Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 9

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 29. září 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Článek prestižního vědecko-technologického měsíčníku „IEEE Spectrum Magazine“ (IEEES vydává největší světová organizace profesionálů v oboru elektrických a elektronických zařízení „Institute of Electrical and Electronics Engineers“; počátky roku 1884; 426.000 registrovaných členů ve sto šedesáti zemích světa) seznámil širokou veřejnost s varováním globálně velmi známé trojice autorek, které již řadu let usilují o informování celého lidstva před masivní hrozbou všeobecného rozšíření chytrých technologií, konceptu „Smart City“, Internetu všeho, mikročipů apod. Něco takového totiž způsobí zničení soukromí každého občana a jeho přirozených práv/svobod, které si tak těžce vydobyly generace našich předků obzvláště ve Spojených státech amerických i Evropě. Odborně-popularizační text napsala pro IEEES doktorka Katina Michaelová z australské „University of Wollongong“ („Škola informačních systémů a technologie“ – „School of Information Systems and Technology“ – „Fakulta informatiky“ – „Faculty of Informatics“; cca 80 km jižně od Sydney), dále doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D., Ed.M., absolventka prestižní Harvardovy university („Harvard University“; aktivně usiluje již od 90. let 20. století díky spolupráci řady sdělovacích prostředků na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise o zastavení vynucování povinného označování/čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku; napsala k danému tématu několik knih jako bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“; poskytla mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC; psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších zavedených periodik; doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti občanů inspirovaných někdejším senátorem Ronem Paulem a otevřeně se hlásí k víře v Boha). Konečně třetí autorkou je spisovatelka/publicistka Liz McIntyreová, která dlouhé roky spolupracuje s doktorkou Albrechtovou. – http://spectrum.ieee.org/magazine/2015/September; https://cryptome.org/2015/09/rfid-tech-privacy-civlib-threat.pdf

  Článek na webu prestižního vědecko-technologického měsíčníku „IEEE Spectrum Magazine“ upozornil na objev sledování využívání jednotlivých spotřebičů v lidském soukromí v tzv. chytrých domácnostech pomocí rozpoznávání elektromagnetického záření (EZ) z motorů, usměrňovačů a modulátorů. EZ produkuje například elektrický sporák, lednička, mraznička, vysavač aj. domácí spotřebiče. – V kombinaci s konceptem tzv. „Smart City“, Internetu všeho a dalších chytrých technologií pak budou moci být občané bez soudního příkazu sledováni/ovládáni výkonnou mocí za pomoci patřičné legislativy přímo ve svých domech například v důsledku nadměrné přípravy tučných jídel nebo vysoké spotřeby elektrického proudu pod záminkou ochrany životního prostředí, zdraví a samozřejmě bezpečnosti. – Otázkou je, zda si to lidé nechají líbit a kam až dovolí tomuto nebezpečnému/vychytralému trendu zajít. – http://spectrum.ieee.org/energywise/consumer-electronics/portable-devices/wearable-device-uses-your-local-em-field-to-track-your-electronic-use-; http://homes.cs.washington.edu/~mayank/Papers/MagnifiSense.pdf; http://dl.acm.org/authorize?N92405

  Ve dnech sedmého až jedenáctého září 2015 proběhla v japonském třetím největším městě Ósace prestižní mezinárodní vědecká konference UBICOMP 2015, kterou sponzorovali lídři tzv. globální chytré ekonomiky. Jednotlivé badatelské týmy tady v neobvykle velkém měřítku prezentovaly své vynálezy zaměřené na sledování občanů. Přímo z prostředí tzv. „otevřeného soukromí“ chytrých domácností v návaznosti na koncept tzv. „Smart City“, Internetu všeho a za pomoci označování věcí, zvířat i osob mikročipy/senzory, zde předkládali učenci světu výsledky výzkumu, který bude s největší pravděpodobností již brzy využit k další vlně likvidace tradičního života, přirozených práv/svobod obyvatelstva. – Lze předpokládat utužování legislativy tak, aby museli občané využívat šmírovací chytré technologie a předávat o sobě třetím stranám povinně interní údaje ze svých životů např. díky zákonům o energetické (ne)náročnosti budov (viz tzv. energetické štítky), o zdraví a bezpečnosti občanů, o tzv. pohodě zvířat apod. včetně deformace svobodného trhu s nájemním bydlením. O naprosté devastaci soukromí samozřejmě ani nemluvě. Konference UBICOMP 2015 představila např. tyto děsivé vynálezy:

  1/ špehování, vyhodnocování a regulace obsazenosti jednotlivých místností skrze chytré měřiče spotřeby elektrické energie – http://dl.acm.org/authorize?N93582

  2/ sledování fyzické aktivity člověka v jeho chytré domácnosti – http://dl.acm.org/authorize?N93595

  3/ šmírování a nahrávání pohybu, zvuků chytrých vozidel a jejich řidičů – http://dl.acm.org/authorize?N93596

  4/ pokusy o nahrazení/duplikování vzhledu tváře pomocí chytré elektronické masky a využití tzv. lidských náhradníků ať již formou živých občanů nebo rovnou androidů – http://dl.acm.org/authorize?N93547

  5/ využití chytrých telefonů, nositelné elektroniky a mikročipů k lokalizaci jednotlivých osob ubytovaných v soukromých bytech; systém identifikuje občany skrze daktyloskopické stopy, senzory v chytrých hodinkách a mikrofony ve „smart“ mobilech – http://dl.acm.org/authorize?N93589

  6/ regulace teploty v privátních obydlích prostřednictvím zabudovaných senzorů a nositelné chytré elektroniky s mikročipy, která sbírá údaje o lidském metabolismu, potu, teplotě kůže – http://dl.acm.org/authorize?N93592

  7/ řízení života obyvatel chytrých domů/měst formou tzv. „smart tipů“ (později klidně příkazů dle platné legislativy), jak by se měli chovat ve svém soukromí, aby nenarušovali státem vynucované pojetí etického života – http://dl.acm.org/authorize?N93593

  8/ sledování vztahů mezi lidmi pro účely řízení společenských vztahů v soukromí, na veřejnosti i pracovišti atd. – http://dl.acm.org/authorize?N93650

  9/ šmírování off-line a on-line chování občanů v prostředí Internetu – http://dl.acm.org/authorize?N93511

  10/ monitorování každodenní aktivity člověka a zjišťování jeho motivace ke změně chování prostřednictvím chytré elektroniky s mikročipy – http://dl.acm.org/authorize?N93513; http://dl.acm.org/authorize?N92400

  11/ sledování pohybu svalové hmoty a vytváření scénářů, pobídek pro její řízení prostřednictvím chytré nositelné elektroniky – http://dl.acm.org/authorize?N92406

  12/ měření, sledování, zaznamenávání a řízení (ne)kvality lidského spánku – http://dl.acm.org/authorize?N92407; http://dl.acm.org/authorize?N92404

  13/ měření, sledování lidského kýchání, kašle, rýmy, bolesti v krku; nepřetržitý monitoring akustických dat uživatelů chytrých telefonů pomocí vestavěných mikrofonů, jejich klasifikace a řízení opatření při řešení respiračních problémů – http://dl.acm.org/authorize?N92402

  14/ sledování, řízení čištění zubů pomocí dat získaných díky mikrofonu v chytrém telefonu – http://dl.acm.org/authorize?N92403

  15/ označování věcí, zvířat a lidí včetně jejich navigace v soukromých objektech pomocí chytrých náramků a mikročipů – http://dl.acm.org/authorize?N92408

  16/ detekce, predikce a pokusy o účinnou likvidaci lidské frustrace, paniky, stresu, nudy za pomoci chytrých senzorů a elektroniky – http://dl.acm.org/authorize?N92440; http://dl.acm.org/authorize?N92441; http://dl.acm.org/authorize?N92449; http://dl.acm.org/authorize?N92448; http://dl.acm.org/authorize?N93578

  17/ označování, monitoring a predikce chování velkých náboženských aj. shromáždění např. Muslimů apod. pomocí chytrých technologií – http://dl.acm.org/authorize?N92443

  18/ sledování, predikce pohybu a chování konkrétních skupin občanů a individuí v chytrých městech – http://dl.acm.org/authorize?N92444

  19/ sledování toho, jak často člověk konzumuje jídlo – http://dl.acm.org/authorize?N93531

  20/ ovládání lidských bytostí pomocí speciálních psychologicko-sociologických přesvědčovacích strategií, taktik a chytrých technologií, nositelné elektroniky, mikročipů apod. – http://dl.acm.org/authorize?N93569http://ubicomp.org/ubicomp2015/program/program.html#people-traces-behaviors

  Spojené státy pokračují v postupné/pomalé implementaci povinné elektronické identifikace a externího čipování svého obyvatelstva prostřednictvím federálního zákona „The REAL ID Act of 2005“. Američané z některých států již díky tomu nebudou moci cestovat od roku 2016 po vnitřních leteckých linkách v USA na řidičské průkazy jako dosud, nýbrž si budou muset vybavit pasy s dálkově čitelnými RFID mikročipy. – http://www.travelandleisure.com/articles/drivers-licenses-new-york-domestic-flight-real-id; https://youtu.be/NsCLkYIuTBw; https://youtu.be/B_Hd4fMDAcE

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 24. a 23. září 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 8. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy z 9. září 2015 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené ostravské centrální Zastupitelstvo umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli tentokráte na jednání Váženého Zastupitelstva v daleko větším počtu než obvykle a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o mnoho témat, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně jde mimo jiné o nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém důsledku nikdo z občanů nepotřebuje, o případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků v některém z ostravských obvodů, o chyby v komunikační strategii města při jednání Zastupitelstva s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích a obyčejného/slušného/gentlemanského jednání s lidmi v Ostravě, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 9. 2015“, „Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „Návrh obecně závazné vyhlášky č. ...., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, „Informace k dani z nemovitých věcí“, „Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická)“, „Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí k projektu "Dokončení procesu digitalizace MMO" v rámci Integrovaného operačního programu“, „Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016“.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v říjnu 2015 k výše uvedenému jednání Váženého ostravského Zastupitelstva své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že se občanům vedeným Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaným zástupcem SwN – Váženým panem Mgr. Přepiorou – podařilo opět promluvit do duše místním ostravským politikům v rámci Váženého centrálního ostravského Zastupitelstva natolik, že schválili (byť po opakované snaze diskutujících včetně použití transparentu) další pozitivní výsledek a to tentokráte pro všechny zle trýzněné stavebníky v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou (OPO): dostali ze strany Váženého ostravského centrálního Zastupitelstva velmi vítanou morální podporu a příslib odborného dohledu nad celou zdejší tristní kauzou. Vážený pan starosta OPO byl požádán Váženým Zastupitelstvem Statutárního města Ostravy, aby vypracoval/předložil detailní zprávu o situaci a o vstřícném vyřešení výše uvedené záležitosti s místními stavebníky. Je to obzvláště potěšující informace, neboť takového úspěchu bylo dosaženo i přes původní zcela neobvyklý/nepochopitelný/tuhý odpor, obstrukce některých zastupitelů včetně odmítavých písemných stanovisek vedení města a dokonce několika pokusů o zamezení řádného projednání této věci. Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy tedy schválilo podnět Váženého pana Stanislava Válka ohromujícím počtem 52 hlasů napříč politickým spektrem (pouze jeden přítomný zastupitel se zdržel). Jasná ukázka toho: co všechno občané společnými silami dokáží prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů. Vyžaduje to jediné: Vytrvat, nenechat se odradit, zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně podpořit! – Občané dosáhli v rámci jednání Váženého centrálního ostravského Zastupitelstva svými podněty také dalších pozoruhodných úspěchů. – Bohužel otázka čipování a obzvláště publikace zápisů z jednání Váženého Sboru starostů se dostala i přes mnohé vstřícné pokusy, neuvěřitelnou trpělivost a snahu voličů o smírné řešení případu do nebývale silného obstrukčního stádia. Někdo se zřejmě obává toho, co by mohli občané z daných zápisů a dalších dokumentů zjistit. Nezbývá tedy nic jiného než řešit takovou situaci podle oficiálních postupů stanovených zákonem. Někteří občané zcela mimo SwN již na tom údajně pracují. O výsledku budeme samozřejmě informovat na webu Necipujtenas.CZ.

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas např. Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ), Váženého občana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování – čipování psů – zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucování invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) a dalších osobností se zveřejňováním jejich jmen dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností, které přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. SwN již proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom, co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu října 2015), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Z hlediska čipování: Podrobný výklad celé problematiky a nezákonnosti/neústavnosti vymáhání implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat je pak k dispozici v samostatných materiálech: A, B, C, D, E, F a na webu Necipujtenas.CZ (viz navíc ukázka k jak děsivým výsledkům vede vynucování čipování zde).

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 25 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 9. září 2015. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané: např. Vážený pan Stanislav Válek, jehož přihlášky k diskusi jsou taktéž součástí zápisu níže. Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky aj.

Dokument ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 19. září 2015: Obrázková galerie: Vážený občan České republiky Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené NEočipované yorkšírky Nelinky) zaslal Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2015 několik svých nových fotografií. Petr Hadaščok nst. byl v této době pozván jakožto čestný host i s Nelinkou na beskydskou svatbu, kde se oba dva nerozluční přátelé stali středem vděčné pozornosti přítomných hostů. Dojemný příběh pana Hadaščoka nst. a jeho občanského/mírového boje za svobodný život tradiční rodiny vůči legislativnímu násilí a byrokratické čipovací zvůli některých politiků získává rok od roku stále větší uznání a podporu napříč společenským spektrem. RFID invazivním transpondérem dodnes NEoznačená Nelinka – nejlepší čtyřnohá přítelkyně člověka – neustále inspiruje pejskaře a svobodomyslné občany v celé České republice i v zahraničí k odmítání metod legislativního násilí a k vystavení stopky pro vymáhání implantací mikročipů do živých těl zvířat a také člověka pod heslem: Zlu se neustupuje!

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. a 9. září 2015: Média: Vyjádření Necipujtenas.CZ pro Lidovky.cz : Vynucování čipování nezlikviduje množírny a přinese zbytečné problémy zvířatům i lidem! – Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo dne 31. července 2015 dotaz Vážené redaktorky Petry Holinkové (píše pro Lidovky.cz – zpravodajský web Lidových novin) mj. na Emailovou adresu určenou pro komunikaci se sdělovacími prostředky media@necipujtenas.cz a to v následujícím znění: „Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o vyjádření k chystanému registru a čipování psů v souvislosti s potíráním tzv. množíren. Vaše organizace je proti čipování. Domníváte se tedy, že množírny nejsou problémem, nebo navrhujete jiné řešení k jejich regulaci? Vaši odpověď použiji do svého chystaného článku o množírnách pro lidovky.cz. Děkuji za Váš čas. S pozdravem Petra Holinková.“ Vážené redaktorce Petře Holinkové odpověděl přímo šéfeditor webu Necipujtenas.CZ, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, ještě týž den 31. 7. 2015 elektronicky z výše uvedené Emailové adresy. Výsledný článek publikovaly následně mj. Lidovky.cz 8. září 2015. Je k dispozici zde. Nicméně zřejmě vlivem technických problémů, případně svobodným/legitimním rozhodnutím v rámci žurnalistické praxe nebo pouze díky tomu, že zrovna došel „tiskařský inkoust“: nedostaly bohužel disentní argumenty vůči vynucování čipování a souvisejícímu legislativnímu násilí v článku prostor. Proto zveřejňujeme odeslané stanovisko Necipujtenas.CZ níže: „Úspěšný den Vám přeji, předně mi dovolte, abych Vám poděkoval za Váš zájem o danou problematiku a za Vaši snahu informovat veřejnost v celé šíři názorového spektra k otázce tzv. „množíren“, čipování a vzniku nového státního registru. Hned na úvod bych jen s Vašim dovolením upřesnil, že já a kolegyně, kolegové tvoříme volné společenství osob a tedy nejde o organizaci ve smyslu například zapsaného spolku apod. Děkuji Vám za pochopení. K Vašim otázkám: Uvědomujeme si závažný problém, který samozřejmě tzv. „množírny“ představují. Jde navíc o velké a mediálně jistě zajímavé téma. Týrání zvířat patří k bolestivým etickým otázkám celé naší civilizace. Definice „množírny“ však musí být přesná. Nelze ji automaticky vztahovat na každou fenku, kočku aj. samičku, nikoliv na každé soukromé obydlí a už vůbec ne na všechny chovatele zvířat. Plošné trestání nevinných chovatelů, jakási kolektivní vina našich seniorů, maminek s dětmi a vůbec každého občana České republiky formou vynucování čipování a kontrol soukromých domácností, tak to opravdu nepatří do svobodné parlamentní demokracie masarykovských tradic. Současná legislativa už přeci umožňuje důsledně postihovat konkrétní případy týrání nejlepších čtyřnohých přátel člověka včetně tzv. „množíren“. – Zatím se také nikde na světě nepodařilo ani za desítky let od existence technologie RFID čipování a státního/městského i soukromého systému implantací invazivních mikročipů a registrace zvířat vyřešit problém tzv. „množíren“ nebo týrání živých tvorů. Naopak se podařilo každoročně navyšovat doslova povinné obraty výrobců mikročipu a souvisejících poskytovatelů různých služeb mj. díky vybírání nedobrovolných občanských plateb. Jde o velký globální business ve stovkách miliard dolarů. Stačí si jen odhadnout: kolik je na světě psů, dalších mláďat jiných zvířat, jejich každoroční přirozený přírůstek, sumy vynakládané na péči a pojištění. Jen v celé EU je oficiálně chováno 66 miliónů koček61 miliónů psů (samozřejmě nikde nehlášených zvířat bude daleko více). Tito živí tvorové představují obrovský trh v ceně neskutečných tisíců miliard korun vybíraných mnohdy povinně od občanů ve prospěch obchodníků s RFID mikročipy, veterinárními preparáty, službami, pojištěním. Vznikl tak systém permanentního vytěžování zvířat a jejich vlastníků, který byl umožněn díky metodám legislativního násilí a ukládání lidem nejrůznějších dosud nevídaných povinností: Na všem se pak vydatně přiživují svými nespravedlivými poplatky/daněmi jednotlivé státy EU. – Nikdo zatím veřejnosti ani nepředložil zcela přesné počty tzv. „množíren“ v ČR, Evropské unii a už vůbec ne ve světě. Policie České republiky hovoří pouze o každoročních desítkách případů týrání zvířat: má účinné nástroje, jak situaci řešit. Chtějí tedy politici postihnout plošným čipováním kolektivně milióny nevinných občanů ČR? – Vládní nebo parlamentní systémová analýza (ne)fungování a velké chybovosti systému tzv. povinného čipování, jeho nákladů a třeba úspěšnosti v navracení zatoulaných zvířat zpět domů k chovatelům také nebyla zveřejněna. Návrhy tzv. ´čipovací legislativy´ jsou z nepochopitelných důvodů utajovány. Zatím prý nejsou vhodné pro lidi: Mohou je číst jen tzv. odborníci. Proč se k tomu nemohou občané/chovatelé vyjádřit v celonárodním dialogu? Kdo se čeho bojí? – Např. v Ostravě (třetí největší město v ČR) nezafungovalo vymáhání čipování podle naší místní analýzy v desítkách procent zkoumaných případů. Proč ale pak někteří nekompetentní politici chtějí takový systém vnucovat občanům povinně metodami legislativního násilí, tzv. „zvířecí policie“, „čipovacích komand“ a posílat kontroly třeba i na tu poslední vystresovanou babičku s pejskem a kočičkou např. z Hané? Je vůbec čipování vynutitelné v praxi? Chceme znovu zavést metody totalitních režimů tak, aby bylo očipováno 100% všeho, co se ještě vůbec hýbe, aby si mohl někdo udělat fajfku do své tabulky? Možná by si to někteří papaláši a lobbisté opravdu přáli. – Musíme pak ovšem zdůraznit: Jestliže zamýšlené legislativní opatření nedokáže zajistit v realitě naplnění svého cíle a lze jej docílit také jinými, mírnějšími prostředky: půjde o libovůli zákonodárné/výkonné moci. Taková legislativa bude v rozporu s ústavním pořádkem ČR a nakonec zasáhne Ústavní soud, případně také mezinárodní justice. Nedomníváme se tedy, že je novelizace zákona ve smyslu státního vynucování čipování/evidence zvířat vymahatelná. Nedokáže zkrátka ani dosáhnout svého cíle. Musel by vzniknout jakýsi „nový/totalitní/čipovací“ a jistě děsivý policejní režim. Za tohle ale přeci lidé nezvonili klíči v době Sametové revoluce? Nebo ano? – Tlačení občanů/chovatelů k čipování je čistě politické rozhodnutí, které si lidé velmi dobře zapamatují pro účely jakýchkoliv budoucích voleb. V Ostravě již mj. díky zavedení povinného čipování psů nebyl znovu zvolen loni v říjnu 2014 bývalý Vážený pan primátor Petr Kajnar. Voliči vyměnili takřka celé vedení radnice. Může se to lehce opakovat v parlamentních nebo jiných volbách. Ostatně novému Váženému panu ostravskému primátorovi Tomáši Macurovi se vymáhání čipování nelíbí a přislíbil v této věci veřejně v průběhu jednání zastupitelstva podrobnou analýzu a nápravu situace. Byla o tom nějaká zmínka ve sdělovacích prostředcích? – Řešení problému tzv. „množíren“ a týrání zvířat spočívá v dlouhodobé výchově, v dobrých a medializovaných příkladech z praxe. Ve vzájemné spolupráci/informování/komunikaci mezi lidmi na lokální i globální úrovni, kterým není lhostejná situace v naší zemi, nicméně nejsou ani zastánci metod legislativního násilí a jsou naopak ještě místo udávání schopni lidem pomáhat bez nároku na honorář nebo bez svazujících dotací. Přirozené řešení tzv. „množíren“ také přinese svobodnější/tržní prostředí, jestliže lidé nebudou spoléhat na státní kontrolu, nýbrž na to, že situaci ovlivní vzájemným dialogem a dobrovolnou solidaritou. Třeba i tím, že budou mladí lidé věnovat více času svým starým rodičům, kteří pak nebudou nuceni trávit svou samotu pouze s pejsky nebo kočičkami. Z čistě ekonomického hlediska také množírny postupně zaniknou přirozeným vývojem, když klesne nyní hlavně v západní Evropě enormní poptávka po mláďatech všeho druhu. Došlo k tomu již v minulosti. Tzv. „množírna“ totiž není specificky český jev, nýbrž popsal ho už Eberhard Trumler (nestor kynologie v německy mluvících zemích) v 80. letech minulého století ve Spolkové republice Německo. Stačí si jen uvědomit: Jestliže třeba v Británii dosahuje oficiální cena za jedno štěně dejme tomu až 77.500 i více korun v důsledku všech možných regulací, nákladů a pokřiveného trhu, pak se nelze divit snaze člověka na tom vydělat. Jestliže se zkrátka v EU bez hraničních kontrol vyplácí nelegální transporty zvířat do Anglie z Rumunska, Maďarska, Litvy, a pašeráci dokáží ve velkém měřítku využívat evropský i národní systém čipování/registrace zvířat k padělání pet pasů i mikročipů, hezky na takové regulaci ještě zbohatnou, a to paradoxně v zemích, které prosadily povinné státní čipování/evidenci: jaký to má pak ale všechno smysl? Britské sdělovací prostředky včetně BBC o tom rozsáhle letos v červenci informovaly. O totálním selhání čipování v případě obchodů s koňským masem ani nemluvě. Zahraniční média zkrátka často informují o nefunkčnosti celoevropského systému identifikace zvířat. Prostě čipování nefunguje nikde na světě tak, jak si to někteří naši snílci představují. Na webu Necipujtenas.CZ o tom pravidelně píšeme mj. dle zpráv prestižních sdělovacích prostředků a tragických příběhů prostých lidí, kterým čipování zkomplikovalo jejich už tak těžký život. Jeho vynucováním rozhodně nevznikne žádný ráj na zemi. – Ostatně jsou zde ještě modernější metody trvalého označování zvířat. Na ty se neprávem zapomíná. Proč? Patří k nim např. vzorky DNA a hlavně foto-identifikační policejní metoda rozpoznávání tváří zvířat, která se masově šíří nyní především v USA: dobrovolně/zdarma formou aplikací pro chytré mobilní telefony. Státní „čipovací moloch“ pak nemá v této konkurenci naprosto žádnou šanci: No a proto si chce vynutit implantace mikročipů povinně. Dochází však k diskriminaci jiných/lepších technologií a k porušování principů svobodné hospodářské soutěže. Občané České republiky mají plné právo na svobodu v označení svého pejska/kočičky. Proč lidem pořád politici tlačí pouze nedokonalý a navíc už velmi zastaralý čipovací/předražený systém? Bylo by fajn na to znát odpovědi. – Mnoho českých odborníků velmi vážně kritizovalo záměr zavést povinné čipování a nový registr chovatelských údajů na červnovém veřejném senátním slyšení. Náš komentář včetně originálního zápisu ze Senátu najdete zde: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/senatni-slyseni-odbornici-varuji-pred-neustavnim-vynucovanim-cipovani-domacich-zvirat-gawlas-hron-kruml-snejdrla-plesl-capkova-dohnalova-daniel-bendl-ticha-cr-23-6-2015.jpg – Odkaz na velkou „evropskou čipovací aféru“ zde: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dogs-trust-mailonline-bbc-itv-daily-telegraph-kmgroup-big-european-microchipping-petpass-smuggling-fraud-scandal-eu-lithuania-romania-hungary-great-britain-2015-2014.jpg – Právnické a fyzické osoby, které upozornily na rizika/komplikace čipování – z celého světa: http://www.necipujtenas.cz/fakta/pravnicke-a-fyzicke-osoby-ktere-upozornily-na-rizika-a-komplikace-tzv-cipovani/ – Závěrem bychom společně s kolegy pouze uvedli, že existují vážná zdravotní rizika, ekonomické, právní, etické a další důvody, proč je akceptace státního vynucování čipování formami legislativního násilí pro nás nepřijatelným zásahem do občanských přirozených práv/svobod. Politici bohužel vytahují otázku povinného čipování za účelem svého zviditelnění. Chtějí ukázat, jak násilím s problémem zatočí. Samozřejmě nic nevyřeší. Poštvou proti sobě lidi. Díky takovému hrubiánskému přístupu pak ale jen trpí chudáci zvířata, nevinní vystresovaní chovatelé a ostatně většina slušných lidí, kteří by si nikdy nedovolili sousedovi nařizovat, jak si má označit svého psa, jak často má sekat trávu, nebo v jakém oblečení a s jak dlouhými vlasy má chodit mezi lidi. Znáte to: Hujerem to vždycky začíná, jenže kde to pak skončí? Občané si jednou uvědomí, že neustále přicházejí po Sametové revoluci o další a vůbec poslední zbytky své svobody, soukromí a ještě za to připlácejí politikům povinně na jejich luxus, zatímco lidé tam dole trpí. Jsme tedy už připraveni v další fázi „politických ztřeštěností“ na čipování dětí, seniorů a ostatně všech občanů po vzoru bývalého Váženého českého pana ministra školství? Myslíme si: Lidé by se měli zavčasu vůči takovému neblahému trendu začít mírovými/slušnými prostředky bránit. Tedy dokud je ještě čas, než zase nějakého papaláše napadne plošně čipovat úplně všechny a všechno v rámci konceptu tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“. Chceme žít v takovém Matrixu? My ze Společenství webu Necipujtenas.CZ odpovídáme politikům, kteří propagují ve společnosti povinné metody legislativního násilí: Ne, dejte nám už konečně s Vašimi neústavními regulacemi všeho možného svatý pokoj! Politici by se měli především starat o to: jak slušným lidem neztrpčovat jejich životy! – Děkuji Vám a přeji Vám vše dobré! :) – P.S. Prosím o krátkou zprávičku, že Vám byl tento text v pořádku doručen. Děkuji Vám. ;) – Mgr. Radek Přepiora (publicista, analytik, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) – Email pro korespondenci: media@necipujtenas.cz – Web: www.necipujtenas.cz .

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 1. září 2015: Globální pro-čipovací propaganda v plném produ: Všechny si Vás označíme tzv. "chytrým prachem"! Ukázka srpnové (2015) pro-čipovací propagandy: Její autoři vysvětlují v uvozovkách „úžasná pozitiva“ čipování všech věcí, zvířat, lidí a už dokonce připravují mezinárodní veřejnost na akceptaci myšlenky tzv. „chytrého prachu“ („Smart Dust“), který bude monitorovat/označovat živé bytosti i neživé věci všude kolem nás. Tvůrci kampaně si nicméně přeci jen neodpustili otázku, co se bude dít, pokud někdo takovou svou identifikaci odmítne a nebude chtít třeba chytrý prach s údajně neškodnými mikročipy/nanočásticemi vdechovat nebo s ním přicházet do kontaktu například v tzv. chytrých městech ? Jak bude výkonná moc postupovat, jestliže občan odmítne být tímto způsobem na každém kroku monitorován ? Kdo lidem zajistí plný/nediskriminační opt-out ? – „Techquickie“, https://youtu.be/cZwLIxM7PdE

Text celého prohlášení je k dispozici zde a v pdf zde .

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 28. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Místopředseda a radní polského okresu Sanok vystoupili proti záměrům na externí a interní čipování lidí! – Dne 13. srpna roku 2015 proběhlo v polském městě Sanok (cca 38.818 obyvatel; zhruba 286 kilometrů vzdušnou čarou východně od Ostravy) jednání Rady stejnojmenného okresu (ROS, „Powiat sanocki“; přibližně 95.825 obyvatel). Vystoupil zde s kritikou záměrů vedení Rady někdejší starosta okresu Sanok: Vážený pan Bogdan Struś (ve funkci starosty v letech 2002 až 2006; radní ROS; člen politického uskupení „Spolek ´Spojení zastupitelé Sanocké země´", „Stowarzyszenie ´Zjednoczeni Samorządowcy Ziemi Sanockiej´”). Ve svém projevu odmítl plány na financování povinného/externího čipování zaměstnanců okresního úřadu v Sanoku formou karet vybavených elektronickými transpondéry. Tento experiment měl stát v přepočtu 320.000,- Kč. Bogdan Struś položil svým kolegům radním dotaz, zda si myslí, že je externí čipování opravdu nutné a jestli nemají náhodou na práci daleko důležitější záležitosti. Místo čipů by měla přeci fungovat přirozená autorita vedení úřadu, jeho vedoucích odborů a z toho vyplývající disciplína podřízených zaměstnanců, které není nutné na každém kroku elektronicky monitorovat. Technologie totiž nikdy nedokáže nahradit důvěru. Struś navíc odmítl odebrat sanockému muzeu z jeho rozpočtu 2.560.000,- Kč, když na druhé straně mají být vydány na externí čipování přes tři stovky tisíc korun. – Waldemar Och, předseda ROS a politického uskupení „Sdružení přátel Sanoku a Sanocké země“ („Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej“), naopak externí čipování zaměstnanců (EČZ) podpořil se zdůvodněním, že jde o „ve světě nejběžnější systém evidence času stráveného v práci“ a EČZ patří k důležité „součásti řízení, řízení kádrů, pracovníků“. Zdůraznil také: Okresní úřad v Sanoku není první ani poslední institucí, která EČZ zavede. Jde prý o realizaci pokroku v praxi na celé planetě Zemi. – Patnáctého srpna 2015 posléze publikoval k této záležitosti na svém bloguFacebooku stanovisko Andrzej Chrobak z pozice místopředsedy/radního ROS (zvolen ve volbách 2014 na kandidátce strany „Právo a spravedlnost“, „Prawo i Sprawiedliwość“). Chrobak jednoznačně odmítl především interní čipování lidí (v průběhu jednání ROS spíše pouze do zápisu vysvětloval, že vedení okresu nechce interně čipovat zaměstnance) a neustále rostoucí snahu o monitoring občanů. Poukázal pak na aféry kolem tajných služeb, odposlechy, které v minulých letech zatřásly nejvyššími patry polské politiky. Téma čipování proto považuje za velmi důležité. Připomněl nádavkem letošní případ označování zaměstnanců NFC mikročipy ve Švédsku. Citoval Hannese Sjoblada, který sám má čip pod kůží své ruky a proslavil se jako švédský propagátor čipování lidí, když sdělovacím prostředkům vysvětlil: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom, „The Office of Communications, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) Andrzej Chrobak dále varoval před tím, že by se nápadu na čipování občanů ještě mohly na poslední chvíli chytit progresivní kruhy kolem dosluhujícího amerického presidenta Obamy a zavést implantace elektronických transpondérů třeba v kombinaci s neslavně proslulou reformou zdravotnictví. Různé čipovací koncepty mohou vést až k vytvoření děsivého světa dle Orwellova Velkého bratra, kterému politici „vytváří šanci na přístup přímo do nitra člověka,“ dodal Chrobak. – V této souvislosti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) opět zdůrazňuje již známé snahy části urputných zastupitelů z České republiky o povinné vynucení RFID očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Květnové (2015) odvolání Váženého pana českého ministra školství Chládka (propagoval externí čipování dětí) z funkce je společně s volebním neúspěchem nejmarkantnějších ´ostravských čipáků´ (protlačili skrze legislativní násilí povinné označování psů RFID transpondéry) na podzim v komunálních volbách roku 2014 velmi důležitým mementem pro všechny politiky, kteří hodlají lidem i jejich nejlepším čtyřnohým přátelům implantace/nošení/používání cizích elektronických předmětů a různých chytrých technologií v rámci tvz. “chytré revoluce” nadále vnucovat (viz květen, červen 2015 a snahy TOP 09/HSPD). – Mezinárodní trend označování lidských bytostí a dalších živých tvorů různými typy mikročipů v/na těle má totiž za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly svobodného života člověka, jeho peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování/sledování všeho/všech (viz plány české vlády tentokrát na zavedení elektronické evidence tržeb a její neuvěřitelný strach z anonymních finančních plateb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se opravdu měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba myšlenkou na povinné očipování občanů. Vážený pan ministr školství Chládek z ČSSD k tomu v dubnu a květnu 2015 paradoxně nakročil podle progresivního finského vzoru. Dříve nebo později s tím jistě někdo další přijde pod pláštíkem onoho tolikrát skloňovaného tzv. „veřejného zájmu“ např. v rámci očkování, lepšího výběru daní a samozřejmě se zřetelem k imaginární bezpečnosti (viz nyní téma uprchlíků). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – Nicméně třeba floridský velkoobchod „Peltz Shoes“ jednoznačně v červenci 2015 prokázal, že samotná technologie RFID způsobuje díky své chybovosti uživatelům v praxi velké, nákladné problémy. – Podobně viz také bezpečnostní rizika RFID, na která upozornil mj. opět – významný finský expert. – O všech zdokumentovaných nedokonalostech vynucovaného systému RFID identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka pak ani nemluvě. – Před čipováním lidí varoval v červenci 2015 též zkušený český businessman Ing. Miloslav Zeman z pozice předsedy představenstva společnsoti „INEL - Holding, a.s.“ (IT kamerové systémy, elektronika, solární elektrárny, další produkty) a vedoucího Okresní hospodářské komory Plzeňsko” – SwN proto včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní ´pro-čipovací vývoj´ – viz globální kampaň amerického presidentského kandidáta Zoltana Istvana v roce 2015 a naopak varování před čipováním lidí ze strany expertky pro oblast trestního práva a neurovědy, profesorky Amandy Pustilnikové z University of Maryland School of Lawa už v říjnu roku 2014 od vědců z Indiana University School of Medicine”, „Weldon School of Biomedical Engineering, Purdue University” a J. Crayton Pruitt Family Department of Biomedical Engineering, University Of Florida. – Čeští politici bohužel až na čestné výjimky typu europoslance Petra Macha a jeho Svobodných (případně také někteří představitelé ODSČSSD) – mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vymáhání čipování v praxi (kromě pár hezkých článků a vystoupení v médiích) jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Občané mohou například zamezit vynucování implantací a nebo i pouhému povinnému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí i zvířat v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout.

  Zdroj: http://www.powiat-sanok.pl/1ly505v64pyh0v6zqv.file; http://esanok.pl/blogi/andrzej-chrobak/2015/08/15/czy-grozi-nam-czipowanie/; https://www.facebook.com/andrzej.chrobak.50/posts/957526560952225?pnref=story

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. srpna 2015: Média: Pro-čipovací propaganda jede ve Středočeském kraji na plné obrátky včetně návrhů na odebírání psů z rodin občanů České republiky. – http://prazsky.denik.cz/z-regionu/cipovani-psu-zatim-bezne-stale-neni-presto-pomaha-20150825.html?_fid=as4v#diskuse
 • 25. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Senátor Parlamentu České republiky a teplický primátor pan Jaroslav Kubera (ODS) varoval občany za přítomnosti europoslance Petra Macha (Svobodní) před všemocnou byrokracií, která bude moci přistupovat bez soudního příkazu online na bankovní účty všech obyvatel ČR, rovnou jim pak přidělovat podle zjištěné finanční situace likvidační pokuty: v další fázi už posléze nastoupí povinné/invazivní čipování lidí! Kubera zároveň odmítl nové regulace, které lidstvo posunují k otroctví a k zavedení výjimečného stavu. Takovou převahu však nesmí dle senátorova mínění občané vlastnímu státu a svým politikům dovolit! Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo 16. února 2015 o činnosti primátora/senátora Jaroslava KuberyObčanské demokratické strany (ODS), jenž tehdy veřejnost upozornil na nebezpečí implantací RFID transpondérů do živých lidských těl po vzoru švédských zaměstnanců. – V pondělí 29. června 2015 proběhla v Teplicích od 18:00 hod. více než dvouhodinová beseda veřejnosti s panem senátorem Kuberou a europoslancem Petrem Machem (Svobodní) pod patronátem ústeckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. Debata přinesla lidem celou řadu podnětů, které ukázaly: Jaké šílenosti zase někteří byrokraté na obyvatelstvo České republiky připravili a kterak ničí výkonná i zákonodárná moc životy/soukromí, přirozená práva/svobody občanů. Vážení pánové Mach i Kubera vysvětlili: Jak proti tomu mírovými prostředky postupovat. Podle pana senátora Kubery: „Teď jde jenom o to: Jak velkou převahu mu (státu, pozn. autora) dovolíme.“ Dle senátorova názoru existuje v naší společnosti velice zakořeněná mylná představa, že kdo nic špatného neříká, ten se nemá čeho bát. To je však špatný přístup. V praxi se totiž ukazuje: Čím více má stát, politik, úředník o občanech informací, tím více rostou pro všechny lidi rizika, zvětšuje se oprávněný strach. Ke všemu už stát rok od roku usiluje o likvidaci anonymních plateb a o přechod pouze na bezhotovostní transakce. Kubera s něčím takovým nesouhlasil, „protože první krok je, že mají o Vás informaci kde a druhý krok bude: co; takže budou mít absolutně přesný přehled, jaké máte záliby, co upřednostňujete, kam jezdíte na dovolenou“. Ostatně dnes už to může zažívat na vlastní kůži každý s připojením k Internetu, jestliže někdy něco nakupoval v nějakém eshopu. K tomu přidejte státní/centrální registry, díky nimž bude mít úředník přístup na účet každého občana a bude podle toho přidělovat likvidační pokuty prosazené často lobbisty, kteří nechtějí připustit přirozené/tržní/konkurenční řešení (např. jiné metody identifikace než RFID transpondéry v případě nejlepších přátel člověka, pozn. autora). Vítaným prostředkem jim k tomu bude právě čipování lidí. (Kubera ukazuje na své ruce, kde by měl být čip přesně voperován.) „Tam se blížíme, ale vrchol budou ty čipy,“ zdůraznil senátor Parlamentu České republiky Kubera. Ostatně tyto elektronické transpondéry jsou dnes již dle jeho mínění opravdu hodně miniaturizované. Implantovali je zaměstnancům v některých firmách. Na první pohled to sice vypadá skvěle, nicméně když si to pak člověk pořádně promyslí, tak zjistí, že „to byla strašná hovadina“, jestliže někdo udělil souhlas s vlastním očipováním. V ČR by ale stejně nezafungovaly ani implantace RFID transpondérů, jelikož už máme zákonů dost a ty vůbec nefungují. Zákonodárci dle zkušeností Kubery legislativní návrhy ani nečtou. Není zkrátka v jejich silách nastudovat desítky tisíc stran navrhovaných předpisů. Jenže pak to v naši zemi vypadá tak, že vstupují v platnost naprosté legislativní nesmysly. Tímto způsobem nakonec dojde i na to čipování, jelikož si toho některý poslanec/senátor v návrhu zákona třeba ani nevšimne. Vládnou nám díky tomu ´rozkazovači´: „Prostě jsou lidi, kteří mají nějaké nutkání, že oni byli kýmsi vybráni, aby věděli, co je správně a vnucují to i nám. Oni si myslí, že my jsme debilové, kteří nevědí, co je správně a proto říkají, co můžeme.“ (Třeba povinně čipovat, pozn. autora.) „Prostě pořád si někdo myslí, že musí nám říkat, nám ostatním, blbým, jak se to všecko má dělat; a někteří to na chvíli zbaští a nejradši jsou, když někdo diriguje někoho jiného.Senátor Kubera dále vysvětlil, že všechny tyto plošné regulace (např. čipování, pozn. autora) se ve skutečnosti dotknou úplně obyčejných/nevinných lidí. Ti si to zatím ještě neuvědomují a myslí si, že to je zaměřeno pouze proti gaunerům. Jakmile se však sami dostanou do nějakého sporu s úředním šimlem: pak teprve najednou zázrakem zjistí, že doplatili na svou ignoraci a měli vůči tomu bojovat ještě před schválením nějakého toho děsivého předpisu. „Takže pokud se nebudeme bránit a ono je to tak, že když se překročí ten Rubikon, tak je to už hodně složité se proti tomu bránit,“ tak pak zřejmě přijdeme o poslední zbytky svobody, vysvětlil senátor Kubera. Pokud by nakonec přeci jen došlo k tomu, že by nějaká regulace v České republice narazila na odpor veřejnosti: bude bohužel stejně prosazena silou skrze Brusel. Senátor Kubera zároveň smutně podotkl: Mladí lidé, kteří socialismus nezažili, tak se jim některé jeho myšlenky bohužel úžasně líbí, tleskají jim a vůbec nevědí, do jaké hrůzy pomáhají zavléct svou vlast. Jako příklad Kubera mj. uvedl: Proč by měli být třeba lidé nuceni chodit každých deset let měnit občanský průkaz? Přeci stačí jeden doklad na celý život. Proč dávat povinné výdělky tomu, kdo ty občanky vyrábí? Senátor Kubera zároveň vyzval občany České republiky, aby se nenechali zahnat politiky/byrokraty do kouta, aby se jich nebáli, aby byli dostatečně v uvozovkách „drzí“ s odkazem na situaci před rokem 1989, tzv. za „totáče“. Tehdy totiž dle jeho zkušeností, když znal člověk svá práva a nebál se promluvit, tak si nakonec dokázal vybojovat ty nejlepší podmínky pro život nejen sobě, nýbrž také pro ostatní lidi, „jelikož soudruzi nevěděli, co za tím je“. – Kubera posléze vysvětlil, že tato naše dosavadní „euroatlantická civilizace skončila“. Varoval před runem na banky třeba v důsledku určité mediální zprávy o uprchlících, jestliže se objeví někde několik muslimských hábitů, že si někdo řekne: „Už jsou tady,“ lidi zpanikaří, vrhnout se na výběry prostředků z bank. Nicméně jde přitom o jakýsi paradox, jelikož Evropská unie měla být původně společenstvím různých národů, jenže dnes je tomu naopak: „přesně to je ten problém té Evropy: ona chce jednotného Evropana, stejně vážícího, stejně měřícího, univerzálního“. A potom, až dojde na ty „tlusťochy, tak ti se budou divit, kteří se dneska radují, protože co bude nad váhu, to se bude platit vyšší daň samozřejmě; to nejde, abyste nám zabírali takové místo v autobuse“. „My vás to prostě naučíme,“ říkají podle Kubery byrokrati a vůbec nechápou, že pomocí zákazů nejdou vyřešit společenské problémy: „Zákonů máme hafo, akorát tím, jak jich je tolik a jak jsou napsané debilně jak pohádky Boženy Němcové, tak se ani skoro dodržovat nedají a to vede k totální neúctě“ k jakýmkoliv předpisům, prohlásil senátor Kubera. Informoval dokonce o situaci, kdy už mu někteří ´zakazovači´ navrhují, aby zavedl zákaz vycházení, „stanné právo v Teplicích v době od 22:00 hod. do 06:00 hod. Prý tak „budeme nejlepší v republice“. Policie bude kontrolovat potvrzení, že ti co jsou na ulici: jdou do práce; nastane „minimální kriminalita“; ráj na zemi. Příslušníci ozbrojených sil budou zase jako za ´totáče´ na lidi pokřikovat: „Mazej domů, čum na televizi a nehrab se nám tady venku!“ Kubera ovšem řekl, že to vypadá na první pohled logicky, je to líbivé, ale na ten druhý pohled si pak už člověk uvědomí: Co ti je do toho“ politiku, kde a v kolik hodin se já pohybuji, co ty to máš co kontrolovat! Takové manýry patří úplně do jiných režimů! Podle senátora Kubery bychom se s takovou brzy dočkali zákazu konzumace nadměrného množství piv. Vlastně bychom nastavili opravdový otrokářský systém, který by pořád někdo zpřísňoval. Pak už by se třeba taky vůbec nedalo chodit ven. Všichni by rovnou žili v jednom globálním vězení. Kde to skončí? Senátor Kubera si posteskl, že se nám ztratila „ta přirozenost“. Nelze obyvatelstvu nařizovat každou blbost zákonem nebo vyhláškou! K něčemu je zapotřebí dospět vývojem. Je to také otázka výchovy v rodině, která už bohužel ztratila svůj původní význam. Například Češi teď dokázali vymyslet software, kterým zcela obejdou celou elektronickou evidenci tržeb (EET): nikdo nic nepozná. Celé to slavné EET bude zbytečné. Prostě podle Kubery nelze jiným lidem názory na život vnucovat. Není to správný postup a je to dokonce nebezpečné, protože to vzbuzuje odpor, násilí ve společnosti. Místo toho bychom měli zkusit lidem zlepšit náladu. Není to přeci normální, když občané pořád jen nadávají: „A to je třeba zlomit. Třeba Slováci jsou veselejší. Všimněte si: Jak se lidi v ČR stále mračí; nastoupíte do trolejbusu, pozdravíte a dívají se na vás jako na zjevení. Není to zkrátka v životě všechno vždycky o penězích. „Někdy úsměv a dobré slovo stojí mnohem víc,“ to jenom tady u nás v České republice si vše spojujeme s materiálním blahobytem a tomu také vše tristně podřizujeme, dodal senátor Kubera. – Europoslanec Petr Mach v debatě mj. vyslovil svůj jasný postoj: Neustále raketově roste riziko, že „na nás nějaká centrální databáze bude všechno vidět“ a „ten důvod určitě není finanční“. Měli bychom se ptát, proč politici šijí na občany takový „složitý sledovací systémVelkého bratra např. v rámci elektronické evidence tržeb. Každým rokem ke všemu klesá „limit na hotovostní transakce“, naopak roste snaha bruselských byrokratů „vědět na každého všechno“. Zřejmě to podle Petra Macha souvisí s probíhajícím rozpadem Evropské unie, která se tomu snaží uvedeným šmírovacím způsobem zabránit, protože si uvědomila onen důležitý Biblický princip: Člověk může uspět i proti silnějšímu nepříteli podobně jako David proti Goliáši; občan může uspět, když přesvědčí své okolí a signifikantní část voličů. Kdyby totiž Bůh chtěl, aby bylo všechno unifikované po vzoru EU, tak by to také takto učinil, jenže on ale místo toho chtěl, aby byl svět pestrý a přirozeně se ukazovalo, co je lepší. Nikoliv, že to všechno někdo těm druhým nařídí. – Z publika zazněl kupříkladu také dotaz diváka na současný nekalý systém sběru dat a všeobecné sledování občanů. Poslanec Evropského parlamentu Mach vysvětlil opět v návaznosti na elektronickou evidenci tržeb, že „je to estébácký, udavačský systém“, kde se člověk „stává otrokem“ a žije v neustálé nejistotě: kdo ho udá, kdo se ho rozhodne zničit. – Senátor Kubera by také uvítal vzájemnou kooperaci spřízněných politických stran. Je však podle něj velmi složité spojovat lidi ve společnosti, která je už z historického hlediska tak strašně roztříštěná. Podle Petra Macha lze spolupracovat na konkrétních projektech, nicméně si přitom udržet samostatnost, nezávislost. Europoslanec Mach by si představoval tématické sjednocení politiků, aby našli společnou řeč a tomu se pak naplno věnovali, permanentně za takové téma bojovali. Tohle má smysl! Společně pak nesmíme dopustit, aby docházelo k libovůli úřadů, dodal Mach! – Není jistě bez zajímavosti, že senátor Jaroslav Kubera mj. navrhl již v únoru roku 2012 (Svobodní hlavně v komunálních volbách 2014) kompletní zrušení nesmyslných poplatků ze psů v České republice: Příliš zatěžují občany, jsou nespravedlivé a těžce vymahatelné. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti opět zdůrazňuje již známé snahy části urputných zastupitelů z České republiky o povinné vynucení RFID očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Květnové (2015) odvolání Váženého pana českého ministra školství Chládka (propagoval externí čipování dětí) z funkce je společně s volebním neúspěchem nejmarkantnějších ´ostravských čipáků´ (protlačili skrze legislativní násilí povinné označování psů RFID transpondéry) na podzim v komunálních volbách roku 2014 velmi důležitým mementem pro všechny politiky, kteří hodlají lidem i jejich nejlepším čtyřnohým přátelům implantace/nošení/používání cizích elektronických předmětů a různých chytrých technologií v rámci tvz. “chytré revoluce” nadále vnucovat (viz květen, červen 2015 a snahy TOP 09/HSPD). – Mezinárodní trend označování lidských bytostí a dalších živých tvorů různými typy mikročipů v/na těle má totiž za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly svobodného života člověka, jeho peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování/sledování všeho/všech (viz plány české vlády tentokrát na zavedení elektronické evidence tržeb a její neuvěřitelný strach z anonymních finančních plateb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se opravdu měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba myšlenkou na povinné očipování občanů. Vážený pan ministr školství Chládek z ČSSD k tomu v dubnu a květnu 2015 paradoxně nakročil podle progresivního finského vzoru. Dříve nebo později s tím jistě někdo další přijde pod pláštíkem onoho tolikrát skloňovaného tzv. „veřejného zájmu“ např. v rámci očkování, lepšího výběru daní a samozřejmě se zřetelem k imaginární bezpečnosti (viz nyní téma uprchlíků). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – Nicméně třeba floridský velkoobchod „Peltz Shoes“ jednoznačně v červenci 2015 prokázal, že samotná technologie RFID způsobuje díky své chybovosti uživatelům v praxi velké, nákladné problémy. – Podobně viz také bezpečnostní rizika RFID, na která upozornil mj. významný finský expert. – O všech zdokumentovaných nedokonalostech vynucovaného systému RFID identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka pak ani nemluvě. – Před čipováním lidí varoval v červenci 2015 též zkušený český businessman Ing. Miloslav Zeman z pozice předsedy představenstva společnsoti „INEL - Holding, a.s.“ (IT kamerové systémy, elektronika, solární elektrárny, další produkty) a vedoucího Okresní hospodářské komory Plzeňsko” – SwN proto včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní ´pro-čipovací vývoj´. Politici bohužel až na čestné výjimky typu europoslance Petra Macha a jeho Svobodných (případně také někteří představitelé ODSČSSD) – mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vymáhání čipování v praxi (kromě pár hezkých článků a vystoupení v médiích) jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Občané mohou například zamezit vynucování implantací a nebo i pouhému povinnému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí i zvířat v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout.

  Zdroj: https://youtu.be/vQPJZKkUU0Y; https://www.facebook.com/events/1010481935651020/; http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Jak-za-totace-Uz-zase-musime-rikat-co-se-naridi-lateril-pred-lidmi-Kubera-Mluvil-o-uprchlicich-damskych-kalhotkach-i-Babisovi-381907; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/parlamentni-listy-czech-senator-jaroslav-kubera-warnings-against-microchipping-totalitarian-big-brother-emerging-regime-czech-republic-february-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/kubera-ods-zrusme-poplatky-ze-psu-cr.aspx

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 20. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Špatný identifikační/čipovací systém vygradoval až do soudního sporu chovatelek o vlastnictví zvířete! – Americké sdělovací prostředky informovaly ve dnech 21. a 22. července 2015 o dalším závažném selhání systému identifikace/čipování nalezených zvířat. Spor o vlastnictví černobílého čipem označeného kocoura bude muset vyřešit až soud. – Právníci řeší v kalifornském okresu Sonoma typický příklad problémů, které chovatelům způsobuje nedokonalá metoda označování domácích čtyřnohých mazlíčků formou implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat a špatný proces jejich navracení zpět domů k právoplatným vlastníkům. – Tiffany Mestasová si vzala do péče roku 2005 malého černobílého kocourka společně s jeho dalšími třemi sourozenci. Nechala ho očipovat. Za dva roky poté se však musela přestěhovat. Kocour jí utekl. Chovatelka Mestasová začala svého čtyřnohého svěřence aktivně hledat pomocí plakátů. Slíbila nálezci odměnu přes 20.500,- Kč. Věřila, že jí také pomůže tolik oslavované čipování. Bohužel však neuspěla. Jak se teprve později ukázalo, tak kocoura si paradoxně roku 2010 adoptovala z útulku paní Therese Weczoreková. Původní chovatelku však vůbec nikdo nekontaktoval ani podle záznamů v databázi RFID transpondéry označených zvířat. Došlo k tomu až za přibližně 48 měsíců v důsledku pokusu o přímý přepis evidenčních/databázových údajů během roku 2014. Tehdy se Tiffany Mestasová dozvěděla, že její kocour stále žije a má dokonce novou pečovatelku, která ho však odmítá vydat zpět. Celá kauza bude muset díky tomu doputovat před kalifornskou justici. Obě dvě chovatelky však mají vytvořenou ke kocourovi silnou citovou vazbu: rozhodně se ho nehodlají vzdát. Jejich právní zástupci oprávněně poukazují na závažnou nedokonalost celého systému čipování/skenování/kontroly údajů a navracení zvířat zpět domů, což ve svém důsledku způsobuje časté životní tragédie, psychická traumata lidem i jejich nejlepším čtyřnohým přátelům. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje občany/chovatele: Nedejte si namluvit od nezodpovědných politiků a některých zlobbovaných specialistů, že označování zvířat mikročipy pro Vás představuje to jediné/ideální/bezproblémové řešení. Není tomu tak! Například veterinář nemůže jednat v rozporu s etickým kodexem své profesní komory vůči zájmům svého klienta a nutit mu povinně nějaké výrobky, které nejsou navíc ani důležité pro zdraví živého tvora. Čipování musí tedy být vždy založeno na poctivém/individuálním zvážení situace, posouzení případu, na dohodě se spotřebitelem a nikoliv spočívat na nucení k plošným implantacím mikročipů všem občanům/chovatelům zvířat. Něco takového je naprosto zvrácené a v rozporu s veterinárními/lékařskými předpisy i ústavními přirozenými právy/svobodami občanů. – SwN již přes 32 měsíců informuje o velmi podivných krocích některých politiků (od roku 2015 jde bohužel o část členů TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést pouze jediný možný způsob označování domácích zvířat a to formou povinného čipování! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání implantací RFID transpondérů nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny) ani s úklidem ulic nebo přeplněnými útulky apod. Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla s čipováním spojená. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí, krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak plošné udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – Zavrženíhodné praktiky některých tzv. „ochránců“ požadujících povinné očipování/vykastrování takřka všech zvířat odhalila červencová (2015) tisková zpráva z prostředí českých právníků zde. – SwN navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencových (2015) článcích žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová/červencová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních (viz 37 veterinárních zpráv z ČR). Třeba slovenští občané již byli mj. díky těmto hrozbám minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. – Problém se znečišťováním veřejných prostranství pak řeší cílená DNA identifikace a nikoliv žádné čipování! – Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://edition.cnn.com/2015/07/20/us/california-cat-custody-battle/; http://fox8.com/2015/07/21/cat-fight-california-women-clash-in-feline-custody-battle/; http://myfox8.com/2015/07/21/cat-fight-women-clash-in-feline-custody-battle/; http://www.abc-7.com/story/29603763/cat-fight-california-women-clash-in-feline-custody-battle#.VdVcKZlX-M8; http://www.nbc-2.com/story/29603763/cat-fight-california-women-clash-in-feline-custody-battle#.VdVcKplX-M8; http://q13fox.com/2015/07/21/cat-fight-california-women-clash-in-feline-custody-battle/; http://www.abc6onyourside.com/news/features/top-stories/stories/Cat-Fight-California-Women-Clash-in-Feline-Custody-Battle-170193.shtml#.VdVcHJlX-M8; http://www.myfox28columbus.com/news/features/top-stories/stories/Cat-Fight-California-Women-Clash-in-Feline-Custody-Battle-170193.shtml#.VdVcHJlX-M8; http://foxct.com/2015/07/21/cat-fight-california-women-clash-in-feline-custody-battle/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 19. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Windows 10 jako jeden z mnoha progresivních nástrojů ke snadnějšímu očipování/ovládání lidstva ? – Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“, financovaná z dobrovolných prostředků širokého spektra nezotročených a sympatizujících, svobodných občanů Slovenské republiky, odvysílala 18. srpna 2015 v pořadu nazvaném „V prvej línii“ více než 200 minutový rozhovor (od cca 20:30 hod. až zhruba do 24:00 hod.) s Váženým panem Jánem Búgelem (moderátor a majitel slovenské IT firmy AIOSys) a českým uživatelem výpočetní techniky vystupujícím pod přezdívkou „Vlk“ na téma: „Windows 10 - nástroj na špehovanie, alebo zbytočná hystéria?“ Relaci moderoval Vážený pan Boris Koróni. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) již v minulých letech nejednou upozorňovalo širokou veřejnost, že není všechno zadarmo, co tak na první pohled vypadá. Nový tzv. operační systém „Windows 10“ je sice v tomto smyslu šířen většinou bez licenčního poplatku, nicméně takřka veškeré úkony, které v něm posléze uživatel provede: jsou sledovány/zasílány/vyhodnocovány výrobcem, který pak získaná data včetně těch naprosto nejosobnějších údajů k jakým patří záznam činnosti počítače, audio/video/obrazu uživatele, jeho neveřejných textů, hesel, dokumentů apod. může předávat třetím stranám. – Není jistě bez zajímavosti, že nové „desítky“ podporují provoz mobilních aplikací přímo v počítačích a především biometrické přihlašování v rámci bezpečnostních protokolů standardu „FIDO“ („The FIDO (Fast IDentity Online) Alliance“), tedy také např. identifikaci prostřednictvím NFC mikročipu implantovaného v ruce každého svého uživatele a to tak, aby např. dozorující orgán někde na vzdáleném místě přesně věděl, která osoba a co na PC dělá. Po všech nedávno zveřejněných aférách kolem špehování občanů různými tajnými službami (viz Snowden) je nicméně uvedený fakt obzvláště znepokojující. Řešení se přitom nabízí samo od sebe především v masovém/svobodném rozhodnutí spotřebitelů nepoužívat systémy typu Windows 10 a místo toho zvolit v případě preferování soukromí a zachování ústavních přirozených práv/svobod např. jiné a bezpečnější řešení typu „Tails“. – Vážený pan Ján Búgel v průběhu výše uvedeného rozhlasového pořadu slovenského „Slobodného vysielača“ především vysvětlil marketingovou strategii tvůrců Windows 10, kteří chtějí vydělat obrovské sumy financí nikoliv na vlastním prodeji „desítek“ třeba skrze nosiče DVD, nýbrž díky proklikům a sledování přesně cílených, profilovaných uživatelských reklam na stovkách miliónů počítačů, tabletů, chytrých telefonů/elektronice aj. Takový postup umožní daleko aktivnější využívání tzv. unikátního identifikátoru (UI) každého počítače/uživatele v rámci jeho přístupu k Internetu, než tomu bylo doposud. UI přiděluje uživatelům kromě „desítek“ také většina webových vyhledávačů. Podle pana Búgela však na rozdíl od jiných softwarových produktů běžný spotřebitel nedokáže ani nemůže ve Windowsech 10 svůj identifikátor zakázat nebo úplně zrušit. Je to jakoby po připojení k Internetu musel mávat na střelnici před nepřítelem obrovským rudým praporem. UI sice už existoval daleko dříve i v jiných systémech, ale plný rozvoj tohoto typu masové identifikace člověka přichází až nyní s „desítkami“. Vytváření podrobných profilů jednotlivých osobností, konkrétních uživatelů a jejich propojení s „Internetem věcí“ pak ovšem může zcela změnit virtuální povahu digitálního světa v tu doslova nejreálnější každodenní realitu. Ján Búgel přitom posluchačům vysvětlil, že většina smrtelníků zatím ani neví, jaká data jejich elektronika kam/komu odesílá, protože nedokáží poznat/rozkódovat proudící informační toky. Vyzývá proto: „Je třeba být ostražitý“ a nějakým vhodným způsobem se tomu bránit. „Určitě nejsem pro to, aby o mně nějaký operační systém odesílal nějaké údaje, které nechci.“ Na adresu Windows 10 posléze uvedl: „Je to nový rozměr sledování desktopových operačních systémů.“ Občané by měli zachovat při používání „desítek“ maximální míru opatrnosti a tlačit nějakým vhodným způsobem na to, aby tyto šmírovací praktiky výrobců software i hardware nebyly všude kolem nás stále více a více rozšířenější. Cestou je podle něj kupříkladu svobodné rozhodnutí nepoužívat podobné systémy a to rovnou v masovém měřítku. Tím dojde k přirozenému ovlivnění trhu, který na to bude muset adekvátně zareagovat. Vážený pan Búgel se však již obává vítězství Windows 10. „Desítky“ by se totiž mohly stát jakýmsi velmi obávaným/globálním/operačním/vševědoucím/špionážním systémem. Poukázal navíc na evidentní tristní trend, kdy si velké IT firmy školí své budoucí konzumenty, svou cílovou skupinu, kterou si potřebuji vypěstovat. Jde jim především o mladé lidi ve věku „14 až 20 let“. Tito občané nového globálně propojeného světa se nesmí bát zveřejňování o sobě a své rodině takřka úplně všeho: do posledního detailu. Musí to považovat za samozřejmou součást zářné/pokrokové civilizace. A přesně k tomu také směřuje podle pana Búgela čipování lidstva, které je již nyní propagandisticky vychvalováno tak, že skrze čip v/na těle „dostanete jen samé výhody“, úžasné slevy, bonusy. Jenže jakmile na tento marketingový trik lidé hromadně skočí, když se nechá očipovat „500 tisíc lidí“, tak pak přijdou vlády„najednou to bude povinné. Ján Búgel dále vysvětlil: mobilní telefon je externí zařízení, které lze vypnout, vyrušit a pak už je člověk jen problematicky vysledovatelný. Do implantovaných čipů (součást lidské tkáně; často nebezpečí ohrožení života při jejich neodborném vyjmutí) jsou však zaváděny nejrůznější biometrické senzory, které umožňují online sledování fyziologických procesů v těle člověka (tep, pot, hladina hormonů, pohyby, pozice, rovnováha, jídelní návyky a řada dalších) v návaznosti na jeho psychologický profil a již zaznamenané jednání v konkrétních životních situacích. Búgel takto poukázal třeba na obchodníky, kteří mohou díky uvedeným vědomostem velmi rafinovaně manipulovat s pocity klienta, aby získali jeho souhlas s určitou přesně cílenou nabídkou. Dochází tak k neuvěřitelně kvalitnímu zacílení každého marketingového sdělení (včetně např. politiky, ovládání společenských vztahů). Čipování lidstva bude tedy velmi důležité proto, aby měli mocní lidé našeho globálně propojeného světa „k dispozici z první ruky a hned“ všechny aktuální informace, aby „věděli, kdy je člověk rozrušený,“ mohli jej pak ihned identifikovat a nabídnout adekvátní řešení. Ján Búgel odkázal v této souvislosti na román „1984“ a společně s rozhlasovým moderátorem varovali před popsaným vývojem situace. – Boris Koróni dále zmínil slavnou reklamu firmy IBM na čipování lidí, která měla zajistit pohodlné nákupy bez karet, hotovosti: prostě jen díky identifikátoru v/na těle a všeobecné digitální měně. Neopomněl ani zmínit švédský pokus o čipování zaměstnanců. – Připomeňme si navíc dnes již legendární větu pana Hannese Sjoblada (sám má čip pod kůží své ruky), jenž se proslavil jako švédský propagátor čipování lidí: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom, „The Office of Communications, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) – Další host „Slobodného vysielača“ vystupující pod pseudonymem pan „Vlk“ posluchačům sdělil: V případě Windows 10 nejde jen o nabídku cílené reklamy, ale hlavně o shromažďování obrovského množství dat ze soukromého života člověka – přímo z jeho domácnosti. Taková data mohou být komukoliv předána a posloužit k postihu nevinných lidí např. na základě operativní/retroaktivní změny legislativy. Lidé si vůbec neuvědomují dosah svých činů, dopad globálního/systematického shromažďování údajů, když si instalují „desítky“ dobrovolně a sdílejí obrovská kvanta informací ze svého soukromí. Vždyť pak už můžeme úplně zrušit povolení k soudní prohlídce, nebo rovnou mějme u postele neustále policistu. „Dřív na Vás museli pověsit toho tajnýho,“ kdežto dneska si občané „dobrovolně přivěsili sledovací náramky,“ řekl „Vlk“ (moderátor doplnil, že si ty náramky ještě lidé sami a zadarmo nainstalují). Kdysi bylo složité/nákladné získat data o některých disidentech a pověsit jim na paty agenty. Dnes může velkou část těchto operací suplovat automat a jeden schopný analytik u obrazovek svého počítače. Nové Windowsy 10 zkrátka představují otevření „nové pandořiny skříňky,“ dodal „Vlk“. – Ve vysílání „Slobodného vysielača“ posléze ještě vystoupil posluchač, který připomněl nadčasové poselství Bible o označování lidstva, bez něhož nebude moci nikdo nic v konečném důsledku prodávat ani nakupovat. Všechno tohle čipování bylo již dávno předpovězeno: „Je to jen otázka času, kdy se to zrealizuje v praxi“ a kdy přejdou mocní tohoto světa z dobrovolné fáze čipování „do povinné,“ doplnil předchozí rozhlasovou diskusi posluchač. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti opět zdůrazňuje již známé snahy části urputných zastupitelů z České republiky o povinné vynucení RFID očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Květnové (2015) odvolání Váženého pana českého ministra školství Chládka (propagoval externí čipování dětí) z funkce je společně s volebním neúspěchem nejmarkantnějších ´ostravských čipáků´ (protlačili formou legislativního násilí povinné označování psů RFID transpondéry) na podzim v komunálních volbách roku 2014 velmi důležitým mementem pro všechny politiky, kteří hodlají lidem i jejich nejlepším čtyřnohým přátelům implantace/nošení/používání cizích elektronických předmětů a různých chytrých technologií nadále vnucovat (viz květen, červen 2015 a snahy TOP 09/HSPD). – Mezinárodní trend označování lidských bytostí a dalších živých tvorů různými typy mikročipů v/na těle má totiž za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly svobodného života člověka, jeho peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování/sledování všeho/všech (viz plány české vlády tentokrát na zavedení elektronické evidence tržeb a její neuvěřitelný strach z anonymních finančních plateb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se opravdu měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba myšlenkou na povinné očipování občanů. Vážený pan ministr školství Chládek z ČSSD k tomu v dubnu a květnu 2015 již výrazným způsobem nakročil. Dříve nebo později s tím jistě někdo další přijde pod pláštíkem onoho tolikrát skloňovaného tzv. „veřejného zájmu“ např. v rámci očkování, lepšího výběru daní a samozřejmě se zřetelem k imaginární bezpečnosti. Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – Nicméně třeba floridský velkoobchod „Peltz Shoes“ jednoznačně v červenci 2015 prokázal, že samotná technologie RFID způsobuje díky své chybovosti uživatelům v praxi velké, nákladné problémy. – Podobně viz také bezpečnostní rizika RFID. – O všech zdokumentovaných nedokonalostech vynucovaného systému RFID identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka pak ani nemluvě. – Před čipováním lidí varoval v červenci 2015 také zkušený český businessman Ing. Miloslav Zeman z pozice předsedy představenstva společnsoti „INEL - Holding, a.s.“ (IT kamerové systémy, elektronika, solární elektrárny, další produkty) a vedoucího Okresní hospodářské komory Plzeňsko” – SwN proto včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní ´pro-čipovací vývoj´. Politici bohužel až na čestné výjimky typu europoslance Petra Macha a jeho Svobodných (případně také někteří představitelé ODSČSSD) – mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vymáhání čipování v praxi (kromě pár hezkých článků a vystoupení v médiích) jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Občané mohou například zamezit vynucování implantací a nebo i pouhému povinnému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí i zvířat v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout.

  Zdroj: http://www.slobodnyvysielac.sk/v-prvej-linii/windows-10-nastroj-na-spehovanie-alebo-zbytocna-hysteria; http://archive.slobodnyvysielac.sk/v%20prvej%20linii%20-%202015-08-18%20windows%2010.mp3; https://youtu.be/xqSnE01lo70 (stopáž 01:29:30 až 01:53:20 a 02:11:56 až 02:13:29); https://cs-cz.facebook.com/SlobodnyVysielac; https://youtu.be/eob532iEpqk

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 18. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Floridští ochránci přírody hlásí dlouhodobé/každodenní selhávání systému čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Chovatelé zvířatům implantované čipy nikde neregistrují a neudržují aktuální data v registrech! – Sedmého července 2015 odvysílala floridská televizní stanice WPBF (patří pod křídla mediálního gigantu ABC) speciální reportáž zaměřenou na dlouhodobé/každodenní selhávání už tak nedokonalého systému čipování/identifikace/registrace psů/koček aj. zatoulaných/opuštěných čtyřnohých přátel člověka. Reportéři WPBF dokumentovali na zkušenostech pečovatelů z útulku pro zvířata „Tri County Humane Society“ (TCHS) ve městě Boca Raton (zhruba 80 kilometrů severně od Miami; cca 91.332 obyvatel) závažné nedostatky čipování. Například ošetřovatelka TCHS Gina Gentileová na kameru uvedla, že u nich žije mnoho pejsků, kteří neměli v době příjetí do útulku obojek ani známku a byli svými původními vlastníky vybaveni pouze implantovaným podkožním mikročipem, jenže ten nebyl vůbec nikde registrován, případně byl takový čip propojen v databázi chovatelských údajů se špatnými nebo zastaralými informacemi. Je to pak „neskutečně frustrující“, jelikož majitel ztraceného psa může žít přímo v sousedství: přesto se o něm nikdo nedozví, pokud by čistě náhodou sám nepřišel do TCHS pátrat po svém zatoulaném pejskovi, osvětlila Gentileová. – Představitelé místní samosprávy podobné zjištění pro WPBF potvrdili. Jde podle nich o dobře známý fakt: Pro bezproblémovou funkčnost čipovacího systému jsou přitom zcela rozhodující korektní údaje v databázích. Jelikož ty však nejsou v opravdu velkém množství případů aktuální: celá slavná identifikace zvířat pomocí RFID podkožních transpondérů je pak úplně zbytečná. – Televize WPBF si dokonce udělala vlastní průzkum situace na proslavené floridské psí pláži pojmenované „Jupiter“ (vybudována z dobrovolných příspěvků občanů; nikdy nepřijala žádnou státní dotaci) v blízkosti stejnojmenného města (cca 60.681 obyvatel; přibližně 145 kilometrů severně od Miami). TV reportéři se zde dotazovali přítomných pejskařů, jestli mají svoje nejlepší čtyřnohé přátele označeny čipem a zaneseny v chovatelských databázích aktuální údaje. Niki Gottesmanová, koordinátorka péče o opuštěná zvířata z organizace „The Peggy Adams Animal Rescue League of the Palm Beaches“, posléze v rámci uděleného souhlasu oslovených držitelů zvířat prověřovala před kamerou se skenerem a formou kontrol záznamů v registrech tvrzení každého chovatele. Výsledky byly zdrcující. Většina psů měla v těle nastřelený identifikační mikročip, nicméně ten by jim v případě potřeby vůbec k ničemu nebyl: „Takřka v každém případě měli sice psi implantované čipy, jenže ty buď nebyly vůbec nikde registrované a nebo s nimi byly v databázi propojeny nesprávné údaje. V takovém případě byly mikročipy naprosto zbytečné,“ popsal divákům tristní realitu reportér WPBF. „Nejsem tím vůbec překvapená, protože se pohybuji v oboru a setkávám se s tím každý den,“ vysvětlila redakci WPBF Gottesmanová. – Televize WPBF zveřejnila nádavkem 10. srpna 2015 další kauzu ztraceného a čipem označeného psa, kterého si vzal domů z ulice jeho nálezce. Přisvojil si dotyčné zvíře bez toho, aby zajistil jeho skenování na přítomnost podkožního RFID transpondéru a nebo se pokusil jiným vhodným způsobem objevit původního vlastníka psa. Teprve po neskutečných devíti letech, když už se nemohl v srpnu 2015 o psa postarat: jej předal do útulku. Tam pak přišli ochránci zvířat na to, že je pes očipován a patří úplně někomu jinému. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje občany/chovatele: Nedejte si namluvit od nezodpovědných politiků a některých zlobbovaných specialistů, že označování zvířat mikročipy pro Vás představuje to jediné/ideální/bezproblémové řešení. Není tomu tak! Například veterinář nemůže jednat v rozporu s etickým kodexem své profesní komory vůči zájmům svého klienta. Čipování musí tedy být vždy založeno na poctivém/individuálním zvážení situace, posouzení případu, na dohodě se spotřebitelem a nikoliv spočívat na nucení k plošným implantacím mikročipů všem občanům/chovatelům zvířat. Něco takového je naprosto zvrácené a v rozporu s veterinárními/lékařskými předpisy i ústavními přirozenými právy/svobodami občanů. – SwN již přes 32 měsíců informuje o velmi podivných krocích některých politiků (od roku 2015 jde bohužel o část členů TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést pouze jediný možný způsob označování domácích zvířat a to formou povinného čipování! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání implantací RFID transpondérů nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny) ani s úklidem ulic nebo přeplněnými útulky apod. Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla s čipováním spojená. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí, krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak plošné udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – Zavrženíhodné praktiky některých tzv. „ochránců zvířat“ požadujících povinné očipování/vykastrování takřka všech zvířat odhalila červencová (2015) tisková zpráva z prostředí českých právníků zde. – SwN navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencových (2015) článcích žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová/červencová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních (viz 37 veterinárních zpráv z ČR). Třeba slovenští občané již byli mj. díky těmto hrozbám minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. – Problém se znečišťováním veřejných prostranství pak řeší cílená DNA identifikace a nikoliv žádné čipování! – Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.wpbf.com/news/special-report-keeping-your-pets-safe/34039050; http://www.wpbf.com/news/pet-owners-encouraged-to-register-update-pets-microchip/34039302; http://www.wpbf.com/entertainment/family/missing-dog-reunited-with-family-after-9-years/34631714

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 17. a 16. srpna 2015: Média: Evropská komise chystá podle právního výkladu některých lobbistů plošné/povinné čipování a registraci všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v EU! Evropský parlament by o tom měl hlasovat v listopadu 2015. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo 11. srpna 2015 o tristním dění kolem organizace „ANIMAL EYE, z.s.“ (AE) se sídlem v Praze. Jde o spolek, který vznikl zápisem do veřejného rejstříku dne 3. února 2015. Účelem AE je „hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především zvířat v zájmovém chovu“. Spolek má podle platného výpisu aktuálně pouze jednoho člena (fakticky však cca 5 až deset). Předsedá mu Vážená a zkušená advokátka JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová. AE podporují některá mediálně dobře známá jména a je už dokonce registrován v databázi zástupců zájmových skupin (rozuměj: lobbistů) při Evropské komisi. AE vyvíjí intenzivní lobbistickou činnost v obou komorách Parlamentu České republiky za vydatného přispění především veřejnoprávních, ale také některých soukromých sdělovacích prostředků: V současnosti jde především podle dostupných informací o prosazení konceptu legislativního násilí zaměřeného na vnucení všem chovatelům zvířat ze zákona plošně pod pohrůžkou přísných trestů jediného/možného/diskriminačního označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka a to sice formou metody implantací invazivních RFID mikročipů bez ohledu na jiné, neinvazivní, modernější, účinnější a dokonce zdarma šířené možnosti identifikace zvířat (např. systém rozpoznávání tváří a nebo DNA profilování aj.). – Výše uvedená Vážená předsedkyně AE uvedla 6. července 2015 v rozhovoru pro specializovaný web „Pravniprostor.cz“ velmi závažné informace. Podle ní Evropská unie v současné době „projednává povinnost provádět plošné označování všech psů identifikačními mikročipy a jejich povinnou registraci v centrálních rejstřících psů jednotlivými státy“ s platností od roku 2020. Text unijního předpisu s názvem Regulation of the European Parliament and of the Council on Animal Health 2013/0136 (COD)by měl údajně podle Vážené doktorky Rennerové schvalovat v listopadu 2015 Evropský parlament. – SwN oslovilo v této věci 15. srpna 2015 znalce evropské legislativy a specialistu na ústavní právo Váženého pana Tomáše Grygara (mj. místopředseda Strany Svobodných občanůOlomouckém kraji; „Discipulus – Facultas Iuridica – Universitatis Palackianae Olomoucencis“), jenž má na celou věc jiný názor. Výše odkazovaný předpis totiž nehovoří konkrétně o čipech, nýbrž v jeho textu najdeme požadavek na označení zvířat fyzickými identifikačními značkami (teoreticky by pak mohlo jít o klasické známky, obojky, adresáře apod.). Pan Grygar nicméně vysvětlil možný další postup vynucování celoevropského čipování/registrace psů/koček aj. domácích zvířat: „Přestože by se jednalo o přímo účinné a použitelné nařízení, je v tomto případě ponechána pro členské státy určitá diskrece, nemusí se podle mě tedy nutně jednat o čipy. Problém je v tom, že by po delegaci mohla Komise (už bez participace dalších unijních orgánů) k tomuto nařízení vydat tzv. provádě nařízení (pramen terciálního práva EU), který by mohl třeba stanovit, že fyzickou identifikační značkou se rozumí mikročip.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude usilovat o zjištění dalších podrobností. Veřejnost má plné právo vědět: jaké šílenosti zase na občany České republiky unijní byrokrati vymysleli a jak bude výsledné nařízení ve své finální podobě vypadat.

  Zdroj: http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-animal-eye-za-prava-zvirat; http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/pressroom/docs/proposal_ah_en.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/showbiz-cz-animaleye-cz-rennerova-senic-smetana-rough-split-between-supporters-of-mandatory-microchipping-animals-in-czech-republic-violence-assaults-threats-theft-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 15. a 14. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Veterinární lékařka Karen Beckerová s více než osmnáctiletou praxí ve svém oboru nedoporučuje čipování zvířat a upozorňuje chovatele na závažná zdravotní rizika implantací RFID transpondérů do živých těl nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Proč tedy ale někteří čeští politici a odborníci zamlčují lidem celou pravdu a vyžadují čipování povinně, když by mělo logicky jít pouze o individuální volbu? – Společenství webu Necipujtenas.CZ již mnohokrát poukázalo na závažná zdravotní rizika čipování zvířat. Do poloviny srpna roku 2015 jsme získali k této otázce řadu souhlasných a veřejně dostupných vyjádření uznávaných zvěrolékařů, dalších osobností, specializovaných organizací: Všichni si uvědomují potenciální nebezpečí a nebojí se o něm promlouvat bez ohledu na své možné finanční ztráty. Jejich profesionální čest jim zkrátka nedovolí mylně/nekompletně informovat své klienty. Bohužel všichni tzv. „odborníci“ takoví nejsou. – K těm zvěrolékařům, kteří se postavili na stranu pravdy, svědomí, etiky svého oboru a zdraví všech živých tvorů, patří také doktorka veterinární medicíny z Chicaga ve státe Illinois Karen Shawová Beckerová s více než osmnáctiletou praxí. Roku 1997 absolvovala vůbec nejstarší/prestižní „Vysokou školu veterinární medicíny“ („Iowa State University's College of Veterinary Medicine“; vznik roku 1879) ve Spojených státech, která patří pod křídla „Iowské státní university vědy a technologie“ („Iowa State University of Science and Technology“). Beckerová je členkou „Americké asociace veterinární medicíny“ („The American Veterinary Medical Association“; AVMA), „Americké holistické veterinární asociace“ („The American Holistic Veterinary Medical Association“; náleží ke struktuře AVMA) a dalších cca devíti uznávaných organizací sdružujících profesionály v oboru léčení zvířat. Doktorka Beckerová je spoluzakladatelkou/majitelkou veterinární kliniky „Natural Pet Animal Hospital“ v Illinois a dalších několika pracovišť zaměřených na zdraví živých tvorů včetně paliativní péče. Organizuje navíc výukové programy; je autorkou proslavené kuchařky zdravé výživy pro psy/kočky; má svůj blog v rámci agregačního zpravodajského portálu „The Huffington Post“ aj. – Karen Beckerová zveřejnila na svém oficiálním twitteru 2. a 3. srpna 2015 jednoznačné/konzistentní stanovisko založené na dlouholeté praxi a adresované směrem k jejím více než dvaceti tisícům příznivců: „Já Vám nedoporučuji čipování Vašeho domácího zvířete, nicméně pokud už má Váš čtyřnohý mazlíček čip, tak se ujistěte, že jsou jeho databázové informace aktuální.“ V následné diskusi posléze autorka výše uvedeného vyjádření odkázala na svůj článek z 20. dubna 2015, kde se poctivě snažila uvést v souladu se svou přednáškou z roku 2010 pro/proti argumenty ve věci označování živých tvorů identifikačními mikročipy. Podle ní je především nutné lidem zpřístupnit vstřícnou/aktivní veterinární péči, která se snaží problémům předcházet a nikoliv pouze řešit až následky nějakého jednání, nemoci atd. Doktorka Beckerová zřetelně vysvětlila, že v mnoha případech převažují negativa čipování. Pokud ji však někdo o implantaci mikročipu požádá, tak vždycky „používá lokální anestezii pro zmírnění nepříjemných pocitů“ zvířete. „Je to opravdu velká, strašně vypadající jehla,“ popsala čipování veterinářka. Navíc upozornila na potenciální migraci mikročipů, které nalezla dokonce až na spodní straně břicha psů/koček, což značně ztěžovalo identifikaci každého dotyčného živého tvora. Nesprávně vyškolené osobě (útulky, některé úřední osoby apod.) by se mohla taková zvířata klidně jevit při skenování jako zcela čipem neoznačená, bez pána a pak také přirozeně se všemi z toho plynoucími následky včetně možné euthanasie. Velice důležitá je proto pravidelná kontrola pozice mikročipu pohmatem pod kůží zvířete: alespoň jednou týdně. Beckerová dále uvedla: Stále existuje mnoho různých výrobců čipů/čteček. Nikdo ani nedokáže zaručit stoprocentní funkčnost každého skeneru/transpondéru. Známý problém ke všemu představují neaktuální údaje v registrech osobních chovatelských údajů. No a pak jsou zde velmi závažná zdravotní rizika. Lidé si zkrátka musí uvědomit, že čip je invazivní/cizí těleso. Živé tělo zvířete může čip jako „cizí předmět“ odmítnout. K dispozici jsou zdokumentované případy vzniku rakovinotvorných nádorů v důsledku voperování mikročipů. Bohužel spousta dalších kauz dosud nebyla řádně zmapována a z neznámých důvodů ani neprobíhá jejich podrobný/dlouhodobý/globální výzkum. Doktorka Beckerová posléze zdůraznila: „Mikročipy jsou nositeli autoimunitní reakce nebo degenerativní reakce“ těla a mohou vést ke vzniku závažných onemocnění. „Implantace jakéhokoliv cizího tělesa do těla představuje riziko,dodala veterinářka. Vyzvala zároveň k pečlivému zvažování všech nebezpečí čipování, obzvláště jestliže je zvíře chováno pouze doma, pokud nejeho majitel schopen pravidelně kontrolovat čip a udržovat své kontaktní údaje v databázi za všech okolností aktuální: Právě tehdy bývají rizika větší než výhody čipování,doplnila lékařka veterinární medicíny Karen Beckerová. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje občany/chovatele: Nedejte si namluvit od nezodpovědných politiků a některých zlobbovaných specialistů, že označování zvířat mikročipy pro Vás představuje vždy to jediné/ideální/bezproblémové řešení. Není tomu tak! Například veterinář nemůže jednat v rozporu s etickým kodexem své profesní komory vůči zájmům svého klienta. Čipování musí tedy být vždy založeno na poctivém/individuálním zvážení situace, posouzení případu, dohody s klientem a nikoliv spočívat na nucení k plošným implantacím mikročipů všem občanům/chovatelům zvířat. Něco takového je naprosto zvrácené a v rozporu s veterinárními/lékařskými předpisy i ústavními přirozenými právy/svobodami občanů. – SwN již přes 32 měsíců informuje o velmi podivných krocích některých politiků (od roku 2015 jde bohužel o část členů TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést pouze jediný možný způsob označování domácích zvířat a to formou povinného čipování! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání implantací RFID transpondérů nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny) ani s úklidem ulic nebo přeplněnými útulky apod. Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla s čipováním spojená. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí, krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak plošné udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – Zavrženíhodné praktiky některých tzv. „ochránců zvířat“ požadujících povinné očipování/vykastrování takřka všech zvířat odhalila červencová (2015) tisková zpráva z prostředí českých právníků zde. – SwN navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencových (2015) článcích žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních (viz 37 veterinárních zpráv z ČR). Třeba slovenští občané již byli mj. díky těmto hrozbám minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. – Problém se znečišťováním veřejných prostranství pak řeší cílená DNA identifikace a nikoliv žádné čipování! – Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: https://twitter.com/drkarenbecker/status/627962695992639488; https://www.facebook.com/doctor.karen.becker; http://linkis.com/mercola.com/DdHya; http://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2015/04/20/national-pet-identification-week.aspx?x_cid=20150803_tweet_national-pet-identification-week_twitterpets; https://youtu.be/bLlKj70X2-k; http://healthypets.mercola.com/sites/healthypets/archive/2009/11/14/how-safe-are-pet-microchips.aspx; http://www.consultwithdrb.com; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.drkarenbecker.com/dvm.html; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/37-of-official-vet-reports-czech-republic-confirmed-high-risks-for-the-health-of-dogs-and-the-need-for-exemptions-from-rfid-microchipping-prostejov-2015-2010.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 13. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování / Zkušenosti, návody, řešení / Média: Technologie neinvazivní/bezbolestné DNA identifikace zvířat vítězí nad státem/městy vynucovanou kontroverzní a zdraví nebezpečnou metodou povinného čipování, pomáhá policii přesně určit konkrétní pachatele přestupků i závažné kriminální činnosti! Kolektivní obviňování pejskařů z nepořádnosti ve věci znečišťování veřejných prostranství tak může jednou provždy skončit! – Již v lednu roku 2015 informovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ o další vysoce úspěšné metodě identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka, která představuje velkou konkurenci pro kontroverzní/invazivní a zdravotně nebezpečné povinné čipování zvířat. Implantace RFID transpondérů totiž nedokáží odstranit problémy s psími exkrementy na veřejných prostranstvích! Cílené řešení zde naopak představují DNA vzorky v kombinaci s tradiční registrací zvířat prostřednictvím známky, databáze chovatelských údajů. Neférové kolektivní obviňování pejskařů ze znečišťování parků, ulic nebo chodníků by tak mohlo konečně skončit! – DNA identifikace čtyřnohých živých tvorů je ve světě už mnoho let známý a s úspěchem používaný systém založený v daném případě u zvířat na genetické daktyloskopii, jedinečném DNA vzorkování/testování/označování. Během let 2013 až 2015 jej veřejnosti opět připomněly dobře zavedené sdělovací prostředky jako britská „BBC“, „The Washington Post“, „The Daily Mail“, „The Daily Mirror“, „Sky News“, „The Jersey Evening Post“, kanadský „The National Post“ a řada dalších médií. – Například v Ostravě (třetí největší město České republiky) si zdejší obyvatelé podle oficiálních informací v létě roku 2015 neustále stěžovali na zamořené ulice psími exkrementy. Přitom mj. takovou situaci zde mělo již roku 2012 vyřešit zavedení povinného čipování psů. Tehdy byla v Ostravě schválena tzv. čipovací vyhláška, která však dodnes nedokázala takřka žádný ze svých účelů v praxi naplnit. Jakým způsobem však Ostravě nebo jiným městům, bytovým družstvům a jednotlivým občanům reálně pomoci dopadnout psí znečišťovatele veřejných prostor? Čipováním rozhodně nikoliv! Podívejme se například na propracovaný systém „P.E.T. CSI™“ („The Pet Excrement Testing Crime Scene Investigation“). Vyvinula ho soukromá společnost z DallasuTexasu. Je s úspěchem používán především v USA a Kanadě od roku 2009. Přináší lidem nejen zvýšenou čistotu ulic, respekt a ohleduplnost vůči ostatním spoluobčanům, usvědčování konkrétních pachatelů přestupků i závažné kriminální činnosti, nýbrž také snížení nákladů soukromých i veřejných rozpočtů. – Zakladatel/ředitel „P.E.T. CSI™“ pan Cedric Moses (v překladu: příjmení Mojžíš) přišel původně na svůj systém DNA identifikace zvířat díky podnětům nájemníků v bytových domech, kteří si stěžovali na psími výkaly zamořené prostory vně a dokonce uvnitř nemovitostí, kde měli uzavřeny své smluvní kontrakty. Vážený pan „Mojžíš“ zjistil, že v takových případech „není žádné invazivní čipování vůbec zapotřebí“, načež přišel se svým nápadem na DNA identifikaci zvířat a zavedl jej do praxe. Navázal spolupráci s mezinárodně uznávanou DNA laboratoří („Veterinary Genetic Laboratory“ – VGL; zabývá se genetikou od padesátých let 20. století; provozuje vlastní databázi a DNA identifikační systém) prestižní Kalifornské university („University of California“) v rámci největší americké veterinární vysoké školy „UC Davis School of Veterinary Medicine“. Laboratoř je akreditována a požívá vysokého renomé u americké federální justice. – DNA identifikace například v porovnání s RFID transpondéry vykazuje následující fakta: 1/ neexistuje jednotná globální databáze všech psů označených mikročipem a naopak je k dispozici mezinárodní centrální databáze DNA vzorků zvířat s názvem „The DNA World Pet Registry“ (registrována pod dvěma webovými adresami na „boydtechdesign.com“), která je dostupná také pro ČR; pomáhá nejen identifikovat zatoulané psy, určovat jejich rodiče, zjišťovat možné nemoci, genetické vady, odhalovat znečišťovatele veřejných prostranství, nýbrž také usvědčovat pachatele závažné kriminální činnosti (v České republice spadá podobný registr z hlediska lidské DNA pod Policii ČR a smluvní podmínky americké FBI, nicméně zde uložené údaje nesmějí být zpřístupňovány třetím stranám); testování vzorků DNA však lze také provádět operativně bez nutnosti shromažďování dat nevinných osob v centrálním registru; například v Kanadě postupují vůči pejskařům v případě znečištění vnitřního prostředí nájemního domu v souladu s nájemní smlouvou a složenou tzv. „psí kaucí“ tak, že přikáží podezřelým osobám předložit DNA vzorky svých psů a ty se pak porovnají se stopami na místě činu třeba ve výtahu; zjištěný pachatel je posléze povinen uhradit vzniklé náklady s testováním vzorků a úklidem; lidé se pak navzájem hlídají a raději po svých pejscích důsledně uklízejí; 2/ „Mikročipy mohou selhat v průběhu skenování a díky lidské chybě.“; 3/ Mikročipy se časem stávají nezjistitelnými např. kvůli soubojům a strachu zvířat, husté srsti, migraci, díky rušení signálů čteček i čipů prostřednictvím kovových obojků apod.; 4/ Selhání detekce mikročipu „může vést v útulku k euthanasii zvířete“; 5/ „Mikročipy mohou způsobovat zdravotní problémy jako například rakovinotvorné nádory, infekce,“ ztrátu srsti, otoky; 6/ DNA identifikace využívá přímo Bohem daných biologických standardů, které legálně zatím „nemohou být změněny nebo upraveny jakýmkoliv výrobcem“; 7/ Cena DNA identifikace se v USA vyplatí jednomu majiteli psa od cca 726,- Kč; v případě hromadných objednávek (bytová družstva, domy, města apod.) lze však získat značné slevy tak, že v přepočtu na jednoho chovatele může vyjít základní identifikační balíček služeb třeba na cca 24,- Kč; 8/ DNA lze nalézt ve slinách, srsti, kůži, výkalech (VGL již problémy s DNA identifikací těchto vzorků spolehlivě vyřešila) a například mj. v krvi aj.; 9/ DNA vzorek/označení zvířete je většinou získáván prostřednictvím stěru slin, který je oproti čipování bezbolestný, neinvazivní a zcela bez jakýchkoliv vedlejších zdravotních či jiných negativních účinků. – Systém „P.E.T. CSI™“ dává svým uživatelům možnost nosit speciální psí známky s unikátním QR kódem (nikdo nikomu nebrání umístit na obojek psa standardní známku nebo adresář). Ty jsou čitelné např. mobilními telefony (v blízké budoucnosti bude uvolněna přímo nová mobilní aplikace). Známky chrání soukromí chovatelů psů: uživatel si může zvolit, jaká data se po načtení QR kódu zobrazí. Buď jde pouze o osmimístné identifikační číslo pro přístup do databáze chovatelských údajů, nebo může být použita třeba fotka, zdravotní záznamy, doklady o nabytí vlastnictví psa apod. Firma pana „Mojžíše“ zajišťuje samozřejmě navíc kompletní zákaznický servis včetně vyhledávání ztracených zvířat, rozesílání zpráv spolupracujícím organizacím, telefonickou pomoc v tíživých životních situacích, online dálkové školící kurzy, fyzický výcvik, semináře, konzultace předních odborníků v oblasti péče o zvířata, policejních orgánů, samosprávy i odborných představitelů národních států v rámci našeho globálně propojeného světa. – Po zavedení systému „P.E.T. CSI™“ kleslo znečištění ulic psími exkrementy v kooperujících amerických a zahraničních městech o 75 až 100 %, náklady na úklid byly sníženy na polovinu včetně úspor vody. Ubylo v neposlední řadě stížností občanů na pejskaře. – Firma pana „Mojžíše“ zároveň upozorňuje, že DNA identifikace rozhodně není určena k tomu, aby ji politici nebo kdokoliv jiný používal jako plošnou „daň nebo postih“ pro všechny vlastníky domácích čtyřnohých mazlíčků. – V praxi by mohl systém „P.E.T. CSI™“ fungovat třeba takto: Město nastaví pravidla pro akceptaci DNA identifikace (aj. možností označení psů) včetně seznamu uznávaných pracovišť, která mohou odebírat DNA vzorky, provádět jejich vyhodnocování, vytváření DNA profilů atd. Občané včetně pověřených městských úředníků posléze dostanou přístup do globálního DNA registru – opět podle přesně určených regulí, aby nedocházelo ke zneužívání údajů. Při zavádění systému je rozumné vytvořit nejprve pilotní projekt na omezeném prostoru např. jednoho bytového domu, později třeba skupiny nemovitostí, pak čtvrti a nakonec teprve celého města. Vše s promyšleným harmonogramem a sledováním plnění stanovených cílů. Velmi důležitý prvek představuje čtyřiadvacetihodinová horká linka pro občany, aby mohli upozorňovat na jednom centrálním čísle na všechny zjištěné nešvary a systém mohl být průběžně vylepšován včetně oznamování případů znečištění veřejných prostor pro účely výjezdu zásahového týmu. – Další řešení vytvořila konkurenční americká společnost „BioPet Vet Lab“ z města Knoxville ve státě Tennessee. Ta distribuuje do celého světa pod registrovanou obchodní značkou „PooPrints“ obdobný systém na odhalování nepořádných pejskařů, kteří neuklízejí exkrementy po svých čtyřnohých mazlíčcích ve veřejných parcích, na cestách, chodnících atd. Vše funguje například takto: Každý držitel psa zapsaný v databázi na území daného města/obce předloží při každoročním obnovení chovatelské registrace na příslušném úřadě vždy pouze jednou za život svého zvířete vzorek psí DNA, který je zvířeti odebrán u veterináře formou bezbolestného a hlavně zcela neinvazivního stěru slin z psí tlamy (velký rozdíl vůči čipování). Tento vzorek následně smluvní laboratoř dekóduje/zaeviduje do městské i globální databáze DNA údajů (registrována na „boydtechdesign.com“). Pokud existuje někde ve městě problém se znečišťováním veřejných prostranství domácími čtyřnohými mazlíčky: pověření zaměstnanci samosprávy nebo ve výběrovém řízení nasmlouvaná soukromá firma provede odběr vzorků exkrementů přímo na „místě činu“ a zašle je opět do laboratoře k testům a identifikaci konkrétního psa. Občan by za výše uvedené úkony neměl platit až do té doby, než mu bude zcela bezpečně prokázána vina. V případě, že k tomu v rámci přestupkového řízení skutečně dojde: dostane k proplacení všechny náklady spojené s DNA testováním nebo i úklidem atd. – Systém „PooPrints“ přitom není nijak zdraví nebezpečný (na rozdíl třeba od takového rizikového/invazivního čipování) a lze jím zcela přirozeně doplnit stávající městské vyhlášky České republiky o registraci/označení psů klasickou známkou nebo libovolným jiným způsobem, který město uzná a majitel nahlásí (obojek, adresář, elektronická známka, GPS identifikátor, standardní tetování nebo laserové/podkožní, DNA označení, mikročip aj.). Přirozeně vše jde realizovat bez nutnosti vynucování poplatků za psy. – Jediný zatím hlavní/známý problém představuje nákladnost testování DNA vzorků a opět jako v případě čipování neaktuálnost informací v registrech třeba z důvodu prodeje psa, přestěhování chovatele aj. Pomocí výběrového řízení lze však zvolit nejlevnější laboratoř, která by spolupracovala s městem pouze za ty nejnižší ceny (např. universitní pracoviště). – Pokud nicméně existuje neustále velká poptávka občanů po vysoce funkčním řešení problému s psími exkrementy, nedokáží-li zde pomoci ani osvětové programy pro vzájemné soužití lidí a zvířat ve městech včetně medializace dobrých příkladů nebo přirozeného úklidu samotnými lidmi, pak je využití metody genetické daktyloskopie zcela na místě. Její účinnost garantuje z hlediska docílení čistoty veřejných prostor sám dodavatel v rozmezí od 75% do 100%. Při takto vysoké úspěšnosti radikálně klesají náklady na úklid ulic, roste spokojenost občanů/voličů a lze uvažovat o úplném zrušení poplatků za psy. – DNA vzorkování/testování zvířat využívají také majitelé bytových družstev, společenství vlastníků domů apod. při uzavírání nájemních smluv např. v USA (desítky států), Izraeli, Kanadě, Singapuru, Británii (distributor systému „PooPrints“, firma „Streetcleen“) aj. Mezi hlavní pozitiva patří bezesporu zaměření na konkrétní viníky, definitivní osvobození chovatelů zvířat od pokusů o plošné vynucování principů kolektivní viny (viz vymáhání čipování zvířat) a očištění pověsti nevinných držitelů psů, koček atd. – Firma „BioPet Vet Lab“ nabízí navíc systém DNA označení/identifikace všech živočichů („Petiddna.com“), o kterém prohlašuje, že neobsahuje „vůbec žádné bolestivé čipy nebo procedury“. – Bez zajímavosti jistě není ani způsob využití psích exkrementů, které se hromadí každý den v počtu několika tun v sáčcích/nádobách na sběrných místech: třeba k výrobě přírodní tepelné i elektrické energie a k osvětlování ulic. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na velmi podivné kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést pouze jediný možný způsob označování domácích zvířat a to formou povinného čipování! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny) ani s úklidem ulic apod. Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla s čipováním spojená. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak plošné udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – Zavrženíhodné praktiky některých tzv. „ochránců zvířat“ požadujících povinné očipování/vykastrování takřka všech zvířat odhalila červencová (2015) tisková zpráva z prostředí českých právníků zde. – SwN navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencových (2015) článcích žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních (viz 37 veterinárních zpráv z ČR). Třeba slovenští občané již byli mj. díky těmto hrozbám minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. – Problém se znečišťováním veřejných prostranství pak řeší DNA identifikace a nikoliv žádné čipování! – Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.petcsi.com; https://twitter.com/PET_CSI; https://www.facebook.com/pages/PET-CSI/171601953027904; https://www.linkedin.com/company/dfw-concierge-services; http://www.petcsi.com/about-petcsi/faqs/how-does-dna-compare-to-microchips; http://www.petcsi.com/articles/2842-2015-02-2842; https://www.youtube.com/channel/UCT7u3ZdGXGbVc1zgTEoWvag; http://www.pressreleaserocket.net/p-e-t-csi-offers-pet-dna-identification-and-registration/275698/; http://www.seattletimes.com/life/dog-waste-scooping-business-takes-page-from-lsquocsirsquo/; http://thewildlife.wbur.org/2015/01/13/pet-csi-how-dog-and-cat-dna-nabs-bad-guys/; http://thechronicleherald.ca/canada/1284748-csi-dog-poop-perpetrator-now-playing-in-b.c.; http://iheartdogs.com/p-e-t-csi-pet-dna-testing-coming-to-your-neighborhood/; http://www.dogchannel.com/dog-news/2014/12/csi-dog-poop.aspx; https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/using-dna-to-catch-canine-culprits—and-their-owners/2014/12/26/8d833fc8-8247-11e4-8882-03cf08410beb_story.html?hpid=z5; http://www.indystar.com/story/news/local/hamilton-county/2015/01/25/csi-carmel-new-bark-park-may-test-dog-poop-dna/22310015/; http://www.petcsi.com/videos/cat-dna-tested-at-p-e-t-csi-certified-lab-helps-solve-murder-case-2014-10-243; http://www.petcsi.com/wp-content/uploads/2014/09/pet-csi-larger-info-card-6x9-PROOF.pdf; http://www.petcsi.com/wp-content/uploads/2014/11/PET-CSI-Order-Form.pdf; http://dfw.cbslocal.com/2015/02/03/residents-dog-poop-to-dollars-revenue-source-stinks/#; https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dogpileid/samples.php; https://www.vgl.ucdavis.edu/services/dogpileid/DogPileIDFlyer.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/biopet-vet-lab-pooprints-system-highly-successfull-system-for-solving-problems-with-dogs-excrements-usa-europe-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 12. srpna 2015: Média: Vážený pan Bc. Alois Sečkár, koordinátor pobočky Strany svobodných občanů (Svobodní) na Praze 4, jenž podepsal 30. července 2015 Petici proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“ Váženého pana Petra Hadaščoka nst. (legendární ostravský odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky), se rozhodl usilovat mírovými prostředky po vzoru výše uvedeného Váženého disidenta Hadaščoka nst. za svobodný život své rodiny a nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Sestavil připomínky k návrhu pražské obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“ a zaslal je politickému vedení Prahy 4. Připravil v této věci také svou vlastní petici. Společně s Váženým panem Hadaščokem nst. odmítá ty městské vyhlášky a konečně také zákony ČR, které jsou založeny na neústavní „presumpci viny“. Vážený pan Sečkár kritizuje tristní skutečnost, že ačkoliv existuje kolem nějakého společenského problému pouze „malý počet nezodpovědných“ občanů, takje zaváděna paušální povinnost dopadající na všechny slušné“ a „tento princip, ač v dnešní době velmi oblíbený, je neslučitelný se základními demokratickými přístupy,uvedl ve svém dopise členům Rady. – Kroky Váženého pana Sečkára nepochybně také směřují vůči masově rozšířenému negativnímu fenoménu dneška s názvem zoofobie, kterou definuje Wikipedie jakopanický strach ze zvířat - a to buď ze všech zvířat, nebo z konkrétního zvířete. Jedná se o nejčastější druh fobie. Vyskytuje se častěji u žen než u mužů. U postiženého vede strach ze zvířete až k mohutnému stresu a k celkově vyhýbavému chování.“ Následkem zoofobie pak mohou bohužel vznikat návrhy prapodivných předpisů o zákazu pohybu psů, koček, o vynucování čipování zvířat, o jejich povinné kastraci, odebírání z rodin a nebo dokonce fyzické likvidaci apod.

Zdroj: http://praha4.svobodni.cz/clanky/petice-za-volny-pohyb-psu; https://svobodni-cms.s3.amazonaws.com/sites/53be7c12c58b9a2ca9000036/assets/55cb027dfe8d7d104b004447/petice_volny_pohyb_psu.pdf; http://praha4.svobodni.cz/clanky/dopis-clenum-rady; http://www.praha.eu/jnp/cz/test/navrhy_vyhlasek/podpisy/index.html?post_id=5703&u=2070946

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 11. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Drsný rozkol mezi českými zastánci legislativního násilí a vynucování čipování: Fyzická napadání, výhrůžky, krádeže, hackerské útoky, sektářský fanatismus! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) důrazně odsuzuje výše uvedené nestoudné metody vedení takzvané „argumentace“ a v uvozovkách „dialogu“ tzv. „ochránců zvířat“, obzvláště pokud jsou ještě navíc uplatňovány vůči ženám! Názoroví oponenti si zaslouží alespoň prostý/občanský, lidský respekt a šanci na spravedlivý a svobodný prostor v celonárodním dialogu, i když s nimi ve většině případů naprosto zásadně nesouhlasíme! Každý menšinový/legální/legitimní názor požívá ochrany našeho ústavního pořádku! Na druhou stranu je nicméně také důležité, aby se veřejnost včas seznámila s tím, jaké násilné/negentlemanské metody někteří zastánci vynucování čipování používa za účelem prosazení svých idejí do zákona a to povinně pro všechny bez ohledu na humanitu, cit k jiným lidem i zvířatům, bez respektu k Božímu přirozenému právu, Ústavě, Listině základních práv a svobod, právnímu řádu ČR a mezinárodním smlouvám, které se Česká republika zavázala z hlediska ochrany svých občanů dodržovat! – Organizace „ANIMAL EYE, z.s.“ (AE) sídlí v Praze. Jde o spolek, který vznikl zápisem do veřejného rejstříku dne 3. února 2015. Účelem AE je „hájit a prosazovat práva a zájmy zvířat, především zvířat v zájmovém chovu“. Spolek má podle platného výpisu aktuálně pouze jednoho člena (fakticky však cca 5 až deset). Předsedá mu Vážená a zkušená advokátka JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová. AE podporují některá mediálně dobře známá jména a je už dokonce registrován v databázi zástupců zájmových skupin (rozuměj: lobbistů) při Evropské komisi. AE vyvíjí intenzivní lobbistickou činnost v obou komorách Parlamentu České republiky za vydatného přispění především veřejnoprávních, ale také některých soukromých sdělovacích prostředků: V současnosti jde především podle dostupných informací o prosazení konceptu legislativního násilí zaměřeného na vnucení všem chovatelům zvířat ze zákona plošně pod pohrůžkou přísných trestů jediného/možného/diskriminačního označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka a to sice formou metody implantací invazivních RFID mikročipů bez ohledu na jiné, neinvazivní, modernější, účinnější a dokonce zdarma šířené možnosti identifikace zvířat (např. systém rozpoznávání tváří a nebo DNA profilování aj.). – AE zveřejnila na svém webu vyjádření datované 26. červencem 2015 s názvem „Tiskové prohlášení ANIMAL EYE (26.7.2015) k facebookovým příspěvkům a související diskuzi“. Dokument podepsala Vážená Mgr. Mirjana Senić, manažerka PR a marketingu AE. Kompletní prohlášení je k dispozici zde. Z výše uvedeného textu vyplynuly pro všechny občany České republiky velmi závažné poznatky o pravé povaze části tzv. „ochránců zvířat“, která spočívá v šíření názorů prostřednictvím zavrženíhodného fyzického napadání, výhrůžek, krádeží, hackerských útoků, sektářského fanatismu a dokonce podle webu „showbiz.cz“ až fašismu. Obzvláště profesionální právníci spojení s činností AE si tak mohli na vlastní kůži otestovat, že ve skutečnosti čipování propagují některé opravdu radikální živly, které se neštítí vůbec ničeho. Advokáti spojení s činností AE nakonec ve výše uvedeném prohlášení museli přiznat hořkou pravdu: Prosazování legislativního násilí bohužel plodí další stupeň – fyzické násilí! Celá kauza čipování se pak začala tristně dotýkat jejich profesionální právnické cti. Lidé z AE zdůraznili, že tudy cesta nevede a oni „jsou především právní platformou a z titulu své profese se budou vždy držet litery zákona, popř. hledat cesty, kterak znění této litery zlepšit“. Část urputných „ochránců zvířat“ si ale pořád nenechala od AE slušně vysvětlit, že nemohou porušovat svými návrhy zákonů ústavní pořádek ČR. Tito „ochránci“ se posléze rozhodli své někdejší spojence z AE řádně „vytrestat“ výše uvedenými nevybíravými a odsouzeníhodnými metodami. Organizace AE popsala útoky tzv. agresivních „ochránců zvířat“ na příslušníky vlastního týmu dle svého oficiálního facebooku 27. července 2015 takto: „Neznámí útočníci (a netřeba říkat kteří) jim ničí auta, pokouší se jim dostat do obydlí, do kanceláří, napadají jejich emailové schránky, osobní a bankovní účty. Kdo tyto situace zažil, pochopí. Pokud Vám tyto skutečnosti připadají směšné a berete je jako výmluvy, pak je nám to líto, ale je to tak jediné, co s tím můžeme dělat. O tom, že je takto znevažována práce těch, kteří se nebojí pro dobrou věc riskovat, a otupována jejich vůle pomáhat, nemá smysl hovořit.“ Rozbušku k tomu poskytly dva články na serveru „showbiz.cz“ a texty/fotky na facebooku Váženého pana Jana Smetany, českého moderátora, televizního komentátora/reportéra (mj. „Branky, body, vteřiny“, hlavní sportovní zpravodajská relace ČT). Začala vlna nenávisti vůči zástupcům AE a Váženému panu Smetanovi. Proč? Považte: ´Protože prý žádné domácí zvíře nesmí mít potomstvo a každá samička musí být údajně vykastrována´: reagovaly fanaticky mnohé mladé ochránkyně přírody. – Společenství webu Necipujtenas.CZ s takovými děsivými názory nesouhlasí a důrazně se od nich distancujeme! Rádi bychom proto tímto vyslovili zastání kolegyním/kolegům z „ANIMAL EYE, z.s.“, byť jsou našimi názorovými oponenty, se kterými většinou skoro ve všem nesouhlasíme, nicméně důrazně odmítáme nejen metody legislativního, ale především také fyzického násilí. Něco takového nepatří do prostředí svobodné soutěže myšlenek, návrhů, řešení ožehavých společenských otázek. Kolegyně a kolegové z opačného názorového spektra tedy konečně zjistili na základě svých tragických osobních zkušeností: jak fanatické a doslova životu i majetku nebezpečné dokáže prostředí tzv. „ochránců zvířat“ být. Někteří tzv. „ochránci přírody/zvířat“ se totiž dají bez nadsázky přirovnat nejen svým vyjadřováním, útočením, neúctou k oponentovi v relevantní diskusi, nýbrž už dokonce fyzickým napadáním až k tolik kritizovaným „ekoteroristům“. Je také moc dobře, že se veřejnost mohla konečně seznámit s pravou podstatou celého problému kolem čipování. Pokud by měly tyto zastrašovací metody uspět v připravovaném zákoně o povinném/plošném vynucování novelizovaných předpisů o čipování domácích čtyřnohých mazlíčků chovaných i v chatičce té poslední babičky třeba z Hané, tak to bude hanba pro celý náš národ a pro všechny politiky, kteří se s takovými záměry spojili! – Oficiální tiskové prohlášení AE navíc uvádí své zjištění, že opravdu existuje řada tzv. „ochránců“ zvířat „zneužívajících problematiku ochrany zvířat ke svému obohacení;“. – AE v prohlášení dále vysvětluje, že už předalo Ministerstvu zemědělství ČR paragrafované znění „návrhu zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence“, nicméně to je prý určeno pouze pro elitáře/vyvolené: celonárodní diskuse je zatím zakázána. Proč? Zástupci AE opakovaně na svém facebooku veřejnosti sdělili, že o paragrafech návrhu zákona odmítají vést neutajený/odborný dialog dokonce i se svými příznivci. Přitom na druhé straně ve svém prohlášení jednoznačně sami uvádějí, že problém s tzv. „množírnami“ lze již řešit podle stávající legislativy. Proč ale potom ten humbuk kolem vynucování čipování: „Jak se však v řadě kauz ukazuje, problém nebývá ani tak v nečinnosti, resp. neochotě státních činitelů něco řešit, ale v neznalosti nastavení stávající úpravy a v nedostatečném využívání nástrojů z jednotlivých právních odvětví v plné šíři,“ uvádí tiskové prohlášení AE. Úplně zarážející je posléze ale v této věci fakt, že sami zastánci vynucování čipování mimo AE odmítají vést ve své drtivé většině osobně mimo sociální sítě k dané problematice korektní debatu a převážně se soustřeďují pouze na citové výlevy v elektronických diskusích ve stylu: ´vše živé je nutné bezpodmínečně vykastrovat, očipovat a pokud to někdo nečiní, tak musí být přísně potrestán´. Ostatně kolegyně/kolegové z AE popsali takový tristní fakt zcela přesně: „V návaznosti na uveřejnění konceptu návrhu zákona o zavedení identifikace psů, centrální evidence a o změně některých zákonů jsme prostřednictvím našich komunikačních kanálů a partnerů z PES WEB vyzvali naše sympatizanty a odborníky z praxe, aby se k textu vyjádřili. Odpovědi, které se nám vrátily, bylo možné spočítat na prstech jedné ruky. Pro hlubší konfrontaci návrhu zákona s poznatky z praxe jsme se proto rozhodli následně uspořádat sérii letních kulatých stolů. Netřeba říkat, kolik osob z těch, kteří se v uplynulých dnech zapojili do bouřlivé diskuze na našem profilu a kteří se označovali za jediné kompetentní pro posuzování těchto věcí, se přihlásilo. Žádná. I tak se lze ovšem v různých facebookých diskuzí často setkat s náměty, které se sice na první pohled mohou zdát jako efektivní v boji proti takzvaným množitelům a překupníkům, avšak které jsou právně neproveditelné, neboť kolidují s ústavou, resp. jinými součástmi právního řádu ČR. Příkladem lze uvést uzákonění jediného inzertního portálu, stanovení vysokých (likvidačních) pokut a jiných sankcí pro pachatele trestné či správnědeliktní činnosti anebo uzákonění pevné částky kupní ceny za prodej zvířete. /.../ Přestože naši pracovníci věnují vysvětlování těchto záležitostí poměrně dost času, mezi uvedenými osobami se nadále nachází nemálo těch, kteří bez reálné znalosti legislativy, právních možností a ústavních limitů razí svůj (právně nesprávný a nerealizovatelný) názor stůj co stůj, veřejně jej prezentují a vpisují jej jako dogma do různých facebookových diskuzí v souvislosti s údajnou nečinností orgánů státní správy anebo neschopností či nezpůsobilostí organizací zasazujících se o změnu legislativy, včetně ANIMAL EYE, z.s. Jednou z nejčastějších otázek, kterou se svými odbornými partnery řešíme, je právě legální vymezení množíren a množitelství. Povaha věci implikuje, že takzvané množitelství nikdy nebude možné definovat v jediném zákoně pomocí několika vět, ale naopak že se bude jednat o činnost ohraničenou několika instituty z různých právních odvětví. Tento fakt je třeba mít na paměti a právě z tohoto důvodu je třeba částečně odmítnout tolik populární kritiku Ministerstva zemědělství, které není jediným pověřeným orgánem v této věci, jak se na veřejnosti občas mylně uvádí. /.../ Netřeba zdůrazňovat, že ochranářské vymezení „množitele“ by v jakékoliv kauze po právní stránce neobstálo. Naším jediným záměrem bylo právě na základě této nepříjemné zkušenosti upozornit na úskalí, která neuvážená publikace či kampaň na sociální síti může mít, byť by byla vedena sebelepšími úmysly. Z diskuze, kterou jsme na našem facebooku podnítili, pak jednoznačně vyplynulo, že mnozí diskutující si neuvědomují právní konsekvence takzvaného množitelství, tedy přirozený rozpor mezi právní a kynologickou, resp. ochranářskou definicí. Netřeba říkat, že prosazení zákazu bezpapírových chovů je v momentálních českých poměrech v podstatně nemožné, a je zřejmé, že osočování konkrétních politiků, kteří mají dobrou vůli tristní stav řešit, z údajné podpory množitelství při opačném přístupu bude mít zcela jistě za následek neúspěch jakýchkoliv snah o změnu legislativy. Proces změn probíhá postupně a urážením poslanců, kteří mají pravomoc něco změnit, se nikam neposuneme. /.../ Ostatně článek s názvem „Moderátor Jan Smetana to schytal! Pro ochránce zvířat je největší padouch!“, který publikoval server www.showbiz.cz, je toho zdárným příkladem. Vznik článku, v němž se hovořilo o fanatismu, nijak nepodnítil ani ANIMAL EYE, z.s., ani Jan Smetana. Jedná se o pohled nezainteresovaného člověka, který vidí vše zvenčí. Takto může bohužel působit mnoho ochranářů na většinovou veřejnost, která z tohoto důvodu nemá zájem své postoje měnit.“ – Představitelé AE konečně také přiznali možné závažné sociální dopady vynucování čipování na běžné chovatele: „Jako modelový příklad bývá uváděna matka - samoživitelka snažící se svému dítěti dopřát to nejlepší anebo babička pobírající nepatrný starobní důchod. Ani jedna z nich si nemůže čipování z finančních důvodů dovolit. Po jednáních, která jsme na toto téma v posledních měsících vedli a která rozhodně nebyla jednoduchá, nám přijde jako krajně kontraproduktivní nastolovat otázku zákazu bezpapírových chovů.“ – Na svém oficiálním facebooku tuto otázku představitelé AE vysvětlili 26. července 2015 tak, že jde o „častý protiargument, který slýcháváme při odborných jednáních. Neříkáme, že s ním souhlasíme. Uvedli jsme jej pouze pro osvětlení politické reality. Je třeba brát v potaz, že pro řadu občanů představuje několik set korun za čipování hodně peněz.“ – Zástupci ANIMAL EYE, z.s. posléze také ve svém tiskovém prohlášení uznali, že z hlediska čipování a ochrany zvířat „na řadu otázek rozhodně nepanuje jednotný názor a na jejich řešení teprve přijde čas. Tak například podle představitelky jedné nejmenované ochranářské organizace, která na našem spolku v uplynulých dnech nenechala nit suchou, má „čipování pouze zatížit majitele jednotlivých psů a útulky“. Není nám známo, že by uvedenou osobu nebo zmíněnou organizaci někdo za tento poněkud překvapivý názor lynčoval, anebo jí dokonce vyhrožoval odplatou nebo smrtí tak, jako se to stalo nám. Pravdou totiž je, že tím, jak se dává legislativní dění do pohybu, čelí členové ANIMAL EYE čím dál agresivnějšímu stalkingu a výhrůžkám fyzické likvidace, které v uplynulých dnech vyeskalovaly. Neznámí útočníci se pokoušeli vloupat do obydlí jedné naší členky, dalšímu členovi odcizili z kanceláře důležitý spisový materiál, předsedkyni se pokoušeli již po několikáté fyzicky napadnout. Současně se těmto pachatelům podařilo získat přístupová hesla k profilu ANIMAL EYE na sociální síti a napadnout bankovní účet partnerské advokátní kanceláře. To všechno jsou pádné důvody, proč vám komplexní zprávu předkládáme s odstupem několika dní. Pouze pro úplnost dodáváme, že příspěvek s domnělou inzercí koťat byl smazán na doporučení policejního orgánu, a to kvůli paralelnímu sdílení fotografie osmileté dcery Jana Smetany, která byla bez jakékoliv autorizace pejorativně vláčena sociálními sítěmi s výhrůžnými komentáři. Vyšetřování dále probíhá a dobrou zprávou je, že k dnešnímu dni se již podařilo zjistit totožnost některých pachatelů.“ – Bouřlivá a dokonce cenzurovaná diskuse na oficiálním facebooku AE k již mnohokrát citovanému tiskovému prohlášení této organizace přinesla ovšem několik opravdu velmi podnětných faktických příspěvků, které zatím většinou obzvláště v mainstreamových sdělovacích prostředcích nezazněly. Například 27. července 2015 zde jedna uživatelka napsala: „Pokud tzv. právo má být zas jen na úkor zvířat tak s tím nemohu souhlasit. I kdyby nakrásně se vám povedlo zničit ty otřesné množírny tak se objeví ty VIP množírny a zdraví a genetika jsou ty tam a tohle týrání bude vlastně v pořádku, protože je to dáno zákonem. Vašim cílem je zničit řádný chov možná aniž by jste si to uvědomili. Podle reakcí a laiků za poslední dobu k této problematice bylo těch kladných nespočet. Tak teď máte doma psa tak mějte štěňata proč ne hlavně, že bude vše očipováno, ale zdali tam není příbuzenská plemenitba nebo jiné vady od epilepsie, přes DKK, slepotu, vady povah aj. to je fuk to týrání není. Vůbec se nedivím, že s tím všichni souhlasí zemědělská správa, veterináři, města, poslanci .... hlavně že to každému přinese peníze, ale zájem zvířat je zas jen za tím vším schován. Je mi to líto, ale již tomu nevěřím a jsem zklamaná a cítím se být podvedena. Již bez mé podpory.“ Další příspěvky upozorňovaly třeba na to, že čipování nebude vymahatelné, postihne řádné občany a ve svém důsledku se například z množírny stane útulek pro psy pod ochranou zákona jako dobročinná/prospěšná aktivita. A zase 27. července 2015 jiný diskutující: „Všichni samozvaní záchranáři vyřvávají po všech možných diskuzích, jak máme přeplněné útulky, jak jsou lidé blbí, když kupují psy od množitelů atd., ale na druhou stranu se do republiky dováží psi ze zahraničí. Přesně jak jste řekla, ti zahraniční psi trpí stejně jako ti naši, tak proč dovážet další a další, když těch trpících u nás v republice je více než dost. Je to pokrytectví nejvyššího kalibru a neskutečná nezodpovědnost.Další z 26. července 2015: „Teda není mi jasné,jak by vypadalo čipování v praxi. Neřeknu,pokud se jedná o chovné stanice,ale o křížence ? Určitě naše dámy z finančního úřadu nepůjdou řešit do cigánského gheta něco takového. A pokuty cikánům? Nebo nějakým bezdomovcům? Se vám vysmějí. A bez pp? Kdo to uhlídá? A kdyby se to už teda tak nějak zvládlo- já osobně jsem viděla několik psů,kteří čipovaní byli,ale čip se nenašel. Také už jsem několikrát viděla,že nalezený pes čipovaný byl ,ale nebyl registrovaný. A teda co včil??? Tohle jsou postřehy z praxe,nic vymyšleného,takže jak to ošetříte,chytré hlavy? Zase nějaký paskvil,kde budou trestaní akorát někteří,jak je to tady už tradice?Konečně 5. srpna 2015: „Vzhledem k tomu, že jsem činná i v Německu, mám vyřídit od německých ochránců, že při prosazování plošného čipovani, nemáme zapomenout na povinnou registraci čipu,kterou provede čipující veterinář. Němci na to zapomněli a teď shledávají povinné čipování bez registrace čipu jako bezzubé, proto by chtěli varovat ČR před poloviční prací. Vezměte to, prosím jako velmi naléhavou zprávu zahraničních ochránců.“ – Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) označil v telefonickém rozhovoru pro Necipujtenas.CZ z 11. srpna 2015 šílené nápady na povinné očipování všech psů/koček a na vytvoření z drtivé většiny domácích zvířat chovaných v soukromí obyvatelstva povinně jakési ohromné armády miliónů zprzněných eunuchů/kastrátů zcela jednoznačně: „Vyhlásili válku mnoha občanům! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) proto důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencových (2015) článcích žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.animaleye.cz/#!tiskove-prohlaseni-k-fb-/cqdi; http://www.animaleye.cz/#!tiskov-zprvy/c30e; https://www.facebook.com/animaleye.cz/posts/1679459198951991; https://www.facebook.com/animaleye.cz; https://twitter.com/AnimalEye_CZ; http://www.showbiz.cz/moderator-jan-smetana-byl-napalen-prodejkyni-stenatek-slavni-si-konecne-vsimli-problemu-se-stenatky-z-mnoziren/; http://www.showbiz.cz/moderator-jan-smetana-to-schytal-pro-ochrance-zvirat-je-nejvetsi-padouch-za-vse-mohla-kotata/; https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=888139&typ=PLATNY

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. a 9. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Specializovaný veterinární portál „news.vin.com“ : Špatný systém čipování zvířat je nereformovatelný! Pokusy o jeho zlepšení nikam nevedou! Firma, která se o to řadu let pokoušela, uznala definitivní porážku, ustoupila od svých zlepšovacích záměrů a odepsala původní investice! – Šestnáctého července roku 2015 zveřejnil americký/veterinární/zpravodajský web „The VIN News Service“ („news.vin.com“; založen roku 2008; patří pod křídla prestižní „Veterinární informační sítě“, „The Veterinary Information Network“; vznik roku 1991; jde o školící a diskusní portál pro zvěrolékaře z celého světa, kde je registrováno přes 53.000 oborových specialistů) článek Edie Lauové (přes 25 let praxe v žurnalistice; pro „news.vin.com“ pracuje od roku 2008) nazvaný „Podnikatelka zjistila, že problém s čipováním domácích čtyřnohých mazlíčků nemá řešení. Apatie chovatelů zvířat, nespolupracující čipovací průmysl, to vše vedlo firmu nazvanou ´Zkontroluj čip´ k tomu, aby svou činnost ukončila.“ („Entrepreneur finds pet microchip problem unsolvable. Owner apathy, tangled industry leads Check the Chip to give up“). – Ředitelka společnosti „Check The Chip, Inc.Olivia H. Whiteová vybudovala svou firmu roku 2009 pod názvem „Chloe Standard“ (od roku 2014 nynější jméno). Shromáždila kolem sebe tým odborníků, nadšenců, investorů: za účelem vytvoření stoprocentně dokonalého datového systému (od minulého roku také hardwarové platformy pro čipování domácích zvířat), který by byl dostupný všem lidem zdarma, navzájem by propojil dosavadní registry chovatelských údajů, umožnil by jednoduché navracení zatoulaných psů, koček aj. živých tvorů zpět domů k jejich vlastníkům. Roku 2009 spustila Whiteová projekt vyhledávače čísel čipů „checkthechip.com“, který však zanedlouho dostal oficiální konkurenci ze strany prestižní Americké asociace veterinárních klinik („The American Animal Hospital Association“, AAHA). Whiteová se tedy rozhodla provoz svého vyhledávače ještě tentýž rok ukončit. Zaměřila posléze svou pozornost na monitorování chyb v systému čipování zvířat. Vycházela přitom z vědeckých studií publikovaných v letech 2009/2010 profesorkou Lindou K. LordovouOhijské státní university („Ohio State University“). Whiteová nakonec zjistila, že jednotliví provozovatelé různých registrů odmítají dobrovolně spolupracovat na zpřístupnění evidovaných údajů chovatelům zvířat, jelikož by přišli o své živobytí. Podle získaných zkušeností se v systému čipování zvířat projevují hlavní tři problémy: 1/ „Existuje příliš mnoho databází chovatelských údajů.“ 2/ to pak v praxi majitele zvířat mate a dramaticky komplikuje proces navracení živých tvorů zpět k jejich vlastníkům. 3/ lidé neznají podrobný návod: jak postupovat při registraci a udržování aktuálnosti svých údajů v databázi; co by měli dělat v různých souvisejících životních situacích. Všechno je to velice složitý proces a ten pak vede k podrývání důvěry veřejného mínění v technologii RFID mikročipů jako takových. Často se na navrácení jednoho zvířete podílí v konečném důsledku až deset různých institucí, organizací atd., což celý systém ke všemu prodražuje. – Po letech tvrdé práce a neustálého zklamání však letos v červnu 2015 Olivia H. Whiteová svou snahu o zlepšení čipovacího systému vzdala. V průběhu minulých let prošlo její firmou 24 stálých zaměstnanců. Proinvestovala stovky tisíc dolarů, které nyní vyšuměly do prázdna: Je v tom stále binec a bude to tak už navždycky.“ „Jsem pevně přesvědčena o tom, že ten systém nemůže být opraven.“ Dali jsme tomu všechno a dnes už „s tím nechceme mít vůbec nic společného,“ vysvětlila pro „The VIN News Service“ Whiteová. Vždyť ani samotní chovatelé těm problémům s čipováním nerozumí a myslí si, že již jen samotný čip vše vyřeší. Neuvědomují si: Bez přesných údajů je celé slavné čipování úplně zbytečné! Jejich zvířata mají sice pod kůží RFID transpondér a oni se díky tomu tváří úžasně zodpovědně, nicméně v realitě jim to vůbec k ničemu není, jelikož neexistuje dokonalý databázový systém s neustále aktuálními informacemi. Za současného stavu zkrátka „není v lidských silách“ s tím něco udělat. „Nikdy k tomu nedojde,“ řekla pro „The VIN News Service“ ředitelka „Check The Chip, Inc.“. Posléze novinářům ještě sdělila, že má velkou chuť zcela zrušit evidenci svých dvou psů v registru chovatelských údajů, i když nadále zůstává příznivkyní technologie RFID transpondérů. – Tisková mluvčí AAHA Kate Wesselsová v dané souvislosti pro „The VIN News Service“ přiznala, že je čipovací systém opravdu velmi frustrující a bude nutné hledat cesty: jak o všech zjištěných těžkostech co nejlépe informovat odbornou i laickou veřejnost. „Vždycky jsme věděli, že jde o problematické průmyslové odvětví,“ sdělila na adresu ´čipovacího businessu´ Wesselsová. Popsala navíc případ, kdy se podařilo navrátit čipem označeného psa domů pouze díky náhodě a dobrovolné spolupráci množství občanů. – Rovněž výkonný ředitel AAHA, veterinář Michael T. Cavanaugh, DVM, DABVP, vyslovil pro „The Chicago Tribune“ své velké překvapení, že vůbec v dnešní době existuje kolem mikročipů tak závažný problém, který bude nutné okamžitě řešit. „Čipování přeci nelze redukovat jen na to, jak dostat čip co nejlépe pod kůži každého domácího zvířete. Je to také o tom, aby majitelé zvířat udržovali aktuální své kontaktní informace v registrech, pokud se někam přestěhují, nebo dojde k jiné změně osobních údajů, a především je to o navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Samotný mikročip neznamená bez zodpovědného poskytnutí služby navracení zvířat takřka nic,“ uvedl pro „The Chicago Tribune“ doktor Cavanaugh. – Dále např. John Bowman z odboru ochrany zvířat („The Norman Animal Welfare Center“) ve městě NormanOklahomě vyjádřil pro „The Chicago Tribune“ své zkušenosti takto: „Já jsem už dávno ztratil kvůli problémům s čipy klidný spánek, protože vůbec nepochybuji, že kvůli tomu přišla zvířata o své životy. Systém provozu městského útulku má totiž jen kapacitně omezený prostor. Pokud v něm nemůže být nalezené zvíře identifikováno, pak přirozeně vznikají náklady za jeho pobyt v útulku. A jestliže se k takovému živočichovi nepřihlásí jeho vlastník, tak zkrátka ani nedojde k adopci všech zdejších domácích mazlíčků.“ „Mikročipy vůbec nestojí za všechny ty investované peníze,“ pokud nás nedokáží přivést k chovateli zvířete, dodal John Bowman. – Steve Wilcox pracuje na pozici výkonného ředitele známého registru chovatelských údajů „PetLink“ a distributora mikročipů „Datamars“. Své zkušenosti vyjádřil pro redaktorku veterinárního webu „news.vin.com“ takto: Bohužel to také znamená, že je těmito čipy dáván vlastníkům zvířat „falešný pocit bezpečí. – Aimee Gilbreathová je výkonnou ředitelkou neziskové charitativní organizace „Found Animals Foundation“, která provozuje registr chovatelských informací a prodává taktéž mikročipy „Datamars“. Podle jejího názoru selhává čipovací systém především díky vysokým poplatkům za zápisy údajů do jednotlivých databází RFID transpondérem označených zvířat, jenže přesně to pak překáží v cestě k „udržování všech chovatelských údajů v aktuální podobě,“ uvedla Gilbreathová pro „news.vin.com“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) proto důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencových (2015) článcích žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://news.vin.com/vinnews.aspx?articleId=37450; http://www.ladnervet.ca/entrepreneur-finds-pet-microchip-problem-unsolvable/; http://www.checkthechip.com/collaboration/; http://www.checkthechip.com/technology/; http://news.vin.com/VINNews.aspx?articleId=33724

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 7. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Specializovaný veterinární portál „news.vin.com“ zveřejnil další fakta o špatném systému čipování zvířat! Jde o globální problém, který je přítomný také v České republice! – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo 20. května 2015 svůj příspěvek zaměřený na tzv. „nebezpečné devíti-stovkové mikročipy“. Dvacátého devátého července roku 2015 zveřejnil k tomuto tématu výsledky svého výzkumu americký/veterinární/zpravodajský web „The VIN News Service“ („news.vin.com“; založen roku 2008), který spadá pod křídla prestižní „Veterinární informační sítě“ („The Veterinary Information Network“; „vin.com“; založena roku 1991; jde o školící a diskusní portál pro zvěrolékaře z celého světa, kde je registrováno přes 53.000 oborových specialistů), a to v článku Edie Lauové (přes 25 let praxe v žurnalistice; pro „news.vin.com“ pracuje od roku 2008) nazvaném „Noví hráči na trhu s mikročipy pro domácí čtyřnohé mazlíčky vzbuzují kritiku“ („New entrants to pet microchip market draw critics“). Žurnalistka Lauová oslovila v rámci přípravy podkladů pro svůj text odborníky, veterináře, zaměstnance útulků pro zatoulaná zvířata a především také samotné představitele distributorů/výrobců mikročipů a poskytovatele souvisejících služeb: Takřka všichni z nich se shodli na tom, že stávající systém označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka formou RFID invazivních transpondérů je velice nedokonalý a přináší svým uživatelům často neřešitelné potíže. Autorka hned v úvodu článku konstatuje: Jako by toho nebylo málo, že je nynější čipovací systém identifikace zvířat už tak dost „matoucí“, složitý a neefektivní“, no a teď ještě navíc k tomu vidíme příliv nových hráčůna trhu s tzv. „devíti-stovkovými“ RFID transpondéry, kteří bohužel nedodržují všechny vysoké standardy svých dobře zavedených konkurentů, neposkytují ke svému produktu řádný servis, což pak koncovému spotřebiteli mnohdy zcela znemožní nalezení svého zatoulaného domácího zvířete. Čipování je pak jakožto systém nefunkční a zcela zbytečné. – Tato fakta jsou varováním také pro všechny chovatele RFID transpondérem označených nejlepších čtyřnohých přátel člověka v České republice a Evropské unii včetně ostravského městského útulku. Týkají se každého chovatele psa, kočky, dalších živých očipovaných tvorů. – Podívejme se na výše uvedený problém podrobněji: Mnoho mikročipů implantovaných zvířatům po celém světě sice splňuje standardy přijímané v rámci jednotných norem ISO 11784ISO 11785, nicméně díky specifickému složení čísla kódu uloženého v určitých typech čipů přímo z výroby vznikají v praxi obrovské těžkosti s navracením zatoulaných zvířat zpět domů: často bohužel s tragické následky. – V případě výše uvedených ISO norem by měly být zpravidla implantovány třeba psům mikročipy s patnáctimístným číselným kódovým označením. První tři místa kódu jsou v ideálním případě vyhrazena pro jasné označení země původu zvířete. Například z hlediska České republiky jde o předčíslí 203 a posléze následuje dalších dvanáct číslic, které v databázi určují mezinárodní identifikaci čipem označeného živého tvora. Jak se ovšem v reálu ukazuje, jednotliví výrobci mikročipů se snaží srazit dle legitimních zásad konkurenčního tržního boje cenu těchto transpondérů co nejníže. Stojí za tím mj. masivní globální poptávka a především zakázky vznikající díky státnímu/městskému vynucování čipování zvířat prostřednictvím nejrůznějších forem legislativního násilí. Neprodukují proto často čipy s kódovým označením jednotlivých národních států, nýbrž využívají legální možnosti podle další úzce související normy ISO 3166 a nastavují první tři numerické znaky mikročipů v rozmezí číselné řady od 900 do 998 (respektive 999). To jim umožňuje distribuovat operativně danou zásilku RFID transpondérů do kterékoliv země na světě bez uvádění národního předčíslí (rychlejší produkce, operativní plánování zakázek a skladování, přesuny zboží kamkoliv na Zemi). Obzvláště firmy operující předčíslím 900 většinou nádavkem neprovozují ani nespolupracují s registry chovatelských údajů. Úvodní číslo 900 v čipu může používat mnoho různých nerozlišitelných výrobních společností, které nevedou přesné záznamy o kupcích svého zboží a odmítají sdělovat jakékoliv informace nebo poskytovat záruky (viz K9Microchips). Takové riziko však vyvažují nízkou koncovou prodejní cenou mikročipu kolem 73,- Kč. Pokud si koncový spotřebitel dotyčného tzv. „no name“ transpondéru nesjedná registraci svého kódu do vícero mezinárodně uznávaných/drahých chovatelských databází, nikdo mu pak už nezaručí, že má svého očipovaného čtyřnohého mazlíčka řádně zaevidovaného na své jméno. Hrozí mu například při cestování mezi státy nebo i městy vážné komplikace: vysoké náklady za neplánované veterinární vyšetření, podstupování byrokratických úředních postupů, pobyt zvířete v karanténě včetně ohrožení života samotného psa, pokud by tedy zvíře svému majiteli uteklo a dostalo se jakožto neidentifikovaný živočich do útulku. Některé skenery pak obzvláště v USA dodnes neumí takové čipy přečíst, což má pro dotyčná zvířata tragické následky, jelikož vlivem nemožnosti návratu zpět domů ke svým držitelům mohou být po uplynutí poměrně krátké zákonem stanovené lhůty v útulcích zabita. – Zavedené seriozní firmy alespoň dávají všem lidem prostřednictvím reklamy na vědomí, že sice také nemusí uvádět v RFID transpondérech národní kódování, nicméně vždy zveřejňují své zpravidla jedinečné/registrované (www.service-icar.com) předčíslí mikročipů a poskytují svým klientům rozsáhlý servis včetně již několikrát zmiňovaných databází chovatelských údajů: Kupříkladu PetLink (Datamars) mikročipy mají předčíslí 981; HomeAgain (Destron Fearing/Digital Angel Corporation/Allflex USA) 985. Obzvláště stejné/sdílené předčíslí 900 však mohou mít také úplně neznačkové/neznámé firmy a jejich počet není vůbec omezen. – V České republice existuje mj. třeba soukromý tzv. Národní registr majitelů zvířat provozovaný společností Altercan, s. r. o. Její představitelé vysvětlovali na svém oficiálním webu 20. května 2015 naprosto seriozně výše uvedený problém všem chovatelům nejméně od roku 2009 takto: „Ověřte si, že struktura kódu mikročipu obsahuje označení země původu psa podle mezinárodního kódování ISO (pro Českou republiku 203) a identifikátor výrobce (bez těchto dat nelze zaručit ani jedinečnost kódu, ani dohledání v příslušném národním registru). Národní kód vám dává jistotu, že i v případě ztráty a „načtení“ psa v zahraničí bude kontaktován český registr (Národní registr majitelů zvířat je součástí celosvětové sítě PETMAXX). Vyžadujte mikročip s národním kódem, i když neplánujete se svým psem cestu do zahraničí. I při výletu například na Šumavu se zaběhnutý pes může dostat do zahraničního útulku. /.../ Čip sám o sobě je prakticky bezcenný. Smysl mu dává až průkazná evidence a služby, jako je aktivní vyhledávací síť.“ – V případě, že by totiž systém pro označování/identifikaci zvířat formou čipování selhal, šlo by podle právní úpravy Evropské unie o vážný problém a porušení kap. 1, čl. 4, odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/es, které říká: „Bez ohledu na formu musí systém identifikace zvířat obsahovat údaje, které umožní zjistit jméno a adresu majitele zvířete.“ – Jak prokázal Společenstvím webu Necipujtenas.CZ 18. května 2015 zveřejněný posudek soudního znalce ve věci situace v útulku pro zatoulaná zvířata v Ostravě-Třebovicích (viz také pro srovnání web Městské policie Ostrava a veřejné vyjádření Váženého pana ředitele této organizace na jednání ostravského Zastupitelstva 16. prosince 2013), tak levné čipy za „90,- Kč bez DPH“ s prefixem 900 se v třebovickém útulku ještě na konci minulého roku 2014 běžně používaly. Samotné čipování (mimochodem mnohdy prováděné mimo legislativní rámec bez ohledu na majetková práva dotčených vlastníků psů a na pravidla Občanského zákoníku) proplácelo Statutární město Ostrava v cenách „108,9“ Kč (aplikátor a transpondér – zařazeno v kategorii léčiva) plus „50“ Kč za úkon očipování, posléze ještě dalších „10“ Kč za závěrečnou prohlídku a kontrolu čipu (celkem: 168,9,- Kč za všechny úkony). Čipy s předčíslím 900 jsou však bez registrace do dalších světových databází vhodné tak nanejvýš pro městský ostravský registr, nikoliv pro cesty do zahraničí nebo za linii katastru samotného města. – Díky distribučním společnostem využívajícím prefix 900 dochází ke kompromitaci celého čipovacího systému, který se tak stává pouze velkým businessem založeným na touze po zbohatnutí skrze povinné označení živých tvorů v neuvěřitelně masovém měřítku a v rámci tržního boje přirozeně za tu co nejnižší cenu. Tady již však posléze nejde o nějakou reálnou pomoc pro zoufalé majitele ztracených zvířat. – Uvedené zkušenosti potvrdili sami zaměstnanci útulků, veterináři, obchodníci s čipy/službami. Např. John Bowman z odboru ochrany zvířat („The Norman Animal Welfare Center“) ve městě NormanOklahomě vyjádřil pro „The Chicago Tribune“ své zkušenosti takto: „Já jsem už dávno ztratil kvůli problémům s čipy klidný spánek, protože vůbec nepochybuji, že kvůli tomu přišla zvířata o své životy. Systém provozu městského útulku má totiž jen kapacitně omezený prostor. Pokud v něm nemůže být nalezené zvíře identifikováno, pak přirozeně vznikají náklady za jeho pobyt v útulku. A jestliže se k takovému živočichovi nepřihlásí jeho vlastník, tak zkrátka ani nedojde k adopci všech zdejších domácích mazlíčků.“ Bowman navíc vysvětlil v rozhovoru publikovaném na výše uvedeném veterinárním webu „news.vin.com“, že distributoři tzv. „devíti-stovkových mikročipů“ obvykle uvádějí: „My nesledujeme, komu naše mikročipy prodáváme.“ Jen během minulého roku prošli útulkem ve městě Norman 3 psi označení mikročipy s prefixem 900. Byl s nimi obrovský problém, jelikož dva z nich se dostali zpět domů jen díky tomu, že si pro ně sami od sebe přišli jejich majitelé, kteří je v útulku náhodou hledali. Byli velmi „naštvaní“ z celého nefunkčního čipovacího systému, jelikož zjistili, že jejich RFID transpondér nejde nikde dohledat. Zbylý pes musel být i přes své očipování adoptován úplně novým chovatelem: nikdo nedokázal najít jeho původního vlastníka. „Mikročipy vůbec nestojí za všechny ty investované peníze,“ pokud nás nedokáží přivést k chovateli zvířete, dodal John Bowman. – Steve Wilcox pracuje na pozici výkonného ředitele známého registru chovatelských údajů „PetLink“ a distributora mikročipů „Datamars“. Musí takřka neustále řešit dotazy z útulků pro zvířata, které se snaží identifikovat zatoulané psy a zjistit, jaké společnosti stojí za neregistrovanými „devíti-stovkovými mikročipy“. Pan Wilcox strávil letošní jaro roku 2015 celé dva týdny zjišťováním názorů ochránců zvířat a vedoucích útulků ve věci jejich zkušeností s výše uvedenými mikročipy. Objevil stále dokola se opakující příběhy o neskutečných potížích s nalezením informací, které by pomohly navrátit zatoulaná zvířata zpět domů. Ve většině případů nakonec muselo dojít až na předání čtyřnohých nalezenců do adoptivní péče. Taková situace však „způsobuje zármutek a bolest“ v řadě útulků, které se snaží celou situaci poctivě řešit. Bohužel to také znamená, že je těmito čipy dáván vlastníkům zvířat „falešný pocit bezpečí, vysvětlil Steve Wilcox redaktorce veterinárního webu „news.vin.com“. – Aimee Gilbreathová je výkonnou ředitelkou neziskové charitativní organizace „Found Animals Foundation“, která provozuje registr chovatelských informací a prodává taktéž mikročipy „Datamars“. Podle jejího názoru selhává čipovací systém především díky vysokým poplatkům za zápisy údajů do jednotlivých databází RFID transpondérem označených zvířat, jenže přesně to pak překáží v cestě k „udržování všech chovatelských údajů v aktuální podobě,“ uvedla Gilbreathová pro „news.vin.com“. – Veterinář John Wade má za sebou více než 25 let praxe v obchodování s mikročipy a zastává pozici ředitele firmy „Microchip ID Systems“. Ve svém oboru věří v naprosto stěžejní úlohu telefonické klientské podpory. Jen tak se dají rychle vyřešit nejrůznější problémy a nejasnosti v komunikaci se zoufalými chovateli čipem označených zvířat, kteří třeba ani neumí ovládat Internet. Firmy prodávající nejlevnější „devíti-stovkové“ mikročipy většinou nenabízejí vůbec žádnou péči o své zákazníky. Prostě pouhá online služba, kdy někdo zadá číslo mikročipu a čeká, že mu z počítače vypadne adresa na chovatele psa: není vůbec žádná správná pomoc spotřebiteli v řešení jeho těžké životní situace, když už se tedy někomu ztratí jeho nejlepší čtyřnohý přítel, zdůraznil pro „news.vin.com“ John Wade. – Tisková mluvčí Americké asociace veterinárních klinik („The American Animal Hospital Association“, AAHA) Kate Wesselsová konzultovala dle dotazu žurnalistky z „news.vin.com“ celou situaci kolem „devíti-stovkových mikročipů“ s vedením své organizace a posléze zdůraznila, že se bude AAHA soustřeďovat na sdílení zjištěných informací o nedostatcích celého čipovacího systému a na hledání cest, jak o těchto problémech co nejlépe informovat odbornou i laickou veřejnost. „Vždycky jsme věděli, že jde o problematické průmyslové odvětví,“ sdělila na adresu ´čipovacího businessu´ Wesselsová. – Rovněž výkonný ředitel AAHA, veterinář Michael T. Cavanaugh, DVM, DABVP, vyslovil své velké překvapení, že vůbec v dnešní době existuje kolem mikročipů tak závažný problém, který bude nutné okamžitě řešit. „Čipování přeci nelze redukovat jen na to, jak dostat čip co nejlépe pod kůži každého domácího zvířete. Je to také o tom, aby majitelé zvířat udržovali aktuální své kontaktní informace v registrech, pokud se někam přestěhují, nebo dojde k jiné změně osobních údajů, a především je to o navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Samotný mikročip neznamená bez zodpovědného poskytnutí služby navracení zvířat takřka nic,“ uvedl pro „The Chicago Tribune“ dr. Cavanaugh. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“ a na veterinárním zpravodajském webu „The VIN News Service“ v červencovém (2015) článku žurnalistky Edie Lauové, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://news.vin.com/VINNews.aspx?articleId=17732; https://www.facebook.com/VINNewsService?fref=photo; https://twitter.com/vinnewsservice; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/steve-dale-the-chicago-tribune-the-capital-the-gazette-the-huntington-beach-failing-rfid-microchipping-system-900-chips-global-problem-ostrava-trebovice-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 6. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Desítky oficiálních veterinárních zpráv z České republiky potvrdily nutnost osvobození dotčených chovatelů z vynucování čipování psů v důsledku hrozby vážného poškození zdraví zvířat! Invazivní implantace RFID transpondérů do živých těl psů, které někteří zlobbovaní politici i odborníci stále nekompromisně vynucují, se tak dostávají do zcela nového světla! Všichni občané/chovatelé, odpůrci legislativního násilí, získali nyní do rukou úřední dokumenty, pomocí nichž prokáží v případě sporu lid versus ukrutní zástupci státu/města/obce a jiné právnické/fyzické osoby“ : nebezpečný „čipovací hazard se životy nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Špatné městské čipovací vyhlášky, zákony nebo jiné předpisy, které vyžadují nekompromisní označení čipem všech živých tvorů, tak budou muset být novelizovány nebo úplně zrušeny! – Vážený občan České republiky Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) se inspiroval článkem zveřejněným 10. dubna 2015 na webu Společenství Necipujtenas.CZ (SwN) s tématikou zdravotních rizik RFID transpondérů a selhání systému vynucování čipování psů v Prostějově (cca 44.094 obyvatel). Napsal posléze na konci července 2015 plný nadějí přímo do kanceláře Váženého pana prostějovského primátora Miroslava Pišťáka (ČSSD) s prosbou o bližší informace. Díky profesionální práci zdejších úředníků obdržel již 5. srpna 2015 elektronicky většinu potřebných údajů a dokumentů. Ty pak operativně poskytl občanům z ČR a z dalších států našeho globálně propojeného světa. Šéfeditor SwN od něj získal výše popsané materiály 5. srpna 2015. Všichni svobodomyslní lidé, kteří tolik let bojovali za zveřejnění oficiální pravdy o zdravotní nebezpečnosti čipování, tak dostali díky Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. konečně do rukou jednoznačný/důvěryhodný zdroj: ten jejich obavy definitivně potvrdil a to hned v třiceti sedmi zkoumaných veterinárních případech! Dnes je již jasné: Někteří politici lidem celou dobu neříkali o čipování pravdu! Pořád odmítají přiznat závažná rizika vynucování nastřelování čipů do živých těl psů/koček aj. tvorů. Ptejme se proč?! V důsledku níže publikovaných oficiálních dokumentů si tuto svou krutost budou muset zodpovědět před svým svědomím, naštvanými voliči/chovateli zvířat a samozřejmě také před Bohem! – Není jistě bez zajímavosti, že hlavní propagátor (jaro a léto 2015) tzv. ´báječného/bezchybného/úžasného/plošného/státního´ vymáhání nastřelování čipů do těl všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v ČR – Vážený pan poslanec dolní komory Parlamentu České republiky Radim Fiala z nikým nevoleného politického uskupení HSPD – byl od 16. října_2010 do 16. října_2014 prostějovským zastupitelem a měl tedy o všech těchto závažných okolnostech vědět (viz níže). Bohužel je nadále před občany zamlčuje. Z jakého důvodu?! – Naopak např. březnový (2015) dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra_Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) publikovaný k otázce čipování na webu SwN upozorňoval širokou veřejnost, že jsou zde varovné zdravotní aspekty“ a riziko „nucení zbytečného zásahu do těla zvířete“. „Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky,“ zdůraznil europoslanec Mach. – Další výjimky z čipování psů už v důsledku obav o zdraví/životy těchto zvířat potvrdily kromě Prostějova také Karlovy Vary a do svých podzákonných předpisů je zavedly např. Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov aj. – V Ostravě však stále taková fakta patřiční úředníci odmítají přiznat! Například únorové číslo (2015) zdejšího centrálního městského zpravodaje „Ostravská radnice“ velmi tristně bagatelizovalo účinky čipování v reakci na občanský dotaz a úplně z nepochopitelných důvodů otisklo nekompletní informace o posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“), který vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyMVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. Zmiňovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Jejich podceňování není s ohledem na vynucování implantací čipů formou podzákonných městských předpisů, nejnověji dokonce zamýšleného zákona, v důsledku převzetí odpovědnosti za životy/zdraví zvířat i jejich chovatelů vůbec korektním postupem. Kompletní verzi dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE! Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDEZDE! Bohužel i po volbách do městských zastupitelstev v říjnu 2014 stále jedou někteří ostravští magistrátní činovníci ve vyjetých kolejích minulého politického vedení města tak, jako by ani žádné volby nikdy nebyly. Je to jako by na radnici pořád úřadoval minulý Vážený pan ostravský náměstek pro životní prostředí. Ten totiž roku 2013 sice dvakrát uznal ve svých písemných reakcích na dotazy veřejnosti, že mohou čipováním vzniknout zdravotní komplikace, ale prý jsou zanedbatelnéjejich procento lze považovat za tzv. ´přijatelné´ právě ve světle zjištění veterinářů (SIC!). Nesprávně se také domníval: Nařízení Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomněl, že toto nařízení se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. Mylně tehdy uváděl, že čipování požaduje Evropská unie i pro psy, kteří necestují za hranice členského státu EU. Ve své odpovědi Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. pak dokonce Vážený pan náměstek vysvětloval: Čipování lze z důvodu nemoci živého tvora sice odložit, ale nikoliv od něj upustit (SIC!). Přitom samotná ostravská ´čipovací vyhláška´ vůbec s takovými případy nepočítá – neumožňuje ani odklad čipování ze zdravotních důvodů. Již samotný tento fakt ji činí jednoznačně nezákonnou! – Závažná zdravotní rizika implantací mikročipů do živých těl zvířat ke všemu uznali v únoru 2015 britští odborníci formou prováděcího podzákonného předpisu č. 108/2015 a nařídili v této věci pod hrozbou sankcí poctivé hlášení všech negativních medicínských účinků voperovaných RFID transpondérů! Anglie bude trestat každého občana i politika včetně veterinářů za nereportování nežádoucích účinků čipování. Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: „Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem.“ Navíc zdejší ministerstvo životního prostředí zveřejnilo statistická data o nejúspěšnějších metodách navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich chovatelům za poslední tři roky: ta prokázala především vysokou úspěšnost využití klasického obojku (třeba se známkou/adresářem) a obyčejných dotazů/pátracích akcí chovatelů, nikoliv tedy samotné identifikace psů formou čipování. V uplynulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za využití RFID transpondéru. – Podobně také Národní shromáždění Severního Irska („Northern Ireland Assembly“) novelizovalo roku 2011 s plnou platností od dubna roku následujícího místní legislativu upravující povinné čipování psů („Dogs (Amendment) Act (Northern Ireland) 2011“). Díky rostoucím obavám z možných zdravotních komplikací a následných žalob spojených s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat umístili výše uvedení zákonodárci pro jistotu do své novely v kapitole č. 9, článku 2, odstavci č. 9 ustanovení o tom, že uznávají možná vážná zdravotní rizika čipování: z povinnosti označení psů čipem se lze vyvázat prostřednictvím předložení potvrzení od veterinárního lékaře. – (POZNÁMKA: Originální získané dokumenty v anonymizované podobě včetně tabulky osvobozených nejlepších čtyřnohých přátel člověka z politického čipovacího jha a popisu situace v Prostějově jsou k dispozici níže v pdf. – K Prostějovu mají vztah také další vysoce postavení politici kromě Váženého pana Radima Fialy. Především jde o Váženého pana Ing._Jaroslava Faltýnka, jenž se v Prostějově narodil: je to první místopředseda hnutí ANO 2011, poslanec PČR, předseda Zemědělského výboru PS PČR a poslaneckého klubu hnutí ANO 2011, dlouholetý zastupitel města Prostějova. – Dále uveďme Váženého pana poslance PČR jménem Ladislav Okleštěk z hnutí ANO 2011, který je taktéž prostějovským rodákem.)

Oficiální dokumentace z Prostějova ke stažení v PDF:

Oficiální dokumentace z Prostějova ke stažení v PDF:

 • 5. srpna 2015: Média: Ing. Zeman: Fandím odpůrcům vynucování čipování, které se lidem snaží politici ovládaní lobbisty vnutit formou nenápadných vyhlášek či zákonů! Dobře zavedené diskusní/zpravodajské/komentátorské portály Parlamentní listya Krajské listy” zveřejnily 3. srpna a 25. července 2015 rozhovor s Váženým panem Ing. Miloslavem Zemanem, jenž zastává funkci předsedy představenstva společnsoti „INEL - Holding, a.s.“ (IT kamerové systémy, elektronika, solární elektrárny, další produkty), dále vede „Okresní hospodářskou komoru Plzeňsko(OHKP), patří k signatářům výzvy „Všem, jejichž hlas je slyšeta má blízko k politickému hnutí ANO, za které kandidoval jako nestraník do plzeňského zastupiteletva v říjnu 2014. Ing. Zeman je na Plzeňsku velmi uznávanou osobností. Proslavilo ho vysoce korektní moderování otevřených kulatých stolů nad různými závažnými společenskými otázkami, kam zval pod záštitou OHKP politiky, odborníky a veřejnost z širokého názorového spektra. V roce 2012 například upozornil na rizika ekoterorismu. Prohlásil tehdy, že není ani modrý ani oranžový”, nicméně moudří lidé by se měli umět mezi sebou domlouvat: a on nerozumí tomu, proč to nejde. – Pan Zeman ve výše uvedeném rozhovoru z července 2015 jednoznačně varoval před nadcházejícím čipováním lidstva, které propagují v České republice i na celém světě lobbisté velmi mocných/bohatých organizací: Ty pak pod záminkou bezpečnosti, národních či státních zájmů „čipování“ prosazují do nenápadných vyhlášek či zákonů.(Viz např. Ostrava a zdejší čipovací vyhláška zaměřená na zvířata nebo v podobném duchu chystaný zákon z dílny TOP 09/HSPD.) Mají na tom eminentní zájem v důsledku neustálého znehodnocování měn našeho globálního světa, přechodu na zákaz hotovostních transakcí, uvolňování neomezeného množství fakticky bezcenného digitálního oběživa do ekonomiky, kde pak musejí být tyto ´peníze´ svázány s majetkem a konkrétními dlužníky nebo investicemi, aby teprve nabyly svou reálnou hodnotu a daly se jimi ovládat celé národy. S tím ovšem roste potřeba detailní kontroly všeho/všech a tedy také tlak na vynucení trvalé identifikace občanů/zvířat/věcí skrze čipování nebo jiný sofistikovaný prostředek. Naštěstí však podle pana Zemana existuje nemalá skupina lidí s opačným názorem. Ti nechtějí být očipovánia tak bojují za svá práva na svobodu”. Jsou velmi citliví na mediální propagandu. Hledají pravdu a díky tomu vytváře opravdový občanský žurnalismus: Vím ale, že je stále hodně schopných lidí, kteří o nezkreslené informace stojí, umí si je vyhodnotit, případně sami získat, doplnit. A tato skupina lidí, věřím, neumožní vytvořit z národa a z lidstva stádo,dodal Ing. Zeman. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti opět zdůrazňuje již známé snahy části urputných zastupitelů z České republiky o povinné vynucení RFID očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Květnové (2015) odvolání Váženého pana českého ministra školství Chládka (propagoval externí čipování dětí) z funkce je společně s volebním neúspěchem nejmarkantnějších ´ostravských čipáků´ (protlačili formou legislativního násilí povinné označování psů RFID transpondéry) na podzim v komunálních volbách roku 2014 velmi důležitým mementem pro všechny politiky, kteří hodlají lidem i jejich nejlepším čtyřnohým přátelům implantace/nošení/používání cizích elektronických předmětů a různých chytrých technologií nadále vnucovat (viz květen, červen 2015 a snahy TOP 09/HSPD). – Mezinárodní trend označování lidských bytostí a dalších živých tvorů různými typy mikročipů v/na těle má totiž za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly svobodného života člověka, jeho peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování/sledování všeho/všech (viz plány české vlády tentokrát na zavedení elektronické evidence tržeb a její neuvěřitelný strach z anonymních finančních plateb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se opravdu měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba myšlenkou na povinné očipování občanů. Vážený pan ministr školství Chládek z ČSSD k tomu v dubnu a květnu 2015 již výrazným způsobem nakročil. Dříve nebo později s tím jistě někdo další přijde pod pláštíkem onoho tolikrát skloňovaného tzv. „veřejného zájmu“ např. v rámci očkování, lepšího výběru daní a samozřejmě se zřetelem k imaginární bezpečnosti. Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – Nicméně třeba floridský velkoobchod „Peltz Shoes“ jednoznačně v červenci 2015 prokázal, že samotná technologie RFID způsobuje díky své chybovosti uživatelům v praxi velké, nákladné problémy. – Podobně viz také bezpečnostní rizika RFID. – O všech zdokumentovaných nedokonalostech vynucovaného systému RFID identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka pak ani nemluvě. – Před čipováním lidí varoval v červenci 2015 také zkušený český businessman Ing. Miloslav Zeman z pozice předsedy představenstva společnsoti „INEL - Holding, a.s.“ (IT kamerové systémy, elektronika, solární elektrárny, další produkty) a vedoucího Okresní hospodářské komory Plzeňsko” – SwN proto včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní ´pro-čipovací vývoj´. Politici bohužel až na čestné výjimky typu europoslance Petra Macha a jeho Svobodných (případně také někteří představitelé ODSČSSD) – mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vymáhání čipování v praxi (kromě pár hezkých článků a vystoupení v médiích) jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Občané mohou například zamezit vynucování implantací a nebo i pouhému povinnému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí i zvířat v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout.

  Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Kdyz-je-problem-proste-se-vyrobi-penize-Takto-bankeri-uz-nekolik-stoleti-ovladaji-svet-Sef-podnikatelu-z-Plzenska-ukazuje-na-dejinach-na-co-zajde-nase-civilizace-385572; http://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/10361-kdyz-je-problem-proste-se-vyrobi-penize-takto-bankeri-uz-nekolik-stoleti-ovladaji-svet-sef-podnikatelu-z-plzenska-ukazuje-na-dejinach-na-co-zajde-nase-civilizace.htm

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 4. srpna 2015: Fakta/Rizika čipování / Zkušenosti, návody, řešení / Legislativa: Seriozní anglický právník podrobil oprávněné kritice zákon o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Vysvětlil zároveň, že pokud se plošné vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat v Británii podle výsledků pravidelných/vládních analýz do sedmi let neosvědčí jako dobře fungující systém: čipování bude muset být zrušeno! – Advokát Trevor Cooper působí ve své profesi již přes 25 let. Vlastní v Anglii ve městě Canterbury právní firmu „Cooper & Co Solicitors“. Pan Cooper původně začínal svou praxi v oblasti obchodního práva. Vlivem neustále nových problémů, které vznikají občanům/chovatelům v důsledku pořád přísnější a značně nedokonalé legislativy zaměřené na ochranu čtyřnohých živých tvorů, díky velkému zájmu sdělovacích prostředků o danou oblast společenských vztahů: se však už specializuje pouze na právní otázky spojené s chovem zvířat. Založil pro tyto účely populární web nazvaný „doglaw.co.uk“ a úzce spolupracuje na organizování přednášek/seminářů pro veřejnost s proslavenou britskou soukromou charitativní organizací „Dogs Trust“ (do roku 2003 „The National Canine Defence League“; vznik roku 1891), která zveřejnila v prestižních sdělovacích prostředcích v červenci 2015 výsledky svého pátrání kolem totálního rozvratu státního systému vynucování čipování zvířat v Evropské unii. Advokát Trevor Cooper sice patří k nadšeným propagátorům čipování zvířat, nicméně jeho profesionální čest/etika mu velí, aby před občany nezamlčoval problémy, nedokonalosti a dokonce závažné systémové chyby v britském státním molochu evidence zvířat a ve vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl nejlepších čtyřnohých přátel člověka, které zjistil dle dikce zákona účinného mj. od dubna 2016 a zkušeností spolupracujících odborníků. Zveřejnil k tomu na svém webu v prosinci 2014 videoprávním komentářem (aktualizováno 4. dubna 2015), kde krom jiného chovatelům zvířat vysvětlil: Samotné čipování především ještě vůbec neprokazuje vlastnictví vašeho psa; v případném soudním nebo jiném sporu budou muset být využity všechny dostupné důkazy a teprve pak bude vynesen verdikt; existuje velký problém s přesnou definicí toulavého psa bez pána; ačkoliv se neustále zvyšuje počet očipovaných zvířat a dochází ke zpřísňování předpisů pro oblast související péče, tak stejně to dosud za dlouhé roky nikde nevedlo k vymýcení fenoménu existence opuštěných psů a dokonce ani nedošlo k jejich signifikantnímu poklesu na veřejných prostranstvích; současný stav je takový, že se nedaří navrátit zpět domů dokonce až cca 50 % zatoulaných psů a to ani když jsou označeni čipem; každá obec přitom musí mít povinně odchytovou službu, která ovšem nefunguje 24 hodin denně a to přináší další komplikace; majitel se o svého odchyceného psa musí přihlásit ve lhůtě do sedmi dnů, jinak pozbývá svých vlastnických práv; často se vůbec nedozví, že se tak stalo i v případě čipem označeného psa; v realitě totiž nebylo výkonnou mocí nikdy důsledně vynucováno ani nošení známky nebo obojku a ministerští úředníci již obyvatelstvo uklidňují, že tomu tak nebude ani v případě čipování; přitom povinnost nosit známku/obojek a teď už dokonce čip dále přetrvává; nicméně pokud dojde k udání chovatele z důvodů neočipování psa, pak zákon úředníkům umožní takovému člověku zvíře násilím odebrat (SIC!), označit je invazivně čipem a náklady pak chovateli naúčtovat; ovšem stát ani město/obec už stejně nedokáží zajistit/kontrolovat přesné údaje v databázi, pokud to sám chovatel neučiní; dále také úřední osoby neřku-li občané nemají povinnost skenovat nalezené/kontrolované psy na přítomnost mikročipu a nemusejí si ani povinně nakupovat RFID čtečky; chovatelé budou nuceni uvádět do databází tak velké množství svých osobních údajů a udržovat je neustále aktuální, že to celý systém neuvěřitelně zkomplikuje; už dnes je jasné, že vznikne takřka neřešitelný problém, pokud bude veden spor o zápis určitých dat do registru informací např. mezi dvěma vlastníky nebo třeba mezi majitelem psa a pronajímatelem nemovitosti; navíc bude existovat výjimka z čipování ve lhůtě třiceti dnů od vstupu psa na území Anglie např. ze Skotska nebo jiného státu v důsledku tzv. importu zvířete, nicméně právě to přinese neskutečné problémy kontrolním orgánům; implantovaný transpondér může selhat, migrovat z místa implantace, čtečka nemusí fungovat aj.; zákon také zavádí povinnost detailních hlášení jakýchkoliv zdravotních aj. problémů v systému čipování zvířat a to pod vysokými sankcemi; jenže díky všem výše uvedeným nedomyšlenostem pak může dojít až ke zrušení státního povinného čipování, jelikož se nepodaří v legislativou stanovené sedmileté lhůtě prokázat, že celý systém efektivně funguje (občané zde poslouží zase jako pokusní králíci). Advokát Cooper nakonec musel korektně uznat: Čipování opravdu představuje nedokonalou soustavu státních předpisů. – Ve výše uvedeném videu vystoupila mj. Sarah Fryová (obchodní ředitelka několika společností zaměřených na distribuci mikročipů s praxí v oboru přes dvě desítky let), která veřejnosti vysvětlila: jak složitou a odpovědnou operaci představuje skenování psa na přítomnost podkožního mikročipu. Nestačí totiž pouze předpokládat v těle předpisově určenou pozici RFID transpondéru, nýbrž je nutné důkladně čtečkou propátrat takřka celé tělo psa, pokud se nepodaří čip nelézt: mohl migrovat, být implantován do jiného prostoru nebo došlo k dalšímu závažnému vývoji. Navíc jisté typy skenerů se samy od sebe přepínají po dvaceti až třiceti sekundách provozu do úsporného režimu. Pokud na to obsluha čtečky zapomene, tak voperovaný mikročip pod kůží psa vůbec nenajde. Ke všemu je často zapotřebí doslova důkladně skenerem přejíždět třeba po husté srsti psa co nejblíže k jeho kůži. Všichni si jistě dokáží představit: jaká rizika to pro cizí osobu nese v případě skenování/kontroly neznámých zvířat. – Ve videu právníka Coopera promluvila k veřejnosti mj. také Celia Walsomová, představitelka největšího registru chovatelských údajů ve Velké Británii s názvem „Petlog“, který provozuje prestižní a vůbec nejstarší známá kynologická organizace na světě „The Kennel Club“ (vznik roku 1873). Hned v úvodu řekla: Čipování nelze považovat za jednoznačný důkaz o vlastnictví zvířete. Nádavkem popsala krom jiného neskutečnou složitost systému evidence chovatelských údajů s ohledem na povinnosti, které občany ze zákona čekají již jen díky nutnosti udržování v registrech neustále detailních/aktivních údajů. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.doglaw.co.uk/microchipping-guide.php; http://www.doglaw.co.uk/pdfs/Doglaw%20NOTES%20MicroChipping%20Dogs-%204.4.15.pdf; https://www.eventbrite.co.uk/e/dog-law-with-trevor-cooper-dogs-trust-basildon-tickets-17456436672; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rupert-de-mauley-defra-england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mrcvs-co-uk-vnonline-co-uk-defra-bsava-rcvs-reid-hockey-everitt-statutory-instrument-108-2015-vets-protesting-against-new-microchipping-rules-great-britain-2015.jpg

 • 3. a 2. srpna 2015: Dokumenty ke stažení: Čipování se v Ostravě tak „osvědčilo“, že je už třeba rozšířit počet míst ve stále přeplněném městském útulku pro nalezená zvířata a to za cenu až cca 933.000,- Kč! Nefunkční čipovací systém si zde vyžádá další náklady placené občany nedobrovolně z jejich daní! – Magistrát města Ostravy a jeho Odbor veřejných zakázek, externího financování, kapitálových účastí a sdruženého nákupu vyhlásil ve druhé polovině července 2015 veřejnou zakázku nazvanou Trvalá rezervace kotcův zatím předpokládané hodnotě nejméně 737.007,- Kč bez DPH“ (s DPH 891.778,- Kč; max plnění cca 932.920,- Kč včetně DPH), jejímž předmětem je zajištění, umístěnínavíc veterinární péče pro dvacet nalezených/zatoulaných psů, kteří se již nevejdou do místního třebovického útulku (max. schválená kapacita 149 psů) v období od 24. září 2015 do 30. června 2016. Požadavky na zadávací dokumentaci veřejné zakázky dále specifikují péči o každého umístěného psa: úklid kotce, který musí být v max. dojezdové vzdálenosti do 50 km od útulku pro psy v Třebovicích, dále stravu, nejnutnější veterinární ošetření apod. dle platných veterinárních předpisů a zákona na ochranu zvířat proti týrání. Za město Ostravu bude v této věci s nasmlouvanými partnery (veterináři, jinými útulky atd.) jednat přímo Vážený pan vedoucí Odboru ochrany životního prostředí Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., popřípadě osoby jím pověřené a Vážená vedoucí Oddělení útulku v Ostravě – Třebovicích. Maximální plnění na jedno smluvně/externě zajištěné místo trvalé rezervace psího kotce včetně péče a služeb o jednoho nejlepšího čtyřnohého přítele člověka činí 46.646,- Kč včetně DPH.Tedy za 20 psů zaplatí Ostravané zhruba 932.920,- Kč včetně DPH na devět měsíců (cca 103.660,- Kč každý měsíc; zhruba 5.183,- Kč měsíčně na jednoho psa s předpokladem dalších finančních příspěvků díky nefunkčnímu systému čipování v dalších letech). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, likvidace nebezpečného odpadu vznikajícího při provádění veterinárních úkonů a odstranění kadáverů. K výdajům na zavedení ostravského nedokonalého systému vynucování invazivního čipování psů držených v soukromých domácnostech obyvatelstva v sumě 1.600.000,- Kč z veřejných rozpočtů centrální radnice (pořízení úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“) v minulých letech: tak budou občané opět nedobrovolně nuceni přispět další skoro milión korun (kdo ví: kolik miliónů to bude posléze). A to již raději ani nikdo nehovoří o tom, jak nákladné jsou povinně vnucované RFID transpondéry i následná péče, dopravné aj. pro samotné občany a jejich vlastní peněženky. – Analýza Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc prokázala, že v letech 2010 až 2014 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení Ostravy tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí „čipovací vyhlášky“) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201-, Kč méně než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy již výše uváděných 1,6 miliónu na nákup RFID zařízení/materiálutzv. „čipovací dotace“. Označování psů invazivními čipy jakožto systém určený městem původně mj. pro zefektivnění výběru poplatků ze psů tak na celé čáře selhal. – Stejná analýza pak zjistila: Na území Statutárního města Ostravy se od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012 centrální ostravskou radnicí) pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky právě od roku 2012 do prosince 2014 se jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení: stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům, se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2014 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. – Zcela překvapivě ovšem vyznívají tvrdá statistická data Městské policie Ostrava, která svědčí o její vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů, když dokázala navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2014 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 151 do 216 zvířat ročně. Pro srovnání ve stejném období 2009 až 2014 navrátili ostravští strážníci domů ročně od sto třiceti do 251 psů označených čipem. Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem však měla vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně vždy v desítkách procent případů v rozmezí od 25,07 % do 36,89 %. – Takové výsledky potvrdily již dřívější zjištění vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“) publikované roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“ - JAVMA). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v 27.3 % případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky,dodala prof. Lordová. – Nicméně systémové vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také na celé čáře především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto NEnavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2014 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorních pejsků bez původního pána. Tyto údaje poskytují jednoznačné svědectví z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a nesmyslnosti vymáhání čipování. – V této souvislosti je vhodné si dále uvědomit, že ostravský městský útulek pro zatoulaná zvířata bude mít pod expertním dohledem (dle výsledků dalšího červencového – 2015 – výběrového řízení) významný veterinární expert MVDr. Jan_Nytra, jenž patřil k hlavním odborníkům, kteří radili minulému politickému vedení ostravské radnice ve věci zavedení vynucování čipování ve městě (viz např. text oficiálního zápisu z jednání Sboru starostů z 31. ledna 2013). Vážený pan MVDr. Nytra nicméně na druhou stranu později varoval před postihováním sociálně slabých občanů v souvislosti s tlakem na zpřísňování standardů péče o domácí zvířata a v lednu 2015 také v televizním vysílání zřetelně upozornil širokou veřejnost na rizika čipování, že „ne všechny čipy jsou stejně kvalitní, některé už dokonce ani nefungujou“. – Situace v ostravském městském útulku byla přitom ještě před nástupem Váženého pana doktora Nytry na počátku roku 2015 velmi tristní. Znalecký posudek zpracovaný pro kancelář Váženého primátora Statutárního města Ostravy Váženým panem MVDr. Mazochem mj. skutečnosti uváděl následující fakta k nefunkčnosti vynucování špatného systému čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka: 1/ útulek překračoval dle zprávy Váženého pana ředitele Městské policie Ostrava Mgr. Zdeňka Harazima z 22. ledna 2015 svou předpisovou maximální kapacitu ze schválených „149“ psů na „165“ zvířat (s. 7); znalec provedl v útulku 19. března 2015 místní šetření a z toho vyplynulo, že „je běžně v útulku umístěno cca 140 psů“ (s. 9; Vážený pan primátor Macura potvrdil veřejně na jednání Zastupitelstva dne 29. dubna 2015, že v útulku „je 150 zvířat“, viz s. 6 zápisu z jednání zastupitelů); 2/ zvířata převezená do útulku byla označována čipem bez ohledu na zákonem stanovené několikaměsíční termíny pro zjištění jejich majitele a to bez souhlasu dotčených vlastníků zpravidla do jednoho až několika dnů (viz s. 10, 15, 18 až 21); takové zákroky byly propláceny Statutárním městem Ostrava v ceně „108,9“ Kč za aplikátor s čipem (zařazeno v kategorii léčiva) plus cena „50“ Kč za úkon očipování, posléze ještě dalších „10“ Kč za závěrečnou prohlídku a kontrolu čipu (celkem: 168,9,- Kč za všechny úkony); 3/ v útulku docházelo ke značnému množství nelegálních zabíjení zdejších čtyřnohých živých tvorů (viz s. 19, 20, 24, 27, 28, 29) a „znalec neshledal ani jednu z šetřených euthanásií jako důvodnou (s. 28); 4/ v útulku hrozilo velké riziko infekčních onemocnění pro každé zde byť jen krátce umístěné zvíře v důsledku stabilního výskytu virové nákazy (viz s. 26); 5/ posudek konstatoval závažné porušení profesního řádu Komory veterinárních lékařů České republiky (s. 26); 6/ posudek především občanům vysvětlil: Ve Statutárním městě Ostravě docházelo z hlediska celého systému veterinární péče o zvířata v městském útulku (s ohledem na podepsanou smluvní dokumentaci, na dodržování zákonů, norem aj. předpisů navíc také mj. se vztahem k čipování) „za plného vědomí obou subjektů k účelovému obcházení platných prováděcích předpisů (s. 27, 29). – SwN vzhledem k výše citovaným faktickým zjištěním soudního znalce a na základě již dříve zveřejněných dat z provenience Městské policie Ostrava (C, D) především znovu vysvětluje, že vynucování čipování v Ostravě nesplnilo očekávání: útulek v Třebovicích je neustále již mnoho let přeplněn, což nyní opět potvrzuje výše uvedené výběrové řízení v cílové sumě cca jeden milión korun. Vymáhání implantací čipů do živých těl zvířat na tom nic nezměnilo. Ke všemu soudní znalec také zdokumentoval v praxi porušování platného Občanského zákoníku a další legislativy vzhledem k nezákonnému čipování nalezených zvířat. Na tuto situaci SwN přitom upozorňovalo ostravské i celostátní politiky již na přelomu let 2013/2014 (viz B, např. s. 28 až 33): Postup činovníků v městském útulku totiž probíhal tak, že pokud se k nim dostal pes, „který volně pobíhá a není označen čipem“, tak mu ten čip implantovali a přihlásili jej do evidence. Tedy občané, kteří měli např. své zaběhnuté domácí mazlíčky označené jinak (známkou, přívěskem, obojkem, fotografickým rozpoznávání zvířete, DNA značením, další možností), byli vystaveni v útulku nedobrovolnému dvojímu označení svých zvířat městem preferovaným způsobem identifikace: formou invazivního čipování. Takový postup jednoznačně koliduje s platným Občanským zákoníkem, jelikož i uprchlý/toulavý pes má většinou ještě svého chovatele a nelze s tímto zvířetem nakládat jako s opuštěným živým tvorem, byť by třeba i neměl žádné označení, a to až do uplynutí zákonem stanovené několikaměsíční lhůty a zjištění faktického stavu případu. O tom, o jaké zvíře se jedná, musí nejprve proběhnout šetření také dle § 3, písmena i) zákona č. 246/1992 Sb. v aktuálním znění a nikoliv, že bude hned takové nalezené zvíře v útulku čipováno, protože proces očipování zvířete se všemi svými doplňujícími úkony včetně registrace do různých databází (právní spory o určení vlastnictví) může způsobit jeho chovateli nemalou újmu a představuje to zásah ústavních práv/svobod vlastníka. Pro rámcové srovnání: motor automobilu také nelze očipovat bez souhlasu majitele. Úkony čipování již označeného zvířete je navíc možné pokládat bez souhlasu chovatele psa za neoprávněnou prohlídku majetku v osobním vlastnictví. Opět dílčí srovnání: Auto může městská policie sice odtáhnout, ale nikoliv prohledávat a dělat na něm úpravy. Něco takového je bez soudního příkazu trestným činem. Navíc samotná implantace mikročipu není důležitá pro zachování veřejného pořádku, jelikož zvíře lze označit jiným, vhodným NEinvazivním způsobem. Z hlediska uprchlých psů s rodokmenem (samozřejmě nejen jich), kteří se účastní prestižních soutěží, lze očekávat provedením očipování proti vůli majitele značnou újmu rozšířenou platným Občanským zákoníkem také na oblast osobních pocitů chovatele. Majetková i nemajetková náhrada vzniklé újmy může být posléze po zodpovědných osobách s úspěchem vymáhána (viz např. vítězství polských chovatelů v rámci tamější justice). Dodnes (viz článek v periodiku „Ostravská radnice“ z dubna 2015), po více než dvou letech od schválení ostravské čipovací vyhlášky, se stále vůbec nepodařilo vyřešit každoroční problémyopuštěnými/toulavými psy: ačkoliv to měl být v Ostravě hlavní smysl zavedení povinného čipování mj. podle dobového sdělení pana ředitele městské policie. – Minulý Vážený pan primátor Ostravy Ing._Petr Kajnar ještě 11. prosince 2013 prohlásil před veřejností a městskými zastupiteli: „Samozřejmě jsem také zvědav /.../ řekněme po dvou letech, jak bude vypadat počet psů v útulku. Uvidíme, jestli to (čipování, pozn. autora) bude mít nějaký vliv na počet, že tam počet psů, o který se staráme, ubude, protože je budeme moci lépe vracet majitelům, nebo majitelé vědomi si tohoto, že ten pes, že toho psa nemohou opustit při označení čipem, tak snadno se ho nezbaví. Takže uvidíme. Já si od toho slibuji, že ano.“ – Dnes již ale Ostravané vědí: Systém čipování zvířat založený na legislativním násilí selhal, jelikož se díky vyhlášce č. 9/2012 nepodařilo vyřešit problémy s opuštěnými psy, útulek je pořád přeplněn, dokonce musí být pronajímány už nové kotce nad kapacitu útulku včetně veterinární péče v sumě až cca 1 milión korun ročně a nijak se navíc nezlepšila ani čistota ulic nebo výběr diskriminačních poplatků za čtyřnohé domácí mazlíčky, natož aby došlo díky čipování ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v této souvislosti důrazně upozorňuje již přes 32 měsíců na kroky politiků (od roku 2015 jde bohužel o některé členy TOP 09/HSPD) i zlobbovaných odborníků, kteří chtějí zavést povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Mnohokrát jsme na našem webu vysvětlili dle údajů z ČR a řady zemí světa, že vymáhání čipování nevyřeší problém s týráním zvířat (tzv. množírny). Naopak: Nedokonalý čipovací systém přispívá k postihům nevinných lidí, kteří budou muset ukončit chov kočičky nebo pejska obzvláště z finančních důvodů, díky odmítání nastřelování invazivních/kontroverzních čipů do zvířat (i člověka) a rozporu se svým svědomím, vírou, přesvědčením, jelikož zkrátka nedokážou ani nemohou splnit všechna náročná státní pravidla. Domácí zvířata, která ještě alespoň pomáhala lidem jakožto společníci v boji s osamělostí a krutostí současné společnosti, s cynismem politické reprezentace, tak budou už pouze výsadou bohatých/progresivních. Lásku nahradí byrokrati, podanou pomocnou ruku dobrosrdečných sousedů pak udávání/pokuty/postihy, okované boty militantních kontrolorů zlikvidují dobrovolnou pomoc při péči o zvířata, nastoupí odebírání koček/psů z rodin po vzoru tolik obávaného Barnevernetu a kauzy kolem ´ukradených českých dětí´. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již nádavkem letos v dubnu 2015 informovalo ve shodě s americkými žurnalisty z „CNNMoney“ o naprosto děsivých metodách vymáhání čipování a udělování likvidačních pokut sociálně slabým vrstvám obyvatelstva v USA vzhledem ke zneužívání předpisů pro oblast péče o soukromá zvířata. – SwN v daném kontextu navíc upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní situaci kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů, nebo alespoň zjistí, co se takovému psovi/kočce stalo. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických datposudek soudního znalce právě z Ostravy, dále letošní (2015) zjištění z Karviné, Plzně, Prostějova, fakta o globálním selhávání systému čipování zvířat popsané americkým žurnalistou jménem Steve Dale a publikované mj. 13. května 2015 na oficiálních webech dobře zavedených US deníků včetně „The Chicago Tribune“, březnové, dubnové, červencové (2015) údaje z Velké Británie, květnové, červnové (2015) z Austrálie, Nového Zélandu, Polska a Ruské federace, červnové (2015) ze Severního Irska, opět květnová/červnová (2015) data z USA, listopadové (2014), březnové, červencové (2015) informace ochránců zvířat a prestižních britských deníků o situaci v Evropské unii, Litvě, Rumunsku, Maďarsku, Francii, Velké Británii a v dalších státech. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. – Dnes již existují daleko modernější/NEinvazivní metody trvalé identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zcela dobrovolně. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ 32 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/8351; https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/cd30b7c298ab502/55b083ef39581vyzva-profil.pdf; https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/4d76fe97759aa27/55b083ee53265P3-Prohlaseni.docx; https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/b7fbbce2345d777/55b083eec19f7Zadavaci-dokumentace.pdf; https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/7d2f8ed5d21a44b/55b083ed90ddcP1-Pozadavky-na-obsah-smlouvy-konecne.doc; https://verejnezakazky.ostrava.cz/files/a067a37563370de/55b083edefd23P2-Kryci-list.doc; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/naklady-cipovani-ostrava-statisticke-rozpory-pocty-ocipovanych-zvirat-zari-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/posudek-soudniho-znalce-utulek-ostrava-trebovice-mvdr-michael-mazoch-2-4-2015-cr.pdf

Dokumentace k ostravské zakázce ke stažení v PDF: