Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Toulaví psi zabránili znásilnění holčičky! RA

Salta, Argentina, 23. června 2013; Ostrava, Česká republika, 8. července 2013

Globální a také jednotlivé národní sdělovací prostředky1 informovaly na přelomu června/července 2013 užaslou světovou veřejnost o hrdinském činu toulavých psů z města „Salta" (cca 619.000 obyvatel) na severozápadě Argentiny, kteří zde zachránili 23. června téhož roku před znásilněním cca kolem půl desáté dopoledne dvanáctiletou dívenku.

Skupina pěti opuštěných psů uslyšela na ulici zoufalý křik a volání o pomoc. I když by vlastně měla být tato zvířata teoreticky vůči lidem nepřátelská - žila přeci bez implantovaných mikročipů, očkování, vodítka, náhubků, pravidelného jídla a musela čelit neustálému pronásledování odchytovou službou - tak přesto přispěchala na pomoc holčičce, kterou se na ulici pokusil v nestřežené chvíli znásilnit maskovaný pobuda. Policie ani žádný Bohabojný občan nebyli v té chvíli nikde poblíž k dispozici. Psi začali děvčátko bránit. Holčička se díky tomu násilníkovi vysmekla z rukou a utíkala k nejbližšímu domu, kde ji místní občané skryli, načež kontaktovali její rodinu a konečně přivolali policii. Nevinná dívka byla zachráněna.

Strážníci už sice na místě činu nikoho nenašli, nicméně zpráva o pětici statečných psích tuláků již zanedlouho stihla pozitivně inspirovat díky sdělovacím prostředkům celý svět.

Jde o další případ z praxe, kdy opět zasáhl nejlepší přítel člověka: pes. Svobodná zvířata bez domova, bez pána, likvidována současným civilizačním pokrokem, vyhláškami bezcitných všečipujících politiků a přesto stále ochotně připravena lidem pomoci i přes svou těžkou životní situaci: Jak obdivuhodné!

***

Výše uvedená zpráva vyvolala velký zájem českých i slovenských občanů/voličů, neboť ve svém důsledku zpochybnila celý systém povinného čipování zvířat, jehož jedním z mnoha důležitých úkolů mělo být právě vymýcení tzv. „nebezpečných“ toulavých a opuštěných zvířat pohybujících se svobodně v jednotlivých městech/obcích.

Reálné zkušenosti však hovoří především v případě psů také o zcela jiném - legitimním - pohledu na celou věc, který vychází z tisíciletých tradic soužití člověka s domestikovanými zvířaty a jejich instinktivním chováním: pomáhat/chránit lidi i přes vlastní nelehké podmínky k životu. Vždyť si stačí třeba jen vzpomenout na odvahu s jakou posloužila celému lidstvu toulavá fenka jménem „Lajka, když položila svůj život na oltář vědeckého poznání roku 1957 v rámci letu družice „Sputnik 2“.

Občanům České republiky je totiž často ze strany politiků prezentována pouze jedna jediná strana pomyslné „informační“ mince: Každé volně žijící zvíře prý představuje „obrovskou hrozbu pro malé děti“ a tzv. „slušné občany“. V přetechnizované, důsledně sterilní a příliš nejrůznějšími povinnostmi/břemeny vystresované době bez přirozeného kontaktu s přírodou dle nejlepších tradic minulých generací pak vzniká někdy v současné společnosti paranoidní/bezdůvodný strach před smyšlenými útoky zvířat2 nebo z přenášení nemocí atd. Část politické reprezentace bohužel s tímto fenoménem umně manipuluje a tvrdí, že obzvláště všichni psi, kočky, fretky aj. živočichové musí být odchyceni, označeni, zaneseni do databází, nejlépe ještě i zdaněni a posléze státními i místními orgány pravidelně kontrolováni z čehož pak vyplývají větší příjmy pro stát/obec vytažené z kapes chudáků občanů/voličů včetně posilování moci jednotlivých papalášů na všech možných úrovních a s tím neodmyslitelně spojené prolamování přirozených práv/svobod garantovaných Listinou dle ústavního pořádku ČR. Jen taková vize - v uvozovkách - „nového/svobodného světa“ prý způsobí klid, pohodu při pravidelných cestách do zaměstnání, školy nebo při rodinných procházkách obyvatel ČR.

Čím dál více občanů si naštěstí tyto nezdravé politické finty stále více uvědomuje a je rozhodnuto si něco takového nenechat líbit, legálně i legitimně a mírovými prostředky bojovat za návrat svobodného života nás všech a budoucích pokolení.

Společenství webu Necipujtenas.cz totiž opakovaně upozorňuje na až dosud nebývalá rizika, která bezcitní politici neustále vytvářejí právě v přímé souvislosti s vymáháním povinného čipování. Ohrožují tak dnes již celý svobodný polistopadový vývoj České republiky a plíživě směřují tento stát k nové formě totality, kterou bohužel většina současných zastupitelů (naštěstí jsou mezi nimi světlé výjimky) s takovou radostí vítá, veřejně ji schvalují a dokonce ještě po občanech chtějí, aby si tuto cestu do nového otroctví sami povinně uhradili např. formou poplatků za čipování (byť nově ve formě dotací z veřejných rozpočtů), aby akceptovali zdražování všeho možného a souhlasili s likvidací svých přirozených práv/svobod (nyní jde již několik let především o útok na domovní svobodu a ochranu soukromí).

Zdravý rozum každému normálnímu člověku přeci říká: Kdo chce, nechť si svobodně zvolí a sám se svou rodinou zaplatí mikročipy včetně nutné akceptace všech možných následků. Není ovšem vůbec přípustné vynucovat si čipování - tento invazivní zásah - povinně a pod hrozbou tvrdých sankcí. Prospěch z toho mají pouze finančně zainteresovaní výrobci/distributoři čipů a možná také některé jisté vysoce postavené osoby.

Je velmi politováníhodné, že občané v mnoha obcích/městech ČR nemohou již žít poklidným a svobodným životem jako dosud a to právě kvůli souhrnu akcí moci výkonné, kterou nyní reprezentuje předně kampaň „čipovací lobby“ v oblasti prosazení povinné (nikoliv dobrovolné) implantace mikročipů psím domácím mazlíčkům. Tam, kde došly argumenty/schopnosti přesvědčit lidi: nastupuje síla vyhlášek a obecní policie. Občané na to budou pamatovat ve volbách a vystaví svým zastupitelům opravdu „hezké“ vysvědčení. Jedni zastupitelé přicházejí a druzí už odcházejí, ale občané zůstávají.

Zdroj: http://tvnoviny.sk/sekcia/zahranicne/archiv/tulavi-psi-zachranili-12-rocne-dievca-pred-znasilnenim.html; http://www.latintimes.com/articles/5924/20130703/dogs-save-girl-argentina-hero-street-rescue.htm; http://www.fm899.com.ar/2013/06/cinco-perros-salvaron-a-una-nena-de-un-violador/; http://www.lifewithdogs.tv/2013/07/argentinas-street-dogs-become-unlikely-crime-stoppers/; http://ca.ibtimes.com/articles/486499/20130704/stray-dogs-girl-12-rapist-buenos-aires.htm; http://actualidad.rt.com/sociedad/view/99256-argentina-perros-salvar-nina-violar

__________________________

1 Informaci zveřejnila zřejmě jako úplně první médium soukromá rozhlasová stanice „FM Profesional 89.9 Mhz " La Radio de Martin Grande "“, vysílající z argentinského města Salta - viz: www.fm899.com.ar; http://www.saltaradios.com.ar/; http://www.fm899.com.ar/staff-2/; http://www.fm899.com.ar/2013/06/cinco-perros-salvaron-a-una-nena-de-un-violador/; https://www.facebook.com/pages/La-Radio-de-Martin-Grande/110702582295498?id=110702582295498&sk=info

2 Zoofobie je panický strach ze zvířat - a to buď ze všech zvířat, nebo z konkrétního zvířete. Jedná se o nejčastější druh fobie. Vyskytuje se častěji u žen než u mužů. U postiženého vede strach ze zvířete až k mohutnému stresu a k celkově vyhýbavému chování.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoofobie