Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 7

 

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 27. prosince 2014: Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz ; pro zasílání financí v českých korunách nebo eurech ze Slovenska je zde účet: Fio banka, a.s. , V Celnici 1028/10, Praha 1, základ čísla účtu 2700674734 a číslo banky 2010 . IBAN: CZ4520100000002700674734 . Děkujeme.

 • 24. až 26. prosince 2014:

 • 23. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Proslulý olomoucký učitel, člen TOP 09 a dlouholetý kritik totalitních/byrokratických metod českého školství varuje před možným čipováním pedagogů v souvislosti s novým vládním registrem kantorů!Olomoucký pedagog RNDr. Rudolf Bláha je sice už v zaslouženém důchodu, nicméně má pořád energie na rozdávání. Před rokem 1989 byl za své protirežimní názory perzekvován. Dnes se stále aktivně zapojuje do společenského dění, publikuje články, pracuje v nejedné odborné komisi jako člen TOP 09. Svou životní moudrost, rozsáhlé a velice barvité zkušenosti představuje již hezkou řádku let například v textech zveřejňovaných na webových stránkách legendárního prvního ryze českého internetového deníku „Neviditelný pes“. Dvacátého třetího prosince 2014 zde vyšel Bláhův článek s názvem „ŠKOLSTVÍ: Registr pedagogů“, ve kterém výstižně přirovnal snahy současné vlády o katalogizaci, označení, kontrolu a očíslování českých kantorů k totalitním manýrům komunistického vedení někdejšího resortu „rudého vzdělávání“. Varoval v něm také před možným čipováním pedagogických pracovníků, neboť realita ukázala, že současnému vedení ministerstva školství není zřejmě žádná progresivní metoda cizí. Doktor Bláha navíc široké veřejnosti vysvětlil na příkladu normalizačních socialistických registrů a tehdejšího/povinného číslování kantorů, k jak nebezpečným koncům takové systémy vedou, co způsobují a jak dokáží v rukou všehoschopných politiků zničit svobodný/důstojný život nejen učitelům, jejich rodinám, přátelům, známým. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dlouhodobě varuje před současným zřetelně nebezpečným globálním trendem, který reprezentuje státní vymáhání označování člověka i zvířat. Nynější politická reprezentace ze všech možných názorových proudů k tomu stále silněji využívá zcela otevřené formy legislativního násilí po vzoru „hnědých německých mocipánů“ ze třicátých a čtyřicátých let 20. století. V České republice jsou v tomto smyslu již velmi dobře známy tristní aktivity místní vlády směřující k povinnému označování chodců reflexními prvky, nebo nejnověji masivní kampaň ve veřejnoprávních médiích z 8. prosince 2014 prosazující povinné čipování psů a registraci jejich chovatelů. Dějiny přitom jasně ukazují: k jak tragickým koncům výše uvedené kroky vedou. Společenství webu Necipujtenas.CZ něco takového nijak nepodporuje! Nucení kohokoliv k povinnému označování a přijetí mikročipů formou legislativního násilí představuje službu Zlu! – Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech s jednáním velké části politiků na všech možných úrovních české/evropské i mezinárodní scény mj. v otázce obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vymáhat například povinnou implantaci čipů do lidského organismu pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování atd. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, donucování, násilí. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

  Zdroj: http://neviditelnypes.lidovky.cz/skolstvi-registr-pedagogu-d03-/p_spolecnost.aspx?c=A141222_232740_p_spolecnost_wag; http://www.denik.cz/z_domova/poslanci-skoro-jednomyslne-podporili-skolsky-zakon-vcetne-registru-ucitelu-20140.html; http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-k-avizovanemu-registru-ucitelu

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 22. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Legislativa: Alfašmejdi útočí! Všechny Vaše pejsky chtějí nuceně očipovat, povinně registrovat, kontrolovat u Vás doma a naložit Vám na bedra břemena dalších plateb včetně nových povinností! – Legendární/novodobý disident Petr Hadaščok (nst.), který nedávno v Ostravě přednesl své odborné argumenty české ombudsmance Anně Šabatové a vedení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, vede již od roku 2012 mírové/disentní operace široké veřejnosti proti nelegálnímu čipovacímu násilí a usiluje o dodržování Ústavou/Listinou chráněných přirozených práv/svobod obyvatelstva i přes urputný odpor totalitně smýšlející části politické reprezentace. Občan Hadaščok (nst.) zaslal Společenství webu Necipujtenas.CZ následující text, kterým důrazně varuje každého obyvatele České republiky před vymáháním čipování domácích zvířat formou nového hrubiánského zákona, který bude s největší pravděpodobností projednávat Parlament ČR.

  Petr Hadaščok (nst.): Metody Šmejdů se zdokonalují jdou na to i s pokusy o změnu zákonů říká se tomu legislativní násilí. Nápadnou až agresivní kampaní teď ve veřejnoprávní ČT, v ČRo i v tisku upozorňují na skutečně odporné metody některých jedinců v t.zv. množírnách psů iniciativa „Ne-množírnám“, zaštítěna mnohými známými osobnostmi (veřejnoprávní sdělovací prostředky bohužel zatím nedávají vůbec prostor v diskusi proti-argumentům, pozn. editora). Místo přísných sankcí pro tyto jedince či skupiny "podnikatelů v množení" však požadují čipování všech psů v ČR = nejméně asi 1.500.000 psů, což obnáší jednorázově tržbu ve výši 750.000.000,- Kč a každoročně min. dalších 50.000.000,- Kč. To vše samozřejmě povinně, bez investic do zájezdů, bez obědů i bez masírování či ohlupování např. seniorů na prodejních akcích. Na Slovensku již takový zákon o povinném čipování všech psů, „fretiek a mačiek“ změnili od 1.1.2014 na dobrovolnou formu rozhodování chovatele; tak teď to zkoušejí s vynucováním čipování u nás. Podle těchto "ALFAŠMEJDŮ" je ČR v tabulce s počty množíren psů na prvním místě v EVROPĚ; bohudík však žádná taková seriózní vědecká tabulka ve skutečnosti neexistuje. To však nic nemění na tom, že žádné čipování všech psů nezabrání jednání "podnikatelů v množírnách" ty je třeba postihnout a případně přísně potrestat a ne všechny žijící i dosud ještě nenarozené psy, resp. jejich chovatele, kteří se o své pejsky řádně starají! Dělají z nás … ; teď to zkoušejí i přes petici „NE - MNOŽÍRNÁM“ udělat i v parlamentu a změnit zákony! Z 6.253 obcí a měst v ČR je naprostá většina obcí a měst, které povinné čipování nenařizují a ani žádný zákon ČR to nenařizuje! Taktéž EU nucené čipování psů nepožaduje, pokud zvířata necestují za hranice země, kde žijí! POKUD CHCE NĚKDO ŘEŠIT PROBLÉM MNOŽÍREN PSŮ, MUSÍ TENTO PROBLÉM ŘEŠIT S "PODNIKATELI" ČI SPÍŠE S "ALFAŠMEJDY" A NE SE PSY, KTEŘÍ ZA TO NEMOHOU! JE TO JEN UMĚLE VYTVOŘENÝ ZÁSTUPNÝ PROBLÉM K ZAVEDENÍ VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ VŠECH PSŮ V ČESKÉ REPUBLICE A JDE O "BYZNYS" VÝROBCŮ, DISTRIBUTORŮ ČI PŘEKUPNÍKŮ ČIPŮ A NEJEN JICH ŽÁDNÝ PES ČIP RFID NEPOTŘEBUJE!

  Společenství webu Necipujtenas.CZ k výše uvedenému textu pana Hadaščoka (nst.) dodává, že jde o vskutku obrovské peníze. Vždyť podle údajů z roku 2012 vydají české domácnosti každých 12 měsíců jen za veterinární péči dvě miliardy korun. A teď by k těmto pro běžného smrtelníka naprosto nepředstavitelným penězům měly přibýt ještě další povinné platby za čipování včetně centrálního registru, nadbytečných domovních kontrol a další činnosti. Diplomant Karel Barot z Masarykovy univerzity Fakulty informatiky k celé problematice napsal ve své práci z roku 2011 nazvané Systém pro zvířecí útulky“: „Přesný počet psů žijících v České republice není přesně znám, neexistuje totiž žádný oficiální registr, který by spravovala veřejná správa. Statistiky tohoto typu nevede ani Český statistický úřad1. Vycházet můžeme pouze z průzkumů [7] a [6] provedených v roce 2005 resp. 2010. Z prvního průzkumu [7] vyplývá, že psa vlastní 41 % domácností ČR, kočku pak 19 %. Počet domácností je podle ČSU [5] 4 366 000. Celkem tak dostáváme 1 790 000 psů a 830 000 koček žijících v České republice. Jen v Praze je oficiálně přihlášeno 86 440 psů [12]. Druhý průzkum [6], provedený na menším počtu respondentů, hovoří o 38 % domácností vlastnících psa a 20 % domácností vlastnících kočku. Celkový počet psů a koček bude však ještě vyšší, žádný z průzkumů totiž nezohledňuje počet zvířat v jednotlivých domácnostech. Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi se Česká republika řadí k těm s nejvyšším počtem psů na obyvatele, s poměrem 0,17 se nacházíme těsně za Polskem.Není jistě bez zajímavosti, že snahy o vynucování čipování již jednoznačně odmítla sociálně-demokratická vláda před deseti lety roku 2004 – viz zdůvodnění zde (závěr dokumentu). – Kolegové ze Společenství webu Necipujtenas.CZ mnohokrát oslovili poslance/senátory/zastupitele napříč politickým spektrem s jasnými odbornými argumenty, aby zamezili metodám legislativního násilí, vymáhání čipování a nenakládali na bedra těžce zkoušeného lidu České republiky další zcela zbytečná břemena. – Ke všemu stále rostoucí tlak ochránců přírody na důsledné šikanózní kontroly všech živočichů držených v lidském soukromí včetně souvisejících požadavků na zajištění té vůbec nejdražší možné péče: přesně díky tomu dochází k likvidaci nejen sociálně slabých rodin, nýbrž znemožňuje to vůbec jakýkoliv tradiční svobodný chov domácích mazlíčků. Reálným faktem zůstává: I po případném zavedení vymáhání označování psů formou RFID transpondérů se budou zvířata neustále ztrácet, budou opouštěná, týraná, zloději je budou krást stejně jako dřív, dále budou existovat množírny a domácí mazlíčci s čipem budou zanechávat své exkrementy na veřejných prostranstvích. Jak prokázaly zahraniční zkušenosti a také poznatky některých českých měst: Povinné implantace mikročipů nic z toho nevyřeší. Političtí vykukové však opět zkoušejí své finty, jak vytáhnout lidem z kapes peníze: Nepochopili, že svým vynucováním čipování ničemu nepomohou, jen dále postihují slušné lidi a přihrávají miliardy do kapes prodejců čipů. Místo edukativního působení ve společnosti, propagace dobrých příkladů a neustálého dialogu s občany používají metody nátlaku a síly zákonodárné/výkonné moci. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 24 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vynucování čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování představuje pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém, který nese tzv. „povinné/obrovské zisky“ jdoucí do kapes výrobců/distributorů a širokého spektra zainteresovaných právnických i fyzických osob. Ostatně nejnovější rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 poskytuje velkou naději na zastavení legislativního násilí a tzv. „čipové totality“.

  Zdroj: Text zaslaný Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženým občanem Petrem Hadaščokem (nst.) Emailem dne 21. prosince 2014; http://www.svet.czsk.net/clanky/publicistika/psici.html; http://is.muni.cz/th/139644/fi_m/diplomova_prace.txt; http://www.novinky.cz/domaci/261476-psu-a-kocek-je-v-cr-na-obyvatele-nejvice-v-evrope.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-ombudsman-anna-sabatova-meets-antimicrochipping-disident-petr-hadascok-ostrava-2014-1.jpg, http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/2004-2005-odmitnuti_povinneho_plosneho_cipovani_vlada_cr_parlament.pdf

 • 20. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Legislativa/Média: Zákon o vynucování čipování ani povinný státní registr chovatelů zvířat nedokázali vyřešit od roku 2006 systémové problémy s RFID identifikací čtyřnohých domácích mazlíčků! – Tradiční novozélandský deník „The Manawatu Standard“ (založen roku 1880; vydávaný ve městě „Palmerston North“ – zhruba 84.300 obyvatel) a známý zpravodajský web „Stuff.co.nz“ informovali občany v srpnu 2013 o neustálých zmatcích v identifikaci/zapisování údajů chovatelů psů do registračních systémů Nového Zélandu, které zde zavedla legislativa z roku 2006. Ani po sedmi letech se totiž nepodařilo výše uvedené problémy vyřešit. Občané jsou pořád zatěžováni nadbytečnou byrokracií: Musí zajišťovat zápisy čísel implantovaných čipů do centrální/státní a ještě také do městských/okresních databází. Mnozí veterináři k tomu navíc doporučují třetí záznam do soukromých/placených registrů, a to už ani nikdo raději nemluví o naprosto neskutečném vícečetném označování zvířat (čipy, známky, obojky, tetování, GPS lokalizátory atd.): Lidé na to zvěrolékařům z vděčnosti za poskytnutou péči často kývnou a pak mnohokrát zapomínají zapsat své zvíře do dalšího registru v místě svého bydliště. – Ke všemu stále rostoucí tlak ochránců přírody na důsledné šikanózní kontroly všech živočichů držených v lidském soukromí včetně souvisejících požadavků na zajištění té vůbec nejdražší možné péče: přesně díky tomu dochází k likvidaci nejen sociálně slabých rodin, nýbrž znemožňuje to vůbec jakýkoliv tradiční svobodný chov domácích mazlíčků. – Olej do ohně občanských stížností na nefunkčnost celého systému povinného čipování a s ním úzce propojeného naprosto nesmyslného úřednického šimlu pak přilévají jednotlivé samosprávy svými platebními výměry k zaplacení značných pokut za opomenutí nahlášení čísla čipu. Chovatelé zvířat si samozřejmě v takové situaci oprávněně připadají jako veřejní nepřátelé číslo jedna. – Reálným faktem zůstává: Po zavedení vymáhání označování psů formou RFID transpondérů se zvířata neustále ztrácejí, jsou opouštěna, týrána, zloději je kradou stejně jako dřív, dále existují množírny a domácí mazlíčci s čipem zanechávají své exkrementy na veřejných prostranstvích. Povinné implantace mikročipů nic z toho nevyřešily. Političtí vykukové však opět zkoušejí své finty, jak vytáhnout lidem z kapes jejich peníze: Nepochopili, že svým vynucováním čipování ničemu nepomohou a jen dále postihují slušné lidi. – Třeba v Británii přišli „papaláši“ s dalším překvapivým v uvozovkách „řešením“, že tedy k povinnému čipování ještě navíc naloží na bedra lidu další břemeno a mohutně zvýší již tak velké diskriminační poplatky za psy. Místo edukativního působení ve společnosti, propagace dobrých příkladů a neustálého dialogu s občany, opět chtějí tito výtečníci sáhnout k legislativnímu násilí, které už roku 1988 velmi moudře odstranila baronka Thatcherová. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 24 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vynucování čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování představuje pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém, který nese tzv. „povinné/obrovské zisky“ jdoucí do kapes výrobců/distributorů a širokého spektra zainteresovaných právnických i fyzických osob. Ostatně nejnovější rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 poskytuje velkou naději na zastavení legislativního násilí a tzv. „čipové totality“.

  Zdroj: http://www.stuff.co.nz/manawatu-standard/news/9055047/Chip-not-enough-to-find-pets

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 19. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Globální kampaň horující pro legislativní násilí a vynucování čipování využili podvodníci k opakovaným pokusům o odebírání pejsků z rodin chovatelů! – Prestižní novozélandské sdělovací prostředky, deník „The New Zealand Herald“ (založen roku 1863), veřejnoprávní rozhlasová stanice „Radio New Zealand“ (vznik roku 1995) a známý zpravodajský web „Stuff.co.nz“ informovali již v srpnu 2009 o vážných/opakovaných pokusech podvodníků o nelegální získání psů držených v soukromém vlastnictví prostřednictvím požadavků na povinné očipování zvířat. – Policie z města Otaki (přibližně 5.500 obyvatel; cca 67 kilometrů severovýchodně od Wellingtonu, hlavního města Nového Zélandu), vyšší samosprávný orgán okresu Kapiti („Kapiti District Council“; ve správě cca 51.100 obyvatel) a profesionální/tradiční kynologická organizace „The New Zealand Kennel Club“ (založena již roku 1886) varovali občany před neznámými pachateli, kteří se vydávali za zmocněnce městské samosprávy, měli na sobě reflexní vesty pro navození zdání své větší důvěryhodnosti, načež požadovali po občanech (s mylným odkazem na novozélandský zákon o povinném čipování z roku 2006) vydání psů držených v osobním vlastnictví za účelem provedení jejich tzv. povinné/trvalé identifikace skrze implantace RFID mikročipů. Strážníci z Otaki je navíc podezřívali z pořádání krutých/smrtelných psích zápasů, k nimž byli zapotřebí stále noví a noví čtyřnozí domácí mazlíčci. Kapitští úředníci po té vydali pro jistotu prohlášení: Čipování je čistě věcí chovatelů a nikdo jim kvůli tomu nesmí jejich psy odebírat. – Výše uvedení podvodníci také evidentně chytře/pocitově využili mohutné globální mediální kampaně propagující již řadu let ve všech státech světa tzv. povinné čipování psů, koček, fretek, koní aj. živočichů (viz též iniciativa v České republice). – Pozitivním faktem bylo nicméně zjištění, že se lidé z Otaki zachovali jako zodpovědní/svobodní občané znalí svých práv a falešné zástupce města vůbec odmítli vpustit na své pozemky. – Podobný případ už zaznamenala např. roku 2012 i česká média: Zastupitelé v Náchodě si tehdy nechali poradit od nepravého veterináře cenu RFID transpondérů v rámci místní aktivity zaměřené na vymáhání čipování formou legislativního násilí. Tehdy na danou kauzu upozornili žurnalisté bohužel až po realizaci výběrového řízení. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dva roky trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vynucování čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování představuje pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém, který nese tzv. „povinné/obrovské zisky“ jdoucí do kapes výrobců/distributorů a širokého spektra zainteresovaných právnických i fyzických osob. Ostatně nejnovější rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 poskytuje velkou naději na zastavení legislativního násilí a tzv. „čipové totality“.

  Zdroj: http://www.radionz.co.nz/news/regional/51554/fake-animal-officers-want-dogs-for-fights-police; http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10590028; http://www.stuff.co.nz/oddstuff/2738220/Fake-animal-control-men-try-to-take-dogs; http://hradec.idnes.cz/cenu-cipovani-psu-si-nachod-nechal-poradit-od-falesneho-veterinare-103-/hradec-zpravy.aspx?c=A120222_1737030_hradec-zpravy_mav

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 18. a 17. prosince 2014: Média: Nová kniha: Předpokládaný reálný globální vývoj směřuje ke světovládě, konci národních států i měn, k vynucování čipování lidí a vzniku mohutného disentního hnutí! – Autorka Chey Barnesová z amerického státu Florida dokončila a vydala v letech 2013/2014 svou zhruba pěti set stránkovou publikaci s názvem „Mikročip – agenda současnosti“ („Microchip – The Agenda is Now“; ISBN 978-1-940401-63-8), kterou napsala po šesti letech pečlivého shromažďování informací, propojování faktů a vytváření poutavého lidského příběhu o děsivé vizi zřejmě ne až tak příliš vzdáleného uspořádání společenských vztahů našeho globálně provázaného světa. Barnesová, známá charitativní dobrovolnice a v Boha věřící křesťanka, vykreslila široké veřejnosti formou velmi čtivé/románové/futurologické/epické ságy budoucí sjednocený svět vzniklý z drastické všeobecné hospodářské krize a naprostého zhroucení ekonomiky. Vedení všech národů na Zemi se proto rozhodne v rámci hledání východiska ze zoufalé situace zcela podřídit své pravomoci jednotné globální vládě a světové centrální rezervní bance („World Central Reserve Bank“). Političtí vůdcové posléze vybudují na troskách někdejší tržní prosperity, zaniklé státní suverenity, na zničených národních měnách a bezmoci centrálních bank zbrusu novou společnost plnou v uvozovkách „bezpečí, štěstí pro všechny“. Vše má však háček: Každý občan takového opět v uvozovkách „pozemského ráje“ musí souhlasit s koncem své osobní svobody/soukromí a je mu implantován pod kůží nejprve dobrovolně, posléze většině lidí už povinně, identifikační dálkově/bezdrátově čitelný pasivní biočip o velikosti prachového zrnka, napájený externí energií z všudypřítomných čteček dat. Životnost tohoto čipu je nastavena na 160 let a po výše uvedenou dobu nevyžaduje žádný servisní zásah. Osobní implantát („WCR Microchip“) s kapacitou 30.000 gigabajtů je napojen na celoplanetární lokalizační systém, obsahuje detailní občanské informace, celkový životní profil člověka včetně jeho zájmů, genealogie rodinných příslušníků, nadání, inteligence, vzdělání, dále DNA, antigen, biometrická data, všechny peníze (existují pouze v digitální podobě), trestní i lékařské záznamy a obchodní aktivity, nákupy, prodeje, daňové údaje, kompletní historii prohlížení webových stránek i stahování dat, členství v organizacích apod. Zkrátka veškeré osobní informace jsou ukládány, dálkově sdíleny prostřednictvím osobního světoobčanského mikročipu a všudypřítomných skenerů dat. Éra svobodné/demokratické společnosti definitivně skončila. Přijetím mikročipů si však většina lidstva zároveň podepsala svůj ortel. Tím, jak je umožněna totální politická kontrola nad životem každé osoby, dochází v hlavách všemocných vůdců světa opět k podobným/myšlenkovým/mocenským pochodům jako za dob nacismu ve 40. letech 20. století. Rodí se plány na likvidaci miliard tzv. neužitečných/zbytečných lidských bytostí. To vše přirozeně dle vědeckého/odborného zdůvodnění a pod záminkou definitivního vyřešení tzv. palčivé otázky přelidnění Země. Naštěstí však ještě existuje naděje, neboť zároveň vzniká mohutný globální disent a lidé si konečně uvědomují doslova životní důležitost svobody, na kterou už v honbě za definitivním vyřešením ekonomických problémů úplně zapomněli, nechali si ji vzít. – Nesmírně silně inspirující vizionářské dílo Chey Barnesové přibližuje současné veřejnosti čtenářsky atraktivní formou velká rizika fenoménu globalizace a zlý trend neodporování jakýmkoliv návrhům na likvidaci občanských přirozených práv/svobod, které politici ničí v bláhové víře, že tím jednou provždy vyřeší těžké hospodářské problémy, čímž zaprodávají nejen svou duši, nýbrž také duše svých národů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ varuje již druhým rokem před dlouhodobou a zřetelně nebezpečnou mezinárodní tendencí, kterou reprezentuje státní vymáhání označování člověka i zvířat. Nynější politická reprezentace ze všech možných názorových proudů k tomu stále silněji využívá zcela otevřené formy legislativního násilí po vzoru někdejších „hnědých německých mocipánů“ ze třicátých a čtyřicátých let 20. století. V České republice jsou v tomto smyslu již velmi dobře známy tristní aktivity místní vlády směřující k povinnému označování chodců reflexními prvky, nebo nejnověji masivní kampaň ve veřejnoprávních médiích z 8. prosince 2014 prosazující povinné čipování psů a registraci jejich chovatelů. Dějiny přitom jasně ukazují: k jak tragickým koncům výše uvedené kroky vedou. Společenství webu Necipujtenas.CZ vymáhání čipování nijak nepodporuje! Nucení kohokoliv k povinnému označování a přijetí mikročipů formou legislativního násilí představuje službu Zlu s velkým písmenem Z!

  Zdroj: http://www.microchipbook.com/en/; http://www.microchipbook.com/en/microchip_book_teaser/; http://www.prweb.com/releases/2014/11/prweb12340608.htm; http://www.amazon.com/Microchip-The-Agenda-Is-Now/dp/1940401674; http://www.goodreads.com/book/show/18329186-microchip#other_reviews; https://www.facebook.com/realcheybarnes; https://www.facebook.com/chey.barnes.1

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 15. prosince 2014: Média: Uznávaný vizionář/žurnalista/spisovatel Ondřej Neff: Lidé budou očipováni ve střednědobém výhledu! – Dvanáctého prosince roku 2014 odvysílal zpravodajský televizní kanál „ČT24“ diskusní pořad „Hyde Park“ s Ondřejem Neffem, uznávaným vizionářem, žurnalistou, spisovatelem a zakladatelem legendárního/prvního ryze českého internetového deníku „Neviditelný pes“. Pan Neff odpovídal na dotazy diváků a mj. veřejnosti vysvětlil, že z hlediska střednědobého výhledu dojde k běžnému uživatelskému propojení elektroniky s lidským tělem včetně očipování obyvatelstva. Čipy implantované občanům našeho globálního světa budou například využívány pro ještě větší integraci člověka a vysokorychlostního Internetu včetně online sdílení dnes nepředstavitelného množství soukromých dat. Výše uvedený technologický pokrok přirozeně také poslouží ke sledování/monitoringu detailních životních příběhů každého z nás (viz totalitní svět tzv. Velkého bratra). Neff: „Víte, já si myslím, že jaksi v takovém střednědobém jaksi horizontu, jak se říká, bude docházet k integraci elektroniky a lidského organismu. Už to vlastně: Warwick už má deset let v sobě čip, že. Spousta lidí teď má ty hodinky inteligentní /.../ taková ta všudypřítomnost pozorovatele se určitě bude projevovat v tom Internetu /.../ jak porostou ty přenosové rychlosti, tak se budou zvětšovat možnosti toho Internetu, takže vlastně společnost bude reflektovat vizuálně sama sebe, protože to co lidi vidí, bude vidět někdo, tady bude někde veliká místnost, tam budou ty obrazovky a tam bude ten vedoucí směny a bude říkat: tohle je zajímavý, to tam dáme. Kde jste, co se tam děje.Fyzické propojení techniky a těla člověka: „To je ta tendence, ano /.../ to bude ten čip v hlavě, který bude číst myšlenky. To bude tak jako kolem roku 2050 /.../, ale do takových těch pěti, deseti let se strašně ty hodinky a tyhle ty věci zvýší jaksi jejich citlivost na různé podněty a právě s urychlením těch přenosových rychlostí se usnadní cesta od toho pozorovatele k tomu zpracovateli a tomu zadavateli informace.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech s jednáním velké části politiků na všech možných úrovních české/evropské i mezinárodní scény mj. v otázce obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vymáhat například povinnou implantaci čipů do lidského organismu pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování atd. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, donucování, násilí. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

  Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638; http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10252839638-hyde-park-ct24/214411058081212-hyde-park, stopáž 42:18 až 45:28

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 13. a 12. prosince 2014: Média: Globální farmaceutický gigant rozšiřuje po celém světě včetně Evropské unie vysoce výnosnou/jednoduchou/masovou monitorovací metodu pacientů s možnými srdečními chorobami a to formou tzv. dobrovolného „čipování lidských bytostí“! Výsledný medicínský zákrok se až neuvěřitelně podobá státem nebo městy vynucovanému RFID čipování psů, koček, fretek nebo koní! – Prestižní světové sdělovací prostředky jako „Bloomberg Businessweek“, „The Daily Mail“ („MailOnline“), „Forbes“ a další informovaly překvapenou veřejnost v průběhu roku 2014 o novince americké farmaceutické firmy s globální působností jménem „Medtronic, Inc.“ (sídlo v Minneapolisu, stát Minnesota; rok založení 1949) v oblasti dobrovolného medicínského monitoringu občanů prostřednictvím tzv. „čipování lidských bytostí“. Medtronic – třetí největší producent lékařských zařízení na světě, který působí ve více než sto čtyřiceti státech, zaměstnává cca 49.000 osob a mezi jeho pacienty patří přibližně 10 miliónů občanů – uvedl na trh mj. také v Evropské unii svůj systém „Reveal LINQ(TM) ICM“, který neustále sleduje dnem i nocí činnost lidského srdce. Každý, kdo bude chtít (třeba i jen preventivně) na základě doporučení svého odborného lékaře výše uvedenou technologickou inovaci, si ji bude moci nechat v nemocnici implantovat pod svou kůži do blízkosti srdce: Jde o miniaturní bezdrátový transpondér veliký jako spínací špendlík s mikročipem (4,4 x 0,5 cm) a baterií (výdrž 3 roky), vše v ceně kolem 52.000,- Kč, který posléze vysílá data z těla pacienta do prostoru k domácí elektronické mobilní stanici a ta pak až na specializované lékařské pracoviště. Člověk může s implantátem sportovat, pracovat, dělat jakékoliv činnosti, na které byl zvyklý. – Vlastní voperování systému „LINQ(TM) ICM“ do lidského těla se velice podobá tzv. trvalé identifikaci nebo-li čipování psů/koček/fretek/koní aj. zvířat. Výrobek Medtronicu samozřejmě dokáže monitorovat také řadu dalších fyziologických funkcí, odesílat i přijímat velké množství různých informací, nebo třeba poslouží jako skrytá/chytrá tělesná databanka, náhrada občanského průkazu, pasu, platební prostředek, lokalizátor apod. – Vedení firmy je schopno generovat globálně ze všech svých různých moderních medicínských technologií zatím ročně výnos zhruba 377 miliard korun s předpokladem kvartálního růstu 11% a to především právě díky mohutnému rozšiřování obchodních smluv o tzv. „medicínském čipování občanů“. – Například ve velké Británii byli v únoru 2014 v rámci startu evropské marketingové kampaně úspěšně očipování za velkého zájmu médií dva chlapci jménem Ethan a Kyle Roperovi. Reklamní dosah této akce byl až neskutečný. Medtronic pak samozřejmě pohotově zveřejnil studie prokazující naléhavou společenskou potřebu pravidelného monitoringu širokých vrstev obyvatelstva, kterým už prý hrozí srdeční onemocnění: Právě „medicínské čipování“ a související nepřetržitý dohled/včasná diagnostika mohou údajně představovat kýžené lékařské řešení výše popsané situace. – Přitom sami specialisté na druhé straně přiznávají, že ve většině případů zdravých občanů dochází k srdečním arytmiím maximálně jednou nebo dvakrát ročně. Navíc obzvláště počítačoví experti už před několika lety prokázali na příkladu testů jiných implantátů Medtronicu rizika dálkového převzetí jejich kontroly útočníky s možnými tragických následky a zneužitím osobních citlivých dat pacientů. V této souvislosti jsou také dostatečně známá nebezpečí pro vliv na správný chod implantátů jako např.: blízkost výpočetní techniky a chytrých telefonů, radiace, různé typy vlnění, energetických polí, selhání samotné elektroniky apod. Nelze ani zapomínat na závažné etické otázky (viz ZprávaEvropskéskupiny pro etiku ve vědě a nové technologie při Evropské komisi“) – Přesto propagátoři „medicínského čipování lidí“ věří, že jejich produkt bude znamenat obrovský tržní průlom a podaří se jim zanedlouho dobrovolně „očipovat“ desítky miliónů lidí na celé planetě Zemi v rámci konceptu tzv. preventivní zdravotní péče. – Společenství webu Necipujtenas.CZ upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech s jednáním velké části politiků na všech možných úrovních české/evropské i mezinárodní úrovně mj. v otázce obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vyžadovat například povinnou implantaci produktů firmy Medtronic (nebo jiného distributora) pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování atd. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, vymáhání, donucování, násilí. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

Zdroj: http://www.cardiacmonitorchannel.com/?utm_source=broadcastmed&utm_medium=presser&utm_campaign=mei_5183; http://www.medtronicdiagnostics.com/intl/index.htm; http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2014/11/13/medtronic-study-reveals-significant-heart-rhythm-disorders-occurring-in; http://www.ksat.com/content/pns/ksat/lifestyle/health/2014/10/insertable-cardiac-monitor.html; http://www.startribune.com/business/283035761.html; http://www.8newsnow.com/story/27176225/insertable-cardiac-monitor-helps-doctors-diagnose-irregular-heartbeats; http://www.medgadget.com/2014/02/medtronic-reveal-linq-insertable-cardiac-monitor-going-on-sale-worldwide-video.html; http://www.onlinetmd.com/medtronic-revewal-linq-medical-device-systems-22414.aspx; http://www.medscape.com/viewarticle/820820; http://www.wfmz.com/lifestyle/Health-Beat/Health-Beat-Insertable-cardiac-monitor/29641260; http://www.stratfordstar.com/19590/bridgeport-hospital-first-in-county-to-implant-new-wireless-cardiac-monitor/; http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/08/15/medtronic-earnings-preview-new-products-and-emerging-markets-in-focus/; http://www.dailymail.co.uk/health/article-2565480/The-boys-whove-injected-heart-monitors-British-3G-implants-protect-brothers-against-deadly-cardiac-condition.html; http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-2849916/Woman-30-fitted-pacemaker-collapses-dies-husband-s-arms-just-minutes-walking-airport-scanner.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/european-group-on-ethics-in-science-and-new-technologies-to-the-european-commission-statement-against-forcing-microchipping-2005.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 9. prosince 2014: Média: Evropou už zase obchází strašidlo nacistického povinného označování lidí! Kdy začnou politici vynucovat čipování? - Populární české zpravodajské servery „reformy.cz“, „ac24.cz“ a prestižní zahraniční deníky jako „The Independent“ nebo „Haaretz“ a další informovaly na počátku prosince 2014 zděšenou světovou veřejnost o pokusu radních z francouzského města Marseille (cca 850.600 obyvatel) o vynucení povinného označování zdejších občanů bez domova formou žlutých karet (podobnost s nacistickým symbolem pro veřejnou identifikaci židovské populace) umístěných na viditelném místě lidského těla. Karty měly obsahovat kromě základních občanských údajů také informace o zdravotním stavu a další důležitá osobní data. Po úspěšných protestech rozhořčených Francouzů a zásahu samotné pařížské vlády politici z Marseille své vynucování označování lidských bytostí odpískali. – Není totiž bez zajímavosti, že právě v Marseille proběhly za doby nacistické okupace deportační akce francouzského včetně židovského obyvatelstva a samotné město utrpělo další rozsáhlé ztráty na životech i majetku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dlouhodobě varuje před současným zřetelně nebezpečným globálním trendem, který reprezentuje státní vymáhání označování člověka i zvířat. Nynější politická reprezentace ze všech možných názorových proudů k tomu stále silněji využívá zcela otevřené formy legislativního násilí po vzoru někdejších „hnědých německých mocipánů“ ze třicátých a čtyřicátých let 20. století. V České republice jsou v tomto smyslu již velmi dobře známy tristní aktivity místní vlády směřující k povinnému označování chodců reflexními prvky, nebo nejnověji masivní kampaň ve veřejnoprávních médiích z 8. prosince 2014 prosazující povinné čipování psů a registraci jejich chovatelů. Dějiny přitom jasně ukazují: k jak tragickým koncům výše uvedené kroky vedou. Společenství webu Necipujtenas.CZ něco takového nijak nepodporuje! Nucení kohokoliv k povinnému označování a přijetí mikročipů formou legislativního násilí představuje službu Zlu!

Zdroj: http://www.reformy.cz/zpravy/poboureni-dohnalo-marseille-ke-zruseni-zlutych-identifikacnich-trojuhelniku/; http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/5197-francouzska-kontroverzni-iniciativa-skoncila-zlute-identifikacni-karticky-pro-bezdomovce; http://www.thelocal.fr/20141204/french-city-issues-yellow-triangles-to-identify-homeless; http://www.thelocal.fr/20141205/homeless-yellow-triangle-marseille; http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/chodci-povinne-si-oblecte-reflexni-vesty-prikaze-vlada_321067.html; http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.630213; http://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-homeless-id-cards-with-yellow-triangles-likened-to-naziera-yellow-stars-9905956.html; http://www.ldh-france.org/section/loudeac/2014/12/03/marseille-le-triangle-jaune-pour-les-sdf-abandonne-la-carte-serait-modifiee/; http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti; http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1429849; http://rt.com/news/211675-holocaust-triangles-nazi-homeless/; http://www.businessinsider.com.au/the-french-city-of-marseille-tried-to-get-its-homeless-people-to-wear-yellow-stickers-showing-their-illnesses-2014-12; http://www.sunnewsnetwork.ca/sunnews/world/archives/2014/12/20141205-123114.html; http://metro.co.uk/2014/12/07/french-homeless-people-forced-to-wear-yellow-triangles-4976962/; http://www.timesofisrael.com/french-city-nixes-nazi-badge-for-homeless/; http://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=11369779

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 6. prosince 2014: Legislativa/Média/Dokumenty ke stažení: Polský Nejvyšší správní soud opakovaně odmítl podpořit legislativní násilí realizované formou politického vynucování povinného čipování a zrušil roku 2014 nezákonnou/neústavní vyhlášku města Siedlce! – Polské deníky informovaly již v březnu 2014 o pozoruhodném trojitém vítězství svobodomyslných občanů/chovatelů domácích zvířat z města Siedlce (cca 77.000 obyvatel; zhruba 77 kilometrů východně od Varšavy) nad urputným vedením svého města, které se snažilo vnutit zdejším lidem svým předpisem nezákonné/neústavní implantace RFID mikročipů a to přímo do živých těl psů držených v soukromých domácnostech. Čtvrtého února roku 2014 však tyto výše uvedené tristní praktiky politiků definitivně zastavil Nejvyšší správní soud („Naczelny Sąd Administracyjny“, NSA) se sídlem ve Varšavě. Zastupitelé z města Siedlce tak museli konečně uznat svou porážku a ´čipovací vyhlášku´ odstranit ze seznamu platných předpisů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ věnovalo celou řadu svých článků situaci v blízké Polské republice, kde pravidelně justice ruší za pomoci ombudsmanavojvodů (krajští hejtmani) neústavní znění městských vyhlášek s tématikou tzv. povinného označování psů RFID transpondéry. Soudy zde navíc úspěšně hájí široké vrstvy obyvatelstva před s čipováním neodmyslitelně spjatým nelegálním sběrem osobních dat občanů. Přesto se v Polsku neustále objevují snahy (podobně jako v České republice) o novelizaci právního prostředí tak, aby měl povinnost očipovat svého psa každý chovatel a musel bezpodmínečně uvádět v různých registrech své podrobné údaje. Polská Ústava ani podřízené předpisy něco takového ovšem naštěstí nepřipouštějí: Označování domácích čtyřnohých mazlíčků nelze vynucovat vyhláškami jednotlivých měst, obcí. Novela polského zákona o ochraně zvířat z roku 2012 pouze zastupitelstvům umožnila zavést dobrovolné formy čipování a podporovat je například osvětovými marketingovými kampaněmi. – Radní města Siedlce to však nerespektovali a prosadili v březnu 2013 formou vyhlášky další zpřísnění podmínek chovu domácích zvířat včetně povinného čipování a to v rámci mantinelů stanovených již jiným městským předpisem z roku 2008. Občané se však proti takovému násilnému kroku postavili: Jejich podněty vyslyšel na základě dřívějších rozhodnutí svých kolegů, správních soudů i ombudsmana, vojvoda Jacek Kozłowski (Občanská platforma, „Platforma Obywatelska”, PO), jenž měl jako dozorující orgán v kompetenci rozporování legislativních předpisů samosprávy z Mazovského vojvodství. Na konci dubna 2013 dotyčnou ´čipovací vyhlášku´ města Siedlce zrušil. Ve svém zdůvodnění uvedl již tehdy fakta, která lze použít pro podobné případy nelegální legislativy (viz např. Ostrava; právní výklad zde) v České republice k obhajobě širokých vrstev obyvatelstva: 1/ městská rada hrubým způsobem opakovaně porušila zákony o ochraně zvířat a osobních údajů; PŘEDNĚ SI SAMA ŠPATNĚ DEFINOVALA OPUŠTĚNÉHO PSA JAKO ZVÍŘE, KTERÉ NENÍ NIJAK OZNAČENO; VYHLÁŠKA O POVINNÉM ČIPOVÁNÍ SE PODLE VOJVODY NESMÍ VZTAHOVAT PLOŠNĚ NA VŠECHNY PSY, KTEŘÍ ŽIJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA, ALE POUZE NA ZVÍŘATA BEZ PÁNA A BEZ DOMOVA; to, o jaké zvíře se jedná, musí být teprve předmětem zjišťování; 2/ vedení města Siedlce nařídilo povinné čipování nad rámec zákona včetně pověřování soukromých subjektů k odchytu a čipování zvířat. – Představitelé polských měst/obcí se mohou odvolat vůči rozhodnutí dozorujícího orgánu (vojvoda) o neplatnosti místní vyhlášky k vojvodským administrativním soudům (podle své příslušnosti) a pokud zde neuspějí, nebo nebudou s rozsudkem spokojeni, tak ještě k NSA, který představuje konečnou možnost nápravy. – Politické vedení města Siedlce využilo všech opravných prostředků: Nejprve se odvolalo v červnu 2013 k Vojvodskému správnímu soudu ve Varšavě (obdoba krajského správního soudu), kde v září stejného roku na celé čáře prohrálo. Posléze neuspělo s kasační stížností ani v únoru 2014 u NSA a muselo konečně neslavné vynucování čipování psů po třech oficiálních prohrách odpískat. – Výsledný rozsudek Nejvyššího polského správního soudu vychází z jeho podobných starších rozhodnutísamozřejmě poskytuje množství velmi důležitých indícií také pro případné právní kroky činěné na obranu občanů České republiky před zdejším politickým násilím a vynucováním čipování. NSA jasně vysvětlil, že: 1/ místní ´čipovací vyhláška´ se nemůže v žádném případě vztahovat na „všechna domácí a hospodářská zvířata“ ve městě, nýbrž pouze na „zvířata bez domova“, jelikož za „péči nad zvířaty, které mají svého majitele, zodpovídá právě jejich vlastník“ a nikoliv město; 2/ NSA odmítl nezákonnou definici radních města Siedlce, když potvrdil: „Neoznačeného psa“ nelze automaticky považovat za zvíře „bez pána“, nýbrž je třeba nejprve učinit pokus o zjištění, komu pes patří; 3/ pokud není k nějaké otázce jasně definováno „stanovisko zákonodárce“, pak nelze formulacemi městské vyhlášky postupovat nad rámec zákona a vykládat takovou situaci jako svolení k nějakému úkonu; 4/ občanům, chovatelům psů, nelze automaticky ukládat povinnost čipování jejich zvířat a nebo vyžadovat v této souvislosti povinný souhlas se sdělováním osobních údajů ani s jejich zpracováním, jelikož to „nenaplňuje kritérium nezbytnosti“; povinnosti majitelů psů se „musí zakládat na platné právní úpravě a nikoliv na praktických ohledech(například k zajištění samotného chodu systému identifikace apod.); 5/ „označování psů nosiči s osobními údaji jejich vlastníků je možné výlučně se souhlasem zainteresovaných“ osob – jiný postup je neústavní. Originál podrobného a zcela jednoznačného znění rozsudku NSA je dostupný zde. Společenství webu Necipujtenas.CZ neustále zdůrazňuje: Vynucování čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování představuje pouze další složitý, předražený, často nefunkční systém, který nese tzv. „povinné/obrovské zisky“ jdoucí do kapes výrobců/distributorů a širokého spektra zainteresovaných právnických i fyzických osob. Nejnovější rozsudek polského Nejvyššího správního soudu dává opět velkou naději lidem z celého světa na zastavení nástupu tzv. „čipové totality“.

  Zdroj: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/74AFE779E6; http://prawo.rp.pl/artykul/1096788.html?p=1; http://prawo.rp.pl/artykul/1096788.html?p=2; http://www.spin.siedlce.pl/2014/03/11/sady-przyznaly-racje-wojewodzie-rada-miasta-sie-zagalopowala/; http://www.spin.siedlce.pl/2013/05/23/wojewoda-rada-miasta-razaco-naruszyla-prawo/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/polsko-justice-media-lid-versus-cipovani-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/gazeta-wyborcza-polish-mp-stopped-mantatory-forcing-rfid-microchipping-of-animals-fearing-of-voters-mp-pawel-suski-senator-janusz-sepiol-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 4. prosince 2014: Média: Lidská kreativita, inovace, svobodná ekonomika zase porážejí na celé čáře legislativní násilí a politické vynucování zastaralé metody čipování! – Prestižní globální tisková agentura „Business Wire“ (vznik roku 1961) a webové stránky známého časopisu „Wired“ (vychází od roku 1993) informovaly světovou veřejnost v říjnu/listopadu 2014 o technologických novinkách v oblasti označování domácích zvířat. Svobodný trh opět vygeneroval kreativní inovace, které mají mohutný potenciál rozvoje a přirozeně vytlačují zastaralou/invazivní metodu vynucování čipování psů, koček a dalších lidských čtyřnohých přátel. – „Business Wire“ představil ve svém článku miniaturní dobrovolný/chytrý identifikačně-lokalizační GPS modul s názvem „GPS Pet Tracker“ z produkce společnosti „Snaptracs, Inc“ (sídlo v San Diegu, Kalifornie), který lze připevnit k jakémukoliv obojku/náramku. Distributor výše uvedeného výrobku přímo uvádí: Naše metoda označování je více efektivnější než mikročip“ a „zajistí, že zákazníci již nebudou muset pasivně spoléhat na dobrosrdečnost zcela neznámých lidí nebo na dostupnost veterinární péče a odpadne také prodleva v navrácení“ zatoulaných zvířat (např. mizivé rozšíření skenerů RFID čipů mezi občany; často zbytečné/nákladné odchytávaní toulavých psů, kteří se sami vracejí domůpak zajisté jejich nesmyslné umísťování do předražených útulků). „GPS Pet Tracker“ totiž umožňuje online sledování pohybu označeného tvora na digitální mapě včetně fyziologického stavu živočicha. Dokáže poskytnout také další možnosti nastavení, rozesílání Emailů, SMS zpráv a celkově vysoký uživatelský komfort: To vše skrze dálkovou bezdrátovou komunikaci s mobilními sítěmi, Internetem. Každý chovatel tak dokáže ohlídat své svěřence sám třeba se svou rodinou nebo přáteli, bez nežádoucího vměšování jakékoliv složky výkonné moci. – Časopis „Wired“ podobně přiblížil svým čtenářům nápad americké společnosti „Pawscout“ (stát Delaware), která chce spustit od února roku 2015 dobrovolný systém vyhledávání ztracených psů, koček, fretek aj. zvířat formou online výměny informací mezi chytrými známkami na obojcích čtyřnohých domácích mazlíčků a mobilními aplikacemi širokého spektra občanů. Každý majitel moderního telefonu si může zdarma stáhnout do svého přístroje aplikaci, kam zadá údaje o svém zvířeti a ty pak svobodně zpřístupní ostatním lidem. Jakmile se třeba takový zatoulaný pes s chytrou známkou na obojku objeví v okruhu cca 76 metrů (dosah komunikačního rozhraní Bluetooth) od jakéhokoliv mobilu (nemusí jít vůbec o vlastníka zvířete) s nainstalovaným software od firmy „Pawscout“, tak se jeho data zobrazí v online mapě: Návratu psa zpět domů už pak nic nebrání. Samozřejmě výše uvedený systém se hodí předně pro městskou zástavbu a závisí na vybudování/sdílení dat v občanských/sousedských informačních sítích. To vše lze opět zařídit bez zásahů činovníků výkonné moci. – V této souvislosti je vhodné zdůraznit: Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na problémy, které způsobuje občanům na nejrůznějších úrovních jejich života politická reprezentace svými neustále sílícími regulacemi. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Na příkladu zastupitelů českých měst vynucujících identifikaci zvířat aj. živých tvorů skrze RFID mikročipy a úzce související legislativní násilí se už jasně ukázalo, jakíliš složitou, nespolehlivou, nákladnou metodu čipování představuje pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky. Systém RFID identifikačních transpondérů bohužel ke všemu ještě navíc způsobuje mnohé životní tragédie. Jeho vymáhání prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ (viz např. Ostrava v České republice) je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné! Přirozená/dobrovolná potřeba občanů/chovatelů označit si svá zvířata a hledání toho nejlepšího řešení ve svobodném tržním prostředí nemůže být nikdy nahrazena otřesnými praktikami povinného čipování!

  Zdroj: http://www.businesswire.com/news/home/20141118006198/en/ADDING-MULTIMEDIA-Newest-Wearable-Pet-Tracker-Tagg#.VIAIH3-eF_9; http://www.wired.com/2014/10/pawscout-finds-lost-pets/; http://www.enhancedonlinenews.com/news/eon/20141118006203/en; http://www.designntrend.com/articles/23925/20141103/new-device-finds-lost-pets-through-network-of-smartphones.htm; https://www.yahoo.com/tech/this-app-uses-your-neighbors-phones-to-find-your-lost-101361222284.html; http://www.pettracker.com; http://www.pawscout.com

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 3. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní britský deník „The Guardian“ informuje o evropském disentním hnutí proti vynucování povinného čipování zvířat! – Webové stránky tradičních britských novin „The Guardian“ (vznik roku 1821) a spřízněný globální týdeník „The Guardian Weekly“ (založen v roce 1919; distribuovaný do více než sto sedmdesáti tří zemí světa): informovali mezinárodní veřejnost v září 2014 o rozvoji evropského disentního hnutí farmářů proti vynucování povinného čipování zvířat formami legislativního násilí, vůči souvisejícím likvidačním pokutám, neuvěřitelným státním byrokratickým kontrolním operacím a úzce souvisejícímu ničení tradičního/svobodného života na venkově. – Guardian například mj. připomněl zprávy o dílčích úspěších ANTI-čipovacího hnutí v rámci již proběhlých soudních řízení, vyvrátil teze o prospěšnosti mikročipů vzhledem k boji s vážnými nakažlivými nemocemi a třeba také upozornil na fakt, že vyžadování označování zvířat prostřednictvím RFID čipů činí z chovatelů apriori zločince, ničí to tradiční svobodný styl života, lidové zvyky, kulturu. To vše za účelem násilného prosazení současného trendu modernizace celé společnosti a pouze technokratického vnímání lidského života. Podle textu v článku Guardianu „musíme vzdorovat takovému vývoji; je to boj za svobodu“ každého z nás. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již na výše uvedená fakta několikrát upozorňovalo ve svých příspěvcích zdezde. – Obrana lidu vůči drastickému vynucování čipování se dnes již stala novodobým symbolem disentu Evropanů proti tyranii a státnímu útlaku všeho druhu. Jde o boj za svobodný život nejen venkovského obyvatelstva vůči nařízenému byrokraticko-technokratickému životnímu stylu, který je lidem ordinován pod pohrůžkami ekonomické likvidace. – Čipování vymáhané legislativním násilím, „čipovací komanda“ aj. nehorázné způsoby ovládání svobodné společnosti představují vážný a nebezpečný globální fenomén naší k další totalitě směřující doby po pádu Berlínské zdi. A na tom se také budou lámat lidské charaktery. Krásně se ukáže, kdo stojí na straně svobody, přirozeného práva, Boha, dobra, nebo kdo ohne hřbet před totalitní okovanou botou bruselského byrokrata a jeho vnitrostátních poskoků prosazujících otroctví nového světového pořádku.

  Zdroj: http://www.theguardian.com/environment/2014/sep/22/french-farmers-sheep-radio-tagging; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/france-anti-microchipping-dissent-operations-of-farmers-2013-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/small-czech-farmers-against-forcing-rfid-microchipping-system-asz-agris-premysl-cech-november-2014.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 2. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Zastupitelé novozélandského města Nelson řekli jasné NE legislativnímu násilí a vynucování čipování! – Novozélandský deník „The Nelson Mail“ (založen roku 1866) a prestižní zpravodajský web „Stuff.co.nz“ patří pod křídla jedné z největších soukromých australských mediálních společností s názvem „Fairfax Media Limited“ (vznik již roku 1841). Dvacátého devátého listopadu 2014 informovaly výše uvedené sdělovací prostředky širokou veřejnost o rozhodnutí zastupitelů z města Nelsonu (zhruba 49.300 obyvatel) o zachování svobodného chovu místních domácích zvířat včetně odmítnutí vynucování čipování, povinné kastrace a omezování počtu koček držených v soukromém vlastnictví bez průkazu původu. Návrhy na prosazení různých forem politického legislativního násilí vůči čtyřnohým mazlíčkům a jejich chovatelům zde neprošly. – Místní zastupitel Mike Ward vyjádřil své přesvědčení: Není třeba činit nové opatření, jelikož v této oblasti neexistuje žádný problém. – Představitelé Nelsonu také jasně uvedli pro noviny „The Nelson Mail“, že mezi úkoly městských zastupitelů nepatří to, aby vyžadovali po svých občanech „čipování a kastrace koček a aby z toho činili povinnost“, protože takové kroky by naložily na bedra našich obyvatelpříliš velké náklady. – Další zastupitel jménem Tim Skinner médiím vysvětlil: Lidé by si měli být schopni vyřešit své problémy sami mezi sebou jako dobří sousedé a neměli by běhat hned s kdejakou pomluvou na radnici; sousedské vztahy je přeci dobré budovat na tom, abychom se chovali jako „obecně dobří lidé“. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na problémy, které způsobuje občanům na nejrůznějších úrovních jejich života politická reprezentace svými neustále sílícími regulacemi. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Například politické vynucování identifikace zvířat aj. živých tvorů skrze RFID mikročipy a úzce související legislativní násilí se už jasně ukázalo být příliš složitou, nespolehlivou, nákladnou metodou jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky. Bohužel čipování ke všemu ještě navíc způsobuje mnohé životní tragédie. Jeho další vymáhání prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ (viz např. Ostrava v České republice) je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné!

  Zdroj: http://www.stuff.co.nz/nelson-mail/news/63666912/NCC-scratches-cat-controls; http://nelson.govt.nz/council/council-structure/council-meetings-2014#nov

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 1. prosince 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní britská BBC a další média hlásí záhadné zmizení mj. mnoha očipovaných koček! – Světově proslulé britské veřejnoprávní médium BBC („The British Broadcasting Corporation“; vznik roku 1922) nebo konzervativní deník „The Daily Telegraph“ (založen 1855) a další sdělovací prostředky varovaly širokou veřejnost v říjnu až prosinci 2014 před záhadným mizením stovek koček ve městech Ipswich (cca 133.000 obyvatel), Northampton (zhruba 212.500 obyvatel) a okolí. Občané výše uvedených měst organizují na obranu svých oblíbených domácích mazlíčků sousedské hlídky včetně vzájemné výměny informací mezi samotnými chovateli, úřady, policií mj. prostřednictvím Facebookuonline mapy s vyznačením všech dosud známých incidentů. Přesto každý měsíc dále rostou počty pohřešovaných zvířat včetně těch, kterým nechali jejich majitelé pod vlivem líbivých marketingových historek implantovat RFID identifikační mikročipy v bláhovém přesvědčení, že tím svou kočku (psa, fretku) zcela stoprocentně zabezpečili vůči všem možným nepříznivým životním situacím. Milovníci koček již také zaznamenali případy, kdy se jejich čtyřnozí mazlíčci vrátili z pravidelných procházek po sousedství domů ve značně zbědovaném stavu v důsledku evidentního napadení: Část z nich museli nechat jejich držitelé utratit díky vážným utrpěným zraněním. Ipswichem už putují zvěsti o zákeřných nenávistných lidských zabijácích zvířat. Policie nicméně varovala veřejnost před unáhlenými závěry a obviňováním osob, které s celou kauzou nemusí mít vůbec nic společného. Ničemu z toho však nedokázalo čipování ani zabránit a samozřejmě ani předejít, ba právě naopak se nyní v takových situacích ukázaly být implantace RFID transpondérů zcela zbytečné. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na další a další podobné tristní kauzy. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Metoda identifikace zvířat aj. živých tvorů skrze mikročipy je zkrátka příliš složitá, nespolehlivá, nákladná jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel ke všemu způsobuje mnohé životní tragédie. Její vynucování prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ (viz např. Ostrava v České republice) je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné!

Zdroj: http://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-29553919, http://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-29788591, http://www.telegraph.co.uk/lifestyle/pets/11152031/Suffolk-town-living-in-fear-of-sick-cat-killer.html, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/11154143/Vigilantes-hijack-group-for-distraught-pet-lovers-to-target-cat-killer.html, https://www.facebook.com/groups/739658569417237/; http://www.ipswichstar.co.uk/news/ipswich_map_of_missing_cats_produced_as_further_20_disappear_1_3821619, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2786586/Is-cat-killer-loose-Ipswich-Owners-fearful-100-pets-vanish-without-trace.html, http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/serial-cat-killer-loose-after-4409111, http://www.express.co.uk/news/uk/520798/Ipswich-cat-killer-on-loose, http://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-29737326, http://www.inquisitr.com/1643529/suffolk-town-missing-more-than-200-cats-owners-fear-they-are-being-used-as-bait-in-dogfights/, http://www.eadt.co.uk/missing_cats_of_ipswich_suffolk_1_3794337?usurv=completed

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 29. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Radnice v České Lípě přiznala systémový neúspěch při vynucování čipování a opakované selhání RFID čtečky dat! – Článek Českolipského deníku z 19. února 2014 informoval širokou veřejnost o evidentním neúspěchu politiky vynucování čipování psů v České Lípě, kterou tady prosadili zastupitelé formou legislativního násilí a pod hrozbami likvidačních pokut. – Situaci s rostoucími počty opuštěných domácími čtyřnohých mazlíčků zde čipování nevyřešilo. Navíc neustále rostou náklady na provoz celého identifikačního systému RFID transpondérů a městská čtečka čipů má velkou chybovost, což muselo oficiálně přiznat i vedení místních strážníků. Díky tomu byli při kontrolách tzv. „čipovacích komand“ dokonce postiženi zcela nevinní občané, jejichž pejsci měli pod svou kůží implantován úředně nařízený čip. – V České Lípě tak zcela oprávněně vzrostl otevřený disent občanů. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na další a další podobné tristní kauzy. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Metoda identifikace zvířat aj. živých tvorů skrze mikročipy je zkrátka příliš složitá, nespolehlivá, nákladná jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel ke všemu způsobuje mnohé životní tragédie. Její vynucování prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ (viz např. Ostrava) je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné! – (Poznámka: K jakým koncům vede podpora státního/městského aj. legislativního násilí páchaného na zvířatech i lidech a vměšování do svobodného života občanů ostatně výborně ukázal např. populární seriál České televize s názvem „Zdivočelá země“.)

  Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/pes-bez-cipu-vyjde-v-ceske-lipe-draze-pokuty-jdou-do-desetitisicu-korun-20130216.html

  Příspěvek Ústeckého deníku: Povinné čipování dodnes nedokázalo v Ústí nad Labem ani od roku 2008 vyřešit problémy s opouštěnými a nalezenými psy. – Mnozí občané zde navíc stále z principu jakékoliv vynucování čipování odmítají.

  Zdroj: http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/na-domov-ceka-padesatka-psu-20140826.html

  Článek zpravodajského webu Novinky.CZ upozornil na značné a rostoucí legitimní finanční obraty v oblasti veterinární péče. Vynucování čipování zvířat zde hraje nezanedbatelnou roli.

  Zdroj: http://www.novinky.cz/finance/351454-cesi-si-kvuli-domacim-mazlickum-klidne-pujci-desitky-tisic.html

  Další zprávy o činnosti tzv. „čipovacích komand“ včetně likvidace svobodného tržního prostředí v Litoměřicích, kde místní radní vynucovali povinné čipování psů, jejich dvojité označení a podporovali pouze určité distributory RFID mikročipů.

  Zdroj: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/cipovani-psu-kontroly-policie-a-evidence-poplatku-20121110.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 28. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Známý český časopis Týden varoval občany ČR, že systém čipování zvířat trpí vážnými nedostatky! – Web tradičního českého časopisu „Týden.cz“ (vychází od roku 1994) překvapivě varoval občany České republiky již 8. července 2011 před vážnými riziky tzv. trvalé identifikace domácích zvířat prostřednictvím RFID mikročipů. Podle výše uvedeného periodika totiž většina občanů/chovatelů často vůbec nerozumí složité metodě čipování psů, koček, fretek a ani netuší, že musí kromě nakoupení samotného implantátu, zajištění jeho aplikace, pravidelných kontrol u veterináře, ještě navíc provést registraci svého živočicha v nejrůznějších databázích plus v nich ke všemu udržovat pořád aktuální veškeré své kontaktní údaje. Pokud na to zapomenou třeba v případě změny čísla mobilního telefonu, Emailu, adresy pobytu držitele psa apod., tak se pak celé slavné a marketingově tolik vychvalované čipování hroutí jako domeček z karet. Dochází k totálnímu selhání celého systému navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich právoplatným držitelům. – Lidé bývají často navíc uváděni v omyl, když jim propagátoři RFID označování zvířat vykládají krásné pohádky o stoprocentní úspěšnosti jejich metody, o naprosté nezávadnosti a v uvozovkách „super finanční výhodnosti“ čipování. – Týden.cz také ve svém článku velmi korektně vyvrátil teze, že zavedením implantací podkožních elektronických transpondérů dojde k vyřešení problému s přeplněnými útulky pro nalezené/opuštěné domácí čtyřnohé mazlíčky. Třeba mikročipem označení psi v nich nadále často zůstávají: bohužel někdy také už navždy. – Výše uvedená fakta potvrdila Týdnu ochránkyně přírody z útulkuMaršovicích na Benešovsku Eva Kraupnerová a samotní chovatelé psů. Podle zkušeností Kraupnerové nefunguje systém čipování běžně až ve třiceti procentech případů. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na další a další podobné tristní kauzy. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Metoda identifikace zvířat aj. živých tvorů skrze mikročipy je zkrátka příliš složitá, nespolehlivá, nákladná jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel ke všemu způsobuje mnohé životní tragédie. Její vynucování prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ (viz např. Ostrava) je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné! – (Poznámka: K jakým koncům vede podpora státního/městského aj. legislativního násilí páchaného na zvířatech i lidech a vměšování do svobodného života občanů ostatně výborně ukázal např. populární seriál České televize s názvem „Zdivočelá země“.)

  Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cipovani-psu-bez-registrace-skoro-k-nicemu_206408.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 27. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Českým farmářům přineslo povinné čipování hospodářských zvířat jen samé problémy! Vypuknou protesty jako ve Francii? – Oficiální webové stránky české prestižní Asociace soukromého zemědělství (ASZ) a vysoce uznávaného Agrárního WWW portálu AGRIS informovaly širokou veřejnost ve druhé polovině listopadu 2014 mj. o velkých problémech malých a středních chovatelů ovcí/koz na území České republiky: Povinné čipování/označování zvířat včetně úzce souvisejících až neskutečných byrokratických kontrol a hrozby možných pokut jim zde roky tvrdě ztrpčují jejich už tak těžký život. V textu rozhovoru s předsedou Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. (zkráceně SCHOK; vznik roku 1995; sídlo: Brno) Ing. Vítem Marešem pro ASZ to mj. uvedl spolumajitel tradiční ekologické farmy v Postřelmově (zhruba 4 kilometry severovýchodně od Zábřehupodhůří Jeseníků) pan Ing. Přemysl Čech. Jeho žena, zootechnička Martina, šlechtí koně z plemene hafling a provozuje také chovatelskou stanici výmarských ohařů dlouhosrstých i border kolií. Pan Čech ve výše zmiňovaném interview ASZ zdůraznil, že musí čelit neúměrné „byrokracii“, k níž bohužel stále patří „často nadbytečné kontroly“ a ty „se bohužel stále nedaří úměrně snížit“. „Kapitola sama pro sebe jsou věčné kontroly ušních známek několikrát za sebou, kdy úředník nedokáže pochopit, že při manipulaci se stádem občas k jejich ztrátě dojde, aniž by to chovatel okamžitě postřehl. No a o komplikaci v podobě povinnosti elektronického čipování při prodeji jehňat na Slovensko ani nemluvě,“ dodal Čech. – K úkolům svazu SCHOK patří hájení svých členů, prosazování jejich zájmů, uplatňování v praxi účinných postupů vůči institucím EU, České republiky, územně samosprávným celkům aj. V této souvislosti se nelze vůbec divit tomu, že při znalosti tristních praktik legislativního násilí a vynucování čipování například psů formou hrozeb likvidačními pokutami a tzv. „čipovacími komandytřeba v blízkém třetím největším městě ČR Ostravě: pak široké společenské vrstvy občanů problémům chovatelů hospodářských zvířat velmi dobře rozumí. Vždyť od roku 2005 musí být podle českých právních předpisů registrována, označena, úředníky pravidelně monitorována každá jednotlivá koza/ovce: je tím likvidován tradiční svobodný chov. Lidé se už proto velmi oprávněně obávají podobného vývoje také z hlediska svých psů, koček aj. domácích zvířecích mazlíčků. Současný násilný/urputný trend v místní/regionální/státní i globální politice k tomu bohužel směřuje. – Český/moravský/slezský zemědělec/občan však pečlivě sleduje situaci doma i ve světě a smutně zjišťuje, jak neuvěřitelně bezbřehou toleranci/trpělivost v současné kruté době zcela nemístně různým papalášům/mocipánům poskytuje. Ostatně velkou inspiraci mu k tomu dávají především kolegové z Francie. O jejich mohutných protestech jsme již na webu Necipujtenas.CZ informovali ve speciálním materiálu zde. – Například článek „Le Monde“ ze srpna 2014 píše: Francie neustále zpřísňuje (hlavně od roku 2010 s odkazem na pokyny Evropské komise, EK) své předpisy pro elektronické značení zemědělských zvířat, což se drobným farmářům přirozeně vůbec nelíbí. Protestují, odporují. Jen v roce 2011 cca až jedna čtvrtina ze všech 5.200 kontrolovaných farem oficiálně odmítla čipování. Malí/střední rolníci si čipy a související elektronické vybavení/vedení agendy nemohou dovolit. Zatěžuje je to zbytečnou administrativní prací, novými náklady, nepotřebnými povinnostmi. Vytváří to další možnosti pro šikanozní kotroly různých všehoschopných/zpolitizovaných byrokratů, kteří nenávidí svobodu, Boha a chtějí si prosadit za každou cenu svůj nový pořádek tak, že zlomí nezávislého lidského ducha. Ostatně třeba i předseda výboru pro otázky chovu ovcí Irské farmářské asociace („The Irish Farmers' Association“, IFA) pan John Lynskey varoval 28. května 2014 představitele Evropské unie, aby své požadavky na čipování zvířat nepřeháněli, neboť může dojít k vypuknutí nemilých disentních akcí. Informoval zároveň o „urgentní potřebě daleko větší flexibility a tolerance při výkonu inspekcí a požadavcích na kontrolu podmíněnosti v oblastech jako je označování a EID. Lynskey dodal: Existuje velmi silné přesvědčení v mnoha zemích Evropské unie: Žádná elektronická identifikace by se raději vůbec neměla zavádět a pokud už k tomu dojde, tak pouze od momentu, kdy zvíře opustí farmu svého chovatele. – „Le Monde“ dále informuje, že ve Francii je považován za malého farmáře každý, kdo vlastní např. krom jiného stádo ovcí do počtu 200 kusů (75% všech zemědělců). Úředníci zde ale mají na takové drobné zemědělce (podobně jako v ČR), kteří odmítají čipování, velkou zbraň a ta se jmenuje: odebrání dotací. Často tak nemusí jít ani o hrozby pokutami. Prostě: Neočipuješ – nedostaneš dotaci, což se rovná tomu, že budeš v současném nesvobodném/pokřiveném/netržním prostředí třít bídu s nouzí. – Francouzský „Le Monde“ dále zmiňuje formování západoevropského spojeného disentního hnutí odporu vůči povinnému čipování nejen hospodářských zvířat, které požaduje Evropská komise a navíc k tomu stále rozšiřuje předepsaný okruh elektronicky identifikovaných/evidovaných živých tvorů. – Nikdo přitom neví, zda to nakonec neskončí až povinným – viditelným – označováním (viz záměr nynější české vlády) samotných občanů Evropské unie – podobně jako za nacismu. – Obrana lidu vůči drastickému vynucování čipování se dnes již stala novodobým symbolem odporu Evropanů vůči tyranii a státnímu útlaku všeho druhu. Jde o boj za svobodný život nejen venkovského obyvatelstva vůči byrokraticko-technokratickému životnímu stylu, který je lidem nařizován pod pohrůžkami ekonomické likvidace. Vynucování čipování, legislativní násilí, „čipovací komanda“ aj. nehorázné způsoby ovládání svobodné společnosti představují vážný a nebezpečný globální fenomén naší k další totalitě směřující doby po pádu Berlínské zdi. A na tom se také budou lámat lidské charaktery. Krásně se ukáže, kdo stojí na straně svobody, přirozeného práva, Boha, dobra, nebo kdo ohne hřbet před totalitní okovanou botou bruselského byrokrata a jeho vnitrostátních poskoků prosazujících otroctví nového světového pořádku.

