Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Hynek: NE nucenému čipování lidí! ČR

Ostrava, Praha, Česká republika, 11. prosince 2017 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo na začátku prosince 2017 s občanskými dotazy Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, tajemníka Realistů a kandidáta do presidentského úřadu České republiky ve volbách roku 2018. Vážený pan Hynek odpověděl během jednoho týdne: Odmítl mj. násilí veřejné moci v souvislosti s vynucováním povinného čipování občanů ČR; zastal se chovatelů malých domácích zvířat vůči nepřiměřeným/nelegálním domovním prohlídkám; plédoval pro momentální výhodné setrvání ČR v Evropské unii; vysvětlil svůj nesouhlas s trestem smrti; nepodpořil by širší přímé zapojení občanů do vlivu na veřejné záležitosti nejen v rámci samosprávy, ale ani v parlamentu; nevyslal žádné přímé vstřícné gesto směrem ke Straně svobodných občanů (Svobodní) a dalším spřízněným politickým uskupením.

Kompletní odpovědi Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka jsou zveřejněny níže.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1. Jak budete postupovat po Vašem případném zvolení do presidentského úřadu ČR:

1.1. jestliže dostanete k podpisu zákon o povinném čipování malých domácích zvířat (psi, kočky, fretky aj.) chovaných v soukromých domácnostech obyvatelstva, který by povoloval kontroly občanských obydlí i bez soudního příkazu, bez účasti policie a nezávislých svědků, za účelem zjištění v jakých neustále se zpřísňujících podmínkách pro tzv. „welfare zvířat“ zde tito čtyřnozí tvorové žijí? Pomohl byste založit záchranný fond pro občany, kteří by byli zasaženi nespravedlností veřejné moci v důsledku odebírání až dosud běžně chovaných psů, koček aj. živých tvorů z jejich domovů, pro občany, kteří by byli popotahováni po přestupkových komisích a nebo soudech včetně likvidačních poplatků, pokut atd. za to, že ze zásady odmítají čipování sebe, svých blízkých i vlastních zvířat? Pokud byste zjistil, že určitý právní předpis neumožňuje udělení nutných zdravotních aj. výjimek z povinného čipování zvířat, jak byste se zachoval a lidem i jejich zvířatům pomohl?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Nejsem přítelem regulací, které zbytečně zasahují do svobod občanů. Nejsem přítelem zasahování do života lidem a už vůbec nepodporuji „návštěvy“ bez soudního příkazu a doprovodu policie. To je nepřijatelné. Stejně tak je ale nepřijatelné, aby zvířata trpěla v nelegálních množírnách, aby lidé neplatili za své domácí mazlíčky obecní poplatky a aby týraná zvířata neměla šanci na pomoc. Nelze ale postupovat svévolně a nezákonně, byť i s dobrými úmysly.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1.2. jestliže dostanete k podpisu zákon o povinném interním nebo externím čipování občanů ČR bez možnosti férového a plnohodnotného opt-outu?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: „Doufám, že se to nikdy nestane. A pokud ano, tak toto je přesně ten typ zákona, který bych nepodepsal. Zasahuje naprosto nesmyslně do práv lidí a naprosto bezdůvodně. Nikdo z nás snad nechce žít pod dohledem velkého bratra.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1.3. pokud dostanete k podpisu zákon, případně jiný dokument v rámci ústavního pořádku ČR, který by znovu zavedl trest smrti? Uznáváte vysokou míru pravděpodobnosti justičních omylů? Jaká by měla být omluva a kompenzace veřejné moci za neoprávněně zmařený lidský život?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Trest smrti nepodpořím. Právě proto, že se nikdy nelze vyhnout justičnímu omylu, jsme jen lidé. A absolutní trest má absolutní, neměnné následky.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 1.4. jezdil byste pravidelně vést dialog se zastupiteli a občany bez veřejné funkce na oficiální a řádně svolaná jednání zastupitelských sborů v jednotlivých krajích, městech a obcích?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Návštěvy regionů a diskuse s občany jsou samozřejmou povinností prezidenta.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 2. v prosinci 2017 jste mj. pro Deník.cz sdělil: „Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek podotkl, že by Česko mělo především umět sdělit EU, jaké jsou jeho zájmy, a tyto zájmy hájit. ČR si podle něj musí zachovat suverenitu a jasně s partnery komunikovat. „Nikoli něco jiného říkat doma a něco jiného v EU. To je pro partnery matoucí a nic nám to nepřinese," uvedl.“ Řekněte prosím občanům jasně, zda jste za současné legislativní a politické situace na přelomu let 2017/2018 pro vystoupení ČR z EU; jak byste jako president hlasoval v případném referendu o vystoupení z EU v roce 2018; jak byste si představoval prosperitu a bezpečnost občanů ČR po vystoupení z EU?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Nemohu říkat, jak budu hlasovat v roce 2018. Momentálně stále ještě, i přes velké nedostatky, které na straně EU vidím, není lepší volbou vystoupit. Pokud ale bude EU nadále utahovat šrouby, omezovat suverenitu jednotlivých států a přetahovat zásadní pravomoci na evropskou úroveň, pak nastane čas se zamyslet nad tím, zda je pro nás stále ještě výhodné v takovémto seskupení zůstávat. Kvóty na uprchlíky, společná daňová a sociální politika nebo revize dublinského systému jsou varující momenty v nynějších evropských debatách.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 3. jaký máte názor na Stranu svobodných občanů (Svobodní), Stranu soukromníků České republiky (Soukromníci), Občanskou demokratickou stranu (ODS) a co Vás s nimi spojuje nebo naopak rozděluje?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Nebudu hodnotit jednotlivé politické strany. Jsem kandidátem, který získal podpisy napříč politickým spektrem od 29 poslanců. Osobně jsem člověk, který vždy bude bojovat proti ukrajování lidských svobod, ctí vedle práv i povinnosti, které každý z nás má, je mu blízký malý stát a jednoduchá legislativa. V neposlední řadě pak na každou věc, o které se mám rozhodnout, pohlížím z jednoho hlediska. Zda je dobrá pro naši zem.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 4. jak je důležitou hodnotou svoboda slova, názoru, přesvědčení, víry, kterou lidé v praxi naplňují mírovými prostředky? Je podle Vás normální, aby bylo oprávněných občanům zakázáno diskutovat k jednotlivým programovým bodům městského/obecního nebo krajského zastupitelstva?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Pokud vím, tak jednání obecních a krajských zastupitelstev se mohou občané vždy zúčastnit.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 5. podpořil byste možnost zavedení přímých občanských interpelací na poslance, senátory, vládu v horní i dolní parlamentní komoře tak, aby tam mohli vystupovat přímo občané bez veřejné funkce?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Již dnes má občan možnost interpelovat členy vlády prostřednictvím svého poslance. Stačí, když ho navštíví v době jeho času vyhrazeného pro setkání s občany a přesvědčí ho o potřebnosti svého tématu. Nevidím důvod toto měnit.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: 6. souhlasíte s povinnou elektronizací občanského života? Nebo je důležité, aby vždy zůstaly zachovány férové a plnohodnotné možnosti opt-outu?

Odpověď Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka, kandidáta v presidentských volbách ČR roku 2018: Nerozumím, co myslíte povinnou elektronizací občanského života.

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje Váženému panu RNDr. Hynkovi za jeho odpovědi.

Zdroj: Elektronická komunikace mezi štábem Váženého pana RNDr. Jiřího Hynka a šéf-editorem Společenství webu Necipujtenas.CZ Mgr. Radkem Přepiorou ze dne 3. a 10. prosince 2017.