Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Povinné čipování neřeší kruté vraždy psů! PL

Poznaň, Polská republika, červenec-květen 2012 (Rd)

Část politické reprezentace je ještě i dnes stále nadšená z myšlenky na donucení všech občanů/chovatelů zvířat k implantaci cizích těles - mikročipů - do živých těl psů, koček, fretek atd. Polsko v tomto není výjimkou. Platí zde podobná právní úprava z hlediska tzv. povinného čipování psů jako v České republice: Jednotlivá města/obce zkoušejí na svém území zavést pomocí různých forem obecně závazných vyhlášek nucené očipování domácích mazlíčků. Po letech testování takových roztodivných „projektů“ se ovšem ukazuje, že kromě velkých/nenaplněných očekávání v oblasti tzv. „zlepšení bezpečnosti“ občanů a samotných zvířat nebo údajně zvýšené čistoty veřejných prostranství či domnělého/rychlejšího dohledání majitele ztracených psů a ve svém důsledku pak zbytečně vynaložených miliónů z peněz všech daňových poplatníků (nákupy čipů a čteček, administrativní výdaje na správu nepropojených/nejednotných databází, obtěžování slušných občanů kontrolami aj.), převažují praktické zkušenosti a fakta, které svědčí o zřetelné neúspěšnosti zaváděných čipovacích opatření.

Typický příklad představuje město Poznaň s více než půl miliónem obyvatel. Zaměstnanci zdejšího útulku („Schronisko dla zwierząt w Poznaniu“), městské policiestátní zástupci dokládají sdělovacím prostředkům desítky srdceryvných příběhů řádně očipovaných a přesto utýraných, zbitých, utopených, uškrcených nebo jiným způsobem zavražděných zvířat.1

Poznaňská pobočka jednoho z největších polských zpravodajských portálů Gazeta.pl, který patří pod křídla prestižní mediální společnosti Agora (zakladatelem je mj. světoznámý režisér Andrzej Wajda), přinesla informace o kruté vraždě desetileté očipované fenky. Neznámý pachatel zvíře zbil, vložil do pytle a ten hodil i s ještě živým tvorem do řeky Warty. Když se pracovníci poznaňského útulku o tomto činu dozvěděli: Předali celý případ ve spolupráci s městskou policií státnímu zastupitelství, které ovšem nenašlo dostatek důkazů a přirozeně bez nich odmítlo postihovat majitele psa pouze na základě zjištěných údajů z čipu nalezeného při ohledání ostatků mrtvé fenky. Pečovatelka poznaňského útulku Marta Maiková podotkla, že pravidelně s kolegy podávají státním orgánům desítky podobných oznámení:

Od doby zavedení povinného/bezplatného čipování jsme už u nás měli několik desítek podobných případů. Někteří lidé jsou tak drzí, že nechávají svá opuštěná zvířata přímo před vchodem do útulku.“ Dělají to i přesto, když dobře vědí: implantovaný „mikročip obsahuje všechno: jejich jméno, adresu! Potrestání majitele zvířete by tedy mělo být jednodušší, ale ve skutečnosti tomu tak vůbec není. Někteří psi se k nám do útulku i několikrát opakovaně vracejí!2

Zaznamenali jsme třeba také případ nemocného psa, kterého někdo zabil tak, že jej „odnesl do lesa i s boudou“ a tam jej nechal zemřít.3


Čipování psů mělo být výborným prostředkem k zamezení nárůstu počtu opuštěných/týraných zvířat: Jen v Poznani jich bylo trvale označeno čipem cca 40.000. Jenže:


Zatím se to nepovedlo.“, dodávají zástupci útulku.4


Tisková mluvčí poznaňského státního zastupitelství Magdalena Mazurová-Prusová:


Z hlediska právní praxe jsme se ještě nikdy nedostali tak daleko, abychom potrestali člověka pouze za to, že nedokázal uhlídat svého psa. Udělali jsme všechno pro získání potřebných důkazů, nicméně samotné nenahlášení útěku psa, bohužel, nestačí“ k odsouzení chovatele.5


Przemysław Piwecki - tiskový mluvčí poznaňské městské policie:

Dnes už umíme častěji „dohledat majitele psa“, než tomu bylo dříve, ale prosím pochopte, že pouze identifikace chovatele zvířete pomocí čipu ještě hned „neznamená prokázání spáchání zločinu.6

*

V realitě se totiž opravdu stále častěji ukazuje: Čip prostě nemůže být považován za automatický a dostačující důkaz např. k odsouzení majitele psa. Pokud se už policii poštěstí najít podle čísla mikročipu (modernější verze mohou obsahovat přímo adresu, telefon, fotku vlastníka zvířete atd.) v některé z mnoha lokálních/regionálních/globálních databázích kontakt na chovatele: Nesvědčí to přece ještě vůbec o jeho vině. Kdyby tomu tak bylo: Opravdový zločinec by se jen smál, když by v médiích viděl, jak je ničen život a pověst zcela nevinného člověka/chovatele, který splnil všechny předepsané „výmysly“ svých politiků (nazývané povinnostmi): Přesto na to doplatil.

Samozřejmě, že v případě podezření z týrání zvířete: musí nejprve proběhnout shromáždění všech důkazů, svědecké výpovědi, kamerové záznamy, sejmutí otisků, rozbor DNA, zajištění dalších stop atd. Přitom nelze zapomenout: Nikdo nemůže člověku upřít právo na spravedlivý proces. V totalitních režimech zatím ještě naštěstí zde v Evropě nežijeme. Náběhy k těmto praktikám však kolem sebe může vidět každý z nás dnes a denně.

Přeci zvíře již ze své přirozenosti (např. období páření, lovecký instinkt atd.) prostě někdy uteče i z toho nejlépe zabezpečeného bytu, domu, zahrady a na svých toulkách se pak případně stane obětí nekalých živlů. Není asi třeba vůbec podrobně popisovat šok zdrceného - zcela nevinného - majitele povinně/řádně očipovaného a ve všech předražených databázích zaregistrovaného zvířete, kterého pak přijde navštívit policie. Místo pomoci s hledáním ztraceného mazlíčka nebo citlivého projevu soustrasti po něm naopak požaduje v rámci vyšetřování vraždy nebohého živého tvora zajištění předmětného důkazního materiálu!? Následují roky soudních tahanic: to vše díky tzv. čipování! Máme snad za to našim zastupitelům ještě poděkovat? I tak kruté příběhy se stávají. Mnohdy za nimi stojí právě ti politici, kteří si na občanech vynucují plnění svých nedomyšlených záměrů mj. právě ve věci povinného čipování.

Volby roku 2014 se v České republice kvapem blíží. Občané jistě bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním zamezení povinného (nikoliv dobrovolného) čipování a o ulehčení/osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene.


Zdroj: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/l_ludnosc_stan_struktura_30062012.pdf; http://poznan.gazeta.pl/poznan/2029020,36030,12100836.html; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36030,12100836,Zwloki_psa_w_worku__Oprawcy_bezkarni.html; http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36030,12091866,Pies_w_worku__pobity_i_z_kagancem_utopiony_Warcie.html; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5112996.html; http://www.mmpoznan.pl/428081/2012/10/29/pomoz-zwierzakom-ze-schroniska-przetrwac-zime?category=news; http://www.muj-pes.cz/zivot-se-psem/psi-tulaci-591.html


__________________________