Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

VÍTEJTE NA WEBU NECIPUJTENAS.CZ

WEB NECIPUJTENAS.CZ JE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU EXTERNÍHO/INTERNÍHO OZNAČOVÁNÍ TZV. „ČIPOVÁNÍ“  LIDÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, SOUVISEJÍCÍCH SYSTÉMŮ A BEZPEČNOSTNÍCH OTÁZEK VČETNĚ ČASTO OPOMÍJENÉ OBHAJOBY ÚSTAVNÍCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD.

Budeme rádi za Vaše další náměty na nové články a jakékoliv relevantní podklady, které mohou pomoci nejen právě Vám v současné bezcitné a kruté době.
Pomáhejme tak společně informovat širokou veřejnost.
Chraňme zdraví, životy a svobodu nás i našich zvířat. „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

(Tento web je archivován v rámci celosvětové digitální knihovny "The Internet Archive". Nejdůležitější články jsou řazeny na hlavní stránce jako první ve formě obrázků. Textová verze článků a novinky jsou pak k dispozici níže pod obrázky zhruba v poslední třetině hlavní stránky našeho webu.)

 

 Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. – Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz ; pro zasílání financí v českých korunách nebo eurech ze Slovenska je zde účet: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, základ čísla účtu 2700674734 a číslo banky 2010 . IBAN: CZ4520100000002700674734 . Děkujeme.


AKTUÁLNÍ NOVINKY:

 

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rupert-de-mauley-defra-england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

ANALÝZA NEKOREKTNÍCH POSTUPŮ MINULÝCH OSTRAVSKÝCH POLITIKŮ POUŽITÝCH PRO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ (2012 - 2014) V RÁMCI PRAKTIK LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ KE STAŽENÍ NÍŽE:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

 

 • 26. července 2016: Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 18. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 22. června 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů aj. Dotčené body jednání: „schválení programu“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „45 „Žádost občanů města Ostravy o vyvěšeni moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2016“; „56 „Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olši a ul. Příměstská v Polance nad Odrou“; „34 „Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže „European Green Capital““; „36 „Poskytnuti účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm“; „42 „Návrh na uzavřeni Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.“; „44 „Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 22. června 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo v konkrétním případě k porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, k děsivé cenzuře; jednomu slušně se dotazujícímu občanovi bylo neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se již tentokráte v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

  Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. Jelikož potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu, jak již SwN opakovaně dokumentovalo: Lze zcela legitimně očekávat hlasování o odvolání řídícího jednání ZSMO, Váženého pana primátora z jeho funkce.

  Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné situaci zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje všem lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra svobodného vývoje od roku 1989.

  Vážené ZSMO navíc projednalo zprávu o šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně publikovanou Společenstvím webu Necipujtenas.CZ. Ta potvrdila závažné legislativní pochybení a komunikační problémy při řešení situace polanských stavebníků. Celé záležitosti se korektně ujal Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM), jenž posléze shromáždil k výše uvedené kauze všechny materiály a uskutečnil jednání se zodpovědnými městskými byrokraty; vyslechl si také především argumenty samotných stavebníků a pokusil se přimět ZSMO v průběhu jednání dne 22. června 2016 k přijetí všeobecně vstřícného usnesení. To se mu sice nakonec těsně o pár hlasů bohužel nepodařilo, nicméně vybojoval alespoň pro zle tísněné občany/stavebníky další kolo jednání v příslušných městských orgánech.

  Občané také mj. upozornili na nevhodné/předražené ekologické projekty/zakázky; problémy v organizaci veřejné ostravské dopravy, jízdného; špatné „motivační vynucování“ externího čipování cestujících bez férového opt-outu; zlé a v konkrétních případech zdraví nebezpečné vymáhání čipování zvířat apod. Zastupitelé byli vyzváni k ukončení slovních/psychologických výpadů, cenzury, likvidace svobody slova a zatrpklé nevstřícnosti směřující egoisticky na dobře připravené a slušně diskutující lidi, kteří oprávněně poukazovali na palčivé ostravské problémy. Politici by se totiž měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci s občany a k hledání kompromisního řešení „win/win“ napříč společenským spektrem. – Někteří ze zastupitelů se o to již skutečně snaží. – ZSMO si zřejmě vzalo část podnětů veřejnosti k srdci, neboť na občany čekal 22. června 2016 na galerii nad jednacím sálem zastupitelů krásný/nový „řečnický pultík“ s vhodným dvoustupňovým osvětlením. – Další podrobnosti viz přímo samotný zápis níže.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, Váženého pana Michala Podloučky, Váženého pana Stanislava Válka a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel jsou tentokrát chyby v zápisu poměrně zásadního charakteru. Zápis v této podobě pravdivě nepopisuje obzvláště výše uvedenou hrozivou situaci při potlačování svobody slova, kterou zkritizoval dozor Ministerstva vnitra České republiky. Některé důležité části právních argumentů občanů v zápise vyloženě chybí včetně veřejného rozhovoru dotčeného občana s Váženým panem primátorem v rámci projednávání konkrétního programového bodu. ZSMO přitom pořizuje z průběhu svého jednání oficiální zvukovou nahrávku pro potřeby zápisu a řádné archivace. Je zcela legitimní otázkou: Komu taková zlá forma možné cenzury prospívá? Nejde opět bohužel o ojedinělý případ. SwN na tyto situace v minulosti již několikrát upozorňovalo.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 22. června 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 25. až 23. července 2016: Legislativa / Dokumenty ke stažení / Články, Publikace, TextyMinisterstvo vnitra České republiky dalo za pravdu občanům, kterým ostravský primátor opakovaně zakázal mluvit tak, aby už nemohli pokládat slušné/inteligentní otázky ke konkrétnímu programovému bodu v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! Vnitro taktéž zcela jasně vysvětlilo všem lidem jejich možnosti obrany vůči hrubým/vulgárním urážkám, kterými by je častoval kdokoliv z ctihodných a Vážených úředních osob ve veřejných funkcích placených z veřejných rozpočtů! V ZSMO totiž v červnu 2016 zase došlo k porušení zákona, ústavního pořádku, principů dobré samosprávy a prostého etického/gentlemanského chování! Vyplývá z toho zásadní poznatek: Ústavní pořádek a základní přirozená práva/svobody všech občanů jsou bohužel v Ostravě v podobných kauzách ohrožena! Jsou pošlapávána i po předchozích varováních dozoru Ministerstva vnitra České republiky! Hrozí nástup nové totality? Proč něco takového ostravští zastupitelé připouštějí? Jak se budou vůči tomu lidé mírovými prostředky bránit? Kdo další se jich v praxi zastane? Dojde k odvolání pana primátora? Vždyť systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! – Podrobnosti v samostatném článku a dokumentaci níže.

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-primator-porusil-zakon-o-obcich-cr.aspx

 • 21. července 2016: Média: Některé poslankyně/poslanci českého parlamentu si uvědomili problémy, které občanům České republiky způsobuje neúprosná digitalizace a označování každé živé bytosti včetně neživých věcí pomocí mikročipů. RFID/NFC a jiné typy transpondérů jsou lidem nařizovány eurounijními byrokraty pomocí legislativních předpisů Evropské komise. Jde mj. o osobní doklady s čipy, elektronické transakce a podpisy, předpokládané tzv. „motivační nucení“ obyvatelstva k pořízení čtečky čipových/plastových karet za několik stovek korun, přidělování nových osobních/identifikačních čísel a totální ignorace lepších, modernějších, bezpečnějších, komfortnějších a soukromí chránících řešení. – http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Bendl-ODS-Pane-ministre-kdybyste-tam-byl-tak-byste-tu-bidu-videl-442649; http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pilny-ANO-Zbytecne-zakony-jsou-proste-drahe-E-obcanku-zarucene-nevlozite-do-zadneho-pristroje-ktery-mate-na-svem-stole-442647?nocache=1; http://www.halonoviny.cz/articles/view/43764226; http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4406&td=19&cu=5; http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=89057&pdf=1; http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=89061&pdf=1; http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=89050&pdf=1; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA44K4DFF; http://www.edizone.cz/clanky/legislativa/poslanci-schvalili-zakon-k-narizeni-eidas/; http://www.edizone.cz/clanky/legislativa/narizeni-eidas-o-elektronicke-identite-je-za-dvermi/
 • 20. července 2016: Média: iDNES.cz: Závažné chyby čipového/vychytralého/smart systému odbavování cestujících v ostravské MHD! – Bombastická propagace bezkontaktních plateb čipovými/bankovními kartami v Ostravě a na druhé straně závažné problémy spotřebitelů, které patřiční byrokraté odmítají řešit! Jejich zákazník totiž není jejich pán: Vždyť jsou velkoryse/pravidelně financováni z veřejných financí, dotací a tak už si na to za ta dlouhá desetiletí zvykli! Právě proto si myslí, že nemusí vycházet lidem vstříc i když se stane vážná chyba! Mají každý rok své jisté bez ohledu na přání občanů, svých klientů! Konkrétní problémy cestujících způsobené chytrými/smart IT systémy je vůbec, ale fakt vůbec nezajímají! Technologie musí být prý vždy tak báječné a úžasné v rámci nabubřelého PR efektu: až se tomu pak oprávněně nechce věřit! Pokora, lidskost, cit nebo obyčejný pro-zákaznický přístup je těmto byrokratům naprosto cizí! Občané se prý podřídí špatnému molochu i kdyby trakaře padaly! Ostatně stejně jim ani reálně nic moc jiného nezbývá v městem vlastněné jediné a nekonkurenční MHD! Devatenáctého července 2016 byl publikován na iDNES.cz (jeden z nejčtenějších zpravodajských webů v České republice) článek z pera novinářské legendy: Vážené paní Ivany Leskové, která překvapivě odhalila první z veřejně přiznaných/reálných/ostravských/závažných rizik dálkově čitelných bezkontaktních/čipových karet a souvisejících tzv. chytrých IT systémů. Ty jsou v Ostravě široké veřejnosti prezentovány mnohdy až s nabubřelou pompou a neskutečnou bombastičností hodnou dob dávno minulých. Vážená paní žurnalistka Lesková přitom zjistila, že mnozí zákazníci platby bezkontaktními čipovými kartami v ostravské MHD reklamují: Špatný systém jim odečetl peníze za jednu jízdu hned několikrát z vícero dálkově čitelných karet. Patřiční ostravští činovníci však výše uvedené reklamace většinou odmítají. Je to Vaše chyba, říkají spotřebitelům. Vstřícné řešení sveřepě odsouvají na vedlejší kolej. – Podobné problémy přitom byly také zaznamenány v pražské MHD a už roku 2014 dokonce v Londýně. Dodnes přetrvávají. – Ostravská MHD má však další potenciální úskalí. Jde o dálkově čitelnou bezkontaktní/čipovou kartu ODISku, která je podle IT expertů čitelná až na cca 10 metrů (SIC!). Hrozí zde však další komplikace z hlediska ochrany soukromí, elektronických financí, svobody člověka aj. rizik, nebezpečí. ODISku využívají navíc také zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oficiální vyjádření Statutárního města Ostravy k přiznaným rizikům používání výše uvedené jízdní karty ODISky zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ zde společně s dalšími materiály (viz např. zdezde; k rizikům bezkontaktních plateb viz také články I, II, III, IV, VVI). – Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgová vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní transakce. – Do hry vstupují samozřejmě navíc bohužel nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude Ostrava nyní muset ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu včetně s tím spojených nákladů. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. – http://ostrava.idnes.cz/pozor-na-platebni-karty-system-dpo-strhava-penize-i-na-dalku-plt-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme; http://ostrava.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160719_2260673_ostrava-zpravy_sme&razeni=time; http://londonist.com/2014/07/avoid-card-clash-with-the-rfid-card-guard.php; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/mhd-ostrava-varianty-jizdneho-a-bezcipove-identifikace-cestujicich-necipujtenas-cz-svobodni-a-soukromnici-2016.pdf
 • 19. až 16. července 2016: LegislativaDokumenty ke stažení / MédiaVláda České republiky připravila pro své občany, chovatele nejlepších čtyřnohých přátel člověka, ve shodě s politickými výmysly Evropské komise: další zbytečné byrokratické břemeno! Týkat se bude každého (třeba velkých multigeneračních venkovských rodin na Valašsku, Slovácku a jinde), kdo chová alespoň pět fen starších jednoho roku! Od ledna 2017 by pak na tyto lidi mohla čekat v případě dokončení legislativního procesu povinná registrace výše uvedených zvířat včetně strpení pravidelných/invazivních nájezdů českých nebo rovnou euro-unijních kontrolorů! Ti by měli mít pravomoci pátrat za asistence policejních ozbrojených jednotek v soukromých obydlích občanů po rodinných zvířatech a zjišťovat jejich tzv. životní pohodu i bez svolení soudu! Někdo vládě vychytrale poradil, že už se najednou prý všichni chovatelé (rozuměj: „zločinci“) začnou hromadně registrovat/hlásit na úřadech, aby se pak mohli nechat pravidelně kontrolovat, pokutovat a rovnou zavírat do vězení. Chystanou novelu veterinárního zákona, která přitom vůbec nevyřeší problém s týráním psů nebo tzv. imaginárními desítkami tisíc zákonem vůbec nedefinovaných „množíren“, ještě ani neschválil parlament a už vyvolala mohutné negativní reakce odborné i laické veřejnosti! Tristně především prolamuje ústavní přirozená práva/svobody obyvatel ČR: Jde hlavně o destrukci práva člověka na nedotknutelnost soukromého obydlí, majetku, klidný život rodiny bez vměšování veřejné moci a to ještě silněji než tomu bylo až dosud pod pochybnými a mnohdy nejasnými zdravotně/etickými záminkami byrokratického chovu zvířat a jejich tzv. psychické pohody! Navíc je již pod taktovkou některých politiků z TOP 09 avizována na září 2016 za peníze euro-unijních byrokratů mohutná konference a související kampaň, která má za svůj cíl připravit obyvatelstvo ČR na ještě další zpřísnění podmínek chovu domácích zvířat a na postupné/definitivní zavedení různými radikály tolik vytouženého povinného čipování/registrací/kontrol všech čtyřnohých domácích mazlíčků na území Evropské unie! Podrobnosti jsou včetně dokumentace k dispozici níže. – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila česká vláda 11. července 2016. Pokud projde ve stávající podobě celým legislativním procesem, mohla by tato novela nabýt účinnosti 1. ledna 2017. Vládní důvodová zpráva ke změně veterinárního zákona přímo uvádí, že: „Navrhovanou úpravou má dojít k přesunutí některých povinností dosud stanovených jen vůči chovatelům hospodářských zvířat, vůči všem chovatelům bez rozdílu.“ „Současná právní úprava ukládá povinnosti zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat podle metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace chovatelům hospodářských zvířat. Tato úprava však neodpovídá skutečnosti a je třeba tyto povinnosti stanovit i ve vztahu k chovu zájmových zvířat (rozuměj: Vašich psů, koček aj. čtyřnohých kamarádů, pozn. autora) nebo i volně žijící zvěře.“ Paradoxně stejná důvodová zpráva hned v další části zcela popírá svůj smysl a vyloženě neříká pravdu, když tvrdí: „Navrhovaná úprava nestanoví žádné nové povinnosti (což právě není pravda, pozn. autora), pouze zpřesňuje povinnosti všem chovatelům bez rozdílu zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat podle MKZ.“ Vládě České republiky jde prý mj. o to, aby se zlepšila „informovanost orgánů veterinární správy o skutečnosti, že osoba chová větší množství psů. Podle stávající právní úpravy existuje povinnost osob, které mají živnostenské oprávnění nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání oznámit chov zvířat určených pro zájmové chovy a další údaje krajské veterinární správě. Povinnostem podle stávající právní úpravy nepodléhají osoby, které chovají psy bez živnostenského oprávnění (a případně s nimi obchodují). Jedná se především o tzv. množírny (tento termín není přitom českými zákony nijak přesně definován, pozn. autora), kde jsou zvířata chována v nevyhovujících podmínkách a krajská veterinární správa o nich nemá žádný přehled. Předložený návrh předpokládá, že by všichni chovatelé většího množství psů samičího pohlaví měli povinnost před zahájením nebo ukončením chovatelské činnosti oznámit tuto skutečnost krajské veterinární správě. Cílem navrhované úpravy je stanovit oznamovací povinnost chovatelům psů, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců a tím přispět k odstranění závadného stavu, který spočívá v nelegálním množení psů v nelegálních podmínkách.“ A opět stejná důvodová zpráva vzhledem ke sledované problematice naprosto nepochopitelně tvrdí, že „druhou skupinou problému, který návrh novely veterinárního zákona sleduje, je snížit administrativní zátěž chovatelů a dalších osob, na které se veterinární zákon vztahuje, a reagovat na požadavky praxe a poznatky z výkonu odborného dozoru.“ Dále: „V zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví jsou do novely veterinárního zákona navržena některá nová oprávnění pro úřední veterinární lékaře, která dosud veterinárním zákonem stanovena nebyla a ani nevyplývají ze zákona o státní kontrole.Jelikož je prý třeba zajistit: „Informovanost orgánů veterinární správy o skutečnosti, že osoba chová větší množství psů“ a v současné době nelze odhadnout, kolika chovatelů se tato povinnost bude týkat“. „Přínos této povinnost lze spatřovat nejen pro krajské veterinární správy, které tak budou moci kontrolovat zájmové chovy psů (rozuměj: v soukromých domácnostech každého obyvatele ČR, pozn. autora), ale i pro potencionální chovatele zájmových psů, tedy zájemce o koupi psů. V důsledku registrace těchto chovatelů, kteří chovají a prodávají štěňata z těchto chovů, a jejich hlášení, by mělo dojít k eliminaci těch chovů zvířat, ve kterých jsou zvířata v nevhodných podmínkách chována a množena a na trhu by se tudíž neměli objevovat psi pocházející z tzv. množíren.“ „Orgánem odpovědným za implementaci zvolené varianty řešení bude především Státní veterinární správa, která je již podle stávajícího znění veterinárního zákona specializovaným odborným správním úřadem pro oblast veterinární péče.“ „Přezkum účinnosti novely veterinárního zákona budou v praxi provádět Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa ve spolupráci s dotčenými subjekty, a to z hlediska účinnosti nové právní úpravy a zejména z hlediska dosahování cílů sledovaných touto právní úpravou.“ Podle paragrafované navrhované novely veterinárního zákona by měli vykonávat invazivní kontroly soukromých domácností občanů ČR úřední veterinární lékaři orgánů veterinární správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízené organizační složky státu pověřené výkonem státního veterinárního dozoru („veterinární inspektoři“), kteří všichni budou oprávněni podle paragrafu 53, odst. 1, písmene e) vynutit si třeba i donucovacími prostředky skrze policejní orgány přístup do „staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor včetně otevření uzavřených prostor při důvodném podezřenínapříklad ve věci blíže nespecifikovaných tzv. „nákazových důvodů“, pod kterými se může skrývat cokoliv a může jít pouze o možnost šíření nějaké choroby vyvolanou udáním zlomyslného souseda, tedy nikoliv o faktickou situaci. Navíc je takové opatření přímo navázáno na identifikaci jednotlivých kontrolovaných zvířat i osob, jejich chovatelů. Mnohdy se pod pojmem identifikace ovšem myslí právě invazivní čipování a destruktivní předpisový rámec Evropské komise (viz články Necipujtenas.CZ zde, zdezde). Přitom navrhovaná novela veterinárního zákona občanům ČR nařizuje: Každý, v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto prostorách.Podle paragrafu 53, odst. 7 a 8 náleží stejné pravomoci kontrolních nájezdů také odborníkům Evropské komise nebo dokonce takovým „odborníkům“ z jiných členských států Evropské unie, kteří díky tomu mohou kontrolovat občany České republiky v jejich domácnostech za pomoci ozbrojených složek výkonné moci i bez soudního příkazu. Paragraf 54 pak umožňuje použít vůči chovatelům drsná opatření včetně likvidace zvířat, jejich usmrcování aj. drakonické akce. Navíc k úkolům Státní veterinární správy by mělo nově patřit to, že vede, aktualizuje a zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy seznamy schválených a registrovaných, povolených, popřípadě evidovaných chovatelů, kteří chovají 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců“. – Vládní důvodová zpráva si nicméně alespoň náznakem všímá závažných ústavněprávních problémů, které mohou nastat v souvislosti s praktickým vynucováním novely veterinárního zákona obzvláště v porovnání s hodnocením neslučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. Navrhovaná právní úprava totiž vstupuje na pole ústavního pořádku a právního řádu České republiky zejména z hlediska ústavního zákona „č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky“ a to také s ohledem na rámec občanských práv chráněných „Evropskou úmluvou o lidských právech“, když předmětná novela veterinárního zákona „upravuje užívání majetku podle článku 1 Protokolu č. 1 k této Úmluvě, který zaručuje ochranu vlastnictví“. Ústavní soudy by totiž mohly seznat, že navrhovaná ustanovení novely veterinárního zákona vybočují „z požadavků na legalitu, racionalitu sledovaných cílů a proporcionalitu použitých opatření“. Ostatně: „Výslovné zhodnocení si zasluhuje vyjádření dopadu článků 7 a 8 Úmluvy, které stanovují zásadu uložení trestu jen na základě zákona, ve vztahu k navrhovaným sankcím a právo na respektování soukromého a rodinného života, zejména obydlí, pokud se jedná o nově navrhovaná opatření veterinárních inspektorů v § 53 návrhu zákona. Návrh zákona stanovuje v zájmu zabezpečení efektivní kontroly poskytnout veterinárním inspektorům dostatečně účinný nástroj, aby si mohli zjednat při důvodném podezření na uvádění na trh potravin jiných než zdravotně nezávadných nebo z nákazových důvodů přístup do kontrolovaných prostor, pokud jim tento bude odepřen.“ Podle důvodové zprávy k novele veterinárního zákona se prý budou moci postižené osoby vůči kontrolám a jejím devastujícím zásahům bránit až ex post „způsobem uvedeným v ustanovení § 82 a násl. s. ř. s. upravujícím žalobu na ochranu před nezákonným zásahem“.Navrhovaná právní úprava předpokládá nové zpracování osobních údajů v rámci registrace osob /.../. Osobní údaje bude krajská veterinární správa zpracovávat v rozsahu údajů uvedených v žádosti o registraci podle § 45 správního řádu a v rozsahu oznámení o chovu většího množství psů.Naštěstí se přeci jen ozvala disentní stanoviska. Důležité připomínky uvedlo například Ministerstvo spravedlnosti České republiky vedené Váženým panem JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., (hnutí ANO 2011): „Tato připomínka je zásadní. K čl. I bodu 68 [§ 53 odst. 1 písm. e)]. Nesouhlasíme s oprávněním kontrolního orgánu zjednat si za jakékoliv situace přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, a to včetně oprávnění otevřít uzavřené prostory. Dané ustanovení žádným způsobem nestanovuje limity možnosti užít předmětného oprávnění, pročež je třeba jej považovat za rozporné s principem minimalizace zásahů do základních práv a svobod, konkrétněji pak s právem na soukromí a nedotknutelnost obydlí (čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 7 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Předložený návrh nikterak nerozlišuje mezi stavbami užívanými jako obydlí, a ostatními stavbami, tj. vzhledem k absenci bližších podmínek aplikace shora uvedeného oprávnění neproporcionálním způsobem zasahuje do práva na nedotknutelnost obydlí (viz např. rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva Buck proti Německu ze dne 28. 4. 2005, č. 41604/98). Nadto upozorňujeme, že toto právo, jakož i právo na soukromí, nelze podle konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva vztahovat pouze k soukromému obydlí, ale taktéž k nerušenému užívání pracovních, resp. výrobních prostor (viz zejm. rozhodnutí Niemetz proti Německu ze dne 16. 11. 1992, č. 13710/88, a Société Colas est Cremieux a další proti Francii ze dne 16. 4. 2002, č. 37971/97). Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem požadujeme přeformulovat předmětné ustanovení způsobem, jež bude plně odpovídat požadavkům na legitimní a proporcionální omezení práva na soukromí a práva na nedotknutelnost obydlí. Tato připomínka je zásadní.Další velice významnou připomínku ke znění novely veterinárního zákona měl za Úřad vlády šéf KDU-ČSL a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, předseda Rady pro výzkum a inovace: Vážený pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA. Ten správně a z pozic zdravého/selského rozumu ministerským byrokratům vysvětlil: „Požadujeme tento novelizační bod vypustit. Odůvodnění: Navrženou povinnost pokládáme za nesmyslnou a efektivně nevymahatelnou. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona je „chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu“. Tato definice sice umožňuje poměrně flexibilně určit, kdo má v daný okamžik povinnost o zvíře pečovat, avšak současně umožňuje vyhýbat se odpovědnosti především za plnění povinností trvalého charakteru, jako je například zajišťování očkování proti vzteklině nebo zajištění veterinárního ošetření nemocného zvířete. Nejvýmluvnějším příkladem je chov zvířete v rodině, kde potenciálními chovateli mohou být všichni členové domácnosti. Oznamovací povinnosti při chovatelství pěti a více fen se lze snadno vyhnout jejich rozpočítáním mezi tyto jednotlivé členy, jejich přesouváním na různá místa apod. Z praktického hlediska nelze nesplnění povinnosti prokázat. Podle důvodové zprávy je opatření zacíleno na tzv. množírny (jako důsledek konkrétních kauz s mediálním ohlasem a nátlaku různých spolků zabývajících se ochranou zvířat). V těchto kauzách se však směšuje ochrana zvířat proti týrání (velký počet zvířat chovaných v nevyhovujících podmínkách) s ochranou veřejného pořádku (úniky psů, rizika poranění lidí) a s otázkou nelegálních příjmů. Nelze však předjímat, že by těmto konkrétním kauzám zabránila oznamovací povinnost chovatelů – už jen proto, že tento typ chovatelů zpravidla neplní ani jiné své povinnosti. Množství chovaných psů lze snadno rozdělit mezi více chovatelů nebo lze pozměňovat údaje o narození psů. V současné době nejsou tyto údaje závazně evidovány. Psi nejsou povinně označováni a jediným – ovšem nespolehlivým – údajem o narození je datum vyplněné v dokladu o očkování. Dále připomínáme, že kontrola skutečného počtu chovaných psů naráží na ústavně garantovanou nedotknutelnost obydlí (čl. 12 Listiny základních práv a svobod). V tomto kontextu poukazujeme např. na zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, který se s danou ochranou obydlí vypořádává tak, že v případě chovu zvířat vyžadující zvláštní péči stanovuje v § 13 odst. 6 písm. d) jako součást žádosti o povolení i souhlas chovatele s kontrolou míst, kde je zvíře chováno. Lze se tedy domnívat, že navržená oznamovací povinnost bude postihovat především bezproblémové chovatele, kteří psy chovají na vysoké chovatelské úrovni, chovem se neživí a poskytují součinnost kontrolním orgánům.Ministerstvo vnitra České republiky vedené Váženým panem Bc. Milanem Chovancem z ČSSD také nešetřilo kritikou. Ve svých připomínkách k novele veterinárního zákona například mj. uvedlo: „V případě § 53 odst. 1 písm. e) návrhu požadujeme, aby v důvodové zprávě byl bližším způsobem vymezen vztah mezi § 7, § 10 odst. 2 kontrolního řádu a navrženým zněním tím způsobem, aby bylo zřejmé, kdy přichází v úvahu aplikace kontrolního řádu a v jakých případech užití znění § 53 odst. 1 písm. e) návrhu. Lze soudit, že v konkrétním případě by měl připadat do úvahy vždy jen jeden z uvedených právních předpisů a postupů, a navrhovaná úprava veterinárního zákona se tak jeví jako nedůvodně odchylná od kontrolního řádu. Do důvodové zprávy proto požadujeme uvést vysvětlení, v jakých případech se bude přistupovat k ukládání pokut a kdy k realizaci práva zjednat si přístup do vymezených prostor, neboť hrozí, že vznikne tato situace: kontrolovaná osoba dobrovolně neumožní vstup do vymezených prostor a dle návrhu lze očekávat, že kontrolující má v podstatě na výběr ze 2 možností - a) může uložit pokutu a zároveň b) je oprávněn zjednat si sám přístup do vymezených prostor. Toto se jeví jako nesystémové, proto požadujeme doplnění vysvětlení do důvodové zprávy v návaznosti na vztah § 7, § 10 odst. 2 kontrolního řádu  a § 53 odst. 1 písm. e) návrhu. Požadujeme po vzoru připomínky č. 2, aby ve znění § 53 odst. 1 písm. e) bylo výslovně zdůrazněno, že právo zjednat si přístup do uzavřených prostor bude moci být využíváno pouze v odůvodněných a výjimečných případech, neboť mělo by se jednat ryze o krajní prostředek ultima ratio. Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. /.../ Doporučujeme vyjasnit, co se myslí pro účely tohoto ustanovení ukončením chovatelské činnosti – zda úplné ukončení chovatelské činnosti, tj. pokles počtu chovaných psů na nulu (jak by vyplývalo z vlastního textu ustanovení), nebo pokles počtu chovaných psů samičího pohlaví pod pět kusů.“ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky vedené Váženým panem MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, z ČSSD, vyjádřilo mj. především své varování před možným drastickým přesahem invazivních kontrol orgánů veterinární správy do kompetencí orgánů ochrany veřejného zdraví s ohledem na obhajobu občanů ČR, že totiž: Máme za to, že orgány veterinární správy nejsou oprávněny kontrolovat dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb., neboť nejsou součástí systému orgánů ochrany veřejného zdraví. Toto ustanovení tedy požadujeme přeformulovat tak, aby bylo v souladu s kompetencemi orgánů veterinární správy a jejím působením. Na toto byl předkladatel upozorňován již při předchozí novele veterinárního zákona, přičemž tato připomínka nebyla zohledněna.Ke kritikům novely veterinárního zákona se přidali jak někteří veterináři a další odborníci včetně ochránců přírody, tak především samotní chovatelé a laická veřejnost. Obzvláště byly výše uvedené názory patrné na oficiálním Facebooku Ministerstva zemědělství ČR, které se zde objevovaly v několika následujících dnech po zveřejnění informace o schválení předmětné novelizace veterinárního zákona českou vládou. Lidé oprávněně poukazovali na závažné praktické problémy, které taková úprava zákona způsobí a přitom daný problém s tzv. množírnami psů vůbec nevyřeší. Naopak zbytečně byrokraticky zatíží řadu chovatelů. Ve skutečnosti jde o jakousi salámovou metodu, která má připravit Čechy, Moravany a Slezany na celoevropské povinné čipování domácích zvířat a definitivní ukončení tradičního svobodného chovu domácích čtyřnohých mazlíčků na území ČR: Mělo by v další fázi dojít k postupnému rozšíření povinných registrací z navrhovaných pěti fen na všechna zvířata a jejich povinné čipování/registrace/kontroly. – Podívejme se nyní na některé typické reakce veřejnosti z Facebooku Ministerstva zemědělství ČR: 13. července 2016: „Jak se bude dodržování kontrolovat a vymáhat? Není i teď povinností každého majitele psa nahlásit jej na obecním úřadě a platit za něj poplatky? Kolik množitelů to asi dělá? A jak se kontroluje plněni TÉTO povinnosti? A proč mohou lidé chovat psy bez živnostenského oprávněníšidit tak stát na daních za cenu utrpení živých bytosti? Opravdu tato novela něco změní, nebo se jedna o další bezzubý zákon určený k obcházení či ignorování ze strany těch, které má v jejich činnosti zastavit?“; 14. července 2016: „Prosím, nikde jsem nenašel právní předpis pro farmy, kde máme pracovní psy k stádům zvířat na manipulaci či ochranu. Máme jich mnohem víc než pět. Tudíž další byrokratický úkon pro farmu??? Mimochodem, jednu PP množírnu máme kousek od nás a za tři roky s ní nic Státní veterinární správa není schopna nic úspěšného udělat.“; 15. července 2016: „Myslím si, že stanovení limitu k nahlášení 5 a více fenek není úplně dobré řešení. Množitelé jich budou mít třeba 20 a řeknou: „5 je mých, 5 bratra, 5 mámy a 5 má u nás přes dovolenou kamarádka XY.“ Jak se to pak bude řešit?“; 13. července 2016: „No … sice gesto hezký, ale množírny to rozhodně nepořeší. ... Dokud na ohlášení množírny nebude mít policie a krajská veterinární správa jednoznačnou pravomoc vpadnout tam okamžitě a bez ohlášení a nezačnou za množení padat skutečně tvrdé tresty (a za týrání zvířat), je to jen a pouze výkřik do tmy stejně jako zákon na ochranu zvířat, který zvířata nechrání, tresty nepadají, krajské veterinární správy nemakají, jak mají a jsou nejlepší ve výmluvách, proč něco nejde … najdou se i světlé výjimky, ale opravdu jen výjimečně. Navíc kdo bude vše kontrolovat? A i mezi chovnými stanicemi jsou „hovada“ stejného kalibru jako množky, jen jsou registrovanou chovnou stanicí. Pejsci mají průkaz původu, ale jsou to taky jen živořící stroje na štěňata ... ČR je zkorumpovaná země a taky to tu tak vše vypadá – když pořádně podmázneš, vyhraješ?“; 15. července 2016: „Proč by člověk, který do teď drží chlupáče v klecích, aby nikdo nevěděl, běžel na úřad prásknout se? To není vůbec žádný řešení.“; 15. července 2016: „Tím jste to tedy vyřešili máte pocit, že ten kdo množí, se bude hlásit????? Hlásit se budou zase jenom ti, kteří se o své chovy starají, zvířatům dají potřebnou péči a chtějí vše mít v pořádku.“; 12. července 2016: „Budou s ohlašovací povinností spojené nějaké administrativní poplatky? Bude muset ministerstvo nebo veterinární správy přijmout nové úředníky nebo zaměstnance?“ – Vážený ostravský občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) neskrýval v telefonickém rozhovoru z 18. července 2016 pro Necipujtenas.CZ k novele veterinárního zákona své velké zklamání: „Tzv. nelegální množírny je třeba pokutovat, ať to ty orgány veřejné moci zlikvidují. Ale jestli si někdo myslí, že se budou chodit množitelé sami dobrovolně udávat a registrovat na úřadech, tak k tomu nemám slušných slov. Jasně říkám: Pokud zavedou politici povinné registrace a čipování všech domácích zvířat, pak vyhlásím občanskou neposlušnost a emigruji z České republiky. Slováci již povinné čipování zrušili a v Polsku taky zatím nic podobného na státní úrovni není. Něco podobného si nedovolili ani komunisti,“ vysvětlil pan Hadaščok nst. – Podobně reagovala pro Deník.cz veterinářka a chovatelka briardů ze Slavonicka, která deklarovala, že novela veterinárního zákona se tzv. množitelů vůbec nedotkne. – Nespokojeni jsou s připravovanou změnou zákona dokonce i radikální až bohužel mnohdy fanatičtí přívrženci nekompromisního čipování/evidence všeho, co se ještě hýbe. Své podrobné názory vyjádřili například pro Blesk.cz. Jejich některé neústavní návrhy však naštěstí Ministerstvo zemědělství ČR do své novely zatím nezapracovalo. Šlo mj. o požadavky na postihování všech soukromých chovatelů čtyřnohých domácích mazlíčků včetně detailní evidence psů, celoplošného čipování a takzvaného centrálního registru osob, které mají zvířata v držbě. – Výše uvedené děsivé nápady chtějí nicméně podle Ihned.cz opět podpořit podobně jako loni (2015) poslanci politického uskupení TOP 09. Zorganizují k tomu v září 2016 za tučné evropské peníze a ve shodě s totalitní agendou Evropské komise (viz články Necipujtenas.CZ zde, zdezde) dokonce velkou konferenci, jejímž cílem bude mj. připravit občany České republiky na povinné vynucování nastřelování RFID transpondérů do těl domácích zvířat (psi, kočky, fretky atd.) a na související podrobné kontroly tzv. životní pohody (někteří radikálové ji vysvětlují jako úroveň péče, která se musí blížit sociálním podmínkám výchovy malých dětí) v soukromých domácnostech zdejšího obyvatelstva. TOP 09 k tomu navíc podle Ihned.cz připravuje celorepublikovou vyhlášku, která definovaným chovatelům určí přesné podmínky a povolené prostředí v soukromých nemovitostech pro domácí čtyřnohé mazlíčky. Tím by mělo dojít k definitivní likvidaci tzv. imaginárních množíren, jejichž počet server Ihned.cz pouze odhadl bez faktických důkazů na 100 až 150 míst s více než dvaceti psy. Sami zástupci Státní veterinární správy ovšem jednoznačně v reportáži České televize z 11. července 2016 důrazně mírnili jakékoliv nepřiměřené nadsazování/zveličování počtů tzv. množíren. Společenství webu Necipujtenas.CZ už v prosinci 2015 zjistilo dle oficiálních informacíPolicejního prezídia České republiky, že tzv. problém s množírnami zvířat na celém území České republiky NEexistoval, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybují případy týrání psů/koček v ČR pouze v rozmezí od devatenácti do dvaceti čtyř obviněných osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Doufejme, že výše uvedená novela veterinárního zákona v této podobě nakonec neprojde legislativním procesem. Byla by to další rána pro naši svobodnou vlast, její občany a domácí zvířata. – Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pripravovana-legislativa/navrhy-zakonu-pripravovane-mze/_prezentace_cz_mze_legislativa_pripravovana-legislativa_navrhy-zakonu-pripravovane-mze_navrh-novely-zakona-166-1999.html; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNA3RH367W; http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_klicova-novela-veterinarniho-zakona.html; https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNABCANFCH; https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNABCANEKX; https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA7QG72ZQ; https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4SGNATE; https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4RJMUFE; https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr/photos/a.743092802399380.1073741829.742950425746951/1143754475666542/; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1842611-registraci-utulku-a-vetsich-chovu-psu-schvalila-vlada; http://archiv.ihned.cz/c1-65367850-politici-vytahli-do-boje-proti-mnozirnam-psu; http://globe24.cz/domov/8869-veterinarni-zakon-se-bude-menit-novelu-schvalila-vlada; http://24hodin.blesk.cz/clanek/26110/legislativci-prerusili-schvalovani-novely-veterinarniho-zakona.html; http://domaci.eurozpravy.cz/politika/161744-stat-zarazi-mnozirny-psu-novela-veterinarniho-zakona-ma-zmenit-radu-veci/; http://www.denik.cz/z_domova/domaci-zabijacky-legislativni-rada-novelu-veterinarniho-zakona-podporila-20160422.html; https://twitter.com/Mjureka/status/752406063849275392; http://www.denik.cz/ekonomika/jitrnice-i-pro-zname-pravidla-pro-zabijacky-se-zmirni-20160712.html; http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Marian-Jurecka-3398/clanek/Blizke-osoby-si-budou-moci-odnest-ze-zabijacky-vysluzku-71055; https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/406895/konec-mnoziren-v-cesku-jurecka-chysta-zakon-podle-ochranaru-ale-nestaci.html; http://www.denik.cz/jihocesky-kraj/novela-zakona-ma-zastavit-mnozirny-20160717.html; http://tn.nova.cz/clanek/konec-nesmyslnych-zakonu-zabijacka-bude-i-pro-sousedy.html; https://www.jentodobre.cz/-/veterinarni-zakon-mnozirny-novela-zakona-mze; http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/stat-chce-zarazit-mnozirny-psu-1307605; http://zpravy.idnes.cz/stat-dohledne-na-zvirata-v-utulcich-legalizuje-i-vysluzku-ze-zabijacky-135-/domaci.aspx?c=A160711_102134_domaci_kop; http://zpravy.idnes.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A160711_102134_domaci_kop; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ek-uz-muze-naridit-cipovani-vasich-zvirat-eu.aspx; https://cs-cz.facebook.com/judr.jiri.pospisil/posts/1010986879022868; https://cs-cz.facebook.com/judr.jiri.pospisil/posts/1008655825922640; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/vlada-cr-mach-svobodni-proti-tyranii-eu.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/priprava-na-povinne-cipovani-psu-kocek-v-eu.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/radiozurnal-idnes-novinky-ekolist-mp-of-czech-republic-pavera-peckova-okamura-radim-fiala-preparing-new-totalitarian-rfid-microchipping-law-2015.jpg; tel. rozhovor z 18. července 2016 s Váženým panem Petrem Hadaščokem nst..

Dokument ke stažení v PDF:  

 • 6. července 2016: MédiaZkušený veterinář, který pomáhal zavádět čipování zvířat na Floridě, musel v praxi na konkrétním případě uznat, že systém RFID identifikace nefunguje a vytváří veterinářům, občanům/chovatelům i jejich čtyřnohým domácím mazlíčkům zcela zbytečné problémy! – Floridská televizní stanice „WPLG“ („Local 10“; vznik roku 1957; patří pod křídla mediálního gigantu „ABC“) informovala své diváky na konci června 2016 o kuriózní kauze selhání systému tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – Chovatelce z floridského okresu „Miami-Dade County“ utekl 3. června 2016 očipovaný kříženec psíka čivavy slyšící na jméno Ellie. Následná pátrací akce včetně vylepování plakátů zpočátku nevedla k úspěchu. Teprve ve druhé polovině června 2016 kontaktovali výše uvedenou chovatelku emailem přímo zástupci databáze identifikačních údajů RFID transpondérem označených zvířat „Home Again“ s tzv. báječnou zprávou: Našli jsme Ellie! Realita však byla naprosto odlišná. Křížence čivavy totiž objevila zřejmě na ulici blíže nespecifikovaná osoba. Ta posléze zvíře dopravila na odborné pracoviště veterinární kliniky „Dream Lake Animal Hospital“ (DLAH; vznik roku 1990) v Miami. Zde proběhl pomocí skeneru RFID transpondérů pokus o zjištění čísla čipu implantovaného pod kůží čtyřnohého nalezence. Výsledkem však bylo pouze to, že se nakonec nepodařilo kontaktovat podle dostupných chovatelských údajů právoplatnou Elliinu majitelku, která nicméně přesto paradoxně sama dorazila na pracoviště DLAH za využití informací z elektronické korespondence s „Home Again“. Ke svému zděšení však zjistila: Ellie již na klinice není. Ředitel DLAH, zkušený a prestižními cenami ověnčený veterinární specialista (včetně nejlepšího zvěrolékaře roku; člen několika profesních veterinárních organizací, které také v určité době vedl), doktor Sergio Vega (emigrant z Kuby, kde svou profesi vystudoval), jenž měl za sebou přes 20 let praxe v USA a dokonce pomáhal na Floridě zavádět čipování zvířat, posléze reportérce „WPLG“ k případu sdělil, že se zkrátka nepodařilo podle zjištěných informací kontaktovat majitelku nalezeného zvířete: proto tedy nezbylo nic jiného než souhlasit s odchodem Ellie i s její nálezkyní z kliniky. Místní veterináři totiž údajně nemají k dispozici žádnou možnost, kterak by mohli vynutit sdělení osobních údajů nálezkyně nebo ji i s psíkem zadržet. Zvěrolékaři zkrátka nemohou suplovat úlohu útulků nebo dobrovolníků zabývajících se ochranou zvířat. Jenže dotčená právoplatná majitelka Ellie celý případ zveřejnila. A měla díky tomu neskutečné štěstí. Po odvysílání dvou reportáží televizní stanice „WPLG“ došlo k malému zázraku: Nálezkyně Ellie se do 24 hodin dobrovolně přihlásila; vydala zvíře právoplatné chovatelce. Nastalo šťastné shledání: Nikoliv však díky dokonale fungujícímu čipovacímu molochu, nýbrž díky síle a dosahu mediálního/televizního sdělení. – Doktor Vega byl nicméně nyní v nepříjemné situaci, jelikož sice chtěl pomoci dobré věci při skenování objeveného/neznámého psa, když navíc on sám pomáhal na Floridě celý čipovací systém zavádět, nicméně nakonec se celá situace obrátila proti němu, jelikož byl ve zpravodajství „WPLG“ obviněn z neetického jednání. Podle svých slov už příště raději vůbec nebude do takových věcí zasahovat; bude se zabývat striktně nemocemi zvířat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.local10.com/pets/dog-owner-reunited-after-microchip-mixup; http://www.local10.com/video/dog-owner-reunited-after-microchip-mixup-1467198067271; http://www.local10.com/pets/woman-says-missing-dog-taken-to-veterinarian-only-to-be-turned-away; http://web.archive.org/web/20160509192906/http://dreamlakeahmiami.com/our-doctors

 • 5. července 2016: MédiaDramatické podvody kolem špatného systému identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků: Tzv. ochránkyně zvířat schválně/nelegálně přeregistrovala očipovaného psa tak, aby jej jeho právoplatný majitel již nikdy nedokázal nalézt! Podle amerických žurnalistů, kteří celý případ pomaličku rozplétají, mohou být podobnými kauzami postiženy včetně tzv. „fyzického přečipování“ další stovky psů a jejich chovatelů! Na povrch vyplouvají děsivá fakta o nepřijatelných „business praktikách“ některých tzv. ochranářských organizací a vysoce postavených úředních osob ve veřejné funkci, když navenek všichni vystupují jako „svatí ochránci“ čtyřnohých živých tvorů a společenského pořádku! – Americké noviny „The North County Gazette“ (NCG) se mj. specializují na informování o závažných kauzách podvodů a korupce v oblasti ochrany zvířat, které mainstreamové sdělovací prostředky většinou ignorují. Periodikum je financováno z dobrovolných příspěvků čtenářů, darů a reklamy. Žurnalisté NCG přinášejí svým čtenářům zprávy ze severní/západní oblasti státu New York. – V květnu a červnu 2016 zveřejnila redakce „The North County Gazette“ sérii rozsáhlých článků s tématikou korupčního skandálu kolem tzv. marketingově „báječného/úžasného a perfektně (NE)fungujícího“ systému čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Žurnalisté z NCG dokumentovali na případu nelegálně působící charity ochránců zvířat s názvem „11th Hour Canine Rescue New York“ (11HCRNY) a její zakladatelky z osady Gansevoort v okresu Saratoga (stát New York) včetně dalších podobných tzv. „dobročinných organizací“ také z jiných států a dokonce vysoce postavených úředních osob, kterak jsou občané/chovatelé/spotřebitelé v praxi podváděni často falešnými marketingovými řečmi o perfektně fungujícím čipovacím molochu. Paradoxně se totiž v realitě ukázalo, že není vůbec žádný problém, aby si zástupce tzv. „organizace ochrany přírody“ přeregistroval nalezeného psa v rozporu s dobrými mravy a další platnou legislativou na sebe nebo na zcela nového majitele bez vědomí původního vlastníka. Např. ve státě New York nelze právně/platně převést právo držby psa bez oficiálního svolení majitele, které probíhá přes veřejnoprávní registrační systém; přesto tento systém nefunguje a je běžně obcházen. Zápis dat do patřičné soukromé databáze chovatelských údajů s číslem čipu totiž nemusí provést pouze identifikovaný vlastník zvířete, ale prakticky kdokoliv. Typickou ukázkou takového tristního postupu byla velmi dobře zdokumentovaná situace z roku 2014, kdy výše uvedená zakladatelka 11HCRNY nezákonně přeregistrovala žlutého labradorského retrívra jménem Nelson bez vědomí jeho právoplatného majitele tak, aby už nebylo možné zvíře vůbec dohledat v chovatelských databázích ani při veterinární nebo jiné kontrole. Dotčený majitel dodnes Nelsona marně hledá a bez úspěchu (zatím v červnu 2016) o něj se zakladatelkou 11HCRNY bojuje prostřednictvím justičních orgánů; zjišťuje další závažná fakta o nefunkčnosti a lehké zneužitelnosti čipovacího sytému. – Vznikla již dokonce také petice na podporu uzavření 11HCRNY. – Navíc v USA stále končí každým rokem v útulcích skoro 8 miliónů zvířat a to i přes již značné rozšíření sytému tzv. trvalé identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků formou podkožních RFID transpondérů: zpět domů ke svým majitelům se z nich však navrací jen část. Přesto jsou chovatelé pořád odevšad bombardováni neuvěřitelným množstvím falešných marketingových sdělení: jak je čipování prý báječný nástroj, který ohromně zvyšuje šanci na opětovné shledání se zatoulaným/ztraceným nebo ukradeným psem, kočkou, fretkou apod. Realita je však naprosto odlišná. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.northcountrygazette.org/2016/07/04/duping_the_public/; http://www.northcountrygazette.org/2016/06/22/rechipping_nelson/; http://www.northcountrygazette.org/2016/05/28/kucharczyk_criminal/; http://www.northcountrygazette.org/2016/06/11/kucharczyk_taxes/; http://www.northcountrygazette.org/2016/06/26/dishonorable_godbey/; http://www.northcountrygazette.org/2016/04/21/two_frauds/; http://www.northcountrygazette.org/2016/06/15/no_fundraising/; http://www.northcountrygazette.org/2016/06/09/delinquent_kucharczyk/; http://www.northcountrygazette.org/2015/11/28/phony_kucharczyk/; http://www.11thhourrescueny.org/index.php/about-us; http://www.11thhourrescueny.org/index.php/news; http://awos.petfinder.com/shelters/NY1035.html; https://www.change.org/p/nys-attorney-general-eric-schneiderman-immediately-shut-down-11th-hour-rescue-ny-of-saratoga-county-and-return-nelson-to-his-legal-owner

 • 27. - 25. června 2016: Dokumenty ke staženíOficiální zápis z 17. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 25. května 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků; k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; bod č. „46 – Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 25. května 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 25. 5. 2016 došlo k pozoruhodnému úspěchu občanů, kteří upozornili Vážené ZSMO na zprávu o šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně publikovanou Společenstvím webu Necipujtenas.CZ. Ta potvrdila závažné legislativní pochybení a komunikační problémy při řešení situace polanských stavebníků. Celé záležitosti se ujal Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM), jenž posléze shromáždil k výše uvedené kauze všechny materiály a uskutečnil jednání se zodpovědnými městskými byrokraty; vyslechl si také především argumenty samotných stavebníků a pokusil se na jednání ZSMO dne 22. června 2016 přimět ZSMO k přijetí všeobecně vstřícného usnesení. To se mu sice nakonec těsně o pár hlasů nepodařilo, nicméně vybojoval alespoň pro zle tísněné občany/stavebníky další kolo jednání v příslušných městských orgánech.

  Bohužel 25. května 2016 došlo také k připomenutí předchozích neústavních cenzurních zásahů ZSMO. Pokus o likvidaci občanského přirozeného práva na pokládání dotazů k programovým bodům ZSMO naštěstí některým Váženým zastupitelům sice tentokrát ještě nevyšel díky ohleduplnému přístupu Váženého pana řídícího jednání ZSMO, nicméně na příštím zasedání ZSMO 22. června 2016 již tomu bylo jinak. Podrobnosti lze najít v samostatných článcích Necipujtenas.CZ zdezde.

  ZSMO bylo také seznámeno s pochybeními ve svých oficiálních zápisech. Navíc lidé vyzvali zastupitele k ukončení neustálých slovních/psychologických výpadů směřujících na dobře připravené a slušně diskutující občany, kteří oprávněně poukazovali na palčivé ostravské problémy. Politici by se totiž měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci a hledání řešení napříč společenským spektrem. – ZSMO si zřejmě vzalo některé výše uvedené podněty k srdci, neboť na občany již posléze čekal 22. června 2016 na galerii pro veřejnost v rámci dalšího jednání ZSMO krásný/nový řečnický pultík s vhodným dvoustupňovým osvětlením.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal den 22. června 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 25. května 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 24. června 2016: Média: Vítězné referendum o vystoupení Velké Británie z totalitního svazku Evropské unie dává naději všem utiskovaným národům v Evropě na definitivní ukončení vynucování z velké části nefunkčního a zbytečného systému čipování zvířat, které často nařizuje veřejná moc svým poddaným občanům pod hrozbou likvidačních pokut. Lze předpokládat: Nyní postupně dojde k tolik potřebnému uvolnění legislativy na všech stupních přebyrokratizovaného evropského molochu včetně České republiky a ke zrušení předpisů, které již bohužel Evropské komisi umožňují zatěžovat občany členských států EU dalšími nekalými břemeny a vynucovat si na nich RFID invazivní označování psů, koček a fretek. – http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ek-uz-muze-naridit-cipovani-vasich-zvirat-eu.aspx; http://zpravy.idnes.cz/euroskeptici-se-ozvali-i-v-cesku-pozaduji-referendum-o-czexitu-pvw-/domaci.aspx?c=A160624_075723_domaci_kop; http://zpravy.idnes.cz/ctenari-idnes-cz-anketa-czexit-de5-/domaci.aspx?c=A160621_155453_domaci_jw; https://web.svobodni.cz/clanky/svobodni-vitaji-odchod-velke-britanie-z-eu-a-vyzyvaji-premiera-aby-podporil-dobre-vztahy

  Veterinářka Audrey Barkerová z veterinární kliniky „Falls Road Animal Hospital“ v Baltimore (stát Maryland) přiznává: aplikátor s čipem je větší než očkovací jehla; díky tomu pak čipování přirozeně způsobuje zvířatům více bolesti; doktorka Barkerová proto doporučuje při implantaci RFID transpondéru použití celkové nebo lokální anestézie či potlačení bolesti pomocí jiných forem medikamentace. – http://www.wbaltv.com/news/pet-questions-is-microchipping-pets-humane/39979864

  Lotyšsko si uvědomilo díky protestům široké veřejnosti vážné sociální/etické problémy, které by způsobilo zavedení povinného/plošného čipování psů a odložilo proto takový nepopulární/invazivní krok z 1. července 2016 na 1. ledna 2017 s výhledem na další změny. – http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/mandatory-dog-microchipping-postponed.a188640/

  Případ závažného selhání identifikačního RFID systému: Mikročip pod kůží psa migroval; transpondér málem nebyl při kontrole objeven a navíc nebyl ani registrován. Čtyřnohého psího nalezence se nakonec podařilo vrátit zpět domů jen skrze šťastnou souhru okolností, díky obětavé práci ochránců přírody, nikoliv však díky bezvadně fungujícímu čipovacímu molochu. – http://www.examiner.com/article/how-microchipping-your-pet-can-fail-one-dog-s-story

  Ukázka toho, že systém povinného čipování zvířat v praxi prostě v mnoha případech nefunguje a dokonce naprosto neplní svůj účel. – http://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/owner-of-eight-neglected-horses-cannot-be-prosecuted-1.2671560

  Čipování nepředstavuje ve všech případech pomoc a usnadnění práce patřičným orgánům veřejné moci a to dokonce ani při často závažných/nebezpečných situacích ohrožení života, kdy dochází k napadení člověka psem. Takové zvíře totiž může být agresivní i po svém útoku a nelze jej díky tomu oskenovat, tedy zjistit jeho chovatele/majitele podle čísla implantovaného čipu nebo natož pak čtyřnohého násilníka ještě i chytit. – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3615823/New-South-Wales-boy-mauled-dog-South-Coast-home.html

  Známá televizní moderátorka, herečka a velká ochránkyně zvířat Moira Deliaová veřejně přiznala, že povinné čipování psů u nich na Maltě nefunguje; navíc je ve velkém množství případů zbytečné. – Značná část Malťanů nejenže svá domácí zvířata odmítá nuceně čipovat, nýbrž je ani neregistruje a nadále s nimi žije tradičně tak, jako tomu bylo zvykem v předchozích staletích. Progresivní byrokraté zkrátka nedokázali přimět konzervativní maltskou společnost formou své vymáhací legislativy k revoluční změně společenských vztahů. Navíc samotní představitelé výkonné moci často způsobují v nedokonalém RFID identifikačním molochu nebetyčné problémy, které ještě celou situaci o to více dále zhoršují. – http://www.independent.com.mt/articles/2016-04-14/local-news/Watch-Animal-Welfare-laws-are-useless-if-not-properly-enforced-Moira-Delia-6736156317; http://www.timesofmalta.com/articles/view/20160410/life-features/The-dog-with-no-name.608424; http://www.timesofmalta.com/articles/view/20160524/local/animal-lovers-mourn-cat-that-was-put-down.613213

  Poctivé přiznání zkušených ochránců zvířat: Nedokonalý systém čipování/identifikace psů přináší chovatelům falešný pocit jistoty a celou řadu problémů, které si lidé zaslepeni cílenou pro-čipovací propagandou uvědomí až v situaci, když se jim jejich domácí čtyřnohý mazlíček ztratí. – http://www.globalanimal.org/2016/05/05/is-your-pet-chipped/74221/

  Selhání identifikačního/čipovacího systému: Implantovaný RFID transpondér nebyl registrován v žádné databázi chovatelských údajů; majitele ztraceného psa se tedy nepodařilo dohledat. – http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3562186/Heartache-dumped-handbag-dogs-Celebs-oh-fashionable-rescue-centres-filling-tiny-abandoned-pets.html

  Jedna z vedoucích představitelek novozélandské poslanecké opozice Annette Kingová vysvětlila sdělovacím prostředkům, že předchozí vláda zavedla povinné čipování ve snaze zabránit útokům psů na lidi: jenže to v realitě nefunguje. Nedokázala si ani představit, že by se povinné čipování a správný výcvik psů vynucoval např. v soukromí občanů nějakými policejními komandy apod. – http://www.stuff.co.nz/national/78929959/what-are-the-rules-around-the-hundreds-of-dangerous-dogs-in-new-zealand; http://www.radiolive.co.nz/Political-panel-talks-on-Helen-Clarks-pitch-to-be-UN-Secretary-General-and-dog-attacks/tabid/504/articleID/118473/Default.aspx

  A další ukázka toho, že špatný systém povinného čipování zvířat v mnoha případech nefunguje. – http://www.piratefm.co.uk/news/latest-news/1952570/video-more-than-30-ponies-rescued-on-bodmin-moor/

  FB skupina, která upozorňuje na důležitý fakt, že čip neprokazuje v případě soudního sporu vlastnictví psa. – https://www.facebook.com/MicrochipPetOwners/

 • 23. a 22. června 2016: Média / LegislativaPrimátora Statutárního města Ostravy Tomáše Macuru dokonale rozlítil slušně/svobodně diskutující a výborně připravený/inteligentní občan! Primátor se na něj místo korektní diskuse obořil hrubými/urážlivými výrazy! Došlo k tomu dne 22. června 2016 v rámci veřejného jednání ostravských zastupitelů! Pan primátor se navíc ani neštítil opět použít k umlčení demokratického opozičního hlasu metodu cenzury doprovázenou v konkrétním případě zákazem vystupování k určitému programovému bodu ostravského zastupitelstva! Zcenzurovaný občan však s takovým vývojem takticky počítal; již dopředu se písemně přihlásil k jinému bodu programu a díky tomu také nakonec svůj příspěvek přednesl! Ostravský primátor si vysloužil za své chování ráznou/oprávněnou kritiku z řad opozičních zastupitelů! Poškozený občan naopak bouřlivý potlesk přítomné veřejnosti! Dalšímu člověku už raději zastupitelé vůbec neudělili slovo, jakmile se zcenzurovaného občana oprávněně/lidsky zastal! Vyplývá z toho zásadní poznatek: Ústavní pořádek a základní přirozená práva/svobody všech občanů jsou bohužel v Ostravě v podobných kauzách ohrožena! Jsou pošlapávána i po předchozím opakovaném varování dozoru Ministerstva vnitra České republiky! Hrozí nástup nové totality? Dojde k odvolání pana primátora? Systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) zažilo během svého jednání dne 22. června 2016 další ukázkovou cenzurní praktiku Váženého pana primátora Tomáše Macury. Stalo se tak v rámci programového bodu č. 2, jehož přesný název zněl: „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) chtěl v rámci tohoto bodu dle legálního oprávnění občanů Ostravy přednést svůj projev: To mu však bylo Váženým panem primátorem znemožněno v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zákonem o obcích i jednacím řádem ZSMO (viz právní výklad zde). Pan primátor se již podobných faulů v průběhu výkonu své funkce dopustil několikrát. Byl pak dokonce důrazně varován nadřízenými orgány Ministerstva vnitra ČR. Společenství webu Necipujtenas.CZ o tom informovalo mj. zde, zde. Přitom Váženému panu Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého ostravského občana viz např. zde) v průběhu květnového (2016) jednání ZSMO primátor ve vyjádření ke stejnému bodu č. 2 nebránil. Naopak občanovo plné právo na svobodnou diskusi ještě hájil. Dvacátého druhého června 2016 však Vážený pan primátor Macura Váženému občanovi Přepiorovi dokonce zcela odmítl udělit slovo, zakázal mu vznést jakékoliv dotazy k programovému bodu č. 2, který paradoxně obsahoval ve svém názvu slova „dotazy, připomínky a podněty“. Vážený pan primátor mj. řekl: „Takže Vám to zakazuju! Děkuju. Končíme tento bod.“ – (Jakýsi „Lex Prepiora“?) – Vážený pan Hadaščok nst. ihned okomentoval takové zlovolné primátorovo jednání jako něco neuvěřitelného. Byla to však ta nejděsivější realita! – Vážený Mgr. Přepiora, poučen z předchozích neústavních/nelegálních/cenzurních zásahů, které si společně s Váženým panem Hadaščokem nst. v ZSMO zažili, protestoval vůči nekalé činnosti řídícího jednání ZSMO hned v následujícím programovém bodu. – Když posléze došlo na propracovaný příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory k bodu programu ZSMO č. 34, který mj. zmiňoval dobře známá fakta o tom, že Ostrava stále nemá ideální podmínky pro život svých občanů obzvláště s ohledem na stav životního prostředí, odkud lidé utíkají, Ostrava se vylidňuje, tak přesto se městské vedení urputně hlásí do soutěže o nejekologičtější/nejzelenější město v celé Evropě včetně doprovodného výletu do Bruselu. Oprávněná/faktická/slušná kritika takového záměru z úst Váženého pana Mgr. Přepiory Váženého pana primátora Macuru tak divoce rozlítila, že občana veřejně počastoval slovy: Ty Vaše „pitomé příspěvky“, a nemusíte tak „pitomě tlachat“. Na to reagoval Vážený pan zastupitel, Ing. Lumír Palyza (ČSSD), jenž rázně upozornil Váženého pana primátora, že naopak on by měl ve své ctihodné funkci nutně respektovat zásadní pravidla svobodného/demokratického uspořádání společenských vztahů. Každý oprávněný občan totiž může říci v průběhu jednání ZSMO svůj názor. Vážený pan zastupitel Palyza se rázně ohradil vůči častování občanů výše uvedenými urážkami; nikdo by neměl odsuzovat tak nebetyčně hanlivým způsobem názory někoho jiného. Přímo před tím Váženého pana primátora varoval. Důrazně požádal celé ZSMO a Váženého pana primátora, aby nedopustili další/podobné chování řídícího jednání ZSMO, protože se tím primátor blíží „jisté politické kreatuře, která tady seděla v pozici primátora před Vámi a která urážela zastupitelky a zastupitele jak na běžícím páse“. „Takové invektivy tady nepatří. – Primátor za výše uvedené upozornění Váženému panu zastupiteli Palyzovi poděkoval: údajně se tím bude snažit řídit. – Řídil se tím tak aktivně, že v rozrušení málem zapomněl udělit Mgr. Přepiorovi slovo k dalšímu bodu programu ZSMO č. 36. Včas se ale vzpamatoval. – Vážený pan Mgr. Přepiora ze srdce poděkoval Váženému panu zastupiteli Palyzovi v rámci programového bodu ZSMO č. 36 za jeho slova, kterých si velmi lidsky vážil. Učinil tak i přes to, že byl Vážený pan zastupitel Palyza z tzv. opačného politického tábora. Díky takovému etickému chování Váženého pana zastupitele Palyzy pak je podle Váženého pana Mgr. Přepiory vidět, že „etika a slušnost ještě v tomto zastupitelstvu existují“. – Vážený pan Mgr. Přepiora dále vystoupil se svým projevem k programovému bodu č. 42. Zde přednesl před zraky překvapeného pana primátora z větší části svůj příspěvek, který mu Vážený pan primátor zakázal přednést v bodu programu ZSMO č. 2. Vážený pan Mgr. Přepiora byl totiž po všech předchozích nepěkných zkušenostech s chováním Váženého pana primátora na takovou situaci předem takticky připraven. Bod č. 42 měl tak široký záběr dopravní problematiky, že přesně odpovídal obsahovému tématu příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory, který měl původně zaznít v bodu č. 2. – Během diskuse k programovému bodu ZSMO č. 44 se Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a vůbec všech občanů Ostravy zastal dokonce Vážený občan Havířova, dopravní specialista, kandidát do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (nestraník za Nezávislé), Vážený pan Michal Podloučka, člen Vážené havířovské občanské komise. Ostravští zastupitelé mu ještě milostivě umožnili přednést jeho příspěvek, ale později už v jednom z dalších bodů programu jednání ZSMO nikoliv. Vážený pan občan Podloučka upozornil ZSMO, že je velice divné, když Váženému panu Mgr. Přepiorovi „zakazuje pan Macura mluvit, přerušuje ho; zastupitelé se tváří, že se nic neděje; body pana Přepiory si nevezmou za své“. Vždyť jste tady pro občany Ostravy, „jste tady za ně“ a „pokud ignorujete jednoho z nich“, tak Vás tady nemusí být 55. Vždyť tu ani nejste všichni. „Říct o občanovi, že má pitomé řeči, pitomě tlachá a navážet se tímto stylem do lidí: stylem invektiv,“ to je naprosto nehorázné a nedůstojné Vašeho zastupitelského sboru. Vážený pan občan Podloučka zdůraznil, že každá oprávněná osoba „má právo zde vystoupit a říct svůj názor“. Navíc „pan primátor je placen z daní občanů a měl by se chovat slušně; je to náš zaměstnanec,dodal Vážený pan občan Podloučka. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. na to ihned nadšeně reagoval: „Výborně!“ – Bohužel Vážený pan občan Podloučka si za své vystoupení vysloužil místo uznání negativní reakci ze strany Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka. – Naopak později v rámci bodu programu jednání ZSMO určeného pro širokou paletu občanských diskusních příspěvků Váženého pana Podloučku ocenil Vážený pan Hadaščok nst. Samotnému Váženému občanovi Podloučkovi pak už zastupitelé svým hlasováním raději zcela zakázali vystoupit. – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora ovšem v reakci na takovou tristní situaci přednesl svůj závěrečný projev, kterým se slušně a velice inteligentně v rámci křesťanských tradic vymezil svým vysoce etickým stylem vůči vulgárním urážkám Váženého pana primátora Macury a nasadil tak vysokou laťku všem papalášům, kteří odmítají uznat, že by mohl mít někdo jiný z občanů bez veřejné funkce také pravdu. Zdůraznil mj., že by měli zastupitelé místo svých výpadů proti občanům raději společně lidem v praxi pomáhat. Vysloužil si za to bouřlivý potlesk občanů sledujících se zájmem celou situaci na galerii pro veřejnost – jako v divadle. Vážený pan Mgr. Přepiora obdržel dále v průběhu dne několik gratulací od ostravských zastupitelů a dalších obyvatel Ostravy, kteří si konečně uvědomili, jak vážnému nebezpečí návratu nové možné totality nyní Ostrava díky svému stávajícímu vedení opět čelí. – Společenství webu Necipujtenas.CZ níže publikuje projevy Váženého pana Mgr. Radka Přepiory. Nejprve k bodu programu č. 34 ZSMO, který Váženého pana primátora tak podivuhodně/dokonale vytočil. Týkal se problematické přihlášky Statutárního města Ostravy do soutěže „European Green Capital Award“: Ostrava podala přihlášku do soutěže o nejčistší město Evropské unie a hned nazítří zaplavily sociální média tisíce úděsných fotografií ostravských černých lagun, zničeného životního prostředíRadvanicích, Bartovicích, snímky Váženého pana Milana Moldříka, které popisovaly situaci v Kunčicích nad Ostravicíměstském obvodu Slezská Ostrava a mnoho dalších. Evropská komise je zděšena a odmítá s vedením Ostravy nadále spolupracovat. I takto by mohly znít zprávy předních světových deníků: pokud dnes schválíte kandidaturu Statutárního města Ostravy do soutěže „European Green Capital“. – Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. – Prosím stáhněte bod č. 34 z Vašeho dnešního programu. Děkuji. V důvodové zprávě k tomuto bodu navíc najdete vyjádření o záměru podat přihlášku do výše uvedené soutěže i přes to, že z hlediska znečištění životního prostředí, cituji: „v současné době patří Ostravsko mezi nejzatíženější oblasti v Evropě“. Konec citace. Představte si proto náročný a zodpovědný proces schvalování, posuzování přihlášky do této soutěže, kterým bude muset Ostrava projít. Podle oficiálního webu pořadatele soutěže jde o přísné posouzení mnoha ekologických faktorů ve městě, které provádí odborný/expertní tým a posléze ještě ve druhé fázi porota. Co by na to asi tak řekli občané Bartovic? No a co když sem přijdou členové hodnotící komise na návštěvu? Z Bruselu je to na letiště v Mošnově až na černé ostravské laguny jen pár hodin. Co když pak přivítá Vážené experty Vážený pan Milan MoldříkKunčicích a posléze občané v Radvanicích, když tam bude zrovna v uvozovkách „oranžové/omamně vonící nebe“? Dokážete si představit ten mezinárodní dopad takové akce? Ostrava zkrátka ještě ani zdaleka není na takovou přihlášku připravena, pokud to tedy nechcete řešit jen PR stylem jakési Potěmkinovy vesnice. Nicméně možná, že to tak někdo opravdu řešit chce včetně navrhovaného výletu zpracovatelů přihlášky do Bruselu: zřejmě placeného z veřejných prostředků (pokud bude tato cesta hrazena ze soukromých financí, tak se předem omlouvám) v počtu až pěti lidí, kteří budou vskutku podle důvodové zprávy vymýšlet, jak pomocí metod marketingových triků a kouzel udělatOstravy před hodnotící komisí na papíře báječné/zelené město, ze kterého lidé neutíkají a kde roste počet obyvatel. Náklady jsou již přitom vyčísleny vskutku lidově: zatím prý jen 350.000,- Kč. Je to neskutečně absurdní. Co kdybyste tak tyto peníze raději investovali pro naše občany v Kunčicích a řešení zdejšího ekologického problému, o což Vás tady mj. již tolik let prosí Vážený pan Moldřík? Lidé Vám za to budou vděční. Zvolte si raději prosím pomoc našim občanům místo hezkých očí a přátelského poplácání po zádech od bruselských byrokratů v belgických kavárnách. – Zvolit Ostravu v uvozovkách „nejzelenějším“ evropským městem by si pak opravdu zasloužilo rovnou další Cimrmanovu divadelní hru. – Proto Vás na závěr prosím, abyste si můj podnět osvojili a dali o něm hlasovat: Stáhněte bod č. 34 z dnešního jednání a nebo alespoň hlasujte NE. Pomozme společně občanům, pomozme našim lidem a nikoliv diktátu bruselských úředníků. Děkuji Vám.“ – Původní text projevu, který chtěl Vážený pan Mgr. Přepiora přednést v rámci programového bodu č. 2 ZSMO, ale to mu Vážený pan primátor Macura zakázal. Větší část z tohoto projevu pak dle předchozí taktiky Vážený pan Mgr. Přepiora přednesl v rámci rozsáhlého obsahového vymezení programového bodu č. 42 ZSMO: „V souladu s ústavním pořádkem České republiky, zákonem o obcích, jednacím řádem Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, který to nezakazuje, usnesením Zastupitelstva č. 1035/ZM1418/16 ze dne 13. dubna 2016 a dikcí bodu č. 2 schváleného programu dnešního jednání pokládám slušný dotaz Váženým zástupcům vedení Dopravního podniku Ostrava, jehož jediným akcionářem je právě Statutární město Ostrava. – Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. – Představím Vám nejprve okolnosti svého dotazu: Vedení dopravního podniku se pravděpodobně inspirovalo článkem Společenství Necipujtenas.CZ, který správně poukázal na konci května 2016 na to, že dopravní podnik na svém oficiálním webu mylně několik měsíců informoval na jednom místě občany/spotřebitele tak, že už neexistuje žádná možnost jak zajistit opt-out, tedy osvobození cestujících v ostravské MHD, z čipových/jízdních karet ODISek, že si už lidé zkrátka nemohou v Ostravě od dubna 2016 kupovat vůbec žádné dlouhodobé papírové jízdenky. Vývoj diskuse s občany a zastupiteli zde v průběhu letošního roku to taky tak naznačoval. Naštěstí v červnu 2016 to již dopravní podnik korektně opravil, jelikož v Ostravě opravdu neustále existují dlouhodobé papírové kupóny, které si lze legálně zakoupit a legálně na ně cestovat i bez ODISky. Věřím, že k tomu také přispěla má květnová pracovní schůzka s Váženým panem radním pro dopravu Semerákem, jenž v jejím velice korektním průběhu takovou možnost opětovného zavedení papírových dlouhodobých kupónů navrhoval a takticky občanům napovídal, že to nebude zas až takový problém a pokusí se možnosti využívání těchto oblíbených a pro soukromí cestujících bezpečných kuponů ještě dále rozšířit. Děkuji mu tedy za velmi seriozní přístup, který je třeba ocenit. Zároveň ovšem občané zjistili, že přímo k čipovým kartám ODISkám lze obdržet také tzv. žlutý papírový/dlouhodobý jízdní kupón nazvaný dokonce „jízdenka MHD“ a ještě navíc další papírový doklad o vydání ODISky. Všechna tato fakta máme u nás na webu Necipujtenas.CZ zveřejněna. Opětovnému rozšíření tolik oblíbených papírových kupónů tedy ani z ekonomického hlediska nebrání vůbec nic v cestě. Vždyť ještě minulý rok dostával cestující a archivoval si doma pouze papírový dlouhodobý kupón, ale dnes musí archivovat ODISku, k tomu ještě již zmíněnou papírovou/dlouhodobou „jízdenku MHD“, doklad o vydání ODISky a navíc třeba i kódy do eshopu dopravního podniku nebo jiných dopravců. Prosím proto Vážené vedení dopravního podniku, aby se nyní vyjádřilo k prezentovaným faktům a sdělilo lidem jasně: Jaké řešení by navrhovalo tak, aby došlo k Váženým panem Semerákem správně navrhovanému širokému znovuzavedení dlouhodobých papírových kupónů v ostravské MHD tak, aby k nim občané žádné ODISky nepotřebovali, pokud to nebudou svobodně chtít. ODISky by samozřejmě zůstaly těm, kteří se pro ně rozhodnou. A jelikož již také pominuly imaginární daňové důvody pro tzv. „nutnost sledování pohybu cestujících“ z hlediska ODISek, což opět brilantně dle zveřejněných informací na oficiálním městském webu, viz také bod č. 42 programu dnešního jednání Váženého Zastupitelstva, zařídil Vážený pan radní Semerák. Navíc se táži, kdy dojde k zavedení jízd seniorů od šedesáti pěti let věku v ostravské MHD pouze tzv. na občanský průkaz, jako to již funguje v případě cestujících, kteří dosáhli sedmdesáti let věku. Děkuji Vám a prosím, abyste s Vašimi odpověďmi seznámili celé Vážené Zastupitelstvo a širokou veřejnost. Děkuji.“ – Projev Váženého pana Mgr. Přepiory k bodu programu ZSMO č. 44, který sklidil bouřlivý potlesk publika na galerii pro veřejnost. Vážený pan Mgr. Přepiora mj. řekl: ´Za správné považuji to, když lidé se zkušenostmi a dovednostmi pomohou efektivně spravovat veřejné věci, přispívat k rozvoji svých regionů a zemí. Politika by neměla být o hledání správného marketingu, moci a síly, ale o pomoci lidem.´“ „´Je potřeba se probudit, otevřít oči a společně pomoci tomu, aby naše kraje byly tím nejlepším možným místem pro život.´“ Takto vyjádřil v exkluzivním rozhovoru pro Necipujtenas.CZ 9. června 2016 své životní přesvědčení Vážený pan senátor Parlamentu České republiky Ivo Valenta. Jistě všichni cítíme, jak je takové poselství v dnešní době v praxi potřebné: obzvláště pro Ostravu (zdejší zastupitelstvo) a naše spoluobčany, kterým občas házejí někteří byrokraté neustále klacky pod nohy místo akceptace kompromisního řešení závažných problémů. – Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora. Jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dnes společně slavíme takové milé první výročí: Loni 10. června 2015 tady na Váženém zastupitelstvu poprvé osobně vystoupil se svým projevem Vážený občan Mgr. Radek Přepiora. Již dříve na konci dubna 2015 přednesl panu Přepiorovi zde na zastupitelstvu dva písemné texty přímo Vážený pan primátor Tomáš Macura. Vytvořil tím velmi pozitivní precedenty a inspiroval pak další občany včetně pana Mgr. Přepiory k pravidelné aktivní participaci a podílu na pomoci občanům a přímé správě veřejných záležitostí dle ústavního rozměru práva, které jest dáno všem občanům ČR bez veřejné funkce. Od té doby jsme společně s Vámi, dámy a pánové, docílili pro občany Ostravy díky Vašemu hlasování, diskusi nebo „nediskusi“, dialogu či mlčení, ale také cenzuře a nebo humorným názorovým výměnám řady pozoruhodných úspěchů. Vzpomeňme například dosud nevídanou a pro lidi velmi vítanou změnu jednacího řádu Váženého zastupitelstva, pomoc polanským stavebníkům, vybojování pro lidi napříč názorovým spektrem zachování svobody slova při jednání zdejšího zastupitelstva díky obětavé pomoci Ministerstva vnitra ČR a tak dále. Vše postupně dokumentujeme na webu Necipujtenas.CZ. Jeden kolega, profesor historie, takovou pozitivní práci přirovnal k činnosti globálně uznávaného vědce a pedagoga Miroslava Sedláčka ze stavební fakulty ČVUT, jenž vynalezl přelomovou turbínu zcela nové konstrukce, ačkoliv učinil svůj objev v oboru, který přitom vůbec nestudoval. Pan Sedláček ostatně vyjádřil pro Aktuálně.cz velkou pravdu: cituji: Lidé mimo obor se na některé věci soustředí jinak než profesionálové. Může to vést k odhalení úplně nových souvislostí.“ Konec citace. Přijměte proto prosím mé upřímné poděkování za Vaši vítanou součinnost Vážené dámy a pánové. Přejme si, abychom tyto úspěchy dosažené pro všechny naše občany letos a v dalších požehnaných letech ještě více rozšířili, obzvláště v současné nebezpečné/vychytralé „smart“ době, která postrádá elementární etické principy a předně tolik potřebnou životní moudrost. Děkuji Vám. – Závěrem děkuji Váženému panu předsedovi Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Mgr. Janu Kovácsovi, Ph.D., a vůbec všem lidem z této vážené komise za vstřícné přijetí a pozitivní dialog, který jsme opět vedli na společném pracovním jednání 1. června 2016, jehož výsledkem by měl být pokus o kompromisní řešení závažného problému s nekompromisním vynucováním tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě. Voliči to u voleb ocení. Zároveň mohu dle svých zkušeností z praxe říct: Vážený pan doktor Kovács představuje vhodného nástupce Váženého pana primátora Macury, jelikož má dar vynikajících vyjednávacích schopností, umí férově akceptovat evidentní fakta i když je prezentují lidé, se kterými má třeba rozdílné názory na rozsah občanských přirozených práv/svobod. Přesto mu jeho profesionální etický kodex nedovolil jednat neférovým způsobem. Zatím jsem nikdy z jeho strany nic negentlemanského během často složitých jednání nezažil. Vážím si toho. Ostrava potřebuje konečně někoho, kdo dokáže lidi spojovat napříč politickým spektrem a kdovelkou moudrost, autoritu, který ví, že ego nesmí zatemnit zdravý úsudek a jiní lidé mohou mít také pravdu. – Závěrem: Přeji Vám všem báječné léto. Děkuji všem za úžasnou spolupráci, kterou dále rozšíříme tak, abychom stále více společně pomáhali Ostravanům, které trápí ohromné množství palčivých záležitostí a čekají, kdo jim je pomůže v realitě konečně vyřešit. Děkuji.“ Následoval nadšený potlesk přítomné veřejnosti.

  Zdroj: Audiozáznam a přihlášky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory určené k dialogu se zastupiteli v rámci jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 22. června 2016; http://web.archive.org/web/20160531044608/http://dpo.cz/jizdne/ceny-jizdenek/265-dlouhodobe.html; http://web.archive.org/web/20160620132655/http://dpo.cz/jizdne/ceny-jizdenek/265-dlouhodobe.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dlouhodoby-papirovy-kupon-k-cipove-karte-odisce-dalsi-moznost-opt-outu-z-externiho-cipovani-v-ostrave-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/optout-from-external-microchipping-of-people-in-ostrava-city-odiska-card-is-legal-and-possible-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostravas-mayor-stopped-censorship-of-citizens-regional-councilor-babka-kscm-protests-calls-for-stopping-queries-of-citizens-cr-2016.jpg; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx

 • 21. června 2016: Dokumenty ke staženíDruhá oficiální publikace britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv ze dne 7. června 2016 potvrdila na konkrétních STOVKÁCH případů nebezpečí čipování zvířat! Odborníci z České republiky (přes 212 výjimek z čipování) a mnoha zemí světa již také zveřejnili svá varování! Ostravští byrokraté však všechny faktické argumenty nadále sveřepě odmítají! Zachování nefunkčního a v konkrétních kauzách nebezpečného systému identifikace psů je prý důležitější než jednotlivé tragické situace RFID transpondérem označených zvířat! Pořádek musí být: výjimky nepřipustíme i kdyby trakaře padaly! Vzhůru ke světlým zítřkům totalitního uspořádání společenských vztahů, kde životy konkrétních občanů a jejich nejlepších čtyřnohých přátel nemají pro kruté papaláše posedlé mocí a jedinou egoistickou (ne)pravdou vůbec žádný význam! Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje v důsledku extrémně závažného veřejného zájmu v originálním znění (viz níže) původní/oficiální dokument ze dne 7. června 2016 nazvaný „Microchip Adverse Event Reporting Scheme Review From voluntary to compulsory reporting April 2014 to December 2015(MAE) s tématikou zdravotních a etických rizik tzv. povinného označování zvířat metodou podkožního invazivního čipování, které chovatelům bez ohledu na dnes již dobře známá rizika nařizuje veřejná moc. Každý občan se může s tímto dokumentem svobodně seznámit prostřednictvím Internetu na vládním webu britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). Publikace MAE jasně uvádí, že od dubna 2014 do konce prosince 2015 obdržela britská Vrchní správa pro kontrolu veterinárních léčiv 1.420 hlášení o zjištěných závažných problémech s čipováním domácích zvířat. Celkem šlo o následující případy: 61 nežádoucích zdravotních reakcí (39 kauz, 64 % z celkového počtu nežádoucích reakcí se týkalo psů; 21 kauz koček, 34 %; jedna kauza byla popsána dokonce v případě domácího králíka); 630 krát došlo k selhání detekce mikročipu (482 krát u psů, 77 %; 145 krát u koček, 23 %; 2 krát v případě králíků a jednou šlo o koně; byl zjištěn časový rozptyl této incidence: 1 den až 7 let od implantace čipu); 729 krát byla zaznamenána migrace RFID transpondéru v živém těle zvířete (674 krát u psů, 92 %; 53 krát šlo o kočky, 7 %; jedenkrát šlo o želvu a králíka; většinou byl ve všech zkoumaných kauzách zaznamenám pohyb mikročipu v oblasti krku, lopatky nebo ramen, nejdále se transpondér dostal pod kůží zvířete až do oblasti psího třísla; ve třech případech dokonce čip vypadl hned po implantaci apod.; z časového hlediska se migrace čipů objevovala u koček v rozmezí od jednoho roku až po více než deset let od nastřelení RFID transpondéru; v případě psů to bylo od půl roku, dvanácti měsíců přes 10 let). Více než 75 procent všech hlášení zaslali VMD přímo veterinární specialisté (další dokumenty poskytl odborný veterinární personál, samospráva, útulky nebo samotní chovatelé). Většinou se všechny problematické případy čipování týkaly psů a to z 84,2 %. – Podívejme se na část výše uvedených dat ještě trochu více podrobněji. – Kupříkladu u zmiňovaného králíka došlo přímo v místě implantace mikročipu k vývinu abscesu, který se dostal až do nekrotické fáze. – Třicet pět psů bylo postiženo zdravotními komplikacemi: např. 5 abscesů, 3 kauzy vývinu seromu, 2 lipomy, 1 hematom, 3 x byla zjištěna kalcifikace kolem nebo v blízkosti místa implantace mikročipu; dále šlo o 8 případů výtoků z abscesů nebo podobných typů onemocnění; v deseti případech musela být nasazena antibiotika v důsledku vzniku infekce přímo v místě nastřelení RFID transpondéru; 1 kauza zjizvení zvířete po nastřelení čipu; 5 x bylo zkoumáno očkování, které bylo aplikováno ve stejném čase jako čipování; osmkrát došlo k odstranění čipu z těla zvířete buď rovnou chirurgicky díky nutnosti zajištění ochrany zdraví dotčeného živého tvora nebo transpondér psí tělo samovolně vyloučilo, případně zvíře odstranilo implantát např. svým škrábáním apod.; důležité zjištění představoval především faktor času, jelikož se výše uvedené zdravotní komplikace vyvinuly ihned po implantaci čipu a nebo dokonce v době větší než 6 let po čipování. – Z hlediska koček vypadala situace podobně ve 21 případech. Například v jedné pozoruhodné kauze musel být čip z těla kočky chirurgicky odstraněn spolu s nebezpečnou buněčnou hmotou v okolí transpondéru. Po dvou měsících došlo k opětovnému označení nebohého zvířete čipem, načež se zde velmi rychle zase vytvořilo nebezpečné bujení okolní tkáně. Zvěrolékař musel operaci podruhé opakovat (SIC!). – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo již 3. května 2016 předchozí odbornou zprávu VMD, která popsala případy šesti zvířat, kdy došlo v důsledku čipování a zřejmě také vakcinace k vývinu nádorů, další čtyřnohý živý tvor po nastřelení RFID transpondéru zkolaboval a jeden dokonce zemřel! Nutno podotknout, že VMD shromažďuje každý rok taková fakta prostřednictvím svého systému pečlivě zpracovaných úředních hlášení. – Ostatně již na jaře roku 2014 vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Právě v této souvislosti a také s ohledem na povinné/plošné čipování psů účinné ve Velké Británii od 6. dubna 2016 zavedla VMD včas pro širokou veřejnost ve čtvrtém měsíci roku 2014 zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními RFID identifikačními transpondéry mj. domácích čtyřnohých mazlíčků (viz formuláře a informace o podávání hlášení zde). Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Budou každým rokem zpětně publikovány. Zároveň jsou také získané informace předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích zvířat, kteří museli své čtyřnohé přátele nechat označit mikročipy pod hrozbami legislativního násilí a značných pokut. Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři RFID transpondérů. Britští veterinární odborníci tedy už před dvěma roky správně očekávali přísun nových dat o třech základních dosud známých a již z minulosti velmi dobře potvrzených negativních dopadech čipování: 1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu. K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patřil v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj. 2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka. Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. vyjma vlastního pohybu zvířete k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus třeba očipovaného psa/kočky pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk. 3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips). V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“. Dále třeba soudní znalec Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA z Olomouce: V oficiální zprávě popsal, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. Z desítek dalších veterinárních specialistů v ČR a stovek odborníků na celém světě, jejichž vyjádření již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo, vyberme např. praktické zkušenosti veterinární lékařky Barbary Royalové, DVM, CVA (absolventka jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol pro zvěrolékaře v rámci celého našeho globálního světa – „University of Illinois College of Veterinary Medicine“), která je zakladatelkou/majitelkou veterinárního centra The Royal Treatment Veterinary Center“ v Chicagu a zastávala krom jiných vysoce uznávaných odborných pozic také místo presidentky Americké holistické veterinární asociace („American Holistic Veterinary Medical Association“; organizace začleněná do struktury prestižní veterinární komory USA – American Veterinary Medical Association“). Doktorka Royalová vysvětlila široké veřejnosti jednoznačná rizika označování domácích zvířat formou RFID invazivních mikročipů a to i přes to, že sama je zastánkyní čipování – uvědomuje si také jeho výhody. Avšak její svědomí, přísaha chránit zdraví svých pacientů a vědecké poznatky obsažené v odborné literatuře jí nedovolily zamlčet fakta o nebezpečích implantací cizích těles do živých těl zvířat. Uvedla, že:Existuje vždy riziko v případě jakékoliv aplikace čehokoliv do těla, že na to bude organismus odpovídat nějakou nežádoucí reakcí a nakonec to skončí rakovinou nebo podobnou zánětlivou nemocí. Je to možné.Obzvláště dále také upozornila na známý zdravotní hazard: kombinaci vakcinace/čipování do stejného místa na těle zvířete. Vědecké studie (viz seznam a citace zde) již totiž prokázaly karcinogenitu některých typů očkování a související problémy s čipováním zvířat. Pokud umístíte RFID transpondér do oblasti vpichu vakcíny, tak dochází ke značnému posílení nebezpečí vzniku vážných chorob. Navíc samotná aplikační jehla s mikročipem „je pořádně velká, vysvětlila navíc veterinářka. Díky tomu se malým zvířatům provádí lokální anestezie, aby u nich nedošlo k poměrně značné bolesti. Dr. Royalová doporučila všem chovatelům činit pohmatem pravidelné kontroly svých očipovaných domácích čtyřnohých mazlíčků, zda je podkožní identifikátor stále na stejném místě a jestli nedošlo k zánětu tkáně nebo jiným nežádoucím reakcím organismu. Závěrem vyzdvihla nutnost udržování aktuálních údajů v chovatelských registrech: jinak by bylo celé slavné čipování úplně zbytečné. – A opět na to navazuje v českém prostředí: Ministerstvo zemědělství ČR skutečně potvrdilo v listopadu 2015, že se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu vzniku neoplazma nebo posunu mikročipu“. České úřady také poskytly Společenství webu Necipujtenas.CZ roku 2015 ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a dalšími význačnými osobnostmi napříč společenským spektrem oficiální dokumenty k více než 212 zdravotním/etickým výjimkám z vynucování čipování, které musely být uděleny proto, aby se zabránilo závažnému týrání psů, jejich utrpení a fyzické i psychické újmě dotčených občanů/chovatelů. – Ministerstvo vnitra České republiky dokonce uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat a již dříve roku 2015 shledalo jako souladnou se zákonem městskou vyhlášku sestavenou ostravským občanem za účelem osvobození chovatelů psů z čipovacího útlaku. – Zdravotní/etické výjimky do svých podzákonných předpisů zavedla nebo jiným způsobem je již realizovala například níže uvedená města, městyse, obce v ČR: Karlovy Vary, Prostějov, Přerov, Česká Lípa, Litoměřice, Desná, Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov, Smržovka, Tanvald, městys Zásada, Albrechtice v Jizerských Horách, Kořenov aj. V zahraničí se to krom jiného týká například Texasu, Kalifornie, Anglie, Skotska, Irska, Austrálie, Nového Zélandu aj. států. – Nejvyšší správní soud ČR navíc podobně jako Ústavní soud uznal na základě expertních stanovisek existenci zdravotních rizik povinného čipování mj. ve své argumentaci z roku 2013 (viz 4 As 79/2013 – 44) a to „ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře)“. – A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Viz další dokumentace a tisíce stran argumentů z celého světa na webu Necipujtenas.CZ. – Přesto je špatný čipovací moloch dále s umíněnou urputností mnohde plošně vynucován: obzvláště v Ostravě. Toto město představuje typickou ukázku zlého a přirozeně také krutého přístupu veřejné moci v některých státech Evropské unie, kde dochází pod hrozbou likvidačních pokut, zásahů speciálních/úředních tzv. „čipovacích komand“ a mnohdy ještě za pomoci lokálních/městských policejních jednotek k plošnému/bezvýjimečnému vymáhání tzv. trvalého označení např. psů, koček nebo fretek i v případě ohrožení jejich zdraví nebo rovnou života. – Nezbývá než poděkovat Pánu Bohu za to, že jsou zde ještě stále čestní veterináři s vysokými etickými principy a s desítkami let praktických zkušeností, kteří se proti takovému vyloženě totalitnímu systému oprávněně bouří a zastávají se svých čtyřnohých pacientů i lidských vlastníků zvířat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: https://www.gov.uk/government/publications/microchip-adverse-event-reporting-scheme-2015-review; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/527763/951335-Microchip_report_2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-veterinary-medicines-directorate-defra-veterinary-pharmacovigilance-in-the-united-kingdom-annual-review-health-problems-microchipping-gb-cr-2016-2014.pdf; https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/501782/PhV_Annual_Review_2014_Final_Version_v3.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-ministry-of-interior-accepts-legality-of-exceptions-from-mandatory-microchipping-animals-ostrava-city-prepares-amendment-to-its-regulation-czech-republic-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.raingoddess.com/vetmed/microchips.s.html; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/; http://www.necipujtenas.cz/media/

Dokument ke stažení v PDF:

Kompletní rozhovor je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senator-valenta-cipovaci-diktat-zrusime-cr.aspx

 • 8. června 2016: Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Závažnému tématu interního očipování občanů České republiky se v závěru května 2016 věnoval na svém oficiálním webu a v tištěném vydání také prestižní časopis Týden vydávaný společností „Empresa Media, a.s.“ – Online čtenáři Týdne obzvláště kritizovali pro-čipovací názory propagátorů RFID/NFC označování lidských bytostí, které jsou mylně vydávány za souladné s ideály svobodné/alternativní společnosti a „kryptoanarchií“. – Například člověk vystupující pod jménem Honza vysvětlil, že: „Všechny ty pokusné balónky a salámová metoda zavádění šmírování jsou součástí vytrvalé snahy zavést stoprocentní sledování všech a stále. Občas se ještě stát pokouší argumentovat „bezpečností našich dětí“ a „blahem všeho lidu“, ale stále častěji už na nějaké zdůvodňování kašle. Těch šmírovacích projektů jsou snad stovky, jen namátkou mýtné brány, sledovací krabičky do každého auta, centrální registry účtů, zdravotních údajů, nekontrolovatelné odposlechy telefonů, sta tisíce kamer všude, cenzura a sledování Internetu, sledovací náramky pro děti, omezení a zrušení hotovosti, atd. atd.“ – http://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/cesky-student-si-nechal-pichnout-do-ruky-pocitacovy-cip_385165.html; http://www.tyden.cz/rubriky/veda/clovek/cesky-student-si-nechal-pichnout-do-ruky-pocitacovy-cip_385165_diskuze.html#discussion-list

  Postup agendy externího očipování občanů ČR v souladu s požadavky Evropské komise a dalších orgánů Evropské unie formou občanských průkazů; jednoznačná možnost opt-outu pro ty Čechy, Moravany, Slezany, kteří se bojí o svou bezpečnost, soukromí, zachování víry, etiky apod. Čip bude naštěstí možné v tzv. „občankách“ legálně/oficiálně znefunkčnit a využívat pak takový osobní doklad pouze ke klasickému prokazování totožnosti: jak je to již dnes běžné. Většina obyvatelstva České republiky by stejně podle expertů svůj občanský čip ani nevyužila, pokud by k tomu nebyli veřejnou mocí nějakým způsobem motivačně nuceni. – http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6714754; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1499766-cipove-obcanky-uspech-nesklizi-nenabizi-totiz-zadnou-vyhodu-mini-expert

  Návrhy na interní čipování lidstva za účelem zdokonalení jeho mozkových funkcí, inteligence a fyzického propojení s výpočetní technikou např. prostřednictvím mikročipu voperovaného do lidského těla skrze krční/žilní systém. Významné osobnosti našeho globálně propojeného světa však zároveň varovaly před ohromnou rychlostí nekritického vývoje a přijímáním jen samých výhod umělé inteligence: díky tomu se totiž podle oprávněných vědeckých modelů blíží hrozba ovládnutí celé planety Země, kde by pak už byli lidé pouze jakýmisi bezprávnými a nesvobodnými domácími mazlíčky v rukou strojů a všeobjímajícího elektronického systému. To vše díky svému fyzickému propojení s technikou a interními čipy. – http://www.zive.sk/clanok/115271/podla-muska-potrebujeme-mozgove-cipy-aby-nas-neovladla-ui; http://www.businessinsider.com/elon-musk-on-neural-lace-2016-6; http://www.smithsonianmag.com/science-nature/flexible-circuit-has-been-injected-living-brains-180955525/?no-ist; http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3011302/Could-robots-turn-people-PETS-Elon-Musk-claims-artificial-intelligence-treat-humans-like-Labradors.html; http://www.zive.sk/clanok/100348/zakladatel-tesla-motors-umela-inteligencia-bude-hrozbou-do-par-rokov; http://www.zive.sk/clanok/102022/bill-gates-ma-tiez-strach-z-umelej-inteligencie-bat-by-sa-vraj-mal-kazdy; http://www.medgadget.com/2016/02/microchip-enable-wireless-brain-machine-interfaces.html

  České sdělovací prostředky si všimly nástupu interního čipování/identifikace sportovních fanoušků. – http://www.eurofotbal.cz/clanky/argentinsky-klub-misto-permanentek-zavadi-specialni-cipy-327994/

  Opět ukázka technologicky reálného interního čipování občanů/pacientů formou dálkově čitelných transpondérů v lécích. – http://www.infowars.com/would-you-swallow-a-data-tracking-big-pharma-smart-pill/

  Velké problémy s předraženým externím čipováním obyvatelstva na Slovensku, se zaváděním úzce související identifikace občanů a digitalizace jejich zdravotní dokumentace. – http://aktualne.atlas.sk/slovensko/zdravotnictvo/projekt-za-miliony-vysledok-ziadny-generalna-prokuratura-riesi-ehealth.html

  Čipování/identifikace jakéhokoliv cizince mířícího do USA se opět stala jedním ze žhavých politických témat. Podle některých amerických představitelů veřejné moci by měli být všichni cizinci povinně označeni/vysledovatelní čipem doslova jako „dobytek“, aby nedocházelo k porušování přísných imigračních pravidel. Vysloužili si za to od svých politických oponentů a široké veřejnosti oprávněnou kritiku, díky níž posléze ustoupili ze svých původních názorových pozic. – http://www.politico.com/states/florida/story/2016/04/congressional-candidate-criticized-for-remarks-about-monitoring-immigrants-100810

  Ukázky pro-čipovací propagandy v USA. – http://www.kptv.com/story/31309971/canby-man-shows-off-rfid-microchip-implant; https://twitter.com/NoraHartPdx/status/702727023509131264

  Skryté čipy v roli ochrany originální obuvi a dámských kabelek – http://www.vogue.co.uk/news/2016/03/09/salvatore-ferragamo-counterfeit-chip-in-shoes-and-bags

 • 7. června 2016: MédiaVelké téma interního čipování občanů České republiky zaujalo prestižní žurnalisty z DVtv!DVtv představuje velice úspěšný/český mediální projekt, který poskytuje vydavatelství Economia a jeho online deníku Aktuálně.cz mj. pravidelné/populární video rozhovory s řadou zajímavých osobností. Hlavními tvářemi DVtv je prestižní žurnalistická dvojice: Daniela DrtinováMartin Veselovský. – Třetího června 2016 připravila DVtv pro své diváky interview s nejznámějším propagátorem interního očipování občanů České republiky: Váženým panem Mgr. Janem Hubíkem, MBA (stážista v projektu tzv. Paralelní polis, která patří pod křídla světoznámé umělecké skupiny „Ztohoven“; absolvent „City University of Seattle“ a University Karlovy; držitel několika prestižních ocenění). – Magistr Hubík například v interview vysvětlil, že on sám už má v ruce implantován RFID/NFC transpondér (typ „NTAG216“). Prý si pečlivě vybral místo pro nastřelení svého čipu, který je obalen ve skleněném/biokompatibilním obalu. Zvolil k tomu ve svém živém těle prostor mezi ukazováčkem a palcem tak, aby nedošlo k rozbití mikročipu díky případnému náraz na lidskou kost. – Magistr Hubík dále veřejnosti ukázal aplikátor s čipem (viz totožný systém pro označování psů). Přirovnal posléze vlastní očipování člověka k běžnému očkování. Nicméně právě tomu Vážený pan moderátor Martin Veselovský ihned oponoval: čipovací jehla byla totiž opravdu veliká; řekl: dělá se mu z toho špatně již jen při pouhé představě, že by si měl něco takového vrazit do těla. Paradoxně s ním Vážený pan Hubík souhlasil: Ano, je to tak; nicméně ta mohutná jehla je dostatečně ostrá a díky tomu se to pak dá vydržet (SIC!). – Jan Hubík platí v Paralelní polis (PP) prostřednictvím bezdrátové technologie svého interního transpondéru (stejný princip jako v případě bezkontaktních čipových karet) kupříkladu za občerstvení, odemyká dveře, počítače, telefony apod. Celé mu to přijde jako pohodlnější řešení než klíče nebo identifikační/platební karty. – Zdravotní rizika implantace a používání RFID/NFC transpondéru jsou podle pana Hubíka velmi malá: Jde nicméně vždy o možný problém s neodborným nastřelením čipu a vznik infekce (pro PP zajišťují čipování lidí zkušení zástupci tetovacího salónu „Hell.cz“, což znamená v překladu z angličtiny „Peklo.cz“; firma na svém webu kupříkladu upozorňovala, že u nich v českém „Pekle“ akceptují pouze hotovost). V daném hypotetickém případě by pak raději pan magistr Hubík mikročip vyjmul, než aby si léčil antibiotiky vzniklý zánět a další choroby; ostatně se dle něj něco takového nevyplatí ani z finančního hlediska. Pan Hubík totiž svůj čip zakoupil v USA za přibližně 100 dolarů plus poštovné. – Vážený pan moderátor Veselovský se také pozastavoval nad tím, jestli má Vážený pan Mgr. Hubík strach z rozbití skleněného obalu čipu. Pan Hubík vysvětlil: Zatím se to ještě nikomu nestalo a to je již na světě více než 10.000 očipovaných lidí. Ročně přibývá na celé planetě Zemi zhruba několik tisíc „čipáků“. V ČR jde zatím o přibližně 12 osob, které se většinou znají, komunikují spolu, vytvářejí plány pro využití svých interních transpondérů. – Magistr Hubík dále řekl, že existují především hardwarová rizika RFID/NFC implantátů. Technologie velmi rychle zastarává. Pokud je uveden na trh nový typ čipu: bude nutné ten starý vyoperovat. Ke všemu lze transpondér v lidské ruce nelegálně přečíst nebo v něm přepsat data (paměť pro zhruba půl textové normo-strany) i bez svolení oprávněného uživatele. – Dále pan Hubík bohužel uvedl nesprávné údaje o maximálních čtecích vzdálenostech RFID/NFC pasivních čipů. Ty ve skutečnosti dosahují za využití reverzního signálu skeneru dat přibližně 10 metrů (při propojení hardware s Internetem je skutečná čtecí vzdálenost takřka neomezená). – Magistr Hubík navíc nesdělil informace o úzce souvisejících miliardových investicích do projektů tzv. chytrých měst, Internetu všeho, jejichž cílem je mj. sledování pohybu, návyků, analyzování konkrétních občanů apod. v rámci konceptu shromažďování ohromného množství informací z každodenního života obyvatelstva (tzv. „Big Data“) bez jakéhokoliv soudního příkazu. – V nynějším tzv. „chytrém“ technologickém vývojovém trendu vidí Vážený pan Hubík úlohu interního čipování lidstva jen jako jakousi mediálně atraktivní špičku ledovce. Ve skutečnosti jde však podle něj o dosažení všeobecně přijímaného fyziologického propojení člověka s moderní technikou za účelem vylepšování lidského těla i mysli (tzv. transhumanismus“). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto již čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://video.aktualne.cz/dvtv/cip-v-tele-je-pohodlny-odemykam-s-nim-dvere-nebo-pocitac-rik/r~3c1037a4297b11e6851c002590604f2e/

 • 6. až 4. června 2016: MédiaProfesor Slovenské akademie věd: Nejsme daleko od čipování lidí a totální kontroly každého z nás! – Ekonom/prognostik pracující pro Slovenskou akademii věd, Vážený pan prof. Ing. Peter Staněk, CSc., jenž působil mj. jako poradce předsedů vlád Slovenské republiky Vladimíra MečiaraRoberta Fica: poskytl 31. května 2016 nezvykle dlouhý rozhovor populární slovenské rozhlasové stanici „Slobodný vysielač“ (SV). Přes celou řadu rozličných témat se nakonec profesor Staněk v interview nevyhnul ani čipování lidstva: Zmínil například podmíněný a nepodmíněný příjem (NP); varoval, že zavedení NP může přinést obrovské zklamání, protože mnozí vlivní odborníci se naivně domnívají, že takovým krokem dojde k likvidaci veškerého zla na celém světě. Naopak upozornil: NP spíše napomáhá k dovršení totální kontroly nad životem každého svobodného člověka. Ruku v ruce s tím pak přichází masivní zavádění nových technologií, bezhotovostní společnost a samozřejmě tolik nebezpečné orwellovské systémy ovládání mezilidských vztahů. Profesor Staněk navíc vyslovil svůj osobní odhad: Nynější evropské národy jsou pod takovou kontrolou veřejné moci, že se o tom samotnému Orwellovi nikdy ani nesnilo. – Moderátor SV posléze připomněl závažnou problematiku externího/interního čipování občanů předpovězenou mj. v Biblických proroctvích. Prof. Peter Staněk připustil, že už „nejsme od toho daleko“ s poukazem na všeobecné rozšíření tzv. „chytrých telefonů“, které běžně odesílají informace o naší aktuální poloze, komunikačních návycích, nákupech apod. Uvedl: např. lze pomocí čipových karet a záznamu o zrealizovaných finančních transakcích do značné míry zmapovat psychologický profil každého spotřebitele. Ke všemu jen v České republice je nainstalováno přibližně 280.000 kamer a ty Vás zcela bez Vašeho souhlasu monitorují. Takže tento orwellovský systém již dávno funguje. „Kontrola společnosti je obrovská,“ doplnil Staněk. – Pak šokoval posluchače SV svým přirovnáním většiny běžných lidí k nebezpečným virům, které způsobují svým špatným chováním destrukci společnosti, protože těch opravdu inteligentních a vědecké práce schopných občanů je podle něj v každém národě tak max. 3 až 4%. – Peter Staněk vysvětlil: jak ohromně roste každý den frustrace ze současného způsobu života. Průvodním jevem je pak v našem zeměpisném prostoru již od 90. let 20. století díky tomu obrovský nárůst agresivity. Ohromný tlak na docílení mediálně diktovaného úspěchu, kterého však většina občanů nedosahuje, vede k hledání spásy v marném konzumním stylu života. Lidé si volí umělé náhražky smyslu svého bytí. Jenže ty jim nejsou schopny jejich frustraci plnohodnotně vyřešit. – Ani humanitní vědy na takovou krizi společnosti nedokáží správně odpovědět. Profesor Staněk o tom píše svou novou knihu, kde se mj. ptá: Proč se pořád jako svobodní občané tak bojíme; z jakého důvodu jsme zlí; proč nechceme být více „lidští“ a navzájem si pomáhat. Podle něj je také zapotřebí osvobodit naši vědu od neustálého hledání finančního prospěchu. Vědecké bádání má přeci především hledat realitu a sdělovat pravdu i když nepřinese finanční prospěch nebo dokonce způsobí nepochopení či dokonce odsouzení ze strany většinového názoru. – Profesor Staněk trochu se smutkem přiznal: Skrze strach lze dokonale ovládat, programovat národy a také samozřejmě konkrétní jedince. No a veřejná moc, stát, se chová tak špatně, že jej už díky tomu veřejnost vnímá jako toho, kdo pouze straší, úkoluje, práská bičem, týrá, stresuje. Občané se bojí: co všechno mohli zapomenout splnit, jaké pravidlo porušili apod. Tím roste nenávist ke státu i k jeho vedení a vůbec se prohlubuje frustrace, zloba ve společnosti. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům zbytečné komplikace. SwN proto již čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.  

  Zdroj: https://youtu.be/lr5aw9F8v-E?t=5537; https://www.facebook.com/events/239346143107520/; http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Peter-Stanek-Vyvoj-smeruje-k-valce-Lide-hloupnou-a-media-si-je-pretvareji-jak-chteji-Nejlepsi-imigrant-je-vzdelany-beloch-ve-strednim-veku-Takze-mame-problem-377679

 • 3. června 2016: Zkušenosti, Návody, Řešení / MédiaObčané zjistili: K ODISce lze získat dlouhodobý papírový kupón! K dálkově čitelné čipové kartě ODISce vydává městský Dopravní podnik Ostrava kromě potvrzení o převzetí karty ještě navíc zdarma papírový dlouhodobý kupón s bezpečnostními prvky pojmenovaný mj. „Jízdenka MHD“! Mylné politické argumenty o nemožnosti/nákladnosti alespoň částečného obnovení cestování v ostravské městské veřejné dopravě například prostřednictvím oblíbených/osvědčených papírových kupónů s platností 30 až 360 a více dnů tak byly vyvráceny v praxi přímo samotnými cestujícími! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejnilo 31. května 2016 článek o legálním/fungujícím opt-outu z tzv. motivačně vynucovaného používání dálkově čitelné/rizikové/čipové karty ODISky. Občané/cestující ale zaslali SwN další pozoruhodné informace, které zveřejňujeme (viz obrázek) v anonymizované podobě. Někteří ostravští urputní politici a místní dopravní specialisté (nikoliv však Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš Semerákhnutí Ostravak, jenž již na počátku května 2016 velice seriózně v obecné rovině na takovou možnost včas upozorňoval) totiž občanům tvrdili: opětovné zavedení byť by i jen částečné možnosti jízd ve zdejší městské hromadní dopravě na oblíbené a soukromí pasažérů respektující papírové kupóny by bylo složité a především nákladné. Lidé by si za takový v uvozovkách „komfort“ prý museli dokonce připlácet: a ODISka je přeci tzv. „jednodušší/moderní řešení“. Místo toho sami cestující zjistili, že Dopravní podnik Ostrava vydává k čipovým kartám ODISka navíc dva papírové doklady: 1/ Potvrzení o vydání e-karty mj. ve formátu A4 s čárovým kódem a dalšími identifikátory klienta; 2/ Doklad o prodeji pojmenovaný mj. jako „Jízdenka MHD“ na speciálním papíře s bezpečnostními prvky ve formě tradičního kupónu. Samotný výše uvedený kupón však prý nelze bez ODISky použít jako dlouhodobou jízdenku (SIC!). Spotřebitelé tak místo ještě minulý rok běžného jednoho papírového kupónu musí v případě potřeby kromě čipové karty archivovat další dva papírové doklady, hesla a kopie údajů, dokumentů z E-shopu k nákupu ODISky aj. – Nicméně proč o takových faktech část ostravských zastupitelů mlčela a dále mlčí? Proč pořád nekompromisně propagují pouze používání ODISek? To bude nyní předmětem dalšího dotazování SwN. – Podrobnější informace z května 2016 o již fungující/legální možnosti osvobození ostravských cestujících z tzv. „motivačně vnucované“ čipové karty ODISky viz článek zde.

  Zdroj: Dokumentace poskytnutá v květnu roku 2016 cestujícími v ostravské MHD zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ; http://web.archive.org/web/20160603082327/http://dpo.cz/jizdne/ceny-jizdenek/265-dlouhodobe.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/optout-from-external-microchipping-of-people-in-ostrava-city-odiska-card-is-legal-and-possible-cr-2016.jpghttp://www.necipujtenas.cz/Files/FckGallery/dlouhodoby-papirovy-kupon-k-cipove-karte-odisce-dalsi-moznost-opt-outu-z-externiho-cipovani-v-ostrave-cr-2016.jpg 

 • 2. června 2016: Legislativa / Dokumenty ke staženíEvropská komise (EK) už může nařídit očipování všech Vašich domácích zvířat! – Oficiální odpověď zastoupení EK v České republice a také přímo Vážený pan komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Andriukaitis: potvrdili nejhorší obavy Čechů, Moravanů, Slezanů, ale také Slováků, Poláků a dalších bratrských národů! Členské státy Evropské unie a jejich občany lze totiž donutit podle nařízení Evropského parlamentu a Rady z března roku 2016 pod záminkou boje s tzv. nakažlivými nemocemi a to i jen v rámci tzv. prevence: k povinnému označení a očipování všech psů, koček aj. živých tvorů včetně vynucené registrace, kontrol, monitoringu apod.! Týkat se to může každého občana České republiky včetně babičky ze samoty u lesa na Hané, kde žije se svými několika kočičkami a pejsky! – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas varuje širokou veřejnost před souvisejícími tendencemi k porušování domovní svobody a novými byrokratickými nesmysly, poplatky, likvidací poklidného života rodiny: to vše je schopno nařízení EK v praxi způsobit! Unijní byrokraté a jejich pomocníci, utlačovatelé svobodných národů, nikdy nespí! – Nově zvolený místopředseda Strany Svobodných občanů a velký milovník zvířat, Vážený pan Mgr. Josef Káles ml., už vůči takovému hrozivému vývoji důrazně protestuje! Hájí tradiční život občanů České republiky v opozici k pokračující destrukci předchozími generacemi těžce vybojovaných přirozených práv/svobod! – Dávno nadešla doba na vystoupení z Evropské unie a důslednou obranu obyvatelstva vůči eurounijním nesmyslům a nebo alespoň na vyjednání výjimky z budoucích čipovacích/registračních/poplatkových aj. břemen! 

Pokračování článku zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ek-uz-muze-naridit-cipovani-vasich-zvirat-eu.aspx

 • 1. června 2016: Média: Externí čipování dětí pokračuje také v Ostravě ve stylu tristních/grandiózních opatření Váženého pana exministra školství Marcela Chládka! – Nesmí tzv. „uniknout ani myš“. – Odpor je prý marný a všichni školáci budou postupně označeni RFID/NFC transpondéry. Relevantní proti-argumenty rodičů většinou nikdo nebere vážně. – Ono v Ostravě totiž bohužel stále platí: Progres, socialismus a pořádek si přeci rozvracet nedáme! Vy, lidský „plebs“, budete poslouchat a basta! Školní docházka je zkrátka povinná a čipy budou taky. Však my už Vám kamarádíčci ukážeme: jak zatočíme s tou Vaší svobodou! Děcka Vám převychováme tak, že je doma ani nepoznáte! To vše pod záminkou bezpečnosti a Vašeho vlastního komfortu! Těšte se! – http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/skolaky-v-ostrave-budou-hlidat-cipy-20160526.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rozhlas-cz-idnes-cz-echo24-cz-novinky-cz-prvnizpravy-cz-instory-cz-chladek-cssd-czech-minister-for-education-announces-plan-for-microchipping-kids-cr-april-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/26th-congress-of-ods-in-prague-petr-fiala-zbynek-stanjura-alexandra-udzenija-martin-kupka-milos-vystrcil-together-against-mandatory-microchipping-and-destroying-liberties-of-the-people-cr-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ct24-idnes-cz-fall-of-czech-microchipping-minister-of-education-marcel-chladek-cr-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tyden-cz-czech-socialist-minister-of-education-calls-paupers-all-dissenting-citizens-with-antimicrochipping-ideas-czech-republic-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/parlamentnilisty-svobodneforum-frekvence-krajskelisty-lidovky-neviditelnypes-kupka-valenta-kambersky-blumel-semin-we-the-people-will-not-be-chipped-mr-minister-chladek-may-2015-cr.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tv-prima-minister-of-education-of-czech-republic-marcel-chladek-promoting-microchipping-kids-and-vaclav-klaus-younger-defending-liberty-of-the-people-czech-republic-may-2015.jpg
 • 31. května 2016: Zkušenosti, Návody, Řešení / MédiaPotvrzeno: V Ostravě lze legálně cestovat na oficiální papírový dlouhodobý kupón bez motivačně vnucované dálkově čitelné jízdní/čipové karty ODISky! Opt-out z externího očipování cestujících v ostravské MHD je tedy funkční! Dopravní podnik Ostrava však o takové možnosti na svém webu informoval rozporuplně a v jednom případě dokonce mylně! – Další fakta o možných nebezpečích používání ODISek! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v roce 2015 a 2016 opakovaně iniciovalo prospěšný veřejný dialog v rámci ostravských zastupitelských sborů a pracovních jednání s politiky, odborníky, širokou veřejností ve věci zajištění opt-outu pro všechny občany z tzv. motivačně vnucované jízdní/čipové/dálkově čitelné a bezkontaktní karty ODISky. Informovali jsme o nebezpečích výše uvedené karty a navrhli kompromisní řešení obzvláště pro spotřebitele, kteří například z důvodů svého přesvědčení, víry, obav o zajištění bezpečnosti, soukromí nebo jiných etických důvodů nemohou bezkontaktní čipy používat. SwN na konci května 2016 konečně v praxi zjistilo: V Ostravě lze legálně cestovat na oficiální papírový dlouhodobý kupón bez motivačně vnucované dálkově čitelné jízdní/čipové karty ODISky. Dopravní podnik Ostrava však o takové možnosti na svém webu ještě 31. května 2016 informoval rozporuplně a v jednom případě dokonce mylně. Díky zjištění SwN tak mají cestující v ostravské městské hromadné dopravě další možnosti (kromě krátkodobých SMS a papírových jízdenek nebo znefunkčnění RFID transpondérů v kartách): jak se nepotřebné ODISce vyhnout. Stačí si zakoupit dlouhodobý papírový sedmidenní přenosný kupón, jehož výhodou je například pro členy církví mj. to, že je anonymní a může ho v průběhu jeho platnosti používat více cestujících (samozřejmě nikoliv současně). Této možnosti již také v realitě využili podle zkušeností SwN ostravští senioři (zakoupený kupón z května 2016 máme k dispozici) ve věku od šedesáti pěti let, kteří by měli mít nárok na dopravu v ostravské MHD zdarma, nicméně patří ke spotřebitelům s odporem k RFID mikročipům, nebo ještě nemají svůj transpondér v ODISce znefunkčněn, neumí používat SMS jízdenky apod. Proto si raději připlatili za sedmidenní papírový kupón (týdně 264,- Kč, měsíčně zhruba 1.056,- Kč). – Je nesporně zajímavé: Takovou možnost zatím z nepochopitelných důvodů nikdo z ostravských politiků ani na přímé dotazy občanů s výjimkou v obecné rovině Váženého a seriozního pana JUDr. Lukáše Semeráka z hnutí Ostravak (radní pro dopravu Statutárního města Ostravy) veřejně nezmínil. Paradoxně dokonce oficiální web Dopravního podniku Ostrava (DPO) o celé věci informuje dodnes (31. 5. 2016) velice podivně. DPO předně široké veřejnosti mylně sděloval ještě na konci května 2016, že obyčejné/dlouhodobé/přenosné/sedmidenní jízdenky pro Ostravu město lze pro zóny 1 (nižší platba) a 2 až 4 zakoupit za cenu „264/237“ Kč při dodržení následujících podmínek: 1/ „Cena za lomítkem je zvýhodněnou cenou při nákupu jízdenky pro držitele bezkontaktní čipové karty ODISka.“ 2/ „Lze zakoupit také v papírové podobě, od 1. 3. 2016 bude možné zakoupit pouze na ODISku.“ Jenže to se právě v praxi ukázalo jako omyl. Ostatně šlo navíc o rozpor s jinou a poněkud nejasnou informací DPO: „Prodej dlouhodobých časových jízdenek v papírové podobě bude ukončen 29. 2. 2016. Od 1. 3. 2016 bude možné všechny dlouhodobé časové jízdenky (s výjimkou 7denní přenosné jízdenky) zakoupit pouze na ODISku, případně na původní karty dopravců.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ si vše ověřilo: Má k dispozici sedmidenní papírový přenosný kupón platný v ostravské MHD s datem zakoupení na konci května 2016. – Cesta k dalšímu rozšíření osvobození spotřebitelů z tzv. „motivačního vynucování“ čipových karet ODISek a k diverzifikaci rizik např. v případě kybernetického útoku na elektronické systémy odbavování cestujících je tedy v Ostravě otevřena. Nic nebrání tomu, aby byly znovu zavedeny po vyčíslení nákladů další typy dlouhodobých papírových kupónů (především oblíbené jízdné na 30 a více dnů)! Nicméně do 30. května 2016 se tak zatím nestalo. – Ještě 5. května 2016 ke všemu proběhlo za účasti odborných expertů pod vedením již zmíněného Váženého pana radního Semeráka excelentním způsobem zorganizované pracovní jednání mj. s reprezentantem SwN. Všichni účastníci si zde vyměnili mnohá zajímavá fakta, ale hlavně docílili všestranně přijatelného návrhu: jak zajistit finančně korektní a nediskriminační opt-out z používaní ODISek. – K nesporně pozoruhodným zjištěním patřilo například: 1/ žádné ověřování osobních údajů spotřebitelů pomocí ODISek nebo online databází prý při přepravní kontrole neprobíhá; pouze dochází k prověřování platnosti digitálního jízdného na kartě pomocí čtečky dat; jenže právě tato čtečka komunikuje s online databází čísel ODISek; žádné jiné databáze, které by umožnily zjistit totožnost klienta prý neexistují; revizor spáruje číslo ODISky s konkrétním jménem cestujícího až ve vozidle při fyzické kontrole (tady už vzniká problém); samozřejmě výrobce karty a ten kdo ji předává klientovi: pak také zná číslo, fotografii na kartě a další osobní údaje uvedené při žádosti klienta o vydání ODISky a následně jeho data prověřená při jejím prvotním výdeji například na provozovně DPO (další možný problém); 2/ se zákaznickými údaji pracují ve skutečnosti nejen městské firmy, online portál DPO, nýbrž také soukromé společnosti: cca 9 dopravců v Moravskoslezském kraji kde může každý cestující požádat o vystavení ODISky; všechny tyto společnosti a jejich zaměstnanci pak nakládají s osobními informacemi spotřebitelů, nicméně veškerá takto získaná data musí být nenávratně zničena do 90-ti dnů od vydání ODISky; klientovi nezbývá něž tomu věřit (SIC!); ony výše uvedené 3 měsíce představují také dobu, po kterou lze teoreticky pomocí databáze ztotožnit konkrétní ODISku s jejím číslem a osobními údaji držitele; logicky musí v této době taková databáze údajů existovat; vydává se taktéž anonymní/přenosná ODISka, která na sobě nemá natištěno ani jméno nebo fotku klienta: kupují si ji např. firmy pro své zaměstnance; 3/ ODISka běžně využívá tzv. elektronickou peněženku s možností uložení až 3.000,- Kč v digitální podobě; ani tato částka není ověřována online nebo chráněna pinem apod. (opět potenciální problém); 4/ každá ODISka používá kromě šifrování a přenosu uložených dat ještě digitální podpis; 5/ šifrování ODISky (Mifare-Desfire EV1) může být nicméně podle bezpečnostních expertů kdykoliv prolomeno – v minulosti se to již několikrát stalo v případě předchozích typů čipů (další problém); 6/ ODISka se dá číst na vzdálenost 10 metrů: zjistíte tak její výrobní číslo, číslo čipu a teoreticky další údaje uložené na kartě např. pomocí reverzního signálu čtečky dat, kterou může kyberzločinec odposlouchávat; jestliže se mu podaří připojit takovou čtečku a získaná data k Internetu: celková vzdálenost čtení dat z ODISky je pak samozřejmě neomezená (problém se sledováním konkrétních osob při ztotožnění čísla ODISky); 7/ za celou historii používání ODISek spotřebiteli prý údajně ještě nikdy nedošlo k oficiálně nahlášenému nebo byť by i jen zjištěnému zneužití karty ODISka ani k jejímu klonování. – SwN dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům zbytečné komplikace. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto již čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://web.archive.org/web/20160531044608/http://dpo.cz/jizdne/ceny-jizdenek/265-dlouhodobe.html; http://web.archive.org/web/20160531044954/http://www.kodis.cz/wp-content/uploads/cenik_dlouhodobe_jizdne.pdf; http://dpo.cz/aktuality/1758-bezplatna-preprava-od-65-a-70-let.html; informace prezentované dne 5. května 2016 v rámci pracovního jednání organizovaného Váženým panem radním Statutárního města Ostravy pro dopravu: panem JUDr. Lukášem Semerákem z hnutí Ostravak; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-city-and-security-experts-luptak-unucka-confirms-risks-of-odiska-rfid-microchip-card-czech-republic-2016-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/believers-around-the-globe-against-mandatory-microchipping-marking-the-people-and-animals-2016.jpg.

 • 30. - 28. května 2016: LegislativaNěkterým ostravským zastupitelům (krajským i městským) ohromně vadí svobodná diskuse! Nejraději by lidem sebrali už dokonce i zákonnou možnost pokládat při jednání zastupitelstva dotazy adresované například ředitelům městských příspěvkových organizací! Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) prý podle nich není ani vhodným prostorem pro svobodný/necenzurovaný dialog veřejnosti s politiky! K takovým děsivým názorům se paradoxně svým hromovým potleskem přidali v květnu 2016 během jednání ZSMO takřka všichni přítomní reprezentanti právě výše uvedených ostravských veřejnoprávních organizací (placených povinně mj. z peněz Ostravanů)! Nějaký „plebs“ je přeci nebude rušit svými slušnými otázkami! Dotazy občanů prý mohou dokonce poškodit či zdržet Vážené politické papaláše při jejich veledůležitém rokování a popíjení dobré kávičky! Zákon o obcích, ústavní pořádek České republiky, Listina základních práv a svobod však naštěstí občany přesně vůči takovému neskutečnému zásahu kruté veřejné moci chrání! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy je vrcholným samosprávným orgánem třetího největšího města v České republice. Občané si do něj volí svých 55 politických reprezentantů(tek), kteří pak mají poctivě zastupovat své voliče, vůbec všechny Ostravany dle zákonného slibu: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Část z nich však bohužel po dlouhých letech ve svých dobře placených funkcích s ohromnou arogancí zapomíná na základní principy svobodného společenského zřízení a ústavního pořádku ČR. Nejraději by byli, kdyby měli tzv. „klid na práci“: vystačili by si údajně tzv. sami bez občanů. Bylo by asi podle nich nejlepší, kdyby dostali své funkce doživotně a měli od lidí konečně klid. Oni jsou přeci ta „elita“: nějaký „plebs“ je nebude zdržovat svými dotazy. – Bohužel k podobné ukázce arogance veřejné moci a zcela zásadnímu nepochopení ústavních přirozených práv/svobod včetně pokusu o opětovné potlačení spravedlivého/přímého podílu občanů na správě své obce došlo dne 25. května 2016: zase v rámci jednání Váženého ZSMO (viz také dřívější kauzy tohoto zastupitelského sboru zdokumentované Společenstvím webu Necipujtenas.CZ). A světe div se: Jako obvykle šlo o podivuhodný útok na Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde), jenž se řádně/písemně/poctivě přihlásil dle dikce jednacího řádu ZSMO a zákona o obcích k programovému bodu ZSMO číslo 2 s názvem „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“. Pan Hadaščok nst. chtěl položit dotaz Váženému řediteli Městské nemocnice Ostrava (MNO), panu Bc. Josefu Grocholovi, MBA a celému ZSMO ve věci dlouhých čekacích lhůt na operativní zákroky objednaných pacientů. Petr Hadaščok nst. postupoval dle svého občanského ústavně-zákonného oprávnění a přirozeně také dle principů pouhé lidské slušnosti, etiky. Pokud by se však Váženého občana Hadaščoka nst. nezastal přímo Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO), jenž zrovna řídil jednání ZSMO, tak by byl Vážený Petr Hadaščok nst. zřejmě opět zastaven destruktivním a anti-občanským přístupem části ostravských politiků. Podle Váženého pana Hadaščoka nst. totiž existují v ostravských městských nemocnicích pořadníky na jednotlivé operace s čekací lhůtou jeden až dva roky: podobně jako tomu bylo za totality například z hlediska automobilů. Vyzval proto mj. Váženého pana ředitele MNO Grochola k vyjádření: v čem je problém a jak by mu mohlo město pomoci, aby se tato situace zlepšila. Vážený pan primátor Macura panu Hadaščokovi nst. poděkoval za jeho korektní/slušný dotaz. Poprosil Váženého pana ředitele Grochola o odpověď. Jenže v tento moment se do celé věci pokusil vstoupit Vážený pan městský a krajský zastupitel, 1. náměstek hejtmana MS kraje JUDr. Josef Babka z KSČM (je ve funkci zastupitele ZSMO od roku 1990). Důrazně vůči dotazu Váženého pana Hadaščoka nst. protestoval: Občané přeci nemohou takto svobodně pokládat otázky zástupcům veřejnoprávních městských společností! Tohle si lidé prý nesmí dovolit! (SIC!) Vždyť by mohli zablokovat jednání celého ZSMO! (Vyjádření Váženého pana politika Babky vyznělo podobně jako někdejší totalitní heslo: Pořádek si rozvracet nedáme!) Svůj postoj ke všemu vysvětlil Vážený pan zastupitel Babka mylným právním výkladem jednacího řádu Váženého ZSMO: Ale to není výklad takový, že každý občan na balkóně bude zpovídat ředitele příspěvkových organizací! Ta situace je v nemocnici samozřejmě vážná. Já jsem pro, ať se to zařadí jako bod na jednání zastupitelstva, to je v pořádku, ale nemůžeme rozšiřovat jednací řád tak, že každý občan z balkónu se bude prostě dotazovat NAŠICH ředitelů!“ Podle něj by taková slušnost a otevřenost k Ostravanům způsobila to, že bychom „tady za chviličku zasekli jednání zastupitelstva“ a neprobraly by se věci, které jsou právě na programu jednání. Za tuto svou obhajobu likvidace přirozených práv/svobod občanů sklidil bouřlivý potlesk (takřka jako za dob totalitních sjezdů KSČ) z galerie od přítomné většiny ředitelů ostravských městských organizací. Ti tak dali široké veřejnosti a přítomným žurnalistům veřejně najevo svůj postoj: jak obrovsky se svobodných/občanských dotazů bojí a na jakou politickou stranu pevně semknuti v jednotném bojovém šiku spoléhají. Vážený pan primátor Tomáš Macura za výše uvedené vyjádření Váženému panu zastupiteli Babkovi dokonce ještě dvakrát poděkoval! Primátor však přesto sdělil, že si přeje, aby Vážený pan ředitel Grochol občanovi Hadaščokovi nst. odpověděl. Vždyť se ptá prý zatím pouze jeden občan. No a není tedy důvod mu nevyhovět. Vážený pan primátor navíc doplnil své vyjádření o sdělení: upraví jednací řád ZSMO tak, aby nemohlo dojít k zablokování jednání ZSMO namnoženými dotazy občanů. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. to hned okomentoval slovy mimo mikrofon na galerii pro veřejnost: „Já žasnu, co je v Ostravě ještě stále možné!“ Později v komentářích pod svou peticí proti vynucovanému čipování zvířat i člověka k celé záležitosti uvedl s odkazem na neblahý vývoj po roce 1968 v Československu: Normalizace se vrací?Vážený pan ředitel Bc. Josef Grochol, MBA, na výzvu Váženého pana primátora Macury velice seriózně potvrdil, že občanovi Hadaščokovi nst. odpoví ve lhůtě 30-ti dnů a předloží k tomu zprávu ZSMO. Poprosil také širokou veřejnost, aby si všichni uvědomili, že zdravotnictví je problémem celého nastavení nynějšího systému v České republice. Právní výklad k výše uvedené problematice zakazování dotazů občanů v rámci jednání ZSMO je přitom jasný. Jednací řád ZSMO ve svém článku č. 10 „Dotazy, připomínky a podněty“ ani nikde jinde nezakazuje oprávněným občanům pokládat dotazy ředitelům městských příspěvkových organizací nebo komukoliv jinému. Pokud by k takovému zákazu přeci jen došlo: Představovalo by to nehorázný akt cenzury! Občan se může zeptat kohokoliv na cokoliv v rámci kteréhokoliv bodu programu ZSMO, pokud se to bude věcně týkat formulace daného programového bodu a materiálů, osob apod., které jsou s takovým bodem spojeny! Stejný jednací řád dokonce hovoří v čl. č. 10 a odstavci č. 3 tak, že „Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.“ Ostatně čl. 7, odst. 9 jednacího řádu ZSMO jasně uvádí: „Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit k projednávané věci své stanovisko. Délka vystoupení občanů je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut.“ V jednacím řádu ZSMO tedy nikde nenajdeme nic na podporu výše uvedeného „zakazovačského“ vyjádření Váženého pana zastupitele Babky. Občané samozřejmě mohou využít svého plného práva na vyvolání dialogu se svými zastupiteli, pokládat jim dotazy v rámci věcného vymezení každého bodu programu ZSMO. Jednací řád ZSMO zajisté nesmí porušovat zákon o obcích ani ústavní pořádek ČR nebo dokonce Listinu základních práv a svobod. Přesné znění jednacího řádu obce ostatně nemá v legislativě žádnou oporu. Nejedná se tedy ani o podzákonnou normu. Vážený pan zastupitel Babka nebo kdokoliv jiný přirozeně též nemůže občanům rozkázat to, na co by se měl, nebo neměl kdo ptát! Takové cenzurní praktiky jsou v českém právním systému nepřípustné! Totalitní manýry nepatří do ústavního pořádku České republiky a zejména ne k článku č. 17 Listiny základních práv a svobod: „(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. /.../ (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.“ – Vyjádření Ministerstva vnitra ČR přitom již v únoru 2016 ostravským zastupitelům zdůraznilo, že musí respektovat ústavně garantovaná přirozená práva a svobody občanů, když jim v rámci výkonu dozoru nad samostatnou působností ZSMO ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích mj. jasně vysvětlilo: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. /.../ Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení)./.../ Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním.“ – Protože se podobné pokusy o potlačení přirozených práv/svobod občanů neustále dokolečka dokola opakují během jednání Váženého ZSMO: Společenství webu Necipujtenas.CZ důrazně varuje všechny oprávněné občany před opětovnou volbou těch politických stran, které s takovým špatným postupem likvidace principů ústavního pořádku ČR souhlasí a ústy svých oficiálních zástupců jej dokonce aktivně/veřejně podporují! Budeme danou kauzu dále sledovat. V případě důležitých novinek vše zveřejníme.

  Zdroj: Audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 25. května 2016; vyjádření Váženého pana Petra Hadaščoka nst. z téhož dne; http://www.petice24.com/a/43512; http://web.archive.org/web/20160530090435/https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/jednaci-rad-zastupitelstva-mesta; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx; https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistická_strana_Československa; https://cs.wikipedia.org/wiki/Normalizace; http://web.archive.org/web/20160530115648/http://www.msk.cz/cz/judr—josef-babka-33596/; http://web.archive.org/web/20160530110520/http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html; https://youtu.be/BldDaEceBS0?t=1m18s

 • 27. května 2016: Dokumenty ke staženíÚřad veřejného ochránce práv se oficiálně zastal zle tísněných ostravských stavebníků: Zástupci Statutárního města Ostravy pochybili v právní, etické i morální rovině! Ombudsman důrazně apeluje na okamžitou nápravu situace a vyjednání satisfakce pro tolik let neskutečně likvidované ostravské občany, kterým místní veřejná moc neustále háže klacky pod nohy! Připojila se k němu také Police České republiky skrze Dopravní inspektorát v Ostravě. Veřejný ochránce práv tím poskytl nejen Ostravanům, nýbrž všem občanům ČR tolik důležitou naději na vítězství ve věčné bitvě Dobra se Zlem! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se zastalo dotčených lidí ve výše uvedené kauze dle prosby samotných občanů v roce 2015 a 2016 formou vyvolání veřejné diskuse na zastupitelstvech a informováním široké veřejnosti o těžké situaci zle tísněných ostravských stavebníků, kterým místní veřejná moc odmítala po dlouhou řadu let (počátky již kolem roku 2008) povolit připojení na vyhovující komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy. Obzvláště někteří místní politici totiž těmto lidem svým špatným úředním postupem cíleně ničili životy, vyvolali jim újmu a přivedli do existenčních/zdravotních potíží navíc i jejich rodiny: ve svém důsledku navíc poškodili možnost na všeobecně prospěšný rozvoj dané lokality. V květnu 2016 však došlo konečně k průlomu v legislativní rovině. Stalo se to díky oficiální zprávě o šetření Úřadu veřejného ochránce práv České republiky. Celé její znění přinášíme níže. Reprezentant Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň znovu a velmi naléhavě vystoupil se svým projevem na obranu zle tísněných stavebníků v rámci tzv. velkého zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 25. května 2016. Mj. v něm zdejším překvapeným politikům sdělil: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím zařaďte na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva dva nové body. První z nich se týká závažných skutečností, které vyplynuly z výsledků šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně ve věci neférového nepovolení připojení výstavby rodinných domů na kapacitně dostačující cesty v lokalitě ulic Příměstská a U Olší v katastrálním území Statutárního města Ostravy. – Viz také souhlasné stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu v Ostravě, ze dne 29. března 2016. – Jde o polanské stavebníky, na jejichž těžkou situaci Vás zde občané včetně mne minulý rok a letos opakovaně upozorňovali. Statutární město Ostrava totiž vlastní předmětné příjezdové cesty k dotčeným stavebním pozemkům. Výsledek ombudsmanova šetření má datum 9. května 2016, spisovou značku 5271/2014/VOP/PPK a Statutární město Ostrava jej již muselo jakožto účastník řízení obdržet, jelikož občanům, poškozeným stavebníkům, byl doručen. Prosím, abyste dnes dotčené občany seznámili s Vašim stanoviskem k této kauze a pomohli jim konečně po všech těch dlouhých, bolestných a ztracených letech dosáhnout na konkrétní pomoc a vstřícné řešení. Úřad ombudsmana totiž došel k závěru, že se zástupci Statutárního města Ostravy dopustili ve věci přístupu k dotčeným stavebníkům evidentního pochybení a nenaplnili především jejich legitimní očekávání ve věci povolení připravovaných staveb rodinných domů. Úřad veřejného ochránce práv dále konstatoval: ze strany zástupců Statutárního města Ostravy dokonce došlo k formulování nepřiměřených požadavků – například na rozšíření stávající komunikace v předmětných lokalitách na 6 metrů v neskutečně nadměrné délce tak, aby bylo realizováno tzv. „povinné“ zhodnocení zcela cizích pozemků. Vedení vstřícného dialogu, konstruktivní komunikace s výše uvedenými stavebníky, snaha o nalezení oboustranně přijatelného řešení pro postižené občany: to vše také shledal Úřad veřejného ochránce práv jako velice tristní. Proto bude apelovat na Vaše svědomí, abyste si takovou chybu uvědomili a co nejdříve ji v praxi napravili. Nějaké neustále omílané výmluvy na to, že s danou záležitostí nelze nic dělat: jsou irelevantní. Když se chce lidem pomoci, tak to jde: v legální i etické rovině! Můžete občanům v praxi podat pomocnou ruku v různých rovinách morálního/mediačního uchopení výkonu Vašeho zastupitelského mandátu. Statutární město Ostrava a jeho orgány včetně obvodů, úřadů apod. se totiž nemohou dle Úřadu veřejného ochránce práv zbavit své morální povinnosti za to, „aby byla případným stavebníkům stran obce poskytnuta patřičná součinnost ve vztahu k přípravě daného území a nutnosti dobudování nové veřejné infrastruktury či úpravy infrastruktury stávající /.../. Očekával bych však, že jako subjekt zastupující zájmy občanů se pokusí v maximální možné míře přispět k nalezení vhodného řešení a přijetí kroků, které povedou k rozvoji dané obce v nové lokalitě“. Zatím k tomu dle dostupných zpráv nedošlo. A roky, kdy poškození stavebníci a jejich rodiny dále trpí: běží. – Ostravští zastupitelé následně souhlasili formou svých veřejných projevů na pořizovaný audiozáznam a zápis s tím, že se k celé záležitosti oficiálně vyjádří v rámci svého jednání dne 22. června 2016. – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou kauzu dále sledovat. Případné novinky zveřejníme. Přejme občanům/stavebníkům, našim Bližním, aby se jim konečně podařilo v jejich dlouholetém boji s urputnými a nesmiřitelnými/krutými byrokraty zvítězit! – Předmětná dokumentace je k dispozici níže.

  Zdroj: Dokumentace poskytnutá Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženým panem Stanislavem Válkem (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) ve čtvrtém květnovém týdnu roku 2016; zpráva o šetření ve věci povolení výstavby rodinných domů v lokalitě kolem ulic Příměstská a U Olší v katastrálním území Ostrava – Polanka nad Odrou ze dne 9. května 2016, spisová značka 5271/2014/VOP/PPK; sdělení Městského ředitelství Policie České republiky, Dopravního inspektorátu v Ostravě, č. j. KRPT-10467-4/ČJ-2016-070706-MS; komunikace s dotčenými stavebníky v průběhu let 2015 a 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-profiku-z-dopravne-inzenyrske-spolecnosti-udimo-ostravsky-primator-tomas-macura-se-myli-cesta-vyhovuje-obcan-valek-mel-pravdu-cr-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

  Dokument ke stažení v PDF: