovým/bezmyšlenkovitým používáním výdobytků vědeckého pokroku ve všech oblastech svého života: mohou spustit katastrofu nedozírných rozměrů. - Albrechtová posléze cituje známé pasáže z Bible (viz Zjevení, kapitola 13 etc.), které většina křesťanů chápe ve smyslu varování před akceptací globálního vynucování/označování lidí/zvířat i věcí prostřednictvím mikro/nanočipů - tzv. „znamení šelmy. Pozastavuje se zároveň nad tím, že několik desítek slov věnovaných právě „znamení šelmy“ ve Zjevení Svatého Jana: vyvolávalo skoro v každém století po Kristu tak obrovskou produkci vědeckých, populárně-naučných, literárních aj. typů spisů. Tyto biblické pasáže musí mít zřejmě obrovský význam. - Profesor Michael: „Je to opravdu fascinující.“ Apokalypsa silně poutala již od svého vzniku lidskou představivost a pokusy o její rozluštění jsou přímo zakódovány v povaze člověka skrze mohutné a přirozené nutkání hledat odpovědi, řešit různé hlavolamy, záhady. „Seriozní učenci bádající o Apokalypse se ovšem nikdy nezastavují pouze u samotného čísla šelmy, nýbrž jde jim o význam, hlubší význam a moudrost.“ Nikoliv však předně o „matematickou moudrost“. Jde jim o správnou identifikaci „nepřítele“, kterého v dějinách identifikujeme jako „proti-křesťanského ducha“ doby. Pokud totiž zůstaneme jen u pokusů rozluštit samotné číslo šelmy, tak nám právě unikne hlubší poselství celé závěrečné biblické knihy. - Michael zároveň v této souvislosti upozornil: Mnoho vědců zaměřených na dešifrování pověstného čísla 666 vysvětluje jeho genezi pouze dějinami a činy římského císaře jménem Nero (žil v letech 37 až 68 po Kristu). Považují pak přirozeně tohoto panovníka za předobraz pro Antikrista a vůbec celou Apokalypsu. Ovšem co se týče samotného čísla „666“, tak to většina současných badatelů spojuje s tzv. novozákonní „první šelmou“, kterou podle jejich výkladu reprezentuje „pohanství nebo politická moc“. Tzv. „druhou šelmou je falešný prorok“, jehož úkol zní: zmást, infiltrovat a zničit křesťany včetně pravověrných církví. Dobrá zpráva nicméně zní: Apokalypsa především přinášela křesťanům v prvních stoletích po Kristu „naději“, jakkoliv se nám to dnes může zdát při našem povrchním chápání Janova proroctví o konci světa neskutečné, protože tehdejší společenskopolitický systém byl v přímém rozporu s jejich vírou a oni tak byli přinuceni pokládat za své přesvědčení životy; písemný biblický příslib velkolepého/slavného návratu/vítězství Ježíše Krista dodává dodnes členům „perzekvované církve“ obrovskou sílu překonávat jakékoliv překážky. - Profesor Michael pokračuje ve svém výkladu: Zjevení Sv. Jana „není jenom o Apokalypse, nýbrž jde také o proroctví“. Určovat podle Bible nějaký přesný datum konce světa je však zcela zcestné. To zůstane člověku utajeno. Něco takového ví jen Bůh. Lidem byly přesto alespoň dány dílčí časové indície a ´znamení doby´ hlavně proto, aby nikdy nepolevovali ve své připravenosti na příchod Pána Ježíše. „Proroctví“ totiž „ještě neznamená předpovídání budoucnosti“, které můžeme za všech okolností přesně zapsat na časovou osu, ale spíše nám ukazuje Boží vůli s poukazem na konkrétní znamení ve fyzickém světě. Bůh se nás tak snaží přimět, abychom ještě stihli „změnit náš život“ a „abychom čelili Zlu“. - Dr. Albrechtová se dále ptá na termín „Überveillance“, který profesor Michael a jeho žena popsali roku 2009 pro slovník australské angličtiny „Macquarie Dictionary“ jako: všudypřítomný elektronický dohled uskutečňovaný pomocí technologie, která umožňuje implantaci různých monitorovacích zařízení přímo do živého těla. Otázka tedy zní: Je současný neblahý globální trend s názvem „Überveillance“ přímo spojen s biblickým „znamením šelmy“, s „mikročipy a implantáty“? - Profesor Michael jasně odpovídá: „ANO KATHERINE.“ Všechno navíc souvisí s urputnou snahou o 24/7 monitorování lidstva. Já a mí kolegové jsme se hlavně báli toho, sděluje Michael, že budou politici za tímto účelem daleko více prosazovat různé povinné implantáty, že tak obrovský rozmach nových technologií zcela popře a absorbuje „lidskou důstojnost. Nicméně pravdou je: sama „Bible se zase až tak moc technologií nezabývá“. - Dr. Albrechtová: Jsme vlastně první generací na této Zemi, která má nejen technologii k naplnění vize „znamení šelmy“, nýbrž nám už zde nezbývá ani žádný velký neprobádaný národ nebo byť by i jen kmen, kam by se ještě nedostalo biblické poselství osvobození/spásy Ježíše Krista. Znamená to tedy, že se naplňuje další proroctví o konci současného krutého světa (viz Matouš, 24:14)? Můžeme si být jisti, že zrovna nyní žijeme v tzv. posledních časech? Spousta lidí v různých stoletích, např. za druhé světové války, si myslela, že právě oni jsou ta nejvíce zkoušená poslední generace. Tak proč zrovna my „máme důvod se domnívat“, že v této konečné etapě existence světa právě teď žijeme? Může tomu tak být třeba díky jasnému/hmatatelnému/biblickému důkazu, jaký reprezentuje celosvětové vynucování/označování lidských bytostí/zvířat/věcí formou mikro/nano čipů? Vždyť „znamení šelmy“ je „skutečná/fyzická věc“. Nejde o nějaký historický odkaz na dávno zapomenutého římského císaře Nerona. „Je to reálná věc.“ - Michael souhlasí: „PŘESNĚ, PŘESNĚ.“ „ANO.“ Pochválil v této souvislosti popularizační/osvětovou práci doktorky Albrechtové ve sdělovacích prostředcích: Obdivuji Vás, jak dokážete probouzet občany k přemýšlení o tom, co s nimi všechny ty nové technologie mohou udělat. - Profesor Michael na závěr zdůraznil význam prvních křesťanských církví v Malé Asii, které bojovaly mírovými prostředky proti zlému systému povinného uspořádání společenských vztahů. Doslova řekl: „Nedávejte svou věrnost systému.“ Tedy to je také hlavní poselství Zjevení Svatého Jana pro dnešní dobu: „Zůstaňte mimo systém“ a příliš se s ním pokud možno nezaplétejte. - (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D., Ed.M. je absolventkou prestižní/americké Harvardovy university („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.) - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4341:thu-march-06-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1403/20140306_Thu_Albrecht2.mp3

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 13. května 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokument s datem 6. května 2014, který prokazuje, že RFID mikročipy implantované například psům, kočkám aj. domácím mazlíčkům i třeba člověku mohou být již z výroby vadné a jejich kontrola například čtečkami hlídek městské policie se v takovém případě stává nemožnou - v případě udělení pokuty dokonce diskriminačním neoprávněným trestem. Doposud přitom něco takového obzvláště ostravští radní odmítali vůbec i jen připustit. - Písemnost z provenience veterinární kliniky Yorica.czOstravy-Poruby a Váženého pana jednatele Davida Goldsbrougha, jenž zastupuje v ČR zájmy francouzského veterinárního gigantu Virbac prostřednictvím spol. GS Partners, s.r.o. se sídlem na ulici Žitavského 496 v Praze 5: velmi seriozně přiznává vadu jimi distribuovaného identifikačního mikročipu s číslem 900088000423252 a slibuje zjednání nápravy. - Zdroj Společenství Necipujtenas.CZ, který si nepřál být jmenován, zároveň uvedl, že vlivem některých urputných politikůmístních vyhlášek o neúprosném/bezpodmínečném vynucování čipování, které vůbec na podobnou situaci nepamatují, bude nyní postaven chovatel i veterinář před velký etický problém tzv. „přečipování“ živého zvířete. Podle zdroje Necipujtenas.CZ se přitom vůbec nejedná o pouhý ojedinělý incident. - Obzvláště zahraniční veterinární komory jako např. britská „Royal College of Veterinary Surgeons“ ovšem považují jakékoliv vyjímání mikročipů z živého těla za týrání zvířete. - Jak se k této otázce nyní postaví ostravští zastupitelé? Ve světle výše uvedeného zjištění: Především hrozí postihování pokutami naprosto nevinných občanů, kteří již mají svá zvířata očipována, zainvestovali do celé operace nemalé prostředky včetně příspěvku z městské kasy a to už ani nemluvě o zdravotních rizicích při podobných zásazích do živých organismů. Složitý a předražený systém tzv. povinného čipování přitom způsobuje občanům/voličům mnoho dalších problémů. - Výše citovaný český případ jenom potvrzuje dřívější informace Necipujtenas.CZ a zjištění novinářky deníku „The GuardianAnny Timsové z 13. dubna 2014 o tristních předpisech, kterým musí čelit návštěvníci států Evropské unie a jejichž platnost si stačila prosadit ´čipovací lobby´ v rámci systému vynucování tzv. trvalého označování domácích zvířat formou mikročipů: V prosinci 2013 cestoval se svým chovatelem pes jménem George (Jiří) z Jihoafrické republiky do Velké Británie, kde bohužel při vstupní kontrole úředníci odhalili, že mikročip v těle čtyřnohého mazlíčka nefunguje. George musel tedy pobýt čtyři měsíce v karanténě, neboť vadný implantát způsobil předpisovou neplatnost všech jeho papírových veterinárních záznamů o vakcinaci, odčervení, nemocech atd. Navíc tzv. ´přečipování´ - tedy vyoperování nefunkčního mikročipu a jeho nahrazení novým - již komora veterinářů („Royal College of Veterinary Surgeons“) považuje za týrání zvířete. Tento postup byl v podobných případech výjimečně dovolen pouze do konce roku 2012. Ne všichni zvěrolékaři nicméně souhlasí a považují zákaz implantace nových/funkčních čipů v dané situaci za daleko horší řešení, než nutit domácí mazlíčky zůstávat bez pána v cizím prostředí, vystavovat je i chovatele stresu a nemalým nákladům. Karanténní pobyt nakonec stál - považte - 3.000 liber šterlinků, což je v přepočtu zhruba 100.000,-Kč. - Podobný vážný problém již Společenství Necipujtenas.CZ popsalo v kauze z roku 2007 („Eurotunnel“, fenka jménem „Coco“). Tehdy se celou záležitostí rozsáhle zabývaly sdělovací prostředky a dokonce poslanci, kteří přislíbili nápravu: Jak je vidět, stále se jim to nepodařilo. (V České republice proti vynucování čipování konzistentně bojují např. Svobodní Petra Macha, kteří usilují o vstup do Evropského parlamentu i komunální politiky a o zastavení tzv. „čipové totality“.) - Společenství Necipujtenas.CZ také zjistilo výše uvedenou nefunkčnost mikročipů značky “BackHome Biotec Microchips” dle oficiálního prohlášení (2012) jihoafrického zástupce (Harry Edwards: „Je to mezinárodní problém.“) francouzského veterinárního gigantu Virbac. Jednalo se o závadu tisíců mikročipů (podle výrobních řad však až stovky tisíc kusů) určených pro identifikaci psů, koček a distribuovaných zákazníkům v letech 2010 až 2012. Taková fakta šokovala milióny chovatelů na celém světě; značně nabourala marketingové aktivity propagátorů povinného čipování. Byly to mikročipy zhotovené třetí stranou pro firmu Virbac. Obsahovaly číselné řady 9000880 a od 9000088 až do 900008800259208. Prodejce nefunkčních implantátů vzal odpovědnost na sebe. Omluvil se: nabídl bezplatnou náhradu. Informaci mj. zveřejnily zpravodajské servery Independent Online nebo News24 aj. - Vynucování čipování domácích mazlíčků a zákaz Opt-outu je po těchto zjištěních již nadále neudržitelný.

Dokument ke stažení v PDF:

1/ Ostravští radní projednávají návrh Váženého pana zastupitele Jana Bechera z „Hnutí Ostravak“ na změnu/zrušení místních podzákonných předpisů s tématikou vynucování čipování. Text jejich nového znění (případně zrušení) rozeslali všem dotčeným odborům, komisím i dvaceti třem městským obvodům s tím, že mezní termín pro dodání připomínek vyprší 12. května 2014.

2/ Žádostem/podnětům Váženého občana Ostravy Petra Hadaščoka st. podaným 26. a 27. dubna 2014 v souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v aktuálním znění nebylo korektně vyhověno a nebyl ani učiněn pokus o smírné řešení nebo poučení/vysvětlení občanovi situace ve věci jím opakovaně požadovaného hlasování zastupitelstva dle Jednacího řádu města (viz povinnost vyplývající mj. ze smyslu paragrafů č. 2 až 5 Správního řádu v aktuálním znění). - Pozitivní změnu nicméně představuje vzhledem k minulým tristním zkušenostem (projednávání návrhů občana v termínu přes 90 dnů) najednou nezvykle rychlé vyřízení podnětů občana Hadaščoka Radou města a připravení materiálů s tématikou čipování na program jednání zastupitelů Ostravy dne 21. 5. 2014.

Podnět občana Hadaščoka ze dne 26. dubna 2014 zněl:

Žádám mimo jiné podle paragrafu 16, odstavce č.2, písmeno c), f) a g) výše uvedeného zákona, kdy má občan právo ´podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně,´ a ´požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce´ a v souladu s článkem 9, odstavce 9 Jednacího řádu, který mimo jiné uvádí, že ´Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo města,´ a podrobnosti tajné volby upravuje Příloha č. 2 k jednacímu řádu, článek č.2.“

Žádám Vás /opakovaně / tentokrát již také o tajné hlasování zastupitelů na zasedání zastupitelstva Ostravy dne 21.5.2014 ve věci navrhovaného zrušení OZV č.9 / 2012 z 24.10.2012: Vyslovuji souhlas se zrušením vyhlášky Statutárního města Ostravy OZV č. 9 / 2012 z 24.10.2012 a vyhlášek souvisejících s tématikou čipování zvířat na území města / PRO, PROTI, ZDRŽEL SE /.“

3/ Radní si vzali k srdci upozornění veřejnosti na některé podivné datace v minulosti předkládaných oficiálních dokumentech města k projednání Zastupitelstvu Ostravy a do doby reálného/faktického schválení/odmítnutí Radou vypracovaných materiálů: již neuvádějí datum písemností v budoucnosti, o čemž zajisté nemohou mít ostatně ani povědomost (pokud tedy není vše dopředu domluvené, nebo nejsou nadáni věšteckými schopnostmi) bez znalosti výsledků jednání ostravských zastupitelů - proběhne teprve 21. 5. 2014.

4/ Důvodová zpráva projednávaná a schválená Radou města k výše uvedenému podnětu pana Petra Hadaščoka st. v úvodu vyjmenovává nové důležité informace, které občan Hadaščok radním/zastupitelům poskytl ve věci čipování ze zahraničního tisku, nicméně v závěru autoři důvodové zprávy neuvěřitelně své vlastní předchozí tvrzení odmítají a překvapivě říkají, že „podání předložená k projednání Radě města neobsahují žádné nové skutečnosti“ (SIC!). - Nabízí se zde tedy otázka: ČTOU VŮBEC VÁŽENÍ RADNÍ TO, CO SCHVALUJÍ?

5/ Společenství Necipujtenas.CZ ani pan Hadaščok st. neobdrželi do odpoledních hodin dne 12. 5. 2014 na základě výše citovaných dokumentů z jednání Rady města, příslušných komisí atd. a také od písemně v předcházejících měsících oslovených úředních ostravských osob/politiků/zastupitelů žádné vyjádření k zaslané/zpracované analýze nezákonného vynucování čipování (předloženo PS PČR dne 20. 2. 2014) v případě již jinak označených domácích zvířat, která necestují za hranice státu Evropské unie ani nejsou využívána k obchodní činnosti.

Je to opravdu smutná vizitka přístupu současného vedení města Ostravy.

Dokumenty ke stažení v PDF:

Přepis Interview z 28.4.2014 je ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z veřejně dostupných prezentací/přednášek doktorky Katherine Albrechtové, Ed.D, Ed.M., která je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://youtu.be/o_HfBPQvZAc; http://youtu.be/V4xXr_hEbwg; http://youtu.be/X6wffN1YiUA; http://youtu.be/2DY5Rim02cI; http://youtu.be/3J5qqwbuA3Q; http://youtu.be/j1qbiMAub-E; http://youtu.be/FS6bVU9JX4k; http://youtu.be/um1zCKPWoDw; http://youtu.be/fBEJP_xnyeE; http://youtu.be/HeoDF39Dk28; http://youtu.be/BhImIDAkovQ; http://youtu.be/3TcMnqlnoAg; http://youtu.be/EsG5rNeXgWI; http://youtu.be/tk5NoIwTJuc; http://youtu.be/Lc3Uc06f_ms; http://youtu.be/_jJz6leOtWE; http://youtu.be/v-IX7ZSSX3s; http://youtu.be/qm-IcuqcPQ0; http://youtu.be/e9eT1wcbqQQ; http://youtu.be/SIB3rtKSsKM; http://youtu.be/Uv6YLn9HsiM; http://youtu.be/vuT-1cnRxk0; http://youtu.be/Do0CkYuhYSI; http://youtu.be/1e0wRqMC8MI; http://youtu.be/LdfIV2llxGI; http://youtu.be/o6aVXfv3Zus; http://youtu.be/CS13kFWQIYM; http://youtu.be/1q2FsSG1LK8; http://youtu.be/pPpwXlBJ5zg; http://youtu.be/xeO-eQuGpfQ; http://youtu.be/-46HgBcYruM; http://www.youtube.com/watch?v=nuY24JwOjmE&feature=share; http://youtu.be/OBYYUTjKOCU; http://youtu.be/nYEM6YkPYKM; http://vimeo.com/5318407; http://vimeo.com/8327678; http://vimeo.com/1540475

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 8. května 2014: Dokumenty ke stažení: Publikace z dílny pana profesora Barryho Blackwella, MA, MPhil, MB, BChir, MD, FRCPsych (pracoval mj. v rámci „University of Wisconsin“ - „School of Medicine“ - město Milwaukee, stát Wisconsin) z prosince roku 2013 s názvem „JOSE DELGADO: A CASE STUDY - SCIENCE, HUBRIS, NEMESIS AND REDEMPTION“, která se zabývá tématikou výsledků mnohaletého bádání pana profesora José Manuela Rodrigueze Delgada (1915 - 2011), španělského fyziologa a legendy v oblasti vědeckého výzkumu stimulace mozku, jenž mimo jiné působil na prestižní Yaleově univerzitě („Yale University“). Právě Delgado prokázal na stovkách zdokumentovaných experimentů, že lze ovládat na dálku například prostřednictvím implantátů a rádiových vln stiskem ovladače lidské/zvířecí emoce, vyprovokovat útok nebo jej zastavit, vyvolat libé pocity, zlost, strach, smutek, depresi, radost, štěstí, nenávist, lásku, řídit nejen motoriku, nýbrž některé myšlenky, ale především danou osobu přimět k tomu, aby činila dílčí/vybrané úkony a tedy také přinutit člověka udělat něco, co nechce. - Již za Delgadových časů byli vědci schopni umístit do těla člověka zařízení s mikročipem zhruba o velikosti mince a to posléze dálkově aktivovat. - Delgadova práce vždy vyvolávala na jedné straně nadšení u progresivních badatelů, armády i části politiků a naopak zděšení z hlediska bioetiků, libertariánů nebo křesťanů, dalších obhájců lidských přirozených práv/svobod.

Dokument ke stažení v PDF:

Správce hesla na Wikipedii „Čipová totalita“ bohužel podlehl tlaku oponentů a celý související článek smazal. Originální verze z 18. dubna 2014 byla naštěstí zaznamenána americkým Internetovým digitálním archivem. Bude neustále přístupná na této adrese: http://web.archive.org/web/20140418152212/https://cs.wikipedia.org/wiki/Čipová_totalita

Městští strážníci v Ostravě zajišťují dobrovolné označení - „DNA marking“ - (přeneseně čipování) a registraci občanských jízdních kol do připravené databáze: Naopak čipování psů už vynucují povinně včetně vybírání pokut. Vlastnictví psa je spojeno s neustále rostoucími poplatky/náklady. Otázkou je, kdy ostravští radní začnou také vybírat finance z vlastnictví kola, což by jim mohl umožnit třeba i nový zákon. Čeští politici - jak se zdá - neznají při své honbě za efektivitou a totální kontrolou žádných mezí. Každý registrovaný držitel jízdního kola tak bude lehce dohledatelný a výkonná moc ho bude moci v případě potřeby ještě lépe ´pumpnout´ o pracně vydělané peníze, přikázat mu nové povinné vybavení, pojištění a kdo ví, co ještě „papaláši“ vymyslí. Občané by si měli uvědomit, že tzv. čipování přináší i nepříjemnosti, konec soukromí, odpovědné svobody a budoucí nové poplatky, zdanění. - http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/hlidky-vyrazily-mezi-cyklisty-ti-si-mohou-primo-v-terenu-nechat-ocipovat-kola-20.html

Právník a spisovatel Michael T. SnyderWashingtonu, D.C., autor knihy „The Beginning Of The End”, varoval společně s řadou sdělovacích prostředků před nástupem „čipové totality“. Rozpínavost vlády do všech oblastí soukromého života občanů, online monitoring každého obyvatele/věci/zvířete a neustálé zpřísňování požadavků na nové formy technologického řešení identifikace včetně užití implantovaných RFID mikročipů se tak pozvolna stanou povinnými („be non-voluntary“). Podle pana Snydera: Bez čipu v těle nebudete moci nic nakoupit, nedostanete důchod, nepřijmou Vás do práce, nebudete tzv. plnohodnotným členem globální společnosti. Co budete potom dělat? Necháte si líbit vznik nového totalitního systému uspořádání společenských vztahů? - http://media.theage.com.au/technology/tech-talk/human-microchips-5354618.html; http://www.infowars.com/the-mark-scientist-claims-human-microchip-implants-will-become-not-optional/; http://thetruthwins.com/archives/what-will-you-do-when-you-can-no-longer-buy-or-sell-without-submitting-to-biometric-identification; http://www.myfoxny.com/story/25227738/biometric-security-cant-come-soon-enoug; http://www.smh.com.au/it-pro/innovation/device-implants-will-push-the-boundaries-of-what-it-means-to-be-human-20131226-hv6vv.html

Mohutný nástup biomedicíny, bezdrátové technologie v lidském organismu, monitorování života pacientů i personálu nemocnic pomocí různých senzorů, RFID/RTLS implantátů, chytrého: tetování, náramků, telefonů, dokonce textilií. - http://www.researchandmarkets.com/research/h2jphk/biowireless; http://www.sys-con.com/node/3046202

