Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Právníci potvrzují: Necestujte=Nečipujte, ČR

Praha, Česká republika, 5. DUBNA 2013: OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ PRÁVNÍKŮ Z „IURIDICUM REMEDIUM, O.S.“ K TÉMATICKÉ OTÁZCE: „POVINNÉ-TRVALÉ OZNAČOVÁNÍ ZVÍŘAT (PŘEDEVŠÍM PSŮ) V SOUKROMÉM NEVÝDĚLEČNÉM VLASTNICTVÍ“. KOMENTÁŘ AUTORA ČLÁNKU: K DATU 5. DUBNA 2013 EVROPSKÁ UNIE NEVYŽADUJE PO SVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH POVINNOU IMPLANTACI MIKROČIPU PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA V NEVÝDĚLEČNÉM CHOVU JAKO JE NAPŘ. PES NEBO KOČKA, KTEŘÍ NECESTUJI ZA HRANICE ČLENSKÉHO STÁTU EU: JE TO OTÁZKA DOBROVOLNOSTI. POVINNÉ „ČIPOVÁNÍ“ MOHOU VŠAK DOBROVOLNĚ ZAVÉST DLE PLATNÉ ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ZASTUPITELÉ OBCÍ A MĚST ČR. SVÝM VOLIČŮM A OBČANŮM VŠAK TUTO „DOBROVOLNOST“ ODPÍRAJÍ. ONI NAOPAK NAŘIZUJÍ A JEŠTĚ NAVÍC CHTĚJÍ ZA TAKOVOU VYNUCENOU „DOBROVOLNOST“ PLATIT (SIC!).“

  • Dotaz položila právníkům z Iuridicum Remedium, o.s. příznivkyně internetových stránek www.necipujtenas.cz slečna Kristýna K. dne 22. ledna 2013 přes rozhraní webu www.slidilove.cz .
  • Kategorie: Osobní údaje a policie, zpravodajské služby, státní sektor. Jiné oblasti soukromí.

Text otázky: Dobrý den, prosím o odpověď a shrnutí právních předpisů českých a evropských včetně možností občanské legální pokojné obrany před vyhláškami některých měst a obcí v České republice (viz např. http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012), které nařizují občanům, aby povinně a pod sankcemi nechali především trvale označit svá domácí zvířata (která nikam necestují a nejsou užívána k výdělečným účelům) a zanést své osobní údaje do různých nových databází. Města k tomu využívají nejasného paragrafu 13b v zákoně č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, jenže občané, kteří řádně až doposud platili poplatek za psa a mají známku, řádně se o své zvíře starají a tedy takové jejich domácí zvíře nenaplňuje ani v nejmenším ustanovení výše zmíněného par. 13b, který zákonodárce vysloveně zamýšlel pouze na zvířata "Toulavá a opuštěná", pak tedy občané (chovatelé) jsou tak vystaveni přímému útoku na své soukromí a majetek včetně policejní aj. šikany ze strany výkonné moci. Například stanovisko Ministerstva zemědělství lze k této otázce najít z 5. května 2010 (http://eagri.cz/public/web/file/53398/Duv_tetovani_psu_net.pdf) a to jednoznačně potvrzuje, že: "Jestliže zvíře necestuje mezi členskými státy (v rámci EU, pozn. autorů) nebo do třetích zemí, nařízení (o trvalém označení zvířat čipy - viz. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS - vše dostupné on-line, pozn. autorů) se na něj nevztahuje. Nelze předpokládat, že většina psů v ČR jezdí do zahraničí. Existují psi, kteří nikdy neopustí území ČR, lze předpokládat, že jich je většina. TITO PSI NEMUSÍ BÝT ČIPEM OZNAČENI a mohou být i nadále označeni tetováním (v případě, že necestují nikam, pak stačí tak jako doposud např. známka na obojku aj., pozn. autorů)." Vzhledem k časovému souběhu schválení ostravské vyhlášky č. 9/2012 z 24. října 2012 a výše citovaného vyjádření českého Ministerstva zemědělství k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003: "/.../ že po přechodné osmileté období od účinnosti nařízení – tj. do 30. září 2012 – je zvíře považováno za identifikovatelné, pokud má zřetelně čitelné tetování nebo elektronický systém identifikace (elektronický čip), po této lhůtě bude zvíře považováno za identifikovatelné pouze v případě, že bude označeno elektronickým systémem identifikace (elektronickým čipem).", je možné, že některý z tvůrců a předkladatelů výše zmíněné předmětné vyhlášky si nevšiml, že datum 30. září 2012 a nařízení o identifikovatelnosti zvířete čipem po tomto datu se vztahuje POUZE NA ZVÍŘATA CESTUJÍCÍ MEZI ZEMĚMI EU NEBO DO EU PŘIJÍŽDĚJÍCÍ APOD. (viz. již výše zmíněné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS). Je tedy možné, že některý z tvůrců a předkladatelů třeba výše zmíněné předmětné ostravské vyhlášky si nevšiml, že datum 30. září 2012 a nařízení o identifikovatelnosti zvířete čipem po tomto datu se vztahuje POUZE NA ZVÍŘATA CESTUJÍCÍ MEZI ZEMĚMI EU NEBO DO EU PŘIJÍŽDĚJÍCÍ APOD. (viz. již výše zmíněné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS ).

Velice Vám děkuji za odpověď a Váš právní názor, který věřím, že nám občanům a zejména naším pejskům aj. zvířatům pomůže. Srdečně Vás zdravím. Kristýna K.“


TEXT ODPOVĚDI PRÁVNÍKŮ Z „IURIDICUM REMEDIUM, O.S.“, POPL. SOCHORA 40, 170 00 PRAHA 7,  ZE DNE 5. DUBNA 2013 KE STAŽENÍ V PDF: