Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Tisková prohlášení-Aktuality

   

7. prosince 2017: Oficiální zápis z 30. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 15. listopadu 2017 (viz dokument níže).

30: Dokument ke stažení v PDF:  


4. prosince 2017: Oficiální zápisy z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnili zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 10. listopadu 2016, 22. prosince 2016, 16. března 2017, 15. června 2017, 14. září 2017. SwN upozorňuje, že výše uvedené úřední zápisy nejsou doslovné a mohou obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy zapotřebí tyto dokumenty pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN v dobré víře předpokládá na základě textu uvedeného na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ dokázali prosadit díky spolupráci Vážených osobností napříč politickým spektrem důležité pro-občanské změny jednacího řádu ZMSK a upozornili na závažné problémy, které občany trápí včetně legislativních přešlapů určitých byrokratů.

1: Dokument ke stažení v PDF:

2: Dokument ke stažení v PDF:

3: Dokument ke stažení v PDF:

4: Dokument ke stažení v PDF:

5: Dokument ke stažení v PDF:


16. listopadu 2017: Oficiální zápis z 29. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 18. října 2017 (viz dokument níže).

29: Dokument ke stažení v PDF:


24. října 2017: Oficiální zápis z 28. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 20. září 2017 (viz dokument níže).

28: Dokument ke stažení v PDF:  


31. července 2017: Oficiální zápisy z 23. až 27. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dnů 25. ledna 2017, 1. března 2017, 5. dubna 2017, 10. května 2017, 21. června 2017 (viz dokumenty níže).

27: Dokument ke stažení v PDF:

26: Dokument ke stažení v PDF:

25: Dokument ke stažení v PDF:

24: Dokument ke stažení v PDF:  

23: Dokument ke stažení v PDF:


30. ledna 2017: Komentáře a zápisy z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze 14. prosince 2016, 16. listopadu 2016, 19. října 2016, 14. září 2016 a 22. června 2016 jsou k dispozici níže:

14. prosince 2016: Dokument ke stažení v PDF:

16. listopadu 2016: Dokument ke stažení v PDF:

19. října 2016: Dokument ke stažení v PDF:

14. září 2016: Dokument ke stažení v PDF:

22. června 2016: Dokument ke stažení v PDF:23. září 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZE DNE 25. KVĚTNA 2016!

 

 

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků; k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; bod č. „46 – Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

25. května 2016 došlo k pozoruhodnému úspěchu občanů, kteří upozornili Vážené ZSMO na zprávu o šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně, publikovanou Společenstvím webu Necipujtenas.CZ. Tento dokument potvrdil závažné legislativní pochybení a komunikační problémy při řešení situace polanských stavebníků. Celé záležitosti se ujal Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM), jenž posléze shromáždil k výše uvedené kauze všechny materiály a uskutečnil jednání se zodpovědnými městskými byrokraty; vyslechl si také především argumenty samotných stavebníků a pokusil se na jednání ZSMO dne 22. června 2016 přimět ZSMO k přijetí všeobecně vstřícného usnesení. To se mu sice nakonec těsně o pár hlasů nepodařilo, nicméně vybojoval alespoň pro zle tísněné občany/stavebníky další kolo jednání v příslušných městských orgánech. Bohužel posléze v létě 2016 smetli ostravští byrokraté a politici všechny oprávněné občanské připomínky ze stolu. Polanští stavebníci tak stále nemohli budovat své domy ani v půlce září 2016.

Dvacátého pátého května 2016 došlo také k připomenutí předchozích neústavních cenzurních zásahů ZSMO. Pokus o likvidaci občanského přirozeného práva na pokládání dotazů k programovým bodům ZSMO naštěstí některým Váženým zastupitelům sice tentokrát ještě nevyšel díky ohleduplnému přístupu Váženého pana řídícího jednání ZSMO, nicméně na příštím zasedání ZSMO 22. června 2016 již tomu bylo jinak. Podrobnosti lze najít v samostatných článcích Necipujtenas.CZ zde, zdezde dokonce ze strany odborného správního dozoru Ministerstva vnitra České republiky.

ZSMO bylo také seznámeno s pochybeními ve svých oficiálních zápisech. Navíc lidé vyzvali své zastupitele k ukončení neustálých slovních/psychologických výpadů směřujících na dobře připravené a slušně diskutující občany, kteří oprávněně poukazovali na palčivé ostravské problémy. Politici by se totiž měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci a hledání řešení napříč společenským spektrem. – ZSMO si zřejmě vzalo některé výše uvedené podněty k srdci, neboť na občany již posléze čekal 22. června 2016 na galerii pro veřejnost v rámci dalšího jednání ZSMO krásný/nový řečnický pultík s vhodným dvoustupňovým osvětlením.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (viz také nejnověji situace z 22.června 2016); chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit! Politici to bohužel nedělají.

Ostatně připomeňme zastupitelům jejich slib podle § 69 (2) zákona o obcích: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ protože jestliže někteří ostravští zastupitelé odmítají pomáhat svým občanům, když se lidem evidentně děje křivda, pak prostě nastupují na zastupitelstvo sami Ostravané bez veřejné funkce a snaží se lidem pomoci dle aktuálních právních mantinelů. A politici se všemožně snaží tyto už tak úzké mantinely ještě zdrsnit (viz úprava jednacího řádu ZSMO v září 2016). Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení „win/win“. Bohužel. Pak si musí zkrátka pomáhat sami lidé bez veřejné funkce, kteří jsou zrovna k dispozici, podobně jako za dob totality, když současná politická reprezentace selhává. Pověstní blaničtí rytíři ještě nevyjeli, nicméně i na ně možná jednou s takovým přístupem části zastupitelů ZSMO dojde.

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc ZSMO odmítne osvobodit roku 2016 občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo včetně dvojího jarního jednání roku 2016 v příslušné městské komisi): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 17. jednání dne 25. května 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Milan Moldřík, odvážný/aktivní občan usilující již od roku 2012 o zlepšení všeobecně tristní situace v Kunčicích (součást ostravského městského obvodu Slezská Ostrava); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další občané, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil tentokrát před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky. Měl totiž paradoxně obavy ze vzniku široké diskuse, kterou by případně on nebo jiný zastupitel(ka) neustál a mohlo by to posléze ovlivnit významné osobnosti, jimž mělo být odpoledne uděleno čestné občanství. (Viz posléze situace, kterou rozpoutal Vážený pan primátor 22. června 2016).

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 25. května 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16, odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16, odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Na galerii pro veřejnost nad jednacím sálem Váženého ZSMO dopoledne přišli mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Milan Moldřík, odvážný/aktivní občan usilující již od roku 2012 o zlepšení všeobecně tristní situace v Kunčicích (součást ostravského městského obvodu Slezská Ostrava); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), další/širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 17. zasedání ZSMO a přivítal všechny přítomné. Požádal členy ZSMO, aby se prezentovali, pokud tak dosud neučinili, aby bylo možno zjistit počet všech přítomných zastupitelů/zastupitelek. Z celkového počtu 55 členů(nek) ZSMO jich bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 49. ZSMO mohlo platně jednat a přijímat usnesení. Vážený pan primátor krom jiného informoval, že do doby zahájení jednání ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k bodům: „Schválení programu zasedání“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání zastupitelstva města“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „Dotazy, připomínky a podněty na zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“ (Vážený občan Petr Hadaščok nst., podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); „46 – Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ (Vážený občan Petr Hadaščok nst., Vážený pan Mgr. Radek Přepiora). – Vážený pan primátor řekl, že občanům přihlášeným k diskusi ke schválení programu jednání ZSMO, ověření zápisu z minulého zasedání a k bodu č. 2 bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Bod č. 46 navrhl v souladu s platným jednacím řádem předřadit a projednat ho za bodem č. 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“. – Vážený pan primátor mj. sdělil, že v případě schválení materiálu č. 3 „Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy“, proběhne od 13 hodin v sále zastupitelstva slavnostní předání těchto ocenění. S ohledem na tento bod požádal všechny členy zastupitelstva a také hosty o pokud možno důstojný a reprezentativní průběh dnešního ZSMO. Dodal, ne, že by to jindy bylo jinak, ale ten důvod je dneska o to větší.

Připomínky k návrhu programu:

Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) navrhl stáhnout materiál č. 46 nazvaný „Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 65 let“. Řekl, že důvod spočívá v tom: dle informací ministerstva financí bude možno tuto kompenzaci poskytnout bez uplatnění DPH, které činí asi 4 a půl milionů korun, nicméně v dané době musí počkat na vypracování cenového nařízení ze strany ministerstva financí, které dostanou v řádech dnů, maximálně týdnů. Proto navrhuje tento materiál stáhnout s tím, že by ho projednali na příštím ZSMO v červnu 2016.

(Poznámka: Návrh Váženého pana radního Semeráka bohužel učinil to, že znemožnil přednesení diskusního a řádně ohlášeného příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory. Vážený pan Mgr. Přepiora na to reagoval během červnového jednání ZSMO v roce 2016. Nakonec se mu podařilo svůj podnět a dotazy sdělit ZSMO i přes urputnou cenzuru aplikovanou Váženým panem primátorem Macurou.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi a dotázal se, zda je to nějaká nová zpráva z ministerstva financí.

Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) odpověděl, že ta zpráva je nová. První informace přišla cca před týdnem, před čtrnácti dny, nicméně dle informací, které má, pakliže by dneska tu kompenzaci udělali včetně DPH, tak to DPH nepůjde vrátit. Bude tedy lepší vyčkat na cenový výměr Ministerstva financí. Ve výsledku tím v podstatě ušetří městskému rozpočtu 4 a půl milionů korun.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) opět poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi. Konstatoval, že je zde návrh na stažení materiálu č. 46 prezentovaný Váženým panem JUDr. Semerákem. Jelikož již nebyly ze strany ZSMO ani po výzvě další dotazy/připomínky, tak předal Vážený pan primátor slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, zařaďte na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva dva nové body. První z nich se týká závažných skutečností, které vyplynuly z výsledků šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně ve věci neférového nepovolení připojení výstavby rodinných domů na kapacitně dostačující cesty v lokalitě ulic Příměstská a U Olší v katastrálním území Statutárního města Ostravy. Viz také souhlasné stanovisko Policie ČR, dopravního inspektorátu, ze dne 29. 3. 2016. Jde o polanské stavebníky, na jejichž těžkou situaci Vás zde občané včetně mne minulý rok a letos opakovaně upozorňovali. Statutární město Ostrava totiž vlastní předmětné příjezdové cesty k dotčeným stavebním pozemkům. Výsledek ombudsmanova šetření má datum 9. května 2016, spisovou značku 5271/2014/VOP/PPK a Statutární město Ostrava jej muselo jakožto účastník řízení obdržet, jelikož občanům, poškozeným stavebníkům, byl již také doručen. Prosím, abyste dnes dotčené občany seznámili s Vaším stanoviskem k této kauze a pomohli jim konečně po všech těch dlouhých, bolestných a ztracených letech dosáhnout na konkrétní pomoc a vstřícné řešení. Ombudsmanův úřad totiž došel k závěru, že se zástupci Statutárního města Ostravy dopustili vzhledem k dotčeným stavebníkům evidentního pochybení a nenaplnili především jejich legitimní očekávání ve věci povolení připojení připravovaných staveb rodinných domů na existující silniční síť v městském majetku. Úřad veřejného ochránce práv dále konstatoval: ze strany zástupců Statutárního města Ostravy dokonce došlo k formulování nepřiměřených požadavků – například na rozšíření stávající komunikace v předmětných lokalitách na 6 metrů v neskutečně nadměrné délce tak, aby bylo realizováno tzv. „povinné“ zhodnocení zcela cizích pozemků. Vedení vstřícného dialogu, konstruktivní komunikace s výše uvedenými stavebníky, snaha o nalezení oboustranně přijatelného řešení pro postižené občany, to vše také shledal Úřad veřejného ochránce práv jako velice tristní. Proto bude apelovat na Vaše svědomí, abyste si takovou chybu uvědomili a co nejdříve ji v praxi napravili. Nějaké neustále omílané výmluvy na to, že s danou záležitostí nelze nic dělat, jsou irelevantní. Když se chce lidem pomoci, tak to jde. V legální i etické rovině můžete občanům v praxi podat pomocnou ruku v různých rovinách morálního, mediačního uchopení výkonu Vašeho zastupitelského mandátu. Statutární město Ostrava a jeho orgány včetně obvodů, úřadů apod. se totiž nemohou dle Úřadu veřejného ochránce práv zbavit své morální povinnosti za to, cituji: „Aby byla případným stavebníkům stran obce poskytnuta patřičná součinnost ve vztahu k přípravě daného území a nutnosti dobudování nové veřejné infrastruktury či úpravy infrastruktury stávající. Očekával bych však, že jako subjekt zastupující zájmy občanů se pokusí v maximální možné míře přispět k nalezení vhodného řešení a přijetí kroků, které povedou k rozvoji dané obce v nové lokalitě.“ Konec citace. Zatím k tomu dle dostupných zpráv nedošlo (viz také stav v polovině září roku 2016, pozn. autora). A roky, kdy poškození stavebníci a jejich rodiny dále trpí, běží. Bod č. 2. Zařaďte prosím na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva body nazvané „diskuse – různé“ a „závěr“, které zde patřily v minulosti k dobrým tradicím. Oprávnění občané zde měli možnost přednést své diskusní příspěvky k tomu, co se dělo v průběhu celého předchozího jednání Váženého zastupitelstva. Zdůvodnění takového návrhu jsem Vám již tady v dubnu 2016 sdělil. Nezařazení těchto bodů na program jednání Váženého zastupitelstva svědčí o tom, že některým osobám vadí opravdu svobodná, necenzurovaná, vstřícná diskuse s vlastními občany (viz také úprava jednacího řádu ZSMO v září 2016, pozn. autora). Dochází k potvrzení toho, že občané měli pravdu, když zde upozorňovali Váženého pana primátora na to, že je nemůže cenzurovat právě k bodu s názvem „diskuse – různé“, jak jste to mohli všichni sledovat v únoru 2016 (viz také situace na ZSMO v červnu 2016, pozn. autora). Jinak by samozřejmě k žádnému odstranění zmíněných tradičních bodů nedošlo. Až budou voliči zjišťovat, kdo jim zase sebral jakou důležitou svobodu a možnost, jak se podílet v rámci ústavního rozměru svého práva na přímé správě svého města, bude vhodné si na to vzpomenout. Děkuji Vám za sjednání nápravy. Ostatně: ČR klesla v žebříčku svobody projevu podle Reportérů bez hranic za poslední rok z 9. na 21. místo. Tristní situace v Ostravě k tomu mohla nepochybně přispět. A tím, že asi stáhnete bod č. 46 a já jsem k tomu měl taktéž přihlášku, takže nebudu moct ani díky tomu vystoupit. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Sdělil: Vážený pan Mgr. Přepiora vznesl dva návrhy na doplnění programu dnešního ZSMO. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce některý z těchto návrhů vzít za svůj. Dále konstatoval, že si nikdo návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory nechce osvojit. Najednou se přihlásil Vážený pan zastupitel Štefek. Vážený pan primátor jej poprosil, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM) sdělil, že ho zaujala záležitost, která se týká polanských stavebníků. Upřesnil, že na předchozích jednáních ZSMO byl osloven polanskými stavebníky, aby jim vyjádřil pomoc, a proto by byl rád, kdyby byli všichni v rámci ZSMO informováni o tom, co naznačil Vážený pan Mgr. Přepiora, protože je to pro něho nová informace, ke které se zatím neměl možnost dostat. Zopakoval, že by byl rád, kdyby ZSMO vyjádřilo přání, aby obvod Polanka nad Odrou dal ZSMO stanovisko k celé té problematice tak, jak to bylo prezentováno Váženým panem Mgr. Přepiorou. Vážený pan zastupitel Štefek podal návrh, aby ZSMO vyjádřilo žádost směrem k ostravskému/městskému obvodu Polanka, aby jim poskytl stanovisko k tomu, co bylo prezentováno Váženým panem Mgr. Přepiorou. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že on osobně si není jist, jestli o tom Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou ví. Vážený pan primátor uvedl, že on nezná obsah toho posledního přípisu nebo toho usnesení veřejného ochránce práv a myslí si, že i kdyby vyhověli a tento bod dneska projednávali, tak k tomu možná v tuto chvíli nejsou úplně připraveni. Doporučil, aby tento bod – informaci o tomto problému a případných novinkách v jeho řešení ve vztahu k přípisu veřejného ochránce práv – zařadili na červnové ZSMO, aby na to mohli být náležitě připraveni. Dotázal se, zda by s tím Vážený pan zastupitel Štefek takto souhlasil.

Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM) mimo mikrofon souhlasil s návrhem Váženého pana primátora.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi. Dotázal se, zda jsou nějaké další návrhy. Nebyly. Zopakoval, že registruje pouze jeden pozměňovací návrh na úpravu programu ZSMO, a to návrh na stažení materiálu č. 46. Dal hlasovat o předloženém návrhu programu 17. zasedání ZSMO s tím, že by byl stažen materiál č. 46. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 17. zasedání ZSMO byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 1074/ZM1418/17.

Jednání dále pokračovalo jinými body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání materiálu č. ZM_M 0: Zpráva ověřovatelů zápisu z 16. zasedání ZSMO. Ověřovateli zápisu z 16. zasedání ZSMO byli Velevážený pan zastupitel Ing. Martin Juroška, Ph.D., a Vážený pan MUDr. Tomáš Málek.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi; pozdravil všechny přítomné; sdělil, že zápis prostudoval a svým podpisem stvrdil, že podává věrný obraz o průběhu zasedání zastupitelstva. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné; sdělil, že zápis četl a prohlašuje, že jeho znění odpovídá průběhu jednání minulého ZSMO.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval všem ověřovatelům. Zeptal se ZSMO, zda jsou k ověřovatelům zápisu nějaké podněty, dotazy nebo připomínky. Nebyly. Dále sdělil, že se do diskuse k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora; předal mu slovo a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, abychom dnes po společné dohodě dospěli k úpravě zápisu anebo alespoň k férovému vysvětlení některých informací uvedených v zápisu, které jsou archivovány a měly by být tedy včas uvedeny na pravou míru. Děkuji Vám. Předně prosím o doplnění do zápisu skutečného průběhu necenzurované diskuse mezi Váženým panem primátorem Macurou a jeho eminencí, Veleváženým panem zastupitelem a starostou Juroškou k programovému bodu č. 5 jednání minulého Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy. Pořízený audiozáznam a výsledný přepis průběhu jednání totiž v zápisu neodpovídá skutečnosti. Vážený pan primátor tehdy mj. sdělil na výzvu legendami opředeného Váženého občana pana Ing. Novotného, který měl problémy se správným přečtením svého příspěvku v důsledku slabého osvětlení, že bude analyzovat situaci na balkóně pro veřejnost nad jednacím sálem Váženého zastupitelstva z hlediska zajištění důstojných podmínek pro ty občany, kteří chtějí citovat u mikrofonu ze svých pečlivě připravených poznámek. Navíc v zápisu taktéž chybí údaj o závazku Váženého pana primátora ke zpracování analýzy toho, zda Vážený pan Mgr. Přepiora opravdu běhá na Ministerstvo vnitra České republiky se svými podněty ve věci jednání a podmínek panujících v rámci Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy. Poprosil bych z hlediska korektnosti informací uvedených nebo naopak neuvedených v zápisu o sdělení, zda již taková analýza proběhla, zda jsou k dispozici nějaké oficiální a faktické zprávy např. o tom, jaké podněty přímo na Ministerstvo vnitra ČR Vážený pan Přepiora podal. Za sebe mohu pouze sdělit, že na Ministerstvo vnitra neběhám, nechodím, nelítám ani se tam neteleportuji a ani tam žádné podněty v tom smyslu, jak to tady minule zaznělo, nepodávám. To jen na vysvětlení k neúplnému znění zápisu, kdyby zase chtěl někdo dostat právě do zápisu nějaké nehezké pohádky. Pokud tedy k dispozici žádné faktické informace k výše uvedené věci nejsou a bylo to všechno minule míněno v žertu, nadsázce, pak je to ok. Legrace je v rámci zdejšího Váženého zastupitelského sboru občas potřeba jako sůl. Pokud jste to však všechno mysleli Vážně, tak prosím buď o jasná fakta anebo o omluvu. Domnívám se, že zápis by měl být obzvláště v takových věcech, které se týkají dobrého jména občanů bez veřejné funkce navýsost korektní a férový. Děkuji. Dále prosím o nápravu formulací v zápisu, které neodpovídají audionahrávce k bodu č. 31 programu Váženého zastupitelstva. Je tam posunut význam slov a informace, kvůli komu a čemu a z jakých důvodů proběhne avizovaná změna jednacího řádu Váženého zastupitelstva, jelikož svobodná a necenzurovaná diskuse některým osobnostem opravdu velice vadí (viz faktická změna jednacího řádu ZSMO, ke které došlo v září 2016, pozn. autora). V zápise nenajdete ani zmínky Váženého pana primátora o tzv. „zlatém hřebu programu“ k materiálu č 25 ve věci čipování. Jenže právě to s oblibou následně citovaly některé deníky. Nenajdete tam také to, že Vážený pan primátor vyzval na úvod k tomuto bodu k diskusi samotné zastupitele. A tak dále. A tak dále. Tedy takový zápis neodpovídá průběhu jednání Váženého zastupitelstva dle dikce zákona o obcích a není ani v souladu s výkladovými a metodickými stanovisky Ministerstva vnitra České republiky. Řešení je přitom do budoucna prosté. Zveřejňujte prosím alespoň audionahrávky z průběhu jednání Váženého zastupitelstva na oficiálním městském webu, jelikož pak by tyto připomínky odpadly, protože byste mohli vždy odkázat na to, že daná veřejně dostupná nahrávka je nedílnou součástí zápisu, když už tedy nechcete zveřejňovat videozáznamy nebo rovnou online přenosy z Vašeho jednání, jako to již činí zcela bez problému jiné obvody, třeba Ostrava – Jih nebo Poruba. Již jsem Vám takové řešení opakovaně navrhoval také minulý rok. Děkuji Vám za vyřešení přednesených občanských podnětů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Dotázal se, zda se k tomu chce někdo vyjádřit. Nikdo ze ZSMO se nepřihlásil. Poznamenal, že jsou toho názoru, že zápis ze zasedání odpovídá tomu, jak zasedání proběhlo a on by nerad ze zápisu zasedání dělal scénář k nějaké komedii nebo pohádce, jak správně Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl, čili Vážený pan primátor osobně, a nakonec zaznělo to i ze zpráv ověřovatelů zápisu, se domnívá, že zápis odpovídá tomu, jak 16. zasedání ZSMO probíhalo. Dal hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby dle návrhu ověřovatelů schválili zprávu o ověření zápisu z 16. zasedání ZSMO, které se konalo dne 13. 4. 2016. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1076/ZM1418/17.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval ZSMO za schválení výše uvedeného zápisu (i s nedostatky, na které oprávněně poukázal Vážený pan Mgr. Přepiora). – Najednou se v jednacím sále ZSMO začaly ozývat podivné zvuky. Vážený pan primátor mj. poznamenává ke všeobecnému veselí, že už asi začíná přímý přenos.

Jednání dále pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání bodu č. 2: Dotazy, připomínky a podněty na zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem Statutárního města Ostravy. Dotázal se ZSMO, zda jsou nějaké dotazy, připomínky. Jelikož nebyly, tak ihned oznámil, že předá slovo Váženému panu Hadaščokovi nst. (občan bez veřejné funkce), jenž se k tomuto bodu přihlásil do diskuse. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev. (Na červnovém jednání ZSMO roku 2016 již ovšem jiného občana v podobné situaci natvrdo zcenzuroval a zakázal mu v rozporu se zákonem o obcích vystoupit, pozn. autora.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den všem, zdravím pana primátora, všechny zastupitele, všechny hosty. Mám dotaz na pana ředitele městské nemocnice, který pochopitelně se bude týkat i pana primátora a pochopitelně je to záležitostí všech zastupitelů, kteří tady toto by měli řešit. Ač jsem nevěděl, že včera vyjde v novinách článek o plicním oddělení ostravské nemocnice, tak již předtím jsem do přihlášky do diskuse napsal, že žádám k tomuto bodu nějakou diskusi a odpověď od pana ředitele, který sám pochopitelně to řekne ze svého hlediska, ale musí to být taky vyjádření města k tomu, co dál. Ono totiž se nejedná jenom o plicní oddělení, ale např. se jedná o oddělení ortopedie. Je žalostné, že čekací lhůta na některé operace v městské nemocnici je rok a více, a to samé, ba naopak ještě horší, je to v krajské nemocnici nebo přesněji řečeno v nemocnici fakultní, kde ta lhůta je dva roky a více. To jsou dostupné informace, které jsem se dověděl a nestačím zírat a žasnu. Jsem zvyklý na to, že byly pořadníky na škodovky, že byly pořadníky na žigulíky, že byly pořadníky na favority, ale že jsou pořadníky a tak dlouhé na zdravotní stav občanů, si asi na to nezvyknu. Prosím pana ředitele, ať řekne, co proti tomu dělali, dělají a dělat budou. Co proto potřebujou, v čem jim může město pomoci, aby tato velice špatná neboli tristní situace se změnila k lepšímu. Ostrava je přece jenom pořád třetí největší město v republice a tato situace nesvědčí o něčem dobrém. Já vím, že to není jednoduché. Já nikoho neobviňuju. Chci jenom vědět, co se dělá pro to a co se udělá pro to, aby tato situace se urychleně změnila. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za jeho dotaz. Požádal Váženého pana Bc. Grochola, MBA, zastupujícího ředitele Městské nemocnice Ostrava o vyjádření. Sdělil, že předpokládá, že nedá Váženému panu Hadaščokovi nst. asi odpověď, kterou očekává a že tyto operace budou na počkání. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan zastupitel JUDr. Josef Babka (KSČM) konstatoval, že se tento bod jmenuje Dotazy, podněty a připomínky na oprávněné osoby atd., ale to není takový výklad, že každý občan na balkóně bude zpovídat ředitele příspěvkových organizací. Ta situace v nemocnici je samozřejmě vážná, on je pro, ať se zařadí bod na jednání zastupitelstva, to je v pořádku, ale nemůžou rozšiřovat jednací řád tak, že každý občan z balkónu se bude dotazovat ředitelů. Buď si to někdo z členů zastupitelstva města osvojí a podá tuto otázku dále, ale to by za chvíli zasekli jednání zastupitelstva a neprojednávali by věci, které jsou řádně na programu jednání. (Hromový potlesk na galerii, kde seděli ředitelé městských příspěvkových organizací, kteří evidentně nechtěli občanům odpovídat na jejich dotazy.)

(Poznámka: Takový výklad jednacího řádu nicméně porušoval zákon o obcích a byl proto nepřijatelný. Viz právní stanovisko Ministerstva vnitra České republiky z července 2016 zde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dvakrát poděkoval za takovou reakci. Řekl, že teď je na pochybách. V zásadě rozumí tomu, co sděluje Vážený pan zastupitel Babka a na straně druhé by rád vyvážil tu situaci, kdy tento dotaz je v tuto chvíli registrován pouze jeden a přece jenom by dal slovo Váženému panu Bc. Grocholovi, MBA, aby alespoň rámcově odpověděl. Nicméně platí i to, co řekl na minulém zastupitelstvu města, že se musí zamyslet nad jednacím řádem zastupitelstva právě proto, aby do budoucna nebyli případně konfrontováni s faktem, že budou jednání zastupitelstva města blokována namnoženými dotazy občanů. Požádal Váženého Bc. Grochola, MBA, pověřeného řízením Městské nemocnice Ostrava o odpověď.

(Poznámka: Vážený pan primátor posléze opravdu v září 2016 podpořil změnu jednacího řádu ZSMO. Občané tak budou mít od října 2016 opět složitější situaci a horší přístup k diskusi se svými zastupiteli, kteří jim původně před volbami i po volbách roku 2014 slíbili otevřenou radnici. Změna jednacího řádu ZSMO byla také faktickým „Lex Hadaščok/Přepiora“.)

Vážený pan Bc. Grochol, MBA, řekl, že by rád na tuto otázku odpověděl v zákonné lhůtě 30 dnů s tím, že v tuto chvíli chce pouze říct, že problém zdravotnictví není jenom problém městské nemocnice. Vnímají ho všichni. Je to opravdu problém v celé České republice a nejsložitější je oblast právě lékařů a zdravotních sester. Oni za poslední čtyři měsíce se v této věci snažili udělat maximum od náborových příspěvků a jiných záležitostí, které řeší, vnímají tuto oblast jako složitou. To, že se u nich čeká na operaci rok a více na ortopedii, tak tato situace mu známa není. Co se týče plicního oddělení, mají signály o omezení provozu ve vítkovické nemocnici, mají domluvenou schůzku s paní ředitelkou na příští týden v pondělí. U nich není na plicním oddělení lůžková kapacita. Mají pouze ambulantní část. Nicméně kompletní rozbor situace plicního oddělení a toho druhého oddělení připraví do 30 dnů a předloží jej ZSMO. (Svůj veřejný závazek později Vážený pan ředitel poctivě splnil a takový rozbor obdržel také Vážený pan Hadaščok nst.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupujícímu řediteli městské nemocnice. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Málkovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné. Uvedl, že plně souhlasí s Váženým panem zastupitelem Babkou. ZSMO asi skutečně není to správné fórum, kde by měly být kladeny tyto dotazy, ale na druhou stranu je rád za pana primátora, který v tuto chvíli byl benevolentní a umožnil Váženému panu řediteli odpovědět. K Váženému panu Hadaščokovi nst. poznamenal, že toto bohužel není to správné fórum, kde by tyto dotazy měl klást. Nebude řešit konkrétní věci, jestli pořadníky na totální endoprotézu jsou totéž jako pořadníky na škodovku. Toto srovnávat nelze. Mohl by uvádět i jiné příklady, např. na územích Spojeného království se čeká na tyto operace daleko, daleko, daleko déle, např. 5 a více let. Není také nikde psáno, že v době, kdy je tato operace indikována, že je nezbytné ji hned provést. Ta indikace probíhá s určitým předstihem. Je to téma, které dalece přesahuje odbornost, ale zejména možnosti tohoto fóra. Úplně zkráceně: To, co řekl v podstatě pan ředitel, to dnešní zdravotnictví řídí zdravotní pojišťovny a zdravotní pojišťovny jsou zřízené státem. To je to fórum, které může nebo nemusí něco změnit. Čili je třeba se ptát zdravotní pojišťovny, Všeobecné zdravotní pojišťovny a ostatních pojišťoven, je třeba se ptát, proč kupříkladu občané Domova důchodců Čujkovova nemají svého praktického lékaře, ačkoli byly opakovaně vznášeny dotazy na zdravotní pojišťovnu a pojišťovna se k tomu postavila zády. To jsou skutečně problémy, které je třeba řešit, ale toto zastupitelstvo to není schopno řešit. Oni jsou schopni v rámci svých omezených možností řešit situaci v městské nemocnici, že se postaví za to, aby byly vyvinuty kroky k tomu, aby tam vzniklo plicní oddělení. Plicních lůžek obecně je v MSK strašně málo. Chybí tu. Není vůbec zájmem vítkovické nemocnice tyto lůžka omezovat, ale bohužel nejsou lékaři. To opět souvisí s tím, jak je zdravotnictví placené. Ta problematika je příliš složitá na to, než aby mohla být jednoduše řešena tímto zastupitelstvem.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Málkovi a poprosil Váženého pana zastupitele Veselku, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel Petr Veselka (hnutí ANO) pozdravil všechny přítomné. Sdělil: Z vlastní zkušenosti řekl, že před pěti lety byla čekací doba v městské nemocnici na náhradu kyčelního kloubu 2 – 3 roky, v současné době je to 1 rok, takže si myslí, že z toho vyplývá, že se to posunulo k lepšímu. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Veselkovi, a protože se do diskuse již nikdo nepřihlásil, tak ukončil projednávání bodu č. 2 a požádal zástupce právnických osob, kteří mají na programu zasedání zařazený materiál, který se týká jejich společnosti, aby setrvali do jeho projednání. Sdělil, že tím myslí výslovně a nejenom ředitele společnosti OZO Ostrava k bodu č. 55, ale nejenom jej, ale všechny, kterých se týkají dále projednávané body. Ostatním poděkoval za účast a popřál jim úspěšný zbytek dne.

Jednání pokračovalo dalšími body.

(Podrobnější komentář k proběhlé situaci zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ zde. Viz také především vyjádření Ministerstva vnitra České republiky k cenzurnímu zásahu, ke kterému došlo ke stejnému bodu programu ZSMO v červnu 2016. – Nezbývá než konstatovat: Co brání Váženému ZSMO vyslechnou si občana v délce příspěvku nepřesahujícím 5 minut? Nic. Možná pouze jen Ego. Svobodná diskuse limitovaná ústavními principy a zákonem o obcích včetně jednacího řádu ZSMO prostě je a nebo není. V rámci ZSMO bohužel často není. Vždyť Vážený pan primátor Macura již několikrát v letech 2016/2015 natvrdo zcenzuroval nejen Váženého pana Mgr. Přepioru, nýbrž také Váženého pana Hadaščoka nst. a další občany, kteří byli řádně přihlášeni k diskusi k programovým bodům ZSMO. – Sluší se připomenout, že Vážený pan primátor je vázán zastupitelským slibem jakožto řídící jednání ZSMO a veřejně činná osoba placená z veřejných prostředků. Je také v jiné pozici než diskutující občan bez veřejné funkce. Ministerstvo vnitra ČR je vůči Váženému panu primátorovi z hlediska zdokumentovaného porušování zákona o obcích v pozici dozoru nad výkonem samosprávy. Takto je nastaven systém fungování samosprávných principů. Je dobře, že se mohli voliči přesvědčit, co všechno lidem před volbami i po svém zvolení někteří kandidáti/tky hnutí ANO navykládali a jak se po volbách k takovému svému veřejnému prohlášení zachovali. Faktem také je: Pohrdá druhým člověkem zpravidla ten, kdo vůči oponentovi v diskusi používá metody cenzury a neumožňuje mu vyjádřit jeho slušný názor ze své pozice síly a na slušnou kritiku podloženou fakty odpovídá osobními urážkami a dehonestací. Viz již několik takových případů v průběhu jednání Váženého ZSMO v roce 2015 a 2016. Naposledy 22. června 2016.)

***

Vážený pan primátor vyhlásil přestávku, která probíhala v čase od 10:57 hod. Do 11:38 hod.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že zahajuje projednávání bodu dotazy, připomínky a podněty občanů. Uvedl, že před přestávkou nestačili projednat bod 55 z bloku Váženého pana náměstka primátora Mgr. Babince. (Vážený pan primátor také komentoval nějaké blíže neurčené problémy Váženého pana zastupitele Stuchlého.) Nicméně jak avizoval: po přestávce s ohledem na jednací řád ZSMO budou pokračovat bodem dotazy, připomínky a podněty občanů. Informoval, že se do tohoto bodu přihlásili 3 občané města Ostravy. Jako první: Vážený pan Petr Hadaščok nst.. Předal mu slovo.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé. Pokusím se teda být stručný, tak jak mi bylo doporučováno. V prvé řadě to, co jsem napsal, že chci hovořit k vyslovenému a publikovanému souvětí, a to, že zlatý hřeb jednání byl na pořadu. Takže, pane primátore, nelichotilo mi to a nelichotí ani doteď. Já Vám těch zlatých hřebů, obzvláště před volbami, přeji co nejvíc a přeji, aby byly, tak jako doposud aspoň z našich úst, vyslovovány slušně. Tímto končím. Těch zlatých hřebů před volbami opravdu co nejvíc, ať se to pozná potom na výsledcích voleb, jak se stavíte k občanům, to už mluvím všeobecně. Co se týče toho dnešního incidentu, když jsem si dovolil oslovit k bodu 2) pana ředitele městské nemocnice a požádal jsem ho slušným způsobem, aby vysvětlil, co chce udělat a co město pro to může udělat, aby se situace ve zdravotnictví ve městě zlepšila, jsem nakonec dopadl tak, že náměstek pana hejtmana pan JUDr. Babka mě v podstatě sjezdil, že jsem si dovolil oslovit někoho tady na zasedání zastupitelstva. Jediné štěstí bylo v tom, že pan primátor to víceméně zahrál do autu a oslovil sám pana doktora Grochola, pokud se nepletu. Já vím, že je dneska 45. výročí od oficiálního zahájení, teď mi nejde na jazyk to slovo, protože už to dlouho nebylo, ale prostě co začal vládnout soudruh Husák na plné pecky. Ale tímto způsobem oslavovat normalizaci, už mi to přišlo, pane Babko, to se nehodí. Tady jste zastupitel občanů zrovna tak i mě a nemáte právo mě kritizovat za to, že si dovolím slušným způsobem oslovit jednoho z ředitelů. Učinil jsem to poprvé a chodím už tady čtyři roky. Takže buďte tak laskavi, zvažte a važte, co si občané mohou dovolit, když to slušným způsobem podávají. Žasnu nad tím, že z 55 nebo respektive z 52 přítomných zastupitelů vůbec nikdo proti tomu neprotestoval. Že si občan dovolí oslovit někoho v rámci řádné diskuse, řádně přihlášený k bodu č. 2). Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek a připomněl, že aby odfiltroval možná to, co nechce říct, že je nadbytečné, ale aby se dostal k podstatě, toho, co jste zmínil a toho, co jste zřejmě chtěl, tak nezapomeňte prosím na to, že Vážený pan ředitel Bc. Grochol, MBA, Vám slíbil odpovědět na Váš dotaz do 30 dnů, takže tu odpověď jste dostal a je to odpověď v zákonné lhůtě. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi a poprosil jej, aby promluvil.

Vážený pan zastupitel JUDr. Josef Babka (KSČM) pozdravil všechny přítomné. Obrátil se na Váženého pana Hadaščoka nst., protože ho oslovil, a řekl, že on je poslední, který by bránil někomu ve vystupování. Byl to on jako jediný a první zastupitel města Ostravy, který v této zasedací místnosti umožnil před možná 10 nebo 15 roky vystoupení, pokud se nemýlí, Váženého panu Ing. Novotného, jenž tady chodí delší dobu než on a bylo to ve vztahu k jedné silnici na Ostravě-Jihu. Pokud ale zastupitelstvo jedná podle nějakých pravidel a jednací řád hovoří o tom, že je bod, kdy zastupitelé se obracejí na příslušné ředitele a zástupce jednotlivých organizací, tak musí upozornit i jako předseda právní komise na to, že jestliže to budete činit Vy, tak porušují jednací řád. To není nic proti tomu, aby se zabývali vážnými otázkami, které občané nastolují, a městská nemocnice tím problémem bezesporu je. Pokud by to takto chodilo, tak jste schopni paralyzovat jednání zastupitelstva v ostatních bodech. Není to nic proti Váženému panu Hadaščokovi nst., bylo to spíše ve vztahu k Váženému panu primátorovi, který toto jednání řídí, a který by měl přísně dodržovat jednací řád. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan zastupitel Babka se bohužel v mnohém mýlí: viz právní výklad dozoru Ministerstva vnitra České republiky zde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za reakci Váženého pana zastupitele Babky. Předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil jako druhý do diskuse k tomuto bodu a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem velice děkuji Váženému panu předsedovi Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Mgr. Janu Kovácsovi, Ph.D., a vůbec všem členům této Vážené komise za vstřícné přijetí a konečně pozitivní dialog, který jsme vedli na společném pracovním jednání 4. května 2016, jehož výsledkem by měl být pokus o korektní řešení právního, medicínského a především etického problému s nekompromisním vynucováním tzv. trvalého označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě. Jestliže by bylo dosaženo alespoň osvobozujícího doporučení této Vážené komise, bude to znamenat, že někteří politici zde ještě mají v Ostravě cit a ochotu řešit v praxi problémy občanů. Voliči si na to u voleb jistě vzpomenou. V podobném duchu také děkuji Váženému panu JUDr. Semerákovi za jeho brilantní, organizační a kompromisní návrhy v průběhu naší schůzky ve věci opt-outu z ODISek dne 5. 5. 2016. Děkuji Vám. Následující příspěvek věnuji Váženému panu zastupiteli, starostovi Ing. Martinu Juroškovi, Ph.D., vzhledem k tomu, co zde přednesl v rámci dubnového jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, ve kterém se trochu více, jak říkají s úsměvem havíři, „vyházal“, z nejrůznějších prapodivných pohádkových argumentů určených přímo mé osobě a některým kolegům ze Strany svobodných občanů. Předně bych rád poděkoval jeho eminenci, Veleváženému panu zastupiteli Juroškovi, za jeho minulý pokus o dialog, který vycházel z jeho Váženého pojetí toho, jak se má takový dialog vést. Někdo rozumí dialogem osobní výpady, jiný, pravda, třeba řekne fakta a pak nabídne upřímně a ne jen pro efekt ruku k usmíření. Ostatně, co se škádlivá, to se rádo mívá a Vážený pan Juroška tedy musí mít Váženého pana Mgr. Přepioru opravdu hodně rád, když zde dokonce minule v nadsázce v jakémsi popleteném chestertonovském stylu vyzýval v uvozovkách (v nadsázce) k pohádkové „fyzické likvidaci“ Váženého občana místo vstřícného řešení problémů, na které dotčení občané ústy Váženého pana Ing. NovotnéhoVáženého pana Mgr. Přepiory oprávněně poukazovali. S kolegy ze Společenství webu Necipujtenas.CZ jsme se posléze zamýšleli nad tím, proč Vážený pan zastupitel Juroška neustále dokolečka dokola s takovou urputností připomíná svým konkurentům volební neúspěchy. Kolega psycholog nám doporučil, abychom se podívali na záznamy z České tiskové kanceláře. A světe div se. Zřejmě jsme našli vysvětlení. Vážený pan Ing. Juroška, Ph.D., totiž neuspěl v kandidatuře na předsedu své Vážené strany KSČM v květnu 2012. Celostátní média to tehdy mj. komentovala takto, cituji: „Třetí kandidát na šéfa strany Martin Juroška v prvním kole vypadl, získal jen 90 hlasů.“ Konec citace. Již tehdy se ukázalo, že má Vážený pan zastupitel Juroška pohádky opravdu velice rád, jelikož ve svém projevu mj. řekl, že „KSČM není princ, ale spící Šípková Růženka“. Zkritizoval také špatnou propagaci své strany mj. na poli vztahů s veřejností, která je horší než v období první republiky. Ještě na konci dubna 2016 nebyl Vážený pan zastupitel Juroška ani v úzkém vedení KSČM, ÚV, ani v krajském vedení v našem kraji. Totéž po letošním květnovém devátém sjezdu. Za sebe bych mu přál úspěch, když on už to druhým jaksi gentlemansky možná nepřeje, protože by alespoň mohlo docházet k velmi zajímavým a divácky atraktivním/veselým diskusním příspěvkům. Ostatně svoboda projevu je zde pro všechny a ne jen pro Váženého pana zastupitele Jurošku. Vždyť já Vás mám lidsky rád, Vážený pane zastupiteli Juroško. Už Bible obsahuje onen důležitý a nadčasový princip, který říká: Milujme a dobře čiňme svým bližním a obzvláště těm, kteří přivolávají na jiné lidi zlo. A on Chesterton byl krom jiného významný křesťanský myslitel. Takže vyzývám Veleváženého michalovického „rudého bratra“ v duchu Karla Maye k zakopání válečné sekery, k ukončení škádlení a k práci pro občany našeho města. Na galerii pro veřejnost, kde hovoří často mj. senioři, kteří nosí brýle, by bylo opravdu zapotřebí zakoupit nebo vyrobit a nainstalovat řečnický pultík s patřičným osvětlením. Proto Vás vyzývám k tomu, abyste místo pohádkových řečí přiložil ruku k dílu, a společně jsme s dalšími zastupiteli vytvořili důstojné a dobře osvětlené místo pro občanské projevy na zdejší galerii pro veřejnost. Navrhuji, aby každý z padesáti pěti Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek dali dobrovolně do společného banku na tento Bohulibý účel stovku korun českých. Připojím se k Vám. Společně také můžeme vše nainstalovat a na příštím červnovém zastupitelstvu představit našim občanům. Děkuji Vám.

(Poznámka: Během červnového ZSMO již posléze vskutku čekal na diskutující občany „řečnický pultík“ s dvoufázovým osvětlením.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek. Sice zdůraznil, že se trochu brání té formulaci „děkuji“, ale budiž. Dále předal slovo Váženému panu Moldříkovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Milan Moldřík, odvážný/aktivní občan usilující již od roku 2012 o zlepšení všeobecně tristní situace v Kunčicích (součást ostravského městského obvodu Slezská Ostrava), řekl, že po tom, co na zastupitelstvu slyšel, to bude mít asi těžké.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) jej přerušil a poznamenal, že to ano, to nepochybně.

Vážený pan Milan Moldřík, odvážný/aktivní občan usilující již od roku 2012 o zlepšení všeobecně tristní situace v ostravském městském obvodu Kunčice (součást ostravského městského obvodu Slezská Ostrava) dále sdělil: „Nevím, jak začít, ale začnu asi tak. Já znaven tím vším, já chci jen mír a klid. Já, prosím, poraďte. Toto, co jsem řekl, to není ode mě, to je začátek jednoho sonetu od Shakespeara. Teď už budu pokračovat já. Vážený pane primátore, páni zastupitelé, všechny jak tu sedíte, bych chtěl požádat o radu. Co má udělat obyčejný občan, aby se jeho obec, která se dnes může počítat skoro mezi vyloučené lokality a jejíž obyvatelé platí v průměru nejvyšší daň z nemovitosti na hlavu v Ostravě, zařadila mezi průměrné obce. Kde se člověk podívá, je to hezčí než u nás v Kunčicích. Máme 850 obyvatel, poštu, školu, pardon, nemáme školu, máme školku, 2 hospody, nádraží, 1 vietnamský obchod, dětský domov se školou, 4 ubytovny a asi 100 firem v čele s Mittalem. Jsou tu ale černé skládky, haldy, zničené cesty, chodníky, chybějící kanalizace a díky rozvodně spoustu drátů nad hlavou jako v Mauthausenu. Jsou tu trosky zámku, zničený zámecký park a mezi betony a bordelem náš vzácný a chráněný strom ginkgo biloba. Má sice krásnou ceduli, ale to je všechno. Je to spíše naše kunčické „memento mori“. Všemu pak vévodí čtyřproudá Frýdecká s takovým provozem, že se nedá dostat z jedné strany na druhou. Není to málo? Co nám ještě přidáte, aby se nám „lépe žilo“? Čtyři roky se snažím o zlepšení: bohužel nic. Asi to dělám špatně. Prosím Vás, poraďte mi! Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Moldříkovi za jeho dotaz, připomínku a podnět. Řekl, že věří, že se najde někdo ze zastupitelů, který potom bilaterálně Váženému panu Moldříkovi poradí. Dále poznamenal: další diskutující se k tomuto bodu nepřihlásili. Uzavřel proto bod dotazy, připomínky a podněty občanů.

Jednání ZSMO dále pokračovalo dalšími body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Milan Moldřík, odvážný/aktivní občan usilující již od roku 2012 o zlepšení všeobecně tristní situace v ostravském městském obvodu Kunčice (součást ostravského městského obvodu Slezská Ostrava)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ

Text prohlášení k jednání ostravského 17. ZSMO (25. května 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-25-5-2016.pdf 


26. srpna 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZE DNE 13. DUBNA 2016!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. 

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; zdražování tepla; kyberkriminalita; (ne)účast zaměstnanců v dozorčích radách městských firem; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; „3 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015“; „4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015“; „5 Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.“; „28 Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.“; „25 Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejích chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013“; „31 – Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15. 3. 2016“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

Třináctého dubna 2016 došlo v průběhu jednání ZSMO k další a ještě větší ukázce arogance některých ostravských politiků, když se opět odmítli občanům omluvit za své předchozí neústavní/nezákonné/cenzurní zásahy. Dokonce se pustili některými nevybíravými projevy do těch lidí, kteří oprávněně/slušně poukazovali na nesrovnalosti, problémy v činnosti Váženého ZSMO, mj. na likvidaci závěrečných bodů programu Váženého ZSMO určených k veřejné diskusi. Ostravští politici přitom mohli vstřícně akceptovat pozitivní návrhy občanů na patřičné změny. Místo toho buď mlčeli a nebo se rozhodli přejít do slovního protiútoku. Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanůMoravskoslezském kraji) se v tomto smyslu zle tísněných Ostravanů důrazně zastal prostřednictvím svého otevřeného dopisu, který Vážené ZSMO zařadilo na svůj program. Podrobnosti lze najít v samostatném článku Necipujtenas.CZ zde.

ZSMO nakonec naštěstí svým hlasováním odmítlo stanovisko věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a souhlasilo s tím, že dozorová činnost Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad prací Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve věci potlačování svobody slova občanů přihlášených do diskuse, která vyplývá přímo ze zákona o obcích, není pouze jakýmsi nezávazným právním názorem a ostravští zastupitelé jej tedy budou respektovat.

Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolen na kandidátce hnutí ANO) následně opět avizoval plánované změny jednacího řádu ZSMO. Jako důvod si k tomu vybral přihlášky do diskuse Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ). Měla by tak díky tomu údajně možná vzniknout jakási neústavní novela výše uvedeného řádu zaměřená na zamezení svobodného vystupování občanů a speciálně proti veřejně prospěšné činnosti Váženého pana Mgr. Přepiory – „Lex Prepiora“. Buď se Vážený pan primátor rozhodne ve spolupráci s městskou Radou potlačit svobodnou diskusi a nebo ji naopak ve světle kritiky podpoří a ještě rozšíří. Po zkušenostech s vyjadřováním Váženého pana primátora v průběhu minulých jednání Váženého ZSMO (viz situace z 22.června 2016) je však druhá varianta jen velice málo pravděpodobná.

K podivuhodným úkazům patřily v průběhy jednání Váženého ZSMO již tradičně pohádkové výstupy zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice: Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D. Tento veledůležitý člověk se nepochopitelně několikrát divoce/tristně vyjádřil včetně nevhodných pokusů o vtip na adresu slušně, k věci/korektně vystupujících občanů, místo toho aby se pokusil nabídnout řešení problémů, jak se o to občané férově snažili. Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ reagoval na takovou situaci posléze přednesením svého projevu na květnovém jednání Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Přepiora proto mj. Váženému ZSMO zdůraznil velký význam zastupitelského slibu podle § 69 (2) zákona o obcích: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ protože jestliže někteří zastupitelé odmítají pomáhat občanům, když se lidem evidentně děje křivda, pak prostě nastupují na zastupitelstvo sami Ostravané bez veřejné funkce a snaží se lidem pomoci dle aktuálních právních mantinelů. A politici se všemožně snaží tyto už tak úzké mantinely ještě zdrsnit. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak si musí zkrátka pomáhat sami lidé bez veřejné funkce, kteří jsou zrovna k dispozici, podobně jako za dob totality, když současná politická reprezentace selhává. Pověstní blaničtí rytíři ještě nevyjeli, nicméně i na ně možná jednou s takovým přístupem části zastupitelů ZSMO dojde.

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy ovšem například velmi vstřícně a správně udělil slovo i bez písemné přihlášky do diskuse podle smyslu, účelu ústavního pořádku ČR a zákona o obcích Váženému panu Ing. Novotnému (legendami opředený občanský aktivista), jenž chtěl vystoupit přímo od mikrofonu na galerii pro veřejnost na začátku jednání Váženého ZSMO (tento senior by již nestihl operativně seběhnout o patro níže a vyplnit zde přihlášku k diskusi) a posléze mu ještě prodloužil čas pro jeho další projev.

Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) dále mj. nezodpověděl přesně dotaz Váženého pana zastupitele Šebesty (KSČM): krom jiného ve věci analýzy systému čipování a jeho (ne)vynucování. Vážený pan ředitel MPO nedokázal přesně zdůvodnit: jak tzv. čipovací vyhláška (ne)funguje. Poukázal v této souvislosti pouze na obecné grafy počtu přestupků. Samotná analýza posléze nebyla ani součástí pokusu o novelu výše uvedené vyhlášky.

ZSMO také neschválilo ani jedno-větou novelu tzv. ostravské čipovací vyhlášky č. 9/2012. Podrobnosti k tomuto neskutečně krutému kroku jsou k dispozici v podrobnějším článku Necipujtenas.CZ zde. Alespoň pozitivním momentem byl pokus Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD, který vyzval Váženou paní náměstkyni pro životního prostředí, aby přiznala, že měla být čipovací vyhláška novelizována na popud občanů Statutárního města Ostravy, když lidé takovou nutnost podpořili velice pádnými důvody.

Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava, k velké nelibosti přítomných politiků, uvítal diskusní příspěvek Váženého Mgr. Přepiory a s radostí mu poděkoval za ocenění práce Policie České republiky, když navíc mj. zdůraznil, že: Ano, otázky kyberbezpečnosti a nových technologií jsou velmi závažné a není radno je podceňovat.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (viz také nejnověji situace z 22.června 2016); chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi námi sledovaných oblastí veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc ZSMO odmítne osvobodit roku 2016 občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo včetně jarního jednání roku 2016 v příslušné městské komisi): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 16. jednání dne 13. dubna 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se sice zpočátku snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky: Nakonec se mu to však nepodařilo. Naopak: Zcela v tomto smyslu zklamal podobně jako 22. června 2016.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 13. dubna 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16, odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21, odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16, odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dopoledne přišli mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista); Vážený pan Ivo Protivínský, napříč společenským spektrem vysoce respektovaná osobnost, předseda ZV a člen předsednictva sekce MHD OS DOSIA; Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby (občanský obhájce dobrých sousedů ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), další/širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

Vážený pan Ivo Protivínský informoval občany na galerii pro veřejnost o situaci v městském Dopravním podniku Ostrava (DPO), o problémech se jmenováním členů dozorčí rady z řad zaměstnanců v DPO včetně řešení dalších složitých otázek kolem jednání s ostravskými politiky; následovala diskuse o ODISce a těžkostech, které tato karta a její motivační vnucování způsobuje obzvláště věřícím občanům a návrhy možného vstřícného přístupu včetně korektní přepravní kontroly v případě nefunkčnosti ODISek apod.

Galerie pro veřejnost byla již od rána zaplněna do posledního místečka mladými slečnami/studentkami, které se přišly podívat na jednání ostravských politiků a se zájmem sledovaly celé dopoledne probíhající diskusi. Lidé dokonce posedávali na schodech mezi sedadly; tlačili se v prostoru přístupové chodby. Vážený pan Mgr. Přepiora s Váženým panem Hadaščokem nst. poznamenávají, že Vážená mládež a Vážení pedagogové zřejmě zjistili velmi podnětný program dnešního jednání ZSMO a vyslyšeli pozvánku Necipujtenas.CZ.

