Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Svobodní pro svobodu a nezávislí pro čipy!ČR

Ostrava, Česká republika, 30. července 2014 (Rd)

Na sklonku července 2014 poskytli Společenství webu Necipujtenas.CZ exkluzivní rozhovor: Vážený pan Ing. Roman Kortus (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD) a Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji).

Pan Zapletal i pan Kortus se ucházejí o přízeň ostravských voličů v rámci říjnových komunálních voleb. Oba dva se rozhodli otevřeně odpovědět mj. na otázky s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

Výsledkem je velmi zajímavá srovnávací forma interview: jasně ukazuje kandidáta, který nechá po svém případném zvolení občana, jeho rodinu, přátelé/známé svobodně žít/dýchat, nebude je otravovat a komplikovat jim život; nabídne jim také celou paletu možností, jak se mohou kdykoliv podílet na správě své obce. - Na druhé straně vidíme člověka s nepochybně dobrými úmysly, jenže ty je ochoten prosazovat nikoliv dohodou, neustálým/trpělivým vysvětlováním, dialogem, vhodnými argumenty, nýbrž naopak legislativní silou bez respektu k lidské individualitě (jedinečnosti duše a životnímu příběhu), k právu na svobodný život bez zasahování moci výkonné nebo jakéhokoliv vlivného papaláše.

Našim čtenářům - především Vám voličům - z celé České republiky i zahraničí se tak dostává do rukou opravdu velmi podnětná ukázka ideového světa ostravské zastupitelské reprezentace se vztahem k jednomu ze zdejších městských obvodů a hlavně jasný předvolební klíč k tomu: pro koho na podzim 2014 hlasovat.

***

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Roku 2012 schválila centrální ostravská radnice formou legislativního násilí - obecně závaznou vyhláškou č.9/2012 - vynucování čipování psů v osobním vlastnictví na území všech městských obvodů statutárního města Ostravy. Tento podzákonný předpis nebyl s občany dopředu prodiskutován a starostové jednotlivých obvodů byli také špatně informováni o právním rámci celé operace - viz legislativní výklad, který jsme s kolegy mj. také pro Vás zveřejnili zde (http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf) a představiliPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké kroky byste v případě svého zvolení podnikl pro zrušení vynucování čipování na území Ostravy a přímo v hranicích obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD) - v rámci předmluvy k celé problematice čipování:

„/.../ Vaše názory nejsou mým šálkem kávy. Ještě pár slov na úvod. Myslím si, že názor (panická hrůza z čipování a porušování lidských práv) který zde a i na svých stránkách prezentujete je stejně agresivní a demagogický jako daná vyhláška a další příklady příkoří co zde uvádíte. Naznám Vás osobně a tak nemohu posoudit, co vás vede k tak silně negativistickým názorům. Přece nemůžete tvrdit, že "Výkonná a zákonodárná moc se nemají co vlamovat do našeho soukromí", žijeme přece všichni v právním státě a tak naše bytí musí být vzájemně korigováno určitými pravidly. To, že někteří spoluobčané nedokáží dodržovat ani základní obecná pravidla slušnosti, natož různá (pro vás "nadbytečná") zákonná a jiná nařízení je přeci skandální a tímto se chci alespoň trošku zabývat. Jako příklad uvádím to, že si člověk-milovník zvířat uváže na vodítko svého psíka a jdou se společně vykálet před plot souseda. To zvíře za to nemůže, to to prostě potřebuje, ale milovník zvířat je ten, který má mít dostatek rozumu a ohleduplnosti k ostatním, ale proč by to dělal, když ho nikdo neviděl a lejno nemá SPZ?!?!? Samozřejmě to nelze paušalizovat na celou společnost, ale někde se začít musí a hlavně každý sám u sebe, protože nežijeme jen za svými vysokými nedotknutelnými ploty.“

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Jedná se o normu platnou na celém území města Ostravy. Městské obvody mohou dát pouze podnět ke zrušení této vyhlášky. Rychlejším způsobem je však tato aktivita vycházející přímo ze zastupitelstva města.

Vyhlášku vnímám jako zbytečný předpis, který nařizuje vybrané skupině obyvatel, jak se mají chovat a nedává jim možnost svobodné volby. Již z tohoto pohledu se jedná o zbytečný předpis.

Čím více existuje předpisů, tím větší je pravděpodobnost jejich porušování. Zároveň občané svázáni předpisy upouštějí a doslova potlačují vlastní zodpovědné myšlení a uvažování. Zodpovědný pejskař nepotřebuje mít předpis na označení psa. Z vlastní vůle toto učiní, avšak vybere si dle vlastního uvážení ten nejefektivnější způsob označení.

Mým cílem je zrušení této vyhlášky a obdobných vyhlášek nadbytečně omezujících chování občanů.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete občany obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou v praxi chránit před potlačováním jejich základních přirozených práv a svobod v souvislosti s nezákonným vynucováním čipování nebo jiných operací, které si případně centrální radnice v Ostravě vymyslí a silově bude chtít protlačit?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Věřte, že otázka "čipování" byla u nás v rámci jednání Rady hodně bouřlivě diskutována, a to z titulu ochrany zvířat a taky účelnosti. Tím, že jsme na vesnici, tak něco takového tady asi nepotřebujeme, ale je to především problém velkých "nevesnických" obvodů, kde je psů určitě více jak u nás. "Čipování" nevzniklo jen tak, že by zde lobovaly skupiny antipejskařů nebo výrobci čipů, chtěl se řešit určitý problém s nalezenými a potulnými psy. A je přece daleko lepší ho jednou identifikovat a vrátit majiteli, než ho stresovat přemísťováním do různých útulků, takto jsme to i nakonec uzavřeli. O žádných jiných operacích na centrální radnici nic nevím.

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Jedinou možností je zamezit přijetí jakýchkoli obdobných vyhlášek a nařízení. Tam, kde dosud funguje přirozenost chování, pravidla slušného chování a odpovědnost jedince, není potřeba vytvářet umělé regulace. Uznávám, že lidé si na pejskaře nejčastěji stěžují v souvislosti s neuklízením psích exkrementů. Avšak čipování jako takové tomuto negativnímu jevu nezabrání. Ve slušné společnosti je samozřejmostí odklidit takovéto znečištění. Pokud někdo nemá dostatek slušnosti, poté je možné využít sankce vyplývající z obecného předpisu.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Zasadíte se o to, aby občané věděli, že vedení jejich obvodu tady je opravdu pro lidi a bude s nimi intenzivně komunikovat jakoukoliv novinku např. formou opakovaného/osobního vysoce slušného/profesionálního jednání starosty nebo formou anket, veřejných diskusí, webových online přenosů z jednání Zastupitelstva apod. ještě před tím, než se vůbec k realizaci nějakého návrhu přistoupí?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Tady nevím, zda narážíte na věci, které se někdy v minulosti staly Vám osobně a nebyly takto komunikovány nebo si myslíte, že vedení obce tady není pro lidi? Já si osobně myslím, že se v přístupu k řešení problémů hodně za poslední 4 roky změnilo k lepšímu. Samozřejmě, že komunikace je základ a musí být odpovídající důležitosti daného tématu.

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Úřad jako takový má být skutečně otevřený. Tzn. že většina rozhodnutí, která snesou i krátký odklad, mají být publikovány tak, aby se s návrhem mohli občané seznámit. Zajištění přenosu z jednání zastupitelstva není v rámci infrastruktury města Ostravy problematické, proto se s tímto návrhem ztotožňuji.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete chránit občany před potlačováním ústavně chráněné domovní svobody pod zcela bagatelními záminkami - viz např. výše uvedené vynucování čipování, kontroly topenišť apod. záležitosti, které velmi připomínají chování představitelů totalitního režimu.

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Tady uvádím citát Jana Kellera, který to přesně vystihuje: "Nedemokratický systém je takový, kde občané mají strach z mocných. Demokratický systém je takový, kde vláda a mocní mají obavu a strach z občanů. My dnes žijeme v systému, kde vláda má z občanů jenom velkou srandu." A já přidávám dovětek: nelze dopustit toho, aby si občan nevážil výdobytků a práv jiných (třeba tím, že nechá pobíhat volně po vsi svá domestikovaná zvířata nebo si jen "smradlavě zatopí" ve svých krásných krbových kamnech).

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Tuto ochranu nám dává Ústava a Listina. Podstatou je si uvědomovat základní práva a svobody občanů a nejednat v rozporu s nimi. Vyhlášky, nařízení a příkazy mají být použity pouze a jen ve velice specifických případech.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Kdy podle Vás nastane ten správný čas, aby se Polanka nad Odrou konečně osamostatnila a měla vedení, které již nikdy nebude nuceno v rámci škemrání o kdejakou dotaci poklonkovat centrální radnici a souhlasit tak s potlačováním přirozených práv a svobod občanů?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Nemyslím si, že osamostatnění něco vyřeší, ale šikovní a znalí lidé, kteří mají chuť něco řešit, udělají daleko více než pár populistů v osamostatněné Polance.

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Nejsem si jist, zda rozdrobení města Ostravy na menší celky je nejvhodnějším řešením. Ačkoli může některým obvodům připadat výhodnější hospodařit vlastním jménem a s vlastním majetkem, jedná se pouze o další byrokratizaci a nárůst úředníků a tím i nákladů na správu obce. Jsem přesvědčen, že omezením nesmyslných výdajů zůstane dostatek prostředků na podstatné záležitosti ve všech obvodech.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Budete jako správný demokrat dbát na to, aby se Polanský zpravodaj nestal pouze hlásnou troubou oslavných příspěvků vítěze voleb, nýbrž aby podle dikce tiskového zákona dával prostor také disentním názorům občanů ČR - tedy opozici?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Nejsem členem redakční rady zpravodaje, ale dle přijatých zásad je Polanský zpravodaj zcela apolitický, určený především k obecnému sdělování informací a zajímavostí o dění v obci. Jedinou výjimkou jsou placené reklamy. Nemyslím si, že by došlo v tomto volebním období k prezentaci oslavných příspěvku ve spojitosti s vítězem voleb. To že se někdo podepíše pod článek, kterým prezentuje dění v obci, není nic neslušného.

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Otázkou je, zda občané požadují existenci obdobných zpravodajů. Přenos v těchto tiskovinách obsažených informací je možný jinými a mnohem levnějšími způsoby.

Pokud by existence zpravodajů byla občany vyžadována, poté samozřejmě se má jednat o tiskovinu publikující všechny relevantní názory.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem podnítíte větší účast občanů na veřejných jednáních Zastupitelstva? Budete zveřejňovat stenozáznamy, online webové přenosy z jednání? Budete občany podrobně informovat o jejich právech se svobodně vyjadřovat při jednání Zastupitelstva? Přesunete například veřejné zasedání zastupitelů na víkend, aby se ho mohlo účastnit větší množství občanů?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Na jedné straně mluvíte o potlačování lidských práv a na druhé straně budete nutit občany k účasti na veřejných jednáních Zastupitelstva? Proto se to jmenuje "veřejné", že si zde občan může své zastupitele vyslechnout a případně do diskuzí se zapojovat. Důležité věci z jednání jsou navíc pravidelně uveřejňovány ve zpravodaji. Já osobně, jako nováček, jsem byl velice zklamán přístupem občanů a nemyslím si, že by přesunutí jednání na víkend něco řešilo, volby svou účastí jsou toho jasným důkazem, je to spíše obecná vyprahlost a apatičnost většiny společnosti s děním okolo. Nic by se však nemělo zatracovat, pokusím se osvětě věnovat více času.

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Termín jednání zastupitelstva je vždy obtížné zvolit, každému vyhovuje něco jiného. Je však evidentní, že nejvíce akceptovatelný čas je po běžné pracovní době. Zveřejňování návrhů usnesení a materiálů (samozřejmě vše v souladu se zákony) v dostatečném předstihu pro seznámení se občanů s těmito dokumenty je jednou z možností zvýšení zájmů o jednání zastupitelstva.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás znamená svoboda a jak vysoce si této základní hodnoty naší civilizace ceníte?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Dovolím si zde opět zacitovat, tentokrát Benjamina Franklina: "Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat". A opět můj dovětek: Bez dodržování určitých pravidel a zákonů (ozbrojené jehně) by ho vlci demokraticky sežrali i bez hlasování.

