Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Další případ nádoru u zvířete s čipem! E, SK

Nitra, Bratislava, Slovenská republika; Barcelona, Palma de Mallorca, Cas Català, Mallorca, Baleáry, Španělsko, 24. září 2013 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.cz kontaktovala v létě roku 2013 Mgr. Miriam M.1Nitry na Slovensku a poskytla nám zdravotní dokumentaci k případu vážného onemocnění jejího jedenáctiletého trvale čipem označeného kocoura jménem „Etusho“, u kterého byla diagnostikována vážná forma rakoviny - tzv. „Fibrosarcoma“ - v místě implantace RFID mikročipu.Mgr. Miriam M. popsala svou situaci takto:

V súlade s Nariadením (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, sme dňa 27. 01. 2006 dali očipovať nášho kocúra. Minulý rok (2012) sa mu na krku objavila hrčka s priemerom cca 5mm. Na základe odporúčania veterinárneho lekára sme hrčku sledovali. Rok bola v nezmenenom stave, no po roku začala nekontrolovateľne rásť. V priebehu 1 mesiaca sa zväčšila šesť násobne, na základe čoho, veterinárny lekár kocúra bezprostredne operoval, s podozrením na rakovinu. Operácia prebehla 18. 4. 2013. Pri operácii sa zistilo, že v okolí aplikovaného čipu sa vytváralo tkanivo, ktoré bolo operačne spolu s čipom (o veľkosti 12mm) odstránené a odoslané na histologický rozbor.2

Původní čipování zvířete vykonal v lednu 2006 slovenský veterinář. Úkon byl proveden dle vyjádření „Komory veterinárnych lekárov SR z 6. května 2013 řádně3, podle platných předpisů a na základě svobodné vůle/přání majitelky domácího mazlíčka, která tehdy plánovala svou dlouhodobou pracovní cestu do zahraničí mj. na populární ostrov Mallorcadíky tomu musela splnit výše citovaný předpis Evropské unie. V té době totiž ještě stále ani odborná veřejnost nepřikládala rizikům čipování náležitou pozornost. Implantace mikročipů do živých těl domácích zvířat byla bohužel považována za naprosto bezpečnou metodu trvalé identifikace.

Vše vygradovalo v dubnu 2013, když pobývala Mgr. Miriam M. i se svým domácím mazlíčkem v letovisku Cas Català jihozápadně od hlavního města autonomního společenství Baleáry Palma de Mallorca. Jejímu kocourovi byl právě tady odstraněn nádor z místa aplikace čipu. Vlastní operace proběhla ve veterinární nemocnici s názvem "Clínica Veterinaria Cas Català”. Biopsii odebrané tkáně následně zpracovala laboratoř “Citopat Veterinaria” z Barcelony.

Výsledky hovořily jednoznačně: Diagnoza „Fibrosarcoma“ - oblast implantace mikročipu; upozornění na možnost recidivy a nutnost opakovaných operačních zákroků.Bohužel přesně k tomu pak v průběhu roku 2013 nakonec také došlo. Etusho“ se za několik měsíců podrobil další operaci.

Jeho zdravotní stav je nyní podle vyjádření pečujících veterinářů a chovatelky dobrý, nicméně nelze vyloučit opětovnou nákladnou nemocniční i domácí péči.

Podobné případy jsou v zahraniční literatuře již dobře známy a web Necipujtenas.cz o nich pravidelně informuje. Připomeňme si např.:

Shluky rakovinotvorných buněk, které se občas objevují v místě invazivního zákroku provedeného injekční jehlou (očkování, čipování atd.), jsou v případě koček mnohdy spojeny s nežádoucí reakcí organismu na cizorodé látky (předměty - čipy aj.) typu sklo, plast, bakelit, celofán, kov, hliník, teflon aj. Sarkomy vzniklé během interakce těla s těmito elementy bývají zpravidla také doprovázeny chronickým zánětem v oblasti aplikace injekce. Podobné zhoubné nádory včetně chronických zánětů byly již vědecky zdokumentovány na místech implantace mikročipů u koček, psů a dalších živočichů. Obzvláště kočky mají k těmto formám onemocnění zřejmě vyvinuté genetické predispozice, neboť se v jejich případě objevují v porovnání se psy daleko častěji.

