Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Ostravský lídr ANO: Potvrzuji NE čipování! ČR

Ostrava, Česká republika, 10. října 2014 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami reprezentanty mnoha politických stran/hnutí/osobností. Byly jim předloženy k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.

Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory osmi významných politiků z ostravského názorového spektra (viz odkazy na články I, II, III a IV).

Dnes Vám přinášíme exkluzivní rozhovor: 

1/ s Váženým panem Ing. Tomášem Macurou (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy; v roce 2014 věk 50 let; bydliště Slezská Ostrava; známý ochránce přírody a chovatel zvířat; vysoce úspěšný manažer, který se proslavil především v rámci farmaceutické společnosti Walmark)

a

2/ s Váženým panem Ing. Martinem Honajzerem (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice; roku 2014 věk 45 let; bydliště v Ostravě-Porubě; finanční manažer)

Výše uvedené osobnosti se rozhodly otevřeně reagovat na dotazy občanů Ostravy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

Výsledkem je již páté podnětné srovnávací interview. Tentokrát vidíme názorový proud zkušeného a očividně velmi moudrého muže z hnutí ANO, který se nebojí stát na straně odpovědné svobody člověka, jeho přirozených práv. Zároveň deklaruje, že každý problém ostravských občanů nejprve důkladně s odbornou péčí prozkoumá a bude se snažit skloubit ideály svobody s potřebou zajištění respektu ke spravedlivému „předpisovému“ řešení. – V podobném duchu se nesly také odpovědi zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní). – Obě dvě výše uvedené osobnosti – pan Macura i pan Honajzerodmítli vynucování implantací cizích předmětů do živých těl zvířat formou legislativního násilí: kandidát Svobodných zcela jednoznačně a lídr ostravského hnutí ANO s podmínkou zpracování kvalitní odborné argumentace. – Oba politici chápou obavy občanů z nekorektního vynucování čipování domácích zvířat, které nařídili v Ostravě pod hrozbou likvidačních pokut minulí ostravští radní svou vyhláškou č. 9 z roku 2012. Nenechají své voliče na pospas nespravedlivému a dokonce nelegálnímu městskému podzákonnému předpisu o čipování s mohutným potenciálem likvidace základních přirozených práv/svobod. – Lze tedy očekávat, že využijí svých dovedností a začnou občany v praxi hájit vůči evidentnímu pochybení dosavadního vedení Statutárního města Ostravy.

Oslovení kandidáti ostravských Svobodných a hnutí ANO dále občany ujistili o svém záměru konečně otevřít ostravskou radnici lidu a prosadit zde pro-občansky orientované, vstřícné, korektní, opravdu slušné, zdravé řízení města, založené navíc na seriozních informacích, tolik potřebném neustálém dialogu. Dosavadní klientelistické vazby, povýšenecký/arogantní styl jednání minulých městských vůdců, které dusí již tolik let možnosti úspěšného rozvoje většiny obyvatel Ostravy, by tak mohly být definitivně odstraněny. 

Zajímavým zjištěním také bylo, že obzvláště pan Ing. Macura vysvětlil: jako případný budoucí primátor vnímá velmi citlivě otázky dodržování tiskového zákona ve věci všech zpravodajů ostravských městských obvodů financovaných z veřejných rozpočtů. Nesmí v nich docházet k potlačování opozičních názorů.

Našim čtenářům z celé České republiky i zahraničí se tak nyní dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravských politiků a hlavně předvolební klíč: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem (ne)spolupracovat za účelem obhajoby ideálů odpovědné volnosti + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Roku 2012 schválila centrální ostravská radnice formou legislativního násilí – obecně závaznou vyhláškou č.9/2012 – vynucování čipování psů v osobním vlastnictví na území všech městských obvodů Statutárního města Ostravy. Tento podzákonný předpis nebyl s občany dopředu prodiskutován a starostové jednotlivých obvodů byli také špatně informováni o právním rámci celé operace – viz legislativní výklad, který jsme s kolegy mj. také pro Vás zveřejnili zdepředstaviliPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké kroky byste v případě svého zvolení podnikl pro zrušení vynucování čipování na území Ostravy a přímo v hranicích obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Již dříve jsem se vyjádřil, že mi osobně se povinné čipování psů v OV stanovené městskou vyhláškou nelíbí. Nejsem ovšem přítelem unáhlených rozhodnutí – před iniciací případné změny nebo zrušení příslušné vyhlášky bych rozhodně tuto problematiku zevrubně diskutoval s odborníky.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Prosazoval bych zrušení vyhlášky a nechal na majitelích psů, jakým způsobem si svého psa označí. Označování psů by bylo nadále povinné a hlídané. V Polance nad Odrou by platila stejná pravidla jako ve všech ostatních městských obvodech.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete občany obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou v praxi chránit před potlačováním jejich základních přirozených práv a svobod v souvislosti s nezákonným vynucováním čipování nebo jiných operací, které si případně centrální radnice v Ostravě vymyslí a silově bude chtít protlačit?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Hodláme především změnit styl komunální politiky a vrátit jí prapůvodní obsah – tedy služby lidem. Míníme otevřeně informovat občany a občanské iniciativy o všech důležitých záměrech města, diskutovat s nimi a zapojit je do rozhodování o věcech veřejných.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Viz odpověď na otázku 1., prosazoval bych zrušení této vyhlášky pro všechny městské obvody, tedy i pro Polanku nad Odrou.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Zasadíte se o to, aby občané věděli, že vedení jejich obvodu tady je opravdu pro lidi a bude s nimi intenzivně komunikovat jakoukoliv novinku např. formou opakovaného/osobního vysoce slušného/profesionálního jednání starosty nebo formou anket, veřejných diskusí, webových online přenosů z jednání Zastupitelstva apod. ještě před tím, než se vůbec k realizaci nějakého návrhu přistoupí?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Viz předchozí odpověď. Jsme pro maximální otevřenost v jednání mezi vedením města a občany a hodláme pro to využít většiny forem uvedených ve vašem dotazu.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Občané by měli vědět, co se v jejich bydlišti chystá a připravuje. Ne každý občan je však aktivní, takže formu komunikace bych volil takovou, aby byla přístupná aktivním a zároveň neobtěžovala neaktivní občany (i neaktivita je jejich právo).

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete chránit občany před potlačováním ústavně chráněné domovní svobody pod zcela bagatelními záminkami – viz např. výše uvedené vynucování čipování, kontroly topenišť apod. záležitosti, které velmi připomínají chování představitelů totalitního režimu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Jednoznačně ctíme právo domovní svobody každého občana. Realizací tohoto práva nicméně nesmějí být narušena práva dalších osob – spoluobčanů – např. na zdravé životní prostředí. Jsem toho názoru, že stát musí mít možnost si vynutit dodržování platných zákonů – včetně např. zákazu nedovoleného spalování odpadů v kotlech RD. Jde o to najít mechanismy umožňující tyto dva pohledy "vybalancovat".

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Domovní svoboda každého občana by měla být respektována. O čipování jsem psal výše. Otázka kontroly topenišť je v současné době dost frekventovaná. Každý si musí uvědomit, že jeho svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Toto pravidlo se však v žádném případě nesmí stát záminkou neopodstatněných nebo nepřiměřených represí.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Kdy podle Vás nastane ten správný čas, aby se Polanka nad Odrou konečně osamostatnila a měla vedení, které již nikdy nebude nuceno v rámci škemrání o kdejakou dotaci poklonkovat centrální radnici a souhlasit tak s potlačováním přirozených práv a svobod občanů?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Polanka nad Odrou je jedním z 23 obvodů města Ostravy. O tom, jaké má vedení, rozhodují občané v komunálních volbách. Pokud jsou s vedením svého městského obvodu nespokojeni, tak se mohou (a měli by) zasadit zítra a pozítří (10. a 11. října 2014, pozn. autora) o změnu. Osobně se nedomnívám, že by vztah vedení MO k centrální radnici měl či musel být založen na "škemrání" nebo "poklonkování", ani, že by případné osamostatnění Polanky nad Odrou přineslo občanům nějaké reálné výhody.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Otázka osamostatnění Polanky nad Odrou je otázkou pro občany Polanky nad Odrou, tím já nejsem. Pokud budou občané Polanky nad Odrou cítit, že jim bude lépe coby občanům samostatné obce, lze za splnění zákonných podmínek uspořádat referendum, ve kterém se občané Polanky nad Odrou rozhodnou. Otázku vhodného času by měli řešit iniciátoři tohoto referenda, tím já nejsem.

Navíc Svobodní dlouhodobě poukazují na škodlivost bobtnajících veřejných rozpočtů mj. za účelem poskytování různých dotací. Veřejné rozpočty by měly být co nejmenší, peníze je vhodné ponechat v rukou občanů, aby mohli sami rozhodnout, na co je použijí a co budou například společně financovat.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Budete jako správný demokrat dbát na to, aby se Polanský zpravodaj nestal pouze hlásnou troubou oslavných příspěvků vítěze voleb, nýbrž aby podle dikce tiskového zákona dával prostor také disentním názorům občanů ČR – tedy opozici?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Nemám, nebudu mít, ani bych nechtěl mít jakýkoliv vliv na obsah Polanského zpravodaje. Souhlasím s Vámi, že i v případě periodik vydávaných městem, popř. městskými obvody (a zvláště proto, že jsou financovány z veřejných prostředků) musí být dodržován tiskový zákon. Je-li podezření na jeho porušení, je možnost (a potřeba) se dovolávat nápravy.”

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Nejsem občanem Polanky nad Odrou a netuším, co se v Polanském zpravodaji zveřejňuje. Každá radnice však nějaký zpravodaj z veřejných peněz vydává. Podle mě by měl být využívám především pro informování občanů, a to jak o věcech již proběhlých, tak i o obecních plánech. (návazně na ot. 3).

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem podnítíte větší účast občanů na veřejných jednáních Zastupitelstva? Budete zveřejňovat stenozáznamy, online webové přenosy z jednání? Budete občany podrobně informovat o jejich právech se svobodně vyjadřovat při jednání Zastupitelstva? Přesunete například veřejné zasedání zastupitelů na víkend, aby se ho mohlo účastnit větší množství občanů?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Viz. odpovědi na otázky 2) a 3). Upřímně si ale třeba nemyslím, že by bylo třeba přesunout jednání zastupitelstva na víkendový čas.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Nejsem si jist, zda zveřejňování záznamů (z proběhlých jednání) nebo webové přenosy (z probíhajících jednání) zvýší motivaci občanů účastnit se samotného jednání, spíše ne. Tyto záznamy nebo přenosy je ale určitě dobré pořizovat a zveřejňovat. K větší motivaci by spíše mohlo přispět zveřejňování programu jednání zastupitelstva v dostatečném předstihu před jednáním a to formou, se kterou budou občané seznámeni.

Otázka termínu jednání zastupitelstva tak, aby bylo co nejpřístupnější občanům, je určitě správně nastolena, nejsem si jist, jestli je tím termínem právě víkend, spíš bych navrhoval odpoledne ve všední den.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás znamená svoboda a jak vysoce si této základní hodnoty naší civilizace ceníte?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Odpověď je obsažena již v samotné otázce. Osobně považuji svobodu za jednu z hlavních hodnot naší civilizace, základní právo každého člověka a klíčový výdobytek sametové revoluce. Jak jsem již uvedl v odpovědi na otázku č. 4, nelze však právo svobody jednotlivce vykládat tak, že jeho realizací mohou být porušována zákonem/ústavou daná práva ostatních občanů.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Svoboda je základní právo každého člověka, pouze svobodní lidé mohou tvořit svobodnou společnost. Nedílnou součástí svobody je pak odpovědnost. Nesouhlasím se zbavováním lidí dílčích odpovědností obětováním dílčích svobod.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký by byl Váš vzkaz Vašim voličům pro letošní komunální volby?

Vážený pan Ing. Tomáš Macura (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy):

Přál bych si, aby si každý občan položil a zodpovědně odpověděl otázku, zda se mu v jeho městě dobře žije, zda je spokojen s jeho vývojem a zda v něm vidí perspektivu pro sebe a své blízké. A podle toho, aby volil. Já osobně se domnívám, že Ostrava je nemocné město, které potřebuje léčit, aby mělo budoucnost. Podmínkou úspěchu je, aby na radnice městských obvodů i na centrální radnici přišli noví lidé – lidé slušní, nespojení s žádnou z korupčních kauz, současně ale takoví, kteří již něco v životě dokázali a mají upřímný zájem pro město pracovat.

Vážený pan Ing. Martin Honajzer (kandidát Strany svobodných občanů /Svobodní/ č. 4 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice):

Právo volit je základním právem svobodného občana. V komunálních volbách můžete přispět k tomu, jak prosadit svůj názor na rozvoj města nebo městského obvodu. Pokud nejste spokojeni s tím, jak se město nebo obvod rozvíjí, máte možnost nedat dosavadnímu vedení svůj hlas a přispět svým hlasem ke změně. Volte podle toho, jak chcete město rozvíjet, nevolte „menší zlo“. Kandidujících stran a hnutí je dostatek.

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vážení pánové – děkujeme Vám za rozhovor.

Celý rozhovor ke stažení ve formátu pdf - zde:


Zdroj: Elektronická korespondence mezi zástupcem Společenství Necipujtenas.CZ a Váženým panem Ing. Tomášem Macurou (kandidát hnutí ANO na primátora Statutárního města Ostravy) ze dne 30. září 2014, 9. října 2014 a vedením Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji ze dne 30. září 2014, 1. a 7. října 2014.