Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Ombudsmani + Justice = Stop čipování! PL

Gdaňsk (Gdańsk), Hlubčice (Głubczyce), Lodž (Łódź), Opolí (Opole), Piotrków Trybunalski, Suwałki, Štětín (Szczecin), Vratislav (Wrocław), Wodzisław Śląski, Polská republika, 2013-2006 (Rd)

V katolickém Polsku slaví již hezkou řádku let zdejší občané/voliči/chovatelé zvířat/vůbec všichni svobodomyslní a slušní lidé/daňoví poplatníci jedno důležité vítězství za druhým: Bojují každodenní nekonečnou úspěšnou bitvu s idejemi „čipovací lobby“ o zachování svých ústavních přirozených práv a svobod proti snahám moci výkonné/zákonodárné povinně implantovat cizí elektronické předměty všem zvířecím domácím mazlíčkům a vůči s tím souvisejícím nemístným požadavkům na zápisy nejrůznějších citlivých osobních údajů do mnoha soukromých i státních databází včetně bohužel tolik oblíbeného plýtvání penězi daňových poplatníků, které čipování přirozeně provází.1

Mezi nejhlasitější a zároveň nejúspěšnější zastánce občanů i zvířat ve věci „lid versus čipování“ již tradičně patří polský „Veřejný ochránce práv" (Ombudsman). V letech 2006-2010 jím byl pan Janusz Kochanowski (zahynul při známé letecké tragédii u Smolenska), od roku 2010 pak paní Irena Ewa Lipowiczová. Oba dva se postarali o řadu podnětů směřovaných na soudy nižší instance, které často končily především u Nejvyššího správního soudu (předsedou byl v letech 2004 až 2010 profesor Janusz Trzciński; od r. 2010 profesor Roman Hauser) a ten posléze v drtivé většině svými rozsudky pravidelně rušil nebo pozměňoval neústavní „experimentální/povinně-čipovací“ vyhlášky polských měst.

Tiskové prohlášení polského ombudsmana:

Ustanovení místních vyhlášek, které předepisují majitelům psů povinnost trvalého označení zvířat implantovanými mikročipy, vytváření databází osobních údajů chovatelů psů a ještě navíc závazek registrace těchto dat včetně hlášení změn jakéhokoliv právního stavu, tak to nejenže není vůbec nijak zakotveno v současné platné legislativě, nýbrž předně je něco takového v rozporu“ s „Ústavou“, zákonem o „místní samosprávě“ a zákonem o „udržování čistoty a pořádku v obcích“.2

Polský ombudsman:

Obec může tak nanejvýš propagovat (např. formou mediální kampaně, pozn. autora) systém elektronické identifikace, nicméně nemá zákonné zplnomocnění vyžadovat něco takového povinně po svých občanech a ještě to navíc spojovat s vymáháním sankcí.3

Polský Nejvyšší správní soud:

Napadené nařízení (o povinném čipování psů, pozn. autora) je příkladem hrubého porušení elementárních zásad korektního legislativního procesu v demokratickém právním státě, neboť Rada města sice chtěla svým občanům uložit danou povinnost (čipování psů, pozn. autora), jenže řádně nedefinovala povinované osoby, aniž by také stanovila obsah této povinnosti, navíc bez přijetí odpovědnosti samotné Rady města ve vztahu k nakládání s informacemi o psech a jejich chovatelích. Takové drastické překročení přípustných mezí zákona /.../ definitivně znemožňuje vyhovění kasační stížnosti města Lodž“, která směřovala proti zrušení nařízení o povinném čipování psů.“4

Vojvodský správní soud v Opolí:

Proto představuje uložení povinnosti sdílení osobních údajů majitelů psů rozpor s čl. 51 bod 1 a 2 Ústavy Polské republiky5“ a se zákonem o „udržování čistoty a pořádku v obcích.6

Z mnoha známých případů vítězství polských občanů nad vyhláškami o povinném čipování uveďme např.:

To jsou jen některé ukázky úspěchů Poláků z jejich pokračujícího tažení proti urputné a bezcitné „čipovací lavině“.

