Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

VÍTEJTE NA WEBU NECIPUJTENAS.CZ

WEB NECIPUJTENAS.CZ JE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU EXTERNÍHO/INTERNÍHO OZNAČOVÁNÍ TZV. „ČIPOVÁNÍ“  LIDÍ A DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, SOUVISEJÍCÍCH SYSTÉMŮ A BEZPEČNOSTNÍCH OTÁZEK VČETNĚ ČASTO OPOMÍJENÉ OBHAJOBY ÚSTAVNÍCH PŘIROZENÝCH PRÁV A SVOBOD.

Budeme rádi za Vaše další náměty na nové články a jakékoliv relevantní podklady, které mohou pomoci nejen právě Vám v současné bezcitné a kruté době.
Pomáhejme tak společně informovat širokou veřejnost.
Chraňme zdraví, životy a svobodu nás i našich zvířat. „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

(Tento web je archivován v rámci celosvětové digitální knihovny "The Internet Archive". Nejdůležitější články jsou řazeny na hlavní stránce jako první ve formě obrázků. Textová verze článků a novinky jsou pak k dispozici níže pod obrázky zhruba v poslední třetině hlavní stránky našeho webu.)

 

 Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. – Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz ; pro zasílání financí v českých korunách nebo eurech ze Slovenska je zde účet: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, základ čísla účtu 2700674734 a číslo banky 2010 . IBAN: CZ4520100000002700674734 . Děkujeme.


AKTUÁLNÍ NOVINKY:

  

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v PDF:

ANALÝZA NEKOREKTNÍCH POSTUPŮ MINULÝCH OSTRAVSKÝCH POLITIKŮ POUŽITÝCH PRO VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ (2012 - 2014) V RÁMCI PRAKTIK LEGISLATIVNÍHO NÁSILÍ KE STAŽENÍ NÍŽE:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

 

  

 

 • 10. března 2017: Fakta/Dokumenty ke staženíPolicejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje (nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat se v ČR pohybovaly v letech 2016/2015 pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky případů ročně a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 až 3 případy! Policie ČR nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo výše uvedené informace na počátku března 2017 díky obdivuhodné aktivitě Váženého občana, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal během února 2017 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN tímto velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů, koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky. – Policejní prezidium České republiky podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v prosinci 2015, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob). Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve formátu PDF.

  Zdroj: Oficiální dokumentace Policejního prezidia České republiky ze dne 6. března 2017 s č.j. PPR-2990-4/ČJ-2017-990140 získaná díky občanské aktivitě Váženého pana IT odborníka, podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal na Policejní prezidium ČR žádost o informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím 19. února 2017 (zaevidováno na podatelně 20. 2. 2017); Vážený pan Ing. Zvára zaslal výše uvedené materiály zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ 6. 3. 2017; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2015.pdf

 Dokument ke stažení v PDF:  

 • 20. - 18. února 2017: Média: Show Jana Krause na Prima TV: Humorná destrukce pro-čipovací propagandy a jasný ANTI-čipovací postoj herce Václava Neužila! – Český herec, moderátor, publicista, dramatik a režisér, Vážený pan Jan Kraus, věnoval 15. února 2017 přibližně patnáctiminutový prostor ve svém proslaveném pořadu s názvem „Show Jana Krause“ (SJK) na Prima TV pro-čipovacímu aktivistovi, Váženému Mgr. Janu Hubíkovi, MBA, (stážista v projektu tzv. Paralelní polis, který patří pod křídla světoznámé umělecké skupiny „Ztohoven“), jenž vystudoval „City University of Seattle“, Universitu Karlovuzískal několik prestižních ocenění. V mainstreamových českých sdělovacích prostředcích měl roku 2016 opakovaně vskutku až nebývalý prostor k popularizaci interního očipování široké veřejnosti. – Vážený pan Mgr. Hubík se pokusil informovat diváky SJK o výhodách nastřelování invazivních/cizích/elektronických těles do živých těl občanů České republiky. – Vážený pan moderátor Kraus však brilantním způsobem poukázal prostřednictvím svého jedinečného humoru na nesmyslnost, technologickou zastaralost a předraženost (cca 3.000,- Kč za jeden implantát) čipování lidí. Názorně také vysvětlil daleko modernější a uživatelsky komfortnější metody identifikace, k jakým patří např. systém rozpoznávání tváří uživatelů výpočetní techniky. – Ve výše uvedeném TV pořadu vystoupil navíc také Vážený pan Václav Neužil (český divadelní filmový a televizní herec), jenž jasně prohlásil, že by se očipovat nedal a podobné invazivní transpondéry považuje za cizí tělesa; vůbec nechápe, proč si něco takového někdo píchá do svého těla. Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních/progresivních a pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stávají opravdu stále více a více reálnějšími varovná Biblická proroctví z knihy Zjevení sv.Jana. – SwN nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí jakýchkoliv moderních technologií, mikročipů apod. vynálezů např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out! Nikdo také nesmí být díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn! Opačný přístup slouží Zlu. Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže. Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolné akceptaci technologií se zřetelnou propagací všech známých rizik pro zdraví, soukromí, peněženku i lidskou duši. https://youtu.be/D93All9Kso8; https://www.facebook.com/jankraus.cz/posts/976989225769306

 • 17. a 16. února 2017: Legislativa/MédiaLegislativní výbor nevadského senátu projednal 13. února 2017 za výrazné podpory odborné i laické veřejnosti návrh zákona SB 109 o zákazu povinného čipování občanů! Podle republikánské předkladatelky tohoto právního předpisu již situace postoupila tak daleko: Je třeba včas/jasně reagovat na vážné celospolečenské nebezpečí, které obyvatelstvu způsobují různé nedobrovolné/invazivní/elektronické/identifikační prostředky! Zákon podpořilo v anketě tradičního deníku The Las Vegas Review-Journalformou nesouhlasu s čipováním 87 % respondentů (zhruba 10.223)! Osmého února 2017 představila republikánská státní senátorka Becky Harrisová na půdě nevadského senátu („The Nevada Senate“) kratičký návrh zákona s názvemSB 109“, který následně prošel 13. února téhož roku do dalšího projednávání přes veřejné slyšení ve zdejším legislativním výboru. Jestliže se podaří úspěšně dokončit celý zákonodárný proces, bude posléze v Nevadě hrozit jakékoliv osobě (včetně úředníků, policistů apod.) za vynucování implantací mikročipů nebo jiných trvalých identifikačních označení jakéhokoliv druhu a formy trest odnětí svobody v trvání až 5 let, dále peněžitá náhrada vzniklé škody až do výše přepočtem přibližně 256.000,- Kč a to za každý den trvání hrozby povinného čipování občanů. Nevada by tak rozšířila řady amerických států Wisconsin, Severní Dakota, Kalifornie a Oklahoma, které již vynucování čipování svých občanů zakázaly. Naopak v Kanadě, Švédsku, Austrálii mohlo globální veřejné mínění sledovat přesně opačný trend směrem k povinnému čipování určitých skupin obyvatelstva. – Harrisová a zástupci odborné i laické veřejnosti (viz např. Lynn Chapmanová, vice-presidentka organizace s názvem Nevadské rodiny za svobodu, „Nevada Families for Freedom“; občan Fred Voltz etc.) vysvětlili v průběhu výše zmiňovaného veřejného senátního slyšení hlavní rizika povinného čipování pro zdraví celé populace, etně zdokumentovaných kauz vývinu rakoviny u zvířat, porušování soukromí a nerušeného života rodiny, destrukci přirozených práv/svobod, konfliktů se 4. dodatkem americké federální ústavy, bezpečnostní, etické, technologické hrozby, nefunkčnost systému čipování a jeho snadné možnosti obcházení/zneužití (např. cizí veřejnou mocí v případě válečného konfliktu: zjišťování údajů z čipu nad rámec ženevských konvencí apod.). Návrh zákona nakonec získal jasnou občanskou podporu, když navíc lidé zahltili svými emaily elektronické poštovní schránky nevadských zákonodárců. Během senátního slyšení ke všemu nezazněl ani jeden hlas proti SB 109. Pouze dva specialisté upozornili na možné praktické problémy navrhované legislativy ve věci elektronických tetování a zamýšlených finančních postihů: zaujali proto tedy zatím neutrální postoj. Senátorka Becky Harrisová k tomu uvedla pro tradiční nevadský deník The Las Vegas Review-Journal(LVRJ; vznik roku 1909): Domnívám se: Je důležité, abychom byli ve věci moderních technologií proaktivní.“ V následné online anketě LVRJ hlasovalo k 17. únoru 2017 již 11.751 respondentů: Drtivá většina z nich (přibližně 87 %, cca 10.223) vyjádřila zřetelný nesouhlas s povinným čipováním, jelikož by šlo o nevítanou invazi do lidského soukromí. Harrisová zároveň upřesnila, že zákon SB 109 „nikomu nezakáže dobrovolné sebeočipování“, ale zamezí veřejné moci nebo komukoliv jinému v tom, aby vyžadoval povinné implantace nebo jiné formy trvalé/invazivní/elektronické identifikace. Podle jejího názoru musí být také nutně vyřešeny důležité otázky: Kdo bude skutečným