Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Bláhová: Svobodně žít = NEčipovat! ČR

Ostrava, Česká republika, 5. října 2018 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo s občanskými dotazy během srpna a září 2018 před říjnovými komunálními volbami Váženou paní Irenu Bláhovou, kandidátku na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečku o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy za hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD). Vážená paní Bláhová odpověděla 5. října 2018: Čipování zvířat má velice sporný přínos, proto je ve své povinné formě zbytečné a mělo by být logicky pouze dobrovolné; domnívá se také, že povinné označování lidských bytostí radiofrekvenčními transpondéry je neústavní/nezákonné a paní Bláhová vysloveně vystupujeproti jakémukoliv čipování bez rozdílu“; po svém případném zvolení v komunálních volbách by se zasazovala po odborném posouzení situace o zachování co největší míry svobody a soukromí všech slušných obyvatel Ostravy; bude usilovat o férový přístup ke zveřejňování příspěvků v obvodním periodiku hrazeného z městského rozpočtu, kde by měli mít možnost publikovat všichni oprávnění občané svou kritiku nebo naopak pochvaly, zlepšováky; jednání zastupitelstva by mohlo probíhat mj. během víkendu, aby se ho mohla účastnit širší veřejnost. „Nechci se bát terorismu. Nechci ve své zemi podporovat ekonomické migranty, kteří nejsou ochotni přizpůsobit se našim tradicím. Nechci, aby se na naše nemocné děti sbíraly víčka, aby naši důchodci museli volit mezi jídlem a léky, zatímco nepřizpůsobiví a ilegální migranti žili z královských dávek našich daní. – Nemohu zachránit celý svět, ale mohu alespoň trochu pomoci, aby se nám v Ostravě žilo lépe. – Zlo, násilí a bezpráví, které má dnes zelenou, přeci nemůže zvítězit. Chci bezpečnou Ostravu, důstojný život pro její obyvatele a budoucnost pro naše děti. Věřím, že stále ještě není pozdě na změnu a společně to dokážeme,dodala Vážená paní Bláhová.

Vážená kandidátka na místostarostku Ostravy-Jihu se narodila v Ostravě, kde také bydlí 58 let. Cítí za to podle svých slov vděčnost. Ostrava je podle ní jedno z nejkrásnějších měst v České republice: Jsou zde úžasní, přemýšliví, pracovití lidé s krásnými, čistými srdíčky. – Vážená paní Bláhová se před pár lety rozhodla, že již nebude jen pasívně přihlížet tomu, jak vedou politici naši vlast na scestí. Proto vstoupila do hnutí SPD. Zapojila se zde aktivně do činnosti koordinátorky pro Ostravu-Jih. Má důležitý podíl na jednání komise zaměřené na pomoc občanům se zdravotním postižením v rámci Úřadu Moravskoslezského kraje. Z pozice dobrovolníka pečuje o seniory v domově důchodců. – Věří, že ještě nic není ztraceno a slušnost, poctivost a dobro se vrátí do našich životů. – Paní Irena Bláhová pracuje dodnes od svého absolutoria střední školy u Českých drah na odboru ekonomiky v úseku MTZ (materiálně technické zásobování). Žije pro svou rodinu, 4 děti, vnoučata, přátele.

Kompletní odpovědi Vážené paní Bláhové jsou k dispozici níže.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Roku 2012 schválila centrální ostravská radnice formou legislativního násilí – obecně závaznou vyhláškou č. 9/2012 – vynucování čipování psů v osobním vlastnictví na území všech městských obvodů statutárního města Ostravy. Tento podzákonný předpis nebyl s občany dopředu prodiskutován a starostové jednotlivých obvodů byli také špatně informováni o právním a (ne)funkčním rámci celé operace. – Společenství webu Necipujtenas.CZ od té doby pravidelně vyhodnocuje a publikuje na svém webu podle oficiálních údajů získaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím (NE)fungování ostravského čipovacího molochu. Takřka každým rokem z nich vyplývá mj. to, že rostou náklady na jeho provoz včetně výdajů na útulek v Třebovicích; v Ostravě jsou pořád tisíce neočipovaných psů; rok od roku se nedaří navracet domů stovky bezprizorných nejlepších čtyřnohých kamarádů člověka atd. Systém radio-frekvenční identifikace zkrátka nefunguje tak, jak si to jeho političtí vynucovatelé v minulém volebním období mysleli. Jaké kroky byste v případě svého zvolení podnikla pro zrušení vynucování čipování na celém území Ostravy a samozřejmě také přímo v hranicích obvodu Ostravy-Jihu?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Názory na čipování pejsků (záměrně neříkám povinné) se různí. Někteří jsou proti, jiní si myslí, že to jejich mazlíčky ochrání. Já osobně nechápu, jakým přínosem je povinné čipování psů pro naše čtyřnohé kamarády nebo jejich majitele. Je docela problém dostat se do různých databází apod. Z mého pohledu je povinné čipování pejsků zbytečné. Čipování by mělo být pouze na dobrovolnosti.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pokusí se poslanci Vašeho hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) novelizovat špatné znění veterinárního zákona, který byl protlačen roku 2017 pod taktovkou moravskoslezského poslance TOP 09, a zavedl od roku 2020 plošné/povinné čipování všech psů v přímé návaznosti na očkování? Společenství webu Necipujtenas.CZ připravilo v této věci návrh řešení. Podpoříte jej?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „K této otázce Vám nemohu přesně odpovědět. Pokud by se naši poslanci pokusili novelizovat veterinární zákon, určitě je podpořím.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Podepsala jste na petičním stánku SPD papírovou verzi ANTI-čipovací petice Petra Hadaščoka nst., ostravského legendami opředeného občana a novodobého představitele disentu vůči metodám legislativního násilí. Uveďte prosím hlavní důvody, které Vás k tomu vedly.

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Samozřejmě jsem ANTI-čipovací petici podepsala. Jak již jsem uvedla, každý má právo se svobodně rozhodnout. Striktní nařízení v tomto případě nejsou správné.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Souhlasíte s povinným čipováním lidí a to ať již s interním (uvnitř těla) nebo externím (na povrchu těla včetně karet, identifikačních průkazů apod.)? Jak byste postupovala v případě, že by veřejná nebo korporátní moc začala vynucovat interní čipování bez možnosti férového opt-outu, který například z hlediska externího čipování ještě roku 2017 podepsal president Zeman pro držitele občanských průkazů s čipem? Máte nějaké konkrétní zkušenosti – např. v oblasti ostravské MHD – s externím nebo interním čipováním?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Čipování lidí? Skutečně si myslíte, že by s tím mohl někdo souhlasit? Vždyť to nejen zavání, ale je to výslovné porušování a omezování ústavou garantovaných osobních svobod každého občana. Věda jde neustále dopředu. Dnes je již tolik prostředků, které nás mají chránit, např. republika je protkána policejními kamerami. Říká se, že jsou pro bezpečnost. Já zažila, že přímo pod policejními kamerami rozbíjel naštvaný občan veřejný telefon. Volala jsem na 112. Tam mi dali číslo přímo na místní oddělení. Volala jsem tedy tam. Příslušník mi řekl: „To jste vy v té červené bundě? Dobře, pošlu policejní hlídku.“ Takže kamera fungovala, ale k čemu? Mám jmenovat dále? No a zpět k tomu čipování. V budoucnosti to může znamenat i ovládání lidí, podsunování názorů a myšlenek. Já jsem vysloveně proti jakémukoliv čipování bez rozdílu.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete občany městského obvodu Ostravy-Jihu v praxi chránit před potlačováním jejich základních přirozených práv a svobod v souvislosti s vynucováním evidentně špatného systému čipování psů nebo jiných destruktivních akcí veřejné moci (státní, krajské, městské apod.), které na ně každoročně dopadají (neférové zákazy, příkazy, vyhlášky, zákony atd.)? Jak budete obhajovat občany Ostravy-Jihu a vůbec všechny Ostravany před likvidací jejich ústavně chráněné domovní svobody a soukromí pod zcela bagatelními záminkami – viz např. již výše uvedené vynucování čipování, kontroly všeho/všech, případy mafiánských politických praktik nevyjímaje apod. záležitosti, které velmi připomínají chování představitelů totalitního režimu.

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Z mého pohledu je nejdůležitější osvěta. Nejlépe je manipulováno s neinformovanými lidmi. Lidé musí být informovaní, aby se mohli lépe sami rozhodovat. Samozřejmě je nutné nechat odborně posoudit, zpracovat a prosadit změny proti porušování ústavou garantované svobody a soukromí.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Zasadíte se o to, aby občané věděli, že vedení jejich obvodu tady je opravdu pro všechny oprávněné „Jižany“ a nikoliv pro naplňování sobeckých ekonomických cílů často arogantních, zákeřných a velice bohatých elit? Budete s občany intenzivně komunikovat určitou novinku např. formou opakovaného, osobního a vysoce slušného, profesionálního jednání z pozice místostarostky, zastupitelky nebo formou anket, veřejných diskusí apod. ještě před tím, než se vůbec k realizaci nějakého zásadního návrhu přistoupí? Hodláte něco změnit na kritizované situaci s nynějšími veřejnými zakázkami, která zavdává občas důvody k divokým spekulacím?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Jsem přesvědčena, že pokud dostanu od lidí důvěru, je mou povinností důvěru nezklamat. Ostatně v našem programu máme bod, kdy občané v důležitých věcech budou rozhodovat formou referenda a to skutečně hodláme dodržet.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Kdy podle Vás nastane ten správný čas, aby se Ostrava-Jih konečně osamostatnila, stala se svobodným, prosperujícím městem s vlastním miliardovým rozpočtem (při zachování benefitů ostravské MHD aj.) a měla vedení, které již nikdy nebude škemrat na ostravském magistrátu o kdejakou dotaci, poklonkovat, leštit kliky k sekretariátům nadutých papalášů a už nebude souhlasit pro vidinu tučných balíků peněz s potlačováním přirozených práv a svobod občanů?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „K tomu snad jen, že včera bylo pozdě. Nemyslíte?“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Budete po svém zvolení do zastupitelstva dbát na to, aby se Jižní listy (totéž pro periodikum Ostravská radnice) nestaly pouze hlásnou troubou oslavných příspěvků vítěze voleb, nýbrž aby podle dikce tiskového zákona dávaly prostor také disentním názorům občanů ČR - tedy opozici?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Já osobně nejprve naslouchám a teprve potom jednám. Ne nadarmo se říká, že máme jednu pusu, abychom méně mluvili a dvě uší, abychom více naslouchali. Ne všichni máme stejné názory, ale to neznamená, že právě ten náš je ten jedinečný a správný. Takže za mě by měl mít prostor a právo se v Jižních listech vyjádřit úplně každý.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem podnítíte větší účast občanů na veřejných jednáních Zastupitelstva statutárního města Ostravy a Zastupitelstva městského obvodu Ostravy-Jihu? Budete publikovat podrobné zápisy z jednání zastupitelů? Budete organizovat pravidelné besedy s občany; psát blogy, články o dění v Ostravě-Jihu na speciálně vytvořeném webu apod.? Budete občany podrobně informovat o jejich právech se svobodně vyjadřovat při jednání zastupitelstev a vést zde plnohodnotný dialog se zastupiteli včetně ústavně garantovaného spravedlivého podílů občanů na přímé správě své obce/města i bez volené funkce? Přesunete například veřejné zasedání zastupitelů nejen v Ostravě-Jihu na víkend, aby se ho mohlo účastnit větší množství občanů?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Vaše otázka je sama o sobě podnětným námětem. Občané mají právo být informovaní o všem, co se v našem obvodě plánuje, děje a současně mají právo o svém obvodu spolurozhodovat. Jako samozřejmost považuji pravidelné besedy s občany, rozšiřování informací místními novinami, Internetem a také jako velmi zajímavé se mi jeví víkendová veřejná zasedání, což bych určitě doporučila.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás znamená svoboda a jak vysoce si této základní hodnoty naší civilizace ceníte?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Existuje několik hodnot, které by měly být garantovány státem. Svoboda je jedna z nich. Každý máme právo na svůj vlastní názor. Nesouhlasím s neustálým omezováním nejen svobody projevu. Všichni se těšíme z vymožeností doby. Mobilní telefony, Internet, bankovní karty… velmi pohodlné, ale na druhé straně si ani neuvědomujeme, kolik informací na sebe různým organizacím prozrazujeme.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký by byl Váš hlavní vzkaz voličům pro letošní komunální volby?

Odpověď Vážené paní Ireny Bláhové, kandidátky na místostarostku nejlidnatějšího ostravského obvodu s názvem Ostrava-Jih a uchazečky o zvolení do Zastupitelstva statutárního města Ostravy: „Nechci se bát terorismu. Nechci ve své zemi podporovat ekonomické migranty, kteří nejsou ochotni přizpůsobit se našim tradicím. Nechci, aby se na naše nemocné děti sbíraly víčka, aby naši důchodci museli volit mezi jídlem a léky, zatímco nepřizpůsobiví a ilegální migranti žili z královských dávek našich daní.

Nemohu zachránit celý svět, ale mohu alespoň trochu pomoci, aby se nám v Ostravě žilo lépe.

Zlo, násilí a bezpráví, které má dnes zelenou, přeci nemůže zvítězit. Chci bezpečnou Ostravu, důstojný život pro její obyvatele a budoucnost pro naše děti. Věřím, že stále ještě není pozdě na změnu a společně to dokážeme.

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje Vážené paní Bláhové za její odpovědi.

Zdroj: Komunikace s Váženou paní Irenou Bláhovou a šéf-editorem Společenství webu Necipujtenas.CZ Mgr. Radkem Přepiorou, která probíhala elektronicky a telefonicky i osobně během srpna 2018 až 5. října 2018.