Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Naše poslání

Webové stránky www.necipujtenas.CZ si kladou za cíl ve shodě s

 LISTINOU ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD1

jako součástí ústavního pořádku České republiky zejména dle článku č.17 Listiny:

„(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Cenzura je nepřípustná.“
 

 
„(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.“

 

a proto

je našim posláním obzvláště: 

 • zveřejňovat informace a názory o problematice označování zvířat a také lidských bytostí, kam spadá především tzv. „čipování2 a s tímto fenoménem spojené kontroverzní otázky včetně jejich možného řešení
 • pomáhat chránit občany České republiky včetně obyvatel států Evropské unie, USA, Ruské federace a dalších zemí před nebezpečím tzv. „čipování“ aj. formami označování, evidence zvířat, lidí, věcí mj. také v souvislosti s jejich neférovým monitorováním, tzv. chytrými technologiemi, "Smart City", problematickým "Internetem všeho", používáním forem tzv. legislativního násilí aj. nešvary naší doby
 • navrhovat konkrétní kroky k řešení svízelných životních situací, které občanům přináší tzv. „čipování“ aj. formy označování zvířat, lidí, věcí a používání metod legislativního aj. násilí včetně tzv. chytrých technologií, neférových úředních postupů aj. excesů
 • podporovat slušnou, mírovou formou všechny vhodné aktivity napříč celou společností a všemi národy v opozici vůči záměrům jakékoliv výkonné4 nebo zákonodárné moci5 o dosažení tzv. „ideálu“ povinného „čipování“, monitorování aj. forem označování zvířat, lidí, věcí, včetně poukazování na možné případy špatného nakládání s databázemi a na případy šikany, zneužití pravomocí ze strany úředních osob aj. excesy
 • spojit všechny podobně smýšlející lidské bytosti ve volném a svobodném společenství za účelem vzájemné výměny informací, podpory, pomoci v každodenním životě
 • vyzývat politické aj. reprezentanty občanů napříč celým společenským spektrem, instituce, organizace aj. k podpoře našich cílů a k rušení nebo změně nebezpečných a špatných zákonů, nařízení, vyhlášek, úředních úkonů atd.

1. února 2013 (aktualizováno 30. 5. 2016), Společenství tvůrců webu www.necipujtenas.CZ

     

    

      ____________________________

 1. http://web.archive.org/web/20160530110520/http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Microchipping; http://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human)
 3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Přirozené_právo
 4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Výkonná_moc
 5. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákonodárná_moc
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Voluntarism_(action)
 7. http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda_informací; http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_information
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy; http://cs.wikipedia.org/wiki/Soukromí