Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

P.Hadaščok st.: Spojme síly proti čipování!ČR

Ostrava, Malenovice, Česká republika, 23. dubna 2014 (Rd)

V dubnu 2014 poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ exkluzivní rozhovor pan Petr Hadaščok st., jenž vede již od roku 2012 mírové disentní operace široké veřejnosti proti nelegálnímu čipovacímu násilí a usiluje o dodržování Ústavou/Listinou chráněných přirozených práv a svobod občanů i přes urputný odpor totalitně smýšlející části české politické reprezentace. Níže se můžete seznámit s jeho aktuálními poznatky, které ukazují, že vynucování používání a nebo přímo implantace bezkontaktních/bezdrátových technologií - jako např. RFID - má daleko závažnější důsledky pro každého člověka, než jsme si doposud vůbec kdy mysleli.

Úvodem: Petr Hadaščok st. (*1946) pochází z Ostravy, kde více než 40 let pracoval v hutním průmyslu. Od roku 1989 při zaměstnání také podnikal mimo jiné v oblasti marketingu. Je ženatý, má 3 syny, 6 vnuků a vnuček. Pečuje o svou krásnou yorkšírskou slečnu jménem Nelinka (Yorkšírský teriér). Dnes vede pan Hadaščok normální život důchodce, kterého okolnosti donutily angažovat se ve prospěch občanů a jejich pejsků nejen v Ostravě. Zajímá se o veřejné dění: vystupuje slovem/písmem v řadě politických debat. Chce pomáhat lidem i jejich zvířatům v současné bezcitné/kruté době. Právě proto silně vnímá jakýkoliv zásah do ústavně garantovaných přirozených práv/svobod. Když schválili ostravští zastupitelé v říjnu 2012 bez diskuse s občany a pod hrozbou likvidačních pokut vyhlášku o povinném čipování psů, pan Hadaščok byl mezi prvními lidmi, kteří zorganizovali vůči tomuto násilnému kroku ANTI-čipovací disentní akce včetně Petice, osvětových kampaní, vystoupení v televizních/rozhlasových reportážích, zasílání otevřených dopisů, právních analýz, výzev k osobnímu jednání a účasti k dialogu u kulatého stolu. Občan Hadaščok neustále pomáhá informovat širokou veřejnost napříč politickým spektrem mj. skrze sdělovací prostředky a Společenství webu Necipujtenas.CZ o zlořádu jménem „POVINNÉ ČIPOVÁNÍ“. Lidé mu za to udělili Čestné uznání „OSVOBODITEL“ roku 2013. Naopak panu primátorovi Ostravy veřejnost předala „(ANTI)CENU ČIPÁK ROKU“ za jeho soustavnou snahu o vynucení implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat.

Otázka Necipujtenas.CZ: Pane Hadaščoku kdy a za jakých okolností jste se vlastně rozhodl bojovat proti legislativnímu násilí: ostravské vyhlášce o povinném čipování a jak vznikla Vaše Petice?

PETR HADAŠČOK st.: „V polovině prosince 2012 po přečtení "Radničních listů" města Ostravy (měsíčník Ostravská radnice, pozn. autora) jsme se spolu s kolegou a dlouholetým kamarádem dozvěděli překvapivou a v uvozovkách "radostnou zprávu" o nečekaném "dárku" města nejen pro chovatele psů v Ostravě! Bez jakékoliv diskuze s občany nebo s odborníky schválili zastupitelé 24. 10. 2012 místní obecně závaznou vyhlášku č. 9/2012 o povinném označení všech psů v Ostravě čipem RFID a to vše navíc na náklady chovatele! Asociální, totalitní přístup koalice ostravských sociálních a občanských demokratů, nemyslíte? Elektronická petice proti nucenému čipování psů v Ostravě byla na webu zveřejněna 22. prosince 2012, viz http://www.petice24.ccom/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava . Proběhly k tomu také minimálně dvě ankety v tisku - nikoliv však v tom oficiálním radničním, který si všichni platíme z daní - a vždy výrazně převážil postoj občanů nuceně "NEČIPOVAT". (Např. v květnové anketě iDNES z roku 2013 hlasovalo proti čipování zhruba 12.000 lidí, pozn. autora.)

Otázka Necipujtenas.CZ: Kdo přesně v Ostravě za vynucováním čipování stojí a komu to prospívá?

PETR HADAŠČOK st.: Vše nasvědčuje tomu, že iniciace k čipování psů vznikla v městském obvodu v Porubě a proti tomuto "obvinění" neprotestoval ani starosta Poruby a zatím také možný kandidát na primátora města pan Lumír Palyza. Tato informace je od zastupitele Poruby Ing. Nikolase Pistolase, který se o občanech-voličích vyjádřil (skrze diskusní fórum webu Necipujtenas.CZ, pozn. autora) velmi upřímně: "ono sloužit hlupákům taky není žádný med"! A předkladatel vyhlášky náměstek primátora (Dalibor Madej, pozn. autora) se chová pokrytecky, když na straně jedné zastrašuje občany pokutami ve výši 50.000,-Kč, později 30.000,-HYPERLINK "http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/", či manipuluje s informacemi o čipování např.: "Evropa v tomto režimu jede již několik let"! Na straně druhé prohlašuje, že slušný občan žádnou vyhlášku nepotřebuje a sám svého psa neměl očipovaného ještě v listopadu 2013! EU čipování nevyžaduje, pokud zvíře necestuje za hranice země - informoval ostravský magistrát pan ředitel KVS SVS MVDr. S. Kaděrka už v dopise z počátku ledna 2013!!!“

Otázka Necipujtenas.CZ: Věděli vůbec ostravští zastupitelé, že jimi prosazené vynucování označování psů mikročipem držených v soukromém vlastnictví je v České republice nezákonné v tom případě, jestliže již takové zvíře chovatel označil jiným způsobem - např. známkou/adresářem aj. možnostmi - a pes necestuje přes hranice státu Evropské unie a není ani využíván k obchodní činnosti?

PETR HADAŠČOK st.: „Myslím si, že nevěděli, ale ....... ten kdo by vědět měl, ale vědět nechce, nebude vědět nikdy nic! Bohužel to tak vypadá, že zvolením do zastupitelstva někteří nabyli dojmu o své neomylnosti a pokud naslouchají, tak jen jednostranným informacím, které se jim zrovna líbí.

Otázka Necipujtenas.CZ: Proč dochází v Ostravě ke dvojímu označení a zpoplatnění psů? Paradoxně podle místních vyhlášek jsou nuceni nosit známku i očipovaní/otetovaní psi. Chovatelé musí platit za své domácí mazlíčky dvakrát: 1/ za známku; 2/ za mikročip a související péči. Domníváte se, že je to správné?

PETR HADAŠČOK st.: „Včera (21. dubna 2014, pozn. autora) jsem se vrátil ze Slovenska a tak odpovím slovy občanů Slovenska: "je za tým len biznis a peniaze"! Paní domácí, u které jsme byli ubytování, chová 8 koček, asi si dovedete představit, jak je teď spokojena, ale až po zrušení povinného čipování na SlovHYPERLINK "http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/parlament-uzakonil-dobrovolne-cipovani-sk.aspx"ensku!“

Otázka Necipujtenas.CZ: Jak si vysvětlujete, že má tzv. „čipovací lobby“ - tedy lidé prosazující povinné implantace mikročipů i proti svobodné vůli chovatelů - své zástupce již dokonce v Ostravě? O jak velké peníze může jít? Ostrava má rozpočet cca 7 - 10 miliard korun a v České republice se ročně protočí jen v oblasti veterinární péče o pejsky zhruba 2 miliardy korun.

PETR HADAŠČOK st.: „Výrobní cena čipu RFID se dnes pohybuje ve výši cca 20 centů = 4 až 5,60,-Kč; cena čipování psa se v Ostravě dnes pohybuje v rozmezí 450 - 600,-Kč včetně platby lékaři; cena čipování mimo Ostravu je nižší. Náklady na reklamu či propagaci čipů jsou viditelně nulové, přesto se čipování šíří v ČR jako mor či lavina od doby pražských kmotrů - korupce se však dokazuje velmi obtížně a je to práce pro ÚOOZ. A nemusí jít v každém případě jen o peníze do kapsy či stranické pokladny. Jsou i jiné a lépe skryté metody korupce - třeba pozvánky na kongres "odborníků" do zahraničí....! Při odhadovaných 24.000 psů v Ostravě a ceně 500,-Kč za čipování jde o částku cca 12 miliónů korun jen v roce 2013! Jak velká je provize z tohoto ´kšeftu´, tak to nebylo oficiálně oznámeno: lze jen odhadovat. Seriozní vyhodnocení včetně všech přesných údajů po více než osmnácti měsících od vydání vyhlášky zatím nikdo z ostravského odboru životního prostředí nezveřejnil. Kolik Kč bylo vyplaceno z pokladny města, kolik Kč z pokladen městských obvodů a kolik Kč z kapes občanů města???

Otázka Necipujtenas.CZ: Jaká největší rizika občanům/jejich domácím mazlíčkům přináší vynucování čipování skrze zákon/vyhlášku a tzv. „ČIPOVACÍ KOMANDA“ - tedy oddíly úředních osob provádějících dle hlášení dotčených občanů Ostravy kontroly mikročipů?

PETR HADAŠČOK st.: „Obrovská znechucenost, frustrace mnoha občanů a obzvláště nejvíce těch, kteří se cítí odstrčeni či okradeni. Je to jako za minulého režimu: je názor mnoha občanů; ´je to ještě horší než dříve´, je slyšet stále častěji, bohužel to zatím téměř nikoho nezajímá.

Otázka Necipujtenas.CZ: Je pravda, že Vám a Vaší yorkšírce Nelince vyhrožují některé „temné síly“ likvidací, pokud jí nedáte očipovat? Ustoupíte?

PETR HADAŠČOK st.: „Vyhrožují: Ano, je to pravda, téměř doslovně: "dokopem tě i s tím tvým čoklem"! Odpověď na druhou otázku zní: NE! Není kde USTOUPIT!

Otázka Necipujtenas.CZ: Co si myslíte o slovech jednoho nejmenovaného zastupitele z velkého města na severu ČR - radikálního zastánce nucení lidu i zvířat k čipování: „Kámo - podívej: My jsme ti pořádní chlapi z těžkého průmyslu. Co nám bude kdejaký ústavní nebo správní soudce vykládat o svobodách. Do kotelen s nimi a k lopatě! Ať nám do toho nekecají! Hlavně, abychom splnili náš plán; všechno ostatní je vedlejší. My si je zkrátka všechny ´kurňa´ očipujeme a basta!“?

PETR HADAŠČOK st.: „Nic nového pod sluncem; obzvláště v Ostravě jsme podobné chytráky často slyšeli a dovolím si připomenout dva, kteří dle mého názoru v Ostravě vynikali - tajemník městského výboru v Ostravě soudruh Mátl a vedoucí tajemník Krajského výboru KSČ pro Severomoravský kraj soudruh Miroslav Mamula! No a dnes jsou zde jim podobní zase, jen v jiných dresech a jejich příjmení také začínají na „Ma“, ale poroučet, nařizovat a zastrašovat chtějí stejně, jako ti dřívější.

Otázka Necipujtenas.CZ: Často vystupujete na Zastupitelstvu Ostravy z galerie pro veřejnost a několikrát jste již byl zcenzurován. Naposledy panem primátorem Petrem Kajnarem - mimochodem signatářem Charty_77 - při jednání zastupitelů dne 2. dubna 2014. Dokonce Vám vypnuli mikrofon. Údajně Vám také odmítli uveřejnit Vaše seriozní ANTI-čipovací teze v místních ostravských tištěných/radničních zpravodajích, které pouze přinášejí oslavné články o výhodách implantací mikročipů, neustále dokola informují o ´úžasných úspěších současných radních´ a omílají hrozby likvidačními pokutami za neočipování pejsků včetně „ČIPOVACÍCH KOMAND“. Jistí lidé se Vás také snaží umlčet: využívají k tomu řadu formálních důvodů třeba pro zdržení projednávání Vašich podnětů Zastupitelstvem Ostravy. Můžete se k tomu vyjádřit? Myslíte si, že je to fér?

PETR HADAŠČOK st.: „Mnoho otázek najednou, ale ať tak nebo tak - férové jednání to není! Že návrh na povinné čipování psů vzešel z Poruby, není už žádné tajemství. Že proti čipování byl původně mimo jiné i primátor města, je nejen z tisku dnes už také známo, a že tento návrh byl dříve dvakrát smeten ze stolu není dnes také žádná novinka. A to vše bylo v době, kdy občanům města nikdo nic neřekl a ani se jich na jejich názor nezeptal. Žádná oficiální debata ani anketa neproběhla. Také se proslechlo, že tento návrh na vynucování čipování ležel dva roky v šuplíku náměstka primátora Madeje, ale také pozdějšího předkladatele předmětné vyhlášky, dnes jednoho z těch, kteří tento zvrhlý/nelidský právní předpis prosazují "zuby-nehty", chcete-li "za každou cenu". Není to divné, nemyslíte? Nejsou však všichni vysoce postavení lidé stejní. Někteří zatím jen skrytě a jiní i veřejně nás podporují. Není jich málo a velmi si jich vážíme! Jsou z těch, kteří o problému diskutují nejen např. s rodiči či dětmi a partnery, ale také se sousedy, kamarády, s občany města. Jsem přesvědčen, že je třeba rozhodovat, ale nejdříve naslouchat, nastudovat si podrobně čipovací problematiku. Výrok: EU v tomto režimu jede již několik let je LEŽ; EU ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT NENAŘIZUJE, POKUD ZVÍŘE NECESTUJE ZA HRANICE země. Metody vymývání mozků ve stylu práce StB se vracejí - bohužel! Informaci o postoji EU k čipování jako první poskytl ředitel KVS SVS pan MVDr. S. Kaděrka, ale až v lednu 2013!!!

Otázka Necipujtenas.CZ: Co by měli Ostravští zastupitelé ve věci čipování udělat, abyste je mohl Vy a další jejich voliči konečně místo kritiky pochválit?

PETR HADAŠČOK st.: „Chovat se jako skuteční zastupitelé všech slušných občanů, dodržovat Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod! Jinými slovy i občané - chovatelé psů - jsou pořád občané města, kteří si nezaslouží takové tristní jednání od části zvolených zastupitelů, jaké můžeme již několik let pozorovat. A pokud považují odpůrce čipování za nesvéprávné lidi, mohli by si uvědomit, že v drtivé většině měst a obcí v ČR není čipování nařízeno "vyhláškou" tak jako v Ostravě a skladba obyvatel Ostravy už není tak rozdílná, jako dříve. Jinými slovy a tvrději řečeno: sami "lopaťáci" v Ostravě jsou již jen minulost! A příklad ze Slovenska? Ze 137 poslanců NRSR jich proti povinnému čipování zvířat hlasovalo 133 a pouze 1 poslanec byl pro povinné čipování! Odváží se snad někdo prohlásit, že 133 poslanců NRSR jsou pitomci, za které nás - odpůrce vynucování čipování a obhájce ústavních práv/svobod občanů - část zastupitelů Ostravy stále ještě považuje?

Otázka Necipujtenas.CZ: Většina obyvatel Ostravy Vás obdivuje, jak odvážně s těmi místními papaláši v klidu/míru/inteligentně bojujete za svobodu každého člověka/rodiny a tím také za lepší lidský život. Občané oceňují Vaši zásadovost a to, že se je snažíte opravdu zastupovat tzv. „přímo z lidu“, hájíte jejich zájmy, zajímají Vás problémy lidí v dnešní kruté/bezcitné době. Kde k tomu berete sílu? Pokud by se tak chovalo alespoň 10% občanů ČR, tak by se situace v naší zemi výrazně zlepšila a politici by si nemohli dovolit to, co dneska.

PETR HADAŠČOK st.: „Velmi mnoho občanů je zklamaných, frustrovaných a navíc se situace nezlepšuje! To vše není jen o pejscích, ale i o stále špatném ovzduší v Ostravě, zvyšující se kriminalitě, nezaměstnanosti a s tím spojenými problémy včetně obrovských a špatně vložených finančních prostředků do ubytování velkého množství občanů. Jen proklamace o investovaných miliardách Kč nedá nikomu práci, nikoho nenakrmí a úbytek obyvatel Ostravy nezastaví. Je to skutečnost varující! Jde zatím o 26.000 občanů, kteří již v Ostravě nežijí!

Otázka Necipujtenas.CZ: Implantace cizích elektronických předmětů - tzv. mikročipů - do živého těla se již netýká jen zvířat, nýbrž především dětí, nemocných a důchodců. Vyjádření ostravských zastupitelů z minulého roku tomu nasvědčují. Někdy to vypadá, že mají za svůj urputný hlavní cíl lidi pokořit a kontrolovat právě skrze tyto různé moderní identifikační metody. Občan, který si čte zápisy z jednání městských politiků takový dojem rozhodně získá. Přitom čipování představuje opravdu vážnou globální hrozbu pro každého člověka a snahu o zotročení lidstva. Obzvláště tvrdě pracující/těžce zkoušení lidé a důchodci v Ostravě vědí, že svoboda/čest je již často to jediné, co jim zbývá. Pokud přijdou v důsledku vynucování čipování/elektronizace společnosti i o to poslední, pak hrozí, že vypukne nová revoluce, která už ale bohužel nemusí být sametová. Myslíte si, že je nejvyšší čas, aby se politici ze všech stran/hnutí důrazně zamysleli a včas sami lid osvobodili a zastavili nástup tzv.čipové totality, dokud ještě takovou možnost vůbec mají?

PETR HADAŠČOK st.: „Cítím to podobně jako Vy a také Policie ČR má podobné a ověřené signály. Já jen doufám, že dnes jde o menší část zastupitelů Ostravy s totalitními sklony, které jsme bohužel zvolili a kterým jsme k naší vlastní škodě dali důvěru! K Vašim dalším dotazům viz odpovědi na předcházející otázku.

Otázka Necipujtenas.CZ: Díky moderním nanotechnologiím lze provádět sledování a identifikaci občanů dokonce na buněčné úrovni a ti o tom ani nemusejí vědět. K tomu se přidávají požadavky na čipy v různých kartách, průkazech, pasech, klíčích, mobilech, oblečení, ve věcech běžné denní spotřeby, ale také dokonce už i v papírových dokumentech, penězích, mincích a nebo lécích, jídle, pivu atd. Zdá se, jako by se naplňovaly vize o vzniku již výše zmíněné „čipové totality“. Jak bychom se vůči tomu měli jako svobodní lidé v praxi bránit?

PETR HADAŠČOK st.: „Nebát se a nedat se. Ne všichni na to mají sílu či náturu. Je třeba se poradit s přáteli, kamarády, rodinou - spojit síly. Nevidím důvod, proč se někdy neporadit či nepožádat o pomoc "svého zastupitele" či "svého poslance": vždyť nám mají pomáhat - je to jejich povinnost!

Otázka Necipujtenas.CZ: Nedávno jsme mohli vidět využití karet s mikročipy v rámci obchodní války globálních velmocí mezi USA a Ruskem o Krym. Americké společnosti Visa a MasterCard zablokovaly bez ohlášení transakce zcela nevinným/běžným ruským lidem - klientům několika velkých ruských bank. Myslíte si, že by měl po této zkušenosti každý z občanů České republiky velmi zvažovat používání obzvláště bezkontaktních RFID technologií a různých typů moderních platebních prostředků?

PETR HADAŠČOK st.: „Nejen zvažovat, ale i jednat! Jde o rozhodnutí každého z nás a pokud se rozhodne špatně: je to jeho rozhodnutí. A podobně by to mělo být i s povinností čipování. Každý má svůj rozum! ..... Minulý týden jsem odmítl bezkontaktní platební kartu i nedůstojné podmínky banky, která požadovala dopisový "seriál". Odmítl jsem na místě se svědkem a ejhle: bezkontaktní kartu nedostanu a najednou to jde a řešení se našlo!

Otázka Necipujtenas.CZ: Ruská pravoslavná církev se důrazně postavila roku 2013 za všechny věřící na celém světě vůči vynucování akceptace čipování. Vyzývá všechny vlády světa, aby byl věřícím umožněn opt-out z čipovacího identifikačního systému a návrat k tradičním formám označování. Proč si myslíte, že podobný aktivní přístup na ochranu svých členů zatím v České republice nepřijaly také jiné církve?

PETR HADAŠČOK st.: „Důvod neznám, přesto jsem očekával oficiální stanovisko většiny církví. Ale třeba se ještě dočkáme. Teď se u nás řeší restituce a problémy s tím spojené. Snad pan kardinál Dominik Duka třeba v Českém rozhlase Radiožurnálu???

Otázka Necipujtenas.CZ: Bude mít kdy občan vůbec pokoj od neustálého šmírování svého soukromí, rodiny a svých blízkých? Je vůbec normální, aby člověk za takové sledování ještě státu/obci povinně platil a sděloval jim své osobní údaje - viz poplatky za čipování/průkazy/karty s čipem? Co se to s námi jako s civilizací svobodných lidských bytostí jen stalo?

PETR HADAŠČOK st.: „Je mi to líto, ale odpověď na tuto otázku neznám. I já jsem často znechucen.

Otázka Necipujtenas.CZ: Proč si myslíte, že tento „šmírovací/čipovací trend“ někteří lidé - obzvláště mnoho politiků - s takovým jásotem vítají?

PETR HADAŠČOK st.: „Jde jim o získání moci a s tím spojených výhod a to nejen finančních. A také o posílení jejich vlastního, často "pochroumaného" EGA!

Otázka Necipujtenas.CZ: Copak si politici neuvědomují, že to co schvalují: má dopad i na ně a jejich rodiny? Nechápou, že se tím vydávají všanc potenciálním tyranům a zločincům? Zapomněli již na nedávné aféry kolem různých zpravodajských služeb? Myslíte si, že je taková situace normální? Máme si to nechat jako nezotročené lidské bytosti líbit?

PETR HADAŠČOK st.: „Odpovědět na to si musí každý sám. Je smutné, co vše se může dít v 21.století a schvalují to i někteří vzdělaní lidé! Lidé jsou obecně velmi často nepoučitelní: to platí pro všechny - bohužel!

Otázka Necipujtenas.CZ: Kdy budou podle Vás při takovém vývoji povinně zamontované kamery/mikrofony v ložnicích a lidé za to budou ještě muset politikům platit?

PETR HADAŠČOK st.: „Záleží i na nás. Mnoho budeme moci ovlivnit již letos - při volbách.

Otázka Necipujtenas.CZ: Měli by se lidé na tento svět pod neustálým dohledem Velkého bratra těšit a učit své děti, že není jiné volby?

PETR HADAŠČOK st.: „Nic takového v žádném případě nesmíme připustit a děti nejsou hloupé, alespoň doufám! A musíme jim v tom pomáhat: z vlastní vůle musíme.

Otázka Necipujtenas.CZ: Co říkáte na události v Polsku, USA, Slovensku, Ruské federaci, na Novém Zélandu a v mnoha dalších zemích, kde si již občané i část politiků uvědomují hrozby čipování a úspěšně jim čelí?

PETR HADAŠČOK st.: „I na nás záleží, co vše těm novodobým "vůdcům" dovolíme! "Biznis" čipování na Slovensku výrazně prohrál nejen u občanů, ale i u poslanců a prezidenta Slovenské republiky pana Doc. JUDr. Ivana Gašparoviče, CSc. Od 1. 1. 2014 je na celém Slovensku čipování dobrovolné! Situace v Polsku je podobná a nejen tam!

Otázka Necipujtenas.CZ: Necháte se očipovat třeba formou povinné občanky s biometrickými údaji a nebo rovnou nanočipem ve vakcínách, když Vám to stát nebo případně i Vaši místní zastupitele přikáží?

PETR HADAŠČOK st.: „Nemohu teď jednoznačně odpovědět, ale pokud snad někdy ano, tak jen podmíněně a jen tehdy, pokud klady rozhodnutí výrazně převýší zápory - např. info pro lékaře Zdravotnické záchranné služby, ale to lze i bez čipu! Možnost kdykoliv zrušit svůj podmíněný souhlas bych považoval za samozřejmost. Nechci, aby mi někdo na dálku vypnul třeba kardiostimulátor, stejně tak jako vypnul motor u auta. A auto je jen auto, zastavené srdce je přece jen něco podstatně jiného!!!“

Otázka Necipujtenas.CZ: Které významné osobnosti včetně politiků a politických stran Vás již podpořili např. formou podpisu pod Peticí, a ke kterým máte Vy sám nejblíže? Kdo z těchto lidí, stran/hnutí se naopak ukázal být jako největší brzdou v osvobození občanů od čipovacího útlaku?

PETR HADAŠČOK st.: „Jmenovat za dané situace jen některé podporovatele by nebylo fér, ale nelze nenapsat SSO (Strana svobodných občanů - Svobodní, pozn. autora) v čele s předsedou strany (Petr Mach, pozn. autora) a jen některé zástupce ODS (Zbyněk Stanjura, pozn. autora), KDU a TOP 09 (Herbert Pavera, pozn. autora). A jeden ze zastupitelů Ostravy za Hnutí Ostravak (1976) by dle mého názoru byl velmi vhodným kandidátem na primátora města (pan Hadaščok jej nechtěl jmenovat, pozn. autora). Naopak někteří představitelé obzvláště Porubské ČSSD jsou zatvrzelí propagátoři a také iniciátoři čipování psů, bohužel navíc i s velmi nevhodným chováním - viz výše uvedené „sloužit hlupákům není taky žádný med“. Mohu se oprávněně domnívat, že vyhrožování a nejen mému pejskovi pochází pravděpodobně z Poruby.

Otázka Necipujtenas.CZ: Chtěl byste navíc lidem sdělit další důležité informace?

PETR HADAŠČOK st.: „I na části členů Rady města je vidět značná nechuť změnit OZV č. 9/2012 na dobrovolnou formu volby chovatele při označení psa. Proč asi? Lidský cit, humanita, svědomí? Tak to bohužel není. Také pan ostravský zastupitel - právník pan Mgr. Petr Kausta z Hnutí Ostravak - se stal velkým zastáncem čipování a musím napsat, že při obhajobě pachatelů krutého kriminálního činu z Vítkova se ozvalo něco o Listině základních práv a svobod! Tato Listina základních práv a svobod ale pro slušné ostravské pejskaře podle stejného právníka zřejmě neplatí - jak se zdá, tak tento názor podporuje alespoň část ostravských zastupitelů! Naši pejsci pro nás nikdy nebyli a ani nebudou "věcí". Máme je stále stejně rádi i nyní a jsou to většinou také členové rodiny a někdy už bohužel již jedinými! Ale to části zastupitelů asi vůbec nic neříká, nezajímá je to. Jediný správný názor byl už protlačen, stejně jako kdysi dříve, bez jakékoliv účasti spoluobčanů: tak jsme rozhodli a tak to bude a basta! Lidé se pletou často, ale většina své chyby dokáže napravit. Snad se to také podaří i u nás a nejen v Ostravě! Je však nutné naslouchat i názorům jiným, ne jen těm tzv. jedině správným. A jen pro dokreslení situace - ve Frýdlantu nHYPERLINK "http://cs.wikipedia.org/wiki/Frýdlant_nad_Ostravicí"ad Ostravicí není čipování povinné, stejně tak v Příboře! A proč právě tato dvě města zmiňuji, když je stejně většina měst a obcí v ČR s dobrovolným čipováním? Pan primátor Ostravy se v jednom z výše uvedených měst pravidelně zdržuje a také kandidát na nového primátora pan Palyza v jednom výše citovaném městě v minulosti bydlel. Ani tam jim neočipovaní psi nevadili - ani nevadí! Jen jako perličku uvedu, že předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček bydlí ve městě, kde čipování není povinné a věřím, že mu to také vůbec, ale vůbec nevadí: je totiž i zastupitelem toho města!

Ještě jeden velmi zajímavý moment z čipování psů v Ostravě MUSÍM ZOPAKOVAT: OZV č.9/2012 byla schválena 24. 10. 2012 a školení či informování starostů a části zastupitelů panem MVDr. J. HYPERLINK "http://www.vetklinika-nytra.cz/kontakt.html"Nytrou proběhlo až následně a to v měsíci listopadu a posléze v prosinci 2012. Je třeba něco dodávat? Je!!! Dopis pana ředitele KVS SVS v Ostravě pana MVDr. S. Kaděrky, který více než srozumitelnou formou vysvětlil představitelům města, co EU vyžaduje a co nevyžaduje, byl napsán až v lednu 2013. PSI NECESTUJÍCÍ ZA HRANICE ZEMĚ ČIPOVÁNI BÝT NEMUSÍ!

Necipujtenas.CZ: Děkujeme Vám pane Hadaščoku za rozhovor.