Pro úkony vakcinace nebo implantace mikročipu platí vždy upozornění na stále reálně přítomné nebezpečí vytvoření zhoubného nádoru, poškození DNA, buněčné transformace, klonální expanze atd. Velká Británie již např. zaznamenala v souvislosti s očkováním nárůst počtů hlášených nádorů (sledované období let 2001 – 2008).4

  • článek italských vědců zveřejněný v prestižním časopise „Veterinární dermatologie“ a na vetweb.cz:

Pod solidní masou byl během vyšetření nalezen mikročip. /.../ Na základě těchto výsledků byla vyslovena diagnóza fibrosarkom s typickými vlastnostmi postinjekčního sarkomu koček. /.../ Podle anamnestických údajů byl kocour označen mikročipem typu Indexel (Merial) 4 roky před tím, než se objevila masa. Tento typ mikročipu je vybaven antimigrační čepičkou, která je umístěna v přední části čipu a zabraňuje pohybu mikročipu po implantaci. Dochází totiž k obalení mikročipu fibrózní tkání. Hlavní složkami antimigrační čepičky jsou křemík, sodík, vápník, draslík, hořčík, železo a hliník. U tohoto pacienta byla veškerá vakcinace prováděna do svaloviny pánevních končetin, takže vliv vakcinace na rozvoj neoplastických změn může být vyloučen. /.../ Byl popsán jeden případ fibrosarkomu v místě mikročipu, ale v tomto případě nešlo odlišit vliv vakcinace, která byla aplikována do stejného místa. U ZOO netopýra byl popsán leiomyosarkom v místě čipu, u malých ZOO zvířat a laboratorních hlodavců pak dva případy sarkomů v místě aplikace.5

Další známé případy viz:

 

Vraťme se ale ještě k příběhu Mgr. Miriam M. a jejího kocoura. Po všech svých prožitých tristních zkušenostech začala chovatelka naprosto přirozeně požadovat informace, hledat příčiny onemocnění svého mazlíčka a obrátila se s jasnými dotazy na patřičné úřady, zájmová sdružení Slovenské republiky. Kromě „Komory veterinárnych lekárov SR“, která už poskytla řadu užitečných údajů předně z hlediska identifikace implantovaného mikročipu, však není dodnes i přes opakované urgence zřejmé, jaké stanovisko zaujmou předně „Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv“ v Nitře a „Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky“ v Bratislavě, pod které patří kontrola i schvalování zdravotní nezávadnosti užitých mikročipů.

Nelze se ovšem vůbec divit tomu, že Mgr. Miriam M. v současnosti obhajuje náležité informování široké veřejnosti o všech možných nebezpečích nejen dobrovolného, nýbrž především povinného čipování. Vynucování implantace čipů je na Slovensku v případě psů, koček i fretek již zavedeno dokonce plošně zákonem. Až dosud existující výjimky pro tamější chovatele domácích zvířat končí k 30. září 2013.

Jenže jaký bude postup v situaci nebohého již dvakrát operovaného kocoura? Čip mu byl z těla přeci odstraněn ze zdravotních důvodů. Bezcitný zákon a politici budou teď zřejmě nemilosrdně trvat na jeho opětovném očipování. Zákon je zákon. Přijdou pokuty, tresty, kontroly, popotahování po úřadech, nervy, další operace až do smrti zvířete? Co se bude dít?

Slováci si nyní naplno uvědomují: jaké problémy jim i veterinářům nezodpovědní politici připravili. Každá babička nebo třeba pastýř (bača) hlídající své stádo ovcí pod Tatrami  musí tedy nechat ze zákona implantovat svým psům/kočkám do živé tkáně cizí elektronickou součástku - mikročip - a přijmout s tím spojená všechna rizikaVýkonná moc tak bude sledovat/danit nejen domácí mazlíčky, nýbrž skrze ně samotné se pak také bude vlamovat do života rodiny a rozhodovat o zdraví, svobodě i soukromí každého Slováka.

***

Nacházíme se v předvolební době a měli bychom všem totalitářům - jako svobodné lidské bytosti - vyslat za naše rodiny jasný signál: NEČIPUJTE NÁS! Z reakcí tisíců sympatizantů webu Necipujtenas.cz je dnes již zřejmé: Občané si povinnou formu čipování nenechají líbit. Budou bojovat  mírovými prostředky za navrácení svého životního stylu a přirozených ústavních práv.

Můžete tak učinit např. podpisem petic za zrušení povinného čipování:

Další inspiraci hledejte třeba zde: http://www.necipujtenas.cz/pridejte-se/

Společenství webu Necipujtenas.cz upozorňuje, že každý, kdo nutí občany a jejich zvířata k povinné implantaci čipů pod hrozbami likvidačních pokut a policejních kontrol: páchá násilný, nehumánní/krutý čin proti lidskosti a přirozenému právu. Každý, kdo takovému činu napomáhá rozšiřováním strachu nejen v mediálním prostoru: zajisté dojde své „spravedlivé odměny“.

Povinné čipování tvoří jako celek nedokonalý systém a způsobuje většině chovatelů zvířat - jak jsme mohli např. vidět výše - nové a zcela zbytečné problémy. Současná výkonná moc díky svému nekompromisnímu prosazování výše uvedeného RFID systému opět projevila svůj opravdu neskutečný talent, jak občanům českých/slovenských/evropských měst/obcí zkomplikovat jejich již tak těžký život. Zastupitelé/politici si totiž většinou při svém pohodlném/bezstarostném životním stylu něco podobného vůbec nechtějí ani připustit. Jde přeci podle nich jen o peníze a kontrolu života občanů, o větší moc papalášů: nic víc. Uvědomují si vůbec potenciální/gigantický problém, který lidem povinné čipování přináší?

Web Necipujtenas.cz na tato smutná fakta pravidelně upozorňuje. A bezcitná politická reprezentace už bude muset velmi brzy voličům vysvětlovat, jak to s tím čipováním vlastně bylo, jelikož danou tristní situaci způsobili politici a na své občany ji bezohledně uvalili právě oni: Např. v Ostravě si nezodpovědní zastupitelé vynutili svými vyhláškami (na Slovensku výše zmiňovaným zákonem) povinné/trvalé označování psů RFID mikročipy včetně s tím souvisejících kontrol.

Občanům České a Slovenské republiky je totiž často ze strany politiků až na čestné výjimky prezentována pouze jedna jediná strana pomyslné „informační“ mince: Každé zvíře prý představuje „obrovskou hrozbu pro malé děti“ a tzv. „slušné občany“. V přetechnizované, důsledně sterilní a příliš nejrůznějšími povinnostmi/břemeny vystresované době bez přirozeného kontaktu s přírodou dle nejlepších tradic minulých generací pak vzniká někdy v současné společnosti až paranoidní/bezdůvodný strach před smyšlenými útoky zvířat6 nebo z přenášení nemocí atd. Část politické reprezentace bohužel s tímto fenoménem umně manipuluje a tvrdí, že obzvláště všichni psi, kočky, fretky aj. živočichové musí být odchyceni, označeni, zaneseni do registrů/databází, nejlépe ještě i zdaněni a posléze státními i místními orgány pravidelně kontrolováni z čehož pak vyplývají větší příjmy pro stát/obec sebrané v době ekonomické recese z kapes chudáků občanů/voličů včetně posilování moci jednotlivých papalášů na všech možných úrovních a s tím neodmyslitelně spojeného prolamování přirozených práv/svobod garantovaných Listinou dle ústavního pořádku ČR, SR.

Jen taková vize - v uvozovkách - „nového/svobodného světa“ prý způsobí klid, pohodu při pravidelných cestách do zaměstnání, školy nebo při rodinných procházkách obyvatel České i Slovenské republiky.

Čím dál více občanů si naštěstí tyto nezdravé politické finty stále více uvědomuje a je rozhodnuto si něco takového nenechat líbit, legálně i legitimně a mírovými prostředky bojovat za návrat svobodného života nás všech a budoucích pokolení.

Společenství webu Necipujtenas.cz opakovaně upozorňuje na až dosud nebývalá rizika, která bezcitní politici neustále vytvářejí právě v přímé souvislosti s vymáháním povinného čipování a zakazováním volného pohybu zvířat. Ohrožují tak dnes již celý svobodný/polistopadový vývoj Česka i Slovenska a plíživě směřují tyto státy k nové formě totality, kterou bohužel většina současných zastupitelů (naštěstí jsou mezi nimi světlé výjimky) s takovou radostí vítá, veřejně ji schvalují a dokonce ještě po občanech chtějí, aby si tuto cestu do nového otroctví sami povinně uhradili např. formou poplatků za čipování (byť nově ve formě dotací z veřejných rozpočtů), aby akceptovali zdražování všeho možného a souhlasili s likvidací svých přirozených práv/svobod (nyní jde již několik let především o útok na domovní svobodu, ochranu soukromí a svobodu pohybu se svými rodinnými příslušníky včetně zvířat).

Zdravý rozum každému normálnímu člověku přeci říká: Kdo chce, nechť si svobodně zvolí a sám se svými blízkými zaplatí mikročipy a akceptuje všechny s tím spojené následky. Není ovšem vůbec přípustné vynucovat si čipování - tento invazivní zásah - povinně a pod hrozbou tvrdých sankcí. Prospěch z toho mají pouze finančně zainteresovaní výrobci/distributoři čipů, papaláši a další vysoce postavené osoby.

Je velmi politováníhodné, že občané v mnoha obcích/městech ČR a na celém Slovensku nemohou již žít poklidným/svobodným životem jako dosud a to právě kvůli souhrnu akcí moci výkonné, kterou nyní reprezentuje předně kampaň „čipovací lobby“ v oblasti prosazení povinné (nikoliv dobrovolné) implantace mikročipů psím domácím mazlíčkům. Tam, kde došly argumenty/schopnosti přesvědčit lidi: nastupuje síla vyhlášek, zákonů, EU směrnic a obecní policie. Občané na to budou pamatovat ve volbách a vystaví svým zastupitelům opravdu „hezké“ vysvědčení. Jedni zastupitelé přicházejí a druzí už odcházejí, ale občané zůstávají.


Zdroj: Korespondence Mgr. Miriam M. s úřady, odborníky, veterináři na Slovensku a ve Španělsku v roce 2013;https://www.facebook.com/miriam.M.; http://www.sashe.sk/miriamMiriam M./journal/dosledky; http://www.sashe.sk/miriamMiriam M./journal/naozaj; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/shrnuti-vyzkumu-cip-moznost-nadoru-gb.aspx; http://downloads.hindawi.com/isrn/vs/2011/210982.pdf; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3658838/; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3164.2011.00975.x/abstract; http://www.dogsmonthly.co.uk/downloads/Microchip%20article%20July10.pdf; http://www.vetweb.cz/Fibrosarkom-u-kocky-vznikly-v-miste-mikrocipu__s1501x60581.html; http://www.chipmenot.org/mercksued.htm; http://www.chipmenot.org/pdfs/rutherford-v-merck-complaint.pdf; http://www.chipmenot.org/pdfs/P074.pdf; http://www.chipmenot.org/bulkin.htm; http://www.chipmenot.org/cats.htm; http://www.cbsnews.com/8301-505123_162-42846204/court-to-decide-whether-mercks-pet-microchip-causes-cancer-in-cats/; http://catdefender.blogspot.cz/2010/11/bulkin-contracts-cancer-from-implanted.html; http://www.pharmalive.com/merck-pet-business-sued-after-cat-develops-cancer; http://www.sme.sk/c/6910481/nase-macky-si-cipovat-nedame.html

2 Emailová korespondence Mgr. Miriam M. s úřady, odborníky, veterináři na Slovensku a ve Španělsku z roku 2013.

3 Informace o použitém mikročipu: Aplikácia mikročipu bola vykonaná odborne/správne.“ Výrobce: „AEG ID GmbH, kód výrobcu: 968, kód čipu: 968002, technológia: FDX-B, druh: Inject, popis: cylindrický, obal z medicínskeho skla, priemer 2.15 mm, dĺžka 11.5 mm, dátum schválenia: 01/12/1998.“, viz korespondence Mgr. Miriam M. s Komorou veterinárnych lekárov SR datovaná 6. květnem 2013

6 „Zoofobie je panický strach ze zvířat - a to buď ze všech zvířat, nebo z konkrétního zvířete. Jedná se o nejčastější druh fobie. Vyskytuje se častěji u žen než u mužů. U postiženého vede strach ze zvířete až k mohutnému stresu a k celkově vyhýbavému chování., cit. dle http://cs.wikipedia.org/wiki/Zoofobie