Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

RNDr. Vaněk: Svoboda volby nečipovat! ČR

Olomouc, Statenice, 19. až 21., 31. ledna 2014 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.cz pečlivě sledovalo ve dnech 18. až 19. ledna 2014 vyjádření a diskusi jednotlivých delegátů na 24. kongresu Občanské demokratické strany (ODS) v Olomouci. Vystoupil zde se svým osobním projevem mj. také vedoucí vědecký pracovník Ústavu Experimentální botaniky Akademie věd ČR, krajský zastupitel Středočeského kraje a dlouholetý odborník/specialista na otázky zemědělství/životního prostředí pan RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk1, CSc. Ve své řeči zdůraznil především naléhavé volání občanů po obnovení svobodného života v přeregulované České republice a po nevměšování moci výkonné/zákonodárné do běžných životů lidí.

Doktor Vaněk následně obdržel po skončení kongresu podrobný materiál společenství webu Necipujtenas.cz k otázce nezákonného vynucování čipování již označených domácích zvířat v ČR včetně podnětu k novelizaci příslušné legislativy. Na základě pečlivého prostudování argumentace a zvážení situace: vyjádřil posléze svou osobní plnou podporu lidem kolem webu Necipujtenas.cz i Petici zaměřené proti povinné implantací mikročipůtzv. „legislativnímu/čipovacímu násilí“. Děkujeme! :)

Níže se můžete seznámit s komentovaným přepisem hlavních kongresových tezí pana Vaňka podle zveřejněného záznamu jeho projevu na oficiálním Youtube kanálu ODS:

Tomáš Vaněk, 19. ledna 2014, diskuse delegátů na 24. kongresu Občanské demokratické strany (ODS) v Olomouci:

Mnohokrát jsem se dočetl v tisku, ostatně stejně jistě jako vy, že ODS prý chybí „velké téma“. Jsem přesvědčen, že nechybí - jen o něm v poslední době moc nemluvíme k naší vlastní škodě. A protože nejen státy, ale i strany se udržují těmi ideály, z kterých se zrodily, je to nepochybně i jeden z důvodů našich problémů.

Tím velkým tématem a jednou ze základních hodnot pro mne je SVOBODA VOLBY, to je stav, kdy si občan může o svých věcech rozhodovat sám bez všudypřítomné ruky státu, která chce o občany stále pečovat. Samozřejmě bych dodal, že za jejich peníze. (Např. typická situace s vynucováním povinného čipování již označených domácích zvířat dle nekorektního výkladu zákona v případě vyhlášek části měst a obcí v ČR, pozn. autora.)

Současný přístup nebo současnou situaci lze například velice hezky ilustrovat posledním nařízením EU o šetření energií. Podle - řekl bych - velice konzervativního odhadu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky to bude stát čtyřčlennou rodinu asi 70.000,- Kč. Prostě bude se „šetřit“ bez ohledu, zda to občané chtějí a zda se jim to vůbec vyplatí.

Stav, kdy stát nařizuje občanům čím mají svítit - to je proslulý zákaz žárovek, nutí občany platit to, co nepotřebují (povinné čipování, pozn. autora), zvyšuje daňové zatížení a přerozdělování, pokládám v této chvíli již za útok na základní občanské svobody, soukromé vlastnictví i na základy parlamentní demokracie, protože stát by se měl v zásadě omezit na své základní funkce - vnější obrana, vnitřní bezpečnost a fungující a jasné zákonodárství, což jak jistě víte, příliš nečiní.

Bohužel musím říci, že ODS v posledních letech na toto téma jaksi pozapomněla. A řada nesmyslných regulací prošla se souhlasem, či díky mlčení poslanců a ministrů ODS (včetně mnohých zastupitelů např. v Ostravě, pozn. autora). A proto se nedivme, že nám občané i kvůli tomu vystavili poslední volební účet. Vždyť koho ze svéprávných občanů mohly potěšit povinné příspěvky na neekonomické „obnovitelné zdroje”, energetické štítky budov a i zdánlivé maličkosti, jako jsou státem nařízené kontroly komínů a registrace studen, (ale také třeba vynucování čipování psů, pozn. autora). Žiji v malé obci a tam si občané těchto věcí velice všímají a posuzují to zcela jednoznačně. Vyhozené peníze a - dámy prominou - státní buzerace” sloužící jen a jen k naplnění kapes lobbistů (mj. tzv. čipovací lobby, pozn. autora).

Měli bychom si tedy vážit ideje svobody volby, která i stála u zrodu ODS, měli bychom o ni přemýšlet, prosazovat ji a přesvědčovat ostatní občany, že to je správná cesta pro stát, kde úspěch není trestán. Státu, kde občan není jen převodním kolečkem těch “správných” (povinně čipovacích, pozn. autora) rozhodnutí a příkazů kohosi “shora”, který je přesvědčen, že jen on a jemu podobní vědí, co je pro občana dobré. A je úplně jedno, kde ten “někdo” sedí - zda na Pražském hradě, v Bruselu či dříve v Moskvě (nebo v Ostravě na radnici, pozn. autora). A proto bych chtěl vyzvat nás všechny, abychom si ze svobody volby učinili jasné a jednoduché vodítko pro svá rozhodování, a podporovali jen a jen taková opatření (zrušení povinného čipování, pozn. autora), která svobodu volby občanů podporují a ne ta, která ji omezují, což se bohužel v minulosti často stávalo (viz hlasování většiny zastupitelů Statutárního města Ostravy, pozn. autora).

Protože je nezbytné si stále a stále uvědomovat, že svoboda volby je to, co nám chtějí levičáci všech barev a odstínů sebrat - a sebrat nejenom nám, ale i našim dětem a vnoučatům. A že je naší povinností tuto svobodu hájit a uhájit, abychom se za pár let nemuseli sami před sebou stydět. A jsem přesvědčen, že tento přístup ocení jak naši voliči, tak i všichni občané. Děkuji. (potlesk)2


Zdroj: http://youtu.be/VrZm7vE5YPE; http://www.ods.cz/clanek/6463-projev-v-ramci-politicke-diskuse; http://www.ods.cz/clanek/2181-rndr-tomas-vanek-csc-se-predstavuje-volicum; http://www.ods.cz/profil/5630-tomas-vanek; Emailová komunikace z ledna roku 2014 mezi společenstvím webu Necipujtenas.cz a panem RNDr. Mgr. Tomášem Vaňkem, CSc.

1 RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. žije ve Statenicích cca 11 km severozápadně od Prahy. Promoval na Univerzitě Karlově v Praze (Přírodovědecká fakulta - obor organická chemie). Ve stejném oboru získal r. 1991 titul CSc. Vystudoval dále politologii na vysoké škole CEVRO Institut, kde získal titul Mgr. Je členem Oblastního sdružení ODS Praha západ. Působil mj. jako místopředseda v rámci Výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva Středočeského kraje, dále byl poradcem ministra zemědělství Petra Bendla pro oblast vědy a výzkumu, členem vědecké rady při Ministerstvu životního prostředí České republiky, členem komise životního prostředí ODS, členem komise pro konkurenceschopnost ODS, členem různých expertních týmů Evropské komise se zaměřením na vědu, výzkum a inovace - viz http://www.ods.cz/profil/5630-tomas-vanek