Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Podloučka (Nezávislí): Čipy = business! ČR

Havířov, Ostrava, Česká republika, 1. září 2016 (Rd)

Michal Podloučka (NEZÁVISLÍ): Čipování je daleko více o určitém businessu, než že by šlo o ochranu zvířat či lidí!

Velké interview: Vážený pan Michal Podloučka, dopravní specialista, člen občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, kandidát za NEZÁVISLÉ pro letošní volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v srpnu 2016 rozsáhlý korespondenční rozhovor.

SwN umožnilo Váženému panu Podloučkovi volné/necenzurované vyjádření tak, aby mohl na neomezeném prostoru popsat všem občanům České republiky a našeho globálně propojeného světa své názory mj. k těmto tématům: interní/externí (NE)vynucování čipování zvířat i člověka prostřednictvím legislativního násilí veřejné moci; nekorektní „motivační vymáhání“ používání jízdní karty ODISky v Moravskoslezském kraji a související obrana nerušeného/svobodného života každého člověka; potlačování přirozených práv/svobod občanů ČR například v průběhu diskuse se zastupiteli, jestliže chtějí lidé uplatňovat v rámci mantinelů ústavního pořádku přímé řízení vlastní obce, města, ale zastupitelé jim v tom schválně různými obstrukcemi brání, cenzurují je a vytvářejí pro každého oprávněného obyvatele nepříznivé podmínky k plnohodnotnému dialogu; zapojení širokého společenského spektra včetně politických stran (např. Občanská demokratická strana, Strana svobodných občanů, Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Moravané, Úsvit a další menší politické subjekty) do společné/dobrovolné/inspirativní a prospěšné práce na obnově všech krajů České republiky, na zajištění prosperity a mírové obhajoby svobodného/tradičního života pro zdejší občany; důležitost charakterních osobností ve veřejném životě a jejich každodenní pomoc Bližním; současnost/budoucnost spolupráce „NEZÁVISLÝCH“ + „Svobodných a Soukromníků“ (SaS) na krajské i celostátní úrovni; získávání široké důvěry voličů v ústavně zakotvený systém svobodného uspořádání společenských vztahů např. právě díky osobnostem typu Váženého pana Podloučky.

Lidé by konečně velmi rádi měli v politice dalšího svého člověka s vysokými etickými standardy, který je bude opravdu 24/7 zastupovat, nikoliv si prohánět formou marketingově promyšleného zviditelňování své gigantické Ego, ale především bude otevřeně/férově pomáhat občanům při řešení těžkostí všedního dne, bude k tomu používat rozum/cit, nepodlehne přitom různým tristním partajním nebo businessovým tlakům. Vždyť o tom je ta pravá politika, poctivý výkon zastupitelského mandátu. Takový člověk pak totiž s daleko větší pravděpodobností čestně dodrží své jednou dané slovo, předvolební prohlášení, ale především se dokáže občanů odvážně zastávat v praxi v jejich každodenní bitvě se Zlem, které stávající politická garnitura bohužel mnohdy občanům v jejich životech bezcitně způsobuje.

***

Vážený pan Michal Podloučka (NEZÁVISLÍ) zaslal čtenářům SwN zdravici, kde ve stručnosti představil svůj dosavadní životní příběh:

Krásný den, v úvodu bych rád pozdravil čtenáře Necipujtenas.CZ a popřál jim mnoho zdraví a poděkoval redakci za možnost vyjádřit se. Jsem třicetiletý občan České republiky, konkrétně z Havířova, kde jsem se také narodil a vystudoval Střední průmyslovou školu elektronickou. V současné době jsem ženatý, bezdětný, kdy se ženou chováme krásnou pětiletou kočku domácí. Pracuji jako technický specialista pro klíčové zákazníky ve společnosti zabývající se vývojem software. Mezi mé záliby patří fotografování, plavání, hromadná doprava a osobní rozvoj. Kandiduji jako bezpartijní do krajského zastupitelstva na kandidátce hnutí Nezávislí. Vidím v tom možnost více přispět k rozvoji našeho nádherného kraje, což nejde bez stálého potkávání s jeho občany. Více informací o mých hlavních cílech, kterých bych chtěl dosáhnout, se dočtete na mém facebookovém profilu michalpodlouckaprokraj.“

***

Z vyjádření Váženého pana Podloučky v interview například krátce vybíráme:

Nemohu mluvit za všechny lidi v Havířově, ale těm, s kterými jsem hovořil, není povinné čipování psů příjemné. Jak sami píšete, člověk si se zvířetem vytváří určitý vztah, a jakýkoliv zákrok, který je na jeho partnerovi prováděn, je pro oba nepříjemný. O to horší je, že to němé zvíře nemůže našimi slovy popsat, co cítí.“ A „naši kočku bych čipovat nenechal, pokud by k tomu nebyly pádné důvody“. „Dovolil bych si vyjádřit určitou teorii, že tak jak je dneska čipování navrženo, tedy že jde o povinnost, se spíše jedná o určitý business, než o ochranu zvířat či lidí. S tímto postupem se setkáváme i v jiných odvětvích, ale zde se jedná o zdraví a životy živých bytostí.“ „Myslím si, že potíže s opuštěnými a zatoulanými psy či jinými zvířaty nevyřešíme tak, že budeme lidem vyhrožovat pokutami. Na situaci neexistuje jediné správné řešení. Měla by to být kombinace různých přístupů a především diskuze s občany, kterých se to týká, tak aby občané měli dostatek informací.“ „Z pozice hejtmana Moravskoslezského kraje bych se v první řadě snažil, aby se potkaly jednotlivé „tábory“ a uvedly svá fakta. Zároveň bych apeloval na dané samosprávy, aby situaci neignorovaly a vzaly v potaz připomínky občanů k dané problematice, případně upravily své místní vyhlášky tak, aby neohrožovaly zdraví zvířat.“ A „budu se snažit i kdyby tato možnost byla, vše řešit smírnou cestou – bez nařízení, příkazů a hrozeb“. – „Své dítě bych očipovat nenechal. Přirovnal bych to k evidenci židů v Holandsku, kdy se také tento seznam dělal s určitým „dobrým“ úmyslem. Ve stejném duchu bych také velice rád vystoupil před poslanci a senátory a snažil se jim sdělit názor, který zde existuje. Apeloval bych na ně, aby nepřejímali evropské příkazy bez přemýšlení, či dokonce jejich cílům nepoklonkovali tím, že sami budou přicházet s návrhy, které budou omezovat práva jejich vlastních občanů a ohrožovat jejich svobodu.“ – Motivačně vymáhanou čipovou kartu ODISku (především s personifikací) považuji za „předraženou hračku, která fakticky ničemu nepomohla“. Navíc při poruše odbavovacího zařízení, které tuto kartu umí přečíst, cestující u sebe nosí papírový kupón, „kterým prokáže, že má jízdné předplacené“. „A protože nikdy nelze zaručit stoprocentní funkčnost systémů, znamená to, že personifikace karty ztrácí určitým způsobem svůj původní smysl.“ Ve věci ODISky a nebo výběru jiné metody prokazování jízdného „by měl mít zákazník, čímž cestující je, právo volby“. Mohu říci, že zmíněné motivační vymáhání ODISky „považuji za nepřípustné ve chvíli, kdy neexistuje jiná volba“. „Jiné volby jsou nyní omezeny hrozbou pokut či o dost dražším cestováním (papírový týdenní kupón, který vychází na měsíc více jak dvakrát dráž)“. „Moderní technologie lze využít. Měly by nám však pouze pomáhat, nikoliv nám vládnout. Měli bychom se přímo jejich vývoje účastnit, nikoliv jen v konečném důsledku montovat to, co jinde vymyslí.“ – „Obávám se, že spousty lidí, kteří kandidují do zastupitelstev, poslanecké sněmovny a senátu, si myslí, že výhrou ve volbách a obsazením křesla pro ně jejich snaha končí, že nyní tam jsou a do dalších voleb už není potřeba s občany komunikovat. Podle tohoto se následně chovají.“ „Nejen politikům, ale i úředníkům by velice pomohlo, kdyby si uvědomili, že zde pracují pro občany; jedná se fakticky o službu občanům.“ – Spřízněné politické subjekty spolu mohou spolupracovat „v rámci určitého tématu, chcete-li projektu, s cílem ochránit občanská práva a svobody“. „Pokud budeme táhnout za jeden provaz a každý přispívat svým úsilím, je větší šance, že se věc podaří.“ „Vím, že to není jednoduché – všichni máme své starosti a radosti a tuším, že někteří by raději zvolili někoho, kdo řekne: Vím, co mám dělat a vyřeším to za vás, a pak už se o to nemusíte zajímat. Posléze se ovšem divíme, že si politici dělají, co chtějí.

***

SwN tímto děkuje Váženému panu Podloučkovi za jeho čas a vstřícnou snahu o odpovědi na rozsáhlou paletu často detailních občanských dotazů. Svědčí to o mnohém: Jde ještě stále o idealistického člověka, který chce občanům v realitě pomáhat, úspěšně řešit ve spravedlivém dialogu problémy svých Bližních a nynějšího často bohužel špatně/legislativně nastaveného uspořádání společenských vztahů. Je to zřejmě další dobrá/lidská duše: no a těch je v politice pořád žalostně málo. Svědčí to také o obdivuhodné úctě Váženého pana Podloučky ke svým možným voličům. Bylo by fajn, kdyby mu to vydrželo i v těch vůbec nejvyšších pozicích v jeho profesním i politickém životě. Zatím jej náročná/odpovědná veřejná činnost až dosud nesemlela tak, jako se to bohužel stalo třeba Váženému panu ostravskému primátorovi. Nemnozí totiž ustojí každodenní střet se zlými idejemi „legislativního násilí“ a jejich nositeli, pro které je politika pouze neférovým bojem o moc, o dotace, výhody, vliv. Přesně pro takové „papaláše“ jsou pak po jejich úspěchu někdejší voliči již jen nepotřebný „balast“. Ten se odhodí jako toaletní papír do stoupy nedlouho po volbách. Jsou to přesně ti „nositelé Zla“, likvidátoři svobodného společenského zřízení, kteří lidem po svém vítězném tažení za několik měsíců řeknou: čestné dodržování dříve pronesených prohlášení/slibů neplatí. Teď už nás občané zdržujete, obtěžujete. Jděte raději makat do úmoru někam do montovny, mažte se „ožrat“ do „hospy na pívo“, „čučet“ na televizi nebo hrát „žrouty času“ na počítačích, chytrých mobilech, tabletech apod. Hlavně nám „nekecejte“ do správy věcí veřejných! – Věřme, že v případě Váženého pana Michala Podloučky nepůjde o další ohromné voličské zklamání: tak jako bohužel v případě již výše zmíněného Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA, jehož názorové veletoče, cenzurní chování k diskutujícím občanům v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy již vešly do dějin. Doufejme: Občané našli v osobě Váženého pana Podloučky konečně dalšího z tolik potřebných/férových „zastánců svobody a tradic celého národa“, který odvážně směřuje k veřejné/volené funkci a pomáhá občanům s otevřeným hledím blanického rytíře všude tam, kde současná politická garnitura děsivě selhává. Uvidíme.

Redakce SwN nicméně po všech svých dlouholetých tristních zkušenostech obzvláště z Ostravy připomíná velmi dobře prověřené zlaté/občanské/voličské pravidlo: Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

Celý rozhovor s Váženým panem Podloučkou je k dipozici níže.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: V Ostravě a Havířově patříte ke známým osobnostem. Snažíte se totiž lidem v Moravskoslezském kraji v praxi pomáhat. Nebojíte se jich zastat dle svých odborných znalostí a etických principů Vašeho svědomí i vůči silné autoritě, pokud vidíte, že je druhému člověku činěna křivda. Tohle je nebývale pozitivní vlastnost obzvláště v případě kandidáta již velmi dobře zavedeného a ostříleného politického subjektu, kterým NEZÁVISLÍ nepochybně jsou. Činíte tak zatím ve svém volném čase z pozice aktivního občana bez zastupitelského mandátu. Naplňujete v realitě ústavně garantovaný rozměr občanského práva na spravedlivý podíl na přímé správě své obce/města/kraje všude tam, kde současná politická garnitura podporovaná tristním byrokratickým šimlem selhává. Vystupujete například v rámci jednání zastupitelstev s obhajobou zle tísněných občanů a řešením palčivých společenských otázek. Letos jste se krom jiného zapsal do povědomí široké veřejnosti především Vašimi zlepšováky těžké situace se špatně nastavenou koordinací prostředků krajské hromadné dopravy. Vaše logické a snadno realizovatelné návrhy často zamotávají hlavy i těm nezkušenějším byrokratům. Ostatně právě MHD je jednou z Vašich oblíbených specializací. Popište tedy prosím našim čtenářům podrobněji Vaši výše uvedenou činnost. Mimochodem: Vykonáváte ji bez nároku na honorář v režimu pro-bono? Jakých konkrétních úspěchů jste již dosáhl?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Děkuji za vlídná slova, která potěší, ale je potřeba dodat, že zásluha za mnohé nepatří pouze mně. Zároveň nedělám nic jiného, než spousty dalších občanů obcí a měst, kteří, kolikrát i denně, bez nároku na mzdu, ve svém volném čase, žijí pro náš kraj. Jsou to většinou vedoucí různých zájmových kroužků, dobrovolníci, kteří pomáhají, rodiče vychovávající děti, lidé, kteří pomohou někomu s kufrem. Ti všichni se snaží, aby tady po nás něco zůstalo, žilo se nám tady dobře.