  Zdroj: http://www.agris.cz/zemedelstvi/svaz-chovatelu-ovci-a-koz-v-cr-hospodareni-jako-zivotni-styl?id_a=186189; http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/svaz-chovatelu-ovci-a-koz-v-cr-hospodareni-jako-zivotni-styl.html; http://www.agris.cz/clanek/165227; http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/movements/sheep/documents/eid-technical.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/france-anti-microchipping-dissent-operations-of-farmers-2013-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/france-anti-microchipping-dissent-operations-of-farmers-2013-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Britský městský úřad potvrdil vážné selhání identifikačního systému čipování zvířat!Úřad místní samosprávy stotisícového města St Helens (zhruba 17 kilometrů vzdušnou čarou východně od Liverpoolu) v metropolitním hrabství Merseyside na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska informoval světovou veřejnost v polovině října 2014 společně s webovou televizní stanicí „Bay TV Liverpool“ o detekci vážného problému v systému označování domácích čtyřnohých mazlíčků pomocí implantovaných RFID mikročipů. – Orgány ochrany přírody odchytily v prostoru města Newton-le-Willows (zhruba 21.000 obyvatel; mj. rodiště známého popového zpěváka jménem Rick Astley; cca 7 kilometrů východně od St Helens) dvě opuštěné a zle zanedbané fenky (bullmastiff a kříženec labradorského retrívra). Jedno ze zvířat mělo pod svou kůží voperován identifikační mikročip a úředníci se tak již těšili na v uvozovkách „bezproblémové zjištění“ chovatele nalezeného živočicha. K tomu však nedošlo. Číslo RFID transpondéru totiž pouze přivedlo vyšetřovatele případu k neaktuálnímu záznamu v registru údajů. Celé tolik marketingově opěvované čipování se zhroutilo jako domeček z karet. – Zaměstnanci britské „Královské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech“ („Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, RSPCA) a pověření pracovníci města St Helens tedy zahájili společné veřejné pátrání po majitelích obou fenek. Zároveň byli nuceni požádat občany o pomoc a současně také přiznat selhání čipovacího systému. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na další a další podobné tristní kauzy. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Metoda identifikace zvířat aj. živých tvorů skrze mikročipy je zkrátka příliš složitá, nespolehlivá, nákladná jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel ke všemu způsobuje mnohé životní tragédie. Je další vynucování prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné! – (Poznámka: K jakým koncům vede podpora státního/městského aj. legislativního násilí na zvířatech i lidech a vměšování do svobodného života občanů ostatně výborně ukázal např. populární seriál České televize s názvem „Zdivočelá země“.)

  Zdroj: http://www.baytvliverpool.com/vod/?vid=KBV543fd2319bcea; http://www.sthelens.gov.uk/newsroom/2014/10/16/dog-wardens-appeal-for-information/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 25. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Nejčtenější globální deník hlásí tragický trojitý případ naprostého selhání vynucování čipování zvířat! – Webové stránky globálně vůbec nejčtenějšího deníku psaného v angličtině „Dailymail.co.uk“ („Mail Online“) a britské populární noviny „The Daily Express“ (založeny již roku 1900) informovaly na počátku září 2014 širokou veřejnost hned o třech kauzách tragického selhání systému vynucování trvalé identifikace zvířat pomocí RFID mikročipů. – Zaměstnanci britské „Královské společnosti pro prevenci krutosti na zvířatech“ („Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, RSPCA) nalezli v únoru 2014 na poli v prostoru obce „Chalfont St Peter“ (cca 12.770 obyvatel; hrabství „Buckinghamshire“) vzdušnou čarou zhruba 34 km severozápadně od Londýna tři opuštěné koně v naprosto zbědovaném stavu. Dva z nich museli být nakonec utraceni. Zachránit se podařilo pouze kobylku jménem „Polly“, kterou následně dostali opět do výborné kondice ochránci přírody z blízké organizace „The Horse Trust“ (založena roku 1886; nejstarší charita zaměřená na péči o koně v rámci celého světa) ve vsi „Speen“. Zcela signifikantním faktem dále bylo zjištění totálního selhání systému označování živých tvorů skrze mikročipy: všechna výše uvedená zvířata měla pod svou kůží implantovány RFID identifikační transpondéry, které pracovaly na stejném principu jako v případě psů, koček, fretek aj. domácích mazlíčků. Přesto nikdo nedokázal dohledat právoplatného majitele týraných koní. Čísla jejich čipů přivedla vyšetřovatele pouze k veterinární klinice, kde již byla v minulosti zvířata ošetřována. Nic více se nepodařilo zjistit. – Není jistě bez zajímavosti, že RSPCA popsala už v únoru 2013 masový disent v řadách chovatelů koní proti povinnému čipování těchto krásných zvířat. Státem zavedené a vynucované implantace cizích elektronických předmětů – mikročipů – včetně související pasové dokumentace byly odmítnuty/sabotovány až v sedmdesáti pěti procentech zkoumaných kauz. Chovatelé totiž často považují celé čipování za úplně zbytečné/předražené. A příběh kobylky Polly jim dává za pravdu. – Podobně BBC informovala na konci ledna 2014 o pokračujícím sledování stop vyvražďování celých koňských stád v důsledku přetrvávající ekonomické recese. Majitelé koní si už nemohli dovolit svá zvířata živit a tak je prodali např. nelegálním řezníkům na maso do konzerv. Proti tomuto fenoménu nepomáhaly ani plošně implantované identifikační mikročipy a dokonce ani více čipů v jednom zvířeti. Dalším způsob jak se zvířat zbavit představovalo falšování jejich pasů, načež byli koně tzv. „přečipováni“, dostali tím papírově nové majitele a mohli vycestovat za hranice – v uvozovkách „legálně“ – do cizích zemí na porážku. – Navíc prestižní rakousko-německý vědecký tým prokázal v letech 2011 až 2013 vážné nedostatkyzdravotní rizika v označování zvířat pomocí RFID transpondérů. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují obzvláště roku 2014 na další a další podobné tristní situace. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování zvířat aj. živých tvorů je zkrátka příliš složitý, nespolehlivý, nákladný jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel ke všemu způsobuje mnohé životní tragédie. Jeho další vynucování prostřednictvím legislativního násilí, likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand“ je ve svobodné euroatlantické civilizaci naprosto nepřijatelné! – (Poznámka: K jakým koncům vede podpora státního/městského aj. legislativního násilí na zvířatech i lidech a vměšování do svobodného života občanů ostatně výborně ukázal např. populární seriál České televize s názvem „Zdivočelá země“.)

  Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2744638/Horse-described-thinnest-living-animal-rescuers-seen-dying-field-makes-remarkable-recovery.html; http://www.express.co.uk/news/nature/506245/Horse-dubbed-thinnest-living-animal-ever-seen-makes-recovery; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/vyzkum-skenery-nenajdou-vsechny-cipy-a-d.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/vedci-potvrdili-cipovani-je-stresujici-a-d.aspx; http://www.ukpets.co.uk/ukp/index.php?rtn=temp66_249_74_166_at_0349&sf=733228818&section=Home&sub=News&rws=&method=fetch&item=1645&tb=introduction; http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-25914459; http://youtu.be/ohw8pz9matQ; http://youtu.be/4rXC3yp9L8U?t=55s

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 24. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Vedoucí veterinářka a majitelka australské kliniky pro zvířata čestně informuje veřejnost o selhání systému čipování zvířat! – Webové stránky prestižního australského deníku „The Daily Telegraph“ (založen roku 1879) zveřejnily 27. října 2014 příběh čtyřměsíční fenky stafordširského bulteriéra jménem „Skye“. Nálezce přinesl výše uvedeného opuštěného domácího mazlíčka s velmi vážně poraněnou tlapkou k vedoucí veterinární lékařce Elizabeth O’Connorové, která byla zároveň majitelkou australské kliniky pro zvířata „Avoca Drive Animal Hospital“ (zkráceně ADAH; zhruba 80 kilometrů severně od Sydney). Doktorka O’Connorová podpořila z dobroty srdce spolu s kolegy zajištění ošetření fenky včetně úhrady nákladů (tisíce australských dolarů/desítky tisíc českých korun; v podobných případech dochází zpravidla k utracení zvířete) a učinila pokus o zjištění vlastníka své čtyřnohé pacientky: „Skye“ měla sice implantován pod kůží RFID mikročip, jenže podle jeho čísla nebylo možné majitele vypátrat. Zjištěné informace vedly pouze k profesionálnímu šlechtiteli, kde se fenka původně narodila. Systém tzv. trvalého označování živočichů pomocí elektronických transpondérů tak opět na celé čáře zklamal. – „Skye“ se nyní úspěšně uzdravuje. Její vlastnictví přešlo na kliniku ADAH. Všichni zde věří, že už brzy dostane mladá fenka nový domov u některého vstřícného chovatele. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují na další a další podobné kauzy obzvláště v roce 2014. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování psů, koček aj. živých tvorů je zkrátka příliš složitý, nespolehlivý, nákladný jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel navíc způsobuje životní tragédie.

  Zdroj: http://www.dailytelegraph.com.au/newslocal/central-coast/staffordshire-bull-terrier-pup-saved-by-avoca-drive-vets-after-cruel-kick-breaks-paw/story-fngr8h0p-1227103337344

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 22. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Krnov hlásí vážné selhání čipovacího systému identifikace domácích zvířat – problém je už také v České republice! – Populární „Bruntálský a krnovský deník“ spadá pod křídla jednoho z největších vydavatelských domů v České republice s názvem „Vltava-Labe-Press. Již loni na první jarní den roku 2013 informoval výše uvedený Deník širokou veřejnost o vážném problému celého systému vynucování čipování domácích zvířat ve městě Krnov (cca 24.500 obyvatel), kde nakázali místní zastupitelé svou vyhláškou v únoru 2009 chovatelům psů povinné implantace RFID transpondérů. Zdejší městská policie nicméně díky činnosti sdělovacích prostředků ke svému velkému překvapení a notné dávce zděšení teprve nyní zjistila, že zprávy ze zahraničí o nefunkčnosti čipování zvířat platí už také pro ČR: Po odchytu volně pobíhajícího neznámého psa nedokázali strážníci, úředníci ani ochránci přírody nalézt číslo jeho implantovaného čipu v žádném známém registru. Celé slavné čipování se tak v Krnově zhroutilo jako domeček z karet. Následné pátrání po držiteli zvířete nepřineslo vůbec žádný efekt. Očipovaný pes nakonec stejně skončil v útulku. – Je opravdu signifikantní: Projekt nucení chovatelů k povinným implantacím cizích RFID elektronických těles do živých těl zvířat vychvalovali politici za spolupráce zástupců městské policie jako stoprocentně spolehlivý a zaručující vždy navrácení zatoulaného čtyřnohého živočicha zpět k jeho majiteli. Samozřejmě již tehdy se objevily protestní hlasy, které bohužel nikdo nebral vážně. – Společenství webu Necipujtenas.CZ konzistentně/důsledně upozorňuje na nedokonalý, předražený a lidskou důstojnost i svobodu likvidující systém vynucování trvalého označování zvířat, který je založen na zcela odsouzeníhodném legislativním kolektivním násilí. – Lidem jsou v této souvislosti navíc také velmi dobře známé hluboce tristní čipovací aktivity urputných politických papalášů z blízké Ostravy včetně souvisejících postihů chovatelů likvidačními pokutami a zaváděním od listopadu 1989 dosud nevídané perzekuční činností tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu známého biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: „A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky …“ – (Poznámka: Politická reprezentace ČR mnohokrát prokázala, že nehodlá občany ani 25 let od sametové revoluce vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném čipování se všemi známými riziky pro tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/cip-v-tela-psa-je-k-nicemu-kdyz-neni-v-databazi-20130321.html; http://krnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=9303; http://krnov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=7455&id_dokumenty=10053

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 18. až 17. listopadu 2014: Média: Část představitelů ODS v Ostravě bohužel dále hodlá podporovat i 25 let od sametové revoluce vynucování čipování zvířat formou legislativního násilí! – Zpravodajský web iDNES.cz zveřejnil 15. listopadu 2014 článek o tristní povolební politické situaci v jednom z největších ostravských městských obvodů. V diskusi pod výše uvedeným textem se rozhořela velmi ostrá výměna názorů mezi významnými příslušníky ostravské ODS a panem Petrem Hadaščokem st., jenž vede již od roku 2012 mírové disentní operace široké veřejnosti proti nelegálnímu čipovacímu násilí a usiluje o dodržování Ústavou/Listinou chráněných přirozených práv/svobod občanů přes urputný odpor totalitně smýšlející části politické reprezentace. Bohužel někteří zastupitelé Občanské demokratické strany v debatě prošpikované rozličnými argumenty opět odmítli podpořit i po své volební porážce v letošních ostravských komunálních volbách přání lidu a nechtěli zrušit vynucování tzv. trvalého označování živočichů skrze RFID mikročipy: dále setrvali na pozicích legislativního násilí. Veřejně se tak přihlásili k odkazu minulého vedení města. To vše navíc 25 let od listopadu 1989. Pan Hadaščok st. také upozornil na plánované sporné/nákladné cesty zastupitelů do zahraničí. Celou diskusi si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A141115_2116616_ostrava-zpravy_jog&razeni=vlakno; http://ostrava.idnes.cz/politici-v-ostrave-jihu-hned-zdvojnasobili-placene-funkce-pnp-/ostrava-zpravy.aspx?c=A141115_2116616_ostrava-zpravy_jog; http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Texas oznámil časté selhávání čipovacího systému identifikace domácích zvířat! – Americká televizní stanice „KVIA-TV“ („ABC 7“) patří pod křídla známého mediálního gigantu „American Broadcasting Company“ („ABC“) a „The Walt Disney Company“. Vysílá pro zhruba 675.000 občanů města El PasaTexasu. Čtrnáctého října 2014 seznámila své diváky s reportáží o selhávání čipovacího systému identifikace a navracení zatoulaných domácích zvířat zpět ke svým právoplatným držitelům. – Chovatelka Debra Kishová nalezla v květnu 2014 na ulici místo své vlastní fenky zaběhnutého šedo-bílého křížence teriéra. Dovedla jej tedy do útulku. Tam pak ochránci přírody zjistili, že má pes implantován pod svou kůží RFID identifikační mikročip. Kishová se ihned velice zaradovala. Pod vlivem dosavadních líbivých marketingových kampaní o stoprocentní spolehlivosti čipování byla přesvědčena: Nyní se podaří velice rychle dostat domácího mazlíčka zpět k jeho pánovi. Byla však rychle vyvedena z omylu. Po zadání čísla transpondéru do patřičných databází vyšlo bohužel najevo: čip nebyl nikde registrován a majitel psa byl tedy neznámý. Kishová pak jako dobrosrdečný člověk přijala zodpovědnost: Zvíře převzala do své péče. Dodnes se však nepodařilo najít ani její vlastní očipovanou fenku jménem Anděl a taktéž ani původního držitele teriéra. Čipovací systém identifikace zvířat opět na celé čáře zklamal, nikoliv však dobrá lidská duše. – Dr. Marilyn Christensenová, která řídí městský útulek pro nalezená zvířata v El Pasu (El Paso Animal Services Shelter), k celé situaci médiím na základě své dlouholeté praxe sdělila, že jde o častý problém při označování zvířat RFID transpondéry: „Mnohokrát nebyl mikročip vůbec registrován, což znamená, že to není dobré pro nás a už vůbec ne pro ztraceného domácího mazlíčka.“ – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují na další a další podobné kauzy obzvláště v roce 2014. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování zvířat je zkrátka příliš složitý, nespolehlivý, nákladný jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel navíc způsobuje životní tragédie.

  Zdroj: http://www.kvia.com/news/only-on-abc7-woman-finds-dog-with-unregistered-microchip/29131784; http://www.kvia.com/video/only-on-abc7-woman-finds-unregistered-microchipped-dog/29135008; http://youtu.be/2PcqvcivTJU

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 15. listopadu 2014: Média: Nařídí nám politici povinné čipování vánočních kaprů? – Web singapurské zpravodajské televize „Channel NewsAsia“ informoval 17. října 2014 o záměru tamějších podnikatelů masově očipovat ryby a distribuovat je pak k zákazníkům. – Na tom by nebylo samo o sobě nic špatného: Spotřebitel může takový nápad/produkt svobodně odmítnout. Jenže znáte je koumáky: české a euro-unijní politiky! Lze předpokládat: opět se výše uvedeným singapurským příkladem inspiruje nějaký fikaný papaláš (viz např. Ostrava, místní legislativní násilí v podobě vyhlášky včetně tzv. „čipovacích komand“, likvidačních finančních postihů) a jako správný v uvozovkách „fanatik“ bude vyžadovat povinné trvalé označení pomocí RFID transpondérů všech ryb chovaných nebo dovážených na území ČR, takže na budoucích vánočních tabulích už bude povoleno jíst pouze očipované kapry? Kdo se těší na související policejní kontroly se skenery u Vás doma pod stromečkem nebo na cestě ze samoobsluhy v rámci honby za výběrem pokut a zdaněním všeho, co se ještě hýbe, místo třeba návštěvy půlnoční mše? Který bafuňář to zase lidem přikáže a „zdůvodní“? Kdo na tom báječně vydělá? Nechá si to český „hospodský lid“ zase líbit s poukazem na to, že točené pivo nám zatím ještě politici nečipují, nýbrž sami je rádi čepujíkonzumují, takže je to zatím jedno? Ostatně místo kapra si dáme přeci tekutého kapříka? Kdy těm „nahoře“ konečně řekneme: Dejte už občanům 25 let od sametové revoluce s tím vynucováním, sledováním a zdražováním čehokoliv svatý pokoj!?! (Poznámka: Ryba /Ichthys/ představuje jeden z tradičních symbolů křesťanství.) – http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/fish-and-micro-chips-s/1418740.html; http://www.bruno-broughton.co.uk/bft/microchipping.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 14. listopadu 2014: Fakta/Rizika čipování/Média: Nový Zéland informuje o dvojím selhání čipovacího systému identifikace domácích zvířat!Webové stránky sunlive.co.nz novozélandského týdeníku „The weekend sun“ (vychází od roku 2000; mediální společnost „Sun Media Ltd.“) zveřejnily 14. listopadu 2014 opakovaný případ selhání čipovacího systému identifikace domácích zvířat ve městě Tauranga (zhruba 127.000 obyvatel; obvod Mount Maunganui) a poukázaly v této souvislosti na závažné riziko úplného znemožnění navrácení např. psů, koček aj. živočichů zpět domů k jejich právoplatným držitelům: Zdejší chovatelce Jo Dempseyové utekl ze zahrady v důsledku strachu z ohňostroje u sousedů devítiletý očipovaný stafordširský bulteriér označený navíc obojkem se známkou a dvěma aktuálními telefonními čísly. Pes slyšel na jméno „Bo“; byl řádně zanesen ve všech potřebných registrech včetně zaplacení poplatků/daní. Zvíře však naštěstí zanedlouho identifikoval na ulici podle známky (nikoliv dle mikročipu) jeden aktivní soused, načež zavolal městskou odchytovou službu, která Boa odvezla do útulku. – Dempseyová byla v době zmizení psa mimo domov. Jakmile obdržela od dalších aktivních spoluobčanů zprávu o nálezu zvířete, tak se co nejdříve vrátila letadlem do svého bydliště (náklady navíc 700 novozélandských dolarů: cca 12.230,-Kč) a začala telefonovat na městský úřad, který jí měl poskytnout patřičnou součinnost k bezproblémovému navrácení čtyřnohého domácího mazlíčka. Nicméně k tomu nedošlo. Místo toho nastalo zdlouhavé vyjednávaní. Úředníci totiž nedokázali podle svých záznamů vůbec Boa ve svých databázích najít: Ani podle čísel na známce a už vůbec ne podle numerického kódu implantovaného RFID mikročipu. Teprve po opravdu důrazném/neodbytném až zoufalém naléhání chovatelky na vyjasnění situace městští činovníci zjistili, že pes opravdu v útulku je. Nyní došlo ke šťastnému shledání. Všechno však mohlo být také jinak: Jo Dempseyová si velmi dobře prostudovala právní předpisy města a trnula hrůzou, co by se stalo, pokud by nedošlo k řádnému zjištění držitele Boa během krátké sedmidenní lhůty od jeho přijetí do útulku: V takovém případě by totiž mohl zdejší personál nechat psa legálně utratit. Navíc podobná situace nastala již roku 2010, kdy se Bo také dostal do stejného útulku. Tehdy zase nedokázala načíst číslo jeho transpondéru RFID čtečka dat. Následky mohly být katastrofální. – Chovatelka Dempseyová žila a vlastnila dům v městě Tauranga po 17 let, z toho 10 roků zde řádně odváděla všechny poplatky. Po svých výše uvedených opakovaných tristních zkušenostech, neustálém stresu/strachu o život čtyřnohého příslušníka své rodiny: kauzu zveřejnila. Posléze hodlá definitivně ze svého bydliště odejít k příteli do Hamiltonu, kde platí daleko mírnější/svobodnější předpisy pro chov psů. – Brent Lincoln, vedoucí taurangského městského týmu pečujícího o zdejší zvířata, se nakonec musel za incident oficiálně omluvit. Označil jej za velmi závažné „administrativní pochybení“ a přislíbil podrobnou revizi celého systému registrace/navracení zatoulaných živočichů. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují na další a další podobné kauzy obzvláště v roce 2014. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování zvířat je zkrátka příliš složitý, nespolehlivý, nákladný jak pro stát/město, tak předně pro samotné chovatele/poplatníky a bohužel navíc způsobuje životní tragédie.

  Zdroj: http://www.sunlive.co.nz/news/87157-dog-policy-upsets-owner.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 11. listopadu 2014: Média: Britský tisk hlásí další tragický případ selhání čipovacího systému identifikace domácích zvířat! Webové stránky britských novin „The Reading Postse zaměřují na obyvatele cca sto padesáti pěti tisícového města Reading v hrabství Berkshire západně od Londýna: Dvacátého pátého března 2014 informovaly širokou veřejnost o devastujícím selhání systému identifikace domácích zvířat pomocí implantovaných RFID mikročipů. – Paní Jane Griffithsová bydlí v oblasti Wychwood Crescent jihovýchodně od centra Readingu. Ve svém požehnaném věku 62 let se již setkala s kdejakou podlostí a nespravedlností. Její letošní tristní zkušenost však předčila veškerá očekávání. V prvních lednových dnech roku 2014 se jí ztratil milovaný pětiletý očipovaný kocourek jménem Alfie. Nešťastná chovatelka vyvinula obrovské úsilí, aby ho dostala zpět. Rozběhla pátrací kampaň. Stále věřila, že jí pomůže především pod kůží zvířete implantovaný mikročip. Sledovala také úřední vývěsky, kde se občas objevovaly zprávy o nalezených zatoulaných domácích mazlíčcích. Konečně po čtyřech dnech zjistila první možnou stopu. Zaměstnanci samosprávy z Wokingham Borough Councilzveřejnili informace o nalezené mrtvé kočce, jejíž letmý popis odpovídal Alfimu. Paní Griffithsová následně strávila většinu odpoledních hodin na telefonní lince s výše uvedenými úředníky ve snaze zjistit podrobnosti o celém případu. Bohužel se jí to nepodařilo. Implantovaný mikročip totiž nefungoval. Jelikož bylo Alfieho mrtvé tělo odesláno ke spálení, tak už nikdo nedokázal podle mikročipu přesně určit totožnost zvířete. Chovatelka Griffithsová tedy pokračovala po následující týdny ve svém zoufalém pátrání. Bylo to však marné. Konečně 7. února 2014 opět zavolala na příslušný odbor místní samosprávy: Tentokrát již důrazně požádala o přesné informace. Až na konci měsíce dostala oficiálně ověřený popis nalezeného mrtvého zvířete, který potvrdil Alfieho totožnost. Mluvčí úřadu „Wokingham Borough Council“ Andrea Jenkinsová se paní Jane Griffithsové korektně omluvila a novinářům navíc sdělila: „Chápeme jaké utrpení může člověku způsobit smrt jeho domácího mazlíčka a proto bychom se chtěli paní Jane Griffithsové omluvit za těžkosti, kterým musela čelit při své snaze o zjištění informací o své zmizelé kočce.“ Dodala, že budou důkladně přezkoumány všechny okolnosti včetně celého systému identifikace nalezených zvířat. Bohužel mikročipy často nelze v takových případech přečíst a to se přesně stalo v předmětné kauze,“ vysvětlila ještě Jenkinsová. – Veterinář David Terry, BVSC, MRCVS a spoluvlastník veterinární kliniky „Castle Vetsv Readingu potvrdil problémy s mikročipy, ke kterým opravdu „může dojít“. RFID transpondéry podle jeho zkušeností občas migrují z místa své implantace na krku zvířete a samotný čip někdy z těla „vypadne v prvním nebo druhém dniod aplikace. Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují na další a další situace podobné tragédii paní Griffithsové: obzvláště v roce 2014. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování zvířat je zkrátka příliš složitý, nákladný a bohužel také způsobuje životní tragédie.

  Zdroj: http://www.getreading.co.uk/news/local-news/pet-owners-agony-after-microchip-6872567

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. listopadu 2014: Média: Americké sdělovací prostředky hlásí další děsivý případ selhání systému čipování domácích zvířat! Televizní stanice „Comcast SportsNet Philadelphia“ („CSN Philadelphia“) a „WCAU“ („NBC10“) patří pod křídla mediálního impéria „NBCUniversal, Inc.“. Vysílají z Filadelfie, „kolébky americké svobody“ a největšího města státu Pensylvánie. Dvanáctého října 2014 seznámily obě dvě výše uvedená média širokou veřejnost s tragickým případem selhání čipovacího systému tzv. trvalé identifikace domácích zvířat. – Cailin Mulvihillové se na konci září 2014 zatoulala její čivava jménem Rhonda. Chovatelka posléze okamžitě rozběhla letákovou pátrací akci a vyplnila také hlášení o ztrátě svého domácího mazlíčka v místním útulku pro nalezená zvířata s názvem „Animal Care & Control Team“. Ke svému překvapení jí už následující den kontaktovala jedna aktivní žena ze sousedství s potěšující zprávou: Rhonda byla předána do výše uvedeného útulku. Mulvihillová tedy spěchala, aby si Rhondu opět převzala do své péče. Čekalo ji nicméně tragické zjištění. Zaměstnanci útulku porušili vnitřní řád své organizace a neprovedli skenování nalezeného zvířete na přítomnost implantovaného RFID mikročipu. Pes byl navíc vyhodnocen jako přestárlý, nemocný, bez pána, načež ho tzv. ze zdravotních důvodů utratili. Cailin Mulvihillová se s tím samozřejmě nehodlala smířit. Věřila, že když dala svého domácího mazlíčka označit čipem, tak se nikdy nic takového nemůže stát. Byla také přesvědčena o profesionálním přístupu organizací pečujících o zvířata. Tato její zkušenost ji nyní naprosto vyléčila z marketingového opojení tezemi o prospěšnosti/bezchybnosti čipovacího systému. – Pracovníci útulku navíc tvrdili: Mikročip nefungoval. Chtěli tím ve skutečnosti zakrýt svůj vlastní šlendrián. Když vyšlo posléze najevo porušení interních předpisů útulku, nezbylo vedení organizace „Animal Care & Control Teamu“ nic jiného, než se veřejně omluvit a potrestat zodpovědné zaměstnance. – Majitelka Rhondino mrtvé tělo převzala, donesla je ke své veterinární lékařce, která potvrdila naprostou bezchybnost implantovaného RFID transpondéru. Vysvětlila dále novinářům: Pes měl sice již 15 let, nicméně netrpěl žádnou vážnou chorobou, která by nebyla v jeho věku způsobena běžnými projevy stáří. – Příběh Rhondy a její majitelky jednoznačně ukazuje: Svatozáří ověnčení ochránci zvířat jsou také jen chybující lidské bytosti. Pokud obviňují jiné občany z nezodpovědnosti, nedostatečné péče o zvířata a chtějí lidem vnucovat povinné čipování, měli by si nejprve zamést před vlastním prahem, uvědomit si všechna rizika a především převzít svou vlastní zodpovědnost. – Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují na podobné případy obzvláště v roce 2014. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování zvířat je zkrátka příliš složitý, nákladný a bohužel také způsobuje životní tragédie.

  Zdroj: http://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Microchipped-Dog-Euthanized-Owner-Doesnt-Want-This-Happening-to-Others-278803261.html; http://www.csnphilly.com/article/owner-speaks-out-after-microchipped-dog-euthanized; http://articles.philly.com/2014-10-10/news/54873714_1_rhonda-shelter-philadelphia-animal-care; http://www.examiner.com/article/philly-animal-control-neglects-to-scan-microchip-euthanizes-woman-s-lost-dog; http://yesbiscuit.wordpress.com/2014/10/13/philly-pound-oops-kills-microchipped-lost-dog-whose-owner-filled-out-lost-dog-report/; https://www.facebook.com/phillydotcom/posts/10152475950721656

  Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 9. listopadu 2014: Dokumenty ke stažení: Přehled volebních (ne)úspěchů politiků vynucujících v Ostravě čipování zvířat formami legislativního násilí – zhruba 70% z nich již nedostalo v říjnových komunálních volbách roku 2014 od voličů důvěru. Společenství webu Necipujtenas.CZ zpracovalo před říjnovými komunálními volbami v červenci 2014 analýzu hlasování ostravských zastupitelů ve věci vynucování čipování domácích zvířat (psů) a úzce souvisejícího potlačování přirozených práv/svobod občanů v průběhu jednání zdejšího městského centrálního Zastupitelstva. Následující přehled ukazuje, jak (ne)uspěli ve volbách urputní zastánci nucení chovatelů psůinvazivním implantacím RFID mikročipů skrze formy legislativního násilí a také ti politici, kteří schvalovali nekorektní odpovědi disentujícím občanům města + hlasovali pro potlačování přirozených práv/svobod v rámci veřejných diskusních vystoupení lidu v průběhu zasedání centrálního ostravského Zastupitelstva. Jde o výsledky tzv. Skupiny jednatřiceti osobností (Skupina ´31´), ze které již svůj zastupitelský mandát neobhájilo celkem 21 politiků (67,74%).

