Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Příprava na povinné čipování psů, koček v EU!

Štrasburk, Francie, Evropská unie, 4. až 6. února 2016 (Rd)

Evropští byrokraté připravují povinné regulace, registrování, čipování a kontroly všech psů a koček v Evropské unii! Chtějí dále např. dokonce sestavovat seznamy jedině/úředně povolených zvířat pro chov v soukromých obydlích mj. každého občana České republiky! Vážená britská europoslankyně Julia Reidová, která je členkou parlamentního klubu Evropa svobody a přímé demokracie, kam patří také Vážený český europoslanec Petr Mach ze Strany svobodných občanů (Svobodní), naopak proti takovému nástupu byrokratické tyranie DŮRAZNĚ protestovala! Podobně Vážený švédský europoslanec Jasenko Selimovic odmítl zavádět do praxe z evropské úrovně výše uvedená drakonická opatření, jelikož je každému jasné, že Evropská komise (EK) NENÍ SCHOPNÁ zajistit registraci/monitoring ani lidských uprchlíků, ale úžasně jí záleží na určení identity, očipování a detailní kontrole všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka a nádavkem už i koček, dalších zvířat držených v privátních domácnostech obyvatel Evropské unie! Podle Selimovice se EK vlamuje do pravomocí národních států, kde nemá co pohledávat; nikdy nebude schopna něco takového v praxi úspěšně realizovat! – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany České republiky na dramatický vývoj situace v Evropském parlamentu (EP), kde se spojily mnohé totalitně smýšlející síly k definitivní porážce svobodného/tradičního/láskyplného chovu českých, moravských, slezských pejsků a kočiček včetně dalších majitelů zvířat ve všech členských státech Evropské unie (EU). Evropský parlament totiž projednal 4. února 2016 v době od 15:56 hod. do 16:43 hod. materiál EK s názvem „Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech“. V následující online rozpravě vystoupila v EP celá řada radikálních europoslankyň a europoslanců, kteří by si rádi vynutili na všech slušných, bezúhonných lidech/chovatelích nejméně sto dvaceti šesti miliónů oficiálně registrovaných psů a koček pod pláštíkem tzv. boje s rozšiřováním nakažlivých nemocí, potíráním mafií, nelegálního obchodu se zvířaty apod. fintami zkušených lobbistů povinnou regulaci, registrování, čipování, předávání informací o jakýchkoliv domácích zvířatech rovnou na EU úroveň a kontroly všech výše uvedených živých tvorů a jejich držitelů. Chtěli dále např. dokonce sestavovat seznamy jedině/úředně povolených zvířat pro chov v soukromých nemovitostech mj. každého občana České republiky! EP bude o výše uvedeném děsivém opatření ještě dále v únoru 2016 jednat po přednesení všech pozměňovacích návrhů. Nic tedy není zatím naštěstí definitivní! – Občané všech členských států EU by měli včas začít protestovat, jelikož hrozí, že přijdou vlivem lobbistických tlaků nejrůznějších ekoteroristů, výrobců RFID čipů a poskytovatelů souvisejících služeb o další část svých přirozených práv/svobod. Občané/voliči/majitelé zvířat by pak mohli být snadno kriminalizováni: Už také u sebe doma. Sociální dopady raději nikdo ani nezmiňuje. Společenství webu Necipujtenas.CZ již v minulých letech ve svých článcích před podobným vývojem důrazně varovalo! Nadešel čas pro vyjednání výjimky z toho zlého/invazivního opatření a nebo rovnou pro urychlené vystoupení z EU!Níže se můžete seznámit s těmi nejdůležitějšími tezemi, které zazněly dne 4. února 2016 v EP. Podrobný zápis bude k dispozici během druhého měsíce roku 2016 na oficiálním webu Evropského parlamentu.

Vlastní rozpravu EP ve věci zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech EU zahájila Vážená rumunská sociální demokratka Corina Crețuová z pozice komisařky pro regionální politikuEvropské komisi. Cílem výše uvedeného opatření by podle ní měl být tzv. úspěšný boj s likvidací přenosných chorob zvířat (rozuměj: jde o fintu jak prolomit z legislativní úrovně EU právo jednotlivých národních států, pozn. autora) a to pomocí celoevropských/kompatibilních systémů „registrace koček a psů v rámci členských států“. Vysvětlila dále: Díky novému nařízení EK o potírání přenosných nemocí u zvířat, které by mělo být navíc přijato v následujících únorových týdnech roku 2016, budou posléze Evropskou komisí vyzývány jednotliví členové EU k zajištění identifikace a registrace zvířat, „včetně těch, kde zatím konkrétní požadavky např. u psů a koček nebyly stanoveny“. Zdůraznila ovšem, že to nejde udělat jedním šmahem od úřednického stolu. Nejprve bude zapotřebí vše „zvážit na základě analýzy dopadů a analýzy rizik“. Právě jednotlivé analýzy by měly krom jiného zajistit dostatečnou proporcionalitu každého opatření a zmapovat „očekávané finanční a administrativní dopady“.

Dále vystoupila v diskusi Vážená německá europoslankyně Renate Sommerová (CDU). Poukázala na fakt, že v celé EU chovají lidé jako své domácí mazlíčky oficiálně „126.000.000 psů a koček. Vysvětlila, že nová legislativa by měla především postihnout svobodný trh s levnými mláďaty, která jsou dostupná v ohromném množství na Internetu nebo na tržnicích. Masová produkce zvířat za účelem jejich prodeje totiž způsobuje dle jejího názoru živým tvorům utrpení. Za vším „se pak skrývá nelegální mafie obchodníků“; jde o „organizovaný zločin“, který je údajně třetím největším zdrojem příjmů nejrůznějších kriminálníků hned po drogách a zbraních. Tato zvířata „nejsou očkována, nemají čipy a jsou příliš brzy odebírána matce“. Často trpí nemocemi. Po krátké době od zakoupení umírají. Představuje to pak také bolestivou ztrátu pro jejich nové vlastníky. Ilegálně prodaní/nakoupení živí tvorové jsou velkým nebezpečím pro zdraví jiných domácích mazlíčků, ale také pro zdraví člověka. Přiznala však, že i „po přepracování systému cestování zvířat v EU v roce 2013 je stále příliš jednoduché obstarat zvířeti falešnou identitu. Vyzvala EK k tomu, aby vytvořila analýzu životních podmínek komerčně obchodovaných koček a psů. Ráda by ovšem také prosadila „zřízení celoevropských systémů registrace domácích zvířat“. K tomu již studie EK existuje, jenže zatím nebyla zveřejněna: nikdo neví proč. Vážená poslankyně Sommerová se domnívala: My „nutně potřebujeme takovéto systémy a potřebujeme je napříč celou EU“. Je to prý pouze technická otázka; evropští byrokraté přeci musí znát pravdivé informace o skutečném věku každého zvířete a o stavu jeho proočkovanosti. EK by zkrátka využila svých pravomocí a nařídila by takové systémy (včetně povinného čipování, pozn. autora) strpět všem lidem/chovatelům právě v rámci boje s nakažlivými chorobami. „Mohla by tedy nějakým způsobem celoevropsky regulovat registraci zvířat a dala by tímto způsobem možnost stíhat neodpovědné chovatele, kteří např. nechávají svá zvířata venku na ulici opuštěná, když už je nebaví je mít.“ Tito živí tvorové se totiž pak dostávají do útulků (jestliže je někdo za drahé peníze odchytí, jinak by se často sami vrátili domů, pozn. autora) a rostou náklady na jejich péči, umístění do nových rodin. Zavedením výše uvedených celoevropských systémů se údajně definitivně podaří zastavit mafii, která se zvířaty obchoduje. EK by už prý neměla na nic čekat; žádné další hodnocení dopadů údajně nikdo nepotřebuje.

Vážený pan skotský poslanec David Martin (Labouristická strana) přiznal závažné chyby v nynějších registračních systémech EU, kde už navíc existuje po mnoho let čipování, petpasy: stejně to ničemu nepomohlo. Celý tenhle registrační, čipovací, evidenční moloch stojí každý rok ohromné milióny eur. Přitom to ve svém důsledku nefunguje ani po neustálém zpřísňování podmínek. Pořád jsou s úspěchem falšovány dokumenty určené pro přesun zvířat mezi státy EU. Přesto se paradoxně právě Vážený pan europoslanec Martin domníval, že ještě větší zpřísnění a celoevropská registrace zvířat by takové problémy konečně vyřešila (SIC!). Chce, aby byli „lidé odpovědní v celém řetězci za tato zvířata“, také majitel každého živočicha nebo pracovník útulku. Byrokraté v EU musejí prý podle jeho názoru přesně vědět o jakémkoliv zvířeti: Jaký je jeho zdravotní stav, zda bylo očkováno.“ Každá osoba, o které se úředníci dozvědí, že chová zvíře, bude poté „odpovědná za registraci u konkrétního úřadu“ v členské zemi EU. A pokud se dané zvíře přesune do jiného státu: hned budou patřiční činovníci vědět všechny údaje pro případný postih dané osoby. V celé Evropské unii by měla platit jednotná pravidla pro všechna zvířata včetně identifikace (čipování, pozn. autora), registrace a podmínek pro chov.

Vážený pan polský poslanec Janusz Wojciechowski (Právo a spravedlnost) poukázal mj. na úděsnou situaci v Rumunsku, odkud pochází Vážená paní komisařka Crețuová. Právě tam panují naprosto hrozivé podmínky a zkušenosti s týráním psů. Odtud se pak tento problém rozšiřuje do celé Evropy. Ochrana zvířat totiž dle jeho názoru úzce souvisí s ochranou práv člověka. Proto apeloval jako předseda evropské parlamentní skupiny pro ochranu zvířat (více než 100 europoslanců) na to, aby Rumunsko s těmito praktikami přestalo. Registrace a identifikace: to je podle něj hlavní cesta ke zvýšení odpovědnosti majitelů zvířat, k zabránění opouštění psů. Evropské komisi musí podle jeho názoru jít „o kontrolu osudu těchto zvířat“ a tedy také jejich chovatelů. K tomu je právě nutné prosadit jednotný/evropský způsob identifikace všech domácích mazlíčků. Péče o blaho zvířat je dle jeho mínění zásadní evropskou hodnotou podle znění základních dokumentů EU. Ochrana „zvířat, které doprovázejí náš život, psů, koček, tak to musí být evropským úkolem s možností využívání evropských prostředků pro dosažení těchto cílů a tyto prostředky musíme mít k dispozici především pro humanitární způsob redukce populace zvířat bez domova, sterilizaci, způsob identifikace (čipování, pozn. autora), jakož i vedení útulků pro tato zvířata “. Vážený pan poslanec Wojciechowski chtěl, aby to bylo zahrnuto do rozpočtu celé EU.

Jasenko Selimovic, Vážený švédský europoslanec (Liberální lidová strana), souhlasil s tím, že nelegální obchod se zvířaty představuje v EU opravdu závažný problém. Zdravotní rizika jsou prý obrovská především z hlediska šíření vztekliny a rezistence na antibiotika. Obchod se zvířaty představuje důležitý zdroj příjmů pro mafii. Mnoho členských států v této oblasti podniká nedostatečnou kontrolu. Podrobná registrace zvířat by mohla tyto problémy odstranit, ale je zapotřebí, aby to „bylo zavedeno na úrovni členských států“ EU. „Evropská databáze, evropský systém registrace by zapříčinil ještě více nákladů. Bylo by to nákladnější než samotný užitek, který by to přineslo. Kdo by za to měl platit? Kdo by to měl zřizovat? Kdo by měl takovýto systém aktualizovat? Je mi to líto, ale my nejsme ani schopni zaregistrovat všechny uprchlíky, kteří přicházejí do Evropy a nyní se snažíme o to: zaregistrovat všechny kočky a psy, kteří v Evropě žijí. To je myslím naprosto nemožné! To je přesně ten typ úkolu, který by EU dělat neměla.“ Selimovič však vysvětlil, že EK dostane díky nové legislativě možnost požadovat od členských států to, aby „zřizovaly národní databáze pro kočky a psy“. Tedy to není nutné zavádět centrálně. Stačí si počkat, zda bude výše uvedený systém účinný.

Vážená německá politička Renate Sommerová (CDU) důrazně protestovala vůči projevu Váženého pana poslance Selimovice: Není podle ní pravdou, že 28 národních států EU dokáže celou věc zajistit levněji a lépe. Naopak. Podaří se to prý jedině v rámci centrálního/velkého evropského molochu. Zůstane-li zodpovědnost pouze na národních státech: nikdo nikdy nezaručí jasné údaje a přesný monitoring věku, nemocí, očkování zvířat apod. Mafiáni přeci přepravují zvířata přes hranice. Právě proto je zapotřebí jednotný evropský registr údajů o všech zvířatech a jejich chovatelích.

