Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Přidejte se

Vítáme Vaši nezištnou pomoc a podporu v případě, pokud souhlasíte s našimi ideály. Dejte o sobě vědět a napište nám prosím Vaši představu o vzájemné spolupráci (bez nároku na honorář).

Staňte se našim spolupracovníkem - kolegou a zapojte se např. do:

 • psaní článků
 • vyhledávání informací a tipů
 • poradenství v oblastech: právo, překladatelství (angličtina, němčina, španělština, francouzština, čínština, ruština aj.), chovatelství, žurnalistika, média, občanský aktivismus, bezpečnost, technologie, administrativa, strategie aj.
 • komentování diskusí v prostředí Internetu slušnou a fundovanou formou
 • organizování akcí včetně konkrétní pomoci např. s přípravou přednáškového sálu, produkce, roznášky letáků, zapůjčením technického vybavení, podepisování petic atd.
 • monitoringu a hlášení vývoje situace nebo konkrétních (zdokumentovaných) případů z Vašeho okolí a ze světa
 • registrace Vaší Emailové adresy pro zasílání našich oznámení, pozvánek atd.
 • podpory činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálů obhajoby přirozeného práva/občanské svobody vyjádřené například formou modlitby a také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. – Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz . Děkujeme.

Nechcete-li se s námi přímo spojit, můžete toho stále udělat mnoho sami:

 • Podrobně studujte a neustále se informujte: Vytvořte si vlastní názor a ten pak obhajujte klidně, ale s nadšením, inteligentně a pokud možno s humorem.
 • Staňte se nejprve sami v sobě přesvědčenými odpůrci povinného „čipování“: chraňte klidně, inteligentně a s respektem k názoru oponenta Vaší svobodu, soukromí své rodiny a svých domácích zvířat.
 • Buďte aktivní a nenechte se odradit prvními neúspěchy: Získejte na svou stranu nejprve rodinu, přátele, sousedy – vytvořte lokální skupinu a založte si třeba své vlastní webové stránky atd.
 • Navzájem si pomáhejte, vyměňujte si informace a zkušenosti.
 • Shromažďujte konkrétní příběhy lidí a jejich domácích zvířat, které posléze s jejich souhlasem zveřejňujte.
 • Pamatujte, že dobří sousedé a výborné mezilidské vztahy jsou tou nejlepší ochranou Vás, Vaší rodiny a Vašich domácích zvířat. Díky vzájemné svobodné podpoře si pak uvědomíte: nepotřebujete žádné „čipy“ a už vůbec ne policejní nebo jiné kontroly. (Např. ztracené zvíře Vám přivede pozorný soused-kamarád, nikoliv protože mu to snad přikazuje zákon, nýbrž proto, že chce pomoci a má Vás rád a ví: Vy pro něj bez nároku na honorář uděláte to stejné apod.)
 • Zapojte se do veřejných diskusí nejen v restauracích, nýbrž např. při jednání obecních zastupitelstev. Jakožto občané dané obce, města na to máte plné právo. Nebojte se neúspěchů. Poučte se z nich. Nenechte se odradit. Nikdy nepřistupujte na první náznak kompromisu, nýbrž požadujte splnění toho, co jste si stanovili jako svůj rozumný cíl. (Pokud již někdo vyhlášku nebo zákon vymyslel a nutí Vás k jeho plnění, tak jej také může bez problému zrušit.) Budou proti Vám stát celé štáby politiků a jejich pletich: oni v tom „tzv. umějí chodit“. Nedejte se a vždy si vzpomeňte na to, že jsou také jenom lidé a obyvatelé stejné vesnice nebo města jako Vy. Častokrát posléze zjistíte: Bojí se o své znovuzvolení obzvláště jeden až 2 roky před volbami, kdy je právě ten nejlepší čas prosazovat Vaše ideály. To už Vás budou poslouchat. Mnoho úředníků, kteří pracují v rámci obce se může stát Vašimi sympatizanty a poskytnout Vám neocenitelnou podporu tzv. „insiderů“. Hlavně: Všichni politici a úředníci jsou jen lidé a Vaše snažení není namířeno proti lidem, nýbrž proti špatným zákonům, vyhláškám, nařízením apod. Velice důležité také je: Vždy respektujte jednací řád obecního zastupitelstva a stejný respekt vyžadujte bezpodmínečně od Vašich oponentů.
 • Velmi zpozorněte a požadujte detailně-vysvětlující informace, pokud se setkáte s politikem, úředníkem aj. osobou či institucí apod., kteří Vám budou tvrdit, jak je „čipování“ pro Vás a Vaše zvířata výhodné, že jde o moderní a dokonce tzv. „progresivní“ (podle tohoto slůvka již často hned poznáte svého oponenta) metodu trvalého označování živých bytostí nebo předmětů.
 • Nevolte již znovu politiky, strany, hnutí atd. prosazující „čipování“ domácích zvířat a nebo lidských bytostí. Sledujte, kdo a jak v tomto smyslu hlasoval.
 • Pokud již nebude jiné východisko: Odhlašte svá domácí zvířata z evidence v obcích a městech vyžadujících povinné „čipování“ (umožňuje Vám to dokonce zákon) a své peníze za registrační poplatek placený doposud za Vaše domácí zvíře investujte v tzv. „svobodných“ municipalitách, které nikoho k čipování nenutí a mají tam vstřícné úředníky. (Podobně např. změňte svůj trvalý pobyt v případě požadavku na povinné čipování lidských bytostí.)
 • Nenakupujte v obchodech, které podporují „čipování“.
 • Dobře přemýšlejte před koupí jakéhokoliv produktu nebo před Vaší účastí na různých akcích nebo programech, které vyžadují, abyste obětovali Vaše soukromí, svobodu nebo sebeúctu výměnou za tzv. „výhody“, „pohodlí“, „odměny" nebo „úspory“ či snad něco tzv. „zdarma“. Být někde zapsán, očíslován, katalogizován, sledován, kontrolován: to vše by se totiž mohlo jednou vymstít nejen Vám, nýbrž všem. Pomozte chránit budoucí generace tím, že se na něčem takovém odmítnete podílet.
 • Nenechte se ošetřovat těmi lékaři a veterináři, kteří Vás na Vaši žádost odmítnou informovat o možných nežádoucích účincích „čipování“. Požadujte nekompromisně kompletní informace a pečlivě čtěte tzv. „příbalový leták“. Žádejte podpis odpovědnosti za škodu vzniklou „čipováním“ aj. zákrokem lékaře nebo veterináře.
 • Průběh Vaší policejní kontroly s podezřením na šikanu nebo zneužití pravomoci veřejného činitele aj. si pro jistotu nahrávejte na mobilní telefon apod. zařízení. V případě policie nemusíte při úředním výkonu takové nahrávání oznamovat. Snažte se mít u sebe svědky. Vždy trvejte na poučení o Vašich právech a sdělení služebního čísla policistů, se kterými hovoříte. Pokud se kontrola týká Vás a nebo Vaší rodiny: máte právo odmítnout vypovídat. V případě, že si nevíte rady, tak ihned kontaktujte svého právního zástupce. Nezapomeňte nám napsat Váš příběh.
 • Kontaktujte Vaše místní a celostátní sdělovací prostředky: Dejte jim na vědomí, že nesouhlasíte např. s povinným „čipováním“ zvířat chovaných v domácnosti k nevýdělečným účelům (třeba Vašeho psa, kočky, morčete atd.) a pošlete jim odkaz na naše webové stránky: www.necipujtenas.cz .
 • Napište Vašim zastupitelům (Parlament, Senát, Vláda, President, Kraj, Obec aj.): Pokud chtějí být příště zvoleni, nechť zruší jakékoliv vyhlášky, nařízení, zákony atd., které jsou v rozporu s Vašimi ideály. Požádejte je, nechť podpoří schválení modelových návrhů legislativy, které třeba my postupně zveřejňujeme na www.necipujtenas.cz (nebo si navrhněte své vlastní).
 • Napište všem dalším osobám, institucím, organizacím atd., které by mohly pomoci: politici, právníci, lékaři, veterináři, vědci, profesoři, policisté, vojáci, učitelé, kněží a především Vaše široké okolí atd.
 • Podepište petice proti povinnému „čipování“.
 • Pište, pište, pište a zase pište o Vašich ideálech. Žijeme v době Internetu a politici včetně různých mediálních, sociologických agentur Vaše texty sledují, vyhodnocují a pak předávají své analýzy politikům, no a ti je čtou za tím účelem, aby se dozvěděli tzv. vývojové trendy ve společnosti. Politici se jimi posléze snaží řídit, aby byli znovu zvoleni. Tudy vede jedna z nejjednodušších cest k úspěchu a to takřka od obrazovky Vašeho počítače a … představte si ty milióny počítačových obrazovek a chytrých telefonů :).
 • V klidu, míru a s nadšením – inteligentně – nebo i humorně protestujte :).
 • Nezapomeňte nám prosím přeci jen dát vědět o Vašich úspěších :).