Vážený pan Ing. Novotný řeší nedlouho po svém příchodu problém s materiálem, ke kterému se chtěl přihlásit k diskusi v rámci programu ZSMO. Tato situace vznikla díky nedorozumění v rámci komunikace s pověřenými úředníky na magistrátním informačním oddělení. Vážený pan Ing. Novotný si díky tomu totiž posléze připravil vystoupení k jinému bodu, který nebyl vůbec v programu ZSMO. Než se situace vysvětlila: Vážený pan Ing. Novotný (senior v požehnaném věku) byl nucen několikrát z galerie pro veřejnost odejít ještě před začátkem jednání ZSMO, aby celou věc opakovaně projednal s výše uvedenými činovníky. Posléze ji ještě diskutoval veřejně s Váženým panem primátorem (viz dále) v průběhu jednání ZSMO.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 16. zasedání ZSMO a přivítal všechny přítomné. Požádal členy ZSMO, aby se prezentovali, pokud tak dosud neučinili, aby bylo možno zjistit počet přítomných členů ZSMO. Z celkového počtu 55 členů ZSMO bylo v zasedací síni v době zahájení přítomno 45 členů. Zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Vážený pan primátor krom jiného uvedl informoval, že do doby zahájení jednání ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k bodům: Schválení programu (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); ověření zápisu z minulého zasedání (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „3 „Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „4 „Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015“ (Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný); „5 „Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.“ (Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný); „28 „Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.“ (Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný); „25 „Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejích chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013“ (Vážený pan Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15.3.2016“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora). Vážený pan primátor sdělil, že výše uvedené body programu ZSMO budou předřazeny a projednány za bodem č. 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ v pořadí dle bloků předkladatelů, a to v tomto pořadí 3, 4, 5, 31, 25 a 28. Dále upozornil, že k bodu dotazy, připomínky a podněty občanů, se zatím přihlásili Vážení občané: Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora. Tento bod by se měl dostat na jednání ZSMO v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Vážený pan primátor dále předal slovo Váženému občanovi města Ing. Novotnému, jenž se hlásil s technickou poznámkou.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný přistupuje k okraji galerie pro veřejnost, upřeně se dívá na Váženého pana primátora a signalizuje mu rukama písmeno T ve významu: technická poznámka. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy si toho všímá a překvapivě mu uděluje slovo.)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendami opředený ostravský/občanský aktivista řekl: „Pane primátore, je pravda, že jsem se přihlásil k bodu 4, ale vytištěného materiálu, který jsem koupil tady na informačním středisku, a to je zpráva o auditu městských společností. Čili já se nehlásím k nynějšímu číslu 4, ale k tomu původnímu č. 4 audit městských společností. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil Váženému panu Ing. Novotnému, že v programu ZSMO žádný materiál č. 4 „Audit městských společností“ není.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendami opředený ostravský/občanský aktivista řekl mimo mikrofon, že mu ten materiál ukáže.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vysvětlil Váženému panu Ing. Novotnému, že žádný materiál nepotřebuje (pan Novotný mimo mikrofon protestuje a ukazuje panu primátorovi dokumenty, které obdržel pro dnešní jednání od pověřených magistrátních úředních osob a jimiž byl tedy zřejmě zmaten) mohou takový bod přeřadit do obecné diskuze. Dále mu řekl, že se jedná o materiál z minulého zasedání ZSMO. Vážený pan primátor se dále zeptal ZSMO, zda mají nějaký dotaz nebo připomínku. Nebylo tomu tak a proto předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendami opředený ostravský/občanský aktivista se mimo mikrofon z balkonu nad jednacím sálem ZSMO Váženému panu primátorovi omluvil. Sdělil, že měl Vážený pan primátor pravdu.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy k bodu programu č. 25 s názvem „Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 ...“ atd. a č. 26 s názvem „Změna obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 ...“ atd. úvodní slovo Vážené předkladatelky těchto programových bodů nebo její Vážené zástupkyně, zástupce. Přednesení úvodního slova je navrhováno proto, aby se občané dozvěděli kompletní informace o přípravě, zpracovávání, proběhlých jednáních a krocích, které nakonec vedly k předložení bodů č. 25 a 26 a změn výše uvedených podzákonných předpisů na program jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy. Děkuji Vám. Dále prosím, abyste zařadili na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva body nazvané „Diskuse – Různé“ a „Závěr“, které patřily v minulosti k dobrým tradicím zdejšího Váženého zastupitelstva a kde měli Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé včetně občanů možnost přednést své diskusní příspěvky. Zdůvodnění takového návrhu: Nezařazení těchto bodů není sice nic nezákonného, nicméně to svědčí o tom, jak některým osobám vadí opravdu svobodná, necenzurovaná a vstřícná diskuse s vlastními občany, které se zavázaly ve svém zastupitelském slibu podle § 69 odst. (2) zákona o obcích svědomitě a čestně hájit tak, že cituji: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.". Zároveň zde vzniká problém s pro forma ukončením jednání Váženého zastupitelstva a ustanovením jednacího řádu zastupitelstva v článku 9, odstavci osmém, který stanoví, cituji: „Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit zástupci odboru legislativního a právního vypracovat nový návrh usnesení. O tomto novém návrhu usnesení se pak zpravidla hlasuje na závěr zasedání zastupitelstva města.“. Formálně ovšem bod závěr v programu existovat nebude, což může přinést rozličné výkladové problémy. Tedy shrnuji, že v případě neschválení mých návrhů už lidé nebudou mít možnost svobodně diskutovat na závěr jednání Váženého zastupitelstva Statutárního města Ostravy, nebudou moci reagovat na to, co se odehrálo od rána až do závěru na zastupitelstvu a budou tak de-facto vyloučeni z diskuse. Zároveň odstraněním výše uvedených tradičních bodů „Diskuse – Různé“ a „Závěr“ dochází k potvrzení toho, že občané měli pravdu, když zde minule upozorňovali Váženého pana primátora na to, že je nemůže cenzurovat právě k bodu s názvem „Diskuse - Různé“. Jinak by samozřejmě k žádnému odstranění tradičních bodů „Diskuse – Různé“ a „Závěr“ vůbec nedošlo. Podle našeho právního názoru Společenství webu Necipujtenas.CZ jsou takové kroky podnikány právě proto, aby se lidem zamezilo v diskusi. Tak se zkrátka bod „Diskuse – Různé“ a bod „Závěr“ takticky odstranil z programu, aby tedy měly některé osoby už od diskutujících občanů našeho města konečně klid. Jde o krásnou ukázku obstrukčního přístupu, kdy než postupovat vstřícně, naslouchat lidem, snažit se jim umožnit plnou a necenzurovanou diskusi v rámci alespoň oněch pěti minut jejich projev, tak se to zkrátka zařídilo tak, aby byl klid. Až budou za pár let voliči zjišťovat, kdo jim zase sebral jakou důležitou svobodu a možnost, jak se podílet v rámci ústavního rozměru svého práva na přímé správě své obce, města, bude vhodné si na to vzpomenout. Podobný přístup jsme již totiž zaznamenali také minimálně v jednom ostravském obvodě, takže se v tomto smyslu negativně inspirují i někteří jiní. Jak napsal jeden z otců zakladatelů USA pan Benjamin Franklin, cituji: „Svoboda slova je základním pilířem svobodné vlády; je-li tento pilíř odstraněn, pak se rozpustí také ústava svobodné společnosti a na jejích troskách je vystavěna tyranie.“. Prosím, abyste si tedy mé návrhy na zařazení nových bodů na program jednání dnešního Váženého zastupitelstva osvojili tak, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za jeho návrh, zdůvodnění. Dotázal, se zda si někdo ze ZSMO chce osvojit návrhy Váženého Mgr. Přepiory tak, aby o nich mohli případně hlasovat. Nikdo si návrhy neosvojil. Primátor dal hlasovat o původně navrženém programu 16. zasedání ZSMO. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 16. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 1028/ZM1418/16.

Jednání ZSMO dále pokračovalo dalšími body.

***

Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání zastupitelstva města. Vážený pan primátor požádal Vážené ověřovatele zápisu z 15. jednání ZSMO, aby se přihlásili do diskuze a podali zprávu o ověření zápisu z minulého zasedání.

Vážený pan zastupitel Ing. David Pfleger (hnutí ANO) uvedl, že zápis zkontroloval, všech 66 stran přečetl a byť ho podepisoval 1. dubna 2016, tak je naprosto v pořádku a odpovídá průběhu jednání minulého ZSMO. Doporučuje ho ke schválení.

Vážený pan zastupitel Ing. Petr Pivoda, MBA, (ODS) řekl, že zápis z minulého jednání ZSMO přečetl, zkontroloval a shledal jej v souladu s průběhem jednání ZSMO. Podepsal jej. Doporučuje zápis ke schválení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že k tomuto bodu se přihlásil Vážený občan města Mgr. Radek Přepiora a předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím osvojte si můj následující podnět tak, aby se o něm dalo hlasovat a mohli jsme společně níže popsanou situaci v zápisu napravit. Děkuji. Oficiální zápis z minulého jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy neodpovídá skutečnému průběhu jednání zastupitelstva ze dne 23. března 2016. Obzvláště při srovnání audionahrávky a přepisu textu je zde patrná evidentní nesrovnalost, kterou by mohl někdo, historici nebo rovnou dozor Ministerstva vnitra České republiky – nazvat zásahem cenzury? Rád bych hlavně mimo jiné upozornil, že v zápisu zcela chybí informace o tom, že Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA, zapomněl udělit slovo občanovi v návalu „svatého nadšení“ z vývoje diskuse k bodu programu č. 44 na minulém Váženém zastupitelstvu po projevu Váženého pana Mgr. Přepiory. Šlo o operativně/písemně přihlášeného občana, který podal svou přihlášku do diskuse až v průběhu jednání Váženého zastupitelstva. Toto opomenutí se týkalo dnes již bez nadsázky legendárního a aktivního seniora, Váženého občana Statutárního města Ostravy, pana Ing. Jaroslava Novotného, jenž se musel o své slovo přihlásit svým výrazným hlasem přímo z galerie pro veřejnost, jinak by nemohl vůbec vystoupit a byl by úplně opomenut. Vážený pan primátor Ing. Macura, MBA, se mu za toto své opomenutí uctivě omluvil a předal mu posléze slovo. Podobná věc se odehrála zde na zastupitelstvu několikrát a většinou opět v případě Váženého pana Ing. Novotného a také Váženého pana Petra Hadaščoka nst. No a někdy ze zápisu zcela taková fakta vypadla tak, jako v tomto dnešním případě. Přeci: Mýlí se občas každý, nicméně chybou je pouze to, pokud chybu nenapravíme. Je to lidské a při náročné práci řídícího jednání se to stává, nicméně od toho jsou pak celé týmy placených zaměstnanců města, aby Váženému panu primátorovi pomohli tyto situace řešit. Ostatně vždyť to, že se Vážený pan primátor přeci jen ještě dokáže občas občanům omluvit je přeci pozitivní a není proč to skrývat v zápisu. Naopak. Lidé to vnímají velice pozitivně. Jde o signál jeho lidskosti. Děkuji Vám za zjednání nápravy v zápisu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho podnět. Dotázal se členů ZSMO, zda si ho někdo chce osvojit. Nikdo si podnět neosvojil. Primátor dal hlasovat o ověření zápisu z 15. zasedání ZSMO, konaného dne 23. 3. 2016. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1030/ZM1418/16.

Jednání ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu plk. Mgr. Bc. Renému Dočekalovi, řediteli Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, který měl v záměru přednést ZSMO připravenou prezentaci.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, zdůraznil, že údaje, které jsou obsaženy v jeho zprávě, pochopitelně nemohou vyjádřit celý komplexní problém bezpečnosti. Sdělil, že se zaměřil na tři oblasti. První oblastí je oblast kriminality, dále je to oblast nehodovosti a problematika provozu na pozemních komunikacích. Jako poslední je to úroveň veřejného pořádku v souvislosti se sportovními utkáními, kulturními a společenskými akcemi. Seznámil všechny přítomné se situací v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015, která se podle zjištěných fakt neustále ze statistického úhlu pohledu zlepšuje.

Diskuze:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu plukovníkovi Dočekalovi za zprávu, která byla zajímavá minimálně z toho pohledu, že mohou všichni zkonstatovat: Za posledních 21 let mají v Ostravě nejnižší počet trestných činů. Uvedl pak: Je škoda, že ten graf začíná až rokem 1994, protože by možná byla zajímavá informace, jestli je to nejnižší míra od velké amnestie po revoluci. Dotázal se Váženého pana plukovníka Dočekala, zda tomu tak vskutku je.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava potvrdil, že je to pravda.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se opravdu jedná od velké amnestie o nejnižší počet trestných činů. Vyzval ZSMO k diskusi.

Vážená zastupitelka Yveta Sekeráková (KSČM) všechny přítomné pozdravila a uvedla, že kvituje snížení zločinnosti v Ostravě. Vážený pan český ministr vnitra Bc. Milan Chovanec je informoval, že se jedná o celorepublikový jev. Meziročně klesla zločinnost v České republice v průměru o 14%. Prostudovala si zprávu podrobně, protože byla velice zajímavá, přehledná a dobře se četla, ale jedna věc ji tam mrzí. Sám Vážený pan plukovník Dočekal v jednom bodě konstatoval, že zlatou příčku znova poněkolikáté získal z hlediska výskytu zločinnosti ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Zároveň má tento obvod nejmenší míru objasněnosti zločinnosti v rámci celé Ostravy. Uvedla, že si samozřejmě všimla toho, že Vážený pan ředitel navýšil počty policistů o dva příslušníky nad tabulkové stavy, nicméně je toho názoru, že se jedná o opakovanou informaci a ty výsledky šetření nejsou nic moc. Možná by stály za zvážení nějaké systémové změny v rámci tohoto okrsku. Poděkovala za pozornost.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, zdůraznil, že jejich služebny nekopírují přesně městské obvody. Tato situace jde napříč celým městem. Nejde tudíž dávat rovnítko, že to, co evidují na obvodním oddělení Mariánské Hory, je totožné s tím, co se děje v městském obvodě Mariánské Hory. Všechno je dáno tím množstvím a musí se podívat i na strukturu páchaných trestných činů. Souhlasil s Váženou zastupitelkou Sekerákovou a uvedl, že dělají všechno proto, aby zajišťovali hlavně pouliční bezpečnost lidí v městském obvodu Mariánské Hory a přilehlém okolí. Upozornil na určitý fenomén, že jestliže mají vysoké množství tzv. drobných recidivujících krádeží ve velkých nákupních střediscích, které se zrovna na teritoriu obvodního oddělení Mariánské Hory nachází, tak to potom opticky zvyšuje množství trestných činů, které tam jsou spáchány. To nelze opominout. Mariánské Hory nejsou určitě obvod, který by je nějakým způsobem nezajímal. Posilují tam výkony služby, ale je to dáno i koncentrací obyvatel, kteří tam jsou. Jiná situace je v příměstských obvodech, kde je řidší zástavba. Jiná je situace v obvodech s velkou koncentrací obyvatel, kde se pohybuje moc lidí. Uvedl, že na počet obyvatel by vyšlo, že nejnebezpečnější je teritorium ostravského obvodu Moravské Ostravy, což určitě není pravda, protože na Moravské Ostravě bydlí v centru daleko méně lidí, než v obvodech se sídlištní zástavbou. Statistiku je možné interpretovat mnoha způsoby. Ubezpečil paní Sekerákovou, že pokud se týče Mariánských Hor, tak dělají maximum proto, aby tam kriminalitu snížili. Sdělil, že v minulosti měli podobný problém na obvodním oddělení Hrabůvka, které dlouhodobě patřilo mezi nejzatíženější, ale tam se jim to již podařilo eliminovat na určitou úměrnou mez. Nechtěl by ale hodnotit, co je a co není úměrná mez. Nakonec sdělil, že je Mariánské Hory zajímají a určitě se jim budou věnovat.

Vážená zastupitelka Yveta Sekeráková (KSČM) poděkovala Váženému panu plukovníkovi Dočekalovi za jeho veřejný příslib. Uvedla, že to příští rok zkontroluje, jestli se Mariánské Hory zase nedostaly na tu pomyslnou zlatou příčku tak, jako vždycky. Souhlasila s jeho argumentací, ale uvedla, že ještě větší hustota obyvatel a větší plocha nákupních center je na Ostravě – Jihu.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, souhlasil.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) přednesl informaci, že zprávou Váženého pana plukovníka Dočekala se zabývala i také Vážená bezpečnostní komise a pro integrovaný záchranný systém. Konstatoval, že kromě toho, že došlo ke snížení úmrtnosti při dopravních nehodách, tak kupodivu došlo i ke snížení dopravních nehod jako takových v inkriminovaných měsících, tzn. červenec – srpen 2015. Jednalo se o dobu, kdy bylo nejvíce uzavírek a byla ta nejhorší situace, poklesl počet dopravních nehod. Zabývali se konkrétně i speciálně bezpečností v prostředcích MHD, kdy to osobně už prodiskutoval s Váženým panem radním JUDr. Semerákem (hnutí Ostravak). Konstatovali, že je v jejich úmyslu zakoupit do 70-ti vozidel MHD kamerový systém. Vážený pan radní Semerák ho ubezpečil, že bude pokračovat v prozkoumávání možností zavést tento systém ne v offline režimu, ale v online režimu včetně inteligentních zastávek, které budou do budoucna rozšířeny. Dále sdělil, že by chtěl říct něco ke zprávě městské policie. Sdělil, že čísla, která tam jsou uvedena, jasně ukazují na to, že denně projednají strážníci městské policie 122 dopravních přestupků, které souvisejí buď s dynamickou nebo statickou dopravou. Uvedl, že se jedná o celorepublikový trend, když si prozkoumával statistiku také z jiných měst. Opravdu se přenáší těžiště drobných a závažnějších dopravních přestupků na městskou policii. Po rozhovoru s Váženým panem ředitelem městské policie v Ostravě Mgr. Harazimem uvedl, že je moc rád, že se hodně přestupků řeší v oblasti prevence a nikoliv represe. Je toho názoru, že včasná prevence povede i ke zlepšení situace. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli za jeho příspěvek. Sdělil, že to bylo spíše konstatování než dotaz a že to je samozřejmě v pořádku. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Jakubkovi.

Vážený pan zastupitel RSDr. Oldřich Jakubek z KSČM: Pozdravil všechny přítomné a poděkoval za udělení slova. Dotázal se: Čím si Vážený pan ředitel Dočekal vysvětluje poměrně obrovské rozdíly v kriminalitě v Ostravě od roku 2013 po loňský rok. Dotázal se, zda v tom nehraje nějakou roli například určitý stupeň nebo míra latence. Dále se dotázal, zda byla přijata nějaká opatření. Zajímalo ho, v čem je tento citelný pozitivní pokles.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, odpověděl, že v tomto se dostává na rovinu hypotéz, protože měřit to matematicky je velmi obtížné. Tento celorepublikový fenomén je možná námětem pro nějaký sociologický nebo kriminologický výzkum. Uvedl, že dále sdělí některé hypotézy, které může určitým způsobem verifikovat, ale nemusí mít úplně na 100 % pravdu. K latenci řekl, že samozřejmě má Vážený pan zastupitel Jakubek pravdu, protože hovořil ve zprávě o evidovaných trestných činech. Důrazně vysvětlil, že nejsou hodnoceni podle toho, aby z toho udělali soutěž a motivovali policisty k tomu, aby nepřijímají oznámení, ale naopak když bude mluvit za sebe, tak vždy dělá největší rachot s tím, když policista nepřijme oznámení, které mu někdo oznamuje, protože od toho tady ta policie je. Pokud by vzal nějaké základní kriminologické pravidlo o míře latence, tak ta se vždy pohybuje řádově kolem desítek procent. Uvedl, že se ptá sám sebe, co se tak radikálně změnilo jak v republice, tak ve městě Ostrava, aby lidé neoznamovali trestnou činnost. Určitě je těch faktorů více. První věc, kterou si to vysvětluje a bylo by špatné, kdyby to za policii nezmínil, určitě není možné dát rovnítko, že čím bude více policistů, tím bude větší bezpečnost a že to bude platit matematicky, lineárně, tak to určitě nemůže fungovat. Na druhou stranu, když ti policisté v těch ulicích jsou vidět, tak minimálně to na ty potencionální pachatele působí tak, že si rozmyslí, jestli spáchají tu trestnou činnost. Další věc je, a mluvil o tom už loni: Tím, že vytvořili nové pracoviště, které má označení oddělení hlídkové služby tzv. OHS, radikálně snížili dojezdové časy. Co se týká města Ostravy, tak od okamžiku kdy oznamovatel volá na linku tísňového volání 158, tak policisté jsou na místě v řádech minut. U okrajových částí Ostravy to bude trvat déle, ale v těchto lokalitách je to v řádech minut. Uvedl, že těch vozidel jezdí 24 hodin denně 5 až 8.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) přerušil Váženého pana ředitele Dočekala. Dotázal se ho na to, zda se jedná o řády minut i v případě odlehlých částí Ostravy a poznamenal, že doufá, že to není v řádech hodin.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, potvrdil slova Váženého pana primátora, že se jedná o minuty. Pokud však mluví o centru města, tak tam to je do dvou, tří minut a pokud budou mluvit o Plesné, tak tam to může být do pěti, osmi minut. Takový je rozdíl. Nejedná se o rozdíl v desítkách minut, ale to je pouze příklad. Jedná se o faktor, který významným způsobem ovlivnil míru kriminality v Ostravě. Poslední věc souvisí s recidivisty. Od doby poslední amnestie jsou původně propuštění recidivisté již zase zpátky ve vězení: a to se na tom taky podepsalo. Faktorů je skutečně více. Další záležitost je to, jak postupuje technika. Uvedl, že lidé si majetek více chrání. To, že někdo má doma v rodinném domku, v bytě zabezpečovací techniku a jiné podobné věci, což měly kdysi jen velké firmy, protože to bylo finančně náročné, tak dnes to využívá obrovské množství lidí. Celý komplex těchto okolností přispívá k tomu, že se ta kriminalita snižuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu řediteli za zodpovězení dotazu a zeptal se, zda se chce ještě někdo ze ZSMO na něco zeptat. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Graňákovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) pozdravil všechny přítomné. Sdělil, že by chtěl navázat na Váženou zastupitelku Sekerákovou. Má osobní zkušenost s tím, že jeho kolega z práce bydlí v Mariánských Horách na ulici Mojmírovců. Během posledních deseti let měl šestkrát vykradené vozidlo včetně služebního vozidla, kterým tam občas večer parkuje. Uvedl, že on bydlí ve Výškovicích. Za těch deset let měl pouze jednou pokus o vykradení auta poškozením zámku. Je toho názoru, že asi dlouhodobě něco v Mariánských Horách není v pořádku.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava … (nejde rozumět).

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poznamenal, že za chvíli bude hovořit také Vážený pan ředitel městské policie Mgr. Harazim. Také městská policie má významnou úlohu na úseku veřejného pořádku. Opět se zeptal, zda jsou z řad ZSMO nějaké dotazy. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Štefkovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel ZSMO zvolený na kandidátce KSČM pozdravil všechny přítomné. Sdělil, že při studiu materiálu Váženého pana plukovníka Dočekala se pozastavil nad problémem, který pravděpodobně dlouhodobě policii tíží. Jde o nízkou objasněnost majetkové kriminality. Upozorňovali na to již jeho předřečníci. Dotázal se: Jakým způsobem může samospráva napomoci policii v této problematice. Dotázal se, co by policie mohla žádat, nebo měla žádat po samosprávě, aby mohli pomoci.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, uvedl, že pokud budou mluvit o majetkové kriminalitě, že tam ta možnost zjistit toho pachatele je vždy ze všech druhů trestné činnosti nejhorší, protože pokud hovoří o násilné trestné činnosti, tak tam většinou je ta oběť, nebo skoro vždycky v kontaktu s pachatelem, kdežto u majetkové trestné činnosti, když někdo přeleze plot a vloupá se do nějakého objektu, ať už je to garáž, rodinný domek nebo cokoliv, tak ten pachatel si to většinou natipuje, ví, že ti lidé jsou pryč, čili potom je to všechno na umu kriminalistických techniků, kteří jsou schopni zajistit stopy. Co s tím? Jedná se o celý balík opatření. Vždy na to apeluje např. na besedách s občany města, aby si lidé všímali věcí a událostí ve svém okolí. Všímavost znamená, že pokud člověk vidí, že se někdo pohybuje u sousedů a nemá tam co dělat, tak tomu sousedovi zavolá. Na tom není nic špatného. Dnes ty možnosti jsou. To je jedna věc. Dále řekl, že druhou věcí a nechce tady hovořit o světě George Orwella, nicméně z praxe ví, že nejefektivnější jsou opravdu kamery. Pokud to jsou kvalitní kamery, tak policie, pokud je ten záznam takový, že vede k individuální identifikaci té osoby, je schopná se k pachateli dostat. Jestliže nejsou stopy a není svědek, tak se pachatel zjišťuje velice, velice obtížně. Samozřejmě policisté chodí např. po zastavárnách, překupnících. Nebude vyjmenovávat všechny metody policejní činnosti, ale z pohledu samosprávy je to určitě nejlepší. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu řediteli Dočekalovi. Uvedl, že neví, zda Vážený pan zastupitel Štefek měl na mysli to, zda samospráva může prakticky nějak pomoci činnosti Policie České republiky. Doufá, že Vážený pan plukovník Dočekal potvrdí, že jsou v průběžném kontaktu a že přispívají Policii České republiky v rámci možností a jejich potřeb.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, potvrdil slova Váženého pana primátora. Je však třeba rozlišovat systémová opatření, která jsou taková, o kterých mluvil a pak jsou to ad hoc různé problémy, které se mohou vyskytnout, a to je, což nezaznělo z jeho zprávy, že ta spolupráce jak na úrovni Magistrátu města Ostravy a vedení radnice, tak s městskými obvody a mezi policií v Ostravě je dle jeho názoru velice dobrá. Pokud se tam nějaký problém narodí, tak je oboustranná snaha ten problém řešit. Je potřeba to rozlišit do systémových věcí, kde to vidí na ty technické opatření, a potom ty ad hoc problémy, kterých je strašně moc. Sdělil, že to je hlavně o komunikaci s lidmi.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu řediteli Dočekalovi. Opět se zeptal, zda jsou z řad ZSMO nějaké další dotazy, připomínky. Nebyly. Dále sdělil, že se k tomuto bodu se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych poděkoval Váženému panu plk. Mgr. René Dočekalovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava za zpracování a předložení občanům jeho zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015. Je také velice potěšující, že byla tato zpráva tentokrát celá publikována na webových stránkách města Ostravy v rámci podkladů k řádnému projednání programového bodu č. 3 zdejšího Váženého zastupitelstva. Je to nesmírně pozitivní a občané se tak mohou ještě lépe seznámit s činností bezpečnostních složek. Chtěl bych Váženého pana plk. Mgr. ředitele Reného Dočekala nebo jeho zástupce či případně jinou kompetentní osobu poprosit o zodpovězení následujícího dotazu k jeho zprávě. Věřím, že on to velmi uvítá, jelikož jde o zájem občanů o informace z poctivé práce naší policie. Určitě nebude něco takového považovat za nějaké zdržování nebo obtěžování. Naopak. Pro vysvětlení: Někteří Vážení zastupitelé to totiž bohužel občas občanům takto v tomto duchu tristně naznačují, že by je neměli rušit zde na Váženém zastupitelstvu svými dotazy. Otázka ke zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015 tedy zní: Výše uvedená zpráva mj. uvádí, že k prioritám krajského policejního ředitelství, cituji: „mezi které patří kybernetická kriminalita“, jsou realizovány různé konkrétní projekty. Poprosil bych o upřesnění jaké konkrétní projekty v širší a třeba také celorepublikové úrovni, jelikož žijeme v době invazivního nástupu tzv. chytrých technologií, měřidel, mikročipů, skenerů s jejich ohromnými riziky, nebezpečími, které si mnoho ostravských politiků většinou ani neuvědomuje a nebo je nechtějí ani připustit. Viz třeba debata v rámci minulého Váženého zastupitelstva kolem deklarace „Smart city“ a „Smart regionu“. Mohl byste prosím občany seznámit také s těmito kyber-nebezpečími? Ve Vaší zprávě jsem k tomu např. našel toto vyjádření: „Rovněž v oblasti počítačové kriminality byl v roce 2015 zaznamenán obdobný trend jako loni. Za zmínku stojí stále častější sofistikované útoky prostřednictvím Internetu na finanční prostředky poškozených, a to přes jejich platební karty, aniž by pachatelé fakticky měli tuto platební kartu v držení.“ Mnoha Lidem se třeba hned vybaví tzv. motivačně vnucovaná jízdní chytrá karta ODISka, mj. ke které jsme s kolegy na webu Necipujtenas.CZ dne 8. dubna 2016 publikovali velký rozhovor s Váženým panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA, lídrem Občanské demokratické strany pro volby do Moravskoslezského krajského zastupitelstva, místostarostou Klimkovic a především prestižním, dlouholetým a dá se říci jedním z vůbec nejuznávanějších odborníků na otázky zabezpečení RFID aj. bezdrátových technologií v České republice. Vážený pan Ing. Unucka, MBA, v tomto rozhovoru mj. uvedl: „Stejné je to při platbě v autobusu nebo tramvaji. Pokud platím kartou, ať už ODIS nebo platební, opět vzniká o mé cestě lehce zneužitelná elektronická stopa. Nejen o nástupu, ale i výstupu. Pokud se jí bojím, mám mít možnost tuto stopu nezanechat. Pracujeme s různými softwarovými systémy a vím, že k datům má na pozadí přístup mnoho osob bez ohledu na zabezpečení. Proč háčkovat nějaký software, když můžu navštívit kamaráda, který s daty pracuje.“ Mohl byste prosím, Vážený pane plk. Mgr. řediteli René Dočekale nebo Váš žený zástupce či případně jiná Vážená kompetentní osoba upozornit širokou veřejnost na možná výše uvedená nebezpečí zaznamenaná nejen minulý rok 2015 dle dikce Vaší zprávy nebo v minulých letech, ale třeba i letos? Jak by se měli občané nejlépe vůči těmto rizikům bránit? Je vůbec bezpečné vnucovat lidem moderní technologie povinně, když si mnozí ani neuvědomují všechna rizika a neumějí tyto technologie dokonce často používat a nikdo jim případně neumožní nediskriminační opt-out? Děkuji Vám za Vaše odborné a vstřícné odpovědi.

Vážený pan plk. Mgr. Bc. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie České republiky Ostrava, na úvod poděkoval za slova uznání práce policie a všech těch, kteří se bezpečností zabývají. Je to pro ně důležitá zpětná vazba. Poděkování patří hlavně jeho lidem, protože Vážený pan plukovník Dočekal je pouze ten, který má tu čest tomu velet v konkrétním časovém období. Sdělil, že se vyjádří ke zmiňovaným údajům ve zprávě ohledně tzv. počítačové kriminality, nelze ji však zužovat pouze na počítače. Sdělil, že tak jako do našeho života v devatenáctém století vtrhly stroje a pára, ve dvacátém století elektřina, tak v jednadvacátém nám vtrhla do života výpočetní technika, digitalizace, data a všechny věci. Osobně z toho nadšený není, ale slovy Járy Cimrmana „nemusí se Vám to líbit, nemusíme s tím souhlasit, ale to je tak asi všecko, co s tím můžeme dělat“. Sdělil, že v další části odpovědi spojí dvě věci, protože hned naváže na prevenci. Je toho názoru, že prevence je poměrně dost, protože bývá obsažena nejen ve výstupech policie, ale jsou tady i zástupci médií, takže se to objevuje poměrně často a je toho názoru, že i peněžní ústavy nebo lidé, kteří s tím pracují, upozorňují uživatele např. platebních karet na rizika, která jsou. Jinými slovy, jestli si někdo na pin kartu nesmazatelným fixem napíše pin, tak to nebude komentovat. Dnes však situace postupuje dopředu. Slovo hacker snad nemusí vysvětlovat, tak jako primitivní zločin, který se používal v tom, že tam někdo něco rozbil a někde se vloupal. To už dnes pro lidi, kteří umí s výpočetní technikou pracovat, a je to hlavně ta nastupující mladší generace, čili to tzv. nabourání do počítačů je velmi jednoduché a oni na to reagovali tak, že konkrétně v Ostravě je zřízeno speciální pracoviště, které má za úkol mimo jiné to, že jestliže někdo zjistí, že mu z účtu bez jeho vědomí někdo převedl peníze, tak jsou v některých případech (hlavně dle času) schopni zajistit to, aby se ty peníze tzv. zablokovaly a nepokračovaly dále, ale je to otázka řádově minut přes počítač převádět peníze z České republika na druhý konec světa. Toto je jeden ze směrů kriminality, který je spojený s výpočetní technikou. Další je jev, který je bohužel smutný a setkávají se s tím opět u mladší generace a může to mít potom i sekundárně poměrně dosti značně následky, například šikana ve školách za užití sociálních sítí. Dnes tady mluví o věcech spojených s tím, jak nám do života vtrhly chytré telefony. Řekl: „No, zakažte chytré telefony.“ Je to multimediální zařízení, které zaznamenává obraz, zaznamenává zvuk, slouží zároveň i jako připojení k internetu a s tím je obtížné něco dělat. Děcka si například natočí spolužáka v choulostivé situaci, vyvěsí to na sociální síť a vede to mnohdy až k tak fatálním koncům, že ta osoba, která je tzv. šikanována si může i něco udělat. Dávat nějaké generální rady je nad rámec možností, protože to by na zastupitelstvu seděli hodně dlouho. Uvedl, že dnes organizují besedu s občany města, kde se hlavně zaměřují na seniory čili na lidi, kteří s užíváním výpočetní techniky a těch nových technologií mají trochu problém, v čemž s Váženým panem Mgr. Přepiorou naprosto souhlasí. Na takové besedě se preventisté snaží vykládat základy bezpečnosti. Pokud by byl zájem, není problém a je možné to domlouvat. Tyto akce a tyto besedy včetně různých podkladových materiálů pořádají poměrně často a nejsou jediní, kteří toto dělají. Dále Váženému panu Mgr. Přepiorovi řekl, že by ze své pozice nechtěl komentovat záměry města nebo komunálních podniků na užívání nových technologií, ale doby kdy kasír chodil s výplatami z banky, ty už jsou pryč. Dnes se stává standardem, že lidem chodí peníze na účet a užívání platebních karet je takové, jaké je. Jeho soukromý názor je takový, že celý život budou do děrovače strkat jízdenky, tak to je pryč. Je z generace, která na Českých drahách zažila lepenkové jízdenky a kde dneska lepenkovou jízdenku najdou? Mladší generace už ani neví, jak to vypadalo.“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1032/ZM1418/16. Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu plk. Mgr. Dočekalovi za předložení jeho zprávy a za zodpovězení otázek. Dále sdělil, že si v rámci schváleného programu schválili: budou nyní pokračovat bodem č. 4, což je „Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015“, a to z toho důvodu, že se k němu přihlásil občan do diskuze, který následně svůj návrh vzal zpět. Doporučil, aby neměnili již schválené pořadí programu, jelikož to má i věcnou/logickou návaznost. Vyzval ZSMO k tomu, aby pokračovali projednáváním bodu č. 4.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání materiálu č. ZM_M 4: Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu Mgr. Zdeňkovi Harazimovi, řediteli Městské policie Ostrava.

Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim seznámil všechny přítomné s činností Městské policie Ostrava v roce 2015.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu řediteli Městské policie Ostrava za předložení zprávy a požádal ho, aby zůstal v řečnickém prostoru kvůli zodpovězení případných dotazů. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Macháčkovi. Porosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček (KSČM) poděkoval za udělení slova a pozdravil všechny přítomné. Sdělil, že by chtěl vznést připomínku týkající se bodu 7. 2. zprávy Váženého pana ředitele Harazima, ve kterém se hovoří o sběru použitých injekčních stříkaček a jehel. Upozornil na to, že stále častěji jsou tyto injekční stříkačky nacházeny na území školských zařízení, a to včetně mateřských školek a požádal o to, aby tomu byla věnována zvýšená pozornost. Sdělil, že tato oblast má dvě stránky. Jedna stránka je, kdy městská policie reaguje na podnět občanů a druhá, kdy z vlastní iniciativy prohlíží nebezpečná místa. Dotázal se, jestli by bylo možné příště ten graf vývoje sběru injekčních stříkaček rozdělit na dvě části, kdy apeloval na tu část č. 2, kdy policie sama z vlastní iniciativy tyto místa o kterých se ví, že jsou problematické, monitoruje a že tam tyto nebezpečné předměty nachází a likviduje. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim akceptoval připomínku Váženého pana Ing. Macháčka a poděkoval mu za jeho příspěvek. Přislíbil úpravy svých zpráv pro příští období.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu zastupiteli Šebestovi. Porosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) poděkoval za udělení slova a pozdravil všechny přítomné. Uvedl, že si zprávu pečlivě přečetl a sdělil, že je nutné poděkovat městské policii za to, co dělá. Určitě se s mnoha strážníky setkali a ví, že nemají pouze komisní, ale i lidský přístup. Je toho názoru, že to je pro městskou policii typické a poděkoval jim za tuto činnost. Uvedl, že mají spoustu vyhlášek, které magistrát vydal a týká se to například tzv. hlukové vyhlášky, čipování psů apod. a dotázal se, zda městská policie sleduje ve svých statistikách účinnost těchto vyhlášek. Kolik například řeší přestupků, nebo podnětů občanů, protože zastupitelstvo města nemá zpětnou vazbu o tom, jak ta vyhláška funguje.

Vážený pan Mgr. Zdeněk Harazim požádal o promítnutí grafu z prezentace, kde je podíl řešených přestupků v roce 2015. Sdělil, že převážnou část řešených přestupků na úseku veřejného pořádku, což je 42,3 % činí právě dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města. Uvedl, že v roce 2015 vyřešili 13.740 takových přestupků. Věnují tomu pozornost. Sledují aktualizace vyhlášek a je toho názoru, že v této oblasti dělají maximu toho, co umí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu řediteli Harazimovi a dotázal se, zda jsou z řad ZSMO ještě nějaké další připomínky. Uvedl, že byla kladně hodnocena činnost jak státní, tak i městské policie, a to se logicky promítá ve zlepšené bezpečnostní situaci. Připomněl obecně známý fakt, že v rámci dotazníkového průzkumu, který dělali mezi obyvateli města v souvislosti s prací na dlouhodobé strategii města, byla mezi prioritními oblastmi, na které občané poukazují, otázka bezpečnosti na prvním místě. Sdělil, že pro něho bylo osobně překvapením, že až za bezpečností jsou fenomény typu životního prostředí nebo nezaměstnanosti. Je toho názoru, že všichni, kteří tam jsou, na to reagují adekvátně mimo jiné i tím, že posílili rozpočet městské policie pro tento rok řádově o dvacet miliónů korun, což skýtá jak možnost navýšení rizikových příplatků pro strážníky, tak i zlepšení sociálních podmínek, ale hlavně je tam buffer pro navýšení počtu strážníků a vytvoření oddílu pořádkové služby, o kterém Vážený Mgr. Harazim hovořil. Je toho názoru, že ty náklady nejdou vniveč, ale skutečně se přetavují v konkrétní výsledky na úseku bezpečnosti ve městě. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1033/ZM1418/16.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání bodu programu ZSMO: Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. Vyzval ZSMO k diskusi. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan zastupitel JUDr. Josef Babka (KSČM) pozdravil všechny přítomné. Sdělil, že k tomuto bodu nevystupuje poprvé a možná ne naposledy. Tím má na mysli snižování počtu členů dozorčích rad. Psal kvůli tomu dokonce i do Ostravské radnice a vyslovil překvapení, že dvě občanská hnutí jako je hnutí Ostravak a hnutí ANO snižují podíl občanů na řízení v komisích, ve výborech a nakonec tímto opatřením, které je součástí dnešního materiálu, snižují účast zaměstnanců na řídících pracích v jednotlivých organizacích. Jistě je všem dobře známo, že vládní koalice (celostátní) deklarovala před volbami, že navrátí do zákona o obchodních korporacích ten institut, že v dozorčích radách společností bude jedna třetina zaměstnanců. Oni zde řeší snížení počtu členů dozorčích rad v rámci tzv. úspor a je zajímavé, že ho řeší na úkor jediných zaměstnanců, kteří v této společnosti jsou. Sdělil, že s tímto principem nesouhlasí a jsou toho názoru, že účast zaměstnanců v dozorčích radách má své významné postavení a jako dlouholetý předseda dozorčí rady Ostravských komunikací, a.s. potvrdil, že zaměstnanci byli vždy přínosem pro činnost dozorčí rady. Sdělil, že vnášeli do jednání dozorčích rad podněty a zejména zkušenosti z vlastní práce. Sdělil, že klub KSČM nepodpoří tento návrh na změnu stanov v Ostravských komunikacích, a.s. a je toho názoru, že by to neměl podpořit nikdo, kdo to myslí s městskými společnostmi doopravdy dobře. Je toho názoru, že ekonomická náročnost se tímto činem může snížit, ale zhorší se vlastní klima ve společnostech, jestliže zaměstnanci nebudou mít konkrétní a věcný vztah s kontrolními orgány společnosti.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi a poprosil Váženého pana zastupitele Palyzu, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Ing. Lumír Palyza (ČSSD) pozdravil všechny přítomné, poděkoval za udělení slova a uvedl, že klub ČSSD projednával s ostatními materiály i tento materiál a v podstatě jejich stanovisko se shoduje se stanoviskem klubu KSČM. Rovněž jejich klub tento návrh u materiálu č. 5 nepodpoří.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Palyzovi za jeho projev. Dotázal se ZSMO, zda má někdo ještě nějaké dotazy, podněty, připomínky. Nebylo tomu tak. Sdělil, že respektuje jak názor klubu KSČM, tak i klubu ČSSD a jejich představitelů. Je toho názoru, že je to otázka filosofického přístupu k řízení společnosti. On osobně a v zásadě celé současné vedení města zastává malinko jiný názor na tuto věc. Domnívá se, že participace zaměstnanců na řízení společnosti je vykonávána nebo může být vykonávána jiným způsobem především přes odborové organizace. Co se týká četnosti či nečetnosti dozorčích rad, tak všichni ví, že četnost dozorčí rady právě Ostravských komunikací, a.s. je zřejmě republiková anomálie, neb 9 členů dozorčí rady nemá snad žádná jiná společnost tohoto typu v České republice. Uvedl, že i z tohoto důvodu je dobré toto reflektovat. Uvedl, že všichni ví, že v současné době tato zákonná povinnost není dána a pakliže bude vrácena do legislativy, tak pochopitelně to učiní také oni a tím učiní zákonu za dost. Nedomnívá se však, že by zaměstnanci firmy neměli možnost jak participovat na jejím řízení i bez toho, že by nebyli členy dozorčí rady. Zopakoval: Nejsou-li jiné připomínky ani dotazy ze strany ZSMO, tak se k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný. Předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista) řekl: „Vážení přítomní, děkuji za udělení slova. A tentokrát mám správný materiál, který máte projednat. Občan, jak známo, má právo vyjádřit se k projednávané věci, jenomže v tomto materiálu je příliš velká anonymizace údajů. Když se podíváte do důvodové zprávy, tak tam není napsané, kterým zástupcům skončilo funkční období v dozorčí radě. Takže já mohu pouze spekulovat, že v té dozorčí radě možná teď zastupuje zaměstnance osoba, která vůbec v Ostravských komunikacích, a.s. nepracuje a současně je možná v dozorčí radě Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. a VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Taková spekulace je možná, protože právníci legislativně právního odboru příliš anonymizují ty zprávy. Potom mne udivuje, že jak máte přílohu č. 2, což je ten dopis Ostravských komunikací, a.s. někdy z 11. ledna, tak tam v posledním odstavci píší, že souhlasí s tím, aby dozorčí rada měla 9 členů a nikdo je doufám neupozornil, jinak si to nedovedu vysvětlit, že po dva měsíce nikdo neřekl no, ale tak když s tím souhlasíte, aby bylo 9, tak dejte návrhy, kdo by měl být těmi dalšími dvěma. To tam není. Takže takovéhle nejasnosti z toho plynou. (Pauza v proslovu Váženého pana Ing. Novotného; nejde pořádně vidět na připravené písemné podklady občanů, pozn. autora.) Už jsem vloni psal, že byste měli tady zřídit pořádné světlo, protože tady není pořádně vidět. Myslel jsem si, že bude někdo pořádně diskutovat a že z té diskuze pochopím ty jména, ale zaslechl jsem jenom, že dva kluby pro to nebudou hlasovat. Nevím, proč vedení Ostravských komunikací, a.s. tyto dva kandidáty nesdělilo. Naštěstí a to už asi nebudete chtít měnit: Ve stanovách Ostravských komunikací, a.s. není podobné ustanovení jako ve stanovách Dopravního podniku Ostrava a.s., kde jste odsouhlasili, že když vedení nebude souhlasit s nějakým zástupcem zaměstnanců, no tak, že ho valná hromada nezvolí. To jsou věci nebývalé a za té situace já skutečně dobře hodnotím, že vedení Ostravských komunikací, a.s. nakonec souhlasilo s těmi devíti lidmi. Tím, že odmítáte účast zaměstnanců v dozorčí radě a tím, že to nepřiznáváte prakticky tu třetinu, což bylo chvályhodné v minulém zákoně, tím vyslovujete těm zaměstnancům nedůvěru. Ti zaměstnanci, ti mají největší zájem na tom, aby podnik prosperoval, a proto oni podle mne v té dozorčí radě mají největší právo být. Jinak tam máte kolikrát lidi, řekl bych „více-obročníky“, kteří jsou ve více dozorčích radách a tento zájem prakticky nemají. U některých lidí je ten zájem, nechci podezírat, ani to nevyslovím. Byl bych rád, aby se toto změnilo. Proto navrhuji, abyste tuhletu změnu stanov nepodpořili, nehlasovali pro to, protože tím vyslovujete zaměstnancům, což jsou prakticky občané Ostravy, nedůvěru. Děkuji Vám za pozornost.“ (Potlesk na galerii pro veřejnost, pozn. autora.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval panu primátorovi. Reagoval na slova občana města tím, že mu řekl, že se jedná o změnu stanov a o jména ve své podstatě vůbec nejde. Princip je jednoduchý. Někdejší Vážený pan ministr spravedlnosti Pospíšil nechal schválit nový občanský zákoník a související předpisy a potom zmizel za jinou politickou stranu do Bruselu. Takže to už není povinné ta účast zaměstnanců. Současná ostravská koalice si účast zaměstnanců v orgánech společností nepřeje. Opozice si ji přeje a podle toho dopadne hlasování. – Váženému panu primátorovi řekl, že by se měl zamyslet nad posílením těch světel na balkoně, aby Vážený pan Mgr. Přepiora nešel náhodou žalovat na Ministerstvo vnitra, že nejsou respektována ústavní práva občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, zda je na galerii pro veřejnost příliš tma nebo hodně světla.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) sdělil, že neví, protože se to dá vykládat tím i oním způsobem. Možná, že tam Vážený pan Mgr. Přepiora poběží každopádně. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) přislíbil, že to „zanalyzuje“. Poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho podnět. Poděkoval také Váženému panu Ing. Novotnému. Řekl, že se domnívá: Již bylo řečeno všechno. Vyzval ZSMO přeci jen ještě k dalším dotazům.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista) mimo mikrofon svým hromovým hlasem protestuje, že nedostal odpověď na otázku, kdo je nyní zaměstnaneckým zástupcem v dozorčí radě.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl Váženému panu Ing. Novotnému, že v tuto chvíli nikdo. Sdělil mu, že předmětem tohoto materiálu není v tuto chvíli řešení personálií. Tento materiál je návrhem na změnu stanov společnosti, v rámci kterých se snižuje počet členů dozorčí rady z devíti na sedm. O žádná jména v tuto chvíli nejde. Vážený pan primátor nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení, jelikož nebyly žádné další dotazy, připomínky. Hlasovalo 29 pro, 12 proti, 8 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1034/ZM1418/16. Vážený pan primátor poděkoval za takové hlasování.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Novotný kritizuje v rozhovoru s lidmi na galerii pro veřejnost Váženého pana primátora za jeho neznalost situace a podkladových materiálů k projednanému programovému bodu ZSMO, jelikož již byly k dispozici návrhy konkrétních osob na obsazení dozorčí rady.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání materiálu č. ZM_M 31: Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15. 3. 2016. Jelikož se nikdo ze ZSMO nepřihlásil do diskuse, tak předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a sdělil, že světlo na balkóně je už v celku v pořádku. Poděkoval za to Váženému panu zastupiteli Juroškovi. Stačil ještě pozdravit Vážené ZSMO. Poté řekl, že už je zase tma. Omluvil se, že zrovna teď již nejde nic vidět. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Váženému panu Ing. Zapletalovi, Ostravanovi a předsedovi Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji za jeho jasně a důrazně formulované písemné zastání (viz dokumentace zveřejněná k projednávání tohoto bodu na městském webu) pro ty občany, kterým vznikla značná újma díky nezákonnému postupu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015 potlačením občanských přirozených ústavních práv a svobod. Pokud se občanů nezastanou zastupitelé, musejí to udělat přirozeně sami občané. Tedy děkuji Vám, Vážený pane Ing. Zapletale! Dále. Důvodová zpráva, kterou máte také před sebou k tomuto bodu a byla zveřejněna na městském webu není správně anonymizována, jelikož umožňuje zobrazit plné jméno a příjmení váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, čímž se dostává do rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Prosím tedy o nápravu situace. Dále zopakuji k výše uvedené loňské říjnové cenzurní kauze jasné stanovisko Ministerstva vnitra České republiky ze dne 17. 2. 2016, které je formulováno z pozice výkonu dozoru nad samostatnou působností Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích. Ministerstvo vnitra v tomto případě vystupuje jako orgán dozoru, nadřízený kontrolní orgán. Nejde o žádný pouhý právní názor. Cituji: „Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16, odst. 2, písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko.“ Dnes Vám předložené stanovisko Rady Statutárního města Ostravy k hlasování paradoxně na jedné straně uvádí, že nemáte ze zákona v tomto smyslu žádné povinnosti, že jste neporušili zákon a cenzura je v pořádku. Nicméně přesto nakonec stejné stanovisko Rady uvádí, že budete dozorové stanovisko Ministerstva vnitra milostivě respektovat. Nabízí se otázka, proč ale, když bylo podle stanoviska Rady vše v pořádku? Pokud máte pravdu, tak si za ní stůjte. Jenže prostě cenzura v pořádku není a nikdy ve svobodném státě nebude, ať už to zaobalíte do jakýchkoliv sofistik! Je proto potěšující, že stejné stanovisko Rady, o kterém budete dnes hlasovat, obsahuje tuto citaci: „Na závěr nebývá než uvést, že není jediného důvodu názor Ministerstva vnitra České republiky nereflektovat, byť je výklad města jiný. Pro budoucí předejití případných konfliktů mezi městem a občany při uplatňování jejich práv se v obdobných skutkových situacích zastupitelstvo města zachová v souladu s aktuálním právním názorem Ministerstva vnitra České republiky, S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA.“. Jenže občanům, kterým vznikla újma, se pořád nikdo neomluvil. Tím by se totiž dala celá tato záležitost jednou provždy smírně vyřešit. Minule v rámci jednání zastupitelstva 23. 3. 2016 Vážený pan primátor místo toho naopak sdělil, že ještě přitvrdí. Každý si to může dohledat v zápisu. Americký president Harry S. Truman by před tímto vývojem varoval, cituji: „Jakmile se vláda přikloní na stranu umlčování hlasu opozice, zůstane ji pak už pouze jedna cesta, kterou se může vydat, cesta narůstajících represivních opatření, až se taková vláda nakonec stane zdrojem teroru pro všechny své občany a vytvoří stát, kde budou všichni žít ve strachu.“ Přitom Vážený pan primátor už ukázal, že se omluvit dokáže. No a tady se nabízí paralela s presidentem Kennedym, jenž na sebe vzal před veřejností plnou odpovědnost za neúspěch při pokusu o násilný převrat na Kubě v roce 1961. Získal si svou upřímností a omluvou přízeň národa. Inu jistě vhodná inspirace. Ostatně druhého března 2016 zhodnotil ve svém vyjádření pro Necipujtenas.CZ výše uvedené naprosto neuvěřitelné metody potlačování svobodné diskuse pod vedením Váženého pana ostravského primátora, Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, lídr ODS pro letošní krajské volby a místostarosta Klimkovic takto, cituji: „To by u nás neprošlo! Naši zastupitelé přeci jen mají morální zásady a odpovědnost vůči občanům!“. A 8. dubna 2016 opět pro Necipujtenas.CZ Vážený pan lídr ODS Ing. Unucka MBA, cituji: „Víte, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody, ale kdo chce něco říct, vždy u nás na zastupitelstvu řekne.“. Prosím tedy o nápravu situace. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a uvedl, že v jeho řeči nalezl podnět. Nechá se inspirovat příkladem pana prezidenta Kennedyho a vezme na sebe zodpovědnost. Sdělil, že nechá připravit a předložit změnu jednacího řádu ZSMO, aby se cítili všichni trochu svobodněji v rámci jeho průběhu. Váš počet podaných diskuzních příspěvků (Váženého pana Mgr. Přepiory, pozn. autora) na toto zasedání zastupitelstva ho o tom definitivně přesvědčil. (Příprava tzv. „Lex Prepiora“ však ještě nebyla dokončena ani v červnu 2016, pozn. autora). Ještě jednou poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek. Dotázal se ZSMO, zda jsou nějaké dotazy, připomínky. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Dále uvedl, že Vážený pan Mgr. Přepiora dnes téměř složil zastupitelský slib. Sice to asi nebude možné, ale možná by stálo za to prověřit, zda se nemůže třeba stát nějakým honorárním čestným zastupitelem. Možná by si spravil mindrák z toho, že jeho Strana svobodných občanů (Svobodní) tady není mezi volenými reprezentanty ostravského lidu, protože byla neúspěšná v komunálních volbách do Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, a protože by se to časem i nějakým způsobem uklidnilo (chvályhodná občanská aktivita Váženého pana Mgr. Přepiory, pozn. autora). Tuší, že Chesterton řekl něco v tom smyslu, že: „Pohádky se děckám neříkají proto, že by se dozvěděly, že existují draci, ale proto, že aby se dozvěděli, že draky je možno zabít.“ Sdělil, že tím nevyzýval k žádnému násilnému činu, ale domnívá se, že na Váženého pana Mgr. Přepioru se hodí třeba pohádka o jeskyňkách a Smolíčkovi, kde jsou ty dva prstíčky atd. Sdělil, že z tohoto důvodu nemůže hlasovat pro navržené usnesení, protože Vážený pan Mgr. Přepiora má pravdu v rozpravě, a proto nemůže hlasovat pro návrh odpovědi, a to právě kvůli tomu zdvořilostnímu konečnému odstavci, kdy ZSMO dosvědčuje, že se budou chovat v souladu se stanoviskem nějaké paní inženýrky, nikým nevolené z Ministerstva vnitra. (Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, které vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD, pozn. autora). S tím nemůže souhlasit, protože to nemohou garantovat. Může se kdykoliv stát, že se někdo přihlásí v souladu s jednacím řádem a navrhne ukončení diskuze a náhodou to projde. Byť si to po zkušenostech nemyslí, že se ještě něco takového stane. Uvedl, že Vážený pan Mgr. Přepiora neustále hovoří o cenzuře, o tom, jak se mu nedává slovo. Slovo se mu uděluje ke konkrétnímu bodu a dokonce i samotný pan navrhovatel, ctihodný pan občan Hadaščok nst. odůvodňoval tenkrát svůj návrh na tu vyhlášku v souvislosti se schvalováním programu, a to poměrně dlouho. Další argumenty uváděl i v samotném materiálu, takže nikdo tady nikoho necenzuruje. Dále prohlásil, že to už je konec jeho neuspořádané samomluvy. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan Mgr. Přepiora reagoval na slova Váženého pana zastupitele Jurošky na květnovém jednání ZSMO, které posléze opět pokračovalo ve svých nezákonných cenzurních zásazích. Nezbývá než zopakovat, že výklad Váženého pana zastupitele Jurošky neodpovídá skutečnosti. Podrobnější informace viz mj. zde. Co brání Váženému ZSMO vyslechnou si občana v délce příspěvku nepřesahujícím 5 minut? Nic. Možná pouze jen Ego. Svobodná diskuse limitovaná ústavními principy a zákonem o obcích včetně jednacího řádu ZSMO prostě je a nebo není. V rámci ZSMO bohužel často není. Vždyť Vážený pan primátor Macura zkrátka během únorového jednání ZSMO na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzuroval Váženého Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.“ – K podobnému neférovému kroku se Vážený pan primátor Macura snížil také při jednání Váženého ZSMO dne 22. 6. 2016, kdy řádně přihlášenému občanovi rovnou zakázal vystoupit se slovy: „Takže Vám to zakazuju! Děkuju. Končíme tento bod.“ Neopomněl mu sdělit z úrovně svého „velkopanského“ postavení, z pozice své Vážené veřejné funkce: Ty Vaše „pitomé příspěvky“, a nemusíte tak „pitomě tlachat“. Podrobněji v samostatném článku zde. – ZSMO se dokonce v dubnu 2016 rozhodlo, že ze svého programu raději úplně odstraní tradiční bodyDiskuse – Různé“ a „Závěr“, kde by mohli občané vyjádřit svá stanoviska k tomu, co se v průběhu jednání ZSMO od rána odehrálo. Tak fikaní jsou ti ostravští politici – lišky jedny ryšavé.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho slova. Řekl, že neuspořádaná byla, byla pochopitelná a logická. Jelikož nebyly další připomínky, poprosil ZSMO o hlasování o předloženém usnesení: 41 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování. Vážený pan primátor poděkoval ZSMO a sdělil, že usnesení bylo přijato schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1035/ZM1418/16.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. ZM_M 25, který se má podle všech okolností stát zlatým hřebem celého programu ZSMO: Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013. Oznámil, že se k tomuto bodu přihlásili do diskuse 2 občané: Vážený pan Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Přepiora. Jelikož se nikdo ze ZSMO nepřihlásil do diskuse, tak předal slovo Váženému panu Hadaščokovi nst. a poprosil oba dva Vážené občany, aby přednesli své projevy.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den Vážený pane primátore, Vážené dámy, pánové, zastupitelé. Jmenuji se Petr Hadaščok, narodil jsem se v Ostravě, kde žiji už téměř sedmdesát roků a taky bych zde rád v klidu ještě chvíli žil. Ten klid dopřejte nejen mi, ale také všem občanům Ostravy, kteří ve městě ještě zůstali a přejí si změnu, návrat ke svobodě občanů tak, aby jejich návrhy byly co nejdříve přijaty, protože už x-tý návrh na změnu vyhlášky OZV č. 9/2012, to je tzv. čipovací vyhláška, byl opětovně 30. 3. 2016 shozen ze stolu na Radě města. Dovoluji si teď navrhnout to minimum možného snad pro všechny, slušného a také přijatelného. Jsou to celkem dvě věty a byl bych velice rád, kdybyste je poslouchali. „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.“ Tyto dvě věty vyslovil, respektive napsal pan prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., jeden z nejvýznamnějších veterinářů v České republice, který učí na veterinární klinice a škole v Brně (působí v rámci špičkového vědeckého pracoviště na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, pozn. autora). Takže byl bych velice rád, jestli jste si ty věty poslechli, já jsem je dával i písemně a myslím si, že to je minimum, pod co by se mělo podepsat všech 55 respektive 50 přítomných zastupitelů. Tyto dvě věty nejsou sice navrhovaným a dlouho očekávaným kompromisem k původní OZV č. 9/2012 dobrovolnost volby chovatele, je to však naléhavý občanský návrh minima nezbytné slušnosti nejen ke všem spoluobčanům a nejen z Ostravy. Věřím, že tento návrh podpoříte i Vy. V daném okamžiku je to zřejmě maximum možného. Jsem si vědom toho, že návrh zdaleka neřeší dobrovolnost ani náklady spojené s čipováním. To se pokusíme vyřešit posléze. Nevím, v jakém časovém horizontu, ale protože mi zůstává ještě trochu času, chci upozornit, že se momentálně rozbíhá kampaň k čipování v Uherském Brodě. V Uherském Brodě začali tím, že se zveřejnil článek, je u toho anketa s hlasováním. Uvažuje se, zdůrazňuji: uvažuje se, že budou obyvatelé, kteří mají pejsky a budou je čipovat, zvýhodněni buď uhrazením celé částky čipování a nebo slevou z poplatku za psa. Ostrava má ve vyhlášce pořád, řekl bych: tu nulovou toleranci. Očipuj psa, ztratíš tím svůj čas, zaplatíš 500 až 700,- Kč, v některých případech myslím i 450,- Kč. A starej se občane. My tu jsme od toho, abychom rozhodovali a ty tu jsi od toho, abys poslouchal. Ostrava má rozpočet, jestli se nepletu, sedm miliard korun. Uherský Brod má ten rozpočet daleko menší. Je to město se 17.000 obyvateli, ale přistupuje se k obyvatelům a občanům tohoto města zcela jinak. Závěrem svého vystoupení si dovolím citovat ze stanoviska Ústavního soudu: „Ti kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majitelé obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří.“. Je to z Ústavního soudu České republiky z roku 2012. A je to myslím stále aktuální. Děkuji Vám za pozornost. Jo a ještě malý moment. Ještě bych chtěl požádat, protože pan primátor se zcela jistě bude ptát, zda si někdo tento návrh vezme za svůj, tak bych chtěl požádat paní náměstkyni Mgr. Šebestovou, ke které tento rank patří, tzn. péče mimo jiné o pejsky a samozřejmě hospodářství, zemědělství atd., jestli by se toho neujala ona. Děkuji. Na shledanou.“

(Poznámka: Bohužel se toho neujala a hlasovala spolu s Váženým panem primátorem Macurou i přes výzvu Váženého pana Hadaščoka nst. proti navrženému kompromisu, tedy proti zdravotním/etickým výjimkám z vynucovaného čipování, které navrhl jí podřízený magistrátní odbor životního prostředí, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek obsahující návrh. K jeho příspěvku sdělil, že odpoví možná jen krátce, nebude zdržovat, a je rád, že Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým řekněme vstřícným či kompromisním návrhem (který stejně Vážený pan primátor nepodpořil, pozn. autora). Sdělil, že může na něj, myslí si to, poměrně pozitivně odpovědět, pakliže Vážený pan Hadaščok nst. požaduje zahrnout do obecně závazné vyhlášky ustanovení, že by se čipování nemělo týkat nemocných psů, tak mu může říct a je škoda, že není přítomna paní starostka MVDr. Jelonková, která jako jediná je veterinářka, ale on osobně chodí dvakrát týdně k veterináři, tedy ne sám se sebou, ale ví, že nemocného psa nenačipují. Nemocného psa veterinář načipovat nemůže. Samozřejmě záleží na diagnóze, ale obecně to takto platí, takže bez ohledu na to, zda to ve vyhlášce bude či nikoliv, respektive je to naprosto zbytečné doplnění vyhlášky. (Samozřejmě Vážený pan primátor zapomněl, že je vrchním velitelem městské policie; vlivem vynucování dodržování „čipovací vyhlášky“ a již zdokumentovaným kontrolám tisíců pejskařů, uděleným pokutám včetně správních a přestupkových řízení pak dostává občany taková podoba vyhlášky i jednotlivé přestupkové komise do lidsky, eticky i právně jen těžko řešitelných situací; v civilizovaných zemích západního světa jsou zdravotní a etické výjimky z nastřelování RFID invazivních transpondérů naprosto běžnou součástí příslušné legislativy, pozn. autora.) K jeho zmínce, že jiná města přispívají na čipovaní řekl, že pan Hadaščok nst. moc dobře ví, že při vstupu této vyhlášky v platnost řada městských obvodů na prvotní čipování přispívala a pochopitelně ten, kdo tuto možnost v dané chvíli využil, tak na tom benefitoval. Dále předal slovo Váženému panu zastupiteli Palyzovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Ing. Lumír Palyza (ČSSD) poděkoval Váženému panu primátorovi za jeho slova. Potvrdil informaci Váženého pana primátora, že v úvodu platnosti obecně závazné vyhlášky, která upravovala povinnost majitelů pejsků, aby si pejsky očipovali, městské obvody přispívaly podle svého rozpočtu. Sdělil, že městský obvod Poruba hradil čip v plné výši a předpokládá, že i služby veterináře. Sdělil, že si nechce osvojit návrh Váženého pana Hadaščoka nst., jak tady i Vážený pan kolega zastupitel Babinec zvedl obočí, ale rád by požádal Váženou paní náměstkyni primátora o jednu informaci. Uvedl, že materiál č. 25 se tady objevuje pravděpodobně proto, že byla iniciativa ze strany diskutujících, projednat tento materiál, protože to z důvodové zprávy nevyplývá. Požádal o potvrzení toho, že iniciativa je ze strany právě tady diskutujících a přítomných občanů na jednání zastupitelstva města. Poděkoval za zodpovězení dotazu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Vážené paní náměstkyni Šebestové a poprosil ji, aby se k tomu vyjádřila.

Vážená paní náměstkyně primátora pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) pozdravila všechny přítomné. Potvrdila slova Váženého pana zastupitele Ing. Palyzy. Několik týdnů po jejím nástupu do funkce náměstkyně primátora se setkali s Váženým panem Hadaščokem nst. a Váženým panem Mgr. Přepiorou a jejich argumenty byly někdy i právě k úvaze, takže se rozhodli, že se tou novelou nebo tou obecně závaznou vyhláškou budou zabývat a dnešní materiál je výsledkem práce, která trvala tedy déle než rok. (Jejím faktickým výsledkem byla jedna věta a stejně pro ní ani Vážená paní náměstkyně nehlasovala, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní náměstkyni za její slova. Sdělil, že ze strany Váženého pana Hadaščoka nst. zazněl návrh, který si následně může někdo osvojit. Dále předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnohé majitele (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. Způsoby jsou tetování, známka. Kdo chce mít čip, ať jej má. Kdo nechce, ať použije jinou metodu. A pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné a o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“. Značně nefunkční systém vynucování identifikace čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ. Náklady na útulek dramaticky rostou, výběr poplatků ze psů není nijak báječný, čistota ulic se nezlepšuje, počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce. Jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám totiž mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: „Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a Ministerstvem vnitra následující text, cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavnímu soudu. Opravdu prosím: včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ (Potlesk na galerii pro veřejnost, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho podnět. Sdělil, že zazněly dva návrhy. Posléze předal slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi. Sdělil, že se přihlásil s věcnou připomínkou, a to sice takovou, že podle programu má být vyhlášena přestávka. To však není jádro toho, co chtěl říci. Dále uvedl, že jako čipák roku, neví kterého (po výměně argumentů s Váženým panem primátorem docházejí oba dva k závěru, že šlo o rok 2015 a že to ještě stihl, pozn. autora), uvažuje o tom, že by si něco osvojil. Dotázal se, zda by se to mohlo připravit, aby se na to mohl podívat. Je toho názoru, že se nemůže nic stát, pokud by si nějakou větu osvojil a schválili by ji. Maximálně, pokud by to nebylo v souladu s právními předpisy, tak jim to Ministerstvo vnitra zruší. Dotázal se, zda by mohla být přestávka. (Všeobecný rozruch a překvapení v sále ZSMO, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Kovácsovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy řekl, že by chtěl využít této příležitosti a oslovit Váženého pana Mgr. Přepioru, jelikož je přítomen na ZSMO. Na posledním jednání Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy se členové této komise shodli na tom, že zde na ZSMO není vytvořen dostatečný prostor pro diskuzi nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvádí, a proto se ho rozhodli pozvat na nejbližší jednání komise, které se uskuteční dne 4. května 2016 od 15:00 hodin v budově Magistrátu města Ostravy, kde by s ním rádi probrali jeho podněty a problémy, které přednesl. Nakonec sdělil, že pozvánku Váženému Mgr. Přepiorovi osobně přepošle.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl dobrá a předal slovo Váženému panu zastupiteli Graňákovi.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) sdělil, že by nerad převzal Váženému panu zastupiteli Juroškovi titul čipák roku, ale poslouchá celou dobu, co je v zastupitelstvu, diskuzi kolem čipování psů. Na každém zastupitelstvu je to několik diskuzních vystoupení, a proto na to chtěl reagovat. Sdělil, že byl 14 let chovatelem psa. Ten prodělal několik těžkých operací, které mu zlepšily kvalitu života, a proto zavedení čipu považuje za úplně bagatelní věc. V řadách zastupitelstva města sedí lékaři, neví, jestli i zvěrolékaři, kteří by se k tomu mohli vyjádřit. Mnohdy starším lidem jsou voperovány umělé klouby, baypasy, umělé chlopně a prospívá to jejich životu. Je toho názoru, že to čipování psovi absolutně nemůže ublížit.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Graňákovi. Konstatoval, že nejsou žádné další připomínky. Sdělil Váženému panu Ing. Juroškovi, Ph.D., že by chtěl ještě do přestávky projednat tento bod. Připomněl ZSMO, že je možnost si osvojit některý z návrhů, který zazněl buď od Váženého pana Hadaščoka nst. nebo od Váženého pana Mgr. Přepiory a nemusí to být nutně Vážená náměstkyně primátora, která má ve svém resortu pejsky, ale i kdokoliv jiný. Dotázal se, zda je někdo takový, kdo by si chtěl osvojit návrh Váženého pana Hadaščoka nst. nebo Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo si žádný návrh neosvojil a předchozí vstřícný návrh Váženého pana zastupitele Jurošky tak bohužel vyšuměl do prázdna. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu usnesení: 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1036/ZM1418/16.

Vážený pan primátor vyhlásil přestávku do 11:36 hod. Upozornil, že by mělo být tentokrát i dost příborů.

(Poznámka: Sluší se připomenout, že Vážený pan primátor je vázán zastupitelským slibem jakožto řídící jednání ZSMO a veřejně činná osoba placená z veřejných prostředků. Je také v jiné pozici než diskutující občan bez veřejné funkce. Ministerstvo vnitra ČR je vůči Váženému panu primátorovi z hlediska zdokumentovaného porušování zákona o obcích v pozici dozoru nad výkonem samosprávy. Takto je nastaven systém fungování samosprávných principů. Je dobře, že se mohli voliči přesvědčit, co všechno lidem před volbami i po svém zvolení někteří kandidáti/tky hnutí ANO naslibovali a jak se po volbách k takovému svému slibu zachovali. Faktem také je: Pohrdá druhým člověkem zpravidla ten, kdo vůči oponentovi v diskusi používá metody cenzury a neumožňuje mu vyjádřit jeho slušný názor ze své pozice síly a na slušnou kritiku podloženou fakty odpovídá osobními urážkami a dehonestací. Viz již několik takových případů v průběhu jednání Váženého ZSMO v roce 2015 a 2016. Naposledy 22. června 2016. – Ve věci ostravského čipování psů dopadla situace nakonec takto: Viz následující text článku Necipujtenas.CZ, který mj. připomíná některé již výše uvedené informace: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.“ Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.– Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipů s implantacemi umělých kloubů, chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. (K tomuto jednání skutečně za účasti a podnětné diskuse s Váženým panem Mgr. Přepiorou došlo. Další jednání této Vážené komise s Váženým panem Mgr. Přepiorou se uskutečnilo 1. 6. 2016, jehož výsledkem byl souhlas s konkrétním návrhem kompromisního řešení situace, které se od té doby pokouší Vážený pan Mgr. Přepiora dosáhnout pro všechny Ostravany a jejich nejlepší čtyřnohé přátele i přes urputný odpor bezohledných pro-čipovacích byrokratů.) – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: „2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. – V červnu 2016 mezitím situace dále gradovala po zveřejnění závažných skutečností oficiálních úředních autorit z Velké Británie. Podrobnosti viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde.

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

***

V průběhu přestávky Vážený pan Petr Hadaščok nst. vyjádřil přirozeně svou nespokojenost s výsledkem projednávání tzv. novely čipovací vyhlášky. Občané v této souvislosti diskutovali o možnostech svých dalších kroků. – Posléze proběhla také debata s Váženým panem Ing. Novotným o tristní situaci v městském obvodě Ostrava-Jih a o špatných způsobech obsazování funkcí v městských dozorčích radách, o problémech s nedostatečným informováním občanů včetně neuvěřitelné praxe anti-datace dopisů, které Váženému panu Ing. Novotnému adresovali z ostravského magistrátu. Navíc v případě Váženého pana Ing. Novotného existuje dle jeho zjištění jakási v uvozovkách „interní směrnice“: jak zacházet přesně jen s jeho podněty. – Vážený pan Ing. Novotný a Vážený pan Mgr. Přepiora posléze společně probrali důležité body minulé a budoucí strategie/taktiky svých projevů. Vážený pan Ing. Novotný vysvětlil podrobnosti novinek, které se mu podařilo získat v rámci své korespondence s Ministerstvem vnitra ČR o tom, co se v Ostravě špatného děje. Zároveň poukázal na problém s odbornými zkušenostmi jednotlivých kontrolních výborů ZSMO, kde se často nedaří řešit konkrétní fakta a občané se to ani nedozvědí. Vážený pan Ing. Novotný také připomněl situaci, kdy musela v jeho případě zasahovat ostravská justice a osvobodit jej z pokusu o omezování jeho ústavně garantované svobody slova. – Dále proběhla diskuse mezi Váženým panem Ing. Novotným, Váženým panem M. M. a Váženým panem Mgr. Přepiorou o připravovaném místním referendu v Ostravě Jihu, peticích a podivuhodné komunikaci veřejné moci kolem této a dalších záležitosti. – Všichni diskutující občané se shodli na tom, že by měli Ostravané spojit síly a především se profesionalizovat například založením registrovaného spolku: Ten by pak jednotně občanům v praxi pomáhal řešit problémy, které zastupitelé obstruují, bagatelizují, odkládají a kde dělají chyby. Místní politici totiž těží z toho, že jsou lidé v Ostravě rozděleni a bojí se navíc po stále přetrvávajících zkušenostech z totalitního režimu jeden druhému v praxi veřejně/viditelně pomáhat. – Občané se také shodli na tom, jak je velice důležité, aby se lidé dozvěděli skrze vystupování občanů k jednotlivým otázkám v rámci ZSMO o co největší paletě problémů, které veřejnost tíží, aby se je posléze podařilo řešit, jelikož z oficiálních radničních médií zaznívají většinou pouze pozitivní a pochvalné zprávy: jak je vše báječné, úžasné, perfektní, že tomu až normální člověk prostě nemůže věřit.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) po přestávce nejprve vyzýval ZSMO, aby se urychleně dostavili na jednání ZSMO, jelikož již přetahují avizovaný začátek jednání a zastupitelé/zastupitelky se zatím na jednání pouze „trousí“. Sdělil že bohužel nestihli projednat blok předřazených materiálů, nicméně budou pokračovat v souladu s jednacím řádem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů. Informoval: K tomuto bodu se přihlásili tři občané: Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, Vážený pan Mxxxx Mxxxxxx. Předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) řekl: „Děkuji Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy za velice úspěšný pokus o dialog, který se mi podařilo svými příspěvky minule na březnovém Váženém zastupitelstvu vyvolat a většinou mlčící širší skupina Vážených ostravských politiků a dokonce političek konečně promluvila. V nadsázce: Někteří možná letos vůbec poprvé. Takže je to velice pozitivní vývoj a já Vám za něj děkuji. Dále prosím: Vezměte na vědomí, že již od minulého roku máte vždy všichni každé zastupitelstvo možnost seznámit se s velkou částí mých projevů předem, před zahájením jednání Váženého zastupitelstva, u Vážených kolegyň z organizačního oddělení. Je to dobré vědět, aby pak někdo třeba unáhleně nebo bez rozmyslu nereagoval na vytrženou část mého projevu z celkového kontextu a nebo aby některé jiné teze nepopletl, nebo si je nezapamatoval. Nebudu raději jmenovat, jelikož asi všichni tušíte, o kom hovořím. Vyhnete se pak zbytečnému nedorozumění. Věřím, že si také uvědomujete, že občané jsou zde vystaveni velkému tlaku časového limitu pěti minut pro své projevy, který pro Vás neplatí a navíc tady lidé čelí neustále přítomné cenzurní hrozbě. Proto se některé věci musejí říkat na mikrofon rychleji, aby se vůbec dostaly do zápisu, neboť jinak by se o nich občané vůbec nedozvěděli. Děkuji Vám za pochopení. Na minulém březnovém zastupitelstvu zazněly některé velice zajímavé názory, které byly adresovány přímo mé osobě. Proto se nyní k tomu v krátkosti vyjádřím. Předně bych se rád omluvil Váženému panu zastupiteli Ing. Kolaříkovi z ODS, k němuž chovám obrovský respekt pro jeho vskutku dlouholeté zkušenosti a schopnosti téměř zázračně domluvit v Ostravě ty složité záležitosti, kde jiné význačné osobnosti našeho města zoufale selhávají. Nicméně na druhé straně prosím Váženého pana zastupitele Ing. Kolaříka o pochopení, že jestliže například dlouhé roky jako zastupitel řeší určitou oblast společenských vztahů podle určitého vzoru, a je již na tento postup zvyklý, pak třeba ani nevidí nový a zcela relevantní pohled a řešení, které taktéž odpovídá legislativním předpisům. Proto bych poprosil, abyste se pokusil vnímat mé projevy v širším kontextu a nikoliv vždy pouze dle těch právních norem, ve kterých jste nepochybně naprostá jednička. Děkuji Vám. Velice by mne mrzelo, kdybychom tady spolu vedli debaty založené na nedorozumění a nemožnosti řádné svobodné diskuse sešněrované výše uvedenými limity. Rád bych zároveň popřál svobodomyslným kolegům z ODS mnoho úspěchů v krajských volbách. Váš krajský lídr Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, místostarosta Klimkovic, se zdá být velkou nadějí pro svobodomyslné občany našeho kraje a ODS již v preferencích SANEPU s.r.o. v kraji navíc neustále každý měsíc roste. V březnu překročila 6,4 %. Takže gratuluji. Nyní k dalším tezím z minulého Váženého zastupitelstva mimo Váženého pana Ing. Kolaříka. Otázku, proč Vážený pan Mgr. Přepiora hájí občany Ostravy a snaží se jim pomoci a urovnat vzniklé spory, když ani není zastupitel nebo jinak zvolený politik a nebo ani oficiální zástupce konkrétních občanů, kteří řeší nějaký problém, bychom mohli společně odpovědět takto: Samozřejmě jestliže občanům nepomáhají jejich zvolení zastupitelé, politici, nesnaží se docílit oboustranně výhodného řešení, část z nich dokonce možná zapomněla na svůj slib podle § 69 (2) zákona o obcích, cituji: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky", pak přirozeně nezbývá občanům nic jiného, než aby se sami chopili díla. Těmi občany může být Mgr. Přepiora, Ing. Novotný, Ing. Zapletal, Mgr. Čech, pan Hadaščok nst., Ing. Unucka a kdokoliv jiný vycházející ze svého svědomí s ochotou pomáhat Bližním. Ostravští politici totiž velmi často posuzují určitou věc, se kterou za nimi lidé přijdou, pouze neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky legálně a eticky jde, a navíc milují silová gesta místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak zkrátka nastupují sami lidé bez veřejné funkce, kteří si navzájem pomáhají všude tam, kde současná politická reprezentace selhává. To je realita. Vždyť stačí se jen podívat na to, co se děje v obvodu Ostrava-Jih. Děkuji Vám za pochopení a za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi a sdělil, že jako další je přihlášený Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný. Předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista) řekl: „Děkuji za udělení slova. Rád bych poukázal na to, jakým způsobem z legislativního a právního odboru odchází písemnosti. Stalo se mi, že jsem dostal 31. 3. písemnost adresovanou 18. 3. a odeslaná byla 29. 3. Musím říct, že zřejmě to bylo vyvoláno tím, že jsem mezitím toho 29. dal stížnost na neposkytnutí informace, tak s klidem z legislativního a právního odboru poslali dopis anti-datovaný 12 dní. To je zatím rekord. Ptal jsem se, kdo tady na magistrátu kontroluje dodržování spisového řádu, protože ve spisovém řádu nic takového není, že by bylo možné odesílat anti-datované dopisy. Dozvěděl jsem se, že kontrola na to žádná není a že to musím projednat s vedoucím toho pracovníka, který to odeslal, ale problém je v tom, že ten dopis podepsal právě ten vedoucí pracovník, čili to je tady neřešitelné. Druhá věc. Poslal jsem email adresovaný na odbor interního auditu a kontroly a nedošel tam. Přitom já jsem v tom emailu napsal, že k tomu doručím jistou písemnost jako doklad, a ti to neměli. Tak jsem pátral a bylo mi řečeno, že pro mě platí nějaké zvláštní interní opatření, že vše co posílám, musí být posíláno na odbor legislativní a právní. Já už jsem žádal vysvětlení, kdo to stanovil a kdy, ale zatím jsem se to nedozvěděl. I toto se na magistrátu děje. Využiju odpovědi pana primátora na to, když jsem se ptal, kdo je skutečně zástupcem zaměstnanců v dozorčí radě Ostravských komunikací, a.s. Pan primátor řekl, že zřejmě nikdo, a to je právě to, protože tam pořád mají ve stanovách jednoho zástupce zaměstnanců a Vy nevíte, kdo to vůbec je. Já jsem se Vás ptal, tak to bude zřejmě někdo, kdo tam s tím podnikem nemá co dělat. Poslal jsem na magistrát dopis, protože jsem dostal z odboru hospodářské správy dopis v září loňského roku, který byl s vynechanými údaji. Jednoduše jsem se ptal jaké zde platí referenční ceny tepla, když každému je doufám známo, že před koncem roku výrobce tepla pošle ujednání o ceně na celý další rok a Vy pak jako zastupitelé jednou v srpnu a jednou dokonce v listopadu schválíte dodatek smlouvy, kde povolíte zvýšení cen tepla o 15 korun a o sedm korun padesát na giga, a že to platí už od začátku roku. Tak to je prostě absurdní, jak Vám to vůbec legislativní a právní odbor mohl takovou věc poslat. No, tak jsem psal, že jsem nedostal takovou informaci, že mi to ten odbor hospodářské správy v září nevysvětlil, kde je tady osoba, s kterou bych to mohl projednat a dostal jsem z magistrátu dopis, že taková osoba na magistrátu není. To je úplně absurdní. Nikdo tady neví ty podrobnosti a přitom se Vám doporučuje přijímat usnesení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal Váženého pana Ing. Novotného, aby spěl k závěru, protože už překročil čas.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista) poděkoval za upozornění. Sdělil, že ještě řekne dovětek. „Za toto odpovídá pan tajemník, který má přidělen odbor hospodářské správy a pan tajemník nedělá v té věci nic. Bohužel nějaký čas využíval na práci pro nadační fond. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek a předal slovo poslednímu občanovi města přihlášenému do diskuze. Byl to Vážený pan Mxxxx Mxxxxxx.

Vážený pan Mxxxx Mxxxxxx řekl: „Dobrý den, mé téma je tradiční. Už tady dost dlouho hovořím pouze o Kunčicích, ale je tam pořád o čem mluvit. Vážený pane primátore, páni zastupitelé, nyní jsou tomu 4 roky, co jsem se již nemohl dívat na to, jak vypadají moje Kunčice a rozhodl jsem se, že se pokusím sám, jako občan, něco pro zlepšení situace udělat. Zorganizoval jsem petici s požadavky na zlepšení životního prostředí v Kunčicích a posadil jsem se na týden před Magistrát města Ostravy s heslem „Proč jsou Kunčice tak zanedbané, když platíme poctivě daně?“ Nejen, že jsem byl stále kontrolován městskou policií, ale nakonec mi léčkou někdo z magistrátu transparent ukradl. Teď byste mi ho už konečně mohli vrátit. (Veselí v sále ZSMO, pozn. autora.) Dnes vidím, že jsem byl bláhový. Občan je až na posledním místě, ale pozor politici, budou volby. Položím Vám proto ještě jednou otázku jako před 4 léty. Proč jsou Kunčice tak zanedbané, když platíme poctivě daně? Dále bych si dovolil technickou poznámku. Letos už tady sedět nebudu. Seděl jsem tady třikrát po jednom týdnu, což je vždy třicet hodin. Já těch třicet hodin radši věnuju občanům Kunčic v podobě brigády, protože vím, že kdybych tady proseděl celý rok a žebral o pomoc Kunčicím, tak mi to nepomůže. Děkuji.(Potlesk na galerii pro veřejnost; Vážený pan Mxxxx Mxxxxxx posléze ještě upřesňuje v rozhovoru s občany na galerii pro veřejnost smutnou situaci, kterak řešil ukradení svého transparentu s příslušníky výkonné moci, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mxxxx Mxxxxxx za příspěvek a dotázal se ZSMO, zda chtějí reagovat. Protože tomu tak nebylo: ukončil blok dotazy, podněty a připomínky občanů. Sdělil, že se vrátí k projednávání předřazených bodů, ke kterým registrují příspěvek ze strany občanů.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil projednávání materiálu č. ZM_M 28: Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu Váženého občana Ing. Jaroslava Novotného. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Štefkovi, jelikož se na jeho výzvu nikdo jiný nepřihlásil do diskuse a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel ZSMO zvolený na kandidátce KSČM, pozdravil všechny přítomné. Dále sdělil, že by chtěl doplnit celou záležitost o to, že když zpracovali na kontrolním výboru zprávu o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana města, tak ten občan, který jim ten podnět dal, jim opět napsal v podobě elektronické pošty. Uvedl, že od něj 11. 4. obdrželi tři okruhy otázek, které dále rozšiřují to, co už ve zprávě o šetření kontrolního výboru pro zastupitelstvo připravili. Dále řekl, že jde o věc, která je, citoval: „Vážení, 29. 3. 2016 jste zpracovali materiál č. 28 na 16. zasedání dne 13. 4. 2016. Za pochybné mám to, že jste do materiálu nedali doplněk mého emailu na kontrolní výbor z 15. 1. 2016 ve 13:51 hod., který jsem poslal emailem 23. 1. 12:30 hod. a byl přímo kontrolnímu výboru adresován.“ Upozornil Váženého pana Ing. Novotného na to, že v příloze č. 11 je výslovně sděleno, že se v příloze č. 11 odpovídá i na tento jeho přípis. Dále uvedl, že v ostatních dvou položkách občan konstatuje, že v téže příloze č. 11 pod bodem g), h), citoval: „Usnesení rady města o schválení programu zastupitelstva města se začala přijímat až ode dne 14. 2. 2012.“, a potom informace o tom, že obdržel z Ministerstva vnitra přípis, který se týká oznamovací povinnosti obce při prodeji akcií. Sdělil, že to jsou věci, které jsou zcela nové, a které jako kontrolní výbor byli nuceni postoupit odboru legislativnímu a právnímu k písemnému vyřízení. Kontrolní výbor doporučuje zprávu o šetření kontrolního výboru vzít na vědomí tak, jak je prezentováno v materiálu. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi. Dále sdělil, že do diskuze k tomuto bodu se přihlásil s příspěvkem Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný a předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista) řekl: „Vážení, k příloze č. 3 materiálu č. 28, tam máte přepis toho, jak se tady vystupovalo při tom projednání v roce 2011. V té příloze č. 3 máte, že několikrát zde vystoupil Ing. Šebesta, ale nezaznamenal jsem, že by kontrolní výbor, kriticky poznamenávám, že by kontrolní výbor Ing. Šebestu pokusil zkontaktovat. Není to samozřejmě jeho povinnost. Dále jednací řád výborů nemá ustanovení o tom, že člen může projevit zájem o určitou věc a požádat o pověření, aby se tím zabýval. Kandidáti do kontrolního výboru byli navrhováni politicky podle zastoupení jednotlivých klubů a nezkoumalo se, zda už mají nějakou zkušenost nebo nějakou kontrolní aktivitu předtím. Já to mám za chybné, ale v každém případě by se mělo umožnit členům kontrolního výboru, aby projeví-li o určitou věc zájem, byli tím pověřeni. Dále upozorňuju, že v Ostravě je přebytek tepla, to je jedinečné město v celé Ostravě (ČR, pozn. autora). Nelze tudíž brát jako argument, že v materiálu máte, že jsme možná třetí v republice. Tady byly tři teplárny: Vítkovice, Nová huť a nyní Dalkie a nelze vyloučit, že nadále Nová huť dodává teplo hlavnímu výrobci tepla. Ostravští zastupitelé nepochopitelně prodali jediné akcie bývalé Nové hutě a Vítkovic, aby se nemuseli inventurovat každý rok a tím se připravili o informace. Nyní tak nemáte ani možnost zjistit, za jaké peníze snad ta Nová huť to teplo dodává. Nikdo se nezabýval podrobně tím, co odpověděl pán, co je příloha č. 11, v dopisu co tam je, aby to porovnal s těmi otázkami, které jsou. Já tady k tomu mám porovnání, kdybyste si to přečetli, tak to vůbec na to neodpovídá, ale na to není čas. Přílohou č. 6 materiálu č. 28 je list odboru interního auditu a kontroly ze 6. ledna, o kterém teď mluvil pan předseda kontrolního výboru. K tomu jsem předložil stanovisko Ministerstva vnitra, že je povinností i u prodeje akcie to řádně oznámit. Jsem zvědavý, co mi teď k tomu odbor interního auditu napíše. Odbor hospodářské správy mi napsal nejasný dopis, kde byly otazníky a nedoplněné ... Mám tady přesné číslo SMO 328 atd., není na to čas to přesně přečíst. Protože to bylo nejasný, poslal jsem otázku, s kým je to možné projednat a dostal jsem další dopis. Mám tady zase jeho číslo, že nikdo takový tady na magistrátu není a přitom Vám se doporučuje pořád přijímat usnesení, že se ceny tepla zvyšují. V závěru Vás vyzývám, abyste pro přijetí tohoto usnesení nehlasovali, protože pokud odhlasujete, že mě pošlete ten dopis, tak bohužel to bude mít ten důsledek, že já ty námitky neřeknu taktéž stručně, zkratkovitě během asi pěti minut, ale že Vám to napíšu podrobně. To bude jediný výsledek toho, když mi takový dopis pošlete. Já bych řekl, ušetřete si čas a toto hlasování, jak Vám je navrženo, nepodporujte a nehlasujte. Děkuji za pozornost.“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek včetně jeho návrhu. To, zda jeho návrh padl na úrodnou půdu, se uvidí při následném hlasování. Jelikož se ani na výzvu nikdo ze ZSMO nepřihlásil k diskusi, tak dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 1037/ZM1418/16.

Jednání dále pokračovalo dalšími body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan krajský lídr ODS pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, místostarosta Klimkovic

Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji)

Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy

Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Libor Čech, zástupce místních dobrých sousedů z Ostravy – Poruby ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Vážené studentky a jejich Vážení pedagogové(gožky), kteří přišli(y) podpořit svou přítomností svobodný/necenzurovaný dialog v rámci ZSMO.

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ
Text prohlášení k jednání ostravského 16. ZSMO (13. dubna 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-13-4-2016.pdf


 22. července 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZE DNE 23. BŘEZNA 2016!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou a necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; „3. Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“; „5. „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“; „34. Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava“; „35. Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava“; „44. Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „48. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“; „Diskuse – Různé“ aj.

K pozoruhodným úspěchům patřilo zamítnutí návrhu věhlasného starosty/zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., jenž se pokusil zvrátit pravidla jednacího řádu ZSMO a nepředřazovat programové body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse tak, aby na jejich projednání už zase museli lidé dlouhé hodiny čekat. Díky zásahu Vážené paní vedoucí magistrátního odboru legislativního a právního se podařilo včas tento netaktní/obstrukční pokus zastavit. Vážené ZSMO posléze svým hlasováním výše uvedený návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nepodpořilo. Občanům se tak díky tomu podařilo zachovat kratší dobu, po kterou museli čekat na projednání programových bodů, ke kterým zamýšleli sdělit veřejnosti své stanovisko.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil, že obdržel písemný materiál, který mu zaslal a zpracoval Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni) ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD. Vážený pan radní Semerák široké veřejnosti a přítomným novinářům vysvětlil, že výše uvedený dokument obsahuje podnětné návrhy, které Vážený pan radní s kolegy prověřuje a v dubnu 2016 by posléze rádi pozvali jeho autory na společné pracovní jednání, kde by se mělo podařit nalézt konkrétní/průchozí řešení. Vážený pan radní Semerák uskutečnil s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dopravními specialisty v této věci 5. 5. 2016 přislíbené pracovní jednání, jehož výsledkem byla mj. velice korektní náprava situace s mylným informováním veřejnosti na oficiálním webu Dopravního podniku Ostrava: Podařilo se spotřebitelům vysvětlit, že již existuje opt-out z „motivačně vnucovaných“ čipových/jízdních karet ODISek včetně zveřejnění fungujících/faktických/ekonomických možností znovuzavedení oblíbených papírových/dlouhodobých kupónů (viz také diverzifikace MHD v Praze). Podrobněji v samostatných článcích zde, zdezde.

Vážené ZSMO vyřadilo ze svého programu na žádost Váženého pana starosty ostravského městského obvodu Poruba materiály č. 34 a 35 ve věci zdejších pozemků u kostela, za jejichž ponechání v současném/klidovém/přírodním stavu dlouhodobě plédují místní občané, dobří sousedé, pomocí petice, a které mj. zastupuje Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby. Stažení výše uvedených bodů bylo značně podivné, jelikož je původně zařadila Vážená Rada Statutárního města Ostravy na program ZSMO k projednání. Občané byli připraveni k diskusi. Nakonec se dozvěděli, že z toho nic nebude: Mohli jít zase domů a opět čekat až na jednání porubského obvodního zastupitelstva. (Tento tristní případ nebyl ještě kompromisně dořešen ani 22. června 2016.)

Ve věci deklarace tzv. „Smart City“, „Smart Regionu“ a ostatně také kolem stavby polyfunkčního domu za budovou banky ČSOB v centru Ostravy se debata stočila mj. na to, proč Vážený pan Mgr. Přepiora hájí občany Ostravy a snaží se jim pomoci urovnat vzniklé spory, když ani není zastupitel nebo jinak zvolený politik. Inu: Samozřejmě jestliže občanům nepomáhají jejich zvolení zastupitelé/politici, nesnaží se docílit oboustranně výhodného řešení, zapomněli na svůj slib podle § 69 (2) zákona o obcích:Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“ nezbývá pak už přirozeně občanům nic jiného, než aby se sami chopili díla. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde, neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde dle zákona i obyčejné lidské slušnosti, etiky, a navíc ostravští zastupitelé milují silová gesta. Neumějí docílit kompromisu nebo „win/win“ řešení pro všechny strany. Podle ostravských politiků totiž musí vždy vyhrát jen ten silnější i když se mýlí. Bohužel. Pak zkrátka nastupují sami lidé bez veřejné funkce, kteří pomáhají všude tam, kde současná politická reprezentace selhává. Ostatně zastání od Váženého a legendárního pana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přispěchal občanům v diskusi se zle dorážejícími ostravskými zastupiteli na pomoc takříkajíc v nouzi nejvyšší jako pověstný blanický rytíř: posléze vešlo do dějin. Společenství webu Necipujtenas.CZ mu za to velice děkuje. :)

Vskutku zajímavá debata se rozproudila kolem gigantické akce probíhající každoročně pro veřejnost na letišti v blízkém Mošnově nejen za účasti armádních vzdušných sil, která má ve svém názvu Severoatlantickou alianci: „Dny NATO v Ostravě“. Diskuse o výši dotace, kterou by mělo (či nemělo) Statutární město Ostrava na takovou akci poskytnout se nevyhnula ani mj. smutné vzpomínce na temné doby Varšavské smlouvy. Ekonomickým aspektům Dnů NATO věnoval svůj diskusní příspěvek mj. Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů v Moravskoslezském kraji), kterého si posléze všimly krajské sdělovací prostředky a umožnily mu zveřejnit jeho názor.

K nesporně pozitivním momentům patřila omluva Váženého pana primátora Macury Váženému panu Mgr. Přepiorovi za uvedení nepravdivé osobní informace a také profesionální politická reakce včetně další omluvy ze strany velice zkušeného politického matadora: Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD. Taková moudrá/gentlemanská gesta mají svou velkou váhu a je třeba je slušně ocenit.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) se již nemohl zúčastnit plánované diskuse k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ na konci jednání Váženého ZSMO, kam se původně písemně přihlásil, jelikož jej čekalo jednání Váženého zastupitelstva v dalším ostravském městském obvodu. Písemně se proto Váženém panu primátorovi omluvil pomocí vzkazu zanechaném u pověřené úřední osoby v předsálí zasedací síně Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Přepiora reagoval na některé podivné výpady ostravských politiků a političek na příštím/dubnovém (2016) jednání Váženého ZSMO.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (viz také nejnověji situace z 22.června 2016); chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo včetně jarního jednání roku 2016 v příslušné městské komisi): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 15. jednání dne 23. března 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se sice zpočátku snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky: Nakonec se mu to však nepodařilo. Naopak: Zcela v tomto smyslu zklamal podobně jako 22. června 2016.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 23. března 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dále poprosil Vážené zaměstnankyně ZSMO o předání diplomu „čipák roku 2015“. Za svého „čipáka“ si lidé zvolili Váženého pana zastupitele Martina Jurošku. Jeho diplom mu vytiskla a připravila do hezké/červené složky včetně nezbytných čipů Strana svobodných občanů (Svobodní). V cca 11 hodin 47 minut dopoledne si Vážený pan zastupitel Juroška svůj diplom převzal a nadšeně jej pak šťastně ukazoval všem svým kolegům/zastupitelům v jednacím sále ZSMO; fotil se s ním. Radostně svou (anti)cenu ukazoval Váženému panu městskému/krajskému zastupiteli JUDr. Babkovi.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dopoledne přišli mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (legendární ostravský občanský aktivista); Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby (občanský obhájce dobrých sousedů ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), další/širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 15. zasedání ZSMO a přivítal všechny přítomné. Požádal členy ZSMO, aby se prezentovali, pokud tak dosud neučinili, aby bylo možno zjistit počet přítomných členů ZSMO. Z celkového počtu 55 členů ZSMO bylo v zasedací síni v době zahájení přítomno 49 členů, takže zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Po vysvětlení mj. bezpečnostních otázek na území kraje, města a dalších důležitých informacích Vážený pan primátor sdělil, že Vážená městská Rada a ZSMO vzali na vědomí podání Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) z března 2016. Dále Vážený pan primátor informoval, že do doby zahájení zasedání ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k bodům: Schválení programu (Vážený Mgr. Radek Přepiora); Ověření zápisu (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 3 „Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 5 „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 44 „Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava “ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); Dotazy, připomínky a podněty občanů (Vážený občan Petr Hadaščok nst. a Vážený Mgr. Radek Přepiora); Diskuse – Různé (Vážený Mgr. Radek Přepiora); 48 „Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“ (Vážený pan Ing. Jiří Zapletal, předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji). Vážený pan primátor prohlásil, že občanům přihlášeným do diskuse k bodům: - schválení programu 15. zasedání, - ověření zápisu z minulého zasedání, - dotazy, připomínky a podněty občanů a diskuse – různé bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Ostatní body, ke kterým se přihlásili občané před zahájením zasedání, navrhl v souladu s jednacím řádem předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů, a to v pořadí 3, 5, 48 a 44. Upozornil, že obecný bod dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu v době od 11:30 hod. Do 12:00 hod.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendami opředený dlouholetý ostravský občanský aktivista, posléze operativně diskutuje tichým hlasem s Váženým panem Mgr. Přepiorou na galerii pro veřejnost otázky kolem petice uvedené v bodu č. 44 programu ZSMO. Mj. vyslovuje velmi vhodnou připomínku: Zda vůbec někdo z Vážené městské Rady pozval na dnešní ZSMO zástupce petičního výboru k projednávání jejich záležitosti.)

Připomínky k návrhu programu:

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM), poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Navrhl zařadit bod 5 za bodem 4, bod 44 za bodem 43 a bod 48 za bodem 8. Poděkoval za akceptování takového svého návrhu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana zastupitele Jurošku o zopakování návrhu; pokud si jej ještě Vážený pan zastupitel pamatuje. (Veselí v sále a na galerii pro veřejnost.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM), sdělil, že si to již samozřejmě nepamatuje. Tak dobrou paměť nemá. Nicméně ještě nezapomněl gramotnost, papír, tužku. S pomocí svých poznámek to jistě zvládne. Zopakoval svůj návrh, a to zařadit bod 5 za bod 4, bod 44 za bod 43 a bod 48 za bod 8. Upřesnil, že je to dle návrhu programu, který leží před ním. Pro snadnější orientaci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že jinými slovy je Vážený pan Ing. Juroška, Ph.D., proti předřazení těch bodů na základě jednacího řádu. (Souhlasné pokyvování hlavou Váženého pana zastupitele Jurošky, pozn. autora.) Vážený pan primátor se posléze otázal ZSMO, zda jsou nějaké další dotazy k programu. Poprosil Váženého pana starostu Mihálika, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan starosta a zastupitel ostravského městského obvodu Poruba Ing. Petr Mihálik (ČSSD) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že sice nemá právo navrhovat přímo změnu programu ZSMO, nicméně chtěl poprosit buď Váženého pana primátora, nebo předkladatele materiálů č. 34 a 35, Váženého pana náměstka primátora Ing. Babince, zdali by tyto dva materiály mohly být z programu ZSMO staženy a předloženy opět na některém z následných jednání. Zdůvodnil takový krok tak, že se v obou případech jedná o složité území. Jsou to záměry na prodej či neprodej pozemků v Porubě. Je to prý poměrně komplikované území, které je zatíženo složitou historií a on by požádal, aby byla porubské samosprávě dána možnost projednat tyto věci opakovaně v duchu těch návrhů, které obsahují materiály č. 34 a 35, protože jeden obsahuje návrh na záměr města prodat a druhý je neprodat. Z jejich pohledu se to území musí řešit komplexně. Proto požádal o možnost projednat to v samosprávě Poruby ještě jednou. Poděkoval za akceptaci svého podnětu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu starostovi Mihálikovi a předal slovo Váženému panu náměstkovi Babincovi.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Mgr. Radim Babinec (hnutí ANO) řekl, že předpokládal, že Vážený pan starosta Ing. Mihálik vystoupí s návrhem na stažení až přímo v rámci projednávaných bodů, protože tuto aktivitu avizoval. Sdělil, že on osobně jako předkladatel výše uvedený návrh na stažení podporuje s tím, že ty materiály budou projednány na některém z dalších zastupitelstev, protože by rád respektoval názor městského obvodu.

(Poznámka: Vážený pan Mgr. Libor Čech, jenž zastupoval místní dobré sousedy ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela v Ostravě-Porubě, která se nachází na výše uvedeném území, byl přirozeně z takového tristního vývoje situace velice zklamán. Ostatně ani přítomná veřejnost včetně sdělovacích prostředků nedokázali pochopit, proč se daný materiál vůbec dostal do městské Rady, když nebyl tzv. „dostatečně předem prodiskutován“ a hlavně proč pro jeho stažení hlasovali dokonce jeho navrhovatelé. Vždyť zvolení zastupitelé nejsou ani schopni alespoň vnímat celou situaci z padesáti procent z pohledu občanů a z padesáti procent z pohledu investorů. Navíc některé opravdu neuvěřitelné kroky, ke kterým se v předchozích měsících snížili někteří Vážení zastupitelé vůči Váženému panu Mgr. Čechovi na Porubském zastupitelstvu: byly naprosto děsivé. Za svůj tristní postup se mu posléze omluvili.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu náměstkovi za jeho příspěvek,načež předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nový bod. Občané Vám tento bod předkládají proto, jelikož Ministerstvo vnitra České republiky ve svém stanovisku z 19. února 2016 v rámci výkonu svého dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích mj. jasně vysvětlilo všem Váženým ostravským zastupitelům a především Váženému panu primátorovi Macurovi, že cituji: „Je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně ve prospěch občana města. Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena. Zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“. Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. Závěrem shrnujeme, že zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví.“ Konec citace. Vážené dámy a pánové, v rámci minulého jednání Váženého zastupitelstva dne 17. února 2016 jsem zde vstřícně doporučoval Váženému panu primátorovi Macurovi, aby nezasílal výše uvedeným nezákonným postupem Váženého zastupitelstva dotčenému Váženému panu Hadaščokovi nst.. dopis s naprosto zcestným právním výkladem k této věci a nepokoušel se tak obhajovat metody cenzury. Nedbal na to ani on, ani Vážené zastupitelstvo. Ba co víc. Vážený pan primátor dokonce tohoto únorového dne letošního roku opět zcenzuroval do diskuse řádně přihlášeného občana k bodu schváleného programu jednání Váženého zastupitelstva, paradoxně nazvanému „diskuse-různé“ a na občanův dotaz, cituji: „Neumožníte mi vystoupit?“ tehdy Vážený pan primátor Macura reagoval slovy, cituji: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, diskuse – různé.“ Konec citace. Proto vyřešme smírně celou záležitost hned, tady a teď jako gentlemani přijetím následujícího usnesení, aby všichni občané věděli, že Vážené městské vedení nesmí občany cenzurovat a korektně uznává svůj omyl. Mýlí se občas přeci každý. Návrh usnesení: „Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli dne 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání zastupitelstva č. 34. Obzvláště se zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst.Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Vážené zastupitelstvo se dále omlouvá Váženému panu Mgr. Přepiorovi za to, že mu nebylo umožněno dne 17. února 2016 přednést jeho diskusní příspěvek. V budoucnu již k podobným nezákonným excesům nebude docházet. Termín přijetí usnesení: ihned.“ Děkuji Vám. Zároveň děkuji Ministerstvu vnitra ČR za zastání a pomoc, které tímto všem občanům poskytlo. Je to velice pozitivní a inspirativní zjištění, že ještě stále naštěstí není Česká republika totalitním státem. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se Váženého ZSMO, zda si chce někdo vzít návrh Váženého pana Mgr. Přepiory za svůj, aby o něm mohli případně hlasovat. Nikdo ze ZSMO si návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neosvojil. Vážený pan primátor za to ZSMO poděkoval. Vážený pan primátor tedy oznámil, že budou hlasovat o programu. Dále řekl, že nejprve budou samostatně hlasovat o stažení materiálů č. 53, 69 a v rámci zjednodušení si přisvojil i návrh Váženého pana starosty Mihálika na stažení materiálů č. 34 a 35. Vážený pan primátor dal hlasovat o stažení materiálů č. 53, 69, 34 a 35 z programu ZSMO. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Posléze nechal Vážený pan primátor hlasovat o zařazení nového bodu č. 70 na program ZSMO s tím, že bude předložen s předkladem. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Pak dal Vážený pan primátor hlasovat o návrhu Váženého pana zastupitele Jurošky, aby body, ke kterým jsou přihlášeni do diskuse občané, aby je již nepředřazovali před ostatní body, ale aby je projednali v běžném pořadí tak, jak to bylo uvedeno v návrhu programu. (V tomto okamžiku přibíhá k řečnickému pultíku Váženého pana primátora Vážená paní vedoucí odboru legislativního a právního z Magistrátu Statutárního města Ostravy, načež vysvětluje Váženému panu primátorovi, že takto nelze postupovat, jelikož by došlo k porušení jednacího řádu ZSMO, pozn. autora.) Vážený pan primátor tedy díky tomu upozornil, že by se schválením takového návrhu odchýlili od jednacího řádu, který je schválen ZSMO a museli by souběžně s tím provést i úpravu jednacího řádu, resp. vyslovit souhlas s postupem odchylným od jednacího řádu. Nechal nicméně o návrhu Váženého pana zastupitele Jurošky hlasovat. Hlasovalo 20 pro, 0 proti, 28 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen. (Někteří občané ocenili takový pozitivní vývoj svým potleskem. Vážené ZSMO si zřejmě uvědomilo nepříznivý dopad, jaký by měly výše uvedené kroky související s návrhem Váženého pana zastupitele Jurošky na všechny občany Ostravy, kteří by chtěli v rámci ZSMO diskutovat, jelikož by došlo negativní úpravou jednacího řádu ZSMO k návratu tristního stavu ve věci nesnadného dialogu občanů s politiky až před komunální volby roku 2014, pozn. autora.) Vážený pan primátor poznamenal, že návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nebyl přijat a body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse, tzn. body 3, 5, 48 a 44 budou předřazeny, pakliže schválí celý návrh programu. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu ZSMO včetně jím navržených úprav. Hlasovalo 46 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. Program byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0962/ZM1418/15.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo další body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání zprávy ověřovatelů zápisu ze 14. zasedání ZSMO. Požádal Vážené ověřovatele: Váženou paní zastupitelku Ing. Justinu Kamennou (KSČM) a Váženého pana Rudolfa Ficeka (ČSSD), aby se k zápisu vyjádřili. Oba shodně odpověděli, že zápis přečetli, souhlasí s průběhem jednání ZSMO, proto jej podepsali a doporučují ho ke schválení. Vážený pan primátor oběma ověřovatelům poděkoval a zeptal se, zda je k tomu nějaký dotaz nebo připomínka. Jelikož se nikdo z řad ZSMO nepřihlásil, udělil Vážený pan primátor slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím osvojte si můj následující podnět tak, aby se o něm dalo hlasovat a mohli jsme společně níže popsanou situaci v zápisu napravit. Děkuji. Oficiální zápis z minulého jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy neodpovídá skutečnému průběhu jednání zastupitelstva ze 17. února 2016. Obzvláště při srovnání audionahrávky a přepisu textu jsou zde patrné evidentní nesrovnalosti, které by mohl někdo – historici anebo rovnou dozor Ministerstva vnitra ČR – nazvat zásahem cenzury? Rád bych hlavně mimo jiné upozornil, že v zápisu zcela chybí vyjádření Váženého pana zastupitele JUDr. Josefa Babky adresované přibližně dvěma tisícům členů a příznivců Strany svobodných občanů (Svobodní) a také jeho sdělení, že u nich na Váženém v uvozovkách zastupitelském „klubu světlonošů“ (viz encyklopedický výklad tzv. „luciferiánů“; viz také terminologie zavedená zde na Váženém zastupitelstvu Váženým panem primátorem Macurou v prosinci 2015), tedy že projednávali udělení diplomu, tedy (Anti)ceny čipák roku 2015, jeho eminenci, Váženému a věhlasnému panu starostovi a zastupiteli Juroškovi, jenž jako zkušený a velice vyzrálý politik přijal bez problému nadsázku a satiru a nechal se později v obklopení svých Vážených kolegů zde v jednací síni Váženého zastupitelstva se svým diplomem fotografovat. Děkuji mu tímto za spolupráci a hlavně Váženým zaměstnankyním magistrátního organizačního oddělení, které občanům pomohly předat Váženému panu zastupiteli Juroškovi jeho vytoužený diplom, když to vedení města odmítlo učinit. Rád bych Váženého pana JUDr. Babku dále ujistil vzhledem k tomu, co zde minule řekl směrem ke Straně svobodných občanů, ale v zápisu to nenajdete, na nahrávce však ano, že ostravští politici ještě tak velký výtah pro dvě tisícovky lidí opravdu nepostavili. Možná k tomu ale bude muset dojít, až začnou chodit s Vámi dlouholetými politiky diskutovat právě ony tisíce členů a příznivců Svobodných a desetitisíce jejich ostravských voličů. Dále zápis kupříkladu neobsahuje přesný záznam průběhu cenzurního zásahu Váženého pana primátora Tomáše Macury, když zakázal řádně do diskuse přihlášenému Ostravanovi sdělit zastupitelům a široké veřejnosti své stanovisko k bodu programu „diskuse – různé“. Vážený pan primátor tak učinil v rozporu se zákonem o obcích, ústavním pořádkem i jednacím řádem Váženého zastupitelstva a tím jak sám dříve v podobných případech postupoval (viz rok 2015). Dotčený občan přitom kvůli možnosti vystoupit v diskusi dlouhé hodiny čekal až na závěr jednání Váženého zastupitelstva. Přesto mu Vážený pan primátor nedovolil říct stanovisko ani v mezích pěti minut dle jednacího řádu Váženého zastupitelstva. Uvědomte si, že Ministerstvo vnitra ČR už Vážené zastupitelstvo důrazně upozornilo, že podobný cenzurní zásah ze dne 14. října 2015 byl také nezákonný a v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Prosím napravte to alespoň v zápisu. V opozici jednou může být totiž každý z Vás. Je proto lepší se včas k sobě chovat jako gentlemani – i k oponentům a věřit, že druhá strana bude zastávat stejné etické principy. Zápis z jednání Váženého zastupitelstva navíc uvádí název Strany svobodných občanů opakovaně s malým s, ačkoliv jde o řádně registrovaný politický subjekt, který působí v ČR již přes sedm let, má svého europoslance včetně řady zastupitelů po celé naší vlasti. Opravdu doufám, že nejde o záměr. Prosím tedy, aby byly všechny tyto záležitosti v zápisu opraveny. Na závěr připojuji slova jednoho z otců zakladatelů USA pana Benjamina Franklina, jenž již jako mladík napsal ve svém článku, cituji: „Bez svobody myšlení nemůže existovat nic takového jako je moudrost a bez svobody slova nemůže ani existovat nic takového jako je občanská svoboda uplatňovaná ve veřejném prostoru, která patří k základním právům každého člověka a rozprostírá se až tam, kde nezraňuje a nebo nekontroluje práva jiných lidí, a to je také jediné omezení, které by měla strpět a jediná hranice, kterou by měla respektovat. Je totiž známou pravdou, že kdokoli by chtěl odstranit svobodu národa, musí začít tím, že si podmaní volnost projevu. Tu hrůzostrašnou věc pro všechny zrádce lidu. Svoboda slova je totiž stejně tak příznakem dobré vlády, jako jejím průvodním jevem.“ Konec citace. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za návrh i za poučení. Předal dále slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi a poprosil ho o jeho příspěvek do diskuse.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Dále poznamenal, že ho jen napadlo, že je to takové veselé a vtipné svým způsobem, když představitel Strany svobodných občanů si bere jako klacek na volené reprezentanty ostravského lidu represivní Ministerstvo vnitra. (Vzhledem k vývoji předchozích i následných debat, bylo jistě zajímavé sledovat, jakých tzv. „klackovitých metod“ potlačování svobody slova voličů/občanů někteří Vážení zastupitelé na své vlastní obyvatele použili včetně v nadsázce a v uvozovkách nicméně opravdu pronesených výzev k „fyzické likvidaci“ slušně a k věci diskutujících občanů, viz další vývoj diskusí části politiků s občany v Ostravě v průběhu roku 2015 a 2016, pozn. autora.) To je naprosto úžasná věc. K záležitosti týkající se toho právního výkladu, který tady před chvilinkou v souvislosti s programem nebo s čím Vážený pan Mgr. Přepiora četl, tak k tomu poznamenal, že právě takové výklady takových různých ministerstev nás dovedly jako evropské země tam, kde v současnosti jsme. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan Hadaščok nst. tento podivuhodný výrok Váženého pana zastupitele Jurošky okomentoval na galerii pro veřejnost mimo mikrofon slovy, že žasne nad tím, co všechno Vážený pan zastupitel Juroška řekne, místo toho, aby si vzal podnět občana za svůj a korektně se podařilo v zápise všechny chyby napravit.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory tak, aby o něm mohli případně hlasovat. Nikdo z členů ZSMO si návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neosvojil. Vážený pan primátor dal hlasovat o ověření zápisu ze 14. zasedání ZSMO, konaného dne 17. 2. 2016. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0964/ZM1418/15.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo další body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil projednávání materiálu č. ZM_M 3: Zpráva o činnosti komisí městské Rady za rok 2015. Dotázal se Váženého ZSMO, zda mají k danému bodu nějaké dotazy nebo připomínky. Jelikož se nikdo z řad ZSMO nepřihlásil do diskuse, tak již chtěl Vážený pan primátor udělit slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Jenže zrovna v ten moment se najednou přihlásil do diskuse Vážený pan zastupitel JUDr. Babka. Vážený pan primátor se omluvil Váženému panu Mgr. Přepiorovi za svou předčasnou výzvu k diskusi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného vznesl věcnou připomínku s tím, že ZSMO zřizuje výbory a nikoliv komise a výbory jsou odpovědny ZSMO a komise jsou odpovědny městské Radě. Myslí si, že tento materiál je vysloveně nadbytečný pro jednání ZSMO, byť mnoho z členů ZSMO možná přivítá nějaké informace, které z projednání takového programového bodu vyplývají, ale bezesporu to není materiál, který je nutný pro jednání ZSMO.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho poznámku. Sdělil, že chtěli v rámci bližší informovanosti všem zastupitelům odhalit činnost komisí. Dále řekl: Respektuje názor Váženého pana JUDr. Babky, ale myslí si, že zařazení tohoto materiálu na program ZSMO není nic proti ničemu. Kdo nechce, číst ho nemusí. Dále poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl svůj projev

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené zastupitelstvo, aby se vyjádřilo k tomu, zda byly v komisích městské Rady probírány roku 2015 analýzy nebo již známé výsledky hodnocení nefunkčního systému vynucovaní čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka na území Statutárního města Ostravy dle dikce vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 a dalších předpisů. Vážený pan primátor zde v průběhu roku 2015 opakovaně sděloval, že taková analýza probíhá a přitom z dokumentace popisu činností komisí, kterou máte před sebou ke schválení, nic takového nevyplývá. Pouze připomínám, že městskému vedení byly loni zaslány Společenstvím webu Necipujtenas.CZ dvě faktické analýzy nefunkčního systému čipování v Ostravě zpracované mj. v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím. Šlo také o analýzy nezákonnosti a neústavnosti vynucování čipování. Zpracováním těchto analýz jsme s kolegy usilovali o to, abychom pomohli občanům našeho města a samozřejmě také těm Váženým úředním osobám, které by měly k dispozici patřičné argumenty a nemusely by je složitě dohledávat. Kdo tedy městskou analýzu slíbenou Váženým panem primátorem zpracovává, jakým způsobem pracujete s materiály, které byly k tomu účelu vedení města občany zaslány a kdy je budete projednávat v komisích Vážené Rady a kdy budete projednávat onu panem primátorem slíbenou městskou analýzu nefunkčního systému čipování? Zároveň dodávám, že po zkušenostech, které jsme tady s dalšími občany v rámci pokusu o vstřícný dialog a všech vstřícných návrhů řešení, zasílání podkladů, ke kterým nás vyzval v lednu loňského roku 2015 sám Vážený pan primátor na osobní schůzce a po moři práce, kterou tomu občané každý den již více než tři roky věnují, a jimž bych tady rád poděkoval, jelikož nejde jen o občany ze Strany svobodných občanů, nýbrž o osobnosti napříč politickým spektrem a dostalo se jim za to už několikerých cenzurních zásahů, vždyť sami jste toho mohli být loni a letos již opět svědky – naposledy v únoru 2016, proto již Váženému panu primátorovi a jeho týmu naše materiály určené mj. pro činnost komisí městské Rady neposíláme, jelikož je to zbytečné. Nejnovější analýzu nefunkčnosti systému čipování zvířat v Ostravě z února 2016 jsme rovnou publikovali na našem webu Necipujtenas.CZ a každý člen jakékoliv městské komise může k těmto údajům kdykoliv veřejně přistoupit. Jde o oficiální údaje získané podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Tuto nejnovější analýzu a také ty minulé určené mimo jiné komisím městské Rady najdete na webu Necipujtenas.CZ včetně informací o neustále rostoucích nákladech na útulek v Ostravě-Třebovicích a o nefunkčnosti systému navracení zatoulaných psů zpět domů k jejich chovatelům. Nejde již vůbec o žádná tajná data, jelikož o řadě věcí tento měsíc informovala veřejnoprávní televize a veřejnoprávní rozhlas. Děkuji Vám za pozornost a zodpovězení dotazu, který prosím laskavě neignorujte. Nebylo by to důstojné Vašeho zastupitelského sboru. Děkuji. Na závěr pouze připomenu jednu velmi pravdivou lidovou moudrost, která, domnívám se, fakt sedí v tomto případě: „Odvaha Vašeho nepřítele otevírá cestu k čestnému řešení a odvaha Vašich přátel otevírá dveře ke spravedlnosti.“ Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a sdělil, že obsáhlost příspěvku Váženého Mgr. Přepiory ho vždycky vede k tomu, že ten dotaz, který je v něm ukryt, buď zapomene, nebo ho nepostřehne, takže i to je možná důvodem, proč se málokdy dostane k odpovědi na něj. Dále sdělil, že ho upřímně fascinuje, a to si opravdu neodpustí tady tu poznámku, jak Vážený pan Mgr. Přepiora mává argumentem, jak mu Ministerstvo vnitra posvětilo podnět jeho kolegy Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde), argumentuje stanoviskem Ministerstva vnitra, a na druhé straně zcela pohrdá tímto orgánem ve chvíli, kdy hovoří o protizákonnosti a neústavnosti vyhlášky o čipování psů, protože zrovna Ministerstvo vnitra dvakrát jednoznačně konstatovalo, že ostravská vyhláška o čipování psů je zcela v souladu se zákonem. Vznesl to na reakci na jeho jinak jistě hodnotný příspěvek. Řekl, že komise jsou poradním orgánem městské Rady, a není žádnou podmínkou a požadavkem, aby zrovna komise jako taková prováděla jakési analytické práce. Komise, v tomto případě komise životního prostředí, se nepochybně k novele vyhlášky o čipování psů v pravý čas vyjádří. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil. Proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0966/ZM1418/15.

(Poznámka: Vážený pan primátor zřejmě pozapomněl, že jakožto řídící jednání ZSMO, veřejně činná osoba placená z veřejných prostředků a vázaná navíc zastupitelským slibem je v jiné pozici než diskutující občan. Ministerstvo vnitra ČR je vůči němu z hlediska porušování zákona o obcích v pozici dozoru nad výkonem samosprávy. Takto je nastaven systém fungování samosprávných principů. Jinak nejde samozřejmě o žádné pohrdání institucí MV ČR: Právní výklad se může různit a to je zcela legitimní, naprosto relevantní. O správnosti právních výkladů rozhoduje buď soud a nebo svým hlasováním v rámci normotvorby přímo zákonodárce, tedy v daném případě parlament, senát atd. A v politické rovině pak samozřejmě také voliči ve volbách, kteří by měli vědět k jakému právnímu výkladu se jaký politik a jeho strana, hnutí apod. kloní a jak jej v praxi uplatňuje, co na druhé straně lidem před volbami jednotliví kandidáti naslibovali a jak se po volbách k takovému svému slibu zachovali. Faktem také je: Pohrdá druhým člověkem zpravidla ten, kdo vůči oponentovi v diskusi používá metody cenzury a neumožňuje mu vyjádřit jeho slušný názor ze své pozice síly a na slušnou kritiku podloženou fakty odpovídá osobními urážkami a dehonestací. Viz již několik takových případů v průběhu jednání Váženého ZSMO v roce 2015 a 2016. Naposledy 22. června 2016. – Ve věci ostravského čipování psů dopadla situace nakonec takto: Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.“ Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.– Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipů s implantacemi umělých kloubů, chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. (K tomuto jednání skutečně za účasti a podnětné diskuse s Váženým panem Mgr. Přepiorou došlo. Další jednání této Vážené komise c Váženým panem Mgr. Přepiorou se uskutečnilo 1. 6. 2016, jehož výsledkem byl souhlas s konkrétním návrhem kompromisního řešení situace, které se od té doby pokouší Vážený pan Mgr. Přepiora dosáhnout pro všechny Ostravany a jejich nejlepší čtyřnohé přátele i přes urputný odpor bezohledných pro-čipovacích byrokratů.) – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: „2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. – V červnu 2016 mezitím situace dále gradovala po zveřejnění závažných skutečností oficiálních úředních autorit z Velké Británie. Podrobnosti viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde.

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu ZSMO č. 5: Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region). Jelikož se do diskuse ani na výzvu Váženého pana primátora nikdo ze ZSMO nepřihlásil: předal Vážený pan primátor slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. V rámci tohoto bodu máte dnes rozhodnout o tzv. přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region). Jenže ono není z Vám dnes předložených materiálů vůbec jasné, zda občané města Třince něco takového chtějí. Zeptal se jich vůbec někdo na jejich názor? Ve skutečnosti jde tak jako v Ostravě hlavně o získání dotací a o nebetyčné sdílení osobních dat, o protlačování chytrých, šmírovacích technologií do života a soukromí celé společnosti i proti vůli těch občanů, kteří něco takového odmítají třeba s poukazem na nevměšování veřejné moci do života rodiny, výhradu svědomí, víry a přesvědčení. Dostatečně známá fakta o kauze kolem ostravské chytré karty ODISky a nebo v uvozovkách „chytrého označení psů“ v Ostravě a zlých metod použitých k vynucování takových opatření včetně cenzury už není nutné nikomu připomínat. Podotýkám, že tato deklarace ani její důvodová zpráva opět neobsahuje ani slovo o proběhlých bezpečnostních analýzách. Nevaruje občany před evidentními riziky chytrých technologií, když už dnes hackuje kde kdo a kde co. Doba, kdy bylo možné nekriticky tyto smart šmírovací technologie přijímat: je dávno pryč. Stačí si jen připomenout slavnou větu z prosincového dopisu roku 2015, který podepsal Vážený pan primátor Tomáš Macura, a který Vážené zastupitelstvo schválilo. Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. Je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu „smart cities“ na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.“ Konec citace. Nicméně v samotné deklaraci o tom dnes opět nenajdete ani slovo. Prosím, abyste tedy do Vámi schvalované podoby deklarace nebo alespoň do průvodního dopisu k ní zařadili text, který by vyjadřoval Vaše výše citované prosincové stanovisko. Vážený pan primátor Macura jej jistě rád podepíše, neboť jde o stanovisko celého zastupitelstva města i jeho samého a politici v Ostravě přeci dodržují svá veřejná prohlášení. Nebo ne? Občanům musí být zaručeno právo na plný a nediskriminační opt-out ze všech smart technologií, předmětů a služeb, co nechtějí ve svých životech používat. Osvojte si prosím můj návrh a dejte o něm hlasovat. Na závěr bych pouze připomněl opět takový zajímavý citát, pravdivá slova německého spisovatele a satirika jménem Ludwig Börne, jenž by Vám vzkázal: „Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.“ Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit. Vážený pan primátor Macura udělil slovo Váženému panu zastupiteli Polákovi. Přeřekl se přitom z hlediska jeho křestního jména. Místo Vladimírem jej nazval Václavem, za což se mu posléze omluvil.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) v žertu přeřeknutí Váženého pana primátora přijal. Dotázal se Váženého pana Mgr. Přepiory, vzhledem k tomu, že se ptal na názor města Třince, zdali by třeba nechtěl zajet na pár zastupitelstev do Třince (všeobecné veselí v sále, pozn. autora), byť není občanem Třince a nemá tam trvalý pobyt, tak si myslí, že by mu dali slovo. Domnívá se, že oni nemůžou odpovídat za město Třinec.

(Poznámka: Systém přímého podílu občanů ČR na správě jednotlivých měst a obcí bohužel ještě zatím není nastaven tak, aby umožňoval nerušenou diskusi v průběhu jednání jednotlivých zastupitelstev i těm občanům, kteří v katastru dané samosprávné lokality nemají trvalý pobyt, nevlastní zde nemovitost, nebo nevystupují na základě plné moci jiného zdejšího občana. Vždyť se stačí podívat na situaci a cenzurní zásahy, ke kterým došlo v rámci ZSMO v průběhu roku 2015 a 2016, nejnověji 22. června 2016. Ostatně jestliže Vážení ostravští zastupitelé o něčem hlasují, tak si to měli předem zjistit podle svého zastupitelského slibu a pečlivého výkonu svého z veřejných prostředků placeného mandátu. Proč tak nečiní a úkolují tím občany bez veřejné funkce: Toť vpravdě hamletovská otázka.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi. Poznamenal, že už se domníval, že si chce Vážený pan zastupitel Polák návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit. Opětovně se pak dotázal, zda si chce někdo ze zastupitelů návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit. Nikdo se nepřihlásil. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0967/ZM1418/15.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání bodu programu ZSMO č. 48: Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016. Vážený pan primátor otevřel k tomuto bodu diskusi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) pozdravil všechny přítomné. Požádal o zvážení navrhované dotační částky. Vrátil se do minulého roku 2015, kdy chápal Váženého pana primátora, který měl na starosti finance, převzal rozpočet, který víceméně netvořil, oni ho nechali schválit, hledaly se úspory na všech stranách a z původní požadované částky v loňském roce, která se platila, pokud se neplete, do roku 2014 na Dny NATO 2.600.000, to zkrátili o 10 % a ústy Váženého pana primátora, má pocit, že na této půdě bylo sděleno, že se v budoucnu k této částce vrátí. Víceméně to Vážený pan primátor slíbil a oni byli tehdy součástí vedení a on s tím takto počítal, že se k tomu zase dostanou. Zdůvodnil, že ta akce je tady od roku 2001. 2001 až 2002 se konala na Černé louce, pak se to přesunulo do Mošnova. Je to akce, které se zúčastňuje 150 – 220 tisíc lidí. Vstupné je zdarma. Nechal si udělat svůj soukromý rodinný průzkum, kdy všem známým řekl, aby oslovili všechny své známé přes Internet a zeptali se jich, co si představují pod pojmem NATO. Bylo osloveno 42 lidí: 4 řekli, že neví, co to je; 28 jich řeklo: „Jo, to se dělá v Ostravě.“ Chtěl, aby si uvědomili, že s Dny NATO si každý spojuje Ostravu. Je to perfektní akce, je to perfektní reklama pro město Ostravu. Nelze to dělit mezi Moravskoslezský kraj a Ostravu jako takovou, co se týče financování. Pokud se neplete, tak Moravskoslezský kraj tam dává 1,3 milionů. Znovu řekl, že se všude hovoří o tom, že Dny NATO je Ostrava. Otevřou Internet a tam je napsáno „ostravské Dny NATO“. Moc se přimlouval za navýšení částky na 2.600.000 korun. Myslí si, že tato akce si to zaslouží. Řekl, že to srovnává s ostatními akcemi, které jsou velice úspěšné, např. Colours of Ostrava – 40.000 návštěvnost. Sdělil, že se tam dostanou, má pocit, za dva dny za nějakých téměř 1.000 korun. Tady se dostane 200.000 lidí zdarma a zjistí, možná, že z toho 50.000 lidí je úplně odjinud: Poláci, Maďaři. Zjistí, že existuje nějaká Ostrava. Ještě jednou se přimluvil za navýšení částky na 2.600.000 korun. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za návrh Váženého pana Ing. Hařovského a řekl, že mu rozumí. Požádal, aby návrh, který městská Rada dává ZSMO, nebyl ani v nejmenším brán jako dehonestace akce Dny NATO. Městská Rada navrhuje podporu této akce ve výši 2.223.000 korun, což si myslí, že je dotace významná a i s touto částkou je Ostrava zcela nejvýznamnější donátor Dnů NATO. Je to o pět procent částka nižší než v loňském roce. Nicméně vedle této částky, a protože se to málo ví, tak by to rád připomněl, že podobně jako loni: město Ostrava podporuje tuto akci ještě navíc věcným plněním ze strany městské policie v hodnotě řádově 250.000 korun, takže v zásadě na Dny NATO jde z městského rozpočtu 2 a půl milionu koruna to i kdyby se to schválilo v této navrhované výši. Řekl, že Vážený pan zastupitel Hařovský zmiňoval Colours of Ostrava. I v případě Couloursů bylo schváleno snížení meziroční dotace také o pět procent. Má za to, že není důvod podporu akcím, které se nějakým způsobem etablovaly, donekonečna navyšovat. Naopak by se měly jejich dotace zastabilizovat na nějakých jasných částkách už z toho prostého důvodu, protože rozpočet města není neomezený a naopak, jak sami všichni ví, v krátké době se budou muset vypořádat s poklesem příjmů např. z loterií ve výši bezmála 300 milionů korun, které jdou dneska do kultury i do sportu a do dalších aktivit. Ty peníze ubudou skokově a oni si musí vytvořit jakýsi buffer. Netvrdí, že těch dvě stě tisíc, které ušetří na Dnech NATO, je vytrhnou, na druhé straně i s pořadateli akce je komunikováno, a oni deklarují, že i za této částky jsou schopni ten program udělat na potřebné úrovni. Domnívá se, a sdělil to sám za sebe, že ta akce je v tuto chvíli na hranicích své kapacity. K dopravní situaci řekl, že pokud tam někdo jezdí jinak než s přednostními majáčky, tak asi zaregistroval, že už tam jede čtyři hodiny normální cestou, takže v zásadě by nemělo být jejích ambicí, aby z akce, kde chodí 220 tisíc lidí, dělali akci pro 500 tisíc lidí. To prostě nejde. Proto si myslí, že i ze stejného důvodu je na místě tu podporu zastropovat. Také si myslí, že ani nemusí být nutně v jejich ambicích zvyšovat lesk této akce nějakými pseudoaktivitami toho typu, že tam pozve např. syrské/jezídské princezny. Možná je to pro někoho zajímavé, ale jsou to věci v rozpočtu, které stojí miliony korun a možná je to fajn pro nějaké PR, ale pro význam NATO jako takového, pro význam této přehlídky, to nic nepřináší. Jinými slovy tento návrh bere, můžou o něm samozřejmě hlasovat, nicméně za 2.200.000 plus dalších 250.000 od městské policie ve formě věcného plnění, čili za 2 a půl milionu korun ze strany města jsou organizátoři schopni tuto akci udělat na úrovni a není třeba ji nijak omezovat. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) podotkl, že by byl opravdu moc rád, kdyby to, co loni zaznělo na ZSMO, bylo dodrženo, protože u toho byl. Vyzval, aby dodrželi slovo, které řekli. Řekl, že si dokáže představit někoho, kdo si staví akci na nějakém rozpočtu a najednou mu ta druhá strana ten rozpočet změní. To se nedělá v půlce hry, měnit podmínky. Požádal, aby zkusili dodržet to, co loni slíbili.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že ani při maximální snaze není schopen si rozpomenout, že by někdy na ZSMO slíbil, že se vrátí k původním částkám. Na druhé straně to nemůže zcela vyloučit, někdy ho i manželka usvědčuje z toho, že něco řekl a nesplnil, tak se to možná stalo i na zastupitelstvu. Neví. Řekl, že s pořadateli akce Dny NATO, s panem P. se běžně komunikuje a pan P. je na tu variantu připraven. Neznamená to žádný zásah na solar v průběhu zajišťování té akce, takže nepochybně i pakliže zastupitelstvo města schválí dotaci v téhle výši, tak akce proběhne v plném rozsahu bez jakýchkoliv negativních zásahů. Vážený pan primátor předal slovo Váženému panu zastupiteli Polákovi.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl, že to ze svého pohledu také vnímá jako významnou akci a prezentaci města Ostravy, ale když vezme podobnost z hlediska jakoby kulturní fronty a jsou třeba obrovské festivaly, kam chodí také mnoho tisíc lidí a bavil se s jedním z představitelů jednoho z takových festivalů, kde také měli problém s malou podporou města, a říkal, zvyšte vstupné, nebo udělejte vstupné. Myslí si, že těch návštěvníků přijde třeba o pár tisíc méně, ale to vstupné jim ten rozpočet dorovná. Neví, jak je to s možností technického zabezpečení výběru vstupného, ale kdyby tam nějaké malé vstupné bylo, tak si myslí, že to okamžitě je, vzhledem k počtu těch návštěvníků, výrazný příspěvek do rozpočtu. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi za jeho podnět. Dále řekl, že je to trošku složitější. Nevyčítá Váženému panu Polákovi v tuto chvíli neznalost, nicméně realita je taková v případě Dnů NATO, že kdyby se tam vybíralo vstupné, tak automaticky ti vystavovatelé a speciálně vojenská technika, která tam v tuto chvíli jezdí zdarma, tak by přestali plnit ty podmínky a museli by je i ti organizátoři platit. Dneska B-52 apod. tam přilétávají zdarma a v momentě, kdyby tam bylo vybíráno vstupné, tak podle regulí by i tohle muselo být ze strany organizátorů placeno. Tohle není cesta. Cesta je, pakliže by se nedostávalo organizátorům akce na rozpočet, nakonec byl tam loni ministr obrany Vážený pan Stropnický, sám se tam nabízel, pakliže by chyběly peníze, ať se na něho pořadatelé obrátí. Myslí si, že i kraj by se mohl příp. pochlapit a taky navýšit podporu, protože je to akce, která se jmenuje Dny NATO v Ostravě, nicméně všichni vědí, že je to mimo město, takže kdyby tam byla podpora dělená Ostrava – Moravskoslezský kraj 50 na 50, tak v zásadě si myslí, že i tohle je cesta pro případné navýšení příjmů. Znovu zopakoval, že pokud to zůstane v této výši, tak organizátoři jsou s tím srozuměni a akce proběhne a nikdo si nevšimne žádných negativ. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) navrhl, aby se o jeho návrhu na navýšení částky hlasovalo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) potvrdil, že návrh Ing. Hařovského na hlasování zaznamenal. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Kulilovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. (hnutí ANO) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že ve sdělovacích prostředcích včetně České televize se běžně uváděl název akce: Dny NATO v Mošnově na Novojičínsku. Vůbec tam nezaznívá slovo Ostrava. Doporučil, aby částka 1.200.000 korun, co dává kraj, byla případně navýšena. Podpořil částku, která je navržena v materiálu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému pan zastupiteli Hařovskému.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) sdělil, že je to věc polemiky, ale domnívá se, že si může dovolit tvrdit, že opak je pravdou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že v tomto případě, ač nerad, musí dát za pravdu Váženému panu zastupiteli Hařovskému. PR i oficiální název akce je Dny NATO v Ostravě. To, že se někde objeví jiné pojmenování, je věc jiná. Za kraj samozřejmě nemůžou rozhodovat, to je jejich věcí a rozhodnutí. Vážený pan primátor Macura udělil slovo Váženému pan zastupiteli Juroškovi a poprosil jej, aby se také vyjádřil.

(Poznámka: Proběhla nicméně ještě velice krátká výměna názorů mezi Váženým panem primátorem a Váženým panem zastupitelem Hařovským, které však nešlo správně rozumět.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi. Dále zmínil, že jak pan primátor hovořil o těch různých zdrojích, tak on si myslí, že by se na nich třeba více mohlo podílet právě samotné NATO. Dělal si takovou rešerši, jestli jsou někde podobné Dny NATO. Nedělal to příliš dlouho, takže se může plést, ale myslí si, že nikde nic podobného ve své podstatě není. Pamatuje si, že organizátor dokonce kdysi tady před léty v Ostravě chtěl vytvořit jakési informační centrum NATO s tou ideou, že by se tady sjížděli lidé z celé Evropy a dozvídali se o historii a významu NATO, což se naštěstí nerealizovalo, protože to byla naprosto zcestná myšlenka a díval se, že tam ten podíl je zatím v nějakém jednání a není příliš významný. Také si myslí, že to vybírání vstupného není špatnou myšlenkou, protože při tom počtu návštěvníků by se to určitě ekonomicky vyplatilo najmout vzápětí tu techniku. Při té příležitosti se díval, že hlavní cíl toho všeho je propagace významu NATO, o čemž on má vážné pochybnosti v souvislosti zejména s posledním děním. Jsou to naši spojenci v NATO, kteří se podíleli na tom, že některé stabilní země byly takříkajíc rozsekány a nyní v nich vládnou nejrůznější islamistické gardy. Je to v podstatě náš spojenec v NATO, který i přes svou ohromnou armádu a svůj v podstatě represivní režim tady pouští migranty do Evropy, které si nyní bude brát zpět a dostávat za to zaplaceno. Mohl by jmenovat celou řadu dalších věcí, ale nechce prodlužovat diskusi. Je to fajn ten letecký den; on tam nikdy nebyl už proto, že nedisponuje žádným majáčkem a jet ty čtyři hodiny by nevydržel při tom dojezdu do tak blízké lokality, ale myslí si, že by měli pořadatelé uvažovat třeba i o změně toho názvu. Sdělil, že mu to připadá, jak mu kdysi kdosi říkal, že snad nikde v těch bývalých socialistických zemích se třeba nevěšely ty různé vlaječky a ty blbiny všude po oknech na první máj a podobně, jenom v České republice, takže i proto si dělal tu rešerši o tom, zda se něco podobného jmenuje někde jako Dny NATO, a ne, zase jenom u nás. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi a udělil slovo Váženému pan zastupiteli Polákovi.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) poprosil kolegy, aby politickou osvětu, pokud se třeba nejedná o tak důležité věci jako je Tibet, aby zanechali mimo toto jednání (všeobecné veselí v sále). Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi a udělil slovo Váženému pan zastupiteli Pivodovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Petr Pivoda, MBA, (ODS) poděkoval Váženému panu primátorovi a Váženému panu zastupiteli Juroškovi za klub ODS za krátké politické školení. Myslí si, že představa muzea Varšavské smlouvy nebo Dnů Varšavské smlouvy je tak bizarně roztomilá, že by snad neměla zapadnout. K samotnému vybírání vstupného poznamenal, že status té akce výběr vstupného vylučuje: jak už uvedl Vážený pan primátor. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému pan zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poznamenal směrem k Váženému Ing. Pivodovi, MBA, že on o Varšavské smlouvě vůbec nemluvil a doufá, že to ani v zápise nebude. Varšavskou smlouvu tady vytáhl Vážený pan Ing. Pivoda, MBA. Nicméně jeho vzpomínka je taková, že Varšavská smlouva, jíž byli kdysi dávno součástí, tak je třeba netáhla do Afghánistánu. Ale je to jen taková historická vzpomínka. (Velké vzrušení v sále, pozn. autora.)

(Poznámka: Záležitost s neoficiální účastí některých vojáků nebo i celých jednotek členských armád Varšavské smlouvy v operacích v Afghánistánu před rokem 1989 ať již se souhlasem nebo bez schválení velení této výše uvedené vojenské organizace je nicméně potvrzována mj. na základě svědectví konkrétních osob. Viz např. zde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal o mírnění ambicí prezentovat na zasedání ZSMO politické názory. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Málkovi.

Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že ačkoliv jej taková debata začínala bavit, tak se bude věnovat meritu věci a dotázal se Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, zda jako zástupce hejtmana může říct, proč třeba kraj na tu akci nedá větší prostředky, protože příspěvek kraje se mu zdá, vzhledem k tomu, kde je ta akce a s jakým dopadem a dosahem organizována a prováděna, přece jenom docela malý. Vztáhl by to potom také samozřejmě k tomu, jestli se rozhodnou za nějakých okolností upravit výši té dotace či neupravit. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému pan zastupiteli Málkovi. Předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) poděkoval za slovo a krom jiného sdělil, že se přihlásil k tomu, že na úrovni Moravskoslezského kraje zásadně podporuje myšlenku uspořádání této akce jenom kvůli tomu, že on chodí na Dny Vzdušných sil Armády České republiky, nikoli na Dny NATO. Dále poznamenal, že těch 1.300.000 korun co dává Moravskoslezský kraj, je finanční částka, která jde do společnosti Jagello a je si třeba uvědomit, že celá akce se koná na Letišti Leoše Janáčka, což je letiště, které je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a i toto letiště se významně podílí na zajištění této akce a snižuje náklady pořadatelům.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Babkovi za jasnou odpověď a opět mu předal slovo.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného doplnil, aby ti, kteří jezdí čtyři hodiny autem na Mošnov, využili nově otevřeného železničního spojení. Je to bezesporu pohodlná cesta na toto letiště a tímto by mu chtěl udělat trošku reklamu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho slova a jelikož nebyly další příspěvky z řad ZSMO, tak sdělil, že se do diskuse dále přihlásil Vážený pan Ing. Zapletal. Předal mu slovo a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji), občan města Ostravy, řekl: „Dámy a pánové, dobrý den. Jednáte o žádosti o dotaci občanského sdružení Jagello 2000. Ta žádost je o 3 miliony. Město nemá peníze a dává jenom 2,2 miliony a žádost je na uspořádání akce zvané Dny NATO. Tato akce je ukázkou, jak se z malé nevýznamné akcičky za pomoci města, za pomoci občanů města z jejich peněz, udělá projekt se sta tisícovou návštěvností, což je skvělá věc. Bohužel je také ukázkou, tato žádost o dotaci, to je snad vlastnost většiny neziskovek. Vyplývá z toho, že cizích peněz není nikdy dost. Dáte jim prst a oni Vás prostě chtějí sníst celého. V této chvíli akce Dny NATO je akce, která je schopna se uživit sama. A nikdo neříká, že tomu tak není. Je schopna se uživit sama a je schopna se sama zaplatit i bez vybírání vstupného. Místo toho, aby pořadatelé byli vděčni, že město bylo u zrodu této myšlenky a u tohoto projektu, tak aby byli vděčni, tak spíš chtějí víc a víc a víc. Tento přístup se mi zdá hodně špatný. Já vím, že existuje studie o ekonomických dopadech pořádání této akce. Ty výstupy, které jsou z roku 2014 říkají, že návštěvníci utratili na Dnech NATO 120 milionů. Do státního rozpočtu se odvedlo přes 25 milionů a dopad na ekonomiku byl, jakoby se vytvořilo 122 pracovních míst. Pominu fakt, že tyto hodnoty byly vytvořeny na základě ankety mezi devíti sty návštěvníky z celkem dvě stě tisíc. Nějakým způsobem se to zprůměrovalo a vypadlo z toho nějaké číslo. Těch 120 milionů, které tam ti lidé utratí, to ale nejsou peníze, které by v těch peněženkách těch návštěvníků přibyly z ničeho nic. To jsou peníze, které tito lidé neutratí v ZOO, v divadle, v kině, v obchodech. Prostě si zvolí, že dneska jdou na Dny NATO, zaplatí to tam místo toho, aby šli někam jinam. Těch 25 milionů, které se odvedou do státního rozpočtu: je to hezká částka, ale je nutné si uvědomit, že náklady státu a veřejných zdrojů jsou podstatně větší. Nikdo totiž nepočítá, kolik peněz stojí samotná účast vojáků, policistů, záchranářů. Nikdo nepočítá, kolik, a dneska to zaznělo snad poprvé, že město Ostrava vyjma těch peněz, které posílá přímo pořadateli, tak má i další náklady s účastí. Nikdo neřeší, kolik peněz stojí zajištění dopravní obslužnosti, bezpečnosti, kolik peněz do toho dávají okolní obce. Ano, je to skvělá akce ve smyslu propagace značky. Já nebrojím proti této akci. Naopak. Co mi přijde však za špatné, je, že skutečně tato akce schopná života i bez jakékoli dotace, prostě peníze pořád chce. Já kvituji to, co tady řekl pan primátor. Bylo by vhodné tu částku, když už zastropovat, když už ji teda nechcete zrušit úplně, zastropovat a nechat napevno. Neučme, prosím jakékoli neziskovky a jakákoliv tato sdružení, že si prostě můžou kdykoliv šáhnout do veřejných rozpočtů. Prostě dejte jim pevnou částku, ukažte jim, že prostě se nenecháte nějakým způsobem ne vydírat, to je špatné slovo, ale prostě nenecháte se vmanipulovávat do nějaké situace. Já jsem přesvědčen o tom, že i bez těch dotací, které občanské sdružení Jagello dostane, by ta akce byla uspořádána. A byla by uspořádána tady, protože v České republice přiznejme si, není žádná jiná lokalita, která by technicky zvládala tuhlenctu záležitost a tuhlenctu věc. Město Ostrava se má podílet z téměř dvaceti procent na celém tom rozpočtu: to mi přijde hodně zvláštní vzhledem k tomu, že většina těch návštěvníků z Ostravy ani není, protože Ostraváci už to dávno vzdali. Ty čtyři hodiny tam skutečně jezdit nechtějí. Většina akce se už koná mimo katastr města Ostravy a Ostrava tady působí jenom jako zázemí. Já vím, že o této dotaci už je rozhodnuto, aniž jste ještě hlasovali. Já vím, že je to prostě předjednáno. Já budu zvědavý jenom na zástupce komunistické strany, jestli schválí tuto dotaci a tím řeknou, že NATO je náš nejlepší přítel. Já jenom pouze chci, abyste si zvážili, jestli ty peníze uvolněné na tuto akci by nebylo vhodné použít někde jinde, případně zda by nebylo vhodné je nechat v peněženkách občanů. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Zapletalovi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Pivodovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Petr Pivoda, MBA, (ODS) poděkoval Váženému panu primátorovi a upřesnil rozpočet, o kterém hovoří. Jeho skutečná výše je mnohem vyšší. Do něj totiž přispívají ti jednotliví účastníci a letová hodina bombardéru B-52 stojí 70 tisíc dolarů, takže když k nám přiletí dva bombardéry z Barksdale, tak ta násobilka je poměrně jednoduchá. A toto nepochybně vstupuje do neveřejné části rozpočtu té akce. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Pivodovi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Šebestovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan zastupitel Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Hovořil o pořádání akce a sdělil, že se nechce vyjadřovat jen k finančním otázkám. V souvislosti s bezpečnostní situací, kterou ráno minutou ticha vyjádřili spoluúčast obětem, které byly v Bruselu, si dovede živě představit, že to je ideální prostor pro uspořádání podobné akce extremistů v Ostravě: dvě stě tisíc lidí na jednom placu, perfektní způsob jak se tam dostat: ochrana téměř nulová. Myslí si, že pokud toto nebude zabezpečeno, tak ta akce by se pravděpodobně ani konat neměla. Poděkoval za pozornost. (Velký rozruch v sále.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Polákovi a poprosil jej, aby přednesl své stanovisko.

Vážený pan zastupitel Vladimír Polák (hnutí Ostravak) řekl, že si myslí, že teroristé nemají v České republice zázemí v pomoci nějakých ghett nebo sta tisíců lidí. Dále poznamenal, že si myslí, že by na to mohl odpovědět zástupce policie, jestli začíná být nebezpečné pořádání takových jakýchkoli akcí, a že je to malování čerta na zeď.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Polákovi. Odpověděl, že zástupce Policie ČR pan policejní ředitel plk. Mgr. Dočekal na zastupitelstvu není přítomen. Omlouval se mu právě kvůli bezpečnostní situaci v Ostravě, nicméně souhlasí s názorem, který sdělil Vážený pan Polák. Dále řekl: „Nemalujme čerta na zeď. Věřme tomu, a tak to nepochybně je, že tyhlety akce jsou pod drobnohledem nebo jsou bezpečnostně řešeny. Je jasné, a to vědí všichni, že stoprocentní jistota není nikde a nikdy.“ Zopakoval, že registruje návrh na usnesení s úpravou od Váženého pana Ing. Hařovského, a to navýšit podporu na 2.600.000 korun.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) se mimo mikrofon dotázal, jaká byla původní částka.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil. Že si to opravdu nepamatuje. Proto se dotázal Váženého pana Mgr. Bayera, vedoucího kanceláře primátora, zda najde původní výši částky.

Vážený pan vedoucí kanceláře ostravského primátora Mgr. Michal Bayer odpověděl mimo mikrofon, že začínali na částce 2.600.000 korun a loni tu částku snížili na 2.340.000 korun.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zopakoval, že začínali na částce 2.600.000 korun, loni už tu částku o pět procent snížili a letos tu částku také navrhují snížit o pět procent. Dotázal se Váženého pana Ing. Hařovského, zda navrhuje dotaci navýšit na 2.600.000 korun.

Vážený pan zastupitel Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) mimo mikrofon potvrdil svůj návrh na navýšení částky.

Vážený pan primátor nechal hlasovat o návrhu usnesení s úpravou dle návrhu Váženého pana zastupitele Hařovského, a sice o výši podpory v částce 2.600.000,- Kč. Hlasovalo 9 pro, 11 proti, 28 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 40 pro, 6 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0968/ZM1418/15.

***

Vážený pan primátor vyhlásil přestávku, která trvala od 11:26 hod. do 12:08 hod.

Během přestávky probíhala mj. debata mezi Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). Navíc Vážená žurnalistická legenda paní Ivana Lesková z iDNES.cz poprosila Váženého pana Ing. Zapletala o jeho názor k proběhlé diskusi ve věci NATO. Výsledkem byl později článek právě na iDNES.cz. – Vážený pan Mgr. Libor Čech, jenž zastupoval místní dobré sousedy ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela v Ostravě-Porubě, prodiskutoval s Váženým panem Mgr. Přepiorou své zklamání z postupů ostravských politiků a vůbec z vývoje politického dialogu s občany v Ostravě a s nevstřícnými kroky při neřešení faktických občanských podnětů. Z hlediska problému kolem parku u porubského kostela Vážený pan Mgr. Čech vyslovil přání, aby byli zastupitelé alespoň schopni vnímat celou situaci z padesáti procent z pohledu zdejších obyvatel. Vážený pan Mgr. Přepiora ocenil to, že se Váženému panu Mgr. Čechovi již porubští politici alespoň omluvili za veřejnou dehonestaci, kterou na něj v minulých měsících vyzkoušeli. Do diskuse se posléze připojil také Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, proslulý občanský aktivista, jenž v této věci navrhl korektní komunikační řešení. – Debata posléze také pokračovala tím, proč ZSMO stále odmítá zveřejňovat alespoň audio nahrávky ze svého veřejného jednání, které stejně pořizuje pro archivní účely a sepisování zápisu. Jenže občanům, kteří nejsou zastupitelé ZSMO, kopie takových zvukových souborů odmítá vydat. Je to opravdu velice podivné. – Posléze proběhla zajímavá diskuse s Váženým panem Ing. Zapletalem o koních, obecně o vzájemných mezilidských vztazích při chovu zvířat, vlastnictví majetku a vstřícném řešení možných konfliktních situací. – Vážený pan Hadaščok nst. navíc informoval přítomnou veřejnost o dalším postupu ve věcí vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě. – Vážený pan Ing. Novotný upozornil na praktické problémy, které zjistil ve znění jednacího řádu ZSMO a v netaktním přístupu místních politiků z hlediska přípravy diskuse k programovému bodu ZSMO č. 44.

***

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista, upozorňuje potleskem a slovy „začínáme“ po zaznění úředního gongu na to, že ZSMO již mělo zasedat: a přitom zatím stále nic. Většina zastupitelů ZSMO totiž ještě stále většinou dojídala vybrané lahůdky nebo popíjela lahodné nápoje připravené z veřejných rozpočtů mimo jednací sál ZSMO, zatímco občané na galerii pro veřejnost již dávno čekali na předem ohlášený začátek jednání ZSMO: Samozřejmě bez jakýchkoliv lahůdek nebo byť by i jen vody. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný k tomu vtipně poznamenává, že si příště pro tyto situace donese na Vážené ZSMO vuvuzelu, aby si všichni uvědomili, že takto nelze postupovat, že jde o značně tristní postup volených zástupců lidu. Občané tedy zatím diskutovali o tom, jak někteří Vážení politici vůbec stíhají výkon ohromného množství svých veřejných funkcí, které s obrovskou oblibou kumulují. Svou výplatu však stíhají vždy. Vážený pan Mgr. Přepiora za všeobecného veselí v nadsázce humorně sděluje, že se asi Vážení ostravští politici nechali naklonovat. – Diskuse mezi lidmi na galerii pro veřejnost dále probíhá ve věci řady dalších témat včetně hodnocení tristního přístupu politiků k občanům a častých chyb zastupitelů při komunikaci s veřejností.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konečně zahájil projednávání bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“. Úvodem řekl, že si v tomto bodu dovolí už možná v této chvíli odpovědět Váženému panu Mgr. Přepiorovi, který tady ve svém vstupu před polednem argumentoval tím, že mu nebylo na minulém zastupitelstvu umožněno diskutovat. Řekl: Prosím Vás, diskuse, a potvrzuje to i stanovisko Ministerstva vnitra, které doporučuji oběma pánům si přečíst důkladně, ne jenom vytrhat z toho ty pasáže, které se jim hodí, jednoznačně říká, že diskuse, která samozřejmě v souladu se zákonem o obcích a Ústavou ČR je nicméně prakticky prováděna v souladu s jednacím řádem a jednací řád ZSMO jasně deklaruje, v jaký moment a v jakých souvislostech občan může diskutovat. Primárně, a já to rád připomenu, se diskutuje ke všem projednávaným bodům zařazeným na jednání ZSMO, a to tak, že se občan přihlásí do diskuse k projednávanému bodu, potom se tyto body předřadí. Potom je zvláštní tento bod, který zrovna v tuto chvíli začne, nazvaný „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, kdy má občan možnost vystoupit do diskuse i k jiným než projednávaným bodům na tomto zastupitelstvu. Bod, ke kterému chtěl v rámci minulého ZSMO vystoupit Vážený pan Mgr. Přepiora, se jmenuje Organizační a Různé (ve skutečnosti je to „Diskuse – Různé“, pozn. autora). V zásadě ani tam není vyloučena diskuse občana, ovšem pouze k bodům, které by v rámci tohoto bodu byly otevřeny nebo diskutovány. (Není to pravda; sám Vážený pan primátor v tomto bodu umožnil debatu jinému občanovi na libovolné téma a lidé se na ZSMO v minulosti také běžně k tomuto bodu vyjadřovali se svými podněty; není důvod, proč to zakazovat; Váženému panu Mgr. Přepiorovi však Vážený pan primátor neumožnil přednést ani jeho pětiminutový příspěvek, pozn. autora.) Vzhledem k tomu, že do tohoto bodu nikdo ze zastupitelů nic nevnesl, s ničím nezačal, žádný návrh tam nepadl, tak se Vážený pan Mgr. Přepiora ani žádný jiný občan neměl v zásadě v rámci tohoto bodu k ničemu co vyjádřit. Takže i z tohoto důvodu, možná nesrozumitelně, ale pokusil jsem se vysvětlit, proč nebylo Váženému panu Mgr. Přepiorovi uděleno slovo v rámci minulého ZSMO. Posléze Vážený pan primátor zahájil bod dotazy, připomínky a podněty občanů. Předal slovo Váženému panu Hadaščokovi nst., jenž se do diskuse přihlásil jako první v pořadí. Poprosil jej, aby vystoupil.

(Poznámka: Nezbývá než opět zopakovat, že tento právní výklad Váženého pana primátora neodpovídá skutečnosti, jelikož on sám v tomto bodu umožnil v minulosti občanovi diskutovat k tématu, které nebylo na programu ZSMO a to již mj. po změně jednacího řádu. Podrobnější výklad viz zde. Co brání Váženému primátorovi vyslechnou si občana v tomto bodu v délce příspěvku nepřesahujícím 5 minut? Nic. Možná pouze jen Ego. Svobodná diskuse limitovaná ústavními principy a zákonem o obcích včetně jednacího řádu ZSMO prostě je a nebo není. V rámci ZSMO bohužel často není. – Vážený pan primátor zkrátka během únorového jednání ZSMO na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzuroval Váženého Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.“ – K podobnému neférovému kroku se Vážený pan primátor Macura snížil také při jednání Váženého ZSMO dne 22. 6. 2016, kdy řádně přihlášenému občanovi rovnou zakázal vystoupit se slovy: „Takže Vám to zakazuju! Děkuju. Končíme tento bod.“. Neopomněl mu sdělit z úrovně svého „velkopanského“ postavení, z pozice své Vážené veřejné funkce: Ty Vaše „pitomé příspěvky“, a nemusíte tak „pitomě tlachat“. Podrobněji v samostatném článku zde. – ZSMO se dokonce v dubnu 2016 rozhodlo, že ze svého programu raději úplně odstraní tradiční body „Diskuse – Různé“ a „Závěr“, kde by mohli občané vyjádřit svá stanoviska k tomu, co se v průběhu jednání ZSMO od rána odehrálo. Tak fikaní jsou ti ostravští politici – lišky jedny ryšavé.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Vážený pane primátore, Vážené dámy, Vážení pánové. V prvé řadě chci reagovat na to, co teďka vyslovil pan primátor. Abych to nezkreslil pokud možno, jedná se mi o to, že příliš moc mi to připomíná, jako kdybyste nám chtěl nasadit náhubek. Jsem rád, že jste to upřesnil, že tady v tomto bodu, u kterého tady teďka budu diskutovat, může se tu diskutovat na všechno. Já pochopitelně jsem tvrdě proti povinnému čipování.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) nepochopitelně přerušil Váženého pana Hadaščoka nst., vstoupil mu bezdůvodně/podivuhodně s rázným tónem v hlase do jeho příspěvku a upozornil ho, že v tomto bodu může diskutovat pouze pět minut. (Zřejmě tak chtěl dát Váženému občanovi/seniorovi na vědomí, jak si představuje svobodnou/necenzurovanou diskusi, pozn. autora.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) pokračoval slovy: „Ano, je mi to jasné. Pohlídám si to. Zatím: Teď se to rozběhlo. Fajn. Jediná věc, nebo ne jen jediná věc. Pan Přepiora mi přebral téměř všechno, co jsem chtěl říct já. Přesto musím říci jedno. Já jsem dostal dopis z Ministerstva vnitra. Není to podle mě žádná kachlichárna, jak to dříve byla. Byl to dopis z Ministerstva vnitra, četl jsem ho docela poctivě a jednoznačně bylo řečeno, že jsem byl poškozen a že zastupitelstvo nemělo právo mi, prostě došlo k porušení zákona o obcích. Jestliže mi někdo zalepí pusu na zasedání zastupitelstva tímto způsobem, že navrhne ukončit diskusi, která ani nezačala, nechci to radši nazvat. Každopádně, nejenom porušení zákona o obcích, jedná se i o porušení Listiny základní práv a svobod, což je součástí Ústavy. V Listině základní práv a svobod je celkem jednoznačně napsáno (ticho v sále, pozn. autora) – jenom bych rád jako pokračoval, dobře pane primátore. Ústava je nepřípustná (občan samozřejmě myslel, že takové jednání, které výše popsal: je nepřípustné; dialog s politiky by měl být v rámci ZSMO umožněn každému oprávněnému občanovi ke každému programovému bodu ZSMO v co nejširším rozsahu, pozn. autora). Todleto by mělo platit pro všechny občany a obzvláště pro ty zvolené, pokud se nepletu, momentálně je přítomných 51 zvolených zastupitelů a nestačím se divit, nikomu nevadí, tady toto, že se pošlapávají docela no ostrým způsobem lidská práva, že se porušuje Ústava. Seděl tady i pan policejní ředitel, bohužel před ním to říct nemůžu, většina tzv. hlídačů demokracie už odešla, takže nevím, zda v tom byl záměr nebo jakkoliv, každopádně znovu ostře protestuji proti tomu, co se tu odehrálo a rád bych slyšel jiný právní názor než (ten prezentovaný magistrátními právníky, pozn. autora). Bohužel považuju to za naprosto přesné: jedni právníci mají jeden názor, druzí právníci mají druhý názor. K umlčení mě rozhodně jste přiměl Vy, pane primátore, a nikdo neuznal za vhodné ani říci: je tam asi chyba, mohli jsme se splést. Ne. Todleto Vy neděláte. Takže jediný, kdo se tady omlouval, co jsem slyšel, byl pan Semerák, který se dokázal omluvit docela slušným způsobem a považuju to za fér. Rozhodně tady toto porušování lidských práv, cenzuru nenechám jenom tak. Budu se obracet na státní orgány, ať se to vyřeší, protože za chvilku byste nám opravdu nasadili náhubky. Mějte se hezky. Na shledanou (potlesk na galerii pro veřejnost, pozn. autora).“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek a zároveň mu připomněl, že proto si dovolil ve svém předchozím vstupu doporučit, aby si Vážený pan Hadaščok nst. i Vážený pan Mgr. Přepiora přečetli to stanovisko Ministerstva vnitra celé, protože je to v něm zcela jasně řečeno a on si to opravdu z toho odnáší. Ujistil Váženého pana Hadaščoka nst., že si z toho opravdu odnáší poučení a to minimálně v tom bodu, že i Ministerstvo vnitra, které a on znovu zopakoval, že názorem Ministerstva vnitra oni v jiných věcech zcela pohrdají. (Slušný nesouhlas podložený právním rozborem a faktickými argumenty není pohrdání; tato záležitost již byla vysvětlena výše, pozn. autora.)

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se dotázal Váženého pana primátora: Jak na to přišel.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že nebude s Váženým panem Hadaščokem nst. hrát chat. Nicméně on a Vážený pan Mgr. Přepiora neustále opakují, že vyhláška o čipování psů je protiústavní, protizákonná, mají to na všech webech a přitom ten samý orgán, jehož názorem se teď zaštiťují, opakovaně potvrdil, že ostravská vyhláška o čipování psů je plně v souladu se zákonem. Takže to je jedna rovina. Druhá rovina je, že samo Ministerstvo vnitra v tom posudku nebo v tom názoru, kterým se zaštiťují, zase naopak říká, citoval část stanoviska: „Na druhé straně považujeme za vhodné připomenout, že k problematice čipování jste vystoupil již v rámci programu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, teď to zkrátil a „řádný a nerušený průběh zasedání zastupitelstva je plně v rukou předsedajícího, který má bezpochyby možnost ovlivňovat vystoupení občanů tak, aby směřovalo z věcného i časového hlediska k projednávané problematice.“ Jinými slovy řekl, že on příště panu Hadaščokovi nst. a nikomu jinému neumožní vystupovat o věcech, které nesouvisí s projednávanou záležitostí v rámci daného bodu a nepřipustí, aby jeho diskusní příspěvek přesáhl hranici určenou jednacím řádem, protože to mu doporučuje ono stanovisko Ministerstva vnitra. Jinými slovy to, co na zastupitelstvu běžně předvádí Vážený pan Mgr. Přepiora, kdy v rámci bodu o „střevlíku obecném“ nám tady začne hovořit o „smart technologiích“, tak to od příště holt na tomto zastupitelstvu možné nebude. Jinak řekl, že respektuje jeho názor. Nikdo mu občanská práva neupírá a myslí si, že jeho názor na čipování psů všichni velmi podrobně znají. Nakonec neuplyne jedno jediné zastupitelstvo, aby buď on nebo Vážený pan Mgr. Přepiora se k tomu alespoň jednou ne-li dvakrát v rámci daného zastupitelstva nevyjádřili. Myslí si, že Váš názor je všeobecně znám. Samozřejmě jeho právo obrátit se na jakýkoli státní orgán je plně v jeho rukou, nicméně a je to ve stanovisku Ministerstva vnitra jasně uvedeno, stanovisko Ministerstva vnitra nemá žádný vliv na platnost či neplatnost usnesení předchozího zastupitelstva, vůči kterému jste se vyhraňoval. Dále sdělil, že více nemá potřebu se k tomu dále vyjadřovat. Posléze udělil slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Váženým úředníkům Magistrátu Statutárního města Ostravy, které vede Vážený pan Ing. Břetislav Glumbík z odboru dopravy a dále Vážené zastupující vedoucí odboru majetkového Bc. Marii Kučinské a Vážené Ing. Věře Rajnochové za jejich písemné odpovědi na dotazy občanů vznesené v rámci jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 17. února 2016. Když totiž politici odmítají občanům odpovědět, učiní tak za ně alespoň patřičné úřední osoby. Nezbývá než konstatovat: Nač pak ovšem ty naše politiky máme, že? Velice oceňuji, že nebylo dokonce nutné ani vznášet otázky v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Samy patřičné úřední osoby v rámci respektu k principům dobré veřejné správy přistoupily k činu, prohlédly si zápis z jednání Váženého minulého zastupitelstva a iniciativně odpověděly. Jsem velmi rád, že se konečně zřejmě opravdu mění v Ostravě alespoň v něčem teď před volbami věci k lepšímu. Pouze dodám: V rámci úspory financí z veřejných rozpočtů jde zasílat tyto odpovědi emailem. Nyní poprosím Váženého pana radního Semeráka, aby seznámil Vážené zastupitelstvo se svým komentářem k jemu doručenému návrhu řešení ze dne 5. února 2016 ve věci diverzifikace platebních a identifikačních prostředků občanů cestujících v ostravské hromadné dopravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu. Výše uvedené řešení zpracoval dle Vaší veřejné nabídky ke spolupráci Vážený pan Mgr. Radek Přepiora za přispění Strany svobodných občanů (Svobodní) díky odborné, vstřícné a pro-bono konzultaci s váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Svobodných a odborné dopravní komise na Praze 12 tak, aby se podařilo osvobodit občany od „motivačně vnucovaného“ tzv. jedině správného řešení s názvem ostravská čipová karta ODISka. V médiích proběhly již totiž zprávy, že mají být navíc rušeny v ostravské MHD papírové jízdenky. Nic takového jsme ale nenavrhovali. Dále bych rád dementoval některé domněnky, které jste zde na minulém jednání Váženého zastupitelstva sdělil. Ubezpečuji Vás, že jsem zatím nikdy nefiguroval na žádné kandidátce politického uskupení a nemohl jsem tedy ani neúspěšně kandidovat do zdejšího Váženého zastupitelstva. Víte pane doktore, já si Vás vážím jako člověka, odborníka i politika, protože jsem Vás pozorně sledoval, když jste zde ještě působil v opozici. Občané měli díky Vaší poctivé opoziční politické práci naději, že mají volby a politika ještě vůbec nějaký smysl po tom všem, co jsme tady mohli od bývalé koalice vidět včetně cenzury apod. Na webu Necipujtenas.CZ jsme o Vás psali. Jste tedy jistě moudrý člověk, který dokáže, ovšem pokud chce, uchopit daný problém nejen odborně, nýbrž i politicky a hledat ve vzájemném dialogu pro všechny strany přijatelné řešení, mj. dle pevných filosofických mantinelů. A o to samozřejmě jde v jakékoliv volené veřejné funkci již jen z důvodu odpovědnosti k voličům a názorové konzistentnosti. Prosím o pochopení: Z těchto pozic Vám byl také výše uvedený materiál předložen. Děkuji. Dále prosím Váženého pana primátora Macuru: Korigujte prosím informaceVáženého únorového zastupitelstva roku 2016, kdy jste řekl, že jsem byl letos přítomen na nějaké schůzce u Vážené paní náměstkyně Šebestové. Já jsem na žádné takové schůzce nebyl. Váženou paní náměstkyní jsem také nebyl informován o tom, co se na nějaké schůzce odehrálo a zda bude nebo nebude novela tzv. čipovací vyhlášky předložena na březnovém či dubnovém zastupitelstvu. Děkuji Vám. Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzu prosím, aby se nyní vyjádřil k tomu, když na jednání Váženého zastupitelstva ze dne 17. 2. 2016 podle zápisu sdělil, cituji: „Doporučil, zda by neměli jít stejnou cestou do budoucna, kde by se mohli na otevřenějším fóru, nesepjatí tím, že se různí občané dvě hodiny baví tím, jak jim zdržují jednání zastupitelstva svými neustále opakujícími se připomínkami, dostat k těm podstatným otázkám.“ Konec citace. Poprosil bych Váženého pana zastupitele Palyzu, a není to prosím vůbec nic osobního, ta věta prostě zazněla, aby byl tak laskav a vysvětlil třeba svým voličům, proč si to myslí a zda by raději lidé neměli vůbec chodit diskutovat se svými zastupiteli. Děkuji. Závěrem Vám všem přeji radostné Velikonoce. Pro řadu občanů jde o vůbec ty nejdůležitější svátky v roce, které přinášejí naději na definitivní porážku zla v našem světě pro všechny lidi dobré vůle. Děkuji Vám za pozornost.“ Závěrem Vážený pan Mgr. Přepiora poukázal na to, že se přesně vešel do pětiminutového mantinelu, který stanovil jednací řád ZSMO pro občanské diskusní příspěvky.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek a sdělil, že v příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory zazněly tuším otázky na tři osoby. Nechá na nich, zda budou či nebudou chtít odpovědět: Udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné a sdělil, že je jednou z těch tří osob. Odpoví pouze na část věcnou. Myslí si, že část politická nebo osobní na zastupitelstvo nepatří. Odpověděl, že podnět Váženého Mgr. Přepiory dostal, dokonce jej četl a musí říct, že v něčem je podnětný, na druhou stranu si dovolí vytknout trochu štábní kulturu a přehlednost, protože to nebylo úplně jednoduché. V každém případě a zcela vážně řekl, že podnět studoval a hodlá některé věci dále konzultovat s lidmi, kteří samozřejmě kyberbezpečnosti apod. více rozumí. Osobně si dovede představit a byl by docela rád, kdyby dokázali iniciovat dejme tomu v průběhu měsíce dubna i společné jednání a mohli si ty věci věcně vyříkat a nemuseli, pardon že to řekne: obtěžovat fórum, které možná daná problematika tolik nezajímá. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Jak se situace posléze vyvíjela: To lze sledovat například v článcích zde, zdezde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi a předal slovo Váženému panu zastupiteli Palyzovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Lumír Palyza (ČSSD) poděkoval za podnět Váženému panu Mgr. Přepiorovi a Straně svobodných občanů (Svobodní) a sdělil, protože Vážený pan Mgr. Přepiora strašně drmolil (vliv pětiminutového limitu na svobodnou diskusi; občan musel časově zvládnout přednést všechny důležité body; příspěvky Váženého pana Mgr. Přepiory jsou již tradičně k dispozici v písemné podobě na magistrátním organizačním oddělení ještě před začátkem jednání Váženého ZSMO; každý zastupitel si je může včas vytisknout nebo zobrazit na svém monitoru; pozn. autora), že nezachytil jeho řeč. Podívá se do zápisu a zváží, zda Váženému panu Mgr. Přepiorovi odpoví. Omluvil se mu. Vážený pan Mgr. Přepiora citoval některé věci, které nemá před sebou, takže by reagoval později. Ještě jednou poděkoval za podnět.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Palyzovi. Dále řekl, že tou třetí osobou, která byla tázána, byl on. Pokud si dobře vzpomíná, byl tázán na to, aby vysvětlil, zda Vážený pan Mgr. Přepiora byl či nebyl na nějaké schůzce u Vážené paní náměstkyně Mgr. Šebestové k čipování psů. Odpověděl, že Vážená paní náměstkyně bohužel zdravotně zkolabovala, takže už se neúčastní dalšího jednání zastupitelstva, nicméně on když pátrá v paměti, informovala ho, že měla tuto schůzku s Váženým panem Hadaščokem nst. On ty dva Vážené pány tak trochu bere ve dvojici, takže asi automaticky předpokládal, že tam byl taky Vážený pan Mgr. Přepiora. Pokud tam nebyl, tak se Váženému panu Mgr. Přepiorovi upřímně omlouvá. Dále předal slovo Váženému panu M. M., občanovi města Ostravy, který se přihlásil jako třetí do diskuse k tomuto bodu s diskusním příspěvkem pod názvem „Jen dvě otázky“.

Vážený pan M. M. řekl: „Přesně tak pane primátore. Nebudu zdržovat. Jen dvě otázky. Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice. Otázka č. 1 je, stále jsem nedostal odpověď na můj požadavek přednesený 20. 1. 2016 tady na zastupitelstvu, i když jsem dostal už odpovědi na věci, na které jsem se ptal později. Otázka č. 2. Ve vztahu k tomu, co se stalo v Bruselu, bych se chtěl zeptat: Co se ještě musí stát, aby politici přestali žvanit a začali něco dělat. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za jeho příspěvek a odpověděl, že co se týká té první otázky, nevybavuje si, jestli opomněli odpověď na nějaký podnět z jednání ZSMO. Prověří zápis, kde by nepochybně měli najít jeho otázku. Pokud ne, kontakt na něj pan M. M. má a on bude rád, jestli mu osvěží paměť. Určitě v tom není záměr, protože ví, že zpravidla dotazy odpovídají. Na otázku, co se musí stát, aby politici přestali žvanit a něco začali dělat, odpověděl, že možná dobrým nápadem je, aby nemuseli třeba na zastupitelstvu celý den sedět, aby měli čas taky na práci. Je to samozřejmě taky filozofická otázka, která je věcně možná určena někam jinam než na ZSMO. Ujistil Váženého pana M. M., že i v rámci měřítek tohohle nijak malého, ale přece jenom města, se otázkám bezpečnosti věnuje vysoká pozornost a i z rozpočtu města na rok 2016 je poměrně značné navýšení prostředků v řádu desítek milionů korun právě na zvýšení bezpečnosti ve městě ve smyslu podpory všech složek integrovaného záchranného systému. Je to věc na delší debatu. Rád mu při nějaké osobní schůzce případně ty věci vysvětlí. Zopakoval, že tu první otázku si projde, nebo pokud mu ji osvěží emailem, rád na to odpoví. Konstatoval, že vyčerpali všechny otázky, které byly uplatněny v rámci tohoto bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ a můžou se vrátit k projednávání záležitostí, které byly předřazeny ostatním bodům programu na základě vznesených přihlášek občanů.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil začátek projednávání bodu programu ZSMO č. 44: Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava. Dále udělil slovo Váženému panu náměstkovi Rigerovi a poprosil jej, aby se ujal slova.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Ing. Břetislav Riger (hnutí Ostravak) pozdravil všechny přítomné. Uvedl, že 10. února 2016 obdrželi petici občanů bydlících v oblasti ulice Jurečkova proti plánované zástavbě pozemků v centru města. V podstatě tím, že minulé zastupitelstvo bylo několik málo dní po obdržení petice, tak pouze oslovili ty občany a sdělili jim jménem Váženého pana primátora, že budou informováni až po tomto zastupitelstvu. V materiálu je zpracována odpověď, kterou zpracovával útvar hlavního architekta s tím, že při tom zpracování té odpovědi se drželi dvou základních premis, a to, že v podstatě rozhodnutí v územním řízení je věcí státní správy, a že obec je účastník územního řízení a tato pravomoc je v tomto případě delegována na Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. V tomto duchu bylo petentům odpovězeno. Dále oznámil, že by rád předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného sdělil, že obecně z petičního práva vyplývá: jestliže petice doputuje k nějakému orgánu, který není věcně příslušný, že petici postoupí tomu, komu patří. Z toho dopisu, který je formulován tak, že se odkazují petenti na to, aby se obrátili na městský obvod, vyplývá, že by měli tu martyrii znova opakovat. Doporučil, aby usnesení bylo změněno a bylo formulováno v tom smyslu, že ZSMO postupuje Městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz tu petici přímo k vyřízení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za námět a sdělil, že nemá žádný problém s tím, aby byl dopis přeformulován, nicméně petenti podle informací, které má, se obrátili současně jak na ZSMO, tak i na městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Nakonec to vyplývá i ze znění dopisu těch petentů, kde se obracejí jak na ZSMO, tak i na obvodní zastupitelstvo. Zopakoval, že není sebemenší problém text toho dopisu upravit ve smyslu připomínky Váženého JUDr. Babky. Věří, že ani Vážený pan náměstek primátora Ing. Riger nebude nic v dané věci namítat. Dále vyzval členy ZSMO k další diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím o zodpovězení níže formulovaných dotazů k tomuto bodu jednání Váženého zastupitelstva. Petice občanů z Jurečkovy ulice v Moravské Ostravě protestuje proti zamýšlené stavbě tzv. polyfunkčního domu na soukromém pozemku, který navazuje na zdejší malý kousek zeleně za ČSOB. Z navrhované písemné odpovědi Váženého pana primátora adresované Váženým petentům není zřejmé, co si mají občané představit pod pojmem polyfunkční dům. Bude to zajímavá prosklená budova v moderním stylu. To je jasné. Jenže k jakému konkrétnímu účelu bude tato stavba sloužit, jaké firmy tam mají sídlit apod. Jaké dopady bude mít tato stavba v praxi na občany z této ulice a okolí? Jaké kompromisní řešení bylo občanům navrženo? Kdo s dotčenými občany a jak jednal? Jednal s nimi někdo vůbec a nebo bude jejich petice smetena ze stolu pouhým dopisem a hlasováním v zastupitelstvu a následným odesláním písemné odpovědi? Za normálních okolností by tomu mělo být tak, že vlastník dotčené nemovité věci se bude pokoušet opakovaně lidem, dobrým sousedům, vysvětlit přínosy novostavby, aby je získal pro svůj záměr. Pokud však opět někdo pouze rozhodne bez seriózního jednání a přesune opakované pokusy o dialog na městský obvod, pak se nelze vůbec divit tomu, že může vzniknout mohutná protestní akce podobná tomu, co se dělo kolem Vědeckotechnologického parku v Porubě. Takže já prosím, aby se k dané záležitosti Vážené zastupitelstvo nyní vyjádřilo. Děkuji Vám. Zároveň bych oponoval tezi, kterou budu citovat z vyjádření Váženého pana primátora Tomáše Macury z Vám dnes předložené dokumentace k právě projednávanému bodu. Cituji: „Mají-li se města rozvíjet, nemohou tak činit na úkor zástavby volné krajiny ve svém extravilánu a musí pro novou zástavbu přednostně využívat svého již zastavěného území, včetně proluk a volných doposud nezastavěných pozemků.“ Konec citace. Samozřejmě Statutární město Ostrava disponuje velmi rozsáhlým katastrem a řadou obvodů se specifickými podmínkami, venkovským charakterem a různými tužbami a přáním svých občanů. Vše se netočí a nikdy nebude točit kolem centra města, i když to tak mnohdy vypadá. Uplatňováním výše uvedeného názoru Váženého pana primátora, který se hodí na hustě zastavěnou aglomeraci, pak totiž dochází k napomáhání vylidňování Ostravy například v těch obvodech a případech, kdy chtějí lidé stavět rodinné domy na svých soukromých pozemcích v krásné přírodě pryč od ostravského přetechnizovaného, přečipovaného a všudypřítomnými kamerami, zákazy, příkazy obleženého centra Ostravy, když mají v obvodech navíc plnou podporu svých sousedů a nikdo zde proti tomu neprotestuje. Přesto ani tak stavět díky špatnému politickému rozhodnutí nemohou. Loni jste zde byli s některými konkrétními příběhy lidí seznámeni. Navíc všichni víme, jak se mnohdy ostravské obvody staví k žádostem občanů o vstřícné vyjádření ke stavbám rodinných domů a jejich připojení na silniční síť. Výstižně to zhodnotil ve svém materiálu 17. února 2016 už dokonce i Vážený odbor sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu, který spadá do gesce váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak, kterého tímto srdečně zdravím. Cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městskému obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují.“ Konec citace. Prosím tedy o zodpovězení mých dotazů. Ignorování mého podnětu by bylo nedůstojné Váženého zastupitelského sboru. Zároveň pouze na závěr dodám, že ty materiály zveřejněné na (městském) webu rozhodně neodpovídají zákonu o ochraně osobních údajů. Když se podíváte, tak tam jsou jména, rodná čísla, prostě je to velmi podivné. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek a předal slovo Váženému panu zastupiteli Kolaříkovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel Ing. František Kolařík (ODS) pozdravil všechny přítomné. Obrátil se na Váženého pana Mgr. Přepioru se svou prosbou: Řekl mu, že než je bude na zastupitelstvu opět zahrnovat svými květnatými výroky a poučováním o důstojnosti či nedůstojnosti jednání zastupitelstva ve vztahu k jeho podnětům, že by bylo dobré, kdyby si nastudoval alespoň základní právní předpisy, kterými se v tomto státě řídí povolování staveb. Pokud by se na to vrhl, tak by zjistil, že zastupitelstvo města není v pozici, kdy by mohlo komukoliv ukládat, zda se dotyčná stavba má nebo nemá povolit. (Nic takového Vážený pan Mgr. Přepiora ve svém příspěvku neřekl. Jeho projev byl mj. primárně zaměřen na tristní způsob jednání s Váženými petenty a poměrně smutnou praxi vyřizování každé petice, kterou lidé na ZSMO pošlou, pozn. autora.) Stavbu povoluje stavební úřad, co by nezávislý orgán, který vykonává státní správu v přenesené působnosti; je pouze organizačně součástí buď magistrátu města, nebo příslušného úřadu městského obvodu a pozici účastníka řízení v rozsahu samostatné působnosti města vykonává zastupitelstvo městského obvodu, jak mu bylo řečeno. (Bohužel praxe ukázala, že jsou tyto jednotlivé úřady propojeny s politickým vedením některých městských obvodů, takže se jednomu stavba povolí a druhému za stejných podmínek nikoliv. ZSMO se nemůže zříci odpovědnosti za svůj majetek, který pouze svěřilo městskému obvodu do správy. Viz např. zpráva Úřadu veřejného ochránce práv k podobné situaci v Ostravě, pozn. autora.) Pokud stavebník chce postavit stavbu, tak musí mít příslušný právní vztah k pozemku, což pokud tím stavebníkem je vlastník pozemku, je splněno, stavba musí být v souladu s územním plánem s dalšími vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Pokud se ke stavbě vyjadřují tzv. účastníci řízení, což v drtivé většině jsou majitelé sousedních staveb a pozemků, tak jejich nesouhlas není primárně důvodem k tomu, aby stavba nebyla povolena. (Nicméně proč s těmi lidmi politici nejednají, nesnaží se jim vysvětlit prospěšnost stavby nebo naopak jim trpělivě nevysvětlují důvody, proč by se zde stavět nemělo? Proč jednat z pozice síly, zákona a nikoliv vstřícného politického snažení o dosažení oboustranně výhodného kompromisu tzv. „win/win“? O to přeci v podobných záležitostech jde. Komu prospěje, že se další občanská petice shodí bez podrobného dialogu s lidmi z formálních důvodů jen tak ze stolu? pozn. autora.) Je to pouze podklad k tomu, aby stavební úřad jejich připomínky vyhodnotil. Pokud je shledal důvodnými, aby se jimi zabýval, pokud je neshledá důvodnými, není důvod, aby stavbu nepovolil. Nezná postavení účastníků petice, ale pokud nejsou vlastníky nemovitostí v sousedství této zamýšlené stavby, tak ani sami o sobě postavení účastníků řízení nemají. Tohle to mají skutečně pouze vlastníci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Kolaříkovi za jeho příspěvek a předal slovo Váženému panu Ing. Rigerovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Ing. Břetislav Riger (hnutí Ostravak) doplnil Váženého pana zastupitele Ing. Kolaříka, poděkoval mu za to, že řekl velkou část z toho, co chtěl sám vyslovit. Řekl, že v podstatě Vážený pan Mgr. Přepiora úplně opomíjí právo toho majitele toho pozemku. (Samozřejmě Vážený pan Mgr. Přepiora výše nikde nic takového neřekl; právo majitele pozemku stavět nezpochybnil. To přeci naopak často dělají přísné předpisy a byrokraté. Tady jde o to, že dobrý vlastník a stavebník se bude snažit vstřícnými kroky získat na svou stranu všechny dobré sousedy v dané lokalitě, aby se přesně takových petičních akcí vyvaroval. Bohužel často nevhodná komunikace pak přispívá k tomu, že se lidé vůči těmto akcím bouří, pozn. autora.) To je to důležité. Neví, jestli majitelem pozemku je také občan Ostravy, ale vyzval Váženého Mgr. Přepioru, aby si představil a vžil se do situace, kdyby on byl majitelem toho pozemku. Ten člověk má právo, má nějaký záměr s tím pozemkem, má právo stavět. Tím nic neobhajuje a nic nechce říct, ale proto tady existuje to řízení, které existuje, a proto je nezávislé. (Viz informace výše k příspěvku Váženého pana zastupitele Kolaříka: Bohužel často nezávislé není, pozn. autora.) To, že by Vážený pan náměstek, nebo kdokoli z městské Rady měl vstupovat do toho řízení, to je první věc, proti které by měl Vážená pan Mgr. Přepiora bojovat. (Nejde přeci o vstup do vlastního řízení. Jde o pomoc lidem při komunikaci tak, aby se podařilo daný problém vstřícně vyřešit, když už ta petice vznikla. Evidentně tam problém byl. Politici, zastupitelé jsou zde od toho, mj. dle svého zastupitelského slibu, aby dokázali problémy s lidmi komunikovat a pokoušeli se je vstřícně řešit. To, že spoléhají na byrokraty, kteří často nedokáží v přísně střeženém a zákony svázaném prostředí daný problém kompromisně uchopit, pak vede k neskutečné frustraci občanů, voličů. Viz opět výše zmíněná zpráva Úřadu veřejného ochránce práv občanů, pozn. autora.) Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu náměstkovi za jeho příspěvek. Dále sdělil, že Vážený pan Mgr. Přepiora má bohužel ten vzácný dar ten příspěvek vždycky formulovat tak, že jakýkoli dotaz, který je v něm možná skryt, se ztratí a on si ho skutečně nepamatuje. (Všechny příspěvky jsou v původní podobě, která se však může v průběhu vývoje debaty změnit, většinou předem uloženy v písemné podobě u magistrátních úředníků, kteří zajišťují organizaci ZSMO a Vážený pan primátor si je může kdykoliv nechat předem k danému bodu vytisknout nebo zobrazit na svém počítači, pozn. autora.) Nicméně zachytil tam nějakou poznámku, která srovnává tuto situaci s debatou o rozšíření Vědeckotechnologického parku v areálu Myslivna. Vážený pan Mgr. Přepiora ji použil ve smyslu, že se snad nediskutuje nebo podobně. On si naopak myslí, že v případě projektu rozšíření VTP mají zcela otevřené hledí. Diskutovali několikrát, vedou zcela otevřenou diskusi s občany o všech možných alternativách umístění. Dokonce z městských peněz podporují projekt, který sleduje studii alternativního umístění realizace tohoto projektu, takže pokud bere tento projekt jako příklad údajné nekomunikace města s občany, tak je úplně vedle. Ostatní otázky bohužel zapomněl. (Vážený pan primátor si vyložil poněkud jednostranně příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory. Naopak přeci právě případ Vědeckotechnologického parku ukázal, že to jde správně komunikovat s občany, pokud se lidé ozvou a protestují a politici cítí, že to je vážný problém, ale v případě petice z ulice Jurečkova k takové vstřícné komunikaci tehdy ještě evidentně nedošlo. Vážený pan primátor již byl asi unaven a proto zřejmě špatně uchopil příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory. Stát se to může každému. Jednání je prostě občas náročnější než obvykle, pozn. autora.). Vážený pan primátor dále předal slovo Vážené radní/zastupitelce Mrózkové Heříkové.

Vážená radní/zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková poděkovala Váženému panu primátorovi za jeho příspěvek a řekla, že by ji zajímalo, zdali se občané z Jurečkovy ulice obrátili na pana Váženého Mgr. Přepioru, aby za ně vystoupil. Už jednou vystoupil za všechny občany Ostravy, za občany města Třince, takže vlastně veškeré petice už by mohly být směřovány k Váženému Mgr. Přepiorovi a on jim je bude za všechny tlumočit. Poděkovala za pozornost.

(Poznámka: Vážení petenti se na Váženého pana Mgr. Přepioru neobrátili se svou prosbou o tlumočení svých názorů. Vážený pan Mgr. Přepiora neřekl, že hovoří za tyto občany nebo občany města Třince. On se přeci naopak Váženého ZSMO ptal, zda tak učinili Vážení zastupitelé z pozice svých volených/veřejných/politických funkcí, protože měli o těchto vážných věcech hlasovat a tedy si měli pořádně vše nastudovat. Pokud se s lidmi vstřícně, slušně a korektně nejedná, pak se samozřejmě sami občané snaží na takovou chybu své zastupitele upozornit. Jestliže si toho ale oni nejsou vědomi: Je to pak opravdu smutné.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic, ctihodný Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl, že oceňuje, jak se všichni snaží argumentovat a že si myslí, že Vážený pan Mgr. Přepiora je velmi inteligentní člověk a on ví, že používá argumenty jednou takové, jednou onaké, plné vnitřních rozporů. On to ví. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Díky příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory se nepochybně podařilo rozproudit velmi podnětnou diskusi, která by bez toho ani nebyla vedena. Opět se mohli občané/voliči v praxi přesvědčit: Kdo zastává jaké názory, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho příspěvek. Vyzval k tomuto bodu ještě jednou Vážené ZSMO k diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak již chtěl dát nechat hlasovat o navrženém usnesení. V tom se z galerie pro veřejnost ozývá mohutný hlas Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného: „Je tam přihláška!“ Vážený pan primátor se zarazil. Ulekl se, že opět tak, jako se mu to již v minulosti opakovaně stalo, zase zapomněl na občana přihlášeného k diskusi. Několikrát se omluvil Váženému panu Ing. Novotnému, že to rozhodně nebyl úmysl. Udělil mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista, řekl: „Vážení přítomní. Z úvodního slova pana předkladatele jsem s prominutím zmatený. Pan předkladatel říkal, že úřední řízení náleží magistrátu i obvodu. To podle mě není vůbec pravda. Podle mých informací územní řízení je čistě na magistrátu, čili tam odkazování na obvod není na místě a v této souvislosti se ptám, zdali na tu akci vydal magistrát územní rozhodnutí. Už v tom materiálu zpracovaném panem architektem města chybí tohle to základní sdělení, jestli vůbec na tu akci územní rozhodnutí vydáno je nebo není. Jestli na to územní rozhodnutí vydáno není, tak ti petenti se nemají čeho obávat, protože obvodní úřad nebude moct vydat stavební povolení. Proč jste tohle to tam do toho materiálu nedali? To je otázka. První otázka je, jestli odbor stavebně správní magistrátu vydal územní rozhodnutí a druhá otázka je, jestli jste na dnešek s prominutím pozvali ty petenty, aby přišli. A další věc. Slyšel jsem tady pana Jurošku, že se tady vyhrožuje Ministerstvem vnitra. Já se divím, že se neozval třeba pan JUDr. Babka nebo nějaký právník z magistrátu, který by vysvětlil zastupitelům, že angažovanost odboru dozoru a kontroly veřejné správy má i podle zákona o obcích Ministerstvo vnitra. Čili to máte už dávno vědět, proč se lidi s těmito věcmi obrací na Ministerstvo vnitra. Protože mají právě tento odbor dozoru a kontroly. Tak bych prosil o ty dvě odpovědi. Zdali bylo vydáno územní rozhodnutí, proč to nebylo napsáno přímo do toho materiálu; předešlo by se spoustě dalším nejasnostem, a zdali byli petenti přizváni. Děkuji Vám za trpělivost se mnou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za jeho příspěvek a předal slovo Váženému panu Ing. Rigerovi.

Vážený pan náměstek ostravského primátora Ing. Břetislav Riger (hnutí Ostravak) se ohradil proti tomu, co v úvodu řekl Vážený pan Ing. Novotný. On řekl, že obvod je účastníkem územního řízení v pozici obce tak, jak to vyplývá ze stavebního zákona. Tzn. neřekl, že o tom rozhoduje obvodní stavební úřad a stavební úřad Magistrátu města Ostravy. Obvod je v roli účastníka územního řízení. Druhá otázka byla, zda bylo vydáno územní rozhodnutí. Není si úplně jistý, ale myslí si, že nebylo. (Vážený pan Ing. Novotný reagoval, že tím je to tedy vyřešeno, pozn. autora.) Nicméně by řekl, že účastníci řízení budou informováni obvyklou cestou tak, jak to stavební úřad dělá. V tomto případě si myslí, že městu nějakým způsobem nepřísluší, aby předbíhali to, než to dojde oficiální cestou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za odpověď. Sdělil, že si myslí, že v ní Vážený pan Ing. Novotný našel odpovědi na ty své dvě otázky. Do diskuse si nikdo další nepřihlásil. Proto dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 45 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0969/ZM1418/15.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Novotný sdělil přítomné veřejnosti na galerii, že se občané dané novostavby zatím nemusí bát, jelikož podle jeho dobře informovaného magistrátního zdroje bylo řízení pozastaveno a uzemní rozhodnutí tedy nebylo vůbec vydáno. – Vážený pan Mgr, Přepiora zároveň poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za jeho příspěvek a podporu, za vyjasnění celé věci.)

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Libor Čech, zástupce místních dobrých sousedů z Ostravy – Poruby ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela

Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ

Text prohlášení k jednání ostravského 15. ZSMO (23. března 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-23-3-2016.pdf


 28. června 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZE DNE 17. ÚNORA 2016.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ne)umožnilo občanům svobodnou a necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schváleni programu“, „5 Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“, „6 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „29 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“, „35 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“, „38 Zprava o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“, „Diskuse – Různé“ aj.

Sedmnáctého února 2016 došlo k dalšímu prohloubení neústavních/nezákonných cenzurních zásahů ostravských politiků, kteří za tím účelem dokonce pověřili patřičné městské činovníky zpracováním podivuhodného právního výkladu: ten měl výše uvedené nezákonné praktiky ZSMO z října 2015 a v průběhu roku 2016 obhájit. Vážený pan ostravský primátor Tomáš Macura (zvolen na kandidátce hnutí ANO) posléze dokonce odeslal se svým podpisem takový výklad tristně schválený ZSMO samotnému zcenzurovanému občanovi Hadaščokovi nst.: rovnou doporučeně až domů. Učinil tak i přes to, že byl Váženým Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) vyzván, aby něco takového nedělal už jen kvůli citlivé otázce kolem odkazu Váženého pana otce dotčeného občana Hadaščoka nst. a toho, co mu minulý totalitní režim všechno provedl. Vážený pan primátor Macura na to nedbal. Posléze dokonce také hlasoval pro odstranění z programu ZSMO městskou Radou schváleného bodu č. 35, ke kterému byl opět řádně přihlášen Vážený občan Petr Hadaščok nst. a taktéž Vážený Mgr. Radek Přepiora, kterým tak zase znemožnil přednést jejich pečlivě připravené diskusní příspěvky k danému bodu. Vážený pan primátor si ještě neodpustil na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzurovat Váženého Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.“ – K podobnému neférovému kroku se Vážený pan primátor Macura snížil také při jednání Váženého ZSMO dne 22. 6. 2016, kdy řádně přihlášenému občanovi rovnou zakázal vystoupit se slovy: „Takže Vám to zakazuju! Děkuju. Končíme tento bod.“. Neopomněl občanovi sdělit z úrovně svého „velkopanského“ postavení, z pozice své Vážené veřejné funkce: Ty Vaše „pitomé příspěvky“, a nemusíte tak „pitomě tlachat“. Podrobněji v samostatném článku zde. – ZSMO se dokonce v dubnu 2016 rozhodlo, že ze svého programu raději úplně odstraní tradiční body „Diskuse – Různé“ a „Závěr“, kde by mohli občané vyjádřit svá stanoviska k tomu, co se v průběhu jednání ZSMO od rána odehrálo.

Ministerstvo vnitra České republiky však naštěstí odmítlo podobné cenzurní zásahy dále tolerovat. Již 19. 2. 2016 z pozice dozorového orgánu nad činností ostravské samosprávy upozornilo na jednoznačné porušení ústavního pořádku a zákona o obcích, ke kterému v průběhu jednání ZSMO došlo: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.“ Podrobnosti k velmi dramatickému vývoji ve věci potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry občanů vystupujících na ZSMO již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo v samostatných článcích včetně dokumentace zde.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil přijetí písemného materiálu ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISek, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, který zpracoval Vážený Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“ z hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni). Vážený pan radní Semerák uskutečnil s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dopravními specialisty v této věci 5. 5. 2016 přislíbené pracovní jednání, jehož výsledkem byla mj. velice korektní náprava situace s mylným informováním veřejnosti na oficiálním webu Dopravního podniku Ostrava: podařilo se spotřebitelům vysvětlit, že již existuje opt-out z „motivačně vnucovaných“ čipových/jízdních karet ODISek včetně zveřejnění fungujících/faktických/ekonomických možností znovu zavedení oblíbených papírových/dlouhodobých kupónů. Podrobněji v samostatných článcích zde, zdezde.

Důležitou a pozitivní změnu městského Statutu navrhla mj. velice respektovaná osobnost ZSMO: Vážený pan Mgr. Michal Mariánek (náměstek ostravského primátora; hnutí Ostravak). Tato změna by konečně pomohla občanům a jejich tolik let trýzněným rodinám rozvinout místními „zlobyrokraty“ zablokovanou výstavbu rodinných domů tak, aby mohli definitivně vyřešit následky hospodářské krize z minulých let: Bohužel v rámci operativní politické „zlodohody“ tuto pozitivní/spásnou změnu shodili ostravští zastupitelé ze stolu mj. především na popud některých starostů ostravských městských obvodů.

Díky vstřícné spolupráci zaměstnankyň organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy, kterým náleží velké poděkování za poctivé plnění svěřených úkolů v oblasti komunikace s veřejností, se podařilo zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ předat slovutnému zastupiteli Statutárního města Ostravy a věhlasnému starostovi (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženému panu Ing. Martinu Juroškovi, Ph.D., (Anti)Cenu „Čipák“ roku 2015 a to i přes počáteční odmítnutí ze strany některých členů Vážené městské Rady a „spoluřídících“ osob jednání Váženého ZSMO. Vážený pan zastupitel Juroška si o svůj „čipácký“ diplom a doplňkovou cenu (věnovala Strana svobodných občanů) veřejně řekl na lednovém (2016) jednání Váženého ZSMO. Se svým diplomem/oceněním se posléze Vážený pan zastupitel Juroška nechal mnohokrát vyfotografovat přímo v jednací síni Váženého ZSMO za nadšené participace svých kolegů/zastupitelů. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto oceňuje smysl pro humor a ochotu k přijetí recese, kterou Vážený pan zastupitel Juroška bez problému akceptoval. Svědčí to přeci jen o zkušenosti a vyzrálosti tohoto politika, jenž dokáže ještě mnohdy i pozitivně překvapit. Bude navíc zajímavé sledovat jeho argumentační příklon na stranu té části veřejnosti, která odmítá své externí očipování formou „motivačně vnucované“ karty ODISka.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy, vulgaritami, zastrašováním; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo včetně jarního jednání roku 2016 v příslušné městské komisi): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 14. jednání dne 17. února 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se sice zpočátku snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky: Nakonec se mu to však nepodařilo. Naopak: Zcela v tomto smyslu zklamal.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 17. února 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho – tentokrát již novelizované – přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dále poprosil Vážené zaměstnankyně ZSMO o předádiplomu „čipák roku 2015“. Za svého „čipáka“ si lidé zvolili Váženého pana zastupitele Martina Jurošku. Jeho diplom mu vytiskla a připravila do hezké/červené složky včetně nezbytných čipů Strana svobodných občanů (Svobodní). V cca 11 hodin 47 minut dopoledne si Vážený pan zastupitel Juroška svůj diplom převzal a nadšeně jej pak šťastně ukazoval všem svým kolegům/zastupitelům v jednacím sále ZSMO; fotil se s ním. Radostně svou (anti)cenu ukazoval Váženému panu městskému/krajskému zastupiteli Josefu Babkovi.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dopoledne přišli mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), další/širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 14. zasedání ZSMO a přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů ZSMO bylo v zasedací síni v době zahájení přítomno 51 členů, takže zasedání bylo schopno platně jednat a usnášet se. Omluveni byli 4 Vážení zastupitelé. Vážený pan primátor dále krom jiného také řekl, že do doby zahájení zasedání ZSMO byly podány diskusní přihlášky občanů k bodům: „Schválení programu“ (Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); č. 4 „Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10. 3. 2016“ (Vážení občané Ďxxxx a p. Nxxxxxxxxx); č. 5 „Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“ (Vážení občané pan Petr Hadaščok nst. a Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 6 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 29 „Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 35 „Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“ (Vážení občané Petr Hadaščok nst. a Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 38 „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“ (Vážený Mgr. Radek Přepiora); č. 56 „Odvolání jednatele obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., návrh nového jednatele společnosti“ (Vážený občan Ing. Dxxxxx). Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 14. zasedání udělí slovo v rámci projednávání tohoto bodu. Ostatní body, ke kterým se občané přihlásili, navrhl předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“, a to v pořadí 4, 5, 6, 29, 35, 38 a 56. Upozornil: bod dotazy, připomínky a podněty občanů, k němuž se zatím přihlásil Vážený pan M. M., Vážený pan Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, bude na programu jednání ZSMO v době od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uděluje slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi z KSČM.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) krom jiného sdělil, že by rád stáhl z programu jednání Váženého Zastupitelstva materiál č. 35. Zdůvodnil to – dle jeho názoru – takto: Po podrobném přečtení poměrně vulgárního emailu odeslaného Váženým občanem Mxxxxx Váženému panu primátorovi se domníval, že to není materiál, který je určen ZSMO, nýbrž jde o soukromou korespondenci mezi Váženým panem Mxxxxxx a Váženým panem primátorem včetně přání pěkných vánoc. Vážený pan zastupitel Babka byl přesvědčen, že si tento dopis zasluhuje odpověď Váženého pana primátora a nikoliv Váženého městského Zastupitelstva. Navrhl tedy, aby byl takový materiál stažen z jednání ZSMO a byl vyřešen v rámci normálního pracovního pořádku. Vysvětlil navíc: Nikdo z KSČM neběhá s osobními dopisy, které dostane, na jednání městských orgánů, tedy pokud jde o dopis, který je formulován tak, jak je formulován, tak na něj odpovídá zpravidla adresát sám.

(Poznámka: Jenže někdy raději někteří Vážení zastupitelé neodpovídají občanům ani na slušné/korektní/faktické písemnosti. Sám Vážený pan zastupitel Babka by o tom mohl vyprávět nejeden příběh, který v minulých letech zachytil dokonce oficiální zápis ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi a velice jeho názor uvítal. Pak poprosil o vypnutí mobilního telefonu, jelikož najednou se začalo ozývat v jednacím sále podivné hvízdání. Dále sdělil, že s úvodním slovem k materiálu č. 44 by neměl být problém. Co se týká návrhu na stažení materiálu č. 35, tak vysvětlil, že tento návrh upřímně vítá (řešil mj. otázky čipování psů, pozn. autora). Nechá o něm hlasovat v rámci schvalování programu ZSMO. Posléze se dotázal, zda jsou ze strany zastupitelů nějaké dotazy, názory nebo připomínky. Jelikož nebyly: předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Na úvod mi prosím dovolte vstřícně pozdravit Váženého pana radního JUDr. Semeráka, pokud zde je,Váženého pana náměstka Mgr. Mariánka, kterého vidím, z hnutí Ostravak, kteří na dnešní jednání připravili některé přelomové body. A já pevně věřím, že se je podaří v průběhu následujících hodin prosadit tak, aby bylo možné lidem konečně pomoci žít v Ostravě svobodnější a šťastnější život. Děkuji. Dále navrhuji zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva nových bodů. Bod č. 1: návrh usnesení: „Vážený pan radní JUDr. Lukáš Semerák seznámí Vážené zastupitele a přítomnou širokou veřejnost se svým komentářem k návrhu řešení diverzifikace platebních a identifikačních prostředků občanů cestujících v ostravské hromadné dopravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k prohlášení právě Váženého pana radního Semeráka na minulém jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 20. ledna 2016, kdy vyzval diskutujícího zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ, Váženého pana Mgr. Přepioru, ke spolupráci a k předložení výše uvedeného řešení. Vážený pan radní Semerák navíc označil veřejně dne 20. 1. 2016 používání už jedině ODISky v ostravské MHD z hlediska nákupů dlouhodobého jízdného za jakousi „vývojovou mezifázi“ s nutností „kritické revize“. Vážený pan radní Semerák obdržel výše uvedený návrh řešení elektronicky mimo jiné dne 5. února 2016. Bylo by jistě nedůstojné, aby nyní došlo k ignorování práce, kterou tomuto materiálu občané pro Ostravu věnovali obzvláště ve spolupráci se Stranou svobodných občanů díky odborné/vstřícné a pro-bono konzultaci s Váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Svobodných, nyní předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci(celorepubliková úroveň, pozn. autora). Vážený pan Ing. Novotný je absolventem oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE. Je také členem odborné dopravní komise na Praze 12. Dlouhodobě se ve své publikační činnosti specializuje na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni. Děkuji Vám. Bod č. 2: návrh usnesení: „Vážené zastupitelstvo Statutárního města Ostravy vybere ze svých řad osobnost, která vyslyší prosbu občanů a předá Váženému starostovi a slovutnému panu zastupiteli Ing. Juroškovi jeho vytoužený diplom „Čipák roku 2015“ a související ocenění, které mu věnovali dle jeho vlastní veřejné žádosti ze dne 20. ledna 2016 občané a Strana svobodných občanů, nyní předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora). Termín: ihned. Velice Vám všem děkuji za spolupráci a za naplnění čipovacího přání našeho velectěného pana laureáta, v nadsázce pana „čipáka“ Jurošky. Zároveň nicméně prosím a zdůrazňuji, že třeba již příště může být naopak uděleno zrovna jeho Vážené eminenci“, Váženému panu Juroškovi, opačné ocenění, tedy čestné uznání „osvoboditel roku 2016“, jelikož to nyní vypadá, že se poučil z „krizového vývoje“ a nyní se opravdu poctivě snaží lidem pomoci se svými kolegy „světlonoši“, jak je minulý rok hezky v nadsázce pojmenoval Vážený pan primátor Macura, kteří nyní usilují o osvobození obyvatelstva z tzv. „motivačního vynucování“ používání dálkově čitelných, nebezpečných a předražených ostravských karet ODISek. Občané činnost Váženého pana starosty/zastupitele Jurošky sledují s velkými nadějemi a je pravděpodobné, že budou v případě jeho úspěchu posléze opět posílat své nominace do redakce Společenství webu Necipujtenas.CZ. Děkuji Vám všem tedy za spolupráci a za zařazení nových bodů na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva. Dopřejme prosím Váženému panu zastupiteli Juroškovi jeho poctivě zasloužený diplom a všem občanům dejme jistotu, že si budou moci vybrat v ostravské MHD už ne jen ODISku, nýbrž více daleko lepších, levnějších, komfortnějších a hlavně svobodnějších řešení. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a předal slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM), nejprve pozdravil všechny přítomné. Posléze se dotázal Váženého pana Mgr. Přepiory: jaká komise Váženého pana Ing. Jurošku, Ph.D., ocenila, aby to věděla i široká veřejnost, protože udělení ceny „Čipák roku 2015“ dlouze projednávali na klubu KSČM. Zároveň poznamenal, že takové ocenění uděluje Strana svobodných občanů (nikoliv: každoročně uděluje Společenství webu Necipujtenas.CZ za přispění Svobodných – např. vytištění barevného diplomu, zajištění složek, čipů apod, pozn. autora), která se prý nevejde z hlediska své členské základny ani do výtahu. (Tato část věty byla posléze odstraněna ze zápisu zřejmě proto, že si Vážený pan Babka uvědomil, že jde zhruba o cca 2.000 členů a příznivců Svobodných a ti by se do žádného výtahu na ostravském Magistrátu rozhodně nevešli; Vážený pan Mgr. Přepiora na takovou poznámku Váženého pana Babky vtipně reagoval v rámci březnového jednání Váženého Zastupitelstva, pozn. autora.) Sdělil, že je logicky důležité vědět, kdo oceňuje. Poprosil o jednotlivá jména, aby věděl, jaká komise je tak významná, když uděluje takové významné ocenění, kterého by se chtěl jednou taky dožít. (Všeobecné veselí v sále, pozn. autora.)

(Poznámka: V Ostravě se v rámci nejrůznějších jednání s vysoce postavenými politiky neustále opakovaly požadavky na sdělování konkrétních jmen všech osob, které se na nějakém návrhu, akci, řešení apod. podílely a to i v případě, že jsou takoví lidé chráněni z hlediska ústavní nedotknutelnosti svého soukromí, jelikož nejde o osoby s veřejnou funkcí. Vážený pan Mgr. Přepiora už dokonce zažil požadavky na předložení jmenných seznamů členů církví, kteří odmítají své externí očipování. Takové požadavky velice připomínají neblahé praktiky minulých totalitních režimů, které posléze v dané době účinně pacifikovaly při znalosti výše uvedených údajů jakýkoliv relevantní občanský disent.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho příspěvek. Sdělil, že z toho nechtěl dělat kabaret, ale pokud je Mgr. Přepiora schopný upřesnit, která komise Váženého Ing. Jurošku, Ph.D., jmenovala, aby tak učinil a tím by rád bod uzavřel.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) se omluvil a vysvětlil, že nemůže promluvit, protože by došlo k porušení jednacího řádu ZSMO a muselo by to odhlasovat Vážené Zastupitelstvo. Poděkoval za pochopení vzniklé situace. (Všeobecné veselí v sále, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) několikrát poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za vysvětlení a předal slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerákhnutí Ostravak uvedl, že nepodporuje zařazení dalšího bodu na program, a to ze tří zásadních důvodů. Řekl: Vážený pan Mgr. Přepiora určitě cítí, že když 5. února 2016 poslal email, tak není možné za dvanáct dní zpracovat jakýkoliv materiál, který by byl relevantní. Druhým důvodem je to, že řekl, že ODISka je jakousi mezifází, což znamená to, že ODISka bude nadále zlepšovat svůj uživatelský komfort, rozšiřovat funkce apod. Sdělil, že nechce být striktní, ale on a i ostatní jsou otevřeni debatě s odbornou veřejností, ale velmi důrazně by požádal o odlišování odbornosti a politické příslušnosti nebo o zatahování politiky do místních záležitostí. Sdělil Mgr. Přepiorovi, že by byl rád, kdyby na zasedání vystupovali jako občané, nikoliv jako politici a v daném případě jako politici, kteří neúspěšně kandidovali do zastupitelstva. Je toho názoru, že to přispěje věcnosti debaty a bylo by dobré, aby to dodržovali. (Vážený pan Mgr. Přepiora reagoval na tuto zcela nepochopitelnou výtku Váženého pana radního Semeráka ve svém březnovém projevu v rámci jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, jelikož on sám zatím za žádnou politickou stranu nebo ani hnutí nikdy nikam nekandidoval; k otázce zpracovaného materiálu viz výše, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Semerákovi za jeho příspěvek. Dotázal se, zda jsou ještě nějaké další dotazy nebo připomínky k programu jednání Váženého Zastupitelstva. Také se zeptal: zda si hodlá někdo ze zastupitelů vzít návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory za své tak, aby o nich mohli případně hlasovat. Nikdo si návrhy neosvojil. Vážený pan primátor dal hlasovat o návrhu programu 14. zasedání ZSMO s navrženými úpravami. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 14. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0907/ZM1418/14.

Jednání ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. 5 „Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“. Dotázal se zastupitelů, zda se chce někdo z nich k právě projednávanému bodu vyjádřit. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu Hadaščokovi nst. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, pane primátore, Vážení zastupitelé, Vážené zastupitelky, Vážení hosté. Nemám k tomu celkem moc, co říci, protože všichni jste byli u projednávání tohoto bodu nebo téměř všichni a všem by Vám mělo být jasné, o co jde. Nechali jste stáhnout z programu nebo víceméně souhlasili jste se stažením programu, formálně se to jmenovalo přerušení nebo ukončení diskuse, ale ukončení diskuse, která vůbec nezačala. Samozřejmě stalo se to 14. 10. 2015. Já jsem to okolo 6. ledna 2016 po více než osmdesáti dnech formuloval, myslím si, že to bylo 83 dnů. Děkuji panu Ing. Palyzovi za pozornost, že mě poslouchá a i ostatní, kteří opouštějí sál. Takže napsal jsem stížnost na Ministerstvo vnitra, a to celou záležitost šetří. Já nemám co víc k tomu dodávat. Je to můj postoj občana, který o něco žádá. Hodnotím to jako laik, pochopitelně nejsem doktor práv, ale jako laik to hodnotím jako porušení Ústavy a porušení základní Listiny práv a svobod, kdy skutečně by se takto s občany jednat nemělo. Byla tady široká rozprava o občanech v Tibetu, o jeho postavení, o vlajce a nemám nic proti tomu, ale takhle shodit z jednacího stolu takovýto program, který se tady už táhne tři roky. Po dobu tří roků žádáme změnu, protože nejsem sám. Nakonec dneska spláchnutý bod pana Ing. V. M., zase shozený ze stolu (viz bod č. 35, pozn. autora), i když původně se měl projednávat a teď už se projednávat nebude. Nevím, jestli tady toto je zrovna nejčistší způsob ostravské demokracie. Jednou to udělal pán, který se tady přiznal, že asi zčervená a podruhé to dnes udělal jeho spolusedící. (Vážený pan Hadaščok odkazuje na Váženého pana zastupitele Jurošku a jeho kolegu Váženého pana zastupitele Babku z KSČM, pozn. autora.) Děláte si z nás legraci? Ne všichni mají třeba i Vaše vzdělání a Vaše cítění, ale Vy tady zastupujete občany a ne, abyste občany shazovali, vysmívali se a jako třeba ten pán, co červená, tak odešel a pan Ing. Palyza se vrátil. Prosím Vás, budu velice rád, pokud si uvědomíte, že občané tady nejsou pro Vás, ale občané Vás zvolili na to, abyste je hájili a pokud možno se snažili vyhovět všem. Teď už se vracím konkrétně k tomu dopisu, a to co se mělo projednávat. Já nechápu, jak se může zrušit nebo ukončit diskuse, která nezačne. Jak můžete napsat nebo nechat napsat dopis, když nevíte kdo, co v té diskusi řekne. Toto je příklad k dnešnímu projednávání. Už je to napsáno, hotovo a 44 zastupitelů to prostě odhlasuje a tím to končí. Já jsem si to přečetl už před týdnem, co je připraveno ke schválení. Je to ostudné. Nestačím se divit. Takže asi takhle. Budu čekat na vyjádření Ministerstva vnitra a nebude-li dle mých představ, ne, že sklopím uši, to určitě ne, ono jsou ještě i jiné instance. Pokud se nepletu, podobná situace sice v daleko menším rozsahu je dneska v parlamentu, a taky se tam některé strany čertí, jak je možné, že jsou utnuty, že se to neprojednává, takže nejsme v parlamentu, jsme v Ostravě, jsou tady občané Ostravy, jsou tady zastupitelé Ostravy, buďte tak laskaví, prosím Vás o to, hajte zájmy všech občanů, nejenom části, nejenom určitých skupin, ale všech normálních slušných lidí. Děkuji Vám za pozornost.“ (Potlesk na galerii pro veřejnost, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Sdělil, že když se Vážený pan Hadaščok nst. pustil do srovnání debaty o Tibetu s debatou o čipování psů, je toho názoru, že všichni zastupitelé vědí, že debatě o čipování psů za poslední rok věnovali řádově stonásobně více času, než debatě o Tibetu. Je přesvědčen, že není nikdo ze zastupitelů, kdo by neznal důkladně názory Váženého pana Hadaščoka nst. na tuto problematiku. Dále předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Po přečtení tristního dopisu s předpokládaným podpisem Váženého pana primátora Macury, ve kterém navíc zase úředníci špatně anonymizovali jména dotčených občanů, a který má být po Vašem dnešním hlasování odeslán Váženému panu Hadaščokovi nst.. v reakci na jeho podnět, kterým hájí právo všech občanů Ostravy svobodně diskutovat na zdejším Váženém Zastupitelstvu dle jednacího řádu, zákonů a ústavního pořádku České republiky, jsme si s kolegy z Necipujtenas.CZ nemohli nevzpomenout na slavný film „Marečku podejte mi pero!“. Budu nyní parafrázovat citovaný snímek směrem právě k Vážnému panu primátorovi a vlastně celé Vážené Radě Statutárního města Ostravy, která uvedený primátorův dopis z 2. 2. 2016 jednomyslně odhlasovala: „Tak co s vámi chlapci a děvčata? No, nepotěšili jste občany, ani ty Tomáši; ani já a další občané Vás tedy nepotěšíme.“ Neuvěřitelně licoměrný dopis, který zpracoval pověřený úředník, na kterého se nelze přirozeně zlobit, jelikož to učinil v rámci svého pracovního zařazení, vyznívá tak, že 14. října 2015 bylo vše v pořádku, cenzura je v Ostravě zase povolena a dokonce právně zdůvodněna. Vážení radní už dopředu znají vše, co občané řeknou nebo udělají, a tedy veřejné vystupování v rámci diskuse na Zastupitelstvu je vlastně zbytečné. Nerušte nás občané, my vládneme! Takhle by to ale Vážení přátelé opravdu nešlo! Do diskuse se 14. 10. 2015 přihlásili dva občané a nemohli vystoupit! Nikdo jejich příspěvky ani nepřečetl, jak o to jeden z těchto občanů prosil, to jsou fakta! Tím došlo k porušení zákona i ústavního pořádku a žádné Vaše právní sofistiky s tím nic nenadělají! Zatím ještě nemáte všechny občany očipovány ani napíchnutou jejich komunikaci, abyste dopředu věděli, co kdo chtěl u mikrofonu říct nebo neříct, jak to tvrdíte ve Vašem dopisu panu Hadaščokovi nst. Ani dalším občanům jste případně nedovolili přednést jejich projevy včetně pozvaného europoslance Petra Macha ze Strany svobodných občanů. Procesní hledisko nikdy nemůže být nadřazeno přirozeným politickým právům občanů. Občanu obce musíte umožnit diskutovat k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program jednání zastupitelstva, a který byl projednáván. K tomu 14. 10. 2015 nedošlo. Vážený pan primátor již dokonce tehdy předem avizoval svůj cenzurní zásah takto, cituji: „Následně bude probírán bod, ke kterému je opět přihlášen k diskusi pan Hadaščok, k čipování psů. Primátor sdělil, že pokud Zastupitelstvo jednoho hezkého dne přijme opatření k omezení příspěvků občanů, tak Mgr. Přepiora na tom bude mít velmi výraznou zásluhu.“ Posléze se k tomu opravdu snížil a zasáhl pana Hadaščoka nst. a pana Mgr. Přepioru, případně další občany a pana Macha. Poctivá práce, příprava materiálů, projevů, sepsání přihlášek, cestování na Zastupitelstvo, čekání, postup dle jednacího řádu a platné legislativy. To všechno bylo zákeřně zmařeno. Důrazně vůči takové újmě protestuji již od října roku 2015! Svými cenzurními kroky tak úspěšně budujete novou generaci disidentů. My proto budeme hájit občany a jejich právo na svobodnou diskusi! I kdyby to byli naši oponenti nebo takzvaní „světlonoši“. Prostudujte si, co zde k celé záležitosti řekl 20. ledna 2016 na zápis Vážený pan zastupitel Juroška, když si zázračně uvědomil: občanům náleží slovo ke každému bodu programu a on to v Michálkovicích činí, ale chtěl jaksi vytrestat Váženého pana Mgr. Přepioru za uplatňování svobody slova a čirou náhodou, považte, se mu do toho připletl pan Hadaščok nst. Právě Vážený pan Hadaščok nst. zařídil, že vše od ledna 2016 přezkoumává Ministerstvo vnitra. Proto Vás žádám o stažení bodu č. 5 z dnešního jednání, abyste mohli reagovat až na výsledek uvedeného přezkumu. Celé Vážené Zastupitelstvo, prosím, uvědomte si pohnuté životní osudy tatínka pana Hadaščoka nst., a to co mu udělal minulý režim, jak s ním „světlonoši“ zatočili. Váš podpis na dopisu pro zde přítomného syna perzekvovaného pana Hadaščoka by byl pane primátore natolik úděsným mementem pro celou Hadaščokovu rodinu, pro všechny bojovníky za svobodu, že se toho jistě chytnou dokonce i mezinárodní žurnalisté v případně Vaší další politické kandidatury. Na závěr připomenu pravdivá slova Martina Luthera Kinga: „Nakonec lidé zapomenou na pronesená slova našich nepřátel, nicméně budou si naopak velmi dobře pamatovat mlčení našich přátel!“ Každý nechť si to srovná se svým svědomím přátelé. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Odpověděl, že část jeho vystoupení byla v osobní rovině, tak na to bude reagovat. Předně řekl, že nestojí o to, aby si budoval svou pozici nebo vytvářel své memento na poli boje proti čipování psů, protože to mu nestojí za to. Požádal o to, aby nebyla dělána paralela mezi bojem proti čipovací vyhlášce a bojem za demokracii. Sdělil, že již naposledy se k tomu vyjádří a už nikdy k tomu diskutovat nebude. My Vám kontinuálně už rok a půl říkáme, Váženým pánům Mgr. Přepiorovi a Hadaščokovi nst., že připravujeme novelu vyhlášky o čipování psů a i přesto Vy tady kontinuálně půl hodiny každé Zastupitelstvo opakujete jak na kolovrátku to samé. Sdělil, že i kdyby to opakovali pět let po sobě, tak to nezmění nic na tom, že toto Zastupitelstvo, toto vedení města objektivně hodnotí účinnost či neúčinnost vyhlášky o povinném čipování psů. Uvedl, že pánové byli na jednání u Vážené paní náměstkyně primátora Mgr. Šebestové a byli informováni o tom, že vyhláška bude předložena na březnovém nebo na dubnovém zasedání ZSMO. Neví tedy, co více Vážení pánové chtějí. Vyhlásil konec debaty k danému tématu. Nakonec sdělil, že Vážený Mgr. Přepiora ve svém vystoupení dal návrh na stažení bodu č. 5 z jednání dnešního Zastupitelstva a proto se dotázal, zda si chce někdo z členů ZSMO tento návrh osvojit. Nikdo se nepřihlásil. Načež přešel k hlasování. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení: 47 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0911/ZM1418/14.

(Poznámka: A jak to nakonec dopadlo? Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiorypoprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipůimplantacemi umělých kloubů, chlopní a bypas. Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. – V červnu 2016 mezitím situace dále gradovala po zveřejnění závažných skutečností oficiálních úředních autorit z Velké Británie. Podrobnosti viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde.

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. 6 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ a navrhuje úpravu usnesení spočívající v tom, že z návrhu obecně závazné vyhlášky, která má změnit Statut města Ostravy, se vypustí poslední bod, tzn. čl. 22 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2, týkající se územního řízení a stavebního řádu. O tomto bodu by prý raději dnes vůbec neměli hlasovat. Důvod je ten, aby získali čas k dohodě, respektive k prodiskutování toho, co je či není významnou akcí města. Uvedl, že registruje jak záporné stanovisko Sboru starostů, tak i skutečnost, že k tomu bodu nebylo vydáno souhlasné stanovisko Statutového výboru ZSMO a z tohoto důvodu si chtějí nechat čas projednat tento bod více podrobněji. Uvedl, že dává návrh na usnesení s úpravou: vypuštěním čl. 22 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2. Jelikož se nikdo ze zastupitelů ani na výzvu Váženého pana primátora nepřihlásil do diskuse, tak předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

(Poznámka: Je opravdu s podivem, že se něco takového řešilo až v rámci jednání ZSMO. Každý materiál by měl být totiž ještě před svým zveřejněním na programu ZSMO dokonale odborně prodiskutován.)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dovolte mi prosím, abych pochválil ty Vážené radní a zastupitele, kteří podpořili a pevně věřím, že také dnes svým hlasováním opět podpoří, navrhovanou změnu městského Statutu právě v čl. 22 písmene a) bod 2 podbod 2.2 dle návrhu Váženého Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který spadá do gesce Váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak, kterého tímto zdravím. Navrhovaná změna totiž konečně může přinést tolik let toužebně očekávané vítězství pro všechny svobodomyslné, šikovné, slušné a podnikavé občany, kteří Vás v minulém roce zde na zastupitelstvu opakovaně seznámili mimo jiné prostřednictvím svých dojemných životních příběhů se svou neuvěřitelnou situací z hlediska nerovných podmínek pro připojení svých pozemků na komunikace v majetku města a svěřené do správy jednotlivých městských obvodů. (Viz také vyjádření Úřadu veřejného ochránce práv z května 2016, pozn. autora.) To je mimo jiné jeden z důvodů, proč se tyto obvody proti tomu stavějí. Návrh novelizace Statutu tento problém dokáže vyřešit ještě lépe, než by to šlo podle jeho stávajícího znění. Důvodová zpráva k legislativní změně Statutu velmi správně uvádí, cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městského obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují. Navrhované záměry či opatření jsou pak zmařeny. Cílem návrhu není omezit oprávněné požadavky obvodů, pokud jsou jasně definovány, ale urychlit a zjednodušit proces v případech, kdy představy, návrhy ani finance na konkrétní využití pozemků v obvodu nejsou. O konkrétním případu, zda jde skutečně o záležitost zvláštního významu, by i nadále rozhodoval příslušný orgán města.“ Schválením této novely Statutu, bude kromě jiného konečně možné rozhýbat ve vylidňující se Ostravě plány na bydlení v rodinných domech a zachránit mnohé rodiny, které si v minulých letech prošly díky hospodářské krizi, ale hlavně skrze necitlivé zásahy části obvodních zastupitelů pravým peklem. Generace ztraceného desetiletí let 2006 až 2016 tím konečně dostává naději, že zvítězí i vůči části naprosto bezcitných, cynických, některých ostravských obvodních politiků, kteří chtěli za každou cenu zabránit lidem v realizaci plného práva nejen na přežití, ale především na dosažení štěstí a prosperity, zatímco si výše uvedení politici vybudovali svá soukromá impéria. Nedejte se proto, prosím, odradit těmi, kteří druhým lidem nepřejí a dále je chtějí likvidovat svými byrokratickými a zákulisními zásahy. Ostatně jistě jste zaregistrovali, že obzvláště z hlediska stavebníků rodinných domů došlo loni k důležité změně zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích. S účinností od 31. prosince 2015 již vlastník, dejme tomu veřejné komunikace, nedává souhlas s připojením stavebníků na takovou cestu, v Ostravě to byly mnohdy městské obvody, nýbrž pouze vydává stanovisko, ke kterému může nebo nemusí patřičný správní úřad z hlediska svého rozhodujícího svolení přihlédnout. Jde mimo jiné o pozitivní výsledek dlouholeté práce veřejného ochránce práv, ještě blahé paměti pana Otakara Motejla, jenž se od roku 2003 potýkal s tvrdými dopady předchozí verze předmětné legislativy. Doufejme, že to lidem opravdu pomůže. Prosím Vás proto, abyste ani Vy již dále nečinili občanům problémy, situaci odblokovali a umožnili zde v Ostravě mimo jiné díky Vaší novelizaci statutu žít svobodný, šťastný a prosperující život. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za připomínku. Dal ještě všem zastupitelům možnost, aby se k danému bodu vyjádřili. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak vysvětlil, že budou hlasovat o návrhu usnesení s úpravou, tzn., že z návrhu úpravy Statutu bude vypuštěn podbod 2.2 bodu 2 v čl. 22 písm. a). Hlasováno o usnesení s úpravou: hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0912/ZM1418/14.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. 29 „Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“. Poprosil Vážené Zastupitelstvo, aby se ujalo diskuse. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím o zodpovězení dotazu ve věci materiálů, které jsou Vám předloženy k hlasování ve věci žádosti rodiny N. z městského obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou o odkoupení kousku přístupové komunikace vedoucí k jejímu pozemkům. V katastru nemovitostí je k tomu uvedeno, že je daná cesta již zatížena dvěma věcnými břemeny. Prosím o vyjádření, o vyjasnění situace, zda právě tato břemena představují hlavní důvod pro zamítavé stanovisko k navrhovanému prodeji, nebo je zatím něco jiného. Prosím také o informaci, jak probíhala jednání s dotčenými vlastníky a posuzování daného případu patřičnými městskými i obvodními orgány. Podotýkám, že jde o další problém, který se opět týká cesty na území městského obvodu Ostravy - Polanky nad Odrou. Podobné záležitosti se v Polance neustále opakují. Rozhodně nepřispívají ke spokojenosti jak Polančanů, tak obecně občanů Ostravy, kteří by se případně dostali do analogické situace. Děkuji Vám za zodpovězení dotazu a za Vaši snahu lidem pomoci. Prosím neignorujte mou prosbu o informace a vysvětlení. Bylo by Vás to opravdu nedůstojné. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi. Dotázal se, zda se k tomu chce někdo z členů ZSMO vyjádřit, nebo zda má někdo nějakou otázku či podnět k tomuto bodu. Protože se do diskuze nikdo nepřihlásil: dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0913/ZM1418/14.

(Poznámka: Váženému občanovi Přepiorovi bylo odpovězeno ze strany ostravského magistrátu dodatečně – písmeně.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznamuje, že materiál č. 35 „Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“ byl stažen v úvodu jednání ZSMO při schvalování programu.

(Poznámka: Přihlášky občanů k tomuto bodu tím byly zlikvidovány. Občané je nemohli přednést ani na závěr programu ZSMO, kde byl zařazen tradiční bod „Diskuse – různé“. Vážený pan primátor Macura zde dokonce Váženého pana Mgr. Přepioru natvrdo zcenzuroval. Viz samostatný popis situace v článku Necipujtenas.CZ zde.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznamuje projednávání materiálu č. 38 „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. Pololetí 2015“. Jelikož se ani na výzvu Váženého pana primátora nikdo ze zastupitelů nepřihlásil do diskuse: předal Vážený pan primátor Macura slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Na úvod možná trochu k předchozímu hlasování. Někteří občané tady poukazuji na to, že někteří zastupitelé tu nejsou, nicméně v hlasování jsou uvedeni, že hlasovali. Já poprosím o prošetření. Děkuji. (Záležitost byla prověřena a občanovi bylo písemně odpovězeno, že bylo vše OK, pozn. autora.) Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Na úvod projednávání tohoto bodu mi prosím dovolte, abych ocenil poctivou snahu dnešního Váženého pana radního JUDr. Semeráka z hnutí Ostravak o nápravu některých evidentních a v praxi odpozorovaných nešvarů při plnění usnesení Váženého městského Zastupitelstva. Například 30. září 2015 v průběhu sedmého jednání Váženého kontrolního výboru se vedle standardních úkolů zabývali jeho Vážení členové právě podnětem Váženého pana JUDr. Semeráka, jenž si velice správně všiml, že v některých usneseních Váženého městského Zastupitelstva zcela absentuje předepsaný požadavek na formulaci termínů a určení politické a úřední odpovědnosti za jejich dodržování. Usnesení bez těchto náležitostí se totiž dostávají do rozporu s jednacím řádem Váženého Zastupitelstva. Současně byl formulován návrh na úpravu příslušného ustanovení ve stávajícím jednacím řádu a učiněna výzva k odboru legislativně právnímu pro jeho posouzení a realizaci. Takový vývoj je nesporně pozitivní. Všichni si totiž jistě pamatujeme na dodnes nenaplněná usnesení Váženého Zastupitelstva, na která jsem Vás mimo jiné v lednu 2016 zde veřejně upozorňoval. Šlo mimo jiné o usnesení č. 0521/ZM1418/8 ve věci polanských stavebníků a usnesení č. 0511/ZM1418/7, které řešilo zveřejňování zápisů z jednání Váženého Sboru starostů. Tyto zápisy se podařilo získat krom jiného díky spolupráci Strany svobodných občanů, dnes předvolebního uskupení „Svobodní a soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora), v důsledku vítané pomoci Svobodných pro všechny občany našeho města s realizací konceptu vstřícné a otevřené radnice. Prosím tedy Vážené zastupitelstvo, aby zahrnulo do výsledné zprávy o činnosti kontrolního výboru Váženého Zastupitelstva města za II. pololetí roku 2015 informaci o plnění či neplnění mnou výše uvedených usnesení. Není přeci možné, aby Vážené Zastupitelstvo něco odhlasovalo a daný úkol byl posléze ignorován. Zároveň prosím o informaci: jak postupují práce na novelizaci jednacího řádu Váženého Zastupitelstva nejen vzhledem k návrhům Váženého pana radního Semeráka, nýbrž také s ohledem na opakované přísliby Váženého pana primátora Macury z hnutí ANO, které měly konečně rozšířit možnost pro diskusi s veřejností. Mimo jiné jste toho byli dneska svědky hned v úvodu, kdy občan nemohl reagovat na dotaz Váženého pana zastupitele Babky. Děkuji Vám za odpovědi, vysvětlení a za Vaši poctivou snahu o zlepšení situace v našem městě. Ignorování mého dotazu a podnětu, by opravdu bylo nedůstojné Vašeho zastupitelského sboru. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se, zda chce na něho někdo reagovat. Nikdo se nepřihlásil. Předal proto slovo Váženému panu zastupiteli Štefkovi.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, pozdravil všechny přítomné a sdělil, že ho kontrolní výbor pověřil, aby prezentoval na zasedání Zastupitelstva věc, která byla rozhodnuta 25. 11. 2015, kdy ZSMO pověřilo svým usnesením kontrolní výbor, aby se věnoval podnětu Váženého pana Ing. Novotného. Kontrolní výbor tuto záležitost prověřoval jednak v prosinci a naposledy 12. 1. 2016 na jednání kontrolního výboru, kde byl pozván i Vážený pan stěžovatel Ing. Novotný. Následující dny však předložil zcela nový, podstatně rozšířený návrh, který obsahoval celou řadu problémů týkajících se posouzení dané věci zejména z právního hlediska. Tento rozšiřující podnět byl proto předložen odboru legislativnímu a právnímu k vyjádření. Uvedl, že kontrolní výbor do dnešního dne nemá stanovisko odboru legislativního a právního a vzhledem k tomu, že koncem tohoto měsíce uběhne lhůta, která stanoví povinnost kontrolnímu výboru prezentovat určitý závěr, tak proto podává tuto informaci Zastupitelstvu v tom směru, že daná problematika bude vyřešena a předložena k odsouhlasení Zastupitelstvu až poté, kdy veškeré skutečnosti v rámci nového podnětu Váženého občana Ing. Novotného budou posouzeny odborem legislativním a právním. Poprosil Vážené Zastupitelstvo, aby to bralo jako informaci, že lhůta do 90 dnů nebude kontrolním výborem splněna a uvedl, že je potřeba, aby tuto skutečnost vzalo Zastupitelstvo na vědomí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi za jeho projev a jelikož se ze strany zastupitelů ani na výzvu nikdo nepřihlásil do diskuse: navrhl uskutečnit hlasování o předloženém návrhu usnesení: 49 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0914/ZM1418/14.

Jednání pokračovalo dalšími tématy.

***

Během předpolední půlhodinové přestávky proběhla velmi podnětná diskuse na galerii pro veřejnost mj. mezi Váženým legendárním občanem M. M., Váženým panem Hadaščokem nst. a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou, která se zabývala mj. tématy: životní prostředí; Kunčice; boj s byrokratickým šimlem; slučování škol v Ostravě; zaměstnanecké problémy; pozitivní/veřejná činnost někdejšího oblíbeného starosty městského obvodu v Ostravě-Polance: pana Kaspříka z ODS; úspěšné metody dosažení občanského vítězství vůči cenzuře a potlačování přirozených práv/svobod lidí diskutujících v rámci ZSMO a jednotlivých obvodních zastupitelstev; ODISka; čipování zvířat i člověka.

***

Po přestávce v 11:49 hod. sdělil Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO), že bude ZSMO pokračovat v souladu se svým schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů. Předal slovo Váženému panu M. M.

Vážený pan M. M. řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, můj příspěvek jsem předal Vašim zapisovatelkám, jak je mým dobrým zvykem, abych Vás nezdržoval. Dnes Vám ale chci něco krátce říct. Není mým dobrým zvykem chválit úředníky radnice a dokonce si myslím, že se mi to ještě nestalo. Dnes se to stane. Chtěl bych poděkovat úředníkům z odboru životního prostředí za vyřízení mých podnětů ze dne 25. 11. 2015. Nejen, že mi v termínu poslali vyjádření, ale hlavně, že jsme si pak na společné schůzce vysvětlili záměr mého podnětu a vyřešili jsme jej. Dostal jsem už vyjádření i z vyšších míst, kde jsme můj podnět postoupili a už jsem tam i odpověděl. Ještě jednou děkuji kolektivu pracovníků odboru životního prostředí a těším se na další spolupráci, a teď ještě jednu krátkou poznámku jenom tak z hlavy. Myslím si, že lanovka je to poslední, co Ostrava potřebuje. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek a předal slovo Váženému panu Hadaščokovi nst.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl:Dobrý den, jmenuji se Petr Hadaščok nst. Dnes ještě jednou, ale navážu ještě trošku k jinému tématu. Navážu na svého předchůdce, lanovka je krásná idea, souhlasím s ním, že určitě nepatří mezi momentální priority. Je mnoho jiných důležitějších věcí a nebudu je vyjmenovávat, od toho tady jsou zastupitelé, aby ... Toto je jenom můj názor a teď kvůli čeho jsem se přihlásil tady do této diskuse. Budu hovořit k ODISce. Věřím a doufám, že skutečně se něco změní. Už i já jsem si pořídil a mám u sebe ODISku, je to zatím nejdražší karta mého života. Budu jezdit zadarmo; sice já tou městskou dopravou nejezdím často, ale budu jezdit zadarmo a říkám, je to nejdražší karta mého života. Věc další: u té ODISky je mnoho nejasností, už jsem to psal a myslím si, že to pan radní (Semerák, pozn. autora) ví. Její zajištění je z toho, co je nám dostupné, nám občanům, velice nedokonalé. Jestliže si u nové občanky přečtu, že tam budou dva piny, jeden puk a ještě jeden bezpečnostní kód, tak věřím, že ten vydavatel, v tomto případě je to stát, dělá pro tu bezpečnost zatím daleko víc, než co se provedlo u ODISky. To, že někdo v novinách prohlásí, že ODISka je bezpečná, pro mě neznamená nic. To, že je to bez jména, no divím se, jak to může být bez jména, když ODISku používají zaměstnanci krajského úřadu jako zaměstnanecký průkaz a dokonce s tím platí v závodní jídelně. Nikdo mě nepřesvědčí, že to je beze jména, takže žádám, aby ta bezpečnost ODISky byla skutečně jednoznačná a víceméně potvrzena. To, co jsme se zatím jako občané dověděli: je absolutně nedostatečné. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Mnoho výše uvedených argumentů Váženého pana Hadaščoka nst. bylo později potvrzeno. Společenství webu Necipujtenas.CZ se danému tématu věnovalo mj. ve svých článcích zde, zde, zdezde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek a předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Mám dnes pro Vás velice důležité informace. Někteří činovníci Vám totiž líčí budoucí chytrou Ostravu v samých růžových barvách, že už pak ani nevidíte onoho pověstného vlka v rouše beránčím, který se snaží sežrat naší krásnou červenou karkulku. Přátelé, prosím pěkně, teď na chvíli odbočím k té karkulce a vlkovi. Samozřejmě tím nemyslím našeho věhlasného pana starostu a slovutného Váženého pana zastupitele Jurošku, aby nedošlo k chytrému nedorozumění, kdo je onou karkulkou či naopak vlkem: to ponechme v oblasti jinotaje. Děkuji. A nyní zpátky k tématu. Vše má být prý v nové „smart“ Ostravě prošpikované chytrými senzory a všudypřítomnými čipy tak úžasně báječné, že se tomu přirozeně pak už nechce vůbec ani věřit. Shodou okolností totiž zrovna minulý týden zveřejnil k tématu hrozícího nebezpečí chytrých technologií značně děsivé informace generál James Clapper z pozice ředitele Úřadu národního zpravodajství USA, který spadá přímo pod prezidenta Spojených států amerických. Úkolem generála Clappera je koordinace činnosti všech nejméně šestnácti amerických zpravodajských služeb. Pravidelně informuje prezidenta USA o všech důležitých bezpečnostních otázkách nejen pro samotnou Ameriku, nýbrž také pro její spojence, ke kterým se nepochybně řadí i Česká republika. Generál Clapper přednesl 9. února 2016 v rámci veřejného slyšení na půdě amerického senátního výboru pro ozbrojené složky překvapivě otevřené varování vůči nemoudrému přijímání a nadšené aplikací nebezpečných smart technologií, Internetu věcí, přeneseně všudypřítomných mikročipů. Důrazně upozornil na ohromná rizika vzájemného elektronického propojování, získávání velkých objemů dat například v rámci tzv. konceptu chytrých měst z desítek miliard často bezdrátově komunikujících předmětů běžné denní spotřeby, „smart“ elektroniky v soukromí občanů, jejich karet, skenerů, komunikačních sítí a podobně. To vše je ohroženo kyberzločinem, ale hlavně výborně finančně vybavenými cizími mocnostmi s potenciálem narušení či rovnou destrukce západní civilizace a samozřejmě také ostravské infrastruktury. Ředitel Clapper ve svém písemném materiálu z 9. 2. 2016 jasně uvedl: „Nebezpečí spočívá ve všeobecném rozšíření kybernetické zranitelnosti civilních infrastruktur,“ díky Internetu věcí pak v „chytrých zařízeních zapojených do elektrické sítě, automobilech, včetně autonomních vozidel a domácích spotřebičích,“ které jsou marketingově rozšiřovány pod líbivými hesly zlepšení lidského života a dosažení „efektivity, úspor energie a pohodlí“. Cituji: „Jenže bezpečnostní analytici prokázali, že mnohé z těchto nových systémů dokážou ohrozit data, jejich integritu a nepřerušené dodávky souvisejících služeb. V budoucnosti mohou zpravodajské služby využít Internetu věcí k identifikaci, sledování, monitorování, zjišťování polohy občanů a pro cílený nábor špionů, nebo získat přístup k interním sítím a k jejich uživatelským oprávněním. Budoucí kybernetické operace budou téměř jistě klást zvýšený důraz na změnu nebo manipulaci s daty za účelem ohrožení jejich integrity, tj. přesnosti a spolehlivosti, ovlivnění rozhodování, snížení důvěryhodnosti nejrůznějších systémů nebo vyvolání nepříznivých fyzikálních jevů. Široká aplikace elektronických přístrojů a umělé inteligence v rámci Internetu věcí v prostředí veřejných služeb a zdravotní péče, to vše pak pouze posílí všechny výše uvedené potenciální hrozby.“ Vysvětlil generál Clapper. Zasaženy přitom mohou být veškeré veřejné i soukromé sektory, včetně zdravotní péče, distribuce energií a vody, finance, telekomunikace, doprava. Ihned se přirozeně nabízí otázky kolem zabezpečení ostravských ODISek apod. Určitě jste si nechali před zavedením chytrých technologií zpracovat důkladnou bezpečnostní analýzu a audit. Jste tedy kryti před případným kolapsem ostravské MHD? Jistě již víte, že k podobné situaci došlo letos na počátku roku v Londýně. Pokud tyto analýzy a audity neexistují, tak prosím, kdy budou realizovány? Prosím tedy o odpověď na mé otázky. Prosím, zároveň, abyste můj podnět neignorovali. Nebylo by Vás to důstojné. Jde o bezpečí občanů a lidé si zaslouží znát jasné odpovědi. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Jelikož se již nikdo do diskuze nepřihlásil, tak bod dotazy, podněty a připomínky občanů ukončil.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Poznámka: Po odpolední přestávce ve 13:30 hod. přichází Vážený pan Mgr. Přepiora z galerie pro veřejnost do předsálí jednací místnosti ZSMO, kde podává operativní přihlášku do diskuse k bodu programu s názvem „Diskuse – různé“. Po drobných nejasnostech, kdy někteří Vážení magistrátní činovníci občanovi oponovali, že to nejde, jelikož již prý občané mají svůj samostatný bod určený k diskusi, po vyjasnění právního názoru, že pokud by bylo občanovi zamezeno v podání jeho přihlášky, tak by došlo k porušení zákona o obcích a ústavního pořádku ČR včetně samotného jednacího řádu ZSMO, po dalším pobíhání mezi magistrátními patry: se vše vyjasnilo. Stejně nakonec Vážený pan primátor Macura přihlášeného občana po hodinách čekání na přednes diskusního příspěvku natvrdo zcenzuroval; zkrátka mu nedovolil vystoupit. Viz samostatný popis situace v článku Necipujtenas.CZ zde. – Na závěr jednání ZSMO proto přišel podpořit Váženého Mgr. Přepioru svým vlídným slovem Vážený pan Mgr. Libor Čech, jenž zastupoval ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela v Ostravě-Porubě místní dobré sousedy. Vysvětlil zároveň, že k těmto cenzurním praktikám bohužel docházelo kromě ZSMO také v rámci obvodního porubského zastupitelstva: mohl by o tom vyprávět smutné příběhy. Viz zveřejněné/oficiální videozáznamy.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Libor Čech, zástupce místních dobrých sousedů z Ostravy – Poruby ve věci zachování klidové zóny a parku u kostela

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 14. Zastupitelstva (17. února 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-17-2-2016.pdf


13. května 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) Z 20. LEDNA 2016.

Lednové jednání Váženého ZSMO přineslo občanům opět některé velice pozitivní výsledky. Předně byl překvapivě schválen podnět Váženého legendami opředeného ostravského/občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní komisi Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií. – Městské vedení také přislíbilo na opakované výzvy občanů pozitivní změny v dalším „motivačním nevynucování“ používání čipových karet ODISek. Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerákhnutí Ostravak vyzval zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení, které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání. (K této otázce posléze proběhlo dne 5. 5. 2016 pracovní jednání s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dalšími osobnostmi. Konkrétní výsledky však zatím nejsou známy.)

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému panu Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) na jeho oficiální podnět ze dne 6. ledna 2016 k prošetření celé situace (viz dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve věci dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Výše uvedení byli zlovolně odstaveni od diskuse při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož v diskusi nemohli vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Chybuje přitom každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit. – Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i k datu 13. 5. 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (popis situace zdezde). Ti zastupitelé, kteří hlasovali v říjnu 2015 pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat; 16. 12. 2015 a 20. 1. 2016 k tomu většinou mlčeli; až konečně 19. února 2016 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky, že takovým postupem ZSMO porušilo zákon a ústavní principy ČR. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí tehdy ještě odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS. V únoru 2016 již tomu ale tak nebylo. Nechali se ovlivnit špatným právním výkladem části městských úředníků. Celá kauza je zdokumentovaná např. zde.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se tentokráte opět choval k občanům velice korektně, snažil se v praxi obhajovat jejich přirozená práva/svobody dokonce nad rámec striktního výkladu jednacího řádu Váženého ZSMO. Prodloužil např. čas pro občanské projevy a umožnil lidem vystoupit vícekrát k jednomu bodu programu Váženého ZSMO. Dokonce posléze veřejnosti garantoval, že ostravské politické vedení bude usilovat o opravdový dialog s občany ve věci společné participace na plánovaném rozvoji města; rozhodně prý nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče.

Vážená ostravská paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle předložených dotazů o postupu prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti Váženého pana Petra Hadaščoka nst. k osobním konzultacím. Nicméně ani později nepředložila občanům k připomínkám dle ústní a písemné výzvy vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce. (Výsledek celé tzv. ostravské čipovací kauzy byl však nakonec v dubnu 2016 velice tristní – viz dále v textu.)

Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc seznámil Vážené ZSMO s výsledky udílení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo laureáty svým upřímným potleskem.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 13. jednání dne 20. ledna 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek a tzv. „báječných projektů“, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka, grandiózní plánování soukromého i veřejného života Ostravanů aj.); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; dotace (ne)vyvoleným; rušení nadbytečných a nesystémových poplatků; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 20. ledna 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho – tentokrát již novelizované – přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO přišel Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený ostravský/legendární občanský aktivista Ing. Jaroslav Novotný, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

Před začátkem jednání Váženého ZSMO ohlašuje Vážený pan ostravský primátor technické problémy s hlasovacím systémem, načež mj. upozornil, že může jít o „nějaký kyberútok“. Vážený pan Ing. Novotný v žertu poznamenává: techniku jistě vyřeší; hlavně, že nemají problémy s občany. Posléze následuje přátelská výměna zkušeností a názorů na činnost ostravských politiků a jejich (ne)chování k občanům. Tohoto dialogu se účastní Vážený pan Ing. Novotný, Vážený pan Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Přepiora.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 13. zasedání Váženého ZSMO. Přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů městského Zastupitelstva bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 51 zastupitelek a zastupitelů. Vážené ZSMO bylo usnášeníschopné. Omluveni byli 4 Vážení zastupitelé. Vážený pan primátor mj. dále sdělil, že do doby zahájení jednání Váženého ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k programovým bodům: „Schválení programu zasedání“ (Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora); „3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“ (Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora); „4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS““ (Mgr. Radek Přepiora); „21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“ (Mgr. Radek Přepiora); „24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“ (Mgr. Radek Přepiora); „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ (Vážený pan M. M., Vážený pan Petr Hadaščok nst. A Vážený pan Mgr. Radek Přepiora), který by měl být na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 13. zasedání udělí slovo v rámci projednávání tohoto bodu.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuze k programu Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále sdělil: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Nejprve mi prosím dovolte, abych popřál všem zde přítomným lidem dobré vůle na úvod našeho letošního dialogu v novém roce 2016 dosažení opravdu velkých úspěchů v rámci společné a záslužné práce pro všechny obyvatele Ostravy a vůbec celé České republiky. Děkuji. Dále navrhuji zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva nových bodů. Bod č. 1 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a širokou veřejnost o stavu zpracování analýzy ostravského systému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k prohlášení Váženého pana primátora Macury z 13. května 2015 zde na Váženém Zastupitelstvu, kdy řekl, cituji: „... a bylo slíbeno, tím nechci říct účelově těmto, těmto dvěma pánům, ale obecně, že záměrem mým a paní náměstkyně Šebestové je podrobit tu obecně závaznou vyhlášku o čipování psů jakési analýze její účinnosti, vyhodnocení účinnosti této vyhlášky, ale pánům, jak Přepiorovi, tak panu Hadaščokovi doufám, že bylo sděleno a bylo jimi i pochopeno, že celý tento proces trvá nějakou dobu s předpokladem někdy do pololetí roku 2015,“ konec citace. Máme 20. leden 2016, Vážený pane primátore, tedy je zde evidentní prodlení skoro 7 měsíců a nikdo oficiálně neví proč. Bod č. 2 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a všechny občany o vyjednávání a přípravě programového prohlášení nové radniční koalice.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k vyjádření Váženého pana primátora Macury ze dne 15. ledna 2015 na společné schůzce mezi zástupci anti-čipovacího občanského disentu, Váženým panem Petrem Hadaščokem nst., Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem z dnešního předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora), Váženým panem Janem Becherem, někdejším zastupitelem zvoleným na kandidátce hnutí Ostravak a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou, šéfeditorem webu Společenství Necipujtenas.CZ. Tehdy Vážený pan primátor jednoznačně prohlásil, že si je vědom velice tristních podmínek a okolností, za jakých tzv. ostravská čipovací vyhláška č. 9/2012 vznikala. Zastupitelé mohli být při jejím schvalování, cituji: „Uvedeni v omyl,“ konec citace. Navrhl tehdy vstřícný krok, doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal, cituji: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji vám to!“ konec citace. Dále uvedl: Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování, cituji: „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát,“ dodal Vážený pan primátor Macura. Po změně ve vedení města v listopadu 2015 je jistě připravováno nové programové prohlášení. To původní totiž nic z výše uvedeného slibu nakonec neobsahovalo. Gentlemani přece drží své slovo i v roce 2016. Nuže tedy vzhůru do toho. Bod č. 3 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a všechny občany o stavu vyřizování oficiálního podnětu Váženého občana Petra Hadaščoka nst. ze dne 6. ledna 2016 ve věci cenzurního zásahu Váženého Zastupitelstva, ke kterému došlo dne 14. října 2015 při projednávání programového bodu jednání Váženého Zastupitelstva č. 34, kdy nemohli vystoupit se svými diskusními příspěvky ani občané, zastupitelé a ani případně sám pan europoslanec Petr Mach.“ Termín: ihned. Pro doplnění pouze dodávám, že tento podnět řeší po marných výzvách k omluvě všem dotčeným občanům, zastupitelům a Váženému panu europoslanci Machovi z volebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora) a po vstřícných nabídkách na lidské urovnání situace, jak Vážení právní specialisté z ostravského magistrátu, tak z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Sdělil, že Mgr. Přepiora přednesl tři návrhy na doplnění programu. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce některý z nich vzít za svůj, aby o nich mohli příp. hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil (Petr Hadaščok nst. poznamenává: Zase nikdo, pozn. autora). Dále předal Vážený pan primátor slovo Váženému Ing. Novotnému a prosí jej, aby vystoupl se svým projevem.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, jsem Jaroslav Novotný, občan města Ostravy. Na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné pracovní komise k cenám tepla pana hejtmana (Moravskoslezského kraje, pozn. autora). V bodu č. 3 programu je Vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu magistrátu je dlouho známo stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním rozhodně není, když pan primátor otevře diskusi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani Rada města 15. 12. 2015 nedbala povinnosti stanovené ji v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu Rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek. V tomto případě ekonomický důsledek je nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že Zastupitelstvo města podnět zamítá nebo přijímá, ne ale, že jste podnět projednali. Proto všechny zastupitele a zejména snad zbylé zastupitele opoziční (pokud ještě v Ostravě vůbec nějací existují, pozn. autora) vyzývám, abyste si někdo osvojil můj návrh, tento bod 3 na program zasedání dnes nezařazovat, za což Vám předem děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo osvojit jeho návrh. Nikdo si návrh neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva města. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 13. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0869/ZM1418/13.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednání materiálu 3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že se k tomuto bodu přihlásili dva občané. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Zároveň otevřel rozpravu k danému bodu a sám se hned do ní také přihlásil. Řekl, že přemýšlel o podnětu Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného a že musí konstatovat, že na jeho podnětu je rácio. Navrhl rozšíření usnesení nad rámec bodu, který je součástí toho materiálu, neb se opravdu domnívá, že není důvod, aby město zastupoval v odborné komisi pro spolupráci se společností Veolia hejtman Moravskoslezského kraje. Není k tomu žádný racionální důvod. Domnívá se, že je možné tam shledat určitý možný střet zájmů a také se domnívá, že by bylo dobré složení té komise obměnit kompletně. Dále sdělil, že než předloží návrh na rozšíření usnesení, tak by chtěl předat základní informaci, která se týká průměrných cen tepla pro rok 2016, která v Ostravě zůstane v úrovni roku 2015 beze změny, tzn. na úrovni 529,7 korun za gigajoule včetně 15% daně z přidané hodnoty, což je jeden z bodů, který je předmětem činnosti té odborné komise, která byla zřízena za účelem garance cen tepla. Srovnáme-li všech 32 statutárních měst na území České republiky, tak v Ostravě je cena tepla v té výši, kterou říkal, tzn. 529,7 korun za gigajoule, je čtvrtou nejnižší, tzn. tři města mají cenu o něco nižší a zbývajících 28 statutárních měst má cenu tepla vyšší. Jinak všechny ceny tepla ve všech statutárních městech se pohybují v intervalu od 484 korun za gigajoule, což je nejlevnější cena, týká se Pardubic, až po 705,8 korun za gigajoule, což je výrazně více, v případě Liberce, takže Ostrava je na tom skutečně cenově na dně. Podstatná informace je ta, že se cena proti roku 2015 nezvyšuje. Dále řekl, že by chtěl navrhnout kompletní odvolání všech zástupců města v této odborné komisi, kterými dneska jsou Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Ing. Lumír Palyza, bývalý 1. náměstek primátora, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí a pan Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a na jejich místa chce navrhnout Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora pro životní prostředí, doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora pro oblast financí a rozpočtu, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora. Dále řekl, aby učinili za dost předpisům, je třeba jeho návrh rozdělit prakticky do pěti bodů, tím myslí, že by usnesení k bodu č. 3 mělo 5 bodů, a to: Zastupitelstvo města 1) projednalo podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Primátor poznamenal, že bod 1) usnesení je v relaci s tím, co je v tomto materiálu uvedeno a dále by byly do usnesení doplněny čtyři nové body, a to: 2) si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora Ing. Lumíra Palyzy, člena ZSMO Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje; 3) odvolává zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora Ing. Lumíra Palyzu, člena ZSMO Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje; 4) si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců Statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora; 5) jmenuje zástupce Statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6 uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že se mu zdá, že personální otázky se začínají řešit v Ostravě zásadně v noci, neboť si nedokáže představit, že od včerejší porady předsedů politických klubů, na které všichni seděli, se panu primátorovi urodil v hlavě tento návrh usnesení. Myslí si, že Dalkia resp. Veolia a její smlouva je velmi významná i z toho titulu, o kterém pan primátor hovořil, tzn. ve vztahu k té ceně a myslí si, že by si i změna personální zasloužila širší diskusi, minimálně na úrovni předsedů politických klubů. Nemluví o elementární lidské slušnosti např. při odvolávání hejtmana Moravskoslezského kraje, zda o tom byl alespoň spraven. Doporučil, aby návrh pana primátora na Zastupitelstvu projednáván nebyl a aby z této části, kterou on navrhl a dlouze odcitoval, aby usnesení přijato nebylo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu doktorovi Babkovi a dotázal se, zda má Vážené Zastupitelstvo nějaké další návrhy k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů již nechtěl diskutovat a tak poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, jenž se naopak do diskuse k tomuto bodu přihlásil, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych se vyjádřil ke zpracování materiálů, které jsou Vám předloženy k bodu č. 3. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, dnes již bez nadsázky legendární aktivní občan našeho města, který se snaží pomáhat lidem v jejich životech všude tam, kde politická reprezentace naprosto selhává, Vám dnes předložil k posouzení svůj podnět. Vážený pan Ing. Novotný se pečlivě věnuje otázkám nezdražování tepelné energie v Ostravě již řadu let. Jde o jeho specializované téma a z toho důvodu pak prosím přistupujte k jeho občanskému podnětu s náležitou pozorností a pochopením. Já bych chtěl ocenit, že pan primátor se o to nyní snažil. Nyní k samotné dokumentaci, kterou město zveřejnilo na svém webu k bodu č. 3. Prosím o vysvětlení, proč jsou v těchto dokumentech začerněna jména politiků s veřejnou funkcí, Váženého pana hejtmana a Vážených zastupitelů. Zákon o ochraně osobních údajů nic takového neukládá. Naopak. V případě politiků s veřejnou funkcí mají občané plné právo na informace. Prosím, uvědomte si, že letos proběhnou krajské volby a voliči by měli mít potřebná data ke svému rozhodování v nezkreslené podobě. Pro srovnání bych rád uvedl, že například jméno Vám všem jistě dobře známého Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž nemá žádnou veřejnou funkci, bylo zveřejněno na městském webu k bodu č. 21 programu jednání dnešního Váženého Zastupitelstva, a to dokonce ve stejné části textu s Váženým panem poslancem evropského parlamentu Petrem Machem z předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (z hlediska celorepublikové úrovně, pozn. autora). Jistě cítíte ten nepoměr. Politik, ten je začerněn, ale občan, ten je zveřejněn. Velmi zajímavé. Možná, že již je ale třeba Vážený pan krajský hejtman pouze soukromá osoba a občané o tom vůbec nevědí. Moc bych poprosil, abyste v dokumentech pečlivě začerňovali jména občanů bez veřejné funkce z důvodů ochrany jejich soukromí a práva na nerušený život, ale v případě profesionálních politiků ve veřejné funkci to prosím nedělejte. Velice Vám děkuji za akceptaci mého podnětu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Předal slovo Váženému panu Ing. Novotnému, občanovi města Ostravy, který se přihlásil do diskuse. Vážený pan primátor jej poprosil o přednesení příspěvku.

Vážený pan Ing. Novotný, občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné komise k cenám tepla pana hejtmana. Už 17. 8. 2015 jsem dle zákona č. 106/1999 Sb., magistrátu poslal dotaz, jaký vztah nyní má pan hejtman k městu a jeho občanům, kromě toho, že je naším spoluobčanem, a jaký kdy poskytnutý závazek, či prohlášení by porušil, pokud by zájmy města a jeho občanů zastupoval špatně, či se třeba jednání komise ani neúčastnil? Došel mi magistrátní list ze 3. 11. 2015, ve kterém je i napsáno: „.......Pan hejtman vůči městu Ostravě nepřevzal žádný závazek ani neučinil žádné prohlášení ve vazbě na jeho účast jako člena v odborné pracovní komisi.........." Proti volbě pana hejtmana do komise jsem vystoupil už na 2. zasedání Zastupitelstva 17. 12. 2014 v diskuzi k bodu 13 programu. Tehdy po výměně názorů mezi panem Ing. Palyzou a panem primátorem 23 hlasy pro při 23 zdrženích se nebyl přijat návrh pana JUDr. Semeráka, aby se členem komise stal Ing. Pražák, Ph.D., a tak byl potom do komise zvolen pan hejtman, když 11 zastupitelů se hlasování zdrželo. Pan hejtman nesložil slib, který jste složili Vy, a tak se vůči občanům Ostravy k ničemu nezavázal. Je Vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu je dlouhodobě známo stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním není, když pan primátor otevře diskuzi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani Rada města 15. 12. 2015 nedbala povinnosti, stanovené ji v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu Rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného, zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek - v tomto případě nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že Zastupitelstvo podnět zamítá, nebo přijímá, ne ale, že jste to projednali. Proto Vás, Vážení zastupitelé, vyzývám, abyste pro přijetí navrženého usnesení, tedy písemně navrženého usnesení, nehlasovali. Tím umožníte, aby Vám byl později předložen řádný materiál, za což Vám děkuji. A k tomu, co bylo před chvílí předneseno ústně. Již 20 let je známo, že v Ostravě je přebytek tepla, protože tady je víc výrobců. Teplo zde vyráběly Moravskoslezské teplárny, Zásobování teplem, Energetika Vítkovice a Energetika Nové Huti. Čtyři výrobci. Z toho Energetika Nové Huti dodávala i Moravskoslezským teplárnám a možná dodává dodnes Veolii, tím si nejsem jistý, ale Dalkii určitě. To není, prosím, argument. Jsme jediné město v České republice, kde je přebytek tepla. Další věc. Tady je navrženo, abyste schválili čtyři nové členy do pracovní komise. Ze smlouvy je známo, že město má nárok na funkci místopředsedy této komise, tak neopomeňte zároveň při tom určit, kdo z těch čtyř nově navržených by měl být tím místopředsedou. A to je vše. Děkuji Vám za řádné hlasování.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Ing. Novotnému za příspěvek a řekl, že ho trochu překvapil tím, že zopakoval doslova tentýž příspěvek, který měl o dva body dřív. Možná mohl přistoupit trochu zodpovědněji k času Zastupitelstva. Neví, zda Vážený pan Ing. Novotný navrhuje ten bod stáhnout, protože si myslí, že se Vážený pan Ing. Novotný trochu zasekl v čase, protože on, Vážený pan primátor, přišel s jiným návrhem. Dotázal se Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, zda navrhl stáhnout celý ten materiál z projednávání a nebo co bylo předmětem jeho věcné připomínky. Požádal ho o konkretizaci.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) odpověděl, že si návrh pana Hadaščoka neosvojuje (přeřeknutí, Vážený pan zastupitel myslel samozřejmě Váženého pana Ing. Novotného, pozn. autora), on brojil, respektive plédoval za to, aby nebylo přijato rozšíření usnesení, které citoval Vážený pan primátor. Nemá ho před sebou, ani ho neprojednávali, proto navrhuje, aby to, co četl Vážený pan primátor, přijato nebylo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, pokud jde o to původní usnesení, které obsahovalo jenom jeden bod, zda ho nerozporuje.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) řekl, že kdyby ho rozporoval, tak by souhlasil s Váženým panem Hadaščokem (přeřeknutí, Vážený pan zastupitel opět myslel samozřejmě Váženého pana Ing. Novotného, pozn. autora) a osvojil by si jeho návrh na stažení celého materiálu. To nečiní.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že teď už tomu rozumí, je to výborné. Jsou tedy proti sobě dva návrhy, on navrhl rozšířit usnesení k materiálu č. 3 o čtyři nové body, ty už mezitím byly zobrazeny na monitorech, proti tomu je návrh Váženého pana zastupitele JUDr. Babky o tomto návrhu na rozšíření nehlasovat, resp. jej nepřijmout.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že doufá, že primátor pochopil, že jeho vystoupení směřovalo zejména k formě tohoto návrhu a k formální záležitosti, jinak proti návrhu, aby tam bylo celé vedení nebo část vedení města, vůbec nic nemá. Jedná se mu o formu projednání tohoto bodu vč. tohoto návrhu a jeho poslední otázka zněla, zda byl minimálně Vážený pan hejtman o tom spraven. Jde mu i o lidský charakter projednávání personálních záležitostí, na které upozorňuje dlouhodobě.

V tento moment se z galerie hlásí s technickou poznámkou Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předává překvapivě a pozitivně s náležitou úctou k ústavním/přirozeným právům občanů slovo Váženému Ing. Novotnému i když by podle striktního výkladu Jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy již občan ke stejnému bodu vystoupit neměl. Poprosil jej, aby byl stručný a předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární občan města Ostravy, řekl: „Pane primátore, musím se ohradit proti Vaší výtce, že zdržuji Zastupitelstvo. Ukážu Vám odtud z balkonu, jak dlouhý byl příspěvek pronesený v rámci schvalování programu a jak dlouhý je příspěvek, který jsem přednesl teď. Z toho byla část vybrána do toho bodu k programu. (Vážený pan Ing. Novotný ukazuje Váženému Zastupitelstvu z galerie pro veřejnost rozdíl v délce svých příspěvků; pozoruhodné na tom bylo, že celé Vážené Zastupitelstvo velmi pozorně celý proces sledovalo, pozn. autora.) Takže k programu byla horní část té stránky, ta spodní byla k bodu 3 a toto vidíte, že toto je dvakrát tak dlouhé, čili nešlo o opakování. Ale omluvu nežádám, děkuju.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému. Omluvil se mu, neb na dálku pochopil, že dvakrát citoval pouze část svého příspěvku. Dále řekl, že nyní mají situaci, kdy on, Vážený pan primátor, navrhl rozšířit návrh usnesení o čtyři nové body, které mají vysvíceny na monitorech, proti tomu Vážený pan zastupitel JUDr. Babka navrhuje hlasovat pouze o původním návrhu usnesení. Řekl, že nejprve budou hlasovat o návrhu Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, tzn. o tom, zda zůstává návrh usnesení v bodě 3 v podobě, jak je uveden v písemném materiálu.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) požádal o odpověď na otázku, zda byl o chystané změně informován Vážený pan hejtman Moravskoslezského kraje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že Vážený pan hejtman tuto informaci prozatím nemá, ale on sám mu ji osobně sdělí. Dal hlasovat o původním návrhu usnesení k materiálu č. 3, tzn. o bodu 1). Hlasovalo 7 pro, 0 proti, 38 se zdrželo hlasování. Nebylo schváleno. Dal hlasovat o rozšířeném návrhu usnesení ve znění, které přednesl. Hlasovalo 31 pro, 5 proti, 12 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0874/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem „ZM_M 4 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS" a jelikož se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil do diskuse, tak tedy poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl Váženým zastupitelům svůj diskusní příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dokumenty, které máte připraveny k bodu č. 4, mají úzkou vazbu na přípravu tzv. Strategického plánu města. Ten je navíc také na programu Vašeho jednání. K dané problematice mám připraven jeden z mých dalších diskusních příspěvků. Chtěl bych se nicméně vyjádřit přímo k materiálům k programovému bodu č. 4 dnešního Váženého Zastupitelstva. Předně mi prosím dovolte, abych se Vás zeptal, zda jste se podívali na webové stránky „urbact.eu" a nastudovali jste si je? Východiska pro tzv. „inteligentní specializaci“, tzv. „akční plán“ zpracovávaný v rámci celého projektu, kam se Ostrava hlásí, bude řešit mj. tzv. „podrobnou specifikaci“ konkrétních aktivit se vztahem k životu jednotlivých občanů našeho města. Opět jde o propagování nebezpečné „smart agendy“ chytrých měst, nových šmírovacích technologií, všudypřítomných mikročipů, skenerů a o vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými „smart městy“ v Evropě právě o fungování samotných chytrých měst, Internetu všeho a třeba o způsobech konkrétní interakce mezi lidskými bytostmi a stroji. Dovolte mi Vám tedy sdělit jeden možný příklad takové interakce. Mnozí z Vás možná zaznamenali v letošním lednovém tisku zprávu, že ostravští vědci vyvinuli za přispění štědrých dotací z veřejných rozpočtů mobilní aplikaci a systém pro automatické odečítání stavu vodoměrů v soukromých obydlích občanů. Z jedné strany jde jistě o výhodu pro občany, koncové spotřebitele. Z druhé strany jde ale zároveň o nové nebezpečí při napojení takového vynálezu online na Internet. Kyberzločinci, hackeři, totiž posléze díky tomu mohou dokázat monitorovat konkrétní soukromou nemovitost, sledovat návyky jejich obyvatel a při vhodné příležitosti zaútočit. O potlačování legitimního politického disentu už ani raději nehovořím. Nejrůznější „smart“ měřidla budou v příštích letech občanům motivačně vnucována dle plánů Evropské komise a tzv. konceptu „chytrých měst“, budou montována do všech domácností pod záminkou úspory energií, zajištění většího komfortu spotřebitelů. Uživatel předmětného chytrého měřidla už pak ale nebude mít bohužel možnost ovlivňovat automatickou komunikaci takové elektroniky. Dojde k nebetyčným zásahům do jeho soukromí. Nebude už posléze moci ani takový přístroj hardwarově vypnout (softwarově totiž dokáže hacker na dálku přes Internet obejít takřka každé zabezpečení), protože z hlediska občana by mu po otevření zapečetěné vnitřní části měřidla hrozila pokuta a dokonce trestní stíhání. Jenže chytrá měřidla v chytrých městech představují zkrátka nehorázné kybernetické riziko, jsou nástrojem likvidace přirozených práv a svobod občanů už i u nich doma, pokud si ovšem včas občané nedokáží obstarat svou vlastní energetickou nezávislost a neodpojí se definitivně od inženýrských sítí. Chytrá řešení ještě totiž neznamenají to, že jsou pro občany bezpečná! Budou však pro některé firmy se státní podporou jistě báječným výdělkem. Na druhé straně pro svobodomyslné občany půjde o motivačně povinně vnucovaný šmírovací sociální experiment. Vždyť si jen vzpomeňme na chytrou kartu ODISka. Sám Vážený pan ostravský primátor přiznal v listopadu 2015 při jednání městského Zastupitelstva, že je cílem mnoha ostravských politiků docílit sledování obyvatelstva právě prostřednictvím výše uvedených karet zatím třeba v autobusech, tramvajích apod. Prosím proto Vážené Zastupitelstvo: ujistěte nyní veřejnost formou přijetí Vašeho nového usnesení, že v případě přijímání jakýchkoliv aplikovaných chytrých řešení a zavádění tzv. chytrých technologií: bude posléze zaručen každému obyvateli Ostravy v případě jeho zájmu plný a nediskriminační opt-out. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Řekl, že je překvapen tím, co kdy podle Mgr. Přepiory řekl. Doufá, že ho paměť neopouští. Sdělil, že příspěvek Váženého Mgr. Přepiory je v zásadě jaksi konzistentní vzhledem k tomu, co Vážený pan Mgr. Přepiora řekl také v rámci minulých zastupitelstev. Vážený pan primátor také konzistentně ubezpečil Váženého pana Mgr. Přepioru, že město Ostrava, pakliže chystá jakýkoliv vstup a zavedení implementací jakékoliv nové technologie, tak velmi pečlivě dbá na to, aby touto implementací nebyla postižena práva na soukromí osob obyvatel města Ostravy a nepochybně tomu tak bude i v případě zapojení města Ostravy do toho projektu „URBACT“. Shodou okolností včera měli v Ostravě konzultanta, zástupce z města Bilbaa, které si prošlo podobným procesem, kterým prochází dneska město Ostrava a slouží jako benchmark v rámci celé Evropské unie pro transformaci měst z těžkého průmyslu směrem k moderním technologiím. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Macháčkovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (KSČM), sdělil, že si myslí, že by neměli asi za každou cenu vždycky brát všechny projekty, které jsou placeny z Evropské unie, jako že jsou přínosem. Z finančního hlediska upozornil na způsobilé náklady toho projektu, kdy mezi způsobilé náklady patří mzdy, cestovné, ubytování, náklady na chod kanceláře, administraci, vybavení, nájmy, catering. Myslí si, že tyto měkké projekty ne vždycky, i když jsou financovány z Evropské unie, jsou jakoby důležité a přínosné a spíše by apeloval na to, že i těch 15 %, které Statutární město Ostrava platí, tak by měli zvažovat k tomu, jestli jsou účelně vynaložené.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Macháčkovi a poprosil o příspěvek Váženého pana zastupitele Šebestu.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM poděkoval za udělení slova a podpořil Váženého pana zastupitele Ing. Macháčka. V materiálu jsou uvedeny pouze náklady na ten základní projekt, ale dopady na město v další fázi už nejsou vůbec známy, vyčísleny ani jinak specifikovány. Předpokládá, že pokud by měli realizovat to, co se možná provede ve strategii tohoto projektu, tak pak ty náklady by nehorázně dopadly na město, možná je to přehnáno, ale možná by dopadly i na obyvatele města a tudíž by si u takového materiálu představoval, že tam tyto náklady alespoň nastíněny budou. Není tomu tak, proto si myslí, že tento projekt zrovna pro město vhodný není, protože jenom ty výsledky, které tam jsou a co by to mělo městu přinést, tak si myslí, že nejsou adekvátní nákladům, které by to město stálo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Šebestovi za připomínku. Odpověděl, že to není tak, že se město hlásí do všech programů, které přichází. Nechal zpracovat historicky na základě žádosti Váženého pana zastupitele JUDr. Babky určitý přehled programů, do kterých se město zapojilo, a do kterých ne. Řekl, že na to nemají kapacity peněžní a hlavně lidské, aby chodili do všeho, co přichází. Na druhé straně toto je projekt, u kterého si je téměř jist, že z něho můžou čerpat pozitivní výstupy ne v podobě nějaké implementace, nějakých konkrétních technologií, ale v podobě přístupu ke tvorbě městské strategie, kterou, a je to jeden z bodů, který budou dneska na Zastupitelstvu projednávat, kde je dobře se učit ze zkušeností měst, která si podobným procesem jako Ostrava již prošla a v tomto případě mají možnost tyto zkušenosti získat, neříká úplně zadarmo, ale téměř zadarmo a věří, že budou přínosné. On osobně takového dojmu po debatě se zástupcem toho programu „URBACT“, který včera v Ostravě byl, tuto důvěru nebo téměř jistotu v toto nabyl. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 32 pro, 5 proti, 13 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0875/ZM1418/13.

(Poznámka: Ostravští politici neodpověděli na všechny dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory a také zastupitelů ještě ani v polovině května 2016. Ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ nicméně obdržel Vážený pan Mgr. Přepiora v prosinci 2015 vstřícný/vysvětlující dopis s podpisem Váženého pana primátora Macury, který odhlasovalo Vážené ZSMO. V tomto listu byla oficiálně uznána závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítli představitelé ZSMO učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovali o schválení deklarace podpory konceptu „Smart city“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené členy Váženého ZSMO k diskusi k programovému bodu jednání Váženého ZSMO č. „ZM M 21 Informace o plnění usnesení Zastupitelstva města“. Diskuse:

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že se hlásí ještě k bodu č. 3. Chtěl se přihlásit ještě dříve, než primátor otevře diskusi k následujícímu bodu. Řekl, pro záznam, že si projel sjetinu usnesení k bodu č. 3 „Podnět občana statutárního města Ostravy“ ve vztahu k jeho návrhu, kdy se zdržel hlasování. Nechtěl by vypadat jako pitomec za 50 let, až to třeba bude někdo číst, proto by chtěl říci, že jsou tam uvedeni ti, kteří ho podpořili a kteří to určitě tak nemysleli a jsou tam uvedeni ti, kteří to nepodpořili, ale chtěli to podpořit. Pro záznam řekl, že usnesení nezpochybňuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené ZSMO k další diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi, který se přihlásil do diskuse.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále upozornil, že požádal v rámci minulého bodu o osvojení svého návrhu. Vážený pan primátor k tomu nicméně Vážené ZSMO, tak jak je vždy dobrým zvykem, nevyzval. Dále řekl: Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká materiálů, které Vám byly předloženy právě k bodu č. 21. Neobsahují totiž z neznámých důvodů informace o následujících usneseních Váženého Zastupitelstva. Usnesení č. 0521/ZM1418/8 ve věci polanských stavebníků a usnesení č. 0511/ZM1418/7, které řešilo zveřejňování zápisů z jednání Váženého Sboru starostů a usnesení č. 0343/ZM1418/5 mj. ve věci první odpovědi Váženému panu europoslanci Machovi ze Strany svobodných občanů (Svobodní). Prosím Vážné Zastupitelstvo, aby zahrnulo do výsledných zpráv informaci o plnění či neplnění mnou výše uvedených usnesení. Není přeci možné, aby Vážené Zastupitelstvo něco odhlasovalo a daný úkol byl posléze ignorován. K zápisům z jednání Váženého Sboru starostů pouze dodám, že již byly z velké části letos získány a zaslány Váženému panu primátorovi Macurovi díky zákonné žádosti o informace, která vzešla z vstřícné činnosti právě Strany svobodných občanů, dnes předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci(v rámci celorepublikové úrovně, pozn. autora), kteří se snaží Ostravě pomoci s realizací konceptu svobodné, vstřícné a otevřené Radnice. Dále bych Vás poprosil o úpravu stavu plnění usnesení Váženého Zastupitelstva č. 0673/ZM1418/10 ve věci druhé odpovědi Váženému panu europoslanci Machovi, předsedovi Strany svobodných občanů, které bylo rozporováno dne 6. ledna 2016 oficiálním podnětem Váženého pana občana Petra Hadaščoka nst. Podle stávajícího právního výkladu bylo totiž výše uvedené usnesení schváleno mimo zákonný a ústavní rámec, jelikož došlo v době jeho přijetí k cenzuře občanů i zastupitelů, kteří chtěli vystoupit k souvisejícímu bodu programu Váženého Zastupitelstva. Výše citované usnesení by mělo být správně zneplatněno a související materiál by měl být posléze znovu zařazen na program jednání Váženého Zastupitelstva tak, aby mohl být konečně řádně prodiskutován všemi oprávněnými občany i zastupiteli včetně případné osobní účasti Váženého pana europoslance Macha. Až teprve následně lze přijmout právoplatné usnesení. Zároveň prosím, abyste provedli korektní anonymizaci jména Váženého pana Petra Hadaščoka nst. ve výsledných materiálech publikovaných k bodu č. 21 na oficiálním městském webu, aby bylo učiněno za dost dikci zákona o ochraně osobních údajů. Prosím, aby byly mé podněty zahrnuty do výsledné zprávy Váženého Zastupitelstva, aby se k nim nyní vyjádřili jak zde přítomní právní experti, tak členové kontrolního výboru města a aby si tyto mé návrhy někdo z Vás osvojil, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Dotázal se, zda si hodlá někdo ze zastupitelů osvojit návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo si návrhy neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0876/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu „č. ZM M 24 Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje Statutárního města Ostrava“. Vážený pan primátor řekl, že vhledem k tomu, že k tomuto bodu byl vyžádán předklad, tak by to nejprve krátce uvedl a poté by požádal zde přítomného zástupce realizační společnosti o jeho příspěvek. Uvedl, že všichni vědí, že s rokem 2015 skončilo období, na které byla zpracována původní strategie rozvoje Statutárního města Ostravy a samozřejmě jakožto odpovědné vedení města se rozhodli v těchto informativních zprávách pro Vážené ZSMO pokračovat, pracovat na nové strategii města, která by pokryla období do roku 2023. Takovými základními rozdíly, kterými by se chtěli oproti minulým obdobím řídit, a které jsou pro ně důležité, jsou participace a komunikace. Participace znamená, že chtějí do přípravy strategie města zahrnout v maximální možné míře „stakeholdery“ – všechny zainteresované strany vč. odborné veřejnosti, myslí tím té části občanské veřejnosti, která se těmi problémy zabývá a má zájem je řešit, tzn. chtějí ji v rámci práce na strategii podnítit aktivity zezdola. Aspekt komunikace je ten, kterým by chtěli tu hotovou strategii potom správně komunikovat tak, aby nejenom nezůstala v šuplíku, ale aby byla přijata městem, jeho občany, různými organizacemi za svou a aby se touto strategií v dalších letech a ti, kteří přijdou po nich, aby se jí řídili. Součástí té participace je i zapojení širokého politického spektra vč. opozice tak, aby nedocházelo k nějakým případným zbytečným rozporům při případné změně politického vedení nebo po dalších volbách apod. Požádal Váženého pana Ing. Konczynu, zástupce společnosti, kterou Vážená městská Rada vybrala pro realizaci této zakázky, aby v krátkém příspěvku tu strategii uvedl.

Vážený pan Ing. Daniel Konczyna, analytik, se představil, sdělil, že je také občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě už bezmála 35 let. Měl tu čest se v minulosti podílet na spolupráci při přípravě dohody o partnerství ČR pro využívání strukturálních fondů na dalších 7 let. Spolupracoval při přípravě strategického plánu Prahy, který zrovna prochází participativním projednáním s občany města Prahy, zároveň připravoval integrovanou teritoriální investici, díky které může Ostrava společně s ostatními statutárními městy v kraji čerpat v následujících letech až 7 miliard korun a je mu ctí, že může před zastupitele předstoupit a i svým slovem, svou prezentací je pozvat k tomu, aby se v následujících měsících aktivně účastnili přípravy strategického plánu, s kterým by chtěli zase na dalších 7 let posunout město o kus dál, možná mezi ta evropská města, se kterými se můžou měřit, třeba i v tom projektu „IN FOCUS“, který jim byl včera v Ostravě představen. V žádném případě nevycházejí z nuly, ani si to nemyslí, strategický plán města Ostravy jako zpracovatele dobře znají. Dneska zastupuje zpracovatele strategického plánu konsorcium společností BeePartner a.s. a RPIC-ViP s.r.o. RPIC-ViP se podílel na zpracování poslední verze strategického plánu města Ostravy a on se za ním pokusí v krátkosti ohlédnout. V roce 2009 by si v podstatě nepředstavil to, co za posledních 7 let v Ostravě viděl, tu proměnu. Jsou tady minimálně dvě památky, které navštěvuje nejvíce návštěvníků v republice mezi pěti nejnavštěvovanějšími – Dolní oblast Vítkovice a ZOO, samozřejmě i díky slůněti, což bylo velmi těžké období ze strany města Ostravy, ale podařilo se. Nepředstavil si, že bude zvát na prestižní akce lidi z jiných měst do místa zvaného „Gong“, nepředstavoval si, že projdou takovým terminálem, jako je na Svinově nebo na opraveném „Přednádraží“, nepředstavil si, že na in-line stezce dojedou až do Frýdku-Místku, že se mezitím může zastavit podél opravených cest kolem Ostravice. V podstatě netušil, že tady bude super počítač, který bude patřit mezi 40 nejlepších počítačů světa. Netušil, že bude jezdit nízkoemisními autobusy a zároveň nevěděl, že vznikne takový stadion, jako je hala ve Vítkovicích. Pro něj osobně jako občana Ostravy, který bydlí kousíček nedaleko odsud od magistrátu, Ostrava prošla obrovskou proměnou a všechny tyto proměny v podstatě před sedmi lety zachycoval strategický plán města Ostravy ve scénářích a najdou je tam. Najdou tam tu představu konkrétní, najdou tam představu o tom, že budou přitahovat lidi do atraktivních míst, budou lidi přitahovat i k novým technologiím, že tady bude otevřena Lékařská fakulta, na kterou se budou moci hlásit studenti ke studiu oboru lékařství, že bude zrekonstruována fakulta elektrotechniky. Co se možná nepodařilo, ale co ohromně zaktivizovalo, a určitě se toho aktivně mnozí ze zastupitelů účastnili, bylo Evropské hlavní město kultury, které bohužel už úplně nezáviselo na nich, záviselo to na jiné komisi, která nevyhodnotila nejlepší návrh jako nejlepší, ale zase díky nejlepšímu návrhu, alespoň za něj osobně, se mohl zúčastnit spousty akcí, ať už to bylo ve Staré aréně, v Cooltouru, v kinech, v divadlech po Ostravě, veřejných setkáních apod. I ta veřejná setkání je (zpracovatele) inspirovala k tomu, jakým způsobem by chtěli přistoupit ke strategickému plánu, proto navrhli jeho zpracování tak, jak ho navrhli. Proto se nesoustředili pouze na napsání papíru, ale soustředili se i na to, aby v následujících 11 měsících ode dneška zapojili do zpracování strategického plánu co nejvíce lidí, kteří mají na srdci co říct, mají nějaký aktivní zájem na rozvoji Ostravy a zároveň už se v minulosti nějakým způsobem na jejím rozvoji aktivně podíleli. Ví, že doba se mění, ví, že přistupují ke zpracování strategického plánu v době, kdy se rozvíjejí různé smart koncepty, smart City, zároveň existují další strategické koncepce, které jim vnucují resorty, příp. je navrhují jako dobré řešení pro implementaci atd. Toto si všechno uvědomují a právě že s tou erudicí do toho vstupují. Ví, a dneska vnímají rozdíly mezi Ostravou a jinými městy právě ne ani v tom, jakým způsobem jsou schopny strategicky naplánovat své priority, ale vnímají ten rozdíl v tom, jakým způsobem jsou je schopny odkomunikovat s občany města, s klíčovými aktéry města a jakým způsobem jsou ty aktéry schopni zapojit do přípravy strategického plánu. Občané v podstatě vyžadují jinou komunikaci, než aby jim donesený 150ti stránkový wordovský materiál, který je za úsporné náklady ve velmi krátkém čase s přehršlem statistik přesvědčuje o tom, že cesta a priority jsou naplánovány co nejlépe. Oni se snaží do toho procesu vnést marketingový přístup, přístup komunikační, participativní, o kterém mluvil pan primátor, a budou se snažit, aby zapojili cílové skupiny, které si dneska vydefinovávají, aby je správně informovali a aby jim ukázali, jakým způsobem se Ostrava může rozvíjet, aby jim ukázali i ty pozitivní věci, které se za poslední roky staly. Zrovna v tomto okamžiku kolegové se zpracovatelskou firmou připravují internetové stránky, na kterých všechny ty informace transparentně kdokoli z nich a občanů města uvidí. Uvědomují si, že Ostrava má výborný brand a v podstatě chtějí pracovat na tom, ať za ním vytvoří příběh na dalších 7 let. Uvěřitelný příběh, za který se budou schopni postavit. Jeho osobně trápí veřejné prostory, takže si uvědomuje i po mnoha veřejných debatách, které v Ostravě zažil, že Ostrava může pro mnohé občany vypadat tak, jako evropská města vypadala před 30, 50, 40 lety, proto by byli rádi, aby se do té debaty zapojili i lidé, kteří rozumějí urbanismu, kteří rozumějí architektuře a toto jsou stránky v podstatě z prezentace, které vytáhl z prezentace slavného architekta Jana Géla, který takto přistupoval a porovnával města ve světě a v Evropě a ukazoval, že pokud se začalo pečovat o jejich veřejný prostor, změnilo to velmi jejich tvář a změnilo to i aktivitu obyvatel, což je v podstatě jejich filozofie, jejich směr, kterým chtějí při tom zpracování také jít, tzn. nezaměřovat se na takové ty bezobsažné fráze typu zvyšování zaměstnanosti, které ve strategii určitě budou, ale aby byli schopni za rok ukázat konkrétní změny, kterými město věří, že udělá ve svém půdorysu třeba i v centru Ostravy, po jehož oživení volá tolik občanů a ještě pořád si není za sebe jistý, jestli si přesně ví rady a byli by moc rádi, aby podpořili takové oživení v Ostravě. Byl požádán, aby to odprezentoval co nejrychleji. Chtěl ukázat, jakým přístupem o tom přemýšlí, jakým způsobem se na to koukají, inspirují se ve Vídni, v Praze, má tu čest být v pražském týmu na institutu plánování a rozvoje, kde v podstatě s kolegy, kteří tam to participativní plánování i tu architekturu zapojí do debat, můžou tuto zkušenost přenášet do Ostravy a samozřejmě využívat spoustu věcí, se kterými mají zkušenosti z minulých let. Způsob zpracování co do metodického postupu bude odpovídat tomu, co je obsaženo v metodice pro zpracování veřejných strategií tak, jak je vyvěšeno na Ministerstvu pro místní rozvoj, projdou všemi fázemi, fázemi analytickými, ze kterých zjistí nějaké hlavní problémy, zjištění, z diskuzí s občany, z diskusí s klíčovými aktéry, s experty je převedou v cíle, strategické priority a vize, které prodiskutují ideálně i společně se zastupiteli na následujících zasedáních a v návaznosti na to v návrhové části budou hledat konkrétní opatření. Ten proces, který navrhují oni, se proti tomu standardnímu liší v další přidané hodnotě, kterou k tomu chtějí přidat. Je to zároveň volání spousty lidí, se kterými se setkal za poslední roky mj. i díky tomu, že v Ostravě v podstatě pořádá festival mezinárodních dokumentárních filmů o lidských právech a při těchto debatách o budoucnosti Ostravy narazili na to, že i těm lidem, kteří o ní mají celkem jasné představy, chybí debata o vizích, takže navrhují, aby se v následujících týdnech a měsících v podstatě i konkrétní kampaní a zapojením lidí do toho, jakou si Ostravu představují, tyto vize zkusili zformulovat a zkusili tuto představu společně s nimi dát do kupy, a proto tam založí kromě standardního zpracování i pracovní skupinu a debatu o tom, jaká je představa o Ostravě v roce 2023. Zatím ji pracovně nazývají pracovní skupina „vize“. Zároveň nad rámec toho projektu by moc rádi založili skupinu, která by v průběhu roku měla pracovat a společně se scházet k posílení brandingu a image Ostravy, což taky pochopili jako celkem silné téma, které má posílit komunikaci směrem ven ke specifickým cílovým skupinám, specifickými silnými nástroji a inspirují se v tomto případě třeba v Brně a v Jihomoravském kraji, kde tyto dvě instituce ve spolupráci spolu byly díky jasnému marketingovému přístupu schopny navázat na sebe až dvacet, třicet partnerů ze soukromé sféry, z velkých hráčů, kteří podpoří jejich marketing navenek proto, aby přilákali více turistů, občanů do města. Ví, že jim silně ubývá obyvatel, jenom v Ostravě asi 40 000 za posledních 20 let a ví, že ten trend se nezpomaluje, protože je ovlivněn historickou zkušeností. Branding by tomuto mohl pomoct a zároveň přilákat i nové investory apod. Další věc, kterou připravují nad rámec, je obecný pláč, neštěstí při zpracovávání strategií, a to jejich následná implementace. Dovolí si tvrdit, že odbor strategického rozvoje, který je v podstatě úzkou součástí týmu, bude chtít evaluovat ten strategický plán ještě malinko podrobněji, než to provedl on tím stručným výčtem, nicméně rádi by se zaměřili v té druhé půlce zpracování na to, ať jasně ukáží, jakým způsobem těch cílů chtějí dosáhnout a jakým způsobem to budou oni na městě realizovat, tzn. jakým způsobem se do toho zapojí odbory, příspěvkové organizace a partneři města. Pro tento účel by rádi založili pracovní skupinu nazvanou „implementace“ a chtějí s ní předem předejít tomu, že by se o strategickém plánu vůbec přemýšlelo jako o dokumentu. Jedna z nejúčinnějších strategií v ČR, inovační strategie Jihomoravského kraje, neexistovala v době, kdy ji implementovali, protože stála na dohodě partnerů, stála na dohodě těch institucí, na tom, co budou dělat, věděli to dopředu a nepotřebovali to vidět na papíře, stálo to na jejich proaktivní spoluúčasti. Připravil si pár obrázků, na kterých jsou jejich představy. Raději si představí v analytické fázi „Focus groups“ lidi, kteří se konkrétně sejdou nad problémy, které vydefinovali o Ostravě v průzkumu, jehož dotazník právě připravují, který by měl ve spolupráci i se zastupiteli najít co největší odezvu a zjistit, co vlastně občany trápí a potom si s nimi o tom podiskutovat. (Tento dotazník však za velké peníze oslovil vzhledem k původně obrovským předpokladům a profesionálům, kteří se na něm podíleli zcela minimální počet lidí: „Do dotazníkového šetření se během 17 dnů od 3. do 19. února 2016 zapojilo přes 6800 lidí, tedy 2,3 % obyvatel Ostravy, pozn. autora) Velmi rádi by je zapojili do zpracování strategického plánu minimálně v úrovni hledání těch představ, jejich vizí, jejich zkušeností, které mají ze zahraničí, do debaty o tom, co je pro Ostravu nejdůležitější, čím se může inspirovat jinde, co je pro Ostravu schopné přenést z jiných měst, kultur, protože všechno přenositelné není. Velmi rádi by občany zapojili, pokud to bude možné, i s útvarem hlavního architekta do debat o tom, kde konkrétně v jejich místě třeba s podporou komunitního přístupu můžou měnit svoje sídliště, můžou měnit svoje ulice, můžou sami přispět k tomu, co můžou dělat (posléze mohli v dalších měsících občané sledovat mj. z diskuse se zastupiteli, jak jim ostravští politici např. formou odmítnutí jejich petice z prostoru Jurečkovy ulice něco takového paradoxně upírají, pozn. autora) a zrovna mezinárodní projekty, které jsou součástí projektu „URBACT“ k tomu vyvinuly celkem účinné nástroje, kterým se říká místní akční skupiny, místní podpůrné skupiny, místní akční plány, (mnohdy se jedná o tzv. čínský participativní model, kdy např. město nebo obecně vládnoucí garnitura potřebuje masovou podporu občanů a tak jim rovnou nadefinuje úkoly, aby pak tuto „masu“ mediálně využilo k tomu, jak dobře politici pracují, pozn. autora) které mají celkem jasně popsanou metodiku, jak vlastně zapojí občany do toho, o čem můžou rozhodovat. Je to pro ně transparentní, pro ně otevřené a zároveň pro ty občany je to taková výzva a pozvání k tomu, že můžou něco ovlivnit na svém okolí a nejenom čekat na to, až se něco schválí. Toto je způsob, jakým by chtěli strategický plán i komunikovat, jednoduše, srozumitelně, co nejatraktivnější formou, lidi oslovit způsobem, který doposud neznají, tzn. motivovat je k tomu, ať řeknou to, co mají na srdci a samozřejmě na konci si strategický plán i velmi jednoduše potom za 7 let po jeho implementaci vyhodnotit a zase takovou vizuální formou, ať si nemusí vypisovat, co všechno se udělalo, protože to vidí kolem sebe, když po Ostravě jezdí tramvají, ať už do školy, do kina nebo do práce, ale zároveň ať to vidí i na papíře, toto všechno se udělalo za 7 let, toto všechno jsme pro vás naplánovali v roce 2016 a toto jsme v roce 2023 ověřili, dneska to stojí. Dneska takto vyhodnocují regionální operační program, ve kterém se podílel na strategickém plánování, a jsou schopni ve spoustě indikátorů dokázat, že těch 700 projektů přispělo ohromným způsobem Moravskoslezskému kraji. Kde v tom procesu vidí zastupitele, je samozřejmě v rámci řádných projednávání, kdykoliv rádi přijdou s informací, kdykoliv rádi přednesou závěry analytických částí a návrhových částí. Celý ten proces bude mít řídící výbor složený převážně z vedení města a zároveň bude mít interní realizační tým a ten bude počítat i se zapojením komisí a výborů města do zpracování minimálně v té podobě, v jaké se standardně připomínkuje. Budou informováni a samozřejmě budou osobně obcházeni tam, kde to bude nejvhodnější. Tým zatím konsolidují, ale je to nová zkušenost. Ostravský odbor strategického rozvoje se velmi aktivně účastní plánování, jak na plánu komunikace, tzn. nástrojích - komunikaci s cílovými skupinami, tak na té participaci i na té přípravě projektu samotného, a potom ty pracovní skupiny, tematické skupiny, zapojení veřejnosti formou interview, řízených rozhovorů, veřejných debat apod. S tím vším takto pracují do budoucna. (Prostě klasické metody propagandy, pozn. autora.) Zastupitele budou oslovovat, budou mít veřejné stránky k dispozici, budou je oslovovat emailem i prostřednictvím jiných kanálů a budou velmi rádi za jakékoliv jejich aktivní zapojení a podporu toho, co vlastně tvoří pro ně, pro město a občany tohoto města. Na konci by si představil na internetových sociálních sítích strategický plán prezentovaný spíše formou spokojeného člověka než mapou města. Spíš je to jeho přání a ten spokojený člověk by byl ideálně tady někde z Masarykova náměstí z nějaké akce. (Všechno musí být spokojené, báječné, úžasné; nespokojení občané přeci v Ostravě neexistují; vše musí být tak růžové, jako ony pověstné Potěmkinovy vesnice, pozn. autora.) Poděkoval za pozornost a řekl, že věří, že je přesvědčil o tom, že přístup k tomu zpracování je jiný, než jak znají ze standardních strategických plánů, není to ta šeď připomínkování prostřednictvím wordu a hromadných emailových korespondencí. Budou chtít aktivní účast zastupitelů, občanů města atraktivní formou, budou jim naslouchat a budou rádi za jakoukoli jejich podporu, proto je i na zasedání zastupitelstva města, vyzývá je k tomu a předem jim za to děkuje. Na závěr řekl, že je připraven zodpovědět jakékoliv jejich otázky. Poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Konczynovi za jeho prezentaci a vyzval Vážené ZSMO k diskusi. Jelikož se přihlásil o slovo Vážený pan zastupitel Juroška: poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova a dále řekl, že nikterak nezpochybňuje užitečnost plánu. Bylo by to v rozporu s jeho politickým přesvědčením. Je vděčný, že je toto téma zařazeno na zasedání Zastupitelstva. Částečně o tom hovořil již minule. Neví, zda to byl plán, zařadit to na leden, asi patrně ano a tudíž předběhl dobu. Dále řekl, že by současně položil pár otázek. U některých dalších plánů strategických dokumentů je projednáván nejprve záměr, měli i nějaké takové na minulém zasedání Zastupitelstva a teprve potom se sahá k nějaké té realizaci. Primátor správně řekl, že je to informace o už probíhajícím procesu tvorby poměrně významného dokumentu, který předtím, ten záměr, jaksi nebyl projednán na Zastupitelstvu. Dotázal se, zda na výběr toho zhotovitele bylo realizováno nějaké výběrové řízení, nebo jakým způsobem vlastně probíhalo to, že vstoupili do toho smluvního vztahu a že už to všechno běží. Zda bylo osloveno více společností nebo přišli zástupci těchto společností a řekli, že by bylo dobré něco takového učinit. Současně, když se díval na ten rozpočet, jsou tam i zvláštní položky, jako definování vizí. On se naivně třeba domníval, že i tohle je součástí nějakého politického procesu, tzn. že vstupují do té soutěže a následně i do té realizace politiky s nějakými vizemi a že není úplně nutno, aby za ně ty vize definovali externí dodavatelé, tzn. že na to by se chtěl zeptat. Myslí si, že ta politika není jen o počtu náměstků, ale i o přinášení nějakých těch vizí a jednou ze součástí té nabídky je čtvrt milionu nebo kolik za definování vizí Statutárního města Ostravy, což mu připadá poměrně divné a zvláštní. Požádal o odpověď na své otázky.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho otázky. Odpověděl, že oceňuje jeho příspěvek. Vždycky je v tom jistá dávka humoru z jeho strany, což si velmi cení i s důrazem na jeho kladný přístup k tomu plánování. Ano, jistě. Oni to vědí, a proto jistě chápe i Vážený pan zastupitel Juroška potřebu plánování městské strategie. Proč nebyl projednáván nejprve záměr? Odpověděl, že je nenutí nic k tomu, nejprve na Zastupitelstvu projednat záměr zpracování strategie tím spíš, že strategický plán bere jako standardní plánovací dokument, který by to město mělo mít. On několikrát v průběhu loňského roku říkal, že je čeká práce na nové městské strategii. Je obecně známou informací, že ta původní strategie končí rokem 2015 a logika věci říká, že je třeba začít připravovat novou městskou strategii. Bere, že když by se byl býval zpracovával nějaký strategický plánovací dokument, který je do jisté míry výjimečný, mimořádný, např. ho napadá plán městské mobility, který není standardním dokumentem, který se průběžně dělá, nebo není dokumentem obvyklým, ví, že plán mobility mají v tuto chvíli, tuší, jenom dvě města v republice, tak v tomto případě by bral za rozumné takovýto záměr na Zastupitelstvu projednat. V případě městské strategie, jejíž existence je mimochodem i podmínkou čerpání některých dotačních programů (jistě, kdyby v tom nebyly schovány velké peníze z dotací nebo kdyby to neposílilo jejich moc na úkor občanských přirozených práv a svobod, tak by po tom ostravští politici ani neštěkli, pozn. autora), tuto věc považuje za samozřejmou, že ji město musí mít a tudíž ve chvíli, kdy končí jistá etapa, je třeba ji začít obnovovat. Důvod možná, který by si zasloužil odpověď, a Ing. Juroška, Ph.D, tuto otázku víceméně neřekl, a on když hovoří, tak si ji dovolí zodpovědět, i když vyřčena nebyla, je, proč k tomu přistoupili až nyní, protože je jasné, že od 1. ledna 2016 jakoby město, když by byl úporně účetní, žádnou strategii nemá, neb ta původní končila 30. 12. 2015. Ten důvod je prostý, protože skutečně čekali, aby se dokončily a schválily různé jiné strategické dokumenty, které by ta nová městská strategie měla do sebe zahrnout. Je to například již zmíněný plán mobility, který dokončili v průběhu loňského roku, je to např. strategie ITI, kterou schvalovali v prosinci. To je důvod, proč až na základě těchto dokumentů chtěli začít práci na nové městské strategii. Co se týká výběru společnosti, tak ta otázka je zcela na místě a je to vždycky věc senzitivní a diskutabilní. On se osobně nedomnívá, že tvorba městské strategie je něco, co se dá soutěžit jako hrušky nebo jablka od zelináře, nebo auta nebo tramvaje. Jedná se o vysoce specifickou věc, tudíž oni nevyhlašovali žádné veřejné výběrové řízení. V městské Radě byl předložen jeho návrh na to, aby zpracováním strategie bylo pověřeno konsorcium firem BeePartner a RPIC. On to Radě navrhl na základě interních prezentací, které jednak s touto společností a s několika dalšími absolvoval a dospěl k názoru, který Rada akceptovala, že konsorcium těchto dvou společností bude dobrým partnerem pro tuto zakázku, a to z důvodu referencí, které toto konsorcium má. Znovu připomněl, že již historicky zpracovávalo strategický plán Ostravy, resp. alespoň někteří účastníci tohoto seskupení pracovali na ITI ostravské aglomerace, což je významný dokument. Pracovali pro Moravskoslezský kraj a současně mají přesah i nad rámec tohoto regionu, takže dovedou implementovat záležitosti i z jiných měst ČR a dokonce i z jiných částí nebo ty „nadrepublikové trendy“. Někteří z účastníků tohoto konsorcia mají také zkušenosti z vyjednávání dotačních programů evropských fondů. Dělali současně jakýsi průzkum cenové přiměřenosti té nabídky a doufá, že i tuto záležitost se podařila popsat v tomto materiálu. Zdůraznil, že cenová nabídka konsorcia je plně srovnatelná s konkurencí. Dokonce, co se týká těch hodinových nebo „člověkodenních sazeb“ je nižší, než je konkurenční. Dále zdůraznil, že cena za zpracování strategie není cenou fixní, ale tak, jak je definována v tomto materiálu, je cenou maximální, a ta cena skutečná se bude odvíjet od skutečně provedených prací a vykázaných aktivit dodavatele té zakázky, takže pakliže se ukáže, že některé části toho projektu jsou schopni si provést vlastními silami a on o některých má představu, že by to možná dokázali, resp. dokázat měli, tak pochopitelně dojde i ke snížení skutečných nákladů na tuto zakázku. Další věc, kterou zmínil Ing. Juroška, Ph.D., a vítá, že tu otázku vyslovil, je definování vizí. Ing. Juroška, Ph.D., se zeptal, jestli za ně má konsorcium BeePartner a RPIC definovat vize a řekl, že by ty vize měli mít politici. Souhlasí s ním do jisté míry, protože to rozhodně není tak, že RPIC a BeePartner budou definovat vize za ně. Určitě to tak nebude. Na druhé straně ani oni sami, alespoň on si to neklade za ambici a dovolí si říct, ani nikdo z dalších 54 zastupitelů, nemá ten Boží dar, aby dokázal sám od sebe, ani v tomto kolektivu vize města definovat bez účasti dalších zainteresovaných stran bez účasti veřejnosti a dalších „stakeholderů“. Smyslem této části této zakázky je nikoliv, aby je dodavatel „nabrífoval“ nějakými vizemi, které oni postrádají, ale aby je jakýmsi procesem právě té participace dokázal usměrnit v těch jejich představách. Taky se může stát, a měli by to připustit jako možné, že ty potřeby města jsou možná v některých ohledech odchylné od těch, které oni mají možná zafixovány ve svých hlavách. Na závěr zmínil, že samozřejmě celý ten projekt na zpracování strategie prošel komisí pro strategický rozvoj města vč. výběru dodavatele, vč. ceny a sdělil, že předsedou komise pro strategický rozvoj města je Vážený pan zastupitel Václav Štolba.

Vážený pan zastupitel Václav Štolba (ČSSD) poukázal na přílohu č. 3 řídící výbor strategického plánu a sdělil, že dva členové tam jsou označeni jako opozice. Dotázal se, proč ostatní nejsou označeni jako koalice. Dále se dotázal Váženého pana Ing. Konczyny na fotografii, která byla zobrazena na plátně, zda ví, kde byla pořízena.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) k otázce označení odpověděl, že ani mu se nelíbí, a už je to asi druhá verze označení. Nelíbí se mu ani označení generální ředitel a myslí si, že tam nějaké takové taky je. Dokázali by to upravit. Smyslem není se známkovat, kdo je jaký, dokonce si ani nemyslí, že by složení toho řídícího výboru muselo být definitivní, že by se příp. nedalo rozšířit o další zájemce nebo ty, kteří k tomu mají co dodat. Omluvil se za to, protože to není úplně ani podle jeho gusta.

Vážený pan Ing. Daniel Konczyna, analytik, odpověděl, že fotografie je ilustrativní a není z Ostravy. Tou fotografií nahradil spoustu svých usměvavých otázek z centra a z ulic Ostravy, které tam nechtěl dávat. V rychlosti vyhledal na internetu fotografii pro představu, jakým způsobem si ilustrativně představují komunikaci plánu směrem ven a jejich cíle.

Vážený pan zastupitel Václav Štolba (ČSSD) sdělil, že ho napadlo, když vidí tu fotku, jestli to nebylo foceno někde v Sýrii nebo v Turecku. V návaznosti na to doplnil, že na posledním jednání Komise pro strategický rozvoj byli také seznámeni s aktuálním stavem. Strategický plán je o tom, že prostě speciálně Ostrava si chce asi udržet lidi, kteří jsou v Ostravě, příp. zaměřit pozornost jiných lidí, kteří by mohli přijít do Ostravy, a to, co jim trošičku ve strategii chybí a myslí si, že by se tím mohli zabývat, třeba i okrajově, aby nebyli třeba překvapeni, je to, že probíhá a hýbe Evropou imigrace a uprchlíci. Oni nebudou do nekonečna někde zavřeni, a potom můžou přijít třeba i do Ostravy. Tohle mu trochu chybí i v té strategii, že by tam nějaký bod mohl být, jakési možnosti Ostravy, jak jsou připraveni nebo jestli to úplně odmítají atd.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že podle jeho soudu se jedná především o zahraničně politické než komunální téma a o otázku přístupu k uprchlíkům a řešení migrační vlny a uprchlické krize, než aby si separátně dělali nějakou vlastní strategii v téhle oblasti. Dále poznamenal, že tuší, kam pan Štolba míří. Odpověděl, že strategie není v tuto chvíli ukotvena ve smyslu, že by byla jasně definována taxativně nebo kompletním výčtem oblastí, kterými by se měla zabývat, tzn. během toho roku té práce na strategii, pakliže nedej Bože naše zahraniční politika nazná, že je třeba zvát uprchlíky, a doufá, že k tomu nedojde, na to bude muset ta strategie operativně v tomto případě zareagovat.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že z materiálu ví, že je to konsorcium, které předkládalo nabídku té smlouvy, která je zveřejněna, to úplně patrné nebylo, byl tam pouze obecný odkaz, že jedna společnost bude spolupracovat s druhou někde v obsahu té smlouvy, takže tuto věc má vyjasněnu. Dodal, že věří, že skutečně opravdu v co největší míře využijí profíků na Magistrátu města Ostravy k zabezpečování volně dostupných dat a jejich analýz a podobných záležitostí a ta cena se bude pohybovat nakonec někde jinde. Vize – dobře. Můžou mít nějakého korektora, takže také věří, že v maximální možné míře ty vize budou definovány politickou reprezentací, která k tomu ostatně má od občanů mandát. Dále sdělil, že se vyjádří ještě posléze, jelikož má dneska nějaké výpadky paměti. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM řekl, že se mu strašně líbilo, jak pan primátor zdůvodnil výběr dodavatele této veřejné zakázky. Konečně pochopil, proč zákon o veřejných zakázkách je zcela špatný a musí se změnit. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že v tom si s Ing. Šebestou rozumí, i když asi to každý myslí naopak. Dále se dotázal, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky ze strany zastupitelů. Sdělil, že je k tomuto bodu přihlášen občan města Ostravy Vážený pan Mgr. Přepiora, nicméně je 11:11 hod. a měla už být 11 minut přestávka. Navrhl, aby tento bod projednali celý vč. příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory, aby mohli po přestávce pokračovat s novým bodem. Dotázal se, zda by byl takový souhlas. Zastupitelé kýváním hlavy souhlasili. Proto předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Návrh zpracování tzv. strategického plánu, který je Vám předkládán, má představovat vývoj Ostravy až do roku 2050. Podle tohoto plánu budou realizovány miliardové investice z veřejných rozpočtů. Tento plán dopadne na každodenní soukromý i veřejný život Ostravanů. Někteří politici se díky němu nepochybně pokusí o zničení přirozených práv, svobod, soukromí, nerušeného života občanů v éře všeobecného tlaku na prošpikování Ostravy šmírovacími, chytrými technologiemi, mikročipy a skenery. Všichni jste mohli minulý rok sledovat, jak zde na Váženém Zastupitelstvu dopadl legitimní protest občanů vůči externímu, motivačnímu očipování cestujících v MHD stylem: Říkejte si milí občané, co chcete, ale stejně budete muset používat čipovou kartu ODISku. Nikdo občanům nenabídl vstřícné, jiné, levnější, přijatelnější, šetrnější k soukromí, daleko komfortnější metody prokazování jízdného, které fungují například v rámci železnice. Vážený pan primátor se zkrátka podle svého vyjádření z listopadu 2015 rozhodl, že ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají politici přehled o pohybu konkrétních lidí v MHD. O vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka již raději ani nehovořím. Tady se ukázala tzv. chytrá městská agenda a strategické plánování opravdu v plné donucovací parádě. Po přečtení dokumentace k návrhu realizace tzv. strategického plánu jsme společně s kolegy nabyli dojmu, že ve skutečnosti půjde pouze o chytré zdůvodnění nových dotací a k zmapování disentního veřejného mínění a následně k co nejlepší drtivé marketingové likvidaci opozičních názorů s plnou finanční silou města. Všichni občané budou zkrátka muset být „smart“ a město si na to najme ještě více „smart“ specialistů, jejichž metody prezentace mnohdy otevřeně inklinují k tzv. v uvozovkách Brainwashingu“. Cituji z jejich materiálu: „Budeme aktivně pracovat na ztotožnění zainteresovaných skupin s odpověďmi na předem dané otázky a bude probíhat pravidelná komunikace k definovaným cílovým skupinám.“ Konec citace. Tedy nikoliv vzájemný a upřímný dialog, nýbrž spíše prezentační monolog. Přitom za strategický plán města a jeho komunikaci bude odpovídat přímo Statutární město Ostrava a Vážený pan primátor. Lidé pověření zpracováním tzv. strategického plánu budou mít mj. za úkol získat ze světa informace o zkušenostech s ovlivňováním populace k bezproblémovému přijetí tzv. konceptu chytrých měst. Budou si pečlivě vybírat spolupracovníky, kteří jim budou pomáhat realizovat celou „smart“ agendu. Jejich úkolem bude vytvořit PR dojem toho, aby, cituji: „všichni partneři přemýšleli jednotně a směřovali ke stejným cílům,“ konec citace. Půjde také o vyložené experimentování na občanech. Prosím proto Vážené Zastupitelstvo, ujistěte nyní veřejnost přijetím Vašeho nového usnesení, že rozhodně nepůjde o jednostrannou marketingovou akci, ani o žádné chytré vymývání mozků, nýbrž o poctivé veřejnoprávní informování občanů ve vzájemném dialogu a hledání neinvazivních řešení při plném právu na nediskriminační opt-out. Vždyť kdo z Vás by chtěl, aby mu Vážený pan primátor naplánoval jeho budoucnost až do roku 2050, kam bude jezdit na dovolenou, koho si vezme za manželku, s kým bude sdílet povinně své lože a auto. Vždyť to je jak ze známého filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ Podle tzv. strategického plánu jsou totiž za klíčové aktéry pro plánování života občanů považováni pouze, cituji: „vedení, zastupitelstvo, vedoucí pracovníci města, jeho příspěvkových organizací a městem vlastněných organizací,“ konec citace. Tedy pouze elity. Jsem přesvědčen, že lidé by měli být včas varováni, co se na ně zase chystá. Prosím Vážené Zastupitelstvo, osvojte si můj návrh a hlasujte o něm. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek k diskusi. Sdělil: „Ano, ujišťuji a nejenom Vás, ale všechny občany města, že nepůjde ani o marketingovou akci, ani o vymývání mozků.“ Dále řekl, že se přizná, že některé návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory mu zněly libě nebo zajímavě, třeba jako to, že by on měl rozhodovat o tom, kdo s kým bude sdílet lože v dalších padesáti letech. To znělo opravdu zajímavě, ale nemá k tomu tu ambici. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů vzít za svůj návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 39 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0877/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku, která měla trvat do 11:45 hod.

O přestávce se na galerii pro veřejnost dala do hovoru s Váženými občany Petrem Hadaščokem nst. a Mgr. Radkem Přepiorou Vážená žurnalistická legenda paní Lesková z iDNES.cz. Ptala se, co občanům nejvíce vadí na kartě ODISka. Vážený pan Hadaščok nst. uvedl, že především tu kartu vůbec lidem nemá žádný politik co vnucovat. Dále mj. upozornil, že v Praze a Brně mohou občané cestovat na dlouhodobé kupóny za využití mnoha různých způsobů jejich prokazování. Lidé si vybírají ten způsob, který je jim nejpřijatelnější a nikdo je nenutí pouze k jedinému řešení. Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil, že jde mj. o papírové kupony a poukázky. Vážená paní Lesková navrhla, aby s ní Vážený pan Mgr. Přepiora obešel Vážené zastupitele v kuloárech Váženého ZSMO, aby zde mohli společně položit Váženým zodpovědným politikům své dotazy. Vážený pan Mgr. Přepiora s takovou velkorysou nabídku ihned s radostí souhlasil. Vydali se oslovovat Vážené zastupitele. Nicméně zrovna Vážený pan primátor Macura a Vážený pan radní Semerák se tak dobře „schovali“, že nebyli nikde k nalezení: na telefonáty nereagovali. Nicméně za několik týdnů byl posléze na iDNES.cz zveřejněn článek Vážené paní Leskové, který se touto problematikou zabýval a citoval jak Váženého pana doktora/radního Semeráka, tak Váženého pana Petra Hadaščoka nst. i Váženého pana Mgr. Radka Přepioru.

***

Po přestávce v 11:59 hod. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) opět všechny přítomné přivítal a sdělil, že bude jednání Váženého ZSMO pokračovat v souladu se schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana M. M., aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan M. M. poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo, omluvil se, že je poněkud indisponován a řekl, že jeho projev bude krátký tak, jak to vždycky slíbil. Dále řekl: Dobrý den, Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, svůj požadavek na uvolnění 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy pro městský obvod Slezská Ostrava, jako účelovou dotaci pro malé investice a zvelebení obce Kunčice nad Ostravicí pro rok 2016, jsem vč. odůvodnění předal Vašim zapisovatelkám. Ke zdůvodnění bych chtěl jenom dodat: Jsme na světě proto, abychom pomáhali druhým. Já se ptám, proč jsou na světě ti druzí? Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek. Dále poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore, dámy a pánové, zastupitelé. Nebudu slibovat, že budu krátký. Jedna věc, co mě velice zlobí, už se tady o tom mluvilo, že neustále se odkládá řešení vyhlášky č. 9 z roku 2012. Vyhláška č. 9/2012 už je déle než tři roky v platnosti, jakékoli výstupy jsou nečitelné. Vypadá to tak, že teďka, když ten útulek je trošku jinak ustaven, víceméně je tam jiný režim, tak to vypadá docela slibně. Je otázka, co to způsobilo. Určitě to nezpůsobilo čipování, o tom jsem přesvědčen, viz výsledek z roku 2014, každopádně je to pro lidi i pro město dobrá zpráva. Proč nedochází k řešení, které skutečně pan primátor sliboval, že dostane vyjádření od starostů městských obvodů, určitě některé dostal, některé nedostal. Já jsem sám s některými starosty hovořil a vycítil jsem, že mnozí mají obavy se vyjádřit. Jediný, kdo se veřejně vyjádřil a dost nahlas, byl bohužel už jenom bývalý starosta Ostravy-Jihu, který naprosto jednoznačně řekl, na co to je (to čipování, že to nefunguje, pozn. autora). Velice mě mrzí, že to tak pokračuje. Je daleko jednodušší řešení, bezbolestné pro všechny strany, a to je kompromis. Kompromis zní: „povolme dobrovolnost“. Máme občany, kteří mají rádi psy a každý ať si vybere, jakým způsobem, nebo respektive i město, ať řekne, že ten, co nebude mít čip, bude mít známku, bude mít adresář, bude mít příp. další známku např. s tel. číslem, kterou jsem si nechal vyrobit já tak, aby kdyby příp. se ten pejsek ztratil, aby byl velice lehce dohledatelný. Nechte to na lidech, ať si vyberou, dejte jim možnost si vybrat a bude ticho. Bude klid, budou spokojeni občané a pro ty tady přece sloužíte. Ještě jedna věc. Zdravotní způsobilost psa k čipování. Je velice zajímavé, že se podařilo zjistit, že minimálně 170 lékařských potvrzení o nedoporučení čipování proběhlo v rámci některých měst ČR a ejhle, někde to uznali. Ostrava se vůbec k ničemu takovému neodhodlala. V Ostravě není znám případ, že by ze zdravotních důvodů nebyl pes čipován. Zase i tento problém by odpadl, kdyby to bylo dobrovolné, když sis do toho vlezl, tak teda nes nějaká rizika. A ne nulová tolerance, to je výraz bývalého pana náměstka, který spolupodepsal vyhlášku z roku 2012. Tudíž kompromis, dobrovolnost a rozhodujte Vy. To je jedna věc. Druhá věc. Chtěl jsem diskutovat ODISka – KODISka – šalinkarta – Opencard. Kupodivu, velice přesně to formuloval nový pan náměstek pro dopravu, že to sice je dobré, a já jsem to chválil, jak jsem se o tom poprvé dověděl, že je to skutečně něco pro občany seniory, ale pak to pokračovalo směrem neřízeným a závěrečná fáze dopadla tak, jak dopadla. Jak je možné, že v Praze Opencard, na které Praha prodělala zhruba, co se odhaduje, resp. novináři, 1 a půl miliardy korun, některé údaje říkají 1 a čtvrt, každopádně hříšné peníze a najednou přechází na normální kupóny za dvaceti korunu. Toto nemůže být v Ostravě? To si občané Ostravy nemůžou takhle zvolit? Chci Opencard nebo chci ODIS kartu a nebo chci jenom normální papírovou průkazku za dvaceti kačku, v Brně tomu říkají šalinkarta a stojí tam třicet. Tady tyto údaje měly být dávno pozjišťované. Já neříkám, že zrovna v těch městech, ale jak to funguje někde jinde. A toto nejspíš uděláno nebylo a dneska mi je teprve 69 roků, nemůžu mít ani to, ani to, když je něco pro mě bezplatně, tak nemusím platit a jsem ochoten tolerovat tu dvaceti nebo třiceti korunu, ale ne 130 korun na to, protože nevím v podstatě na co. Já tu Opencard ostravskou nepotřebuji. Bylo nabídnuto, že budu jezdit zdarma, zatím to tak nesměřuje, takže je třeba to řešit a jsem velice rád, že si toho, víceméně já jsem si teda dovolil upozornit pana Semeráka i pana primátora písemně, ať se tím zabývají. Tak, a teďka věc poslední.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) upozornil Váženého pana Hadaščoka nst. na přetažení časového limitu o minutu.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se omluvil a řekl: „Věc poslední. 14. října (2015, pozn. autora). Jestliže si nějaký pan zastupitel a starosta myslí, že si bude z občanů dělat šašky, tak se velice plete. Já si nenechám kálet na hlavu a záleží na něm, jak se k tomu postaví. Už je to skoro 100 dnů, dělá, je fakt, že diskutuje bohatě, někdy, nebo ne někdy, převážně k věci, ale bohužel, aby se postavil vůči tomu nebo těm, které lidově řečeno, kterým slušně řečeno dal silný pohlavek toho 14., to se hned tak nevidí. Tohle to je praktika z dob před 25 lety a divím se, že tady toto jste byli schopni odhlasovat všichni. Myslím si, že spousta zastupitelů ani nevěděla, o (čem, pozn. autora) hlasuje. Děkuji. Mějte se hezky. Na shledanou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Požádal Váženého pana Hadaščoka nst., aby zavnímal, že mu dal minutu a půl navíc (Vážený pan Hadaščok nst. děkuje, pozn. autora), jako jakousi možná trošičku v uvozovkách „kompenzaci“ za jakési příkoří, které na sobě pociťujete stran minulého diskusního vystoupení. Nechce, aby jeho jméno bylo spojováno s jakýmkoliv příslibem, a požádal, aby to tak nevyznělo, že někomu kdykoliv slíbil, že zruší čipovací vyhlášku. (Vážený pan primátor se mýlí, viz pozn. níže, pozn. autora) On řekl, že se tím budou zabývat. Mezitím je propastný rozdíl. On osobně, má-li popsat svůj vztah, má tři psy, všichni jsou čipovaní a všichni čipovaní vždycky budou. To za něj. Požádal Váženou paní náměstkyni pro životní prostředí Mgr. Šebestovou, aby řekla, kdy bude připravena vyhláška zabývající se čipováním psů.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) přivítala všechny přítomné a reagovala na slova Váženého pana Hadaščoka nst., kdy sdělil, že se městské obvody ještě nevyjádřily. Řekla, že to není pravda, protože má vyjádření od všech městských obvodů a všechny městské obvody trvají na zachování vyhlášky o čipování psů. (Jak prokázaly městem zveřejněné dokumenty, tak drtivá většina městských obvodů chtěla svým občanům umožnit zdravotní/etické výjimky z vynucování čipování formou novelizace vyhlášky č. 9/2012, viz také dokumenty a poznámka níže, pozn. autora), dále má vyjádření jak veterinární správy, tak městské policie, tak jiných veterinárních autorit (které nebyly zatím nikdy zveřejněny ani v dubnu 2016, pozn. autora), kteří za čipováním psů stojí také (Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo vyjádření veterinárních autorit, které poukazují na rizika, nefunkčnost systému a další problémy čipování, viz níže navržený kompromis, pozn. autora). V této době mají připravenou novelizaci vyhlášky. Řekla, že se velmi ráda s panem Hadaščokem nst. setká do konce tohoto týdne nebo začátkem příštího, seznámí ho s tou novelou a můžou ji opět připomínkovat. Jde o to, že tuhle novelu by ráda poslala dále k připomínkování na Ministerstvo vnitra a taky na Krajskou veterinární správu a bude trvat minimálně 30 až 50 dnů, než dostanou jejich vyjádření, tudíž by ráda slíbila, že nejpozději na dubnovém Zastupitelstvu bude novela vyhlášky k projednávání zastupitelům připravena, ale je možné, že některá vyjádření ještě do té doby nedostanou, ale její pocit je takový, že do konce dubna by už ta novela mohla být schválena i na Zastupitelstvu.

(Poznámka: A jak to nakonec dopadlo? Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiorypoprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipůimplantacemi umělých kloubů, chlopní a bypas. Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. –

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Mgr. Šebestové. Dále se vyjádřil k podnětu Váženého pana Hadaščoka nst. ohledně toho, že byl dle jeho názoru zkrácen na právu diskutovat na Váženém říjnovém ZSMO. Řekl, že Vážený pan Hadaščok nst. tento podnět oficiálně dal a tím se nechce schovávat za nějaké paragrafy, ale oficiálně ho dal, pokud se nemýlí, 6. ledna nebo v nějakém termínu, který si zapsal, ale nemá ho u sebe, a oni mu na něj v zákonné lhůtě odpoví, resp. projednají tento podnět v Zastupitelstvu. Chystají to na únorové zasedání Zastupitelstva. Řekl to proto, aby bylo učiněno za dost dikci zákona. (Výsledek této tristní kauzy je k dispozici mj. zde, pozn. autora.) Vážený pan primátor dále udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak řekl, že se přihlásil v návaznosti na vystoupení Váženého pana Hadaščoka nst. Jednak si chce částečně posypat hlavu, opravdu dostal email spolu s Váženým panem primátorem v neděli 10. ledna, na který ještě neodpověděl. Chystá se k tomu. Je to čistě technická, časová záležitost; ještě se k tomu nedostal. Dále poznamenal, že vnímá ODISku jako jakousi vývojovou mezifázi, která v současnosti prochází jakousi kritickou revizí, a to včetně povinnosti ji užívat, včetně povinnosti si tzv. pípat. Myslí si, že bude trvat řádově týdny, max. měsíce, kdy tato revize bude dokončena a nejenom ho, ale zastupitele, dopravní komisi apod. seznámí s návrhem řešení na další možný vývoj. Chtěl říct, že stejně jako Vážený pan Hadaščok nst. si ty věci uvědomují, ale bohužel to řešení není možné dělat ze dne na den, a i v některých věcech se musí zastat všech, jsou to věci vývoje a přirozeného rozvoje některých technologií. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan radní Semerák uskutečnil v této věci pracovní jednání mj. s Váženým panem Mgr. Přepiorou dne 5. 5. 2016. Výsledek však zatím není znám.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi. Dále řekl, že se do diskuse přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiorapoprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych Vás informoval o výsledcích již třetího ročníku udělování (Anti)ceny „Čipák“ a naopak čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Tato ocenění přiznává každoročně Společenství webu Necipujtenas.CZ těm fyzickým nebo právnickým osobám, které se nejvíce zasloužily o vynucení povinného, invazivního a nebezpečného čipování zvířat držených v lidském soukromí za využití metod legislativního násilí, nebo které výrazným způsobem dopomohly k potlačování související svobodné diskuse a vůbec legitimního anti-čipovacího občanského disentu. Stejně tak si na druhé straně lidé volí svého „Osvoboditele“, který se nejvíce zasloužil například o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, souvisejících podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí i jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací největšího v uvozovkách Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. (všeobecné veselí v sále; některé Vážené zastupitelky se smíchy hroutí na svých židlích; následuje mohutný potlesk celého ZSMO, pozn. autora). Porota dále udělila čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů, Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. Srdečně všem oceněným gratuluji (všeobecné veselí v sále, pozn. autora). – Nyní Vám předkládám k osvojení a k hlasování podnět ve věci zajištění pro naše občany většího komfortu v městské hromadné tzv. „chytré“ dopravě. Jelikož žijeme v době tzv. „Smart cities“ a dosud zřejmě nikoho nenapadlo, že také žijeme v době Internetu a každý cestující v ostravské MHD by si mohl svůj kupón pro jízdu třeba v autobuse, tramvaji apod. zakoupit, uložit do mobilu, tabletu nebo vytisknout z pohodlí svého domova, a to dejme tomu na ekologický papír, a to i bez jakékoliv předražené čipové karty ODISka. Takový systém vybavený bezpečnostními prvky, zpravidla čárovým aj. kódováním, běžně funguje na železnici nebo na soukromých autobusových linkách. Ostatně ostravským odborníkům na otázky dopravy za ty dlouhé roky asi nedošlo, že by také stačilo pouze rozšířit již existující systém SMS jízdenek. O obrovské úspoře nákladů včetně nárůstu komfortu pro všechny zainteresované a především naše občany, cestující, přitom raději přirozeně nikdo nemluví, jelikož by to zasáhlo předraženou ODISku s výdaji na její výrobu, čtečky, bezpečnostní moduly SAM apod. Místo toho už budou externě očipováni od března 2016 všichni občané, kteří jezdí na dlouhodobé časové jízdné. Prosím tedy, hlasujte o mém podnětu. Pomohli bychom tak řešit situaci těm cestujícím, kteří nemohou přijímat mikročipy z etických a bezpečnostních důvodů. Děkuji Vám. Rád bych dále ukázal na nedávné zprávě ČTK, jak mohou být v budoucnosti zneužity informace, procesy řízení, plánování v rámci tzv. „chytrých měst“. V Itálii totiž došlo v Neapoli k neskutečnému zásahu do občanských přirozených práv a svobod, který si vysloužil název v uvozovkách „ekoterorismus veřejné moci“. Až do 6. ledna 2016 zde totiž městskou vyhláškou politici nařídili maximální teplotu ve veřejných budovách na 18 stupňů a považte, v soukromých obydlích se smělo topit maximálně devět hodin denně. V éře tzv. „chytrého města“ by pak stačilo, aby například Vážený pan primátor Macura zmáčkl tlačítko na svém v nadsázce „nejchytřejším mobilu“ a třeba naši senioři nebo maminky s malými dětmi doma na mateřské by už museli povinně díky „smart“ řízení dodávek tepla nuceně mrznout 15 hodin denně. Kdo tedy zaručí občanům ochranu a bezpečí vůči chytrým technologiím a plný, nediskriminační opt-out? Další podnět pro Vaše hlasování se pak týká plánu mobility s jeho „úžasně chytrým“ sdílením osobních vozidel. Občané a především horníci a hutníci dojíždějící každý den do práce se již těší, že půjdete lidu příkladem a poskytnete jejich pracovním partám Vaše krásné, luxusní vozy pro každodenní dopravu na směnu. Zájem bude prý obrovský. Budou zase pořadníky. Přátelé, vzhůru do toho, ať lidé vidí, že to se sdílením myslíte naprosto vážně. A pak dojde možná i na sdílení něčeho a někoho dalšího. Svobodní občané jistě porozumí. Děkuji vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a řekl mu, že je dneska zábavný. Dále sdělil, že v příspěvku zazněl návrh na osvojení příspěvku Váženého pana Jurošky. Vážený pan primátor si uvědomil svůj omyl, opravil se, a omluvil se, že je již tak zmaten tou výměnou názorů. Šlo samozřejmě o Váženého pana Mgr. Přepioru. Udělil dále slovo Váženému radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak, řekl, že chtěl zareagovat na vystoupení Váženého pana Mgr. Přepiory v jednom a nechce být nějak jízlivý, ale on v tom jeho vystoupení shledal poměrně zásadní rozpor, kdy na jednu stranu brojí proti konceptům „smart“ apod. s ohledem na anonymizaci, zneužívání údajů apod. a na druhou stranu navrhuje přesun úhrady jízdného na tablety a mobilní telefony. Myslí si, že ty věci jsou v příkré kontradikci, čímž chce jenom říct, že samozřejmě i o přesunu a možnosti platit SMS a moderními technologiemi se samozřejmě bude uvažovat a nejenom Ostrava, ale celý svět, ale trošičku by poprosil a docela ho to zajímá, pokud by měl Vážený pan Mgr. Přepiora nějaké řešení, jak z této kontradikce ven, tak on by si to docela rád přečetl a nemyslí to jízlivě, ale myslí si, že by bylo dobré, aby ty věci nějakým způsobem dali dohromady, protože jedna bez druhé nefunguje. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Písemné řešení bylo posléze zasláno Váženému panu radnímu Semerákovi Váženým panem Mgr. Přepiorou a byla připravena také společná pracovní schůzka nejprve na duben 2016 a následně byla přeložena na 5. května 2016. Její výsledky však zatím nejsou známy.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi a udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Dále řekl k Váženému Mgr. Přepiorovi, že několik měsíců očekával, jestli to vyjde. Nikdy nic podobného ještě nevyhrál (všeobecné veselí v sále, pozn. autora), takže je v současné chvíli v takovém dojetí, že ani není schopný skoro mluvit (opět všeobecné veselí v sále, pozn. autora). Pevně věří, že s tím bude spojen alespoň nějaký pohár nebo nějaký diplom, který by si mohl doma vystavit, zarámovat apod. (Vážený pan zastupitel Juroška obdržel krásný diplom v červených deskách a dárkové balení granulí pro psy i kočky a doplňkové mikročipy v rámci únorového zasedání Váženého ZSMO dle osobní dohody s Váženým panem Mgr. Přepiorou po skončení jednání Váženého lednového ZSMO, pozn. autora.) K samotnému problému onoho (říjnového, pozn. autora) hlasování řekl, že ho nyní mrzí, že to svým způsobem odnesl pan Hadaščok nst., protože to bylo směřováno vůči aroganci Mgr. Přepiory. Jako starosta městského obvodu Michálkovice už od začátku, když nějací občané přijdou, tak je vyzývá k tomu, aby se hlásili k jakémukoliv bodu, protože mnozí to nevědí, nejsou tak zkušení jako Mgr. Přepiora, takže určitě v tom nebylo nic osobně proti Vám. Naopak, shodne se s ním třeba i na ODISce a na podobných záležitostech, takže v tom by neviděl problém. Mgr. Přepiora není jakoby obyčejným občanem, není občanem tak, jako my, je politickým aktivistou strany, která nebyla úspěšná ve volbách do Zastupitelstva města a myslí si, že nevyužívá toho běžného práva tak, jak je to v zákoně myšleno, jaký byl duch toho zákona, když vznikal. Pokud se dotkl Vás, tak se mu omlouvá. Nemyslí si, že je tím, který by se nejvíc zasloužil o čipování pejsků, ale jako v pohodě, úplně, opravdu si váží vítězství v té anketě a věří, že budou následovat nějaké kroky, že to nebude nějaká fyzická inzultace, ale že to bude něco pěkného, co by mu to připomínalo. Poděkoval za to.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že musí chviličku počkat, než se některé Vážené zastupitelky přestanou hroutit smíchy a nabudou znovu vědomí (všeobecné veselí v sále, pozn. autora). Dále řekl, že Vážený pan Mgr. Přepiora přednesl návrh na to, jestli by si někdo osvojil jeho návrh. Dotázal se členů Zastupitelstva města, zda někdo takový je a má takovou vůli. Nikdo se nepřihlásil. Vážený pan primátor ukončil bod dotazy, připomínky a podněty občanů.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 13. Zastupitelstva (20. ledna 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-20-1-2016.pdf 


21. března 2016: DRTIVÁ VĚTŠINA OSTRAVSKÝCH KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ UZNALA DNE 16. PROSINCE 2015 V PRŮBĚHU VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZÁVAŽNÁ RIZIKA CHYTRÝCH MĚST A SOUVISEJÍCÍCH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VČETNĚ NUTNOSTI PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY KYBERNETICKÉ SITUACE. TENTO FAKT GARANTOVAL SVÝM DOPISEM DORUČENÝM ŠÉFEDITOROVI NECIPUJTENAS.CZ SÁM PAN OSTRAVSKÝ PRIMÁTOR TOMÁŠ MACURA. – POKUS NĚKTERÝCH MĚSTSKÝCH ČINOVNÍKŮ O NESKUTEČNOU OBSTRUKCI A LIKVIDACI ÚSTAVNÍHO PRÁVA NA UPLATNĚNÍ SVOBODY SLOVA, NÁZORU, PŘESVĚDČENÍ, VÍRY PROSTŘEDNICTVÍM NEUZNÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK OPRÁVNĚNÝCH OBČANŮ V RÁMCI VEŘEJNÝCH PROJEVŮ ZSMO NAŠTĚSTÍ NA CELÉ ČÁŘE ZTROSKOTAL. ZSMO SE VŠAK OPĚT ANI NA PŘÍMOU VÝZVU OBČANŮM NEOMLUVILO ZA SVŮJ CENZURNÍ ZÁSAH ZE DNE 14. ŘÍJNA 2015 A TO ANI PO ZMĚNĚ VE VEDENÍ MĚSTA. TEHDY TOTIŽ NEMOHLI V DISKUSI VYSTOUPIT ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ PŘIHLÁŠENÍ LIDÉ K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). ZCENZUROVANÝCH OBČANŮ SE DŮRAZNĚ ZASTALO V ÚNORU 2016 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: VAROVALO OSTRAVSKÉ POLITIKY PŘED DALŠÍM PORUŠOVÁNÍM ZÁKONA O OBCÍCH I ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČR.

Prosincové jednání Váženého ZSMO přineslo lidem některé opravdu velice pozitivní výsledky. Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) poskytl občanům jakožto řídící jednání Váženého ZSMO dne 16. prosince 2015 vstřícné podmínky pro vyjádření všech diskusních příspěvků.

ZSMO odhlasovalo dopis signovaný Váženým panem primátorem Macurou a adresovaný Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že Váženému občanovi Přepiorovi nebylo korektně odpovězeno v rámci minulých jednání Váženého ZSMO. Vážená městská Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky písemnou odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Zastupitelé pak uznali závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítli učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. zastupitelé několikrát hlasovali o schválení deklarace podpory konceptu „Smart City“ bez znalosti jakýchkoliv analýz, možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.

Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i k datu 21. 3. 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (zastupitelé jej měli na svém programu 14. října 2015; popis situace zdezde). Šlo mj. o dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Ti zastupitelé, kteří tehdy hlasovali pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat; 16. 12. 2015 k tomu mlčeli; až konečně 19. února 2016 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky, že takovým postupem ZSMO porušilo zákon a ústavní principy ČR. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí tehdy ještě odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS. V únoru 2016 již tomu ale tak nebylo. Nechali se ovlivnit špatným právním výkladem části městských úředníků. Celá kauza je zdokumentovaná např. zde.

Jistí činovníci ostravského magistrátu se dokonce pokusili 16. prosince 2015 ještě před jednáním Váženého ZSMO v rámci kuloární debaty s přihlášenými občany do diskuse k programu Váženého ZSMO provést podivuhodný obstrukční tah. Snažili se lidi přesvědčit, že občané nemohou psát na přihlášky své texty v rámci svobody slova a upozorňovat tak zastupitele na problémy, které by jejich cenzurní zásahy mohly lidem podle platné legislativy způsobit. Došlo také k pokusu o neuznání zkonvertovaných elektronických přihlášek občanů k diskusi, ačkoliv tyto přihlášky po své konverzi odpovídaly jednacímu řádu ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. A právě proto paradoxně jiná část výše uvedených činovníků se naopak občanů velmi aktivně/obdivuhodně zastala a odmítla výše uvedené obstrukční jednání akceptovat. Vše se nakonec vyřešilo ke spokojenosti občanů jen díky tomu, že diskutující lidé znali svá práva a odmítli akceptovat jakékoliv neústavní tlaky na potlačování svobody slova.

K perličkám jednání Váženého ZSMO patřilo to, že Vážený pan primátor Macura překvapivě zavedl v rámci jednání Váženého ZSMO termín světlonoš (viz význam slova také luciferián: „Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora), který adresoval Váženým zastupitelům z KSČM. Podle Váženého pana primátora Macury musí politici lidem ukazovat to, co budou muset občané dělat, jak se budou muset ve svých životech chovat, kam/kde/kdy a s kým budou moci jezdit autem, zda se budou muset nechat externě očipovat nebo taky ne apod. Podle něj je např. lidem třeba taky trochu ukázat, jako jak chceme, aby se ten vývoj dopravy vyvíjel.

V rámci nového ostravského tzv. „luciferiánského politického směru“ odpovídal Vážený pan primátor Macura mj. na dotazy Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ve věci externího očipování ostravských důchodců formou jízdních karet ODISka s dálkově čitelnými a nebezpečnými čipy. Vážený pan primátor Macura občanům vysvětlil, že jde o novou povinnost, která přináší i určitou evidenci o jízdách seniorů skrze používání karty ODISka, protože my ostravští politici potřebujeme mít skutečně přehled o cestách lidí (SIC!).

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále velmi zajímavě srovnal analytickou činnost na poli vyhodnocování systému fungování městských hřbitovů a analýzu (ne)fungováním systému ostravského vynucovaní čipování psů. Sdělil k tomu přítomným starostům městských obvodů, že nicméně nechtějí s kolegy vyvolat žádnou paniku. Uvedl, že se zpracovává normální analýza, tak jako když analyzují funkčnost vyhlášky o čipování psů také formou dotazů na městské obvody. Tak také v případě fungování městských hřbitovů jde o podobnou analytickou práci.

Vážené ZSMO ovšem nedokázalo občanům přesně vysvětlit: Jak budou probíhat kontroly v domácnostech občanů, kteří se zavázali k přijetí tzv. kotlíkové dotace tak, aby nedocházelo k nezákonným a neústavním zásahům veřejné moci do soukromých lidských obydlí.

Vážený pan primátor Macura a někteří další zastupitelé dále tristně ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svým dřívějším oficiálním prohlášením. Vážený pan primátor těmto stavebníkům v minulých měsících několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i Vážené ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy Váženým ZSMO v průběhu debaty Váženého ZSMO 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak). Dodnes (21. 3. 2016) se tak ani po opakovaných výzvách nestalo (SIC!).

K velice pozitivním momentům patřila diskuse v rámci přestávky v jednání Váženého ZSMO s Váženým panem Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela), jenž poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru o kopie jeho přednesených projevů. „Je to perfektní, abych se mohl doma tím inspirovat, že si vzájemně lidi pomůžou. Tyhle ty Vaše příspěvky, a jiných lidí tady, mají co říci lidem a jsou obrovskou oporou dalším občanům a vzorem. Tohle to má sílu. Vydržte, protože je to potřebné, to co děláte pro občany,“ zdůraznil Vážený pan Mgr. L. Č. v rozhovoru s Váženým panem Mgr. Přepiorou a Váženým panem Hadaščokem nst. – Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval za podporu, které si nesmírně vážil: Byl rád, že se nyní inspiruje stále více občanů a dávají si tak navzájem naději v každodenním zápase vedeném mírovými prostředky za lepší, svobodnější a prosperující život všech slušných lidí.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci v Ostravě monitorovat jelikož obzvláště v rámci pozdějšího únorového (2016) jednání Váženého ZSMO gradovaly nelegální cenzurní zásahy Váženého pana primátora Macury do ústavním pořádkem chráněných přirozených práv/svobod občanů a do praktického naplňování podílu občanů na ústavně garantované přímé správě své obce: tehdy totiž bylo lidem zase zabráněno diskutovat se svými zastupiteli, nebyly dodrženy principy dobré veřejné správy a férového přístupu. V případě dalších zdokumentovaných faulů na voliče opět vše zveřejníme.

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 12. jednání dne 16. prosince 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; nejasná pravidla pro kontroly soukromých domácností v souvislosti s dotacemi; rušení nadbytečných a nesystémových poplatků; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 16. prosince 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Část činovníků ostravského magistrátu se nicméně pokusila 16. prosince 2015 ještě před jednáním Váženého ZSMO v rámci kuloární debaty s Váženým Mgr. Přepiorou a dalšími přítomnými občany provést podivuhodný obstrukční tah. Snažili se Váženého pana Mgr. Přepioru přesvědčit, že občané nemohou psát na přihlášky určené k diskusi Váženého ZSMO své texty v rámci uplatnění svobody slova a upozorňovat tak zastupitele na problémy, které by jejich cenzurní zásahy mohly lidem v rozporu s platnou legislativou způsobit. Došlo také k pokusu o neuznání dle jednacího řádu ZSMO zkonvertovaných elektronických přihlášek občanů k diskusi. Paradoxně jiná část výše uvedených činovníků se naopak Váženého pana Mgr. Přepiory velmi aktivně/obdivuhodně zastala a odmítla takové jednání svých kolegů akceptovat: Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. Vše se nakonec smírně vyřešilo. Občan znal svá práva. Odmítl akceptovat jakékoliv obstrukční tlaky.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dorazil Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), Vážený pan Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 12. zasedání Váženého ZSMO. Přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů městského Zastupitelstva bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 50 až 51 zastupitelek a zastupitelů (rozpor s počtem prezentovaných a zasunutých identifikačních karet). Vážené ZSMO bylo usnášeníschopné. Omluveni byli 2 Vážení zastupitelé a jeden Vážený pan zastupitel nahlásil opožděný příchod. Vážený pan primátor mj. dále sdělil, že do doby zahájení jednání Váženého ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k programovým bodům: Schválení programu zasedání (Mgr. Radek Přepiora), „5 - Podnět R. P., občana statutárního města Ostravy“ (Mgr. Radek Přepiora), „40 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (Mgr. Radek Přepiora), „53 - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““ (Mgr. Radek Přepiora), a podle Váženého pana primátora překvapivě k bodu č. „56 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“ (Mgr. Radek Přepiora). Vážený pan primátor vysvětlil, že se budou s kolegy na projevy Váženého pana Mgr. Přepiory těšit: občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 12. zasedání Váženého ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání tohoto bodu v souladu s jednacím řádem. Body č. 5, 40, 53 a 56 navrhl předřadit a projednat za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů v pořadí 5, 40, 53 a 56. Dále upozornil, že bod dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuze k programu Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a zdůraznil, že už se na všechny ostravské politiky také těší: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím: zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nové body. Občané Vám takové body opakovaně předkládají proto, aby se mohlo projevit nové městské vedení a další zastupitelé, kteří si třeba teprve nyní nastudovali fakta, právní předpisy a zjistili: k jak závažným excesům došlo. Prosím, ukažte občanům, že jste lidé, jejichž slovo platí a zároveň se dokážete čestně omluvit, pokud dojde k chybě. Chybovat je lidské a občas se to stane každému. Bod č. 1.: Během jednání Váženého Zastupitelstva došlo dne 14. 10. 2015 v rozporu se zákonem o obcích a v kontradikci s ústavním pořádkem ČR k zamezení řádně přihlášeným občanům města v jejich pečlivě připraveném vystoupení v diskusi mj. k dopisu Váženého pana europoslance Petra Macha. Proto navrhuji usnesení: „Zastupitelstvo se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání Zastupitelstva č. 34. Obzvláště se Zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu Mgr. Přepiorovi. V budoucnu již k podobným nezákonným excesům nedojde. Zastupitelstvo znovu zařadí na svůj program projednání bodu č. 34 a umožní občanům, aby se k němu mohli všichni vyjádřit, aby teprve pak mohl být tento bod zákonně Zastupitelstvem schválen, protože zákonně schválen nebyl. Zastupitelstvo zároveň vyzývá přítomné Vážené právní odborníky napříč politickým spektrem, aby všechny občany informovali, že občan obce má zákonem zaručené právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem a musí mu být umožněno vyjádřit názor k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program zasedání a který byl projednáván. Termín: ihned. Bod č. 2.: Navrhuji vzhledem k závažným informacím o nelegálnosti vynucování čipování psů a zdravotních a etických rizicích, které zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ ve druhé polovině října až prosinci 2015 dle oficiálních odpovědí Státní veterinární správy ČR, Ministerstva zemědělství ČR, které přiznalo možnost vzniku závažných onemocnění v souvislosti s implantací čipu a dále dokumenty získané z měst a obcí ČR dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Více než 164 zdravotních a etických výjimek z čipování udělených mj. na základě odborných veterinárních potvrzení hovoří za vše. Bagatelizování všech oficiálních informací, které se již pro občany Ostravy podařilo kolegům ze Společenství webu Necipujtenas.CZ získat především díky obětavosti a každodenní poctivé práci Strany svobodných občanů a zaměstnanců dotyčných úřadů ČR, je naprosto nedůstojné. Ostravská vyhláška č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku a profesního řádu Komory veterinárních lékařů. Text usnesení: „Zastupitelstvo si uvědomilo nové/oficiální informace a závažnost situace ve věci vynucování čipování zvířat dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013. Zastupitelstvo ukládá Váženému panu primátorovi: zajistit úpravu výše citovaných předpisů. Termín: do konce roku 2015.“ Bod č. 3. Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obdrželo od Váženého pana starosty Bochnii zprávu o situaci stavebníků v obvodu Ostrava-Polanka, lokalita u Olší a Příměstská ulice. Ukládá proto Váženému panu primátorovi, aby v souladu s jeho veřejným příslibem z 1. 10. 2015 a příslibem Vážených zastupitelů pana Ing. Palyzy, pana JUDr. Štefka a pana MUDr. Málka z 9. 9. 2015 a usnesení Zastupitelstva z téhož dne, aby zajistil objektivní a věcné projednání záležitosti polanských stavebníků Váženým Zastupitelstvem.“ Termín: ihned. Bod č. 4. „Vážený pan primátor zajistí zveřejnění zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na městském webu. Tyto zápisy byly získány díky aktivitě Společenství Necipujtenas.CZ a obětavé spolupráci Strany svobodných občanů včetně magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným náleží poděkování. Termín: ihned.“ Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů návrhy Váženého Mgr. Přepiory vzít za své, aby se o nich mohlo hlasovat. Nikdo se k tomu však neodhodlal. Následně proběhlo hlasování o programu jednání Váženého ZSMO. Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Program 12. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0805/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednání materiálu č. ZM_M 5, „Podnět R. P. občana statutárního města Ostravy“: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal členů Váženého ZSMO, zda se chtějí přihlásit do rozpravy. Nestalo se tak. Poprosil tedy, aby se slova ujal Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Předně mi dovolte, abych poděkoval za zařazení tohoto bodu hned na první místo v programovém bloku Váženého pana primátora Macury, čehož si velice vážím. Dále mi dovolte, abych poděkoval Váženým zaměstnancům magistrátního odboru legislativního a právního za jejich poctivou snahu o dodržování zákona o obcích a pečlivé pročítání zápisů z jednání Váženého Zastupitelstva, jelikož díky tomu objevili, že byly ignorovány řádně položené otázky občana, které zazněly na jednání Váženého Zastupitelstva v září a v říjnu 2015. A právě proto navrhli ze svého vlastního férového podnětu a snahy o výkon dobré veřejné správy nápravu situace a řádné projednání celé záležitosti Váženým Zastupitelstvem. Vnímám tento krok nesmírně pozitivně a věřím také, že spolu se mnou většina občanů Ostravy a všichni další lidé, kteří sledují s obrovským znepokojením obzvláště vývoj cenzurní kauzy, ke které zde na Váženém Zastupitelstvu letos v říjnu 2015 došlo měsíc před změnou ve vedení města. Tedy zařazení bodu č. 5 považuji za pozoruhodně pozitivní start v rámci prvního jednání Váženého Zastupitelstva v novém složení Vážené městské rady. Říkám to mj. proto, aby si Vážený pan primátor zase nestěžoval, že již občané dlouho nic a nikoho nepochválili. Dále bych chtěl ocenit vstřícný tón a jasné sdělení, které obsahuje odpověď občanovi s navrženým podpisem Váženého pana primátora, kterou máte ve svých materiálech přiloženou k Vašemu dnešnímu hlasování. Jsem hlavně rád za to, že si Vážený pan primátor, pokud tedy tento dopis podepíše a Vážené Zastupitelstvo jej schválí, moudře uvědomil obrovská rizika chytrých technologií a celého konceptu „Smart city“. Navržená písemná odpověď pana primátora totiž překvapivě obsahuje velmi důležité sdělení. Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. Je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu „smart cities“ na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.“ Konec citace. Takže pozitivní obrat vzhledem ke všemu, co zde bylo v minulých měsících již řečeno. Nicméně bych také poprosil, aby se k otázce nebezpečnosti a rizik tzv. chytrých technologií ještě vyjádřili Vážení zde přítomní zástupci bezpečnostních složek a aby bylo občanovi sděleno, proč nebyla lidem předložena výše citovaná analýza situace před letošním schvalováním deklarace o podpoře konceptu „Smart city“. Zároveň můj podnět, který máte také v materiálech v příloze, obsahuje další dotazy, na které bych nyní poprosil o odpovědi. Dále dodám takové dvě technické věci z hlediska anonymizace dokumentů k tomuto bodu, které byly zveřejněny na městském webu. Jméno občana sice bylo v odpovědi občanovi anonymizováno, nicméně paradoxně webový odkaz na samotnou odpověď v sobě měl zahrnuto přímo občanovo příjmení, takže pak již všichni věděli, o koho šlo. Občanovi to sice nevadí, nicméně prosím, aby byla tato záležitost napravena podle znění zákona o ochraně osobních údajů. Budujete přeci dokonalý koncept elektronizace údajů „Smart city“, že … ? Dále z hlediska úspory peněz daňových poplatníků a v rámci časové úspory občana z hlediska cestování na pobočku České pošty: prosím, aby byla odpověď občanovi zaslána na jeho elektronickou adresu, kterou má zaregistrovánu v systému města, a ze které Vám pravidelně chodí jeho podněty. Veřejně tady deklaruji, že Vám potvrdím přijetí této Vaší zprávy, jakmile ji obdržím a de facto již tak činím nyní, jelikož jsem se seznámil s textem Vašeho dopisu na městských internetových stránkách. Jinak dopis s podpisem Váženého pana primátora si posléze vytisknu, nechám zarámovat a v případě vynucování třeba čipování lidí formou ODISky a jiných zdokumentovaných kauz kolem „Smart city“ na něj budeme s dalšími občany poukazovat. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Ostravští politici na všechny dotazy neodpověděli ještě ani v polovině března 2016 a svůj dopis zaslali doporučeně poštou s podpisem Váženého pana primátora bez ohledu na občanův návrh na úsporu prostředků daňových poplatníků. Překvapivě se k otázkám Váženého pana Mgr. Přepiory vyjádřila ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ až nově zvolená Rada Statutárního města Ostravy po listopadové změně ve složení dosavadní ostravské koalice a to na začátku prosince 2015. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že občanovi nebylo korektně odpovězeno. Vážená Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Vážená Rada také uznala závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítla učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovala o schválení deklarace podpory konceptu „Smart city“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a sdělil mu, že má pravdu v tom, že došlo k pochybení při zveřejnění materiálu na webových stránkách města v souvislosti s publikováním občanova příjmení. Omluvil se mu za takové nedopatření a věří, že už se to nebude opakovat tak, aby byl striktně dodržen zákon o ochraně osobních údajů. Vážený pan primátor ještě vyzval Vážené ZSMO k diskusi k tomuto bodu. Nikdo se však do diskuse nepřihlásil. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0810/ZM1418/12.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. ZM_M 40 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“. Poprosil členy Váženého ZSMO, aby se přihlásili do diskuse. Nikdo tak neučinil. Vážený pan primátor tedy poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby sdělil Váženým zastupitelům svůj diskusní příspěvek. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících může veřejnost se zájmem sledovat neustálé novelizace městského statutu, ke kterým dochází takřka na každém jednání Váženého Zastupitelstva, vznáším tedy k této nynější novelizaci dotaz s ohledem nejen na zájmy stavebníků v městském obvodu Ostrava Polanka nad Odrou, nýbrž všech občanů – stavebníků v Ostravě. Jaký bude mít prosím nynější novela statutu vliv na usnadnění a pomoc stavebníkům při legálním napojování staveb na komunikace v majetku města a co se případně touto novelou pro lidi ještě více ztíží nebo naopak zlepší. Chci se také zeptat, proč město jakožto vlastník mnoha komunikací nevykonává správu svých cest přímo, a nebo prostřednictvím specializovaných odborných právnických osob, které přeci jen mají asi nejlepší povědomost o celé problematice. Jako příklad bych uvedl Moravskoslezský kraj, který třeba svěřil správu některých svých cest odborníkům ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, a ti pak ve velké většině případů nečiní stavebníkům problémy s připojením na předmětné komunikace a snaží se pouze postupovat s ohledem na zákonné limity. Můj dotaz tedy zní: Proč to takto nejde také v Ostravě z hlediska cest v městském majetku, když pak často bohužel připojení na konkrétní komunikaci blokují někteří obvodní zastupitelé bez jakéhokoliv zákonného důvodu. Chápu, že historicky v Ostravě existovala nějaká tichá dohoda mezi obvody a vedením města, že se takto bude omezovat výstavba, která by jinak musela být povolena, nicméně domnívám se, že je již přeci jen čas na to, aby se Ostrava konečně rozhýbala i ve věci výstavby rodinných domů, aby vzrostl počet obyvatelstva a město konečně začalo žít a svobodně dýchat, a to ne tak, že se budou dělat gigantické projekty takřka za miliardy (viz např. lanovka nad městem, pozn. autora), ale že se umožní svobodný rozvoj a prosperita slušným občanům, kteří zde ještě vůbec chtějí být a podílet se na veřejném životě. Město se vylidňuje a je třeba na tom pracovat. Teď třeba s odstraněním umělých byrokratických překážek například pro výstavbu rodinných a jiných typů nemovitých věcí. Děkuji Vám za pozornost a těším se na odborné zodpovězení dotazu, na což jistě čeká řada občanů mj. z obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek, který obsahoval několik dotazů a sdělil, že tato novela statutu, pakliže bude schválena a přijata Zastupitelstvem, nijak nemění rozdělení kompetencí mezi městem a městskými obvody, co se týká záležitosti připojování individuálních stavebníků na místní komunikace. Pokud by Vážený Mgr. Přepiora chtěl, nebo i kdokoliv jiný z občanů, iniciovat změnu statutu, v tomto smyslu sdělil, že mají možnost podat příslušný návrh, kterým se bude statutový výbor a další orgány zabývat. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0811/ZM1418/12.

(Poznámka: 17. února 2016 proběhl v rámci jednání Váženého ZSMO pokus o výše uvedenou změnu statutu, který však opět narazil na urputnou opozici starostů městských obvodů, kteří tuto osvobozující změnu nakonec zákulisně zablokovali a přiměli městskou Radu ke změně stanoviska. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora v tento den vystoupil v rámci Váženého ZSMO se svým projevem na obhajobu těžce zkoušených ostravských stavebníků, kterým tolik let ničí někteří ostravští papaláši jejich plány na svobodný, prosperující a šťastný život. Vážený pan Mgr. Přepiora mj. ostravským politikům 17. 2. 2016 k v průběhu jednání Váženého ZSMO jasně řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dovolte mi prosím, abych pochválil ty Vážené radní a zastupitele, kteří podpořili, a pevně věřím, že dnes také svým hlasováním opět podpoří, navrhovanou změnu městského statutu v článku 22, písmeno a), bod 2, podbod 2.2 dle návrhu Váženého odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který spadá do gesce Váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak. Navrhovaná změna totiž konečně může přinést tolik let toužebně očekávané vítězství pro všechny svobodomyslné, šikovné, slušné a podnikavé občany, kteří Vás v minulém roce zde na Zastupitelstvu opakovaně seznámili mimo jiné prostřednictvím svých dojemných životních příběhů se svou neuvěřitelnou situací z hlediska nerovných podmínek pro připojení svých pozemků na komunikace v majetku města a svěřené do správy jednotlivých městských obvodů. Návrh novelizace statutu tento problém dokáže vyřešit ještě lépe, než by to šlo podle jeho stávajícího znění. Důvodová zpráva k legislativní změně statutu velmi správně uvádí: cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městskému obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují. Navrhované záměry či opatření pak jsou zmařeny. Cílem návrhu není omezit oprávněné požadavky obvodů, pokud jsou jasně definovány, ale urychlit a zjednodušit proces v případech, kdy představy, návrhy ani finance na konkrétní využití pozemků v obvodu nejsou. O konkrétním případu, zda jde skutečně o záležitost zvláštního významu, by i nadále rozhodoval příslušný orgán města,“ konec citace. - Schválením této novely statutu bude kromě jiného konečně možné rozhýbat ve vylidňující se Ostravě plány na bydlení v rodinných domech a zachránit mnohé rodiny, které si v minulých letech prošly díky hospodářské krizi, ale hlavně skrze necitlivé zásahy části obvodních zastupitelů pravým peklem. Generace ztraceného desetiletí let 2006 až 2016 tím konečně dostává naději, že zvítězí i vůči části naprosto bezcitných, cynických, ostravských, obvodních politiků, kteří chtěli za každou cenu zabránit lidem v realizaci plného práva nejen na přežití, ale především na dosažení štěstí a prosperity, zatímco si výše uvedení politici vybudovali svá soukromá impéria. Nedejte se proto prosím odradit těmi, kteří druhým lidem nepřejí a dále je chtějí likvidovat svými byrokratickými a zákulisními zásahy. – Ostatně jistě jste zaregistrovali, že obzvláště z hlediska stavebníků rodinných domů došlo loni k důležité změně zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích: – S účinností od 31. prosince 2015 již vlastník dejme tomu veřejné komunikace nedává souhlas s připojením stavebníků na takovou cestu, v Ostravě to byly mnohdy městské obvody, nýbrž pouze vydává stanovisko, ke kterému může nebo nemusí patřičný správní úřad z hlediska svého rozhodujícího svolení přihlédnout. Jde mimo jiné o pozitivní výsledek dlouholeté práce veřejného ochránce práv, ještě blahé paměti pana otakara motejla, jenž se od roku 2003 potýkal s tvrdými dopady předchozí verze předmětné legislativy. Doufejme, že to lidem opravdu pomůže. – Prosím Vás proto, abyste ani Vy již dále nečinili občanům problémy, situaci odblokovali a umožnili zde v Ostravě mimo jiné díky Vaší novelizací statutu žít svobodný, šťastný a prosperující život. Děkuji Vám za pozornost.“)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené členy Váženého ZSMO k diskusi k programovému bodu jednání Váženého ZSMO č. 53 „Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Nikdo z nich se nepřihlásil. Poprosil proto Váženého pana Mgr. Radka Přepioru, aby se ujal slova.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká textu návrhu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, která je Vám dnes předložena ke schválení. Tento návrh obsahuje velmi podivuhodnou a potenciálně nebezpečnou formulaci v článku č. V., kde si lze mj. přečíst, cituji: Společné ustanovení ke spolupráci. Kraj se zavazuje umožnit městu účast při kontrolách, které budou prováděny u konečných uživatelů. Konkrétní postupy si strany (teprve, pozn. autora) dohodnou.Konec citace. Prosím, vysvětlete občanům, jak budou přesně tyto kontroly probíhat, za použití jakých prostředků, kolik úředníků a policistů a kde všude se bude povinně po soukromých obydlích občanů v takovém případě pohybovat, kam konkrétně je musí občan pustit, co tam mohou dělat, fotit, monitorovat, nahrávat, jaké vzorky odebírat v nemovitostech občanů a jaké budou mít další pravomoci. Obávám se, že tato smlouva je jakýsi bianco šek pro případné zneužití pravomoci úřední osoby, pokud nebude již dopředu známo, co, jak a kde mohou takové úřední osoby v soukromí občanů kontrolovat, bez jasné specifikace, pak totiž hrozí porušení ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů a takové jednání ani nepřispívá k důležitému pocitu právní jistoty občanů České republiky. Prosím, abyste tuto smlouvu svým hlasováním neschvalovali až do doby, než budou všechny výše uvedené právní nejasnosti vyřešeny tak, aby se občané neobávali, co je čeká, pokud město a kraj takovou smlouvu podepíší. Prosím, aby si tento můj návrh někdo z Váženého Zastupitelstva osvojil, aby se o něm mohlo hlasovat. Děkuji Vám. Jen taková spíše úsměvná perlička na závěr. V souvislosti s tzv. globálním oteplováním někteří občané snad v žertu poukazují na to, že se také může stát, že zde budeme v zimě chodit v tričku s krátkým rukávem a tzv. topné „kotlíky“ už nebudou vůbec potřeba. Takže to jen abyste se zamysleli též nad dlouhodobou účelností těchto vynaložených veřejných dotačních prostředků. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a předal slovo Váženému panu starostovi/zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že se vyjádří k Váženému, ctihodnému, panu Mgr. Přepiorovi. Uvedl, že Vážený pan Mgr. Přepiora je svobodný člověk a buď takovou smlouvu uzavře nebo nikoliv. A když tu smlouvu uzavře, tak se bude muset podrobit jejím podmínkám, tzn. že případně někdo přijde i na kontrolu, zkontrolovat, zda dotaci jaksi vynaložil účelně, ale nikdo to dělat nemusí. Nikdo to nemusí dělat. Ocenil, že se město připojilo k té celkové iniciativě kraje a svou spoluúčastí pomůže snad dobré věci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se město nepřidalo k iniciativě kraje a uvedl, že se jedná o jiný projekt, který má jiné pozadí, je placený z jiných peněz. Jedná se o operační program životního prostředí a připomněl, že když se podmínky schválí, tak v případě participace všech tří subjektů, tzn. operačního programu OPŽP, kraje a města lze díky spolupráci těchto tří subjektů získat až stoprocentní dataci na výměnu kotlů. Dále sdělil, že v příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory zazněl určitý návrh/výzva a dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce vzít tento návrh za svůj, aby se o něm dalo hlasovat. Nestalo se tak. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0812/ZM1418/12.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal, zda má někdo z Váženého ZSMO nějaké dotazy nebo připomínky k právě projednávanému bodu programu Váženého ZSMO č. 56 „Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“. Nebylo tomu tak. Poprosil proto Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Jistě se shodneme na tom, že vliv nejrůznějších poplatků na život občanů města Ostravy, které se navíc rok od roku vylidňuje, je značný. Přispívají k tomu nejen poplatky za psy a poplatky za související čipování, ale také samozřejmě další finanční břemena, která město na své vlastní lidi uvaluje. Proto prosím, aby si Vážené Zastupitelstvo osvojilo můj následující podnět ve věci úpravy vyhlášky o místním poplatku ze psů a dalo o něm hlasovat. Můj podnět zní: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženou městskou Radu Statutárního města Ostravy, aby zajistila postupné odbourávání nadbytečných byrokratických poplatků, a to především po důkladné analýze, zda jsou vskutku místní poplatky využívány v těch oblastech, pro jejichž prospěch jsou vybírány.“ Například poplatek z držby psa je obzvláště typický tím, že jeho výnos není všemi městskými obvody využíván pro pejskaře, nýbrž na úplně jiné účely. Posléze by pak mělo dojít k odbourávání poplatků po jednotlivých fázích a letech tak, aby od roku 2020 už byli občané kompletně osvobození od jakýchkoliv neférových plateb. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Dotázal se členů Váženého ZSMO, zda si chce někdo návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit, aby o něm posléze mohlo být hlasováno. Všichni zastupitelé však zaraženě mlčeli. Vážený pan primátor Macura posléze udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Sdělil ke ctihodnému panu Mgr. Přepiorovi, že většina místních poplatků je koncipována v našem finančním systému jako daň, daně. Není to koncipováno tak, že to co se vybere, má být vráceno ke psům, protože kdyby tomu tak bylo, tak by těch poplatků muselo být více. Základní funkcí daní je zabezpečit financování služeb, které veřejný sektor poskytuje. Určitě by se dalo diskutovat o různých modelech, zjednodušení tak, jak to například navrhovali Vážení členové ostravské KSČM z hlediska vykompenzování daně z nemovitých věcí. Zrušením jednoho poplatku a zvýšení daně z nemovitých věcí, ale bez daňových příjmů, se veřejné služby zabezpečovat nedají. Takže asi tak. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi, že odpověděl Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Upozornil, že nikdo ze zastupitelů si nechce osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Vážený pan primátor nechal posléze hlasovat o předloženém návrhu usnesení: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0813/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku, která trvala v časovém rozmezí od 10:58 hod. do 11:37 hod.

Na galerii pro veřejnost nad jednacím sálem Váženého ZSMO byl přítomen také krom dalších osobností Vážený pan Mgr. L. Č., který seznámil v době přestávky přítomné občany se situací v městském obvodu Ostrava-Poruba. Vážený pan Mgr. L. Č. lidem představil opakované problémy občanů ve věci vyřizování jejich petiční akce s tématikou zachování klidové zóny s krásnými stromy kolem místního kostela nejen pro věřící, nýbrž pro všechny občany, dobré sousedy. Popsal svůj smutný příběh plný úděsných politických praktik, které na něj a jeho kolegy někteří ostravští papaláši už vyzkoušeli včetně veřejné dehonestace. Za tu se mu posléze byli nuceni na porubském zastupitelstvu veřejně omluvit. Občané shromáždění kolem petice Váženého pana Mgr. L. Č. jsou už tak zoufalí, že nevědí, jak dále postupovat. Vážený pan Mgr. L. Č. upozornil také na stále opakovanou „papalášskou fintu“, kdy zastupitelé odmítnou něco prodiskutovat s občany s poukazem na jakési fiktivní opakování občanského podnětu a již proběhlé projednávání. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. v této chvíli přitakává: Ano, tohle přesně odpovídá také našim zkušenostem. – Vážený pan Mgr. L. Č. uvedl, že z pohledu zákona, obyčejné lidské slušnosti: je to samozřejmě špatně. Jde o neskutečné pohrdání občany. Lidé se pak nemohou podílet na správě své obce přímo dle pravidel ústavního pořádku České republiky. – Vážený pan Mgr. Přepiora především Váženého pana Mgr. L. Č. a jeho kolegy morálně podpořil tak, aby se nenechali odradit různými politickými fintami a pokusili se propojit/aktivizovat daleko více lidí, kteří pak budou na zastupitelstvech vystupovat. Doporučil jim, aby si vzali příklad z kauzy kolem tzv. vědecko-technologického parku v Porubě, kde se zapojilo do akce cca deset tisíc lidí a najednou se ledy pohnuly. Pokud se totiž občané rozhodnou vysílat na zastupitelstva pouze jednoho oficiálního mluvčího, nemá pak daný člověk takový úspěch, jako více lidí: pokud tedy nejde o naprosto brilantního řečníka s velkým charismatem. Takoví lidé jsou v Ostravě velmi vzácní a takřka se již nevyskytují. – Vážený pan Mgr. L. Č. posléze poukázal na další známý problém, že Vážené ZSMO stále nezveřejňuje videozáznam ze svého jednání na oficiálním městském webu, ale např. ostravské městské obvody Poruba nebo Jih už tak dávno činí. Dokonce na kanálu Youtube. K oficiální audionahrávce z jednání Váženého ZSMO se však běžný člověk ani na vyžádání nedostane. Navíc oficiální zápisy z jednání městských obvodních zastupitelstev mnohdy evidentně neodpovídají skutečnosti, jsou nelogické a porušují tak zákon o obcích. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. souhlasil, neboť měl podobné zkušenosti. – Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil občanům metodické pokyny Ministerstva vnitra České republiky a Úřadu veřejného ochránce práv: jak by měli lidé postupovat v případě těchto zjištěných problémů. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. pak doplnil, že se nesmí nikdo nikdy vzdávat: občané kolem jeho petice proti vynucování čipování se danému tématu intenzivně věnují každý den již přes tři roky. – Vážený pan Mgr. L. Č. doplnil, že je už přirozeně taktéž obrněn vůči politickým fintám všeho druhu při svých pravidelných vystoupeních v rámci Váženého porubského zastupitelstva. Hlavně si už definitivně uvědomil, že věřit politikům se nikdy nevyplácí: Před volbami neustále opakují jak budou občanům naslouchat, vycházet jim vstříc, jenže když dojde na opravdové řešení, tak neodpovídají, ignorují, dehonestují, prodlužují, cenzurují celou záležitost apod. – Vážený pan Mgr. Přepiora navrhl, aby některý Vážený/spřízněný zastupitel Váženým petentům pomohl a pravidelně publikoval v každém čísle porubského radničního zpravodaje článek podle tiskového zákona tak, aby zde nebyl slyšet pouze jeden hlas z jedné politické/koaliční/vládní strany. Ve veřejnoprávním prostoru by se totiž měl vést spravedlivý a plnohodnotný dialog se všemi stranami. – Vážený pan Mgr. L. Č. posléze poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru o kopie jeho projevů. „Je to perfektní, abych se mohl doma tím inspirovat, že si vzájemně lidi pomůžou. Tyhle ty Vaše příspěvky a jiných lidí tady mají co říci lidem a jsou obrovskou oporou dalším občanům a vzorem. Tohle to má sílu. Vydržte, protože je to potřebné, to co děláte pro občany,“ řekl Vážený pan Mgr. L. Č. Váženému panu Mgr. Přepiorovi a Váženému panu Hadaščokovi nst. – Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval za podporu, které si nesmírně vážil: Byl rád, že se nyní inspiruje stále více občanů a dávají si tak navzájem naději v každodenním zápase vedeném mírovými prostředky za lepší, svobodnější a prosperující život všech slušných lidí. Vážený pan Mgr. Přepiora zároveň zdůraznil: on si s kolegy taktéž bere v mnohém dobrém příklad z činnosti Váženého pana Mgr. L. Č. a z jeho působení v rámci Váženého porubského Zastupitelstva. Vážený pan Mgr. Přepiora vyjádřil radost a podporu všem aktivním lidem, kteří znají svá přirozená práva/svobody a obhajují je slušně/inteligentně a mnohdy s humorem v praxi na Zastupitelstvu v opozici vůči špatným idejím zkušených politických matadorů. Popřál všem takovým občanům: ať v praxi plně uspějí.

***

Po přestávce Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že bude jednání Váženého ZSMO pokračovat v souladu se schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana M. M., aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan M. M. poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo. Dále řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, dnes tady nechci řešit otázku Kunčic, i když tento rok považuji za jeden z nejméně úspěšných. V Kunčicích ubylo lidí a přibylo skládek, ale neúspěch to je jen zdržení, jdu dál. Na závěr roku Vám chci popřát šťastné a veselé svátky, hodně zdraví a trpělivosti do roku 2016. Nové, podle mně dobré, koalici přeji hodně sil na práci pro město. Je tady co dělat. Panu primátorovi hodně trpělivosti s takovými jako jsem já, nebo ten pejskař, protože pokrok přinášejí právě ti, kteří se odvažují stále měnit to, co se jim nelíbí. I když někdy nemají pravdu a nám se to nelíbí. I tak zvané veřejné mínění je v podstatě jen směsicí pošetilosti, neinformovanosti, předsudků, správných citů, nesprávných citů, umíněnosti, novinářských článků a televizního zpravodajství. To nemůže být dobrý rádce, ale jen jeden z podnětů k zamyšlení. Dělejte tak, ať je to dobré alespoň pro 51 % občanů města Ostravy. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek a za jeho přání. Popřál mu taktéž všechno dobré. Dále poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé, zastupitelky. Petr Hadaščok nst., ten takzvaný pejskař, je občanem Ostravy od roku 1946. Pejsky má skutečně moc rád a nepřestane, dokud to nedostane, ale on ví, co chce. On chce, aby naši pejsci byli svobodní, a někteří z Vás asi nechtějí pochopit, jaký může být vztah mezi člověkem a psem. Ale odejdu trošku dál. Jsem velice rád, že jsem dostal slovo, že mi tentokrát nezvedl ruku, nebo ne mi, že tentokrát nezvedl ruku jeden ze zastupitelů a nenechal ukončit diskuzi. Protože toto, co se stalo 14. října (2015; cenzurní zásah Váženého ZSMO, pozn. autora) je opravdu velice smutné a věřím, že to nějak dopadne. Co se týče těch pejsků – bylo nám víc než rok slibováno novým vedením spousta argumentů, proč vlastně nedojde ke změně (vyhlášky č. 9/2012, pozn. autora). Jediný argument tady vyslovila jedna paní, mám dojem, že magistra z hnutí ANO, kdy řekla, že její pejsek si nestěžuje a potvrdil to potom jeden zastupitel z ODS. Beru to jako vtípek, ale skutečné argumenty proto, proč udržovat tuto vyhlášku u života neznám, neslyšel jsem a doufám, že se jich brzy dočkám. Nevěřím, že to bude dneska. Budu velice rád, když to bude příští rok. Já doufám, že vydržím. To je zhruba tady k tomu. Pak jsem tam v diskusi uvedl ještě něco k ODISce. Já jsem poprvé o bezplatném cestování městskou dopravou slyšel v létě od pana Ing. Fajkse a oznámil jsem mu, nebo respektive vyjádřil jsem se, že toto je vynikající nápad (bezplatné cestování v MHD, pozn. autora). Skutečně byl to vynikající nápad, nebo je to vynikající nápad, ale bohužel to sklouzlo přes nějakého úředního šimla, který teď z toho chce udělat nějaký paskvil nebo respektive ten pokus už tu je, že z toho bude paskvil a ne dar pro seniory, občany. Mě osobně je 69 let, takže zatím nemám nárok jezdit na občanku a zdá se, že nebudu ten nárok podle toho, co je, nikdy mít schválený. Netěší mě to a bohužel takových občanů v tomto věku, pokud jsem dobře četl čísla, je 18 tisíc na rozdíl od 50 tisíc občanů města Ostravy nad 70 let. Bylo to zdůvodňováno sice bezejmenně, že je to z daňových důvodů. Je tady určitě spousta odborníků, kteří budou schopni vysvětlit, jaké daňové důvody vedou k tomu, že 18 tisíc čekatelů ve věku nad 65 let budou zdaňováni a ti, kteří už jsou nad 70 let, zdaňováni nebudou nebo respektive nejsou. Jaký je v tom rozdíl? Byl bych velice rád, kdyby to někdo vysvětlil, když ne dneska, tak na příštím zasedání, ale hlavně chci upozornit, že slovy našich některých spoluobčanů, ti by tady začali vykřikovat „to je diškriminácia“. Já Vám to řeknu česky. To je diskriminace podle věku. Jaký je rozdíl mezi tím, který bude mít 70 let ještě letos a tím, který nebude mít ještě letos 70 ? Ten, který nebude mít letos, bude muset vyřizovat tzv. nějakou kartu ODIS, která stojí pouhých "130 korun“. Nechci to zlehčovat, ale jsou to peníze a navíc se musí vyfotit. Já jsem zjišťoval u dvou fotografů, kolik stojí fotografování na průkaz a bylo mi sděleno 150 – 160 korun a budu li přesný, jedná se o 4 ks fotografií, i když potřebuji jednu a to jsou jen nezbytné náklady, a to nemluvím o nákladech na dopravu. Hlavně se mi nelíbí, a na to byste si měli dát pozor včetně právního oddělení, případně právníků v Radě i v Zastupitelstvu a je jich tady dost, jestli nejde skutečně o diskriminaci podle věku. Zvažujte, 65 let je určitá hranice proto, aby se člověk měl nazývat seniorem a podle toho by taky všichni nad těch 65 let měli a mohli jezdit na občanský průkaz, který obsahuje fotografii a všechny nezbytné údaje, aby mohli jezdit zdarma tak, jak to mají ti nad 70 let, aby to měli všichni nad 65 let. Jinak tedy se připojuji ke svým kolegům, přeji hodně štěstí, hodně zdraví do nového roku, veselé Vánoce, a to všem služným lidem. Na shledanou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Sdělil, že k otázce čipování se už vracet nebude. K bezplatné přepravě seniorů 65+ řekl, že by si velmi přál, aby v tom žádnou diskriminaci ani pan Hadaščok nst. ani nikdo jiný neshledával. Důvody, které vedou k návrhu spojit právo na bezplatnou přepravu s vlastnictvím a hlavně s používáním karty ODIS jsou jednak jak jste zmínil daňové, ale i funkční. Ty daňové jsou o tom, že i přes to, že se tato přeprava tváří bezplatně, tak ve skutečnosti něco stojí, a to něco platí město. Je třeba, aby město mělo ve vztahu k této bezplatně poskytnuté službě podklady ve vztahu k daňové správě, neb se jedná tedy o bezplatné poskytnuté daňové plnění. Zatímco dnes mají poměrně velké problémy se zdůvodněním ve vztahu k daňové správě k té bezplatné přepravě osob nad 70 let, myslím ve vztahu ve vztahu k tomu, že ten objem té bezplatné přepravy těch lidí nad 70 let a starších prozatím vykazujeme jakýmsi modelovým propočtem. Kdyby se skupina rozšířila o občany nad 65+, tak se objem bezplatně poskytovaných přeprav významným způsobem zvýší. Uvedl, že mají reálné obavy, už to nedokážou na základě nějaké hypotetické kalkulace finančnímu úřadu dokázat, a proto měli v zásadě dvě možnosti. Buď pro ODISku poslat i sedmdesátileté a starší lidi, nebo to „risknout“ a tu novou povinnost, která sebou nese i potom určitou evidenci o cestách seniorů přes používání karty ODIS, takže tuto novou povinnost nově vztáhneme pouze na ročníky od šedesáti pěti let plus. Volba nebyla taková, že by šedesáti pětileté nechali jezdit volně pouze na občanský průkaz. Volba byla taková, že buď budou chtít ODISku i pro sedmdesátileté, nebo jim v zásadě umožní jezdit na občanský průkaz a novou povinnost pořídit si kartu ODIS dají jen šedesáti pětiletým. Nemá to pouze daňový aspekt, ale i funkční, protože my potřebujeme prostřednictvím karty ODIS a jejím používáním mít skutečně přehled o cestách těch lidí. Není to samoúčelné; vede to k tomu, aby dokázali v předstihu optimalizovat konkrétní linky, jejich časy, jejich objem, nasazování malých nebo velkých autobusů apod. Zdůraznil, že se nejedná o šikanu, ani o žádnou buzeraci, ale jde o to, aby byl systém městské hromadné dopravy v Ostravě funkční. Na druhé straně vůbec nic nenutí nikoho, aby ten systém využíval. Je toho názoru, že sto třicet korun za vystavení karty ODIS a absolvování jedné cesty na pobočku, kde si kartu nechá vystavit, není takový náklad ani časový ani finanční vzhledem k efektu, který se potom uživateli služby dostane. (Je třeba si však uvědomit finančně velmi dobře zajištěnou životní pozici z jaké tato svá slova Vážený pan primátor řekl vzhledem k seniorům a navíc také únorové dlouhé fronty na ODISky v roce 2016, pozn. autora). Sdělil, že to vážili velmi pečlivě. Uvedl, že byly i daleko radikálnější názory. Osobně tento návrh konzultoval s předsedou seniorských organizací již zmíněným panem Fajksem, jenž se k tomu vyjádřil velmi pozitivně. Překvapili ho i někteří členové seniorského sdružení, protože někteří mu ukazovali, že ODISku už mají dnes, i když ji nemají povinnou. Takže si myslí, že zase žádný zásadní nárok na to nebude. (Samozřejmě jsou také názory zcela opačné; někteří důchodci raději zapřou své „investorství“, odmítnou jízdy zdarma, jelikož nechtějí používat ODISku a koupí si normální zaměstnanecké jízdné, jen aby vůbec nepřišli s nebezpečnou ODISkou do styku, pozn. autora.) Dále sdělil, že se do diskuze se svým příspěvkem přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Vzhledem k novému složení městské Rady a tedy také k možné pozitivní změně názorů Vážené koalice a celého Zastupitelstva bych Vám nyní rád předložil několik podnětů. Prosím o Vaše Vážené odpovědi na pořizovaný zvukový záznam. Děkuji. 1/ od nového roku 2016 by měli být nuceni podstupovat naši senioři ve věku šedesát pět až šedesát devět let zcela nesystémové/byrokratické/zbytečné kolečko vyřizování čipové karty ODISka, aby mohli jezdit v MHD. Když se nad tímto opatřením zamyslíte a znáte všechna bezpečnostní rizika dálkově čitelných mikročipů v těchto kartách (s čipem typu „Mifare Desfire“) jako je např. klonování nebo dálkové zcizení identity apod., a když přitom jiné v uvozovkách „kategorii“ našich Vážených seniorů ve věku od sedmdesáti let stačí pro případ přepravní kontroly jen občanský průkaz, tak proto Vás prosím, abyste změnili své stanovisko a umožnili všem výše uvedeným spoluobčanům jezdit v MHD pouze na platnou občanku. Vážený pan ostravský primátor Macura poskytl lidem veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých/šmírovacích technologií dne 9. září 2015 a dnes byl navíc zařazen a schválen na program jednání Váženého Zastupitelstva jeho dopis, ve kterém občanovi píše: cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje.“ Konec citace. Prosím tedy, aby si Vážené Zastupitelstvo osvojilo můj návrh a povinnost externího očipování našich důchodců byla v Ostravě definitivně zrušena. Děkuji. 2/ prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům sdělilo, zda bude nové městské vedení iniciovat kroky k tomu, aby všechny ostravské městské obvody zveřejňovaly na svých webech zápisy z jednání svých obvodních zastupitelstev tak, jako to činí Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy. Pokud tak neučiníte, mohou se k tomu odhodlat samotní občané například podle zákona o svobodném přístupu k informacím a získanou dokumentaci pak Váženému Zastupitelstvu zaslat. Nemusíte, ale třeba také můžete, kvůli tomu novelizovat statut. Prosím taktéž o vyjádření, zda na tento naprosto zásadní úkol v rámci zajištění bezproblémového informování občanů: vyčlení město dostatečné finanční prostředky. Některé tristní příběhy ostravských občanů, kteří chtěli získat zápisy z obvodních zastupitelstev, jsem zde již minule zmiňoval. Přitom jde o veřejné dokumenty a ne žádné tajné spisy. S nástupem nových koaličních partnerů se již podařilo velmi pozitivně zveřejňovat od nového roku jmenovité hlasování městské Rady. Vážený pan JUDr. Lukáš Semerák z hnutí Ostravak v médiích jednoznačně prohlásil, cituji: „Vždy jsme prosazovali myšlenku, že co není tajné, je veřejné. Pokud jde o hospodaření s městským majetkem a financemi, nesmí být tajné vůbec nic.“ Konec citace. Děkuji. 3/ poprosil bych Vážené Zastupitelstvo: doplňte konečně údaje do rozklikávacího rozpočtu na městském webu se vztahem ke všem městským obvodům. Prosím o termín, kdy se tak stane. Děkuji. 4/ program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva podepsaný Váženým panem primátorem dne 2. 12. 2015 neobsahoval bod dotazy, připomínky a podněty občanů a takto byl zveřejněn na úředních deskách ostravských městských obvodů. 5. 12. 2015 již byla tato chyba alespoň na městském webu odstraněna. Jistě však uznáte, že si mohlo mnoho občanů v takové chvíli říci: nové městské vedení a hned na svém prvním jednání chtějí vrátit poměry ve městě do éry před říjnem roku 2014. 5/ nyní prosím, abychom si společně připomněli vteřinou ticha všechna nesplněná politická prohlášení a sliby, které tady letos padly. Obzvláště Vážený pan primátor Ing. Macura MBA, jistě ví, o čem mluvím. (Sekunda ticha, pozn. autora.) Děkuji Vám. 6/ závěrem mi dovolte popřát všem klidné Vánoční svátky a pro všechny lidi dobré vůle úspěšný nový rok 2016. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se členů Váženého ZSMO, zda si chce někdo návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit tak, aby se o něm dalo hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se k tomu neodhodlal.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednávání materiálu č. 37 „Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů městským obvodům“. Úvodní slovo k materiálu předložila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO). Sdělila, že materiál se týká podnětu, který vzešel z jednání vedení města na jedné z jeho pravidelných porad, a to když se diskutovala výše dotace pro městský obvod Slezská Ostrava na správu centrálního hřbitova. V této souvislosti byl vznesen dotaz ohledně nesystémového přístupu k financování správy hřbitovů na celém území města Ostravy. Z této diskuze vzešel úkol na její rezort na odbor ochrany životního prostředí, aby oslovil všechny městské obvody na území města Ostravy a vyžádal si informace ohledně finanční i technické náročnosti správy hřbitovů na území jejich obvodů. Dále dostali za úkol vypracovat koncepci, která by měla shromáždit veškeré tyto údaje a následně se rozhodnout, zda by eventuálně bylo vhodné správu hřbitovů řídit centrálně nebo ponechat správu hřbitovů na jednotlivých městských obvodech. Tuto koncepci bude zpracovávat její odbor a nebude zapojena žádná externí firma, nebudou vynaloženy žádné finanční náklady navíc. Budou sledovat i zkušenosti jiných měst v České republice. Tato koncepce, která by měla být zpracovaná v roce 2016, bude diskutována s městskými obvody. Nepotřebuje v současnosti žádné vyjádření z městských obvodů. Uvedla, že k dnešnímu dni má už veškeré informace z 16 městských obvodů. Tyto informace obsahují počty rozloh každého hřbitova, počty hrobových míst a roční náklady na údržbu tzn., že veškerá data jsou shromážděna a koncepce by měla být buď v lednu, nebo v únoru zpracována.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) se vyjádřil tak, že rozumí obavám, které jsou pramenem usnesení městského obvodu Nová Ves. Sdělil, že dnes mimo jiné schvalovali záměr zpracování protidrogové strategie a je toho názoru, že by bylo vhodnější, aby se případně komunikace zlepšila v tom smyslu, aby to nebylo na základě porady vedení města, ale na základě jednání nějakého orgánu. Případně, aby byl zdůvodněn nějaký záměr a v tomto kontextu by šel i nějaký dopis na dotčené městské obvody, který by byl formulován tak, že se chystá nějaké variantní řešení, a aby více dával na vědomí, že se jedná o nějakou analýzu a na základě toho bude rozhodnuto, jak se bude nadále postupovat. Dotázal se, v kterých orgánech města bude koncepce projednána. Sdělil, že tuší, že žádost je adresována mj. Zastupitelstvu města a pokud počítají s projednáním v Zastupitelstvu města, tak sdělil, že by dopis přeformuloval tak, že bude projednána v Zastupitelstvu města. Kdyby nastala změna, tak by určitě musel být upraven statut města Ostravy.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM se dotázal, co město od toho očekává, co za tím stojí a kvůli čemu tato koncepce vzniká, protože to objasněno není. Město dělá koncepci pravděpodobně proto, aby něco získalo a byl by rád, kdyby mu to potvrdili nebo naopak vyvrátili. Sdělil, že k dnešnímu dni to funguje v rámci městských obvodů a nevidí, že by byly nějaké stížnosti nebo připomínky. Takže by ho to opravdu zajímalo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že není žádné zadání centrální správy hřbitovů, ale je zpracovávána analýza možného dalšího postupu v dané věci. Pokud říkají, že žádná iniciativa městských obvodů nebyla, tak naopak byla. Sdělil, že ne všechny městské obvody jsou komfortní s tím, že toliko městský obvod Slezská Ostrava dostává dotaci specificky na jeden byť centrální městský hřbitov. Objevovaly se další iniciativy, aby dostávaly i jiné obvody tyto dotace, a to vedlo k rozhodnutí zvážit, jakým dalším způsobem se vydat, protože různá města to mají nastaveno jinak. Jsou města, která mají centrální správu hřbitovů. Nakonec řekl, že je docela možné, že to zůstane tak, jak to je a že zkrátka zjistí, že to je tak nejlepší.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) sdělila, že Vážený pan primátor již zodpověděl vše, co chtěla k danému tématu říci. Váženému panu Ing. Juroškovi, Ph.D. ještě vysvětlila, že pokud dojde k nějakému výsledku, tak ho budou projednávat v orgánech města, a to jak v městské Radě, tak i na Zastupitelstvu. Vážený pan zastupitel Juroška musí ale přeci moc dobře vědět, že o tom společně diskutují každý měsíc i na Sboru starostů. Takže se o tom debata vede.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil starostům městských obvodů, že nechtějí vyvolat žádnou paniku. Uvedl, že se zpracovává normální analýza, tak jako když analyzují funkčnost vyhlášky o čipování psů také formou dotazů na městské obvody. Tak také v případě fungování městských hřbitovů jde o podobnou analytickou práci.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že si myslí totéž, co říká pan primátor, a to že se jedná o pouhou analýzu. Doporučil, aby to bylo takto i formulováno, protože potom vznikají komunikační šumy.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) uvedla, že byl asi v návrhu odpovědi nešťastně použit název „Koncepce celoměstské hřbitovní správy“ a mohlo se to jmenovat pouze „Koncepce hřbitovní správy na území města“. Přiznala, že šlo o pochybení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): Ano, název je blbě. Vyzval Vážené ZSMO k dalším otázkám. Žádné nebyly. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 47 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0862/ZM1418/12.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. 58 s názvem „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“. Udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Úvodní slovo k materiálu předložil Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak. Na úvod v žertu sdělil svým kolegům, že opravdu zatím ještě neztratil řeč a prezentace je připravena. Integrovaný plán mobility se připravuje již od února 2014. Z velké části byl financován z externích zdrojů a požádal o přijetí jeho návrhové části, a to z toho důvodu, že od nového roku se bude měnit metodika a museli by ho přepracovat. Uvedl, že cca rok byli jako zastupitelé opakovaně vyzýváni k účasti na diskusi k tomuto plánu. Sebekriticky přiznal, že ta účast byla poměrně nízká. Takže věří, že další podněty od zastupitelů budou případně po prezentaci.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že než Ing. L. ze společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. zahájí svou řeč k prezentaci, že by za 6 minut měl vyhlásit přestávku. Vzhledem k tomu, že se blíží ke konci program jednání Váženého ZSMO, všechny požádal, aby snesli to, že překročí čas a že by už další přestávku nevyhlašoval. Sdělil, že nevidí zásadní rozpor, a proto program projednají bez další přestávky.

Prezentaci návrhové části předložil Vážený pan Ing. J. L., technický ředitel společnosti AFCITYPLAN s.r.o.

Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu Ing. J. L. za prezentaci.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM řekl, že se díval na vyhodnocení průzkumu, který tam měli a ten se zásadně liší od toho, co v koncepci navrhují. Sdělil, že lidé chtějí jezd