Vážený pan švédský europoslanec Jasenko Selimovic (Liberální lidová strana) odpověděl, že zkrátka jeho zkušenosti vypovídají o tom, že z evropské úrovně to zkrátka není možné uspokojivě vyřešit. „Evropská komise nebude nikdy schopna takováto opatření provádět. Musí se to zajistit na národní úrovni a proto potřebujeme národní registry. Nevím, jak by měla vypadat evropská databáze a jak by měla zlepšit situaci.

Vážená polská europoslankyně Róża Maria hraběnka von Thun und Hohenstein (Občanská platforma): Překvapilo ji, že by měla být v éře všeobecné digitalizace Evropy „registrace všech domácích mazlíčků nad naše možnosti“. Je třeba v dané věci EK více důvěřovat. Není to vůbec zas až tak složité. Nejednotný registrační systém totiž podle jejího názoru vede k obrovskému zneužívání. Poprosila, aby Vážený pan europoslanec nesměšoval identifikace uprchlíků a zvířat; zvířata umírají (lidské bytosti/uprchlíci také, pozn. autora) a je třeba konat.

Vážený pan švédský europoslanec Jasenko Selimovic (Liberální lidová strana): „Všechna opatření, která v této souvislosti budeme provádět, musejí být realizována na národní úrovni. EU v tomto nedokáže vůbec nic! Bez ohledu na to, co Vy tady chcete zavést, nějaký registr. Jak by to s tím registrem bylo? Protože i kočky mají volný sexuální život. Promiňte, že to musím takto říci.“ Vždy musí být vše prováděno na národní úrovni!

Vážený pan český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) protestuje proti myšlence na ponechání registrace (čipování, pozn. autora), databází a kontrol českých a vůbec všech evropských chovatelů pouze na národní úrovni. Nechce, aby si o této věci rozhodli sami občané mimo EK, protože se tím prý nevyřeší přeshraniční obchod. Navrhl proto jednotné národní normy pro vedení všech chovatelských registrů v EU tak, aby spolu byly kompatibilní. (Každý evropský byrokrat by si pak mohl ověřit, kdo a co a za jakých podmínek doma chová; hned by mu ukládal sankce, posílal něj kontroly apod., pozn. autora.)

Vážený pan švédský europoslanec Jasenko Selimovic (Liberální lidová strana): S dohodou na národní úrovni souhlasil. Něco podobného se už podle něho chystá. Počítá se s touto registrací zvířat. EK pak bude díky tomu požadovat od členských států to, „aby vytvářely národní databáze s účelem potírat nelegální obchod. Nic ale nepřenášejme na evropskou úroveň, kde to není proveditelné.

Vážená europoslankyně Gabriele Zimmer (Jednotná socialistická strana Německa; do roku 1990 vládnoucí komunistická strana v Německé demokratické republice) se zeptala, proč lze tak báječně registrovat a kontrolovat sexuální život koček na národní úrovni, nýbrž na celoevropské nikoliv. Národní registry musejí být přeci spolu propojené. Sama ještě před několika lety podceňovala rozsah nelegálního obchodu se zvířaty. Nicméně díky novým informacím o trhu s toulavými psy především z Rumunska nabyla dojmu: je třeba zavést na celoevropské úrovni jednotný/povinný registr domácích zvířat. Požaduje proto, aby evropští byrokraté věděli: přesnou historii každého psa, kočky, aby mohli tyto živočichy sledovat a posuzovat jejich vhodnost z hlediska umístění do konkrétních rodin. Každý chovatel totiž musí být schopen zvládat výchovu svého zvířete podle předepsaných pravidel a nebo nebude chovat vůbec nic. Jinak se totiž nikdy nepodaří vyřešit problémy s přeplněnými útulky a vypouštěním zvířat do volné přírody. Poukázala dále na fakta o tom, že se v Evropě „nelegálně obchoduje asi 700.000 štěňat“. Mnozí lidé si koupí psa a netuší, odkud takový živý tvor pochází. Údajně „150.000“ zvířat bylo takto koupeno: a poté zemřelo. Prosí proto, aby EK nečekala na žádnou dopadovou studii, ale ihned konala.

Vážený pan britský europoslanec Keith Richard Taylor (Zelená strana Anglie a Walesu) vysvětlil, že již dnes mají jednotlivé národní státy funkční systém a dostatečné metody k postihování nelegálního obchodu se zvířaty. Uvedl k tomu jako příklad jeden úspěšný zásah britské justice. Zdůraznil, že je nicméně v praxi nemožné stoprocentně vynutit a zjistit dodržování legální věkové hranice pro označení štěněte čipem. Nikdo přesně nepozná, kolik týdnů danému zvířeti je. Domníval se: Ke zlepšení situace by přesto pomohla evropská/povinná registrace každého mláděte do několika týdnů od jeho narození. Přesto i tak to bude velmi složité. Proto chce, aby byly národní registry spolu propojeny rovnou na unijní úrovni.

Vážená europoslankyně Julia Reidová (UKIP, Strana za nezávislost Spojeného království) sdělila, že chápe potřebu registrace a sledování zvířat při jejich přeshraničním přesunu. Tak tomu bylo vždy. Ale: „Neakceptuji a nikdy akceptovat nebudu, že by toto nějak opodstatňovalo centralizaci a nebo novou evropskou byrokracii.EK připravuje vysoce sofistikovaná a technická řešení „pseudoproblémů“, které „nevyžadují takovouto drakonickou byrokracii a případně pak uplatňování selektivních trestů nebo jejich neuplatňování (vyjednání výjimky, pozn. autora) v některých členských státech“. Navíc EK tím zavede nová pracovní místa pro své spřízněné osoby, kontrolory apod. Evropská komise rozvine ohromný sběr dat za tím účelem, aby vytvořila další, novou, obrovskou budovu“ v evropské úřednické struktuře. Pokud chce EK sledovat psy, kočky a posléze už také akvarijní rybičky, tak to podle ní musí být vždy otázka pro národní vlády a ne pro Evropskou komisi.

Vážená česká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) podotkla, že jde o otázky, které se věnují v celé EU milióny občanů. Podmínky pro chov zvířat mají pevné místo v EP i přes další důležitá témata, která se dotýkají bezpečnosti, uprchlíků apod. Horovala pro sjednocení dosavadních chovatelských registrů na celoevropské úrovni. Nejde o nové budovy, úřady, ale pouze o propojení dat. Položila posléze EK důležitý dotaz: „Jestli tedy plánuje plošné označování a registraci domácích zvířat v EU, nebo počítá se zaváděním kompatibilních systémů, které se budou vztahovat pouze na přeshraniční pohyb zvířat, stejně jako je tomu u nařízení z roku 2003.“ (Vážená europoslankyně Šojdrová nedostala jasnou odpověď, pozn. autora.)

Vážený pan Andrejs Mamikins, lotyšský sociálně demokratický europoslanec, vystoupil s podporou zavedení celoevropského a kompatibilního systému, který by zjednodušil dohled nad cestováním zvířat v EU. Chtěl posílit výměnu dat mezi zeměmi EU. Řekl: Lidé nemohou v Evropské unii cestovat se zvířaty právě díky tomu, že existují různé/nepropojené registry chovatelských údajů. (Drtivá většina chovatelů lidí se svými zvířaty ovšem necestuje přes hranice svého státu, pozn. autora.)

Vážený pan německý europoslanec Arne Gericke (FAMILIE) vyjmenoval konkrétní a tragické příběhy opuštěných, ztracených zvířat v Evropě. Chtěl proto zavést celoevropský registrační systém. Evropští poslanci mají dle jeho mínění za úkol myslet globálně a vytvářet za tím účelem grandiózní normy. Mohli by třeba porovnat registry a systémy chovatelských informací ve všech zemích EU a vybrat z nich ten nejlepší. Doporučil rakouský systém. Existující možnosti registrace, kontroly hospodářských zvířat by měly být dle jeho názoru rozšířeny také na držbu psů, koček a dalších domácích mazlíčků.

Vážená nizozemská europoslankyně Anja Hazekampová (Strana zvířat) zdůraznila, že se nyní fakticky jedná o milióny zvířat chovaných v EU za účelem osobního potěšení, která spadají pod vžité označení domácí mazlíčci. Jde o lukrativní obchod. Vysvětlila: Domácí zvířata nejsou hračky; nikdo se jich nesmí jen tak zbavovat; jde o živé tvory. Poukázala na případy, kdy byla štěňata transportována přes polovinu Evropy v kufru auta, posléze je obchodníci prodali v Belgii, nebo vypustili v Rumunsku. Tam je lidé zabili při lovu. Vyzvala EK k účinné pomoci těmto zvířatům, která by měla spočívat ve dvou krocích. Zaprvé: „Povinná identifikace a registrace veškerých domácích zvířat v Evropě!“ Jako druhý krok by měl být zaveden celoevropský „licenční systém“ pro každého chovatele jakéhokoliv zvířete a pro prodejce. „Dále bychom potřebovali pozitivní (rozuměj: EK povolený, pozn. autora) seznam domácích zvířat, které je možné chovat,“ doplnila Vážená europoslankyně Hazekampová. V Nizozemsku už takové seznamy povolených domácích zvířat podle ní mají. Proto má zájem na tom, aby to bylo zavedeno ve všech státech EU; lze přeci chovat v domácnosti jen ta zvířata, která jsou pro to vhodná: nic více. (Člověk si tedy nemůže rozhodovat sám a svobodně, co bude chovat, pozn. autora.) Čím rychleji se to prý povede zavést, všechna ta opatření, tím pak rychleji pomůže EK zvířatům a ukončí jejich kruté utrpení.

Vážená finská europoslankyně Sirpa Pietikäinen (Národní koaliční strana): Lidé často prostě porušují platné zákony proto, že je to pro ně ekonomicky výhodné. Upozornila: Tak to zkrátka je. Horovala za propojování dat všech chovatelských registrů v EU. Chtěla sledovat původ každého zvířete na trhu. „Zároveň bychom mohli určovat, které druhy zvířat mohou být domácími mazlíčky. To by mohl být takový pozitivní seznam,navrhla Vážená finská europoslankyně. Zkritizovala EK za to, že něco takového zatím odmítala vůbec i jen připustit. Požadovala jasný závazek: Výše uvedený seznam a systém registrace nakonec rozhodně vznikne. Trvala na tom, aby se dala z evropské úrovně řešit otázka: Jak se kdo stará o své domácí mazlíčky.

Vážený pan rumunský europoslanec Doru-Claudian Frunzulică (UNPR) řekl, že v Rumunsku již došlo ke zlepšení situace ve věci zacházení se psy. Není to zde tak špatné, jak to již výše několikrát zaznělo. Souhlasil pak, že je nutné hledat celoevropské řešení, podpořit nové modely petpasů, poskytování širokého spektra informací určených veřejnosti. Chtěl nastavit jednotná „pravidla pro nekomerční pohyb zvířat“ včetně centrální databáze všech takových živých tvorů v EU. Odkazoval přitom na studii o životní pohodě zvířat, kterou již údajně EK zpracovala.

Vážený pan český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) řekl, že téma ochrany zvířat, jejich registrace apod. (tedy také čipování, pozn. autora) má velký smysl a více občany zajímá než jiná témata diskutovaná v EP. Důrazně apeloval na Váženou eurokomisařku Crețuovou, aby výše uvedenou oblast v EK s kolegy nepodceňovali. On, jakožto europoslanec, pochází z České republiky, „kde je dneska vedena mimořádně silná veřejná debata o tom, jak zakázat tzv. množírny psů, kdy psy, feny jsou víceméně nuceny v uvozovkách „vyrábět“ nová štěňata a tato štěňata pak jsou ilegálně prodávána v zemích západní Evropy.“ Zdůrazňuje, že zde neplatí ani zákony ani etika. „Je to problém celé EU. Není to jen problém ČR.“ Prostě dokud bude fungovat přeshraniční obchod: tak všude tam „musí EU zasáhnout“! „Pokud zasáhnete, tak jsem přesvědčen, že i u mnoha Čechů, kteří dnes na EU koukají negativně, nebo koukají na ní jako na těleso, které řeší jen své zájmy někde v Bruselu, tak pro mnoho Čechů uděláte něco pozitivního. Uděláte něco pro jejich zvířata (všechna jim je povinně očipujete, vynuceně zaregistrujete a budete lidi chodit domů kontrolovat, trestat, pokutovat, to vše rovnou online na příkaz kdejakého evropského byrokrata; tedy to budou mít tu „svou“ EU lidé fakt rádi pane europoslanče, jen co je pravda, pozn. autora). Já tedy podporuji, aby jste prosadili národní registry, aby ty národní registry byly propojené a abychom jasně regulovali a měli jasná pravidla pro přeshraniční obchod se psy a kočkami. Je to strašně důležité: pokud chceme toto neetické/nezákonné jednání omezit,“ dodal Vážený pan český europoslanec.

Vážený pan europoslanec Ivan Jakovčić (Istrijské demokratické shromáždění): Pro řadu lidí znamená pes nebo kočka celý svět. A právě tito lidé si zaslouží, a dokonce to žádají, aby byl daný „sektor harmonizovaně regulován na úrovni EU“. Jedině díky tomu prý „vyjádříme svou lidskost“. Vyzval EK k řádné pomoci všem útulkům pro zvířata v EU.

Vážená polská europoslankyně Róża Maria hraběnka von Thun und Hohenstein (Občanská platforma): Požádala o daleko lepší ochranu podmínek chovu pro hospodářská zvířata, protože to je oblast, která se často podceňuje „i pokud jde o finance, které z toho získáváme“ (SIC!). Chce společný systém a harmonizaci registrů chovatelů na úrovni celé EU. Vyzvala Váženou eurokomisařku Crețuovou: Využívejte ke zpracování úkolů v rámci ochrany zvířat nevládní organizace. Mají prý úžasné nápady a spolupracují mezi sebou všude v EU. EK by získala báječného partnera s velkým přínosem.

Vážená italská europoslankyně Isabella Adinolfi (Hnutí pěti hvězd): Při ochraně zájmů domácích zvířat je třeba počítat s tím, že se na zvířata lidé dívají jako na obchodní komodity. Chce proto regulovat prodej zvířat v rámci celé EU a vytvořit informační systém, který by byl přístupný z každého členského státu unie s cílem úspěšného boje proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Chtěla, aby se taková nová regulace zabývala posuzováním životní pohody zvířat v jednotlivých členských státech, což by umožnilo do budoucna navíc „vysledovat tato zvířata v celé Evropě“ (SIC!).

Vážená eurokomisařka Corina Crețuová vysvětlila, že dle jejího názoru nařízení, které nedávno EK odsouhlasila ve věci zabránění rozšiřování nakažlivých chorob v EU, už obsahuje všechny legislativní nástroje, které pak mohou být dále používány na národní státy a jejich obyvatelstvo podle toho, jak to dnes požadovaly jednotlivé poslankyně/poslanci EP. To vše pomocí přenesených pravomocí EK a implementace na národní úrovni tak, aby byla tato legislativa posléze v realitě naplněna. „A to zahrnuje také registraci psů a koček.“ „Nicméně v první řadě je nutné ověřit, zda vypracování takovýchto aktů v přenesené pravomoci by představovalo novou evropskou přidanou hodnotu co se týče činnosti na straně členských států, zejména s přihlédnutím k administrativní zátěži, kterou tyto zákony budou představovat versus možné přínosy jakýchkoliv takovýchto opatření.“ Jednoznačně informovala EP, že EK „hodlá zahájit přípravnou práci pro přijetí těchto možných aktů v přenesené pravomoci včetně konzultace s odborníky.“ Prvním krokem tedy je formální přijetí výše zmíněného nařízení o zabránění přenosu zvířecích chorob. Vážená eurokomisařka dále ujistila EP, že se EK intenzivně zabývá tristní situací zvířat v Rumunsku. Domnívá se však, že v evropských smlouvách „není zakotveno nic moc, co by komise v této oblasti mohla dělat“. EK si prý uvědomuje potřebu kontroly domácích zvířat a „je jasné, že domácí mazlíčky je potřeba registrovat napříč členskými státy“. Vážený pan eurokomisař Vytenis Povilas Andriukaitis pro zdraví a bezpečnost potravin připraví taková opatření, aby to vše v praxi fungovalo. (Hlasování o předloženém materiálu by mělo proběhnout až na následujícím plenárním zasedání EP.)

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/video?debate=1454597798789; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20160204+ITEMS+DOC+XML+V0//CS&language=CS#top; http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2540(RSP); https://youtu.be/9N5j1BZN0UI