Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Cena hanby a Uznání

Každý návštěvník webových stránek www.necipujtenas.CZ může navrhnout (po řádném zdůvodnění včetně zaslání podkladů např. na Email) kandidáty z řad konkrétních fyzických nebo právnických osob na udělení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku v rámci osobností z celého světa.

Největšího „Čipáka“ nominují lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. dochází k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu může stát ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat.

Desátý ročník nominací bude uzavřen do konce roku 2022. Z došlých tipů poté porota opět vybere vítěze. Vyhlášení výsledků bude zveřejněno v prvních měsících roku 2022.


 DEVÁTÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2021

A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2021

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ udělila 6. ledna 2022 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

a) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2021 následujícím Váženým osobnostem (v abecedním pořadí): Ing. Jana Bobošíková, Marian Bojko, Ing. Hana Lipovská, Ph.D., Mgr. Jana Volfová, Mgr. Lubomír Volný za masívní osvětovou propagaci faktických údajů o nebezpečí čipování lidských bytostí včetně souvisejících závažných rizik povinné „covidové“ vakcinace, a to prostřednictvím veřejných shromáždění, mainstreamových i minoritních sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) oznámilo a předalo výše uvedeným laureátům udělení čestného uznání formou elektronické pošty 6. ledna 2022.

  Porota dále udělila:

b) největšího Čipáka“ roku 2021 všem cenzorům svobody slova, názoru, přesvědčení a víry na jakékoliv úrovni lidského společenství za masívní cenzurní zásahy proti fyzickým i právnickým osobám především na sociálních sítích v souvislosti s „covidovými“ a dalšími názory, které byly v rozporu s oficiálním mainstreamovým narativem. Ocenění bylo předáno formou veřejného oznámení na webu a sociálních sítích SwN.  

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

 Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

 

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


OSMÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2020

A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2020

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ udělila 19. ledna 2021 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:  

a) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2020 Váženému panu primátorovi statutárního města Ostravy, Ing. TOMÁŠI MACUROVI, MBA, za podporu pro demokratické diskusní principy, za zavedení online přenosů z jednání zastupitelstva a za přínos k ukončení městského (nikoliv státního) povinného čipování psů v Ostravě. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) oznámilo výše uvedenému laureátovi udělení čestného uznání formou elektronické pošty, přičemž vlastní diplom mu byl předán jak ve fyzické podobě na podatelně statutárního města Ostravy (27. ledna 2021), tak v digitální formě. SwN ve svém E-mailu Váženému panu primátorovi mj. uvedlo, že je takové ocenění obzvláště důležité v dnešní době, která bohužel přeje aktům nehorázné globální i státní cenzury názorů a projevů ve veřejném prostoru, které se nelíbí nebo nesouzní s určitým mainstreamovým názorem. SwN popřálo Váženému laureátovi, aby nadále vydržel ve svém pozitivním demokratickém úsilí tak, aby nedocházelo během jednání zastupitelstva k potlačování názorů, které mohou být zrovna v daný okamžik společenského vývoje v menšině. Pan primátor navíc již 29. ledna 2020 podle zápisu z jednání zastupitelstva mj. uvedl, že by si „opravdu přál, že by se jednou stalo, třeba než odejde do politického důchodu, aby se stal laureátem jeho ceny (čestné uznání osvoboditel, pozn. autora), myslí té pozitivní, protože tu negativní „Čipák“ z roku 2016 má zatím jedinou na nočním stolku a rád by ji doplnil i tou pozitivní.“

Porota dále rozhodla:

b) (Anti)Cena Čipák roku 2020 tentokrát nikomu udělena nebyla.  

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ 

 

 Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


SEDMÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2019

A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2019

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 24. ledna 2020 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

a) největšího Čipáka“ roku 2019, kterým byl zvolen slovutný pan starosta ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou, Nejveleváženější pan PAVEL BOCHNIA, za konzistentní podporu čipování pejsků a lví podíl na neférovém potlačování svobodného dialogu s občany během jednání zastupitelstva v Polance nad Odrou roku 2019.

Porota dále udělila:

b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2019 Váženému zastupiteli Zastupitelstva statutárního města Ostravy a ostravského městského obvodu Poruba, Mgr. VÁCLAVU KUBÍNOVI, za konzistentní obhajobu svobody „nečipovat“ včetně veřejné prezentace fakt o vážných chybách systému povinného čipování zvířat, za podporu principům otevřené radnice v rámci pozitivního rozvíjení dialogu mezi zastupiteli a občany v Ostravě.

Oběma výše uvedeným laureátům byly předány jejich diplomy během slavnostního udílení cen v rámci jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 29. ledna 2020. Díky za spolupráci a organizaci celé akce patří legendárnímu bojovníkovi za zvelebení Kunčic, Váženému Milanu Moldříkovi.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


 ŠESTÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2018

A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2018

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 29. ledna 2019 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

a) největšího Čipáka“ roku 2018, kterým byl zvolen slovutný pan ministr vnitra České republiky, Velevážený pan Mgr. LUBOMÍR METNAR, za činnost jemu podřízeného odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který po nástupu pana ministra do funkce změnil svá až dosud platná správní výkladová stanoviska ke svobodě slova, čímž zhoršil postavení slušně diskutujících občanů na zastupitelstvech v Ostravě a v celé České republice.

Porota dále udělila:

b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2018 Váženému zastupiteli Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, JUDr. JOSEFU BABKOVI, za konzistentní a dlouholetou veřejnou právní obhajobu svobody slova, práva na férový a slušný dialog oprávněných občanů bez veřejné funkce se svými volenými politiky včetně spravedlivého podílu veřejnosti na přímé správě věcí veřejných během jednání zastupitelstev v Ostravě.

Váženému panu zastupiteli JUDr. Babkovi byl předán jeho diplom během slavnostního veřejného jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 30. ledna 2019 za uznalého potlesku zastupitelů a zastupitelek včetně široké veřejnosti na galerii: a to díky spolupráci Váženého pana předsedy Komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí a lídra zastupitelského klubu SPD, Váženého pana Mgr. Václava Kubína.

Vážený pan ministr Mgr. Metnar pak obdržel svůj diplom elektronicky.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


PÁTÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2017

A

 ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2017

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2018 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

a) největšího „Čipáka“ roku 2017, kterým byl zvolen slovutný zastupitel a věhlasný primátor Statutárního města Ostravy: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, člen hnutí ANO 2011 (od roku 2017).

Porota dále udělila:

b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2017, kterým byl zvolen náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro rozvoj humánního chytrého regionu (viz mj. rozhovor a článek): Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, člen Občanské demokratické strany (od roku 2005).

Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


ČTVRTÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“ ROKU 2016 

 A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“ ROKU 2016

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2017 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:  

a) největšího „Čipáka“ roku 2016, kterým byl zvolen slovutný zastupitel a věhlasný primátor (r. 2016 ještě bezpartijní) Statutárního města Ostravy: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA. 

Porota dále udělila: 

b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2016, kterým byl zvolen dopravní specialista, člen občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatel politického uskupení NEZÁVISLÍ (viz rozhovor zde): Vážený pan Michal Podloučka.  

Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :) 

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


 TŘETÍ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“ ROKU 2015

A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“ ROKU 2015

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

a) největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D.

Porota dále udělila:

b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D.

Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


 DRUHÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“ ROKU 2014

A

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“ ROKU 2014

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 10. ledna 2015 z Vašich došlých tipů a poskytnutých informací:

a) největšího „Čipáka“ roku 2014, kterým byl zvolen Vážený pan Ing. Dalibor Madej, někdejší Náměstek Primátora Statutárního města Ostravy pro oblast ochrany životního prostředí, projektů IT služeb a outsourcingu

Porota dále udělila:

b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2014 pro Váženého občana Jana Bechera, jednoho z nejzkušenějších knihkupců (viz obchod s literaturou ve Frýdku-Místku nazvaný Kapitola) a kulturních nadšenců v Moravskoslezském kraji, někdejšího zastupitele Statutárního města Ostravy zvoleného roku 2010 za Hnutí Ostravak

Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE

Diplom ve větším rozlišení ke stažení ZDE


 PRVNÍ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“ ROKU 2013

 A 

ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“ ROKU 2013

Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 12. ledna 2014 z Vašich došlých tipů a Vámi poskytnutých informací:

1. největšího „Čipáka“ roku 2013, kterým byl zvolen Vážený pan Ing. Petr Kajnar, primátor Statutárního města Ostravy

Porota dále udělila:

1. čestné uznání „Osvoboditel roku“ pro Váženého občana Statutárního města Ostravy Petra Hadaščoka nst.

Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků.

Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ

Diplom v rozlišení 1144x857 ke stažení ZDE

 

 Diplom v rozlišení 1113x835 ke stažení ZDE