Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Zkušenosti, Návody, Řešení

LEGÁLNÍ CESTA JAK OCHRÁNIT ZDRAVÍ VAŠEHO ZVÍŘETE A VAŠI SVOBODU PŘED NEBEZPEČNOU "ČIPOVACÍ" VYHLÁŠKOU - ZKUŠENOSTI Z OSTRAVY:


Jak vyzrát na povinné/externí čipování občanů/spotřebitelů slovenského povinného zdravotního pojištění a následné zdravotní péče (prozatimní řešení do roku 2021) 

Slovenská veřejná moc zase umožnila realizaci podrazu na občany, kteří odmítají čipování a vynucovanou elektronizaci společnosti: Identifikace v systémech slovenského povinného zdravotního pojištění a následná zdravotní péče bude realizována od roku 2021 pouze skrze občanské průkazy (OP) s aktivovaným čipem. Od července 2018 ještě platí přechodné období s výjimkami. Slováci, kteří vlastní OP s čipem a využili zákonem garantované možnosti opt-outu (neaktivovali si svůj čip), tak budou postaveni před těžkou volbu, jak se v dané situaci zachovají. Zda zradí své přesvědčení, víru a nebo budou hledat cesty, kterak se s lékařem dohodnout, docílit ošetření i bez využití elektronického transpondéru. Až do roku 2021 je v tomto smyslu nejlepší variantou podání žádosti o vydání bezčipového evropského průkazu zdravotního pojištění (EPZP, európsky preukaz zdravotného poistenia“). Ten slouží jako náhrada za očipované občanky a klasické papírové kartičky zdravotních pojišťoven. Lhůta pro vystavení EPZP je 30 dní, nicméně pojišťovny to v praxi řeší daleko dříve. – V České republice jsou například EPZP vydávány běžně většině ze zákona povinně pojištěných osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v minulých letech správně predikovalo, že neféroví/necitliví politici budou opět také v tomto případě postupovat při šíření idejí svého „legislativního násilí“ tzv. „salámovou metodou nejmenšího odporu“; jakmile prosadí do zákonů určitou novinku (např. vynucované občansky s čipem), tak ji v dalším období dále zpřís. Slovákům totiž nejprve naslibovali možnost opt-outu z povinného/externího očipování, aby je vzápětí po schválení patřičných předpisů „motivačně nutili“ (viz článek SwN zde) k aktivnímu využívání čipů skrze různé typy služeb, bez kterých se neobejdou; jako velmi účinná finta byl použit nařízený přístup k povinným rejstříkům, datovým schránkám včetně elektronizace zdravotnictví. – Podobné tlaky lze sledovat také v ČR. – SwN v této souvislosti upozorňuje na ohromná rizika tzv. chytré společnosti. Viz konkrétní zkušenosti slovenského občana z praxe, které jsme publikovali v roce 2017: Aneb jak přišel občan ve „smart“ době o své identifikační údaje i s očipovaným občanským průkazem? Kterak se bránit vůči nákupům, které si ve skutečnosti oprávněný člověk vůbec neobjednal? – Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo v září 2017 vyjádření slovenského občana: Neznámí pachatelé mu odcizili identifikační údaje z jeho očipovaného občanského průkazu a neoprávněně s nimi nakládali za účelem dosažení nedohodnutého finančního prospěchu. – Během léta 2017 obdržel výše uvedený občan prostřednictvím přepravní služby bez dobírky podivný balíček. Uvnitř zásilky byla bezchybně předvyplněná smlouva s perfektně zapsanými osobní údaji (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa; platnost, číslo, série občanky atd.) určená k nákupu telefonního přístroje s novým číslem, sim kartou, v celkové hodnotě přepočtem cca 13.000,- Kč a dvouletý závazek k pravidelné měsíční platbě za hlasové/datové služby ve výši zhruba 1.800,- Kč. Dotčený spotřebitel si přitom nic z toho neobjednal. Ihned se však pokusil celou věc objasnit dotazem na dodavatele nechtěného smluvního kontraktu, který mu posléze potvrdil, že někdo neoprávněně vyplnil spotřebitelovy osobní údaje do formuláře v eshopu nejmenovaného poskytovatele telefonních a datových služeb. Poškozenému občanovi se naštěstí podařilo smlouvu stornovat při osobní návštěvě na pobočce telefonního operátora. Místo omluvy a nabídky kompenzace zde však narazil na nemilé překvapení: čekala jej nepochopitelná výzva k úhradě poplatku za zákazníkem neuskutečněnou aktivaci sim karty (SIC!). – Z policejního protokolu následně vyplynulo: neznámý pachatel mohl odcizit a zneužít osobní údaje z kontaktního občanského průkazu s čipem. – Slovák, který svěřil svůj pohnutý příběh Necipujtenas.CZ, dále absolvoval byrokratické kolečko vyřizování nové občanky s čipem (jiný typ osobního identifikačního dokladu stejné kategorie již bohužel Slovensko nevydává) včetně úhrady správních nákladů. Celkem jej špatný systém donutil zaplatit za řešení nepříjemné situace v přepočtu přibližně 777,- Kč (SIC!) i když si nic neobjednal, nic špatného neudělal, nikomu nic zlého nezpůsobil a on sám byl naopak poškozen. Během dalších dnů, měsíců a dokonce let bude muset tento člověk vynaložit tisíce korun na pravidelné prověřování úvěrových, hospodářských, podnikatelských aj. registrů, aby zjistil, zda někdo dále nepokračuje v trestné činnosti zneužívání jeho odcizených a stále platných osobních údajů. Čeká ho zřejmě nikdy nekončící stres, obavy, strach z dalšího vývoje. Tzv. „smart“ očipovaná společnost si v jeho případě zvolila svou další oběť.. – Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky vydal v rámci prevence a pomoci široké veřejnosti pro podobné případy následující doporučení: „1. Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty,...) nevyhadzujte do smetných košov, ich likvidáciu vykonajte skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou. 2. Svoje osobné doklady nedávajte z ruky mimo Váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovoľuje. 3. Na kopírovanie Vašich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe zákona (banky, poisťovne, súdy...). 4. Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí - Facebooku a ďalších, pri nákupoch...). Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu Vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody alebo inú trestnú činnosť. 5. Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program. 6. Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor na neznámych odosielateľov. Vlastnou neopatrnosťou im môžete umožniť vstup do celej svojej schránky s veľmi citlivými údajmi. 7. Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý Vás môže osloviť v mene iného subjektu. 8. Neuvádzajte svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke. 9. Neprezrádzajte Vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné vo Váš neprospech cudzím a nedôveryhodným osobám. 10. Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte svojim podpisom. Osoba, ktorá od Vás pýta Váš súhlas, je povinná Vás predtým informovať o tom, akým spôsobom bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a akých práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať.

Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/zdravie-preukazy-poistenca-zacnu-nahradz/334716-clanok.html; http://www.tvnoviny.sk/domace/1925830_preukazom-poistenca-odzvonilo-nahradia-ich-obcianske; https://www.topky.sk/cl/10/1721573/Preukazy-poistenca-zacnu-nahradzat-elektronicke-obcianske-preukazy; https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/475572-preukazy-poistenca-zacnu-nahradzat-elektronicke-obcianske-preukazy/; https://www.cas.sk/clanok/713490/klasickym-preukazom-poistencov-odzvonilo-nahradi-ich-doklad-ktory-uz-nosite-v-penazenke/; https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1721615/Poistencov-sa-dotkne-dolezita-zmena; https://www.mojandroid.sk/obciansky-preukaz-poistenca/; https://www.dnes24.sk/mate-obciansky-preukaz-s-cipom-zdravotne-poistovne-vam-uz-preukaz-poistenca-nevydaju-303168; https://www.webnoviny.sk/zdravotne-poistovne-nevydaju-preukaz-drzitelom-e-obcianskych-zmena-sa-dotkne-niektorych-ludi/; https://www.aktuality.sk/clanok/603664/pacienti-s-elektronickym-obcianskym-nebudu-po-novom-potrebovat-preukaz-poistenca/; https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000865/1721321/Europsky-preukaz-zdravotneho-poistenia—Pozrite-sa--kedy-mate-na-dovolenke-lekara-zadarmo; https://www.lupa.cz/clanky/jake-jsou-a-jak-funguji-nove-elektronicke-obcanky/; vyjádření a dokumentace poskytnutá Společenství webu Necipujtenas.CZ v září 2017 občanem Slovenské republiky; https://www.orange.sk/prefirmu/malafirma/telefonovanie/mobilne/pausaly/nonstop; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/ako-si-chranit-svoje-osobne-udaje-desatoro-ochrany-osobnych-udajov; https://www.linkedin.com/pulse/vieme-kde-v%C5%A1ade-koluj%C3%BA-na%C5%A1e-osobn%C3%A9-%C3%Badaje-janka-pelesova-1; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vyrocna_sprava_2015_2016_11_08_2017_fin.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/forcing-people-to-external-microchipping-with-hard-options-to-get-opt-just-begun-in-slovakia-EU-2016.jpg


Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zemědělství České republiky odpovědělo na dotazy Necipujtenas.CZ: Primátor nemůže svévolně udělovat bez zmocnění zastupitelstvem zdravotní výjimky z povinného čipování psů; aby to bylo možné, tak musí být novelizována městská vyhláška!

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo 3. listopadu 2017 na základě prosby vedení Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Statutárního města Ostravy se svými dotazy patřičné právní specialisty z ministerstva vnitra (MV ČR) a Ministerstva zemědělství České republiky (MZ ČR), kteří pak ve stejný den (3. 11. 2017) potvrdili dřívější stanoviska získaná mj. pro Necipujtenas.CZ: MV ČR 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém oficiálním vyjádření: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Podobně MZ ČR 24. listopadu 2015: „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze.“ Právní specialisté z ministerstva zemědělství ke všemu 3. 11. 2017 deklarovali, že ani primátor nemůže udělovat žádné výjimky ve výše uvedeném smyslu, pokud ho k tomu neoprávní zastupitelstvo svým právním předpisem: v daném případě čipování tedy městskou vyhláškou.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) výše uvedené informace opakovaně v minulých letech předkládalo patřičným ostravským činovníkům. Náprava situace se však nedostavila. SwN proto opět poprosilo na počátku listopadu 2017 o bezodkladné vyřešení tohoto neustále přetrvávajícího zlého stavu (od roku 2012) ve věci ostravské městské vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění a doporučilo novelu tohoto předpisu dle návrhu Váženého pana presidenta Komory veterinárních lékařů ČR Daniela: „Povinnost čipování se nevztahuje na chovatele u jehož psa (feny) nelze dle potvrzení praktického veterinárního lékaře, člena Komory veterinárních lékařů s osvědčením o splnění podmínek k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti, trvalé označení mikročipem provést.

Zdroj: http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; elektronická korespondence s vedením Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Statutárního města Ostravy ze dne 3. listopadu 2017; telefonické rozhovory šéfeditora Necipujtenas.CZ s právními specialisty z Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zemědělství ČR ze dne 3. listopadu 2017.


 II. odpověď Necipujtenas.CZ na dotazy veřejnosti: Existuje legální cesta jak nečipovat ani po 1. lednu 2020? Zajisté!

 Ústava České republiky ve svém článku č. 2, odst. (3) a (4) hovoří jasně:Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ – Podobně Listina základních práv a svobod ČR v článku 2, odst. (2) a (3): „Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět oslovila 2. října 2017 čtenářka Anna prostřednictvím oficiálního diskusního fóra: „Děkuji za vyčerpávající odpověď (viz příspěvek na fóru Necipujtenas.CZ z 29. 9. 2017, pozn. autora). Sleduji to od konce června, kdy novela prošla sněmovnou. Dost mě to vytočilo. Poslanci celé čtyři roky nic nedělají a na konci období schvalují nesmyslné zákony. Jediné, co mohu udělat je to, co píšete - jít k volbám, na kterých jsem patnáct let nebyla, a doufat, že se zákon změní, a jestli ne, pak nechat pejska očkovat těsně před rokem 2020 na vzteklinu s co nejdelší účinností. Na tu bych se Vás chtěla zeptat, zda nevíte o kterou jde. Náš veterinář očkuje s délkou účinnosti na 2 roky, už dřív jsem se ho ptala na delší účinnost a on říkal, že jinou neaplikují, a u jiných veterinářů (aspoň u nás) jsou na tom ještě hůř - strašně rádi ty psy očkují každý rok. Tvrdí: Čím více, tím lépe. Nebo spíš čím častěji přijdete, tím více vyděláme. Kdyby to šlo, nejraději bych pejska neočkovala vůbec. Ten náš očkování moc dobře nesnáší, pár dnů po něm nejí a není tak aktivní jako normálně. Ještě by mě zajímalo, jak píšete: Psi s prokázanou doživotní imunitou, u kterých již není třeba očkování. Jak toho docílit a kde to získat? Děkuji moc. Jsem z malého města a máme zde povinnost čipovat všechny psy. Městská policie místo toho, aby omezovala kriminalitu a násilí, které u nás není málo, tak jenom chodí se čtečkou a buzeruje slušné lidi se psy na procházce. Jednou si mě také odchytli, musela jsem tak pejska přepsat na babičku bydlící na vesnici. U nás po tom jdou tvrdě, kamarádka, co bydlí za rohem, mi říkala, že v jednom týdnu ji kontrolovali i 2x. Ona ho tedy čipovaného má, ale taky jí to otravuje. Navrhuji, aby se jako první nechali očipovat naši zákonodárci! Děkuji za odpověď.

Společenství webu Necipujtenas.CZ odpovědělo ještě tentýž den: „Hezký den Vám přeji Vážená tazatelko Anno, velice Vám děkujeme za Vaše další dotazy. – Podobné zkušenosti a pocity jako Vy a Vaši blízcí mají tisíce lidí po celé České republice. Obzvláště situace ve věci nadměrných a opakovaných/bezdůvodných kontrol občanů ze strany činovníků městské policie (okrskáři by měli svůj okrsek dobře znát, žádné opakované a obtěžující kontroly by pak nebyly) představuje již dlouhé roky velký problém. K této otázce včetně neoprávněných úkonů městské policie a možností občanské obrany viz náš straší článek zde. – K Vašim dalším dotazům: Vzteklina se na území ČR nevyskytuje od roku 2004, přesto se stále vůči této dávno v ČR vymýcené nemoci urputně očkuje. – Očkování proti vzteklině funguje od své aplikace bez jakýchkoliv čipů třeba i 3 roky (viz např. Nobivac Rabies, Versiguard Rabies apod.), nicméně faktická účinnost může být mnohem delší (např. 5 let nebo doživotní imunita atd.). Některá zvířata již mají dávno vůči vzteklině vyvinutou již zmíněnou doživotní imunitu. Není také možné očkovat (a tedy nově i čipovat) akutně, chronicky nebo autoimunitně nemocné zvíře, když jsou známy případy, že obzvláště právě chronicky nemocní psi už nedokáží po vakcinaci utvořit ve svém těle dostatek protilátek. Jsou zdokumentovány kauzy, kdy došlo v kombinaci s očkováním a čipováním k vývinu nádorů. Novela veterinárního zákona v tomto ohledu úplně krutě s žádnými/nutnými zdravotními výjimkami, které jsou v civilizovaném světě běžné (Anglie, Irsko, Austrálie, Nový Zéland), vůbec nepočítá (SIC!). – Pokud Vám nepomůže Váš nynější veterinář, obraťte se například na Komoru veterinárních lékařů České republiky, kteří Vám doporučí vakcinaci podle etického kodexu, který tato komora má, všichni její členové (a tedy také Váš veterinář) jej musí respektovat, aby nebyli z komory vyloučeni) a taktéž Vám doporučí veterináře(ku), který Vám i Vašemu zvířeti vyjde plně vstříc: Kontakty zde. – Budete-li mít další dotazy a nebo budete potřebovat třeba zastání, pomoc apod., tak nám neváhejte prosím napsat. Máme sice jakožto občané omezené možnosti, nicméně pokud spojíme síly, vědomosti, dovednosti, pak dokážeme uspět i proti urputné a nelidské veřejné moci. Děkuji Vám a přeji Vám i Vašim blízkým vše dobré! :) Admin webu Necipujtenas.CZ.“

Zdroj: http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/9hmkuiu8of7o146rx04fvx1vtx4uo0?pid=; http://www.necipujtenas.cz/diskusni-forum/; http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/9hmkuiu8of7o146rx04fvx1vtx4uo0?pid=; http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38292; http://zverolekarka.com/ockovani-proti-vztekline/; https://www.wsava.org/sites/default/files/WSAVA_VGG_Czech.pdf; https://pribalovy-letak.info/nobivac-rabies; https://pribalovy-letak.info/versiguard-rabies; https://www.vetkom.cz/kontakty/; https://www.svscr.cz/vzteklina_stale_hrozi_mimo_cr/; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/posudek-cipovani-zdravotni-rizika-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/strážníci-hájit-svobody-práva-občanů-čr.aspx


 Odpověď Necipujtenas.CZ na dotaz čtenářky Anny: Pozor na špatnou novelu veterinárního zákona, na čipování provázané s očkováním a na politiky, kteří takovou katastrofu lidem i jejich zvířatům způsobili!

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovila 28. září 2017 čtenářka Anna prostřednictvím oficiálního diskusního fóra: „Dobrý den, mám dotaz na nedávno schválený zákon o nuceném čipování psů. Bude se to týkat jen štěňat, která budou poprvé očkována v půl roce nebo i starších psů, co přijdou na pravidelné očkování? Nemáme čipovaného pejska a nikdy ho čipovat nechceme. :( Děkuji za odpověď.“

Již následující den odpověděl administrátor diskusního fóra Necipujtenas.CZ: „Hezký den Vám přeji Vážená tazatelko Anno, děkuji Vám za Váš zájem o danou problematiku. K Vašemu dotazu citujeme vyjádření Vážené MVDr. Terezy Ježkové z dubna 2017:Veterinární zákon ukládá všem chovatelům psů, aby zajistili očkování štěněte ve stáří tři až šest měsíců a pak i pravidelné revakcinace během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky. To znamená, že psi nemusí nutně chodit na očkování každoročně – to záleží na použité vakcíně. Ale v očkovacím průkazu psa staršího šesti měsíců musí být neustále poznačené platné očkování. Podle veterinárního zákona je povinností chovatele mít očkovací průkaz doma a být schopný jen kdykoliv předložit ke kontrole úřednímu veterinárnímu lékaři. Takový očkovací průkaz by měl mít vyplněnou kolonku „majitel“ i vypsané údaje o samotném psovi, aby nemohlo dojít k záměně.“ „K očkování musí mít pes minimální věk, ale maximální věk neexistuje. Stáří samo o sobě není důvodem k neprovedení vakcinace. Nelze očkovat akutně nemocné zvíře a chronicky nemocní psi si ale pravděpodobně po očkování už nejsou schopní tvořit dostatek protilátek. Nevhodné je očkování zvířat s autoimunitními chorobami,“ vysvětlila široké veřejnosti Vážená veterinářka Ježková.

Admin diskusního fóra Necipujtenas.CZ dále mj. uvedl, že: „Od roku 2020 vstupuje v účinnost Vámi zmiňovaná zcela neférová, nedomyšlená a zlá novela veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. V tomto paskvilu se mj. dočteme: „V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 65 zní: „(4) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.“ Poznámka pod čarou č. „65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.“ – „Za porušení této povinnosti hrozí až 20.000,- Kč pokuty, které na lidi uvalil skrze výše citovanou novelu jeden Vážený pan poslanec z KDU-ČSL.“ – „Tato novela vůbec nepočítá s případy, kdy budou i po roce 2020 existovat např. psi s prokázanou imunitou, které již není třeba očkovat proti vzteklině a tedy ani čipovat, budou vyráběny očkovací látky proti vzteklině s daleko větší délkou účinnosti, budou existovat zvířata nemocná, nebo jiným způsobem z medicínského hlediska ohrožená apod., které nelze očkovat a tedy ani čipovat. Existují tisíce chovatelů, kteří ze zásady odmítají invazivní/nařízenou/plošnou/radiofrekvenční identifikaci. Takové živé tvory zkrátka nebudou jejich chovatelé radiofrekvenčně identifikovat i kdyby se politici na hlavu stavěli. Legislativa musí počítat s veterinárními výjimkami, jinými vhodnými metodami označení (DNA, rozpoznávání tváří apod.).“ – „S kolegy se snažíme iniciovat speciální záchranný finanční fond, který by pomáhal lidem zasaženým likvidačními pokutami, správním/přestupkovým aj. soudním řízením pro všechny, kteří právě ze zásady odmítají invazivní a neférové/povinné čipování.“ – „Výše citovaná legislativa se může ještě po volbách změnit. Takže nic není ztraceno. Prosím: Dobře zvažte, komu dáte s rodinou v říjnových volbách roku 2017 Váš hlas. Výše uvedenou drastickou novelu protlačil a inicioval hlavně jistý pan Vážený poslanec z TOP 09 a jeho hrozný nápad posléze podpořili vládní poslanci/senátoři. Nikdo z ODS a Soukromníků v parlamentu pro takovou zlou novelu nehlasoval (v senátu navíc podobně Starostové a nezávislí). Novelu bohužel podepsal také nynější pan president.“ – „Zkuste zatím zvolit očkovací látku pro Vašeho pejska (pokud již nemá doživotní imunitu) s největší délkou účinnosti a vypočítejte si dobu této účinnosti tak, abyste nemusela čipovat ani po roce 2020. Informace o účinnosti očkovacích látek najdete v příbalovém letáku k Vámi zvolené vakcíně a poradí Vám je Váš veterinář.“ – „Jsme rádi, že jste nám o sobě dala vědět. Držte se a pokud budete mít problémy s neférovou veřejnou mocí a jejími činovníky, tak nám prosím napište a v rámci našich zatím omezených možností se Vám pokusíme pomoci. Děkuji Vám.“ – „Srdečně Vás zdraví s přáním všeho dobrého admin webu Necipujtenas.CZ :).

Zdroj: http://www.necipujtenas.cz/diskusni-forum/; http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/9hmkuiu8of7o146rx04fvx1vtx4uo0?pid=; http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38292; http://zverolekarka.com/ockovani-proti-vztekline/


Ochrana občanů/spotřebitelů před nebezpečnou bezkontaktní čipovou technologií v praxi až „na prvním místě“?

V rámci propagace tzv. „nekompromisní“ chytré/smart společnosti jsou v rámci Evropské unie (včetně České republiky) často až neskutečně a vskutku velice podivně/urputně rozšiřovány platební prostředky (zpravidla karty) vybavené dálkově čitelným RFID mikročipem (RFM). Přes všechny dobře známé, vědecky zdokumentované způsoby dálkového čtení citlivých, identifikačních, osobních informací a široce diskutovaných, názorně demonstrovaných možností odcizení dat a financí z RFM bez vědomí oprávněných občanů, zatím pořád většinou jednotlivé dotčené právnické osoby vůbec nenabízejí standardní a uživatelsky komfortní opt-out z používání radiofrekvenční technologie. Místo rozumné/standardizované obrany spotřebitele bohužel člověk naráží při znalosti všech nebezpečí bezkontaktních čipů na podivnou bariéru až nechuť pomoci lidem při účinném/včasném řešení takových rizik.

Společenství webu Necipujtenas.CZ se této závažné problematice v minulosti opakovaně věnovalo ve svých článcích. Vysvětlilo jednoduché i složitější způsoby ochrany občanů vůči rizikům RFM v prostředí běžně používaných radiových frekvencí 125/134 kHz, 13,56 MHz, 433 MHz, 868 MHz, 915 MHz, 2,4 GHz.

Roku 2017 k výše zmíněným způsobům ochrany spotřebitelů patří:

1. Vůbec nepoužívat RFM zabudované v nejrůznějších platebních a identifikačních prostředcích (v chytré společnosti velmi složité až nemožné)

2. Pokusit se vzájemně/vstřícně dohodnout s poskytovatelem RFM na vhodné formě opt-outu při umožnění jiných, lépe chráněných a zákazníkem kontrolovaných způsobů placení, prokazování totožnosti atd.

3. V případě nemožnosti dohody s vydavatelem RFM (není jasné, proč něco takového nejde, když si třeba uživatel zaplatí vydání karty bez radiofrekvenční technologie nebo možnost jejího vypnutí/zapnutí přímo z oficiální výroby) použít další dostupné prostředky ochrany, které se dělí na:

3.1. Pasivní – neinvazivní: Spotřebitelská obrana, která zpravidla využívá dobře známý princip Faradayovy klece: lidé obalují své dálkově čitelné karty do hliníkových fólií, vkládají je do kovových krabiček atd. Takto vytvořená „klec“ částečně blokuje různě silné radiofrekvenční vlny a elektromagnetické záření, pokud je ovšem použita dostatečná tloušťka ochranného materiálu: dovnitř neporušené „klece“ se už pak většinou určitá vlnová délka nedostane. RFM karty v „kleci“ nelze dálkově přečíst běžnými komerčními skenery. V případě použití směrových antén, zesilovačů signálu a dalšího upraveného hardware (kyberzločinci, teroristé; na druhé straně také armáda, policie, tajné služby atd.) již ovšem nemusí pasivní – neinvazivní ochrana vůbec plnit svůj účel. – Na trhu jsou pro spotřebitele k dispozici již předem vyrobená pouzdra, stíněné magnetické peněženky aj. produkty. Velmi slibně se již k tomuto účelu několik let jeví především speciální materiál určený k odrážení radiofrekvenčních vln, který má lepší vlastnosti než klasická hliníková fólie: Jedná se o certifikovaný výrobek s názvem CRYPTALLOY.

3.2. Aktivní – neinvazivní: Držitelé RFM umísťují do blízkosti svých platebních/identifikačních prostředků rušičky radiofrekvenčního vlnového spektra; některé z těchto podomácku vyrobených zařízení však mohou zatěžovat okolí, destabilizovat televizní, telefonní, internetový signál aj. typy bezdrátového přenosu dat (navíc tím dochází k nelegální činnosti); spotřebitelé však mohou ochránit své RFM kupříkladu certifikovanými mini-rušičkami, které nijak své okolí nezatěžují a působí pouze v bezprostřední blízkosti třeba kreditních karet, chytrých mobilů s bezkontaktní technologií (viz Armourcard; funguje s použitím baterie). – Opět zde však platí, že v případě použití směrových antén, zesilovačů vlnění, dalšího upraveného hardware (kyberzločinci, teroristé; na druhé straně také armáda, policie, tajné služby atd.) již ovšem nemusí aktivní – neinvazivní ochrana vůbec plnit svůj účel.

3.3. Pasivní – invazivní: Občané, kteří chtějí mít absolutní jistotu své ochrany vůči sofistikovaným možnostem zneužití, krádeže svých citlivých údajů, financí, sledování, narušování soukromí apod., raději své RFM zcela znefunkční. Běžný způsob spočívá ve vyštípnutí/vyříznutí radiofrekvenčního transpondéru z karty nebo jiného nosiče, v jeho destrukci elektrickým nebo elektromagnetickým či jiným výbojem, mrazem, teplem atd. V určitých případech stačí třeba jen pod lupou na kartě přerušit třeba žiletkou, ostrým nožem, miniaturní štípačkou, jehlou šicího stroje, šídlem atd. radiofrekvenční anténu, která je nutná pro příjem signálu vysílaného čtečkami až k mikročipu. Takové řešení nejde zpravidla běžným zrakem vůbec detekovat. Samotný RFM pak lze mnohdy (bez záruky) i po přerušení antény používat k běžným kontaktním operacím třeba v bankomatu, u obchodníků aj. jako klasický kontaktní čip; navíc pak spotřebitel dokáže bez problému i nadále nakupovat prostřednictvím Internetu přes kartu se znefunkčněnou dálkově čitelnou funkcí zboží/služby, na které byl zvyklý. – Problém s tímto řešením spočívá v možném konfliktu s obchodními podmínkami vydavatele RFM, nicméně také zde je zcela evidentní, že otázka bezpečnosti uživatele radiofrekvenční technologie představuje naprostou prioritu i kdyby byla v kontradikci s vnitřním předpisem vydavatele např. čipové karty aj. Pokud bude dále spotřebitel používat upravený nosič RFM tak, jak byl zvyklý dříve bez radiofrekvenční technologie, neměl by s tím mít nikdo problém. (Pokud by však i přesto měl některý vydavatel RFM problém, je třeba za tím hledat důvody, které mohou být často skutečně podivuhodně překvapivé a zaslouží si pozornost široké veřejnosti a sdělovacích prostředků).

3.4. Aktivní – invazivní: Nejsložitější způsob ochrany spotřebitele, který se často dostává za hranu legitimity i legality: Uživatel RFM monitoruje, kontroluje, vypíná, zapíná, mění a reguluje provoz RFM pomocí nestandardního a vydavatelem RFM neschváleného připojení jiného elektronického zařízení. Něco takového vyžaduje zpravidla připojení k vodičům antény a samotného čipu.

Výše nastíněná bezpečnostní řešení představují při jejich moudrém používání důležitou ochranu občanů/spotřebitelů v době všeobecného nárůstu kybernetické zločinnosti. Je vskutku smutné, že se především vydavatelé RFM často nepochopitelně zuby nehty brání relevantním a vědecky podloženým údajům o nebezpečnosti radiofrekvenční technologie, odmítají poskytovat lidem v praxi jakýkoliv nutný opt-out (třeba přímo z výroby vypnutý RFID čip) nebo i komerční produkty určené k omezení bezpečnostních rizik. Pak uživatelům RFM často přirozeně nezbývá nic jiného, než se ochránit svépomocnými prostředky.

Zdroj: Komunikace zástupce Necipujtenas.CZ s vydavateli RFM v České republice během roku 2017; informace zaslané spolupracovníkem Necipujtenas.CZ ze Slovenské republiky v roce 2017; https://youtu.be/Dk9EF37tWH4; https://youtu.be/zMQniL5fEKE; https://youtu.be/UVKY6FGS7ds; https://youtu.be/C57Tr8VxoEA; https://youtu.be/iOvZdvsmf3E; https://youtu.be/c9vTvbHgi2M; https://youtu.be/GEhgf4PpRdo; https://youtu.be/71v8exOjajw; https://youtu.be/e52WfJgXuXE; https://youtu.be/E_f5oRwaQew; https://youtu.be/NwBa1FwaAbo; http://patrolslovakia.sk; http://patrolslovakia.sk/produkt/bezpecnostna-ps-karta/; http://patrolslovakia.sk/ochrana-identity/; http://patrolslovakia.sk/which-reportaz-o-kradeziach-z-platobnych-kariet/; http://patrolslovakia.sk/smart-technologie-a-kradez/; http://patrolslovakia.sk/prekrytie-kariet/; http://patrolslovakia.sk/459/; http://patrolslovakia.sk/bezkontaktne-karty-ako-sa-vyhnut-dvojitej-platbe/; http://patrolslovakia.sk/470/; http://patrolslovakia.sk/which/; http://www.cryptalloy.cz/index.php; https://youtu.be/CWkN4ZeeHGc; https://www.cryptalloy.cz/stinene-pouzdro-na-biometricky-pas-a-2-karty-s-potiskem/prod_18.html; https://youtu.be/VqruiAWzF6o; https://youtu.be/QgL5qVXa1_g; https://www.pcrevue.sk/a/Magneticka-penazenka-z-uhlikovych-vlakien-chrani-platobne-karty-pred-hackermi; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rfid-microchip-destruction-for-privacy-and-anti-theft-reasons-youtube.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/washington-post-aktualne-cz-sk-parlamentni-listy-germans-taking-steps-to-protect-their-privacy-destroying-microchips-in-identification-cards-germany-2015-2010.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/powdersafe-pty-ltd-armourcard-tim-roberts-active-frequency-jammer-anti-rfid-microchips-solution-february-2015-australia-page-001.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/inside-edition-cbs-walt-augustinowicz-identity-stronghold-mailonline-chase-norton-abc7-armourcard-powdersafe-pty-great-dangers-of-rfid-nfc-technology-2015-2011.jpg


Chytrá neznamená bezpečná: Aneb jak přišel občan ve „smart“ době o své identifikační údaje i s očipovaným občanským průkazem? Kterak se bránit vůči nákupům, které si ve skutečnosti oprávněný člověk vůbec neobjednal?

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo v září 2017 vyjádření slovenského občana, kterému neznámí pachatelé odcizili identifikační údaje z jeho očipovaného občanského průkazu a neoprávněně s nimi nakládali za účelem dosažení nedohodnutého finančního prospěchu.

Během léta 2017 obdržel výše uvedený občan prostřednictvím přepravní služby bez dobírky podivný balíček. Uvnitř zásilky byla bezchybně předvyplněná smlouva s perfektně zapsanými osobní údaji (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa; platnost, číslo, série občanky atd.) určená k nákupu telefonního přístroje s novým číslem, sim kartou, v celkové hodnotě přepočtem cca 13.000,- Kč a dvouletý závazek k pravidelné měsíční platbě za hlasové/datové služby ve výši zhruba 1.800,- Kč. Dotčený spotřebitel si přitom nic z toho neobjednal. Ihned se však pokusil celou věc objasnit dotazem na dodavatele nechtěného smluvního kontraktu, který mu posléze potvrdil, že někdo neoprávněně vyplnil spotřebitelovy osobní údaje do formuláře v eshopu nejmenovaného poskytovatele telefonních a datových služeb. Poškozenému občanovi se naštěstí podařilo smlouvu stornovat při osobní návštěvě na pobočce telefonního operátora. Místo omluvy a nabídky kompenzace zde však narazil na nemilé překvapení: čekala jej nepochopitelná výzva k úhradě poplatku za zákazníkem neuskutečněnou aktivaci sim karty (SIC!).

Z policejního protokolu následně vyplynulo: neznámý pachatel mohl odcizit a zneužít osobní údaje z kontaktního občanského průkazu s čipem.

Slovák, který svěřil svůj pohnutý příběh Necipujtenas.CZ, dále absolvoval byrokratické kolečko vyřizování nové občanky s čipem (jiný typ osobního identifikačního dokladu stejné kategorie již bohužel Slovensko nevydává) včetně úhrady správních nákladů. Celkem jej špatný systém donutil zaplatit za řešení nepříjemné situace v přepočtu přibližně 777,- Kč (SIC!) i když si nic neobjednal, nic špatného neudělal, nikomu nic zlého nezpůsobil a on sám byl naopak poškozen. Během dalších dnů, měsíců a dokonce let bude muset tento člověk vynaložit tisíce korun na pravidelné prověřování úvěrových, hospodářských, podnikatelských aj. registrů, aby zjistil, zda někdo dále nepokračuje v trestné činnosti zneužívání jeho odcizených a stále platných osobních údajů. Čeká ho zřejmě nikdy nekončící stres, obavy, strach z dalšího vývoje. Tzv. „smart“ očipovaná společnost si v jeho případě zvolila svou další oběť..

Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky vydal v rámci prevence a pomoci široké veřejnosti pro podobné případy následující doporučení: 1. Dokumenty s osobnými údajmi (účty, neplatné kreditné karty,...) nevyhadzujte do smetných košov, ich likvidáciu vykonajte skartovaním alebo inou fyzickou likvidáciou. 2. Svoje osobné doklady nedávajte z ruky mimo Váš dohľad, nedávajte ich ako zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytnite ich iba osobám, ktorým to zákon vyslovene dovoľuje. 3. Na kopírovanie Vašich osobných dokladov musí oprávnená osoba organizácie žiadať Váš písomný súhlas, s výnimkou tých, ktoré na to majú právo na základe zákona (banky, poisťovne, súdy...). 4. Pri používaní internetu zvážte, či poskytnete svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí - Facebooku a ďalších, pri nákupoch...). Všetko, čo uvediete na internete, sa môže dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu Vaše osobné údaje zneužiť či už na podvody alebo inú trestnú činnosť. 5. Pri používaní osobného počítača pravidelne aktualizujte antivírusový program. 6. Pri otváraní e-mailovej pošty dávajte pozor na neznámych odosielateľov. Vlastnou neopatrnosťou im môžete umožniť vstup do celej svojej schránky s veľmi citlivými údajmi. 7. Pri telefonických rozhovoroch neposkytujte svoje osobné údaje. Bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžete natrafiť na podvodníka, ktorý Vás môže osloviť v mene iného subjektu. 8. Neuvádzajte svoju adresu bydliska v telefonickej hlasovej schránke. 9. Neprezrádzajte Vaše osobné údaje, charakteristické informácie i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné vo Váš neprospech cudzím a nedôveryhodným osobám. 10. Všetky písomnosti vždy dôkladne prečítajte ešte pred tým, ako svoj súhlas potvrdíte svojim podpisom. Osoba, ktorá od Vás pýta Váš súhlas, je povinná Vás predtým informovať o tom, akým spôsobom bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi a akých práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať.

Zdroj: Vyjádření a dokumentace poskytnutá Společenství webu Necipujtenas.CZ v září 2017 občanem Slovenské republiky; https://www.orange.sk/prefirmu/malafirma/telefonovanie/mobilne/pausaly/nonstop; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/ako-si-chranit-svoje-osobne-udaje-desatoro-ochrany-osobnych-udajov; https://www.linkedin.com/pulse/vieme-kde-v%C5%A1ade-koluj%C3%BA-na%C5%A1e-osobn%C3%A9-%C3%Badaje-janka-pelesova-1; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/vyrocna_sprava_2015_2016_11_08_2017_fin.pdf


 PROFESIONÁLNÍ CHOVATELKY LOVECKÝCH PSŮ OFICIÁLNĚ ODMÍTAJÍ ČIPOVAT SVÉ ČTYŘNOHÉ SVĚŘENCE KVŮLI ZJIŠTĚNÝM ZDRAVOTNÍM RIZIKŮM A DOPORUČUJÍ RADĚJI POUŽÍVAT TETOVÁNÍ PLUS OBOJKY S PSÍ ZNÁMKOU!


PROFESIONÁLNÍ BRITSKÁ CVIČITELSKÁ STANICE BORDER KOLIÍ: SYSTÉM ČIPOVÁNÍ PSŮ SELHÁVÁ V 50% PŘÍPADŮ!


 PROFESIONÁLNÍ SOUKROMÍ DETEKTIVOVÉ VARUJÍ OBČANY PŘED SPOLÉHÁNÍM NA DOKONALOST SYSTÉMU ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT!


POBOČKA PRESTIŽNÍ KANADSKÉ ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA OCHRANU ZVÍŘAT DŮRAZNĚ VARUJE PŘED SPOLÉHÁNÍM NA NEDOKONALÝ SYSTÉM ČIPOVÁNÍ PSŮ, KOČEK AJ. DOMÁCÍCH ŽIVÝCH TVORŮ: TRVALÁ IDENTIFIKACE – RFID TRANSPONDÉRY A TETOVÁNÍ – NEOCHRÁNÍ CHOVATELE ANI JEJICH SVĚŘENCE PŘED ZTRÁTOU/KRÁDEŽÍ/ÚNOSEM NEBO DALŠÍMI KRIZOVÝMI SITUACEMI!KOMFORTNÍ/MODERNÍ SYSTÉM CHYTRÝCH PSÍCH ZNÁMEK S ASISTENČNÍ SLUŽBOU (24/7) PORÁŽÍ RFID ČIPOVÁNÍ!


 MODERNÍ APLIKACE ŠÍŘENÉ ZDARMA, FOTOGRAFICKÁ IDENTIFIKAČNÍ METODA A SVOBODNÝ TRH DRTIVĚ PORÁŽEJÍ NA VŠECH FRONTÁCH STÁTEM/MĚSTY A NĚKTERÝMI FANATICKÝMI OCHRÁNCI PŘÍRODY VYNUCOVANÝ ZASTARALÝ/NEDOKONALÝ/PŘEDRAŽENÝ A VYSOCE NEÚSPĚŠNÝ SYSTÉM POVINNÉHO ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT!


PRÁVNÍ BITVA S ORGANIZACÍ NA OCHRANU ZVÍŘAT O NAVRÁCENÍ OČIPOVANÉ FENKY „PIPER“ ZPĚT DOMŮ K MAJITELKÁM TRVÁ UŽ PŘES 15 MĚSÍCŮ A VYŽÁDALA SI SKORO 2,5 MILIONU KORUN! SYSTÉM IDENTIFIKACE PSŮ FORMOU RFID MIKROČIPŮ ZDE V PRAXI SELHAL A NEDOKÁZAL NADE VŠÍ POCHYBNOST PROKÁZAT VLASTNICTVÍ ZVÍŘETE!


 


 


PRAKTICKÁ UKÁZKA ZBYTEČNOSTI VYNUCOVÁNÍ SYSTÉMU ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT: PROSBA O DOBROVOLNOU LIDSKOU POMOC PŘI HLEDÁNÍ ZTRACENÉ/OČIPOVANÉ KOČKY SLAVILA ÚSPĚCH DÍKY SVOBODNÉMU INTERNETU A SOCIÁLNÍM SÍTÍM. RFID IDENTIFIKAČNÍ MIKROČIP IMPLANTOVANÝ ZATOULANÉMU ZVÍŘETI BYL V DANÉM PŘÍPADĚ NAPROSTO BEZ UŽITKU!


SERIOZNÍ ANGLICKÝ PRÁVNÍK PODROBIL OPRÁVNĚNÉ KRITICE ZÁKON O POVINNÉM ČIPOVÁNÍ NEJLEPŠÍCH ČTYŘNOHÝCH PŘÁTEL ČLOVĚKA! VYSVĚTLIL ZÁROVEŇ, ŽE POKUD SE PLOŠNÉ VYNUCOVÁNÍ IMPLANTACÍ RFID TRANSPONDÉRŮ DO ŽIVÝCH TĚL ZVÍŘAT V BRITÁNII PODLE VÝSLEDKŮ PRAVIDELNÝCH/VLÁDNÍCH ANALÝZ A ZKUŠENOSTÍ DO SEDMI LET NEOSVĚDČÍ JAKO DOBŘE FUNGUJÍCÍ SYSTÉM: ČIPOVÁNÍ BUDE MUSET BÝT ZRUŠENO!

 


NEWYORSKÉ SVOBODNÉ SPOLEČENSTVÍ CHOVATELŮ PSŮ FIDO VARUJE PŘED SPOLÉHÁNÍM NA NEDOKONALÝ SYSTÉM ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT!


JAK VYZRÁT NA NECHTĚNÉ A VYNUCOVANÉ RFID MIKROČIPY V PLATEBNÍCH PROSTŘEDCÍCH 

17. června 2014: Stále více občanů našeho globálně propojeného světa si uvědomuje každým rokem sílící rizika, která přináší moderní technologické platební prostředky (NFC, RFID atd.) - obzvláště různé typy karet. A jestliže část finančních institucí (naštěstí ty opravdu pro-klientsky orientované nikoliv) již dokonce odmítá vydávat platební/kreditní aj. karty bez RFID mikročipů: tlačí tak své zákazníky proti jejich vůli k akceptaci vysoce nebezpečné metody peněžní směny. Zatímco v případě karet vybavených jen magnetickým páskemklasickým dotykovým čipem má uživatel takového platebního prostředku přeci jen jistou možnost ohlídat si případné formy zneužití přímo v bankomatu nebo u obchodníka, tak pokud jde o tzv. dálkový skimming uskutečňovaný skrze karetní RFID mikročip: poškozený držitel karty o něčem takovém zpravidla vůbec ani neví. Informaci o ukradených penězích z karty a spáchaném zločinu zjistí většinou až ze svého transakčního výpisu. Nelze se tedy divit, že lidé hledají způsoby: jak tato rizika odbourat i proti vůli těch, kdo si vynucují používání takových karet a ještě za to chtějí platit poplatky včetně předraženého pojištění. - Někteří z občanů své zkušenosti z boje proti omezování opt-outu při používání mikročipů v kartách natočili na video a zveřejnili skrze Youtube. - Jednou z metod obrany vůči nechtěným mikročipům představuje např. fyzické odstranění RFID čipu z karty, která bude po té (bez záruky) dále funkční díky svému magnetickému proužku. Bezdotykové platby samozřejmě na takto upravené kartě již fungovat nebudou. Dalším řešením je likvidace RFID mikročipu formou elektrického výboje. Mnoho občanů třeba též nakupuje odstíněné bezpečnostní peněženky, které zabraňují průniku rádiového signálu z čtečky dat útočníka a nebo prostě volí to nejlevnější a nejméně nápadné řešení: umísťují své peněženky s RFID kartami do sáčků/krabiček aj. s několika vrstvami hliníkové fólie (alobal), mědi (staré tabatěrky) apod.

- http://youtu.be/CPKkq5B3JZ8; http://youtu.be/kv72936OWck; http://youtu.be/kJLlfIEBw_M; http://youtu.be/GjOduug-SC8; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rfid-banking-cards-risks-usa-today-wxia-tv-nbc-atlanta-may-2014.jpg; http://www.ariga.cz/cryptoalloy_platebni_karty_v_bezpeci; http://www.youtube.com/watch?v=e52WfJgXuXE; http://www.youtube.com/watch?v=13JdZB_Czmw

 


 AUSTRALSKÁ BEZPEČNOSTNÍ FIRMA PŘEDSTAVILA OBČANŮM AKTIVNÍ MINIATURNÍ RUŠIČKY SIGNÁLŮ RFID ČTEČEK/MIKROČIPŮ!


AMERIČTÍ INVESTIGATIVNÍ ŽURNALISTÉ OPĚT PROKÁZALI VELKOU ZRANITELNOST NEDOKONALÉ RFID/NFC TECHNOLOGIE PLATEBNÍCH/IDENTIFIKAČNÍCH SYSTÉMŮ! RIZIKO HROZÍ VĚTŠINĚ DRŽITELŮ KARET S BEZKONTAKTNÍMI MIKROČIPY VČETNĚ ČESKÉ REPUBLIKY!


RFID MIKROČIPY NA OBALU POTRAVIN A RIZIKA PRO ZACHOVÁNÍ SOUKROMÍ/SVOBODY A PŘEDEVŠÍM BEZPEČNOSTI OBČANŮ

21. června 2014: Společenství webu Necipujtenas.CZ kontaktovala v minulých dnech celá řada především starších spoluobčanů, kteří se ptali, jak vlastně vypadá takový RFID pasivní mikročip používaný pro označování zboží v obchodech a zda jsou již v České republice distribuovány například potraviny s těmito čipy. - V polovině června 2014 shodou okolností narazili kolegové z Necipujtenas.CZ v maloobchodní síti pro koncového zákazníka na území Statutárního města Ostravy na výrobek oříškové čokolády značky Milka, který jasně/názorně demonstruje, že RFID mikročipy jsou v ČR používány k označování potravin a to spolu s klasickými čárovými kódy. Doporučujeme proto všem nakupujícím, aby v rámci zachování svého soukromí, svobodypředevším vlastní bezpečnosti slušně požádali obchodníka, aby z každého výrobku RFID mikročip odstranil ještě před jeho vydáním koncovému spotřebiteli, nebo čip alespoň před klientem viditelně deaktivoval pomocí čtečky dat tzv. ´kill příkazem´ („kill command“). Na dobře známá rizika mikročipů umístěných ve/na zboží běžné spotřeby web Necipujtenas.CZ upozorňoval mj. například v článcích zde: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dr-katherine-albrecht-resisting-mandatory-microchipping-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/prof-tanenbaum-vazna-rizika-mikrocipu-nl.aspx.


Další inteligentní/vzdělaný občan Ostravy protestuje vůči legislativnímu násilí a potlačování přirozených práv/svobod, upozorňuje na veterinárně podložená zdravotní rizika implantací RFID transpondérů a oficiálně žádá nové vedení Statutárního města Ostravy o zdobrovolnění čipování psů včetně revize příslušných nezákonných místních vyhlášek!


Povinné čipování psů neodstraní problémypsími exkrementy na veřejných prostranstvích! Cílené řešení představují DNA vzorky a tradiční registrace zvířat. Neférové kolektivní obviňování pejskařů ze znečišťování parků, ulic nebo chodníků by tak mohlo konečně skončit! 

Apka: Lék zdarma na legislativní násilí! ČR

Ostrava, Zlín, Česká republika, 22. června 2015 (Rd)

Ing.Fillo: Stop nucení k čipování/očkování!SK

Žilina, Ostrava, Slovenská republika, Česká republika, 23. července 2014 (Rd)

Přepis Interview: P. Hadaščok - 28.4.14! SK

Banská Bystrica, Ostrava, Slovenská republika a Česká republika, 28. dubna 2014 (11.5.2014), (Rd)

P.Hadaščok st.: Spojme síly proti čipování!ČR

Ostrava, Malenovice, Česká republika, 23. dubna 2014 (Rd)

ČT: Radnice potvrzují nezájem o čipování! ČR

Ostrava, Česká republika, Česká televize, pořad „Zajímavosti z regionů“ (Ostrava), 13. října 2013 (Rd)

Lidé píší: Musíme si pomáhat nečipovat! ČR

Vodňany, Ostrava, Česká republika, 4. října 2013 (Rd a kol.)

Strážníci: Hájit svobody/práva občanů! ČR

Brno, Ostrava, Praha, Česká republika, 25. května 2013, Necipujtenas.cz