Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Senátor Valenta: Čipovací diktát zrušíme! ČR

Ostrava, Uherské Hradiště, Praha, Česká republika, 9. června 2016 (Rd)

Senátor Valenta: Čipovací diktát zrušíme! ČR Velké interview: Senátor Parlamentu České republiky Ivo Valenta, jenž podporuje předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (SaS): Každý majitel zvířete mít možnost svobodné volby, zda svého čtyřnohého přítele nechá očipovat, nebo nikoliv! Vše by mělo být na bázi dobrovolnosti, na zodpovědném rozhodnutí každého jednotlivého majitele psa! Nikoliv tak, že Vám to nařídí nějakou formou diktátu obec či město! Správná péče o čtyřnohé domácí mazlíčky je pouze o rodinných základech, výchově a vzdělání, nikoliv o nařízeních! Politika by NEMĚLA být o hledání správného marketingu, moci a síly, ale o POMOCI LIDEM! Je potřeba se probudit, otevřít oči a společně přiložit ruku k dílu tak, aby naše kraje byly tím nejlepším možným místem pro život!

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) poskytl v červnu 2016 korespondenční rozhovor Vážený pan senátor Ivo Valenta, velice úspěšný slovácký podnikatel a mecenáš řady společensky prospěšných aktivit. Od roku 1991 vlastní skupinu SYNOT, která se mj. soustřeďuje na oblast loterijního průmyslu, IT a online technologií, startupů, správu/rekonstrukci nemovitostí, cestovní ruch, prodej luxusních vozů BMW, podporu sportu a neziskového sektoru. V říjnu 2014 zvolili občané České republiky Váženého pana Valentu senátorem Parlamentu ČR za obvod č. 81 - Uherské Hradiště. Ačkoliv není senátor Valenta členem žádného politického uskupení, přesto podporuje Stranu soukromníků ČR (Soukromníci) a Stranu svobodných občanů (Svobodní), které chtějí oslovit voliče v letošních krajských volbách pod názvem „Svobodní a Soukromníci“ (SaS) s celou řadou netrpělivě očekávaných/konkrétních a především osvobozujících řešení. – Senátor Valenta už však sám volný není: Žije ve šťastném a požehnaném manželství. Má čtyři dcery a jednoho syna.

SwN umožnilo Váženému panu Valentovi volné/necenzurované vyjádření tak, aby mohl na neomezeném prostoru popsat všem občanům České republiky a našeho globálně propojeného světa své názory, rozsáhlé životní zkušenosti mj. například k těmto tématům: interní/externí (NE)vynucování čipování zvířat i člověka prostřednictvím legislativního násilí veřejné moci; nekorektní „motivační vymáhání“ používání jízdní karty ODISky v Moravskoslezském kraji a související obrana práva na nerušený/svobodný život každého člověka; přebyrokratizované právní prostředí v České republice; potlačování přirozených práv/svobod občanů například v rámci diskuse se zastupiteli, jestliže chtějí lidé uplatňovat své plné ústavní právo na přímé řízení vlastní obce, města, ale zastupitelé jim v tom schválně různými obstrukcemi brání, cenzurují je a vytvářejí pro lidi nepříznivé podmínky k plnohodnotnému dialogu apod.; zapojení širokého společenského spektra včetně politických stran (např. Občanská demokratická strana, Strana svobodných občanů, Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Moravané a další menší politické subjekty) do společné/dobrovolné/inspirativní a prospěšné práce na obnově všech krajů České republiky, na zajištění prosperity a mírové obhajoby svobodného/tradičního života pro zdejší občany; důležitost charakterních osobností ve veřejném životě a jejich každodenní pomoc bližním; současnost/budoucnost spolupráce „Svobodných a Soukromníků“ (SaS) na krajské i celostátní úrovni, 24/7 pokusy tohoto předvolebního uskupení o získání široké důvěry voličů např. právě díky takovým svobodomyslným osobnostem, k jakým snad bude už pořád patřit i v případě volebního úspěchu SaS Vážený pan senátor Valenta. – Pravdou je, že lidé by konečně velmi rádi měli v politice svého charakterního člověka, který má za sebou ohromné úspěchy i prohry z nichž se poučil a je zároveň materiálně i duševně výborně zajištěn tak, aby díky tomu nepodléhal různým neférovým tlakům. Je pak totiž pravděpodobné: Bude čestně držet své jednou dané slovo, předvolební prohlášení, ale především se dokáže občanů odvážně zastávat v praxi v jejich každodenní bitvě se Zlem, které stávající politická garnitura bohužel mnohdy občanům v jejich životech bezcitně způsobuje.

SwN by tímto rádo poděkovalo Váženému panu senátorovi Valentovi – při znalosti jeho až neskutečné pracovní vytíženosti – za jeho čas a vstřícnou snahu o odpovědi na rozsáhlou paletu často detailních občanských dotazů. Svědčí to o mnohém: Životní úspěchy mu vůbec nestouply do hlavy. Naopak: Je to stále dobrá/lidská duše, která ráda pomáhá všem inteligentním/rozumným a svobodomyslným podnětům. Svědčí to také o jeho obdivuhodné úctě ke svým možným voličům. Bylo by fajn, kdyby mu to vydrželo také na těch vůbec nejvyšších pozicích v jeho profesním i politickém životě. Zdá se totiž, že jej velká politika od roku 2014 až dosud nesemlela tak, jako se to bohužel stalo třeba Váženému panu ostravskému primátorovi. Nemnozí ustojí každodenní střet se zlými idejemi „legislativního násilí“ a jejich nositeli, pro které je politika pouze neférovým bojem o moc, o dotace, výhody, vliv. Přesně pro takové „papaláše“ jsou pak po jejich úspěchu někdejší voliči již jen nepotřebný „balast“. Ten se odhodí jako toaletní papír do stoupy nedlouho po volbách. Jsou to přesně ti „nositelé Zla“, likvidátoři svobodného společenského zřízení, kteří lidem po svém vítězném tažení za několik měsíců řeknou: čestné dodržování dříve pronesených prohlášení/slibů neplatí. Teď už nás občané zdržujete, obtěžujete. Jděte raději na „pívo“, „čučet“ na televizi nebo do počítače. Hlavně nám „nekecejte“ do správy věcí veřejných! – Věřme, že v případě Váženého pana senátora Valenty nepůjde o další ohromné voličské zklamání: tak jako bohužel v případě již výše zmíněného Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA, jehož názorové veletoče, cenzurní chování k diskutujícím občanům v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy již vešly do dějin. Doufejme také: Občané našli v osobě Váženého pana senátora Valenty konečně jednoho z tolik potřebných/férových „zastánců svobody a tradic celého národa“ ve veřejné/volené funkci a zároveň se silným zázemím privátní sféry. Uvidíme.

Redakce SwN nicméně po všech svých dlouholetých tristních zkušenostech obzvláště z Ostravy připomíná velmi dobře prověřené zlaté/občanské/voličské pravidlo: Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

Rozhovor s Váženým panem senátorem Valentou je k dipozici níže.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Hned na úvod dva osobní dotazy, které nám zaslali čtenáři Necipujtenas.CZ a poprosili nás, abychom Vám je tlumočili: – V prostředí Internetu, na sociálních sítích, obecně v mediálním prostředí působíte Vážený pane senátore Valento nejen u Vás na Slovácku velice lidsky s plným pochopením pro ideály svobodného/tradičního života občanů bez invazivního vměšování veřejné moci. Snažíte se dokonce v tomto duchu lidem vstřícně pomáhat především plnou propagací témat důsledné obhajoby přirozených práv/svobod občanů. Máte však takové hodnoty, povahu, názory, přesvědčení také v reálném životě a nebo jde jen o jakousi roli, pečlivě zvolený marketingový scénář, podle kterého postupuje v uvozovkách „povinně“ většina inteligentních a pravicově orientovaných politiků, úspěšných osobností v každodenním kontaktu s veřejností s cílem dosažení svých velkých strategických cílů bez ohledu na to, co si skutečně myslíte, cítíte a jaká jste osobnost? – Byl Vašim příbuzným, třeba i jen velmi vzdáleným, československý válečný hrdina, letec, podplukovník in memoriam Arnošt Valenta?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Nikdy jsem nepatřil k lidem, kteří mají zálibu v přetvářkách a lžích a nemám potřebu si na nic hrát ani dnes. Naopak před veřejností nic neskrývám – ať už se jedná o mou monackou rezidenci nebo například vlastnictví letadla, které mi umožňuje obrovskou úsporu času, a díky němuž se mohu naplno věnovat rodině, politickému působení i podnikání. Mé vystupování jednoduše odráží to, jaký jsem. Mám zato, že se sázka na pravdu v české politice (možná i proto, že není příliš častá), vyplácí.“ – „(Arnošt Valenta není mým příbuzným).