Problémy a rizika RFID mikročipů v platebních, slevových aj. typech karet a identifikačních prostředků v ČR - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/271420-misto-sirokeho-vyuziti-jen-mhd-mestskym-kartam-chybi-slibovane-funkce/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 6. května 2014: Média: Společenství Necipujtenas.CZ kontaktovali v květnu 2014 někteří občané po odvysílání interview (28. 4. 2014) pana Petra Hadaščoka st. v rozhlasové stanici „Slobodný Vysielač“ s prosbou o vyjádření, zda je vůbec z technologického/lékařského hlediska možné, aby byla zvířata a tedy také lidé řízeni nevědomky na dálku prostřednictvím bezdrátových technologií skrze mikročip implantovaný v mozku nebo jinde v těle a jestli mohou něco takového nařídit politici občanům povinně, podobně jako v případě čipování psů. - Klasické pasivní RFID („Radio Frequency Identification“) mikročipy vyráběné pro komerční účely jsou zatím stále používány především k identifikaci a sledování pohybu předmětu/zvířete nebo osoby, jelikož čip většinou vysílá po svém nabití energií z čtečky pouze číselné označení. Takové běžně dostupné mikročipy - např. implantované domácím čtyřnohým mazlíčkům - nejsou ani žádným známým způsobem napojeny na nervový systém. Naopak aktivní mikročipy s vlastním zdrojem energie (baterie nebo přímo využívající přirozené elektrické procesy v těle) jsou již uzpůsobeny pro léčbu mentálních onemocnění, sluchu, pro ovládání různých implantátů jako kardiostimulátory, déle slouží k transferu léčiv přímo v organismu, ale také pro řízení motorických aj. funkcí třeba tělesně postiženého pacienta apod. To vše je za normálních okolností provázeno tzv. informovaným souhlasem dotčeného člověka nebo jeho rodiny, který si je těchto úkonů vědom, počítá s nimi, může je odmítnout a někdy je dokonce vyžaduje ke zlepšení svého zdravotního stavu. - Lze však ovládat na dálku například prostřednictvím rádiových vln stiskem ovladače lidské/zvířecí emoce? Dokážeme takto vyprovokovat útok nebo jej zastavit? Mohlo by to vyřešit problémy s násilím v naší společnosti? Je tímto způsobem možné vyvolat libé pocity, zlost, strach, smutek, depresi, radost, štěstí, nenávist, lásku nebo přinutit člověka udělat něco, co nechce? Pro odpovědi se podívejme na výsledky mnohaletého bádání španělského profesora fyziologie a legendy v oblasti vědeckého výzkumu stimulace mozku: pana profesora José Manuela Rodrigueze Delgada (1915 - 2011), jenž působil mj. na prestižní Yaleově univerzitě („Yale University“). Právě profesor Delgado prokázal na stovkách zdokumentovaných experimentů, že lze odpovědět na výše položené otázky: ANO. Roku 1963 si získal mezinárodní proslulost: pomocí rádiových vln a implantátu v mozku (tzv. „Stimoceiver“) zastavil opakovaně útok býka v aréně. Fascinovaní diváci jen nevěřícně kroutili hlavami, když se po stisku tlačítka útočící zvíře zastavilo, zklidnilo. Elektrody v hlavě zvířete - implantované na správném místě - vyslaly elektrický výboj a ten přiměl opakovaně býka k zastavení. Senzační zpráva obletěla celý svět. Delgado vyzkoušel v dalších letech podobné pokusy třeba na opicích, kočkách, myších aj. živých tvorech včetně lidských dobrovolníků. Výsledky byly ohromující. Potvrdily: Lze ovládat člověka/zvíře na dálku a řídit nejen jeho motoriku, nýbrž také pocity, některé myšlenky, ale především danou osobu přimět k tomu, aby činila dílčí/vybrané úkony. - Již za Delgadových časů byli vědci schopni umístit do mozku člověka zařízení s mikročipem zhruba o velikosti mince a to posléze dálkově aktivovat. Mohlo teoreticky zůstat v pacientovi po celý jeho život, aniž by jej nějak zatěžovalo. - Delgadova práce vyvolala na jedné straně nadšení u progresivních vědců, armády i části politiků a naopak zděšení z hlediska bioetiků, libertariánů nebo křesťanů, dalších obhájců lidských přirozených práv/svobod. - Pokud si v této souvislosti např. připomeneme materiály vzniklé z působnosti expertních týmů CIA a spol. v rámci projektu MKUltra („Subproject 119“ nebo „Subproject 54“), které zveřejnil v sedmdesátých letech minulého století tzv. americký „Churchův senátní výbor“ („Church Committee“) a prozkoumáme teze sovětských vědců v oblasti léčby mentálně nemocných prostřednictvím rádiových vln, uvědomíme si, že není v této oblasti vůbec nic nemožné. Vždyť žijeme ve 21. století v éře biomedicíny, chytrých implantátů, nanotechnologií, WiFi, Internetu. - Ostatně Delgadovy experimenty chtěli dokonce využít doktoři Vernon H. Mark a Frank R. Ervin z prestižní „Harvard Medical School” v Bostonu již roku 1970 pro definitivní likvidaci ´agresivního chování tzv. černé populace´ (viz kniha “Violence and the Brain“ - 1970) nebo pro kompletní povinné vyléčení homosexuality (viz Bob Heath z “Tulane University” v New Orleans roku 1972). Výzkum byl ovšem naštěstí mj. z etických důvodů zastaven. - Je tedy docela dost dobře možné, že v budoucnu podlehnou politici pokušení a nařídí lidem (podobně jak to urputně vyžadují v případě psů a jejich chovatelů v Ostravě) povinné implantace mikročipů pod záminkou například obrany před útoky násilníků, lepšího zdanění, udržení veřejného pořádku, tzv. široce definovaného veřejného zájmu nebo třeba jen přístupu k Internetu, hraní her, zdokonalení těla i mysli, získání práce a používání nejmodernějších výdobytků naší civilizace? Podle názoru kolegů z Necipujtenas.CZ by něco takového bohužel nebylo nemožné. - Politická reprezentace na všech úrovních nejen v České republice a Evropské unii tristně rok od roku stále více a více při své zákonodárné činnosti v rámci honby za efektivitou/totálním pořádkem/rychlostí/výkonem/absolutní kontrolou: většinou úplně ignoruje či marginalizuje základní lidská přirozená práva/svobody chráněná Ústavou. Stovky let pracně vybojovaného úsilí generací předků o osvobození lidstva z područí tyranů: hrozí skončit v propadlišti dějin. Je na nás - svobodných/nezotročených lidech - jestli si takto nalinkovanou budoucnost necháme líbit a nebudeme volit ty své zástupce, kteří například prosazují povinné čipování, své představy si vynucují legislativním násilím, likvidačními pokutami, různými typy tzv. „ozbrojených čipovacích (einsatz)komand“ a posunují tak celé lidstvo mílovými kroky ke vzniku nového/úděsného totalitního systému uspořádání společenských vztahů. - http://inhn.org/fileadmin/previews/Case_Study_Delgado.pdf; http://www.wireheading.com/delgado/brainchips.pdf; http://www.yalescientific.org/2011/02/the-brain-machine-connection-humans-and-computers-in-the-21st-century/; http://en.wikipedia.org/wiki/José_Manuel_Rodriguez_Delgado; http://www.nature.com/scientificamerican/journal/v293/n4/full/scientificamerican1005-66.html; http://cabinetmagazine.org/issues/2/psychcivilization.php; http://www.thenewatlantis.com/publications/the-age-of-neuroelectronics; http://youtu.be/Ni2FFSAhTcA; http://youtu.be/VC3BL5MiQeo; http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2321081/Scientists-hope-implant-microchips-generate-memories-human-brains-2-years.html; http://youtu.be/M1VvBMQtY78; http://youtu.be/oztCgJ5SGxc; http://en.wikipedia.org/wiki/Project_MKULTRA; http://www.druglibrary.org/schaffer/History/e1950/mkultra/Hearing05.htm; http://www.cerebromente.org.br/n02/historia/modern.htm; http://youtu.be/23pXqY3X6c8; http://www.druglibrary.org/schaffer/History/e1950/mkultra/Hearing05.htm; http://youtu.be/Ni2FFSAhTcA; http://youtu.be/kC8qeo3TkA0

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 5. května 2014: Média: Hostem rozhlasového pořadu doktorky Katherine Albrechtové, který odvysílala 6. srpna roku 2009 mediální síť „The Genesis Communications Network“ (GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic), byl známý americký publicista/žurnalista pan Edwin Black, jehož rodinu těžce postihly protižidovské opatření Hitlerova německého totalitního režimu. Pan Black - držitel řady prestižních literárních a novinářských ocenění - představil posluchačům výsledky výzkumu svého týmu s tématikou globální společnosti IBM („The International Business Machines Corporation“), která poskytovala nacistům od 30. let 20. století mj. skrze svou německou pobočku „DEHOMAG“ („Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH“) ´know how´ pro systém trvalé „identifikace Židů“ a dalších občanů Německa i států později okupované Evropy. Prostřednictvím děrných štítků - předchůdců čárových kódů a dnešních mikro/nanočipů - umožnilo technologické řešení IBM velmi efektivní/rychlou/úspornou katalogizaci získaných miliónů osobních údajů, označení konkrétních lidí/skupin/národů a následnou systemizaci státem posvěcené perzekuce včetně okrádání osob, jejich využití na otrockou práci a selekci ke konečné likvidaci. Edwin Black prokázal, že odborní specialisté IBM pomohli vytvořit systém číselných znaků pro evidenci informací, řízení deportací, logistiky a také pro odstranění Židů i dalších lidských bytostí. Speciální číslo pro tzv. „sonderbehandlung“ - fyzické zničení nepohodlného člověka - bylo číslo „6“. IBM nabídlo nacistům a „vyvinulo“ pro ně identifikační „rasovou metodu“, jak odlišit v uvozovkách ´běžného člověka od Žida´. Black zveřejnil výsledky svého bádání v knize s názvem „IBM and the Holocaust“. - V interview s doktorkou Albrechtovou dále upozornil na systém amerického číslování účastníků sociálního pojištění: zde lze také vysledovat z velké části podíl práce IBM. - Vzhledem ke svému historickému výzkumu Black varoval před ohromným rizikem tzv. „individualizace statistiky“ (viz též snaha mnoha nynějších politiků o prosazení systému majetkových přiznání), když veřejnosti vysvětlil: Za Hitlera docházelo například k tomu, že úředník identifikoval konkrétní jméno, porovnal ho s „účty v bance“, pracovním zařazením, majetkem, pojištěním, příslušníky rodiny, genealogií, členstvím v organizacích, stranách, klubech a vůbec všemi dostupnými údaji (viz také práce IBM na systému amerických internačních táborů) a tohle pak bylo využito jako výdobytek nejmodernější technologie v rámci destrukce ohromného množství nevinných lidí. Ostatně za války byly vyrobeny milióny děrných štítků. „IBM již demonstrovalo, že má schopnost řídit celou společnost směrem ke genocidě,“ prohlásil pan Black. - Firma IBM dodnes nabízí řešení pro zpracování dat i statistickou analýzu například při sčítání lidu v mnoha zemích světa. - Dr. Katherine Albrechtová v této souvislosti dále uvedla informace o vynálezu IBM s názvem „Person tracking unit“ (k tomu viz patent z roku 2002). Uvedené zařízení dokáže dálkově monitorovat živé bytosti/neživé věci skrze RFID. Firma IBM podle doktorky Albrechtové zpřístupnila na svém webu oficiální informaci, že taková zařízení mají být umístěna na běžným okem neviditelných místech a budou sledovat pohyb označených lidí/zvířat/předmětů. Zároveň podotkla: Plány na šmírování občanů nesou v kontextu známých dějin IBM až znaky jakési „patologie“. - Pan Black vyjádřil nad podobnými nápady své zděšení. Doporučil tyto nebezpečné trendy velmi bedlivě sledovat. „IBM prokázalo svou schopnost spolupracovat s tyrany,“ dodal. Deklarovalo, že se nezastaví ani před „jakýmkoliv ilegálním činem“ ve smyslu poválečné definice zločinů proti lidskosti. Black zároveň nezapomněl uvést: IBM bylo příliš důležité pro všechny strany 2. světové války. Poskytovalo Spojencům řadu nepostradatelných systemizačních činností od aktuálních meteorologických předpovědí až po zpracování dokumentace Norimberského tribunálu aj.: díky tomu se této firmě nikdy nic moc nestalo. - Bohužel, dnes ještě stále často vidíme onu tzv. „mentalitu technokratů“, kdy číslo a informace jsou důležitější než humanita. Proto je nutné nedovolovat současným politikům, ale také různým marketingovým oddělením soukromých firem a vůbec komukoliv: jen tak automaticky sledovat/souhlasit se všudypřítomnými technologiemi - jako je např. čipování, které mají za cíl identifikaci/monitorování svobodného života - zatím - nezotročených obyvatel vzájemně propojeného světa. – Pan Edwin Black vystoupil také jako hlavní osobnost v dokumentárním snímku z roku 2009 pojmenovaném „One Mainframe To Rule Them All“ z dílny zakladatele globálního ANTI-čipovacího disentního hnutí „My lidé se očipovat nedáme“ („The We the People will not be Chipped“) pana Grega Nikolettose (úspěšný australský podnikatel - pracoval také mj. pro Apple nebo Xerox). Výše uvedený film se zaměřil především na činnost společnosti IBM v době druhé světové války a připomněl dobře známý fakt: Čím lepší identifikace, tím lepší možnosti perzekuce; ukázal, jak čísla ovládala/určovala život nebo smrt miliónů lidí. Pomocí osobního čísla se z obyvatel celých států stávali otroci, doslova dobytek a život byl degradován na věc průmyslové/státní spotřeby. Kontrola všeho a všech: to se nacistům obzvláště velmi líbilo a přirozeně nejen jim. Zapadalo to do jejich představ o uspořádání vševědoucího státu (viz v tomto směru také urputné snahy části novodobých politiků). Systém evidence děrných štítků se „po válce vyvinul“ do „čárových kódů,“ říká Edwin Black a ty posléze v RFID mikro/nano čipy. „Všechny technologie, které mají schopnost posunout lidstvo zase o krok kupředu, mají také schopnost vytvořit lidem ze života úděsnou represi.“ Black varuje před zneužitím shromažďování údajů o lidech „ke zlým účelům“. Pak vytahuje aplikační jehlu s čipem a říká: „Tohle je implantační RFID mikročip, který financuje IBM“ a je používán pro „pacienty, psy, pro domácí mazlíčky“. Pokud se dnes zeptáte firmy IBM na její dějiny za války, „proč to dělala“, tak Vám její zástupci řeknou: „Nemáme o tom údaje … všechny jsme ztratili.“ Pan Black si myslí: „Měli by se omluvit za to, co udělali“ a pak prostě: život jde dále - je to za námi. Nicméně tím, že IBM stále mnoho informací zatajuje, tak se pořád spojuje se „zločiny svých nacistických zákazníků“. - Stále ještě máme jako lidé šanci říci, že nechceme být očíslováni, katalogizováni, sledováni. Všichni víme, že to Zlo vždy začne u těch nejslabších, nemocných, lidí bezbranných a bez finančních prostředků. - Autoři filmu dodávají, že je třeba se vůči čipování bránit: „Není to pouze otázka zachování soukromí, je to otázka lidských práv.“ „Nedovolíme, aby se dějiny opakovaly: MY LIDÉ SE NENECHÁME OČIPOVAT!“ – (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.) - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:thu-august-06-2009&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/0908/20090806_Thu_Albrecht2.mp3; http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust; http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_during_World_War_II http://en.wikipedia.org/wiki/Dehomag; http://www.infowars.net/articles/october2009/161009Mainframe.htm; http://youtu.be/XVWNlvI-eB4; http://youtu.be/Rfv6WJ_h3rM; http://youtu.be/Ni2FFSAhTcA; http://youtu.be/VC3BL5MiQeo?t=1m19s; http://youtu.be/VgsRoocMHAA; http://youtu.be/G5k8R4AgQXU; http://youtu.be/RjAbzghMioc; http://youtu.be/YTQqg877nGQ; http://youtu.be/1dhiKlouSq8; http://blogs.scientificamerican.com/observations/2010/07/23/should-you-worry-about-the-tags-on-wal-mart-underwear/; http://1.usa.gov/1mvsQlo; http://www.northjersey.com/news/wayne-memorial-service-opens-holocaust-remembrance-week-1.1004059; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/241358-cssd-chce-majetkova-priznani-uz-od-dvou-milionu/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 3. - 4. května 2014: Média: Druhého října 2013 odvysílala mediální síť „The Genesis Communications Network“ (GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) pořad doktorky Katherine Albrechtové, kde vystoupil zakladatel globálního ANTI-čipovacího disentního hnutí „My lidé se očipovat nedáme“ („The We the People will not be Chipped“), pan Greg Nikolettos, úspěšný australský podnikatel (pracoval také mj. pro Apple nebo Xerox) se zájmem o informatiku a filosofii. Zavzpomínal při této příležitosti na start disentu už v roce 2002. Nikolettos se podle svých slov začal zajímat o situaci kolem RFID mikročipů vlivem nevkusných marketingových aktivit firmy VeriChip, která zkoušela v Americe a posléze na mnoha místech světa prosadit masovou implantaci mikročipů určených přímo lidem. Opravdový zlom a rozhodnutí začít s občanským aktivismem pro něj přišel v květnu 2002 po shlédnutí propagandisticky sehraného vystoupení ve stylu Hollywoodu a to v přímém přenosu národního amerického televizního okruhu NBC (pořad „The Today Show“), kde se nechala očipovat skoro celá rodina Jacobsů (časopis „The Time“ použil ve svém titulku pro tento typ ´marketingových rodin´ název „Čipsoni“). Ihned se začaly vynořovat otázky: Jak se k tomu postaví církve? Jaký to bude mít vliv na lidská přirozená práva/svobody? Co se bude dít s naší civilizací? Dojde k návratu totalitního režimu ve stylu nacistického Německa? Pan Greg Nikolettos pokládal nástup čipování člověka za ten vůbec „nejhorší zásah do svobodné lidské duše“. Společně s kolegy byl naprosto zděšen reklamní kampaní vychvalující údajnou celospolečenskou prospěšnost implantací cizích elektronických těles do živých těl lidí ve stylu označování čtyřnohých domácích mazlíčků (psi, kočky). „Technologie RFID“ prý měla tzv. „zachránit“ planetu Zemi. Samotný „mikročip“ pak údajně představoval „řešení na všechny problémy lidstva“ (SIC!). Občané tak byli degradováni do pozice zvířat/věcí. Tehdy navíc ještě vůči čipování neexistovala vůbec žádná globálně viditelná opozice. Někdo se musel odvážně postavit a začít s tím něco dělat. - Nikolettosův tým postupně prozkoumal všechny dostupné informace kolem fenoménu označování lidí a tak se dostal až k dějinám IBM: Zjistil, že tato světoznámá globální společnost sehrála klíčovou roli ve vývoji nacistických technologií pro označování/katalogizaci/sledování nejen občanů evropských států ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, nýbrž stála za mnohými podobnými projekty v USA a dalších částech světa. Byla to právě IBM a její německá pobočka „DEHOMAG“ („Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH“), která „fakticky zredukovala lidi na věci“, pomáhala zajišťovat logistické/statistické/profilovací aj. operace v souvislosti s konečným řešením národnostní/rasové otázky především pomocí děrných štítků (předchůdci čárových kódů a pozdějších RFID mikro/nanočipů). Tyto informace byly pro Grega Nikolettose natolik šokující, že o celé problematice označování lidí/zvířat/věcí a dějinách firmy IBM natočil několik filmů, ve kterých využil především badatelskou práci známého židovského publicisty pana Edwina Blacka. Třeba ve snímku z roku 2009 s názvem „One Mainframe To Rule Them All" poukázal kromě tristní minulosti IBM na fakt, že tato společnost je dodnes v mnoha zemích - včetně USA - pověřována zpracováním údajů získaných při sčítání lidu a pořád nabízí plány/řešení na globální identifikační systém věcí i osob. Film připomíná dobře známý fakt: Čím lepší identifikace, tím lepší možnosti perzekuce; ukazuje, jak čísla ovládala/určovala život nebo smrt miliónů lidí; zároveň popisuje porážku marketingových aktivit VeriChipu díky aktivizaci desítek tisíc občanů z mnoha různých států a tím také zastavení plánů na očipování lidí. (Viz též filmový dokumentPredictive Programming and the Human Microchipping Agenda“ se zaměřením na velmi vážné eticko-technologické otázky kolem čipování.) - Pokud si totiž srovnáme urputnost/krutost/nesmlouvavost/cynismus při vynucování čipování ze strany některých současných zvolených zastupitelů lidu (třeba v případě zvířat, psů, koček, koní, věcí, ale také lidí formou průkazů/karet/náramků) a to vše navíc při asistenci různých lokálních ozbrojených sborů - tzv. „(einsatz)čipovacích komand“ - s politikou nacistického Německa: můžeme zde jistě najít zřetelné společné znaky. Jde především o touhu po absolutním pořádku, totální kontrole, po očíslování/podřízení/pokoření/ovládnutí každé živé bytosti, po její katalogizaci, lokalizaci, zařazení do jasné škatulky a shromáždění co největšího množství relevantních údajů. Každý z nás se tak stává pouze jakýmsi kusem dobytka v obrovské globální databázi všeho a všech: jistě si uvědomujeme, k jakým účelům je ovšem takový ´skot´ používán. Nikolettos si pak pochopitelně dovoluje hovořit o IBM jako o „mezinárodní zotročovací organizaci“. Ideologie označování a touha vnutit každé bytosti/věci povinně číslo je z historického hlediska velmi nebezpečná. Přeci víme, co se stalo s Židy a jak byla pro nacisty důležitá efektivita, která musela vždy zvítězit na humanitou, svobodou, ústavními přirozenými právy. Ostatně podívejme se jen do Indie, jak tam biometrie, RFID mikročipy, přidělování občanských čísel silně rozrušilo tradiční kastovní systém uspořádání společenských vztahů, což může mít v budoucnosti nedozírné následky. - Doktorka Albrechtová dále zmiňuje poselství biblické knihy Zjevení Svatého Jana: Jsme první generací, která žije v časech, kdy máme technologie k naplnění Janova proroctví. RFID se od začátku ukazuje jako metoda pro identifikaci lidí s tím, že se její vynucování zdůvodní podobně jako za dob pana kancléře Hitlera: úsporami/efektivitou/rychlostí apod. Každý člověk, zvíře a věc se stanou součástí jedné velké komunikační sítě a související databáze údajů - tzv. ´Internetu věcí´ („The Internet of Things“). - Greg Nikolettos posléze připomíná projekt „Blue Brain“, který by mohl teoreticky shromáždit kompletní informace o lidech na naší planetě. K tomu dále podotýká: významný krok k nastolení totální kontroly nad každým člověkem byl učiněn roku 2011 v australském městě Brisbane, kde se v praxi prosadil trend: spojit veřejný kamerový systém s RFID mikročipy např. v automobilech nebo také různých průkazech, kartách. Vytvořil se tam takový lokální matrix. A světe div se: Vláda dostala díky tomu do rukou mocný nástroj k monitoringu občanského soukromí - hlavně: podílela se na tom opět IBM. (Viz také např. nápad sledovat pomocí RFID mikročipů účast na firemních aj. typech akcí.) - Pan Nikolettos zároveň nesouhlasí s pasivitou některých křesťanů i církví, které říkají, že se to zkrátka všechno musí stát a nic s tím nenaděláme. Přeci Bible nám dává jasně najevo, že „odpor vůči tyranii je službou Bohu“ („Resistance to tyranny is service to God." - viz např. John KnoxThomas Jefferson). Povinné čipování podle Nikolettose rozhodně není správné - slouží Zlu. Ty církve, které podporují nečinnost svých věřících vůči vynucování čipování, zapomínají, že nelze sloužit dvěma pánům. Odpor vůči tyranii popírající Boha a biblické poselství: je přímo bytostně spojen s dějinami církevní reformace/protestantismu. Život přeci nemůže být degradován na pouhé číslo v nějaké databázi a už vůbec ne v lidském mikro/nanočipu. S člověkem nesmí být nikdy nakládáno jako s kusem inventáře - nábytku. Co se stane s těmi, kteří odmítnou přijmout své označení? Stanou se nepřáteli státu? Pokud ustoupíme dnes: zaprodáme nejen svou duši, nýbrž duše všech generací po nás. Co za to dostaneme? Strach a neustálý monitoring. Produkt, který nám vnutili, dodal Nikolettos. – (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.) - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4207:wed-october-02-2013&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1310/20131002_Wed_Albrecht2.mp3; http://www.youtube.com/watch?v=9XtS440GOoo; http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,214099-1,00.html; http://www.infowars.net/articles/october2009/161009Mainframe.htm; http://www.corbettreport.com/interview-379-greg-nikolettos/; http://vimeo.com/26487586; http://www.tagstone.com/en/product/products/tagevent; http://youtu.be/XVWNlvI-eB4; http://youtu.be/Rfv6WJ_h3rM; http://youtu.be/G5k8R4AgQXU; http://youtu.be/YTQqg877nGQ; http://youtu.be/1dhiKlouSq8; http://web.archive.org/web/20090116041742/; http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/viewpage.php?page_id=2; http://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-7-number-4/reformation-roots-social-contract; http://youtu.be/H6wWb6nea5g

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 2. května 2014: Média: Doktorka Katina Michaelová se již řadu let podílí společně s týmem svého manžela, pana profesora M.G. Michaela z prestižní australské university („University of Wollongong“ - „Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“ - „Fakulta informatiky“ - „Faculty of Informatics“) ve městě Wollongong (cca 80 km jižně od Sydney), na vědeckém výzkumu s tématikou čipování lidí/zvířat/věcí a dopadů tohoto nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské společnosti. Jedenáctého února roku 2014 poskytla rozhovor pro rozhlasový pořad doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ - GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic), ve kterém se vůbec nebála veřejně přihlásit ke svému aktivnímu křesťanství a skrze svou víru také promýšlet otázky označování člověka. Připomněla mj. současný trend mohutných investic do technologie RFID mikročipů a jaký význam je tomu přisuzován na nejvyšších vládních/firemních místech po celém světě. Jako příklad uvedla zábavní centra Disneyland, kde došlo k vybudování infrastruktury v hodnotě cca „jedné miliardy dolarů“ zaměřené na bezdrátové přenosy dat. (Poznámka: Mikročipy využívající bezdrátového přenosu informací nahrazují papírové vstupenky třeba na koncerty, do divadel, různé akce atd. Pásky na ruku s mikročipem pro účely identifikace plátců vstupného a monitoringu jejich aktivit zavedl nejen Disneyland; některá osobní data klientů jsou přenášena skrze nezabezpečené protokoly a mají k nim přístup např. chytré telefony.) Pro soukromé firmy (a nejen pro ně) totiž představují nové technologie, chytré mobilní aplikace/náramky/hodinky, implantáty apod. doslova zlatý důl klientských informací. Díky nim dokáží předvídat chování svých zákazníků (státy svých občanů) a vydělat více peněz (vybrat více daní). Každý člověk by si ovšem měl podle doktorky Michaelové uvědomit, že akceptace používání RFID má v sobě řadu rizik pro soukromý život, ústavně garantované přirozené svobody/práva všech občanů, jelikož např. takový RFID chytrý náramek neustále kohokoliv vyzývá: „Jsem zde, čti mne.“ Michaelová v této souvislosti důrazně varovala před „transformací kultury“ celé euroatlantické civilizace v jedno velké ´šmírácké společenství´, když už i naše děti jsou vychovávány k tomu, aby akceptovaly 24/7 dohled, online prověřování své identity a zvykaly si na automatické odesílání informací osobního charakteru do nejrůznějších databází: Jsme příliš „indoktrinováni a naše mozky vymývány“; říkají nám, že „odpor je marný“ (viz Borgové); „Neustále dovolujeme technologii, aby se k nám přibližovala blíže a blíže až se stane součástí našich těl.“ - Doktorka Katherine Albrechtová se ptá: Co vede lidstvo k tomu, že takto porušuje své tisícileté tradice? Proč současná generace již neví, jak silně vnímali naši předci skoro v každém minulém století rizika přijetí svého označení v návaznosti na zřetelné poselství Bible o tzv. ´znamení šelmy´? Dr. Michaelová odpovídá, že ona si jako akademický pracovník/vědec uvědomuje biblické proroctví, bere ho naprosto vážně a věnuje mu seriozní výzkum. Duchovně založený čestný člověk k tomu prostě nemůže mlčet. Posluchačům tedy sdělila: marketingové aktivity Společnosti Walta Disneyho „nás svádí ke Zlu“, k obrovskému omylu, že tady na zemi můžeme vybudovat „perfektní život“. Měli bychom o tom opravdu dobře přemýšlet obzvláště vzhledem ke „Knize Zjevení“ a porozumět tomu, co tam Svatý Jan říká. Doktorka Katina Michaelová, jejíž manžel vlastní zřejmě nejrozsáhlejší odbornou knihovnu na světě s tématikou výkladu proroctví Sv. Jana, posléze přímo cituje z Bible: upozorňuje lidstvo na destruktivní automatické/bezmyšlenkovité přijímáním různých vynálezů, které umožňují označování člověka. Zmiňuje třeba „nanotechnologii“ a budoucí marketingové snahy povzbuzující občany k tomu, aby přijali do svých těl nanočipy. „Katherine, domnívám se, že je to všechno o zotročení lidstva,“ dodala Michaelová. Pokud se ještě jednou podíváme na výše citované Zjevení, tak tam „Svatý Jan používá vizi označení nebo značky, čísla, aby popsal oddanost tomu, co je proti Ježíši Kristu, tedy vazalství k Antikristu“. Každá označená bytost veřejně deklaruje svou sounáležitost se Zlem: jde proti Spasiteli. Křesťané jsou v nynějším světě postaveni před reálný problém: mají „na výběr“, jestli „přijmou Ježíše“ a odmítnou „akceptovat znamení šelmy“. Jako věřící víme, že současné technologie označování člověka i zvířat, jakými jsou mikro/nano čipy nebo tzv. ´DNA marking´ apod., představují „znamení šelmy, které bychom neměli přijímat“, jelikož: „Nemůžete sloužit Kristu i Antikristu.“. Měli bychom brát vážně nynější nebezpečné technologické trendy a s nimi nerozlučně spojené ekonomické zájmy, povinné vynucování a dokonce čipovací násilí: Nebavíme se zde o nějaké vzdálené budoucnosti, ale o současnosti, protože my „nikdy nevíme, kdy se proroctví naplní“, nicméně „uvidíme znamení“. Aktuální otázkou tedy je, zda se podvolíme „společenskoekonomickému systému Antikrista“ a zradíme svůj slib Bohu? „Je to stejná otázka, kterou se musíme zabývat každý den, když vstáváme: Zůstaneme věrni Božím přikázáním?“; „Bůh Vám žehnej!“ - Doktorka Albrechtová souhlasí. Připomíná ještě na závěr rozsáhlý výzkum anglického fyzika, matematika, astronoma, filosofa a teologa - jednoho z vůbec nejvlivnějších mužů v dějinách lidstva - Izáka Newtona (učinil z fyziky moderní vědu - viz klasická fyzika), jenž věnoval velkou část svého života právě snaze o výklad Zjevení Svatého Jana a označování lidských bytostí (např. jeho dílo „Observations on Daniel and The Apocalypse of St. John“ - 1733). – Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4321:tue-february-11-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1402/20140211_Tue_Albrecht1.mp3; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2533852/Disney-introduces-new-NSA-style-bands-track-visitors-go.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490; http://blogs.browardpalmbeach.com/pulp/2014/01/disturbed_by_nsa_spying_check.php; http://www.nytimes.com/2013/01/07/business/media/at-disney-parks-a-bracelet-meant-to-build-loyalty-and-sales.html?pagewanted=2&partner=rss&_r=1&; http://www.cbn.com/cbnnews/us/2014/April/Disney-Worlds-New-RFID-MagicBands-Track-Guests/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 1. května 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokumenty Evropské komise (EK), které jednoznačně prokazují: jak obrovský význam přisuzují vedoucí činitelé Evropské unie (EU) technologii RFID a označování prakticky všech věcí, osob i zvířat formou mikročipů ať již přímo v/na povrchu předmětu/potraviny/výrobku nebo těle či v blízkosti daného identifikovatelného objektu/živé bytosti (karty, pasy atd.). Tento tzv. údajně ´všeobecný/nezměnitelný´ trend nese oficiální jméno Internet věcí“ („Internet of Things“) a má podle představ bruselských úředníků zasáhnout naprosto všechny občany: Jen do roku 2018 údajně dojde k pětinásobnému zhodnocení globálního trhu v oblasti užití RFID. EK obzvláště v této souvislosti upozornila na důležitost neustálého monitoringu lidského zdraví všech obyvatel Evropy, zpočátku především starších osob, např. formou různých chytrých bezdrátových náramků, mobilních aplikací, medicínských implantátů apod., nicméně zároveň také vyslovila silné varování před riziky likvidace soukromí, „profilování“ konkrétních nevinných lidských osobností, zneužití identit a informací o věcech/osobách označených třeba formou RFID mikročipů. Za velmi važný problém je považována tzv. automatizace při vyhodnocování/zpracování získaných dat, na jejichž základě jsou také ihned podnikány např. bezpečnostní aj. opatření bez možnosti údaje ověřit. V neposlední řadě jde dále o hrozbu nárůstu kyberzločinnosti, což vyžaduje značné investice do zesílení policejních opatření: Vznikají naprosto nové hrozby pro celý systém uspořádání vztahů v rámci celého evropského společenství. - Představitelé EU vyzvali k neustálému zkoumání všech forem implementace moderních technologií do praxe a ke kontrole národního legislativního procesu členských států unie, aby nedošlo k otevření dveří pro výše uvedená rizika a formy zneužití. Komise zároveň vyslovila svou připravenost zpracovat pro RFID technologii vlastní zákonný, eticky přijatelný a sociálně-politicky rámec při respektu práva na soukromí, ochranu osobních dat a jejich zabezpečení tak, aby se tato technologie mohla dále nerušeně rozvíjet. Získané dokumenty popisují: EU si zakládá na tom, že chrání každého individuálního jedince proti všeobecnému monitoringu nebo nepatřičné diskriminaci, která vzniká na základě shromažďování/evidence/analýzy/využívání nejrůznějších informačních databází, když zároveň říká, že lidé si už jsou vědomi rostoucích rizik nových technologií pro jejich soukromý život, ale pořád ještě nevědí/neznají svá práva a dostatečné postupy: jak výše uvedeným nebezpečím čelit. EK také přiznala: na každého člověka je shromažďováno značné množství dat včetně záznamů o jeho konkrétní činnosti; vždy tedy existuje možnost, že budou takové informace použity k jiným účelům, než jak bylo třeba spotřebitelem původně odsouhlaseno. EK má v úmyslu stát se díky propojení informačních systémů s RFID globálním lídrem v oblasti moderních technologií. – Společenství Necipujtenas.CZ vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje každému občanovi České republiky (Evropské unie), aby nebral otázky zavádění a obzvláště vynucování používání RFID mikročipů včetně souvisejících databází vůbec na lehkou váhu. Každému je třeba umožnit odmítnout (opt-out) přijetí nových technologií bez jakýchkoliv forem sankcí. Lze předpokládat, že tlaky na všeobecnou/plošnou povinnost přijetí RFID mikročipů dále porostou především pod pláštíkem tzv. efektivity/rychlosti obsloužení nebo úspor, jenže to vše na úkor ústavně chráněných přirozených práv/svobod občanů. Je na každém z nás, zda si něco takového necháme líbit. Dějiny nám jasně ukazují, že pokud je tzv. efektivitě podřízena humanita: vznikne další forma totalitního režimu s děsivými následky pro celé generace budoucích lidských pokolení.

Dokumenty ke stažení v PDF: a

 • 30. dubna 2014: Dokumenty ke stažení: Dne 20. února 2014 prooběhla 5. schůze Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1, místnost č. 49 / přízemí. Jednání výboru řídil jeho předseda Vážený pan PhDr. Robin Böhnisch (ČSSD) za účasti Váženého pana Ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce (ANO 2011). Pan předseda Böhnisch seznámil všechny přítomné členy výboru a pozvané hosty s dopisemHnutí nečipujte nás Ostrava“ (www.necipujtenas.cz) ve věci nezákonného vynucováni čipování již jinak označených psů, koček aj. domácích zvířat, která necestují přes hranice členského státu Evropské unie ani nejsou využívána k obchodní činnosti včetně podnětu k novelizaci příslušných právních předpisů, které by ochránily občany ČR před nelegálními aktivitami části politiků místních samospráv při pokusech o urputné/násilné/legislativní vynucování implantací cizích těles do živých těl domácích mazlíčků pod hrozbou drastických pokut a dokonce za asistence ozbrojených složek lokální výkonné moci (tzv. „čipovací komanda“). - Poslanci tento bod umístili do svého oficiálního zápisu; zveřejnili na webu PS PČR: www.psp.cz. V budoucnu se již tedy nikdo ze zástupců lidu nemůže vymlouvat, že nebyl s danou problematikou seznámen např. díky nefunkčnosti elektronické pošty, své zaneprázdněnosti apod.

Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 28. dubna 2014: Média: Americký „The Kansas City Star“ (deník založený roku 1880; získal 8 prestižních Pulitzerových cen; v minulosti měl velký vliv na kariéru presidenta Harryho Trumana a spisovatele Ernesta Hemingwaye) se sídlem ve městě Kansas City, stát Missouri, informoval 19. dubna 2014 o případu první úspěšné implantace několikacentimetrového monitorovacího zařízení s RFID mikročipem pod kůží na hrudi pacientky postižené srdeční arytmií. Lékaři z „University of Kansas Hospital“ tak budou moci sledovat srdce i činnost samotné nemocné díky využití bezdrátového přenosu dat 24 hodin denně a to předně kdekoliv mimo nemocnici nebo specializovaná pracoviště. Jde o další krok k zavedení tzv. „Telemedicíny“ (dálková léčba), která ovšem zpravidla vyžaduje, aby byl každý člověk označen jedinečným identifikačním číslem (SIC!). Deník také uvádí, jak se už prý lékaři těší, že budou pacientům předepisovat prostřednictvím moderních technologií léky např. skrze chytré aplikace v mobilních telefonech, tabletech apod. zařízeních. Zároveň cituje marketingového zástupce jedné významné firmy obchodující s těmito technologiemi, který přiznává, že v současnosti existuje opravdu ohromný tlak na prosazení monitorování tělesných i mentálních funkcí/projevů v podstatě každého člověka. Kansas City Star si také klade otázku: Co s těmi všemi daty budou doktoři dělat; zda se nestanou takovou další rozsáhlou zpravodajskou službou. –- Vlivem rostoucích požadavků na elektronizaci společnosti, jejímu vynucování a vládním plánům na zavedení tzv. povinných databází zdravotních údajů o všech občanech: lze ovšem očekávat další potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod včetně totální likvidace lidského soukromí a konce pečlivě budované osobní důvěry/lékařského tajemství. Je tedy na každém z nás, zda si tyto věci necháme líbit. - http://www.kansascity.com/2014/04/19/4970616/remote-monitoring-of-patients.html

Třetí největší indické město Bengalúru (Bangalore; stát Karnátaka; cca 6,5 miliónu obyvatel) činí pokusy o implementaci systému s RFID mikročipy pro sledování pacientů, ale také samotných lékařů, sester a medicínského materiálu v reálném čase. - http://www.pharmabiz.com/NewsDetails.aspx?aid=81458&sid=1

Technologie RFID mikročipů v kombinaci s chytrými aplikacemi a zlepšené sledování pochybu/pozice člověka, zvířat, výrobků, věcí apod. - http://news.thomasnet.com/fullstory/RFID-Edgeware-Platform-provides-location-recognition-20025416

RFID mikročipy pomáhají sledovat už také dokonce špičkové sportovce. - http://www.standard.co.uk/news/london/london-marathon-officials-investigate-runner-who-ran-half-of-race-faster-than-mo-farah-after-he-allegedly-cut-out-part-of-the-course-9271220.html

Filipíny pokračují v rozšiřování automatického platebního mýtného systému, který je založen na využití nálepek s pasivními mikročipy RFID (bez baterií). Tyto povětrnostním podmínkám vysoce odolné nálepky lze číst na několikametrové vzdálenosti např. skrze skenery dat namontované na klasických mýtných branách až do rychlosti vozidla 190 km v hodině. - http://www.interaksyon.com/business/83797/san-miguel-to-roll-out-rfid-toll-collection-at-skyway-slex

Uruguay: Zdejší vláda se rozhodla nasadit na sledování každé legálně prodávané rostlinky konopí (marihuana) DNA značení a také zvažovala užití kombinace RFID mikročipů. - http://www.ibtimes.com/uruguay-will-track-legal-marijuana-rfid-genetic-markers-1564746

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. dubna 2014: Média: Rozhlasový pořad doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ - GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) odvysílaný 27. ledna 2014 připomněl posluchačům na celém světě informace prestižního časopisuForbes“ a deníkuThe New York Times“ (viz kniha "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business“, jejímž autorem je novinář Charles Duhigg, nositel Pulitzerovy ceny, absolvent „Yaleovy University“ a „Harvard Business School“) o nebezpečích pro zachování lidského soukromí, občanských přirozených práv/svobod s ohledem na časté nákupy spotřebitelů především ve velkých obchodních centrech. Dr. Albrechtová upozornila, že např. nejen americké supermarkety šmírují své zákazníky doslova na každém kroku kamerami s mikrofóny a skrze RFID mikročipy v nakoupeném zboží nebo tzv. slevových kartách, které obsahují identifikační údaje, číslo klienta, transakční historii a mnoho osobních demografických údajů. Ty jsou posléze analyzovány. Obchodní řetězce velmi zajímá nejen to, co všechno lidé kupují, nýbrž jaké mají zvyky, jestli jsou ženy těhotné, vdané, rozvedené, kolik mají let, kde bydlí, kde pracují, jak žijí, kolik vydělávají a mají dětí, kde a jak tráví svůj volný čas, kolik hodin prospí atd.; podobně je to samozřejmě s muži; a vůbec o všech lidech chtějí vědět datum narození, číslo jejich domu, auta, mobilu, E-mailu, atd. Zkrátka si budují „extrémně detailní profily zákazníků“. Tyhle praktiky jsou už přitom známé řadu let, nicméně je třeba na ně pořád upozorňovat, jelikož s rozvojem Internetu, bezkontaktních technologií přenosů dat, mikro/nanočipů aj. mají firmy a obzvláště vlády tendence vstupovat už i do soukromí každého člověka přímo u něj doma. Zajisté na něco takového nemají za normálních okolností vůbec žádné právo. Doktorka Albrechtová proto raději do velkých řetězců vůbec nechodí: volí jiné způsoby nákupů. - A proč Vás obchodníci sledují? Odpověď je zcela logicky jasná: Chtějí z Vás vytáhnout více peněz. Je to podobný princip jako v politice, kde se politici také snaží analyzovat své voliče a přijít na co nejlepší metodu, „jak z nich dostat hlasy“. No a stejné je to v případě obchodníků, kteří „podrobně analyzují naše zvyky“, stanovují optimální strategie prodeje a využívají k tomu nejmodernější technologie včetně mikročipů a sociopsychologických metod ovládání/manipulování společností.

(POZNÁMKA: Mnoho spolupracovníků zpravodajských/bezpečnostních/policejních/armádních aj. služeb působí v rámci různých marketingových firem, což není vůbec žádným tajemstvím; lze tak kontaktovat co nejširší cílený okruh osob, získávat bez nutnosti složitého papírování, soudního příkazu apod. úvodní veřejně dostupné/ověřené informace a především dostat nahrávky hlasu od lidí, kteří nevyužívají Internet /ono známé: ´tento hovor je monitorován´/. - Výše zmiňovaný novinář Timesů pan Charles Duhigg v roce 2012 ve svém článku napsal, že cílem obchodníků je doslova „vědět všechno“ a pomocí „prediktivní analýzy” vyhledat nebo i vytvořit situace, kdy už lidé nepřemýšlejí: dělají něco automaticky. Daný poznatek se pak snaží přetavit v nákupy zboží/služeb tak, aby z toho vznikl neustále se opakující zvyk, který často vydrží dlouhé roky, někdy i desetiletí. Marketingoví specialisté, kteří tohle dokáží: jsou placeni zlatem. Bohužel pak de-facto vytvářejí armády závislých lidí: Ideálem ziskuchtivého ´marketéra´ je těhotná žena, která se snaží vybavit domácnost. – Dvacáté století bylo plné příkladů tzv. marketingových politických stran, které zjistily principy ovládaní voličů platné v určité době a těmto mechanismům nezdravě podřídily své původní ideje, na nichž vznikaly. Velmi tristní je: Náprava situace trvala mnohdy celou generaci a někdy se nezdařila vůbec.)

Doktorka Albrechtová dále posluchače informovala o zprávě prestižního popularizačního/amerického/vědeckého časopisu „Scientific American“ (SciAm) z roku 2012: Ten poukázal na nový typ bezdrátově ovládaného RFID mikročipu implantovaného pacientovi pod kůží. Za vynálezem stojí vědecký tým kolem dlouholetého propagátora využití nových technologií v medicíně a špičkového vědce pana profesora Roberta LangeraMassachusettského technologického institutu („Massachusetts Institute of Technology“). Výše uvedený mikročip je dálkově ovládán lékařem a řídí automatizovanou distribuci léčiv v těle člověka, monitoruje stav organismu, odesílá data k následné online analýze. SciAm navíc zveřejnil nadšený Langerův výrok o nástupu tzv. „telemedicíny“, kdy budou lidé léčeni přímo ze svého domova; k úspěšné ´bezkontaktní léčbě´ je ovšem nutné, aby byl každý pacient „označen jedinečným identifikačním číslem“ (SIC!). - Katherine Albrechtová zde varuje před přehnaným optimismem, jelikož věda opět zcela zapomíná na obor bioetiky. Každý takový implantát samozřejmě představuje pro organismus cizí těleso a vyzařuje různé vlnění s možnými vážnými zdravotními následky. Počítačoví specialisté již také mnohokrát prokázali, že dokáží bez problémů voperované elektronické zařízení „hacknout“ a třeba „uvolnit všechny dávky“ medikamentů „do těla najednou“, čímž by třeba došlo k pacientovu úmrtí. Veškerá elektronika, která se stane součástí lidského těla, nás často v moderní době velmi nemile překvapí už jen tím, kdo všechno k ní má přístup. Hrůzostrašné scénáře se zde přímo nabízejí a to navíc v době po zveřejnění informací od Edwarda Snowdena, kdy každý ví, že v oblasti moderních technologií není nic nemožného, ba právě spíše naopak.

Dr. Albrechtová ještě připomněla svůj výzkum v oblasti výskytu rakoviny kolem místa implantace mikročipů v živých tělech domácích mazlíčků (psi, kočky aj.), jelikož stejné typy těchto elektronických zařízení byly také v minulosti voperovány některým lidem. Vyzvala celé lidstvo: „Je třeba bojovat vůči legislativě, která činí z čipování povinnost.“ Prostě nečipujte! Když už Vás k tomu někdo násilím donutí, tak pravidelně místo s implantátem pohmatem kontrolujte. Ujistěte se, že se tam netvoří žádné bulky, hrudky ani otok, že není kůže nad mikročipem přecitlivělá a je bez zvýšené teploty. Pokud něco podobného zaznamenáte, tak ihned vyhledejte pomoc odborníka. Nenechejte se odbýt. Díky takové obezřetnosti již bylo zachráněno mnoho životů. Měli bychom mít stále na paměti: „Je to špatná idea akceptovat v těle“ povinně „něco implantovaného“, „co má potenciál vyzařovat elektromagnetické vlnění,“ když již dnes víme, že to může způsobit změny buněk přímo na genetické úrovni a „vést k rakovině“. - Albrechtová s pomocí Boží úspěšně překonala svou vlastní rakovinu prsu. --- Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?_r=3&pagewanted=1&hp&; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4308:mon-january-27-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1401/20140127_Mon_Albrecht1.mp3; http://www.scientificamerican.com/article/microchip-implant-medication/; http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 25. dubna 2014: Média: Joe Carvalko, BSEE, M.F.A., J.D., je veterán bombardovacího letectva americké armády, inženýr v oboru elektrických zařízení, vynálezce (přes deset patentů mj. v oblasti lékařských přístrojů a počítačových systémů), spisovatel, právník, vysokoškolský učitel na „Quinnipiac University School of Law“ (Hamden, stát Connecticut) a člen odborných eticko-technologických pracovních skupin při prestižní americké Yaleově univerzitě („Yale School of Medicine“) ve městě New Haven (stát Connecticut). 27. března roku 2014 poskytl rozhovor pro rozhlasový pořad doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ - GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) a v srpnu o rok dříve také pro „Singularity Weblog“ publicisty Nikoly Danaylova, kde představil mimo jiné své zkušenosti a pohledy na oblast bezdrátového přenosu dat, RFID mikročipy a jejich implantaci/používání lidskými bytostmi. Popsal svůj životní příběh, který ho přivedl až k vydání knihy („The Techno-Human Shell-A Jump in the Evolutionary Gap“) o současném i budoucím technologickém vývoji lidstva obzvláště s ohledem na vědecké poznatky v medicíně. - Joe Carvalko vysvětlil posluchačům, že hlavním podnětem ke zkoumání výše uvedené problematiky pro něj byla jeho vlastní srdeční příhoda. Před smrtí jej zachránil syn tím, že na podlaze bezvládně ležícímu otci poskytl první pomoc. V nemocnici doktoři panu Carvalkovi voperovali kardiostimulátor s mikročipem. Posléze byl při pravidelných kontrolách svědkem, jak mu ošetřující lékař „reguluje na dálku počet úderů srdce“ prostřednictvím „bluetooth“. Tato zkušenost jej inspirovala k odbornému výzkumu. Následně zjištěné informace také publikoval: představovaly doslova „šok“. Joe Carvalko obzvláště upozornil na velká rizika implantátů v případě „výpadku počítačů nebo viru“ a útoku „hackerů“: Naše společnost by si měla podle něj jasně uvědomit, kam kráčíme, jaké jsou právní/etické otázky, když dnes už vědci umí navrhovat funkční „počítače na úrovni DNA“ o velikosti „molekul“ a existuje zde celá škála osob s velkým zájmem na tom, aby se tato miniaturní zařízení dostala do všech lidských těl. Přitom vůbec nejde jen o farmaceutický průmysl a jeho dobře známý/dravý „komerční zájem“. Vždyť si stačí jen vzpomenout na „Baja Beach“ kluby ve Španělsku a Nizozemí, kde čipovali své klienty nebo třeba na mexické případy implantací mikročipů z tzv. bezpečnostních důvodů. K otázce doktorky Albrechtové, zda předpokládá, že „nastanou časy, kdy budou mít všichni lidé implantovány mikročipy“ pro účely tzv. zjednodušení platebních transakcí, odpověděl Joe Carvalko: „Ano“, „časem se to značně sofistikuje.“ Mikročipy budou využívány jako metoda ´upgradu´ těla třeba pro „zlepšení paměti“ a různých „schopností“ či pro zkvalitnění „bezpečnosti“. Jenže nikdy bychom neměli zapomínat na snadnou zneužitelnost/zranitelnost takových implantátů. Právě etické otázky představují v této souvislosti pro všechny lidi na naší planetě obrovskou výzvu a vážné varování. - Doktorka Albrechtová se ptá na řešení, které nabízí moderní bioetika, na možnosti „opt-outu“; co když lidé masově řeknou jasné NE! - Carvalko: Mnoho mých kolegů by to chtělo nějak regulovat, další se hlavně starají, jak co nejlépe vysvětlit veřejnosti, že nás to úplně změní. Vždyť postupně budeme „ztrácet esenci našeho přirozeného lidství“. A velká část naší holé existence bude v rukou „softwarových vývojářů“. Vše bude jiné, „když elektronika pronikne až do našich těl“. Ostatně dnes už vidíme „celé technologické kulturní hnutí“ - tzv. Transhumanismus, kterému ovšem naštěstí aktivně stavějí hráz např. křesťané aj. skupiny. Lidé stále dokáží zastavit nechtěné/nebezpečné technologie - viz např. atomové zbraně/energie. Vlády v těchto případech už mnohokrát ustoupily. Ke všemu je celá společnost stále řízena ideologií „Neodarwinismu“. Bohužel přesně díky tomu a aplikaci nových technologií - pokud se je opravdu rozhodneme používat v našich tělech - dojde k obrovskému evolučnímu skoku a ten vytvoří nezcelitelnou ránu v naší existenci. Může nás to jako celé lidstvo přijít pekelně draho. - Dr. Albrechtová: Zřejmě dojdeme k situaci, že v honbě za nesmrtelností, dokonalostí a krásou popřeme základní přirozené principy, nemoci, stáří, smrt a necháme ze sebe udělat monstra (např. jako Borgové nebo známý Frankenstein). Co bude s lidmi, kteří se od takových vývojových trendů chtějí uvolnit? - Joe Carvalko: Transhumanismu je zapotřebí čelit kvalitní opozicí: novým adekvátním osvobozujícím hnutím s populárními vedoucími osobnostmi, aby mohl disent uspět, aby byl opět prostor pro svobodný lidský život. Proto musíme identifikovat současné problémy a už teď připravovat mírový odpor vedený lidmi se znalostmi a talentem promlouvat k veřejnosti. Carvalko vyzývá obzvláště mladé právníky plné energie, aby vybojovali občanům opět svobodu a soukromí nad všeobjímajícím státem i propagovanými totalitními vizemi o uspořádání společenských vztahů. - Dr. Albrechtová: V současnosti vidíme velký rozpor mezi občany usilujícími o svobodu/soukromí a elitami, které mermomocí urputně protlačují různé výdobytky moderní vědy. Je to jako „oheň a voda“. Jsou to „dva rozdílné světy“. Lidé, kteří preferují hodnoty: „láska, Bůh, světlo, sluneční paprsky, procházka lesem“ no a vždy tady budou také druzí lidé, kteří zase preferují technologické „schopnosti žít věčně“, drahé prsteny, čisté domy, rychlá auta a na tom se bude lámat lidská společnost tohoto století. Povedeme bitvu o naše právo žít svobodný život bez vynucovaných technologií. „Již dnes o to bojujeme.“ –- Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Katherine Albrechtová již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://carvalko.com/the-techno-human-shell/; http://www.singularityweblog.com/joseph-carvalko-techno-human-shell/; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1403/20140327_Thu_Albrecht2.mp3; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4359:thu-march-27-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://youtu.be/qFfaSLxZTMQ

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 24. dubna 2014: Média: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. 17. března 2014 informovala ve svém rozhlasovém pořadu šířeném prostřednictvím mediální sítě „The Genesis Communications Network“ („GCN“; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) celosvětovou veřejnost o dalším tragickém/smrtelném případu očipovaného zvířete: Tentokrát byla zasažena fenka křížence čivavyJack Russell Terriéra jménem „Lady“ ve vlastnictví Charlieho Neureuthera z města Sandpoint ve státě Idaho, která zemřela v důsledku rakovinového nádoru kolem voperovaného identifikačního RFID mikročipu. Pan Neureuther dal bohužel své „Lady“ implantovat před rokem a půl čip, nicméně vůbec se přitom neseznámil s vážnými riziky takového invazivního úkonu. Jak sám řekl: Neměl ani tušení o mnohaletém výzkumu týmu specialistů pod vedením dr. Albrechtové. O ničem takovém „nevěděl“. V útulku mu prostě jen sdělili, že čipování představuje tzv. „standardní proceduru“, za níž si tam nechali zaplatit „25 dolarů“ (přibližně 500,-Kč). Chovatel fenky také viděl krásné reklamy o tzv. prospěšnosti čipování: Dal se jimi bohužel ovlivnit. Nejprve si dokonce myslel: Když dovolím „Lady“ očipovat, bude to fungovat jako GPS lokátor, nicméně teprve až později si uvědomil: někdo musí mít nejprve v útulku - třeba veterinář nebo policie - „speciální skener“ včetně přístupu do databáze informací k tomu, aby bylo možné vůbec vrátit ztraceného domácího mazlíčka zpět domů. Po provedeném úkonu čipování však navíc Charlie Neureuther zaplatil roční poplatek za registraci do databáze chovatelských údajů ve výši „19.95 dolarů“ (cca 400 korun; rozuměj - dostal tzv. marketingovou ´slevu´) a za každý následující rok života „Lady“ pak ještě k tomu navíc doplácel „29.95“ dolarů (zhruba 600,-Kč/rok). Dr. Albrechtova se podivila, proč je to celé tak „opravdu drahé“, jelikož když se nad tím člověk zamyslí: jde pouze o „třířádkový zápis v počítačové databázi“. Poukázala v této souvislosti na etický problém mnoha známých/tristních případů, kdy sice existují „v databázích informace o vlastnících“ ztracených zvířat, ale stejně: pokud chovatel nezaplatil poplatek, tak provozovatelé databáze životně důležité „informace útulku neposkytnou“, čímž nedojde k navrácení zvířete. V případě vypršení zákonné lhůty pro adopci nalezeného domácího mazlíčka je pak zvíře v USA většinou usmrceno. Provozovatelé databází se hájí tím, že kdyby údaje uvolnili: „porušilo by to jejich ´obchodní model´“. Pokud ovšem např. zapomenete zaplatit: nechají Vaše zvíře zemřít a Vás pak trpět. V průběhu přibližně patnácti let života psa/kočky tak v průměru za čipování včetně registrací do databází vydáte „cca 500 dolarů (přibližně 10.000,-Kč, pozn. autora) prostě lidem, kteří pouze zapíší do počítače 3 řádky údajů“ a další náklady jsou pro ně takřka nulové. - Chovatel „Lady“ dále popsal situaci, kdy se u jeho fenky začaly poprvé objevovat příznaky nemoci v podobě problémů s „udržením rovnováhy“. Pak už začala úplně při chůzi rovnou padat. Veterinář chovatele osmiletého zvířete informoval: Příčinou je nádor v prostoru implantovaného mikročipu. Zároveň panu Neureutherovi vysvětlil, že operace by jí už nepomohla: měl by jí nechat raději v klidu doma dožít. - Dr. Albrechtová vyjádřila své dojetí nad celým případem: Je to tragické obzvláště pro ty, kteří se chovají zodpovědně a chtějí dělat pro svého domácího mazlíčka jen to nejlepší. - Charlie Neureuther všem milovníkům zvířat po rozhlasových vlnách vzkázal varovné poselství: „Ujistěte se, že máte dostatek informací ještě před tím, než cokoliv uděláte, protože pokud to neučiníte, budete si to pak vyčítat.“ „Pokud jde o mne, já už bych to nikdy neudělal. /.../ I kdyby existovalo jen minimální riziko, tak bych ji („Lady“, pozn. autora) už nikdy nenechal čipovat,“ dodal chovatel fenky, příčinou jejíž smrti byl implantovaný mikročip. - „Jde o velké peníze,“ zdůraznila dr. Albrechtová. Vždyť si stačí jen spočítat: o kolik životů desítek miliónů zvířat ročně se zde na celé planetě tahle krutá čipovací hra hraje. Už jen z těchto důvodů nikdo nechce mluvit o vážných rizicích čipování. Přeci každý chovatel jednoduše pochopí výhody, neinvazivnost, rychlost označení svého domácího mazlíčka obojkem se známkou, který umožňuje ihned kontaktovat majitele zvířete. Naopak celý čipovací systém je příliš složitý/nákladný. Dr. Albrechtová má sama zkušenosti s rakovinou prsu, ze které se díky Bohu dokázala uzdravit a proto neopomněla dodat tipy pro držitele čipovaných zvířat: 1/ zkoušejte pravidelně pohmatem místo, kde je čip implantován; 2/ pokud tam ucítíte pod prsty něco neobvyklého, nahmatáte hrudky, zduření kůže, horkost apod., tak na nic nečekejte a hned spěchejte k veterináři; 3/ nenechte se odbýt; 4/ chtějte podrobné vyšetření včetně rentgenu; věřím, že společnými silami pomůžeme informovat občany o tom, že čipování má svá vážná rizika, která nesmíme podceňovat: Lidé by v žádném případě neměli být k čipování donucováni, nýbrž „měli by mít přístup ke kompletním informacím“. (Tento vzkaz platí především pro Vážené radní/zastupitele/politiky v Ostravě i dalších městech/vesnicích, kteří implantace mikročipů vynucují v rámci legislativního násilí dokonce za pomoci tzv. „čipovacích komand“, pozn. autora.) - - - Katherine Albrechtová již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o této problematice několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4350:mon-march-17-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1403/20140317_Mon_Albrecht2.mp3

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 23. dubna 2014: Články, publikace, texty/Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ poskytl exkluzivní rozhovor pan Petr Hadaščok st., jenž vede již od roku 2012 mírové disentní operace široké veřejnosti proti nelegálnímu čipovacímu násilí a usiluje o dodržování Ústavou/Listinou chráněných přirozených práv a svobod občanů i přes urputný odpor totalitně smýšlející části české politické reprezentace. Níže se můžete seznámit s jeho aktuálními poznatky, které ukazují, že vynucování používání a nebo přímo implantace bezkontaktních/bezdrátových technologií - jako např. RFID - má daleko závažnější důsledky pro každého člověka, než jsme si doposud vůbec kdy mysleli.

Celý rozhovor je k dispozici online ZDE: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/p-hadascok-st-spojme-sily-proti-cipovani-cr.aspx

Rozhovor ke stažení v PDF:

Vážená paní Jana Lorencová - ostravská politička, někdejší prestižní novinářka, od října 2013 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR (nestraník v rámci Hnutí ANO 2011) - má za sebou ohromující, jistě úctyhodnou, více než dvacetiletou práci na poli publicistiky/investigativní žurnalistiky/zpravodajství. Nicméně se bohužel nyní ukazuje, že jakmile novinář jednou vstoupí do aktivní politiky, je zvolen ve svobodných volbách, stane se mužem funkce, tak i když má kvalitní renomé: často posléze úplně zapomene v zájmu tzv. efektivity a návalu nadšení z vynutitelnosti nějakého opatření na základní hodnoty naší svobodné společnosti, bez kterých by nebyla možná ani žurnalistika, natož pak obyčejný život každého z nás. Těmito hodnotami jsou přirozené svobody/práva občanů chráněné Ústavou a Listinou. - Šestnáctého dubna 2014 přednesla Vážená poslankyně Lorencová (zvolená na kandidátce Hnutí ANO 2011) v pořadu České televizeEkonomika ČT24“ myšlenku, jak zmenšit objem pančovaného alkoholu. Dokonce uvedla: Pokud by byla v parlamentu, když se navrhoval zákon o značení lihu, „tak já bych zcela jistě byla pro čipování“ a „při čipování vlastně se sleduje od samého začátku od toho momentu, kdy se to dostane do lahve: AŽ PO TOHO SPOTŘEBITELE“, no a je to prý pouze taková „anténka malá“. (Srovnej např. s článkem novináře Josefa Petrů z 17. října 2013, který varoval před povinným čipováním - http://www.halonoviny.cz/articles/view/10029408.) Vážená paní poslankyně Lorencová tak zřejmě dokonce vysvětlila, že by mohli být formou mikročipů sledováni např. samotní spotřebitelé? Rozuměj - konzumenti alkoholu, potažmo piva nebo vína; tedy snad i křesťané - viz Svaté přijímání Páně, ale především možná horníci, huťaři, úředníci, důchodci, zkrátka každý občan v restauracích nebo i doma u svého oblíbeného pivečka apod. - Ostatně roku 2014 absolvovali zástupci Společenství Necipujtenas.CZ s Váženou paní poslankyní Lorencovou nejednu osobní i písemnou komunikaci. Výsledkem bylo zjištění, že paní poslankyně opravdu je pro vynucování čipování nejen v případě lihu - jak uvedla výše 16. dubna 2014 v ČT24, nýbrž také z hlediska živých bytostí - zatím pejsků. Sama nechtěla dokonce vystupovat ani proti potlačování svobody slova v souvislosti s nelegálním vynucováním čipování a to ani ve svém volebním obvodě nebo na centrálním ostravském Zastupitelstvu. Dnes, kdy již víme, že mikročipy slouží nejen k dobrým, nýbrž také ke zlým účelům likvidace samotných základů ústavního pořádku naší země a RFID technologie představuje v rukou všeho schopných osob doslova globální útok na tradiční hodnoty západní civilizace, která si v minulých staletích vybojovala své svobody v těžkých zápasech o existenci nezotročené lidské duše i těla: zosobňují podobné výroky Vážené paní Lorencové opravdu smutné zjištění a velké zklamání pro její někdejší příznivce. Kdysi jedna z nejlepších novinářek, dnes Vážená paní poslankyně s markantním odklonem dokonce i od hájení svobody slova. Inu: vrcholová politika holt lidi mění. - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/269846-koncese-na-prodej-alkoholu-zdarma-uz-jen-zitra/

Australský deník „The Sydney Morning Herald“ (založen již roku 1831) informuje o dalším rozšiřování implantátů RFID mikročipů v rámci tisícovek technologických nadšenců z celého světa. Tito zvláštní lidé se nechávají očipovat stejnými typy cizích elektronických zařízení, jaké nosí pod kůží psi, kočky nebo i fretky. Britský vědec Dr. Mark GassonReadingské university („University of Reading“) v tomto trendu vidí „potenciál ke změně vůbec celkové podstaty našeho vnímání lidství“ a jestliže si už dnes nedokážeme svůj život ani představit bez mobilního telefonu, tak čipové „lidské implantáty budou tento vývoj také následovat“. Dr. Gasson otevřeně přiznává: Pro občany odmítající přijmout mikročipy bude jejich existence plná „nevýhod“. - Oproti tomu doktorka Katina Michaelová („University of Wollongong“ - „Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“ - „Fakulta informatiky“ - „Faculty of Informatics“) mnoho let ve své vědecké práci varuje lidstvo před slepým přijímáním nových/chytrých technologií: Každé „číslo může být ukradeno a data hacknuta“. Musíme si uvědomit, že „přenesení externích počítačových problémů do lidského těla přináší mnohá nebezpečí“. Obzvláště se to týká likvidace soukromí: „Vlády nebo velké korporace dostanou díky tomu do rukou možnost sledovat lidské konání a pohyb, mohou zařadit každého člověka do určité socioekomické/politické/rasové/náboženské a spotřebitelské skupiny a to jim pak umožní převzít nad nimi kontrolu." V této souvislosti dr. Michaelová dodala: Není vůbec žádným tajemstvím, že občany mnoha zemí takový vývoj velmi trápí. Například již nejméně „devět amerických států“ učinilo pokus zakázat „vynucování implantací mikročipů“. - Jeden z vedoucích právníků neziskové organizace „EFF“ („Electronic Frontier Foundation“) pan Lee Tien ke všemu připomíná: "Technologie tohoto druhu velmi jednoduše narušuje osobní život." Pokud „je možné sledovat Vaše dítě, tak potom: chtěli byste, aby také jiné osoby než Vy mohly monitorovat Vašeho potomka? Je to dvousečný meč". - http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/human-microchipping-ive-got-you-under-my-skin-20140416-zqvho.html

Populární americký/neziskový křesťanský web BREATHEcast.com upozornil na etická rizika mikročipů vzhledem k biblickým proroctvím a možným tvrdým dopadům přijímání RFID označování lidských bytostí na praktický život obzvláště nějakým způsobem vůči Zlu disentujících věřících občanů. Na pořad dne nastupují takové otázky jako zneužití odtajňování zdravotních záznamů pacientů, online lokalizace obyvatel, automatická „identifikace tzv. teroristů“ apod. Článek také obsahuje názvy nejznámějších firem, produktů, technologických řešení a institucí, které RFID podporují. - http://www.breathecast.com/articles/microchips-implanted-in-people-satanic-marking-end-time-believers-warn-rfid-chips-book-of-revelation-mark-of-the-beast-666-14742/

Zakladatel/editor prestižního časopisu „RFID Journal” pan Mark Roberti odpovídal na dotazy čtenářů. Uvedl mj., že lidé si nechávali původně implantovat RFID mikročipy hlavně z důvodů “propojení dané osoby s jejími zdravotními záznamy”. Tento krok se ovšem dodnes nepodařilo vládám plošně prosadit. V budoucnu se budou muset prý ichni politici ale stejně nakonec dohodnout na standardu”, který bude zaveden na “celonárodní úrovni”. Další lidé se podle pana editora nechávali očipovat kvůli snadnějšímu přístupu ke svým počítačům, domovům a protože jim to přinášelo různé výhody, status VIP ve vyhlášených klubech, jednodušší možnosti automatických plateb apod.Takže ano, je to využíváno v osobních záležitostech,“ dodal Roberti. - http://www.rfidjournal.com/blogs/experts/entry?10977

Australský deník „The Sydney Morning Herald“ (založen již roku 1831) popsal příběh Joe Woollera, jenž podstoupil 16. června 2010 implantaci RFID mikročipu, aby se zbavil nutnosti používat klíče pro odemykání dveří svého domu, auta i motorky aj. věcí. Nakonec zjistil, že mu nosič technologie RFID voperovaný do ruky stejně nijak život neulehčil. Navíc se ještě vystavil riziku zneužití identifikačního čísla svého mikročipu. - http://www.smh.com.au/digital-life/digital-life-news/joe-woollers-attempt-at-a-keyless-life-with-implant-20101214-18wya.html; http://www.slampt.net/2010/06/25/rfid-implant-2/; http://youtu.be/ERCLgf2z2Xg

Velká Británie zvažuje umísťování mikročipů do každého balení potravin. Spotřebitelé tak mají být automaticky upozorňováni formou SMS zpráv na vypršení doby použitelnosti třeba polévky, jogurtu, chleba apod. Daná technologie ovšem umožňuje bohužel též sledování zvyklostí jednotlivých občanů, jejich pohybu a dokonce toho, zda se ve svém soukromí chovají tzv. hospodárně. Stát bude chtít zřejmě již brzy regulovat počet rohlíků, které každý den sníte, kolik káv vypijete a to všechno zdůvodní tzv. „veřejným zájmem“. Právo na „Opt-out" včetně obrany generacemi předků tvrdě vybojovaných práv/svobod a soukromí občanů dodnes chráněných Ústavou: opět bohužel není na programu tzv. „politického dne“. - http://www.ninjamarketing.it/2014/04/03/microchip-per-evitare-lo-spreco-degli-alimenti/

Dobrovolné čipování jízdních kol v Novém Jičíně - http://novojicinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/cykliste-pozor-kola-se-kradou-jako-na-bezicim-pase-20140417.html

V Bučovicích nemuseli radní zrovna pečovat ani o jednoho zatoulaného psa a stejně místní velitel městské policie nadšeně horoval pro to, aby byl schválen zákon - resp. vyhláška - o povinném čipování těchto domácích mazlíčků i proti vůli zdejších chovatelů - vážených voličů. Taková legislativa by podpořila pouze jednu metodu označování, porušila by principy svobodné tržní soutěže a zvýhodnila by výrobce mikročipů. Hlavně by ale zasadila další ránu přirozeným právům/svobodám chráněným nejen Ústavou/Listinou. V České republice je vynucování čipování již jinak označených zvířat nelegální. - http://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/v-bucovicich-se-minuly-rok-toulalo-dvakrat-vic-psu-20140416.html

Označování zavazadel na letištích RFID mikročipy - http://www.futuretravelexperience.com/2014/04/lufthansa-launches-home-printed-bag-tag-rfid/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 18. - 21. dubna 2014: Přejeme všem lidem radostné oslavy nejdůležitějších a nejvýznamnějších svátků roku 2014 - Velikonočních svátků Vzkříšení, jejichž poselství nese celému lidstvu příslib definitivního osvobození od všeho Zla a tedy také od vynucování čipování, legislativního aj. násilí, od čipovacích komand a vůbec od všech dalších neřestí přítomných v našem světě. S přáním Božího Požehnání Vás srdečně zdraví Společenství Necipujtenas.CZ!!! :)

 • 17. dubna 2014: Média: Marion Gordon "Pat" Robertson, B.A., J.D., M.Div. - proslulý americký evangelický pastor, politický komentátor, mj. autor bestselleru „Nový světový pořádek“ („The New World Order“), podporovatel Ronalda Reaganarepublikánský uchazeč o úřad presidenta USA v roce 1988 - zakladatel Americké křesťanské koalice („Christian Coalition of America“ - CCA) a globální křesťanské televizní sítě CBN („Christian Broadcasting Network“ - vysílá pro 180 států světa/desítky miliónů diváků) se sídlem v městě Virginia Beach (stát Virginie) uvedl 3. dubna 2014 ve svém populárním TV pořadu s názvem „The 700 Club“ (jedna z vůbec nejdéle kontinuálně produkovaných televizních relací od roku 1966) reportáž s tématikou rizik mohutného nástupu všeobecné elektronizace společnosti, technologie RFID a úzce souvisejících mikročipů využívaných současným mezinárodním finančně-politickým systémem k posílení kontroly nad každým člověkem. Doktor Robertson upozornil diváky, aby se vážně zamýšleli nad tím, zda budou nadále akceptovat to, kam až se lidstvo posunulo směrem od přirozené svobody k přijetí nezdravého/všeobjímajícího/státního dozoru, když jsme dopustili, aby byl každý náš krok monitorován satelity a technologicky bylo zcela reálné implantovat živým lidským bytostem identifikační mikročipy s kompletní finanční historií jakéhokoliv občana. „Je to tady. ´Velký bratr´ je zde,“ říká Robertson. Může to podle něj ohromně změnit naše životy a mít přímo „revoluční následky“. Tato technologie má ovšem svou stále přítomnou „temnou stranu“, která spočívá v kontrole nad penězi každého člověka: Když státy dovolí lidem platit pouze skrze bezhotovostní transakce, tak tím bude pro výkonnou moc velmi jednoduché získat totalitní přehled o každém občanovi a pak mu prostě buď pomoci nebo jej zničit stiskem několika tlačítek klávesnice vládního počítače. „Podívejte se jen na to, jaké v současnosti schvalují zákony proti praní špinavých peněz a omezování plateb v hotovosti,“ připomíná pastor. „Federálové chtějí kontrolovat Vaše peníze“ a „placení ´cash´“ je už dlouho považováno za něco podezřelého. Všichni po Vás vyžadují, abyste platili pouze kartami nebo jinými elektronickými prostředky. Všechny Vaše údaje chtějí mít v počítačích. Pat Robertson podotýká, že nynější vývoj odpovídá biblické předpovědi podle Zjevení sv. Jana: Jde o plán Zla na „ovládnutí světa“. „Tímto způsobem (skrze elektronizaci celé společnosti) toho bude dosaženo.“ - V reportáži televize CBN z 3. 4. 2014 vystoupila také doktorka Katherine Albrechtová, která na výše citovaná rizika poukazuje už od 90. let 20. století. - http://www.cbn.com/tv/3426850285001; http://www.rawstory.com/rs/2014/04/03/pat-robertson-buying-stuff-by-computer-is-the-mark-of-the-beast/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2596889/Buying-items-computer-Mark-Beast-says-televangelist-Pat-Robertson-website-lets-buy-book-online.html

Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích včetně svého vlastního rozhlasového pořadu a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o této problematice několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. Třetího dubna 2014 vystoupila v reportáži globální křesťanské televizní sítě CBN („Christian Broadcasting Network“ - vysílá pro 180 států světa/desítky miliónů diváků) se sídlem v městě Virginia Beach (stát Virginie) v rámci komentovaného zpravodajství pořadu „The 700 Club“ (jedna z vůbec nejdéle produkovaných televizních relací kontinuálně už od roku 1966) zakladatele CBN Pata Robertsona, proslulého amerického evangelického pastora, mj. autora bestselleru „Nový světový pořádek“ („The New World Order“). Albrechtová zde upozornila, že mnoho mocných osob by rádo vidělo, jak veřejnost nadšeně přijímá mikročipy ve všech oblastech našeho života. Především usilují o to, aby měl každý člověk své identifikační znamení - číslo kupříkladu v čipu - buď na sobě (třeba chytré hodinky, identifikační pásky) a nebo už rovnou ve formě implantátu v těle. Připomněla úzce související biblické předpovědi podle Zjevení sv. Jana: „Nastanou časy, kdy budou lidé přinuceni k tomu, aby akceptovali své označení.“ A ti, „kteří tak neučiní, zkrátka nebudou moci nic nakupovat ani prodávat,“ dodala. „Někteří lidé říkají, že takovým označením bude RFID,“ jelikož tato technologie může být jednoduše umístěna na ruku nebo čelo či přímo do mozku člověka např. ve formě moderního elektronického tetování/mikro/nanočipu. Samozřejmě lze očekávat i daleko sofistikovanější vynálezy a RFID bude vlastně pouze jakýmsi předstupněm toho, co nás ještě čeká. Doktorka Albrechtová zároveň poukázala na podivné mlčení - dokonce až „stud“ - a (NE)dialog na téma hrozícího označování mikročipy, který panuje v mnoha velkých církvích. Přitom křesťané většinou o nebezpečí znamení šelmy formou čipování dobře vědí: Bible to považuje za naprosto stěžejní, velmi vážný/konkrétní a přímo v praxi hmatatelný bod víry. Nyní, když je tato technologie po staletích konečně vynalezena, na celém světě dostatečně rozšířena, tak „o tom nikdo nechce mluvit“. Albrechtová zdůraznila, že by lidé měli především začít o všem přemýšlet ještě před tím, než slepě přijmou různé tzv. ´super výhodné´ monitorovací technologie. - http://www.cbn.com/tv/3426850285001; http://www.rawstory.com/rs/2014/04/03/pat-robertson-buying-stuff-by-computer-is-the-mark-of-the-beast/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2596889/Buying-items-computer-Mark-Beast-says-televangelist-Pat-Robertson-website-lets-buy-book-online.html; http://www.cbn.com/cbnnews/healthscience/2014/April/RFID-Tech-Opening-Doors-for-Revelation-Fulfillment/; http://wordpress.katherinealbrecht.com/?p=1611#more-1611; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4367:sat-april-05-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1404/20140405_Sat_Albrecht1.mp3

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. dubna 2014: Dokumenty ke stažení: Zápis z 31. zasedání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 2. 4. 2014 mj. s tématikou nelegálního povinného čipování již označených domácích zvířat a řešení této otázky od 1.1.2014 dle nového Občanského zákoníku včetně ochrany (v podání některých zastupitelů bohužel potlačování) základních práv a svobod občanů (především svobody slova). Dotčené body jednání: č. 3 s názvem „Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2013“, bod č. 4 s názvem „Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013“ a hlavně bod č. 20 s názvem „Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů“.

POZNÁMKA: Originální verze dokumentu (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (začerněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména části občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě některá jména nezačerňuje: Má souhlas Petra Hadaščoka st. se zveřejňováním jeho jména dle kontextu námi publikovaných materiálů. Oficiální dokument města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Jde např. o kompletní vynechání přednesů obou Vážených pánů ředitelů: pana plk. Mgr. et Bc. René Dočekala - ředitele Městského ředitelství Policie České republiky v Ostravě a Váženého pana Mgr. Zdeňka Harazima - ředitele Městské policie Ostrava; dále byla vynechána velmi důležitá informace o původním záměru a návrhu Veleváženého pana primátora Ostravy Ing. Petra Kajnara nechat hlasovat o likvidaci svobody slova občanů vystupujících v diskusi na jednání Zastupitelstva města na 1 minutu (teprve posléze opraveno na 5 minut).

Doporučujeme proto raději před čtením originálního materiálu vždy nejprve prostudovat tiskové prohlášení Společenství webu Necipujtenas.CZ ZDE, které přesněji zachycuje doslovně pronesené výroky pana Hadaščoka st., pana primátora Ostravy Ing. Petra Kajnara, jeho náměstků a dalších osob, kontext a právní komentáře dle pořízených audio-nahrávek.

Podrobný výklad celé problematiky je pak k dispozici v samostatném materiálu ZDE: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 15. dubna 2014: Média: Jeden z vůbec globálně nejčtenější deníků „Mail_Online“ a další sdělovací prostředky (mj. např. „ChronicleLive“) upozornily na vážný případ poškození zdraví domácího zvířete v důsledku špatně provedené implantace cizího elektronického tělesa - mikročipu - do živého těla kočky. Tato tragická událost se navíc odehrála v rámci tzv. ´osvětové kampaně´ („Responsible dog ownership campaign“) na podporu ´čipování zdarma do každé rodiny´ („Free micro-chipping“), kterou zaštítilo během února 2014 vedení města Consett ve Velké Británii (vzdušnou čarou cca 114 km severozápadně od Yorku). - Kristina Hoganová - matka tří malých dětí - podlehla vábení marketingového tvrzení o naprosté bezbolestnosti/bezpečnosti a výhodnosti označování domácích mazlíčků formou invazivního čipování a přinesla na výše uvedenou místní akci svou tříletou kočku jménem „Sassie“. Nekvalitně provedené čipování však ihned zapříčinilo dočasné ochrnutí zvířete: málem také jeho smrt. Jak odhalily pozdější rentgenové snímky specialistů z veterinární kliniky „Croft Veterinary Hospital“ ve zhruba 30 kilometrů vzdálením Cramlingtonu: mikročip byl po úvodním neúspěšném pokusu o implantaci násilím zaklíněn mezi prvním/druhým obratlem v oblasti míchy. Lékaři jej museli opatrně odstranit. Po zdařilém zákroku zbyla Sassie na krku velká rána s osmi stehy, nutnost podstoupit na cca šest týdnů trvající rekonvalescenci a trvalé oslabení pohybového ústrojí. Již nikdy nebude moci jen tak volně pobíhat venku s ostatními zvířaty, jak byla zvyklá. Chovatelka kočky také navíc obdržela nádavkem fakturu k úhradě za provedenou operaci na částku 3.000 liber šterlinků (v přepočtu cca 100.000,-Kč - šlo mimochodem o více peněz, než cena bytu, ve kterém paní Hoganová jako samoživitelka s potomky přebývala). Vzniklou citovou újmu celé rodiny včetně dětí, které si ke kočce vytvořily opravdu silnou vazbu, však nebylo naopak vůbec snadné vyčíslit. Naštěstí consettští radní pochopili vážnost situace a okamžitě se oficiálně několikrát za celý incident omluvili. Dokonce bez jakýchkoliv výmluv zaplatili všechny výše uvedené veterinární náklady. - Tento tragický případ jasně ukazuje nejen ostravským aj. zastupitelům v České republice, jak velké nebezpečí představuje podléhání jednostranným marketingovým akcím (tzv. ´mikročipy všem zdarma´) a především varuje všechny politiky aj. úřední osoby před schvalováním vynucování povinného čipování formou legislativního násilí (např. městskou vyhláškou) včetně zneužití pořádkových jednotek městské policie k těmto tristním praktikám. - Viz též přiložený obrázek a podobný loňský případ ze Slovenska, mj. díky kterému se podařilo změnit zákon o povinném čipování psů, koček a fretek na svobodnou/dobrovolnou formu označení domácích mazlíčků. - http://www.dailymail.co.uk/news/article-2562018/Pet-cat-paralysed-left-eight-stitches-microchip-accidentally-injected-SPINE.html; http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/consett-cat-sassie-paralysed-microchipping-6720064

  Čipování poráží velmi úspěšná metoda fotografické identifikace tváří ztracených zvířat - nyní za pomocí speciálních aplikací v chytrých telefonech - http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2588159/Amber-alerts-furry-friend-New-app-uses-facial-recognition-technology-unite-lost-pets-owners.html

  Experti na oblast informačních technologií připomínají rizika bezkontaktních plateb realizovaných skrze karty s mikročipy nebo chytré telefony aj. prostředky využívající např. technologii RFID, NFC apod. - http://www.theguardian.com/media-network/partner-zone-infosecurity/rfid-contactless-payment-security; http://www.infosecurity-magazine.com/view/29391/how-secure-are-contactless-payments

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 13. dubna 2014: Média: Americké společnosti „Vanguard ID Systems“ (West Chester ve státě Pensylvánie) + „Powercast Corporation“ (Pittsburgh v Pensylvánii) s mnohaletou tradicí na trhu vyspělých technologií spojily síly a jejich vědecké týmy vyvinuly přelomový/pasivní (bez baterie)/vysoce nepříznivým vlivům odolný RFID mikročip pro civilní i komerční využití např. v oblasti monitorování zboží, služeb, ale také zvířat a lidí. Mezi jeho hlavní přednosti ovšem patří čtecí vzdálenost dat, která překračuje 9 metrů mezi mikročipem - čtečkou/skenerem. Standardní pasivní mikročipy implantované např. psům měly přitom dosud běžnou skenovací vzdálenost zhruba od jednoho milimetru až po cca 10-30 centimetrů. Význam této vylepšené technologie prezentované veřejnosti 9. dubna 2014 dokumentuje přiložený obrázek především pro oblast práce městských pořádkových jednotek při dálkovém monitoringu/identifikaci občanů a jejich domácích mazlíčků. Významný problém ovšem nyní představují ústavně garantovaná přirozená práva/svobody lidí včetně posílených rizik pro likvidaci soukromí každého člověka. - http://www.prweb.com/releases/2014/04/prweb11747500.htm; http://www.virtual-strategy.com/2014/04/09/high-function-rfid-be-presented-rfid-journal-live-2014

Městští strážníci v městě Havířově zajišťují dobrovolné čipování a registraci jízdních kol - http://policejnidenik.cz/2014/04/mestska-policie-havirov-i-letos-nabizi-cipovani-jizdnich-kol-zdarma/

Jeden z nejčtenějších bělehradských/srbských deníků „Kurir“ připomíná na svém oficiálním webu „kurir-info.rs“ neschválené znění Obamovy reformy zdravotnictví a mediální vyjádření významných amerických osobností: to vše vzhledem k možnému riziku blízkého povinného čipování lidí. - http://www.kurir-info.rs/znak-zveri-pocelo-masovno-mikrocipovanje-stanovnistva-clanak-1319613

O nebezpečnosti a zneužitelnosti různých karetních platebních prostředků s mikročipem (EMV chip) a magnetickým páskem pro uložení dat se roku 2014 přesvědčil také president globální finanční společnosti „PayPal“ pan David Marcus, když mu neznámý pachatel při jeho návštěvě Británie zkopíroval kreditní kartu a tu pak použil pro velké množství neautorizovaných transakcí. -
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2557766/PayPal-president-credit-card-skimmed-used-illegal-shopping-spree-trip-UK.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Vedení některých útulků pro ztracená zvířata často porušuje nejen ústavní přirozená práva chovatelů zvířat, nýbrž navíc diskriminuje občany, kteří nežijí tzv. v rámci požadavků „elitní společnosti“ a nemohou si tedy vždy dovolit zajistit svému domácímu mazlíčkovi tu nejlepší možnou péči. Tento finanční/sociální handicap ovšem vynahrazují svou láskou a zvíře je s nimi zcela spokojené, přestože nenosí hedvábné dečky, obojek s diamanty, nebo neváží půl tuny. Jeden z nejčtenějších světových deníků Mail_Online a další sdělovací prostředky (např. CBS, Los Angeles Times, Examiner.com atd.) v této souvislosti informovaly (březen/duben 2014) světové veřejné mínění o příběhu z americké čtvrti Panorama City ve městě Los Angeles (stát Kalifornie): Místní rodině se zaběhlo štěně sedmiměsíční fenky jménem “Raffiki”. Doputovalo až do nedalekého útulku. Původní chovatelé o tom však nevěděli a tak rozjeli pátrací akci včetně vytvoření stránky na Facebooku. Fenku se jim posléze opravdu podařilo v útulku najít díky fotografické identifikační metodě a pomoci nadšených dobrovolníků. Ke svému zděšení však nyní rodina zjistila, že Raffiki již podléhá zdejším specifickým elitářským konvencím a i když chovatelé prokázali pomocí rodinných fotek svůj jasný majetkový nárok na ztracené štěně, tak jelikož nebyla Raffiki v době svého přijetí do útulku žádným způsobem označená (čip, známka, tetování atd.) ani vykastrovaná: muselo prý být prověřeno, zda jsou její původní majitelé pro ní opravdu těmi vhodnými chovateli (považte!). Mezitím se již o fenku přihlásili jiní/movitější zájemci, kteří byli schopni poskytnout zvířeti lepší materiální podmínky k jeho životu. Vedení útulku nakonec opravdu rozhodlo: přiznalo štěně bohatší rodině. Jedním z oficiálních důvodů bylo také to, že Raffiki nebyla očipovaná (SIC!), její původní chovatelé nežili ve velkém bytě a vůbec ne v té nejlěpší části města (neskutečné!). Na protest proti takové mohutné nespravedlnosti - jasné diskriminaci chudších obyvatel - rezignovala jedna zaměstnanakyně útulku. Původní majitelé Raffiki budou muset nyní o své zvíře svést krutý boj v rámci soudních instancí, na které ovšem stejně nemají peníze. - Tento příběh jasně ukazuje, kam až může vést přehnaná snaha o vynucování čipování, posuzování každého individuálního lidského příběhu podle naprosto neadekvátních elitářských hledisek (viz podobný současný trend odebírání dětí z nemajetných rodin v rámci juvenilní justice). - Společenství Necipujtenas.CZ již minulý rok důrazně varovalo: Snahy o vynucení povinného očipování včetně stanovování různých nepřirozených standardů pro život zvířat povedou k silným sociálním tlakům ve společnosti a samotný chov domácích mazlíčků posléze bude pouze výsadou bohatých/mocných osob. - http://www.latimes.com/local/la-me-0304-banks-lost-dog-20140304,0,3150336,full.column#axzz2v1RkFZkB; http://losangeles.cbslocal.com/2014/03/04/lost-dog-becomes-focus-of-fight-between-2-families-rescue-organization/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2573424/Rescue-shelter-sells-4yos-lost-dog-better-home-despite-owners-family-going-great-lengths-track-pet-love.html; https://www.facebook.com/whereisRaffiki; http://www.examiner.com/article/dog-ownership-legal-vs-ethical

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 11. dubna 2014: Média: Dílo srbského pravoslavného duchovního otce Tadeáše (10. října 1914 - 13. dubna 2003) je dodnes velmi inspirativní pro milióny křesťanů na celém světě. Otec Tadeáš proslul především jako autor mnoha spisů, ve kterých ukázal, že již samotné naše myšlenky mají obrovskou moc a dokáží ovlivnit i změnit třeba k lepšímu praktický život každého z nás. Stal se také známým odpůrcem vynucování jakéhokoliv označování člověka mj. např. formou mikročipů (v době druhé světové války byl okupanty vězněn/mučen). Varoval před bezbřehou elektronizací společnosti; opravdoví křesťané zkrátka nemohou přijímat pečeť/znamení Antikrista a nechávat jej tak volně působit ve svých životech; věřící lidé musí stavět vůči Zlu ideje Pána Spasitele Krista, jenž přinesl lidem svobodu, lásku a nikoliv otroctví/kontrolu/poplatky a totalitu. - http://www.teleprompter.rs/neverovatna-prorocanstva-oca-tadeja-do-sada-se-sve-obistinilo.html; http://youtu.be/6jX895ZNx5c; http://youtu.be/Xqa-dw8F950

Světlana "Seka" Aleksičová („Светлана "Сека" Алексић“) - jedna z nejpopulárnějších srbských popových zpěvaček, herečka a pravoslavná křesťanka - často píše na svém blogu o řadě filosoficko-politických témat. Nejedná se přitom vůbec o klasické marketingové/povrchní výstřelky popových hvězdiček ve stylu hodnocení módních kreací, kabelek, botiček, dovolených, postýlek, parfémů apod., nýbrž většinou o podnětný a životními zkušenostmi podložený pohled zralé ženy na nešvary současné západní společnosti. 11. prosince 2013 zveřejnila „Seka“ na svém blogu článek s názvem „Čipování lidí - Nikdy!“, kde důrazně varovala širokou veřejnost před vynucováním různých forem implantací/používání mikročipů, neboť to ve svém důsledku vede k posilování globální kontroly mocných elit nad každým jedincem a k likvidaci posledních zbytků soukromí. Aleksičová ve svém textu upozorňuje na překotný vývoj technologií zaměřených ke změně vědomí člověka, což jde ruku v ruce se zhoršením mezilidských vztahů, odpoutávání od Boha, od lidskosti, lásky a s tím pak bohužel přímo souvisí nárůst kriminality. Zpěvačka v této souvislosti připomíná v Srbsku stále velmi živý odkaz pravoslavného duchovního otce Tadeáše (1914 - 2003), když píše, že miluje duchovní poselství jeho textů a obzvláště v této souvislosti zmiňuje kázání proti přijímání povinného označování (čipování) lidských bytostí. Otec Tadeáš po desítky let vyjadřoval své hluboké poznání: Pokud něco takového jako mikročipy dobrovolně přijmeme, akceptujeme ono biblické/pověstné znamení šelmy. Tím již přestaneme být pány nad svými životy; staneme se sluhy/otroky systému řízeného Zlem. Lidská bytost má přece přirozené právo na svobodný/soukromý život, kde si sama rozhodne: jak chce žít. Světlana "Seka" Aleksičová jednoznačně říká: Jsem proti čipování lidí! Problémy našeho světa to nevyřeší. Musíme si uvědomit: Na Zemi nemůžeme nikdy bez Boha vytvořit nějaký ráj, kde bude vše dokonalé, harmonické a bez jakékoliv negativity, kriminality atd. Dokonalost zde v naší formě bytí zkrátka neexistuje, i když se o její dosažení snažíme. - http://svetlanaaleksic.blogspot.cz/2013/12/cipovanje-ljudi-nikako.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Americká televizní stanice „WWMT“ (součást mediálního gigantu CBS) se sídlem v cca 190-ti tisícovém městě Grand Rapids (stát Michigan) odvysílala reportáž o podvodnících z řad firem, nabízejících za poplatek registraci do databází údajů očipovaných zvířat. Zoufalí chovatelé často po ztrátě svého domácího mazlíčka spoléhali na veřejně deklarované služby a pomoc výše uvedených společností, kterým také zaplatili poplatky, nicméně nakonec byli zklamáni, když domluvenou službu neobdrželi. - http://wwmt.com/shared/news/features/top-stories/stories/wwmt_website-accused-targeting-desperate-pet-owners-19728.shtml

Britská „Královská společnost pro prevenci krutosti na zvířatech“ („Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“ - RSPCA) zjistila masový disent v řadách chovatelů koní proti povinnému čipování těchto krásných zvířat. Státem zavedený a vyžadovaný systém implantací cizích elektronických předmětů - mikročipů - včetně související pasové dokumentace byl odmítnut/nedodržován až v 75% zkoumaných případů. Chovatelé často považují systém čipování za naprosto zbytečný/předražený. - http://www.ukpets.co.uk/ukp/index.php?rtn=temp66_249_74_166_at_0349&sf=733228818&section=Home&sub=News&rws=&method=fetch&item=1645&tb=introduction

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 9. dubna 2014: Média: Společenství Necipujtenas.CZ neustále upozorňuje české poslance/senátory a především zastupitele (Ostrava) místních samospráv, že pokud již dopředu zvolí bez svobodné soutěže třeba nějaký invazivní výrobek pro označování domácích zvířat (čipování) a jeho nákup/užívání budou posléze ještě povinně po svých občanech vyžadovat pod hrozbou pokut i „různých komand“, tak dříve nebo později dospějí do bodu, kdy takové jejich počínání ve Štrasburku/Bruselu napadnou nejen občané, nýbrž především konkurenční firmy s odkazem na porušení principu svobodné tržní soutěže a základních/přirozených práv/svobod. Navíc nové technologie a lidská nápaditost každým měsícem úžasně postupují vpřed: zkrátka již samotný přirozený vývoj učiní dané invazivní politické řešení zastaralým. Např. mladá pražská společnost CALL, spol. s r.o. vstoupila přednedávnem (2014) na český trh s produktem elektronických psích známek „DogNTag“ v ceně 560,- Kč, které využívají bezdrátový/bezkontaktní přenos dat NFC („Near field communication“) založený na technologii RFID. Je to naprosto nenásilné identifikační řešení, které znamená mohutnou renesanci psích známek jako tradičního a velmi oblíbeného způsobu označování domácích mazlíčků. Distributor o těchto „chytrých známkách“ říká: „V podstatě jde o vylepšení současných identifikačních známek a čipů jejich kombinací do jednoho produktu, který přináší výhody z obou řešení.“ A tou „hlavní výhodou NFC čipu ve známce oproti standardnímu čipování je možnost zobrazit jeho obsah i těmi nejlevnějšími smartphony s podporou NFC“. Při využití zastaralé/rizikové/neefektivní metody klasického čipování musí chovatelé bohužel strpět „pod kůži pejska speciální RFID čip, ke kterému je potřeba speciální čtečka, jejíž pořízení je velmi nákladné“. Oproti tomu „DogNTag“ reprezentuje tzv. „chytrou psí známku“ propojenou s webovým profilem zvířete a umožňuje zjišťování polohy včetně automatické emailové notifikace chovatele. Dokáže také samozřejmě využít standardních výhod známky díky vyznačeným informacím o majiteli domácího mazlíčka (stačí se na známku podívat bez jakéhokoliv čtecího zařízení: hned je jasné, komu zvíře patří) a umístění populárního QR kódu na své zadní straně (v tomto případě úplně bez mikročipu). „Nálezci pejska tak postačí (k identifikaci zvířete, pozn. autora) běžný mobilní telefon nebo počítač,“ dodává zástupce firmy CALL. Poměrně vysoké náklady na pořízení „DogNTag“ lze vyřešit objednávkou tzv. „neznačkové/prázdné známky“ např. na největším internetovém aukčním webu eBay v přepočtu za cca 5,-Kč a posléze do ní umístit data o bydlišti pejska/kočičky, nebo tam třeba naskenovat samotný QR kód aj. možnosti. - http://www.nfctech.cz/nfc-i-pro-nase-domaci-mazlicky/; http://blog.dogntag.com/prispevky/ohlednuti-za-for-pets-2014; http://blog.dogntag.com/prispevky/tiskove-zpravy-k-uvedeni-dogntagu-na-esk-trh; http://smartmania.cz/bleskovky/dogntag-chytre-psi-znamky-s-nfc-prichazeji-na-cesky-trh-jsou-ale-drahe-7285

Hospodářské noviny informují o nástupu mikročipů určených pro tenisové rakety, které posléze monitorují např. údery, rotaci aj. efektivní využívání tohoto populárního sportovního vybavení - http://hn.ihned.cz/c1-61993260-cip-v-rakete-zmeri-udery-i-rotaci

Srbský zpravodajský web „vesti-online.com“ přináší nepotvrzené spekulace bez uvedení relevantního zdroje o chystaném povinném čipování dětí v Evropě mj. v rámci vakcinačních kampaní a varuje před tímto zlým fenoménem naší doby - http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/394480/Bebe-sa-GPS-uredajem

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 8. dubna 2014: DOPORUČENÍ KOLEGŮ A PŘÁTEL ZE SPOLEČENSTVÍ NECIPUJTENAS.CZ VŠEM OBČANŮM OSTRAVY: NEVOLTE V BUDOUCÍCH VOLBÁCH NÍŽE UVEDENÉ ZASTUPITELE AJ. OSOBNOSTI VZHLEDEM K JEJICH OPAKOVANÉMU HLASOVÁNÍ O POTLAČOVÁNÍ ÚSTAVNĚ CHRÁNĚNÉ SVOBODY SLOVA A SCHVALOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ:
  • NEZAŘAZENÍ (2): Ing. Petr Kajnar, Bc. Tomáš Sucharda
  • ČSSD (11): Ing. Richard Bednařík, Eva Petrašková, Ing. Miroslav Rojíček, Bc. Robert Timko, Ing. Jiří Hrabina, Bc. Monika Schromová, Ing. Lenka Fojtíková, Ing. Lumír Palyza, Ing. Pavel Planka, Bc. Aleš Boháč, Ing. Simona Piperková
  • ODS (5): Ing. Tomáš Petřík, Ing. Radomír Michniak, Dr. Ing. David Mrkvica, Bc. Radana Zapletalová, Mgr. Lubomír Pospíšil
  • TOP 09 (1): MUDr. Tomáš Mrázek
  • „HNUTÍ OSTRAVAK“: ?
  • KSČM: ?

CELKEM „NEVOLITELNÝCH“ OSOBNOSTÍ: 19 - Doporučení budeme pravidelně aktualizovat počínaje 8. dubnem 2014 podle zjištěných praktických kroků každého zastupitele/dané osobnosti. Jednotlivá výše uvedená jména se mohou měnit např. podle výsledků hlasování, vyjádření v tisku atd. - Poslední aktualizace 8. 4. 2014. - http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/vote-them-all-out-ostrava-deputies-2014.jpg

 • 7. dubna 2014: MÉDIA/TISKOVÁ PROHLÁŠENÍ - AKTUALITY: ZASTUPITELÉ OSTRAVY PORUŠILI 2. DUBNA L.P. 2014 GENTLEMANSKOU DOHODU, KTEROU V PRŮBĚHU SVÉHO MINULÉHO ZASEDÁNÍ OBČANŮM DALI: NA PŘÍMOU VÝZVU PANA HADAŠČOKA ST. ZCELA IGNOROVALI BEZ JAKÉHOKOLIV SLOVA OMLUVY ČI VYSVĚTLENÍ SVŮJ VEŘEJNĚ DEKLAROVANÝ PŘÍSLIB Z 19. ÚNORA 2014, ŽE PRÁVĚ 2. 4. 2014 PŘEDLOŽÍ KE HLASOVÁNÍ NÁVRH NA ZRUŠENÍ OSTRAVSKÉ ČIPOVACÍ VYHLÁŠKY Č. 9/2012 A NOVELIZUJÍ DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PODZÁKONNÉ PŘEDPISY MĚSTA.

  OSTRAVŠTÍ ZASTUPITELÉ TAKÉ KOREKTNĚ NEODPOVĚDĚLI V ZÁKONNÉ LHŮTĚ 90-TI DNŮ NA PETREM HADAŠČOKEM ST. A SPOLEČENSTVÍM NECIPUJTENAS.CZ PŘEDLOŽENÝ PRÁVNÍ ROZBOR NEZÁKONNOSTI VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JIŽ JINAK OZNAČENÝCH ZVÍŘAT (NAPŘ. ZNÁMKOU, ADRESÁŘEM, GPS LOKALIZÁTOREM ATD.)

  VOLIČI SI DÍKY TOMU V PRAXI OTESTOVALI, ŽE SOUČASNÉ POLITICKÉ REPREZENTACI OSTRAVY NELZE VĚŘIT ANI NOS MEZI OČIMA!!! JE TŘEBA SI TO VELMI DOBŘE PAMATOVAT PRO ÚČELY VŠECH BLÍŽÍCÍCH SE VOLEB!!!

  PEČLIVĚ PŘIPRAVENÝ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVEK OBČANA PETRA HADAŠČOKA ST., JENŽ ČEKAL VÍCE NEŽ TŘI MĚSÍCE NA MOŽNOST PREZENTOVAT NOVÉ INFORMACE K OTÁZCE NEZÁKONNÉHO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ A DOPADŮ TOHOTO ZLÉHO FENOMÉNU NAŠÍ DOBY: V UVOZOVKÁCH ODMĚNILO“ 15 AŽ 16 ZASTUPITELŮ VEDENÝCH VELEVÁŽENÝM PANEM PRIMÁTOREM A SIGNATÁŘEM CHARTY 77 PETREM KAJNAREM NAPROSTO NEADEKVÁTNĚ OPAKOVANÝMI LEGISLATIVNÍMI POKUSY O DEFINITIVNÍ POTLAČENÍ SVOBODY SLOVA A UMLČENÍ NEJEN PANA PETRA HADAŠČOKA ST., NÝBRŽ JAKÝCHKOLIV OBČANŮ, KTEŘÍ BY JEŠTĚ KDY CHTĚLI V BUDOUCNU NA ZASTUPITELSTVU VYSTUPOVAT. DOŠLO DOKONCE NA ZCELA NEPOCHOPITELNÉ VYPNUTÍ MIKROFONU A TÍM DOSLOVA K FYZICKÉMU VYŘAZENÍ OBČANA Z DEBATY.

  VŠECHNY TYTO ZLÉ KROKY NICMÉNĚ NAKONEC STEJNĚ NEUSPĚLY! OBČAN PETR HADAŠČOK ST. STIHL SDĚLIT NA ZÁZNAM DO ZÁPISU OD MIKROFONU Z GALERIE VŠECHNY NOVÉ PODSTATNÉ INFORMACE A DRTIVÁ VĚTŠINA ZASTUPITELŮ JEJ TAKÉ PODPOŘILA, KDYŽ SNAHY O LIKVIDACI SVOBODY SLOVA OBČANŮ OSTRAVY ODMÍTLA SCHVÁLIT!

  PETR HADAŠČOK ST. OPĚT VŠEM ZASTUPITELŮM, ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI I MÉDIÍM SDĚLIL, ŽE MÍROVÝ BOJ ZA SVOBODU ČLOVĚKA I JEHO ZVÍŘAT NIKDY ON, JEHO RODINA A VĚTŠINA ROZUMNÝCH OBČANŮ NEVZDAJÍ! KAŽDÁ GENERACE SI MUSÍ SVOU SVOBODU OPĚT VYBOJOVAT A OSTRAVŠTÍ ZASTUPITELÉ SE S TÍM ZKRÁTKA MUSÍ SMÍŘIT!

  Zastupitelé Statutárního města Ostravy vyslechli na svém třicátém prvém zasedání dne 2. dubna 2014 nové argumenty občanů zastupovaných panem Petrem Hadaščokem st. a Společenstvím webu Necipujtenas.CZ, které úspěšně zpochybnily legalitu povinného čipování, směřovaly proti krutému a nákladnému vynucování implantací cizích těles - mikročipů - do živých těl domácích zvířat i lidí a s tím souvisejícímu potlačování přirozeného práva/ústavních svobod občanů České republiky.

  Pokojný a věcný příspěvek občana Petra Hadaščoka st. obsahující disentní stanoviska vyprovokoval cca 15 až 16 urputných ostravských zastupitelů s nedemokratickými sklony k pokusu o umlčení těchto relevantních opozičních názorů přímo z pozice legislativní síly. Tato jejich agresivní a naprosto nepřiměřená reakce byla naštěstí drtivou většinou ostatních zastupitelů jasně odmítnuta. Výše uvedenou tristní situaci přitom vyvolala v Ostravě bezcitná vyhláška č. 9/2012 o trvalém označování - tzv. „čipování“ psů.

Celé tiskové prohlášení a záznam z diskuse ostravských zastupitelů je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 4. dubna 2014: Média: Jenaro García - španělský zakladatel globální společnosti Gowex, která dominuje světovému trhu v oblasti bezplatného Wi-fi připojení k Internetu ve velkých světových metropolích - prohlásil roku 2014, že vidí ohromnou perspektivu v rámci budování obchodních příležitostí s mikro/nanočipy a datovými nosiči (např. USB flash disk) zabudovanými přímo v mozku člověka. Takové řešení je již v současnosti technologicky možné. Obzvláště mladí lidé by podle Garcíi ocenili volnost pohybu bez nutnosti používání chytrých mobilních telefonů nebo hodinek/náramků, počítačů, tabletů apod. a neustálého zírání na displeje/obrazovky těchto zařízení. Integrace elektronických implantátů s lidským mozkem by prý také přinesla velké benefity pro stát/místní samosprávy, když by byl zajištěn lepší online 24/7 dohled nad činnosti každého občana. Mikro/nanočip v lidském mozku údajně zefektivní mnoho úkonů a vzdělávání již pak bude díky tomu pro každého hračkou. Uspořený čas by mohli lidé věnovat například zábavě ve virtuálním světě. Šéf Gowexu se však ani slovem nezmínil o zachování svobody člověka, jeho ústavních/přirozených právech, soukromí a nevměšování kohokoliv do života tradiční rodiny. - http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-04-01/los-chips-cerebrales-con-wifi-sustituiran-a-los-smartphones_110030/; http://www.efefuturo.com/entrevista/j-garcia-gowexel-chip-cerebral-con-wifiel-heredero-natural-del-smartphone/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

RNDr. Igor Němec - předseda českého Úřadu pro ochranu osobních údajů - odvážně hájil v minulých letech občany vůči plánům zavést různé formy povinného čipování a s tím úzce souvisejícímu ničení lidské individuality/soukromí. V březnu 2014 se na svém novém blogu (iDNES.cz) pustil v článku s názvem „Co si nemusíme nechat líbit?“ do místních samospráv, které kašlou na Ústavu, přirozené právoListinu základních práv a svobod: „Pokud nebude samozřejmostí princip, že jakožto zástupce instituce mohu činit jen to, co mi ukládá zákon, a jako občan mohu naopak dělat vše, co mi zákon nezakazuje, budeme se zřejmě i nadále setkávat se snahou vzít právo do vlastních rukou a rozhodovat dle vlastního uvážení. To pak ale můžeme právní řád odhodit a také se rozloučit s demokracií.“ - http://igornemecigor.blog.idnes.cz/c/401932/Co-si-nemusime-nechat-libit.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 1. dubna 2014: Média: Deník upozornil na statisticky významný pokles počtu opuštěných zvířat v Krnově a s tím související velké úspory pro městskou pokladnu. Nemůže za to ovšem invazivní metoda označování - tzv. čipování, kterou v Krnově zavedli, nýbrž paradoxně místní aktivní ochránkyně přírody. Jde o další ukázku toho, že vynucování čipování nic neřeší, je kontraproduktivní a pouze poštvává občany proti zastupitelům. Cestu pro vyřešení problémů soužití zvířat s obyvateli měst nepředstavuje represe a totalitní metody řízení samosprávy („čipovací komanda“), nýbrž naopak občanská neutuchající dobročinnost, osvěta, programy resocializace, podaná ruka ke spolupráci, vzájemná komunikace, setkávání, diskuse, motivace. - http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/pet-stenat-pohodil-u-hrbitova-20140326-y0hi-afa5.html

V Příbrami se rozhodli čipovat závodníky triatlonu formou náramků připevněných k noze a to kvůli získání přesnějších výsledků časomíry. - http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/s-pribramskym-denikem-na-navsteve-v-podlesi-20140329.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 31. března 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje v sekci DOKUMENTY další upoutávky na výsledky rozsáhlého výzkumu vědeckého týmu australské university z města Wollongong („University of Wollongong“) cca 80 km jižně od Sydney s tématikou čipování lidí/zvířat/věcí a dopadů tohoto nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské společnosti. - Doktor Marcus O’Donnell, jenž v současnosti (2014) přednáší žurnalistiku na australské „School of the Arts, English and Media“ („University of Wollongong“), zveřejnil roku 2007 svůj příspěvek nazvaný „Something smart going on: the apocalyptic aesthetics of surveillance“ v rámci výzkumu profesora M.G. Michaela a doktorky Katiny Michaelové („University of Wollongong“ - „Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“ - „Fakulta informatiky“ - „Faculty of Informatics“). O’Donnell ve své práci např. upozornil na téma všudypřítomného sledování/monitorování občanů mj. skrze moderní technologie, RFID mikro/nanočipy a velký vliv tohoto fenoménu na současnou lidskou společnost, její etiku, náboženství, víru a vážné sociologické, kulturní, historické, filosofické, politické, technologické, ale především praktické životní otázky, které v dané souvislosti nezbytně vznikají. Autor třeba ukazuje na příkladu ideologických stanovisek americké administrativy presidenta Bushe mladšího a poselství biblické knihy Zjevení Sv. Jana, že mocné elity řídící z globální úrovně náš svět: berou otázky identifikace každého člověka nesmírně vážně (tzv. boj proti terorismu, který však nemá jasnou definici). Ve skutečnosti však jde o bytostný souboj o lidskou duši, o svobodný/nezotročený život. Křesťanský přístup je s tímto pojetím de-facto totožný (oddělení lidí přijímajících znamení zla = čipy od disentujících osob, které to neučiní a zůstanou věrné Kristu), ale v otázce vlastního čipování/moderních technologií přitom ponechávají současné církve většinou svým členům svobodu volby (mnohé státy/města/obce však bohužel svým „členům“ - občanům - nikoliv, čímž se řadí na stranu zla). Věřící člověk bude také hledat cesty, jak čipy odmítnout, jelikož si uvědomuje jejich pravou podstatu: Profesor religionistiky Glenn W. Shuck z „Williams College“ ve státě Massachusetts k tomu ve svém hodnocení kultovní knižní série „Left Behind“ s tématikou Apokalypsy uvedl, že nejprve dojde k nalákání lidí na výhody ekonomického systému např. skrze používání čipových karet pod záminkou eliminace podvodného jednání, zrychlení platebních transakcí; posléze nastoupí požadavky na permanentní/neodstranitelnou identifikaci člověka, což umožní zlým silám vždy přesně určit kdo/kde je co zač a jednoduše zlikvidovat opozici. V takto vytvořeném novém totalitním systému světové vlády nebude místo pro Boha. Nový globální vládce - Antikrist - pak už bude mít moc rozhodovat sám o všem na zemi. - Doktor Marcus O’Donnell závěrem varuje, že jsme možná již vypustili pověstného džina z lahve a zpět ke svobodě již nemusí být pro naší současnou západní civilizaci nikdy návratu. (O'Donnell, M. "Something smart going on: the apocalyptic aesthetics of surveillance." From Dataveillance to Uberveillance and the Realpolitik of the Transparent Society /Workshop on the Social Implications of National Security 2007/. Ed. K. Michael & M. G. Michael. Wollongong, NSW: IP Location-Based Services Research Program and the Centre for Transnational Crime Prevention, UOW, 2007. 181-200.)

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. března 2014: Dokumenty ke stažení: Velitelství speciálních operací Spojených států amerických („United States Special Operations Command“ - USSOCOM/SOCOM) sjednocuje zvláštní úkoly všech složek vojenských ozbrojených sil a provádí množství tajných činností mj. v oblasti speciálního průzkumu, boje proti terorismu, nekonvenčního/psychologického vedení války, ovlivňování civilních/občanských záležitostí, potírání nelegálních omamných látek atd. Ve své prezentaci (2007) zveřejněné na webu americké národní laboratoře společnosti „Sandia National“ USSOCOM potvrzuje, že armádě velice záleží na přesné identifikací vojáků, vozidel, dalších předmětů, zvířat i civilních osob. Z informačně-taktiko-strategického hlediska je to naprosto stěžejní prvek vedení moderních operací. Správné rozlišení mezi spřátelenou jednotkou nebo nepřátelským vojákem, automobilem, psem atd. umožňuje bezchybné zacílení každé akce - viz problém s přesným určením neoznačených vojsk na Krymu (2014). Výše uvedený materiál klade důraz na praktické využití nejmodernějších technologií, možnosti tajného/trvalého označení, lokalizace a dálkového sledování živých tvorů i věcí např. skrze biometrická zařízení, jakými jsou mikro/nanočipy aj. - Občané by tento trend neměli podceňovat: doba značně pokročila. Otázky trvalého označování - čipování - úzce souvisí se zachováním svobodného života naší společnosti. Čipy (např. v průkazech, ale také samotné implantáty) odmítající/disentující/svobodomyslní lidé mohu být v rámci neustále se zpřísňující totální kontroly společnosti (čipová totalita) vyžadované globálními elitami posléze označeni za potenciální „teroristy“, vyloučeni z běžného života a zbaveni svých občanských práv.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 29. března 2014: Dokumenty ke stažení: Americká soukromá/globální/prestižní zpravodajská společnostStrategic Forecasting, Inc.“ (zkráceně „Stratfor“) je dobře známá shromažďováním veřejně dostupných dat z celého světa, které potom zpracovává/vyhodnocuje a na jejich základě vytváří denní analýzy současných i budoucích trendů. Její služby využívají nejmocnější fyzické/právnické osoby naší planety. Jde o jakousi privátní CIA. V roce 2007 obdržel „Stratfor“ cca 160-ti stránkovou zprávu jednoho sta očitých svědků/obětí, popisujících různé formy násilí, mučení, vydírání, mentálního týrání/manipulace, zneužívání pravomocí úřední osoby a také několik případů nezákonných implantací mikročipů lidským „pokusným objektům“ většinou bez jejich vědomí nebo souhlasu. Ačkoliv mnohdy nebylo možné dané informace důvěryhodně ověřit, přesto jsou ve zprávě uvedeny často detailní kontakty na osoby, které tato vážná svědectví poskytly. Analytici Stratforu výše uvedené údaje vážně zkoumali. Veřejnost si mohla zprávu přečíst mj. 15. listopadu 2013 (na různých internetových zdrojích se však již objevila minimálně roku 2008) prostřednictvím známého webu WikiLeaks (nezisková mediální společnost, která zveřejňuje významné utajované vládní a korporátní dokumenty). - Jde o další příspěvek varující před nástupem čipové totality - viz také např. svědectví shromážděná týmem kolem webu ICAACT.ORG.

Dokument ke stažení v PDF:

23. července 2008 zveřejnili profesor M.G. Michael a doktorka Katina Michaelová („University of Wollongong“ - „Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“ - „Fakulta informatiky“ - „Faculty of Informatics“) základní teze ze své prezentace „Überveillance: 24/7 x 365 People Tracking & Monitoring“ s tématikou všudypřítomného sledování/monitorování občanů mj. skrze moderní technologie, RFID mikro/nanočipy aj. Termín „Überveillance“ popsali výše zmínění autoři roku 2009 pro slovník australské angličtiny „Macquarie Dictionary“ jako všudypřítomný elektronický dohled uskutečňovaný pomocí technologie, která umožňuje implantaci různých monitorovacích zařízení přímo do živého těla. Ve svém materiálu vědci upozorňují na fakt, že lidé jsou neustále „šmírování“ v režimu 24/7. Kladou si otázku, zda je taková situace normální. Jestli je ještě lidská bytost vůbec v praxi pokládána za svobodného jedince a nebo je na ní již pouze pohlíženo z hlediska ustavičného podezření z tzv. terorismu (obecně jakýkoliv disent), což fakticky znamená, že občané pak žijí díky mohutnému monitoringu a dokonce snahám o předvídání jejich chování (viz ´precrime´) v ´sametovém vězení´. Znalost takového množství dat o každém člověku vede k velkému pokušení manipulovat s životy nejen jedinců, nýbrž též obcí/měst/krajů/států/národů/celého světa. Není se co divit, že mnozí politici, kteří mají k těmto osobním informacím přístup: uvedené situaci nadšeně tleskají. Profesor M.G. Michael a kol. dále varují: moderní snahy o tzv. ´obnovení/zavedení pořádku´ potlačují generacemi předků tvrdě vybojovaný individuální svobodný život, soukromí (neexistuje již díky technologiím ani doma v ložnici), přirozená ústavní práva a daná situace pak vede lidstvo k akceptaci nové totality (viz ´čipová totalita´). Jako řešení navrhují širokou/podrobnou diskusi napříč celou společností. (MG. Michael and K. Michael. "Überveillance: 24/7 x 365 People Tracking & Monitoring" - "You are where you’ve been: Technological threats to your location privacy". A one day free seminar hosted by the School of Surveying and Spatial Information Systems and proudly supported by Omnilink Pty Ltd., University of New South Wales, Sydney, Australia. Jul. 2008.)

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. března 2014: Dokumenty ke stažení: ZPRÁVA „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“) Z 16. BŘEZNA 2005 VARUJE PŘED ŘADOU POTENCIÁLNÍCH RIZIK A PROBLÉMŮ MJ. V SOUVISLOSTI S IMPLANTOVANÝMI MIKROČIPY: 1. zneužití dat obsažených v implantátech, obzvláště pokud jsou tato data přístupná skrze různé digitální sítě; 2. nebezpečí pro „důstojnost“ a zachování „integrity“ (nedotknutelnosti); 3. hrozba nadměrné kontroly, ovládnutí lidské společnosti a jednotlivých lidských bytostí; 4. zrušení intimity, soukromí. - DOBROVOLNÝ SOUHLAS JE NAPROSTO NUTNÝ - PŘESTO SÁM O SOBĚ NEDOSTAČUJÍCÍ - K TOMU, ABYCHOM VŮBEC MOHLI LEGITIMIZOVAT UŽITÍ IMPLANTÁTŮ. KAŽDÉ TAKOVÉ UŽITÍ NESMÍ BÝT NIKDY PROVÁDĚNO PROTI VŮLI ČLOVĚKA A NEBO BEZ JEHO VĚDOMÍ. KDOKOLIV MUSÍ MÍT VŽDY PRÁVO ODMÍTNOUT IMPLANTÁT, POŽADOVAT JEHO VYJMUTÍ (POKUD JE TO TECHNICKY MOŽNÉ) A MUSÍ BÝT AKCEPTOVÁN JEHO NESOUHLAS. - Je nutné rozvíjet potenciál obrany občanských práv vůči všem novým technologiím hlavně z důvodu ochrany soukromí, autonomie a utajení dat a respektu k právu na udržování dosavadního odstupu člověka od nových technologií, včetně posílení možností hájení každého člověka proti zavádění jakýchkoliv systémů, které jej zbavují jeho svobody, autonomie nebo jej vedou k závislosti na mechanismech, které nejsou transparentní a kterým nerozumí. - ŽÁDNÝ TAKOVÝ SYSTÉM SE NIKDY NESMÍ STÁT NÁSTROJEM NEOBHAJITELNÉ RESTRIKCE NEBO NEGACE ZÁKLADNÍCH PRÁV. JAKÉKOLIV UŽITÍ IMPLANTÁTŮ PRO OVLÁDNUTÍ SVOBODNÉ VŮLE ČLOVĚKA: NESMÍ BÝT DOVOLENO. - Je třeba zákonem zabránit vynucování si poslušnosti nátlakem vůči lidem, kteří tyto implantáty nepoužívají. - Implantáty používané pro účely sledování populace ohrožují ve velké míře lidskou důstojnost. Mohou být zneužity výkonnou mocí nebo zločinci k posílení jejich vlastní moci nad druhými lidmi. Každé takové užití implantátů může být v demokratické společnosti ospravedlnitelné pouze z hlediska urgentní nutnosti a to pouze tehdy, pokud není možné použít méně obtěžující metody (např. paralela v případě čipů pro domácí zvířata, které se dají vhodně nahradit např. tetováním, obojkem apod.). Vždy je zapotřebí trvat na tom, aby byl celý proces pod kontrolou nezávislého soudu.

Zpráva EK ke stažení v PDF:

 • 25. března 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ postupně zveřejňuje v sekci DOKUMENTY upoutávky na výsledky rozsáhlého výzkumu s tématikou čipování lidí/zvířat/věcí a dopadů tohoto nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské společnosti. Za níže uvedenou badatelskou prací o čipování stojí vědecký tým australské university z města Wollongong („University of Wollongong“) cca 80 km jižně od Sydney. Z hlediska globálních žebříčků srovnávajících vysokoškolská pracoviště celého světa předstihují badatelé z Wollongongu v mnoha ohledech dokonce i prestižní Karlovu universituPraze.

29. října 2007 zveřejnili profesor M.G. Michael a doktorka Katina Michaelová („University of Wollongong“ - „Škola informačních systémů a technologie“ - „School of Information Systems and Technology“) svůj článek „Poznámka k Überveillance“. Termín „Überveillance“ popsali výše zmínění autoři roku 2009 pro slovník australské angličtiny „Macquarie Dictionary“ jako všudypřítomný elektronický dohled uskutečňovaný pomocí technologie, která umožňuje implantaci různých monitorovacích zařízení přímo do živého těla. V článku vědci mj. shrnuli dějiny dosavadních pokusů o prosazení čipování člověka včetně veřejně známých/zdokumentovaných praktických případů takových úkonů. Varovali občany před hrozbami mikro/nano čipů mj. ve smyslu zprávy Evropské komise. Z méně známých fakt kupříkladu uvedli: - kontextové informace o tisícovkách úspěšných žalob Američanů souvisejících s implantáty (bez čipů) „Norplant“; - čipování jako přidělování jedinečných identifikačních čísel nahrazujících jména: něco takového odsoudil již Alexandr Solženicyn ve svém známém díle „Souostroví Gulag“ nebo židovský spisovatel Primo Levi v knize esejů o životě v nacistickém koncentráku „The Drowned and the Saved“ či Sv. Jan Evangelista v poslední knize Bible. Profesor Michael/doktorka Michaelová závěrem vyzývají občany jednotlivých zemí k pochopení pravého smyslu čipování a k mírovému odporu vůči takovému celosvětovému pokusu o zotročení lidstva. (Michael, MG and Michael K, A Note on Überveillance / A Note on Uberveillance, From Dataveillance to Überveillance and the Realpolitik of the Transparent Society, The Second Workshop on Social Implications of National Security, Wollongong, Australia, 29 October 2007, 9-26.)

Dokument ke stažení v PDF:

 • 24. března 2014: Média: Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“ uvedla ve své relaci „Informačná vojna“ (diskuse o tabuizovaných otázkách) ze dne 23. března 2014 (cca 19:00 - 22:00 hod.) rozhovor na téma „Monetárne katastrofy 20. storočia v Európe“. Hlavním hostem moderátora pořadu pana Norberta Lichtnera byl pan Ing. Zbyšek Šustek, CSc., zaměstnanec Slovenské akademie věd a předseda „Slovenskej numizmatickej spoločnosti“. V cca 20:41hod. zazněl z úst pana Lichtnera dotaz od posluchače RAda z Ostravy. Svobodomyslný Lichtner, jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem, řekl: „Vidíte velká rizika pro svobodný/nezotročený život člověka a jeho soukromí v důsledku současného trendu očipovat mince a bankovky - viz technologie RFID a činnost britské centrální banky?“ Odpovídá Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Přímo takového vývoje se v souvislosti s fyzickými platidly nebojí, nicméně ihned jasně sděluje, že nyní „jde především o to, abychom se dokázali ubránit tomu, abychom nebyli očipováni my jako jedinci tak, jako už to udělali psům a kočkám. Tomuto je třeba se za každou cenu ubránit.“ Moderátor Lichtner: „Já jsem to již několikrát řekl, že do mne můžou natlačit čip, ale pouze do mojí mrtvoly.“ - Druhá otázka RAda z Ostravy - opět tlumočená panem Lichtnerem: „Jaký máte názor na nedávné odvetné činy americké nadnárodní společnosti VisaMasterCard, které bez ohlášení zablokovaly karetní transakce uskutečňované skrze čipové karty ruských klientů?“ Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: „Já si myslím, že tím postihnou někoho, kdo v této situaci je úplně mimo, protože ti lidé - ať už s tím, co Rusko udělalo souhlasíme nebo nikoliv - jsou v tom absolutně nevinně a v podstatě bych řekl, že se dostávají do takového velmi zajímavého morálního rozporu.“ Pan Šustek dále pokračuje srovnáním výše uvedených událostí s měnovou reformou z roku 1953; posléze se vrací k dotazu posluchače RAda. „Samozřejmě ta současná propaganda toho hlavního proudu - tzv. „hauptstromu“ - to předkládá a nebo označuje jako zlodějinu, ale přesně takovou stejnou zlodějinu vlastně dělají zablokováním těchto karet. Přesně takovou stejnou zlodějinu udělali vůči některým lidem na Kypru atd. Bohužel takových zlodějin při těchto měnových katastrofách, nebo nějakých měnových problémech a nebo v situacích, kdy jsou peníze používány jako zbraň: je jich hodně a dělá to jedna i druhá strana.“- Moderátor dále vyslovuje podnětnou myšlenku: „Uvědomují si lidé, že jsou na té šachovnici pouze pěšáky?“ (Pozn. autora: Společnosti Visa a MasterCard pod tlakem světového veřejného mínění a v souladu se svolením americké vlády odvolaly blokace karet z pátku 21. 3. 2014 ještě v průběhu víkendu.) - V cca 21:53hod. pan Lichtner vyslovuje veřejnou kritiku povinných plateb vyžadovaných státem nebo například obcí za služby/zboží (např. čipování atd.): „Je to nařízené zákonem“, že si to „musíte platit“. „Prostě je plno takových věcí, které jsou nařízené - ano - prostě ty zákazníky oni mají ať již chtějí nebo ne. Prostě ti zákazníci jsou pod hrozbou vězení donuceni, aby si to kupovali.“ (např. mikročipy a s tím související vyhrožování likvidačními pokutami občanům nejen v Ostravě, pozn. autora) „Proč se vůči tomu lidé nevzbouří?“ Vždyť: „Já bych byl první, který by křičel, že jde o tunel; je to něco zbytečného a kdo z toho má prospěch.“ (K otázkám obrany občanů vůči vynucování elektronizace společnosti a proti povinnému čipování viz též stanovisko pravoslavné církve.) - Zdroj: http://uloz.to/xf3by6P5/informacna-vojna-23-03-2014-mp4; http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%2023.03.2014%20sustek.mp3

Americké nadnárodní společnosti Visa a MasterCard pod tlakem světového veřejného mínění a v souladu se svolením vlády USA odvolaly v průběhu víkendu blokace čipových karet klientely ruských bank z pátku 21. 3. 2014. Test globálního finančního válečného konfliktu skončil úspěchem. - Nutno dodat, že významnou měrou se na této hrozbě podíleli všichni lidé, kteří až dosud nevnímali rizika současné mohutné elektronizace společnosti a nechávali si předepisovat povinné používání mikročipů v různých oblastech svého každodenního života. Přispívali tím k šíření tzv. čipové totality a podporovali nový světový pořádek - http://www.ft.com/cms/s/0/006609bc-b2b4-11e3-8038-00144feabdc0.html; http://rt.com/business/visa-mastercard-us-sanctions-693/; http://www.reuters.com/article/2014/03/23/ukraine-crisis-sanctions-smpbank-idUSL5N0MK0CZ20140323; http://voiceofrussia.com/news/2014_03_23/MasterCard-Visa-resume-services-for-Russia-s-SPN-Bank-clients-despite-US-sanctions-6737/; http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/visa-a-mastercard-pry-obnovily-sluzby-pro-klienty-ruske-banky-smp-1071885

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 23. března 2014: Média: Mladý rakouský inženýr Adrian Dabrowski - doktorand Vídeňské technické university („Technische Universität Wien“) a držitel ceny „IEEE Austria Diploma Thesis Award“ - vystoupil 29. prosince 2013 v hamburském Kongresovém centru („CCH Congress Center Hamburg“) se svou přednáškou „RFID Treehouse of Horror“ v rámci každoročního prestižního fóra informatiků (hackerů) a zájemců o nejnovější technologie „30C3: 30th Chaos Communication Congress“ (27. - 30.12.2013). Přednesl zde teze ze své vědecké práce s názvem „Security Analysis of Metropolitan Locking Systems Using the Example of the City of Vienna (2012)“. Na příkladu elektronického zabezpečovacího systému „BEGEH-System“ (cena pro majitele domu od 300 /8.100,-Kč/ až do 600 /16.200,-Kč/ eur) demonstroval ohromná rizika a naprostou zranitelnost technologie RFID/mikročipů. Ing. Dabrowski především upozornil na bezpečnostní trhliny v komerčně nabízených verzích elektronických zámků bytových domů, družstev, garáží, vrat, bran, parkovacích závor, ale také třeba v případě nápojových automatů (neomezené vydávání drinků bez peněz) atd. V rámci svého výzkumu postupoval tak, že si objednal přímo od distributora potřebný hardware a sestavil si čtečku RFID dat. Díky nevědomé „spolupráci“ rakouské pošty získal množství vzorků elektronických klíčů. Všechny informace posléze analyzoval, objevil slabiny zabezpečení a jednoduše si naprogramoval skrze aplikaci v chytrém telefonu se systémem Android vlastní elektronický vstupní klíč, který umístil na běžný skipas, jehož cena se pohybovala kolem cca 2 eur (zhruba 52,- Kč). Vedle toho navíc sestavil kompletní náhražku (emulátor) originálního vstupního klíče dodávaného výrobcem. Stálo ho to pouze 20 eur (cca 520,-Kč). Konečně začal obcházet jednotlivé bytové domy ve Vídni. V rámci zabezpečení celé akce vypadal jako technik. Celkem prozkoumal 110 domů s elektronickým zámkem. Překvapivě se dokázal dostat pomocí svého upraveného skipasu do 43% obydlí. Skrze emulátor pak otevřel dokonce až 93% zámků. - V rakouském hlavním městě neustále roste počet bytových domů, kde majitelé podléhají reklamě a vyměňují klasické „fyzické klíče“ za ty elektronické. Na sklonku minulého roku to bylo již cca 10.000 případů. Vůbec si přitom neuvědomují rizika, která z toho plynou. V současném moderním světě lze obejít elektronické bezpečnostní RFID systémy jednoduše za pár stovek a škoda přitom může být vskutku nedozírná - http://youtu.be/gTj5Ni7_zes; https://events.ccc.de/congress/2013/Fahrplan/events/5334.html; http://www.golem.de/news/rfid-begehcard-ohne-sicherheit-mit-dem-skipass-in-wiens-wohnhaeuser-1312-103616.html; http://derstandard.at/1385172304649/RFID-Horror-Forscher-knackt-Wiener-Haustueren-mit-Skipass; http://www.techthefuture.com/technology/hacks-and-highlights-of-the-chaos-communication-congress/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Britský časopis „Horse & Hound(vznik 1884) zaměřený na jezdectví a další související aktivity popsal nefunkčnost a zbytečnost identifikačního čipovacího systému. V únoru 2014 pobouřil občany ostrovního království případ majitelky tříletého koně, která investovala podle zákona do označení svého zvířete mikročipem/chovatelským pasem cca 100 liber (přibližně 3.300,-Kč) a žila v bláhovém přesvědčení, že pokud se něco stane, tak policie automaticky čtečkou dat její zvíře identifikuje. Bohužel k tomu nedošlo. Vandalové porušili ohrazení chovatelčina pozemku, načež její kůň utekl. Posléze jej srazilo auto. Přivolaná policie zvíře pouze odklidila z cesty a mrtvolu poslala ke spálení do kafilérie. Tím to pro ní skončilo. Chovatelka se teprve na základě fotografické identifikační metody dozvěděla o tom, co se ve skutečnosti stalo. Čipování pak oprávněně označila zafalešnou bezpečnostní pojistku“ - http://www.horseandhound.co.uk/news/police-ignore-microchip-incinerate-horse/

Newyorská společnost „Nanochip ID Inc.“ začala roku 2013 ve větší míře distribuovat na globální trh nový typ identifikačního mikročipu pro domácí čtyřnohé mazlíčky: Je šestkrát menší než standardní mikročip (doposud běžně užívaný typ má rozměr zhruba 11.5 x 2.2 mm) a pracuje na frekvenci 134.2kHz dle standardu ISO 11784/85 FDX-B. Desetikusové balení „nanoCHIPs“ stojí 39.90 dolarů (cca 798,-Kč). Jeden mikročip pak 3.99 $ (zhruba 80,- Kč). - Firma Hitachi zveřejnila na přelomu let 2006/2007 informaci, že vyrobila funkční identifikační RFID mikročip o velikosti 0.05 x 0.05 mm. Od té doby technologie ještě více pokročily a v současnosti nabízejí řešení na úrovni větších buněk s možností užití identifikace např. skrze vakcíny apod. Člověk nebo zvíře tak v nynější bezcitné/neetické době nemusí o své implantaci mikro/nanočipem vůbec vědět. - V minulých letech média navíc informovala o čipování mravenců a možnosti implantovat miniaturní čipy třeba včelám. - ´Čipovací lobby´ již zvažuje možnosti prosazení zákonné povinnosti ´přečipovat´ psy, kočky aj. domácí zvířata novým typem čipů, aby zvýšila své tržby a vytáhla tzv. ´povinně´ lidem další peníze z kapes - http://www.petpr.com/news/veterinarians-shelters-can-receive-free-nanoscale-microchips-from-nanochip-id-inc/; http://whois.polodomains.com/domain/UAGvCbDPvqEpAwYbHAahKQ.._info.html; https://www.nanochipid.com/vet/technology; https://www.nanochipid.com/vet/faq; http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/8011998.stm; http://www.engadget.com/2007/02/14/hitachis-rfid-powder-freaks-us-the-heck-out/; http://www.engadget.com/2006/02/06/hitachi-shows-off-7-5-micron-thick-mu-chip-rfid-tag/; http://ovcsvpardubice.blog.cz/0809/nejmensi-rfid-cip-na-svete#komentar111142108; http://pinktentacle.com/2007/02/hitachi-develops-rfid-powder/

Dr. Guillaume Sacco - lékař a vědeckovýzkumný pracovník francouzského Centra inovací („Centre d'innovation et d'usages en santé“, CHU Nice) varoval mj. účastníky prestižní pařížské konference (14. 3. 2014) s názvem „RFID: zkouška odpovědné inovace“ („La RFID à l’épreuve de l’innovation responsable“) před možnými riziky čipování lidí a upozornil na neexistenci relevantních/dlouhodobých vědeckých studií, které by dokázaly taková nebezpečí vyvrátit - http://www.atelier.net/trends/articles/rfid-possede-un-grand-champ-applications-assez-maitrise_428082; http://www.debatinginnovation.org/docs/Conf_14-03-2014_Programme.pdf; http://www.debatinginnovation.org/?q=debatRFID

Nebezpečí RFID technologie v různých formách karetních aj. typech platebních prostředků - http://www.startribune.com/business/246054421.html

Etické otázky a rizika kolem implantace RFID mikročipů lidem - http://www.thenewamerican.com/tech/computers/item/17688-rfid-implants-the-benefits-vs-the-dangers http://www.thenewsstar.com/article/20140302/BUSINESS/303020024/Experts-warn-RFID-chips-raise-growing-concerns?nclick_check=1; http://ieet.org/index.php/IEET/more/suntzu20140303

RFID mikročipy pro květiny - http://www.vital-ic.com/news/rfid/item/515-rfid-для-цветочной-промышленности

RFID čipování každé rostliny (marihuana) s cílem vládní kontroly trhu a lepšího zdaňování - http://www.businessweek.com/articles/2014-03-13/colorados-legal-pot-growers-grumble-about-rfid-tagging

Varování před nekompatibilitou mikročipů a čteček. Systém čipování není bezchybný a přináší také vážná rizika: http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/consumer&id=5603248; http://www.itchmo.com/animal-advocates-warn-about-possible-problems-with-microchipping-your-pet-2506

FOX News informuje o vážné hrozbě implantovaných mikročipů pro zdraví domácích zvířat i člověka - http://www.foxnews.com/story/2007/09/11/microchip-implants-linked-to-tumors-in-animals/?sPage=fnc/scitech/innovation

Blízká kyborgizace lidstva - mikro/nanočipy - http://nanobrainimplant.com; http://www.activistpost.com/2013/08/the-dna-nanobots-have-arrived.html

Američtí veterináři rozporují systém čipování zvířat a poukazují v této souvislosti na vážné etické otázky obzvláště vzhledem k vícečetnému čipování a udávání držitelů domácích mazlíčků - http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/Veterinary+news/Veterinarians-wrestle-with-legal-ethical-concerns-/ArticleStandard/Article/detail/581050?contextCategoryId=44923; http://news.vin.com/VINNews.aspx?articleId=11762

Otázky kolem čipování dětí/lidí v australském rozhlasu „ABC Local Radio - http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s667108.htm

Etické otázky čipování lidí - http://1001essays.com/the-unethical-use-of-implantable-microchips/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 21. března 2014: Dokumenty ke stažení: Publikace Světové společnosti pro ochranu zvířat („World Society for the Protection of Animals“ - WSPA) vysvětluje mj. všem politikům - obzvláště těm českým - relevantnost označení domácích zvířat známkou a obojkem: představuje to naprosto standardní označení zvířete! Nelze to popírat! V České republice je vynucování dvojího označení např. psů nezákonné a pokud tak výkonná moc činí (třeba radnice některých měst/obcí v honbě za očipováním každého psího domácího mazlíčka - viz Ostrava): jde o nelegální postup, za který jí hrozí značné postihy. Podle hodnocení WSPA představuje obojek se psí známkou nebo třeba adresářem aj. formami identifikačního označení řadu výhod vůči čipování: 1/ mnohem nižší náklady, 2/ naprosto jasná a zřetelná viditelnost, 3/ nepotřebnost anestezie při označování psa, 4/ jednoznačná neinvazivnost označení, 5/ okamžité určení držitele psa, 6/ identifikace nevyžaduje složitý tréning obslužného personálu včetně veterinářů, policie, úředníků, správců databází atd., 7/ jednoduchá databázová evidence.

Dokument ke stažení v PDF:

Poslankyně a právnička KSČM paní Zuzka Bebarová-Rujbrová zřetelně vyslovila v článku s názvem „Očipovat se nedám“ (Právo, 31. 7. 2007, s. 6) své přesvědčení zaměřené proti vynucování čipování a omezování lidských svobod/práv/soukromí - http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_ktg=2001&p1=2001

První předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (2000 - 2005) pan RNDr. Karel Neuwirt a pozdější Komisař Rady Evropy pro ochranu dat (2007 - 2012) vyslovil roku 2004 (Sdělovací technika 4/2004, s. 14) varování před ´čipovací lobby´, kte bude nadšeně propagovat mikročipy, biometriku a nejrůznější experimentální projekty. „Mohou lobbisticky působit na zákonodárce a na politiky, aby podporovali co nejširší aplikování jejich systémů. A budou to v hojné míře dělat, vždyť je zřejmé, že existují snahy zdůvodňování tu potřebou boje proti terorismu, onde zase nutností boje proti domácí kriminalitě... Je však třeba mít na paměti, že by měla být stanovena jako nepochybné sebeomezení určitá hranice pro "oslnění z možností biometrických aplikací". Někdy bude určitě vhodné a lepší vzdát se nebezpečně pokrokářského nadšení z nových aplikací, když využití úžasné technologie bude představovat ohrožení pro soukromí jedince. Jeho ochranu ostatně státy v zemích Evropské unie ústavně garantují.“ - http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=2027&n=kde-jsou-hranice-novych-moznosti-biometriky&query=čip&p1=2087

RNDr. Igor Němec - předseda českého Úřadu pro ochranu osobních údajů - prohlásil: Mikročipy jsou obzvlášť citlivé téma a je třeba si v souvislosti s nimi uvědomovat velká rizika pro ochranu soukromí každého občana obzvláště se zřetelem na vznik různých databází osobních dat a sledování věcí i samotných občanů. Pan doktor Němec také konstantně a cíleně bojoval za svobody/práva/soukromí občanů vůči snahám o povinné očipování člověka, jeho zvířat i věcí. V rozhovoru pro Lidové noviny (1. 12. 2006) dokonce řekl: „Čipování lidí doufám, že společně zabráníme.Na otázku - „Kdy budou mít všichni lidé pod kůží čip a budou šmírováni na každém kroku?“ - posléze odpověděl:Doufám, že nikdy, potom bychom už byli jinou civilizací.“ - http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Lide-maji-slabe-povedomi-o-ochrane-soukromi-domniva-se-Nemec-168744; http://nazory.euro.e15.cz/rozhovory/igor-nemec-budeme-se-muset-branit-svetu-mimo-kontrolu-lidi-240862; http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=1997&n=radikalni-chirurgicky-rez&query=čip&p1=2087; http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=3011&n=rozhovor-s-predsedou-uradu-rndr-igorem-nemcem&query=čip&p1=2087

 

Článek s názory Václavy BrabcovéČSSD na kritickou situaci v Rumunsku a zdejší útulky pro nalezená zvířata. V této zemi byli legálně za odměnu z veřejných rozpočtů ve velkém měřítku zabíjeni psi a to sice po uplynutí zákonem stanovené doby (v tom „lepším případě“) od svého odchycení. Zvířata se stala kvůli vidině zisku dokonce předmětem velkých loupeží: řádně označení psi (čipem/známkou/jiným způsobem) proto často skončili nedobrovolně svůj život a lupiči dostali své státem „posvěcené/krvavé peníze. Čipování a nebo další formy označování psů byly díky tomu v Rumunsku mnohdy naprosto zbytečné - http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Brabcova-CSSD-Psi-peklo-na-zemi-obrazky-soucasneho-Rumunska-291033; http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Petice-proti-vybijeni-psu-v-Rumunsku-290994; http://www.ibtimes.com/romanian-stray-dogs-slaughtered-streets-red-card-romania-spreads-facebook-1505630; http://www.wspa-international.org/latestnews/2013/A-call-on-the-Romanian-Government-to-freeze-stray-killing-law.aspx; http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/12/romania-dog-slaughter_n_3914900.html

Článek pana Jana Foldy zveřejněný mj. na stránkách českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, který informoval o rozsáhlých rizicích mikročipů v identifikačních průkazech/kartách/pasech atd. - http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=2489&n=kolik-cipu-mas-tolikrat-jsi-clovekem&query=čip&p1=2087; http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=2487&n=mohu-vam-ukrast-vase-udaje&query=čip&p1=2087; http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=2485&n=vime-kdo-jste-i-kde-jste&query=čip&p1=2087

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. Potvrdil (Právo, s. 6), že v nemocnicích probíhá běžně čipování lidí např. formou identifikačních náramků. Svoboda musí podle něj ustoupit: bezpečnost má přednost - http://www.uoou.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200144&id_ktg=1999&n=cipovani-mi-nevadi-slouzi-k-bezpecnosti&query=čip&p1=2087

Dospívající studentka popisuje v článku s názvem „RFID čipy kam se podíváš“ své negativní dojmy z vynucování čipování a obává se nástupu „čipové totality“ - http://zuzmule.blog.cz/1401/rfid-cipy-kam-se-podivas

Lidská snaha o sebe-zviditelnění a mediální zájem nezná mezí: další případ očipování člověka - http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/322-video-rfid-cip-jako-digitalni-tetovani-viditelne-pouze-pres-mobilni-telefon

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 19. března 2014: Média: Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“ uvedla ve své relaci „Informačná vojna“ (diskuse o tabuizovaných otázkách) ze dne 17. března 2014 (cca 21:00 - 24:00 hod.) rozhovor na téma „digitální identita“ s panem Ing. Martinem Štubianem a moderátorem panem Norbertem Lichtnerem. Po úvodních dotazech k presidentským volbám na Slovensku se posluchači dozvěděli důležité informace mj. o zavádění nových občanských průkazů/pasů/karet s mikročipy, o nebezpečnosti technologie RFID včetně velkých rizik z hlediska zneužití/kšeftování s osobními údaji občanů. Pánové Štubian/Lichtner odmítli státní i soukromé vynucování elektronizace národa, nařízení používat čipy a jejich povinnou implantaci. Obzvláště svobodomyslný pan Lichtner, jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem, uvedl, že: Pokud bude živ: mikročip nepřijme a výkonnou mocí se k tomu také nikdy nenechá přinutit; aby takto násilně postupoval stát vůči svým vlastním lidem: „Tohle není normální.“ Ing. Štubian připomněl: Čipování představuje „obrovský morální, etický, právní problém“. „Tato cesta je podle mne absolutně nepřijatelná.“ Občan musí přeci mít vždycky možnost něco takového legálně odmítnout - zvolit „opt out“. (K tomu viz též stanovisko pravoslavné církve.) - http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%2017.03.2014.mp3; http://uloz.to/xLSL3q76/informacna-vojna-17-03-2014-mp4

 • 18. března 2014: Dokumenty ke stažení: Dokument americké „Národní zpravodajské rady - NIC“ („National Intelligence Council”; je podřízena Řediteli národního zpravodajství /”Director of National Intelligence“/, který se zodpovídá přímo presidentovi USA) z prosince 2012 s názvem „Globální trendy 2030“ („Global Trends 2030“) se v určitých ohledech až příliš podobal již společenstvím Necipujtenas.CZ mnohokrát zmiňovanému ruskému projektu „Dětství 2030“ („Детство-2030“). Autoři dokumentu z provenience NIC např. predikovali do roku 2030 mohutný rozvoj 3D tiskáren, které budou schopny vyrobit celé umělé lidské orgány vybavené např. elektrickými obvody (nano/mikro čipy), anténami, bateriemi, pamětí apod. - Pomocí bezdrátových forem přenosu dat bude dále také možné vytvořit na vůli člověka nezávislá vozidla, řízená pouze umělou inteligencí a využívající globální/navigační/satelitní systém (viz již dnes tzv. drony). - Vědci doporučují zavedení podrobných katalogů všech občanských DNA profilů. Jednotlivé vlády budou ovšem takový požadavek zpomalovat. - Dojde k raketovému rozšíření moderních technologií v oblasti lékařské péče: prosazení nových forem implantátů (s mikro/nanočipy), které abnormálně zlepší lidské schopnosti (´supermani´) a naprosto změní dosavadní život včetně ´úžasného´ posílení paměťových/mentálních schopností. Zpočátku budou ovšem takové vymoženosti dostupné pouze pro bohaté a z toho vznikne značné společenské napětí. Na pořad dne přijdou vážné etické otázky. - Dokument přímo uvádí, že vědci jsou již dnes schopni zajistit implantáty a interface pro komunikaci lidského mozku s různými zařízeními/stroji a ovládat je.

  Dokument ke stažení - PDF v ZIP:

Média: Globální trendy 2030“ („Global Trends 2030“) ve sdělovacích prostředcích: http://bigthink.com/power-games/the-national-intelligence-councils-new-report; http://promuze.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/187135/rok-2030-podle-svetovych-expertu-vylepseni-superlide-budou-zit-v-gigantickych-mestech.html

 • 17. března 2014: Média: Mnoha cenami ověnčený publicista David Ewing Duncan se v prestižním časopisu Newsweek zamýšlel nad možnostmi nanočipů, pomocí kterých by mohla vláda měnit lidské bytosti přímo na genetické úrovni a to z hlediska výkonné/zákonodárné moci tzv. ´nevhodného/nepříjemného´ chování člověka. Bylo by k tomu ovšem nutné, aby byla sestavena povinná/podrobná databáze DNA každého občana. Část států již k tomu směřuje. Dalo by se tak posléze včas zabránit např. zveřejňování citlivých informací (viz Assange, Snowden aj.), ale také likvidovat opozici (rozuměj: tzv. „teroristy“) a postupně vytvořit naprosto homogenní společnost, která by již svou vládu/politiky pouze „zbožňovala“, dávala by jim ve volbách 100% hlasů atd.: http://mag.newsweek.com/2014/03/14/dna-genes-edward-snowden-hacking.html

Světově proslulý programátor/žurnalista Julian Paul Assange a zakladatel „WikiLeaks“ se musel v Británii podrobit během svého mnoha měsíčního domácího vězení (přitom nebyl nikdy odsouzen) v letech 2011 - 2012 neustálému monitoringu prostřednictvím kamer v okolí jeho pobytu, každodenním povinným návštěvám policejní stanice a byl přinucen k nošení elektronického obojku s RFID mikročipem propojeným na GPS lokalizátor. Není jistě bez zajímavosti, že podobné systémy používala Velká Británie ve velké míře již hezkou řádku let a vláda za ně utrácela nemalé prostředky až do doby zveřejnění informací (2013) o monitoringu již dávno mrtvých osob a tedy také umělého navyšování státních výdajů: http://www.theaustralian.com.au/news/world/holed-up-and-bored-assange-still-wears-electronic-tag/story-fnb64oi6-1226452398849; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2004560/Julian-Assange-bemoans-bail-conditions-led-electronic-tagging-months-arrest.html; http://www.swedishwire.com/opinion/7666-assange-granted-bail-wearing-electronic-tag; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8207797/Wikileaks-Julian-Assange-freed-on-bail-but-High-Court-says-he-must-wear-electronic-tag.html; http://www.bbc.com/news/uk-12005930; http://www.thejournal.ie/julian-assange-ecuador-embassy-london-563534-Aug2012/; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8579045/Wikileaks-Julian-Assange-records-video-blog-of-his-house-arrest.html; http://youtu.be/HiqNbtMDUk4; http://www.g4s.uk.com/en-gb/What%20we%20do/Services/Care%20and%20justice%20services/Electronic%20monitoring/Tagging/; http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/11/g4s-and-serco-prison-tagging_n_3579931.html

Ruský federální televizní kanál „ТВ Центр“ odvysílal seriózní debatu významných osobností na téma čipování lidí. Účastnili se jí mj. poslanci „Генна́дий Влади́мирович Гудко́в“ a „Влади́мир Ива́нович Ка́шин“, dále člen managementu spol. „Rosnano“ pan „Георгий Николаевич Колпачев“. Osmdesát šest procent diváků pořadu se v následné anketě vyslovilo, že by si nikdy žádný čip nenechali dobrovolně implantovat. 8 % pak projevilo názor: mikročipy jsou již mnoha lidem voperovávány: https://wikileaks.org/gifiles/docs/83/834787_rus-russia-former-soviet-union-.html

Chilská vláda plánovala zavedení všeobecných identifikačních karet/pasů s mikročipem a biometrickými údaji: https://wikileaks.org/gifiles/docs/20/2096463_chile-ct-gv-chilean-government-unveils-new-identification.html; http://web.archive.org/web/20111028165453/http://www.santiagotimes.cl/chile/other/22676-chilean-government-unveils-new-identification-card-and-passport

Britští ochránci občanských svobod/soukromí varují před čipováním popelnic: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk/8550929.stm

Ruská vláda se vůbec z minulosti nepoučila. Za dob presidenta Medveděva se jí nepodařilo prosadit tzv. Univerzální elektronickou čipovou kartu. Občané tento projekt odmítli. Nyní chce učinit pokus o zavedení tzv. ”sociální karty” (viz také v Česku “sKarta”) s mikročipem a technologií RFID: http://www.tvc.ru/news/show/id/33224

V Brazílii čipovali stromy, aby zabránili nelegální těžbě dřeva: http://secureidnews.com/news-item/brazil-cuts-down-illegal-logging-in-the-amazon/?tag=rfid13; http://ca.reuters.com/article/technologyNews/idCATRE69A1XX20101011?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0

Náměstek ruského ministra dopravy pan „Андрей Николаевич Недосеков“ se vyslovil v rozhovoru pro list „Российская газета“, že souhlasí se zavedením biometrických pasů s mikročipem. Potvrdil také: Rusko vytváří jednotnou databázi všech cestujících v prostředcích hromadné dopravy včetně vlaků, metra, letišť apod. Na otázku novinářky, zda by nebylo vhodné vytvořit povinnou občanskou evidenci otisků prstů a DNA vzorků, však pan náměstek přímo neodpověděl: http://www.rg.ru/2011/12/13/nedosekov.html; https://wikileaks.org/gifiles/docs/21/212094_-os-russia-ct-russian-deputy-transport-minister-interviewed.html

Diego Fernández de Cevallos Ramos - někdejší presidentský kandidát a předseda mexického Senátu - byl unesen. V roce 2004 si nechal v rámci speciálního vládního programu na ochranu politických osobností implantovat mikročip. Ani ten však únoscům v jejich akci nezabránil. Čip byl sice stále aktivní, nicméně zločinci implantát dokonce panu Ramosovi vyřezali z těla a pohodili jej cca 40 km od místa činu. Rodině uneseného politika pak nezbylo nic jiného než začít vyjednávat: v prosinci 2010 zaplatili za jeho bezpečný návrat domů výkupné 30 miliónů dolarů: http://www.eluniversal.com.mx/notas/680619.html; http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=358451&CategoryId=14091

Čipování zbraní pro účely identifikace střelce a zamezení užití zbraně neoprávněnými osobami: http://www.rozhlas.cz/leonardo/technologie/_zprava/pistole-ktera-pozna-sveho-majitele—1323366; http://czech.ruvr.ru/2012_10_09/90678817/; http://youtu.be/l8mna6gqrLg; http://youtu.be/xHHcwK8-RW0

Kočka se vrátila domů po 11 letech bez jakéhokoliv označení čipem nebo tetováním či známkou: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2570143/Missing-cat-Molly-reunited-owner-going-missing-ELEVEN-years.html; http://www.novinky.cz/koktejl/329194-toulava-kocka-se-vratila-domu-po-11-letech.html

Finský návrh - učiněný možná v nadsázce - na zavedení čipování a dalších forem označování lidí/cizinců: http://czech.ruvr.ru/2012_04_13/71603217/; http://jameshirvisaari.puheenvuoro.uusisuomi.fi/102814-helena-eronen-ratkaisu-poliisin-ulkomaalaisratsioihin

Čipování knih: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/knihovnici-cipuji-desitky-tisic-knizek-kvuli-zabezpeceni-20140312.html

Vedení několika škol v texaském Austinu odmítlo prodloužit smlouvu v rámci kontroverzního programu sledování studentů pomocí GPS monitorovacích modulů s mikročipy: http://www.kbtx.com/home/headlines/81988287.html; http://kxan.com/2014/03/13/truancy-tracker-a-no-show-in-aisd-budget/; http://www.infowars.com/schools-in-texas-stop-gps-tracking-students/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. března 2014: Média: Globální nebezpečí mikročipů - čipování lidí; nanočipy ve vakcínách; totální kontrola lidského života; konec svobody, ústavy, víry; ovládání člověka skrze mikro/nanočipy (satelit); čipování lidí s jejich vědomím nebo také bez: http://youtu.be/TochDZwWdAc

Moderní elektronické/laserové trvalé/doživotní/nesmazatelné tetování na čelo/ruku nebo pod kůží bez vlivu na změny člověka/zvířete v průběhu času - náhrada za klasické mikročipy: http://youtu.be/lvAWhCmFP-c; http://youtu.be/Bq3OaZmtiOo

Čipování lidí na Ukrajině: http://youtu.be/ANFgpDDhinQ

Čipování státních poznávacích značek automobilů; díky této operaci lze získat informace o majiteli vozidla na vzdálenost desítek i více metrů a také účelně ihned rozpoznat rychle jedoucí vozidla: http://youtu.be/RXF9wY9XAB4; http://youtu.be/bxahHHYEfIM; http://auto.newsru.com/article/19Nov2013/metk_rfid; http://www.tvc.ru/news/show/id/22737; http://www.tvc.ru/news/show/id/19540

„Константин Валентинович Сивков“ - doktor vojenských věd, někdejší vysoký důstojník ruského generálního štábu („Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации“) a specialista v oblasti vojenské politologie - hovoří o rizicích mikročipů: http://youtu.be/KX7PB-jJViE

Nanočip pro amerického presidenta Obamu - speciální balení: http://www.newsru.co.il/israel/18mar2013/matanot8001.html; http://newsland.com/news/detail/id/1151391/

Mikročipy v oblečení; sledování žen; čipování vybavení hotelů a věcí denní spotřeby: http://youtu.be/3vwO40qaHj0; http://youtu.be/W8pUpa9Vxbg; http://youtu.be/wQ6elN6qzD8

Odpor občanů/církve vůči čipování; demonstrace proti RFID; slyšení v americkém parlamentu: http://youtu.be/wQ6elN6qzD8

Pomocí implantovaného mikročipu ovládá tělesně postižený člověk své okolí: http://youtu.be/oztCgJ5SGxc

Mikročipy na/ve zboží vytlačují čárové kódy: http://youtu.be/9EWXu6LbLQc

„Kyborgizace“ lidí; implantáty mikročipů v mozku a díky tomu ovládání různých zařízení; varování před různými typy vlnění, totální kontrolou společnosti a ztrátou soukromí: http://youtu.be/M1VvBMQtY78

Výtahy, které nepůjdou použít bez elektronického klíče s mikročipem: http://youtu.be/ZCs6lmD8jJk

Biočipy pro armádu; výběrové řízení Pentagonu na technologické vylepšení vojáků, kteří by splnili všechny příkazy a nikdy by nedezertovali: http://youtu.be/fDVvES59i2s

Protest v Texasu proti mikročipům a pokusům o povinnou identifikaci občanů: http://youtu.be/0QqHvuVzF6w

Sledování brazilských studentů pomocí mikročipů v uniformě; čipy zasílají skrze čtečky smsky rodičům a učitelům (nejen jim) o pohybu mladých lidí: http://youtu.be/jUSw-L61Yjg; http://youtu.be/kzd_391V498

Mikročipy pro pacienty: http://youtu.be/NscBn5e4Fx8

Díky nanočipům lze použít ruku člověka jako chytrý telefon; voperování pod lidskou/zvířecí kůži nanodispleje, který je velmi dobře viditelný a může sloužit nejen k identifikaci, nýbrž také jako chytrý telefon: http://youtu.be/D4vpWop2RPc

Rusko a EU jednali o zavedení pasů s mikročipy a biometrickými údaji: http://czech.ruvr.ru/2011/04/25/49427468/; http://www.digit.ru/state/20120905/394638066.html

Mikročip na ruce ovládá každodenní lidské činnosti: http://youtu.be/9pMyWNRnaDc

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

2013 - 2010: Protesty ruské veřejnosti proti projektu „Dětství 2030“ (čipování dětí a jejich odebírání na státní převýchovu): http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=57&idArt=1826; http://demographia.ru/articles_N/index.html?idR=57&idArt=1827; http://egrk.ru/news.php?id=1966; http://expert.ru/2010/12/25/krugovorot-detej-v-rossii/; http://expert.ru/expert/2011/02/vojna-s-poslednim-soyuznikom/; http://newsland.com/news/detail/id/604608/; http://xn—d1acaambbncgppisunkb5oi.xn--p1ai/novaya-stranitca/2013-08-27/i-vserossiyskiy-roditelskiy-forum; http://youtu.be/Io7YZpwScwIhttp://youtu.be/l8mna6gqrLg; http://youtu.be/n9J4mtJOPjg?t=1h55s; http://youtu.be/OkgjHJEHbEA; http://youtu.be/tHRq7eSQexs; http://youtu.be/tpgsiE4KpTA; http://youtu.be/zdBC1G3b1EY

2014 - 2007: Pravoslavná církev proti čipování: http://ivskh.blogspot.cz/2012/10/blog-post_4662.html; http://ivskh.blogspot.cz/2013/02/blog-post_5657.html; http://my.mail.ru/video/mail/agnimax/_myvideo/159.html#video=/mail/agnimax/_myvideo/159; http://tv-soyuz.ru/peredachi/lektsii-professora-a-i-osipova/beseda-s-a-i-osipovym-chast-222; http://youtu.be/VztJOqmCBs4; http://youtu.be/uK9fofFKxOE; http://tv-soyuz.ru/qna/chem-grozit-nam-buduschaya-chipizatsiya; http://www.pravmir.ru/o-nekotoryx-liberalnyx-zakonoproektax-i-o-zashhite-semi/; http://youtu.be/53r-98wHn9c; http://tv-soyuz.ru/news/pravoslavnaya-tserkov-prinimaet-aktivnoe-uchastie-pri-obsuzhdenii-v-gosudarstvennoy-dume-vvedeniya-v-rossii-elektronnyh-pasportov; http://tv-soyuz.ru/news/mitropolit-amfilohiy-v ekaterinburge-samoe-dlya menya-trogatelnoe-tsarstvennye-strastoterptsy%20%20%20; http://www.ovco.org/2014/02/521106; http://www.pravmir.ru/roditelskaya-obshhestvennost-proekta-detstvo-2030-ne-sushhestvovalo/; postih klerika Ruské pravoslavné církve protestujícího proti čipování: http://ivskh.blogspot.cz/2012/07/blog-post_15.html

2014 - 2010: Paradoxně komunističtí politici hájí společně s pravoslavnou církví svobody/práva a soukromí tradiční rodiny před čipováním: http://kprf.ru/rusk/116628.html; http://youtu.be/hQEFa7KkVuY; http://tv-soyuz.ru/peredachi/tserkov-i-obschestvo-vypusk-ot-11-yanvarya; http://tv-soyuz.ru/peredachi/tserkov-i-obschestvo-vypusk-ot-4-yanvarya; http://tv-soyuz.ru/peredachi/tserkov-i-obschestvo-vypusk-ot-26-dekabrya; http://tv-soyuz.ru/news/pravoslavnaya-tserkov-prinimaet-aktivnoe-uchastie-pri-obsuzhdenii-v-gosudarstvennoy-dume-vvedeniya-v-rossii-elektronnyh-pasportov; http://youtu.be/l8mna6gqrLg

Ruské osobnosti v médiích proti povinnému čipování: http://my.mail.ru/video/mail/konnadegda/3983/5369.html#video=/bk/dvorzhanskaya/1461/1941; http://izvestia.ru/news/529550; http://youtu.be/ePXc4RKsm_E; http://youtu.be/NejaKOBXI7U; http://my.mail.ru/video/mail/konnadegda/3983/5369.html#video=/mail/konnadegda/3983/5369; http://youtu.be/H8_jz-c3mJQ; http://youtu.be/Gowwjy3HQq0; http://tv-soyuz.ru/peredachi/lektsii-professora-a-i-osipova/beseda-s-a-i-osipovym-chast-222; http://youtu.be/VztJOqmCBs4; http://youtu.be/uK9fofFKxOE; http://tv-soyuz.ru/qna/chem-grozit-nam-buduschaya-chipizatsiya; http://sociosphera.com/publication/journal/2011/168/forsajtmodernizaciya_v_sfere_pedagogiki_osmyslenie_nekotoryh_idej_proekta_detstvo2030/; http://youtu.be/H8_jz-c3mJQ; http://newsland.com/news/detail/id/604608/; http://spbu.ru/smi/uchenye-spbgu/5749-5749; http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html; http://youtu.be/BfzRYEjf-NA; http://youtu.be/53r-98wHn9c; http://sociosphera.com/publication/journal/2011/168/forsajtmodernizaciya_v_sfere_pedagogiki_osmyslenie_nekotoryh_idej_proekta_detstvo2030/; http://spbu.ru/smi/uchenye-spbgu/5749-5749; http://www.youtube.com/watch?v=EEugQZ9Ecew&list=PL7CE75333E0DAD7CF&feature=share&index=19; http://youtu.be/5dpl2nlSzlA

2013 - 2010: Universální elektronické čipové karty v Rusku a jejich útlum v důsledku masových lidových protestů: http://businesspskov.ru/news/66285.html; http://kommersant.ru/doc/2125515; http://czech.ruvr.ru/2011/02/28/46626349/; http://newsru.com/russia/12feb2013/med_pro.html; http://youtu.be/H8_jz-c3mJQ; http://netvestnik.com/news-46152.html; http://www.segodnya.ua/science/putin-otsenil-roccijckij-analoh-iphone-4.html; http://newsru.com/russia/21sep2012/card.html16/05/2013; http://www.digit.ru/state/20130516/401501584.html; http://youtu.be/Gz7I8Qc1dJM

V listopadu 2005 odvysílala ruská televize „NTV“ („НТВ“) v pořadu „Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым“ diskusi, kterou moderoval „Владимир Рудо́льфович Соловьё́в“. Jeho hostem byl známý/kontroverzní politik Vladimir Volfovič Žirinovskij („Влади́мир Во́льфович Жирино́вский“), předseda Liberálně-demokratické strany („Либерально-Демократическая Партия России“), několikanásobný kandidát na presidenta Ruska a mj. posty člen Státní rady Ruské federace („Государственный совет Российской Федерации“). Žirinovskij se vyslovil pro povinné očipování obyvatelstva a chtěl prosadit zákon, který by zaručil jednotnou centrální databázi všech údajů o každém občanovi včetně jeho zdravotního stavu, biometrických údajů, tel. čísel, zkrátka všeho, co by stát potřeboval. „A tehdy bude každému implantován čip“, aby politici hned věděli, o koho jde, co je kdo zač. „Skrze čip“ to bude možné. Budeme tak o dané osobě okamžitě všechno vědět včetně místa jejího pobytu. No a pak může být jednoduše „na to místo vystřelena raketa“. Podle Žirinovského jsou taková opatření přednější než zachování svobody. Bezpečnost občanů je na prvním místě: http://youtu.be/p7M74WoWIeY

Únor 2011: Profesor/akademik „Генна́дий Я́ковлевич Кра́сников“ potvrdil v pořadu „Утро России“ ruské televize „Россия-1“, že s největší pravděpodobností dojde během třiceti let k čipování lidí. Lidský organismus bude tímto způsobem vylepšován: http://youtu.be/H8_jz-c3mJQ

Ruská „Svobodná televize“ („СТВ“, neboli „Свободное ТВ“) odvysílala ve svém pořadu „На Троих“ debatu tří osobností, které mj. témata probíraly projekt „Dětství 2030“: http://sitv.ru/arhiv/video/on3/27305/; http://youtu.be/BxCx3eU35O0

Zřejmě nejznámější bouřlivá diskuse zaměřená proti myšlenkám projektu „Детствo-2030“, implantacím mikročipů dětem, státnímu rozrušování tradiční rodiny, juvenilní justici apod. proběhla v soukromé televizní stanici „МИР“ v pořadu „Slovo za slovo“ („Слово за слово“): http://youtu.be/tDA42jY8j44; http://vimeo.com/20352103

Petrohradská televizní stanice „Пятый канал“ odvysílala reportáž o čipování dětí. Zazněly zde názory ´pro et contra´. Implantace cizích těles do živých těl lidských bytostí byla srovnávána s čipováním zvířat - psů: http://youtu.be/9h4smyC-PZ4

Ruská federální televize „ТВ Центр“ odvysílala další díl diskusního pořadu „Brainstorming“ („Мозговой штурм“) na téma „Dětství 2030“. Vystoupili zde zástupci odborné veřejnosti, kteří předestřeli své názory pro nebo proti projektu: http://www.mozgovoyshturm.ru/article/92/; http://youtu.be/MmOBFWplKb4

Ruské nanočipy: http://netvestnik.com/news-46152.html; http://youtu.be/H8_jz-c3mJQ; http://www.segodnya.ua/science/putin-otsenil-roccijckij-analoh-iphone-4.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 14. března 2014: Dokumenty ke stažení: Protesty vůči projektu „Dětství 2030“ (mj. čipování dětí a jejich odebírání rodičům na státní převýchovu) z let 2008 až 2012 aktivizovaly občany Ruské federace natolik, že se rozhodli oslovit Státní dumu a presidenta Putina s textem výzvy (2012 - 2014) proti snahám o uzákonění juvenilního justičního systému, vůči rozbíjení tradiční rodiny a vměšování státu do soukromí/svobod občanů (viz také otevřený dopis desítek významných ruských osobností z roku 2012). Jen do konce roku 2013 podpořilo tuto aktivitu svými podpisy přes 200.000 lidí. Organizátorům výzvy se hlásily další stovky tisíc obyvatel Ruska. Očekávali tedy, že velmi brzy docílí přes 1.000.000 podpisů. Výsledkem jejich snahy byla oficiální podpora ze strany presidenta Putina včetně zastavení procesu schvalování dotčených zákonných norem. Putin přišel dokonce překvapivě osobně podpořit zakládající sjezd všeruského rodičovského odporu („Учредительный съезд Родительского Всероссийского Сопротивления“) v Moskvě 9. února 2013. Přednesl zde svůj projev. Sdělil v něm mj., že souhlasí s jeho osobě adresovanou výše uvedenou výzvou. Učinil také veřejný příslib: „Lid bude rozhodně vyslyšen!“ Zákony se vztahem k rodině a dětem budou od nynějška předmětem široké veřejné diskuse a nebudou se probírat jen v úzkém kruhu odborníků; budou přijaty pouze tehdy, pokud se podaří dosáhnout kompromisu na základě celospolečenské diskuze. Putin výslovně řekl: „Chci Vás dnes ujistit, že Vaše názory budou brány vážně.“; „Šťastnou/silnou rodinu nenahradí žádný zákon ani žádný státní dozor.“

Dokument - Výzva (2012 - 2014) proti snahám o uzákonění juvenilního justičního systému (v tom mj. vůči povinnému čipování dětí a jejich odebírání z rodin na státní převýchovu - zatím přes 200.000 podpisů) - ke stažení v PDF:

Dokument - Otevřený dopis desítek významných ruských osobností z roku 2012 proti snahám o uzákonění juvenilního justičního systému (v tom mj. vůči povinnému čipování dětí a jejich odebírání z rodin na státní převýchovu) - ke stažení v PDF:

 • 13. března 2014: Dokumenty ke stažení: Zcela zásadní význam má nejen z hlediska projektu "Dětství 2030" také oficiální a neustále platné stanovisko vlivné Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu („Ру́сская Правосла́вная Це́рковь“) k novým technologiím, povinnému čipování, označování lidí i zvířat, hájení občanských svobod/práv/soukromí a s tím úzce související obrany tradiční rodiny a nevměšování státu do života věřících: bylo zveřejněno 4. února 2013. Je platné také pro věřící v České republice. Uvádí mj.: Církev se musí účastnit diskuse o nastavení vhodných pravidel pro život národa, přitom vůbec „neomlouvá ty, kteří se vyhýbají své občanské povinnosti, nebo mají trestuhodné cíle, ale chrání právo občanů na život ve společnosti v souladu s jejich vírou a zásadami.“ Existují zřetelné a stále komplikovanější/rozsáhlejší problémy „spojené s elektronickou identifikací osob, evidencí a zpracováním osobních údajů,“ které ještě ani nedokážeme zcela správně pochopit a proto je třeba jim věnovat velkou pozornost. „Ve společnosti se šíří obavy z toho, že používání doživotního osobního digitálního identifikátoru ve formě kódu, karty, čipu apod. se může stát jedinou možností pro přístup ke všem životně důležitým materiálním a společenským potřebám. Používání identifikátoru ve spojení s moderními technickými prostředky umožňuje získat totální kontrolu nad danou osobou bez jejího souhlasu - sledovat její pohyb, nákupy, platby, absolvování léčby, poskytování sociální pomoci, právně a společensky významné akce a dokonce i osobní život.“ Církev dále upozornila na alarmující shromažďování osobních údajů o dětech, mladých lidech a studentech různých typů škol, které jde nad rámec toho, co je potřeba k jejich výuce. „Mnoho věřících vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s povinným přijetím trvalého/nepřevoditelného/doživotního/identifikačního kódu.“ Kromě toho sílí obavy z „odebírání biometrických osobních údajů“ a ze zavádění „elektronických/identifikačních/implantovatelných zařízení.“ Vznikají rozsáhlé, automaticky vyhodnocované databáze údajů z nejrůznějších sfér lidského života a vytvářejí tak velké pokušení: manipulovat se svobodným životem člověka. „Na základě znalosti svých ústavních práv tisíce lidí, včetně pravoslavných věřících, nechtějí ať již z různých důvodů - včetně těch nábožensky motivovaných - přijímat nový identifikační systém, používat dokumenty s osobními elektronickými identifikátory (různé typy osobních kódů, čárové kódování, identifikační čísla). Mnoho z těchto lidí popisuje porušování svých ústavních práv. Často jsou zbaveni zdravotní péče, starobních důchodů a ostatních dávek ...“. Jsou známy případy, kdy bylo těmto disentujícím osobám zakázáno svobodně „nakládat se svým majetkem“, „uzavřít pracovní smlouvu, přihlásit se do školy“, „začít podnikat, platit účty, zařídit si cestovní doklady“. „V důsledku toho se formuje celá vrstva lidí, kteří jsou vyřazeni ze všech oblastí veřejného života.“ CÍRKEV „JE PŘESVĚDČENA, ŽE TYTO TECHNOLOGIE BY NEMĚLY BÝT VYNUCOVÁNY A NEBO BEZ MOŽNOSTI ZVOLIT ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ. TI, KDO ODMÍTAJÍ PŘIJMOUT TYTO TECHNOLOGIE, MUSÍ MÍT K DISPOZICI DOSTUPNOU ALTERNATIVU - POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍCH IDENTIFIKAČNÍCH METOD /.../. CÍRKEV POVAŽUJE ZA NEPŘIJATELNÉ JAKÉKOLI FORMY NÁTLAKU NA OBČANY VEDENÉ ZA TÍM ÚČELEM, ABY LIDÉ AKCEPTOVALI ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKÁTORY, AUTOMATIZOVANÝ SBĚR DAT, ZPRACOVÁNÍ A EVIDENCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÝCH CITLIVÝCH INFORMACÍ.“ Občanům musí být umožněno žít normální život i „bez elektronických dokumentů“ a v případě vyčerpání všech jiných možností jim na to musí být také poskytnuty „právní záruky“. Církev „považuje za nepřijatelné vynucování přijetí jakýchkoliv viditelných nebo neviditelných identifikačních značek, nebo implantaci identifikačních mikročipů aj. typů nanoelektronických zařízení na/nebo/do lidského těla.“ Občanům musí být sděleny všechny informace o „používání elektronických dokumentů“. Je nutné jim vysvětlit důsledky akceptace používání této dokumentace včetně zajištění možností „měnit obsah těchto záznamů nebo jejich odstranění“ - samozřejmě s ohledem na národní bezpečnost. Měla by být také zajištěna „odpovědnost za ztrátu nebo zneužití osobních údajů“. „Doklady vydané státem nesmí obsahovat údaje“, o jejichž existenci by jejich držitel nevěděl, případně by mu byly nesrozumitelné, či by byly „rouhavé nebo morálně pochybné či urážlivé k pocitům věřících“. Církev vede o těchto otázkách dialog v mnoha zemích světa. Domnívá se, že JE „OBZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÝ PRINCIP DOBROVOLNOSTI PŘI PŘIJÍMÁNÍ LIBOVOLNÝCH IDENTIFIKÁTORŮ, PŘIČEMŽ ZDE MUSÍ BÝT TAKÉ ZAHRNUT VÝBĚR Z TRADIČNÍCH METOD IDENTIFIKACE“. CÍRKEV VYZÝVÁ JEDNOTLIVÉ STÁTY, VE KTERÝCH PŮSOBÍ, „K DODRŽOVÁNÍ TÉTO ZÁSADY“. „JE NUTNÉ RESPEKTOVAT ÚSTAVNÍ PRÁVA OBČANŮ A NIKOLIV DISKRIMINOVAT TY, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ AKCEPTOVAT ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY IDENTIFIKACE.“ „V PŘÍPADĚ NUCENÍ OBČANŮ K PŘIJETÍ PODOBNÝCH PROSTŘEDKŮ“ A V DŮSLEDKU TOHO KE „VZNIKU DISKRIMINACE“ SPOJENÉ S „NEČINNOSTÍ“ RŮZNÝCH ORGÁNŮ, PAK CÍRKEV TĚMTO POSTIŽENÝM LIDEM „DOPORUČUJE OBRÁTIT SE NA SOUD“. Existuje zde také reálné nebezpečí předpovězené mj. v poslední kapitole knihy Bible, že pokračující „zužování hranic svobody“ znemožní vyznávat „víru v Krista“ a nejrůznější nové „závazné/legislativní/politické/ideologické akty již nebudou slučitelné s křesťanským způsobem života“. Církev závěrem vyzývá mj. k důsledné „péči o svobodu vyznání víry“.

  Dokument - stanovisko vlivné Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu („Ру́сская Правосла́вная Це́рковь“) k novým technologiím, povinnému čipování, označování lidí i zvířat, hájení občanských svobod/práv/soukromí a s tím úzce související obrany tradiční rodiny a nevměšování státu do života věřících ze 4. února 2013 - ke stažení v PDF: