Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Naši politici brání občany: Stop čipování! ČR

Louny, České Budějovice, Bílá, Jablunkov, Třinec, Budišov nad Budišovkou, Hlučín, Opava, Velké Meziříčí, Benešov, Chvalovice u Znojma, Ostrava, Česká republika, 10. září 2013

Společenství webu Necipujtenas.cz mnohdy v debatách s českými politiky/zastupiteli a dokonce i s některými odborníky neustále trpělivě vyvrací mylné informace, že všechny obce/města v ČR chtějí zavést povinnou/trvalou identifikaci psů formou tzv. čipování a nikdy nezrušily ani neodložily záměry na zatížení občanů výše uvedeným „čipovacím“ invazivním břemenem. Jde prý o naprosto bezproblémovou metodu označování domácích mazlíčků, která přináší pouze samé výhody. Takové tvrzení samozřejmě není pravdivé!

Každý uživatel Internetu dokáže s jeho pomocí vypátrat rozhodnutí svého zastupitelstva. Stejným způsobem pak může občan postupovat také v sousední obci, městě, kraji a celé České republice i zahraničí. Jsou k dispozici zprávy sdělovacích prostředků, konkrétní faktické zápisy z jednání radnic, politických klubů, znění stovek vyhlášek, zákonů apod. Nevzdělaných/neinformovaných politiků by tak již opravdu mělo být jen jako šafránu.

Z poslední doby uveďme např. následující vysoce pozitivní zdokumentované případy, kdy se zvolení zastupitelé konečně rozhodli hájit občany před tlakem „čipovací lobby“ a odmítli zavádět na území svých měst/vesnic pokusy o povinnou/trvalou identifikaci - čipování - domácích zvířat, čímž zcela zásadním způsobem pomohli svým Bližním a ochránili je před dalšími naprosto zbytečnými břemeny, které výkonnázákonodárná moc neustále lidem nakládají na jejich těžce zkoušená bedra.

V rámci tisícovek známých údajů připomeňme např.:

Další stovky rozhodnutí zastupitelstev dle znění platných obecně závazných vyhlášek a informací z oficiálních webových stránek obcí/měst ČR jsou k dispozici např. zde: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/legislativa.pdf

***

Společenství webu Necipujtenas.cz upozorňuje, že každý, kdo nutí občany a jejich zvířata k povinné implantaci čipů pod hrozbami likvidačních pokut a policejních kontrol: páchá násilný, nehumánní/krutý čin proti lidskosti a přirozenému právu. Každý, kdo takovému činu napomáhá rozšiřováním strachu nejen v mediálním prostoru: zajisté dojde své „spravedlivé odměny“.

Nacházíme se v předvolební době a měli bychom všem totalitářům - jako svobodné lidské bytosti - vyslat za naše rodiny jasný signál: NEČIPUJTE NÁS!

V České republice politici až na čestné výjimky veřejnosti servírují pouze jednu jedinou stranu pomyslné „informační“ mince: Každé zvíře prý představuje „obrovskou hrozbu pro malé děti“ a tzv. „slušné občany“. V přetechnizované, důsledně sterilní a příliš nejrůznějšími povinnostmi/břemeny vystresované době bez přirozeného kontaktu s přírodou dle nejlepších tradic minulých generací pak vzniká někdy v současné společnosti paranoidní/bezdůvodný strach před smyšlenými útoky zvířat1 nebo z přenášení nemocí atd. Část politické reprezentace bohužel s tímto fenoménem umně manipuluje a tvrdí, že obzvláště všichni psi, kočky, fretky aj. živočichové musí být odchyceni, označeni, zaneseni do registrů/databází, nejlépe ještě i zdaněni a posléze státními i místními orgány pravidelně kontrolováni z čehož pak vyplývají větší příjmy pro stát/obec sebrané v době ekonomické recese z kapes chudáků občanů/voličů včetně posilování moci jednotlivých papalášů na všech možných úrovních a s tím neodmyslitelně spojeného prolamování přirozených práv/svobod garantovaných Listinou dle ústavního pořádku ČR. Jen taková vize - v uvozovkách - „nového/svobodného světa“ prý způsobí klid, pohodu při pravidelných cestách do zaměstnání, školy nebo při rodinných procházkách obyvatel ČR.

Čím dál více občanů si naštěstí tyto nezdravé politické finty uvědomuje a je rozhodnuto nenechat si něco takového líbit, legálně i legitimně a mírovými prostředky bojovat za návrat svobodného života nás všech a budoucích pokolení.

Společenství webu Necipujtenas.cz opakovaně upozorňuje na až dosud nebývalá rizika, která do sebe zahledění politici neustále vytvářejí právě v přímé souvislosti s vymáháním povinného čipování a zakazováním volného pohybu zvířat. Ohrožují tak dnes již celý svobodný, polistopadový vývoj České republiky a plíživě směřují tento stát k nové formě totality, kterou bohužel většina současných zastupitelů (naštěstí jsou mezi nimi světlé výjimky) s takovou radostí vítá, veřejně ji schvalují a dokonce ještě po občanech chtějí, aby si tuto cestu do nového otroctví sami povinně uhradili např. formou poplatků za čipování (byť nově ve formě dotací z veřejných rozpočtů), aby akceptovali zdražování všeho možného a souhlasili s likvidací svých přirozených práv/svobod (nyní jde již několik let především o útok na domovní svobodu, ochranu soukromí a svobodu pohybu se svými rodinnými příslušníky včetně zvířat).

Zdravý rozum každému normálnímu člověku přeci říká: Kdo chce, nechť si svobodně zvolí a sám se svými blízkými zaplatí mikročipy a akceptuje všechny s tím spojené následky. Není ovšem vůbec přípustné vynucovat si čipování - tento invazivní zásah - povinně a pod hrozbou tvrdých sankcí. Prospěch z toho mají pouze finančně zainteresovaní výrobci/distributoři čipů, papaláši a další vysoce postavené osoby.

Je velmi politováníhodné, že občané v mnoha obcích/městech ČR nemohou již žít poklidným a svobodným životem jako dosud a to právě kvůli souhrnu akcí moci výkonné, kterou nyní reprezentuje předně kampaň „čipovací lobby“ v oblasti prosazení povinné (nikoliv dobrovolné) implantace mikročipů nejen psím domácím mazlíčkům. Tam, kde došly argumenty/schopnosti přesvědčit lidi: nastupuje síla vyhlášek a obecní policie. Občané na to budou pamatovat ve volbách a vystaví svým zastupitelům opravdu „hezké“ vysvědčení. Jedni zastupitelé přicházejí a druzí už odcházejí, ale občané zůstávají.


Zdroj: http://www.jiskra-benesov.cz/benesov/clanek/cipovani-psu-odlozeno-876; http://louny.5plus2.cz/20785/lounsti-psi-se-znacit-nebudou; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/velke_mezirici_odmita_centralni_registr-21-3-2012.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bilina_stazeni_vyhlasky_cipovani-10-2-2010.pdf; http://fm.denik.cz/zpravy_region/pejsci-se-cipuji-ale-zdaleka-ne-vsude-20121207.html; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/pomohli-lidem-zrusili-poplatky-ze-psu-cr.aspx ; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/obec-kde-ziji-bez-poplatku-ze-psu-a-cipu-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/legislativa.pdf; http://www.necipujtenas.cz/media/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rizika_cipovani.pdf

__________________________

1 „Zoofobie je panický strach ze zvířat – a to buď ze všech zvířat, nebo z konkrétního zvířete. Jedná se o nejčastější druh fobie. Vyskytuje se častěji u žen než u mužů. U postiženého vede strach ze zvířete až k mohutnému stresu a k celkově vyhýbavému chování., cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoofobie