Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Média

VÝBĚR Z MONITORINGU SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ   

 

      

 • 11. června 2019; 9. května 2019; 15. března 2019; 24. září 2016 etc.: Zastupitelé floridského okresu „Marion County“ (přibližně 354.353 obyvatel) odmítli zavést 7. května 2019 během svého veřejného jednání povinné čipování psů chovaných v soukromých domácnostech! Několikaměsíční debata s širokou veřejností a ochránci přírody přinesla své dobré ovoce! Zastupitelé a přizvaní odborníci také podpořili medicínské a etické výjimky z nastřelování mikročipů do živých těl zvířat v útulcích! Respekt k rozumu, lidskosti, přirozeným právům a svobodám zvítězil!

  Během květnového dialogu zaznívaly na marionském okresním zastupitelstvu například argumenty ochránců zvířat a zástupců útulků, kteří požadovali zavedení povinného čipování zvířat a jeho vynucování veřejnou mocí. Zdůrazňovali pozitivní vliv čipů v rámci systému identifikace zatoulaných psů aj. domácích mazlíčků.

  Na druhé straně právě výše uvedená odborná veřejnost kritizovala špatně nastavený okresní systém identifikace bezprizorných zvířat ve veřejném prostoru. Pokud by prošlo povinné čipování psů, zůstala by v platnosti zároveň povinnost nošení placené úřední známky, čímž by vzniklo bezdůvodně vynucované dvojí značení. Lidé by platili okresu za označení svých pejsků hned dvakrát. Povinné RFID transpondéry navíc představují náklady, které většina občanů odmítá hradit.

  Dalším jasným argumentem bylo mj. to, že čipování ještě vůbec neprokazuje vlastnictví zvířete. Chovatelské registry obsahují velké množství chyb, což ve svém důsledku znemožňuje navracení zatoulaných čtyřnohých živých tvorů zpět domů.

  Odborná veřejnost také varovala: Neustálé změny a zpřísňování chovné legislativy se už v konečném důsledku obracejí především proti samotným zvířatům, jelikož nelze v praxi naplnit přehnané požadavky veřejné moci.

  Na marionském okresním zastupitelstvu přednesla své zkušenosti také profesionální chovatelka psů s více než čtyřiceti roky oborových zkušeností. Prohlásila mj., že zdokumentovala dvě kauzy nádorového onemocnění v přímé souvislosti s RFID nastřelenými podkožními transpondéry. Především však varovala před čipováním malých štěňátek. Doporučila jako řešení DNA identifikaci.

  Federálně konstituční pohled pak okresním zastupitelům vysvětlila občanka, která poukázala na fakt, že pokud by vynucování čipování zvířat chovaných v soukromých domácnostech chtěla zavést washingtonská vláda, jednalo by se o porušení ústavy. Ve stejném smyslu pro něco takového neexistuje federální zákonné oprávnění. Psi chovaní v privátních domácnostech jsou také zpravidla soukromým majetkem.

  Okresní zastupitel Carl Zalak III výše uvedený právní výklad potvrdil, nicméně na druhé straně občanům vysvětlil, že zde samozřejmě existuje ústava státu Florida, tedy státní a lokální úroveň veřejné moci, která již umožňuje místním komunitám upravovat své společenské vztahy určitými regulativy – např. čipováním zvířat.

  Kathy Bryantová, okresní zastupitelka, zdůraznila v diskusi zastupitelů, která následovala až po diskusi s občany jako tradiční výraz úcty k voličům, občanům, že projednávala otázku povinného čipování s řadou veterinárních klinik a na tomto základě zdůraznila jednoznačný poznatek: z medicínského hlediska nelze povinné nastřelování RFID transpondérů vynucovat ve všech případech. Zvěrolékaři nemohou být pokládáni za nástroj veřejné moci k perzekucím chovatelů kvůli odmítání čipování. Bryantová také uvedla: zákonem nelze docílit zodpovědnosti majitelů zvířat; ona má své domácí mazlíčky očipovány, ale nikdy by si nedovolila to někomu jinému nařizovat. Musí jít vždy o svobodné rozhodnutí daného chovatele. Varovala před dalšími právními předpisy, které celou oblast ochrany přírody zkomplikují. Z praxe je patrné, že existuje velká skupina chovatelů psů, kteří zvířata neregistrují, nechodí k veterináři, nemají známky, neočkují atd. Je nereálné, že by všechny tyto lidi najednou donutil nějaký zákon o čipování ke změně chování. Nic podstatného by se nezměnilo. Čipování není zázračná pilulka. Je třeba se zaměřit na neinvazivní edukační programy. Není správné, aby veřejná moc postihovala občany za to, že nechtějí čipovat své psy, zakončila svůj projev zastupitelka Bryantová.

  Podpořila jí také předsedkyně marionského okresního zastupitelstva Michelle Stoneová: Jestliže veterinář řekne, že zvíře nemůže být čipováno, tak zkrátka nebude.

  Jeff Gold, okresní zastupitel, byl sice pro zavedení povinného čipování, nicméně nakonec uznal, že vnucovat tuto invazivní metodu úplně všem chovatelům není správná cesta.

  David Moore, místopředseda výše uvedeného okresního zastupitelstva, se taktéž postavil proti plošnému čipování psů. Poukázal v této souvislosti i na problém s nastupujícím čipováním lidí.

  Ředitel marionské okresní veterinární služby („Marion County Animal Services”) James Sweet na dotaz zastupitelů potvrdil: Existuje běžná praxe, že pes není očipován na základě odborné veterinární zprávy. Stačí, pokud v ní veterinář zdůrazní: Nastřelení RFID transpondéru do živého těla není v nejlepším zájmu určitého živého tvora. Obvykle jde však o medicínské důvody. Ředitel Sweet něco takového považoval během svého veřejného projevu na zastupitelstvu za zcela správný postup, o kterém je posléze pořízen archivovaný úřední záznam. Nikdo pak nikoho k čipování nenutí.

  Zastupitelé „Marion County“ nakonec dlouhé diskuse odstranili z navrhovaného okresního obecně závazného právního předpisu povinnost čipování pro soukromé osoby, ale ponechali jí pro přesně definované chovatele/prodejce psů a útulky.

  Zdroj: https://youtu.be/EG27URD49vE (stopáž: 01:09:33 až 02:34:37); https://library.municode.com/fl/marion_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=CH4ANCOEN; https://www.ocala-news.com/2019/05/09/commissioners-move-to-eliminate-requirement-of-microchipping-pets-throughout-marion-county/; https://www.ocala.com/news/20190315/digging-into-mandatory-pet-microchipping; https://www.pe.com/2016/09/24/corona-wont-require-microchipping-of-pets/

 • 28., 27., 26. května 2019 etc.: ČTK a další české sdělovací prostředky: Roku 2019 vznikne v ČR velký business s povinným čipováním psů. Česká vláda se navíc rozhodla zakotvit do zákona velice tristní definici tzv. „množírny“, zakázala dokonce psům a kočkám mít přirozeně potomstvo podle Božího a přírodního řádu věcí vezdejších, přenesla také část finanční odpovědnosti za týrání zvířat na stát.

  Veterináři se již ve svých ordinacích těší na nával více než jednoho miliónů nejlepších čtyřnohých přátel člověka v důsledku změny legislativních podmínek od prvního ledna 2020. Chovatelé psů budou totiž muset svá zvířata nuceně očipovat tak, aby jejich čtyřnohým mazlíčkům tzv. „platilo očkování“ proti vzteklině. Špatnou novelu veterinárního zákona přijala v této věci ještě minulá sněmovna.

  Vláda ke všemu zakázala dokonce psům a kočkám plození potomstva podle přirozeného Božího a přírodního řádu věcí vezdejších; přenesla také část finanční odpovědnosti za týrání zvířat na stát (od nákladové hranice 200.000 ,- Kč).

  Nynější vládní garnitura bohužel dále zhoršuje celý zle nastavený systém identifikace a péče o zvířata svými do důsledků nedomyšlenými novelami: vágní/otevřené definice (viz navrhovaný § 7a zákona proti týrání zvířat) a nezávazné odkazy na starší judikáty české justice pak v konečném důsledku hrozí postihem pro dosud zcela nevinné milióny občanů, jejich rodin a čtyřnohých mazlíčků. Ke katastrofě pak stačí v případě schválení všech nových předpisů dobře organizované nájezdy aktivistických ochranářů zvířat a to především na konzervativní venkov v rámci spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. Tradičně po tisíce let svobodný chov zvířat v České republice zaměřený na potěchu duše tak zřejmě definitivně pomalu ale jistě končí. Naopak začíná doba nebezpečné byrokratické zvůle veřejné moci.

  Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/veterinari-zhruba-polovina-psu-v-cesku-nema-cip/1761254; https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhla-reseni-problemu-s-mnozirnami-zvirat—pripravila-i-zmeny-u-dani-z-lihu--tabaku-ci-hazardu-173963/; https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-27-kvetna-2019-173929/; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4AHNYS3; https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novela-zakona-zakaze-mnozirny-a-zprisni-chov-selem_523030.html; https://www.denik.cz/z_domova/polovina-psu-v-cesku-nema-cip-od-pristiho-roku-hrozi-majitelum-pokuta-20190528.html; https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-zhruba-polovina-psu-v-cesku-nema-cip; https://twnews.cz/cz-news/polovina-psu-v-cesku-nema-cip-od-pristiho-roku-hrozi-majitelum-pokuta 

 • 17. května 2019: Liga svobody na straně občanů České republiky vůči čipování lidí a dalším invazivním, často povinně vnucovaným technologiím!Liga svobody, nově vznikající politický subjekt, jehož významné osobnosti (Vážený pan Vodička a Vážený pan Červenka) kandidují do Evropského parlamentu v květnových volbách roku 2019 na volební listině č. 40 Alternativy pro Českou republiku (lídryně Vážená paní doktorka Samková podporovaná Váženými poslanci Parlamentu ČR VolnýmBojkem), se otevřeně hlásí k ochraně občanů vůči invazivním technologiím. Vyloženě na svém oficiálním Facebooku v této souvislosti 17. května 2019 uvedla mj. čipování občanů: „A Liga svobody bude i nadále upozorňovat na nebezpečí spojená s některými výdobytky moderní doby, jako jsou bezhotovostní platby, čipování občanů či právě technologie na rozpoznávání obličejů. Jde nám totiž v prvé řadě o svobodu!“ – https://www.facebook.com/liga.svobody.strana/posts/2300429896839304; https://www.ligasvobody.cz/

 • 11., 7. května 2019; 30., 4. dubna 2019; 27. února 2019 etc.: Další ukázka byrokratické zvůle euro-unijních elit, které přehlasovávají zástupce České republiky a vnucují národním státům formami „legislativního násilí“ normy, se kterými zvolení zástupci lidu nesouhlasí: Tentokrát jde o identifikaci a externí čipování občanů, které bohužel podporuje česká komisařka Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO.

* Evropská komise (EK) a Evropský parlament (EP) prosazují nařízení o externím bezkontaktním očipování občanů České republiky a dalších Evropanů včetně dálkového zpřístupňování biometrických údajů dotčeného obyvatelstva! Stanovisko české vlády a českého parlamentního Výboru pro evropské záležitosti bylo nesouhlasné! Podobně také vyjádření slovenského parlamentního Výboru pro obranu a bezpečnost!

* Komisařka EK pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová (hnutí ANO) bohužel externí očipování Čechů, Moravanů a Slezanů nadšeně přivítala v rámci tzv. boje s terorismem!

* Absurdita: Předpokládaní teroristé, zřejmě všichni nespokojení občané národních států EU, které mají zavedeny povinné občanské průkazy (pouze 15 států roku 2018), se budou v případě schválení výše uvedené globalistické legislativy určitě s radostí očipovávat!

* Jen v ČR by takové zbytečné opatření způsobilo další náklady za cca 2,6 miliardy korun (zavedení povinných celoevropských občanských průkazů by stálo v cenách roku 2005 cca 41,5 miliardy eur). ČR přitom nedávno investovala nemalé prostředky do systému kontaktních čipových identifikačních průkazů, které jsou technologicky a uživatelsky více bezpečnější než dálkově čitelné čipové občanky.

* President Miloš Zeman podepsal roku 2017 opt-out z používání transpondérů v občanských identifikačních průkazech. Zda zůstane taková možnost funkčně zachována v reálném životě i z hlediska nového nařízení EK: není přitom ještě vůbec zřejmé. Pokud by tomu již tak nebylo, mohlo by dojít k neřešitelným situacím především pro věřící spoluobčany, kteří konzistentně čipování odmítají desítky let na základě biblických textů a výhrady svědomí.

* S nástupem detailního chytrého monitorování veřejného i soukromého života obyvatel EU bez soudního příkazu v souvislosti s budováním nové vysoce husté vysílací soustavy pro přenos signálu 5G, se navíc objevují další závažné otázky kolem čteček dálkově čitelných čipových karet, automatizace získávání tzv. „anonymizovaných“ dat, kybernetické bezpečnosti, zachování lidského soukromí, práva na nerušený rodinný život a v neposlední řadě taktéž vliv celého systému na zdraví (viz Brusel, Ženeva) jeho uživatelů. Jde nepochybně o velkou výzvu pro politiky, aby pomohli zabránit budoucí mohutné hrozbě zvůle veřejné moci, aby ji vůbec alespoň na národní úrovni nepřipustili, nebo aby prosadili pro své občany nutné výjimky a v běžném životě jasně definovaný funkční opt-out.

Evropské komisi se v minulých desetiletích několikrát nepodařilo zavést jednotné povinné identifikační karty pro všechny státy EU. Roku 2018 proto přišli euro-unijní byrokraté s určitým kompromisem, který naoko pouze upravuje stále přísnější technologické normy v oblasti národních občanských průkazů. Byrokraté z EK předložili do Evropského parlamentu návrh nařízení COM(2018)212 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Nařízení jsou pro členské státy EU závazná bez prováděcího vnitrostátního aktu. Výše uvedený návrh nařízení z 17. dubna 2018 mj. evropským poddaným nařizuje:3) Průkazy totožnosti zahrnují vysoce zabezpečené paměťové médium, které obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů v interoperabilních formátech. 4) Paměťové médium má dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a důvěrnost údajů. Uchovávané údaje jsou bezkontaktně přístupné a zabezpečené, jak stanoví prováděcí rozhodnutí Komise přijatá v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1030/2002. 5) Následující osoby jsou osvobozeny od požadavku poskytnout otisky prstů: a) děti mladší 12 let; b) osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné. /.../ Doba platnosti průkazů totožnosti je maximálně 10 let. Mohou být poskytnuty výjimky pro konkrétní věkové skupiny. /.../ Průkazy totožnosti, které nesplňují požadavky článku 3, pozbývají platnosti po uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let po [dni použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co CS 17 CS nastane dříve. Nicméně průkazy totožnosti, které neobsahují funkční strojově čitelnou zónu v souladu s dokumentem ICAO 9303 částí 3 (sedmé vydání, 2015), pozbývají platnosti po uplynutí doby jejich platnosti nebo dva roky po [dni použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co nastane dříve.

Výše citované nařízení bylo ovšem modifikováno v EP o rok později 4. 4. 2019 s tím, že bude nadále členským státům EU umožněno identifikovat své občany a další osoby také jinými relevantními a nediskriminačními způsoby a dokumenty, například pomocí řidičských průkazů aj. („Toto nařízení nebrání členským státům akceptovat pro účely prokázání totožnosti jiné doklady než cestovní doklady, například řidičské průkazy, a to nediskriminačním způsobem.“) Evropský parlament přijal takovou změnu nařízení za své v prvním čtení a vyzval Evropskou komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže by svůj návrh nahradila jiným textem, podstatně jej změnila nebo by měla v úmyslu jej podstatně změnit.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila podle tiskové zprávy EK z 4. dubna 2019: „Průkazy totožnosti se silnějšími bezpečnostními prvky umožní občanům bez problémů cestovat po celé EU. Všechny doklady totožnosti všech členských států budou mít stejně silné bezpečnostní prvky, a odstraní se tak nedostatky a slabiny, kterých by mohli teroristé a další pachatelé trestné činnosti zneužít.“ Bezpečnostní prvky průkazů totožnosti budou sjednoceny s bezpečnostními prvky pasů, protože nyní budou oba typy cestovních dokladů obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip s fotografií držitele a jeho otisky prstů. Členské státy začnou nové průkazy totožnosti vydávat za dva roky. Průkazy, které jsou v současnosti v oběhu a nejsou v souladu s novými normami, budou muset být nahrazeny do pěti nebo deseti let – v závislosti na úrovni jejich zabezpečení. Pro doklady, jejichž držitelé jsou starší 70 let, bude platit výjimka. Nová pravidla nezavazují členské státy k tomu, aby průkazy totožnosti vydávaly: mohou si i nadále určovat, zda budou dobrovolné, nebo povinné, anebo zda je nebudou vydávat vůbec. Členské státy mohou zachovat vlastní vizuální podobu dokladů a služby elektronické veřejné správy. Všechny nové průkazy totožnosti však budou muset splňovat nové bezpečnostní normy.“ 

Naopak především prominentní členové „Výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnosť“ odmítli nařízení EK podpořit (pro návrh podpory usnesení nehlasoval nikdo; proti usnesení 3; hlasování se zdrželi 4 poslanci; z celkového počtu 11 člemů výboru bylo přítomno 7 poslanců) a poukázali 30. dubna 2019 během svého jednání na vážné bezpečnostní hrozby dálkově čitelných mikročipů včetně stanoviska slovenského ministerstva vnitra a bezpečnostních expertů z Národního bezpečnostního úřadu Slovenské republiky. – Například slovenská ministryně vnitra Ing. Denisa Saková, PhD. (SMER - sociálna demokracia) mj. uvedla podle konzervativního deníku Hlavné správy: Ale problém je s tým bezkontaktným čipom. Je tu dlhodobo diskutovaný už od roku 2008 a Národný bezpečnostný úrad certifikoval iba kontaktný čip.“ „Je to bezpečnostný problém.“ „V prvom rade obidva doklady, čiže národný identifikačný doklad ako občiansky preukaz, a potom doklad o pobyte, by mali mať bezkontaktný čip (dnes máme kontaktný čip) a v tom čipe by mali byť uložené odtlačky dvoch prstov: palca a ukazováka. S tým Slovensko ani Česká republika na pracovnej skupine nesúhlasili, ale všetky ostatné krajiny nás prehlasovali.“ „Ešte to nebolo schválené na rade ministrov. Tam sa hlasuje väčšinovo. Premiéri členských krajín to však už schválili.– Poslanec a krajský zastupitel Ing. Mgr. Marian Kotleba (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko) v rámci jednání výboru mj. řekl: „S čítačkou, ktorú si kúpia v podsvetí aj s kódmi za pár tisíc eur od tých správnych policajtov a na diaľku si o vás prečítajú všetko, to ako keby vás mali na röntgene. Takto miznú v západnej Európe zdravé deti. To už dnes naozaj existuje, stačí si trochu pogúgliť.“ „Najprv obchodné reťazce začali s tým, aby ľudia začali používať bezkontaktné platby, aby si na to zvykli. Potom vám to dajú s elektronickou zdravotnou dokumentáciou, za tým prídu občianske preukazy a z ľudí sú nakoniec pojazdné katalógy. A potom bude stačiť, že nejaký človek, sediaci napríklad v dodávke, si bude so skenerom s dosahom dvesto či päťsto metrov čítať o okoloidúcich akú majú krvnú skupinu a všetky ostatné detaily, a vyberať si, kto sa napríklad môže hodiť na súčiastky.“ – Poslanec Bc. Milan Krajniak (SME RODINA – Boris Kollár) dodal: „Tam budú všetky informácie: odtlačky prstov, zdravotný stav. Žiadna ochrana nebude spoľahlivá. V Číne, tým že ich je tak veľa, to robia tak, že ľudí identifikujú podľa systému rozpoznávania tvárí (Face Recognition System). U nás to nebude potrebné, bude stačiť občiansky s bezkontaktným čipom.“ „Alebo napríklad komplic vreckárov im môže dať tip: choďte tamto za tým, ten je bohatý, bude mať plnú peňaženku. 

Česká republika se předmětným nařízením EK zabývala již roku 2018. Vláda tehdy předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dokument EU 8175/18 dne 20. 4. 2018. Výbor pro evropské záležitosti následně dne 9. května 2018 svým usnesením č. 77 rozhodl tento dokument projednat, načež tak učinil 20. 6. 2018, když jej vzal svým usnesením č. 116 na vědomí (tím v právní oblasti zajistil jeho posvěcení v českém parlamentu), nicméně ve svém usnesení mj. uvedl jasné výhrady: „Návrh nezavádí povinné průkazy totožnosti v celé Unii. Tyto doklady by také měly povinně obsahovat biometrické údaje (2 otisky prstů, zobrazení obličeje) uložené na čipu v dokladu. Snímání otisků prstů by se netýkalo dětí mladších 12 let a osob, u kterých je to fyzicky nemožné. Doba platnosti průkazů by neměla přesáhnout 10 let. Lhůta pro vyřazení. Průkazy totožnosti, které by nesplňovaly tyto požadavky, by byly vyřazeny na základě uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let po dni použitelnosti tohoto nařízení. U průkazů totožnosti, které nejsou strojově čitelné, je lhůta pro vyřazení stanovena na dva roky. /.../ Stanovisko vlády ČR: ČR obecně návrh vítá a podporuje. Nesouhlasí však s plošným zavedením biometrických údajů do průkazů totožnosti, považuje toto opatření za nepřiměřené. Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR: V případě zavedení biometrických údajů do průkazů totožnosti vláda odhaduje dopad na státní rozpočet ve výši cca 2,5 mld. Kč v závislosti na výsledku vyjednávání. V souvislosti se zavedením nového typu dokladů pro rodinné příslušníky se minimální náklady odboru azylové a migrační politiky MV ČR odhadují na 100 mil. Kč. Nařízení je přímo použitelný právní předpis. Přijetí návrhu bude proto vyžadovat adaptaci stávající legislativy na toto nařízení, konkrétně se bude jednat o zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích./.../ Výbor pro evropské záležitosti však odmítá plošné zavedení biometrických prvků v době, kdy pouze v 15 členských státech je povinnost mít průkaz totožnosti.

Nařízení Evropské komise COM(2018)212 o externím očipování obyvatel Evropské unie představuje typickou ukázku vrchnostenské byrokratické politiky „legislativního násilí“, kdy je národním státům nařizováno určité opatření i proti jejich vůli a v rámci lehce zneužitelných tzv. „proti-teroristických opatření“. Pokud by například ještě existovalo právo veta (stav před Lisabonskou smlouvou), mohla by Česká i Slovenská republika euro-unijní nesmysly prostě odmítat. Nyní mohou obě země z pozice prosících poddaných pouze škemrat o drobečkové ústupky a doufat v zázrak, že se nová EK po květnových volbách do EP nakonec přeci jen umoudří a výše zmiňované nařízení nezavede.

Podle dobového vyjádření (Euractiv.cz) Ladislava Jakla z roku 2009, někdejšího tajemníka prezidenta ČR, Lisabonská smlouva „tuneluje českou suverenitu.Podobný názor v dané době vyslovil též právní expert Tomáš Břicháček, jenž brilantně popsal další nárůst pravomocí EU“. Senátor ODS Jiří Oberfalzer tehdy vysvětlil: Lisabonská smlouva představuje příliš velkou ztrátu vlivu na další vývoj v EU, ztrátu suverenity v dalších rozsáhlých oblastech díky kvalifikovanému hlasování bez práva veta. Mohla by opět nastat situace, že o nás budou rozhodovat ti větší. To je v hlubokém rozporu s prvotními idejemi Evropských společenství, která stála na principu, že se dělá jen to, co chtějí všichni bez výjimky.A president Václav Klaus prohlásil, že Lisabonská smlouva zavádí bezprecedentní mechanismy, které umožňují EU získávat ohromné nedemokratické pravomoci a odstranit veto z celkového legislativního procesu. „S principem svrchovanosti státu je v naprostém rozporu ustanovení Lisabonské smlouvy, která umožňují příjímání opatření nad rámec unijních kompetencí, je-li to nezbytné k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami“, napsal president Klaus.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dlouhé roky upozorňuje na rizika čipování ať již člověka nebo zvířat. Podařilo se mu získat vyjádření podpory od řady význačných osobností napříč politickým spektrem od Svobodných počínaje, přes ODS, SPD, ČSSD až po KSČM. Nejnověji uveďme například Váženého pana poslance hnutí Jednotných Mgr. Lubomíra Volného, jenž rovnou podepsal ANTI-čipovací petici legendárního ostravského občana Petra Hadaščoka nejstaršího a kandidoval v květnu 2019 do EP na volební listině č. 40 Alternativy pro Českou republiku.

SwN především vítá pozitivní zprávy ze Spojených států amerických, kde např. arkansaský guvernér podepsal 19. března 2019 ANTI-čipovací zákon. V květnu 2018 signoval podobný právní předpis také guvernér Marylandu. Povinné čipování lidských bytostí tak již zakázala Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland a nejnověji Arkansas; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají. Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další země. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování terorismem, využívání slabšího postavení atd.).

Dlouhé roky úsilí o zastavení invazivních IT trendů konečně nesou své pozitivní ovoce: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních, nežádoucích společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucování nechtěného invazivního pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici.

V dubnu 2019 na výše uvedená fakta upozornil profesor technologické komunikace Jordan Frith, jenž otevřel seriózní a vysoce relevantní debatu o odmítání čipování lidí a zvířat z náboženských, etických důvodů. Poukázal na velký politický, kulturně-společenský vliv evangelikálů, kteří považují označování občanů identifikačními čipy za zcela zásadní rozpor s biblickým textem. Názory těchto křesťanů, doplněné obavami ze zneužití mikročipů k potlačování lidských přirozených práv a svobod západní civilizace, ve značné míře kopírují argumentaci mainstreamových obhájců soukromí a nerušeného občanského života. Profesor Frith pracoval v oddělení komunikační technologie na texaské univerzitě „University of North Texas“.

Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor.

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=143; https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=143#; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-212-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-212-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_sk.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_cs.htm; https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8054_2019_INIT&from=EN; https://euractiv.cz/section/budoucnost-eu/linksdossier/lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056/; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/what_will_change_with_the_new_rules_on_id_cards_-_factsheet.pdf; https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okradou-vas-Kvuli-EU-Vec-o-ktere-se-nemluvi-523272; http://www.psp.cz/sqw/eudoc.sqw?c=8175&r=18; http://www.psp.cz/sqw/text/eudoct.sqw?c=8175&r=18; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=VEZ&ct=116&ct1=0; http://www.zemanmilos.cz/cz/tiskova-sdeleni/prezident-republiky-podepsal-pet-zakonu.htm; https://www.hlavnespravy.sk/poslanci-ostali-v-uzase-brusel-nam-vnucuje-novu-zakernu-pascu-onedlho-mame-byt-vsetci-ocipovani/1747906; https://ac24.cz/-/poslanci-zustali-v-uzasu-brusel-nam-vnucuje-novou-zakernou-past-zanedlouho-budeme-vsichni-ocipovani?redirect=%2Fuvod; https://magazin1.sk/brusel-nas-chce-ocipovat-kotleba-reaguje-ze-takto-miznu-deti-so-zdravymi-oblickami-ktore-si-na-dialku-vytipuju/; https://zemavek.sk/navykanie-ludi-na-cipovanie-nabera-obratky/; https://www.hlavnespravy.sk/lenka-eremiasova-rok-2023-cipovanie-ludi/775658; http://malinova.blog.pravda.sk/2019/05/11/cipovanie-masovou-zalezitostou/; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2392860014108211&id=397665226961043; https://www.noviny.sk/zaujimavosti/208836-svedi-zacali-cipovat-ludi-podkozne-implantaty-nahradia-doklady; http://www.necipujtenas.cz/fakta/pravnicke-a-fyzicke-osoby-ktere-upozornily-na-rizika-a-komplikace-tzv-cipovani/; https://www.petice24.com/a/43512; http://www.necipujtenas.cz

 • 30. října 2017 etc.: Chytrá neznamená bezpečná: Úspěšný asistent Evropského parlamentu a člen širšího vedení (Republikový výbor) Strany svobodných občanů (Svobodní), Vážený pan BSc. Miroslav Jahoda, vyjádřil 30. října 2017 na svém oficiálním profilu v rámci sociální sítě Facebook varování před závislostí občanů na chytrých technologiích! Upozornil na nebezpečné situace, kdy veřejná moc nutí širokou veřejnost ke všeobecné elektronizaci a nezajišťuje přitom v éře rostoucích kybernetických útoků plnohodnotný opt-out včetně tradičních a tisíciletími prověřených řešení! Jeho moudrý přístup např. koresponduje s dřívějšími dokumenty Ministerstva vnitra ČR. Vážený pan Jahoda k výše uvedenému tématu mj. napsal: Dlouhodobě nad tím přemýšlím, ale včerejšek mě přiměl zabývat se tím vážněji.

  Myslím si, že toto je jedna z priorit. Odstraňovat závislost na technice, kde je to jen možné. Pochopitelně ne-odstraňovat techniku, ale všude mít připravenou alternativu "postaru".

  Klíčová místa by měla mít záložní generátory elektřiny, nejen nemocnice. Měla by také mít telefonní spojení s vlastním napájením, jako když dřív šly pevné linky i když vypadl proud. Křižovatky by měly být přepnutelné na manuální řízení. Města by měla mít základní nouzové osvětlení. Atd. Všechny důležité registry je nevyhnutelné držet i v papírové formě, která je po tísiciletí ověřená jako nejspolehlivější uchovatel informací.

  Každý občan by měl mít právo žít život bez počítače, pokud se tak rozhodne. Stát nesmí vyžadovat počítač ani připojení k internetu a vymlouvat se, že to dnes je standard. Ukazuje se, že není žádná paranoia mít v domě nějakou zásobu pitné vody a trvanlivého jídla. Stejně tak nějaké základní vybavení.

  A není to jen pro případ výpadků. Jak je možné, že lze hackersky napadnout třeba elektrárnu? To by vůbec nemělo být technicky proveditelné. Čím více budeme připraveni, tím menší budou případné škody. A tlačme na politiky, že nás nesmí vést do stále větší závislosti, ale naopak do samostatnosti.“ – https://www.facebook.com/jahodamiroslav/posts/1161295254001342?pnref=story; http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx