Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Další zastupitelé proti vynucování čipování! ČR

Ostrava, Česká republika, 26. září 2014 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami mnoho reprezentantů politických stran/hnutí/osobností. Byly jim předloženy k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.

Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory šesti významných politiků z ostravského názorového spektra (viz odkazy na články I, II a III).

Dnes Vám pro změnu přinášíme exkluzivní rozhovor:

1/ s Váženou paní Ing. Jarmilou Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou; zvolena roku 2010 za Občanskou demokratickou stranu; uchází se opět o přízeň voličů na kandidátní listině ODS v letošních komunálních volbách jako číslo 2; v roce 2014 věk 54 let; jedna z nejuznávanějších ostravských ekonomek; působí mj. v rámci prestižní polanské firmy Rappa pyro s.r.o.)

a

2/ s Váženým panem Janem Becherem (zastupitel centrální ostravské radnice s právem spolurozhodovat o všech třiadvaceti městských obvodech a životě jejich občanů; zvolen ve volbách roku 2010 za Hnutí Ostravak; roku 2014 věk třicet osm let; známý obhájce svobodného života člověka vůči papalášským výmyslům všeho druhu a různým nátlakovým praktikám; aktivní zastánce ANTI-čipovacího disentu: viz Petice lidu České republiky vedená Váženým občanem Petrem Hadaščokem st.Petice občanů Ostravy iniciovaná předsedou Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji, Váženým panem Ing. Jiřím Zapletalem; pan Becher letos pod vlivem tristních zkušeností z ostravské politiky nikam nekandiduje; občanům však bude nadále v praxi pomáhat; je po desetiletí znám jako jeden z nejzkušenějších knihkupců a kulturních nadšenců v širokém okolí Ostravy: nyní řídí obchod s literaturou ve Frýdku-Místku nazvaný Kapitola)

Výše uvedené osobnosti se rozhodly otevřeně reagovat na dotazy občanů Ostravy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

Výsledkem je již čtvrté podnětné srovnávací interview. Tentokrát jsme svědky názorového proudu doslova první ostravské šampiónky ODS stojící pevně na straně odpovědné občanské volnosti: Je to Vážená paní zastupitelka Rappersberger. - Ještě dále jde ovšem brilantní obhajoba ostravského lidu a jeho svobodného života bez vměšování místních stranických bafuňářů v podání nekorunovaného krále centrálních zastupitelů - Váženého pana Bechera. - Obě dvě výše uvedené osobnosti - paní Rappersberger i pan Becher - chtějí rezolutně prosazovat osvobození občanů od povinných implantací RFID transpondérů (viz např. již uskutečněný pokus pana Bechera z června 2014). Chápou obavy občanů z nekorektního vynucování čipování domácích zvířat, které nařídili v Ostravě pod hrozbou likvidačních pokut ostravští radní svou vyhláškou č. 9 z roku 2012. Nenechají své voliče na pospas nespravedlivému a dokonce nelegálnímu městskému podzákonnému předpisu o čipování s mohutným potenciálem likvidace základních přirozených práv/svobod. Lze tedy očekávat, že využijí svých dovedností a začnou občany v praxi hájit vůči evidentnímu pochybení dosavadního vedení Statutárního města Ostravy.

Je nicméně zajímavé, že Vážená paní zastupitelka Rappersberger nebyla příliš nadšená z možných online přenosů v rámci jednání Zastupitelstva. - Naopak Vážený pan zastupitel Becher akcentoval také v tomto bodě ideály odpovědné svobody a otevřené radnice. 

Našim čtenářům z celé České republiky i zahraničí se nyní dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravských politiků a hlavně předvolební klíč: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem (ne)spolupracovat za účelem obhajoby ideálů odpovědné volnosti + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod.

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Roku 2012 schválila centrálníostravská radnice formou legislativního násilí - obecně závaznou vyhláškou č. 9/2012 - vynucování čipování psů v osobním vlastnictví na území všech městských obvodů Statutárního města Ostravy. Tento podzákonný předpis nebyl s občany dopředu prodiskutován a starostové jednotlivých obvodů byli také špatně informováni o právním rámci celé operace - viz legislativní výklad, který jsme s kolegy mj. také pro Vás zveřejnili zdepředstaviliPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké kroky byste v případě svého zvolení podnikl(a) pro zrušení vynucování čipování na území Ostravy a přímo v hranicích obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Vyhlášku vnímám jako zbytečný a diskriminující /platí pouze pro psy, ale ne pro všechna domácí zvířata - např. kočky, morčata, fretky apod./ předpis a souhlasila bych s jeho plošným zrušením. Já osobně bych nechala na vůli majitelů psů, ať sami rozhodnou, jak a zda si svého miláčka označí. Z hlediska evidence psů je dostačující přidělená známka. Jako majitelka pejska mám toho svého označeného i tetováním.

