Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Radiožurnál: Čipování psů je zbytečné! ČR

Třinec, Praha, Česká republika, Český rozhlas Radiožurnál, relace Odpolední Radiožurnál, 22. ledna 2014 (Rd)

Médium veřejné služby: Prestižní rozhlasová stanice Český rozhlas Radiožurnál odvysílala dne 22. ledna 2014 v 13:37 hod. relaci Odpolední Radiožurnálmoderátorem Petrem Králem, kterou si vyslechly stovky tisíc posluchači v celé České republice. Zazněly zde jednoznačné informace z praxe o nefunkčnosti systému trvalého označování domácích zvířat formou mikročipů - tzv. čipování. Vynucování povinných implantací cizích elektronických předmětů do živých těl domácích zvířat pod hrozbami likvidačních pokut skrze legislativní násilí (v ČR vyhlášky měst/obcí) je tak již nadále neudržitelné. Níže se můžete seznámit s přepisem audionahrávky pořadu.

Petr Král - moderátor Radiožurnálu:

Ale teď se podíváme na problematiku psí. Ani čip totiž nezaručí, že se ztracené zvíře brzy vrátí svému majiteli. Tak např. v Třinci mají už skoro dva měsíce v městském útulku fenku, která má v čipu uvedené patnáctimístné číslo. Majitele se pokoušeli hledat několik týdnů. Teď už to vzdali.“

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

Tak tady ta černá fenečka to je Kira s čipem.“

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

A jak to tu snáší ten pobyt v tom útulku.

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

Už si zvykla.

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Vedoucí útulku Anna Adamieczová ukazuje na psa za zamřížovaným výběhem.

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

Bohužel, no udělali jsme, co se dalo, aby jsme majitele zjistili, ale nepodařilo se.

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Stopy po majiteli tohoto černého křížence vedly do nedalekého Českého Těšína.

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

Paní mi řekla na životním prostředí v Těšíně, že tento pejsek není v evidenci a že je to běžné, že majitel dá psa očipovat, ale nenahlásí jim to do evidence.

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Do slepé uličky ale zavedla vedoucí útulku i korespondence s Národním registrem majitelů zvířat (marketingově vhodně zvolený název soukromé společnosti založené za účelem docílení legitimního zisku, pozn, autora) a to i když čip mezi evidovanými psy našli.

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

Oni mi odepsali, že prostě majitele kontaktovali, ale že se neozval. S tím už oni nic nemůžou dělat.

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Podle Markéty Císařovské1Národního registru (marketingově vhodně zvolený název soukromé společnosti založené za účelem docílení legitimního zisku, pozn, autora) majitel nereagoval na zprávy a fenku, která se podle evidence jmenuje Ambra, u nich ani aktivně sám nehledal. Jména chovatelů ale běžně nezveřejňují.

Markéta Císařovská - jediná majitelka a jednatelka soukromé firmy Altercan, s. r. o. z tzv. Národního registru:

Útulek v případě, že má podezření, že ten pejsek byl opuštěn, tak má pochopitelně možnost vyžádat si sdělení osobních údajů. Nebude to dělat přímo ten útulek, ale např. městská policie. V případě, že majitel opustí zvíře, tak se dopouští porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání.“ (Vynucování života zvířete tzv. ze zákona s chovatelem, který jej nechce, nemá např. psa rád a nemůže se o něj ani z objektivních důvodů postarat, spadá pod definici týrání zvířete - viz právní komentář zde: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf , pozn. autora)

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Vedoucí útulku Anna Adamieczová už ale ve shánění majitele pokračovat nechce.

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

I kdyby se mi ho podařilo nějakými cestami vypátrat, tak stejně mi řekne, že ho někomu daroval a že v podstatě utekl už někomu jinému a ne jemu a že stejně si ho z útulku nevyzvedne.(Tento postup je legální - viz právní analýza zde http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf, pozn. autora)

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Podobnou pátrací akci nedávno absolvovala i kvůli dalšímu označenému psovi. Ten měl tentokrát polský čip.

Vedoucí městského útulku v Třinci Ing. Anna Adamiecová:

Tak jsem psala maily do Goleszówa (Holešov, pozn. autora), do Skočova (Skoczów, pozn. autora), já nevím, do Dzięgielówa (Děhylova, pozn. autora) jsem poslala všude na obce maily, přesto se nikdo neozval. Pes tu byl asi měsíc a potom přišli takoví zájemci, že by si ho vzali, tak je u nových majitelů.

Redaktorka Českého rozhlasu Iva Havlíčková:

Vedoucí útulku věří, že nového pána si brzy najde i Kira.


Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál, Odpolední Radiožurnál s Petrem Králem, 22. ledna 2014 - 13:37:03hod. až 13:39:23hod.), http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3046671

1 Jediná majitelka a jednatelka soukromé firmy Altercan, s. r. o. - viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a527423&typ=actual&klic=todyqn