majitelem čipu; kdo vlastní informace uložené v jeho paměti (např. v rámci zaměstnaneckých kontraktů); jak je zabezpečen bezdrátový přenos dat mezi čipem a čtečkami tak, aby bylo vyloučeno hacknutí, obtěžování, stalking aj. formy kyberkriminality. Ředitelka pro oblast komunikace veřejné agendy nevadské pobočky prestižní Americké unie občanských svobod („The American Civil Liberties Union“) Holly Welbornová k tomu sdělila reportérům zpravodajství „abcnews.go.com“, že povinné čipování lidí by rozhodně narušilo práva a osobní autonomii, soukromí.Opravdu zde za žádných okolností neexistuje jakékoliv ospravedlnění pro použití zvažovaného typu šmírovacího přístroje na lidských bytostech,“ řekla Welbornová pro „abcnews.go.com“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) dodává: Veřejná moc bohužel již mnohokrát v dějinách prokázala, že jakmile jednou dostane svolení k využití nějakého zpočátku jistě prospěšného vynálezu, opatření, začne posléze rychle vytvářet pro své vlastní občany invazivní/legislativní prostředky, často mění (zpřísňuje) podmínky jejich uplatnění a vnucuje pak danou invenci právě těm lidským bytostem, které nic z toho oprávněně nechtějí používat bez možnosti férového opt-outu. – SwN proto při znalosti dějin násilné podstaty veřejné moci (viz democida státní terorismus) nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií aj. opatření např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn nebo jakkoliv nesvobodně/neeticky manipulován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://www.leg.state.nv.us/Session/79th2017/Reports/history.cfm?ID=262; https://www.leg.state.nv.us/Session/79th2017/Bills/SB/SB109.pdf; http://nvleg.granicus.com/MediaPlayer.php?clip_id=6558; http://www.reviewjournal.com/news/politics-and-government/nevada/nevada-senator-wants-law-keep-people-being-microchipped-poll; http://www.reviewjournal.com/news/politics-and-government/nevada/outlawing-microchipping-humans-not-so-far-fetched-nevada-senator; http://www.reviewjournal.com/news/politics-and-government/nevada/microchipping-humans-increased-minimum-wage-set-debate-nevada; http://abcnews.go.com/Technology/wireStory/nevada-lawmaker-seeks-precautionary-ban-human-microchips-45469250; http://techaeris.com/2017/02/14/senate-bill-109-outlaw-required-human-microchipping/; http://www.newsmax.com/Newsfront/Lawmaker-Prohibit-Microchipping-Humans/2017/02/14/id/773509/; http://wraltechwire.com/tech-wrap-human-microchip-ban-new-rdu-flights-bcbs-exec-retiring-cyberattacks-grow-why-genetic-drug-price-so-high-/16528313/; http://mynews4.com/news/local/2017-nevada-legislature-what-to-watch-for-monday-tuesday; https://lasvegassun.com/news/2017/feb/13/nevada-lawmaker-seeks-precautionary-ban-on-human-m/; http://www.rgj.com/story/news/politics/2017/02/08/state-lawmaker-wants-ban-forced-tracking-implants-humans/97654352/; http://www.rgj.com/story/news/politics/2017/02/13/forced-tracking-microchip-implants-pose-serious-problem-state-lawmaker-says/97874150/; http://newsok.com/nevada-lawmaker-seeks-precautionary-ban-on-human-microchips/article/feed/1167124; http://www.nevadaappeal.com/news/government/bill-would-ban-implanting-microchips-in-people-nevada-legislature-2017/; https://sputniknews.com/science/201702151050688340-nevada-human-microchipping-bill-ban/; http://www.mediapost.com/publications/article/295125/state-moves-to-outlaw-putting-chips-in-people.html; http://www.dealerscope.com/article/nevada-lawmaker-wants-precautionary-ban-human-microchips/; https://youtu.be/cytQlkQKGuw