Otázku zrušení či nezrušení povinného čipování na území Polanky nad Odrou bych řešila na základě výsledků ankety /dotazníku/ občanů a poté dala podnět na Ostravskou radnici na změnu vyhlášky.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Inicioval bych vydání nové obecně závazné vyhlášky, kterou bych povinné čipování změnil na dobrovolné. Pokusil jsem se o to už v tomto volebním období, ale nenalezl jsem žádnou podporu v zastupitelstvu napříč politickým spektrem. V podstatě bych použil naprosto totožný návrh. Podstatou tohoto návrhu je finanční zvýhodnění majitelů, kteří své psy nechají načipovat dobrovolně, čili z represivní vyhlášky udělat motivační.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete občany obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou v praxi chránit před potlačováním jejich základních přirozených práv a svobod v souvislosti s nezákonným vynucováním čipování nebo jiných operací, které si případně centrální radnice v Ostravě vymyslí a silově bude chtít protlačit?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Budeme diskutovat s občany, abychom zjistili jejich postoje k dané věci formou dotazníků nebo anket, veřejných diskuzí. Rada a zastupitelstvo obce bude tlumočit jejich názory na kompetentní orgán a usilovat o změnu.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Budu hlasovat proti takovým návrhům.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Zasadíte se o to, aby občané věděli, že vedení jejich obvodu tady je opravdu pro lidi a bude s nimi intenzivně komunikovat jakoukoliv novinku např. formou opakovaného/osobního vysoce slušného/profesionálního jednání starosty nebo formou anket, veřejných diskusí, webových online přenosů z jednání Zastupitelstva apod. ještě před tím, než se vůbec k realizaci nějakého návrhu přistoupí?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Jsem názoru, že obyvatelé naší obce ani zastupitelé nejsou dostatečně informováni o připravovaných akcích investičního charakteru či jiných změnách, které se v našem obvodu chystají. Ve Volebním programu ODS je mimo jiné zahrnut bod " Větší informovanost občanů", což chápeme jako diskuzi a vyjádření názorů jednotlivých občanů na danou věc formou anket, veřejných diskuzí na zasedáních zastupitelstva, či internetové komunikace před i v průběhu realizace určitého záměru.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Ano, to pokládám za samozřejmost, i když to samozřejmostí zatím není.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete chránit občany před potlačováním ústavně chráněné domovní svobody pod zcela bagatelními záminkami - viz např. výše uvedené vynucování čipování, kontroly topenišť apod. záležitosti, které velmi připomínají chování představitelů totalitního režimu.

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Viz odpovědi u otázek č. 1 a 2.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Pokud to bude v kompetenci města, nepodpořím žádné návrhy jdoucí tímto směrem. Pokud to bude v kompetenci parlamentu, obrátím se na poslance a klidně budu i iniciovat změnu zákona.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Kdy podle Vás nastane ten správný čas, aby se Polanka nad Odrou konečně osamostatnila a měla vedení, které již nikdy nebude nuceno v rámci škemrání o kdejakou dotaci poklonkovat centrální radnici a souhlasit tak s potlačováním přirozených práv a svobod občanů?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Nemyslím si, že by Polanka získala svým osamostatněním nějaké zvláštní výhody. Zcela určitě by došlo ke zvýšení nákladů na správu obce, ke snížení rozpočtu a tím ke snížení příjmů obce a to přece nechceme. ODS v Polance nikdy neuvažovala a neuvažuje o osamostatnění Polanky.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„To netuším, nejsem z Polanky. Otázku samostatnosti a výhod či nevýhod z toho plynoucích si musí rozhodnout sami občané Polanky formou místního referenda. V čase, který si zvolí. Samozřejmě po řádném informování o všech aspektech daného rozhodnutí a po prodiskutování s občany.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Budete jako správný(a) demokrat(ka) dbát na to, aby se Polanský zpravodaj nestal pouze hlásnou troubou oslavných příspěvků vítěze voleb, nýbrž aby podle dikce tiskového zákona dával prostor také disentním názorům občanů ČR - tedy opozici?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Čtu Polanský zpravodaj pravidelně stejně jako mnoho polanských občanů. Myslím, že v tomto občasníku se najde prostor pro lidi a občany, kteří by chtěli prezentovat své názory. Není mi známo, že by v této věci existovala nějaká diskriminace.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Opět musím zopakovat, že to považuji za samozřejmost, i kdyby to nebylo ukotveno v zákoně. Zneužívání obecních zpravodajů jednotlivých obecních úřadů k agitaci a prezentaci politiků, kteří jsou právě ve vedení obce je, z mého pohledu, dost ubohou záležitostí. O to horší, že se děje za peníze daňových poplatníků, tedy i těch, kteří dotyčné politiky nevolili a nesouhlasí s nimi. Zde by pomohla občanská NGO organizace, která by monitorovala a hodnotila jednotlivá obecní periodika z hlediska jejich vyváženosti a kvality.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem podnítíte větší účast občanů na veřejných jednáních Zastupitelstva? Budete zveřejňovat stenozáznamy, online webové přenosy z jednání? Budete občany podrobně informovat o jejich právech se svobodně vyjadřovat při jednání Zastupitelstva? Přesunete například veřejné zasedání zastupitelů na víkend, aby se ho mohlo účastnit větší množství občanů?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Jednání zastupitelstva bývá v Polance většinou ve středu v 17 hod., což je doba, která je akceptovatelná a dostupná pro většinu občanů, kteří by se chtěli jednání zúčastnit. Občané jsou o termínu zasedání informování na webových stránkách obce, v Polanském zpravodaji i místním rozhlasem. Přesunutím na víkend by pravděpodobně účast na veřejném zasedání nezvýšilo. Je pravda, že účast občanů na veřejných zasedáních je velmi malá.

Výsledky jednání jsou uveřejněny v Polanském zpravodaji.

Zvýšení účasti občanů na veřejných jednáních zastupitelstva by snad pomohla včasná informace o programu jednání, která by byla zveřejněna na webových stránkách, vyvěšena na veřejných místech v obci či vhozením letáčku /pozvánky/ do poštovní schránky každého občana Polanky. O zveřejňování stenozáznamů, online webových přenosů z jednání zastupitelstva usilovat nebudeme.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Větší zájem o záležitosti obce, větší účast občanů na řízení a kontrole své obce je hlavní podmínkou pro pozitivní změny naší nemocné občanské společnosti. Zásadním úkolem komunálních i vrcholných politiků v současné době je co nejdříve prosadit všechny legislativní kroky a nastartovat procesní změny směrem k otevřené samosprávě. Bezplatný přístup k informacím, audiovizuální záznamy a přenosy, využívání referend, využívání aplikací ke sběru a vyhodnocování názorů občanů k jednotlivým tématům atd.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás znamená svoboda a jak vysoce si této základní hodnoty naší civilizace ceníte?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Možná jednou větou: Svoboda mi dává křídla.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Svoboda není stav. Svoboda je způsob uvažování, chování a bytí na tomto světě. Historie nás učí, že kdykoliv se lidé z jakéhokoliv i třeba rozumného důvodu vzdali části své svobody, tak na to tvrdě doplatili. A já se o historii zajímám a snažím se z ní poučit. Kdybychom se vzdali svobody, ať už z pohodlnosti, nezájmu nebo z hlouposti, znevážili bychom oběti, které pro svobodu naší země přinesli třeba plukovník Švec, generál Mašín, Milada Horáková nebo Jan Palach.“

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký by byl Váš vzkaz Vašim voličům pro letošní komunální volby?

Vážená paní Ing. Jarmila Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která se opět uchází o přízeň voličů v komunálních volbách roku 2014 na kandidátní listině ODS):

„Vážení občané Polanky, přijďte k volbám a vyberte do Zastupitelstva naší obce kandidáty, kterým věříte, že se budou aktivně snažit o zvelebení obce, naslouchat Vašim problémům a hledat cestu k jejich vyřešení. Kandidáti ODS se budou těšit na Vaši přízeň.“

Vážený pan Jan Becher (zastupitel centrální ostravské radnice):

„Můj vzkaz je zároveň mým volebním krédem:

I) volte nová hnutí a nové strany (ve kterých jsou ovšem noví lidé!)

II) aktivně se zajímejte o dění ve vaší obci

III) nenechte se odradit, ani zklamat

IV) pokud nová hnutí a nové strany zklamou, volte jiná hnutí a jiné strany.“

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vážená paní zastupitelko Rappersberger a Vážený pane zastupiteli Bechere děkujeme Vám za rozhovor.

Celý rozhovor ke stažení ve formátu pdf - zde:

Zdroj: Elektronická korespondence mezi zástupcem Společenství Necipujtenas.CZ a Váženou paní Ing. Jarmilou Rappersberger (zastupitelka Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou) ze dne 26. srpna 2014, 10. září 2014 (osobní setkání), 19. září 2014 a Váženým panem Janem Becherem (zastupitel centrální ostravské radnice) ze dne 20. a 22. září 2014.