Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Město Prudník:Stop čipování a dani ze psů!PL

Prudník, Polská republika, 2007 - 2008, říjen - listopad 2013, 14. listopadu 2013 (Rd)

Společenství webu Necipujtenas.cz již informovalo1 o řadě důležitých vítězství polských občanů nad zájmy „čipovací lobby”. Takové úspěchy jsou v Polské republice možné mj. díky sdělovacím prostředkům a justici, když tyto důležité pilíře společnosti naštěstí stále dokáží účinně hájit ústavní svobody, přirozené právo a odbřemeňují tak chovatele zvířat od nehumánní/čipovací/poplatkové povinnosti. Zrušené vyhlášky2 měst a obcí vyžadujících pod hrozbou tvrdých sankcí povinnou implantaci cizích elektronických těles do živých těl zvířat hovoří za vše.

Polští starostové, primátoři, zastupitelé si také měli možnost po dobu několika minulých let v praxi vyzkoušet, že vynucování čipování a dokonce i plateb za registraci psů nikomu neprospívá - už vůbec ne městskému rozpočtu. Rzeczpospolita si to dobře uvědomila: proto zrušila plošnou daň ze psů novelou zákona z roku 20073, nicméně umožnila jednotlivým městským/obecním úřadům zavést tzv. „psí poplatek” (podobně jako v České republice), ovšem tentokráte na základě dobrovolné volby zastupitelů a legislativního zastropování max. možné výše platby za psího domácího mazlíčka. Mnoho radnic však svým občanům nechce přidělávat další problémy a tak již tento typ poplatků raději znovu vůbec nezavádí.

Na konci října 2013 došli ke stejnému závěru - po pečlivé finanční rozvaze - také zastupitelé polského Prudníku (cca 15 kilometrů severovýchodně od českých Zlatých Hor) a odmítli schválit povinné poplatky za psy chované na území města. Zamítli současně i záměr na vynucování čipování vyhláškou - formou legislativního násilí. Uvědomili si: Prosazování těchto návrhů proti vůli lidu přináší pouze zbytečné problémy, nevyplácí se to a ubývají jim voliči.

Místostarosta cca dvaadvacetitisícového Prudniku pan Stanisław Hawron (Občanská platforma, „Platforma Obywatelska” - PO) popsal4 soukromé rozhlasové stanici Polskie Radio Opole” situaci tak, že si nejprve místní radní již jednou v minulosti eufóricky bez praktických znalostí představovali, jak jim čipování pomůže řešit problémy opuštěných psů. Roku 2008 tedy schválili formou vyhlášky povinnou implantaci mikročipů. Občané však s takovým legislativním násilím nesouhlasili a to i přes to, že jim była nabídnuta motivace: Kdo čipoval, był osvobozen od místního poplatku ze psa. Hrdí Poláci se však nenechali koupit. Celý spor nakonec doputoval až k soudu a ten „prudnický čipovací předpis” zrušil s odkazem na rozpor s Ústavou.

Roku 2008 było ve městě Prudníku registrováno zhruba 800 chovatelů psů, přitom odhadovaný skutečný počet psů se pohyboval kolem cca třech tisíc. Do roku 2013 se nakonec podařilo očipovat pouze 600 (jen 20%) z nich.

Finanční analýzy následně prokázaly: Zaměstnání osoby, která měla na starosti aktualizaci údajů o psech, náklady na služby a doprovodnou administrativu včetně celého systému opakovaně převýšily výnos z poplatku ze psů.

Místostarosta Prudniku pan Stanisław Hawron novinářům sdělil (podzim roku 2013):

Zavedení poplatku ze psů je neekonomické. Náklady na úředníka, který se tím zabýval, překročily příjmy z této platby.5


Zdroj: http://www.radio.opole.pl/2013/listopad/gospodarka/przez-kolejny-rok-wlasciciele-psow-z-gminy-prudnik-nie-zaplaca-podatku-od-tych-czworonogow.html; http://www.prudnik.pl/3223/sesja_rady_miejskiej_w_prudniku.html; http://www.nysa24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=499292:radni-z-prudnika-uznali-że-podatek-od-psów-się-nie-opłaca&catid=172:radio-opole&Itemid=299; http://www.bip.prudnik.pl/2173/865/protokoly_z_posiedzen_rady_miejskiej_20102014.html; http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080623/AKTUALNOSCI/98767270; http://www.tygodnikprudnicki.pl/index.php?tpid=1&k=2851; http://www.tygodnikprudnicki.pl/index.php?tpid=1&k=2119; http://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_posiadania_psa; http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/471764,podatki_lokalne_gminy_rezygnuja_z_oplat_za_posiadanie_psow.html; http://bit.ly/HW2Vpa

2 Viz např. Gdaňsk (Gdańsk), Hlubčice (Głubczyce), Lodž (Łódź), Opolí (Opole), Piotrków Trybunalski, Suwałki, Štětín (Szczecin), Vratislav (Wrocław), Wodzisław Śląski, Prudník atd.

3 http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/471764,podatki_lokalne_gminy_rezygnuja_z_oplat_za_posiadanie_psow.html; viz zrušený čl. č. 18 v zákoně "USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych" - http://bit.ly/HW2Vpa