Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Kdo jsme

 

Webové stránky www.necipujtenas.cz vznikly v únoru 2013 jako svobodná-občanská aktivita fyzických osob sdružených kolem on-line „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů1, kterou ke konci ledna 2013 podepsalo přes 400 (949 v lednu 2021 + 507 fyzických podpisů občanů na papírových arších během petiční akce hnutí SPD na konci srpna a v září 2018 v Ostravě + 40 fyzických podpisů občanů na papírových arších během několika hodinové petiční akce hnutí Alternativa pro Českou republiku v květnu 2019 v Ostravě) rozhořčených obyvatel České republiky a dalších států (celkem v květnu 2019: 1404 osob).

Samotná výše zmíněná „Petice“ se pak zrodila v předvánočním období roku 2012. Šlo o krok dvou seniorů, chovatelů psů, a to bez jakékoliv jiné iniciace či pomoci, pouze jako reakce na vyhlášku města Ostravy č.9/ 20122.

Naše činnost tedy vychází ze společného životního přesvědčení autorů a signatářů „Petice“ a všech sympatizantů nejen z České republiky, nýbrž také z celého světa.

Jsme svobodní, slušní a svéprávní občané ČR, kteří nechtějí být šikanováni a obtěžováni dalšími a dalšími příkazy, zákazy, vyhláškami, pokyny, kontrolami, pokutami, porušováním našeho soukromí, přirozených práv3 a svobod garantovaných Listinou4 a už vůbec odmítáme z principu jakékoliv vyhrožování nejen občanům České republiky ze strany moci výkonné5 nebo zákonodárné6. Nesouhlasíme s právním názorem, že za chybu jednotlivce prý musí být pokutována širší komunita nebo dokonce celá společnost7.

Máme rádi nejen naše lidské bližní, ale také svá domácí zvířata. Myslíme si: Vlastnictví a chov domestikovaných zvířecích tvorů v lidských obydlích byl po tisíce let otázkou pouze majitele + jeho rodiny. Výkonná a zákonodárná moc se zde tedy nemají co vlamovat do našeho soukromí. Nesmí řídit už i vztahy mezi člověkem a domácími zvířaty. Nemají právo přikazovat svobodným lidem to, co musí svým zvířatům chovaným v soukromí domácnosti a nebo sami sobě povinně kupovat či dokonce implantovat.

Necipujtenas.CZ finančně neparticipuje na finančním rozpočtu žádné politické strany, hnutí, organizace atd., i když jsou mezi námi sympatizující lidé z různých názorových proudů, politických stran, hnutí, sdružení, institucí apod., které mezi sebou srdečně vítáme: pracují pro nás ve svém volném čase bez nároku na honorář. Samozřejmě každá skutečná a nezištná pomoc ve prospěch našich občanských aktivit včetně dobrovolných finančních darů je vítána a velice Vám všem za ní děkujeme. Pomáháme si tak navzájem překonávat různé životní situace, které přináší současná bezcitná a nesvobodná doba.

Rádi přijmeme pomoc od každého, kdo ctí naše ideály: Prosím neváhejte a kontaktujte nás. Děkujeme Vám.

„Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40)

Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. – Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz . Děkujeme.

 

_________________

7 Např. nezodpovědný majitel psa odloží v městském parku; ten se pak dostane do útulku. Právní argument zastánců povinného „čipování“ psů v takovém případě bývá, že díky čipu by byl majitel psa dohledatelný. Chtějí tedy protlačit povinné čipování pro všechny. Postihují tak plošně represí slušné majitele psů. Přitom tento problém daná povinnost vůbec nevyřeší. Nikdo totiž nemůže nikomu nařídit, že musí nějaké zvíře povinně chovat. Takový postup je možný pouze v totalitním státním zřízení.