Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Hannig: Povinné čipování odmítám! ČR

Ostrava, Praha, Česká republika, 5. prosince 2017 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo na začátku prosince 2017 s občanskými dotazy Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, předsedu Strany zdravého rozumu (zkráceně Rozumní), jenž se rozhodl kandidovat v presidentských volbách ČR roku 2018. Vážený pan Hannig odpověděl bleskurychle během několika hodin: Odmítl mj. násilí veřejné moci v souvislosti s vynucováním povinného čipování člověka a jeho zvířat; vysvětlil nesouhlas s nevhodnými praktikami Evropské unie včetně své podpory trestu smrti pro nelítostné teroristy; přivítal širší přímé zapojení občanů do vlivu na veřejné záležitosti nejen v rámci samosprávy, nýbrž také v parlamentu; vyzval k posílení legální svobody slova; vyslal vstřícné gesto směrem ke Straně svobodných občanů (Svobodní) aj.

Kompletní odpovědi Váženého pana Mgr. Hanniga jsou zveřejněny níže.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1. Jak budete postupovat po Vašem případném zvolení do presidentského úřadu ČR:  

1.1. jestliže dostanete k podpisu zákon o povinném čipování malých domácích zvířat (psi, kočky, fretky aj.) chovaných v soukromých domácnostech obyvatelstva, který by povoloval kontroly občanských obydlí i bez soudního příkazu, bez účasti policie a nezávislých svědků, za účelem zjištění v jakých neustále se zpřísňujících podmínkách pro tzv. „welfare zvířat“ zde tito čtyřnozí tvorové žijí? Pomohl byste založit záchranný fond pro občany, kteří by byli zasaženi nespravedlností veřejné moci v důsledku odebírání až dosud běžně chovaných psů, koček aj. živých tvorů z jejich domovů, pro občany, kteří by byli popotahováni po přestupkových komisích a nebo soudech včetně likvidačních poplatků, pokut atd. za to, že ze zásady odmítají čipování sebe, svých blízkých i vlastních zvířat? Pokud byste zjistil, že určitý právní předpis neumožňuje udělení nutných zdravotních aj. výjimek z povinného čipování zvířat, jak byste se zachoval a lidem i jejich zvířatům pomohl?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: „Takový zákon bych nepodepsal – vetoval bych ho.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1.2. jestliže dostanete k podpisu zákon o povinném interním nebo externím čipování občanů ČR bez možnosti férového a plnohodnotného opt-outu?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: „Z mého hlediska naprosto nepřipadá v úvahu. Velice vehementně bych byl proti tomuto zákonu a snažil se získat podporu proti takovému zákonu i v Poslanecké sněmovně. Rozhodné veto !!!“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1.3. pokud dostanete k podpisu zákon, případně jiný dokument v rámci ústavního pořádku ČR, který by znovu zavedl trest smrti? Uznáváte vysokou míru pravděpodobnosti justičních omylů? Jaká by měla být omluva a kompenzace veřejné moci za neoprávněně zmařený lidský život?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Jsem pro zavedení trestu smrti pouze za hromadné vraždy v důsledku terorismu. Takováto teroristou spáchaná vražda neskýtá možnost justičního omylu. Navíc z praxe ve Francii je známo, že vraždící teroristé jsou vnímáni spoluvězni jako hrdinové a jsou příkladem pro další, nové teroristy. I případ Breivika, který si diktuje ve vězení podmínky je nehoráznost.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1.4. jezdil byste pravidelně vést dialog se zastupiteli a občany bez veřejné funkce na oficiální a řádně svolaná jednání zastupitelských sborů v jednotlivých krajích, městech a obcích?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: „Ano.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 2. v prosinci 2017 jste mj. pro Deník.cz uvedl: „Šéf strany Rozumní Petr Hannig požaduje, aby se EU vrátila do období před uzavřením Lisabonské smlouvy a její členové získali právo veta. Jinak by prosazoval referendum o vystoupení z unie.“ Řekněte prosím občanům jasně, zda jste za současné legislativní a politické situace na přelomu let 2017/2018 pro vystoupení ČR z EU; jak byste jako president hlasoval v případném referendu o vystoupení z EU v roce 2018; jak byste si představoval prosperitu a bezpečnost občanů ČR po vystoupení z EU?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: „Ve Švýcarsku je prosperita a bezpečnost občanů zaručena právě tak, jako by byla zaručena v ČR. Naopak, pokud nám EU bude násilím vnucovat migranty na základě novelizace Dublinu, tak bezpečnost a prosperita občanů bude dramaticky ohrožena. ČR musí zůstat klidným srdcem Evropy.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 3. jaký máte názor na Stranu svobodných občanů (Svobodní), Stranu soukromníků České republiky (Soukromníci), Občanskou demokratickou stranu (ODS) a co Vás s nimi spojuje nebo naopak rozděluje?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: „Se Svobodnými mám mnoho shodného, hlavně, co se týká EU a zásadně jsem zajedno se Svobodnými v příkrém odmítaní eura. Soukromníci jsou spojeni s ODS. A názor ODS není tak úplně čitelný v otázkách přijetí, či nepřijetí eura.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 4. jak je důležitou hodnotou svoboda slova, názoru, přesvědčení, víry, kterou lidé v praxi naplňují mírovými prostředky? Je podle Vás normální, aby bylo oprávněných občanům zakázáno diskutovat k jednotlivým programovým bodům městského/obecního nebo krajského zastupitelstva?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Jedním z mých hlavních programových bodů je zachování, nebo znovuzavedení svobody slova, tak jak byla praktikována v devadesátých letech. Od té doby je ze svobody slova neustále systémem Overtonova okna1 ukrajováno. Jsem pro zavedení dodatku Ústavy, zaručující bezpodmínečnou svobodu slova, tak jak to je v Ústavě USA.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 5. podpořil byste možnost zavedení přímých občanských interpelací na poslance, senátory, vládu v horní i dolní parlamentní komoře tak, aby tam mohli vystupovat přímo občané bez veřejné funkce?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Ano.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 6. souhlasíte s povinnou elektronizací občanského života? Nebo je důležité, aby vždy zůstaly zachovány férové a plnohodnotné možnosti opt-outu?

Odpověď Váženého pana Mgr. Petra Hanniga, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Ne. Vyloučilo by to z rozhodování starší spoluobčany, neboť by byli pod vlivem názorů svých dětí či vnuků.

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje Váženému panu Mgr. Hannigovi za jeho odpovědi.

Zdroj: Elektronická komunikace mezi Váženým panem Mgr. Petrem Hannigem a šéf-editorem Společenství webu Necipujtenas.CZ Mgr. Radkem Přepiorou ze dne 3. prosince 2017.


1 Pozn. Necipujtenas.CZ: „Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech. Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí,“ cit. dle http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=2776