Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Veterinární komora: Čipuje Vás Ostrava!!! ČR

Ostrava, Brno, Česká republika, 23. března 2013

Pan MVDr. Jan Nytra – člen představenstva Komory veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) – zveřejnil na oficiálním webu Komory zprávu o svých těžkých jednáních, která vedl v Ostravě se zdejšími radními a některými úředníky. Jako významný zástupce profesní organizace občanů České republiky svými argumenty zabránil možným zdravotním a etickým rizikům v případě vynucování povinné/hromadné implantace mikročipů (prostory městského útulku), dále se zasadil o zachování svobody podnikání a konkurence proti pokusu ostravské moci výkonné/zákonodárné o nezdravou regulaci tržního prostředí včetně návrhů na sporné řešení ekonomických otázek čipování a plýtvání penězi daňových poplatníků.

Jde mj. o názornou ukázkou toho, že když si občané opravdu pevně/dlouhodobě/společně za něčím stojí a nebojí se svůj názor hájit: Dokáží zvítězit a tristní situaci změnit. Faktem také zůstává: Volby roku 2014 se blíží opravdu mílovými kroky!

Zdroj: http://www1.vetkom.cz/content/showArticle/id/21/articleId/cipovani-psu-v-ostrave-3453 (roku 2014 již bohužel nedostuný); náhradní zdroj: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/cipovani-psu-v-ostrave-jak-to-bylo-podle-pana-mvdr-nytry-veterinarni-komora-cr.pdf