Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Vnitro MS kraji: Neničte dialog s lidmi! ČR

Ostrava, Česká republika, 28. dubna 2017 (Rd) - Aktualizováno 8. září 2017, 6. prosince 2017, 6. února 2018 (Rd)

Ministerstvo vnitra České republiky upozornilo z pozice dozorového orgánu nad činností samosprávy: Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje porušilo v březnu 2017 svým zákazem svobodného dialogu s oprávněným občanem zákon i ústavní pořádek České republiky! – Necipujtenas.CZ: V případě pokračování této tristní situace lze očekávat podle obdobné situace z let 2015/2016 proběhlé v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy oficiální dozorová opatření vnitra včetně odvolání Váženého pana hejtmana z funkce a další justiční možnosti obrany přirozených práv/svobod občanů! Jednací řády žádného zastupitelstva nesmí porušovat zákon ani Ústavu/Listinu ČR! Judikáty nejvyšších českých justičních orgánů výše uvedené upozornění vnitra plně podporují! Zkušení krajští politici/zastupitelé Babka (KSČM), Volný (SPD a SPO), Curylo (KDU-ČSL), Havlík (ČSSD) a Unucka (ODS) se oprávněného občana veřejně nebo soukromě zastali a v souladu s výše uvedeným dozorem ministerstva vnitra vyzvali k nápravě situace! Nechá si nakonec Vážený pan nový hejtman Vondrák (ANO) moudře poradit a podpoří plný/svobodný dialog s veřejností během jednání každého dalšího krajského zastupitelstva, nebo dále setrvá na svém mylném, elitářském a tzv. „logickém“ výkladu (NE)diskuse? Omylu se dopustí občas každý; opravdovou chybou však je svůj omyl nenapravit. Vždyť systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! – Velký státník Winston Churchill by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého moravskoslezského krajského zastupitelstva řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.Podobně ctihodný bojovník proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí, jenž se proslavil především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva a stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými občany, by mohl Váženému panu hejtmanovi Vondrákovi a dalším Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům vysvětlit: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.Věřme proto, že se nové krajské vedení včas poučí a moudře své pochybení napraví.Podrobnosti v samostatném článku a dokumentaci níže.

***

Aktualizace 8. září 2017: Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (ZMSK) vyslyšelo 15. června 2017 přání veřejnosti a moudře změnilo svůj jednací řád. Umožnilo všem oprávněným občanům vznášet během jednání zastupitelů dotazy, podněty, připomínky k jakémukoliv tématu, které lidi trápí, nebo jsou s ním naopak spokojeni: a to především v rámci nového a pravděpodobně/pevně/pravidelně zařazovaného programového bodu s názvem „Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje“ (začátek dopoledne v 11:00 hodin).

Jde o vskutku naprosto nevídaný krok v dějinách ZMSK od vzniku této samosprávy v ČR roku 2000. Podařilo se to díky Váženému Mgr. Přepiorovi, jenž dokázal zastupitelům v praxi demonstrovat reálné problémy vznikající během jednání ZMSK při opakovaných pokusech o vzájemný dialog s veřejnosti a volenými politiky. Mgr. Přepiora tohoto přelomového úspěchu dosáhl pro občany Moravskoslezského kraje díky vstřícné spolupráci Vážených krajských zastupitelů napříč politickým spektrem bez jakékoliv své veřejné funkce. Jeho vítaná občanská aktivita, neochvějná obhajoba svobody slova, názoru, přesvědčení široké veřejnosti a znalost legislativních principů jednání ZMSK včetně ústavního pořádku ČR, otevřela dveře k tolik potřebné přímé participaci lidí na správě svých veřejných záležitostí.

Vážený občan, Mgr. Přepiora, však poukázal během červnového jednání Váženého ZMSK na další přetrvávající procesní chyby, nedostatky a vyzval Vážené ZMSK k jejich nápravě.

ZMSK může kdykoliv svůj jednací řád novelizovat, zlepšit a nebo naopak zase vrátit nynější pro-občanské, vstřícné poměry zpět. Co však nesmí svým hlasováním udělat je změna zákona o krajích nebo ústavního pořádku České republiky: Zákon, Ústava, přímo počítají s přímým podílem občanů na správě svého kraje včetně ochrany svobody slova, názoru, přesvědčení, víry v rámci vyšších legislativních mantinelů.

Cena za zachování svobodného života každého občana ČR prostě spočívá ve věčné bdělosti nad tím, co politici připravují, jaké svobody chtějí lidem sebrat, jaká těžká břemena na občany uvalují apod. Kdo si nechá vzít tyto naprosto zásadní práva/svobody nutné pro život v nezotročené zemi a podporuje ať již aktivně nebo pasivně možný přechod k velice nebezpečnému totalitnímu uspořádání společenských vztahů: nechť se pak nediví.

Podrobnosti zachycuje oficiální zápis z jednání ZMSK (body č. 2/1, Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje; č. 4/7, Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje; bod s názvem „Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje“, dopoledne od 11:00 hodin; č. 15. diskuse) a oficiální videozáznam z jednání ZMSK (stopáž 00:00 až 09:01; 10:50 až 16:10; 49:22 až 01:00:22; 01:58:09 až 02:09:33; 03:22:53 až 03:30:03).

Společenství webu Necipujtenas.CZ upozorňuje, že oficiální zápis z jednání ZMSK není doslovný, vynechává některé důležité okolnosti, dokonce zcela zásadní části celých projevů jednotlivých osobností aj. Proto je vždy nutné porovnávat tento zápis s oficiálním videozáznamem.

***

Aktualizace 6. prosince 2017: Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (ZMSK) opět vyslyšelo přání veřejnosti a 14. září 2017 podruhé moudře novelizovalo svůj jednací řád. Umožnilo všem oprávněným občanům využít během jednání zastupitelů v programovém bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje“ (začátek dopoledne v 11:00 hodin) kromě již dříve schválených tří minut pro vlastní hlavní příspěvek další doplňující čas v délce jedné minuty pro každý dotaz/odpověď´. ZMSK taktéž schválilo občanské elektronické přihlášky k diskusi při zachování osvědčených/tradičních papírových přihlášek.

ZMSK zároveň bohužel nepochopitelně zrušilo závěrečnou/pravidelnou diskusi se zastupiteli a občany, která byla většinou zařazována na program jednání ZMSK tradičně od vzniku této samosprávy v ČR roku 2000. K podobnému nevstřícnému kroku sáhlo v dubnu 2016 v podobné situaci také Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy, čímž zhoršilo podmínky pro férový dialog s občany a ztížilo jim jejich spravedlivý podíl na přímé správě veřejných záležitostí.

Vážený občan, Mgr. Přepiora, poukázal během zářijového jednání Váženého ZMSK na další přetrvávající procesní chyby a vyzval Vážené ZMSK k jejich nápravě. Vážený pan hejtman Vondrák posléze sdělil, že se nebrání pokračování občanských zlepšovacích návrhů a takový dialog přivítal.

Podrobnosti zachycuje oficiální zápis z jednání ZMSK a oficiální videozáznam z jednání ZMSK (stopáž: 00:00:44 až 00:07:49; 00:11:45 až 00:16:27; 00:36:45 až 00:43:09; 01:58:37 až 02:03:05; 02:07:09 až 02:11:29).

Společenství webu Necipujtenas.CZ upozorňuje, že oficiální zápis z jednání ZMSK není doslovný, vynechává některé důležité okolnosti, dokonce zcela zásadní části projevů jednotlivých osobností aj. Proto je vždy nutné porovnávat tento zápis s oficiálním videozáznamem.

***

Aktualizace 6. února 2018: Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (ZMSK) vyslyšelo přání veřejnosti a 14. prosince 2017 akceptovalo značnou část dotazů, podnětů, připomínek z řad občanů bez veřejné funkce. Pověření krajští radní si vzali některé občanské podněty na starosti; dohodli s jejich předkladateli schůzky; učinili pokus o vyřešení problémů, které občany trápí. – Díky upozornění reprezentanta Společenství Necipujtenas.CZ (SwN) na možný právní problém došlo od druhé poloviny prosince 2017 k anonymizaci zápisů a videozáznamů z jednání ZMSK. – Zástupci, sympatizanti SwN vysvětlili 14. 12. 2017 během jednání ZMSK závažné problémy, které veřejnost trápí mj. v oblasti dopravy, financování a vstřícného dialogu s politickou reprezentací; získali důležitá vyjádření (viz mj. dokument přiložený k zápisu k rozpočtovým otázkám a doslova osvobozující sdělení Váženého pana hejtmanova náměstka Unucky ve věci opt-outu z motivačně vnucovaných čipových karet ODISek) patřičných politiků, činovníků. – Vážený občan, Mgr. Přepiora, poukázal během prosincového jednání Váženého ZMSK na další přetrvávající procesní chyby; nabídl Váženému ZMSK a především Váženému panu hejtmanovi vzájemný dialog směřující k nápravě. Vážený pan hejtman Vondrák však posléze sdělil, že již takový dialog obzvláště s ohledem na stávající jednací řád ZMSK nepovažuje za důležitý.

Podrobnosti zachycuje oficiální zápis z jednání ZMSK a videozáznam z jednání ZMSK (stopáž 0:23:33 až 1:10:39; 1:17:56 až 1:25:41; 1:36:48 až 1:44:06; 1:57:09 až 2:12:42) .

Společenství webu Necipujtenas.CZ upozorňuje: Oficiální zápis z jednání ZMSK není doslovný, vynechává některé důležité okolnosti, dokonce zcela zásadní části projevů jednotlivých osobností aj. Proto je vždy nutné porovnávat tento zápis s oficiálním videozáznamem.

Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo ve svém článku z 23. června 2016 o dramatickém vývoji situace během jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO), kam si občané třetího největšího města v ČR zvolili v komunálních volbách roku 2014 své reprezentanty (viz také mj. zde, zde, zde).

K podobné situaci došlo 16. března 2017 během jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kam voliči vyslali v říjnu 2016 své reprezentanty placené z veřejných rozpočtů mj. např. za řešení dotazů, podnětů a připomínek občanů. A přesně tito politici složili navíc zastupitelský slib, ve kterém se mj. zavázali hájit občany kraje: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Místní krajská realita však mnohdy překvapuje i otrlé politické matadory. Svobodný/necenzurovaný dialog s lidmi totiž řadě Vážených moravskoslezských zastupitelek a Vážených zastupitelů neskutečně vadí. Tuší totiž, že by najednou mohli sami lidé bez veřejné funkce přinášet nová/správná řešení, která Vážené politiky vůbec nenapadla. Přišli by tak o část svého egoistického vlivu. Podle zvoleného politika může mít přece pravdu pouze zase jen a výlučně zvolený politik. Nějaký „občanský plebs“ bez veřejné funkce a oficiálních mocenských poct jim prý do jejich hlasování nemá co mluvit; veřejnost je tady pouze pro zábavu „papalášů“, kteří by nejraději milostivě nad rámec zákona z pozice vrchnosti rozhodovali, zda je projev občanů něčím doslova „obohatí“. Zastupitelstvo podle jejich mylného názoru dokonce ani není určeno k široké diskusi s oprávněným obyvatelstvem (SIC!). Takové tristní/nepravdivé názory (jakkoliv mohou být samozřejmě svobodně pronášeny až do doby, než začnou být vynucovány např. z pozice legislativního násilí), které zcela popírají ústavní pořádek ČR včetně Listiny základních práv a svobod, zákon o krajích, judikáty české justice a vůbec celého nastavení systému samosprávy, si mohla široká veřejnost v Ostravě vyzkoušet již několikrát v letech 2015/2016 během jednání ZSMO. Po upozornění Ministerstva vnitra ČR, že je takový postup nezákonný, došlo k pokusu o nápravu. Roku 2017 si to již ZSMO včetně Váženého pana primátora Macury (ANO) nedovolilo zopakovat.

Podobným vývojem si však bude muset projít také ZMSK, které 16. 3. 2017 zakázalo oprávněnému občanovi kraje vystoupit v diskusi k řádně na úřední desce zveřejněnému programovému bodu s paradoxním názvem „Diskuse“ (SIC!). Krajské zastupitelstvo přitom nesmí svým hlasováním porušovat zákon o krajích a již vůbec nikoliv Ústavu ČR včetně Listiny základních práv a svobod. V případě rozporu jednacího řádu krajského zastupitelstva nebo města/obce s nadřazenými právními předpisy vyšší síly a v rámci ochrany přirozených práv a svobod občanů: je vždy třeba v podobných případech přistupovat k lidem vstřícně tak, aby mohli uplatnit v maximální možné a férové míře především svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry při jednání svých zastupitelských sborů kraje, města a obce v mantinelech, které jim k tomu zákonodárce stanovil.

Podívejme se níže na to, co se odehrálo 16. března 2017 na ZMSK podle oficiálního zápisu zveřejněného na krajském webu Moravskoslezského kraje v rámci programového bodu č. 15 s názvem „Diskuse“, ke kterému se řádně/písemně přihlásil do „diskuse“ oprávněný občan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ. Zápis (dále viz text v uvozovkách označený kurzívou) však bohužel není doslovný, vynechává mnoho podstatných věcí a je třeba jej vždy porovnat s oficiálním videozáznamem z jednání ZMSK.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že do "Diskuse" se přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora s příspěvkem na téma "Poděkování váženým úředním osobám z krajského úřadu a váženému náměstkovi hejtmana Ing. Unuckovi, občanské dotazy a prosba o informace", a dal hlasovat o jeho vystoupení - neschváleno - hlasovalo 21 pro, 3 proti, 22 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 113)

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Podle oficiálního videozáznamu jednání ZMSK Vážený pan hejtman z nepochopitelných důvodů nepřečetl název diskusního příspěvku občana zcela přesně a vynechal z něj podstatné části. Paradoxně po odmítnutí vystoupení oprávněného a řádně přihlášeného občana ZMSK pouze pasivně bez jakékoliv činnosti čekalo na výsledek jednání návrhové komise a utrácelo svůj drahocenný čas v délce takřka pěti minut, po které chtěl Vážený pan Mgr. Přepiora hovořit (02:44:56 až 02:49:48). – V mezidobí se za dvě minuty od začátku „utrácení drahocenného času“ ZMSK zvedá ze své židle Vážený pan hejtmanův náměstek Ing. Unucka (ODS) a jde k Váženému Mgr. Přepiorovi v zasedacím sále ZMSK, podává mu ruku, vyjadřuje svou lidskou solidaritu a pochopení v této těžké situaci. Ptá se Mgr. Přepiory: na jaké téma chtěl přesně hovořit. Mgr. Přepiora jej informoval, že chtěl mj. poděkovat za spolupráci při získání oficiálního posudku Váženého pana prof. Svobody a krom jiného také informovat o pokroku při práci na novelizaci ostravské/městské/neférové vyhlášky č. 9/2012; dále sdělil, že teď již s tím nejde nic dělat, jestliže mu ZMSK zakázalo promluvit, čímž došlo k porušení zákona o krajích a ústavního pořádku; ať se proto prosím Vážený pan Ing. Unucka nezlobí, nicméně takto porušovat ústavní práva oprávněných občanů zkrátka nelze; ZMSK nemůže hlasovat o nedodržování zákona a ústavního pořádku. Jednací řád Krajského zastupitelstva není nadřazen ani zákonu ani Ústavě a Listině a špatná dikce jednacího řádu ZMSK musí být proto napravena. Jinak by šlo o nepřípustnou libovůli veřejné moci. Vážený pan hejtmanův náměstek Unucka posléze odešel celou věc ještě prodiskutovat s dalšími zastupiteli, Váženým panem hejtmanem a širším krajským vedením. – Podobně posléze přichází k Váženému panu Mgr. Přepiorovi také Vážený pan zastupitel JUDr. Babka (KSČM) a podává mu ruku; vyjadřuje mu podporu a říká, že by si občan neměl nechat líbit takové jednání ZMSK, neboť jde o jasné porušení zákona. Vážený pan Mgr. Přepiora souhlasí a sděluje, že v této chvíli nezbývá nic jiného, než se slušně dotázat dozorového orgánu MV ČR na řešení celé věci.)

JUDr. Josef Babka - uvedl, že již na minulém jednání zastupitelstva kraje upozorňoval na to, že občan kraje, který má 18 let, má tady trvalý pobyt, anebo vlastní na území kraje nemovitost, má právo se vyjádřit k projednávaným bodům programu a že "Diskuse" je dle jeho názoru projednávaný bod.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený zastupitel JUDr. Babka upozornil Váženého pana hejtmana, že je nemístné žertovat o vylučování zastupitelů z diskuse, protože před malou chvílí již fakticky nezákonně vyloučili z diskuse oprávněného občana, Váženého pana Mgr. Přepioru. – Mgr. Přepiora si pečlivě připravil v rámci právní jistoty a zákonné garance své vystoupení na ZMSK a trpělivě čekal na svůj diskusní příspěvek od rána v jednacím sále ZMSK, od 08:30 hod., kdy se písemně/řádně do diskuse přihlásil. – Vážený pan zastupitel Babka dále uvedl: Jakkoliv se nemusí někomu obsah příspěvků Váženého pana Mgr. Přepiory líbit, a Vážený pan zastupitel Babka se omluvil panu Mgr. Přepiorovi, že s ním sice vede dialog i na ZSMO, a přesto že s ním v mnoha věcech nesouhlasí, tak je třeba respektovat zákonné právo každého oprávněného občana na svobodný dialog také zde na ZMSK. Vyzval k tomu, aby si to již konečně ZMSK a obzvláště také Vážený pan hejtman zapamatovali.)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - odpověděl, že v rámci našeho jednacího řádu je uvedeno, že občan kraje se může vyjádřit k "projednávané věci" a že "Diskuse" je dle jeho názoru obecná záležitost a není to projednávaná věc; proto o možnosti vystoupení občana kraje hlasujeme (s výjimkou vystoupení k rozpočtu kraje).

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman poděkoval Váženému JUDr. Babkovi. Sdělil, že by se měli na této věci sjednotit. Nesouhlasil s Váženým panem zastupitelem Babkou a dále obhajoval zákaz vystoupení občanů.)

Mgr. Lubomír Volný - doporučil v tomto případě změnu jednacího řádu zastupitelstva kraje tak, aby byl do stálého programu zařazen pravidelný bod "Interpelace občanů kraje" a byl k tomu vymezen časový úsek.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Volný souhlasil s Váženým panem zastupitelem Babkou. Občané by měli mít vždy právo sdělit ZMSK svůj názor. Doporučil proto novelu jednacího řádu ZMSK dle vzoru havířovského městského zastupitelstva. Přímo řekl: „Umlčovat občany, to se mi nezdá jako vhodná záležitost.“ Vyzval zkušenější kolegy k tomu, aby si takovou změnu jednacího řádu ZMSK rovnou odsouhlasili, čímž by mohli občané hovořit na ZMSK ještě dnes.)

JUDr. Josef Babka - sdělil, že je to názorová věc, a doporučil, aby občanovi kraje byla vždy dána možnost na zasedání zastupitelstva vystoupit.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan zastupitel Babka navíc upozornil, že k tomu existuje dozorový výklad Ministerstva vnitra ČR. Tato věc je zcela obdobná pro všechna zastupitelstva v rámci obecní/městské i krajské samosprávy. Diskuse byla prostě zařazena na programu a když již v ní někdo vystoupil, tak je třeba tedy občanům umožnit vyjádřit také jejich stanovisko. „Občan na to bezesporu právo má.“ „Místo právního nihilismu bych doporučoval, abychom se k občanům zachovali tak, jak bychom se měli chovat,“ vysvětlil Vážený pan zastupitel JUDr. Babka. A pokud má občan zájem vystoupit v diskusi s tím, že „chce poděkovat panu Unuckovi“, tak „já bych to tady mohl za něj klidně odcitovat,“ dodal. Uvedl, že k tomu snad nebude muset dojít, neboť by to dělal nerad.)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poznamenal, že pak ztrácí smysl věta v jednacím řádu, že o vystoupení občana kraje, pokud se nevyjadřuje k projednávané věci, se má hlasovat.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman pak dále rozporoval z hlediska svého pojetí logiky bod jednacího řádu ZMSK určený k naplnění zákonného práva občanů k férové diskusi; odmítl, že by jeho výklad jednacího řádu ZMSK způsoboval právní nihilismus. Nicméně navrhl taktéž změnu jednacího řádu ZMSK tak, aby došlo k novelizaci konfliktního ustanovení jednacího řádu ZMSK se zákonem o krajích. Varoval však před svobodnou diskusí s občany, která prý k ničemu nepovede (SIC!). Přímo nazval stávající podobu jednacího řádu ZMSK „ochranným mechanismem“ a „zabráněním“ občanům ve zcela svobodném dialogu. Zdůraznil však, že nemá problém s tím, aby zde na ZMSK Vážený pan Mgr. Přepiora vystoupil.)

(Poznámka Necipujtenas.CZ: V oficiálním zápisu chybí vyjádření Váženého pana zastupitele Róberta Masaroviče z hnutí ANO. Obrátil se na Váženého pana zastupitele Volného a zdůraznil, že se učí každý den; diví se tomu, že by měl Havířov, druhé největší město na severní Moravě, činit spokojeným Váženého pana Volného. Jako zastupitel Havířova vyzval k tomu, aby mu Vážený pan Volný předal seznam bodů, které by přispěly k tomu, aby byl Havířov lepším městem podle představ Váženého pana Volného.)

Mgr. Lubomír Volný - přimluvil se za to, aby zkušenější kolegové navrhli dnes řešení, aby občané kraje mohli na zasedání zastupitelstva kraje vystoupit, příp. abychom tu "Diskusi" chápali tak, jak tady dnes řekl JUDr. Josef Babka.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Volný se vyjádřil v tom smyslu, že o svou osobní spokojenost dbá sám a nikoho k tomu nepotřebuje. Znovu vysvětlil: Zkušenější kolegové by dnes měli navrhnout nové znění jednacího řádu ZMSK tak, aby měli občané jistotu, že zde budou moci kdykoliv promluvit. „Je to tak strašně důležitá věc, aby se občané mohli kdykoliv vyjádřit k čemukoliv, že si tady kvůli tomu až 10 hodin klidně posedím a to mne pane Masaroviči učiní opravdu spokojeným,“ řekl Vážený Mgr. Volný. Opět vyzval kolegy k urychlené změně jednacího řádu ZMSK a doporučil, aby zatím respektovali právní výklad Váženého pana zastupitele Babky.)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že dnes tady žádný návrh na úpravu jednacího řád nepadl - může ho připravit i politický klub SPD a SPO; je možno za jednotlivé politické kluby připravit požadovaný návrh úpravy jednacího řádu zastupitelstva kraje.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman odvětil: také nechce brát občanům právo na vyjádření názoru (viz rozporuplné hlasování Váženého pana hejtmana o udělení slova oprávněnému občanovi) a vysvětil, že on soukromě s občany komunikuje například Emailem nebo s nimi chodí na kávu a samozřejmě nechce to upírat občanům a ani možnosti diskuse tady na ZMSK. Dělá to podle svých slov prý tak aktivně, že se díky tomu už pak nestíhá věnovat své ženě, když dává svůj volný čas v tak velké míře občanům, což jeho paní vskutku nelibě nese. Zmínil nynější situaci kolem Váženého pana Mgr. Přepiory v rámci ZMSK. Řekl: Není si jist, že je, Vážené zastupitele a Vážené zastupitelky dokáží občané svými příspěvky vždy „obohatit“ a zda přinesou něco „konstruktivního“ a to na téma takové, které bychom tady nemuseli zrovna probírat a on to tady nechce ale dále „ventilovat“.)