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. října 2014: Akce: 6. listopadu 2014 (datum závisí na posouzení stížností u Krajského soudu v Ostravě na říjnové volby do městských zastupitelstev), Česká republika, 729 30 Ostrava, Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, od 09:00hod. (postupně dojde k hlasování o předpokládané volbě primátorem Váženého pana Macury, jenž jasně vyjádřil svůj nesouhlas s vynucováním čipování; dále viz body programu; viz také akce občanů na stejném místě již v 08:00hod.), ustavující jednání Zastupitelstva Ostravy.

 • 28. října 2014: Fakta/Rizika čipování: Kalifornská federace psích klubů“ odmítla legislativní vynucování čipování! – „Kalifornská federace psích klubů“ („California Federation Of Dog Clubs, Inc.“, CfoDC) vznikla roku 1990 z vůle nadšených dobrovolníků, profesionálních šlechtitelů, trenérů psů, kteří už nehodlali jen tak sedět se založenýma rukama a sledovat, jak politická reprezentace likviduje skrze nové zákony/vyhlášky aj. předpisy svobodný chov domácích zvířat. – Představitelé CfoDC bojovali přes dvacet let vůči řadě legislativních pokusů o potlačení přirozených práv, svobod chovatelů domácích čtyřnohých mazlíčků. Aktivně pomáhali občanům s organizováním školení, ale také například demonstrací, zajišťovali informační servisposkytovali lidem konkrétní praktickou pomoc. Svou prací si dokázali vydobýt velmi silné renomé. – K nejznámějším úspěchům CfoDC z poslední doby bezesporu patří zastavení návrhu zákona č. SB 702 s tématikou povinného čipování psů/koček, na němž se tato organizace podílela mj. ve spolupráci s „Kalifornskou koalicí zodpovědných vlastníků domácích zvířat“ („California Responsible Pet Owners’ Coalition“, CaRPOC). Guvernér Kalifornie Edmund Gerald "Jerry" Brown mladší tehdy prostudoval všechny disentní stanoviska a nakonec výše uvedený právní předpis 7. října 2011 nepodepsal (zákon nebyl poslanci/senátory posléze už znovu schválen). Zajímavé jistě je, že guvernér v daném případě vystoupil proti svým spolu-straníkům z demokratické strany, kteří chtěli vynucování čipování protlačit. Jeho hlavním důvodem k zamítnutí zákona byla finanční náročnost pro státní rozpočet a předně také již existující právní rámec: ten implantace RFID transpondérů zvířatům za určitých okolností umožňoval. – Odpor k legislativnímu násilí a obzvláště vůči vynucování čipování zvířat patří řadu let k velkým tématům členů CfoDC. Na svém oficiálním webu mj. informují širokou veřejnost: „Jestliže je jasné, že nové zákony samy o sobě nikdy nedokáží vyřešit daný ´problém´“ a zastupitelé/politici většinou naslouchají pouze hlasům, které vyžadují stále „větší míru trestů a nových legislativních předpisů posilujících již platné zákony, kam spadají například požadavky kladené na všechny domácí mazlíčky z hlediska jejich povinného čipování, očíslování a jejich zanesení do vládních databází“, tak je nutné si na druhé straně uvědomit, že jsou v této ´čipovací´ problematice vždy bohužel zdůrazňovány „pouze kladné efekty – ´Pomůže to dostat více ztracených domácích mazlíčků zpět domů.´ – ačkoliv opravdový smysl povinného čipování spočívá pouze v kriminalizaci lidí v rámci porušování všech těchto právních předpisů“. Presidentka CfoDC Judythe Coffmanová sdělovacím prostředkům dále jednoznačně vysvětlila: „Jsme proti povinnému čipování psů držených v soukromém vlastnictví. Měla by to být záležitost svobodné volby majitele. V opačném případě je to tak, jako bychom říkali, že bychom měli povinně tetovat naše děti.Kalifornská federace psích klubů například také vydala tiskové prohlášení k otázce navrácení zatoulaných zvířat zpět ke svým chovatelům a k činnosti útulků: „Pokud se spolehneme výhradně na mikročipy bez další formy identifikace, tak výsledkem bude pouze zvýšení počtu případů zbavování majitelů zvířat jejich vlastnických právkonečně též velmi drahá likvidace zvířat placená daňovými poplatníky.“ – (Poznámka: „Kalifornská federace psích klubů“ již dnes sama příliš nevyvíjí činnost; působí především formou jednotlivých aktivistů a lokálních spřízněných chovatelských organizací.)

Zdroj: http://www.cfodconline.org; https://www.facebook.com/CFODC; http://www.bizapedia.com/ca/CALIFORNIA-FEDERATION-OF-DOG-CLUBS-INC.html; http://www.cfodconline.org/bio/ChuckBridges.html; http://web.archive.org/web/20140702013802/http://www.cfodconline.org///against.html; http://www.huffingtonpost.com/2011/07/26/california-microchip-bill_n_910090.html; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/chovatelske-kluby-nepovinne-cipovani-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/guverneri-vetovali-povinne-cipovani-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/california-responsible-pet-owners-coalition-against-mandatory-rfid-microchipping-2014-2008.jpg; http://news.yahoo.com/calif-mulls-microchip-law-pet-shelter-adoptions-180953200.html; http://www.leginfo.ca.gov/pub/01-02/bill/sen/sb_1351-1400/sb_1373_cfa_20020607_100010_sen_floor.html; http://www.vcstar.com/news/bill-to-require-microchips-in-some-pets-sent-to

 • 27. října 2014: Fakta/Rizika čipování: Kalifornská koalice zodpovědných vlastníků domácích zvířat pomohla zastavit vynucování povinného čipování! – „Kalifornská koalice zodpovědných vlastníků domácích zvířat“ („California Responsible Pet Owners’ Coalition“, CaRPOC) byla založena roku 2008Kalifornii. Sídlí v Los Angeles. Za jejím vznikem stálo společenství nadšených šlechtitelů domácích čtyřnohých mazlíčků, veterinářů, profesionálních cvičitelů psů a především docela normálních občanů, kteří již nehodlali ve své vlasti dále přihlížet nástupu represivní anti-chovatelské legislativy. Presidentka kalifornské koalice Florence Blecherová v této souvislosti uvedla: „Lidé takovou legislativu nerespektují, protože se bojí být lapeni do pasti těchto zákonů.“ – Zakladatelé CaRPOC dali proto dohromady peníze, čas, vytvořili si vlastní organizaci: Od té chvíle pravidelně připomínkují návrhy různých negativních a odpovědné volnosti nepřátelských zákonů, městských vyhlášek aj. předpisů. Pomáhají občanům chránit v praxi přirozená práva/svobody. – K nejznámějším úspěchům CaRPOC bezesporu dodnes patří zastavení návrhu zákona č. SB 702 s tématikou povinného čipování psů/koček. Guvernér Kalifornie Edmund Gerald "Jerry" Brown mladší tehdy prostudoval všechna disentní stanoviska a nakonec výše uvedený předpis 7. října 2011 nepodepsal (zákon nebyl poslanci/senátory posléze znovu schválen). Zajímavé jistě je, že guvernér v daném případě vystoupil proti svým spolu-straníkům z demokratické strany, kteří chtěli vynucování čipování protlačit. Jeho hlavním důvodem k zamítnutí zákona byla finanční náročnost pro státní rozpočet a předně také již existující právní rámec: ten implantace RFID transpondérů zvířatům za určitých okolností umožňoval. – Zástupci CaRPOC například předložili při slyšení ve věci zákona SB 702 v kalifornském Senátu roku 2011 následující argumenty: „Kalifornská koalice zodpovědných vlastníků domácích zvířat uvádí, že majitelé nechtějí dát svá zvířata očipovat, protože studie prokázaly, že: ´Pokud je pes očipován, tak může být prostor implantace postižen otokem nebo infekcí; čip může selhat nebo migrovat v těle zvířete; a nádory a rakovina se vyvinuly v místě voperovaných mikročipů s následkem nutné amputace nebo něčeho daleko horšího.´“ – Vice-presidentka CaRPOC Stormy Hope roku 2011 sdělila tisku, že „mikročipy mohou způsobit rakovinu a nádory, můžou putovat z místa voperování v těle zvířete a vůbec čipování za takové riziko nestojí, když přeci existují jiné typy dostupné identifikace, jako psí známky a tetování“. – „Kalifornská koalice zodpovědných vlastníků domácích zvířat“ nabízí radu/pomoc také občanům Ostravy, které místní politické městské vedení pronásleduje od roku 2012 vynucováním čipování psů.

Zdroj: http://carpoc.org; http://www.bizapedia.com/ca/CALIFORNIA-RESPONSIBLE-PET-OWNERS-COALITION.html; http://www.lbreport.com/news/may11/microchp.htm; https://www.facebook.com/CaRPOC.CaliforniaResponsiblePetOwnersCoalition; http://www.huffingtonpost.com/2011/07/26/california-microchip-bill_n_910090.html; http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0701-0750/sb_702_cfa_20110518_083326_sen_floor.html; http://www.utsandiego.com/news/2011/aug/17/bill-says-no-microchip-no-pet/; http://carpoc.org/legislation2.html; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/guverneri-vetovali-povinne-cipovani-usa.aspx; http://carpoc.org/aboutus.html; http://www.nbclosangeles.com/news/local/Pasadena-Proposal-Requiring-Spaying-and-Neutering-Moves-Forward-267240991.html; http://carpoc.org/data/mandatorylawssod.pdf; http://www.thedogpress.com/Columns/Calendar_BJ-092.asp; http://www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_0701-0750/sb_702_bill_20110826_enrolled.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 23. října 2014: Fakta/Rizika čipování: Prestižní světová „Asociace chovatelů koček“ odmítá vynucování čipování zvířat: jde o zneužití technologie RFID! – Největší známá globální organizace sdružující profesionální chovatele koček nese název „The Cat Fanciers' Association“ (CFA). Byla založena již roku 1906. Má ve svých řadách tisíce milovníků zvířat z mnoha stovek spolupracujících členských klubů našeho světa včetně České republiky. Sídlí v americkém městě Alliance (stát Ohio). Je pokládána za jednu z nejvyšších autorit z hlediska šlechtění koček, doporučených postupů pro dosažení jejich co nejlepšího zdravotního stavu, životních podmínek apod. – CFA zveřejnila na svých webových stránkách oficiální stanovisko, ve kterém sice uznala přínosy dobrovolného označování živých tvorů mikročipy, na druhé straně ale ve stejném textu jednoznačně odmítla jakékoliv vynucování čipování zvířat. Něco takového považuje za zneužití RFID transpondérů. Navíc pokusy výkonné a zákonodárné moci o protlačení implantací mikročipů formou legislativního násilí pokládá CFA za naprosto nežádoucí. Poukazuje přitom na fakt, že podobné kroky pouze vytvářejí vůči RFID technologii odpor veřejného mínění: „CFA považuje zákony vynucující čipování, jejichž skutečným cílem je sledování majitelů zvířat a vymáhání práva, za zneužití dané technologie. Takový přístup pouze odstrašuje veřejnost od přijetí mikročipů a zabraňuje dalšímu vývoji technologie RFID.“ Označování zvířat čipem lze akceptovat pouze v případě, že je tvořeno „systémem dobrovolné registrace, bezpečným a důvěrným uložením chovatelských informací, pokročilou technologií skenovacích zařízení a spolehlivými službami pro navrácení zatoulaných zvířat“.

Zdroj: http://www.cfa.org/CatCare/Microchipping.aspx; http://www.cfainc.org/AboutCFA/CFARegions/R; http://youtu.be/SyhjH9h2RpQ

 • 22. října 2014: Fakta/Rizika čipování: Americké společenství chovatelů „Můj Pes, Moje Volba“ důrazně odmítá vynucování čipování zvířat! Společenství svobodomyslných a zodpovědných chovatelů domácích zvířat s názvem „Můj Pes, Moje Volba“ („My Dog My Choice“, MDMCH) působí ve Spojených státech amerických. Své sídlo umístilo do města Olive Branch (stát Mississippi). Vzniklo zde na přelomu let 2008 a 2009. Veřejně se prezentuje již pátým rokem na svých internetových stránkách mydogmychoice.com. Od počátku stála v čele MDMCH velmi schopná koordinátorka Margaret Byrdová, která mj. široké veřejnosti vysvětlila, že založili s kolegy své společenství na protest vůči stále sílícímu omezování přirozených práv/svobod chovatelů zvířat: V posledních deseti letech se totiž podle zkušeností Byrdové strhla doslova lavina nejrůznějších vyhlášek, nařízení, zákonů apod. předpisů s cílem zničit jakoukoliv svobodnou držbu domácích čtyřnohých mazlíčků a to nejen ve velkých městech, nýbrž dokonce také v zemědělských oblastech na vsi. Podle koordinátorky MDMCH: Jde evidentně o „organizovaný pokus zlikvidovat naše práva držby a nakládání se zvířaty“; tomu je třeba zabránit a proto je našim skutečným a nejdůležitějším cílem znovuzískání veřejného mínění a naší kultury pomocí slov a reklamy tak, abychom dokázali čelit výpadům agendy zvířecích práv.Margaret Byrdodále zdůraznila, že členové společenství „Můj Pes, Moje Volba“ tvoří nadšení dobrovolníci ze států napříč USA včetně zahraničních zemí naší globálně propojené planety. Mnozí z nich jsou také příslušníky prestižních chovatelských klubů jako např. AKC aj. Uvědomují si: Situace už došla tak daleko, že pro běžného člověka bude brzy jakékoliv šlechtění a následné nakládání se zvířaty ilegální činností. Nikdo vám už nepovolí vznik nových psích plemen ani plemen dalších zvířat. Následkem toho bude tragická ztráta genetické diversity. Dojde ke zničení tisíců let předchozích chovatelských úspěchů. To vše nejen díky rostoucí ceně psů a ztrátě soukromí/svobod každého držitele zvířat. Mnoho lidí si již vůbec nebude moci dovolit chovat žádné domácí mazlíčky. Dle Byrdové: Radost z přítomnosti pejska nebo kočičky bude určena pouze bohatým. Občané totiž nebudou schopni dodržet všechna pravidla chovu a tak radikálně poklesnou počty běžných držitelů jakýchkoliv živočichů. Hlavní vinu na tom ponesou aktivisté a politici prosazující agendu zvířecích práv. Získají sice práva pro zvířata, ale výměnou za zničení lidských práv/svobod. Navíc umožní legalizovat šikanu. Jenže koordinátorka MDMCH se tomu odmítá podvolit, ba právě naopak vyzývá ke spojení všech svobodomyslných lidí napříč společenským spektrem za účelem zastavení takového zlého vývoje: Nemám v úmyslu vzdát se svých práv vlastnit zvířata jen proto, že je někdo, někde, někdy nezodpovědný. Neznamená to, že bych snad já měla kvůli tomu odstranit zvířata ze svého života, protože to by bylo jako říkat, že někteří lidé zneužívají své děti, tak proto by už nemělo být nikomu umožněno mít žádné potomky.“ Ostatně: My se nikdy nevzdáme,“ dodala Byrdová. (Poznámka: Podobný vývoj je jasně patrný a podporovaný penězi mocných lobbistů na celém světě včetně České republiky v rámci tzv. boje s „množírnami“, který slouží ve skutečnosti jen jako záminka k likvidaci práv/svobod všech občanů.) – Společenství chovatelů „Můj Pes, Moje Volba“ také vešlo ve známost jako aktivní odpůrce vynucování povinného čipování zvířat. Jeho webu několikrát sděluje následující oficiální stanovisko: „Naším cílem je udržet naše právo na držbu, plemenitbu a chov psů pro všechny budoucí generace! Stavíme se proti vládním zákonům o povinném kastrování a zákonům o povinném čipování. Rozhodnutí ovlivňující zdraví našich psů by mělo být na lidech, kteří je milují a na poskytovatelích jejich profesionální medicínské péče. Něco takového by nemělo být nařizováno vládními intervencemi a legislativou prosazovanou agendami zvířecích práv.“ Dále: „Zvláštní právní předpisy pro plemenitbu, povinné kastrování, povinné čipování, neustálé útoky na vlastníky zvířat skrze legislativní procesy, krádeže zvířat za pomocí falešných obvinění, tak to jsou všechno nástroje aktivistů bojujících za práva zvířat, když napadají myslivce, chovatele a zemědělce.Ostatně: „Povinné čipování je pouze jedním krokem aktivistů bojujících za práva zvířat v jejich úsilí o identifikaci, lokalizování a eliminaci psů z našich životů. – Chovatelé z MDMCH se dnes zabývají hlavně vzájemnou pomocí občanům, informováním o nových legislativních hrozbách, školeními o významu zachování svobody/přirozených práv a nabízejí lidem nástroje ke vzájemné podpoře/spolupráci v současné těžké době, která vůbec nepřeje odpovědnému/volnému životu. – Internetová prezentace společenství „Můj Pes, Moje Volba“ například také cituje disentní stanovisko slavného amerického rodáka s českými židovskými předky jménem Louis Brandeis, jenž proslul v letech 1916 až 1939 jako neúplatný a úžasně aktivní ochránce občanských přirozených práv/svobod/soukromí v rámci svého soudcovského působení na Nejvyšším soudu Spojených států amerických. Soudce Brandeis patří dodnes k legendám svobodomyslných občanů celého světa. V rozsudku ke kauze z roku 1928 s názvem „Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)“ mj. napsal, že jedním z „nejvzácnějších práv ceněných civilizovanými lidmi“ je právo na poklidný život bez jakéhokoliv vměšování výkonné/zákonodárné moci. „Abychom ochránili toto právo, tak každé neospravedlnitelné narušení soukromí jakékoliv osoby ze strany vlády, bez ohledu na použité prostředky, musí být považováno za porušení čtvrtého dodatku americké Ústavy. – Stránky mydogmychoice.com dále třeba odkazují na populární video (http://youtu.be/XTrhQd9GHlE) parodující skutečné zájmy lobbistických organizací prosazujících agendu zvířecích práv a též na krátký dokumentární snímek (http://youtu.be/RWcEYYj_-rg) varující před degradací občanů do pozice zvířat díky popření výjimečnosti lidských bytostí – opět v rámci boje za práva zvířat.

  Zdroj: http://feedstuffsfoodlink.com/story-animal-lovers-must-find-voice-71-66528; http://endangeredowner.blogspot.cz/2009/01/interview-my-dog-my-choicecom-taking.html; http://sanityshome.blogspot.cz/2009/11/dog-show-victim.html; http://www.mydogmychoice.com/AmericanDog.htmlb; http://www.mydogmychoice.com/Benefits.html; http://www.mydogmychoice.com/about.html; http://www.mydogmychoice.com/Don_t_Tread_on_Us.pdf; http://www.thedogplace.org/LEGISLATION/Evolution-Of-Dog-Breeders&AnimalRights_1112.asp; http://youtu.be/XtrhQd9GHlE; http://youtu.be/RwcEYYj_-rg; http://www.mydogmychoice.com/BSL.html; http://www.mydogmychoice.com/TheEndangeredSpecies.html; http://www.mydogmychoice.com/Action.html; http://www.dogster.com/forums/shiba_inu/thread/706825; http://www.thethinkingdog.com/my-dog-my-choice; http://www.pet-law.com/links; http://www.naiaonline.org/resources/sites-of-interest/; http://www.jana.net/Links.html; http://iscgt.org/legislation.aspx; http://www.groundforcekennel.com/links.html; https://supreme.justia.com/cases/federal/us/277/438/case.html; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx

 • 18. října 2014: Dokumenty ke stažení: Severoirští poslanci uznali vážná zdravotní rizika RFID čipování psů a svolili k osvobození těchto domácích zvířat z čipovací povinnosti na základě předložení potvrzení od veterinárního lékaře! Národní shromáždění Severního Irska („Northern Ireland Assembly“) novelizovalo roku 2011 s plnou platností od dubna roku následujícího místní legislativu upravující povinné čipování psů („Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 2011“). Díky rostoucím obavám z možných zdravotních komplikací a následných žalob spojených s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat umístili výše uvedení zákonodárci pro jistotu do své novely v kapitole č. 9, článku 2, odstavci č. 9 ustanovení o tom, že uznávají možná vážná zdravotní rizika čipování: z povinnosti označení psů čipem se lze vyvázat prostřednictvím předložení potvrzení od veterinárního lékaře.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 17. října 2014: Fakta/Rizika čipování: Prestižní charitativní nezisková organizace ze Severního Irska důrazně odmítá vynucování čipování! – Prestižní charitativní soukromá nezisková organizace s poetickým názvem Sedmé nebe („7th Heaven Animal Rescue Trust“; číslo státní registrace XR65507) působí několik kilometrů severně od Belfastu v oblasti Newtownabbey (Hrabství Antrim). Již od roku 2003 zde pečuje o zatoulaná a volně žijící zvířata. Na základě praktických zkušeností svých zakladatelů a týmu nadšených dobrovolníků důrazně odmítá vynucování označování jakýchkoliv živočichů formou RFID transpondérů – tzv. fenomén čipování. Předkládá k tomuto důležitému tématu naší doby veřejnosti pravidelné faktické argumenty (mj. s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím). Pro mnohé odborníky tak překvapivě velmi úspěšně dosvědčuje nefunkčnost celého čipovacího systému identifikace zvířat, který je navíc založen především na legislativním násilí a ziskuchtivosti tzv. globální čipovací lobby maskované pod závojem hezkých/falešných marketingovými průpovídek o zodpovědné péči o opuštěná/týraná zvířata. – Manželé Stephen a Heather McMurrayovi založili před jedenácti lety svou neziskovou organizaci Sedmé nebe (SN) dle své upřímné lásky k živým tvorům a touhy pomáhat druhým v nouzi. Jejich čestné úmysly, nenásilné konkrétní činy, respektují v praxi svobodu/přirozená práva zvířat i člověka. – Systém práce SN spočívá v dobrovolné péči širokého spektra občanů o opuštěné živé tvory přímo na soukromých pozemcích, v bytech/domech jednotlivých spolupracujících osob bez nároku na jakýkoliv honorář nebo úhradu nákladů (tedy nikoliv budování klasických/nákladných/stresujících útulků se stovkami kotců a vyžadování různých dotací; na tomto dávno přežitém klasickém systému péče si totiž mnozí ochranáři přírody založili velmi slušný byznys a obzvláště v České republice jej neustále prosazují). – Sedmé nebe dále pořádá pravidelné kreativní dobročinné akce, veřejné sbírky včetně vysoce oceňované potravinové banky určené volně žijícím zvířatům a také pro sociálně slabé chovatele, kterým posléze zdarma distribuuje jídlo pro jejich domácí čtyřnohé mazlíčky. Za adoptovaná zvířata zde nevybírají žádné poplatky, jelikož věří: nejde o zboží, ale o živé bytosti. – V Sedmém nebi informují občany, že by neměli automaticky přijímat vše, co jim nařídí či doporučí jejich veterinář, státní úředník nebo kdejaký jiný v uvozovkách tzv. odborník. Těmto lidem totiž často jde bohužel pouze o to, jak vydělat peníze a nikoliv o skutečnou pomoc zvířeti. Zakladatelé SN proto poctivě zdůrazňují neustálou nutnost sebevzdělávání: Nenechte si cokoliv vnucovat. Podle jejich přesvědčení je nutné budovat zdravotní péči o zvířata i lidi na zásadách poskytnutí informovaného souhlasu. Tedy před každým medicínským apod. úkonem důsledně vyžadovat sdělení všech možných nežádoucích účinků (třeba kastrování koček je vhodné odložit až do doby po dosažení dospělosti), rizik a z toho vyplývajících různých variant péče, moudře zvažovat možnosti, typy medikamentace (zda vůbec očkovat, volit nějaká chemická léčiva nebo raději přírodní medicínu apod.), ale promýšlet také třeba (ne)vhodnost označování zvířat RFID mikročipy. Pokud totiž něco takového veterinář neučiní: poruší etický kodex své veterinární komory. – Oficiální pozice Sedmého nebe k vynucování implantací RFID transpondérů byla publikována na webu www.7thheaven.org.uk. Zní: 7. Jsme proti povinnému čipování. Totálně odmítáme čipování zvířat. Jde o zbytečnou medicínskou proceduru bez jakýchkoli výhod, která ale může naopak způsobit vážné nežádoucí vedlejší účinky. Proto jsme přesvědčeni, že je čipování neetické.“ – Vedení SN navíc založilo Petici proti legislativnímu vynucování čipování, kde uvádí velké množství důvodů, proč nelze nařídit čipování povinně. Vysvětluje v ní, že jde především o vážná zdravotní rizika včetně nebezpečí vzniku rakoviny, nutnost absolvovat se zvířetem související nadměrné preventivní zdravotní prohlídky; dále selhání skenerů, samotných čipů, neaktuálnost dat v chovatelských registrech. Mnohem rychleji/efektivněji lze dle praktických zkušeností SN navrátit zatoulané zvířete zpět domů v kteroukoliv denní či noční dobu díky klasické a nesrovnatelně levnější psí známce. Ovšem pokud chovatel své očipované zvíře odmítne přijmout, tak s tím stejně nikdo nic neudělá. Útulky se budou dále plnit. Bude přibývat utracených zvířat. Ke všemu označení čipem neprokazuje ani vlastnictví psa. Často však slouží k šikanování/kriminalizaci zcela nevinných občanů. Čipování jako celý systém nabízených produktů/služeb je ve skutečnosti pouze vysoce úspěšným marketingovým produktem využívaným k obohacení navázaných osob, firem, organizací, institucí a konečně také států. Nikde na světě nedokázalo za mnoho let své existence vyřešit problémy v soužití člověka se zvířaty: obzvláště ne ty v městských aglomeracích. Lidé by se neměli bát o těchto faktech hovořit. Je třeba kontaktovat občanské zastupitele na všech úrovních a opakovaně jim vysvětlovat zbytečnost čipování, demýtizovat jeho prospěšnost, dodávají autoři Petice. – Webové stránky Sedmého nebe také zveřejnily statistiku (ne)úspěšnosti navrácení očipovaných živočichů zpět domů v rámci celého Severního Irska jednak před zavedením zdejšího povinného čipování v roce 2012 formou zákona a také po něm. Vynucování implantací čipů ničemu nepomohlo. Počty zatoulaných/opuštěných zvířat neustále oscilovaly kolem 5,9 až 6,8 tisíc. Zpět k chovatelům se z nich však dostalo pouze 31,3% až 34%. Celý systém čipování totálně selhal. Tyto informace dokonce otiskl ve svém únorovém článku (2014) prestižní britský časopis pro pejskaře s názvem „Dog World“. – Představitelé SN též navrhují všem chovatelům, kteří vnímají citlivě zdravotní rizika RFID implantátů, ať využijí platné zákonné úpravy („Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 2011“) a požádají svého veterináře o vystavení certifikátu s výjimkou z čipování s ohledem na zdravotní stav zvířete. – Díky výše uvedené rozsáhlé aktivitě si dokázalo Sedmé nebe získat přízeň většiny ze stovek tisíců obyvatel z Belfastu i jeho okolí. Vybudovalo solidní kontakty na velké donory a pravidelné drobné přispěvatele. Úspěšná práce SN však přirozeně podnítila závist. Zatím nejvážnějšímu útoku čelili McMurrayovi ze strany některých místních sousedů včetně úřadů roku 2008, kdy jim hrozilo ukončení činnosti. Tehdy se však rozhodli neustoupit, bojovat za své ideály a nakonec zvítězili. Letos v březnu (2014) oslavili již jedenáctý rok své existence. – Charitativní organizace Sedmé nebe je naprosto úžasným příkladem toho, že lze úspěšně realizovat péči o opuštěná zvířata zcela jinak, než prosazováním tristních perzekučních způsobů legislativního násilí nebo masovým vynucováním čipování, likvidačními pokutami, kontrolami porušujícími přirozená práva/svobody, tisícileté tradice aj. základy naší civilizace. Takové drastické metody bohužel mnohdy protlačuje hlava nehlava již řadu let fanatický hlavní proud současných ochránců přírody.

Zdroj: http://www.7thheaven.org.uk/#!7th-heaven-about-us/cjg9; http://www.7thheaven.org.uk/#!microchipping/c1dj7; https://www.facebook.com/pages/7th-Heaven-Animal-Rescue-Trust/202425889811944; http://www.youtube.com/user/7thheavenrescue; http://youtu.be/1XJ4cAcyTgs?list=UUYX_H7fG6L_LuIKos4WYq-A; http://www.ipetitions.com/petition/7thheaven/; http://www.newtownabbeytoday.co.uk/news/local-news/couple-fear-planners-will-force-them-to-stop-animal-rescue-work-1-1696686; http://www.irishnews.com/news/pregnant-kitten-found-in-snow-shot-with-air-rifle-1245746; http://leeconnorblog.wordpress.com/2014/03/19/fact-compulsory-microchipping-doesnt-work/#more-307; http://www.communityni.org/organisation/7th-heaven-animal-rescue-trust#.VEDvmrcg4zw; http://www.legislation.gov.uk/nia/2011/9/section/2; https://www.scribd.com/doc/28660991/RFID-Microchip-Implants-FAQ-by-Dr-Katherine-Albrecht; http://www.antichips.com/cancer/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rizika_cipovani.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tragicke_pripady_psi.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/virbac-gspartners-czechrepublic-yorica-ostrava-poruba-defective-microchip-confirmed-global-problem-may-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/de-jure-cip-neprokazuje-vlastnictvi-psa-gb.aspx

 • 16. října 2014: Fakta/Rizika čipování ; Zkušenosti, Návody, Řešení: Profesionální chovatelky loveckých psů oficiálně odmítají čipovat své čtyřnohé svěřence kvůli zjištěným zdravotním rizikům RFID transpondérů a doporučují raději používat tetování plus obojky s psí známkou! Společenství dvou profesionálních cvičitelek loveckého psího plemene ohařů („The Wirehaired Pointing Griffon“, „Korthals Griffon“, „Griffon d'arrêt à poil dur Korthals“; příbuznost se slavným českým fouskem) provozuje už přes 20 let v Kanadě a Spojených státech amerických malou registrovanou chovnou staniciGriffonpoint“. Katy Stuehmová působí v KaliforniiNevadě („Griffonpoint Kennel /Newtown/“, Yerington). Její kolegyně Shannon Fordová jí pomáhá v rámci možností své farmy na pozemcích v kanadské Albertě/Britské Kolumbi. Stuehmová se specializuje na použití nenásilných psychologických výcvikových postupůrozvinutí přirozených loveckých psích instinktů v rámci tzv. Higginsovy metody. Fordová, jakožto známá členka prestižních kanadských chovatelských organizací, někdejší dlouholetá rozhodčí severoamerické lovecké asociace („The North American Versatile Hunting Dog Association“, NAVHDA) i největšího Kanadského kynologického klubu („The Canadian Kennel Club“, CKC) a umělkyně/malířka, vyvinula navíc speciálně pro ohaře řadu svých vlastních úspěšných výchovných technik. Obě dvě výše uvedené chovatelky poskytují svým psím svěřencům kvalitní životní podmínky. Pečlivě si vybírají: komu nakonec své pracně vytrénované pejsky za úplatu předají. Logicky pak tedy na svých internetových stránkách www.griffonpoint.com varují před jakýmikoliv rychlými nákupy zvířat jen tak z Internetu nebo z kritizovaných „množíren“ bez náležité přípravy nových vlastníků psů. Nicméně Katy Stuehmová i Shannon Fordová jednoznačně odmítají na základě svých opravdu rozsáhlých zkušeností jakékoliv vynucování čipování ohařů. Fordové totiž po implantaci identifikačních RFID mikročipů vážně onemocnělo několik jejich zvířat rakovinou. Jakmile přestala pejsky čipovat, tak se již nové případy nádorů neobjevily. Od té doby nechtějí mít obě dvě chovatelky s mikročipy absolutně nic společného. Ostatně dejme jim slovo. Jejich oficiální vyjádření zní: „Chovatelská stanice Griffonpoint odmítá čipování. Následující vědecké poznatky upozorňují na problémy spojené s implantacemi mikročipů. Pokud plánujete implantovat mikročip do těla Vašeho ohaře („griffona“, pozn. autora), ujistěte se, že si uvědomujete rizika. Nedovolte, aby Vás veterinář přesvědčoval o potřebě čipování Vašeho ohaře. Čipujte pouze tehdy, pokud se k tomu svobodně rozhodnete.“ Jestliže to ale přeci jen nakonec uděláte, tak „je důležité, abyste po celý život Vašeho ohaře sledovali místo implantace RFID transpondéru a dávali pozor na tělesné změny, které mohou být důvodem pro veterinární péči“. Cvičitelka Fordová dále vysvětluje široké veřejnosti svůj disentní přístup vůči čipování, který odvozuje z osobního mnohaletého pozorování/výcviku psích svěřenců:

  1/ od roku 1989 až do současnosti odchovala více než 500 ohařů z nichž nechala očipovat přibližně 100 štěňat

  2/ věřila původně společně se svými kolegy a klienty líbivým marketingovým slovům o modernosti, zdravotní nezávadnosti, vysoké spolehlivosti RFID identifikačních mikročipů

  3/ teprve později zjistila, že mikročipy způsobují problémy

  4/ hlavní zděšení přišlo ve chvíli, kdy se postupně u jejich štěňat začalo po čipování objevovat rakovinotvorné bujení

  5/ následná vynucená péče o nemocné čtyřnohé domácí mazlíčky přinesla chovatelce velkou citovou újmu, zcela zbytečné náklady a starosti

  6/ zaznamenala také zhruba 12% případů migrace mikročipů z původního prostoru implantace: od několika až po desítky centimetrů

  7/ čipy implantovali zkušení veterináři a šlo jak o starší typy transpondérů, tak o ty novější s anti-migračním řešením

  8/ vyskytly se také dva případy, kdy nebylo možné korektně načíst čísla čipů a zvířata byla tzv. „přečipována“ novými transpondéry

  9/ v případě importovaného štěněte z Nizozemska (očipováno v šesti měsících; úředníci v této zemi vynucují čipování při zahraničních přesunech zvířat) došlo k jeho poranění v místě implantátu a vzniku zánětu s predikcí na budoucí odstranění RFID transpondéru (nutnost dodržet principy kvalitní medicínské péče)

  10/ od té doby už nechce chovatelka Fordová o žádných čipech raději ani slyšet; místo nich doporučuje všem tetování s pravidelnou cyklickou renovací znaků a nošení obojku se známkou

Zdroj: http://www.griffonpoint.com/html/kennel.htm; http://www.griffonpoint.com/html/aboutus.htm; http://www.shannonford.ca; https://www.facebook.com/pages/Shannon-Ford-Fine-Artist/114195658657250; http://www.facebook.com/shannonfordartist; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/microchipping.problems.outlined.htm; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/scientific.data.microchips.htm; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/microchip.links.htm; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/what.is.a%20microchip.htm; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/microchipping.alternatives.htm; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/microchipping.experience.htm; http://www.griffonpoint.com/html/microchips/microchip.htm; http://www.griffonpoint.com/html/breeder.htm; http://www.gundogbreeders.com/breeders-nevada/newtown-kennels.html; http://www.youtube.com/channel/UC5NnBdTyVw4QEshrTB9dGfg; http://youtu.be/DcSYaRITi4c?list=PL07DB09A6DA8DAB63; http://higginsgundogs.com/2012/sophies-story/; http://youtu.be/7tlAaKZU9CI; http://youtu.be/wo59NmyQ5FI; http://youtu.be/hRFZRBnbUmM; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/

 • 15. října 2014: Fakta/Rizika čipování ; Zkušenosti, Návody, Řešení: Komfortní/moderní systém chytrých psích známek s asistenční službou (24/7) poráží RFID čipování! Renomovaný kalifornský veterinární lékař s dlouholetou praxí a zároveň přesvědčený odpůrce vynucování čipování zvířat pan Stephen R. Blake (viz článek na webu Necipujtenas.CZ z října 2014) nejen varoval chovatele zvířat před značnými riziky implantací cizích těles do živých těl např. psů, koček apod., nýbrž také zároveň doporučil naprosto zdravotně nezávadné/moderní a vysoce občansky komfortní řešení identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků prostřednictvím chytré psí známky. Tento produkt si nechala v USA patentovat skupina nadšenců (r. 2008) pod číslem US7523871 B1 a až do roku 2013 jej nabízela pod obchodní značkou „Smart-i-Tag™“, kdy svá práva převedla na společnost vystupující pod názvem „Trak-n-Return™“, která posléze dala celému systému vyhledávání ztracených věcí, zvířat i osob moderní podobu v propojení s aplikacemi v mobilních telefonech, tabletech apod. „Trak-n-Return™“ nabízí navíc unikátní uživatelské softwarové možnosti pro lokalizaci ukradených mobilů aj. elektronických zařízení. – Z hlediska označování a identifikace různých živočichů funguje chytrá psí známka na staletími výborně prověřeném principu klasického obojku, na němž je přivěšena a to s vyznačeným telefonním číslem na čtyřiadvacetihodinovou (24/7) asistenční službu. Té nálezce zvířete zdarma zavolá. Sdělí jí pin uvedený na známce, načež dostane k dispozici až pět telefonních čísel bez sdělení jakýchkoliv jiných osobních údajů, kde je možné přímo kontaktovat registrovaného chovatele nebo jeho zástupce (s tímto postupem všechny dotčené osoby vyslovily souhlas). Pokud se i přesto nepodaří nikomu dovolat: je majiteli takového zatoulaného pejska asistenční službou odeslán klasický nebo hlasový Email se všemi potřebnými informacemi. – Výše uvedené řešení je vhodné například pro velká města v České republice, jakými jsou Ostrava, Praha, Brno, Plzeň, Opava apod., tak i pro ty nejmenší vesnice/osady s pokrytím pouhým telefonním spojením, které hodlají zajistit svým občanům (obzvláště starším lidem bez znalostí Internetu) a jejich zvířatům vysoký komfort, chtějí chránit jejich osobní údaje, svobodu, tradice, mnohdy také jejich víru/přesvědčení (např. křesťané nesouhlasí s vynucováním čipování dle biblických proroctví; jiná náboženství; skupiny ochránců přírody; odborná veterinární obec, která vnímá rizika mikročipů; libertariáni; citliví lidé atd. atd.) a odmítají používat na své vlastní občany prostředky legislativního násilí (vyhlášky, příp. jiné předpisy o čipování, různá zásahová komanda aj.). Přitom mají zároveň na mysli docílení značných úspor vynaložených prostředků daňových poplatníků za neustálou péči o zatoulané domácí mazlíčky, za nákup předražených mikročipů/čteček, za financování souvisejících pracovníků, software, proškolování, placení složitých a mnohdy nezákonných kontrol chodců s pejsky. Z hlediska systému „Trak-n-Return™“ totiž zvládnou celý proces navracení zatoulaných zvířat většinou samotní obyvatelé města, kteří živého tvora jako první najdou a také zajistí jeho úspěšné předání registrovanému chovateli. Žádného úředníka ani městského policistu k tomu zpravidla vůbec nepotřebují.

  Zdroj: http://www.google.com/patents/US7523871; http://www.smartitag.com; http://www.prnewswire.com/news-releases/protect-your-identity-and-belongings-this-holiday-travel-season-with-smart-i-tagtm-65192492.html; http://www.smartitag.com/How_it_works.htm; http://youtu.be/0xT5jcd0MPA; http://youtu.be/gLyPbtmtFyI; http://www.smartitag.com/Petlocator_Comparison.htm; https://www.traknreturn.com/how-it-works/; https://www.traknreturn.com; https://www.traknreturn.com/why/benefits/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/vet-stephen-blake-thepetwhisperer-against-rfid-microchipping-2010-2014-usa.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 12. října 2014: Média/Tisková prohlášeni, aktuality: SPOLEČENSTVÍ WEBU NECIPUJTENAS.CZ S POTĚŠENÍM KOMENTUJE VÝSLEDKY OSTRAVSKÝCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB Z ŘÍJNA ROKU 2014. V mnoha případech v nich mohutně posílily především strany/hnutí a osobnosti zastávající ideály obhajoby občanských přirozených práv/svobod (viz např. Svobodní). Dosavadní arogantní/neférová vládní koalice (tzv. „koala“) utrpěla v Ostravě drtivou porážku. Byli to právě zástupci výše uvedené „koaly“, kteří nadělili zdejším občanům k vánocům roku 2012 formu legislativního násilí – vyhlášku č. 9/2012 – o vynucování čipování domácích čtyřnohých mazlíčků a to vše ještě k tomu nádavkem pod hrozbou likvidačních pokut včetně tzv. „čipovacích komand“. Společenství webu Necipujtenas.CZ se poctivě snažilo skoro celé dva roky informovat širokou veřejnost o rizicích takových kroků a jejich nebezpečnosti pro svobodnou Českou republiku. Opakovaně jsme upozorňovali politiky „koaly“ na to, že udělali chybu. Oni to však velmi tristně a často nekorektními způsoby odmítali. Utahovali si z nás, posmívali se, nazývali nás hlupáky, „idioty“ apod. hanlivými jmény, snížili se dokonce k cenzuře, zdokumentovaným lžím, vypínali nám mikrofony, vůbec odmítali slyšet korektní argumenty a dokonce posléze už vůbec neodpovídali, ač to předtím veřejně přislíbili. My jsme však i přesto s Pomocí Boží a dobrých lidí vytrvali!

  Volebním vítězstvím hnutí ANO se v Ostravě nyní otevírá cesta ke zcela transparentnímu a korektnímu stylu komunikace s veřejností. Měla by konečně začít éra tzv. otevřené/zdravé radnice, která si váží svých aktivních občanů, jejich názorů a každodenní práce pro město, jeho obyvatele. Ostravský lídr hnutí ANO se ostatně před volbami jasně v tomto duchu vyjádřil také pro náš web Necipujtenas.CZ. Ukončení místního legislativního násilí a různých minulých „mafiánských praktik“ by mělo patřit k jeho prioritám. Budeme na plnění těchto předvolebních slibů našich nových radních i nadále dohlížet. Veřejné předvolební přísliby občanům je totiž třeba dodržet a naplnit v praxi.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ již nabídlo formujícímu se novému vedení Statutárního města Ostravy své znalosti, dovednosti, informace a pracovní nasazení: to vše by mohlo přispět k definitivnímu osvobození ostravského lidu z různých faulů/neférovostí minulého vedení města, na které jsme po dva roky pravidelně poukazovali, navrhovali řešení. V první fázi by se mělo především podařit odbřemenit občany a jejich pejsky z čipovacího jha.

  Prosíme zároveň všechny naše sympatizanty, kolegy, veřejnost napříč názorovým spektrem, aby se k nám připojili se svými návrhy, nápady, zkušenostmi: jak pomoci obyvatelům Ostravy napravit všechno to zlo, které minulí vedoucí ostravští politici způsobili. Je zde právě nyní jedinečná šance pro všechny lidi dobré vůle k zapojení do práce pro město a jeho obyvatele. Nuže: Vzhůru k dalším společným úspěchům! :) Děkujeme Vám! :)


  Společenství webu Necipujtenas.CZ

 • 11. října 2014: Média: Americké sesterské televizní stanice „KIVI-TV“ („ABC 6“) a KNIN-TV(„FOX 9“), které vysílají pro diváky ve státě Idaho, informovaly v reportáži z 9. října roku 2014 o dalším selhání čipovacího systému identifikace čtyřnohých domácích mazlíčků. Zpravodajskému týmu výše uvedených sdělovacích prostředků začali totiž lidé hlásit chybovost v databázích s chovatelskými zápisy údajů a čísly implantovaných RFID transpondérů. Tyto informace jsou přitom naprosto stěžejní pro korektní navrácení zatoulaných zvířat zpět ke svým majitelům. Při náhodném testu psího čipu v místním útulku pro opuštěná zvířata („Canyon County Animal Shelter) reportéři opravdu zjistili, že řádně zaregistrovaný a správci databáze zaplacený zápis byl zcela zbytečný, jelikož jej nebylo možné podle numerického kódu mikročipu při kontrole vůbec dohledat. Celý systém tzv. trvalé identifikace zvířat se nejen v daném případě zhroutil jako domeček z karet. – Chovatelka Bethann Catlynová, která se účastnila testu se svými dvěma psími svěřenci, zdůraznila: Čipování nám všem dává „falešný pocit jistoty“, že bude za všech okolností fungovat. „Jsem Vám velmi vděčná, že jste na to upozornili,“ sdělila zaměstnancům televize. – Američtí ochránci zvířat proto doporučují nespoléhat na marketingově „hezky zabalené“ průpovídky o „doživotních jistotách“ spojených s implantacemi mikročipů, nýbrž raději volit klasické metody označování: např. obojky se známkou, adresářem, či super moderní formy identifikace k jakým patří třeba podkožní laserové tetování aj. – Obzvláště v roce 2014 začala média ve zvýšené míře upozorňovat na podobné případy selhávání čipovacího systému v řadě států našeho globálně propojeného světa. – I přes takové informace některá města v České republice neustále/nespravedlivě vynucují na svém území povinné čipování psů za použití legislativního násilí, likvidačních pokut a dokonce tzv. „čipovacích zásahových komand“ (viz Ostrava).

  Zdroj: http://www.jrn.com/kivitv/news/Is-your-pet-protected-from-micro-chipping-278700151.html; http://kivitv.video.jrn.com/?ndn.trackingGroup=90828&ndn.siteSection=ndn&ndn.videoId=27599583&freewheel=90828&sitesection=ndn&vid=27599583

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. října 2014: Články/Publikace/Texty: Rozhovor: Ostravský lídr ANO: Potvrzuji NE čipování! ČRSpolečenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami reprezentanty mnoha politických stran/hnutí/osobností. Byly jim předloženy k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.

  Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory osmi významných politiků z ostravského názorového spektra (viz odkazy na články I, II, III a IV).

  Dnes Vám přinášíme exkluzivní rozhovor:

  1/ s Váženým panem Ing. Tomášem Macurou (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy; v roce 2014 věk 50 let; bydliště Slezská Ostrava; známý ochránce přírody a chovatel zvířat; vysoce úspěšný manažer, který se proslavil především v rámci farmaceutické společnosti Walmark)

  a

  2/ s Váženým panem Ing. Martinem Honajzerem (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice; roku 2014 věk 45 let; bydliště v Ostravě-Porubě; finanční manažer)

  Výše uvedené osobnosti se rozhodly otevřeně reagovat na dotazy občanů Ostravy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

  Výsledkem je již páté podnětné srovnávací interview. Tentokrát vidíme názorový proud zkušeného a očividně velmi moudrého muže z hnutí ANO, který se nebojí stát na straně odpovědné svobody člověka, jeho přirozených práv. Zároveň deklaruje, že každý problém ostravských občanů nejprve důkladně s odbornou péčí prozkoumá a bude se snažit skloubit ideály svobody s potřebou zajištění respektu ke spravedlivému „předpisovému“ řešení. – V podobném duchu se nesly také odpovědi zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní). – Obě dvě výše uvedené osobnosti – pan Macura i pan Honajzerodmítli vynucování implantací cizích předmětů do živých těl zvířat formou legislativního násilí: kandidát Svobodných zcela jednoznačně a lídr ostravského hnutí ANO s podmínkou zpracování kvalitní odborné argumentace. – Oba politici chápou obavy občanů z nekorektního vynucování čipování domácích zvířat, které nařídili v Ostravě pod hrozbou likvidačních pokut minulí ostravští radní svou vyhláškou č. 9 z roku 2012. Nenechají své voliče na pospas nespravedlivému a dokonce nelegálnímu městskému podzákonnému předpisu o čipování s mohutným potenciálem likvidace základních přirozených práv/svobod. – Lze tedy očekávat, že využijí svých dovedností a začnou občany v praxi hájit vůči evidentnímu pochybení dosavadního vedení Statutárního města Ostravy.

  Oslovení kandidáti ostravských Svobodných a hnutí ANO dále občany ujistili o svém záměru konečně otevřít ostravskou radnici lidu a prosadit zde pro-občansky orientované, vstřícné, korektní, opravdu slušné, zdravé řízení města, založené navíc na seriozních informacích, tolik potřebném neustálém dialogu. Dosavadní klientelistické vazby, povýšenecký/arogantní styl jednání minulých městských vůdců, které dusí již tolik let možnosti úspěšného rozvoje většiny obyvatel Ostravy, by tak mohly být definitivně odstraněny.

  Zajímavým zjištěním také bylo, že obzvláště pan Ing. Macura vysvětlil: jako případný budoucí primátor vnímá velmi citlivě otázky dodržování tiskového zákona ve věci všech zpravodajů ostravských městských obvodů financovaných z veřejných rozpočtů. Nesmí v nich docházet k potlačování opozičních názorů.

  Našim čtenářům z celé České republiky i zahraničí se tak nyní dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravských politiků a hlavně předvolební klíč: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem (ne)spolupracovat za účelem obhajoby ideálů odpovědné volnosti + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod.

  Celý rozhovor je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ostravsky-lidr-ano-potvrzuji-ne-cipovani-cr.aspx

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 3. října 2014: Média: Mocní finančníci požádali světově proslulou odpůrkyni vynucování čipování o přednesení příspěvku s tématikou "budoucnost podkožních plateb" na prestižní australské konferenci v hotelu Hilton: Doktorka Katina Michaelová se již řadu let podílí společně s týmem svého manžela, pana profesora M.G. Michaela z prestižní australské university („University of Wollongong“, „Škola informačních systémů a technologie“ – „School of Information Systems and Technology“, „Fakulta informatiky“ – „Faculty of Informatics“) ve městě Wollongong (cca 80 km jižně od Sydney), na vědeckém výzkumu s tématikou čipování lidí/zvířat/věcí a dopadů tohoto nebezpečného fenoménu posledních několika desetiletí na likvidaci svobodné lidské společnosti. Osmnáctého září roku 2014 poskytla rozhovor pro rozhlasový pořad doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ – GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic), ve kterém se vůbec nebála veřejně přihlásit ke svému aktivnímu křesťanství a skrze svou víru také promýšlet varovné otázky a rizika vynucování označování člověka, jeho zvířat i věcí.

  Doktorka Albrechtová hned v úvodu pořadu upozornila na současný moderní trend propagace chytrých technologií s identifikačními mikročipy, které chtějí mermomocí jisté vlivné skupiny prosadit – ať již dobrovolně nebo povinně – „na naše těla a později také přímo do našich těl“.

  Slova se posléze ujala Katina Michaelová – jednanejvýznačnějších odpůrkyň vynucování čipování s všeobecně uznávaným akademickým/odborným postavením. – Vysvětlila posluchačům, že byla požádána zástupci mocného bankovního sektoru (něco takového jí samotnou velmi překvapilo), aby vystoupila dne 19. 9. 2014 na prestižní konferenci s názvem „Technology & Innovation – the Future of Payments“ v Sydney v hotelu Hilton (účastnilo se jí cca 200 reprezentantů různých vlivných organizací) a to s příspěvkem na téma „budoucnost podkožních platebpro světový finanční systém (oficiální název celého jejího vystoupení posléze podle programu konference zněl: „A Brave New World of ‘Under the Skin’ Payments”). Měla zde rozvinout svůj pohled na oblast implantací mikročipů lidským bytostem a to se všemi následky, které by takový krok přinesl pro každého občana naší globálně propojené planety. – Michaelová dále poukázala na již existující velký zájem bank zavést všude bezkontaktní platbyRFID/NFC mikročipy (např. systémy „PayWave“, „PayPass apod.). – (Poznámka: Prosazení do lidského povědomí vůbec i jen myšlenky na možné čipování spotřebitelů – jakožto seriózního tématu – lze dosáhnout také propagací disentních stanovisek, pozn. autora.)

  Katherine Albrechtová následně říká, že když už o těch implantacích mikročipů lidem otevřeně mluví bankéři: no tak posléze nejde vůbec o nějakou vzdálenou budoucnost. Ostatně nejprve musel někdo vyvinout globální komunikační systém Internet, díky kterému lze realizovat online identifikaci osob/plateb. Pak mohli mocní tohoto světa přistoupit k dalším krokům.

  Doktorka Michaelová tento vývoj dle svého výzkumu potvrzuje a říká, že prosazení používání různých typů karet s mikročipy byl pouze předstupeň. Následně nastoupily chytré náramky, hodinky. Takovým tempem se tyto technologie dostanoupřímo do našich těl. Stanou se jejich součástí. – Nicméně podle Michaelové je velmi důležité vnímat vše v celkovém kontextu: Vždyť jen se podrobně zamysleme, kam nás např. vedou všechny ty další a další verze/upgrady IPhonů a co pro náš život ze všech možných úhlů pohledu znamenají.

  Albrechtová: V 70. letech minulého století jsme si něco takového jako křesťané vůbec nedokázali ani představit: Jak by bylo možné realizovat nějaké platby skrze jedno přidělené identifikační číslo? Včásti USA, kde jsem v dané době žila, ještě nebyly rozšířeny ani kreditní karty. Tehdy byl problém pochopit pravý význam biblického proroctví Svatého Jana o ´znamení šelmy´, že jednou nastanou časy, kdy nebude možné nic prodávat ani kupovat bez jasné identifikace, bez přijetí znamení zlého/nesvobodného systému. Dnes to však všechno dává zcela zřetelný smysl.

  Katina Michaelová: Byla jsem navíc pozvána jako jedna z šestice odborných diskutujících na prestižní veřejnou debatu s názvemStáváme se otroky naší technologie“ (We are becoming enslaved by our technology). Uspořádalo ji australské etické centrem „St James Ethics Centredne 12. srpna 2014 v Sydney. Lidé tam pokládali expertům mnoho podnětných dotazů. Doktorka Michaelová zde občanům představila velmi živou/zábavnou formou s odkazy na Bibli rizika současné přetechnizované/úsporné/všeobecné kontroly chtivé a odlidštěné tzv. ´chytré´ společnosti, která však ve své honbě za vědeckotechnickým pokrokem začíná velmi rychle postrádat zdravý rozum a tolik potřebnou moudrost předchozích generací. Navíc vytváří miliardy lidských bytostí závislých na různých technologických systémech. Díky tomu: Teď už nemáme svobodu, není tu žádná svobodná vůle, to všechno bylo odstřiženo technologií,“ uzavřela své interview Katina Michaelová. (Poznámka: Výsledky online hlasování po skončení debaty / 53% / vyzněly ve prospěch kolegů doktorky Michaelové, kteří tvrdili, že opravdu jsme jakožto lidstvo zotročeni novými technologiemi; hlasování veřejnosti přítomné v debatním sále po skončení diskuse však dopadlo jinak: 46% pro a 49% proti, pozn. autora.)

  Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy („Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“) a desítky dalších seriózních periodik. Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody, cti, důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.

Zdroj: http://media.katherinealbrecht.com/archives/1409/20140918_Thu_Albrecht2.mp3; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1409/20140920_Sat_Albrecht2.mp3; http://fst.net.au/Agenda.aspx?con=1115; http://works.bepress.com/kmichael/496/; http://www.iq2oz.com/debates/we-are-becoming-enslaved-by-our-technology-/; http://uberveillance.com


Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 2. října 2014: Začátek "Svobodné revoluce": Místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) – Vážený pan RNDr. Jiří Payne (někdejší poslanec parlamentu a poradce presidenta ČR) – zveřejnil na svém blogu 30. září 2014 a později také na oficiálním webu výše uvedeného politického uskupení velmi podnětnou výzvu určenou všem utlačovaným lidem České republiky, aby v případě vyčerpání všech legálních/legitimních možností nápravy situace v zemi: využili svého ústavního práva na odpor a začali radikálně hájit svá přirozená práva/svobody, které jim nynější mocenská garnitura odpírá. Vážený pan Payne tím de facto vyzval k začátku tzv. „Svobodné revoluce“. Mj. napsal:

  Volení zástupci u nás zradili občany a hájí zájmy exekutivy proti lidem. Základní demokratické instituce přestávají plnit své funkce. Naše Listina práv v čl. 23 s takovým případem počítá: občané mají právo na odpor proti takovým politikům. Nedemokratická demokracie neskončí sama od sebe. Nemám rád revoluční změny, ale začarovaný koloběh může změnit pouze radikální odpor občanů.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ již skoro dva roky předkládá formou každodenní poctivé práce politikům argumenty pro zastavení vynucování čipování zvířat i člověka, které prosazuje část z nich praktikami legislativního násilí (viz např. ostravská vyhláška č.9/2012 a související akce tzv. „čipovacích komand“). Jelikož občané ČR zatím nemají možnosti, jak takové své zastupitele nebo zlé akce výkonné moci přímo zastavit např. „lidovým vetem“ a pokud ani po volbách v roce 2014 nedojde ke zlepšení situace: nezbude tedy nic jiného (včetně soudního řešení), než aby Lid nakonec využil také dalších mírových prostředků „Svobodné revoluce“.

  Ostatně dejme opět slovo Váženému panu doktorovi Paynemu, jenž přesně vystihl jeden z hlavních politických nešvarů dnešní doby (platí především pro Moravskoslezský kraj a dosavadní vedení Statutárního města Ostravy):

  Stát nesmí vychovávat občany, ale měl by umožnit, aby morální zásady předávali rodiče dětem. Stát má respektovat a chránit svobodu občanů. Politikové by si měli dávat velký pozor, zda svými regulacemi nepostihují především právě ty slušné.“

  Zdroj: http://payne.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=428755&bk=59736; http://web.svobodni.cz/clanky/jiri-payne-protidemokraticka-demokracie

 • 1. října 2014: Lídr a předseda ZMĚNY – Vážený pan Ing. Peter HarvánekZMĚNA pro Ostravu (Koalice SNK ED a ZMĚNA) proti vynucování čipování!Vážený občan Statutárního města Ostravy Petr Hadaščok st. (ikona zdejšího disentního hnutí, spolutvůrce Petice lidu České republiky proti vynucování čipování a souvisejícímu legislativnímu násilí) oslovil v září 2014 lídra politického uskupení ZMĚNA pro Ostravu (Koalice SNK ED a ZMĚNA) s prosbou o jasné stanovisko k otázce nelegálních implantací RFID transpondérů do živých těl ostravských pejsků (viz místní tristní obecně závazná vyhláška č. 9/2012).

  Lídr a předseda ZMĚNY – Vážený pan Ing. Peter Harvánek – panu Hadaščokovi st. korektně odpověděl 30. září 2014 po prostudování veškeré dokumentace včetně materiálů zveřejněných na webu Necipujtenas.CZ:

  Snažil jsem se „zodpovědně nastudovat veškeré dostupné materiály ohledně dané problematiky – jak z Vašich stránek, tak i veřejných zdrojů.

  Velice rád Vás v daném podporuji. Podporuji zastavení vynucování implantací RFID transpondérů, když bude pejsek označen jiným způsobem.

  S úctou Ing. Peter Harvánek

  lídr Změna pro Ostravu.

  V Ostravě tak vzniká mohutná ideová platforma ANTI-čipovacích politických stran/hnutí/osobností (Svobodní, část TOP 09ODS, hnutí ANO, uskupení Strany zelenýchPirátů s názvem JSME OSTRAVA /JO/, nejnověji výše uvedená ZMĚNA pro Ostravu /Koalice SNK ED a ZMĚNA/), které podporují zrušení tzv. ostravského povinného čipování. To si zde vynutili pod hrozbou likvidačních pokut a proti vůli lidu prosadili legislativním násilím (vyhláška č. 9/2012) minulí zastupitelé centrální ostravské radnice.

  Zdroj: Elektronická korespondence mezi Váženým občanem Statutárního města Ostravy Petrem Hadaščokem st. a lídrem politického uskupení ZMĚNA pro Ostravu (Koalice SNK ED a ZMĚNA) Váženým panem Ing. Peterem Harvánkem ze září 2014; http://www.petice24.com/a/43512

Internetové stránky amerického deníku „The Herald-Newsinformovaly své čtenáře o nedostatcích čipovacího systému identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků. Především jde o neustálé riziko neaktuálnosti informací zanesených v chovatelských registrech. Pokud zde totiž nejsou údaje správné a neodpovídají třeba přesnému bydlišti chovatele nebo jeho platnému telefonnímu číslu: celé slavné čipování je posléze zbytečné. – RFID transpondér představuje pouze jednu z vícero možností označení zvířete. – Většinou se ukazuje: daleko úspěšnější/levnější formu navrácení zatoulaných živočichů zpět domů představuje fotografická identifikační metoda. – Navíc člověk, který takové ztracené zvíře nalezne: nemá běžně u sebe čtečku mikročipů, ale však přirozeně tendence si čtyřnohého mazlíčka ponechat (pokud se mu líbí). Teprve třeba až po dlouhých měsících/letech se přijde na to, že vlastně dotyčný pejsek nosí pod kůží mikročip a zřejmě patří úplně někomu jinému. Mnohdy pak tyto situace končí v případě vytvoření citových vazeb velmi nepříjemnými soudními spory, pláčem dětí, rodinnými tragédiemi. – Jde o další ukázku nefunkčnosti čipovacího systému. - http://www.theherald-news.com/2014/09/09/morris-man-reunites-cat-with-joliet-owner/abnxr4w/?page=1; http://www.theherald-news.com/2014/09/09/morris-man-reunites-cat-with-joliet-owner/abnxr4w/?page=2

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 29. září 2014: Média: Webové stránky nejstaršího kyperského deníku Cyprus Mail(založen roku 1945) informovaly 23. září 2014 o vzniku drastického návrhu zákona z dílny místní vlády, který se zaměřil na definitivní likvidaci jakéhokoliv svobodného chovu psů. Pokud taková legislativa projde parlamentem, pak bude pejskařům nejen odebrána možnost obhajoby před soudem v přesně zákonem definovaných případech, nýbrž na ně dopadnou také likvidační pokuty například za neočipování psa, odmítnutí registrace zvířete, za nevedení zdravotních záznamů, za chov čtyřnohých domácích mazlíčků na balkónech, střechách nebo ve dvorech bytových domů, za neuklízení exkrementů, za neoznačení psa obojkem se jménem a telefonním číslem na majitele, za štěkání zvířete, které ruší sousedy, za každoroční neobnovení licence na právo chovu zvířete aj. Automaticky udělované pokuty se mohou při opakovaném porušení nového zákona vyšplhat podle výše uvedeného deníku v případě jednoho živočicha až do výše 400 eur (cca 11.000,-Kč) včetně úřední konfiskace domácího čtyřnohého mazlíčka a jeho umístění do náhradní péče. - Kypr se tak zařazuje k těm státům Evropské unie (EU), které ničí formou legislativního násilí základní přirozená práva/svobody svých občanů a činí z chovu zvířat složitý problém, jehož řešení si budou moci dovolit pouze bohatí lidé. Připravovaný zákon také vytvoří neuvěřitelné možnosti šikany/kontrol obzvláště starších obyvatel ostrovního státu. - Jde o další ukázku: jakými nesvobodnými režimy se mnoho zemí v Evropě nyní stává pod pláštíkem tzv. ochrany zvířat. Občané zde mají naštěstí ještě vždycky možnost podobné neústavní předpisy nerespektovat (viz severní část Kypru okupovaná tureckou armádou), nebo je zrušit ve volbách a tak odstranit od moci ty politiky, kteří likvidují základní přirozená práva/svobody zdejších obyvatel.

  Zdroj: http://cyprus-mail.com/2014/09/23/time-runs-out-for-negligent-dog-owners/

Věrnostní zákaznické karty s RFID/NFC mikročipy kalifornské firmy „LUV Advertisementsjsou používány jako nástroj marketingu a shromažďování osobních informací. Mohou ovšem také sloužit v nákupních centrech nebo v nemocnicích ke sledování pohybu lidí a k jejich profilování. Účinný dosah přečtení mikročipu umístěného například v peněžence je v případě tohoto projektu uváděn do vzdálenosti 1,2/2,4 až 6 metrů. - http://www.rfidjournal.com/articles/view?12208; http://www.rfidjournal.com/articles/view?12208/2; http://www.luvads.com

Navigace robotů v domácnostech občanů včetně třeba rozvozu léčiv. To vše díky bezdrátové technologii pasivních RFID/NFC mikročipů. Faktická vzdálenost detekce čipu robotem se pohybuje v případě tohoto projektu zatím do cca tří metrů. - http://www.cnet.com/news/rfid-helps-robots-locate-objects/; http://www.hsi.gatech.edu/hrl/pdf/iros2014_in_home_rfid_deyle_reynolds_kemp.pdf; http://youtu.be/Op4QxSJJS6o; http://www.gizmag.com/robots-rfid-tags/33988/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 27. září 2014: Média: Události v regionech (Ostrava) – pořad české veřejnoprávní televize (ČT1) – představily svým divákům v září 2014 další v uvozovkách „reportáž“ ze série markantně tendenčních pro-čipovacích příspěvků bez umožnění vyjádření těm občanům, kteří s vynucováním implantací cizích elektronických RFID těles formou legislativního násilí (vyhláška č. 9/2012) pod hrozbou nezákonných/likvidačních padesátitisícových pokut (porušení zásady proporcionality) včetně obtěžujících tzv. „čipovacích komand“ městské policie (zákaz osobních prohlídek bez soudního příkazu) důrazně nesouhlasí. Slogické právní argumenty vůči výše uvedenému konání moci výkonné přitom dokonce odpůrci čipování předložili Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a opakovaně slovem i písmem nejen zastupitelům centrální ostravské radnice. Je zcela evidentní, že Ostrava už konečně potřebuje nové/soukromé a především plně svobodné médium, které bude tentokrát opravdu podobné pořady vyvažovat, bude stát na straně odpovědné volnosti/přirozeného práva lidu bez papouškování nekorektních – tzv. jedině možných – názorů dosavadního politického vedení města a předloží občanům jasné řešení, jak se mohou mírovými/inteligentními prostředky bránit nejen vůči vynucování čipování (politici už chystají další hrůzy). Lidé by měli znát svá práva tvrdě vybojovaná generacemi předků. Mělo by jim být zřejmé, že nejsou ve svém spravedlivém disentu sami. Vždyť ve věčném boji s papalášskými výmysly všeho druhu lze zvítězit použitím šalomounské moudrosti plus vzájemné neochvějné každodenní spolupráce.

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100030924-udalosti-v-regionech; http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava/413231100020220-udalosti-v-regionech-plus/; http://www.petice24.com/a/43512; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/prestupky-spravni-delikty-principy-ukladani-zakaz-likvidacnich-pokut-dodrzovani-spravni-praxe-princip-legitimniho-ocekavani-nss-2014.pdf; http://www.mvcr.cz/clanek/poradkova-pokuta-ve-spravnim-rizeni.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/pspcr-seznamena-s-podnetem-necipujtenas-cz-s-nelegalnosti-vynucovani-cipovani-a-navrhem-na-novelizaci-legislativy-unor-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. a 25. září 2014: Články/Publikace/Texty: Rozhovor: Další zastupitelé proti vynucování čipování! ČR - Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami mnoho reprezentantů politických stran/hnutí/osobností. Byly jim předloženy k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.

  Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory šesti významných politiků z ostravského názorového spektra (viz odkazy na články I, II a III).

  Dnes Vám pro změnu přinášíme exkluzivní rozhovor:

  1/ s Váženou paní Ing. Jarmilou Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolena roku 2010 za Občanskou demokratickou stranu; uchází se opět o přízeň voličů na kandidátní listině ODS v letošních komunálních volbách jako číslo 2; v roce 2014 věk 54 let; jedna z nejuznávanějších ostravských ekonomek; působí mj. v rámci prestižní polanské firmy Rappa pyro s.r.o.)

  a

  2/ s Váženým panem Janem Becherem (zastupitel centrální ostravské radnice s právem spolurozhodovat o všech třiadvaceti městských obvodech a životě jejich občanů; zvolen ve volbách roku 2010 za Hnutí Ostravak; roku 2014 věk třicet osm let; známý obhájce svobodného života člověka vůči papalášským výmyslům všeho druhu a různým nátlakovým praktikám; aktivní zastánce ANTI-čipovacího disentu: viz Petice lidu České republiky vedená Váženým občanem Petrem Hadaščokem st.Petice občanů Ostravy iniciovaná předsedou Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji, Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem; pan Becher letos pod vlivem tristních zkušeností z ostravské politiky nikam nekandiduje; občanům však bude nadále v praxi pomáhat; je po desetiletí znám jako jeden z nejzkušenějších knihkupců a kulturních nadšenců v širokém okolí Ostravy: nyní řídí obchod s literaturou ve Frýdku-Místku nazvaný Kapitola)

  Výše uvedené osobnosti se rozhodly otevřeně reagovat na dotazy občanů Ostravy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

  Výsledkem je již čtvrté podnětné srovnávací interview. Tentokrát jsme svědky názorového proudu doslova první ostravské šampiónky ODS stojící pevně na straně odpovědné občanské volnosti: Je to Vážená paní zastupitelka Rappersberger. - Ještě dále jde ovšem brilantní obhajoba ostravského lidu a jeho svobodného života bez vměšování místních stranických bafuňářů v podání nekorunovaného krále centrálních zastupitelů - Váženého pana Bechera. - Obě dvě výše uvedené osobnosti - paní Rappersberger i pan Becher - chtějí rezolutně prosazovat osvobození občanů od povinných implantací RFID transpondérů (viz např. již uskutečněný pokus pana Bechera z června 2014). Chápou obavy občanů z nekorektního vynucování čipování domácích zvířat, které nařídili v Ostravě pod hrozbou likvidačních pokut ostravští radní svou vyhláškou č. 9 z roku 2012. Nenechají své voliče na pospas nespravedlivému a dokonce nelegálnímu městskému podzákonnému předpisu o čipování s mohutným potenciálem likvidace základních přirozených práv/svobod. Lze tedy očekávat, že využijí svých dovedností a začnou občany v praxi hájit vůči evidentnímu pochybení dosavadního vedení Statutárního města Ostravy.

  Je nicméně zajímavé, že Vážená paní zastupitelka Rappersberger nebyla příliš nadšená z možných online přenosů v rámci jednání Zastupitelstva. - Naopak Vážený pan zastupitel Becher akcentoval také v tomto bodě ideály odpovědné svobody a otevřené radnice.

  Našim čtenářům z celé České republiky i zahraničí se nyní dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravských politiků a hlavně předvolební klíč: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem (ne)spolupracovat za účelem obhajoby ideálů odpovědné volnosti + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod.

  Celý rozhovor je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/dalsi-zastupitele-proti-vynucovani-cipovani-cr.aspx

 • 24. září 2014: Média: Web amerických novin The Payson Rounduppřinesl svým čtenářům v září 2014 článek Chandry Cushmanové – zástupkyně místní pobočky největší neziskové organizace naší planety zaměřené na ochranu zvířat („The Humane Society of the United States”) v arizonském městě Payson. Cushmanová ve svém textu zdůraznila důležitost používání klasických psích známek a obojků pro identifikaci nalezených zvířat. Vyzdvihla sice také přínos implantací RFID transpondérů, nicméně poukázala v této souvislosti na vážné problémy celého čipovacího systému s odkazem na statistická data publikovaná v práci vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. Lordo z Ohijské státní university („Ohio State University“) roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“ - JAVMA) v rámci padesáti tří oslovených útul pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států (viz podrobné info Necipujtenas.CZ zdezde). - http://www.paysonroundup.com/news/2014/sep/23/-date-id-tags-crucial-returning-lost-pets/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/studie-system-cipovani-vazne-chyby-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/veda-cipovani-jen-doplnkova-metoda-usa.aspx

  Americký deník „The Beaufort Gazette“ informoval na svém webu v článku z konce srpna 2014 o diskriminačním postihu registrovaných chovatelů zvířat v okresu Beaufort (stát Jižní Karolína), kteří nadále odmítali nechat očipovat a vykastrovat proti zásadám svého přesvědčení/víry vlastní čtyřnohé domácí mazlíčky. Zdejší politici totiž schválili roku 2010 přísné předpisy pro navrácení zatoulaných zvířat zpět domů. Za každého nalezeného/odchyceného živočichanezměněným rozmnožovacím potenciálem vyžaduje místní okres poplatek 200 dolarů (cca 4.200,-Kč) plus 50 dolarů (přibližně 1.000,-Kč) za odchyt a ještě 25 dolarů (zhruba 500,-Kč) navíc pokud není živý tvor očipován. Jak ukazuje následující případ: Bohužel zavedení drastických pravidel chování umožnilo paradoxně různým pobudům likvidovat poklidný život zcela slušným občanům. – Čtvrtého srpna roku 2014 vnikl na oplocený pozemek paní Georgie Vidové v Beaufortu neznámý pachatel, načež odemkl vstupní bránu a vypustil na ulici její dva psy označené obojkem/psí známkou. Odchytová služba posléze zvířata zadržela: odvezla do útulku. Chovatelku pak kontaktovali zaměstnanci útulku s požadavkem na uhrazení naprosto nehorázné částky ve výši 550 dolarů za pouhé svolení k vyzvednutí jejich vlastních dvou psů (cca 11.700,-Kč). Paní Vidová – jinak certifikovaný chovatel v rámci „American Kennel Association, Inc“ – považovala uplatňování takových opatření na slušné držitele domácích zvířat za tvrdě diskriminační. Představitelé útulku tedy navrhli kompromis: poplatek 10 dolarů za každého vráceného psa, nicméně pouze v případě, že je chovatelka zbaví jejich plodností. Paní Vidová s tímto nehorázným nátlakem vůči svému přesvědčení nesouhlasila a protože především nechtěla svá zvířata trápit: svolila k zaplacení skoro dvanácti tisíc korun. – Celý případ nicméně medializovala. Na stranu majitelky psů se přidal okresní zastupitel Rick Caporale, jenž navrhl změnu dosavadních předpisů tak, aby již neumožňovaly očividnou diskriminaci. - http://www.islandpacket.com/2014/08/31/3287498_decision-to-decline-to-neuter.html?rh=1; http://article.wn.com/view/2014/09/01/Decision_to_decline_to_neuter_dogs_costs_Beaufort_woman/

  Kalifornská televizní stanice „KGTV“ („ABC 10“; součást mediálního impéria „The American Broadcasting Company“) odvysílala 1. září 2014 reportáž mj. s tématikou nefunkčnosti čipovacího systému identifikace zatoulaných zvířat ve zhruba stotisícovém městě El Cajon. – Majitel modrookého sibiřského huskyho označeného RFID transpondérem byl povolán k absolvování armádního výcviku. Psa dal po dobu své nepřítomnosti na hlídání jedné spolehlivé/známé paní. Té ovšem husky z její zahrady třetího dne utekl: chtěl zřejmě najít pána. Místo u svého chovatele však skončil v útulku. Dnem přijetí zvířete do útulku začala běžet zákonná lhůta pro vyzvednutí psa jeho právoplatným majitelem, po jejímž uplynutí bylo možné zvíře uvolnit k adopci. Jenže představitelé útulku odmítli huskyho vydat, jelikož se jeho majitel nemohl dostavit osobně po dobu budoucích třinácti týdnů s patřičnými doklady z důvodů absolvování armádního cvičení a hlavně číslo psího mikročipu nekorespondovalo s údaji o vlastnictví zanesenými v registru – po koupi zvířete totiž data nikdo neaktualizoval. Zoufalá psí pečovatelka, které domácí mazlíček utekl, se tedy obrátila na sdělovací prostředky a představila jim svůj příběh. Po zveřejnění reportáže byla o něco prodloužena lhůta pro předložení důkazů o nabytí/držbě zvířete. Nicméně realita je taková, že stejně bude muset být husky nakonec nabídnut k adopci. Pak nezbude nic jiného než doufat: díky medializaci celé situace se nový majitel psa, kterým by mohla být také nešťastná výše uvedená pečovatelka, rozhodne jako dobrý člověk vrátit zvíře zpět do vlastnictví příslušníka amerických ozbrojených sil. - http://www.10news.com/news/dog-sitter-hopes-to-prevent-army-recruits-dog-from-being-adopted-out-09012014; http://youtu.be/pm2Mvt_-TBg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 20. září 2014: Média: Zpravodajský web moravskoslezsky.denik.cz uvedl ve svém článku citace diskutujících občanů z ANTI-čipovací Petice Petra Hadaščoka st. a kol. Dále zmínil některá statistická data z průběhu ostravské čipovací kampaně prosazované někdejším vedením města. Bohužel hned v úvodu textu si mohli čtenáři přečíst velmi sporný údaj o počtech celkově očipovaných psů. Většina domácích čtyřnohých mazlíčků na území Ostravy je již totiž označena mj. formy identifikace tetováním - nikoliv RFID mikročipem. Celková čísla pak tedy nesedí. Článek zároveň opět upozorňuje na hrozby nelegálními likvidačními pokutami za neočipování psa. - http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/cipovani-pejskari-dostali-prvni-pokuty-20140919.html

  Společenství webu Necipujtenas.CZ již v minulosti varovalo před situací, kdy vědeckotechnický pokrok v blízké budoucnosti způsobí, že vynucování implantací zastaralých forem RFID mikročipů zvířatům bude naprosto bezpředmětné. - Kalifornská firma „Escape Alert LLC“ nyní zavádí na trh nový typ mikročipu s GPS lokátorem o velikosti poštovní známky, který je napájený díky pohybům samotného těla zvířete pomocí piezoelektrického nanogenerátoru. - Všichni chovatele domácích mazlíčků, kteří například v Ostravě podlehli od roku 2012 legislativnímu násilí a ustoupili zdejším politikům při vynucování implantací dávno překonaných typů RFID transpondérů, tak budou nyní s velkým smutkem sledovat nastupující mohutnou marketingovou kampaň výše uvedené americké společnosti. - A možná se také od jistých politiků dočkají dalšího dárečku: požadavku na povinné přečipování svých zvířat. - http://www.dogchannel.com/dog-news/2014/09/proposed-microchip-would-track-lost-pets.aspx; http://www.petproductnews.com/headlines/2014/09/16/los-angeles-start-up-seeks-backers-to-develop-gps-pet-microchip.aspx; https://www.facebook.com/EscapeAlert; http://escapealert.com

  Irský týdeník „The Mayo News“ informuje o vážném problému čipovacího systému trvalé identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků. Jde opět o nesprávné údaje v chovatelských databázích a dokonce o úplnou absenci jakékoliv registrace implantovaných RFID transpondérů. - http://www.mayonews.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=20615:chip-it-check-it&catid=47:living&Itemid=154

  Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 19. září 2014: Články/Publikace/Texty: Rozhovor: Svobodní lid osvobodí - SNK mu radí: Suď se! ČR. - Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami další reprezentanty politických stran/hnutí/osobností. Opět jim byly předloženy k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.

  Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory čtyř významných politiků z ostravského názorového spektra (viz odkazy na články zdezde).

  Dnes Vám pro změnu přinášíme exkluzivní rozhovor:

  1/ s Váženým panem místopředsedou Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji Robertem Rädischem (22 let, rodák z Ostravy-Polanky nad Odrou, kandidát za Svobodné číslo 3 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice, student prestižní Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - obor: Molekulární biologie a biochemie organismů)

  a

  2/ s Váženým panem místostarostou Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiřím Malíkem zvoleným do Zastupitelstva ve volbách roku 2010 za Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou (v roce 2014 věk 50 let, polanský radní/zastupitel a jeden z nejuznávanějších odborníků moravskoslezského stavebnictví z řad vyššího vedení firmy STRABAG a.s.)

  Výše uvedené osobnosti se rozhodly otevřeně reagovat na dotazy občanů Ostravy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

  Výsledkem je již třetí podnětné srovnávací interview: Ukazuje především rozdíl v pohledu na výše uvedenou problematiku z hlediska střední a mladší politické generace. - Vážený pan Rädisch chápe obavy občanů z nekorektního vynucování čipování domácích zvířat, které nařídili v Ostravě pod hrozbou likvidačních pokut zastupitelé centrální radnice svou vyhláškou č. 9 z roku 2012 a rezolutně prosazuje osvobození lidu od povinných implantací RFID transpondérů. - Na druhé straně vidíme zkušeného politického matadora/manažera Váženého pana místostarostu Ing. Malíka, jenž nepovažuje otázku čipování za nějakou vážnou potíž, která by občany trápila. On sám volí v této oblasti raději poslušnost vůči nespravedlivému a dokonce nelegálnímu městskému podzákonnému předpisu s mohutným potenciálem likvidace základních přirozených práv/svobod, než aby využil všech svých dovedností a začal vlastní občany v praxi hájit vůči evidentnímu pochybení dosavadního vedení Statutárního města Ostravy.

  Oba dva Vážení pánové Rädisch/Malík také v rozhovoru níže uvedli mj. celou řadu dalších důležitých odpovědí. Prezentovali např. svůj pohled na vhodnou komunikaci se svými voliči. Zatímco Vážený pan místostarosta Malík spíše akcentoval dle svých zkušeností obavy z naprosto svobodně otevřené/transparentní radnice, tak v případě Váženého pana Rädische tomu bylo přesně naopak.

  Našim čtenářům - především Vám voličům - z celé České republiky i zahraničí se nyní dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravské politické reprezentace a hlavně předvolební klíč: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem (ne)spolupracovat za účelem obhajoby ideálů odpovědné volnosti + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod.

  Celý rozhovor je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/svobodni-lid-osvobodi-snk-mu-radi-sud-se-cr.aspx

 • 18. září 2014: Média: Webové stránky irského večerníku „The Evening Herald“ informovaly své čtenáře 13. září 2014 o dalším selhávání identifikačního systému čipování domácích čtyřnohých mazlíčků. Jde o závažný problém, kdy často - nikoliv pouze ojediněle - nesprávné údaje v chovatelských registrech způsobují totální diskreditaci celého čipování. Běžně dochází dokonce k tomu, že jsou omylem při implantacích RFID transpondérů a následném zapisování čísel čipů zaměňovány numerické znaky zvířat. Irský večerník popsal takový tristní stav při hromadném označování většího množství štěňat čipem na jednom místě. To může samozřejmě vést v konečném důsledku k tragédiím, těžkým soudním sporům o vlastnictví posléze zatoulaného a zase nalezeného pejska, kočičky apod. „The Evening Herald“ dále uvádí, že chovatelé správnost dat zanesených v jednotlivých registrech zpravidla vůbec neověřují. V současné době je situace dokonce tak katastrofální, že „přes 50%“ všech očipovaných psů, kteří skončí v útulcích: „nejsou registrováni nebo mají zapsány špatné údaje“ v chovatelských databázích. - Přirozeně při výše uvedených obrovských počtech nalezených zvířat se přímo nabízí otázka: proč čipování jako systém ještě někdo vůbec s nadšením podporuje. - Globální sdělovací prostředky přinášely obzvláště v období let 2013/2014 doslova přehršel podobných informací. Především se zaměřovaly na osobní příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat: vždy se jim bez problémů zase vrátí zpět domů. Bohužel to není pravda. Společenství webu Necipujtenas.CZ na tato fakta neustále důrazně upozorňuje.

  Zdroj: http://www.herald.ie/lifestyle/my-pup-had-wrong-chip-number-30582879.html; http://www.newscron.com/render/2541429/270519166#.VBr-XTdqa1w

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. září 2014: Místopředseda ODS a starosta obce Líbeznice pan Martin Kupka proti vynucování RFID čipování: Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovil dne 10. září 2014 Občanskou demokratickou stranu (ODS) skrze její oficiální projekt uklidbyrokracie.cz s podnětem na osvobození občanů České republiky (důraz na tristní situaci především v Ostravě) od vynucování tzv. povinného/trvalého označování - RFID čipování - domácích zvířat držených v soukromém vlastnictví (psi, kočky, fretky aj.). Takový tristní nátlak je totiž bohužel prosazován prostřednictvím schvalování různých forem legislativního násilí (např. obecně závazné vyhlášky), které neustále politici lidu nadělují. - Dne 15. září 2014 reagoval na tento občanský podnět osobně Emailem přímo Vážený pan místopředseda ODS Martin Kupka (www.martinkupka.eu) a přislíbil předložit návrh řešení výše uvedené situace do 15. října 2014. Zdůraznil zároveň, že on jako starosta obce Líbeznice spolu se svými kolegy zastupiteli nikoho k čipování nenutí! - Níže se můžete seznámit s textem položené otázky na uklidbyrokracie.cz včetně odpovědi Váženého pana Kupky.

  Dotaz zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 10. září 2014: „Na základě podnětu občanů a jejich oprávněných obav z prosazování zájmů tzv. „čipovací lobby“ (vynucování implantací RFID identifikačních mikročipů proti vůli drobných chovatelů např. psů, koček, fretek aj.) na úkor zdraví, svobody, soukromí a především peněz občanů i jejich domácích zvířat, bychom se Vás rádi s kolegy zeptali, zda prosadíte ve sněmovně změnu zákona o obcích a zákona na ochranu zvířat proti týrání včetně ´přestupkového zákona´, čímž by došlo k anulaci obecních/městských vyhlášek o vynucování čipování domácích čtyřnohých mazlíčků proti vůli jejich svobodných drobných chovatelů tak, aby nemohla být tato legislativa některými zastupiteli zneužívána jako „kladivo šikany“ a „otrockých plateb“ na všechny slušné a těžce životem zkoušené občany (viz ostravské vyhlášky č. 9/2012č. 5/2013 aj.), čímž byste se jako odpovědní politici ODS postavili na stranu většiny svobodné veřejnosti, jasně byste zamezili prolamování ústavně chráněných svobod/principů přirozeného práva, na kterých stojí polistopadový vývoj ČR. Čipování nesmí být povinné - nýbrž dobrovolné! Děkujeme Vám za odpověď.

  - příloha: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

  Odpověď Váženého pana místopředsedy ODS Martina Kupky z 15. září 2014: „Vážený pane magistře, děkuji za váš podnět k čipování zvířat a k postoji některých radnic. U nás v Líbeznicích jsme zvolili liberální přístup a nikoho nenutíme. Proberu s kolegy poslanci Vaše návrhy legislativního postupu. Řešíme teď další podněty z webu www.uklidbyrokracie.cz. Do měsíce se Vám ozveme.

 • 15. září 2014: Média: Webové stránky anglických novin The Northampton Chronicle & Echo(počátky v roce 1931), kde v minulosti pracovali významní představitelé britské žurnalistiky, seznámily své čtenáře 15. září 2014 s opravdu vážným selháním identifikačního systému očipovaných zvířat. - Profesionální chovatelka koček - paní Sharon Witneyová - byla doslova zděšena, když obdržela telefonát od prestižní britské charitativní zájmové organizace působící právě v oblasti ochrany koček („Cats Protection“, dříve „The Cat Protection League“, CPL, rok založení: 1927), ze kterého vyplynul pravdivý, leč tristní závěr: Pečlivé označování vypěstovaných a následně prodaných zvířat je vlastně zcela zbytečné. Pokud se totiž čtyřnohý mazlíček ztratí, tak implantovaný RFID transpondér zkrátka podle manažerky CPL Anity Tabrettové a renomovaných právníků ještě vůbec neprokazuje, kdo je majitelem zvířete. Mikročip nepředstavuje důkaz o vlastnictví, jelikož jednoduše slouží pouze k navrácení domácích mazlíčků na poslední známou adresu jejich současných chovatelů, vysvětlila Tabrettová pro „The Northampton Chronicle & Echo“. - Navíc nálezce třeba takové zatoulané kočky, psa, fretky apod. nebo kdokoliv jiný může úplně bez jakékoliv vážnější překážky změnit údaje v registrech očipovaných zvířat. Tuto informaci potvrdili pro výše uvedený anglický tisk představitelé známé databáze chovatelských údajůPetlog. - Ke všemu se ukazuje: často nedostatečné zákonné lhůty pro pokusy zaměstnanců útulků o nalezení původních držitelů zatoulaných živočichů přilévají jen další olej do ohně. Chovatelé díky tomu přicházejí o svá vlastnická práva ke svým očipovaným čtyřnohým mazlíčkům. Celý identifikační systém založený na podkožních čipech, nemalé investované prostředky a vůbec složitá čipovací infrastruktura, administrace apod. se posléze hroutí jako domeček z karet. Výsledkem jsou neskutečně naštvaní občané/lidé/voliči a často dokonce i životní tragédie. - Sharon Witneyová k tomu dodala: Zaplatila jsem za ten čip jako za takovou záchrannou síť. Udělala jsem to pro všechny své kočky pro případ, že by se kdykoliv v budoucnu ztratily. Jenže k čemu to je vůbec dobré, když mohou být i přesto umístěny k úplně jiným lidem?- Státy Evropské unie se snaží v posledních letech podnikat rázné kroky proti tzv. nelegálním ´množitelům´ (jakkoliv je daný termín vysoce sporný), kteří prodávají nejrůznější domácí čtyřnohé mazlíčky. Jako řešení je zpravidla navrhována živnostenská registrace takových podnikavců, povinná implantace RFID mikročipů do těl jimi distribuovaných živočichů včetně vytvoření jednotné databáze chovatelských informací. Tento postup však naráží nejen na obrovské problémy z hlediska ústavních/přirozených práv/svobod občanů, nýbrž předně na praktické obtíže. Ukazuje se: vynucováním čipování dochází k tvorbě tak obrovsky složitého, zneužitelného, paradoxně lehce zaměnitelného, nevymahatelného a předraženého systému identifikace zvířat, že politici i příslušní odborníci budou muset jako řešení vymyslet úplně něco jiného. - Globální sdělovací prostředky byly totiž obzvláště v letech 2013/2014 doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí zpět domů. Bohužel to není pravda: Společenství webu Necipujtenas.CZ na tato fakta neustále důrazně upozorňuje.

  Zdroj: http://www.northamptonchron.co.uk/news/northampton-cat-breeder-outraged-after-details-were-altered-on-pet-s-microchip-1-6295576; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/de-jure-cip-neprokazuje-vlastnictvi-psa-gb.aspx

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 14. září 2014: Fakta/Rizika čipování: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA kandiduje za hnutí ANO 2011 (ANO) na funkci primátora Statutárního města Ostravy: V rámci své kampaně před říjnovými komunálními volbami roku 2014 se jednoznačně vyslovil proti vynucování čipování! - Sympatizantka Společenství Necipujtenas.CZ slečna Blanka odeslala panu Macurovi dne 10. září 2014 přes web anoptejtese.cz svůj dotaz s tématikou trvalé identifikace zvířat. Již 13. září téhož roku obdržela od pana Macury odpověď a společně s ní také všichni svobodomyslní občané. Možný budoucí primátor se jasně vyjádřil, že nesouhlasí s tzv. ´ostravskou čipovací vyhláškou´ č. 9 z roku 2012 a to ze všech možných důvodů včetně těch zdravotních, ekonomických, praktických i demokratických. Zdůraznil též: Výše uvedený názor prosazuje veřejně/dlouhodobě a nikoliv pouze před volbami. Jako aktivní chovatel/milovník zvířat je připraven vést debatu o změně příslušné legislativy (včetně vyhlášky č.9/2012), která bohužel umožňuje vynucování trvalé identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků pod hrozbou likvidačních pokut. Pan Macura nicméně uvedl svou obavu, že v případě úplného zrušení ostravského podzákonného předpisu č. 9/2012 by hrozilo plýtvání veřejnými prostředky: město již nakoupilo čtečky RFID mikročipů v sumě cca 100.000,-Kč. - Společenství webu Necipujtenas.CZ k tomu ovšem dodává, že na červnovém 33. jednání ostravského zastupitelstva (2014) byl předložen návrh vyhlášky (staré složení zastupitelů jej neschválilo), která umožňovala dobrovolnou formu čipování. Tím by nákup čteček měl i nadále svůj smysl. Stejně tak městská policie v Ostravě provádí trvalou identifikaci nalezených zvířat prostřednictvím městského útulku už řadu let (žádnou vyhlášku o povinném čipování k tomu nikdy nepotřebovala) a čtečky mikročipů by tedy našly přirozeně své uplatnění jak při variantě zrušení označování zvířat čipem, tak při jeho ´zdobrovolnění´. - Níže se můžete seznámit s přesným zněním dvou odpovědí Váženého pana Macury na dotazy občanů ze září 2014 s tématikou nelegálníhonekorektního vynucování čipování formou legislativního násilí, které použila na své vlastní občany minulá ostravská politická garnitura.

Zdroj: http://www.anoptejtese.cz; http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hnuti-ANO-v-Ostrave-predstavuje-kandidaty-do-komunalnich-voleb-329619; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/komentar-dokumenty-ostrava-pro-hlasovani-o-osvobozeni-lidu-z-cipovaciho-utlaku-cerven-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/naklady-cipovani-ostrava-statisticke-rozpory-pocty-ocipovanych-zvirat-zari-2014.pdf


 • 13. září 2014: Média: Internetové stránky globálních sdělovacích prostředků zaplnily ve dnech sedmého až desátého září 2014 zprávy o poměrně zdařilé marketingové kampani australské reklamní společnosti s názvem „Vanilla Brief“ (vznikla roku 2003), která spolupracovala řadu let s prestižní mezinárodní klientelou. Ředitel výše uvedené firmy - pan Ben Slater z Brisbane - si totiž nechal implantovat v tetovacím salónu ve městě Melbourne do své ruky v srpnu 2014 i přes protesty své ženy RFID/NFC mikročip a spojil tento svůj krok s pozdějším představením (9. září 2014) nového chytrého telefonu „iPhone 6“ z dílny „Apple Inc.“. Jelikož nejnovější iPhone umí komunikovat díky podpoře NFC i s mikročipy voperovanými do lidí nebo zvířat (psi, kočky atd.), tak čin pana Slatera vzbudil přirozeně pozornost celosvětových médií. - Ostatně on sám musel přeci čelit díky čipování nemalé bolesti včetně krvácení a dvoutýdennímu v uvozovkách ´po-operačnímu´ klidu. - Mediální humbuk kolem marketingové firmy Vanilla Brief“ představuje další z pokusů o popularizaci dobrovolného přijetí tělesné/trvalé identifikace lidských bytostí - tzv. fenomén ´cool´ čipování. - Implantace RFID transpondérů jsou ovšem již povinně prosazovány v případě zvířat (viz. např. Ostrava v České republice nebo celá Evropská unie z hlediska ovcí aj. hospodářských živočichů). - Vynucování čipování bohužel také získává stále větší popularitu ve státním i soukromém finančním sektoru po celém světě mj. díky velkému lobbistickému tlaku různých zájmových organizací (NGO). - Lze tedy očekávat, že pokud se takovým trendům lidé v našem globálně propojeném světě nepostaví na odpor: za pár let budou tzv. ´dobrovolně´ a v případě nesouhlasu také povinně donuceni přijmout - do/na svá těla - elektronické transpondéry, pomocí kterých budou již z dálky identifikovatelní, podrobeni neustálému sledováni. Pouze díky čipům jim bude umožněno za cokoliv platit, mít přístup k lékařské péči, cestovat, vyřizovat věci na úřadech, vůbec provádět základní činnosti v tzv. chytrých městech pod totalitní kontrolou všehoschopných a po stále větší moci/bohatství bažících politiků, kteří nenávidí svobodu a obzvláště Bohem dané přirozené právo žít si svůj soukromý život po svém bez čipů nebo nechtěných nových technologií.

Zdroj: http://guardianlv.com/2014/09/iphone-6-and-a-microchip-implant/; http://www.stuff.co.nz/technology/digital-living/61096149/microchip-implant-ahead-of-iphone-6-release; http://www.torontosun.com/2014/09/08/man-implants-microchip-in-hand-ahead-of-iphone-6-release; http://www.theeasterntribune.com/story/7472/australian-man-gets-microchip-planted-in-his-hand-to-control-electronic-devices/#sthash.aig3SLTe.dpbs; http://www.iol.co.za/business/international/techie-fan-has-microchip-implanted-to-control-devices-1.1747253#.VBQYqUasyM8; http://www.ecanadanow.com/science/2014/09/07/australian-apple-fanboy-gets-hand-microchip-while-awaiting-iphone6/; http://www.inquisitr.com/1458471/man-has-microchip-implanted-in-hand-in-anticipation-of-new-iphone-6/; http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1118198/Man-implants-near-field-communication-NFC-Tag-hand.html; https://www.linkedin.com/company/vanilla-brief; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2746648/Australian-man-microchip-inserted-hand-use-iPhone-6.html; http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/microchip-implant-ahead-of-iphone-6-release-20140906-10cx9c.html; http://www.georgianewsday.com/news/regional/287396-australian-man-had-a-microchip-inserted-into-hand-to-use-iphone-6.html; http://video.thedailyobserver.ca/search/all/source/niagara-falls-review/man-implants-microchip-in-his-hand-ahead-of-iphone-6-release/3773920999001; http://www.ibtimes.co.uk/man-implants-microchip-hand-ahead-iphone-6-release-1464529; http://www.pathfinder.gr/stories/3867789/εμφυτευσε-microchip-στο-χερι-του-για-να-ελεγχει-το-smartphone-του/; http://www.thecourier.co.uk/news/will-the-iphone-6-be-accessorised-with-the-iwatch-1.566484; http://www.ad.nl/ad/nl/1014/Bizar/article/detail/3742368/2014/09/07/Australier-laat-microchip-in-hand-zetten.dhtml; http://www.itproportal.com/2014/09/08/australian-man-prepares-for-apple-iphone-6-launch-by-getting-a-handy-microchip-implant; http://www.vanillabrief.com/; https://www.facebook.com/vanillabrief; http://youtu.be/H20mSXGOsHQ; https://www.facebook.com/vanillabrief/photos/pb.1420199601552183.-2207520000.1410605374./1490215517883924/?type=1&theater

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 12. září 2014: Média: Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač(SV) financovaná z dobrovolných prostředků širokého spektra nezotročených/sympatizujících/svobodných občanů odvysílala 4. září 2014 v pořadu „Informačná vojna“ exkluzivní - více než tříhodinový - rozhovor s panem Ladislawem Kovácsem z Rimavské Soboty, jenž pracuje v soukromé sféře jako bývalý vojenský radiolokační expert na pozici technika zabezpečení moderních komunikačních prostředků. Celou rozhlasovou relaci moderoval pan Norbert Lichtner (spoluředitel SV), jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem. Pan Kovács v diskusi na vlnách „Slobodného vysielača“ mj. varoval širokou veřejnost před podceňováním bezpečnostních rizik odposlechů, před ztrátou soukromí a lidské svobody v důsledku bezmyšlenkového používání chytrých i klasických telefonů, Internetu, WiFi, mikročipů pracujících s RFID/NFC bezdrátovou technologií včetně různých platebních/identifikačních karet aj. médii: Řešením této stále se zhoršující situace je buď dobrovolné ukončení používání jakýchkoliv elektronických komunikačních prostředků včetně mikročipů apod. nebo alespoň využití legálních/pasivních možností blokování mnoha typů vlnění/záření/signálů apod. (viz třeba tzv. X-BAG). Níže se můžete seznámit s ukázkou z rozhovoru mezi panem Lichtnerem a Kovácsem.

