Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Media-archiv

VÝBĚR Z MONITORINGU SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ (Mediální archiv 2014 až 1999) 

 • 23. července 2014; 10. května 2014; duben a březen 2014; srpen a únor 2013 etc.: Vrchní správa pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate VMD) je vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova („Department for Environment, Food and Rural Affairs DEFRA). Již na jaře roku 2014 vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Zavedla dokonce v této souvislosti pro širokou veřejnost zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními identifikačními transpondéry veškerých zvířat – dostupné na níže uvedené webové adrese: http://www.vmd.defra.gov.uk/microchipeventreporting/ .Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Zároveň budou také získané informace ihned předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích čtyřnohých mazlíčků v důsledku připravovaného plošného vynucování čipování psů (2016) formou legislativního násilí a pod hrozbami pokut až 500 liber (cca 17.500,-Kč). Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři transpondérů.

Britští veterinární odborníci očekávají přísun dat o třech základních jim známých negativních dopadech čipování:

1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu.

K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patří v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj.

2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka.

Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus zvířete pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk.

3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips).

Pan Giles Daviszvěrolékař a šéf dozoru britské Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv – veřejnosti také vysvětlil, že nový vládní sběr informací o (ne)fungování systému RFID identifikace zvířat u jehož zrodu on sám stál, by měl vést k získánívětšího množství zpráv, které nám pomohou detekovat vznikající problémyto pak umožní naší profesi dozvědět se o nich mnohem rychleji než kdy dříve“.

V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“ - VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republikyVáženého pana MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D.

Zdroj: Dubnové (2014) vydání prestižního vědeckého časopisu Veterinary Record“ (svazek 174, ročník 17), který je distribuován členům Britské veterinární asociace (British Veterinary Association); http://vetweb.cz/mozne-vedlejsi-ucinky-cipovani-pet-zvirat/; http://www.vmd.defra.gov.uk; www.vmd.defra.gov.uk/microchipeventreporting; http://www.vmd.defra.gov.uk/pdf/mavis/mavis90.pdf; http://www.vmd.defra.gov.uk/pdf/leaflet_microchip.pdf; http://www.vmd.defra.gov.uk/pdf/PublishedStandards.pdf; http://veterinaryrecord.bmj.com/content/174/17/419.short?rss=1; http://vetrecordjobs.com/vetrecordjobs/advice/view-article.html?id=2082; http://mrcvs.co.uk/en/news/11710/VMD-to-monitor-adverse-reactions-to-microchips; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/www-klinikatosa-cz-srpen-2013-posudek-rizika-cipovani-profesor-svoboda-vfu.pdf; http://www.vetsonline.com/news/latest-headlines/140410-vmd-launches-microchip-scheme-at-bsava-congress.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/backhome-biotec-microchips-virbac-official-letter-to-consumers-thousands-of-bad-chips-recalled-october-2012-signed.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/virbac-gspartners-czechrepublic-yorica-ostrava-poruba-defective-microchip-confirmed-global-problem-may-2014.pdf; http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9853799/Dog-owners-face-500-fine-for-failing-to-microchip-pets.html

1/ lze očekávat obrovský nárůst označování, on-line sledování všeho a všech pomocí RFID mikročipů v rámci konceptu Internetu věcí; jde o vážné politickoekonomické téma, jehož význam rok od roku roste

2/ dojde díky tomu k radikálním eticko-kulturním a environmentálním (bohužel také negativním) společenským změnám

3/ takovému vývoji se prý dá zabránit, nebo jej alespoň zpomalit díky přijetí a implementaci patřičné legislativy (v rámci Evropské komise to má být údajně realizováno v rámci dvanácti nejbližších měsíců)

4/ mezi hlavní identifikovaná rizika a problémy rozšiřování RFID technologie patří:

a/ zajištění kontrolovaného a bezpečného přístupu k informacím, autentizaci, lokalizaci, identifikaci doslova ´všeho a všude´

b/ zabezpečení automatizovaných procesů zpracování dat a následné tvorby modelů chování člověka včetně vytváření statistických predikcí

c/ zákeřné zneužití osobních údajů aj. citlivých informací

d/ nedovolené šmírování osob

e/ zdravotní následky pro zvířata i člověka vystaveného působení elektromagnetických polí a různých souvisejících vlnění (viz na konferenci zmiňované případy obtíží dělníků-pracovníků obsluhujících různé typy čteček/skenerů atd.); především je zde zcela zásadní neustálá absence podrobných a dlouhodobých studí zdravotní nezávadnosti RFID mikročipů včetně související datové techniky a jejího vlivu na okolní prostředí

f/ neexistence podrobných technologických postupů ekologické likvidace ohromného množství vyrobených a už nepoužívaných mikročipů (bilióny kusů) - otázky jejich recyklace nebo přirozeného rozkladu (biodegradace)

g/ podceňování vlivu abnormálního a nezodpovědného rozšiřování označování věcí, zvířat i člověka skrze RFID mikročipy na podkopávání nepostradatelné svobody, veřejného zdraví a kvalitního životního prostředí naší civilizace; protože ne všechno, co je technologicky možné uskutečnit, je vždycky lidsky a společensky akceptovatelné (viz doktor Pierre-Antoine Chardel a jeho diskusní příspěvek)

h/ odmítání garance definitivního ´umlčení mikročipů´, souvisejících čtecích aj. zařízení + neumožnění úplného vymazání všech souvisejících/shromážděných údajů v různých typech databází

ch/ včasné informování každého jednotlivce kdykoliv se dostává do kontaktu s RFID technologií a jsou zpracovávána jeho osobní data

5/ Závěrem byla zdůrazněna nutnost využít na základě tzv. principu předběžné opatrnosti každé příležitosti k deaktivaci jakýchkoliv RFID čteček/skenerů dat, pokud již tedy nejsou tyto přístroje používány; lidé by neměli být vystavování stále větším a silnějším elektromagnetickým polím, nejrůznějším typům vlnění nebo záření v souvislosti s rozšiřováním bezdrátových technologií. -

Zdroj: http://www.greenit.fr/article/materiel/rfid-et-privacy-les-donnees-personnelles-a-l-ere-des-little-sisters-5219; http://www.debatinginnovation.org/?q=debatRFID; http://www.dailymotion.com/debatingInnovation (množství záznamů/videí přímo z konference ve francouzštině)

Ing. Marián Fillo: „jsem slyšel i takovou konspirační teorii, že to byl test, že kolik procent lidí si nechá líbit libovolné idiotské nařízení vlády, ano, a nebo doporučení vlády.

Norbert Lichtner: „Ale tak to se dělá vždycky. To je pořád dokola. Tam máš očkování těch psů. Víš a zvířat. Ano. To máš to stejné.

Ing. Marián Fillo: „Já jenom ... no ale tedy čipování.

Norbert Lichtner: „Čipování, ne očkování. Čipování. Ne, no tak to máš to stejné. No někteří se (z toho vynucování čipování, pozn. autora) až tak, až tak pokakali; nebo já to vidím takhle: Když ty si chceš dát psa naočkovat, tedy očipovat, tak prosím, je to Tvoje rozhodnutí, ale zase nutit, ano, nutit lidi a strašit je něčím, co není pravda (např. že čipování vyžaduje Evropská unie nebo likvidačními pokutami, pozn. autora), je podle mne svinstvo. Ano. Protože to nebyla pravda, ale všechna média samozřejmě ty lidi zastrašovala (musíte čipovat, pozn. autora). Pokuty budou, pokuty. Já jsem viděl na vesnických těchto, co mají, tyhle nástěnky: tamhle bude taková pokuta a já nevím co, ano. Bylo to obyčejné svinstvo: nic víc. Jen, abyste si vydělali pár prostě, pár eur. Ano.

Ing. Marián Fillo: „A ještě zajímavé bylo, že před tím, než to začalo platit (povinné čipování, pozn. autora), tak ten čip byl podstatně levnější, než potom, po začátku platnosti. To bylo taky jako ...

Norbert Lichtner: „No jasně. Ano. /.../ Ale prostě, prostě bylo to svinstvo, ano a bohužel mnoho lidí se nechalo takovým způsobem zastrašit. Ale zase já nemám: Když si někdo chce očipovat psa, tak nechť si poslouží, vždyť jako ... Jen tady jde o to, že mnozí (občané, pozn, autora) to udělali právě na základě zastrašování a díky dezinformaci. Ano. Kvůli ničemu jinému.

Zdroj: http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%2012.06.2014%20filo.mp3 (Stopáž: 02:29:39 až 02:31:11)

 • 27. dubna 2014; 9. září 2013; 6. ledna 2012; 23. července 2010; 6. srpna 2009; říjen 2009 etc.: Hostem rozhlasového pořadu doktorky Katherine Albrechtové, který odvysílala 6. srpna roku 2009 mediální síť „The Genesis Communications Network“ (GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic), byl známý americký publicista/žurnalista pan Edwin Black, jehož rodinu těžce postihly protižidovské opatření Hitlerova německého totalitního režimu. Pan Black - držitel řady prestižních literárních a novinářských ocenění - představil posluchačům výsledky výzkumu svého týmu s tématikou globální společnosti IBM („The International Business Machines Corporation“), která poskytovala nacistům od 30. let 20. století mj. skrze svou německou pobočku „DEHOMAG“ („Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH“) ´know how´ pro systém trvalé „identifikace Židů“ a dalších občanů Německa i států později okupované Evropy. Prostřednictvím děrných štítků - předchůdců čárových kódů a dnešních mikro/nanočipů - umožnilo technologické řešení IBM velmi efektivní/rychlou/úspornou katalogizaci získaných miliónů osobních údajů, označení konkrétních lidí/skupin/národů a následnou systemizaci státem posvěcené perzekuce včetně okrádání osob, jejich využití na otrockou práci a selekci ke konečné likvidaci. Edwin Black prokázal, že odborní specialisté IBM pomohli vytvořit systém číselných znaků pro evidenci informací, řízení deportací, logistiky a také pro odstranění Židů i dalších lidských bytostí. Speciální číslo pro tzv. „sonderbehandlung“ - fyzické zničení nepohodlného člověka - bylo číslo „6“. IBM nabídlo nacistům a „vyvinulo“ pro ně identifikační „rasovou metodu“, jak odlišit v uvozovkách ´běžného člověka od Žida´. Black zveřejnil výsledky svého bádání v knize s názvem „IBM and the Holocaust“. - V interview s doktorkou Albrechtovou dále upozornil na systém amerického číslování účastníků sociálního pojištění: zde lze také vysledovat z velké části podíl práce IBM. - Vzhledem ke svému historickému výzkumu Black varoval před ohromným rizikem tzv. „individualizace statistiky“ (viz též snaha mnoha nynějších politiků o prosazení systému majetkových přiznání), když veřejnosti vysvětlil: Za Hitlera docházelo například k tomu, že úředník identifikoval konkrétní jméno, porovnal ho s „účty v bance“, pracovním zařazením, majetkem, pojištěním, příslušníky rodiny, genealogií, členstvím v organizacích, stranách, klubech a vůbec všemi dostupnými údaji (viz také práce IBM na systému amerických internačních táborů) a tohle pak bylo využito jako výdobytek nejmodernější technologie v rámci destrukce ohromného množství nevinných lidí. Ostatně za války byly vyrobeny milióny děrných štítků. „IBM již demonstrovalo, že má schopnost řídit celou společnost směrem ke genocidě,“ prohlásil pan Black. - Firma IBM dodnes nabízí řešení pro zpracování dat i statistickou analýzu například při sčítání lidu v mnoha zemích světa. - Dr. Katherine Albrechtová v této souvislosti dále uvedla informace o vynálezu IBM s názvem „Person tracking unit“ (k tomu viz patent z roku 2002). Uvedené zařízení dokáže dálkově monitorovat živé bytosti/neživé věci skrze RFID. Firma IBM podle doktorky Albrechtové zpřístupnila na svém webu oficiální informaci, že taková zařízení mají být umístěna na běžným okem neviditelných místech a budou sledovat pohyb označených lidí/zvířat/předmětů. Zároveň podotkla: Plány na šmírování občanů nesou v kontextu známých dějin IBM až znaky jakési „patologie“. - Pan Black vyjádřil nad podobnými nápady své zděšení. Doporučil tyto nebezpečné trendy velmi bedlivě sledovat. „IBM prokázalo svou schopnost spolupracovat s tyrany,“ dodal. Deklarovalo, že se nezastaví ani před „jakýmkoliv ilegálním činem“ ve smyslu poválečné definice zločinů proti lidskosti. Black zároveň nezapomněl uvést: IBM bylo příliš důležité pro všechny strany 2. světové války. Poskytovalo Spojencům řadu nepostradatelných systemizačních činností od aktuálních meteorologických předpovědí až po zpracování dokumentace Norimberského tribunálu aj.: díky tomu se této firmě nikdy nic moc nestalo. - Bohužel, dnes ještě stále často vidíme onu tzv. „mentalitu technokratů“, kdy číslo a informace jsou důležitější než humanita. Proto je nutné nedovolovat současným politikům, ale také různým marketingovým oddělením soukromých firem a vůbec komukoliv: jen tak automaticky sledovat/souhlasit se všudypřítomnými technologiemi - jako je např. čipování, které mají za cíl identifikaci/monitorování svobodného života - zatím - nezotročených obyvatel vzájemně propojeného světa. – Pan Edwin Black vystoupil také jako hlavní osobnost v dokumentárním snímku z roku 2009 pojmenovaném „One Mainframe To Rule Them All“ z dílny zakladatele globálního ANTI-čipovacího disentního hnutí „My lidé se očipovat nedáme“ („The We the People will not be Chipped“) pana Grega Nikolettose (úspěšný australský podnikatel - pracoval také mj. pro Apple nebo Xerox). Výše uvedený film se zaměřil především na činnost společnosti IBM v době druhé světové války a připomněl dobře známý fakt: Čím lepší identifikace, tím lepší možnosti perzekuce; ukázal, jak čísla ovládala/určovala život nebo smrt miliónů lidí. Pomocí osobního čísla se z obyvatel celých států stávali otroci, doslova dobytek a život byl degradován na věc průmyslové/státní spotřeby. Kontrola všeho a všech: to se nacistům obzvláště velmi líbilo a přirozeně nejen jim. Zapadalo to do jejich představ o uspořádání vševědoucího státu (viz v tomto směru také urputné snahy části novodobých politiků). Systém evidence děrných štítků se „po válce vyvinul“ do „čárových kódů,“ říká Edwin Black a ty posléze v RFID mikro/nano čipy. „Všechny technologie, které mají schopnost posunout lidstvo zase o krok kupředu, mají také schopnost vytvořit lidem ze života úděsnou represi.“ Black varuje před zneužitím shromažďování údajů o lidech „ke zlým účelům“. Pak vytahuje aplikační jehlu s čipem a říká: „Tohle je implantační RFID mikročip, který financuje IBM“ a je používán pro „pacienty, psy, pro domácí mazlíčky“. Pokud se dnes zeptáte firmy IBM na její dějiny za války, „proč to dělala“, tak Vám její zástupci řeknou: „Nemáme o tom údaje … všechny jsme ztratili.“ Pan Black si myslí: „Měli by se omluvit za to, co udělali“ a pak prostě: život jde dále - je to za námi. Nicméně tím, že IBM stále mnoho informací zatajuje, tak se pořád spojuje se „zločiny svých nacistických zákazníků“. - Stále ještě máme jako lidé šanci říci, že nechceme být očíslováni, katalogizováni, sledováni. Všichni víme, že to Zlo vždy začne u těch nejslabších, nemocných, lidí bezbranných a bez finančních prostředků. - Autoři filmu dodávají, že je třeba se vůči čipování bránit: „Není to pouze otázka zachování soukromí, je to otázka lidských práv.“ „Nedovolíme, aby se dějiny opakovaly: MY LIDÉ SE NENECHÁME OČIPOVAT!“ – (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.) - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3272:thu-august-06-2009&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/0908/20090806_Thu_Albrecht2.mp3; http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_and_the_Holocaust; http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_during_World_War_II http://en.wikipedia.org/wiki/Dehomag; http://www.infowars.net/articles/october2009/161009Mainframe.htm; http://youtu.be/XVWNlvI-eB4; http://youtu.be/Rfv6WJ_h3rM; http://youtu.be/Ni2FFSAhTcA; http://youtu.be/VC3BL5MiQeo?t=1m19s; http://youtu.be/VgsRoocMHAA; http://youtu.be/G5k8R4AgQXU; http://youtu.be/RjAbzghMioc; http://youtu.be/YTQqg877nGQ; http://youtu.be/1dhiKlouSq8; http://blogs.scientificamerican.com/observations/2010/07/23/should-you-worry-about-the-tags-on-wal-mart-underwear/; http://1.usa.gov/1mvsQlo; http://www.northjersey.com/news/wayne-memorial-service-opens-holocaust-remembrance-week-1.1004059; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/241358-cssd-chce-majetkova-priznani-uz-od-dvou-milionu/


 • 9. dubna 2014: Hospodářské noviny informují o nástupu mikročipů určených pro tenisové rakety, které posléze monitorují např. údery, rotaci aj. efektivní využívání tohoto populárního sportovního vybavení - http://hn.ihned.cz/c1-61993260-cip-v-rakete-zmeri-udery-i-rotaci
 • 8. dubna 2014 etc.: Dílo srbského pravoslavného duchovního otce Tadeáše (10. října 1914 - 13. dubna 2003) je dodnes velmi inspirativní pro milióny křesťanů na celém světě. Otec Tadeáš proslul především jako autor mnoha spisů, ve kterých ukázal, že již samotné naše myšlenky mají obrovskou moc a dokáží ovlivnit i změnit třeba k lepšímu praktický život každého z nás. Stal se také známým odpůrcem vynucování jakéhokoliv označování člověka mj. např. formou mikročipů (v době druhé světové války byl okupanty vězněn/mučen). Varoval před bezbřehou elektronizací společnosti; opravdoví křesťané zkrátka nemohou přijímat pečeť/znamení Antikrista a nechávat jej tak volně působit ve svých životech; věřící lidé musí stavět vůči Zlu ideje Pána Spasitele Krista, jenž přinesl lidem svobodu, lásku a nikoliv otroctví/kontrolu/poplatky a totalitu. - http://www.teleprompter.rs/neverovatna-prorocanstva-oca-tadeja-do-sada-se-sve-obistinilo.html; http://youtu.be/6jX895ZNx5c; http://youtu.be/Xqa-dw8F950
 • 7. dubna 2014; 24., 23. března 2014: Společenství Necipujtenas.CZ neustále upozorňuje české poslance/senátory a především zastupitele (Ostrava) místních samospráv, že pokud již dopředu zvolí bez svobodné soutěže třeba nějaký invazivní výrobek pro označování domácích zvířat (čipování) a jeho nákup/užívání budou posléze ještě povinně po svých občanech vyžadovat pod hrozbou pokut i „různých komand“, tak dříve nebo později dospějí do bodu, kdy takové jejich počínání ve Štrasburku/Bruselu napadnou nejen občané, nýbrž především konkurenční firmy s odkazem na porušení principu svobodné tržní soutěže a základních/přirozených práv/svobod. Navíc nové technologie a lidská nápaditost každým měsícem úžasně postupují vpřed: zkrátka již samotný přirozený vývoj učiní dané invazivní politické řešení zastaralým. Např. mladá pražská společnost CALL, spol. s r.o. vstoupila přednedávnem (2014) na český trh s produktem elektronických psích známek „DogNTag“ v ceně 560,- Kč, které využívají bezdrátový/bezkontaktní přenos dat NFC („Near field communication“) založený na technologii RFID. Je to naprosto nenásilné identifikační řešení, které znamená mohutnou renesanci psích známek jako tradičního a velmi oblíbeného způsobu označování domácích mazlíčků. Distributor o těchto „chytrých známkách“ říká: „V podstatě jde o vylepšení současných identifikačních známek a čipů jejich kombinací do jednoho produktu, který přináší výhody z obou řešení.“ A tou „hlavní výhodou NFC čipu ve známce oproti standardnímu čipování je možnost zobrazit jeho obsah i těmi nejlevnějšími smartphony s podporou NFC“. Při využití zastaralé/rizikové/neefektivní metody klasického čipování musí chovatelé bohužel strpět „pod kůži pejska speciální RFID čip, ke kterému je potřeba speciální čtečka, jejíž pořízení je velmi nákladné“. Oproti tomu „DogNTag“ reprezentuje tzv. „chytrou psí známku“ propojenou s webovým profilem zvířete a umožňuje zjišťování polohy včetně automatické emailové notifikace chovatele. Dokáže také samozřejmě využít standardních výhod známky díky vyznačeným informacím o majiteli domácího mazlíčka (stačí se na známku podívat bez jakéhokoliv čtecího zařízení: hned je jasné, komu zvíře patří) a umístění populárního QR kódu na své zadní straně (v tomto případě úplně bez mikročipu). „Nálezci pejska tak postačí (k identifikaci zvířete, pozn. autora) běžný mobilní telefon nebo počítač,“ dodává zástupce firmy CALL. Poměrně vysoké náklady na pořízení „DogNTag“ lze vyřešit objednávkou tzv. „neznačkové/prázdné známky“ např. na největším internetovém aukčním webu eBay v přepočtu za cca 5,-Kč a posléze do ní umístit data o bydlišti pejska/kočičky, nebo tam třeba naskenovat samotný QR kód aj. možnosti. - http://www.nfctech.cz/nfc-i-pro-nase-domaci-mazlicky/; http://blog.dogntag.com/prispevky/ohlednuti-za-for-pets-2014; http://blog.dogntag.com/prispevky/tiskove-zpravy-k-uvedeni-dogntagu-na-esk-trh; http://smartmania.cz/bleskovky/dogntag-chytre-psi-znamky-s-nfc-prichazeji-na-cesky-trh-jsou-ale-drahe-7285
 • 7. dubna 2014: Srbský zpravodajský web „vesti-online.com“ přináší nepotvrzené spekulace bez uvedení relevantního zdroje o chystaném povinném čipování dětí v Evropě mj. v rámci vakcinačních kampaní a varuje před tímto zlým fenoménem naší doby - http://www.vesti-online.com/Vesti/Svet/394480/Bebe-sa-GPS-uredajem
 • 7. dubna 2014; 11. prosince 2013: Světlana "Seka" Aleksičová („Светлана "Сека" Алексић“) - jedna z nejpopulárnějších srbských popových zpěvaček, herečka a pravoslavná křesťanka - často píše na svém blogu o řadě filosoficko-politických témat. Nejedná se přitom vůbec o klasické marketingové/povrchní výstřelky popových hvězdiček ve stylu hodnocení módních kreací, kabelek, botiček, dovolených, postýlek, parfémů apod., nýbrž většinou o podnětný a životními zkušenostmi podložený pohled zralé ženy na nešvary současné západní společnosti. 11. prosince 2013 zveřejnila „Seka“ na svém blogu článek s názvem „Čipování lidí - Nikdy!“, kde důrazně varovala širokou veřejnost před vynucováním různých forem implantací/používání mikročipů, neboť to ve svém důsledku vede k posilování globální kontroly mocných elit nad každým jedincem a k likvidaci posledních zbytků soukromí. Aleksičová ve svém textu upozorňuje na překotný vývoj technologií zaměřených ke změně vědomí člověka, což jde ruku v ruce se zhoršením mezilidských vztahů, odpoutávání od Boha, od lidskosti, lásky a s tím pak bohužel přímo souvisí nárůst kriminality. Zpěvačka v této souvislosti připomíná v Srbsku stále velmi živý odkaz pravoslavného duchovního otce Tadeáše (1914 - 2003), když píše, že miluje duchovní poselství jeho textů a obzvláště v této souvislosti zmiňuje kázání proti přijímání povinného označování (čipování) lidských bytostí. Otec Tadeáš po desítky let vyjadřoval své hluboké poznání: Pokud něco takového jako mikročipy dobrovolně přijmeme, akceptujeme ono biblické/pověstné znamení šelmy. Tím již přestaneme být pány nad svými životy; staneme se sluhy/otroky systému řízeného Zlem. Lidská bytost má přece přirozené právo na svobodný/soukromý život, kde si sama rozhodne: jak chce žít. Světlana "Seka" Aleksičová jednoznačně říká: Jsem proti čipování lidí! Problémy našeho světa to nevyřeší. Musíme si uvědomit: Na Zemi nemůžeme nikdy bez Boha vytvořit nějaký ráj, kde bude vše dokonalé, harmonické a bez jakékoliv negativity, kriminality atd. Dokonalost zde v naší formě bytí zkrátka neexistuje, i když se o její dosažení snažíme. - http://svetlanaaleksic.blogspot.cz/2013/12/cipovanje-ljudi-nikako.html
 • 7. dubna 2014; leden 2014: Mohutný nástup biomedicíny, bezdrátové technologie v lidském organismu, monitorování života pacientů i personálu nemocnic pomocí různých senzorů, RFID/RTLS implantátů, chytrého: tetování, náramků, telefonů, dokonce textilií. - http://www.researchandmarkets.com/research/h2jphk/biowireless; http://www.sys-con.com/node/3046202
 • 5., 4., 3. dubna 2014: Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích včetně svého vlastního rozhlasového pořadu a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o této problematice několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. Třetího dubna 2014 vystoupila v reportáži globální křesťanské televizní sítě CBN („Christian Broadcasting Network“ - vysílá pro 180 států světa/desítky miliónů diváků) se sídlem v městě Virginia Beach (stát Virginie) v rámci komentovaného zpravodajství pořadu „The 700 Club“ (jedna z vůbec nejdéle produkovaných televizních relací kontinuálně už od roku 1966) zakladatele CBN Pata Robertsona, proslulého amerického evangelického pastora, mj. autora bestselleru „Nový světový pořádek“ („The New World Order“). Albrechtová zde upozornila, že mnoho mocných osob by rádo vidělo, jak veřejnost nadšeně přijímá mikročipy ve všech oblastech našeho života. Především usilují o to, aby měl každý člověk své identifikační znamení - číslo kupříkladu v čipu - buď na sobě (třeba chytré hodinky, identifikační pásky) a nebo už rovnou ve formě implantátu v těle. Připomněla úzce související biblické předpovědi podle Zjevení sv. Jana: „Nastanou časy, kdy budou lidé přinuceni k tomu, aby akceptovali své označení.“ A ti, „kteří tak neučiní, zkrátka nebudou moci nic nakupovat ani prodávat,“ dodala. „Někteří lidé říkají, že takovým označením bude RFID,“ jelikož tato technologie může být jednoduše umístěna na ruku nebo čelo či přímo do mozku člověka např. ve formě moderního elektronického tetování/mikro/nanočipu. Samozřejmě lze očekávat i daleko sofistikovanější vynálezy a RFID bude vlastně pouze jakýmsi předstupněm toho, co nás ještě čeká. Doktorka Albrechtová zároveň poukázala na podivné mlčení - dokonce až „stud“ - a (NE)dialog na téma hrozícího označování mikročipy, který panuje v mnoha velkých církvích. Přitom křesťané většinou o nebezpečí znamení šelmy formou čipování dobře vědí: Bible to považuje za naprosto stěžejní, velmi vážný/konkrétní a přímo v praxi hmatatelný bod víry. Nyní, když je tato technologie po staletích konečně vynalezena, na celém světě dostatečně rozšířena, tak „o tom nikdo nechce mluvit“. Albrechtová zdůraznila, že by lidé měli především začít o všem přemýšlet ještě před tím, než slepě přijmou různé tzv. ´super výhodné´ monitorovací technologie. - http://www.cbn.com/tv/3426850285001; http://www.rawstory.com/rs/2014/04/03/pat-robertson-buying-stuff-by-computer-is-the-mark-of-the-beast/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2596889/Buying-items-computer-Mark-Beast-says-televangelist-Pat-Robertson-website-lets-buy-book-online.html; http://www.cbn.com/cbnnews/healthscience/2014/April/RFID-Tech-Opening-Doors-for-Revelation-Fulfillment/; http://wordpress.katherinealbrecht.com/?p=1611#more-1611; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4367:sat-april-05-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1404/20140405_Sat_Albrecht1.mp3
 • 4. dubna 2014: Zakladatel/editor prestižního časopisu „RFID Journal” pan Mark Roberti odpovídal na dotazy čtenářů. Uvedl mj., že lidé si nechávali původně implantovat RFID mikročipy hlavně z důvodů “propojení dané osoby s jejími zdravotními záznamy”. Tento krok se ovšem dodnes nepodařilo vládám plošně prosadit. V budoucnu se budou muset prý všichni politici ale stejně nakonec “dohodnout na standardu”, který bude zaveden na “celonárodní úrovni”. Další lidé se podle pana editora nechávali očipovat kvůli snadnějšímu přístupu ke svým počítačům, domovům a protože jim to přinášelo různé výhody, status VIP ve vyhlášených klubech, jednodušší možnosti automatických plateb apod. „Takže ano, je to využíváno v osobních záležitostech,“ dodal Roberti. - http://www.rfidjournal.com/blogs/experts/entry?10977
 • 3., 1. dubna 2014; 5., 4. března 2014 etc.: Vedení některých útulků pro ztracená zvířata často porušuje nejen ústavní přirozená práva chovatelů zvířat, nýbrž navíc diskriminuje občany, kteří nežijí tzv. v rámci požadavků „elitní společnosti“ a nemohou si tedy vždy dovolit zajistit svému domácímu mazlíčkovi tu nejlepší možnou péči. Tento finanční/sociální handicap ovšem vynahrazují svou láskou a zvíře je s nimi zcela spokojené, přestože nenosí hedvábné dečky, obojek s diamanty, nebo neváží půl tuny. Jeden z nejčtenějších světových deníků Mail_Online a další sdělovací prostředky (např. CBS, Los Angeles Times, Examiner.com atd.) v této souvislosti informovaly (březen/duben 2014) světové veřejné mínění o příběhu z americké čtvrti Panorama City ve městě Los Angeles (stát Kalifornie): Místní rodině se zaběhlo štěně sedmiměsíční fenky jménem “Raffiki”. Doputovalo až do nedalekého útulku. Původní chovatelé o tom však nevěděli a tak rozjeli pátrací akci včetně vytvoření stránky na Facebooku. Fenku se jim posléze opravdu podařilo v útulku najít díky fotografické identifikační metodě a pomoci nadšených dobrovolníků. Ke svému zděšení však nyní rodina zjistila, že Raffiki již podléhá zdejším specifickým elitářským konvencím a i když chovatelé prokázali pomocí rodinných fotek svůj jasný majetkový nárok na ztracené štěně, tak jelikož nebyla Raffiki v době svého přijetí do útulku žádným způsobem označená (čip, známka, tetování atd.) ani vykastrovaná: muselo prý být prověřeno, zda jsou její původní majitelé pro ní opravdu těmi vhodnými chovateli (považte!). Mezitím se již o fenku přihlásili jiní/movitější zájemci, kteří byli schopni poskytnout zvířeti lepší materiální podmínky k jeho životu. Vedení útulku nakonec opravdu rozhodlo: přiznalo štěně bohatší rodině. Jedním z oficiálních důvodů bylo také to, že Raffiki nebyla očipovaná (SIC!), její původní chovatelé nežili ve velkém bytě a vůbec ne v té nejlěpší části města (neskutečné!). Na protest proti takové mohutné nespravedlnosti - jasné diskriminaci chudších obyvatel - rezignovala jedna zaměstnanakyně útulku. Původní majitelé Raffiki budou muset nyní o své zvíře svést krutý boj v rámci soudních instancí, na které ovšem stejně nemají peníze. - Tento příběh jasně ukazuje, kam až může vést přehnaná snaha o vynucování čipování, posuzování každého individuálního lidského příběhu podle naprosto neadekvátních elitářských hledisek (viz podobný současný trend odebírání dětí z nemajetných rodin v rámci juvenilní justice). - Společenství Necipujtenas.CZ již minulý rok důrazně varovalo: Snahy o vynucení povinného očipování včetně stanovování různých nepřirozených standardů pro život zvířat povedou k silným sociálním tlakům ve společnosti a samotný chov domácích mazlíčků posléze bude pouze výsadou bohatých/mocných osob. - http://www.latimes.com/local/la-me-0304-banks-lost-dog-20140304,0,3150336,full.column#axzz2v1RkFZkB; http://losangeles.cbslocal.com/2014/03/04/lost-dog-becomes-focus-of-fight-between-2-families-rescue-organization/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2573424/Rescue-shelter-sells-4yos-lost-dog-better-home-despite-owners-family-going-great-lengths-track-pet-love.html; https://www.facebook.com/whereisRaffiki; http://www.examiner.com/article/dog-ownership-legal-vs-ethical
 • 3. dubna 2014: Velká Británie zvažuje umísťování mikročipů do každého balení potravin. Spotřebitelé tak mají být automaticky upozorňováni formou SMS zpráv na vypršení doby použitelnosti třeba polévky, jogurtu, chleba apod. Daná technologie ovšem umožňuje bohužel též sledování zvyklostí jednotlivých občanů, jejich pohybu a dokonce toho, zda se ve svém soukromí chovají tzv. hospodárně. Stát bude chtít zřejmě již brzy regulovat počet rohlíků, které každý den sníte, kolik káv vypijete a to všechno zdůvodní tzv. „veřejným zájmem“. Právo na „Opt-out" včetně obrany generacemi předků tvrdě vybojovaných práv/svobod a soukromí občanů dodnes chráněných Ústavou: opět bohužel není na programu tzv. „politického dne“. - http://www.ninjamarketing.it/2014/04/03/microchip-per-evitare-lo-spreco-degli-alimenti/
 • 3. dubna 2014: Ruth Thompsonová Carrollová - šéfka útulku pro opuštěná zvířata („The Association for Needy and Neglected Animals“) v americkém zhruba sto tisícovém městě Erie (stát Pensylvánie) - se na základě zkušeností ze své praxe jednoznačně vyjádřila na začátku dubna 2014 pro televizní stanici „WJET-TV“ (součást mediálního gigantu ABC), že: „ČIPOVÁNÍ JE ČASTO NEÚČINNÉ, ZEJMÉNA PŘI IDENTIFIKACI TOULAVÝCH KOČEK“. - http://www.yourerie.com/news/news-article/d/story/cat-ear-clipping-concerns/37119/VfALLjQsukW-sN8NtmjKDw

 • 3. dubna 2014: Americká televizní stanice „WWMT“ (součást mediálního gigantu CBS) se sídlem v cca 190-ti tisícovém městě Grand Rapids (stát Michigan) odvysílala reportáž o podvodnících z řad firem, nabízejících za poplatek registraci do databází údajů očipovaných zvířat. Zoufalí chovatelé často po ztrátě svého domácího mazlíčka spoléhali na veřejně deklarované služby a pomoc výše uvedených společností, kterým také zaplatili poplatky, nicméně nakonec byli zklamáni, když domluvenou službu neobdrželi. - http://wwmt.com/shared/news/features/top-stories/stories/wwmt_website-accused-targeting-desperate-pet-owners-19728.shtml
 • 3. dubna 2014: Marion Gordon "Pat" Robertson, B.A., J.D., M.Div. - proslulý americký evangelický pastor, politický komentátor, mj. autor bestselleru „Nový světový pořádek“ („The New World Order“), podporovatel Ronalda Reaganarepublikánský uchazeč o úřad presidenta USA v roce 1988 - zakladatel Americké křesťanské koalice („Christian Coalition of America“ - CCA) a globální křesťanské televizní sítě CBN („Christian Broadcasting Network“ - vysílá pro 180 států světa/desítky miliónů diváků) se sídlem v městě Virginia Beach (stát Virginie) uvedl 3. dubna 2014 ve svém populárním TV pořadu s názvem „The 700 Club“ (jedna z vůbec nejdéle kontinuálně produkovaných televizních relací od roku 1966) reportáž s tématikou rizik mohutného nástupu všeobecné elektronizace společnosti, technologie RFID a úzce souvisejících mikročipů využívaných současným mezinárodním finančně-politickým systémem k posílení kontroly nad každým člověkem. Doktor Robertson upozornil diváky, aby se vážně zamýšleli nad tím, zda budou nadále akceptovat to, kam až se lidstvo posunulo směrem od přirozené svobody k přijetí nezdravého/všeobjímajícího/státního dozoru, když jsme dopustili, aby byl každý náš krok monitorován satelity a technologicky bylo zcela reálné implantovat živým lidským bytostem identifikační mikročipy s kompletní finanční historií jakéhokoliv občana. „Je to tady. ´Velký bratr´ je zde,“ říká Robertson. Může to podle něj ohromně změnit naše životy a mít přímo „revoluční následky“. Tato technologie má ovšem svou stále přítomnou „temnou stranu“, která spočívá v kontrole nad penězi každého člověka: Když státy dovolí lidem platit pouze skrze bezhotovostní transakce, tak tím bude pro výkonnou moc velmi jednoduché získat totalitní přehled o každém občanovi a pak mu prostě buď pomoci nebo jej zničit stiskem několika tlačítek klávesnice vládního počítače. „Podívejte se jen na to, jaké v současnosti schvalují zákony proti praní špinavých peněz a omezování plateb v hotovosti,“ připomíná pastor. „Federálové chtějí kontrolovat Vaše peníze“ a „placení ´cash´“ je už dlouho považováno za něco podezřelého. Všichni po Vás vyžadují, abyste platili pouze kartami nebo jinými elektronickými prostředky. Všechny Vaše údaje chtějí mít v počítačích. Pat Robertson podotýká, že nynější vývoj odpovídá biblické předpovědi podle Zjevení sv. Jana: Jde o plán Zla na „ovládnutí světa“. „Tímto způsobem (skrze elektronizaci celé společnosti) toho bude dosaženo.“ - V reportáži televize CBN z 3. 4. 2014 vystoupila také doktorka Katherine Albrechtová, která na výše citovaná rizika poukazuje už od 90. let 20. století. - http://www.cbn.com/tv/3426850285001; http://www.rawstory.com/rs/2014/04/03/pat-robertson-buying-stuff-by-computer-is-the-mark-of-the-beast/; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2596889/Buying-items-computer-Mark-Beast-says-televangelist-Pat-Robertson-website-lets-buy-book-online.html
 • 1. dubna 2014: Jenaro García - španělský zakladatel globální společnosti Gowex, která dominuje světovému trhu v oblasti bezplatného Wi-fi připojení k Internetu ve velkých světových metropolích - prohlásil roku 2014, že vidí ohromnou perspektivu v rámci budování obchodních příležitostí s mikro/nanočipy a datovými nosiči (např. USB flash disk) zabudovanými přímo v mozku člověka. Takové řešení je již v současnosti technologicky možné. Obzvláště mladí lidé by podle Garcíi ocenili volnost pohybu bez nutnosti používání chytrých mobilních telefonů nebo hodinek/náramků, počítačů, tabletů apod. a neustálého zírání na displeje/obrazovky těchto zařízení. Integrace elektronických implantátů s lidským mozkem by prý také přinesla velké benefity pro stát/místní samosprávy, když by byl zajištěn lepší online 24/7 dohled nad činnosti každého občana. Mikro/nanočip v lidském mozku údajně zefektivní mnoho úkonů a vzdělávání již pak bude díky tomu pro každého hračkou. Uspořený čas by mohli lidé věnovat například zábavě ve virtuálním světě. Šéf Gowexu se však ani slovem nezmínil o zachování svobody člověka, jeho ústavních/přirozených právech, soukromí a nevměšování kohokoliv do života tradiční rodiny. - http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-04-01/los-chips-cerebrales-con-wifi-sustituiran-a-los-smartphones_110030/; http://www.efefuturo.com/entrevista/j-garcia-gowexel-chip-cerebral-con-wifiel-heredero-natural-del-smartphone/
 • Duben 2014: Renomovaná veterinární lékařka poctivě přiznává vážná zdravotní rizika čipování zvířat. - Americká televizní stanice „WFLD“ (FOX 32; Chicago, Illinois) odvysílala v polovině dubna roku 2014 ve svém pořadu „Good Day Chicago“ rozhovor s veterinární lékařkou Barbarou Royalovou, DVM, CVA (absolventka jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol pro zvěrolékaře v rámci celého našeho globálního světa – „University of Illinois College of Veterinary Medicine), která je zakladatelkou/majitelkou veterinárního centraThe Royal Treatment Veterinary Centerv Chicagu a zastává krom jiných vysoce uznávaných odborných pozic také místo presidentky Americké holistické veterinární asociace („American Holistic Veterinary Medical Association“; organizace začleněná do struktury prestižní veterinární komory USA – American Veterinary Medical Association“). Doktorka Royalová v interview diváky seznámila s jednoznačnými riziky označování domácích zvířat formou RFID mikročipů a to i přes to, že sama je zastánkyní čipování – uvědomuje si také jeho výhody. Avšak její svědomí, přísaha chránit zdraví svých pacientů a vědecké poznatky obsažené v moderní literatuře jí nedovolily zamlčet fakta o nebezpečích implantací cizích těles do živých těl zvířat. Uvedla, že: Existuje vždy riziko v případě jakékoliv aplikace čehokoliv do těla, že na to bude organismus odpovídat nějakou nežádoucí reakcí a nakonec to skončí rakovinou nebo podobnou zánětlivou nemocí. Je to možné.“ Obzvláště dále také upozornila na známý zdravotní hazard: kombinaci vakcinace/čipování do stejného místa na těle zvířete. Vědecké studie již totiž prokázaly karcinogenitu některých typů očkování. Pokud umístíte RFID transpondér do oblasti vpichu vakcíny, tak dochází ke značnému posílení nebezpečí vzniku vážných chorob. – Samotná aplikační jehla s mikročipem „je pořádně velká“, vysvětlila navíc veterinářka. Díky tomu se malým zvířatům provádí lokální anestezie, aby u nich nedošlo k poměrně značné bolesti. – Dr. Royalová doporučuje všem chovatelům činit pohmatem pravidelné kontroly svých očipovaných domácích čtyřnohých mazlíčků, zda je podkožní identifikátor stále na stejném místě a jestli nedošlo k zánětu tkáně nebo jiným nežádoucím reakcím organismu. – Závěrem vyzdvihla nutnost udržování aktuálních údajů v chovatelských registrech: jinak by bylo celé slavné čipování úplně zbytečné. - http://www.myfoxchicago.com/clip/10054999/dr-royal-discusses-risks-of-micro-chipping-pets; http://www.myfoxla.com/Clip/10054999/dr-royal-discusses-risks-of-micro-chipping-pets; http://www.myfoxatlanta.com/Clip/10054999/dr-royal-discusses-risks-of-micro-chipping-pets; http://www.wave3.com/Clip/10054999/dr-royal-discusses-risks-of-micro-chipping-pets; http://www.royaltreatmentveterinarycenter.com/uncategorized/micro-chipping-your-pet/; http://www.raingoddess.com/vetmed/microchips.s.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rizika_cipovani.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tragicke_pripady_psi.pdf
 • 31. března 2014: Předseda Poslaneckého klubu ODS Parlamentu České republiky pan Ing. Zbyněk Stanjura si dobře uvědomuje nebezpečí drsných a necitlivých zásahů státu i místní samosprávy do přirozených ústavních práv/svobod občanů. Již loni se jasně/oficiálně vyslovil proti vynucování povinného označování formou mikročipů - tzv. čipování - a byl tehdy také mj. díky tomu jako jediný kandidát za MS ODS zvolen do sněmovny. V podobném duchu se opět nese jeho článek z konce března 2014, kde varuje před vládním záměrem povinně označovat občany ČR svítícími reflexními prvky: „Policie má dost jiné práce, než objíždět silnice mezi vesnicemi a šikanovat chodce za chůzi bez správného vybavení (podobně pejskaře za neočipování svého zvířete, pozn. editora). V důsledku pouze vznikne další bezzubý zákon bez jakékoliv možnosti jeho vymáhání. Je to stejné, jako uložit tutéž povinnost srnám. Budeme mít zákon, který nikdo nebude respektovat, ani vymáhat. Správným směrem by měla být větší osvěta a to již na základních školách. Prevence, místo represe. Tato vláda se však vydává zdánlivě jednodušší cestou represe. Všichni jsme podezřelí a neschopní se o sebe postarat.“ - http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Stanjura-ODS-Ulozme-srnkam-povinnost-nosit-reflexni-vesty-313247; http://www.stanjura.cz/clanky-a-rozhovory/zbynek-stanjura-ulozme-srnkam-povinnost-nosit-reflexni-vesty.html
 • 31. března 2014: Filipíny pokračují v rozšiřování automatického platebního mýtného systému, který je založen na využití nálepek s pasivními mikročipy RFID (bez baterií). Tyto povětrnostním podmínkám vysoce odolné nálepky lze číst na několikametrové vzdálenosti např. skrze skenery dat namontované na klasických mýtných branách až do rychlosti vozidla 190 km v hodině. - http://www.interaksyon.com/business/83797/san-miguel-to-roll-out-rfid-toll-collection-at-skyway-slex
 • 29. března 2014: V Příbrami se rozhodli čipovat závodníky triatlonu formou náramků připevněných k noze a to kvůli získání přesnějších výsledků časomíry. - http://pribramsky.denik.cz/zpravy_region/s-pribramskym-denikem-na-navsteve-v-podlesi-20140329.html
 • 29. března 2014: Uruguay: Zdejší vláda se rozhodla nasadit na sledování každé legálně prodávané rostlinky konopí (marihuana) DNA značení a také zvažovala užití kombinace RFID mikročipů. - http://www.ibtimes.com/uruguay-will-track-legal-marijuana-rfid-genetic-markers-1564746
 • Březen, únor 2014: Ostravské oficiální městské tiskoviny pokračují v neuvěřitelné propagandistické kampaní vedené ve prospěch finančních zájmů čipovací lobby. Opět straší místní chovatele psů pokutami a nájezdy „čipovacích komand“. Dokonce popisují situaci, kdy podle nich Ostraváci zřejmě „neumějí vychovat své děti“, které posléze prý mohou na ulici (považte!) „jíst psí exkrementy“. Takhle pokleslý žurnalismus v oficiálních zprávách města už občan dlouho neviděl! Autoři oznámení přitom zcela ignorují fakt, že vynucování čipování již jinak označených domácích zvířat - např. psí známkou/adresářem aj. možnosti - je nelegální a očipovaní psi musí podle radních stejně ještě navíc nosit známku = dvojí poplatky i vícečetné označení. O pozitivní motivaci nebo vstřícných krocích k udržování veřejného pořádku a občanském soužití se zvířaty ani slovo. Pouze diskriminace občanů poctivě platících poplatky za psy. Zatímco se drsným fotbalovým vandalům vyrábějí v rámci tzv. „likvidace“ desítek miliónů škod trička, na tzv. „teroristy pejskaře“ (klasicky rodiny s dětmi na nedělní procházce) vyšlou rovnou pro jistotu „čipovací komanda“ (SIC!). Jde o vyloženou urážku všech inteligentních/slušných a tvrdě pracujících lidí zdejšího města, kteří už mají novodobých papalášů a „bafuňářů“ dost! Blížící se volby do místních zastupitelstev takovým excesům zabrání. Všichni nezodpovědní politici, kteří upírají lidu prostor pro relevantní disentní stanoviska, odmítají o nich informovat veřejnost, potlačují svobodnou diskusi, podporují růst totalitních metod řízení samosprávy a většinou urputně stojí za pro-čipovacími aktivitami: Již nebudou zvoleni! - https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/brezen-2014; http://www.ovajih.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2014/rocnik-2014/jl_02_2014.pdf; http://polanka.ostrava.cz/cs/o-polance/aktualne/polansky-zpravodaj-brezen-2014-prave-vychazi/zpravodaj-brezen-2014-na-web.pdf
 • 27. března 2014, srpen 2013: Joe Carvalko, BSEE, M.F.A., J.D., je veterán bombardovacího letectva americké armády, inženýr v oboru elektrických zařízení, vynálezce (přes deset patentů mj. v oblasti lékařských přístrojů a počítačových systémů), spisovatel, právník, vysokoškolský učitel na „Quinnipiac University School of Law“ (Hamden, stát Connecticut) a člen odborných eticko-technologických pracovních skupin při prestižní americké Yaleově univerzitě („Yale School of Medicine“) ve městě New Haven (stát Connecticut). 27. března roku 2014 poskytl rozhovor pro rozhlasový pořad doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ - GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) a v srpnu o rok dříve také pro „Singularity Weblog“ publicisty Nikoly Danaylova, kde představil mimo jiné své zkušenosti a pohledy na oblast bezdrátového přenosu dat, RFID mikročipy a jejich implantaci/používání lidskými bytostmi. Popsal svůj životní příběh, který ho přivedl až k vydání knihy („The Techno-Human Shell-A Jump in the Evolutionary Gap“) o současném i budoucím technologickém vývoji lidstva obzvláště s ohledem na vědecké poznatky v medicíně. - Joe Carvalko vysvětlil posluchačům, že hlavním podnětem ke zkoumání výše uvedené problematiky pro něj byla jeho vlastní srdeční příhoda. Před smrtí jej zachránil syn tím, že na podlaze bezvládně ležícímu otci poskytl první pomoc. V nemocnici doktoři panu Carvalkovi voperovali kardiostimulátor s mikročipem. Posléze byl při pravidelných kontrolách svědkem, jak mu ošetřující lékař „reguluje na dálku počet úderů srdce“ prostřednictvím „bluetooth“. Tato zkušenost jej inspirovala k odbornému výzkumu. Následně zjištěné informace také publikoval: představovaly doslova „šok“. Joe Carvalko obzvláště upozornil na velká rizika implantátů v případě „výpadku počítačů nebo viru“ a útoku „hackerů“: Naše společnost by si měla podle něj jasně uvědomit, kam kráčíme, jaké jsou právní/etické otázky, když dnes už vědci umí navrhovat funkční „počítače na úrovni DNA“ o velikosti „molekul“ a existuje zde celá škála osob s velkým zájmem na tom, aby se tato miniaturní zařízení dostala do všech lidských těl. Přitom vůbec nejde jen o farmaceutický průmysl a jeho dobře známý/dravý „komerční zájem“. Vždyť si stačí jen vzpomenout na „Baja Beach“ kluby ve Španělsku a Nizozemí, kde čipovali své klienty nebo třeba na mexické případy implantací mikročipů z tzv. bezpečnostních důvodů. K otázce doktorky Albrechtové, zda předpokládá, že „nastanou časy, kdy budou mít všichni lidé implantovány mikročipy“ pro účely tzv. zjednodušení platebních transakcí, odpověděl Joe Carvalko: „Ano“, „časem se to značně sofistikuje.“ Mikročipy budou využívány jako metoda ´upgradu´ těla třeba pro „zlepšení paměti“ a různých „schopností“ či pro zkvalitnění „bezpečnosti“. Jenže nikdy bychom neměli zapomínat na snadnou zneužitelnost/zranitelnost takových implantátů. Právě etické otázky představují v této souvislosti pro všechny lidi na naší planetě obrovskou výzvu a vážné varování. - Doktorka Albrechtová se ptá na řešení, které nabízí moderní bioetika, na možnosti „opt-outu“; co když lidé masově řeknou jasné NE! - Carvalko: Mnoho mých kolegů by to chtělo nějak regulovat, další se hlavně starají, jak co nejlépe vysvětlit veřejnosti, že nás to úplně změní. Vždyť postupně budeme „ztrácet esenci našeho přirozeného lidství“. A velká část naší holé existence bude v rukou „softwarových vývojářů“. Vše bude jiné, „když elektronika pronikne až do našich těl“. Ostatně dnes už vidíme „celé technologické kulturní hnutí“ - tzv. Transhumanismus, kterému ovšem naštěstí aktivně stavějí hráz např. křesťané aj. skupiny. Lidé stále dokáží zastavit nechtěné/nebezpečné technologie - viz např. atomové zbraně/energie. Vlády v těchto případech už mnohokrát ustoupily. Ke všemu je celá společnost stále řízena ideologií „Neodarwinismu“. Bohužel přesně díky tomu a aplikaci nových technologií - pokud se je opravdu rozhodneme používat v našich tělech - dojde k obrovskému evolučnímu skoku a ten vytvoří nezcelitelnou ránu v naší existenci. Může nás to jako celé lidstvo přijít pekelně draho. - Dr. Albrechtová: Zřejmě dojdeme k situaci, že v honbě za nesmrtelností, dokonalostí a krásou popřeme základní přirozené principy, nemoci, stáří, smrt a necháme ze sebe udělat monstra (např. jako Borgové nebo známý Frankenstein). Co bude s lidmi, kteří se od takových vývojových trendů chtějí uvolnit? - Joe Carvalko: Transhumanismu je zapotřebí čelit kvalitní opozicí: novým adekvátním osvobozujícím hnutím s populárními vedoucími osobnostmi, aby mohl disent uspět, aby byl opět prostor pro svobodný lidský život. Proto musíme identifikovat současné problémy a už teď připravovat mírový odpor vedený lidmi se znalostmi a talentem promlouvat k veřejnosti. Carvalko vyzývá obzvláště mladé právníky plné energie, aby vybojovali občanům opět svobodu a soukromí nad všeobjímajícím státem i propagovanými totalitními vizemi o uspořádání společenských vztahů. - Dr. Albrechtová: V současnosti vidíme velký rozpor mezi občany usilujícími o svobodu/soukromí a elitami, které mermomocí urputně protlačují různé výdobytky moderní vědy. Je to jako „oheň a voda“. Jsou to „dva rozdílné světy“. Lidé, kteří preferují hodnoty: „láska, Bůh, světlo, sluneční paprsky, procházka lesem“ no a vždy tady budou také druzí lidé, kteří zase preferují technologické „schopnosti žít věčně“, drahé prsteny, čisté domy, rychlá auta a na tom se bude lámat lidská společnost tohoto století. Povedeme bitvu o naše právo žít svobodný život bez vynucovaných technologií. „Již dnes o to bojujeme.“ –- Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Katherine Albrechtová již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://carvalko.com/the-techno-human-shell/; http://www.singularityweblog.com/joseph-carvalko-techno-human-shell/; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1403/20140327_Thu_Albrecht2.mp3; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4359:thu-march-27-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://youtu.be/qFfaSLxZTMQ
 • 27. března 2014: Ruská federace reagovala na nedávný pokus o obchodní válku ze strany USA. Vytváří vlastní karetní čipový systém pro elektronické platby svých občanů tak, aby nebyla závislá na produktech Visa/MasterCard aj. západních společností - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-chce-vytvorit-rusky-platebni-system-bez-visy-a-mastercard-1073317; http://news.yahoo.com/russia-create-own-national-payment-system-ptuin-says-000217707.html; http://abcnews.go.com/International/wireStory/russia-set-payment-system-23079184
 • 26. března 2014: Deník upozornil na statisticky významný pokles počtu opuštěných zvířat v Krnově a s tím související velké úspory pro městskou pokladnu. Nemůže za to ovšem invazivní metoda označování - tzv. čipování, kterou v Krnově zavedli, nýbrž paradoxně místní aktivní ochránkyně přírody. Jde o další ukázku toho, že vynucování čipování nic neřeší, je kontraproduktivní a pouze poštvává občany proti zastupitelům. Cestu pro vyřešení problémů soužití zvířat s obyvateli měst nepředstavuje represe a totalitní metody řízení samosprávy („čipovací komanda“), nýbrž naopak občanská neutuchající dobročinnost, osvěta, programy resocializace, podaná ruka ke spolupráci, vzájemná komunikace, setkávání, diskuse, motivace. - http://moravskoslezsky.denik.cz/z-regionu/pet-stenat-pohodil-u-hrbitova-20140326-y0hi-afa5.html
 • 25., 11. března 2014; 4. února 2014 etc.: Polský Nejvyšší správní soud opakovaně odmítl podpořit legislativní násilí realizované formou politického vynucování povinného čipování a zrušil roku 2014 nezákonnou/neústavní vyhlášku města Siedlce! – Polské deníky informovaly již v březnu 2014 o pozoruhodném trojitém vítězství svobodomyslných občanů/chovatelů domácích zvířat z města Siedlce (cca 77.000 obyvatel; zhruba 77 kilometrů východně od Varšavy) nad urputným vedením svého města, které se snažilo vnutit zdejším lidem svým předpisem nezákonné/neústavní implantace RFID mikročipů a to přímo do živých těl psů držených v soukromých domácnostech. Čtvrtého února roku 2014 však tyto výše uvedené tristní praktiky politiků definitivně zastavil Nejvyšší správní soud („Naczelny Sąd Administracyjny“, NSA) se sídlem ve Varšavě. Zastupitelé z města Siedlce tak museli konečně uznat svou porážku a ´čipovací vyhlášku´ odstranit ze seznamu platných předpisů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ věnovalo celou řadu svých článků situaci v blízké Polské republice, kde pravidelně justice ruší za pomoci ombudsmanavojvodů (krajští hejtmani) neústavní znění městských vyhlášek s tématikou tzv. povinného označování psů RFID transpondéry. Soudy zde navíc úspěšně hájí široké vrstvy obyvatelstva před s čipováním neodmyslitelně spjatým nelegálním sběrem osobních dat občanů. Přesto se v Polsku neustále objevují snahy (podobně jako v České republice) o novelizaci právního prostředí tak, aby měl povinnost očipovat svého psa každý chovatel a musel bezpodmínečně uvádět v různých registrech své podrobné údaje. Polská Ústava ani podřízené předpisy něco takového ovšem naštěstí nepřipouštějí: Označování domácích čtyřnohých mazlíčků nelze vynucovat vyhláškami jednotlivých měst, obcí. Novela polského zákona o ochraně zvířat z roku 2012 pouze zastupitelstvům umožnila zavést dobrovolné formy čipování a podporovat je například osvětovými marketingovými kampaněmi. – Radní města Siedlce to však nerespektovali a prosadili v březnu 2013 formou vyhlášky další zpřísnění podmínek chovu domácích zvířat včetně povinného čipování a to v rámci mantinelů stanovených již jiným městským předpisem z roku 2008. Občané se však proti takovému násilnému kroku postavili: Jejich podněty vyslyšel na základě dřívějších rozhodnutí svých kolegů, správních soudů i ombudsmana, vojvoda Jacek Kozłowski (Občanská platforma, „Platforma Obywatelska”, PO), jenž měl jako dozorující orgán v kompetenci rozporování legislativních předpisů samosprávy z Mazovského vojvodství. Na konci dubna 2013 dotyčnou ´čipovací vyhlášku´ města Siedlce zrušil. Ve svém zdůvodnění uvedl již tehdy fakta, která lze použít pro podobné případy nelegální legislativy (viz např. Ostrava; právní výklad zde) v České republice k obhajobě širokých vrstev obyvatelstva: 1/ městská rada hrubým způsobem opakovaně porušila zákony o ochraně zvířat a osobních údajů; PŘEDNĚ SI SAMA ŠPATNĚ DEFINOVALA OPUŠTĚNÉHO PSA JAKO ZVÍŘE, KTERÉ NENÍ NIJAK OZNAČENO; VYHLÁŠKA O POVINNÉM ČIPOVÁNÍ SE PODLE VOJVODY NESMÍ VZTAHOVAT PLOŠNĚ NA VŠECHNY PSY, KTEŘÍ ŽIJÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA, ALE POUZE NA ZVÍŘATA BEZ PÁNA A BEZ DOMOVA; to, o jaké zvíře se jedná, musí být teprve předmětem zjišťování; 2/ vedení města Siedlce nařídilo povinné čipování nad rámec zákona včetně pověřování soukromých subjektů k odchytu a čipování zvířat. – Představitelé polských měst/obcí se mohou odvolat vůči rozhodnutí dozorujícího orgánu (vojvoda) o neplatnosti místní vyhlášky k vojvodským administrativním soudům (podle své příslušnosti) a pokud zde neuspějí, nebo nebudou s rozsudkem spokojeni, tak ještě k NSA, který představuje konečnou možnost nápravy. – Politické vedení města Siedlce využilo všech opravných prostředků: Nejprve se odvolalo v červnu 2013 k Vojvodskému správnímu soudu ve Varšavě (obdoba krajského správního soudu), kde v září stejného roku na celé čáře prohrálo. Posléze neuspělo s kasační stížností ani v únoru 2014 u NSA a muselo konečně neslavné vynucování čipování psů po třech oficiálních prohrách odpískat. – Výsledný rozsudek Nejvyššího polského správního soudu vychází z jeho podobných starších rozhodnutísamozřejmě poskytuje množství velmi důležitých indícií také pro případné právní kroky činěné na obranu občanů České republiky před zdejším politickým násilím a vynucováním čipování. NSA jasně vysvětlil, že: 1/ místní ´čipovací vyhláška´ se nemůže v žádném případě vztahovat na „všechna domácí a hospodářská zvířata“ ve městě, nýbrž pouze na „zvířata bez domova“, jelikož za „péči nad zvířaty, které mají svého majitele, zodpovídá právě jejich vlastník“ a nikoliv město; 2/ NSA odmítl nezákonnou definici radních města Siedlce, když potvrdil: „Neoznačeného psa“ nelze automaticky považovat za zvíře „bez pána“, nýbrž je třeba nejprve učinit pokus o zjištění, komu pes patří; 3/ pokud není k nějaké otázce jasně definováno „stanovisko zákonodárce“, pak nelze formulacemi městské vyhlášky postupovat nad rámec zákona a vykládat takovou situaci jako svolení k nějakému úkonu; 4/ občanům, chovatelům psů, nelze automaticky ukládat povinnost čipování jejich zvířat a nebo vyžadovat v této souvislosti povinný souhlas se sdělováním osobních údajů ani s jejich zpracováním, jelikož to „nenaplňuje kritérium nezbytnosti“; povinnosti majitelů psů se „musí zakládat na platné právní úpravě a nikoliv na praktických ohledech(například k zajištění samotného chodu systému identifikace apod.); 5/ „označování psů nosiči s osobními údaji jejich vlastníků je možné výlučně se souhlasem zainteresovaných“ osob – jiný postup je neústavní. Originál podrobného a zcela jednoznačného znění rozsudku NSA je dostupný zde. Společenství webu Necipujtenas.CZ neustále zdůrazňuje: Vynucování čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování představuje pouze další složitý, předražený, často nefunkční systém, který nese tzv. „povinné/obrovské zisky“ jdoucí do kapes výrobců/distributorů a širokého spektra zainteresovaných právnických i fyzických osob. Nejnovější rozsudek polského Nejvyššího správního soudu dává opět velkou naději lidem z celého světa na zastavení nástupu tzv. „čipové totality“. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/74AFE779E6; http://prawo.rp.pl/artykul/1096788.html?p=1; http://prawo.rp.pl/artykul/1096788.html?p=2; http://www.spin.siedlce.pl/2014/03/11/sady-przyznaly-racje-wojewodzie-rada-miasta-sie-zagalopowala/; http://www.spin.siedlce.pl/2013/05/23/wojewoda-rada-miasta-razaco-naruszyla-prawo/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/polsko-justice-media-lid-versus-cipovani-pl.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/gazeta-wyborcza-polish-mp-stopped-mantatory-forcing-rfid-microchipping-of-animals-fearing-of-voters-mp-pawel-suski-senator-janusz-sepiol-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf

 • 25. března 2014: Britský tisk hlásí další tragický případ selhání čipovacího systému identifikace domácích zvířat! Webové stránky britských novin „The Reading Postse zaměřují na obyvatele cca sto padesáti pěti tisícového města Reading v hrabství Berkshire západně od Londýna: Dvacátého pátého března 2014 informovaly širokou veřejnost o devastujícím selhání systému identifikace domácích zvířat pomocí implantovaných RFID mikročipů. – Paní Jane Griffithsová bydlí v oblasti Wychwood Crescent jihovýchodně od centra Readingu. Ve svém požehnaném věku 62 let se již setkala s kdejakou podlostí a nespravedlností. Její letošní tristní zkušenost však předčila veškerá očekávání. V prvních lednových dnech roku 2014 se jí ztratil milovaný pětiletý očipovaný kocourek jménem Alfie. Nešťastná chovatelka vyvinula obrovské úsilí, aby ho dostala zpět. Rozběhla pátrací kampaň. Stále věřila, že jí pomůže především pod kůží zvířete implantovaný mikročip. Sledovala také úřední vývěsky, kde se občas objevovaly zprávy o nalezených zatoulaných domácích mazlíčcích. Konečně po čtyřech dnech zjistila první možnou stopu. Zaměstnanci samosprávy z Wokingham Borough Councilzveřejnili informace o nalezené mrtvé kočce, jejíž letmý popis odpovídal Alfimu. Paní Griffithsová následně strávila většinu odpoledních hodin na telefonní lince s výše uvedenými úředníky ve snaze zjistit podrobnosti o celém případu. Bohužel se jí to nepodařilo. Implantovaný mikročip totiž nefungoval. Jelikož bylo Alfieho mrtvé tělo odesláno ke spálení, tak už nikdo nedokázal podle mikročipu přesně určit totožnost zvířete. Chovatelka Griffithsová tedy pokračovala po následující týdny ve svém zoufalém pátrání. Bylo to však marné. Konečně 7. února 2014 opět zavolala na příslušný odbor místní samosprávy: Tentokrát již důrazně požádala o přesné informace. Až na konci měsíce dostala oficiálně ověřený popis nalezeného mrtvého zvířete, který potvrdil Alfieho totožnost. Mluvčí úřadu „Wokingham Borough Council“ Andrea Jenkinsová se paní Jane Griffithsové korektně omluvila a novinářům navíc sdělila: „Chápeme jaké utrpení může člověku způsobit smrt jeho domácího mazlíčka a proto bychom se chtěli paní Jane Griffithsové omluvit za těžkosti, kterým musela čelit při své snaze o zjištění informací o své zmizelé kočce.“ Dodala, že budou důkladně přezkoumány všechny okolnosti včetně celého systému identifikace nalezených zvířat. Bohužel mikročipy často nelze v takových případech přečíst a to se přesně stalo v předmětné kauze,“ vysvětlila ještě Jenkinsová. – Veterinář David Terry, BVSC, MRCVS a spoluvlastník veterinární kliniky „Castle Vetsv Readingu potvrdil problémy s mikročipy, ke kterým opravdu „může dojít“. RFID transpondéry podle jeho zkušeností občas migrují z místa své implantace na krku zvířete a samotný čip někdy z těla „vypadne v prvním nebo druhém dniod aplikace. Globální sdělovací prostředky opakovaně upozorňují na další a další situace podobné tragédii paní Griffithsové: obzvláště v roce 2014. Nejde tedy vůbec o nějaké ojedinělé incidenty. Systém čipování zvířat je zkrátka příliš složitý, nákladný a bohužel také způsobuje životní tragédie.http://www.getreading.co.uk/news/local-news/pet-owners-agony-after-microchip-6872567
 • 25. března 2014: Populární americký/neziskový křesťanský web BREATHEcast.com upozornil na etická rizika mikročipů vzhledem k biblickým proroctvím a možným tvrdým dopadům přijímání RFID označování lidských bytostí na praktický život obzvláště nějakým způsobem vůči Zlu disentujících věřících občanů. Na pořad dne nastupují takové otázky jako zneužití odtajňování zdravotních záznamů pacientů, online lokalizace obyvatel, automatická „identifikace tzv. teroristů“ apod. Článek také obsahuje názvy nejznámějších firem, produktů, technologických řešení a institucí, které RFID podporují. - http://www.breathecast.com/articles/microchips-implanted-in-people-satanic-marking-end-time-believers-warn-rfid-chips-book-of-revelation-mark-of-the-beast-666-14742/
 • 24. března 2014: Čipování poráží velmi úspěšná metoda fotografické identifikace tváří ztracených zvířat - nyní za pomocí speciálních aplikací v chytrých telefonech - http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2588159/Amber-alerts-furry-friend-New-app-uses-facial-recognition-technology-unite-lost-pets-owners.html
 • 23., 22. března 2014: Zatímco v Ostravě pokračují politické snahy o diskriminaci chovatelů zvířat včetně „terorizování“ ctihodných občanů a jejich rodin „čipovacími komandy“, tak slovenská veřejnoprávní televize „RTVS“ uvedla ve své hlavní zpravodajské relaci „Správy RTVS“ a v publicistickém pořadu „Občan za dverami“ informace o úspěšném postupu lidí, kteří nesouhlasí s postihováním pejskařů obzvláště v situaci, kdy jsou jako jediní nuceni platit za svá domácí zvířata poplatky, přičemž ostatní držitelé domácích mazlíčků nikoliv. Navíc starostové menších obcí otevřeně přiznávají, že jsou tyto „psí peníze“ využívány na vylepšování místních děravých rozpočtů a to bez jakékoliv protislužby. Politici již brzy zřejmě vyslyší volání lidu a poplatky - daně - ze psů zákonem úplně zruší. Tato pozitivní aktivita jde ruku v ruce s loňským osvobozením Slováků od povinného čipování psů, koček a fretek - http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/2433; http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173
 • 23. března 2014: Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“ uvedla ve své relaci „Informačná vojna“ (diskuse o tabuizovaných otázkách) ze dne 23. března 2014 (cca 19:00 - 22:00 hod.) rozhovor na téma „Monetárne katastrofy 20. storočia v Európe“. Hlavním hostem moderátora pořadu pana Norberta Lichtnera byl pan Ing. Zbyšek Šustek, CSc., zaměstnanec Slovenské akademie věd a předseda „Slovenskej numizmatickej spoločnosti“. V cca 20:41hod. zazněl z úst pana Lichtnera dotaz od posluchače RAda z Ostravy. Svobodomyslný Lichtner, jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem, řekl: „Vidíte velká rizika pro svobodný/nezotročený život člověka a jeho soukromí v důsledku současného trendu očipovat mince a bankovky - viz technologie RFID a činnost britské centrální banky?“ Odpovídá Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: Přímo takového vývoje se v souvislosti s fyzickými platidly nebojí, nicméně ihned jasně sděluje, že nyní „jde především o to, abychom se dokázali ubránit tomu, abychom nebyli očipováni my jako jedinci tak, jako už to udělali psům a kočkám. Tomuto je třeba se za každou cenu ubránit.“ Moderátor Lichtner: „Já jsem to již několikrát řekl, že do mne můžou natlačit čip, ale pouze do mojí mrtvoly.“ - Druhá otázka RAda z Ostravy - opět tlumočená panem Lichtnerem: „Jaký máte názor na nedávné odvetné činy americké nadnárodní společnosti VisaMasterCard, které bez ohlášení zablokovaly karetní transakce uskutečňované skrze čipové karty ruských klientů?“ Ing. Zbyšek Šustek, CSc.: „Já si myslím, že tím postihnou někoho, kdo v této situaci je úplně mimo, protože ti lidé - ať už s tím, co Rusko udělalo souhlasíme nebo nikoliv - jsou v tom absolutně nevinně a v podstatě bych řekl, že se dostávají do takového velmi zajímavého morálního rozporu.“ Pan Šustek dále pokračuje srovnáním výše uvedených událostí s měnovou reformou z roku 1953; posléze se vrací k dotazu posluchače RAda. „Samozřejmě ta současná propaganda toho hlavního proudu - tzv. „hauptstromu“ - to předkládá a nebo označuje jako zlodějinu, ale přesně takovou stejnou zlodějinu vlastně dělají zablokováním těchto karet. Přesně takovou stejnou zlodějinu udělali vůči některým lidem na Kypru atd. Bohužel takových zlodějin při těchto měnových katastrofách, nebo nějakých měnových problémech a nebo v situacích, kdy jsou peníze používány jako zbraň: je jich hodně a dělá to jedna i druhá strana.“- Moderátor dále vyslovuje podnětnou myšlenku: „Uvědomují si lidé, že jsou na té šachovnici pouze pěšáky?“ (Pozn. autora: Společnosti Visa a MasterCard pod tlakem světového veřejného mínění a v souladu se svolením americké vlády odvolaly blokace karet z pátku 21. 3. 2014 ještě v průběhu víkendu.) - V cca 21:53hod. pan Lichtner vyslovuje veřejnou kritiku povinných plateb vyžadovaných státem nebo například obcí za služby/zboží (např. čipování atd.): „Je to nařízené zákonem“, že si to „musíte platit“. „Prostě je plno takových věcí, které jsou nařízené - ano - prostě ty zákazníky oni mají ať již chtějí nebo ne. Prostě ti zákazníci jsou pod hrozbou vězení donuceni, aby si to kupovali.“ (např. mikročipy a s tím související vyhrožování likvidačními pokutami občanům nejen v Ostravě, pozn. autora) „Proč se vůči tomu lidé nevzbouří?“ Vždyť: „Já bych byl první, který by křičel, že jde o tunel; je to něco zbytečného a kdo z toho má prospěch.“ (K otázkám obrany občanů vůči vynucování elektronizace společnosti a proti povinnému čipování viz též stanovisko pravoslavné církve.) - http://uloz.to/xf3by6P5/informacna-vojna-23-03-2014-mp4; http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%2023.03.2014%20sustek.mp3
 • 23. března 2014: Americké nadnárodní společnosti Visa a MasterCard pod tlakem světového veřejného mínění a v souladu se svolením vlády USA odvolaly v průběhu víkendu blokace čipových karet klientely ruských bank z pátku 21. 3. 2014. Test globálního finančního válečného konfliktu skončil úspěchem. - Nutno dodat, že významnou měrou se na této hrozbě podíleli všichni lidé, kteří až dosud nevnímali rizika současné mohutné elektronizace společnosti a nechávali si předepisovat povinné používání mikročipů v různých oblastech svého každodenního života. Přispívali tím k šíření tzv. čipové totality a podporovali nový světový pořádek - http://www.ft.com/cms/s/0/006609bc-b2b4-11e3-8038-00144feabdc0.html; http://rt.com/business/visa-mastercard-us-sanctions-693/; http://www.reuters.com/article/2014/03/23/ukraine-crisis-sanctions-smpbank-idUSL5N0MK0CZ20140323; http://voiceofrussia.com/news/2014_03_23/MasterCard-Visa-resume-services-for-Russia-s-SPN-Bank-clients-despite-US-sanctions-6737/; http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/visa-a-mastercard-pry-obnovily-sluzby-pro-klienty-ruske-banky-smp-1071885
 • 22. března 2014: RNDr. Igor Němec - předseda českého Úřadu pro ochranu osobních údajů - odvážně hájil v minulých letech občany vůči plánům zavést různé formy povinného čipování a s tím úzce souvisejícímu ničení lidské individuality/soukromí. V březnu 2014 se na svém novém blogu (iDNES.cz) pustil v článku s názvem „Co si nemusíme nechat líbit?“ do místních samospráv, které kašlou na Ústavu, přirozené právoListinu základních práv a svobod: „Pokud nebude samozřejmostí princip, že jakožto zástupce instituce mohu činit jen to, co mi ukládá zákon, a jako občan mohu naopak dělat vše, co mi zákon nezakazuje, budeme se zřejmě i nadále setkávat se snahou vzít právo do vlastních rukou a rozhodovat dle vlastního uvážení. To pak ale můžeme právní řád odhodit a také se rozloučit s demokracií.“ - http://igornemecigor.blog.idnes.cz/c/401932/Co-si-nemusime-nechat-libit.html
 • 21. března 2014: Americké nadnárodní finanční společnosti VisaMasterCard zablokovaly bez ohlášení karetní transakce uskutečňované mj. prostřednictvím čipových karet ruských klientů bank „Акционерный коммерческий банк Россия, АКБ Россия“ a „СМП Банк - ОАО Банк «Северный морской путь»“. Podle vyjádření americké vlády mělo jít o odvetu za přičlenění Krymu k Rusku. Globální finančně-politický dohledový systém (ať již používaný kteroukoliv stranou východ/západ/sever/jih) tak dokáže během pár sekund zastavit jakéhokoliv občana, který jej využívá (nebo mu naopak úžasně pomoci). Významnou měrou se na této hrozbě podílejí všichni lidé, kteří nevnímají rizika současné mohutné elektronizace společnosti a nechávají si předepisovat povinné používání mikročipů v různých oblastech svého každodenního života. Přispívají tím k šíření tzv. čipové totality a podporují nový světový pořádek - http://www.novinky.cz/ekonomika/331129-americke-sankce-pocitili-i-bezni-rusove-nemohou-platit-kartami.html; http://www.cnbc.com/id/101513623; http://www.themoscowtimes.com/business/article/putin-shows-support-for-sanctioned-bank/496587.html; http://www.itv.com/news/update/2014-03-21/visa-and-mastercard-stop-payments-at-russian-bank/; http://uk.finance.yahoo.com/news/visa-mastercard-block-transactions-sanctioned-122534952.html; http://www.bbc.com/news/business-26678145
 • 21. března 2014, 24. června 2013, 22. dubna 2009, 21. září 2008, 6. února 2006, 14. února 2007: Newyorská společnost „Nanochip ID Inc.“ začala roku 2013 ve větší míře distribuovat na globální trh nový typ identifikačního mikročipu pro domácí čtyřnohé mazlíčky: Je šestkrát menší než standardní mikročip (doposud běžně užívaný typ má rozměr zhruba 11.5 x 2.2 mm) a pracuje na frekvenci 134.2kHz dle standardu ISO 11784/85 FDX-B. Desetikusové balení „nanoCHIPs“ stojí 39.90 dolarů (cca 798,-Kč). Jeden mikročip pak 3.99 $ (zhruba 80,- Kč). - Firma Hitachi zveřejnila na přelomu let 2006/2007 informaci, že vyrobila funkční identifikační RFID mikročip o velikosti 0.05 x 0.05 mm. Od té doby technologie ještě více pokročily a v současnosti nabízejí řešení na úrovni větších buněk s možností užití identifikace např. skrze vakcíny apod. Člověk nebo zvíře tak v nynější bezcitné/neetické době nemusí o své implantaci mikro/nanočipem vůbec vědět. - V minulých letech média navíc informovala o čipování mravenců a možnosti implantovat miniaturní čipy třeba včelám. - ´Čipovací lobby´ již zvažuje možnosti prosazení zákonné povinnosti ´přečipovat´ psy, kočky aj. domácí zvířata novým typem čipů, aby zvýšila své tržby a vytáhla tzv. ´povinně´ lidem další peníze z kapes - http://www.petpr.com/news/veterinarians-shelters-can-receive-free-nanoscale-microchips-from-nanochip-id-inc/; http://whois.polodomains.com/domain/UAGvCbDPvqEpAwYbHAahKQ.._info.html; https://www.nanochipid.com/vet/technology; https://www.nanochipid.com/vet/faq; http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/bristol/somerset/8011998.stm; http://www.engadget.com/2007/02/14/hitachis-rfid-powder-freaks-us-the-heck-out/; http://www.engadget.com/2006/02/06/hitachi-shows-off-7-5-micron-thick-mu-chip-rfid-tag/;
  http://ovcsvpardubice.blog.cz/0809/nejmensi-rfid-cip-na-svete#komentar111142108; http://pinktentacle.com/2007/02/hitachi-develops-rfid-powder/
 • 18. března 2014: Portál Freeglobe.parlamentnilisty.cz uvedl upoutávku na článek Společenství webu Necipujtenas.CZ s tématikou ruského projektu „Dětství 2030“, čipování dětí, státního rozrušování tradiční rodiny, juvenilní justice, omezování svobod/práv občanů atd. - http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/3822-hrozi-cipovani-deti-i-v-rusku-.aspx
 • 17. března 2014: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. 17. března 2014 informovala ve svém rozhlasovém pořadu šířeném prostřednictvím mediální sítě „The Genesis Communications Network“ („GCN“; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) celosvětovou veřejnost o dalším tragickém/smrtelném případu očipovaného zvířete: Tentokrát byla zasažena fenka křížence čivavyJack Russell Terriéra jménem „Lady“ ve vlastnictví Charlieho Neureuthera z města Sandpoint ve státě Idaho, která zemřela v důsledku rakovinového nádoru kolem voperovaného identifikačního RFID mikročipu. Pan Neureuther dal bohužel své „Lady“ implantovat před rokem a půl čip, nicméně vůbec se přitom neseznámil s vážnými riziky takového invazivního úkonu. Jak sám řekl: Neměl ani tušení o mnohaletém výzkumu týmu specialistů pod vedením dr. Albrechtové. O ničem takovém „nevěděl“. V útulku mu prostě jen sdělili, že čipování představuje tzv. „standardní proceduru“, za níž si tam nechali zaplatit „25 dolarů“ (přibližně 500,-Kč). Chovatel fenky také viděl krásné reklamy o tzv. prospěšnosti čipování: Dal se jimi bohužel ovlivnit. Nejprve si dokonce myslel: Když dovolím „Lady“ očipovat, bude to fungovat jako GPS lokátor, nicméně teprve až později si uvědomil: někdo musí mít nejprve v útulku - třeba veterinář nebo policie - „speciální skener“ včetně přístupu do databáze informací k tomu, aby bylo možné vůbec vrátit ztraceného domácího mazlíčka zpět domů. Po provedeném úkonu čipování však navíc Charlie Neureuther zaplatil roční poplatek za registraci do databáze chovatelských údajů ve výši „19.95 dolarů“ (cca 400 korun; rozuměj - dostal tzv. marketingovou ´slevu´) a za každý následující rok života „Lady“ pak ještě k tomu navíc doplácel „29.95“ dolarů (zhruba 600,-Kč/rok). Dr. Albrechtova se podivila, proč je to celé tak „opravdu drahé“, jelikož když se nad tím člověk zamyslí: jde pouze o „třířádkový zápis v počítačové databázi“. Poukázala v této souvislosti na etický problém mnoha známých/tristních případů, kdy sice existují „v databázích informace o vlastnících“ ztracených zvířat, ale stejně: pokud chovatel nezaplatil poplatek, tak provozovatelé databáze životně důležité „informace útulku neposkytnou“, čímž nedojde k navrácení zvířete. V případě vypršení zákonné lhůty pro adopci nalezeného domácího mazlíčka je pak zvíře v USA většinou usmrceno. Provozovatelé databází se hájí tím, že kdyby údaje uvolnili: „porušilo by to jejich ´obchodní model´“. Pokud ovšem např. zapomenete zaplatit: nechají Vaše zvíře zemřít a Vás pak trpět. V průběhu přibližně patnácti let života psa/kočky tak v průměru za čipování včetně registrací do databází vydáte „cca 500 dolarů (přibližně 10.000,-Kč, pozn. autora) prostě lidem, kteří pouze zapíší do počítače 3 řádky údajů“ a další náklady jsou pro ně takřka nulové. - Chovatel „Lady“ dále popsal situaci, kdy se u jeho fenky začaly poprvé objevovat příznaky nemoci v podobě problémů s „udržením rovnováhy“. Pak už začala úplně při chůzi rovnou padat. Veterinář chovatele osmiletého zvířete informoval: Příčinou je nádor v prostoru implantovaného mikročipu. Zároveň panu Neureutherovi vysvětlil, že operace by jí už nepomohla: měl by jí nechat raději v klidu doma dožít. - Dr. Albrechtová vyjádřila své dojetí nad celým případem: Je to tragické obzvláště pro ty, kteří se chovají zodpovědně a chtějí dělat pro svého domácího mazlíčka jen to nejlepší. - Charlie Neureuther všem milovníkům zvířat po rozhlasových vlnách vzkázal varovné poselství: „Ujistěte se, že máte dostatek informací ještě před tím, než cokoliv uděláte, protože pokud to neučiníte, budete si to pak vyčítat.“ „Pokud jde o mne, já už bych to nikdy neudělal. /.../ I kdyby existovalo jen minimální riziko, tak bych ji („Lady“, pozn. autora) už nikdy nenechal čipovat,“ dodal chovatel fenky, příčinou jejíž smrti byl implantovaný mikročip. - „Jde o velké peníze,“ zdůraznila dr. Albrechtová. Vždyť si stačí jen spočítat: o kolik životů desítek miliónů zvířat ročně se zde na celé planetě tahle krutá čipovací hra hraje. Už jen z těchto důvodů nikdo nechce mluvit o vážných rizicích čipování. Přeci každý chovatel jednoduše pochopí výhody, neinvazivnost, rychlost označení svého domácího mazlíčka obojkem se známkou, který umožňuje ihned kontaktovat majitele zvířete. Naopak celý čipovací systém je příliš složitý/nákladný. Dr. Albrechtová má sama zkušenosti s rakovinou prsu, ze které se díky Bohu dokázala uzdravit a proto neopomněla dodat tipy pro držitele čipovaných zvířat: 1/ zkoušejte pravidelně pohmatem místo, kde je čip implantován; 2/ pokud tam ucítíte pod prsty něco neobvyklého, nahmatáte hrudky, zduření kůže, horkost apod., tak na nic nečekejte a hned spěchejte k veterináři; 3/ nenechte se odbýt; 4/ chtějte podrobné vyšetření včetně rentgenu; věřím, že společnými silami pomůžeme informovat občany o tom, že čipování má svá vážná rizika, která nesmíme podceňovat: Lidé by v žádném případě neměli být k čipování donucováni, nýbrž „měli by mít přístup ke kompletním informacím“. (Tento vzkaz platí především pro Vážené radní/zastupitele/politiky v Ostravě i dalších městech/vesnicích, kteří implantace mikročipů vynucují v rámci legislativního násilí dokonce za pomoci tzv. „čipovacích komand“, pozn. autora.) - - - Katherine Albrechtová již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o této problematice několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4350:mon-march-17-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1403/20140317_Mon_Albrecht2.mp3
 • 17., 14. března 2014: Dr. Guillaume Sacco - lékař a vědeckovýzkumný pracovník francouzského Centra inovací („Centre d'innovation et d'usages en santé“, CHU Nice) varoval mj. účastníky prestižní pařížské konference (14. 3. 2014) s názvem „RFID: zkouška odpovědné inovace“ („La RFID à l’épreuve de l’innovation responsable“) před možnými riziky čipování lidí a upozornil na neexistenci relevantních/dlouhodobých vědeckých studií, které by dokázaly taková nebezpečí vyvrátit - http://www.atelier.net/trends/articles/rfid-possede-un-grand-champ-applications-assez-maitrise_428082; http://www.debatinginnovation.org/docs/Conf_14-03-2014_Programme.pdf; http://www.debatinginnovation.org/?q=debatRFID
 • 17. března 2014: Slovenská rozhlasová stanice „Slobodný vysielač“ uvedla ve své relaci „Informačná vojna“ (diskuse o tabuizovaných otázkách; cca 21:00 - 24:00 hod.) rozhovor na téma „digitální identita“ s panem Ing. Martinem Štubianem a moderátorem panem Norbertem Lichtnerem. Po úvodních dotazech k presidentským volbám na Slovensku se posluchači dozvěděli důležité informace mj. o zavádění nových občanských průkazů/pasů/karet s mikročipy, o nebezpečnosti technologie RFID včetně velkých rizik z hlediska zneužití/kšeftování s osobními údaji občanů. Pánové Štubian/Lichtner odmítli státní i soukromé vynucování elektronizace národa, nařízení používat čipy a jejich povinnou implantaci. Obzvláště svobodomyslný pan Lichtner, jenž je často srovnáván (hlasově/myšlenkově) s populárním Alexem Jonesem, uvedl, že: Pokud bude živ: mikročip nepřijme a výkonnou mocí se k tomu také nikdy nenechá přinutit; aby takto násilně postupoval stát vůči svým vlastním lidem: „Tohle není normální.“ Ing. Štubian připomněl: Čipování představuje „obrovský morální, etický, právní problém“. „Tato cesta je podle mne absolutně nepřijatelná.“ Občan musí přeci mít vždycky možnost něco takového legálně odmítnout - zvolit „opt out“. (K tomu viz též stanovisko pravoslavné církve.) - http://archive.slobodnyvysielac.sk/informacna%20vojna%20-%2017.03.2014.mp3; http://uloz.to/xLSL3q76/informacna-vojna-17-03-2014-mp4

 • 15. února 2014: Internetový zpravodajský web Parlamentnilisty.cz zveřejnil na profilu člena Strany soukromníků České republiky pana Jaromíra Tasáryho podnět společenství Necipujtenas.CZ ve věci zastavení vynucování nezákonného čipování již označených zvířat a výzvu k novelizaci příslušné legislativy. Pan Tasáry zároveň písemně oficiálně podpořil příkladnou aktivitu Necipujtenas.CZ - http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaromir-Tasary-12237/clanek/Prislo-e-mailem-30544
 • 14. února 2014: V Lounech přituhuje - Strana soukromníků České republiky skrze svého předsedu Krajské rady v Ústeckém kraji pana Bc. Petra Homolu požaduje ukončení povinného čipování ve městě. V případě, pokud k tomu nedojde: podá strana stížnost k příslušné instituci Evropské unie z důvodů porušování pravidel svobodné hospodářské soutěže. Podrobnosti viz - http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Jaromir-Tasary-12237/clanek/-K-povinnemu-cipovani-psu-v-Lounech-30535
 • 13., 11., 10., 7. února 2014: Agentura Bloomberg a další zpravod. weby informují o dalším rozvoji možností implantací mikročipů do živého lidského těla v rámci americké armády a jejích zdravotních programů pro rekonvalescenci veteránů -http://www.globalresearch.ca/the-pentagons-darpa-continues-to-push-black-box-brain-chip-implant/5368289; http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/3482-pentagon-chce-pomoci-vojakum-a-seniorum-spoustet-vzpominky-implantovanym-cipem; http://www.infowars.com/darpa-continues-to-push-black-box-brain-chip/; http://www.bloomberg.com/news/2014-02-07/brain-implants-hold-promise-restoring-combat-memory-loss.html
 • 12. února 2014: O nebezpečnosti a zneužitelnosti různých karetních platebních prostředků s mikročipem (EMV chip) a magnetickým páskem pro uložení dat se roku 2014 přesvědčil také president globální finanční společnosti „PayPal“ pan David Marcus, když mu neznámý pachatel při jeho návštěvě Británie zkopíroval kreditní kartu a tu pak použil pro velké množství neautorizovaných transakcí. -
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2557766/PayPal-president-credit-card-skimmed-used-illegal-shopping-spree-trip-UK.html
 • 8, 4. února 2014: Deník MF DNES informuje ve své tištěné podobně (4. 2. 2014 - pro MS kraj) o masivním bojkotu povinného čipování v Ostravě; zmiňuje neúspěch s vynucováním trvalé identifikace psů, která nezafungovala ani pod hrozbou drastických pokut a ukazuje občanům, že se v této souvislosti také zatím prý údajně nemusejí bát policejních/čipovacích kontrol. List zároveň cituje pozvánku spoluautora Petice proti povinnému čipování pana Hadaščoka st. určenou široké veřejnosti, aby lidé přišli na únorové jednání zastupitelstva Ostravy a zasadili se zde společně v rámci boje za svobodný život člověka a celých rodin o zrušení povinných/plošných implantací cizích elektronických předmětů do živých těl domácích zvířat a ukončili tak postihování slušných občanů města. Podle vyjádření vedení ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro MF DNES jsou zdejší radní jednoznačně/konzistentně proti povinnému čipování. Online verze z 8. 2. 2014: http://ostrava.idnes.cz/povinne-cipovani-psu-ostrava-d2c-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140204_2030198_ostrava-zpravy_mav
 • 6. února 2014: Blízká kyborgizace lidstva - mikro/nanočipy - http://nanobrainimplant.com; http://www.activistpost.com/2013/08/the-dna-nanobots-have-arrived.html
 • 2. února 2014: Česká soukromá televizní stanice “TV Nova” uvedla ve své hlavní zpravodajské relaci “Televizní noviny” cca 5 minut před 20:00hod. informace o neúspěchu vynucování povinného čipováníOstravě. V některých zdejších městských obvodech není tzv. trvale označeno čipem ani rok a čtvrt od schválení „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 kolem 50% registrovaných psů a o těch nepřihlášených navíc ani nemluvě. Město také pochopilo, že se původní hrozby nelegálními/likvidačními pokutami za neočipování domácího čtyřnohého mazlíčka minuly účinkem a raději proto snížilo jejich výši nejprve na 30 tisíc korun a nyní již v uvozovkách “pouze” na tisíc korun. Televize také uvedla, že někteří příliš aktivní chovatelé ve “svatém nadšení” dokonce nechávají svá domácí zvířata (možná pod vlivem města) tetovat, čipovat a ještě je označují psí známkou (trojí označení) - http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-2-2-2.html (začátek stopáže 25:50)
 • 1. února 2014, 28. ledna 2014: Jenni Borgová - vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) - upozornila v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci různých forem plateb včetně příjmu hotovosti a nesoustřeďovali se v návalu nadšení pouze na bezkontaktní transakce. Takové doporučení má svou platnost i pro Českou republiku, jelikož některé zdejší dopravní podniky zvažují zřízení systému registrovaných zákaznických karet s mikročipem a anténou, která reaguje na zabudovaný monitorovací systém v jednotlivých vozech dopravce. Ten posléze automaticky sleduje pohyb cestujícího, registruje nástup/výstup a zaznamenává jeho polohou - http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/e15-cz-z-londyna-budoucnost-dopravy-sdileni-a-bezkontaktni-platby-1056096; http://e-svet.e15.cz/technika/pohled-do-budoucnosti-cestujiciho-digitalni-penezenky-a-bezkontaktni-platby-1056720
 • 1. února 2014; 22. prosince 2013: Čipování popelnic a sledování pohybu popelářských vozidel pomocí GPS modulů. - http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15174146,Reforma_smieciowa__pojemniki_z_czipami__smieciarki.html; http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15382950,Pojemniki_z_czipem__Od_dzis_nowe_zasady_odbioru_smieci.html
 • 28. ledna 2014: BBC informuje o pokračující kauze sledování stop vyvražďování celých koňských stád v důsledku přetrvávající ekonomické recese. Majitelé koní si už nemohli dovolit svá zvířata živit a tak je prodali např. nelegálním řezníkům na maso do konzerv. Proti tomuto fenoménu nepomáhaly ani plošně implantované identifikační mikročipy a dokonce ani více čipů v jednom zvířeti. Dalším způsobem jak se zvířat zbavit bylo falšování zvířecích pasů, načež byli koně tzv. „přečipováni“, dostali tím papírově nové majitele a mohli vycestovat za hranice - v uvozovkách „legálně“ - do cizích zemí na porážku - http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-25914459
 • 28., 27. ledna 2014: Ostravskou veřejností oblíbená publicistka Jana Šimonová si ve svém článku všímá poprasku kolem vyloučení ostravského primátora z řad „přátel“ ČSSD a jako jeden z mnoha relevantních důvodů zmiňuje spor o povinné čipování psů včetně ne-fér přístupu k chovatelům těchto domácích mazlíčků - http://janasimonova.blog.respekt.ihned.cz/c1-61621140-kdopak-mydli-kajnarovi-schody-a-copak-to-ze-prave-ted; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/260022-stranici-vyloucili-ostravskeho-primatora-kajnara-z-cssd/; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/nejnovejsi-videa/260080-kajnar-kdyz-ukazu-ze-strana-nefunguje-dobre-oni-me-vylouci/
 • 27. ledna 2014; 19., 16. února 2012: Rozhlasový pořad doktorky Katherine Albrechtové (mediální síť „The Genesis Communications Network“ - GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) odvysílaný 27. ledna 2014 připomněl posluchačům na celém světě informace prestižního časopisuForbes“ a deníkuThe New York Times“ (viz kniha "The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business“, jejímž autorem je novinář Charles Duhigg, nositel Pulitzerovy ceny, absolvent „Yaleovy University“ a „Harvard Business School“) o nebezpečích pro zachování lidského soukromí, občanských přirozených práv/svobod s ohledem na časté nákupy spotřebitelů především ve velkých obchodních centrech. Dr. Albrechtová upozornila, že např. nejen americké supermarkety šmírují své zákazníky doslova na každém kroku kamerami s mikrofóny a skrze RFID mikročipy v nakoupeném zboží nebo tzv. slevových kartách, které obsahují identifikační údaje, číslo klienta, transakční historii a mnoho osobních demografických údajů. Ty jsou posléze analyzovány. Obchodní řetězce velmi zajímá nejen to, co všechno lidé kupují, nýbrž jaké mají zvyky, jestli jsou ženy těhotné, vdané, rozvedené, kolik mají let, kde bydlí, kde pracují, jak žijí, kolik vydělávají a mají dětí, kde a jak tráví svůj volný čas, kolik hodin prospí atd.; podobně je to samozřejmě s muži; a vůbec o všech lidech chtějí vědět datum narození, číslo jejich domu, auta, mobilu, E-mailu, atd. Zkrátka si budují „extrémně detailní profily zákazníků“. Tyhle praktiky jsou už přitom známé řadu let, nicméně je třeba na ně pořád upozorňovat, jelikož s rozvojem Internetu, bezkontaktních technologií přenosů dat, mikro/nanočipů aj. mají firmy a obzvláště vlády tendence vstupovat už i do soukromí každého člověka přímo u něj doma. Zajisté na něco takového nemají za normálních okolností vůbec žádné právo. Doktorka Albrechtová proto raději do velkých řetězců vůbec nechodí: volí jiné způsoby nákupů. - A proč Vás obchodníci sledují? Odpověď je zcela logicky jasná: Chtějí z Vás vytáhnout více peněz. Je to podobný princip jako v politice, kde se politici také snaží analyzovat své voliče a přijít na co nejlepší metodu, „jak z nich dostat hlasy“. No a stejné je to v případě obchodníků, kteří „podrobně analyzují naše zvyky“, stanovují optimální strategie prodeje a využívají k tomu nejmodernější technologie včetně mikročipů a sociopsychologických metod ovládání/manipulování společností. --- (POZNÁMKA: Mnoho spolupracovníků zpravodajských/bezpečnostních/policejních/armádních aj. služeb působí v rámci různých marketingových firem, což není vůbec žádným tajemstvím; lze tak kontaktovat co nejširší cílený okruh osob, získávat bez nutnosti složitého papírování, soudního příkazu apod. úvodní veřejně dostupné/ověřené informace a především dostat nahrávky hlasu od lidí, kteří nevyužívají Internet /ono známé: ´tento hovor je monitorován´/. - Výše zmiňovaný novinář Timesů pan Charles Duhigg v roce 2012 ve svém článku napsal, že cílem obchodníků je doslova „vědět všechno“ a pomocí „prediktivní analýzy” vyhledat nebo i vytvořit situace, kdy už lidé nepřemýšlejí: dělají něco automaticky. Daný poznatek se pak snaží přetavit v nákupy zboží/služeb tak, aby z toho vznikl neustále se opakující zvyk, který často vydrží dlouhé roky, někdy i desetiletí. Marketingoví specialisté, kteří tohle dokáží: jsou placeni zlatem. Bohužel pak de-facto vytvářejí armády závislých lidí: Ideálem ziskuchtivého ´marketéra´ je těhotná žena, která se snaží vybavit domácnost. – Dvacáté století bylo plné příkladů tzv. marketingových politických stran, které zjistily principy ovládaní voličů platné v určité době a těmto mechanismům nezdravě podřídily své původní ideje, na nichž vznikaly. Velmi tristní je: Náprava situace trvala mnohdy celou generaci a někdy se nezdařila vůbec.) --- Doktorka Albrechtová dále posluchače informovala o zprávě prestižního popularizačního/amerického/vědeckého časopisu „Scientific American“ (SciAm) z roku 2012: Ten poukázal na nový typ bezdrátově ovládaného RFID mikročipu implantovaného pacientovi pod kůží. Za vynálezem stojí vědecký tým kolem dlouholetého propagátora využití nových technologií v medicíně a špičkového vědce pana profesora Roberta LangeraMassachusettského technologického institutu („Massachusetts Institute of Technology“). Výše uvedený mikročip je dálkově ovládán lékařem a řídí automatizovanou distribuci léčiv v těle člověka, monitoruje stav organismu, odesílá data k následné online analýze. SciAm navíc zveřejnil nadšený Langerův výrok o nástupu tzv. „telemedicíny“, kdy budou lidé léčeni přímo ze svého domova; k úspěšné ´bezkontaktní léčbě´ je ovšem nutné, aby byl každý pacient „označen jedinečným identifikačním číslem“ (SIC!). - Katherine Albrechtová zde varuje před přehnaným optimismem, jelikož věda opět zcela zapomíná na obor bioetiky. Každý takový implantát samozřejmě představuje pro organismus cizí těleso a vyzařuje různé vlnění s možnými vážnými zdravotními následky. Počítačoví specialisté již také mnohokrát prokázali, že dokáží bez problémů voperované elektronické zařízení „hacknout“ a třeba „uvolnit všechny dávky“ medikamentů „do těla najednou“, čímž by třeba došlo k pacientovu úmrtí. Veškerá elektronika, která se stane součástí lidského těla, nás často v moderní době velmi nemile překvapí už jen tím, kdo všechno k ní má přístup. Hrůzostrašné scénáře se zde přímo nabízejí a to navíc v době po zveřejnění informací od Edwarda Snowdena, kdy každý ví, že v oblasti moderních technologií není nic nemožného, ba právě spíše naopak. --- Dr. Albrechtová ještě připomněla svůj výzkum v oblasti výskytu rakoviny kolem místa implantace mikročipů v živých tělech domácích mazlíčků (psi, kočky aj.), jelikož stejné typy těchto elektronických zařízení byly také v minulosti voperovány některým lidem. Vyzvala celé lidstvo: „Je třeba bojovat vůči legislativě, která činí z čipování povinnost.“ Prostě nečipujte! Když už Vás k tomu někdo násilím donutí, tak pravidelně místo s implantátem pohmatem kontrolujte. Ujistěte se, že se tam netvoří žádné bulky, hrudky ani otok, že není kůže nad mikročipem přecitlivělá a je bez zvýšené teploty. Pokud něco podobného zaznamenáte, tak ihned vyhledejte pomoc odborníka. Nenechejte se odbýt. Díky takové obezřetnosti již bylo zachráněno mnoho životů. Měli bychom mít stále na paměti: „Je to špatná idea akceptovat v těle“ povinně „něco implantovaného“, „co má potenciál vyzařovat elektromagnetické vlnění,“ když již dnes víme, že to může způsobit změny buněk přímo na genetické úrovni a „vést k rakovině“. - Albrechtová s pomocí Boží úspěšně překonala svou vlastní rakovinu prsu. --- Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Již od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha. - http://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html?_r=3&pagewanted=1&hp&; http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4308:mon-january-27-2014&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1401/20140127_Mon_Albrecht1.mp3; http://www.scientificamerican.com/article/microchip-implant-medication/; http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
 • 26. ledna 2014: Dospívající studentka popisuje v článku s názvem „RFID čipy kam se podíváš“ své negativní dojmy z vynucování čipování a obává se nástupu „čipové totality“ - http://zuzmule.blog.cz/1401/rfid-cipy-kam-se-podivas
 • 25. ledna 2014: Slovenská veřejnoprávní televize RTVS odvysílala ve své hlavní zpravodajské relaci „Správy RTVS“ reportáž, kde vyzpovídala elitního technologického vývojáře pana Romana Kišše. Tento dnes již globálně uznávaný Slovák se vypracoval z píšťanské Tesly až do amerického Silicon Valley, kde získal mj. deset prestižních ocenění v rámci práce pro společnost Microsoft. Kišš je v ČR znám jako tvůrce prvního československého školního počítače z počátku 80. let minulého století „PMI 80“ a později populárního „PMD 85“. V rozhovoru pro RTVS jednoznačně potvrdil celosvětový zájem elit na zavedení čipování lidských bytostí. Podle Kišše státní moc postupně prosadí elektronické „implantáty pro každou osobu, ve kterých budou v digitální podobě uloženy všechny potřebné dokumenty jako třeba pas, občanský průkaz a další osobní údaje - http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=25.01.2014

 • 11. října 2013: On-line vydání jednoho z nejčtenějších deníků Slovenské republiky - Pravda.sk - zveřejnilo reportáž o tvrdých dopadech povinného čipování na tamější občany. Neúměrné zvyšování cen za provedení implantace mikročipů včetně registrací do jednotné databáze vyžadované krutým zákonem způsobilo takový poprask, že se danou otázkou museli konečně zabývat poslanci. Navrhují nyní pro chovatele domácích zvířat výjimky a „generální čipovací pardon“ např. pro kočky, kterých by se již rizikové čipování netýkalo vůbec: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/295755-termin-pre-cipovanie-zvierat-sa-mozno-posunie-o-paet-rokov/
 • 10. října 2013: "Velká slovenská čipovací aféra" - http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/295755-termin-pre-cipovanie-zvierat-sa-mozno-posunie-o-paet-rokov/
 • 8. října 2013: Svobodní navrhují jako obranu občanů proti povinnému čipování lidové veto: http://moravskoslezsky.denik.cz/online-rozhovor/ptejte-se-on-line-jiriho-zapletala-krajskeho-lidra-strany-svobodnych-20131007.html
 • 8. října 2013: Nepopularita vynucování čipování - i když je to zdarma: http://wlodawa.naszemiasto.pl/artykul/2024156,wlodawa-czipowanie-psow-nadal-aktualne,id,t.html
 • 7. října 2013: Reportáž ČT1, kde pan Petr Hadaščok st. jednou větou jasně vysvětlil všem občanům, kterak jednoduše odmítnout povinné čipování, ušetřit si řadu problémů s možnými riziky pro Vašeho pejska i peněženku a jak mít už konečně od povinného čipování a od krutých politiků pokoj: http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/245175-neocipovat-psa-se-nevyplati-hrozi-pokuta/
 • 3. října 2013: Pejsek se polekal ohňostroje a utekl svému chovateli. Podařilo se jej vrátit zpět k jeho pánovi díky plakátům, fotografiím, Internetu, lokálním médiím a práci lidí z útulku i bez povinného čipování - http://www.dailymail.co.uk/news/article-2442622/Detroit-man-finds-lost-dog-Kobe-wedding-anniversary.html
 • 3. října 2013: Mnoho zastupitelů obzvláště z Ostravy stále pokládá psy za nebezpečné narušitele veřejného pořádku. Povinné čipování prý vyřeší všechny problémy, které mohou v případném soužití člověka s těmito zvířaty vzniknout. Prvorepublikové četnictvo by jistě tento názor nesdílelo - http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/244595-arco-sluzebni-pes-ktery-ma-svuj-pomnik-jako-jediny-v-cr/
 • 2. října 2013; 29. září 2011; 16. října 2009; 3. března 2002 etc.: Druhého října 2013 odvysílala mediální síť „The Genesis Communications Network“ (GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) pořad doktorky Katherine Albrechtové, kde vystoupil zakladatel globálního ANTI-čipovacího disentního hnutí „My lidé se očipovat nedáme“ („The We the People will not be Chipped“), pan Greg Nikolettos, úspěšný australský podnikatel (pracoval také mj. pro Apple nebo Xerox) se zájmem o informatiku a filosofii. Zavzpomínal při této příležitosti na start disentu už v roce 2002. Nikolettos se podle svých slov začal zajímat o situaci kolem RFID mikročipů vlivem nevkusných marketingových aktivit firmy VeriChip, která zkoušela v Americe a posléze na mnoha místech světa prosadit masovou implantaci mikročipů určených přímo lidem. Opravdový zlom a rozhodnutí začít s občanským aktivismem pro něj přišel v květnu 2002 po shlédnutí propagandisticky sehraného vystoupení ve stylu Hollywoodu a to v přímém přenosu národního amerického televizního okruhu NBC (pořad „The Today Show“), kde se nechala očipovat skoro celá rodina Jacobsů (časopis „The Time“ použil ve svém titulku pro tento typ ´marketingových rodin´ název „Čipsoni“). Ihned se začaly vynořovat otázky: Jak se k tomu postaví církve? Jaký to bude mít vliv na lidská přirozená práva/svobody? Co se bude dít s naší civilizací? Dojde k návratu totalitního režimu ve stylu nacistického Německa? Pan Greg Nikolettos pokládal nástup čipování člověka za ten vůbec „nejhorší zásah do svobodné lidské duše“. Společně s kolegy byl naprosto zděšen reklamní kampaní vychvalující údajnou celospolečenskou prospěšnost implantací cizích elektronických těles do živých těl lidí ve stylu označování čtyřnohých domácích mazlíčků (psi, kočky). „Technologie RFID“ prý měla tzv. „zachránit“ planetu Zemi. Samotný „mikročip“ pak údajně představoval „řešení na všechny problémy lidstva“ (SIC!). Občané tak byli degradováni do pozice zvířat/věcí. Tehdy navíc ještě vůči čipování neexistovala vůbec žádná globálně viditelná opozice. Někdo se musel odvážně postavit a začít s tím něco dělat. - Nikolettosův tým postupně prozkoumal všechny dostupné informace kolem fenoménu označování lidí a tak se dostal až k dějinám IBM: Zjistil, že tato světoznámá globální společnost sehrála klíčovou roli ve vývoji nacistických technologií pro označování/katalogizaci/sledování nejen občanů evropských států ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, nýbrž stála za mnohými podobnými projekty v USA a dalších částech světa. Byla to právě IBM a její německá pobočka „DEHOMAG“ („Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH“), která „fakticky zredukovala lidi na věci“, pomáhala zajišťovat logistické/statistické/profilovací aj. operace v souvislosti s konečným řešením národnostní/rasové otázky především pomocí děrných štítků (předchůdci čárových kódů a pozdějších RFID mikro/nanočipů). Tyto informace byly pro Grega Nikolettose natolik šokující, že o celé problematice označování lidí/zvířat/věcí a dějinách firmy IBM natočil několik filmů, ve kterých využil především badatelskou práci známého židovského publicisty pana Edwina Blacka. Třeba ve snímku z roku 2009 s názvem „One Mainframe To Rule Them All" poukázal kromě tristní minulosti IBM na fakt, že tato společnost je dodnes v mnoha zemích - včetně USA - pověřována zpracováním údajů získaných při sčítání lidu a pořád nabízí plány/řešení na globální identifikační systém věcí i osob. Film připomíná dobře známý fakt: Čím lepší identifikace, tím lepší možnosti perzekuce; ukazuje, jak čísla ovládala/určovala život nebo smrt miliónů lidí; zároveň popisuje porážku marketingových aktivit VeriChipu díky aktivizaci desítek tisíc občanů z mnoha různých států a tím také zastavení plánů na očipování lidí. (Viz též filmový dokumentPredictive Programming and the Human Microchipping Agenda“ se zaměřením na velmi vážné eticko-technologické otázky kolem čipování.) - Pokud si totiž srovnáme urputnost/krutost/nesmlouvavost/cynismus při vynucování čipování ze strany některých současných zvolených zastupitelů lidu (třeba v případě zvířat, psů, koček, koní, věcí, ale také lidí formou průkazů/karet/náramků) a to vše navíc při asistenci různých lokálních ozbrojených sborů - tzv. „(einsatz)čipovacích komand“ - s politikou nacistického Německa: můžeme zde jistě najít zřetelné společné znaky. Jde především o touhu po absolutním pořádku, totální kontrole, po očíslování/podřízení/pokoření/ovládnutí každé živé bytosti, po její katalogizaci, lokalizaci, zařazení do jasné škatulky a shromáždění co největšího množství relevantních údajů. Každý z nás se tak stává pouze jakýmsi kusem dobytka v obrovské globální databázi všeho a všech: jistě si uvědomujeme, k jakým účelům je ovšem takový ´skot´ používán. Nikolettos si pak pochopitelně dovoluje hovořit o IBM jako o „mezinárodní zotročovací organizaci“. Ideologie označování a touha vnutit každé bytosti/věci povinně číslo je z historického hlediska velmi nebezpečná. Přeci víme, co se stalo s Židy a jak byla pro nacisty důležitá efektivita, která musela vždy zvítězit na humanitou, svobodou, ústavními přirozenými právy. Ostatně podívejme se jen do Indie, jak tam biometrie, RFID mikročipy, přidělování občanských čísel silně rozrušilo tradiční kastovní systém uspořádání společenských vztahů, což může mít v budoucnosti nedozírné následky. - Doktorka Albrechtová dále zmiňuje poselství biblické knihy Zjevení Svatého Jana: Jsme první generací, která žije v časech, kdy máme technologie k naplnění Janova proroctví. RFID se od začátku ukazuje jako metoda pro identifikaci lidí s tím, že se její vynucování zdůvodní podobně jako za dob pana kancléře Hitlera: úsporami/efektivitou/rychlostí apod. Každý člověk, zvíře a věc se stanou součástí jedné velké komunikační sítě a související databáze údajů - tzv. ´Internetu věcí´ („The Internet of Things“). - Greg Nikolettos posléze připomíná projekt „Blue Brain“, který by mohl teoreticky shromáždit kompletní informace o lidech na naší planetě. K tomu dále podotýká: významný krok k nastolení totální kontroly nad každým člověkem byl učiněn roku 2011 v australském městě Brisbane, kde se v praxi prosadil trend: spojit veřejný kamerový systém s RFID mikročipy např. v automobilech nebo také různých průkazech, kartách. Vytvořil se tam takový lokální matrix. A světe div se: Vláda dostala díky tomu do rukou mocný nástroj k monitoringu občanského soukromí - hlavně: podílela se na tom opět IBM. (Viz také např. nápad sledovat pomocí RFID mikročipů účast na firemních aj. typech akcí.) - Pan Nikolettos zároveň nesouhlasí s pasivitou některých křesťanů i církví, které říkají, že se to zkrátka všechno musí stát a nic s tím nenaděláme. Přeci Bible nám dává jasně najevo, že „odpor vůči tyranii je službou Bohu“ („Resistance to tyranny is service to God." - viz např. John KnoxThomas Jefferson). Povinné čipování podle Nikolettose rozhodně není správné - slouží Zlu. Ty církve, které podporují nečinnost svých věřících vůči vynucování čipování, zapomínají, že nelze sloužit dvěma pánům. Odpor vůči tyranii popírající Boha a biblické poselství: je přímo bytostně spojen s dějinami církevní reformace/protestantismu. Život přeci nemůže být degradován na pouhé číslo v nějaké databázi a už vůbec ne v lidském mikro/nanočipu. S člověkem nesmí být nikdy nakládáno jako s kusem inventáře - nábytku. Co se stane s těmi, kteří odmítnou přijmout své označení? Stanou se nepřáteli státu? Pokud ustoupíme dnes: zaprodáme nejen svou duši, nýbrž duše všech generací po nás. Co za to dostaneme? Strach a neustálý monitoring. Produkt, který nám vnutili, dodal Nikolettos. – (Poznámka: Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D, Ed.M. je absolventkou prestižní/světové/americké Harvardovy univerzity („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.) - http://www.katherinealbrecht.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4207:wed-october-02-2013&catid=20:show-archives&Itemid=44; http://media.katherinealbrecht.com/archives/1310/20131002_Wed_Albrecht2.mp3; http://www.youtube.com/watch?v=9XtS440GOoo; http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,214099-1,00.html; http://www.infowars.net/articles/october2009/161009Mainframe.htm; http://www.corbettreport.com/interview-379-greg-nikolettos/; http://vimeo.com/26487586; http://www.tagstone.com/en/product/products/tagevent; http://youtu.be/XVWNlvI-eB4; http://youtu.be/Rfv6WJ_h3rM; http://youtu.be/G5k8R4AgQXU; http://youtu.be/YTQqg877nGQ; http://youtu.be/1dhiKlouSq8; http://web.archive.org/web/20090116041742/; http://www.wethepeoplewillnotbechipped.com/main/viewpage.php?page_id=2; http://www.acton.org/pub/religion-liberty/volume-7-number-4/reformation-roots-social-contract; http://youtu.be/H6wWb6nea5g

Mediální archiv leden 2016 až červenec 2017 je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/media-archiv-4/

Mediální archiv březen 2016 až duben 2015 je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/media-archiv-3/

Mediální archiv 2015 až 2014 je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/media-archiv-2/

Mediální archiv 2014 až 1999 etc. je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/media-archiv/