Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

TOP 09 a Piráti: Stop vynucování čipování!ČR

Ostrava, Česká republika, 18. srpna 2014 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami zástupce řady politických stran/hnutí. Předložilo jim k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.  

Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory zástupce Sdružení nezávislých kandidátů „Polančané pro Polankua Strany svobodných občanů (Svobodní) v článku publikovaném zde (http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/svobodni-pro-svobodu-a-nezavisli-pro-cipy-cr.aspx).

Dnes Vám pro změnu přinášíme exkluzivní rozhovor s Váženým panem Karlem Fuzikem (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava) a Váženým panem Ing. Jaroslavem Mourečkem (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09), kteří se rozhodli otevřeně reagovat na dotazy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

Výsledkem je podnětné srovnávací interview: Překvapivě ukazuje, že i v Ostravě existují neohrožení "šampióni" odpovědné občanské svobody - jen zatím neměli prostor pro své vyjádření. Pánové Fuzik i Moureček se v rozhovoru níže prezentovali jako politici s pochopením pro svobodomyslné voliče, jejich rodiny, přátelé/známé a pro bytostnou touhu člověka klidně žít/dýchat bez zásahů moci výkonné nebo jakéhokoliv vlivného papaláše s mocenskými choutkami otravovat a komplikovat lidem jejich už tak těžký život. Zároveň oba dva politici veřejně deklarovali: rádi by občanům nabídli celou paletu možností, jak se mohou kdykoliv podílet na správě své obce.

Našim čtenářům - především Vám voličům - z celé České republiky i zahraničí se tak dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravské politické reprezentace a hlavně předvolební klíč k tomu: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem spolupracovat za účelem obhajoby ideálů svobody + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod. 

 

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Roku 2012 schválila centrální ostravská radnice formou legislativního násilí - obecně závaznou vyhláškou č.9/2012 - vynucování čipování psů v osobním vlastnictví na území všech městských obvodů Statutárního města Ostravy. Tento podzákonný předpis nebyl s občany dopředu prodiskutován a starostové jednotlivých obvodů byli také špatně informováni o právním rámci celé operace - viz legislativní výklad, který jsme s kolegy mj. také pro Vás zveřejnili zdepředstaviliPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké kroky byste v případě svého zvolení podnikl pro zrušení vynucování čipování na území Ostravy a přímo v hranicích obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Podnikl bych v rámci možností kroky ke změně vyhlášky ve smyslu dobrovolnosti čipování s plným přenesením budoucích nákladů na majitele čipovaných psů s možností odstranění již zavedených čipů na náklady města. Konkrétní kroky by se odvíjely dle síly získaného mandátu a případné dohodě s partnery v zastupitelstvu, tedy od ryze aktivistických až po prohlasovanou změnu vyhlášky.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Myslím, že je 1) problém čipování jako takový, nechápu proč psi, kteří jsou např. hlídacími psy u domku musejí být čipováni, 2) rozdíl v čipování - malý ratlík aby byl čipovaný versus velký dobrman, 3) navíc psi mají psí známky, pak také nechápu tuto dvojí evidenci, tj. kroky - nechal bych si vysvětlit proč existuje čipování oproti těmto mým 3 bodům, možná čipování umožní bezchybnou evidenci o očkování, majiteli, uhrazených poplatcích, ale to lze samozřejmě uhlídat i standardními nástroji.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete občany obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou v praxi chránit před potlačováním jejich základních přirozených práv a svobod v souvislosti s nezákonným vynucováním čipování nebo jiných operací, které si případně centrální radnice v Ostravě vymyslí a silově bude chtít protlačit?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Taktika by se opět odvíjela od našich možností v zastupitelstvu. Mohlo by to skončit i u trestních oznámení na konkrétní osoby. Podle mého názoru by se totiž mohlo jednat o kriminální činnost proti právům zaručeným ústavou ČR, hodil by se ale kvalifikovaný právní posudek v této věci.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Jsem zastáncem zdravého rozumu, v rámci zdravého rozumu a logiky jsem schopen chránit cokoli a kohokoli, budu-li mít na to kompetence.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Zasadíte se o to, aby občané věděli, že vedení jejich obvodu tady je opravdu pro lidi a bude s nimi intenzivně komunikovat jakoukoliv novinku např. formou opakovaného/osobního vysoce slušného/profesionálního jednání starosty nebo formou anket, veřejných diskusí, webových online přenosů z jednání Zastupitelstva apod. ještě před tím, než se vůbec k realizaci nějakého návrhu přistoupí?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Piráti mají otevřený přístup státní správy ve svém programu již od svého vzniku. Výdaje do poslední koruny na webu, otevřená výběrová řízení, otevřená jednání výběrových komisí i rady, online přenosy ze zasedání, závazná místní referenda, ankety a další nástroje veřejné kontroly a komunikace považuji za elementární.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Jsem pro trvalé a seriózní informování občanů, protože radnice je tady jen pro ně a oni si ji platí, vše ostatní je špatně.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete chránit občany před potlačováním ústavně chráněné domovní svobody pod zcela bagatelními záminkami - viz např. výše uvedené vynucování čipování, kontroly topenišť apod. záležitosti, které velmi připomínají chování představitelů totalitního režimu.

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Vnímavému člověku je již delší dobu zřejmá jistá "totalizace" některých agend státní správy. Pod záminkou boje proti čemukoli se neustále osekávají osobní svobody. Piráti se proti takovému trendu vždy vymezovali a věřím, že budou i v budoucnu. Míníme se bránit širokou plejádou protiopatření, převážně v legislativní oblasti.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Bagatelní věc je jasná, je to buzerace jakéhokoli typu, ovšem existuje-li doložitelné svědectví osobami, dokumentací fotkami, pak by se věci řešit měly, ale s ohledem na práva a osobnosti lidí.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Kdy podle Vás nastane ten správný čas, aby se Polanka nad Odrou konečně osamostatnila a měla vedení, které již nikdy nebude nuceno v rámci škemrání o kdejakou dotaci poklonkovat centrální radnici a souhlasit tak s potlačováním přirozených práv a svobod občanů?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

O tomto mohou kvalifikovaně rozhodnout pouze obyvatelé Polanky.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Nemám problém podpořit osamostatnění Polanky, bude-li chtít.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Budete jako správný demokrat dbát na to, aby se Polanský zpravodaj nestal pouze hlásnou troubou oslavných příspěvků vítěze voleb, nýbrž aby podle dikce tiskového zákona dával prostor také disentním názorům občanů ČR - tedy opozici?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Média typu ´Polanský zpravodaj´ musí mít charakter veřejnoprávních. Jen toto uspořádání je schopno zajistit nezávislost a objektivitu.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Nekandiduji v Polance, ale ve městě Ostrava, samozřejmě i magistrát by měl dohlížet na serióznost deníků svých městských částí a obvodů a upozornit na manipulace a nepravdy apod.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem podnítíte větší účast občanů na veřejných jednáních Zastupitelstva? Budete zveřejňovat stenozáznamy, online webové přenosy z jednání? Budete občany podrobně informovat o jejich právech se svobodně vyjadřovat při jednání Zastupitelstva? Přesunete například veřejné zasedání zastupitelů na víkend, aby se ho mohlo účastnit větší množství občanů?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Online přenosy zcela jistě, nad přesunem jednání na víkend jsem neuvažoval, ale jeví se mi to jako zajímavá myšlenka hodná zvážení.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Jsem jednoznačným zastáncem jednání zastupitelstva se všemi občany, kteří si to přejí a zároveň umožnit on-line přenos zastupitelstva po webu.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás znamená svoboda a jak vysoce si této základní hodnoty naší civilizace ceníte?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Svobodu považuji za nejcennější lidskou hodnotu.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Svoboda je opak totality, lži a manipulace a je třeba si jí vážit a za ní bojovat, protože mnohým zdánlivých demokratům vyhovuje svoboda jen pro ně.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký by byl Váš vzkaz Vašim voličům pro letošní komunální volby?

Vážený pan Karel Fuzik (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava):

Naši voliči jistě vědí, proč volí právě nás. Těm ostatním voličům bych vzkázal, aby věnovali aspoň pár minut úvaze o současné situaci v obci i zemi, než se rozhodnou volit jako vždycky nebo k volbám nejít vůbec.

Vážený pan Ing. Jaroslav Moureček (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jihmístopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09):

Mám ve svém životě čistý štít, žádné posty, žádné pofidérní zakázky, žádné ´kamarádšofty´, jsem v politice relativně nový a ctím serióznost pro všechny lidi, viz prosím si přečtěte následující odkazy /.../.” - http://ostrava.idnes.cz/ostrava-jih-plati-za-ostrahu-skolek-straznici-je-mohou-hlidat-zdarma-1j0-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140512_2064056_ostrava-zpravy_dar; http://ostrava.idnes.cz/valka-v-ostravske-cssd-ma-dalsi-zarez-dsy-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140425_2059649_ostrava-zpravy_jog

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vážení pánové - děkujeme Vám za rozhovor.

Celé interview ke stažení v PDF:

Zdroj: Elektronická korespondence mezi zástupcem Společenství Necipujtenas.CZ a Váženým panem Karlem Fuzikem (člen České pirátské strany /Piráti/ a někdejší předseda Místního sdružení Pirátů Ostrava) a Váženým panem Ing. Jaroslavem Mourečkem (zastupitel TOP 09 v městském obvodu Ostrava-Jih a místopředseda ostravské Regionální organizace TOP 09) ze dne 2., 3. srpna 2014 a 4., 13. srpna 2014.