České republice ovšem přinášejí takové „nezvyklé“ výborné zprávy od blízkých sousedů naději, inspirují milióny svobodných/slušných/odpovědných lidských bytostí a jejich zvířat v očekávání triumfu zdravého rozumu a definitivního zastavení krutých progresivních myšlenek, které se vlamují skrze nejrůznější předražené politické projekty - nyní jde např. o povinné čipování - do lidského soukromí a narušují zde poklidný/spořádaný život rodiny, mezilidské vztahy, ba dokonce kriminalizují až dosud zcela nevinné občany/voliče i jejich zvířata.

Webové stránky Necipujtenas.cz se budou snažit mj. dále publikovat argumenty polské justice a dalších odborníků se zaměřením proti povinnému čipování. Mnohé z těchto informací jsou bohužel v českém prostředí naprosto neznámé, byť řada z výše uvedených měst se nalézá pouze pár desítek kilometrů od severní hranice ČR.

Je velice důležité ukázat lidem, že mohou ještě stále uspět díky své dlouhodobé a neutuchající práci skrze stávající systém. Stačí k tomu prosté věci: Vzájemná lidská podpora v každodenním praktickém životě, permanentní cílevědomá práce, víra, přesvědčení o úspěchu a tolik důležité relevantní teze podložené autoritou prestižních odborníků z celého světa. To vše bude hrát důležitou roli také pro občany České republiky v naplnění jejich touhy po opětovném dosažení svobodného a slušného života bez nepříznivých zásahů moci výkonné/zákonodárné.

Volby roku 2014 se v Česku kvapem blíží. Občané jistě bedlivě sledují, který zastupitel bude jak hlasovat mj. o definitivním „stop stavu“ pro povinné (nikoliv dobrovolné) čipování a o osvobození již tak těžkého života našich spoluobčanů od dalšího, tentokrát „čipovacího“ břemene.

Zdroj: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2012/3797/akt.pdf; http://forum.gazeta.pl/forum/w,68,136612669,136612669,Czipowanie_psow_niezgodne_z_prawem.html; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6BE9507CEF; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A37D37C66D; http://pej.cz/Czipowanie-psow-korzysci-wady-i-zagrozenia-a3240; http://prawo.rp.pl/artykul/831575.html; http://radom.gazeta.pl/radom/1,35219,11117303,Czipowanie_psow_ruszy_od_marca__Oznakuj_swojego_pupila.html; http://www.24kurier.pl/Archiwum/2013/02/19/Szczecin/Ludzie,-psy-i----bezprawne-mandaty; http://www.bochnianin.pl/12412_pomysl_radnego_elektroniczne_chipy_dla_psow.html; http://www.bochnianin.pl/12429_obowiazkowe_czipowanie_psow_to_nielegalne.html; http://www.epiotrkow.pl/news/Czipowanie-nieprawne—uchwala-zaskarzona,8900; http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/649935,radny-z-bochni-wbrew-prawu-chce-czipowac-psy,id,t.html; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/povinne-cipovani-neresi-krute-vrazdy-psu-pl.aspx; http://www.nowiny.pl/74050-sprawa-czipow-juz-w-sadzie.html; http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2011-04-12/72828-rzecznik-praw-obywatelskich-obowiazkowe-czipowanie-psow-jest-niezgodne-z-prawem.html; http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-osk-2599-11,utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_skargi_uchwaly_rady_w_przedmiocie_art_a_ustawy,3dec8d.html; http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-sz-767-06,utrzymanie_czystosci_i_porzadku_na_terenie_gminy_skargi_uchwaly_rady_w_przedmiocie_art_a_ustawy,19d2809.html; http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/artykuly/1527027,1,czipowanie-psow—polska-w-ogonie-europy.read; http://www.rpo.gov.pl/pl/content/wywiad-z-rpo-w-gazecie-wyborczej-białystok; http://www.swidnicafakty.pl/artykul/12597/obowiazkowe_czipy_niezgodne_z_prawem.html; http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_04/ustawa_o_utrzymaniu_czystosci.pdf; http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120327/REG10/120329645; http://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej/Rozdział_2

__________________________

1 O rizicích s tímto fenoménem spojených a tristní situaci v případě části polských měst, kde povinné čipování - ač to byl původně jeden z plánovaných cílů - nedokáže např. vůbec zastavit vraždění nebo mučení zvířat či snad dosáhnout potrestání pravých pachatelů těchto zločinů: jsme již na webu Necipujtenas.cz informovali v článku s názvem: „Povinné čipování neřeší kruté vraždy psů! PL

5 „Art. 51. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.“, cit. dle http://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej/Rozdział_2