Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

VÍTEJTE NA WEBU NECIPUJTENAS.CZ

WEB NECIPUJTENAS.CZ JE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU EXTERNÍHO/INTERNÍHO OZNAČOVÁNÍ TZV. „ČIPOVÁNÍ“  LIDÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, SOUVISEJÍCÍCH SYSTÉMŮ A BEZPEČNOSTNÍCH OTÁZEK VČETNĚ ČASTO OPOMÍJENÉ OBHAJOBY ÚSTAVNÍCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD.

Budeme rádi za Vaše další náměty na nové články a jakékoliv relevantní podklady, které mohou pomoci nejen právě Vám v současné bezcitné a kruté době.
Pomáhejme tak společně informovat širokou veřejnost.
Chraňme zdraví, životy a svobodu nás i našich zvířat. „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

(Tento web je archivován v rámci celosvětové digitální knihovny "The Internet Archive". Nejdůležitější články jsou řazeny na hlavní stránce jako první ve formě obrázků. Textová verze článků a novinky jsou pak k dispozici níže pod obrázky zhruba v poslední třetině hlavní stránky našeho webu.)

 

 Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. – Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz . Děkujeme.


AKTUÁLNÍ NOVINKY:

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/blahova-svobodne-zit-necipovat-cr.aspx

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/kubin-zrusime-povinne-cipovani-cr.aspx

  

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

ANALÝZA NEKOREKTNÍCH POSTUPŮ MINULÝCH OSTRAVSKÝCH POLITIKŮ POUŽITÝCH PRO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ (2012 - 2014) V RÁMCI PRAKTIK LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ KE STAŽENÍ NÍŽE:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

 

 • 3. dubna 2020: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 5. března 2020 (viz příloha níže včetně doplňkové dokumentace).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje řadu nepřesností (obzvláště s ohledem na dramatickou situaci v závěru občanského diskusního bloku), vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Od března 2020 se ZMSK vrátilo ke svému dřívějšímu právnímu stanovisku a opět anonymizovalo svůj zápis. Loni v prosinci totiž ZMSK akceptovalo právní doporučení pověřenců pro ochranu osobních údajů a zveřejnilo zápis se jmény občanů bez veřejných funkcí.

Během březnového jednání ZMSK občané opět vysoce pozitivně hodnotili vstřícnost a profesionalitu patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s lidmi mimo on-line kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva.

Novinkou byla také možnost přípravy a promítnutí prezentace, kterou chtěl občan zastupitelům v zasedacím sále předvést (nutno zaslat alespoň 5 dnů předem) a dále také přímo v den konání jednání ZMSK možnost rozeslání naskenovaných materiálů dodaných občanskými řečníky ještě před jejich vystoupením všem zastupitelkám a zastupitelům.

Velké poděkování si od veřejnosti vysloužili hlavně právníci a organizátoři(ky) jednání ZMSK, kteří(ré) byli schopni(é) lidsky, nepovýšeně, vstřícně, bez arogance, jasně zodpovědět a pomoci všem občanům, kteří se na ně obrátili se svými podněty, dotazy, připomínkami v oblasti příslušných správních agend. Patří jim za to velký dík.

Občanský diskusní blok určený mj. pro dotazy, podněty a připomínky občanů, který na ZMSK vznikl před několika lety mj. z podnětu Mgr. Radka Přepiory, když takový jeho návrh získal podporu napříč politickým spektrem, a to vzhledem k situaci, kdy Mgr. Přepiorovi, jakožto oprávněnému občanovi, zastupitelstvo nezákonně zakázalo vystoupit v diskusi, přilákal tentokrát vskutku neobvykle mnoho občanů včetně účasti významných osobností

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, se věnoval během jednání ZMSK oblasti zdravotnictví a správnému vyřizování občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání a tlumočil jejich dotazy, připomínky a zlepšovací návrhy. Závěrem byl odměněn potleskem. Zabýval se mj. následujícími tématy:

- poděkování úspěšně vyléčených pacientů adresované všem zaměstnancům Fakultní nemocnice Ostrava

- náprava pochybení krajského úřadu zjištěných v závěrečném stanovisku Úřadu veřejného ochránce práv z 30. 1. 2020

Pozornost široké veřejnosti strhl během jednání ZMSK především vyostřený dialog na konci občanského bloku v rámci příspěvku drtivé kritiky (ne)fungování moravskoslezského a ostravského zdravotního systému, který zazněl z úst Váženého pana MUDr. Víta Marečka, praktického a pohotovostního lékaře, mezinárodně uznávaného specialisty v oblasti tzv. pohotovostní medicíny(„Emergency Medicine“). Značná část celé události bohužel není zachycena ani v zápise a už také nikoliv na zveřejněném videozáznamu. Vážený pan hejtman Vondrák se přitom během jednání zastupitelstva opakovaně na mikrofon dotazoval, zda kamery vše zaznamenaly. V jednacím sále ZMSK totiž padaly drsné vulgarity; vypadalo to v jednu chvíli, že dojde na fyzickou inzultaci; do celé věci se zapojili další zastupitelé hnutí ANO; nakonec byla přivolána ochranka a na místo dorazila také jednotka Policie ČR. Vážený pan doktor Mareček se však i přes to nedal odradit, přednesl svůj příspěvek až do konce, na osobní narážky ihned reagoval a několikrát se vracel do prostoru před sedadly krajské rady, aby dovysvětlil své názory a získal jasné odpovědi na své nepříjemné otázky a tvrzení. Posléze opustil jednací sál.

Vážený pan hejtman Vondrák byl z pozice řídícího jednání na výše uvedenou situaci zřejmě velice dobře psychicky a organizačně připraven (občané se hlásí do diskuse většinou písemně předem), jelikož se nenechal vyprovokovat k žádné vulgární reakci. S nadhledem vyzýval k dodržování jednacího řádu. Když to nepomohlo: nechal jednání zastupitelstva s klidem přerušit, vyhlásil pauzu v jednání, čímž zamezil on-line sledování vyhrocené situace a po odchodu Váženého diskutujícího posléze obnovil další jednání ZMSK.

Je vskutku škoda, že byla výše popsaná diskuse přespříliš „akční“. Na druhou stranu, pokud jsou preferovány nynějším krajským vedením pouze písemné odpovědi na občanské dotazy, pak se nelze divit, že prostě někdy zoufalým občanům ujedou nervy, jestliže potřebují mít odpověď hned a jde jim také z psychologického hlediska o vyjádření uznání a o pocit okamžité reakce zastupitelů k tématu, se kterým na ZMSK veřejně vystoupili. V tomto ohledu bude nepochybně nutné zlepšit komunikaci s občany. Pokud nelze realizovat dialog s lidmi hned v rámci zasedání ZMSK (neznalost problému, nutnost shromáždění informací, časové hledisko atd.), představuje další vhodnou formu například pozvánka na jednání s hejtmanem a patřičným náměstkem hned po skončení zastupitelstva (případně v jiném termínu). Krajské vedení by mělo s těmito situacemi počítat a mít pro takové účely vyhrazenu vždy alespoň jednu hodinu času. Vždyť se krajští zastupitelé scházejí jen jednou za čtvrt roku. Takže by s tím neměli mít problémy vzhledem k naplňování svého mandátu, slibu a zákona o krajích.

Zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ se v jakékoliv diskusi a dialogu s kýmkoliv vždy důrazně vymezují vůči vulgaritám a násilí, které by snad diskutující v debatě použili. Něco takového nemá mít mezi gentlemany místo. Veřejná moc, pokud se chová nespravedlivě, nechť ukáže veřejně svou pravou nehumánní povahu, což přispěje k důležité změně systému. Vyžaduje to však velkou trpělivost, akceptaci mírného pokroku a notnou dávku obětování. Cesta násilí vedla v dějinách k ještě většímu násilí a k ještě větší nespravedlnosti než proti které bylo bojováno.

Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", sdělil, že k tomuto bodu byl přihlášen Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) a následně mu udělil slovo,

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - sdělil, že úvodem začne pozitivně, jelikož ho poprosili úspěšně se zotavující pacienti Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, aby zde veřejně tlumočil celému týmu této prestižní nemocnice velké poděkování za špičkové operativní zákroky, léčbu a především následnou péči a lidský přístup, který se rok od roku zlepšuje, není větší radosti pro personál každé nemocnice než vědomí, že dělá svou náročnou a obětavou práci skvěle a lidé je za to veřejně oceňují, "fakultce" tedy velké díky a jen tak dále, uvedl, že další téma už tak radostné není, opět ho poprosila o přednesení svého podnětu paní xxxx (občanka MSK), která zaslala závěrečné stanovisko Úřadu veřejného ochránce práv z 30. 1. 2020, ve věci nesprávného postupu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje při vyřizování stížností paní xxxx (občanky MSK), na poskytování zdravotních služeb jejímu bratrovi, paní ombudsmana vyzvala v tomto stanovisku krajský úřad krom jiného k řadě opatření, vedoucích k nápravě komunikace úřadu s občany, kteří se na něj v takto závažných situacích obracejí, za všechny výtky např. nutnost důsledného zodpovězení všech námitek stěžovatelů, dále uvedl, že dotaz paní xxxx (občanky MSK), v této věci zní, zda již došlo k systémové nápravě situace a kdy jí to úřad oficiálně sdělí, paní xxxx (občanka MSK), předložila kromě kritiky i zlepšovací návrh, jehož podrobnější text bude zastupitelům kraje dodatečně elektronicky zaslán, vzhledem k časovému omezení pro vyjádření občanů v tomto programovém bodu, dodal, že podle skutečně těžkých zkušeností paní xxxx (občanky MSK), a její rodiny je nutné zlepšit dostupnost asistenční sítě pro nemocné, včetně navýšení finančního pokrytí úzce souvisejících sociálních služeb, stěžejní problém zde totiž představuje kromě kapacity zařízení a velice nesnadných podmínek pro přijetí do péče, hlavně nedostatek dostatečně empatických a odborně zdatných pracovníků s dostatkem času na komunikaci s každým pacientem a jeho rodinou, závěrem sdělil, že pokud dochází u pacientů dokonce k nedůvodnému používání tlumících medikamentů místo laskavého trpělivého přístupu, pak je to samozřejmě špatně, sociální zařízení by také neměla omezovat kontakt s rodinou atd., paní xxxx (občanka MSK), poprosila o vyjádření zastupitelů kraje, zda její návrh bude použit ke zlepšení celkové situace pro všechny potřebné občany Moravskoslezského kraje,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na uvedené dotazy bude odpovězeno písemně,

Vážený pan Jiří Štefka (občan MSK) - informoval, že již zaslal elektronicky materiály k jeho podnětu týkajícímu se silnice 465/2, dodal, že z těchto materiálů se dá vyčíst stav, za prvé o jaký projekt se jedná, za druhé co se týká policie a kontroly, jaký tam stav byl a nebyl, protože mu byl poslán materiál s tím, že je všechno upraveno a dosypáno, ale bohužel, ty fotografie, které tam jsou, ukazují, že doposud nejsou krajnice dosypány, co se pouze udělalo je, že dřeviny, které tam byly, které zasahovaly do profilu silnice, jsou pryč, ale nebyly udělány příkopy, s kterými souvisí i krajnice v plném rozsahu, a proto to nyní vypadá, jak to vypadá, sdělil, že má ještě další materiály, které by byly k dispozicí až případně na další jednání, on sám si myslí, že už další jednání na úrovni obce nebude, protože obec nemá peníze, město nemá kompetence a Moravskoslezský kraj podle prof. Vondráka nemá kompetence, konstatoval, že se budou muset obrátit na orgány nebo úřady, které v této věci kompetence mají, dále zdůraznil, že si všichni včetně prof. Vondráka a Ing. Macury musí uvědomit jednu věc, a to, že to bude něco stát, protože jestli už v minulosti byly vykonávány kontrolní dny velmi liknavě, kolaudace prakticky asi nebyla provedena vůbec, akorát papírově, tzn., že v rámci ROPu a dotace EU hrozí, že bude muset Moravskoslezský kraj ty peníze, které dostal, vrátil, toto si doposud nikdo neuvědomoval, oznámil, že to již říkal prof. Vondrákovi v době volební kampaně a bylo mu přislíbeno, že se na to podívá, ale bohužel to vše zůstalo na mrtvém bodě, sdělil, že je mu to líto, ale z jeho strany nejde jinak, než se obrátit na orgány, které jsou kompetentní v této věci, protože selhala i policie, zdůraznil, že se zde jedná o bezpečnost, a když se jedná o bezpečnost, vše ostatní musí jít stranou,

Ing. Jakub Unucka, MBA - v krátkosti upřesnil, že se jedná o cestu z Vřesiny do Zátiší, kde jsou serpentiny, chybí zde chodník, opravdu z hlediska všech legislativních procesů je za chodníky zodpovědná obec, nikdo jiný tam ty chodníky postavit nemůže,

xxxx (občan MSK) - informoval, že má dva dotazy, jeden ohledně optimalizace zdravotní péče, kdy je to už rok, co se o optimalizaci zajímají, zda budou k dispozici informace, kolik již optimalizace daňové poplatníky stála, měl na mysli konkrétní čísla týkající se nákladů za stěhování Orlovské nemocnice do Karviné, dále náborových příspěvků a dalších souvisejících nákladů, druhy dotaz se týkal nové studie na přesun Orlovské základní umělecké školy R. Míši do prostor Obchodní akademie, sdělil, že pokud si dobře pamatuje, tak důvod stěhování byl ekonomický, že se má ušetřit, doplnil, že když si pročítal druhou studii, tak se dostáváme pomalu na větší částku, než bylo prezentováno Mgr. Folwarcznym, uvedl, že se původně mluvilo o tom, že oprava současné budovy umělecké školy by měla být vyčíslena na 70 mil. Kč., a podle aktuální studie se počítá, že stěhování do prostor Obchodní akademie vyjde zhruba na 80 mil. Kč., chtěl by se dozvědět od někoho kompetentního, kde je konkrétně ta úspora,

Mgr. Stanislav Folwarczny - sdělil, že čísla ohledně základní umělecké školy nemá v hlavě, proto odpoví písemně,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že otázek na téma optimalizace bude více, a bude na ně odpovězeno závěrem,

xxxx (občan MSK) - vznesl dotaz ohledně letiště Mošnov, byla to doplňující otázka k bodu č. 7/12, kdy bylo již řečeno, že zde bude letecké cargo, sdělil, že to pochopil tak, že letiště Mošnov bude hlavně nákladní letiště s osobní dopravou, dotaz zněl, zda tam Armáda České republiky nebude, zda tam bude jen nákladní a osobní doprava,

Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že letiště skutečně stojí na čtyřech pilířích, první je pravidelná osobní doprava, realizovaná linkami do Varšavy a do Londýna, druhá je charterová doprava, která je realizována všemi lety, které létají na dovolenkové destinace, třetí prioritou je právě nákladní cargo, které v tuto chvíli létá do Německa a Číny, čtvrtou věcí jsou servisní úkony pro letadla, která na letiště přilétají ohledně opravy, stříkání a výcvikové plochy, dodal, že tyto 4 pilíře má letiště dnes, a jestli tam bude armáda nebo ne, záleží na rozhodnutí armády,

xxxx (občan MSK) - uvedl, že se jeho podnět týká několika tisíc, možná deseti tisíc občanů naší republiky, Poslanecká sněmovna České republiky bude projednávat návrh novely zákona, kvalifikujícího trestný čin a přestupek, dle tohoto návrhu se má zvednout hraniční výše z nynějších 5.000 Kč na dvojnásobek, tedy 10.000 Kč, tzn. že škodu způsobenou zločinným pachatelem do výše 10.000 Kč nebude řešit soud, ale přestupková komise, toto by bylo nejen otevření stavidel pro nekalou činnost potenciálních zločinců, ale hlavně by to byl nespravedlivý bič na okradené poctivé občany, kteří by na tom byli dvakrát hůř, než-li doposud, dále uvedl, že navrhovatelé této novely tvrdí, že klesne počet trestných činů a soudy budou mít více času a prostoru na řešení trestných činů závažnějších, to považoval za alibismus, i kdyby jimi proklamovaný počet trestných činů klesl, čemuž nevěří, vůbec to neznamená, že klesne zločinnost, neboť i krádež 10.000 Kč je zločin, dodal, že chceme-li snížit zločinnost, musíme zlepšit prevenci, tzn. zdokonalit bezpečnostní opatření, kamerové a monitorovací systémy, ale hlavně zlepšit výchovu delikventů, kterými jsou převážně mladí lidé, kterým schází výchova k osobní slušnosti, doplnil, že je nutno zlepšit činnost vyšetřujících a exekutivních orgánů, že tyto orgány pracují neprofesionálně a někdy i diletantsky, o čemž svědčí bezpočet důkazů, tím nejprůkaznějším je osminásobná vražda manželů Stodolových, kdy policie vyhodnotila jejich předcházejících 7 vražd jako sebevraždu, dále dodal, že několik neprofesionálních vyšetřování policie může potvrdit i z vlastních zkušeností, kdy v kolárně jejich paneláku zloději v noci vypáčili okno a ukradli několik kol v ceně několika desítek tisíc korun, přivolaná policie ověřila skutečný stav a postiženým vzkázala, aby se dostavili na služebnu, kde s nimi bude sepsán protokol a ten, kdo měl sjednanou pojistnou smlouvu, mohl žádat o náhradu, ostatní mají smůlu, žádné otisky prstů, žádné pachové stopy, nic policii nezajímalo, dále hovořil o druhé připomínce, která se týká bezpečnostních kamer, jsou téměř ve všech obchodech i na některých poštách, ale ne ve všech, dotaz zní, proč ve státním podniku stát tuto ochranu svým občanům neposkytuje, třetí připomínka se týkala likvidace telefonních automatů v Ostravě, asi před dvěma roky řekl prezident Ing. Miloš Zeman, že tuto službu bude stát poskytovat občanům po dobu nejméně pěti let a najednou bez předchozího upozornění jsou všechny automaty pryč,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - krátce uvedl, že k tomu nemůže říci víc, než to, že toto jsou body, které nespadají do kompetence tohoto zastupitelstva kraje, zákon, který se projednává o změnách sazeb za trestný čin, leží v Parlamentu České republiky, tam se bude hlasovat, jak proběhne diskuse, tak se bude hlasovat, bezpečnostní kamery na poštách řeší Ministerstvo vnitra, kterému patří pošta, a státní podniky a použití kamer je v podstatě regulováno, tak, jak je prostě dneska definovaný zákon, telefonní automaty patří opět do kompetence těch, kteří toto mají na starost, tzn. Česká pošta, takže je to opět mimo jakékoliv možnosti, které tady v tomto máme, samozřejmě jsou tady lidé, kteří se toho mohou chopit a připravit za Moravskoslezský kraj návrh novely či nových zákonů, zastupitelstvo kraje má zákonodárnou iniciativu, ale nic víc nyní nemůže slíbit,

xxxx (občanka MSK) - na úvod sdělila, že je předsedkyní ZO OSZSP ČR v nemocnici v Orlové, která byla zrušena, bylo zrušeno 50 akutních lůžek interní péče a bylo jen 13 navýšeno v Karviné a v Havířově, její názor byl ten, že optimalizace nebyla úspěšná, kdy došlo k omezení zdravotní péče v časovém horizontu, doplnila, že pacienti, kteří byli ošetření, dejme tomu, během 14 dnů, nebo okamžitě, jsou nyní zvyklí, že jsou čekací doby až 2 - 3 měsíce, toto se jí nelíbí, a dodala, že pokud bude někdo jednou v nemocnici, nikdo nepozná, že jste nějaký úspěšný politik, že potřebujete nějakou lepší péči, dostane se vám stejné péče jako všem ostatním,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že nepředpokládá, že by jako politici měli dostat nějakou jinou péči,

xxxx (občan MSK) - sdělil, že by se v krátkosti vyjádřit k optimalizaci, je tomu zhruba rok, co se tady odsouhlasila optimalizace zdravotnictví a zrušení lůžkové části akutní péče Orlovské nemocnice, po roce víme, jak to všechno dopadlo, zastupitelé kraje a politici tvrdí, že je všechno v pořádku, orlovští obyvatelé si to úplně nemyslí, uvedl, že je ekonom, nikoliv lékař, a proto neumí posoudit, jestli již ubylo 30 nebo 40 akutních lůžek interny, jestli pro stárnoucí populací je to dobré nebo špatné, dodal, že asi špatné, v oběžníku, který dostal před rokem v Orlové, se píše: "Nemocnice v Orlové nekončí, péče zůstane zachována 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu", neví o tom, "kvalitní zdravotní péče pro pacienty, stabilní týmy lékařů a zdravotních sester", ty se podařilo úspěšně rozbít, myslel tím tým interny v Orlové, který byl na velmi vysoké úrovni a samozřejmé tým ortopedů, který se také rozpadl, dále uvedl, že protože je ekonom, připravil si pár ekonomických otázek, doplnil, že se dočetl v médiích, že nemocnice Karviná, což ho potěšilo, se dostala do černých čísel, o to víc ho mrzelo, když se v managementu karvinské nemocnice podařilo dostat nemocnici přes problémy, které jsou, do černých čísel, zeptal se, proč byl odvolán tak skvělý a dobrý ekonomický náměstek Ing. et Ing. Matěj, původně ředitel, pak ekonomický náměstek, když se dostal do černých čísel, dodal, že to asi není v pořádku, doplnil, že ohledně ekonomiky karvinské a všech ostatních krajských nemocnic se zatím nic nedočetl, a jako občan se zeptal, jestli mu může být odpovězeno, jak dopadla ekonomika, jestli už jsou výsledky karvinské nemocnice a všech ostatních krajských nemocnic, protože zdravotnictví něco stojí, závěrem položil otázku, jak moc Moravskoslezský kraj dnes tyto nemocnice dotuje, tou normální cestou, tzn. dotace na provoz těchto krajských nemocnic,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že na tyto dotazy bude připravená písemná odpověď,

Vážený pan MUDr. Vít Mareček, praktický a pohotovostní lékař, mezinárodně uznávaný specialista v oblasti tzv. pohotovostní medicíny(„Emergency Medicine“), občan MSK - sdělil, že částečně proti své vůli se již 2,5 roku zabývá tím, co se děje ve zdravotnictví nejen ostravském, ale i zdravotnictví severomoravském, lidé, kteří skutečně rozumí zdravotnictví, vědí, že praktická medicína je hluboce spojenými nádobami spojena pochopitelně s medicínou akademickou, v této chvíli se neví, jak dopadne reakreditační řízení v Praze na nezávislém úřadu, který se jmenuje Národní ústav pro akreditaci vysokých škol, uvedl, že musí prof. Vondráka "pochválit" za to, jakým způsobem přitížil ostravské medicíně loni v červnu, kdy řekl úžasnou větu, že: "selžou-li odborná jednání, nastoupí politická řešení", uvedl, že ostravská medicína před 10 lety vznikla na lži, na podvodu, tehdy odstoupila celá akreditační komise, protože to bylo dáno politickým rozhodnutím, ostravská medicína dostala obrovskou šanci, těchto 10 roků bohužel promarnila, nicméně v osobě zastupujícího děkana, pomineme-li doc. MUDr Martínka, v zastoupení pana doc. Procházky šance stále žije, ale pokud 1 a 1 jsou 2, tak ta reakreditace se nemůže povést, a je to obrovský problém pro celou ostravskou aglomeraci, pro celou ostravskou univerzitu, protože lékařská fakulta všude ve světě je vlajkovou lodí, uvedl, že před rokem došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo, i díky krajské opozici byla rozbita fungující nemocnice v Orlové,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil na vyčerpaný čas 3 minut,

Vážený pan MUDr. Vít Mareček - sdělil, že by chtěl dokončit myšlenku, a aby nebyl poučován,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že každý má podle práva vyhrazeny 3 minuty,

Vážený pan MUDr. Vít Mareček - dodal, že by mělo být odpovězeno na otázky, které byly předřečníky vzneseny, ty otázky byly jednoduché, otázky byly jasné, dodal, že je zde Ing. Pražák, předseda výboru zdravotního a preventivní péče, kdy jeho otázka směřovala přímo k němu, zeptal se, na základě jakých analýz a materiálů bylo rozhodnuto o optimalizaci zdravotnictví v MSK, dodal, že do dnešního dne visí na webu krajského úřadu tzv. analýzy, prof. Vondrák býval kdysi výborným a uznávaným, dokonce i mezinárodně uznávaným "ajťákem" a systémovým inženýrem, takže ví, že systémové analýzy se dělají skutečně jinak, než to, co jste prezentovali, tedy tzv. tři analýzy, na závěr sdělil, že zastupitelé kraje byli podvedeni výborem zdravotním a preventivní péče a lékaři, protože nedostali informace, reálné informace o stavu zdravotnictví, zeptal se, jakým způsobem projednával výbor zdravotní a preventivní péče veškeré podklady,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - vyhlásil přestávku do 11:30 z důvodu uklidnění situace.

/.../

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poděkoval za dnešní jednání, byť bylo v posledních okamžicích vzrušené a dodal, že Vážený pan MUDr. Vít Mareček rozesílá hromadné e-maily všem možným osobám a dle osobního názoru to do jisté míry poškozuje jméno lékařské fakulty a lidí, kteří jsou v podstatě spjati s akademickou půdou, nelíbilo se mu to, ale bohužel dnes to tady bylo vyhrocené, je to tak, závěrem poděkoval všem přítomným a popřál příjemný zbytek týdne a víkend a bude se těšit na příští zasedání zastupitelstva kraje.“

Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2020-03-05; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-15--zasedani-zastupitelstva-kraje-145538/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK, osobní a telefonické rozhovory s občany; dokumentace poskytnutá občany a Úřadem Moravskoslezského kraje. 

 • 1. dubna 2020: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 4. března 2020 (viz dokument níže).

  Občané sledovali na začátku března 2020 chování ostravského zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po filmového materiálu pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního a rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala.

  Zápisy a také videozáznamy z jednání ZSMO nejsou dle právního výkladu městského vedení anonymizovány v případech, kdy obsahují jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystoupili v diskusi.

  Ostrava patří díky svým veřejným informačním službám ke špičce mezi statutárními městy v ČR. Záleží jí na co nejlepším komfortu pro ty své obyvatele, kteří aktivně nebo pasivně spoluvytvářejí veřejné prostředí ve svém městě.

  Video-přenosy, záznamy a podrobný zápis zachycující průběh diskuse zastupitelstva představují především v době krizových stavů, kdy veřejná moc zakazuje účast veřejnosti na jednání zastupitelstev (právní otázkou pro ústavní soud bude, jak dalece je něco takového v souladu s ústavním pořádkem), velmi důležitý zdroj informací, který slouží každému zájemci kromě přímé participace na věcech veřejných k monitorování plnění předvolebních prohlášení, hodnocení politické reprezentace a v neposlední řadě jako genius loci“.

  Březnové jednání ZSMO roku 2020 probíhalo opět v pro-občansky laděném vstřícném duchu díky Váženému panu primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali nebo dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědi: ať již ústně nebo později písemně.

  Městské vedení se nicméně opakovaně dostávalo pod „opoziční palbu“ často nepříjemných a velice neodbytných otázek především ze strany Váženého pana zastupitele a komisaře Ing. Tomáše Raždíka z hnutí Jednotní, který se již stal v tomto smyslu místní ostravskou legendou. Vysloužil si za to v určitém vývoji debaty ne vždy vhodné a gentlemanské reakce z řad Vážené městské rady a koaličních zastupitelů. V jednu chvíli to již dokonce vypadalo, že dojde k hlasování o zákazu další demokratické diskuse. Do věci se však vložil Vážený pan zastupitel JUDr. Lukáš Semerák, jenž poukázal na podobné nedemokratické praktiky na ostravském zastupitelstvu za časů „panování“ Váženého pana primátora Kajnara, načež se situace uklidnila. Vážený pan primátor k tomu uvedl, že má pan doktor Semerák vzhledem k jeho schopnostem zklidnění rozbouřené debaty „dlouhé prsty a čisté ruce“.

  Jelikož k těmto situacím ne vždy vhodných a gentlemanských reakcí začíná bohužel docházet během jednání ZSMO z řad Vážené městské rady a koaličních zastupitelů pravidelně a už skutečně přehnaným a navíc zcela zbytečným způsobem zasahují do osobnostních práv Váženého pana zastupitele Raždíka: Společenství webu Necipujtenas.CZ doporučuje větší vtažení Váženého pana zastupitele Raždíka do práce městského vedení. Vždyť jde o mladého a inteligentního člověka s rozsáhlými zkušenostmi a velkým organizačním talentem včetně úspěšného zvládání často vysoce stresových situací. Pokud by pan zastupitel Ing. Raždík měl možnosti, jak naplňovat svůj mandát a podílet se svými schopnostmi na určitém pro-občanském projektu, prospělo by to jak občanům, které zastupuje, tak zvýšení kvality dialogu během veřejných jednání ZSMO. Je to věcí dalšího politického a diplomatického umění městského vedení.

  Do občanské diskuse se dále zapojily dvě nové osobnosti, které zastupovaly početnou skupinu spotřebitelů nesouhlasících s ukončením platnosti papírových jízdenek v ostravské MHD. Kolem daného tématu se rozproudila velice zajímavá debata. Obě dámy vyjádřily v této souvislosti obavy z čipování lidí a zvyšujících se kybernetických hrozeb s drastickými dopady na obyvatelstvo Ostravy, pokud tedy docházelo v rámci kroků městského vedení k protěžování pouze a jedině elektronizace bez zachování bezpečnostně zcela zásadní diverzifikace plateb, komunikačních prostředků apod. Mimo veřejné jednání zastupitelstva proběhl posléze dialog mezi Mgr. Přepiorou a oběma diskutujícími s tématem možné spolupráce se Společenstvím webu Necipujtenas.CZ.

  Vážený pan primátor taktéž nabídl během veřejného jednání zastupitelstva šéf-editorovi Necipujtenas.CZ, Mgr. Přepiorovi, možnost uspořádání besedy, kde by mohl pan primátor občanům blíže osvětlit své počátky a zkušenosti v politice a další vize směřování Ostravy.

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o činnosti orgánů města /.../

  T. Macura řekl, že do diskuze z řad zastupitelů se již nikdo nepřihlásil, proto předává slovo panu Radku Přepiorovi z řad občanů.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Úspěšný a krásný den vám přeji, vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. V rámci tohoto bodu je již dobrou tradicí, že děkuji váženému panu primátorovi, všem magistrátním úředním osobám za profesionální poskytování informací o činnosti městských orgánů, které se našim společným prostřednictvím pravidelně dostávají k občanům, kteří zde nemohou nebo nechtějí vystoupit, ať už z pracovních nebo jiných důvodů. Takže děkuji. Prosím tedy váženého pana primátora, aby byl tak laskav a odpověděl, dle zveřejněných materiálů na městském webu k právě projednávanému bodu č. 1 na dotazy, které bych dále tlumočil lidem se zájmem o danou problematiku. Děkuji. 2. února 2020 jednal vážený pan primátor Macura v Praze ve věci odkupu a převodu akcií společnosti OVAK na statutární město Ostrava. Jak, kde a s kým tato jednání probíhala a hlavně s jakým výsledkem pro obyvatele Ostravy. Dále 18. února 2020 proběhla pracovní schůzka městského vedení s generální konzulkou Polské republiky v Ostravě s váženou paní Izabellou Wołłejko-Chwastowicz ve věci vysokorychlostní trasy Varšava – Ostrava. Jaké výsledky tato schůzka přinesla a zda se tematicky taky dotkla ekologických problémů spojených s rozšiřováním těchto typu tratí např. v oblasti Poodří a jiných chráněných přírodních lokalit na katastru města. Další dotaz se týká akce z 19. února 2020, kdy vážený pan primátor přijal pozvání jako host na debatu nesoucí název kafe s primátorem v SVČ Korunka, kterou uspořádala organizace parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a údajně zde vážený pan primátor Macura odpovídal na dotazy zaměřené k jeho životu před vstupem do politiky, na své začátky v politice, na aktuální dění v Ostravě, dlouhodobý plán města atd. Pokud z této akce tedy neexistuje tisková zpráva, tak mám teda takové poznatky, že občany by jistě výše uvedené tematické okruhy taktéž zajímaly, poprosím teda pana primátora, kdyby byl tak laskav a mohl občanům sdělit, na jaké konkrétní dotazy se rozhodl na této akci odpovědět a jak celou akci hodnotil a jaké byly názory přítomné veřejnosti. Poslední dotaz se týká činnosti odboru kanceláře primátora, který zajistil ve dnech 30. ledna až 3. února 2020 prezentaci statutárního města Ostravy na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu „Dresdner Reisemarkt 2020“. Poprosil bych o sdělení celkových nákladů hrazených z veřejných prostředků na tuto akci, a jaké měla nebo bude mít konkrétní výsledky pro občany v Ostravě. Úplně jako poslední tady mám pochvalu, protože jsem se díval ráno tady na pokyny pro občany k diskuzi, které již reflektují změnu jednacího řádu, která proběhla v rámci minulého zastupitelstva, takže jste velmi akční a věřím, že to je i na webu. Děkuji vám za pozornost a za odpovědi.

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za soubor jeho dotazů. Sdělil, že to vezme postupně a stručně. K odkupu akcií OVAK řekl, že toto téma je předmětem samostatného materiálu v dnešním zastupitelstvu. Sdělil, že má za to, že je to materiál č. 61, který bude teprve předmětem jednání. V důvodové zprávě jsou všechny věci popsány a odkázal pana Přepioru na daný materiál a dodal, že předpokládá, že bude projednáván v pozdním odpoledni nebo večer. K dotazu, který směřoval ke schůzce s paní konzulkou Polské republiky sdělil, že předmětem debaty bylo trasování vysokorychlostní tratě na území Polska, a to ve spojnici Ostrava – Varšava. Zejména se jednalo o tom, jakou trasou ta vysokorychlostní trať půjde, zda kolem Katovic nebo přes Katovice. Řekl, že tam jsou tři možné varianty. Byli požádáni katovickou stranou a i paní konzulkou, aby jako Ostrava a partnerské město Katovic podpořili tu variantu, aby ta vysokorychlostní železnice šla přímo přes město Katovice a ve finále by výsledkem mohlo být spojení města Ostravy s Katovicemi během 20 minut, což by jistě bylo přínosné. Dále řekl, že na to téma se nyní chystá do Katovic k bližšímu jednání pan radní Witosz. K dotazu na kafe s primátorem v parlamentu dětí a mládeže sdělil, že by si s dovolením dotazy, které tam padaly, nechal ne, že pro sebe, ale ani si je už nepamatuje. Panu Přepiorovi sdělil, že pokud má zájem, tak ať zorganizuje nějakou jinou besedu. Rád tam přijde a obšťastní ho i občany o informace ze svého soukromí. K poslednímu dotazu, který se týkal veletrhu cestovního ruchu a účasti, respektive nákladů spojených s prezentací města na veletrhu odpověděl, že to v tuto chvíli z hlavy neví, a proto mu odpoví písemně.“

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města

  T. Macura po přestávce sdělil, že obdržel několik přihlášek do tohoto bodu. Předal slovo panu Radku Přepiorovi, který byl přihlášen jako první.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Hezký den vám přeji vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Předem se váženému panu primátorovi Macurovi omlouvám, že zde dnes přednesu fakta, která nejsou právě lichotivá vzhledem k fungování určitého městského systému, nicméně tento systém zavedlo městské vedení povinně ještě před nástupem pana primátora do funkce. Věřím tedy, že je pan primátor ryzím demokratem a přijme následující informace bez problémů v rámci svobodné a slušné výměny názorů, jak je to zvykem při vedení dialogu mezi gentlemany, kteří k sobě navzájem chovají velký respekt. Děkuji. Tak jako každým rokem bych rád celé vážené zastupitelstvo informoval, že společenství webu necipujtenas.cz zpracovalo díky získaným údajům v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím analýzu špatného systému ostravského povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tentokrát jde o analýzu již celé dekády let 2009 až 2019. Údaje se podařilo získat díky spolupráci váženého pana poslance pana Lubomíra Volného z hnutí Jednotní a především díky konkrétním faktografickým údajům přímo ze zdejšího magistrátního odboru životního prostředí. Rád bych poděkoval všem úředním osobám, váženému panu vedoucímu Valeriánovi a panu poslanci Volnému za spolupráci. Analýzu společně s grafy a tabulkami najdete na webu necipujtenas.cz v sekci fakta, dokumenty ke stažení. V krátkosti pouze dodám, že analýza potvrdila závažné problémy invazivní RFIF identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. Stačí pouze uvést dva nejzajímavější údaje v porovnání s rokem 2019, a to za prvé raketově rostoucí náklady na městský útulek, které se zvedly zaokrouhleně z 9 na 13 miliónů a za druhé ve sledovaném desetiletí došlo roku 2019 k rekordní situaci, jelikož se 113 očipovaných psů již nikdy nepodařilo navrátit zpět domů ke svým majitelům. Další rekord představuje souvisejících 23 očipovaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka, které si jejich majitelé odmítli převzít z útulku zpět do své péče. Další stovky údajů k problémům čipovacího systému jsou k dispozici v již zmiňované analýze. Čipovací systém prostě nesplnil původní očekávání a navíc je nyní přesunut na bedra státu v rámci stále se vršících a opakujících novel legislativy typu veterinární zákon, zákon proti týrání zvířat, trestní zákoník atd. Na webu necipujtenas.cz naleznete navíc vyjádření policejního prezidia České republiky, které bylo získáno taktéž v režimu zákona č. 106 díky spolupráci pana poslance Volného. Odkazované oficiální vyjádření hovoří o tom, že žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v České republice prokázány z trestního hlediska ani v roce 2019 a podobné to je i z hlediska minulých let. A závěrem trochu jiné téma: opět na webu necipujtenas.cz byly zveřejněny zápisy z jednání ostravského Sboru starostů taktéž v režimu zákona 106, a to z doby před změnou jednacího řádu tohoto orgánu, která vymazala z veřejného prostoru běžné/legální možnosti ke zjištění, co se vlastně během jednání každého Sboru starostů projednalo, a to hlavně včetně proběhlé diskuse, jelikož pokud nově Sbor starostů nepřijme na svém jednání nějaké usnesení, tak se občané nedozví o proběhlém jednání vůbec nic. Sbor starostů se nyní stává v Ostravě jakousi nejutajovanější organizací zřizovanou Zastupitelstvem statutárního města Ostravy. Navrhuji proto váženému zastupitelstvu podnět, jakožto zřizovateli Sboru starostů, aby výše uvedenou situaci vyřešilo otevřením jednání Sboru Starostů veřejnosti podobně, jako je tomu při jednání většiny výborů a komisí v Poslanecké sněmovně, tedy aby tam měla přístup veřejnost včetně žurnalistů, kteří by mohli posléze přinášet zprávy o jednání Sboru starostů, když již není vůle k tomu, aby byly zveřejňovány ne-li vůbec existovaly zápisy z jednání tohoto důležitého městského orgánu. Podobné opatření by také mělo být zavedeno, pokud se tak již nestalo, v rámci jednání městských výborů a komisí. Společenství webu necipujtenas.cz závěrem opět děkuje váženému panu poslanci Volnému a patřičným magistrátním úředním osobám za zprostředkování získání patřičných zápisů. Děkuji vám za pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvek, který trochu skrytě obsahoval výzvu, zda by zastupitelstvo města jakožto zřizovatel Sboru starostů neiniciovalo určitou transparentnost Sboru starostů. Sdělil panu Přepiorovi, že v tom případě by si někdo musel jeho návrh vzít za svůj, aby se o něm případně mohlo hlasovat. Dotázal se členů zastupitelstva města, zda si chce někdo návrh osvojit. Nikdo si návrh neosvojil.

  - - - - -

  T. Macura řekl, že jako další v řadě je přihlášena do diskuze paní Dana Holubková s příspěvkem „Žádost o zachování papírových jízdenek v MHD Ostrava“.

  D. Holubková, občanka města Ostravy, řekla: „Jsem občan Dana Holubková města Ostravy…..“

  T. Macura požádal paní Holubkovou, aby šla blíže k mikrofonu, aby ji bylo lépe slyšet. Omluvil se, pokud řekl její příjmení špatně.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Dobrý den, jsem Dana Holubková, řekl jste to správně. Já vás všechny zdravím, dobrý den. Já jsem přišla řešit za sebe, za své blízké, za občany města Ostravy, jiné lidi z města a dále za lidi z Evropské unie a mimo Evropskou unii požadavek, který jsem poslala na 26 úřadů města Ostravy, dále na zastupitelství Magistrátu města Ostravy, na Dopravní podnik města Ostravy. Požadavek je takový: „Věc: Žádost o zachování papírových jízdenek MHD Ostrava.“ MHD je služba pro lidi, a to nesplňuje. Dopravní podnik je akciová společnost a máme tady problém, protože změnou, která nastala, bez souhlasu občanů si odsouhlasil sám dopravní podnik to, že vzal papírové jízdenky lidem. Na všechny úřady bylo posláno dost žádostí od lidí. Z mé strany, z jiných, já jsem nedostala žádnou odpověď. Pouze odpovědi. Poslala jsem 27 žádostí, kterou mám před sebou a dostal je každý úřad s tím, že nesouhlasíme a žádali jsme vysvětlení, každý z jiného pohledu. A chtěla jsem říct 27 zaslaných žádostí na zastupitele všech dílčích částí včetně DPO. Z toho jsem já konkrétně sama za sebe dostala pouze 20 odpovědí, z toho 11 úřadů pouze, kteří nás zastupujete, postoupilo tuto žádost výše a z toho pouze jediný úřad, kterému děkuji, že jsem tady, postoupil to, že se to tady koná. Něco. A to je to, co se nám nelíbí. Za prvé ani občanům Ostravy nedošly všechny e-mailové odpovědi, tak zkusme prošetřit, že nefunguje e-mailová komunikace. Emaily se vracely, neprošly, což je teda pro mě docela závažné. Z mé žádosti o zachování papírových jízdenek a nebudu číst celý email, protože není toliko času, přečtu jenom ty hlavní klíčové body, které nás zajímaly, protože jsme nedohledali dostupnost a nemáme přístup k materiálům, proč se tak stalo. Takže bych jenom řekla: „Tímto podávám žádost na Dopravní podnik Ostrava o zachování papírových jízdenek v městské hromadné dopravě Ostrava a navrácení bankomatů na papírové jízdenky tak, jak je tomu v Hlavním městě Praha. Papírové jízdenky stále používá okolo 40 % lidí Ostravy. Ještě je mohou používat ti, kteří je mají zakoupené, protože už je nekoupíme. Čtyřicet procent je statistika z internetu, a potom jsou jiné statistiky. Dále jako občanka vás žádám, abyste mi poslali na e-mail, který jsem uvedla v té žádosti ze dne 2. 2. 2020 a někomu to došlo 3. 2., bo těch emailů bylo dost. Zabralo mi to mého volného času, jako občana živnostníka, dva dny s mojí asistentkou, takže celkem čtyři dny. Tak děkuji za odpověď. A chtěla bych hlavně nechat vnést a nechat zapsat: „Žádám předložení statistik hospodaření, nákladů Dopravního podniku města Ostravy.“ Já a všichni, kteří psali a občané, kteří nenapsali, nemají čas tady být, jsou v práci, mají jiné starosti, aby to bylo zveřejněno. Dále žádám porovnání statistik hospodaření s městem hlavním Praha za pět až deset let……“

  T. Macura přerušil paní Holubkovou s tím, že nemusí křičet.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Vy jste říkal nahlas.“

  T. Macura paní Holubkové řekl, že tím myslel přiměřeně, ale nyní už……

  D. Holubková mu sdělila, že je emočně duševně rozpoložená a že to není křik.

  T. Macura řekl paní Holubkové, že trochu křičí.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Takže dobře, tak já to ztlumím, tak já asi půjdu dál. Takže. Za pět až deset let. A porovnání můžeme dát i s jinými městy a tam se hodně dovíme, abychom se mohli dobře rozhodnout. Žádám předložení statistiky, žádám studii…“

  T. Macura sdělil paní Holubkové, že ji vypršel časový limit a požádal ji, aby spěla k závěru.

  D. Holubková pokračovala slovy: „Takže studie proveditelnosti a nákladů, to nás tak zajímá toho plánu. Jinak jsem chtěla říct, že vzali jste nám, jako občanovi právo volby, a to je porušení Evropské unie. Kromě elektronické podoby nemáme jinou možnost. Děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval paní Holubkové za její podnět. Řekl, že neví, jak na to reagovat, protože paní Holubková těch dotazů vznesla hodně. Jedním z nich bylo, jestli funguje nebo nefunguje e-mailová pošta, k čemuž řekl, že to by s dovolením nechtěl komentovat. Sdělil, že nebude zadávat průzkum, proč neprošly nějaké konkrétní emaily. Řekl, že k ukončení fungování papírových jízdenek se i na zastupitelstvu jednalo několikrát. Město ten záměr včetně dopravního podniku deklarovali zhruba s ročním předstihem, byla kolem toho poměrně dostatečná informační kampaň. Dále sdělil, že informace, které paní Holubková požaduje a které ve svém příspěvku nebo dotazu vznesla, se jí pokusí zodpovědět. Dále řekl, že paní Holubková uvedla, že zastupuje občany Evropské unie. Sdělil, že osobně se taky považuje za občana Evropské unie, ale ho rozhodně svým názorem nezastupuje. A dodal, že ta věc dnes nestojí tak, že paní Holubková požaduje zachování papírových jízdenek, protože ty papírové jízdenky už nejsou, ty bankomaty nejsou. Jsou pryč. Město potažmo Dopravní podnik Ostrava na tom uspoří desítky miliónů korun, které umožní investovat do jiných věcí, které zkvalitní veřejnou dopravu. Není ani pravda to, že občan nemá právo volby, protože stále má několik možností, jak se může odbavit. Před nějakými lety byli zvyklí, že se platil šedesátník až koruna u řidiče v hotovosti do těch turniketů, potom se přešlo na papírové jízdenky a nyní se přechází z papírových jízdenek na jinou formu odbavení. Dále řekl, že srovnání s Prahou paní Holubkové rádi poskytnou, ale může věřit tomu, že Praha dopravní podnik dotuje mnohonásobně a i Brno dopravní podnik dotuje mnohem vyšší částkou než Ostrava. Ujistil ji, že Dopravní podnik Ostrava platí v celé České republice jako etalon progresivity mezi dopravními podniky a ostatní se chodí do Ostravy učit, jak se má veřejná doprava ve městě provozovat. Nakonec sdělil paní Holubkové, že samozřejmě na její otázky, které vyslovila, v rámci možností odpoví písemně.

  M. Juroška řekl, že si dovolí jenom připomenout, že zastupitelstvo města, tak jak pan primátor říkal, o tom problému nikdy nejednalo v tom smyslu, že by rozhodovalo o tom, zda bude ukončen nebo nebude ukončen prodej papírových jízdenek. Pokud si to dobře uvědomuje, tak se o tom jednalo ve vztahu k jeho dotazu, kdy zavedení tohoto systému kritizoval, uvědomujíc si, že přinese lidem mnoho těžkostí. Je toho názoru, že to tak je a že ty těžkosti nastávají v současné době, protože ta rovnoměrná distribuce nových jízdenek po městě Ostravě zajištěná jednoznačně není. Ubylo obrovské množství těch prodejních automatů, ubyly i tam, kde dříve byly a dnes tam prostě nejsou, takže je toho názoru, že to bude nadále otázka k řešení a také bude potom otázka, zda opravdu ten systém, pokud by měl být rovnoměrněji rozmístěný třeba ty automaty na jízdenky nové, tak zda vyjde o tolik levněji. Řekl, že tam je i problém toho, že ta dostupnost městské hromadné dopravy se tím pádem té snižuje, takže samozřejmě na tom svém názoru trvá a je toho názoru, že pro celou řadu občanů města, je to tak zrovna v těch kategoriích třeba u seniorů apod., kteří jezdí občas městskou hromadnou dopravou, tak může být pro ně problém dostat se k jízdence. Dále řekl, že tam je ještě druhý problém, který podle mediálních zpráv řeší Česká obchodní inspekce, tzn., že tím systémem nutí zaplatit člověka více, než stojí jedna jízda.

  T. Macura poděkoval panu Juroškovi za podnět a řekl, že jeho postoj je znám a má pravdu, že ta problematika se na zastupitelstvu projednávala v kontextu jeho, tuší, že minimálně dvou podnětů v rámci dotazů na zástupce městských společností a řekl, že v tomto mu dává plně za pravdu. Požádal generálního ředitele Dopravního podniku Ostrava pana Moryse, aby řekl, zda skutečně nastaly nějaké těžkosti ve veřejné dopravě Ostrava v souvislosti se zrušením papírových jízdenek od 1. ledna 2020, např., že nejezdí cestující nebo něco podobného. Řekl, že skutečně po něm nechce, aby zodpovídal celou tu škálu dotazů.

  D. Morys řekl, že děkuje za to, že se může k tomuto bodu i v tuto chvíli vyjádřit. Uvedl, že musí říct, že projekt zrušení papírových jízdenek probíhá nad míru dobře, kdy má u sebe i aktuální data za měsíce leden a únor 2020. Počet odbavení elektronickou formou je dneska už téměř 100,%. Dále řekl, že k poslednímu březnu budou demontovány i ty označovače papírových jízdenek. Adaptace na tu plně elektronickou formu jejich cestujícími probíhá nad míru dobře. Ten počet papírů byl z velké části nahrazen dvěma způsoby placení, tzn., bankovní kartou, takže ti, kteří se ještě neodvažovali použít bankovní kartu toho jednotlivého jízdného, dalším aspektem, který registrují s tím, že se zvýšil i počet nákupu dlouhodobého jízdného, což je strategický cíl, který sledují, aby více občanů používalo městskou hromadnou dopravu dlouhodobě. Princip kreditních jízdenek je v tuto chvíli natolik dostupný, že prodeje u externích prodejců jsou srovnatelné s prodejem v jízdenkomatech, které jsou na těch hlavních klíčových uzlech, kde se pohybuje nejvíc lidí. V tuto chvíli ještě monitorují řadu dotazů k tomuto systému a mohou říct, že počet dotazů značně klesá a ta pro-informovanost v této chvíli je téměř 100 %. Jsou toho názoru, že dostatečně včas o tom informovali a nechávali ještě i dostatečně dlouhou tříměsíční lhůtu na ten přechod tak, aby ti, kteří měli nakoupené papírové jízdenky, je mohli dopoužít v městské hromadné dopravě.

  D. Witosz sdělil, že chce pouze potvrdit slova pana Jurošky, že byl zařazen bod na program příští komise dopravy, kde se budou zabývat právě hustotou těchto automatů. Dále řekl, že ještě dále naváže na slova pana ředitele, že stále je ta problematika pod dohledem a bude se určitě ještě nějak dolaďovat.

  M. Juroška řekl, že aniž by chtěl brát prostor a čas občanům, tak by chtěl jenom říct poznámku k tomu, co říkal pan ředitel. Řekl, že samozřejmě odbavení elektronické je téměř 100 %, když druhá možnost již téměř neexistuje, takže to je poměrně logické a nic by z toho nededukoval.

  T. Macura řekl, že občané se na ně obracejí s tím, zda mohou vrátit – zpeněžit papírové jízdenky, které mají ve „stružoku“ tedy doma. Řekl, že to znamená, že papírové jízdenky ještě nějaké mezi lidmi jsou. Dále řekl, že je možnost odbavit se přes SMS jízdenku a podobně, takže není pouze platební karta a dodal, že je možné se odbavit např. i přes internetovou aplikaci.

  - - - - -

  T. Macura sdělil, že přistoupí k dalšímu podnětu, se kterým se přihlásil pan Herbert Gebauer a předal mu slovo.

  H. Gebauer, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Zdravím všechny účastníky tohoto zasedání. Zdravím vás pane primátore. Vážení zastupitelé. Poslanecká sněmovna bude projednávat návrh novely zákona kvalifikujícího trestný čin a přestupek. Dle tohoto návrhu se má zvednout výše trestní sazby z nynějších pěti tisíc korun na dvojnásobek, tedy na deset tisíc. To znamená, že škodu způsobenou zločinným pachatelem do výše deset tisíc korun nebude řešit soud, ale přestupková komise. To by bylo nejen otevření stavidel pro nekalou činnost potenciálních zločinců, ale hlavně by to byl nespravedlivý bič na okradené, poctivé občany, kteří by na tom byli 2x hůř než doposud. Navrhovatelé této novely tvrdí, že klesne počet trestných činů a soudy budou mít více času a prostoru na řešení trestných činů mnohem závažnějších. To je alibismus. I kdyby jimi proklamovaný počet trestných činů klesl, vůbec to neznamená, že klesne zločinnost, neboť i krádež deset tisíc korun je zločin. Chceme-li snížit zločinnost, musíme zlepšit prevenci, tzn. zdokonalit bezpečnostní opatření, kamerové a monitorovací systémy, ale hlavně zlepšit výchovu delikventů, jimiž jsou převážně mladí lidé, kterým schází výchova k osobní slušnosti. Dále je nutno zlepšit činnost vyšetřujících a exekutivních orgánů. Že tyto orgány pracují neprofesionálně a někdy i diletantsky, o tom svědčí bezpočet důkazů. Tím nejprůkaznějším je osminásobná vražda manželů Sxxxxxxxxxx, kdy policie vyhodnotila jejich předcházejících sedm vražd jako sebevraždu. Několik neprofesionálních vyšetřování můžu potvrdit z vlastních zkušeností. V kolárně našeho paneláku zloději v noci vypáčili okno, ukradli několik kol v ceně několika desítek tisíc korun. Přivolaná policie ověřila skutečný stav a postiženým vzkázala, aby se dostavili na služebnu, kde bude s nimi sepsán protokol a kdo má sjednanou pojistnou smlouvu, může žádat o náhradu. Ostatní mají smůlu. Žádné otisky prstů, žádné pachové stopy, prostě nic. Paní V. M., učitelka v důchodu, byla za poslední rok několikrát okradena, jednou přepadena a zraněna, ale pachatel nebyl nikdy dopaden, i když vše zaznamenala pouliční kamera. K jejímu poslednímu okradení došlo na poštovním úřadu. Přišla o kabelku s peněženkou, kreditní kartou, osobními doklady vč. občanky. Pachatel nebyl dopaden, protože na poště nebyl kamerový systém. Vážení zastupitelé, takovýchto nevyšetřených případů a nepotrestaných zločinců jsou v celé republice tisíce. Dovolím si tvrdit, že vám i vašim příbuzným a známým se něco podobného přihodilo se stejným výsledkem, proto vás žádám, abyste apelovali na vaše poslance zvolené do Parlamentu, aby pro tuto novelu zákona ruku nezvedli. Já jsem obeslal tímto dopisem všechny předsedy všech parlamentních stran začátkem měsíce února, ale do dnešního dne jsem žádnou jejich odpověď nedostal. Moje druhá připomínka se týká bezpečnostních kamer. Jsou téměř ve všech obchodech a na některých poštách, ale ne ve všech. Proč? Proč stát ve státním podniku tuto ochranu svým občanům neposkytuje? V mé třetí připomínce se nemohu nezmínit o likvidaci telefonních automatů. Asi před dvěma roky řekl prezident Miloš Zeman, že tuto službu bude stát poskytovat občanům pro dobu nejméně pěti let a najednou, bez předchozího upozornění, jsou tyto automaty pryč. Je to v pořádku? Nebyla tato likvidace předčasná? Děkuji za vaši odpověď.“

  T. Macura poděkoval panu Gebauerovi za jeho příspěvek, který obsahoval tři body. Řekl, že v jeho příspěvku zazněl apel na zastupitele, ale nebude ho nijak komentovat, ale věří, že každý si z toho něco vezme. Podotkl, že zastupitelstvo města jako takové nemá zákonodárnou iniciativu např. na rozdíl od zastupitelstva kraje, takže by mu možná doporučil se obrátit na zastupitelstvo kraje s tímto návrhem. Řekl, že proti němu nic nemá, protože v zastupitelstvu sedí zástupci různých stran a věří, že s tím jeho apelem nějak naloží. K informaci, proč nejsou kamery na poštách, nebo v obchodech sdělil, že to je určitě dobré téma k diskuzi, ale na druhou stranu je třeba se s tím obrátit na zřizovatele pošt, kterým je Ministerstvo vnitra České republiky. Řekl, že jako město kamery instalovat nemají, a to už proto, že jich mají jako město v ulicích a např. na křižovatkách aktuálně na osm set kamer. Další v řádu desítek možná stovek jsou dnes v dopravních prostředcích, ale objekty, které nepatří městu, nejsou ve vlastnictví města, nemohou kamerami vybavovat. Doporučil panu Gebauerovi se obrátit na Ministerstvo vnitra jakožto zřizovatele České pošty. K závěrečnému dotazu na telefonní automaty řekl, že se musí přiznat k tomu, že telefonní automat nepotřeboval posledních třicet let, ale tím neříká, že je ten příklad a nemůže samozřejmě mluvit za příslib, který dal podle slov pana Gebauera pan prezident Miloš Zeman. Nakonec řekl, že to je dotaz spíš na něj a dodal, že město telefonní automaty zřizovat nebo instalovat nebude, protože není správcem telekomunikací.

  - - - - -

  T. Macura uvedl, že čtvrtým a posledním přihlášeným do diskuze je paní Lenka Chudárková, která nicméně není občankou města a ani nemá na území města nemovitost, takže zastupitelstvo města by muselo rozhodnout o tom, že ji dá v souladu s jednacím řádem slovo, že jí udělí možnost vystoupit na tomto zastupitelstvu. Sdělil, že chce taky hovořit na téma „Nesouhlas se zrušením papírových jízdenek“. Dal paní Chudárkové na zvážení, zda v jejím příspěvku zazní něco nového, co ještě nezaznělo v případě vystoupení její předřečnice. Dotázal se paní Chudárkové, zda chce vystoupit. (mimo mikrofon pokynula, že chce vystoupit) Primátor sdělil, že dá hlasovat o tom, zda udělí slovo paní Lence Chudárkové, a dodal, že v souladu s dobrou praxí na zastupitelstvu tuto možnost vždy dávali. Dal hlasovat o udělení slova paní Chudárkové. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno.

  Primátor předal slovo paní Chudárkové.

  L. Chudárková řekla: „Dobrý den, já neumím moc mluvit a ani nemám odvahu mluvit, tak mě prosím omluvte. Já sice jsem narozena v Ostravě, ale momentálně nebydlím v Ostravě.“

  T. Macura řekl paní Chudárkové, že věří tomu, že vykřeše odvahu.

  L. Chudárková pokračovala slovy: „Jezdím do Ostravy, ale docela často a tak bych chtěla jen tak krátce říct, protože už přede mnou něco řekla moje kamarádka. Chtěla bych vědět, jakou formu placení nabídnete kromě elektronické pro lidi, kteří nemají mobilní telefon ani platební karty. Nechtějí mít u sebe žádné mikročipy a nechtějí být zkontrolovatelní. Není pravda, že je elektronický systém bezpečný. Hodně lidí psalo plno e-mailů a vůbec na ty e-maily nebylo reagováno, a to ani na ty podněty, které ti občané dávali. To je tak asi všechno. Děkuji.“

  T. Macura poděkoval paní Chudárkové za dotaz a dotázal se ředitele Dopravního podniku Ostrava, zda na to bude reagovat. Sdělil, že má za to, že těch možností placení v dopravním podniku nebo ve veřejných prostředcích hromadné dopravy je určitě více, než jen ta platební karta a je jich více, než jen mobilní telefon. Řekl, že to jsou kreditní jízdenky, automaty na kreditní jízdenky, jsou to SMS jízdenky, jsou to dlouhodobé jízdenky, tzn., že dle jeho názoru si každý najde režim, který mu vyhovuje. Na straně druhé, což musí říct, paní Chudárková říká, že nechce být kontrolovaná, že jí přece nikdo nechce kontrolovat, ale současně potřebují nějaká data o té veřejné dopravě, aby věděli, jaké linky je potřeba posílit a jaké mohou oslabit a jinak, než přes ty informace, nejde tu dopravu dobře řídit. Omluvil se za to, jestli to někoho omezuje a současně se omluvil za to, jestli má někdo pocit, že mu není odpovídáno na konkrétní dotaz. Sdělil, že se dohodli, protože těch dotazů byly stovky, tisíce, které v zásadě byly velmi podobné, a proto i Dopravní podnik Ostrava zřídil nějakou informační linku a nějaký dotazník a nějaký přehled často se opakujících otázek, kde cestující našli ty odpovědi na ty otázky. Nyní aktuálně řešili odbavování hromadných skupin např. žáků škol apod. Dopravní podnik na to konto od 1.3. upravoval odbavovací systém, upravoval software, aby umožnil odbavení těmto skupinám lidí. Řekl, že je to živý organismus, který se nějakým způsobem upravuje, ale ten efekt je jednoznačný. Manipulace s hotovostí stojí peníze, je neefektivní a město zrušením těch papírových jízdenek ušetří deset nebo osmnáct miliónů ročně, které věnuje právě na to, aby mohli tu veřejnou dopravu zkvalitnit. Není to tak, že ten, kdo nemá chytrý mobil nebo platební kartu, tak nemůže cestovat veřejnou dopravou.

  D. Morys řekl, že pokud paní Chudárkovou dobře pochopil, tak stále inklinuje k papírové jízdence. Sdělil, že právě proto byla zřízena kreditní jízdenka, která v podstatě funguje jako elektronická peněženka, která není žádným způsobem svázaná s identifikací osoby. Je to vlastně anonymizovaný elektronický platební doklad, který ve všech vozech lze využít stejně jako bankovní kartu, ale není svázána s žádným jménem, číslem atd. Elektronická peněženka se nabije hotovostí, jak na jejich prodejně nebo v jízdenkomatu. Tuto kreditní jízdenku lze koupit na jejích prodejnách, v jízdenkomatu a u smluvních prodejců. Řekl, že považují tento způsob za dostatečný pro tu plnou elektronizaci a odstranění toho duálního systému. Kreditní jízdenky nenahrazují papírové jízdenky a že v zásadě občané, kteří používají ostravskou MHD, si řekli o zrušení těch papírových jízdenek, protože ty papírové jízdenky používali stále míň a míň, a proto ten systém udržovat už bylo velice neefektivní pro tak úzkou skupinu jejich cestujících.

  M. Juroška řekl, že má ještě několik poznámek. Panu primátorovi k tomu co říkal, že kdo nemá telefon, kartu, tak tu jinou alternativu řekl, že si musí zajít koupit kreditní jízdenku několik kilometrů, protože místo desítek automatů je jich v Ostravě dvanáct nebo osmnáct. Řekl, že neví, jaký je v tuto chvíli aktuální stav, ale reálná možnost se velice snižuje pokud nebydlí poblíž lokality, kde ten automat je umístěn. K tomu co říkal pan ředitel, že 40 % cestujících, řekl, že jestli to je úzká skupina, tak to neví, zda je takto definovaná úzká skupina, ale samozřejmě záleží na definici. K tomu, že je potřeba získávat data, řekl, že data se získávala i dávno před počítači tak, jak se dávno vařilo před těmi sporáky apod., proto je toho názoru, že data se dají sbírat různým způsobem.

  T. Macura řekl, že se nechce pouštět do polemiky, ale zajímalo by ho, kde potřebuje najít několik kilometrů, aby našel automat na kreditní jízdenku. Připustil, že možná z Michálkovic, protože neví, jestli v Michálkovicích je automat na kreditní jízdenky. Obrátil se na pana ředitele s tím, že pokud v Michálkovicích není automat na kreditní jízdenky, tak ho tam musí rychle doplnit, aby si pan starosta nemohl stěžovat. Dále uvedl, že jinak jsou ty kreditní automaty tak co tři sta – čtyři sta metrů a jejich počet se rozšiřuje. Dále řekl, že slyšel a poděkoval za to, že komise dopravy se touto problematikou bude zabývat a věří, že i ta síť těch kreditních bankomatů se bude rozšiřovat.

  D. Morys sdělil, že by jen dementoval to číslo 40 %, protože to v žádném případě není pravdivé. Uvedl, že 55 % cestujících v Ostravě využívá dlouhodobé jízdné, 45 % krátkodobé a z těch krátkodobých v listopadu 2019 používalo méně než 20 % papírové jízdenky, takže z toho celkového počtu 10 – 13 % cestujících jelo v papíru. Dále sdělil, že touto změnou šetří zhruba 14 miliónů korun ročně, a to jenom na provozních nákladech.

  T. Macura poděkoval a požádal o jízdenkomat do Michálkovic.

  D. Morys řekl, že to prověří a poděkoval za připomínku.

  M. Juroška řekl, že pan primátor chtěl jedno místo, a proto mu řekne jedno poměrně známé místo, tzn. Michálkovice. Sdělil, že do zastupitelstva města je volen občany celé Ostravy, takže těch míst je bezesporu výrazně více. Nakonec řekl, že další mu neuvede, ale že do příště to určitě napraví.

  T. Macura poděkoval panu Juroškovi a řekl, že to budou řešit. Požádal pana Jurošku o to, že pokud je někde deficit automatů, tak aby to řešili a dodal, že ani automaty na papírové jízdenky nebyly nikdy na každé zastávce. Dotázal se, zda je ještě nějaký dotaz z řad občanů. Sdělil, že další dotaz, připomínku ani podnět v rámci tohoto bodu neeviduje a tento bod ukončil a sdělil, že ho trochu protáhli. Sdělil, že budou pokračovat projednáváním bodu č. 32.“


  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

  Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 15. dubna 2020 a to vzhledem ke krizovému stavu v důsledku virového nebezpečí pravděpodobně s vyloučením veřejnosti, nicméně alespoň on-line a zastupitelé budou zřejmě také jednat pouze prostřednictvím videokonference.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/Zpis13.ZManonymizovankopie.docx; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory, korespondence a telefonáty s občany.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 3. března 2020: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 29. ledna 2020 (viz dokument níže).

Občané mohli opět sledovat na konci ledna 2020 chování zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby a to v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po zpracování videomateriálu pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního a rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala. 

Zápisy a nejnověji také videozáznamy z jednání ZSMO již nejsou anonymizovány v případech, kdy obsahují jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystoupili v diskusi.

Ostrava se řadí poskytováním svých veřejných informačních služeb již po sedm měsíců ke špičce mezi statutárními městy v ČR. Záleží jí na co nejlepším komfortu pro ty své obyvatele, kteří aktivně nebo pasivně spoluvytvářejí veřejné prostředí ve svém městě.

Video-přenosy a záznamy ze zastupitelstva představují spolu se zápisem velmi důležitý zdroj informací, který slouží každému zájemci kromě přímé participace na věcech veřejných k monitorování plnění předvolebních prohlášení, hodnocení politické reprezentace a v neposlední řadě jako genius loci“.

Lednové jednání ZSMO roku 2020 se opět neslo v duchu předchozí mnohaměsíční pozoruhodné pozitivní změny rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali nebo dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědi: ať již ústně nebo později písemně.

Ostravské hnutí ANO nepřestává ve výše uvedeném ohledu příjemně překvapovat (viz nejnověji situace v městském obvodu Poruba). Značná část jeho politiků v ostravských městských obvodech jakoby začala chápat důležitost zapojování občanů bez veřejné funkce do přímé městské správy. Nemálo představitelů ostravského hnutí ANO, často z pozic vrcholových funkcí, spolupracuje s lidmi, kteří aktivně vystupují v diskusi na zastupitelstvech. Reprezentanti ostravského hnutí ANO nyní často řeší vstřícně v praxi občanské podněty, řádně odpovídají na dotazy, připomínky, necítí se tím nijak dehonestováni, naopak to chápou jako svou povinnost dle zastupitelského slibu, respektují přitom lidskou důstojnost, osobnost, nepohrdají lidmi s opačným názorem, nebo těmi, kteří nejsou tak úspěšní jako oni. Snaží se občanům dávat prostor k uplatnění a společnému dosažení velkých a veřejně prospěšných cílů, což je přirozeně v konečném důsledku situace win/win pro všechny. Tato zázračná proměna, ještě v minulém volebním období „drsného a proti-občansky laděného ostravského hnutí ANO“, je neskutečně fascinující. Přitahuje zájem až doposud nesmiřitelných oponentů, vzbuzuje respekt a pozitivní emoce. Svědčí to také o dosažení vysokého stupně životní moudrosti.

ZSMO se v lednu 2020 rozhodlo vyslat další úžasný vzkaz všem lidem, kterým záleží na neustálém rozvoji, zlepšování a rozšiřování principů otevřené radnice, vstřícné samosprávy a přímé demokracie. Adventní schůzka šéfeditora Necipujtenas.CZ Mgr. Přepiory s Váženým panem primátorem Macurou v prosinci 2019 přinesla v tomto smyslu své první dobré ovoce v podobě schválení novely jednacího řádu ZSMO. Čtyřicet osm hlasů PRO napříč politickým spektrem hovoří za vše. Pouze jeden zastupitel se při hlasování z neznámých důvodů zdržel a 2 nehlasovali vůbec.

Během jednání ZSMO proběhlo také slavnostní udělování již tradičních cen „Čipák“ a „Osvoboditel“ (viz níže), které si ovšem tentokrát vyžádalo notnou dávku diplomatického umění z důvodů nesnadného zajištění organizace předání diplomů všem laureátům. Část magistrátních úředníků s předáním vstřícně a s pochopením pro věc souhlasila, jiná část se rozhodla celou akci bojkotovat. Nakonec zasáhl Vážený pan primátor Macura, jenž vydal pokyn, aby občanům nikdo nečinil potíže. Diplomy laureátům posléze předal přímo v zasedacím sále ZSMO Vážený pan občan Milan Moldřík. Celá akce sklidila velkou pochvalu pro svou nápaditost, styl, způsob diskuse a to od přítomného prestižního právního zástupce, někdejšího poslance a nynějšího zastupitelé, Váženého pana Mgr. Ing. Pavla Němce. Vážený pan primátor Macura později v této souvislosti prohlásil, že: „by si opravdu přál, že by se jednou stalo, třeba než odejde do politického důchodu, aby se stal laureátem jeho ceny (čestné uznání osvoboditel, pozn. autora), myslí té pozitivní, protože tu negativní „čipák“ z roku 2016 má zatím jedinou na nočním stolku a rád by ji doplnil i tou pozitivní.“

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje všem Váženým zastupitelkám, Váženým zastupitelům a široké veřejnosti za podporu a spolupráci ve prospěch občanů naší vlasti.

***

Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

Dotazy, připomínky a podněty občanů města...

T. Macura zahájil odpolední jednání zastupitelstva města a sdělil, že na řadě je bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“. Předal slovo panu Milanu Moldříkovi, který byl přihlášen jako první.

M. Moldřík, občan města Ostravy, řekl: „Vážený pane primátore, dámy zastupitelky, páni zastupitelé, přišel jsem se dnes tady s Vámi rozloučit. Každý si dává do nového roku nějaké předsevzetí a já jsem si předsevzal, že tady po 7 letech přestanu vystupovat. Mým jediným cílem bylo, zlepšit situaci občanů Kunčic a dostat Kunčice alespoň na průměr Ostravy. Něco se mi podařilo a něco ne. Získal jsem mnoho zkušeností, ale mám obavy, že je nebudu mít už kde uplatnit. Těm, co mi pomáhali, nebo drželi prsty, děkuji. Napíši knihu: „Sedm let na magistrátu“. Rozloučím se s Vámi myšlenkami a texty těch, kteří to umí říci lépe, než já. První text je starý 400 let a stále platí. Já znaven tím vším, já chci jen mír a klid, prosím Vás, poraďte, jak nevidět, jak žebrá poctivec, jak pyšně dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá dobrá věc, jak trapně září pozlátka všech poct, jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, jak lidskou slušnost korumpuje moc, jak zchromlá vláda na nás bere bič, jak umění je stále služkou mocných, jak blbost zpupně schopným poroučí, jak prostá pravda je všem jenom pro smích, jak zlo se dobru chechtá do očí. Co s tím? Druhý je citát od českého básníka. Pomáhej tam, kde tě potřebují a neobtěžuj tam, kde se bez tebe obejdou. Děkuji a přeji Vám hodně úspěchů v práci pro naše město Ostravu.“

T. Macura poděkoval panu Moldříkovi za jeho příspěvek. Sdělil, že on osobně pevně věří, že své předsevzetí změní a přehodnotí, a že ho ještě na zastupitelstvu uvidí, protože by jim chyběl. Slíbil panu Moldříkovi, že se za ním vypraví do Kunčic do Sokolovny.

T. Macura předal slovo panu Přepiorovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Hezký den Vám přeji, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Mnozí z Vás již jistě tuší, že nyní přichází na pořad jednání váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy onen pověstný „zlatý hřeb“ dnešního programu, kterým je již sedmý ročník udílení občanské anti-ceny, tedy negativní ceny „čipák“ za příslušný rok a naopak velice pozitivního pro-občanského čestného uznání nazvaného „osvoboditel“ příslušného roku. Největšího „čipáka“ nominují lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře a potlačování relevantního občanského disentu včetně přirozených práv a svobod občanů. Naopak „osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu může stát ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí a dalších přirozených ústavních práv a svobod. Obě dvě ocenění uděluje již sedmým rokem společenství webu necipujtenas.cz, na jehož webových stránkách si budete také moci a respektive každý člověk si bude moci dohledat obrázky diplomů, kterými budou příslušní laureáti dnes oceněni. Mezi čipáky i osvoboditeli minulých sedmi let lze nalézt řadu zvučných jmen nejen z ostravského regionu. A je dokonce možné, že se v dalším roce někteří čipáci stanou osvoboditeli. Doufejme, že nikoliv naopak. Vážené dámy a pánové, celý rok čekání na nynější slavnostní chvíli nadešel. Svým osvoboditelem si za rok 2019 občané zvolili za konzistentní obhajobu svobody „nečipovat“ včetně veřejné prezentace fakt o vážných chybách systému povinného čipování zvířat, za podporu principům otevřené radnice v rámci pozitivního rozvíjení dialogu mezi zastupiteli a občany v Ostravě, váženého pana zastupitele Václava Kubína. Já poprosím nyní o předání čestného uznání váženému panu laureátovi, pokud se k Vám do sálu dostal vážený pan občan Moldřík. Takže vidím ho tam, takže poprosím, kdyby váženému panu zastupiteli předal diplom. Děkuji a gratuluji. (Pan zastupitel Kubín vyšel panu Moldříkovi vstříc, vstal ze sví lavice a s radostí vítězoslavně zdvihl svou cenu nad hlavu, pozn. autora.) A občané si také vybrali samozřejmě svého čipáka. Tradiční anti-cena čipák 2019 letos náleží za konzistentní podporu čipování pejsků a lví podíl na neférovém potlačování svobodného dialogu s občany během jednání zastupitelstva v Polance nad Odrou slovutnému starostovi výše zmiňovaného ostravského městského obvodu, nejveleváženějšímu Pavlu Bochniovi. Prosím o předání diplomu, což už jsem viděl, že již proběhlo, vážený pan laureát si jej převzal, takže taktéž mu gratuluji. Všem oceněným gratuluji. Závěrem bych vyslovil velké přání, abychom viděli každý den kolem sebe daleko více osvoboditelů než čipáků a pokud možno, aby se z čipáků stali nejlépe skutečně moudří osvoboditelé. Jak říkával americký prezident Ronald Reagan: „Nemůžeme pomoci každému, ale každý z nás může pomoci alespoň někomu.“ Děkuji, ještě jednou všem oceněným gratuluji a přeji vše nejlepší.“

T. Macura poděkoval panu Přepiorovi a řekl, že věří, že oba laureáti ta svá ocenění založí do svých sbírek a podělí se s nimi o přestávce o svoji radost.

T. Macura řekl, že jako třetí v řadě je přihlášen do diskuze pan Zdeněk Skalka s příspěvkem s názvem „Bezpečnost na zastávce Karolina“.

Z. Skalka, občan města Ostravy, řekl: „Já Vás srdečně zdravím. Já jsem včera byl na jedné krásné akci o vítkovickém nádraží, ale o tom nechci hovořit, ale byl jsem i zase svědkem události, které pořád probíhají, jak je zastávka Karolina, protože tam opravdu lidi nesystematicky skáčou do kolejiště. Kdybych opravdu nezareagoval, tak dneska jste četli v novinách, jak mladá dívka se svým dítětem skočila pod tramvaj, protože zase prostě se nedívala tam, kde by neměla. Apeluji na všechny, kteří by chtěli nějak pomoci, jak toto rušné místo opravdu udělat tak, abysme opravdu nečetli někde v kronikách, že tam prostě přejela tramvaj nedej Bože dítě anebo i dalšího člověka. Věci by pomohla, protože jsem si všímal, že řada strážníků městské policie je vždycky ráno při přechodech, což je velice dobře, protože známe děti, jak přecházejí ulice, kdyby opravdu i v těch dopoledních hodinách se tam opravdu prošli. Nebo kdyby opravdu třeba jenom na měsíc MHD anebo i vytipovala další takové ty nesmyslné. Ti šoféři by Vám to řekli, kolik opravdu je psychopatů, že tam prostě přebíhají. Ony tam jsou dvě zebry, samozřejmě že ano, nikdo to nerespektuje. Aby opravdu tam ta prevence někdy byla, protože opravdu říkám, ještě půl hodiny jsem se chvěl. Ta paní opravdu taky a ten řidič z tramvaje, ten opravdu taky byl úplně hotový, ten už ji tam viděl. Takže opravdu bych byl nerad, kdybysme četli v kronikách, jak prostě na zastávce Karolina prostě někoho přejelo. Věřím, že takových zastávek nebezpečných je hodně. Zkusme tedy alespoň na měsíc někdy dát tam nějaký billboard, opravdu já to řeknu lidově: „blbče, nechoď tam, kde nemáš, máš přechody, které jsou bezpečné“, nebo tak nějak. Rád se třeba i toho zúčastním, protože říkám, bezpečnost je jako na prvním místě. Samozřejmě, že nemůžeme hlídat všechny lidi, protože všichni víme, jak lidi dneska spěchají, a bohužel někteří spěchají do rakve. Děkuji Vám za Vaši pozornost.“

T. Macura poděkoval panu Skalkovi za jeho podnět. Řekl, že on osobně si nemyslí, že je možné tu věc řešit tak, že u každého přechodu pro chodce bude stát jeden strážník. Ani na měsíc to nebude možné. Ani moc nevěří v účinnost nějakých cedulí s jakýmkoliv nápisem. Nicméně pokud jde konkrétně o zastávku Karolina, tak tam se připravuje určitý investiční záměr, který by přebudoval tu zastávku do jiné podoby. Připravuje to dopravní podnik a není to ani investiční záměr, ale je to zatím jakási vize a jedním z těch aspektů, který by se tam měl řešit, je právě otázka bezpečnosti, protože všichni, co tam chodí, ví, jak to tam vypadá. Věří, že to pomůže. Jinak je třeba apelovat na zdravý rozum všech, kteří se v tom městě pohybují. Represe nepomůže a cedulím on moc nevěří. Cedulí už mají spoustu i tak a nepomáhají. Ještě jednou poděkoval za podnět a sdělil, že ho předá dále.

T. Macura sdělil, že dalším občanem přihlášeným do diskuze je pan Jiří Štefka a předal mu slovo. Dodal, že název diskuzního příspěvku je „Politická kultura“.

J. Štefka, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, vážený pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé, zastupitelky a zastupitelé. Já bych se dneska zabýval tím, kde bota tlačí, a to je politická kultura. Bohužel, bude to dlouho na programu, protože jsou zase nějaké věci, které jsou přinejmenším zavádějící, a to přepracování dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí EIA na projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“, která byla dána firmě G-Consult spol. s r. o. Ke zveřejnění došlo 10.12.2019 s datem plnění 13.12.2019. Cena zakázky je v tomto spěchu za cca 64 200,- korun vč. DPH. My občané si myslíme, že způsob řešení je přinejmenším zavádějící. Proto budu žádat na toto odpověď a k tomu navazující je taky reakce na dopis info tabuli na zastávce Duha. Opět na adresu paní náměstkyně pro investice paní Bajgarové. Otáži se. Bylo provedeno šetření na místě zastávka v této věci? Pokud ano, budu žádat výsledky, neboť nový vedoucí pravděpodobně odboru pro investice ještě neví, co je nutné udělat, když si není jist prioritou. Od stolu se požadavky občanů, pane Šrámku, neřeší. Je je nutné řešit a s posouzením prostředí, s posouzením vlivu atd. Bohužel toto se svalilo opět na projekt Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba a tudíž, že zastávka Duha bude osazena elektronickou tabulí pro informaci odjezdu autobusů současně s realizací projektu ekologizace veřejné dopravy. To se asi načekáme strašně dlouho, protože těch termínů, co se týká odevzdání dokumentace a výsledků, už bylo hodně. Poslední termín byl začátkem ledna. Už nám za chvilku poběží únor a v této věci se prakticky pro nás občany nic skoro neděje. A nyní na adresu pana primátora. Zúčastnil jsem se 12.12. zastupitelstva kraje a mimo jiné jsem tam měl diskuzní příspěvek na silnici 465 – úsekové měření. Bohužel pan hejtman nebo krajský úřad nemá kompetence na tuto věc. On bohužel může jenom dělat správu a provoz silnic. Je tomu tak i u vás, pane primátore? Když já jsem se zatím nedověděl, kdo vůbec má kompetence a kdo v této věci je povinen se postarat o bezpečnost chodců na této silnici. A trvá to už strašně dlouho. Trvá to víc jak pět let. Poprvé jsem se začal zabývat touto věcí ještě před kolaudací této silnice. A to jsem nebyl já jako osoba, to jsme byli my jako občané. Já žádám na všechny tyto otázky odpověď a děkuji za pozornost.“

T. Macura poděkoval za otázky. Řekl, že je sice moc nepochopil, ale přesto se je panu Štefkovi pokusí písemně odpovědět tak, jak je formuloval. Řekl, že by možná věci pomohlo, kdyby ty dotazy naformuloval písemně. Sdělil, že si nějaké poznámky udělal, ale není si jist, jestli úplně přesně. Zopakoval, že odpoví písemně.

J. Štefka řekl: „Já jsem žádal pana hejtmana, aby mě přijal do kanceláře a bohužel tam to skončilo špatně.“

T. Macura odpověděl, že nemůže mluvit za pana hejtmana a dodal, že možná ví, co dělá. Požádal pana Štefku, pokud na ně má nějaké dotazy, aby je zkusil naformulovat písemně. Je to vždycky lepší pro to, aby mohli být v těch odpovědích přesní.

T. Macura sdělil, že další přihlášený do diskuze je pan Martin Packa s podnětem ke staženému bodu č. 16.

M. Packa, občan města Ostravy, řekl: „Vážený pane primátore, vážené členky a členové rady města a zastupitelstva, přeji Vám dobrý den. Já mám podnět právě k tomu staženému bodu č. 16, tzn. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Ostravy, zejména jeho části, která se dotýká projektu „Vybudování muzea MHD“ a já podobně, jak už to tady zaznělo, jsem se zúčastnil včerejší besedy ve Fiducii, a někteří z Vás, když se dívám do pléna, tak také byli účastníky o budoucnosti vítkovického nádraží. Já bych tady chtěl dát podnět radě města k tomu, aby se zabývala tím, že provede analýzu proveditelnosti vybudování muzea dopravy v oblasti nádraží Ostrava-Vítkovice, jehož výpravní budova je adeptem na zapsání jako kulturní památka a je to, myslím, jedna z perel architektury v Ostravě a bylo by potřeba, aby opravdu město participovalo na její záchraně. Vlastník nádraží Vítkovice Správa železnic má zájem na tom, aby se vítkovické nádraží zachovalo, aby se zachovalo jako kulturní památka, abychom opravdu mohli být stále hrdi na to, že máme tady zajímavého zástupce bruselského stylu. I architektura poválečná si myslím, že je cenná a zrovna muzeum MHD, respektive muzeum dopravy, by mohlo být jedním z těch subjektů nebo tím subjektem, který by ty prostory hlavního nebo vítkovického nádraží, pardon, využíval. Ten projekt je za 370 milionů. Věřím, že oblast vítkovického nádraží, kde jsou rozsáhlé pozemky ve vlastnictví města, je tam kolejová smyčka tramvajová, která se nevyužívá, tzn., pro umístění kolejových vozidel by to bylo ideální místo a celé to okolí, ty pozemky jsou ve vlastnictví města, ta výpravní hala by se mohla využít také výborně pro exponáty muzea dopravy. Takže já bych poprosil, abyste se jako rada města zabývali možností využití místo oblasti hlavního nádraží, kde se plánuje investovat pět miliard v budoucích letech na revitalizaci toho dopravního uzlu, tak abyste se zabývali i tím objektem vítkovického nádraží, protože si myslím, že to stojí za to. Děkuji za Vaši pozornost a za Vaši ochotu k záchraně vítkovického nádraží.“

T. Macura poděkoval za podnět. Ujistil pana Packu, že jim osud vítkovického nádraží není rozhodně lhostejný. Ví, že včera ta debata proběhla, ale oni jich vedli několik i v minulosti, teď se dokonce domlouvali s paní Ixxxxx Rxxxxxxxxxxx, že se potkají na téma budoucnosti vítkovického nádraží. Připustil, že jedna z těch variant je i to muzeum MHD, ale možná najdou i jiné. Jsou si vědomi té výjimečnosti, toho architektonického dědictví v případě této budovy a budou hledat nějaký způsob rozumného využití. Dále řekl, že je fajn říct, že vlastník budovy SŽDC je pro to, ale on je pro to s tím, že říká: „ano město, fajn, udělej to, zaplať to“. Vždycky je dobré najít, a dodal, že teď nechce předjímat, ale se SŽDC také jednali, dokonce s panem generální ředitelem SŽDC. Musí dojít k nějakému rozumnému kompromisu a k jakési participaci těch jednotlivých členů toho sdružení.

M. Packa doplnil: „Správa železnic, tedy aktuální název SŽDC, prostřednictvím svého zástupce, který byl na té besedě, vyjádřil zájem na tom, že chce proinvestovat až 300 milionů v rámci rekonstrukce toho vítkovického nádraží. Ono spíš hledá využití. A využití by se tam nabízelo právě podle mého právě v muzeu dopravy, protože by to mohlo ušetřit i prostředky města, protože tam jsou opravdu i ty prostory kolem, které by mohly sloužit k umístění těch exponátů tramvají a dalších vozidel MHD. Takže já si myslím, že by to bylo i zefektivnění toho projektu, takže ta analýza proveditelnosti, si myslím, že by mohla být prvním krokem. Takže oni spíš hledají nájemce nebo provozovatele té budovy. Oni jednají s generálním finančním ředitelstvím, že by tam v některých částech provozovalo kanceláře, ale tohle si myslím, že by byl vhodnější způsob využití.“

T. Macura odpověděl, že to posoudí také, byť je třeba na rovinu říct, že jsou v nějaké fázi přípravy toho alternativního projektu na hlavním nádraží, kam se také už zainvestovaly nějaké peníze, ale nyní nechce dogmaticky říkat A nebo B. Znovu řekl, že jim ta budova taky není lhostejná. Umí si tam představit i jiný typ muzea, protože těch výstavních prostor se nedostává, ale poděkoval za podnět a řekl, že s ním budou pracovat.

Z. Bajgarová doplnila, že se tím tématem určitě budou zabývat. Schůzka i s panem Pazlarem se SŽDC se domlouvá a každopádně to hlavní nádraží jako takové v sobě obsahuje řadu investic, které bude nezbytně nutné v té částce, kterou pan Packa zmínil, provést bez ohledu na to muzeum dopravy, protože tam se potřebuje vyřešit bezbariérovost pro městskou hromadnou dopravu a celá řada jiných věcí. Poděkovala za podnět.

V. Kubín sdělil, že by se chtěl k tomuto návrhu vyjádřit, protože s ohledem na to, jak vypadá kopřivnické muzeum, jaká je současná situace vítkovického nádraží, v jakém je stavu, jaké je okolí, že je tam tramvajová vlečka, která se využívá pro zkoušení řidičů tramvají, tak mu se ten nápad hodně líbí a jestli ho může takto na dálku podpořit, tak by ho velmi podpořil a využití pro muzeum dopravy mu přijde geniální s ohledem na to, kde to je, jaký tam je ten prostor toho nádraží, že je to krásně prosklená budova a že v současné době je ve stavu, v jakém je, tak si myslí, že využitím konkrétně pro tento účel by to nádraží dostalo zcela jiný charakter, i co se týče jakoby využitelnosti dopravního uzlu.

T. Macura sdělil, že už to řekl, že je to možná varianta, na straně druhé město čtvrtým rokem připravuje projekt na jiném místě, takže je třeba to zvážit, ale to nádraží si určitě zaslouží nějaké rozumné využití a budoucnost.

T. Macura uvedl, že posledním přihlášeným do diskuze je pan Pavel Němec, který chce hovořit na téma „Otevřenost radnice a magistrátu k dotazům občanů“. Dále sdělil, že u pana Němce je skutečnost ta, že nesplňuje podmínky pro to, aby mu bylo uděleno slovo, protože nejde o občana s trvalým pobytem, ani o vlastníka nemovitosti na území města, nicméně to slovo mu můžou udělit tím, že si to odhlasují. V rámci otevřenosti radnice podal návrh, aby hlasovali o udělení slova. Dal hlasovat o udělení slova panu Němcovi. Hlasovalo 42 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování. Schváleno.

Primátor předal slovo panu Němcovi.

P. Němec řekl: „Děkuji. Pane primátore, členové rady, kolegyně zastupitelky, zastupitelé, já jsem taky zastupitel, i když v jiném městě. Pane primátore, já jsem vlastníkem nemovitosti na území statutárního města Ostravy, a sice jedná se o katastrální území Výškovice u Ostravy a je to list vlastnictví 3775. To jenom jakoby na doplnění. A chci se jenom zeptat na jednu věc. Já profesně, krom tedy jaksi toho, že vykonávám také zastupitelský mandát v jiném kraji samozřejmě, tak se zabývám jako právník agendami, které souvisí s veřejnou správou a zabývám se také agendami vydávání, přijímání různých obecně závazných regulačních vyhlášek. A já jsem zaznamenal v poslední době takovou zprávu, kterou nemám samozřejmě ověřenou, a proto jsem vlastně tady, když to tak řeknu jednoduše, protože je dobré se neptat kováříčka, ale ptát se kováře, takže jsem u kováře dneska. My se samozřejmě známe osobně a vždycky jsem s Vámi měl korektní jednání velmi slušné a v pohodě stejně, jako například s vaším kolegou, když ještě jaksi bylo statutární město Brno vedeno Vašim panem stranickým kolegou a řešily se obdobné agendy, tak já jsem zaznamenal jaksi takovou informaci, že ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže mělo být statutární město upozorněno v nedávné době, že hrozí městu pokuta v řádu větším než jeden milion korun v souvislosti s přijetím jedné konkrétní obecně závazné vyhlášky v minulosti. A ten můj dotaz se týká toho, že já jsem využil jaksi ze znalosti té věci zákona o svobodném přístupu k informacím a zeptal jsem se tedy na magistrátu v nedávné době, je to v řádu dnů, na nějakou konkrétní informaci, jak probíhala komunikace mezi magistrátem a právě tím brněnským úřadem, no a přiznám se, že po té zkušenosti, kterou jsem učinil třeba v Brně nebo po těch informacích, které mám třeba z Prahy, tak jsem i v Ostravě očekával jakoby pozitivní přístup v pohledu otevřenosti jaksi veřejné správy vůči občanům a se zlou jsem se teda potázal. Protože ta odpověď mi byla dána taková, že mi vlastně žádné informace poskytnuty být nemohou a ten důvod byl tak zavádějící a tak zvláštní, já jsem se s ním za dobu své právní praxe, která už činí 20 let, nikdy nesetkal v obdobném duchu, takže jsem Vás chtěl poprosit, jestli byste se tímto případem mohl jakoby zabývat, já samozřejmě nebudu tady říkat ty konkrétnosti, vy ty informace máte k dispozici. Poprosil bych Vás, abyste se tomu věnoval tak, abych ty informace, na které opravdu zákonný nárok mám, abych je dostal a abych vlastně si mohl ten komplexní obrázek o tom, jakým způsobem se tady v minulosti vydávaly obecně závazné předpisy na území jaksi města, abych si o tom učinil komplexní obrázek a nemusel vlastně jaksi se těch informací domáhat nějakým jakoby jiným způsobem, protože vždycky je lepší ptát se na místě toho, kdo o těch informacích jaksi ví nejvíce, než se doptávat někde na jiných úřadech apod. Takže to je vlastně ten můj dotaz. Já bych jenom chtěl poprosit, jestli byste se tomu případu mohl jakoby věnovat osobně. Je to dotaz, který byl směřován nikoliv na magistrát jako úřad, jako na státní správu, ale na jaksi magistrát z pohledu tedy samosprávy a ta žádost je aktuálně ve stavu, že tam běží podaná stížnost v režimu zákona 106/1999 Sb. Takže bych jenom chtěl poprosit, zasaďte se jaksi autoritou svou a tu možnost máte, aby se tahleta věc narovnala a abych já si opravdu ten komplexní názor, protože sleduju ty věci z pohledu Prahy, Brna a i Ostravy a rád bych nějaké to srovnání měl. To je teda ten můj dotaz a děkuju, že jste se mi tady věnovali, děkuju, že jste mi umožnili to vystoupení, a jenom samozřejmě tu nemovitost tady vlastním, takže děkuju i za to, že jste tedy hlasovali pro to mé vystoupení. Přeji Vám pěkné odpoledne. Pokud nebude možnost všechno zodpovědět teď ústně, tak samozřejmě uvítám i tu písemnou odpověď, případně nějaké jednání v této věci. Děkuju a přeji zdar zbytku Vašeho dnešního jednání.“

T. Macura poděkoval za dotaz. Sdělil, že jakkoliv pan Němec uvedl, že on o tom asi něco ví, tak on o souvislostech jeho dotazu a způsobu jeho vyřízení neví nic, ale prověří to. Požádal pana Němce, kdyby mu třeba poslal kopii na email, nebo nějakým jiným operativním způsobem ten jeho dotaz, tak se na to určitě podívá tak, aby to bylo vyřízeno podle práva. Ještě jednou poděkoval za příspěvek.

V. Macháček k připomínce, která zazněla, sdělil, že mu to připadá, že jsou tady jako zastupitelé jako stafáž v diskuzi mezi primátorem a občanem. Požádal, aby to, co bude projednáváno, také obdržel, protože to celé vyznělo tak, že: „já chci něco vědět, ale nechci to tady říkat“. Dodal, že proto by rád ty informace měl.

T. Macura odpověděl, že to bude uvedeno do zápisu a pan Macháček bude v tomto smyslu uspokojen. Předal slovo panu Němcovi, který se ještě jednou přihlásil do diskuze:

P. Němec řekl: „Já samozřejmě nemám problém jakoby říct tady konkrétní věci, ale samozřejmě také vím, že tady je nějaký diskuzní limit pro vystoupení a nerad bych ho překročil, protože musím Vám teda blahopřát. Vy tady máte diskuzní limit pro občana 5 minut, já mám zkušenosti takové, že zastupitelé u nás mají diskuzní limit 2 x 90 vteřin. Takže já už jsem se naučil být stručný, krátký, a proto jsem jaksi nezabíhal do těch detailů, protože to bychom tady mohli být třeba déle. Ale určitě kdokoliv bude z Vás mít zájem o bližší informace, tak mě zkuste kontaktovat na mailu, který má primátor už z minulosti k dispozici a já Vám veškeré informace pošlu. Děkuju.“

T. Macura poděkoval panu Němcovi, že potvrzuje vstřícnost zdejšího zastupitelstva k občanským aktivitám a k zapojení občanů do řízení města. Sdělil, že se jedná o vyhlášku o regulaci hazardních her. Omluvil se, že neříká ten název přesně, ale jak slíbil panu Němcovi, tak splní tu zákonem danou informační povinnost. Dále sdělil, že další dotazy, připomínky ani podněty v rámci tohoto bodu nedošly. Připomněl, že v dalším průběhu zasedání budou schvalovat novelu jednacího řádu, která rozšíří možnosti zapojení občanů do diskuze, nicméně ta bude platná až od února t. r. Ukončil bod dotazy, připomínky a podněty občanů města a přikročil k projednávání avizovaného bodu č. 11, tj. „Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy“.

"Materiál č. ZM_M 11 Návrh na úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Ostravy

Primátor sdělil, že návrh na úpravu jednacího řádu rozšiřuje možnosti podání přihlášek do diskuze ze strany občanů a je to jeho hlavním obsahem.

Diskuze:

T. Raždík sdělil, že se mu líbí, že došlo ke změně jednacího řádu ve směru více k demokracii a více k právům občanů na balkoně. Poděkoval panu primátorovi za to, že došlo k takové změně a doufá, že se to bude vyvíjet dále jen k lepšímu a že občané budou kultivovaně na balkonu, nebudou zabíhat do osobních detailů a budou udržovat vysokou úroveň diskuze.

T. Macura předal slovo panu Radku Přepiorovi, občanovi města Ostravy, který byl přihlášen do diskuze.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den Vám opět přeji, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Dovolte mi, abych poděkoval, a to sice vážené Radě statutárního města Ostravy a všem váženým zastupitelkám a váženým zastupitelům za vyslyšení mého podnětu z 16. října 2019, vycházejícího z konkrétních zkušeností občanů usilujících po řadu let na zdejším zastupitelstvu, krok za krokem, o konzistentní, postupné zlepšování podmínek pro vstřícný dialog zastupitelů s veřejností. Zdánlivě malá a jednoduchá věc, jakou je způsob přihlašování občanů do diskuse k projednávaným programovým bodům, a to sice viditelným zdvihnutím ruky na galerii pro veřejnost nebo obecně v rámci zorného pole řídícího jednání zastupitelstva, a to kdykoliv v průběhu jednání, nejpozději však do té doby, pokud vážený pan primátor tento bod neukončí, představuje ve skutečnosti ohromnou pomoc pro všechny oprávněné fyzické osoby, které zde chtějí sdělit váženému zastupitelstvu své poznatky, vysvětlit svou připomínku, vznést dotaz, kritiku nebo pochvalu. Aby se mohli všichni na takovou velice pozitivní změnu připravit, byla navržena již panem primátorem zmíněná účinnost této novelizace od 1. 2. 2020. Obzvláště velké díky směřují především opět k váženému panu primátorovi Tomáši Macurovi, jenž touto změnou naplňuje v praxi naši gentlemanskou adventní dohodu z prosince 2019 o postupném posilování prvků přímé demokracie s cílem komfortnější, širší a lepší participace občanů na přímé správě svého města, a to v rámci mantinelů zastupitelské demokracie a pilířů ústavního pořádku České republiky. Celý systém dialogu s občany na zdejším zastupitelstvu lze samozřejmě nadále vylepšovat v dalších čtvrtletích tak, aby byla Ostrava posléze oním pověstným „zářivým občanským městem“, kde panují jedny z vůbec nejvstřícnějších podmínek pro občanský veřejný dialog s místní politickou reprezentací. Dovolte mi, abych v této souvislosti parafrázoval známý výrok prvního prezidenta svobodné Československé republiky, Tomáše Garrigua Masaryka: „tak demokracii již máme a konečně už máme také ty demokraty“. Prosím vážené zastupitelstvo, a to jak koalici, tak opozici, abyste navrhovanou změnu jednacího řádu podpořili a přihlásili se tak k pozitivním, pro-občanským demokratickým tradicím naší vlasti. Velice Vám děkuji. A závěrem bych rád taky ještě v krátkosti poděkoval panu Moldříkovi, který vlastně předával ty ceny jak osvoboditele, tak čipáka, protože už tady není, tak chtěl jsem to mít v zápisu. Děkuji moc za pozornost.“

T. Macura poděkoval za příspěvek. Řekl, že je rád, že v tomto případě mohli předložit k jednání zastupitelstva ke schválení návrh pana Přepiory, který považuje za rozumný a dodal, že nakonec pan Přepiora ukazuje na jejich adventní schůzku a on ji potvrzuje. Přiznal se, že tak činí také i trochu ze zištných důvodů, protože by si opravdu přál, že by se jednou stalo, třeba než odejde do politického důchodu, aby se stal laureátem jeho ceny, myslí té pozitivní, protože tu negativní „čipák“ z roku 2016 má zatím jedinou na nočním stolku a rád by ji doplnil i tou pozitivní. Sdělil, že se přiklání k tomu, aby zastupitelstvo tento návrh schválilo. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0690/ZM1822/12.“

***

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 4. března 2020.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy2_of_12.ZMA29.1.2020.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20200129/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory, korespondence a telefonáty s občany.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 29. února 2020: Fakta/Dokumenty ke staženíZápis z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Poruba ze dne 17. prosince 2019.

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis byl zveřejněn jakožto veřejná listina na oficiálním webu porubského zastupitelstva spolu s odkazem na audiovizuální záznam. Zápis dokládá vhodným způsobem průběh jednání zastupitelstva podle dikce zákona o obcích. Bohužel však obsahuje určité nepřesnosti, překlepy např. v názvech jmen historických osobností, chyby ve výrocích účastníků diskuse, čímž dochází v některých případech k posunutí smyslu vyjádření etc. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však je v některých částech neúplný (např. selhání techniky apod.).

SwN dále sděluje: Zápis porubského zastupitelstva ještě stále pracuje se starší právní výkladovou doktrínou ochrany osobních údajů a pokračuje v anonymizaci jmen občanských účastníků diskuse bez veřejných funkcí (například zastupitelstva Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy již od toho upustily).

Prosincové jednání porubského zastupitelstva bylo z hlediska občanů hodnoceno vysoce pozitivně. Celkový dojem – excelentní: vstřícnost, lidskost, nebývalá slušnost a profesionalita, dokonce smysl pro vhodný humor, dále hlavně rychlé a odborné odpovědi zaměřené na praktické řešení občanských podnětů vznesených během jednání zastupitelstva; tak by se dala charakterizovat prezentace zastupitelů i úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s veřejností.

Vážená paní starostka, Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., z hnutí ANO, vedla porubské zastupitelstvo jednak svým přirozeným šarmem nejkrásnější ostravské zastupitelky a taktéž s patřičnou moudrostí, nadhledem spolu s demokratickým respektem k diskutujícím občanům, též k opozičním zastupitelům.

Lidé, kteří se zapojili do veřejného dialogu se svými zastupiteli, měli k dispozici v rámci zastupitelstva dokonce bezplatné nápoje a také další občerstvení (mj. bagety, koláčky).

Zastupitelé a občané se mezi sebou uctivě zdravili a až na jednu výjimku se nad druhého člověka nikdo nepovyšoval, nad nikým neohrnoval nos, nekádroval jej, nedehonestoval atd., neboť si zdejší politici dobře uvědomovali, že bez hlasů voličů by nemohli své často velice dobře placené funkce zastávat. Navíc jejich chování v celé řadě případů zachytila kamera.

Své již tradičně perfektně připravené příspěvky přednesly dvě legendy občanského ostravského disentu: Vážený pan Mgr. L. Č. a Vážený občan Jiří Štefka.

Zasedání porubského zastupitelstva se účastnil vůbec poprvé od vniku Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) roku 2013 šéf-editor SwN Mgr. Radek Přepiora. Přednesl zde vánočně laděný projev s hlubokým filosofickým, ústavně-právním podtextem, decentní dávkou nadsázky a svého humoru hodného Oldřicha Nového. Mgr. Přepiora svým gentlemanským stylem reagoval na tristní události, kterých se stal svědkem spolu s dalšími občany Ostravy během jednání sousedního obvodního zastupitelstva v Ostravě-Polance nad Odrou 11. prosince 2019. Poděkoval především všem Porubanům, kteří přijeli do Polanky na zastupitelstvo podpořit obhajobu zachování svobodného dialogu mezi zastupiteli a občany bez veřejné funkce. (V rámci vysoce demokratických principů porubského zastupitelstva mohou vystupovat se svými podněty, dotazy a připomínkami mj. všichni občané Ostravy, nikoliv pouze ti, kteří mají bydliště nebo nemovitou věc v Porubě.)

Mgr. Radek Přepiora mj. ve svém projevu řekl:

„Děkuji Vážené paní starostce, doktorce Baránkové Vilamové a jejím prostřednictvím celému Váženému zastupitelstvu za udělení slova. Pěkný den Vám přeji Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Je mi ctí, že zde mohu dnes vystoupit v rámci Vašeho obvodního zastupitelstva, vedeného podle názoru občanů a také českých i mezinárodních sdělovacích prostředků tou vůbec nejkrásnější a zřejmě také nejmoudřejší ostravskou zastupitelkou. Předně mi nyní dovolte, abych z celého srdce poděkoval občanům Vašeho obvodu, kteří přijeli podpořit 11. prosince 2019 zachování svobodného dialogu na sousední obvodní zastupitelstvo do Ostravy-Polanky. Jde vidět, že občané Poruby dokáží podpořit správnou věc nejen v předvánoční době dobré vůle, vzájemného adventního odpuštění a třicetiletého výročí od sametové revoluce, ale také, že se Porubané nebojí obhájit svobodu a ústavně garantované právo přímého podílu občanů na správě nejen svého obvodu, neb rozumí tomu, že skončí-li svobodný dialog v sousedství, nemusí to trvat zase až tak dlouho, co by se taková velice zlá situace mohla rozšířit také dále, za hranice současného polanského temného krále Kazisvěta, který potlačuje demokratický, slušný a věcný dialog občanů za účelem dosažení totalitní efektivity jednání a to mj. tzv. metodou „hlasovací mašiny“, což znamená: hlasujte zpravidla jen pro nebo maximálně se zdržte a to včetně opozice. Prostudoval jsem si jednací řád, kterým se Vaše Vážené zastupitelstvo řídí, včetně vybraných a slušných, věcných a vstřícných odpovědí Vážené paní předsedající během dialogu s občany, kteří zde vystupují. Vaše zastupitelstvo je nyní vskutku vzhledem k sousednímu obvodnímu nebezpečnému Kazisvětovu království v daném srovnání skutečně možno hodnotit jako vánočně zářivou obvodní zemi krále Miroslava, u Vás zemi královny Lucie, která poskytuje azyl svobodomyslným Polančanům. A svobodomyslným Polančanům prostě nezbude nic jiného, než v novém roce, s Vašim Váženým svolením, překročit hranice Vašeho krásného obvodu, aby si zde alespoň na chvíli svobodně promluvili a sdělili Vám bez hrozby své dehonestace a destrukce lidské důstojnosti a osobnosti svůj názor. Pokud bych měl parafrázovat situaci s odkazem na široce známé poselství Dietricha Bonhoeffera a Martina Niemöllera, pak tedy takto: Nejprve "nasměrovali", rozumějte prosím Orwellovu newspeaku, potlačili nebo rovnou zakázali diskusi venku a většina mlčela, protože si debatovala uvnitř. Pak "nasměrovali" diskusi uvnitř, ale to ještě pořád většina mlčela, jelikož mohl ještě mluvit venku i uvnitř alespoň někdo. Pak "nasměrovali" zákony tak, aby už nemohl mluvit nikdo nic, ani venku, ani uvnitř. A v té době již nebyl nikdo, kdo by se mohl ozvat. – Přeji Vám všem závěrem veselé vánoční svátky a Pánem Bohem Požehnaný nový rok 2020. Děkuji Vám.“

Projev Mgr. Přepiory sklidil úspěch. Vzbudil zájem porubského zastupitelstva a přítomných občanů včetně vstřícného veřejného i posléze soukromého komentáře Vážené paní starostky a následné diskuse o přestávce jednání zastupitelstva s lidmi, kteří tristní situaci v Polance na vlastní kůži velmi dobře řadu let zažívají.

SwN děkuje všem účastníkům jednání prosincového porubského zastupitelstva, zastupitelkám, zastupitelům a především přítomným občanům za vlídné, empatické a pozitivní přijetí v Porubě.

Zdroj: https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/organy-samospravy/zastupitelstvo/usneseni/volebni-obdobi-201820132022/volebni-obdobi-201820132022/09_zapis.pdf; https://youtu.be/k1-L5VExNu8, audionahrávky Necipujtenas.CZ z veřejného jednání zastupitelstva v Porubě.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 28. února 2020Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 12. prosince 2019 (viz příloha níže).

  SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

  SwN dále sděluje: Od prosince 2019 ZMSK akceptovalo právní doporučení pověřenců pro ochranu osobních údajů a zveřejňuje v zápisech celá jména občanů bez veřejných funkcí.

  Prosincové jednání ZMSK již tradičně občané vysoce pozitivně hodnotili především díky vstřícností a profesionalitě patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s lidmi mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. Velké poděkování náleží hlavně právníkům Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: mají ohromný přehled o nejnovějším vývoji v otázkách správního práva a přitom jsou schopni lidsky, nepovýšeně, vstřícně, bez arogance, jasně zodpovědět a pomoci všem občanům, kteří se na ně obrátí se svými podněty, dotazy, připomínkami v oblasti příslušných správních agend. Patří jim za to velký dík.

  Bohužel tentokrát nepříjemně překvapil Vážený pan hejtman Vondrák, jenž se pustil těsně po skončení jednání zastupitelstva do velice emotivní debaty s Váženým občanem Štefkou. Výsledkem bylo bohužel vzájemné nepochopení, divoká gestikulace, brunátné tváře, naštvané pohledy při odchodu ze zastupitelstva. – Vážený pan hejtman zase na druhé straně velice vstřícně a gentlemansky přidával účastníkům občanské diskuse ještě během jednání zastupitelstva čas tak, aby mohli dopovědět své projevy.

  Nebývale velký zájem veřejnosti včetně účasti významných osobností (Vážený pan Jiří Štefka, Vážený pan Petr Drozdík, Vážený pan RNDr. Radoslav Štědroň, Vážený pan Antonín Podešva) vzbudil diskusní blok určený mj. pro dotazy, podněty a připomínky občanů, který na ZMSK vznikl před několika lety mj. z podnětu Mgr. Radka Přepiory, když takový jeho návrh získal podporu napříč politickým spektrem, a to vzhledem k situaci, kdy Mgr. Přepiorovi, jakožto oprávněnému občanovi, zastupitelstvo nezákonně zakázalo vystoupit v diskusi.

  Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK občanské podněty. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Na závěr byl odměněn potleskem. Zabýval se mj. následujícími tématy:

  • informační kiosky a papírové jízdné

  • situace v prostoru ostravského hlavního nádraží

  • poděkování občanům, kteří přišli podpořit dle veřejné výzvy na jednání obvodního zastupitelstva do Ostravy-Polanky 11. 12. 2019 obhajobu svobody slova a velice důležitého svobodného dialogu s občany a zastupiteli 

  • přání krásných Vánoc

  Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

  Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

  Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje",

  Antonín Podešva - v úvodu vyjádřil soustrast rodinám obětí střelce z ostravské nemocnice, dále uvedl, že využívá svého práva občana kraje, a na půdě Moravskoslezského kraje by rád informoval o svém podnětu, jeho podnět směřuje k rozvoji cestovního ruchu a svobodného podnikání na území Moravskoslezského kraje, nikomu nepřeje prožít to, co museli podstupovat svobodní občané České republiky a to díky skupině lidí, kteří zaútočili na práva v městě Jablunkov, kde žije v souladu s hodnotami demokracie, sdělil, že převážná část politiků si před volbami bere do úst slova a tvrdí, že budou hájit zájmy občana, zájmy malého a středního podnikatele, hájit cestovní ruch, hájit svobodné podnikání a tvrdí, že budou přispívat pro rozvoj České republiky i Moravskoslezského kraje, pro rozvoj města a obcí, dále sdělil, že podrobněji to znamená, že v roce 2017 na silnici III. třídy přehradili svodidly jedinou příjezdovou cestu k jeho domu a k penzionu, těmito svodidly, které nezákonně postavili a chtěli docílit, abychom nemohli svobodně podnikat a svobodně se pohybovat na silnici III. třídy, vlastník komunikace Moravskoslezský kraj dovolil správci komunikace, aby namontoval svodidla, která vydal Silniční správní úřad v Jablunkově, bez respektu k zákonu, toto stanovení dopravního zařízení bylo shledáno Policii ČR, kriminální službou jako stanovení, které nebylo vydáno v souladu s veřejným zájmem a zasáhlo do práv a svobod jednotlivců, kteří v dané lokalitě bydlí, uvedl, že když Okresní státní zastupitelství vyhodnotilo tuto záležitost svodidel prozatím ne ještě jako trestný čin, přesto je zjevné, jakým způsobem nás všechny dotčené orgány v této kauze chtěly podvést, obalamutit, pošpinit a v očích veřejnosti hanobit, stali jsme se obětí z nenávisti, všichni zainteresovaní v kauze svodidlo, což bezpochyby je Moravskoslezský kraj, správce Frýdek-Místek, Policie ČR Třinec, odbor dopravy v Jablunkově, město Jablunkov, autority města Jablunkova upletly bič a zasáhly do hodnot demokracie, dále uvedl, že prof. Vondrák žádá, abychom ho nežádali o pomoc, náměstek pro dopravu Ing. Unucka tvrdí, že po dovolené budou svodidla do tří týdnu odstraněna, dnes již nekomunikuje, ředitel Ing. Kotyza v roce 2018 sděloval, že do tří dnů nařídí odstranění překážek, šikanu od úředníků odboru dopravy v Jablunkově, šikanu z odboru dopravy Moravskoslezského kraje, od správce Frýdek-Místek, také od Policie ČR Třinec, města Jablunkova, kde se toto řeší od roku 2017 považuje za nehoráznost, momentálně si usmysleli, že na občana je třeba podat trestní oznámení, starosta města Jablunkova podal trestní oznámení na jeho osobu a manželku se souhlasem radních v Jablunkově a to za to, že se snaží vypátrat, kdo stojí za tímto komplotem, závěrem zdvořile požádal média o nápomoc, občanům vzkázal, ať se nebojí hájit svobodu a principy demokracie, principy hodnot, dále požádal, aby Moravskoslezský kraj dostál svým závazkům, které slíbil v roce 2017,

  RNDr. Radoslav Štědroň - sdělil, že zastupitelstvo kraje schválilo před časem tři varianty průchodu Komárovem, na státní komunikace 11, Žilina-Ostrava-Opava-Šumperk-Hradec-Králové-Praha, je zde zácpa, je to problém Moravskoslezského kraje, dále sdělil, že zde byly tři základní varianty, zastupitelstvo kraje rozhodlo o jižním obchvatu, je zde největší zábor zemědělské půdy, především orné půdy a nebylo dostatečně diskutováno o variantě průchodu přímo obcí Komárovem, protože je zde argument, že lidé se nechtějí stěhovat, ale není to argument, který by se nedal zvládnout, pokud se bude respektovat princip vykořenění, tzn., že lidé dostanou řádně zaplaceno za své objekty, je možné s těmi lidmi jednat, jedná se o 40 objektů a ta varianta je levnější, rychlejší a především v souladu s principy trvale udržitelného života lidské společnosti na daném území, uvedl, že si nemůžeme dovolit další zábor zemědělské půdy a lesní půdy, v sobotu byl obrovský článek v Právu, prezidenta Agrární komory Ing. Jandejska, který nastínil vývoj posledních 30 let, co se tady děje se zemědělskou a lesní půdou, to je trvale udržitelný život lidské společnosti na daném území, nebudeme mít nic jiného než tuto zemědělskou a lesní půdu a vodu, toto bude k dispozici lidem v ČR, dodal, že v prosinci za rok bude nové zastupitelstvo kraje, ti co si budou pamatovat, co dnes zaznělo a pochopí, budou moci jednat o této variantě, možná, že si někteří zapamatují, že tato varianta průchodu Komárovem, řádně zaplatit lidem, za to že se odstěhují, je reálná a je v souladu s principy trvale udržitelného života lidské společnosti na daném území,

  Mgr. Radek Přepiora - požádal o odpověď Ing. Unucky, jedná se o dotaz občanů, 18. 9. 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, jednatel KODISu Ing. Martin Dutko sdělil, že tzv. informační kiosky, budou odbavovat cestující pouze jízdenkami v elektronické podobě, během jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v září 2019, k této věci Ing. Unucka uvedl, citace ze zápisu „stát řekl, že od roku 2025 přestanou platit všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístků těm, kteří nemají mobilní telefon a nechtějí nakupovat přes internet, pro toto doplnění je tento materiál na jednání zastupitelstva kraje“, konec citace, sdělil, že nejnověji se Ing. Unucka vyjádřil k podpoře a rozvoji automatického nakupování papírových jízdenek pro studio ČT24 a to 6. 12. 2019 z prostor ostravského Hlavního nádraží pod heslem "šetří lidem čas a peníze", dotaz je směřovaný na Ing. Unucku, jak se na tomto nádraží cítil, protože dlouhodobě jsou zde známy problémy a byly probírány mimo jiné i na předminulém zasedání Statutárního města Ostravy, na dotaz reportérky na zachování papírových jízdenek pak Ing. Unucka mimo jiné sdělil, citace "papírové jízdenky pořád fungují, budou fungovat, akorát je půjde koupit na méně místech, protože se ruší některé pokladny, my zvažujeme instalaci automatických kiosků, které by těm lidem poměrně intuitivně dokázaly prodat lístek, ale to až za nějakou dobu, přespříští rok", konec citace, požádal o aktuální informace ve věci papírového jízdného, z uvedených mediálních prohlášení mohou být občané, spotřebitelé, cestující určitým způsobem zmateni, poděkoval za odpověď, závěrem poděkoval všem, se kterými na zastupitelstvu kraje v letošním roce vedl proobčanský dialog, poděkoval občanům, kteří se dostavili na veřejnou výzvu včera na jednání zastupitelstva města do Ostravy-Polanky, v rámci obhajování svobody slova a velice důležitého svobodného dialogu s občany a popřál krásné Vánoce,

  Ing. Jakub Unucka, MBA - upřesnil, že díky systematickému tlaku Moravskoslezského kraje a Ostravy, se povedlo přesvědčit SŽDC, aby ostravské Hlavní nádraží podlehlo taky nějaké renovaci, v tuto chvíli se tam budují jezdící schody, a co je podstatné, revitalizace Hlavního nádraží je zahrnuta do projektu železniční uzel Ostrava, což je investiční akce ve výši asi 10 mld. Kč, její součástí po nátlaku Moravskoslezského kraje a města bude i oprava tohoto nádraží včetně nadchodu nebo podchodu podle toho, jak to vyjde z toho centrálního prostoru, sdělil, že co se týče jízdenek Ministerstvo dopravy postupně přestává platit pokladny Českým drahám, a protože České dráhy nemají peníze, aby tyto poklady provozovaly, tak se postupně pokladny ruší, my připravujeme výběrové řízení na dopravní dispečink, jehož součásti bude přibližně 60-100 kiosků, které by sloužily k tomu, aby si lidé koupili lístek, hledáme variantu jaký lístek to bude, nejjednodušší varianta je vytisknout papírový lístek, toto zařízení je historicky nejporuchovější, takže se dále hledá nejlepší technické řešení, jestli to bude papírový lístek, nebo něco jiného bude jasné během půl roku,

  Petr Drozdík - sdělil, že se účastní tohoto zastupitelstva kraje, aby předal Petici pro odvolání krajského náměstka pro zdravotnictví pana MUDr. Martina Gebauera, pod kterou se podepsali občané několika měst a obcí, občané žádají odvolání MUDr. Gebauera, pro dlouhodobě neuspokojivou situaci ve zdravotnictví na Karvinsku, která je způsobena řadou nešťastných a nekompetentních rozhodnutí, neustále měnící se rozhodnutí, která vedou ke zhoršení stavu poskytované zdravotní péče a vyvolávání nejen mezi zdravotníky, lékaři, ale hlavně mezi občany, pacienty velké obavy a zmatek, což potvrzují i mnozí starostové, kteří tuto petici sami podpořili, dále sdělil, že některé kroky MUDr. Gebauera postrádají profesionalitu a byly podniknuty i přes odpor dotčených zdravotníků, lékařů, občanů města, ale i zástupců města Orlová, v důsledku těchto politických rozhodnutí, dochází také v několika ambulancích k omezení ordinačních hodin, některé ordinace svůj provoz ukončily úplně, což je v rozporu se slibem, že všechny ambulance zůstanou beze změn, že přibydou další, ke skutečnosti, že práce MUDr. Gebauera nemá nic společného se zlepšením zdravotní péče na Karvinsku, svědčí i odvolání primáře orlovské ortopedie MUDr. Tomáše Knybla, občané a zdravotníci již v prosinci loňského roku důrazně upozorňovali zřizovatele na rizika, která s sebou optimalizace přináší a ten výsledek není vidět po třech letech, ale již nyní, uvedl, že sliby o tom, co optimalizace občanům přinese, která byla na „tajňačku“ vylepována formou letáku po celém městě, se neplní, zajištění dostupné péče 24/7 není splněno, rozšíření ambulancí a otevření nových ambulancí rovněž není splněno, příslib deseti expektačních lůžek není splněn, řešení personální krize rovněž není splněno, místo toho, je odvolán primář MUDr. Knybl, zdravotníci podávají hromadné výpovědi a je ohrožen chod oddělení traumatologie, dále by rád zdůraznil některé zavádějící informace, ve kterých si MUDr. Gebauer rozporuje, je to například informace, že pan primář dostal nabídku, jakým způsobem přemístit oddělení ortopedie do Karviné, aby tam byli plně funkční, a aby tam mohli plně fungovat a plně operovat bez žádných investičních nákladů, dále doplnil, že MUDr. Gebauer uvedl, že vybudování nového sálu, který by společně s ortopedií vyžívaly i jiné obory, není prioritou, závěrem požádal MUDr. Gebauera, aby dosáhl svého slibu, který dal, že v případě útlumu zdravotní péče a hromadných výpovědí zdravotníků vyvodí důsledky a odstoupí, žádal teď, ať svého slibu dosáhne, a pokud by tak neučinil, žádal radu kraje o jeho odvolání,

  Jiří Štefka - sdělil, že jeho podnět se týče těžké situace na silnici 2/465, Česká republika má 62 mrtvých na 1 mil. obyvatel na silnicích, Moravskoslezský kraj má nejvíce vybodovaných řidičů v celé ČR, Horní Lhota, Zátiší silnice 2/465 je závodní dráha, rychlostní zkouška, závodní rallye, uvedl, že již několikrát o této silnici 2/465 na zasedání zastupitelstva hovořil, kdy byla těsně po modernizaci, firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., náprava nebyla citelná a není citelná, požádal, aby na tomto úseku silnice bylo úsekové měření rychlosti, protože je tam 40 a jezdí se tam i 140, proto by mělo měření rychlosti v tomto úseku význam, kdo nechce jezdit slušně, ať nejezdí vůbec, uvedl, že doufá, že zástupci kraje prof. Vondrák a Ing. Unucka v této věci něco udělají a zhodnotí situaci, tak, že lidský život je cennější než zřízení úsekového měření rychlosti, již dopředu poděkoval za to, že nebudou chodci ohrožováni, tím že musí skákat po příkopech, kde jsou schodky až 40 cm,

  Ing. Jakub Unucka, MBA - konstatoval, že Moravskoslezský kraj si je vědom, že se dopravní situace na cestách zhoršuje, proto podporuje jakékoliv opatření, které může udělat, ať už to je stavba kruhového objezdu, dnes zastupitelé schválí memorandum s Novým Jičínem, nebo další akce, nicméně úsekové měření, chodníky, světla je plně v kompetenci města, na jejichž katastru silnice leží,

  Jiří Štefka - sdělil, že o tomto diskutoval, na všech institucích přes obce, magistrát, žádal o pomoc i primátora Ing. Macuru magistrátu Ostrava, bohužel byl odmítnut, že to není v jejich kompetenci, protože silnice je krajského úřadu,

  Ing. Jakub Unucka, MBA - jen v krátkosti zareagoval, že vylučuje, že by toto primátor Ing. Macura řekl, kdyby situace byla v kompetenci Moravskoslezského kraje, je ochotný o tom diskutovat, jenže Moravskoslezský kraj toto rozhodnout nemůže, toto je dle zákona plně v kompetenci obce, v jejímž katastru cesta leží, nemůžeme porušovat zákon, a pokud to obec nechce, tak přes to nejede vlak,

  prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dodal, že je nutné si uvědomit, že Moravskoslezský kraj spravuje a opravuje silnice, ale pravidla provozu na těchto silnicích upravuje někdo jiný.

  Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-14—zasedani-zastupitelstva-kraje-141280/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-12-12; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

  Dokument ke stažení v PDF:

   
 • 13. února 2020: Fakta/Dokumenty ke stažení: Analýza celé dekády (2019 - 2009) špatného systému ostravského povinného čipování psů, sestavená dle oficiálních magistrátních dat, získaných díky spolupráci Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomíra Volného (Jednotní), opět potvrdila závažné problémy invazivní RFID identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. – Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 8. února 2020: Fakta/Dokumenty ke stažení: Policejní prezidium České republiky: Žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v České republice prokázány z trestního hlediska ani v roce 2019. – Oficiální dokumentace státní Policie České republiky získaná v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím díky aktivitě Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní potvrdila, že ani v roce 2019 v ČR nebyly prokázány z trestního hlediska žádné tzv. „množírny“.

Policie České republiky tedy nevede statistiku trestné činnosti související s tzv. „čipováním“ zvířat, ani s tzv. množírnami zvířat na území České republiky. Z tohoto důvodu nemůže takové statistiky poskytnout. Stejně tak nemá k dispozici žádné informace, doporučení, analýzy apod. vztahující se k této problematice, uvedla získaná zpráva Policejního prezidia České republiky.

Celková situace z hlediska trestního stíhání pachatelů týrání zvířat se v ČR roku 2019 stále pohybovala pouze v desítkách případů ročně i když měla vzestupnou tendenci.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) uvádí, že taktéž ani dříve získaná dokumentace z Policejního prezidia ČR a také z Městského ředitelství státní policie Ostrava, neobsahuje v rámci hodnoceného období let 2012 až 2018 ani jednu zmínku o nějaké trestněprávní prokázané existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelů“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost se totiž většinou týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů ve spolupráci s vlivnými politiky bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující nebo pouze výjimečné trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR (viz Veterinární zákon od 1. 1. 2020) a postihovat zcela nevinné chovatele zpřísňováním legislativy a navazujících trestů za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen už dokonce i na soukromé domácnosti (další zásah do už tak děravé domovní svobody), tedy na všechny občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není prokazatelný a hlavně masově rozšířený důvod.

SwN zpracovalo v dubnu 2018 návrh změny špatného identifikačního systému malých domácích zvířat a vyzvalo v této věci celé politické spektrum ke vzájemné spolupráci.

SwN děkuje Váženým představitelům Policejního prezidia ČR a Váženému panu poslanci Volnému za spolupráci.

Zdroj: Žádost Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného o informace ze dne 7. ledna 2020, adresovanou Policejnímu prezidiu ČR v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím, na kterou povinný subjekt české veřejné moci reagoval zasláním vyjádření z 21. ledna 2020. Výslednou dokumentaci následně obdržel šéf-editor Necipujtenas.CZ. Dále dotazy šéf-editora Necipujtenas.CZ na Váženého pana ředitele ostravské státní policie vznesené dne 10. dubna 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, na které bylo posléze odpovězeno elektronickým dokumentem s datem 30. dubna 2019. Dále viz: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/5-10-4-2019.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-statisticsconfirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-publicawareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacichzvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf, http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018.pdf; podklady a audionahrávky z veřejného jednání zastupitelstev v Ostravě, které vlastní Mgr. Radek Přepiora.

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

 • 1. února 2020: SEDMÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2019 A ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2019. Podrobnosti zde: http://www.necipujtenas.cz/cena-hanby-a-uznani/ .
 • 26. ledna 2020: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 11. prosince 2019 (viz odkaz na dokument níže).

  Občané mohli opět sledovat chování zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby během prosince 2019 v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po provedené anonymizaci osobních údajů pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního a rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala. Ostrava se tím řadí již po šest měsíců ke špičce mezi statutárními městy v ČR. Záleží jí na co nejlepším komfortu pro ty své obyvatele, kteří aktivně nebo pasivně spoluvytvářejí veřejné prostředí ve svém městě. Video-přenosy a záznamy ze zastupitelstva představují spolu se zápisem velmi důležitý zdroj informací, který slouží každému zájemci kromě přímé participace na věcech veřejných k monitorování plnění předvolebních prohlášení, hodnocení politické reprezentace a v neposlední řadě jako genius loci“.

  Zápis dokumentuje z hlediska průběhu diskuse a přístupu městského vedení k občanům mj. zjitřenou atmosféru po tragickém útoku střelce ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě z 10. prosince 2019. Bohužel se pak také zřejmě v důsledku lidsky pochopitelné únavy a stresu objevily určité nepřiměřené reakce řídícího jednání ZSMO na vyjádření části občanů a tentokráte dokonce také zastupitelů. Následovala však neobvykle rozsáhlá a samozřejmě důležitá a správná série veřejných omluv, kterou lze v zápisu dohledat.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ v takové situaci doporučuje například vyhlášení krátké přestávky nebo dočasné předání řízení jednání zastupitelstva pověřenému náměstkovi etc.

  Celkově však pokračovala předchozí mnohaměsíční pozoruhodná pozitivní změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali nebo dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědi: ať již ústně nebo později písemně.

  Ostravské hnutí ANO nepřestává ve výše uvedeném ohledu příjemně překvapovat. Značná část jeho politiků v ostravských městských obvodech jakoby začala chápat důležitost zapojování občanů bez veřejné funkce do přímé městské správy. Nemálo představitelů ostravského hnutí ANO, často z pozic vrcholových funkcí, spolupracuje s lidmi, kteří aktivně vystupují v diskusi na zastupitelstvech. Reprezentanti ostravského hnutí ANO nyní často řeší vstřícně v praxi občanské podněty, řádně odpovídají na dotazy, připomínky, necítí se tím nijak dehonestováni, naopak to chápou jako svou povinnost dle zastupitelského slibu, respektují přitom lidskou důstojnost, osobnost, nepohrdají lidmi s opačným názorem, nebo těmi, kteří nejsou tak úspěšní jako oni. Snaží se občanům dávat prostor k uplatnění a společnému dosažení velkých a veřejně prospěšných cílů, což je přirozeně v konečném důsledku situace win/win pro všechny. Tato zázračná proměna, ještě v minulém volebním období „drsného a proti-občansky laděného ostravského hnutí ANO“, je neskutečně fascinující. Přitahuje zájem až doposud nesmiřitelných oponentů, vzbuzuje respekt a pozitivní emoce. Svědčí to také o dosažení vysokého stupně životní moudrosti.

  Role aktivní/konstruktivní opozice se opět chopili kromě dvou vysoce zkušených/respektovaných právníků a lídrů (první z hnutí Ostravak: JUDr. Lukáš Semerák; druhý z KSČM: JUDr. Josef Babka), dále také Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) a dvě brilantně diskutující osobnosti s nesporným rétorickým talentem ze zastupitelského klubu Jednotných: Vážený pan zastupitel (statutární město a Poruba) a předseda komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Václav Kubín a Vážený pan zastupitel (statutární město a Ostrava - Jih) a komisař Rady statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Raždík. Výše uvedené významné osobnosti, zastupitelé, komisaři a také diskutující občané bez zastupitelského mandátu se zabývali mj. následujícími tématy:

  tragédie způsobená střelcem ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě

  cena vody a další vývoj společnosti Ostravské vodárny a kanalizace

  likvidace ostravských lagun OSTRAMO

  ostravská spalovna odpadu a související právní kroky

  rekonstrukce Letiště Leoše Janáčka a vytvoření podmínek pro oddělené odbavení mužů a žen

  nejasnosti kolem osazenstva městské pracovní skupiny sociálního bydlení

  výstavba nájemních bytů na Husově ulici a Střelniční ulici

  koncepce sociálního bydlení a rozdíly mezi tržní nabídkou bydlení a netržním přístupem, kdy se město, kraj, stát i soukromí vlastníci snaží pomáhat sociálně potřebným prostřednictvím úpravy dostupnosti části bytového fondu

  regulace reklamy na území Ostravy, tzv. „reklamní smog“

  objektivita informací oficiálního radničního ostravského periodika s názvem Ostravská radnice

  ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě

  definitivní ukončení prodeje papírových jízdenek a vliv na dostupnost jízdného

  valná hromada KODISu

  situace kolem domova Slunečnice

  informační kiosky a naopak možný návrat papírového jízdného

  posílení určitých tramvajových spojů

  bezpečnost občanů během fotbalových utkání a problémy s fanoušky

  poplatky za užívání veřejného prostranství

  adventní setkání Váženého šéfeditora Necipujtenas.CZ Mgr. Přepiory s Váženým panem primátorem Ing. Macurou, vzájemné odpuštění a příslib dalšího posilování prvků přímé demokracie v rámci stávajícího sytému zastupitelské demokracie

  živý městský vánoční strom

  tristní politická kultura osobností, které kandidují, nebo již vykonávají veřejnou funkci

  dopravní informovanost v prostoru Ostravy-Poruby u Duhy

  vyplácení ročních cílových odměn v Městské nemocnici Ostrava

  na co dát raději finance: na dostavbu, obnovu a rozvoj Městské nemocnice Ostrava nebo na gigantickou koncertní halu?

  neveřejnost zápisů ze zasedání výborů zastupitelstva a komisí rady

  město přichází ročně díky své politické ideologii o příjmy v řádu několika stovek miliónů korun

  děsivá situace s omezováním tradičního svobodného dialogu a umlčováním nepohodlných názorů včetně zasahování do osobnostních práv a svobod občanů bez veřejné funkce v ostravském městském obvodu Polanka nad Odrou během veřejného jednání zdejšího zastupitelstva nedlouho po oslavách třiceti let od sametové revoluce; pozvánka pro občany Ostravy, aby přišli na toto zastupitelstvo obhájit svobodný dialog občanů (lidé přišli, viděli tristní situaci na vlastní oči a byli sami zcenzurováni, dehonestováni a dokonce jim bylo zakázáno mluvit)

  místní poplatek z pobytu, ze psů a z odpadu; návrhy na jejich snížení včetně způsobu kompenzace výpadku příjmů městského rozpočtu a další návrhy na pomoc Ostravanům

  rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2020: úspory, snižování dluhu a nezvyšování daní a poplatků

  problematičnost vyhodnocení skutečné úspěšnosti a efektivnosti sportovních dotací

  kdy je akceptováno oddělené hlasování o určité části programového bodu a kdy nikoliv; několik omluv Váženého pana primátora Macury Váženému panu zastupiteli Kubínovi a dalším zastupitelům

  vyhláška o povinném čipování psů

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZhttp://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/ 

 • 24. prosince 2019: Společenství webu Necipujtenas.cz přeje všem slušným/dobrým lidem a jejich zvířatům klidné – neočipované – Vánoce a plné Boží Požehnání pro následující roky! Děkujeme Vám za to, že stojíme již sedmým rokem společně s Vámi pevně na straně svobody a přirozeného práva vůči idejím nastupujícího totalitního uvažování a s ním spojené proti-občanské legislativy! Také příští rok budeme usilovat o dosažení osvobození občanů od povinného čipovacího aj. útlaku. Nebojte se! Když se lidé spojí, podpoří a vytrvají: zvítězí! Tedy slušně a směle vpřed přátelé! „V“ :)


  P.F. 2020! :)


  Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40)


  Společenství webu Necipujtenas.CZ

   

 • 7. prosince 2019:  Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 13. listopadu 2019 (viz dokument níže).

  Občané mohli sledovat chování zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby během listopadu 2019 v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po provedené anonymizaci osobních údajů pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala.

  Zápis převážně prezentuje „vlídnou lidskou tvář“ nového městského vedení vzhledem k většině přednesených diskusních příspěvků oprávněných občanů.

  Bohužel je v něm opět patrná výjimka v případě reakce řídícího jednání ZSMO na vyjádření Váženého občana Jiřího Štefky ke zcenzurovanému zápisu.

  Celkově, mimo výše uvedenou situaci, však pokračovala předchozí mnohaměsíční pozoruhodná pozitivní změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědí ať již ústně nebo později písemně.

  K přelomovým a doslova historickým momentům (vzhledem k událostem na ZSMO z let 2014 až 2018; Necipujtenas.CZ o nich rozsáhle informovalo) patřilo pozvání ke vstřícnému jednání, které veřejně přednesl na zastupitelstvu Vážený pan primátor Macura směrem k Váženému Mgr. Přepiorovi (šéfeditor Necipujtenas.CZ). Tento pozitivní krok byl vnímán oběma stranami jakožto další vysoce správné gentlemanské gesto, které směřovalo k vybudování nových a pevných mostů vzájemného respektu přes v určitých chvílích zjitřené výměny názorů, které probíhaly na zastupitelstvu v minulém volebním období. – Schůzka s Váženým panem primátorem posléze skutečně proběhla 3. prosince 2019 ve 14:00 hod. v jeho ostravské magistrátní pracovně (k podobnému setkání došlo na stejném místě takřka před pěti lety). Nesla se v poklidné adventní atmosféře oboustranného porozumění, důvěry a vysoce empatického dialogu. Málokdy se totiž v dnešní vypjaté době stane, aby si dvě významné osobnosti dokázaly po minulých těžkých zkušenostech spolu upřímně v křesťanském duchu odpuštění podat ruce na usmířenou. („Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.“ Efeským 4:32). Zázraky se skutečně dějí – i v Ostravě. – Schůzka mj. přinesla akceptaci celé řady pro-občanských návrhů, které by měly dále posilovat prvky přímé demokracie v rámci metody KaizenOvertonova okna, tedy širší zapojení občanů bez veřejných funkcí do správy svého města v mantinelech ústavního pořádku ČR a konkrétních možností nynější i připravované legislativy.

  Role aktivní/konstruktivní opozice se chopili během listopadového jednání ZSMO kromě dvou vysoce zkušených/respektovaných právníků a lídrů (první z hnutí Ostravak: JUDr. Lukáš Semerák; druhý z KSČM: JUDr. Josef Babka) především další dvě brilantně diskutující osobnosti s nesporným rétorickým talentem ze zastupitelského klubu Jednotných: Vážený pan zastupitel (statutární město a Poruba) a předseda komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Václav Kubín a Vážený pan zastupitel (statutární město a Ostrava - Jih) a komisař Rady statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Raždík. Výše uvedené významné osobnosti, zastupitelé, komisaři a také diskutující občané bez zastupitelského mandátu se zabývali mj. následujícími tématy:

  – Nepřijatelná cenzura zápisu z říjnového jednání statutárního zastupitelstva, která dostala navíc velmi podivuhodné právní zdůvodnění a vyvolala v předvečer třicetiletého výročí pádu totalitního režimu z roku 1989 oprávněné obavy z potlačování nepříjemných názorů opozičních zastupitelů; související podnět k prověření celé věci na MV ČR oznámil Vážený oprávněný/dotčený občan Jiří Štefka.

  – Děsivá bezpečnostní situace v prostoru ostravského hlavního nádraží a nedostatečné návrhy městského vedení na její systémové řešení.

  – Nelehké soužití většinové populace v Ostravě s místními menšinami.

  – Následky navrhovaného opatření zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do Ostravy.

  – Těžko pochopitelná podpora části městského vedení pro užívání návykových a psychotropních látek v politice při výkonu zodpovědných veřejných funkcí, což je prý důležité dokonce z dějinného úhlu pohledu.

  – Tristní situace Moravskoslezského inovačního centra.

  Smlouva o výpůjčce s Liberty Ostrava a.s. a experimentování s výsadbou vysoce odolné zeleně vůči nejrůznějším formám znečištění životního prostředí.

  Nejasnosti kolem kupních smluv a využívání veřejných komunikací na soukromých pozemcích; právo občanů na finanční kompenzace.

  Hospodaření společnosti VÍTKOVICE ARÉNA.

  Pozvánka na komentovanou prohlídku Kunčic.

  Splnění prohlášení Váženého pana primátora: informování občanů v periodiku Ostravská radnice o možnosti sledování jednání zastupitelstva on-line na webu ostrava.cz.

  – Vystoupení Váženého pana primátora Macury v ČT 10. 11. 2019 v pořadu Otázky Václava Moravce a také jeho historické setkání s žijícími polistopadovými primátory Ostravy.

  – Plnění veřejných závazků politiků: stav očipování někdejšího ostravského Váženého pana primátora Ing. Kajnara, průkopníka implantací RFID transpondérů do živých těl psů a především lidí.

  – Potrestání pachatelů, kteří v říjnu 2019 pomalovali Památník Rudé armády v Komenského sadech a přijetí opatření, aby k tomu v budoucnu nedocházelo.

  – Situace vozového parku ostravské MHD.

  – Daňová zátěž a zabraňování ne-nutnému zadlužování.

  – Nejasnosti kolem spravedlnosti a vhodnosti financování církevních kulturních památek vzhledem k již realizovaným výdajům státního, krajského i městského rozpočtu.

  Výkup akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města.

  Primátor informoval, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 16.10.2019, byl ověřovateli zápisu paní Janou Vajdíkovou a panem Jiřím Vávrou podepsán a byl vyložen k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí magistrátu a zveřejněn na webových stránkách města. Sdělil, že proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky, proto se pokládá za schválený.

  Diskuze: V. Kubín uvedl, že všichni, kteří byli přítomni na minulém zasedání zastupitelstva, vědí, že ho minule citlivá a dle jeho přesvědčení zcela nemístná poznámka diskutujícího občana směřovaná na pana primátora doslova zvedla ze židle a měl co dělat, aby sál neopustil. Byla to však situace, která, ať si jim to líbí nebo ne, reálně nastala, byla zaznamenána na mikrofony, kamerami a později měla být v zápise. Řekl, že po tomto incidentu mu bylo doslova fyzicky nevolno a že se odvážil znovu kouknout a pokusit se zanalyzovat tuto situaci až po mnoha dnech či týdnech. Byl překvapen, když tyto inkriminované statě, i když jakkoliv necitlivé a nepříjemné, v zápise nenašel, resp. našel vykřížkované a na audiovizuálním záznamu ztlumené. Byl vždy přesvědčen, že tyto dokumenty mají zůstat zachovány jako celek, ať se v sále děje, co se děje. Dotázal se, co je skutečnou příčinou tohoto zakřížkování, resp. utlumení audiovizuálního záznamu, jestliže se nejedná o technickou závadu, kdo je pověřen k takovému cenzurnímu aktu. Požádal, aby to nebrali jako osobní útok, ale chtěl by znát pravidla pro práci při nakládání se záznamy ze schůzí a předejít tomu, aby byl třeba jednou zaslepen nějaký nepříjemný názor opozice. Poděkoval za odpověď.

  T. Macura sdělil, že nechá odpovědět paní Kolkovou, vedoucí legislativního a právního odboru.

  R. Kolková odpověděla, že se touto záležitostí na LPO zabývali a ta anonymizace byla důležitá z toho důvodu, aby zabránili úniků osobních údajů rodinného příslušníka pana primátora.

  T. Macura sdělil, že neví, zda odpověď paní vedoucí postačuje, nebo zda chce pan Kubín nějak rozvinout svůj dotaz. Poznamenal, že předpokládá, že jde o ochranu osobních údajů a že do toho zápisu opravdu nezasahoval. Předal slovo panu Štefkovi z řad občanů, který se přihlásil do diskuze a dodal, že doufá, že jeho dnešní vystoupení bude v trochu jiném duchu než posledně.

  J. Štefka, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé. Já si myslím, že pan Kubín už řekl zcela vše vyjma toho, že já jsem se nijak neprovinil, co se týká vůči Vám a položení otázky. Ta zněla, jak zněla a nebyla proti Vám nijak vulgárně vedena, jenom čistý dotaz a na takový dotaz já jako občan mám i ve skutečnosti právo. Takže podle toho práva, které mám, by se mělo taky jednat a mělo by to být v záznamu nebo v zápise v plném znění. Děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl panu Štefkovi, že na posledním zastupitelstvu vystoupil s příspěvkem o politické kultuře, zachoval se jako totální hulvát a on doufal, že jeho dnešní příspěvek využije k možnosti omluvy za jeho poslední vystoupení. Dodal, že pan Štefka kroutí hlavou, takže je na tom ještě hůře, než si myslel a že to bere na vědomí. /.../

  Informace o činnosti orgánů města. /.../

  V. Kubín sdělil, že se svým dotazem začne ze široka. Dále řekl, že se píše 21. červenec 2017 a známý redaktor časopisu Reflex xxxx xx xxxxxxx přijíždí do Ostravy na vyhlášený festival Colours of Ostrava. Jako vstupní bod do města Ostravy zvolil xxxx xx xxxxxxx Hlavní nádraží v Ostravě-Přívoze. Svým entrée a později i odjezdem byl tak šokován, že ihned 24. července 2017 publikuje na webu reflex.cz své zážitky z ostravské „metropole“. Odcitoval malou část textu xxxxxx xx xxxxxxxx: „Zase jsem musel vystrčit nos ze své oblíbené pražské kavárny a zase mne překvapilo, jak jsou pachy reality ve skutečnosti ostré až odpudivé. Tak odpudivé, že si to z té kavárny nejde uvědomit. Kdybych žil v Ostravě, mám asi úplně jiný pohled na romskou problematiku, než ho mám teď – s tím, že bydlím na Praze 6. Dojel jsem v pátek do Ostravy a jako správný závislák jsem si potřeboval nejdřív dát cigaretu. I vyšel jsem před nádraží, kde mají vyznačené místo pro kouření, a zaváhal. Stála tam totiž skupina hlučících Romů a byli opravdu úplně jiní než ti moji romští přátelé z Prahy. Ti lidé postávající v kuřáckém koutku byli poloobnažení ve špinavých hadrech, řvali, děti kolem nich ječely a lítaly zcela bez ohledu na vycházející davy cestujících přijíždějících na Colours. Přestože byl bílý den a lidí kolem jak máku, já jsem si prostě z hlediska osobní bezpečnosti netroufl mezi tu skupinku s cigaretou jít a radši jsem odešel sto metrů, až jsem se dostal zpod zastřešené plochy, kde se myslím smí kouřit jen na tom vyhrazeném místě. Bez přehánění jsem se jich bál. Byla to ucelená a nepřátelská tlupa. No a konečně když jsem odjížděl, tak jsem sešel po schodech dolů na nástupiště ostravského nádraží a tam byla další tlupa. Řev, hemžení dětí a okolo nich mnohametrový odstup, kam se uchýlili ostatní cestující. Zvážil jsem všechny okolnosti a odešel na samý konec nástupiště. Opět to byli příslušníci nějaké jiné a jednodušší, agresivnější a méně autoregulované kultury. Lidé, kteří jednají podle momentální emoce a bez ohledu na důsledky. A z toho jde strach.“ Sdělil, že to byla citace článku xxxxxx xx xxxxxxxx publikovaného v Reflexu 24. července 2017. Dále požádal, aby se přesunuli v čase o více než dva roky dále, konkrétně do minulé soboty 9. 11. 2019 k času 20.30, místo stejné, tj. Hlavní nádraží. Jak později pochopil, i osazenstvo budovy a prostoru před budovou se také za dva roky moc nezměnilo. Jen nepřijíždí xxxx xx xxxxxxx na Colours, ale pouze on Václav Kubín zde čeká na příjezd své partnerky a její zahraniční kolegyně v tomto prostoru. Zpravidla ženu vyzvedává na svinovském nádraží. Tentokrát mají plány poblíž centra a navíc pak vezou kolegyni domů za Havířov, takže volí místo vyzvednutí Ostrava Hlavní nádraží. Po dvacáté hodině je na místě jako nikotinový nezávislák, cigaretu nepotřebuje, proto jde rovnou do budovy. Co se děje před budovou, trefně popsal xxxx xx xxxxxxx. Skupina hlučících romských dětí ve věku 6-12 let, připomněl, že je čas 20.30 hod., řvoucích na celé okolí, házejíce po sobě kelímky a lahve a válející se i přes značný chlad a zaneřáděnost prostoru po holé zemi. Ostatní čekající se asi v obavách shromáždili v hale pod schody na nástupiště a dělali, jako že nic nevidí a neslyší. Dodal si odvahy více než tenkrát před dvěma lety xxxx xx xxxxxxx a požádal omladinu, aby si šli dělat binec jinam. Reakce dětí byla, jak jistě všichni kolegové tuší, velmi tvrdá, agresivní a vulgární. Citovat to nebude. Pak se k němu přidal jeden postarší odvážný pán, kterému děti odpověděly náznakem kopulačních pohybů a rukama na místech ala Michael Jackson ve svých klipech s komentáři opět nepublikovatelnými. Ochranka nikde, městská policie nikde, státní policie nikde, a to má služebnu na dohled Hlavního nádraží. Toto ho již dožralo a šel se dotázat pracovnice na informacích Českých drah, zdali ji toto nevadí a jak je možné, že je nádraží ve smyslu jakéhokoliv zabezpečení klidu a bezpečnosti cestujících zcela bezprizorní. Odpověď této bez nadsázky hrdinky, protože pracovat v takovýchto podmínkách, je opravdu očistec, odcitoval: „To je nekonečný příběh. To se tu děje neustále.“ Rezignovaný a za neustálého řevu progresivní omladiny se přesunul pod schodiště mezi tzv. hodné lidi, čekat holky relativně v bezpečí. Bezpečí ale vypadá zcela jinak. V tom si vzpomněl na článek xxxxxx xx xxxxxxxx dva roky starý, který odcitoval, a uvědomil si tu bezmoc, tu hanbu, že každý návštěvník jako první, co vidí z naší „metropole“ při volbě Hlavního nádraží jako vstupní brány do města Ostravy, jsou různé skupinky individuí a hlavně nemožnost se dovolat jakékoliv nápravy. Na těchto dvou příbězích popsaných s odstupem dvou let vidí, že situace je pravděpodobně stále tristní a tak se ptá, asi pana primátora jako pomyslného lodivoda naší „metropole“: „Pane primátore, víte o tomto problému? Jestliže ano, má město nějaký plán řešení? Jedná město o tomto problému s Českými drahami nebo s firmou Železniční dopravní cesty? Neuvažuje město o permanentním monitoringu takto důležitého a strategického prostoru? Jak je možné, že jsem v prostoru před nádražní budovou narazil jen na skupinky individuí zjevně pod vlivem drog nebo alkoholu, na hulákající romskou omladinu a bezdomovce, nikoliv však na státní či městskou policii nebo ochranku i přesto, že podle pracovnice jsou podobné výjevy na denním nebo nočním pořádku? Má město Ostrava třeba ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty nějaký plán na řešení tohoto problému?“ Poděkoval za odpovědi.

  T. Macura poděkoval panu Kubínovi za obsáhlý příspěvek. Řekl, že nebude tvrdit, že mají jasný plán, kterým se dá tento problém, nešvar, o kterém ví, vymýtit v krátkodobém horizontu. Otázku bezpečnosti na Hlavním nádraží a nejenom tam se snaží řešit ve spolupráci se zmíněným vlastníkem dopravní budovy, což je Správa železniční a dopravní cesty, kdy kompetence města jsou před budovou a jejich kompetence jsou uvnitř budovy. Ty kroky, a souhlasí s panem Kubínem, zatím nemají nějaký zásadní viditelný efekt. Dále řekl, že se v té věci poměrně nedávno obrátil i na ředitele Městské policie Ostrava pana Plačka, a poznamenal, že sám na Hlavní nádraží chodí a ví, co se tam děje, se žádostí o intenzivnější monitoring lokality před nádražím. Požádal ředitele Městské policie Ostrava, aby je informoval o tom, co se před Hlavním nádražím děje a jaké případné kroky je možno učinit, aby ta situace byla lepší.

  M. Plaček hovořil o situaci, kterou popisoval pan Kubín. Řekl, že s panem primátorem v této věci komunikovali, v okolí Hlavního nádraží mají navýšený výkon služby, kde i v součinnosti s Policií ČR průběžně monitorují stav veřejného pořádku. Za této situace maximálně využívají kamerový systém, mají tam nepřetržitý provoz, kdy strážník monitoruje situaci a v případě, že na místě v tu danou chvilku není momentálně hlídka, okamžitě na situaci reaguje a na místo hlídku vysílá. Řekl, že není schopen v tuto chvíli říct panu Kubínovi konkrétní termín 9. 11., v každém případě se ale na tu situaci podívá.

  V. Kubín poděkoval za odpovědi. Sdělil, že bydlel dva měsíce v Brooklynu v Americe, kde byl snad jediný bílý obyvatel a cítil se mnohem bezpečněji než na tom Hlavním nádraží. Řekl, že ho to tak dožralo a cítil se tak ohrožený, že tiskl tašku k sobě a modlil se, ať přijede vlak, který měl 20 minut zpoždění. Když si vzpomněl na slova xxxxxx xx xxxxxxxx, který to psal před více než dvěma lety, tak mu přijde, že to je jakoby tristní. Sdělil, že nebude analyzovat nebo hodnotit dobu, která byla ještě předtím, než napsal xxxxxxx ten článek, ale už to je asi léta a neřešení tohoto vstupního image, toho, co ti lidé vidí, protože ta zahraniční kolegyně se ptala, jak je to možné, tak celou cestu do Havířova se snažili vydiskutovat to, jak je toto možné, že někdo něco může, někdo něco nemůže. Jde mu o to, když k někomu přijede návštěva, aby se ta návštěva hned ze startu při výstupu na nástupiště necítila ohroženěji než v tom pomyslném Bronxu.

  T. Macura sdělil, že nechce zlehčovat to, co říká pan Kubín, pokud má takovou zkušenost. Dále řekl, že on je na Hlavním nádraží v průměru jednou týdně také a s takovou situací výslovně až takto exponovanou, jak ji popisuje pan Kubín, se nesetkal, ale tím nechce tvrdit, že nenastává, a i když tam v dané chvíli strážník není, tak všichni mají čísla, na která lze tu hlídku zavolat. Dodal, že tím nechce říct, že je to primární povinnost, ale vždycky je z toho nějaké řešení. Zopakoval, že se s panem ředitelem o situaci na tom přednádražním prostoru bavili a pan ředitel ho ubezpečil, že tam ten výkon služby posílí a on doufá, že se tak děje a určitě i z té dnešní debaty si vezme nějaký závěr.

  T. Raždík sdělil, že jestli chce pan Witosz hovořit k příspěvku pana Kubína, tak mu dá přednost.

  D. Witosz reagoval na vystoupení pana Kubína. Sdělil, že ho potěšilo, že pan Kubín čte xxxxxx xx xxxxxxxx. Dále řekl, že by moc jeho reportáže jako jeho letitý čtenář nebral až tak doslovně, protože jeho styl gonzo, kdy se sám zapojuje do svých příběhů a snaží se je zveličovat, je u něj doopravdy pověstný. Doporučil panu Kubínovi, aby si přečetl jeho reportáž ze Sofie, kde byl na Hlavním nádraží, v Bulharsku, to je doopravdy něco, pak zjistí, co to znamená, když se rozjede. Co se týká Hlavního nádraží, doporučil panu Kubínovi, aby tu situaci nikdy neřešil sám osobně. Uvedl, že město jako takové má městskou policii a jiné složky, které se tím mají zabývat. Řekl příběh, který zažil na Husově sadu, když řešil automobil, který byl zaparkován přímo naproti toho hladového okna, lidé si tam spokojeně jedli, nezasahoval, jen dělal fotografie a od toho momentu začala konfliktní situace. Nezasahoval ručně, šel pryč, požádal v hotelu, aby zavolali policii, policie přijela, celou situaci zaznamenala a dál ji řeší. Co má zkušenost jako místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tak když v Husově sadu zavolá, tak do deseti, dvanácti minut je městská police na místě. Když zavolá, vždycky tam někoho pošlou, proto radí panu Kubínovi, aby to neřešil on, ale nechal to na policii. Doopravdy narazil na to, že mnohdy lidé, i když něco vidí, tak tu městskou policii nezavolají. Kamerový systém je fajn věc, bohužel těch kamer začínají mít tolik, že za chvíli budou mít více policistů u kamer na těch stanovištích než v terénu, ale také záleží na tom, jak k tomu on jako občan přistupuje. Pokud mu něco vadí, nejlepší je zavolat. Co se týče prostoru před nádražím, Moravská Ostrava a Přívoz toto řeší intenzivně, měli nějaké diskuze se Správou železniční a dopravní cesty, možná si někteří všimli, že přímo průčelí, které je u nádraží, bylo v poslední době celé vyčištěné, je to příprava na Vánoce, aby byly čisté vitríny, atd., a dále se bavili o tom, protože schodiště jako takové uklízí SŽDC a oni mají celý prostor před, aby to nějak sladili a zkoordinovali, protože Moravská Ostrava a Přívoz přímo v tomto prostoru má stanoviště, kde většinu dne sedí dva zaměstnanci, kteří tento prostor uklízejí. Pan Kubín má pravdu v tom, že před Hlavním nádražím je velice rušno, proto je tam pořád plno práce, ale myslí si, že orgány města to neberou na lehkou váhu. Správa železniční a dopravní cesty teď dělá uvnitř velké úpravy, co se týče pojízdných schodů, aby byly obousměrné, aby se šlo bezbariérově dostat na nástupiště a stejně tak řeší tu situaci před. Poděkoval za článek xxxxxx xx xxxxxxxx. Sdělil, že jak pan Kubín říkal, že je plno těch zdrogovaných dětí před nádražní budovou, tak neví, jestli ví, že xxxx xx xxxxxxx je velký zastánce kouření trávy a celkem ho baví, že v jeden moment dá na někoho, kdo asi v jeho očích je taky uživatel drog a napíše článek, na toho dá, a pak má druhého uživatele drog, na kterého nedá. Možná by to chtělo najít jiné spisovatele nebo novináře, kteří mu budou poskytovat relevantní informace.

  V. Kubín sdělil, že bude brát xxxxxx xx xxxxxxxx jako spisovatele scifi a vezme to tak, že ty příběhy, které popsal, se nestaly a byly výplodem nějakých halucinací po použití marihuany. Jestli to pomůže občanům tohoto města, neví, ale on se s tím smíří a příště přítelkyni počká bez oblouznění na nádraží Svinov. Dále hovořil k radě, volat městskou policii. Sdělil, že tady nejde o něj. On ten příběh pouze prožil, ale nejde o něj, že on by měl někoho volat. Jde o to, co popsal a v tom je ta podstata, že člověk, co vystoupí na Hlavním nádraží a je to zahraniční turista, tak přece nemá být jeho prvotní činnost při vstupu do tohoto prostoru, zjišťovat číslo na policii a tuto volat. To přece nemyslí vážně. Sdělil, že úloha města tak, jak ji cítí on, je zabezpečit všem občanům včetně přijíždějících turistů pocit bezpečí a pocit nějakého relativního klidu a ne aby první, co přijede, volal policii, to mu přijde směšné.

  T. Macura reagoval slovy, že on taky a v tom, co řekl pan Kubín, s ním samozřejmě souhlasí.

  T. Raždík řekl, že se dočetl v podkladech, že pan primátor 23.10.2019 přijal švýcarského velvyslance pana Dominika Fuglera a diskutovali mj. o soužití s menšinami a koncertní hale. Dotázal se, jestli pan velvyslanec náhodou nenavrhl nějaký způsob, jak vylepšit soužití s menšinami a jaký je jeho názor na koncertní halu v Ostravě.

  T. Macura pro informaci, která je nad rámec toho, co zmínil pan Raždík, uvedl, že ve městě je několik investic, na kterých se historicky podílejí tzv. švýcarské fondy, zejména šly do veřejné dopravy, takže ta spolupráce Česka a Švýcarska i z hlediska podpory některých investičních akcí je dlouhodobá, i proto jsou vztahy mezi vedením města a švýcarskou ambasádou poměrně časté a musí říct, že srdečné. Dále sdělil, že k dotazu týkajícího se koncertní haly má nejenom švýcarský velvyslanec, ale absolutně každá persona, která přijede do Ostravy, jednoznačně závěr pozitivní a tento projekt podporuje. Pan švýcarský velvyslanec není žádnou výjimkou v tomto výčtu. Uvedl, že pokud jde o vztah k menšinám, tak součástí programu pana velvyslance, pokud si dobře vybavuje, byla i návštěva několika nízkoprahových zařízení, které se starají právě o lidi s jakýmsi sociálním handicapem, kde významnou část těch klientů tvoří lidé z těchto menšin, takže je to součást jeho nastavení a o ta témata se zajímá. Že by tady přijel s nějakým receptem, jak se s tím má vypořádat Ostrava, to určitě nepřijel. Na straně druhé požádal, aby z Ostravy nedělali ghetto v tom smyslu, že ty věci, které se tady dějí a které popsal pan Kubín, se nedějí nikde jinde. Myslí si, že Brooklyn je v řadě těch odlehlých uliček určitě horší než Ostrava, ale nechce teď vézt žádnou soutěž. Sdělil, že každá metropole se potýká s těmito problémy, čím dál od centra města, tak je to zpravidla horší. Každá s tím nějakým způsobem bojuje. U nás souhlasí s tím, a vrací se znova k problematice Hlavního nádraží, je nešťastné, že se ten člověk s tím setkává na vstupu do města.

  L. Semerák nejprve poznamenal směrem k panu Witoszovi, že ho fascinuje a že je zvědav, co se ještě za ty tři roky dozví, protože když minule dle jeho soudu nalezli shodu s panem primátorem, že by bylo dobře zatlačit na SŽDC ve věci opravy výpravní budovy, tak pan Witosz říkal, že mají být rádi, jak ji mají, protože jinde jsou horší. Dneska se dozvěděl, že v podstatě když budou před nádražím atakováni, nebo budou nepříjemní, libovolnou skupinou bezdomovců, Romů apod., má 10 minut vyčkat, a on by mu někdy přál si představit, co za 10 minut je schopna ta skupinka udělat. Co ho trošku naštvalo je to, že pokud někdo popíše pravdivý stav ve věci v Ostravě, tak by se na to měli podívat a nedávat tomu nálepku „uživatel drog“ apod. Věcně řekl, že problém nádraží není jenom v Ostravě. Problém je v Praze, v Brně, v jiných velkých městech, je v Mnichově, tzn., že to není nic specifického. Myslí si, že je dobře, že pan Kubín na to upozornil, byť pan primátor a ředitel městské policie o tom ví. Je to problém permanentní, který se musí řešit. Dále sdělil, že by se neměli zaměřovat jenom na cizince. Myslí si, že daleko podstatnější jsou našinci, tzn., lidé, kteří to nádraží používají každý den nebo jednou týdně a je naprosto lhostejné odkud přijeli, kam jedou apod. Dále hovořil k dotazu, který přednesl náměstkovi primátora Babincovi na jaře, v době, kdy končilo zimní inverzní období a ten dotaz ho napadl dneska úplně stejně. Dotázal se, zdali pracují, a pan náměstek řekl, že ano, na tom, že by město modifikovalo smlouvy o dílo, resp. se zamyslelo nad úpravou zadávacích podmínek veřejných zakázek ve vztahu k ekologickým parametrům stavební techniky, která se používá při realizaci městských zakázek v zásadě v několika variantách. Tehdy ho napadly dvě. První, rovnou vymezit tu potřebnou ekologickou třídu, anebo zvážit, zdali by nebylo možné do váhových kritérií přičlenit i váhové kritérium o váze, které je přípustné k tomu, aby opravdu byli stavebníci motivováni používat lepší stavební techniku, resp. lepší tu, která produkuje daleko méně exhalací atd. Po půl roce se chce zeptat, zdali se jim podařilo k něčemu dospět, příp. k čemu.

  R. Babinec odpověděl, že s tou tématikou pracovali. Jejich navrhovaným řešením, které u několika zakázek zkoušeli, je specifikovat emisní třídu těch stavebních strojů a těch nákladních vozidel. Budou v tom pokračovat, uvidí v jakém rozsahu, ne u každé zakázky se to hodí, ale pracují na tom a budou to do těch zakázek dávat čím dál častěji.

  T. Macura doplnil, že město se už nějakou dobu zabývá zavedením určitých regulačních opatření v oblasti dopravy, kdy součástí je navrhované opatření zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do města. Je to dílčí opatření, které by podle výpočtů, které mají k dispozici, mohlo přinést největší úspory z hlediska exhalací jak noxů, tak i prachových látek, které vznikají z dopravy. U tohoto opatření by ještě před zavedením muselo dojít, a ta fáze právě probíhá, k ověřování proveditelnosti a z tohoto opatření je možno právě pro případy nějakých stavebních prací a jiných akcí uvnitř města stanovit výjimky, kdy výslovně je počítáno s tím, že by tyto výjimky byly podmíněny právě doložením příslušných emisních tříd těch vozidel. Je počítáno s tím, že by tyto výjimky byly podmíněny právě doložením těch příslušných emisních tříd těch vozidel, tzn., že kdo nemá třeba emisní třídu 5 nebo 6 z hlediska těch případných nákladních vozidel nebo stavebních strojů, tak by tuto výjimku dostat nemohl. Dále dodal, aby nepoděsil lidi v sále, že než by toto opatření zavedli, chtějí ho projednat i s podnikateli ve městě, se svazem průmyslu, svazem dopravy a dalšími subjekty, pro které by to mohlo znamenat nějaké omezení.

  D. Witosz sdělil, že chtěl odpovědět panu Kubínovi, ale doplní to i odpovědí panu Semerákovi. Řekl, že velice umně otočil celkově tu situaci tak, jak ji vůbec neřekl. Je mu naprosto jedno, kdo je pod jakým vlivem. On bere lidi podle toho, co říkají. Dějiny ukázaly, že kdo je pod vlivem, to nemá moc velkou váhu. Winston Churchill by asi byl pod vlivem pořád a nemohl by tím pádem do politiky vůbec zasahovat. On upozorňoval na to, že z jedné strany pan Kubín cituje určitou reportáž, která je gonzo reportáž. Doporučil slovo autora Huntera Thompsna, který tuto reportáž dělal pro Rolling Stones a Playboy, a právě to se velice dobře čte. Není to o tom, že někdo lže, ale že to píše čtivě, ale není to čistá novinařina, proto se pozastavil nad tím, že pan Kubín právě čerpal z tohoto zdroje. Nešlo vůbec o osobu toho novináře, ale spíše o ten styl. Dále hovořil k panu Kubínovi. Řekl, že mu nejde o to, aby zahraniční hosté volali policii. Tak by to být nemělo. Jde mu pouze o to, že občané města musí lépe spolupracovat s městskou policií a doopravdy si myslí, že ta spolupráce nyní není ideální. Není nic proti ničemu v momentu, když se někomu něco nelíbí, zavolat městskou policii. To je všechno, co chtěl říci. Druhá věc je v tom, že jako zaměstnanec SŽDC ví, že se v prostoru Hlavního nádraží dlouhodobě dělají určité úpravy, že to nebylo ze dne na den, takže doopravdy tlačit na SŽDC má smysl, ale měli by se k tomu stavět soudně a dívat se na věci komplexně v rámci celé republiky. Poznamenal, že Hlavní nádraží v Ostravě není jediné nádraží v republice.

  L. Semerák poděkoval za odpovědi. Dále požádal, aby to, co řekl, vnímali v kontextu toho, že všichni dýchají stejný vzduch a on pevně věří, že všichni mají zájem na tom, aby ten vzduch byl co možná nejméně jedovatý a co nejčistší. Řekl, že porozuměl z odpovědi pana náměstka Babince, že v některých dílčích zakázkách již jedno z těch kritérií, tzn. požadavek na emisní třídu nebo váhové kritérium bylo zohledněno. Požádal, jestli by mu mohli tu zakázku poslat, protože si nevšimnul, která to byla. Dále poznamenal, že měl návrhy dva. Dotázal se, zdali by nebylo od věci objednat právní analýzu, která by zhodnotila možnosti systémového řešení, protože to, co říkal pan primátor, je nepochybně fajn, je to jedno z řešení, tzn. zákaz techniky nad 6 t. V souvislosti s tím, co říká on, se dostává k té samotné technice. Bude-li zcela naprosto konkrétní, tak by si smutně povzdychl v okamžiku, když vidí zejména výkopy kanalizací, kdy tam najedou V3S, přijede tam diesel agregát, mnohdy je ta technika starší než on, a to se cítí mlád, ale není tomu tak, a zejména v tom smogovém období to nevypadá dobře a hlavně to docela smrdí. Navrhl, zdali by nezvážili opravdu systémové opatření u městských zakázek. Je docela možné, že to narazí na nějaký legislativní problém, na ekonomický problém, ale osobně se domnívá, že by se o to pokusit měli, a to nejenom v tom zimním období, ale celkově v průběhu celého roku.

  T. Macura poznamenal, že možným východiskem z toho by bylo, kdyby útvar pana náměstka Babince zpracoval nějakou analýzu a podal buď na příštím zasedání, nebo v nějakém rozumném čase nějakou zprávu. Dotázal se pana náměstka Babince, zda souhlasí.

  R. Babinec souhlasil.

  V. Kubín reagoval na vystoupení pana Witosze. Řekl, že ono asi platí pravidlo, že je lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet, takže řekl, aby se neodkazovali na světové autory, kteří píší buď objektivně, nebo s nějakým uměleckým nádechem, ale aby to zažili. Doporučil ale vzít si telefon, mít provizorně číslo 155 vytočené a zkusit si zažít prostor Hlavního nádraží ve 20 až 20.30 hod. a pak se nemusí odkazovat na pana xxxxxxxx a na ostatní autory, kteří píší tak, jak píší. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“ Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0576/ZM1822/10. /.../

  Prominutí úroků z prodlení na budovu Tandem za R. 2019 - MSIC

  Diskuze: T. Raždík sdělil, že by se rád zeptal na pár věcí ohledně Moravskoslezského inovačního centra (dále jen „MSIC“). Řekl, že žádali o slevu z pronájmu 60 %, poté ji stáhli a nyní žádají jenom o prominutí úroků. Našel si na stránkách www.justice.cz, jak hospodařili za posledních 10 let. Přečetl: „zisk před zdaněním, v roce 2008 4 miliony, potom 4,5; 2,7; 2,3; 1,8; pak už jenom 400 tisíc a dalších pět -850 tisíc; -3,2 milionů; -5,5 milionů; -6,4 milionů; -2,3 milionů.“ Poznamenal, že jde o to, že MSIC vlastní ze 45 % město, ze 45 % kraj a těch zbývajících 10 % se dělí mezi univerzity, takže za posledních 5 let tam vznikla ztráta necelých 20 milionů korun. Dotázal se, zda to město nějak dále řeší, jestli z toho byly vyvozeny nějaké důsledky a jak se bude dále pokračovat ohledně MSIC.

  M. Štěpánek řekl, že se to pokusí vysvětlit, protože tam v této chvíli působí jako předseda dozorčí rady. Sdělil, že je třeba vnímat vývoj celého nejen MSICu, ale předchůdce vědeckotechnologického parku, který byl založen. Ta plusová léta, o kterých pan Raždík hovořil, byla v podstatě výjimkou a byla způsobena jedním faktorem, a to zasídlení firmy Tieta tehdy v prostorách VTP, které platilo nadstandardní komerční nájem právě za tu výhodu tam být a oni byli prakticky jediný vědecko-technologický park nejen v ČR, ale možná ve středoevropském prostoru, který už svým způsobem generoval zisk, protože provozování tohoto typu institucí není primárně založeno na dosahování zisku, ale na tom, že tam inkubují firmy, které později přináší vědu, výzkum a přidanou hodnotu. Posléze, když se firma Tieto přestěhovala do Tieto Towers v centru, což je naprosto přesný příklad, jak by to mělo fungovat, tzn., z firmy, která se tam zasídlila, se stala firma komerční, přestěhovala se do centra, tak se zvýšil podíl právě těch inkubovaných firem, které čerpaly podporu pro své podnikání a tím logicky poklesl hospodářský výsledek tehdejšího VTP dnešního MSIC. Dále řekl, že tady cílí na hodnotné firmy, na pokročilý výzkum, na lákání firem, které zaměstnávají možná menší počet zaměstnanců, ale s vysokými platy. A neví, jestli to může oznámit, ale v podstatě si myslí, že se z toho stala veřejná informace, že by měla přijít firma Porsche, je tam firma HELLA, CGI IT – technologická firma, je tam celá spousta dalších firem, které tam jsou, a to samozřejmě něco stojí, i ty služby, které jim poskytují. To, že je tady lákají, má nějakou hodnotu. Později si to vybírají v tom, že ty firmy zůstávají v Ostravě, zaměstnávají lidi, vyplácejí vysoké platy a je to právě proto, aby třeba mladí lidé po škole neodcházeli z Ostravy do Prahy, ale nacházeli tu možnost uplatnění zde. Dodal, že to není ničí vina, nikdo by nemusel být potrestán, je to logický vývoj nějakého celku, který poskytuje tyto služby.

  Z. Šebesta se dotázal, co bude s tou budovou Tandem dále. Sdělil, že stav je tam popsaný, je neutěšený v těch vyšších nadzemních podlažích, ale nikde není napsáno, co s tím budou dělat dále. Ani v investicích nikde nic není, takže on předpokládá, že za chvíli budou na základech a už tam nebude nikdo.

  T. Macura odpověděl, že shodou okolností k tomu mají buď ve čtvrtek, nebo v pátek jednání s krajem, jakožto druhým významným akcionářem a chtějí právě řešit budoucnost obou těch nejstarších budov v tom areálu. Podají informaci, jakmile bude známo, jaký bude další postup.

  V. Kubín řekl, že by se rád dotázal pana náměstka Štěpánka, který vyjmenovával firmy, které zde lákají, a to jsou opravdu pro něj ekonomicky ne úplně jakoby znalého „všehočlověka“ docela esa. Dotázal se, jaké záruky má město Ostrava, že ty firmy pouze nevyužijí zvýhodněný nájem pro své podnikání, který asi není v současné době za komerční cenu, a že tady opravdu zůstanou, že prostě lidově nevyzobou to, co se jim hodí a pak neodejdou o dům dál. Jaká je záruka, že ty firmy opravdu zůstanou v Ostravě, budou zde zaměstnávat místní lidi a budou zde odvádět své daně.

  M. Štěpánek odpověděl panu Kubínovi, že pokud pracuje se zahraničními investory a zvláště v tomto oboru, tak zjistí, jaké mají požadavky už vůbec při tom, když se tady přesídlují. Oni nejdou primárně za levným nájmem, ale primárně za ekosystémem. Vysvětlil, že tím „eko“ teď nemyslí ekologickým, ale ekonomickým systémem, který tam existuje a za určitými vazbami, které jsou třeba s univerzitami, s možností využití super počítače, různých specializovaných dílen apod., a najímají si logicky pro svoji práci lidi tady z okolí Ostravy, a to přímo z města nebo z přilehlého okolí, a tyto firmy nemají tendenci si při nějakých drobných výkyvech stěhovat zaměstnání, jako třeba levné montovny, ale právě naopak zůstávají, protože tou největší investicí je ten lidský kapitál, který oni do toho dávají, prostě toho vědce neodvezou do Rumunska, protože tam prostě nebude chtít jít, takže když si vybírají lokalitu, tak je to velmi často na dlouhodobé zasídlení a na rozvoj celého ekonomického systému, který v tom okolí existuje.

  V. Kubín řekl, že jestli to chápe správně, tak tady se předpokládá nějaká logika tady tohoto, ale není to nějak smluvně vázáno, že by ty firmy byly vázány, že budou muset podnikat na území Ostravy, když už teda využijí ostravských, resp. moravskoslezských peněz ke svému nekomerčnímu nájmu.

  T. Macura doplnil, že ty firmy tam nejsou za nekomerční nájem, ale za nájem komerční, a že se tam žádný zvýhodněný nájem neposkytuje. Co je tam zvýhodněno, a to platí pro ty inkubované firmy, ty startupy apod., tak to je ten servis, ty služby, které poskytuje MSIC. Upozornil, že na zasedání zastupitelstva města je přítomen zástupce vedení společnosti pan Oramus, který může případně doplnit ty informace. Sdělil, že to je ta přidaná hodnota, kterou tam dostávají a ty služby stojí nějaké peníze, ale zrovna Porsche, HELLA tyto služby nečerpají, ty naopak čerpají ty synergie z blízkosti toho univerzitního kampusu, super počítače apod., ale v tom samotném areálu jsou za normální komerční nájmy, které vycházejí ze znaleckých posudků.

  M. Štěpánek řekl, že v této chvíli se dostávají zhruba na nějakou třetinu možná i vyšší procento nad běžný komerční nájem, který je dneska v Ostravě a dneska mají naopak přetlak těchto firem, které do MSIC chtějí. Mají tam nedávno někdy dva, tři roky postavené dvě nové budovy, které jsou kompletně zaplněné a dneska by mohli zaplnit další a možná i druhou, ale nejsou schopni tak rychle vytvářet infrastrukturu, která by tam mohla umožnit to další fyzické zasídlení. Jednají o specializovaných laboratořích, kolaborativních robotech, o různých specializovaných dílnách. Dále sdělil, že MSIC není primárně jen v Ostravě, ale je tam spolupráce s krajem, takže dělají i materiálové inženýrství třeba v Bílovci. Na dozorčí radě mají pokaždé představení jedné nějaké technologické firmy, je to široké spektrum oborů, velmi doporučuje se tam zajet podívat, protože si myslí, že tam se rodí ekonomická budoucnost Ostravy.

  T. Macura řekl, že by využil přítomnosti pana Lukáše Oramuse, člena vedení MSIC, a požádal ho o vyjádření k diskuzi, která na zasedání probíhá.

  L. Oramus poděkoval za příležitost trošku představit činnost a výsledky MSIC. Řekl, že nechce zdržovat průběh jednání a sdělí pár čísel. Sdělil, že pokud byly zmiňovány ty hospodářské výsledky, tak pan náměstek Štěpánek zcela správně pojmenoval tu situaci, která vedla k dnešnímu stavu. Ta konkrétní situace je taková, že předpokládají v roce 2020 po šesti neúspěšných letech konečně ziskový rok, tzn., že i z těch čísel, která byla prezentována, je vidět, že vlastně ta ztráta se postupně snižuje. Pokud jde o zasídlené firmy, tak je to tak, jak říkal pan primátor. Primárně ty zahraniční firmy nezasídlují za zlevněné nájemné, není-li to nezbytné vzhledem k tomu, že je tam třeba nějaká podmínka dotace nebo něco podobného. Ty firmy, které na zasedání padly, tj. CGI, HELLA, Porsche, opravdu přichází za nájem, který je komerční. Pokud by je to zajímalo, tak v roce 2016 průměrná cena za m2 v parku byla 1020 Kč/m2 a dneska se pohybují na 1700 Kč/m2 nájmu, takže ten trend v tom technologickém parku je opravdu takový, že firmy mají chuť si zaplatit komerční nájemné a zatím se jim potvrzuje. Pokud jde o obavu útěku těch firem, poznamenal, že ta se taky nepotvrzuje v praxi, protože např. firma HELLA má zájem rozšířit své působení dokonce tak, že by si ráda postavila část budovy přímo v areálu parku. Do budoucna se určitě neobávají, že by hrozil nějaký odliv těchto firem.

  T. Raždík se dotázal, kdo je zodpovědný za stav té budovy, protože v důvodové zprávě je napsáno, že společnost MSIC odůvodňuje ty problémy nedůvěryhodností objektu z hlediska jeho technického stavu, obava podnájemců, i potenciálních, o zdraví, nevyhovujícími prostory zejména 3. NP, nevyhovujícím sociálním zázemím, opotřebovaností, zanedbaností budovy, zastaralým vybavením, vysokou energetickou náročností. Dotázal se, kdo to měl na starost, že to vedl takovým způsobem a zda byly vyvozeny nějaké důsledky.

  T. Macura odpověděl, že vlastníkem budov je město, ne MSIC, a pochopitelně pokud MSIC žádá o slevu z nájmu, tak to musí něčím zdůvodnit, takže čím pádnější argumenty v žádosti uvede, tím předpokládá větší úspěch vyhovění té jeho žádosti. Sdělil, že si nemyslí, že ten stav budovy je takový, jak ho pan Raždík popsal.

  Z. Bajgarová sdělila, že budovy jsou v majetku města, které je spravuje. Na úrovni odboru hospodářské správy a odboru investic se řeší některé projekty, které s tím souvisí. Požadavek ze strany MSIC je trošičku zabarvený. Dlouhodobě se diskutovala rovnováha toho, kde se shodují a neshodují na té situaci, jaký je stav obou těch budov. Dále řekla, že obě ty budovy jsou delší dobu monitorovány s ohledem na to, že jsou historicky postaveny na nekvalitním podloží, které způsobuje podle toho měření pohyby nenosných příček. Nicméně s ohledem na to, že dochází k praskání těch stěn právě v těch nenosných konstrukcích, tak mohou vznikat nějaké obavy, protože pakliže se pohybují v prostoru, kdy vidí popraskané stěny, můžou mít dojem, že ta budova je např. nestabilní. S ohledem na to, že ty budovy jsou dlouhodobě monitorovány, toto potvrzeno skutečně nebylo, dělá to profesionální firma a potvrzeno je to, že stabilita budov v nosných konstrukcích je v pořádku, nicméně také to, že je vhodné ten základ opravit tak, aby následně nedocházelo dále k pohybům v těch nenosných konstrukcích. To všechno je nyní předmětem řešení, jak dále s tou budovou naložit. Předběžně se dohodli, že pro nějakou větší jistotu dojde nejenom k tomu průzkumu, který mají hotový, ale zároveň k nějakému rentgenovému prověření těch budov, zároveň v příštím roce proběhne rekonstrukce střechy na budově Piana, která je nezávislá na těch následujících krocích, takže postupně se na těch opravách pracuje, nicméně to vyřešení skutečně pochází z té původní samotné stavby.

  L. Semerák sdělil, že by si chtěl rozšířit obzor prostřednictvím pana Oramuse. Řekl, že ho zaujalo to, že nájemné dneska dosahuje 1.700 korun. Dotázal se pana Oramuse, zda myslel na rok/m 2 s DPH.

  L. Oramus potvrdil částku, ale bez DPH.

  L. Semerák se dotázal, zda služby jsou v ceně nebo bokem.

  L. Oramus odpověděl, že služby jsou bokem.

  T. Raždík se dotázal, zda pochopil správně, že za neutěšený stav budovy může odbor investic, nebo kdo je ten zodpovědný.

  Z. Bajgarová odpověděla, že za něj může stavitel těch objektů. Dodala, že město je velmi dlouho po uplynutí záručních lhůt apod. Dále řekla, že podobný stav, který je na těchto budovách, byl v minulosti na řadě jiných budov v Ostravě, kde se muselo přistoupit k tomu, že se celé podloží vybralo a ty budovy se velmi zásadním způsobem zrekonstruovaly. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0584/ZM1822/10. /.../

  Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Liberty Ostrava a.s.

  Diskuze: T. Raždík sdělil, že ho zaujalo, že v těch podkladech bylo napsáno, že město se vzdalo práva na náhradu za zeleň, o kterou se pozemky zhodnotí, v ceně 6,4 miliony korun. Dotázal se, zda by se to nedalo nějak pro město využít a co se tam vysadí, že to za pět let bude mít cenu 6,4 milionů korun.

  T. Macura odpověděl, že jak již uvedl v úvodu, tento materiál má vazbu na již projednávaný materiál v jeho bloku – dodatek k projektu CLAIRO. Sdělil, že to je evropský projekt výsadby, do kterého se Ostrava zapojila jako hlavní partner a jeho cílem je nalezení ideální skladby zeleně, která bude co nejlépe přispívat ke zlepšení životního prostředí ve městě Ostrava. Na tom projektu participuje kromě města Ostravy Moravskoslezský kraj a tři univerzity a další subjekty a smyslem je v těch pozemcích, a toto je jeden z nich, o kterém se zde hovoří, vymyslet takovou ideální skladbu zeleně a následnou péči o tu zeleň, s tím souvisí vyvinutí speciální zálivky, která zabezpečí co nejlepší zdravotní stav a tím pádem i funkci té zeleně, hlavně stromů, v těch nejexponovanějších průmyslových areálech Ostravy s potenciálem následného přenesení toho know-how do dalších lokalit nejen v rámci ČR, ale celé Evropy. Jsou samozřejmě rádi, že společnost Liberty pro tento účel vyčlenila pozemek, který je zajímá, který se pro tento účel hodí a na tomto pozemku se tato zeleň v průběhu následujících dvou let vysadí a oni samozřejmě neví, ani ti autoři, ani ti účastníci toho projektu nemohou odhadnout, jakým způsobem se ten projekt bude vyvíjet v tom smyslu, jestli všechny stromky, které se tam zasadí, zůstanou životaschopné, budou obměňovány jednak druhově, jednak skladbově, bude se muset příp. měnit i ta péče, jedná se o vývojový projekt, který bude zakončen až tím závěrem, kdy bude známo, jaká je ta ideální skladba stromů a péče o ně. Po skončení té výpůjčky dá rozum, že asi není příhodné, potom na tu výpůjčku po společnosti Liberty Ostrava chtít, aby městu zpětně ještě zaplatila za ty stromky, které tam následně zůstanou, protože ty stromky budou mít samozřejmě efekt pro obyvatele tohoto města, ne pro Liberty. Budou přispívat k tomu, že budou lépe čistit vzduch. Dodal, že neví, jestli dokázal vysvětlit smysl toho materiálu. Doporučil prostudovat si ten dokument, který schválili v jeho bloku, kde je přesně popsán smysl toho projektu a mimochodem už tady byl několikrát na předchozích zastupitelstvech komentován.

  T. Raždík se dotázal, zda je nějak smluvně ošetřeno, že tam ty stromy po skončení té výpůjčky musí zůstat, aby dále čistily vzduch, nebo si ten majitel toho pozemku může dělat, co chce, vykácí je a hotovo.

  K. Šebestová uvedla, že některá ta zeleň bude vysázena na popílkovači, který je přes Rudnou naproti společnosti Liberty. Společnost Liberty má za úkol rekultivovat celou tu plochu novou vysazenou zelení, nicméně město připravuje i dobrovolnou dohodu mezi ministerstvem, Liberty, Moravskoslezským krajem v tom smyslu, že by následně, jakmile bude popílkovač zalesněn za několik let, protože to trvá, byl svěřen do majetku města a bude ve formě lesa, takže i v tom pokračují debaty nezávisle na projektu CLAIRO.

  A. Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice, sdělil, že on je ten poslední, co by Liberty Ostrava chtěl něco darovat. Na druhou stranu uvedl, že ten projekt je opravdu pojištěný stavebním úřadem, nedochází tam k rekultivaci toho území a je na něm nařízena řízená výsadba a dneska se i ta samotná výsadba děje tak, když se diví těm financím, že Liberty sbírá i náhradní výsadbu, která je ve městě a i několik obvodů do toho území dává své náhradní výsadby, protože mnohdy není takové velké množství stromů nebo keřovin kde umístit a ta plocha je ve stovkách tisíců metrů. Pro ně je samozřejmě dobře, aby tam místo popílkovače byla jakákoliv zeleň, a to, že tady bude nějaký úsek 8 tisíc nějakých drobných z 300 tisíc metrů sloužit ještě projektu CLAIRO, je pro ně jenom výhoda z hlediska měření. Sdělil, že v tomto místě je opravdu složité, aby tam vůbec nějaký strom zůstal, aby odolával tomu stresu a nedej bůh, že se i vědci trápí nad tím, jaké má ten popílkovač dneska podloží, a jestli se tam ten strom vůbec dokáže ujmout. Z. Šebesta vystoupil s technickou poznámkou. Řekl, že když se podívá do důvodové zprávy, tak je v předmětu uvedeno: část pozemku – parc. č. 1217 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 8000 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Konstatoval, že příloha č. 2 v materiálu nikde uvedena není. Navrhl text „viz příloha č. 2 předloženého materiálu“ vypustit a tím to bude celkem jasné.

  R. Babinec poděkoval za technickou věcnou poznámku. Sdělil, že odkaz na přílohu č. 2, jelikož skutečně příloha č. 2 v materiálu není, vymažou. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0591/ZM1822/10. /.../

  Návrh koupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava.

  Diskuze: T. Raždík uvedl, že se díval do důvodové zprávy. Jde o začátek jakoby nějaké komunikace, která vede skrz nějakou bývalou haldu. Občas jezdí okolo a nikdy neviděl, že by tam někdo jezdil. Dotázal se na účel té komunikace, a zda je vůbec využívána. Dodal, že s tím nákupem pozemku souhlasí.

  R. Babinec odpověděl, že tak, jak vyplývá z toho materiálu, je to součást jakéhosi balíku výkupu pozemků pod komunikacemi. On není schopen říct konkrétní využití té komunikace, kolik automobilů tam jezdí, tuto informaci k dispozici nemá, nicméně vždycky je potřeba si uvědomit, pakliže se na pozemku cizího vlastníka nachází komunikace města potažmo obvodu, záleží o jakou třídu komunikace se jedná, tak ten vlastník má možnost vyúčtovat městu bezdůvodné užívání, takže oni by skutečně měli sjednotit vlastnictví té komunikace a toho pozemku a postupně tak činí, protože ten objem, kdyby to chtěli vyčistit najednou, byl odhadován na zhruba 2 miliardy, takže to je jakýsi postupný krok, jak sjednotit vlastnictví pozemků pod komunikacemi. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0592/ZM1822/10. /.../

  Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava.

  Diskuze: T. Raždík se dotázal, když dneska schválí ten prodej, zda se to bude na zastupitelstvo ještě vracet s nějakou kupní smlouvou. Sdělil, že mu v důvodové zprávě chybí, že tam není uvedena cena, návrh smlouvy apod. Dodal, že se to týká více bodů.

  R. Babinec odpověděl, že je to první postupný krok. Jde o záměr prodeje, takže kupní smlouva zatím není součástí. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0593/ZM1822/10. /.../

  Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

  Diskuze: T. Raždík uvedl, že by se u tohoto bodu asi zdržel, protože neví, jakým způsobem společnost VÍTKOVICE ARÉNA hospodaří. Dodal, že to není první změna účelu dotace a zažili tady před pár zastupitelstvy, že kolega Kubín kontroloval nákup nějakého vybavení posilovny a zjistili, že to bylo všechno dvakrát, nebo třikrát předražené, proto se to stáhlo a na dalším zasedání zastupitelstva se navrhlo, že se za to postaví tribuny a teď se opět mění účel dotace a on neví, jakým způsobem to funguje. Konstatoval, že pro něj je to neprůhledné, proto se zdrží hlasování.

  T. Macura poznamenal, že na to má pan Raždík právo, byť by ho mrzelo, že by odcházel s přesvědčením, že je to neprůhledné. Sdělil, že i prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti VÍTKOVICE ARÉNA má možnost se k pravdě dobrat. Dodal, že respektuje jeho názor. Předal slovo panu řediteli a požádal ho, jestli by jim k tomu mohl něco říct.

  L. Folwarczny sdělil, že byl na cestě a nezaslechl dotaz, proto požádal o jeho zopakování.

  T. Macura odpověděl, že žádný konkrétní dotaz nezazněl, pouze byla vznesena pochybnost o tom, že společnost VÍTKOVICE ARÉNA správně hospodaří, když tady předkládá návrh na změnu účelu poskytnutí dotace z investice na provoz a naopak.

  L. Folwarczny sdělil, že to takto lze vnímat a je fakt, že v minulosti došlo ke špatnému odhadu, že to, co původně mysleli, že bude oprava a zrealizovali jako opravu, tak následně se prokázalo, že to je technické zhodnocení a tím pádem investice.

  T. Macura potvrdil, že jde skutečně jenom o změnu účtování jedné a té samé položky, kdy z provozních výdajů se to musí přeúčtovat na výdaje investiční a dodal, že s tím se jistě pan Raždík jako podnikatel občas taky setkává, pokud účtuje v podvojném účetnictví.

  L. Folwarczny doplnil, že v současné době měli průběžný audit a toto konzultovali a bylo jim doporučeno, ať to udělají tímto způsobem. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0611/ZM1822/10. /.../

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města.

  T. Macura zahájil odpolední jednání zastupitelstva města a sdělil, že na řadě je bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“ a mají 4 přihlášky. Předal slovo panu Milanu Moldříkovi, který byl přihlášen jako první.

  M. Moldřík, občan města Ostravy, řekl: „Dnes Vám asi udělám radost, budu stručný a nebudu Vás strašit „bu, bu, bu klimatické změny“. Vážený pane primátore, dámy zastupitelky, páni zastupitelé, milí úředníci. Dovoluji si Vás pozvat na komentovanou prohlídku Kunčic. Sraz k prohlídce je 16.11.2019 v 10.00 hodin na zastávce autobusu č. 21 a 81 Kunčice Frýdecká. Parkování je zajištěno 50 m ve směru na Vratimov u firmy PCV Alfa. Seznámíte se s historií Kunčic a s její současnou podobou. Délka prohlídky je asi 2 hodiny. Poznej své město, posílíš mír – i Kunčice jsou Ostrava. Děkuji Vám za pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Moldříkovi za pozvánku.

  T. Macura předal slovo panu Přepiorovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Pěkný den Vám přeji, vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji váženému panu primátorovi za splnění jeho prohlášení z minulého zastupitelstva, jelikož skutečně začali být občané informováni v periodiku Ostravská radnice o možnosti sledování jednání zastupitelstva on-line na webu ostrava.cz. Dále bych se rád zeptal opět váženého pana primátora Macury na jeho dojmy a nejvýznamnější momenty z jeho vystoupení v ČT 10.11.2019 v pořadu Otázky Václava Moravce a pak také během v pravdě historického setkání s žijícími polistopadovými primátory Ostravy, s váženými pány xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx ve čtvrtek večer 7. 11. 2019 na jevišti ostravského divadla loutek. Zda by mohl pan primátor Macura informovat občany, obzvláště ty svobodomyslné, mj. s ohledem na připomínku 30 let od sametové revoluce a jako výraz úcty k principům svobody slova, názoru a přesvědčení, které se sám snaží v nynějším volebním období většinou velice pozitivně respektovat a ctít, jestli se třeba dozvěděl v kuloárech nebo také jindy během rozhovorů s váženým panem xxxxxxxx, když už se tedy vážený pan xxxxxx snaží o návrat do vysoké regionální politiky, zda naplnil svůj v pravdě překvapivý veřejný příslib, že si nechá, jakožto průkopník čipování pejsků i lidí v České republice, nastřelit do těla čip, aby byl všem příkladným vzorem. Během zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 24. 4. 2013 totiž obdržel vážený pan primátor xxxxxx elektronický implantovatelný transpondér, sloužící k trvalé identifikaci svého lidského nositele. Tento dar, na kterém se mj. podílel vážený občan xxxx xxxxxxxx nejstarší z pozice iniciátora petice proti čipování psů a občanů ČR, předal tehdejšímu primátorovi vážený pan zastupitel xxx xxxxxx, zvolený na kandidátce hnutí Ostravak. Pan primátor xxxxxx totiž vyslovil na březnovém zastupitelstvu roku 2013 přání, že by chtěl být opatřen čipem pro případ, když by se zaběhl, tak aby jej pak snadno našli. Vážený pan xxxxxx následně prohlásil, že si tento čip nechá aplikovat od kvalitního veterináře. O celé záležitosti informovaly prestižní sdělovací prostředky. Pozdější pokusy občanů o zjištění, zda vážený pan xxxxxx skutečně splnil to, co řekl, byly bohužel bez odezvy. Pan xxxxxx ostatně proslul také tím, že během svého primátorování nejméně dvakrát inicioval nedemokratické mimořádné hlasování o omezení práva na diskusi a vystoupení občanů v rámci projednávání programových bodů zdejšího zastupitelstva. Domnívám se, že jde o velice důležitou předvolební informaci pro velké množství občanů, neboť je zásadní sledovat chování a naplňování veřejných prohlášení významných politiků v praxi, pokud se ucházejí třeba o funkci hejtmanů, primátorů, nebo rovnou prezidentů České republiky. Děkuji. Další dotaz. Byli, prosím pěkně, již potrestáni pachatelé, kteří letos v říjnu 2019 pomalovali Památník Rudé armády v Komenského sadech a jaké přijalo město i policie opatření, aby k tomu nedocházelo? Během nedávných dvou setkání pana primátora Macury s generálním konzulem ruské federace v ČR Budaevem, naposledy 24.10.2019, ostatně pan primátor sdělil, že už letos v srpnu, během ukončení pochodu „pride“, došlo u památníku k velmi tristním akcím. Pan konzul Budaev si na něco takového stěžoval a v tom s ním pan primátor souhlasil. Řekl, že poskytli ruské straně zadostiučinění, respektive ujištění, že napříště si pohlídají, pakliže by se ta akce měla opakovat, aby se tam nic takového neopakovalo. Dotaz tedy zní, jak je prostor tohoto památníku zajištěn mj. z hlediska předpokládaných městských oslav 17. listopadu 1989. Já všem děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek a vznesené dotazy. Sdělil, že neví, jak má komentovat své osobní pocity z Otázek Václava Moravce nebo ze setkání primátorů. Řekl, že to shrne termínem, že byly příjemné a tím by se dále k tomu tématu nevracel. Dodal, že pokud si k tomu chce pan Přepiora povykládat osobně, tak se s ním má spojit. Dále řekl, že pokud se ho pan Přepiora ptá, o čem se bavil s exprimátorem xxxxxxem, tak on obsah soukromých hovorů nebude nikde sdělovat. Pokud se ptá na jeho nějaké postoje, nebo jak s čím naložil, tak si myslí, že v rámci té předvolební doby do krajských voleb bude mít možnost se s ním určitě na mnoha mítincích potkat, takže tam ty otázky může uplatnit na něj přímo a ne přes něj, coby prostředníka, protože on na to neumí odpovědět. Dále sdělil, že věcné dotazy pan Přepiora směřoval k vandalismu na Památníku Rudé armády. K této záležitosti uvedl, že vyšetřování stále probíhá, je vedeno Policií ČR, příslušnými vyšetřovacími složkami PČR a on k tomuto vyšetřování nemá a ani nemůže mít žádné průběžné zprávy, takže čeká stejně jako on na výsledek vyšetřování. Pokud jde o opatření města, které zavedli, tak je tam posílen dozor městské policie a budou tam v nejbližší době nainstalovány kamery v minimálním počtu dvou kusů, které by monitorovaly ten prostor jako celek. Současně nebudou povolovat ve spolupráci s městským obvodem žádné akce s výjimkou těch pietních, které by měly začínat, končit nebo procházet lokalitou tohoto památníku.

  T. Macura uvedl, že dalším přihlášeným do diskuze je pan Jiří Štefka s diskuzním příspěvkem pod názvem „Politická kultůra V.“ a předal mu slovo.

  J. Štefka, občan města Ostravy, řekl: „Ještě jednou dobrý den, vážení zastupitelé, a já bych chtěl hned v úvodu připomenout 30. výročí 17. listopadu, kdy se k nám navrátila demokracie a svoboda a ovšem tím, co se odehrálo tady prostřednictvím zápisu z 9. zastupitelstva města bych řekl, že to nemá nic s demokracií ani se svobodou společného, pokud se šáhne a dělá se v zápisech cenzura, což já považuji za hrubé porušení a budu, bohužel, se muset obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor kontroly a no, odbor kontroly, dejme tomu, a tam, ať nám to tito lidé, jistě odborní lidé, vysvětlí, zda jsem se provinil tím, co jsem řekl, a nebo ne. Já si myslím, pane primátore, že vy jste se provinil daleko víc, když jste mě tituloval, a to jste jako vystupňoval až na hovado, teda na hulváta, tak asi. Čili já Vám za to děkuji, za tu poklonu, kterou jste mi složil, a tím bych tuto věc uzavřel. A ještě, co se týká, do politické kultury patří i to, že občan, pokud jako chodí na zastupitelstva atd., tak rád se setkává s profesionály a s profesionálním jednáním i politiků. Co se týká třeba v porubském obvodě, včera jsem byl na zastupitelstvu a tam bohužel došlo z titulu ukončení pracovního poměru, já nevím, asi ke 30.11. tam padlo, pana xxxxx xxxxxxxxx a pro výběrové řízení na toto místo jako ohlašování byly použity staré materiály, což já považuji za velké faux pas. Děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl, že k tomu nemá co dodat. Sdělil panu Štefkovi, aby se obrátil tam, kam uzná za libo a vyčkají výsledku.

  T. Macura předal slovo panu Skalkovi, který se přihlásil do diskuze na téma „Situace v MHD a diskuze s občany“.

  Z. Skalka, občan města Ostravy, řekl: „Přeji Vám dobré poledne a teďkom nějaká diskuze s občany, která je na úrovni. Hovořím tady jako občan, který jezdí MHD. V první řadě strašně se mi líbí knírky na našich tramvajích. Je to velice dobré, že město se zapojilo, že ukazuje, že rakovina u mužů je velké téma a jsem tomu velice rád. Naše tramvaje jsou velice úplně komfortní, jezdí se v nich perfektně atd., ale včera nebo i předtím jsme se bavili se známýma, kteří jsou z Olomouce a tak jsme porovnávali, jak se jezdí u nás v Ostravě a jak se jezdí v Olomouci. Musím říct, že my máme lepší vozový park, to je úplně jasné, akorát chybí mi tam prostě, že se nehlásí, že by děti měly ustoupit starším obyvatelům. Protože vždycky když jedu ve 13 hodin, nebo ve dvě hodiny, nebo ve tři hodiny, narvaná tramvaj a stalo se mi to opravdu několikrát, mladí sedí, staří prostě bohužel ne. Paní o berlích, chudák se tam drží tak tak a prostě ti mladí absolutně vůbec nic. Já jsem strašně rád, že máme vnímavé občany, i já už jsem dvakrát takhle zakročil, ale že opravdu takoví fajn tátové, kteří jeli z Vítkovic, chytli mladého, šup a už byl venku a paní si sedla. Ale sami jako říkají, že je škoda, že se to neinformuje, že by mohlo tam zaznít: „Milí mladší, pusťte starší.“ A ještě by se tam mohlo říci, ať si opravdu sundávají batohy, nebo školní tašky. Projeďte se tramvají, určitě jezdíte, samozřejmě, ale opravdu, když je narvaná ta tramvaj a každý druhý má prostě batoh, tak když si ho totiž sundají, tak toho prostoru je tam mnohem lépe a když to tam opravdu taky zazní, což právě zaznívá právě v Olomouci, tak myslím si, že se nám bude jezdit úplně mnohem, mnohem lépe. Děkuji Vám za pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Skalkovi, a řekl, že si to poctivě zapsal a oba ty podněty na doplnění hlášení v dopravních prostředcích předá vedení dopravního podniku.

  T. Macura sdělil, že to byl poslední bod z řad občanů. Dále řekl, že v rámci stále ještě tohoto bodu je přihlášen do diskuze člen zastupitelstva města pan Raždík a předal mu slovo.

  T. Raždík řekl, že si dovolil v rámci toho, že se dneska bude konat seminář o rozpočtu, nakopírovat několik dokumentů a nechal je rozdat zastupitelům. Dále řekl, že za tu dobu, co je tady v zastupitelstvu, má pocit, že peníze se v tomto zastupitelstvu strašně snadno vydávají a nikdo nezmiňuje, nebo nezamýšlí se možná až tak hluboce nad tím, jak ty peníze do toho rozpočtu města tečou. Proto rozmnožil několik dokumentů jenom pro informaci, protože spousta lidí to neví, jaké je daňové zatížení normálního zaměstnance bezdětného. Spočítal to Liberální institut, který funguje od roku 1990 a normální zaměstnanec, když vydělá peníze, odečtou se sociální a zdravotní náklady, daň z příjmů, daň z nemovitosti a takové věci, kterým se nevyhnou, a ty peníze utratí, zaplatí se spotřební daň, DPH, tak z těch peněz si stát vezme 64 %. Loni to Liberální institut spočítal o 2 % méně, takže to zdanění roste. Ani s těmito penězi stát není schopen hospodařit, takže se potřebuje zadlužovat. Loni to bylo 40 miliard. V poměru k rozpočtu, který byl 1500 miliard, je to 2,5 %. Dále sdělil, že rozpočet města se schválí jako vyrovnaný, ale protože drtivá většina příjmů města plyne ze státního rozpočtu, který je nevyrovnaný, tak logicky ani město nemá vyrovnaný rozpočet. Je to jenom takové optické, ale i oni hospodaří na dluh, a pokud to jsou 2,5 %, tak z 10 miliardového rozpočtu města Ostravy v podstatě 250 milionů bude na dluh. Chtěl to pouze zmínit, chtěl, aby zaznělo, že tady mají státní dluh, který neustále roste, ať už je hospodářská krize nebo hospodářský růst. Teď je asi 1700 miliard. Pravděpodobnost, že bude splacen, je asi malá. Většině to ani nevadí, že je nějaký státní dluh. Problém je, že jenom úroky ze státního dluhu jsou osmá největší položka státního rozpočtu 245 miliard, čili 4 a půl tisíce korun na osobu, čili na čtyřčlennou rodinu je to 18 tisíc, takže jedna dovolená, kdyby neměli dluhy. Sdělil, že to je za něj k rozpočtu, aby zodpovědní zastupitelé, kteří sestavují ty rozpočty a budou je sestavovat do budoucna, taky mysleli na ty obyvatele, že to není úplně jednoduché ty peníze vydělat a že to zdanění je opravdu velké. Dále řekl, že na poslední stránce je uvedeno, jak se vyvíjí zdraví našich obyvatel, protože to také nevnímá příliš pozitivně. Jsou tam nějaké informace o obezitě, ale dalo by se mluvit i o cukrovce a spoustě jiných věcí. V ruce má kapitálový rozpočet, do budoucna tam jsou naplánovány investice třeba do sportu 1,1 miliardy, ale není si jistý, jestli je to to, co opravdu občané potřebují, protože neví, kolik lidí bude chodit do sportovní haly v Krásném Poli. Diskutovala se cyklostezka přes Svinovské mosty, kde se uváděla nějaká cena přes 100 milionů korun, i kdyby se to zrealizovalo za polovinu, tak si nemyslí, že to bude mít nějaký pozitivní dopad na zdraví občanů. Závěrem požádal, aby se při schvalování těch rozpočtů jak města, tak jednotlivých obvodů i do budoucna snažili zastupitelé být hodně konzervativní, protože zdanění je vysoké a nezdá se, že by to prospívalo minimálně zdraví občanů. Dotázal se, když to město je ta občanská komunita a oni vidí, že se stát nechová zodpovědně, nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem a každý rok se schválí mnoho zákonů, ale ani jeden o vyrovnaném rozpočtu, tak jestli náhodou něco nepřipravuje, třeba nějaké usnesení, že jsou si vědomi toho, že stát nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem, může to mít rizika do budoucna a že jako město žádají vládu, aby předložila třeba zákon o vyrovnaném rozpočtu a nechala ho schválit ve sněmovně.

  T. Macura poděkoval za zajímavou úvahu. Sdělil, že ke konci už se v tom trochu ztratil, ale to je jeho vina. Na závěrečný dotaz pana Raždíka odpověděl, že město nic takového momentálně nepřipravuje, ale pan Raždík je součástí orgánů města, takže může klidně s touto iniciativou přijít sám, nebo kdokoli v sále. Dodal, že někdy je třeba si to odpracovat i vlastníma rukama nebo vlastní hlavou, takže panu Raždíkovi nic nebrání v tom, s takovým návrhem tady případně přijít. M. Bednář poděkoval panu Raždíkovi za podklady. Sdělil, že až teď se podíval přesně na vývoj státního dluhu ve vybraných letech a chce říci, že od roku 2013 ten dluh neustále klesá. Poděkoval za to připomenutí, myslí si, že to byl významný rok pro některé z nich, takže věří, že to je ocenění práce některých jejich kolegů. Dále řekl, že pan Raždík zmínil akci – Svinovské mosty – propojení cyklostezky. Sdělil, že si myslí, že porada vedení v tuto chvíli ví, že je to částka, která je nepředstavitelná a hledá se jiné levnější řešení a pravděpodobně se najde.

  T. Macura sdělil, že neregistruje žádné další příspěvky v rámci tohoto bodu, proto tento bod uzavřel a řekl, že budou pokračovat projednáváním dalších bodů v jednotlivých blocích dle předkladatelů, konkrétně paní náměstkyně Šebestové. /.../

  Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

  Diskuze: T. Raždík sdělil, že má malou připomínku. Uvedl, že s neposkytnutím dotace v rámci těch podkladů, že to podali špatně, naprosto souhlasí, ale ono se to asi vrátí, jestli ne tento rok, tak asi příští rok. Dále uvedl, že se chtěl zamyslet nad tím, že žádali kostel, farnost, kaple, čili církevní instituce. V rámci toho, že dostali nějaké restituce, které mají být až 75 miliard, tak neví, jestli je férové, že můžou žádat a dostat peníze jakoby dvakrát. Požádal o vysvětlení.

  Z. Bajgarová odpověděla, že by nespojovala věci, které spolu nesouvisí. Sdělila, že město vyhlásilo program s určitými podmínkami, a pakliže žadatel ty podmínky splní, má na tu dotaci nárok. Dále řekla, že připravují program obdobného charakteru i pro příští období. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0620/ZM1822/10. /.../

  Záměr výkupu akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

  Diskuze: J. Babka sdělil, že tento materiál nebyl schválen s předkladem, ale on si dovolí na úvod pár slov k tomuto materiálu, který připravil klub KSČM, kdy navazují na jejich vystoupení při materiálu, který projednávali před dvěma měsíci, tzn. tvorba rozpočtu na rok 2020 a svým způsobem navazují i na interpelaci, kterou podal pan Juroška v předcházejícím období a kdy smyslem jeho interpelace bylo získat informace právě k hospodaření OVAKu, ale i k těm záměrům, které případně by se musely udělat, kdyby chtěli provozovat vodovodní síť sami. Řekl, že realizují, a z toho materiálu to je zřejmé, přípravu podmínek pro návrat vody do českých rukou, což je předmětem téměř všech volebních programů a programového prohlášení Vlády ČR tak, jak se snažili i do materiálu dát a připomenout svým kolegům, aby jim to usnadnilo i rozhodování o tomto materiálu. Dále sdělil, že má návrh na určitou změnu usnesení v bodu 4), kdy v poslední části toho bodu se hovoří o „vybudované na zelené louce“. Navrhl tento text opravit na „založené statutárním městem Ostrava“. Z hlediska procedurálního doporučil, aby hlasovali podle jednotlivých bodů navrženého usnesení. Sdělil, že si myslí, že záležitost, kterou předložili do jednání zastupitelstva města, je velmi důležitá, je dávána s dostatečným předstihem ve vztahu k tomu, kdy bude ukončena koncesní smlouva s provozovatelem vodovodů a kanalizací v Ostravě, kdy tato smlouva končí v roce 2024 a oni do té doby mají dost času vytvořit podmínky pro to, aby byli schopni tuto záležitost dořešit ku prospěchu občanů města a ku prospěchu zásobování vodou pro naše obyvatele v rámci zejména jejich finančních možností. Předpokládají, že to bude rovněž i předmětem jednání Vlády ČR, kdy vláda se svým způsobem ve svém programovém prohlášení zavazuje i tuto otázku řešit a samozřejmě přivítají, pokud finanční spoluúčast státu na této ne určitě levné záležitosti bude co nejvyšší.

  T. Macura řekl, že by si dovolil vzít slovo a k tomu návrhu se vyjádřit. Sdělil, že respektuje a oceňuje konzistentnost postojů KSČM, kteří k tomuto tématu dlouhodobě a historicky přistupují konzistentně a dneska předkládají návrh, který je vyústěním těchto snah a je formulován celkem jednoznačně. On nicméně z důvodů, které dále objasní, chce vysvětlit, a dodal, že teď mluví za klub ANO, ale věří, že i za vedení města, proč tento návrh nepodpoří, a to nikoliv z nějakých ideových ale čistě praktických důvodů. Připomněl, protože to není téma, které se tady diskutuje každý den nebo každý měsíc, stručný exkurz do té problematiky. Sdělil, že oni zkrátka model fungování vodárenské a kanalizační sítě, který v Ostravě funguje ji 25 let od roku 1994, považují za funkční i výhodný a dlouhodobě udržitelný. Připomněl, že pan Babka, a on mu to nemá za zlé, tím, jak to trochu zabalil do toho hesla „chceme zpátky vodu“, tak by rád zdůraznil, že voda je přírodní a národní statek, který nemá žádného vlastníka, takže voda patří všem stále. Ve městě Ostrava navíc je ta vodárenská a kanalizační infrastruktura v majetku města, nikdy privatizována nebyla na rozdíl od jiných měst, takže toto je podstatná informace a na tom vodárenském a kanalizačním majetku hospodaří provozní společnost na základě koncesní smlouvy od roku 1994 na 30 let, tzn., do roku 2024. Dneska jsou ve 25 letech z toho 30letého období. Pokud mluvil o tom, že ten stávající model je výhodný a funkční, tak by chtěl říci, že výhody toho modelu plynou v prvé řadě pro zákazníka, tzn. pro občana města, protože dodávaná voda v Ostravě má kvalitu, která patří k jedné z nejvyšších v rámci ČR. Dokazují to různé testy, které se provádějí, a to při ceně, která patří naopak k těm nejnižším v rámci ČR. Z krajských měst má nižší cenu vody, a to jenom o pár deseti haléřů pouze město Brno, kde shodou okolností provozuje vodárenskou síť stejně jako v Ostravě společnost SUEZ resp. Brněnské vodovody a kanalizace. Pod čarou dodal, že v tuto chvíli právě v Brně jednají o navýšení ceny vody pro příští rok o 6 %, což by znamenalo to, že Ostrava se v příštím roce stane úplně nejlevnějším krajským městem z hlediska ceny vody. Další výhodou pro občany, pro všechny spotřebitele z toho modelu, který mají, vidí v transferu moderních technologií díky zahraničnímu vlastníkovi společnosti OVAK a ten transfer se projevuje v takových věcech, jako je třeba Smart Metering, tzn. dálkové odečty s možností indikace různých nechtěných, neočekávaných stavů, tzn., když třeba doma praskne pračka a teče voda, tak můžou dostat upozornění, když si tuto službu aktivují formou sms a nemusí čelit vážným finančním důsledkům. Toto je konkrétně služba, se kterou globálně přichází firma SUEZ a v České republice ji aktuálně nabízí jako jediná. Ten model má výhody i pro město jakožto vlastníka infrastruktury. V prvé řadě jim zajišťuje dostatečné zdroje pro obnovu vodárenské a kanalizační sítě. Tyto zdroje, které inkasují formou nájemného za tu infrastrukturu, jsou účelově vázány ve fondech pro vodovody a kanalizace. Dodal, že o změně statutu před malou chvílí rozhodli. Dále řekl, že město se samozřejmě podílí jakožto akcionář a významný akcionář společnosti OVAK také na inkasu dividend, které jsou dlouhodobě stabilní a od této chvíle poté, co si před malou chvílí schválili změny statutu, budou účelově také vázány v oněch fondech pro vodovody a kanalizaci. Sdělil, že co je velmi podstatné říct, je, že uzavřená akcionářská smlouva, kterou má uzavřenou město s firmou SUEZ jakožto majoritním vlastníkem společnosti OVAK, tak jim jakožto městu tato smlouva dává významně větší práva, než by odpovídalo tomu prostému akciovému podílu, který představuje „29 %“. Ty významně větší akcionářská práva jsou vyjádřena jednak zastoupením v orgánech společnosti, které je samozřejmě nadstandardní, a to jak v představenstvu, tak v dozorčí radě, ale především v tom, že cena vody pro dané období se určuje podle schváleného cenového vzorce, který je obsahem smlouvy, tzn., žádná ta strana nemůže tu cenu vody stanovit jednostranně nebo bez nějakého opodstatnění v těch klíčových parametrech, ale ještě důležitější je, že kdyby nedošlo k dohodě o ceně vody, tak akcionářská smlouva má ustanovení, které svěřuje finální rozhodnutí o ceně vody k rozhodnutí radě města, tzn., přestože město je minoritní akcionář v OVAKu, tak o ceně vody v případě neshody na úrovni představenstva OVAKu rozhoduje Rada města Ostravy. Město jako vlastník infrastruktury také těží z přenosu vyspělých technologií od toho zahraničního vlastníka. Příkladů může být celá řada. Z poslední doby např. přenos technologie na ice pigging, což je čištění zanesených kanalizačních přípojek bez nutnosti jejich rozebírání, tzn. jenom vtlačením vodní tříště. Opět Česká republika a město Ostrava bude jediným městem, které tuto technologii bude od příštího roku mít. Dále řekl, že klub KSČM v tom svém návrhu argumentuje tím, že chce zabránit vlastně vyvádění zisku z provozování vodárenské infrastruktury směrem do zahraničí. Řekl, že rozumí tomu, proč tak argumentují. Na straně druhé uvedl, že by chtěl zdůraznit, že ta dlouhodobá tvorba a stabilní tvorba zisku není darem z nebes, ale je především výsledkem velmi dobrého manažerského řízení té společnosti a že ty zisky v žádném případě před svěřením OVAKu nebo jeho privatizací do rukou SUEZu nebyly žádným standardem. Základem pro ziskovost OVAKu je především velmi dramatické snížení ztrát na vodovodní síti. Pro představu uvedl, že ještě v roce 1995 byly ztráty na vodovodní síti v Ostravě 18 milionů m3 a dneska je to 2,4. Sdělil, že když to vezme poměrově, tak snížili ztráty vody ze 48 %, takže skoro polovina vody ještě v roce 1995 vytékala neproduktivně pryč na současných 11-12 %, což je také společně s Brnem nejnižší hodnota ztrát v ČR. Díval se, že v materiálu klub KSČM argumentuje příklady jiných měst, kde údajně ke zpětnému výkupu ze strany měst došlo a je tam uvedena Praha a Liberec. Na vysvětlenou řekl, že v Praze došlo k tomu, že město po poměrně dlouhém procesu koupilo zpátky minoritní podíl na pražské vodárenské společnosti, a sice ve výši 49 %. Sdělil, že tato transakce rozhodně nebude mít efekt pro obyvatele i v tom smyslu, že by došlo ke snížení ceny vody, naopak, protože Praha se v souvislosti s tímto výkupem právě deklarovala, že bude cenu vody každý rok navyšovat o 2 % nad úroveň inflace, tzn., v dnešním stavu by to bylo 5,5 % právě proto, aby si vydělala peníze hlavně na tu budoucí obnovu zanedbané vodohospodářské sítě. Ve městě Liberci a v některých dalších městech Libereckého kraje došlo ke zpětnému výkupu vodárenské infrastruktury, čili se vlastně dostali do stavu, ve kterém jsou ve stavu nyní oni v Ostravě, nicméně samotná provozní společnost, která v Liberci vodovody obhospodařuje, je joint venture – Veolie a města Liberce a dokonce je manažersky řízená společností Veolia. Sdělil, že by rád ten svůj příspěvek uzavřel tím, když se nad tím zamýšlel, že je hluboce přesvědčen, že jim by realizace toho výkupu akcií OVAKu nic pozitivního nepřinesla, protože jednak by to pro město znamenalo investici, a to i v případě dohody se SUEZem, protože nepředpokládá, že by se k té dohodě nedalo dojít, to aby byl dobře pochopen, v řádu stovek milionů korun bez jakéhokoliv předpokladu, že by se to mohlo pozitivně promítnout v jakémkoliv parametru, které ovlivňují kvalitu života občanů, tzn., ani by neklesla cena vody, ani by se nemohla zvýšit dále její kvalita, dostupnost, spolehlivost dodávek. Dále řekl, že to, co je podstatné říct a zcela jistě to s tou problematikou souvisí a všichni to vědí, že v současné době jednají o odkupu akciového podílu jedné z fyzických osob, která je akcionářem společnosti, a sice ve výši 12 %. Jednají takto právě po dohodě s firmou OVAK, potažmo SUEZ, která je v tomto úsilí podporuje, takže v případě, že by tento podíl získali a navýšili akciový podíl města na 41 %, tak by dále usilovali, a mají to takto předjednáno, o další posílení akcionářských práv ve společnosti OVAK, kdy toto posílení by mělo charakter ten, že by získali majoritu v dozorčí radě, tzn. další posílení účasti města v dozorčí radě potažmo v představenstvu společnosti a současně jednají i o tom, že by se OVAK, potažmo společnost SUEZ, podílel na budoucích investicích z vlastních peněz do vodárenské a kanalizační infrastruktury v řádu stovek milionů korun. Ty investice jsou směřovány do dvou oblastí, které jsou uvažovány. Jedna je nutná modernizace vodárny Nová Ves a další je řešení kalové koncovky na ústřední čistírně odpadních vod. Tyto dvě investice, které je připraven zainvestovat do budoucna OVAK, potažmo SUEZ, mají hodnotu minimálně 450 milionů korun. Na závěr svého vystoupení primátor uvedl, že souhrnem všech těchto argumentů nebo všech těchto faktorů je jejich postoj k návrhu KSČM negativní, a že považoval za potřebné tyto informace na zasedání zastupitelstva města sdělit. Dodal, že registruje návrh pana Babky, který možná dále v rámci své technické poznámky bude chtít rozvést.

  J. Babka řekl, že děkuje panu předsedovi představenstva společnosti OVAK a.s., protože jeho vystoupení bylo poměrně velmi zcela zásadní a neví, jestli hovořil za hnutí ANO, nebo za radu města, nebo za OVAK, kde vykonává funkci předsedy představenstva. Sdělil, že to není podstatné. Dále řekl, že ten materiál proto koncipovali tak, jak je koncipován včetně programových cílů jednotlivých politických stran, které se v daném okamžiku a v daném textu shodují s jejich volebním programem a jejich cíli, a proto ten materiál předložili. Sdělil, že se domnívá, že je tam i dostatečná část té ekonomiky, která může zajímat ostatní členy zastupitelstva města. Uvedl, že mimo jiné v posledním období došlo k deprivatizaci i těchto záležitostí v Berlíně, kde i Berlín v Německu se rozhodl dostat zpět pod kontrolu právě vodu, která, jak všichni dobře ví, v nejbližším období bude ještě daleko větší strategická surovina na celém světě. Dodal, že to byla pouze stručná poznámka k vystoupení primátora, které ale spíše pochopil jako předsedy představenstva společnosti OVAK, a je správné a dobré, že hájí tento zájem, protože by to nebylo v souladu se zákonem o obchodních korporacích, ale ten návrh klubu KSČM není unáhlený a jeho cíl je dlouhodobý a měl by vyústit právě v tom roce 2024. Jsou rádi, že město v současné době jedná o nabytí akcií od jednoho soukromého subjektu, to je velmi pozitivní, tím dojde k posílení jejich působnosti na této oblasti, ale myslí si, že získání majority by mělo být jejich hlavním cílem.

  T. Macura se ohradil vůči tomu, že by u tohoto bodu vystupoval jako předseda představenstva společnosti OVAK, byť tuto funkci nepopírá. Dodal, že je to historická záležitost, a že i v akcionářské smlouvě je uvedeno, že vždycky primátor města je současně předsedou představenstva a z logiky věci tu funkci vykonává bezplatně. Nicméně on ani v nejmenším nezmínil žádný hospodářský zájem společnosti OVAK, naopak mluvil o tom, jaké výhody stávající model má za a) pro město, za b) pro každého občana tohoto města. Sdělil, že jinak samozřejmě ani v nejmenším nezpochybňuje právo pana Babky a kompetenci takový návrh na zastupitelstvu předložit.

  J. Babka se omluvil a sdělil, že to neříkal nijak ve zlém, protože že je primátor předsedou představenstva, ví dlouhodobě a pouze to nevědí někteří další lidé. Dále hovořil ke způsobu řízení zastupitelstva primátorem. Sdělil, že už několikrát říkal, že při předložení materiálu si primátor vezme slovo jako řídící a říká pět minut své názory, místo aby se přihlásil do diskuze. Sdělil, že by to mělo vypadat tak, že se do diskuze hlásí primátor Macura, hlásí střet zájmů, protože je předseda představenstva, a potom dále vystupuje. Nic víc, nic méně. Požádal pana primátora, aby to nebral osobně.

  T. Macura odpověděl, že se shodou okolností v tomto případě přihlásil do diskuze, protože čekal tuto poznámku. Dodal, že v tomto případě to neplatí. Sdělil, že byl procedurální návrh ze strany předkladatele, aby se o těch jednotlivých bodech hlasovalo postupně.

  T. Raždík poděkoval panu Babkovi za předložený návrh. Uvedl, že ho vítá, protože si myslí, že voda by měla být v rukou obce. Pokud budou argumentovat tím, že to ten provozovatel zvládne lépe apod., tak by se asi město muselo vzdát všech svých městských společností, např. někomu přenechat SAREZU a nechat si jenom stavby, aby to provozoval někdo jiný. Hlavní argument je podle něj výborný, a to, že zachrání za 10 let asi 420 milionů korun, které zůstanou v Ostravě a nevyvezou se nikam do zahraničí. Poznamenal, že ta firma stejně zaměstnává občany Ostravy, takže si nemyslí, že by došlo k nějaké újmě, že by nebyli schopni to provozovat, že by se zhoršila kvalita vody, nic z toho podle něj není relevantní argument. Hlavní argument je, že je to strategická věc, ke které lidé nemají alternativu, nejsou dva, tři OVAKy, různé firmy, od kterých by si mohli vybrat, takže toto by mělo zůstat v rukou obce. Oznámil, že on určitě bude hlasovat pro a ještě jednou poděkoval panu Babkovi.

  L. Foldynová sdělila, že má dotaz k tomu, co řekl ve svém vystoupení pan primátor, a to že se snaží odkoupit 12% podíl této společnosti, což městu zaručí majoritu v dozorčí radě. Požádala primátora, zda by jim mohl vysvětlit, když počítá 28 % + 12 % = 40 %, jak jim to zaručí majoritu v té dozorčí radě.

  T. Macura odpověděl, že formou akcionářské smlouvy, tzn., formou změny akcionářské smlouvy a tato možnost už je předjednána, stejně jako říkal, že dneska mají 29 % akcií a stejně oni jako město určují v konečné platnosti cenu vody. Zopakoval, že ne SUEZ, ale město, protože je to obsahem akcionářské smlouvy, ve které se SUEZ zavázal, že bude respektovat takovou klauzuli. Sdělil, že nyní v rámci jednání o navýšení podílu na 40 %, chtějí dosáhnout dalšího vylepšení pozice města v rámci toho joint venture, toho společného podniku, a mají předjednáno to, že v takovém případě skutečně bude SUEZ jakožto majoritní vlastník akceptovat nadpoloviční většinu zástupců města v dozorčí radě společnosti OVAK. Dodal, že je to předjednáno, ale ještě to není podepsáno.

  T. Raždík poznamenal, že v případě, že by město získalo nadpoloviční podíl, tak by byl rád, aby nehospodařily Ostravské vodárny a kanalizace způsobem jako MSIC, kdy ví, že prodělávají každý rok a jako příklad uvedl, že v roce 2011 zkrachoval největší monopol v oboru hazardních her SAZKA, který byl vlastněný státem, takže pokud by takovým způsobem hospodařilo město, tak by samozřejmě nemělo smysl odkupovat OVAK, ale doufá, že toto se nestane.

  T. Macura odpověděl, že obavu pana Raždíka do jisté míry sdílí i on a právě proto je jeho stanoviskem, aby zůstal ten model tak, jak je nastaven, protože on, upřímně řečeno, nevěří, že by komunální podnik mohl snést srovnání z hlediska transferu technologií, kvality manažerského řízení, srovnání s dobře řízeným podnikem, který je majoritně vlastněn globálně působící firmou se světovou znalostí v daném oboru. Zopakoval, že to, že tam je dneska vykazován zisk v té výši, jaké je, a požádal, aby si to zkusili představit. Poznamenal, že to nespadlo z nebe, během 15 let se snížily ztráty, které tvořily polovinu vody, která protékala trubkami, mizela a dneska ty ztráty vody jsou nejnižší v republice a jsou na úrovni 11, 12 %. Sdělil, že může uvést příklady jiných vodárenských společností z ČR, které patří městům a jsou tam ty ztráty vody 25, 30 %. To je přesně ten případ, který pak ve finále vede, že to sice to město převezme a najednou ze zisku, který tam dneska je, nebo teoreticky by mohl být 100 milionů korun, se stane částka nějaká nižší. Dodal, že ale netvrdí, že to tak musí být, ale tuto obavu v sobě skutečně má.

  F. Kolařík sdělil, že by chtěl uvést na pravou míru vyjádření pana Raždíka ohledně společnosti SAZKA. Řekl, že tato společnost nikdy nebyla v majetku státu. Upřesnil, že tato společnost byla soukromým subjektem, akciovou společností, vlastněnou jednotlivými sportovními svazy, které jsou taktéž soukromoprávní subjekty a jak skončila, bylo prostě výsledkem hospodaření těchto akcionářů a vedení, které tito akcionáři nominovali.

  J. Babka sdělil, že první slova, která vysloví, pokud se toho dožije při převodu akcií SUEZu na město, budou, že jim poděkuje, protože to je společnost, která si zaslouží určité ocenění za svou práci v těch uplynulých letech. Dále řekl, že nechce rozvíjet polemiku, jestli zrovna u takových společností, ať je to teplárenství, nebo je to vodárenství, má vznikat zisk z toho, že občané zaplatí jejich podniky. To je zcela zásadní politická otázka a on se domnívá, že nikoliv, že to není k dosažení zisku, že by naopak právě prostřednictvím takovýchto podniků tu cenu měli regulovat ve prospěch občanů města. K poznámkám, že nejhorší vlastník je stát, nebo jak z toho vyplývá, to je obecně teze, která vznikla v roce 1990 po listopadové revoluci, a někteří představitelé našeho státu to dokázali.

  T. Macura poděkoval za poznámku a dodal, že ji nebude rozvíjet nějakýma replikama. Sdělil, že pro občana je podstatné a je nejpodstatnější to, jaká je cena vody. Má seřazenou cenu vody ve všech krajských městech v ČR a Ostrava je na posledním místě společně s Brnem a Brno i Ostravu vlastní společnost SUEZ. Dotázal se, jak je to možné. Jak je možné, že ty státní, respektive komunální podniky, které vlastní vodu, jsou někde ve středu nebo na vrchu té cenové tabulky a budou ještě růst, protože nejsou schopny generovat na rozdíl od nich ty peníze na obnovu infrastruktury, takže ten jeho postoj není nijak ideologický, ale je čistě praktický, vycházející z reálných dat, ale nikomu nebere právo vyjádřit svůj vlastní názor, který ostatně osvědčí za chvíli při hlasování.

  T. Raždík sdělil, že si myslí, že když město získá nadpoloviční podíl, i kdyby to nechalo dále provozovat OVAK, tak by se asi nic nestalo a naopak by mělo výhodnější pozici při vyjednávání cen nebo jistotu, že nebudou nikdy přehnané.

  T. Macura odpověděl, že zcela jistě by nějaká provozní společnost tu vodárenskou síť musela provozovat. Oni se nyní baví o výkupu podílu v OVAKu, takže by to zůstalo tak, jak by to bylo, akorát by z toho vytěkal ten zahraniční vlastník, který tam dneska provádí to manažerské řízení a aplikuje tam ty manažerské postupy a transfer těchto technologií ze zahraničí. Sdělil, že pan Raždík má samozřejmě pravdu, ale dodal, ať jdou dále. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto primátor sdělil, že budou postupovat podle návrhu pana Babky, tzn. hlasovat o každém jednotlivém bodě návrhu usnesení zvlášť s tím, že u bodu 4) pan Babka navrhl úpravu usnesení. Primátor přečetl bod 1) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 1) deklaruje zájem města Ostravy na získání plné kontroly nad provozováním vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 8 pro, 20 proti, 17 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 1) nebylo přijato. Primátor přečetl bod 2) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 2) rozhodlo o záměru nabytí všech akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vlastněných společností SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, ….. Primátor poznamenal, že nebude číst adresu, protože to je zřejmé z materiálu, který mají před sebou. Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 7 pro, 25 proti, 14 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 2) nebylo přijato. Primátor přečetl bod 3) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 3) ukládá radě města zahájit jednání se zástupci společnosti SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, o podmínkách nabytí všech akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vlastněných společností SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 7 pro, 23 proti, 16 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 3) nebylo přijato. Primátor přečetl bod 4) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 4) ukládá radě města zahájit přípravu studie finanční náročnosti alternativního zabezpečování dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím nové provozní společnosti založené statutárním městem Ostrava Dal o tomto návrhu hlasovat. Došlo k výpadku hlasovacího, evidenčního a řídícího systému H.E.R. Proběhlá krátká technická přestávka, během které byl proveden restart PC, a po naběhnutí systému se pokračovalo. Primátor se vrátil k projednávání bodu 4) návrhu usnesení. Předkladatelé materiálu nebyli v zasedací místnosti přítomni, proto primátor oznámil, že počkají minutu na možnost příchodu předkladatele. Po příchodu předkladatele primátor oznámil, že klub KSČM dorazil, a proto přistoupí k hlasování o bodu 4) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 4) ukládá radě města zahájit přípravu studie finanční náročnosti alternativního zabezpečování dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím nové provozní společnosti založené statutárním městem Ostrava Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 7 pro, 26 proti, 12 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 4) nebylo přijato. Primátor řekl, že zbývá bod 5) návrhu usnesení, o kterém budou hlasovat.

  Pan Babka mimo mikrofon poznamenal, že hlasování o bodu 5) je bezpředmětné. Primátor jeho slova potvrdil a oznámil, že bod 5) návrhu usnesení se stal v tom případě bezpředmětným. Dále řekl, že tím ukončili hlasování k bodu č. 47 programu 10. zasedání zastupitelstva města. Materiál č. 47 byl projednán bez přijetí usnesení.

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

  Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 11. prosince 2019.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy_of_10.ZMA13.11.2019.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20191113/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory a telefonáty s občany.

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. listopadu 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení/Média/LegislativaVýběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci („European Parliament Committee on Employment and Social Affairs“) nechal zpracovat v obavách z masového rozšiřování čipování lidí podrobnou studii na téma „Využití zaměstnaneckých čipových implantátů“; prestižní právní časopisy zhodnotily rizika čipových implantátů; počet „očipovanců“ na celém světě dosáhl podle odhadů 100.000 osob; saudskoarabská vláda projevila zájem o systém čipování lidí etc.

  25. října 2019; leden 2018: Jeden z nejčtenějších německých digitálních deníků „Spiegel Online“ zveřejnil v říjnu 2019 pozoruhodnou informaci: V lednu předchozího roku publikoval Evropský parlament dle vyžádání Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci („European Parliament Committee on Employment and Social Affairs“; patřil k největším a nejvýznamnějším výborům EP, který vedla od roku 2019 slovenská politička za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová) podrobnou studii na téma „Využití zaměstnaneckých čipových implantátů“ („The Use of Chip Implants for Workers“). Studie zhodnotila celkovou právní, etickou, medicínskou, bezpečnostní situaci v Evropské unii z hlediska možností nastřelování mikročipů do živých lidských bytostí, především pracovníků nejrůznějších průmyslových odvětví. Dospěla k závěru, že existují vážná a zcela reálná rizika zavedení povinného čipování, nicméně občané členských států EU jsou stále ještě vůči takovým invazivním opatřením legislativně chráněni právem na zachování tělesné integrity a nebo například zákazem náboženské diskriminace (vyloženě zmíněna křesťanská tématika „znamení šelmy“). Čipování tedy nemohou zaměstnavatelé ani veřejná moc svým podřízeným nařídit. Studie také nedoporučila podporu dobrovolného čipování z důvodů všech existujících rizik a neexistence dlouhodobých vědeckých výzkumů s ohledem na účinky čipů na člověka; publikovala také rozsáhlý seznam literatury, který lze využít k dalšímu odbornému bádání. – Deník dále identifikoval významného zástupce opozice vůči čipování zaměstnanců a cestujících ve veřejné dopravě. Pracoval pro největší globální turistický koncern TUI AG ve Stockholmu v oddělení ochrany dat (GDPR) spotřebitelů. Jmenoval se Björn Holmén, jenž by podle svého vyjádření pro Spiegel nikomu čipování rozhodně nedoporučil. Podle něj musí jít vždy o svobodné rozhodnutí. On sám žádné implantáty neměl; bál se, že by mu nastřelený čip způsobil alergickou reakci. – Spiegel nádavkem upozornil: v Německu bylo odhadem 4.000 až 5.000 očipovanců. – https://www.spiegel.de/international/business/the-human-microchipping-trend-sweeping-sweden-a-1292924.html; http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)614209; http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614209/IPOL_STU(2018)614209_EN.pdf

  10. října 2019: Americký právní časopis „The National Law Review“ publikoval na svém webu v říjnu 2019 rozsáhlý článek Mary Colleen Charlotte Fowlerové, studentky třetího ročníku právnické fakulty Kansaské university („Kansas University School of Law“), nazvaný „Prolamování zaměstnaneckého soukromí: Právní důsledky RFID čipových zaměstnaneckých implantátů“ („Chipping Away Employee Privacy: Legal Implications of RFID Microchip Implants for Employees“). Fowlerová podrobila analýze americký systém ochrany pracovníků před invazivními čipovacími aktivitami zaměstnavatelů. Poukázala především na čtvrtý dodatek Ústavy Spojených států amerických a judikáty Nejvyššího soudu USA v kauzách, které se již zabývaly konfliktem technologií a práva na zachování tělesné integrity, respektu k soukromí a lidské důstojnosti. Autorka se také přihlásila ke snaze o lepší regulaci čipování především na státní úrovni, kdy za rozhodující prvek považovala svobodný informovaný souhlas. Je podle ní zcela zásadní zachovat v reálném životě při rozvoji čipování tolik let pěstovanou úctu k lidské důstojnosti a soukromí. – https://www.natlawreview.com/article/chipping-away-employee-privacy-legal-implications-rfid-microchip-implants-employee; https://www.natlawreview.com/author/mary-colleen-charlotte-fowler

  Březen 2019: Prestižní americký právní časopis „The Iowa Law Review“ vydávala pětkrát ročně právnická fakulta Iowské university („University of Iowa College of Law“). V březnu 2019 zveřejnilo výše uvedené periodikum článek doktoranda práv Dario A. Rodrigueze nazvaný „Čipování v práci: obavy o soukromí související s použitím tělesných (RFID) implantátů v kontextu zaměstnavatel – zaměstnanec“ („Chipping in at Work: Privacy Concerns Related to the Use of Body Microchip (“RFID”) Implants in the Employer–Employee Context“). Rodriguez ve svém textu varoval před dalším bezbřehým rozšiřováním mikročipů nastřelovaných do živých lidských těl s ohledem na možnou radikální erozi zaměstnaneckého soukromí a důstojnosti. Doporučil schválení nových federálních i státních předpisů, které by zaměstnavatelům zakázaly vynucování a nebo i jen motivaci k čipování podřízených a lépe by pracovníky chránily vůči postihům včetně znevýhodnění za odmítnutí čipů. – https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-104-issue-3/chipping-in-at-work-privacy-concerns-related-to-the-use-of-body-microchip-rfid-implants-in-the-employeremployee-context/; https://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-104-3-Rodriguez.pdf

  8. listopadu 2019 etc.: Právnička a socioložka Ifeoma Ajunwaová, J.D., Ph.D., z Harvardovy a Cornellovy university („Cornell University School of Industrial and Labor Relations“; „Cornell Law School“; „Harvard Law“, „Berkman Klein Center“) varovala širokou veřejnost před rozšiřováním implantovaných a nebo nositelných mikročipů, které mají velký potenciál vytvořit totální dohledový systém účinný v režimu 24/7 a to obzvláště v rámci nejrůznějších pracovních profesí; rozdíl mezi chováním člověka v zaměstnání a v soukromí by totiž mohl definitivně zaniknout; zájemci o práci by podle doktorky Ajunwaové neměli být znevýhodněni, pokud čipování odmítnou. Viz situace roku 2019 např. v provozech Walmart, Toyota, Heineken aj.: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4364&context=californialawreview; https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/08/the-rise-of-microchipping-are-we-ready-for-technology-to-get-under-the-skin; https://www.stuff.co.nz/business/world/117261827/walmart-toyota-heineken-warehouse-workers-wear-trackers

  22., 21., 15., 11., 6. října 2019: Ukázka z pro-čipovací kampaně v Británii podle informací BBC a v USA dle zpravodajského serveru „VOX.com“ a deníku „USA Today“ etc.: Čipování produktivní populace je prý tzv. „cool“, „sexy“ a přináší dokonce zdravotní a jiné benefity. – Právnička Mary Nealová, Ph.D., LL.M., ze skotské Strathclydské university („Strathclyde University“) ovšem vyzvala k lepší regulaci čipování lidí, neboť je celá tato procedura podobná jiným lékařským zákrokům jako např. dermatologickým injekcím s botulotoxinem. Nastřelování čipů do lidských těl podle ní vyvolává stále více etických otázek včetně narušování tělesné autonomie; poškození zdraví riskují ti lidé, kteří si na Internetu kupují čipové sady a těmi se pak sami doma implantují: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-49893869; https://www.bbc.com/mundo/noticias-50045141; https://twitter.com/maryfordneal; https://www.vox.com/future-perfect/2019/10/22/20921302/netflix-unnatural-selection-biohacking-crispr-gene-editing; https://eu.usatoday.com/story/tech/2019/10/15/implanted-microchips-work-id-versus-app/3977729002/; https://gritdaily.com/3-technologies-that-are-merging-human-and-machine/

  15., 14., 12. října 2019 etc.: Představitelé saudskoarabské vlády projevili roku 2019 během prestižní technologické prezentační akce GITEX („Gulf Information Technology Exhibition“) zájem o interní očipování svých poddaných především se zaměřením na získávání a snazší přístup k medicínským aj. informacím. Švédská čipovací společnost Biohax International navázala za tím účelem spolupráci s telekomunikačním gigantem „Emirates Telecommunication Group Company PJSC“ (Etisalat). – https://www.gitex.com/conference_gitex; https://dubaiofw.com/microchip-implant-uae/; https://www.instagram.com/p/B3WeoXrCczj/; https://www.dubailad.com/etisalat-reveals-data-chip-implant-for-the-hand/; https://www.nowtheendbegins.com/39th-gitex-technology-week-dubai-human-implantable-microchip-etisalat-united-arab-emirates-mark-of-the-beast-666/; https://alertify.eu/etisalat-introduced-microchip-implant-on-gitex/; https://www.zawya.com/mena/en/business/story/UAEs_Etisalat_has_plans_to_insert_microchip_into_your_body-SNG_156241305/; https://www.aglobalmarketresearch.com/gitex-technology-showcases-some-cool-gadgets/; https://www.khaleejtimes.com/technology/uaes-etisalat-has-plans-to-insert-microchip-into-your-body; https://youtu.be/sQBqrlK9rJo

  17. července 2019: Mark Anthony Karam, žurnalista píšící pro saudskoarabskou mediální společnost „AMEinfo.com“, varoval, že čipové implantáty mají pořád velká zdravotní a etická rizika, která převyšují všechny případné výhody. – https://www.ameinfo.com/industry/healthcare/human-microchip-implant-risks-ethics-bioteq-biohax

  17. srpna 2019: Amit Rahav, marketingový ředitel izraelské společnosti „Secret Double Octopus“, varoval před akceptací čipování zaměstnanců. Kromě bezpečnostních a kybernetických rizik zdůraznil jednoduchý a prověřený fakt, že zaměstnavatelům jde především vždy v konečném důsledku jen o jejich vlastní sobecké dobro. Veškeré benefity, které svým podřízeným mj. ve spojení s čipováním nabízejí, mají přeci za skutečný cíl zvýšení výkonu, produktivity práce, pořádku a kontroly. V případě mikročipů za to ovšem lidé platí ztrátou soukromí a destrukcí své tělesné integrity. – https://thenextweb.com/podium/2019/08/17/microchipping-your-employees-will-always-be-dehumanizing-and-pointless/; https://doubleoctopus.com/about-us-2/

  27. srpna 2019; 13. února 2019: Brian Patrick Green, ředitel oddělení etické technologie z centra pro aplikovanou etiku Santaclarské university v Kalifornii („The Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara University“), upozornil na nebezpečný civilizační trend spočívající ve vyžadování různých forem povinného čipování, což ve svém důsledku může změnit celou svobodnou společnost na totalitní dohledový systém uspořádání mezilidských vztahů. Lidem, kteří své očipování odmítnou, hrozí vyloučení z moderní civilizace. Green zdůraznil, že každá lidská svobodná bytost by měla mít vždy možnost odmítnout čipové implantáty bez jakýchkoliv následků. – https://www.thomasnet.com/insights/the-future-of-microchip-implants-in-humans/; https://www.symantec.com/blogs/feature-stories/microchip-implants-big-brother-chip-coming-our-way

  6., 1. září 2019; 26. dubna 2019: Žena se skoro třiceti desítkami nastřelených mikročipů a magnetů ve svém těle nadšeně propagovala masový zájem o implantáty prostřednictvím magie, moderního umění a výpočetní techniky. – https://www.statnews.com/2019/09/06/a-cyborg-magician-explains-why-she-implanted-26-microchips-and-magnets-in-her-body/; https://www.statnews.com/2019/09/01/biohacker-conference-las-vegas/; https://youtu.be/cn-v5XUl35c; https://youtu.be/kXGessk5c24

  24., 23., 22., 20. října 2019: Pro-čipovací propaganda zasáhla dalšího mladého amerického studenta, který si nechal nastřelit do svých rukou hned 4 čipy. Dva z nich světélkují, pokud se objeví v dosahu každého z implantátu čtečka dat, NFC mobil etc. – https://www.charlotteobserver.com/news/state/south-carolina/article236528783.html; https://www.dailygamecock.com/article/2019/10/student-microchips-hand; https://www.2oceansvibe.com/2019/10/24/forget-tap-to-pay-cards-this-teen-embedded-microchips-in-his-hands-for-a-hassle-free-existence-video/; https://www.thedailybeast.com/how-a-university-of-south-carolina-biohacker-embedded-his-college-id-in-his-hand

  2. listopadu 2019; 6. října 2019; 22., 12. září 2019; 17. července 2019; 21. května 2019; 26. června 2018; 27. května 2016: Postup pro-čipovací agendy v návaznosti na zdravotnictví a pokusy o vylepšování lidských mentálních schopností. Výzkum mozkových implantátů miliardáře Elona Muska a varování křesťanů před příchodem antikrista. – https://www1.cbn.com/cbnnews/2019/july/biohacking-technological-convenience-or-shift-to-revelations-mark-of-the-beast; https://www.christianheadlines.com/contributors/mikaela-matthews/thousands-of-swedes-are-implanting-microchips-into-their-hands-is-it-a-sign-of-the-antichrist.html; https://www.christianheadlines.com/contributors/michael-foust/end-times-thousands-are-having-microchips-implanted-in-their-hands.html; https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/07/17/neuralink-elon-musk-unveils-brain-microchip-treat-diseases-let/; https://www.forbes.com/sites/nicolemartin1/2019/07/17/elon-musk-is-making-microchips-to-link-your-brain-to-your-smartphone/; https://www.businessinsider.com/elon-musk-neuralink-brain-microchip-tested-on-monkeys-2019-7; https://www.businessinsider.com/we-spoke-to-2-neuroscientists-about-how-exciting-elon-musks-neuralink-really-is-2019-9; https://www.lifesitenews.com/news/mark-of-the-beast-thousands-of-swedes-become-microchipped; https://www.lifesitenews.com/blogs/the-mark-of-the-beast-now-seems-a-probable-reality; https://www.nytimes.com/2019/05/21/opinion/chip-technology-implant.html; https://www.penmediainc.com/2019/11/02/thousands-already-implanting-human-microchip-to-replace-cash-identification/; https://www.theguardian.com/science/2019/sep/22/brain-computer-interface-implants-neuralink-braingate-elon-musk

  9. srpna 2019: Celkový počet „očipovanců“ na planetě Zemi údajně dosáhl přibližně 100.000 osob. – https://www.thomasnet.com/insights/technology-is-only-skin-deep-subdermal-microchip-implants-flash-forward-fridays/

  20., 17. října 2019; 17., 15., 14. července 2019; 21. února 2019: Situace s „očipovanci“ ve Švédsku. V létě 2019 jich zde měly být cca 4.000. – https://www.newsmax.com/newsfront/microchips-sweden-ids-keycards/2019/07/15/id/924546/; https://kluv.radio.com/blogs/miles-morning/people-are-getting-chip-implants-replace-cash-and-credit-cards; https://www.aljazeera.com/news/2019/02/sweden-sees-microchip-implant-revolution-190221190206244.html; https://fortune.com/longform/biochipping-biohax-microchip/; https://www.lifesitenews.com/news/mark-of-the-beast-thousands-of-swedes-become-microchipped; https://nypost.com/2019/07/14/swedish-people-are-getting-chip-implants-to-replace-cash-credit-cards/; https://www.wvlt.tv/content/news/Implanted-microchips-becoming-popular-in-Sweden—563502021.html; http://bullandbearmcgill.com/microchipping-in-sweden-the-rise-of-biohacking/

  15. března 2019: Situace v Japonsku, kde rozšiřuje čipové lidské implantáty transhumanistická skupina. Údajně se jí přihlásilo na nabídku bezplatné implantace tělních mikročipů 20.000 zájemců. Jen v Tokiu šlo o 5.000 osob. Zdá se však, že etické hodnoty japonské společnosti, které zamezují poškozování lidského těla, nedovolí masovější rozšíření čipových implantátů. – http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201903150006.html

  31. března 2019: Potvrzených 100 „očipovanců“ v Austrálii. Podle uskutečněných průzkumů zde nadále sílí obliba lidských čipových implantátů. – https://www.canberratimes.com.au/story/6005383/more-than-a-hundred-canberrans-have-implantable-microchips/

  27. července 2019; 3. června 2019; 21. května 2019: Rostoucí zájem Londýňanů a v širším měřítku také obyvatel Británie o „platební sebeočipování“. Čipy v těle by jim prý vyhovovaly proto, že nesnášejí dlouhé čekání ve frontách před pokladnami. – https://www.thisismoney.co.uk/money/cardsloans/article-7289181/Would-microchip-speed-paying-contactless-11-Londoners-would.html; https://www.itv.com/news/2019-05-21/now-im-a-cyborg-and-it-feels-very-cool-why-this-father-and-daughter-decided-to-get-microchip-implants/; https://metro.co.uk/2019/06/03/microchipped-humans-will-commonplace-microchipped-pets-9783674/

  24. září 2019: Technologie určené k čipování zaměstnanců jsou na světě již dlouho. Lidé by to měli vědět a uvědomovat si všechna rizika. Implantáty s čipy zde nejsou jen pro dobro člověka, nýbrž lze je zneužít k celé řadě nekalých praktik. – https://www.stuff.co.nz/business/world/116053112/microchipping-workers-is-just-one-way-to-watch-staff

  14. srpna 2019: Mozkové implantáty s čipy určené pro obézní lidi. Veřejná moc si už mne ruce, kterak zatočí s tím, co nezdravého pojídají zákazníci v restauracích, děti ve školách a také doma v kuchyni. – https://www.telegraph.co.uk/technology/2019/08/14/obese-patients-implanted-brain-chips-bid-prevent-overeating/

  24., 22. října 2019: Čipování popelnic a sledování soukromého života občanů včetně jejich stravovacích návyků a to pod pláštíkem boje s nepříznivým vývojem klimatu. – https://www.bbc.com/news/uk-wales-50141424; https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/council-microchip-food-bins-check-17136852

  1. listopadu 2019; 21. října 2019: Texaské deníky „The Austin American-Statesman“ a „The Waxahachie Daily Light“ zveřejnily v říjnu 2019 dopis rozhořčeného občana Paula Christensona, jenž v něm kritizoval mj. z naprosto relevantních medicínských a soukromě právních i ústavních pozic novelizovaný právní předpis města Waxahachie (cca 36.807 obyvatel), který zde ve stejném měsíci a roce zavedl povinné čipování psů. Výše uvedený občan, který proti tomu na zastupitelstvu protestoval, zároveň upozornil na republikánskou zastupitelku Melissu Olsonovou, která hlasovala proti zavedení povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – https://www.statesman.com/news/20191101/letter-new-waxahachie-micro-chipping-requirement-hurts-dogs; https://www.waxahachietx.com/news/20191101/letter-new-waxahachie-micro-chipping-requirement-hurts-dogs; https://www.linkedin.com/in/olsonfortexas; http://waxahachietx.new.swagit.com/videos/36040

 • 31. října 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 16. října 2019 (viz dokument níže).

  Občané mohli sledovat chování zastupitelstva během října 2019 v přímém přenosu a nejvyšší HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému.

  Zápis převážně dokumentuje snahu nového městského vedení o předvedení své „vlídné lidské tváře“ s ohledem na většinu diskusních příspěvků oprávněných občanů.

  Bohužel je v něm také patrná velmi výrazná výjimka v případě nepřiměřené reakce městského vedení a také části zastupitelstva na legální i legitimní osobní otázku související s možným konkrétním vlivem na výkon veřejného mandátu dotazovaných/dotčených osob (některými zastupiteli byl takový dotaz považován za neetický), kterou položil Váženému panu primátorovi v rámci politické debaty a hodnocení městské činnosti Vážený občan Jiří Štefka. Jeho otázka posléze padla v zápisu a videozáznamu za oběť cenzuře (viz podrobněji níže).

  Celkově, mimo výše uvedený exces, se dá nicméně opět říci, že pokračuje předchozí mnohaměsíční pozoruhodná pozitivní změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly postupně většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali (tentokrát už však nikoliv ve všech případech) profesionální odpovědí ať již ústně nebo později písemně.

  Role aktivní/konstruktivní opozice se brilantně chopily především dvě osobnosti ze zastupitelského klubu Jednotných: Vážený pan zastupitel a předseda komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Václav Kubín a Vážený pan zastupitel a komisař Rady statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Raždík. Výše uvedení zastupitelé/komisaři se zabývali mj. následujícími tématy:

  – diskusní tlačítko pro občany usilující o přehlednější a snazší vystoupení v debatě se zastupiteli

  – podivné městské dotace pro pracovnice a pracovníky v oblasti tzv. „nejstaršího lidského řemesla“

  – etická kritika občanských dotazů a samotných tazatelů, kteří svými otázkami směřují do osobní roviny výkonu zastupitelského mandátu, byť s možným vlivem na výkon veřejné funkce v rámci hodnocení činnosti městského vedení

  – pomoc občanům, zpravidla malým podnikatelům, s disentem vůči nevítaným a nákladným snahám městského vedení o prosazení tzv. eufemisticky nazvané „regulace reklamního smogu“

  – problematika elektromobility a neefektivně vynakládaných dotací

  – snaha o zjednodušení přípravy a realizace městských projektů, které jsou právně až neskutečně složité a pro občany jen těžko srozumitelné

  – ztráty městské pokladny způsobené vlivem neúměrného potlačování výnosů z hazardu

  – zastupitelé nemají šanci z časového a znalostního hlediska odpovědně s veškerou péčí nastudovat a posléze hlasovat o všech obsáhlých materiálech na stovkách stran textu, kterým často ani nerozumí

  – řádné prověřování uchazečů, právnických a fyzických osob, o městské dotace

  Z hlediska principů dobré veřejné správy, gentlemanského chování v pozici řídícího jednání zastupitelstva, se Vážený pan primátor veřejně omluvil Váženému panu zastupiteli Raždíkovi za mystifikaci, které se dopustil při debatě o pořízení elektromobilu pro Černou louku, protože elektrárna Třebovice skutečně vyrábí i elektřinu; je tam kombinovaná výroba tepla, elektřiny a i dalších produktů. V rámci občanských dotazů, podnětů, připomínek pak usiloval o jejich řádné zodpovězení s výjimkou již zmíněného Váženého pana občana Štefky.

  Vážený občan Jiří Štefka (bez veřejné funkce), mj. někdejší profesní kontrolor, jenž se pravidelně a aktivně účastní jednání několika zastupitelstev na obecní, obvodní a krajské úrovni v Ostravě a okolí, shromažďuje, analyzuje a posléze konzistentně zveřejňuje ve svém bydlišti zjištěné nedostatky, navrhuje řešení problémů (například v Ostravě-Porubě přispěl v rámci konkrétní spolupráce s obvodními činovníky k odstranění problémů ve správné péči o městskou zeleň), je proslulý svou neustrašeností, vytrvalostí a svědomitou snahou o dosahování co nejlepších pracovních a ekonomických výsledků samosprávných celků. Během svého vystoupení v občanském bloku dotazů, podnětů a připomínek sdělil ZSMO 16. 10. 2019 závažné informace o domnělých politicky motivovaných neférových čistkách na ostravském magistrátu a v určitých městských společnostech. A v této přímé souvislosti položil krátký dotaz, zda je pravdou, že se pan primátor rozvádí. Vysloužil si za to nepřiměřené odsudky a dehonestující nálepkování (viz níže citace zápisu). Z hlediska správného postupu řídícího jednání zastupitelstva přitom stačilo buď danou záležitost čestně okomentovat s otevřeným hledím (vzhledem k reálné situaci, kdy již takřka není ve skutečnosti co tajit) a nebo se omezit na konstatování, že tento typ dotazů nebude zodpovězen, jelikož spadá do roviny ochrany osobnosti a soukromého rodinného života. Místo toho byl však spuštěn nepochopitelný „zastupitelský slovní lynč“ občana Štefky. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto považuje za nutné blíže ozřejmit ostravským politikům a široké veřejnosti právní, ale také etickou podstatu věci.

  Simona Petrů napsala roku 2018 pro zpravodajský server „www.e15.cz“ velice trefně, že takové „slovní lynčovací metody“ k ničemu dobrému nevedou: „Opovržení není těžké rozpoznat. Pro člověka, který se k nám takto chová, jsme kvůli svému názoru méněcenní – většinou s námi nejedná jako s partnerem a ani se neobtěžuje na naše argumenty reagovat kvalitním protiargumentem, protože jeho hlavním cílem je ponížit nás. Asi nejčastěji lze tento fenomén pozorovat na sociálních sítích, kde jsou útočníci anonymnější a díky tomu, že svou oběť fyzicky nevidí, je pro ně snazší jí opovrhovat. Z tohoto důvodu se v komentářích na síti setkáme s urážkami a nadávkami pramenícími z odlišných názorů o mnoho častěji než v reálném životě. /.../ A nakonec to nejdůležitější: při diskuzi s ostatními je třeba vynechat všechny opovrhující praktiky. Žádné osobní výtky, urážky ani jiné chování, které by mohlo naznačovat, že toho druhého kvůli jeho názoru považujeme za méněcenného. Ano, opovržení druhým se nám sice může zdát jako účinná taktika, jak oponentovi vysvětlit, že jeho názor je naprosto hloupý, ale on se ve skutečnosti ve svém postoji spíše utvrdí a navíc, jak již bylo zmíněno, tím podstatně utrpí naše vztahy. Samozřejmě když se setkáme s opovrhováním z druhé strany, ke konstruktivní diskuzi dospějeme jen těžko. Mějme však vždy na paměti, že cílem debaty v rodině, ve škole nebo kdekoliv jinde je vyčistit vzduch, nikoliv vyhrát, a proto buďme s druhými trpěliví. Pokud našemu názorovému oponentovi předložíme fakta takovým způsobem, že nám nakonec dá za pravdu, ale v duchu si stále bude myslet svoje, ani jeden z nás nevyhrál. A společnost se opět o trochu více zpolarizuje.

  Každý politik, který je zvolen do veřejné funkce, musí počítat s dotazy veřejnosti i sdělovacích prostředků na svůj osobní život, jelikož taková fakta mohou ovlivňovat závažným způsobem výkon veřejné funkce. Není asi nutné připomínat humbuk kolem rozvodů někdejších premiérů: Váženého pana Topolánka, Váženého pana Paroubka, Váženého pana Nečase etc. Vždy jde ovšem pochopitelně o citelný zásah do soukromí vyvažovaný intenzitou veřejného zájmu.

  Již roku 2014 napsala dnešní zkušená šéfredaktorka Krajských LISTŮ Anna Vančová, že „...české zákony i mezinárodní dokumenty zaručují stejná práva každému jedinci bez rozdílu. Přesto existují lidé, kteří zdánlivě požívají menších záruk na ochranu soukromí, cti a důstojnosti. Jsou to především tzv. VIP., kterým se denně věnují média. Nejde o to, že by tyto osoby měly menší právo na ochranu soukromí, ale tím, že samy a dobrovolně vystoupily na veřejnost (a tím se vystavily jejímu zájmu), je u nich pojen soukromí „užší“, nebo naopak prostor, který zajímá veřejnost (se zdůvodněním veřejného zájmu mnohdy oprávněně) mnohem širší než u běžných občanů.

  Analogicky kupříkladu Vážený pan president ČR Miloš Zeman svolil velice moudře ke zveřejnění části své zdravotní dokumentace, aby vyvrátil určité spekulace. Vyčistil tím mediální pole a získal si velký respekt napříč politickým spektrem i v řadách svých oponentů.

  S rostoucí prestiží určité veřejné funkce roste zkrátka také legální i legitimní míra zájmu veřejnosti o danou osobnost. Politik si prostě nikdy nemůže být jist, zda nedostane otázku osobního charakteru třeba od novináře na pravidelné tiskové konferenci svolané ke zcela jinému tématu, natož na zastupitelstvu, kde k tomu účelu existuje pro jakéhokoliv občana speciální diskusní programový bod.

  Voliči by měli mít nepochybně možnost (nikoliv však povinnost) znát odpovědi na takový typ otázek nejen před volbami za účelem pravidelného vyhodnocování jednání svých volených zástupců, jejich práce, charakteru, serióznosti atd. Stejně tak ovšem na druhou stranu musí mít dotčený politik právo odmítnout jakékoliv odpovědi na otázky zasahující do jeho ochrany osobnosti, soukromého rodinného života apod. Zhodnocení chování politika během veřejné debaty, tiskových konferencí apod. je posléze již na voličích. Ostatně pokud je všechno „košer“, není správné ani moudré peskovat občany za slušné dotazování a dělat z nich jakýsi „lidský odpad“. Vzbuzuje to jen další pochybnosti a nové otázky. Pochopitelné je také to, že není každý natolik zkušený politik, aby mu v dané situaci neujely nervy. Stává se to a nemusí to být žádná tragédie. Profesionální politik by se měl ovšem posléze umět omluvit, pokud použil neadekvátní slovní spojení adresované směrem k občanům, kteří se pouze slušně na určitou věc dotazovali v existujícím veřejném zájmu.

  Simona Petrů se ve svém dalším článku pro server „www.e15.cz“ opět velmi správně ptá: „Kde potom tedy najdeme hranici, kterou v tomto případě nutně potřebujeme? Monitorovat zdraví každého poslance, senátora, starosty či zastupitele by nejspíš k ničemu nevedlo, ale na druhou stranu informace o zdravotním stavu prezidentského kandidáta může být tak důležitá, že by si zveřejnění zasloužila. Řešením na prakticky všechny výše uvedené problémy by mohla být obyčejná poctivost politiků. Například premiérka Spojeného království Theresa May na veřejnosti o své cukrovce (a životě s ní) mluví otevřeně, svůj zdravotní stav od zvolení prezidenta Hollanda pravidelně zveřejňují i prezidenti Francie a dalších západních zemí. Tyto činy nejsou ničím jiným než gesty vstřícnosti vůči veřejnosti a částečně ukázkou vysoké morálky předních západních politiků. Nakonec, ne všechno musí rozhodovat voliči prostřednictvím za všech okolností dobře dostupných informací. I sami politici mohou mít svoji soudnost a pokud určitý úřad z důvodu fyzických obtíží či příliš velkého psychického nátlaku nezvládají, mohou se ho vzdát. Pokud váhají, mohou informaci zveřejnit a nechat voliče, ať rozhodnou za ně. Ve výsledku přijdeme na to, že spíše než dokonale zdravé politiky bychom ocenili ty, kteří jsou jednoduše poctiví.

  Katastrofou by také bylo, pokud by se v době připomínky třiceti let od pádu totalitního režimu nechali občané zastrašit a přestali by s politiky vést dialog. Občan může totiž svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Obecně v českém právním prostředí platí, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje mohou být poskytnuty jen se souhlasem dotčené osoby a v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o ochraně osobních údajů a další legislativou.

  Politik, představitel veřejné moci, však má z hlediska ochrany své osobnosti a soukromí skutečně těžší postavení než občan bez veřejné funkce. „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../ neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  A dejme také slovo zkušenému právníkovi, JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D., LL.M., zakladateli AK Matzner et al, jenž publikoval svůj článek k výše popsané problematice ochrany soukromí veřejně činných osob na serveru „www.pravniprostor.cz“ roku 2018: „Svoboda projevu je v českém právním řádu zakotvena v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a jako jedna ze základních svobod zaručuje každému právo na informace a svobodné vyjadřování svých názorů.“ „Za veřejně činné osoby jsou považováni nejen politici, ale i jiné veřejně známé osobnosti, jako třeba zpěváci, herci nebo sportovci, kteří se těší popularitě a všeobecné známosti ve společnosti. U veřejně činných osob jsou limity přípustné kritiky podstatně širší než u osob, které veřejně známé nejsou, k čemuž dospěla především soudní praxe, která tyto závěry vyjádřila v mnoha svých rozhodnutích. Jako příklad jednoho z nich můžeme uvést nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, podle něhož: „Lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná diskuze o veřejných věcech a svobodné utváření názorů.“ Pokud jde o vymezení přesného rozsahu shora uvedených „mantinelů“ s ohledem na případný neoprávněný zásah do osobnostních práv veřejně činných osob, bude posouzení vždy záviset na individuálním vyhodnocení dané situace soudem. Soudy však při svém hodnocení budou mj. přihlížet k tomu, zda ke kritice došlo v souvislosti s veřejnou činností dané veřejně činné osoby či nikoliv. Vcelku trefně se k dané problematice vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 30 Cdo 2591/2011, ze dne 27. února 2013, ve kterém uvedl, že: „práva na ochranu osobnosti se mohou domáhat i politici a ostatní veřejně činné osoby; měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve prospěch původců těchto výroků. Je to dáno tím, že osoba vstoupivší na veřejnou scénu musí počítat s tím, že jakožto osoba známá bude pod drobnohledem veřejnosti, která se zajímá o její jak profesní, tak i soukromý život a současně jej hodnotí (...). Prezentace těchto údajů a jejich případná kritika však musí souviset s veřejnou činností, kterou daná osoba vykonává.““ Dále uvádí: „Skutková tvrzení, která jsou nepravdivá nebo pravdu svým způsobem zkreslují, tak zpravidla bývají kvalifikována jako neoprávněný zásah do práv na ochranu osobnosti. Hodnotící soudy naopak ztělesňují subjektivní názory, jenž realitu objektivně nepopisují, nýbrž ji určitým způsobem posuzují a hodnotí a z toho důvodu je nelze považovat za prostá fakta. Jelikož je v hodnotících soudech obsažen subjektivní prvek (subjektivní názor), není ani možné jejich pravdivost patřičně prokazovat – ve srovnání se skutkovými tvrzeními.“ „Zjevné rozlišení mezi skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy provedl například Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí ve věci Lingens v. Rakousko ze dne 8. července 1986, ve kterém uvedl, že: „v případě veřejné osoby jsou z důvodu jejího postavení dány širší limity přípustné kritiky než v případě soukromé osoby, přičemž je třeba velmi pečlivě rozlišovat mezi fakty a vlastním hodnocením. Existenci faktů lze prokázat, leč pravdivost jejich hodnocení podrobit důkazům nelze. Ve vztahu k hodnotícím soudům nelze tedy požadavek dokázat jejich pravdivost naplnit a takový požadavek samotnou svobodu názoru porušuje.“ Velice podobně se k problematice vyjádřil také Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 30 Cdo 996/2007 ze dne 30. dubna 2007, ve kterém uvedl, že: „v zásadě platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud tento údaj není podán tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporoval právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti. Hodnotící soud naopak vyjadřuje subjektivní názor svého autora, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních) kritérií. Hodnotící soud proto nelze jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá na pravdivé informaci, zda forma jeho veřejné prezentace je přiměřená a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tzn., zda primárním cílem kritiky není hanobení a zneuctění dané osoby.““ „Projevy skutkových tvrzení a hodnotících soudů mají rovněž své meze a přesto, že ke každému z nich soudy přistupují zcela odlišně, oba dva tyto instituty musí být založeny na pravdivých skutečnostech tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv na ochranu osobnosti. Nelze jimi neoprávněně zasahovat do soukromí, a to ani u veřejně činných osob, zejména pak v případech přímo nesouvisejících s veřejnou činností dané osoby. Jako příklad můžeme uvést mediální informování o záležitostech týkajících se partnerských vztahů známých politiků, herců či sportovců bez jakékoliv souvislosti s jejich veřejnou činností. K zásahu do osobnostních práv veřejně činných osob pak dojde i v případě, kdy bude do lidské důstojnosti nebo soukromí zasaženo nepřiměřeně urážlivou nebo dokonce vulgární kritikou dané osoby, překračující společenská pravidla slušnosti.

  JUDr. Zbyněk Lubovský, Ph.D. pak roku 2019 zhodnotil celkovou situaci z hlediska práva na informace a ústavně správního práva v periodiku Správní právo, číslo 6/2019, Ročník LII (citováno podle webu Ministerstva vnitra ČR): Význam a účel práva na informace spočívá v participaci občanské společnosti na věcech veřejných, kdy se informování veřejnosti týká fungování veřejné moci jako takové. Pomocí získaných informací může veřejnost veřejnou moc kontrolovat. Je-li informace součástí veřejné sféry, právo na informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod na ní dopadá. Součástí veřejné sféry je to, co může být předmětem legitimního veřejného zájmu, což je v zásadě vše, co souvisí s fungováním moci ve státě. (Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010 sp. zn. I. ÚS 517/10.) V Listině základních práv a svobod je právo na informace systematicky zařazeno mezi práva politická, jako prostředek účasti na politickém životě státu. Je zaručeno státem. Jedná se o právo na informaci v politickém slova smyslu, chápané velmi široce. Nelze jej však chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Právo na informace je účinným nástrojem, který člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho okolí. (Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2002 sp. zn. III. ÚS 156/02.)“ „Mezi nejvýznamnější judikáty, které se touto kolizí zabývají, lze rozhodně uvést rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012-62 a nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017 sp. zn. IV. ÚS 1378/16, nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1200/16.“ „O důležitosti významu práva na informace pro naši společnost však svědčí i skutečnost, že se judikatura dlouhodobě kloní ke stanovisku, že právo na informace u veřejně činných osob převládá nad právem na ochranu jejich soukromí. (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015 č. j. 57 A 109/2013-132.) Na výše uvedeném nic nezměnil ani veřejnosti známý tzv. „platový nález“ Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 (následovaný nálezem sp. zn. IV. ÚS 1200/16), který stanovil podmínky, za kterých výkon práva na informace nemusí být uspokojen, neboť v daném konkrétním případě převládl zájem na ochranu soukromí. I nadále však platí postulát, který vyslovil Nejvyšší správní soud, že informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se zásadně poskytují, (Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5As 64/2008-155.) avšak je třeba vždy, v každém konkrétním případě zkoumat, zda nejsou naplněny Ústavním soudem formulované podmínky pro odepření informace.“ „Nepodaří-li se však nade vši pochybnost dovodit, že žadatel o informaci svého práva zjevně zneužívá, je na místě postupovat ve prospěch žadatele a informaci poskytnout.(FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 773, ISBN 978-80-7400-273-1.)“ „Nevyhovět žádosti o poskytnutí informace z důvodu zneužití práva tak lze především takovým žádostem, které jsou kverulační, šikanózní nebo které cíleně paralyzují pracovní kapacitu orgánů veřejné moci.“ (Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2011, č. j. 7 As 101/2011-66.)“ „O šikaně pak hovoříme v případech, kdy žadatel cíleně útočí na konkrétní osoby či úřad jako celek s úmyslem jej poškodit či znevýhodnit, případně kdy je zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům.“ (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2018 č. j. 5 A 40/2015-68. 50, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2014 sp. zn. 33 Cdo 1967/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2016 sp. zn. 25 Cdo 306/2016. )“ „Ve známém a vlnu emocí zvednuvším rozsudku konstatoval Nejvyšší správní soud „pokud by se v jednotlivých případech ukázalo, že žádosti o informace …, jimž by jinak bylo důvodu vyhovět, mají za cíl poškodit legitimní zájmy těch, o jejichž platech má být informováno (např. je šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči nim nenávist apod.), lze právo na informace za striktně vymezených podmínek odepřít na základě principu zákazu zneužití práva“. (Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č. j. 8 As 55/2012 – 62. )“ „Protože se v daném případě dostává právo žadatele na informace konkretizované zákonem o svobodném přístupu k informacím do kolize s právem na ochranu soukromí a právem na ochranu osobního života, zaručených podle čl. 7 a čl. 10 Listiny základních práv a svobod, musí povinný subjekt provést test proporcionality na základě teorie vážení zájmů, jak vyplývá z již zmíněného nálezu Ústavního soudu. Ústavní soud stanovil podmínky, které musí být kumulativně naplněny v rámci testu proporcionality, který podle svého vlastního vyjádření dovodil z judikatury Evropského soudu pro lidská práva.59) Teprve na základě tohoto testu může být zjištěno, zda jsou naplněny předpoklady, které umožňují poskytnutí informace. U žádosti o poskytnutí informace mají být zkoumána tato kritéria: a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; b) informace samotná se týká veřejného zájmu; c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“; d) informace existuje a je dostupná.“ „Evropský soud pro lidská práva v této souvislosti upozorňuje, že zásah do práva na ochranu osobních údajů vyžaduje konkrétní a oprávněný důvod.“ (Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. 6. 2010, Evropská komise vs. The Bavaria Lager Co. Ltd., C-28/08 P., nebo MELOTÍKOVÁ, P.: Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy. Praha: Leges, 2018, s. 58, ISBN 978-80-7502-275-2. ) „Tímto důvodem může být právě veřejný zájem na transparentním hospodaření s veřejnými prostředky. Například vedoucí pracovníci ve státní správě vykonávající rozhodovací pravomoc, příp. oprávnění nakládat s veřejnými prostředky, musí počítat se zvýšenou kontrolou ze strany veřejnosti, a proto lze předpokládat převahu veřejného zájmu na poskytnutí informace nad zájmem na ochraně soukromí u žádostí směřujících k poskytnutí údajů o výši jejich platu.“ (Závěrečné stanovisko Veřejného ochránce práv ze dne 22. 2. 2013, sp. zn. 5362/2011/VOP/ KČ.)“ „Literatura termín „společenský hlídací pes“ zpravidla spojuje se sdělovacími prostředky (televize, tisk, rozhlas apod.). Nicméně právo na informace je dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod politickým právem svědčícím každému, tudíž by byl takovýto restriktivní výklad ústavně nekonformní. Termín společenského hlídacího psa tedy nelze vztáhnout pouze na pracovníky médií, ale musí zahrnovat podstatně širší skupinu žadatelů.“ „Velký senát Evropského soudu pro lidská práva výslovně zmiňuje například různé bloggery.(Srov. např. komentář JUDr. Josefa Nejedlého, Ph.D., LL.M.: Master en Droit k rozsudku velkého senátu ESLP ze dne 8. 11. 2016 ve věci Magyar Helsinki Bizottság proti Maďarsku, č. 18030/11, zdroj ASPI.)“ „Ani v české judikatuře nad tímto tématem zatím nepanuje shoda. Zatímco v jednom případě soud odmítl přiznat žadateli postavení společenského hlídacího psa s odůvodněním, že „netvrdil ani nedoložil, že se předmětnou problematikou blíže zabývá, že provádí analýzy získaných informací a činí z nich závěry o tom, nakolik získané informace svědčí o respektování veřejného zájmu na např. určité výši odměny a podobě. Aby totiž určitý subjekt mohl „hlídat“, nemůže se spokojit s pasivním obstaráváním informací, ale musí s nimi aktivně pracovat, aby „hlídal“ právě onu správnost použití veřejných prostředků. Nic takového žadatel nedoložil,“ (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2019 č. j. 11 A 125/2018-70.) v jiném případě soud uvedl, že „nelze vyloučit povinnost poskytnout informaci i v případech, kdy konkrétní vztah mezi požadovanou informací a žadatelem jako společenským hlídacím psem nebude zřejmý“. (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2018 č. j. 5 A 40/2015- 68.) „S posledním bodem testu, tj. dostupností informace v praxi zpravidla nebývají obtíže.

  ***

  Z výše citovaného tedy vyplývá, že občan Štefka měl na položení svého dotazu zasahujícího do osobnostních práv a soukromí politiků ve vrcholových městských funkcích legální a legitimní právo v rámci ústavního pořádku ČR, platných zákonů i jednacího řádu ZSMO, protože předložil konkrétní fakta, která mohla zakládat veřejný zájem na vyjasnění úzce souvisejících pracovněprávních politických čistek na ostravském magistrátě a v části městských společností. Nepřiměřená reakce odpovídajících a pokus o „slovní lynč“ dotazujícího se občana včetně pozdější cenzury občanovy otázky ve výsledném textu zápisu a ve videozáznamu z jednání ZSMO pak jen potvrzují obavy z důvodnosti dotazů pana Štefky. Chtěli-li zastupitelé vyjádřit své etické pochybnosti nad vhodnosti občanova dotazu, mohli tak učinit přiměřeným, slušným způsobem, kterým by dali občanovi svůj názor na vědomí bez osobní dehonestace a zasahování do práv na ochranu osobnosti občana bez veřejné funkce, který byl obecně ve slabším postavení. Městské vedení a členové zastupitelstva mohli na druhé straně využít svého plného práva odpověď slušnou formou odmítnout a dále se k věci již nevyjadřovat právě s odkazem na ochranu osobnostních práv a soukromého rodinného života, kterou nepochybně mají, byť v užších mantinelech, také vrcholoví politici.


  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o činnosti orgánů města. /.../

  T. Macura sdělil, že město půjde samozřejmě jako první v té řadě. To znamená, že městské společnosti budou tu svou reklamu omezovat, respektive ji přizpůsobí tomu nařízení. Dotázal se, zda má někdo ještě z řad zastupitelů nějaký dotaz k tomuto bodu. Nikdo se již nepřihlásil, a proto požádal, aby mohl říct jednu poznámku na konto diskuze, která proběhla na minulém zasedání zastupitelstva města ohledně názoru, že snad vedení města zastavilo investice do rekonstrukce Městské nemocnice Ostrava. Sdělil, že se minule pokoušel v rámci diskuze ten názor vyvrátit a na konto nyní projednávaného bodu by rád připomenul, že rada města včera rozhodla o vyhlášení tendru na stavební zakázku velkého rozsahu na rekonstrukci pavilonu E v městské nemocnici, kde je předpokládaná cena 400 miliónů korun jenom na pavilon E, což je vlastně ten urgentní příjem, ta hlavní budova při vstupu na průčelí. Dále na konto městské nemocnice, což možná někteří taky zaregistrovali, byla zřízena, jak již sliboval s panem náměstkem, pracovní skupina, jejímž úkolem by měl být update toho generelu rozvoje městské nemocnice. V této pracovní skupině mají všechny politické subjekty svého zástupce, takže to bude pod veřejnou kontrolou. Sdělil, že pokud si z řad zastupitelů někdo nerozmyslel nějaký dotaz, tak z řad občanů eviduje přihlášku pana Radka Přepiory a předal mu slovo.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Pěkný den vám přeji vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych poděkoval prostřednictvím váženého pana primátora všem váženým úředním osobám z ostravského magistrátu za profesionální a informačně velice přínosné odpovědi na občanské dotazy, které se k lidem našim společným prostřednictvím nyní již pravidelně dostávají. A nyní k vlastním občanským dotazům. Za 1) městská rada rozhodla o uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a firmou Past production s.r.o., se sídlem v Ostravě - Polance nad Odrou, a to za účelem realizace akce „Oslava svobody - galavečer k 30. výročí listopadu 1989”. Poprosil bych o informace k podrobnějším parametrům této zakázky, tedy její konkrétní obsah, rozpočet atd. Děkuji. Za 2) rada schválila městské nařízení č. 11/2019, kterým stanovila zákaz šíření reklamy komunikačními médii na veřejně přístupných místech mimo provozovny. Prosím o informace, zda to tedy znamená, že když třeba kadeřník nechá v provozovně puštěné rádio a poběží v něm reklama, která bude slyšet třeba jen trochu mimo vlastní provozovnu, zda lze hovořit o porušení výše uvedeného nařízení a jaká v takovém případě hrozí sankce. Domníváte se, že bylo takové nařízení skutečně potřebné a účelné a v jakém časovém horizontu a zda vůbec bude vyhodnoceno, jestli takové nařízení přináší účinný zamýšlený efekt. Za 3) vážený pan primátor přivítal 25. září 2019 na radnici statutárního města Ostravy generálního konzula Ruské federace Budaeva. Jednali spolu o organizaci kulturních akcí. Můžete prosím občanům blíže přiblížit obsah vašeho rozhovoru a co se vám podařilo pro Ostravany dojednat? Za 4) 7. až 9. října 2019 proběhl v Mnichově mezinárodní veletrh investičních příležitostí Expo, kde měla svou prezentaci také Ostrava a údajně též některé ostravské obvody reprezentované svými zástupci. Poprosil bych o informaci, kolik osob a na jak dlouho je zde Ostrava vyslala, jaké byly náklady celé akce a jaké jsou na druhé straně očekávány přínosy například v získaných příslibech zahraničních investic ve stovkách miliónů korun. Podle městské tiskové zprávy ze 7. 10. 2019 Ostrava prezentovala na Expu projekty umělecké galerie, novou koncertní síň a bytové domy včetně nabídky příležitosti pro developery v podobě několika pozemků a proluk určených k zástavbě rezidenčními projekty a objekty občanské vybavenosti a to přímo v centru města. Prosím o sdělení, kde se tyto lukrativní pozemky nacházejí a jaká je jejich odhadní cena. Na Expu byla také probírána podle stejné tiskové zprávy tématika Brexitu. No, a občany by proto zajímalo, co konkrétně pozitivního Ostravě Brexit přinese z hlediska investorů. Za 5) podle městské tiskové zprávy z 10. 10. 2019 získala Ostrava od agentury Moody's v návaznosti přiznejme na skvělé hodnocení finanční situace České republiky lepší rating. Došlo k pozitivnímu zvýšení hodnocení ostravských veřejných financí ze stupně A1/pozitivní na historicky nejlepší hodnotu AA3/stabilní. Je to jistě velice chvályhodná zpráva. Poprosil bych proto váženého pana primátora Macuru, aby občanům sdělil, že nejde pouze o jakousi prestižní elitní záležitost, nýbrž že vysoké ratingové hodnocení přináší lidem konkrétní benefity v jejich soukromých životech. Já bych poprosil, kdybyste ty benefity mohl uvést. Velice vám děkuji za odpovědi.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za otázky a řekl, že si je snad stihl všechny poznačit. Sdělil, že aby nezdržoval jednání zastupitelstva, tak na první dotaz, co je konkrétně obsahem zakázky na firmu Past production s.r.o., v rámci projektu Sametová, řekl, že mu odpoví písemně. Co se týká dotazu k nařízení města o omezení šíření nevhodné reklamy, sdělil, že je toho názoru, že k tomu proběhla poměrně široká diskuze. Ujistil pana Přepioru, že tam do toho ranku záležitostí, které toto nařízení města řeší, rozhodně nespadá náhodně puštěný rádio přijímač u kadeřníka a rozhodně ne u kadeřníka v Polance nad Odrou, protože ta nespadá vůbec do území vymezeného tímto nařízením města. Požádal ho, aby toto bral jako odlehčení, ale obecně tam skutečně nespadá tento typ reklamy respektive rozhlasového vysílání. Dále řekl, že další dotaz byl ohledně toho, o čem mluvil s panem generálním konzulem Budaevem. Sdělil, že upřímně řečeno pan generální konzul Budaev přijel vyjádřit nespokojenost s tím, že v rámci proběhnuvší akce, která byla, tuší v srpnu a byl to ten pochod Pride, což byl pochod gay komunity a lesbické komunity, který byl ukončen v Komenského sadech. Sdělil, že tam údajně proběhlo nějaké ukončení té akce u památníku rudé armády, což se mu nelíbilo a v tom s ním primátor souhlasí. Řekl, že mu poskytli zadostiučinění respektive ujištění, že napříště si pohlídají, pakliže by se ta akce měla opakovat, aby se tam nic takového neopakovalo. Dále sdělil, že hovořili o jakési nabídce nějakých výjezdů kulturních souborů Ruské federace sem do Ostravy. Sdělil, že na tom nebyla dosažena žádná konkrétní shoda, takže těžištěm toho setkání byla právě jeho kritika, a sám ji uznává také, toho Pride pochodu. K dotazu k veletrhu Expo sdělil, že tam měl občan dotazů mnoho, a proto mu odpoví písemně, aby v tuto chvíli na nic nezapomněli. Řekl, že by ho chtěl ujistit, i když to asi sám tuší, že Ostrava jezdí na ty veletrhy tradičně už celou řadu let. Obsazuje dva veletrhy, a to na jaře v Cannes a na podzim v Mnichově. Uvedl, že jsou to skutečně dva prestižní Evropské veletrhy nemovitostí a investičních příležitostí a už historicky tam byla navázána celá řada kontaktů, které následně měly konkrétní ekonomický přínos. Nakonec řekl, že panu Přepiorovi odpoví písemně. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“ Hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0526/ZM1822/9. /.../

  Bod č. 2 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města /.../

  T. Macura řekl, že evidují dotaz občana města pana Radka Přepiory. Předal mu slovo.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Hezký den vám přeji, vážené dámy a pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova a vašim prostřednictvím, vážený pane primátore, se ptám a prosím o odpověď váženého pana ředitele Dopravního podniku Ostrava Dxxxxxx Mxxxxx a městského vedení ve věci změny cen jízdného v MHD. Vážený pan ředitel Mxxxx sdělil v rozhovoru pro moravskoslezsky.denik.cz 8. října 2019 následující prohlášení. Cituji: „Říkal jsem, že jsme úspěšní v čerpání dotací, ale je pravda, že jízdné je jedním z našich dalších klíčových zdrojů. A u něj zatím ceny moc nerostly, nebo se spíš zlevňovalo, přitom kvalita služeb prokazatelně vzrostla. Proto bych se vůbec nedivil, kdyby město udělalo nějakou citlivou změnu v cenách jízdného, ale především u krátkodobých jízdenek, které máme v porovnání s ostatními městy spíše levnější.“ Ono skutečně není citlivá změna jako citelná změna, která může znamenat zvýšení nebo naopak citlivé snížení. Sdělte, proto prosím občanům, jaké plány se na cestující v tomto ohledu chystají. Velice vám děkuji za odpovědi.“

  T. Macura poděkoval za dotaz a řekl, že směřuje spíše na vedení města, než na ředitele dopravního podniku, ale samozřejmě ho může pan ředitel doplnit, pokud bude chtít. K dotazu sdělil, že zatím v této věci nebylo rozhodnuto a město zvažuje různé možnosti včetně té, že k žádné změně nedojde, ale i včetně té, že dojde k jakési úpravě jednorázových jízdenek. Co může víceméně vyloučit v tuto chvíli je, že by se jakýmkoliv způsobem zdražovaly ceny dlouhodobého jízdného, tzn., měsíčníků, čtvrtletníků a ročních kupónů. U jednorázových jízdenek jsou na stole jakési varianty, o kterých budou teprve jednat. Pakliže by došlo k nějaké úpravě u těch jednorázových jízdenek, tak určitě ne způsobem, který by znamenal nějaké razantní zvýšení a rozhodně ne, které by znamenalo zvýšení nad úroveň obvyklou v jiných městech. Sdělil, že by to mělo být během měsíce dojednáno. Další dotazy k bodu č. 2 nebyly vzneseny, proto primátor ukončil projednávání tohoto bodu. Poděkoval všem za účast a současně požádal zástupce těch společností, které ještě mají k projednání nějaký bod v rámci programu zastupitelstva, aby na zasedání setrvali do jeho projednání. /.../

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města /.../

  T. Macura poděkoval panu Moldříkovi za příspěvek i za námět a předal slovo panu Radku Přepiorovi, který se přihlásil jako druhý v pořadí.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Budu vám nyní tlumočit dotazy a návrhy občanů. Poprosím o odpovědi na mikrofon nebo v případě nutnosti rozsáhlejšího výkladu pak o písemné sdělení na e-mail. Děkuji. Nejprve je zde prosba o pravidelné zveřejňování novelizované pozvánky pro občany k aktivní nebo alespoň pasivní, informativní participaci na jednání zdejšího zastupitelstva, a to v hlavním ostravském periodiku s názvem Ostravská radnice – viz třeba strana č. 2 říjnového vydání. Ostravská radnice je distribuována do schránek stovek tisíců místních obyvatel do všech třiadvaceti obvodů. Nicméně ostravská radnice ještě stále v této pozvánce pravidelně neuváděla důležité informace, že již mohou občané sledovat jednání svého zastupitelstva nejen z galerie pro veřejnost, kde se lze aktivně zapojit do diskuse se svými zastupiteli v rámci ústavně a legislativně garantovaného podílu na přímé správě svého města, nýbrž již také lidé mohou takové jednání sledovat třeba v práci nebo doma online a nebo ze záznamu prostřednictvím městského webu. Ve výše uvedeném periodiku by bylo nepochybně vhodné uvádět přesný webový odkaz na online vysílání a také na výsledný videozáznam. Online video-přenosy a záznamy představují v pravdě historicky pozitivní posun Ostravy k větší otevřenosti, transparentnosti veřejné správy a není důvodu, proč o tom občany pravidelně neinformovat na pozvánce v Ostravské radnici, ale třeba také v pozvánce zveřejňované na úředních deskách všech 23 městských obvodů. Děkuji. Za 2) občané zaznamenali, že odbor projektů IT služeb a outsourcingu zajišťuje nasazení nových webových stránek městských obvodů. Je to proto opět vhodná příležitost k dotazu, zda a za jakých podmínek by tento vážený odbor dokázal zajistit zveřejňování online video přenosů a záznamů z jednání obvodních zastupitelstev a také dokumentace pro občany k programovým bodům obvodních samospráv na těchto upgradovaných internetových stránkách. Za 3) je zde opět podnět k důležité novelizaci jednacího řádu zdejšího zastupitelstva. Upozorňoval jsem tady na to již několikrát v minulých letech, nicméně zatím bez odezvy. Předpokládám, že by mohl navrhovanou změnu jednacího řádu podpořit vážený pan zastupitel a předseda komise rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí pan Václav Kubín z hnutí Jednotní, že pokud se chce občan přihlásit do diskuse k věci zastupitelstvem projednávané v rámci jakéhokoliv programového bodu, ale také během bodu se začátkem v 11:30 hod., který je určen mimo jiné pro jakékoliv občanské dotazy, podněty a připomínky, musí tak formálně učinit ještě před začátkem tohoto programového bodu a nikoliv v jeho průběhu, čímž jsou občané zcela bezdůvodně podle formální dikce jednacího řádu vylučováni z důležité diskuse a pokud by jim pan primátor i přes to neudělil slovo, což naštěstí k jeho velké chvále v tomto volebním období činí, někdy i za pomoci hlasování zastupitelů, což je také potenciální právní oříšek, jestliže by zastupitelé zakázali oprávněnému občanovi diskusi, tak například pokud se občan přihlásí k diskusi přímo od mikrofonu nebo také viditelným zvednutím ruky, jako je to stále umožněno během jednání krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, pak by mu bohužel nemusela být zde na tomto zastupitelstvu diskuse umožněna. Ono hlavně občané ani nemusí stihnout doběhnout z galerie o patro níže a vypsat tam přihlášku k diskusi. Z hlediska seniorů je to evidentní. Proto by bylo vhodné připravit takovou změnu jednacího řádu, která by umožnila bezproblémovou participaci občanů na dialogu se svými zastupiteli například formou tlačítka, které by bylo umístěno na galerii pro veřejnost u mikrofonu. Řídící jednání by tak měl přehled o tom, že chce určitý občan vystoupit a navíc by na to mohla také adekvátně reagovat kamera, která by zachytila celý občanský diskusní příspěvek. Prosím osvojte si můj návrh a připravte změnu jednacího řádu na některé z příštích zastupitelstev. Půjde o další, byť drobnou, nicméně velmi důležitou změnu k lepšímu. Velice vám děkuji.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvek a řekl, že se tam objevily tři konkrétní podněty. K první věci, kdy pan Přepiora projevil přání, aby o existenci online přenosů a vůbec o jednání zastupitelstva města byly informace v Ostravské radnici, řekl, že to bezpochybně lze zajistit a taky tak učiní. K druhé věci, kdy se obrátil na odbor IT magistrátu, aby zajistil přenosy ze zastupitelstev městských obvodu, odpověděl, že primární je rozhodnutí zastupitelstev městských obvodů. To poptá službu, a tu službu potom doručí buď odbor magistrátu, nebo nějaká externí společnost. Magistrát jako takový nemůže přinutit ani nějak naléhat na svébytný orgán, kterým je zastupitelstvo městského obvodu, aby ze svých zasedání pořizovalo online záznam nebo nějaký jiný druh přenosu. Řekl, že je potřeba tu iniciativu směrovat na zastupitelstvo městského obvodu a pakliže se městský obvod rozhodne toto zavést, tak samozřejmě odborné útvary magistráty jsou schopny poskytnout potřebnou součinnost. Dále uvedl, že v třetí záležitosti se pan Přepiora navrhl připravit změnu jednacího řádu, která by reflektovala větší možnosti zapojení občanů do diskuze. Odpověděl, že v této věci by si tento podnět musel někdo osvojit a řekl, že si není jistý, zda se k tomu již nechystá pan Kubín.

  V. Kubín řekl, že reaguje na pana Přepioru a osvojuje si jeho návrh. Řekl, že o tom už na zastupitelstvu s někým mluvil. Osobně mu občas připadá ta diskuze primátor versus občané jakoby zmatečná. Nahoře na té galerii nebylo občas vidět, zda ten občan chce zareagovat nebo nechce. Je toho názoru, že nějaké tlačítko podobné jako mají zastupitelé v sále a jeho instalace nahoře na galerii by tento problém vyřešili. Zopakoval, že si tento podnět pana Přepiory osvojuje a neví, zda to má projednat ve spolupráci s Komisí pro otevřenou radnici.

  J. Babka se přihlásil s technickou připomínkou a řekl, že je všeobecně známo, že občana České republiky města Ostravy pana Přepioru má rád a že si váží jeho aktivní účasti na jednání několika zastupitelstev, a to nejen města, ale i kraje a městského obvodu. Dále řekl, že to, co je umožňováno na jednání zastupitelstva, je téměř bezprecedentní: Je to daleko širší než požaduje zákon o obcích a chtěl by ocitovat alespoň dva paragrafy, které se toho dotýkají a možná, že objasní i panu Přepiorovi, že to, co tady je realizováno, tzn. diskuze s vedením, se zastupiteli, s řediteli příspěvkových organizací či obchodních společností, je nad rámec toho, co zákon umožňuje pro občana České republiky. Pan Přepiora ví, velmi dobře, že se ho v řadě případu zastává. První zastání je to, že jeho podnět, který je z balkonu přednesen, je možno podřadit pod §16 odst. 2) písm. eg) zákona o obcích, kdy každý občan České republiky respektive města Ostravy může podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty a orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud má pan Přepiora návrh na úpravu jednacího řádu, spadá to do působnosti zastupitelstva města a bezesporu pokud bude takto jeho návrh pojat, tak by měl být vyřízen do 90 dnů. Oproti tomu ho upozornil na to, že občan obce má právo na jednání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem říkat svá stanoviska k projednávaným věcem, ale on mnohdy tyto věci překračuje tím, že klade otázky, diskutuje, obrací se na lidi, kteří mu na daném zasedání zastupitelstva města mají odpovídat. Bezesporu je to možné, je to ale nad rámec zákona a chtěl by, aby si to pan Přepiora řádně uvědomil.

  T. Macura poděkoval panu Babkovi a řekl, že se snaží rozvíjet demokracii a je toho názoru, že pan Přepiora ví, že ta úprava jednacího řádu, která dneska je platná, je nad rámec zákona a že se k ní nějakým způsobem dopracovali a nemyslí si, že by to bylo špatně. Nakonec poděkoval za faktickou poznámku pana Babky.

  V. Kubín sdělil, že má pouze technickou připomínku, protože pan primátor nazval návrh pana Přepiory: „zvýšení možnosti diskuze občanů s celou radou“. Řekl, že by to nenazval zvýšení možnosti, ale zlepšení komfortu, tzn., aby ta forma nebyla mnohdy, že tam ten občan neví, zda se může vyjádřit nebo nemůže. Občas dochází k tomu, že záleží jenom na tom očním kontaktu, jestli dostane slovo nebo ne. Sdělil, že by to viděl tak, že by pomocí toho nějakého pomyslného nebo i faktického tlačítka, kterým by se ten občan přihlásil, dostala ta diskuze nebo ten dialog mezi občanem a tázaným buď náměstkem, nebo primátorem kulturnější formu.

  T. Macura poděkoval panu Kubínovi za vystoupení a požádal ho, aby formuloval to, o čem by si přál, aby hlasovali, když si ten podnět vzal za svůj, protože v tuto chvíli určitě unblock nebo tzv. z voleje nejsou schopni odsouhlasit žádnou změnu jednacího řádu. Řekl, že pochopil pana Přepioru tak, že vyzývá k tomu, aby se připravila nějaká změna jednacího řádu, o které bude ještě vedena diskuze, a ta může a nemusí být přijata.

  J. Babka sdělil, že to říkal na podporu pana Přepiory, že nemusí žádat nikoho, aby si něco osvojil, to co on na balkoně řekne, pokud to formuluje tak, že využívá svého práva občana tohoto města podle § 16 odst. 2) písm. g zákona o obcích, tzn., podávat návrhy atd. tak, jak to četl a budou se tím zabývat automaticky ze zákona. Řekl, že osvojování dopadne tak, že pan Kubín si to osvojí a bude se o tom hlasovat, neprojde to a pan Přepiora nebude uspokojen. Je toho názoru, byť má k tomu návrhu svůj názor, ale pokud pan Přepiora to dává jako návrh vyplývající z práva občana, aby to brali v potaz, ale musel by potvrdit, že to tak myslel.

  T. Macura poděkoval panu Babkovi a řekl, že pan Kubín ale mezitím „vyběhl před bránu“ a osvojil si tento návrh, a proto se ho zeptal, jaký ten návrh je, a jestli o něm chce nechat hlasovat.

  V. Kubín řekl, že návrh samozřejmě nemá připraven, protože nijak nekonzultovali tu formální věc tohoto, jak by měl znít tento návrh, tzn., že buď „skončí před tou bránou“ nebo ho připraví na příští jednání a tam by potom hlasovali.

  T. Macura řekl, že se může „vrátit do brány“ a v tom případě by se podnětem pana Přepiory zabývali v režimu toho § 16 odst. 2) písm. g), o němž hovořil pan Babka.

  V. Kubín se dotázal, zda to znamená, že bez osvojení přímo jako námětem občana.

  T. Macura řekl, že jako podnětem občana.

  V. Kubín sdělil, že s tím souhlasí, pokud s tím takto souhlasí i pan Přepiora.

  T. Macura předal slovo občanovi města panu Přepiorovi.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Byly tady dotazy kladené, takže využívám současné dikce jednacího řádu, abych se k tomu vyjádřil. Já samozřejmě velice děkuji panu doktoru Babkovi….“

  T. Macura přerušil pana Přepioru slovy, že to ne úplně pochopil ten jednací řád, protože to by ho k tomu musel vyzvat, ale protože je dobrák, tak tak učinil.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Já si toho velice vážím, pane primátore, určitě, známe se nějakých xy let už tady na zastupitelstvu, takže bych chtěl pouze opravdu zdůraznit, že si vážím toho, co řekl vážený pan Babka a já mu děkuji za jeho právní názor, protože několikrát díky jeho i mimo jiné veřejnému zastání se nám podařilo změnit jednací řád na krajském zastupitelstvu Moravskoslezského kraje atd. Je to v pořádku, ano, tak jako to řekl v rámci dikce zákona o obcích, takže já bych se prosím pěkně hlásil a navíc bych navrhl váženému zastupiteli Kubínovi, může si vzít pauzu na poradu svého klubu, může to usnesení navrhnout. Není problém, máme teprve, pokud to správně vidím 12.10 hod. Program už je skoro celý hotový. Jste dneska úplní rychlíci, úplně všechno jste krásně projednali, takže si myslím, že pět minut na poradu politických klubů na formulaci usnesení by nebyl problém a můžete jít potom domů, že? Takže já vám moc děkuji.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi a řekl, že jen doufá, že z balkonu neřídí klub Jednotní. Sdělil, že zatím to bere tak, že se pan Kubín „vrací do brány“.

  V. Kubín sdělil, že se „vrátil do té brány“, tzn., že nevyužije práva vzít si pěti minutovou pauzu a „zůstane zatím v té bráně“.

  T. Macura sdělil, že se budou podnětem pana Přepiory zabývat jakožto podnětem občana, na který dostane odpověď v řádné lhůtě. Dále řekl, že jako třetí se přihlásil do diskuze občan města pan Jiří Štefka s tématem, který nazval „Politická kultura IV“ a předal mu slovo.

  J. Štefka, občan města, řekl: „Dobrý den, pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé, dneska je to bod č. IV a já si myslím, že ještě nebudu u konce, protože musím se vrátit malinko před volby tady do komunálu a tím to tak trochu roztáhnout. Jedná se o paní Bajgarovou. Třeba když ona kandidovala na starostku městského obvodu Poruba a pak se rozhodla, že přejde na radnici, tudíž voliči, kteří ji volili s tím, že bude zastávat post jako starostka, tak byli zklamáni. Nastal nějaký scénář, který musel být už před volbami zkonstruován, protože došlo k dosazení na starostu pana Folwarczného, ten se tam zdržel asi nějakých šest týdnů, nebo osm týdnů a z nějakých důvodů, jestli zdravotních nebo jakých, to jsem nestačil vysledovat, odešel a vzápětí byla hned do funkce starostky dosazena paní Baránková Vilamová, velmi dobrá kamarádka paní náměstkyně Bajgarové už dávno z Bohumína. Jestli vás zastaví jako to, že z Bohumína, jak jsem to zjistil. Já jsem v Bohumíně totiž pracoval, nebyl jsem zaměstnanec, ale pracoval jsem tam. Třeba v Drátovně, Galvatec, mořírnu, dělící úsek pro dvojkolí atd. Mám tam přátele a nějak z ničeho nic jsem se dopátral nějakých informací. Takže zrovna tento posun je takový nezdravý, neprůhledný a zavádějící. A proto teďka, když paní Bajgarová přestoupila tady na radnici, tak najednou začal zase tady pohyb. Tady pohyb přímo na její půdě. Na investicích najedenkrát šup pan „G“ řeknu to, byl vyhozen. Posléze byl nahrazen někým, kdo dostal nadstandardní podmínky, byly mu nabídnuty, tak je vzal že? Současně s panem „G“ odcházel pan „M“ vysoký odborník nyní pravděpodobně pracuje na ŘSD. Posléze pan „F“ jediný, který měl autorizaci, co se týká vodohospodářských staveb na velmi vysoké úrovni a teď čekají na výpověď pravděpodobně dva zaměstnanci. Já si myslím, že tady toto, když přijde politický pracovník, jako náměstkyně, takže až takový zásah do toho, že pro nás občany, když se to dozvíme, nebo když to přijde k uchu, tak to jeví úplně takovou nezdravou atmosféru, jak co se týká, řízení magistrátu a tady těchto záležitostí. Takže tím pádem bych se zeptal na velmi choulostivou otázku. Pane primátore, je to pravda, že xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx

  T. Macura se dotázal, zda je to předmět dotazů pana Štefka.

  J. Štefka, občan města, se dotázal, zda je to pravda.

  T. Macura se ho dotázal, co je mu do toho.

  J. Štefka, občan města, řekl, že odpověď byla a dál se ptát nebude. Dále řekl: „Takže rád bych byl, kdyby zastupitelstvo se těchto věcí nějak uchopilo, jestli bylo oprávněné vyloučení pana „V“ z VÍTKOVIC ARÉNY, a jestli doopravdy musel pan „G“ a pan „M“ a pan „F“ opustit tu práci a funkce, které dělali“.

  T. Macura řekl, že bere na vědomí dotazy pana Štefka.

  J. Štefka, občan města, mimo mikrofon řekl, že by požádal o písemnou odpověď na ně.

  T. Macura panu Štefkovi řekl, že zcela jistě mu nebudou na nic takového písemně odpovídat. Zejména ne na to, zda xx xxxxxxx. Řekl, panu Štefkovi, že on tady hovoří o politické kultuře a požádal ho, aby se zkusil on chovat kulturně, protože ty jeho dotazy o politické kultuře, které neustále opakuje, o výši odstupného pro bývalou místostarostku, kdy mu bylo x krát odpovězeno, že je to podle zákona a dokonce dostal i odkaz na ten zákon a dostal k tomu všechny podklady. Stále to otevírá dokola, jakoby to byla nějaká ne kultura, někomu podle zákona vyplatit odstupné. Dotázal se, zda to pan Štefka považuje za nekulturní a řekl, že on osobně teda ne.

  Z. Bajgarová řekla, že chtěla odpovědět, ale to ještě předtím, než pan Štefka překročil tu hranici a v tuto chvíli je toho názoru, že tam nepadl žádný legitimní dotaz, který by si zasloužil odpověď.

  V. Kubín reagoval na vystoupení občana města slovy: „Pane Štefka, já rozhodně nejsem obhájcem pana primátora, nikdy jsem nebyl, ale to, co jste tady předvedl, tak sorry, ale to se mezi slušnými lidmi nedělá. Co se týká osobních témat, tak na to jsem hodně citlivý, a jak jsem si vás vážil, jakožto občana, který přispívá nebo chce přispět do diskuze, tak toto bych nazval hnusem. Zeptat se na takovou věc, která je každého osobní věc, ať je v jakékoliv funkci. Já to beru jako obrovskou ránu pod pás. To je všechno, co chci k tomu říct. Už se na vás nechci ani dívat.“

  M. Mrózková Heříková řekla, že se také chtěla připojit, protože se dostali až na dno a je toho názoru, že jednání zastupitelstva má být důstojné, kultivované a věcné a nikoliv, aby se tam vytahovaly nějaké bulvární informace. Nakonec řekla, že se také stydí za pana Štefka a doufá, že příště už tyto věci tam nebudou muset projednávat.

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 13. listopadu 2019.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy2_of_9.ZM16.10.2019anonymizovanzpis.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20191016/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory a telefonáty s občany; https://www.mvcr.cz/soubor/sp-6-19-lubovsky-pdf.aspx; https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/k-ochrana-osobnosti-a-soukromi-u-politiku-a-jinych-verejne-cinnych-osob; https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/5787-maji-verejne-osoby-pravo-na-ochranu-soukromi-aneb-od-ivanka-po-janu-nagyovou-odpovida-urad-pro-ochranu-osobnich-udaju.htm; https://www.e15.cz/the-student-times/zdravi-politiku-vec-verejna-1350431; https://www.e15.cz/the-student-times/umeni-hadat-se-efektivne-1351864; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ustavni-soud-cr-pravo-lidu-kritizovat-politiky-take-na-komunalni-urovni-tedy-vcetne-vynucovani-cipovani-kveten-2014.pdf 

Dokument ke stažení v PDF:

 • 6. října 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 18. září 2019 (viz dokument níže).

Zápis opět jasně dokumentuje, že se nové městské vedení nadále snaží předvést v nejlepším světle především svou „lidskou tvář“. Pokračuje předchozí mnohaměsíční pozoruhodná změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO).

Občané mohli sledovat chování zastupitelstva v září 2019 v přímém přenosu a nejvyšší HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím nového automatického kamerového systému.

A světe div se: Úspěšní, mocní, velice bohatí, dosud plebsu nadřazená elitní smetánka ostravské společnosti, mnozí dříve s ohromným egem, bez projevů empatie, s věčným nedostatkem času a předchozím nepochopením pro běžné občany bez veřejné funkce, se po letech najednou překonávali ve vlídnosti; zazněly dokonce gentlemansky a vhodně míněné pozvánky na koncert klasické hudby pro náruživé oponenty výstavby předražené městské koncertní haly (lidé nesouhlasili s odkladem investic do zdravotnictví a oprav komunikací); zastupitelstvo odhlasovalo plnohodnotné udělení slova silnému kritikovi činnosti nové městské rady i nad rámec jednacího řádu, načež tomuto občanovi pan primátor jako gentleman prodloužil čas pro vystoupení a nad limity formálních pravidel posléze opět udělil slovo (zde je ovšem nutná již několik let navrhovaná změna jednacího řádu tak, aby mohli občané automaticky diskutovat k projednávaným věcem a na program zařazeným bodům bez formálních překážek stanovených např. nemožností rychlého podání písemné přihlášky do diskuse; občané by se měli mít logicky možnost vyjádřit dle svého ústavního a legálního i legitimního plného práva a očekávání na účast v diskusi se zastupiteli také zvednutím ruky nebo jiným rychlým a vhodným způsobem, jako je tomu stále ještě na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kde se historicky počítalo s masívní participací občanů na veřejném životě a jejich zapojováním do přímé správy svého regionu); pokračoval pozitivní trend osvojování podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů (i když tentokráte již evidentně vlažnější z důvodů prezentace kontroverzních otázek k tématům z oblasti nucené, často lidmi nechtěné ekologizace veřejného života), přesné dodržování začátku všeobecného občanského diskusního programového bodu (v minulosti tomu tak nebylo; občané museli čekat v rozporu s programem třeba i desítky minut až si dají zastupitelé kávičku, oběd etc.). Byly k vidění též další kladné postupy v intencích pravidel dobré veřejné správy, které svědčily mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem skutečně umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů. – Obzvláště občané, kteří se účastnili na zastupitelstvu v minulých letech mírových disentních operací formou pokusů o slušný dialog s představiteli vládnoucí moci a přitom se rozhodli v křesťanském duchu odpustit svým Bližním politikům, vzpomínali o přestávce v jednání zastupitelstva na tristní dramatické situace z předchozího volebního období, kdy ostravští politici na zastupitelstvu korektně diskutujícím občanům veřejně nadávali do pitomců, tlachalů, zesměšňovali je z pozice své nadřazené a dobře placené veřejné funkce a výsadního společenského postavení, zastrašovali lidi, pohrdali jimi, podnikali zákeřné kroky budící dojem, že politická reprezentace směřuje k umlčení občanské opozice i mimo samotné jednání zastupitelstva, docházelo k cenzuře diskutujících, k nezákonnému zákazu řečnických projevů oprávněných občanů ke konkrétním programovým bodům zveřejněným na úřední desce, byly vypínány mikrofóny aj. nedemokratické totalitní manýry: Ty se však již v novém volebním období jako mávnutím „kouzelného proutku“ Váženého pana premiéra Babiše vytratily. A je to tak velmi správné. Vždyť daleko lepší je nalezení společné řeči a hlavně cesty k prosazení alespoň dílčích kroků, které budou ve svém výsledku prospěšné pro obyvatele Ostravy a občany naší vlasti, České republiky (nejnověji viz online video přenosy a záznamy).

