Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Shrnutí výzkumu: Čip = Možnost nádorů! GB

Londýn, Uxbridge, Knaresborough, Harefield, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, únor 2011

Kevin N. Woodward je držitelem řady doktorátů a vysokoškolských diplomů1 např. v oboru toxikologie, imunologie aj.2 Oblastem svého výzkumu se věnuje přes 44 let. Působí mj. v rámci nezávislé evropské regulační konzultační společnosti TSGE. Roku 2011 publikoval v odborném časopise „ISRN Veterinary Science3 článek4, ve kterém shrnul dosavadní výsledky vědeckých poznatků z celého světa se zaměřením na zjištění původu rozvoje zhoubných nádorů - tzv. sarkomů - v místě vpichu injekce např. s vakcínou nebo mikročipem (implantace cizí látky/předmětu/prvku) do živých těl koček, dalších zvířat a pouze okrajově také lidí.

Doktor Woodward poukázal mj. na tyto rizikové skutečnosti:

Shluky rakovinotvorných buněk, které se občas objevují v místě invazivního zákroku provedeného injekční jehlou (očkování, čipování atd.), jsou v případě koček mnohdy spojeny s nežádoucí reakcí organismu na cizorodé látky (předměty - čipy aj.) typu sklo, plast, bakelit, celofán, kov, hliník, teflon aj. Sarkomy vzniklé během interakce těla s těmito elementy bývají zpravidla také doprovázeny chronickým zánětem v oblasti aplikace injekce. Podobné zhoubné nádory včetně chronických zánětů byly již vědecky zdokumentovány na místech implantace mikročipů u koček, psů a dalších živočichů. Obzvláště kočky mají k těmto formám onemocnění zřejmě vyvinuté genetické predispozice, neboť se v jejich případě objevují v porovnání se psy daleko častěji.

Pro úkony vakcinace nebo implantace mikročipu platí vždy upozornění na stále reálně přítomné nebezpečí vytvoření zhoubného nádoru, poškození DNA, buněčné transformace, klonální expanze5 atd. Velká Británie již např. zaznamenala v souvislosti s očkováním nárůst počtů hlášených nádorů (sledované období let 2001 - 2008).

Věda zatím nicméně nedokázala detailně popsat příčiny a celý proces zrodu tohoto typu rakoviny. Dlouhodobý výzkum neexistuje nebo nebyl zveřejněn. Proto je velmi důležité pokračovat v dalším bádání, neustále sledovat účinky vakcín i mikročipů na celkový zdravotní stav zvířat a obzvláště se zaměřovat na analýzu míst vpichu injekčních jehel - zejména u koček. Rizika i přínosy vakcinace a implantace mikročipů musí být průběžně vyhodnocována.


Zdroj: http://downloads.hindawi.com/isrn/vs/2011/210982.pdf; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3658838/

__________________________

1 „University of Salford“: DSc, Toxicology, Regulatory Toxicology & Pharmacovigilance, 2008 - 2009; „University of Hertfordshire“: MSc, Pharmacovigilance, 1999 - 2003; „Royal College of Pathologists“: Diploma/Fellow FRCPath, Toxicology, 1982 - 1982; „The Open University“: BA, Immunology, genetics, molecular biology, experimental psychology, 1978 - 1982, „Royal Postgraduate Medical School“, „University of London“: MSc, Experimental pathology/toxicology, 1980 - 1981; „University of Salford“: BSc Hons, Chemistry and Biology, 1969 - 1972; „University of Salford“: PhD, Chemistry, 1969 - 1972

2 Dále např.: genetika, molekulární biologie, experimentální psychologie a patologie, chemie, biologie - viz http://uk.linkedin.com/pub/kevin-woodward/16/454/246

3 Zkratka ISRN znamená „International Scholarly Research Network“, tedy mezinárodní vědecko-výzkumnou síť. „ISRN Veterinary Science“ je prestižní mezinárodní vědecký časopis (sídlo v Egyptě, vydavatel: „Hindawi Publishing Corporation“) se zaměřením na veterinární medicínu a chov zvířat. Jeho texty jsou distribuovány on-line a také v tištěné podobě napříč všemi státy našeho světa dle licence „Creative Commons“ (tvůrčí společenství) typ „CC-BY-SA“. Za kvalitu každého článku ručí tým skoro dvou set odborníků. Je mezi nimi např. Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. z české „Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“.

4 Kevin N. Woodward, “Origins of Injection-Site Sarcomas in Cats: The Possible Role of Chronic Inflammation—A Review,” ISRN Veterinary Science, vol. 2011, Article ID 210982, 16 pages, 2011. doi:10.5402/2011/210982, dost. on-line - http://www.hindawi.com/isrn/vs/2011/210982/cta/