Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Copyrights - "Dementi"

Pokud není v případě jednotlivých textů uvedeno jinak: platí pro web www.necipujtenas.cz licence „Creative Commons“ verze 3.0 Česko1.

Provozovatel ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz neodpovídají za újmu (škodu) vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Obsah webu www.necipujtenas.cz nenahrazuje kompletní, odbornou, právní aj. pomoc, která je nebo může být v české nebo v jiné legislativě zakotvena jako jediná kompletní či možná odborná pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv. Jakékoliv rady, odpovědi, návody aj. texty a obsah webu www.necipujtenas.cz jsou negarantované a provozovatel ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz neodpovídají ani neručí za jejich úplnost. V případě, že návštěvník www.necipujtenas.cz bude postupovat dle poskytnutých rad, návodů, odpovědí, textů a dalšího obsahu apod., činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Poskytnuté rady, návody, odpovědi, texty aj. informace a obsah www.necipujtenas.cz v žádném případě nemohou nahradit komplexní služby poskytované např. odborníky, advokáty, notáři, lékaři, veterináři, vědci, úřady aj. k tomu určenými fyzickými nebo právnickými osobami.

Vznikne-li návštěvníkovi www.necipujtenas.cz jakákoli újma (škoda), hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s obsahem webu www.necipujtenas.cz, tak provozovatel www.necipujtenas.cz ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz za ni nenesou žádnou odpovědnost.

Provozovatel www.necipujtenas.cz ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz nezpracovávají Vaše osobní údaje, vyjma kontaktu pro zaslání odpovědí. Provozovatel www.necipujtenas.cz a autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.necipujtenas.cz zachovávají důslednou mlčenlivost a před zveřejněním informace jsou Vaše osobní údaje anonymizovány. (Pokud samozřejmě se zveřejněním Vašich osobních údajů výslovně písemně souhlasíte např. pro potřebu medializace Vašeho životního příběhu, tak pouze tehdy anonymizovány nejsou.) V případě, že z poskytnutých informací je zřejmá totožnost a osobní údaje veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy, které vypovídají o jejich veřejné nebo úřední činnosti, o jejich funkčním nebo pracovním zařazení, zachování mlčemlivosti není nutné dle českých a také mezinárodních předpisů (takové údaje lze zveřejnit). Při kontaktu s www.necipujtenas.cz nejste povinni uvádět žádné své osobní údaje s výjimkou kontaktního E-mailu. Pokud své osobní údaje uvedete a neudělíte svůj souhlas s jejich zveřejněním, ve zveřejněné podobě jsou tyto Vaše údaje odstraněny, stejně tak jako údaje o věci, které by mohly vést k Vašemu ztotožnění. Osobní údaje takto zaslané www.necipujtenas.cz ani provozovatel ani autoři obsahu www.necipujtenas.cz dále nezpracovávají a nikdy nejsou poskytované třetím osobám (samozřejmě s výjimkou Vašeho výslovného písemného souhlasu).

Využitím jakéhokoliv kontaktu s www.necipujtenas.cz (např. skrze on-line formulář aj. formy) vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašeho kontaktního E-mailu a s odpovědí na Váš Email včetně zaslání Vám zpět našich textů a dalšího obsahu. Svůj udělený souhlas můžete samozřejmě kdykoliv odvolat a na Váš Email tak již nebudou chodit žádné naše zprávy.

___________________________________