V případě dopravy jsme společně s kolegy v roce 2012 založili občanské sdružení, které se v rámci změny zákonů stalo spolkem a nyní čeká na provedení transformace. Naší hlavní prioritou byl Havířov, kde jsme po vypracované a městem aplikované dopravně-inženýrské studii doladili jízdní řády, které více vystihovaly potřeby cestujících. Toto bylo umožněno i díky dobré spolupráci úředníků, politiků a zaměstnanců dopravce, která se tak často nevidí; byla ovšem určitým způsobem omezena a nyní je skoro u ledu.

Každoročně se snažíme apelovat na zlepšení v oblasti vlakové dopravy, kdy během naší činnosti například začal jezdit soukromý dopravce a spojil Havířov s Prahou přímými spoji v pravidelném intervalu, přiblížila se realizace nové vlakové zastávky Havířov-střed, oprava přednádražního prostoru okolo havířovského nádraží, a další dílčí úpravy, které nejsou přímo naší zásluhou, ale daří se nám na ně více poukazovat tak, aby bylo o Havířovu slyšet.

V tomto a minulém roce jsme se snažili zajistit, aby bylo po spuštění terminálu Hranečník k dispozici kvalitní spojení s Ostravou prostřednictvím autobusové dopravy. I přesto, že stav je nyní takový, jaký je, podařilo se během jednání dosáhnout dílčích úspěchů, které jsou teď spíše opomíjeny, popírány. Samozřejmě bez spolupráce se samotným koordinátorem a úředníky kraje a města by to opět nešlo. Namátkou se podařilo zachovat více spojů jedoucích z Havířova na Ústřední autobusové nádraží v Ostravě, vést rychlíkovou linku na Hranečník, spojit Hranečník se šumbarským sídlištěm, většinou upravit dobu cesty autobusu v jízdním řádu, která bude co nejvíce odpovídat realitě. Nejčerstvějším úspěchem je prodloužení vybraných spojů na tramvajové lince číslo 10 na Hranečník. Aktivita v tomto tématu ovšem nekončí a bude záležet především na přístupu kraje k dané problematice a na dalších občanských požadavcích.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Další dotazy, na které bychom rádi znali Vaši odpověď, se týkají mj. (NE)vynucování čipování zvířat. Jaký je Váš názor na tuto problematiku? Dvacátého třetího června 2016 jste podepsal Petici proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů, kterou spoluzakládal Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde). Sdělte prosím čtenářům webu Necipujtenas.CZ, mezi kterými je mnoho svobodomyslných voličů: Vaše praktické zkušenosti s identifikací a navracením zatoulaných zvířat zpět k jejich majitelům u Vás doma, v rodině, mezi Vašimi přáteli v Havířově, v Moravskoslezském kraji nebo třeba při Vašich zahraničních cestách apod. Souhlasíte s tím, aby byly implantovány mikročipy povinně třeba psům, kočkám aj. živým tvorům pod hrozbou likvidačních pokut až 50.000,- Kč a kontrol tzv. „čipovacích komand“ (teoreticky v soukromí domácností, fakticky ve veřejném prostoru), podobně jako to mohla široká veřejnost sledovat v Ostravě od roku 2012 i proti vůli právoplatných majitelů těchto zvířat nebo případně i v rozporu s výhradou svědomí, přesvědčení a víry?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

V dané problematice, která je i poměrně komplikovaná, se šíří hodně polopravd nebo mýtů, a to jak ze strany lékařů či úředníků, kteří vidí v čipování jedinou cestu, tak i od odpůrců obecně všeho. Proto nemohu zaujmout k tématu jasné stanovisko a spíše se budu řídit svým osobním názorem a pocitem.

Je potřeba nejen občany nutit pod hrozbou pokut, ale snažit se jim celou situaci vysvětlit; zdůvodnit, proč jsou dané kroky důležité, a snažit se vyrovnat také s připomínkami, protože máloco v našem světě je čistě dobré či špatné. Pokud úřady chtějí cokoliv prosadit formou donucení, může toto být přijímáno občany s odporem. I já sám mám v tomto tématu málo informací a naši kočku bych čipovat nenechal, pokud by k tomu nebyly pádné důvody. Nesouhlasím s pokutami, pokud někdo věrohodně nevysvětlí, proč je čipování potřebné. Pokud jde o návrat ztraceného zvířete zpět do jeho „bydliště“, je přeci v zájmu jeho druha, kterým člověk pro zvíře a zvíře pro člověka je, aby se vrátil. Pak není potřeba používat donucovací prostředky, které mají dané provedení zajistit. Nečipované zvíře pravděpodobně ani nikoho neohrožuje, či neomezuje na jeho právech.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již zveřejnilo dle oficiálních údajů získaných v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím přes cca 200 odborných vyjádření veterinárních specialistů, kteří upozornili na možná závažná zdravotní/etická rizika povinných implantací RFID transpondérů do těl zvířat v České republice v souvislosti se zdejšími městskými vyhláškami. Publikovali jsme k problematice medicínských a etických rizik čipování také další fakta z mnoha zemí našeho globálně propojeného světa. Nejnověji viz oficiální dokumenty z června 2016 zveřejněné na webu britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate“: vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs“). Jak to vidíte Vy a lidé v Havířově? Co si myslíte ve světle výše uvedených skutečností např. o havířovskéostravské vyhlášce o povinném čipování psů držených v soukromých domácnostech občanů, když tyto podzákonné předpisy neumožňují udělení ani jedné výjimky z invazivní implantace čipu i kdyby byl třeba dotyčný pes nemocný a jeho majitel by disponoval veterinárním potvrzením, že nelze nastřelení čipu do živého těla zvířete provést? Jde pak o týrání nejlepších čtyřnohých přátel člověka? Co se stane, až dojde v důsledku nekompromisního/politického vynucování označování zvířat RFID transpondérem k úhynu dotyčného živého tvora? Takové případy jsme již také v zahraničí zjistili a zveřejnili. Kdo za to pak ponese odpovědnost? Například ostravští politici bohužel veškerá oprávněná rizika čipování s neskutečně arogantním cynismem často veřejně bagatelizují. Citová provázanost mezi domácími čtyřnohými mazlíčky a občany České republiky přitom rok od roku neustále roste.

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Osobně děkuji, že jsou mezi námi i lidé, kteří poskytují i jiné pohledy na věc, i opačné názory. Nemohu mluvit za všechny lidi v Havířově, ale těm, s kterými jsem hovořil, není povinné čipování psů příjemné. Jak sami píšete, člověk si se zvířetem vytváří určitý vztah, a jakýkoliv zákrok, který je na jeho partnerovi prováděn, je pro oba nepříjemný. O to horší je, že to němé zvíře nemůže našimi slovy popsat, co cítí.

Vyhláška tak, jak je napsaná, nedává možnost psa nečipovat. Obecně jsem spíše proti výjimkám, které ve většině případů znepřehlední daný právní předpis, a více proto, aby byla jasná definice, kterou si zde dokáži představit v úpravě, že pes musí být před čipováním zdravotně v pořádku, což bude potvrzeno lékařskou prohlídkou. Tu může chovatel nechat na veterináři, u nějž hodlá zvíře nechat čipovat, nebo si zajistí prohlídku u dalšího zvěrolékaře, ať už svého či jiného.

Dovolil bych si vyjádřit určitou teorii, že tak jak je dneska čipování navrženo, tedy že jde o povinnost, se spíše jedná o určitý business, než o ochranu zvířat či lidí. S tímto postupem se setkáváme i v jiných odvětvích, ale zde se jedná o zdraví a životy živých bytostí.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ letos zveřejnilo ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavenými osobnostmi z Magistrátu Statutárního města Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím data, která jasně prokázala nefunkčnost systému povinného čipování/identifikace a navracení zatoulaných psů zpět domů k jejich chovatelům. Ostravský útulek pro zatoulané nejlepší čtyřnohé přátele člověka jen loni zavřel své dveře pro cca 1.000 nalezených pejsků, aby se vůbec podařilo tuto instituci zachránit před každoročním přeplněním. Přesně tomu mělo ale invazivní/povinné čipování zabránit. Navíc v Ostravě enormně každým rokem rostou náklady na provoz útulku; výběr poplatků ze psů měl v minulých letech naopak sestupnou tendenci; čistota ulic se nijak výrazně nezlepšuje. Samotné čipování se tedy v praxi neosvědčilo ani z čistě ekonomického hlediska. V Ostravě to zkrátka nefunguje ani když městští policisté kontrolovali tisíce chovatelů psů např. při jejich procházce s rodinou v parcích a dokonce ani když zde politici lidem vyhrožovali výše uvedenými likvidačními pokutami. – Podobné údaje zjišťujeme také z dalších zemí našeho globálně propojeného světa a zveřejňujeme je na našem webu Necipujtenas.CZ. – Jaká je v tomto smyslu situace v Havířově? Jak byste řešil výše uvedený tristní stav jako dejme tomu hejtman Moravskoslezského kraje, kdyby se na Vás obrátili Vaši voliči s prosbou o pomoc? Lze vůbec zlikvidovat problém s opuštěnými/toulavými psy a dalšími zvířaty pomocí metod „legislativního násilí“, zákonem, vyhláškou, zásahovými akcemi tzv. ozbrojených „čipovacích komand“?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

V Havířově jsem od kolegů nezaslechl, že by byla nutnost odmítat zatoulaná zvířata, či byl útulek přeplněn. Důvody ke schválení a aplikování městské vyhlášky v Havířově neznám a ani nevím, zda k tomu úředníky a zastupitele vedl dobrý důvod, či jen potřeba schválit vyhlášku, kterou by po nich někdo mohl chtít, aby ji město mělo. Toto téma mi není tak blízké jako téma hromadné dopravy; i přesto jsem ochoten podpořit občana Havířova či jiné obce, který by chtěl i u nás v Havířově situaci řešit, nebo svým jménem oslovit v dané věci havířovské zastupitele, úředníky a případně zprostředkovat setkání, kde si můžeme předat informace z obou stran.

Myslím si, že potíže s opuštěnými a zatoulanými psy či jinými zvířaty nevyřešíme tak, že budeme lidem vyhrožovat pokutami. Na situaci neexistuje jediné správné řešení. Měla by to být kombinace různých přístupů a především diskuze s občany, kterých se to týká, tak aby občané měli dostatek informací. Například nyní je určitým způsobem více prezentována myšlenka, že toulavé kočky je potřeba kastrovat, aby se nemnožily, a zároveň je to pro ně kolikrát i ze zdravotního hlediska přívětivější. Nejsem příznivcem operací, ovšem naše kočička Penny je také kastrovaná. Upřímně si myslím, že je to pro ni lepší. Nejsem ovšem lékař ani odborník, abych mohl jednoznačně říci, že toto je to jediné správné. Ovšem nastavená cesta informování je asi jedinou možnou.

Z pozice hejtmana Moravskoslezského kraje bych se v první řadě snažil, aby se potkaly jednotlivé „tábory“ a uvedly svá fakta. Zároveň bych apeloval na dané samosprávy, aby situaci neignorovaly a vzaly v potaz připomínky občanů k dané problematice, případně upravily své místní vyhlášky tak, aby neohrožovaly zdraví zvířat. Protože nevím, zda je možné z pozice hejtmana, či krajské rady nařizovat něco obecním samosprávám, budu se snažit i kdyby tato možnost byla, vše řešit smírnou cestou - bez nařízení, příkazů a hrozeb.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pokud získají NEZÁVISLÍ v letošních (2016) volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje signifikantní voličskou důvěru, dokážete si pak představit spolupráci například s uskupením „Svobodní a Soukromníci“ (SaS), ODS, hnutím Ostravak a dalšími subjekty? Jak byste se posléze konkrétně snažili osvobodit občany v realitě z vymáhání čipování a potlačování jejich přirozených práv/svobod? Pomůžete například lidem s právními/technologickými/bezpečnostními aj. expertními analýzami situace? Budete se jich veřejně zastávat, iniciovat schůzky s konkrétními politiky a odborníky, občany, aby si uvědomili: jaké závažné problémy svým nekompromisním vymáháním čipování a celou řadou jiných invazivních opatření veřejnosti způsobují? – K dokreslení situace: V současnosti vidíme silný zájem Evropské komise a některých velice radikálních zahraničních poslanců Evropského parlamentu o vynucení celoevropského povinného nastřelování RFID transpondérů do živých těl všech psů, koček a fretek chovaných už dokonce uvnitř každého členského státu Evropské unie. Takové opatření by zasáhlo soukromou domácnost i té poslední moravskoslezské babičky z podhůří Beskyd, která přitom třeba se svým pejskem ani nikdy ve svém věku nepřekročí katastr vesnice, kde po desítky let bydlí. Objevují se také euro-unijní požadavky na: přísné kontroly výše uvedených zvířat přímo v domácnostech každého občana; povinné registrace všech takových živých tvorů do online databází s panevropským dohledem nad tzv. životní/domácí pohodou každého zvířete. Někteří europoslanci dokonce prosazují seznamy jedině úředně povolených domácích zvířat určených k tzv. zájmovému chovu (pro potěchu duše; nejde o hospodářská zvířata). Tuto naprosto děsivou a k otevřené totalitě směřující situaci jsme na webu Necipujtenas.CZ popsali v našich článcích např. zde, zdezde. Jak byste tedy lidem v praxi pomohl, pokud by euro-unijní byrokraté chtěli takto našim občanům ztrpčovat životy? Jaké by bylo vzhledem k výše řečenému Vaše hlasování v krajském zastupitelstvu a případně které kroky byste provedl z pozice zastupitele nebo rovnou hejtmana Moravskoslezského kraje?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Myslím si, že jako většina odvětví, je i politika o lidech. Nemohu hovořit za NEZÁVISLÉ jako takové, nejsem totiž členem hnutí, a mohu sdělovat pouze své názory, kdy mi jsou svým programem blízká uskupení jako Svobodní, Piráti či ODS. Nemohu samozřejmě vyloučit spolupráci s žádným demokratickým uskupením, kromě výrazně extrémistických stran, kdy jejich cílem není společně pracovat, ale vyvolávat strach mezi lidmi a hledat jednoduché řešení na komplikované otázky.

Obecně respektuji právo volby, a zároveň určitý veřejný zájem, který ovšem nesmí jít proti těm, které má chránit. Proto bych nechal zpracovat, či podpořil zpracování analýzy celé situace a následně zprostředkoval besedu s občany, případně úředníky, veterináři a další širší základnou lidí, kteří mají k tomuto tématu co říci.

Při osobním hlasování podpořím to, pro co budu cítit všeobecný souhlas, nikoliv souhlas všech, kdy budu vždy požadovat důsledné projednání, především v případě, kdy by mělo unijní nařízení ztrpčovat život lidem se zvířaty, či jim nepřiměřeně zasahovat do jejich soukromí. K takovému přístupu se budu snažit přimět i ostatní kolegy zastupitele bez ohledu na politickou příslušnost.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Nechal byste například očipovat své děti, aby byly ve větším bezpečí a měl jste online přehled o tom: co dělají? Jenže co když něco takového nařídí politici občanům ze zákona? Vždyť současná vláda již připravuje v intencích Evropské komise plány na povinné nošení občanských průkazů s mikročipy. Letos o tom opakovaně hovořil Vážený pan senátor/primátor Jaroslav Kubera z ODS a také samotní zástupci Ministerstva vnitra České republiky. Snažil byste se před tím občany ochránit? Jakým způsobem?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Své dítě bych očipovat nenechal. Přirovnal bych to k evidenci židů v Holandsku, kdy se také tento seznam dělal s určitým „dobrým“ úmyslem. Ve stejném duchu bych také velice rád vystoupil před poslanci a senátory a snažil se jim sdělit názor, který zde existuje. Apeloval bych na ně, aby nepřejímali evropské příkazy bez přemýšlení, či dokonce jejich cílům nepoklonkovali tím, že sami budou přicházet s návrhy, které budou omezovat práva jejich vlastních občanů a ohrožovat jejich svobodu.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co byste řekl jako budoucí krajský zastupitel nebo rovnou hejtman na to, kdyby Vám přistály na stole podklady k tomu, že má některá soukromá společnost dodávat mikročipy, skenery a související systémy pro povinné/externí nebo dokonce interní očipování obyvatelstva dejme tomu v rámci koncepce veřejné hromadné dopravy, zdravotnictví (viz globální tlaky některých velkých farmaceutických firem), zaměstnaneckých kontraktů nebo fanoušků sportovních zápasů. Například v ostravské MHD jde o dálkově čitelnou (cca 10 metrů) a z hlediska ochrany soukromí, elektronických financí, svobody člověka a dalších rizik nebezpečnou kartu ODISku. Dnes již jde také o rizikové RFID/NFC transakce realizované prostřednictvím bezkontaktních/čipových bankovních karet. ODISku využívají navíc také zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oficiální vyjádření Statutárního města Ostravy k přiznaným rizikům používání výše uvedené jízdní karty ODISky jsme zveřejnili zde společně s dalšími materiály (viz např. zdezde; k rizikům bezkontaktních plateb viz např. I, II, III, IV, VVI). Jestliže Vás občané zvolí do krajského zastupitelstva: budete nepochybně muset podobné otázky řešit mj. v rámci tzv. agendy „Smart regionu“ včetně přidělování dotací (viz třeba bezpečnostní moduly SAM, problémy s kyberzločinností apod.). Jaká zde vidíte rizika/nebezpečí pro občany, Vaše voliče? Co je a není v této oblasti přijatelné? Proč si nemohou spotřebitelé v Ostravě svobodně vybrat ten typ dlouhodobého jízdného, který jim nejvíce vyhovuje: třeba z hlediska jejich soukromí a komfortu to mohou být klasické/dlouhodobé papírové kupóny s bezpečnostními prvky nebo SMS dlouhodobé jízdenky. Platí ještě stále ono totalitní heslo, že pokrok nezastavíš a každý se musí podřídit veřejné moci a třeba se i nechat očipovat, označit, monitorovat už dokonce i doma, když si to politici zamanou (viz např. tzv. chytré měření energií, čipování návštěvníků stadiónů, související databáze všeho a všech apod.)? Kde jsou nepřekročitelné etické/morální hranice rozvoje moderních technologií?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Jsem rád za téma, které je bližší dopravě. V tomto případě by měl mít zákazník, čímž cestující je, právo volby. V použití elektronického nosiče informací vidím určitý přínos a to z důvodu lepší analýzy cestovních potřeb současných cestujících, kdy je možno zaznamenat chování vždy stejného anonymního cestujícího, kde hovořím především o systémech s nástupem předními dveřmi, kdy cestující hlásí svou výstupní zastávku a je odbaven řidičem. Cestující, kteří cestují s použitím elektronického nosiče, přispívají k vyhodnocování systému, a také urychlují odbavení oproti placení hotovostí, za což mohou být odměněni slevou na jízdném. Tomu se tak dnes také děje, ovšem je tato cesta vymáhána direktivně, bez možnosti adekvátní volby. Zároveň má snaha o lepší analýzu neznamená, že elektronický nosič musí nést údaje spjaté s cestujícím. Má představa je, že elektronický nosič nese pouze údaj o financích, či zakoupeném dlouhodobém kupónu, a takzvanou personifikaci zajišťuje fyzický kupón vybavený bezpečnostními prvky. A zde je opět možnost cestujícího, zda chce tyto údaje umístit přímo na kartu, v takovém případě by nemuselo být papírového kupónu zapotřebí. Dnes tomu tak ovšem paradoxně není, protože při poruše odbavovacího zařízení, které tuto kartu umí přečíst, cestující nosí u sebe i tento kupón, kterým prokáže, že má jízdné předplacené. A protože nikdy nelze zaručit stoprocentní funkčnost systémů, znamená to, že personifikace karty ztrácí určitým způsobem svůj původní smysl.

V tomto považuji ODISku (především s personifikací) za předraženou hračku, která fakticky ničemu nepomohla. Ovšem v tuto chvíli si nedokážu představit fungování systému bez určité evidence, ale nerozumím všemu a může přijít člověk či skupina, která i mě dokáže do této problematiky patřičně zasvětit a vysvětlit, jak to dělat jinak.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: S jakým programem předstoupíte Vy osobně a také NEZÁVISLÍ jako celek před voliče v letošních (2016) krajských volbách? Líbí se Vám třeba program „Svobodných a Soukromní“ (SaS) ze Zlínského kraje, který cílí na to, aby si lidé mohli konečně v regionech sami daleko ve větší míře rozhodovat společně o tom, co ve svém bydlišti potřebují, čeho chtějí dosáhnout, kde co zlepšit, vybudovat, opravit apod. Jak byste zapojil do správy kraje moderní technologie, ale ne tak, aby šlo o nějaký diktát, nařízení a nebetyčné kontroly. Vždyť na příkladu Ostravy se již jasně ukázalo, že tzv. „smart“ technologie, čipy, související služby apod. mají někteří politici tendence vynucovat povinně nebo v rámci tzv. „motivačního vymáhání“ (viz již zmíněné ostravské čipování psů a nebo projekt tzv. dopravní karty ODISky). Jde přitom o vzájemně provázané obrovské/dotační miliardy eur v rámci tzv. agendy propojených systému a toků informací „Smart city“, jde také o nástup všeobecného šmírování obyvatelstva a získávání ohromného množství dat („Big Data“) z lidského soukromí zcela bez soudního příkazu. Bude tedy Vaše politika, kroky NEZÁVISLÝCH, obsahovat ujištění, že žádné nové/vychytralé technologie a jakékoliv mikročipy včetně souvisejících služeb nebudou na lidech vynucovány, že každému občanovi zajistíte v případě jeho zájmu plný/nediskriminační opt-out z jejich používání již jen v rámci diverzifikace rizik spočívajících třeba v hackerském útoku, kybernetickém odstavení elektronických systémů apod.?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Volební program hnutí je obsáhlejší a proto by nebylo správné shrnout vše pouze do několika slov či vět. Budu hovořit pouze za sebe a o svých hlavních bodech, které jsou ve shodě s programem hnutí NEZÁVISLÍ. Základem je rodina, rovnost občanů v praxi státní správy, otevřenost státních institucí a práce pro občana. Mohu uvést konkrétní body, které budu podporovat. Například: daňové zvýhodnění u pracujících, majících rodinu; ve vztahu k dopravě zvýhodnění rodičů dětí do 6 let; rozšiřování možností společného trávení času rodiny; dále pravidelné setkávání s občany našeho kraje; maximální přívětivost úřadu a řešení potíží zákazníka/občana na základě rovného přístupu s případným přesahem do poslanecké sněmovny přes poslance našeho kraje.

V tomto se mi určitě zmíněná část programu Svobodných a soukromníků ve Zlínském kraji zamlouvá a má představa je podobná.

Za sebe chci říci, že zmíněné motivační vymáhání považuji za nepřípustné ve chvíli, kdy neexistuje jiná volba. Jiné volby jsou nyní omezeny hrozbou pokut či o dost dražším cestováním (papírový týdenní kupón, který vychází na měsíc více jak dvakrát dráž).

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak byste si představoval vstřícné podmínky pro plnou a necenzurovanou diskusi občanů například v rámci zákonných pravidel jednání krajských/městských/obecních zastupitelstev? Pokoušel byste se po svém zvolení do krajského zastupitelstva pravidelně dávat plný prostor pro vyjádření názorů všech občanů, kteří by se chtěli podílet dle svých garantovaných ústavních práv na přímé správě kraje tak, jako jste to činil Vy ještě před svým možným zvolením? Bohužel omezování svobody slova občanů bez veřejné/volené funkce v jednotlivých zastupitelstvech se stává jakýmsi neblahým folklórem mnohých zavedených politických matadorů, kteří doslova po řadu „pětiletek“ úspěšně potlačují např. různými obstrukčními úpravami jednacích řádů možnosti pro plné/necenzurované vyjádření občanských názorů. Stává se, že tito velmi zkušení politici/zastupitelé dokonce lidem otevřeně říkají, aby je – velké pány – na zastupitelstvech nezdržovali svou upřímnou snahou třeba o nápravu situace v dopravě, která občanům vytváří v životě zcela zbytečné problémy: Pak se ovšem přirozeně díky takovému pohrdavému přístupu nedaří s některými věcmi v krajích, městech, obcích pohnout ani po volbách. – Například část ostravských zastupitelů a hlavně Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy odmítali dodržovat elementární principy slušného chování k oprávněným/diskutujícím lidem, když je vyloženě na zastupitelstvu cenzurovali. A to dokonce i ty oprávněné občany, kteří se řádně/písemně přihlásili do diskuse. Nedovolili jim přednést ani pečlivě připravené pětiminutové příspěvky (viz nejnověji situace z 22. června 2016). Ministerstvo vnitra České republiky ostravské politiky už před takovým postupem z pozice dozoru nad činností samosprávy důrazně varovalo, neboť ostravští zastupitelé postupovali nezákonně a dokonce už vybočili z ústavního pořádku naší vlasti. Opakovaně se odmítli občanům byť i jen prostě/lidsky/gentlemansky omluvit. Domnívají se: Oni jsou u moci a nikdo je prý nebude poučovat. Jejich někdejší voliči jsou jim tzv. „ukradení“. Často pak jejich chování připomíná slavný televizní dokument: „Vládneme, nerušit!“. V roce 2016 se už snížili až k vulgárním urážkám diskutujících občanů; někteří ostravští zastupitelé dokonce vyzvali v nadsázce až k „fyzické likvidaci“ občana, který pravidelně ostravské politiky upozorňuje slušnou/inteligentní formou na nejrůznější problémy, které lidi trápí. Ministerstvo vnitra ČR proto dokonce ve svém dubnovém (2016) stanovisku doporučilo odvolání Váženého pana ostravského primátora z jeho funkce. Jde o podobný/tristní vývoj, který mohla široká veřejnost sledovat při schvalování EET v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké jsou tedy podle Vás zásadní principy dobré veřejné správy, svobody slova, názoru a přesvědčení lidí včetně práva občanů bez veřejné funkce na jejich spravedlivý podíl na dialog se svými zastupiteli v rámci ústavně garantované přímé správy své obce, města, kraje?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Na začátek bych rád zmínil, že každý by měl mít právo vyjádřit svůj názor. Doufám, že nikdo primárně nechce nikoho urážet či být vůči komukoli vulgární. Mou snahou bude v maximální možné míře umožnit občanovi hovořit, kdy maximální možnou mírou myslím především to, že bych nerad dělal ze zasedání zastupitelstev diskuzní kroužek, ať už mezi samotnými zastupiteli, či mezi občanem a zastupiteli nebo vedením kraje. Vystoupení na zasedání beru jako určité otevření tématu a preferuji dialog, například pomocí schůzky či veřejné besedy. V tuto chvíli považuji podmínky, které jsou na zastupitelstvu krajského úřadu za poměrně vstřícné a otevřené a rád bych v tom i nadále pokračoval.

Obávám se, že spousty lidí, kteří kandidují do zastupitelstev, poslanecké sněmovny a senátu, si myslí, že výhrou ve volbách a obsazením křesla pro ně jejich snaha končí, že nyní tam jsou a do dalších voleb už není potřeba s občany komunikovat. Podle tohoto se následně chovají. Hledání jednoduchých řešení a principů na tyto záležitosti v případě státní správy by bylo nezodpovědné. Nejen politikům, ale i úředníkům by velice pomohlo, kdyby si uvědomili, že zde pracují pro občany; jedná se fakticky o službu občanům. To znamená, že jejich činnost by měla směřovat ve prospěch občana, ale nikoliv že občan je za každou cenu pán.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Je podle Vás Ostrava a vůbec Moravskoslezský kraj vhodným místem k soukromým investicím např. do některých zdejších chátrajících památek, zámků, nemovitostí, různých zdrojů podzemní energie (voda, plyn, uhlí), které by mohly sloužit Ostravanům i široké veřejnosti včetně zahraničních hostů díky aplikaci nejmodernějších technologií? Jaká by mohla být v tomto smyslu role krajského zastupitelstva?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Moravskoslezský kraj je velice krásné místo pro život, kdy samozřejmě má svoje potíže, které je potřeba řešit. Nyní jsou to například pracovní místa, kde i zde vidím velký potenciál dalšího rozvoje a to jak ve zvelebování památek, či veřejných prostor, či vytváření služeb, které zpříjemní život občanům nebo přilákají návštěvníky do našeho kraje. V našem kraji žilo, žijí a budou žít spousty šikovných lidí, kteří dokážou neuvěřitelné věci, pokud k nim mají dobré podmínky. To je jeden z úkolů i pro politika, aby se ptal občanů, co potřebují pro život a snažil se jim pomoci.

Moderní technologie lze využít. Měly by nám však pouze pomáhat, nikoliv nám vládnout. Měli bychom se přímo jejich vývoje účastnit, nikoliv jen v konečném důsledku montovat to, co jinde vymyslí. Pracovní místa v montovnách mohou být jen krátkodobou cestou, protože tato práce není pro každého, člověka nerozvíjí a nepřináší nám nic nového. My sami musíme věci vymýšlet a následně je zde vyrábět. Samozřejmě je toto pouze má myšlenka, pro kterou potřebuji podporu i ostatních, protože si vládneme společně.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Dokázal byste si představit dlouhodobou, korektní/kolegiální spolupráci spřízněných stran v celé České republice, v Evropě i širším euroatlantickém formátu například na projektech obhajoby přirozených občanských práv/svobod, pořádání konferencí, pravidelných diskusních setkání s občany v rámci krajů, obcí i měst, které by společnými silami podpořili NEZÁVISLÍ, ODS, Strana svobodných občanů (Svobodní), Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Moravané a další politické subjekty? Byl byste ochoten takovou spolupráci koordinovat tak, aby se díky tomu podařilo pomáhat občanům v jejich životech, konkrétních situacích? Vždyť tzv. pravice je už roky rozdrobená, neakceschopná a bohužel se pak ani nedokáže s plnou silou zastat lidí, kterým je evidentně ubližováno špatnou politikou nynější vládní garnitury. Viděl byste zde v takovém případě možnost působení např. někdejšího presidenta Václava Klause?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Spolupráci napříč zmíněnými stranami bych si dokázal představit v rámci určitého tématu, chcete-li projektu, s cílem ochránit občanská práva a svobody. Pokud budeme táhnout za jeden provaz a každý přispívat svým úsilím, je větší šance, že se věc podaří.

V dnešní době a ze svého pohledu již nerozděluji uskupení na pravicové či levicové strany, ale spíše na liberální a konzervativní, kdy určitá paralela tam samozřejmě je. Nedokážu nyní posoudit, zda bych zvládl koordinovat společnou činnost těchto uskupení, ale určitě bych se o to pokusil, pokud by s tímto souhlasili mí partneři a přijal bych vždy pomocnou ruku, která může přijít i ze strany významné osobnosti našich novodobých dějin, kterým pan Klaus je. Pokud by byl ochoten se v dané věci angažovat, bylo by to přínosem.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: „Kontrolní otázka“: Jak konkrétně si představujete, že budete jako zvolený zastupitel bránit v praxi předchozími generacemi tak těžce vydobytá přirozená práva/svobody občanů České republiky, zdejších krajů a měst, městysů, obcí, osad. Krajské zastupitelstvo má k tomu například k dispozici zákonodárnou iniciativu. Jenže on už blahé paměti Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač. Právě proto je v politice tak důležitá etika/morálka, konzistentnost názorů a nepochybně zázemí, které pak člověku umožňuje nepodléhat jakýmkoliv neférovým tlakům. Myslíte si to také? Kde jsou v politice i v životě mantinely, které byste nikdy nepřekročil? Je podle Vás politika jenom o technologii moci, marketingu a nebo jde především o prosazování idejí, pomáhání lidem? Jste třeba věřící a máte tedy onen morální kompas, který by Vás v životě vedl a Vašim voličům dokázal napovědět, že jejich volba Vás a NEZÁVISLÝCH nebude marná?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Nemohu souhlasit s tím, že jedině věřící člověk má morální kompas. Já věřím v život, v člověka, v přírodu a vyšší moc. I přesto, že některé mantinely nás mají chránit, jiné nám mohou zabraňovat jít dál, či něco změnit. Tyto mantinely je podle mě možné překročit s vědomím rizik, která tím člověk přijímá. Ovšem Vy určitě máte na mysli daleko větší mantinely a ty já spíše považuji za nezdolatelnou zeď, kterou je sám život. Velice těžce bych nesl, kdybych zabil či jinak způsobil smrt. Nemohu se také vnitřně smířit s týráním a ubližováním, především slabším.

Myslím si, že uvedené etické a morální zásady mají spjatost i se zázemím, které určitě pomáhá k udržení těchto zásad, ale pokud jsou již hluboce zakořeněny, je člověk schopen dle mého i bez zázemí vyhodnotit situaci v případě, že by jednal neeticky či nemorálně. Protože jsme ovšem jako lidé nedokonalí, takových lidí není mnoho, a pokud na takového člověka narazíme, měli bychom si ho velice vážit.

Na některé činnosti jsou již pěknou řádku let vymyšlena krásná rčení, a to například: „Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. To v případě politiky platí většinou dvojnásob. Je škoda, že lidé moc pravdu slyšet nechtějí, na což v uvozovkách doplatil i Karel Kryl, který nás na mnoho věcí upozorňoval. Považuji za důležité, aby byli lidé aktivní, kdy konzistentnost názorů může být výhodou, ale opět je tady jiné rčení: „Jen hlupák nemění své názory“, s čímž musím plně souhlasit, pokud se jedná o záležitosti, u kterých se objevují nové skutečnosti či informace. Pokud bychom totiž všichni stále pracovali jen s názory, které jsme se například naučili v dětství, bude s námi pravděpodobně velice těžká diskuze, protože budeme považovat svůj názor za tu jedinou pravdu.

Proto vzkazuji těm, kteří budou volit mě, či NEZÁVISLÉ jako celek: Nevěřte nám, kontrolujte nás, upozorňujte nás, nenechte nás v tom samotné! A platí to i pro voliče jiných subjektů. Vím, že to není jednoduché – všichni máme své starosti a radosti a tuším, že někteří by raději zvolili někoho, kdo řekne: Vím, co mám dělat a vyřeším to za vás, a pak už se o to nemusíte zajímat. Posléze se ovšem divíme, že si politici dělají, co chtějí.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký máte názor na presumpci neviny v případě osob zastávajících veřejnou funkci? A co ti politici, kteří si již dokonce svůj trest v našem právním systému odpykali a znovu kandidovali: byli opět zvoleni. Mělo by být na ně proto pohlíženo jako na nevinné lidi jestliže navíc aktivně přispívají svými veřejně prospěšnými aktivitami (nadace, vzdělání, věda, pomoc konkrétním občanům apod.) k rozvoji naší společnosti? V křesťanském smyslu euroatlantické kultury by měl vlastně každý kajícník dostat novou šanci. Jak se říká: Kdož jest bez viny, nechť první hodí kamenem. Jenže pravda: lidé často pořád těmto politikům neúprosně předhazují minulost a zapomínají na to moře pozitivního, co od doby svého prohřešku pro společnost vykonali. Jaký na to máte názor?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Mám za to, že v případě výkonu veřejné funkce by měla platit spíše presumpce viny a to ve vztahu k zastávané funkci. Především politik by se měl snažit ukázat či nade všechnu pochybnost dokázat, že jedná transparentně a v zájmu občanů, nikoliv pro sebe či ve střetu zájmu. Pokud nechce určitým způsobem odkrývat i své soukromí, má hledat uplatnění v soukromém sektoru.

Chybovat je lidské, a na to pozitivní by se zapomínat nemělo. Ovšem kde má občan záruku, že člověk, který se jednou provinil, si svou chybu dostatečně uvědomil, a nebude se stejná nebo podobná chyba opakovat, pokud jej znovu zvolí? Samozřejmě volba daného člověka je právem voličů, pokud si myslí, že se ze své chyby poučil a opakování stejné či podobné chyby se bude snažit předejít či zabránit.

Existují zde ovšem i jiné možnosti, jak po chybě být veřejně činný, bez obsazení některého z postů. Jeho zkušenosti z předchozího místa, odkud odešel, mohou posloužit k lepšímu „dohledu“ nad současníky. Lze se podívat například na rekrutované zločince (třeba kyberzločinec, padělatel peněz…), kteří pak pomáhají s odhalováním trestné činnosti. I zde může být tento člověk velice užitečný a dá se říci, že svou chybu v uvozovkách odčiňuje.“

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Na závěr můžete vzkázat našim čtenářům a jistě také mnohým voličům NEZÁVISLÝCH libovolné sdělení, které chcete, aby nyní zaznělo. Co to bude ☺?

Odpověď: Vážený pan Michal Podloučka, člen občanské komise č. 5 Havířov Šumbark, kandidát (bezpartijní) za NEZÁVISLÉ do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje:

Čtenářům gratuluji k dočtení tohoto rozhovoru, protože otázky kladené redakcí nejsou vůbec povrchní a i já osobně jsem se při vytváření odpovědí na položené dotazy dověděl mnoho zajímavého. Doufám, že se mi podařilo zcela nebo alespoň zčásti odpovědět.

Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří vychovávají děti či s nimi pracují, starají se o nemocně či starší lidi, pomáhají ostatním, dále pracujícím (ať jde o podnikatele nebo zaměstnance) i těm, kteří práci aktivně hledají. Velice si vážím lidí, kteří berou ohled nejen na sebe, ale i na druhé.

Doufám, že se s některými z Vás potkám při aktivní činnosti za dobrý život nejen v našem kraji, a ještě více věřím, že najdeme společnou řeč v případě témat, kde můžeme mít odlišné názory. Stejně jako být aktivní, tak i hledání uspokojivých řešení je kolikrát velice obtížné, ale mnohým za to patří velký dík.

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Děkujeme Vám, Vážený pane Podloučko, za rozhovor.


Rozhovor je k dispozici v pdf zde.


Zdroj: Korespondenční interview probíhající ve dnech 22. června 2016 až 29. srpna 2016 mezi Váženým panem Michalem Podloučkou, dopravním specialistou, členem občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, kandidátem za NEZÁVISLÉ pro volby roku 2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou (šéf-editor Společenství webu Necipujtenas.CZ).