Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Tisková prohlášení-Aktuality

  

13. května 2016: KOMENTÁŘE A PŘEPISY AUDIONAHRÁVEK Z VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) Z 20. LEDNA 2016.

Lednové jednání Váženého ZSMO přineslo občanům opět některé velice pozitivní výsledky. Předně byl překvapivě schválen podnět Váženého legendami opředeného ostravského/občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní komisi Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií. – Městské vedení také přislíbilo na opakované výzvy občanů pozitivní změny v dalším „motivačním nevynucování“ používání čipových karet ODISek. Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerákhnutí Ostravak vyzval zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení, které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání. (K této otázce posléze proběhlo dne 5. 5. 2016 pracovní jednání s Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou a dalšími osobnostmi. Konkrétní výsledky však zatím nejsou známy.)

Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému panu Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) na jeho oficiální podnět ze dne 6. ledna 2016 k prošetření celé situace (viz dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve věci dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Výše uvedení byli zlovolně odstaveni od diskuse při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož v diskusi nemohli vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Chybuje přitom každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit. – Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i k datu 13. 5. 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (popis situace zdezde). Ti zastupitelé, kteří hlasovali v říjnu 2015 pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat; 16. 12. 2015 a 20. 1. 2016 k tomu většinou mlčeli; až konečně 19. února 2016 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky, že takovým postupem ZSMO porušilo zákon a ústavní principy ČR. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí tehdy ještě odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS. V únoru 2016 již tomu ale tak nebylo. Nechali se ovlivnit špatným právním výkladem části městských úředníků. Celá kauza je zdokumentovaná např. zde.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se tentokráte opět choval k občanům velice korektně, snažil se v praxi obhajovat jejich přirozená práva/svobody dokonce nad rámec striktního výkladu jednacího řádu Váženého ZSMO. Prodloužil např. čas pro občanské projevy a umožnil lidem vystoupit vícekrát k jednomu bodu programu Váženého ZSMO. Dokonce posléze veřejnosti garantoval, že ostravské politické vedení bude usilovat o opravdový dialog s občany ve věci společné participace na plánovaném rozvoji města; rozhodně prý nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče.

Vážená ostravská paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle předložených dotazů o postupu prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti Váženého pana Petra Hadaščoka nst. k osobním konzultacím. Nicméně ani později nepředložila občanům k připomínkám dle ústní a písemné výzvy vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce. (Výsledek celé tzv. ostravské čipovací kauzy byl však nakonec v dubnu 2016 velice tristní – viz dále v textu.)

Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc seznámil Vážené ZSMO s výsledky udílení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo laureáty svým upřímným potleskem.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých již více než 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 13. jednání dne 20. ledna 2016 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek a tzv. „báječných projektů“, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka, grandiózní plánování soukromého i veřejného života Ostravanů aj.); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; dotace (ne)vyvoleným; rušení nadbytečných a nesystémových poplatků; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 20. ledna 2016.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho – tentokrát již novelizované – přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO přišel Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený ostravský/legendární občanský aktivista Ing. Jaroslav Novotný, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

Před začátkem jednání Váženého ZSMO ohlašuje Vážený pan ostravský primátor technické problémy s hlasovacím systémem, načež mj. upozornil, že může jít o „nějaký kyberútok“. Vážený pan Ing. Novotný v žertu poznamenává: techniku jistě vyřeší; hlavně, že nemají problémy s občany. Posléze následuje přátelská výměna zkušeností a názorů na činnost ostravských politiků a jejich (ne)chování k občanům. Tohoto dialogu se účastní Vážený pan Ing. Novotný, Vážený pan Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Přepiora.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 13. zasedání Váženého ZSMO. Přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů městského Zastupitelstva bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 51 zastupitelek a zastupitelů. Vážené ZSMO bylo usnášeníschopné. Omluveni byli 4 Vážení zastupitelé. Vážený pan primátor mj. dále sdělil, že do doby zahájení jednání Váženého ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k programovým bodům: „Schválení programu zasedání“ (Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora); „3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“ (Ing. Jaroslav Novotný a Mgr. Radek Přepiora); „4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS““ (Mgr. Radek Přepiora); „21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“ (Mgr. Radek Přepiora); „24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“ (Mgr. Radek Přepiora); „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ (Vážený pan M. M., Vážený pan Petr Hadaščok nst. A Vážený pan Mgr. Radek Přepiora), který by měl být na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 13. zasedání udělí slovo v rámci projednávání tohoto bodu.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuze k programu Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále sdělil: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Nejprve mi prosím dovolte, abych popřál všem zde přítomným lidem dobré vůle na úvod našeho letošního dialogu v novém roce 2016 dosažení opravdu velkých úspěchů v rámci společné a záslužné práce pro všechny obyvatele Ostravy a vůbec celé České republiky. Děkuji. Dále navrhuji zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva nových bodů. Bod č. 1 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a širokou veřejnost o stavu zpracování analýzy ostravského systému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k prohlášení Váženého pana primátora Macury z 13. května 2015 zde na Váženém Zastupitelstvu, kdy řekl, cituji: „... a bylo slíbeno, tím nechci říct účelově těmto, těmto dvěma pánům, ale obecně, že záměrem mým a paní náměstkyně Šebestové je podrobit tu obecně závaznou vyhlášku o čipování psů jakési analýze její účinnosti, vyhodnocení účinnosti této vyhlášky, ale pánům, jak Přepiorovi, tak panu Hadaščokovi doufám, že bylo sděleno a bylo jimi i pochopeno, že celý tento proces trvá nějakou dobu s předpokladem někdy do pololetí roku 2015,“ konec citace. Máme 20. leden 2016, Vážený pane primátore, tedy je zde evidentní prodlení skoro 7 měsíců a nikdo oficiálně neví proč. Bod č. 2 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a všechny občany o vyjednávání a přípravě programového prohlášení nové radniční koalice.“ Termín: ihned. Tento bod je navrhován obzvláště vzhledem k vyjádření Váženého pana primátora Macury ze dne 15. ledna 2015 na společné schůzce mezi zástupci anti-čipovacího občanského disentu, Váženým panem Petrem Hadaščokem nst., Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem z dnešního předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora), Váženým panem Janem Becherem, někdejším zastupitelem zvoleným na kandidátce hnutí Ostravak a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou, šéfeditorem webu Společenství Necipujtenas.CZ. Tehdy Vážený pan primátor jednoznačně prohlásil, že si je vědom velice tristních podmínek a okolností, za jakých tzv. ostravská čipovací vyhláška č. 9/2012 vznikala. Zastupitelé mohli být při jejím schvalování, cituji: „Uvedeni v omyl,“ konec citace. Navrhl tehdy vstřícný krok, doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal, cituji: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji vám to!“ konec citace. Dále uvedl: Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování, cituji: „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát,“ dodal Vážený pan primátor Macura. Po změně ve vedení města v listopadu 2015 je jistě připravováno nové programové prohlášení. To původní totiž nic z výše uvedeného slibu nakonec neobsahovalo. Gentlemani přece drží své slovo i v roce 2016. Nuže tedy vzhůru do toho. Bod č. 3 – návrh usnesení: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženého pana primátora Macuru tím, aby informoval Vážené Zastupitelstvo a všechny občany o stavu vyřizování oficiálního podnětu Váženého občana Petra Hadaščoka nst. ze dne 6. ledna 2016 ve věci cenzurního zásahu Váženého Zastupitelstva, ke kterému došlo dne 14. října 2015 při projednávání programového bodu jednání Váženého Zastupitelstva č. 34, kdy nemohli vystoupit se svými diskusními příspěvky ani občané, zastupitelé a ani případně sám pan europoslanec Petr Mach.“ Termín: ihned. Pro doplnění pouze dodávám, že tento podnět řeší po marných výzvách k omluvě všem dotčeným občanům, zastupitelům a Váženému panu europoslanci Machovi z volebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (celorepubliková úroveň, pozn. autora) a po vstřícných nabídkách na lidské urovnání situace, jak Vážení právní specialisté z ostravského magistrátu, tak z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a Ministerstva vnitra České republiky. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Sdělil, že Mgr. Přepiora přednesl tři návrhy na doplnění programu. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce některý z nich vzít za svůj, aby o nich mohli příp. hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil (Petr Hadaščok nst. poznamenává: Zase nikdo, pozn. autora). Dále předal Vážený pan primátor slovo Váženému Ing. Novotnému a prosí jej, aby vystoupl se svým projevem.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, jsem Jaroslav Novotný, občan města Ostravy. Na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné pracovní komise k cenám tepla pana hejtmana (Moravskoslezského kraje, pozn. autora). V bodu č. 3 programu je Vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu magistrátu je dlouho známo stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním rozhodně není, když pan primátor otevře diskusi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani Rada města 15. 12. 2015 nedbala povinnosti stanovené ji v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu Rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek. V tomto případě ekonomický důsledek je nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že Zastupitelstvo města podnět zamítá nebo přijímá, ne ale, že jste podnět projednali. Proto všechny zastupitele a zejména snad zbylé zastupitele opoziční (pokud ještě v Ostravě vůbec nějací existují, pozn. autora) vyzývám, abyste si někdo osvojil můj návrh, tento bod 3 na program zasedání dnes nezařazovat, za což Vám předem děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo osvojit jeho návrh. Nikdo si návrh neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu 13. zasedání Zastupitelstva města. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 13. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0869/ZM1418/13.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednání materiálu 3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že se k tomuto bodu přihlásili dva občané. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Zároveň otevřel rozpravu k danému bodu a sám se hned do ní také přihlásil. Řekl, že přemýšlel o podnětu Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného a že musí konstatovat, že na jeho podnětu je rácio. Navrhl rozšíření usnesení nad rámec bodu, který je součástí toho materiálu, neb se opravdu domnívá, že není důvod, aby město zastupoval v odborné komisi pro spolupráci se společností Veolia hejtman Moravskoslezského kraje. Není k tomu žádný racionální důvod. Domnívá se, že je možné tam shledat určitý možný střet zájmů a také se domnívá, že by bylo dobré složení té komise obměnit kompletně. Dále sdělil, že než předloží návrh na rozšíření usnesení, tak by chtěl předat základní informaci, která se týká průměrných cen tepla pro rok 2016, která v Ostravě zůstane v úrovni roku 2015 beze změny, tzn. na úrovni 529,7 korun za gigajoule včetně 15% daně z přidané hodnoty, což je jeden z bodů, který je předmětem činnosti té odborné komise, která byla zřízena za účelem garance cen tepla. Srovnáme-li všech 32 statutárních měst na území České republiky, tak v Ostravě je cena tepla v té výši, kterou říkal, tzn. 529,7 korun za gigajoule, je čtvrtou nejnižší, tzn. tři města mají cenu o něco nižší a zbývajících 28 statutárních měst má cenu tepla vyšší. Jinak všechny ceny tepla ve všech statutárních městech se pohybují v intervalu od 484 korun za gigajoule, což je nejlevnější cena, týká se Pardubic, až po 705,8 korun za gigajoule, což je výrazně více, v případě Liberce, takže Ostrava je na tom skutečně cenově na dně. Podstatná informace je ta, že se cena proti roku 2015 nezvyšuje. Dále řekl, že by chtěl navrhnout kompletní odvolání všech zástupců města v této odborné komisi, kterými dneska jsou Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Ing. Lumír Palyza, bývalý 1. náměstek primátora, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí a pan Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a na jejich místa chce navrhnout Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora pro životní prostředí, doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora pro oblast financí a rozpočtu, Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora. Dále řekl, aby učinili za dost předpisům, je třeba jeho návrh rozdělit prakticky do pěti bodů, tím myslí, že by usnesení k bodu č. 3 mělo 5 bodů, a to: Zastupitelstvo města 1) projednalo podnět občana dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Primátor poznamenal, že bod 1) usnesení je v relaci s tím, co je v tomto materiálu uvedeno a dále by byly do usnesení doplněny čtyři nové body, a to: 2) si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o odvolání zástupců statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora Ing. Lumíra Palyzy, člena ZSMO Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje; 3) odvolává zástupce statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Ing. Tomáše Macuru, MBA, primátora Ing. Lumíra Palyzu, člena ZSMO Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje; 4) si vyhrazuje dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o jmenování zástupců Statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6, uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora doc. Ing. Ivety Vozňákové, Ph.D., náměstkyně primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora; 5) jmenuje zástupce Statutárního města Ostrava v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3. 7. 2002, ve znění dodatků č. 1 - 6 uzavřené se společností Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem Ostrava, 28. října 3337/7, IČ: 45193410, (nyní Veolia Energie ČR, a.s.), a to: Mgr. Kateřinu Šebestovou, náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., náměstkyni primátora Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že se mu zdá, že personální otázky se začínají řešit v Ostravě zásadně v noci, neboť si nedokáže představit, že od včerejší porady předsedů politických klubů, na které všichni seděli, se panu primátorovi urodil v hlavě tento návrh usnesení. Myslí si, že Dalkia resp. Veolia a její smlouva je velmi významná i z toho titulu, o kterém pan primátor hovořil, tzn. ve vztahu k té ceně a myslí si, že by si i změna personální zasloužila širší diskusi, minimálně na úrovni předsedů politických klubů. Nemluví o elementární lidské slušnosti např. při odvolávání hejtmana Moravskoslezského kraje, zda o tom byl alespoň spraven. Doporučil, aby návrh pana primátora na Zastupitelstvu projednáván nebyl a aby z této části, kterou on navrhl a dlouze odcitoval, aby usnesení přijato nebylo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu doktorovi Babkovi a dotázal se, zda má Vážené Zastupitelstvo nějaké další návrhy k tomuto bodu. Nikdo ze zastupitelů již nechtěl diskutovat a tak poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, jenž se naopak do diskuse k tomuto bodu přihlásil, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych se vyjádřil ke zpracování materiálů, které jsou Vám předloženy k bodu č. 3. Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, dnes již bez nadsázky legendární aktivní občan našeho města, který se snaží pomáhat lidem v jejich životech všude tam, kde politická reprezentace naprosto selhává, Vám dnes předložil k posouzení svůj podnět. Vážený pan Ing. Novotný se pečlivě věnuje otázkám nezdražování tepelné energie v Ostravě již řadu let. Jde o jeho specializované téma a z toho důvodu pak prosím přistupujte k jeho občanskému podnětu s náležitou pozorností a pochopením. Já bych chtěl ocenit, že pan primátor se o to nyní snažil. Nyní k samotné dokumentaci, kterou město zveřejnilo na svém webu k bodu č. 3. Prosím o vysvětlení, proč jsou v těchto dokumentech začerněna jména politiků s veřejnou funkcí, Váženého pana hejtmana a Vážených zastupitelů. Zákon o ochraně osobních údajů nic takového neukládá. Naopak. V případě politiků s veřejnou funkcí mají občané plné právo na informace. Prosím, uvědomte si, že letos proběhnou krajské volby a voliči by měli mít potřebná data ke svému rozhodování v nezkreslené podobě. Pro srovnání bych rád uvedl, že například jméno Vám všem jistě dobře známého Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž nemá žádnou veřejnou funkci, bylo zveřejněno na městském webu k bodu č. 21 programu jednání dnešního Váženého Zastupitelstva, a to dokonce ve stejné části textu s Váženým panem poslancem evropského parlamentu Petrem Machem z předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (z hlediska celorepublikové úrovně, pozn. autora). Jistě cítíte ten nepoměr. Politik, ten je začerněn, ale občan, ten je zveřejněn. Velmi zajímavé. Možná, že již je ale třeba Vážený pan krajský hejtman pouze soukromá osoba a občané o tom vůbec nevědí. Moc bych poprosil, abyste v dokumentech pečlivě začerňovali jména občanů bez veřejné funkce z důvodů ochrany jejich soukromí a práva na nerušený život, ale v případě profesionálních politiků ve veřejné funkci to prosím nedělejte. Velice Vám děkuji za akceptaci mého podnětu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Předal slovo Váženému panu Ing. Novotnému, občanovi města Ostravy, který se přihlásil do diskuse. Vážený pan primátor jej poprosil o přednesení příspěvku.

Vážený pan Ing. Novotný, občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, na programu je dnes můj podnět ze 7. 12. 2015 odvolat z odborné komise k cenám tepla pana hejtmana. Už 17. 8. 2015 jsem dle zákona č. 106/1999 Sb., magistrátu poslal dotaz, jaký vztah nyní má pan hejtman k městu a jeho občanům, kromě toho, že je naším spoluobčanem, a jaký kdy poskytnutý závazek, či prohlášení by porušil, pokud by zájmy města a jeho občanů zastupoval špatně, či se třeba jednání komise ani neúčastnil? Došel mi magistrátní list ze 3. 11. 2015, ve kterém je i napsáno: „.......Pan hejtman vůči městu Ostravě nepřevzal žádný závazek ani neučinil žádné prohlášení ve vazbě na jeho účast jako člena v odborné pracovní komisi.........." Proti volbě pana hejtmana do komise jsem vystoupil už na 2. zasedání Zastupitelstva 17. 12. 2014 v diskuzi k bodu 13 programu. Tehdy po výměně názorů mezi panem Ing. Palyzou a panem primátorem 23 hlasy pro při 23 zdrženích se nebyl přijat návrh pana JUDr. Semeráka, aby se členem komise stal Ing. Pražák, Ph.D., a tak byl potom do komise zvolen pan hejtman, když 11 zastupitelů se hlasování zdrželo. Pan hejtman nesložil slib, který jste složili Vy, a tak se vůči občanům Ostravy k ničemu nezavázal. Je Vám navrženo přijmout usnesení, že jste podnět projednali. Odboru legislativnímu a právnímu je dlouhodobě známo stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, že tyto věci mají být projednány věcně, ne jen formálně. Věcným projednáním není, když pan primátor otevře diskuzi, do které se nikdo nepřihlásí, pan primátor ji uzavře a dá hlasovat. Ani Rada města 15. 12. 2015 nedbala povinnosti, stanovené ji v bodu 6 přílohy 1 Jednacího řádu Rady města, že vždy musí materiál obsahovat návrh usnesení, tedy dle Ministerstva vnitra věcného, zhodnocení výchozího stavu a jeho ekonomický důsledek - v tomto případě nulový. Návrh usnesení proto mohl být, že Zastupitelstvo podnět zamítá, nebo přijímá, ne ale, že jste to projednali. Proto Vás, Vážení zastupitelé, vyzývám, abyste pro přijetí navrženého usnesení, tedy písemně navrženého usnesení, nehlasovali. Tím umožníte, aby Vám byl později předložen řádný materiál, za což Vám děkuji. A k tomu, co bylo před chvílí předneseno ústně. Již 20 let je známo, že v Ostravě je přebytek tepla, protože tady je víc výrobců. Teplo zde vyráběly Moravskoslezské teplárny, Zásobování teplem, Energetika Vítkovice a Energetika Nové Huti. Čtyři výrobci. Z toho Energetika Nové Huti dodávala i Moravskoslezským teplárnám a možná dodává dodnes Veolii, tím si nejsem jistý, ale Dalkii určitě. To není, prosím, argument. Jsme jediné město v České republice, kde je přebytek tepla. Další věc. Tady je navrženo, abyste schválili čtyři nové členy do pracovní komise. Ze smlouvy je známo, že město má nárok na funkci místopředsedy této komise, tak neopomeňte zároveň při tom určit, kdo z těch čtyř nově navržených by měl být tím místopředsedou. A to je vše. Děkuji Vám za řádné hlasování.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Ing. Novotnému za příspěvek a řekl, že ho trochu překvapil tím, že zopakoval doslova tentýž příspěvek, který měl o dva body dřív. Možná mohl přistoupit trochu zodpovědněji k času Zastupitelstva. Neví, zda Vážený pan Ing. Novotný navrhuje ten bod stáhnout, protože si myslí, že se Vážený pan Ing. Novotný trochu zasekl v čase, protože on, Vážený pan primátor, přišel s jiným návrhem. Dotázal se Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, zda navrhl stáhnout celý ten materiál z projednávání a nebo co bylo předmětem jeho věcné připomínky. Požádal ho o konkretizaci.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) odpověděl, že si návrh pana Hadaščoka neosvojuje (přeřeknutí, Vážený pan zastupitel myslel samozřejmě Váženého pana Ing. Novotného, pozn. autora), on brojil, respektive plédoval za to, aby nebylo přijato rozšíření usnesení, které citoval Vážený pan primátor. Nemá ho před sebou, ani ho neprojednávali, proto navrhuje, aby to, co četl Vážený pan primátor, přijato nebylo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, pokud jde o to původní usnesení, které obsahovalo jenom jeden bod, zda ho nerozporuje.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) řekl, že kdyby ho rozporoval, tak by souhlasil s Váženým panem Hadaščokem (přeřeknutí, Vážený pan zastupitel opět myslel samozřejmě Váženého pana Ing. Novotného, pozn. autora) a osvojil by si jeho návrh na stažení celého materiálu. To nečiní.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že teď už tomu rozumí, je to výborné. Jsou tedy proti sobě dva návrhy, on navrhl rozšířit usnesení k materiálu č. 3 o čtyři nové body, ty už mezitím byly zobrazeny na monitorech, proti tomu je návrh Váženého pana zastupitele JUDr. Babky o tomto návrhu na rozšíření nehlasovat, resp. jej nepřijmout.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že doufá, že primátor pochopil, že jeho vystoupení směřovalo zejména k formě tohoto návrhu a k formální záležitosti, jinak proti návrhu, aby tam bylo celé vedení nebo část vedení města, vůbec nic nemá. Jedná se mu o formu projednání tohoto bodu vč. tohoto návrhu a jeho poslední otázka zněla, zda byl minimálně Vážený pan hejtman o tom spraven. Jde mu i o lidský charakter projednávání personálních záležitostí, na které upozorňuje dlouhodobě.

V tento moment se z galerie hlásí s technickou poznámkou Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předává překvapivě a pozitivně s náležitou úctou k ústavním/přirozeným právům občanů slovo Váženému Ing. Novotnému i když by podle striktního výkladu Jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy již občan ke stejnému bodu vystoupit neměl. Poprosil jej, aby byl stručný a předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární občan města Ostravy, řekl: „Pane primátore, musím se ohradit proti Vaší výtce, že zdržuji Zastupitelstvo. Ukážu Vám odtud z balkonu, jak dlouhý byl příspěvek pronesený v rámci schvalování programu a jak dlouhý je příspěvek, který jsem přednesl teď. Z toho byla část vybrána do toho bodu k programu. (Vážený pan Ing. Novotný ukazuje Váženému Zastupitelstvu z galerie pro veřejnost rozdíl v délce svých příspěvků; pozoruhodné na tom bylo, že celé Vážené Zastupitelstvo velmi pozorně celý proces sledovalo, pozn. autora.) Takže k programu byla horní část té stránky, ta spodní byla k bodu 3 a toto vidíte, že toto je dvakrát tak dlouhé, čili nešlo o opakování. Ale omluvu nežádám, děkuju.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému. Omluvil se mu, neb na dálku pochopil, že dvakrát citoval pouze část svého příspěvku. Dále řekl, že nyní mají situaci, kdy on, Vážený pan primátor, navrhl rozšířit návrh usnesení o čtyři nové body, které mají vysvíceny na monitorech, proti tomu Vážený pan zastupitel JUDr. Babka navrhuje hlasovat pouze o původním návrhu usnesení. Řekl, že nejprve budou hlasovat o návrhu Váženého pana zastupitele JUDr. Babky, tzn. o tom, zda zůstává návrh usnesení v bodě 3 v podobě, jak je uveden v písemném materiálu.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) požádal o odpověď na otázku, zda byl o chystané změně informován Vážený pan hejtman Moravskoslezského kraje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že Vážený pan hejtman tuto informaci prozatím nemá, ale on sám mu ji osobně sdělí. Dal hlasovat o původním návrhu usnesení k materiálu č. 3, tzn. o bodu 1). Hlasovalo 7 pro, 0 proti, 38 se zdrželo hlasování. Nebylo schváleno. Dal hlasovat o rozšířeném návrhu usnesení ve znění, které přednesl. Hlasovalo 31 pro, 5 proti, 12 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0874/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem „ZM_M 4 Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS" a jelikož se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil do diskuse, tak tedy poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl Váženým zastupitelům svůj diskusní příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dokumenty, které máte připraveny k bodu č. 4, mají úzkou vazbu na přípravu tzv. Strategického plánu města. Ten je navíc také na programu Vašeho jednání. K dané problematice mám připraven jeden z mých dalších diskusních příspěvků. Chtěl bych se nicméně vyjádřit přímo k materiálům k programovému bodu č. 4 dnešního Váženého Zastupitelstva. Předně mi prosím dovolte, abych se Vás zeptal, zda jste se podívali na webové stránky „urbact.eu" a nastudovali jste si je? Východiska pro tzv. „inteligentní specializaci“, tzv. „akční plán“ zpracovávaný v rámci celého projektu, kam se Ostrava hlásí, bude řešit mj. tzv. „podrobnou specifikaci“ konkrétních aktivit se vztahem k životu jednotlivých občanů našeho města. Opět jde o propagování nebezpečné „smart agendy“ chytrých měst, nových šmírovacích technologií, všudypřítomných mikročipů, skenerů a o vzájemnou výměnu informací mezi jednotlivými „smart městy“ v Evropě právě o fungování samotných chytrých měst, Internetu všeho a třeba o způsobech konkrétní interakce mezi lidskými bytostmi a stroji. Dovolte mi Vám tedy sdělit jeden možný příklad takové interakce. Mnozí z Vás možná zaznamenali v letošním lednovém tisku zprávu, že ostravští vědci vyvinuli za přispění štědrých dotací z veřejných rozpočtů mobilní aplikaci a systém pro automatické odečítání stavu vodoměrů v soukromých obydlích občanů. Z jedné strany jde jistě o výhodu pro občany, koncové spotřebitele. Z druhé strany jde ale zároveň o nové nebezpečí při napojení takového vynálezu online na Internet. Kyberzločinci, hackeři, totiž posléze díky tomu mohou dokázat monitorovat konkrétní soukromou nemovitost, sledovat návyky jejich obyvatel a při vhodné příležitosti zaútočit. O potlačování legitimního politického disentu už ani raději nehovořím. Nejrůznější „smart“ měřidla budou v příštích letech občanům motivačně vnucována dle plánů Evropské komise a tzv. konceptu „chytrých měst“, budou montována do všech domácností pod záminkou úspory energií, zajištění většího komfortu spotřebitelů. Uživatel předmětného chytrého měřidla už pak ale nebude mít bohužel možnost ovlivňovat automatickou komunikaci takové elektroniky. Dojde k nebetyčným zásahům do jeho soukromí. Nebude už posléze moci ani takový přístroj hardwarově vypnout (softwarově totiž dokáže hacker na dálku přes Internet obejít takřka každé zabezpečení), protože z hlediska občana by mu po otevření zapečetěné vnitřní části měřidla hrozila pokuta a dokonce trestní stíhání. Jenže chytrá měřidla v chytrých městech představují zkrátka nehorázné kybernetické riziko, jsou nástrojem likvidace přirozených práv a svobod občanů už i u nich doma, pokud si ovšem včas občané nedokáží obstarat svou vlastní energetickou nezávislost a neodpojí se definitivně od inženýrských sítí. Chytrá řešení ještě totiž neznamenají to, že jsou pro občany bezpečná! Budou však pro některé firmy se státní podporou jistě báječným výdělkem. Na druhé straně pro svobodomyslné občany půjde o motivačně povinně vnucovaný šmírovací sociální experiment. Vždyť si jen vzpomeňme na chytrou kartu ODISka. Sám Vážený pan ostravský primátor přiznal v listopadu 2015 při jednání městského Zastupitelstva, že je cílem mnoha ostravských politiků docílit sledování obyvatelstva právě prostřednictvím výše uvedených karet zatím třeba v autobusech, tramvajích apod. Prosím proto Vážené Zastupitelstvo: ujistěte nyní veřejnost formou přijetí Vašeho nového usnesení, že v případě přijímání jakýchkoliv aplikovaných chytrých řešení a zavádění tzv. chytrých technologií: bude posléze zaručen každému obyvateli Ostravy v případě jeho zájmu plný a nediskriminační opt-out. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Řekl, že je překvapen tím, co kdy podle Mgr. Přepiory řekl. Doufá, že ho paměť neopouští. Sdělil, že příspěvek Váženého Mgr. Přepiory je v zásadě jaksi konzistentní vzhledem k tomu, co Vážený pan Mgr. Přepiora řekl také v rámci minulých zastupitelstev. Vážený pan primátor také konzistentně ubezpečil Váženého pana Mgr. Přepioru, že město Ostrava, pakliže chystá jakýkoliv vstup a zavedení implementací jakékoliv nové technologie, tak velmi pečlivě dbá na to, aby touto implementací nebyla postižena práva na soukromí osob obyvatel města Ostravy a nepochybně tomu tak bude i v případě zapojení města Ostravy do toho projektu „URBACT“. Shodou okolností včera měli v Ostravě konzultanta, zástupce z města Bilbaa, které si prošlo podobným procesem, kterým prochází dneska město Ostrava a slouží jako benchmark v rámci celé Evropské unie pro transformaci měst z těžkého průmyslu směrem k moderním technologiím. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Macháčkovi.

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček, místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (KSČM), sdělil, že si myslí, že by neměli asi za každou cenu vždycky brát všechny projekty, které jsou placeny z Evropské unie, jako že jsou přínosem. Z finančního hlediska upozornil na způsobilé náklady toho projektu, kdy mezi způsobilé náklady patří mzdy, cestovné, ubytování, náklady na chod kanceláře, administraci, vybavení, nájmy, catering. Myslí si, že tyto měkké projekty ne vždycky, i když jsou financovány z Evropské unie, jsou jakoby důležité a přínosné a spíše by apeloval na to, že i těch 15 %, které Statutární město Ostrava platí, tak by měli zvažovat k tomu, jestli jsou účelně vynaložené.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Macháčkovi a poprosil o příspěvek Váženého pana zastupitele Šebestu.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM poděkoval za udělení slova a podpořil Váženého pana zastupitele Ing. Macháčka. V materiálu jsou uvedeny pouze náklady na ten základní projekt, ale dopady na město v další fázi už nejsou vůbec známy, vyčísleny ani jinak specifikovány. Předpokládá, že pokud by měli realizovat to, co se možná provede ve strategii tohoto projektu, tak pak ty náklady by nehorázně dopadly na město, možná je to přehnáno, ale možná by dopadly i na obyvatele města a tudíž by si u takového materiálu představoval, že tam tyto náklady alespoň nastíněny budou. Není tomu tak, proto si myslí, že tento projekt zrovna pro město vhodný není, protože jenom ty výsledky, které tam jsou a co by to mělo městu přinést, tak si myslí, že nejsou adekvátní nákladům, které by to město stálo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Šebestovi za připomínku. Odpověděl, že to není tak, že se město hlásí do všech programů, které přichází. Nechal zpracovat historicky na základě žádosti Váženého pana zastupitele JUDr. Babky určitý přehled programů, do kterých se město zapojilo, a do kterých ne. Řekl, že na to nemají kapacity peněžní a hlavně lidské, aby chodili do všeho, co přichází. Na druhé straně toto je projekt, u kterého si je téměř jist, že z něho můžou čerpat pozitivní výstupy ne v podobě nějaké implementace, nějakých konkrétních technologií, ale v podobě přístupu ke tvorbě městské strategie, kterou, a je to jeden z bodů, který budou dneska na Zastupitelstvu projednávat, kde je dobře se učit ze zkušeností měst, která si podobným procesem jako Ostrava již prošla a v tomto případě mají možnost tyto zkušenosti získat, neříká úplně zadarmo, ale téměř zadarmo a věří, že budou přínosné. On osobně takového dojmu po debatě se zástupcem toho programu „URBACT“, který včera v Ostravě byl, tuto důvěru nebo téměř jistotu v toto nabyl. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 32 pro, 5 proti, 13 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0875/ZM1418/13.

(Poznámka: Ostravští politici neodpověděli na všechny dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory a také zastupitelů ještě ani v polovině května 2016. Ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ nicméně obdržel Vážený pan Mgr. Přepiora v prosinci 2015 vstřícný/vysvětlující dopis s podpisem Váženého pana primátora Macury, který odhlasovalo Vážené ZSMO. V tomto listu byla oficiálně uznána závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítli představitelé ZSMO učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovali o schválení deklarace podpory konceptu „Smart city“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené členy Váženého ZSMO k diskusi k programovému bodu jednání Váženého ZSMO č. „ZM M 21 Informace o plnění usnesení Zastupitelstva města“. Diskuse:

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že se hlásí ještě k bodu č. 3. Chtěl se přihlásit ještě dříve, než primátor otevře diskusi k následujícímu bodu. Řekl, pro záznam, že si projel sjetinu usnesení k bodu č. 3 „Podnět občana statutárního města Ostravy“ ve vztahu k jeho návrhu, kdy se zdržel hlasování. Nechtěl by vypadat jako pitomec za 50 let, až to třeba bude někdo číst, proto by chtěl říci, že jsou tam uvedeni ti, kteří ho podpořili a kteří to určitě tak nemysleli a jsou tam uvedeni ti, kteří to nepodpořili, ale chtěli to podpořit. Pro záznam řekl, že usnesení nezpochybňuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené ZSMO k další diskusi. Jelikož se nikdo nepřihlásil, tak předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi, který se přihlásil do diskuse.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále upozornil, že požádal v rámci minulého bodu o osvojení svého návrhu. Vážený pan primátor k tomu nicméně Vážené ZSMO, tak jak je vždy dobrým zvykem, nevyzval. Dále řekl: Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká materiálů, které Vám byly předloženy právě k bodu č. 21. Neobsahují totiž z neznámých důvodů informace o následujících usneseních Váženého Zastupitelstva. Usnesení č. 0521/ZM1418/8 ve věci polanských stavebníků a usnesení č. 0511/ZM1418/7, které řešilo zveřejňování zápisů z jednání Váženého Sboru starostů a usnesení č. 0343/ZM1418/5 mj. ve věci první odpovědi Váženému panu europoslanci Machovi ze Strany svobodných občanů (Svobodní). Prosím Vážné Zastupitelstvo, aby zahrnulo do výsledných zpráv informaci o plnění či neplnění mnou výše uvedených usnesení. Není přeci možné, aby Vážené Zastupitelstvo něco odhlasovalo a daný úkol byl posléze ignorován. K zápisům z jednání Váženého Sboru starostů pouze dodám, že již byly z velké části letos získány a zaslány Váženému panu primátorovi Macurovi díky zákonné žádosti o informace, která vzešla z vstřícné činnosti právě Strany svobodných občanů, dnes předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci(v rámci celorepublikové úrovně, pozn. autora), kteří se snaží Ostravě pomoci s realizací konceptu svobodné, vstřícné a otevřené Radnice. Dále bych Vás poprosil o úpravu stavu plnění usnesení Váženého Zastupitelstva č. 0673/ZM1418/10 ve věci druhé odpovědi Váženému panu europoslanci Machovi, předsedovi Strany svobodných občanů, které bylo rozporováno dne 6. ledna 2016 oficiálním podnětem Váženého pana občana Petra Hadaščoka nst. Podle stávajícího právního výkladu bylo totiž výše uvedené usnesení schváleno mimo zákonný a ústavní rámec, jelikož došlo v době jeho přijetí k cenzuře občanů i zastupitelů, kteří chtěli vystoupit k souvisejícímu bodu programu Váženého Zastupitelstva. Výše citované usnesení by mělo být správně zneplatněno a související materiál by měl být posléze znovu zařazen na program jednání Váženého Zastupitelstva tak, aby mohl být konečně řádně prodiskutován všemi oprávněnými občany i zastupiteli včetně případné osobní účasti Váženého pana europoslance Macha. Až teprve následně lze přijmout právoplatné usnesení. Zároveň prosím, abyste provedli korektní anonymizaci jména Váženého pana Petra Hadaščoka nst. ve výsledných materiálech publikovaných k bodu č. 21 na oficiálním městském webu, aby bylo učiněno za dost dikci zákona o ochraně osobních údajů. Prosím, aby byly mé podněty zahrnuty do výsledné zprávy Váženého Zastupitelstva, aby se k nim nyní vyjádřili jak zde přítomní právní experti, tak členové kontrolního výboru města a aby si tyto mé návrhy někdo z Vás osvojil, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Dotázal se, zda si hodlá někdo ze zastupitelů osvojit návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo si návrhy neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0876/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu „č. ZM M 24 Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje Statutárního města Ostrava“. Vážený pan primátor řekl, že vhledem k tomu, že k tomuto bodu byl vyžádán předklad, tak by to nejprve krátce uvedl a poté by požádal zde přítomného zástupce realizační společnosti o jeho příspěvek. Uvedl, že všichni vědí, že s rokem 2015 skončilo období, na které byla zpracována původní strategie rozvoje Statutárního města Ostravy a samozřejmě jakožto odpovědné vedení města se rozhodli v těchto informativních zprávách pro Vážené ZSMO pokračovat, pracovat na nové strategii města, která by pokryla období do roku 2023. Takovými základními rozdíly, kterými by se chtěli oproti minulým obdobím řídit, a které jsou pro ně důležité, jsou participace a komunikace. Participace znamená, že chtějí do přípravy strategie města zahrnout v maximální možné míře „stakeholdery“ – všechny zainteresované strany vč. odborné veřejnosti, myslí tím té části občanské veřejnosti, která se těmi problémy zabývá a má zájem je řešit, tzn. chtějí ji v rámci práce na strategii podnítit aktivity zezdola. Aspekt komunikace je ten, kterým by chtěli tu hotovou strategii potom správně komunikovat tak, aby nejenom nezůstala v šuplíku, ale aby byla přijata městem, jeho občany, různými organizacemi za svou a aby se touto strategií v dalších letech a ti, kteří přijdou po nich, aby se jí řídili. Součástí té participace je i zapojení širokého politického spektra vč. opozice tak, aby nedocházelo k nějakým případným zbytečným rozporům při případné změně politického vedení nebo po dalších volbách apod. Požádal Váženého pana Ing. Konczynu, zástupce společnosti, kterou Vážená městská Rada vybrala pro realizaci této zakázky, aby v krátkém příspěvku tu strategii uvedl.

Vážený pan Ing. Daniel Konczyna, analytik, se představil, sdělil, že je také občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě už bezmála 35 let. Měl tu čest se v minulosti podílet na spolupráci při přípravě dohody o partnerství ČR pro využívání strukturálních fondů na dalších 7 let. Spolupracoval při přípravě strategického plánu Prahy, který zrovna prochází participativním projednáním s občany města Prahy, zároveň připravoval integrovanou teritoriální investici, díky které může Ostrava společně s ostatními statutárními městy v kraji čerpat v následujících letech až 7 miliard korun a je mu ctí, že může před zastupitele předstoupit a i svým slovem, svou prezentací je pozvat k tomu, aby se v následujících měsících aktivně účastnili přípravy strategického plánu, s kterým by chtěli zase na dalších 7 let posunout město o kus dál, možná mezi ta evropská města, se kterými se můžou měřit, třeba i v tom projektu „IN FOCUS“, který jim byl včera v Ostravě představen. V žádném případě nevycházejí z nuly, ani si to nemyslí, strategický plán města Ostravy jako zpracovatele dobře znají. Dneska zastupuje zpracovatele strategického plánu konsorcium společností BeePartner a.s. a RPIC-ViP s.r.o. RPIC-ViP se podílel na zpracování poslední verze strategického plánu města Ostravy a on se za ním pokusí v krátkosti ohlédnout. V roce 2009 by si v podstatě nepředstavil to, co za posledních 7 let v Ostravě viděl, tu proměnu. Jsou tady minimálně dvě památky, které navštěvuje nejvíce návštěvníků v republice mezi pěti nejnavštěvovanějšími – Dolní oblast Vítkovice a ZOO, samozřejmě i díky slůněti, což bylo velmi těžké období ze strany města Ostravy, ale podařilo se. Nepředstavil si, že bude zvát na prestižní akce lidi z jiných měst do místa zvaného „Gong“, nepředstavoval si, že projdou takovým terminálem, jako je na Svinově nebo na opraveném „Přednádraží“, nepředstavil si, že na in-line stezce dojedou až do Frýdku-Místku, že se mezitím může zastavit podél opravených cest kolem Ostravice. V podstatě netušil, že tady bude super počítač, který bude patřit mezi 40 nejlepších počítačů světa. Netušil, že bude jezdit nízkoemisními autobusy a zároveň nevěděl, že vznikne takový stadion, jako je hala ve Vítkovicích. Pro něj osobně jako občana Ostravy, který bydlí kousíček nedaleko odsud od magistrátu, Ostrava prošla obrovskou proměnou a všechny tyto proměny v podstatě před sedmi lety zachycoval strategický plán města Ostravy ve scénářích a najdou je tam. Najdou tam tu představu konkrétní, najdou tam představu o tom, že budou přitahovat lidi do atraktivních míst, budou lidi přitahovat i k novým technologiím, že tady bude otevřena Lékařská fakulta, na kterou se budou moci hlásit studenti ke studiu oboru lékařství, že bude zrekonstruována fakulta elektrotechniky. Co se možná nepodařilo, ale co ohromně zaktivizovalo, a určitě se toho aktivně mnozí ze zastupitelů účastnili, bylo Evropské hlavní město kultury, které bohužel už úplně nezáviselo na nich, záviselo to na jiné komisi, která nevyhodnotila nejlepší návrh jako nejlepší, ale zase díky nejlepšímu návrhu, alespoň za něj osobně, se mohl zúčastnit spousty akcí, ať už to bylo ve Staré aréně, v Cooltouru, v kinech, v divadlech po Ostravě, veřejných setkáních apod. I ta veřejná setkání je (zpracovatele) inspirovala k tomu, jakým způsobem by chtěli přistoupit ke strategickému plánu, proto navrhli jeho zpracování tak, jak ho navrhli. Proto se nesoustředili pouze na napsání papíru, ale soustředili se i na to, aby v následujících 11 měsících ode dneška zapojili do zpracování strategického plánu co nejvíce lidí, kteří mají na srdci co říct, mají nějaký aktivní zájem na rozvoji Ostravy a zároveň už se v minulosti nějakým způsobem na jejím rozvoji aktivně podíleli. Ví, že doba se mění, ví, že přistupují ke zpracování strategického plánu v době, kdy se rozvíjejí různé smart koncepty, smart City, zároveň existují další strategické koncepce, které jim vnucují resorty, příp. je navrhují jako dobré řešení pro implementaci atd. Toto si všechno uvědomují a právě že s tou erudicí do toho vstupují. Ví, a dneska vnímají rozdíly mezi Ostravou a jinými městy právě ne ani v tom, jakým způsobem jsou schopny strategicky naplánovat své priority, ale vnímají ten rozdíl v tom, jakým způsobem jsou je schopny odkomunikovat s občany města, s klíčovými aktéry města a jakým způsobem jsou ty aktéry schopni zapojit do přípravy strategického plánu. Občané v podstatě vyžadují jinou komunikaci, než aby jim donesený 150ti stránkový wordovský materiál, který je za úsporné náklady ve velmi krátkém čase s přehršlem statistik přesvědčuje o tom, že cesta a priority jsou naplánovány co nejlépe. Oni se snaží do toho procesu vnést marketingový přístup, přístup komunikační, participativní, o kterém mluvil pan primátor, a budou se snažit, aby zapojili cílové skupiny, které si dneska vydefinovávají, aby je správně informovali a aby jim ukázali, jakým způsobem se Ostrava může rozvíjet, aby jim ukázali i ty pozitivní věci, které se za poslední roky staly. Zrovna v tomto okamžiku kolegové se zpracovatelskou firmou připravují internetové stránky, na kterých všechny ty informace transparentně kdokoli z nich a občanů města uvidí. Uvědomují si, že Ostrava má výborný brand a v podstatě chtějí pracovat na tom, ať za ním vytvoří příběh na dalších 7 let. Uvěřitelný příběh, za který se budou schopni postavit. Jeho osobně trápí veřejné prostory, takže si uvědomuje i po mnoha veřejných debatách, které v Ostravě zažil, že Ostrava může pro mnohé občany vypadat tak, jako evropská města vypadala před 30, 50, 40 lety, proto by byli rádi, aby se do té debaty zapojili i lidé, kteří rozumějí urbanismu, kteří rozumějí architektuře a toto jsou stránky v podstatě z prezentace, které vytáhl z prezentace slavného architekta Jana Géla, který takto přistupoval a porovnával města ve světě a v Evropě a ukazoval, že pokud se začalo pečovat o jejich veřejný prostor, změnilo to velmi jejich tvář a změnilo to i aktivitu obyvatel, což je v podstatě jejich filozofie, jejich směr, kterým chtějí při tom zpracování také jít, tzn. nezaměřovat se na takové ty bezobsažné fráze typu zvyšování zaměstnanosti, které ve strategii určitě budou, ale aby byli schopni za rok ukázat konkrétní změny, kterými město věří, že udělá ve svém půdorysu třeba i v centru Ostravy, po jehož oživení volá tolik občanů a ještě pořád si není za sebe jistý, jestli si přesně ví rady a byli by moc rádi, aby podpořili takové oživení v Ostravě. Byl požádán, aby to odprezentoval co nejrychleji. Chtěl ukázat, jakým přístupem o tom přemýšlí, jakým způsobem se na to koukají, inspirují se ve Vídni, v Praze, má tu čest být v pražském týmu na institutu plánování a rozvoje, kde v podstatě s kolegy, kteří tam to participativní plánování i tu architekturu zapojí do debat, můžou tuto zkušenost přenášet do Ostravy a samozřejmě využívat spoustu věcí, se kterými mají zkušenosti z minulých let. Způsob zpracování co do metodického postupu bude odpovídat tomu, co je obsaženo v metodice pro zpracování veřejných strategií tak, jak je vyvěšeno na Ministerstvu pro místní rozvoj, projdou všemi fázemi, fázemi analytickými, ze kterých zjistí nějaké hlavní problémy, zjištění, z diskuzí s občany, z diskusí s klíčovými aktéry, s experty je převedou v cíle, strategické priority a vize, které prodiskutují ideálně i společně se zastupiteli na následujících zasedáních a v návaznosti na to v návrhové části budou hledat konkrétní opatření. Ten proces, který navrhují oni, se proti tomu standardnímu liší v další přidané hodnotě, kterou k tomu chtějí přidat. Je to zároveň volání spousty lidí, se kterými se setkal za poslední roky mj. i díky tomu, že v Ostravě v podstatě pořádá festival mezinárodních dokumentárních filmů o lidských právech a při těchto debatách o budoucnosti Ostravy narazili na to, že i těm lidem, kteří o ní mají celkem jasné představy, chybí debata o vizích, takže navrhují, aby se v následujících týdnech a měsících v podstatě i konkrétní kampaní a zapojením lidí do toho, jakou si Ostravu představují, tyto vize zkusili zformulovat a zkusili tuto představu společně s nimi dát do kupy, a proto tam založí kromě standardního zpracování i pracovní skupinu a debatu o tom, jaká je představa o Ostravě v roce 2023. Zatím ji pracovně nazývají pracovní skupina „vize“. Zároveň nad rámec toho projektu by moc rádi založili skupinu, která by v průběhu roku měla pracovat a společně se scházet k posílení brandingu a image Ostravy, což taky pochopili jako celkem silné téma, které má posílit komunikaci směrem ven ke specifickým cílovým skupinám, specifickými silnými nástroji a inspirují se v tomto případě třeba v Brně a v Jihomoravském kraji, kde tyto dvě instituce ve spolupráci spolu byly díky jasnému marketingovému přístupu schopny navázat na sebe až dvacet, třicet partnerů ze soukromé sféry, z velkých hráčů, kteří podpoří jejich marketing navenek proto, aby přilákali více turistů, občanů do města. Ví, že jim silně ubývá obyvatel, jenom v Ostravě asi 40 000 za posledních 20 let a ví, že ten trend se nezpomaluje, protože je ovlivněn historickou zkušeností. Branding by tomuto mohl pomoct a zároveň přilákat i nové investory apod. Další věc, kterou připravují nad rámec, je obecný pláč, neštěstí při zpracovávání strategií, a to jejich následná implementace. Dovolí si tvrdit, že odbor strategického rozvoje, který je v podstatě úzkou součástí týmu, bude chtít evaluovat ten strategický plán ještě malinko podrobněji, než to provedl on tím stručným výčtem, nicméně rádi by se zaměřili v té druhé půlce zpracování na to, ať jasně ukáží, jakým způsobem těch cílů chtějí dosáhnout a jakým způsobem to budou oni na městě realizovat, tzn. jakým způsobem se do toho zapojí odbory, příspěvkové organizace a partneři města. Pro tento účel by rádi založili pracovní skupinu nazvanou „implementace“ a chtějí s ní předem předejít tomu, že by se o strategickém plánu vůbec přemýšlelo jako o dokumentu. Jedna z nejúčinnějších strategií v ČR, inovační strategie Jihomoravského kraje, neexistovala v době, kdy ji implementovali, protože stála na dohodě partnerů, stála na dohodě těch institucí, na tom, co budou dělat, věděli to dopředu a nepotřebovali to vidět na papíře, stálo to na jejich proaktivní spoluúčasti. Připravil si pár obrázků, na kterých jsou jejich představy. Raději si představí v analytické fázi „Focus groups“ lidi, kteří se konkrétně sejdou nad problémy, které vydefinovali o Ostravě v průzkumu, jehož dotazník právě připravují, který by měl ve spolupráci i se zastupiteli najít co největší odezvu a zjistit, co vlastně občany trápí a potom si s nimi o tom podiskutovat. (Tento dotazník však za velké peníze oslovil vzhledem k původně obrovským předpokladům a profesionálům, kteří se na něm podíleli zcela minimální počet lidí: „Do dotazníkového šetření se během 17 dnů od 3. do 19. února 2016 zapojilo přes 6800 lidí, tedy 2,3 % obyvatel Ostravy, pozn. autora) Velmi rádi by je zapojili do zpracování strategického plánu minimálně v úrovni hledání těch představ, jejich vizí, jejich zkušeností, které mají ze zahraničí, do debaty o tom, co je pro Ostravu nejdůležitější, čím se může inspirovat jinde, co je pro Ostravu schopné přenést z jiných měst, kultur, protože všechno přenositelné není. Velmi rádi by občany zapojili, pokud to bude možné, i s útvarem hlavního architekta do debat o tom, kde konkrétně v jejich místě třeba s podporou komunitního přístupu můžou měnit svoje sídliště, můžou měnit svoje ulice, můžou sami přispět k tomu, co můžou dělat (posléze mohli v dalších měsících občané sledovat mj. z diskuse se zastupiteli, jak jim ostravští politici např. formou odmítnutí jejich petice z prostoru Jurečkovy ulice něco takového paradoxně upírají, pozn. autora) a zrovna mezinárodní projekty, které jsou součástí projektu „URBACT“ k tomu vyvinuly celkem účinné nástroje, kterým se říká místní akční skupiny, místní podpůrné skupiny, místní akční plány, (mnohdy se jedná o tzv. čínský participativní model, kdy např. město nebo obecně vládnoucí garnitura potřebuje masovou podporu občanů a tak jim rovnou nadefinuje úkoly, aby pak tuto „masu“ mediálně využilo k tomu, jak dobře politici pracují, pozn. autora) které mají celkem jasně popsanou metodiku, jak vlastně zapojí občany do toho, o čem můžou rozhodovat. Je to pro ně transparentní, pro ně otevřené a zároveň pro ty občany je to taková výzva a pozvání k tomu, že můžou něco ovlivnit na svém okolí a nejenom čekat na to, až se něco schválí. Toto je způsob, jakým by chtěli strategický plán i komunikovat, jednoduše, srozumitelně, co nejatraktivnější formou, lidi oslovit způsobem, který doposud neznají, tzn. motivovat je k tomu, ať řeknou to, co mají na srdci a samozřejmě na konci si strategický plán i velmi jednoduše potom za 7 let po jeho implementaci vyhodnotit a zase takovou vizuální formou, ať si nemusí vypisovat, co všechno se udělalo, protože to vidí kolem sebe, když po Ostravě jezdí tramvají, ať už do školy, do kina nebo do práce, ale zároveň ať to vidí i na papíře, toto všechno se udělalo za 7 let, toto všechno jsme pro vás naplánovali v roce 2016 a toto jsme v roce 2023 ověřili, dneska to stojí. Dneska takto vyhodnocují regionální operační program, ve kterém se podílel na strategickém plánování, a jsou schopni ve spoustě indikátorů dokázat, že těch 700 projektů přispělo ohromným způsobem Moravskoslezskému kraji. Kde v tom procesu vidí zastupitele, je samozřejmě v rámci řádných projednávání, kdykoliv rádi přijdou s informací, kdykoliv rádi přednesou závěry analytických částí a návrhových částí. Celý ten proces bude mít řídící výbor složený převážně z vedení města a zároveň bude mít interní realizační tým a ten bude počítat i se zapojením komisí a výborů města do zpracování minimálně v té podobě, v jaké se standardně připomínkuje. Budou informováni a samozřejmě budou osobně obcházeni tam, kde to bude nejvhodnější. Tým zatím konsolidují, ale je to nová zkušenost. Ostravský odbor strategického rozvoje se velmi aktivně účastní plánování, jak na plánu komunikace, tzn. nástrojích - komunikaci s cílovými skupinami, tak na té participaci i na té přípravě projektu samotného, a potom ty pracovní skupiny, tematické skupiny, zapojení veřejnosti formou interview, řízených rozhovorů, veřejných debat apod. S tím vším takto pracují do budoucna. (Prostě klasické metody propagandy, pozn. autora.) Zastupitele budou oslovovat, budou mít veřejné stránky k dispozici, budou je oslovovat emailem i prostřednictvím jiných kanálů a budou velmi rádi za jakékoliv jejich aktivní zapojení a podporu toho, co vlastně tvoří pro ně, pro město a občany tohoto města. Na konci by si představil na internetových sociálních sítích strategický plán prezentovaný spíše formou spokojeného člověka než mapou města. Spíš je to jeho přání a ten spokojený člověk by byl ideálně tady někde z Masarykova náměstí z nějaké akce. (Všechno musí být spokojené, báječné, úžasné; nespokojení občané přeci v Ostravě neexistují; vše musí být tak růžové, jako ony pověstné Potěmkinovy vesnice, pozn. autora.) Poděkoval za pozornost a řekl, že věří, že je přesvědčil o tom, že přístup k tomu zpracování je jiný, než jak znají ze standardních strategických plánů, není to ta šeď připomínkování prostřednictvím wordu a hromadných emailových korespondencí. Budou chtít aktivní účast zastupitelů, občanů města atraktivní formou, budou jim naslouchat a budou rádi za jakoukoli jejich podporu, proto je i na zasedání zastupitelstva města, vyzývá je k tomu a předem jim za to děkuje. Na závěr řekl, že je připraven zodpovědět jakékoliv jejich otázky. Poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Konczynovi za jeho prezentaci a vyzval Vážené ZSMO k diskusi. Jelikož se přihlásil o slovo Vážený pan zastupitel Juroška: poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova a dále řekl, že nikterak nezpochybňuje užitečnost plánu. Bylo by to v rozporu s jeho politickým přesvědčením. Je vděčný, že je toto téma zařazeno na zasedání Zastupitelstva. Částečně o tom hovořil již minule. Neví, zda to byl plán, zařadit to na leden, asi patrně ano a tudíž předběhl dobu. Dále řekl, že by současně položil pár otázek. U některých dalších plánů strategických dokumentů je projednáván nejprve záměr, měli i nějaké takové na minulém zasedání Zastupitelstva a teprve potom se sahá k nějaké té realizaci. Primátor správně řekl, že je to informace o už probíhajícím procesu tvorby poměrně významného dokumentu, který předtím, ten záměr, jaksi nebyl projednán na Zastupitelstvu. Dotázal se, zda na výběr toho zhotovitele bylo realizováno nějaké výběrové řízení, nebo jakým způsobem vlastně probíhalo to, že vstoupili do toho smluvního vztahu a že už to všechno běží. Zda bylo osloveno více společností nebo přišli zástupci těchto společností a řekli, že by bylo dobré něco takového učinit. Současně, když se díval na ten rozpočet, jsou tam i zvláštní položky, jako definování vizí. On se naivně třeba domníval, že i tohle je součástí nějakého politického procesu, tzn. že vstupují do té soutěže a následně i do té realizace politiky s nějakými vizemi a že není úplně nutno, aby za ně ty vize definovali externí dodavatelé, tzn. že na to by se chtěl zeptat. Myslí si, že ta politika není jen o počtu náměstků, ale i o přinášení nějakých těch vizí a jednou ze součástí té nabídky je čtvrt milionu nebo kolik za definování vizí Statutárního města Ostravy, což mu připadá poměrně divné a zvláštní. Požádal o odpověď na své otázky.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi za jeho otázky. Odpověděl, že oceňuje jeho příspěvek. Vždycky je v tom jistá dávka humoru z jeho strany, což si velmi cení i s důrazem na jeho kladný přístup k tomu plánování. Ano, jistě. Oni to vědí, a proto jistě chápe i Vážený pan zastupitel Juroška potřebu plánování městské strategie. Proč nebyl projednáván nejprve záměr? Odpověděl, že je nenutí nic k tomu, nejprve na Zastupitelstvu projednat záměr zpracování strategie tím spíš, že strategický plán bere jako standardní plánovací dokument, který by to město mělo mít. On několikrát v průběhu loňského roku říkal, že je čeká práce na nové městské strategii. Je obecně známou informací, že ta původní strategie končí rokem 2015 a logika věci říká, že je třeba začít připravovat novou městskou strategii. Bere, že když by se byl býval zpracovával nějaký strategický plánovací dokument, který je do jisté míry výjimečný, mimořádný, např. ho napadá plán městské mobility, který není standardním dokumentem, který se průběžně dělá, nebo není dokumentem obvyklým, ví, že plán mobility mají v tuto chvíli, tuší, jenom dvě města v republice, tak v tomto případě by bral za rozumné takovýto záměr na Zastupitelstvu projednat. V případě městské strategie, jejíž existence je mimochodem i podmínkou čerpání některých dotačních programů (jistě, kdyby v tom nebyly schovány velké peníze z dotací nebo kdyby to neposílilo jejich moc na úkor občanských přirozených práv a svobod, tak by po tom ostravští politici ani neštěkli, pozn. autora), tuto věc považuje za samozřejmou, že ji město musí mít a tudíž ve chvíli, kdy končí jistá etapa, je třeba ji začít obnovovat. Důvod možná, který by si zasloužil odpověď, a Ing. Juroška, Ph.D, tuto otázku víceméně neřekl, a on když hovoří, tak si ji dovolí zodpovědět, i když vyřčena nebyla, je, proč k tomu přistoupili až nyní, protože je jasné, že od 1. ledna 2016 jakoby město, když by byl úporně účetní, žádnou strategii nemá, neb ta původní končila 30. 12. 2015. Ten důvod je prostý, protože skutečně čekali, aby se dokončily a schválily různé jiné strategické dokumenty, které by ta nová městská strategie měla do sebe zahrnout. Je to například již zmíněný plán mobility, který dokončili v průběhu loňského roku, je to např. strategie ITI, kterou schvalovali v prosinci. To je důvod, proč až na základě těchto dokumentů chtěli začít práci na nové městské strategii. Co se týká výběru společnosti, tak ta otázka je zcela na místě a je to vždycky věc senzitivní a diskutabilní. On se osobně nedomnívá, že tvorba městské strategie je něco, co se dá soutěžit jako hrušky nebo jablka od zelináře, nebo auta nebo tramvaje. Jedná se o vysoce specifickou věc, tudíž oni nevyhlašovali žádné veřejné výběrové řízení. V městské Radě byl předložen jeho návrh na to, aby zpracováním strategie bylo pověřeno konsorcium firem BeePartner a RPIC. On to Radě navrhl na základě interních prezentací, které jednak s touto společností a s několika dalšími absolvoval a dospěl k názoru, který Rada akceptovala, že konsorcium těchto dvou společností bude dobrým partnerem pro tuto zakázku, a to z důvodu referencí, které toto konsorcium má. Znovu připomněl, že již historicky zpracovávalo strategický plán Ostravy, resp. alespoň někteří účastníci tohoto seskupení pracovali na ITI ostravské aglomerace, což je významný dokument. Pracovali pro Moravskoslezský kraj a současně mají přesah i nad rámec tohoto regionu, takže dovedou implementovat záležitosti i z jiných měst ČR a dokonce i z jiných částí nebo ty „nadrepublikové trendy“. Někteří z účastníků tohoto konsorcia mají také zkušenosti z vyjednávání dotačních programů evropských fondů. Dělali současně jakýsi průzkum cenové přiměřenosti té nabídky a doufá, že i tuto záležitost se podařila popsat v tomto materiálu. Zdůraznil, že cenová nabídka konsorcia je plně srovnatelná s konkurencí. Dokonce, co se týká těch hodinových nebo „člověkodenních sazeb“ je nižší, než je konkurenční. Dále zdůraznil, že cena za zpracování strategie není cenou fixní, ale tak, jak je definována v tomto materiálu, je cenou maximální, a ta cena skutečná se bude odvíjet od skutečně provedených prací a vykázaných aktivit dodavatele té zakázky, takže pakliže se ukáže, že některé části toho projektu jsou schopni si provést vlastními silami a on o některých má představu, že by to možná dokázali, resp. dokázat měli, tak pochopitelně dojde i ke snížení skutečných nákladů na tuto zakázku. Další věc, kterou zmínil Ing. Juroška, Ph.D., a vítá, že tu otázku vyslovil, je definování vizí. Ing. Juroška, Ph.D., se zeptal, jestli za ně má konsorcium BeePartner a RPIC definovat vize a řekl, že by ty vize měli mít politici. Souhlasí s ním do jisté míry, protože to rozhodně není tak, že RPIC a BeePartner budou definovat vize za ně. Určitě to tak nebude. Na druhé straně ani oni sami, alespoň on si to neklade za ambici a dovolí si říct, ani nikdo z dalších 54 zastupitelů, nemá ten Boží dar, aby dokázal sám od sebe, ani v tomto kolektivu vize města definovat bez účasti dalších zainteresovaných stran bez účasti veřejnosti a dalších „stakeholderů“. Smyslem této části této zakázky je nikoliv, aby je dodavatel „nabrífoval“ nějakými vizemi, které oni postrádají, ale aby je jakýmsi procesem právě té participace dokázal usměrnit v těch jejich představách. Taky se může stát, a měli by to připustit jako možné, že ty potřeby města jsou možná v některých ohledech odchylné od těch, které oni mají možná zafixovány ve svých hlavách. Na závěr zmínil, že samozřejmě celý ten projekt na zpracování strategie prošel komisí pro strategický rozvoj města vč. výběru dodavatele, vč. ceny a sdělil, že předsedou komise pro strategický rozvoj města je Vážený pan zastupitel Václav Štolba.

Vážený pan zastupitel Václav Štolba (ČSSD) poukázal na přílohu č. 3 řídící výbor strategického plánu a sdělil, že dva členové tam jsou označeni jako opozice. Dotázal se, proč ostatní nejsou označeni jako koalice. Dále se dotázal Váženého pana Ing. Konczyny na fotografii, která byla zobrazena na plátně, zda ví, kde byla pořízena.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) k otázce označení odpověděl, že ani mu se nelíbí, a už je to asi druhá verze označení. Nelíbí se mu ani označení generální ředitel a myslí si, že tam nějaké takové taky je. Dokázali by to upravit. Smyslem není se známkovat, kdo je jaký, dokonce si ani nemyslí, že by složení toho řídícího výboru muselo být definitivní, že by se příp. nedalo rozšířit o další zájemce nebo ty, kteří k tomu mají co dodat. Omluvil se za to, protože to není úplně ani podle jeho gusta.

Vážený pan Ing. Daniel Konczyna, analytik, odpověděl, že fotografie je ilustrativní a není z Ostravy. Tou fotografií nahradil spoustu svých usměvavých otázek z centra a z ulic Ostravy, které tam nechtěl dávat. V rychlosti vyhledal na internetu fotografii pro představu, jakým způsobem si ilustrativně představují komunikaci plánu směrem ven a jejich cíle.

Vážený pan zastupitel Václav Štolba (ČSSD) sdělil, že ho napadlo, když vidí tu fotku, jestli to nebylo foceno někde v Sýrii nebo v Turecku. V návaznosti na to doplnil, že na posledním jednání Komise pro strategický rozvoj byli také seznámeni s aktuálním stavem. Strategický plán je o tom, že prostě speciálně Ostrava si chce asi udržet lidi, kteří jsou v Ostravě, příp. zaměřit pozornost jiných lidí, kteří by mohli přijít do Ostravy, a to, co jim trošičku ve strategii chybí a myslí si, že by se tím mohli zabývat, třeba i okrajově, aby nebyli třeba překvapeni, je to, že probíhá a hýbe Evropou imigrace a uprchlíci. Oni nebudou do nekonečna někde zavřeni, a potom můžou přijít třeba i do Ostravy. Tohle mu trochu chybí i v té strategii, že by tam nějaký bod mohl být, jakési možnosti Ostravy, jak jsou připraveni nebo jestli to úplně odmítají atd.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že podle jeho soudu se jedná především o zahraničně politické než komunální téma a o otázku přístupu k uprchlíkům a řešení migrační vlny a uprchlické krize, než aby si separátně dělali nějakou vlastní strategii v téhle oblasti. Dále poznamenal, že tuší, kam pan Štolba míří. Odpověděl, že strategie není v tuto chvíli ukotvena ve smyslu, že by byla jasně definována taxativně nebo kompletním výčtem oblastí, kterými by se měla zabývat, tzn. během toho roku té práce na strategii, pakliže nedej Bože naše zahraniční politika nazná, že je třeba zvát uprchlíky, a doufá, že k tomu nedojde, na to bude muset ta strategie operativně v tomto případě zareagovat.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že z materiálu ví, že je to konsorcium, které předkládalo nabídku té smlouvy, která je zveřejněna, to úplně patrné nebylo, byl tam pouze obecný odkaz, že jedna společnost bude spolupracovat s druhou někde v obsahu té smlouvy, takže tuto věc má vyjasněnu. Dodal, že věří, že skutečně opravdu v co největší míře využijí profíků na Magistrátu města Ostravy k zabezpečování volně dostupných dat a jejich analýz a podobných záležitostí a ta cena se bude pohybovat nakonec někde jinde. Vize – dobře. Můžou mít nějakého korektora, takže také věří, že v maximální možné míře ty vize budou definovány politickou reprezentací, která k tomu ostatně má od občanů mandát. Dále sdělil, že se vyjádří ještě posléze, jelikož má dneska nějaké výpadky paměti. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM řekl, že se mu strašně líbilo, jak pan primátor zdůvodnil výběr dodavatele této veřejné zakázky. Konečně pochopil, proč zákon o veřejných zakázkách je zcela špatný a musí se změnit. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že v tom si s Ing. Šebestou rozumí, i když asi to každý myslí naopak. Dále se dotázal, zda jsou ještě nějaké dotazy nebo připomínky ze strany zastupitelů. Sdělil, že je k tomuto bodu přihlášen občan města Ostravy Vážený pan Mgr. Přepiora, nicméně je 11:11 hod. a měla už být 11 minut přestávka. Navrhl, aby tento bod projednali celý vč. příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory, aby mohli po přestávce pokračovat s novým bodem. Dotázal se, zda by byl takový souhlas. Zastupitelé kýváním hlavy souhlasili. Proto předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Návrh zpracování tzv. strategického plánu, který je Vám předkládán, má představovat vývoj Ostravy až do roku 2050. Podle tohoto plánu budou realizovány miliardové investice z veřejných rozpočtů. Tento plán dopadne na každodenní soukromý i veřejný život Ostravanů. Někteří politici se díky němu nepochybně pokusí o zničení přirozených práv, svobod, soukromí, nerušeného života občanů v éře všeobecného tlaku na prošpikování Ostravy šmírovacími, chytrými technologiemi, mikročipy a skenery. Všichni jste mohli minulý rok sledovat, jak zde na Váženém Zastupitelstvu dopadl legitimní protest občanů vůči externímu, motivačnímu očipování cestujících v MHD stylem: Říkejte si milí občané, co chcete, ale stejně budete muset používat čipovou kartu ODISku. Nikdo občanům nenabídl vstřícné, jiné, levnější, přijatelnější, šetrnější k soukromí, daleko komfortnější metody prokazování jízdného, které fungují například v rámci železnice. Vážený pan primátor se zkrátka podle svého vyjádření z listopadu 2015 rozhodl, že ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají politici přehled o pohybu konkrétních lidí v MHD. O vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka již raději ani nehovořím. Tady se ukázala tzv. chytrá městská agenda a strategické plánování opravdu v plné donucovací parádě. Po přečtení dokumentace k návrhu realizace tzv. strategického plánu jsme společně s kolegy nabyli dojmu, že ve skutečnosti půjde pouze o chytré zdůvodnění nových dotací a k zmapování disentního veřejného mínění a následně k co nejlepší drtivé marketingové likvidaci opozičních názorů s plnou finanční silou města. Všichni občané budou zkrátka muset být „smart“ a město si na to najme ještě více „smart“ specialistů, jejichž metody prezentace mnohdy otevřeně inklinují k tzv. v uvozovkách Brainwashingu“. Cituji z jejich materiálu: „Budeme aktivně pracovat na ztotožnění zainteresovaných skupin s odpověďmi na předem dané otázky a bude probíhat pravidelná komunikace k definovaným cílovým skupinám.“ Konec citace. Tedy nikoliv vzájemný a upřímný dialog, nýbrž spíše prezentační monolog. Přitom za strategický plán města a jeho komunikaci bude odpovídat přímo Statutární město Ostrava a Vážený pan primátor. Lidé pověření zpracováním tzv. strategického plánu budou mít mj. za úkol získat ze světa informace o zkušenostech s ovlivňováním populace k bezproblémovému přijetí tzv. konceptu chytrých měst. Budou si pečlivě vybírat spolupracovníky, kteří jim budou pomáhat realizovat celou „smart“ agendu. Jejich úkolem bude vytvořit PR dojem toho, aby, cituji: „všichni partneři přemýšleli jednotně a směřovali ke stejným cílům,“ konec citace. Půjde také o vyložené experimentování na občanech. Prosím proto Vážené Zastupitelstvo, ujistěte nyní veřejnost přijetím Vašeho nového usnesení, že rozhodně nepůjde o jednostrannou marketingovou akci, ani o žádné chytré vymývání mozků, nýbrž o poctivé veřejnoprávní informování občanů ve vzájemném dialogu a hledání neinvazivních řešení při plném právu na nediskriminační opt-out. Vždyť kdo z Vás by chtěl, aby mu Vážený pan primátor naplánoval jeho budoucnost až do roku 2050, kam bude jezdit na dovolenou, koho si vezme za manželku, s kým bude sdílet povinně své lože a auto. Vždyť to je jak ze známého filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje!“ Podle tzv. strategického plánu jsou totiž za klíčové aktéry pro plánování života občanů považováni pouze, cituji: „vedení, zastupitelstvo, vedoucí pracovníci města, jeho příspěvkových organizací a městem vlastněných organizací,“ konec citace. Tedy pouze elity. Jsem přesvědčen, že lidé by měli být včas varováni, co se na ně zase chystá. Prosím Vážené Zastupitelstvo, osvojte si můj návrh a hlasujte o něm. V případě ignorování mého podnětu může být takový fakt považován podle právní zásady „qui tacet, consentire videtur“ za „mlčení znamená souhlas“. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek k diskusi. Sdělil: „Ano, ujišťuji a nejenom Vás, ale všechny občany města, že nepůjde ani o marketingovou akci, ani o vymývání mozků.“ Dále řekl, že se přizná, že některé návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory mu zněly libě nebo zajímavě, třeba jako to, že by on měl rozhodovat o tom, kdo s kým bude sdílet lože v dalších padesáti letech. To znělo opravdu zajímavě, ale nemá k tomu tu ambici. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů vzít za svůj návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil. Vážený pan primátor dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 39 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0877/ZM1418/13.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku, která měla trvat do 11:45 hod.

O přestávce se na galerii pro veřejnost dala do hovoru s Váženými občany Petrem Hadaščokem nst. a Mgr. Radkem Přepiorou Vážená žurnalistická legenda paní Lesková z iDNES.cz. Ptala se, co občanům nejvíce vadí na kartě ODISka. Vážený pan Hadaščok nst. uvedl, že především tu kartu vůbec lidem nemá žádný politik co vnucovat. Dále mj. upozornil, že v Praze a Brně mohou občané cestovat na dlouhodobé kupóny za využití mnoha různých způsobů jejich prokazování. Lidé si vybírají ten způsob, který je jim nejpřijatelnější a nikdo je nenutí pouze k jedinému řešení. Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil, že jde mj. o papírové kupony a poukázky. Vážená paní Lesková navrhla, aby s ní Vážený pan Mgr. Přepiora obešel Vážené zastupitele v kuloárech Váženého ZSMO, aby zde mohli společně položit Váženým zodpovědným politikům své dotazy. Vážený pan Mgr. Přepiora s takovou velkorysou nabídku ihned s radostí souhlasil. Vydali se oslovovat Vážené zastupitele. Nicméně zrovna Vážený pan primátor Macura a Vážený pan radní Semerák se tak dobře „schovali“, že nebyli nikde k nalezení: na telefonáty nereagovali. Nicméně za několik týdnů byl posléze na iDNES.cz zveřejněn článek Vážené paní Leskové, který se touto problematikou zabýval a citoval jak Váženého pana doktora/radního Semeráka, tak Váženého pana Petra Hadaščoka nst. i Váženého pana Mgr. Radka Přepioru.

***

Po přestávce v 11:59 hod. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) opět všechny přítomné přivítal a sdělil, že bude jednání Váženého ZSMO pokračovat v souladu se schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana M. M., aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan M. M. poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo, omluvil se, že je poněkud indisponován a řekl, že jeho projev bude krátký tak, jak to vždycky slíbil. Dále řekl: Dobrý den, Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, svůj požadavek na uvolnění 1 mil. Kč z rozpočtové rezervy pro městský obvod Slezská Ostrava, jako účelovou dotaci pro malé investice a zvelebení obce Kunčice nad Ostravicí pro rok 2016, jsem vč. odůvodnění předal Vašim zapisovatelkám. Ke zdůvodnění bych chtěl jenom dodat: Jsme na světě proto, abychom pomáhali druhým. Já se ptám, proč jsou na světě ti druzí? Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek. Dále poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore, dámy a pánové, zastupitelé. Nebudu slibovat, že budu krátký. Jedna věc, co mě velice zlobí, už se tady o tom mluvilo, že neustále se odkládá řešení vyhlášky č. 9 z roku 2012. Vyhláška č. 9/2012 už je déle než tři roky v platnosti, jakékoli výstupy jsou nečitelné. Vypadá to tak, že teďka, když ten útulek je trošku jinak ustaven, víceméně je tam jiný režim, tak to vypadá docela slibně. Je otázka, co to způsobilo. Určitě to nezpůsobilo čipování, o tom jsem přesvědčen, viz výsledek z roku 2014, každopádně je to pro lidi i pro město dobrá zpráva. Proč nedochází k řešení, které skutečně pan primátor sliboval, že dostane vyjádření od starostů městských obvodů, určitě některé dostal, některé nedostal. Já jsem sám s některými starosty hovořil a vycítil jsem, že mnozí mají obavy se vyjádřit. Jediný, kdo se veřejně vyjádřil a dost nahlas, byl bohužel už jenom bývalý starosta Ostravy-Jihu, který naprosto jednoznačně řekl, na co to je (to čipování, že to nefunguje, pozn. autora). Velice mě mrzí, že to tak pokračuje. Je daleko jednodušší řešení, bezbolestné pro všechny strany, a to je kompromis. Kompromis zní: „povolme dobrovolnost“. Máme občany, kteří mají rádi psy a každý ať si vybere, jakým způsobem, nebo respektive i město, ať řekne, že ten, co nebude mít čip, bude mít známku, bude mít adresář, bude mít příp. další známku např. s tel. číslem, kterou jsem si nechal vyrobit já tak, aby kdyby příp. se ten pejsek ztratil, aby byl velice lehce dohledatelný. Nechte to na lidech, ať si vyberou, dejte jim možnost si vybrat a bude ticho. Bude klid, budou spokojeni občané a pro ty tady přece sloužíte. Ještě jedna věc. Zdravotní způsobilost psa k čipování. Je velice zajímavé, že se podařilo zjistit, že minimálně 170 lékařských potvrzení o nedoporučení čipování proběhlo v rámci některých měst ČR a ejhle, někde to uznali. Ostrava se vůbec k ničemu takovému neodhodlala. V Ostravě není znám případ, že by ze zdravotních důvodů nebyl pes čipován. Zase i tento problém by odpadl, kdyby to bylo dobrovolné, když sis do toho vlezl, tak teda nes nějaká rizika. A ne nulová tolerance, to je výraz bývalého pana náměstka, který spolupodepsal vyhlášku z roku 2012. Tudíž kompromis, dobrovolnost a rozhodujte Vy. To je jedna věc. Druhá věc. Chtěl jsem diskutovat ODISka – KODISka – šalinkarta – Opencard. Kupodivu, velice přesně to formuloval nový pan náměstek pro dopravu, že to sice je dobré, a já jsem to chválil, jak jsem se o tom poprvé dověděl, že je to skutečně něco pro občany seniory, ale pak to pokračovalo směrem neřízeným a závěrečná fáze dopadla tak, jak dopadla. Jak je možné, že v Praze Opencard, na které Praha prodělala zhruba, co se odhaduje, resp. novináři, 1 a půl miliardy korun, některé údaje říkají 1 a čtvrt, každopádně hříšné peníze a najednou přechází na normální kupóny za dvaceti korunu. Toto nemůže být v Ostravě? To si občané Ostravy nemůžou takhle zvolit? Chci Opencard nebo chci ODIS kartu a nebo chci jenom normální papírovou průkazku za dvaceti kačku, v Brně tomu říkají šalinkarta a stojí tam třicet. Tady tyto údaje měly být dávno pozjišťované. Já neříkám, že zrovna v těch městech, ale jak to funguje někde jinde. A toto nejspíš uděláno nebylo a dneska mi je teprve 69 roků, nemůžu mít ani to, ani to, když je něco pro mě bezplatně, tak nemusím platit a jsem ochoten tolerovat tu dvaceti nebo třiceti korunu, ale ne 130 korun na to, protože nevím v podstatě na co. Já tu Opencard ostravskou nepotřebuji. Bylo nabídnuto, že budu jezdit zdarma, zatím to tak nesměřuje, takže je třeba to řešit a jsem velice rád, že si toho, víceméně já jsem si teda dovolil upozornit pana Semeráka i pana primátora písemně, ať se tím zabývají. Tak, a teďka věc poslední.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) upozornil Váženého pana Hadaščoka nst. na přetažení časového limitu o minutu.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se omluvil a řekl: „Věc poslední. 14. října (2015, pozn. autora). Jestliže si nějaký pan zastupitel a starosta myslí, že si bude z občanů dělat šašky, tak se velice plete. Já si nenechám kálet na hlavu a záleží na něm, jak se k tomu postaví. Už je to skoro 100 dnů, dělá, je fakt, že diskutuje bohatě, někdy, nebo ne někdy, převážně k věci, ale bohužel, aby se postavil vůči tomu nebo těm, které lidově řečeno, kterým slušně řečeno dal silný pohlavek toho 14., to se hned tak nevidí. Tohle to je praktika z dob před 25 lety a divím se, že tady toto jste byli schopni odhlasovat všichni. Myslím si, že spousta zastupitelů ani nevěděla, o (čem, pozn. autora) hlasuje. Děkuji. Mějte se hezky. Na shledanou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Požádal Váženého pana Hadaščoka nst., aby zavnímal, že mu dal minutu a půl navíc (Vážený pan Hadaščok nst. děkuje, pozn. autora), jako jakousi možná trošičku v uvozovkách „kompenzaci“ za jakési příkoří, které na sobě pociťujete stran minulého diskusního vystoupení. Nechce, aby jeho jméno bylo spojováno s jakýmkoliv příslibem, a požádal, aby to tak nevyznělo, že někomu kdykoliv slíbil, že zruší čipovací vyhlášku. (Vážený pan primátor se mýlí, viz pozn. níže, pozn. autora) On řekl, že se tím budou zabývat. Mezitím je propastný rozdíl. On osobně, má-li popsat svůj vztah, má tři psy, všichni jsou čipovaní a všichni čipovaní vždycky budou. To za něj. Požádal Váženou paní náměstkyni pro životní prostředí Mgr. Šebestovou, aby řekla, kdy bude připravena vyhláška zabývající se čipováním psů.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) přivítala všechny přítomné a reagovala na slova Váženého pana Hadaščoka nst., kdy sdělil, že se městské obvody ještě nevyjádřily. Řekla, že to není pravda, protože má vyjádření od všech městských obvodů a všechny městské obvody trvají na zachování vyhlášky o čipování psů. (Jak prokázaly městem zveřejněné dokumenty, tak drtivá většina městských obvodů chtěla svým občanům umožnit zdravotní/etické výjimky z vynucování čipování formou novelizace vyhlášky č. 9/2012, viz také dokumenty a poznámka níže, pozn. autora), dále má vyjádření jak veterinární správy, tak městské policie, tak jiných veterinárních autorit (které nebyly zatím nikdy zveřejněny ani v dubnu 2016, pozn. autora), kteří za čipováním psů stojí také (Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo vyjádření veterinárních autorit, které poukazují na rizika, nefunkčnost systému a další problémy čipování, viz níže navržený kompromis, pozn. autora). V této době mají připravenou novelizaci vyhlášky. Řekla, že se velmi ráda s panem Hadaščokem nst. setká do konce tohoto týdne nebo začátkem příštího, seznámí ho s tou novelou a můžou ji opět připomínkovat. Jde o to, že tuhle novelu by ráda poslala dále k připomínkování na Ministerstvo vnitra a taky na Krajskou veterinární správu a bude trvat minimálně 30 až 50 dnů, než dostanou jejich vyjádření, tudíž by ráda slíbila, že nejpozději na dubnovém Zastupitelstvu bude novela vyhlášky k projednávání zastupitelům připravena, ale je možné, že některá vyjádření ještě do té doby nedostanou, ale její pocit je takový, že do konce dubna by už ta novela mohla být schválena i na Zastupitelstvu.

(Poznámka: A jak to nakonec dopadlo? Viz následující text článku Necipujtenas.CZ: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiorypoprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipůimplantacemi umělých kloubů, chlopní a bypas. Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici zde. –

Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx )

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Mgr. Šebestové. Dále se vyjádřil k podnětu Váženého pana Hadaščoka nst. ohledně toho, že byl dle jeho názoru zkrácen na právu diskutovat na Váženém říjnovém ZSMO. Řekl, že Vážený pan Hadaščok nst. tento podnět oficiálně dal a tím se nechce schovávat za nějaké paragrafy, ale oficiálně ho dal, pokud se nemýlí, 6. ledna nebo v nějakém termínu, který si zapsal, ale nemá ho u sebe, a oni mu na něj v zákonné lhůtě odpoví, resp. projednají tento podnět v Zastupitelstvu. Chystají to na únorové zasedání Zastupitelstva. Řekl to proto, aby bylo učiněno za dost dikci zákona. (Výsledek této tristní kauzy je k dispozici mj. zde, pozn. autora.) Vážený pan primátor dále udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak řekl, že se přihlásil v návaznosti na vystoupení Váženého pana Hadaščoka nst. Jednak si chce částečně posypat hlavu, opravdu dostal email spolu s Váženým panem primátorem v neděli 10. ledna, na který ještě neodpověděl. Chystá se k tomu. Je to čistě technická, časová záležitost; ještě se k tomu nedostal. Dále poznamenal, že vnímá ODISku jako jakousi vývojovou mezifázi, která v současnosti prochází jakousi kritickou revizí, a to včetně povinnosti ji užívat, včetně povinnosti si tzv. pípat. Myslí si, že bude trvat řádově týdny, max. měsíce, kdy tato revize bude dokončena a nejenom ho, ale zastupitele, dopravní komisi apod. seznámí s návrhem řešení na další možný vývoj. Chtěl říct, že stejně jako Vážený pan Hadaščok nst. si ty věci uvědomují, ale bohužel to řešení není možné dělat ze dne na den, a i v některých věcech se musí zastat všech, jsou to věci vývoje a přirozeného rozvoje některých technologií. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan radní Semerák uskutečnil v této věci pracovní jednání mj. s Váženým panem Mgr. Přepiorou dne 5. 5. 2016. Výsledek však zatím není znám.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi. Dále řekl, že se do diskuse přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiorapoprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych Vás informoval o výsledcích již třetího ročníku udělování (Anti)ceny „Čipák“ a naopak čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Tato ocenění přiznává každoročně Společenství webu Necipujtenas.CZ těm fyzickým nebo právnickým osobám, které se nejvíce zasloužily o vynucení povinného, invazivního a nebezpečného čipování zvířat držených v lidském soukromí za využití metod legislativního násilí, nebo které výrazným způsobem dopomohly k potlačování související svobodné diskuse a vůbec legitimního anti-čipovacího občanského disentu. Stejně tak si na druhé straně lidé volí svého „Osvoboditele“, který se nejvíce zasloužil například o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, souvisejících podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí i jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací největšího v uvozovkách Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. (všeobecné veselí v sále; některé Vážené zastupitelky se smíchy hroutí na svých židlích; následuje mohutný potlesk celého ZSMO, pozn. autora). Porota dále udělila čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů, Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. Srdečně všem oceněným gratuluji (všeobecné veselí v sále, pozn. autora). – Nyní Vám předkládám k osvojení a k hlasování podnět ve věci zajištění pro naše občany většího komfortu v městské hromadné tzv. „chytré“ dopravě. Jelikož žijeme v době tzv. „Smart cities“ a dosud zřejmě nikoho nenapadlo, že také žijeme v době Internetu a každý cestující v ostravské MHD by si mohl svůj kupón pro jízdu třeba v autobuse, tramvaji apod. zakoupit, uložit do mobilu, tabletu nebo vytisknout z pohodlí svého domova, a to dejme tomu na ekologický papír, a to i bez jakékoliv předražené čipové karty ODISka. Takový systém vybavený bezpečnostními prvky, zpravidla čárovým aj. kódováním, běžně funguje na železnici nebo na soukromých autobusových linkách. Ostatně ostravským odborníkům na otázky dopravy za ty dlouhé roky asi nedošlo, že by také stačilo pouze rozšířit již existující systém SMS jízdenek. O obrovské úspoře nákladů včetně nárůstu komfortu pro všechny zainteresované a především naše občany, cestující, přitom raději přirozeně nikdo nemluví, jelikož by to zasáhlo předraženou ODISku s výdaji na její výrobu, čtečky, bezpečnostní moduly SAM apod. Místo toho už budou externě očipováni od března 2016 všichni občané, kteří jezdí na dlouhodobé časové jízdné. Prosím tedy, hlasujte o mém podnětu. Pomohli bychom tak řešit situaci těm cestujícím, kteří nemohou přijímat mikročipy z etických a bezpečnostních důvodů. Děkuji Vám. Rád bych dále ukázal na nedávné zprávě ČTK, jak mohou být v budoucnosti zneužity informace, procesy řízení, plánování v rámci tzv. „chytrých měst“. V Itálii totiž došlo v Neapoli k neskutečnému zásahu do občanských přirozených práv a svobod, který si vysloužil název v uvozovkách „ekoterorismus veřejné moci“. Až do 6. ledna 2016 zde totiž městskou vyhláškou politici nařídili maximální teplotu ve veřejných budovách na 18 stupňů a považte, v soukromých obydlích se smělo topit maximálně devět hodin denně. V éře tzv. „chytrého města“ by pak stačilo, aby například Vážený pan primátor Macura zmáčkl tlačítko na svém v nadsázce „nejchytřejším mobilu“ a třeba naši senioři nebo maminky s malými dětmi doma na mateřské by už museli povinně díky „smart“ řízení dodávek tepla nuceně mrznout 15 hodin denně. Kdo tedy zaručí občanům ochranu a bezpečí vůči chytrým technologiím a plný, nediskriminační opt-out? Další podnět pro Vaše hlasování se pak týká plánu mobility s jeho „úžasně chytrým“ sdílením osobních vozidel. Občané a především horníci a hutníci dojíždějící každý den do práce se již těší, že půjdete lidu příkladem a poskytnete jejich pracovním partám Vaše krásné, luxusní vozy pro každodenní dopravu na směnu. Zájem bude prý obrovský. Budou zase pořadníky. Přátelé, vzhůru do toho, ať lidé vidí, že to se sdílením myslíte naprosto vážně. A pak dojde možná i na sdílení něčeho a někoho dalšího. Svobodní občané jistě porozumí. Děkuji vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a řekl mu, že je dneska zábavný. Dále sdělil, že v příspěvku zazněl návrh na osvojení příspěvku Váženého pana Jurošky. Vážený pan primátor si uvědomil svůj omyl, opravil se, a omluvil se, že je již tak zmaten tou výměnou názorů. Šlo samozřejmě o Váženého pana Mgr. Přepioru. Udělil dále slovo Váženému radnímu Semerákovi.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak, řekl, že chtěl zareagovat na vystoupení Váženého pana Mgr. Přepiory v jednom a nechce být nějak jízlivý, ale on v tom jeho vystoupení shledal poměrně zásadní rozpor, kdy na jednu stranu brojí proti konceptům „smart“ apod. s ohledem na anonymizaci, zneužívání údajů apod. a na druhou stranu navrhuje přesun úhrady jízdného na tablety a mobilní telefony. Myslí si, že ty věci jsou v příkré kontradikci, čímž chce jenom říct, že samozřejmě i o přesunu a možnosti platit SMS a moderními technologiemi se samozřejmě bude uvažovat a nejenom Ostrava, ale celý svět, ale trošičku by poprosil a docela ho to zajímá, pokud by měl Vážený pan Mgr. Přepiora nějaké řešení, jak z této kontradikce ven, tak on by si to docela rád přečetl a nemyslí to jízlivě, ale myslí si, že by bylo dobré, aby ty věci nějakým způsobem dali dohromady, protože jedna bez druhé nefunguje. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Písemné řešení bylo posléze zasláno Váženému panu radnímu Semerákovi Váženým panem Mgr. Přepiorou a byla připravena také společná pracovní schůzka nejprve na duben 2016 a následně byla přeložena na 5. května 2016. Její výsledky však zatím nejsou známy.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu radnímu Semerákovi a udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Dále řekl k Váženému Mgr. Přepiorovi, že několik měsíců očekával, jestli to vyjde. Nikdy nic podobného ještě nevyhrál (všeobecné veselí v sále, pozn. autora), takže je v současné chvíli v takovém dojetí, že ani není schopný skoro mluvit (opět všeobecné veselí v sále, pozn. autora). Pevně věří, že s tím bude spojen alespoň nějaký pohár nebo nějaký diplom, který by si mohl doma vystavit, zarámovat apod. (Vážený pan zastupitel Juroška obdržel krásný diplom v červených deskách a dárkové balení granulí pro psy i kočky a doplňkové mikročipy v rámci únorového zasedání Váženého ZSMO dle osobní dohody s Váženým panem Mgr. Přepiorou po skončení jednání Váženého lednového ZSMO, pozn. autora.) K samotnému problému onoho (říjnového, pozn. autora) hlasování řekl, že ho nyní mrzí, že to svým způsobem odnesl pan Hadaščok nst., protože to bylo směřováno vůči aroganci Mgr. Přepiory. Jako starosta městského obvodu Michálkovice už od začátku, když nějací občané přijdou, tak je vyzývá k tomu, aby se hlásili k jakémukoliv bodu, protože mnozí to nevědí, nejsou tak zkušení jako Mgr. Přepiora, takže určitě v tom nebylo nic osobně proti Vám. Naopak, shodne se s ním třeba i na ODISce a na podobných záležitostech, takže v tom by neviděl problém. Mgr. Přepiora není jakoby obyčejným občanem, není občanem tak, jako my, je politickým aktivistou strany, která nebyla úspěšná ve volbách do Zastupitelstva města a myslí si, že nevyužívá toho běžného práva tak, jak je to v zákoně myšleno, jaký byl duch toho zákona, když vznikal. Pokud se dotkl Vás, tak se mu omlouvá. Nemyslí si, že je tím, který by se nejvíc zasloužil o čipování pejsků, ale jako v pohodě, úplně, opravdu si váží vítězství v té anketě a věří, že budou následovat nějaké kroky, že to nebude nějaká fyzická inzultace, ale že to bude něco pěkného, co by mu to připomínalo. Poděkoval za to.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že musí chviličku počkat, než se některé Vážené zastupitelky přestanou hroutit smíchy a nabudou znovu vědomí (všeobecné veselí v sále, pozn. autora). Dále řekl, že Vážený pan Mgr. Přepiora přednesl návrh na to, jestli by si někdo osvojil jeho návrh. Dotázal se členů Zastupitelstva města, zda někdo takový je a má takovou vůli. Nikdo se nepřihlásil. Vážený pan primátor ukončil bod dotazy, připomínky a podněty občanů.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný, legendární ostravský občanský aktivista

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 13. Zastupitelstva (20. ledna 2016) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-20-1-2016.pdf 


21. března 2016: DRTIVÁ VĚTŠINA OSTRAVSKÝCH KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ UZNALA DNE 16. PROSINCE 2015 V PRŮBĚHU VEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZÁVAŽNÁ RIZIKA CHYTRÝCH MĚST A SOUVISEJÍCÍCH NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VČETNĚ NUTNOSTI PROVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZY KYBERNETICKÉ SITUACE. TENTO FAKT GARANTOVAL SVÝM DOPISEM DORUČENÝM ŠÉFEDITOROVI NECIPUJTENAS.CZ SÁM PAN OSTRAVSKÝ PRIMÁTOR TOMÁŠ MACURA. – POKUS NĚKTERÝCH MĚSTSKÝCH ČINOVNÍKŮ O NESKUTEČNOU OBSTRUKCI A LIKVIDACI ÚSTAVNÍHO PRÁVA NA UPLATNĚNÍ SVOBODY SLOVA, NÁZORU, PŘESVĚDČENÍ, VÍRY PROSTŘEDNICTVÍM NEUZNÁNÍ PÍSEMNÝCH PŘIHLÁŠEK OPRÁVNĚNÝCH OBČANŮ V RÁMCI VEŘEJNÝCH PROJEVŮ ZSMO NAŠTĚSTÍ NA CELÉ ČÁŘE ZTROSKOTAL. ZSMO SE VŠAK OPĚT ANI NA PŘÍMOU VÝZVU OBČANŮM NEOMLUVILO ZA SVŮJ CENZURNÍ ZÁSAH ZE DNE 14. ŘÍJNA 2015 A TO ANI PO ZMĚNĚ VE VEDENÍ MĚSTA. TEHDY TOTIŽ NEMOHLI V DISKUSI VYSTOUPIT ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ PŘIHLÁŠENÍ LIDÉ K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). ZCENZUROVANÝCH OBČANŮ SE DŮRAZNĚ ZASTALO V ÚNORU 2016 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY: VAROVALO OSTRAVSKÉ POLITIKY PŘED DALŠÍM PORUŠOVÁNÍM ZÁKONA O OBCÍCH I ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČR.

Prosincové jednání Váženého ZSMO přineslo lidem některé opravdu velice pozitivní výsledky. Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) poskytl občanům jakožto řídící jednání Váženého ZSMO dne 16. prosince 2015 vstřícné podmínky pro vyjádření všech diskusních příspěvků.

ZSMO odhlasovalo dopis signovaný Váženým panem primátorem Macurou a adresovaný Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že Váženému občanovi Přepiorovi nebylo korektně odpovězeno v rámci minulých jednání Váženého ZSMO. Vážená městská Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky písemnou odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Zastupitelé pak uznali závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítli učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. zastupitelé několikrát hlasovali o schválení deklarace podpory konceptu „Smart City“ bez znalosti jakýchkoliv analýz, možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.

Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i k datu 21. 3. 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (zastupitelé jej měli na svém programu 14. října 2015; popis situace zdezde). Šlo mj. o dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Ti zastupitelé, kteří tehdy hlasovali pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat; 16. 12. 2015 k tomu mlčeli; až konečně 19. února 2016 rozhodlo Ministerstvo vnitra České republiky, že takovým postupem ZSMO porušilo zákon a ústavní principy ČR. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí tehdy ještě odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS. V únoru 2016 již tomu ale tak nebylo. Nechali se ovlivnit špatným právním výkladem části městských úředníků. Celá kauza je zdokumentovaná např. zde.

Jistí činovníci ostravského magistrátu se dokonce pokusili 16. prosince 2015 ještě před jednáním Váženého ZSMO v rámci kuloární debaty s přihlášenými občany do diskuse k programu Váženého ZSMO provést podivuhodný obstrukční tah. Snažili se lidi přesvědčit, že občané nemohou psát na přihlášky své texty v rámci svobody slova a upozorňovat tak zastupitele na problémy, které by jejich cenzurní zásahy mohly lidem podle platné legislativy způsobit. Došlo také k pokusu o neuznání zkonvertovaných elektronických přihlášek občanů k diskusi, ačkoliv tyto přihlášky po své konverzi odpovídaly jednacímu řádu ZSMO. Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. A právě proto paradoxně jiná část výše uvedených činovníků se naopak občanů velmi aktivně/obdivuhodně zastala a odmítla výše uvedené obstrukční jednání akceptovat. Vše se nakonec vyřešilo ke spokojenosti občanů jen díky tomu, že diskutující lidé znali svá práva a odmítli akceptovat jakékoliv neústavní tlaky na potlačování svobody slova.

K perličkám jednání Váženého ZSMO patřilo to, že Vážený pan primátor Macura překvapivě zavedl v rámci jednání Váženého ZSMO termín světlonoš (viz význam slova také luciferián: „Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora), který adresoval Váženým zastupitelům z KSČM. Podle Váženého pana primátora Macury musí politici lidem ukazovat to, co budou muset občané dělat, jak se budou muset ve svých životech chovat, kam/kde/kdy a s kým budou moci jezdit autem, zda se budou muset nechat externě očipovat nebo taky ne apod. Podle něj je např. lidem třeba taky trochu ukázat, jako jak chceme, aby se ten vývoj dopravy vyvíjel.

V rámci nového ostravského tzv. „luciferiánského politického směru“ odpovídal Vážený pan primátor Macura mj. na dotazy Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ve věci externího očipování ostravských důchodců formou jízdních karet ODISka s dálkově čitelnými a nebezpečnými čipy. Vážený pan primátor Macura občanům vysvětlil, že jde o novou povinnost, která přináší i určitou evidenci o jízdách seniorů skrze používání karty ODISka, protože my ostravští politici potřebujeme mít skutečně přehled o cestách lidí (SIC!).

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále velmi zajímavě srovnal analytickou činnost na poli vyhodnocování systému fungování městských hřbitovů a analýzu (ne)fungováním systému ostravského vynucovaní čipování psů. Sdělil k tomu přítomným starostům městských obvodů, že nicméně nechtějí s kolegy vyvolat žádnou paniku. Uvedl, že se zpracovává normální analýza, tak jako když analyzují funkčnost vyhlášky o čipování psů také formou dotazů na městské obvody. Tak také v případě fungování městských hřbitovů jde o podobnou analytickou práci.

Vážené ZSMO ovšem nedokázalo občanům přesně vysvětlit: Jak budou probíhat kontroly v domácnostech občanů, kteří se zavázali k přijetí tzv. kotlíkové dotace tak, aby nedocházelo k nezákonným a neústavním zásahům veřejné moci do soukromých lidských obydlí.

Vážený pan primátor Macura a někteří další zastupitelé dále tristně ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svým dřívějším oficiálním prohlášením. Vážený pan primátor těmto stavebníkům v minulých měsících několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i Vážené ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy Váženým ZSMO v průběhu debaty Váženého ZSMO 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak). Dodnes (21. 3. 2016) se tak ani po opakovaných výzvách nestalo (SIC!).

K velice pozitivním momentům patřila diskuse v rámci přestávky v jednání Váženého ZSMO s Váženým panem Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela), jenž poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru o kopie jeho přednesených projevů. „Je to perfektní, abych se mohl doma tím inspirovat, že si vzájemně lidi pomůžou. Tyhle ty Vaše příspěvky, a jiných lidí tady, mají co říci lidem a jsou obrovskou oporou dalším občanům a vzorem. Tohle to má sílu. Vydržte, protože je to potřebné, to co děláte pro občany,“ zdůraznil Vážený pan Mgr. L. Č. v rozhovoru s Váženým panem Mgr. Přepiorou a Váženým panem Hadaščokem nst. – Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval za podporu, které si nesmírně vážil: Byl rád, že se nyní inspiruje stále více občanů a dávají si tak navzájem naději v každodenním zápase vedeném mírovými prostředky za lepší, svobodnější a prosperující život všech slušných lidí.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci v Ostravě monitorovat jelikož obzvláště v rámci pozdějšího únorového (2016) jednání Váženého ZSMO gradovaly nelegální cenzurní zásahy Váženého pana primátora Macury do ústavním pořádkem chráněných přirozených práv/svobod občanů a do praktického naplňování podílu občanů na ústavně garantované přímé správě své obce: tehdy totiž bylo lidem zase zabráněno diskutovat se svými zastupiteli, nebyly dodrženy principy dobré veřejné správy a férového přístupu. V případě dalších zdokumentovaných faulů na voliče opět vše zveřejníme.

SwN bude proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 12. jednání dne 16. prosince 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; nejasná pravidla pro kontroly soukromých domácností v souvislosti s dotacemi; rušení nadbytečných a nesystémových poplatků; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 16. prosince 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány a zkonvertovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Část činovníků ostravského magistrátu se nicméně pokusila 16. prosince 2015 ještě před jednáním Váženého ZSMO v rámci kuloární debaty s Váženým Mgr. Přepiorou a dalšími přítomnými občany provést podivuhodný obstrukční tah. Snažili se Váženého pana Mgr. Přepioru přesvědčit, že občané nemohou psát na přihlášky určené k diskusi Váženého ZSMO své texty v rámci uplatnění svobody slova a upozorňovat tak zastupitele na problémy, které by jejich cenzurní zásahy mohly lidem v rozporu s platnou legislativou způsobit. Došlo také k pokusu o neuznání dle jednacího řádu ZSMO zkonvertovaných elektronických přihlášek občanů k diskusi. Paradoxně jiná část výše uvedených činovníků se naopak Váženého pana Mgr. Přepiory velmi aktivně/obdivuhodně zastala a odmítla takové jednání svých kolegů akceptovat: Podle právního výkladu Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. Vše se nakonec smírně vyřešilo. Občan znal svá práva. Odmítl akceptovat jakékoliv obstrukční tlaky.

Na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO dorazil Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), Vážený pan Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil z pověření městské Rady 12. zasedání Váženého ZSMO. Přivítal všechny přítomné. Z celkového počtu 55 členů městského Zastupitelstva bylo v jednací síni v době zahájení přítomno 50 až 51 zastupitelek a zastupitelů (rozpor s počtem prezentovaných a zasunutých identifikačních karet). Vážené ZSMO bylo usnášeníschopné. Omluveni byli 2 Vážení zastupitelé a jeden Vážený pan zastupitel nahlásil opožděný příchod. Vážený pan primátor mj. dále sdělil, že do doby zahájení jednání Váženého ZSMO byly podány přihlášky občanů do diskuse k programovým bodům: Schválení programu zasedání (Mgr. Radek Přepiora), „5 - Podnět R. P., občana statutárního města Ostravy“ (Mgr. Radek Přepiora), „40 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (Mgr. Radek Přepiora), „53 - Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““ (Mgr. Radek Přepiora), a podle Váženého pana primátora překvapivě k bodu č. „56 - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“ (Mgr. Radek Přepiora). Vážený pan primátor vysvětlil, že se budou s kolegy na projevy Váženého pana Mgr. Přepiory těšit: občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 12. zasedání Váženého ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání tohoto bodu v souladu s jednacím řádem. Body č. 5, 40, 53 a 56 navrhl předřadit a projednat za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů v pořadí 5, 40, 53 a 56. Dále upozornil, že bod dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuze k programu Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a zdůraznil, že už se na všechny ostravské politiky také těší: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím: zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nové body. Občané Vám takové body opakovaně předkládají proto, aby se mohlo projevit nové městské vedení a další zastupitelé, kteří si třeba teprve nyní nastudovali fakta, právní předpisy a zjistili: k jak závažným excesům došlo. Prosím, ukažte občanům, že jste lidé, jejichž slovo platí a zároveň se dokážete čestně omluvit, pokud dojde k chybě. Chybovat je lidské a občas se to stane každému. Bod č. 1.: Během jednání Váženého Zastupitelstva došlo dne 14. 10. 2015 v rozporu se zákonem o obcích a v kontradikci s ústavním pořádkem ČR k zamezení řádně přihlášeným občanům města v jejich pečlivě připraveném vystoupení v diskusi mj. k dopisu Váženého pana europoslance Petra Macha. Proto navrhuji usnesení: „Zastupitelstvo se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání Zastupitelstva č. 34. Obzvláště se Zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu Mgr. Přepiorovi. V budoucnu již k podobným nezákonným excesům nedojde. Zastupitelstvo znovu zařadí na svůj program projednání bodu č. 34 a umožní občanům, aby se k němu mohli všichni vyjádřit, aby teprve pak mohl být tento bod zákonně Zastupitelstvem schválen, protože zákonně schválen nebyl. Zastupitelstvo zároveň vyzývá přítomné Vážené právní odborníky napříč politickým spektrem, aby všechny občany informovali, že občan obce má zákonem zaručené právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem a musí mu být umožněno vyjádřit názor k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program zasedání a který byl projednáván. Termín: ihned. Bod č. 2.: Navrhuji vzhledem k závažným informacím o nelegálnosti vynucování čipování psů a zdravotních a etických rizicích, které zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ ve druhé polovině října až prosinci 2015 dle oficiálních odpovědí Státní veterinární správy ČR, Ministerstva zemědělství ČR, které přiznalo možnost vzniku závažných onemocnění v souvislosti s implantací čipu a dále dokumenty získané z měst a obcí ČR dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Více než 164 zdravotních a etických výjimek z čipování udělených mj. na základě odborných veterinárních potvrzení hovoří za vše. Bagatelizování všech oficiálních informací, které se již pro občany Ostravy podařilo kolegům ze Společenství webu Necipujtenas.CZ získat především díky obětavosti a každodenní poctivé práci Strany svobodných občanů a zaměstnanců dotyčných úřadů ČR, je naprosto nedůstojné. Ostravská vyhláška č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku a profesního řádu Komory veterinárních lékařů. Text usnesení: „Zastupitelstvo si uvědomilo nové/oficiální informace a závažnost situace ve věci vynucování čipování zvířat dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013. Zastupitelstvo ukládá Váženému panu primátorovi: zajistit úpravu výše citovaných předpisů. Termín: do konce roku 2015.“ Bod č. 3. Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obdrželo od Váženého pana starosty Bochnii zprávu o situaci stavebníků v obvodu Ostrava-Polanka, lokalita u Olší a Příměstská ulice. Ukládá proto Váženému panu primátorovi, aby v souladu s jeho veřejným příslibem z 1. 10. 2015 a příslibem Vážených zastupitelů pana Ing. Palyzy, pana JUDr. Štefka a pana MUDr. Málka z 9. 9. 2015 a usnesení Zastupitelstva z téhož dne, aby zajistil objektivní a věcné projednání záležitosti polanských stavebníků Váženým Zastupitelstvem.“ Termín: ihned. Bod č. 4. „Vážený pan primátor zajistí zveřejnění zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na městském webu. Tyto zápisy byly získány díky aktivitě Společenství Necipujtenas.CZ a obětavé spolupráci Strany svobodných občanů včetně magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným náleží poděkování. Termín: ihned.“ Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev a dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů návrhy Váženého Mgr. Přepiory vzít za své, aby se o nich mohlo hlasovat. Nikdo se k tomu však neodhodlal. Následně proběhlo hlasování o programu jednání Váženého ZSMO. Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Program 12. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0805/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednání materiálu č. ZM_M 5, „Podnět R. P. občana statutárního města Ostravy“: Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal členů Váženého ZSMO, zda se chtějí přihlásit do rozpravy. Nestalo se tak. Poprosil tedy, aby se slova ujal Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Předně mi dovolte, abych poděkoval za zařazení tohoto bodu hned na první místo v programovém bloku Váženého pana primátora Macury, čehož si velice vážím. Dále mi dovolte, abych poděkoval Váženým zaměstnancům magistrátního odboru legislativního a právního za jejich poctivou snahu o dodržování zákona o obcích a pečlivé pročítání zápisů z jednání Váženého Zastupitelstva, jelikož díky tomu objevili, že byly ignorovány řádně položené otázky občana, které zazněly na jednání Váženého Zastupitelstva v září a v říjnu 2015. A právě proto navrhli ze svého vlastního férového podnětu a snahy o výkon dobré veřejné správy nápravu situace a řádné projednání celé záležitosti Váženým Zastupitelstvem. Vnímám tento krok nesmírně pozitivně a věřím také, že spolu se mnou většina občanů Ostravy a všichni další lidé, kteří sledují s obrovským znepokojením obzvláště vývoj cenzurní kauzy, ke které zde na Váženém Zastupitelstvu letos v říjnu 2015 došlo měsíc před změnou ve vedení města. Tedy zařazení bodu č. 5 považuji za pozoruhodně pozitivní start v rámci prvního jednání Váženého Zastupitelstva v novém složení Vážené městské rady. Říkám to mj. proto, aby si Vážený pan primátor zase nestěžoval, že již občané dlouho nic a nikoho nepochválili. Dále bych chtěl ocenit vstřícný tón a jasné sdělení, které obsahuje odpověď občanovi s navrženým podpisem Váženého pana primátora, kterou máte ve svých materiálech přiloženou k Vašemu dnešnímu hlasování. Jsem hlavně rád za to, že si Vážený pan primátor, pokud tedy tento dopis podepíše a Vážené Zastupitelstvo jej schválí, moudře uvědomil obrovská rizika chytrých technologií a celého konceptu „Smart city“. Navržená písemná odpověď pana primátora totiž překvapivě obsahuje velmi důležité sdělení. Cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje. Je zásadní dbát na bezpečnost osobních dat, která jsou do systémů vkládána, v tom se lze shodnout. Před zavedením nových chytrých technologií na trh a do života obyvatel města, analýza kybernetické bezpečnosti a rizik s tím souvisejících je bezesporu nezbytná. Vážený pane magistře, vážím si Vašeho zájmu o budoucí aktivity města a věřím, že jsem tímto alespoň částečně eliminoval Vaše obavy z implementace konceptu „smart cities“ na území města Ostravy. Přeji hezký den. S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor.“ Konec citace. Takže pozitivní obrat vzhledem ke všemu, co zde bylo v minulých měsících již řečeno. Nicméně bych také poprosil, aby se k otázce nebezpečnosti a rizik tzv. chytrých technologií ještě vyjádřili Vážení zde přítomní zástupci bezpečnostních složek a aby bylo občanovi sděleno, proč nebyla lidem předložena výše citovaná analýza situace před letošním schvalováním deklarace o podpoře konceptu „Smart city“. Zároveň můj podnět, který máte také v materiálech v příloze, obsahuje další dotazy, na které bych nyní poprosil o odpovědi. Dále dodám takové dvě technické věci z hlediska anonymizace dokumentů k tomuto bodu, které byly zveřejněny na městském webu. Jméno občana sice bylo v odpovědi občanovi anonymizováno, nicméně paradoxně webový odkaz na samotnou odpověď v sobě měl zahrnuto přímo občanovo příjmení, takže pak již všichni věděli, o koho šlo. Občanovi to sice nevadí, nicméně prosím, aby byla tato záležitost napravena podle znění zákona o ochraně osobních údajů. Budujete přeci dokonalý koncept elektronizace údajů „Smart city“, že … ? Dále z hlediska úspory peněz daňových poplatníků a v rámci časové úspory občana z hlediska cestování na pobočku České pošty: prosím, aby byla odpověď občanovi zaslána na jeho elektronickou adresu, kterou má zaregistrovánu v systému města, a ze které Vám pravidelně chodí jeho podněty. Veřejně tady deklaruji, že Vám potvrdím přijetí této Vaší zprávy, jakmile ji obdržím a de facto již tak činím nyní, jelikož jsem se seznámil s textem Vašeho dopisu na městských internetových stránkách. Jinak dopis s podpisem Váženého pana primátora si posléze vytisknu, nechám zarámovat a v případě vynucování třeba čipování lidí formou ODISky a jiných zdokumentovaných kauz kolem „Smart city“ na něj budeme s dalšími občany poukazovat. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Ostravští politici na všechny dotazy neodpověděli ještě ani v polovině března 2016 a svůj dopis zaslali doporučeně poštou s podpisem Váženého pana primátora bez ohledu na občanův návrh na úsporu prostředků daňových poplatníků. Překvapivě se k otázkám Váženého pana Mgr. Přepiory vyjádřila ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ až nově zvolená Rada Statutárního města Ostravy po listopadové změně ve složení dosavadní ostravské koalice a to na začátku prosince 2015. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že občanovi nebylo korektně odpovězeno. Vážená Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Vážená Rada také uznala závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítla učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovala o schválení deklarace podpory konceptu „Smart city“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a sdělil mu, že má pravdu v tom, že došlo k pochybení při zveřejnění materiálu na webových stránkách města v souvislosti s publikováním občanova příjmení. Omluvil se mu za takové nedopatření a věří, že už se to nebude opakovat tak, aby byl striktně dodržen zákon o ochraně osobních údajů. Vážený pan primátor ještě vyzval Vážené ZSMO k diskusi k tomuto bodu. Nikdo se však do diskuse nepřihlásil. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0810/ZM1418/12.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. ZM_M 40 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 14/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“. Poprosil členy Váženého ZSMO, aby se přihlásili do diskuse. Nikdo tak neučinil. Vážený pan primátor tedy poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby sdělil Váženým zastupitelům svůj diskusní příspěvek. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Vzhledem k tomu, že v posledních měsících může veřejnost se zájmem sledovat neustálé novelizace městského statutu, ke kterým dochází takřka na každém jednání Váženého Zastupitelstva, vznáším tedy k této nynější novelizaci dotaz s ohledem nejen na zájmy stavebníků v městském obvodu Ostrava Polanka nad Odrou, nýbrž všech občanů – stavebníků v Ostravě. Jaký bude mít prosím nynější novela statutu vliv na usnadnění a pomoc stavebníkům při legálním napojování staveb na komunikace v majetku města a co se případně touto novelou pro lidi ještě více ztíží nebo naopak zlepší. Chci se také zeptat, proč město jakožto vlastník mnoha komunikací nevykonává správu svých cest přímo, a nebo prostřednictvím specializovaných odborných právnických osob, které přeci jen mají asi nejlepší povědomost o celé problematice. Jako příklad bych uvedl Moravskoslezský kraj, který třeba svěřil správu některých svých cest odborníkům ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, a ti pak ve velké většině případů nečiní stavebníkům problémy s připojením na předmětné komunikace a snaží se pouze postupovat s ohledem na zákonné limity. Můj dotaz tedy zní: Proč to takto nejde také v Ostravě z hlediska cest v městském majetku, když pak často bohužel připojení na konkrétní komunikaci blokují někteří obvodní zastupitelé bez jakéhokoliv zákonného důvodu. Chápu, že historicky v Ostravě existovala nějaká tichá dohoda mezi obvody a vedením města, že se takto bude omezovat výstavba, která by jinak musela být povolena, nicméně domnívám se, že je již přeci jen čas na to, aby se Ostrava konečně rozhýbala i ve věci výstavby rodinných domů, aby vzrostl počet obyvatelstva a město konečně začalo žít a svobodně dýchat, a to ne tak, že se budou dělat gigantické projekty takřka za miliardy (viz např. lanovka nad městem, pozn. autora), ale že se umožní svobodný rozvoj a prosperita slušným občanům, kteří zde ještě vůbec chtějí být a podílet se na veřejném životě. Město se vylidňuje a je třeba na tom pracovat. Teď třeba s odstraněním umělých byrokratických překážek například pro výstavbu rodinných a jiných typů nemovitých věcí. Děkuji Vám za pozornost a těším se na odborné zodpovězení dotazu, na což jistě čeká řada občanů mj. z obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek, který obsahoval několik dotazů a sdělil, že tato novela statutu, pakliže bude schválena a přijata Zastupitelstvem, nijak nemění rozdělení kompetencí mezi městem a městskými obvody, co se týká záležitosti připojování individuálních stavebníků na místní komunikace. Pokud by Vážený Mgr. Přepiora chtěl, nebo i kdokoliv jiný z občanů, iniciovat změnu statutu, v tomto smyslu sdělil, že mají možnost podat příslušný návrh, kterým se bude statutový výbor a další orgány zabývat. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0811/ZM1418/12.

(Poznámka: 17. února 2016 proběhl v rámci jednání Váženého ZSMO pokus o výše uvedenou změnu statutu, který však opět narazil na urputnou opozici starostů městských obvodů, kteří tuto osvobozující změnu nakonec zákulisně zablokovali a přiměli městskou Radu ke změně stanoviska. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora v tento den vystoupil v rámci Váženého ZSMO se svým projevem na obhajobu těžce zkoušených ostravských stavebníků, kterým tolik let ničí někteří ostravští papaláši jejich plány na svobodný, prosperující a šťastný život. Vážený pan Mgr. Přepiora mj. ostravským politikům 17. 2. 2016 k v průběhu jednání Váženého ZSMO jasně řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dovolte mi prosím, abych pochválil ty Vážené radní a zastupitele, kteří podpořili, a pevně věřím, že dnes také svým hlasováním opět podpoří, navrhovanou změnu městského statutu v článku 22, písmeno a), bod 2, podbod 2.2 dle návrhu Váženého odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který spadá do gesce Váženého pana náměstka Mgr. Michala Mariánka z hnutí Ostravak. Navrhovaná změna totiž konečně může přinést tolik let toužebně očekávané vítězství pro všechny svobodomyslné, šikovné, slušné a podnikavé občany, kteří Vás v minulém roce zde na Zastupitelstvu opakovaně seznámili mimo jiné prostřednictvím svých dojemných životních příběhů se svou neuvěřitelnou situací z hlediska nerovných podmínek pro připojení svých pozemků na komunikace v majetku města a svěřené do správy jednotlivých městských obvodů. Návrh novelizace statutu tento problém dokáže vyřešit ještě lépe, než by to šlo podle jeho stávajícího znění. Důvodová zpráva k legislativní změně statutu velmi správně uvádí: cituji: „V případě, že se jedná o využití pozemku či stavby v majetku města, ale svěřených do správy městskému obvodu, dochází v některých případech k vydání nesouhlasného stanoviska dotčeného městského obvodu k uvedeným záměrům či opatřením, přičemž uváděné důvody negativního postoje jsou sporné, méně závažné nebo neexistují. Navrhované záměry či opatření pak jsou zmařeny. Cílem návrhu není omezit oprávněné požadavky obvodů, pokud jsou jasně definovány, ale urychlit a zjednodušit proces v případech, kdy představy, návrhy ani finance na konkrétní využití pozemků v obvodu nejsou. O konkrétním případu, zda jde skutečně o záležitost zvláštního významu, by i nadále rozhodoval příslušný orgán města,“ konec citace. - Schválením této novely statutu bude kromě jiného konečně možné rozhýbat ve vylidňující se Ostravě plány na bydlení v rodinných domech a zachránit mnohé rodiny, které si v minulých letech prošly díky hospodářské krizi, ale hlavně skrze necitlivé zásahy části obvodních zastupitelů pravým peklem. Generace ztraceného desetiletí let 2006 až 2016 tím konečně dostává naději, že zvítězí i vůči části naprosto bezcitných, cynických, ostravských, obvodních politiků, kteří chtěli za každou cenu zabránit lidem v realizaci plného práva nejen na přežití, ale především na dosažení štěstí a prosperity, zatímco si výše uvedení politici vybudovali svá soukromá impéria. Nedejte se proto prosím odradit těmi, kteří druhým lidem nepřejí a dále je chtějí likvidovat svými byrokratickými a zákulisními zásahy. – Ostatně jistě jste zaregistrovali, že obzvláště z hlediska stavebníků rodinných domů došlo loni k důležité změně zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích: – S účinností od 31. prosince 2015 již vlastník dejme tomu veřejné komunikace nedává souhlas s připojením stavebníků na takovou cestu, v Ostravě to byly mnohdy městské obvody, nýbrž pouze vydává stanovisko, ke kterému může nebo nemusí patřičný správní úřad z hlediska svého rozhodujícího svolení přihlédnout. Jde mimo jiné o pozitivní výsledek dlouholeté práce veřejného ochránce práv, ještě blahé paměti pana otakara motejla, jenž se od roku 2003 potýkal s tvrdými dopady předchozí verze předmětné legislativy. Doufejme, že to lidem opravdu pomůže. – Prosím Vás proto, abyste ani Vy již dále nečinili občanům problémy, situaci odblokovali a umožnili zde v Ostravě mimo jiné díky Vaší novelizací statutu žít svobodný, šťastný a prosperující život. Děkuji Vám za pozornost.“)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené členy Váženého ZSMO k diskusi k programovému bodu jednání Váženého ZSMO č. 53 „Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“. Nikdo z nich se nepřihlásil. Poprosil proto Váženého pana Mgr. Radka Přepioru, aby se ujal slova.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Můj podnět se týká textu návrhu smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, která je Vám dnes předložena ke schválení. Tento návrh obsahuje velmi podivuhodnou a potenciálně nebezpečnou formulaci v článku č. V., kde si lze mj. přečíst, cituji: Společné ustanovení ke spolupráci. Kraj se zavazuje umožnit městu účast při kontrolách, které budou prováděny u konečných uživatelů. Konkrétní postupy si strany (teprve, pozn. autora) dohodnou.Konec citace. Prosím, vysvětlete občanům, jak budou přesně tyto kontroly probíhat, za použití jakých prostředků, kolik úředníků a policistů a kde všude se bude povinně po soukromých obydlích občanů v takovém případě pohybovat, kam konkrétně je musí občan pustit, co tam mohou dělat, fotit, monitorovat, nahrávat, jaké vzorky odebírat v nemovitostech občanů a jaké budou mít další pravomoci. Obávám se, že tato smlouva je jakýsi bianco šek pro případné zneužití pravomoci úřední osoby, pokud nebude již dopředu známo, co, jak a kde mohou takové úřední osoby v soukromí občanů kontrolovat, bez jasné specifikace, pak totiž hrozí porušení ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů a takové jednání ani nepřispívá k důležitému pocitu právní jistoty občanů České republiky. Prosím, abyste tuto smlouvu svým hlasováním neschvalovali až do doby, než budou všechny výše uvedené právní nejasnosti vyřešeny tak, aby se občané neobávali, co je čeká, pokud město a kraj takovou smlouvu podepíší. Prosím, aby si tento můj návrh někdo z Váženého Zastupitelstva osvojil, aby se o něm mohlo hlasovat. Děkuji Vám. Jen taková spíše úsměvná perlička na závěr. V souvislosti s tzv. globálním oteplováním někteří občané snad v žertu poukazují na to, že se také může stát, že zde budeme v zimě chodit v tričku s krátkým rukávem a tzv. topné „kotlíky“ už nebudou vůbec potřeba. Takže to jen abyste se zamysleli též nad dlouhodobou účelností těchto vynaložených veřejných dotačních prostředků. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek a předal slovo Váženému panu starostovi/zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že se vyjádří k Váženému, ctihodnému, panu Mgr. Přepiorovi. Uvedl, že Vážený pan Mgr. Přepiora je svobodný člověk a buď takovou smlouvu uzavře nebo nikoliv. A když tu smlouvu uzavře, tak se bude muset podrobit jejím podmínkám, tzn. že případně někdo přijde i na kontrolu, zkontrolovat, zda dotaci jaksi vynaložil účelně, ale nikdo to dělat nemusí. Nikdo to nemusí dělat. Ocenil, že se město připojilo k té celkové iniciativě kraje a svou spoluúčastí pomůže snad dobré věci. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se město nepřidalo k iniciativě kraje a uvedl, že se jedná o jiný projekt, který má jiné pozadí, je placený z jiných peněz. Jedná se o operační program životního prostředí a připomněl, že když se podmínky schválí, tak v případě participace všech tří subjektů, tzn. operačního programu OPŽP, kraje a města lze díky spolupráci těchto tří subjektů získat až stoprocentní dataci na výměnu kotlů. Dále sdělil, že v příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory zazněl určitý návrh/výzva a dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce vzít tento návrh za svůj, aby se o něm dalo hlasovat. Nestalo se tak. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0812/ZM1418/12.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal, zda má někdo z Váženého ZSMO nějaké dotazy nebo připomínky k právě projednávanému bodu programu Váženého ZSMO č. 56 „Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů“. Nebylo tomu tak. Poprosil proto Váženého pana Mgr. Přepioru, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České Republiky s bydlištěm v Ostravě. Jistě se shodneme na tom, že vliv nejrůznějších poplatků na život občanů města Ostravy, které se navíc rok od roku vylidňuje, je značný. Přispívají k tomu nejen poplatky za psy a poplatky za související čipování, ale také samozřejmě další finanční břemena, která město na své vlastní lidi uvaluje. Proto prosím, aby si Vážené Zastupitelstvo osvojilo můj následující podnět ve věci úpravy vyhlášky o místním poplatku ze psů a dalo o něm hlasovat. Můj podnět zní: „Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy pověřuje Váženou městskou Radu Statutárního města Ostravy, aby zajistila postupné odbourávání nadbytečných byrokratických poplatků, a to především po důkladné analýze, zda jsou vskutku místní poplatky využívány v těch oblastech, pro jejichž prospěch jsou vybírány.“ Například poplatek z držby psa je obzvláště typický tím, že jeho výnos není všemi městskými obvody využíván pro pejskaře, nýbrž na úplně jiné účely. Posléze by pak mělo dojít k odbourávání poplatků po jednotlivých fázích a letech tak, aby od roku 2020 už byli občané kompletně osvobození od jakýchkoliv neférových plateb. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Dotázal se členů Váženého ZSMO, zda si chce někdo návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit, aby o něm posléze mohlo být hlasováno. Všichni zastupitelé však zaraženě mlčeli. Vážený pan primátor Macura posléze udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Sdělil ke ctihodnému panu Mgr. Přepiorovi, že většina místních poplatků je koncipována v našem finančním systému jako daň, daně. Není to koncipováno tak, že to co se vybere, má být vráceno ke psům, protože kdyby tomu tak bylo, tak by těch poplatků muselo být více. Základní funkcí daní je zabezpečit financování služeb, které veřejný sektor poskytuje. Určitě by se dalo diskutovat o různých modelech, zjednodušení tak, jak to například navrhovali Vážení členové ostravské KSČM z hlediska vykompenzování daně z nemovitých věcí. Zrušením jednoho poplatku a zvýšení daně z nemovitých věcí, ale bez daňových příjmů, se veřejné služby zabezpečovat nedají. Takže asi tak. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu zastupiteli Juroškovi, že odpověděl Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Upozornil, že nikdo ze zastupitelů si nechce osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Vážený pan primátor nechal posléze hlasovat o předloženém návrhu usnesení: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0813/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku, která trvala v časovém rozmezí od 10:58 hod. do 11:37 hod.

Na galerii pro veřejnost nad jednacím sálem Váženého ZSMO byl přítomen také krom dalších osobností Vážený pan Mgr. L. Č., který seznámil v době přestávky přítomné občany se situací v městském obvodu Ostrava-Poruba. Vážený pan Mgr. L. Č. lidem představil opakované problémy občanů ve věci vyřizování jejich petiční akce s tématikou zachování klidové zóny s krásnými stromy kolem místního kostela nejen pro věřící, nýbrž pro všechny občany, dobré sousedy. Popsal svůj smutný příběh plný úděsných politických praktik, které na něj a jeho kolegy někteří ostravští papaláši už vyzkoušeli včetně veřejné dehonestace. Za tu se mu posléze byli nuceni na porubském zastupitelstvu veřejně omluvit. Občané shromáždění kolem petice Váženého pana Mgr. L. Č. jsou už tak zoufalí, že nevědí, jak dále postupovat. Vážený pan Mgr. L. Č. upozornil také na stále opakovanou „papalášskou fintu“, kdy zastupitelé odmítnou něco prodiskutovat s občany s poukazem na jakési fiktivní opakování občanského podnětu a již proběhlé projednávání. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. v této chvíli přitakává: Ano, tohle přesně odpovídá také našim zkušenostem. – Vážený pan Mgr. L. Č. uvedl, že z pohledu zákona, obyčejné lidské slušnosti: je to samozřejmě špatně. Jde o neskutečné pohrdání občany. Lidé se pak nemohou podílet na správě své obce přímo dle pravidel ústavního pořádku České republiky. – Vážený pan Mgr. Přepiora především Váženého pana Mgr. L. Č. a jeho kolegy morálně podpořil tak, aby se nenechali odradit různými politickými fintami a pokusili se propojit/aktivizovat daleko více lidí, kteří pak budou na zastupitelstvech vystupovat. Doporučil jim, aby si vzali příklad z kauzy kolem tzv. vědecko-technologického parku v Porubě, kde se zapojilo do akce cca deset tisíc lidí a najednou se ledy pohnuly. Pokud se totiž občané rozhodnou vysílat na zastupitelstva pouze jednoho oficiálního mluvčího, nemá pak daný člověk takový úspěch, jako více lidí: pokud tedy nejde o naprosto brilantního řečníka s velkým charismatem. Takoví lidé jsou v Ostravě velmi vzácní a takřka se již nevyskytují. – Vážený pan Mgr. L. Č. posléze poukázal na další známý problém, že Vážené ZSMO stále nezveřejňuje videozáznam ze svého jednání na oficiálním městském webu, ale např. ostravské městské obvody Poruba nebo Jih už tak dávno činí. Dokonce na kanálu Youtube. K oficiální audionahrávce z jednání Váženého ZSMO se však běžný člověk ani na vyžádání nedostane. Navíc oficiální zápisy z jednání městských obvodních zastupitelstev mnohdy evidentně neodpovídají skutečnosti, jsou nelogické a porušují tak zákon o obcích. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. souhlasil, neboť měl podobné zkušenosti. – Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil občanům metodické pokyny Ministerstva vnitra České republiky a Úřadu veřejného ochránce práv: jak by měli lidé postupovat v případě těchto zjištěných problémů. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. pak doplnil, že se nesmí nikdo nikdy vzdávat: občané kolem jeho petice proti vynucování čipování se danému tématu intenzivně věnují každý den již přes tři roky. – Vážený pan Mgr. L. Č. doplnil, že je už přirozeně taktéž obrněn vůči politickým fintám všeho druhu při svých pravidelných vystoupeních v rámci Váženého porubského zastupitelstva. Hlavně si už definitivně uvědomil, že věřit politikům se nikdy nevyplácí: Před volbami neustále opakují jak budou občanům naslouchat, vycházet jim vstříc, jenže když dojde na opravdové řešení, tak neodpovídají, ignorují, dehonestují, prodlužují, cenzurují celou záležitost apod. – Vážený pan Mgr. Přepiora navrhl, aby některý Vážený/spřízněný zastupitel Váženým petentům pomohl a pravidelně publikoval v každém čísle porubského radničního zpravodaje článek podle tiskového zákona tak, aby zde nebyl slyšet pouze jeden hlas z jedné politické/koaliční/vládní strany. Ve veřejnoprávním prostoru by se totiž měl vést spravedlivý a plnohodnotný dialog se všemi stranami. – Vážený pan Mgr. L. Č. posléze poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru o kopie jeho projevů. „Je to perfektní, abych se mohl doma tím inspirovat, že si vzájemně lidi pomůžou. Tyhle ty Vaše příspěvky a jiných lidí tady mají co říci lidem a jsou obrovskou oporou dalším občanům a vzorem. Tohle to má sílu. Vydržte, protože je to potřebné, to co děláte pro občany,“ řekl Vážený pan Mgr. L. Č. Váženému panu Mgr. Přepiorovi a Váženému panu Hadaščokovi nst. – Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval za podporu, které si nesmírně vážil: Byl rád, že se nyní inspiruje stále více občanů a dávají si tak navzájem naději v každodenním zápase vedeném mírovými prostředky za lepší, svobodnější a prosperující život všech slušných lidí. Vážený pan Mgr. Přepiora zároveň zdůraznil: on si s kolegy taktéž bere v mnohém dobrém příklad z činnosti Váženého pana Mgr. L. Č. a z jeho působení v rámci Váženého porubského Zastupitelstva. Vážený pan Mgr. Přepiora vyjádřil radost a podporu všem aktivním lidem, kteří znají svá přirozená práva/svobody a obhajují je slušně/inteligentně a mnohdy s humorem v praxi na Zastupitelstvu v opozici vůči špatným idejím zkušených politických matadorů. Popřál všem takovým občanům: ať v praxi plně uspějí.

***

Po přestávce Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že bude jednání Váženého ZSMO pokračovat v souladu se schváleným programem bodem dotazy, připomínky a podněty občanů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana M. M., aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan M. M. poděkoval Váženému panu primátorovi za slovo. Dále řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, dnes tady nechci řešit otázku Kunčic, i když tento rok považuji za jeden z nejméně úspěšných. V Kunčicích ubylo lidí a přibylo skládek, ale neúspěch to je jen zdržení, jdu dál. Na závěr roku Vám chci popřát šťastné a veselé svátky, hodně zdraví a trpělivosti do roku 2016. Nové, podle mně dobré, koalici přeji hodně sil na práci pro město. Je tady co dělat. Panu primátorovi hodně trpělivosti s takovými jako jsem já, nebo ten pejskař, protože pokrok přinášejí právě ti, kteří se odvažují stále měnit to, co se jim nelíbí. I když někdy nemají pravdu a nám se to nelíbí. I tak zvané veřejné mínění je v podstatě jen směsicí pošetilosti, neinformovanosti, předsudků, správných citů, nesprávných citů, umíněnosti, novinářských článků a televizního zpravodajství. To nemůže být dobrý rádce, ale jen jeden z podnětů k zamyšlení. Dělejte tak, ať je to dobré alespoň pro 51 % občanů města Ostravy. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu M. M. za příspěvek a za jeho přání. Popřál mu taktéž všechno dobré. Dále poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé, zastupitelky. Petr Hadaščok nst., ten takzvaný pejskař, je občanem Ostravy od roku 1946. Pejsky má skutečně moc rád a nepřestane, dokud to nedostane, ale on ví, co chce. On chce, aby naši pejsci byli svobodní, a někteří z Vás asi nechtějí pochopit, jaký může být vztah mezi člověkem a psem. Ale odejdu trošku dál. Jsem velice rád, že jsem dostal slovo, že mi tentokrát nezvedl ruku, nebo ne mi, že tentokrát nezvedl ruku jeden ze zastupitelů a nenechal ukončit diskuzi. Protože toto, co se stalo 14. října (2015; cenzurní zásah Váženého ZSMO, pozn. autora) je opravdu velice smutné a věřím, že to nějak dopadne. Co se týče těch pejsků – bylo nám víc než rok slibováno novým vedením spousta argumentů, proč vlastně nedojde ke změně (vyhlášky č. 9/2012, pozn. autora). Jediný argument tady vyslovila jedna paní, mám dojem, že magistra z hnutí ANO, kdy řekla, že její pejsek si nestěžuje a potvrdil to potom jeden zastupitel z ODS. Beru to jako vtípek, ale skutečné argumenty proto, proč udržovat tuto vyhlášku u života neznám, neslyšel jsem a doufám, že se jich brzy dočkám. Nevěřím, že to bude dneska. Budu velice rád, když to bude příští rok. Já doufám, že vydržím. To je zhruba tady k tomu. Pak jsem tam v diskusi uvedl ještě něco k ODISce. Já jsem poprvé o bezplatném cestování městskou dopravou slyšel v létě od pana Ing. Fajkse a oznámil jsem mu, nebo respektive vyjádřil jsem se, že toto je vynikající nápad (bezplatné cestování v MHD, pozn. autora). Skutečně byl to vynikající nápad, nebo je to vynikající nápad, ale bohužel to sklouzlo přes nějakého úředního šimla, který teď z toho chce udělat nějaký paskvil nebo respektive ten pokus už tu je, že z toho bude paskvil a ne dar pro seniory, občany. Mě osobně je 69 let, takže zatím nemám nárok jezdit na občanku a zdá se, že nebudu ten nárok podle toho, co je, nikdy mít schválený. Netěší mě to a bohužel takových občanů v tomto věku, pokud jsem dobře četl čísla, je 18 tisíc na rozdíl od 50 tisíc občanů města Ostravy nad 70 let. Bylo to zdůvodňováno sice bezejmenně, že je to z daňových důvodů. Je tady určitě spousta odborníků, kteří budou schopni vysvětlit, jaké daňové důvody vedou k tomu, že 18 tisíc čekatelů ve věku nad 65 let budou zdaňováni a ti, kteří už jsou nad 70 let, zdaňováni nebudou nebo respektive nejsou. Jaký je v tom rozdíl? Byl bych velice rád, kdyby to někdo vysvětlil, když ne dneska, tak na příštím zasedání, ale hlavně chci upozornit, že slovy našich některých spoluobčanů, ti by tady začali vykřikovat „to je diškriminácia“. Já Vám to řeknu česky. To je diskriminace podle věku. Jaký je rozdíl mezi tím, který bude mít 70 let ještě letos a tím, který nebude mít ještě letos 70 ? Ten, který nebude mít letos, bude muset vyřizovat tzv. nějakou kartu ODIS, která stojí pouhých "130 korun“. Nechci to zlehčovat, ale jsou to peníze a navíc se musí vyfotit. Já jsem zjišťoval u dvou fotografů, kolik stojí fotografování na průkaz a bylo mi sděleno 150 – 160 korun a budu li přesný, jedná se o 4 ks fotografií, i když potřebuji jednu a to jsou jen nezbytné náklady, a to nemluvím o nákladech na dopravu. Hlavně se mi nelíbí, a na to byste si měli dát pozor včetně právního oddělení, případně právníků v Radě i v Zastupitelstvu a je jich tady dost, jestli nejde skutečně o diskriminaci podle věku. Zvažujte, 65 let je určitá hranice proto, aby se člověk měl nazývat seniorem a podle toho by taky všichni nad těch 65 let měli a mohli jezdit na občanský průkaz, který obsahuje fotografii a všechny nezbytné údaje, aby mohli jezdit zdarma tak, jak to mají ti nad 70 let, aby to měli všichni nad 65 let. Jinak tedy se připojuji ke svým kolegům, přeji hodně štěstí, hodně zdraví do nového roku, veselé Vánoce, a to všem služným lidem. Na shledanou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Sdělil, že k otázce čipování se už vracet nebude. K bezplatné přepravě seniorů 65+ řekl, že by si velmi přál, aby v tom žádnou diskriminaci ani pan Hadaščok nst. ani nikdo jiný neshledával. Důvody, které vedou k návrhu spojit právo na bezplatnou přepravu s vlastnictvím a hlavně s používáním karty ODIS jsou jednak jak jste zmínil daňové, ale i funkční. Ty daňové jsou o tom, že i přes to, že se tato přeprava tváří bezplatně, tak ve skutečnosti něco stojí, a to něco platí město. Je třeba, aby město mělo ve vztahu k této bezplatně poskytnuté službě podklady ve vztahu k daňové správě, neb se jedná tedy o bezplatné poskytnuté daňové plnění. Zatímco dnes mají poměrně velké problémy se zdůvodněním ve vztahu k daňové správě k té bezplatné přepravě osob nad 70 let, myslím ve vztahu ve vztahu k tomu, že ten objem té bezplatné přepravy těch lidí nad 70 let a starších prozatím vykazujeme jakýmsi modelovým propočtem. Kdyby se skupina rozšířila o občany nad 65+, tak se objem bezplatně poskytovaných přeprav významným způsobem zvýší. Uvedl, že mají reálné obavy, už to nedokážou na základě nějaké hypotetické kalkulace finančnímu úřadu dokázat, a proto měli v zásadě dvě možnosti. Buď pro ODISku poslat i sedmdesátileté a starší lidi, nebo to „risknout“ a tu novou povinnost, která sebou nese i potom určitou evidenci o cestách seniorů přes používání karty ODIS, takže tuto novou povinnost nově vztáhneme pouze na ročníky od šedesáti pěti let plus. Volba nebyla taková, že by šedesáti pětileté nechali jezdit volně pouze na občanský průkaz. Volba byla taková, že buď budou chtít ODISku i pro sedmdesátileté, nebo jim v zásadě umožní jezdit na občanský průkaz a novou povinnost pořídit si kartu ODIS dají jen šedesáti pětiletým. Nemá to pouze daňový aspekt, ale i funkční, protože my potřebujeme prostřednictvím karty ODIS a jejím používáním mít skutečně přehled o cestách těch lidí. Není to samoúčelné; vede to k tomu, aby dokázali v předstihu optimalizovat konkrétní linky, jejich časy, jejich objem, nasazování malých nebo velkých autobusů apod. Zdůraznil, že se nejedná o šikanu, ani o žádnou buzeraci, ale jde o to, aby byl systém městské hromadné dopravy v Ostravě funkční. Na druhé straně vůbec nic nenutí nikoho, aby ten systém využíval. Je toho názoru, že sto třicet korun za vystavení karty ODIS a absolvování jedné cesty na pobočku, kde si kartu nechá vystavit, není takový náklad ani časový ani finanční vzhledem k efektu, který se potom uživateli služby dostane. (Je třeba si však uvědomit finančně velmi dobře zajištěnou životní pozici z jaké tato svá slova Vážený pan primátor řekl vzhledem k seniorům a navíc také únorové dlouhé fronty na ODISky v roce 2016, pozn. autora). Sdělil, že to vážili velmi pečlivě. Uvedl, že byly i daleko radikálnější názory. Osobně tento návrh konzultoval s předsedou seniorských organizací již zmíněným panem Fajksem, jenž se k tomu vyjádřil velmi pozitivně. Překvapili ho i někteří členové seniorského sdružení, protože někteří mu ukazovali, že ODISku už mají dnes, i když ji nemají povinnou. Takže si myslí, že zase žádný zásadní nárok na to nebude. (Samozřejmě jsou také názory zcela opačné; někteří důchodci raději zapřou své „investorství“, odmítnou jízdy zdarma, jelikož nechtějí používat ODISku a koupí si normální zaměstnanecké jízdné, jen aby vůbec nepřišli s nebezpečnou ODISkou do styku, pozn. autora.) Dále sdělil, že se do diskuze se svým příspěvkem přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Vzhledem k novému složení městské Rady a tedy také k možné pozitivní změně názorů Vážené koalice a celého Zastupitelstva bych Vám nyní rád předložil několik podnětů. Prosím o Vaše Vážené odpovědi na pořizovaný zvukový záznam. Děkuji. 1/ od nového roku 2016 by měli být nuceni podstupovat naši senioři ve věku šedesát pět až šedesát devět let zcela nesystémové/byrokratické/zbytečné kolečko vyřizování čipové karty ODISka, aby mohli jezdit v MHD. Když se nad tímto opatřením zamyslíte a znáte všechna bezpečnostní rizika dálkově čitelných mikročipů v těchto kartách (s čipem typu „Mifare Desfire“) jako je např. klonování nebo dálkové zcizení identity apod., a když přitom jiné v uvozovkách „kategorii“ našich Vážených seniorů ve věku od sedmdesáti let stačí pro případ přepravní kontroly jen občanský průkaz, tak proto Vás prosím, abyste změnili své stanovisko a umožnili všem výše uvedeným spoluobčanům jezdit v MHD pouze na platnou občanku. Vážený pan ostravský primátor Macura poskytl lidem veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých/šmírovacích technologií dne 9. září 2015 a dnes byl navíc zařazen a schválen na program jednání Váženého Zastupitelstva jeho dopis, ve kterém občanovi píše: cituji: „Realizaci aktivit, které by občany omezovaly v možnosti volby, zasahovaly do soukromí či narušovaly klidný život rodiny, jak vyjadřujete ve svých obavách, město určitě nezvažuje.“ Konec citace. Prosím tedy, aby si Vážené Zastupitelstvo osvojilo můj návrh a povinnost externího očipování našich důchodců byla v Ostravě definitivně zrušena. Děkuji. 2/ prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům sdělilo, zda bude nové městské vedení iniciovat kroky k tomu, aby všechny ostravské městské obvody zveřejňovaly na svých webech zápisy z jednání svých obvodních zastupitelstev tak, jako to činí Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy. Pokud tak neučiníte, mohou se k tomu odhodlat samotní občané například podle zákona o svobodném přístupu k informacím a získanou dokumentaci pak Váženému Zastupitelstvu zaslat. Nemusíte, ale třeba také můžete, kvůli tomu novelizovat statut. Prosím taktéž o vyjádření, zda na tento naprosto zásadní úkol v rámci zajištění bezproblémového informování občanů: vyčlení město dostatečné finanční prostředky. Některé tristní příběhy ostravských občanů, kteří chtěli získat zápisy z obvodních zastupitelstev, jsem zde již minule zmiňoval. Přitom jde o veřejné dokumenty a ne žádné tajné spisy. S nástupem nových koaličních partnerů se již podařilo velmi pozitivně zveřejňovat od nového roku jmenovité hlasování městské Rady. Vážený pan JUDr. Lukáš Semerák z hnutí Ostravak v médiích jednoznačně prohlásil, cituji: „Vždy jsme prosazovali myšlenku, že co není tajné, je veřejné. Pokud jde o hospodaření s městským majetkem a financemi, nesmí být tajné vůbec nic.“ Konec citace. Děkuji. 3/ poprosil bych Vážené Zastupitelstvo: doplňte konečně údaje do rozklikávacího rozpočtu na městském webu se vztahem ke všem městským obvodům. Prosím o termín, kdy se tak stane. Děkuji. 4/ program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva podepsaný Váženým panem primátorem dne 2. 12. 2015 neobsahoval bod dotazy, připomínky a podněty občanů a takto byl zveřejněn na úředních deskách ostravských městských obvodů. 5. 12. 2015 již byla tato chyba alespoň na městském webu odstraněna. Jistě však uznáte, že si mohlo mnoho občanů v takové chvíli říci: nové městské vedení a hned na svém prvním jednání chtějí vrátit poměry ve městě do éry před říjnem roku 2014. 5/ nyní prosím, abychom si společně připomněli vteřinou ticha všechna nesplněná politická prohlášení a sliby, které tady letos padly. Obzvláště Vážený pan primátor Ing. Macura MBA, jistě ví, o čem mluvím. (Sekunda ticha, pozn. autora.) Děkuji Vám. 6/ závěrem mi dovolte popřát všem klidné Vánoční svátky a pro všechny lidi dobré vůle úspěšný nový rok 2016. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a dotázal se členů Váženého ZSMO, zda si chce někdo návrh Váženého pana Mgr. Přepiory osvojit tak, aby se o něm dalo hlasovat. Nikdo ze zastupitelů se k tomu neodhodlal.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Projednávání materiálu č. 37 „Žádost Zastupitelstva městského obvodu Nová Ves o projednání usnesení č. 107/ZMOb-NV/1418/07 ze dne 5.10.2015 ve věci odejmutí správy hřbitovů městským obvodům“. Úvodní slovo k materiálu předložila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO). Sdělila, že materiál se týká podnětu, který vzešel z jednání vedení města na jedné z jeho pravidelných porad, a to když se diskutovala výše dotace pro městský obvod Slezská Ostrava na správu centrálního hřbitova. V této souvislosti byl vznesen dotaz ohledně nesystémového přístupu k financování správy hřbitovů na celém území města Ostravy. Z této diskuze vzešel úkol na její rezort na odbor ochrany životního prostředí, aby oslovil všechny městské obvody na území města Ostravy a vyžádal si informace ohledně finanční i technické náročnosti správy hřbitovů na území jejich obvodů. Dále dostali za úkol vypracovat koncepci, která by měla shromáždit veškeré tyto údaje a následně se rozhodnout, zda by eventuálně bylo vhodné správu hřbitovů řídit centrálně nebo ponechat správu hřbitovů na jednotlivých městských obvodech. Tuto koncepci bude zpracovávat její odbor a nebude zapojena žádná externí firma, nebudou vynaloženy žádné finanční náklady navíc. Budou sledovat i zkušenosti jiných měst v České republice. Tato koncepce, která by měla být zpracovaná v roce 2016, bude diskutována s městskými obvody. Nepotřebuje v současnosti žádné vyjádření z městských obvodů. Uvedla, že k dnešnímu dni má už veškeré informace z 16 městských obvodů. Tyto informace obsahují počty rozloh každého hřbitova, počty hrobových míst a roční náklady na údržbu tzn., že veškerá data jsou shromážděna a koncepce by měla být buď v lednu, nebo v únoru zpracována.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) se vyjádřil tak, že rozumí obavám, které jsou pramenem usnesení městského obvodu Nová Ves. Sdělil, že dnes mimo jiné schvalovali záměr zpracování protidrogové strategie a je toho názoru, že by bylo vhodnější, aby se případně komunikace zlepšila v tom smyslu, aby to nebylo na základě porady vedení města, ale na základě jednání nějakého orgánu. Případně, aby byl zdůvodněn nějaký záměr a v tomto kontextu by šel i nějaký dopis na dotčené městské obvody, který by byl formulován tak, že se chystá nějaké variantní řešení, a aby více dával na vědomí, že se jedná o nějakou analýzu a na základě toho bude rozhodnuto, jak se bude nadále postupovat. Dotázal se, v kterých orgánech města bude koncepce projednána. Sdělil, že tuší, že žádost je adresována mj. Zastupitelstvu města a pokud počítají s projednáním v Zastupitelstvu města, tak sdělil, že by dopis přeformuloval tak, že bude projednána v Zastupitelstvu města. Kdyby nastala změna, tak by určitě musel být upraven statut města Ostravy.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM se dotázal, co město od toho očekává, co za tím stojí a kvůli čemu tato koncepce vzniká, protože to objasněno není. Město dělá koncepci pravděpodobně proto, aby něco získalo a byl by rád, kdyby mu to potvrdili nebo naopak vyvrátili. Sdělil, že k dnešnímu dni to funguje v rámci městských obvodů a nevidí, že by byly nějaké stížnosti nebo připomínky. Takže by ho to opravdu zajímalo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že není žádné zadání centrální správy hřbitovů, ale je zpracovávána analýza možného dalšího postupu v dané věci. Pokud říkají, že žádná iniciativa městských obvodů nebyla, tak naopak byla. Sdělil, že ne všechny městské obvody jsou komfortní s tím, že toliko městský obvod Slezská Ostrava dostává dotaci specificky na jeden byť centrální městský hřbitov. Objevovaly se další iniciativy, aby dostávaly i jiné obvody tyto dotace, a to vedlo k rozhodnutí zvážit, jakým dalším způsobem se vydat, protože různá města to mají nastaveno jinak. Jsou města, která mají centrální správu hřbitovů. Nakonec řekl, že je docela možné, že to zůstane tak, jak to je a že zkrátka zjistí, že to je tak nejlepší.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) sdělila, že Vážený pan primátor již zodpověděl vše, co chtěla k danému tématu říci. Váženému panu Ing. Juroškovi, Ph.D. ještě vysvětlila, že pokud dojde k nějakému výsledku, tak ho budou projednávat v orgánech města, a to jak v městské Radě, tak i na Zastupitelstvu. Vážený pan zastupitel Juroška musí ale přeci moc dobře vědět, že o tom společně diskutují každý měsíc i na Sboru starostů. Takže se o tom debata vede.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil starostům městských obvodů, že nechtějí vyvolat žádnou paniku. Uvedl, že se zpracovává normální analýza, tak jako když analyzují funkčnost vyhlášky o čipování psů také formou dotazů na městské obvody. Tak také v případě fungování městských hřbitovů jde o podobnou analytickou práci.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že si myslí totéž, co říká pan primátor, a to že se jedná o pouhou analýzu. Doporučil, aby to bylo takto i formulováno, protože potom vznikají komunikační šumy.

Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) uvedla, že byl asi v návrhu odpovědi nešťastně použit název „Koncepce celoměstské hřbitovní správy“ a mohlo se to jmenovat pouze „Koncepce hřbitovní správy na území města“. Přiznala, že šlo o pochybení.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): Ano, název je blbě. Vyzval Vážené ZSMO k dalším otázkám. Žádné nebyly. Hlasování o předloženém návrhu usnesení: hlasovalo 47 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0862/ZM1418/12.

***

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznámil projednávání materiálu č. 58 s názvem „Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační“. Udělil slovo Váženému panu radnímu Semerákovi.

Úvodní slovo k materiálu předložil Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak. Na úvod v žertu sdělil svým kolegům, že opravdu zatím ještě neztratil řeč a prezentace je připravena. Integrovaný plán mobility se připravuje již od února 2014. Z velké části byl financován z externích zdrojů a požádal o přijetí jeho návrhové části, a to z toho důvodu, že od nového roku se bude měnit metodika a museli by ho přepracovat. Uvedl, že cca rok byli jako zastupitelé opakovaně vyzýváni k účasti na diskusi k tomuto plánu. Sebekriticky přiznal, že ta účast byla poměrně nízká. Takže věří, že další podněty od zastupitelů budou případně po prezentaci.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že než Ing. L. ze společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. zahájí svou řeč k prezentaci, že by za 6 minut měl vyhlásit přestávku. Vzhledem k tomu, že se blíží ke konci program jednání Váženého ZSMO, všechny požádal, aby snesli to, že překročí čas a že by už další přestávku nevyhlašoval. Sdělil, že nevidí zásadní rozpor, a proto program projednají bez další přestávky.

Prezentaci návrhové části předložil Vážený pan Ing. J. L., technický ředitel společnosti AFCITYPLAN s.r.o.

Vážený pan primátor poděkoval Váženému panu Ing. J. L. za prezentaci.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk ŠebestaKSČM řekl, že se díval na vyhodnocení průzkumu, který tam měli a ten se zásadně liší od toho, co v koncepci navrhují. Sdělil, že lidé chtějí jezdit auty. Neví, jak takovou koncepci občané tohoto města přijmou, když jim budou říkat: „Ty nebudeš jezdit autem, ale na kole.“ Pokládá za důležité, aby ke koncepci, pokud bude přijata, byla obsáhlá informační kampaň. Dále sdělil, že by se koncepce měla v závislosti na vývoji situace v dopravních prostředcích a na vývoji situace na trhu s benzínem aktualizovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že už nechce dále použít slovo světlonoš (luciferián;Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora), ale prostě je třeba jako lidem taky trochu ukázat, jako jak chceme, aby se ten vývoj dopravy vyvíjel. Uvedl, že je to stejné, jako by se lidí ptali, zda chtějí platit daně a podle toho činili opatření. Nejspíš by došli k tomu, že by se žádné daně neplatily. Je toho názoru, že je jejich společným zájmem omezovat individuální automobilovou dopravu ve městě a dělat nějaké alternativy dopravy, a to směrem k ekologizaci. Uvedl, že tak, jak řekli jeho předřečníci včetně Váženého pana radního Semeráka, jedná se o živý materiál, který bude reagovat na vývoj situace.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) uvedl, že bylo řečeno, že jde o pouze jakýsi výhled a že tam ještě nejsou konkrétní projekty, ale pokud půjde o preferenci ekologické dopravy, tak je toho názoru, že nikdo nezpochybňuje, že nejlépe působí cenové signály a výhodnost dopravních alternativ.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyjádřil svůj názor, že má Vážený pan Ing. Juroška, Ph.D., pravdu. Nejlevnější je chodit pěšky a na kole, ale předpokládá, že myslel veřejnou hromadnou dopravu. Poděkoval Váženému Ing. L. za prezentaci.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Ivo Hařovský (ČSSD) uvedl, že prezentace trvala něco přes 6 minut a kvůli šesti minutám materiál stahovali z minulého zasedání Váženého ZSMO. Kupodivu nyní byly dva dotazy. Jeden z nich 48 sekund a druhy 29 sekund a materiál je připraven k hlasování. Řekl to proto, aby si všichni uvědomili ten paradox, když se to všechno ¾ roku tak tlačilo a minule se to nechválilo a řeklo se, že by se to mělo prezentovat. Přes šest minut prezentace tentokrát stačilo, aby přesvědčilo Vážené ZSMO, že o tom lze hlasovat. A sdělil, že musel minule odejít dříve z dopravní komise kvůli tzv. „Sametové revoluci“ (listopadovému převratu v Radě Statutárního města Ostravy). Dotázal se Váženého pana radního JUDr. Semeráka na projednávání problému Hranečníku v dopravní komisi. Vážený pan JUDr. Semerák o tom hovoří v tisku, kdy tam je požadavek městského obvodu Radvanice a Bartovice na ponechání dvou linek. Uvedl, že existuje podmínka švýcarských fondů na udržení 7.000 přestupních míst na Hranečníku jako takovém. Neví, kam až půjdou ve svých ústupcích a neví, jestli s nimi někdo mluvil. Zajímalo ho, zda v případě, že by k tomu došlo, že by se ty dvě linky udržely nebo aspoň jedna. Sdělil, že může dojít k ohrožení toho, že by město muselo vracet několik desítek miliónů korun z dotace švýcarským fondům, protože nebudou dodrženy podmínky udržitelnosti na základě výstavby trolejbusové trakce mezi Mostem Miloše Sýkory a Hranečníkem. Sdělil, že při dotazu Váženého pana Ing. Jurošky, Ph.D., padaly věty typu o progresu z hlediska lidského vývoje a o světlonoších (luciferiánech;Avšak z hlediska křesťanské mytologie, která se rozvinula po Jeronýmovi, se Lucifer stal nejvyšším andělem, hodností a mocí hned po Bohu. Pro svou pýchu však se postavil proti němu a Bůh jej srazil z nebe i s jeho anděly, kteří jej následovali. Tak se stal zlým a jeho následovníci jsou známí jako démoni,“ pozn. autora). Sdělil, že při prezentaci jsou ty výrazy jasně popsány. Je toho názoru, že tu progresi z hlediska lidského vývoje by si mělo vzít například hnutí ANO za své v podobě Vážené paní náměstkyně primátora Mgr. Šebestové. Pokud vycházejí z toho, že v průměru pevné částice výfukových zplodin nebo z provozu vozidel se pohybují mezi 10 – 30 % v závislosti na ročním období. Kdy v zimním období to je 10 % a 30 % je to v letním období. Je toho názoru, že když má město možnost něco takového ovlivnit tím, že by mohlo omezit individuální dopravu a dát hromadnou dopravu zdarma a tím ovlivnit ovzduší ve městě. Je toho názoru, že je to dobrá myšlenka a progres by se mohl projevit. A jemu je úplně jedno, která partaj se o to přičiní.

Vážený pan radní pro dopravu Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak, uvedl, že se asi všichni shodnou na tom, že nějaká snaha o ekologizaci prostředí, ve kterém žijeme, je obecná. Shodnou se snad i na tom, že jakýkoliv pokrok bolí. Dále uvedl, že to musí být nejen ekonomický stimul, ale musí se pokoušet různými vlivy včetně atraktivity přesedlat maximální množství lidí na MHD. Je toho názoru, že pokud mají s Váženým panem Ing. Hařovským něco společného, tak jen to, že terminál Hranečník zdědili. Uvedl, že ani jeden z nich není jeho duchovním strůjcem a ani jeho velkým fanouškem, ale musí s ním nějakým způsobem žít a snažit se ho včlenit do městské dopravní infrastruktury. Terminálem Hranečník se zabývá hodně a aktuálně se snaží přijmout opatření ke zvýšení bezpečnosti cestujících posílením městské policie apod. K dotazu uvedl, že návrh na zachování přímého spojení občanů Radvanic a Bartovic s centrem města je návrh nový. Tento návrh v zásadě odděluje od sebe příměstskou dopravu a občany, kteří do Ostravy přijíždějí a odděluje od sebe občany Radvanic a Bartovic. Výjimka, o které jednali s panem náměstkem hejtmana a která se precizuje: je časově omezená, a to do doby, než dopravní podnik dokoupí dobíjecí trolejbusy, což by se mělo stát na konci tohoto roku. Pracuje se na tom, aby v žádném případě tato výjimka neohrozila čerpání švýcarských fondů, respektive aby nezavdala možnost na vrácení finančních prostředků. Váženému panu Ing. Hařovskému řekl, že sám dobře ví, že ty varianty jsou živé. Z jednání dopravní komise odešel s možnými návrhy na řešení, ale ty se ještě budou precizovat, a to právě v návaznosti na možnost ohrožení švýcarských fondů a také na to, aby nezvyšovali počet najetých kilometrů a nepřetěžovali jednotlivé linky. Zdůraznil, že budou dbát na to, aby nebyla ohrožena dotace a současně bude doufat, že se bude jednat o výjimku časově omezenou.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dal hlasovat o návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0868/ZM1418/12.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO)

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážený pan Mgr. L. Č. z Ostravy-Poruby (zástupce petičního výboru za záchranu porubského parku u kostela)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 12. Zastupitelstva (16. prosince 2015) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-16-12-2015.pdf


27. ledna 2016: PRIMÁTOR STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY TENTOKRÁT OBHÁJIL OBČANY DNE 25. LISTOPADU 2015 V PRŮBĚHU JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) PŘED POKUSEM O DALŠÍ NEPŘÍPUSTNÉ POTLAČOVÁNÍ LIDSKÝCH PŘIROZENÝCH PRÁV/SVOBOD. UMOŽNIL VEŘEJNOSTI PŘÍMÝ PODÍL NA SPRÁVĚ MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM SVOBODNÉ A NECENZUROVANÉ DISKUSE. POKUS OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE O ZASTAVENÍ SVOBODY SLOVA OBČANŮ DÍKY TOMU NA CELÉ ČÁŘE ZTROSKOTAL. ZSMO SE VŠAK ANI NA PŘÍMOU VÝZVU NEOMLUVILO ZA SVŮJ CENZURNÍ ZÁSAH ZE DNE 14. ŘÍJNA 2015. TEHDY TOTIŽ NEMOHLI V DISKUSI VYSTOUPIT ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ PŘIHLÁŠENÍ LIDÉ K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). – VÁŽENÝ PAN OSTRAVSKÝ PRIMÁTOR POSLÉZE KONEČNĚ PŘIZNAL ZDRAVOTNÍ RIZIKA ČIPOVÁNÍ V KONKRÉTNÍCH PŘÍPADECH NAPŘ. NEMOCNÝCH ZVÍŘAT. – OZNÁMIL VŠAK TAKÉ BOHUŽEL NEOCHVĚJNÝ ZÁMĚR MĚSTSKÉHO VEDENÍ NA SLEDOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH V MHD FORMOU EXTERNÍHO OČIPOVÁNÍ OBČANŮ: VŠICHNI BUDOU ZKRÁTKA MUSET PŘIJMOUT ČIPY A NEBO NEBUDOU JEZDIT V MHD VŮBEC. – DOŠLO TÉŽ KE DVOJÍMU VELKÉMU VÍTĚZSTVÍ LEGENDÁRNÍHO OBČANSKÉHO AKTIVISTY ING. NOVOTNÉHO: ÚSPĚL SE SVÝM PODNĚTEM ZAMĚŘENÝM PROTI NETRŽNÍMU/NEFÉROVÉMU NAVYŠOVÁNÍ CEN DODÁVEK TEPLA PRO ŠIROKÉ SKUPINY OSTRAVSKÝCH OBYVATEL .

Vážený pan primátor Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) poskytl lidem jakožto řídící jednání Váženého ZSMO dne 25. listopadu 2015 navýsost vstřícné podmínky pro vyjádření všech diskusních příspěvků. Dokonce velice chvályhodně přidal občanům/seniorům čas nad rámec limitu pro jejich vystoupení v rámci Váženého ZSMO (v souladu s jednacím řádem). To vše bylo jistě úžasnou ukázkou toho, že je v tomto člověku přeci jen ještě přítomná lidskost, že tedy naštěstí neřídí vždy a všude město „jako firmu“.

Vážený pan primátor Macura také konečně veřejně přiznal možná zdravotní rizika vynucování čipování v konkrétních případech ohrožených zvířat a to mj. na základě studia plodů poctivé pro-bono činnosti a oficiálních materiálů/informací, které pro město získali ve spolupráci s mnoha úředními osobami napříč politickým spektrem České republiky představitelé ANTI-čipovacího disentu kolem webu Necipujtenas.CZ, mj. díky obětavé spolupráci se Stranou svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“).

Bohužel však ani Vážený pan primátor Macura a nebo někdo jiný z Vážených členek/členů Váženého ZSMO: nezareagovali na opětovnou výzvu k omluvě (stav ještě i na konci ledna 2016) za nehorázný cenzurní zásah občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání Váženého ZSMO č. 34 (zastupitelé jej měli na svém programu 14. října 2015; popis situace zde a níže v textu). Šlo mj. o dopis Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Ti zastupitelé, kteří tehdy hlasovali pro neústavní/nezákonnou cenzuru: jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů. Část z ostravských zastupitelů se dokonce ještě pokusila 25. 11. 2015 cenzuru ze dne 14. října 2015 obhajovat. Na výše uvedeném říjnovém excesu se naštěstí odmítli podílet zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS.

Vážený pan primátor Macura a někteří další zastupitelé dále tristně ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svým dřívějším oficiálním prohlášením. Vážený pan primátor těmto stavebníkům v minulých měsících několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i Vážené ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy Váženým ZSMO v průběhu debaty Váženého ZSMO 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak).

Občané zastupovaní Váženým panem Ing. Jaroslavem Novotným (legendární občanský aktivista) promluvili do duše místním ostravským politikům tak, že si uvědomili nutnost řešení situace ve věci neférového/netržního zdražování dodávek tepla. Vážený pan Ing. Novotný pak získal 25. listopadu 2015 pro všechny Ostravany dvojí důležité vítězství, když si díky jeho projevům zastupitelé konečně uvědomili potíže, které lidé v životě mají právě díky špatným politickým rozhodnutím.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci v Ostravě monitorovat a v případě nedodržování principů dobré veřejné správy a férového přístupu k občanům nebo jiných zdokumentovaných faulů na voliče: vše zveřejníme.

Jelikož došlo 25. listopadu 2015 k důležité změně ve vedení města: budeme proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2016 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 3 letech opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 11. jednání dne 25. listopadu 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista); Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů navýsost vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva; zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka); neférový přístup k rodinám občanů/stavebníků; podivuhodné zdražování dodávek tepla ve městě, které neodpovídá principům svobodného trhu; chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci možného vzniku majetkové i citové újmy; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva; zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu; dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 25. listopadu 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO to, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Vše bylo podle sdělení Vážených zaměstnankyň Magistrátu Statutárního města Ostravy v plném pořádku.

Před devátou hodinou dopolední přichází na galerii pro veřejnost nad sálem Váženého ZSMO celá řada někdejších významných politiků spojených v současnosti nebo minulosti především s ČSSD aj. politickými stranami. – Přišel také i se svým neodolatelným lidským úsměvem mj. např. někdejší legendární starosta ostravského městského obvodu Ostravy - Jihu: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský. – Dorazil též Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s.); Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista); Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), širší veřejnost, kolegyně, kolegové.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje po deváté hodině dne 25. listopadu 2015 začátek jednání Váženého ostravského Zastupitelstva a vítá všechny přítomné. Dostavilo se 54 členů Váženého Zastupitelstva (z celkového počtu padesáti pěti). Omluven byl 1 zastupitel. Vážený pan primátor informuje mj. o programu jednání Váženého Zastupitelstva, o navržené změně ve vedení města a o písemných přihláškách občanů k diskusi k bodům: „Schválení programu zasedání“ (Mgr. Radek Přepiora), „Ověření zápisu z 10. zasedání ZM“ (Mgr. Radek Přepiora), „8 – Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“ (Mgr. Radek Přepiora), „39 – Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“ (Mgr. Radek Přepiora). Vážený pan primátor řekl, že občanovi přihlášenému do diskuse ke schválení programu 11. zasedání a k ověření zápisu z minulého zasedání Váženého ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Body č. 8 a 39 navrhl předřadit a projednat je za bodem 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob“ dle bloků předkladatelů, a to v pořadí 8 a 39. Dále upozornil, že bod dotazy, připomínky a podněty občanů (zde byla další přihláška Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, kterou Vážený pan primátor neuvedl, pozn. autora) bude na programu v době od 11:30 hod. do 12:00 hod. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se zeptal, zda má někdo nějaké dotazy, připomínky k návrhu programu. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) požádal za klub KSČM, aby byl s úvodním slovem předložen materiál č. 9, který se zabývá změnou v seznamu projektů Integrovaného plánu rozvoje města s důrazem na sankce a materiál č. 14, což je záměr na zřízení příspěvkové organizace města – platformy pro současné umění v Ostravě.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek; vyslovil s ním souhlas. Zopakoval, že s úvodním slovem předkladatele budou dále předloženy materiály č. 9 a 14. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval za udělení slova. Sdělil: „Já bych se rád zeptal, jestli pan Vážený občan Mgr. Přepiora se přihlásil do diskuse v souladu s jednacím řádem, tzn. prostřednictvím lístečků, které jsou tady, které jsou tady k dispozici.

(Poznámka: Vážený pan zastupitel Juroška z KSČM se zřejmě opět pokusil zastavit uplatnění ústavního přirozeného práva občanů, v daném případě Váženého pana Mgr. Přepiory, na svobodné vyjadřování názorů ke každému bodu programu Váženého ZSMO a to z formálních důvodů. Místo omluvy za svůj cenzurní zásah z minulého říjnového jednání Váženého ZSMO se Vážený pan zastupitel/starosta Juroška pravděpodobně pokusil občana umlčet z pozice tzv. „legislativní síly“. On už Karel Marx říkával, že komu došly argumenty: sahá po klacku. Vážený pan zastupitel Juroška mohl totiž teoreticky nesprávně nadřadit nad výše uvedené právo občana formalistický výklad jednacího řádu Váženého ZSMO ve znění: „Do diskuse se přihlašují prostřednictvím přihlášek do diskuse, které jsou k dispozici v předsálí zasedací místnosti. Vystoupit v diskusi mohou občané uvedeni v Článku 7 odst. (9) Jednacího řádu zastupitelstva města po udělení slova primátorem (předsedajícím)“. – Vážený pan Mgr, Přepiora se totiž kontinuálně a permanentně snaží inspirovat občany, aby chodili ve větší míře diskutovat se svými zastupiteli: využívali k tomu plné možnosti svobodného Internetu a tak aktivně pomáhali při správě věcí veřejných na základě garantovaných ústavních principů dobré veřejné správy. Vážený pan Mgr. Přepiora odesílá přihlášky do diskuse Váženého ZSMO i s texty svých projevů prostřednictvím elektronické pošty a to s dostatečným předstihem na podatelnu Magistrátu Statutárního města Ostravy. Všichni Vážení zastupitelé Váženého ZSMO se tak s nimi mohou seznámit ještě před začátkem jednání Váženého ZSMO. Vážené pracovnice organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy posléze tyto digitální přihlášky vytisknou a přiloží jakožto nedílnou součást „lístečků“, o kterých výše hovořil Vážený pan zastupitel Juroška. Vážený pan Mgr. Přepiora pak osobně přichází před jednáním Váženého ZSMO poprosit o informace, zda proběhla konverze jeho přihlášek tak, aby odpovídala jednacímu řádu. Vážené pracovnice organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy jej následně vždy ujistí, že má své přihlášky řádně podány. Vážený pan řídící jednání Váženého ZSMO následně akceptuje celý konverzní proces, který odpovídá jednacímu řádu. Nutno ovšem poznamenat, že v éře tzv. ostravského „chytrého města“, všeobecné elektronizace dokumentace a „motivačního nucení“ ostravských seniorů a od března 2016 také dalších vrstev obyvatelstva ke svému externímu očipování: Ostrava ještě stále nemá svou oficiální elektronickou přihlášku do diskuse Váženého ZSMO. Dokáže si někdo vůbec představit, že by občan musel vypisovat všechny své příspěvky k mnoha bodům průpiskou na ony pověstné „lístečky“, které zmiňoval Vážený pan zastupitel Juroška? Vždyť jich zde ani nebývá dostatek pro případ velkého zájmu občanů o diskusi se svými zastupiteli. Šlo by o nehoráznou obstrukci, jejímž jediným cílem by byla faktická likvidace práva všech občanů na vystoupení v diskusi a na podíl na správě věcí veřejných, kterou jim garantuje ústavní pořádek ČR. Elektronické přihlášky k diskusi také pomáhají Váženým zapisovatelkám v jejich náročné práci při přepisu mluveného slova diskutujících: jestliže obsahují jednotlivé projevy. Oprávněný občan samozřejmě může kdykoliv po udělení slova vystoupit přímo od mikrofonu i bez písemné přihlášky: pokud je otevřena diskuse k určitému bodu programu. Pokud by mu to nebylo umožněno: došlo by opět k nehoráznému porušení ústavních práv/svobod občanů včetně zákona o obcích. Znění jednacího řádu totiž nemá svou přesnou oporu v zákoně a nikdy nemůže výše uvedená práva a svobody občanům ubírat. Ústava, Listina základních práv a svobod, zákon: jsou vždy nadřazeny jednacímu řádu Váženého ZSMO v případě uplatňování přirozených práv/svobod občanů a Vážené ZSMO se musí nejprve v případě nejasností řídit výše uvedenými předpisy z nichž jednací řád je až na posledním místě. Lze si totiž představit tristní obavy některých Vážených zastupitelů, že by se občanům podařilo konečně ovlivňovat správu jejich města přímo podle ústavních principů: tomu chtějí mermomocí jisté síly zabránit. Lidé by totiž pak mohli konečně zvrátit schvalování mohutných zbytečných dotací, zajišťování miliardových zakázek pro úzkou skupinu vyvolených a s tím související vynucování nově vytvořených povinností (viz třeba vynucování čipování zvířat a nejnověji už také od března 2016 v externí rovině seniorů, mládeže a zaměstnanců), zatímco například širokým vrstvám občanů/stavebníkům a jejich rodinám, kteří žádné dotace nechtějí, pouze usilují o dosažení svého štěstí ve svobodné tržní soutěži, jsou dlouhé roky házeny byrokratické klacky pod nohy a je ničen jejich život. – Na galerii pro veřejnost zaznívaly jednoznačné protestní hlasy vůči takovému „lišáckému postupu“ Váženého pana zastupitele Jurošky mj. od Váženého pana Mgr. Karla Sibinského a dalších někdejších i současných členů ČSSD aj. občanů: obzvláště při znalosti praktického prosazení návrhu na nezákonnou cenzuru občanů ze strany opět Váženého pana zastupitele Jurošky při jednání Váženého ZSMO ze dne 14. 10. 2015.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „Ano. Přihlásil se prostřednictvím formuláře přihláška do diskuse.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): Vyzval k tomu, aby začalo hlasování ke schválení programu jednání Váženého ZSMO. Po upozornění ze strany úředníků a kolegů na svou chybu v řízení jednání, že zapomněl udělit slovo občanovi, řekl: „Dobrá, promiňte, já jsem přeskočil pana Mgr. Přepioru.“ Udělil občanovi slovo, jelikož se přihlásil právě k bodu schválení programu jednání Váženého ZSMO.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), občan města Ostravy, poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, zařaďte na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva nové body. Bod č. 1: Během jednání Váženého Zastupitelstva 14. 10. 2015 došlo v rozporu se zákonem o obcích a v kontradikci s ústavním pořádkem ČR k zamezení řádně přihlášeným občanům města v jejich pečlivě připraveném vystoupení v diskusi mj. k dopisu Váženého pana europoslance Petra Macha (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, pozn. autora). Proto navrhuji následující usnesení: „Zastupitelstvo se omlouvá všem občanům, včetně zastupitelů, kteří nemohli 14. 10. 2015 přednést své pečlivě připravené diskusní příspěvky k bodu programu jednání Zastupitelstva č. 34. Obzvláště se Zastupitelstvo omlouvá Váženému panu Hadaščokovi nst. a Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Zastupitelstvo se v budoucnu vyvaruje podobných nezákonných excesů. Zastupitelstvo znovu zařadí na svůj program projednání bodu č. 34 a umožní občanům, aby se k němu mohli všichni vyjádřit, aby teprve pak mohl být tento bod zákonně Zastupitelstvem schválen, protože zákonně schválen nebyl. Zastupitelstvo zároveň pověřuje Váženou legislativní odbornici paní Mgr. Kolkovou, aby nyní veřejně Vážené Zastupitelstvo informovala, že občan obce má zákonem zaručené právo vyjadřovat na zasedání Zastupitelstva stanoviska k projednávaným věcem a musí mu být umožněno vyjádřit názor k jakémukoliv bodu, který byl zařazen na program zasedání a který byl projednáván. V opačném případě by totiž opakováním výše popsaného jednání došlo k dalšímu hrubému porušení zákona a k destrukci ústavního podílu občanů na správě své obce. Termín: Ihned.“ Bod č. 2: Navrhuji vzhledem k novým vážným informacím o nelegálnosti vynucování čipování psů a zdravotních a etických rizicích, které zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ ve druhé polovině října a v listopadu 2015 dle oficiálních odpovědí Státní veterinární správy ČR a dokumentace získané z měst a obcí dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Obzvláště pak doporučuji k prostudování rekordních 127 zdravotních výjimek z čipování udělených v České Lípě na základě odborných veterinárních potvrzení. Budiž jasně řečeno – bagatelizování všech oficiálních informací (viz dokumentace pravidelně zveřejňovaná zde, pozn. autora), které se již pro občany našeho města podařilo kolegům ze Společenství webu Necipujtenas.CZ získat především díky obětavosti a každodenní poctivé práci Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, pozn. autora) a zaměstnanců dotyčných úřadů ČR – je naprosto nedůstojné. Ostravská vyhláška č. 9/2012 (o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka, pozn. autora) ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku, profesního řádu Komory veterinárních lékařů a jinými předpisy. Navrhované usnesení: „Vážené Zastupitelstvo si uvědomilo nové oficiální informace a závažnost situace ve věci vynucování čipování zvířat dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013. Zastupitelstvo ukládá Váženému panu primátorovi zajistit úpravu výše citovaných předpisů. Termín: do konce roku 2015.“ Bod č. 3: Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obdrželo od Váženého pana starosty Bochnii zprávu o situaci stavebníků v obvodu Ostrava-Polanka lokalita U Olší a Příměstská ulice. Ukládá Váženému panu primátorovi, aby v souladu s jeho veřejným příslibem z 1. 10. 2015 a příslibem Vážených zastupitelů pana Ing. Palyzy, pana doktora Štefka, pana doktora Málka z 9. 9. 2015 a usnesení Zastupitelstva z téhož dne, aby zajistil objektivní a věcné projednání záležitosti polanských stavebníků Váženým Zastupitelstvem. Termín: Do 31. 12. 2015.“ A poslední bod č. 4: „Zastupitelstvo pověřuje Váženého pana primátora zveřejněním zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na městských internetových stránkách. Tyto zápisy byly získány díky aktivitě Společenství webu Necipujtenas.CZ a obětavé spolupráci Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“, pozn. autora) včetně magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným náleží poděkování. Termín: Ihned.“ Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Dotázal se, zda si chce návrhy Váženého pana Mgr. Přepiory někdo ze zastupitelů vzít za své, aby o nich mohli hlasovat. Nikdo ze zastupitelů si návrhy neosvojil. Primátor chtěl dát hlasovat o předloženém návrhu programu včetně doplnění nového bodu, který předložil. Udělil ještě ale nicméně slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) upozornil, že o zařazení nového bodu na program Zastupitelstva by se mělo hlasovat samostatně.

(Poznámka: Na galerii pro veřejnost se k Váženému panu Mgr. Přepiorovi připojil se svou morální podporou a neodolatelným/lidským/vlídným úsměvem Vážený pan Mgr. Karel Sibinský, někdejší vlivný člen ČSSD a v minulém volebním období oblíbený starosta městského obvodu Ostravy-Jihu. Vyjádřil krátce své pobouření nad tím, že nikdo ze zastupitelů Váženého ZSMO na slova Váženého pana Mgr. Přepiory nereagoval, že byla celá záležitost ignorována. Nikdo ze zastupitelů se čestně nepřihlásil a neřekl: omlouváme se, udělali jsme chybu. (Poznámka autora: Vždyť přeci chybuje každý. Nikdo není kromě Pána Boha neomylný.) Vážený pan Mgr. Sibinský dále poznamenal, že od nových členů Váženého ZSMO šlo v realitě nicméně asi jen těžko očekávat něco jiného. Vážený pan Mgr. Přepiora vysvětlil, že bohužel zastupitelé a ani dlouholetí zkušení městští právníci si asi stále ještě neuvědomili: k jak závažnému incidentu došlo a co svým mlčením způsobují. Ostatně právě mlčení zastupitelů mohlo být také vykládáno podle právní vědy jako souhlas s tezemi Váženého pana Mgr. Přepiory: „Qui tacet, consentire videtur“. – V této souvislosti se jistě hodí připomenout nesmrtelná slova Martina Luthera Kinga, jenž by Váženým ostravským zastupitelům vysvětlil, že nakonec lidé zapomenou na pronesená slova našich nepřátel, nicméně budou si naopak velmi dobře pamatovat mlčení přátel!)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) souhlasil s připomínkou Váženého pana zastupitele Babky. Dal hlasovat o zařazení bodu „Návrh na změny ve složení rady města, stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města, svěření zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti primátorovi a náměstkům primátora, určení náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí zastupování primátora ostatními náměstky primátora“ na program zasedání a jeho projednání před bodem 1) „Informace o činnosti orgánů města“. (Šlo o skutečný převrat v městském vedení, kdy byli odvoláni všichni členové ČSSD, pozn. autora.) Hlasovalo 32 pro, 12 proti, 10 se zdrželo hlasování. Zařazení nového bodu na program zasedání bylo schváleno.

(Poznámka: Vážený pan Mgr. Karel Sibinský, někdejší starosta Ostravy-Jihu se opět obrací na galerii pro veřejnost k Váženému panu Mgr. Přepiorovi se svým neodolatelným/lidským úsměvem a sděluje mu své procesní/faktické výhrady k výše uvedenému postupu a to dle svých rozsáhlých zkušeností, které za mnoho let ve své funkci načerpal, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dal hlasovat o celém programu 11. zasedání včetně nově navrženého bodu. Hlasovalo 38 pro, 1 proti, 14 se zdrželo hlasování. Schváleno. Program 11. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0733/ZM1418/11.

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se do diskuse k bodu ověření zápisu z minulého jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy přihlásil Vážený občan města Ostravy pan Mgr. Radek Přepiora. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Po rychlém vyřešení drobných technických problémů s mikrofonem sdělil, že je rád, že teď může mluvit trochu pomaleji, než jak tomu bylo u jeho předchozího projevu v důsledku svazujícího pětiminutového limitu pro příspěvky obča. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Poprosil bych Vážené Zastupitelstvo o opravu dvou zjištěných nedostatků v zápisu z 10. jednání Váženého Zastupitelstva města, který je zveřejněn, nebo respektive byl zveřejněn na oficiálním městském webu. Podle mých informací již operativně bylo vše opraveno. Šlo o osobní údaje publikované v předmětném zápisu na straně č. 18 dole a na straně č. 21 nahoře. Byla zde totiž zveřejněna jména některých diskutujících občanů bez výsledné anonymizace. Já sice pevně věřím, že to dotčeným občanům nevadí, spíše naopak, nicméně přeci jen prosím, aby bylo učiněno zadost dikci zákona o ochraně osobních údajů a aby byla jejich jména anonymizována. Děkuji Vám. Jak jsem již sdělil: Údajně se již tak stalo, takže děkuji. (Vážený pan Mgr. Přepiora dopředu sděluje na svých přihláškách k diskusi Váženého ZSMO texty svých projevů a dává tak dostatečný čas všem úředním osobám k nápravě zjištěných chyb, pozn. autora.) Zároveň bych rád zopakoval svůj podnět z minula: Zahrňte prosím do výsledné podoby zápisu navíc přesný údaj o časech proslovů jednotlivých osobností (začátek a ukončení, pozn. autora). Bylo by to další významné zlepšení. Současný IT systém města umožňuje údajně takovým způsobem postupovat. Takže, prosím, vzhůru do toho. Předkládám tento návrh zde již asi potřetí. Děkuji Vám za akceptaci mého návrhu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Uvedl, že jak správně Vážený pan Mgr. Přepiora řekl, tak výše uvedené chyby ve zveřejněné podobě zápisu již byly skutečně odstraněny. Dotázal se dále Váženého ZSMO, zda si chce někdo ze zastupitelů návrh Váženého pana Mgr. Přepiory vzít za svůj. Nikdo tak neučinil. Dal hlasovat o ověření zápisu z 10. zasedání Váženého Zastupitelstva města, konaného dne 14. 10. 2015. Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0735/ZM1418/11. Zápis je k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy a na webových stránkách města.

(Poznámka: Výše uvedený zápis nicméně obsahuje některé velmi závažné nedostatky z hlediska přesného záznamu toho, co se ve skutečnosti událo v průběhu jednání Váženého ZSMO dne 14. 10. 2015. Některé věty jsou v něm při porovnání s audionahrávkou zcela zcenzurovány s ohledem na nezákonné/neústavní zásahy do práv/svobod občanů v rámci bodu programu jednání Váženého ZSMO č. 34.)

Jednání dále pokračovalo jinými body.

(Poznámka: V průběhu následující přestávky vyhlášené Váženým panem primátorem potvrdil Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s., aktivní řidič ostravské MHD) Váženému Mgr. Přepiorovi krom opravdu drsných podmínek v jakých pracují jeho Vážené kolegyně a Vážení kolegové řidičky mj. také faktický poznatek přímo z terénu, že totiž i když nebude čip v ostravské kartě ODISka fungovat: také v tomto případě bude karta platná a případná přepravní kontrola proběhne podle karetního čárového kódu. Někteří věřící Ostravané nebo zahraniční návštěvníci totiž nemohou nebezpečné a dálkově čitelné mikročipy akceptovat. Budou tedy muset čipy ve vlastních ODISkách znefunkčnit a spoléhat při přepravní kontrole na výše uvedený karetní čárový kód. Velké problémy představuje ODISka z hlediska bezpečnosti taktéž pro seniory a ty občany, kteří s nimi neumějí zacházet. Vážené ZSMO vytváří právě těmto lidem neustálé problémy, protože odmítá umožnit mimo externí čipování cestujících také další možnosti prokazovaní úhrady/nároku na jízdu v ostravské MHD.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem Informace o činnosti orgánů města a upozornil, že písemnou informaci o činnosti orgánů města obdrželi všichni zastupitelé v písemné podobě na stůl, je umístěna s programem zasedání na balkónech a v předsálí zasedací místnosti č. 306 a je také k dispozici na středisku informačních služeb odboru vnitřních věcí magistrátu, kde si ji mohou občané vyzvednout. Sdělil dále, že se do diskuse k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) a předal mu slovo.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista), občan města Ostravy, řekl: „Vážení přítomní, jsem ostravský občan Jaroslav Novotný. Dosud v žádné z informací o činnosti, které je možno zde na balkoně získat, nebylo napsáno nic o činnosti čtyř členů, včetně pana hejtmana (Moravskoslezského kraje, pozn. autora), v odborné pracovní komisi k cenám tepla. Žádám, aby aspoň po každém půlroce jsme o činnosti našich zástupců v této komisi byli v materiálu informováni. Dále si dovoluji postěžovat, že na můj podnět magistrátu a panu primátorovi z 12. 8. 2015, opatřit pro zastupitele informace, vztahující se k vývoji cen tepla, mi jen došla 3. 9. 2015 výzva k objasnění, co navrhuji, což jsem 10. 9. 2015 učinil. Od města mi však nic dalšího po víc jak čtvrt roce k tomu nedošlo. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek. Sdělil, že v příspěvku Váženého pana Ing. Novotného byl návrh, aby se Vážené ZSMO města alespoň jednou za půl roku zabývalo zprávou o činnosti zástupců Váženého ZSMO v komisi pro spolupráci mezi městem a společností Veolia. Pakliže by takové usnesení měli přijmout, tak by bylo třeba, aby si jej někdo ze zastupitelů vzal za své. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce tento návrh osvojit.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) sdělil, že si myslí, že je to velmi dobrý nápad a osvojil si návrh Váženého pana Ing. Novotného tak, aby se o něm dalo hlasovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za osvojení návrhu. Dal hlasovat o návrhu, aby Vážené ZSMO alespoň jednou za půl roku projednalo zprávu zástupců města v odborné komisi pro spolupráci mezi městem Ostravou a společností Veolia. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování. Schváleno.

(Poznámka: Vážený pan Ing. Novotný právě vybojoval pro všechny občany Ostravy vpravdě historický úspěch. Po dlouhých měsících čekání a písemné argumentace, po marném vystupování na Zastupitelstvu a také po cenzurních zásazích, se mu konečně podařilo prosadit velmi důležité hlasování Váženého ZSMO. Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému panu Ing. Novotnému ihned gratuloval.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že co se týká druhé části podnětu Váženého pana doktora Novotného … (Vážený pan Ing. Novotný se mimo mikrofon z galerie pro veřejnost hlasitě ozývá, že je inženýr, pozn. autora). Vážený pan primátor Macura se posléze za své přeřeknutí Váženému Ing. Novotnému třikrát velice omluvil, když neměl k dispozici přehled o všech titulech. Dále sdělil, že k další části návrhu Váženého pana Ing. Novotného by asi potřebovali více informací. Rozhodně není záměrem žádné informace utajovat. Vzhledem k tomu, že od Váženého pana Ing. Novotného je těch podnětů více, tak na to neumí hned reagovat. Stížnost prověří a dají mu odpověď, pokud mu nějakou odpověď ještě nezaslali. (Vážený pan Ing. Novotný se hlasitě ozývá mimo mikrofon z galerie pro veřejnost, že Váženému panu primátorovi děkuje, pozn. autora.) Dále nechal hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města.“ Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0738/ZM1418/11.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračuje jinými body.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zahájil diskusi k bodu programu „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy“ a konstatoval, že se do diskuse k tomuto bodu přihlásili dva občané města Ostravy. Jelikož se nikdo z Váženého ZSMO nepřihlásil o slovo, tak uvedl, že podle časového pořadí byl prvním přihlášeným občanem do diskuse Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby vyšlo vstříc Váženému panu Ing. Novotnému v rámci konceptu otevřené a vstřícné radnice a naplnilo jeho očekávání a podněty, které Vám zaslal k tomuto bodu. Prosím, aby byly nyní korektně Zastupitelstvem v diskusi projednány s vysvětlením situace. Děkuji. Domnívám se, že přístup města k Váženému občanovi Novotnému, který je vyjádřen dokonce písemně ve Vašich materiálech k tomuto bodu slovy vůbec se „neseznamovat“ a vůbec se „nezabývat“ podnětem Váženého pana občana Novotného, a to ani jeho jinými informacemi dle jeho podnětu včetně doporučení nepověřovat kontrolní výbor k činnostem dle podnětu Váženého občana Novotného, to opravdu velmi o mnohém vypovídá. Domnívám se, že to vypovídá o minulém vedení města a já pevně věřím, že nové vedení města bude postupovat jinak, daleko vstřícněji a za sebe a i za ostatní občany bych si to moc přál. Jakoby éra vstřícné a otevřené radnice skončila a nová možná nyní začne, teprve teď. Ignorováním podnětů občanů/voličů, neodpovídáním na jejich dotazy, dokonce nevyslyšením nabídek na spolupráci občanů: tak si přízeň veřejnosti asi jen těžko někdo získá. Důvodová zpráva by měla navíc alespoň jasně definovat, proč nelze ze zákona občanovi vyhovět. Vždyť Vážený pan senior Ing. Novotný patří k opravdovým ostravským legendám. Vystupuje v rámci zdejšího Zastupitelstva velmi často a možná i vyhraje příští rok cenu o seniora roku. Prosím, abyste se nad Vaším přístupem do budoucna k takto pozitivně aktivním občanům zamysleli a vycházeli jim eticky vstříc. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho projev. Vážený pan primátor se na několik dlouhých sekund zamyslel a sdělil, že vystoupí se svým příspěvkem do diskuse až jakmile vystoupí další zastupitelé. Poprosil o příspěvek Váženého pana zastupitele Štefka.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, pozdravil všechny přítomné a poděkoval za udělení slova. Zareagoval na výtku ze strany Váženého Mgr. Přepiory. Řekl, že pokud jde o kontrolní výbor, tak kontrolní výbor využil svého iniciativního oprávnění s tím, že požádal Váženou paní náměstkyni Mgr. Šebestovou, náměstkyni primátora, aby byla tak laskava a navštívila je na jednání kontrolního výboru 1. 12. 2015, kde by předmětná věc měla být obsahem jejich jednání. Pokud tuto skutečnost vezme Vážený občan a stěžovatel na vědomí, myslí si, že věc nezůstala ležet. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi a zdůraznil, že chtěl reagovat stejným způsobem. A Vážený pan zastupitel Štefek jej v této věci tedy předešel. Vážený pan primátor dále poprosil Váženého pana Ing. Novotného, aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista), občan města Ostravy, mj. řekl: Vážení přítomní, jsem ostravský občan Jaroslav Novotný. V podnětu z 1. 10. 2015 jsem Vás informoval, že již 12. 8. 2015 jsem poslal magistrátu a panu primátorovi podnět, opatřit pro Vás alespoň údaje o dividendách Dalkie. Výsledek: že do 1. 10. nevím nic; tak nevím to ani dodnes. Došla mi totiž výzva, ze 3. 9. doplnit podání, aby bylo patrno, čeho se domáhám. Pokud to neučiním do třiceti dnů, že se podáním nebudou zabývat. Již 30. 9. jsem doplnění poslal. Byla v něm také i následující delší citace, že: „otevřenými zdroji pro získání informace jsem mínil třeba Internet, na kterém po zadání do hledače dividendy Dalkia, se objeví víc jak deset stránek odkazů se žádanými informacemi. Hned na první stránce jsem našel toto: Dalkia vyplatí dividendu 23 Kč na akcii, zhruba stejně jako loni. 12. 6. 2013 13:35 redakce. Společnost Dalkia Česká republika, která patří k nejvýznamnějším energetickým firmám v zemi, rozdělí letos na dividendy 1,8 miliardy korun. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40 korun před zdaněním připadne dividenda 23 korun. Je to zhruba stejně jako loni, kdy výše dividendy činila 22,29 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 40 korun. Schválila to dnes valná hromada společnosti Dalkia v Ostravě. Část loňského zisku se přidá k nerozdělenému zisku z minulých let. V nerozděleném zisku zůstává téměř 2,2 miliardy korun, řekl dnes mluvčí Dalkie Milan Wagner. Valná hromada dnes schválila také účetní uzávěrku za rok 2012. Skupina Dalkia ČR za loňský rok vykázala čistý zisk 1,855 miliardy korun, což bylo o 234 milionů korun méně než v roce 2011. Tržby za prodej tepla, elektřiny a související služby jí ale stouply o 486 milionů na 8,771 miliardy korun. Za pokles zisku podle vedení společnosti může snížená poptávka, pokles ceny i z hlediska firmy nepříznivé počasí. Zdroj: ČTK", což je konec citace. Nic dalšího mi po víc jak dvou měsících od magistrátu nedošlo. V dodatku č. 6 smlouvy z 30. 8. 2011 zastupitelé za slib snížení emisí, tedy toho, co vychází z komínů ve Třebovicích, schválili zvýšit maximální cenu tepla již na rok 2011 o 7,50,- Kč za GJ bez DPH., což při třeba jen 2 milionech dodaných GJ je 15 mil. Kč za každý rok. Dle mého názoru zastupitelé dosud vůbec nevzali v úvahu, zda oprávněně mají obyvatelé Ostravy platit za malé snížení emisí, když jejich zdraví ohrožují i imise, tedy to, co na ně svrchu padá, a co dýchají, a zda by to nemohl snášet výrobce tepla. K tomu Vám měly posloužit opatřené informace. Předkladatelé materiálu však jedinou alternativou usnesení Vám informaci doporučili nežádat a kontrolnímu výboru nic neuložit. Vyzývám Vás proto, abyste navržené usnesení neschválili, za což Vám děkuji. Těžko budete později vysvětlovat, že jste jednali v zájmu města a jeho občanů, když jste si ani nedokázali vyžádat informaci. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Ing. Novotnému za příspěvek a řekl, že si myslí, aniž by chtěl tu materii nějakým zásadním způsobem rozebírat, že jasně zaznělo, že kontrolnímu výboru nebylo třeba nic ukládat, neb sám vyvinul svou iniciační funkci a roli, na základě které se bude touto problematikou zabývat, a vyžádal si také účast resortního náměstka k té problematice. Co se týká toho, aby případně vedení města poskytlo informace o výplatě dividend společnosti Veolia, zdůraznil, že společnost Veolia je obchodní společností, v níž město nemá žádnou majetkovou účast a má přístup k informacím ohledně obchodní společnosti Veolia úplně stejně jako jakýkoliv jiný občan, tedy co se týká otázky dividend. Vážený pan primátor Macura dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Šebestovi a poprosil ho o příspěvek.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) poděkoval za udělení slova a řekl, že od roku 2011, kdy se tento materiál projednával, uplynula řada let, nicméně je faktem to, že mezitím Dalkia potažmo Veolia provedla řadu ekologických opatření, ať je to odsíření, denitrifikace, ať jsou to opravy tří kotlů atd., čili za spoustu peněz, nicméně další promítnutí těch ekologických záležitostí se v cenách pravděpodobně nepromítlo a nebylo na Zastupitelstvu projednáváno. Řekl, že město má s Dalkií smlouvu a je tam vzorec a podle toho by se mělo zcela jednoznačně postupovat při zvyšování cen tepla, pokud je to teda nutné. V této chvíli si myslí, že to nutné není, protože ty výsledky Dalkie potažmo Veolie svědčí o tom, že přistupovat na další zvyšování cen ze strany města a zástupců města v orgánech této společnosti: už by bylo poněkud mimo mísu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Šebestovi za příspěvek a doplnil za období, ve kterém je členem odborné komise i on, tzn. zhruba za období 12 měsíců, že potvrzuje, že nedošlo v žádném případě k tomu, že by do cen tepla byla promítnuta jakákoliv ekologická či jiná investice, jinými slovy, že by cena tepla byla upravena jinak, než je v rámci toho definovaného kalkulačního vzorce, který v zásadě nějakým způsobem reflektuje vývoj cen paliva, vývoj obecné inflace a dalších parametrů, které tam jsou a komise znovu zasedá 3. prosince 2015. Uvidí, co bude předmětem toho jednání. Rozhodně souhlasil i s tím, co říkal Ing. Šebesta. Není sebemenší důvod a nebyl ani žádný takový podnět ze strany Veolie, že by byl nějaký požadavek na promítnutí jakýchkoliv dalších ekologických investic do cen tepla, takže vychází z toho, že se i nadále vývoj ceny tepla bude řídit těmi danými parametry, které jsou obsahem toho kalkulačního vzorce. S ohledem na známý vývoj cen paliv i obecné inflace se dá počítat, pokud s nějakým, tak pouze s minimálním vývojem, nebo s nějakou změnou ceny tepla. Vážený pan primátor posléze udělil slovo Váženému panu Zastupiteli Graňákovi.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) pozdravil všechny přítomné a řekl, že mu připadá trochu zvláštní, že kontrolní výbor si to vzal za své a oni tento výbor usnesením Váženého Zastupitelstva oficiálně nepověří, aby tento úkol splnil. Navrhl změnit usnesení a uvést, že Vážené ZSMO pověřuje kontrolní výbor prošetřením této záležitosti.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že nechá hlasovat o návrhu usnesení s úpravou podle návrhu Váženého pana zastupitele Graňáka, a to tak, že bod 3) usnesení, který momentálně hovoří o tom, že Zastupitelstvo města rozhodlo nepověřovat kontrolní výbor, bude přeformulován a bude znít: „Zastupitelstvo města rozhodlo pověřit kontrolní výbor ...“ Do diskuse se dále přihlásil Vážený pan zastupitel Babka. Vážený pan primátor jej poprosil, aby přednesl svůj diskusní příspěvek.

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM) objasnil návrh Váženého pana zastupitele Graňáka. Poznamenal, že je samozřejmé, že kontrolní výbor má ze zákona určitá oprávnění, která spíš směřují ke kontrole usnesení a některým dalším záležitostem a pokud chce Vážené ZSMO po kontrolním výboru nějakou zprávu, která je nad rámec toho zákonného oprávnění, tak je potřeba pověření Váženého ZSMO. Tímto hlasováním vyjádří, zda chtějí, aby byl kontrolní výbor v tomto směru činný či nikoliv.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za příspěvek a dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení s úpravou, která spočívala v pověření kontrolního výboru, aby vykonal činnost dle podnětu Váženého pana Ing. Novotného. Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0739/ZM1418/11.