Bc. Josef Bělica - uvedl, že se domnívá, že Mgr. Lubomír Volný by mohl svůj návrh včas předložit organizační komisi, aby to mohlo být pak projednáno ve všech politických klubech a následně předloženo členům zastupitelstva kraje,

JUDr. Josef Babka - dotázal se Bc. Josefa Bělici, o jakou organizační komisi se jedná.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan doktor Babka vysvětlil, že organizační komise byla zrušena i přes jeho nesouhlas.)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že tím je myšleno setkání politických klubů,

JUDr. Josef Babka - zopakoval, že dle jeho názoru je "Diskuse" projednávaná věc.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan doktor Babka důrazně řekl, že dnes nechce měnit jednací řád ZMSK, ale namítá porušení jednacího řádu ZMSK ve vztahu k občanovi MS kraje. Zdůraznil, že se to uvidí, kdo má pravdu. Je totiž třeba číst celé věty v jednacím řádu ZMSK. Vážený JUDr. Babka přečetl Váženému panu hejtmanovi dikci platného jednacího řádu ZMSK, ze které vyplývalo právo oprávněných občanů na vystoupení. Opět řekl, že pokud je diskuse zařazena na programu ZMSK, pak tam mohou k tomuto programovému bodu oprávnění občané vystupovat a nelze jim v tom hlasováním za standardních okolností bránit. Přímo jasně řekl, že dnes hájí Mgr. Přepioru i přes to, že mu na městském zastupitelstvu řekl, že je, zastupitele, zdržuje, ale zároveň je rád, že je Vážený pan Mgr. Přepiora aktivní občan města a nyní již vystupuje také na kraji, tak to je pravda, nicméně tak zní zákon, a Mgr. Přepiora na to má plné právo a nelze mu v tom bránit. – Jednací řád ZMSK, článek 6, Průběh zasedání zastupitelstva: „11. Po vystoupení přihlášených dle odst. 9 a 10 udělí předsedající slovo přihlášeným občanům kraje, kteří dosáhli věku 18 let, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území kraje nemovitost (dále jen „občan kraje“), aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu kraje a k závěrečnému účtu kraje za uplynulý rok.“ „12. Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle možností a se souhlasem zastupitelstva.“ „14. Ten, komu předsedající neudělil slovo, nesmí vystoupit.“)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že má na to jiný názor.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Diskuse není podle Váženého pana hejtmana projednávanou věcí i když jde o samostatný programový bod jednání ZMSK a byla zveřejněna na úřední desce.)

Mgr. Lubomír Volný - sdělil, dle jeho názoru se občan v diskusi může vyjádřit; přijímá proto výzvu a připraví úpravu jednacího řádu.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Volný vysvětlil, že je třeba se zkrátka smířit s tím, že tady občané budou vystupovat a nás, zastupitele, to bude občas nudit, nebo nás to nebude zajímat a bude nám to třeba připadat zbytečné, „nicméně od toho jsme demokratická společnost“, abychom též tímto způsobem pracovali pro naše občany.)

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo - poznamenal, že za tuto dobu, kdy diskutujeme o možnosti vystoupení občana kraje, mohl tento občan již dávno vystoupit a mohli jsme si ho vyslechnout,

- domnívá se, že by asi měli zasednout předsedové politických klubů a vyjasnit si tuto problematiku.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. et Mgr. Curlo sdělil, že hlasoval pro to, aby občan vystoupil v diskusi a jestliže někdo ze zastupitelstva má tu potřebu skutečně občanovi ten projev umožnit, tak může navrhnout v této věci nové hlasování, že bude občanovi milostivě umožněna svoboda slova, tedy původní usnesení ZMSK bude revokováno.)

Mgr. Daniel Havlík - sdělil rovněž, že Mgr. Radek Přepiora již mohl během této 20minutové diskuse vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že bychom se tedy měli shodnout na tom, co je to "projednávaná věc",

- navrhl revokovat usnesení o vystoupení občana kraje Mgr. Radka Přepiory a dal o tomto návrhu hlasovat - schváleno - hlasovalo 37 pro, 2 proti, 15 se zdrželo hlasování (pořadové hlasování č. 114),

- předal slovo Mgr. Radku Přepiorovi.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan profesor Vondrák již poněkolikáté zopakoval, že si stojí za svým tzv. „logickým výkladem“ jednacího řádu ZMSK a je v opozici vůči právnímu výkladu Váženého pana doktora Babky. Vyzval, aby se do příště shodli na jednotném stanovisku. Zahájil nové hlasování v této věci s tím, že dá tzv. „šanci“ Váženému Mgr. Přepiorovi k tomu, aby dnes sdělil ZMSK své stanovisko. – Vážený pan hejtman ovšem oprávněným občanům zkrátka slovo udělit musí v rámci standardních podmínek vývoje situace během jednání ZMSK a o tomto zákonném/ústavním právu občanů na férový dialog se svými zastupiteli nelze hlasovat s následkem zákazu či povolení.)

Mgr. Radek Přepiora - poděkoval za udělení slova, i když to bylo trošku složité, a taktéž poděkoval úředním osobám zdejšího krajského úřadu a zejména náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA, za férovou snahu a obětavou pomoc při získání oficiálního posudku prof. Svobody, který prokázal jasná zdravotní rizika čipování malých domácích zvířat; tento posudek je nyní k dispozici široké veřejnosti v rámci oficiální dokumentace krajského úřadu na webu "Necipujtenas.cz" a byl členům zastupitelstva kraje i členům Zastupitelstva města Ostravy rozeslán spolu s příslušnými autorizovanými komentáři,

- uvedl, že díky tomuto přístupu schválila včera Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Rady města Ostravy další postup při hledání kompromisního řešení pro nutnou novelizaci nekompromisní ostravské tzv. čipovací vyhlášky,

- poprosil o zvážení možnosti uspořádat v Ostravě ústavně správní konferenci za účasti zvučných jmen naší justice a aktivních občanů z řad široké veřejnosti,

- požádal zastupitelstvo kraje o sdělení, zda by mohlo pomoci při organizování takovéto akce a o informování občanů, zda nový program krajské koalice pamatuje na stále sílící a velice varovnou otázku závažných rizik tzv. nových chytrých technologií pro zachování soukromí občanů a jejich osobních citlivých údajů.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman Vondrák si ještě na závěr neodpustil odpočítávání časomíry Váženému panu Mgr. Přepiorovi. Dvakrát mu vytkl, že přesáhl svůj příspěvek o pět sekund a posléze ještě o dalších pět sekund, po které předtím Mgr. Přepiora čekal až dozní opakovaný potlesk provázející jeho projev. Vážený Mgr. Přepiora se však těmito nevybíravými metodami zastavit nenechal a zopakoval, že na jeho vstoupení čekalo Vážené ZMSK 20 minut, tak těch 10 sekund přesčasu již vydrží, načež svůj přednes spořádaně dokončil. Vážený pan hejtman Vondrák po skončení projevu Mgr. Přepiorovi sděloval, že jej má Mgr. Přepiora poslouchat a odpovědět mu i bez udělení slova mimo jednací řád ZMSK; podle jednacího řádu ZMSK ani zákona o krajích již však nemohl Mgr. Přepiora na mikrofon na nic reagovat. – Vážený Mgr. Přepiora dle textu své prezentace po kontrole funkčnosti mikrofónu (bohužel tristní předchozí zkušenosti ze ZSMO) na ZMSK mj. řekl: Hezký den Vám přeji Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm na území Moravskoslezského kraje. Úvodem děkuji za udělení slova. Rád bych taktéž poděkoval Váženým úředním osobám zdejšího krajského úřadu a především Váženému panu Ing. Unuckovi, jenž projevil z funkce hejtmanova náměstka férovou snahu a obětavou pomoc při získání oficiálního posudku Váženého pana profesora Svobody, který prokázal jasná zdravotní rizika čipování malých domácích zvířat. Tento posudek je nyní k dispozici široké veřejnosti v rámci oficiální dokumentace krajského úřadu na webu Necipujtenas.CZ a byl Vám a taktéž Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy rozeslán spolu s autorizovanými komentáři jak Váženého pana profesora Svobody, Váženého pana náměstka Unucky, Váženého pana presidenta Komory veterinárních lékařů České republiky Daniela, Váženého pana Hadaščoka nst. a dalších osob. Díky Vám se taktéž úspěšně podařilo prezentovat včera, dne 15. března 2017, celou uvedenou problematiku v rámci Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy Rady Statutárního města Ostravy, která díky tomu schválila další postup při hledání kompromisního win/win řešení pro nutnou novelizaci nekompromisní ostravské tzv. čipovací vyhlášky. Tedy ještě jednou Vám všem děkuji za Vaši úžasnou spolupráci a praktické naplnění toho, jak by mělo vypadat reálné řešení občanských podnětů. Nelze jinak, než obzvláště vyzdvihnout charakterní přístup Váženého pana Ing. Jakuba Unucky, jenž na výše zmíněném případě prokázal, že jedná stejným fér způsobem před volbami a především také po volbách, když již dosáhl úspěchů a významné funkce v rámci krajského úřadu. Kéž by bylo takových politiků daleko více; vlastně: kéž by takoví byli všichni. Obzvláště Ostrava by si to po tristních zkušenostech a zklamání z komunálních voleb roku 2014 jistě zasloužila. Děkuji Vám. – Dále Vás prosím o zvážení možnosti uspořádat zde v Ostravě ústavně správní konferenci za účasti zvučných jmen naší justice a aktivních občanů z řad široké veřejnosti. Tuto mou myšlenku již podpořil například Vážený pan předseda Ústavního soudu Rychetský, Vážený pan předseda Nejvyššího správního soudu Baxa, Vážený pan primátor Macura, Vážený pan euro-poslanec Mach, Vážený pan náměstek Unucka, Vážený ústavní specialista docent Koudelka a mnozí aktivní občané, kteří si uvědomují, jak je důležité uplatňovat svůj spravedlivý/ústavně zaručený/přímý podíl na správě své obce, města i kraje a to i bez volené funkce. Podrobnosti jsem zaslal Váženému panu Ing. Unuckovi. Prosím tedy Vážené zastupitelstvo o Vaše třeba i pozdější sdělení, jakmile se s touto myšlenkou detailněji seznámíte, zda byste mohli například pomoci při organizaci takové akce apod. – Závěrem prosím o informování občanů, zda pamatuje nový program Vážené krajské koalice na stále sílící a velice varovnou otázku závažných bezpečnostních rizik tzv. nových/chytrých technologií. Pokud si pročítáte nejrůznější strategické dokumenty k tématice tzv. smart regionu nebo chytré Ostravy, tak tam většinou o hrozbách například internetu věcí, wi-fi, big data apod. technologií pro zachování soukromí občanů a jejich osobních citlivých údajů nebo zabránění nepovolených odposlechů nic nenajdete. Ono totiž po nedávném skandálu kolem tajných služeb a Wikileaks stále více platí, že chytrá technologie ještě vůbec neznamená bezpečná technologie. Děkuji Vám za zodpovězení dotazů a za Vaši spolupráci.“ – Příspěvek a taktní humor prezentovaný Mgr. Přepiorou vzbudil velký zájem ZMSK, načež za to sklidil opakovaný potlesk publika. – Na oficiálním krajském videozáznam začíná příspěvek Mgr. Přepiory na stopáži cca 03:05:52.)

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Přepiora poděkoval Váženému panu zastupiteli Babkovi za jeho veřejné zastání veřejně později 5. dubna 2017 v rámci jednání ZSMO, když mj. řekl: Dobrý den Vážené dámy a pánové. Je mi ctí, že zde dnes mohu veřejně poděkovat Váženému panu krajskému a městskému zastupiteli JUDr. Babkovi za jeho opakované, rázné a neodbytné zastání pro oprávněné a řádně k diskusi přihlášené občany Moravskoslezského kraje, kterým někteří krajští zastupitelé zakázali svým hlasováním v rozporu se zákonem a ústavním pořádkem promluvit během jednání letošního březnového krajského zastupitelstva. Kromě svého poděkování Vám sděluji, že Ministerstvo vnitra ČR z pozice dozorového orgánu plně ve svém oficiálním stanovisku z 29. března 2017 podpořilo Vaší brilantní právní obhajobu občanů a jejich svobody slova a jejich zásadní právo na férový dialog se svými zastupiteli a na spravedlivý podíl na přímé správě své obce i kraje. Jak Vážený pan zastupitel Babka na kraji správně vysvětlil, jde o podobný vývoj, k jakému došlo loni zde na ZSMO. Nakonec se tady všichni v klidu a míru roku 2016 naučili, jaký má být správný postup. Podobný vývoj nyní čeká nové krajské vedení. A já za to děkuji samozřejmě také dozoru Ministerstva vnitra ČR, který v tomto smyslu občany naší vlasti stále důrazně brání. Nutno také podotknout: Tady se v praxi ukazuje, že tím, jak se někteří až příliš „smart“ elitáři snaží vytlačit z veřejného života jakékoliv relevantní/slušné/inteligentní formy mírového disentu, roste zároveň napříč politickým spektrem včetně těch osobností, u kterých by to člověk opravdu nečekal vzhledem k ideologickým rozdílům, vědomí toho, že s koncem svobody slova a předpokládanými radikálními změnami ústavního pořádku a legislativy po letošních parlamentních volbách, skončí také svoboda vyjadřování pro každého dnešního politika. Jsem na druhé straně vskutku rád, že si to stále více občanů včetně vysoce postavených osobností uvědomuje a vnímá to jako ohromné nebezpečí a veřejně proti tomu vystupují. Za sebe proto jako gentleman sděluji Váženému panu zastupiteli Babkovi a ostatně komukoliv, kdo bude hájit zachování svobody slova a férového dialogu, že může stejné zastání očekávat také ode mne v případě, že mu nebo jeho Váženým kolegyním a kolegům bude někdo zakazovat mluvit. A takové situace jistě nastanou. Nejnovější výše citované dozorové stanovisko vnitra včetně článku k celé březnové situaci z moravskoslezského krajského zastupitelstva bude zveřejněno na webu Necipujtenas.CZ v dubnu 2017. – Dále děkuji taktéž všem Váženým členkám a členům žené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy za přínosný dialog, který jsme společně vedli 15. března 2017 v rámci mé prezentace zdravotních rizik vynucování radiofrekvenční identifikace malých domácích zvířat. Obzvláště děkuji Váženému panu doktoru Čermákovi, M.D., Ph.D. z ODS za kompromisní legislativní návrh na umožnění medicínských výjimek z ostravské nesmlouvavé vyhlášky č. 9/2012 podle již existujících analogických právních předpisů pro oblast volně žijících zvířat, který komise svým hlasováním podpořila a odeslala s dotazem na zdejší legislativně-právní odbor. Chtěl bych se proto zeptat Vážené paní Mgr. Kolkové, zda již k této věci prosím zaujala stanovisko a pokud nikoliv, tak kdy se tak prosím stane. Děkuji. – Dále připomenu analýzu značně nefunkčního a nerentabilního ostravského systému RFID identifikace psů, kterou jsme nedávno zveřejnili díky spolupráci Váženého pana Michala Podloučky na webu Necipujtenas.CZ. Prosím nastudujte si tato oficiální fakta, až zase bude někdo tvrdit, jak čipování v Ostravě báječně a stoprocentně funguje. Děkuji. – Dále informuji o letošním průzkumu veřejného mínění CVVM, který potvrdil, že občané chtějí v drtivé většině o významných místních záležitostech rozhodovat přímo a nadpoloviční většina pak přímo o celospolečenských otázkách. Prosím, abyste tedy vytvářeli daleko více možností pro zapojení široké veřejnosti do přímé správy našeho města. Děkuji. – Závěrem všem přeji veselé velikonoce, které jsou v křesťanské tradici vůbec tím nejdůležitějším svátkem naší civilizace a přinášejí nám všem naději na definitivní porážku Zla v našem světě. Děkuji.“)

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - poznamenal, že prof. Svoboda napsal, že "žádná z identifikačních metod není ideální, nicméně ve srovnání s dostupnými možnostmi vychází čipování jako nejvíce specifické, nejhůře zneužitelné a je nepříliš invazivní…"; takže to čipování vychází jako nejlepší metoda,

- k tzv. "chytrým technologiím" sdělil, že před Velkou Polomí zemřel člověk, který spadl ze silnice, jeho auto se převrátilo a on vykrvácel, protože mu nikdo nepomohl - kdyby byl vybaven určitou "chytrou technologií", která zachraňuje život, tak v podstatě dnes mohl být mezi námi.

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman také řekl, že bydlí ve Velké Polomi. Přímo mj. citoval z posudku profesora Svobody tu pasáž, která hovoří o invazivnosti čipování. Zdravotní rizika radiofrekvenční identifikace a varování pana prof. Svobody Vážený pan hejtman bohužel odmítl ve svém projevu akceptovat.)

***

Společenství webu Necipujtenas.CZ dále zveřejňuje text dotazů Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (pozor: nejedná se o podnět nebo stížnost!), které zaslal na Ministerstvo vnitra České republiky dne 20. března 2017 v zájmu ochrany ústavních práv všech občanů na svobodnou/necenzurovanou diskusi v průběhu jednání ZMSK a dalších zastupitelstev ČR. Z níže citovaného textu přitom jasně vyplývá, že občanovi nešlo o žádnou stížnost, nýbrž pouze slušně poprosil o vysvětlení situace, radu, pomoc a o odborné/právní/dozorové stanovisko k nezákonnému/neústavnímu a neférovému/negentlemanskému počínání samosprávy. Občan mj. na vnitro 20. 3. 2017 napsal:

Obracím se na Vás s dotazem a prosbou o vysvětlení a zaslání oficiálního metodického stanoviska Ministerstva vnitra České republiky (zdůrazňuji, že v žádném případě nejde o podnět, ani stížnost, nýbrž pouze o dotaz, vysvětlení v rámci pro-bono pomoci občanům). Jde mi o výklad ústavního a zákonného práva oprávněného občana ČR, který má bydliště nebo nemovitost v Ostravě, kde také chce vyjádřit na zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (dále jen ZMSK) své stanovisko s dotazy v délce do 5 minut ke konkrétnímu bodu programu ZMSK s názvem „Diskuse“, který byl řádně zveřejněn na úřední desce v zákonem stanoveném termínu. Tento konkrétní bod je pravidelně zařazován na program ZMSK. Domnívám se, že podle ustálené judikatury je totiž v takových případech naprosto nezbytné respektovat ústavněprávní rozměr práv občanů, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která zaručuje občanům přímý podíl na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana kraje musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana kraje. Oprávněný občan má právo vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu, který byl zařazen na program ZMSK. Je nepřípustné, aby bylo zlikvidováno právo řádně/písemně přihlášeného a oprávněného občana kraje vyjádřit se k projednávanému bodu a to předem například hlasováním ZSMK nebo zákazem řídícího jednání ZMSK. Není zkrátka přípustné, aby oprávnění a řádně přihlášení občané nemohli vůbec vystoupit v rozpravě a řídící jednání jim odmítl udělit slovo. Občané samozřejmě mohou využít svého plného práva na vyvolání prospěšného dialogu se svými zastupiteli. Jednací řád ZMSK zajisté nesmí porušovat zákon o krajích ani ústavní pořádek ČR, Listinu základních práv a svobod. Přesné znění jednacího řádu ZMSK ostatně nemá v legislativě žádnou detailní oporu. Nejedná se ani o podzákonnou normu. ZMSK se tedy vždy musí řídit platným zákonem o krajích, Listinou, Ústavou. Zastupitelé taktéž nemohou občanům rozkázat to, na co by se měli ptát a nebo jim odmítnout udělit slovo na základe předsudků či rozdílnosti názorů na určitou problematiku. Obzvláště článek č. 17 Listiny základních práv a svobod je zde v takovém případě velice stěžejní: „(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná. /.../ (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti.“ Prosím tedy o zaslání oficiálního vysvětlení MV ČR a oficiálního metodického pokynu k výše uvedené situaci, jak postupovat, pokud vzhledem k výše definovanému: 1/ řádně přihlášenému a oprávněnému občanovi k diskusi Vážený řídící jednání ZMSK vysloveně neudělí slovo k programovému bodu jednání ZMSK a to ani na opakovanou výzvu občana a dokonce zastupitelů a upozornění, že dochází k porušení legislativních předpisů včetně ústavního pořádku ČR; 2/ ZMSK hlasuje o neumožnění vystoupení oprávněného a řádně k diskusi ke konkrétnímu programovému bodu jednání ZMSK přihlášeného občana; 3/ Vážený řídící jednání ZMSK nebo jiný Vážený člen(ka) ZMSK ze své veřejné/volené funkce vysloveně vulgárními výrazy komentuje slušné/věcné/faktické diskusní příspěvky občana bez veřejné funkce. Velice Vám děkuji.

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky doručil elektronicky Váženému panu Mgr. Přepiorovi již 3. dubna 2017 svou jednoznačnou odpověď pod jednacím číslem MV-36788-3/ODK-2017 s datem vyhotovení 29. března 2017, kde mj. jasně uvádí:

Odpověď na žádost o stanovisko. Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra obdržel dne 20. března 2017 Vaši žádost o stanovisko ve věci uplatnění práv občana kraje formulovaného ustanovením § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“). Konkrétně uvádíte, že Zastupitelstvo Moravskoslezského (dále též jako „ZMSK“) pravidelně zařazuje mezi projednávané body programu bod „Diskuze“. V této souvislosti se tážete, jak postupovat, pokud: 1. řádně přihlášenému a oprávněnému občanovi k diskusi Vážený řídící jednání ZMSK vysloveně neudělí slovo k programovému bodu jednání ZMSK a to ani na opakovanou výzvu občana a dokonce zastupitelů a upozornění, že dochází k porušení legislativních předpisů včetně ústavního pořádku ČR, 2. Vážený řídící jednání ZMSK nebo jiný Vážený člen(ka) ZMSK ze své veřejné/volené funkce vysloveně vulgárními výrazy komentuje slušné/věcné/faktické diskusní příspěvky občana bez veřejné funkce, 3. ZMSK hlasuje o neumožnění vystoupení oprávněného a řádně k diskusi ke konkrétnímu programovému bodu jednání ZMSK přihlášeného občana? Vzhledem k tomu, že ustanovení § 12 odst. 2 písm. b) zákona o krajích, dle něhož občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, je obsahově totožné s ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /.../, dovolujeme si v plném rozsahu odkázat na stanovisko Ministerstvo vnitra, jež Vám bylo poskytnuto v přípisu zdejšího odboru ze dne 18. července 2016, č. j. MV- 93773-2/ODK-2016. Zmíněné stanovisko Vám opětovně zasíláme v příloze tohoto dopisu. Co se týče Vašeho třetího dotazu týkajícího se hlasování zastupitelstva o neumožnění vystoupení konkrétního občana k projednávanému, v prvé řadě podotýkáme, že k posouzení postupu zastupitelstva kraje je třeba znát konkrétní okolnosti případu. Obecně lze zopakovat, že občan kraje má právo vyjadřovat se ke všem bodům programu zasedání zastupitelstva, přičemž zastupitelstvo v zásadě toto právo NEMŮŽE VYLOUČIT. Výjimkou by mohly být případy, kdy občan kraje uplatňuje své právo v rozporu s úpravou danou jednacím řádem (za předpokladu, že ustanovení jednacího řádu jsou souladná s obecnou právní úpravou), např. požaduje opakované vystoupení k téže věci apod. Usnesení zastupitelstva kraje, jež neumožnilo vyjádření občana kraje ke konkrétnímu bodu programu, může být ex post předmětem přezkumu Ministerstva vnitra. Takové jednání zastupitelstva přitom je zároveň zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním). Pokud by usnesení zastupitelstva kraje vylučovalo do budoucna možnost občanu kraje vyjádřit se na zasedání zastupitelstva k projednávaným bodům programu, dovolíme si tvrdit, že by v takovém případě byl dán důvod k uplatnění dozorových kompetencí Ministerstva vnitra daných ustanovením § 82 zákona o krajích. Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru.

Ministerstvo vnitra České republiky navíc již Váženému panu Mgr. Přepiorovi doručilo výše citované obdobné dozorové stanovisko k činnosti samosprávy 25. července 2016; obsahuje velmi důležité podpůrné judikáty české justice, které všem občanům včetně zastupitelů (kteří to snad ani doposud nevěděli) jasně na dřívějších kauzách vysvětlují, kde udělal Vážený pan krajský hejtman Vondrák (a před ním také Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy) chybu, kterou zatím tak vehementně a bohužel opakovaně odmítal obzvláště Vážený pan hejtman přiznat během březnového jednání ZMSK i přes slušné protesty zkušenějších Vážených krajských zastupitelů. Ve výše zmiňovaných dokumentech z vnitra např. nalezneme důležitá fakta z již proběhlých soudních kauz ve věci krajských zastupitelstev a analogicky k tomu také k zastupitelstvům statutárních měst, obcí atd.:

Kraje prostřednictvím svých jednacích řádů nemohou omezovat právo občanů kraje vyjadřovat se k projednávaným věcem, které je jim přiznáno zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (§ 12 odst. 2 písm. b/). Občané kraje tak mohou na zasedání zastupitelstva vyjadřovat svá stanoviska, která souvisejí s projednávanou problematikou.“ (Viz rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. května 2007, č. j. 15 Ca 196/2006-35, publikovaný pod č. 1400 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 12/2007, str. 1108. Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta usnesením ze dne 12. června 2007, č. j. 4 Aps 4/2007-46, pozn. autora.) – „Občan kraje má nejen právo vyjadřovat se k projednávaným věcem zařazeným na program zasedání zastupitelstva, nýbrž má i právo vyjádřit se k samotnému programu zasedání zastupitelstva, a to ještě před jeho schválením; vyplývá to z § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)].“ (Srov. rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. května 2006, č. j. 15 Ca 164/2005-41, publikované pod č. 965 ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2006, str. 965, pozn. autora.) – „Každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením (dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl zaměřen přímo proti němu (viz např. možná budoucí úprava jednacího řádu ZMSK – tzv. „Lex Prepiora“, ke které již došlo v ZSMO, pozn. autora) nebo v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, může se žalobou u soudu domáhat ochrany proti němu, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování.“ (Viz zejména rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. května 2007, č. j. 15 Ca 196/2006-35, pozn. autora.)

Ministerstvo vnitra ČR ve svém dalším stanovisku z 19. února 2016 ve věci situace panující na ZSMO obdobně/analogicky mj. vysvětlilo urputným ostravským politikům v rámci výkonu dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích, že:

Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. /.../ Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). /.../ Ze zápisu z předmětného zasedání vyplývá, že diskuze k materiálu č. ZM_M 34 byla usnesením Zastupitelstva SMO ukončena (pro návrh hlasovalo 36 členů), aniž by Vám bylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu programu. Tato skutečnost byla rovněž ověřena ze zvukového záznamu pořízeného na tomto zasedání. Tímto postupem Zastupitelstvo SMO porušilo ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. /.../ Zastupitel Ing. Juroška, Ph.D. odůvodnil svůj návrh na ukončení diskuze tím, že zastupitelstvu jsou Vaše argumenty dostatečně známy. Město k tomuto ve svém vyjádření uvádí, že Vám bylo umožněno prezentovat své stanovisko před přijetím rozhodnutí o projednávaném bodu programu už tím, že projednávané podání již obsahovalo Vaše vlastní stanovisko k záležitosti. Těmto důvodům vedoucím k odepření práva občana města formulované ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích však dle našeho názoru nelze přisvědčit. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. /.../ Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. /.../ Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním).

Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, český politik, podnikatel, manažer IT, prestižní český odborník na problematiku bezpečnosti RFID/NFC mikročipů, bezdrátových technologií, od roku 2010 zastupitel a místostarosta města Klimkovic u Ostravy, kandidát na hejtmana za Občanskou demokratickou stranu (ODS) v krajských volbách 2016 v Moravskoslezském kraji, po volbách hejtmanův náměstek, se vyjádřil podobně na adresu proběhlé cenzury zákonné svobody slova občanů během jednání ZSMO exkluzivně pro Společenství webu Necipujtenas.CZ dne 2. března 2016: „To by u nás neprošlo! Naši zastupitelé přeci jen mají morální zásady a odpovědnost vůči občanům!“ – Podobně 8. dubna 2016 Vážený pan Ing. Unucka občanům vysvětlil v interview Necipujtenas.CZ: „Víte, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Toto je téma, které na našem zastupitelstvu řešíme poměrně často. Hledáme, jak na jedné straně umožnit vystoupit každému a na druhé straně skončit před půlnocí. Zkoušíme různé způsoby. V současné době je ustálený takový model, že občan přítomný jednání může vystoupit na libovolnou dobu s příspěvkem k projednávanému bodu zastupitelstva. Body jsou řazeny tak, aby nejdříve byly ty, u kterých se předpokládá větší zájem občanů. Na konci jednání je prostor pro všeobecnou diskuzi zastupitelů a občanů. Ale musím přiznat, že máme mezi občany takové, kteří se chtějí vyslovovat ke všemu a vždy. Pokud bychom je neomezili tím, že se může vystoupit pouze k projednávanému bodu, nikdy by zastupitelstvo neskončilo. Ale kdo chce něco říct, vždy řekne. Je to pro vedoucího jednání složité, ale zatím vždy se podařil kompromis.“ – (Výše v textu jsme mohli sledovat, jakým způsobem konzistentně v praxi podpořil Vážený pan Ing. Unucka během březnového jednání ZMSK i po volbách ze své významné funkce svobodu slova občanů: vždy hlasoval veřejně pro svobodný dialog a soukromě vyvinul velice vstřícnou pomoc při řešení celé situace.)

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) tímto děkuje všem Váženým zaměstnancům/zaměstnankyním Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, který vede Vážená paní Ing. Marie Kostruhová (MV ČR řídí Vážený pan ministr Bc. Milan Chovanec z ČSSD), dále všem těm zastupitelům ZMSK (Vážený pan Babka z KSČM, Vážený pan Volný z SPD a SPO, Vážený pan Curylo z KDU-ČSL, Vážený pan Havlík z ČSSD a Vážený pan Unucka z ODS), kteří se opakovaně veřejně i soukromě/vstřícně/lidsky zastali Váženého pana Mgr. Přepiory proti totalitním metodám správy veřejných záležitostí při obhajobě svobody slova, názoru, přesvědčení, víry, a to také za jejich vysvětlení, především odbornou právní pomoc poskytnutou v širším smyslu také do budoucna všem Ostravanům a obyvatelstvu Moravskoslezského kraje a vůbec všem občanům České republiky. Podařilo se díky tomu dosáhnout dalšího obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními manýry určitých tristních elit. Věřme: Bude také díky celé výše popsané kauze konečně novelizován špatný jednací řád ZMSK. Každý oprávněný občan ČR bude moci vést na ZMSK svobodný dialog se svými volenými zastupiteli a bude mu k tomu poskytnuta právní jistota. Lidé navíc získali důležité informace: jak dále v podobných situacích postupovat při uplatňování svého plného zákonného a ústavního práva na spravedlivý/férový podíl na přímé správě veřejných záležitostí ve svém kraji, městě, obci. Je to veskrze pozitivní zjištění a skutečná radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem, který potlačuje férový dialog svých zotročených poddaných. SwN proto včas vyzývá všechny občany, aby v naší zemi nedopustili vznik tyranie, kterou definoval Thomas Jefferson z pozice jednoho z nejproslulejších otců zakladatelů a presidentů Spojených států amerických jako všechno to, co „je legální pro veřejnou moc, ale zakázané pro občany“. Děkujeme Vám! :)

***

Aktualizace 8. září 2017: Průběh jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ve výše uvedených záležitostech 15. června 2017 podle oficiálního zápisuvideonahrávky (stopáž 00:00 až 09:01; 10:50 až 16:10; 49:22 až 01:00:22; 01:58:09 až 02:09:33; 03:22:53 až 03:30:03) krajského úřadu.

2. Organizační záležitosti. K materiálu č. 2/1. Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje

Bez úvodního slova

Ověřovateli zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 16. 3. 2017, byli Ing. Jitka Hanusová a Mgr. Josef Alexander Matera. Oba ověřovatelé sdělili, že zápis přečetli a že souhlasí s průběhem zasedání.

Diskuse:

Ing. Jiří Martinek - omluvil Tomáše Hanzela ze zasedání zastupitelstva kraje,"

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman Vondrák v této chvíli vyzval k hlasování o schválení zápisu; hrozilo, že neudělí slovo písemně, řádně do diskuse přihlášenému Váženému Mgr. Přepiorovi, jenž se musel tedy do diskuse přihlásit svým zvučným hlasem přímo z pléna i bez mikrofonu.)

"prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - udělil slovo Mgr. Přepiorovi,

Mgr. Radek Přepiora - vystoupil s příspěvkem na úpravu zápisu z březnového zasedání zastupitelstva kraje ze dne 16. 3. 2017, s odkazem na § 43 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, požádal o úpravu zápisu vzhledem k nepřesnému zachycení průběhu tohoto jednání zastupitelstva kraje, kde se jednalo o bod č. 15. "Diskuse",

 • dále uvedl, že podle zápisu publikovaného na krajském webu pan prof. Vondrák poznamenal, že "pak ztrácí smysl věta v jednacím řádu, že o vystoupení občana kraje pokud se nevyjadřuje k projednávané věci, o které se má hlasovat", a dále poukázal na jeho vystoupení, která nejsou v zápise zaznamenána,

 • dále uvedl, že snad během jednání zastupitelstva dnes také dojde k novelizaci jednacího řádu,

 • uvedl, že pan hejtman přímo nazval stávající podobu jednacího řádu podle oficiálního video záznamu: "ochranným mechanizmem a zabráněním" (konec citace) občanům ve zcela svobodném dialogu a zdůraznil, že nemá problém s tím, aby zde na zastupitelstvu pan Mgr. Přepiora vystoupil,

 • dále uvedl, že v oficiálním zápisu taktéž chybí vyjádření člena zastupitelstva Róberta Masaroviče, MSc., jenž se obrátil po projevu pana hejtmana na pana zastupitele Mgr. Volného,

 • dále vyjádřil domněnku, že vypustit ze zápisu byť alespoň zmínku o vystoupení člena zastupitelstva v diskuzi, přímo odporuje zachycení řádného průběhu jednání zastupitelstva dle výše zmíněného zákona o krajích,

 • sdělil, že na webu necipujtenas.cz zveřejnili podrobnější textový průběh jednání březnového zastupitelstva k bodu č. 15 "Diskuse" a odkázal na tento dokument, který zaslal všem přítomným členům zastupitelstva elektronicky,

 • dále uvedl, že zápis také vynechává celou řadu velice důležitých sdělení aktérů diskuze, která jsou důležitá pro přesné zachycení průběhu jednání zastupitelstva, což je klíčové pro občany, voliče, kteří sledují, jak jejich politici a političky plní v praxi svá předvolební prohlášení,

 • dodal, že dnes již existují IT systémy pro doslovný přepis mluveného slova, které například využívá justice, proto doporučil zamyslet se v tomto ohledu nad více smysluplnou investicí, která by občanům pomohla a také by ulehčila těžké práci zapisovatelkám, a poprosil o zpřesnění stávajícího zápisu,

 • po výzvě pana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. nenavrhl pan Mgr. Přepiora konkrétní úpravy zápisu.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 56 pro, 1 proti, 1 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/219 (pořadové hlasování č. 1 - text uveden v příloze č. 2).“

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Podle v dané chvíli platného jednacího řádu ZMSK nemohl občan přednést k většině programových bodů více než jeden pětiminutový diskusní příspěvek a proto nemohl Vážený pan Mgr. Přepiora odpovědět na mikrofon. Snažil se tuto situaci komunikovat na dotaz Váženého pana hejtmana krátce bez mikrofonu přímo z pléna. Již samotný projev Váženého pana Mgr. Přepiory však obsahoval přímo konkrétní body, které si mohlo Vážené zastupitelstvo osvojit a nechat tak hlasovat o konkrétním doplnění zápisu. Nikdo ze zastupitelů si tyto konkrétní návrhy neosvojil. Vážený pan Mgr. Přepiora mj. sdělil podle textu svého písemného projevu: „Děkuji za udělení slova. Dobrý den Vážené dámy a pánové, jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm na území Moravskoslezského kraje. Předkladatelem materiálu č.: 2/3 s názvem ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje je Vážený pan hejtman Ivo Vondrák. Ověřovateli zápisu z 3. Zasedání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konaného dne 16. 3. 2017 jsou: Vážená Ing. Jitka Hanusová (KSČM) a Vážený Mgr. Josef Alexander Matera (ODS). Zápis byl zveřejněn pro širokou veřejnost na oficiálním krajském webu. S odkazem na § 43 zákona č. 129/2000 sb. o krajích bych Vás poprosil o úpravu zápisu vzhledem k nepřesnému zachycení průběhu jednání Váženého letošního březnového krajského zastupitelstva. Jde o bod č. 15, Diskuse. Podle zápisu publikovaného na krajském webu Vážený pan prof. Vondrák., cituji: „Poznamenal, že pak ztrácí smysl věta v jednacím řádu, že o vystoupení občana kraje, pokud se nevyjadřuje k projednávané věci, se má hlasovat.“ Konec citace. Vážený pan hejtman pak hovořil o tématech, která však v zápisu nenaleznete. Rozporoval např. Z hlediska svého pojetí logiky bod jednacího řádu ZMSK určený k naplnění zákonného práva občanů k férové diskusi; odmítl, že by jeho výklad jednacího řádu ZMSK způsoboval právní nihilismus. Nicméně navrhl taktéž změnu jednacího řádu tak, aby došlo k novelizaci jeho konfliktního znění se zákonem o krajích. K čemuž snad během dalšího jednání Váženého zastupitelstva dnes také dojde. Varoval však před svobodnou diskusí s občany, která prý k ničemu nepovede (SIC!). Přímo nazval stávající podobu jednacího řádu, cituji podle oficiálního videozáznamu, „ochranným mechanismem“ a „zabráněním“, konec citace, občanům ve zcela svobodném dialogu. Zdůraznil však, že nemá problém s tím, aby zde na zastupitelstvu Vážený pan Mgr. Přepiora vystoupil. Tedy vskutku pozoruhodné vyjádření plné paradoxů. V oficiálním zápisu taktéž chybí vyjádření Váženého pana zastupitele Róberta Masaroviče, MSc, jenž se obrátil po projevu Váženého pana hejtmana na Váženého pana zastupitele Volného a zdůraznil, že se učí každý den; diví se tomu, že by měl Havířov, druhé největší město na severu Moravy, činit spokojeným Váženého pana Mgr. Volného. Jako zastupitel Havířova vyzval k tomu, aby mu Vážený pan zastupitel Volný předal seznam bodů, které by přispěly k tomu, aby byl Havířov lepším městem podle představ Váženého pana Mgr. Volného. A tady je další problém. Domnívám se, že přímo vypustit ze zápisu byť by alespoň zmínku o vystoupení Váženého zastupitele v diskusi přímo odporuje zachycení řádného průběhu jednání zastupitelstva dle výše zmíněného zákona o krajích. Na webu Necipujtenas.CZ jsme zveřejnili podrobnější textový průběh jednání váženého březnového Zastupitelstva Moravskoslezského kraje k bodu č. 15 diskuse a odkaz na tento dokument nazvaný „Vnitro MS kraji: Neničte dialog s lidmi!“ Vám byl všem elektronicky zaslán. Jak se říká, dá-li Bůh a Vážený pan profesor Vondrák bude mít dneska dobrou náladu, tak zde o tom budu moci ještě blíže v rámci jiného programového bodu promluvit. Zápis také vynechává celou řadu velice důležitých sdělení aktérů proběhlé diskuse, která jsou naprosto důležitá pro přesné zachycení průběhu jednání Váženého zastupitelstva, což je zase naprosto klíčové pro občany/voliče, kteří sledují, jak jejich politici a političky plní v praxi svá předvolební prohlášení. Dnes již přitom existují IT systémy pro takřka doslovný přepis mluveného slova, které např. využívá justice. Zkuste se proto prosím zamyslet v tomto ohledu nad velice smysluplnou investicí, která by občanům pomohla a taktéž by ulehčila těžkou práci váženým zapisovatelkám a zpřesněte prosím podobu stávajícího zápisu. Prosím osvojte si mé prosby a hlasujte o nich. Děkuji Vám.“)

***

K materiálu č. 2/4. Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 15. 6. 2017,

 • upozornil na změny v jednacím řádu, které umožní každému občanovi svobodně se vyjádřit,

tato změna je navržena v materiálu č. 4/7 a po schválení návrhu se tento bod implicitně zařadí do programu jednání v časovém rozmezí od 11:00 do 11:30 hodin, pod názvem "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", /.../.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/222 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).“

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman navázal na Váženého pana Mgr. Přepioru, vysloveně jej zmínil a vysvětlil, že navrhl změnu jednacího řádu, která vytvoří daleko více příznivější podmínky pro svobodné vyjadřování oprávněné veřejnosti během jednání ZMSK.)

***

K materiálu č. 2/4. Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. sdělil, že rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje "Návrh programu 4. zasedání zastupitelstva kraje", který obdrželi členové zastupitelstva kraje dnes na stůl a ve kterém jsou uvedeny všechny body navržené radou kraje k zařazení do programu k dnešnímu dni, tj. 15. 6. 2017,

 • upozornil na změny v jednacím řádu, které umožní každému občanovi svobodně se vyjádřit,

tato změna je navržena v materiálu č. 4/7 a po schválení návrhu se tento bod implicitně zařadí do programu jednání v časovém rozmezí od 11:00 do 11:30 hodin, pod názvem "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", /.../.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 59 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/222 (pořadové hlasování č. 6 - text uveden v příloze č. 2).“

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman navázal na Váženého pana Mgr. Přepioru, vysloveně jej zmínil a vysvětlil, že navrhl změnu jednacího řádu, která vytvoří daleko více příznivější podmínky pro svobodné vyjadřování oprávněné veřejnosti během jednání ZMSK.)

***

K materiálu č. 4/7. Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje.

 • bez úvodního slova

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že navrhl změnu jednacího řádu tak, aby byl jednoznačně vyřešen problém ohledně vystupování občanů v rámci "Diskuse", a dále uvedl, že se do "Diskuse" přihlásil občan kraje Mgr. Radek Přepiora

Mgr. Radek Přepiora - sdělil, že důvodová zpráva k projednávanému bodu správně vysvětluje, proč nyní dochází k novelizaci jednacího řádu, poděkoval všem zastupitelkám a zastupitelům, kteří k této novele přispěli, obzvláště po jednání v březnu 2017, kdy zastupitelstvo znemožnilo v rozporu se zákonem o krajích promluvit oprávněnému a řádně přihlášenému občanovi k diskusi,

 • uvedl, že díky právní argumentaci člena zastupitelstva Babky, včetně odvážného zastání člena zastupitelstva Volného, náměstka hejtmana kraje pana Curyla, člena zastupitelstva Havlíka a náměstka hejtmana kraje Unucky, a prostřednictvím dozorového stanoviska Ministerstva vnitra České republiky zveřejněného na webu necipujtenas.cz, se podařilo tuto záležitost pro všechny občany kraje moudře vyřešit,

 • požádal zastupitelstvo s ohledem na vyjasnění celé záležitosti o hlasování pro navrhovanou změnu jednacího řádu, s několika doplňky,

 • uvedl, že jednací řád nově definuje občanům v článku 5 právní jistotu, že budou moci přednést jakýkoliv podnět, tedy lidé budou mít přesně pro tento účel pevně stanovený bod nazvaný "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje", který bude začínat dopoledne v 11:00 hodin,

 • avšak pokud se do diskuse přihlásí 11 a více občanů, a všichni plně využijí svůj časový limit, tak tato podoba jednacího řádu zamezí 11. a každému dalšímu přihlášenému občanovi vystoupit v diskusi, k tomu uvedl, že podle jeho názoru není možné omezit vystoupení občanů z důvodu časového trvání projednávaného bodu,

 • uvedl, že podle čl. 6 jednacího řádu se mohou občané hlásit do diskuse zvednutím ruky, nebo písemně u předsedajícího jednání,

 • dále uvedl, že by bylo vhodné umožnit lidem dodatečnou odpověď, aby nešlo pouze o kompletní monology,

 • sdělil, že v chytrém kraji je také potřeba umožnit předání přihlášky do diskuse elektronicky, jak se již uplatňuje na Zastupitelstvu města Ostravy,

 • dále navrhl zakotvit do čl. 6 jednacího řádu právo občana vystoupit v "Diskusi" bez hlasování zastupitelstva,

 • závěrem požádal o osvojení si jeho podnětu a hlasování pro něj,“

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Přepiora doplnil svůj projev odkazy na praktické příklady procesních problémů při jednání ZMSK z března a června 2017. Vyzval k jejich nápravě a k omluvě dotčeným občanům. Omluvy se však nedočkal. – Vážený Mgr. Přepiora mj. řekl: Děkuji za udělení slova. Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Moravskoslezském kraji. Důvodová zpráva k právě projednávanému bodu velmi správně vysvětluje: proč nyní dochází k novelizaci jednacího řádu. Děkuji všem Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům, kteří k této významné novele přispěli obzvláště po tom, co zde v březnu 2017 Vážené krajské zastupitelstvo znemožnilo promluvit svým prvním ze dvou dotčených hlasování v rozporu se zákonem o krajích oprávněnému a řádně k diskusi přihlášenému občanovi, který zde tehdy od rána několik hodin poctivě čekal na uplatnění svého plného práva na diskusi se svými zastupiteli. Jistě tušíte, že tímto občanem byla moje maličkost. Díky brilantní a opakované právní argumentaci Váženého pana zastupitele Babky, včetně odvážného zastání Váženého pana zastupitele Volného, Váženého pana hejtmanova náměstka Curyla, Váženého pana zastupitele Havlíka a neveřejné podpoře ze strany Váženého pana hejtmanova náměstka Unucky a prostřednictvím dozorového stanoviska Ministerstva vnitra ČR zveřejněného na webu Necipujtenas.CZ, které jste navíc všichni elektronicky obdrželi, se podařilo celou záležitost pro všechny občany našeho kraje moudře vyřešit. Všem výše uvedeným velice děkuji za jejich obhajobu svobody slova občanů našeho kraje vůči zcela nepochopitelným a mylným názorům holdujícím pro zakazování aktivní účasti oprávněných občanů na diskusi se svými zastupiteli. Proto dnes prosím celé Vážené zastupitelstvo, když již jste si celou věc vyjasnili, o Vaše hlasování pro navrhovanou změnu jednacího řádu ovšem s několika doplňky. Jednací řád nově definuje občanům v článku č. 5 právní jistotu, že zde budou moci přednést jakýkoliv podnět. Lidé zde budou mít přesně pro tento účel pevně stanovený bod nazvaný „Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje“, který bude začínat dopoledne v 11:00. Podobnou vítanou změnu jsem taktéž inicioval jakožto občan v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, která tam od roku 2015 platí a je lidmi hojně využívána. Nyní k identifikovaným problémům. Pokud se přihlásí do diskuse 11 a více občanů a všichni využijí plně svůj časový limit, tak tato podoba jednacího řádu opět nezákonně zcela zamezí jedenáctému a každému dalšímu oprávněnému přihlášenému občanovi v diskusi. K již jednou vyhlášenému programovému bodu přitom nelze oprávněným občanům předem zakázat jejich vystoupení z důvodů časového trvání projednávaného bodu. Podle článku č. 6 jednacího řádu se také mohou občané hlásit do diskuse např. zvednutím ruky nebo písemně u předsedajícího jednání. Dále: Bylo by vhodné umožnit lidem přednést dodatečnou odpověď, aby nešlo pouze o nekompletní monology. V chytrém kraji je také třeba umožnit podání přihlášky do diskuse elektronicky, jak se nám to již s kolegy podařilo prosadit v rámci velkého ostravského zastupitelstva. Zároveň prosím: Zakotvěte do jednacího řádu v článku č. 6 zákonné právo oprávněného občana na vystoupení v diskusi, o kterém nemůže zastupitelstvo za běžných okolností hlasovat. Hlasuje automaticky pouze tehdy, pokud jde o neoprávněného občana např. s bydlištěm mimo kraj apod. Prosím osvojte si mé podněty a hlasujte o nich. Závěrem parafráze Váženého pana hejtmana, který zde minule udělil oprávněnému občanovi šanci k diskusi i když občan měl takové právo automaticky přímo ze zákona a nebylo možné o tom hlasovat. Nuže já Vám Vážený pane hejtmane také rád dám onu pověstnou šanci, šanci za celé zastupitelstvo na omluvu za to, čím si zde musel minule Vážený občan Mgr. Přepiora projít, než se dostal ke slovu. Gentleman umí jistě uznat omyl i v chytrém kraji, který snad nepostrádá humanitu. Mýlí se občas každý. Děkuji Vám.)

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dotázal se, zda má někdo návrhy na změnu předloženého návrhu změn jednacího řádu,

JUDr. Josef Babka - se vyjádřil k vystoupení pana Mgr. Přepiory,

 • sdělil, že je nutné chápat toto vystoupení jako podnět podle zákona o krajích vůči zastupitelstvu kraje, přičemž jeho vyústění by mělo být na dalším jednání zastupitelstva,

 • uvedl, že bez hlubší analýzy nemůže akceptovat tyto podněty,“

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Vážený pan zastupitel JUDr. Babka souhlasil např. s návrhem Váženého pana Mgr. Přepiory na zavedení elektronických přihlášek k diskusi s občany; ostatní návrhy nezavrhl, nicméně si vyžádal zákonnou lhůtu na jejich podrobné promyšlení.)

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že se podnětem budou zabývat, a že na předchozím zasedání zastupitelstva vyzval členy zastupitelstva, aby předložili návrh na změnu jednacího řádu, avšak návrh, který byl připraven na jeho popud s odborem právním a organizačním, předložil sám,

 • dále uvedl, že řeší věci tak, že se je snaží napravit, že striktně dodržuje pravidla, a pokud tato nevyhovují a ukazuje se, že nebyla jednoznačná, tak že pravidla změnili na základě iniciativy Mgr. Přepiory,“ 

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman Vondrák mj. sdělil, že si „není vědom jakéhokoliv pochybení“; nikomu se proto za březnovou situaci roku 2017 a za zákaz vystoupení Mgr. Přepiory v rozporu se zákonem o krajích omlouvat nebude. Vyzval naopak v nadsázce Váženého Mgr. Přepioru nepřímou formou k tomu, aby mu poděkoval za to, že Vážený pan hejtman pomohl zařídit pro-občanské změny jednacího řádu podle podnětu Mgr. Přepiory; inspiraci hledal společně se svými legislativci mj. v rámci jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, kde již tuto změnu taktéž Vážený pan Mgr. Přepiora prosadil. – Mgr. Přepiora ve svém pozdějším projevu poděkoval všem (včetně Váženého pana hejtmana), kteří se na přijetí takové změny podíleli.)

Mgr. Lubomír Volný - podpořil vyjádření pana JUDr. Babky, že je vhodné určitý časový limit na vyřízení připomínek, a oponoval panu hejtmanovi, že nebylo stanoveno, že mají členové zastupitelstva podávat návrh, ale že bylo odsouhlaseno, že návrh měl vypracovat pan Unucka,

 • požádal pana Přepioru aby tohoto práva využíval, nikoliv zneužíval,“ 

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan zastupitel Mgr. Volný vysvětlil, že by se velmi rádi ujali s jeho kolegy z politického uskupení SPD a SPO přípravy změn v jednacím řádu ZMSK, tak jak to také veřejně v březnu 2017 již dříve deklarovali. Zároveň vyjasnil: Vážené zastupitelstvo by mělo být rádo, že došlo ke vstřícnému vyřešení celé záležitosti pro všechny oprávněné občany kraje. Poprosil Váženého pana Mgr. Přepioru, aby v mezích platné legislativy dále pomáhal celému ZMSK k tomu, aby mohlo řádně pracovat. Upozornil však: Není vhodné, aby vznikaly nějaké neplodné diskuse. Ocenil vysoce kvalitní a výborně promyšlené/připravené diskusní příspěvky Váženého pana Mgr. Přepiory.)

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - doplnil, že na posledním zasedání vyzvali kluby, aby předložily návrhy.

Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 55 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/233 (pořadové hlasování č. 18 - text uveden v příloze č. 2).

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan hejtman Vondrák dodal, že se budou podnětem Váženého pana Mgr. Přepiory dále zabývat.)

***

Novelizované znění jednacího řádu ZMSK z 15. června 2017:

5. Součástí programu je bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje“, jehož projednávání je vymezeno časovým úsekem od 11:00 do 11:30 hodin. Pokud není projednávání předchozího bodu programu do 11:00 hodin ukončeno, rozhodne předsedající o přerušení projednávání tohoto bodu nebo o tom, že projednávání tohoto bodu bude dokončeno. Jsou-li ostatní body programu projednány před 11:00 hodin, je tento bod projednáván ihned po těchto ostatních bodech. Pro vystupování občanů kraje (viz čl. 6 odst. 11 tohoto jednacího řádu) v tomto bodě se stanovují následující podrobnější pravidla:

 1. občan kraje může v tomto bodě vystoupit pouze k tématům, která nejsou předmětem jiných bodů schváleného programu zasedání zastupitelstva;

 2. o vystoupení občana kraje v tomto bodě se nehlasuje;

 3. občan kraje se přihlašuje k vystoupení v tomto bodě písemně v den zasedání zastupitelstva;

 4. pořadí, ve kterém budou jednotliví občané kraje vystupovat, se stanoví podle času podání přihlášek;

 5. maximální počet vystoupení občana kraje v tomto bodě je jedno vystoupení;

 6. maximální délka vystoupení občana kraje jsou 3 minuty;

 7. zastupitelstvo může rozhodnout na návrh člena zastupitelstva o prodloužení doby pro vystoupení občanů kraje.

6. Po schválení programu zasedání může člen zastupitelstva navrhnout zařazení nového bodu programu pouze v případě, že projednávání předchozího bodu bylo ukončeno. O zařazení nového bodu v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo.

***

Citace zápisu ZMSK z 15. června 2017:

K materiálu č. 7/16 /.../.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - upozornil, na blížící se jedenáctou hodinu, s tím, že občané v rámci mají programu možnost vyjádřit se a vystoupit v diskusi, a informoval, že se jako první hlásí pan Mgr. Radek Přepiora, který neuvedl téma příspěvku, hejtman kraje upozornil, že má pan Mgr. Přepiora 3 minuty času,

Mgr. Radek Přepiora - vyjádřil spokojenost nad schválenou změnou jednacího řádu pro občany, kteří přijedou na Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a budou chtít přednést svůj diskusní příspěvek,

 • vyzval oprávněné občany, aby nerezignovali na toto právo a pravidelně chodili a vedli se svými zastupiteli slušný a férový dialog,

 • dále požádal o vyjádření ohledně zájmu a pomoci s organizováním "Ústavně-správní konference",

 • uvedl, že již minule o to požádal, ale doposud se tak nestalo,

 • na závěr, konstatoval, že se do budoucna těší na společný dialog,“ 

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Přepiora na své přihlášce k dotyčnému bodu řádně nazval téma, ke kterému chtěl vystoupit „Informace k programovému bodu: Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje.“ Z neznámých důvodů výše uvedené tématické vymezení diskusního příspěvku Vážený pan hejtman neuvedl a navíc sdělil, že Mgr. Přepiora žádné téma na přihlášku nenapsal. Vážený pan Mgr. Přepiora podle textu svého projevu mj. řekl: „Děkuji za udělení slova. Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Moravskoslezském kraji. Je mi ctí, že zde mohu krátce promluvit v tomto novém občanském a doufejme již pořád pravidelném programovém bloku. Jsem velice rád, že se podařilo schválit nutnou změnu jednacího řádu a oprávnění občané mají od teď zase na nějakou dobu právní jistotu, že když přijedou na Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a budou chtít přednést svůj diskusní příspěvek, tak ho zde také v tomto bodě přednesou a žádný politik jim to už za běžných okolností nezakáže. Jde o malý, leč velmi důležitý krůček k tolik potřebné každodenní obhajobě svobody slova občanů a k daleko většímu zapojení široké veřejnosti do spravedlivého podílu na přímé správě svého kraje. Prosím proto všechny oprávněné občany, aby nerezignovali na toto své ohromně důležité právo a pravidelně zde chodili se svými volenými zastupiteli vést slušný a férový dialog. Někteří politici to potřebují jako sůl. Oceňuji také, že se již Vážené zastupitelstvo poučilo z minulých chyb a o svolení k vystoupení oprávněných občanů již nehlasuje, neboť jde přímo o zákonné právo každého oprávněného občana, které lidem zastupitelé nemohou svým hlasováním odebírat.Prosím taktéž o Vaše vyjádření, zda budete mít zájem a zda pomůžete s organizací ústavně správní konference, o které jsem zde minule hovořil a prosil Vás o Vaše vyjádření. Uplynuly již takřka 3 měsíce a nemám zatím žádnou odpověď. Děkuji. Závěrem konstatuji, že se do budoucna těším na společný moudrý a především lidský, férový, nikoliv vychytralý dialog, který se na občany ve smart době bohužel tristně odevšad valí a jehož průvodním jevem je potlačování přirozených práv a svobod našich občanů: Což jsme zde mohli sledovat na zastupitelstvu v přímém přenosu během března 2017. Děkuji Vám.“)

Martin Šimák - ředitel Mobilního Hospice Strom života, poděkoval členům zastupitelstva kraje za podporu hospicové péče v Moravskoslezském kraji,

 • sdělil, že mobilní hospicová péče doposud nemá systémové financování,

 • uvedl, že společnost provozuje tyto služby již druhým rokem a mají tak již dostatek zkušeností,

 • požádal zastupitelstvo kraje o zřízení pracovní skupiny, která by sestavila strategii a koncepci paliativní péče v Moravskoslezském kraji, tito pracovníci by měli být z řad odborníků ze svého oboru, v této souvislosti,

 • předal strategii z Kraje Vysočina panu prof. Ing. Ivu Vondrákovi, CSc.,

 • a dodal, že by tento dokument měl fungovat jako podklad pro vznik nové strategie v Moravskoslezském kraji,

Mgr. Martina Nováková, DiS. - sdělila, že členové sociálního výboru navštívili Mobilní Hospic Strom života a Hospic sv. Lukáše, a uvedla, že si velice váží této práce a doufá, že se podaří najít i dlouhodobé financování pro tyto služby,

JUDr. Josef Babka - vyjádřil podporu této záležitosti a navrhl usnesení ve znění "Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje vytvořit rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče" (slovo "mobilní" dodal s ohledem na vyjádření náměstka hejtmana pana Navrátila),

Jiří Navrátil - sdělil, že hospicová péče je v rámci kraje podporována,

 • uvedl, že byla schválena mimořádná individuální dotace pro Mobilní Hospic Strom života, která ale nemohla být předána z důvodu, že Mobilní Hospic Strom života nemá bezdlužnost a tato podmínka se stále musí dodržovat,

 • uvedl, že věří, že Mobilní Hospic Strom života přijme opatření, aby byl bezdlužný a aby tedy mohly být finanční prostředky předány.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o návrhu usnesení - schváleno - hlasovalo 41 pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování.

Bylo přijato usnesení č. 4/273 (pořadové hlasování č. 58 - text uveden v příloze č. 2).“

***

15. Diskuse.

Ing. Jiří Martinek - poděkoval, za novou úpravu materiálů pro jednání zastupitelstva kraje, kdy jsou již umístěny v jedné složce, a také poděkoval panu řediteli a odboru informatiky,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že jako druhý se hlásí do diskuse pan Mgr. Přepiora bez uvedení tématu, o kterém chce diskutovat, a dále uvedl, že se podle jednacího řádu musí o tomto bodu hlasovat, přičemž se přimluvil pro to, aby mohl pan Mgr. Přepiora vystoupit,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - dal hlasovat:

 • o vystoupení v diskusi pana Mgr. Přepiory - schváleno - hlasovalo 33 pro, 2 proti, 8 se zdrželo

hlasování (pořadové hlasování č. 135 - text uveden v příloze č. 2),

Mgr. Radek Přepiora - opětovně upozornil na přetrvávající problematický výklad jednacího řádu a  opětovně požádal o osvojení si návrhu na doplnění jednacího řádu zastupitelstva kraje ohledně bodu "Diskuse",“

(Poznámka Necipujtenas.CZ: Vážený pan Mgr. Přepiora na své přihlášce k dotyčnému bodu řádně uvedl téma, ke kterému chtěl vystoupit názvem: „Informace k programovému bodu: Diskuse.“ Vážený pan hejtman z neznámých důvodů výše uvedené tématické vymezení diskusního příspěvku neuvedl a navíc sdělil, že Mgr. Přepiora žádné téma ve své přihlášce do diskuse nepopsal, načež z mylného výroku Váženého pana hejtmana posléze bohužel vycházeli také další zastupitelé. Vážený pan Mgr. Přepiora zdůraznil, že se zase bohužel dostalo ZMSK do situace, kdy hlasovalo o tom, zda vůbec umožní projev oprávněnému občanovi ke konkrétnímu programovému bodu. Pokud by občanovi nebylo umožněno promluvit, pak by opět došlo k nezákonnému postupu, podobně jako v březnu 2017. Vážený pan Mgr. Přepiora mj. dále řekl podle textu svého projevu následující slova. Měl připraveny dvě verze přednesu: Jednu pochvalnou a druhou s kritikou, pokud by mu ZMSK jakožto oprávněnému občanovi zakázalo vystoupit v diskusi. Níže uvádíme obě textové varianty Váženého Mgr. Přepiory: „Děkuji za udělení slova. Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Moravskoslezském kraji. Jak jste jistě zaregistrovali, tak zde dnes jako občan vystupuji počtvrté. Je to častěji, než některé Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé. – Varianta 1: ZMSK Nehlasovalo o umožnění diskuse oprávněnému občanovi: S potěšením konstatuji, že jste o tomto mém projevu nehlasovali, poučili jste se z minulých chyb a umožnili jste bezproblémovou aplikaci zákonného a ústavního práva občana na dialog se svými krajskými zastupiteli. Věřím, že tomu tak již bude napořád pro každého oprávněného občana našeho kraje, tedy nejen pro Váženého pana Mgr. Přepioru: Což bylo také hlavním cílem mých dnešních diskusních příspěvků. Takže Vážené dámy a pánové: pochvala. – Varianta 2: ZMSK hlasovalo o (NE)umožnění diskuse oprávněnému občanovi: Bohužel konstatuji, že jste se nepoučili a opět jste o mém projevu hlasovali. Oprávněný občan má přitom plné právo zde vystoupit k programovému bodu a toto jeho právo vyplývá přímo ze zákona a nelze mu ho za běžných okolností hlasováním odepřít. Ohromný problém s právní nejistotu pro občany našeho kraje ve věci v uvozovkách „ne-diskuse“ s krajskými zastupiteli tedy opět bohužel přetrvává. Prosím, abyste to napravili změnou a jasnou dikcí jednacího řádu, o kterou jsem Vás dnes již dříve prosil. Osvojte si mou prosbu a dejte o ní hlasovat. Děkuji. Závěrem Vám chci ještě jednou poděkovat, přeji Vám báječné léto a nechť se zde s Božím Požehnáním opět sejdeme na příštím jednání krajského zastupitelstva v září 2017. A budiž zde posléze moudrý, férový a lidský dialog s občany a jejich zastupiteli. Mějte se fajn. Děkuji.“)

Róbert Masarovič, MSc. - vznesl dotaz na pana Mgr. Přepioru, kdy začne se členy zastupitelstva diskutovat, protože stále vede monolog,

RSDr. Ing. Svatomír Recman - zeptal se, zda bude jako každé volební období brožura se jmenovitým seznamem a fotkami všech členů zastupitelstva,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že by tato brožura měla být k dispozici v září ve vylepšené podobě a že její elektronická (nevylepšená) podoba je již na webových stránkách,

Róbert Masarovič, MSc. - vznesl dotaz, zda by v tom seznamu nemohl figurovat i pan Mgr. Přepiora,

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že nemohl, protože není člen zastupitelstva kraje,

Bc. Josef Bělica - požádal pana Mgr. Přepioru, aby v příspěvcích uváděl téma, o kterém chce hovořit, protože by bylo vhodné, aby členové zastupitelstva znali toto téma a aby příspěvek nebyl anonymní.

(Pozn. Necipujtenas.CZ: Podle v dané chvíli platného jednacího řádu ZMSK nebyl občan oprávněn přednést k danému programovému bodu více než jeden pětiminutový diskusní příspěvek a proto nemohl Vážený pan Mgr. Přepiora odpovědět na mikrofon. Snažil se tuto situaci komunikovat dle dotazu Vážených zastupitelů krátce bez mikrofonu přímo z pléna opětovným poukazem na další nutnou změnu jednacího řádu ZMSK; jinak občané prostě nebudou smět vstupovat do veřejného dialogu se svými zastupiteli během jednání ZMSK nad rámec svého jednoho pětiminutového diskusního příspěvku k většině programových bodů. Vážený pan hejtman vyzval k tomu, aby Vážené ZMSK zbytečně nevyhrocovalo situaci s diskusními příspěvky veřejnosti. Sklidil za to potlesk ZMSK. – Jak již bylo výše specifikováno: Vážený pan Mgr. Přepiora na své přihlášce k tomuto bodu řádně uvedl téma, ke kterému chtěl vystoupit názvem: „Informace k programovému bodu: Diskuse.“)

Kompletní anonymizovaná dokumentace je k dispozici ve formátu pdf zde.

Aktualizace jednání ZMSK z 15. června 2017 je k dispozici ve formátu pdf zde.

Zdroj: http://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam-2017-03-16.html (stopáž 02:42:10 až 03:12:50); https://web.archive.org/web/20170408145203/http://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam-2017-03-16.html; http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-3—zasedani-zastupitelstva-kraje-90598/; http://www.msk.cz/verejna_sprava/program.html?datum=2017-03-16; https://web.archive.org/web/20170408145355/http://www.msk.cz/verejna_sprava/program.html?datum=2017-03-16; http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/jednaci-rad-zastupitelstva-kraje-a-vyboru-zastupitelstva-kraje-43451/; https://web.archive.org/web/20170408145110/http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/jednaci-rad-zastupitelstva-kraje-a-vyboru-zastupitelstva-kraje-43451/; dozorové stanovisko a metodický pokyn Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky č.j. MV- 36788-3/ODK-2017 ze dne 29. března 2017; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-primator-porusil-zakon-o-obcich-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-ostravsky-primator-opakovane-porusil-zakon-o-obcich-muze-byt-odvolan-z-funkce-cr-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/victory-of-the-people-in-ostrava-city-czech-ministry-of-interior-denounces-censorship-in-ostrava-cr-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/posudek-cipovani-zdravotni-rizika-cr.aspx; audionahrávky a texty Necipujtenas.CZ z březnového veřejného jednání Váženého zastupitelstva Moravskoslezského kraje roku 2017.

Zdroj aktualizace z 8. září 2017: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vystupy-z-jednani-zastupitelstva-82878/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/program.html?datum=2017-06-15; https://www.msk.cz/verejna_sprava/materialy.html?datum=2017-06-15; https://www.msk.cz/verejna_sprava/usneseni.html?s=4&t=z&d=2017-06-15; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam-2017-06-15.html (stopáž 00:00 až 09:01; 10:50 až 16:10; 49:22 až 01:00:22; 01:58:09 až 02:09:33; 03:22:53 až 03:30:03); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-4—zasedani-zastupitelstva-kraje-94910/; https://web.archive.org/web/20170904053805/https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-4—zasedani-zastupitelstva-kraje-94910/; https://web.archive.org/web/20170904053933/https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam-2017-06-15.html; https://web.archive.org/web/20170904054433/https://www.msk.cz/verejna_sprava/program.html?datum=2017-06-15; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/jednaci-rad-zastupitelstva-kraje-a-vyboru-zastupitelstva-kraje-43451/; https://web.archive.org/web/20170904054840/https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/jednaci-rad-zastupitelstva-kraje-a-vyboru-zastupitelstva-kraje-43451/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z veřejného jednání ZMSK ze dne 15. června 2017

Zdroj aktualizace z 6. prosince 2017: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vystupy-z-jednani-zastupitelstva-82878/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2017-09-14 (stopáž: 00:00:44 až 00:07:49; 00:11:45 až 00:16:27; 00:36:45 až 00:43:09; 01:58:37 až 02:03:05; 02:07:09 až 02:11:29); https://www.msk.cz/videoarchiv/zastupitelstvo_20170914.mp4; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-5—zasedani-zastupitelstva-kraje-97917/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z veřejného jednání ZMSK ze dne 14. září 2017; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/ 

Zdroj aktualizace z 6. února 2018: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zmsk-14-12-2017-6.pdf; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2017-12-14; https://www.msk.cz/videoarchiv/zastupitelstvo_20171214.mp4 (stopáž 0:23:33 až 1:10:39; 1:17:56 až 1:25:41; 1:36:48 až 1:44:06; 1:57:09 až 2:12:42); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-6—zasedani-zastupitelstva-kraje-102694/; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/odpoved-na-dotazy-obcana-k-bodu-programu-7-9-102695/; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vystupy-z-jednani-zastupitelstva-82878/