Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

VÍTEJTE NA WEBU NECIPUJTENAS.CZ

WEB NECIPUJTENAS.CZ JE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU EXTERNÍHO/INTERNÍHO OZNAČOVÁNÍ TZV. „ČIPOVÁNÍ“  LIDÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, SOUVISEJÍCÍCH SYSTÉMŮ A BEZPEČNOSTNÍCH OTÁZEK VČETNĚ ČASTO OPOMÍJENÉ OBHAJOBY ÚSTAVNÍCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD.

Budeme rádi za Vaše další náměty na nové články a jakékoliv relevantní podklady, které mohou pomoci nejen právě Vám v současné bezcitné a kruté době.
Pomáhejme tak společně informovat širokou veřejnost.
Chraňme zdraví, životy a svobodu nás i našich zvířat. „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

(Tento web je archivován v rámci celosvětové digitální knihovny "The Internet Archive". Nejdůležitější články jsou řazeny na hlavní stránce jako první ve formě obrázků. Textová verze článků a novinky jsou pak k dispozici níže pod obrázky zhruba v poslední třetině hlavní stránky našeho webu.)

 

 Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. – Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz ; pro zasílání financí v českých korunách nebo eurech ze Slovenska je zde účet: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, základ čísla účtu 2700674734 a číslo banky 2010 . IBAN: CZ4520100000002700674734 . Děkujeme.


AKTUÁLNÍ NOVINKY:

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/blahova-svobodne-zit-necipovat-cr.aspx

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/kubin-zrusime-povinne-cipovani-cr.aspx

  

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

ANALÝZA NEKOREKTNÍCH POSTUPŮ MINULÝCH OSTRAVSKÝCH POLITIKŮ POUŽITÝCH PRO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ (2012 - 2014) V RÁMCI PRAKTIK LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ KE STAŽENÍ NÍŽE:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

 

   

 • 6. října 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 18. září 2019 (viz dokument níže).

Zápis opět jasně dokumentuje, že se nové městské vedení nadále snaží předvést v nejlepším světle především svou „lidskou tvář“. Pokračuje předchozí mnohaměsíční pozoruhodná změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO).

Občané mohli sledovat chování zastupitelstva v září 2019 v přímém přenosu a nejvyšší HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím nového automatického kamerového systému.

A světe div se: Úspěšní, mocní, velice bohatí, dosud plebsu nadřazená elitní smetánka ostravské společnosti, mnozí dříve s ohromným egem, bez projevů empatie, s věčným nedostatkem času a předchozím nepochopením pro běžné občany bez veřejné funkce, se po letech najednou překonávali ve vlídnosti; zazněly dokonce gentlemansky a vhodně míněné pozvánky na koncert klasické hudby pro náruživé oponenty výstavby předražené městské koncertní haly (lidé nesouhlasili s odkladem investic do zdravotnictví a oprav komunikací); zastupitelstvo odhlasovalo plnohodnotné udělení slova silnému kritikovi činnosti nové městské rady i nad rámec jednacího řádu, načež tomuto občanovi pan primátor jako gentleman prodloužil čas pro vystoupení a nad limity formálních pravidel posléze opět udělil slovo (zde je ovšem nutná již několik let navrhovaná změna jednacího řádu tak, aby mohli občané automaticky diskutovat k projednávaným věcem a na program zařazeným bodům bez formálních překážek stanovených např. nemožností rychlého podání písemné přihlášky do diskuse; občané by se měli mít logicky možnost vyjádřit dle svého ústavního a legálního i legitimního plného práva a očekávání na účast v diskusi se zastupiteli také zvednutím ruky nebo jiným rychlým a vhodným způsobem, jako je tomu stále ještě na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kde se historicky počítalo s masívní participací občanů na veřejném životě a jejich zapojováním do přímé správy svého regionu); pokračoval pozitivní trend osvojování podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů (i když tentokráte již evidentně vlažnější z důvodů prezentace kontroverzních otázek k tématům z oblasti nucené, často lidmi nechtěné ekologizace veřejného života), přesné dodržování začátku všeobecného občanského diskusního programového bodu (v minulosti tomu tak nebylo; občané museli čekat v rozporu s programem třeba i desítky minut až si dají zastupitelé kávičku, oběd etc.). Byly k vidění též další kladné postupy v intencích pravidel dobré veřejné správy, které svědčily mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem skutečně umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů. – Obzvláště občané, kteří se účastnili na zastupitelstvu v minulých letech mírových disentních operací formou pokusů o slušný dialog s představiteli vládnoucí moci a přitom se rozhodli v křesťanském duchu odpustit svým Bližním politikům, vzpomínali o přestávce v jednání zastupitelstva na tristní dramatické situace z předchozího volebního období, kdy ostravští politici na zastupitelstvu korektně diskutujícím občanům veřejně nadávali do pitomců, tlachalů, zesměšňovali je z pozice své nadřazené a dobře placené veřejné funkce a výsadního společenského postavení, zastrašovali lidi, pohrdali jimi, podnikali zákeřné kroky budící dojem, že politická reprezentace směřuje k umlčení občanské opozice i mimo samotné jednání zastupitelstva, docházelo k cenzuře diskutujících, k nezákonnému zákazu řečnických projevů oprávněných občanů ke konkrétním programovým bodům zveřejněným na úřední desce, byly vypínány mikrofóny aj. nedemokratické totalitní manýry: Ty se však již v novém volebním období jako mávnutím „kouzelného proutku“ Váženého pana premiéra Babiše vytratily. A je to tak velmi správné. Vždyť daleko lepší je nalezení společné řeči a hlavně cesty k prosazení alespoň dílčích kroků, které budou ve svém výsledku prospěšné pro obyvatele Ostravy a občany naší vlasti, České republiky (nejnověji viz online video přenosy a záznamy).

Panu primátorovi proto náleží skutečně velká pochvala za jeho nynější znovu objevenou lidskost, trpělivost, pokoru, velký přehled a nadhled, velkorysost hodnou slavných historických panovníků, za odvahu k veřejné omluvě pokud došlo k opomenutí nebo pochybení (viz třeba níže záležitost kolem Sboru starostů), za ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy. Ukazuje se, že snad přeci jen za ty roky ve veřejné funkci dozrál do pozice moudrého politika, kterého lze, pokud dále vydrží v nastoupeném trendu, skutečně obdivovat, byť na mnohé programové a ideové otázky budou přirozeně stále rozdílné názory. edstavitelé ostravského disentu jsou takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského reprezentanta od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováni. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté a s jakými tragickými následky byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v letech 2014 až 2018 (viz články Necipujtenas.CZ).

Opoziční zastupitelé otevřeli dále na základě podnětů občanů mnoho důležitých témat. Např.: nezvyšování daňové a poplatkové zátěže (městské vedení to garantovalo během celého volebního období); neúčtování poplatků za odpad; úděsná destrukce svobody podnikání a vytváření další masívní byrokratické i ekonomické zátěže formou nové regulace eufemisticky pojmenovaného tzv. „reklamního smogu“; ekologizace dopravy a zpráva ombudsmanky ke špatně zadanému průzkumu veřejného mínění s vyloučením seniorů 75+; fungování elektronických plateb v MHD po 14. 9. 2019; nákladné zahraniční cesty městských činovníků do USA; odložení investic do městské nemocnice a naopak nasměrování prostředků do výstavby nové koncertní haly; změny ve vedení VÍTKOVÍCE ARÉNY; parkování v Ostravě etc.

Ukázky z oficiálního znění zápisu včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města.

Primátor informoval, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 6. 2019, byl ověřovateli zápisu paní Margaretou Michopulu a Mgr. Petrem Mikou podepsán a byl vyložen k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí magistrátu a zveřejněn na webových stránkách města. Z řad členů zastupitelstva města nebyly proti zápisu vzneseny žádné námitky. Konstatoval, že k tomuto bodu je do diskuze přihlášen občan města pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Diskuze:

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Krásný den vám přeji, vážené dámy a vážení pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Jmenuji se je Radek Přepiora, jsem občanem České republiky a bydlím v Ostravě. K otázce legality a správnosti zveřejněného zápisu na městském webu bych poprosil prostřednictvím pana primátora o odpověď zástupce legislativně právního odboru, zda by byli tak laskavi a mohli blíže osvětlit situaci, kdy již nově oproti minulým rokům nebyl zápis z minulého červnového jednání zastupitelstva zcela anonymizován a obsahoval v online podobě jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystupovali v diskuzi. Já bych poprosil o krátký právní výklad na mikrofon a o zaslání podrobnějšího právního stanoviska na e-mail. Velice vám děkuji. Tato informace bude mj. předána obvodním zastupitelům, kteří se na takovou situaci dotazovali, tedy za jakých podmínek by mohli zápisy a případně také online přenosy a videozáznamy zveřejňovat s uvedením jmen účastníků diskuze, respektive občanů bez veřejné funkce. A na závěr pouze připojuji velkou pochvalu za realizaci další fáze modernizace audiovizuálních přenosů včetně provázanosti s hlasovacím zařízením. Nezbývá než konstatovat, že vážený pan primátor a jeho radní jdou správným směrem k větší transparentnosti a vstřícnosti zdejší samosprávy. Velice vám děkuji a prosím o odpověď.“

T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za dotaz. Odpověděl, že na místo spontánní reakce na mikrofon by si dovolil navrhnout to, že prověří jeho dotaz a odpoví mu písemně na e-mail, aby teď nepátrali v zápisu. Řekl, že tím by považovali záležitost ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města za uzavřenou a můžou přistoupit k bodu s číslem 1, a to k Informaci o činnosti orgánů města. /.../

Informace o činnosti orgánů města. /.../

T. Raždík se dotázal na přípravu rozpočtu města na příští rok. Sdělil, že město Praha se rozhodlo zvýšit daň z nemovitosti. Dotázal se, zda plánují něco takového pro Ostravu.

T. Macura odpověděl, že slíbili, že v tomto volebním období nebudou zvyšovat ani místní daně, ani poplatky, tzn., veškeré platby, na které mají jako město vliv, takže nemají v plánu zvyšovat ani daň z nemovitosti.

T. Raždík hovořil dále k přípravě rozpočtu. Sdělil, že našli celkem velký prostor pro velkorysé investice jako je koncertní hala a nemyslí si, že úplně všichni občané budou pravidelně navštěvovat třeba tu halu, zatímco jiné věci musí pravidelně konat, jako třeba platit poplatek za komunální odpad. Dotázal se, jestli neuvažují o tom, že by ho třeba snížili nebo úplně zrušili. Dodal, že tvoří jedno procento z rozpočtu města a je kvůli němu asi 14 tisíc exekucí. Myslí si, že by to plošně přispělo ke zvýšení životní úrovně občanů města.

T. Macura řekl, že si rozhodně nemyslí, že by zrušení poplatku, který se už cca 12 let vybírá v neměnné výši 498,- korun na osobu a rok, přispělo ke zvýšení životní úrovně občanů města. Naopak si myslí, že je velkým darem města svým občanům, nebo velkým benefitem pro občany, že se ten poplatek v čase nenavyšuje, přestože skutečné náklady na tuto službu jsou vyšší. Sdělil, že i v souvislosti se změnami v odpadovém hospodářství, se změnou legislativy v oblasti odpadového hospodářství se dá očekávat, že se ty náklady na ten systém sběru a likvidace odpadu budou zvyšovat. Minimálně v rámci tohoto volebního období chtějí ten poplatek zachovat, respektive ho nezvyšovat a tím pádem ten benefit ve vztahu k občanům dále poroste.

Do diskuze se z řad občanů přihlásil pan Radek Přepiora. Primátor mu předal slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Nejprve bych rád poděkoval prostřednictvím opět váženého pana primátora všem váženým úředním osobám z ostravského magistrátu za profesionální a informačně velice přínosné odpovědi na občanské dotazy, které se k lidem, přiznejme, naším společným prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany zajímají, trápí nebo jde naopak o pozitivní informace, které je naopak těší. A nyní k vlastním občanským otázkám. Zaprvé. 3. července 2019 proběhlo v Ostravě na Masarykově náměstí setkání s váženým panem primátorem a váženým panem britským velvyslancem Nickem Archerem, jenž přijel do Ostravy mj. zahájit výstavu fotografií z archivu české tiskové kanceláře, která mapovala 100 let britsko-českých vztahů od roku 1919 až do současnosti. Poprosil bych váženého pana primátora, kdyby mohl občany seznámit s obsahem rozhovorů s panem velvyslancem, zda došlo také na otázky brexitu a jaké by měl brexit výhody pro občany Ostravy a zlepšení vzájemné obchodní bilance a investic apod. Děkuji. Podobně bych se rád zeptal na obsah memoranda, schváleného včera městskou radou, o spolupráci s ambasádou USA a tak ihned občany napadlo, kdy v Ostravě uvidíme třeba prezidenta Trumpa. Podobně bych se rád zeptal na obsah, přísliby, konkrétní výsledky jednání váženého pana primátora s váženým panem ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem 31. července 2019. Jednání se mělo týkat mimo jiné ekologické zátěže v lokalitách lagun Ostrama, heřmanického odvalu, kontaminované oblasti u bývalého dolu Trojice. Za třetí je zde upřesňující dotaz na vážené představitele odboru životního prostředí, kteří se 24. 7. 2019 účastnili jednání kontrolního dne na projektu s názvem Velký metan. Poprosil bych o krátké přiblížení nynější závěrečné fáze projektu, zda jde stále o odvětrávání, monitoring a také využití důlních plynů, např. metanu v Ostravě, jaká je nyní situace z hlediska bezpečnosti obyvatel a zda je pravdou, že by měl tento projekt letos skončit. A konečně 17. 9. 2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil kontrolního dne k ekologické zátěži BC MCHZ. Nicméně není jasné s jakými výsledky. Pokud byste mohli prosím taktéž shrnout historický pohled na věc, tedy jak se zde situace během let zlepšuje nebo naopak zhoršuje. Velice vám děkuji.“

T. Macura poděkoval za dotazy. Nejprve sdělil, že jeho rozhovor s panem ambasadorem Nickem Archerem byl osobní povahy a rozhodně neřešili brexit. Mimochodem se s ním setkal naposledy včera, protože se účastnil i podpisu memoranda mezi ministerstvem průmyslu a mezi novým vlastníkem ostravské hutě Liberty Steel. Dodal, že v sobotu tady bude znovu na dnech NATO, takže jezdí do Ostravy poměrně často. Na dotaz týkající se memoranda s americkou ambasádou odpověděl, že to memorandum je víceméně obecné proklamativní povahy a souvisí s tím, že se pozítří, v pátek, v rámci městské knihovny Ostravy otevře American Corner, tzn., americký koutek, jehož provoz bude financován americkou vládou. Pokud jde o návštěvu pana ministra Havlíčka, odpověděl, že ten do Ostravy jezdí poměrně často, a tentokrát byla jeho návštěva zaměřena na ekologické škody. Víceméně prošli všechny ty staré ekologické zátěže od lagun Ostramo, přes heřmanický odval až po lokalitu Trojice. V zásadě si potvrdili to, co bylo nastaveno dříve, tzn. termíny na lokalitě Ostramo – upozornil, že k dispozici je na jednání průběžná informativní zpráva o sanaci lokality Ostramo – tam to probíhá víceméně v souladu s tím dodatkem, který byl koncem loňského roku uzavřen. Pokud jde o heřmanický odval, tam se řeší v současné době ekonomické potíže privátního provozovatele linky, která likviduje ten odval a řeší se, jestli tu technologii, zda a jakým způsobem na sebe převezme stát a bude ji dále provozovat. Pokud jde o lokalitu bývalé koksovny Trojice, tak tam je záměr ministerstva a státního podniku DIAMO takový, udělat aktualizaci monitoringu té lokality, protože je zde jakýsi předpoklad, že by ta podzemní kontaminace mohla trochu putovat dále tím podzemím. U realizace toho projektu, který je připraven, ale je založen na projektové dokumentaci a monitoringu několik let starém, by se mohlo stát, že by se minula s aktuální lokalizací té ekologické zátěže. Dále poznamenal, že ty další otázky úplně nechytil a neví, jestli ho doplní paní náměstkyně Šebestová. Dodal, že pokud by je nechytili, tak mu odpoví písemně.

K. Šebestová řekla, že by se krátce zmínila k projektu „Velký metan“. Sdělila, že jak jistě všichni ví, společnost DIAMO začala s tímto projektem v roce 2010, kdy v ostravsko-karvinském revíru instalovala asi 194 nebo skoro 200 vrtů, kterými umožnila tomu rizikovému plynu, aby byl odvětráván a šel na povrch země. Státní podnik DIAMO ještě pořád monitoruje tyto vrty. Projekt skončil letos s tím, že se na pravém břehu Ostravice instaloval ten poslední z těch 194 vrtů a pokud by měli zájem, tak může podat ještě i písemnou informaci, jak ten projekt probíhal a jak bude probíhat dále. Uvedla, že informaci týkající se ekologické zátěže MCHZ by ráda doplnila písemně.

Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“

Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. /.../

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města. /.../

Diskuze:

V. Kubín vznesl dotaz na ředitele Dopravního podniku Ostrava. Sdělil, že Dopravní podnik Ostrava se před nedávnem vydal cestou platby jednotlivých jízdenek téměř výhradně elektronickou formou, tj. smskou, resp. bezkontaktními platebními kartami. Od minulé soboty tj. od 14. září 2019 se v České republice začala uplatňovat nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovených evropským nařízením. ČNB v této souvislosti upozornila, že při platbě fyzickou platební kartou mohou v některých případech nastat určité komplikace. Citoval: „V současnosti lze platit kartou bez zadání PIN při částce nepřevyšující 500 korun. Nově se může stát, že přístroj i při takové platbě transakci zamítne a v takovém případě bude terminál vyžadovat zadání PINu i v případě, že půjde o částku, která ověření nevyžaduje. Zamítání bezkontaktních plateb bude tak v některých případech pravděpodobně např. na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. Ty obvykle nedisponují možností provést kontaktní platbu se zadáním PINu. V případě zamítnutí pak musí využít jinou bezkontaktní platební kartu, nebo si jízdenku zakoupit prostřednictvím smsky, mobilní aplikace, či u řidiče upozornila centrální banka.“ Dotázal se, zdali

s implementací nového zařízení došlo k nějakým problémům u dopravního podniku při kupování jízdenek a v případě že ano, v jakém časovém horizontu budou odstraněny.

T. Macura požádal o odpověď ředitele Dopravního podniku Ostrava.

D. Morys odpověděl, že žádný dopad aplikace této směrnice PS2 na odbavení v jejich MHD není. Je to úplně stejné, jak to fungovalo předtím. Doporučil sledovat jejich FCB stránky, protože i o těchto informacích informují a snaží se vyvracet i nějaké obavy, domněnky a snaží se komunikovat se všemi cestujícími, s veřejností touto formou. /.../

T. Macura řekl, že z řad občanů se s příspěvkem přihlásil v rámci tohoto bodu pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova a jeho prostřednictvím bych se hned rád zeptal a poprosil o odpovědi vážené představitele společnosti Koordinátor ODIS a městského vedení ve věci nového projektu krajského dopravního dispečinku, který minulý týden podpořil Moravskoslezský kraj a v ČT 24 jej prezentoval mj. vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka. Připravované krajské dopravní datové centrum by měl řídit dispečer, který bude přímo ovlivňovat konkrétní dopravní situace, udělovat dokonce pokyny jednotlivým řidičům atd. Dispečink by měl shromažďovat ohromné množství provozních a také osobních dat. Ve vyjádření pana náměstka se objevila zmínka o digitálních kioscích a dalších opatřeních, která kromě zvýšení komfortu cestujících, kdy jim snad chce kraj platit po ukončení cesty vlakem z nádraží minibusy nebo taxíky až domů, ovšem především umožní návrat k papírovému jízdnému jak pro zahraniční turisty, tak pro naše občany, kteří neholdují moderním technologiím. Takovou informaci o návratu k papírovému jízdnému v rámci dalších opatření výše uvedeného prestižního projektu, pokud se to tedy potvrdí, zatím nevím přesně, to se ptám, vnímám jako velmi pozitivní vyslyšení dlouholetého volání po důležité diverzifikaci jízdného. Mnohokrát jsem zde o tom v minulých letech hovořil. Poprosil bych proto o bližší informace k celému projektu a jak budou zajištěny osobní údaje cestujících, aby byla dosažena rozumná vyváženost mezi požadavky na bezpečnost, řízení provozu a přitom bylo garantováno zachování soukromí včetně ochrany osobnosti. Velice vám děkuji za odpovědi.“

T. Macura požádal o odpověď jednatele společnosti KODIS s tím, že ta odpověď bude za KODIS jako takový nikoli za Dopravní podnik Ostrava.

M. Dutko sdělil, že co se týče připravovaného krajského dispečinku, tak chce pouze uvést, že v současné době existuje jeho automatická podoba, tzn., že již teď mají údaje, které se do dispečinku zasílají o polohách jednotlivých vozidel krajských autobusů, čili jedná se o příměstskou autobusovou dopravu. Jedná se o dopravu železniční. Na základě těchto údajů se vyhodnocuje zpoždění, čili odchylka oproti jízdním řádům a v tomto automatické režimu jsou v dispečinku nastavené určité přestupní vazby, kde by se autobusy měly potkat a vyměnit si cestující. Pokud systém vyhodnotí, že některé z vozidel jede se zpožděním, tak na základě této informace vyšle zprávu tomu řidiči čekajícího vozidla ve formě „vyčkej 3 minuty, spoj ten a ten má zpoždění“. Nebo případně pokud je to zpoždění větší a v tom systému je vždycky zadaná nějaká maximální přestupní doba, tak to již nemůže ten navazující spoj čekat a dostane informaci „nečekej, spoj ten a ten má zpožděn vyšší než např. 10 minut, odjeď“. Toto se děje automaticky. Oni chtějí tento dispečink nějakým způsobem oživit, aby tam byla přítomnost dispečera. Nebudou řídit funkce a záležitosti týkající se Dopravního podniku Ostrava. Ten má svůj vlastní dispečink. Jedná se skutečně zejména o krajské autobusy a v budoucnu vlaky, které jsou provozovány na základě výběrových řízení, které Moravskoslezský kraj vypsal, a které svůj dispečink jako takový nemají. Tzn., že ten dispečink společnosti KODIS by měl tuto funkci převzít. Dispečer bude disponovat určitými možnostmi, jak se s vozidlem spojit, jakým způsobem třeba zdržet nebo v případě dopravní nehody, v případě nějaké sněhové kalamity říct řidiči, aby jel odklonem, aby se vyhnul nějakému ucpanému místu. Sdělil, že to je ten dopravní dispečink. Kromě toho tento dispečink bude spolupracovat i s dispečinkem Správy silnic Moravskoslezského kraje, kdy například v zimním období budou vědět, kde se pohybují sypače a mohou tak operativně dopravu řídit. Bude propojen s Národním dopravním informačním centrem, co se týče ŘSD stavu na silnicích, dálnicích, silnicích I. třídy, aby byli v kontaktu. Bude tam i napojení na integrovaný záchranný systém apod. Co se týče osobních informací, tak ty nebudou nějakým způsobem zasahovat do činnosti tohoto dispečinku. Dále zachytil dotaz ohledně informačních kiosků. Odpověděl, že se jedná o to, že by chtěli rozmístit na území Moravskoslezského kraje ve všech významnějších železničních stanicích, ale i autobusových přestupních bodech informační kiosky, kde si člověk může vyhledat předcestovní informace, spojení, které bude aktualizované, může si zakoupit jízdní doklad, ten bude ale ve formě elektronické, nikoliv papírové. Tady asi došlo k nějakému šumu. S tímto jízdním dokladem se potom bude moci odbavit ve vozidlech. Tato nádstavba čeká na nějaký dotační projekt, protože toto financování překračuje možnosti Moravskoslezského kraje.

T. Macura poděkoval za odpověď a sdělil, že to uzavře za dopravní podnik. Řekl, že neuvažují o návratu k papírovým jízdenkám. Další dotazy k bodu č. 2 nebyly vzneseny, proto primátor ukončil projednávání tohoto bodu a současně požádal zástupce těch společností, které ještě mají k projednání nějaký bod v rámci programu zastupitelstva, aby na zasedání setrvali do jeho projednání. Ostatním poděkoval za účast a popřál jim úspěšný pracovní den. /.../

T. Macura sdělil, že jako další je k tomuto bodu přihlášen pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Budu vám nyní tlumočit dotazy občanů a poprosím o odpovědi na mikrofon nebo v případě nutnosti rozsáhlejšího výkladu pak o písemné sdělení na e-mail. Děkuji. 13. září 2019 zveřejnil moravskoslezsky.denik.cz informaci, že dojde k 15. 9. téhož roku k ukončení provozu hlavní plochy parkoviště vedle Ostravského muzea u Masarykova náměstí. Dotaz zní, jaký náhradní prostor pro parkování nyní město lidem nabízí a jak hodlá také v budoucnu tento nedostatek řešit i vzhledem k nástupu elektromobilů. Myslím tím řešení pozitivní mimo metody legislativního násilí typu zákazu vjezdu a odkazů na cestování MHD. Za druhé. Vzhledem k neustále si odporujícím mediálním zprávám o hlavních zdrojích znečištění ovzduší v Ostravě a Moravskoslezském kraji, viz třeba článek idnes.cz z 3. září 2019, prosím o zaslání vysvětlení a tabulky, která by deklarovala po jednotlivých letech městem oficiálně uznané hlavní sektorové znečišťovatele ovzduší od roku 1989 až do současnosti, respektive od roku, který budete schopni dohledat a to v porovnání s dotačními částkami vynaloženými v Ostravě v každém daném roce na zlepšení ovzduší. Mezi lidmi a také částí odborné veřejnosti se totiž objevují názory, že dochází k mediálnímu posilování role určitých sektorových znečišťovatelů zrovna v příhodném dotačním období na úkor skutečně zjištěných dat. Domněnka zní, například pokud jsou k dispozici dotace na odsíření továren, jsou hlavním viníkem špatného ovzduší továrny, pokud jsou peníze na nové kotle, tak to jsou domácnosti, pokud jsou evropské peníze na tramvaje, tak je to doprava, pokud máme problémy s Polskem, tak je to Polsko apod. S tímto dotazem také úzce souvisí skutečně někdy až fantaskní představy o radikální změně tradičního života obyvatel v Ostravě a Moravskoslezském kraji, podpořené akceptací nejrůznějších globálních protokolů, takřka stachanovských závazků, nadšených akčních plánů apod. Ostrava se např. zavázala k plnění Kjótského protokolu, roku 2013 město přijalo první akční plán udržitelné energetiky se závazkem snížit emise CO2 na svém území o 25 % do konce roku 2020 a nejnověji by to mělo být již 40 % do roku 2030. Přitom je-li situace takto vážná, tak přesto zde paradoxně není nutné vyhlašovat tzv. stav klimatické nouze. Navíc by občany zajímalo, jak se městské vedení staví k dalšímu gigantickému globálnímu plánu zvanému nový zelený úděl pro Evropu, který už počítá s kompletní bezuhlíkovou ekonomikou, s dramatickým dopadem na tradiční životy našich občanů, kde všude bude financováno pomocí dluhopisů Evropskou centrální bankou, skončí klasická ekonomika založená na dosažení zisku, bude umožněno jen to podnikání, které bude tzv. prospěšné všem, tedy dotace dostanou jen ti správní ideologičtí podnikatelé, třeba všechny obytné domy v Ostravě by musely být povinně obydlené, nemohly by sloužit k dosažení co nejvýhodnější obchodní ceny atd. A to v rámci nového globálního eko-směru tzv. „greténismu“, jak jej v nadsázce nazývá jeden vážený pan ostravský poslanec. Prosím proto o seznam všech deklarací, paktů, smluv, závazků aj. eko-dokumentů, k jejichž akceptaci Ostravany zastupitelé zavázali často i bez jejich bezprostředního souhlasu; a to s webovým odkazem na aktuální znění včetně seznamu připravovaných konkrétních kroků s dopadem na tradiční životy našich občanů. Děkuji. A poslední dotaz se týká příslibu váženého pana primátora, který přednesl na mou otázku během minulého zastupitelstva. Šlo tehdy o zpřístupňování dokumentace pro občany všech ostravských obvodů. Podle zápisu vážený pan primátor řekl, cituji, „...že si ten podnět může vzít na příští jednání Sborů starostů. Sdělil, že ani neví a nemá ani představu o tom, u kterých obvodů tato situace, o které mluví, je, a u kterých není. Sdělil, že ho zatím nenapadlo se tím zabývat, ale může si to ověřit. Sdělil, že primární je tlak od občanů, který budou uplatňovat na jednání svých místních zastupitelstev, protože politici jsou zodpovědní svým občanům, takže tam je třeba na to tlačit. Nakonec řekl, že si to poznačil a otevře to na příštím Sboru starostů.“ Velice vám děkuji za odpovědi.“

T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl, že se pokusí stručně odpovědět, příp. ho doplní paní náměstkyně primátora Šebestová. Nejdříve odpověděl na uzavření parkoviště. Připomněl, že jsou zvyklí desítky let, že je to nějaké hlavní parkoviště, ale ona je to hlavně proluka po bývalém zbouraném městském domě, resp. po zástavbě městských domů. Nepatří tam parkoviště, ale městské domy a bylo by dobře, kdyby si na to zvykli. Na zastupitelstvu města o tom projektu hovořili několikrát a pan Přepiora, myslí si, tomu byl minimálně ve více než jednom případě přítomen. Prezentovali záměr tzv. bytového domu Nové lauby, který se na základě architektonické studie bude stavět na onom území a bude se stavět ve stylu, který by evokoval tu dřívější měšťanskou zástavbu toho území. V souvislosti s tou stavbou, protože jde o historické jádro města, se musí udělat archeologický průzkum, který se začal provádět v pondělí tohoto týdne a bude trvat zhruba rok. Poznamenal, že to vyplývá ze zákona a není to výmysl města. Dále řekl, že na tento archeologický průzkum naváže výstavba bytových domů podle projektu, o kterém je téměř přesvědčen, že se s ním už musel pan Přepiora někde potkat, protože oběhal i všechna tištěná i internetová média. Sdělil, že parkování bude v tom komplexu bytových domů zajištěno v podzemí, tzn., že ± ta kapacita, která je dneska na povrchu, se po dokončení toho projektu objeví v rámci podzemního parkování, ale bohužel se neumí teleportovat v čase a bohužel na dobu archeologického průzkumu a té nové výstavby je třeba tu plochu pro parkování uzavřít. Možnosti alternativního parkování jsou v okolí, především na Černé louce, kde došlo i ke zvýšení kapacity parkování. Tím, že tam byla zbourána ta bývalá tržnice, došlo ke zvýšení kapacity o několik desítek parkovacích míst bez ohledu na to, že Černá louka prakticky s výjimkou konání velkých výstavních akcí zpravidla nikdy nebývá plná. Sdělil, že má dojem, že tato informace také oběhla všechna myslitelná média a oni sami k tomu vydávali tiskovou zprávu, a protože pan Přepiora sleduje tiskové zprávy města, nepochybně o tom má informaci také. K druhému dotazu, ve kterém se pan Přepiora zaměřil na oblast životního prostředí a požaduje údaje v dlouhé statistické řadě 30 let porovnávající hlavně sektorové znečišťovatele ovzduší v porovnání s investicemi do zlepšení životního prostředí, uvedl, že nejsou statistický úřad jako město, tzn., že nebudou zpětně vytahovat data 30 let stará tím spíš, že nejsou z velké části ani jejich majiteli, ani je nemají k dispozici. Sdělil, že se na městě neshromažďují data typu kolik který průmyslový podnik investoval do zlepšování životního prostředí, jaké dotace čerpal a na jaký účel. To je záležitost těch jednotlivých průmyslových podniků, příp. jiných sektorových znečišťovatelů. V rámci dat, která mají k dispozici, můžou panu Přepiorovi určitě poskytnout údaje o vývoji znečištění v nějaké časové ose u těch hlavních složek jako je např. prach, oxidy dusíku, oxidy síry, příp. benzo(a)pyren nebo jiné látky, bez toho, aniž by byli schopni analyzovat, kolik se na těch emisích podílí jednotlivé subjekty. Není to jejich práce, ani ta data k dispozici nemají. Dále sdělil, že pan Přepiora zmiňoval akční plán udržitelné energetiky města, který byl přijat na základě přistoupení města Ostravy v roce 2013 do paktu starostů a primátorů a z toho vyplývající závazek, snížit uhlíkovou stopu, resp. emise CO2 do roku 2020 o 25 %. Odpověděl, že ten cíl byl, pokud je mu známo, už ve své podstatě splněn. Ještě v tom roce, předpokládá, do zastupitelstva přinesou návrh na zpevnění tohoto cíle a sice tak, aby proti tomu výchozímu bodu se snížily emise kysličníku uhličitého na území města od roku 2030 o 40 %, čili z těch 25 % by to bylo 40 a je to de facto jakási reflexe Pařížské dohody. Řekl, že toho bude dosaženo různými cestami, především budou dále pokračovat zateplováním veřejných budov, budou pokračovat v ekologizaci dopravy, tzn. opouštění spalovacích motorů hlavně ve veřejné dopravě a přechod k elektromotorům a řadou dalších opatření. Mimochodem na programu zastupitelstva města v některém z dalších bodů je i návrh na přistoupení města do evropského programu s názvem „POTEnT“, který v zásadě řeší výměnu, zkušenosti evropských měst v oblasti snižování uhlíkové stopy. Dále řekl, že neví, jestli si paní náměstkyně Šebestová příp. nepoznačila víc těch informací z hlediska životního prostředí. Pokud ano, požádal o doplnění, pokud ne, tak se nic neděje. Přistoupil k závěrečnému dotazu pana Přepiory, ve kterém zmiňoval diskuzi na předchozím zasedání ohledně dostupnosti a zpřístupňování informací pro občany ze strany městských obvodů. Sdělil, že si sype popel na hlavu, protože Sbor starostů byl po letní přestávce toto pondělí, po tříměsíční přestávce tam byla přehršel bodů, takže na ten příspěvek zapomněl. Zopakoval, že je to prioritní právo občanů daného městského obvodu, požadovat po svých volených zástupcích poskytování informací takových, ke kterým ten městský obvod má přístup a je povinen je sdělovat, takže on to sice na Sboru starostů, a myslí si, že i pan předseda Sboru starostů je na zastupitelstvu přítomen, zopakuje, na straně druhé by to těžiště toho zápasu o větší otevřenost radnic mělo být vedeno právě na zasedání zastupitelstva jednotlivých městských obvodů.

K. Šebestová sdělila, že chtěla doplnit data ohledně znečišťovatelů ovzduší, protože Ministerstvo životního prostředí aktualizuje plán zlepšování kvality ovzduší pro celou Českou republiku, pro aglomeraci Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná. Ta data, která zpracoval Český hydrometeorologický ústav, jsou z roku 2016 a jsou poměrně aktuální. Nabídla panu Přepiorovi, že mu může zaslat zmíněnou analýzu, z které Ministerstvo životního prostředí čerpalo pro aktualizaci zmíněného PZKO. Dále doplnila informaci, že v radě města schválili akční plán pro program zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje řadu opatření ve velkém množství oblastí jako je doprava, lokální topeniště, ekologizace dopravy, zlepšování zelených ploch nebo rozšiřování zelených ploch ve městě apod. Informovala, že tento akční plán bude zveřejněn na webových stránkách zdravaova.cz, což jsou oficiální stránky k životnímu prostředí města Ostravy, takže i tam může pan Přepiora nahlédnout a zjistit, jaká opatření město dále plánuje, a která bude hodnotit a napříč odbory magistrátu bude např. i s dopravním podnikem a organizacemi města plnit, realizovat a dále rozšiřovat jednotlivá kódovaná opatření v budoucnu.“

Občané následně opět prodebatovali mimo jednání zastupitelstva neformální úvahy nad možným vyhlášením nové prestižní soutěže miss/missák zastupitelka/zastupitel SMO. :)

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 16. října 2019.

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/8.ZMA18.9.2019.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20190918/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ

Dokument ke stažení v PDF:

 • 5. října 2019Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 12. září 2019 (viz příloha níže).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Až do vyjasnění nejaktuálnějšího právního stanoviska k ochraně osobních údajů v oficiálních veřejných listinách a prezentacích doplňuje do anonymizovaných zápisů z jednání ZMSK pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Zářijové jednání ZMSK bylo opět především pozoruhodné vysokou vstřícností a profesionalitou patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s občany mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. Patří jim za to velký dík.

Podobně příjemně překvapil Vážený pan hejtman Vondrák, jenž tentokrát taktéž nezvykle laskavě, ochotně a vstřícně dával prostor pro občanské dotazy, podněty a připomínky včetně povzbuzování zastupitelů a zastupitelek k seriózní diskusi s veřejností. Nezbývá než mu poděkovat.

K vysoce sledovaným záležitostem patřila nepochybně příprava realizace projektů „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“. Náklady na výše uvedené gigantické „průmyslové muzeum“, v Ostravě od roku 1989 dosud až takto rozsáhle nevídané státní příspěvkové organizace, by měly zatím dosáhnout neskutečných cca 2,5 miliardy Kč. Část občanů ovšem poukazovala na obavy a nejasnosti kolem (ne)vhodného architektonického řešení.

Neřízený úprk“ části Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek ven z jednacího sálu ZMSK směrem k vybraným lahůdkám místního občerstvení – v době jednání zastupitelstva kolem 11:00 hod. místo diskuse s občany a nabídky pomoci při řešení dotazů se tentokrát již naštěstí nekonal. Vážené dámy zastupitelky a Vážení pánové zastupitelé si zřejmě vzali k srdci opakované výzvy Váženého pana hejtmana Vondráka z minulého jednání zastupitelstva, aby v sobě nalezli potřebnou důstojnost a sebereflexi nutnou k veřejnému výkonu svého mandátu.

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK celou řadu občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Zabýval se mj. následujícími tématy:

- vliv projektu „Dopravní dispečink“ na život Ostravanů, obyvatel Moravskoslezského kraje a zahraničních návštěvníků včetně možností návratu papírového jízdného v rámci bezpečnostní a etické diverzifikace platebních metod

- poděkování krajskému vedení a úředníkům za pozitivní, profesionální, lidský přístup ve věci odpovědí na občanské dotazy

- pochvala ostravským lékařům za záchranu života a následnou péči

- návrh na zlepšení fungování tísňové linky 155 krajské příspěvkové záchranné služby

- právní výklad otázek spojených s anonymizací zápisů a video přenosů/záznamů z jednání zastupitelstev

- prosba o zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na krajském webu v PDF

Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu "Dopravní dispečink.“

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se k danému bodu přihlásil do diskuse Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) kterému tímto udělil slovo,

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - vznesl dotaz na Ing. Unucku, protože na ČT24 zaregistroval, jak vystupoval živě společně s Ing. Dutkem z ODISu, a velice nadějně popisoval o čem je projekt „Dopravní dispečink", a že to občany velice zaujalo, dotázal se, zda by mohl Ing. Unucka blíže popsat jaký konkrétní výsledek nejen pro občany Ostravy, ale i pro zahraniční cestující to bude mít, uvedl, že tam bylo mimo jiné zmíněno, že budou nějaké digitální kiosky, komfort pro cestující, že kraj bude financovat taxi, minibusy, atd., a k tomu dodal, že tam toho bylo zmíněno celá řada, a zeptal se jak se s tím bude do budoucna dále pracovat a na co by se mohli nejen občané Ostravska, ale i ostatní, kteří přijedou do Svinova na nádraží těšit; další dotaz směřoval na to, co řekl Ing. Dutko, že by měl ten dopravní dispečink shromažďovat obrovské množství informací, a zeptal se, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a soukromí cestujících, což doplnil tím, že žijeme v době, kdy otázky bezpečnosti a soukromí občanů jsou velmi důležité a kdy je nutno to vyvažovat.

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že tento projekt má cca 300 stran, a že by bylo na dlouho, kdyby se k němu zde vyjádřil, a uvedl, proč je tento materiál na tomto zastupitelstvu kraje, doplnil, že tento projekt se začal připravovat již počátkem roku 2018, v mezidobí stát řekl, že přestane platit od roku 2025 všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních míst kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístku těm, kteří nemají mobilní telefon, a nechtějí nakupovat přes Internet, a dodal, že pro toto doplnění je tento materiál na zastupitelstvu kraje, kdy se tam doplnily ty kiosky, které umožní nakupovat ty lístky lidem; ve zkratce uvedl, co ten dopravní dispečink přinese, a to, že dnes je natvrdo naprogramováno, že jeden autobus čeká na druhý přesně 5 minut, pokud druhý autobus přijede 5 minut a 5 sekund, tak už to nefunguje, a pokud se to stane naopak, že druhý autobus má půl hodinové zpoždění, ten první stejně musí čekat, a dodal, že dnešní dispečink je nějaká statická aplikace v autobusech, a proto chceme tuto dopravu řídit a garantovat lidem, že když si někdo koupí jízdenku z Klimkovic do Prahy a zpět do Klimkovic, tak i kdyby to Pendolino mělo půl hodinové zpoždění, tak ho vždycky někdo zaveze do Klimkovic, protože měl lístek; závěrem dodal, že to je to, co řeší tento projekt, který je do roku 2025, a pokud bude požadavek, zpracuje písemně tento dotaz a zašle.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje". Sdělil, že k tomuto bodu byl přihšen Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) a následně mu udělil slovo. Požádal návrhovou komisi, aby se odebrala k přípravě usnesení.

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - /.../ tlumočil vyjádření a dotazy občanů, a požádal obratem o o odpověď na mikrofon, a poté podrobněji v písemné podobě; poděkoval vedení kraje a úředníkům, za pozitivní, profesionální a lidský přístup ve věci odpovědí na občanské dotazy, které se k lidem vaším a jeho prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany trápí; sdělil, povzbuzující zprávu, která bude spojené s fungováním zdravotnictví, kdy šlo o poděkování určené všem zaměstnancům prestižního medicínského pracoviště a to Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, především zdejšímu lékařskému a ošetřujícímu personálu z chirurgie a jednotky intenzivní péče, za záchranu života a perfektně provedenou operaci vč. následné zdravotní a duchovní péče, věnované XXXX (občance MSK), která jej poprosila, aby zde na zastupitelstvu kraje vyjádřil její díky, a to také pro personál EUC Kliniky Ostrava; tlumočil, vekou prosbu občanů, kteří volají na tísňovou linku 155 krajské příspěvkové záchranné služby, aby došlo ke změně předpisů pro výjezdy záchranek, jelikož se často stane, že operátor odmítne vyslat sanitku z důvodu tzv. nejasné zdravotní situace a občané bez možnosti transportu jsou posléze nuceni hledat dopravu do nemocnice bohužel v ohrožení života a svépomoci, dodal, že i takovéto jsou reálné zkušenosti z terénu; uvedl, že část občanů a zastupitelů z menších ostravských obvodů se obrací na zastupitele kraje, jeho prostřednictvím s prosbou o právní výklad novelizované i připravované legislativy a situací, kdy již nyní zřejmě není nutné provádět anonymizaci zápisu a video záznamu z jednání zastupitelstev zveřejňovaných na soukromých i oficiálních webech samosprávy, např. když občané podepíší přihlášku do diskuse s uvedením, že berou na vědomí, že z jednání zastupitelů je pořizován video a audio záznam; závěrem vyjádřil prosbu, aby bylo možné umísťovat zápisy z jednání zastupitelstva kraje na krajský web ke stažení ve formátu „PDF“, jelikož např. senioři mohou mít problém s archivaci textu v "html",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nemůže hovořit za MUDr. Gřegoře, a jen upozornil, že záchranná zdravotní služba je určena k záchraně života, nikoliv k převozu do nemocnice, a dodal, že bohužel v současné době, a to není jenom nešvar Moravskoslezského kraje, ale všech záchranných služeb České republiky, že dnes ten oprávněný poměr výjezdů a zbytečných výjezdů je 1:9, a dodal, že tyto informace potvrdí i MUDr. Gřegoř, respektive doplní to, co jsem nyní sdělil; uvedl, že se dostáváme do situace, kdy je záchranná služba zneužívána k těmto účelům, a dodal, že dále je to na podrobnou odpověď; dále uvedl, že se na další body odpoví písemně.“

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-13-zasedani-zastupitelstva-kraje-134013/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-09-12; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. července 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 19. června 2019 (viz dokument níže).

  Zápis již tradičně pokračuje v předchozí mnohaměsíční pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Lze opět pozorovat velikou vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovanou k diskutujícím občanům v rámci zcela zásadních principů dobré veřejné správy. Pokračuje pozitivní trend osvojování podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce kladné kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

  Vážený pan primátor Macura pokračoval v plnění svého veřejného prohlášení dle občanských podnětů ve věci realizace audiovizuálních přímých přenosů z jednání ostravského statutárního zastupitelstva. Opakované občanské podněty (mj. ze strany Necipujtenas.CZ) byly konečně po dlouhých letech odmítání nebo prosté ignorace také v tomto bodě vyslyšeny. Od červnového zastupitelstva již mohli lidé z celého světa sledovat jednání zastupitelů přímo online díky profesionální spolupráci TV Polar. Vážený pan primátor k celé věci mj. podle zápisu uvedl, že poté „co na minulém zasedání zahájili pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva, tak dnes dělají další krok vpřed, a to že z dnešního zasedání, kdy je na to upozorňuje předem, bude pořizován online záznam, který bude možno sledovat v přímém přenosu přes odkaz umístěný na webových stránkách města. Dále řekl, že zároveň je pořizován pro účely informování veřejnosti audiovizuální záznam, který bude umístěn na webových stránkách obchodní společnosti Polar televize s.r.o., která záznam pořizuje. Odkaz na tento záznam bude následně po provedení potřebné anonymizace zveřejněn taktéž na oficiálních internetových stránkách města. Upozornil na to, že pořízením toho záznamu dochází ke zpracování osobních údajů a že bližší informace k účelu, titulu a způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů jsou k nalezení taktéž na internetových stránkách města. Pro informaci sdělil, že rada města na své včerejší schůzi rozhodla o tom, že do budoucna bude doplněn hlasovací modul, který je k dispozici v zasedací místnosti zastupitelstva města, o funkcionalitu, která bude umožňovat online záznam řešit systémově.

  Panu primátorovi tak opět náleží skutečně velká pochvala nejen za audiovizuální přenosy a záznamy, nýbrž předně za jeho lidskost, trpělivost, ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy. Mnoho představitelů ostravského disentu je takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského představitele od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováno. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v minulém volebním období (viz články Necipujtenas.CZ).

  K nesporně pozoruhodným momentům červnového jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy patřilo vřelé přivítání, které adresoval šéfeditorovi webu Necipujtenas.CZ, Váženému Mgr. Radku Přepiorovi, právě výše citovaný Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, v rámci řady občanských dotazů, které Mgr. Přepiora tlumočil za širokou veřejnost. Podle zápisu Mgr. Přepiora mj.poděkoval primátorovi za udělení slova a za pěkné přivítání a řekl: „Pěkný den vám přeji dámy a pánové, mé jméno je Radek Přepiora, jsem občanem České republiky a bydlím v Ostravě. Na úvod bych rád poděkoval všem váženým zastupitelům včetně váženého pana Kubína, váženého pana Semeráka a váženého pana primátora Macury, kteří umožnili přednesení některých mých občanských podnětů a dotazů, nebo prostě jen sdíleli stejné téma, kterým se s kolegy dlouhodobě zabýváme, a to v čase, když jsem zde byl panem zastupitelem Kubínem na minulém zastupitelstvu omluven. Takže já děkuji. Nyní k vlastním dotazům občanů k programovému bodu č. 1, které vám budu dnes tlumočit většinou dle znění materiálů zveřejněných na oficiálním městském webu ostrava.cz. Nejprve bych poprosil o sdělení podrobnějších informací o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby nazvané „Městský obvod Polanka, rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Základní škola Heleny Salichové” se společností VAE a.s., jaké jsou ekonomické parametry této zakázky a zamýšlené termíny realizace. A totéž v případu rozhodnutí rady o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část A“. Dále prosím o bližší osvětlení městskou radou schválené výzvy k podání návrhů v soutěži na řešení projektu „Památník válečných veteránů“. O co se konkrétně jedná a jaké jsou ekonomické parametry výše uvedeného projektu. Za třetí je zde dotaz na uvedení konkrétní výše finanční odměny hrazené z veřejných prostředků a schválené městskou radou pro nezávislé členy poroty pro architektonickou soutěž na návrh řešení “Koncertní haly města Ostravy”. Poprosil bych taktéž o sdělení, podle jakého klíče jsou tito nezávislí členové poroty vybíráni. Děkuji. Za čtvrté 10. června se uskutečnilo v prostorách Radnice města Ostravy další jednání rady seniorů. Můžete uvést nějaké konkrétní výsledky uvedeného jednání, jako například projednaná témata, návrhy a přijaté termíny a jejich realizace? Bude k dispozici třeba senior taxi pro všechny ostravské obvody? Za páté zdejší odbor dopravy, respektive speciálně stavební úřad odboru dopravy, řešil stavební povolení pro předčasné užívání výškovických mostů a vydání rozhodnutí o úplné uzavírce výškovických mostů. Můžete prosím občanům sdělit, kdy bude celá rekonstrukce výškovických mostů ukončena, ale tak, aby se jednalo o skutečně kvalitní dílo, které třeba vydrží bez jakýchkoliv oprav a víceprací 50 let i více? Dále k činnosti výše uvedeného odboru je zde dotaz ve věci řešení přestavby zastávek v prostoru ulice Výškovická u Kotvy. Počítá navrhovaná přestavba prostoru zastávek u Kotvy s úpravou jízdy vozidel ze směru Výškovice s tím, aby mohly automobily jedoucí přes křižovatku Výškovická, Čujkovova, Volgogradská odbočit přímo z Výškovické vlevo na Volgogradskou a zaparkovat za Kotvou? Výše uvedená křižovatka také dlouhodobě trpí problémem synchronizace světelné signalizace pro chodce. Často se stává, že občané nemají šanci v tak krátkých intervalech přejít celou vozovku. Mohli byste prosím pomoci tuto situaci vyřešit? Děkuji. A konečně poslední dotaz se týká příjemné letní tématiky. Vážený pan primátor se 27. května zúčastnil tiskové konference u příležitosti druhého ročníku beachvolejbalové akce roku, která se konala v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Šlo o historicky největší beachvolejbalový turnaj, který se kdy na území České republiky konal. Občané se dotazují, zda si pan primátor měl možnost v rámci celé akce také exhibičně beachvolejbal zahrát s Bxxxxxxx Hxxxxxxxxxx a Mxxxxxxx xxxxxx Sxxxxxxx, jaké z toho měl dojmy a zda jsou k dispozici pro veřejnost na městském webu fotografie, případně video. Velice vám děkuji za zodpovězení dotazů. T. Macura poděkoval panu Radku Přepiorovi za jeho otázky a řekl, že je vidět, že během dvouměsíční přestávky, kdy se neviděli, načerpal spoustu energie a nápadů. Sdělil, že těch dotazů bylo tolik, že si dovolí na ně odpovědět písemně s výjimkou toho posledního. Řekl, že ani s jednou z těch hráček se osobně potkat nemohl. Uvedl, že se potkal jen s muži, což určitě uzná, že to není úplně ono a tudíž si s nimi ani nezahrál. Zopakoval, že na ostatní otázky odpovědí písemně, protože jich byla velká řada. /.../ T. Macura sdělil, že s příspěvkem č. 2 je přihlášen pan Radek Přepiora a předal mu slovo. R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval primátorovi za udělení slova a řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Nejprve mi prosím dovolte, abych poděkoval oběma váženým pánům ředitelům ostravských policejních sborů, jak váženému panu řediteli Harazimovi z Městské policie Ostrava, tak váženému panu řediteli Štalmachovi ze státní policie České republiky v Ostravě a jejich odborným týmům, kteří naplnili svá veřejná prohlášení z dubnového zastupitelstva a zaslali váženému panu Přepiorovi své písemné odpověděli a odpověděli ve velice profesionálním a zároveň vstřícném duchu. Přípisy obou vážených pánů ředitelů jsme zveřejnili pro širokou veřejnost na webu Necipujtenas.cz. Materiál váženého pana ředitele Štalmacha pak dokonce informuje ve shodě s dokumentací policejního presidia České republiky, kterou získalo společenství webu Necipujtenas.cz díky spolupráci váženého pana poslance Lubomíra Volného z hnutí Jednotných, že ani v roce 2018 nebyla v Ostravě z trestního hlediska potvrzena dokonce ani jedna tzv. množírna. Tedy v této věci měl například vážený pan občan Hadaščok nejstarší opět pravdu. Ještě jednou všem děkuji. Zároveň bych se rád vedení městské policie a obzvláště státní policie v Ostravě dotázal, proč se nakonec nedostavil na květnové jednání obvodního zastupitelstva v Polance ani pan ředitel Harazim, ač to zde veřejně přislíbil. Přišli alespoň jeho kolegové, kteří jej pravda důstojně reprezentovali, nicméně nebyli zde přítomni ani dohodnutí zástupci státní policie. Prosím o odpovědi, proč tedy dohodnuté osobnosti nedorazily a zda je vůbec patřičný obvod pozval. Děkuji. Dále děkuji váženým podřízeným pana ředitele Štalmacha za jejich naprosto profesionální službu s vysokou znalostí patřičné legislativy a slušnosti k lidem v rámci ochrany občanů při výkonu ústavně garantovaných petičních práv 24. 5. 2019 během petiční akce v Porubě. Státní policisté ochránili občany před snahami o zamezení ve výkonu petičního práva a projevili dokonce hluboký zájem o anti-čipovací petici. Velice děkuji. Další dotazy občanů bych směřoval na vážené vedení Sboru starostů, které zde během dubnového jednání zastupitelstva reprezentoval vážený pan starosta Bednář, jenž tehdy sdělil ve věci zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů velice zajímavou informaci, že totiž Sbor starostů novelizoval svůj jednací řád tak, že již zmiňovaný sbor nebude ze svého jednání nadále pořizovat žádné zápisy. Bude však zveřejňovat usnesení. Logicky se každý zastupitel, člen jakéhokoliv jiného orgánu ovšem ptá, jak mohou být taková usnesení zveřejňována bez provedení řádného zápisu. Je to takový protimluv a bylo by velmi vhodné blíže tuto věc objasnit, respektive sdělit, zdali nejde navíc o tristní pokus, kterak v éře otevřené, transparentní a vstřícné radnice skrýt před občany obsah velice zajímavé diskuse, která na jednání Sboru starostů pravidelně probíhá a o níž se lidé měli možnost dozvědět ze zápisů prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, když bohužel Sbor starostů opakovaně několik let odmítá poskytnout výše uvedené zápisy dobrovolně v souladu s usnesením zdejšího zastupitelstva. Děkuji. Další otázky bych směřoval na váženého pana primátora Macuru. Města Kolín nad Rýnem a Bonn loni zakázala vjezd na určitou část svého katastru vozidlům se zastaralým typem naftových motorů. Němečtí zákonodárci připravují radikální zvýšení ceny povinného pojištění pro automobily se spalovacími motory. Naopak by mělo dojít k uměle vytvořenému, drastickému poklesu ceny elektromobilů. 6. května 2019 zveřejnil odborný web auto.cz výsledky studie kolínské univerzity, které potvrdily, že moderní naftová auta jsou dnes k životnímu prostředí šetrnější než elektromobily. Během dubnového zastupitelstva zde odpovídal vážený pan primátor na podobné téma nadnesené váženým panem zastupitelem Raždíkem. Připravuje tedy Ostrava podobná opatření jako v uvedených německých městech? Osobně s tím nesouhlasím. Domnívám se, že lidé by se měli svobodně rozhodnout bez dotací na základě široké tržní nabídky, jaký dopravní prostředek je pro ně nejvýhodnější. Děkuji. T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za dotazy a řekl, že nemůže odpovídat za ostatní, ale pokud se přihlásí někdo za Sbor starostů nebo případně pan ředitel Harazim za bezpečnostní složky, protože vidí, že pan plukovník Štalmach není přítomen, tak to nechá na nich. K dotazům na jeho osobu, týkající se problematiky dopravy sdělil, že má za to, a pokud se mýlí, tak se omlouvá předem, ale má za to, že i na zastupitelstvu ve své době informovali o tom, že město prověřilo možnost a opodstatněnost zavedení tzv. nízkoemisních zón na svém území, kdy se jednalo o tři jádrová území nebo tři koncentrovaná území. Šlo o historické jádro města, o Porubu a o centrum jižního města, kde se analyzoval vliv na to, jaký dopad by mělo případně omezení vjezdu vozidel s nižší emisní třídou. Je toho názoru, že tam do té kalkulace zabírali vozidla s emisní třídou nižší, než čtyři, tzn., nulky až trojky, že by jim byl zakázán vjezd, a výpočet tehdy prokázal, že co by opatření celoroční povahy nemělo velký efekt, protože by snížilo průměrnou koncentraci, kdy si vzpomíná pouze na číslo v oblasti prachu. Uvedl, že průměrná koncentrace prachu ve frakci PM10 by se z průměrné celoroční hodnoty, která je plus mínus 35 mikrogramů na m3, opatřením tohoto typu, pokud se nemýlí, snížila o 0,7 mikrogramu, což znamená, že o poměrně málo významné množství a přitom by přinesla poměrně významné omezení jak pro rezidenty, tak samozřejmě i pro návštěvníky těchto oblastí. Sdělil, že na základě toho se rozhodli, ale to už je rozhodnutí staré cca rok, jít jinou cestou, a sice cestou zavedení tzv. regulačních plánů v dopravě, které by vstoupily v platnost pouze, čili ne jako opatření celoroční povahy, ale pouze v případě vyhlášení smogových nebo regulačních situací. To znamená, že by byly vyhlašovány v těchto případech a tam se zkoumají opatření typu zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun a podobných, kteří jsou největšími producenty těchto toxických látek nebo zdraví obtěžujících látek apod. Řekl, že je toho názoru, že by měli mít někdy na podzim tohoto roku výsledek analýz. Požádal paní náměstkyní Šebestou, aby ho případně doplnila. Řekl, že může místopřísežně říct, že cestou zavedení nízkoemisních zón nepůjdou, protože ve specifické situaci města Ostravy by neměly velký efekt a za sebe řekl, že by to bylo takové trošku teatrální gesto bez nějakých racionálních přínosů. Dále řekl, že faktem je, a v tom s panem Přepiorou neúplně souhlasí, že chtějí jít cestou podpory čisté mobility, kam řadí i ty elektromobily. Studii, kterou zveřejnil pan Přepiora, zná, ale výhoda či problém, což je otázkou pojetí, elektromobilu je v tom, že ony neprodukují žádné emise v místě používání. Pomine-li samozřejmě oděr z brzd, z pneumatik atd. Zopakoval, že v místě používání jsou emisně čisté a i oni, jak jistě ví, nakoupili poměrně velkou flotilu elektro a dalších nízkoemisních vozidel a chtějí jak pro magistrát, tak i pro veřejnou dopravu pilotně zkoušet vozidla na vodíkový pohon. Řekl, že jeho otázka směřovala zřejmě k individuálním automobilistům a tam o nějakém radikálním omezení neuvažují. Nakonec řekl, že neví, zda na ty ostatní otázky někdo odpoví a předal slovo panu Bednářovi, který se přihlásil nejspíš za Sbor starostů. M. Bednář sdělil, že se nehlásí za Sbor starostů, protože není v jeho vedení, ale vzhledem k tomu, že byl citován minule, tak to vyjádření z minula doplní. Řekl panu Přepiorovi, že v tuto chvíli nejsou ze Sboru starostů pořizovány zápisy a v podstatě se budou pořizovat pouze usnesení a ta usnesení jsou buď za a) pro vedení města, nebo za b) v podstatě pro zastupitelstvo města. Sdělil, že usnesení, které budou směřovány na zastupitelstvo města, tak o nich se jistě dozví na zasedání zastupitelstva. Dále řekl, že na nejbližším Sboru starostů navrhne, aby si promluvili o formě, jak se může veřejnost dozvědět o usneseních, které budou směřovat k vedení města. T. Macura sdělil, že otázky směřující na pana Harazima a Štalmacha neumí odpovědět, ale nakonec předal slovo panu řediteli Harazimovi, který už byl připraven u mikrofonu. Z. Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, k dotazům pana Přepiory sdělil, že nejdříve odpoví na to, zda komunikovali a zda byli domluveni s panem starostou městského obvodu Polanka. Na tento dotaz odpověděl, že byli domluveni a problematiku v dopravě řešili už před samotným zastupitelstvem. Sdělil, že je pravdou, že na zastupitelstvu města slíbil, že pokud mu to čas dovolí, tak se osobně zúčastní na jednání zastupitelstva. Řekl, že se bohužel vloudila chybička, plnil jiné úkoly, a proto na zastupitelstvo Polanky delegoval svého zástupce, který tam plnohodnotně odpověděl na jeho otázky, stejně jakoby odpověděl osobně. T. Macura poděkoval a sdělil, že zástupce Policie České republiky není přítomen, takže z toho důvodu se odpovědi dnes nedočkají. /.../ T. Macura sdělil, že se omlouvá, ale že to neviděl. Řekl, že má pocit, že se točí v kruhu a požádal o to, aby panu Štefkovi odpověděli tak, jak si přeje a bude to vyřízeno jednou provždy. Sdělil, že jestli to má podepsat on, tak to klidně udělá. Sdělil, že mají poslední dvě přihlášky do diskuze, kdy autorem obou přihlášek je pan Radek Přepiora. Navrhl panu Přepiorovi, aby to vzal z jedné vody, pokud by tedy byl ochoten. R. Přepiora, občan města, řekl panu primátorovi, že zajisté a poděkoval za udělení slova. Pokračoval slovy: „Opět vám přeji pěkný den, vážené dámy a pánové. A opět budu děkovat. Tentokráte všem, kteří se podíleli na v pravdě historické změně jednacího řádu, která umožnila prostřednictvím audiovizuálních záznamů větší transparentnost a otevřenost jednání zdejšího zastupitelstva. Po dlouhých letech neustálých občanských návrhů v této věci a opakované ignorace nebo rovnou odmítání je to skutečně revoluční posun. Ostrava se tak konečně zařadila pod vedením váženého pana primátora Macury po schválení novely jednacího řádu zdejšího zastupitelstva k většině statutárních měst v České republice, kde jsou realizovány audiovizuální záznamy z jednání zastupitelů určené široké veřejnosti se zájmem o přímou správu a veřejné dění ve svém bydlišti. A jak zde minule sdělil vážený pan primátor Macura na dotaz váženého pana zastupitele Babky, tak jde o předstupeň k dalšímu zlepšení, neboť kromě záznamů již dnes je pro veřejnost k dispozici též online přenos, který zajišťuje polar.cz. Díval jsem se na webu polar.cz na výsledné záznamy z minula, jsou vysoce kvalitní. Každý občan se dokonce pomocí jednoho kliku myši dostane na patřičnou videosekvenci několikahodinového záznamu, která ho podle programu jednání zastupitelstva zajímá. Tedy za mě a za kolegy z Necipujtenas.cz velká pochvala a jen tak dále. Zároveň mi to nedá, abych se pana primátora trošku zastal, protože chodím na zastupitelstvo pravidelně, zažil jsem si také s jeho řízením své v minulém volebním období, ale naopak v tomto volebním období bych rád veřejně pochválil, protože aspoň ke mně se od voleb chová velice slušně a k mým kolegům a nemám vůbec důvod ho nějakým způsobem kritizovat. Naopak spíše na webu jsme ho pochválili, že zodpovídá poctivě dotazy atd. Když se podíváte na záznam z minulého zasedání zastupitelstva, jak odpovídal široce pan primátor na dotazy pana Rudela, tak to je úplně úžasné a asi takhle bych si to představoval, že by to mělo probíhat. Chtěl by se však zeptat, proč jsou v této fázi záznamy ze zastupitelstva umísťovány na webu soukromé firmy a nikoliv na serverech ve vlastnictví města nebo jeho společností. Děkuji. Dále během minulých zastupitelstev jsem se vás taktéž dotazoval, jestli připravíte nabídku na audiovizuální přenosy a záznamy pro městské obvody, pokud by si to jednotlivá obvodní zastupitelstva nyní nebo v budoucnu přála. Tedy za jakých podmínek včetně finanční kalkulace by mohlo vedení statutárního města pro obvody zrealizovat celý přenos i záznam a anonymizaci včetně umístění výsledného videa. Bylo by jistě žádoucí, kdyby mohli představitelé každého obvodu načerpat takové informace ze zdejšího zápisu a posléze je dále tlumočit občanům. A s tím souvisí další iniciativa, se kterou jsem minulý čtvrtek oslovil zastupitele Moravskoslezského kraje. Dokázal by magistrát nabídnout oprávněným městským a obecním zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, a to mj. prostřednictvím profesionálního a přitom cenově dostupného servisu zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obvodních webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy včas seznámit ještě před jednáním každého obvodního zastupitelstva? Zde na zastupitelstvu statutárního města Ostravy to bez problémů řadu let perfektně funguje. Stává se totiž, že určití starostové odkazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace třeba i jen dokumentace určené k cca deseti programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku. Šlo by třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obvodů zaslaly na magistrát elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z magistrátu upravený materiál ke zveřejnění? Jaké konkrétní podmínky může magistrát nabídnout. Děkuji. A za třetí, prosím váženého pana primátora, aby se podíval na návaznost přípojů autobusu č. 46 a 53 na točně Polanka/Klimkovice, aby mohli občané bez delšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi. Děkuji vám. A nyní k tomu druhému příspěvku. Do třetice vám již teď nebudu přát hezký den, protože už je to spojeno všechno dohromady. V rámci minulého zastupitelstva byl probírán vskutku velice kuriózní případ seniora, který musel žádat o prominutí, z pohledu toho daného pána a myslím, že dalších pejskařů, pohledávky vzniklé v důsledku pobytu jeho pejska v útulku. Šlo o programový bod č. 36. Já se domnívám, že jde o další typickou ukázku z letošní série zdrcujících informací o nefunkčnosti a špatně nastaveném systému povinné radiofrekvenční identifikace ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Kauza nebohého seniora, který musel prosit o prominutí původně až více než třiceti tisícového dluhu za takřka tříměsíční pobyt svého pejska v městském útulku asi hovoří za vše. Jak je vůbec možné, že se pán dozvěděl o pobytu svého zvířete v útulku až po tak dlouhé době? Byl bych rád, kdyby nám zde patřičné úřední osoby mohly celý příběh podrobněji na zápis osvětlit, jak se nakonec vůbec občan se svým čtyřnohým kamarádem opět setkal. Vždyť roku 2012 přijalo ostravské zastupitelstvo stále platnou tzv. čipovací vyhlášku, která měla všechny tyto problémy definitivně vyřešit. Jenže, jak je vidno, stále se to nepodařilo. Systém nefunguje. Navíc dochází k situacím, které hrozí doslova finanční likvidací především nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Letos jste zde již slyšeli další jasné argumenty, které potvrdily závažné trhliny celého čipovacího systému, a to mj. kromě občanů bez veřejné funkce také především z úst váženého pana zastupitele a předsedy Komise pro životní prostředí statutárního města Ostravy Václava Kubína z hnutí Jednotných. A připomeňme taktéž zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2018, kterou zde zastupitelstvo v dubnu 2019 projednalo. Kdyby totiž městští odborníci podpořili opakované návrhy občanů, kteří zde v minulých letech konzistentně upozorňovali včetně svých vystoupení v rámci Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy na nutnost úpravy celého systému navracení zatoulaných zvířat zpět domů, například oslovením zákonodárců s cílem zakomponování do legislativy na národní úrovni různých typů podporovaných metod identifikace malých domácích zvířat, tedy ne jen čipování, tak se dalo této situaci vyhnout. Nic na tom nemění ani fakt, že dotyčný občanův pejsek nebyl čipem označen. Případy selhání ostravského systému v případech čipem označených zvířat jdou totiž do stovek zvířat ročně. Podrobné informace z oficiálních městských dat získaných v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím jste zde letos také slyšeli a každým rokem je zveřejňuje web Necipujtenas.cz. Rád bych se proto patřičných úředních osob zeptal, zda nyní vyslyší volání občanů po nutné změně jak vyhlášky, tak zákonů, aby si každý mohl vybrat tu formu identifikace, která bude všem stranám vyhovovat včetně nastavení nových pravidel práce městského útulku, a to mj. tak, jak po tom volá vedení městské policie. Pro někoho je vhodnou identifikací čipování, pro jiného DNA identifikace, pro dalšího foto-identifikační metoda a systém rozpoznávání tváří zvířat, pro jiného klasická nebo elektronická známka, adresáře atd., vše v rámci férového a dobře funkčního národního systému. A protože Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zrovna připravuje, včetně vládní vyhlášky, dosti radikální změny legislativy především se zaměřením proti týrání zvířat, vyzval bych vážené městské odborníky k vytvoření pracovní skupiny, která by přes léto shromáždila všechny poznatky z praxe v Ostravě k této věci nejméně od roku 2012 až doposud a předložila v Praze na vládě a ve sněmovně a samozřejmě také zde na zastupitelstvu v září materiál, který bude komplexně danou situaci řešit. Občané jistě také svými názory a zkušenostmi z praxe pomohou, a to včetně kolegů z Necipujtenas.cz. Osvojte si prosím můj návrh. Děkuji vám a přeji všem krásné a velmi úspěšné léto. T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvky. K prvnímu sdělil, že ten obsahoval tři dotazy a pokusí se na ně odpovědět stručně. K dotazu, proč jsou záznamy na serverech soukromé firmy umísťovány audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva města, sdělil, že prozatím se jednalo pouze o jeden, a to o záznam z minulého zastupitelstva města. Řekl, že tak jak již říkal v úvodu, tak po anonymizaci těchto záznamů budou zveřejněny na webových stránkách města, tzn., že se přesunou ze serveru Polaru na server městský, a totéž se stane i v případě záznamu z tohoto dnešního jednání. Dále sdělil, že jak už také řekl, tak do budoucna a pravděpodobně již od září bude ten režim fungovat zcela novým způsobem, protože bude součástí hlasovacího systému, tzn., vlastního programového vybavení města Ostravy. Dále sdělil, že se pan Přepiora ptal na návaznost spojů Polanka/Klimkovice a sdělil, že na to se budou muset podívat. Sdělil, že mrká na vedoucího odboru dopravy a zkusí mu odpovědět písemně. Dále sdělil, že pan Přepiora dále dal podnět, zdali by město nemohlo za městské obvody provádět anonymizaci jejich záznamů. Sdělil, že se obává, že by nemohlo, i kdyby chtělo a navíc nechce. Řekl, že primární odpověď je, že nemohlo, protože za záznamy a jejich anonymizaci si zodpovídají městské obvody samy. Údajný argument některých starostů, který pan Přepiora vyslovil, že snad na to nemají peníze nebo čas, asi neobstojí, protože tady nemají žádný z 23 městských obvodů, který by mohl říct, že je chudý, a to i díky štědrým dotacím z města, ale primárně skutečně platí to, že město nemůže zodpovídat za zákonnou povinnost městských obvodů. Předal slovo panu Přepiorovi, který se hlásil do diskuze. R. Přepiora, občan města, řekl: „Pane primátore, jste velice laskav a já vám velice děkuji. Jenom bych poprosil o doplnění. Nešlo jenom o audiovizuální záznamy, ale šlo taktéž o dokumentaci, protože některá zastupitelstva se podle zákona o obcích musí scházet alespoň jednou za čtvrt roku a na programu takového obvodního zastupitelstva je třeba jenom deset bodů a s těmito body se občané nemají šanci dopředu seznámit například tak, jak je to tady na zdejším zastupitelstvu, kde to výborně funguje. A právě starostové některých ostravských městských obvodů odkazují na to, že nemají dostatečné kapacity na anonymizaci těchto dokumentů, které jsou přílohou k těmto deseti bodům pro občany. Já si myslím, že to je tristní a jsem velice rád, že jste to tak trochu teď před chvílí potvrdil, že ty obvody mají na to dostatečné prostředky. Kdybyste se k tomu prosím mohl vyjádřit, jak by se třeba těmto obvodům mohlo pomoci, aby v těchto případech ti občané měli dálkový přístup k těm materiálům. Mohli se s nimi dejme tomu sedm dní před jednáním zastupitelstva seznámit, tak jak to funguje tady. Děkuji. T. Macura řekl, že si ten podnět může vzít na příští jednání Sborů starostů. Sdělil, že ani neví a nemá ani představu o tom, u kterých obvodů tato situace, o které mluví, je, a u kterých není. Sdělil, že ho zatím nenapadlo se tím zabývat, ale může si to ověřit. Sdělil, že primární je tlak od občanů, který budou uplatňovat na jednání svých místních zastupitelstev, protože politici jsou zodpovědní svým občanům, takže tam je třeba na to tlačit. Nakonec řekl, že si to poznačil a otevře to na příštím Sboru starostů. K poslednímu dotazu pana Přepiory týkajícího se druhého příspěvku, který nazval kauzou seniora s tím zatoulaným pejskem, řekl, že právě tímto příkladem si trochu pan Přepiora naběhl, protože právě tento případ je důkazem toho, že on by býval nebyl nastal, kdyby ten pes byl označen. Sdělil, že ten pes nebyl označen vůbec žádným způsobem, a proto setrval v tom útulku tři měsíce nebo takovou přibližnou dobu, a nakonec i ten chovatel toho psa uznal, že kdyby ho měl označeného, že by k této situaci nedošlo a vůbec by ty náklady nevzrostly do takové částky a vůbec se do těchto problémů nemusel dostat. Sdělil, že to skutečně bylo to výjimečné zastupitelstvo, kdy je pan Přepiora nepoctil svou přítomností, kdy řešili, řekl by až morální dilema, zda vyhovět seniorovi, který vědomě porušil městskou vyhlášku, kdy nakonec zvítězil humanizmus a vyšli mu v tomto vstříc. Řekl, že by tím v zásadě vzedmul nějakou vlnu, která povede k tomu, že lidé budou programově této benevolence zneužívat. Sdělil, že pan senior, pokud ho tak může nazvat v tuto chvíli, protože nechce vyslovovat jeho jméno, svou chybu uznal a je toho názoru, že je i do budoucna poučen. Předal slovo panu Přepiorovi. R. Přepiora, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Já se zeptám, ještě na některé další věci. To znamená, jak vůbec ti zaměstnanci útulku zjistili, že ten daný pes patří tomu danému seniorovi, když tedy neměl ten čip. To by mě teda hodně zajímalo. Většinou to funguje tak, že třeba to čipování........ T. Macura přerušil pana Přepioru s tím, že mu odpoví na dotaz. Uvedl, že by to našel určitě i na záznamu z minulého zastupitelstva, protože se o tom docela obsáhle bavili. Sdělil, že rodina toho pána chtěla ztrátu nějakým způsobem nahradit a dostali se až do útulku, kde toho pejska objevili. Řekl, že tam sehrála roli náhoda, takže to není tak, že by to zjistili pracovníci útulku, ale našel ho tam švagr nebo jiný příbuzný toho pána. Požádal pana Přepioru, aby to už zkrátili. R. Přepiora, občan města, řekl: „Já už mám pouze poslední věci. Já jsem právě navrhoval ještě zřízení té pracovní skupiny, protože se připravuje poměrně radikální změna komplexní celé legislativy, která mimo jiné řeší i tu identifikaci a další věcí. A samozřejmě si neodpustím nakonec opět zdůrazňuji to, co už jsem řekl před chvílí, že každým rokem zpracováváme oficiální analýzu, jak teda to čipování funguje, v kolika procentních případech v konkrétních kauzách se daří navracet ty očipované pejsky mimo jiné domů a fakt to nefunguje ve stovkách případů ročně, takže opravdu ani to čipování není stoprocentně funkční. Pan Kubín by možná dokázal říct nějakou přesnější procentuální úspěšnost čipování, ale děkuji velice, že můžeme vést takovou diskuzi v tomto bodě. Velice si toho vážím. Super. Děkuji. T. Macura řekl, že finální návrh pana Přepiory byl ten, aby se město rozhodlo vytvořit expertní pracovní skupinu, která by iniciovala přípravnou úpravu národní legislativy v oblasti péče o zvířata nebo chování zvířat. Sdělil, že tento podnět by si samozřejmě musel někdo ze zastupitelů osvojit. Dotázal se, zda si jej chce někdo osvojit, aby o něm mohlo být případně hlasováno. Nikdo si podnět neosvojil. Poděkoval všem občanům za příspěvky a sdělil, že tím strávili bezmála dvě hodiny na místo zamýšlené půl hodiny, ale je toho názoru, že to stálo za to. Sdělil, že nyní budou pokračovat v projednávání dalších bodů.

  Nutno poznamenat, že do 22. července 2019 skutečně obdržel šéfeditor Necipujtenas.CZ písemné odpovědi na většinu svých dotazů s patřičnými informacemi, které byly posléze ke všeobecné spokojenosti předány dotčeným občanům.

  Připravené setkání s Váženým panem zastupitelem KSČM a starostou Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. ve věci dalšího zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Ostravy zatím bohužel nebylo do 22. 7. 2019 realizováno i přes opakovanou nabídku Necipujtenas.CZ k jednání.

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 18. září 2019.

  Audiovizuální záznam lze shlédnout zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/7-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-19-6-2019-17956/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. června 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. června 2019 (viz příloha níže).  

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Červnové jednání ZMSK bylo především pozoruhodné vysokou vstřícností a profesionalitou patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s občany mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. 

K vysoce pozitivním záležitostem patřila nepochybně zpráva ratingové agentury Moody´s ohledně vývoje hospodaření krajského vedení s veřejnými financemi s výhledem na zvýšení ratingového hodnocení kraje na úroveň České republiky. Nicméně představitelé Moody´s na druhou stranu zastupitelům sdělili také jasné upozornění: Je třeba neustále hlídat především omezenou flexibilitu příjmů a výdajů, když Moravskoslezský kraj vydává každý rok velké zdroje na konkrétní investiční aj. akce, čímž vznikají nové finanční povinnosti a hrozí problémy z hlediska struktury celkového zadlužení.

Mezi tristní momenty bohužel patřil v uvozovkách „neřízený úprk“ části Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek ven z jednacího sálu ZMSK směrem k vybraným lahůdkám místního občerstvení – v době jednání zastupitelstva kolem 11:00 hod. Místo diskuse s občany a nabídky pomoci při řešení dotazů se výše uvedené Vážené dámy a Vážení pánové v uvozovkách „vrhli na dobře propečené řízečky, grilované specialitky, vídeňské kávičky, zákusečky a jiné delikatesy“. Tragikomické ovšem bylo to, když krajské vedení zanedlouho zjistilo, že občanské podněty, dotazy a připomínky trvaly pouze něco přes 3 minuty, což ovšem nestačilo k tomu, aby velevážené panstvo stihlo zkonzumovat všechny laskominy. Situace dokonce vygradovala až tak, že musel sám Vážený pan hejtman Vondrák svolávat všechny labužníky a labužnice třikrát neúspěšně gongem a posléze dokonce vyzval předsedy politických klubů, aby dali takové neskutečné jednání už konečně definitivně do pořádku, jelikož byl z jednání zastupitelstva pořizován online přenos, později zveřejněn záznam. Chování konzumentů vybraných delikates působilo na širokou veřejnost skutečně hrozně trapně vzhledem k tomu, že lidé samozřejmě hodnotí vystupování svých zvolených zástupců při výkonu mandátu.

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK celou řadu občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Zabýval se mj. následujícími tématy:

* náprava situace ve věci tzv. Klimkovického tunelu s přispěním mediačních možností krajského vedení dle dikce Zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení): Díl 1, Postavení krajů a jejich orgánů, § 1 „(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

* záležitost hodnoty lidského života vyčíslené v přeneseném smyslu na 1,- Kč, když přitom jen cena odeslání této jedné koruny poštovní složenkou byla cca 45,- Kč

* pomoc Moravskoslezského kraje obcím a menším ostravským obvodům se zveřejňováním a anonymizací dokumentace včetně audiovizuálních záznamů, přenosů

* zlepšení časové návaznosti dopravního spojení mezi Polankou a Klimkovicemi.

Citace z oficiálního zápisu ZMSK k otázce Klimkovického tunelu: „Ing. Zdeněk Husťák - sdělil, že se vrací ke svojí záležitosti, že nechce zdržovat, ale jako občané Klimkovic jsou zde jako příjemci těch důsledků, které tam jsou tím, že tunel se zavře, tak se logicky hledá odpovědný orgán, který by nám ty důsledky zmírnil a dodal, že už asi 8 let chodí, ať už na krajský úřad, HZS, nebo na ŘSD a pokaždé je dotyčnou osobou poslán k další osobě, uvedl, že nechce nic jiného, než nějakou koordinační schůzku na kraji, kde by se dostavili zástupci příslušného metodického odboru tunelu z ŘSD, protože ten tunel je v jistém smyslu unikát, protože není v každém kraji a ty zkušenosti s tím nejsou a ani ty zákony na to nejdou natáhnout a podle mínění těchto pracovníků by si tento tunel dlouhodobou objížďku zasloužil, to co zmínil brig. gen. Vlček je o krátkodobé objízdné trase, ale není pro tunel stanovena dlouhodobá objízdná trasa, dodal, že nechce nic jiného než navrhnout nějaké jednání, kde by se řešilo, jak dál, protože tento stav je neudržitelný.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že již nemá, co by k tomu dodal, a předal slovo občanovi kraje.

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) sdělil, že vystupuje k tomu, co zde zmínil prof. Vondrák, protože bydlí kousek od Klimkovic, a také k tomu, co zde sdělil Ing. Husťák, uvedl, že když se podívají na základní předpis, podle kterého se řídí celý kraj, tzn. Zákon o krajích, tak hned v úvodních paragrafech tam nejdou, že k základním cílům kraje patří péče o všestranný rozvoj kraje a o potřeby občanů, tzn. z tohoto úhlu pohledu lze tomu podřadit péči o ten daný klimkovický tunel a o tu objížďku, dále uvedl, že když vystupuje na zasedáních zastupitelstva, tak dává jako zářný příklad Ing. Unucku, který vystupuje v roli mediátora, kdy dokáže spojit veřejný sektor nebo soukromý sektor a dokáže ty jednání posunout tam, kde by měla být, a nalézt správné řešení, domnívá se, že z toho úhlu pohledu se lze na to podívat a lze to řešení najít, závěrem požádal, aby se na to takhle zaměřili.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Další citace z oficiálního zápisu ZMSK: „Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., ´Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje´, sdělil, že k tomuto bodu byla podána jedna elektronická přihláška do diskuse a následně udělil slovo Mgr. Přepiorovi (občanu MSK).

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) zažádal, aby bylo na jeho dotazy odpovězeno přímo na mikrofon a později písemně, prvně reagoval na žádost občanky kraje, která jej požádala, aby poděkoval všem úředním osobám, které se podílely na zaslání a vrácení 1,- Kč složenkou, ve věci pochybení SZZ Krnov, že pro tuto paní má tato koruna nevyčíslitelnou hodnotu, jako vzpomínka na jejího zesnulého bratra a na vše, čím si s rodinou prošli, že jde ale také podle ní o tristní ukázku ceny lidského života právě jejího zesnulého bratra, a uvedl, že pro srovnání jen cena byrokratického úkonu pouhého doručení jedné koruny poštovní složenkou má nominální hodnotu 45,- Kč, dále uvedl, že část občanů a členů zastupitelstva v menších Ostravských obvodech se jeho prostřednictvím obrací na krajské zastupitelstvo s dotazy, zda by kraj dokázal nabídnout těmto zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, mimo jiné tím, že by kraj připravil profesionální a přitom cenově dostupný servis pro zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obecních a městských webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy a včas seznámit ještě před jednáním každého lokálního zastupitelstva, a dodal, že se stává, že určití starostové ukazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace, třeba jen dokumentace určené cca k 10 programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku, a dotázal se, zda by šlo třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obcí a obvodů zaslaly na kraj elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z kraje upravený materiál ke zveřejnění, podobný požadavek vznesl také ve vztahu k realizaci a následné animizaci audio a video přenosů, jaké konkrétní podmínky může kraj nabídnout, v rámci třetího dotazu požádal Ing. Unucku, aby se podíval na návaznost přípojů autobusů č. 46 a 53 na točně Polanka-Klimkovice, aby mohli občané bez dalšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že odpovědi budou vypořádány písemně, a doplnil, že kraj není odpovědný za obce.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-12—zasedani-zastupitelstva-kraje-130275/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-06-13 (stopáž: 00:48:30 až 00:59:11 a 02:01:09 až 02:06:09 etc.); audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. června 2019: Média/LegislativaPovinné čipování lidských bytostí už v obavách z gradujícího technologického vývoje zakázalo 9 amerických států: Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland, Arkansas, Montana a nejnověji Nevada; dalších 5 států rozběhlo v této věci právní úpravy, jiné vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají! Vítězný postup legislativních opatření proti nebezpečnému povinnému čipování především zaměstnanců podpořil guvernér státu Montana, když podepsal 7. května 2019 ANTI-čipovací zákon s účinností od 1. října 2019! Nevadský guvernér tak učinil 3. června 2019! Arkansaský guvernér signoval podobnou legislativu 19. března 2019! Již minulý rok v květnu 2018 se odhodlal ke stejnému kroku guvernér Marylandu etc.!  

Společenství webu Necipujtenas.CZ o výše uvedených skutečnostech opakovaně informovalo. Novinkou je nyní situace v Montaně.

Demokratický poslanec Bryce Bennett představil během ledna 2019 v parlamentu státu Montana návrh zákona SB 286 s cílem zastavit nástup povinného čipování hlavně zaměstnanců. Bennett dokázal získat pro svou legislativu v následujících čtyřech měsících drtivou parlamentní podporu. Duben 2019 znamenal úspěšné finální hlasování zdejších zákonodárců. Guvernér Stephen Clark Bullock (Demokratická strana) následně podepsal 7. května téhož roku SB 286 s účinností od 1. 10. 2019.

Výsledek je takový, že legislativci zakázali státní správě i místním orgánům veřejné moci vynucování implantací čipů do živých těl občanů Montany. Zaměstnavatelům pak zabránili v podmiňování vzniku nebo pokračování pracovního poměru souhlasem zájemce s interním čipováním (nikoliv však jeho externími formami). Něco takového bude možné pouze na základě svobodné a dobrovolné písemné dohody mezi oběma smluvními stranami s tím, že pokud zaměstnanec akceptuje „invazivně čipovací požadavek“ svého chlebodárce, má posléze ze zákona plné právo požadovat na náklady zaměstnavatele odstranění mikročipu do 30-ti dnů a náleží mu také další finanční kompenzace v souvislosti s medicínskými zákroky nebo poškozením zdraví etc. Po skončení smluvního kontraktu si může zaměstnanec ponechat čip ve svém těle, nicméně bez původních informací, které byly v transpondéru uloženy.

Společenství webu Necipujtenas.CZ včas varuje: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucovanému/nechtěnému/invazivnímu pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici. Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří tyto nekalé praktiky citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše popsanému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor. Jako příklad uveďme Kalifornii, Missouri, Severní Dakotu, Oklahomu, Wisconsin, Maryland, Arkansas, Montanu a nejnověji Nevadu, kde všude je již povinné čipování lidí zakázáno; dalších 5 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají. – Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.).

Zdroj: http://laws.leg.mt.gov/legprd/LAW0203W$BSRV.ActionQuery; https://leg.mt.gov/bills/2019/BillHtml/SB0286.htm; https://leg.mt.gov/bills/2019/sesslaws/ch0324.pdf; https://legiscan.com/MT/bill/SB286/2019; https://www.jdsupra.com/legalnews/july-is-always-the-new-january-for-45850/; https://montanafreepress.org/apps/track-mtleg-2019/bill/sb286; https://flatheadbeacon.com/2019/03/08/bills-interest-flathead-valley/; https://www.dailyinterlake.com/letters_to_the_editor/20190307/letters_to_the_editor_march_7; https://metro.co.uk/2019/06/03/microchipped-humans-will-commonplace-microchipped-pets-9783674/; http://www.necipujtenas.cz/media/

 

 • 21. června 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 22. května 2019 (viz dokument níže).

Zápis pokračuje v předchozí mnohaměsíční pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Lze opět pozorovat velikou vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovanou k diskutující veřejnosti. Pokračuje pozitivní trend osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce kladné kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

Vážený pan primátor Macura čestně splnil své veřejné prohlášení a zařídil realizaci audiovizuálních záznamů z jednání ostravského statutárního zastupitelstva. Opakované občanské podněty (mj. ze strany Necipujtenas.CZ) tak byly konečně po dlouhých letech odmítání nebo prosté ignorace vyslyšeny. Od červnového zastupitelstva navíc bylo možné sledovat jednání zastupitelů přímo online díky profesionální spolupráci TV Polar.

Panu primátorovi náleží skutečně velká pochvala nejen za audiovizuální přenosy, nýbrž předně za jeho lidskost, trpělivost, ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy (viz např. likvidace a využití olejů). Mnoho představitelů ostravského disentu je takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského představitele od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováno. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v minulém volebním období (viz články Necipujtenas.CZ).

Vážený pan lídr nového zastupitelského klubu Jednotných, předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Mgr. Václav Kubín si zároveň osvojil některé podněty od Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, které posléze na zastupitelstvu přednesl. Zároveň omluvil šéf-editora Necipujtenas.cz z účasti na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, jelikož byl Mgr. Přepiora pověřen aktuálnějšími úkoly v rámci služby lidu České republiky (petiční akce pár stovek metrů od jednání zastupitelů). Šlo o první zdokumentovanou a omluvenou neúčast Váženého Mgr. Přepiory na zastupitelstvu za dlouhou řadu let. – Překvapivě si část občanských témat Necipujtenas.CZ osvojil velice pozitivně také Vážený pan zastupitel JUDr. Lukáš Semerák se souhlasem a podporou Váženého pana primátora Macury. Všem výše uvedeným osobnostem náleží poděkování.

Zastupitelé dále odhlasovali prominutí původně více než třicetitisícového dluhu pro seniora, kterému se zaběhl pejsek a skončil v místním ostravském útulku. Skoro tříměsíční pobyt zvířete v útulku způsobil jeho majiteli takřka finanční likvidaci. Šlo o další důkaz nefunkčnosti ostravského systému radiofrekvenční identifikace psů: vždyť podle tzv. čipovací vyhlášky z roku 2012 by měli být všichni psi označeni čipem v případě svého zatoulání ihned vráceni zpět domů. Městský útulek by měl být logicky prázdný. Opak je ovšem pravdou. Navrhovaná řešení problému, která občané v minulosti opakovaně předkládali, zatím bohužel nikdo ze zastupitelů nechtěl řešit (viz také červnové jednání roku 2019).

Bohužel Vážený pan zastupitel KSČM a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. zřejmě omylem požadoval zrušení v Ostravě tak pracně dosažených elektronických občanských přihlášek k diskusi se zastupiteli. Během června 2019 však vyslyšel prosbu o vyjasnění celé věci, kterou mu adresoval šéf-editor Necipujtenas.CZ. Bylo připraveno oboustranné vstřícné jednání s předpokladem: dojde k pro-občansky přijatelnému kompromisu a dalším potřebným zlepšovacím návrhům jednacího řádu.

V rámci občanské diskuse zaujal veřejné mínění známý porubský představitel disentu Mgr. L. Č. svým profesionálním projevem doplněným promítanou a pečlivě připravenou prezentací s tématikou plýtvání veřejnými prostředky na vysazování zeleně.

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

Další řádné jednání ZSMO proběhlo 19. června 2019.

Audiovizuální záznam lze shlédnout zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/6-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-22-5-2019-17953/ 

 Dokument ke stažení v PDF:

 • 11. června 2019: Média/LegislativaZastupitelé floridského okresu „Marion County“ (přibližně 354.353 obyvatel) odmítli zavést 7. května 2019 během svého veřejného jednání povinné čipování psů chovaných v soukromých domácnostech! Několikaměsíční debata s širokou veřejností a ochránci přírody přinesla své dobré ovoce! Zastupitelé a přizvaní odborníci také podpořili medicínské a etické výjimky z nastřelování mikročipů do živých těl zvířat v útulcích! Respekt k rozumu, lidskosti, přirozeným právům a svobodám zvítězil!

  Během květnového dialogu zaznívaly na marionském okresním zastupitelstvu například argumenty ochránců zvířat a zástupců útulků, kteří požadovali zavedení povinného čipování zvířat a jeho vynucování veřejnou mocí. Zdůrazňovali pozitivní vliv čipů v rámci systému identifikace zatoulaných psů aj. domácích mazlíčků.

  Na druhé straně právě výše uvedená odborná veřejnost kritizovala špatně nastavený okresní systém identifikace bezprizorných zvířat ve veřejném prostoru. Pokud by prošlo povinné čipování psů, zůstala by v platnosti zároveň povinnost nošení placené úřední známky, čímž by vzniklo bezdůvodně vynucované dvojí značení. Lidé by platili okresu za označení svých pejsků hned dvakrát. Povinné RFID transpondéry navíc představují náklady, které většina občanů odmítá hradit.

  Dalším jasným argumentem bylo mj. to, že čipování ještě vůbec neprokazuje vlastnictví zvířete. Chovatelské registry obsahují velké množství chyb, což ve svém důsledku znemožňuje navracení zatoulaných čtyřnohých živých tvorů zpět domů.

  Odborná veřejnost také varovala: Neustálé změny a zpřísňování chovné legislativy se už v konečném důsledku obracejí především proti samotným zvířatům, jelikož nelze v praxi naplnit přehnané požadavky veřejné moci.

  Na marionském okresním zastupitelstvu přednesla své zkušenosti také profesionální chovatelka psů s více než čtyřiceti roky oborových zkušeností. Prohlásila mj., že zdokumentovala dvě kauzy nádorového onemocnění v přímé souvislosti s RFID nastřelenými podkožními transpondéry. Především však varovala před čipováním malých štěňátek. Doporučila jako řešení DNA identifikaci.

  Federálně konstituční pohled pak okresním zastupitelům vysvětlila občanka, která poukázala na fakt, že pokud by vynucování čipování zvířat chovaných v soukromých domácnostech chtěla zavést washingtonská vláda, jednalo by se o porušení ústavy. Ve stejném smyslu pro něco takového neexistuje federální zákonné oprávnění. Psi chovaní v privátních domácnostech jsou také zpravidla soukromým majetkem.

  Okresní zastupitel Carl Zalak III výše uvedený právní výklad potvrdil, nicméně na druhé straně občanům vysvětlil, že zde samozřejmě existuje ústava státu Florida, tedy státní a lokální úroveň veřejné moci, která již umožňuje místním komunitám upravovat své společenské vztahy určitými regulativy – např. čipováním zvířat.

  Kathy Bryantová, okresní zastupitelka, zdůraznila v diskusi zastupitelů, která následovala až po diskusi s občany jako tradiční výraz úcty k voličům, občanům, že projednávala otázku povinného čipování s řadou veterinárních klinik a na tomto základě zdůraznila jednoznačný poznatek: z medicínského hlediska nelze povinné nastřelování RFID transpondérů vynucovat ve všech případech. Zvěrolékaři nemohou být pokládáni za nástroj veřejné moci k perzekucím chovatelů kvůli odmítání čipování. Bryantová také uvedla: zákonem nelze docílit zodpovědnosti majitelů zvířat; ona má své domácí mazlíčky očipovány, ale nikdy by si nedovolila to někomu jinému nařizovat. Musí jít vždy o svobodné rozhodnutí daného chovatele. Varovala před dalšími právními předpisy, které celou oblast ochrany přírody zkomplikují. Z praxe je patrné, že existuje velká skupina chovatelů psů, kteří zvířata neregistrují, nechodí k veterináři, nemají známky, neočkují atd. Je nereálné, že by všechny tyto lidi najednou donutil nějaký zákon o čipování ke změně chování. Nic podstatného by se nezměnilo. Čipování není zázračná pilulka. Je třeba se zaměřit na neinvazivní edukační programy. Není správné, aby veřejná moc postihovala občany za to, že nechtějí čipovat své psy, zakončila svůj projev zastupitelka Bryantová.

  Podpořila jí také předsedkyně marionského okresního zastupitelstva Michelle Stoneová: Jestliže veterinář řekne, že zvíře nemůže být čipováno, tak zkrátka nebude.

  Jeff Gold, okresní zastupitel, byl sice pro zavedení povinného čipování, nicméně nakonec uznal, že vnucovat tuto invazivní metodu úplně všem chovatelům není správná cesta.

  David Moore, místopředseda výše uvedeného okresního zastupitelstva, se taktéž postavil proti plošnému čipování psů. Poukázal v této souvislosti i na problém s nastupujícím čipováním lidí.

  Ředitel marionské okresní veterinární služby („Marion County Animal Services”) James Sweet na dotaz zastupitelů potvrdil: Existuje běžná praxe, že pes není očipován na základě odborné veterinární zprávy. Stačí, pokud v ní veterinář zdůrazní: Nastřelení RFID transpondéru do živého těla není v nejlepším zájmu určitého živého tvora. Obvykle jde však o medicínské důvody. Ředitel Sweet něco takového považoval během svého veřejného projevu na zastupitelstvu za zcela správný postup, o kterém je posléze pořízen archivovaný úřední záznam. Nikdo pak nikoho k čipování nenutí.

  Zastupitelé „Marion County“ nakonec dlouhé diskuse odstranili z navrhovaného okresního obecně závazného právního předpisu povinnost čipování pro soukromé osoby, ale ponechali jí pro přesně definované chovatele/prodejce psů a útulky.

  Zdroj: https://youtu.be/EG27URD49vE (stopáž: 01:09:33 až 02:34:37); https://library.municode.com/fl/marion_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=CH4ANCOEN; https://www.ocala-news.com/2019/05/09/commissioners-move-to-eliminate-requirement-of-microchipping-pets-throughout-marion-county/; https://www.ocala.com/news/20190315/digging-into-mandatory-pet-microchipping; https://www.pe.com/2016/09/24/corona-wont-require-microchipping-of-pets/

 • 1. června 2019: Média: ČTK a další české sdělovací prostředky: Roku 2019 vznikne v ČR velký business s povinným čipováním psů. Česká vláda se navíc rozhodla zakotvit do zákona velice tristní definici tzv. „množírny“, zakázala dokonce psům a kočkám mít přirozeně potomstvo podle Božího a přírodního řádu věcí vezdejších, přenesla také část finanční odpovědnosti za týrání zvířat na stát.

  Veterináři se již ve svých ordinacích těší na nával více než jednoho miliónů nejlepších čtyřnohých přátel člověka v důsledku změny legislativních podmínek od prvního ledna 2020. Chovatelé psů budou totiž muset svá zvířata nuceně očipovat tak, aby jejich čtyřnohým mazlíčkům tzv. „platilo očkování“ proti vzteklině. Špatnou novelu veterinárního zákona přijala v této věci ještě minulá sněmovna.

  Vláda ke všemu zakázala dokonce psům a kočkám plození potomstva podle přirozeného Božího a přírodního řádu věcí vezdejších; přenesla také část finanční odpovědnosti za týrání zvířat na stát (od nákladové hranice 200.000 ,- Kč).

  Nynější vládní garnitura bohužel dále zhoršuje celý zle nastavený systém identifikace a péče o zvířata svými do důsledků nedomyšlenými novelami: vágní/otevřené definice (viz navrhovaný § 7a zákona proti týrání zvířat) a nezávazné odkazy na starší judikáty české justice pak v konečném důsledku hrozí postihem pro dosud zcela nevinné milióny občanů, jejich rodin a čtyřnohých mazlíčků. Ke katastrofě pak stačí v případě schválení všech nových předpisů dobře organizované nájezdy aktivistických ochranářů zvířat a to především na konzervativní venkov v rámci spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. Tradičně po tisíce let svobodný chov zvířat v České republice zaměřený na potěchu duše tak zřejmě definitivně pomalu ale jistě končí. Naopak začíná doba nebezpečné byrokratické zvůle veřejné moci.

  Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/veterinari-zhruba-polovina-psu-v-cesku-nema-cip/1761254; https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-navrhla-reseni-problemu-s-mnozirnami-zvirat—pripravila-i-zmeny-u-dani-z-lihu--tabaku-ci-hazardu-173963/; https://www.vlada.cz/cz/vysledky-jednani-vlady-27-kvetna-2019-173929/; https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB4AHNYS3; https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/novela-zakona-zakaze-mnozirny-a-zprisni-chov-selem_523030.html; https://www.denik.cz/z_domova/polovina-psu-v-cesku-nema-cip-od-pristiho-roku-hrozi-majitelum-pokuta-20190528.html; https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/veterinari-zhruba-polovina-psu-v-cesku-nema-cip; https://twnews.cz/cz-news/polovina-psu-v-cesku-nema-cip-od-pristiho-roku-hrozi-majitelum-pokuta

 • 17. května 2019: Média: Liga svobody na straně občanů České republiky vůči čipování lidí a dalším invazivním, často povinně vnucovaným technologiím!Liga svobody, nově vznikající politický subjekt, jehož významné osobnosti (Vážený pan Vodička a Vážený pan Červenka) kandidují do Evropského parlamentu v květnových volbách roku 2019 na volební listině č. 40 Alternativy pro Českou republiku (lídryně Vážená paní doktorka Samková podporovaná Váženými poslanci Parlamentu ČR VolnýmBojkem), se otevřeně hlásí k ochraně občanů vůči invazivním technologiím. Vyloženě na svém oficiálním Facebooku v této souvislosti 17. května 2019 uvedla mj. čipování občanů: „A Liga svobody bude i nadále upozorňovat na nebezpečí spojená s některými výdobytky moderní doby, jako jsou bezhotovostní platby, čipování občanů či právě technologie na rozpoznávání obličejů. Jde nám totiž v prvé řadě o svobodu!“ – https://www.facebook.com/liga.svobody.strana/posts/2300429896839304; https://www.ligasvobody.cz/

 • 16. května 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Policie ČR: Žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v ČR včetně Ostravy prokázány z trestního hlediska ani v letech 2018 a 2017! Policie má dostatečné možnosti v rámci stávající legislativy pro potírání týrání zvířat!

  * Oficiální dokumentace státní Policie České republiky získaná v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o obcích díky aktivitě Váženého pana poslance Parlamentu ČR Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní a Váženého šéf-editora Necipujtenas.CZ Mgr. Radka Přepiory potvrdila, že ani v letech 2018 a 2017 v ČR včetně Ostravy nebyly prokázány z trestního hlediska žádné tzv. „množírny“.

  * Policejní prezidium ČR také občanům vysvětlilo: Policie má dostatečné možnosti v rámci stávající legislativy pro potírání týrání zvířat.

  * Přehnané udavačství ochránců přírody naopak může vést k destrukci života nevinných občanů: Například v Ostravě došlo na podzim roku 2018 k situaci, kdy se nepotvrdilo podezření z existence tzv. množírny 30-ti psů malých plemen, kteří byli zajištěni v rámci probíhajícího policejního šetření.

  * Celková situace z hlediska trestního stíhání pachatelů týrání zvířat se v ČR stále pohybuje pouze v desítkách případů ročně i když má vzestupnou tendenci.

  * Zajímavé je ovšem také srovnání s rostoucím počtem zahájených trestních stíhání úředních osob za zneužití pravomocí. Chovatelé zvířat mají totiž nepochybně také svá práva a nárok na klidný život bez šikany a zvůle veřejné moci nebo části úzce provázaných bezcitných aktivistů z neziskového sektoru.

  * Městské ředitelství státní policie v Ostravě poskytlo veřejnosti navíc velice zajímavé informace s tématikou neustále rostoucích rizik kybernetické kriminality.

  * Vážený pan plk. Mgr. Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, také přislíbil (podobně jako Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava) účast policejních odborníků na diskusi s občany a zastupiteli během nejbližšího jednání obvodního ostravského zastupitelstva v Polance nad Odrou, kde by mohli zodpovědět krom výše uvedených témat mj. také dotazy kolem stále aktuálního zlepšování bezpečnosti silničního provozu.

  Policejní prezidium ČR ve svých materiálech zaslaných Váženému panu poslanci Volnému z hnutí Jednotní v lednu 2019 mj. uvedlo, že nemělo námitek vůči znění důvodové zprávy k navrhované novele zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992. Důvodová zpráva mj. uvádí: „Veřejností a sdělovacími prostředky je v poslední době akcentována otázka tzv. množíren. K tomu je nutno uvést, že právní předpisy tento pojem neznají a nevymezují, a také veřejností není chápán jednotně. Jako množírna jsou většinou označovány chovy s větším počtem psů, ve kterých dochází k týrání zvířat, a chovatel chová tato zvířata za účelem dosažení zisku. V některých případech jsou jako množírna označovány také chovy, ve kterých dochází k nekontrolovanému množení psů a k chovu zvířat v nevhodných podmínkách, aniž by chovatel usiloval o dosažení zisku. Je třeba zdůraznit, že chov psů a koček, a to i ve větších počtech, je v České republice legální činností. Řada chovatelů chov psů nebo koček ve větším počtu provozuje v souladu s právními předpisy a ve vyhovujících podmínkách. Nelze tedy tvrdit, že každý, kdo chová větší počet psů nebo koček, se automaticky dopouští nějaké závadné činnosti. Postih chovatelů, kteří chovají zvířata v nevyhovujících podmínkách, a to bez ohledu na počet chovaných zvířat, bez ohledu na to, zda se jedná o psy nebo feny, bez ohledu na to, zda jsou zvířata chována za účelem rozmnožování, umožňuje již řadu let zákon na ochranu zvířat. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách a také za porušení dalších ustanovení zákona na ochranu zvířat je možné podle tohoto zákona uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, propadnutí týraného zvířete (vlastníkem propadlého zvířete se stává stát) a zákaz chovu zvířat až na 5 let. (Pozn.: Uvedenou problematikou se zabývá také Nejvyšší správní soud. Z internetových stránek Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz citujeme právní větu: „Týráním zvířat ve smyslu § 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je i chov velkého počtu psů na malém prostoru. Je třeba mít na paměti i psychickou pohodu zvířat, možnost pohybu každého z nich a též možnost alespoň určité formy soukromí pro každého z nich. (Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.04.2015, čj. 22 A 69/2013 - 30)“.“

  Během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 10. dubna 2019 posléze přednesl šéf-editor Necipujtenas.CZ dotazy občanů směřované na oba dva ředitele ostravských policejních sborů (státních i městských). Otázky určené Váženému vedení ostravské státní policie zněly: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Je mi ctí poděkovat, tak jako minulý rok, celému ostravskému policejnímu týmu za jeho obětavou práci pro občany Ostravy. Tento tým vede Vážený pan plukovník magistr Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky. Jsme s občany velice rádi a děkujeme Vám za to, že jste dal opět svolení k publikaci celé Vaší velice informativně přínosné zprávy o činnosti státní policie v Ostravě za rok 2018 na oficiálním městském webu „ostrava.cz“. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si díky tomu zjistila konkrétní fakta o úspěšné činnosti spolupracovníků Váženého pana ředitele Štalmacha a o celkovém zlepšování bezpečnostní situace v Ostravě. – Nyní k dotazům, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně bychom se rádi dozvěděli trochu více informací než je uvedeno ve Vaší zprávě na stranách 28 až 30, kde se lze mj. dočíst o pronikání mezinárodního zločinného prvku na území Ostravy především v oblasti internetové kriminality. Vaše zpráva k tomu mj. uvádí, že „to vše činí tuto oblast kriminality velmi nebezpečnou“. Na prvním místě bych se rád zeptal na kybernetickou bezpečnost. Jaká byla v roce 2018 a jaká je také letos situace z hlediska tohoto typu kriminality v Ostravě včetně počtu útoků a policejní ochrany obyvatelstva včetně prevence? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě eviduje a na jaké cíle se zde hackeři nebo jiní zločinci zaměřovali? Jakých výsledků dosáhli? Připomněl bych v této souvislosti úspěch Policie ČR, o kterém psal „iDNES.cz“ 28. března 2019, když ostravský krajský soud potrestal pachatele, kteří kupovali na černém trhu identifikační údaje ke stovkám čipových platebních karet, které posléze zneužili k trestné činnosti. Šlo zhruba o 500 okradených spotřebitelů. Cituji „iDNES.cz“: „V Česku jde podle policie o jeden z největších objasněných případů bankovního pirátství posledních let.“ Konec citace. – Další dotaz a také prosba se týká problematické situace na úseku dopravních přestupků za rok 2018 a 2019 v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která byla rozsáhle probírána na místním obvodním zastupitelstvu 27. 2. 2019. Podle Vaší zprávy, cituji ze strany 50 a 51: „Mezi hlavní priority dohledu nad silničním provozem patří také ochrana nemotorizovaných účastníků silničního provozu /.../ policisté dopravního inspektorátu městského ředitelství zajišťují také viditelný dohled nad silničním provozem na území statutárního města Ostravy, a to na vybraných automobilových silnicích, /.../ dopravní policisté se zaměřují i na způsob jízdy vozidel, rychlost, předjíždění a správné chování řidičů na vyznačených přechodech pro chodce.“ Konec citace. K tomu viz také zpráva serveru „ostrava.rozhlas.cz“ ze 4. 4. 2019. Cituji: „Do akce bylo během 24 hodin nasazeno v kraji téměř 90 policistů, kteří se zaměřili především na dodržování rychlosti. Místa, kde rychlost měřili, vybrali i na základě tipů od lidí.“ Konec citace. Chtěl bych proto poprosit o to, zda byste mohl pane řediteli vyslat na nejbližší jednání obvodního zastupitelstva do Polanky po dohodě s Váženým panem starostou členy Vašeho týmu, kteří by zastupitelům i přítomné veřejnosti osvětlili možnosti, jak zde může státní policie pomoci při řešení výše uvedených problémů. Děkuji. – Další dotaz je z oblasti trestné činnosti související s tzv. množírnami zvířat, čipováním a obecně týráním především psů. Vaší nadřízení z policejního prezídia nám občanům díky žádosti o informace Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní, jemuž alespoň takto děkuji, včetně Vašich kolegů z policejního prezídia, velice vstřícně odpověděli. Jaká je prosím v tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě za roky 2018 a 2019? Všechny odpovědi můžete zaslat také písemně ke zveřejnění na webu „Necipujtenas.CZ“, jako jste to učinil loni. Přeji Vám i Vašim kolegyním a kolegům vše nejlepší ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“

  Odpověď Městského ředitelství policie Ostrava, státní Policie České republiky z 30. dubna 2019: „Sdělení k dotazu Mgr. Přepiory ke zprávě o bezpečnostní situaci na území Městského ředitelství policie Ostrava v roce 2018. Magistrátem města Ostravy byl Městskému ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) postoupen váš dotaz týkající se doplnění informací ke zprávě o bezpečnostní situaci v Ostravě v roce 2018. Konkrétně vaše dotazy směřují do oblasti internetové kriminality a do problematiky týrání zvířat – konkrétně psů. Současně jste požádal o vyslání policistů na jednání obvodního zastupitelstva do Polanky. Nejprve k žádosti o vyslání policistů. Dle sdělení vedoucího obvodního oddělení Poruba 1 je v přímém telefonním kontaktu se starostou Polanky nad Odrou, když bylo, po vzájemné dohodě, upuštěno od každoměsíčních schůzek. Případný problém je nyní řešen ihned na základě telefonické domluvy. S osobní účastí, pokud bude vyžádána v předstihu, nemá problém. Pokud se týče situace na úseku dopravních přestupků v Polance nad Odrou, není v porovnání s jinými částmi města Ostravy nijak dramatická. BESIP je zde, stejně jako v ostatních 22 městských obvodech, prováděn hlídkami dopravního inspektorátu městského ředitelství a hlídkami obvodního oddělení Poruba 1, do jehož územní působnosti Polanka nad Odrou spadá. Trestnou činností úzce související s využitím kyberprostoru se primárně zabývá oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. S ohledem na složitost této trestné činnosti a personální zabezpečení oddělení se tato součást zabývá pouze nejsložitějšími případy. Konkrétními daty vztahujícími se k jejich činnosti však městské ředitelství nedisponuje. Ostatní případy jsou šetřeny oddělením hospodářské kriminality městského ředitelství, příp. ostatními odděleními obecné kriminality dle místní a věcné příslušnosti. Jde zejména o trestné činy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 trestního zákoníku (v roce 2018 prověřováno skutků), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 trestního zákoníku (prověřovány 4 skutky) a poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 trestního zákoníku (v roce 2018 nebyl prověřován žádný). Pomocí kyberprostoru jsou však páchána i další jednání, která jsou šetřena jako trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 tr. z.), podvody (§ 209 tr. z.), úvěrové podvody (§ 211 tr. z.) nebo neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 tr. z.), ale mohou to být nejrůznější trestné činy napříč trestním zákoníkem – např. účast na sebevraždě (§ 144 tr. z.), vydírání (§ 175 tr. z.), pomluva (§ 184), šíření pornografie (§ 191 tr. z.), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 tr. z.), šíření poplašné zprávy (§ 357 tr. z.) a mnoha dalších U těchto trestných činů však v systému nelze rozlišit, které z nich byly spáchány zneužitím kyberprostoru. Boj s touto trestnou činností je velmi obtížný, a to zejména s ohledem na celospolečenskou snahu realizovat veškeré platby a obchodní styk prostřednictvím internetu a stále masivnějšímu užívání sociálních sítí k navazování sociálních vazeb. Pachatelé těchto trestných činů se zaměřují na nedostatky a chyby v zabezpečení kyberprostoru a lidskou důvěřivost a neopatrnost, v některých případech hraničící až s hloupostí. Policie ČR sice disponuje prostředky, jak tuto kriminalitu odhalovat, nemá však technické ani legislativní prostředky, jak jí předcházet. Jediným možným způsobem je prevence na všech úrovních a zodpovědnost a opatrnost jednotlivých uživatelů, u dětí pak kontrola ze strany rodičů. Preventivní působení Policie ČR v této oblasti je popsáno v části 12. „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2018“. V roce 2018 bylo městským ředitelstvím prověřováno 6 případů týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku (ve 3 případech bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby). V 1 případě bylo šetřeno podezření z trestného činu pytláctví podle § 304 trestního zákoníku, avšak to bylo odloženo podle § 159a/1) tr. řádu – ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Trestná činnost v souvislosti s tzv. množírnou psů nebyla na území městského ředitelství zjištěna, ačkoli bylo v listopadu 2018 zajištěno cca 30 psů malých ras – podezření se však nepotvrdilo. Zpracovala: mjr. Mgr. Bc. Pavla Bobříková, vedoucí kanceláře ředitele. Plk. Mgr. Vladimír Štalmach v. r., ředitel.“

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) uvádí, že taktéž ani dříve získaná dokumentace z Policejního prezídia ČR a opět také z Městského ředitelství státní policie Ostrava, neobsahuje v rámci hodnoceného období let 2012 až 2018 ani jednu zmínku o nějaké trestněprávní prokázané existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelů“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující nebo pouze výjimečné trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné chovatele zpřísňováním legislativy a navazujících trestů za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen už dokonce i na soukromé domácnosti (další zásah do už tak děravé domovní svobody), tedy na všechny občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod.

  SwN zpracovalo v dubnu 2018 návrh změny špatného identifikačního systému malých domácích zvířat a vyzvalo v této věci celé politické spektrum ke vzájemné spolupráci.

  SwN děkuje Váženým představitelům Policejního prezidia ČR a Váženému panu plk. Mgr. Vladimíru Štalmachovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho Váženým spolupracovnicím a spolupracovníkům včetně Vážených úředních osob z Magistrátu statutárního města Ostravy a taktéž Váženému panu poslanci Parlamentu ČR Mgr. Lubomíru Volnému z hnutí Jednotných za jejich obětavou snahu při získání výše citovaných velice důležitých informací.

  Nová dokumentace je k dispozici široké veřejnosti níže ve formátu pdf.

  Zdroj: Žádost Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného o informace ze dne 9. ledna 2019 adresovaná Policejnímu prezidiu ČR v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, na kterou povinný subjekt české veřejné moci reagoval zasláním vyjádření z 22. ledna 2019 do datové schránky tazatele. Výslednou dokumentaci následně obdržel šéf-editor Necipujtenas.CZ. Dále dotazy šéf-editora Necipujtenas.CZ na Váženého pana ředitele ostravské státní policie vznesené dne 10. dubna 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, na které bylo posléze odpovězeno elektronickým dokumentem s datem 30. dubna 2019. Dále viz: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/5-10-4-2019.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-statisticsconfirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-publicawareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacichzvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf, podklady a audionahrávky z veřejného jednání zastupitelstev v Ostravě, které vlastní Mgr. Radek Přepiora.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 12. května 2019: Média: Další ukázka byrokratické zvůle euro-unijních elit, které přehlasovávají zástupce České republiky a vnucují národním státům formami „legislativního násilí“ normy, se kterými zvolení zástupci lidu nesouhlasí: Tentokrát jde o identifikaci a externí čipování občanů, které bohužel podporuje česká komisařka Evropské komise Věra Jourová z hnutí ANO.

* Evropská komise (EK) a Evropský parlament (EP) prosazují nařízení o externím bezkontaktním očipování občanů České republiky a dalších Evropanů včetně dálkového zpřístupňování biometrických údajů dotčeného obyvatelstva! Stanovisko české vlády a českého parlamentního Výboru pro evropské záležitosti bylo nesouhlasné! Podobně také vyjádření slovenského parlamentního Výboru pro obranu a bezpečnost!

* Komisařka EK pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová (hnutí ANO) bohužel externí očipování Čechů, Moravanů a Slezanů nadšeně přivítala v rámci tzv. boje s terorismem!

* Absurdita: Předpokládaní teroristé, zřejmě všichni nespokojení občané národních států EU, které mají zavedeny povinné občanské průkazy (pouze 15 států roku 2018), se budou v případě schválení výše uvedené globalistické legislativy určitě s radostí očipovávat!

* Jen v ČR by takové zbytečné opatření způsobilo další náklady za cca 2,6 miliardy korun (zavedení povinných celoevropských občanských průkazů by stálo v cenách roku 2005 cca 41,5 miliardy eur). ČR přitom nedávno investovala nemalé prostředky do systému kontaktních čipových identifikačních průkazů, které jsou technologicky a uživatelsky více bezpečnější než dálkově čitelné čipové občanky.

* President Miloš Zeman podepsal roku 2017 opt-out z používání transpondérů v občanských identifikačních průkazech. Zda zůstane taková možnost funkčně zachována v reálném životě i z hlediska nového nařízení EK: není přitom ještě vůbec zřejmé. Pokud by tomu již tak nebylo, mohlo by dojít k neřešitelným situacím především pro věřící spoluobčany, kteří konzistentně čipování odmítají desítky let na základě biblických textů a výhrady svědomí.

* S nástupem detailního chytrého monitorování veřejného i soukromého života obyvatel EU bez soudního příkazu v souvislosti s budováním nové vysoce husté vysílací soustavy pro přenos signálu 5G, se navíc objevují další závažné otázky kolem čteček dálkově čitelných čipových karet, automatizace získávání tzv. „anonymizovaných“ dat, kybernetické bezpečnosti, zachování lidského soukromí, práva na nerušený rodinný život a v neposlední řadě taktéž vliv celého systému na zdraví (viz Brusel, Ženeva) jeho uživatelů. Jde nepochybně o velkou výzvu pro politiky, aby pomohli zabránit budoucí mohutné hrozbě zvůle veřejné moci, aby ji vůbec alespoň na národní úrovni nepřipustili, nebo aby prosadili pro své občany nutné výjimky a v běžném životě jasně definovaný funkční opt-out.

Evropské komisi se v minulých desetiletích několikrát nepodařilo zavést jednotné povinné identifikační karty pro všechny státy EU. Roku 2018 proto přišli euro-unijní byrokraté s určitým kompromisem, který naoko pouze upravuje stále přísnější technologické normy v oblasti národních občanských průkazů. Byrokraté z EK předložili do Evropského parlamentu návrh nařízení COM(2018)212 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Nařízení jsou pro členské státy EU závazná bez prováděcího vnitrostátního aktu. Výše uvedený návrh nařízení z 17. dubna 2018 mj. evropským poddaným nařizuje:3) Průkazy totožnosti zahrnují vysoce zabezpečené paměťové médium, které obsahuje zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů v interoperabilních formátech. 4) Paměťové médium má dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit neporušitelnost, pravost a důvěrnost údajů. Uchovávané údaje jsou bezkontaktně přístupné a zabezpečené, jak stanoví prováděcí rozhodnutí Komise přijatá v souladu s článkem 2 nařízení (ES) č. 1030/2002. 5) Následující osoby jsou osvobozeny od požadavku poskytnout otisky prstů: a) děti mladší 12 let; b) osoby, u nichž je odebrání otisků prstů fyzicky nemožné. /.../ Doba platnosti průkazů totožnosti je maximálně 10 let. Mohou být poskytnuty výjimky pro konkrétní věkové skupiny. /.../ Průkazy totožnosti, které nesplňují požadavky článku 3, pozbývají platnosti po uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let po [dni použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co CS 17 CS nastane dříve. Nicméně průkazy totožnosti, které neobsahují funkční strojově čitelnou zónu v souladu s dokumentem ICAO 9303 částí 3 (sedmé vydání, 2015), pozbývají platnosti po uplynutí doby jejich platnosti nebo dva roky po [dni použitelnosti tohoto nařízení], podle toho, co nastane dříve.

Výše citované nařízení bylo ovšem modifikováno v EP o rok později 4. 4. 2019 s tím, že bude nadále členským státům EU umožněno identifikovat své občany a další osoby také jinými relevantními a nediskriminačními způsoby a dokumenty, například pomocí řidičských průkazů aj. („Toto nařízení nebrání členským státům akceptovat pro účely prokázání totožnosti jiné doklady než cestovní doklady, například řidičské průkazy, a to nediskriminačním způsobem.“) Evropský parlament přijal takovou změnu nařízení za své v prvním čtení a vyzval Evropskou komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže by svůj návrh nahradila jiným textem, podstatně jej změnila nebo by měla v úmyslu jej podstatně změnit.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila podle tiskové zprávy EK z 4. dubna 2019: „Průkazy totožnosti se silnějšími bezpečnostními prvky umožní občanům bez problémů cestovat po celé EU. Všechny doklady totožnosti všech členských států budou mít stejně silné bezpečnostní prvky, a odstraní se tak nedostatky a slabiny, kterých by mohli teroristé a další pachatelé trestné činnosti zneužít.“ Bezpečnostní prvky průkazů totožnosti budou sjednoceny s bezpečnostními prvky pasů, protože nyní budou oba typy cestovních dokladů obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip s fotografií držitele a jeho otisky prstů. Členské státy začnou nové průkazy totožnosti vydávat za dva roky. Průkazy, které jsou v současnosti v oběhu a nejsou v souladu s novými normami, budou muset být nahrazeny do pěti nebo deseti let – v závislosti na úrovni jejich zabezpečení. Pro doklady, jejichž držitelé jsou starší 70 let, bude platit výjimka. Nová pravidla nezavazují členské státy k tomu, aby průkazy totožnosti vydávaly: mohou si i nadále určovat, zda budou dobrovolné, nebo povinné, anebo zda je nebudou vydávat vůbec. Členské státy mohou zachovat vlastní vizuální podobu dokladů a služby elektronické veřejné správy. Všechny nové průkazy totožnosti však budou muset splňovat nové bezpečnostní normy.“

Naopak především prominentní členové „Výboru Národní rady Slovenské republiky pro obranu a bezpečnosť“ odmítli nařízení EK podpořit (pro návrh podpory usnesení nehlasoval nikdo; proti usnesení 3; hlasování se zdrželi 4 poslanci; z celkového počtu 11 člemů výboru bylo přítomno 7 poslanců) a poukázali 30. dubna 2019 během svého jednání na vážné bezpečnostní hrozby dálkově čitelných mikročipů včetně stanoviska slovenského ministerstva vnitra a bezpečnostních expertů z Národního bezpečnostního úřadu Slovenské republiky. – Například slovenská ministryně vnitra Ing. Denisa Saková, PhD. (SMER - sociálna demokracia) mj. uvedla podle konzervativního deníku Hlavné správy: Ale problém je s tým bezkontaktným čipom. Je tu dlhodobo diskutovaný už od roku 2008 a Národný bezpečnostný úrad certifikoval iba kontaktný čip.“ „Je to bezpečnostný problém.“ „V prvom rade obidva doklady, čiže národný identifikačný doklad ako občiansky preukaz, a potom doklad o pobyte, by mali mať bezkontaktný čip (dnes máme kontaktný čip) a v tom čipe by mali byť uložené odtlačky dvoch prstov: palca a ukazováka. S tým Slovensko ani Česká republika na pracovnej skupine nesúhlasili, ale všetky ostatné krajiny nás prehlasovali.“ „Ešte to nebolo schválené na rade ministrov. Tam sa hlasuje väčšinovo. Premiéri členských krajín to však už schválili.– Poslanec a krajský zastupitel Ing. Mgr. Marian Kotleba (Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko) v rámci jednání výboru mj. řekl: „S čítačkou, ktorú si kúpia v podsvetí aj s kódmi za pár tisíc eur od tých správnych policajtov a na diaľku si o vás prečítajú všetko, to ako keby vás mali na röntgene. Takto miznú v západnej Európe zdravé deti. To už dnes naozaj existuje, stačí si trochu pogúgliť.“ „Najprv obchodné reťazce začali s tým, aby ľudia začali používať bezkontaktné platby, aby si na to zvykli. Potom vám to dajú s elektronickou zdravotnou dokumentáciou, za tým prídu občianske preukazy a z ľudí sú nakoniec pojazdné katalógy. A potom bude stačiť, že nejaký človek, sediaci napríklad v dodávke, si bude so skenerom s dosahom dvesto či päťsto metrov čítať o okoloidúcich akú majú krvnú skupinu a všetky ostatné detaily, a vyberať si, kto sa napríklad môže hodiť na súčiastky.“ – Poslanec Bc. Milan Krajniak (SME RODINA – Boris Kollár) dodal: „Tam budú všetky informácie: odtlačky prstov, zdravotný stav. Žiadna ochrana nebude spoľahlivá. V Číne, tým že ich je tak veľa, to robia tak, že ľudí identifikujú podľa systému rozpoznávania tvárí (Face Recognition System). U nás to nebude potrebné, bude stačiť občiansky s bezkontaktným čipom.“ „Alebo napríklad komplic vreckárov im môže dať tip: choďte tamto za tým, ten je bohatý, bude mať plnú peňaženku.

Česká republika se předmětným nařízením EK zabývala již roku 2018. Vláda tehdy předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dokument EU 8175/18 dne 20. 4. 2018. Výbor pro evropské záležitosti následně dne 9. května 2018 svým usnesením č. 77 rozhodl tento dokument projednat, načež tak učinil 20. 6. 2018, když jej vzal svým usnesením č. 116 na vědomí (tím v právní oblasti zajistil jeho posvěcení v českém parlamentu), nicméně ve svém usnesení mj. uvedl jasné výhrady: „Návrh nezavádí povinné průkazy totožnosti v celé Unii. Tyto doklady by také měly povinně obsahovat biometrické údaje (2 otisky prstů, zobrazení obličeje) uložené na čipu v dokladu. Snímání otisků prstů by se netýkalo dětí mladších 12 let a osob, u kterých je to fyzicky nemožné. Doba platnosti průkazů by neměla přesáhnout 10 let. Lhůta pro vyřazení. Průkazy totožnosti, které by nesplňovaly tyto požadavky, by byly vyřazeny na základě uplynutí doby jejich platnosti nebo pět let po dni použitelnosti tohoto nařízení. U průkazů totožnosti, které nejsou strojově čitelné, je lhůta pro vyřazení stanovena na dva roky. /.../ Stanovisko vlády ČR: ČR obecně návrh vítá a podporuje. Nesouhlasí však s plošným zavedením biometrických údajů do průkazů totožnosti, považuje toto opatření za nepřiměřené. Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR: V případě zavedení biometrických údajů do průkazů totožnosti vláda odhaduje dopad na státní rozpočet ve výši cca 2,5 mld. Kč v závislosti na výsledku vyjednávání. V souvislosti se zavedením nového typu dokladů pro rodinné příslušníky se minimální náklady odboru azylové a migrační politiky MV ČR odhadují na 100 mil. Kč. Nařízení je přímo použitelný právní předpis. Přijetí návrhu bude proto vyžadovat adaptaci stávající legislativy na toto nařízení, konkrétně se bude jednat o zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích./.../ Výbor pro evropské záležitosti však odmítá plošné zavedení biometrických prvků v době, kdy pouze v 15 členských státech je povinnost mít průkaz totožnosti.

Nařízení Evropské komise COM(2018)212 o externím očipování obyvatel Evropské unie představuje typickou ukázku vrchnostenské byrokratické politiky „legislativního násilí“, kdy je národním státům nařizováno určité opatření i proti jejich vůli a v rámci lehce zneužitelných tzv. „proti-teroristických opatření“. Pokud by například ještě existovalo právo veta (stav před Lisabonskou smlouvou), mohla by Česká i Slovenská republika euro-unijní nesmysly prostě odmítat. Nyní mohou obě země z pozice prosících poddaných pouze škemrat o drobečkové ústupky a doufat v zázrak, že se nová EK po květnových volbách do EP nakonec přeci jen umoudří a výše zmiňované nařízení nezavede.

Podle dobového vyjádření (Euractiv.cz) Ladislava Jakla z roku 2009, někdejšího tajemníka prezidenta ČR, Lisabonská smlouva „tuneluje českou suverenitu.Podobný názor v dané době vyslovil též právní expert Tomáš Břicháček, jenž brilantně popsal další nárůst pravomocí EU“. Senátor ODS Jiří Oberfalzer tehdy vysvětlil: Lisabonská smlouva představuje příliš velkou ztrátu vlivu na další vývoj v EU, ztrátu suverenity v dalších rozsáhlých oblastech díky kvalifikovanému hlasování bez práva veta. Mohla by opět nastat situace, že o nás budou rozhodovat ti větší. To je v hlubokém rozporu s prvotními idejemi Evropských společenství, která stála na principu, že se dělá jen to, co chtějí všichni bez výjimky.A president Václav Klaus prohlásil, že Lisabonská smlouva zavádí bezprecedentní mechanismy, které umožňují EU získávat ohromné nedemokratické pravomoci a odstranit veto z celkového legislativního procesu. „S principem svrchovanosti státu je v naprostém rozporu ustanovení Lisabonské smlouvy, která umožňují příjímání opatření nad rámec unijních kompetencí, je-li to nezbytné k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami“, napsal president Klaus.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dlouhé roky upozorňuje na rizika čipování ať již člověka nebo zvířat. Podařilo se mu získat vyjádření podpory od řady význačných osobností napříč politickým spektrem od Svobodných počínaje, přes ODS, SPD, ČSSD až po KSČM. Nejnověji uveďme například Váženého pana poslance hnutí Jednotných Mgr. Lubomíra Volného, jenž rovnou podepsal ANTI-čipovací petici legendárního ostravského občana Petra Hadaščoka nejstaršího a kandidoval v květnu 2019 do EP na volební listině č. 40 Alternativy pro Českou republiku.

SwN především vítá pozitivní zprávy ze Spojených států amerických, kde např. arkansaský guvernér podepsal 19. března 2019 ANTI-čipovací zákon. V květnu 2018 signoval podobný právní předpis také guvernér Marylandu. Povinné čipování lidských bytostí tak již zakázala Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland a nejnověji Arkansas; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají. Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další země. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování terorismem, využívání slabšího postavení atd.).

Dlouhé roky úsilí o zastavení invazivních IT trendů konečně nesou své pozitivní ovoce: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních, nežádoucích společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucování nechtěného invazivního pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici.

V dubnu 2019 na výše uvedená fakta upozornil profesor technologické komunikace Jordan Frith, jenž otevřel seriózní a vysoce relevantní debatu o odmítání čipování lidí a zvířat z náboženských, etických důvodů. Poukázal na velký politický, kulturně-společenský vliv evangelikálů, kteří považují označování občanů identifikačními čipy za zcela zásadní rozpor s biblickým textem. Názory těchto křesťanů, doplněné obavami ze zneužití mikročipů k potlačování lidských přirozených práv a svobod západní civilizace, ve značné míře kopírují argumentaci mainstreamových obhájců soukromí a nerušeného občanského života. Profesor Frith pracoval v oddělení komunikační technologie na texaské univerzitě „University of North Texas“.

Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor.

Zdroj: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=143; https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=143#; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-212-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF; http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/CS/COM-2018-212-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_sk.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_cs.htm; https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence_en; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8054_2019_INIT&from=EN; https://euractiv.cz/section/budoucnost-eu/linksdossier/lisabonska-smlouva-zmeny-v-rozhodovani-po-institucionalni-reforme-000056/; https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/what_will_change_with_the_new_rules_on_id_cards_-_factsheet.pdf; https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Okradou-vas-Kvuli-EU-Vec-o-ktere-se-nemluvi-523272; http://www.psp.cz/sqw/eudoc.sqw?c=8175&r=18; http://www.psp.cz/sqw/text/eudoct.sqw?c=8175&r=18; http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&v=VEZ&ct=116&ct1=0; http://www.zemanmilos.cz/cz/tiskova-sdeleni/prezident-republiky-podepsal-pet-zakonu.htm; https://www.hlavnespravy.sk/poslanci-ostali-v-uzase-brusel-nam-vnucuje-novu-zakernu-pascu-onedlho-mame-byt-vsetci-ocipovani/1747906; https://ac24.cz/-/poslanci-zustali-v-uzasu-brusel-nam-vnucuje-novou-zakernou-past-zanedlouho-budeme-vsichni-ocipovani?redirect=%2Fuvod; https://magazin1.sk/brusel-nas-chce-ocipovat-kotleba-reaguje-ze-takto-miznu-deti-so-zdravymi-oblickami-ktore-si-na-dialku-vytipuju/; https://zemavek.sk/navykanie-ludi-na-cipovanie-nabera-obratky/; https://www.hlavnespravy.sk/lenka-eremiasova-rok-2023-cipovanie-ludi/775658; http://malinova.blog.pravda.sk/2019/05/11/cipovanie-masovou-zalezitostou/; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2392860014108211&id=397665226961043; https://www.noviny.sk/zaujimavosti/208836-svedi-zacali-cipovat-ludi-podkozne-implantaty-nahradia-doklady; http://www.necipujtenas.cz/fakta/pravnicke-a-fyzicke-osoby-ktere-upozornily-na-rizika-a-komplikace-tzv-cipovani/; https://www.petice24.com/a/43512; http://www.necipujtenas.cz

 • 9. května 2019: Média: Profesor technologické komunikace Jordan Frith otevřel v dubnu 2019 seriózní a vysoce relevantní debatu o odmítání čipování lidí z náboženských, etických důvodů. Poukázal na velký politický, kulturně-společenský vliv evangelikálů, kteří považují označování občanů identifikačními čipy za zcela zásadní rozpor s biblickým textem. Názory výše uvedených křesťanů, doplněné obavami ze zneužití mikročipů k potlačování lidských přirozených práv a svobod, ve značné míře kopírují argumentaci mainstreamových obhájců soukromí a nerušeného občanského života. – Frith pracuje v oddělení komunikační technologie na texaské univerzitě „University of North Texas“. Jeho dubnový text převzala celá řada popularizačních webů. – http://dnews.com/life/some-see-pet-microchips-as-evil/article_2214e6ee-c8e8-565e-a54f-d060cf69423e.html; https://www.rawstory.com/2019/04/pets-microchip-mark-beast/; https://theconversation.com/what-your-pets-microchip-has-to-do-with-the-mark-of-the-beast-114493; https://wallstreetwindow.com/2019/04/what-your-pets-microchip-has-to-do-with-the-mark-of-the-beast-jordan-frith-04-04-2019/; https://www.patheos.com/blogs/religionnow/2019/04/what-your-pets-microchip-has-to-do-with-the-mark-of-the-beast-rfid/; https://scienceandtechblog.com/why-some-evangelical-christians-see-this-animal-innovation-as-the-work-of-the-antichrist/; https://www.sciencetimes.com/articles/19850/20190408/rfid-a-precursor-to-thetribulation-in-the-bible.htm; https://qubit.hu/2019/04/17/mar-a-bibliaban-is-benne-van-hogy-rfid-chipen-erkezik-a-satan; https://www.news2nd.com/post/36737; https://webitdeutchland.de/deutsch/warum-manche-evangelische-christen-sehen-das-mit-der-pet-technologie-als-das-werk-des-antichristen/; https://www.nytimes.com/2018/10/28/us/religion-politics-evangelicals.html

 • 3. května 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 10. dubna 2019 (viz dokument níže).

  Zápis jako již tradičně pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je: veliká vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovaná k diskutující veřejnosti. Pokračuje pozitivní trend osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce pozitivní kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

  Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil nový zastupitelský klub s názvem JEDNOTNÍ – alternativa pro patrioty. Jeho vznikem přišla SPD o veškeré zastupitele v ZSMO včetně svých reprezentantů ve většině městských komisí a výborů.

  Takový obranný krok byl logickou a nutnou odpovědí na odporné metody „politického legislativního násilí“, které byly použity pražským vedením SPD ve spolupráci se zákeřnými zákulisními praktikami určitých osob nasazených dlouhé roky přímo v dotčeném moravskoslezském regionu k likvidaci celé původní úspěšné krajské organizace SPD a zdejší patriotické členské základny včetně řádně zvoleného regionálního předsednictva. Bohužel vnitrostranické čistky vyvolané pražskými elitáři nezůstaly jen v politické rovině, nýbrž se přesunuly z hlediska mediálních útoků až do lidské, osobní oblasti, s cílem totálně zničit profesně a dokonce v soukromém životě především Váženého pana poslance, učitele Mgr. Lubomíra Volného (dosavadní předseda moravskoslezské organizace SPD), dále Váženého pana poslance, báňského záchranáře Mariana Bojka a Váženou paní poslankyni, ekonomku Ivanu Nevludovou (obě dvě výše zmiňované osobnosti byly taktéž v užším vedení moravskoslezské organizace SPD). Veřejné výhrůžky určitých tzv. zákulisních mediálních poradců SPD v prostředí Facebooku posléze hovořily za vše: „SPD nezbude než se vás zbavit – a to všemi prostředky, možná i nedemokratickými.“ Pomstychtivé/zlé metody likvidace vnitrostranické opozice řízené velice dobře zabezpečenými/mocnými elitami z Prahy vůči moravskoslezským patriotům patřily jednoznačně k nejtemnějším zrůdnostem, které z hlavního města ČR do Ostravy polistopadová éra svobodné ČR kdy vůbec přinesla. Případ otevřené legální a následné totální mediální likvidace celé moravskoslezské krajské organizace parlamentního politického subjektu je v novodobých dějinách ČR naprosto unikátní.

  Naopak zastupitelé Jednotných místo oplácení stejnou mincí, místo vyhrožování, osobních útoků a dalších bezcharakterních metod politického boje, vsadili raději na pozitivní práci pro lidi, pro Ostravany, v rámci konstruktivně opoziční činnosti.

  Vážený pan lídr nového zastupitelského klubu Jednotných, předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Mgr. Václav Kubín například otevřel dle shromážděných a prodiskutovaných občanských podnětů otázky nesprávné anonymizace citlivých osobních údajů v publikovaných městských dokumentech; netransparentní a mnohdy překvapivé metody nakládání s veřejnou zelení; možné porušování principů dobrého hospodaření s veřejnými prostředky v rámci části navrhovaných megalomanských projektů včetně výkupu pozemků za nadhodnocené ceny v rozporu s odhadními částkami; dále ekonomické dopady tzv. „totální nucené digitalizace“ ostravské MHD; zbytečné ODISky, které nemají sloužit k monitoringu seniorů a jejich cestování (viz jasné vyjádření zástupce Koordinátora ODIS podle zápisu: „M. Dutko sdělil, že reagoval pouze na poznámku pana primátora, který říkal, že KODIS nebo dopravní podnik chce mít přehled o směrech a kvantitě přesunů atd., což v tomto případě ty informace určitě nedostane.“) a daly by se plně nahradit občanskými průkazy nejen v případě seniorů; nefunkční systém povinného čipování/identifikace psů a organizace práce ostravského útulku; chyby v důvodových zprávách atd.

  Vážený pan zastupitel Jednotných statutárního města Ostravy a taktéž obvodní zastupitel Ostravy-Jihu Ing. Tomáš Raždík se zaměřil na občanské podněty s tématikou neuvěřitelně zdlouhavých, neustále se opakujících rekonstrukcí dopravních komunikací včetně mostů a předražených kulturních domů. Taková situace ve svém důsledku nevytváří dobré životní podmínky pro většinu Ostravanů a navíc přináší oprávněné pochybnosti o řádném nakládání s veřejnými financemi. Vážený pan zastupitel Raždík, jenž o přestávkách v jednání ZSMO na rozdíl od jiných představitelů zastupitelských klubů velice rád zavítal místo konzumace vybraných zastupitelských lahůdek, v rámci výkonu svého mandátu, raději na daleko prospěšnější diskusi s občany na galerii pro veřejnost, a zároveň navrhl nové technologické postupy, které by alespoň v oblasti rekonstrukce ostravských mostů pomohly dlouhodobý tristní stav vyřešit.

  Velevážený pan zastupitel Jednotných statutárního města Ostravy, taktéž obvodní zastupitel Ostravy-Polanky nad Odrou Čestmír Koller, člen několika odborných městských komisí, přednesl dotazy veřejnosti ve věci nových alkoholových testeru ve vozidlech DPO a možného pochybení v záležitosti odpouštění smluvních pokut.

  Příjemně také opět překvapil zastupitelský klub KSČM, jehož zastupitelé přizvali na jednání ZSMO svého poslance a obvodního zastupitele z Ostravy-Jihu Váženého pana Ing. et Ing. Leo Luzara a to k závažnému tématu sanace nesaturované zóny - Laguny Ostramo.

  Vážený pan zastupitel KSČM a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. například upozornil na přetrvávající nejasnosti kolem možné ekonomické nevýhodnosti všeobecné digitalizace ostravské MHD. Mj. podle zápisu uvedl: „K papírovým jízdenkám řekl, že je toho názoru, že je tam celá řada nevyjasněných věcí na to, jak dlouho se dozvídají z médií o tom, že papírové jízdenky tehdy a tehdy skončí, a to zejména ve vztahu k distribuční síti, která není specifikovaná, protože u otázek ohledně distribuce, je vždy odkaz na to, že bude záviset na výsledku zakázky výběrového řízení na jednorázové jízdenky. Sdělil, že tam nejsou zohledněna rizika toho, kdyby si lidé chtěli nakupovat jízdenky stále nové, tzn. nedobíjet a v tom případě by se to mohlo velmi prodražit, protože když se podívají na tu předpokládanou cenu kreditní jízdenky, tak by se to mohlo nevyplatit. Sdělil, že se tím bude nadále ještě zabývat. Ocenil by, aby zastupitelstvo bylo automaticky informováno o tom, jak celá věc dopadla, jak bude dořešena problematika distribuce, jaké jsou výsledky zakázky a jaká bude distribuční síť. Řekl, že mu z odpovědi vyplývají dvě protisměrné záležitosti, tzn., že buď ta distribuční síť nebude tak hustá, jak byla ta současná, bude mnohem řidší, a tudíž bude problém si koupit jízdenku ve chvíli, kdy ji nebudou mít, nebo dospějí k nějaké hustší distribuční síti, ale potom zase bude proti ekonomické opatření, protože pokud budou ty jízdenky snadněji dostupné, tak ta výrobní cena kreditní jízdenky je relativně výrazně vyšší oproti výrobní ceně současné papírové jízdenky. Sdělil, že ve chvíli, kdyby se dopravnímu podniku podařilo zajistit hustší distribuční síť, tak by se to taky mohlo ekonomicky hrubě nevyplatit. Sdělil, že to jsou věci, které si bude počítat a požádal o to, aby v případě, že se ty záležitosti vyjasní, tak aby ta informace na zastupitelstvu města zazněla.“ Navíc znovu připomněl občanské návrhy na realizaci přímých přenosů z jednání ZSMO. Získal na zápis vyjádření od Váženého pana primátora, že radní „pracují na prověření technických možností ohledně přenosů z jednání zastupitelstva města. Definitivní návrh budou mít připraven na květnové zasedání zastupitelstva města, kde by o jeho realizaci mohli případně hlasovat. Požádal o pár týdnů strpení.

  Od začátku jednání ZSMO probíhala ke všemu happeningová tzv. balónková občanská akce, která upozornila Vážené zastupitele a Vážené zastupitelky na jejich „nehlasování“ ve věci umožnění audiovizuálních přenosů. Této velmi přínosné aktivity včetně návrhu usnesení ZSMO se ujal legendární porubský občan Mgr. L. Č. Vážený pan zastupitel KSČM JUDr. Josef Babka posléze vyjádřil občanovi a jeho návrhu podporu, jelikož ve věci zavedení audiovizuálních přenosů z jednání ZSMO se jednalo o jeden z předchozích návrhů KSČM již na minulém jednání zastupitelstva. Upozornil, že dohlédne na to, aby byl uplatněn § 16 zákona o obcích v odst. (2) písm. g), který hovoří o oprávnění občana obce: „podávat orgánům obce návrhy“, a návrh který bezesporu Vážený pan občan Mgr. L. Č. přednesl, takovým návrhem byl.

  Dále např. Vážený pan občan Jiří Štefka vznesl velmi zajímavé dotazy a poznatky ve věci vysokých odměn uvolněných radních včetně sporných otázek kolem politické (ne)kultury a vůbec etického jednání vysoce postavených ostravských politiků. Dále poukázal na problémy v ostravské MHD a na nebezpečnost silničního provozu.

  Šéf-editor Necipujtenas.CZ, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, oslovil s podněty občanů a zastupitelů mj. oba dva Vážené pány ředitele ostravských policejních složek, načež mu byly přislíbeny písemné odpovědi. Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava také oznámil svou osobní účast v diskusi s občany na nejbližším obvodním zastupitelstvu v Ostravě-Polance nad Odrou. Blíže k této otázce viz samostatný článek z 25. dubna 2019.

  Nepříjemně ovšem (ne)překvapil ostravský Sbor starostů („Ss“), který zřizuje ZSMO: Z obav před zveřejňováním diskuse mezi starosty raději úplně zrušil pořizování zápisů ze svého jednání. Aby se však tzv. „vlk nažral a koza zůstala celá“ nicméně „Ss“ svolil k publikování svých usnesení, která neobsahují proběhlou diskusi. Jestliže se ovšem nepořizuje zápis, je pak samozřejmě sporné, jak vůbec mohou být nějaká usnesení z jednání „Ss“ korektně publikována. Celá tato věc je velice, opravdu velice podivná a vzbuzuje značnou nedůvěru k principům fungování otevřené/vstřícné radnice v Ostravě. Oficiální zápis ZSMO k tomu mj. uvádí: „M. Bednář řekl, že se omlouvá panu Boháčovi a panu Lefnerovi, kteří jsou ve vedení Sboru starostů, ale v tuto chvíli je nevidí, a proto zkusí říci to rozhodnutí za starosty. Řekl, že tuto záležitost projednali na posledním jednání Sborů starostů, což bylo toto pondělí, kdy přijali usnesení, že dle Jednacího řádu nepořizují zápisy, tudíž se nedají zveřejňovat a budou poskytovat na veřejnost všechna usnesení, které Sbor starostů učiní. /.../ R. Přepiora se dotázal, zda může fakticky reagovat na to, co řekl pan starosta Bednář. T. Macura předal panu Přepiorovi slovo. R. Přepiora, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Tady zazněla mylná informace, že Sbor starostů nepořizuje ze svého jednání zápisy. Když se podíváte na oficiální žádost, která byla podána ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, tak v podstatě tam ty zápisy uvidíte. Tak možná, že je nějaká novinka, že oni si teď rozhodli, že už žádné zápisy prostě ze svého jednání nebudou pořizovat. To znamená, že jakákoliv další žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím o tom, co se tam dělo, už teď bude vlastně bezpředmětná, protože žádné zápisy nebudou. Já poprosím, aby se to specifikovalo. Děkuji a omlouvám se, že jsem reagoval.“ M. Bednář řekl, že pan Přepiora má naprostou pravdu, protože byl změněn Jednací řád Sboru starostů a v tuto chvíli výstupem ze Sboru starostů budou oficiální hlasování o nějakém usnesení, tzn., že ta usnesení budou zcela veřejná. T. Macura sdělil, že pravidelný zápis nebude pořizován.“ Tolik tedy k principům otevřené a vstřícné radnice, o nichž nechť si občané udělají obrázek sami...

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 22. května 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. dubna 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíUkázka perfektního fungování přímé demokracie v Ostravě: Občanské dotazy vznesené na ostravském zastupitelstvu přispějí ke konkrétnímu zlepšení bezpečnostní situace. Vzájemná vstřícná spolupráce mezi zastupiteli, policií a občany přináší své pozitivní ovoce.

  Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Mgr. Zdeněk Harazim velice vstřícně a profesionálně odpověděl 25. dubna 2019 na občanské dotazy vznesené během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 10. 4. 2019 Váženým panem magistrem Radkem Přepiorou (Necipujtenas.CZ), které se týkaly značně nefunkčního systému povinného čipování psů a dramatické situace na úseku rostoucího počtu nebezpečných dopravních přestupků v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. V dalších týdnech posléze proběhla v Polance ve spolupráci s místní samosprávou rozsáhlá monitorovací akce, jejímž cílem byla příprava konkrétních opatření za účelem zlepšení tristního stavu provozu na pozemních komunikacích. Občané budou mít v případě zájmu možnost dalšího přímého zapojení do správy Polanky prostřednictvím veřejné debaty na nejbližším obvodním zastupitelstvu, kde budou moci položit své dotazy, podněty a připomínky přímo řediteli MPO a případně také dalším policejním specialistům. Poznatky široké veřejnosti následně povedou přímo v praxi ke konkrétnímu zlepšení životních podmínek Polančanů.

  Reprezentant Necipujtenas.CZ ve svém projevu k zastupitelům statutárního města Ostravy dne 10. 4. 2019 mj. sdělil:

  Dobrý den Vážené dámy a pánové. Úvodem děkuji Váženému panu řediteli městské policie a především všem jeho podřízeným za jejich pomoc konkrétním občanům v případech ochrany života, zdraví a bezpečnosti a to především také s ohledem na ústavně garantovanou ochranu nerušeného výkonu petičního práva v ostravských městských obvodech během loňského roku. Zároveň také děkuji za zveřejnění zprávy o činnosti MPO za rok 2018 na webu Ostrava.cz. A právě tento dokument přinesl nové důležité svědectví o nefunkčnosti městského systému povinné identifikace, čipování pejsků. Cituji ze zprávy na straně 10 a 11: „... zejména v oblasti obvodu Slezská Ostrava a okolí je významným problémem volný pohyb psů. při řešení tohoto jednání se /.../ osoby k vlastnictví nehlásí a zvířata nechávají bezprizorně na místě. Zvířata nejsou často hlášena, označena, a otázkou také je, zda jsou očkována. Potýkáme se s nastaveným systémem oddělení útulku pro psy, kdy jejich zaměstnanci odmítají psy odchytit či umístit do útulku. Na místě tak zůstává volně pobíhající pes a strážník, který je pro veřejnost viditelnější než odchytový pracovník, a ten se často stává terčem nadávek, stížností na nečinnost. Je nezbytné najít politický i ekonomický konsenzus a nastavit jasná pravidla spočívající v co nejpodrobnější specifikaci podmínek přijetí a nepřijetí psa do útulku. Tak by mohl někdo namítat, že jsou odchytáváni pouze psi, za které lze očekávat úhradu vynaložených finančních prostředků jejich majiteli, zatímco u těch případů, kdy není majitel znám, by se to tzv. nevyplatilo, neboť náklady by zůstaly plně na městě.Konec citace. To, že systém čipování v Ostravě nefunguje, ostatně letos již brilantně vysvětlil Váženému zastupitelstvu na základě fakt získaných prostřednictvím Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného z hnutí JEDNOTNÍ alternativa pro patrioty, Vážený pan předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Vážený pan Mgr. Václav Kubín, lídr zastupitelského klubu jednotných. Prosím proto Váženého pana ředitele MPO o bližší popis situace a o doporučení funkčního a komfortního systémového řešení. Děkuji.

  Dále Vás pane řediteli prosím, podobně jako před chvílí Váženého pana plukovníka Štalmacha, o součinnost ve věci řešení problematické situace s dopravními přestupky za rok 2018 a 2019 v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která byla rozsáhle probírána na místním obvodním zastupitelstvu 27. 2. 2019. Podle Vaší zprávy na s. 14 až 16 platí, že stále narůstá počet řešených dopravních přestupků. MPO proto spolupracuje se stání policií tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a provádí měření rychlosti vozidel na specificky problémových místech. Využívá k tomu tři metody: 1/ fyzické měření rychlosti; 2/ automatizované technické stacionární prostředky; 3/ automatizované technické úsekové prostředky, které se např. osvědčily v Ostravě-Třebovicích, kde klesl počet dopravních přestupků. Městská policie může také zabezpečit preventivní měření rychlosti a monitoring dopravy v konkrétní lokalitě. Prověřuje tak především využití určité komunikace s ohledem na počet zaznamenaných průjezdů a zjištění rychlosti vozidel: k tomu viz např. otázky kolem ulice 1. května, H. Salichové a plánovaného kruhového objezdu a železničního nadjezdu za kovošrotem. Prosím tedy Váženého pana ředitele MPO, aby taktéž vyslal na nejbližší jednání obvodního zastupitelstva v Polance po dohodě s Váženým panem starostou odborné představitele svého týmu, kteří by zde prodiskutovali se zastupiteli a také širokou veřejností všechny jejich podněty a navrhli konkrétní řešení situace. Ostatně přímo ve Vaší zprávě uvádíte (s. 36-37), že velice oceňujete spolupráci, předávání poznatků a největším přínosem pro řešení konkrétních situací jsou společné porady mj. na půdě územních samosprávných celků nebo jinde mj. s jinými subjekty a také s občany za účelem dalšího zlepšování životních podmínek v Ostravě. Děkuji Vám a přeji Vám a Vašemu týmu všechno nejlepší.

  Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Mgr. Zdeněk Harazim posléze během diskuse Zastupitelstva statutárního města Ostravy ihned potvrdil, že velice rád přijme pozvání na jednání obvodního zastupitelstva do Polanky a svou podrobnější odpověď zašle občanům písemně. Svůj veřejný příslib následně skutečně 25. dubna 2019 splnil. Níže přinášíme kompletní znění vyjádření Váženého pana ředitele MPO.

  Odpověď na dotaz vznesený na jednání Zastupitelstva města Ostravy dne 10. 4. 2019. Vážený pane Přepioro, níže Vám z pověření pana ředitele MP Mgr. Harazima zasílám jeho vyjádření k Vámi vznesené výzvě návrhu doporučení funkčního a komfortního systémového řešení v oblasti odchytu psů, jak jste uvedl ve své přihlášce do diskuse. Vážený pane Přepioro, již ve zprávě o činnosti MP za rok 2018 byly uvedeny základní informace. Ty vycházejí z praxe a ze zkušeností strážníků z výkonu služby. Jenže jejich dopad není jen místní, ale dá se říct, že je celorepublikový a v současné době stále častěji dokonce překračuje i hranice naší země. Podstatou se ukazuje základní potřeba jasné identifikace zvířete pro jeho návrat majiteli a tím i možnost následného řešení způsobeného zranění jiných či způsobené škody jiným. Toto lze činit jasnou zákonnou, nikoliv vyhláškovou povinností evidence všech psů (ta se dotýká toliko obcí, které vyhlášku povinného značení psů přijmou). To samozřejmě souvisí také s potřebou řešení nelegálních množíren, ale také zodpovědností chovatelů k vlastněným zvířatům a řešení otázky jejich rozmnožování. Legislativní otázkou by měly být také dovozy psů ze zahraničí, kde zvířata přežívají v nuzných podmínkách, a ať už soukromé osoby, spolky či organizace zajišťují těmto zvířatům převoz k nám a následně se snaží zvířata umisťovat do péče zdejších obyvatel. Humanitární i jiné pohnutky chápu, sám jsem milovník zvířat, nicméně tento způsob řešení by měl být tím posledním, když máme problém s řešením volně pobíhajících psů u nás. Další otázkou je chov zvířat osobami sociálně slabými a nalezení legitimního způsobu omezení takového vlastnictví, pakliže tyto osoby nejsou schopny zabezpečit základní povinnosti – od očkování, přes evidenci, placení poplatků, strava apod. Je zřejmé, že nepominutelnou oblastí je ekonomická náročnost péče o odchycené psy, proto ani tato oblast nemůže být při hledání optimálního způsobu řešení vynechána. Jde o to, že nejsou-li dostatečné kapacitní možnosti útulku obecního či městského, nelze takto prostě konstatovat odůvodnění neodchycení psa, ale povinností obce je o takové zvíře se postarat způsobem stanoveným zákonem. Jak jsem ve zprávě uvedl, je-li pes neodchycen či neodchytitelný, ten kdo je v danou chvíli pro občana nejvíc vidět a je spojován s nečinností, pakliže se zvíře i nadále pohybuje po okolí a stává se, že se kvůli zvířeti vyjíždí na místo i víckrát, je právě strážník, který je od zajištění bezpečnosti osob i jejich majetku. Pokud však nemá MP možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout svými prostředky, neboť je k této činnosti určen někdo jiný, má být zajištěna i jiná varianta, která by vedla k řešení nastalé situace, např. možnost umístění v jiném útulku, spolku, kterému by město přispívalo na péči o zvíře apod. Přestože je pes zvířetem a bylo zcela běžné, že se volně pohybovali, pak dnešní společnost tato zvířata vnímá již téměř výhradně jako „domácí“ záležitost a je pro ně nejen nepřijatelné, ale vzhledem k různým napadením, obavám o život, zdraví i majetek se oprávněně obracejí na územní samosprávu se žádostí o řešení. Je proto vhodné nejen na půdě samospráv, ale i státu začít řešit tuto oblast a nastavit pravidla taková, která nepřenesou povinnosti na článek dohlížející na dodržování podmínek při chovu zvířat, ale budou přijaty takové podmínky, které zjednoduší kontrolním složkám práci a jasně a srozumitelně definují povinnosti chovatelů a držitelů v oblasti evidence a zabezpečení.

  Co se pak týká otázky dopravních přestupků a měření rychlosti na území MO Polanka n. O., pak mohu říct, že se účastníme jednání s vedením MO a vzájemně řešíme potřeby a požadavky, jež spadají do naší kompetence. MP se na úseku dopravy pouze podílí v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy na dohledu na bezpečnost a plynulost povozu na pozemních komunikacích, přičemž kontrolou dodržování dopravních předpisů zákonodárce pověřil Policii ČR. Z toho plyne, že i jednotlivé oblasti dopravy jsou mezi MP a PČR rozděleny, např. MP může měřit rychlost v součinnosti s PČR na místech určených právě pouze PČR a to za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Tudíž nejde o to, že se měří všude, kde se řekne, že dochází k překračování rychlosti. Musí být splněny zákonné, ale také bezpečnostní podmínky. Bezpečnostními podmínkami jsou takové, které umožní bezpečné zastavení vozidla, a bezpečné projednání přestupku a to jak pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, tak pro samotné strážníky. Mohu říct, že již minulý týden proběhlo další z jednání s panem starostou, kdy se řešily nové možnosti k měření rychlosti na území MO, přičemž zástupci MP spolu s panem starostou vyjeli přímo na jednotlivá místa a řešily se všechny aspekty týkající se bezpečně prováděného měření rychlosti motorových vozidel. Jednotlivé vytipované lokality budou předmětem dalšího jednání v součinnosti s PČR. Co se týká účasti zástupců městské policie na jednání zastupitelstva městského obvodu, samozřejmě se jej budeme na žádost vedení MO účastnit a i já osobně se rád zúčastním jednání s občany, bude-li svoláno a jehož tématem budou skutečnosti dotýkající se práce městské policie. Mgr. Harazim.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ velice děkuje Váženému panu řediteli MPO Mgr. Harazimovi, jeho týmu, ostravským městským úředníkům a především všem participujícím občanům za spolupráci.

  Zdroj: Písemné podklady a soukromé audionahrávky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory z veřejného jednání Váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy z 10. 4. 2019; elektronická písemná odpověď Váženého pana ředitele Městské policie Ostrava z 25. 4. 2019.

   

 • 4. dubna 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. března 2019 (viz příloha níže).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání (viz např. s. 24 a doplňující občanský dotaz). Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Březnové jednání ZMSK bylo opět především pozoruhodné naprosto úžasným zájmem širokého spektra občanů o diskusi se svými zastupiteli včetně pokojné demonstrace několika set obyvatel Moravskoslezského kraje před vstupem do budovy krajského úřadu, to vše za vydatného zájmu sdělovacích prostředků. Lidé přišli podpořit svými oprávněnými požadavky zachování stávající podoby orlovské nemocnice. Vážený pan hejtman Ivo Vondrák jim alespoň vyšel vstříc v tom, že tentokrát sám inicioval, aby byl projednán materiál č. 8/1 s názvem „Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová“ ihned po programovém bodu č. 2/5 „Informace o činnosti rady kraje“ a občané na něj nemuseli skutečně dlouho čekat tak, jako k tomu tristně došlo v prosinci 2018. Masová účast veřejnosti v diskusi se zastupiteli však tentokrát neznamenala kýžený posun. Zastupitelstvo bohužel odhlasovalo i přes odpor opozice takovou optimalizaci nemocniční péče v Orlové, která neměla podporu ani demonstrantů, natož široké veřejnosti. Vážený pan hejtman Ivo Vondrák dokonce ještě později tentýž den v médiích prohlásil, že nedovolí ani převedení orlovské nemocnice z kraje pod město Orlová, jelikož by podle jeho názoru nebylo zajištěno udržitelné financování a hrozilo by, že zdejší nemocnice zcela zanikne. Tento jeho názor však nebyl podložen ověřitelnými ekonomickými analýzami.

Ve svém oficiálním vyjádření z 3. dubna 2019 Vážený pan hejtman Vondrák uvedl: „Ačkoliv změny odsouhlasili krajští zastupitelé, chce být vedení kraje vstřícné a znovu se zástupci Orlové opět zasedne k jednacímu stolu. „Věřím, že se nám přece jenom podaří navázat konstruktivní dialog a oprostit se od emocí. Město Orlová chce požádat kraj o převod orlovské pobočky nemocnice do svého majetku. Musíme být zodpovědní, tento krok by vedl k faktické likvidaci orlovské pobočky. Budeme proto požadovat záruky, že s převodem do majetku města souhlasí i zdravotní pojišťovny a jsou ochotné s nemocnicí podepsat nové smlouvy. Také potřebujeme mít jistotu, že město zvládne financovat provoz celé nemocnice včetně oddělení, která jsou dlouhodobě ve ztrátě,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Na stranu demonstrujících občanů, za zachování orlovské nemocnice, se opět jako v prosinci 2018 mj. postavil i přes své bolestivé zranění (přišel na jednání ZMSK o berlích) Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomír Volný. Podobně také Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Marian Bojko (oba zákonodárci původně zvoleni na kandidátce SPD, nyní nové občanské hnutí „JEDNOTNÍ – alternativa pro patrioty“; mj. od března 2019 kandidáti pro volby do EP na listině Alternativy pro ČR s lídryní Váženou paní doktorkou Klárou Samkovou).

Dále: Zástupce SwN přednesl během jednání ZMSK celou řadu podnětů občanů, kteří jej poprosili o zastání a tlumočení dotazů, podnětů a připomínek. Kromě záležitosti s možným zanedbáním péče kolem havířovské nemocnice, zachování ZUŠ v Orlové, aplikace pro MHD a zjednodušení zbytečně složitých byrokratických podmínek pro cestování seniorů narozených po 1. 1. 1946 v ostravské MHD, sdělil mj. oficiální výsledky analýzy Nejvyššího kontrolního úřadu ČR ve věci plýtvání s veřejnými prostředky na ochranu životního prostředí a tzv. kotlíkové dotace, které zatím v celkovém pohledu neplní svůj účel. Představitelé krajského vedení přislíbili, že na přednesené dotazy občanů odpoví písemně. Vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS) posléze představiteli SwN po jednání ZMSK sdělil, že se pokusí především zlepšit situaci seniorů v ostravské MHD podle přednesených občanských připomínek tak, aby měli tito spotřebitelé opět zase o něco jednodušší život.

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-11--zasedani-zastupitelstva-kraje-127418/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-03-13 (stopáž: 00:07:24 až 00:08:55; 00:20:46 až 01:39:21; 01:49:49 až 01:54:37; 02:15:50 až 02:27:56; 03:11:01 až 03:16:41 etc.); audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030313-udalosti-v-regionech/.

 • 28. března 2019: MédiaDalší vítězný postup legislativních opatření proti povinnému čipování lidí: Arkansaský guvernér podepsal 19. března 2019 ANTI-čipovací zákon! V květnu 2018 signoval podobný právní předpis také guvernér Marylandu! Povinné čipování lidských bytostí již zakázala Kalifornie, Missouri, Severní Dakota, Oklahoma, Wisconsin, Maryland a nejnověji Arkansas; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují a další se přidávají!

  William Asa Hutchinson II, republikánský guvernér státu Arkansas, úspěšný právník a podnikatel, vyslyšel 19. března 2019 parlamentní přání a podepsal návrh zákona č. HB 1177 z dílny svého republikánského kolegy, poslance, konzervativního křesťana, astronoma a počítačového technika jménem Stephen A. Meeks. Výše uvedený legislativní návrh se tím stal platným právním aktem (Act 516). Jeho cílem je zabezpečit zaměstnance proti povinnému/invazivnímu čipování tak, aby měl každý občan jistotu, že bude moci pracovat bez strachu z vyhazovu ze zaměstnání v důsledku odmítnutí radiofrekvenční identifikace. Nastřelování čipů do lidských těl pracovníků jednotlivých společností bude možné pouze dle dobrovolného a výslovně písemného svolení dotčených osob s tím, že jim musí být kdykoliv umožněno odvolání původního souhlasu včetně eliminace čipu. Pokud by byl takový mikročip implantován do těla zaměstnance na žádost zaměstnavatele: půjdou vzniklé náklady s odstraněním transpondéru (do třiceti dnů) včetně případné úhrady poškození zdraví zcela na účet zaměstnavatele.

  Poslanec Meeks postupně získal během projednávání HB 1177 ve sněmovních výborech na svou stranu potřebnou tříčtvrtinovou sněmovní většinu a 24. 1. 2019 dosáhl pozoruhodného úspěchu, když hlasovalo pro HB 1177 celkem osmdesát čtyři poslankyň a poslanců z celkového počtu 100 zákonodárců. V senátu prošel ANTI-čipovací zákon na počátku března 2019 dokonce jednomyslně. Během finálního hlasování poslanecké sněmovny získal posléze tento zákon 14. 3. 2019 dokonce 86 hlasů.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ takové zprávy velmi vítá. Dlouhé roky úsilí o zastavení invazivních IT trendů konečně nesou své pozitivní ovoce: Bezbřehé technologické tempo skutečně mnohde v dnešním globálně propojeném a vystresovaném světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucovanému/nechtěnému/invazivnímu pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici. Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor. Kromě již dříve uváděné existující platné ANTI-čipovací legislativy ve Spojených státech amerických připomeňme, že také Ruská federace ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.).

  Zdroj: http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2019/2019R/Pages/BillInformation.aspx?measureno=HB1177; http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2019/2019R/Acts/Act516.pdf; https://www.kark.com/news/local-news/2019-session-governor-signs-bill-to-regulate-microchipping-employees/1864216886; https://legiscan.com/AR/bill/HB1177/2019; https://www.ozarksfirst.com/news/arkansas-employees-can-now-opt-out-of-being-microchipped/1865046689; https://twitter.com/RepStephenMeeks/status/1108110445444034560 

 • 24. března 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z čtvrtého jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 6. března 2019 (viz dokument níže).

  Zápis jako již tradičně pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je tentokrát skutečně veliká vstřícnost, dokonce moudrost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti. Dále tak jako minule překvapivé osvojování občanských podnětů, pomoc při zajišťování podrobného zodpovídání občanských dotazů: viz např. umožnění zahájení jednání celého zastupitelstva Váženému Mgr. Radku Přepiorovi ve věci důstojné vzpomínky na náhle zesnulého aktivního Váženého občana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přitom patřil k nesmiřitelným kritikům Váženého pana primátora Macury a vůbec městského vedení včetně svolení k vyhlášení minuty ticha a další vysoce pozitivní kroky.

  Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil zastupitelský klub SPD, tentokrát reprezentovaný především Váženým panem zastupitelem statutárního města Ostravy a taktéž obvodním zastupitelem Ostravy-Jihu Ing. Tomášem Raždíkem, jenž si osvojil hned několik občanských podnětů a trval na tom, aby se o nich řádně hlasovalo a nebyly ignorovány (např. pořizování co nejpřesnějších zápisů; zveřejňování video-přenosů z jednání zastupitelstva; dotaz ve věci objasnění podivných změn územního plánu, které poškodily konkrétního občana tak, že posléze nemohl stavět na vlastním pozemku atd.). Vážený pan zastupitel Raždík si ke všemu vysloužil uznalý obdiv občanů na galerii pro veřejnost, když se jako mladý a nadějný rétor rázně zastal ostravských živnostníků, kterým současná vládní garnitura zase naložila na hřbet další těžká břemena (viz zvýšení odvodů o 9,1 % aj.).

  Příjemně také překvapil zastupitelský klub KSČM, který přišel s návrhem na nutné zvýšení transparentnosti jednání zastupitelstva. Navrhované video-přenosy však v Ostravě, třetím největším městě ČR, nakonec (pokolikáté už...) tristně neprošly (SIC!). Dokonce ani jako druhý, samostatný a nezávislý občanský návrh Váženého pana Mgr. Přepiory, jehož prospěšná dlouholetá aktivita usilující o realizaci video-přenosů byla zcela nepochopitelně v uvozovkách „odkopnuta“ (místo podpory v souladu s programem) formou vyjádření Váženého pana radního Ing. Davida Witosze (Piráti). Férově však nutno přiznat, že pro větší transparentnost a zlepšení podmínek k informování občanů o činnosti zastupitelstva nakonec nehlasoval paradoxně dokonce ani celý klub SPD (viz níže k zápisu přiložené výsledky hlasování). Naopak celý klub KSČM vždy hlasoval kompletně PRO.

  Zastupitelstvo také odmítlo hlasovat o kompromisním návrhu např. ve věci vyvěšování vlajek.

  Vážený pan předseda ostravského Sboru starostů informoval: proč nenaplnil svůj veřejný závazek k projednání občanského podnětu vedoucího ke zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů.

  Je možné, že díky podnětům šéf-editora Necipujtenas.CZ směřovaným prostřednictvím Váženého pana primátora na vedení Dopravního podniku Ostrava a koordinátora ODIS (v zastupitelstvu na Nové radnici i na kraji) nakonec dojde ke zlepšení podmínek pro cestování seniorů v ostravské MHD a také k realizaci další plnohodnotné náhrady za čipové karty ODISky atd.

  Bude vskutku zajímavé sledovat postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 10. dubna 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 7. března 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíNáměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti) odpověděl na dotazy Necipujtenas: Humánní pomoc je samozřejmostí – snažím se jít příkladem; v Ostravě umíme s mým týmem systémově a důstojně pomoci lidem (mj. seniorům) v bytové, rodinné a sociální nouzi. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejňuje profesionální a přitom lidskou odpověď Váženého pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti), náměstka ostravského primátora pro kulturu a volnočasové aktivity, sociální věci, zdravotnictví a jeho týmu, ze dne 28. února 2019, která reaguje na dotaz šéf-editora Necipujtenas.CZ dle dřívějších občanských podnětů ve věci systémového řešení problémů některých ostravských obyvatel s dostupností krátkodobých sociálních nájmů. Odpověď obsahuje popis možné konkrétní pomoci. SwN navíc informuje, že Vážený pan náměstek Pražák se dokonce osobně angažoval během Vánoc 2018 (opět na dotaz šéf-editora Necipujtenas.CZ) v rámci konkrétní asistence pro 84-letého seniora v závažné bytové, rodinné a sociální situaci. Nezbývá než dodat: pan náměstek je z humánního i odborného pohledu člověk na správném místě. Minulé chování části ostravských politiků bylo totiž poznamenáno tak ohromnou mírou arogance, posměchu a poškozování dobrého jména občanů bez veřejné funkce a bez „zlaťáků plného naditého měšce“, že je právě v tomto srovnání přístup pana Pražáka, voleného politika ve vysoké funkci, skutečně pozoruhodným zjevem. Díky mu za to! – Zdroj: elektronická dokumentace zaslaná 1. 3. 2019 z ostravského magistrátu šéf-editorovi SwN.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 7. března 2019: MédiaČtrnáctideník ZIKADO (vznik roku 1991), číslo 4 z 21. února 2019, zveřejnil na své titulní stránce mj. informace o ANTI-čipovacím disentu v Ostravě, který konzistentně bojuje proti vynucování čipování psů od roku 2012. ZIKADO upozornilo krom jiného také na známou nefunkčnost celého radiofrekvenčního molochu: neaktuální, chybná nebo zcela chybějící data v chovatelských registrech, což ve svém důsledku znemožňuje navracení ztracených zvířat zpět domů, načež pak končí v útulcích, rostou náklady na veřejné rozpočty a neslavné čipování tak postrádá v konečném důsledku svůj předpokládaný smysl. 

 • 28. února 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z třetího jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 30. ledna 2019 (viz dokument níže). – Zápis pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je opět nejenom větší vstřícnost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti, nýbrž také jako minule překvapivé osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání dotazů (viz např. otázky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ve věci lagun Ostrama a jejich pečlivé zodpovídání panem primátorem a jeho Váženou paní náměstkyní, dále otázky Váženého pana Milana Moldříka ve věci zkvalitňování prostředí v Kunčicích, dotazy Váženého občana Jiřího Štefka mj. s tématikou přehnaných odměn některých radních a řada dalších). – Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil, tak jako posledně, zastupitelský klub SPD v čele s Váženým panem Mgr. Václavem Kubínem, jenž si osvojil společně s Váženým panem Ing. Tomášem Raždíkem (mj. pracovní seminář k rozšiřování tramvajové sítě) několik občanských podnětů. Pan zastupitel Kubín například navrhl z pozice předsedy Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy schválení předřazení programového bodu věnovaného tzv. čipovací vyhlášce tak, aby na jeho projednání nemusela veřejnost dlouhé hodiny čekat, přednesl brilantní faktickou systémovou analýzu nefunkčnosti výše uvedeného městského právního předpisu, navrhl usnesení a hlasování, které by napravilo plýtvání veřejnými prostředky na značně nefunkční městský moloch radiofrekvenční identifikace psů, vyzval k podpoře naplnění usnesení zastupitelstva o zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů na městském webu (pan primátor a předseda Sboru starostů přislíbili projednání celé věci), předal Váženému panu zastupiteli JUDr. Babkovi za uznalého potlesku zastupitelstva z pověření Necipujtenas.CZ diplom „Osvoboditel roku 2018“ dle výsledku hlasování široké veřejnosti atd. Vážený pan zastupitel Kubín tak opět konzistentně pokračoval mj. z pozice zastupitelského lídra klubu SPD v naplňování svých předvolebních prohlášení a otevřené pro-občanské činnosti. – Bude vskutku zajímavé sledovat, jak dlouho něco takového novým zastupitelům vydrží a zda nakonec také promluví jejich až doposud mlčící většina. – K nepochybně pozitivním výsledkům patřilo vyslyšení podnětu zástupce Necipujtenas.CZ z minulého jednání zastupitelstva: reference o vyřešení těžké životní situace Váženého seniora T. včetně ocenění související aktivní pomoci Váženého pana náměstka Pražáka v době Vánoc formou bouřlivého potlesku zastupitelstva včetně široké veřejnosti přítomné na galerii; začalo zveřejňování digitálních materiálů pro občany na webu Ostrava.cz k programovému bodu „Informace o činnosti orgánů města“; na druhé straně ovšem městští úředníci zapomněli připravit pro lidi tradiční papírovou formu výše uvedených informací. – Hnutí ANO se navíc nečekaně konečně milostivě rozhodlo řešit po dlouhých letech opakované podněty Váženého pana Moldříka, které směřovaly ke zlepšení životního prostředí v Kunčicích a na Slezské Ostravě. – Reprezentant Společenství Necipujtenas.CZ informoval zastupitelstvo, že získal díky pro-občanské pozitivní aktivitě Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana Mgr. Lubomíra Volného, a spolupráci Vážených úředních osob z ostravského magistrátu kompletní zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z roku 2018. Poděkoval Váženému panu poslanci Volnému za jeho pomoc při získání výše uvedených dokumentů v rámci zlepšování všeobecné informovanosti občanů a principů otevřené radnice a rozvoje dobrých samosprávných principů. Zápisy byly zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ, kde již jsou také lidem k dispozici zápisy z minulých let. – Obecně byl patrný ohromný zájem občanů bez veřejné funkce o zapojení do přímé správy svého města formou konkrétních dotazů na své politiky a širších diskusních příspěvků. – K tristním momentům bohužel patřily nepochopitelné pokusy dvou zastupitelů o zamezení přípravy podrobných a tím také fakticky správných zápisů z jednání zastupitelstva: to vše navíc v situaci, kdy Ostrava ještě pořád nepořizovala ani nepublikovala online video přenosy a záznamy ze zasedání svých zastupitelů. Co tím oba dva ctihodní pánové zastupitelé sledovali a proč možná chtěli skrývat veřejnou činnost volených zástupců lidu před lidem samotným, tak to skutečně rozum nebere. – Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 6. března 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 •  

  2. února 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Analýza Necipujtenas.CZ z ledna 2019, která se tak jako každým rokem zaměřila na ostravský systém povinného čipování psů, sestavená dle oficiálních magistrátních dat z let 2018 až 2009, získaných díky spolupráci Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomíra Volného (SPD), opět potvrdila závažné problémy invazivní RFID identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. Výše uvedená fakta veřejně prezentoval během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 30. 1. 2019 mj. Vážený pan předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, zastupitel Mgr. Václav Kubín (SPD). V rámci principů řádného hospodáře (viz občanský a trestní zákoník) a plnění svých předvolebních prohlášení navrhl ihned nutnou nápravu situace, která by zabránila dalšímu nehospodárnému vynakládání městských financí na nefunkční systém čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podařilo se mu posléze proniknout svými logickými a reálně perfektně podloženými tezemi během hlasování o postupném zrušení tzv. „čipovací“ vyhlášky č. 9/2012 až do „ocelově pevného jádra povinně čipovacího zastupitelského tábora“, který konečně po dlouhých šesti letech pochopil vážnost situace, načež již nehlasoval jednotně o podpoře zachování nefunkčního čipovacího molochu (pouze 25 z 55 zastupitelů a zastupitelek si přálo pokračovat ve špatném systému, který evidentně nehospodárně nakládal s veřejnými financemi) a to tak, jako tomu bylo většinou v minulosti. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto děkuje Váženému panu předsedovi Mgr. Kubínovi a vůbec všem Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům (především Váženému panu starostovi Bc. Matinu Bednářovi z Hnutí ANO), kteří odmítli svým hlasováním podpořit špatný moloch vynucované RFID identifikace, čímž si zároveň uvědomili, že se jim podařilo vyvinit z možné budoucí odpovědnosti definované kromě zákona o obcích také občanským a trestním zákoníkem, kterou dokládá níže přiložený výpis hlasování (viz také pozdější oficiální zápis). – Velký dík náleží samozřejmě též za opakovanou pro-občanskou součinnost (např. dále také mj. za pomoc se získáním zápisů z jednání ostravského Sboru starostů z roku 2018) Váženému panu poslanci Mgr. Volnému z SPD. Děkujeme. – Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 1. února 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Zápisy z jednání ostravského Sboru starostů potvrdily problémy s městským systémem čipování psů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky aktivitě Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného (SPD) a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu statutárního města Ostravy (viz č. j. SMO/020469/19/LPO/Dav ze dne 21. ledna 2019) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů za rok 2018 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto dokumenty ukazují zajímavý náhled na místní podhoubí ostravské politiky (např. problémy s nefunkčním systémem čipování psů v Ostravě-Porubě a útulkem v Třebovicích na s. 2 až 3 zápisu z 9. 4. 2018; v tomtéž dokumentu neférové útoky na pobočku Pošty partner a její prý „pomalé“ handicapované pracovníky v Ostravě-Polance). – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v lednu 2019 od Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Lubomíra Volného, učitele a svobodomyslného euroskeptika. Rádi bychom touto formou Váženému panu poslanci Volnému velice poděkovali za jeho aktivní pro-občanskou činnost. – Zástupce SwN posléze 30. ledna 2019 poprosil během jednání Váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ostravské politiky o praktické naplnění platného usnesení ZSMO č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.“ Výše uvedené usnesení navrhl a díky vstřícné spolupráci zastupitelů napříč politickým spektrem prosadil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. ZSMO ani Sbor starostů však až do konce ledna 2019 usnesení č. 0511/ZM1418/7 v praxi nenaplnili a ignorovali minulé, opakované prosby občanů.Věřme tedy: Vážené nové vedení ostravského Sboru starostů (i přes podivné narážky prezentované vůči chvályhodné snaze zástupce SwN o větší transparentnost starostů a o vstřícnější informování Ostravanů ze strany vedení Sboru starostů během lednového jednání ZSMO) tentokrát odsouhlasí pravidelné publikování zápisů ze svého jednání na oficiálním městském webu Ostrava.cz, aby již občané příště nemuseli o takový důležitý zdroj informací usilovat zákonnou cestou. – Vždyť veřejná činnost volených zástupců lidu by přeci utajována být neměla. Není k tomu žádný rozumný důvod. – Získané dokumenty, které byly v určitých případech anonymizovány, zveřejňujeme níže. – Starší zápisy z jednání Sboru starostů jsme již v minulých letech několikrát publikovali. 

Zdroj: Žádost o informace Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného podle zákona č. 106/1999 Sb., viz č. j. SMO/020469/19/LPO/Dav ze dne 21. ledna 2019; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-cipovani-dane-cr-2015-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2016-2015.zip; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2017-cz.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. ledna 2019: Cena hanby a Uznání: ŠESTÝ ROČNÍK UDĚLENÍ (ANTI)CENY „ČIPÁK“, TENTOKRÁT ZA ROK 2018 A ČESTNÉHO UZNÁNÍ „OSVOBODITEL“, TAKTÉŽ ZA ROK 2018

  Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 29. ledna 2019 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací:

  a) největšího Čipáka“ roku 2018, kterým byl zvolen slovutný pan ministr vnitra České republiky, Velevážený pan Mgr. LUBOMÍR METNAR, za činnost jemu podřízeného odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, který po nástupu pana ministra do funkce změnil svá až dosud platná správní výkladová stanoviska ke svobodě slova, čímž zhoršil postavení slušně diskutujících občanů na zastupitelstvech v Ostravě a v celé České republice.

  Porota dále udělila:

  b) čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2018 Váženému zastupiteli Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, JUDr. JOSEFU BABKOVI, za konzistentní a dlouholetou veřejnou právní obhajobu svobody slova, práva na férový a slušný dialog oprávněných občanů bez veřejné funkce se svými volenými politiky včetně spravedlivého podílu veřejnosti na přímé správě věcí veřejných během jednání zastupitelstev v Ostravě.

  Váženému panu zastupiteli JUDr. Babkovi byl předán jeho diplom během slavnostního veřejného jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 30. ledna 2019 za uznalého potlesku zastupitelů a zastupitelek včetně široké veřejnosti na galerii: a to díky spolupráci Váženého pana předsedy Komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí a lídra zastupitelského klubu SPD, Váženého pana Mgr. Václava Kubína.

  Vážený pan ministr Mgr. Metnar pak obdržel svůj diplom elektronicky.

  Srdečně a s Božím Požehnáním Všem gratulujeme! :)

  S úctou Společenství webu Necipujtenas.CZ. 

 • 16. ledna 2019: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. prosince 2018 (viz přílohy níže). – Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN). – SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.). – SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Prosincové jednání ZMSK bylo především pozoruhodné naprosto úžasným a dosud rekordním nárůstem zájmu občanů o diskusi se svými zastupiteli včetně pokojné demonstrace několika set obyvatel Moravskoslezského kraje před vstupem do budovy krajského úřadu, to vše za vydatného zájmu sdělovacích prostředků. Lidé přišli podpořit své oprávněné požadavky na zachování orlovské nemocnice. Jejich masová účast a argumentační dovednosti v diskusi k programovému bodu č. 8/1 nakonec přiměly krajské zastupitele k odložení hlasování o zpečetění osudu Nemocnice v Orlové až do doby opětovné analýzy nutnosti optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese. ZMSK kraje by se opět mělo celou věcí zabývat v březnu 2019. – Výše uvedených demonstrujících občanů se zastal z lidského hlediska Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Lubomír Volný (SPD). Učinil tak již při schvalování programu jednání ZMSK. Navrhl přednostní projednání bodu 8/1, čímž by lidé nemuseli několik hodin čekat v předsálí zastupitelstva na hlasování o jiných tématech, mohli by hned také vystoupit v diskusi. Velice prospěšné iniciativě Váženého pana Mgr. Volného však nebylo z nepochopitelných důvodů vyhověno. Zastupitelstvo hlasovalo tak, že PRO bylo pouze 28, PROTI 16 (15 hlasů z hnutí ANO a 1 z KDU-ČSL), 15 se zdrželo. Většina z občanů proto nakonec musela mrznout venku před krajským úřadem, jeho okolí, nebo čekala cca 2 hodiny v budově krajského zastupitelstva, zatímco si zastupitelé pěkně rokovali v teple a občerstvovali se vybranými lahůdkami. – Zástupce SwN dále přednesl k programovému bodu č. 5/3 s názvem „Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s.o.“ dotazy dotčených občanů: Může-li zastupitelstvo garantovat obyvatelům městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a patřičným vlastníkům zdejších nemovitých věcí, že připravované stavby nadjezdu, kruhového objezdu, navazující vysokorychlostní železniční trati nebudou narušovat klidný, osobní, rodinný život občanů, a jestli nedojde k nevratnému poškození místní krásné přírody. Závěrem taktéž vyzval ZMSK k osvojení podnětu Váženého pana poslance Mgr. Volného, aby občané nemuseli čekat na vyjádření svého názoru venku v zimě, a dodal, že zamítnutí tohoto návrhu při schvalování programu vysílá negativní signál o tom, jaký je vztah mezi členy zastupitelstva kraje a veřejností; vysloužil si za to potlesk z publika. Vážený pan hejtman bohužel odmítl přímo odpovědět. Nechal vše až na pozdější písemné vyjádření. – Reprezentant SwN pak vystoupil se svým projevem k návrhu rozpočtu ZMSK na rok 2019, pochválil důvodovou zprávu a navrhl přepracování rozpočtu tak, aby byl skutečně vyrovnaný po vzoru statutárního města Ostravy. – Dle prosby občanů posléze informoval o těžké situaci v rodině paní A. K., které zemřel v roce 2018 v nemocnici s poliklinikou Havířov za dosud přesně neobjasněných „nestandardních“ okolností bratr, o kterého se tam chodila starat. Poprosil ZMSK na základě prostudování ucelené a vskutku znepokojivé dokumentace od rodiny A K. o prověření a o podání informace: k jakému závěru v této věci zastupitelstvo dospělo, neboť kraj nemocnici financuje z pozice jejího zřizovatele. Konkrétně pak nasměroval své dotazy na Váženého pana hejtmanova náměstka MUDr. Gebauera, ale také na Výbor zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva, a dále především na samotné krajské zastupitelstvo. V případě, že se stala v nemocniční péči chyba, tak poprosil o poskytnutí náležité omluvy rodině A. K., vč. včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému. Posléze, dvacátého prosince 2018, vystoupil v dolní komoře Parlamentu České republiky s větší částí projevu zástupce SwN v rámci interpelace ministra zdravotnictví Vážený pan poslanec Marian Bojko (SPD, krajský zastupitel a zastupitel Karviné). Ihned mu velice vstřícně odpověděl Vážený pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA: Naznačil své možnosti a nabídl konkrétní pomoc. Orgány Moravskoslezského kraje následně přislíbily ve svém písemném stanovisku podrobné prošetření celé kauzy nezávislým odborníkem nejpozději v únoru 2019 s možností prodloužení této lhůty o dalších 60 dnů (viz příloha k zápisu).

  Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-12-13 (stopáž: 00:07:15 až 00:09:41; 00:22:15 až 00:27:24; 00:43:50 až 01:04:35; 01:16:08 až 02:47:45); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-10—zasedani-zastupitelstva-kraje-125397/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK; http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024264.htm; http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024265.htm

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. ledna 2019: Fakta/Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z druhého jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 12. prosince 2018 (viz dokument níže). – Zápis přináší pozoruhodnou změnu rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je nejenom větší vstřícnost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti, nýbrž také překvapivě osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání dotazů (viz např. otázky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ve věci lagun Ostrama). – Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil zastupitelský klub SPD v čele s Váženým panem Mgr. Václavem Kubínem, jenž si připravil rekordní sadu dotazů, připomínek; dokonce si vzal za svůj podnět Váženého pana Petra Hadaščoka nst. ve smyslu přípravy analýzy možného zrušení ostravské vyhlášky o povinném čipování psů, čímž naplnil své předvolební prohlášení. Váženému panu zastupiteli Kubínovi s tím pomohl radní, zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Jihu, Vážený pan Bc. Martin Bednář, za souhlasu Váženého pana primátora Macury. – Tak nebývale pozitivní zastupitelská aktivita ovšem později „pravděpodobně způsobila“ výpadek elektrického proudu včetně hlasovacího systému, který už evidentně všechnu tu ochotu pomáhat a vůbec vstřícnost k občanům nevydržel :). Zastupitelé dokonce vyslali na galerii pro veřejnost o přestávce v jednání své zástupce včetně vítaného občerstvení pro občany přihlášené do diskuse :). – Bude vskutku zajímavé sledovat, jak dlouho něco takového novým zastupitelům vydrží a zda nakonec také promluví jejich až doposud mlčící většina. – K uklidnění opozičních tlaků ovšem tradičně slouží rozdělení postů ve všech výborech, komisích a dalších poradních městských orgánech, které přinášejí svým členům prestiž, zajímavý finanční bonus včetně přístupu k některým exkluzivním informacím. Pokud by zde nebo přímo na zastupitelstvu určitý opozičník příliš vyskakoval, může mu být naznačeno, že bude z komise, výboru atd. odvolán. – Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 30. ledna 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. prosince 2018: Společenství webu Necipujtenas.cz přeje všem slušným/dobrým lidem a jejich zvířatům klidné – neočipované – Vánoce a plné Boží Požehnání pro následující roky! Děkujeme Vám za to, že stojíme již šestým rokem společně s Vámi pevně na straně svobody a přirozeného práva vůči idejím nastupujícího totalitního uvažování a s ním spojené proti-občanské legislativy! Také příští rok budeme pracovat na dosažení osvobození občanů od povinného čipovacího aj. útlaku. Nebojte se! Když se lidé spojí, podpoří a vytrvají: zvítězí! Tedy slušně a směle vpřed přátelé! „V“ :)

  P.F. 2019! :)

  Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40)

  Společenství webu Necipujtenas.CZ 

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. října 2018: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z 37. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 19. září 2018 (viz dokument níže). – Zápis, který uzavřel volební období ostravské komunální politiky z let 2014 až 2018. Ze zajímavého obsahu: např. kauza „neskutečného“ chování Váženého pana senátora Sulovského; sázka s panem primátorem; ukázky „podivuhodného“ chování městského vedení k občanům ve snaze o neřešení problémů, na které lidé v diskusi poukazovali; lokalita Bedřiška aj. „lahůdky“.

Dokument ke stažení v PDF:

 http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/blahova-svobodne-zit-necipovat-cr.aspx

 

 • 5. října 2018: Články, publikace, textyKubín: Zrušíme povinné čipování! ČR. Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo s občanskými dotazy na konci srpna 2018 před říjnovými komunálními volbami Váženého pana ostravského volebního lídra hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD), kandidáta na primátora a na porubského starostu, Váženého Mgr. Václava Kubína, jenž odpověděl 3. října 2018: SPD se pokusí v případě svého volebního úspěchu o zrušení ostravské vyhlášky o povinném čipování pejsků, kterou nahradí jiným a daleko vhodnějším řešením; podobně odmítl pan Kubín plošné/nucené/státní čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka včetně invazivního označování občanů České republiky radiofrekvenčními nebo jinými transpondéry; SPD se bude vždy zastávat širokých lidových vrstev, které nemají „nahrabané“ milióny, mají naopak často těžký život a proto odmítají plýtvání veřejnými prostředky na různé elitářské/megalomanské projekty, které veřejnost nepotřebuje nebo nejsou vůbec akutní; hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura bude v Ostravě usilovat o maximální transparentnost při jednání zdejších zastupitelstev a nebude potlačovat svobodný dialog s občany, který však musí samozřejmě probíhat podle předem nastavených pravidel.

  Vážený pan Mgr. Václav Kubín se narodil 21. srpna 1973 v Ostravě. Vystudoval universitní obor ekologie a ochrana životního prostředí. Ve své rodné vlasti učil na dvou základních školách. Pracoval také několik let v Austrálii, USA, Švýcarsku. Nyní podniká v oblasti cizokrajných rostlin; je spolumajitelem firmy se zahradnickým zbožím. Děti zatím nemá; s přítelkyní připravují svatbu. Mezi jeho oblíbená zvířata patří především kočky. Chová kocoura jménem „Kuličník“.

  Kompletní odpovědi Váženého pana Mgr. Václava Kubína jsou k dispozici níže.

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/kubin-zrusime-povinne-cipovani-cr.aspx

Zdroj: Dokumentace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, z 9. července 2018, kterou následující den odeslal elektronicky představiteli SwN Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný; dotazy vznesené šéf-editorem SwN během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 20. června 2018 a elektronická odpověď Váženého pana radního JUDr. Lukáše Semeráka z 31. 7. 2018, zaslaná elektronicky ještě téhož dne představiteli SwN.

Dokument ke stažení v PDF:  

 Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. července 2018: Média: Dánská firma „BEZH ApS“ (proslula nabídkou svých chytrých řešení pro projekty „smart city“ včetně elektronické medicíny) nabízí spotřebitelům pod značkou „BiChip“ implantované čipy, které lze zatím účinně přečíst komerčně dostupnými skenery na vzdálenost 7,2 metrů! Tyto transpondéry komunikují v lidských tělech pomocí šifrovaných protokolů přímo s Internetem a mohou v sobě mít kromě ryze elektronických identifikátorů konkrétní osoby také kompletní zdigitalizované lékařské záznamy včetně občanského, řidičského, zbrojního průkazu, rodného listu a další libovolné dokumentace! „BiChip“ však hlavně funguje jako elektronické úložiště kryptoměn Bitcoin (BTC) a Ripple (XRP). Spotřebitel tak může platit pomocí svého implantátu za zboží/služby pouhým pohybem paže nebo i jen tak, že na něj ukáže prstem. Nemusí se přitom vůbec přihlašovat ke svému bankovnímu účtu. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Bezbřehé technologické tempo mnohde v dnešním světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Dlouhodobě na taková rizika upozorňují mj. křesťané v rámci odkazů na proroctví o znamení šelmy. Část těchto věřících v praxi důsledně a úspěšně odporuje vynucovanému/nechtěnému/invazivnímu pokroku na základě svého přesvědčení například přímo skrze justici. Vždyť veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru mírovými prostředky na odpor. Jako příklad uveďme existující platnou anti-čipovací legislativu v Kalifornii, Missouri, Severní Dakotě, Oklahomě a Wisconsinu; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují. – Ruská federace již ustoupila od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.). – http://www.bichip.com; https://twitter.com/bichipdk; https://twitter.com/bichipdk/status/981889009537503232https://www.facebook.com/bichipdk; https://www.bezh.com/portfolio/denmark-telemedicine.html; https://www.tecnologia.press/en/2018/07/20/bitcoin-and-ripple-can-be-stored-in-a-human-implant-microchip/id=laura/; https://metro.co.uk/2018/01/08/can-now-store-ripple-bitcoin-using-creepy-microchip-implant-compared-mark-beast-7213716/; https://kriptoparahaber.com/bichip-teknolojisi-ile-kripto-paraniz-hep-yaninizda.html; https://ambcrypto.com/bitcoin-btc-and-xrp-xrp-can-now-be-stored-in-a-human-implant-chip/; https://www.chepicap.com/en/news/2137/.html; https://news.bitcoin.com/bitcoins-relationship-with-the-mark-of-the-beast-theories/; https://www.grahamcluley.com/biohacking-body-can-really-painful-not-hugely-useful/; http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/161230.P.pdf; https://www.bbc.co.uk/news/technology-42887405; https://youtu.be/5MWGB_yj6_Y; https://youtu.be/t40OKMI8ULE

 • 24. července 2018: Média: Web a Facebook singapurské edice prestižního magazínu „The Peak“ (vznik roku 1984; 18.000 výtisků měsíčně; přibližně 204.000 unikátních čtenářů digitálního obsahu a cca 1.700.000 zobrazení internetových stránek) zaměřeného na velice bohaté, úspěšné elity, zveřejnil 19. a 20. července 2018 anketu s tématikou interního čipování obyvatelstva. Nazval ji „Proč můžete uvažovat o implantaci mikročipu pod kůži“ („Why you may consider placing a microchip under your skin“). Každý čtenář zde mohl navíc napsat svůj pro nebo proti-čipovací názor. Editoři výše uvedeného periodika zároveň na svém Facebooku upozornili, že v Evropské unii již interní čipování lidí funguje: a to s odkazem na praxi ve Švédsku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Bezbřehé technologické tempo mnohde v dnešním světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru prostřednictvím mírových prostředků na odpor. Jako příklad uveďme existující platnou anti-čipovací legislativu v Kalifornii, Missouri, Severní Dakotě, Oklahomě a Wisconsinu; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy už vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují. – Ruská federace již od několika svých čipovacích projektů pod masívním tlakem veřejného mínění ustoupila. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.). – https://thepeakmagazine.com.sg/lifestyle/why-you-may-consider-placing-a-microchip-under-your-skin/; https://www.facebook.com/ThePeakSingapore/posts/1783177101768702

 • 20. července 2018: Média: Podle zpráv z července 2018 pozvolna roste také v Ruské federaci počet „očipovanců“, kterých zde již žije několik desítek! V Rusku však též sílí zásadový/mírový odpor miliónů především věřících, konzervativních občanů vůči snahám o povinné čipování a vynucovanou elektronizaci společnosti; jejich disent dokázal zastavit, odložit a posléze zcela zrušit několik připravovaných tzv. „progresivních čipovacích projektů“ veřejné moci! Protestující obyvatelstvo vyslyšel president Putin. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již o této situaci v minulosti rozsáhle referovalo. – Nebezpečí překotné digitalizace přitom nedávno přiznal ruský pro-čipovací aktivista Ing. Vlad Zajcev, jenž si získal roku 2015 zájem globálních sdělovacích prostředků. – Anti-čipovací argumenty široké veřejnosti pak v Ruské federaci obhajují v rámci politické reprezentace především zdejší poslanci a zastupitelé komunistické strany, kteří již druhé desetiletí upozorňují, že vynucování čipování a bezvýjimečná elektronizace každého aspektu lidského života přinášejí závislost svobodných občanů na často špatném systému, destrukci tradičního rodinného života, kultury, pomáhají posilovat totalitní tendence a absolutní kontrolu. Mezi nejhlasitější kritiky povinného čipování lidí patří ruský komunistický aktivista Nikolaj Nikolajevič Mišustin (Николай Николаевич Мишустин“), jenž řadu let zastával pozici vedoucího „Pracovní skupiny na ochranu rodiny a dětí před juvenilními technologiemi(„Pуководитель рабочей группы по защите семей и детей от ювенальных технологий при фракции КПРФ  в Московской городской думе“) při frakci Komunistické strany Ruské federace („Коммунистическая партия Российской Федерации“ - КПРФ) v moskevském městském zastupitelstvu („Московская городская Дума – Мосгордума“). – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Bezbřehé technologické tempo mnohde v dnešním světě přerůstá v destrukci lidských přirozených práv a svobod včetně dalšího posilování zdravotních, bezpečnostních, hackerských a vůbec totalitních/nežádoucích/společenských jevů. Veřejná nebo korporátní moc, která nedbá na férové možnosti opt-outu z nejrůznějších technologií, pak ve svém důsledku pomáhá nastolit zlý systém uspořádání společenských vztahů. Potlačuje humanitu, jedinečnost lidské duše, mysli, ničí svobodného člověka a vytváří otrockou pracovní sílu. Zásadoví občané, kteří něco takového citlivě vnímají jako závažný problém, se postaví výše uvedenému evidentnímu nešvaru prostřednictvím mírových prostředků na odpor. Jako příklad uveďme existující platnou anti-čipovací legislativu v Kalifornii, Missouri, Severní Dakotě, Oklahomě a Wisconsinu; dalších 6 amerických států rozběhlo v této věci právní úpravy; jiné státy už vynucování čipování/identifikace občanů určitým způsobem částečně regulují. – Věřme, že se co nevidět připojí další státy také mimo USA. – Nikomu by samozřejmě nemělo být bráněno ve skutečně dobrovolném čipování (nikoliv pouze zdánlivě dobrovolně nebo pod různými formami nátlaku, manipulací, zastrašování, využívání slabšího postavení atd.). – https://www.nasdaq.com/article/how-blockchaintechnology-can-securecontactless-payments-cm950732; https://www.vogue.ru/beauty/guide/krasota_budushchego_umnye_tatuirovki_mikrochipy_podkozhnye_ukrasheniya/; https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201807127708060-karta-razitko-obcanka-antikrista-cesko-apokalypsa/; https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201807127708060-karta-razitko-obcanka-antikrista-cesko-apokalypsa/#comments; http://kolokolrussia.ru/sreda-obitaniya/nikolay-mishustin-prorochestva-o-pechati-antihrista-nachinaut-sbvatsya; https://archiv.ihned.cz/c1-66182630-jednou-si-necham-vlozit-cip-do-mozku-rika-kapitan-kyborg-s-testovanim-mimosmyslove-komunikace-mu-pomaha-i-ceska-manzelka; https://www.news.com.au/technology/science/human-body/russian-engineer-inserts-smart-chip-under-his-skin/news-story/3d14355214aa7845873b4721590ea6b0; https://www.express.co.uk/life-style/science-technology/585131/Man-NFC-Chip-Embed-Hand-Operation-Contactless-Card-Oyster-TFL; https://360tv.ru/news/tekst/vse-svoe-noshu-s-soboj-131088/; https://www.rbth.com/politics_and_society/2017/06/28/why-russians-implant-technology-bodies-791635; https://www.kaspersky.com/blog/bionic-man-diary/7754/; https://habr.com/post/366291/; https://www.rbth.com/science_and_tech/2017/02/02/russian-cyborgs-among-us-technology-that-literally-gets-under-your-skin_694288; https://www.facebook.com/notes/жан-жужков/два-года-полёт-отличный/1355066444551548/; https://youtu.be/g54XES7ARcE; https://youtu.be/X4TnR8SGLQo; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx

 • 19. července 2018: MédiaBrněnská tragédie ubitého/očipovaného psa opět ukázala slabiny špatného systému radiofrekvenční identifikace domácích čtyřnohých mazlíčků! – Webové stránky „nasehvezdy.cz“ zavedeného vydavatelství RF HOBBY (vznik roku 1998; přes 60 titulů tištěných periodik; v Polsku a Maďarsku dalších 11) zveřejnily 18. července 2018 srdceryvný příběh paní Vilmy z Brna, která na vlastní kůži zjistila, že jí nynější identifikace domácích mazlíčků a ani připravované/plošné čipování psů v České republice (od roku 2020) neochrání před ztrátou jejího nejlepšího čtyřnohého kamaráda, kterého posléze navíc neznámý pachatel surově ubil. – Zdrcená chovatelka si již nepochybně svůj názor na radiofrekvenční identifikaci udělala. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Čipování totiž jako systém za více než dvě desítky let své existence nedokázalo nikde na světě vyřešit problémy s týráním čtyřnohých živých tvorů, jejich touláním, krádežemi, pašováním, množením nebo znečisťováním veřejných prostranství a samozřejmě už vůbec nikoliv s jejich nemocností. – Nefunkční moloch nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří zvířat i člověka v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. https://nasehvezdy.cz/kam-zmizel-muj-bertik/

 • 18. července 2018: Fakta/Dokumenty ke staženíOficiální zápis z 36. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 20. června 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ s radostí kvituje rekordní zájem široké veřejnosti o správu věcí veřejných ve statutárním městě Ostravě prostřednictvím veřejného dialogu s místními politiky během červnového jednání ZSMO. A některé podněty občanů byly tentokráte před volbami skutečně vyslyšeny (viz mj. lokalita Bedřiška) včetně zázračného zájmu sdělovacích prostředků. Alespoň tímto způsobem lze tedy v Ostravě částečně přimět/apelovat na ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury, aby napravily špatné věcí, které se zde dějí a místní zastupitelé je zatvrzele odmítají řešit nebo naopak ještě situaci zhoršují (viz hlasování o potlačení vůle zastupitelů a občanů v dotčených ostravských obvodech ve věci výstavby tramvajové trati). Aktivní, dobře připravení, slušní občané vystupující v diskusi se však části ostravských zastupitelů a dalších papalášů dlouhodobě nehodí do krámu. Obzvláště neférové, podpásové slovní ataky Váženého pana ostravského primátora Macury vedené z jeho královsky placené veřejné funkce na diskutující občany patří k černé vizitce ostravského městského vedení (viz mj. situace z března, dubna 2018 a taktéž předchozí roky). Tento člověk bohužel opakovaně prokázal, že mu již primátorské křeslo přerostlo přes hlavu. Byl proto vyzván, aby již v komunálních volbách roku 2018 nekandidoval. – Hnutí ANO se však velice tristně rozhodlo vyslat do boje o primátorské křeslo stejného člověka, který v rámci zachování své moci schvaloval metody potlačování svobodné diskuse a cenzury během jednání ZSMO. Lidé však mohou naštěstí rozhodnout jinak a svými preferenčními hlasy podpořit jiného kandidáta nebo ještě lépe kandidátku na volební listině Hnutí ANO, které (kterým) nebude vadit svoboda slova, budou ji naopak vítat, budou s občany spolupracovat na řešení jejich podnětů a nebudou mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování ostravských elitářů k oprávněným a slušným občanům.

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:


 

ARCHIVY NOVINEK JSOU DOSTUPNÉ ZDE: IIIIIIIVVVI, VIIVIII, IX, X, XI, XII, XIIIXIV  

Miniaplikace

    

Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz ; pro zasílání financí v českých korunách nebo eurech ze Slovenska je zde účet: Fio banka, a.s. , V Celnici 1028/10, Praha 1, základ čísla účtu 2700674734 a číslo banky 2010 . IBAN: CZ4520100000002700674734 . Děkujeme.