Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Nástroje pro Vaše akce

DOPIS - VZOR: PROSBA O LEGISLATIVNÍ ZÁKAZ POVINNÉHO (NIKOLIV DOBROVOLNÉHO) TRVALÉHO OZNAČOVÁNÍ - TZV. "ČIPOVÁNÍ" -  LIDSKÝCH BYTOSTÍ A ZVÍŘAT CHOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ NECESTUJÍ MIMO HRANICE ČR.

VZOR DOPISU V PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas.sweb.cz/dopis-vzor1.pdf

Datum poslední aktualizace: 21. února 2013 

PŘÍLOHA VAŠEHO DOPISU: NÁVRH DÍLČÍHO TEXTU ZÁKONA O ZÁKAZU POVINNÉHO (NIKOLIV DOBROVOLNÉHO) TRVALÉHO OZNAČOVÁNÍ LIDSKÝCH BYTOSTÍ A ZVÍŘAT CHOVANÝCH V DOMÁCNOSTECH ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÁ NECESTUJÍ MIMO HRANICE ČR. 

VZOR PŘÍLOHY V PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas.sweb.cz/obecny_text_zakona_o_zakazu_cipovani.pdf

Datum poslední aktualizace: 21. února 2013 

PŘÍLOHA VAŠEHO DOPISU: NÁVRH PRO HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE/MĚSTA XY: ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY Č. X/XYXY O TRVALÉM OZNAČOVÁNÍ PSŮ A O EVIDENCI JEJICH CHOVATELŮ.

VZOR PŘÍLOHY V PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas.sweb.cz/obecny_navrh_zruseni_vyhlasky_o_cipovani.pdf

Datum poslední aktualizace: 21. února 2013

PŘÍLOHA VAŠEHO DOPISU: NÁVRH PRO HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY: ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY Č. 9/2012 a Č. 5/2013 O TRVALÉM OZNAČOVÁNÍ PSŮ A O EVIDENCI JEJICH CHOVATELŮ A ZMĚNA ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 9/2012 O TRVALÉM OZNAČOVÁNÍ PSŮ A O EVIDENCI JEJICH CHOVATELŮ.

VZOR PŘÍLOHY V PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas.sweb.cz/navrh-zruseni-nebo-zmeny-vyhlasky-9-2012-5-2013-ostrava-verze-2015.pdf

Datum poslední aktualizace: 13. března 2015