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Každý vnímá svobodu jinak. Z mého pohledu se jedná o základní předpoklad rozvoje nejen každé osobnosti, ale i celé společnosti. Chtěl bych žít ve svobodné společnosti, kdy každý může činit vše dle vlastního uvážení vědom si také odpovědnosti za své konání. Svobodná společnost je totiž předpokladem rozvoje této společnosti.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký by byl Váš vzkaz Vašim voličům pro letošní komunální volby?

Odpověď Váženého pana Ing. Romana Kortuse (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD):

Můj vzkaz voličům je dám našim mottem: Slušně žít, slušně podnikat v obci s budoucností !!!

Odpověď Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji):

Pokud se občanům nelíbí způsob jednání některých volených zástupců v minulém období, není důvod stejné politiky volit znovu. Využití svého volebního práva je jedním z výdobytků svobody. Nevzdávejme se tohoto práva.

 

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vážení pánové - děkujeme Vám za rozhovor.

***

Poznámka: Váženému panu radnímu Ing. Kortusovi bylo 29. července 2014 posléze v reakci na jeho odpovědi odesláno elektronickou poštou následující oficiální vyjádření zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ, které mj. uvádí:

Úspěšný den Vám přeji pane Ing. Kortusi, děkuji Vám, že jste podle svého přesvědčení odpověděl na otázky, které Vám byly zaslány v rámci předvolebních dotazů voličů a našich kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ.

Chtěli jsme s kolegy - a obzvláště já za sebe jako publicista - ocenit, že jste náš slušně a korektně Vám adresovaný Email neignoroval a zcela na rovinu jste vyjádřil Vaše názory. Minimálně z tohoto hlediska je třeba Vám udělit onu pomyslnou kytičku, jelikož každý politik takto s otevřeným hledím nereaguje. Pro občany je důležité vědět, který politik zastává před volbami jaké názory a Vy jste jim to umožnil. Tak by to mělo vypadat vždy a všude. Tedy díky.

Zároveň nás mrzí, že máte odlišné názory na námi prezentovanou problematiku - je to však Vaše plné právo a my jej respektujeme. Stejné právo a respekt samozřejmě také náleží nám. Jakékoliv potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, svědomí/víry je v tomto smyslu nepřípustné.

Současně je také našim plným právem nevolit ty kandidáty do místních zastupitelstev, kteří zastávají teze o prospěšnosti nezákonného vynucování čipování. Nesmíte se proto zlobit, že z hlediska Vašich odpovědí posléze nemohou naši kolegové a příznivci volit Vás nebo Vaše sdružení. Díky za pochopení.

Téma vynucování čipování a související potlačování přirozených práv a svobod rozděluje politickou reprezentaci napříč politickým spektrem: dnes již jde o velmi vážný globální problém, o kterém pravidelně s kolegy píšeme a upozorňujeme na něj politiky všech stran/hnutí, odborníky a širokou veřejnost. Je třeba také zdůraznit, že jakékoliv potlačování disentních stanovisek ve výše uváděné problematice samozřejmě nic nevyřeší - spíše naopak.

Přesto je možné, že v budoucnu nalezneme jiná témata, na kterých budeme moci spolupracovat. Minimálně z hlediska korektního přístupu k řešení odpovědí na dotazy občanů, což jste se Vašim Emailem pokusil seriozně prokázat. Věřte nebo ne: řada jiných politiků takto otevřeně o celé věci nehovoří. :)

Celé interview ke stažení v PDF:

Zdroj: Elektronická korespondence mezi zástupcem Společenství Necipujtenas.CZ a Váženým panem Ing. Romanem Kortusem (lídr Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polanku“ a radní Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolen roku 2010 jako nestraník na kandidátce ČSSD) a Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) ze dne 26. a 29. července 2014.