 • 15. února 2017: Fakta/Rizika čipování/Tragické případy/MédiaAutoři proslaveného webu „Noble-leon.com“, kterým čipování/očkování zabilo psa: Čtěte náš podrobný článek s mnoha relevantními zdroji o zdravotně nebezpečných radiofrekvenčních čipech a trvalé identifikaci zvířat!http://www.noble-leon.com/letters/Microchipping-Lies-Legislation-and-Lawsuits.html
 • 14. února 2017: Fakta/Dokumenty ke staženíTři politici(čky) před krajskými volbami r. 2016 souhlasili s interview pro Necipujtenas.CZ (SwN); pak následovala ignorace! – SwN získalo v letech 2013 až 2017 vyjádření, interview, od mnohých známých osobností, úřadů, ministerstev, organizací apod. Připomeňme si například pana ostravského primátora; náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje; profesora Svobodu; presidenta Komory veterinárních lékařů ČR; poslance Paveru a Stanjuru; poslankyni Bebarovou-Rujbrovou; europoslance Macha; senátora Valentu, Krejču; řadu lokálních zastupitelů(ek), odborníků, publicistů a především občanů se zajímavými názory na svět a realitu kolem nás; zástupce Evropské komise, ministerstva vnitra, ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy ČR, Policejního prezídia ČR, mnohých měst i obcí atd. Všichni se vždy chovali velice eticky, slušně a jakmile již projevili o interview zájem, přistoupili na domluvu, nechali redaktora SwN nebo spolupracující kolegy(gyně) pečlivě připravit otázky, načež pak na ně také férově odpověděli. Bohužel loňské krajské a senátní volby roku 2016 byly v tomto směru smutným zklamáním. SwN oslovilo s dostatečným časovým předstihem před volbami s prosbou o interview Váženou slečnu Dominiku Myslivcovou, kandidátku (bezpartijní) ve volbách roku 2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení ÚsvitBlok proti islamizaci; Váženého pana Ing. Radomíra Kleina, generálního ředitele CZECH PRINT CENTER a.s., lídra politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva Moravskoslezského kraje; Váženého pana Jana Bechera, ředitele Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, kandidáta (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016, nominovaného Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město. Všechny výše uvedené Vážené osobnosti písemně potvrdily, že s rozhovorem pro SwN v režimu pro-bono souhlasí, mají o něj zájem a chtějí vypracovat otázky. Když se tak po pečlivé přípravě a rozsáhlé práci redaktora SwN stalo, posléze již většinou ignorovali několikeré/opakované/slušné prosby o dodržení předchozí dohody nebo alespoň vysvětlení, že již interview poskytnout nechtějí (poslední prosba o vyjádření k celé situaci odešla v lednu 2017). – Co k tomu dodat: Široká veřejnost nechť si udělá sama svůj obrázek na to, před jakými otázkami výše uvedené osobnosti couvly, když se ucházely o hlasy voličů, kteří měli plné právo znát názory svých možných favoritů(tek). Jak by se asi tito politici(čky) chovali(y) k občanům po svém zvolení do funkcí? To nechť se pokusí Vážený čtenář vydedukovat sám např. při studiu dotazů (viz dokument níže), na které dodnes nikdo neodpověděl. SwN samozřejmě zveřejní případné dodatečné odpovědi jak Vážené slečny Myslivcové, Váženého pana Kleina nebo Váženého pana Bechera: kdykoliv později. Uvažujme však: Proč se tito lidé tak zalekli otázek, na které mohli odpovědět písemně a plně je autorizovat? Je to dobře, že nakonec nebyl nikdo z nich zvolen? Budou ještě někdy někam kandidovat? Přemýšlejme prosím... Díky.

Dokument ke stažení v PDF:

Dokument ke stažení v ZIP/PDF:

Více v samostatném článku zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/posudek-cipovani-zdravotni-rizika-cr.aspx

 • 3. února 2017: Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Nebezpečná smart doba: Útok hackerů na min. zahraničí ČR; Obavy z kybernapadení nizozemských voleb a ruční přepočítávání hlasovacích lístků; rakouské hotely ruší chytré zámky a čipové karty: přecházejí zpět na mechanické zamykání!

Masívní hackerský útok na Ministerstvo zahraničních věcí ČR; kyberzločinci získali neoprávněný přístup k tisícům dokumentů včetně Emailu českého ministra zahraničí. – http://www.info.cz/cesko/exkluzivne-hackeri-utocili-na-mzv-nejmene-rok-ziskali-na-7000-dokumentu-48-primo-od-zaoralka-4031.html; www.lupa.cz/clanky/utoku-na-ministerstvo-zahranici-si-dlouho-nikdo-nevsiml-nebudou-urcite-posledni/; www.lupa.cz/clanky/hackeri-napadli-e-mailove-ucty-ministerstva-zahranici-mesice-stahovali-data/; http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/hackeri-ukradli-z-ministerstva-zahranici-za-rok-tisice-dokumentu-1328352; http://www.info.cz/cesko/zaoralek-ministerstvo-zahranici-hackoval-jiny-stat-pripomina-to-utok-na-demokratickou-stranu-v-usa-3957.html; http://www.info.cz/cesko/je-to-vazna-bezpecnostni-hrozba-poslance-hackersky-utok-na-zaoralkuv-urad-znepokojil-3971.html

Občané České republiky bohužel stále velice zanedbávají ve svém každodenním životě obranu vůči kybernetickým hrozbám moderní vychytralé společnosti. – http://finexpert.e15.cz/tretina-cechu-podcenuje-bezpecnost-svych-dat-na-internetu

Nizozemsko se bojí hackerských útoků. V době březnových parlamentních voleb roku 2017 bude proto ručně přepočítávat odevzdané hlasovací lístky. – https://www.nytimes.com/2017/02/01/world/europe/netherlands-hacking-concerns-hand-count-ballots.html

Přílišná elektronizace automobilů přináší jejich řidičům nezanedbatelná rizika v podobě možné ztráty kontroly nad vozidlem (hackerský útok), likvidace soukromí a nebetyčných možností dálkového monitoringu veškeré komunikace uvnitř vozu bez vědomí nebo souhlasu dotčených osob. – www.zive.cz/clanky/auto-vas-muze-smirovat-fbi-vyuziva-bezpecnostni-systemy-aut-pro-sledovani-i-odposlech/sc-3-a-185743/default.aspx; http://www.zive.cz/clanky/hackeri-utocili-na-automobil-pres-web-ovladli-brzdy-i-motor/sc-3-a-179080/default.aspx; http://www.zive.sk/clanok/122533/moderne-automobily-umoznuju-spehovanie-osob

Miniaturní/dálkové/radiofrekvenční odposlechy v chytrých městech: dostupné pro každého za minimální náklady. – www.zive.cz/clanky/vyzkouseli-jsme-fm-stenici-kdyz-si-vtipalci-hraji-na-piratske-rozhlasove-vysilani/sc-3-a-185726/default.aspx

Pokus o napadení klientů České pošty pomocí škodlivých odkazů v sms, které zasílají kyberzločinci na chytré mobilní telefony. – http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/jmenem-ceske-posty-se-chce-do-smartphonu-dostat-trojsky-kun-1328093

Děsivě totalitní čínský projekt tzv. sociálního kreditového systému má občany sledovat/vyhodnocovat a trestat prostřednictvím všudypřítomné elektronizace společnosti. Pokud bude chtít člověk v životě skutečně uspět, pak musí mít naprosto bezproblémové datové hodnocení většiny svých každodenních veřejných i soukromých činností. Dostane podle toho na základě scoringu osobní číslo, které určí, zda bude pokračovat v nastartované kariéře, čerpat různé benefity nebo také nikoliv. Čínská veřejná moc svůj dohledový systém zatím testuje. Pokud uspěje: rozšíří jej podle plánu do roku 2020 na všechny své občany, kteří pracují s Internetem. – http://byznys.lidovky.cz/lide-jako-cisla-cinsky-velky-bratr-testuje-socialni-kreditovy-system-1kz-/statni-pokladna.aspx?c=A170127_154007_statni-pokladna_ele

Jaká nebezpečí a možnosti kybernetických útoků skýtá tzv. chytré bydlení? – www.lupa.cz/clanky/senzory-martina-maleho-chytry-dum-a-co-to-vlastne-je/; http://www.zive.sk/clanok/122767/telekom-spusta-chytru-domacnost-so-specialnymi-zariadeniami-od-11-eur

Ukázka masového nárůstu kyberzločinnosti. – www.zive.cz/bleskovky/hackeri-loni-ukradli-4-miliardy-digitalnich-zaznamu-rekord-prekonali-o-miliardu/sc-4-a-185882/default.aspx

Příklad nebezpečnosti tzv. „selfies“ v éře chytrých měst a všeobecné elektronizace společnosti. Kyberzločinec dokáže získat z digitálního obrázku například otisky prstů, které pak použije třeba za účelem neoprávněné identifikace a tím také pro získání přístupu k elektronickým platebním systémům. – http://www.tyden.cz/rubriky/veda/technologie/selfie-ohrozuje-vas-majetek-ukazuje-otisky-prstu_413967.html

Únik telefonických nahrávek klientů jedné marketingové společnosti do prostředí Internetu. – Chytrý mobil: To ještě zkrátka vůbec neznamená bezpečný telefon a už vůbec ne záruku soukromí. – http://connect.zive.cz/bleskovky/na-internet-unikly-nahrane-hovory-marketingove-firmy-obsahuji-detaily-o-jmenech-adresach-i-kreditnich-kartach/sc-321-a-185883/default.aspx

Kyberzločinci získali a nabídli na Internetu k prodeji hackerský software americké tajné služby NSA, který dokáže dálkově získat bez vědomí oprávněného uživatele informace z operačního systému Windows. – http://thehill.com/policy/cybersecurity/313275-stolen-nsa-windows-hacking-tools-now-for-sale

Reklamní/komerční sdělení propagující externí očipování malých dětí. – www.aktualne.cz/legalni-cipovani-deti-ano-s-gps-hodinkami/r~6ad056e0de4e11e68114002590604f2e/

Opakované vyděračské/hackerské útoky kyberzločinců na rakouské hotely, které používají ve svých pokojích chytré zámky. Část alpských turistických středisek proto přechází zpět ke klasickým klíčům a ruší čipové karty. – http://www.zive.cz/bleskovky/hackeri-zamkli-pokoje-hotelovym-hostum-a-odstavili-rezervacni-system-za-odblokovani-pozadovali-vykupne/sc-4-a-185869/default.aspx; http://www.thelocal.at/20170128/hotel-ransomed-by-hackers-as-guests-locked-in-rooms; http://www.dsl.sk/article.php?article=19351&title=

 • 2. a 1. února 2017: Média: Domažlické zastupitelstvo oficiálně uznalo zdravotní rizika čipování psů! Proti povinným implantacím RFID transpondérů do živých těl zvířat hlasitě protestuje zdejší zastupitelka ČSSD!Domažlice (zhruba 11.163 obyvatel) uvalily na své obyvatelstvo v lednu 2017 formou hned dvou svých vyhlášek nová těžká břemena: nucené čipování psů chovaných v soukromých domácnostech občanů a ještě k tomu zvýšení poplatků z držby těchto nejlepších přátel člověka. Na druhé straně však místní zastupitelstvo oficiálně uznalo medicínská rizika nastřelování RFID transpondérů do živých těl psů a umožnilo také plnohodnotný opt-out z čipování na základě předložení písemného vyjádření zvěrolékaře. „Starší nebo nemocní psi, u kterých veterinář shledá, že by jim čipování mohlo zdravotně ublížit, označení již nebudou muset absolvovat. Na úřad ale musí jejich majitel donést potvrzení,uvedl 30. ledna 2017 oficiální web města Domažlice. – Proti invazivní radiofrekvenční identifikační metodě hlasovala zastupitelka a předsedkyně finančního výboru domažlického městského zastupitelstva, Vážená Ing. Jitka Heřmanová (ČSSD), když odmítla podpořit výše uvedenou čipovací vyhlášku a upozornila na nesmyslnost, nefunkčnost, praktické problémy čipovacího molochu mj. s odkazem na veterinární autority, které varují před negativním vlivem čipů na zdraví zvířat. – Povinné RFID transpondéry dále odmítají zavést např. politici v Tachově, Rokycanech a Klatovech. – V České republice naštěstí zatím (bohužel obzvláště část zástupců TOP 09 se to snaží změnit) městům/obcím přímo žádný zákon ani celkový ústavní pořádek neumožňuje plošně vynucovat povinné čipování domácích psů nebo i koček. Dle hodnotící zprávy Ministerstva vnitra ČR by měla být v ideálním případě situace taková, že: „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ ke všemu již na základě oficiálních dat v realitě mnohokrát prokázalo, že systém vynucování čipování/registrace/poplatků a navracení zatoulaných/ztracených domácích zvířat zpět ke svým chovatelům nefunguje ani v rámci Evropské unie, natož pak v dalších národních státech, samotnou ČR nevyjímaje (viz Havířov, Ostrava, další lokality). – Například právě Anglie zavedla sice povinné čipování/evidenci nejlepších čtyřnohých psích přátel člověka v dubnu 2016, nicméně se zároveň zavázala k pravidelnému vyhodnocování takového nařízeného systému: Pokud se v sedmileté lhůtě neosvědčí, bude prostě zrušen. Takto zkrátka postupují odpovědní/moudří politici, kteří si uvědomují: nelze plýtvat donekonečna veřejnými prostředky na něco, co neplní svůj účel a ztrpčuje to navíc život voličům/spoluobčanům. – Systém čipování/registrace zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný moloch nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, v případě psů navíc klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. https://www.domazlice.eu/zpravodajstvi/v-domazlicich-plati-nova-vyhlaska-c2-2017-o-trvalem-oznacovani-psu-1067cs.html; https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni-2017/?more=1527#news1527; http://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/s-povinnym-cipovanim-nekteri-pejskari-nesouhlasi-20170201.html; https://magazin.panobcan.cz/domazlice-chteji-vyhlasku-o-povinnem-cipovani-psu/; https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/domazlice/2058-41443-cipovani-psu-bude-v-domazlicich-povinne.html; http://relax.lidovky.cz/domazlice-zavedly-povinne-cipovani-psu-v-kraji-je-to-ojedinele-p71-/domaci-mazlicci.aspx?c=A170131_121400_domaci-mazlicci_ape

ARCHIVY NOVINEK JSOU DOSTUPNÉ ZDE: IIIIIIIVVVI, VIIVIII, IX, X, XI, XII, XIII 

Miniaplikace

    

Svou podporu činnosti Společenství webu Necipujtenas.CZ a ideálům obhajoby přirozeného práva/občanské svobody můžete vyjádřit například formou Vaší spolupráce bez nároku na honorář, modlitbou, také dobrovolnými finančními příspěvky. Děkujeme Vám. Pro platby v cizích měnách využijte prosím službu PayPal a email info@necipujtenas.cz ; pro zasílání financí v českých korunách nebo eurech ze Slovenska je zde účet: Fio banka, a.s. , V Celnici 1028/10, Praha 1, základ čísla účtu 2700674734 a číslo banky 2010 . IBAN: CZ4520100000002700674734 . Děkujeme.