Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Plošný registr zvířat = zbytečné problémy! ČR

Praha, Ostrava, Česká republika, 14. července 2013

Jeden z největších českých zpravodajský webů „Novinky.cz1 informoval 12. července 2013 o vážné chybě v registru dat parkovacích karet motorových vozidel hlavního města České republiky Prahy a o problémech, které tato situace způsobila v květnu téhož roku 63leté zodpovědné ženě.

Podobné těžkosti by mohly nastat a tvrdě dopadnout na stovky tisíc chovatelů psů (hlavně důchodců) v ČR vhledem k vynucování tzv. povinného systému čipování/evidence zvířat zatím na místní, v budoucnu i na celostátní úrovni.

Výše citovaná zpráva dále uvedla, že pražská městská policie neoprávněně odtáhla automobil obyvatelce Prahy 3 Žižkov a to jen díky mylným údajům v databázi. Dotčené paní ještě navíc vznikla v této souvislosti povinnost uhradit správní poplatky a náklady 4.650,-Kč. I přes doložení potvrzení o řádném zakoupení karty jí ovšem strážníci odmítli peníze vrátit. Provozovatelem registru je totiž přímo město. Zřejmě bude nyní nutné se o své finanční prostředky s magistrátem Prahy soudit, prožívat nepříjemný stres, ztrácet drahocenný čas a to už ani samozřejmě nikdo nehovoří o dalších zbytečných výdajích.

Česká veřejnost si také velmi dobře pamatuje na loňské těžkosti způsobené lidem skrze nefunkčnost databáze centrálního registru vozidel a stovky tisíc zde zanesených nesprávných údajů o provozovatelích automobilů, motocyklů atd., které se budou podle někdejšího náměstka Ministerstva dopravy ČR pana Miroslava Drobnéhoodstraňovat roky2 a často se na ně přijde až v době policejní nebo jiné úřední kontroly, kdy už se vůči tomu postižený člověk jen těžce brání.

Z hlediska existujících registrů nebo vytváření nových/velkých a vzájemně propojených databází údajů očipovaných zvířat/jejích majitelů získalo společenství webu Necipujtenas.cz vyjádření Ministerstva zemědělství ČR datované 6. březnem 2013: Zde pan náměstek ministra RNDr. Jiří Mach jednoznačně uvádí:

Ministerstvo si je však vědomo administrativních i ekonomických problémů spojených se zaváděním plošného označování a evidence psů, především systémově řešené ústřední evidence.3

To zcela koresponduje se stanovisky vlády, Parlamentu_České republiky a veterinárních odborníků i zastupitelů, které již web Necipujtenas.cz v této věci zveřejnil.4 Praktické zkušenosti lidí z celého světa nezatížených penězi/neomezenými možnostmi „čipovací lobby“ hovoří stejnou řečí. Dokonce samy útulky pro opuštěná/toulavá zvířata si už stěžují na fakt, že jim nedokonalý systém čipování zvířat značně zkomplikoval jejich záslužnou práci při vyhledávání/navracení ztracených domácích mazlíčků zpět k původním majitelům. V podobném duchu jsou k dispozici také výsledky vědeckých studií5. To vše představuje jasné údaje z praxe, jenže politici je v České republice odmítají slyšet. Ptejme se: Proč?!

***

Občané říkají: Podívejte se, jak to dopadlo v Praze z hlediska již zmiňované zodpovědné řidičky a registru vozidel. Co když to bude stejné v případě gigantické/povinné/plošné databáze údajů o chovatelích očipovaných zvířat? Kdo těm lidem zaručí, že je městská policie a nebo pověření úředníci nebudou mylně pokutovat, dělat jim ze života peklo kvůli nějakému překlepu v databázi? Chcete vytvořit stejné problémy tentokrát i té pomyslné babičce z „horní dolní“ a hnát ji chudáka po úřadech kvůli jejímu starému pejskovi? Proč nenecháte - vy politici/zastupitelé - občany/voliče na pokoji? Chcete hlasy ve volbách a přesto vytváříte lidem nové povinnosti/břemena, vytahujete jim peníze z kapes a dáváte je výrobcům čipů, místo abyste svým voličům od břemen/poplatků/povinností pomohli. Proč to děláte? Pořád opakujete ty špatné kroky, nikoliv ty dobré.

Občanům České republiky je totiž často ze strany politiků prezentována pouze jedna jediná strana pomyslné „informační“ mince: Každé zvíře prý představuje „obrovskou hrozbu pro malé děti“ a tzv. „slušné občany“. V přetechnizované, důsledně sterilní a příliš nejrůznějšími povinnostmi/břemeny vystresované době bez přirozeného kontaktu s přírodou dle nejlepších tradic minulých generací pak vzniká někdy v současné společnosti paranoidní/bezdůvodný strach před smyšlenými útoky zvířat6 nebo z přenášení nemocí atd. Část politické reprezentace bohužel s tímto fenoménem umně manipuluje a tvrdí, že obzvláště všichni psi, kočky, fretky aj. živočichové musí být odchyceni, označeni, zaneseni do registrů/databází, nejlépe ještě i zdaněni a posléze státními i místními orgány pravidelně kontrolováni z čehož pak vyplývají větší příjmy pro stát/obec sebrané v době ekonomické recese z kapes chudáků občanů/voličů včetně posilování moci jednotlivých papalášů na všech možných úrovních a s tím neodmyslitelně spojeného prolamování přirozených práv/svobod garantovaných Listinou dle ústavního pořádku ČR. Jen taková vize - v uvozovkách - „nového/svobodného světa“ prý způsobí klid, pohodu při pravidelných cestách do zaměstnání, školy nebo při rodinných procházkách obyvatel ČR.

Čím dál více občanů si naštěstí tyto nezdravé politické finty stále více uvědomuje a je rozhodnuto si něco takového nenechat líbit, legálně i legitimně a mírovými prostředky bojovat za návrat svobodného života nás všech a budoucích pokolení.

Společenství webu Necipujtenas.cz opakovaně upozorňuje na až dosud nebývalá rizika, která bezcitní politici neustále vytvářejí právě v přímé souvislosti s vymáháním povinného čipování a zakazováním volného pohybu zvířat. Ohrožují tak dnes již celý svobodný polistopadový vývoj České republiky a plíživě směřují tento stát k nové formě totality, kterou bohužel většina současných zastupitelů (naštěstí jsou mezi nimi světlé výjimky) s takovou radostí vítá, veřejně ji schvalují a dokonce ještě po občanech chtějí, aby si tuto cestu do nového otroctví sami povinně uhradili např. formou poplatků za čipování (byť nově ve formě dotací z veřejných rozpočtů), aby akceptovali zdražování všeho možného a souhlasili s likvidací svých přirozených práv/svobod (nyní jde již několik let především o útok na domovní svobodu, ochranu soukromí a svobodu pohybu se svými rodinnými příslušníky včetně zvířat).

Zdravý rozum každému normálnímu člověku přeci říká: Kdo chce, nechť si svobodně zvolí a sám se svými blízkými zaplatí mikročipy a akceptuje všechny s tím spojené následky. Není ovšem vůbec přípustné vynucovat si čipování - tento invazivní zásah - povinně a pod hrozbou tvrdých sankcí. Prospěch z toho mají pouze finančně zainteresovaní výrobci/distributoři čipů, papaláši a další vysoce postavené osoby.

Je velmi politováníhodné, že občané v mnoha obcích/městech ČR nemohou již žít poklidným a svobodným životem jako dosud a to právě kvůli souhrnu akcí moci výkonné, kterou nyní reprezentuje předně kampaň „čipovací lobby“ v oblasti prosazení povinné (nikoliv dobrovolné) implantace mikročipů psím domácím mazlíčkům. Tam, kde došly argumenty/schopnosti přesvědčit lidi: nastupuje síla vyhlášek a obecní policie. Občané na to budou pamatovat ve volbách a vystaví svým zastupitelům opravdu „hezké“ vysvědčení. Jedni zastupitelé přicházejí a druzí už odcházejí, ale občané zůstávají.

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/307555-zene-odtahli-auto-kvuli-chybe-v-registru-na-vraceni-penez-ceka-marne.html; http://zpravy.idnes.cz/chybna-data-v-registru-06b-/domaci.aspx?c=A120724_122210_domaci_abr; http://www.lidovky.cz/v-novem-registru-aut-je-milion-chybnych-dat-oprava-potrva-roky-p7n-/zpravy-domov.aspx?c=A120724_121957_ln_domov_ogo; http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=752730; http://hn.ihned.cz/c1-60166990-registr-aut-po-roce-nepada-a-nema-chyby-ale-je-pomaly

3 Dopis Ministerstva zemědělství ČR ze dne 6. 3. 2013, č.j. 10258/2013-MZE-17214, archiv Necipujtenas.cz

4 Viz http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ a řada dalších materiálů dostupných on-line na webu Necipujtenas.cz

6 „Zoofobie je panický strach ze zvířat - a to buď ze všech zvířat, nebo z konkrétního zvířete. Jedná se o nejčastější druh fobie. Vyskytuje se častěji u žen než u mužů. U postiženého vede strach ze zvířete až k mohutnému stresu a k celkově vyhýbavému chování.“, cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoofobie