Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Akce

13. dubna 2016: Česká republika, 729 30 Ostrava, Magistrát města Ostravy1, Prokešovo náměstí 8, od 09:00 hod., sraz na galerii pro veřejnost nad jednacím sálem zastupitelů Statutárního města Ostravy, body programu Zastupitelstva č. 25, 31 a další. 

Jednání Váženého Zastupitelstva bude s velkou pravděpodobností řídit Vážený pan primátor Tomáš Macura, jenž jasně vyjádřil svůj nesouhlas s vynucováním čipování v době předvolební (2014) i povolební (2015) a plán na osvobození občanů Ostravy z čipovacího břemene patřil k důležitým tahákům hnutí ANO . Všem před volbami sliboval otevřenou a vstřícnou radnici. Místo toho směřuje stále více při řízení Zastupitelstva k podpoře metod cenzurních zásahů a k zákazu otevřeného dialogu občanů se svými zastupiteli. Dokonce již veřejnosti 23. března 2016 sdělil, že v konkrétních případech svobodnou diskusi na zastupitelstvu nepřipustí . 

Navíc Vážený pan primátor Ostravy oficiálně na Zastupitelstvu od jara 2015 neustále a opakovaně slibuje pečlivou analýzu/vyhodnocení tzv. ´ostravské čipovací akce´. Dodnes se tak nestalo a zřejmě ani nestane. Jediné známé a publikované analýzy nefunkčního/identifikačního/ostravského/čipovacícho systému získané na základě oficiálních úředních dat publikovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ.

Občané budou mít nyní možnost si (pokolikáté už) vyzkoušet: jak a kdo plní v praxi předvolební prohlášení, případně kdo a z jakých důvodů změnil názor. 

Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou situaci podrobně monitorovat. S kolegy posléze zveřejníme jmenovité seznamy zastupitelů, kteří budou i přes všechny dnes již velmi dobře známé informace kolem ´ostravské čipovací kauzy´ hlasovat pro pokračování ve vynucování označování živých tvorů RFID čipy v duchu tristní tradice minulého politického vedení města - viz dokumenty ZDE

Hlasováním  PRO  čipování a schvalováním cenzury zradí každý zastupitel hnutí ANO ty své voliče (viz vítězství ANO v Ostravě v říjnu 2014), kteří věřili, že dojde po podzimních komunálních volbách k reálné změně situace na radnici a mj. díky nimž ANO ve třetím největším městě České republiky uspělo. Občané si budou velmi dobře pamatovat výsledky takového neférového kroku pro účely dalších a tentokráte již třeba předčasných voleb

Zveme tedy opět všechny lidi dobré vůle, aby přišli v této důležité době diskutovat se svými zastupiteli a podpořili opakovanou snahu nemlčících obyvatel Ostravy o :  

  •  zrušení nebo změnu (na dobrovolnou formu nebo zavedení kompromisních zdravotních a etických výjimek) krutých ostravských vyhlášek č. 9/20122 a č. 5/20133 o tzv. „povinném čipovánía z toho vyplývajícím navrácení rozhodování o příslušnících vlastní rodiny a o svém majetku zpět do rukou jednotlivých právoplatných občanů a abychom tak společně pomohli ukončit novou éru ostravského legislativního násilí

  •  obnovu přirozeně právní ústavní svobody, kterou lidem „městští/obecní politici“ v současnosti zase stále více a více upírají, když zapomínají na události roku 1989, totiž že bez svobody není ani demokracie ani zodpovědnost

  •  zamezení tristního chování části našich novodobých papalášů/zastupitelů, kteří opět hodlají ničit svými kroky hodnoty, na nichž byl postaven celý polistopadový vývoj svobodné Československé i České republiky. Připomeňme jim, že kdysi stáli spolu s veřejností v jednom šiku na pomyslných barikádách svobody proti totalitě a dnes, po mnoha letech (někteří už jen po pár měsících) v dobře placených funkcích, se sami stali stranickými bafuňáři bez citu, lidskosti, bez opravdového dialogu s veřejností, bez snahy pomáhat/osvobozovat a nikoliv lidem vytvářet problémy ("čipovací komanda"), přidávat občanům na jejich bedra stále další a další břemena.

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy zasedne 13. dubna 2016 za účasti právě Vás občanů. Jde o zdraví, životy, svobodu, soukromí a peníze nás všech!  

Zasedání Zastupitelstva města jsou veřejná (§ 93 odst. 2 zákona o obcích4). Může se jich účastnit mj. každý občan Ostravy (fakticky ovšem kdokoliv, jelikož hosty na galerii pro veřejnost nikdo nelegitimuje). Jednací řád je k dispozici ZDE5. Přijďte s námi opět psát dějiny našeho města. Je to velmi poučná podívaná pro všechny občany-voliče i jejich rodiny a děti. Politici jsou naši zaměstnanci, lidé nejsou jejich otroci! Těšíme se na Vaši návštěvu.

Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města   Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám,   které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým   osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou   ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li   tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby  mohli na zasedání zastupitelstva města   vyjádřit k projednávané věci své stanovisko.“ /.../ „Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle časových možností a se souhlasem členů zastupitelstva města.“.6 

P.S.: Splní nový pan primátor Macura své předvolební sliby? Jak se bude chovat k občanům, kteří chtějí pomoci svými znalostmi městu a jeho obyvatelům? Bude realizována v praxi slibovaná nadstandardní vstřícnost a ochota spolupracovat se zástupci občanských společenství? Nebo naopak dojde opět k cenzuře, vypínání mikrofonu diskutujícím občanům a dokonce k jejich vyvedení policejními ozbrojenými složkami? Bude definitivně/násilně potlačena svobodná/slušná/k věci/argumentačně bohatá diskuse jako v průběhu některých minulých jednání ostravských zastupitelů z let 2013 i 2014, 14. října 2015, 17. února 2016?  Jak dopadne svoboda slova tentokrát? Bude zachována?  

Již nikdy nevolme ty „papaláše“, kteří potlačovali svobodnou diskusi, prosazovali povinné čipování, zvyšovali lidem daně, poplatky, vymýšleli nesmyslné nařízení/příkazy, vyhrožovali likvidačními pokutami a kontrolami, vysílali na občany "čipovací komanda", které měly za cíl zničit občany s vlastním názorem a touhou žít slušný/prosperující život bez ingerencí veřejné moci. Děkujeme Vám. 

http://youtu.be/D81gmOc0xWM?t=32m55s

_______________________
1 http://www.ostrava.cz/cs/urad/kontakty