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Další dotazy, na které bychom rádi znali Vaši odpověď, se týkají mj. (NE)vynucování čipování zvířat. Jaký je Váš názor na tuto problematiku? Sdělte prosím čtenářům webu Necipujtenas.CZ, mezi kterými je mnoho svobodomyslných voličů: Vaše praktické zkušenosti s identifikací a navracením zatoulaných zvířat zpět k jejich majitelům u Vás doma, v rodině, mezi Vašimi přáteli, ve Zlínském kraji, na Slovácku nebo třeba při Vašich častých zahraničních cestách apod. Souhlasíte s tím, aby byly implantovány mikročipy povinně třeba psům, kočkám aj. živým tvorům pod hrozbou likvidačních pokut až 50.000,- Kč a kontrol tzv. „čipovacích komand“ (teoreticky v soukromí domácností, fakticky ve veřejném prostoru), podobně jako to mohla široká veřejnost sledovat v Ostravě od roku 2012 i proti vůli právoplatných majitelů těchto zvířat nebo případně i v rozporu s výhradou svědomí, přesvědčení a víry?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Před nejrůznějšími zákazy, nařízeními a příkazy vždy upřednostňuji samostatné a svobodné rozhodnutí každého z nás. Stát by měl regulovat pouze minimum oblastí – a to především ty, které jsou nezbytné k tomu, abychom žili normálním a spokojeným životem. Rozhodně by naopak neměl vstupovat do záležitostí, kde to není nutné. Když se tedy vrátím k Vašemu dotazu - každý majitel zvířete by měl mít možnost se dobrovolně rozhodnout, zda svého čtyřnohého přítele nechá čipovat, či nikoliv.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již zveřejnilo dle oficiálních údajů získaných v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím přes cca 200 odborných vyjádření veterinárních specialistů, kteří upozornili na možná závažná zdravotní/etická rizika povinných implantací RFID transpondérů do těl zvířat v České republice v souvislosti se zdejšími městskými vyhláškami. Publikovali jsme k problematice medicínských a etických rizik čipování také další fakta z mnoha zemí našeho globálně propojeného světa. Jak to vidíte Vy a lidé na Slovácku? Co si myslíte např. o ostravské vyhlášce č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů o povinném čipování psů držených v soukromých domácnostech občanů, když tento podzákonný předpis neumožňuje udělení ani jedné výjimky z invazivní implantace čipu i kdyby byl třeba dotyčný pes nemocný a jeho majitel by disponoval veterinárním potvrzením, že nelze nastřelení čipu do živého těla zvířete provést? Jde pak o týrání nejlepších čtyřnohých přátel člověka? Co se stane, až dojde v důsledku nekompromisního/politického vynucování označování zvířat RFID transpondérem k úhynu dotyčného živého tvora? Takové případy jsme již také v zahraničí zjistili a zveřejnili. Kdo za to pak ponese zodpovědnost? Ostravští politici bohužel veškerá oprávněná rizika čipování neskutečně s arogantním cynismem bagatelizují. Citová provázanost mezi domácími čtyřnohými mazlíčky a občany České republiky přitom rok od roku neustále roste.

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Jak jsem již uvedl v předešlé odpovědi, vše by mělo být na bázi dobrovolnosti, na zodpovědném rozhodnutí každého jednotlivého majitele psa. Nikoliv formou diktátu ze strany obce či města.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Společenství webu Necipujtenas.CZ letos zveřejnilo ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavenými osobnostmi z Magistrátu Statutárního města Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím data, která jasně prokázala nefunkčnost systému povinného čipování/identifikace a navracení zatoulaných psů zpět domů k jejich chovatelům. Ostravský útulek pro zatoulané nejlepší čtyřnohé přátele člověka jen loni zavřel své dveře pro cca 1.000 nalezených pejsků, aby se vůbec podařilo tuto instituci zachránit před každoročním přeplněním. Přesně tomu mělo ale invazivní/povinné čipování zabránit. Navíc v Ostravě enormně každým rokem rostou náklady na provoz útulku; výběr poplatků ze psů měl v minulých letech naopak sestupnou tendenci; čistota ulic se nijak výrazně nezlepšuje. Samotné čipování se tedy v praxi neosvědčilo ani z čistě ekonomického hlediska. V Ostravě to zkrátka nefunguje ani když městští policisté kontrolovali tisíce chovatelů psů např. při jejich procházce s rodinou v parcích a dokonce ani když zde politici lidem vyhrožovali výše uvedenými likvidačními pokutami. – Podobné údaje zjišťujeme také z dalších zemí našeho globálně propojeného světa a zveřejňujeme je na našem webu Necipujtenas.CZ. – Představte si takovou situaci třeba v Uherském Hradišti nebo ve Zlíně či jiném městě České republiky. Jak byste ji řešil jako dejme tomu hejtman Zlínského kraje, kdyby se na Vás obrátili Vaši voliči s prosbou o pomoc? Lze vůbec zlikvidovat problém s opuštěnými/toulavými psy pomocí metod „legislativního násilí“, zákonem, vyhláškou?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Rád uvedu svůj osobní příklad. Když jsem svým dětem kupoval zvíře – například štěně nebo kotě, vedl jsem je vždy k tomu, aby myslely na to, zvíře není věc, kterou mohou odložit. Je to živý tvor, o kterého se musí stále starat, a to až do konce jeho života. Takto by podle mého názoru měli postupovat všichni rodiče. Je to pouze o rodinných základech, výchově a vzdělání, nikoliv nařízeních. V každém kraji by však samozřejmě měl fungovat systém útulků pro opuštěná zvířat, a to a na bázi spolků či neziskových organizací. Klíčová však je zodpovědnost lidí, ne jen legislativa. Po celé republice by měla existovat funkční síť útulků pro zvířata v nouzi. V hlavní roli by však neměl být stát, ale neziskové organizace.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pokud získá signifikantní voličskou důvěru předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (SaS), které podporujete nejen svými znalostmi, rozhledem a moudrostí, nýbrž zajisté také z role donátora: Jak se budete snažit konkrétně v realitě osvobodit občany z vymáhání čipování a potlačování jejich přirozených práv/svobod? Pomůžete například lidem s právními/technologickými/bezpečnostními aj. expertními analýzami situace, budete se jich veřejně zastávat, iniciovat schůzky s konkrétními politiky a odborníky, občany, aby si uvědomili: jaké závažné problémy svým nekompromisním vymáháním čipování a celou řadou jiných invazivních opatření veřejnosti způsobují? – Pro srovnání: Letos v únoru jste se např. již velmi aktivně zastal svobodomyslných občanů/chodců, kterým politici nařídili povinné označení tzv. reflexními prvky pod hrozbou pokut. – K dokreslení situace: V současnosti vidíme silný zájem Evropské komise a některých velice radikálních zahraničních poslanců Evropského parlamentu o vynucení celoevropského povinného nastřelování RFID transpondérů do živých těl všech psů, koček a dokonce fretek chovaných v každém členském státě Evropské unie a tedy dejme tomu i v soukromí dokonce té poslední slovácké babičky. Ta přitom třeba se svým pejskem ani nikdy ve svém věku nepřekročí katastr vesnice, kde po desítky let bydlí. Objevují se také požadavky na přísné kontroly výše uvedených zvířat přímo v domácnostech každého občana, v jeho soukromí, vymáhání povinné registrace všech takových živých tvorů do online databází s panevropským dohledem nad tzv. životní/domácí pohodou každého zvířete. Někteří europoslanci dokonce prosazují seznamy jedině úředně povolených domácích zvířat určených k tzv. zájmovému chovu (pro potěchu duše; nejde o hospodářská zvířata). Tuto naprosto děsivou a k otevřené totalitě směřující situaci jsme na webu Necipujtenas.CZ popsali v našich článcích např. zdezde. Jak byste tedy lidem v praxi pomohl, pokud by euro-unijní byrokraté chtěli takto našim občanům ztrpčovat životy? Jaké by bylo Vaše hlasování v senátu a případně jaké kroky byste provedl i z pozice krajského zastupitele nebo rovnou hejtmana Zlínského kraje?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Žijeme v demokratickém systému. Voliči mají ústavou zaručenou možnost ovlivnit život ve své zemi či EU, a to prostřednictvím jimi volených zástupců v parlamentech. Pokud se tedy voličům nelíbí tento přehnaně nařizující a regulující stav naší společnosti, jejich jedinou možností je zvolit si v příštích volbách jinou reprezentaci, která do politiky vrátí zdravý rozum a bude prosazovat více osobní svobody pro každého z nás.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Nechal byste například očipovat své malé dcery, aby byly ve větším bezpečí a měl jste online přehled o tom: co dělají? Jenže co když něco takového nařídí politici občanům ze zákona? Vždyť současná vláda již připravuje v intencích Evropské komise plány na povinné nošení občanských průkazů s mikročipy. Letos o tom opakovaně hovořil Váš Vážený pan kolega/senátor/primátor Jaroslav Kubera z ODS a také samotní zástupci Ministerstva vnitra České republiky. Snažil byste se před tím občany ochránit? Jakým způsobem?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Tato záležitost je především na rozhodnutí rodičů. Dokážu pochopit rodiče, kteří svým dětem určitou formu čipu, ať už například na školní aktovku nebo mobilní telefon, pořídí – zvláště nyní, ve chvíli, kdy se zhoršuje bezpečnostní situace na celém světě.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jste napříč společenskopolitickým spektrem uznávaným/úspěšným člověkem. Dokázal jste ve svém životě uspět v mnoha ohledech. Vaše skupina SYNOT se mj. specializuje na IT technologie. Co byste tedy řekl jako budoucí krajský zastupitel nebo rovnou hejtman, kdyby Vám „přistály“ na stole podklady k tomu, že má právě některá společnost ze skupiny SYNOT dodávat mikročipy, skenery a související systémy pro povinné/externí nebo dokonce interní očipování obyvatelstva dejme tomu v rámci koncepce veřejné hromadné dopravy, zdravotnictví (viz globální tlaky některých velkých farmaceutických firem), zaměstnaneckých kontraktů nebo fanoušků sportovních zápasů. Například v ostravské MHD jde o dálkově čitelnou a z hlediska ochrany soukromí, elektronických financí, svobody člověka a dalších rizik nebezpečnou kartu ODISka. Využívají ji také zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oficiální vyjádření Statutárního města Ostravy k přiznaným rizikům používání výše uvedené jízdní karty jsme Vám předem zaslali. Jestliže Vás voliči zvolí do krajského zastupitelstva, budete nepochybně muset podobné otázky řešit mj. v rámci tzv. agendy „smart regionu“ včetně přidělování dotací (viz třeba bezpečnostní moduly SAM apod.). Jaká zde vidíte rizika/nebezpečí pro občany, Vaše voliče? Co je a není v této oblasti přijatelné? Platí ještě stále ono totalitní heslo, že pokrok nezastavíš a každý se musí podřídit veřejné moci a třeba se i nechat očipovat, označit, monitorovat už dokonce i doma, když si to politici zamanou (viz např. tzv. chytré měření energií, povinné označování hráčů loterijních her, interní čipování návštěvníků stadiónů, související databáze všeho a všech apod.)? Kde jsou nepřekročitelné etické/morální hranice rozvoje moderních technologií?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Pokroku v technologii samozřejmě nezabráníme. Pokud se někdo dobrovolně rozhodne, že chce mít čip například v autě, aby si zjednodušil evidenci knih jízd, nevidím na tom nic špatného. Sami naši odborníci ze skupiny SYNOT vynalezli systém monitorování pohybu vozidel „Carnet“, který nejen, že zjednodušuje administrativu, ale současně pomáhá například policii při hledání odcizených automobilů.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Volební program uskupení „Svobodní a Soukromníci“ (SaS) pro letošní krajské volby mj. ve Zlínském kraji cílí na to, aby si lidé mohli konečně v regionech sami daleko ve větší míře rozhodovat o tom, co společně ve svém bydlišti potřebují, čeho chtějí dosáhnout, kde co zlepšit, vybudovat, opravit apod. Chcete údajně také zapojit do správy kraje moderní technologie, ale ne tak, aby šlo o nějaký diktát, nařízení a nebetyčné kontroly. Nicméně na příkladu Ostravy se již jasně ukázalo, že tzv. „smart“ technologie, čipy, související služby apod. mají někteří politici tendence vynucovat povinně nebo v rámci tzv. „motivačního vymáhání“ (viz již zmíněné ostravské čipování psů a nebo projekt tzv. dopravní karty ODISky). Jde přitom o obrovské/dotační miliardy eur, nástup všeobecného šmírování obyvatelstva a získávání ohromného množství dat („Big Data“) z lidského soukromí. Ostatně vždyť Vy sám máte ve své skupině super-moderní IT datovou společnost SYNOT ICT SERVICES, a. s. Bude tedy Vaše politika, program „Svobodných a Soukromníků“, obsahovat ujištění, že žádné nové/chytré technologie a jakékoliv mikročipy včetně souvisejících služeb nebudou na lidech vynucovány, že každému občanovi zajistíte v případě jeho zájmu plný/nediskriminační opt-out z jejich používání?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Jedná se o obdobný dotaz, jako již bylo uvedeno výše. Z mých odpovědí je jistě patrné, že udělám maximum proto, aby podobná, nesmyslná nařízení nemohla být uvedena do praxe, respektive nezasahovala do svobodného života každého z nás.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak byste si představoval vstřícné podmínky pro plnou a necenzurovanou diskusi občanů například v rámci zákonných pravidel jednání krajských/městských/obecních zastupitelstev? Pokoušel byste se po svém zvolení do krajského zastupitelstva pravidelně dávat plný prostor pro vyjádření názorů všech občanů, kteří by se chtěli podílet dle svých garantovaných ústavních práv na přímé správě kraje? Bohužel omezování svobody slova občanů bez veřejné/volené funkce v jednotlivých zastupitelstvech se stává jakýmsi neblahým folklórem mnohých zavedených politických matadorů, kteří doslova po řadu „pětiletek“ úspěšně potlačují např. různými obstrukčními úpravami jednacích řádů možnosti pro plné/necenzurované vyjádření názorů občanů. Stává se, že tito velmi zkušení politici dokonce lidem otevřeně říkají, aby je – velké pány – na zastupitelstvech nezdržovali svou upřímnou snahou třeba o nápravu situace, kdy se pak přirozeně díky tomu nedaří s některými věcmi v krajích, městech, obcích pohnout ani po volbách. – Například část ostravských zastupitelů a hlavně Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy třeba odmítali dodržovat elementární principy slušného chování k občanům a vyloženě je na zastupitelstvu cenzurovali. A to dokonce i ty lidi, kteří se řádně/písemně přihlásili do diskuse. Nedovolili jim přednést ani pečlivě připravené pětiminutové příspěvky. Ministerstvo vnitra České republiky ostravské politiky před takovým postupem z pozice dozoru nad činností samosprávy důrazně varovalo, neboť ostravští zastupitelé postupovali nezákonně a dokonce už vybočili z ústavního pořádku naší vlasti. Opakovaně se odmítli občanům byť i jen prostě/lidsky/gentlemansky omluvit. Oni jsou u moci a nikdo je prý nebude poučovat. Jejich někdejší voliči jsou jim tzv. „ukradení“. Často pak jejich chování připomíná slavný televizní dokument: „Vládneme, nerušit!“ Ministerstvo vnitra ČR už proto dokonce ve svém dubnovém (2016) stanovisku doporučilo odvolání Váženého pana ostravského primátora z jeho funkce. Jde o podobný/tristní vývoj, který mohla široká veřejnost sledovat při schvalování EET v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Jaké jsou tedy podle Vás zásadní principy dobré veřejné správy, svobody slova, názoru a přesvědčení lidí včetně práva občanů bez veřejné funkce na jejich spravedlivý podíl na diskusi se svými zastupiteli v rámci ústavně garantované přímé správy své obce, města, kraje?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Otevřenost politiků a jejich diskuze s voliči samozřejmě podporuji. Sám jsem si mohl ověřit, že nejúčinnější je neformální setkání s lidmi – například při kulturních akcích, v hospodě a podobně. Lidé jsou zde uvolnění a otevření. Také proto jsem se rozhodl pro investici v mediální oblasti do Parlamentních listů, kde mají všichni – politici i voliči možnost bez cenzury zveřejňovat své názory a dotazy.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Donesla se k nám informace, že jste v minulosti osobně jezdil jako občan diskutovat s politiky v Ostravě na některá zdejší zastupitelstva. Pokud je to pravda: Jaké jste si z toho odnesl zkušenosti? Je podle Vás Ostrava a okolí vhodným místem k investicím např. do některých zdejších chátrajících památek, zámků, nemovitostí, různých zdrojů podzemní energie (voda, plyn, uhlí), které by mohly sloužit Ostravanům i široké veřejnosti včetně zahraničních hostů díky aplikaci nejmodernějších technologií?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky: Rád bych jen upřesnil, že do Ostravy jezdí daleko častěji můj bratr, než já. Nicméně abych se vrátil k Vašemu dotazu každé město, Ostravu nevyjímaje, si investice do památek, které jsou dědictvím po našich předcích, zaslouží.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Mnoho obyvatel Zlínského kraje, ale také lidé z celé České republiky jsou naprosto nadšeni z Vašeho předvolebního konceptu nastartování tzv. „skvělého místa pro život“ pro každého pracovitého člověka, a z toho, že si občané budou moci díky tomu konečně najít dobře placenou práci a dojde k nebývalému tzv. baťovskému rozvoji slováckého regionu i celé České republiky. Veřejnost totiž vidí Vaše dlouholeté/konzistentní dosažené úspěchy v podnikání a proto ve Vás tuší reálnou naději, že se to opravdu tentokrát povede, když hnutí ANO v tomto smyslu zklamalo. Prosím popište čtenářům Necipujtenas.CZ fungování takové Vaší vize v praxi. Nepůjde pouze o předvolební tahák a jakousi marketingovou fintu na voliče, kterou již mnohokrát v minulosti použily v předvolebním klání zavedené politické strany?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Lidé ze Zlínského kraje mne znali dlouho před tím, než jsem vstoupil do politiky. Vědí proto, že pokud něco řeknu, tak to platí a své slovo držím.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Dokázal byste si představit dlouhodobou, korektní/kolegiální spolupráci spřízněných stran v celé České republice, v Evropě i širším euroatlantickém formátu například na projektech obhajoby přirozených občanských práv/svobod, pořádání konferencí, pravidelných diskusních setkání s občany v rámci krajů, obcí i měst, které by společnými silami podpořila ODS, Strana svobodných občanů (Svobodní), Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Moravané a další menší politické subjekty? Byl byste ochoten takovou spolupráci koordinovat tak, aby se díky tomu podařilo pomáhat občanům v jejich životech, konkrétních situacích? Vždyť tzv. pravice je už roky rozdrobená, neakceschopná a bohužel se pak ani nedokáže s plnou silou zastat lidí, kterým je evidentně ubližováno špatnou politikou nynější vládní garnitury. Viděl byste zde v takovém případě možnost působení např. někdejšího presidenta Václava Klause?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky: Ano, domnívám se, že by pomohlo integrovat politické strany, které prosazují zdravý selský rozum tak, aby měly sílu postavit hráz rozmáhajícím se praktikám současné vládní garnitury. V tuto chvíli bych však nehovořil o konkrétních stranách a osobnostech. Myslím si, že se mnohé ukáže po krajských volbách. To bude také okamžik, kdy by lidé, kteří to myslí s Českou republikou dobře a upřímně, měli společně sednout za jeden stůl a bavit se o možnostech spolupráce.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak konkrétně si představujete, že budou „Svobodní a Soukromníci“ (SaS) bránit v praxi předchozími generacemi tak těžce vydobytá přirozená práva/svobody občanů České republiky, zdejších krajů a měst, městysů, obcí, osad. Vždyť už blahé paměti Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač. Právě proto je v politice tak důležitá etika/morálka, konzistentnost názorů a nepochybně zázemí, které pak člověku umožňuje nepodléhat jakýmkoliv neférovým tlakům. Myslíte si to také? Kde jsou v politice i v životě mantinely, které byste nikdy nepřekročil? Je podle Vás politika jenom o technologii moci, marketingu a nebo jde především o prosazování idejí, pomáhání lidem? Jste třeba věřící a máte tedy onen morální kompas, který by Vás v životě vedl a Vašim voličům dokázal napovědět, že jejich volba Vás a Vámi podporovaných stran: nebude marná?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Vyrůstal jsem na Valašsku a rodiče mne naučili používat zdravý rozum. V byznyse jsem se pak naučil pracovat s lidmi, rozhodovat se, nést za svá rozhodnutí zodpovědnost, vítězit i prohrávat. V politice nehledám mimořádnou disciplínu. Za správné považuji to, když lidé se zkušenostmi a dovednostmi pomohou efektivně spravovat veřejné věci, přispívat k rozvoji svých regionů a zemí. Politika by NEMĚLA být o hledání správného marketingu, moci a síly, ale o POMOCI LIDEM. Již jsem se dříve vyjádřil, že by bylo vhodné, aby byly volby každým rokem. Před nimi se totiž řada politiků populisticky snaží řešit témata, která je jinak dlouhá léta nezajímají.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Jak vůbec dnes s odstupem času a novými zkušenostmi hodnotíte starou kauzu z roku 2004, kdy jste byl obviněn z toho, že jste údajně naváděl jakožto jeden ze spolumajitelů tehdejšího 1. FC Synot sportovního ředitele klubu pana J. H. k trestnému činu podplácení? Odpykal jste si následně v disciplinárním řízení zákaz činnosti ve fotbale na dva roky a zaplatil pokutu 100.000,- Kč. Soud Vám za trestný čin uložil další pokutu ve výši 350.000,- Kč a čtyřměsíční podmíněný trest. Tím vším jste si prošel. Je třeba na Vás proto v našem právním systému pohlížet jako na nevinného člověka. V křesťanském smyslu naší euroatlantické kultury by měl vlastně každý kajícník dostat novou šanci. Jak se říká: Kdož jest bez viny, nechť první hodí kamenem. Ostatně Vy se usilovně snažíte již hezkou řádku let všemi možnými způsoby své někdejší chyby napravit mj. skrze Vaše aktivní donátorství. Pomáháte lidem v jejich konkrétních situacích prostřednictvím Vaší nadace a dalších veřejně prospěšných aktivit. Jenže pravda lidé Vám často pořád neúprosně předhazují minulost a zapomínají na to moře pozitivního, co jste od té doby pro společnost vykonal. Domníváte se, že má výše uvedená a zhruba 12 let stará kauza stále velký vliv na to, jak občané vnímají Vás a také politické strany, které podporujete? Jaké ponaučení si z toho všeho odnášíte do budoucna a pro Váš další život?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Jedná se o jednou pro vždy uzavřenou kapitolu, starou více než 10 let. Lidé na Slovácku mne znají a vědí, jak to tenkrát bylo. Fakt, že mi důvěřují, nakonec prokázali v senátních volbách. Co se týká pomoci neziskovému sektoru, ta nemá s politikou nic společného. Naše skupina se jí věnuje již více než 15 let, za tuto dobu jsme podpořili tisíce prospěšných projektů stovkami milionů korun.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Pokusíte se osobně pomoci „Svobodným a Soukromníkům“ s vyjednáváním předvolební spolupráce v těch krajích ČR, kde k sobě zatím ještě z neznámých důvodů nenalezli cestu?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Ano, protože věřím tomu, že spolupráce Soukromníků a Svobodných může být úspěšná.

Otázka Společenství webu Necipujtenas.CZ: Na závěr můžete vzkázat našim čtenářům a jistě také mnohým Vašim voličům libovolné sdělení, které chcete, aby nyní zaznělo. Co to bude☺?

Odpověď: Vážený pan Ivo Valenta, senátor Parlamentu České republiky:Je potřeba se probudit, otevřít oči a společně pomoci tomu, aby naše kraje byly tím nejlepším možným místem pro život.

Společenství webu Necipujtenas.CZ: Děkujeme Vám Vážený pane senátore Valento za rozhovor.

Rozhovor je k dispozici v pdf zde .


Zdroj: Korespondenční interview probíhající ve dnech 25. dubna 2016 až 7. června 2016 mezi Váženým panem senátorem Parlamentu České republiky Ivem Valentou a Váženým panem Mgr. Radkem Přepiorou (šéf-editor Společenství webu Necipujtenas.CZ); telefonická a písemná komunikace ve výše uvedeném období s Váženou Mgr. Magdou Pekařovou, tiskovou mluvčí holdingu SYNOT, Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika.