Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Čipují Vás politici? Ať začnou u sebe! USA/ČR

Ostrava, Praha, Česká republika; Washington/Delray Beach/Baltimore, USA; Mexico City, Mexiko, 30. dubna 2013 - 1999, (Rd)

V posledních patnácti letech je veřejnost celého světa neustále zatěžována snahami národní i globální politické reprezentace o prosazení tzv. „lepší kontroly“ života lidí a zvířat včetně pokusů o vymýcení nejrůznějších údajných a nově definovaných „špatných společenských jevů“. V této souvislosti také přicházejí požadavky na povinnou implantaci zvířat formou mikročipů. Z toho pak posléze přirozeně vyplývají trendy k legislativnímu zakotvení nuceného očipování lidských bytostí (vnitřní – pod kůži nebo vnější – např. formou pasů, občanských průkazů, různých karet, elektronických zařízení apod.).

Rozumní občané samozřejmě něco takového z principu odmítají, neboť mají k dispozici mj. díky Internetu dostatek relevantních informací v cizích jazycích o rizicích s čipováním spojených a není již tedy vůbec jednoduché takové inteligentní lidi zmanipulovat a nahnat je jako stádo krásných koní pod značkující (čipující) hospodářovy ruce všemocných politiků.

Postupem doby a se sílícími tlaky na prosazení plošného čipování se vytváří v každém státě podhoubí pro nástup mohutného společenského hnutí, které poukazuje na všechny problémy/rizika spojené s vynucováním mikročipování.

„Čipovací povinnost“ totiž mění ze své podstaty celou společnost, nabourává dosavadní právní představy o ústavnosti, soukromí, nedotknutelnosti lidského života, legalitě i legitimnosti kroků moci výkonné/zákonodárné. Nutí například eticky-duchovně založené lidi, aby opouštěli pod hrozbou neuposlechnutí zákonů/vyhlášek aj. souvisejících nařízení svou víru, aby odvrhli tisícileté tradice západní-křesťanské civilizace, rozbíjeli své rodiny, zvyky, vztahy, migrovali a vydávali se nedobrovolně více a více do služeb exekutivy, která tak míří mílovými kroky směrem zpět k totalitní podobě uspořádání vztahů v až dosud svobodné společnosti.

Tento „děsivý“ a stále se zrychlující postup moderních technologií v rukou omnipotentních politiků je možný jedině na úkor zničení lidského soukromí, svobody, víry a dotýká se každého občana přímo už i za „obrannými hradbami“ (domovní svoboda) bytů, domů, chat, zahrad, soukromých pozemků aj. až doposud ústavním pořádkem chráněných výsadních hodnot všech slušných občanů České republiky1 a na druhé straně také způsobuje odpor už i těch složek národa, které zatím zůstávaly ve stínu svých individuálních životů.

Téma útlaku páchaného mocí výkonnou/zákonodárnou na milovaných bytostech (děti, štěňata, staří rodiče, důchodci atd.) totiž dokáže spojit občany napříč celou společností. Nejde již vůbec o tzv. pravicovou nebo levicovou otázku, nýbrž o společný národní a globální cíl: zachování lidské základní svobody, cti, svědomí, přesvědčení, víry, v neposlední řadě důstojnosti života a zdraví každého jedince na této planetě.

Fronta odporu vůči povinnému čipování má v České republice i v dalších státech celospolečenskou formu legálních akcí jak chovatelů zvířat, jejich sympatizantů, tak zástupců pravicových/středových/levicových politických stran, hnutí, spolků, dále odborných institucí, organizací i významných osobností2. Web necipujtenas.cz o tom pravidelně informuje.

Českými sdělovacími prostředky např. nedávno proběhl se zájmem sledovaný protest přibližně tisícovky občanů Ostravy, kteří oslovovali vážené politiky pomocí dopisů, elektronické komunikace, dvou petic3, internetových stránek4 a osobní účastí v diskusích se svými zastupiteli5 na téma zrušení nebo změny ostravské vyhlášky č. 9/2012 o „čipovacích ukrutnostech“. Signifikantní bylo: jejich pokojná/argumentačně seriózní a slušná snaha o diskusi vyvolala opakované pokusy místní moci výkonné/zákonodárné o legální potlačení přirozeného ústavního práva na svobodu slova, což asi samo o sobě nejlépe vypovídá o zdejší naprosto tristní situaci. (V „lepším“ případě politici mlčeli.)

Někteří ostravští radní i část zastupitelů dokonce ve svých veřejných projevech akceptovali bez výhrad teze o vynucování povinného čipování občanů Ostravy v souladu s budoucími zákony, které by případně Parlament ČR nebo Evropská unie schválili. Ani slovíčko o hájení vlastních voličů. Naprosto nic … Jen již apriorní kapitulace ...

Takové chování vyvolalo mj. občanskou recesistickou reakci: Primátorovi Ostravy byl 24. dubna 2013 slavnostně předán na zasedání zastupitelstva města "občanský mikročip“. Úvodní úsměvy pánům radním ovšem z tváří rychle zmizely, když si uvědomili, že se pan primátor zavázal ve své následné veřejné reakci před občany města a sdělovacími prostředky k implantaci mikročipu do svého těla, aby tak šel sám „dobrým příkladem“ desítkám tisíc ostravských chovatelů zvířat a stovkám tisíc obyvatel Ostravy. Inu: občané budou samozřejmě nyní vyžadovat plnění takového závazku. Ctěná a vážená osoba - jakou bezpochyby pan primátor je: nemůže jen tak vypustit z úst veřejný závazek ke svému „sebeočipování“ a pak z něj prostě vycouvat – tedy respektive může, nicméně bude to jasný politický signál, že primátorovo slovo má cenu trhacího kalendáře. Vždyť všichni občané Ostravy mohli být svědky pokusů „čipovačů“ o legální potlačování svobody slova svých korektně debatujících názorových oponentů pana primátora. Bude velmi zajímavé sledovat další vývoj tohoto občanského/legálního protestu proti „krutostem našich povinně čipujících politiků“.

Připomeňme, že povinné čipování - obzvláště občanů/voličů/zaměstnanců - bylo na pořadu jednání již hezké řádky politických matadorů, kteří pak ovšem byli nuceni ze svých sveřepých stanovisek ustupovat pod tlakem veřejného mínění a přiklánět se zpět k principům svobody, dobrovolnosti.

Z některých známých případů politiků, kteří buď varovali před mikročipováním populace nebo byli naopak nadšenými propagátory implantace čipů uveďme např.:

  • americký senátor a pozdější vicepresident USA Joe Biden pokládal před televizními kamerami roku 2005 ve veřejné diskusi6 s kandidátem na předsedu Nejvyššího soudu USA panem Johnem Gloverem Robertsem mladším řadu provokativních otázek vzhledem k budoucím kauzám Nejvyššího soudu mj. v souvislosti s čipováním lidí

29. až 30. dubna 2004 propagovala americká vláda v Baltimore pod hlavičkou ministerstva zdravotnictví, které tehdy vedl výše zmiňovaný pan Thompson8, „benefity“ mikročipování amerických občanů v rámci zde probíhajícího zdravotního summitu („2nd National Steps to a HealthierUS Summit“9).

  • Rafael_Macedo_de_la_Concha – vysoce postavený mexický politik, člen vlády a generální prokurátor si nechal roku 2004 implantovat "občanský čip" a totéž nařídil dalším sto šedesáti svým podřízeným (Jak by něco podobného asi vypadalo v rámci ostravského magistrátu nebo některého pražského ministerstva?) v důsledku modernizace bezpečnostních opatření určených k získání jedinečného/nezaměnitelného přístupu do nově vybudovaného vládního centra pro vyšetřování trestné činnosti10.


Jak vtipně a pravdivě poznamenal pro prestižní deník Washington Post pan Armando Martinez - majitel jednoho obchodu z hlavního města Mexika:

Všichni politici by měli dostat svůj občanský mikročip," řekl, „protože pak bychom my občané již vždycky věděli, kde jsou, když nám berou naše peníze."11 

Američtí propagátoři dobrovolného „sebeočipování“ připravili dokonce podrobný návod v angličtině, kterak takovou operaci provést. Mezinárodní veřejné mínění se mohlo s tímto materiálem seznámit díky reportáži prestižního časopisu Forbes z roku 2012 o činnosti nadšence z oblasti moderních technologií jménem Amal Graafstra, jenž zveřejnil podrobný postup implantace „občanského mikročipu“ na svých webových stránkách.

Každopádně ostravský pan primátor nemusí cestovat až do Ameriky a už vůbec se není třeba obávat, že by odborná vědecká pracoviště v Ostravě jeho „občanské očipování“ nezvládla uskutečnit. Ba právě naopak.

Nuže pane primátore: Buďte mužem, který dodrží své slovo, nebo se občanům omluvte a navrhněte zrušení vyhlášky č. 9/2012 o povinném čipování, případně iniciujte její změnu na dobrovolnou formu.

Jak by takové „očipování člověka/primátora/politika“ mohlo vypadat v praxi? Ukazují to následující obrázky z reportáží amerických televizních stanic.

 Zdroje: http://amal.net/; http://amal.net/wp-content/uploads/2012/09/DIY-RFID-Implantation-Guide.pdf; http://amal.net/wp-content/uploads/2012/09/DIY-RFID-Implantation-Guide.pdf; http://hp2010.nhlbihin.net/joinhin/news/hus04.htm; http://odphp.osophs.dhhs.gov/; http://ostrava.idnes.cz/primator-ostravy-dostal-cip-dg1-/ostrava-zpravy.aspx?c=A130425_1921583_ostrava-zpravy_jog; http://rense.com/general69/tommy.htm; http://usatoday30.usatoday.com/news/health/2007-09-08-rfidchips_N.htm; http://www.cbsnews.com/2100-205_162-508641.html; http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2012/08/13/want-an-rfid-chip-implanted-into-your-hand-heres-what-the-diy-surgery-looks-like-video/; http://www.geekwire.com/2012/toorcamp-journal-day-3-rfid-implantation-station/; http://www.guardian.co.uk/science/2004/jul/14/sciencenews.theguardianlifesupplement; http://www.huffingtonpost.com/2011/05/17/tommy-thompson-wanted-to-implant-chips_n_863200.html; http://www.informationweek.com/rfid-chips-implanted-in-mexican-law-enfo/23901004; http://www.infowars.com/print/bb/judicial_employees_implanted.htm; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni_zapis_zastupitelstvo_ostrava_diskuse_cipovani-20-3-2013.pdf; http://www.nytimes.com/2004/10/14/technology/14implant.html?_r=0; http://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-10-14/c-documents-and-settings-capcovale-plocha-za-pis-zapis23.zm.pdf; http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=11549; http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1347022/000136231007000256/c70266e8vk.htm; http://www.spychips.com/blog/2007/03/tommy_thompson_leaves_board_of.html; http://www.spychips.com/press-releases/tommy-thompson-pres-bid.html; http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A50239-2004Jul14.html; http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/13/AR2005091300693.html; http://www.wnd.com/1999/07/1814/; http://www.wnd.com/2000/03/4453/; http://www.wnd.com/2004/04/24401/; http://www.wnd.com/2005/07/31435/; http://youtu.be/6It-nGfZTbs; http://youtu.be/bJUOWdoUdio; http://youtu.be/bnoSAZBkgxI; http://youtu.be/gqnTT_Pa6Lc; http://youtu.be/HiLixwNkur8; http://youtu.be/MjTe-wid76A; http://youtu.be/sKVj2V4-yPE; http://youtu.be/SOkGYqEiMF0

 ____________________________________

5 http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

„BIDEN: And we'll be faced with equally consequential decisions in the 21st century. „Can a microscopic tag be implanted in a person's body to track his every movement? There's actual discussion about that. You will rule on that -- mark my words -- before your tenure is over. Can brain scans be used to determine whether a person's inclined toward criminality or violent behavior? You will rule on that. /.../ Like most Americans, I believe the Constitution recognizes a general right to privacy.“, cit. dle http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/09/13/AR2005091300693.html

http://www.huffingtonpost.com/2011/05/17/tommy-thompson-wanted-to-implant-chips_n_863200.html; http://www.wnd.com/2005/07/31435/

8 „Office of Disease Prevention and Health Promotion (ODPHP). Created by Congress in 1976, ODPHP plays a vital role in developing and coordinating a wide range of national disease prevention and health promotion activities. ODPHP is within the Office of the Assistant Secretary for Health, U.S. Department of Health and Human Services (HHS).“, cit. dle http://odphp.osophs.dhhs.gov/

10 „While tens of thousands of tiny radio-frequency identification devices have been implanted in animals for years, there were suspicions that one day they would have use in humans, too. That suspicion was confirmed this week, when Mexico's Attorney General, Rafael Macedo de la Concha, reported that he had a chip implanted in his arm for security reasons. Macedo went on to say that 160 of his employees had been implanted with the rice-grain-sized chips, manufactured by the VeriChip Corp.“, cit. dle http://www.informationweek.com/rfid-chips-implanted-in-mexican-law-enfo/23901004; http://www.infowars.com/print/bb/judicial_employees_implanted.htm; http://www.guardian.co.uk/science/2004/jul/14/sciencenews.theguardianlifesupplement; http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A50239-2004Jul14.html