Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Copyrights - "Dementi"

Pokud není v případě jednotlivých textů uvedeno jinak: platí pro web www.necipujtenas.cz licence „Creative Commons“ verze 3.0 Česko1.

Provozovatel ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz neodpovídají za újmu (škodu) vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Obsah webu www.necipujtenas.cz nenahrazuje kompletní, odbornou, právní aj. pomoc, která je nebo může být v české nebo v jiné legislativě zakotvena jako jediná kompletní či možná odborná pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv. Jakékoliv rady, odpovědi, návody aj. texty a obsah webu www.necipujtenas.cz jsou negarantované a provozovatel ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz neodpovídají ani neručí za jejich úplnost. V případě, že návštěvník www.necipujtenas.cz bude postupovat dle poskytnutých rad, návodů, odpovědí, textů a dalšího obsahu apod., činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Poskytnuté rady, návody, odpovědi, texty aj. informace a obsah www.necipujtenas.cz v žádném případě nemohou nahradit komplexní služby poskytované např. odborníky, advokáty, notáři, lékaři, veterináři, vědci, úřady aj. k tomu určenými fyzickými nebo právnickými osobami.

Vznikne-li návštěvníkovi www.necipujtenas.cz jakákoli újma (škoda), hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s obsahem webu www.necipujtenas.cz, tak provozovatel www.necipujtenas.cz ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz za ni nenesou žádnou odpovědnost.

Provozovatel www.necipujtenas.cz ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz nezpracovávají Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědí. V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost osob (dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je ovšem možné bez souhlasu poskytnout osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení), zachovává provozovatel www.necipujtenas.cz a autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz důslednou mlčenlivost a před zveřejněním informace jsou Vaše osobní údaje anonymizovány. (Pokud samozřejmě se zveřejněním Vašich osobních údajů výslovně písemně souhlasíte např. pro potřebu medializace Vašeho životního příběhu, tak pouze tehdy anonymizovány nejsou.)

Při kontaktu s www.necipujtenas.cz nejste povinni uvádět žádné své osobní údaje s výjimkou kontaktního E-mailu. Pokud své osobní údaje uvedete a neudělíte svůj souhlas s jejich zveřejněním, ve zveřejněné podobě jsou tyto Vaše údaje odstraněny, stejně tak jako údaje o věci, které by mohly vést k Vašemu ztotožnění. Osobní údaje takto zaslané www.necipujtenas.cz ani provozovatel ani autoři obsahu www.necipujtenas.cz dále nezpracovávají a nikdy nejsou poskytované třetím osobám (samozřejmě s výjimkou Vašeho výslovného písemného souhlasu).

Využitím jakéhokoliv kontaktu s www.necipujtenas.cz (např. skrze on-line formulář aj. formy) vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašeho kontaktního E-mailu a s odpovědí na Váš Email včetně zaslání Vám zpět našich textů a dalšího obsahu. Svůj udělený souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat a na Váš Email tak již nebudou chodit žádné naše zprávy.

___________________________________