Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Vědec prokázal virové riziko RFID čipů! GB

Reading, hrabství Berkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, květen 2010 - březen 2009

Britský vědec Dr. Mark Gasson1Readingské university („University of Reading“) zveřejnil roku 2010 v médiích (BBC, Sky News)2 a v odborném tisku3 za velkého zájmu světové veřejnosti výsledky svého pokusu, kterým prokázal4 jednoduchou možnost virové nákazy jakéhokoliv nezabezpečeného počítačového/databázového systému prostřednictvím moderních nosičů RFID mikročipů používaných k tzv. trvalé identifikaci psů, koček aj. zvířat, ale předně také elektronických lékařských zařízení, jakými jsou třeba lidské kardiostimulátory apod.

Dr. Gasson si nechal roku 2009 do své ruky dobrovolně voperovat virem infikovaný pokročilý RFID mikročip5 určený původně pro čtyřnohé domácí mazlíčky. S tímto implantátem posléze získal autorizovaný přístup ke svému mobilu, mohl procházet bezpečnostními dveřmi, přihlašovat se k databázi, vykonávat další činnosti. Vzájemnou výměnou údajů mezi mikročipem, čtečkami/skenery a výpočetním systémem došlo ve všech zkoumaných případech k ´bezproblémovému´ zavirování cílových zařízení, systémů atd. Pomocí viru se tak třeba podařilo přepsat různé informace, číselné kódy, nakazit nosiče RFID mikročipů jiných uživatelů, umožnit bezproblémový vstup do výzkumné laboratoře cizím osobám apod.

Pokus byl natolik úspěšný, že vyvolal zděšení především v medicínské obci vzhledem ke značnému množství již existujících lidských léčebných implantátů (např. kardiostimulátorů) a dalších diagnostických zařízení využívajících RFID technologii včetně nezbytných mikročipů.

Riziko infekce RFID systémů, vyřazení z provozu stále sofistikovanějších lidských implantátů, teroristických útoků (viz studie NATO) a případného úmrtí pacientů do budoucna poroste s tím, jak bude postupovat modernizace dnes známých forem RFID mikročipů a s nimi propojených informačních systémů, hardware i software. Už v současnosti lze ovšem teoreticky předpokládat modelové příklady stovek tisíc lidí s nějakým implantovaným lékařským zařízením nakaženým počítačovým virem. Běžné komerční nosiče RFID mikročipů ani na ně navázané čtečky nebo databázové systémy stále ve své většině nepoužívají žádné zabezpečení, antivirovou ochranu ani šifrování přenosu dat jako třeba sítě WiFi.

Podle doktora Gassona: „Je tedy zcela zřejmé, že bychom měli nyní naši pozornost věnovat základním morálním, společenským, etickým, psychologickým a právním důsledkům těchto moderních technologií.“ Nyní je ten správný čas „začít o tom skutečně diskutovat“.6

Profesor Rafael Capurro7, jenž se zabýval etikou v oblasti výpočetní techniky a filozofií sdělovacích prostředků, poskytl v této souvislosti BBC roku 2010 rozhovor: Vyjádřil v něm znepokojení především nad možností on-line propojení/sledování každého implantátu skrze různé typy datových sítí. Sdělil navíc své obavy z přenášení odpovědnosti i přístupu k implantátům využívajícím technologii RFID mimo vysoce etické medicínské prostředí.

"Pokud bude někdo schopen získat on-line přístup k Vašemu implantátu, tak to může být velmi vážné." Navíc on-line „sledování implantátů může být sice programově součástí korektní lékařské péče, jenže pokud Vám bude díky tomu někdo chtít ublížit, no tak právě tohle by se mohlo stát problémem,8 sdělil BBC Capurro.

Get Adobe Flash player

***

Výsledky výše popsaného výzkumu Readingské university především nyní nastolují (staro)nové důležité otázky kolem ochrany svobodného života a osobních údajů všech občanů/chovatelů zvířat v jednotlivých databázích nejen na území České republiky. Varují před rizikem případného útoku na informační systémy zdejších obcí/měst např. skrze zvířatům implantované pokročilé formy RFID mikročipů, dále policií, úředníky, veterináři aj. osobami používané čtečky/skenery atd. včetně nebezpečí neoprávněného/mylného postihu lidí/voličů při jakékoliv kontrole atd.

Jakými novými a zcela zbytečnými problémy asi občany českých/slovenských/evropských měst/obcí zase v této souvislosti výkonná moc zatíží? Zastupitelé/politici totiž většinou vůbec důkladnou ochranu osobních údajů svých občanů (např. chovatelů psů) neřeší i když tyto citlivé informace jednotlivé úřady pod pohrůžkou pokut vyžadují. Vůbec si neuvědomují potenciální gigantický problém, který lidem vytvořili.

I na takové otázky bude nyní muset bezcitná politická reprezentace reagovat, jelikož danou tristní situaci sama způsobila a na své občany bezohledně uvalila: Např. v Ostravě si nezodpovědní zastupitelé vynutili svými vyhláškami (na Slovensku již dokonce zákonem) povinné/trvalé označování psů RFID mikročipy včetně s tím souvisejících kontrol občanů.

Tým britských vědců kolem Dr. Marka Gassona tak nyní svými výraznými argumenty podpořil - vzhledem ke své znalosti rizik RFID technologie - všechny zastánce DOBROVOLNÉHO a nikoliv povinného čipování.


Zdroj: http://www.bbc.co.uk/news/10158517; https://www.defcon.org/html/defcon-21/dc-21-speakers.html; http://earchiv.chip.cz/cs/earchiv/autor/autor-chip-cz/nejlepsi-ochrana.html; http://www.cyberwarzone.com/cyberwarfare/malware-scientist-implanted-rfid-chip-gets-computer-virus; http://www.nytimes.com/2006/03/15/technology/15tag.html?_r=0; http://news.sky.com/story/781852/scientist-infected-with-computer-virus; http://youtu.be/M8RAflgWC4A; http://www.youtube.com/watch?v=5zQmNTVUAag; http://www.abc.net.au/reslib/201006/r584749_3703125.asx; http://www.personal.reading.ac.uk/~sis04mng/research/; http://centaur.reading.ac.uk/29329/1/GASSON_ISTAS2010.pdf

__________________________

1 Obory specializace: kybernetika, informatika, robotika aj. - http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Gasson

4 Viz také již dřívější úspěšné pokusy nizozemských aj. vědců http://centaur.reading.ac.uk/29329/1/GASSON_ISTAS2010.pdf

5 Čip „HITAG S 2048“ RFID - viz http://centaur.reading.ac.uk/29329/1/GASSON_ISTAS2010.pdf

7 http://www.capurro.de/home-eng.html; http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Rafael_Capurro; Člen „EVROPSKÉ SKUPINY PRO ETIKU VE VĚDĚ A NOVÉ TECHNOLOGIE PŘI EVROPSKÉ KOMISI“ („EUROPEAN GROUP ON ETHICS IN SCIENCE AND NEW TECHNOLOGIES TO THE EUROPEAN COMMISSION“), jenž byl mj. spoluautorem známé a dodnes velmi citované zprávy z 16. 3. 2005 („Opinion n°20 - 16/03/2005 - Ethical aspects of ICT Implants in the Human Body“), která varovala před řadou rizik v souvislosti s implantáty obsahujícími RFID mikročipy - viz také http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/bude-uzivani-leku-s-cipem-povinne-cr.aspx, http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rizika_cipovani.pdf.