  Ladislaw Kovács: „Zamysleme se, proč mají bezkontaktní karty limit 20 eur.

  Norbert Lichtner: „Ano. Protože je může ledasco přečíst.

  Ladislaw Kovács: „Běžte na YouTube a vyhledejte si tam skenování bezkontaktních karet.

  Norbert Lichtner: „Můžeš chodit mezi lidmi v davu (aby tě okradli, pozn. autora), ne?

  Ladislaw Kovács: „Ano.

  Norbert Lichtner: „Asi tak a sbírat (peníze, pozn. autora).“

  Ladislaw Kovács: „V podstatě na tomto principu Američané budují jednu (chytrou, pozn. autora) síť u nich doma. Tuším, že v Seattle začínají.“ (Viz reportáž americké televizní stanice KIRO-TV - http://bcove.me/i59wqjl1, pozn. autora.)

  Norbert Lichtner: „Ano, ano. Dobře, mluv - no.

  Ladislaw Kovács: „A ve formě veřejného osvětlení máš skenery na WiFi, na RFID, máš tam kamerky, jsou tam ruchové mikrofony, jsou tam prostorové mikrofony a vlastně to je ta identita, o které jsem hovořil. Že necháš si doma mobil a oni tě přečtou pomocí karty (platební/identifikační s RFID/NFC mikročipem atd., pozn. autora). Necháš si doma kartu a přečtou si tě pomocí čipu ve vchodových dveřích. /.../ No a ta identita se dá velmi lehce zpracovat.

  Norbert Lichtner: „Jak?

  Ladislaw Kovács: „Ty chodíš po ulici a oni vidí pakety, které se pohybují, ano. Vidí tvou kartu, tvůj mobil, tvoje nevím co ještě a nemusí to být na metr přesně. Vedle tebe se pohybuje další mobil.

  Norbert Lichtner: „Aha.

  Ladislaw Kovács: „Takže oni časem - ne za den, dva, ale za měsíc - ten mobil máš pořád u sebe, chodí s tebou domů, chodí s tebou do práce, takže buď to je tvoje žena, která pracuje v té samé kanceláři a nebo ty máš dva mobily. /.../

  Norbert Lichtner: „Aha, /.../ tak když oni si něco takového (na nás občany, pozn. autora) vybudují v tom jednom městě, tak to pak bude fungovat skoro už všude potom.“ (Tzv. plány na realizaci chytrých měst, pozn. autora.)

  Ladislaw Kovács: „No, ve všech státech, kde budou mít ty hardwarové skenery.


  /.../

  Ladislaw Kovács: No a „vrátím se k tomu americkému systému. Když už to oni vybudují, je to otázka času, než to bude všude na světě vybudované, dokonce ty ´white boxy´ už v Americe daleko, daleko dříve fungují - skenery.

  Norbert Lichtner: „Ano.

  Ladislaw Kovács: „A ať mi někdo vysvětlí a nebo kdo mi poskytne garanci, že v mobilu ani jeden čip není RFID. /.../ Kdo mi dá garanci, že ani jeden čip nemá na povrchu zalisovanou malou spirálku. To není (žádná velká výrobní, pozn. autora) položka, kterou se dá vyčíslit ta práce, protože to nejsou (při tak velkém množství skoro žádné, pozn. autora) peníze při té výrobě.

  Norbert Lichtner: „Ano.

  Ladislaw Kovács: „A ať mi někdo garantuje, že je tam (pouze, pozn. autora) nějaké unikátní RFID číslo. A projdu se po ulici s vypnutým mobilem, s vyjmutou baterií a něco mne oskenuje a já mu (nevědomky/nechtíc, pozn. autora) odpovím, kdo jsem, co jsem.

  /.../

  Ladislaw Kovács zároveň také zcela jasně jakožto odborník na danou oblast posluchačům vysvětlil, že dálkové čtení údajů z mikročipů RFID není vůbec žádný problém, jelikož všechno je to pouze otázka výkonu skeneru: Existují „vstupní systémy nebo čtečky na velké vzdálenosti“.

  Norbert Lichtner: „Takové také existují?

  Ladislaw Kovács: „Samozřejmě. Jen dáš silnější výkon.

  Norbert Lichtner: „Aha.

  Ladislaw Kovács: „Všechno to je pouze fyzika.

Zdroj: http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%202014-09-04%20kovacs.mp3 - (Stopáž: 01:53:06 až 01:55:11; 02:28:54 až 02:29:52; 02:50:45 až 02:50:57); http://www.slobodnyvysielac.sk/x-bag-slobodny-vysielac/13-x-bag-slobodny-vysielac/p21/c151/i1300; http://style.hnonline.sk/digital-132/otestovali-sme-vrecko-pre-vsetkych-konspiratorov-624895; http://www.electrohome.sk/index.php?page=shop.getfile&file_id=253&product_id=436&option=com_virtuemart&Itemid=2; http://spychippedplanet.com/2013/11/13/tracking-population-and-cell-phones/; http://bcove.me/i59wqjl1

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 11. - 10. září 2014: Média: Oficiální tiskovina celého zhruba 300 tisícového Statutárního města Ostravy hrazená z veřejných rozpočtů nese název „Ostravská radnice!!!“. Tento časopis reprezentuje a rozšiřuje převážně pouze názory schválené vedením města a jeho orgánů. Vychází v nákladu cca 142.000 výtisků, což je zhruba o 100% více, než má celý britský deník „The Independent“. V osmém čísle ´radnice´ (září 2014) nalezli čtenáři na straně č. 5 vpravo článek pojmenovaný „Studenti pouze s ODISkou“. Krátký text informuje širokou veřejnost o potenciálně diskriminačním opatření: dochází k ukončení možnosti odmítnout (opt-out) používání bezkontaktních čipových technologií pro cestování mládeže v prostředcích Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS). Takové nátlakové opatření se má dotýkat od 1. října 2014 žáků a studentů od 15 do 26 let. Dne 30. 9. 2014 bude totiž zastaven prodej kuponů k papírovým průkazům ODIS, celostátně platným žákovským průkazům a stávajícím bezkontaktním čipovým kartám dopravců. Mladí lidé tak budou nuceni k nákupům/cestování pouze na jedinou formu dlouhodobého jízdného: bezkontaktní čipové karty s názvem „ODISka“. - Čeští nebo třeba také zahraniční v Boha věřící studenti jsou tímto opatřením tlačeni doslova ke zdi, neboť některým z nich zakazuje používání RFID/NFC aj. mikročipů jejich víra. Tím, že zástupci ODISu neumožní věřící mládeži v těchto případech nákup dlouhodobých papírových kupónů tak jako dosud, vystavují se případnému riziku nařčení z diskriminačního opatření. Studenti však mohou stále jezdit na předražené jednotlivé papírové jízdenky. - Plánovaná změna tedy přímo cestující nabádá ke zradě principů své víry pro dosažení materiálního prospěchu. - Ostrava chce být za každou cenu moderním/technologickým městem. Tuto svou ideu ale nicméně její dosavadní vedení často protlačuje skrze legislativní násilí: tzv. ´pro dobro všech´. Stále více a více však zapomíná, že vedle materialistického pojetí světa existuje také pořád se rozšiřující skupina lidských bytostí, které vnímají a chtějí žít svobodně především duchovní stránku své existence. - Pro srovnání: Jenni Borgová - vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) - upozornila v průběhu letošní prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci různých forem plateb včetně příjmu hotovosti a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly cestujících pouze na bezkontaktní transakce. - Do hry vstupují samozřejmě navíc bohužel nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude Ostrava nyní muset dle všeobecného negativního světového trendu ve zvýšené míře čelit včetně s tím spojených nákladů.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/zari-2014; http://www.kodis.cz/zmeny-v-prodeji-dlouhodobych-casovych-jizdenek-pro-zaky-a-studenty-od-15-do-26-let/; http://www.odiska.cz; http://www.odiska.cz/archiv#aktualita3; http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/e15-cz-z-londyna-budoucnost-dopravy-sdileni-a-bezkontaktni-platby-1056096; http://e-svet.e15.cz/technika/pohled-do-budoucnosti-cestujiciho-digitalni-penezenky-a-bezkontaktni-platby-1056720; http://www.kodis.cz/wp-content/uploads/Studentsk%C3%A9-pr%C5%Afkazy-p%C5%99ehled-2014-%C5%99%C3%Adjen.pdf; http://www.kodis.cz/wp-content/uploads/Zm%C4%9Bny-v-prodeji-dlouhodob%C3%BDch-%C4%8Dasov%C3%BDch-j%C3%ADzdenek-pro-%C5%BE%C3%A1ky-a-studenty.pdf

Září 2014: Program Strany Svobodných občanů (Svobodní) určený pro komunální volby v Plzni počítá kromě zrušení poplatků za psy také s úpravou místní vyhlášky o čipování čtyřnohých domácích mazlíčků. Implantace RFID identifikačních transpondérů by zde díky tomu mohly být již pouze dobrovolnou záležitostí každého chovatele zvířete. Obzvláště související plzeňské obtěžující kontroly tzv. „čipovacích komand“, které se zaměřovaly mj. na rodiny občanů města s malými dětmi a pejsky v době pravidelných víkendových procházek, tak budou v případě volebního úspěchu Svobodných konečně již jen dávnou a hrůzyplnou minulostí. - http://svobodnaplzen.cz/nechame-vam-vase-penize/; https://www.facebook.com/SvobodniPlzenskyKraj; http://svobodnaplzen.cz/program-do-komunalnich-voleb-v-plzni/; http://www.mpplzen.cz/aktuality/kontrola-cipovani-psu.aspx; http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080019

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 9. - 8. září 2014: Dokumenty ke stažení: ZÁPISY OSTRAVSKÉHO SBORU STAROSTŮ POTVRDILY NEKOREKTNÍ POSTUPY POLITIKŮ PŘI VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ!

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze všechny oficiální zápisy (několik set stran) z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy z let 2009 až 2013 a to díky oficiální žádosti o informace vzešlé z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji - a spolupráci Váženého občana Ostravy Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) včetně Vážených zaměstnanců kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostravy-Poruby a Vážených pracovníků Magistrátu Statutárního města Ostravy.

Z analýzy zápisů Sboru starostů (dále také zkráceně Ss) z let 2009 - 2013 vyplývají následující fakta a závěry:

A/ 21. dubna 2010 se poprvé objevuje na jednání ostravského Sboru starostů krátká zmínka o projednávání čipování v souvislosti s činností městského útulku pro nalezená zvířata, řešení situace se svobodně pobíhajícími pejsky a znečišťováním veřejného prostranství. To vše v rámci přednesu Váženého pana Mgr. Zdeňka Harazima (ředitel ostravské městské policie). Na něj posléze navázal Vážený pan starosta Ing. Lumír Palyza (ČSSD) z Městského obvodu Ostrava-Poruba (předseda Ss) a vyžadoval nekompromisní postup vůči pejskařům, kteří milují svobodu avšak zároveň nevodí svá zvířata na veřejných prostranstvích na vodítku a neuklízejí po nich. - Posléze ještě 13. prosince 2010 vznesl dotaz na vedení města Ostravy z hlediska možnosti zavedení čipování v souvislosti s vrácením vybraných poplatků za psy zpět jednotlivým obvodům (všechny tyto peníze si nárokovala pouze centrální radnice a tím došlo k omezení služeb pro pejskaře) Vážený pan starosta Městského obvodu Ostravy-Jihu Mgr. Karel Sibinský. Vážený pan náměstek/radní/zastupitel Ing. Tomáš Petřík z ODS mu tehdy slibuje odpověď (zápisy z dalšího období však již nehovoří o tom, zda k tomu skutečně došlo).

B/ Až teprve za dva roky 23. dubna 2012 proběhlo další a tentokráte již velmi důležité zasedání Sboru starostů, kde vystoupil jako klíčový host přímo Vážený pan Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. (vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy) a shrnul zde dosavadní dějiny návrhů na zavedení vynucování čipování psů ve městě. Jasně do zápisu uvedl, že první oficiální snahy o povinnou implantaci RFID mikročipů lze v Ostravě datovat rokem 2006, kdy byl zpracován vůbec první návrh „čipovací“ vyhlášky (zatím není jasné na čí podnět), ale tehdy ještě nebyla schválena. Vážený pan doktor Valerián ovšem dále také jednoznačně řekl, že ostravskou vyhlášku č. 9 z roku 2012 o vynucování čipování zdejších pejsků (platila pro roky 2013 - 2014) iniciovala Komise pro životní prostředí Rady městského obvodu Ostravy - Poruby. Tato vyhláška byla podle něj navržena a protlačena proti vůli většiny ostravských městských obvodů (14 disentujících včetně těch mlčících; nutno dále poznamenat, že jak prokázaly již dříve zveřejněné dokumenty Společenstvím Necipujtenas.CZ: odpor části městských obvodů proti povinnému čipování se nepodařilo zlomit ani na podzim roku 2012 v době schválení vyhlášky č. 9 centrálním ostravským zastupitelstvem). - 23. dubna 2012 také přiznal Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim (ředitel ostravské městské policie) do zápisu Ss, že roku 2010 stáli za návrhem druhého pokusu o vynucení čipování ve městě právě jeho lidé.

C/ 22. října 2012 - ještě dva dny před schválením (24. 10. 2012) vyhlášky č.9/2012 - stále nemají členové Sboru starostů jasno v tom, co to je vlastně čipování (SIC!), jak bude řešeno, kdo, kde, kdy a jak to bude provádět. Pořád existuje obrovská spousta otazníků. Nic není do detailu promyšleno a připraveno. Přesto je nakonec podzákonný předpis zanedlouho centrálním zastupitelstvem Ostravy protlačen především hlasy koalice ODS a ČSSD (SIC!).

D/ 3. prosince 2012 - měsíc po chválení vyhlášky č. 9/2012 - členové Sboru starostů stále nevědí, jak bude celá „čipovací akce“ probíhat. Pod vlivem svých překvapených voličů, kteří se až nyní z médií dozvídají, jaký nikým nechtěný danajský dar jim bez jakéhokoliv dialogu ostravští politici zase připravili: pokládají ti statečnější starostové teprve teď neodbytné dotazy tak dlouho, že musí být nakonec naplánováno svolá speciálního/mimořádného zasedání Ss pouze s tématikou čipování. Takový krok navrhuje pro jistotu do zápisu sám předseda Ss - Vážený pan starosta Poruby Palyza.

E/ 28. ledna 2013 - více než 3 měsíce po schválení vyhlášky č. 9/2012 - Vážený pan Ing. Palyza teprve zjišťuje: jakou katastrofální krizovou situaci návrh „čipovací vyhlášky“ vlastně způsobil. Seznamuje ostatní starosty s tím, že pokud by výše uvedená vyhláška, kterou si vymínil jím řízený městský obvod Poruba za tichého souhlasu ostravského Magistrátu: odmítla uznat tetování jakožto právoplatnou formu označení psů, pak to bude snadno napadnutelné u soudu; hrozí žaloby a náhrady vzniklé škody včetně újmy na občanských právech/svobodách apod.

F/ 31. ledna 2013 proběhlo speciální/mimořádné zasedání Sboru starostů věnované zcela jen a výlučně otázce čipování pejsků na území Statutárního města Ostravy. Přítomní pozvaní/uznávaní veterinární experti zde museli teprve tři měsíce po schválení vyhlášky č.9/2012 starostům do detailu vysvětlovat: co je to čipování (SIC!), jak probíhá, jaká jsou rizika, náklady apod.

G/ 18. března 2013 starostové z Ss ještě stále nemají ve věci čipování jasno; probíhají dohady nad faktickou realizací implantace RFID transpondérů a řeší se obzvláště administrativní praktické problémy apod.

H/ 29. října 2013 a 9. prosince 2013 příslušníci Sboru starostů po více než roce od schválení vyhlášky o čipování č. 9/2012 neustále nemají ve věci implantací čipů jasno (SIC!); vznášejí připomínky k technologii RFID a k souvisejícím formám evidence chovatelů zvířat; objevují se názory prosazující nutnost odkladu platnosti vyhlášky; vznikají obavy z neoprávněného postihování občanů likvidačními pokutami aj.

Výše uvedená fakta a dále níže v textu zápisů z jednání Sboru starostů zmiňované informace včetně již dříve publikovaných dokumentů Společenstvím Necipujtenas.CZ pak opravňují k následujícím závěrům:

I/ Občan Petr Hadaščok st. měl pravdu z hlediska své neúprosné kritiky adresované politikům v letech 2012-2014 ve věci jimi nařízeného nekorektního vynucování čipování pejsků. Část centrálních ostravských zastupitelů včetně některých radních, kteří občana Hadaščoka st. při jeho projevu v Zastupitelstvu dne 25. června 2014 nařkli přede všemi lidmi ze lži, by se mu nyní měli ve světle zveřejněných dokumentů obzvláště před volbami veřejně omluvit.

II/ Schvalovací procesy ostravské vyhlášky o vynucování čipování č. 9/2012 a další místní související legislativa nemohou být ani v nejmenším ukázkou kvalitní normotvorby podzákonných předpisů. (K této otázce viz mj. podrobný materiál Společenství Necipujtenas.CZ prezentovanýPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky). Jak také ukázalo srovnání s přípravami ostravské vyhlášky o zamezení hazardu: v případech, kdy jde o zájmy mocného sázkového kapitálu, tak město postupuje s obzvláštní péčí, obezřetností, zpracovává podrobné analýzy, vytváří poradní komise, speciální týmy, nechává připravit nezávislé právních posudky, dotazuje se dotčených fyzických i právnických osob, ale v situaci, když jde v uvozovkách „pouze o občany“ (např. pejskaře), kteří za sebou nemají miliardy nebo silové politické hráče, tak se s takovou péčí už nepostupuje a dokonce se o zamýšlených krocích města s lidmi předem ani nejedná. (Viz též vyjádření matadora ostravské politické scény Váženého pana starosty Sibinského, že totižněkterá rozhodnutí Magistrátu se odehrávají v úzkém kroužku a obvody jsou postaveny před hotovou věc“ - zápis Ss z 27. ledna 2009.) Z výše uvedeného zjištění ovšem vyplývají možné právní postupy a těch zajisté mohou občané v budoucnu - pokud nedojde ke zrušeni nebo změně vyhlášky č. 9/2012 na dobrovolnou formu (návrh např. zde) v důsledku říjnových (2014) komunálních voleb - kdykoliv vyít.

III/ Velkou část zastupitelů ostravského Magistrátu a starostů Ss také nakonec s velkou pravděpodobností přesvědčily o potřebě uvalit na občany čipovací břemeno mylné argumenty o nutnosti dodržení v uvozovkách „termínu“ pro zavedení čipování z hlediska požadavků Evropské unie, která prý implantace mikročipů mj. i v Ostravě nekompromisně požaduje (viz např. dokonce tvrzení Váženého pana MVDr. N. v zápisu z jednání Sboru starostů z 31. ledna 2013, že: „Předpisy Evropské unie říkají, že psi musejí být označeni čipem.). Plus dokumenty předložené zastupitelům Ostravy jako podkladový materiál ke schválení vyhlášky č.9/2012, které nepravdivě uvádějí, že povinné čipování všech psů (tzv. trvalá identifikace), kteří necestují přes hranice členského státu Evropské unie ani nejsou využíváni k obchodní činnosti, prý nařizuje zákon České republiky a je to požadavek orgánů evropského společenství v rámci tzv. osmiletého přechodného období do 30. 9. 2012 - údajně s tím nelze nic dělat a všichni psi chovaní třeba v domácnosti, na zahrádce v příměstské části apod. prostě musí být očipováni. - Společenství webu Necipujtenas.CZ hned v zárodku tento omyl vyvrátilo a poukázalo také na nezákonnost vynucování implantací mikročipů psům v případě, že již jsou označení jiným způsobem, opakovaně se netoulají, nejsou opuštění apod.

Pro každého moudrého, vzdělaného a vůbec alespoň trochu rozumného občana České republiky/Evropské unie je obzvláště zarážející fakt, že odborníci, kteří pracují na Magistrátu v Ostravě a hlavně zdejší politická reprezentace: nedokázali najít smírné řešení pro všechny občany města a zvolili pouze násilnou variantu vynucení čipování v duchu zářných tradic totalitních režimů.

Obzvláště představuje šokující zjištění to, že byly k protlačení čipování při hlasování Rady, Zastupitelstva celé Ostravy i Sboru starostů použity vyloženě nepravdivé informace o nutnosti implantovat RFID transpondéry všem psům tzv. ze zákona (také těm již jinak označeným např. známkou, tetováním, GPS modulem, DNA značením apod.) včetně zcela mylných lhůt, které se vztahovaly pouze na zvířata cestující přes hranice členského státu Evropské unie (viz výše), což drtivá většina domácích čtyřnohých mazlíčků v ČR nečiní. Tyto argumenty posléze také většina ostravských zastupitelů a starostů městských obvodů bez jakéhokoliv pečlivého/odborného posouzení nebo vůbec i jen snahy o zjištění pravdy (nikoliv lobbistických tvrzení - stačilo si přeci přečíst na Internetu zveřejněnou legislativu ČR/EU) a posléze bez vyvinutí snahy o zastavení schvalování vyhlášky č. 9/2012 automaticky v říjnu 2012 a v dalších měsících přijala za své (SIC!). Takový fakt hodně vypovídá o lidech, kteří v Ostravě zastávají vedoucí pozice, jsou do nich dosazování stranickými sekretariáty nebo přímo různými lobbisty a bojí se používat svůj zdravý selský rozum. Bohužel se opět také ukázalo: Ostravští politici dostali často mandát od občanů ve volbách a pak prosadili své s veřejností neprojednané názory především formou legislativního násilí - vynucováním čipování. Metody moderní/čestné/otevřené komunikace/dialogu s občany + přesvědčování veřejnosti o výhodnosti daného zamýšleného opatření jsou výše uvedeným vedoucím představitelům současné ostravské politické garnitury zřejmě zcela cizí: nezapadaly by do jejich autoritativního stylu řízení města z dob dávno minulých.

Občané mají v roce 2014 jedinečnou šanci tohle všechno změnit: již nikdy nevolit osobnosti a ty politické strany/hnutí, které se k nim mj. z hlediska vynucování čipování aj. nezachovaly fér, schvalovaly použití násilí i potlačování ústavních práv/svobod vlastního lidu a chtěly vytáhnout občanům z kapes další peníze nad rámec toho, co již velmi štědře politikům s cca desetimiliardovým ostravským rozpočtem obyvatelé ČR dávají.

Společenství webu Necipujtenas.CZ o této tristní situaci v Ostravě pravidelně/konzistentně naše čtenáře z České republiky i ze zahraničí již druhým rokem informuje.

Níže se můžete seznámit s kompletním zněním dvaceti vybraných (z celkem jednapadesáti) chronologicky řazených zápisů z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy (5 z roku 2009, 3 z roku 2010, 1 z roku 2011, 5 z roku 2012, 6 z roku 2013), které se dotýkají přímo vynucování čipování v Ostravě nebo ukazují na související tristní postupy/názory zdejších politiků, které jsou tolik důležité pro vyhodnocení celkové místní situace a pochopení pro svobodomyslné občany naprosto děsivého myšlenkového světa stávajících ostravských politických elit.

Tam, kde bylo v textech zápisů Ss evidentně zřejmé, že se zde objevují fyzické osoby ze soukromé sféry a nebo občanská jména na jejichž zveřejnění nebyl znám žádný veřejný zájem: byli takoví lidé v textu dále anonymizováni.

Důležité pasáže jsou pro snadnější/rychlejší orientaci dále v textu označeny žlutou barvou.

Zdroj: Oficiální zápisy z jednání Sboru starostů Statutárního města Ostravy z let 2009 až 2013; žádost o informace vzešlá v létě 2014 z dílny Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala - předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji; dokumenty získané v rámci letní spolupráce (2014) s Váženým občanem Ostravy Petrem Hadaščokem st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka); materiály poskytnuté v létě 2014 Váženými zaměstnanci kanceláře Váženého pana starosty Ing. Lumíra Palyzy z Městského obvodu Ostravy-Poruby a Váženými pracovníky Magistrátu Statutárního města Ostravy.

Dokument ke stažení v PDF:

ANALÝZA NEKOREKTNÍCH POSTUPŮ OSTRAVSKÝCH POLITIKŮ POUŽITÝCH PRO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ V RÁMCI PRAKTIK LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ KE STAŽENÍ NÍŽE:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

 • 7. září 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo od Váženého občana Statutárního města Ostravy pana Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování zvířat i člověka) exkluzivní dokument z 3. září 2014, který vyčísluje náklady veřejných rozpočtů ostravských radních z roku 2013 na financování označení místně registrovaných pejsků RFID mikročipem.

Pan Hadaščok st. obzvláště poukázal na fakt, že pokud bychom srovnali oficiální tvrzení politiků z ostravského Magistrátu o počtech tzv. „úspěšně“ očipovaných zvířat z celkového počtu cca 24.000 původně evidovaných domácích mazlíčků (roky 2012/2013) a vzali bychom v potaz příspěvek města 100,-Kč zvíře/čip, pak vychází celkový počet implantovaných identifikátorů pouze na 5.000 psů.

Ostrava totiž dlouhodobě odmítá sdělit přesné počty evidovaných očipovaných a vedle toho jako samostatnou kategorii otetovaných zvířat, aby bylo (ne)jasné, zda se čipování opravdu podařilo lidem od roku 2012 (schválení zdejší vyhlášky č. 9) silově vnutit, zda má vůbec smysl a jestli (ne)funguje.

Jednotlivé ostravské městské obvody vydávaly na povinné čipování větší částky v řádu stokorun, nebo se od takového kroku úplně distancovaly. Samotné peníze na RFID transpondéry byly Magistrátem vypláceny pouze v roce 2013.

Je nicméně potěšující zjištění, že Ostrava dokázala analyzovat alespoň finanční stránku „čipovací akce“ - byť za jeden jediný rok a to až díky přímému občanskému podnětu pana Hadaščoka st. - Předchozí červnová veřejná vyjádření centrálních ostravských radních z roku 2014 totiž vyznívala v tom smyslu, že čipování nelze zatím vůbec nijak vyhodnotit (SIC!).

Dokument ke stažení v PDF:

 • 6. září 2014: Média: Britské deníky „Daily Mirrora Liverpool ECHOinformovaly své čtenáře na konci srpna 2014 o tragické dopravní nehodě, jejíž obětí se stal v listopadu minulého roku malý očipovaný pudlík jménem Harvey. Novináře především na případu zaujalo cca 40.000 naštvaných chovatelů zvířat podepsaných pod Peticí za přísnější požadavky na povinné skenování psů aj. živočichů nalezených patřičnými orgány veřejné správy. Signatáři petice totiž původně věřili ve výhodnost čipování domácích čtyřnohých mazlíčků, aby nakonec zjistili, že je mnohdy celý tento RFID identifikační systém úplně zbytečný a nezajistí svému chovateli dokonce ani informace o skonu jeho zvířete. - Harveyho ostatky našli na cestě u obce Rainhill zaměstnanci britské „The Highways Agency“ (HA), kteří podléhali Ministerstvu dopravy („Department for Transport“). Podle jejich vyjádření byl pudlík v tak žalostném stavu, že skenery nedokázaly v jeho zdevastovaném těle mikročip vůbec najít. Chovatelé Harveyho nebyli díky tomu kontaktováni: mrtvola psa pak byla předpisově zlikvidována ve spalovně. - Majitelé pudlíka zatím rozjeli mohutnou pátrací akci za účasti tisícovek nadšených dobrovolníků z metropolitního hrabství Merseyside. Vyvěšovali plakáty, kontaktovali útulky, psali výzvy na Internet. Díky této činnosti se jim nakonec ozval po třech měsících jeden pracovník HA, který si na malého pudlíka vzpomněl a teprve až pak konečně osvětlil, co se zvířeti přihodilo. Jinak by dodnes nikdo nic nevěděl. - Tento lapsus čipovacího systému vyvolal značné pochyby o korektním postupu zaměstnanců HA, načež vznikla výše zmíněná Petice, která se již dnes šíří do všech koutů Velké Británie. Bude nesporně zajímavé sledovat, zda nakonec uspěje. Sběr podpisů oficiálně končí v březnu roku 2015. - Také v České republice by si měli lidé uvědomit, že implantace RFID transpondérů nepředstavuje žádnou 100% jistotu nalezení nebo dokonce navrácení domácího čtyřnohého mazlíčka zpět domů. Společenství webu Necipujtenas.CZ na tento fakt opakovaně upozorňuje.

  Zdroj: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/thousands-sign-petition-after-death-4140734; http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/62490; http://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/thousands-sign-petition-set-up-7693530

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 4. - 2. září 2014: Dokumenty ke stažení/Média: Francouzská televize „France 3 Normandie“ (pobočka druhé největší celoplošné veřejnoprávní TV stanice „France 3“) a např. prestižní večerník „Le Monde“ (založen 1944) informovali na konci srpna 2014 širokou veřejnost o neohrožených protestech francouzských malých a středních zemědělců vůči drastickému vynucování používání RFID mikročipů pro identifikaci hospodářských zvířat - především ovcí/koz. Prvního ledna 2015 totiž podle výše uvedených sdělovacích prostředků končí přechodné období, po které mohli francouzští i britští farmáři označovat svá stáda klasickými formami ušních ne-elektronických známek (neoficiálně pak barevnými symboly na hřbetu zvířete apod.) a používat v případě prodeje/porážky ovcí/koz i běžného chovu papírovou dokumentaci. Nyní již budou muset označovat („EID tagging“) svá stáda pouze elektronicky (jestliže nebudou chtít čelit pokutám nebo neekonomickým sankčním cenám při prodeji zvířat) a vést veškerou agendu v počítačích, což samozřejmě přinese nemalé náklady včetně naprosto zbytečně vynaložené práce strávené byrokratickou činností místo opravdového farmaření.

Francouzská vláda si za svolení k takovým krokům vysloužila velkou kritiku. Na svou obranu ovšem tvrdila ostatně jako většina národních států Evropské unie (EU) to, že vymohla odklad čipování do ledna 2015 a nyní už jde prý jen o plnění příkazu Evropské komise (EK) z roku 2010. Farmáři ale stejně takové zásahy do svého svobodného života stále odmítají. Navíc se jejich situace každým rokem zhoršuje, když si vláda a EK vymýšlejí nová a nová pravidla hry, kterými nutí lidi na venkově ke změně tradičního stylu jejich bytostné existence. Jde svým způsobem o podobný - byť daleko pozvolnější - vývoj, kterým si prošlo české zemědělství po roce 1939 - hlavně však po převratu z roku 1948. Jak tragické následky to přineslo včetně odcizení občanů ČR své vlastní půdě předků: asi není třeba zdůrazňovat.

K nejhlasitějším odpůrcům vynucování čipování hospodářských zvířat patřila ve Francii již tradičně Farmářská konfederace (FK) malých/středních farmářů („La Confédération paysanne“) reprezentovaná např. svou pobočkou v departementu Ardèche, která spolupracovala s evropským koordinačním centrem „La Coordination Paysanne Européenne“ včetně mezinárodní organizace drobných zemědělců „Via Campesina“. Známou se stala mobilizace členské základny FK plus širšího občanstva proti čipování z 12. května 2014, vůči likvidačním pokutám udělovaným za odmítnutí používání elektronických zvířecích ušních známek s mikročipy, proti nástupu technokratické tyranie a likvidaci tradičního svobodného života na venkově. Pobočka FK v Ardèche také zaslala 30. dubna 2014 francouzskému ministrovi zemědělství jménem Stéphane Le Foll (člen Socialistické strany - „Parti socialiste”) otevřený dopis s jasnými požadavky na zastavení čipování a s oficiální podporou zle perzekvovaným svobodným farmářům, kteří odmítli elektronicky označit svá stáda (viz níže případ Nathalie Fernandezové a kol.). V textu dopisu mj. dále nalezneme ´hlasité volání´ po nutnosti zachování svobody volby v označování svých zvířat, po zabránění postihování těch občanů, kteří čipovat nebudou mj. z důvodů neekonomičnosti takového kroku pro farmy do 500 zvířat. Samotná povinnost označit ovce elektronickými ušními známkami pak podle FK nezabrání vůbec žádným potravinovým krizím nebo podvodům, které naopak způsobují velcí prodejci zemědělských produktů a potravinové řetězce ve snaze maximalizovat za každou cenu svůj zisk. Vynucování čipování plus vedení veškeré evidence v elektronické podobě představuje pouze další zbytečné břemeno uvalené Evropskou unií na všechny drobné zemědělce. FK se též ve svém výše zmíněném listu důrazně ohrazuje vůči nastavenému vládnímu modelu resocializace venkova, který není v souladu s francouzskými tradicemi, vede k likvidaci drobného svobodného rolnictva. Vyhrožování pokutami/soudy těm, kteří odmítají čipování, tak to je dle „La Confédération paysanne“ naprosto nepřijatelné: Budeme tomu klást sveřepý odpor - říkají francouzští venkované. Takový nátlak politické moci totiž ve svém důsledku přinese občanům pouze ztrátu svobody, autonomie, vůbec nezlepší kvalitu potravin ani neochrání lidské zdraví. Farmářská konfederace v Ardèche proto důrazně požádala ministra zemědělství, aby Francie žádný předpis EU o čipování zvířat nepřijímala.

Drobní francouzští farmáři již mnohokrát dokázali, že je není radno podceňovat. Nepředstavují žádný teoretický debatní kroužek intelektuálských „kávomilů“, nýbrž inteligentní muže/ženy činu ochotné bojovat a obětovat se za uchování svobodného života svých rodin i ostatních občanů.

Vlnu protestů a zároveň solidarity obyvatel Francie způsobila v této souvislosti kauza farmy Nathalie Fernandezové a spol. z let 2013/2014. Fernandézová začala s kolegy organizovat kampaň proti vynucování čipování, čímž na sebe upozornila místní politické činovníky. V průběhu roku 2013/na jaře 2014 pak musela čelit kontrolám své zemědělské usedlosti včetně likvidačním pokutám 4.000 eur plus odebrání dotací v souhrnné výši 15.000 eur za neočipování svého stáda ovcí mj. v souvislosti s porušováním podmínek přijímaní zemědělské podpory od francouzského státu a Evropské unie v současném netržním/pokřiveném hospodářském prostředí. Pro úředníka zkrátka čipem neoznačené zvíře fyzicky neexistuje: tedy na něj není možné pobírat žádné příspěvky.

Nejde přitom vůbec o nějaké ojedinělé případy ničení svobodného života často silně v Boha věřících francouzských zemědělců. Dnes již jsou to stovky mediálně zdokumentovaných perzekučních kauz, o kterých veřejnost - včetně některých vyhraných soudních sporů.

Uveďme třeba, že v lednu 2013 povstali proti vynucování čipování farmáři FK v jižní Francii s heslem Ne čipování!", které odkazovalo na protifašistický slogan z doby španělské občanské války: Neprojdou!“ („¡No pasarán!“). Mluvčí místní „La Confédération paysanne“ z departementu Drôme - pan Vincent Delmas - tehdy prohlásil: Pokud jde o čipování, bude to pro zemědělce znamenat velkou ztrátu svobody." Tato ztráta nese jméno: „integrace".

Dále: V říjnu 2013 proběhla v Lyonu demonstrace chovatelů ovcí proti vynucování čipování. Na místní prefekturu farmáři předali protestní petici.

Francouzští drobní zemědělci z Farmářské konfederace pěkně zatřásli dokonce i pařížským Louvrem. Dvacátého osmého března roku 2014 zde v rámci celé série ANTI-čipovacích demonstrací z let 2013/2014 prohnali své stádo ovcí hlídané věrným psem přímo přes kontrolní stanoviště bezmocné ochranky. To vše na protest vůči zlovolnému jednání svých politiků a evropských komisařů.

Článek „Le Monde“ ze srpna 2014 k tomu uvádí, že Francie neustále zpřísňuje (hlavně od roku 2010 s odkazem na pokyny EK) své předpisy pro elektronické značení zemědělských zvířat, což se drobným farmářům přirozeně vůbec nelíbí. Protestují, odporují. Jen v roce 2011 cca jedna čtvrtina ze všech 5.200 kontrolovaných farem oficiálně odmítla čipování. Malí/střední rolníci si čipy a související elektronické vybavení/vedení agendy nemohou dovolit. Zatěžuje je to zbytečnou administrativní prací, novými náklady, nepotřebnými povinnostmi. Vytváří to další možnosti pro šikanozní kotroly různých všehoschopných/zpolitizovaných byrokratů, kteří nenávidí svobodu, Boha a chtějí si prosadit za každou cenu svůj nový pořádek tak, že zlomí nezávislého lidského ducha.

Ostatně třeba i takový předseda výboru pro otázky chovu ovcí Irské farmářské asociace („The Irish Farmers' Association“, IFA) pan John Lynskey varoval 28. května 2014 představitele Evropské unie, aby své požadavky na čipování zvířat nepřeháněli, neboť může dojít k vypuknutí velmi nemilých disentních akcí. Informoval zároveň o „urgentní potřebě daleko větší flexibility a tolerance při výkonu inspekcí a požadavcích na kontrolu podmíněnosti v oblastech jako je označování a EID“. Lynskey dodal, že existuje velmi silné přesvědčení v mnoha zemích Evropské unie: Žádná elektronická identifikace by se raději vůbec neměla zavádět a pokud už k tomu dojde, tak pouze od momentu, kdy zvíře opustí farmu svého chovatele.

"Le Monde" dále uvádí, že ve Francii je považován za malého farmáře každý, kdo vlastní např. krom jiného stádo ovcí do počtu 200 kusů (75% všech zemědělců). Úředníci zde ale mají na takové drobné zemědělce, kteří odmítají čipování velkou zbraň a ta se jmenuje: odebrání dotací.

Často tak nemusí jít ani o hrozby pokutami. Prostě: Neočipuješ, tak nedostaneš dotaci, což se rovná tomu, že budeš v současném nesvobodném/pokřiveném/netržním prostředí třít bídu s nouzí.

Francouzský „Le Monde“ dále zmiňuje formování západoevropského spojeného disentního hnutí odporu vůči povinnému čipování nejen hospodářských zvířat, které požaduje EK a navíc k tomu stále rozšiřuje předepsaný okruh elektronicky identifikovaných/evidovaných živých tvorů.

Nikdo přitom neví, zda to nakonec neskončí až povinným - viditelným - označováním samotných občanů Evropské unie - podobně jako za nacismu.

Obrana lidu vůči drastickému vynucování čipování se dnes již stala novodobým symbolem odporu Evropanů vůči tyranii a státnímu útlaku všeho druhu. Jde o boj za svobodný život nejen venkovského obyvatelstva vůči byrokraticko-technokratickému životnímu stylu, který je lidem vnucován pod pohrůžkami ekonomické likvidace.

Večerník „Le Monde“ v této souvislosti připomíná ANTI-čipovací kauzu z Německa, která skončila roku 2013 až u Soudního dvora Evropské unieLucemburku. Navíc podle něj povinné čipování nezabránilo stále se opakujícím skandálům s černými prodeji koňského masa - viz dobře známé případy ze Španělska, Velké Britániez jiných zemích EU.

Vynucování čipování představuje vážný a nebezpečný globální fenomén naší doby, na kterém se budou lámat lidské charaktery. Krásně se ukáže, kdo stojí na straně svobody, Boha, dobra a kdo ohne hřbet před totalitní okovanou botou bruselského byrokrata a jeho vnitrostátních poskoků prosazujících otroctví nového světového pořádku.

Celý článek plus dokumenty francouzské Farmářská konfederace (FK) malých/středních farmářů („La Confédération paysanne“) včetně dalších materiálu ke stažení níže v PDF: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/france-anti-microchipping-dissent-operations-of-farmers-2013-2014.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 31. srpna 2014: K cenzuře služby Flickr.com: Společenství webu Necipujtenas.CZ se stalo 25. srpna 2014 terčem nevybíravého útoku globální cenzury a nepřátel svobodného žurnalismu/projevu/názorů. Znamená to, že se náš web stává stále silnějším nástrojem obhajoby občanských svobod/přirozených práv občanů. Některým temným sílám to přirozeně velice vadí.

  Webová služba Flickr.com umožňuje hostování fotografií/videí a je vlastněna americkým mediálním gigantem „Yahoo! Inc.“. Šest dnů před koncem srpna 2014 zlikvidovali zástupci Flickru bez udání konkrétních důvodů náš oficiální účet http://www.flickr.com/people/necipujtenascz/ . Všechny odkazy, zdroje, tagy, klíčová slova a zhruba rok a půl práce byly zničeny. I přes výše uvedený násilný krok byla námi část dat opět obnovena ze zálohy - viz https://www.flickr.com/photos/127307776@N03/ .

  Naši čtenáři mohou nově využít místo Flickru skromnější obrázkovou galerii na adrese: http://www.necipujtenas.cz/obrazkova-galerie/ .

  Svobodně šiřitelné obrázky pod zpravodajskou nebo jinou volnou licencí byly na Flickru v převážné většině pečlivě publikovány s uvedením autora díla (pokud byl znám) a přesným internetovým odkazem na zdroj, který také informoval o dalších licenčních podmínkách šíření díla. Bohužel ani takto seriozní chování našeho týmu nezabránilo výše uvedenému zásahu cenzury. Flickr má sice podle svých smluvních podmínek právo na cokoliv, to je bez diskuze, nicméně našim plným právem však též je takový neférový krok komentovat, zkritizovat a důrazně varovat širokou veřejnost před jakýmkoliv budoucím využíváním Flickru a nebo služeb firmy „Yahoo!“. Podali jsme vůči „flickrovské cenzuře“ oficiální žádost o vysvětlení.

  Návštěvníci webu Necipujtenas.CZ jsou zváni k návštěvě nové - svobodné - obrázkové galerie ZDE: http://www.necipujtenas.cz/obrazkova-galerie/ . Děkujeme Vám :) .

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 29. srpna 2014: Média: Prestižní americký deník „Las Cruces Sun-News“ (založen roku 1881) informoval své čtenáře 8. srpna 2014 o dalším případu selhání čipovacího systému identifikace čtyřnohých domácích mazlíčků. Shawna Adamsová - ochranářka zvířat a manažerka výcvikového/oddychového střediska s názvem „Mesilla Valley Pet Resort, LLC.“ pro pejsky, kočky aj. domácí mazlíčky z města Las Cruces (cca 101.000 obyvatel) v Novém Mexiku - popsala v článku pro výše uvedený list svůj osobní zážitek se zatoulanou fenkou německého ovčáka jménem Java, kterou našla venku u cesty a rozhodla se jí pomoci. Zvíře mělo sice implantován RFID identifikační mikročip, ale kontaktní údaje v databázi na chovatele Javy nebyly aktuální. Celé slavné čipování se tak zhroutilo jako domeček z karet: bylo naprosto zbytečné. Adamsová však nelenila: Protože sama ze své praxe i osobních dřívějších tristních zkušenosti dobře věděla o velmi častých problémech mikročipů, tak využila k nalezení majitele ztracené fenky Internet + sociální média. Během jednoho jediného dne slavila úspěch: zajistila radostné shledání Javy se svou lidskou rodinou. - Podobné případy jsou obzvláště v roce 2014 hlášeny z celého světa a informuje o nich předně americký tisk. Je opravdu s podivem, že např. v českém prostředí si lze o čipování jakožto komplikovaném/nedokonalém systému vyhledávání ztracených zvířat většinou přečíst pouze chválu a nikdo již nechce slyšet také druhou a stále více tristnější stranu oné pověstné mince. Čestní žurnalisté/publicisté by se však měli logicky ptát: Proč je tomu tak - cui bono“ - a tedy kdo z toho má prospěch?

Zdroj: http://www.lcsun-news.com/las_cruces-news/ci_26295386/how-java-made-it-home-and-why-updating

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. srpna 2014: Dokumenty ke stažení: Společenství webu Necipujtenas.CZ kontaktují v posledních dnech občané Statutárního města Ostravy s dotazy mj. v souvislosti s petičním oznámením č. 80 ze dne 19. srpna 2014 pana Petra Hadaščoka st. (známý bojovník proti vynucování čipování), jenž se rezolutně postavil za přirozená práva/svobody ostravského lidu proti hrozbám některých místních radních adresovaných těm chovatelům pejsků a jejich rodinám, kteří odmítli nechat implantovat svým domácím zvířatům do těla cizí elektronické předměty - tzv. odpor vůči aktu invazivního čipování. V roce 2013 totiž používala část ostravských politiků ve sdělovacích prostředcích výroky až o udělení 50.000,- Kč pokuty za neoznačení psa RFID mikročipem. Teprve později si na základě podrobného právního výkladu vedení města uvědomilo, že udělalo chybu.

Postupně také vychází najevo další skutečnosti obzvláště se vztahem k městskému legislativnímu procesu normotvorby: v případě některých podzákonných předpisů je postupováno při jejich utváření s daleko větší péčí, jsou důkladněji zvažována rizika, dopady, pro/proti a někde naopak nikoliv - viz například rozpor z hlediska vyhlášek o hazardu a čipování, což také bohužel zakládá možnost budoucích soudních sporů z hlediska ochrany veřejného zájmu včetně prolamování ústavně chráněných práv/svobod občanů České republiky i Evropské unie.

Společenství Necipujtenas.CZ tedy pro občany připravilo z otevřených zdrojů dva anonymizované rozsudky z provenience Nejvyššího správního soudu České republiky (NSS ČR) se sídlem v Brně z května 2014. Jednoznačně lidem ukazují, že se nemají s výše popsanými tristními politickými praktikami smiřovat a bát se jich.

Z dokumentů NSS ČR vyplývají mj.:

1/ základní principy pro obranu občanů před ukládáním likvidačních pokut; už sama likvidační pokuta je nezákonná
2/
správní orgán (např. obec, magistrát, městský obvod apod.) je při svém postupu vůči občanům v rámci řešení pokut/sankcí ve správním řízení vázán kromě zákonné úpravy také svou předchozí legální praxí; pokud z ní vybočí, pak lze takové jednání kvalifikovat jako nepřípustnou libovůli výkonné moci; správní orgán musí též podrobně zkoumat každý případ individuálně a nikoliv podporovat myšlenky kolektivní viny
3/ zásada
legitimního očekávání/právní jistoty veřejnosti nesmí být porušována - lid musí vždy vědět, co může od právních předpisů i konkrétních úkonů správního orgánu očekávat a nesmí také docházet k neodůvodněnému nerovnému zacházení - např. rozdíl v přístupu k pejskařům a naopak k hráčům hazardních her

CITACE Z ROZSUDKU Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 4 Azs 92/2014 ze dne 29. května 2014

„K principu ustálené správní praxe existuje ustálená a obsáhlá judikatura Nejvyššího správního soudu. Poukázat lze např. na rozsudek ze dne 31. 5. 2010, č. j. 2 Ans 1/2009 – 8, v němž Nejvyšší správní soud vyslovil, že „k principu tzv. ustálené správní praxe se již opakovaně v minulosti vyjádřil Ústavní soud i Nejvyšší správní soud v tom smyslu, že účastník řízení se před správním orgánem může dovolávat obdobného zacházení jako v předchozích srovnatelných případech tehdy, byl-li tento postup správního orgánu v souladu se zákonem (viz například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, č. j. 7 As 43/2009 – 52; všechna citovaná rozhodnutí zdejšího soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz). V rozsudku ze dne 23. 8. 2007, č. j. 7 Afs 45/2007 – 251 Nejvyšší správní soud konstatoval, že za situace, kdy zákon či předpis jej provádějící výslovně neupravují konkrétní postup správních orgánů, k němuž jsou tyto orgány na základě zákona zmocněny, není v rozporu se zákonem, postupují-li dle interních předpisů. Podmínkou ovšem je, že takový interní předpis založil správní praxi, která je nepochybně a všeobecně dodržována. Správní orgán se pak od této správní praxe nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový postup by byl nepřípustnou libovůlí. Tato myšlenka byla podrobněji rozpracována v usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 6 Ads 88/2006 – 132, publikovaném pod č. 1915/2009 Sb. NSS). Rozšířený senát zde uvedl, že „[p]rincip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí, jestliže se taková praxe vytvořila, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (...). Tento ústavní princip, jenž musí veřejná správa respektovat, je vyjádřen i na úrovni podústavního práva v § 2 odst. 4 in fine správního řádu (...). Uvedeným ustanovením je vyjádřena zásada legitimního očekávání, která vytváří předpoklady pro předvídatelnost činnosti veřejné správy. Veřejná správa by měla ve svých postupech a rozhodování podržet určitou míru ustálenosti (kontinuity). Uvedené ustanovení mimo jiné rovněž explicitně nastoluje pro podmínky veřejné správy požadavek vytváření ´ustálené rozhodovací praxe´, jež by měla být měněna jen v odůvodněných případech, když přitom důvody budou vždy legitimní“. Správní praxe zakládající legitimní očekávání je tedy „ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (příp. i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Jen taková správní praxe je doplněním psaného práva a je způsobilá modifikovat pravidla obsažená v právní normě“. Současně rozšířený senát připomenul, že za ustálenou správní praxi lze považovat pouze postup v intencích interní směrnice, která se nachází intra legem, a není tedy ani contra legem, ani praeter legem; smyslem takového interního předpisu je omezit škálu možných významů interpretace zákona.“

„Dále je třeba zmínit rozsudek ze dne 16. 8. 2010, č. j. 2 Afs 53/2010 – 63, v němž Nejvyšší správní soud uvedl, že „se povahou metodických pokynů a závazností správní praxe správních orgánů zabýval již v několika svých rozhodnutích, na základě kterých je možné stručně definovat závaznou správní praxi pomocí 1. kritéria zákonnosti – musí se jednat výhradně o praxi (činnost, příp. nečinnost), která je stanovena v souladu se zákonem, resp. vytvořena na základě zákonem svěřené pravomoci, přičemž nesmí zasahovat do zákonem zaručených práv soukromých osob, a 2. kritéria předvídatelnosti – praxe je ze strany příslušných správních orgánů všeobecně přijímána a dodržována, je možné legitimně očekávat stejný postup v podobných případech. „Jestliže se takováto praxe vytvořila, správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, která je v právním státě (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy) nepřípustná. Ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila“ (cit. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, č. j. 2 Ans 1/2005 - 55, ve stejném duchu rozsudek ze dne 23. 8. 2007, č. j. 7 Afs 45/2007 - 251, publ. Pod č. 1383/2007 Sb. NSS, oba dostupné na www.nssoud.cz).“ [35] Z výše uvedeného vyplývá, že ustálená právní praxe je relevantní pro posouzení, zda zde existuje legitimní očekávání jednotlivců, že správní orgán bude posuzovat jejich věc obdobně jako jiné srovnatelné věci posuzované v minulosti stejným orgánem. Naopak z této judikatury nelze nijak dovodit právo správního orgánu, aby jeho ustálená praxe byla soudem shledána jako souladná se zákonem, zejména v případě, kdy, jak stěžovatel sám připouští, tato praxe dosud správními soudy posouzena nebyla.“

CITACE Z ROZSUDKU Nejvyššího správního soudu České republiky č.j. 9 As 144/2013 ze dne 22. května 2014

„Ukládání trestu je založeno na dvou základních principech - zákonnosti trestu a individualizace trestu. Tyto principy platí i pro ukládání pokuty za správní delikt. Uložení pokuty v mezích zákonných podmínek je součástí posouzení zákonnosti přezkoumávaného správního rozhodnutí (§ 78 odst. 1 s. ř. s.). Správní orgán se při ukládání pokuty musí výslovně zabývat všemi kritérii, která zákon stanovuje. I za situace, kdy správní orgán zákonné meze nepřekročil a výši pokuty řádně odůvodnil, ustanovení § 78 odst. 2 s. ř. s. dává soudu zvláštní oprávnění moderovat výši pokuty. V rámci moderačního práva soud zkoumá, zda nedošlo k excesu při individualizaci pokuty, tedy zda a jak bylo přihlédnuto ke všem specifikům konkrétního případu a zda byla v rámci zákonem umožněného sazebního rozpětí pokuty vybrána pro pachatele správního deliktu pokuta v takové výměře, která splní účel sankce a není zjevně nepřiměřená (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 1/2012-36). Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že vedle zákonem stanovených kritérií pro výměru pokuty JE NUTNO DBÁT I ÚSTAVNĚPRÁVNÍHO ZÁKAZU LIKVIDAČNÍCH POKUT. V rámci přezkumu zákonnosti uložené pokuty (§ 78 odst. 1 s. ř. s.) tedy správní soud k žalobní námitce přezkoumá nejen to, zda správní orgán při stanovení výše sankce zohlednil všechna zákonem stanovená kritéria, zda jeho úvahy o výši pokuty jsou racionální, ucelené a v souladu se zásadami logiky a ZDA SPRÁVNÍ ORGÁN NEVYBOČIL Z MEZÍ SPRÁVNÍHO UVÁŽENÍ NEBO JEJ NEZNEUŽIL, ALE TAKÉ TO, ZDA ULOŽENÁ POKUTA NENÍ LIKVIDAČNÍ (srov. např. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, vycházející i z nálezu Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02, nebo ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2012, č. j. 1 Afs 1/2012-36).“

Tedy „usnesení rozšířeného senátu ze dne 20. 4. 2010, č. j. 1 As 9/2008-133, Nejvyšší správní soud v odst. 27. vyslovil, že „likvidační pokutou rozumí sankci, která je nepřiměřená osobním a majetkovým poměrům pachatele deliktu do té míry, že je způsobilá mu sama o sobě přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost, nebo se v důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení této pokuty a zároveň je zde reálné riziko, že se pachatel […] na základě této pokuty dostane do existenčních potíží“.

Dokumenty Nejvyššího správního sudu ČR ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 24. - 23. srpna 2014: Média: V srpnu roku 2014 zveřejnily prestižní americké sdělovací prostředky „The Associated Press“ nebo „The Washington Times“ a celá řada jiných médií další tristní příběh o nefunkčním systému trvalé identifikace živých tvorů držených v domácím vlastnictví - tzv. čipování psů, koček aj. živočichů. - Paní Veronica Wagnerová Covatchová - spolumajitelka velmi cenné pětileté fenky shetlandského ovčáka (sheltie) jménem „Legacies Pipe Dream“ (zkráceně „Piper“) ověnčené mnoha prestižními chovatelskými cenami - bydlí ve „svištěm meteorologem“ proslaveném městě Punxsutawney (stát Pensylvánie). V dubnu 2014 chtěla strávit poklidné Velikonoční svátky se svými blízkými a předala proto Piper do péče rodiny seriozního kolegy z města Columbus (sousední stát Ohio). Ten bohužel nedokázal zvíře uhlídat. Fenka mu ve čtvrtek 17. dubna 2014 utekla vstříc lákavému dobrodružství: vydala se hledat svou paničku. Místo ní ji však tentýž den našla odchytová služba, která zvíře odvezla do místního útulku “Franklin County Animal Control”. Nazítří o Velkém pátku se tam pokusili přítomní ochránci přírody zjistit majitele “sheltie”. Použili skener identifikačních mikročipů, načež objevili číslo transpondéru a podle něj dohledali z databáze výrobce kontakt na veterináře, který čip Piper implantoval. Následoval odpolední telefonát s ordinací výše uvedeného zvěrolékaře, jehož výsledkem byl příslib sdělení potřebných kontaktních údajů na fenčinu chovatelku tak, aby to bylo v souladu s patřičnou legislativou. Jenže až do pondělí 21. dubna, kdy vypršela lhůta určená zákonem pro převzetí zatoulaného živočicha jeho původním vlastníkem: se nikdo z veteriny neozval. Zaměstnanci útulku už znovu zvěrolékaře sami nekontaktovali. Prostě si počkali až vyprší zákonná doba, která pak v Ohiu umožňuje prohlásit psa za vhodného k adopci - tedy bez pána. Tak se i stalo. Zvíře bylo nyní podle smlouvy majetkem ochranářské organizace Central Ohio Sheltie Rescue” (COSR) v Columbusu. Zde mohlo být dále nabízeno k osvojení. - Zatím však zoufalí opatrovníci Piper všude možně hledali. Protože byly Velikonoce a navíc víkend: mylně se ve stresu domnívali, že má místní útulek zavřeno. Šli tam zjistit situaci až v pondělí. To již však bylo z hlediska času stanoveného taxativně zákonem pozdě. Pracovníci “Franklin County Animal Control” totiž raději respektovali striktní byrokratické lhůty a nikoliv zájmy „sheltie“. Nicméně od dosažení právoplatné fenčiny spolumajitelky je dělil de-facto jeden telefonát. Všechny jimi získané informace o čipu, telefonní čísla aj. údaje pouze předali kolegům z COSR a už žádné další akce nepodnikali. - Následující události posléze vygradovaly. Paní Covatchová si po svém návratu z Velikonoc v úterý 22. dubna 2014 s hrůzou uvědomila, po zjištění stavu věcí od neúspěšných opatrovníků fenky, že zřejmě přišla o svého domácího mazlíčka v ceně desítek tisíc dolarů. V útulku “Franklin County Animal Control” jí sdělili: musí se obrátit na ředitelku COSR - paní Penny Sanderbeckovou. Promptně to učinila. Nepochodila zde však. Následovalo nekonečné tříměsíční předkládání důkazního materiálu o vlastnictví Piper: fotky, registrační listy k mikročipu, písemnosti ze soutěží, dokumenty z Amerického klubu chovatelů (“American Kennel Club”), návrh na testy DNA, pokusy o dohodu atd. Vše bylo paní Sanderbeckové málo: Dále odmítala fenku vydat. - Zoufalá chovatelka samozřejmě nehodlala jen bezmocně sedět se svázanýma rukama v moci byrokratického aparátu ochranářů přírody a zorganizovala petiční akci za navrácení Piper, dále založila na Facebooku stránku pod názvem BringPiperHome“ s dvěma tisícovkami aktivních podporovatelů. Začaly také pouliční demonstrace v americkém akčním stylu včetně jiných těžko ovladatelných pokusů rozvášněné veřejnosti o navrácení zvířete. Občané navíc uspořádali finanční sbírku určenou na pomoc Piper. Samozřejmě paní Covatchová využila též služeb právní kanceláře i mediálního zviditelnění svého případu. Vyvinula úctyhodnou snahu na všech frontách, které jí jako občanovi na obranu poskytuje moderní/svobodná/demokratická společnost, aby dostala své zvíře zpět. - Vedení COSR odpovědělo na výše uvedený mohutný tlak tím, že si najalo právníka a dále odmítalo cokoliv řešit mimo soud. - Mezitím se začali díky mediálnímu poprasku ozývat vystrašení chovatelé očipovaných psů včetně profesních organizací z celých USA i zahraničí: dozvěděli se o výše popsané tristní situaci a vyjadřovali pochyby o smyslu čipovacího systému identifikace zvířat jako takového. Ptali se: Kdo nám zaručí, že se něco podobného nestane znovu a kdekoliv na světě? Proč tedy vůbec platíme za implantace mikročipů + za registrace do chovatelských databází jakékoliv poplatky? K čemu to vůbec je? Sociální sítě doslova hučely rozzlobenými pejskaři, kteří odmítali přijmout takovou nespravedlnost: postavili se v drtivé většině za právo paní Covatchové na vrácení jejího čtyřnohého domácího mazlíčka. - ´Psí válka´ gradovala mj. do podoby, že veřejnost odmítla dále finančně přispívat na místní útulky. - Paní Kovacsová prohlásila v rozhovoru pro televizní stanici NBC4 (WCMH-TV) na adresu své Piper: „ONA NYNÍ POTŘEBUJE ZÁCHRANU; ZÁCHRANU PŘED ZÁCHRANÁŘI. - Nakonec přistál spor o fenku na stole prvoinstančního okresního městského soudu v Columbusu (“Franklin County Municipal Court”), který vynesl v červenci 2014 verdikt ve prospěch paní Covatchové a nařídil ředitelce COSR zvíře vydat nebo zaplatit 10.000 dolarů. Pokus o vyzvednutí „sheltie“ ze dne 6. srpna 2014 však nebyl úspěšný. Paní Sanderbecková poskytla raději smluvní záruky na výše uvedenou částku a odvolala se k nadřízené soudní instanci. Navíc vzhledem k vyhrocené situaci prý vedení COSR fenku zatím dobře schovává na neznámém místě. - Další kolo soudního klání proběhne zřejmě až v září. Milá Piper bude do té doby stále bez svého domova v područí bezcitného systémového molochu ochránců přírody, na jehož počátku stojí jeden tzv. v uvozovkách ´super výhodný malý čip´ o velikosti zrnka rýže. - Podobné tragické příběhy jsou nyní hlášeny ze světa stále častěji. Lze tedy očekávat, že se dříve nebo později objeví též v České republice. No a zdejší prestižní právní kanceláře jsou nepochybně připraveny pomoci všem poškozeným pejskařům.

Zdroj: http://www.washingtontimes.com/news/2014/aug/17/penn-woman-fighting-ohio-rescue-group-over-dog/; http://www.observer-reporter.com/article/20140817/NEWS05/140819564#.U_h3FOysyM8; http://www.abc6onyourside.com/news/features/top-stories/stories/pennsylvania-woman-fights-ohio-rescue-over-dog-34343.shtml; http://www.indianagazette.com/news/indiana-news/punxsutawney-woman-fights-rescue-for-dog,20437692/; http://www.philly.com/philly/news/20140817_ap_f2fa7a071b2b4200b442cafca90c2227.html?c=r; http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/08/12/sheltie-ownership-struggle.html; http://www.centralohiosheltierescue.org/1.html; https://www.facebook.com/BringPiperHome/info?ref=page_internal; http://www.nbc4i.com/story/26284026/rescue-group-refuses-to-return-runaway-sheltie; http://www.nbc4i.com/story/26284026/rescue-group-refuses-to-return-runaway-sheltie?autoStart=true&topVideoCatNo=default&clipId=10475208; http://www.bestinshowdaily.com/blog/piper-update-attorney-bell-breaks-his-silence/; http://www.bestinshowdaily.com/blog/when-a-rescue-goes-wrong/; http://www.bestinshowdaily.com/blog/pipers-saga-moves-to-the-courtroom/; http://www.bestinshowdaily.com/blog/more-piper/; http://www.bestinshowdaily.com/blog/breaking-news-rescue-posts-10000-bond-to-keep-from-returning-piper/; http://www.bestinshowdaily.com/blog/200-for-a-champion-sheltie-an-update-on-piper/; http://www.fox19.com/story/26299801/pennsylvania-woman-fights-ohio-rescue-over-dog; http://www.daytondailynews.com/ap/ap/pennsylvania/penn-woman-fighting-ohio-rescue-group-over-dog/ng4WN/; http://www.examiner.com/article/penn-woman-launches-internet-fight-with-rescue-who-won-t-return-her-sheltie; http://www.13abc.com/story/26300668/pennsylvania-woman-fights-ohio-rescue-over-dog; http://philadelphia.cbslocal.com/2014/08/17/pennsylvania-woman-fights-ohio-rescue-over-dog/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 22. srpna 2014: Média: Web amerického deníku „The Yakima Herald-Republic“ (vydavatelské kořeny až v 19. století) se sídlem ve městě Yakima (cca 93.200 obyvatel) ve státě Washington představil svým čtenářům 20. srpna 2014 velmi smutný příběh nefunkčnosti identifikačního systému čipování domácích čtyřnohých mazlíčků. Pracovníci místní pobočky největší neziskové organizace naší planety zaměřené na ochranu zvířat - The Humane Society of the United States” - našli v okolí městečka Leavenworth zatoulaného australského honáckého psa (“Blue_heeler” nebo-li “Australian Cattle Dog”). Odvezli jej do útulku, kde byl podroben skenování na přítomnost podkožního RFID identifikačního mikročipu. Výsledek nicméně představoval velké zklamání: numerický údaj z implantovaného transpondéru totiž pouze v registru chovatelských údajů odhalil dvě již dávno nefunkční telefonní čísla někdejších držitelů psa. Čipování tak bylo zbytečné/nefunkční. Zaměstnanci útulku se tedy rozhodli počkat na uplynutí zákonem stanovené lhůty k případnému přihlášení neznámého právoplatného vlastníka zvířete. Po sedmdesáti dvou hodinách se však nikdo o živočicha neucházel, načež jej oficiálně prohlásili za tzv. ´bez pána´ a určili k adopci. Zanedlouho po té již byl pejsek u své nové paničky. - Situace se nicméně zkomplikovala, když původní leavenworthský majitel psa až nyní vyzvěděl díky informacím od aktivních sousedů a z Internetu: jeho domácí čtyřnohý kamarád prý už najednou patří úplně cizímu člověku. Majiteli všechny údaje samozřejmě posléze potvrdili také v útulku. Dosud si přitom myslel, že příčinou zmizení jeho pejska byl tragický útok lesní šelmy - pumy. - Všechny strany nyní vzniklého sporu si navzájem začaly vyhrožovat soudem. Nikdo z nich nechtěl ustoupit, svého milovaného psa někomu přenechat a přistoupit na dohodu. - Tento tristní případ je dalším z celé série podobných ´čipovacích´ kauz v rámci našeho globálně propojeného světa, které jasně dokazují nefunkčnost, zranitelnost, náročnost i nedokonalost složitého systému čipování domácích zvířat.

Zdroj: http://www.yakimaherald.com/news/latestnews/2431236-8/outdated-microchip-information-leaves-family-without-their-pet; http://www.wenatcheeworld.com/news/2014/aug/20/outdated-microchip-information-leaves-dog-owners-without-their-pet/; http://7online.com/pets/humane-society-wrongly-puts-pet-up-for-adoption/277201/; http://mynorthwest.com/76/2593372/Woman-fears-for-her-life-but-wont-return-Buddy-the-dog; http://mynorthwest.com/76/2592769/Family-fighting-to-reclaim-dog-mistakenly-adopted-out

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/