Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Soud: Pejskaři nemusí povinně čipovat! PL

Suwałki, Polská republika, 27. března 2012, (Rd)

Zpravodajský web „Wspolczesna.pl1 - spolupracující s největším regionálním tištěným deníkem v severovýchodním Polsku „Gazeta Współczesna“2 - informuje širokou veřejnost o velkém vítězství občana-profesionálního chovatele psů nad bezcitnou mocí výkonnou/zákonodárnou.

Pan Piotr Bielecki a jeho čistokrevní němečtí ovčáci žili spokojeně v městě Suwałki. Pravidelně se účastnili prestižních mezinárodních výstav, soutěží. Všechna svá zvířata měl Bielecki samozřejmě řádně přihlášená; platil za ně poplatky; nechal je podle předpisů chovatelského svazu trvale označit tetováním; pejsky nikdy nepouštěl bez vodítka mimo hranice svého pozemku a také se nestalo, že by mu utekli na veřejné prostranství. Dalo by se říci: slušný/bezproblémový občan.

Jenže nastal šok. Došlápl si na něj strážník městské policie, který vehementně vyžadoval předložení dokladu o splnění tzv. „čipovací povinnosti“: implantovaní psům cizího tělesa - mikročipu - dle předchozího usnesení Rady města Suwałki. Pan Bielecki se snažil strážníkovi klidně vysvětlit: jeho němečtí ovčáci mají rodokmen, průkazy původu, jsou čistokrevní, trvale označeni tetováním, nikoho neohrožují a vůbec patří ke špičce mezi řádně registrovanými chovateli v rámci Polské republiky. Jak dodal:

Nemohu si vůbec dovolit vystavit je sebemenší možné újmě.“3

Příslušník městské policie, který jistě musel vědět, že v obecné rovině podle platné legislativní úpravy nemá vůbec právo libovolného pohybu po cizích pozemcích (mimo důvodů přesně vymezených zákonem), však odmítl jakoukoliv slušnou diskusi. Bielecki samozřejmě - jako svéprávný občan - nehodlal takovému jednání ustoupit. Psy odmítl nechat povinně očipovat a strážníka vyzval k opuštění svého pozemku (ústavní nedotknutelnost obydlí).

Velitel městské policie Suwałki pan Grzegorz Kosiński posléze podal na nebohého chovatele žalobu s následujícím komentářem:

Já se musím řídit pouze zápisy z usnesení Rady města, které jasně hovoří o tom, že všem psům musí být implantován mikročip.“ - „A protože tak chovatel neučinil, poženeme jej k zodpovědnosti soudní cestou.4

Žaloba doputovala nejprve na stůl prvoinstančního obvodního soudu Suwałki („Sąd Rejonowy w Suwałkach“) a ten dal za pravdu veliteli městských strážníků. Bielecki byl navíc odsouzen k zaplacení pokuty 50 zlotých (cca 300,-Kč). Rozhodl se však dále bojovat:

Nemohl jsem se zkrátka s takovým výsledkem smířit. Nejde zde přeci vůbec o výšku pokuty, která mi nečinila zhola žádný problém, ale tady jde o princip.“ - „Jestliže jiná města uznávají tetování, tak proč to nejde u nás?5

Případ nakonec skončil pravomocným rozsudkem 26. března 2012 u druhoinstančního okresního soudu („Sąd Okręgowy‎ Suwałki“) s jasným verdiktem: V Polské republice (podobně jako v ČR6) neexistuje žádný zákon, který by vyžadoval povinné čipování psů – navíc pokud jsou již zvířata tetovaná, pak je takové dvojí trvalé označování naprosto nesmyslné (viz také dokument českého Ministerstva vnitra). Chovatel německých ovčáků byl v plném rozsahu zproštěn obžaloby včetně udělené pokuty.7

Pan Bielecki:

Je jen škoda, že strážníci městské policie pořádně neznají platné zákony, díky čemuž jsme byli všichni nuceni se v této věci angažovat a věnovat jí náš drahocenný čas. Domnívám se: městská policie prokázala svou nekompetentnost, navíc bohužel také i zlomyslnost.“ - „Vůbec nebyli ochotni přijmout moje argumenty, že chovám opravdové psí šampióny a řádně o ně pečuji.“ - „Pevně doufám: od nynějška už konečně strážníci přestanou chovatele zvířat obtěžovat.8

Celá záležitost měla dohru na úrovni „Podleského vojvodství“ („Województwo podlaskie“), když sám vojvoda Maciej Żywno podal žalobu na představitele města Suwałki k Vojvodskému správnímu soudu („Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku“) za nemístné a nezákonné požadavky povinného čipování zvířat občanů Polské republiky. Suwałki nakonec ustoupily a povinná implantace mikročipů do živých těl psů zmizela z usnesení Rady města.

Web Necipujtenas.cz již přinesl zprávu o dalších podobných skvělých vítězstvích občanů, kdy polská justice včetně ombudsmana („Rzecznik Praw Obywatelskich“) většinou vždy stála pevně na straně lidské svobody a Ústavy9.


Zdroj: http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120327/REG10/120329645; http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Sesje_Rady_Miejskiej/Protokoly_z_obrad_sesji/SRM_Kadencja_10_14/protokol_nr_xx_2012_sesj_rm.htm?m=dload&debug=off&id=14731; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA97A0109C; http://www.suwalki.info/informacje-12998-Gmina_sie_zneca.html; http://www.um.suwalki.pl;http://www.owczarek-niemiecki.com/?menu=wystawy&dzial=wyniki_wystaw&gr=3&wystawa=3&klasa=6&plec=P&Odm=K; http://www.zkwp.bialystok.pl/wystawy/2012_Bialystok_M_wykaz_wystawcow.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo_vnitra_cr_nelze_cipovat_dvakrat_totez_zvire_jen_z_duvodu_pozadavku_modernejsi_iso_normy-21-2-2013.pdf; http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ombudsmani-justice-stop-cipovani-pl.aspx; http://www.prawo.egospodarka.pl/69516,Nienaruszalnosc-mieszkania-kogo-musimy-wpuscic,1,92,1.html

__________________________

1 Vydavatelem je společnost „Media Regionalne sp. z o.o.“, která vlastní také další periodika: dohromady přibližně devět miliónů čtenářů tisku (rok 2012) a 7,6 miliónů návštěvníků zpravodajských webů (rok 2013). „Media Regionalne sp. z o.o.“ patří pod křídla britského mediálního gigantu „Mecom Group plc“.