Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Ostrava: Odklad čipování zvířat je možný!ČR

Ostrava, Česká republika, 26. září 2013

Výkladový komentář k oficiálnímu dokumentu města Ostravy z 26. září 2013

Stanovisko statutárního města Ostravy, které skrze svého pana náměstka opět uznává a upozorňuje na fakt, že implantace mikročipů MŮŽE ZPŮSOBIT ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE a tentokrát již přenáší odpovědnost za povinné čipování zavedené městem pouze na veterináře.

Hlavně ale především: PŘEKVAPIVĚ UMOŽŇUJE ODLOŽENÍ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘETE NA ZÁKLADĚ VYSTAVENÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY! Uvádí však, že stejně i takové zvíře bude muset jednou být nakonec očipováno a nebere v potaz vůbec možnost zdravotní recidivy v reakci na čip ani případy, kdy byl již zvířeti ze zdravotních důvodů mikročip vyjmut!

Stanovisko dále uvádí:

  • Přiznává, že bylo rozhodnuto o podnětu občana Ostravy a jeho dotazech se vztahem k povinnému čipování zvířat fakticky již dopředu bez znalosti výsledků hlasování zastupitelstva 25. 9. 2013, jelikož stanovisko města bylo k dispozici publicistům i široké veřejnosti několik hodin před zářijovým jednáním volených zástupců lidu o bodu č. 24 s textem: Bod byl „projednán“, pan náměstek již byl „pověřen Vám odpovědět“ a to dokonce s datem v budoucnosti, tedy 26. 9. 2013.
  • Vyjadřuje přesvědčení, že „situace“ může být v malých i velkých lidských sídlištích „jiná/odlišná“ než v Ostravě a tedy zde nemusí být čipování povinné s odkazem na ostravskou vyhlášku č. 9/2012. Popírá tak smysl dalšího textu svého stanoviska, kde hovoří o nepřípustnosti jakýchkoliv výjimek vzhledem k Evropské unii (viz níže).
  • Zcela nesmyslně ztotožňuje psy na území města Ostravy, o které je řádně pečováno, nepohybují se bez dozoru, jsou označeni známkou a jejich chovatelé za ně zaplatili obci/městu poplatek: se psy toulavými, zaběhnutými a opuštěnými a proto na ně i jejich řádné chovatele ještě uvaluje čipovací břemeno. Nespravedlnost vůči řádně pečujícím chovatelům je zde naprosto evidentní. Navíc takový přístup koliduje nejen s právním výkladem termínů: toulavé, zaběhnuté a opuštěné zvíře a příslušnou legislativou včetně navazujících ústavně chráněných práv občanů.
  • Potvrzuje větší náklady na provoz daleko menšího ostravského útulku pro opuštěná zvířata, než je tomu v případě města Brna.
  • Mylně uvádí, že čipování požaduje Evropská unie i pro zvířata, která necestují za hranice EU.
  • Nesprávně se domnívá: Nařízení Evropského parlamentu a rady žádné výjimky z hlediska čipování nepřipouští, když opět zapomíná, že toto nařízení se nevztahuje na zvířata, která necestují za hranice členské země EU. V případě uznání výkladu pana náměstka za správný, by pak totiž musela Ostrava povinně čipovat nejen psy, ale také kočky a fretky, což samozřejmě nečiní. Výklad pana náměstka je také zde naprosto mylný.
  • Neodpovídá pečlivě na všechny podněty a dotazy občana.

  • Ve svém důsledku velmi úspěšně zpochybňuje legalitu, východiska i systém celé ostravské vyhlášky č. 9/2012 o povinném čipování psů.


Zdroj: Oficiální dokumentace Statutárního města Ostravy z 27. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. 9. 2013 k bodu jednání č. 24.; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava_odklad_cipovani_ze_zdravotnich_duvodu_je_mozny-26-9-2013.pdf