Vážený pan primátor vyhlásil přestávku od 11.00 hod. do 11:30 hod., která trvala do 11:40 hod.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) po přestávce navrhl nejprve projednat předřazený bod č. 39 a poté otevřít blok Dotazy, připomínky a podněty občanů. Dal o tom návrhu hlasovat. Hlasovalo 44 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyzval Vážené ZSMO k diskusi k bodu programu jednání Váženého ZSMO č. 39 „Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Poruba, obec Ostrava; Návrh nekoupit pozemky v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava od FO“. Jelikož se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil o slovo, tak poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova a vysvětlil, že tento jeho příspěvek bude krátký, aby se dostalo na občany, kteří chtěli vystoupit v 11:30 hod. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům blíže vysvětlilo celou situaci tímto bodem programu jednání Váženého Zastupitelstva dotčených majitelů nemovitých věcí v obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. Prosím, aby se k předmětné záležitosti vyjádřil jak Vážený pan starosta Polanky, ten zde již bohužel jak vidím není, a pokud se mýlím, tak se omlouvám, pokud je zde tedy přítomen, tak aby se k tomu vyjádřilo vedení magistrátu, aby informovali Vážené Zastupitelstvo o výsledku jednání ve věci odkupu pozemků rodiny Šxxxxxxxxx, které navazují na komunikaci v ulici U Cihelny. Domnívám se, že by bylo zajímavé a jistě velice informativní z hlediska poznání samosprávných postupů, aby zde dnes zaznělo: jak k této záležitosti vůbec došlo. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek Váženého pana Mgr. Přepiory. Řekl, že pokud je mu známo a je to možná paradox celé té situace, Vážený pan starosta Bochnia na zasedání, tuší, není právě proto, že v tuto chvíli probíhá v Polance nad Odrou jednání s nespokojenými občany právě o tomto tématu. Myslí si, že by mohli znovu vzít na vědomí to, co zde bylo na Zastupitelstvu již několikrát zopakováno při předchozích zastupitelstvech, a to v prvé řadě, že celá ta materie spadá do samosprávné rozhodovací působnosti vedení obvodu Polanka nad Odrou. My jsme se snažili celou tu věc posunout iniciací i jednání mezi panem starostou a mezi nespokojenými občany, a to jednání by mělo probíhat dneska kolem poledních hodin, takže i proto omlouvá Váženého pana starostu Bochniu, že na zasedání není v tuto chvíli přítomen. Vážený pan primátor dal posléze hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0740/ZM1418/11.

(Poznámka: Vážený pan primátor neodpověděl na položené dotazy a ani neumožnil magistrátním úředníkům, aby reagovali na občanův podnět. Vážený pan primátor totiž smíchal dohromady kauzu stavebníků z lokality U Olší a Příměstské ulice s úplně jinou kauzou v bodu č. 39, která se dotýkala v Polance zcela jiného prostoru. Nicméně jeho odpověď byla velmi informativní: překvapivě právě z hlediska osvětlení následných jednání ve věci polanských stavebníků v lokalitě U Olší. Je také moc dobře, že se tuto věc podařilo dostat do zápisu z jednání Váženého ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) otevřel rozpravu k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Dotazy, podněty a připomínky občanů“. Předal slovo Váženému panu Mxxxxx Mxxxxxxxxx, který se přihlásil do diskuse s příspěvkem na téma „Kunčice – životní prostředí“.

Vážený pan Mxxxxxx, občan města Ostravy, řekl, že bude jen suše konstatovat, takže to nebude dlouhé: Dobrý den, svůj příspěvek a podněty jsem předal Vašim zapisovatelkám. Abych nezdržoval. Jen tak, pro zasmání, Vám přečtu odpověď Vašeho útvaru životního prostředí na můj podnět z minulého Zastupitelstva. Cituji: „Po zhodnocení stavu, zjištěného na místě, orgán ochrany zemědělského půdního fondu v kontrolním protokole konstatoval, že zemědělské pozemky jsou užívány k nezemědělským účelům, bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a proto uložil právnímu subjektu RELIMETAL s. r. o., aby do dvou měsíců ode dne převzetí kontrolního protokolu, tzn. do 13. 12. 2015, požádal o udělení souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9, odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů“. Já dodávám a my mu rádi a rychle vyhovíme. Protože zemědělskou půdu nemusíme chránit: potraviny si vyrobíme na 3D tiskárně. Myšlenka pro nás – počet občanů, kteří se zajímají, jak řídíte naše město, je tak malý, že si nemohou troufnout obtěžovat toto Zastupitelstvo. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mxxxxxxxxx za námět, který si zapsali a v pracovním pořádku se jim budou zabývat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že jako další se do diskuse přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora na téma blíže nespecifikované. Poprosil jej, aby vystoupil se svým projevem a předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Zaprvé bych poprosil Vážené Zastupitelstvo, aby informovalo občany a zástupce sdělovacích prostředků, proč budou od nového roku 2016 nuceni naši senioři ve věku od šedesáti pěti do šedesáti devíti let podstupovat zcela nesystémové, byrokratické, zbytečné kolečko vyřizování čipové karty ODISka, aby mohli jezdit v MHD, když jejich Váženým kolegyním a kolegům od sedmdesáti let stačí pro případ přepravní kontroly jen občanský průkaz. Nemusí se nikam plahočit, vystát si fronty v zimě, nemusí investovat 130,- Kč, ani platit za fotografa. Prosím Vás, abyste dali těmto našim spoluobčanům opravdu dokonalý dárek k vánocům a tzv. „povinnost“ externího očipování našich důchodců byla v Ostravě zrušena. Do konce listopadu 2015 má město samozřejmě jakožto jediný veřejně známý vlastník DPO možnosti, jak občanům v této věci pomoci. Vždyť sám Vážený pan ostravský primátor Macura poskytl lidem veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých, šmírovacích technologií, v tomto případě karet s dálkově čitelnými mikročipy, když 9. 9. 2015 při jednání Váženého Zastupitelstva jednoznačně prohlásil, že cituji „v žádném případě nepůjde o žádnou násilnou implementaci nějakých tzv. chytrých technologií proti vůli občanů,“ konec citace. Zadruhé: Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům poradilo, jak postupovat, když jim vedení některého ostravského městského obvodu odmítne zaslat elektronickou podobu veřejně dostupného zápisu z jednání obvodního Zastupitelstva a dokonce jim odmítne takový zápis zkopírovat za poplatek na kopírce. Kolegové z Necipujtenas.CZ mají k dispozici metodické pokyny Ministerstva vnitra ČR, že je takový postup nezákonný a není ani v souladu s principy dobré veřejné správy. Vysvětlete prosím lidem, zda má město pro tyto případy nějaký vnitřní předpis, jestliže Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy své zápisy běžně zveřejňuje na svém webu. Domnívám se, že by podobně měly být jednotně zveřejňovány zápisy na webech všech městských obvodů. Prosím také o vyjádření, zda na tento naprosto zásadní úkol v rámci zajištění bezproblémového informování občanů vyčlení město dostatečné finanční prostředky. Vždyť jistě uznáte, že hnát třeba seniory s hůlkami v rukou v době Internetu na úřad městského obvodu, aby tam pod přísným dohledem úředníků studovali takřka v režimu v uvozovkách „utajení“ veřejné zápisy a nemohli si z nich ani pořídit kopii a pak museli o tyto zápisy z jednání Zastupitelstva žádat v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, něco takového je v rámci éry otevřené a vstřícné ostravské radnice opravdu neuvěřitelné. Ano, i taková je situace v Ostravě 26 let od listopadu 1989. Poprosím, aby se k této věci vyjádřila Vážená právní expertka paní Mgr. Kolková. Děkuji. Zatřetí: Vážený pan primátor Macura několikrát v rámci minulých jednání Váženého Zastupitelstva prohlásil na adresu obyvatel obvodu Ostrava-Polanka a vlastně také ostatních občanů Ostravy, že i kdyby jich přišly na jednání zastupitelstva diskutovat stovky a přijel jich třeba plný autobus, tak stejně nic nezmění. Rád bych Váženého pana primátora poprosil, aby si nastudoval dějiny úspěšného mírového disentu tisíců občanů Polanky ve věci původně špatně plánované trasy dálnice D47, když hrozilo, že bude zničen život a majetek tisíců zdejších rodin, jejich zvířat a místní překrásné přírody. Právě tento dlouholetý disent Polančanů z let 19911999 tehdy vedl oblíbený starosta: Vážený pan blahé paměti Přemysl KaspříkODS. Polančané nakonec drtivě uspěli. Polančany a ostatně ani Ostravany není totiž nikdy radno podceňovat a bránit jim ve svobodné diskuzi. Příště by jich už zde totiž nemusely přijít jednotky ani stovky, nýbrž desetitisíce, no a pak by se teprve začaly dít věci. Jedna, byť by i zdánlivě malá událost, může totiž dát do pohybu celé dějiny. Naše země si to již mnohokrát zažila. Ostatně dneska jsme toho taktéž byli v jistém duchu svědky. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Řekl, že neví z jakého konce začít, protože by byl rád, aby ten podnět nezůstal bez odpovědi. Co se týká plánovaného záměru umožnit od 1. ledna 2016 bezplatnou přepravu seniorům nad 65 let v prostředcích MHD v Ostravě, tzn. rozšířit skupinu lidí, kteří dneska tu bezplatnou přepravu mají, řekl směrem k Váženému Mgr. Přepiorovi, nebo jak si to vlastně říká (pozoruhodné a zároveň podivné vyjádření Váženého pana primátora, pozn. autora), že ho fascinuje, jak neustále hovoří za určité skupiny lidí. Ujistil ho, že tento záměr konzultovali právě s těmi, kterých se to týká, tzn. s koordinační radou seniorů, s dalšími seniorskými kluby, kteří jim děkovali za tuto změnu, která je ve prospěch občanů a bohužel pouze on a jemu podobní jakýkoli vstřícný krok města okamžitě nálepkují tím, že prostě všechno co je dobré, je špatné. („Motivační nucení“ lidí ke svému externímu očipování, k novým platbám, šmírování a ohrožení vlastní bezpečnosti formou dálkově čitelných čipů v ODISkách, tak to jistě nelze označit za žádné prospěšné opatření; možná je to tak akorát dobré pouze pro výrobce karet a spřízněné poskytovatele služeb, kteří na tom vydělávají, pozn. autora.) Uvedl pak věcné důvody, které je vedou k tomu, aby lidé, kteří využívají bezplatnou přepravu, aby ji využívali na základě vlastnictví a také používání čipových karet. Veřejná doprava není jarmark. Je to poměrně složitý organismus, který je třeba plánovat, koordinovat trasy, četnost spojů, jejich obsazení, velikost dopravních prostředků atd. To nejde dělat bez dat. A jedinými daty, které k tomu můžou použít, je jakási evidence cestujících. To je důvod, proč to chtějí a záměr do budoucna je dále rozšiřovat skupiny lidí s nárokem na bezplatnou přepravu v prostředcích MHD, ale opět bude záměrem, že se tak učiní na základě vlastnictví a používání karet ODIS z důvodů, které před chvílí uvedl. (Město bude chtít od března 2016 externě očipovat široké vrstvy obyvatelstva, nikoliv již pouze určitou skupinu seniorů, pozn. autora.) Nicméně Mgr. Přepiora použil termín „násilné vynucování“. Odpověděl, že oni nikoho nenutí, když někdo nechce používat MHD, nemusí. (Lze tady konstatovat, že jistě tedy půjde Vážený pan primátor příkladem, jelikož město na druhé straně chce, aby pokud možno jezdili v MHD všichni: místo automobilů. Jeho vyjádření například zcela opomíjí možnosti elektronického nízko-nákladového jízdného zakoupeného formou Internetu. Vůbec si neuvědomuje, že některým občanům vznikají nucením k externímu očipování závažné etické problémy. Podmínky pro stávající/jiné možnosti cestování v ostravské MHD jsou vyloženě neférové. Město chce navíc pod vedením Váženého pana primátora především skrze ODISky sledovat pohyb občanů v MHD a na dalších místech v rámci konceptu tzv. chytrého města, pozn. autora) Je to jednoduché. Může o tom mluvit hodiny, ale myslí si, že to základní bylo sděleno. Čili žádné násilné vynucování. Dále poznamenal, že by bylo možná dobré říct Mgr. Přepiorovi, ale i jemu podobným, promiňte, že žijí v době, která v souvislosti i s nedávnými útoky v Paříži a s jinými událostmi s velkou pravděpodobností povede k opaku toho, co si Vy možná přejete, že reakcí na tuto situaci bude naopak nutné, možná ne úplně příjemné omezení jistých práv občanů v podobě toho, že když vejdou na stadion, opravdu projdou rámem, který je identifikuje vč. toho, kde budou sedět a jak se v dané chvíli tváří. Není to násilné vynucování, na ten stadion zkrátka nemusí jít, ani nemusí jít do té tramvaje. Když někdo chce využívat jakýchsi statků, holt bude muset i akceptovat nebo strpět podmínky, které jsou v užívání takového veřejného statku nebo bezplatného příp. placeného podle toho, jaké podmínky jsou stanoveny. K otázce týkající se zveřejňování zápisů, požádal Mgr. Kolkovou, kterou označil Vážený Mgr. Přepiora podle slov Váženého pana primátora za slovutnou právní expertku, aby sdělila, jak to je se zveřejňováním zápisů a zejména z hlediska toho, jestli oni jako statutární město si můžou vynutit zveřejňování zápisů Mgr. Přepiorou nejmenovaným městským obvodem. (Vážený pan Mgr. Přepiora si ovšem nechtěl nic vynucovat. Chtěl, aby byly automaticky dodržovány principy dobré samosprávy, pozn. autora.)

(Poznámka: V rámci operativní diskuse s občany na galerii pro veřejnost vyjadřovali Váženému Mgr. Přepiorovi ještě v průběhu proslovu Váženého pana primátora svou podporu ve věci osvobození seniorů z tzv. externího čipování v ostravské MHD někteří bývalí/vlivní členové ostravské ČSSD, odborníci na dopravní problematiku, dále sympatizanti Ostravského Fóra a mj. přítomný Vážený pan senior Petr Hadaščok nst. Občané obzvláště kritizovali nesystémovost a zbytečnost používání čipových karet a ročního kuponu nahraného v čipu na kartě v případě seniorů, kteří jej vůbec nevyužijí. – Jinak samozřejmě ve vytváření problémů i těm lidem, kteří z etických/náboženských, bezpečnostních aj. důvodů nemohou dálkově čitelné mikročipy přijímat: na to jsou někteří Vážení ostravští zastupitelé opravdoví experti. Proč neposkytnou občanům možnosti elektronického jízdného prostřednictvím klasické papírové průkazky, mobilních telefonů, SMS, předplacených Internetových kuponů i s místenkou podobně jako je tomu na železnici. Proč všem tlačí jen ODISky a to ještě s celým tím nebetyčným šmírováním, analyzováním pohybu cestujících ve městě. Jakou to děsivou totalitu zase ostravští zastupitelé občanům připravili?)

Vážená paní Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního Magistrátu Statutárního města Ostravy, pozdravila všechny přítomné a konstatovala, že se jedná o samostatnou působnost městských obvodů a město žádným způsobem nemůže do této samostatné působnosti zasahovat.

(Poznámka: Právní názor Společenství webu Necipujtenas.CZ je nicméně jiný. Město samozřejmě může mnohé. Stačí pouze chtít. Lze novelizovat městský statut, pokud si tedy Vážený pan primátor myslí, že by nedokázal zveřejňování zápisů vyjednat s jednotlivými městskými obvody, a současná právní úprava je dle jeho mínění nedostatečná. Podle stávajícího zákona o obcích, statutu a jednacího řádu Váženého ZSMO lze však v této věci postupovat už nyní. Váženému panu primátorovi Macurovi se k tomu prostě jenom nechce, což již ukázal na příkladu nezveřejnění získaných zápisů z jednání Váženého Sboru starostů na oficiálním ostravském městském webu.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Mgr. Kolkové za její vyjádření a dále se vyjádřil k třetí poznámce týkající se Polanky nad Odrou. Požádal, aby mu Mgr. Přepiora nedával do úst něco, co říkal. On neříkal, že ho nezajímají názory občanů Polanky bez ohledu na to, kolik jich přijede. On říkal doslova, že jestli přijede pět autobusů občanů Polanky nad Odrou, tak se nic nezmění na tom, že Statutem města Ostravy je působnost, o které se tady několik měsíců baví, svěřena jednoznačně do působnosti samosprávy a to třikrát podtrhuji: městského obvodu Polanka nad Odrou a on není, ani nikdo z radních, ani celá Rada dohromady, ani celé Zastupitelstvo dohromady, nikdo z nich není nadřízeným starosty městského obvodu Polanka nad Odrou. Pochopitelně pokud se Polanka nad Odrou svým samosprávným rozhodnutím odchýlí od zákona nebo od jiného postupu, který lze pomocí zákonných prostředků vymáhat, tak pochopitelně se baví o jiné věci. Vážený pan primátor udělil slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

(Poznámka: Takový postup Váženého pana primátora ovšem neodpovídá principům dobré veřejné správy. V minulých komentářích k této věci již Společenství webu Necipujtenas.CZ popsalo jak právní možnosti řešení, tak i tristní přístup města. Opravdu dobrý politik by něco takového nikdy veřejně neřekl, ale vyvinul by spolu s „armádou“ dobře placených podřízených všechny legální kroky k tomu, aby občanům pomohl. Vážený pan primátor je již přes rok ve funkci a ví moc dobře, jaké věci může a nemůže dělat. Kdyby chtěl: občanům by už dávno nabídl ruku ke spolupráci, jelikož má k tomu všechny legislativní prostředky, moc, úředníky a také peníze. Místo toho bohužel mohla široká veřejnost pouze jen sledovat neustálé výmluvy na městský statut, který přitom umožňuje realizaci celé řady věcí již ve své nynější podobě.)

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy, KSČM poznamenal k vyjádření Vážené Mgr. Kolkové, že to určitě myslela tak, že kdyby chtěli zasáhnout do toho, že zápisy budou zveřejňovány, tak by museli upravit Statut města Ostravy. Samostatná působnost městských obvodů se odvíjí od Statutu města Ostravy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) doporučil Váženému Mgr. Přepiorovi k prostudování statut. Najde tam odpovědi na řadu otázek, se kterýma na Vážené Zastupitelstvo přichází.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že do diskuse se dále přihlásil Vážený pan Petr Hadaščok nst. a předal mu slovo.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde), občan města Ostravy, mj. řekl: Dobrý den, jmenuji se Petr Hadaščok, žiju, bydlím v Ostravě 69 roků a mnohdy je mi trapně, co tady slyším, ba dokonce i vidím, přesto přečtu to, co jsem připravil už včerejší den a budu tam muset některé věci korigovat, protože jaksi jsem nemohl včera vědět, co se tady odehraje dneska zkraje zasedání. Budu na to reagovat různými úpravami. Téma moje je – porušování základních pravidel demokratického státu na zasedání Magistrátu města Ostravy (Váženého ZSMO, pozn. autora) dne 14. 10. 2015 – byla porušena Listina základních práv a svobod, bylo porušováno to, že byla cenzurována vystoupení některých občanů. Budu konkrétní. Jednalo se o mě a svoboda slova vzala vniveč. (Šlo také o další občany přihlášené řádně do diskuse včetně zamezení diskuse zastupitelů a případně také Váženého pana europoslance Petra Macha, pozn. autora.) V Ostravě jsou porušována základní pravidla demokratického státu, porušuje se Ústava ČR, Listina základních práv a svobod včetně svobody slova a i cenzura je opět v Ostravě možná, viz zasedání ze 14. 10. 2015. Jeden jediný správný názor v tomto případě neexistuje; válku občanům vyhlásili bývalí zastupitelé Ostravy tím, že protlačili bez vědomí občanů schválení tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012. Již od voleb 2014, tedy více než jeden rok, čekáme na slíbenou změnu vyhlášky, kterou mělo změnit vyjádření odborníků z řad veterinárních lékařů, státní veterinární správy a také Ministerstva vnitra. Všechna vyjádření zmiňovaných odborníků jsou k dispozici zásluhou občanů Ostravy - tedy nikoliv odborníků odboru ochrany životního prostředí či zvolených zastupitelů včetně pana primátora, který sliboval, že toto zajistí. Slíbil tento problém vyřešit. Cenzura není řešení, je to cesta zpět k totalitě a nejde jen o cenzuru. Je toho mnohem více. Nezákonnost takového jednání snad posoudí zde přítomní představitelé Policie ČR. Žádám je o to a jsem připraven vypovídat. Prosím, aby toto bylo zaprotokolováno nebo uvedeno v zápise, to co jsem teďka říkal, hlavně toto. Kdo je zodpovědný za řádný chod odboru ochrany životního prostředí v Ostravě, vedoucí odboru životního prostředí a nebo občané města, kteří mj. navrhli novou obecně závaznou vyhlášku o nečipování psů v Ostravě, a o které se Ministerstvo vnitra ČR vyjádřilo již v květnu tohoto roku tzn. 2015, že ten návrh je, kromě drobných úprav, v souladu se zákonem. Tento kompromisní návrh asi zapadl do nějakého šuplíku. Velmi podobné to je i s vyjádřením Státní veterinární správy v Praze. Jejich vyjádření zní zcela jednoznačně a opět jde o reakci na dotaz občana Ostravy. Padesát devět kvalifikovaných zaměstnanců odboru ochrany životního prostředí na to nestačí? Zcela jistě tomu tak není. Jak se zdá, jde jen o nechuť některých velmi dobře placených úředníků-funkcionářů. Teď vyslovím slova, která mi napsal pan primátor Brna. Úředníci umějí dobře bránit všem změnám, pan Ing. Vokřál. Přelomové a jednoznačné stanovisko Státní veterinární správy ČR vysvětluje všem zastupitelům v ČR, ve kterých případech nemohou svými vyhláškami vynucovat tzv. povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromých domácnostech občanů. Hrajeme si pouze na demokracii a právní stát? (Vážený pan Hadaščok nst. se nyní omluvil, že přečetl část svého textu dvakrát, pozn. autora) Zastupitel a starosta Michálkovic pan Juroška za KSČM navrhl na minulém zasedání ukončení diskuze, která ani nezačala. Dva občané Ostravy byli řádně přihlášeni a zkušení/profesionální zastupitelé města i kraje nedokázali návrh pana starosty Jurošky zablokovat či usměrnit; přitom jde o velice zkušené právníky. Je to náhoda nebo … ? Těžko říct, co za tím všecko stojí, co se za tím všechno se skrývá. Musím vyslovit podezření, že třeba i ty dnešní změny jsou v souvislosti tady s tímto. S lidmi pro lidi, to bylo to jediné, co jsem tady minule stihl vykřiknout z balkonu, když už mi vypli i mikrofon. Čili s lidmi pro lidi, ale pro které lidi? Občanů města Ostravy už není ani 300 tisíc; je jich zhruba 280 a stále ubývá. Já osobně mám tři syny. Ani jeden už nebydlí v Ostravě. To taky o mnohém vypovídá. Každý má právo na ochranu zdraví, tedy nejen psi, ale i jejich chovatelé, a stres neléčí, stres i zabíjí. Je zde přítomen, pokud se nepletu, pan doktor Málek (Vážený pan zastupitel ZSMO zvolený na kandidátce hnutí Ostravak, pozn. autora), lékař, který by toto určitě uměl vysvětlit, jak to asi pokračuje. Potom je další věc. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. V Ostravě to bohužel je jenom teorie; praxe je zcela jiná. Jak dlouho budou ještě občané Ostravy stresováni zbytečným a neřešeným problémem, který se vleče již 3 roky a předvolební i povolební sliby jsou zapomenuty. Tak snad dnes se alespoň dozvíme termín změny či zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012. Bezdůvodný bojkot požadavků občanů je trestuhodný. Minule to mělo být na programu. Zásluhou zastupitele pana Jurošky se to spláchlo a šlo to komínem. Já doufám, že při změnách, které teďka proběhly, dnes ráno, se k tomu zastupitelé včetně vedení města postaví jinak. Poslechnou si, že v rámci České republiky víme o 157 výjimkách, co se týče čipování.“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil Váženému panu Hadaščokovi nst., že už mu přidal 2 a čtvrt minuty a dotázal se ho, zda se chýlí ke konci.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) odpověděl, že řekne poslední větu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) mu poděkoval. Vážený pan Hadaščok nst. mohl pokračovat.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde): „Je to ještě Ostrava nebo už zase mamuland? „B" je správně, alespoň zatím. Přeji Vám hezké další dny. Petr Hadaščok nst.: Jsme tady pro občany včetně Vás. Děkuji za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Odpověděl, že oni nikdy neslíbili explicitně změnu vyhlášky, oni slíbili, že vyhlášku posoudí. Mezi tím je poměrně významný rozdíl. Posuzování, promiňte, probíhá. Pokud pan Hadaščok nst. argumentuje jakýmsi dopisem Státní veterinární správy, tak jedno z mnoha stanovisek, které mají k dispozici právě pro projednávání této vyhlášky, je i stanovisko Státní veterinární správy jakožto nejvyšší veterinární autority v této zemi, které jednoznačně konstatuje, že čipování psů nemá žádný zdravotní dopad na čipované psy, pakliže čipování je provedeno odborně a příslušným veterinárním pracovištěm. S tímto stanoviskem a s mnoha dalšími pracují. Ta konstatování, co pan Hadaščok nst. uvádí, jsou skutečně jaksi účelová, je to nepochybné, a to se nepochybně při projednávání té vyhlášky zohlední, že jistě jsou kategorie psů, stejně jako jsou kategorie lidí, které v jistých stavech není možno očkovat, čipovat, či něco jiného s nimi provádět. Nicméně to samo o sobě neznamená, že by nějaká vyhláška byla protiprávní nebo protiústavní neb já nevím co jaký termín jste použil. Čili tolik k tomuhle tématu.

(Poznámka: O slovech Váženého pana primátora nechť si udělá každý občan vlastní úsudek. Při jednání Váženého ZSMO dne 13. 5. 2015 např. prohlásil: „My s pány, teď myslím já a, a paní náměstkyně Šebestová na straně jedné, s pány, s pány Hadaščokem i Přepiorou, Přepiorou v jakémsi, v jakémsi intervalu komunikujeme na téma čipování psů (osobní schůzka 15. ledna 2015 a následná zdokumentovaná elektronická komunikace leden až duben 2015, pozn. autora) a bylo slíbeno, tím nechci říct účelově těmto, těmto dvěma pánům, ale obecně, že záměrem mým a paní náměstkyně Šebestové je podrobit tu obecně závaznou vyhlášku o čipování psů jakési analýze její účinnosti, vyhodnocení, vyhodnocení účinnosti této vyhlášky, ale pánům jak Přepiorovi, tak panu Hadaščokovi doufám, že bylo sděleno a bylo jimi i pochopeno, že celý tento proces trvá nějakou dobu s předpokladem někdy do pololetí roku dva tisíce, 2015.“ – Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Koaliční program bude v blízké době schvalovat Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ – Po změně ve vedení města v listopadu 2015 bylo připravováno nové programové prohlášení. To původní totiž nic z výše uvedeného slibu nakonec neobsahovalo (SIC!) – Vážený pan primátor alespoň již konečně pochopil, že jsou případy, kdy nelze zvíře čipovat z důvodů zdravotních aj. třeba etických rizik. Doufejme, že si také podrobně prostuduje získaná právní stanoviska patřičných orgánů, které mu jasně vysvětlují, že pokud vyhláška neumožňuje udělení zdravotní výjimky z čipování, pak takovou výjimku udělit nelze se všemi následky pro ty úřední osoby nebo také politiky, kteří takovou krutost neustále podporují a schvalují.)

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) se táže, zda může ještě reagovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vysvětluje panu Hadaščokovi, aby se nezlobil, že nikoliv, ale to je konstatování (reality, pozn. autora).

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) odpovídá, že se zlobí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „To je na Vás vidět. Věřte, že já také.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že do diskuse se k tomuto tématu přihlásil také Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Předal mu slovo a poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl, že už není přihlášen, ale rád sdělí stanovisko, pokud může.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl Mgr. Přepiorovi, že mu běží čas.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) řekl, že k tomuto bodu vystoupil, a to podle jednacího řádu znamená, že by již neměl vystupovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval panu Mgr. Přepiorovi a vyzval k projevu dalšího diskutujícího.

(Poznámka: Došlo k zajímavé situaci, jelikož Vážený pan primátor zařadil v rozporu s jednacím řádem Váženého ZSMO do jednoho bodu programu dvě přihlášky do diskuse od jednoho a téhož občana: vyzval jej k přednesení obou dvou jeho příspěvků. Občan ovšem, poučen minulými cenzurními zásahy zastupitelů, nechtěl postupovat v rozporu s jednacím řádem Váženého ZSMO a nebo se dostat do jakési nové pasti, kterou by zase někteří zastupitelé na občany ušili. Předmětná druhá občanova přihláška měla být zařazena na program jednání Váženého ZSMO pouze v případě schválení nového projednávání bodu č. 34, který byl dne 14. 10. 2015 předmětem cenzury. Pracovnice magistrátního organizačního oddělení byly na tento postup písmeně upozorněny a ještě jim to navíc Vážený pan Mgr. Přepiora následně také vysvětloval osobně před začátkem jednání Váženého ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že dalším vystupujícím je Vážený pan Jxx Dxxxxx, který vystoupí s příspěvkem na téma „optimalizace škol v městském obvodě Ostrava-Jih“. Předal mu slovo.

Vážený pan Dxxxxx, občan města Ostravy, mj. řekl: Dobrý den, pane primátore, radní, zastupitelé, jmenuji se Jxx Dxxxxx a jsem z Ostravy-Hrabůvky. Dne 12. listopadu 2015 schválilo Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih sloučení ZŠ Mitušova 8 a ZŠ Mitušova 16 na základě materiálu optimalizace školských zařízení městského obvodu Ostrava-Jih, předloženém panem Adamem Rykalou. Tento materiál ale v žádném případě neřeší optimalizaci školských zařízení, není koncepční a obsahuje spoustu nedostatků. Byl připraven ukvapeně, bez účasti zainteresovaných stran a bez odborné konzultace. Ale i tak byl tento materiál schválen. Byl rozporován odbornou veřejností jako špatný, nepřipravený a rozporuplný, ale i tak byl schválen. Opakovaně bylo navrženo jeho stáhnutí z bodu jednání, dopracování a následné předložení, ale i tak byl schválen. Bylo schváleno sloučení dvou základních škol, které v žádném případě neřeší naplněnost škol v obvodu, ale pouze uvolnění objektu ZŠ Mitušova 8, jeho vynětí ze školských zařízení a jeho následné komerční využití. Vyjádření pana Rykaly v médiích, že se v optimalizaci bude pokračovat dalším snižováním počtu škol, a to z 19 na 15, bylo nedávno městským úřadem dementováno. Jediné, za co by si vedení obvodu zasloužilo absolutorium a dokonce i medaili je fakt, že všechna tato rozhodnutí stihlo vymyslet, zpracovat, projednat a schválit v podezřele rekordním čase, kdy během několika dnů bylo vše připraveno a poté schváleno. Klobouk dolů nad mimořádným pracovním nasazením všech zainteresovaných lidí. Proti sloučení výše uvedených škol byla sepsána petice s více než sedmi sty podpisy a ta byla smetena ze stolu jak špinavé prádlo. Závěrem nám tedy nezbývá nic jiného než konstatovat, že se v žádném případě nejedná o promyšlenou a koncepční politiku optimalizace školských zařízení, ale pouze o prosazování zájmu vládnoucí koalice. Tento přístup zastupitelů k občanům obvodu je minimálně nemorální a trestuhodný. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Řekl, že otázka, kterou Vážený pan Dxxxxx nastolil, patří rovněž jako jedna z předchozích do výlučné samosprávné kompetence samosprávy městského obvodu, opět dle Statutu města Ostravy. Pakliže by byl s tímhle nebo s jakoukoli další záležitostí problém, je možná konstruktivnější iniciovat návrh na změnu statutu města. V dané chvíli, i kdyby na to měli názor jiný, tak je to věc, se kterou nemůžou oni jako vedení města nebo zastupitelstvo města nic dělat. On svůj osobní názor na tom zastupitelstvu vyjádřil, a to je všechno, co mohl v dané chvíli udělat. Podobně je to, pokud jde o zastupitelstvo jako celek nebo jeho nějakou část.

(Poznámka: Samozřejmě, že mohl Vážený pan primátor danou změnu navrhnout sám, když už se cítí být na straně občanů. Mohl tím pověřit celý klub hnutí ANO. Místo toho v tom milí politici zase nechali občany samotné: podobně jako polanské stavebníky.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že jako další je do diskuse přihlášen Vážený pan Rxxxx Vxxxx na téma „optimalizace škol“, který na základě písemné plné moci zastupuje Váženou paní Pxxxxxxx Gxxxxxxxxx. V rámci konstruktivity zopakoval, že cokoliv řekne, tak si to pouze vyslechnou, protože nemají sebemenší kompetenci toto rozhodnutí změnit.

(Poznámka: Samozřejmě, že mají. Neustále výmluvy na městský statut už byly opravdu nedůstojné.)

Vážený pan Vxxxx řekl, že nebude vystupovat.

(Poznámka: Škoda, že se nechal Vážený pan občan odradit. Na galerii pro veřejnost jsou totiž přítomni nejen novináři, nýbrž mnoho dalších/rozumných lidí, kteří by rádi věděli, co zase ostravští politici „vymamlasili“, aby se pak mohli lidé napříč politickým spektrem pokusit vše v diskusi napravit. )

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval a řekl, že tím vyčerpali všechny předem uplatněné přihlášky do diskuse občanů. Dále udělil slovo Váženému panu zastupiteli Graňákovi.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) poděkoval za slovo a řekl, že se domnívá, že v tom bodě diskuse občanů by neměly být obsaženy odpovědi třeba primátora nebo kteréhokoliv člena Zastupitelstva města, protože tím omezí čas k vyjádření občanů, kteří se do diskuse přihlásili. Zastal se Váženého pana zastupitele Jurošky, jehož návrh na ukončení diskuse na minulém Zastupitelstvu nebyl namířen proti občanům, ale k dodržení jednacího řádu Zastupitelstva města. Myslí si, že ty odpovědi by mohly být písemné, anebo po uplynutí té půl hodiny, aby se opravdu občané mohli na zasedání vyjádřit v takovém množství, v jakém se přihlásili a neměli by tu jejich diskusi tímto způsobem zkracovat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za tento návrh a ukončil tento bod.

(Poznámka: Vážený pan zastupitel Graňák projevil naprosto zásadní nepochopení celé situace. Navíc jaksi spletl samostatný bod č. 34 ze dne 14. 10. 2015 a jiný samostatný bod určený pro dotazy, připomínky a podněty občanů. Jednací řád Váženého ZSMO je koncipován tak, aby se právě občanům bez veřejné funkce dostalo ihned odpovědí na jejich otázky a nemuseli čekat dlouhé měsíce na písemné dopisy z města, aby také mohli participovat v diskusi (nikoliv v monologu) na správě svého města podle ústavního pořádku České republiky. Jednací řád Váženého ZSMO umožňuje, aby diskutoval každý oprávněný občan k danému bodu programu jednání Váženého ZSMO dle dikce zákona o obcích. Nelze tedy omezovat každého oprávněného občana časem tak, že by se řeklo, že jen 30 minut a dost. Jednací řád samozřejmě počítá s velkým zájmem občanů. Pak se v takovém případě celá doba prodlužuje. Pravdou je, že někteří zastupitelé by byli nejraději, aby občané vůbec na zastupitelstva nechodili a oni tak měli od lidí, svých voličů, svatý pokoj. – Z hlediska vyjádření Váženého pana zastupitele Graňáka k cenzurnímu návrhu Váženého pana zastupitele Jurošky ze dne 14. 10. 2015 opět uvedeme právní stanovisko Ministerstva vnitra ČR a Necipujtenas.CZ: Podrobnější popis situace, kterou způsobil výše uvedený hrubý zásah do zákonem o obcích a vůbec ústavním pořádkem garantovaných práv občanů i zastupitelů vystupovat na jednání svého Zastupitelstva, je k dispozici zde. Neznalost zákona je v dané kauze u ostravských politiků ve veřejné funkci opravdu úděsná. – Jelikož zastupitelé opakovaně ignorovali výzvy občanů na omluvu za politické cenzurní zásahy a to jak v říjnu, listopadu i prosinci 2015, odmítli nabídnutou ruku ke gentlemanskému urovnání situace: Vážený občan Petr Hadaščok nst. proto zahájil 6. ledna 2016 ve spolupráci s legislativními odborníky Magistrátu Statutárního města Ostravy a Ministerstva vnitra ČR prošetřování celé záležitosti. – Shrňme si úplně základní právní předpisy: Jednací řád Váženého ZSMO hovoří jasně v článku 7, odstavci 9: „Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit k projednávané věci své stanovisko. Délka vystoupení občanů je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut.“ – Všichni diskutující občané byli řádně, písemně přihlášeni k bodu programu Váženého ZSMO č. 34 a jejich příspěvky by nepřesáhly 5 minut. – Zákon o obcích hovoří také jednoznačně: § 16, „(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo, c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. – Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury k otázce neústavní/nezákonné likvidace práv a svobod občanů při jednání Zastupitelstva: opět jednoznačné: „Základními formami porušování tohoto ustanovení zákona o obcích, a to buď jednacím řádem nebo řídícím zasedání zastupitelstva obce jsou: 1. občanovi obce je dána možnost vyjádřit se teprve poté, co je přijato příslušné usnesení (diskuze je zařazována na závěr zasedání zastupitelstva, ačkoliv o jednotlivých bodech programu je hlasováno vždy po jejich projednání). 2. do programu zasedání zastupitelstva obce je zařazen jeden bod určený k vyjadřování občanů obce souhrnně ke všem navrženým bodům programu před jejich samotným projednáváním, ale v rámci dalšího projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána. 3. OBČANOVI OBCE BYLO ZAMEZENO VYJÁDŘIT V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVÉ STANOVISKO K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM. 4. OBČANOVI OBCE NEBYLO UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT SVÉ STANOVISKO KE KONKRÉTNÍMU BODU SCHVÁLENÉHO PROGRAMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (V RÁMCI JEHO PROJEDNÁVÁNÍ PŘED HLASOVÁNÍM ZASTUPITELSTVA OBCE O NÁVRHU USNESENÍ). 5. občanovi obce nebylo umožněno vyjádřit své stanovisko k návrhu rozpočtu obce (k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok) ústně na zasedání zastupitelstva obce. /.../ Nejčastější příčiny a důsledky porušení zákona. OBČAN OBCE MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, TEDY V PRŮBĚHU SAMOTNÉHO PROCESU ROZHODOVÁNÍ O PŘEDLOŽENÉ OTÁZCE, PŘED PŘIJETÍM KONEČNÉHO USNESENÍ, NEBOŤ SMYSLEM JE UMOŽNIT OBČANŮM OBCE OVLIVNIT SVÝMI ARGUMENTY ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE A PODÍLET SE TAK NA SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH. POZOR! JESTLIŽE JE OBČANŮM OBCE UMOŽNĚNO VYJADŘOVAT SE K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM AŽ PO PŘIJETÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE K JEDNOTLIVÉMU BODU, DOCHÁZÍ TAKOVÝM POSTUPEM NEJEN K PORUŠENÍ ZÁKONA O OBCÍCH, ALE TAKTÉŽ K PORUŠENÍ JEJICH ÚSTAVNÍHO PRÁVA DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV SVOBOD PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ PŘÍMO NEBO SVOBODNOU VOLBOU SVÝCH ZÁSTUPCŮ. POZOR! BLIŽŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ JEDNACÍM ŘÁDEM MOHOU VÝKON TOHOTO PRÁVA POUZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM „USMĚRNIT“, NEMOHOU JEJ VŠAK ZCELA VYLOUČIT ČI STANOVIT TAKOVÁ OMEZENÍ, KTERÁ BY JEHO VÝKON DE FACTO ZNEMOŽNILA“ Dále Ministerstvo vnitra ČR hovoří o sankcích za výše uvedené nezákonné jednání Váženého Zastupitelstva: „Porušení práva občana obce vyjádřit se k projednávaným bodům ze strany zastupitelstva obce je porušením zákonem stanovené povinnosti a může být předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Takové jednání zastupitelstva obce přitom je i zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. (5), proti kterému se může občan obce bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním). /.../ K porušení práva občana obce podle § 16 odst. 2 písm. f) může dojít už tím, že požadavek na projednání určité záležitosti není příslušnému orgánu vůbec předložen, nebo tím, že v případě kvalifikované žádosti není daná záležitost projednána v zákonem stanovené lhůtě. Z hlediska zákona o obcích se v těchto případech nabízí možnost provedení kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Pokud by k porušení práva došlo usnesením rady či zastupitelstva obce, bylo by možno uvažovat též o realizaci dozorových opatření podle § 124 zákona o obcích (i v tomto případě bude nutné zvažovat, zda pro uplatnění takových opatření bude splněno imateriální hledisko, tedy zda dozorový zásah ze strany státu zcela nepochybně vyžaduje ochrana zákona – srov. čl. 101 odst. 4 Ústavy).(13) S přihlédnutím k citované judikatuře by se mohlo jednat i o nezákonný zásah, jemuž se lze bránit žalobou podle § 82 a násl. s. ř. s.A také: „Ve vztahu k oprávněním občanů obce uvedených § 16 zákona o obcích lze v neposlední řadě hovořit i o politické odpovědnosti volených představitelů obce (projev nespokojenosti občanů obce s dosavadním zastupitelstvem obce se může projevit na výsledku nejbližších komunálních voleb). Pokud by porušoval zákon jenom individuální volený funkcionář obce, mohlo by ho zastupitelstvo z funkce odvolat, pokud zaujímá ve věci jiný postoj. V případě, že by došlo k porušení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dalo by se postupovat dle pracovně právních předpisů.A ještě: „OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO POSTUPU: DŮSLEDNĚ RESPEKTOVAT ZARUČENÉ PRÁVO OBČANŮ OBCE PODÍLET SE NA SAMOSPRÁVĚ OBCÍ, A TO VE VŠECH JEHO ASPEKTECH a ve smyslu metodického doporučení, jak bylo uvedeno výše. /.../ ZAŘADIT NA NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (SCHŮZI RADY OBCE) DOSUD NEVYŘÍZENÉ POŽADAVKY OBČANŮ OBCE NA PROJEDNÁNÍ URČITÉ ZÁLEŽITOSTI RADOU OBCE NEBO ZASTUPITELSTVEM OBCE, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU, BEZODKLADNĚ, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU PŘIMĚŘENĚ REAGOVAT NA DOSUD NEVYŘÍZENÉ NÁVRHY PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ SMĚŘUJÍCÍ DO SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE.“ – Ústava České republiky: Základní ustanovení, Článek 1, „(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Článek 2: „(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Článek 4: „Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ Článek 5: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ Článek 6: „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ – Listina základních práv a svobod ČR: „Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod: /.../ Článek 1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. /.../ Článek 2. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. /.../ Článek 3. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. /.../ Článek 17. (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. /.../ Článek. 21. (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ – Definice cenzury: „Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování.“ – Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, jakým úděsným poměrům jsou diskutující občané vystupující v rámci Váženého ostravského ZSMO nyní vystavováni a čemu všemu musejí čelit. Oficiální zastání přitom nikde nemají! Nikdo z jimi volených politiků čestně nevystoupí a neřekne: Máte pravdu, omlouváme se jako gentlemani. Chybuje přece občas každý. Místo toho jsou aktivní občané, kteří se poctivě připravují na jednání každého Váženého ZSMO vysmíváni, zostuzováni a místní politická reprezentace se pouze šklebí bez ochoty lidem pomoci v jejich těžké životní situaci. Ano, to je realita, která se v Ostravě bohužel vždy posléze projeví a to bez ohledu na to, jaký je zrovna u moci papaláš. – Nyní bychom se tedy měli zeptat: Kde jsou nějaké výše zmíněné dobře připravené argumenty Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic – Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM) určené k likvidaci přirozených práv/svobod občanů vystupujících v diskusi v rámci jednání Váženého ZSMO? Vždyť při parafrázování oblíbeného výroku Váženého pana zastupitele Jurošky: Tohle je vše proti všemu! Sem tedy s těmito argumenty: Nechť lidé vědí, jak to bylo doopravdy a kdo za tím vším stál. – Velmi tristní navíc je: Vážené ZSMO se odmítlo za nezákonné/neústavní potlačování svobody slova a ničení práva na diskusi omluvit dokonce na přímou výzvu občanů (SIC!): Všechny Vážené členky a Vážení členové ZSMO k této kauze při jednání Váženého ZSMO dne 25. listopadu 2015 mlčeli a ignorovali byť by i jen prostou vznesenou lidskou prosbu o slušné zadostiučinění. O mnohém to vypovídá. Ještě má ale pak někdo vůbec nějaké iluze o zastupitelích, kteří ve Váženém ZSMO sedí? Nikdo neříká, že se k již zmíněné omluvě ještě Vážené ZSMO nerozhoupe na některém ze svých příštích jednání, až mu dojde, co se vlastně stalo a jaký byl vytvořen obrovský, nebezpečný precedent. Nicméně neznalost základních principů fungování Váženého ZSMO, které musí respektovat zákonné a ústavní mantinely a nemůže se řídit dle libovůle až zlovůle: je naprosto otřesná. Navíc k celé věci mlčeli také zkušení právní experti, kteří byli vždy v jednacím sále Váženého ZSMO přítomni jak 14. 10. 2015 tak 25. 11. 2015. Proč? Není to divné? Čeho se kdo bojí? V takovémto rozsahu ještě nikdy cenzura neprobíhala ani za éry Váženého pana minulého primátora Ing. Petra Kajnara. Od koho se tedy Vážení noví ostravští zastupitelé zvolení ve volbách roku 2014 své manýry učí? Jistě to nebude např. velký státník Winston Churchill, jenž by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého ZSMO řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ A určitě se Vážení ostravští zastupitelé hlasující pro zákaz vystoupení do diskuse řádně přihlášených občanů také neinspirovali ctihodným bojovníkem proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí. Proslavil se především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva. Stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové a otrokáři na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými americkými občany. Mnozí nemohli uvěřit tomu, že tak velkolepý řečník byl dříve sám otrokem. Frederick Douglass by jistě krom jiných kritických vět ostravským zastupitelům vysvětlil: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.“ – Jaký to pak paradox a licoměrnost v praxi, když 18. listopadu 2015, měsíc po 14. říjnu 2015, vystoupil se svým krátkým projevem Vážený pan ostravský primátor v rámci uctění odkazu bojovníků za svobodu a demokracii, když mj. řekl „Svoboda, kterou máme možnost si užívat již 26 let, je spojena s odpovědností. Tato odpovědnost má mnoho rozměrů. Jedním z nich, který bych chtěl vyzvednout, je odpovědnost za zachování této svobody pro budoucí generace.Nemůžeme se bláhově domnívat, že svobodu pro nás zajistí policie a armáda a nás ostatních se to netýká,“ upozornil Vážený pan primátor Tomáš Macura. – Ano, svoboda, obzvláště ta svoboda slova, názoru a přesvědčení: je zde už zase opět pouze pro vyvolené. – Nicméně už v listopadu 2015 se ukázalo, že výše uvedená situace nezůstala bez odezvy a kauza ostravské cenzury občanů byla jednou z mnoha dalších příčin k pádu původní ostravské Rady Statutárního města Ostravy, ke které došlo 25. listopadu 2015. – Vážený pan Petr Hadaščok nst. se nakonec v této situaci po opakovaných pokusech o smírné řešení rozhodl podat oficiální stížnost vůči cenzurním zásahům ostravských zastupitelů, kterou si může každý přečíst mj. zde.)

***

Jednání Váženého ZSMO pokračovalo dalšími body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil začátek projednávání bodu programu Váženého ZSMO s názvem Integrovaný plán mobility Ostrava, část návrhová a prezentační. Vážený pan primátor poznamenal, že by zastupitelé měli mít na stole CD nosič s přílohou k tomuto materiálu, a u projednávání by měl být přítomen Vážený pan Ing. Ondřej Kyp, náměstek technického ředitele společnosti AF-CITYPLAN s.r.o., jenž pomáhal zpracovávat tento plán mobility a měl by být připraven zodpovědět případné otázky. Vážený pan primátor dále postupně uděloval slovo jednotlivým zastupitelům, kteří se přihlásili do diskuse.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že pouze může vyslovit potěšení, že i ty body z jejich volebního programu, tzn. atraktivní městská hromadná doprava, sdílení kol, které jim byly vytýkány i ve volební kampani, tak nakonec uznali ostatní aktéři v tomto zastupitelstvu, že to má něco do sebe a v tom programu se ocitli.

Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Zbyněk Šebesta (KSČM) řekl, že plán rozvoje mobility města je poměrně zásadní záležitost, která se bude týkat každého z občanů tohoto města, ať už jsou to zóny, parkovací domy atd., nicméně byl by rád, kdyby tento materiál byl nějakou vhodnou formou odprezentován jinak, než jenom na Váženém ZSMO, protože ti lidé by se k tomu měli ještě svým způsobem vyjádřit, a měli by jim alespoň říct, aby měli zpětnou vazbu, zda to odpovídá tomu, co by si oni přáli, i když v některých případech jim pravděpodobně nebudou moci vyhovět, jak je už známo z bodu 2 předloženého materiálu. Plédoval za to, aby se ten materiál nějakým způsobem zprezentoval, rozšířil, aby lidé věděli, že něco takového existuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) podotkl, že v rámci procesu přípravy toho plánu mobility bylo několik, tuší minimálně dvě, veřejných projednávání toho plánu v různých fázích. Zájem o tu prezentaci byl minimální. V rámci Vážené městské Rady města si nechali tu prezentaci také udělat. Bude-li touha zastupitelů odprezentovat ten plán mobility v rámci jakési prezentace včetně promítání, asi najdou způsob, jak tak učinit, pakliže by to byl převažující zájem. Myslí si, že tomu nic nebrání.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) řekl, že zapomněl pochválit Váženého pana primátora, a nechtěl se hlásit v tom bodu programu, kdy vystupoval Vážený pan Mgr. Přepiora, za to, že uvažuje o tom, že se budou rozšiřovat ty množiny občanů s bezplatnou městskou hromadnou dopravou samozřejmě za předpokladu ODISky. Dále řekl, že na ODISku se zeptá později. Nechtěl se ptát ve chvíli, kdy vystupoval ctihodný pan Mgr. Přepiora, aby se neocitl, jak říkal Vážený pan primátor, v množině jemu podobných (kritiků „motivačně vnucovaných“, předražených, šmírovacích a nesvobodných opatření města, pozn. autora). Poznamenal, že se chce pouze korektně zeptat, protože nemá ujasněné všechny informace.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poznamenal, aby nerozhodovali na základě jakkoliv ctihodného, tak přece jenom možná osamělého občana. K Váženému panu zastupiteli Šebestovi sdělil, že by požádal o vyjádření vůle členů Váženého ZSMO, zdali mají zájem o výše uvedenou prezentaci třeba na příštím Váženém Zastupitelstvu, pak by jí mohli zorganizovat. Věří, že těch bodů nebude tolik, nebo jinou formou, kterou by uvážili, prezentaci plánu mobility. Jestli o to je zájem, tak mu rádi vyhoví. Pakliže by ten zájem byl, tak by pravděpodobně ten bod stáhli. Požádal členy Váženého ZSMO, aby se vyjádřili k tomu, zda mají zájem o prezentaci plánu mobility. Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 44 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování. Schváleno.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že si myslí, že ta věc je jasná. Zájem je převažující. Konstatoval, že je škoda, že to nezařadili na program na jednání, které proběhlo na Čeladné. Dále řekl, že to zařadí v nejbližším možném termínu. Dal návrh na stažení materiálu z projednávání 11. zasedání Zastupitelstva města. Hlasováno o stažení materiálu, hlasovalo 48 pro, 0 proti, 5 se zdrželo hlasování. Schváleno.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že materiál byl tedy stažen a bude předložen po prezentaci plánu mobility zastupitelům.

Organizační záležitosti

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že usnesení z 11. zasedání Váženého ZSMO podepíše spolu s ním Vážený pan náměstek primátora Mgr. Michal Mariánek z hnutí Ostravak. Dále sdělil, že další zasedání Váženého ZSMO se uskuteční 16. 12. 2015. Posléze uděloval slovo jednotlivým řečníkům.

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček (KSČM) poděkoval odboru IT a outsourcingu za materiály ve formátu PDF a řekl, že přesně takovou měl představu.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) se dotázal na věci dotýkající se úpravy tarifů a úpravy obecně. Řekl, že by přivítal, aby takové systematičtější věci byly prezentovány alespoň ve Váženém ZSMO, protože koneckonců Vážené ZSMO města je suverénní orgán, rozhoduje o rozpočtu města Ostravy, kde právě náklady na městskou hromadnou dopravu tvoří poměrně významnou část toho celkového koláče. Možná by tak předešli i jeho dotazům. Sdělil, že by se chtěl zeptat na několik věcí týkajících se ODISky, seniorů atd. Pochopil, že množina těch mladších seniorů bude mít bezplatnou dopravu na základě ODISky. Dotázal se, zda je to až do chvíle, kdy zestárnou. Zda to znamená, jestliže vplují do té množiny těch starších seniorů, kteří už mají MHD bezplatnou v současnosti, tak jestli budou muset znovu chodit pro ty ODISky, anebo jestli spadnou na základě toho, že občanku předloží, do toho, že mají MHD bezplatně.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že chtějí dospět do fáze, kdy všichni bezplatně cestující budou mít ODISku. Do té fáze se dostanou postupně, protože nechtějí zatěžovat stávající seniory 70 plus, kteří dneska jezdí jenom na občanku, nechtějí jim stěžovat život tím, že by je posílali pro ODISku, nicméně ti mladší, ti pětašedesátníci, si tu ODISku budou muset opatřit a budou ji muset mít, i když se už i oni sami stanou sedmdesátníky. Takže ta množina se postupně nějakým způsobem vytratí (SIC!), těch co jezdí na občanku, a ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají přehled o pohybu v té veřejné dopravě (ať mohou lidi sledovat, monitorovat, pozn. autora). Nechtějí zavádět žádná drakonická opatření (zatím, pozn. autora), tzn. že jestli si senior 65 nebo 67 letý tu ODISku zapomene doma, tak ho asi nikdo z té tramvaje nevyvede a v zásadě k němu bude vlídné zacházení (SIC!). Naopak by je chtěli motivovat k tomu, aby tím, že se budou evidovat u těch čtecích zařízení a že se jim na ty ODISky bude načítat jakýsi kredit, který je bude motivovat k tomu, že si tam budou střádat nějaké body nebo halíře. Tuší, že ta ODISka má životnost 6 let, takže by se jim tudíž nasčítaly nějaké body a v zásadě by ta výměna potom byla zadarmo.

Vážená paní zastupitelka Mgr. Mrózková Heříková (hnutí ANO) za všechny, kteří se bohužel ze zdravotních či různých důvodů nemohli zúčastnit výjezdního zasedání členů Váženého ZSMO řekla, že slyšela obrovskou chválu na zpracování programu, konkrétně to byl Vážený pan zastupitel JUDr. Štefek, který se zmiňoval pochvalně. Požádala, zdali by se to nemohlo někdy zopakovat, protože to mělo určitě i svůj velký pracovní význam.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) – se dotázal, zda chápe dobře, že lidé, kterým bude třeba 90 let a doběhne jim šestiletá ODISka, nebo 85 let atd., si budou muset zajít pro novou? Myslí si, když nastavují nějaké systémy, tak by se to mělo dlouhodoběji domýšlet, protože, když se uvažuje anebo je dokonce schváleno, že občanské průkazy se třeba u těch starších lidí budou vydávat na delší dobu, tak aby s tím neměli problémy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že předpokládají, že ti, kteří mají dneska 70 a více, tak dojezdí na občanky (za tento výraz se omluvil) a ti mladší si budou muset pořídit ODISky a budou je muset mít i když jim bude jednou 90 let (SIC!). Nevidí na tom nic špatného. Tím limitem v tuto chvíli je pouze fyzická životnost té ODIS karty, proto je tam nastaveno těch 6 let. Přemýšlí o tom, jestli by se to nahrání toho kupónu nebo toho softwaru dalo zajistit tak, aby byl ten uživatel co nejméně zatěžovaný nějakou povinností někam chodit. Zopakoval, že pro optimální řízení té dopravy potřebují data o vytížení jednotlivých linek, jednotlivých časů a jinak k tomu nelze dospět. Na konto toho, jak říkal Vážený pan zastupitel Juroška, že přijali jejich volební program, poznamenal, že neví. Myslí si, že oni na to měli hodně let to uvést v život a v život se to uvádí teď. Do budoucna uvažují zcela realisticky o tom, že by tu skupinu lidí s bezplatným nárokem na přepravu rozšířili ze strany opačného věkového spektra o mládež. Tam to musí teprve vyčíslit. Z toho vyplyne, kolik do toho jsou schopni investovat třeba po nějakých etapách. Pokud jde o seniory jako takové 65 plus, tak podle výpočtů, které mají k dispozici, by ty náklady s tím spojené měly být kolem 30 milionů korun a je to dohodnuto s vedením dopravního podniku tak, že se to bude řešit bez nároku na zvýšení příspěvku města na veřejnou dopravu, tzn. v rámci vnitřních úspor dopravního podniku. Součástí těch dalších změn bylo zjednodušení zónové přepravy, tzn. že ze stávajících čtyř zón se stávají zóny dvě a jinak je tam dílčí úprava tarifů, zdražují se papírové jízdenky o 2 koruny a naopak se zlevňují dlouhodobé kupóny nahrané právě na kartu ODIS, a to právě kvůli tomu, aby motivovali lidi k nákupům těch ODISek.

Vážený pan zastupitel Mgr. Petr Mika z (hnutí Ostravak) řekl, že chápe ty dotazy jako relevantní, pouze chtěl říct, že vzhledem k tomu, že ty informační technologie jdou opravdu kupředu mílovými kroky, tak si dovede představit, že za 6 let se ten software bude nahrávat na něco úplně jiného, možná na občanku, možná na jakýkoliv jiný čip, protože to 100% nastane, takže ty ODISky možná za těch 6 let vůbec nebudou relevantní, bude relevantní ten software a ten se bude nahrávat možná na nějakou jednotnou kartu, takže možná o to nemusí mít až takovou obavu. (Proč pak nutí občany k těmto investicím, pozn. autora ?)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že tím se dostanou do příkrého sporu s Váženým panem Mgr. Přepiorou, protože je jiného názoru, ale to nechá na budoucí Vážená ZSMO.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) – se dotázal, zda budou pípat všichni nebo se to týká pouze těch seniorů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že pípat budou všichni ti, co jezdí MHD. Bez toho to nemá valného smyslu. Bez toho nezjistí využití a je to k ničemu, protože bez toho tu evidenci o té dopravě nezískají. Dále poznamenal, že občané nad 65 let budou k pípání motivováni sběrem jakýchsi bodů, což si myslí, že je motivátor zvlášť v této věkové kategorii účinný.

(Poznámka: Všichni cestující samozřejmě kartu používat nebudou. Systém díky tomu neposkytne relevantní informace. Již dnes se objevují obavy, že jde spíše o další kauzu „Opencard“, respektive „Odiscard“.)

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) – sdělil, že Vážený pan primátor má pravdu v tom, že takto se získávají nějaká data, na druhou stranu léta letoucí se ta data a ty výzkumy dělaly jiným způsobem a šlo to bez pípání. Neví, na kolik to bude dobré logisticky, ale možná to všecko bude fungovat v pohodě. K odkazu na to, že bez toho nejsou schopni nic udělat, řekl, že si myslí, že zatím každá ta optimalizace MHD vedla obvykle ke zhoršení, takže neví, jestli je ta data posunou někam dál.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo.

(Poznámka: Překvapivě se k otázkám Váženého pana Mgr. Přepiory vyjádřila ve věci nebezpečí chytrých měst, čipových karet, „smart technologií“ až nově zvolená Rada Statutárního města Ostravy po listopadové změně ve složení dosavadní ostravské koalice a to na začátku prosince 2015. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že občanovi nebylo korektně odpovězeno. Vážená Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky odpověď a předložila ji k hlasování Váženému ZSMO. Vážená Rada také uznala závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítla učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovala o schválení deklarace podpory konceptu „Smart City“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)


***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO)

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM

Vážený pan JUDr. Josef Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy, KSČM

Všichni zastupitelé, kteří se odmítli podílet na cenzuře a neústavním/nezákonném zákazu diskuse občanu řádně přihlášených k bodům programu jednání Váženého Zastupitelstva

Vážený pan Mgr. Karel Sibinský, někdejší vlivný člen ČSSD a v minulém volebním období oblíbený starosta městského obvodu Ostravy-Jihu, jenž oplývá neodolatelným/lidským/vlídným úsměvem a úžasnými znalostmi principů dobré veřejné správy

Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s., aktivní řidič ostravské MHD)

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský/občanský aktivista)

Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde)

Vážení odborníci na dopravu, někdejší vlivní členové ČSSD, členové a příznivci Ostravského fóra

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ

Text prohlášení k jednání ostravského 11. Zastupitelstva (25. listopadu 2015) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-25-11-2015.pdf


15. prosince 2015: ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) ZAKÁZALO V RÁMCI SVÉHO JEDNÁNÍ DNE 14. ŘÍJNA 2015 PRONÁŠET OBČANŮM A ZASTUPITELŮM JAKÉKOLIV DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY V ROZPORU S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČR, ZÁKONEM O OBCÍCH A VLASTNÍM JEDNACÍM ŘÁDEM: TENTO ZLÝ AKT CENZURY BYL ZAMĚŘEN NA ŘÁDNĚ/PÍSEMNĚ DO DISKUSE PŘIHLÁŠENÉ OBČANY K BODU PROGRAMU ZSMO Č. 34 MJ. S TÉMATIKOU DOPISU VÁŽENÉHO PANA EUROPOSLANCE PETRA MACHA (PŘEDSEDA STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ). VÝŠE UVEDENÉ POTLAČENÍ PŘIROZENÝCH ÚSTAVNÍCH PRÁV/SVOBOD ODMÍTLI PODPOŘIT ZASTUPITELÉ Z HNUTÍ OSTRAVAK A DRTIVÁ VĚTŠINA ODS. NAOPAK VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR MACURA PŘI DANÉ CENZUŘE ASISTOVAL A ZE SVÉ POZICE ŘÍDÍCÍHO JEDNÁNÍ ZSMO TOMU NEZABRÁNIL. DOŠLO TAKÉ NA VYSMÍVÁNÍ, EVIDENTNÍ POHRDÁNÍ OBČANY, KTEŘÍ VYSTUPOVALI V DISKUSI V RÁMCI JINÝCH PROGRAMOVÝCH BODŮ. ŠLO ZATÍM O VŮBEC NEJHORŠÍ POCHYBENÍ, KTERÉHO SE ZSMO PO ŘÍJNU 2014 V ČELE S NOVÝM PANEM PRIMÁTOREM DOPUSTILO. POZDĚJŠÍ NÁVRHY OBČANŮ NA VSTŘÍCNÉ ŘEŠENÍ A NEBO OMLUVU BYLY OPAKOVANĚ ZCELA TRISTNĚ IGNOROVÁNY. POLITICKÁ AROGANCE MOCI TAK UKÁZALA V OSTRAVĚ SVOU PRAVOU SÍLU. V LISTOPADU 2015 POSLÉZE DOŠLO MJ. DÍKY TÉTO A DALŠÍM KAUZÁM K PŘEVRATU V RADĚ ZSMO.

Vážený pan primátor Tomáš Macura zvolený na kandidátce hnutí ANO poskytl lidem jakožto řídící jednání Zastupitelstva v případě většiny (nikoliv však všech) diskusních příspěvků občanů ze začátku předpisový prostor k vyjádření názorů. Dokonce sám vstřícně přečetl jeden projev občana, který byl sice přihlášen k diskusi, nicméně nakonec se daný člověk nemohl z vážných důvodů dostavit. Vážený pan primátor dokonce velice chvályhodně přidal čas nad rámec limitu pro vystoupení veřejnosti na ZSMO (v souladu s jednacím řádem) k projevu dalšího občana/seniora. To vše bylo jistě úžasnou ukázkou toho, že je v tomto člověku přeci jen ještě přítomná lidskost. Bohužel nakonec ale stejně Vážený pan primátor připustil zesměšňovaní občanů, ignorování části jejich podnětů a otázek, dehonestování jejich poctivé pro-bono práce při získávání oficiálních materiálů/informací, kterou pro město vykonali ve spolupráci s mnoha úředními osobami napříč politickým spektrem České republiky a připustil také nevídaný akt cenzury občanů, kteří se řádné/písemně přihlásili do diskuse k bodu jednání ZSMO č. 34 (popis situace zde a níže v textu). Ten se týkal mj. dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) Ing. Petra Macha, Ph.D. Podílet se na uvedeném cenzurním zásahu naštěstí odmítli zastupitelé z hnutí Ostravak a drtivá většina členů ODS.

Výše uvedený akt cenzury jasně ukázal, kam až jsou někteří zastupitelé ochotni zajít v rámci své zlovolné „papalášské politiky“ a nečestného přístupu k občanům, kterým se ani přes opakované návrhy vstřícného řešení a výzvy ke gentlemanskému chování neomluvili (stav ve druhém prosincovém týdnu 2015). Jistě díky tomu ztratili mnoho svých minulých voličů.

Vážený pana primátor Macura a bohužel také někteří zastupitelé dále ignorovali prosbu občanů o projednání kauzy zle tísněných stavebníků v městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou a to v rozporu se svými dřívějšími oficiálními prohlášeními. Vážený pan primátor těmto stavebníkům dříve několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Ty již také dostal on i celé ZSMO. Občané/stavebníci navíc získali výše uvedené veřejné ujištění o férovém projednání své kauzy celým Váženým ZSMO v průběhu debaty ZSMO také 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak).

Občané vedení Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaní zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ – Váženým panem Mgr. Přepiorou – promluvili do duše místním ostravským politikům tak, aby si uvědomili potíže, které lidé v životě mají právě díky špatným politickým rozhodnutím.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude opět situaci monitorovat a v případě nedodržení výše uvedených slov „pravých gentlemanů“ z řad ZSMO nebo jiných zdokumentovaných faulů na voliče: vše zveřejníme. Jelikož došlo 25. listopadu 2015 k důležité změně ve vedení města: budeme proto usilovat o splnění všeho, co zastupitelé lidem v námi sledovaných oblastech veřejné činnosti ZSMO naslibovali. Občanům již nikdo žádné bulíky na nos věšet nebude. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2015 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 34 měsících opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil byjim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 10. jednání dne 14. října 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů); Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk; tentokrát zastupován svým Váženým panem bratrem); Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista; nakonec nevystoupil na mikrofon); Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé, kteří již nehodlali dále mlčet k tomu, co se v Ostravě neustále špatného děje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností nejprve poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů navýsost vstřícné podmínky pro jejich příspěvky. Nakonec však bohužel zcela zklamal a dal prostor doposud nebývalé cenzuře, která vzešla z popudu zastupitele KSČM.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje (ODISka), zakazování svobodného podnikání bez spravedlivého a pečlivého posouzení všech právních/ústavních okolností a dopadů na celou společnost, případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků, podivuhodné zdražování dodávek tepla ve městě, které neodpovídá principům svobodného trhu, chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci vzniklé majetkové i citové újmy, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva, zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na městském webu, dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti, je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 14. října 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přichází prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO, zda jsou všechny jeho přihlášky do diskuse řádně zaevidovány dle jednacího řádu Váženého ZSMO. Vše bylo tentokráte naprosto perfektní a v plném pořádku. Mgr. Přepiora také pomáhá přítomným občanům s řádným podáním jejich vlastních přihlášek, přimlouvá se za ně, aby byla naplněna ústavní a zákonná přirozená práva i těch občanů, kteří se nemohli ze závažných důvodů dostavit na jednání Váženého Zastupitelstva, nicméně podali své přihlášky k diskusi písemně. Vážené zaměstnankyně magistrátního organizačního oddělení se posléze velice lidsky/vstřícně přimluvily za výše uvedené občany u Váženého pana primátora Macury, který jejich prosbu následně v úvodu jednání Váženého ZSMO jakožto řídící jednání Zastupitelstva v praxi naplnil.

Vážení občané: Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk) podali taktéž své přihlášky do diskuse v písemné podobě dle inspirace příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory.

Před devátou hodinou odpolední přichází na galerii pro veřejnost nad sálem ZSMO mj. Vážený občan Stanislav Válek, který zastupoval svého Váženého pana bratra Jiřího Válka a další polanské stavebníky, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a další širší veřejnost, kolegyně, kolegové. Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) a Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) přišli posléze také.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje po deváté hodině dne 14. října 2015 začátek jednání Váženého ostravského Zastupitelstva a vítá všechny přítomné. Krom jiného jim děkuje za jejich účast. Dostavilo se 49 členů Váženého Zastupitelstva (z celkového počtu padesáti pěti). Omluveni byli 3 zastupitelé. Vážený pan primátor informuje mj. o programu jednání Váženého Zastupitelstva a o písemných přihláškách občanů k diskusi k bodům: „Schválení programu zasedání“ (do diskuse se přihlásili Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, Vážený pan Stanislav Válek a Vážený pan Jiří Válek); „Ověření zápisu z 9. zasedání ZM“ (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 9 „Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“ (do diskuze se přihlásili Vážený pan Vxxxx, Vážený pan Mxxxxxx a Vážený pan Vxxxxxxx); Bod č. 34 „Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů“ (do diskuse se přihlásili Vážený pan Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 43 „Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 44 „Žádost manželů R.P. a P.P. – vybudování příjezdové cesty“ (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); Bod č. 45 „Podnět JN, občana statutárního města Ostravy (do diskuse se přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora; Vážený pan primátor se zřejmě přeřekl a ohlásil tento bod pod číslem 49). Vážený pan primátor dále řekl, že občanům přihlášeným do diskuse ke schválení programu zasedání Váženého Zastupitelstva a k ověření zápisu z 9. jednání ZSMO bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Body č. 9, 43, 44, 45 a 34 navrhl předřadit a projednat je za bodem č. 2 „Dotazy, připomínky a podněty na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených Statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“ dle bloku jednotlivých předkladatelů. Upozornil na to, že Zastupitelstvo města jedná v souladu se schváleným a platným jednacím řádem. Dále upozornil, že bod Dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu od 11:30 do 12:00 hod.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vás, Vážené zástupce a zástupkyně koalice i opozice, abyste zařadili na program jednání dnešního Zastupitelstva projednání nových čtyř bodů. Bod č. 1 navrhuji vzhledem k novým a závažným informacím čtrnácti veterinárních specialistů mj. z Olomouce, Brna, Prostějova a dalších lokalit, které byly zaslány Váženému panu primátorovi a Vážené paní náměstkyni Šebestové minulý týden díky spolupráci obětavých členů Strany svobodných občanů a zaměstnanců úřadu Vážené paní prostějovské primátorky Raškové z ČSSD, kterým také tímto veřejně děkuji za jejich vítanou pomoc našim ostravským občanům ve věci prokázání velkých zdravotních a etických rizik vynucování čipování zvířat. Ostravská vyhláška č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 se tak dostává do přímého rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, včetně trestního a občanského zákoníku, profesního řádu komory veterinárních lékařů a koliduje taktéž s dalšími předpisy, jelikož neumožňuje udělení výjimky z dnes již prokazatelně v jistých případech zdraví nebezpečného čipování. Prosím Vás: přijměte proto následující usnesení, jelikož hrozí vlna žalob chovatelů zvířat. Další prodlužování této kauzy (viz nenaplněná předvolební i povolební prohlášení Váženého pana primátora zde, pozn. autora) už nemá smysl. Možnost zdravotních rizik čipování přiznalo navíc ve svém posudku vyhlášky o osvobození Ostraváků z vynucování čipování dokonce Ministerstvo vnitra České republiky. Text navrhovaného usnesení zní: Zastupitelstvo města si uvědomilo na základě nových oficiálních informací veterinárních specialistů závažnost situace ve věci zdravotních a etických rizik vynucování čipování zvířat. Jelikož nyní městu hrozí díky vymáhání čipování dle vyhlášky č. 9/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 závažné právní následky včetně vzniku fyzické a také citové újmy, tak z tohoto důvodu vyjadřuje Zastupitelstvo svou vůli bezodkladně celou záležitost řešit a ukládá Váženému panu primátorovi: zajistit úpravu výše citovaných podzákonných městských předpisů. Termín: Ihned.Děkuji. Bod č. 2 zní: Zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva zprávy o postupu vyřizování záležitosti Váženého občana Stanislava Válka a jeho kolegů ve věci diskriminace stavebníků v obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou, kteří se nemohou připojit na vyhovující komunikaci v majetku města. Další odkládání řešení celé kauzy je vysoce neetické. Tito lidé již čekají a jsou vláčeni po úřadech mnoho let. Jejich obviňování z netrpělivosti je naprosto nemorální. Text navrhovaného usnesení zní:Zastupitelstvo města si uvědomuje závažné právní a etické důsledky dalšího prodlužování nečinnosti ve věci podnětu občana Stanislava Válka a jeho kolegů kolem situace stavebníků v obvodu Ostrava - Polanka nad Odrou. Jelikož existuje riziko vzniku závažné újmy z důvodů nečinnosti města v této kauze, která je spojena s majetkem města, místní komunikací, tak z tohoto důvodu vyjadřuje Zastupitelstvo (ZSMO, pozn. autora) svou vůli bezodkladně celou záležitost řešit a ukládá Váženému panu primátorovi, aby v souladu se Statutem města zajistil neprodleně předložení Zastupitelstvu (ZSMO, pozn. autora) všech potřebných materiálů pro hlasování v této věci dle dikce usnesení Zastupitelstva (ZSMO, pozn. autora) ze dne 9. 9. 2015. Termín: Ihned.Bod č. 3: Návrh usnesení Zastupitelstva města: Bod programu Dotazy, připomínky a podněty občanů bude začínat přesně dle dikce jednacího řádu a veřejných oznámení města v 11:30hod.Bod č. 4: S radostí sděluji Váženému Zastupitelstvu, že Společenství Necipujtenas.CZ získalo i přes nepochopitelný a urputný odpor Váženého vedení Sboru starostů oficiální zápisy z jednání Sboru starostů, a to díky obětavé spolupráci strany Svobodných občanů a magistrátního odboru legislativního a právního. Všem jmenovaným velice děkuji. Zápisy z let 2009 2015 byly odeslány Váženému panu primátorovi dne 13. 10. 2015. Návrh usnesení:Zastupitelstvo pověřuje pana primátora, aby zajistil zveřejnění získaných zápisů z jednání Sboru starostů na oficiálním webu města Ostravy. Termín: Ihned.Děkuji.“ (K této otázce viz také usnesení ZSMO ze dne 1. 7. 2015.) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora se zároveň omluvil za svůj poněkud rychlejší přednes, nicméně bylo to způsobeno tím, že se snažil splnit podmínky jednacího řádu Váženého ZSMO ve věci existence pětiminutového limitu, který časově omezuje vystupování každého občana v diskusi (tedy s výjimkou členů Váženého ZSMO, kteří mohou paradoxně hovořit bez takového omezení, pozn. autora).

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) Ing. Macura, MBA, poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a předal slovo Vážené zastupitelce Mgr. Mrózkové Heříkové.

Vážená zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková (hnutí ANO) reagovala na návrh Váženého pana Mgr. Přepiory k zařazení bodu nového bodu č. 1 na program Váženého ZSMO tak, že sdělila: Je chovatelkou psů již přes dvacet let a všichni její psi byli očipováni, jsou šťastní a zdraví. Všichni její přátelé, kteří jsou také pejskaři, si čipování jen pochvalují, protože pes je v bezpečí a dostane na požádání evropský pas a je to jakási i určitá ochrana toho psa. Poděkovala za pozornost.

(Poznámka: Všimněme si, že Vážená zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková z hnutí ANO si zřejmě nechala své domácí mazlíčky očipovat dobrovolně a logicky tedy také za své finance; nikdo ji k tomu nenutil. Nicméně čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka je v Ostravě vynucované likvidačními pokutami v rámci ostravské městské vyhlášky plošně. Jsou tak k tomuto invazivnímu označování tlačeni i ti chovatelé, kteří implantace RFID transpondérů z různých závažných a zcela legitimních důvodů odmítají. Svoboda volby občanů a spravedlivé zohlednění všech rizik: to by mělo být jistě jednou z priorit celého hnutí ANO, které získalo na své předvolební vějičky a prohlášení o osvobození ostravských pejskařů z vymáhání čipování důležité hlasy ve volbách roku 2014, mj. díky kterým posléze uspělo. To, že už zřejmě někteří z nich na to zapomněli: je tristní, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážená zastupitelce Mgr. Mrózkové Heříkové z hnutí ANO za příspěvek a poprosil Váženého pana zastupitele Pivodu, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Ing. Petr Pivoda (ODS) sdělil, že se hlásí ke komentáři Vážené zastupitelky Mgr. Marcely Mrózkové Heříkové z hnutí ANO. A ani jeho rodinný pes si nestěžuje. Poděkoval za pozornost.

(Poznámka: Všeobecné veselí v sále.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se v nadsázce a s humorem ptá: „Je zde nějaký pes, který si stěžuje?

(Poznámka: Všeobecné veselí v sále.)

(Poznámka: Spisovatel, dramatik, publicista a nejvýznamnější představitel české svobodné žurnalistiky Ferdinand Peroutka napsal již roku 1959 ve svém slavném „Demokratickém manifestu nesmrtelná kritická slova adresovaná každému špatnému režimu a neférovému politikovi, která jakoby v té chvíli znovu zazářila nad celým Váženým ostravským Zastupitelstvem. ANO: Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika.Ostatně v tehdy se musel probudit i Karel Havlíček Borovský se svou knihou „Lid a národ“: „Já jsem vytknul jen vady těch zákonů, které vydány, a hleděl jsem dokázati, že byl můj posudek spravedlivý, ...“ a jak později Vážený čtenář dále v textu uvidí: výsledkem byla cenzura, potlačení přirozených ústavních práv/svobod občanů. Lidé tu však nejsou pro obveselení Vážených zastupitelů, nicméně pokud již jim předkládají pracně získané oficiální informace a místo zájmu, poctivého studia těchto dat, vidíme v praxi opovržení, posměšky, inu pak jest něco opravdu velmi špatného ve „státě ostravském“. Znamená to, že se lidé zároveň trefili, jelikož člověk, který nechce slyšet slušně pronesené faktické názory oponenta: tím o sobě a své straně vydává svědectví o své malosti. V rámci monologu lze totiž jen těžko něco řešit.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „Ne, já to nechci zlehčovat. Já děkuji panu Přepiorovi za, za návrhy.

(Poznámka: První zveřejněné a oficiálně zdokumentované případy poškozeného zdraví psů v důsledku ostravského městského vynucování čipování dle dikce špatné ostravské vyhlášky č. 9/2012 způsobí v realitě to, že některým Váženým zastupitelům opravdu usne úsměv na rtech.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předal slovo Váženému panu Stanislavu Válkovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

Vážený pan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů): „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Stanislav Válek a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě – Staré Bělé. Připojuji se k návrhu bodu programu a usnesení, které zde přednesl Vážený pan Mgr. Přepiora ve věci vyřešení kauzy kolem diskriminace nás stavebníků v Ostravě Polance nad Odrou. Stále trpělivě všichni stavebníci i s rodinami čekáme na Vaše rozhodnutí ve věci majetku města k příjezdové komunikaci k našim pozemkům a čekáme aktivně. Jak vidíte: Jsme zde a opět Vás prosíme o pomoc. Děkuji Vám.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Válkovi a sdělil, že jako další se k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Jiří Válek. Oznámil, že netuší, zda je občan přítomen. Jelikož nebyl Vážený pan Jiří Válek přítomen z Vážných důvodů na jednání Váženého ZSMO, tak proto se Vážený pan primátor opět rozhodl vrátit k velmi potřebným a vstřícným precedentům, které sám na konci dubna 2015 zavedl. Rozhodl se, že osobně přečte příspěvek Váženého občana Jiřího Válka dle jeho prosby vyznačené tučným písmem na jeho oficiální přihlášce do diskuse. Takové jednání vycházelo také z přímluvy Vážených úředních osob z organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy a dalších občanů vzhledem k těžké životní situaci Váženého pana Jiřího Válka.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) čte příspěvek Váženého občana Jiřího Válka (již řadu let obvodními zastupiteli drceného, životem těžce zkoušeného člověka): „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Jiří Válek a jsem občanem České republiky a majitelem pozemku v Ostravě - Polance nad Odrou. Taktéž se připojuji k návrhu bodu programu a usnesení, které zde přednesl Vážený pan Mgr. Přepiora ve věci vyřešení kauzy kolem nerovného přístupu ke stavebníkům v Polance nad Odrou. Jak už tady říkal můj Vážený pan bratr, stále trpělivě všichni stavebníci s rodinami čekáme na Vaše rozhodnutí. Jde o majetek města, příjezdovou komunikaci k našim pozemkům, čekáme aktivně. Vidíte, že jsem zde a opět Vás jako můj Vážený pan bratr prosím o pomoc. Děkuji Vám.

(Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ si velmi váží a oceňuje výše uvedený pozitivní přístup Váženého pana primátora Macury k diskutujícím občanům. Je vidět, že občas se přeci ještě jen pohne v některém Váženém zastupiteli ZSMO jeho svědomí a rád ukáže všem lidem, že je stále taky jen člověk a chápe problémy občanů tam dole, v běhu běžného života, který veřejnosti politici tak často a neskutečně sofistikovaně komplikují. Výborně pane primátore!)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že zazněly čtyři návrhy na doplnění programu zasedání Váženého ZSMO od tří občanů města. A protože se do diskuse ještě přihlásil Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Juroška, Ph.D., z KSČM, tak mu udělil slovo.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) mnohokrát poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Pozdravil všechny kolegyně a kolegy zastupitele. Poprosil Váženého pana primátora, aby nevycházel občanům vstříc, aby se jim už nesnažil pomáhat v jejich těžké životní situaci a tedy aby už nikdy nečetl příspěvky od lidí, kteří se nemohli dostavit ze závažných důvodů na jednání Váženého ZSMO. „Stejně asi jako pan ctihodný a Vážený Mgr. Přepiora zná spoustu svých spoluobčanů a mohlo by se to zvrhnout v to, že se přihlásí ke každému bodu nějaký spoluobčan, který nepřijde a budete to tu číst potom všechno? Já si myslím, že občané mají právo se vyjádřit ve chvíli, kdy přijdou na zasedání Zastupitelstva a že byte neměl číst příspěvky nepřítomných občanů. Děkuji.

(Poznámka: Všimněte si prosím výše uvedených slov Váženého pana zastupitele a starosty Ing. Martina Jurošky, Ph.D. z KSČM o právu občanů vyjadřovat svá stanoviska na jednání Váženého ZSMO, které vychází přesně z dikce zákona o obcích. Takové právo však právě na návrh Váženého pana zastupitele a starosty Ing. Martina Jurošky, Ph.D. z KSČM bylo občanům následně odňato – viz další vývoj debaty k bodu programu č. 34 mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha Ph.D. ze Strany svobodných občanů – v rozporu s ústavním pořádkem ČR, zákonem o obcích, jednacím řádem Váženého ZSMO a samotným výše uvedeným vyjádřením Váženého pana zastupitele a starosty Ing. Martina Jurošky, Ph.D. z KSČM. – O čem to tedy vypovídá? Diskutující občané jsou pro některé Vážené zastupitelé přítěží. Zdržují je od jejich jistě záslužné práce, kdy diskutují ke každému bodu, plní řádně svou opoziční roli a palbou svých neodbytných dotazů na vedení města zajisté vzbuzují respekt nejednoho městského radního. Jenže je tomu opravdu tak? Jak vypadá skutečná opoziční činnost Vážené opozice z řad KSČM a jak se zastávají občanů v praxi? Zatím to až na občasné světlé výjimky a snahu o pomoc lidem např. ze strany Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka z KSČM spíše vypadá, že nejlepší by tedy bylo, aby lidé již vůbec na Zastupitelstva nechodili Vážené zastupitele obtěžovat svými pečlivě připravenými příspěvky. Vždyť „My vyvolení vládneme, tak nerušit Ostravo!!!“)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli a starostovi Ing. Juroškovi, Ph.D., za radu. Řekl, že to vezme v potaz. Znovu zopakoval, že zazněly návrhy na doplnění programu dnešního zasedání o čtyři body. Uvedl, že je již nebude znovu opakovat, jelikož si je jistě všichni pamatují. Dotázal se, zda si někdo z členů Zastupitelstva města chce některý z návrhů osvojit, aby o nich případně mohlo Zastupitelstvo města hlasovat. Nikdo z přítomných členů Zastupitelstva města si návrh neosvojil. Primátor dal hlasovat o předloženém návrhu programu. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Program 10. zasedání byl schválen ve své původní podobě. Bylo přijato usnesení č. 0665/ZM1418/10.

(Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto vyzývá Váženého pana primátora, aby vycházel občanům nadále vstříc a nenechal se některými Váženými zastupiteli zviklat ve svém pozitivním přístupu k diskutujícím občanům v rámci principů otevřené/slušné/vstřícné radnice a dobré veřejné správy. – Bohužel již následující vývoj diskuse měl ukázat: jak silný vliv mají v Ostravě někteří Vážení opoziční zastupitelé z KSČM na jednání Váženého pana primátora a celé městské Rady, pokud jde o likvidaci práv do diskuse přihlášených občanů. Viz bod č. 34 jednání Váženého ZSMO.)

Jednání dále pokračuje jinými body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sděluje informace k bodu „Zpráva ověřovatelů zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města“. Po vyjádření ověřovatelů zápisu uděluje slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Prosí jej, aby vystoupil:

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Omlouvám se, budu dneska to představení se opakovat vícekrát. Je to pro potřeby zápisu. Poprosil bych Vážené Zastupitelstvo o opravu mylné/faktické informace v zápisu z 9. zasedání Váženého Zastupitelstva města na straně č. 2, jelikož do doby zahájeni 9. zasedání bylo podáno občany nejméně 5 přihlášek do diskuze, a to k „ověřeni zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města“ a k bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ a nikoliv pouze dvě přihlášky, jak zápis nesprávně uvádí. Zároveň bych rád zopakoval svůj podnět z minula: zahrňte prosím do výsledné podoby zápisu navíc přesný údaj o časech proslovů jednotlivých osobností: začátek a ukončení. Bylo by to další významné zlepšení. Domnívám se, že současný IT systém města umožňuje takovým způsobem postupovat. Děkuji Vám za akceptaci mého návrhu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) děkuje Váženému panu Mgr. Přepiorovi a sděluje, že co se týká první části jeho připomínky, tak je toho názoru, že zápis ze zasedání ze Zastupitelstva města je proveden přesně podle zvukového záznamu, nicméně podnět samozřejmě s kolegy prověří. K druhé připomínce, která obsahovala návrh, se dotázal členů Zastupitelstva města, zda si chce někdo tento návrh osvojit. Nikdo z přítomných členů Zastupitelstva města si návrh neosvojil.

(Poznámka: Bohužel zápis z 9. jednání Váženého ZSMO nebyl ještě opraven podle jasných informací a svědectví občanů ani v prvním prosincovém týdnu roku 2015.)

Jednání dále pokračuje jinými body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) otevírá diskusi k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy“. Primátor Ing. Macura, MBA, vystoupil s úvodním slovem. Sdělil, že se jedná o materiál, kterým se pokoušelo uchopit a regulovat hazard již předchozí vedení města. Bohužel v tomto ohledu nebylo úspěšné. Připomenul, že závazek regulace a omezení hazardu je součástí společného programového prohlášení všech koaličních stran, které jsou ve vedení města Ostravy. Věří, že je to součást programového postoje i většiny opozičních stran. Návrh této vyhlášky připravovali poměrně dlouhou dobu a zastupitelé měli možnost se s ní seznámit. Sdělil, že uvede pouze podstatné skutečnosti. Navrhovaná vyhláška zavádí podstatně širší rozsah regulace hazardu na území města než je tomu doposud, a to jak z hlediska věcného rozsahu regulace tak z pohledu druhu loterií a sázkových her, které se regulace týká a také z hlediska časového. Připomenul, že dosud byly regulovány výherní hrací přístroje a videoloterijní terminály. Princip fungování regulační vyhlášky je založen za a) na časovém omezení, kdy napříč celým městem bude možné provozovat loterii a sázkové hry od 10.00 hodin dopoledne do 3.00 hodin rána, a to s výjimkou kasin, které budou moci být provozovány nepřetržitě. Zdůraznil to, protože někteří to pochopili naopak. Další a ještě významnější je územní omezení tzn. na jakých lokalitách je možné provozovat tyto hry, kdy návrh nové vyhlášky stanovuje místa, adresy kde je možné hazard provozovat. Vyhláška pracuje s pozitivním vymezením tzn. uvádí místa, kde je možné takto činit. Už na začátku práce na nové vyhlášce deklarovali přístup, že chtějí v maximální možné míře respektovat stanoviska jednotlivých samospráv tzn. stanoviska 23 městských obvodů avšak za podmínky, že výsledný produkt bude v souladu s obecně závaznými předpisy a bude obhajitelný z právního hlediska. Jednotlivé městské obvody se k této záležitosti postavily se znalostí vlastní územní problematiky, se znalostí toho, jak je na jejich území tento problém zásadní, závažný a jak jej vidí. Na základě toho se rozdělili, podle jeho názoru do čtyř základních skupin. Jedna skupina obvodů žádá o plošný zákaz provozu loterií a sázkových her. Jedná se například o obvody Vítkovice, Třebovice, Svinov, Slezská Ostrava, Proskovice, Poruba, Plesná, Ostrava – Jih, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky, Hrabová, Hošťálkovice a Polanka nad Odrou, která už plošný zákaz měla. Sdělil, že 13 městských obvodů žádá plošný zákaz provozu loterií a sázkových her. Mezi druhou skupinu městských obvodů, která žádá plošný zákaz s výjimkou provozování kasin, patří městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, což již vyplývá ze současné regulace hazardu v tomto městském obvodu. Třetí skupinou obvodů je skupina, které chtějí povolit provozování loterií a sázkových her pouze v určitých vymezených lokalitách, a to prakticky v těch, kde je hazard doposud provozován tzn., že si nepřejí rozšiřování hazardu do dalších lokalit. Do této skupiny patří osm městských obvodů, a sice Krásné Pole, Lhotka, Michálkovice, Nová Bělá, Stará Bělá, Petřkovice, Pustkovec a Radvanice a Bartovice. Přičemž tyto městské obvody deklarují, že provoz hazardu v těchto povolených lokalitách nijak nenarušuje dodržování veřejného pořádku na jejich území. Poslední skupinu tvoří městské obvody, které jsou nevstřícnější hraní loterií a sázkových her a do ní patří pouze jeden městský obvod, a to je Martinov, který požaduje vyhláškou povolit provozování loterií a sázkových her ve všech restauračních zařízením na jeho území, které jsou v současné době v provozu. Zopakoval, že při zpracování vyhlášky se v maximální možné míře snažili respektovat požadavky a stanoviska jednotlivých městských samospráv k regulaci hazardu. Respektovali stanoviska, která byla prezentována rozhodnutími jejich samosprávných orgánů s tím, aby respektovali metodiku Ministerstva vnitra i Ministerstva financí, které doporučují nebo podrobně požadují uvést odůvodnění míry regulace. Při konfrontaci stanovisek jednotlivých městských obvodů s těmito metodickými pokyny byli nuceni provést v požadavcích městských obvodů dílčí úpravy, které však byly s městskými obvody koordinovány a v zásadě se týkají dvou záležitostí. Jednou z nich je časové omezení, které nakonec vyhláškou navrhují jednotně přes celé město. Druhá záležitost, kterou museli řešit, je otázka městského obvodu Martinov, respektive definice pro tento městský obvod. Připomněl informaci, že k 30. 6. 2015 je na území Statutárního města Ostravy celkem 3.102 herních zařízení z toho je 412 výherních hracích přístrojů, které povoluje město a 2.690 je video-loterijních terminálů, které podléhají regulaci Ministerstva financí. Pokud by byla vyhláška schválená ve znění, ve kterém je předložena, tak jí bude postiženo 85 provozovaných zařízení a v rámci přijmu hazardu, které dnes plynou do městské kasy, bude mít regulace v rozsahu předkládané vyhlášky za následek jejich snížení v adekvátním rozsahu cca o 85%. Konkrétně to bude ze stávajících 260 miliónů ročně na 40 miliónů ročně. Uvedl, že v souladu s metodickými pokyny centrálních orgánů chtějí návrhem vyhlášky dát dostatečný časový prostor pro to, aby provozovatelé těchto her měli dostatek času pro přizpůsobení se nové situaci, a proto navrhují účinnost vyhlášky od 1. ledna 2017. Současně pro úplné doplnění, kdy mluvil o příjmech města z těchto her, které se v tomto roce budou pohybovat ve výši cca 260 miliónů korun připomněl, že dnes se tyto příjmy dělí na třetiny. Jedna třetina je užívána k financování kultury a sportu, druhá třetina se vrací na městské obvody a slouží k financování jejich potřeb a zbývající třetina je součástí rozpočtových příjmů statutárního města Ostravy. Nakonec sdělil, že doufá, že předkládají úpravu, která je dobrá, efektivní a která v tomto ohledu přinese zlepšení ve městě Ostrava.

(Poznámka: V této souvislosti je jistě vhodné připomenout, za jakých podmínek vznikala v Ostravě vyhláška č. 9/2012 a jak byla protlačena i přes odpor jednotlivých městských obvodů. Ještě ani ve druhém prosincovém týdnu roku 2015 nebyla novelizována ani zrušena i přes mnohá předvolební i povolební prohlášení Váženého pana primátora. Podrobnosti k dějinám schvalování vyhlášky č. 9/2012 lze nalézt zde.)

Vážený pan JUDr. Josef_Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy, KSČM: JUDr. Babka uvedl, že již při projednávání metodiky rozpočtu na rok 2016 vyjádřil obavu, že není velký zájem na tom, aby došlo k plošnému zákazu těchto sázkových zařízení, kdy už metodika rozpočtu s tímto z určité části počítala. Zastupitelstvo města Ostravy je orgán, který může respektovat usnesení jednotlivých městských obvodů, ale taky nemusí. Může být nadán vlastním rozumem a vlastním rozhodnutím zejména v oblastech, které jsou celospolečenské a které zasahují celé město. Negativní vlivy vyplývající ze sázek a videoterminálů a dalších zařízení mezi ně bezesporu patří. Řekl, že klub KSČM deklaroval, že podpoří takové znění vyhlášky, které bude upravovat respektive zakazovat tyto hry na celém území města, ale neměli tím na mysli takové zařízení, jako jsou kasina, hra Bingo pro některé starší spoluobčany a podobné věci, které nezasahují zejména do výchovy mladé generace a nezpůsobují závažné celospolečenské problémy v jednotlivých městech a obcích. Domníval se, že město Ostrava dojde po těch letech, ve kterých se touto problematikou zabývá k tomu, že videoterminály a výherní hrací automaty z našich restaurací a zařízení ve městě Ostrava vymýtí. Uvedl, že jde vidět, že tento názor zatím ve městě nepřevažuje, ale i přesto za klub KSČM podal návrh, na usnesení ve znění: Zastupitelstvo města ukládá Radě města přepracovat návrh vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území Statutárního města Ostravy tak, aby postihovala úplný zákaz provozování interaktivních videoterminálů a výherních hracích automatů.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu deklaroval, že klub Ostravak návrh vyhlášky podpoří v tom znění, jak byl předložen. Domnívají se, že není dokonalá, protože podle jejich názorů má regulace zpoždění nikoliv v řádu měsíců, ale v řádu let a je toho názoru, že v Ostravě chybí. Současně si dovolil přibrzdit radost Váženého pana primátora, protože to, že přijmou vyhlášku, je prvním krokem procesu a nejspíš všichni budou sledovat legislativní proces ve sněmovně v průběhu tohoto a příštího roku. Věří, že v návaznosti na proces, který probíhá, budou následně případně schopni pružně, a to možná v řádu týdnů nebo měsíců, reagovat případnou úpravou dnes schválené vyhlášky. Dále uvedl, že nemají až tak velký problém se samotným hazardem, ale problémem jsou negativní vlivy, které hazard přináší. Přirovnal to k dvěma dalším způsobům podnikání, jako je prostituce a alkoholismus. Trápí je negativní vlivy, které takové podnikání provázejí. Bude si přát, aby vyhláška byla opravdu účinná i v reálu v roce 2017, a bude bedlivě sledovat situaci zejména ve velkých městských obvodech, které jsou pro plošný zákaz. Uvedl, že před chvílí primátor zmínil částku 230 – 240 miliónů korun, kterou hazard přináší do městského rozpočtu, ale ty peníze nezaniknou, ony se někam přelijí. Byl by nerad, kdyby se přelily do šedé zóny, do zóny, kterou neovládají ani čeští podnikatelé, ale ovládají ji podnikatelé z Balkánu a Asie. Byl by nerad, kdyby vznikaly černé herny v bytech nebo nebytových prostorech a aby následně zatěžovali státní a městskou policii řešením negativních vlivů, které v podstatě pouze přemístí. Dále sdělil, že by byl nerad, kdyby se hráči přemístili na Internet. Nedomnívá se, že lidé, kteří jsou dnes závislí na hazardu, v okamžiku nabytí účinnosti vyhlášky na místo do herny půjdou například do kostela. Je toho názoru, že jsou opravdu závislí a budou možnosti hrát hledat. Znovu zdůraznil, že by byl opravdu nerad, aby zmizeli v černých hernách nebo na Internetu. V anonymním prostředí internetu se snadno stírá věková hranice hráčů a byl by nerad, kdyby neuváženým krokem otevřeli hrací hazardní trh pro 16leté, 14leté nebo nedej bože ještě mladší. Nakonec zopakoval, že jejich klub návrh vyhlášky vítá, jsou za něj rádi a současně poprosil, aby v následujícím roce a čtvrt, který zbývá do nabytí účinnosti, sledovali proces a dělali vše proto, aby efektivně docílili snížení negativních jevů, které provozování hazardu ve městě přináší.

(Poznámka: Kéž by takto pečlivě zvažovali všichni Vážení zastupitelé také všechny nové materiály ve věci osvobození ostravských občanů/chovatelů zvířat z vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka dle vyhlášky č. 9/2012.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že se také původně asi naivně domnívali, že tuto vyhlášku budou připravovat v prostředí, kdy už bude znám nebo přijat centrální zákon o loteriích. Všichni ví, jaké jednání se o něm vedou, ale už nelze čekat déle. Považuje za samozřejmost, že pokud se v centrálním zákonu o loteriích objeví nějaké skutečnosti, na které by nově přijatá vyhláška měla reagovat, tak se samozřejmě stane. Obavy, které JUDr. Semerák sdělil v druhé části svého vystoupení, s ním sdílí, ale na druhou stranu nezná žádné jiné řešení, jak jim efektivně zabránit. Možnost, že se část z dnes regulovaného byznysu přesune do šedé/černé zóny je opravdu potencionálním rizikem a ukazují jim to zkušenosti i z jiných měst, kde to lze i na konkrétních číslech dokázat. Toto riziko však nemůže být důvodem, proč by regulaci neměli řešit, což sám JUDr. Semerák v závěru svého příspěvku zmínil.

(Poznámka: Čeká tedy Vážený pan primátor Macura podobně na jakýsi zákon o čipování zvířat? Proč stejně tak neustále odmítá vyřešit problém s ostravskou vyhláškou č. 9/2012 ?)

Vážený pan první náměstek Váženého pana ostravského primátora Ing. Lumír Palyza (ČSSD) udělal za klub ČSSD krátký exkurs do historie obecně závazné vyhlášky. Řekl, že mnozí jsou pamětníci jako bývalí zastupitelé a někteří dnes jako starostové městských obvodů si jistě vybavují památné roky 2013 a 2014, kdy se spousta z nich střetla v tomto Zastupitelstvu s názorem: jak regulovat hazard. Mnozí z nich v následujících měsících a letech byli postiženi různými výklady o tom, jak se přistupuje k regulaci hazardu, do kterého se zapojila i některá média, jejichž redaktoři jsou přítomni a pozorují dnešní Zastupitelstvo. Uvedl, že sociální demokraté v roce 2014 předložili obecně závaznou vyhlášku, která navrhovala celoplošný zákaz hazardu. Tehdy pro něj hlasoval klub KSČM a klub ČSSD, ale ostatní politické strany z různých důvodů, které nechtěl komentovat, se k tomu nepřipojily. Za sebe, ale i za své kolegy uvedl, že taktéž vítají, že návrh vyhlášky tak, jak je předložen, je projednáván. Má upřímnou radost, že stávající koalice, ale i v diskuzi mimo koalici, našla shodu na návrhu této vyhlášky a regulaci, která na jedné straně výrazným způsobem přispěje k tomu, aby se ozdravilo prostředí v Ostravě, aby herny zmizely ze sídlišť a na druhé straně, aby se našel nějaký kompromis i v podnikatelských aktivitách, které provozují podnikatelé tohoto podnikání. Vyjádřil potěšení nad předložením vyhlášky a uvedl, že vnímá i návrh klubu KSČM na přepracování. Dále sdělil, že je rád za to, že v koalici našli shodu na znění vyhlášky tak, jak je předloženo a požádal Zastupitelstvo, aby v co nejširším rozsahu toto usnesení podpořilo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že do diskuze se přihlásil Vážený pan místostarosta Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky RSDr. Boháč. Dále uvedl, že ještě registruje příspěvek do diskuze od občanů města.

Vážený pan RSDr. Jiří Boháč, místostarosta ostravského Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, uvedl, že zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, umožňuje, aby obecně závazná vyhláška jednotlivých měst regulovala i provozování videoterminálů a výherních automatů v kasínech. Sdělil, že na Zastupitelstvu schválili celoplošný zákaz, ale nějakým způsobem zapomněli zakázat provozování videoterminálů a ostatních výherních automatů v kasínech. Kasino patři do režimu Ministerstva financí, ale zákon jim umožňuje, aby byl do obecně závazné vyhlášky zapracován i zákaz těchto výherních automatů v kasinu Kartáč v Mariánských Horách.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal Váženého pana místostarostu RSDr. Boháče, aby zopakoval svůj návrh.

Vážený pan RSDr. Jiří Boháč, místostarosta ostravského Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky řekl, že chtějí, aby zákaz videoterminálů a ostatních výherních automatů byl uplatněn v obecně závazné vyhlášce i na provozování kasina v Mariánských Horách, i když je kasino v režimu Ministerstva financí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že je dále do diskuze přihlášen Vážený pan starosta Městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář a Vážený pan starosta Městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček a předal jim slovo.

Vážený pan starosta Městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) sdělil, že Městský obvod Stará Bělá a Ostrava – Jih předkládají návrh na úpravu přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území Statutárního města Ostravy. Oba městské obvody žádají o vyřazení lokality Plzeňská 221/333, což je poslední řádek dané přílohy. Jedná se historicky o katastrální území Staré Bělé, nicméně v současnosti lokalita přirozeně spadá do katastrálního území Dubina u Ostravy místní části Bělský Les. Důvodem pro vyjádření nesouhlasu se zachováním hazardu ve výše uvedené lokalitě je již nyní vysoká koncentrace dětí a mladých rodin s dětmi, které se v blízkosti objektu přepravují do rekreační oblasti Bělského lesa. Poprosil členy Zastupitelstva města, aby si někdo z nich jejich návrh osvojil. Předem poděkoval za projednání, schválení a vyřazení dané lokality ze seznamu přílohy č. 1. Sdělil, že záležitost projednala Rada Městského obvodu Ostrava – Jih.

Vážený pan starosta ostravského Městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček (SNK Stará Bělá 2014) uvedl, že tento návrh vzešel ze včerejšího telefonátu se starostou Ostravy – Jihu. Sdělil, že Zastupitelstvo městského obvodu přijalo k návrhu vyhlášky usnesení, kde byla tato lokalita schválena. Sdělil, že během krátkého času, který měl, obvolal všechny členy Rady Městského obvodu Stará Bělá a všichni s tímto návrhem na vyloučení lokality Plzeňská souhlasí.

Vážený pan zastupitel Lukáš Král (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělil, že si osvojuje návrh Váženého pana starosty Bc. Bednáře a požádal, aby o něm hlasovali.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu vyjádřil své znepokojení a rozhořčení nad tím, jakým způsobem jejich obvody a rozhodování funguje. Uvedl, že primátor sdělil, že problematikou regulace hazardu se zabývají měsíce a 1. náměstek primátora Ing. Palyza dokonce uvedl, že léta. Statutární město Ostrava férově před prázdninami tohoto roku požádalo všechny městské obvody, aby se vyjádřili k návrhu vyhlášky. Požádalo je, aby se vyjádřili nikoliv ústy starostů, ale aby se vyjádřili prostřednictvím orgánů městských obvodů, ať už rozhodnutím Rady nebo Zastupitelstva. Je pro něj znepokojivé až skandální, pokud mu dnes řeknou, že v časovém presu včera obvolávali členy Rady městského obvodu. Tento přístup považuje za krajně nezodpovědný, zejména v tak důležitém tématu: jako je regulace hazardu. Sdělil, že se tím materiálem zabývají dlouhodobě. Jestliže 21 městských obvodů a některé z nich v květnu, některé v červnu dokázaly formou usnesení Zastupitelstva se jasně vyjádřit a formulovat své stanovisko, jak je možné, že oni dnes předstupují před Zastupitelstvo a na základě svého pocitu či telefonátu s kolegy z Rady: po nich žádají úpravu této vyhlášky. Starostům řekl, že podle jeho názoru se takto k závažným materiálům férově a seriózně nepřistupuje.

(Poznámka: Rozhořčení Váženého pana doktora Semeráka je samozřejmě zapotřebí chápat také ve smyslu již zjištěných metod, postupů a jednání Váženého ostravského Sboru starostů, kdy byly například takřka po 3/4 roku 2015 ignorovány poctivé snahy Váženého pana primátora Macury o zjištění názorů starostů na zdobrovolnění čipování zvířat ve městě. Tyto dokumenty se podařilo získat díky vstřícnosti Strany svobodných občanů a magistrátního odboru legislativního a právního. Část těchto dokumentů je zveřejněna zde.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) zrekapituloval pozměňující návrh Váženého pana JUDr. Babky na celoplošný zákaz videoloterijních terminálů a výherních přístrojů a návrh od místostarosty RSDr. Boháče z Mariánských Hor na zákaz hracích přístrojů v kasinech. Tento přístup ho překvapil, protože městský obvod Mariánské Hory a Hulváky je v kategorii 1 s celoplošným zákazem včetně zákazu kasín, takže neví, co chtějí regulovat. Dále zrekapituloval návrh starostů městského obvodu Ostrava – Jih a Stará Bělá na dodatečné zvýšení regulace tím, že se vyjme jedno další konkrétní místo, kde by hazard nebyl povolen. Připomněl, že se k materiálu přihlásili i další diskutující. Předal slovo Váženému panu Mxxxxxxxxxx, který konstatoval, že má trvalý pobyt nebo je vlastníkem nemovitosti na území města Ostravy, tudíž má právo na Zastupitelstvu vystoupit.

Vážený pan P. Mxxxxxx sdělil, že není občanem města Ostravy, ale je zplnomocněn a pověřen společností SYNOT REAL ESTATE, k.s., která vlastní na území města Ostravy nemovitost a pokud by bylo potřeba, tak plnou moc má u sebe a rád ji doloží. Řekl: „Účastnil jsem se předchozích zasedání, kde na některých jsem se snažil i hovořit. Nechci zde omílat ta fakta a ty informace, které jsme předkládali Vám jako zastupitelům, ale nejen Vám, ale i v jednotlivých městských částech, protože regulace, tak jak spadlo z úst zastupitele za klub KSČM tzn. na absolutní nulu, vůbec neřeší negativní dopady loterií, o kterých bylo tady taky hovořeno. Já bych Vážený pane primátore, Vážení zastupitelé, si dovolil upozornit na jednu věc a možná jste to někteří zaznamenali. V posledních několika týdnech tři zahraniční společnosti zahájili arbitráž s Českou republikou nebo se chystají ke krokům, které tuto arbitráž zahájí, a to právě z důvodu nejasné legislativy v oblasti regulace loterií. Je to vůbec poprvé, co se vyskytl právní názor, že Ústavní soud České republiky se může mýlit, a to ten Ústavní soud na základě kterého dnes v mnoha městech dochází k regulaci loterií. Tento právní názor bude zkoumat právě mezinárodní arbitráž. Proces bude nějakou dobu trvat, a jak je Česká republika úspěšná v arbitrážích: to je všeobecně známo. Já bych si dovolil nadnést jeden návrh, jestli by nestálo za to z důvodu zamezení případným dalším škodám na zahraničních subjektech, které zde legálně podnikají, které zde obdržely dlouhodobá povolení a dneska jsou jim povolení odjímána na základě těchto vyhlášek, jestli by nestálo za to, tu dobu, od kdy by ta vyhláška měla platit, přizpůsobit například rozhodnutí arbitrážního soudu. Termíny tam jsou známé a dá se to celkem odvodit, kdy k tomu zhruba dojde. Myslím si, že ty případy nejsou pouze v České republice. Odsud je kousek do Polska a jen pro Vaši informaci v Polsku je dnes 12.000 žalob na to, že zákon, podobně jako český zákon, nebyl notifikován Evropskou radou a Evropskou unií. Dneska se shodou okolností očekává výnos Nejvyššího správního Polského soudu, který by měl buď potvrdit to, co už v první instanci potvrdil Polský soud tzn. že ano, tento zákon nebyl notifikován a tím pádem není vymahatelný. Případně to dementovat a říct, že to je pravda a ten zákon může platit. Toto jsou všechno věci, které si myslím, že by bylo fér, abyste je věděli dřív, než budete hlasovat. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Jednotlivé pobočky polského Nejvyššího správního soudu nicméně zatím dávají spíše za pravdu regulátorům hazardu, což se opět potvrdilo v listopadu i prosinci 2015, kdy převážil právní výklad, že tzv. „nenotifikace“ je pouze opatření technické povahy a nemá vliv na platnost právní normy v národním státě člena Evropské unie, jelikož je zcela na daném státě, jak si bude loterie/hazard regulovat.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mxxxxxxxx za příspěvek.

Vážený pan Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., požádal, aby bylo učiněno právu za dost, tudíž aby byla předložena plná moc, která byla uvedena.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal Váženého pana Mxxxxxxx, aby v průběhu jednání přinesl plnou moc pracovnicím organizačního oddělení magistrátu u vstupu. Dále uvedl, že jako další do diskuze se přihlásil Vážený pan Pxxx Vxxxx, který nesplňuje podmínku trvalého pobytu a ani není vlastníkem nemovitosti na území města Ostravy a proto musí o udělení slova Váženému panu Pxxx Vxxxx nechat hlasovat. Primátor dal hlasovat o udělení slova Váženému panu Pxxxxx Vxxxxxxx k materiálu č. 9. Hlasovalo 25 pro, 3 proti, 19 se zdrželo hlasování. Slovo nebylo uděleno.

(Poznámka: Zajisté je plným právem Váženého ZSMO neudělit slovo dle legislativních předpisů NEoprávněným občanům, nicméně přeci jen se nabízí otázka: Čeho se tak moc někteří zastupitelé bojí, že mají problém vyslechnout si názor oponentů? Jde vidět: Jakou má již jen samotná možnost občana promluvit na Váženém Zastupitelstvu velkou sílu a jak se toho někteří Vážené zastupitelé obávají. Lidé by tohoto svého práva měli plně a ve velkém měřítku využívat, aby se konečně dalo v Ostravě pohnout s věcmi k lepšímu, aby svoboda a prosperita nebyla už nikdy v tomto městě určená pouze pro vyvolenou kastu papalášů, kteří drží desítky let své funkce, nýbrž aby mohli svůj mírový/inteligentní boj o štěstí své a svých blízkých a všech občanů města vyhrát všichni slušní/aktivní občané.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že jako další do diskuze je přihlášen Vážený pan Vxxxxxxxx Vxxxxxxx, jenž má trvalý pobyt ve městě Ostrava a předal mu slovo.

Vážený pan Vxxxxxxx řekl: „Vážený pane primátore, Vážené dámy, Vážení pánové, já bych měl takovou technickou poznámku, protože tady zřejmě z neznalosti zákona k něčemu došlo. Já Vám přečtu usnesení z Mariánských Hor. Přečetl usnesení ve znění: „Schvaluje návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky zakazující provoz výherních hracích přístrojů na celém katastrálním území Mariánské Hory a Hulváky.“ Nic se tady neříká o živé hře, takže živá hra by měla být povolena. Myslím si, že k tomu došlo nedopatřením. Návrh pana místostarosty z Mariánských Hor je zbytečný, protože obec má právo hru zakázat i v kasinech. Mluvil jsem s paní starostkou a ta říkala, že opravdu došlo k velkému nedorozumění, že jim šlo jenom o hrací automaty, případně o video-loterijní, prostě o technická zařízení a že se to netýká živé hry. Kasino Kartáč v Mariánských Horách je jediné opravdové kasino s opravdovou živou hrou v pořádání karetních turnajů, rulety a pokeru. Takže bych chtěl požádat, zda by šel udělat nějaký pozměňující návrh. Zcela evidentně se to netýká živé hry. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Vxxxxxxxxxx za příspěvek.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu uvedl, že Vážený pan Vxxxxxxx citoval usnesení Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a dotázal se, zda došlo k chybě při přípravě tohoto materiálu tzn., že platí to, co řekl Vážený pan primátor, že primárně respektují názor městských obvodů, nebo zdali to usnesení bylo změněno, nebo jaký je opravdový stav. Pokud platí, že respektují názor městského obvodu, tak potom došlo opravdu k chybě, ale tu nevidí, protože Mariánské Hory tam nejsou uvedené.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že ho napadlo to stejné. Po komunikaci s odbornými pracovníky zjišťuje, že nejspíš došlo k chybě v promítnutí stanoviska Mariánských Hor do textu vyhlášky a na opravě této chyby se aktuálně intenzivně pracuje. Mariánské Hory si opravdu přály regulaci videoterminálů a ostatních výherních automatů, tzn. zachování de facto jednoho živého kasina, které tam na svém území mají, tzn. aby byli v režimu jako Moravská Ostrava a Přívoz, tzn. povolení živé hry v existujících kasinech. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit návrh, který podal ve svém příspěvku Vážený pan Mxxxxxx na odložení účinnosti vyhlášky až do doby rozhodnutí mezinárodní arbitráže. Dále zopakoval návrh Váženého JUDr. Babky, který za klub KSČM podal návrh na usnesení ve smyslu uložit Vážené Radě města přepracovat vyhlášku tak, aby obsahovala plošný zákaz výherních hracích přístrojů videoloterijních terminálů na území celého města. Dále sdělil, že starostové Městského obvodu Ostrava – Jih a Staré Bělé podali návrh, který znamená vyšší regulaci hazardu oproti původnímu stanovisku samosprávných orgánů těchto městských částí, kdy konkrétně navrhují vyřazení objektu Dakota ze seznamu povolených míst z přílohy č. 1 a přílohy č. 2.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu vysvětlil, že Vážený pan starosta Městského obvodu Staré Bělé jim řekl, že obvolal členy Vážené Rady, aby zjistil jejich stanovisko, nicméně člen Váženého Zastupitelstva Vážený pan Král si osvojil návrh Váženého pana starosty Bc. Bednáře. Dotázal se, zda pan starosta nejlidnatějšího a největšího městského obvodu prezentuje své stanovisko, jestli obvolal radní, svolal mimořádné jednání Rady, nebo co vlastně udělal. Dále se dotázal Váženého pana místostarosty RSDr. Boháče, jestli i on svůj návrh nějakým způsobem konzultoval.

Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) odpověděl, že o tom jednala jejich Vážená Rada městského obvodu, která k tomu přijala usnesení. Dále uvedl, že jejich usnesení je pouze doporučením, protože objekt se nachází na katastrálním území Staré Bělé. Pokud by se podívali na mapu, tak by zjistili, že se jedná o nelogický úsek, protože všechno okolo je Dubina u Ostravy, samozřejmě vyjma Bělského lesa. Je toho názoru, že v této lokalitě by hazard být neměl. V pondělí si četl materiál a nikdy si do té doby neuvědomil, že Dakota nepatří Ostravě – Jihu.

Vážený pan starosta ostravského Městského obvodu Stará Bělá RNDr. Mojmír Krejčíček (SNK Stará Bělá 2014) uvedl, že celou záležitost projednal telefonicky, protože šlo o akci na poslední chvíli. Uvedl, že změnu obecně závazné vyhlášky projednávali dvakrát, a to na zasedání Váženého Zastupitelstva v červnu a potom na zasedání dalšího Váženého Zastupitelstva v září. V červnu k tomu nepřijali žádné usnesení, neboť se domnívali, že když se k návrhu vyhlášky nevyjádří, tak zachovají stávající status quo. Poté však byli upozornění na to, že pokud nepřijmou usnesení, tak tím pádem povolují hazard na celém území městského obvodu a nebudou moct zasahovat do případných územních rozhodnutí na výstavbu nějakých nových lokalit. Z tohoto důvodu projednali vyhlášku na zasedání Váženého Zastupitelstva v září s tím, že se rozhodli zachovat status quo, tzn. tři lokality, ve kterých se v současné době nachází hrací automaty případně videoloterijní terminály. Vedlo je k tomu i upozornění magistrátních pracovníků, aby nedělali rozhodnutí, které by mohlo vyvolat jakékoliv náznaky diskriminačního jednání, tudíž zachovali i lokalitu Dakota. Obvolal Vážené členy Rady města, aby se utvrdil o jejich názoru, který prezentovali na Váženém Zastupitelstvu městského obvodu. Lokalita Dakota se nachází v katastrálním území Stará Bělá v těsném území Ostravy – Jih, kde ve vzdálenosti cca 100 metrů se nachází další herna, která by byla zakázána, takže i z toho hlediska by zachování Dakoty mohlo být vykládáno jako diskriminační vůči herně, která je o těch 100 metrů dál, na území Ostrava – Jih.

(Poznámka: Ostrava si zde zadělala svou další vyhláškou na velmi pořádný právní problém.)

Vážený pan zastupitel Ing. Vít Macháček (KSČM) uvedl, že Vážený pan primátor sdělil, že se pracuje na přepracování obecně závazné vyhlášky, ale on si nevšiml, že by si některý ze zastupitelů vzal názor Váženého občana nebo Váženého pana místostarosty za svůj.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že v případě Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se jedná o chybu, za kterou se omlouvá a omluvil se i za pracovníky, kteří měli zpracování vyhlášky na starost. Co se týká záležitosti Ostrava – Jih, tak tu si vzal za svou člen Zastupitelstva Vážený pan Lukáš Král.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu uvedl, že je velice rád, že si starostové Staré Bělé a Ostravy – Jih vyjasnili, komu patří docela oblíbené výletní místo zvané Dakota. Starostovi řekl, že si velice dobře pamatuje, že jedním z bodů jeho volebního programu byla regulace hazardu a pokud 14.10. řekne, že se teprve 12.10. dostal k návrhu vyhlášky na regulaci hazardu, tak by byl velmi rád, kdyby toto sdělili občanům Ostravy – Jihu, že mají asi jiné věci na starosti, než se zabývat regulací hazardu. Dále mu řekl, že pro něho je toto opravdu velmi nezodpovědný přístup a nedokáže si představit mnoho jiných priorit na Ostravě – Jihu než je regulace hazardu.

Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) vysvětlil, že je členem Váženého Zastupitelstva i v Městském obvodu Ostrava – Jih. Sdělil, že hlasoval pro celoplošný zákaz na území Ostrava – Jih a proto podporuje návrh Váženého pana starosty Bc. Bednáře. Připomněl, že obvody, které navrhly jiné znění vyhlášky, co se týká časů, ty město upravilo a je toho názoru, že by mohli upravit vyhlášku i podle návrhu Váženého pana starosty Staré Bělé a Ostravy – Jih.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu se dotázal Váženého pana starosty Bednáře, zda usnesení Ostravy – Jih bylo zasláno na Statutární město Ostrava tak, aby s ním mohlo pracovat, a pokud ano, tak by chtěl vědět, kdy tak učinili.

Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) sdělil, že usnesení nedoručili. Zdůraznil, že daný objekt se nenachází na katastrálním území Ostrava – Jih, takže oni ten objekt nemohli ani schvalovat. Dále sdělil, že materiál nemají ani měsíc, ani rok. Je toho názoru, že je lepší podat návrh teď než vůbec nebo nikdy.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu je toho názoru, že výzva nebo dotaz na stanovisko městských obvodů k vyhlášce šla cca ve druhém kvartále tohoto roku nebo dokonce v prvním. Sdělil, že věcně rozumí Dakotě, ale to že se teprve v pondělí dostal k návrhu vyhlášky ............

Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Jih Bc. Martin Bednář (hnutí ANO) sdělil, že se dostal k seznamu navrhované vyhlášky.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu sdělil, že věcně s ním souhlasí, ale nerozumí jeho postoji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvedl, že se stále pracuje na opravě chyby, která nastala na straně Magistrátu města Ostravy. Nicméně tato skutečnost jim nebrání se vyjádřit k alternativnímu návrhu, se kterým přišel Vážený pan JUDr. Babka za klub KSČM, o kterém je možno hlasovat, protože jako o variantním návrhu by se o něm hlasovalo nebo se o něm má podle jednacího řádu hlasovat, jako o prvním. Uvedl, že podstatou návrhu je uložit Vážené Radě města zpracovat vyhlášku o regulaci hazardu tak, aby obsahovala plošný zákaz všech VLT a VHP přístrojů na území celého města plošně. Primátor dal hlasovat o návrhu Váženého pana JUDr. Babky. Hlasovalo 11 pro, 0 proti, 41 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že dále se vrátí k návrhu, se kterým přišli Vážení starostové Staré Bělé a Ostravy – Jih. Tento návrh se týká toho, aby ze seznamu povolených míst, a to z přílohy č. 1 a přílohy č. 2 navrhované vyhlášky byl vyřazen objekt Dakota. Uvedl, že z důvodu potřeby času na dopracování změny návrhu usnesení si dovoluje přijít s návrhem, že by vyhlásili přestávku o 10 minut dříve místo v 11:00 hod. V 10:50 hod. a přestávka by trvala do 11:20 hod., nikoliv do 11:30 hod. Primátor dal hlasovat o návrhu na vyhlášení přestávky. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh byl přijat.

***

Přestávka (10:50 až 11:27 hod.)

(Poznámka: Na galerii pro veřejnost se začali v době přestávky k otázce vynucování čipování v Ostravě najednou sami od sebe ozývat a zapojovat mezi sebou do diskuse přítomní občané. Vyjadřovali své pohoršení nad tím, že zastupitelé ještě stále od tohoto násilného opatření neustoupili. Lidé dali jednoznačně najevo, že oni také jako Vážený pan Hadaščok nst. nenechali své nejlepší čtyřnohé domácí přátele označit tzv. povinným invazivním čipem a raději přehlásili své pejsky z Ostravy pryč na vesnici, kde je nikdo k čipování nenutí a mají tam od všech ostravských hrubiánských politiků svatý pokoj. „Nehodlám těm vydřiduchům ustupovat, aby oni mi nařizovali, co já mám svému yorkšírkovi dávat a ještě za to platit 1.500,- Kč. Já nehodlám svého pejska zbytečně stresovat a zatěžovat něčím, co nemusí. Čipování je zbytečná zátěž pro jeho organismus. Já jsem zvědavá, kdy nás začnou (politici) čipovat, aby věděli, kde se pohybujeme. A já bych je nechala čipovat, jak často oni jsou na radnici, sdělila zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ a Váženému panu Hadaščokovi nst. v rozhovoru na galerii pro veřejnost v době přestávky Vážená chovatelka malého pejska, která sledovala předchozí diskusi Vážených zastupitelů z pozic obhajoby přirozených práv a svobod těžce zkoušených ostravských živnostníků.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) po přestávce sdělil, že podle jednacího řádu by měli za 3 minuty začít projednávat bod Dotazy, připomínky a podněty občanů nicméně, protože mají rozjednán materiál číslo 9, tak z toho důvodu by chtěl nechat projevit vůli zastupitelů, tzn. nechal by hlasovat o tom, že by pokračovali a dokončili tento konkrétní bod předtím, než by dali prostor občanům. Primátor dal hlasovat o návrhu na dokončení projednávání materiálu č. 9. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl přijat.

(Poznámka: Takové řešení je sice „čistší“ než pouhé vyhlášení Váženým panem řídícím jednání Váženého ZSMO, že jednacím řádem a schváleným programem pevně stanovený bod určený k diskusi občanů bez zastupitelské funkce nezačne přesně v 11:30 hod., nicméně právně a především eticky vzhledem k do diskuse přihlášeným občanům to jistě není „košer“, jelikož nikdo z lidí nevěděl, jak dlouho ještě bude diskuse k zákazu hazardu pokračovat. Vážený pan primátor mohl například občany na galerii deklaratorně poprosit o trpělivost a poděkovat jim za jejich ochotu chvíli ještě vydržet. Nicméně ani to neučinil. Podobná situace se neustále tristně při jednání Váženého ZSMO opakuje)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále sdělil, že zrekapituluje stav, který nastal před přestávkou. Vážené Zastupitelstvo odmítlo návrh Váženého pana JUDr. Babky k alternativnímu znění návrhu vyhlášky. Aktuálně mají dvě záležitosti k dořešení. První je odstranění technicko-administrativní chyby, která se do vyhlášky dostala chybou na straně Magistrátu města Ostravy. Tato chyba byla odstraněna. Je odstraněna z materiálu, který byl před chvílí rozdán a předložen. Sdělil, že následně požádá vedoucího odboru financí a rozpočtu o vysvětlení. Než tak však učiní, tak by chtěl ty věci spojit dohromady. Mají také návrh na úpravu usnesení obecně závazné vyhlášky, který iniciovali Vážení starostové městského obvodu Ostrava - Jih a Stará Bělá. Tento návrh je poměrně jednoduchý a osvojil si ho Vážený člen Váženého Zastupitelstva města Vážený pan Král. Z procesního hlediska požádal, aby nejprve hlasovali o návrhu Váženého pana Krále, respektive o návrhu dvou starostů. Připomněl, že podstatou návrhu je, že ze seznamu lokalit, kde jsou povoleny hazardní hry, bude navíc ještě odejmuta lokalita Dakota. Jedná se jak o přílohu č. 1, tak o přílohu č. 2 dané vyhlášky. Hlasováno o návrhu Vážených starostů městského obvodu Ostrava – Jih a Stará Bělá, který si osvojil Vážený pan Lukáš Král. Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0669/ZM1418/10.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu sdělil, že Vážený pan primátor formuloval podstatu návrhu, ale on chtěl, aby ten návrh byl exaktně přečten, aby bylo zřejmé, co obsahuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že je v tomto bodě Váženým panem JUDr. Semerákem ve shodě a proto navrhl ten proces tak, aby nyní mohl Vážený pan Ing. Jančálek přečíst a okomentovat změnu textu vyhlášky, která obsahuje už obě dvě tyto skutečnosti, tzn. jak návrh reflektující nový požadavek Staré Bělé a Ostravy - Jihu, tak i odstranění technicko-administrativní chyby. Uvedl, že zastupitelé už mají před sebou nový upravený text vyhlášky a předal slovo Váženému panu Ing. Jančálkovi, aby ji vysvětlil.

Vážený pan Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí Odboru financí a rozpočtu Magistrátu Statutárního města Ostravy se omluvil Váženému Zastupitelstvu města za technickou chybu, která vznikla ve špatné interpretaci stanoviska obvodu Mariánské Hory a Hulváky v návaznosti na přenesení jejich požadavku do textu vyhlášky. Součástí nového návrhu, který mají před sebou, je i úprava rozšíření omezení provozování hazardu na území Městského obvodu Stará Bělá. Co se týká technické věci, jak se text vyhlášky změnil, tak ten se změnil v čl. 1 v určení místa, kde je vlastně rozšířeno stávající odstavcové členění z jedna a dva na odstavec č. 3. V odstavci č. 1 byly původně vyjmenované sázkové hry podle § 2 písmena e), l), n), i) a m), přičemž dvě tyto písmena se nově přesouvají pod odstavec č. 3. Sdělil, že se bude snažit vysvětlit to trochu laicky. V odstavci číslo 1 se bude řešit místní povolení provozování následujících heren na adresách uvedených v příloze číslo 1 vyhlášky. Jedná se o tyto hry: výherní hrací přístroje, kostky, interaktivní videoloterijní terminály, lokální herní systémy a ostatní loterie a sázkové hry. V odstavci č. 2 se řeší povolení provozování následující hry, a to hry bingo na adresách uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky. V odstavci č. 3 se nově řeší povolení provozování následující her, a to her, týkajících se sázkových her provozovaných v kasinu, karetní turnaje v kasinu a interaktivní karetní turnaje nebo hry, uvedl, že jde o živé hry. Nově je to definováno z hlediska povolení v příloze č. 3 předkládané vyhlášky. Jak bylo zmíněno: je tam i vyjmuto z povolených míst provozování jakýchkoliv her na adrese Plzeňská 221/333 v katastrálním území Stará Bělá. Nakonec se ještě jednou omluvil za chybu, která vznikla při přípravě tohoto materiálu. Dále zrekapituloval změny, které byly provedeny. Sdělil, že materiál bude nově mít ve vyhlášce místo stávajících dvou příloh, přílohy tři. Materiál jako takový bude mít důvodovou zprávu, v příloze číslo jedna bude pozměňující nový návrh obecně závazné vyhlášky. V příloze číslo dvě bude příloha číslo jedna obecně závazné vyhlášky. V příloze číslo tři bude příloha číslo dvě obecně závazné vyhlášky. Příloha číslo čtyři bude příloha číslo tři obecně bych závazné vyhlášky a příloha číslo pět bude ta původní platná obecně závazná vyhláška, kterou se aktuálně reguluje provozování heren na území města.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu se dotázal Váženého pana vedoucího, byť to určitým způsobem vyplývá z toho nově vloženého odstavce 3 čl. 1, zda by do přílohy číslo 3 u té nově zařazené adresy 28. října 435 nebylo od věci uvést závorku: pouze v kasinu. Je si vědom toho, že to tam nemusí být, ale vzhledem k tomu, že se to uvádí u těch ostatních, tak navrhl, aby to tam bylo doplněno.

Vážený pan Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí Odboru financí a rozpočtu Magistrátu Statutárního města Ostravy souhlasil s Váženým panem JUDr. Semerákem, že by to tam mělo být uvedeno, aby to bylo naprosto exaktně jednotné.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu řekl, že se mu moc líbí jeho heslo: „Doplním, doplní, doplníme.“ Předložil pozměňovací návrh na doplnění oné závorky do přílohy číslo 3.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal Váženého pana JUDr. Semeráka, zda to může považovat za pozměňující návrh a pakliže ano, tak o něm budou hlasovat. Sdělil, že nyní budou hlasovat o doplnění upraveného návrhu obecně závazné vyhlášky o text, kdy na adrese 28. října 435/213 bude v závorce uvedeno „pouze v kasinu.“

Hlasováno o návrhu Váženého pana doktora Semeráka. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování. Návrh byl schválen. Dále dal Vážený pan primátor hlasovat o celém návrhu obecně závazné vyhlášky s úpravou. Všem poděkoval za tzv. zodpovědný přístup. Hlasovalo 43 pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0669/ZM1418/10.

(Poznámka: O problémech, které lidem na druhé straně způsobuje vynucování zákazu hazardu viz např. argumentace Váženého pana europoslance Petra Macha, jenž vede Stranu Svobodných občanů a nebo exkluzivní rozhovor Váženého pana Jana Bechera, někdejšího ostravského zastupitele z hnutí Ostravak. Rozdílný přístup ve věci přípravy a schvalování tzv. ostravské čipovací vyhlášky byl již výše zmíněn.)

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že nyní bude následovat podle jednacího řádu (SIC!) bod Dotazy, připomínky a podněty občanů. Jako první se do tohoto bodu přihlásil Vážený občan města pan Mxxxx Mxxxxxx a předal mu slovo.

Vážený pan M. Mxxxx řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice. Svůj příspěvek týkající se Kunčic jsem předal zapisovatelkám Vašeho zasedání a přeji Vám hodně úspěchů při jednání. Uvolňuji tím prostor pro vystoupení dalších občanů. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mxxxxxxxxx za respekt a šetření času Váženého Zastupitelstva a umožnění diskutovat dalším občanům. Sdělil, že jako další v řadě se k tomuto bodu přihlásil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a poprosil jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím: Aby Vážené Zastupitelstvo nyní zodpovědělo na pořizovaný záznam následující otázky dle názvu tohoto bodu vyhrazeného pro dotazy, připomínky, podněty občanů. Za prvé 9. 9. 2015 jsem zde Vážené Zastupitelstvo informoval o závažných nebezpečích tzv. chytrých měst, souvisejících technologií a systémů. Hned následujícího dne 10. září 2015 vydal mj. k této problematice své oficiální varování americký Federální úřad pro vyšetřování – známý pod zkratkou FBI. Všem doporučuji se s touto velmi – slovy Váženého pana primátora – „výživnou“ zprávou seznámit. Rizika chytrých měst pro bezpečnost obyvatelstva si uvědomuje už dokonce i české Ministerstvo pro místní rozvoj a připravilo proto metodické pokyny: Mělo je rozeslat vedení samospráv, které o zavedení „smart“ řešení uvažují. Ptám se: Má je již Ostrava k dispozici? Na rizika chytrých měst upozornil v září roku 2015 během rozhovoru pro deník E15 také Vážený pan Jan Mládek, Ministr průmyslu a obchodu České republiky, nominovaný za ČSSD. Vzhledem k tomu, že jsem dodnes nedostal odpověď, jestli město vůbec provedlo analýzu bezpečnostní situace v souvislosti se zaváděním tzv. chytrých technologií, konceptu „smart“ města Ostravy a „Internetu věcí“: prosím tedy nyní, aby se k této věci vyjádřili Vážení vysocí důstojníci Policie České republiky, městské policie a Hasičského záchranného sboru České republiky, kteří by zde měli být přítomni. Děkuji Vám. Za druhé: Rád bych pochválil Váženou Radu Statutárního města Ostravy za schválení tzv. rozklikávacího rozpočtu, který je k dispozici na oficiálním městském webu. Bylo by skvělé, pokud by se zde objevily navíc podrobnější a aktuálnější informace vzhledem k financování jednotlivých městských obvodů. Věřím, že na tom ještě zapracujete. Děkuji. Za třetí: Vzhledem k tristnímu vývoji situace při minulé diskusi v rámci jednání Váženého Zastupitelstva dne 1. 10. 2015 mezi Váženým panem Ing. NovotnýmVáženým panem primátorem Macurou, jenž evidentně spěchal v důsledku jednání s korejskými investory a bohužel pak ve výsledku projevil ne zrovna gentlemanský přístup k seniorovi, Váženému panu Novotnému, jenž nestačil doříct svůj příspěvek, a bylo mu Váženým panem primátorem odebráno slovo, a ani následná prosba Váženého pana občana Novotného o to, aby jeho příspěvek někdo dočetl, nebyla vyslyšena, třeba někým ze zastupitelů. Vznáším prosbu, aby se taková situace již neopakovala a Vážené Zastupitelstvo vycházelo obzvláště našim seniorům plně vstříc. Zastupitelstvo je tady především pro naše spoluobčany a nikoliv extra pro Vážené miliardáře z jakékoliv země. Na konci volebního období by to pak nakonec mohlo totiž vypadat tak, že by už Vážený pan primátor fungoval pouze se stopkami v ruce jako jakýsi měřič času v běhu na 1.500 metrů. Celý ústavní podíl občanů na správě města by tím byl naprosto dehonestován. Prosím, aby se nad tím Vážené Zastupitelstvo zamyslelo a svým hlasováním vždy takovému vývoji situace zamezilo. Voliči pozorně sledují, jak a kdo se k Váženým občanům chová. Děkuji. Za čtvrté: Informuji Vážené Zastupitelstvo, že 30. 11. 2015 budou uzavřeny nominace již 3. ročníku anti-ceny o největšího „Čipáka“ roku a naopak bude uděleno čestné uznání „Osvoboditel roku“. Tato ocenění vyhlašuje každoročně Společenství webu Necipujtenas.CZ na základě došlých tipů občanů z České republiky a zahraničí. Výsledky budou zveřejněny v lednu 2016. Občané sledují s velkým zájmem vývoj tzv. „Ostravské čipovací kauzy“. Bedlivě monitorují Vaše hlasování. Největšími v uvozovkách „čipáky“ se v minulosti stali: někdejší Vážený pan primátor KajnarVážený pan někdejší náměstek (primátora, pozn. autora) Madej. Naopak za své osvoboditele lidé vybrali Váženého pana Hadaščoka nst. a někdejšího zastupitele z hnutí Ostravak: Váženého pana Bechera. Co říkáte: Jak to asi dopadne letos? Pokud jste si dotazy nestihli poznamenat, tak jsou zachyceny písemně v přiložené přihlášce k tomuto bodu. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Nicméně nijak na jeho položené otázky, podněty a připomínky nezareagoval a ani se nezeptal Vážených zastupitelů nebo přítomných důstojníků bezpečnostních sborů, zda se chtějí k této otázce vyjádřit. Vše prostě ignoroval. Sdělil pouze, že jako další se do diskuse přihlásil se svým příspěvkem Vážený pan Stanislav Válek a poprosil jej, aby vystoupil.

(Poznámka: Překvapivě se k otázkám Váženého pana Mgr. Přepiory vyjádřila ve věci nebezpečí chytrých měst až nově zvolená Rada Statutárního města Ostravy po listopadové změně ve složení dosavadní ostravské koalice a to na začátku prosince 2015. Došlo k tomu díky podnětu Vážené úřední osoby z magistrátního odboru legislativního a právního, která si velmi pečlivě všimla, že občanovi nebylo korektně odpovězeno. Vážená Rada si nechala posléze vypracovat svými odborníky odpověď a předložila ji Váženému ZSMO k hlasování. Vážená Rada také uznala závažná rizika chytrých měst a souvisejících nových technologií včetně nutnosti provedení bezpečnostní analýzy kybernetické situace. Je však zvláštní, že něco takového odmítla učinit na opakované veřejné prosby Váženého pan Mgr. Přepiory již dříve v roce 2015, když např. několikrát hlasovala o schválení deklarace podpory konceptu „Smart City“ bez znalosti jakýchkoliv analýz možných negativních rizik a nebezpečí chytrých technologií, které využívají všudypřítomné dálkově čitelné mikročipy, senzory, Internet, databáze atd.)

Vážený pan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové, jmenuji se Stanislav Válek, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě Staré Bělé. Prosím, Vážené Zastupitelstvo, aby na nás diskriminované stavebníky v obvodu Ostrava – Polanka na Odrou nezapomnělo. Stále marně čekáme na Vaše hlasování a čekáme a čekáme a trpělivě čekáme a zase čekáme. Já již třeba od 1. července 2015, když jsem zde poprvé v této věci vystupoval z hlediska vyřizování celé kauzy. Já a moje rodina čekáme a bojujeme pokorně od roku 2009 již šestým rokem. Jestliže je zde někdo, kdo nám dokáže říci do očí, že jsme netrpěliví, tak prosím, my stále čekáme a jak vidíte, tak jsem opět zde a čekám aktivně: kdo by se za to na nás mohl zlobit? Přitom je to tak jednoduché: Stačí, abyste dnes přijali jasné usnesení, že Vážený pan starosta Bochnia (Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, pozn. autora) Vám předloží požadované informace k Vašemu hlasování o naší kauze a majetku města, přístupové cestě k našim pozemkům tak, aby se o tom dalo hlasovat na zasedání Váženého Zastupitelstva města dvacátého (25. pozn. autora) listopadu 2015. Prosím Vás, abyste dnes takové usnesení přijali. Velice Vám děkuji za všechny občany, kteří jsou diskriminační kauzou v Polance už tak dlouho likvidování. Děkuji Vám. Dále jsem chtěl poděkovat panu primátorovi za přečtení příspěvku mého bratra, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl dostavit, dostavit tady na to jednání. Děkuji a chci se zeptat pana primátora, jestli teda přečte příspěvek od mého bratra a nebo to mám přečíst já?

(Poznámka: Vážený pan Jiří Válek se přihlásil taktéž písmeně do diskuse.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Stanislavu Válkovi za příspěvek. Jeho obsah však ignoroval a nevyzval ani k tomu, aby o něm mohli zastupitelé hlasovat. Sdělil, že jako další je přihlášený do diskuze Vážený pan Jiří Válek, ale jak pochopil, tak není přítomen. Jeho příspěvek má v písemné formě a je de facto identický s příspěvkem Váženého pana Stanislava Válka, takže ho s dovolením Váženého pana Stanislava Válka a s ohledem na čas zastupitelů nebude číst.

(Poznámka: Tady jde opět vidět onen nebezpečný přístup ve stylu: Nemáme na Vás čas občané. My politici vládneme a Vy držte pusu. Něco si když tak odvykládejte na mikrofon a dejte nám pokoj. My si to stejně uděláme podle sebe i když je evidentní, že správně poukazujete na chyby, kterých se jako politici dopouštíme.)

Vážený pan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) pokračoval ve svém příspěvku. Poprosil Váženého pana starostu Bochniu, aby se vyjádřil k tomu, kdy přesně poskytne materiály pro hlasování Zastupitelstva města ve věci diskriminace stavebníků v Polance nad Odrou. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Válkovi. Sdělil, že má potřebu se k tomu vyjádřit, protože vzniká pozoruhodná situace. Sdělil, že všichni zastupitelé dostali informativní materiál o situaci v Městském obvodu Polanka nad Odrou a domnívá se, že všichni mají dostatek informací k tomu, aby mohli zaujmout nějaké stanovisko. Uvedl, že pokud by potřebovali nějaké doplňující informace, tak Vážený pan starosta Bochnia je přítomen. Rád by odpověděl jak Váženému panu Válkovi, tak Váženému panu Mgr. Přepiorovi, že se jedná o záležitost, která je plně v kompetenci Městského obvodu Polanka nad Odrou a v kompetenci jeho samosprávných orgánů. Proto je třeba pochopit a vzít v potaz, že Statutární město Ostrava a jeho orgány nejsou v žádném nadřízeném postavení vůči Městskému obvodu Polanka nad Odrou. Z materiálu od Váženého pana obvodního starosty z Polanky pochopil a ověřil si to i při debatě s Váženým panem starostou Bochniou a Vážený pan starosta to i v tom informativním materiálu píše, a Vážený pan primátor Macura se tedy díky tomu domnívá, že jsou to naopak stavebníci, kteří se nechtějí nebo se z nějakého důvodu brání jednání s vedením Městského obvodu Polanka nad Odrou v záležitosti, o kterou Vám v tuto chvíli jde. Jakékoliv snahy přenášet rozhodování na úroveň Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy jsou zcela irelevantní, protože nemají o čem rozhodnout. Zopakoval, že se jedná o záležitost, která je plně v kompetenci Váženého Zastupitelstva, popřípadě orgánů Městského obvodu Polanka nad Odrou. Uvedl, že pokud bude mít Vážený pan starosta Bochnia zájem nějakým způsobem v dané věci vystoupit, tak mu bránit nebude. Dále řekl, že nechce vyvolávat dojem, že chce omezovat diskusi občanů, ale i kdyby jich napříště z Polanky přijel autobus a měli všichni tyto příspěvky, tak na stanovisku města se v té věci nic nezmění. Uvedl, že projevil vůli a ta vůle trvá, pomoci nějakým způsobem to jednání odblokovat, ale nenabyl sebemenšího dojmu, že ta záležitost je blokována nějakým nekonstruktivním postojem Váženého pana starosty Městského obvodu Polanka nad Odrou. Byl se na tom místě opakovaně podívat, a ta komunikace, o kterou jim jde, je skutečně neprůjezdná (jde samozřejmě o naprostý nesmysl, viz vysvětlení odborníků níže, pozn. autora). Zajímalo by ho, kdo ponese zodpovědnost ve chvíli, kdy tou komunikací neprojede například vozidlo záchranné služby, požárníků nebo někoho jiného kvůli tomu, že tam budou napojeny rodinné domy. Je toho názoru, že ta situace by se měla vyřešit. Stavebníci by měli mít možnost řešit svou individuální bytovou výstavbu, ale musí to být v souladu se zákonem. Nakonec zopakoval, že Vážené Zastupitelstvo města nemá v dané věci o čem hlasovat.

(Poznámka: Právní výklad k této věci je takový, že za určitých okolností může Vážený pan primátor a Vážené centrální ostravské Zastupitelstvo opravdu řídit/úkolovat jak starosty, tak samotné městské obvody a jejich činnosti, vykonávat nad nimi dozor, pomáhat starostům při komunikaci s občany, ZSMO může upravit své vnitřní předpisy jako je např. Statut města, který se ostatně novelizuje na skoro každém jednání Váženého Zastupitelstva apod. Není důvodu: proč by se mělo město této příležitosti jak pomoci občanům zbavovat. Váženému panu Válkovi ani dalším stavebníkům Vážený pan primátor žádnou schůzku ani jednání nepřislíbil. S Váženým panem starostou Bochniou však dle svých slov několikrát jednal. Rozhodně tedy nejde o spravedlivý postup. Pokud by opravdu chtěl situaci smírně vyřešit, tak mohl například pověřit někoho ze svého týmu, aby na celou záležitost dohlédl jako mediátor a tento člověk mu pak podával nezkreslené informace. Navíc Statut města Ostravy hovoří např. v článku č. 6 takto: „Orgány města a jejich pravomoc“, odstavec „(9) Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.“ Ke všemu článek č. 6 Statutu: „(2) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.“. Článek č. 2 jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy zní: „Pravomoci zastupitelstva města. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích. (2) Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.“ – Vážený pan primátor si evidentně názor učinil i bez konzultací s odborníky na dopravní problematiku, což sdělil ve svém prohlášení při veřejném jednání ZSMO již dne 9. září 2015. Stačila mu návštěva dané lokality svým vozem, aby už měl ve věci jasno. Vycházel tedy z prostého osobního dojmu. Naopak studie profesionálů specializovaných na dopravu, projekty a inženýrské sítě z firmy UDIMO prokázala vhodnost a soulad s předpisy ve věci místní jedno-pruhové komunikace s šířkou jízdního pruhu 2,75 m za využití tzv. výhyben (otázkou je, kolik by jich mělo být) při dodržování kapacity průjezdu 500 vozidel denně. Stávající komunikace, kterou přesto označil Vážený pan primátor za tzv. neprůjezdnou (viz výše) je v majetku Statutárního města Ostravy, které ji svěřilo do správy městskému obvodu Polanka. Má parcelní číslo 2579/1. Totéž se týká sousední cesty parcelní číslo 2608/1 a dalších předmětných komunikací. Zdejší stavebníci výše uvedenou variantu s určitým počtem výhyben již několikrát navrhli. Byli však nakonec v letech 2014 a 2015 obvodními zastupiteli v Polance odmítnuti (stav na konci listopadu 2015) s poukazem na jakousi o zákon se neopírající nutnost vybudování cesty v šířce 6 metrů. Takové řešení není v možnostech stavebníků jak z finančního, tak z technologického hlediska včetně nereálné dohody s majiteli dotčených pozemků, sítí, území ochrany přírody apod. Celá situace díky tomu vypadá: jako by schválně šlo o nastavení nesplnitelných podmínek, které by jakoukoliv výstavbu v této lokalitě zastavily i za cenu finanční likvidace stavebníků. Mnoha dotčeným stavebníkům je v daném místě podobnými způsoby mimo přesnou definici zákona bráněno ve výstavbě již cca 6 let. – Co se týče výroků Váženého pana primátora Macury na adresu svobodomyslných Polančanů, které neustále při jednání Váženého ZSMO opakuje. Zřejmě si ještě nenastudoval dějiny úspěšného mírového odboje tisíců občanů Polanky nad Odrou ve věci původně špatně plánované trasy dálnice D 47 z 90. let 20. století, když hrozilo, že bude zničen život a majetek tisíců zdejších rodin, jejich zvířat a místní překrásné přírody. Právě tento dlouholetý disent Polančanů (vedených svým oblíbeným starostou Váženým panem Přemyslem Kaspříkem z Občanské demokratické strany) v letech 19911999, který měl navíc mnoho dramatických zvratů, včetně petičních akcí, jednání na ostravském magistrátu, vystupování ve sdělovacích prostředcích, ježdění na pražská ministerstva: nakonec drtivě uspěl i mj. díky zásahu tehdejší vlády. Vážený pan primátor totiž ještě nezažil: Co dokáží odhodlaní Polančané mírovými prostředky vše pozitivního vybojovat, když jde o zachování svobodného/šťastného života lidí ve spravedlivém odporu vůči byrokratické zvůli všemožných papalášů. Ostatně citujme např. polanskou kroniku z roku 1999: „Jako uragán se ihned vzedmula vlna různých reakcí“, která nastartovala jednání „ze strany jednotlivých občanů a médií, tak ze strany naší radnice a odpovědných pracovníků.“ Stačí si k tomu nastudovat veřejně dostupné zdroje zdezde. Polančany ani Ostravany není nikdy radno podceňovat, zesměšňovat nebo jim bránit ve svobodném sdělování názorů, nebo je dokonce cenzurovat! Příště by jich totiž už nemusely přijít na jednání Váženého Zastupitelstva jednotky ani stovky, nýbrž desetitisíce: pak by se teprve začaly dít věci Vážený pane primátore. Jedna – byť by i zdánlivě malá událost – může totiž dát do pohybu celé dějiny. A naše země si to již mnohokrát zažila. – Viz také následná změna ve vedení ostravské radniční koalice dne 25. listopadu 2015, ke které jistě velkým dílem přispělo chování Váženého pana primátora v průběhu celého Váženého ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu Hadaščokovi nst. a poprosil jej, aby vystoupil se s svým projevem.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) poděkoval za udělení slova. Dále řekl: „Vážený pane primátore, Vážené dámy a pánové, jsem z Ostravy, to jenom krátce, asi mě znáte podle toho, jak někteří s úsměšky říkají, že jsem nějaká legenda. Nejsem. Dnes už jsem senior, je mi 69 let, tady jsem se narodil a tady chci žít. Chci žít klidně, důstojně a doufám, že se na něčem můžeme dohodnout. Pochopitelně souvisí to … Já jsem napsal, teď budu mluvit o etickém kodexu, který jsem si čirou náhodou přečetl u nějakého jiného města a zíral jsem, jak jednoduše se dá popsat činnost zastupitelů. Potom by odpadly takové diskuse, které tady chvilku probíhaly o tom, že nějaká paní magistra, bohužel uteklo mi jméno, řekla, že její pes je spokojen (s čipováním, viz výše Vážená zastupitelka Mgr. Marcela Mrózková Heříková z hnutí ANO, pozn. autora) a to samé řekl pan Ing. Pivoda (ODS, pozn. autora). Můj pes je taky spokojen, protože je u mě (a ne proto, že by měl pod svou kůží nastřelen čip, pozn. autora), ale bohužel já jako občan nejsem spokojen s tím, co se tady ve městě děje. Vy tady jako zastupitelé, a asi je zbytečné Vám to říkat, nejste pro psy, ale pro občany. A nevím, jestli si uvědomujete, že víc než třetina obyvatel Moravskoslezského kraje, mám-li být přesný poslední číslo je 30,7 %, je seniorů, a to jsou taky Vaši voliči. K nim se máte takhle (seriozně, pozn. autora) stavět. V Ostravě ten průměr bude ještě vyšší, protože Ostrava stárne. Také si nejsem jistý, jestli si to uvědomujete, ale proč to takhle říkám. Vyhláška (o vynucování čipování č. 9/2012, pozn. autora) nebyla přijata standardním způsobem tak, jako se snaží někteří zaměstnanci odboru životního prostředí vysvětlovat. Vyhláška byla přijata naprosto nestandardním způsobem, řekl bych podpásovým. Bohužel došlo k tomu, že i zastupitelé nebyli informováni tak, jak by měli být informováni. Házelo se to (povinnost čipovat všechny psy od určitého data v roce 2012 na území Ostravy, pozn. autora) na Evropskou unii a není to pravda, Evropská unie nic takového v domácím chovu nepožaduje. Požaduje to pouze, pokud zvíře cestuje mezi státy, v tom případě skutečně musí být čipováni. Já se svým psem nehodlám cestovat do zahraničí, takže nepotřebuju z hlediska Evropské unie žádný čip pro svého psa. Co se týče dalších aspektů, které byly zapřené a jsou nadále zapírány: Je například to, že dneska máme a už o tom hovořil pan Mgr. Přepiora, vyjádření čtrnácti veterinárních lékařů, že to (vynucování čipování, pozn. autora) zdravotnímu stavu psů neprospívá. Jedná se převážně o starší psy a nutno říct, že někteří psi bohužel už i uhynuli. Ono v Ostravě pan primátor sliboval, že zjistí u veterinárních kapacit, jaká je situace v Ostravě. Růžová není, nevím jestli to pan primátor, nebo jestli se to tutlá, ale i v Ostravě problémy jsou a nejsou zrovna malé (z hlediska zdravotních a etických rizik čipování, pozn. autora). Například, když pes den po čipování oslepne a jestli to bylo čipováním nebo ne, nevím, nejsem odborník a nejsem schopen to potvrdit, ale co se dá potvrdit je, že týden po čipování čip zmizne (migroval v daném případě, pozn. autora) z levé strany krku a po měsíci se najde v tlapce. Toto není normální. Ti psi to (čipování, pozn. autora) nepotřebují, majitelé to nepotřebují, a pokud to někdo potřeboval a potřebuje, tak mu nikdo nebrání, aby si toho svého psa nechal načipovat. Je to na jeho svědomí a na tom, co k tomu psovi cítí. Hluboce mě urazilo ne vystoupení tady někoho, ale to co jsem slyšel v rozhlase, kde jsem slyšel, že je to (čipování, pozn. autora) něco jako technický průkaz od auta. Byla to bohužel žena a je mi to velice líto, ale jestliže žena dokáže srovnat psa s autem, tak něco není v této společnosti v pořádku. Není přece možné takhle jednat. Pes je pes a není to věc. Pes je opravdu zvíře, které mají převážně lidé starší mnohem, mnohem víc rádi. Jestli nevíte, tak spousta seniorů žije osamoceně a jejich jediný celotýdenní nebo celoměsíční druh je jejich pejsek. Podle toho se také k nim chovají a je to velice nepříjemné pro ty starší lidi, mezi něž se počítám už i já. Když jsme si se svým kolegou sepisovali petici 22. prosince.......

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poprosil Váženého pana Hadaščoka nst., aby se snažil svůj příspěvek co nejrychleji ukončit, protože mu uplynul časový limit 5 minut.

Vážený občan Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) přislíbil, že se bude snažit a zrychlí svůj přednes. Pokračoval: „Etický kodex, o kterém jsem začal mluvit, obsahuje to, že zastupitelé mají hájit zájmy občanů, nikoliv zájmy pejsků. Podle toho jednejte a chovejte se a uvědomte si, že zdravotní rizika jsou, jsou popsána. Ty doklady (k této problematice, pozn. autora) asi všichni ještě nemají. Je věcí radnice a vedení radnice, aby s tím seznámila nejen zastupitelé, ale i starosty, protože spousta z nich to neví, i když někteří se to už od nás dozvěděli. Seznamte je s tím a teprve potom rozhodujte se všemi hledisky: Je toho mnohem víc. Děkuji za pozornost.

(Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ s potěšením kvituje, že Vážený pan primátor tentokráte postupoval jako gentleman a občana pouze slušně upozornil, že překročil jednacím řádem stanovený pětiminutový limit pro vystoupení občanů v diskusi, nicméně nechal občana/seniora v klidu doříct připravený projev. Přesně takový postup mu totiž také umožňuje jednací řád Váženého ZSMO.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Je toho názoru, že si všichni seniorů váží a jsou si vědomi jejich situace. Nemůže nevyjádřit podiv nad tím, že jakýmkoliv tématem pan Hadaščok nst. začne, tak stejně skončí u čipování psů. Panu Hadaščokovi nst. řekl, že v principu věci se mu snaží už téměř rok vysvětlit jednu skutečnost a to, že chtějí posoudit a činí tak, účinnost a opodstatněnost vyhlášky o čipování psů. Ale on se odmítá řídit polopravdami a zavádějícími informacemi toho typu, které jim Mgr. Přepiora zaslal. Jedná se o stanoviska třinácti veterinárních lékařů z asi patnácti tisíc veterinárních lékařů na území této České republiky. Sdělil, že si dal tu práci a každé jednotlivé vyjádření veterináře otevřel. Uvedl, že chce tady všem radním sdělit, že ani jedno neobsahuje nic o tom, že by čipování psů obecně bylo škodlivé nebo nějakým způsobem riskantní pro psy v obecné rovině. Jedná se tam o konkrétní případy, konkrétních psů a už se mu to nechce každé Zastupitelstvo vysvětlovat. Následně bude probírán bod, ke kterému je opět Vážený pan Hadaščok nst. přihlášen k diskusi, opět k čipování psů. Sdělil, že tady zcela říká: Jestli tohle-to Zastupitelstvo, dovolil si předjímat takové stanovisko, jednoho hezkého dne přijme opatření k omezení příspěvků občanů, tak Vy na tom budete mít pane Přepioro jako velmi výraznou zásluhu. To si dovolím předjímat. A on neví, jestli je to to, k čemu Mgr. Přepiora cílí. Vážený pan primátor upozornil, že tím pádem vyčerpali všechny přihlášky do diskuse ze strany občanů.

(Poznámka: Reakce Váženého pana primátora byla velmi tristní a značně nepřiměřená. Kolekce dokumentů čtrnácti veterinárních specialistů, která byla získána na základě žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím obsahuje oficiální data. Vážený pan primátor tyto údaje z neznámých důvodů dehonestuje. Například odborná veterinární zprávu z 26. dubna 2010 určená pro Magistrát Statutárního města Prostějova, kterou sepsal Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA, soudní znalec z Olomouce, upozornila, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. Získané veterinární zprávy obsahují také popis dalších onemocnění, možných kontraindikací, problémů, komplikací, včetně etických rizik, které by mohly způsobit v kombinaci s čipováním velmi závažné následky jak v oblasti fyzického stavu zvířete, tak z hlediska citové újmy chovatele i čtyřnohého živého tvora. Bylo proto nutné udělit dotčeným prostějovským občanům výjimky z tzv. „čipovací povinnosti“, aby bylo město i veterináři kryti před případným vymáháním vzniklé škody a přirozeně také před destrukcí politické pověsti těch, kteří si čipování vynucovali metodami legislativního násilí. Kompletní soubor dokumentů je k dispozici zde a celá řada nových veterinárních zpráv a dalších úředních informací je zveřejněna zde. Navíc medicína nemůže přistupovat ke svým pacientům jako k jednolité mase, nýbrž musí vždy posuzovat každý případ individuálně a za vysokých etických standardů, které jsou bohužel mnohým politikům cizí. Lidé ani zvířata nejsou stroje, každý organismus je jedinečný, individuální, Vážený pane primátore. Navíc Vážený pan primátor vyzval na osobní schůzce 15. ledna 2015 mj. Váženého pana Mgr. Přepioru a Váženého pana Hadaščoka nst. a další tehdy přítomné odpůrce vynucování čipování a legislativního násilí, aby mu předkládali informace, analýzy situace, které mají k dispozici. Od té doby dostal nejednu oficiální analýzu, údaje aj. data získaná na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Svým dehonestováním těchto oficiálních dat, stovek stran dokumentů a poctivé práce občanů České republiky včetně související práce mnoha vysoce postavených úředních osob napříč politickým spektrem: tak tím totiž Vážený pan primátor vůbec ničemu nepomůže. Pravda již byla zveřejněna. Většina materiálů je k dispozici všem lidem zde a každý občan se s nimi může kdykoliv seznámit. Společenství webu Necipujtenas.CZ na rozdíl od Váženého pana primátora výsledky své činnosti v daném tématu čipování před občany neutajuje. Pokud Vážený pan primátor nechce čipování v Ostravě zdobrovolnit a dobročinná práce občanů jej obtěžuje: prosím. Nechť to řekne rovnou: tak jako to učinil výše. Občané se podle toho zařídí. Již mu nic zasílat dle původní dohody nebudou. Ukazuje se, že v jeho případě: je to také naprosto zbytečné. Obtěžuje ho to. Opravdu smutný vývoj po všech těch předvolebních i některých povolebních prohlášeních, se kterými Vážený pan primátor vyhrál volby, sestavil Radu a nyní tohle. – Ostatně situace dále gradovala. Arogance moci se nezastavila dokonce ani před cenzurou a neústavním/nezákonným postupem ve věci zákazu vystoupení občanů řádně přihlášených do diskuse Váženého ZSMO. Vážený pan primátor pak již brzy jistým způsobem naplnil v praxi to, co výše varovně předjímal. Celá situace je popsaná dále v textu u bodu programu Váženého Zastupitelstva č. 34. Byla mj. i jednou z mnoha dalších příčin převratu ve Vážené Radě Statutárního města Ostravy, ke kterému došlo již 25. listopadu 2015. Uvědomil si tedy Vážený pan primátor svou chybu v jednání s občany? Uvidíme.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje projednávání materiálu č. ZM_M 43 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 9/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků. Vážený pan primátor nejméně dvakrát prosil členy Váženého Zastupitelstva, aby se prosím vyjádřili, jestli mají nějakou připomínku, dotaz nebo komentář. Nikdo se nepřihlásil. Sdělil tedy, že k tomuto materiálu se do diskuze přihlásil Vážený občan města Mgr. Přepiora a předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval za udělení slova. Vysvětlil všem zastupitelům: „Vážený pane primátore, musím zcela odmítnout to, co jste řekl u předcházejícího bodu. Samozřejmě občané mají plné právo vystupovat na Zastupitelstvu, je to z hlediska ústavního principu, je to z hlediska zákona o obcích a bude-li to někdo omezovat: občané jasně u voleb řeknou, kdo za to může. Děkuji. Dále řekl: „Dobrý den, Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby bylo občanům vysvětleno, jak přesně se jich bude dotýkat navrhovaná změna Statutu v článku č. 13 písm. a), bod 6, který zní: Cituji: „ ... plní úkoly obce ve věcech nálezů podle občanského zákoníku, přičemž ve vztahu k nalezeným psům v případě převzetí nalezeného psa od nálezce se jedná o povinnost městského obvodu následně tohoto psa předat magistrátu, který je povinen zajistit na vlastní náklady řádnou péči o nalezeného psa,“ konec citace. Podívejme se na celou věc z hlediska praxe. Občanovi uteče nedopatřením ze zahrady jeho pes, který se běžně nepohybuje nikde jinde než po soukromých pozemcích. Chovatel odmítá na základě zveřejněných zpráv veterinárních odborníků, o nichž jsme dnes již hovořili a dle své výhrady svědomí implantovat cizí invazivní předměty do živého těla svého vlastního psa, to vše navíc pod nezákonnými hrozbami, likvidačními pokutami 50.000,- korun. Jaký bude v realitě právně správný postup při navracení psa původnímu majiteli, který se bude o své zvíře hlásit až na konci občanským zákoníkem stanovené lhůty před pozbytím vlastnických práv ke zvířeti např. z důvodu své zahraniční cesty? Jak by to vypadalo z hlediska vynucování čipování takového psa v útulku v Ostravě? Došlo by k tomuto úkonu i proti vůli majitele zvířete ještě před uplynutím zákonem stanovených lhůt k šetření, zda se jedná opravdu o zvíře bez pána? Já Vám děkuji za pozornost a za detailní vysvětlení této situace. Zároveň pouze upozorňuji, že u předcházejícího bodu jsem nedostal odpovědi na své dotazy. Děkuji Vám.

(Poznámka: Vážená Rada Statutárního města Ostravy se pokusila na některé otázky v návaznosti na problematiku chytrých měst občanovi odpovědět písmeně, nicméně na dotazy položené u bodu výše se tak ještě ani ve druhém prosincovém týdnu roku 2015 nestalo.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Mgr. Přepiorovi za příspěvek. Požádal opět členy Váženého Zastupitelstva o komentáře a otázky. Nikdo žádné neměl. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0670/ZM1418/10.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) představil bod programu jednání Váženého ZSMO k materiálu č. ZM M 44, žádost manželů R.P. a P.P. - vybudování příjezdové cesty. Primátor se zeptal zastupitelů, zda se chtějí na něco zeptat, komentovat. Nebylo tomu tak. Sdělil, že k tomuto materiálu se do diskuze přihlásil Vážený občan Mgr. Přepiora a předal mu slovo.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, Vážený pane primátore znovu zdůrazňuji, že tento podnět je v souladu s ústavními principy České republiky a zákona o obcích a jakékoliv omezování nad rámec běžného jednání Zastupitelstva vyjadřovat se ke každému bodu je jednoznačně neústavní a v rozporu se zákonem o obcích. Dobrý den, Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo, aby občanům blíže vysvětlilo celou situaci dotčených majitelů nemovitých věcí v obvodu Ostrava Polanka nad Odrou. S kolegy se obáváme, že bude celá záležitost opět řešena stylem kauzy kolem stavebníků Stanislava Válka a jeho sousedů, kdy Vážené polanské obvodní Zastupitelstvo odmítne občanům v praxi pomoci jejich situaci řešit a občané budou opět roky a roky bojovat o dosažení plného práva na realizaci svého štěstí podle dikce občanského zákoníku a odstranění své těžké situace v opozici vůči neúprosné byrokracii. Domnívám se, že je zde mezi Vámi množství špičkových odborníků a především lidmi zvolených zastupitelů, kteří dokáží dotčeným občanům rychle a účinně pomoci. Jelikož jde o majetek města, přístupovou cestu, podobně jako v případě pana Válka, proto prosím Vážené Zastupitelstvo, aby dnes přijalo v této věci následující usnesení: „Zastupitelstvo města si uvědomuje závažné právní a etické důsledky své případné nečinnosti ve věci řešení podnětu manželů Pxxxxxxxxxx v obvodu Ostravy - Polanky nad Odrou. Jelikož existuje riziko vzniku závažné újmy z důvodů nečinnosti města v této kauze, tak z tohoto důvodu vyjadřuje Zastupitelstvo svou vůli bezodkladně celou záležitost řešit a ukládá Váženému panu primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, aby vstoupil do této záležitosti jako mediátor v souladu se Statutem města a zajistil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí neprodleně účinnou pomoc manželům Pxxxxxxxxx. Termín: Ihned.“ Tento podnět je opět zdůrazňuji naprosto v souladu s ústavními principy České republiky a zákonem o obcích. Domnívám se, že omezování občanů by bylo opravdu nemístné. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Sdělil, že jeho příspěvek obsahoval návrh usnesení Zastupitelstva města a dotázal se, zda si chce tento návrh někdo osvojit, škodolibě případně, nebo jinak (s úsměškem). Konstatoval, že nikdo z přítomných členů Váženého Zastupitelstva města si návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neosvojil. Proběhlo hlasování o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0671/ZM1418/10.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) předložil k projednání materiál č. ZM_M 45, podnět JN, občana Statutárního města Ostravy. Vážený pan primátor vyzval zastupitele, aby se nedali zahanbit a také vystoupili v diskusi. Nikdo z nich se však ani slůvkem neozval. Vážený pan primátor sdělil, že k tomuto materiálu se do diskuze přihlásil Vážený občan města Mgr. Radek Přepiora, předal mu slovo a poprosil jej o jeho příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) řekl: „Já děkuji Váženému panu primátorovi za udělení slova. Opět konstatuji, že tento příspěvek je zcela v souladu s ústavními principy České republiky a zákonem o obcích a není správné se domnívat, že občané zde nemohou vystupovat a omezovat je v těchto právech by bylo krajně nemístné. Dobrý den, Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, aby Vážené Zastupitelstvo vyšlo vstříc Váženému panu občanovi Novotnému v rámci konceptu otevřené a vstřícné radnice, jelikož Vážený pan Ing. Novotný žádal o informace se vztahem k veřejné činnosti města. Vážené Zastupitelstvo může poskytnout alespoň část občanem požadovaných údajů se vztahem k městu z doby, kdy ještě bylo Statutární město Ostrava akcionářem předmětné společnosti uvedené v žádosti pana Novotného. Vážené Zastupitelstvo by také mohlo vstřícně občanovi vysvětlit, jak má při získávání pro něj důležitých údajů dále postupovat a jak mu může město pomoci. Rád bych zdůraznil, že Vážený pan Ing Novotný diskutuje k různým otázkám zde na Váženém Zastupitelstvu velmi často a patří společně s Váženým panem disidentem Hadaščokem nst. k takovým občanským legendám našeho města. Pokud existuje nějaký závažný právní důvod pro neposkytnutí občanovi ani výše definované části občanem požadovaných informací, tak nechť takový důvod prosím Vážené Zastupitelstvo Váženému občanovi nyní sdělí. Děkuji Vám. Přesto Vás prosím o schválení následujícího usnesení: „Zastupitelstvo města nevidí důvod pro utajování informací o dividendách, které Statutární město Ostrava dostávalo nebo dostává v rámci výkonu svých práv akcionáře v jednotlivých konkrétních právnických osobách. Zastupitelstvo ukládá Váženému panu primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, aby v souladu se Statutem města zajistil zpracování a zveřejnění výše definovaných informací na webu města např. v rámci tzv. rozklikávacího rozpočtu, a to mj. s ohledem na žádost Váženého pana Ing. Novotného. Termín: Ihned.Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek a dotázal se, zda si chce někdo osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory. Konstatoval, že nikdo z přítomných členů Zastupitelstva města si návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neosvojil. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 44 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0672/ZM1418/10.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlásil začátek projednávání materiálu č. ZM_M 34, podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů a dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů.

Vážená náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO) informovala Vážené Zastupitelstvo o tom, že v příloze č. 4, tedy v dopisu adresovaném Váženému panu Hadaščokovi nst., je chyba (zřejmě si přečetla projev Váženého pana Mgr. Přepiory, který chtěl mj. k tomuto problému vystoupit a zareagovala sama, pozn. autora). Chyba je v druhé větě „Vaše podání dne 9. 9. projednalo Zastupitelstvo“. Poprosila o opravu na „Vaše podání dne 14. 10. 2015 projednalo Zastupitelstvo“. Poděkovala za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za navrženou opravu dokumentace a předal slovo Váženému panu zastupiteli Juroškovi z KSČM.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Řekl: „Dovolte mi takový malý procedurální návrh. Jelikož jsme argumentativně myslím si vybaveni dostatečně všemi argumenty, které případně zazní, tak dávám návrh na ukončení diskuse.“ Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se dotázal, zda tím myslí návrh na ukončení diskuze k materiálu č. 34.

Vážený pan zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Michálkovic – Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) mimo mikrofon sděluje, že k bodu č. 34.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dal hlasovat o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D., na ukončení diskuze k materiálu č. 34. Hlasovalo 36 pro, 0 proti, 13 se zdrželo hlasování. Návrh byl schválen.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval všem za takové hlasování a sdělil, že Vážené ZSMO rozhodlo o tom, že se dále už nebude diskutovat k bodu č. 34.

Vážený pan Petr Hadaščok nst. z tribuny mimo mikrofon adresuje zřetelným hlasem na adresu nezákonného a neústavního postupu Váženého ZSMO a Váženého pana zastupitele Jurošky tato slova: „S lidem pro lidi pane Juroško, abyste slyšel dobře. Já věřím, že to slyší i ostatní.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) informuje celé Vážené Zastupitelstvo: „Slyšíme dobře pane Hadaščoku. Dále zdůrazňuje, že si všichni vyslechli zatím toliko věcné připomínky, nicméně diskuzi členů Zastupitelstva samozřejmě již také nepůjde realizovat. Proto zahájil Vážený pan primátor hlasování o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 44 pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0673/ZM1418/10.

Jednání Váženého ZSMO dále pokračovalo jinými body.

(Poznámka: Podrobnější popis situace, kterou způsobil výše uvedený hrubý zásah do zákonem o obcích a vůbec ústavním pořádkem garantovaných práv občanů i zastupitelů vystupovat na jednání svého Zastupitelstva, je k dispozici zde. Neznalost zákona je v dané kauze u ostravských politiků ve veřejné funkci opravdu úděsná. Shrňme si úplně základní právní předpisy: Jednací řád Váženého ZSMO hovoří jasně v článku 7, odstavci 9: „Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit k projednávané věci své stanovisko. Délka vystoupení občanů je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut.“ – Všichni diskutující občané byli řádně, písemně přihlášeni k bodu programu Váženého ZSMO č. 34 a jejich příspěvky by nepřesáhly 5 minut. – Zákon o obcích hovoří také jednoznačně: § 16, „(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo, c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. – Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury k otázce neústavní/nezákonné likvidace práv a svobod občanů při jednání Zastupitelstva: opět jednoznačné: „Základními formami porušování tohoto ustanovení zákona o obcích, a to buď jednacím řádem nebo řídícím zasedání zastupitelstva obce jsou: 1. občanovi obce je dána možnost vyjádřit se teprve poté, co je přijato příslušné usnesení (diskuze je zařazována na závěr zasedání zastupitelstva, ačkoliv o jednotlivých bodech programu je hlasováno vždy po jejich projednání). 2. do programu zasedání zastupitelstva obce je zařazen jeden bod určený k vyjadřování občanů obce souhrnně ke všem navrženým bodům programu před jejich samotným projednáváním, ale v rámci dalšího projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána. 3. OBČANOVI OBCE BYLO ZAMEZENO VYJÁDŘIT V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVÉ STANOVISKO K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM. 4. OBČANOVI OBCE NEBYLO UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT SVÉ STANOVISKO KE KONKRÉTNÍMU BODU SCHVÁLENÉHO PROGRAMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (V RÁMCI JEHO PROJEDNÁVÁNÍ PŘED HLASOVÁNÍM ZASTUPITELSTVA OBCE O NÁVRHU USNESENÍ). 5. občanovi obce nebylo umožněno vyjádřit své stanovisko k návrhu rozpočtu obce (k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok) ústně na zasedání zastupitelstva obce. /.../ Nejčastější příčiny a důsledky porušení zákona. OBČAN OBCE MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, TEDY V PRŮBĚHU SAMOTNÉHO PROCESU ROZHODOVÁNÍ O PŘEDLOŽENÉ OTÁZCE, PŘED PŘIJETÍM KONEČNÉHO USNESENÍ, NEBOŤ SMYSLEM JE UMOŽNIT OBČANŮM OBCE OVLIVNIT SVÝMI ARGUMENTY ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE A PODÍLET SE TAK NA SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH. POZOR! JESTLIŽE JE OBČANŮM OBCE UMOŽNĚNO VYJADŘOVAT SE K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM AŽ PO PŘIJETÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE K JEDNOTLIVÉMU BODU, DOCHÁZÍ TAKOVÝM POSTUPEM NEJEN K PORUŠENÍ ZÁKONA O OBCÍCH, ALE TAKTÉŽ K PORUŠENÍ JEJICH ÚSTAVNÍHO PRÁVA DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV SVOBOD PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ PŘÍMO NEBO SVOBODNOU VOLBOU SVÝCH ZÁSTUPCŮ. POZOR! BLIŽŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ JEDNACÍM ŘÁDEM MOHOU VÝKON TOHOTO PRÁVA POUZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM „USMĚRNIT“, NEMOHOU JEJ VŠAK ZCELA VYLOUČIT ČI STANOVIT TAKOVÁ OMEZENÍ, KTERÁ BY JEHO VÝKON DE FACTO ZNEMOŽNILA“ Dále Ministerstvo vnitra ČR hovoří o sankcích za výše uvedené nezákonné jednání Váženého Zastupitelstva: „Porušení práva občana obce vyjádřit se k projednávaným bodům ze strany zastupitelstva obce je porušením zákonem stanovené povinnosti a může být předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Takové jednání zastupitelstva obce přitom je i zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. (5), proti kterému se může občan obce bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním). /.../ K porušení práva občana obce podle § 16 odst. 2 písm. f) může dojít už tím, že požadavek na projednání určité záležitosti není příslušnému orgánu vůbec předložen, nebo tím, že v případě kvalifikované žádosti není daná záležitost projednána v zákonem stanovené lhůtě. Z hlediska zákona o obcích se v těchto případech nabízí možnost provedení kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Pokud by k porušení práva došlo usnesením rady či zastupitelstva obce, bylo by možno uvažovat též o realizaci dozorových opatření podle § 124 zákona o obcích (i v tomto případě bude nutné zvažovat, zda pro uplatnění takových opatření bude splněno imateriální hledisko, tedy zda dozorový zásah ze strany státu zcela nepochybně vyžaduje ochrana zákona – srov. čl. 101 odst. 4 Ústavy).(13) S přihlédnutím k citované judikatuře by se mohlo jednat i o nezákonný zásah, jemuž se lze bránit žalobou podle § 82 a násl. s. ř. s.A také: „Ve vztahu k oprávněním občanů obce uvedených § 16 zákona o obcích lze v neposlední řadě hovořit i o politické odpovědnosti volených představitelů obce (projev nespokojenosti občanů obce s dosavadním zastupitelstvem obce se může projevit na výsledku nejbližších komunálních voleb). Pokud by porušoval zákon jenom individuální volený funkcionář obce, mohlo by ho zastupitelstvo z funkce odvolat, pokud zaujímá ve věci jiný postoj. V případě, že by došlo k porušení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dalo by se postupovat dle pracovně právních předpisů.A ještě: „OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO POSTUPU: DŮSLEDNĚ RESPEKTOVAT ZARUČENÉ PRÁVO OBČANŮ OBCE PODÍLET SE NA SAMOSPRÁVĚ OBCÍ, A TO VE VŠECH JEHO ASPEKTECH a ve smyslu metodického doporučení, jak bylo uvedeno výše. /.../ ZAŘADIT NA NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (SCHŮZI RADY OBCE) DOSUD NEVYŘÍZENÉ POŽADAVKY OBČANŮ OBCE NA PROJEDNÁNÍ URČITÉ ZÁLEŽITOSTI RADOU OBCE NEBO ZASTUPITELSTVEM OBCE, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU, BEZODKLADNĚ, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU PŘIMĚŘENĚ REAGOVAT NA DOSUD NEVYŘÍZENÉ NÁVRHY PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ SMĚŘUJÍCÍ DO SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE.“ – Ústava České republiky: Základní ustanovení, Článek 1, „(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Článek 2: „(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Článek 4: „Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ Článek 5: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ Článek 6: „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ – Listina základních práv a svobod ČR: „Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod: /.../ Článek 1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. /.../ Článek 2. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. /.../ Článek 3. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. /.../ Článek 17. (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. /.../ Článek. 21. (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ – Definice cenzury: „Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování.“ – Z výše uvedeného zřetelně vyplývá, jakým úděsným poměrům jsou diskutující občané vystupující v rámci Váženého ostravského ZSMO nyní vystavováni a čemu všemu musejí čelit. Oficiální zastání přitom nikde nemají! Nikdo z jimi volených politiků čestně nevystoupí a neřekne: Máte pravdu, omlouváme se jako gentlemani. Chybuje přece občas každý. Místo toho jsou aktivní občané, kteří se poctivě připravují na jednání každého Váženého ZSMO vysmíváni, zostuzováni a místní politická reprezentace se pouze šklebí bez ochoty lidem pomoci v jejich těžké životní situaci. Ano, to je realita, která se v Ostravě bohužel vždy posléze projeví a to bez ohledu na to, jaký je zrovna u moci papaláš. – Nyní bychom se tedy měli zeptat: Kde jsou nějaké výše zmíněné dobře připravené argumenty Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic – Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM) určené k likvidaci přirozených práv/svobod občanů vystupujících v diskusi v rámci jednání Váženého ZSMO? Vždyť při parafrázování oblíbeného výroku Váženého pana zastupitele Jurošky: Tohle je vše proti všemu! Sem tedy s těmito argumenty: Nechť lidé vědí, jak to bylo doopravdy a kdo za tím vším stál. – Velmi tristní navíc je: Vážené ZSMO se odmítlo za nezákonné/neústavní potlačování svobody slova a ničení práva na diskusi omluvit dokonce na přímou výzvu občanů (SIC!): Všechny Vážené členky a Vážení členové ZSMO k této kauze při jednání Váženého ZSMO dne 25. listopadu 2015 mlčeli a ignorovali byť by i jen prostou vznesenou lidskou prosbu o slušné zadostiučinění. O mnohém to vypovídá. Ještě má ale pak někdo vůbec nějaké iluze o zastupitelích, kteří ve Váženém ZSMO sedí? Nikdo neříká, že se k již zmíněné omluvě ještě Vážené ZSMO nerozhoupe na některém ze svých příštích jednání, až mu dojde, co se vlastně stalo a jaký byl vytvořen obrovský, nebezpečný precedent. Nicméně neznalost základních principů fungování Váženého ZSMO, které musí respektovat zákonné a ústavní mantinely a nemůže se řídit dle libovůle až zlovůle: je naprosto otřesná. Navíc k celé věci mlčeli také zkušení právní experti, kteří byli vždy v jednacím sále Váženého ZSMO přítomni jak 14. 10. 2015 tak 25. 11. 2015. Proč? Není to divné? Čeho se kdo bojí? V takovémto rozsahu ještě nikdy cenzura neprobíhala ani za éry Váženého pana minulého primátora Ing. Petra Kajnara. Od koho se tedy Vážení noví ostravští zastupitelé zvolení ve volbách roku 2014 své manýry učí? Jistě to nebude např. velký státník Winston Churchill, jenž by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého ZSMO řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ A určitě se Vážení ostravští zastupitelé hlasující pro zákaz vystoupení do diskuse řádně přihlášených občanů také neinspirovali ctihodným bojovníkem proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí. Proslavil se především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva. Stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové a otrokáři na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými americkými občany. Mnozí nemohli uvěřit tomu, že tak velkolepý řečník byl dříve sám otrokem. Frederick Douglass by jistě krom jiných kritických vět ostravským zastupitelům vysvětlil: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.“ – Jaký to pak paradox a licoměrnost v praxi, když 18. listopadu 2015, měsíc po 14. říjnu 2015, vystoupil se svým krátkým projevem Vážený pan ostravský primátor v rámci uctění odkazu bojovníků za svobodu a demokracii, když mj. řekl „Svoboda, kterou máme možnost si užívat již 26 let, je spojena s odpovědností. Tato odpovědnost má mnoho rozměrů. Jedním z nich, který bych chtěl vyzvednout, je odpovědnost za zachování této svobody pro budoucí generace.Nemůžeme se bláhově domnívat, že svobodu pro nás zajistí policie a armáda a nás ostatních se to netýká,“ upozornil Vážený pan primátor Tomáš Macura. – Ano, svoboda, obzvláště ta svoboda slova, názoru a přesvědčení: je zde už zase opět pouze pro vyvolené. – Nicméně už v listopadu 2015 se ukázalo, že výše uvedená situace nezůstala bez odezvy a kauza ostravské cenzury občanů byla jednou z mnoha dalších příčin k pádu původní ostravské Rady Statutárního města Ostravy, ke které došlo 25. listopadu 2015.)

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO)

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a de-facto jediná reálná opoziční síla v Ostravě

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista)

Vážený občan České republiky: Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů)

Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Všichni zastupitelé, kteří se odmítli podílet na cenzuře a neústavním/nezákonném zákazu diskuse občanu řádně přihlášených k bodu programu jednání Váženého Zastupitelstva č. 34.

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ


Text prohlášení k jednání ostravského 10. Zastupitelstva (14. října 2015) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-14-10-2015.pdf


18. listopadu 2015: ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY (ZSMO) SI VYSLECHLO A AKCEPTOVALO NA SVÉM 9. JEDNÁNÍ DNE 1. ŘÍJNA 2015 SMUTNÉ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY DLOUHÉ ROKY ZLE TÍSNĚNÝCH OBČANŮ/STAVEBNÍKŮ V JEDNOM Z OSTRAVSKÝCH OBVODŮ. VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR MACURA TĚMTO LIDEM VEŘEJNĚ PŘISLÍBIL POMOC A ČESTNÉ PROJEDNÁNÍ JEJICH ZÁLEŽITOSTI CELÝM ZSMO. PO SKONČENÍ OFICIÁLNÍHO JEDNÁNÍ ZSMO VYJÁDŘILI VÝŠE UVEDENÝM OBČANŮM V JEJICH TĚŽKÉ SITUACI SVOU MORÁLNÍ PODPORU DALŠÍ ZASTUPITELÉ NAPŘÍČ POLITICKÝM SPEKTREM.

Vážený pan primátor Tomáš Macura zvolený na kandidátce hnutí ANO poskytl občanům jakožto řídící jednání Zastupitelstva opět předpisový prostor k vyjádření všech názorů. Bohužel nakonec ale stejně už vstřícně neumožnil dokončit projev Váženého seniora a občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného. Taková situace nebyla jistě pro nikoho ze zúčastněných nějakým radostným zážitkem. Svým způsobem předznamenala děsivý akt cenzury, porušení ústavního pořádku ČR a zákona o obcích, ke kterému došlo následně při jednání ZSMO dne 14. října 2015.

K velkým/pozitivním momentům patřil především opakovaný veřejný příslib Váženého pana primátora Macury ve věci budoucího/čestného projednání v rámci ZSMO kauzy diskriminovaných stavebníků v jednom z ostravských městských obvodů: ANO, Vážený pan primátor těmto stavebníkům několikrát garantoval, že bude jejich případ korektně projednán celým ZSMO po obdržení patřičných písemných materiálů. Občané získali takové veřejné ujištění navíc v průběhu debaty ZSMO již také 9. září 2015: tehdy navíc od Váženého pana 1. náměstka primátora Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), Váženého pana zastupitele JUDr. Ivana Štefka (KSČM), Váženého pana zastupitele MUDr. Tomáše Málka (hnutí Ostravak).

Občanům vedeným Váženým panem Stanislavem Válkem a inspirovaným zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ – Váženým panem Mgr. Přepiorou – se podařilo opět promluvit do duše místním ostravským politikům tak, aby si uvědomili potíže, které lidé v životě mají právě díky špatným politickým rozhodnutím a především díky tristní situaci, kterou způsobují obyvatelům Ostravy někteří zastupitelé v ostravském městském obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou.

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude proto opět situaci monitorovat a v případě nedodržení výše uvedených slov „pravých gentlemanů“ z řad ZSMO nebo jiných zdokumentovaných faulů na voliče: vše zveřejníme. Pokud navíc zastupitelé ZSMO odmítnou roku 2015 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo): jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 33 měsících opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 9. jednání dne 1. října 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů); Vážený občan Vladimír Šebera (temperamentní, neohrožený občan, který odmítá akceptovat nespravedlivý přístup politiků); Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk); Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista); Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů předpisové podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje, případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků, podivuhodné zdražování dodávek tepla ve městě, které neodpovídá principům svobodného trhu, chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci vzniklé majetkové i citové újmy, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva, zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na webu města, dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na čtvrtou hodinu odpolední L.P. 1. října 2015.

Váženého pana Mgr. Radka Přepioru (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) informují telefonicky již dopoledne v cca 09:28 hod. Vážení představitelé organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy, že tentokrát jsou jeho dvě písemné přihlášky do diskuse řádně městským IT systémem zaevidovány. Zároveň dochází ke vstřícnému vyrozumění o vyřešení problematické situace s přihláškami Váženého pana Mgr. Přepiory, ke které došlo na jednání ZSMO dne 9. září 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora posléze přeci jen ještě přichází celou situaci prokonzultovat cca 30 minut před začátkem jednání Váženého ZSMO; pomáhá také přítomným občanům s řádným podáním jejich vlastních přihlášek k diskusi a vyhledáním cesty na galerii pro veřejnost nad zasedacím sálem ZSMO v bludišti magistrátních chodeb.

Vážení občané: Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk), Vážený pan Vladimír Šebera (temperamentní, neohrožený občan, který odmítá akceptovat nespravedlivý přístup politiků), se inspirovali příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory a podali taktéž své přihlášky do diskuse ZSMO.

Před šestnáctou hodinou odpolední přichází na galerii pro veřejnost na sálem ZSMO mj. Vážený občan Stanislav Válek, Vážený občan Jiří Válek, Vážený pan Vladimír Šebera, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora a další širší veřejnost, kolegyně, kolegové. Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) dorazil později také.

***

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje po šestnácté hodině dne 1. října 2015 začátek jednání Váženého ostravského Zastupitelstva a vítá všechny přítomné. Děkuje jim za jejich účast. Dostavilo se 53 členů Váženého Zastupitelstva (z celkového počtu padesáti pěti). Omluven byl 1 zastupitel. Vážený pan primátor informuje mj. o programu jednání Váženého Zastupitelstva a o písemných přihláškách občanů k diskusi k bodům: „Ověření zápisu z 8. zasedání ZM“ (do diskuse se přihlásil 1 občan – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora) a „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ (do diskuse se písemně přihlásili k danému bodu ještě před začátkem jednání Váženého Zastupitelstva nejméně 4 občané: Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, Vážený občan Stanislav Válek, Vážený pan Vladimír Šebera a Vážený občan Jiří Válek; posléze v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva ještě navíc vystoupil Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný). Vážený pan primátor se bohužel spletl a sdělil, že má k diskusi celkem pouze 2 přihlášky do diskuse a to pouze od Váženého pana Mgr. Radka Přepiory. Vysvětlil, že občanům přihlášeným do diskuse ke schválení programu 9. jednání Váženého Zastupitelstva a k ověření zápisu bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů.

Jednání dále pokračuje dalšími body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sděluje informace k bodu „Zpráva ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města“. Po vyjádření ověřovatelů zápisu uděluje slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Prosí jej, aby vystoupil:

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobry den, žené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rad bych poděkoval Váženému panu primátorovi Macurovi a jeho týmu za korektní a férový přistup ve věci oprav některých nedostatků v zápisechminulých jednání ženého Zastupitelstva, o kterých jsem zde dne 9. září 2015 žené Zastupitelstvo informoval dle podnětu občanů. Podle dostupných údajů již byly chyby odstraněny. Jsem tomu rad, že mohou nyní lide říci: ano, aktivní přistup široké veřejnosti má svůj hluboký smysl a věci se dají díky debatě s občany a politiky na Zastupitelstvu poměrně rychle a s úspěchem společnými silami řešit. Zároveň bych rad zopakoval svůj podnět z minula: Zahrňte prosím do výsledné podoby zápisu navíc přesný údaj o časech proslovů jednotlivých osobností (začátek a ukončení). Bylo by to další významné zlepšeni. Domnívám se, že současný IT systém města umožňuje takovým způsobem postupovat. Děkuji m za akceptaci mého návrhu a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) děkuje Váženému panu Mgr. Přepiorovi a a přislíbil mu, že jeho návrh vezme městské vedení v potaz a posoudí ho. Vážený pan primátor dal hlasovat o ověření zápisu z 8. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 9. 9. 2015. Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usneseni č. 0662/ZM1418/9.

Jednání dále pokračuje jinými body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) otevírá diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Dotazy, připomínky a podněty občanů“. Vážený pan primátor sdělil, že obdržel několik příspěvků do diskuze občanů města a jako prvnímu v pořadí předal slovo Váženému Mgr. Přepiorovi. Poprosil jej, aby přednesl svůj projev.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den, žené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím: aby žené Zastupitelstvo nyní zodpovědělo na pořizovaný záznam následující otázky dle nazvu tohoto bodu vyhrazeného pro dotazy, připomínky a podněty občanů. Za prvé: Poprosil bych žené Zastupitelstvo, aby informovalo občany a zástupce sdělovacích prostředků, jak pokračuje kauza kolem diskriminace stavebníků v (městském, pozn. autora) obvodu Ostrava Polanka nad Odrou, zda již máte k dispozici zprávu od ženého pana starosty z daného (městského, pozn. autora) obvodu o vstřícném vyřešeni této záležitosti, kterou si minule drtivá většina padesáti dvou z s vyžádala. Podle mých informací mezitím bohužel sociální situace některých stavebníků, kteří dále nemohou stavět, graduje. Jestliže je nezničila hospodářská krize, tak je možná zlikviduje obvodní Zastupitelstvo tím, jak odmítá realizovat plné právo člověka na dosažení svého štěstí skrze zhodnoceni vlastního majetku dle dikce nového občanského zákoníku. Za druhé: Prosím o vysvětleni situace kolem protestní petice ve věci plánovaného rozšíření Vědecko-technologického parku v Porubě u tamní univerzity. Město disponuje jedním z nejlepších vyjednávacích týmů v republice v čele s ženým panem primátorem. Má také špičkové realitní odborníky. Věřím, že by nebyl problém dojednat směnu či jiné kroky kolem problematických pozemků ke všeobecné spokojenosti a uklidnit tak disentující občany. Za třetí: Jaká opatřeni je Vážené Zastupitelstvo připraveno a oprávněno podniknout v případě příchodu uprchlické vlny na katastr města? Za čtvrté: Poprosil bych ženého pana primátora, aby dnes široké veřejnosti garantoval formou veřejného příslibu, že nebude tento bod určeny pro občany bez politické funkce v Zastupitelstvu přerušován nyní ani v budoucnu za Vašeho ženého primátorování přestávkami nebo jinými invazivními body zastupitelů, pokud k tomu sami občane nevyzvou. Občane očekávají, že když oficiálně vyhlásíte, že jejich bod má pevně stanovený začátek v 11:30 hod., tak také začne přesně v půl dvanácté. Přijďte sem někdy mezi nás prostý lid na galerii a poslechněte si prosím, co říkají občané, když musí opakovaně čekat na začátek svého bodu přes hodinu i vice. Uvědomte si prosím, že lidé si třeba přehazuji směny, nebo si berou neplacené volno, aby zde mohli vystoupit; počítá se každý prostoj. Představte si prosím, že by m Vaše tramvaj, kterou chcete jet domů, otevřela dveře až s hodinovým zpožděním, protože by se strojvedoucí vesele před mi bavili a Vy byste to museli nemohoucně sledovat. Za páté: Vzhledem k minulé debatě mezi mi a mnou ve věci chytrých technologií, mobilů a měst bych nyní rád – zdůrazňuji v nadsázce zareagoval na Vaše slova pane primátore, která zachytil zápis. Odcituji tři úryvky z Knihy apokryfů od Karla Čapka, jenž již před devadesáti pěti roky jakoby prorocky myslel na dnešní situaci a mj. na nekritický obdiv k tzv. smart/chytrým technologiím. Byl bych moc rad, kdybyste žený pane primátore vyslyšel Čapkovu moudrost a vzal si z jeho slov třeba to, že v životě je zkrátka opravdu lepši než chytrost: ona pověstná moudrost. Cituji ženého Karla Čapka: „Chytrost je obyčejně krutá, zlomyslná a sobecká; vyhledává na bližním jeho slabost a dovede ji využit ke svému zisku; vede (však pravda, pozn. autora) k úspěchu.“ „Moudrost (naopak, pozn. autora) nemůže býti krutá, neboť je samá blahovůle a sympatie; nehledá už ani obecný zisk, neboť příliš miluje lidi, než aby mohla milovat nějaký další účel; najde-li slabost či ubohost bližního, odpouští ji a miluje ji; vede k harmonii.“ „Chytrý politik může býti docela dobře taškář a škůdce republiky; ale rozumným politikem nazveš jen toho, kdo dovede řídit věci k obecnému užitku a chvályhodně; kdežto moudrý politik, pánové, to jistě cítíte všichni, zkratka takovému se říká otec vlasti nebo podobně; z toho je vidět, že má moudrost, něco zvlášť srdečného.Konec citace. Přál bych si, abyste byl takovým moudrým otcem vlasti žený pane primátore (všeobecné veselí v sále a na galerii pro veřejnost, pozn. autora). Pokud jste si dotazy nestihli poznamenat: tak jsou zachyceny písemně v přiložené přihlášce k tomuto bodu. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za příspěvek a poznamenal, že skládá Váženému panu Přepiorovi uznání za to, že se přesně vešel ještě s rezervou devíti sekund do jednacím řádem stanoveného pětiminutového limitu pro diskusní příspěvky občanů. Uvedl, že neví, na co by měl v tuto chvíli konkretně reagovat. Sdělil, že co se týká věci Polanka nad Odrou, tak to se řešilo na zasedání Zastupitelstva města dne 9. 9. 2015, kdy pan starosta slíbil, že připraví informativní materiál, ale ten do dnešního dne neobdrželi. Aktuální situaci v Polance nad Odrou nezná, neví, kolik lidí se tam za poslední tři týdny od minulého Zastupitelstva hroutí, ale je toho názoru, že je společnou vůlí Zastupitelstva projednat informativní materiál, jakmile bude k dispozici a to objektivně a věcně. Co se týká Vědecko-technologického parku uvedl, že budou jednat na Zastupitelstvu městského obvodu v Porubě s lidmi a budou se snažit tento projekt vysvětlit a on doufá, že uspějí. (Vážený pan primátor se snažil dodržet své slovo, nicméně občany na počátku listopadu v roce 2015 svými argumenty nepřesvědčil a ani ještě tehdy nenabídl přijatelné kompromisní stanovisko, pozn. autora.) Zdůraznil, že nic za zády občanů tohoto města nedělají. K připomínce týkající se zařazeni projednávání bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ Váženému Mgr. Přepiorovi sdělil, že úpravou jednacího řadu Zastupitelstva města už vyšli vstříc občanům, aby měli stanovenou jasnou dobu, kdy mohou se svými příspěvky vystoupit, pakliže jsou zařazeny k příslušným bodům, tak aby nemuseli čekat dlouhé hodiny až na konec jednání. Obává se, že nedokážou jednoznačně říct, že to bude vždy v 11:30 hod., protože si mysli, že je dost velký rozdíl mezi tramvaji a jednáním Zastupitelstva města. A jistě ani Vážený pan Mgr. Přepiora by určitě nechtěl, kdyby měl jednání k nějakému bodu, aby ho v půlce nebo ve 2/3 ukončil a začal se věnovat jinému tématu jen proto, že by v tu chvíli mělo být zahájeno projednávání jiného bodu. Dale uvedl, že Karla Čapka má taky hodně rad a je to jeho oblíbený autor.

(Poznámka: Jednací řád Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy nicméně zní jinak: „Na program každého zasedání konaného v termínu podle schváleného harmonogramu je zařazen bod Dotazy, připomínky a podněty občanů, a to vždy od 11:30 s dobou trvání maximálně 30 minut. O prodloužení této doby rozhodne zastupitelstvo města hlasováním.“ Lidem v celé Ostravě je navíc městem rozesílán do jednotlivých městských obvodů k vyvěšení na úřední desce oficiální program jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, ve kterém je vždy uvedeno: bod Dotazy, připomínky a podněty občanů probíhá v době od „11.30 12.00 hod.“ – Občané jsou velmi často nespokojeni s dlouhými časovými prostoji ve věci začátku svého diskusního bodu. Vadí jim to, že oni přicházejí přesně a místo omluvy za zpoždění pak prostě jen dlouho čekají bez jasné informace: co a jak se bude dít. Část z občanů bohužel takové prostoje vedou k opuštění jednání ZSMO z důvodů svých dalších každodenních povinností. Nemohou tedy přednést své příspěvky. Možná, že to tak některým zastupitelům vyhovuje. – Původně projevovaná úcta k občanů a k jejich mínění se tedy jaksi opakovaně z ostravského Zastupitelstva vytrácí. Bohužel Vážený pan primátor již není nadšen z diskutujících občanů ani z toho, že lidé chodili ve velkém počtu debatovat se svými zastupiteli. On sám ovšem s politiky/zastupiteli nicméně zřejmě jedná rád a dokonce jim chce i připravovat večeři. Diskutující občany však nechá v tomto smyslu hladovět. Ti pro něj nejsou zřejmě důležití. Není totiž před volbami. Mluvit s lidmi na Zastupitelstvu již není populární jako loni v říjnu 2014. Spíše by Vážený pan primátor uvítal, aby občané chodili hovořit se svými městskými politiky pouze podměrečně. To vše vyjádřil třeba ve svém prohlášení do oficiálního zápisu města ze dne 9. září 2015, když řekl: „Doufá, že nebude přemíra diskutujících občanů.“ Chtěl tehdy dokonce „přemýšlet také o večeři pro zastupitele“. Nikoliv však pro případně čekající občany na galerii. Holt před volbami nadšeně otevíral radnici lidem a po volbách, v rámci jednání o miliardových zakázkách: už jsou diskutující občané pouze jakousi přítěží. – Ostatně při jednání Váženého Zastupitelstva dne 14. října 2015 situace vygradovala tak daleko, že Vážený pan primátor na návrh zastupitele z KSČM souhlasil/připustil, aby byla občanům úplně diskuse k jednomu danému bodu programu zakázána a vyloženě dal prostor k hlasování o cenzuře řádně do diskuse přihlášených oprávněných občanů. – Dokonce v souvislosti s dramatickým vývojem situace kolem městské nemocnice a výměnou zdejšího ředitele Vážený pan primátor zdůraznil 9. září 2015 v cca 12:24 hod., že je běžné, že na jisté občany dostává k dispozici složky, které mu chodí a v nich jsou kompromitující údaje a „v každé složce bylo uvedeno, kde pracoval, co tam provedl, co udělal špatně“. – Tolik tedy ke snaze vedení města o vytvoření atmosféry otevřené/vstřícné radnice.)  

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se ptá, zda jsou k dispozici nějaké další přihlášky do diskuse a konstatuje, že ano. Předal slovo dalšímu přihlášenému občanovi: Váženému panu Válkovi a poprosil jej o přednesení projevu.

Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů): „Dobrý den, žené dámy a pánové. Jmenuji se Stanislav Válek a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě – Staré Běle. Chtěl bych m všem z celého srdce poděkovat za Vaše hlasování ze dne 9. 9. 2015 ve věci žádosti o prošetřeni diskriminace stavebníků v Polance v lokalitě U Olší. Vyjádřili jste tehdy Vašimi padesáti dvěma hlasy a Vašim vstřícným zájmem o naši kauzu vítanou morální podporu všem zle tísněným stavebníkům v obvodu Ostrava – Polanka a také dalším občanům, kteří vidí, co se u nás v obvodě děje. Společně se všemi kolegy m za to velice děkujeme. Vzhledem k tomu, že v rámci včerejšího jednání obvodního Zastupitelstva v Polance jsem já a ani další občané opět nedostali jasné odpovědi na naše otázky v naši věci, tak s prosím, abyste se ujali dle dikce Vašeho usnesení č. 0521/ZM1418/8 role mediátora v souladu se statutem města a zaslali níže formulované dotazy ženému panu starostovi (městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, pozn. autora) a jejich odpovědi zahrnuli do materiálu, o kterém budete posléze hlasovat. Dotazy zni: 1) z jakých konkrétních dokumentů vycházel žený pan starosta Bochnia, když Vám (zde, pozn. autora) dne 9. 9. 2015 prezentoval informaci, že hrozí v dané lokalitě jakýsi stavební boom, když Vám tvrdil, že zde bude stavěno sedmdesát domů? Kdy byla vydána na tyto domy stavební povoleni? 2) Vážený pan starosta Bochnia m zde 9. 9. 2015 oznámil, že před pěti lety nastavilo žené polanské Zastupitelstvo nějaký parametr, který blíže neupřesnil, a za jakých podmínek bude do budoucna povolována výstavba domů v dané lokalitě. Toho se údajně žené polanské Zastupitelstvo dle vyjádření ženého pana starosty neustále drží. Jaký je konkrétně tento parametr? Jak je možné, že byla výstavba a připojení ke komunikaci U Olši naopak realizována v předmětném prostoru např. v letech 2011, 2012, 2013 a v roce 2014 naopak bylo takové napojení mé osobě z nepochopitelných důvodů znemožněno, když také dosavadní známé studie počítají s napojením stavebníků na místní komunikaci? Vyžádali jsme si dopis, který poslal pan starosta Polanky nad Odrou veřejnému ochránci prav ohledně naší kauzy. V tomto dopise jsem našel informaci o posouzení poslední žádosti na stavbu domu na pozemku č. 2591/2, která byla schválena na základě usnesení samosprávy ze dne 23. 2. 2011. Ovšem moje žádost, která byla podána 11. 12. 2013 spadala do stejného usnesení a byla zamítnuta. Nechápu tedy toto rozhodnutí Rady a její zamítavý postoj a prosím o vysvětleni a zdůvodněni. Jsem připraven m celou kauzu popsat také osobně. Poprosil bych s o možnost, abych se mohl s mi sejít osobně po jednání Zastupitelstva, kde bych m popsal další okolnosti. A velice m děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu pomoci občanům, Vašim voličům v jejich nelehké situaci.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Válkovi za příspěvek a zopakoval svá slova, že Zastupitelstvo čeká na informativní zprávu Váženého pana starosty městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, „kterou následně projednáme. Nemůže však očekávat, že členové Zastupitelstva se dokážou v této chvíli bavit na téma konkrétního pozemku, parcely a konkrétního stavebního povoleni. Poprosil Váženého pana Válka o určitou trpělivost v tom smyslu, že Zastupitelstvo o tom může jednat až v okamžiku, kdy bude mít k dispozici výše uvedený materiál. Považuje za relevantní, aby po té Vážený pan Válek vznesl konkrétní otázky.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že dále obdržel přihlášku do diskuze od Váženého pana Vladimíra Šebery a poprosil jej: aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan Vladimír Šebera (temperamentní, neohrožený občan, který odmítá akceptovat nespravedlivý přístup politiků): „Dobrý den žené dámy a pánové, jmenuji se Vladimír Šebera a jsem občanem České republiky s bytem v Ostravě. Děkuji m za Vaše hlasováni z 9. září 2015 ve věci žádosti o prošetření diskriminace stavebníků v Polance. Já a moje celá rodina a známí máme konečně díky m naději, že bude toto zlo proraženo a dobří lidé zvítězí. Moc to pro ... (nás všechny znamená, Vaše podpora, pozn. autora) Vaše dobrota. Občane v Polance nad Odrou sledují s velkým zájmem Vaši upřímnou snahu pomoci lidem u nás v obvodě. Doopravdy m za to všem lidem děkujem. Nyní Vám představím svou situaci. Jde o příběh občana, kterého Zastupitelstvo městského obvodu v Ostravě Polance neuvěřitelným způsobem drtí. Prosím o Vaši pomoc. Děkuji m. Jsem majitelem pozemku 2597/12, který jsem zakoupil pro výstavbu svého rodinného domu. Tento pozemek má veškeré zákonité náležitosti k výstavbě včetně vybudovaných sítí. Od roku 2010 žádám obec o povolení k výstavbě rodinného domu. Bohužel jsem do dnešního dne: mi nebylo vysvětleno, z jakého zákonného důvodu nemohu stavět. Obec mi zamítá napojení na veřejnou komunikaci Příměstskou (s názvem Příměstská, pozn. autora). Moje rodina se díky tomuto dostala do velmi vážných psychických i finančních problémů. V roce 2014 jsem nabídl Zastupitelstvu v Polance projekt na vybudování 4 výhyben na ulici Příměstská na vlastní náklady. Tento projekt by tuto komunikaci zkapacitnil nad míru, ovšem Zastupitelstvo tento projekt zamítlo. Což tedy nevím, co po nás pan starosta (vlastně, pozn. autora) žádá? Dale chci upozornit, že v dopise, který zaslal pan starosta Polanky veřejnému ochránci práv, uvedl, že jsem žádal o připojení na komunikaci v roce 2014. Přitom já jsem žádal o povolení již od roku 2010. Jak může pan starosta takto zkreslovat informace. Pan starosta tvrdí, že nám usnadňuje výstavbu vydáním posledního usnesení, ve kterém prakticky žádá to, abychom vybudovali na vlastní náklady šestimetrovou obousměrnou komunikaci, což by pro nás znamenalo přemístění sloupů veřejného osvětleni a přeložení sítí, což je finančně likvidační. A nechápu: o co Radě (městského obvodu Ostrava – Polanka, pozn. autora) jde. Jsem zcela touto kauzou vyčerpán a zdrcen. Jsem připraven Vám také celou kauzu popsat osobně. Poprosil bych Vás o možnost, abych … (se mohl s Vámi sejít po jednání Zastupitelstva, pozn. autora), kde bych Vám popsal další okolnosti. Velice Vám děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu pomoci občanům, Vašim voličům, v jejich nelehké situaci. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Šeberovi za jeho příspěvek a sdělil, že by mohl říct již po třetí to stejné, co už říkal. Sdělil, že dnes tady ani není Vážený pan starosta Bochnia. Poprosil Váženého pana Šeberu, aby to nebral jako nějaký kapric a nebo nechuť poslouchat názory občanů, ale i kdyby prosím Vás tady vystoupilo např. dalších 300 obyvatel Polanky nad Odrou a zopakovali by tentýž problém, tak jeho odpověď bude úplně stejná ve všech 300 případech. V tuto chvíli Zastupitelstvo města nemá materii, kterou by mohlo dnes projednat. Poprosil občany: „Prosím počkejme na ni, počkejme na to, až tady bude i pan starosta a potom o tom můžeme hovořit. Dnes tady není nikdo s Vámi schopen komunikovat na téma konkrétní parcely, konkrétního rodinného domku.“

(Poznámka: Vážený pan primátor Macura posléze tyto své výroky adresované svobodomyslným Polančanům od té doby neustále při jednání Váženého Zastupitelstva opakuje. Zřejmě si ještě nenastudoval dějiny úspěšného mírového odboje tisíců občanů Polanky nad Odrou ve věci původně špatně plánované trasy dálnice D 47 z 90. let 20. století, když hrozilo, že bude zničen život a majetek tisíců zdejších rodin, jejich zvířat a místní překrásné přírody. Právě tento dlouholetý disent Polančanů (vedených svým oblíbeným starostou Váženým panem Přemyslem Kaspříkem z Občanské demokratické strany) v letech 19911999, který měl navíc mnoho dramatických zvratů, včetně petičních akcí, jednání na ostravském magistrátu, vystupování ve sdělovacích prostředcích, ježdění na pražská ministerstva: nakonec drtivě uspěl i mj. díky zásahu tehdejší vlády. Vážený pan primátor totiž ještě nezažil: Co dokáží odhodlaní Polančané mírovými prostředky vše pozitivního vybojovat, když jde o zachování svobodného/šťastného života lidí ve spravedlivém odporu vůči byrokratické zvůli všemožných papalášů. Ostatně citujme např. polanskou kroniku z roku 1999: „Jako uragán se ihned vzedmula vlna různých reakcí“, která nastartovala jednání „ze strany jednotlivých občanů a médií, tak ze strany naší radnice a odpovědných pracovníků.“ Stačí si k tomu nastudovat veřejně dostupné zdroje zdezde. Polančany a ostatně ani Ostravany není nikdy radno podceňovat, zesměšňovat nebo jim bránit ve svobodném sdělování názorů nebo je dokonce cenzurovat! Příště by jich totiž už nemusely přijít na jednání Váženého Zastupitelstva jednotky ani stovky, nýbrž desetitisíce: pak by se teprve začaly dít věci Vážený pane primátore. Jedna – byť by i zdánlivě malá událost – může totiž dát do pohybu celé dějiny. A naše země si to již mnohokrát zažila.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále předal slovo dalšímu občanovi města: Váženému panu Válkovi. Poprosil ho o shovívavost, neboť občan chtěl opět vystoupit k záležitosti diskriminace stavebníků v Polance.

Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk): „Dobrý den žené dámy a pánové. Jmenuji se Jiří Válek a jsem občanem České republiky s bydlištěm Albrechtičky, ale jsem majitelem pozemku v katastru Polanka. Chtěl bych m také jako mí kolegové poděkovat za Vaše hlasování ze dne 9. 9. 2015 ve věci žádosti o prošetření diskriminace stavebníků v Polance. Moc to pro nás všechny znamená. Vážíme si Ví morální podpory. Občane v Polance sledují s velkými nadějemi Vaši upřímnou snahu zle sužovaným lidem u nás v obvodu pomoci. Děkuji Vám a dovolte mi, abych m nyní představil svůj příběh. Příběh občana, kterého nezničila ekonomická krize, nýbrž kterého zřejmě zničí Zastupitelstvo městského obvodu v Ostravě Polance: Pokud nám někdo vstřícný, třeba jako Vy, včas nepomůže. Pokusme se o to prosím společně a nedovolte, aby byl zničen další lidský život. Děkuji m. Jsem majitelem pozemku 2597/1, který se nachází mezi ulicemi Příměstská a U Olši. Do svých pozemků jsem nechal vybudovat sítě. Pozemek má veškeré náležitosti pro výstavbu rodinného domu, nachází se v dolní části na křižovatce ulic Příměstská a U Olši ve vzdálenosti 30 metrů od velkokapacitní komunikace Polanecká. Díky zamítavému postoji Rady (obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, pozn. autora) o připojeni mého pozemku ke komunikaci, jsem se dostal do velmi tíživé situace. Několikrát jsem osobně navštívil pana starostu (obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, pozn. autora) s prosbou o vyřešení tohoto problému; vždy jeho odpověď byla zamítavá bez řádného vysvětlení. Momentálně jsem se dostal díky podnikání v zemědělství do velmi vážné situace, kdy mi byl odebrán majetek v hodnotě 1,5 milionu korun, dále mi byla nařízena exekuce na důchod, ale přitom mám pozemky v hodnotě 1,5 milionu korun, které Rada (obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou, pozn. autora) úplně znehodnocuje. Celý život jsem poctivě pracoval v zemědělství, celá moje rodina byli poctiví občané Polanky. Prosím o pomoc z Ví strany k této kauze, která celkově znehodnocuje můj život. Z důvodu vyčerpání a špatného psychického stavu již navštěvuji pravidelně lékaře. Věřím, že se touto problematikou začnete zabývat a dojde k vyřešeni cele situace. Jsem připraven m celou kauzu popsat také osobně. Poprosil bych s o možnost, abych se mohl s mi sejít po jednání Zastupitelstva, kde bych m popsal další okolnosti. Velice m děkuji za Vi vstřícnost a ochotu pomoci občanům, Vašim voličům v jejich nelehké situaci.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Válkovi za popsáni jeho příběhu. Ujistil jej, že nikdo ze zastupitelů nechce ohrozit ani jeden lidsky život a poprosil jej o trpělivost s projednáním jeho podnětu ZSMO až na chvíli, kdy budou mít zastupitelé k dispozici materiál zpracovaný vedením městského obvodu Polanka nad Odrou.

(Poznámka: Vážený pan primátor si již nicméně názor vytvořil dávno předem i bez tohoto materiálu, což sdělil ve svém prohlášení při veřejném jednání ZSMO dne 9. září 2015. Stačila mu návštěva dané lokality svým vozem, aby už měl ve věci jasno. Vycházel tedy z prostého osobního dojmu. Naopak studie profesionálů specializovaných na dopravu, projekty a inženýrské sítě z firmy UDIMO prokázala vhodnost a soulad s předpisy ve věci místní jedno-pruhové komunikace s šířkou jízdního pruhu 2,75m za využití tzv. výhyben (otázkou je, kolik by jich mělo být) při dodržování kapacity průjezdu 500 vozidel denně v obou směrech. Stávající komunikace je v majetku Statutárního města Ostravy, které ji svěřilo do správy městskému obvodu Polanka. Má parcelní číslo 2579/1. Totéž se týká sousední cesty parcelní číslo 2608/1 a dalších předmětných komunikací. Zdejší stavebníci výše uvedenou variantu s určitým počtem výhyben již několikrát navrhli. Byli však nakonec v letech 2014 a 2015 obvodními zastupiteli v Polance odmítnuti (stav do konce října 2015) s poukazem na jakousi o zákon se neopírající nutnost vybudování cesty v šířce 6 metrů. Takové řešení není v možnostech stavebníků jak z finančního, tak z technologického hlediska včetně nereálné dohody s majiteli dotčených pozemků, sítí, území ochrany přírody apod. Celá situace díky tomu vypadá: jako by schválně šlo o nastavení nesplnitelných podmínek, které by jakoukoliv výstavbu v této lokalitě zastavily i za cenu finanční likvidace stavebníků. Mnoha dotčeným stavebníkům je v dané lokalitě podobnými způsoby mimo přesnou definici zákona bráněno ve výstavbě již cca 6 let.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále uvedl, že jako další se do diskuse přihlásil Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný. Poprosil jej, aby vystoupil se svým projevem.

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) řekl: „Váženíítomní, dne 27. 4. 2011 projednalo městské Zastupitelstvo na sedmém zasedání dle materiálu č. 58 „Návrh na uzavřeni dodatku č. 6 ke smlouvě o spolupráci a závazcích o zvýšení ceny tepla“. Bod 58 byl na program zasedání zařazen dodatečně, takže občané se o něm v zákonném předstihu nedověděli. Dle zápisu řekl Mgr. Kausta (významný ostravský právní specialista a někdejší zastupitel zvolený za hnutí Ostravak, pozn. autora), že je proti tomuto bodu a má pro to právní důvody. Prostudoval si smlouvu z roku 2002 a považuje ji za právní paskvil, protože z ní není zřejmé, jakým právním režimem se smlouva řídí. Předpokládá, že jde o smlouvu nepojmenovanou podle obchodního zákoníku, a skutečně nerozumí tomu, jak mohl někdo něco takového uzavřít. Nicméně filozofie smlouvy, aspoň jak se ji snažil pochopit, je, že v souvislosti s převodem akcii společnosti Zásobování teplem Ostrava se společnost Dalkia v článku 2, bodu 1 smlouvy zavázala mimo jiné, že garantuje průměrnou cenu tepla společně pro všechny odběratele ZTO po dobu patnácti let a následně je ten výpočet. Nerozumí, jak je možné, že předchozí zastupitelstva a rady schválily nějaké dodatky ohledně navýšení této ceny. Nerozumí tomu ani v této chvíli, protože je to v rozporu s tímto ustanovením a vůbec filozofií této smlouvy, ve které se několikrát opakuje, že se váže možnost odstoupení od smlouvy právě na prodané akcie. Myslí si, že filozofie byla taková, že cena akcií, za kterou byly prodány, do této smlouvy vtiskla těch 15 let, protože cena se bude vyvíjet podle tohoto koeficientu. Pokud si to dobře přečetl, v zasadě Dalkia v tuto chvíli říká: my uděláme ještě víc pro životní prostředí, což jsou zákonné věci, ale Vy nám schválíte vyšší cenu. Považuje to za určité „vydírání“ všech velkých znečišťovatelů, a pokud půjde město na tuto variantu, tak se bude dopouštět toho, co ministr životního prostředí, když uzavírá nezákonné dohody se znečišťovateli, protože mu to žádný zákon neumožňuje, nic mu to neukládá a podle jeho názoru je to v rozporu vůbec se smyslem legislativy. A pokud bude město dělat něco podobného, že se bude na něčem takovém domlouvat, a to jen na základě toho, že Dalkia řekne: my máme vyšší náklady. Ale ať předloží účetní závěrku, ať předloží ekonomické rozbory, že nejsou schopni to dělat ze svého zisku, že skutečně jsou ty náklady takové, že je nutno je přenést zejména na občany. Pak možná bude uvažovat, jestli skutečně to bude mít ten dopad. Nechce, aby z toho vyplynulo, že je proti zlepšení životního prostředí. Chce ho zlepšit, ale ne tak, že mu někdo dá ultimátum: my něco zlepšíme, odsíříme nebo odprášíme, a Vy nám podepište takovéhle dohody. Paradoxem pro něj bylo, když ráno na Evropě 2 slyšel reklamu Mittal, že odprašují a kolik tun odprášili, a co udělá pro zlepšeni životního prostředí města, a to považuje za totální vrchol. Nakonec Mgr. Kausta navrhl stažení tohoto materiálu. Později po vystoupeni pana Bechera (někdejší zastupitel zvolený za hnutí Ostravak, pozn. autora), že jejich společnost odebírá teplo, a proto se zdrži hlasování, upozornil Mgr. Kausta, že z procesního hlediska již na první vystoupeni před jednáním mělo Zastupitelstvo dle jeho názoru reagovat. Ing. Šebesta (ostravský zastupitel, pozn. autora) řekl, že by byl rád, kdyby výrobce tepla na jednáních vyjasnil, jakým způsobem ceny kalkuluje, na což zástupce Dalkie odpověděl, že na dotazy odpoví na nějakém jednání. Primátor slíbil, že výpis ze zápisu k tomuto bodu bude panu řediteli poslán. O nějakém takovém jednání, pokud vůbec k němu došlo, a jeho výsledcích jsem neslyšel. Materiál č. 58 z jednání stažen nebyl.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) upozornil Váženého pana Ing. Novotného, že mu zbývá posledních 15 sekund z časového limitu pro jeho příspěvek.

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) pokračoval: „Já jsem pane primátore předem žádal, abych to mohl dočíst.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „No to záleží na tom, jak to máte dlouhé.

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) pokračoval: „No já jsem to předložil písemně.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO): „No to je hezké, ale máte pět minut. Prosím. Poslední vteřiny. Prosím.

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) pokračoval: „Vážení zastupitelé a členové kontrolního výboru, dle § 16, odst. 2 zákona o obcích m jako občan města dávám podnět, abyste se seznámili s průběhem jednání 27. 4. 2011, a v případě, že by se touto záležitostí nezabýval kontrolní výbor z vlastni iniciativy, abyste ho pověřili vývoj v teto záležitosti od července 2002 prověřit a předložit m návrh opatřeni. Pana Mgr. Kaustu už nemohu vyzvat, aby výhrady proti smluvním ustanovením konkretizoval …

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odebral Váženému panu Ing. Novotnému slovo a poděkoval mu za jeho příspěvek s tím, že mu přidal minutu navíc k času pro jeho projev.

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista) řekl, že požádal o to, že když mu nebude umožněno v čase to přečíst, aby to dočetl ten, kdo bude mít u sebe odevzdanou přihlášku s textem jeho projevu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil Váženému Ing. Novotnému, že jeho přihlášku do diskuze má, ale protože se jedna o poměrně odbornou záležitost: navrhl, že mu bude odpovězeno písemně ve lhůtě, která je stanovena v jednacím řadu Zastupitelstva města.

(Poznámka: Jednací řád Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy bohužel neumožňuje oprávněnou reakci občana a doplnění jeho vystoupení obzvláště v případě, když je vývoj debaty takový, že dochází k osobním výpadům nebo evidentním nepřesnostem v projevech jednotlivých zastupitelů v reakci na projev občanů. Vážené Zastupitelstvo sice údajně již pracuje na novelizaci jednacího řádu, nicméně zatím se tak nestalo. Z hlediska ústavního principu plného práva občanů na spolu-podílu na správě věcí veřejných a na vyjadřování svých názorů v rámci jednání Zastupitelstva je tedy vždy třeba upřednostnit ústavní a zákonné právo občana reagovat a to třeba i opakovaně. Občan se navíc z velké většiny držel svého předem pečlivě připraveného písemného projevu na přihlášce. Nic nebránilo tomu, aby některý zastupitel Váženému seniorovi, panu Ing. Novotnému, pomohl a přednesl zbytek jeho příspěvku. Navíc ovšem Vážený pan Ing. Novotný tak mohl učinit zanedlouho sám a to na úplný závěr velmi krátkého jednání Váženého Zastupitelstva k bodu programu diskuse, různé. – Je třeba poznamenat, že samotní Vážení zastupitelé se mnohdy vyjadřují v rámci jednotlivých bodů programu k úplně jiným a přesně nesouvisejícím záležitostem. Například po přestávce (19:20 hod. až 19:40 hod.) v jednání Váženého Zastupitelstva vystoupil 9. 9. 2015 v rozpravě Váženého Zastupitelstva Vážený pan zastupitel Kolařík a vznesl připomínku k průběhu jednání Váženého Zastupitelstva: Poznamenal, když se to jednání takto natahuje, tak kromě kávy a čaje by asi bylo dobré zajistit něco na občerstvení. Domníval se, že vyjadřuje názor více kolegů a kolegyň. Dále např. Vážený pan zastupitel Semerák se ve stejný den nestihl přihlásit k bodu programu „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města za I. pololetí 2015“. V následné debatě prohlásil, že se hlásí proto, že už to nezvládl v předešlém bodě. Neměl nic věcného, pouze chtěl poukázat na rozdíl mezi těmi dvěma materiály. – Vážený pan primátor ani Vážení zastupitelé tentokrát ještě nesáhli k metodám neústavní/nezákonné cenzury tak, jako to neuvěřitelně učinili v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva dne 14. října 2015.)

Jednání dále pokračuje.

***

Po skončení jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy se posléze podařilo získat v kuloárech pro polanské stavebníky vítanou morální podporu ze strany řady zastupitelů napříč politickým spektrem a příslib odborného dohledu nad celou zdejší kauzou včetně předložení této kauzy na program jednání Váženého ZSMO, pokud by tak neučinila samotná městská Rada.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému a sofistikovanému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami a psychologickými metodami papalášů; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ děkuje níže uvedeným osobnostem:

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO)

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a de-facto jediná reálná opoziční síla v Ostravě

Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista)

Vážený občan České republiky: Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů)

Vážený občan Jiří Válek (již řadu let obvodními zastupiteli drcený, životem těžce zkoušený člověk)

Vážený občan Vladimír Šebera (temperamentní, neohrožený občan, který odmítá akceptovat nespravedlivý přístup politiků)

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ)

Všichni zastupitelé, kteří vyjadřovali v kuloárech po skončení jednání Váženého Zastupitelstva svou morální podporu občanům/stavebníkům v Polance

Vážení úředníci Statutárního města Ostravy, kteří hájí odvážně v praxi ústavní přirozená práva/svobody občanů vůči totalitní ideologii řízení společenských vztahů

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále děkuje také těm občanům – ať již jsou z jakéhokoliv myšlenkového tábora a zastávají jakoukoliv funkci – za to, že jsou odhodláni pomáhat lidem v praxi a bojují statečně mírovými prostředky za svobodný/lepší život nejen obyvatel Ostravy: Vzhůru – krok za krokem – k dalším úspěchům! :) „Kdo není proti nám, je s námi.“ (Marek 9:40) Děkujeme Vám.

Společenství webu Necipujtenas.CZ

Text prohlášení k jednání ostravského 9. Zastupitelstva (1. října 2015) je k dispozici v PDF zde:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/stanovisko-necipujtenas-cz-k-jednani-ostravskych-zastupitelu-dne-1-10-2015.pdf


29. října 2015: ZASTUPITELÉ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY SCHVÁLILI NA SVÉM 8. JEDNÁNÍ DNE 9. ZÁŘÍ 2015 SVÝMI PADESÁTI DVĚMA HLASY DŮLEŽITOU INFORMAČNÍ A MORÁLNÍ POMOC PRO DLOUHÉ ROKY ZLE TÍSNĚNÉ STAVEBNÍKY V OSTRAVSKÉM OBVODU OSTRAVA-POLANKA NAD ODROU: A TO I PŘES PŮVODNĚ SOFISTIKOVANÝ ODPOR NĚKTERÝCH ZKUŠENÝCH POLITICKÝCH MATADORŮ A BYROKRATŮ. ZASTUPITELÉ TAKÉ ODMÍTLI NEMORÁLNÍ ZVYŠOVÁNÍ DANÍ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA CELÉM ÚZEMÍ OSTRAVY. VÁŽENÝ PAN PRIMÁTOR MACURA POSKYTL OBČANŮM VEŘEJNÝ PŘÍSLIB OCHRANY VŮČI VYNUCOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ CHYTRÝCH/ŠMÍROVACÍCH TECHNOLOGIÍ A DODRŽEL SVÉ SLOVO VE VĚCI OPRAV ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELTVA. OD ZÁSTUPCE SPOLEČENSTVÍ WEBU NECIPUJTENAS.CZ A DÍKY SPOLUPRÁCI STRANY SVOBODNÝCH OBČANŮ NAVÍC OBDRŽEL TZV. NEDOBYTNÉ ZÁPISY Z JEDNÁNÍ SBORU STAROSTŮ Z LET 2009 AŽ 2015, KTERÉ MŮŽE KDYKOLIV ZVEŘEJNIT NA OFICIÁLNÍM MĚSTSKÉM WEBU.

Vážený pan primátor Tomáš Macura zvolený na kandidátce hnutí ANO poskytl občanům jakožto řídící jednání Zastupitelstva opět plný prostor k vyjádření všech názorů. Bohužel nakonec ale stejně nebyl průběh debaty veřejnosti se svými zastupiteli zcela korektní. Předně docházelo k nerespektování novelizovaného jednacího řádu Zastupitelstva s ohledem na začátek diskusního bloku vyhrazeného pro občany bez veřejné funkce. Někteří lidé díky tomu nemohli z důvodů časového rozvrhu svých ostatních každodenních povinností plně uplatnit právo na vystoupení/přednesení na Zastupitelstvu svého pečlivě připraveného příspěvku. Taková situace nebyla jistě pro nikoho ze zúčastněných nějakým radostným zážitkem. Nicméně bohužel: neustále se na ostravském Váženém Zastupitelstvu opakuje.

K velkým/pozitivním momentům patřilo především hlasování padesáti dvou zastupitelů napříč politickým spektrem ve věci pomoci pro zle tísněné/diskriminované stavebníky v ostravském městském obvodu Polanka nad Odrou a to i přes původně naprosto nepochopitelný/urputný odpor některých zkušených politických matadorů a byrokratů. Zastupitelé taktéž zastavili nástup nemorálních požadavků na zvyšování daně z nemovitých věcí na celém území Ostravy. Občané získali v rámci veřejné debaty navíc velmi důležité ujištění od Vážené předsedkyně ostravského Sboru starostů, že výše uvedená daň se nebude zvyšovat ani v budoucnu obzvláště pro majitele domků se zahrádkou. Vážený pan primátor Macura ke všemu poskytl občanům veřejný příslib ochrany vůči vynucování používání chytrých/šmírovacích technologií (koncept „Smart City“). Později také dodržel své slovo ve věci oprav chyb při zveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva. Vážený pan primátor navíc obdržel v říjnu 2015 od zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ a díky spolupráci Strany svobodných občanů: tzv. „nedobytné“ zápisy z jednání ostravského Sboru starostů z let 2009 až 2015, které může kdykoliv zveřejnit na oficiálním městském webu (viz také dřívější usnesení Zastupitelstva v této věci). Podařilo se díky tomu objasnit některé nesrovnalosti, které někteří starostové jakožto zpravodajové z jednání Sboru starostů před občany prezentovali. Vážený pan primátor Macura navíc Ostravany veřejně ujistil, že vedení města připravuje další novelu jednacího řádu Zastupitelstva, která by měla vyřešit obzvláště ty tristní situace, kdy občané již nemohou doplnit svůj příspěvek v diskusi se zastupiteli např. dle dotazů z řad Váženého Zastupitelstva.

Avšak v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva už bohužel došlo k evidentním signálům, že éra otevřené/vstřícné radnice pomalu končí. Vážení zastupitelé pan Mgr. Petr Mika a Vážený pan MUDr. Tomáš Málek z hnutí Ostravak tuto situaci velmi trefně zhodnotili. Obzvláště Vážený pan zastupitel Mika občanům vysvětlil, že čím dál víc sleduje i v ostatních obvodech města, že narůstá arogance zastupitelů. (Ti totiž zapomínají, že byli zvoleni občany a nikoliv dosazeni do funkcí například bohatými miliardáři ať už z té či oné země.) Jednotliví radní mají v Ostravě podle Váženého pana zastupitele Miky opět tendence rozhodovat dle své libovůle a nezajímá je: co na to řekne široká veřejnost. Tento vývojový trend jej naprosto děsí (viz také pozdější neskutečný zásah ostravského Zastupitelstva do ústavního pořádku a Zákona ČR o obcích ze dne 14. října 2015).

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) bude proto opět situaci monitorovat a v případě nových zdokumentovaných faulů na voliče vše zveřejníme. Pokud navíc zastupitelé odmítnou roku 2015 osvobodit občany/chovatele z čipovacího/legislativního násilí, nebo alespoň nepřijdou s oboustranně přijatelným kompromisem (SwN jim takové řešení už několikrát předložilo), jsou někteří z obyvatel Ostravy i celé ČR pevně odhodláni hájit přirozené právo, svobodu, víru, přesvědčení svých blízkých po využití v minulých cca 33 měsících opravdu všech mírových možností legitimní obrany vůči násilné/politické/čipovací ideologii také soudní cestu u české/mezinárodní justice. Tisíce stran dokumentů a mnoho hodin audionahrávek z veřejného jednání zastupitelů pak poslouží jako otevřené svědectví o neutěšené/dlouholeté ostravské politické situaci a varovné memento pro všechny budoucí generace.

Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany nyní tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

***

Zastupitelé Statutárního města Ostravy měli možnost veřejně reagovat v průběhu svého 8. jednání dne 9. září 2015 na argumenty lidu zaměřené proti místním ostravským nešvarům, které z velké části způsobila špatná politická rozhodnutí.

Disentující lid mj. zastupovali: Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů); Vážený občan/disident Petr Hadaščok nst., Vážený občan L. K., Vážený občan R. S., Vážený občan M. M., Vážený pan J. J., Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další lidé.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se snažil před přítomnými žurnalisty a širokou veřejností poskytnout všem diskutujícím zástupcům občanů velmi vstřícné podmínky pro jejich příspěvky.

Společenství webu Necipujtenas.CZ opět upřelo svou pozornost na umožnění občanům ze strany zastupitelů svobodné, necenzurované diskuse. Šlo v této souvislosti o mnoho témat, která Ostravany zajímají a bohužel je často trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže. Již tradičně k nim patří nelegální/neústavní vynucování povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva, zavádění do praxe obrovských předražených zakázek, které ve svém výsledku nikdo z občanů nepotřebuje, případy diskriminace, neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků, chyby v komunikační strategii města při jednání s občany ve věci vzniklé majetkové i citové újmy, pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva, zveřejňování dalších dokumentů důležitých pro občany na webu města, dodržování přirozených práv/svobod obyvatelstva (především svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj.

***

Úvodem několik bezprostředních postřehů pro dokreslení atmosféry: Oficiální začátek zasedání ostravských zastupitelů byl stanoven na devátou hodinu dopolední L.P. 9. září 2015.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) se informuje zhruba kolem 08:35 hod. u Vážených zaměstnankyň ostravského Magistrátu, které zajišťují organizaci jednání Váženého Zastupitelstva, o situaci z hlediska svých šesti písemných/diskusních přihlášek. Tentokrát dochází k ještě větší vstřícnosti pověřených úřednic zastupujících město než posledně: Akceptují zcela bez problému elektronické přihlášky pana Mgr. Přepiory zaslané na oficiální Email města. Nicméně při porovnání skutečného stavu elektronicky předávaných přihlášek mezi jednotlivými odděleními ostravského Magistrátu bylo zjištěno, že systém selhal. Zatímco doručenka a oznámení v Emailu o přijetí elektronických přihlášek do diskuse na elektronickou podatelnu Magistrátu obsahovala potvrzení o řádném přijetí všech šesti přihlášek, tak na organizační oddělení Magistrátu, které vlastní přihlášky registruje, přijímá a informuje o nich Vážené Zastupitelstvo, se dostaly pouze 4 z nich. Pokud by Vážený pan Mgr. Přepiora nepřišel vše před jednáním Váženého Zastupitelstva osobně prověřit: při vlastním jednání Zastupitelstva by byl velmi nemile překvapen, že některé jeho přihlášky nejsou vůbec Váženému Zastupitelstvu známy. Narušilo by to tak celý pečlivě připravený občanský program dne a poctivou práci mnoha svobodomyslných lidí, kteří chtějí, aby byly jejich názory na Váženém Zastupitelstvu korektně vyslyšeny. Díky přátelskému a vysoce korektnímu dialogu se zaměstnankyněmi magistrátního organizačního oddělení se naštěstí podařilo situaci ihned vyřešit ke všeobecné spokojenosti a doplnit všechny elektronickým systémem špatně přeposlané či z jiných technických důvodů nesprávně zpracované přihlášky. Vážený pan Mgr. Přepiora je předložil pro jistotu ještě jednou, vytištěné ve fyzické podobě. Dostal příslib, že bude celá situace prověřena: aby k ní již nedocházelo. (Na počátku října 2015 se tak skutečně dle telefonické domluvy stalo.)

Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) se inspiroval příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory: podal taktéž své přihlášky do diskuse.

Před devátou hodinou dopolední přichází na galerii pro veřejnost mj. Vážený pan Ivo Protivínský (napříč politickým spektrem a všemi názorovými proudy vysoce respektovaný předseda Závodního výboru základní organizace odborového svazu DOSIA při DPO a.s.), jenž krom jiného informuje občany na galerii o svém zklamání z dosavadního přístupu českých vládních politiků k řešení uprchlické krize; dále přichází Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů), Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) a další širší veřejnost, kolegyně, kolegové. – Vážený občan/disident Petr Hadaščok nst. dorazil i přes svou vážnou zdravotní indispozici v cca 10:21 hod. Později přišla také další legenda: Vážený pan občan Ing. Jaroslav Novotný (proslavený ostravský občanský aktivista). – Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů, SvobodníMoravskoslezském kraji) se již předem omluvil. – Na galerii pro veřejnost přišel také krom dalších osobností Vážený pan L. Č., který seznámil občany se situací v městském obvodě Ostrava-Poruba, kde docházelo po určitou dobu při veřejném jednání Zastupitelstva k odmítání předkládání oprávněným občanům k nahlédnutí materiálů zařazených na program jednání z důvodu (ne)anonymizace předmětné dokumentace. Vážený pan L. Č. představil také problémy občanů ve věci vyřizování jejich petiční akce. Situace se od té doby zlepšila právě dle podnětu Váženého pana občana L. Č. Porubské obvodní Zastupitelstvo už situaci ve věci nezveřejňování dokumentace napravilo a dokonce publikuje záznamy ze svého jednání na Internetu.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje přibližně v 09:10 hod. začátek jednání Váženého ostravského Zastupitelstva a vítá všechny přítomné. Děkuje jim za jejich účast. Dostavilo se 53 členů Váženého Zastupitelstva (z celkového počtu padesáti pěti). Omluveni byli 2 zastupitelé. Vážený pan primátor informuje mj. o programu jednání Váženého Zastupitelstva a o písemných přihláškách občanů do diskuse k bodům: „Schválení programu zasedání“ (do diskuse se přihlásili 2 občané – Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Stanislav Válek); „Ověření zápisu ze 7. zasedání ZM“ (do diskuse se přihlásil 1 občan – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora); „9 - Návrh obecně závazné vyhlášky č. …., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ (do diskuse se přihlásil 1 občan – Mgr. Radek Přepiora); „73 - Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická)“ – (do diskuse se přihlásil 1 občan – pan L. K.); „121 - Informace k dani z nemovitých věcí“ (do diskuse se přihlásil 1 občan – Mgr. Radek Přepiora); „93 - Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí k projektu „Dokončení procesu digitalizace MMO“ v rámci Integrovaného operačního programu“ (do diskuse se přihlásil 1 občan – Mgr. Radek Přepiora); „12 - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2015“ (do diskuse se přihlásil 1 občan - pan R. S.). Vážený pan primátor sdělil, že občanům přihlášeným do diskuse ke schválení programu 8. zasedání a k ověření zápisu z minulého zasedání bude uděleno slovo v rámci projednávání těchto bodů. Body č. 9, 73, 121, 93 a 12 navrhl předřadit a projednat je za bodem 137 „Informace o vyřízení petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace“ v pořadí dle bloku jednotlivých předkladatelů.

(Poznámka: Další občané se přihlásili k bodu programu s názvem „Dotazy, podněty a připomínky občanů“. Byli to mj. Vážený občan/disident Petr Hadaščok nst., Mgr. Radek Přepiora, Vážený pan Stanislav Válek, Vážený pan M. M., Vážený pan J.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále mj. upozornil, že bod Dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu jednání Váženého Zastupitelstva „v době od 11:30 do 12:00 hod.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uděluje slovo k bodu programu Váženého Zastupitelstva města a to sice Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Prosí jej, aby vystoupil:

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vás, Vážené zástupkyně a zástupce koalice i opozice, abyste zařadili na program jednání dnešního Zastupitelstva projednání občanům přislíbených dvou bodů. Jde o záležitost Váženého občana Stanislava Válka ve věci diskriminace stavebníků v jednom z ostravských obvodů, kde na stejné ulici a za stejných podmínek mohou někteří občané stavět domy a druhým jejich sousedům je to zde obvodními zastupiteli fakticky znemožněno. Vznikly díky tomu opravdu smutné životní lidské příběhy. Vážený občan Válek Vás prosil o projednání této vážné záležitosti Zastupitelstvem a to osobně 1. 7. 2015. Podle zákona o obcích by vypršel termín k řádnému projednání této věci Váženým Zastupitelstvem v září 2015. Domnívám se, že když už bylo minule občanovi řádné projednání Váženým Zastupitelstvem jeho věci veřejně přislíbeno, není tedy důvodu, proč Váženému občanovi nevyhovět v rámci gentlemanského přístupu a konceptu tedy otevřené/vstřícné radnice. Vážené Zastupitelstvo se může dle dikce Zákona o obcích zabývat jakýmkoliv podnětem oprávněného obyvatele Ostravy. Děkuji Vám. – Prosím Vás dále o zařazení na program jednání Váženého Zastupitelstva druhého dopisu od Váženého pana europoslance Petra Macha (předseda Strany svobodných občanů, pozn. autora) z konce června 2015, který reaguje na přípis Vážené paní náměstkyně Šebestové ve věci nezákonného a neústavního vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě. Dopis s prosbou o projednání Váženým Zastupitelstvem byl zaslán elektronicky Váženému panu primátorovi a Vážené paní náměstkyni Šebestové 8. července 2015. Doručenka byla potvrzena téhož dne. Vážená paní náměstkyně Šebestová posléze na osobní schůzce v červenci 2015 (14. července 2015, pozn. autora) opět potvrdila přijetí tohoto dopisu. Z hlediska lhůt pro projednání uvedené záležitosti v termínu jednání řádného Váženého Zastupitelstva SMO až případně 14. října 2015 by tak mohlo dojít, podobně jako v případě Váženého občana Válka, k rozporu se Zákonem o obcích. – Prosím Vás, Vážené dámy a pánové, abyste oba dva tyto případy pečlivě a s odbornou péčí prostudovali a svým hlasováním dnes vyřešili tak, aby občané viděli, že jim v praxi v konkrétních záležitostech vycházíte vstříc. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) děkuje Váženému panu Mgr. Přepiorovi a uděluje slovo Váženému panu Stanislavu Válkovi, který vystupuje také s návrhem k programu. Vážený pan primátor prosí Váženého pana Válka: aby přednesl svůj projev.

Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů): „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Stanislav Válek a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vás o Vaši vstřícnost a lidskou ochotu pomoci občanům v jejich těžké životní situaci: Zařaďte prosím na program jednání dnešního Zastupitelstva projednání mé záležitosti ve věci diskriminace stavebníků v Ostravě-Polance. Celou kauzu jsem Vám přednesl zde osobně na Zastupitelstvu na mikrofon a vše je také zaznamenáno v oficiálním zápisu z jednání Zastupitelstva ze dne 1. července 2015. Vážený pan primátor Macura mi veřejně na Zastupitelstvu přislíbil řádné projednání této záležitosti dle mého podnětu v zákonné lhůtě. Bohužel zatím zde na dnešním programu můj podnět nikde nevidím. Zasílal, zaslal jsem Vám všem Váženým zastupitelům a zastupitelkám v této věci dne 8. září 2015 opětovnou prosbu o projednání i s důležitými podklady a fotodokumentací, která jednoznačně prokazuje neuvěřitelnou situaci, kdy na stejné ulici jsou sousedům povolovány stavby rodinných domů místními politiky v obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a jiným sousedům z nepochopitelných důvodů ve stejném místě nikoliv. Neustálým prodlužováním této kauzy dochází k destrukci celých rodin, kterým vzniká újma. Podle Zákona o obcích také uplyne termín pro projednání této kauzy na konci září 2015, jenže to se už podle zatím zveřejněného plánu zdejší Zastupitelstvo nesejde. Začínám být opravdu zoufalý a ptám se, proč nemůžete můj podnět na Zastupitelstvu řádně projednat? Prosím Vás, abyste tak dnes učinili. Jsem připraven Vám celou kauzu popsat také osobně například když vyhlásíte přestávku pro poradu politických klubů. Velice Vám děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu pomoci občanům, Vašim voličům, v jejich nelehké situaci. Mám zde návrh, mám zde navíc adekvátní návrh k řešení celé situace. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dvakrát poděkoval Váženému panu Válkovi za jeho projev a všem občanům sdělil, že si vyslechli dva podněty/příspěvky občanů, které se v zásadě v jednom bodu shodují, a sice v zařazení bodu projednání situace stavebníků v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. Jedná se o připojování rodinných domků na místní komunikaci (v majetku Statutárního města Ostravy, pozn. autora). Dále padl návrh na zařazení bodu od Váženého pana Mgr. Přepiory, týkající se odpovědi na dopis Váženého pana europoslance Macha z června 2015 o údajném nezákonném čipování psů. Připomněl, že co se týká podnětu pana Válka, tak dikci zákona o obcích bylo učiněno za dost tím, že tato záležitost byla otevřena na minulém červencovém zasedání Zastupitelstva. Panu Válkovi bylo odpovězeno dopisem pana 1. náměstka Ing. Palyzy (ČSSD). On navíc v této záležitosti byl osloven jak úřadem veřejného ochránce práv, tak i paní poslankyní Lorencovou. Současný stav je takový, že požádal starostu městského obvodu Váženého pana Bochniu, aby se se stavebníky v této věci ještě sešel a pokusil se najít oboustranně akceptovatelné řešení. Nijak nezpochybnil relevantnost návrhu pana Válka příp. dát návrh na to, aby se tento bod zařadil na jednání dnešního jednání Váženého Zastupitelstva města, pouze chtěl tuto informaci podat, aby nevznikl názor nebo dojem, že se tím vedení města nezabývá. Zopakoval, že dikci zákona o obcích bylo postupem města učiněno za dost. (Poznámka: Minimálně z lidského hlediska tomu tak samozřejmě nebylo; stavebníci v Polance museli opět vyvinout neskutečné úsilí, aby se jejich kauza vůbec spravedlivě projednávala a nebyli odbyti s poukazem na to, že jim bylo odpovězeno písemně – tedy bez přislíbené veřejné debaty v Zastupitelstvu – a že vše by měl opět vyřídit Vážený pan starosta Bochnia. Nakonec ale zle zkoušení polanští občané přeci jen uspěli. Viz. další vývoj jednání, pozn. autora.). – Dále se Vážený pan primátor dotázal, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit návrh Váženého pana Mgr. Přepiory tak, aby o něm mohli hlasovat. Zopakoval, že dal dva návrhy. Jeden se týkal zařazení do programu podnětu Váženého pana Válka. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit tento návrh. Nikdo tak neučinil. Dotázal se také, zda si chce někdo ze zastupitelů osvojit návrh projednat bod s názvem odpověď na dopis Váženého pana europoslance Macha ve věci čipování psů. Nikdo si návrh neosvojil. Připomněl, že s připomínkou přišel i občan města Vážený pan Válek, který navrhl zařazení do programu projednání věci stavebníků v městském obvodě Ostrava-Polanka nad Odrou. Dotázal se, zda si chce někdo ze zastupitelů vzít také tento bod za vlastní tak, aby se o něm dalo hlasovat. Udělil slovo Váženému panu zastupiteli Štefkovi z KSČM.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, sdělil, že byl osloven panem Válkem v průběhu prázdnin s tím, že Vážený pan Válek na něho naléhal, aby mu pokud možno co nejvíce pomohl. Upozornil ho na zásadní skutečnost, že není možné projednávat na tak velkém fóru něco, co vlastně není dostatečně připraveno zejména pro ty, kteří o tom budou hlasovat. Doporučoval mu, ať je tak laskav a my zastupitelé nejprve celou tu záležitost připravíme a na některém z následujících zasedání Zastupitelstva města ji budeme prezentovat. Podle jeho názoru je pan Válek nesmírně netrpělivý. (Poznámka: Vážený Pan Válek již čeká na vyřešení této kauzy mnoho let. Těžko najít více trpělivého člověka. Většina netrpělivě uvažujících dotčených občanů by již dávno zvolila řešení soudní cestou. Nikoliv však seriozní Vážený pan Válek, pozn. autora.) Vážený pan doktor Štefek by se přihlásil k návrhu Váženého pana Válka, ale s výhradou – až na některém z příštích zasedání Zastupitelstva města. Dneska nikdo nemá kromě Váženého pana senátora Sulovského představu, co ten materiál obsahuje a jde o velmi rozsáhlou materii, kde se Vážený pan Válek obrací na celou řadu státních orgánů, má celou řadu vyjádření a zastupitelé ani nemají tušení, o čem budou rozhodovat. Chtěl po Váženém panu Válkovi, aby byl tak laskav a vzal zpět svůj návrh a dal šanci tomuto Zastupitelstvu, aby se na jeho problematiku připravilo. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu zastupiteli Štefkovi za jeho příspěvek a dotázal se jej, zda dobře pochopil, že si nebere za svůj návrh Váženého pana Válka.

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, mimo mikrofon řekl, že ne.

Vážený pan Mgr. Petr Mika, zastupitel zvolený na kandidátce hnutí Ostravak, chtěl říct totéž, nicméně se nevyjádřil na mikrofon.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že nikdo ze zastupitelů si návrh Váženého pana Válka nebere za svůj, tudíž o tom, zda se zařadí nebo nezařadí do programu zasedání, nebudou hlasovat. Ujistil Váženého pana Válka, že to není tak, že se jeho podnětem nikdo nezabývá. Do jisté míry z lidského hlediska dokáže pochopit i míru netrpělivosti Váženého pana Válka a jeho asi spolu-sousedů. Nicméně, tak jak říká i Vážený pan JUDr. Štefek, nebýt jiných okolností, tak míra připravenosti členů Zastupitelstva není taková, aby o tomto bodu vůbec mohli dneska jednat a hlasovat. Po odborné stránce se jeho podnětem vedení města zabývá. Zopakoval, že hlasovali o tom, že se návrh programu 8. zasedání doplní o bod navržený Váženým panem JUDr. Babkou z KSČM. Dal hlasovat o doplněném programu en bloc. Hlasovalo 53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Program 8. zasedání byl schválen. Bylo přijato usnesení č. 0513/ZM1418/8.

(Poznámka: Pokud by se polanští občané/stavebníci v tuto chvíli nechali odradit: prohráli by a neměli by v ruce nic. Tím, že naopak měli připraven plán také pro danou variantu a dále slušně a inteligentně bojovali, tak nakonec dosáhli pozoruhodného úspěchu. Viz další vývoj jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy.)

Poznámka: Oficiální zápis z jednání ostravských zastupitelů, který zachycuje ostatní skutečnosti je k dispozici mj. zde s odkazem na původní zdroj a kompletní průběh jednání.

Debata dále pokračuje.

***

Bod programu: Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání Zastupitelstva města

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) se ptá, zda jsou nějaké dotazy a připomínky ze strany zastupitelů. Jelikož nebyly: Uděluje slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž se přihlásil do diskuse. Poprosil jej, aby vystoupil.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ): Poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. – Já se omlouvám, budu to (své představení, pozn. autora) dneska vícekrát opakovat. Je to pro potřeby zápisu. – Prosím Vás o schválení oprav některých nedostatků v tomto a dalších zápisech z jednání Váženého Zastupitelstva, které jsou komukoliv dostupné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy. Jde o stav ke dni 8. září 2015. Přirozeně chyby se mohou stát každému při přepisu mnohahodinových debat a snahy o splnění náročných termínů určených k vyhotovení zápisu dle Zákona o obcích. Já to plně chápu. Není to naštěstí žádná tragédie. Není mi známo, že by to (zveřejňování jmen v zápisech, pozn. autora) v praxi někomu nějak uškodilo, možná právě naopak. Nicméně pokud již na takovou věc občané poukázali, bylo by záhodno uvést vše co nejdříve do pořádku. Jde především o nedokonalý systém kontroly anonymizace výsledného textu, kdy v zápisu ze 7. jednání Váženého Zastupitelstva lze z webu Statutárního města Ostravy zkopírovat začerněná jména občanů vystupujících v diskusi a ta pak pouhým stiskem kláves ctrl + v přenést třeba do Wordu nebo jiného textového editoru ve svém neanonymizovaném/nezačerněném/plném tvaru. Někteří občané znalí svých práv by se tak mohli cítit případně poškozeni v důsledku porušení dikce Zákona o ochraně osobních údajů. Bohužel takové nedostatky jsou přítomny také v zápisu i z 5. jednání Váženého Zastupitelstva. Já bych moc prosil, aby bylo prověřeno, zda nejsou i v dalších zápisech a aby byly opraveny, když už na ně tedy občané v klidu a míru přišli. – Na druhou stranu bych rád ocenil a poděkoval za to, že zveřejněné zápisy z jednání Váženého Zastupitelstva obsahují již od letošního února přímo kopírovatelné texty v souboru pdf, se kterými se dá dále pracovat a zápisy už nejsou publikovány ve formě pouhého obrázku v pdf. Usnadňuje to pak činnost žurnalistům, komentátorům a nepochybně všem občanům, kteří s těmito důležitými dokumenty pravidelně pracují. Chtěl bych zároveň poprosit, aby byla taková praxe zachována i nadále. Pokud by bylo možné zahrnout do výsledné podoby zápisu navíc přesný údaj o časech proslovů jednotlivých osobností, tedy začátek a ukončení, bylo by to další významné zlepšení. Domnívám se, že současný IT systém města umožňuje takovým způsobem postupovat. Děkuji Vám za akceptaci mých podnětů a za Vaši pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek a podněty. Řekl, že se tu informaci, že se v zápisech objevily pasáže s osobními údaji, které byly anonymizovány, a následným překopírováním toho anonymizovaného textu do jiného souboru došlo k tomu, že se tam ty osobní údaje objevily, tak se dozvěděl teprve před malou chvílí. V tom rozsahu, který v tuto chvíli zná, se ukazuje, že je to dáno funkcionalitou zřejmě systému Microsoft, který v závislosti na verzi, která funguje na každém počítači trošičku jinak. Ověřovali si, že když se to překopírování udělalo u jednoho člověka, tak to zůstalo v anonymizované podobě a u druhého, kde byla jiná verze systému, tak se to odtajnilo. Ujistil Váženého pana Mgr. Přepioru, všechny ostatní občany, že na tom oddělení IT pracuje, zjišťuje to a ten stav napraví. Poděkoval za připomínku, která bude ve prospěch všech. Dále slíbil, že posoudí i ostatní návrhy, které v tomto příspěvku zazněly a to v klidu a míru. Poděkoval také za ocenění toho, že došlo ke zlepšení, co se týká zveřejňování údajů o činnosti města.

(Poznámka: Vážený pan primátor Macura dodržel své slovo gentlemana a zhruba do týdne od ukončení jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy byly chyby v zápisech opraveny. Na vyslyšení dalších podnětů občana se však ještě v polovině října 2015 čekalo.)

Jednání pokračuje dalšími body.

(Poznámka: V průběhu jednání Váženého Zastupitelstva posléze došlo k projevům nespokojenosti občanů s přístupem vedení města, které způsobil velice dlouhý monolog Váženého pana ostravského náměstka Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. (KDU-ČSL) k bodu programu č. 137 „Informace o vyřízení petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace“, jelikož občané naopak mohli vystupovat s projevy pouze v délce 5 minut a Vážený pan primátor je všechny navíc přísně hlídal jako jakýsi trenér se stopkami v ruce. Bod vyhrazený pro diskusi občanů v 11:30 hod. totiž opět nezačal v jednacím řádem stanovené době. Vážený pan primátor ke všemu přerušil projednávání materiálu č. 137 a vyhlásil přestávku v době od 11:25 hod. do 12:05 hod., tedy přesně na dobu, kdy měla proběhnout diskuse s občany. V cca 11:57 hod. přišel na galerii pro veřejnost legendární ostravský občanský aktivista: Vážený pan Ing. Novotný. Svým tleskáním se snažil přimět zastupitele k tomu, aby jednali s občany slušně a čekání dále neprodlužovali. Navíc po přestávce ještě opět pokračoval monolog Váženého pana náměstka Pražáka.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil teprve v cca 12:08 hod., že Vážené Zastupitelstvo dokončí projednávání bodu č. 137 a až poté bude následovat bod s názvem Dotazy, připomínky a podněty občanů – údajně přesně dle dikce jednacího řádu (SIC!).

(Poznámka: Jednací řád Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy nicméně zní jinak: „Na program každého zasedání konaného v termínu podle schváleného harmonogramu je zařazen bod Dotazy, připomínky a podněty občanů, a to vždy od 11:30 s dobou trvání maximálně 30 minut. O prodloužení této doby rozhodne zastupitelstvo města hlasováním.“ Navíc Vážený pan primátor hned v úvodu jednání Váženého Zastupitelstva dne 9. září 2015 dopoledne jasně občanům podle oficiálního zápisu sdělil, že „bod dotazy, připomínky a podněty občanů bude na programu ´v době od 11:30 do 12:00 hod.´“ /viz výše/ a tento program byl také řádně odhlasován. Občané byli tedy uvedeni v omyl navíc dokonce i oficiálním vyjádřením na webu města, které tvrdilo o jednání Zastupitelů dne 9. 9. 2015 ve své zprávě zveřejněné ve stejný den ráno v 08:07 hod.: „Připomeňme, že od minulého jednání zastupitelstva platí nové podmínky pro vystoupení občanů. Pokud budou chtít hovořit k některému z projednávaných materiálů, bude tento předřazen a projednán hned v úvodu zasedání. Podmínkou je, že se občan přihlásí do diskuse do doby zahájení jednání, a to pomocí přihlášky, které jsou k dispozici v předsálí zasedací místnosti. Pokud se občan bude chtít vyjádřit k tématům, která nejsou součástí programu zasedání, bude mít možnost vystoupit v bloku Dotazy, připomínky a podněty občanů, který bude zařazen na každém jednání zastupitelstva vždy po první přestávce, přibližně od 11:30 hodin. Občané se tak vyhnou mnohdy dlouhému čekání, musí si však zvyknout na to, že délka jejich vystoupení je v obou případech omezena na jedenkrát pět minut.“ – Lidé byli s dlouhými časovými prostoji ve věci svého diskusního bodu velice nespokojení. Vadilo jim to, že oni přišli přesně a místo omluvy museli velmi dlouho čekat. Část z nich bohužel takové prostoje přiměly k opuštění jednání z důvodů svých dalších každodenních povinností. Nemohli tedy přednést své příspěvky. Možná, že to tak některým zastupitelům vyhovovalo. – Původně projevovaná úcta k občanů a k jejich mínění se tedy jaksi opakovaně z ostravského Zastupitelstva vytrácí. Bohužel Vážený pan primátor již není nadšen z diskutujících občanů ani z toho, že lidé chodili ve velkém počtu debatovat se svými zastupiteli. On sám ovšem s politiky/zastupiteli nicméně zřejmě jedná rád a dokonce jim chce i připravovat večeři. Diskutující občany však nechá v tomto smyslu hladovět. Ti pro něj nejsou zřejmě důležití. Není totiž před volbami. Mluvit s lidmi na Zastupitelstvu již není populární jako loni v říjnu 2014. Spíše by Vážený pan primátor uvítal, aby občané chodili hovořit se svými městskými politiky pouze podměrečně. To vše vyjádřil třeba ve svém prohlášení do oficiálního zápisu města ze dne 9. září 2015, když řekl: „Doufá, že nebude přemíra diskutujících občanů.“ Chtěl tehdy dokonce „přemýšlet také o večeři pro zastupitele“. Nikoliv však pro případně čekající občany na galerii. Holt před volbami nadšeně otevíral radnici lidem a po volbách, v rámci jednání o miliardových zakázkách: už jsou diskutující občané pouze jakousi přítěží. – Ostatně při jednání Váženého Zastupitelstva dne 14. října 2015 situace vygradovala tak daleko, že Vážený pan primátor na návrh zastupitele z KSČM souhlasil/připustil, aby byla občanům úplně diskuse k jednomu danému bodu programu zakázána a vyloženě dal prostor k hlasování o cenzuře řádně do diskuse přihlášených oprávněných občanů. –  Dokonce v souvislosti s dramatickým vývojem situace kolem městské nemocnice a výměnou zdejšího ředitele Vážený pan primátor zdůraznil 9. září 2015 v cca 12:24 hod., že je běžné, že na jisté občany dostává k dispozici složky, které mu chodí a v nich jsou kompromitující údaje a „v každé složce bylo uvedeno, kde pracoval, co tam provedl, co udělal špatně“. – Přibližně ve 12:39 hod. dne 9. 9. 2015 někteří občané přihlášení do diskuse k bodu Dotazy, připomínky a podněty občanů obdivují, že ještě vůbec někdo na začátek tohoto bodu vydržel čekat. Oni sami již nemohli dále setrvat na galerii v důsledku svých jiných povinností a přišli tak o své právo na přednesení svého projevu. Měli přitom vše pečlivě připravené, nicméně Vážené Zastupitelstvo jim to svou obstrukcí znemožnilo. Tolik tedy ke snaze vedení města o vytvoření atmosféry otevřené/vstřícné radnice.) 

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) až teprve v cca 12:51 hod., tedy s přibližně hodinu a dvacetiminutový zpožděním uděluje slovo Váženému panu Hadaščokovi nst. v rámci bodu Dotazy, připomínky a podněty občanů, který se k tomuto tzv. „pevně/časově stanovenému bodu“ přihlásil jako první.

(Poznámka: Takový evidentní rozpor s jednacím řádem bohužel Vážený pan primátor nechtěl nijak korigovat ani na přímou výzvu občanů v rámci jednání Váženého Zastupitelstva dne 1. 10. 2015. Jde o tristní vývoj, který bohužel zažívá mnoho politiků po roce ve funkci, kdy je zřejmé, že občané již pro ně nejsou důležití, ale jsou už pouze důležité jen velké stamiliónové a miliardové projekty, mohutné zakázky a styky s významnými osobnostmi. Občané by měli proto Váženému panu primátorovi neustále slušně naznačovat: díky komu byl zvolen a že hnutí ANO je tu pro všechny občany, nikoliv jen pro papaláše.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému disidentovi Hadaščokovi nst. Poprosil jej, aby vystoupil se svým projevem ke zrušení nebo změně vyhlášky o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území Statutárního města Ostravy.

Vážený občan České republiky Petr Hadaščok nst. (člen petičního výboru a spoluautor „Petice proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“, legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucová invazivních implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) přichází k mikrofonu za pomocí hůlky. Řekl mj. následující slova. Dobrý den, velice se omlouvám, jsem indisponován, ale to neznamená, že nebudu diskutovat k tomuto problému, který pan primátor naznačil. Tudíž dobrý den pane primátore, dobrý den, Vážené dámy, Vážení pánové. Chci jenom říct: To, co jsem poslal písemně, abych nebyl pořád jenom negativní, je to, že chci poděkovat těm městským obvodům, které se postavily proti navyšování daně z nemovitých věcí a tudíž tento problém, pokud jsem to dobře pochopil a bylo to řádně vysvětleno, byl pro tento rok smeten ze stolu. Chci za to poděkovat. Obvody se k tomu postavily tak, jak to má být. A je to navíc pro mě a i pro Vás by to měl být precedent v závislosti na vyhlášce č. 9/2012, kdy tato vyhláška byla přijata (čipování i daně z nemovitých věcí řeší město formou své vyhlášky, pozn. autora). Jde o podobný systém. Až proti tomu (vynucování čipování, pozn. autora) protestovalo nebo nesouhlasilo pět městských obvodů, u dalších šesti nebo sedmi městských obvodů byly vážné připomínky a pouze jeden jediný městský obvod to požadoval, přičemž z různých zdrojů vím, budu konkrétní. První náměstek pana minulého primátora tvrdil to, že se mu to dva roky neříkám hnilo, ale válelo se ve stole, v šuplíku a z dalších dokumentů se dalo vyčíst, že ten materiál nebo resp. ta vyhláška byla připravena už v roce 2006. Nevím, co z toho je pravda. Ti starší zastupitelé, co tu jsou, tak už někteří budou vědět, o co se jedná, a co vlastně pravda je. Každopádně městské obvody byly proti tomu, přesto bylo to (čipování, pozn. autora) přijato proti jejich vůli, odsouhlaseno a tudíž velice jednoduché. Zachovejte se stejně, jako jste se teďka zachovali ke zvyšování daní z nemovitých věcí. Nic víc, nic míň. Občané s tím seznámeni nebyli (až do října 2012, pozn. autora). Byl to takový, když to řeknu slušně, podfuk na občany i na městské části a není to fér. Je třeba si uvědomit, že já už mám nějaký ten pátek, můj kolega, který se mnou sepsal petici, už není schopen ze zdravotních důvodů tady vůbec chodit a angažovat se, se mnou už je to taky trošku divné, ale to neznamená, že se vzdám. Seniorů v Moravskoslezském kraji je podle posledních údajů 30,7 %. To je nějaká síla při volbách. Uvědomte si to, dámy a pánové, protože první volby budou nejpozději příští rok, pokud nebudou některé ještě dříve a senioři, přestože se Vám zdá, že na ně můžete kašlat, nebo alespoň některým z Vás: není tomu tak. Kdybyste se, a někteří se dívali na tu galerii, je vidět kolik tady je lidí starších věkem, kterým to není lhostejné. Zamyslete se, poraďte se se svými rodiči, se svými dětmi, jaký je jejich názor a podle toho to rozhodněte. Nejjednodušší je spláchnout to ze stolu, tzn. zrušit (vynucování čipování, pozn. autora). A pokud jsou pokusy o to, že to chce někdo uzákonit, ano, jsou to ne-fér pokusy, protože, já nevím (proč to ti lidé dělají, pozn. autora). To, co čtu v novinách, občas, takové mediální výstřelky, že snad já bych řekl, že Česká republika je továrna na psy, množírny psů, jak kdyby to bylo na každém kroku. Upřímně řečeno, neviděl jsem žádnou množírnu, žádnou továrnu na psy. Je to jenom sprostá propaganda. Děkuji Vám za pozornost.

(Poznámka: Vážený pan Petr Hadaščok nst. samozřejmě chápe, že jistě nějaké množírny existují, viz série jeho prohlášení zde, nicméně moc dobře si uvědomuje např. dle zpráv Ministerstva vnitra a Policie ČR, že oficiální statistiky nehovoří tak, že by snad byla Česká republika nějakou tzv. množírnou Evropy.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Hadaščokovi nst. za příspěvek. Na konto jeho vystoupení, které se v zásadě na zastupitelstvech periodicky opakuje, řekl, že mu děkuje za jeho aktivitu, že má stále energii toto téma připomínat. Nechtěl by, aby v něm nebo v jakémkoliv z jeho stoupenců vznikl dojem, že někdo na toto téma kašle. On se snaží každý měsíc, když se setkávají s Radními zkonstatovat, že vedení města shromažďuje podklady, aby dokázalo vyhodnotit účinnost či neúčinnost oné obecně závazné vyhlášky. Na druhé straně nelze připustit takové pojetí, že to, co se mi nelíbí, je špatně, neřkuli, že nezákonné. (Pokud to je neústavní a nezákonné, tak to tak zkrátka je, pozn. autora.) Vážený pan Hadaščok nst. často používá termín, že čipování psů je nezákonné: to není pravda. Obecně závazná vyhláška města byla nakonec i přezkoumána Ministerstvem vnitra. (Něco takového může rozhodnout pouze soud; viz podrobný výklad celé problematiky a nezákonnosti/neústavnosti vymáhání implantací cizích elektronických těles do živých těl zvířat v samostatných materiálech A, B, C, D, E, F a další na webu Necipujtenas.CZ, které Vážený pan primátor roku 2015 obdržel, pozn. autora.) Pan Hadaščok argumentuje tím, že je to v rozporu se zájmy městských obvodů. Primátor pana Hadaščoka ujistil, že vyzvali všechny městské obvody prostřednictvím Sboru starostů, aby jim sdělily svůj názor na tuto městskou vyhlášku. (To je pravda, nicméně obvody už takovou výzvu několikrát bojkotovaly: viz zápisy z jednání Sboru starostů, pozn. autora.) Hovoří-li pan Hadaščok nst. o propagandě: Zhruba před třemi týdny mu poslali kolegové od pana Hadaščoka nst. nějaký mail, podle kterého snad je 31 případů, které prokázaly zdravotní škodlivost čipování psů. V tom materiálu, který mu pan Hadaščok nst. poslal, se nic takového nepíše. Tam se píše o 31 případech, ve kterých byla dána výjimka proti čipování psů, protože se jednalo o psy, kteří byli staří, nemocní apod. To nebylo nic o tom, že šlo o 31 případů prokazatelné škodlivosti čipování. Bez ohledu na tyto nepřesnosti ho ujistil a bez ohledu na to, jestli s tím vystoupí za měsíc, za dva znovu, tak mu zopakoval znova to samé, že připravují všechny podklady, jednají i s Centrální veterinární správou, jednají s univerzitou, veterinární klinikou, aby jim k tomu dali podklady, aby se jednou provždy vypořádali s tím, jestli je čipování škodlivé z hlediska zdravotního stavu, jestli je či není prospěšné z hlediska obecné bezpečnosti a pořádku ve městě a jestli je či není v souladu s přáním obyvatel města a jednotlivých městských obvodů.

(Poznámka: Vážený pan primátor toho má na svých bedrech opravdu hodně. Pak přirozeně nestíhá podrobně pročítat všechny informace. Musí proto spoléhat na své poradce a některé úředníky. Materiály zaslané Váženému panu primátorovi obsahovaly informace z Prostějova. Byly získány na základě Zákona ČR o svobodném přístupu k informacím. V tomto městě bylo oficiálně uděleno celkem 37 výjimek z povinného čipování v obavách ze závažných zdravotních a etických rizik implantací cizích předmětů do živých těl zvířat a z různých medicínsko/etických důvodů, přičemž některé výjimky byly uděleny vícekrát pro stejná zvířata s odůvodněním, že čipování není v jejich případě vhodné obzvláště díky nebezpečí vzniku kontraindikací s některými přítomnými nebo predispozičními nemocemi apod. Takové výjimky si vyžádalo právě vynucování čipování ve městě Prostějově, kde se Vážení radní jistili proti případným žalobám ze strany chovatelů zvířat. Uvědomili si totiž možné děsivé následky nekompromisního vynucování čipování všech psů. V Ostravě však žádné výjimky místní čipovací vyhláška nepovoluje ani ze zdravotních důvodů! (SIC!). Již jen proto je třeba ji co nejrychleji novelizovat a na nic nečekat! Každý občan se může s těmito fakty seznámit ve zveřejněné dokumentaci níže a to včetně Váženého pana primátora: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/37-of-official-vet-reports-czech-republic-confirmed-high-risks-for-the-health-of-dogs-and-the-need-for-exemptions-from-rfid-microchipping-prostejov-2015-2010.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/14-veterinarnich-lekaru-oficialne-uznalo-zavazna-zdravotni-eticka-nebezpeci-vynucovani-cipovani-cr-2011-2008.pdf. – Bohužel 14. 10. 2015 již Vážený pan primátor a Vážené ostravské Zastupitelstvo odmítli na dané téma diskutovat a v rozporu s ústavním pořádkem a Zákonem ČR o obcích zakázali občanům debatu k této problematice přímo na jednání Váženého Zastupitelstva – viz popis situace zde. Díky tomu je zcela evidentní, že někomu došly argumenty a uchýlil se k formám legislativního násilí, cenzuře a umlčení oponentů, k praktikám minulých režimů.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále udělil slovo Váženému občanovi M. M.

Vážený pan M. M., občan města Ostravy, vystoupil s diskusním příspěvkem na téma „Kunčice jsou taky Ostrava“. Řekl: „Vážený pane primátore, páni zastupitelé, úředníci radnice, chtěl bych poděkovat, že tady nemusím hodiny čekat na to, abyste mě, občana Ostravy, vyslechli. To, že vystoupení občana může trvat jen 5 minut, je ponižující. Kdyby tady čekaly zástupy občanů na to, aby Vám řekli, co je trápí, tak bych to uznal. Kolik tady vystupuje lidí? Málo a chápu proč. Vás naše problémy asi moc nezajímají, máte dost svých. Co, kde prodat, co, kde vyměnit, je to tady taková malá realitní kancelář Semerák a spol. Čas mi běží, a proto rychle. Mám pro Vás 2 zprávy. Jedna je radostná a druhá smutná. Nebudu se ptát, kterou chcete slyšet dřív. Ta radostná je, že už tady nebudu vystupovat se svými příspěvky o Kunčicích a jejich problémech. Strávím tím hodiny času a výsledky nejsou žádné a život mi po pěti minutách utíká. Ta smutná zpráva pro Vás je, že tady budu chodit i nadále, ale své příspěvky budu podávat písemně, to snad nemůžete zakázat. Doufám, že písemný příspěvek nemusí být jen 5 minut dlouhý, nebo snad stanovíte, že nesmí být delší, než jedna strana psaná počítačem? Protože se Vám to nechce číst. Přeji Vám hodně úspěchů v práci pro Ostravu a málo úspěchů těm, kteří pracují pro sebe. Přílohou tohoto ústního příspěvku jsou písemné otázky na pana primátora, týkající se situace v Kunčicích. Doufám, že příloha bude součástí zápisu z tohoto zasedání. Na závěr Vám chci k dnešní situaci u nás připomenout starý citát Jana Wericha: Ještě, že máme tu spoustu delegátů, kteří hovoří a hovoří, jak lze v cuku letu zformulovat větu, že svět, i když hoří, že neshoří. Děkuji.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Sdělil, že si myslí, že si z toho vystoupení vzali, co bylo třeba.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále udělil slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) poděkoval Váženému panu primátorovi za udělení slova. Dále řekl: „Dobrý den žené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím, aby Vážené Zastupitelstvo nyní zodpovědělo na pořizovaný záznam následující otázky dle názvu tohoto bodu vyhrazeného pro dotazy, připomínky a podněty občanů. Nejprve bych rád poděkoval celému Váženému Zastupitelstvu a hlavně Váženému zastupiteli, populárnímu panu umělci Polákovi z hnutí Ostravak za jeho opakovanou snahu o vyslyšení občanů a předkládání jejich podnětů Váženému Zastupitelstvu k hlasování. Mluvím samozřejmě o minulých hlasováních. Je to opravdu velmi potěšující, že zde mají lidé konečně vítané zastání. Tedy ještě jednou Vám všem děkuji. – Nyní k avizovaným dotazům: 1/ vysvětlete prosím veřejnosti, proč byl stažen z jednání městské Rady dne 25. 8. 2015 bod nazvaný „Podnět občana P. H. na vydání obecně závazné vyhlášky upravující dobrovolné čipování psů“ a zda byl do tohoto podnětu zahrnut důležitý materiál prokazující závažná zdravotní rizika vynucovaného čipování psů, který získal z Prostějova od zdejšího Váženého pana primátora Vážený disident Petr Hadaščok nst., za což mu patří velké poděkování všech pejskařů v celé České republice. 2/ kdy bude novelizován Jednací řád Váženého Zastupitelstva natolik, aby byly vyslyšeny podněty občanů a především Váženého pana zastupitele Semeráka tak: aby například mohl občan odpovědět Váženému panu zastupiteli Kolaříkovi, jestliže by se třeba chtěl občana zeptat na doplnění předneseného občanského podnětu k probíranému bodu programu. Bohužel občan stále nemůže dle platného Jednacího řádu vystoupit k danému bodu dvakrát, pokud už tedy vyčerpal oněch tzv. „zlatých pět minut“ pro své vyjádření. Je to opravdu tristní v porovnání s opravdu dlouhými příspěvky např. Váženého pana náměstka Pražáka, kterého si jinak velmi vážím. Již jsem Vás minule upozorňoval na nezákonnost takového omezování svobody slova pro občany a byl bych rád, kdybychom na tom mohli třeba i společně s dalšími občany zapracovat. O neústavnosti a nezákonnosti takového omezování svobody slova jsem Vás zde již v minulosti informoval. 3/ kdy bude Vážené Zastupitelstvo zveřejňovat na svém webu zápisy z jednání Sboru starostů? Od 1. 7. 2015, kdy takový návrh občanů Vážené Zastupitelstvo schválilo, se zatím v této věci nic neděje. Naopak Vážené vedení Sboru starostů nadále trvá na svém odmítavém stanovisku; vyjádřilo ho dokonce písemně; zkrátka nechce tyto zápisy zveřejnit i po opakovaných prosbách občanů. Prosím, aby se celé záležitosti chopil jakožto zástupce zřizovatele Váženého Sboru starostů sám Vážený pan primátor a celou záležitost dořešil tak, jak to 45 zastupitelů 1. 7. 2015 odhlasovalo. 4/ srpnové vydání časopisu Ostravská radnice přineslo zajímavé sdělení ve věci rozvoje konceptu tzv. chytrého města, který by měl bohužel zasáhnout také Ostravu. Má jít o jakousi v uvozovkách „chytrou revoluci“, respektive „celý filozofický koncept myšlení a chytrých řešení pro obyvatele“ Ostravy, kteří se budou muset údajně smířit s nastupující společenskou chytrou změnou, dokonce změnou svého myšlení, přístupu k veřejnému prostoru, ke společnosti a tedy také ke svému soukromí, majetku nebo přesvědčení. Jak tomu mají prosím občané rozumět? Co budete dělat, pokud lidé chytré technologie odmítnou? Jak jim zaručíte plný a nediskriminační opt-out, nenarušování tradičního, klidného života rodiny a nevměšování výkonné moci do soukromí? Jak si to prosím představujete v praxi? Proč občany prosím neinformujete, že kromě výhod chytrých technologií jsou zde také závažná rizika, na která letos například upozornily analýzy prestižních bezpečnostních společností SymantecKaspersky? Vždyť jistě máte k dispozici zprávy o úspěšných hackerských útocích na auta, ledničky, mobily, dokonce už také na elektronické žákovské knížky; média už hovoří o přípravě použití tzv. „chytrého prachu“ atd. Občané by měli být o těchto nebezpečích informováni. Můžete prosím obyvatelstvu předložit bezpečnostní analýzu situace? 5/ jak to tedy bude s tím na začátku programu zmiňovaným dopisem Petra Macha, Váženého europoslance. Nedostal jsem odpověď. Prosím, aby mi bylo odpovězeno, kdy bude tento jeho dopis zařazen na program jednání třeba příštího Zastupitelstva. Děkuji Vám. Pokud jste si dotazy nestihli poznamenat: tak jsou většinou zachyceny písemně v přiložené přihlášce k tomuto bodu. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že se panu Mgr. Přepiorovi pokusí postupně na jeho otázky odpovědět. K otázce proč byl stažen návrh obecně závazné vyhlášky, řekl, že si myslí, že to zodpověděl. Upřesnil, že se jedná o obecně závaznou vyhlášku, která by zrušila povinnost čipování psů v Ostravě. Je to téma, které řeší každé Zastupitelstvo. Už na to odpovídal panu Hadaščokovi nst. s tím, že se snaží tu věc pojmout komplexně a důvod, proč byl ten bod stažen, je ten, že v té chvíli neměli a nemají ani dosud všechna stanoviska všech městských obvodů a také stanoviska veterinárních autorit. K dotazu, kdy bude jednacím řádem umožněno, aby občan i po vypršení pěti minutového limitu měl možnost ještě jednou k danému tématu vystoupit, pakliže je na jeho dotaz odpovězeno a on už nemá možnost reagovat, zpětně odpověděl, že v tuto chvíli se připravuje novela jednacího řádu Zastupitelstva, který v tuto chvíli je již u předsedů politických klubů, je v jakémsi legislativním kolečku a věří, že dříve či později, a doufá, že dříve než později, bude tento problém vyřešen. Tím nechce naznačit, že by ta diskuse byla zcela neomezená, neohraničená, ale zcela chápe i to, že nastávají situace, kdy by ten občan měl mít možnost ještě jednou odpovědět, zejména je-li k tomu vyzván. Na dotaz, kdy bude zveřejňován záznam ze Sboru starostů, odpověděl, že po diskusi na minulém Zastupitelstvu k tomu vyzvali předsedkyni Sboru starostů Ing. arch. Janáčkovou a není v jeho kompetenci, ani v kompetenci Rady města tuto záležitost si vymoci, takže ta odpověď by případně byla na předsedkyni Sboru starostů, pokud bude chtít odpovědět. K otázce na koncept „Smart City“ odpověděl, že bude vytvořena nová strategie města. Nový strategický plán rozvoje města již bude akceptovat tenhle koncept „Smart City“, nicméně v žádném případě nepůjde o žádnou násilnou implementaci nějakých tzv. chytrých technologií proti vůli občanů. Smyslem uplatnění chytrých technologií v rámci konceptu „Smart City“ je zkvalitnění života občanů a ne naopak. Ujistil ho, že nemusí mít obavy, že chytré technologie budou omezovat jeho život, přestože jak se na Mgr. Přepioru dívá, tak právě drží chytrý telefon v ruce a s chytrou technologií pracuje. Na otázku, kdy se bude Zastupitelstvo zabývat odpovědí na dopis pana europoslance Petra Macha, odpověděl, že tento jeho příspěvek zazněl na úvod, kdy vystoupil s příspěvkem v rámci bodu schválení návrhu programu. Nikdo ze zastupitelů si tento návrh nevzal za své, čili on z toho vyvozuje, že vůle zabývat se dopisem pana europoslance Macha na Zastupitelstvu nebyla. Předal slovo Ing. arch. Janáčkové.

(Poznámka: Dobře si slova Váženého pana primátora zapamatujme! Komukoliv budou chytré technologie v budoucnu vnucovány: bude moci přijít za Váženým panem primátorem a odvolat se na jeho veřejný příslib ve věci osvobození z povinnosti používat chytré technologie a účastnit se povinně konceptu „Smart City“. Obzvláště Vážený pan Mgr. Radek Přepiora má tedy od nynějška v tomto smyslu garanci gentlemana – Váženého pana primátora. Fajn. Je moc dobře to vědět! – Dopis Váženého pana europoslance byl nakonec zařazen na oficiální program Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy až v říjnu 2015. Zastupitelstvo jej mělo projednat dne 14. října 2015. Došlo zde však k nezákonnému/neústavnímu postupu Zastupitelstva, k cenzuře občanů. Podrobnosti zde.)

Vážená paní Ing. arch. Liana Janáčková, starostka ostravského Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a předsedkyně ostravského Sboru starostů, řekla, že je také občankou České republiky a má bydliště v Ostravě v Mariánských Horách. K dotazu Váženého pana Mgr. Přepiory poznamenala, že už mu odpovídala písemně a znova mu to zopakuje ústně. Sbor starostů nemá statut, není ustanoven a jsou prakticky dobrovolné sdružení starostů, které se schází a vyjadřuje se k určitým otázkám města a programu města: proto nemá právo záznam z konání Sboru starostů jakýmkoli způsobem zveřejňovat. Přestože ví, že minulé zasedání Zastupitelstva města doporučilo Sboru starostů, ať takto konají, ona k tomu kompetenci starostů nemá.

(Poznámka: Právní výklad situace je nicméně jiný. Bohužel se mýlí jak Vážený pan primátor, tak Vážená paní předsedkyně Janáčková. Článek č. 2 Jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy zní: „Pravomoci zastupitelstva města. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích. (2) Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.“ „Článek 20 Sbor starostů. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje o zřízení Sboru starostů. (2) Sbor starostů tvoří starostové městských obvodů statutárního města Ostravy. (3) Jednání Sboru starostů se mohou účastnit primátor, náměstci primátora, předsedové politických klubů, případně další pozvané osoby. (4) Jednání a činnost Sboru starostů se řídí vlastním jednacím řádem.Statut města hovoří v článku 6 „Orgány města a jejich pravomoc“ a odstavci (9) takto: „Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.“ Navíc je zde článek 1, Preambule Statutu: „Statutární město Ostrava i městské obvody zřizují své orgány, které vykonávají samostatnou a přenesenou působnost.“ A opět článek 6 Statutu: Orgány města a jejich pravomoc: „(2) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.“ Je tedy v plné kompetenci zřizovatele nebo případně i Váženého pana primátora: rozhodnout o zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů. Vážený Sbor starostů spadá pod Vážené ostravské Zastupitelstvo a může ho úkolovat Vážený pan primátor. – Zápisy z jednání Váženého Sboru starostů se nakonec podařilo lidem získat v říjnu 2015 po marných pokusech o rozumnou/mírovou dohodu díky obětavé spolupráci představitelů Strany svobodných občanů na základě Zákona ČR o svobodném přístupu k informacím. Část těchto materiálů je publikována na webu Necipujtenas.CZ zde a kompletní verze zápisů z let 2009 až 2015 byla odeslána Váženému panu primátorovi Macurovi ke zveřejnění na oficiálním webu Statutárního města Ostravy dle dikce usnesení Zastupitelstva taktéž v říjnu 2015.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) dále udělil slovo Váženému panu Válkovi.

Vážený občan Stanislav Válek (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů): „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Stanislav Válek a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dne 8. 9. 2015 jsem Vám odeslal všem členům velkého Zastupitelstva doplňující informaci ke svému podnětu z 1. 7. 2015, které znázorňují situaci na ulici U Olší v městském obvodu Polanka nad Odrou. V letech 2010 až 2014 zde byla opakovaně povolována výstavba mým sousedům. Jde o 4 rodinné domy sousedící přímo s mým pozemkem. Z nepochopitelných důvodů jsou na tento můj pozemek od roku 2014 a 2015 bezdůvodně vydávána některými obvodními zastupiteli v Polance zamítavá stanoviska. Nemohu zde stavět, ale ostatní občané v okolí ano. Dále chci poukázat, že při několika veřejných jednáních polanského Zastupitelstva podali někteří zastupitelé žádost, aby mi a dalším stavebníkům bylo vyhověno, abych mohl ve výše uvedeném prostoru budovat své obydlí a mohl se připojit k ulici U Olší. Chci podotknout, že zastupitelé v Polance nejsou ve věci vytváření překážek polanským stavebníkům vůbec jednotní. Zamítavá stanoviska vydávaná Radou v Polance vůči mé osobě vidím jako nerovný přístup a diskriminaci. Do dnešního dne mi nebylo vysvětleno: z jakého právního důvodu se nemohu připojit ke komunikaci U Olší, jestliže jsem splnil všechny legitimní náležitosti. Prosím Vás tedy o schválení následujícího textu vstřícného prohlášení, které by pomohlo celou situaci vyřešit: „Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy vyzývá Váženého pana starostu, Váženou Radu a Vážené Zastupitelstvo městského obvodu Ostravy - Polanky nad Odrou, aby nekladli stavebníkům v lokalitě na ulici U Olší překážky ve věci zákonné výstavby jejich rodinných domů, aby s nimi začali urychleně a vstřícně jednat s cílem nalezení oboustranně přijatelného, kompromisního řešení dané situace.“ Velice Vám děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu pomoci občanům, Vašim voličům v jejich naléhavé situaci. Mám zde navíc návrh adekvátního řešení celé kauzy.“

(Poznámka: Po dobu projevu Váženého pana Válka vystupoval na galerii pro veřejnost také Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, kterého Vážený pan Válek poprosil o součinnost, aby zde Váženým zastupitelům názorně ukázal a rozvinul transparent s katastrální mapou lokality U Olší s vyznačeným diskriminačním problémem v Polance. O tuto mapu projevili po skončení projevu Váženého pana Válka velký zájem přítomní novináři a široká veřejnost, která si všechny údaje fotografovala.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu Válkovi za příspěvek. Řekl, že v zásadě pan Válek zopakoval to, co řekl ráno a on mu stejně jako ráno odpoví, že není pravdou, že se jeho problémem nikdo nezabývá. Bylo mu odpovězeno 1. náměstkem primátora Ing. Palyzou a ví sám, že se tím podnětem zabývá Úřad veřejného ochránce práv, intervenuje v jeho prospěch paní poslankyně Lorencová, ale i nehledě těchto aktivit i on mu slíbil, že se tímto problémem bude město zabývat. Pokud chce, aby ten důvod, proč to tak je, a možná s ohledem na to, že ten problém cítí, že už je lehce eskalován, a jestli si dají dvě minuty času, tak požádá pana starostu Bochniu, aby v krátkém čase nastínil, co je podstata toho problému, aby tady nevznikl dojem, že jeden stavebník je diskriminován na úkor ostatních, protože z rozsahu informací, které o tom má, tak to v žádném případě takto není.

Vážený pan Pavel Bochnia, starosta ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou (nezávislí) řekl, že si myslí, že je to tak závažný problém, který se neřeší jeden rok, ale více jak pět let, možná šest, sedm, že to nejde shrnout jen do jedné věty. Schválně dopoledne nevystupoval, aby zbytečně nejitřil atmosféru, protože pan Válek ho s panem Přepiorou doslova šokují, protože na posledním obvodním Zastupitelstvu v červnu 2015 se domluvili se stavebníky, že se setkají a začnou hledat řešení, což se taky stalo. 18. 7. 2015 se sešli; pan Válek je osobně v týmu, který vyjednává; vede ho pan H. a k celé situaci je ustanovena nějaká skupina lidí, zastupitelů a radních, kteří se tím zabývají. (Vážený pan Mgr. Přepiora není účasten na žádných vyjednáváních s Váženým panem starostou, Váženou obvodní Radou nebo Váženým Zastupitelstvem v této věci, jelikož se občanů zastává z pozice občana, publicisty a nikoliv z pozice stavebníka, pozn. autora.) Pan Válek na tomto jednání slíbil, že do té doby než se posunou dál a stavebníci předloží návrh dalšího řešení, nebude apelovat další úřady a stěžovat si na kde, co. (Vážený pan Válek takový údajný slib rozporoval, pozn. autora.) Je pravdou, co řekl pan primátor, že už odpovídají panu ombudsmanovi, panu senátorovi Sulovskému, osobně byli s paní poslankyní Lorencovou, probírají to s odbory ostravského Magistrátu. Není pravdou, že je to jenom o jedné ulici; je to o celé lokalitě Přemyšov, kde hrozí výstavba cca 70 domů (toto tvrzení nebyl Vážený pan starosta schopen do poloviny října 2015 nijak doložit na základě stavebních povolení nebo studií a jde tedy s největší pravděpodobností pouze o spekulaci, pozn. autora) a není na to připravena infrastruktura. Je připraven se k tomuto bodu jasně vyjádřit; řešilo se to i za minulého vedení. Oni bohužel mají v Polance přetlak stavebníků a staví se v lokalitách, i v minulosti stavělo, kde nebyla připravena infrastruktura a dnes nejsou schopni na těchto místech tu infrastrukturu dobudovat, proto se zhruba před pěti lety nastavil nějaký parametr, za jakých podmínek budou do budoucna výstavbu povolovat a toho se drží (nicméně tento parametr nebyl dodržován, jelikož výstavba zde byla povolována také v minulých letech – někomu ano a jiném ne, pozn. autora). Je to jednotné stanovisko a větší části obvodního Zastupitelstva (nikoliv tedy všech Vážených obvodních zastupitelů, pozn. autora) a dokonce v minulém období jednotného názoru Zastupitelstva. V této chvíli, protože se znova o tomto začalo jednat, tak se hledají nějaké cesty, jak v této lokalitě do budoucna případně stavět. Vše záleží na stavebnících, kteří mj. na 24. 8. 2015 svolali schůzku, kde pozvali všech 15 zastupitelů městského obvodu vč. radních a tuto schůzku přímo v den konání v dopoledních hodinách zrušili, že na ni ještě nejsou dostatečně připraveni. Víc o této situaci neví a osobně je v šoku, že se k tomuto bodu dneska diskutuje. Je připraven odpovědět na dotazy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) řekl, že Vážený pan Válek ve svém vystoupení navrhl, aby Zastupitelstvo města přijalo usnesení, které zní: „Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy vyzývá Váženého pana starostu, Váženou Radu a Vážené Zastupitelstvo městského obvodu Ostravy - Polanky nad Odrou, aby nekladli stavebníkům v lokalitě na ulici U Olší překážky ve věci zákonné výstavby jejich rodinných domů, aby s nimi začali urychleně a vstřícně jednat s cílem nalezení oboustranně přijatelného, kompromisního řešení dané situace.“ V souladu s jednacím řádem se dotázal, zda si někdo ze zastupitelů chce osvojit tento návrh, aby o něm mohli případně hlasovat.

Vážený pan Mgr. Petr Mika, zastupitel zvolený na kandidátce hnutí Ostravak, řekl, že chápe, že to může být velmi složitá kauza, ale požádal, aby někdo řekl, kde je ta základní překážka pro výstavbu v dané lokalitě.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že ta cesta je široká dva a půl metru a nevejdou se tam ani tři lidi vedle sebe, tzn., že jakmile jednou dají povolení, aby tam jezdilo auto, tak není kde, aby se to druhé vyhnulo. Historicky se nějaká povolení dala a obvodní Zastupitelstvo se v tuto chvíli zdráhá další povolení vydávat, dokud se ta komunikace nezkapacitní. O tom se vedou ta jednání. Není to tak, že by Rada města nebo obvodní Zastupitelstvo Polanky tu situaci neřešilo. Doporučil těm, kteří mají pochyby, aby se tam zajeli osobně podívat. On se tam podívat byl.

(Poznámka: Tvrzení Váženého pana primátora vychází z jeho osobního dojmu. Naopak studie profesionálů specializovaných na dopravu, projekty a inženýrské sítě z firmy UDIMO prokázala vhodnost a soulad s předpisy ve věci místní jedno-pruhové komunikace s šířkou jízdního pruhu 2,75m za využití tzv. výhyben (otázkou je, kolik by jich mělo být) při dodržování kapacity průjezdu 500 vozidel denně v obou směrech. Stávající komunikace je v majetku Statutárního města Ostravy, které ji svěřilo do správy městskému obvodu Polanka. Stavebníci výše uvedenou variantu již několikrát navrhli. Byli však nakonec v letech 2014 a 2015 obvodními zastupiteli v Polance odmítnuti s poukazem na jakousi o zákon se neopírající nutnost vybudování cesty v šířce 6 metrů. Takové řešení není v možnostech stavebníků jak z finančního, tak z technologického hlediska včetně nereálné dohody s majiteli dotčených pozemků, sítí, území ochrany přírody apod. Celá situace díky tomu vypadá: jako by schválně šlo o nastavení nesplnitelných podmínek, které by jakoukoliv výstavbu v této lokalitě zastavily i za cenu finanční likvidace stavebníků. Mnoha dotčeným stavebníkům je v dané lokalitě podobnými způsoby mimo přesnou definici zákona bráněno ve výstavbě již cca 6 let.)

Významný umělec České republiky – zastupitel Statutárního města Ostravy z hnutí Ostravak – Vážený pan Vladimír Polák se dotázal Váženého pana starosty Bochnii, zda rozumí dobře tomu, že je to tak, že ty sousední pozemky dostaly to povolení z toho důvodu, že byly dřív a Vážený pan Válek přišel jakoby pozdě, když už tím, že předcházející stavby byly uskutečněny, tak už ten problém vyeskaloval (těžko hovořit o nějakých problémech; v dané lokalitě je velmi klidné a příjemné bydlení, pozn. autora) a tím pádem má Vážený pan Válek smůlu, protože byl poslední v řadě. Oni se rozhodli, že už toho bylo dost a v tu chvíli dali hranici, že už to nelze? Nebo jak tomu mám rozumět?

Vážený pan Pavel Bochnia, starosta ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou (nezávislí) odpověděl, že jak zmínil v té první části, ten vývoj už je víceletý, takže někdy v roce 2011, aby obvodní Zastupitelstvo jasně deklarovalo stavebníkům, že v této lokalitě je problém, tak se přijalo usnesení, za jakých podmínek je možno v této lokalitě stavět. Po různých dalších nátlacích se ta usnesení měnila, protože stavebníci požadovali jiné podmínky a vznikly tam nějaké kompromisy, které vedly k tomu, že jedna ulička je užší a v podstatě v té době se tam povolila výstavba nějaké části rodinných domů, proto tam vznikla tahle ne úplně ideální situace. Druhá část komunikace je propojující až na Janovou a je dlouhá cca 2 kilometry, tam je ta situace ještě podstatně horší, ale s tím je samozřejmě seznámen i pan Válek a běžně to takhle s nimi komunikuje. Řekl, že celé obvodní Zastupitelstvo po celou dobu pracuje nad materiálem, který zpracovala společnost UDIMO. Je tam dopravní projekt, který řeší dopravní studii, která řeší celou situaci a navrhuje nějaké řešení zkapacitnění komunikace. Toto je k dispozici a je schopen ho poskytnout (viz výše, pozn. autora).

Vážený pan JUDr. Ivan Štefek, zastupitel zvolený na kandidátce KSČM, sdělil, že si myslí, že už na počátku jednání Váženého Zastupitelstva naznačil vše podstatné a že by nebylo od věci, kdyby toto Zastupitelstvo bylo informováno standardním materiálem, který by popisoval tu situaci s tím, že taktéž má možnost vyjádřit se obvod Polanka k této problematice, ať jsou všichni se vším všudy dopodrobna informováni a teprve poté můžou přijmout nějaké usnesení, opatření. Všichni jsou pouze kuse informováni z jedné strany i z druhé strany. Myslí si, že tato problematika nikdy neskončí, pokud ji centrální Zastupitelstvo neuzavře, ale prosím Vás řádným způsobem. Proto navrhl, aby pan 1. náměstek Palyza byl úkolován v tom směru, že jeho útvar připraví popis celé té problematiky tak, aby se mohl i obvod Polanka k tomu vyjádřit a oni s konečnou platností mohli celou tu záležitost v klidu uzavřít. Poděkoval za pozornost

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu 1. náměstkovi Palyzovi.

Vážený pan Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek Váženého pana primátora Statutárního města Ostravy (ČSSD), poděkoval Váženému panu JUDr. Štefkovi za návrh. Doporučil ho přeformulovat a zaúkolovat naopak Váženého pana starostu Bochniu, aby připravil popis celé situace, se kterou by se majetkový odbor Magistrátu a následně 1. náměstek seznámil a předložil v ucelené zprávě do Zastupitelstva města k hlasování. Myslí si, že takto by to bylo ideální. Pan starosta, jako hlavní viník stojí tady, teď to myslí v dobrém smyslu, je na zasedání přítomen a on se té problematiky určitě chopí tak, aby ty informace byly maximálně objektivní, ale aby byly i maximálně dostačují tak, aby my všichni ti, kteří se v minulosti podíleli na činnosti orgánů samosprávy na různých obvodech, jsme se v tom mohli velice rychle zorientovat, protože skutečně ta situace tam je velmi nepřehledná a problematika řešení sjezdu od rodinných domků na veřejnou komunikaci je vždycky velice citlivá, protože někdy si obec plánuje těch sjezdů udělat třeba tři a udělat je třeba hromadné, nebo si naplánuje, že ty sjezdy budou dočasné a potom se z nich stanou sjezdy trvalé, takže si dokáže představit situaci pana starosty, ale na druhé straně i situaci Váženého pana občana Válka. Z tohoto pohledu by to otočil a požádal Váženého pana starostu Bochniu, aby připravil veškerou dokumentaci k této záležitosti. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu zastupiteli Babkovi.

Vážený pan JUDr. Josef Babka, zastupitel Statutárního města Ostravy (KSČM), se dotázal, než budou případně hlasovat, zda se jedná o problém, který se týká výkonu státní správy nebo výkonu samosprávy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že se jedná o samosprávnou kompetenci, tzn. že Vážený pan JUDr. Babka by se k tomu vyjádřil jakožto majitel komunikace.

(Poznámka: Cesta k pozemku Váženého pana Válka, ke které mu nechce Zastupitelstvo Váženého městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou povolit připojení, má parcelní číslo 2579/1 a náleží k majetku Statutárního města Ostravy a je pouze svěřena do správy městskému obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. Totéž se týká sousední cesty parcelní číslo 2608/1 a dalších předmětných komunikací.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uděluje slovo Váženému panu zastupiteli Málkovi.

Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek z hnutí Ostravak se přidal k návrhu Váženého pana JUDr. Štefka, ale ve smyslu, jak ho přeformuloval Vážený pan 1. náměstek primátora Ing. Palyza. S tím naprosto souhlasí. Dodal, že čím déle toto poslouchá, a to nečekal, že ta diskuse bude takto rozsáhlá (díky občanům, stavebníkům, kteří se nevzdali po několikati odmítnutích, pozn. autora), tak tím více to v něm vyvolává zdvižení obočí a trošku takové překvapení, protože tu situaci na tom místě docela dobře zná a myslel si, že to bude problém kanalizace nebo nějakého elektrického vedení, něčeho, co je daleko obtížněji vyřešitelné, ale ne toho, že by ta silnice byla tak úzká, že by to bránilo výstavbě dalšího domku. Je tam spousta takových silnic. Prosím Vás ta oblast je protkaná takovými úzkými uličkami a věří, že je tam spousta zájemců, kteří chtějí stavět, ale konkrétně tato nemovitost toho pozemku stojí asi 100 metrů od hlavní polanské velkokapacitní ulice a že by zrovna tohle měl být ten největší problém, tak to ho trošičku překvapuje, ale souhlasí s tím, že zatím nejsou dobře informováni o celé problematice, proto si myslí, že by tu debatu mohli uzavřít s tím závěrem, který navrhovali Vážení zastupitelé Štefek a Palyza. Poděkoval za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za tuto věcnou připomínku a zopakoval, že Vážený pan Válek vznesl návrh na usnesení. Dotázal se, zda si někdo ze zastupitelů chce osvojit návrh Váženého pana Válka. (Nikdo ze zastupitelů se nepřihlásil.) Vážený pan primátor vidí, že se hlásí do diskuse Vážený pan starosta Bochnia. Ptá se ho: zda on si chce tento návrh osvojit? Uděluje mu slovo.

Vážený pan Pavel Bochnia, starosta ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou (nezávislí) řekl, že nikoliv a Váženému panu MUDr. Málkovi vzkázal, že ho v městském obvodě Polanka rád přivítá, můžou se o jejich komunikacích pobavit; myslí si, že k posouzení, jestli je komunikace dostatečně kapacitní, jsou jiní odborníci než zastupitelé a občané a myslí si, že takto by to mělo být. (Vážený pan starosta zde zcela z nepochopitelných důvodů odmítá akceptovat právo majitele cesty, tedy Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, k nakládání se svým majetkem svěřeným jeho obvodu pouze do správy a de-facto také právo občanů usilovat o dosažení svého vlastního štěstí. Zastupitelé se mohou vyjadřovat k celé řadě otázek v souladu s ústavním pořádkem ČR, pozn. autora.) Za sebe řekl, že to určitě posoudí, ale rozhoduje samospráva městského obvodu. (Ta má však danou komunikaci pouze svěřenou ve správě. Pokud městský obvod rozhoduje nebo určitým způsobem jedná, pak tak vždy činí podle Statutu jménem celého města. Důsledky rozhodování nebo jednání městského obvodu učiněného v rozporu s právními předpisy jdou k tíži městského obvodu. Vážené centrální Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené Statutem Zastupitelstvu městského obvodu, pozn. autora.) Není v ní sám, je tam Rada a Zastupitelstvo. Bude to tlumočit a připraví nějakou odpověď. Zdůraznil, že jsou momentálně v jednání se stavebníky, ve vyjednávacím týmu je Vážený pan Válek a momentálně čekají na termín, který jim Vážený pan H., který je ve vedení tohoto týmu, předloží k dalšímu projednávání. Na závěr řekl, že za městský obvod Polanka je připraven je o tom informovat.

(Poznámka: Právní výklad k této věci je takový, že za určitých okolností může Vážený pan primátor a Vážené centrální ostravské Zastupitelstvo opravdu řídit/úkolovat jak starosty, tak samotné městské obvody a jejich činnosti, vykonávat nad nimi dozor, pomáhat starostům při komunikaci s občany apod. Není důvodu: proč by se mělo město této příležitosti jak pomoci občanům zbavovat. Statut města Ostravy totiž hovoří např. v článku č. 6 takto: „Orgány města a jejich pravomoc“, odstavec „(9) Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.“ Navíc článek č. 6 Statutu: „(2) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.“). Článek č. 2 Jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy zní: „Pravomoci zastupitelstva města. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích. (2) Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.“)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Váženému panu starostovi za vyjádření a upřesnil, že se jedná o rozhodnutí, které je samosprávným rozhodnutím městského obvodu Polanka nad Odrou, tudíž oni nemají sebemenší pravomoc nařizovat, jak má takové rozhodnutí vypadat, dokonce nemají ani pravomoc ukládat starostovi městského obvodu takový úkol, takže usnesení může znít maximálně v tom smyslu, že žádají pana starostu, aby připravil a informoval Zastupitelstvo města o řešení problému stavebníků v ulici U Olší v Polance nad Odrou a pan 1. náměstek Ing. Palyza to následně předloží jednání Zastupitelstva. (Právní výklad této problematiky není ovšem takto jednoznačný, jelikož městský obvod Polanka nevlastní komunikaci, která je předmětem sporu mezi obvodem a stavebníky. Vlastní ji město a Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy má v tomto případě právní nástroje, jak postupovat, aby stavebníkům umožnilo napojení na komunikaci a vydalo k tomu své stanovisko, pozn. autora.) Vážený pan primátor dal hlasovat o usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města žádá starostu městského obvodu Polanka nad Odrou, aby připravil a informoval zastupitelstvo města o řešení problému stavebníků v ulici U Olší v Polance nad Odrou.

Výsledek hlasování: Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0521/ZM1418/8.

(Poznámka: Došlo k obrovskému úspěchu a mohutné morální podpoře pro již mnoho let zle zkoušené stavebníky v dané lokalitě v Polance! Všem Váženým zastupitelům hlasujícím – PRO tedy náleží velké poděkování!)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil dále slovo Váženému občanovi J.

Vážený pan J., občan města Ostravy, vystoupil s diskusním příspěvkem na téma – současná politická a ekonomická situace. Řekl: „Jmenuji se J. J., je mi 61 let, svobodný, vyučený číšník, strojní zámečník, pocházím z Mariánských Hor. Děkuji, že konečně jste si uvědomili, že také občané mají právo se vyjádřit, že potřebujeme jeden druhého. V roce 1989 jsem byl u soudu s V. H., kdy ho vedli v poutech v otrhané košili estébáci. Požadovali jsme okamžité propuštění, a když skládal prezidentský slib, tak řekl „slibuji na svou čest a svědomí, že nezklamu důvěru tohoto národa“. Dopadlo to tak, že půl milionu lidí nemá práci, tisíce bylo propuštěno bez zaplacení mzdy, umírají hladem v mrazu a spáchali sebevraždu. Tato společnost si přeje občanskou společnost, abychom měli školství, zdravotnictví zdarma a ne žádný kapitalismus. Dále bych chtěl říct k životnímu prostředí. Máme 60 let v Horní Lhotě Zátiší, Porubka je vyschlá bez pstruhů a raků, takže si tady pozveme ministra životního prostředí, když to rybářství, životní prostředí a obce nikoho to nezajímá. Další věc je paní Janáčková. Byl jsem v roce 1980 zaměstnán na dopravním podniku Metro a předseda KSČ T. H. mě vyzval, abych donášel informace o M. K., se kterou se znám. Když jsem to odmítl a odešel jsem, tak mi do zdravotní karty dali takové svinstvo, že doktoři nad tím kroutili hlavou. Vůbec na to nemají právo. V březnu jsem byl přepaden na ubytovně, mám zlomený obratel, čtyři šrouby z titanu do konce života, možnost ochrnutí, pachatel dostal podmínku a z tohoto přepadení viním šest lidí i starostku Janáčkovou, poněvadž kdysi si na ni stěžoval P. S., člen obecní rady. Zmlátili ho. Můj otec si na ni stěžoval, přepadli ho před domovem důchodců v devadesátých letech a teď se mi stalo toto. R. M. mi řekl, že je to u ní normální, že lidem vyhrožuje, odposlouchává telefon, takže by bylo na řadě, aby odstoupila a předala tuto svoji funkci R. M., schopnějšímu člověku. Dále bych chtěl říct panu Macurovi, že mu předám DVD Jack Strong. Loni to vyšlo v polských kinech podle skutečné události. Karel Pacner o tom napsal článek v Mladé frontě. V kině ART ho stáhli, že není producent, nepromítali ho. Je to z osmdesátých let, kdy důstojník polské armády Kukliński předal Američanům zprávy, že jsou tam nukleární zbraně a chtějí intervenovat do táborů valenců, M. a spol. Oni ho převezli s celou rodinou do Ameriky, zahynuli oba dva jeho synové, takže KGB se mu určitě pomstila, takže vlastně za svoji statečnost, kdy nasadil život, přišel o dva syny. Pátá věc je o kultuře v Ostravě. Většina lidí už si stěžuje na Colours of Ostrava, že se vůbec nevyspí, takže je třeba, aby stáhli hlasitost, v deset hodin skončili a aby se tady znovu obnovily dvě letní kina. Jedno bylo v Porubě a druhé na Černé louce zastřešené. D3 kino musí být zastřešené, ať už je tady konečně kvalitní kultura. Děkuji.“

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek. Řekl, že příspěvek obsahoval několik návrhů. Možná bude procesně jednodušší, když mu na ně odpoví písemně. Reagovat může pouze k tomu, že ta jeho řeč obsahovala poměrně vážné obvinění na adresu paní starostky Janáčkové. Pakliže by byl o něčem takovém pan J. přesvědčen, tak si myslí, že to není otázka na Zastupitelstvo města Ostravy, ale na orgány činné v trestním řízení. V tom případě mu doporučil jednat takto. K dalším otázkám jako např. zastřešení 3D kina apod. by se vyjádřili písemně.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) uvádí další bod programu jednání Váženého Zastupitelstva nazvaný „Návrh obecně závazné vyhlášky č. ...., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“ a vyzývá Vážené Zastupitelstvo k diskusi.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu sdělil, že se domnívá, že zde není dáno za dost čl. 8, odst. 2 Jednacího řádu Váženého Zastupitelstva města, tzn., že v usnesení chybí termín plnění a zodpovědná osoba. Požádal Váženého pana primátora, aby navrhl doplnění v těch časových intencích, ve kterých to cítí.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) požádal Váženou vedoucí legislativního a právního odboru města, Mgr. Kolkovou, jestli by k tomu mohla vystoupit a případně navrhnout vhodný termín tak, aby to nekolidovalo s procesem schvalování.

Vážená paní Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního Magistrátu Statutárního města Ostravy odpověděla, že dle jejího názoru nemusí doplňovat ani zodpovědnou osobu, i když v některých jiných materiálech to je, ani termín plnění, a to z důvodu, že odpovědná osoba vyplývá z organizačního řádu MMO a termín vyplývá ze samotné obecně závazné vyhlášky, která nabývá účinnosti 25. 9. 2015. Vzhledem k tomu, že musí viset 15 dní předem, pak musí i ten termín v rámci zodpovědné osoby splnit.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu řekl, že v článku 8, odst. 2 jednacího řádu je uvedeno, že usnesení musí obsahově odpovídat a dále s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Rozumí tomu, co Vážená Mgr. Kolková říká, konkludentně to z toho vyplývá, ale nemůžou v takovém případě mít v jednacím řádu spojení – usnesení musí obsahovat. Dále řekl, že pokud si přečtou ukládací usnesení, které stanoví, že spolu s Váženým panem primátorem podepíše Vážený pan 1. náměstek, tak si myslí, že by tam termín být měl právě proto, že pokud by to nepodepsali, tak samozřejmě může být problém s nabytím, tzn., že v tomto případě si myslí, že Vážená paní Mgr. Kolková nemá pravdu.

Vážená paní Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního Magistrátu Statutárního města Ostravy odpověděla, že do usnesení to samozřejmě doplnit můžou, ale pokud by Vážený pan primátor a Vážený pan 1. náměstek ten termín nesplnili, tzn. 15 dní před vyvěšením, pak by byl problém, tzn., že i oni by si měli být vědomi, že ty termíny musí dodržovat, aniž by jim to bylo uloženo.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) konstatoval, že si uvědomují, že musí dodržovat termíny. Požádal Váženou paní Mgr. Kolkovou, aby navrhla termín a zodpovědnou osobu.

Vážená paní Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního Magistrátu Statutárního města Ostravy navrhla do usnesení doplnit jako zodpovědnou osobu Mgr. Kolkovou, odbor legislativní a právní a termín plnění 25. 9. 2015.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu řekl, že ta jeho poznámka paradoxně dle jeho názoru je ve prospěch Váženého pana primátora a Váženého pana náměstka, protože exaktně stanovený termín usnadní kontrolu třeba pro asistentky. Je to daleko lepší, než to odečítat z úřední desky apod. Myslí si, že je to spíše ku prospěchu věci a ne proto, že by chtěl komukoliv přidělávat práci nebo byl extra velký hnidopich.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že ho zaujal termín Váženého pana JUDr. Semeráka, že ta jeho připomínka je paradoxně v jejich prospěch, jakoby obecně za normálních okolností by měl být jeho zájmem jejich neprospěch v rámci opozice. Řekl, že to bere bez dalších komentářů.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) udělil slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi, když se velmi humorně pokusil dát na vědomí zastupitelům chvilkou pauzy a přehrabáváním v dokumentech, kdo že se to tak asi mohl přihlásit z občanů do diskuse. Za všeobecného veselí v sále Vážený pan primátor Vážené zastupitele informuje, že se do diskuse opět přihlásil Vážený pan Mgr. Přepiora.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) děkuje za udělení slova. V nadsázce a s humorem kvituje, že si na něj Vážený pan primátor vzpomněl, jelikož dnes vystupuje častěji než obvykle. Dále řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Prosím Vážené Zastupitelstvo o podrobný popis fungování celého systému nakládání s nalezenými nejlepšími čtyřnohými přáteli člověka na území Statutárního města Ostravy dle příkladů z praxe (mj. včetně evidence, označování a nákladů na celý systém) a to vzhledem k návrhu na úpravu článku 13, písm. a), bod 6) Statutu ve vztahu k nalezeným psům. Původní návrh Statutu v této části zněl: Cituji „/.../ plní úkoly obce ve věcech nálezů podle Občanského zákoníku, přičemž ve vztahu k nalezeným psům v případě převzetí nalezeného psa od nálezce se jedná o povinnost městského obvodu následně tohoto psa předat Magistrátu a o povinnost městského obvodu uhradit městu vzniklé náklady související s péčí za každého nalezeného psa za první dva měsíce, a to ve výši stanovené Radou města,“ konec citace. V rámci projednávání návrhu na statutovém výboru zazněla údajně otázka, proč se městské obvody mají podílet na nákladech a také, jaké náklady by to měly být. Bez těchto informací by návrh neměl být znovu předložen k projednání. Návrh byl nakonec z projednání na statutovém výboru stažen. Prosím o detailnější vysvětlení situace a děkuji Vám za pozornost.“ Vážený pan Mgr. Přepiora dále vysvětlil pro Váženého pana primátora v reakci na jeho předchozí osobní poznámku, že chytré telefony ze zásady nepoužívá a jeho telefon také není „smart“, tedy tzv. chytrý. To vůbec. Také informoval o právním názoru vzhledem k možnosti získat pro občany města zápisy z jednání Váženého Sboru starostů a ty pak zveřejnit na oficiálním webu města. Samozřejmě podle jednacího řádu Váženého Zastupitelstva a podle současného znění Statutu lze, aby primátor jakožto vedoucí osoba Váženého Zastupitelstva, která zastupuje Vážené Zastupitelstvo, aby požádal Váženou paní Janáčkovou, předsedkyni Váženého Sboru starostů, o předložení těch zápisů. To je právní názor Společenství webu Necipujtenas.CZ. Poděkoval za pozornost. (Zápisy se nakonec podařilo získat díky obětavosti představitelů Strany svobodných občanů v říjnu 2015 po marných pokusech o rozumnou/mírovou dohodu s Váženým vedením Sboru starostů a to skrze Zákon ČR o svobodném přístupu k informacím. Část těchto materiálů je publikována na webu Necipujtenas.CZ zde a kompletní verze zápisů z let 2009 až 2015 byla odeslána Váženému panu primátorovi Macurovi ke zveřejnění na oficiálním webu Statutárního města Ostravy taktéž v říjnu 2015, pozn. autora.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek a omluvil se Váženému panu Mgr. Přepiorovi, že na tu dálku nepoznal, že nedrží v ruce chytrý, ale hloupý telefon. K poznámce na konto Vážené paní předsedkyně Sboru starostů sdělil, že si je toho vědom. On Váženou paní starostku požádal a Vážená paní starostka nevyhověla. To je celý závěr. Jinak, co se týká tématu příspěvku Váženého pana Mgr. Přepiory, tak on mu chtěl navrhnout, že by mu odpověděli písemně, nicméně v mezidobí se přihlásila Vážená paní náměstkyně Mgr. Šebestová. Předal jí slovo.

Vážená paní náměstkyně pro životní prostředí Mgr. Kateřina_Šebestová (hnutí ANO) vysvětlila, že od 1. 3. 2015 byl útulek převeden z vedení městské policie na odbor ochrany životního prostředí Magistrátu. Chtěli udělat všechno tak, aby se pro městské obvody ve vztahu k nalezeným psům nezměnilo vůbec nic. Bylo nutno změnit jak různé organizační a administrativní úkony ve vztahu k útulku, tak také provozní řád. Důsledkem změny provozního řádu bylo to, že se prodloužila mj. doba, kdy nalezený pes musí být v izolaci. Mnohdy je to až tři týdny a stalo se to, že útulek byl záhy naplněn. Musely se nasmlouvat externí útulky mimo území města Ostravy, kde byli nalezení psi odvezeni. Ve vztahu k této změně se navrhly úpravy Statutu, následně se z jednání statutového výboru stáhly a na základě jejího rozhodnutí včera Vážený pan pan vedoucí Ing. Bc. Valerián, Ph.D., připravuje další návrh úpravy Statutu tak, aby se pro městské obvody opravdu nic nezměnilo, aby úhrada za pobyt nalezeného psa v útulku, ať už města nebo externího, byla hrazena z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Mgr. Šebestové. Konstatoval, že návrh Váženého pana Mgr. Přepiory neobsahuje žádný návrh usnesení, tzn. že berou jeho vystoupení pouze na vědomí. Zastupitelé neměli také žádné podněty ani připomínky.

Jednání dále pokračuje.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) oznamuje projednávání bodu č. 121. ve věci informací k dani z nemovitých věcí a po krátké diskusi se zastupiteli uděluje slovo Váženému panu Mgr. Přepiorovi a prosí jej, aby přednesl svůj příspěvek.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ): Děkuje Váženému panu primátorovi za udělení slova a dále sděluje: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Dovolte mi, abych zde vyjádřil nejen za sebe, nýbrž také za značnou část obyvatel Ostravy velké poděkování a pochvalu těm odvážným zastupitelkám a zastupitelům ostravských obvodů a především Vážené Radě Statutárního města Ostravy, kteří ctí své slovo, hájí své občany v praxi a odmítli schválit navyšování daně z nemovitých věcí v Ostravě podle naprosto nemorálního návrhu a to rovnou o zamýšlených 100 procent. Je potěšující, že například Vážený pan primátor Macura a jeho první náměstek, Vážený pan Palyza, jednoznačně v médiích prohlásili, že daň se zvyšovat nebude, pokud pro takové opatření nebudou hlasovat všechny ostravské obvody. Jelikož 3 městské obvody s nemorálním stoprocentním navyšováním daně z nemovitých věcí nesouhlasily (šlo o Novou Bělou, Pustkovec, Svinov) a jeden městský obvod návrh projednal bez přijetí usnesení (Michálkovice) a v městských obvodech Petřkovice, Radvanice a Bartovice o zvyšování daní z nemovitých věcí Zastupitelstvo s výjimkou Rady vůbec nejednalo, tak nakonec nebyl ani Radou Statutárního města Ostravy návrh na zvýšení daně z nemovitých věcí přijat. Občanům se velmi ulevilo. Jde o velké vítězství rozumu, humanity a citlivého přístupu k občanům nad děsivou politikou legislativního násilí. Jde také o pozitivní ukázku toho, jak by se měla dělat politika v praxi, jak by ji tedy měli dělat gentlemani, jejichž jednou dané slovo veřejnosti platí. Minulé vedení města takto férově bohužel nepostupovalo a vynutilo si například povinné čipování psů na území Ostravy formou vyhlášky i vůči námitkám mnoha městských obvodů. Pokud si srovnáte tento přístup, protože daně se řeší také formou vyhlášky, je to zcela evidentní posun k lepšímu. Vážený pan Hadaščok nejstarší už tady o tom hovořil a mohl by nám vyprávět nejeden tristní příběh o vyjednávání v této věci. Společenství webu Necipujtenas.CZ materiály k této kauze zveřejnilo. To je asi každému dost dobře známé. Nezvyšování daňových břemen obyvatelstva a úsporné zacházení s veřejnými penězi totiž patří k základním pilířům dobré zastupitelské politiky. Je bohužel smutné, že obzvláště nynější Vážené vedení Sboru starostů, jakkoliv si ho velice vážím – podle zpráv ve sdělovacích prostředcích – bude nadále pokračovat ve svých snahách o uvalení na občany úděsné daňové zátěže a o její vynucení pomocí práva na všech Ostravácích formou legislativního násilí. Věřím, že občané dají jasně opět v diskusi najevo a to nejen v rámci ostravských obvodů, že s takovou neférovou politikou svého finančního vytěžování nesouhlasí. Děkuji Vám za pozornost.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval za příspěvek a řekl, že pochvala z úst Váženého pana Mgr. Přepiory ho obzvláště těší. Věří, že stejné pocity zažívá i Vážený pan 1. náměstek Ing. Palyza, kterého také zmínil. Vážený pan primátor se zeptal zastupitelů, zda chtějí něco dodat a udělil slovo Váženému panu zastupiteli Štěpánkovi.

Vážený pan Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., zastupitel (ODS) poděkoval za udělení slova a řekl, že to také pozitivně komentoval v rámci jednání předsedů politických klubů a je rád, že Zastupitelstvo se nebude touto vyhláškou zabývat, protože se připravovali v ODS na tuto diskusi a tento materiál tím, že nezvyšuje daně, tak k tomu nemusí vystupovat. Myslí si, že v současné situaci, kdy zvlášť některé městské obvody hospodaří tak, jak hospodaří, např. Ostrava-Jih, tam si myslí, že to vstoupí do dějin a legend města Ostravy, tak přidávat na takovéto hospodaření další peníze daňových poplatníků: by bylo skutečně mrháním. S velkým uspokojením poděkoval všem, kteří pomohli k tomu, že tato vyhláška nebyla schválena.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Výsledek hlasování: Hlasovalo 54 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0519/ZM1418/8 o nezvyšování daní z nemovitých věcí v Ostravě.

Jednání pokračovalo dalšími body.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) vyhlásil přestávku v době od 13:57 hod. až 14:38 hod.

Po přestávce předal Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) slovo Vážené paní starostce ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Vážené paní předsedkyni Sboru starostů Ing. arch. Janáčkové, která chtěla vystoupit k předchozímu bodu.

Vážená paní Ing. arch. Liana Janáčková, starostka ostravského Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a předsedkyně ostravského Sboru starostů sdělila, že by chtěla vyvrátit ty mýty, které panují po Ostravě, že se chystá 100% zatížení občanů. Není to tak, protože mnohé obvody z polohové renty snížily např. v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky z 3,5 na 1,6. Tzn., jestliže 1,6 vynásobí dvěma, místním koeficientem, dostávají se třeba pod ten jejich koeficient 3,5. Pokud to jsou fyzické osoby, rodinné domky a tak, tak ty de facto ve své podstatě budou mít ty daně ještě snížené. Jejich snahy jsou o tom, aby třeba u velkých právnických osob, velkých fabrik, které mají, a které mají sídla v Praze, v zahraničí, ty výnosy nešly všechny ven. Kdyby byla daň z nemovitostí, tak ji mají v Ostravě, můžou opravovat cesty, chodníky, po kterých jim oni chodí, školy, do kterých chodí jejich děti, ale jsou to právnické osoby, které své výnosy platí ven. Zůstávají de facto na koeficientu 1, většina měst v okolí jsou už minimálně na koeficientu 2. Nechce sdírat občany Ostravy, cítí s nimi, jsou to jejich voliči a nemyslí si, že pokud by přece jenom došlo k tomu zvýšení, že je to tak razantní, aby občané byli nějakým způsobem poškozeni ve svých právech. Jsou to peníze obvodů. Ví, že je situace těžká z hlediska rozdělování daní na město, nedaří se výběry, ale toto jsou finance, které by městským obvodům pomohly. Byly by zcela určitě vázány na kapitálové výdaje, nebylo by to tak, že ten výnos by byl rozprášen do jejich mezd, provozů atd. Byly by to čistě účelové peníze na investice. Pouze chtěla vysvětlit, proč ta iniciativa ze Sboru starostů vzešla. Je viněna z toho, že je to její iniciativa. Není. Na tom se shodli většinově. Tři menší obvody asi neustály ty námitky, které mají ve svých obvodech. Je to demokratické. Na druhou stranu by chtěla apelovat na zastupitele, aby zvážili, zda opravdu, pokud 19 obvodů požaduje toto zvýšení daní s argumenty, které nyní řekla, tak si myslí, že by to stálo za úvahu a že pouhé vzetí na vědomí není adekvátní této situaci. Připomněla zároveň Váženému panu primátorovi, že nebyla útočná.

(Poznámka: Publikované zápisy z jednání Sboru starostů prokázaly nicméně poněkud jiné skutečnosti. Mj. z toho důvodu existoval zřejmě tak urputný odpor ke zveřejnění těchto důležitých dokumentů. Zápisy totiž potvrdily neskutečnou snahu Váženého vedení Sboru starostů (Ss) o zvýšení daňové zátěže (z nemovitých věcí, nemovitostí). To vše proti vůli Váženého pana primátora Macury, jenž se naopak občanů zastával a zvyšování daní konzistentně odmítal! – Například 26. ledna 2015 přímo na zasedání Ss Vážená paní předsedkyně Sboru starostů propaguje zvýšení daní z nemovitých věcí slovy „za mě nejlépe zvednout“ a dále chce uvedené téma protlačit v rámci hlasování celého Ss, aby se posléze dalo odvolávat na tzv. kolektivní rozhodnutí dvaceti tří starostů. To se jí v dalších měsících posléze skutečně podařilo prosadit. Dále kupříkladu 18. května 2015 prohlásila Vážená paní předsedkyně Ss, že zvyšování daní z nemovitých věcí (nemovitostí) se dotkne opravdu všech, „což u každého obvodu bude znamenat nějaký nárůst“ daně. Tedy není pravda, že např. pro majitelé malých domků se zahrádkou mělo dojít v této době ke snížení daňové zátěže (viz zápis z jednání ZSMO ze dne 9. 9. 2015 a například situace v obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou aj.). – Naopak Vážený pan primátor Macura statečně odolával se svým týmem všem pokusům vedení Ss o protlačení zvýšení daní. Třeba už 26. ledna 2015 jasně v zápisu Sboru starostů uvedl, že „daň by měla být přijatelná a akceptovatelná pro lidi, kteří tady bydlí“ a „je třeba dobře zvážit, ať nezpůsobíme kolaps u vrstev, které jsou na hranici, a nedemotivujeme některé občany“; 27. dubna 2015 posléze natvrdo mj. prohlásil: „Já osobně nechci zvyšovat daň“; „je to závažná věc“ atd.)

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) poděkoval Vážené paní Ing. arch. Janáčkové a poznamenal, že byla útočná pouze lehce, jelikož je pravdou, že v otázce nezvyšování daní vedou trošku ideový spor, ale to není podstatné. O tomto bodu již bylo rozhodnuto. Pouze chtěl, aby se k tomuto mohla Vážená paní starostka vyjádřit, když tady byla trošičku osočena, tak aby měla možnost se bránit.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ohlašuje bod programu ve věci návrhu na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická) a vyzývá k diskusi. Uděluje slovo Váženému panu zastupiteli Málkovi.

Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek z hnutí Ostravak řekl, že si materiál docela podrobně pročítal a mj. byl osloven i oněmi sto padesáti občany, kteří připojili svůj podpis pod tu petici, kteří nechtějí přeměnu dotčeného pozemku, který mimochodem není příliš velký, na obchodní „centrum“ obce Lhotky. Přiznal se, že ho některé věci, které se dočetl v materiálu, docela překvapily. Mají 150 petentů, kteří podepsali v docela malém městském obvodu Lhotka petici, že něco nechtějí a naproti tomu stojí Rada obvodu, která docela demokraticky rozhodla, že něco chtějí, ale 150 podpisů na této petici, je skoro 15 % platných hlasů v tomto obvodu. Ví, že to nebylo referendum, ví také o spoustě lidí, ke kterým se tato petice vůbec nedostala, ale trošku ho překvapuje dikce odpovědi Váženého pana starosty z obvodu Lhotka, který konstatuje, že městský obvod Lhotka oficiálně neobdržel žádnou petici, že tím pádem necítí nutnost se k ní vyjadřovat. Myslí si, že to je chyba, protože to je záležitost docela velké části obyvatel Lhotky a myslí si, že obvodní Rada by se k tomu jakýmsi způsobem vyjádřit měla. Měla by komunikovat s těmi občany, protože to tím pádem nejsou ti občané, ale ta Rada, která vyvolává ty vášně, které polarizují obyvatelstvo Lhotky. To, že Vážený pan starosta tvrdí, že citoval: „dochází ke každodennímu kontaktu s občany, dovolujeme si tvrdit, že nejlépe známe jejich názory“. Tím je asi myšleno pravděpodobně lépe než všichni ostatní. Z toho mu vane atmosféra let dávno minulých. Pro takový materiál nemůže hlasovat. Myslí si, že by mělo být na území této obce asi vyhlášeno nějaké referendum, které by se k tomu mělo vyjádřit, protože ti občané se na tom pozemku, kde v tuto chvíli jsou stromy, lavičky, scházejí a obchod tam nechtějí. Na území obce jsou další dva obchůdky, které jakýmsi způsobem tu roli, kterou tam potom má plnit ten obchod Hruška, plní. Občané by si to asi měli rozhodnout sami. Pravděpodobně je tam nějaký veliký problém. Sdělil, že bude hlasovat proti.

Vážený pan zastupitel Statutárního města Ostravy JUDr. Lukáš_Semerák, proslavený lídr hnutí Ostravak a fakticky jediná reálná opoziční síla, neuvěřitelně poctivý pracant/diskutér v rámci skoro každého projednávaného bodu na Zastupitelstvu sdělil, že na str. 4 důvodové zprávy se dočetl o stanovisku odboru ochrany životního prostředí, kde ale hovoří o pozemcích č. 3024/1 a 3024/4 v k.ú. Moravská Ostrava. Dotázal se, zdali Vážený pan Ing. Palyza jako předkladatel trvá na tom stanovisku nebo zda nedošlo k nějaké chybě. Dále se dotázal, jaké to stanovisko odboru ochrany životního prostředí je. Dále sdělil, že i v tomto materiálu by se přimluvil za doplnění termínu, jak o tom hovořil již dříve, protože obsahuje mj. odpověď petentům a myslí si, že by tam nějaký termín být měl. Dále řekl, že jejich klub jako celek neumí tento materiál podpořit z principiálních důvodů, kdy oni se domnívají, že doba, kdy měnili zelené plochy na plochy zastavěné, je už dávno pryč a oni nechtějí v tomto trendu pokračovat. Byli informováni o jiném názoru, respektují to, ale on pokládá za nutné to stanovisko sdělit.

Vážený pan Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek Váženého pana primátora Statutárního města Ostravy (ČSSD), poděkoval za připomínku Váženého pana JUDr. Semeráka. Všiml si, že ten odstavec v důvodové zprávě je překopírovaný. Požádal Váženého pana vedoucího magistrátního odboru majetkového Ing. Kavalu, který je zodpovědný za zpracování toho materiálu, aby k němu zjistil stanovisko odboru ochrany životního prostředí a popř. ho doplnil. Dále sdělil, že 7. září 2015 v půl desáté přišel emailem dopis, který již nestihli k tomu materiálu přiložit. Pro úplnost dopis přečetl: „Vážení zastupitelé a pane primátore, v nedávné době jsme se na Vás obraceli s prosbou o neodhlasování prodeje pozemku ve Lhotce pro výstavbu obchodu Hruška. Jednalo se o tom na zastupitelstvu 29. 4. 2015, vaše diskuse k tomuto bodu viz příloha. Na zastupitelstvu, které se bude konat nyní, je opět zařazen bod č 73. Návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická). Zajímavostí je, že skoro ve většině bodů, které nabízejí prodej, pronájem pozemků atd. je uváděno číslo parcely. Když se jedná o pozemek u nás ve Lhotce, proti kterému byla vedena petice, je to napsáno neurčitě a opět musíme být ve střehu a zajímat se, o který pozemek se jedná. Samozřejmě, že je to opět pozemek, o který se jednalo a jedná panu starostovi. Z vaší minulé diskuze k tomuto bodu vyplynulo, že se má uspořádat pořádná anketa mezi občany, nicméně k ničemu takovému opět nedošlo. Nikdo nás nevyzval, abychom se k něčemu vyjádřili, nedostali jsme z obce žádné informace, nic. Jak to, že se takové věci zase projednávají za zády našich občanů a my musíme být ve střehu a pořád něco sledovat, aby nám zase něco pod nosem neprodali? Opět to naznačuje, že pan starosta asi něco obchází, když je v návrhu tento prodej pozemku takzvaně zakamuflovaný a není napsáno, o co se jedná. Proč to dělá? A čeká se, jestli si toho všimneme nebo ne a projde to pěkně tichou cestou. Stále zastáváme názor, že obchod v tomto místě nechceme, navíc se zase bude stavět obrovské obchodní centrum vedle Odry v Přívoze, ke kterému bude opět dobrá dopravní dostupnost. Není důvod nám ničit klid v obci budováním něčeho, za čím si můžeme 5 minut autobusem dojet. Nemluvě o tom, že kdyby to nebylo využíváno jako obchod, který zde byl tenkrát, co by tam pak bylo? Kdysi nebyl ještě takový boom obchoďáků a lidé museli dojíždět dál a i přesto se tam větší prodejna neuživila. Nyní tam sídlí firma na výrobu tonerů. Jen blázen, který by neměl tyto informace, by to tam povolil postavit znovu. Pokud by se vyřešil prodej pozemků na místě bývalého statku a udělalo se tam nějaké malé centrum vesnice, možná bychom variantu stavby menšího obchodu připustili tam, ale jinde ne. Bývalý statek leží v okrajové části vesnice, kde už to nikomu nepřekáží. Opět připomínáme, že 2 malé obchůdky v obci máme a pro základní věci jako je pečivo, případně něco, co opomeneme koupit, je to dostačující. Velmi vás prosíme, neprodávejte tento pozemek a řekněte definitivní NE dalším pokusům o tento prodej. Za chvíli strávenou nad čtením mailu a rozmýšlením nad touto prosbou děkují občané Lhotky, kteří jsou proti prodeji dalších pozemků v obci a doufají ve správné rozhodnutí zastupitelstva.“ Vážený pan 1. náměstek Palyza řekl, že ten mail přišel z e-mailové adresy obcanelhotky@seznam.cz a byl určen všem zastupitelům města; protože je předložen tento materiál, podle jednacího řádu byl povinen tento text přečíst.

Vážený pan Mgr. Petr Mika, zastupitel zvolený na kandidátce hnutí Ostravak, sdělil, že pochopil, že Rada se rozhodla doporučit ten pozemek prodat, tzn. jakoby v rozporu s tou peticí. Dotázal se, zda to pochopil správně.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) odpověděl, že je tomu tak, že je v rozporu. Dále poznamenal, že text tohoto dopisu, který četl Vážený pan Ing. Palyza, přišel včera nebo někdy v těchto hodinách.

Vážený pan Mgr. Petr Mika, zastupitel zvolený na kandidátce hnutí Ostravak, se dotázal, proč se Rada přiklonila k tomuto názoru. O té situaci ví, zná to tam, připadne mu to úplně ne košer minimálně proto, že by stálo za to, když je to tak třaskavý problém v té obci, se těch občanů zeptat oficiálně nebo nějakým referendem, ale když ne to, tak i v tom, co četl Ing. Palyza, což vlastně dostali i mailem, je spousta věcí, která jsou pravda vč. toho, že hned vedle byla samoobsluha a ta přestala fungovat a musela se prodat. Nemá pocit, že by ten záměr byl vyloženě veden tak, že by to chtěli občané. Spíše má pocit, že ten záměr je jiný. Někdo už někomu slíbil, že to tam postaví a teď je dost špatné od toho ustoupit. Má z toho takový pocit.

Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) sdělil, že nedokáže odpovědět na to, proč se tak Rada rozhodla, protože je to kolektivní orgán. Může říct za sebe, proč se tak rozhodl. Při dubnovém hlasování byl také spíš skeptik k tomuhle projektu, ale on