Panu primátorovi proto náleží skutečně velká pochvala za jeho nynější znovu objevenou lidskost, trpělivost, pokoru, velký přehled a nadhled, velkorysost hodnou slavných historických panovníků, za odvahu k veřejné omluvě pokud došlo k opomenutí nebo pochybení (viz třeba níže záležitost kolem Sboru starostů), za ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy. Ukazuje se, že snad přeci jen za ty roky ve veřejné funkci dozrál do pozice moudrého politika, kterého lze, pokud dále vydrží v nastoupeném trendu, skutečně obdivovat, byť na mnohé programové a ideové otázky budou přirozeně stále rozdílné názory. edstavitelé ostravského disentu jsou takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského reprezentanta od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováni. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté a s jakými tragickými následky byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v letech 2014 až 2018 (viz články Necipujtenas.CZ).

Opoziční zastupitelé otevřeli dále na základě podnětů občanů mnoho důležitých témat. Např.: nezvyšování daňové a poplatkové zátěže (městské vedení to garantovalo během celého volebního období); neúčtování poplatků za odpad; úděsná destrukce svobody podnikání a vytváření další masívní byrokratické i ekonomické zátěže formou nové regulace eufemisticky pojmenovaného tzv. „reklamního smogu“; ekologizace dopravy a zpráva ombudsmanky ke špatně zadanému průzkumu veřejného mínění s vyloučením seniorů 75+; fungování elektronických plateb v MHD po 14. 9. 2019; nákladné zahraniční cesty městských činovníků do USA; odložení investic do městské nemocnice a naopak nasměrování prostředků do výstavby nové koncertní haly; změny ve vedení VÍTKOVÍCE ARÉNY; parkování v Ostravě etc.

Ukázky z oficiálního znění zápisu včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města.

Primátor informoval, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 6. 2019, byl ověřovateli zápisu paní Margaretou Michopulu a Mgr. Petrem Mikou podepsán a byl vyložen k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí magistrátu a zveřejněn na webových stránkách města. Z řad členů zastupitelstva města nebyly proti zápisu vzneseny žádné námitky. Konstatoval, že k tomuto bodu je do diskuze přihlášen občan města pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Diskuze:

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Krásný den vám přeji, vážené dámy a vážení pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Jmenuji se je Radek Přepiora, jsem občanem České republiky a bydlím v Ostravě. K otázce legality a správnosti zveřejněného zápisu na městském webu bych poprosil prostřednictvím pana primátora o odpověď zástupce legislativně právního odboru, zda by byli tak laskavi a mohli blíže osvětlit situaci, kdy již nově oproti minulým rokům nebyl zápis z minulého červnového jednání zastupitelstva zcela anonymizován a obsahoval v online podobě jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystupovali v diskuzi. Já bych poprosil o krátký právní výklad na mikrofon a o zaslání podrobnějšího právního stanoviska na e-mail. Velice vám děkuji. Tato informace bude mj. předána obvodním zastupitelům, kteří se na takovou situaci dotazovali, tedy za jakých podmínek by mohli zápisy a případně také online přenosy a videozáznamy zveřejňovat s uvedením jmen účastníků diskuze, respektive občanů bez veřejné funkce. A na závěr pouze připojuji velkou pochvalu za realizaci další fáze modernizace audiovizuálních přenosů včetně provázanosti s hlasovacím zařízením. Nezbývá než konstatovat, že vážený pan primátor a jeho radní jdou správným směrem k větší transparentnosti a vstřícnosti zdejší samosprávy. Velice vám děkuji a prosím o odpověď.“

T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za dotaz. Odpověděl, že na místo spontánní reakce na mikrofon by si dovolil navrhnout to, že prověří jeho dotaz a odpoví mu písemně na e-mail, aby teď nepátrali v zápisu. Řekl, že tím by považovali záležitost ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města za uzavřenou a můžou přistoupit k bodu s číslem 1, a to k Informaci o činnosti orgánů města. /.../

Informace o činnosti orgánů města. /.../

T. Raždík se dotázal na přípravu rozpočtu města na příští rok. Sdělil, že město Praha se rozhodlo zvýšit daň z nemovitosti. Dotázal se, zda plánují něco takového pro Ostravu.

T. Macura odpověděl, že slíbili, že v tomto volebním období nebudou zvyšovat ani místní daně, ani poplatky, tzn., veškeré platby, na které mají jako město vliv, takže nemají v plánu zvyšovat ani daň z nemovitosti.

T. Raždík hovořil dále k přípravě rozpočtu. Sdělil, že našli celkem velký prostor pro velkorysé investice jako je koncertní hala a nemyslí si, že úplně všichni občané budou pravidelně navštěvovat třeba tu halu, zatímco jiné věci musí pravidelně konat, jako třeba platit poplatek za komunální odpad. Dotázal se, jestli neuvažují o tom, že by ho třeba snížili nebo úplně zrušili. Dodal, že tvoří jedno procento z rozpočtu města a je kvůli němu asi 14 tisíc exekucí. Myslí si, že by to plošně přispělo ke zvýšení životní úrovně občanů města.

T. Macura řekl, že si rozhodně nemyslí, že by zrušení poplatku, který se už cca 12 let vybírá v neměnné výši 498,- korun na osobu a rok, přispělo ke zvýšení životní úrovně občanů města. Naopak si myslí, že je velkým darem města svým občanům, nebo velkým benefitem pro občany, že se ten poplatek v čase nenavyšuje, přestože skutečné náklady na tuto službu jsou vyšší. Sdělil, že i v souvislosti se změnami v odpadovém hospodářství, se změnou legislativy v oblasti odpadového hospodářství se dá očekávat, že se ty náklady na ten systém sběru a likvidace odpadu budou zvyšovat. Minimálně v rámci tohoto volebního období chtějí ten poplatek zachovat, respektive ho nezvyšovat a tím pádem ten benefit ve vztahu k občanům dále poroste.

Do diskuze se z řad občanů přihlásil pan Radek Přepiora. Primátor mu předal slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Nejprve bych rád poděkoval prostřednictvím opět váženého pana primátora všem váženým úředním osobám z ostravského magistrátu za profesionální a informačně velice přínosné odpovědi na občanské dotazy, které se k lidem, přiznejme, naším společným prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany zajímají, trápí nebo jde naopak o pozitivní informace, které je naopak těší. A nyní k vlastním občanským otázkám. Zaprvé. 3. července 2019 proběhlo v Ostravě na Masarykově náměstí setkání s váženým panem primátorem a váženým panem britským velvyslancem Nickem Archerem, jenž přijel do Ostravy mj. zahájit výstavu fotografií z archivu české tiskové kanceláře, která mapovala 100 let britsko-českých vztahů od roku 1919 až do současnosti. Poprosil bych váženého pana primátora, kdyby mohl občany seznámit s obsahem rozhovorů s panem velvyslancem, zda došlo také na otázky brexitu a jaké by měl brexit výhody pro občany Ostravy a zlepšení vzájemné obchodní bilance a investic apod. Děkuji. Podobně bych se rád zeptal na obsah memoranda, schváleného včera městskou radou, o spolupráci s ambasádou USA a tak ihned občany napadlo, kdy v Ostravě uvidíme třeba prezidenta Trumpa. Podobně bych se rád zeptal na obsah, přísliby, konkrétní výsledky jednání váženého pana primátora s váženým panem ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem 31. července 2019. Jednání se mělo týkat mimo jiné ekologické zátěže v lokalitách lagun Ostrama, heřmanického odvalu, kontaminované oblasti u bývalého dolu Trojice. Za třetí je zde upřesňující dotaz na vážené představitele odboru životního prostředí, kteří se 24. 7. 2019 účastnili jednání kontrolního dne na projektu s názvem Velký metan. Poprosil bych o krátké přiblížení nynější závěrečné fáze projektu, zda jde stále o odvětrávání, monitoring a také využití důlních plynů, např. metanu v Ostravě, jaká je nyní situace z hlediska bezpečnosti obyvatel a zda je pravdou, že by měl tento projekt letos skončit. A konečně 17. 9. 2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil kontrolního dne k ekologické zátěži BC MCHZ. Nicméně není jasné s jakými výsledky. Pokud byste mohli prosím taktéž shrnout historický pohled na věc, tedy jak se zde situace během let zlepšuje nebo naopak zhoršuje. Velice vám děkuji.“

T. Macura poděkoval za dotazy. Nejprve sdělil, že jeho rozhovor s panem ambasadorem Nickem Archerem byl osobní povahy a rozhodně neřešili brexit. Mimochodem se s ním setkal naposledy včera, protože se účastnil i podpisu memoranda mezi ministerstvem průmyslu a mezi novým vlastníkem ostravské hutě Liberty Steel. Dodal, že v sobotu tady bude znovu na dnech NATO, takže jezdí do Ostravy poměrně často. Na dotaz týkající se memoranda s americkou ambasádou odpověděl, že to memorandum je víceméně obecné proklamativní povahy a souvisí s tím, že se pozítří, v pátek, v rámci městské knihovny Ostravy otevře American Corner, tzn., americký koutek, jehož provoz bude financován americkou vládou. Pokud jde o návštěvu pana ministra Havlíčka, odpověděl, že ten do Ostravy jezdí poměrně často, a tentokrát byla jeho návštěva zaměřena na ekologické škody. Víceméně prošli všechny ty staré ekologické zátěže od lagun Ostramo, přes heřmanický odval až po lokalitu Trojice. V zásadě si potvrdili to, co bylo nastaveno dříve, tzn. termíny na lokalitě Ostramo – upozornil, že k dispozici je na jednání průběžná informativní zpráva o sanaci lokality Ostramo – tam to probíhá víceméně v souladu s tím dodatkem, který byl koncem loňského roku uzavřen. Pokud jde o heřmanický odval, tam se řeší v současné době ekonomické potíže privátního provozovatele linky, která likviduje ten odval a řeší se, jestli tu technologii, zda a jakým způsobem na sebe převezme stát a bude ji dále provozovat. Pokud jde o lokalitu bývalé koksovny Trojice, tak tam je záměr ministerstva a státního podniku DIAMO takový, udělat aktualizaci monitoringu té lokality, protože je zde jakýsi předpoklad, že by ta podzemní kontaminace mohla trochu putovat dále tím podzemím. U realizace toho projektu, který je připraven, ale je založen na projektové dokumentaci a monitoringu několik let starém, by se mohlo stát, že by se minula s aktuální lokalizací té ekologické zátěže. Dále poznamenal, že ty další otázky úplně nechytil a neví, jestli ho doplní paní náměstkyně Šebestová. Dodal, že pokud by je nechytili, tak mu odpoví písemně.

K. Šebestová řekla, že by se krátce zmínila k projektu „Velký metan“. Sdělila, že jak jistě všichni ví, společnost DIAMO začala s tímto projektem v roce 2010, kdy v ostravsko-karvinském revíru instalovala asi 194 nebo skoro 200 vrtů, kterými umožnila tomu rizikovému plynu, aby byl odvětráván a šel na povrch země. Státní podnik DIAMO ještě pořád monitoruje tyto vrty. Projekt skončil letos s tím, že se na pravém břehu Ostravice instaloval ten poslední z těch 194 vrtů a pokud by měli zájem, tak může podat ještě i písemnou informaci, jak ten projekt probíhal a jak bude probíhat dále. Uvedla, že informaci týkající se ekologické zátěže MCHZ by ráda doplnila písemně.

Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“

Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. /.../

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města. /.../

Diskuze:

V. Kubín vznesl dotaz na ředitele Dopravního podniku Ostrava. Sdělil, že Dopravní podnik Ostrava se před nedávnem vydal cestou platby jednotlivých jízdenek téměř výhradně elektronickou formou, tj. smskou, resp. bezkontaktními platebními kartami. Od minulé soboty tj. od 14. září 2019 se v České republice začala uplatňovat nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovených evropským nařízením. ČNB v této souvislosti upozornila, že při platbě fyzickou platební kartou mohou v některých případech nastat určité komplikace. Citoval: „V současnosti lze platit kartou bez zadání PIN při částce nepřevyšující 500 korun. Nově se může stát, že přístroj i při takové platbě transakci zamítne a v takovém případě bude terminál vyžadovat zadání PINu i v případě, že půjde o částku, která ověření nevyžaduje. Zamítání bezkontaktních plateb bude tak v některých případech pravděpodobně např. na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. Ty obvykle nedisponují možností provést kontaktní platbu se zadáním PINu. V případě zamítnutí pak musí využít jinou bezkontaktní platební kartu, nebo si jízdenku zakoupit prostřednictvím smsky, mobilní aplikace, či u řidiče upozornila centrální banka.“ Dotázal se, zdali

s implementací nového zařízení došlo k nějakým problémům u dopravního podniku při kupování jízdenek a v případě že ano, v jakém časovém horizontu budou odstraněny.

T. Macura požádal o odpověď ředitele Dopravního podniku Ostrava.

D. Morys odpověděl, že žádný dopad aplikace této směrnice PS2 na odbavení v jejich MHD není. Je to úplně stejné, jak to fungovalo předtím. Doporučil sledovat jejich FCB stránky, protože i o těchto informacích informují a snaží se vyvracet i nějaké obavy, domněnky a snaží se komunikovat se všemi cestujícími, s veřejností touto formou. /.../

T. Macura řekl, že z řad občanů se s příspěvkem přihlásil v rámci tohoto bodu pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova a jeho prostřednictvím bych se hned rád zeptal a poprosil o odpovědi vážené představitele společnosti Koordinátor ODIS a městského vedení ve věci nového projektu krajského dopravního dispečinku, který minulý týden podpořil Moravskoslezský kraj a v ČT 24 jej prezentoval mj. vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka. Připravované krajské dopravní datové centrum by měl řídit dispečer, který bude přímo ovlivňovat konkrétní dopravní situace, udělovat dokonce pokyny jednotlivým řidičům atd. Dispečink by měl shromažďovat ohromné množství provozních a také osobních dat. Ve vyjádření pana náměstka se objevila zmínka o digitálních kioscích a dalších opatřeních, která kromě zvýšení komfortu cestujících, kdy jim snad chce kraj platit po ukončení cesty vlakem z nádraží minibusy nebo taxíky až domů, ovšem především umožní návrat k papírovému jízdnému jak pro zahraniční turisty, tak pro naše občany, kteří neholdují moderním technologiím. Takovou informaci o návratu k papírovému jízdnému v rámci dalších opatření výše uvedeného prestižního projektu, pokud se to tedy potvrdí, zatím nevím přesně, to se ptám, vnímám jako velmi pozitivní vyslyšení dlouholetého volání po důležité diverzifikaci jízdného. Mnohokrát jsem zde o tom v minulých letech hovořil. Poprosil bych proto o bližší informace k celému projektu a jak budou zajištěny osobní údaje cestujících, aby byla dosažena rozumná vyváženost mezi požadavky na bezpečnost, řízení provozu a přitom bylo garantováno zachování soukromí včetně ochrany osobnosti. Velice vám děkuji za odpovědi.“

T. Macura požádal o odpověď jednatele společnosti KODIS s tím, že ta odpověď bude za KODIS jako takový nikoli za Dopravní podnik Ostrava.

M. Dutko sdělil, že co se týče připravovaného krajského dispečinku, tak chce pouze uvést, že v současné době existuje jeho automatická podoba, tzn., že již teď mají údaje, které se do dispečinku zasílají o polohách jednotlivých vozidel krajských autobusů, čili jedná se o příměstskou autobusovou dopravu. Jedná se o dopravu železniční. Na základě těchto údajů se vyhodnocuje zpoždění, čili odchylka oproti jízdním řádům a v tomto automatické režimu jsou v dispečinku nastavené určité přestupní vazby, kde by se autobusy měly potkat a vyměnit si cestující. Pokud systém vyhodnotí, že některé z vozidel jede se zpožděním, tak na základě této informace vyšle zprávu tomu řidiči čekajícího vozidla ve formě „vyčkej 3 minuty, spoj ten a ten má zpoždění“. Nebo případně pokud je to zpoždění větší a v tom systému je vždycky zadaná nějaká maximální přestupní doba, tak to již nemůže ten navazující spoj čekat a dostane informaci „nečekej, spoj ten a ten má zpožděn vyšší než např. 10 minut, odjeď“. Toto se děje automaticky. Oni chtějí tento dispečink nějakým způsobem oživit, aby tam byla přítomnost dispečera. Nebudou řídit funkce a záležitosti týkající se Dopravního podniku Ostrava. Ten má svůj vlastní dispečink. Jedná se skutečně zejména o krajské autobusy a v budoucnu vlaky, které jsou provozovány na základě výběrových řízení, které Moravskoslezský kraj vypsal, a které svůj dispečink jako takový nemají. Tzn., že ten dispečink společnosti KODIS by měl tuto funkci převzít. Dispečer bude disponovat určitými možnostmi, jak se s vozidlem spojit, jakým způsobem třeba zdržet nebo v případě dopravní nehody, v případě nějaké sněhové kalamity říct řidiči, aby jel odklonem, aby se vyhnul nějakému ucpanému místu. Sdělil, že to je ten dopravní dispečink. Kromě toho tento dispečink bude spolupracovat i s dispečinkem Správy silnic Moravskoslezského kraje, kdy například v zimním období budou vědět, kde se pohybují sypače a mohou tak operativně dopravu řídit. Bude propojen s Národním dopravním informačním centrem, co se týče ŘSD stavu na silnicích, dálnicích, silnicích I. třídy, aby byli v kontaktu. Bude tam i napojení na integrovaný záchranný systém apod. Co se týče osobních informací, tak ty nebudou nějakým způsobem zasahovat do činnosti tohoto dispečinku. Dále zachytil dotaz ohledně informačních kiosků. Odpověděl, že se jedná o to, že by chtěli rozmístit na území Moravskoslezského kraje ve všech významnějších železničních stanicích, ale i autobusových přestupních bodech informační kiosky, kde si člověk může vyhledat předcestovní informace, spojení, které bude aktualizované, může si zakoupit jízdní doklad, ten bude ale ve formě elektronické, nikoliv papírové. Tady asi došlo k nějakému šumu. S tímto jízdním dokladem se potom bude moci odbavit ve vozidlech. Tato nádstavba čeká na nějaký dotační projekt, protože toto financování překračuje možnosti Moravskoslezského kraje.

T. Macura poděkoval za odpověď a sdělil, že to uzavře za dopravní podnik. Řekl, že neuvažují o návratu k papírovým jízdenkám. Další dotazy k bodu č. 2 nebyly vzneseny, proto primátor ukončil projednávání tohoto bodu a současně požádal zástupce těch společností, které ještě mají k projednání nějaký bod v rámci programu zastupitelstva, aby na zasedání setrvali do jeho projednání. Ostatním poděkoval za účast a popřál jim úspěšný pracovní den. /.../

T. Macura sdělil, že jako další je k tomuto bodu přihlášen pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Budu vám nyní tlumočit dotazy občanů a poprosím o odpovědi na mikrofon nebo v případě nutnosti rozsáhlejšího výkladu pak o písemné sdělení na e-mail. Děkuji. 13. září 2019 zveřejnil moravskoslezsky.denik.cz informaci, že dojde k 15. 9. téhož roku k ukončení provozu hlavní plochy parkoviště vedle Ostravského muzea u Masarykova náměstí. Dotaz zní, jaký náhradní prostor pro parkování nyní město lidem nabízí a jak hodlá také v budoucnu tento nedostatek řešit i vzhledem k nástupu elektromobilů. Myslím tím řešení pozitivní mimo metody legislativního násilí typu zákazu vjezdu a odkazů na cestování MHD. Za druhé. Vzhledem k neustále si odporujícím mediálním zprávám o hlavních zdrojích znečištění ovzduší v Ostravě a Moravskoslezském kraji, viz třeba článek idnes.cz z 3. září 2019, prosím o zaslání vysvětlení a tabulky, která by deklarovala po jednotlivých letech městem oficiálně uznané hlavní sektorové znečišťovatele ovzduší od roku 1989 až do současnosti, respektive od roku, který budete schopni dohledat a to v porovnání s dotačními částkami vynaloženými v Ostravě v každém daném roce na zlepšení ovzduší. Mezi lidmi a také částí odborné veřejnosti se totiž objevují názory, že dochází k mediálnímu posilování role určitých sektorových znečišťovatelů zrovna v příhodném dotačním období na úkor skutečně zjištěných dat. Domněnka zní, například pokud jsou k dispozici dotace na odsíření továren, jsou hlavním viníkem špatného ovzduší továrny, pokud jsou peníze na nové kotle, tak to jsou domácnosti, pokud jsou evropské peníze na tramvaje, tak je to doprava, pokud máme problémy s Polskem, tak je to Polsko apod. S tímto dotazem také úzce souvisí skutečně někdy až fantaskní představy o radikální změně tradičního života obyvatel v Ostravě a Moravskoslezském kraji, podpořené akceptací nejrůznějších globálních protokolů, takřka stachanovských závazků, nadšených akčních plánů apod. Ostrava se např. zavázala k plnění Kjótského protokolu, roku 2013 město přijalo první akční plán udržitelné energetiky se závazkem snížit emise CO2 na svém území o 25 % do konce roku 2020 a nejnověji by to mělo být již 40 % do roku 2030. Přitom je-li situace takto vážná, tak přesto zde paradoxně není nutné vyhlašovat tzv. stav klimatické nouze. Navíc by občany zajímalo, jak se městské vedení staví k dalšímu gigantickému globálnímu plánu zvanému nový zelený úděl pro Evropu, který už počítá s kompletní bezuhlíkovou ekonomikou, s dramatickým dopadem na tradiční životy našich občanů, kde všude bude financováno pomocí dluhopisů Evropskou centrální bankou, skončí klasická ekonomika založená na dosažení zisku, bude umožněno jen to podnikání, které bude tzv. prospěšné všem, tedy dotace dostanou jen ti správní ideologičtí podnikatelé, třeba všechny obytné domy v Ostravě by musely být povinně obydlené, nemohly by sloužit k dosažení co nejvýhodnější obchodní ceny atd. A to v rámci nového globálního eko-směru tzv. „greténismu“, jak jej v nadsázce nazývá jeden vážený pan ostravský poslanec. Prosím proto o seznam všech deklarací, paktů, smluv, závazků aj. eko-dokumentů, k jejichž akceptaci Ostravany zastupitelé zavázali často i bez jejich bezprostředního souhlasu; a to s webovým odkazem na aktuální znění včetně seznamu připravovaných konkrétních kroků s dopadem na tradiční životy našich občanů. Děkuji. A poslední dotaz se týká příslibu váženého pana primátora, který přednesl na mou otázku během minulého zastupitelstva. Šlo tehdy o zpřístupňování dokumentace pro občany všech ostravských obvodů. Podle zápisu vážený pan primátor řekl, cituji, „...že si ten podnět může vzít na příští jednání Sborů starostů. Sdělil, že ani neví a nemá ani představu o tom, u kterých obvodů tato situace, o které mluví, je, a u kterých není. Sdělil, že ho zatím nenapadlo se tím zabývat, ale může si to ověřit. Sdělil, že primární je tlak od občanů, který budou uplatňovat na jednání svých místních zastupitelstev, protože politici jsou zodpovědní svým občanům, takže tam je třeba na to tlačit. Nakonec řekl, že si to poznačil a otevře to na příštím Sboru starostů.“ Velice vám děkuji za odpovědi.“

T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl, že se pokusí stručně odpovědět, příp. ho doplní paní náměstkyně primátora Šebestová. Nejdříve odpověděl na uzavření parkoviště. Připomněl, že jsou zvyklí desítky let, že je to nějaké hlavní parkoviště, ale ona je to hlavně proluka po bývalém zbouraném městském domě, resp. po zástavbě městských domů. Nepatří tam parkoviště, ale městské domy a bylo by dobře, kdyby si na to zvykli. Na zastupitelstvu města o tom projektu hovořili několikrát a pan Přepiora, myslí si, tomu byl minimálně ve více než jednom případě přítomen. Prezentovali záměr tzv. bytového domu Nové lauby, který se na základě architektonické studie bude stavět na onom území a bude se stavět ve stylu, který by evokoval tu dřívější měšťanskou zástavbu toho území. V souvislosti s tou stavbou, protože jde o historické jádro města, se musí udělat archeologický průzkum, který se začal provádět v pondělí tohoto týdne a bude trvat zhruba rok. Poznamenal, že to vyplývá ze zákona a není to výmysl města. Dále řekl, že na tento archeologický průzkum naváže výstavba bytových domů podle projektu, o kterém je téměř přesvědčen, že se s ním už musel pan Přepiora někde potkat, protože oběhal i všechna tištěná i internetová média. Sdělil, že parkování bude v tom komplexu bytových domů zajištěno v podzemí, tzn., že ± ta kapacita, která je dneska na povrchu, se po dokončení toho projektu objeví v rámci podzemního parkování, ale bohužel se neumí teleportovat v čase a bohužel na dobu archeologického průzkumu a té nové výstavby je třeba tu plochu pro parkování uzavřít. Možnosti alternativního parkování jsou v okolí, především na Černé louce, kde došlo i ke zvýšení kapacity parkování. Tím, že tam byla zbourána ta bývalá tržnice, došlo ke zvýšení kapacity o několik desítek parkovacích míst bez ohledu na to, že Černá louka prakticky s výjimkou konání velkých výstavních akcí zpravidla nikdy nebývá plná. Sdělil, že má dojem, že tato informace také oběhla všechna myslitelná média a oni sami k tomu vydávali tiskovou zprávu, a protože pan Přepiora sleduje tiskové zprávy města, nepochybně o tom má informaci také. K druhému dotazu, ve kterém se pan Přepiora zaměřil na oblast životního prostředí a požaduje údaje v dlouhé statistické řadě 30 let porovnávající hlavně sektorové znečišťovatele ovzduší v porovnání s investicemi do zlepšení životního prostředí, uvedl, že nejsou statistický úřad jako město, tzn., že nebudou zpětně vytahovat data 30 let stará tím spíš, že nejsou z velké části ani jejich majiteli, ani je nemají k dispozici. Sdělil, že se na městě neshromažďují data typu kolik který průmyslový podnik investoval do zlepšování životního prostředí, jaké dotace čerpal a na jaký účel. To je záležitost těch jednotlivých průmyslových podniků, příp. jiných sektorových znečišťovatelů. V rámci dat, která mají k dispozici, můžou panu Přepiorovi určitě poskytnout údaje o vývoji znečištění v nějaké časové ose u těch hlavních složek jako je např. prach, oxidy dusíku, oxidy síry, příp. benzo(a)pyren nebo jiné látky, bez toho, aniž by byli schopni analyzovat, kolik se na těch emisích podílí jednotlivé subjekty. Není to jejich práce, ani ta data k dispozici nemají. Dále sdělil, že pan Přepiora zmiňoval akční plán udržitelné energetiky města, který byl přijat na základě přistoupení města Ostravy v roce 2013 do paktu starostů a primátorů a z toho vyplývající závazek, snížit uhlíkovou stopu, resp. emise CO2 do roku 2020 o 25 %. Odpověděl, že ten cíl byl, pokud je mu známo, už ve své podstatě splněn. Ještě v tom roce, předpokládá, do zastupitelstva přinesou návrh na zpevnění tohoto cíle a sice tak, aby proti tomu výchozímu bodu se snížily emise kysličníku uhličitého na území města od roku 2030 o 40 %, čili z těch 25 % by to bylo 40 a je to de facto jakási reflexe Pařížské dohody. Řekl, že toho bude dosaženo různými cestami, především budou dále pokračovat zateplováním veřejných budov, budou pokračovat v ekologizaci dopravy, tzn. opouštění spalovacích motorů hlavně ve veřejné dopravě a přechod k elektromotorům a řadou dalších opatření. Mimochodem na programu zastupitelstva města v některém z dalších bodů je i návrh na přistoupení města do evropského programu s názvem „POTEnT“, který v zásadě řeší výměnu, zkušenosti evropských měst v oblasti snižování uhlíkové stopy. Dále řekl, že neví, jestli si paní náměstkyně Šebestová příp. nepoznačila víc těch informací z hlediska životního prostředí. Pokud ano, požádal o doplnění, pokud ne, tak se nic neděje. Přistoupil k závěrečnému dotazu pana Přepiory, ve kterém zmiňoval diskuzi na předchozím zasedání ohledně dostupnosti a zpřístupňování informací pro občany ze strany městských obvodů. Sdělil, že si sype popel na hlavu, protože Sbor starostů byl po letní přestávce toto pondělí, po tříměsíční přestávce tam byla přehršel bodů, takže na ten příspěvek zapomněl. Zopakoval, že je to prioritní právo občanů daného městského obvodu, požadovat po svých volených zástupcích poskytování informací takových, ke kterým ten městský obvod má přístup a je povinen je sdělovat, takže on to sice na Sboru starostů, a myslí si, že i pan předseda Sboru starostů je na zastupitelstvu přítomen, zopakuje, na straně druhé by to těžiště toho zápasu o větší otevřenost radnic mělo být vedeno právě na zasedání zastupitelstva jednotlivých městských obvodů.

K. Šebestová sdělila, že chtěla doplnit data ohledně znečišťovatelů ovzduší, protože Ministerstvo životního prostředí aktualizuje plán zlepšování kvality ovzduší pro celou Českou republiku, pro aglomeraci Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná. Ta data, která zpracoval Český hydrometeorologický ústav, jsou z roku 2016 a jsou poměrně aktuální. Nabídla panu Přepiorovi, že mu může zaslat zmíněnou analýzu, z které Ministerstvo životního prostředí čerpalo pro aktualizaci zmíněného PZKO. Dále doplnila informaci, že v radě města schválili akční plán pro program zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje řadu opatření ve velkém množství oblastí jako je doprava, lokální topeniště, ekologizace dopravy, zlepšování zelených ploch nebo rozšiřování zelených ploch ve městě apod. Informovala, že tento akční plán bude zveřejněn na webových stránkách zdravaova.cz, což jsou oficiální stránky k životnímu prostředí města Ostravy, takže i tam může pan Přepiora nahlédnout a zjistit, jaká opatření město dále plánuje, a která bude hodnotit a napříč odbory magistrátu bude např. i s dopravním podnikem a organizacemi města plnit, realizovat a dále rozšiřovat jednotlivá kódovaná opatření v budoucnu.“

Občané následně opět prodebatovali mimo jednání zastupitelstva neformální úvahy nad možným vyhlášením nové prestižní soutěže miss/missák zastupitelka/zastupitel SMO. :)

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 16. října 2019.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/8.ZMA18.9.2019.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20190918/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ

Dokument ke stažení v PDF:

 • 5. října 2019Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 12. září 2019 (viz příloha níže).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Až do vyjasnění nejaktuálnějšího právního stanoviska k ochraně osobních údajů v oficiálních veřejných listinách a prezentacích doplňuje do anonymizovaných zápisů z jednání ZMSK pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Zářijové jednání ZMSK bylo opět především pozoruhodné vysokou vstřícností a profesionalitou patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s občany mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. Patří jim za to velký dík.

Podobně příjemně překvapil Vážený pan hejtman Vondrák, jenž tentokrát taktéž nezvykle laskavě, ochotně a vstřícně dával prostor pro občanské dotazy, podněty a připomínky včetně povzbuzování zastupitelů a zastupitelek k seriózní diskusi s veřejností. Nezbývá než mu poděkovat.

K vysoce sledovaným záležitostem patřila nepochybně příprava realizace projektů „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“. Náklady na výše uvedené gigantické „průmyslové muzeum“, v Ostravě od roku 1989 dosud až takto rozsáhle nevídané státní příspěvkové organizace, by měly zatím dosáhnout neskutečných cca 2,5 miliardy Kč. Část občanů ovšem poukazovala na obavy a nejasnosti kolem (ne)vhodného architektonického řešení.

Neřízený úprk“ části Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek ven z jednacího sálu ZMSK směrem k vybraným lahůdkám místního občerstvení – v době jednání zastupitelstva kolem 11:00 hod. místo diskuse s občany a nabídky pomoci při řešení dotazů se tentokrát již naštěstí nekonal. Vážené dámy zastupitelky a Vážení pánové zastupitelé si zřejmě vzali k srdci opakované výzvy Váženého pana hejtmana Vondráka z minulého jednání zastupitelstva, aby v sobě nalezli potřebnou důstojnost a sebereflexi nutnou k veřejnému výkonu svého mandátu.

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK celou řadu občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Zabýval se mj. následujícími tématy:

- vliv projektu „Dopravní dispečink“ na život Ostravanů, obyvatel Moravskoslezského kraje a zahraničních návštěvníků včetně možností návratu papírového jízdného v rámci bezpečnostní a etické diverzifikace platebních metod

- poděkování krajskému vedení a úředníkům za pozitivní, profesionální, lidský přístup ve věci odpovědí na občanské dotazy

- pochvala ostravským lékařům za záchranu života a následnou péči

- návrh na zlepšení fungování tísňové linky 155 krajské příspěvkové záchranné služby

- právní výklad otázek spojených s anonymizací zápisů a video přenosů/záznamů z jednání zastupitelstev

- prosba o zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na krajském webu v PDF

Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu "Dopravní dispečink.“

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se k danému bodu přihlásil do diskuse Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) kterému tímto udělil slovo,

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - vznesl dotaz na Ing. Unucku, protože na ČT24 zaregistroval, jak vystupoval živě společně s Ing. Dutkem z ODISu, a velice nadějně popisoval o čem je projekt „Dopravní dispečink", a že to občany velice zaujalo, dotázal se, zda by mohl Ing. Unucka blíže popsat jaký konkrétní výsledek nejen pro občany Ostravy, ale i pro zahraniční cestující to bude mít, uvedl, že tam bylo mimo jiné zmíněno, že budou nějaké digitální kiosky, komfort pro cestující, že kraj bude financovat taxi, minibusy, atd., a k tomu dodal, že tam toho bylo zmíněno celá řada, a zeptal se jak se s tím bude do budoucna dále pracovat a na co by se mohli nejen občané Ostravska, ale i ostatní, kteří přijedou do Svinova na nádraží těšit; další dotaz směřoval na to, co řekl Ing. Dutko, že by měl ten dopravní dispečink shromažďovat obrovské množství informací, a zeptal se, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a soukromí cestujících, což doplnil tím, že žijeme v době, kdy otázky bezpečnosti a soukromí občanů jsou velmi důležité a kdy je nutno to vyvažovat.

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že tento projekt má cca 300 stran, a že by bylo na dlouho, kdyby se k němu zde vyjádřil, a uvedl, proč je tento materiál na tomto zastupitelstvu kraje, doplnil, že tento projekt se začal připravovat již počátkem roku 2018, v mezidobí stát řekl, že přestane platit od roku 2025 všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních míst kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístku těm, kteří nemají mobilní telefon, a nechtějí nakupovat přes Internet, a dodal, že pro toto doplnění je tento materiál na zastupitelstvu kraje, kdy se tam doplnily ty kiosky, které umožní nakupovat ty lístky lidem; ve zkratce uvedl, co ten dopravní dispečink přinese, a to, že dnes je natvrdo naprogramováno, že jeden autobus čeká na druhý přesně 5 minut, pokud druhý autobus přijede 5 minut a 5 sekund, tak už to nefunguje, a pokud se to stane naopak, že druhý autobus má půl hodinové zpoždění, ten první stejně musí čekat, a dodal, že dnešní dispečink je nějaká statická aplikace v autobusech, a proto chceme tuto dopravu řídit a garantovat lidem, že když si někdo koupí jízdenku z Klimkovic do Prahy a zpět do Klimkovic, tak i kdyby to Pendolino mělo půl hodinové zpoždění, tak ho vždycky někdo zaveze do Klimkovic, protože měl lístek; závěrem dodal, že to je to, co řeší tento projekt, který je do roku 2025, a pokud bude požadavek, zpracuje písemně tento dotaz a zašle.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje". Sdělil, že k tomuto bodu byl přihšen Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) a následně mu udělil slovo. Požádal návrhovou komisi, aby se odebrala k přípravě usnesení.

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - /.../ tlumočil vyjádření a dotazy občanů, a požádal obratem o o odpověď na mikrofon, a poté podrobněji v písemné podobě; poděkoval vedení kraje a úředníkům, za pozitivní, profesionální a lidský přístup ve věci odpovědí na občanské dotazy, které se k lidem vaším a jeho prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany trápí; sdělil, povzbuzující zprávu, která bude spojené s fungováním zdravotnictví, kdy šlo o poděkování určené všem zaměstnancům prestižního medicínského pracoviště a to Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, především zdejšímu lékařskému a ošetřujícímu personálu z chirurgie a jednotky intenzivní péče, za záchranu života a perfektně provedenou operaci vč. následné zdravotní a duchovní péče, věnované XXXX (občance MSK), která jej poprosila, aby zde na zastupitelstvu kraje vyjádřil její díky, a to také pro personál EUC Kliniky Ostrava; tlumočil, vekou prosbu občanů, kteří volají na tísňovou linku 155 krajské příspěvkové záchranné služby, aby došlo ke změně předpisů pro výjezdy záchranek, jelikož se často stane, že operátor odmítne vyslat sanitku z důvodu tzv. nejasné zdravotní situace a občané bez možnosti transportu jsou posléze nuceni hledat dopravu do nemocnice bohužel v ohrožení života a svépomoci, dodal, že i takovéto jsou reálné zkušenosti z terénu; uvedl, že část občanů a zastupitelů z menších ostravských obvodů se obrací na zastupitele kraje, jeho prostřednictvím s prosbou o právní výklad novelizované i připravované legislativy a situací, kdy již nyní zřejmě není nutné provádět anonymizaci zápisu a video záznamu z jednání zastupitelstev zveřejňovaných na soukromých i oficiálních webech samosprávy, např. když občané podepíší přihlášku do diskuse s uvedením, že berou na vědomí, že z jednání zastupitelů je pořizován video a audio záznam; závěrem vyjádřil prosbu, aby bylo možné umísťovat zápisy z jednání zastupitelstva kraje na krajský web ke stažení ve formátu „PDF“, jelikož např. senioři mohou mít problém s archivaci textu v "html",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nemůže hovořit za MUDr. Gřegoře, a jen upozornil, že záchranná zdravotní služba je určena k záchraně života, nikoliv k převozu do nemocnice, a dodal, že bohužel v současné době, a to není jenom nešvar Moravskoslezského kraje, ale všech záchranných služeb České republiky, že dnes ten oprávněný poměr výjezdů a zbytečných výjezdů je 1:9, a dodal, že tyto informace potvrdí i MUDr. Gřegoř, respektive doplní to, co jsem nyní sdělil; uvedl, že se dostáváme do situace, kdy je záchranná služba zneužívána k těmto účelům, a dodal, že dále je to na podrobnou odpověď; dále uvedl, že se na další body odpoví písemně.“

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-13-zasedani-zastupitelstva-kraje-134013/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-09-12; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. července 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 19. června 2019 (viz dokument níže).

  Zápis již tradičně pokračuje v předchozí mnohaměsíční pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Lze opět pozorovat velikou vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovanou k diskutujícím občanům v rámci zcela zásadních principů dobré veřejné správy. Pokračuje pozitivní trend osvojování podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce kladné kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

  Vážený pan primátor Macura pokračoval v plnění svého veřejného prohlášení dle občanských podnětů ve věci realizace audiovizuálních přímých přenosů z jednání ostravského statutárního zastupitelstva. Opakované občanské podněty (mj. ze strany Necipujtenas.CZ) byly konečně po dlouhých letech odmítání nebo prosté ignorace také v tomto bodě vyslyšeny. Od červnového zastupitelstva již mohli lidé z celého světa sledovat jednání zastupitelů přímo online díky profesionální spolupráci TV Polar. Vážený pan primátor k celé věci mj. podle zápisu uvedl, že poté „co na minulém zasedání zahájili pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva, tak dnes dělají další krok vpřed, a to že z dnešního zasedání, kdy je na to upozorňuje předem, bude pořizován online záznam, který bude možno sledovat v přímém přenosu přes odkaz umístěný na webových stránkách města. Dále řekl, že zároveň je pořizován pro účely informování veřejnosti audiovizuální záznam, který bude umístěn na webových stránkách obchodní společnosti Polar televize s.r.o., která záznam pořizuje. Odkaz na tento záznam bude následně po provedení potřebné anonymizace zveřejněn taktéž na oficiálních internetových stránkách města. Upozornil na to, že pořízením toho záznamu dochází ke zpracování osobních údajů a že bližší informace k účelu, titulu a způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů jsou k nalezení taktéž na internetových stránkách města. Pro informaci sdělil, že rada města na své včerejší schůzi rozhodla o tom, že do budoucna bude doplněn hlasovací modul, který je k dispozici v zasedací místnosti zastupitelstva města, o funkcionalitu, která bude umožňovat online záznam řešit systémově.

  Panu primátorovi tak opět náleží skutečně velká pochvala nejen za audiovizuální přenosy a záznamy, nýbrž předně za jeho lidskost, trpělivost, ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy. Mnoho představitelů ostravského disentu je takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského představitele od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováno. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v minulém volebním období (viz články Necipujtenas.CZ).

  K nesporně pozoruhodným momentům červnového jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy patřilo vřelé přivítání, které adresoval šéfeditorovi webu Necipujtenas.CZ, Váženému Mgr. Radku Přepiorovi, právě výše citovaný Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, v rámci řady občanských dotazů, které Mgr. Přepiora tlumočil za širokou veřejnost. Podle zápisu Mgr. Přepiora mj.poděkoval primátorovi za udělení slova a za pěkné přivítání a řekl: „Pěkný den vám přeji dámy a pánové, mé jméno je Radek Přepiora, jsem občanem České republiky a bydlím v Ostravě. Na úvod bych rád poděkoval všem váženým zastupitelům včetně váženého pana Kubína, váženého pana Semeráka a váženého pana primátora Macury, kteří umožnili přednesení některých mých občanských podnětů a dotazů, nebo prostě jen sdíleli stejné téma, kterým se s kolegy dlouhodobě zabýváme, a to v čase, když jsem zde byl panem zastupitelem Kubínem na minulém zastupitelstvu omluven. Takže já děkuji. Nyní k vlastním dotazům občanů k programovému bodu č. 1, které vám budu dnes tlumočit většinou dle znění materiálů zveřejněných na oficiálním městském webu ostrava.cz. Nejprve bych poprosil o sdělení podrobnějších informací o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby nazvané „Městský obvod Polanka, rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Základní škola Heleny Salichové” se společností VAE a.s., jaké jsou ekonomické parametry této zakázky a zamýšlené termíny realizace. A totéž v případu rozhodnutí rady o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část A“. Dále prosím o bližší osvětlení městskou radou schválené výzvy k podání návrhů v soutěži na řešení projektu „Památník válečných veteránů“. O co se konkrétně jedná a jaké jsou ekonomické parametry výše uvedeného projektu. Za třetí je zde dotaz na uvedení konkrétní výše finanční odměny hrazené z veřejných prostředků a schválené městskou radou pro nezávislé členy poroty pro architektonickou soutěž na návrh řešení “Koncertní haly města Ostravy”. Poprosil bych taktéž o sdělení, podle jakého klíče jsou tito nezávislí členové poroty vybíráni. Děkuji. Za čtvrté 10. června se uskutečnilo v prostorách Radnice města Ostravy další jednání rady seniorů. Můžete uvést nějaké konkrétní výsledky uvedeného jednání, jako například projednaná témata, návrhy a přijaté termíny a jejich realizace? Bude k dispozici třeba senior taxi pro všechny ostravské obvody? Za páté zdejší odbor dopravy, respektive speciálně stavební úřad odboru dopravy, řešil stavební povolení pro předčasné užívání výškovických mostů a vydání rozhodnutí o úplné uzavírce výškovických mostů. Můžete prosím občanům sdělit, kdy bude celá rekonstrukce výškovických mostů ukončena, ale tak, aby se jednalo o skutečně kvalitní dílo, které třeba vydrží bez jakýchkoliv oprav a víceprací 50 let i více? Dále k činnosti výše uvedeného odboru je zde dotaz ve věci řešení přestavby zastávek v prostoru ulice Výškovická u Kotvy. Počítá navrhovaná přestavba prostoru zastávek u Kotvy s úpravou jízdy vozidel ze směru Výškovice s tím, aby mohly automobily jedoucí přes křižovatku Výškovická, Čujkovova, Volgogradská odbočit přímo z Výškovické vlevo na Volgogradskou a zaparkovat za Kotvou? Výše uvedená křižovatka také dlouhodobě trpí problémem synchronizace světelné signalizace pro chodce. Často se stává, že občané nemají šanci v tak krátkých intervalech přejít celou vozovku. Mohli byste prosím pomoci tuto situaci vyřešit? Děkuji. A konečně poslední dotaz se týká příjemné letní tématiky. Vážený pan primátor se 27. května zúčastnil tiskové konference u příležitosti druhého ročníku beachvolejbalové akce roku, která se konala v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Šlo o historicky největší beachvolejbalový turnaj, který se kdy na území České republiky konal. Občané se dotazují, zda si pan primátor měl možnost v rámci celé akce také exhibičně beachvolejbal zahrát s Bxxxxxxx Hxxxxxxxxxx a Mxxxxxxx xxxxxx Sxxxxxxx, jaké z toho měl dojmy a zda jsou k dispozici pro veřejnost na městském webu fotografie, případně video. Velice vám děkuji za zodpovězení dotazů. T. Macura poděkoval panu Radku Přepiorovi za jeho otázky a řekl, že je vidět, že během dvouměsíční přestávky, kdy se neviděli, načerpal spoustu energie a nápadů. Sdělil, že těch dotazů bylo tolik, že si dovolí na ně odpovědět písemně s výjimkou toho posledního. Řekl, že ani s jednou z těch hráček se osobně potkat nemohl. Uvedl, že se potkal jen s muži, což určitě uzná, že to není úplně ono a tudíž si s nimi ani nezahrál. Zopakoval, že na ostatní otázky odpovědí písemně, protože jich byla velká řada. /.../ T. Macura sdělil, že s příspěvkem č. 2 je přihlášen pan Radek Přepiora a předal mu slovo. R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval primátorovi za udělení slova a řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Nejprve mi prosím dovolte, abych poděkoval oběma váženým pánům ředitelům ostravských policejních sborů, jak váženému panu řediteli Harazimovi z Městské policie Ostrava, tak váženému panu řediteli Štalmachovi ze státní policie České republiky v Ostravě a jejich odborným týmům, kteří naplnili svá veřejná prohlášení z dubnového zastupitelstva a zaslali váženému panu Přepiorovi své písemné odpověděli a odpověděli ve velice profesionálním a zároveň vstřícném duchu. Přípisy obou vážených pánů ředitelů jsme zveřejnili pro širokou veřejnost na webu Necipujtenas.cz. Materiál váženého pana ředitele Štalmacha pak dokonce informuje ve shodě s dokumentací policejního presidia České republiky, kterou získalo společenství webu Necipujtenas.cz díky spolupráci váženého pana poslance Lubomíra Volného z hnutí Jednotných, že ani v roce 2018 nebyla v Ostravě z trestního hlediska potvrzena dokonce ani jedna tzv. množírna. Tedy v této věci měl například vážený pan občan Hadaščok nejstarší opět pravdu. Ještě jednou všem děkuji. Zároveň bych se rád vedení městské policie a obzvláště státní policie v Ostravě dotázal, proč se nakonec nedostavil na květnové jednání obvodního zastupitelstva v Polance ani pan ředitel Harazim, ač to zde veřejně přislíbil. Přišli alespoň jeho kolegové, kteří jej pravda důstojně reprezentovali, nicméně nebyli zde přítomni ani dohodnutí zástupci státní policie. Prosím o odpovědi, proč tedy dohodnuté osobnosti nedorazily a zda je vůbec patřičný obvod pozval. Děkuji. Dále děkuji váženým podřízeným pana ředitele Štalmacha za jejich naprosto profesionální službu s vysokou znalostí patřičné legislativy a slušnosti k lidem v rámci ochrany občanů při výkonu ústavně garantovaných petičních práv 24. 5. 2019 během petiční akce v Porubě. Státní policisté ochránili občany před snahami o zamezení ve výkonu petičního práva a projevili dokonce hluboký zájem o anti-čipovací petici. Velice děkuji. Další dotazy občanů bych směřoval na vážené vedení Sboru starostů, které zde během dubnového jednání zastupitelstva reprezentoval vážený pan starosta Bednář, jenž tehdy sdělil ve věci zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů velice zajímavou informaci, že totiž Sbor starostů novelizoval svůj jednací řád tak, že již zmiňovaný sbor nebude ze svého jednání nadále pořizovat žádné zápisy. Bude však zveřejňovat usnesení. Logicky se každý zastupitel, člen jakéhokoliv jiného orgánu ovšem ptá, jak mohou být taková usnesení zveřejňována bez provedení řádného zápisu. Je to takový protimluv a bylo by velmi vhodné blíže tuto věc objasnit, respektive sdělit, zdali nejde navíc o tristní pokus, kterak v éře otevřené, transparentní a vstřícné radnice skrýt před občany obsah velice zajímavé diskuse, která na jednání Sboru starostů pravidelně probíhá a o níž se lidé měli možnost dozvědět ze zápisů prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, když bohužel Sbor starostů opakovaně několik let odmítá poskytnout výše uvedené zápisy dobrovolně v souladu s usnesením zdejšího zastupitelstva. Děkuji. Další otázky bych směřoval na váženého pana primátora Macuru. Města Kolín nad Rýnem a Bonn loni zakázala vjezd na určitou část svého katastru vozidlům se zastaralým typem naftových motorů. Němečtí zákonodárci připravují radikální zvýšení ceny povinného pojištění pro automobily se spalovacími motory. Naopak by mělo dojít k uměle vytvořenému, drastickému poklesu ceny elektromobilů. 6. května 2019 zveřejnil odborný web auto.cz výsledky studie kolínské univerzity, které potvrdily, že moderní naftová auta jsou dnes k životnímu prostředí šetrnější než elektromobily. Během dubnového zastupitelstva zde odpovídal vážený pan primátor na podobné téma nadnesené váženým panem zastupitelem Raždíkem. Připravuje tedy Ostrava podobná opatření jako v uvedených německých městech? Osobně s tím nesouhlasím. Domnívám se, že lidé by se měli svobodně rozhodnout bez dotací na základě široké tržní nabídky, jaký dopravní prostředek je pro ně nejvýhodnější. Děkuji. T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za dotazy a řekl, že nemůže odpovídat za ostatní, ale pokud se přihlásí někdo za Sbor starostů nebo případně pan ředitel Harazim za bezpečnostní složky, protože vidí, že pan plukovník Štalmach není přítomen, tak to nechá na nich. K dotazům na jeho osobu, týkající se problematiky dopravy sdělil, že má za to, a pokud se mýlí, tak se omlouvá předem, ale má za to, že i na zastupitelstvu ve své době informovali o tom, že město prověřilo možnost a opodstatněnost zavedení tzv. nízkoemisních zón na svém území, kdy se jednalo o tři jádrová území nebo tři koncentrovaná území. Šlo o historické jádro města, o Porubu a o centrum jižního města, kde se analyzoval vliv na to, jaký dopad by mělo případně omezení vjezdu vozidel s nižší emisní třídou. Je toho názoru, že tam do té kalkulace zabírali vozidla s emisní třídou nižší, než čtyři, tzn., nulky až trojky, že by jim byl zakázán vjezd, a výpočet tehdy prokázal, že co by opatření celoroční povahy nemělo velký efekt, protože by snížilo průměrnou koncentraci, kdy si vzpomíná pouze na číslo v oblasti prachu. Uvedl, že průměrná koncentrace prachu ve frakci PM10 by se z průměrné celoroční hodnoty, která je plus mínus 35 mikrogramů na m3, opatřením tohoto typu, pokud se nemýlí, snížila o 0,7 mikrogramu, což znamená, že o poměrně málo významné množství a přitom by přinesla poměrně významné omezení jak pro rezidenty, tak samozřejmě i pro návštěvníky těchto oblastí. Sdělil, že na základě toho se rozhodli, ale to už je rozhodnutí staré cca rok, jít jinou cestou, a sice cestou zavedení tzv. regulačních plánů v dopravě, které by vstoupily v platnost pouze, čili ne jako opatření celoroční povahy, ale pouze v případě vyhlášení smogových nebo regulačních situací. To znamená, že by byly vyhlašovány v těchto případech a tam se zkoumají opatření typu zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun a podobných, kteří jsou největšími producenty těchto toxických látek nebo zdraví obtěžujících látek apod. Řekl, že je toho názoru, že by měli mít někdy na podzim tohoto roku výsledek analýz. Požádal paní náměstkyní Šebestou, aby ho případně doplnila. Řekl, že může místopřísežně říct, že cestou zavedení nízkoemisních zón nepůjdou, protože ve specifické situaci města Ostravy by neměly velký efekt a za sebe řekl, že by to bylo takové trošku teatrální gesto bez nějakých racionálních přínosů. Dále řekl, že faktem je, a v tom s panem Přepiorou neúplně souhlasí, že chtějí jít cestou podpory čisté mobility, kam řadí i ty elektromobily. Studii, kterou zveřejnil pan Přepiora, zná, ale výhoda či problém, což je otázkou pojetí, elektromobilu je v tom, že ony neprodukují žádné emise v místě používání. Pomine-li samozřejmě oděr z brzd, z pneumatik atd. Zopakoval, že v místě používání jsou emisně čisté a i oni, jak jistě ví, nakoupili poměrně velkou flotilu elektro a dalších nízkoemisních vozidel a chtějí jak pro magistrát, tak i pro veřejnou dopravu pilotně zkoušet vozidla na vodíkový pohon. Řekl, že jeho otázka směřovala zřejmě k individuálním automobilistům a tam o nějakém radikálním omezení neuvažují. Nakonec řekl, že neví, zda na ty ostatní otázky někdo odpoví a předal slovo panu Bednářovi, který se přihlásil nejspíš za Sbor starostů. M. Bednář sdělil, že se nehlásí za Sbor starostů, protože není v jeho vedení, ale vzhledem k tomu, že byl citován minule, tak to vyjádření z minula doplní. Řekl panu Přepiorovi, že v tuto chvíli nejsou ze Sboru starostů pořizovány zápisy a v podstatě se budou pořizovat pouze usnesení a ta usnesení jsou buď za a) pro vedení města, nebo za b) v podstatě pro zastupitelstvo města. Sdělil, že usnesení, které budou směřovány na zastupitelstvo města, tak o nich se jistě dozví na zasedání zastupitelstva. Dále řekl, že na nejbližším Sboru starostů navrhne, aby si promluvili o formě, jak se může veřejnost dozvědět o usneseních, které budou směřovat k vedení města. T. Macura sdělil, že otázky směřující na pana Harazima a Štalmacha neumí odpovědět, ale nakonec předal slovo panu řediteli Harazimovi, který už byl připraven u mikrofonu. Z. Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, k dotazům pana Přepiory sdělil, že nejdříve odpoví na to, zda komunikovali a zda byli domluveni s panem starostou městského obvodu Polanka. Na tento dotaz odpověděl, že byli domluveni a problematiku v dopravě řešili už před samotným zastupitelstvem. Sdělil, že je pravdou, že na zastupitelstvu města slíbil, že pokud mu to čas dovolí, tak se osobně zúčastní na jednání zastupitelstva. Řekl, že se bohužel vloudila chybička, plnil jiné úkoly, a proto na zastupitelstvo Polanky delegoval svého zástupce, který tam plnohodnotně odpověděl na jeho otázky, stejně jakoby odpověděl osobně. T. Macura poděkoval a sdělil, že zástupce Policie České republiky není přítomen, takže z toho důvodu se odpovědi dnes nedočkají. /.../ T. Macura sdělil, že se omlouvá, ale že to neviděl. Řekl, že má pocit, že se točí v kruhu a požádal o to, aby panu Štefkovi odpověděli tak, jak si přeje a bude to vyřízeno jednou provždy. Sdělil, že jestli to má podepsat on, tak to klidně udělá. Sdělil, že mají poslední dvě přihlášky do diskuze, kdy autorem obou přihlášek je pan Radek Přepiora. Navrhl panu Přepiorovi, aby to vzal z jedné vody, pokud by tedy byl ochoten. R. Přepiora, občan města, řekl panu primátorovi, že zajisté a poděkoval za udělení slova. Pokračoval slovy: „Opět vám přeji pěkný den, vážené dámy a pánové. A opět budu děkovat. Tentokráte všem, kteří se podíleli na v pravdě historické změně jednacího řádu, která umožnila prostřednictvím audiovizuálních záznamů větší transparentnost a otevřenost jednání zdejšího zastupitelstva. Po dlouhých letech neustálých občanských návrhů v této věci a opakované ignorace nebo rovnou odmítání je to skutečně revoluční posun. Ostrava se tak konečně zařadila pod vedením váženého pana primátora Macury po schválení novely jednacího řádu zdejšího zastupitelstva k většině statutárních měst v České republice, kde jsou realizovány audiovizuální záznamy z jednání zastupitelů určené široké veřejnosti se zájmem o přímou správu a veřejné dění ve svém bydlišti. A jak zde minule sdělil vážený pan primátor Macura na dotaz váženého pana zastupitele Babky, tak jde o předstupeň k dalšímu zlepšení, neboť kromě záznamů již dnes je pro veřejnost k dispozici též online přenos, který zajišťuje polar.cz. Díval jsem se na webu polar.cz na výsledné záznamy z minula, jsou vysoce kvalitní. Každý občan se dokonce pomocí jednoho kliku myši dostane na patřičnou videosekvenci několikahodinového záznamu, která ho podle programu jednání zastupitelstva zajímá. Tedy za mě a za kolegy z Necipujtenas.cz velká pochvala a jen tak dále. Zároveň mi to nedá, abych se pana primátora trošku zastal, protože chodím na zastupitelstvo pravidelně, zažil jsem si také s jeho řízením své v minulém volebním období, ale naopak v tomto volebním období bych rád veřejně pochválil, protože aspoň ke mně se od voleb chová velice slušně a k mým kolegům a nemám vůbec důvod ho nějakým způsobem kritizovat. Naopak spíše na webu jsme ho pochválili, že zodpovídá poctivě dotazy atd. Když se podíváte na záznam z minulého zasedání zastupitelstva, jak odpovídal široce pan primátor na dotazy pana Rudela, tak to je úplně úžasné a asi takhle bych si to představoval, že by to mělo probíhat. Chtěl by se však zeptat, proč jsou v této fázi záznamy ze zastupitelstva umísťovány na webu soukromé firmy a nikoliv na serverech ve vlastnictví města nebo jeho společností. Děkuji. Dále během minulých zastupitelstev jsem se vás taktéž dotazoval, jestli připravíte nabídku na audiovizuální přenosy a záznamy pro městské obvody, pokud by si to jednotlivá obvodní zastupitelstva nyní nebo v budoucnu přála. Tedy za jakých podmínek včetně finanční kalkulace by mohlo vedení statutárního města pro obvody zrealizovat celý přenos i záznam a anonymizaci včetně umístění výsledného videa. Bylo by jistě žádoucí, kdyby mohli představitelé každého obvodu načerpat takové informace ze zdejšího zápisu a posléze je dále tlumočit občanům. A s tím souvisí další iniciativa, se kterou jsem minulý čtvrtek oslovil zastupitele Moravskoslezského kraje. Dokázal by magistrát nabídnout oprávněným městským a obecním zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, a to mj. prostřednictvím profesionálního a přitom cenově dostupného servisu zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obvodních webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy včas seznámit ještě před jednáním každého obvodního zastupitelstva? Zde na zastupitelstvu statutárního města Ostravy to bez problémů řadu let perfektně funguje. Stává se totiž, že určití starostové odkazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace třeba i jen dokumentace určené k cca deseti programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku. Šlo by třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obvodů zaslaly na magistrát elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z magistrátu upravený materiál ke zveřejnění? Jaké konkrétní podmínky může magistrát nabídnout. Děkuji. A za třetí, prosím váženého pana primátora, aby se podíval na návaznost přípojů autobusu č. 46 a 53 na točně Polanka/Klimkovice, aby mohli občané bez delšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi. Děkuji vám. A nyní k tomu druhému příspěvku. Do třetice vám již teď nebudu přát hezký den, protože už je to spojeno všechno dohromady. V rámci minulého zastupitelstva byl probírán vskutku velice kuriózní případ seniora, který musel žádat o prominutí, z pohledu toho daného pána a myslím, že dalších pejskařů, pohledávky vzniklé v důsledku pobytu jeho pejska v útulku. Šlo o programový bod č. 36. Já se domnívám, že jde o další typickou ukázku z letošní série zdrcujících informací o nefunkčnosti a špatně nastaveném systému povinné radiofrekvenční identifikace ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Kauza nebohého seniora, který musel prosit o prominutí původně až více než třiceti tisícového dluhu za takřka tříměsíční pobyt svého pejska v městském útulku asi hovoří za vše. Jak je vůbec možné, že se pán dozvěděl o pobytu svého zvířete v útulku až po tak dlouhé době? Byl bych rád, kdyby nám zde patřičné úřední osoby mohly celý příběh podrobněji na zápis osvětlit, jak se nakonec vůbec občan se svým čtyřnohým kamarádem opět setkal. Vždyť roku 2012 přijalo ostravské zastupitelstvo stále platnou tzv. čipovací vyhlášku, která měla všechny tyto problémy definitivně vyřešit. Jenže, jak je vidno, stále se to nepodařilo. Systém nefunguje. Navíc dochází k situacím, které hrozí doslova finanční likvidací především nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Letos jste zde již slyšeli další jasné argumenty, které potvrdily závažné trhliny celého čipovacího systému, a to mj. kromě občanů bez veřejné funkce také především z úst váženého pana zastupitele a předsedy Komise pro životní prostředí statutárního města Ostravy Václava Kubína z hnutí Jednotných. A připomeňme taktéž zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2018, kterou zde zastupitelstvo v dubnu 2019 projednalo. Kdyby totiž městští odborníci podpořili opakované návrhy občanů, kteří zde v minulých letech konzistentně upozorňovali včetně svých vystoupení v rámci Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy na nutnost úpravy celého systému navracení zatoulaných zvířat zpět domů, například oslovením zákonodárců s cílem zakomponování do legislativy na národní úrovni různých typů podporovaných metod identifikace malých domácích zvířat, tedy ne jen čipování, tak se dalo této situaci vyhnout. Nic na tom nemění ani fakt, že dotyčný občanův pejsek nebyl čipem označen. Případy selhání ostravského systému v případech čipem označených zvířat jdou totiž do stovek zvířat ročně. Podrobné informace z oficiálních městských dat získaných v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím jste zde letos také slyšeli a každým rokem je zveřejňuje web Necipujtenas.cz. Rád bych se proto patřičných úředních osob zeptal, zda nyní vyslyší volání občanů po nutné změně jak vyhlášky, tak zákonů, aby si každý mohl vybrat tu formu identifikace, která bude všem stranám vyhovovat včetně nastavení nových pravidel práce městského útulku, a to mj. tak, jak po tom volá vedení městské policie. Pro někoho je vhodnou identifikací čipování, pro jiného DNA identifikace, pro dalšího foto-identifikační metoda a systém rozpoznávání tváří zvířat, pro jiného klasická nebo elektronická známka, adresáře atd., vše v rámci férového a dobře funkčního národního systému. A protože Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zrovna připravuje, včetně vládní vyhlášky, dosti radikální změny legislativy především se zaměřením proti týrání zvířat, vyzval bych vážené městské odborníky k vytvoření pracovní skupiny, která by přes léto shromáždila všechny poznatky z praxe v Ostravě k této věci nejméně od roku 2012 až doposud a předložila v Praze na vládě a ve sněmovně a samozřejmě také zde na zastupitelstvu v září materiál, který bude komplexně danou situaci řešit. Občané jistě také svými názory a zkušenostmi z praxe pomohou, a to včetně kolegů z Necipujtenas.cz. Osvojte si prosím můj návrh. Děkuji vám a přeji všem krásné a velmi úspěšné léto. T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvky. K prvnímu sdělil, že ten obsahoval tři dotazy a pokusí se na ně odpovědět stručně. K dotazu, proč jsou záznamy na serverech soukromé firmy umísťovány audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva města, sdělil, že prozatím se jednalo pouze o jeden, a to o záznam z minulého zastupitelstva města. Řekl, že tak jak již říkal v úvodu, tak po anonymizaci těchto záznamů budou zveřejněny na webových stránkách města, tzn., že se přesunou ze serveru Polaru na server městský, a totéž se stane i v případě záznamu z tohoto dnešního jednání. Dále sdělil, že jak už také řekl, tak do budoucna a pravděpodobně již od září bude ten režim fungovat zcela novým způsobem, protože bude součástí hlasovacího systému, tzn., vlastního programového vybavení města Ostravy. Dále sdělil, že se pan Přepiora ptal na návaznost spojů Polanka/Klimkovice a sdělil, že na to se budou muset podívat. Sdělil, že mrká na vedoucího odboru dopravy a zkusí mu odpovědět písemně. Dále sdělil, že pan Přepiora dále dal podnět, zdali by město nemohlo za městské obvody provádět anonymizaci jejich záznamů. Sdělil, že se obává, že by nemohlo, i kdyby chtělo a navíc nechce. Řekl, že primární odpověď je, že nemohlo, protože za záznamy a jejich anonymizaci si zodpovídají městské obvody samy. Údajný argument některých starostů, který pan Přepiora vyslovil, že snad na to nemají peníze nebo čas, asi neobstojí, protože tady nemají žádný z 23 městských obvodů, který by mohl říct, že je chudý, a to i díky štědrým dotacím z města, ale primárně skutečně platí to, že město nemůže zodpovídat za zákonnou povinnost městských obvodů. Předal slovo panu Přepiorovi, který se hlásil do diskuze. R. Přepiora, občan města, řekl: „Pane primátore, jste velice laskav a já vám velice děkuji. Jenom bych poprosil o doplnění. Nešlo jenom o audiovizuální záznamy, ale šlo taktéž o dokumentaci, protože některá zastupitelstva se podle zákona o obcích musí scházet alespoň jednou za čtvrt roku a na programu takového obvodního zastupitelstva je třeba jenom deset bodů a s těmito body se občané nemají šanci dopředu seznámit například tak, jak je to tady na zdejším zastupitelstvu, kde to výborně funguje. A právě starostové některých ostravských městských obvodů odkazují na to, že nemají dostatečné kapacity na anonymizaci těchto dokumentů, které jsou přílohou k těmto deseti bodům pro občany. Já si myslím, že to je tristní a jsem velice rád, že jste to tak trochu teď před chvílí potvrdil, že ty obvody mají na to dostatečné prostředky. Kdybyste se k tomu prosím mohl vyjádřit, jak by se třeba těmto obvodům mohlo pomoci, aby v těchto případech ti občané měli dálkový přístup k těm materiálům. Mohli se s nimi dejme tomu sedm dní před jednáním zastupitelstva seznámit, tak jak to funguje tady. Děkuji. T. Macura řekl, že si ten podnět může vzít na příští jednání Sborů starostů. Sdělil, že ani neví a nemá ani představu o tom, u kterých obvodů tato situace, o které mluví, je, a u kterých není. Sdělil, že ho zatím nenapadlo se tím zabývat, ale může si to ověřit. Sdělil, že primární je tlak od občanů, který budou uplatňovat na jednání svých místních zastupitelstev, protože politici jsou zodpovědní svým občanům, takže tam je třeba na to tlačit. Nakonec řekl, že si to poznačil a otevře to na příštím Sboru starostů. K poslednímu dotazu pana Přepiory týkajícího se druhého příspěvku, který nazval kauzou seniora s tím zatoulaným pejskem, řekl, že právě tímto příkladem si trochu pan Přepiora naběhl, protože právě tento případ je důkazem toho, že on by býval nebyl nastal, kdyby ten pes byl označen. Sdělil, že ten pes nebyl označen vůbec žádným způsobem, a proto setrval v tom útulku tři měsíce nebo takovou přibližnou dobu, a nakonec i ten chovatel toho psa uznal, že kdyby ho měl označeného, že by k této situaci nedošlo a vůbec by ty náklady nevzrostly do takové částky a vůbec se do těchto problémů nemusel dostat. Sdělil, že to skutečně bylo to výjimečné zastupitelstvo, kdy je pan Přepiora nepoctil svou přítomností, kdy řešili, řekl by až morální dilema, zda vyhovět seniorovi, který vědomě porušil městskou vyhlášku, kdy nakonec zvítězil humanizmus a vyšli mu v tomto vstříc. Řekl, že by tím v zásadě vzedmul nějakou vlnu, která povede k tomu, že lidé budou programově této benevolence zneužívat. Sdělil, že pan senior, pokud ho tak může nazvat v tuto chvíli, protože nechce vyslovovat jeho jméno, svou chybu uznal a je toho názoru, že je i do budoucna poučen. Předal slovo panu Přepiorovi. R. Přepiora, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Já se zeptám, ještě na některé další věci. To znamená, jak vůbec ti zaměstnanci útulku zjistili, že ten daný pes patří tomu danému seniorovi, když tedy neměl ten čip. To by mě teda hodně zajímalo. Většinou to funguje tak, že třeba to čipování........ T. Macura přerušil pana Přepioru s tím, že mu odpoví na dotaz. Uvedl, že by to našel určitě i na záznamu z minulého zastupitelstva, protože se o tom docela obsáhle bavili. Sdělil, že rodina toho pána chtěla ztrátu nějakým způsobem nahradit a dostali se až do útulku, kde toho pejska objevili. Řekl, že tam sehrála roli náhoda, takže to není tak, že by to zjistili pracovníci útulku, ale našel ho tam švagr nebo jiný příbuzný toho pána. Požádal pana Přepioru, aby to už zkrátili. R. Přepiora, občan města, řekl: „Já už mám pouze poslední věci. Já jsem právě navrhoval ještě zřízení té pracovní skupiny, protože se připravuje poměrně radikální změna komplexní celé legislativy, která mimo jiné řeší i tu identifikaci a další věcí. A samozřejmě si neodpustím nakonec opět zdůrazňuji to, co už jsem řekl před chvílí, že každým rokem zpracováváme oficiální analýzu, jak teda to čipování funguje, v kolika procentních případech v konkrétních kauzách se daří navracet ty očipované pejsky mimo jiné domů a fakt to nefunguje ve stovkách případů ročně, takže opravdu ani to čipování není stoprocentně funkční. Pan Kubín by možná dokázal říct nějakou přesnější procentuální úspěšnost čipování, ale děkuji velice, že můžeme vést takovou diskuzi v tomto bodě. Velice si toho vážím. Super. Děkuji. T. Macura řekl, že finální návrh pana Přepiory byl ten, aby se město rozhodlo vytvořit expertní pracovní skupinu, která by iniciovala přípravnou úpravu národní legislativy v oblasti péče o zvířata nebo chování zvířat. Sdělil, že tento podnět by si samozřejmě musel někdo ze zastupitelů osvojit. Dotázal se, zda si jej chce někdo osvojit, aby o něm mohlo být případně hlasováno. Nikdo si podnět neosvojil. Poděkoval všem občanům za příspěvky a sdělil, že tím strávili bezmála dvě hodiny na místo zamýšlené půl hodiny, ale je toho názoru, že to stálo za to. Sdělil, že nyní budou pokračovat v projednávání dalších bodů.

  Nutno poznamenat, že do 22. července 2019 skutečně obdržel šéfeditor Necipujtenas.CZ písemné odpovědi na většinu svých dotazů s patřičnými informacemi, které byly posléze ke všeobecné spokojenosti předány dotčeným občanům.

  Připravené setkání s Váženým panem zastupitelem KSČM a starostou Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. ve věci dalšího zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Ostravy zatím bohužel nebylo do 22. 7. 2019 realizováno i přes opakovanou nabídku Necipujtenas.CZ k jednání.

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 18. září 2019.

  Audiovizuální záznam lze shlédnout zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/7-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-19-6-2019-17956/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. června 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. června 2019 (viz příloha níže).  

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Červnové jednání ZMSK bylo především pozoruhodné vysokou vstřícností a profesionalitou patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s občany mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. 

K vysoce pozitivním záležitostem patřila nepochybně zpráva ratingové agentury Moody´s ohledně vývoje hospodaření krajského vedení s veřejnými financemi s výhledem na zvýšení ratingového hodnocení kraje na úroveň České republiky. Nicméně představitelé Moody´s na druhou stranu zastupitelům sdělili také jasné upozornění: Je třeba neustále hlídat především omezenou flexibilitu příjmů a výdajů, když Moravskoslezský kraj vydává každý rok velké zdroje na konkrétní investiční aj. akce, čímž vznikají nové finanční povinnosti a hrozí problémy z hlediska struktury celkového zadlužení.

Mezi tristní momenty bohužel patřil v uvozovkách „neřízený úprk“ části Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek ven z jednacího sálu ZMSK směrem k vybraným lahůdkám místního občerstvení – v době jednání zastupitelstva kolem 11:00 hod. Místo diskuse s občany a nabídky pomoci při řešení dotazů se výše uvedené Vážené dámy a Vážení pánové v uvozovkách „vrhli na dobře propečené řízečky, grilované specialitky, vídeňské kávičky, zákusečky a jiné delikatesy“. Tragikomické ovšem bylo to, když krajské vedení zanedlouho zjistilo, že občanské podněty, dotazy a připomínky trvaly pouze něco přes 3 minuty, což ovšem nestačilo k tomu, aby velevážené panstvo stihlo zkonzumovat všechny laskominy. Situace dokonce vygradovala až tak, že musel sám Vážený pan hejtman Vondrák svolávat všechny labužníky a labužnice třikrát neúspěšně gongem a posléze dokonce vyzval předsedy politických klubů, aby dali takové neskutečné jednání už konečně definitivně do pořádku, jelikož byl z jednání zastupitelstva pořizován online přenos, později zveřejněn záznam. Chování konzumentů vybraných delikates působilo na širokou veřejnost skutečně hrozně trapně vzhledem k tomu, že lidé samozřejmě hodnotí vystupování svých zvolených zástupců při výkonu mandátu.

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK celou řadu občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Zabýval se mj. následujícími tématy:

* náprava situace ve věci tzv. Klimkovického tunelu s přispěním mediačních možností krajského vedení dle dikce Zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení): Díl 1, Postavení krajů a jejich orgánů, § 1 „(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

* záležitost hodnoty lidského života vyčíslené v přeneseném smyslu na 1,- Kč, když přitom jen cena odeslání této jedné koruny poštovní složenkou byla cca 45,- Kč

* pomoc Moravskoslezského kraje obcím a menším ostravským obvodům se zveřejňováním a anonymizací dokumentace včetně audiovizuálních záznamů, přenosů

* zlepšení časové návaznosti dopravního spojení mezi Polankou a Klimkovicemi.

Citace z oficiálního zápisu ZMSK k otázce Klimkovického tunelu: „Ing. Zdeněk Husťák - sdělil, že se vrací ke svojí záležitosti, že nechce zdržovat, ale jako občané Klimkovic jsou zde jako příjemci těch důsledků, které tam jsou tím, že tunel se zavře, tak se logicky hledá odpovědný orgán, který by nám ty důsledky zmírnil a dodal, že už asi 8 let chodí, ať už na krajský úřad, HZS, nebo na ŘSD a pokaždé je dotyčnou osobou poslán k další osobě, uvedl, že nechce nic jiného, než nějakou koordinační schůzku na kraji, kde by se dostavili zástupci příslušného metodického odboru tunelu z ŘSD, protože ten tunel je v jistém smyslu unikát, protože není v každém kraji a ty zkušenosti s tím nejsou a ani ty zákony na to nejdou natáhnout a podle mínění těchto pracovníků by si tento tunel dlouhodobou objížďku zasloužil, to co zmínil brig. gen. Vlček je o krátkodobé objízdné trase, ale není pro tunel stanovena dlouhodobá objízdná trasa, dodal, že nechce nic jiného než navrhnout nějaké jednání, kde by se řešilo, jak dál, protože tento stav je neudržitelný.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že již nemá, co by k tomu dodal, a předal slovo občanovi kraje.

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) sdělil, že vystupuje k tomu, co zde zmínil prof. Vondrák, protože bydlí kousek od Klimkovic, a také k tomu, co zde sdělil Ing. Husťák, uvedl, že když se podívají na základní předpis, podle kterého se řídí celý kraj, tzn. Zákon o krajích, tak hned v úvodních paragrafech tam nejdou, že k základním cílům kraje patří péče o všestranný rozvoj kraje a o potřeby občanů, tzn. z tohoto úhlu pohledu lze tomu podřadit péči o ten daný klimkovický tunel a o tu objížďku, dále uvedl, že když vystupuje na zasedáních zastupitelstva, tak dává jako zářný příklad Ing. Unucku, který vystupuje v roli mediátora, kdy dokáže spojit veřejný sektor nebo soukromý sektor a dokáže ty jednání posunout tam, kde by měla být, a nalézt správné řešení, domnívá se, že z toho úhlu pohledu se lze na to podívat a lze to řešení najít, závěrem požádal, aby se na to takhle zaměřili.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Další citace z oficiálního zápisu ZMSK: „Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., ´Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje´, sdělil, že k tomuto bodu byla podána jedna elektronická přihláška do diskuse a následně udělil slovo Mgr. Přepiorovi (občanu MSK).

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) zažádal, aby bylo na jeho dotazy odpovězeno přímo na mikrofon a později písemně, prvně reagoval na žádost občanky kraje, která jej požádala, aby poděkoval všem úředním osobám, které se podílely na zaslání a vrácení 1,- Kč složenkou, ve věci pochybení SZZ Krnov, že pro tuto paní má tato koruna nevyčíslitelnou hodnotu, jako vzpomínka na jejího zesnulého bratra a na vše, čím si s rodinou prošli, že jde ale také podle ní o tristní ukázku ceny lidského života právě jejího zesnulého bratra, a uvedl, že pro srovnání jen cena byrokratického úkonu pouhého doručení jedné koruny poštovní složenkou má nominální hodnotu 45,- Kč, dále uvedl, že část občanů a členů zastupitelstva v menších Ostravských obvodech se jeho prostřednictvím obrací na krajské zastupitelstvo s dotazy, zda by kraj dokázal nabídnout těmto zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, mimo jiné tím, že by kraj připravil profesionální a přitom cenově dostupný servis pro zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obecních a městských webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy a včas seznámit ještě před jednáním každého lokálního zastupitelstva, a dodal, že se stává, že určití starostové ukazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace, třeba jen dokumentace určené cca k 10 programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku, a dotázal se, zda by šlo třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obcí a obvodů zaslaly na kraj elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z kraje upravený materiál ke zveřejnění, podobný požadavek vznesl také ve vztahu k realizaci a následné animizaci audio a video přenosů, jaké konkrétní podmínky může kraj nabídnout, v rámci třetího dotazu požádal Ing. Unucku, aby se podíval na návaznost přípojů autobusů č. 46 a 53 na točně Polanka-Klimkovice, aby mohli občané bez dalšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že odpovědi budou vypořádány písemně, a doplnil, že kraj není odpovědný za obce.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-12—zasedani-zastupitelstva-kraje-130275/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-06-13 (stopáž: 00:48:30 až 00:59:11 a 02:01:09 až 02:06:09 etc.); audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. června 2019: Média/LegislativaPovinné čipování lidských bytostí už v obavách z gradujícího technologického vývoje zakázalo 9 amerických států: Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland, Arkansas, Montana a nejnověji Nevada; dalších 5 států rozběhlo v této věci právní úpravy, jiné vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají! Vítězný postup legislativních opatření proti nebezpečnému povinnému čipování především zaměstnanců podpořil guvernér státu Montana, když podepsal 7. května 2019 ANTI-čipovací zákon s účinností od 1. října 2019! Nevadský guvernér tak učinil 3. června 2019! Arkansaský guvernér signoval podobnou legislativu 19. března 2019! Již minulý rok v květnu 2018 se odhodlal ke stejnému kroku guvernér Marylandu etc.!  

Společenství webu Necipujtenas.CZ o výše uvedených skutečnostech opakovaně informovalo. Novinkou je nyní situace v Montaně.

Demokratický poslanec Bryce Bennett představil během ledna 2019 v parlamentu státu Montana návrh zákona SB 286 s cílem zastavit nástup povinného čipování hlavně zaměstnanců. Bennett dokázal získat pro svou legislativu v následujících čtyřech měsících drtivou parlamentní podporu. Duben 2019 znamenal úspěšné finální hlasování zdejších zákonodárců. Guvernér Stephen Clark Bullock (Demokratická strana) následně podepsal 7. května téhož roku SB 286 s účinností od 1. 10. 2019.

Výsledek je takový, že legislativci zakázali státní správě i místním orgánům veřejné moci vynucování implantací čipů do živých těl občanů Montany. Zaměstnavatelům pak zabránili v podmiňování vzniku nebo pokračování pracovního poměru souhlasem zájemce s interním čipováním (nikoliv však jeho externími formami). Něco takového bude možné pouze na základě svobodné a dobrovolné písemné dohody mezi oběma smluvními stranami s tím, že pokud zaměstnanec akceptuje „invazivně čipovací požadavek“ svého chlebodárce, má posléze ze zákona plné právo požadovat na náklady zaměstnavatele odstranění mikročipu do 30-ti dnů a náleží mu také další finanční kompenzace v souvislosti s medicínskými zákroky nebo poškozením zdraví etc. Po skončení smluvního kontraktu si může zaměstnanec ponechat čip ve svém těle, nicméně bez původních informací, které byly v transpondéru uloženy.

Společenství webu Necipujtenas.CZ včas varuje: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucovanému/nechtěnému/invazivnímu pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici. Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří tyto nekalé praktiky citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše popsanému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor. Jako příklad uveďme Kalifornii, Missouri, Severní Dakotu, Oklahomu, Wisconsin, Maryland, Arkansas, Montanu a nejnověji Nevadu, kde všude je již povinné čipování lidí zakázáno; dalších 5 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají. – Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.).

Zdroj: http://laws.leg.mt.gov/legprd/LAW0203W$BSRV.ActionQuery; https://leg.mt.gov/bills/2019/BillHtml/SB0286.htm; https://leg.mt.gov/bills/2019/sesslaws/ch0324.pdf; https://legiscan.com/MT/bill/SB286/2019; https://www.jdsupra.com/legalnews/july-is-always-the-new-january-for-45850/; https://montanafreepress.org/apps/track-mtleg-2019/bill/sb286; https://flatheadbeacon.com/2019/03/08/bills-interest-flathead-valley/; https://www.dailyinterlake.com/letters_to_the_editor/20190307/letters_to_the_editor_march_7; https://metro.co.uk/2019/06/03/microchipped-humans-will-commonplace-microchipped-pets-9783674/; http://www.necipujtenas.cz/media/

 

 • 21. června 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 22. května 2019 (viz dokument níže).

Zápis pokračuje v předchozí mnohaměsíční pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Lze opět pozorovat velikou vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovanou k diskutující veřejnosti. Pokračuje pozitivní trend osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce kladné kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

Vážený pan primátor Macura čestně splnil své veřejné prohlášení a zařídil realizaci audiovizuálních záznamů z jednání ostravského statutárního zastupitelstva. Opakované občanské podněty (mj. ze strany Necipujtenas.CZ) tak byly konečně po dlouhých letech odmítání nebo prosté ignorace vyslyšeny. Od červnového zastupitelstva navíc bylo možné sledovat jednání zastupitelů přímo online díky profesionální spolupráci TV Polar.

Panu primátorovi náleží skutečně velká pochvala nejen za audiovizuální přenosy, nýbrž předně za jeho lidskost, trpělivost, ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy (viz např. likvidace a využití olejů). Mnoho představitelů ostravského disentu je takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského představitele od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováno. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v minulém volebním období (viz články Necipujtenas.CZ).

Vážený pan lídr nového zastupitelského klubu Jednotných, předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Mgr. Václav Kubín si zároveň osvojil některé podněty od Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, které posléze na zastupitelstvu přednesl. Zároveň omluvil šéf-editora Necipujtenas.cz z účasti na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, jelikož byl Mgr. Přepiora pověřen aktuálnějšími úkoly v rámci služby lidu České republiky (petiční akce pár stovek metrů od jednání zastupitelů). Šlo o první zdokumentovanou a omluvenou neúčast Váženého Mgr. Přepiory na zastupitelstvu za dlouhou řadu let. – Překvapivě si část občanských témat Necipujtenas.CZ osvojil velice pozitivně také Vážený pan zastupitel JUDr. Lukáš Semerák se souhlasem a podporou Váženého pana primátora Macury. Všem výše uvedeným osobnostem náleží poděkování.

Zastupitelé dále odhlasovali prominutí původně více než třicetitisícového dluhu pro seniora, kterému se zaběhl pejsek a skončil v místním ostravském útulku. Skoro tříměsíční pobyt zvířete v útulku způsobil jeho majiteli takřka finanční likvidaci. Šlo o další důkaz nefunkčnosti ostravského systému radiofrekvenční identifikace psů: vždyť podle tzv. čipovací vyhlášky z roku 2012 by měli být všichni psi označeni čipem v případě svého zatoulání ihned vráceni zpět domů. Městský útulek by měl být logicky prázdný. Opak je ovšem pravdou. Navrhovaná řešení problému, která občané v minulosti opakovaně předkládali, zatím bohužel nikdo ze zastupitelů nechtěl řešit (viz také červnové jednání roku 2019).

Bohužel Vážený pan zastupitel KSČM a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. zřejmě omylem požadoval zrušení v Ostravě tak pracně dosažených elektronických občanských přihlášek k diskusi se zastupiteli. Během června 2019 však vyslyšel prosbu o vyjasnění celé věci, kterou mu adresoval šéf-editor Necipujtenas.CZ. Bylo připraveno oboustranné vstřícné jednání s předpokladem: dojde k pro-občansky přijatelnému kompromisu a dalším potřebným zlepšovacím návrhům jednacího řádu.

V rámci občanské diskuse zaujal veřejné mínění známý porubský představitel disentu Mgr. L. Č. svým profesionálním projevem doplněným promítanou a pečlivě připravenou prezentací s tématikou plýtvání veřejnými prostředky na vysazování zeleně.

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

Další řádné jednání ZSMO proběhlo 19. června 2019.

Audiovizuální záznam lze shlédnout zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/6-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-22-5-2019-17953/ 

 Dokument ke stažení v PDF:

 • 11. června 2019: Média/LegislativaZastupitelé floridského okresu „Marion County“ (přibližně 354.353 obyvatel) odmítli zavést 7. května 2019 během svého veřejného jednání povinné čipování psů chovaných v soukromých domácnostech! Několikaměsíční debata s širokou veřejností a ochránci přírody přinesla své dobré ovoce! Zastupitelé a přizvaní odborníci také podpořili medicínské a etické výjimky z nastřelování mikročipů do živých těl zvířat v útulcích! Respekt k rozumu, lidskosti, přirozeným právům a svobodám zvítězil!

  Během květnového dialogu zaznívaly na marionském okresním zastupitelstvu například argumenty ochránců zvířat a zástupců útulků, kteří požadovali zavedení povinného čipování zvířat a jeho vynucování veřejnou mocí. Zdůrazňovali pozitivní vliv čipů v rámci systému identifikace zatoulaných psů aj. domácích mazlíčků.

  Na druhé straně právě výše uvedená odborná veřejnost kritizovala špatně nastavený okresní systém identifikace bezprizorných zvířat ve veřejném prostoru. Pokud by prošlo povinné čipování psů, zůstala by v platnosti zároveň povinnost nošení placené úřední známky, čímž by vzniklo bezdůvodně vynucované dvojí značení. Lidé by platili okresu za označení svých pejsků hned dvakrát. Povinné RFID transpondéry navíc představují náklady, které většina občanů odmítá hradit.

  Dalším jasným argumentem bylo mj. to, že čipování ještě vůbec neprokazuje vlastnictví zvířete. Chovatelské registry obsahují velké množství chyb, což ve svém důsledku znemožňuje navracení zatoulaných čtyřnohých živých tvorů zpět domů.

  Odborná veřejnost také varovala: Neustálé změny a zpřísňování chovné legislativy se už v konečném důsledku obracejí především proti samotným zvířatům, jelikož nelze v praxi naplnit přehnané požadavky veřejné moci.

  Na marionském okresním zastupitelstvu přednesla své zkušenosti také profesionální chovatelka psů s více než čtyřiceti roky oborových zkušeností. Prohlásila mj., že zdokumentovala dvě kauzy nádorového onemocnění v přímé souvislosti s RFID nastřelenými podkožními transpondéry. Především však varovala před čipováním malých štěňátek. Doporučila jako řešení DNA identifikaci.

  Federálně konstituční pohled pak okresním zastupitelům vysvětlila občanka, která poukázala na fakt, že pokud by vynucování čipování zvířat chovaných v soukromých domácnostech chtěla zavést washingtonská vláda, jednalo by se o porušení ústavy. Ve stejném smyslu pro něco takového neexistuje federální zákonné oprávnění. Psi chovaní v privátních domácnostech jsou také zpravidla soukromým majetkem.

  Okresní zastupitel Carl Zalak III výše uvedený právní výklad potvrdil, nicméně na druhé straně občanům vysvětlil, že zde samozřejmě existuje ústava státu Florida, tedy státní a lokální úroveň veřejné moci, která již umožňuje místním komunitám upravovat své společenské vztahy určitými regulativy – např. čipováním zvířat.

  Kathy Bryantová, okresní zastupitelka, zdůraznila v diskusi zastupitelů, která následovala až po diskusi s občany jako tradiční výraz úcty k voličům, občanům, že projednávala otázku povinného čipování s řadou veterinárních klinik a na tomto základě zdůraznila jednoznačný poznatek: z medicínského hlediska nelze povinné nastřelování RFID transpondérů vynucovat ve všech případech. Zvěrolékaři nemohou být pokládáni za nástroj veřejné moci k perzekucím chovatelů kvůli odmítání čipování. Bryantová také uvedla: zákonem nelze docílit zodpovědnosti majitelů zvířat; ona má své domácí mazlíčky očipovány, ale nikdy by si nedovolila to někomu jinému nařizovat. Musí jít vždy o svobodné rozhodnutí daného chovatele. Varovala před dalšími právními předpisy, které celou oblast ochrany přírody zkomplikují. Z praxe je patrné, že existuje velká skupina chovatelů psů, kteří zvířata neregistrují, nechodí k veterináři, nemají známky, neočkují atd. Je nereálné, že by všechny tyto lidi najednou donutil nějaký zákon o čipování ke změně chování. Nic podstatného by se nezměnilo. Čipování není zázračná pilulka. Je třeba se zaměřit na neinvazivní edukační programy. Není správné, aby veřejná moc postihovala občany za to, že nechtějí čipovat své psy, zakončila svůj projev zastupitelka Bryantová.

  Podpořila jí také předsedkyně marionského okresního zastupitelstva Michelle Stoneová: Jestliže veterinář řekne, že zvíře nemůže být čipováno, tak zkrátka nebude.

  Jeff Gold, okresní zastupitel, byl sice pro zavedení povinného čipování, nicméně nakonec uznal, že vnucovat tuto invazivní metodu úplně všem chovatelům není správná cesta.

  David Moore, místopředseda výše uvedeného okresního zastupitelstva, se taktéž postavil proti plošnému čipování psů. Poukázal v této souvislosti i na problém s nastupujícím čipováním lidí.

  Ředitel marionské okresní veterinární služby („Marion County Animal Services”) James Sweet na dotaz zastupitelů potvrdil: Existuje běžná praxe, že pes není očipován na základě odborné veterinární zprávy. Stačí, pokud v ní veterinář zdůrazní: Nastřelení RFID transpondéru do živého těla není v nejlepším zájmu určitého živého tvora. Obvykle jde však o medicínské důvody. Ředitel Sweet něco takového považoval během svého veřejného projevu na zastupitelstvu za zcela správný postup, o kterém je posléze pořízen archivovaný úřední záznam. Nikdo pak nikoho k čipování nenutí.

  Zastupitelé „Marion County“ nakonec dlouhé diskuse odstranili z navrhovaného okresního obecně závazného právního předpisu povinnost čipování pro soukromé osoby, ale ponechali jí pro přesně definované chovatele/prodejce psů a útulky.

  Zdroj: https://youtu.be/EG27URD49vE (stopáž: 01:09:33 až 02:34:37); https://library.municode.com/fl/marion_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=CH4ANCOEN; https://www.ocala-news.com/2019/05/09/commissioners-move-to-eliminate-requirement-of-microchipping-pets-throughout-marion-county/; https://www.ocala.com/news/20190315/digging-into-mandatory-pet-microchipping; https://www.pe.com/2016/09/24/corona-wont-require-microchipping-of-pets/

 • 1. června 2019: Média: ČTK a další české sdělovací prostředky: Roku 2019 vznikne v ČR velký business s povinným čipováním psů. Česká vláda se navíc rozhodla zakotvit do zákona velice tristní definici tzv. „množírny“, zakázala dokonce psům a kočkám mít přirozeně potomstvo podle Božího a přírodního řádu věcí vezdejších, přenesla také část finanční odpovědnosti za týrání zvířat na stát.

  Veterináři se již ve svých ordinacích těší na nával více než jednoho miliónů nejlepších čtyřnohých přátel člověka v důsledku změny legislativních podmínek od prvního ledna 2020. Chovatelé psů budou totiž muset svá zvířata nuceně očipovat tak, aby jejich čtyřnohým mazlíčkům tzv. „platilo očkování“ proti vzteklině. Špatnou novelu veterinárního zákona přijala v této věci ještě minulá sněmovna.

  Vláda ke všemu zakázala dokonce psům a kočkám plození potomstva podle přirozeného Božího a přírodního řádu věcí vezdejších; přenesla také část finanční odpovědnosti za týrání zvířat na stát (od nákladové hranice 200.000 ,- Kč).

  Nynější vládní garnitura bohužel dále zhoršuje celý zle nastavený systém identifikace a péče o zvířata svými do důsledků nedomyšlenými novelami: vágní/otevřené definice (viz navrhovaný § 7a zákona proti týrání zvířat) a nezávazné odkazy na starší judikáty české justice pak v konečném důsledku hrozí postihem pro dosud zcela nevinné milióny občanů, jejich rodin a čtyřnohých mazlíčků. Ke katastrofě pak stačí v případě schválení všech nových předpisů dobře organizované nájezdy aktivistických ochranářů zvířat a to především na konzervativní venkov v rámci spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. Tradičně po tisíce let svobodný chov zvířat v České republice zaměřený na potěchu duše tak zřejmě definitivně pomalu ale jistě končí. Naopak začíná doba nebezpečné byrokratické zvůle veřejné moci.

  Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/veterinari-zhruba-polovina-psu-v-cesku-nema-cip/1761254; https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhla-reseni-problemu-s-mnozirnami-zvirat—pripravila-i-zmeny-u-dani-z-lihu--tabaku-ci-hazardu-173963/; https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-27-kvetna-2019-173929/; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4AHNYS3; https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novela-zakona-zakaze-mnozirny-a-zprisni-chov-selem_523030.html; https://www.denik.cz/z_domova/polovina-psu-v-cesku-nema-cip-od-pristiho-roku-hrozi-majitelum-pokuta-20190528.html; https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-zhruba-polovina-psu-v-cesku-nema-cip; https://twnews.cz/cz-news/polovina-psu-v-cesku-nema-cip-od-pristiho-roku-hrozi-majitelum-pokuta

 • 17. května 2019: Média: Liga svobody na straně občanů České republiky vůči čipování lidí a dalším invazivním, často povinně vnucovaným technologiím!Liga svobody, nově vznikající politický subjekt, jehož významné osobnosti (Vážený pan Vodička a Vážený pan Červenka) kandidují do Evropského parlamentu v květnových volbách roku 2019 na volební listině č. 40 Alternativy pro Českou republiku (lídryně Vážená paní doktorka Samková podporovaná Váženými poslanci Parlamentu ČR VolnýmBojkem), se otevřeně hlásí k ochraně občanů vůči invazivním technologiím. Vyloženě na svém oficiálním Facebooku v této souvislosti 17. května 2019 uvedla mj. čipování občanů: „A Liga svobody bude i nadále upozorňovat na nebezpečí spojená s některými výdobytky moderní doby, jako jsou bezhotovostní platby, čipování občanů či právě technologie na rozpoznávání obličejů. Jde nám totiž v prvé řadě o svobodu!“ – https://www.facebook.com/liga.svobody.strana/posts/2300429896839304; https://www.ligasvobody.cz/

 • 16. května 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Policie ČR: Žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v ČR včetně Ostravy prokázány z trestního hlediska ani v letech 2018 a 2017! Policie má dostatečné možnosti v rámci stávající legislativy pro potírání týrání zvířat!

  * Oficiální dokumentace státní Policie České republiky získaná v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o obcích díky aktivitě Váženého pana poslance Parlamentu ČR Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní a Váženého šéf-editora Necipujtenas.CZ Mgr. Radka Přepiory potvrdila, že ani v letech 2018 a 2017 v ČR včetně Ostravy nebyly prokázány z trestního hlediska žádné tzv. „množírny“.

  * Policejní prezidium ČR také občanům vysvětlilo: Policie má dostatečné možnosti v rámci stávající legislativy pro potírání týrání zvířat.

  * Přehnané udavačství ochránců přírody naopak může vést k destrukci života nevinných občanů: Například v Ostravě došlo na podzim roku 2018 k situaci, kdy se nepotvrdilo podezření z existence tzv. množírny 30-ti psů malých plemen, kteří byli zajištěni v rámci probíhajícího policejního šetření.

  * Celková situace z hlediska trestního stíhání pachatelů týrání zvířat se v ČR stále pohybuje pouze v desítkách případů ročně i když má vzestupnou tendenci.

  * Zajímavé je ovšem také srovnání s rostoucím počtem zahájených trestních stíhání úředních osob za zneužití pravomocí. Chovatelé zvířat mají totiž nepochybně také svá práva a nárok na klidný život bez šikany a zvůle veřejné moci nebo části úzce provázaných bezcitných aktivistů z neziskového sektoru.

  * Městské ředitelství státní policie v Ostravě poskytlo veřejnosti navíc velice zajímavé informace s tématikou neustále rostoucích rizik kybernetické kriminality.

  * Vážený pan plk. Mgr. Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, také přislíbil (podobně jako Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava) účast policejních odborníků na diskusi s občany a zastupiteli během nejbližšího jednání obvodního ostravského zastupitelstva v Polance nad Odrou, kde by mohli zodpovědět krom výše uvedených témat mj. také dotazy kolem stále aktuálního zlepšování bezpečnosti silničního provozu.

  Policejní prezidium ČR ve svých materiálech zaslaných Váženému panu poslanci Volnému z hnutí Jednotní v lednu 2019 mj. uvedlo, že nemělo námitek vůči znění důvodové zprávy k navrhované novele zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992. Důvodová zpráva mj. uvádí: „Veřejností a sdělovacími prostředky je v poslední době akcentována otázka tzv. množíren. K tomu je nutno uvést, že právní předpisy tento pojem neznají a nevymezují, a také veřejností není chápán jednotně. Jako množírna jsou většinou označovány chovy s větším počtem psů, ve kterých dochází k týrání zvířat, a chovatel chová tato zvířata za účelem dosažení zisku. V některých případech jsou jako množírna označovány také chovy, ve kterých dochází k nekontrolovanému množení psů a k chovu zvířat v nevhodných podmínkách, aniž by chovatel usiloval o dosažení zisku. Je třeba zdůraznit, že chov psů a koček, a to i ve větších počtech, je v České republice legální činností. Řada chovatelů chov psů nebo koček ve větším počtu provozuje v souladu s právními předpisy a ve vyhovujících podmínkách. Nelze tedy tvrdit, že každý, kdo chová větší počet psů nebo koček, se automaticky dopouští nějaké závadné činnosti. Postih chovatelů, kteří chovají zvířata v nevyhovujících podmínkách, a to bez ohledu na počet chovaných zvířat, bez ohledu na to, zda se jedná o psy nebo feny, bez ohledu na to, zda jsou zvířata chována za účelem rozmnožování, umožňuje již řadu let zákon na ochranu zvířat. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách a také za porušení dalších ustanovení zákona na ochranu zvířat je možné podle tohoto zákona uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, propadnutí týraného zvířete (vlastníkem propadlého zvířete se stává stát) a zákaz chovu zvířat až na 5 let. (Pozn.: Uvedenou problematikou se zabývá také Nejvyšší správní soud. Z internetových stránek Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz citujeme právní větu: „Týráním zvířat ve smyslu § 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je i chov velkého počtu psů na malém prostoru. Je třeba mít na paměti i psychickou pohodu zvířat, možnost pohybu každého z nich a též možnost alespoň určité formy soukromí pro každého z nich. (Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.04.2015, čj. 22 A 69/2013 - 30)“.“

  Během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 10. dubna 2019 posléze přednesl šéf-editor Necipujtenas.CZ dotazy občanů směřované na oba dva ředitele ostravských policejních sborů (státních i městských). Otázky určené Váženému vedení ostravské státní policie zněly: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Je mi ctí poděkovat, tak jako minulý rok, celému ostravskému policejnímu týmu za jeho obětavou práci pro občany Ostravy. Tento tým vede Vážený pan plukovník magistr Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky. Jsme s občany velice rádi a děkujeme Vám za to, že jste dal opět svolení k publikaci celé Vaší velice informativně přínosné zprávy o činnosti státní policie v Ostravě za rok 2018 na oficiálním městském webu „ostrava.cz“. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si díky tomu zjistila konkrétní fakta o úspěšné činnosti spolupracovníků Váženého pana ředitele Štalmacha a o celkovém zlepšování bezpečnostní situace v Ostravě. – Nyní k dotazům, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně bychom se rádi dozvěděli trochu více informací než je uvedeno ve Vaší zprávě na stranách 28 až 30, kde se lze mj. dočíst o pronikání mezinárodního zločinného prvku na území Ostravy především v oblasti internetové kriminality. Vaše zpráva k tomu mj. uvádí, že „to vše činí tuto oblast kriminality velmi nebezpečnou“. Na prvním místě bych se rád zeptal na kybernetickou bezpečnost. Jaká byla v roce 2018 a jaká je také letos situace z hlediska tohoto typu kriminality v Ostravě včetně počtu útoků a policejní ochrany obyvatelstva včetně prevence? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě eviduje a na jaké cíle se zde hackeři nebo jiní zločinci zaměřovali? Jakých výsledků dosáhli? Připomněl bych v této souvislosti úspěch Policie ČR, o kterém psal „iDNES.cz“ 28. března 2019, když ostravský krajský soud potrestal pachatele, kteří kupovali na černém trhu identifikační údaje ke stovkám čipových platebních karet, které posléze zneužili k trestné činnosti. Šlo zhruba o 500 okradených spotřebitelů. Cituji „iDNES.cz“: „V Česku jde podle policie o jeden z největších objasněných případů bankovního pirátství posledních let.“ Konec citace. – Další dotaz a také prosba se týká problematické situace na úseku dopravních přestupků za rok 2018 a 2019 v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která byla rozsáhle probírána na místním obvodním zastupitelstvu 27. 2. 2019. Podle Vaší zprávy, cituji ze strany 50 a 51: „Mezi hlavní priority dohledu nad silničním provozem patří také ochrana nemotorizovaných účastníků silničního provozu /.../ policisté dopravního inspektorátu městského ředitelství zajišťují také viditelný dohled nad silničním provozem na území statutárního města Ostravy, a to na vybraných automobilových silnicích, /.../ dopravní policisté se zaměřují i na způsob jízdy vozidel, rychlost, předjíždění a správné chování řidičů na vyznačených přechodech pro chodce.“ Konec citace. K tomu viz také zpráva serveru „ostrava.rozhlas.cz“ ze 4. 4. 2019. Cituji: „Do akce bylo během 24 hodin nasazeno v kraji téměř 90 policistů, kteří se zaměřili především na dodržování rychlosti. Místa, kde rychlost měřili, vybrali i na základě tipů od lidí.“ Konec citace. Chtěl bych proto poprosit o to, zda byste mohl pane řediteli vyslat na nejbližší jednání obvodního zastupitelstva do Polanky po dohodě s Váženým panem starostou členy Vašeho týmu, kteří by zastupitelům i přítomné veřejnosti osvětlili možnosti, jak zde může státní policie pomoci při řešení výše uvedených problémů. Děkuji. – Další dotaz je z oblasti trestné činnosti související s tzv. množírnami zvířat, čipováním a obecně týráním především psů. Vaší nadřízení z policejního prezídia nám občanům díky žádosti o informace Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní, jemuž alespoň takto děkuji, včetně Vašich kolegů z policejního prezídia, velice vstřícně odpověděli. Jaká je prosím v tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě za roky 2018 a 2019? Všechny odpovědi můžete zaslat také písemně ke zveřejnění na webu „Necipujtenas.CZ“, jako jste to učinil loni. Přeji Vám i Vašim kolegyním a kolegům vše nejlepší ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“

  Odpověď Městského ředitelství policie Ostrava, státní Policie České republiky z 30. dubna 2019: „Sdělení k dotazu Mgr. Přepiory ke zprávě o bezpečnostní situaci na území Městského ředitelství policie Ostrava v roce 2018. Magistrátem města Ostravy byl Městskému ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) postoupen váš dotaz týkající se doplnění informací ke zprávě o bezpečnostní situaci v Ostravě v roce 2018. Konkrétně vaše dotazy směřují do oblasti internetové kriminality a do problematiky týrání zvířat – konkrétně psů. Současně jste požádal o vyslání policistů na jednání obvodního zastupitelstva do Polanky. Nejprve k žádosti o vyslání policistů. Dle sdělení vedoucího obvodního oddělení Poruba 1 je v přímém telefonním kontaktu se starostou Polanky nad Odrou, když bylo, po vzájemné dohodě, upuštěno od každoměsíčních schůzek. Případný problém je nyní řešen ihned na základě telefonické domluvy. S osobní účastí, pokud bude vyžádána v předstihu, nemá problém. Pokud se týče situace na úseku dopravních přestupků v Polance nad Odrou, není v porovnání s jinými částmi města Ostravy nijak dramatická. BESIP je zde, stejně jako v ostatních 22 městských obvodech, prováděn hlídkami dopravního inspektorátu městského ředitelství a hlídkami obvodního oddělení Poruba 1, do jehož územní působnosti Polanka nad Odrou spadá. Trestnou činností úzce související s využitím kyberprostoru se primárně zabývá oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. S ohledem na složitost této trestné činnosti a personální zabezpečení oddělení se tato součást zabývá pouze nejsložitějšími případy. Konkrétními daty vztahujícími se k jejich činnosti však městské ředitelství nedisponuje. Ostatní případy jsou šetřeny oddělením hospodářské kriminality městského ředitelství, příp. ostatními odděleními obecné kriminality dle místní a věcné příslušnosti. Jde zejména o trestné činy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 trestního zákoníku (v roce 2018 prověřováno skutků), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 trestního zákoníku (prověřovány 4 skutky) a poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 trestního zákoníku (v roce 2018 nebyl prověřován žádný). Pomocí kyberprostoru jsou však páchána i další jednání, která jsou šetřena jako trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 tr. z.), podvody (§ 209 tr. z.), úvěrové podvody (§ 211 tr. z.) nebo neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 tr. z.), ale mohou to být nejrůznější trestné činy napříč trestním zákoníkem – např. účast na sebevraždě (§ 144 tr. z.), vydírání (§ 175 tr. z.), pomluva (§ 184), šíření pornografie (§ 191 tr. z.), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 tr. z.), šíření poplašné zprávy (§ 357 tr. z.) a mnoha dalších U těchto trestných činů však v systému nelze rozlišit, které z nich byly spáchány zneužitím kyberprostoru. Boj s touto trestnou činností je velmi obtížný, a to zejména s ohledem na celospolečenskou snahu realizovat veškeré platby a obchodní styk prostřednictvím internetu a stále masivnějšímu užívání sociálních sítí k navazování sociálních vazeb. Pachatelé těchto trestných činů se zaměřují na nedostatky a chyby v zabezpečení kyberprostoru a lidskou důvěřivost a neopatrnost, v některých případech hraničící až s hloupostí. Policie ČR sice disponuje prostředky, jak tuto kriminalitu odhalovat, nemá však technické ani legislativní prostředky, jak jí předcházet. Jediným možným způsobem je prevence na všech úrovních a zodpovědnost a opatrnost jednotlivých uživatelů, u dětí pak kontrola ze strany rodičů. Preventivní působení Policie ČR v této oblasti je popsáno v části 12. „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2018“. V roce 2018 bylo městským ředitelstvím prověřováno 6 případů týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku (ve 3 případech bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby). V 1 případě bylo šetřeno podezření z trestného činu pytláctví podle § 304 trestního zákoníku, avšak to bylo odloženo podle § 159a/1) tr. řádu – ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Trestná činnost v souvislosti s tzv. množírnou psů nebyla na území městského ředitelství zjištěna, ačkoli bylo v listopadu 2018 zajištěno cca 30 psů malých ras – podezření se však nepotvrdilo. Zpracovala: mjr. Mgr. Bc. Pavla Bobříková, vedoucí kanceláře ředitele. Plk. Mgr. Vladimír Štalmach v. r., ředitel.“

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) uvádí, že taktéž ani dříve získaná dokumentace z Policejního prezídia ČR a opět také z Městského ředitelství státní policie Ostrava, neobsahuje v rámci hodnoceného období let 2012 až 2018 ani jednu zmínku o nějaké trestněprávní prokázané existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelů“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující nebo pouze výjimečné trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné chovatele zpřísňováním legislativy a navazujících trestů za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen už dokonce i na soukromé domácnosti (další zásah do už tak děravé domovní svobody), tedy na všechny občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod.

  SwN zpracovalo v dubnu 2018 návrh změny špatného identifikačního systému malých domácích zvířat a vyzvalo v této věci celé politické spektrum ke vzájemné spolupráci.

  SwN děkuje Váženým představitelům Policejního prezidia ČR a Váženému panu plk. Mgr. Vladimíru Štalmachovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho Váženým spolupracovnicím a spolupracovníkům včetně Vážených úředních osob z Magistrátu statutárního města Ostravy a taktéž Váženému panu poslanci Parlamentu ČR Mgr. Lubomíru Volnému z hnutí Jednotných za jejich obětavou snahu při získání výše citovaných velice důležitých informací.

  Nová dokumentace je k dispozici široké veřejnosti níže ve formátu pdf.

  Zdroj: Žádost Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného o informace ze dne 9. ledna 2019 adresovaná Policejnímu prezidiu ČR v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, na kterou povinný subjekt české veřejné moci reagoval zasláním vyjádření z 22. ledna 2019 do datové schránky tazatele. Výslednou dokumentaci následně obdržel šéf-editor Necipujtenas.CZ. Dále dotazy šéf-editora Necipujtenas.CZ na Váženého pana ředitele ostravské státní policie vznesené dne 10. dubna 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, na které bylo posléze odpovězeno elektronickým dokumentem s datem 30. dubna 2019. Dále viz: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/5-10-4-2019.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-statisticsconfirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-publicawareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacichzvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf, podklady a audionahrávky z veřejného jednání zastupitelstev v Ostravě, které vlastní Mgr. Radek Přepiora.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 12. května 2019: Média: Další ukázka byrokratické zvůle euro-unijních elit, které přehlasovávají zástupce České republiky a vnucují národním státům formami „legislativního násilí“ normy, se kterými zvolení zástupci lidu nesouhlasí: Tentokrát jde o identifikaci a externí čipování občanů, které bohužel podporuje česká komisařka Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO.

* Evropská komise (EK) a Evropský parlament (EP) prosazují nařízení o externím bezkontaktním očipování občanů České republiky a dalších Evropanů včetně dálkového zpřístupňování biometrických údajů dotčeného obyvatelstva! Stanovisko české vlády a českého parlamentního Výboru pro evropské záležitosti bylo nesouhlasné! Podobně také vyjádření slovenského parlamentního Výboru pro obranu a bezpečnost!

* Komisařka EK pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová (hnutí ANO) bohužel externí očipování Čechů, Moravanů a Slezanů nadšeně přivítala v rámci tzv. boje s terorismem!

* Absurdita: Předpokládaní teroristé, zřejmě všichni nespokojení občané národních států EU, které mají zavedeny povinné občanské průkazy (pouze 15 států roku 2018), se budou v případě schválení výše uvedené globalistické legislativy určitě s radostí očipovávat!

* Jen v ČR by takové zbytečné opatření způsobilo další náklady za cca 2,6 miliardy korun (zavedení povinných celoevropských občanských průkazů by stálo v cenách roku 2005 cca 41,5 miliardy eur). ČR přitom nedávno investovala nemalé prostředky do systému kontaktních čipových identifikačních průkazů, které jsou technologicky a uživatelsky více bezpečnější než dálkově čitelné čipové občanky.

* President Miloš Zeman podepsal roku 2017 opt-out z používání transpondérů v občanských identifikačních průkazech. Zda zůstane taková možnost funkčně zachována v reálném životě i z hlediska nového nařízení EK: není přitom ještě vůbec zřejmé. Pokud by tomu již tak nebylo, mohlo by dojít k neřešitelným situacím především pro věřící spoluobčany, kteří konzistentně čipování odmítají desítky let na základě biblických textů a výhrady svědomí.

* S nástupem detailního chytrého monitorování veřejného i soukromého života obyvatel EU bez soudního příkazu v souvislosti s budováním nové vysoce husté vysílací soustavy pro přenos signálu 5G, se navíc objevují další závažné otázky kolem čteček dálkově čitelných čipových karet, automatizace získávání tzv. „anonymizovaných“ dat, kybernetické bezpečnosti, zachování lidského soukromí, práva na nerušený rodinný život a v neposlední řadě taktéž vliv celého systému na zdraví (viz Brusel, Ženeva) jeho uživatelů. Jde nepochybně o velkou výzvu pro politiky, aby pomohli zabránit budoucí mohutné hrozbě zvůle veřejné moci, aby ji vůbec alespoň na národní úrovni nepřipustili, nebo aby prosadili pro své občany nutné výjimky a v běžném životě jasně definovaný funkční opt-out.

Evropské komisi se v minulých desetiletích několikrát nepodařilo zavést jednotné povinné identifikační karty pro všechny státy EU. Roku 2018 proto přišli euro-unijní byrokraté s určitým kompromisem, který naoko pouze upravuje stále přísnější technologické normy v oblasti národních občanských průkazů. Byrokraté z EK předložili do Evropského parlamentu návrh nařízení COM(2018)212 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Nařízení jsou pro členské státy EU závazná bez prováděcího vnitrostátního aktu. Výše uvedený návrh nařízení z 17. dubna 2018 mj. evropským poddaným nařizuje:3) Průkazy totožnosti zahrnují vysoce zabezpečené paměťové médium, které obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů v interoperabilních formátech. 4) Paměťové médium má dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a důvěrnost údajů. Uchovávané údaje jsou bezkontaktně přístupné a zabezpečené, jak stanoví prováděcí rozhodnutí Komise přijatá v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1030/2002. 5) Následující osoby jsou osvobozeny od požadavku poskytnout otisky prstů: a) děti mladší 12 let; b) osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné. /.../ Doba platnosti průkazů totožnosti je maximálně 10 let. Mohou být poskytnuty výjimky pro konkrétní věkové skupiny. /.../ Průkazy totožnosti, které nesplňují požadavky článku 3, pozbývají platnosti po uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let po [dni použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co CS 17 CS nastane dříve. Nicméně průkazy totožnosti, které neobsahují funkční strojově čitelnou zónu v souladu s dokumentem ICAO 9303 částí 3 (sedmé vydání, 2015), pozbývají platnosti po uplynutí doby jejich platnosti nebo dva roky po [dni použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co nastane dříve.

Výše citované nařízení bylo ovšem modifikováno v EP o rok později 4. 4. 2019 s tím, že bude nadále členským státům EU umožněno identifikovat své občany a další osoby také jinými relevantními a nediskriminačními způsoby a dokumenty, například pomocí řidičských průkazů aj. („Toto nařízení nebrání členským státům akceptovat pro účely prokázání totožnosti jiné doklady než cestovní doklady, například řidičské průkazy, a to nediskriminačním způsobem.“) Evropský parlament přijal takovou změnu nařízení za své v prvním čtení a vyzval Evropskou komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže by svůj návrh nahradila jiným textem, podstatně jej změnila nebo by měla v úmyslu jej podstatně změnit.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila podle tiskové zprávy EK z 4. dubna 2019: „Průkazy totožnosti se silnějšími bezpečnostními prvky umožní občanům bez problémů cestovat po celé EU. Všechny doklady totožnosti všech členských států budou mít stejně silné bezpečnostní prvky, a odstraní se tak nedostatky a slabiny, kterých by mohli teroristé a další pachatelé trestné činnosti zneužít.“ Bezpečnostní prvky průkazů totožnosti budou sjednoceny s bezpečnostními prvky pasů, protože nyní budou oba typy cestovních dokladů obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip s fotografií držitele a jeho otisky prstů. Členské státy začnou nové průkazy totožnosti vydávat za dva roky. Průkazy, které jsou v současnosti v oběhu a nejsou v souladu s novými normami, budou muset být nahrazeny do pěti nebo deseti let – v závislosti na úrovni jejich zabezpečení. Pro doklady, jejichž držitelé jsou starší 70 let, bude platit výjimka. Nová pravidla nezavazují členské státy k tomu, aby průkazy totožnosti vydávaly: mohou si i nadále určovat, zda budou dobrovolné, nebo povinné, anebo zda je nebudou vydávat vůbec. Členské státy mohou zachovat vlastní vizuální podobu dokladů a služby elektronické veřejné správy. Všechny nové průkazy totožnosti však budou muset splňovat nové bezpečnostní normy.“

Naopak především prominentní členové „Výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnosť“ odmítli nařízení EK podpořit (pro návrh podpory usnesení nehlasoval nikdo; proti usnesení 3; hlasování se zdrželi 4 poslanci; z celkového počtu 11 člemů výboru bylo přítomno 7 poslanců) a poukázali 30. dubna 2019 během svého jednání na vážné bezpečnostní hrozby dálkově čitelných mikročipů včetně stanoviska slovenského ministerstva vnitra a bezpečnostních expertů z Národního bezpečnostního úřadu Slovenské republiky. – Například slovenská ministryně vnitra Ing. Denisa Saková, PhD. (SMER - sociálna demokracia) mj. uvedla podle konzervativního deníku Hlavné správy: Ale problém je s tým bezkontaktným čipom. Je tu dlhodobo diskutovaný už od roku 2008 a Národný bezpečnostný úrad certifikoval iba kontaktný čip.“ „Je to bezpečnostný problém.“ „V prvom rade obidva doklady, čiže národný identifikačný doklad ako občiansky preukaz, a potom doklad o pobyte, by mali mať bezkontaktný čip (dnes máme kontaktný čip) a v tom čipe by mali byť uložené odtlačky dvoch prstov: palca a ukazováka. S tým Slovensko ani Česká republika na pracovnej skupine nesúhlasili, ale všetky ostatné krajiny nás prehlasovali.“ „Ešte to nebolo schválené na rade ministrov. Tam sa hlasuje väčšinovo. Premiéri členských krajín to však už schválili.– Poslanec a krajský zastupitel Ing. Mgr. Marian Kotleba (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko) v rámci jednání výboru mj. řekl: „S čítačkou, ktorú si kúpia v podsvetí aj s kódmi za pár tisíc eur od tých správnych policajtov a na diaľku si o vás prečítajú všetko, to ako keby vás mali na röntgene. Takto miznú v západnej Európe zdravé deti. To už dnes naozaj existuje, stačí si trochu pogúgliť.“ „Najprv obchodné reťazce začali s tým, aby ľudia začali používať bezkontaktné platby, aby si na to zvykli. Potom vám to dajú s elektronickou zdravotnou dokumentáciou, za tým prídu občianske preukazy a z ľudí sú nakoniec pojazdné katalógy. A potom bude stačiť, že nejaký človek, sediaci napríklad v dodávke, si bude so skenerom s dosahom dvesto či päťsto metrov čítať o okoloidúcich akú majú krvnú skupinu a všetky ostatné detaily, a vyberať si, kto sa napríklad môže hodiť na súčiastky.“ – Poslanec Bc. Milan Krajniak (SME RODINA – Boris Kollár) dodal: „Tam budú všetky informácie: odtlačky prstov, zdravotný stav. Žiadna ochrana nebude spoľahlivá. V Číne, tým že ich je tak veľa, to robia tak, že ľudí identifikujú podľa systému rozpoznávania tvárí (Face Recognition System). U nás to nebude potrebné, bude stačiť občiansky s bezkontaktným čipom.“ „Alebo napríklad komplic vreckárov im môže dať tip: choďte tamto za tým, ten je bohatý, bude mať plnú peňaženku.

Česká republika se předmětným nařízením EK zabývala již roku 2018. Vláda tehdy předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dokument EU 8175/18 dne 20. 4. 2018. Výbor pro evropské záležitosti následně dne 9. května 2018 svým usnesením č. 77 rozhodl tento dokument projednat, načež tak učinil 20. 6. 2018, když jej vzal svým usnesením č. 116 na vědomí (tím v právní oblasti zajistil jeho posvěcení v českém parlamentu), nicméně ve svém usnesení mj. uvedl jasné výhrady: „Návrh nezavádí povinné průkazy totožnosti v celé Unii. Tyto doklady by také měly povinně obsahovat biometrické údaje (2 otisky prstů, zobrazení obličeje) uložené na čipu v dokladu. Snímání otisků prstů by se netýkalo dětí mladších 12 let a osob, u kterých je to fyzicky nemožné. Doba platnosti průkazů by neměla přesáhnout 10 let. Lhůta pro vyřazení. Průkazy totožnosti, které by nesplňovaly tyto požadavky, by byly vyřazeny na základě uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let po dni použitelnosti tohoto nařízení. U průkazů totožnosti, které nejsou strojově čitelné, je lhůta pro vyřazení stanovena na dva roky. /.../ Stanovisko vlády ČR: ČR obecně návrh vítá a podporuje. Nesouhlasí však s plošným zavedením biometrických údajů do průkazů totožnosti, považuje toto opatření za nepřiměřené. Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR: V případě zavedení biometrických údajů do průkazů totožnosti vláda odhaduje dopad na státní rozpočet ve výši cca 2,5 mld. Kč v závislosti na výsledku vyjednávání. V souvislosti se zavedením nového typu dokladů pro rodinné příslušníky se minimální náklady odboru azylové a migrační politiky MV ČR odhadují na 100 mil. Kč. Nařízení je přímo použitelný právní předpis. Přijetí návrhu bude proto vyžadovat adaptaci stávající legislativy na toto nařízení, konkrétně se bude jednat o zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích./.../ Výbor pro evropské záležitosti však odmítá plošné zavedení biometrických prvků v době, kdy pouze v 15 členských státech je povinnost mít průkaz totožnosti.

Nařízení Evropské komise COM(2018)212 o externím očipování obyvatel Evropské unie představuje typickou ukázku vrchnostenské byrokratické politiky „legislativního násilí“, kdy je národním státům nařizováno určité opatření i proti jejich vůli a v rámci lehce zneužitelných tzv. „proti-teroristických opatření“. Pokud by například ještě existovalo právo veta (stav před Lisabonskou smlouvou), mohla by Česká i Slovenská republika euro-unijní nesmysly prostě odmítat. Nyní mohou obě země z pozice prosících poddaných pouze škemrat o drobečkové ústupky a doufat v zázrak, že se nová EK po květnových volbách do EP nakonec přeci jen umoudří a výše zmiňované nařízení nezavede.

Podle dobového vyjádření (Euractiv.cz) Ladislava Jakla z roku 2009, někdejšího tajemníka prezidenta ČR, Lisabonská smlouva „tuneluje českou suverenitu.Podobný názor v dané době vyslovil též právní expert Tomáš Břicháček, jenž brilantně popsal další nárůst pravomocí EU“. Senátor ODS Jiří Oberfalzer tehdy vysvětlil: Lisabonská smlouva představuje příliš velkou ztrátu vlivu na další vývoj v EU, ztrátu suverenity v dalších rozsáhlých oblastech díky kvalifikovanému hlasování bez práva veta. Mohla by opět nastat situace, že o nás budou rozhodovat ti větší. To je v hlubokém rozporu s prvotními idejemi Evropských společenství, která stála na principu, že se dělá jen to, co chtějí všichni bez výjimky.A president Václav Klaus prohlásil, že Lisabonská smlouva zavádí bezprecedentní mechanismy, které umožňují EU získávat ohromné nedemokratické pravomoci a odstranit veto z celkového legislativního procesu. „S principem svrchovanosti státu je v naprostém rozporu ustanovení Lisabonské smlouvy, která umožňují příjímání opatření nad rámec unijních kompetencí, je-li to nezbytné k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami“, napsal president Klaus.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dlouhé roky upozorňuje na rizika čipování ať již člověka nebo zvířat. Podařilo se mu získat vyjádření podpory od řady význačných osobností napříč politickým spektrem od Svobodných počínaje, přes ODS, SPD, ČSSD až po KSČM. Nejnověji uveďme například Váženého pana poslance hnutí Jednotných Mgr. Lubomíra Volného, jenž rovnou podepsal ANTI-čipovací petici legendárního ostravského občana Petra Hadaščoka nejstaršího a kandidoval v květnu 2019 do EP na volební listině č. 40 Alternativy pro Českou republiku.

SwN především vítá pozitivní zprávy ze Spojených států amerických, kde např. arkansaský guvernér podepsal 19. března 2019 ANTI-čipovací zákon. V květnu 2018 signoval podobný právní předpis také guvernér Marylandu. Povinné čipování lidských bytostí tak již zakázala Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland a nejnověji Arkansas; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají. Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další země. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování terorismem, využívání slabšího postavení atd.).

Dlouhé roky úsilí o zastavení invazivních IT trendů konečně nesou své pozitivní ovoce: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních, nežádoucích společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucování nechtěného invazivního pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici.

V dubnu 2019 na výše uvedená fakta upozornil profesor technologické komunikace Jordan Frith, jenž otevřel seriózní a vysoce relevantní debatu o odmítání čipování lidí a zvířat z náboženských, etických důvodů. Poukázal na velký politický, kulturně-společenský vliv evangelikálů, kteří považují označování občanů identifikačními čipy za zcela zásadní rozpor s biblickým textem. Názory těchto křesťanů, doplněné obavami ze zneužití mikročipů k potlačování lidských přirozených práv a svobod západní civilizace, ve značné míře kopírují argumentaci mainstreamových obhájců soukromí a nerušeného občanského života. Profesor Frith pracoval v oddělení komunikační technologie na texaské univerzitě „University of North Texas“.

Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor.

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=143; https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=143#; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-212-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-212-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_sk.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_cs.htm; https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8054_2019_INIT&from=EN; https://euractiv.cz/section/budoucnost-eu/linksdossier/lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056/; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/what_will_change_with_the_new_rules_on_id_cards_-_factsheet.pdf; https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okradou-vas-Kvuli-EU-Vec-o-ktere-se-nemluvi-523272; http://www.psp.cz/sqw/eudoc.sqw?c=8175&r=18; http://www.psp.cz/sqw/text/eudoct.sqw?c=8175&r=18; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=VEZ&ct=116&ct1=0; http://www.zemanmilos.cz/cz/tiskova-sdeleni/prezident-republiky-podepsal-pet-zakonu.htm; https://www.hlavnespravy.sk/poslanci-ostali-v-uzase-brusel-nam-vnucuje-novu-zakernu-pascu-onedlho-mame-byt-vsetci-ocipovani/1747906; https://ac24.cz/-/poslanci-zustali-v-uzasu-brusel-nam-vnucuje-novou-zakernou-past-zanedlouho-budeme-vsichni-ocipovani?redirect=%2Fuvod; https://magazin1.sk/brusel-nas-chce-ocipovat-kotleba-reaguje-ze-takto-miznu-deti-so-zdravymi-oblickami-ktore-si-na-dialku-vytipuju/; https://zemavek.sk/navykanie-ludi-na-cipovanie-nabera-obratky/; https://www.hlavnespravy.sk/lenka-eremiasova-rok-2023-cipovanie-ludi/775658; http://malinova.blog.pravda.sk/2019/05/11/cipovanie-masovou-zalezitostou/; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2392860014108211&id=397665226961043; https://www.noviny.sk/zaujimavosti/208836-svedi-zacali-cipovat-ludi-podkozne-implantaty-nahradia-doklady; http://www.necipujtenas.cz/fakta/pravnicke-a-fyzicke-osoby-ktere-upozornily-na-rizika-a-komplikace-tzv-cipovani/; https://www.petice24.com/a/43512; http://www.necipujtenas.cz

 • 9. května 2019: Média: Profesor technologické komunikace Jordan Frith otevřel v dubnu 2019 seriózní a vysoce relevantní debatu o odmítání čipování lidí z náboženských, etických důvodů. Poukázal na velký politický, kulturně-společenský vliv evangelikálů, kteří považují označování občanů identifikačními čipy za zcela zásadní rozpor s biblickým textem. Názory výše uvedených křesťanů, doplněné obavami ze zneužití mikročipů k potlačování lidských přirozených práv a svobod, ve značné míře kopírují argumentaci mainstreamových obhájců soukromí a nerušeného občanského života. – Frith pracuje v oddělení komunikační technologie na texaské univerzitě „University of North Texas“. Jeho dubnový text převzala celá řada popularizačních webů. – http://dnews.com/life/some-see-pet-microchips-as-evil/article_2214e6ee-c8e8-565e-a54f-d060cf69423e.html; https://www.rawstory.com/2019/04/pets-microchip-mark-beast/; https://theconversation.com/what-your-pets-microchip-has-to-do-with-the-mark-of-the-beast-114493; https://wallstreetwindow.com/2019/04/what-your-pets-microchip-has-to-do-with-the-mark-of-the-beast-jordan-frith-04-04-2019/; https://www.patheos.com/blogs/religionnow/2019/04/what-your-pets-microchip-has-to-do-with-the-mark-of-the-beast-rfid/; https://scienceandtechblog.com/why-some-evangelical-christians-see-this-animal-innovation-as-the-work-of-the-antichrist/; https://www.sciencetimes.com/articles/19850/20190408/rfid-a-precursor-to-thetribulation-in-the-bible.htm; https://qubit.hu/2019/04/17/mar-a-bibliaban-is-benne-van-hogy-rfid-chipen-erkezik-a-satan; https://www.news2nd.com/post/36737; https://webitdeutchland.de/deutsch/warum-manche-evangelische-christen-sehen-das-mit-der-pet-technologie-als-das-werk-des-antichristen/; https://www.nytimes.com/2018/10/28/us/religion-politics-evangelicals.html

 • 3. května 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 10. dubna 2019 (viz dokument níže).

  Zápis jako již tradičně pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je: veliká vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovaná k diskutující veřejnosti. Pokračuje pozitivní trend osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce pozitivní kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

  Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil nový zastupitelský klub s názvem JEDNOTNÍ – alternativa pro patrioty. Jeho vznikem přišla SPD o veškeré zastupitele v ZSMO včetně svých reprezentantů ve většině městských komisí a výborů.

  Takový obranný krok byl logickou a nutnou odpovědí na odporné metody „politického legislativního násilí“, které byly použity pražským vedením SPD ve spolupráci se zákeřnými zákulisními praktikami určitých osob nasazených dlouhé roky přímo v dotčeném moravskoslezském regionu k likvidaci celé původní úspěšné krajské organizace SPD a zdejší patriotické členské základny včetně řádně zvoleného regionálního předsednictva. Bohužel vnitrostranické čistky vyvolané pražskými elitáři nezůstaly jen v politické rovině, nýbrž se přesunuly z hlediska mediálních útoků až do lidské, osobní oblasti, s cílem totálně zničit profesně a dokonce v soukromém životě především Váženého pana poslance, učitele Mgr. Lubomíra Volného (dosavadní předseda moravskoslezské organizace SPD), dále Váženého pana poslance, báňského záchranáře Mariana Bojka a Váženou paní poslankyni, ekonomku Ivanu Nevludovou (obě dvě výše zmiňované osobnosti byly taktéž v užším vedení moravskoslezské organizace SPD). Veřejné výhrůžky určitých tzv. zákulisních mediálních poradců SPD v prostředí Facebooku posléze hovořily za vše: „SPD nezbude než se vás zbavit – a to všemi prostředky, možná i nedemokratickými.“ Pomstychtivé/zlé metody likvidace vnitrostranické opozice řízené velice dobře zabezpečenými/mocnými elitami z Prahy vůči moravskoslezským patriotům patřily jednoznačně k nejtemnějším zrůdnostem, které z hlavního města ČR do Ostravy polistopadová éra svobodné ČR kdy vůbec přinesla. Případ otevřené legální a následné totální mediální likvidace celé moravskoslezské krajské organizace parlamentního politického subjektu je v novodobých dějinách ČR naprosto unikátní.

  Naopak zastupitelé Jednotných místo oplácení stejnou mincí, místo vyhrožování, osobních útoků a dalších bezcharakterních metod politického boje, vsadili raději na pozitivní práci pro lidi, pro Ostravany, v rámci konstruktivně opoziční činnosti.

  Vážený pan lídr nového zastupitelského klubu Jednotných, předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Mgr. Václav Kubín například otevřel dle shromážděných a prodiskutovaných občanských podnětů otázky nesprávné anonymizace citlivých osobních údajů v publikovaných městských dokumentech; netransparentní a mnohdy překvapivé metody nakládání s veřejnou zelení; možné porušování principů dobrého hospodaření s veřejnými prostředky v rámci části navrhovaných megalomanských projektů včetně výkupu pozemků za nadhodnocené ceny v rozporu s odhadními částkami; dále ekonomické dopady tzv. „totální nucené digitalizace“ ostravské MHD; zbytečné ODISky, které nemají sloužit k monitoringu seniorů a jejich cestování (viz jasné vyjádření zástupce Koordinátora ODIS podle zápisu: „M. Dutko sdělil, že reagoval pouze na poznámku pana primátora, který říkal, že KODIS nebo dopravní podnik chce mít přehled o směrech a kvantitě přesunů atd., což v tomto případě ty informace určitě nedostane.“) a daly by se plně nahradit občanskými průkazy nejen v případě seniorů; nefunkční systém povinného čipování/identifikace psů a organizace práce ostravského útulku; chyby v důvodových zprávách atd.

  Vážený pan zastupitel Jednotných statutárního města Ostravy a taktéž obvodní zastupitel Ostravy-Jihu Ing. Tomáš Raždík se zaměřil na občanské podněty s tématikou neuvěřitelně zdlouhavých, neustále se opakujících rekonstrukcí dopravních komunikací včetně mostů a předražených kulturních domů. Taková situace ve svém důsledku nevytváří dobré životní podmínky pro většinu Ostravanů a navíc přináší oprávněné pochybnosti o řádném nakládání s veřejnými financemi. Vážený pan zastupitel Raždík, jenž o přestávkách v jednání ZSMO na rozdíl od jiných představitelů zastupitelských klubů velice rád zavítal místo konzumace vybraných zastupitelských lahůdek, v rámci výkonu svého mandátu, raději na daleko prospěšnější diskusi s občany na galerii pro veřejnost, a zároveň navrhl nové technologické postupy, které by alespoň v oblasti rekonstrukce ostravských mostů pomohly dlouhodobý tristní stav vyřešit.

  Velevážený pan zastupitel Jednotných statutárního města Ostravy, taktéž obvodní zastupitel Ostravy-Polanky nad Odrou Čestmír Koller, člen několika odborných městských komisí, přednesl dotazy veřejnosti ve věci nových alkoholových testeru ve vozidlech DPO a možného pochybení v záležitosti odpouštění smluvních pokut.

  Příjemně také opět překvapil zastupitelský klub KSČM, jehož zastupitelé přizvali na jednání ZSMO svého poslance a obvodního zastupitele z Ostravy-Jihu Váženého pana Ing. et Ing. Leo Luzara a to k závažnému tématu sanace nesaturované zóny - Laguny Ostramo.

  Vážený pan zastupitel KSČM a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. například upozornil na přetrvávající nejasnosti kolem možné ekonomické nevýhodnosti všeobecné digitalizace ostravské MHD. Mj. podle zápisu uvedl: „K papírovým jízdenkám řekl, že je toho názoru, že je tam celá řada nevyjasněných věcí na to, jak dlouho se dozvídají z médií o tom, že papírové jízdenky tehdy a tehdy skončí, a to zejména ve vztahu k distribuční síti, která není specifikovaná, protože u otázek ohledně distribuce, je vždy odkaz na to, že bude záviset na výsledku zakázky výběrového řízení na jednorázové jízdenky. Sdělil, že tam nejsou zohledněna rizika toho, kdyby si lidé chtěli nakupovat jízdenky stále nové, tzn. nedobíjet a v tom případě by se to mohlo velmi prodražit, protože když se podívají na tu předpokládanou cenu kreditní jízdenky, tak by se to mohlo nevyplatit. Sdělil, že se tím bude nadále ještě zabývat. Ocenil by, aby zastupitelstvo bylo automaticky informováno o tom, jak celá věc dopadla, jak bude dořešena problematika distribuce, jaké jsou výsledky zakázky a jaká bude distribuční síť. Řekl, že mu z odpovědi vyplývají dvě protisměrné záležitosti, tzn., že buď ta distribuční síť nebude tak hustá, jak byla ta současná, bude mnohem řidší, a tudíž bude problém si koupit jízdenku ve chvíli, kdy ji nebudou mít, nebo dospějí k nějaké hustší distribuční síti, ale potom zase bude proti ekonomické opatření, protože pokud budou ty jízdenky snadněji dostupné, tak ta výrobní cena kreditní jízdenky je relativně výrazně vyšší oproti výrobní ceně současné papírové jízdenky. Sdělil, že ve chvíli, kdyby se dopravnímu podniku podařilo zajistit hustší distribuční síť, tak by se to taky mohlo ekonomicky hrubě nevyplatit. Sdělil, že to jsou věci, které si bude počítat a požádal o to, aby v případě, že se ty záležitosti vyjasní, tak aby ta informace na zastupitelstvu města zazněla.“ Navíc znovu připomněl občanské návrhy na realizaci přímých přenosů z jednání ZSMO. Získal na zápis vyjádření od Váženého pana primátora, že radní „pracují na prověření technických možností ohledně přenosů z jednání zastupitelstva města. Definitivní návrh budou mít připraven na květnové zasedání zastupitelstva města, kde by o jeho realizaci mohli případně hlasovat. Požádal o pár týdnů strpení.

  Od začátku jednání ZSMO probíhala ke všemu happeningová tzv. balónková občanská akce, která upozornila Vážené zastupitele a Vážené zastupitelky na jejich „nehlasování“ ve věci umožnění audiovizuálních přenosů. Této velmi přínosné aktivity včetně návrhu usnesení ZSMO se ujal legendární porubský občan Mgr. L. Č. Vážený pan zastupitel KSČM JUDr. Josef Babka posléze vyjádřil občanovi a jeho návrhu podporu, jelikož ve věci zavedení audiovizuálních přenosů z jednání ZSMO se jednalo o jeden z předchozích návrhů KSČM již na minulém jednání zastupitelstva. Upozornil, že dohlédne na to, aby byl uplatněn § 16 zákona o obcích v odst. (2) písm. g), který hovoří o oprávnění občana obce: „podávat orgánům obce návrhy“, a návrh který bezesporu Vážený pan občan Mgr. L. Č. přednesl, takovým návrhem byl.

  Dále např. Vážený pan občan Jiří Štefka vznesl velmi zajímavé dotazy a poznatky ve věci vysokých odměn uvolněných radních včetně sporných otázek kolem politické (ne)kultury a vůbec etického jednání vysoce postavených ostravských politiků. Dále poukázal na problémy v ostravské MHD a na nebezpečnost silničního provozu.

  Šéf-editor Necipujtenas.CZ, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, oslovil s podněty občanů a zastupitelů mj. oba dva Vážené pány ředitele ostravských policejních složek, načež mu byly přislíbeny písemné odpovědi. Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava také oznámil svou osobní účast v diskusi s občany na nejbližším obvodním zastupitelstvu v Ostravě-Polance nad Odrou. Blíže k této otázce viz samostatný článek z 25. dubna 2019.

  Nepříjemně ovšem (ne)překvapil ostravský Sbor starostů („Ss“), který zřizuje ZSMO: Z obav před zveřejňováním diskuse mezi starosty raději úplně zrušil pořizování zápisů ze svého jednání. Aby se však tzv. „vlk nažral a koza zůstala celá“ nicméně „Ss“ svolil k publikování svých usnesení, která neobsahují proběhlou diskusi. Jestliže se ovšem nepořizuje zápis, je pak samozřejmě sporné, jak vůbec mohou být nějaká usnesení z jednání „Ss“ korektně publikována. Celá tato věc je velice, opravdu velice podivná a vzbuzuje značnou nedůvěru k principům fungování otevřené/vstřícné radnice v Ostravě. Oficiální zápis ZSMO k tomu mj. uvádí: „M. Bednář řekl, že se omlouvá panu Boháčovi a panu Lefnerovi, kteří jsou ve vedení Sboru starostů, ale v tuto chvíli je nevidí, a proto zkusí říci to rozhodnutí za starosty. Řekl, že tuto záležitost projednali na posledním jednání Sborů starostů, což bylo toto pondělí, kdy přijali usnesení, že dle Jednacího řádu nepořizují zápisy, tudíž se nedají zveřejňovat a budou poskytovat na veřejnost všechna usnesení, které Sbor starostů učiní. /.../ R. Přepiora se dotázal, zda může fakticky reagovat na to, co řekl pan starosta Bednář. T. Macura předal panu Přepiorovi slovo. R. Přepiora, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Tady zazněla mylná informace, že Sbor starostů nepořizuje ze svého jednání zápisy. Když se podíváte na oficiální žádost, která byla podána ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, tak v podstatě tam ty zápisy uvidíte. Tak možná, že je nějaká novinka, že oni si teď rozhodli, že už žádné zápisy prostě ze svého jednání nebudou pořizovat. To znamená, že jakákoliv další žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím o tom, co se tam dělo, už teď bude vlastně bezpředmětná, protože žádné zápisy nebudou. Já poprosím, aby se to specifikovalo. Děkuji a omlouvám se, že jsem reagoval.“ M. Bednář řekl, že pan Přepiora má naprostou pravdu, protože byl změněn Jednací řád Sboru starostů a v tuto chvíli výstupem ze Sboru starostů budou oficiální hlasování o nějakém usnesení, tzn., že ta usnesení budou zcela veřejná. T. Macura sdělil, že pravidelný zápis nebude pořizován.“ Tolik tedy k principům otevřené a vstřícné radnice, o nichž nechť si občané udělají obrázek sami...

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 22. května 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. dubna 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíUkázka perfektního fungování přímé demokracie v Ostravě: Občanské dotazy vznesené na ostravském zastupitelstvu přispějí ke konkrétnímu zlepšení bezpečnostní situace. Vzájemná vstřícná spolupráce mezi zastupiteli, policií a občany přináší své pozitivní ovoce.

  Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Mgr. Zdeněk Harazim velice vstřícně a profesionálně odpověděl 25. dubna 2019 na občanské dotazy vznesené během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 10. 4. 2019 Váženým panem magistrem Radkem Přepiorou (Necipujtenas.CZ), které se týkaly značně nefunkčního systému povinného čipování psů a dramatické situace na úseku rostoucího počtu nebezpečných dopravních přestupků v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. V dalších týdnech posléze proběhla v Polance ve spolupráci s místní samosprávou rozsáhlá monitorovací akce, jejímž cílem byla příprava konkrétních opatření za účelem zlepšení tristního stavu provozu na pozemních komunikacích. Občané budou mít v případě zájmu možnost dalšího přímého zapojení do správy Polanky prostřednictvím veřejné debaty na nejbližším obvodním zastupitelstvu, kde budou moci položit své dotazy, podněty a připomínky přímo řediteli MPO a případně také dalším policejním specialistům. Poznatky široké veřejnosti následně povedou přímo v praxi ke konkrétnímu zlepšení životních podmínek Polančanů.

  Reprezentant Necipujtenas.CZ ve svém projevu k zastupitelům statutárního města Ostravy dne 10. 4. 2019 mj. sdělil:

  Dobrý den Vážené dámy a pánové. Úvodem děkuji Váženému panu řediteli městské policie a především všem jeho podřízeným za jejich pomoc konkrétním občanům v případech ochrany života, zdraví a bezpečnosti a to především také s ohledem na ústavně garantovanou ochranu nerušeného výkonu petičního práva v ostravských městských obvodech během loňského roku. Zároveň také děkuji za zveřejnění zprávy o činnosti MPO za rok 2018 na webu Ostrava.cz. A právě tento dokument přinesl nové důležité svědectví o nefunkčnosti městského systému povinné identifikace, čipování pejsků. Cituji ze zprávy na straně 10 a 11: „... zejména v oblasti obvodu Slezská Ostrava a okolí je významným problémem volný pohyb psů. při řešení tohoto jednání se /.../ osoby k vlastnictví nehlásí a zvířata nechávají bezprizorně na místě. Zvířata nejsou často hlášena, označena, a otázkou také je, zda jsou očkována. Potýkáme se s nastaveným systémem oddělení útulku pro psy, kdy jejich zaměstnanci odmítají psy odchytit či umístit do útulku. Na místě tak zůstává volně pobíhající pes a strážník, který je pro veřejnost viditelnější než odchytový pracovník, a ten se často stává terčem nadávek, stížností na nečinnost. Je nezbytné najít politický i ekonomický konsenzus a nastavit jasná pravidla spočívající v co nejpodrobnější specifikaci podmínek přijetí a nepřijetí psa do útulku. Tak by mohl někdo namítat, že jsou odchytáváni pouze psi, za které lze očekávat úhradu vynaložených finančních prostředků jejich majiteli, zatímco u těch případů, kdy není majitel znám, by se to tzv. nevyplatilo, neboť náklady by zůstaly plně na městě.Konec citace. To, že systém čipování v Ostravě nefunguje, ostatně letos již brilantně vysvětlil Váženému zastupitelstvu na základě fakt získaných prostřednictvím Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného z hnutí JEDNOTNÍ alternativa pro patrioty, Vážený pan předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Vážený pan Mgr. Václav Kubín, lídr zastupitelského klubu jednotných. Prosím proto Váženého pana ředitele MPO o bližší popis situace a o doporučení funkčního a komfortního systémového řešení. Děkuji.

  Dále Vás pane řediteli prosím, podobně jako před chvílí Váženého pana plukovníka Štalmacha, o součinnost ve věci řešení problematické situace s dopravními přestupky za rok 2018 a 2019 v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která byla rozsáhle probírána na místním obvodním zastupitelstvu 27. 2. 2019. Podle Vaší zprávy na s. 14 až 16 platí, že stále narůstá počet řešených dopravních přestupků. MPO proto spolupracuje se stání policií tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a provádí měření rychlosti vozidel na specificky problémových místech. Využívá k tomu tři metody: 1/ fyzické měření rychlosti; 2/ automatizované technické stacionární prostředky; 3/ automatizované technické úsekové prostředky, které se např. osvědčily v Ostravě-Třebovicích, kde klesl počet dopravních přestupků. Městská policie může také zabezpečit preventivní měření rychlosti a monitoring dopravy v konkrétní lokalitě. Prověřuje tak především využití určité komunikace s ohledem na počet zaznamenaných průjezdů a zjištění rychlosti vozidel: k tomu viz např. otázky kolem ulice 1. května, H. Salichové a plánovaného kruhového objezdu a železničního nadjezdu za kovošrotem. Prosím tedy Váženého pana ředitele MPO, aby taktéž vyslal na nejbližší jednání obvodního zastupitelstva v Polance po dohodě s Váženým panem starostou odborné představitele svého týmu, kteří by zde prodiskutovali se zastupiteli a také širokou veřejností všechny jejich podněty a navrhli konkrétní řešení situace. Ostatně přímo ve Vaší zprávě uvádíte (s. 36-37), že velice oceňujete spolupráci, předávání poznatků a největším přínosem pro řešení konkrétních situací jsou společné porady mj. na půdě územních samosprávných celků nebo jinde mj. s jinými subjekty a také s občany za účelem dalšího zlepšování životních podmínek v Ostravě. Děkuji Vám a přeji Vám a Vašemu týmu všechno nejlepší.

  Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Mgr. Zdeněk Harazim posléze během diskuse Zastupitelstva statutárního města Ostravy ihned potvrdil, že velice rád přijme pozvání na jednání obvodního zastupitelstva do Polanky a svou podrobnější odpověď zašle občanům písemně. Svůj veřejný příslib následně skutečně 25. dubna 2019 splnil. Níže přinášíme kompletní znění vyjádření Váženého pana ředitele MPO.

  Odpověď na dotaz vznesený na jednání Zastupitelstva města Ostravy dne 10. 4. 2019. Vážený pane Přepioro, níže Vám z pověření pana ředitele MP Mgr. Harazima zasílám jeho vyjádření k Vámi vznesené výzvě návrhu doporučení funkčního a komfortního systémového řešení v oblasti odchytu psů, jak jste uvedl ve své přihlášce do diskuse. Vážený pane Přepioro, již ve zprávě o činnosti MP za rok 2018 byly uvedeny základní informace. Ty vycházejí z praxe a ze zkušeností strážníků z výkonu služby. Jenže jejich dopad není jen místní, ale dá se říct, že je celorepublikový a v současné době stále častěji dokonce překračuje i hranice naší země. Podstatou se ukazuje základní potřeba jasné identifikace zvířete pro jeho návrat majiteli a tím i možnost následného řešení způsobeného zranění jiných či způsobené škody jiným. Toto lze činit jasnou zákonnou, nikoliv vyhláškovou povinností evidence všech psů (ta se dotýká toliko obcí, které vyhlášku povinného značení psů přijmou). To samozřejmě souvisí také s potřebou řešení nelegálních množíren, ale také zodpovědností chovatelů k vlastněným zvířatům a řešení otázky jejich rozmnožování. Legislativní otázkou by měly být také dovozy psů ze zahraničí, kde zvířata přežívají v nuzných podmínkách, a ať už soukromé osoby, spolky či organizace zajišťují těmto zvířatům převoz k nám a následně se snaží zvířata umisťovat do péče zdejších obyvatel. Humanitární i jiné pohnutky chápu, sám jsem milovník zvířat, nicméně tento způsob řešení by měl být tím posledním, když máme problém s řešením volně pobíhajících psů u nás. Další otázkou je chov zvířat osobami sociálně slabými a nalezení legitimního způsobu omezení takového vlastnictví, pakliže tyto osoby nejsou schopny zabezpečit základní povinnosti – od očkování, přes evidenci, placení poplatků, strava apod. Je zřejmé, že nepominutelnou oblastí je ekonomická náročnost péče o odchycené psy, proto ani tato oblast nemůže být při hledání optimálního způsobu řešení vynechána. Jde o to, že nejsou-li dostatečné kapacitní možnosti útulku obecního či městského, nelze takto prostě konstatovat odůvodnění neodchycení psa, ale povinností obce je o takové zvíře se postarat způsobem stanoveným zákonem. Jak jsem ve zprávě uvedl, je-li pes neodchycen či neodchytitelný, ten kdo je v danou chvíli pro občana nejvíc vidět a je spojován s nečinností, pakliže se zvíře i nadále pohybuje po okolí a stává se, že se kvůli zvířeti vyjíždí na místo i víckrát, je právě strážník, který je od zajištění bezpečnosti osob i jejich majetku. Pokud však nemá MP možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout svými prostředky, neboť je k této činnosti určen někdo jiný, má být zajištěna i jiná varianta, která by vedla k řešení nastalé situace, např. možnost umístění v jiném útulku, spolku, kterému by město přispívalo na péči o zvíře apod. Přestože je pes zvířetem a bylo zcela běžné, že se volně pohybovali, pak dnešní společnost tato zvířata vnímá již téměř výhradně jako „domácí“ záležitost a je pro ně nejen nepřijatelné, ale vzhledem k různým napadením, obavám o život, zdraví i majetek se oprávněně obracejí na územní samosprávu se žádostí o řešení. Je proto vhodné nejen na půdě samospráv, ale i státu začít řešit tuto oblast a nastavit pravidla taková, která nepřenesou povinnosti na článek dohlížející na dodržování podmínek při chovu zvířat, ale budou přijaty takové podmínky, které zjednoduší kontrolním složkám práci a jasně a srozumitelně definují povinnosti chovatelů a držitelů v oblasti evidence a zabezpečení.

  Co se pak týká otázky dopravních přestupků a měření rychlosti na území MO Polanka n. O., pak mohu říct, že se účastníme jednání s vedením MO a vzájemně řešíme potřeby a požadavky, jež spadají do naší kompetence. MP se na úseku dopravy pouze podílí v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy na dohledu na bezpečnost a plynulost povozu na pozemních komunikacích, přičemž kontrolou dodržování dopravních předpisů zákonodárce pověřil Policii ČR. Z toho plyne, že i jednotlivé oblasti dopravy jsou mezi MP a PČR rozděleny, např. MP může měřit rychlost v součinnosti s PČR na místech určených právě pouze PČR a to za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Tudíž nejde o to, že se měří všude, kde se řekne, že dochází k překračování rychlosti. Musí být splněny zákonné, ale také bezpečnostní podmínky. Bezpečnostními podmínkami jsou takové, které umožní bezpečné zastavení vozidla, a bezpečné projednání přestupku a to jak pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, tak pro samotné strážníky. Mohu říct, že již minulý týden proběhlo další z jednání s panem starostou, kdy se řešily nové možnosti k měření rychlosti na území MO, přičemž zástupci MP spolu s panem starostou vyjeli přímo na jednotlivá místa a řešily se všechny aspekty týkající se bezpečně prováděného měření rychlosti motorových vozidel. Jednotlivé vytipované lokality budou předmětem dalšího jednání v součinnosti s PČR. Co se týká účasti zástupců městské policie na jednání zastupitelstva městského obvodu, samozřejmě se jej budeme na žádost vedení MO účastnit a i já osobně se rád zúčastním jednání s občany, bude-li svoláno a jehož tématem budou skutečnosti dotýkající se práce městské policie. Mgr. Harazim.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ velice děkuje Váženému panu řediteli MPO Mgr. Harazimovi, jeho týmu, ostravským městským úředníkům a především všem participujícím občanům za spolupráci.

  Zdroj: Písemné podklady a soukromé audionahrávky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory z veřejného jednání Váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy z 10. 4. 2019; elektronická písemná odpověď Váženého pana ředitele Městské policie Ostrava z 25. 4. 2019.

   

 • 4. dubna 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. března 2019 (viz příloha níže).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání (viz např. s. 24 a doplňující občanský dotaz). Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Březnové jednání ZMSK bylo opět především pozoruhodné naprosto úžasným zájmem širokého spektra občanů o diskusi se svými zastupiteli včetně pokojné demonstrace několika set obyvatel Moravskoslezského kraje před vstupem do budovy krajského úřadu, to vše za vydatného zájmu sdělovacích prostředků. Lidé přišli podpořit svými oprávněnými požadavky zachování stávající podoby orlovské nemocnice. Vážený pan hejtman Ivo Vondrák jim alespoň vyšel vstříc v tom, že tentokrát sám inicioval, aby byl projednán materiál č. 8/1 s názvem „Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová“ ihned po programovém bodu č. 2/5 „Informace o činnosti rady kraje“ a občané na něj nemuseli skutečně dlouho čekat tak, jako k tomu tristně došlo v prosinci 2018. Masová účast veřejnosti v diskusi se zastupiteli však tentokrát neznamenala kýžený posun. Zastupitelstvo bohužel odhlasovalo i přes odpor opozice takovou optimalizaci nemocniční péče v Orlové, která neměla podporu ani demonstrantů, natož široké veřejnosti. Vážený pan hejtman Ivo Vondrák dokonce ještě později tentýž den v médiích prohlásil, že nedovolí ani převedení orlovské nemocnice z kraje pod město Orlová, jelikož by podle jeho názoru nebylo zajištěno udržitelné financování a hrozilo by, že zdejší nemocnice zcela zanikne. Tento jeho názor však nebyl podložen ověřitelnými ekonomickými analýzami.

Ve svém oficiálním vyjádření z 3. dubna 2019 Vážený pan hejtman Vondrák uvedl: „Ačkoliv změny odsouhlasili krajští zastupitelé, chce být vedení kraje vstřícné a znovu se zástupci Orlové opět zasedne k jednacímu stolu. „Věřím, že se nám přece jenom podaří navázat konstruktivní dialog a oprostit se od emocí. Město Orlová chce požádat kraj o převod orlovské pobočky nemocnice do svého majetku. Musíme být zodpovědní, tento krok by vedl k faktické likvidaci orlovské pobočky. Budeme proto požadovat záruky, že s převodem do majetku města souhlasí i zdravotní pojišťovny a jsou ochotné s nemocnicí podepsat nové smlouvy. Také potřebujeme mít jistotu, že město zvládne financovat provoz celé nemocnice včetně oddělení, která jsou dlouhodobě ve ztrátě,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Na stranu demonstrujících občanů, za zachování orlovské nemocnice, se opět jako v prosinci 2018 mj. postavil i přes své bolestivé zranění (přišel na jednání ZMSK o berlích) Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomír Volný. Podobně také Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Marian Bojko (oba zákonodárci původně zvoleni na kandidátce SPD, nyní nové občanské hnutí „JEDNOTNÍ – alternativa pro patrioty“; mj. od března 2019 kandidáti pro volby do EP na listině Alternativy pro ČR s lídryní Váženou paní doktorkou Klárou Samkovou).

Dále: Zástupce SwN přednesl během jednání ZMSK celou řadu podnětů občanů, kteří jej poprosili o zastání a tlumočení dotazů, podnětů a připomínek. Kromě záležitosti s možným zanedbáním péče kolem havířovské nemocnice, zachování ZUŠ v Orlové, aplikace pro MHD a zjednodušení zbytečně složitých byrokratických podmínek pro cestování seniorů narozených po 1. 1. 1946 v ostravské MHD, sdělil mj. oficiální výsledky analýzy Nejvyššího kontrolního úřadu ČR ve věci plýtvání s veřejnými prostředky na ochranu životního prostředí a tzv. kotlíkové dotace, které zatím v celkovém pohledu neplní svůj účel. Představitelé krajského vedení přislíbili, že na přednesené dotazy občanů odpoví písemně. Vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS) posléze představiteli SwN po jednání ZMSK sdělil, že se pokusí především zlepšit situaci seniorů v ostravské MHD podle přednesených občanských připomínek tak, aby měli tito spotřebitelé opět zase o něco jednodušší život.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-11--zasedani-zastupitelstva-kraje-127418/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-03-13 (stopáž: 00:07:24 až 00:08:55; 00:20:46 až 01:39:21; 01:49:49 až 01:54:37; 02:15:50 až 02:27:56; 03:11:01 až 03:16:41 etc.); audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030313-udalosti-v-regionech/.

 • 28. března 2019: MédiaDalší vítězný postup legislativních opatření proti povinnému čipování lidí: Arkansaský guvernér podepsal 19. března 2019 ANTI-čipovací zákon! V květnu 2018 signoval podobný právní předpis také guvernér Marylandu! Povinné čipování lidských bytostí již zakázala Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland a nejnověji Arkansas; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají!

  William Asa Hutchinson II, republikánský guvernér státu Arkansas, úspěšný právník a podnikatel, vyslyšel 19. března 2019 parlamentní přání a podepsal návrh zákona č. HB 1177 z dílny svého republikánského kolegy, poslance, konzervativního křesťana, astronoma a počítačového technika jménem Stephen A. Meeks. Výše uvedený legislativní návrh se tím stal platným právním aktem (Act 516). Jeho cílem je zabezpečit zaměstnance proti povinnému/invazivnímu čipování tak, aby měl každý občan jistotu, že bude moci pracovat bez strachu z vyhazovu ze zaměstnání v důsledku odmítnutí radiofrekvenční identifikace. Nastřelování čipů do lidských těl pracovníků jednotlivých společností bude možné pouze dle dobrovolného a výslovně písemného svolení dotčených osob s tím, že jim musí být kdykoliv umožněno odvolání původního souhlasu včetně eliminace čipu. Pokud by byl takový mikročip implantován do těla zaměstnance na žádost zaměstnavatele: půjdou vzniklé náklady s odstraněním transpondéru (do třiceti dnů) včetně případné úhrady poškození zdraví zcela na účet zaměstnavatele.

  Poslanec Meeks postupně získal během projednávání HB 1177 ve sněmovních výborech na svou stranu potřebnou tříčtvrtinovou sněmovní většinu a 24. 1. 2019 dosáhl pozoruhodného úspěchu, když hlasovalo pro HB 1177 celkem osmdesát čtyři poslankyň a poslanců z celkového počtu 100 zákonodárců. V senátu prošel ANTI-čipovací zákon na počátku března 2019 dokonce jednomyslně. Během finálního hlasování poslanecké sněmovny získal posléze tento zákon 14. 3. 2019 dokonce 86 hlasů.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ takové zprávy velmi vítá. Dlouhé roky úsilí o zastavení invazivních IT trendů konečně nesou své pozitivní ovoce: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucovanému/nechtěnému/invazivnímu pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici. Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor. Kromě již dříve uváděné existující platné ANTI-čipovací legislativy ve Spojených státech amerických připomeňme, že také Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.).

  Zdroj: http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2019/2019R/Pages/BillInformation.aspx?measureno=HB1177; http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2019/2019R/Acts/Act516.pdf; https://www.kark.com/news/local-news/2019-session-governor-signs-bill-to-regulate-microchipping-employees/1864216886; https://legiscan.com/AR/bill/HB1177/2019; https://www.ozarksfirst.com/news/arkansas-employees-can-now-opt-out-of-being-microchipped/1865046689; https://twitter.com/RepStephenMeeks/status/1108110445444034560 

 • 24. března 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z čtvrtého jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 6. března 2019 (viz dokument níže).

  Zápis jako již tradičně pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je tentokrát skutečně veliká vstřícnost, dokonce moudrost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti. Dále tak jako minule překvapivé osvojování občanských podnětů, pomoc při zajišťování podrobného zodpovídání občanských dotazů: viz např. umožnění zahájení jednání celého zastupitelstva Váženému Mgr. Radku Přepiorovi ve věci důstojné vzpomínky na náhle zesnulého aktivního Váženého občana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přitom patřil k nesmiřitelným kritikům Váženého pana primátora Macury a vůbec městského vedení včetně svolení k vyhlášení minuty ticha a další vysoce pozitivní kroky.

  Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil zastupitelský klub SPD, tentokrát reprezentovaný především Váženým panem zastupitelem statutárního města Ostravy a taktéž obvodním zastupitelem Ostravy-Jihu Ing. Tomášem Raždíkem, jenž si osvojil hned několik občanských podnětů a trval na tom, aby se o nich řádně hlasovalo a nebyly ignorovány (např. pořizování co nejpřesnějších zápisů; zveřejňování video-přenosů z jednání zastupitelstva; dotaz ve věci objasnění podivných změn územního plánu, které poškodily konkrétního občana tak, že posléze nemohl stavět na vlastním pozemku atd.). Vážený pan zastupitel Raždík si ke všemu vysloužil uznalý obdiv občanů na galerii pro veřejnost, když se jako mladý a nadějný rétor rázně zastal ostravských živnostníků, kterým současná vládní garnitura zase naložila na hřbet další těžká břemena (viz zvýšení odvodů o 9,1 % aj.).

  Příjemně také překvapil zastupitelský klub KSČM, který přišel s návrhem na nutné zvýšení transparentnosti jednání zastupitelstva. Navrhované video-přenosy však v Ostravě, třetím největším městě ČR, nakonec (pokolikáté už...) tristně neprošly (SIC!). Dokonce ani jako druhý, samostatný a nezávislý občanský návrh Váženého pana Mgr. Přepiory, jehož prospěšná dlouholetá aktivita usilující o realizaci video-přenosů byla zcela nepochopitelně v uvozovkách „odkopnuta“ (místo podpory v souladu s programem) formou vyjádření Váženého pana radního Ing. Davida Witosze (Piráti). Férově však nutno přiznat, že pro větší transparentnost a zlepšení podmínek k informování občanů o činnosti zastupitelstva nakonec nehlasoval paradoxně dokonce ani celý klub SPD (viz níže k zápisu přiložené výsledky hlasování). Naopak celý klub KSČM vždy hlasoval kompletně PRO.

  Zastupitelstvo také odmítlo hlasovat o kompromisním návrhu např. ve věci vyvěšování vlajek.

  Vážený pan předseda ostravského Sboru starostů informoval: proč nenaplnil svůj veřejný závazek k projednání občanského podnětu vedoucího ke zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů.

  Je možné, že díky podnětům šéf-editora Necipujtenas.CZ směřovaným prostřednictvím Váženého pana primátora na vedení Dopravního podniku Ostrava a koordinátora ODIS (v zastupitelstvu na Nové radnici i na kraji) nakonec dojde ke zlepšení podmínek pro cestování seniorů v ostravské MHD a také k realizaci další plnohodnotné náhrady za čipové karty ODISky atd.

  Bude vskutku zajímavé sledovat postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 10. dubna 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 7. března 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíNáměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti) odpověděl na dotazy Necipujtenas: Humánní pomoc je samozřejmostí – snažím se jít příkladem; v Ostravě umíme s mým týmem systémově a důstojně pomoci lidem (mj. seniorům) v bytové, rodinné a sociální nouzi. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejňuje profesionální a přitom lidskou odpověď Váženého pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti), náměstka ostravského primátora pro kulturu a volnočasové aktivity, sociální věci, zdravotnictví a jeho týmu, ze dne 28. února 2019, která reaguje na dotaz šéf-editora Necipujtenas.CZ dle dřívějších občanských podnětů ve věci systémového řešení problémů některých ostravských obyvatel s dostupností krátkodobých sociálních nájmů. Odpověď obsahuje popis možné konkrétní pomoci. SwN navíc informuje, že Vážený pan náměstek Pražák se dokonce osobně angažoval během Vánoc 2018 (opět na dotaz šéf-editora Necipujtenas.CZ) v rámci konkrétní asistence pro 84-letého seniora v závažné bytové, rodinné a sociální situaci. Nezbývá než dodat: pan náměstek je z humánního i odborného pohledu člověk na správném místě. Minulé chování části ostravských politiků bylo totiž poznamenáno tak ohromnou mírou arogance, posměchu a poškozování dobrého jména občanů bez veřejné funkce a bez „zlaťáků plného naditého měšce“, že je právě v tomto srovnání přístup pana Pražáka, voleného politika ve vysoké funkci, skutečně pozoruhodným zjevem. Díky mu za to! – Zdroj: elektronická dokumentace zaslaná 1. 3. 2019 z ostravského magistrátu šéf-editorovi SwN.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 7. března 2019: MédiaČtrnáctideník ZIKADO (vznik roku 1991), číslo 4 z 21. února 2019, zveřejnil na své titulní stránce mj. informace o ANTI-čipovacím disentu v Ostravě, který konzistentně bojuje proti vynucování čipování psů od roku 2012. ZIKADO upozornilo krom jiného také na známou nefunkčnost celého radiofrekvenčního molochu: neaktuální, chybná nebo zcela chybějící data v chovatelských registrech, což ve svém důsledku znemožňuje navracení ztracených zvířat zpět domů, načež pak končí v útulcích, rostou náklady na veřejné rozpočty a neslavné čipování tak postrádá v konečném důsledku svůj předpokládaný smysl. 

 • 28. února 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z třetího jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 30. ledna 2019 (viz dokument níže). – Zápis pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je opět nejenom větší vstřícnost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti, nýbrž také jako minule překvapivé osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání dotazů (viz např. otázky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ve věci lagun Ostrama a jejich pečlivé zodpovídání panem primátorem a jeho Váženou paní náměstkyní, dále otázky Váženého pana Milana Moldříka ve věci zkvalitňování prostředí v Kunčicích, dotazy Váženého občana Jiřího Štefka mj. s tématikou přehnaných odměn některých radních a řada dalších). – Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil, tak jako posledně, zastupitelský klub SPD v čele s Váženým panem Mgr. Václavem Kubínem, jenž si osvojil společně s Váženým panem Ing. Tomášem Raždíkem (mj. pracovní seminář k rozšiřování tramvajové sítě) několik občanských podnětů. Pan zastupitel Kubín například navrhl z pozice předsedy Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy schválení předřazení programového bodu věnovaného tzv. čipovací vyhlášce tak, aby na jeho projednání nemusela veřejnost dlouhé hodiny čekat, přednesl brilantní faktickou systémovou analýzu nefunkčnosti výše uvedeného městského právního předpisu, navrhl usnesení a hlasování, které by napravilo plýtvání veřejnými prostředky na značně nefunkční městský moloch radiofrekvenční identifikace psů, vyzval k podpoře naplnění usnesení zastupitelstva o zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů na městském webu (pan primátor a předseda Sboru starostů přislíbili projednání celé věci), předal Váženému panu zastupiteli JUDr. Babkovi za uznalého potlesku zastupitelstva z pověření Necipujtenas.CZ diplom „Osvoboditel roku 2018“ dle výsledku hlasování široké veřejnosti atd. Vážený pan zastupitel Kubín tak opět konzistentně pokračoval mj. z pozice zastupitelského lídra klubu SPD v naplňování svých předvolebních prohlášení a otevřené pro-občanské činnosti. – Bude vskutku zajímavé sledovat, jak dlouho něco takového novým zastupitelům vydrží a zda nakonec také promluví jejich až doposud mlčící většina. – K nepochybně pozitivním výsledkům patřilo vyslyšení podnětu zástupce Necipujtenas.CZ z minulého jednání zastupitelstva: reference o vyřešení těžké životní situace Váženého seniora T. včetně ocenění související aktivní pomoci Váženého pana náměstka Pražáka v době Vánoc formou bouřlivého potlesku zastupitelstva včetně široké veřejnosti přítomné na galerii; začalo zveřejňování digitálních materiálů pro občany na webu Ostrava.cz k programovému bodu „Informace o činnosti orgánů města“; na druhé straně ovšem městští úředníci zapomněli připravit pro lidi tradiční papírovou formu výše uvedených informací. – Hnutí ANO se navíc nečekaně konečně milostivě rozhodlo řešit po dlouhých letech opakované podněty Váženého pana Moldříka, které směřovaly ke zlepšení životního prostředí v Kunčicích a na Slezské Ostravě. – Reprezentant Společenství Necipujtenas.CZ informoval zastupitelstvo, že získal díky pro-občanské pozitivní aktivitě Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana Mgr. Lubomíra Volného, a spolupráci Vážených úředních osob z ostravského magistrátu kompletní zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z roku 2018. Poděkoval Váženému panu poslanci Volnému za jeho pomoc při získání výše uvedených dokumentů v rámci zlepšování všeobecné informovanosti občanů a principů otevřené radnice a rozvoje dobrých samosprávných principů. Zápisy byly zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ, kde již jsou také lidem k dispozici zápisy z minulých let. – Obecně byl patrný ohromný zájem občanů bez veřejné funkce o zapojení do přímé správy svého města formou konkrétních dotazů na své politiky a širších diskusních příspěvků. – K tristním momentům bohužel patřily nepochopitelné pokusy dvou zastupitelů o zamezení přípravy podrobných a tím také fakticky správných zápisů z jednání zastupitelstva: to vše navíc v situaci, kdy Ostrava ještě pořád nepořizovala ani nepublikovala online video přenosy a záznamy ze zasedání svých zastupitelů. Co tím oba dva ctihodní pánové zastupitelé sledovali a proč možná chtěli skrývat veřejnou činnost volených zástupců lidu před lidem samotným, tak to skutečně rozum nebere. – Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 6. března 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 •  

  2. února 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Analýza Necipujtenas.CZ z ledna 2019, která se tak jako každým rokem zaměřila na ostravský systém povinného čipování psů, sestavená dle oficiálních magistrátních dat z let 2018 až 2009, získaných díky spolupráci Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomíra Volného (SPD), opět potvrdila závažné problémy invazivní RFID identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. Výše uvedená fakta veřejně prezentoval během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 30. 1. 2019 mj. Vážený pan předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, zastupitel Mgr. Václav Kubín (SPD). V rámci principů řádného hospodáře (viz občanský a trestní zákoník) a plnění svých předvolebních prohlášení navrhl ihned nutnou nápravu situace, která by zabránila dalšímu nehospodárnému vynakládání městských financí na nefunkční systém čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podařilo se mu posléze proniknout svými logickými a reálně perfektně podloženými tezemi během hlasování o postupném zrušení tzv. „čipovací“ vyhlášky č. 9/2012 až do „ocelově pevného jádra povinně čipovacího zastupitelského tábora“, který konečně po dlouhých šesti letech pochopil vážnost situace, načež již nehlasoval jednotně o podpoře zachování nefunkčního čipovacího molochu (pouze 25 z 55 zastupitelů a zastupitelek si přálo pokračovat ve špatném systému, který evidentně nehospodárně nakládal s veřejnými financemi) a to tak, jako tomu bylo většinou v minulosti. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto děkuje Váženému panu předsedovi Mgr. Kubínovi a vůbec všem Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům (především Váženému panu starostovi Bc. Matinu Bednářovi z Hnutí ANO), kteří odmítli svým hlasováním podpořit špatný moloch vynucované RFID identifikace, čímž si zároveň uvědomili, že se jim podařilo vyvinit z možné budoucí odpovědnosti definované kromě zákona o obcích také občanským a trestním zákoníkem, kterou dokládá níže přiložený výpis hlasování (viz také pozdější oficiální zápis). – Velký dík náleží samozřejmě též za opakovanou pro-občanskou součinnost (např. dále také mj. za pomoc se získáním zápisů z jednání ostravského Sboru starostů z roku 2018) Váženému panu poslanci Mgr. Volnému z SPD. Děkujeme. – Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 1. února 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Zápisy z jednání ostravského Sboru starostů potvrdily problémy s městským systémem čipování psů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky aktivitě Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného (SPD) a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu statutárního města Ostravy (viz č. j. SMO/020469/19/LPO/Dav ze dne 21. ledna 2019) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů za rok 2018 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto dokumenty ukazují zajímavý náhled na místní podhoubí ostravské politiky (např. problémy s nefunkčním systémem čipování psů v Ostravě-Porubě a útulkem v Třebovicích na s. 2 až 3 zápisu z 9. 4. 2018; v tomtéž dokumentu neférové útoky na pobočku Pošty partner a její prý „pomalé“ handicapované pracovníky v Ostravě-Polance). – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v lednu 2019 od Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Lubomíra Volného, učitele a svobodomyslného euroskeptika. Rádi bychom touto formou Váženému panu poslanci Volnému velice poděkovali za jeho aktivní pro-občanskou činnost. – Zástupce SwN posléze 30. ledna 2019 poprosil během jednání Váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ostravské politiky o praktické naplnění platného usnesení ZSMO č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.“ Výše uvedené usnesení navrhl a díky vstřícné spolupráci zastupitelů napříč politickým spektrem prosadil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. ZSMO ani Sbor starostů však až do konce ledna 2019 usnesení č. 0511/ZM1418/7 v praxi nenaplnili a ignorovali minulé, opakované prosby občanů.Věřme tedy: Vážené nové vedení ostravského Sboru starostů (i přes podivné narážky prezentované vůči chvályhodné snaze zástupce SwN o větší transparentnost starostů a o vstřícnější informování Ostravanů ze strany vedení Sboru starostů během lednového jednání ZSMO) tentokrát odsouhlasí pravidelné publikování zápisů ze svého jednání na oficiálním městském webu Ostrava.cz, aby již občané příště nemuseli o takový důležitý zdroj informací usilovat zákonnou cestou. – Vždyť veřejná činnost volených zástupců lidu by přeci utajována být neměla. Není k tomu žádný rozumný důvod. – Získané dokumenty, které byly v určitých případech anonymizovány, zveřejňujeme níže. – Starší zápisy z jednání Sboru starostů jsme již v minulých letech několikrát publikovali. 

Zdroj: Žádost o informace Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného podle zákona č. 106/1999 Sb., viz č. j. SMO/020469/19/LPO/Dav ze dne 21. ledna 2019; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-cipovani-dane-cr-2015-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2016-2015.zip; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2017-cz.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. ledna 2019: Cena hanby a Uznání: ŠESTÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2018 A ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2018

  Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 29. ledna 2019 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

  a) největšího Čipáka“ roku 2018, kterým byl zvolen slovutný pan ministr vnitra České republiky, Velevážený pan Mgr. LUBOMÍR METNAR, za činnost jemu podřízeného odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který po nástupu pana ministra do funkce změnil svá až dosud platná správní výkladová stanoviska ke svobodě slova, čímž zhoršil postavení slušně diskutujících občanů na zastupitelstvech v Ostravě a v celé České republice.

  Porota dále udělila:

  b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2018 Váženému zastupiteli Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, JUDr. JOSEFU BABKOVI, za konzistentní a dlouholetou veřejnou právní obhajobu svobody slova, práva na férový a slušný dialog oprávněných občanů bez veřejné funkce se svými volenými politiky včetně spravedlivého podílu veřejnosti na přímé správě věcí veřejných během jednání zastupitelstev v Ostravě.

  Váženému panu zastupiteli JUDr. Babkovi byl předán jeho diplom během slavnostního veřejného jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 30. ledna 2019 za uznalého potlesku zastupitelů a zastupitelek včetně široké veřejnosti na galerii: a to díky spolupráci Váženého pana předsedy Komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí a lídra zastupitelského klubu SPD, Váženého pana Mgr. Václava Kubína.

  Vážený pan ministr Mgr. Metnar pak obdržel svůj diplom elektronicky.

  Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

  S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ. 

 • 16. ledna 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. prosince 2018 (viz přílohy níže). – Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN). – SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.). – SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Prosincové jednání ZMSK bylo především pozoruhodné naprosto úžasným a dosud rekordním nárůstem zájmu občanů o diskusi se svými zastupiteli včetně pokojné demonstrace několika set obyvatel Moravskoslezského kraje před vstupem do budovy krajského úřadu, to vše za vydatného zájmu sdělovacích prostředků. Lidé přišli podpořit své oprávněné požadavky na zachování orlovské nemocnice. Jejich masová účast a argumentační dovednosti v diskusi k programovému bodu č. 8/1 nakonec přiměly krajské zastupitele k odložení hlasování o zpečetění osudu Nemocnice v Orlové až do doby opětovné analýzy nutnosti optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese. ZMSK kraje by se opět mělo celou věcí zabývat v březnu 2019. – Výše uvedených demonstrujících občanů se zastal z lidského hlediska Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Lubomír Volný (SPD). Učinil tak již při schvalování programu jednání ZMSK. Navrhl přednostní projednání bodu 8/1, čímž by lidé nemuseli několik hodin čekat v předsálí zastupitelstva na hlasování o jiných tématech, mohli by hned také vystoupit v diskusi. Velice prospěšné iniciativě Váženého pana Mgr. Volného však nebylo z nepochopitelných důvodů vyhověno. Zastupitelstvo hlasovalo tak, že PRO bylo pouze 28, PROTI 16 (15 hlasů z hnutí ANO a 1 z KDU-ČSL), 15 se zdrželo. Většina z občanů proto nakonec musela mrznout venku před krajským úřadem, jeho okolí, nebo čekala cca 2 hodiny v budově krajského zastupitelstva, zatímco si zastupitelé pěkně rokovali v teple a občerstvovali se vybranými lahůdkami. – Zástupce SwN dále přednesl k programovému bodu č. 5/3 s názvem „Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s.o.“ dotazy dotčených občanů: Může-li zastupitelstvo garantovat obyvatelům městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a patřičným vlastníkům zdejších nemovitých věcí, že připravované stavby nadjezdu, kruhového objezdu, navazující vysokorychlostní železniční trati nebudou narušovat klidný, osobní, rodinný život občanů, a jestli nedojde k nevratnému poškození místní krásné přírody. Závěrem taktéž vyzval ZMSK k osvojení podnětu Váženého pana poslance Mgr. Volného, aby občané nemuseli čekat na vyjádření svého názoru venku v zimě, a dodal, že zamítnutí tohoto návrhu při schvalování programu vysílá negativní signál o tom, jaký je vztah mezi členy zastupitelstva kraje a veřejností; vysloužil si za to potlesk z publika. Vážený pan hejtman bohužel odmítl přímo odpovědět. Nechal vše až na pozdější písemné vyjádření. – Reprezentant SwN pak vystoupil se svým projevem k návrhu rozpočtu ZMSK na rok 2019, pochválil důvodovou zprávu a navrhl přepracování rozpočtu tak, aby byl skutečně vyrovnaný po vzoru statutárního města Ostravy. – Dle prosby občanů posléze informoval o těžké situaci v rodině paní A. K., které zemřel v roce 2018 v nemocnici s poliklinikou Havířov za dosud přesně neobjasněných „nestandardních“ okolností bratr, o kterého se tam chodila starat. Poprosil ZMSK na základě prostudování ucelené a vskutku znepokojivé dokumentace od rodiny A K. o prověření a o podání informace: k jakému závěru v této věci zastupitelstvo dospělo, neboť kraj nemocnici financuje z pozice jejího zřizovatele. Konkrétně pak nasměroval své dotazy na Váženého pana hejtmanova náměstka MUDr. Gebauera, ale také na Výbor zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva, a dále především na samotné krajské zastupitelstvo. V případě, že se stala v nemocniční péči chyba, tak poprosil o poskytnutí náležité omluvy rodině A. K., vč. včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému. Posléze, dvacátého prosince 2018, vystoupil v dolní komoře Parlamentu České republiky s větší částí projevu zástupce SwN v rámci interpelace ministra zdravotnictví Vážený pan poslanec Marian Bojko (SPD, krajský zastupitel a zastupitel Karviné). Ihned mu velice vstřícně odpověděl Vážený pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA: Naznačil své možnosti a nabídl konkrétní pomoc. Orgány Moravskoslezského kraje následně přislíbily ve svém písemném stanovisku podrobné prošetření celé kauzy nezávislým odborníkem nejpozději v únoru 2019 s možností prodloužení této lhůty o dalších 60 dnů (viz příloha k zápisu).

  Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-12-13 (stopáž: 00:07:15 až 00:09:41; 00:22:15 až 00:27:24; 00:43:50 až 01:04:35; 01:16:08 až 02:47:45); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-10—zasedani-zastupitelstva-kraje-125397/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK; http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024264.htm; http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024265.htm

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. ledna 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z druhého jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 12. prosince 2018 (viz dokument níže). – Zápis přináší pozoruhodnou změnu rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je nejenom větší vstřícnost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti, nýbrž také překvapivě osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání dotazů (viz např. otázky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ve věci lagun Ostrama). – Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil zastupitelský klub SPD v čele s Váženým panem Mgr. Václavem Kubínem, jenž si připravil rekordní sadu dotazů, připomínek; dokonce si vzal za svůj podnět Váženého pana Petra Hadaščoka nst. ve smyslu přípravy analýzy možného zrušení ostravské vyhlášky o povinném čipování psů, čímž naplnil své předvolební prohlášení. Váženému panu zastupiteli Kubínovi s tím pomohl radní, zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Jihu, Vážený pan Bc. Martin Bednář, za souhlasu Váženého pana primátora Macury. – Tak nebývale pozitivní zastupitelská aktivita ovšem později „pravděpodobně způsobila“ výpadek elektrického proudu včetně hlasovacího systému, který už evidentně všechnu tu ochotu pomáhat a vůbec vstřícnost k občanům nevydržel :). Zastupitelé dokonce vyslali na galerii pro veřejnost o přestávce v jednání své zástupce včetně vítaného občerstvení pro občany přihlášené do diskuse :). – Bude vskutku zajímavé sledovat, jak dlouho něco takového novým zastupitelům vydrží a zda nakonec také promluví jejich až doposud mlčící většina. – K uklidnění opozičních tlaků ovšem tradičně slouží rozdělení postů ve všech výborech, komisích a dalších poradních městských orgánech, které přinášejí svým členům prestiž, zajímavý finanční bonus včetně přístupu k některým exkluzivním informacím. Pokud by zde nebo přímo na zastupitelstvu určitý opozičník příliš vyskakoval, může mu být naznačeno, že bude z komise, výboru atd. odvolán. – Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 30. ledna 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. prosince 2018: Společenství webu Necipujtenas.cz přeje všem slušným/dobrým lidem a jejich zvířatům klidné – neočipované – Vánoce a plné Boží Požehnání pro následující roky! Děkujeme Vám za to, že stojíme již šestým rokem společně s Vámi pevně na straně svobody a přirozeného práva vůči idejím nastupujícího totalitního uvažování a s ním spojené proti-občanské legislativy! Také příští rok budeme pracovat na dosažení osvobození občanů od povinného čipovacího aj. útlaku. Nebojte se! Když se lidé spojí, podpoří a vytrvají: zvítězí! Tedy slušně a směle vpřed přátelé! „V“ :)

  P.F. 2019! :)

  Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40)

  Společenství webu Necipujtenas.CZ 

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. října 2018: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z 37. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 19. září 2018 (viz dokument níže). – Zápis, který uzavřel volební období ostravské komunální politiky z let 2014 až 2018. Ze zajímavého obsahu: např. kauza „neskutečného“ chování Váženého pana senátora Sulovského; sázka s panem primátorem; ukázky „podivuhodného“ chování městského vedení k občanům ve snaze o neřešení problémů, na které lidé v diskusi poukazovali; lokalita Bedřiška aj. „lahůdky“.

Dokument ke stažení v PDF:

 http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/blahova-svobodne-zit-necipovat-cr.aspx

 

 • 5. října 2018: Články, publikace, textyKubín: Zrušíme povinné čipování! ČR. Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo s občanskými dotazy na konci srpna 2018 před říjnovými komunálními volbami Váženého pana ostravského volebního lídra hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), kandidáta na primátora a na porubského starostu, Váženého Mgr. Václava Kubína, jenž odpověděl 3. října 2018: SPD se pokusí v případě svého volebního úspěchu o zrušení ostravské vyhlášky o povinném čipování pejsků, kterou nahradí jiným a daleko vhodnějším řešením; podobně odmítl pan Kubín plošné/nucené/státní čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka včetně invazivního označování občanů České republiky radiofrekvenčními nebo jinými transpondéry; SPD se bude vždy zastávat širokých lidových vrstev, které nemají „nahrabané“ milióny, mají naopak často těžký život a proto odmítají plýtvání veřejnými prostředky na různé elitářské/megalomanské projekty, které veřejnost nepotřebuje nebo nejsou vůbec akutní; hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura bude v Ostravě usilovat o maximální transparentnost při jednání zdejších zastupitelstev a nebude potlačovat svobodný dialog s občany, který však musí samozřejmě probíhat podle předem nastavených pravidel.

  Vážený pan Mgr. Václav Kubín se narodil 21. srpna 1973 v Ostravě. Vystudoval universitní obor ekologie a ochrana životního prostředí. Ve své rodné vlasti učil na dvou základních školách. Pracoval také několik let v Austrálii, USA, Švýcarsku. Nyní podniká v oblasti cizokrajných rostlin; je spolumajitelem firmy se zahradnickým zbožím. Děti zatím nemá; s přítelkyní připravují svatbu. Mezi jeho oblíbená zvířata patří především kočky. Chová kocoura jménem „Kuličník“.

  Kompletní odpovědi Váženého pana Mgr. Václava Kubína jsou k dispozici níže.

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/kubin-zrusime-povinne-cipovani-cr.aspx