Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Svobodní lid osvobodí-SNK mu radí:Suď se!ČR

Ostrava, Česká republika, 19. září 2014 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.CZ oslovilo před letošními říjnovými komunálními volbami další reprezentanty politických stran/hnutí/osobností. Opět jim byly předloženy k vyjádření otázky, které zajímají občany Ostravy: lidé chtějí znát odpovědi/řešení nabízené jejich budoucími zastupiteli.

Již minule se mohli naši čtenáři seznámit s názory čtyř významných politiků z ostravského názorového spektra (viz odkazy na články zdezde).

Dnes Vám pro změnu přinášíme exkluzivní rozhovor:

1/ s Váženým panem místopředsedou Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji Robertem Rädischem (22 let, rodák z Ostravy-Polanky nad Odrou, kandidát za Svobodné číslo 3 do Zastupitelstva centrální ostravské radnice, student prestižní Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze - obor: Molekulární biologie a biochemie organismů)

a

2/ s Váženým panem místostarostou Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiřím Malíkem zvoleným do Zastupitelstva ve volbách roku 2010 za Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou (v roce 2014 věk 50 let, polanský radní/zastupitel a jeden z nejuznávanějších odborníků moravskoslezského stavebnictví z řad vyššího vedení firmy STRABAG a.s.)

Výše uvedené osobnosti se rozhodly otevřeně reagovat na dotazy občanů Ostravy s tématikou nezákonného vynucování implantací cizích elektronických předmětů do živých těl zvířat (čipování) a souvisejících tlaků na prolamování ústavně chráněných přirozených práv/svobod.

Výsledkem je již třetí podnětné srovnávací interview: Ukazuje především rozdíl v pohledu na výše uvedenou problematiku z hlediska střední a mladší politické generace. - Vážený pan Rädisch chápe obavy občanů z nekorektního vynucování čipování domácích zvířat, které nařídili v Ostravě pod hrozbou likvidačních pokut zastupitelé centrální radnice svou vyhláškou č. 9 z roku 2012 a rezolutně prosazuje osvobození lidu od povinných implantací RFID transpondérů. - Na druhé straně vidíme zkušeného politického matadora/manažera Váženého pana místostarostu Ing. Malíka, jenž nepovažuje otázku čipování za nějakou vážnou potíž, která by občany trápila. On sám volí v této oblasti raději poslušnost vůči nespravedlivému a dokonce nelegálnímu městskému podzákonnému předpisu s mohutným potenciálem likvidace základních přirozených práv/svobod, než aby využil všech svých dovedností a začal vlastní občany v praxi hájit vůči evidentnímu pochybení dosavadního vedení Statutárního města Ostravy.

Oba dva Vážení pánové Rädisch/Malík také v rozhovoru níže uvedli mj. celou řadu dalších důležitých odpovědí. Prezentovali např. svůj pohled na vhodnou komunikaci se svými voliči. Zatímco Vážený pan místostarosta Malík spíše akcentoval dle svých zkušeností obavy z naprosto svobodně otevřené/transparentní radnice, tak v případě Váženého pana Rädische tomu bylo přesně naopak.

Našim čtenářům - především Vám voličům - z celé České republiky i zahraničí se nyní dostává do rukou další ukázka ideového světa ostravské politické reprezentace a hlavně předvolební klíč: pro koho na podzim 2014 hlasovat. Občané Ostravy mohou díky tomu zjistit, které osobnosti by po svém zvolení dokázaly vhodným způsobem v zastupitelstvech navzájem (ne)spolupracovat za účelem obhajoby ideálů odpovědné volnosti + zachování přirozených lidských ústavních práv/svobod.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Roku 2012 schválila centrální ostravská radnice formou legislativního násilí - obecně závaznou vyhláškou č.9/2012 - vynucování čipování psů v osobním vlastnictví na území všech městských obvodů Statutárního města Ostravy. Tento podzákonný předpis nebyl s občany dopředu prodiskutován a starostové jednotlivých obvodů byli také špatně informováni o právním rámci celé operace - viz legislativní výklad, který jsme s kolegy mj. také pro Vás zveřejnili zdepředstaviliPoslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké kroky byste v případě svého zvolení podnikl pro zrušení vynucování čipování na území Ostravy a přímo v hranicích obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Jsem pro zrušení této vyhlášky, která lidem nařizuje způsob označení svého psa bez možnosti volby jiných alternativ, které by byly šetrnější jak ke zvířeti tak praktičtější pro majitele, případně nálezce zatoulaného psa.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

V této problematice se nechystám na úrovni zastupitelstva obvodu nějaké kroky činit. Problematika vyhlášek je v kompetenci zastupitelstva města, není možné aby každý obvod postupoval zcela odlišně. Svou volbou do zastupitelstva města se budu snažit o zvolení kandidátů, kteří budou využívat institut vyhlášky jen v nevyhnutelných případech a pak budou také vyžadovat u schválené vyhlášky její plnění. V dnešní době je vyhlášek tolik, že je stejně jen málokdo plní. Vyhlášku o čipování psů nepovažuji za tu nejvíce problematickou.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete občany obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou v praxi chránit před potlačováním jejich základních přirozených práv a svobod v souvislosti s nezákonným vynucováním čipování nebo jiných operací, které si případně centrální radnice v Ostravě vymyslí a silově bude chtít protlačit?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Nebudu se podílet na schvalování ničeho, co by omezovalo práva a svobody jedné skupiny obyvatel ve prospěch jiné - tedy ať už se jedná o čipování či zákaz sekání trávy v neděli.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Chránit občany před rozhodnutími, které schválilo jimi demokraticky zvolené Zastupitelstvo města Ostravy neumím. Pokud bude občana někdo nutit k nezákonným úkonům, doporučím mu aby se obrátili na PČR nebo na soud, případně ombudsmana. Samospráva nemůže nahradit tyto instituce.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Zasadíte se o to, aby občané věděli, že vedení jejich obvodu tady je opravdu pro lidi a bude s nimi intenzivně komunikovat jakoukoliv novinku např. formou opakovaného/osobního vysoce slušného/profesionálního jednání starosty nebo formou anket, veřejných diskusí, webových online přenosů z jednání Zastupitelstva apod. ještě před tím, než se vůbec k realizaci nějakého návrhu přistoupí?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Ano, jsem zastáncem toho, aby lidé měli možnost vidět a mluvit do toho, co místní zastupitelé dělají. To vyžaduje přístup k informacím ze strany veřejnosti a vhodným způsobem je online přenos z jednání a jeho záznam.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Velmi bych přivítal větší účast našich občanů na zastupitelstvu. Tam mohou občané vyslovit svůj názor. K některým tématům je určitě vhodné vést veřejnou diskusi nebo uspořádat anketu. V nedávné době proběhla veřejná diskuse na téma pískovna nebo protipovodňová opatření na Polančici. Za zdařilou anketu považuji rozhodování o třech variantách řešení rekonstrukce vsypové loučky na místním hřbitově. Občané v anketě rozhodli o variantě, která pak byla zrealizována.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem budete chránit občany před potlačováním ústavně chráněné domovní svobody pod zcela bagatelními záminkami - viz např. výše uvedené vynucování čipování, kontroly topenišť apod. záležitosti, které velmi připomínají chování představitelů totalitního režimu.

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Pravidla byla politiky nastavena a byl bych ostře proti, kdyby se práva a svobody občanů měly jakkoliv zmenšovat.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Jsem zastáncem svobody, ale ne bezbřehé. Každý z nás musí vnímat svobodu nejen svou, ale zároveň svobodu všech ostatních. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Chtít vzájemný respekt, předpokládat obecné standardy chování a mít smysl pro pořádek nejsou v mém pohledu vidění světa totalitní praktiky. Pokud bude prosazován zákon, na základě kterého bude moci kompetentní orgán provést kontrolu topeniště budu s ním souhlasit. Neznám jinou možnost jak zajistit, že budou mít svá práva také ti, kteří chtějí dýchat čistý vzduch a jejich neukáznění sousedé se jim smějí do očí a přikládají do kotle plastové láhve. Tak si demokracii nepředstavuji.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Kdy podle Vás nastane ten správný čas, aby se Polanka nad Odrou konečně osamostatnila a měla vedení, které již nikdy nebude nuceno v rámci škemrání o kdejakou dotaci poklonkovat centrální radnici a souhlasit tak s potlačováním přirozených práv a svobod občanů?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Dotace jsou problém, který Svobodní chtějí řešit tím, že se bude přerozdělovat méně peněz. Lidem zůstane více peněz, o kterých si budou moci sami rozhodnout, jak je využijí. Obec tedy nebude muset žádat město o peníze na dotace, protože lidé budou mít peníze, které si mezi sebou budou moci vybrat na projekty, o které projeví zájem. Obec tyto projekty může navrhnout či zaštítit, ale financování bude na lidech. Jednak se tak bude realizovat jen to oč je zájem a také nebude docházet k plýtvání zdrojů. Nevidím tedy důvod pro osamostatňování Polanky.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Ten čas už tu byl v roce 1989. Samostatná obec Polanka n. O. byla přičleněna k Ostravě v 70-tých létech se záměrem rozvojové zóny pro rozvoj Poruby. Pole mezi Polankou a Porubou měly být zastavěny bytovými domy. Tento záměr je naštěstí za námi. V roce 1989 se rozhodovalo zda být samostatnou obcí nebo zůstat součástí města Ostravy. Výsledek je znám. Můj osobní názor je, že naši občané by dokázali Polanku spravovat lépe jako samostatnou obec. Osamostatnění dnes by bylo značně složité a přineslo by občanům řadu komplikací. Vezměme si jen změnu bydliště na všech dokladech a to není zdaleka vše. Začít prosazovat osamostatnění má možnost každý obyvatel Polanky navržením referenda. V dnešní době to nepovažuji za rozumné. Spíše bych usiloval o změnu statutu - právní normy upravující vztah mezi městem a obvodem. Samospráva obvodu by měla mít větší pravomoci.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Budete jako správný demokrat dbát na to, aby se Polanský zpravodaj nestal pouze hlásnou troubou oslavných příspěvků vítěze voleb, nýbrž aby podle dikce tiskového zákona dával prostor také disentním názorům občanů ČR - tedy opozici?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Nemám pocit, že by Polanský zpravodaj byl hlásnou troubou vítěze voleb.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Polanský zpravodaj řídí redakční rada. Jejím členem nejsem. Shoda panuje na tom, že obsah by měl být především o dění v Polance. Pokud bude do zpravodaje přispívat více pisatelů, kteří obohatí jeho obsah uvítám to.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jakým způsobem podnítíte větší účast občanů na veřejných jednáních Zastupitelstva? Budete zveřejňovat stenozáznamy, online webové přenosy z jednání? Budete občany podrobně informovat o jejich právech se svobodně vyjadřovat při jednání Zastupitelstva? Přesunete například veřejné zasedání zastupitelů na víkend, aby se ho mohlo účastnit větší množství občanů?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Občané musí mít sami zájem podílet se na místní politice. Těžko je k tomu nutit, aby chodili na jednání zastupitelstva, které projednává věci, o které nejeví zájem. Záznamy jsou zveřejňovány a online přenosy by je mohly rozšířit. Víkend bych nechal na příjemnější věci.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Informace o konání zastupitelstva jsou vždy v předstihu na úřední desce na portálu internetových stránek našeho obvodu, termín je vyhlašován i místním rozhlasem. Informovanost touto formou se mi zdá dostatečná. Zúčastnit se jednání zastupitelstva je právo občana. Záleží na něm zda chce tohoto práva využít. Nemyslím si, že bychom ho k tomu měli nutit. Pokud občané vyjádří požadavek na konání zastupitelstva v sobotních termínech jsem připraven jim vyhovět.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Co pro Vás znamená svoboda a jak vysoce si této základní hodnoty naší civilizace ceníte?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Považuji svobodu za základ naší civilizace, od ní se odvíjí to, jací jsme a po čem toužíme.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Svoboda pro mě znamená nebýt omezován v názorech. Cítit se svobodně pro mě znamená i dodržovat platné zákony, normy, které byly schváleny demokratickým způsobem. Cítím se svobodný.

Dotaz Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jaký by byl Váš vzkaz Vašim voličům pro letošní komunální volby?

Vážený pan Robert Rädisch - místopředseda Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji:

Komunální volby mají největší vliv na náš život v obci a městě. Přijďte tedy vyjádřit svůj názor, jakým způsobem má být obec a město spravováno ve Váš prospěch.

Vážený pan místostarosta Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiří Malík - Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou:

Voličům bych doporučil nevolit podle toho co jednotliví kandidáti slibují, ale podle toho co už v životě učinili.

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Vážení pánové - děkujeme Vám za rozhovor. 

Celý rozhovor ke stažení ve formátu pdf - zde:

Zdroj: Elektronická korespondence mezi zástupcem Společenství Necipujtenas.CZ a vedením Strany svobodných občanů (Svobodní) v Moravskoslezském kraji ze dne 10. a 15. září 2014 a s Váženým panem místostarostou Městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou Ing. Jiřím Malíkem ze Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) Polanka nad Odrou dne 10. (osobní jednání), 11., 16., 17. a 18. září 2014.