Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Legislativa

LEGISLATIVA - ČESKÁ REPUBLIKA:  

Právní analýza ústavní (ne)slučitelnosti vynucování povinného čipování psů potvrdila drtivou většinu legislativních námitek Společenství webu Necipujtenas.CZ!

Exkluzivně pro občany Ostravy, České republiky, Evropské unie, vůbec pro všechny chovatele zvířat i jejich rodiny, kteří všichni těžce nesou prolamování svých ústavních přirozených práv/svobod, používání metod legislativního násilí1, a na základě své prosby: získalo Společenství webu Necipujtenas.CZ právní analýzu (ne)slučitelnosti vymáhání povinného čipování psů s ústavním pořádkem České republiky a také s právem Evropské unie.

Dokument (k dispozici níže) potvrdil drtivou většinu legislativních námitek Společenství webu Necipujtenas.CZ. Jeho autorem je specialista na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity PalackéhoOlomouci (druhá nejstarší právnická fakulta v České republice z hlediska založení) Vážený pan Tomáš Grygar, jenž mj. zastává funkci místopředsedy Strany Svobodných občanů (Svobodní) v Olomouckém kraji.

Ve vztahu k předneseným legislativním námitkám Společenství webu Necipujtenas.CZ pan Grygar navíc vyjádřil své stanovisko:

S drtivou většinou toho, co jste napsali souhlasím a držím Vám palce. Kéž by tak občansky aktivních lidí, jak jste Vy, bylo více.

Vážený pan Mgr. Tomáš Grygar ve své analýze z 22. ledna 2015 píše:

Dokument ke stažení v PDF:

------

Pozn. 1: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci.“, Předseda Ústavního soudu: JUDr. Rychetský v. r., cit. dle http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/Stanovisko_plena_Pl._US_39_14_nahrada_nemajetkove_ujmy_vc._disentu.pdf


LEGISLATIVNÍ STAV - ČESKÁ REPUBLIKA:

Zákon zavádějící povinné/plošné čipování psů v ČR v návaznosti na povinné očkování vyšel 19. září 2017 ve sbírce zákonů! Účinný je od 1. 1. 2020! ANTI-čipovací disent přechází do ilegality! Nevolte politiky, kteří tuto katastrofu způsobili!  https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=881; http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38292; https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-16-srpna-2017-kterym-se-meni-zakon-c-1661999-sb-o-veterinarni-peci-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-veterinarni-zakon-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-souvisejici-zakony-21805.html


 


JUDIKÁTY ÚSTAVNÍHO A NEJVYŠŠÍCH SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY:

PRÁVNÍ ARGUMENTY PROTI POVINNÉMU OZNAČOVÁNÍ TZV. „ČIPOVÁNÍ“ LIDSKÝCH BYTOSTÍ NEBO ZVÍŘAT VYCHÁZEJÍCÍ Z ČLÁNKŮ Č. 15 A Č. 16 (SVOBODA MYŠLENÍ, SVĚDOMÍ A NÁBOŽENSKÉHO VYZNÁNÍ) LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, KTERÁ BYLA VYHLÁŠENA JAKO SOUČÁST ÚSTAVNÍHO POŘÁDKU ČESKÉ REPUBLIKY:

ARGUMENTY V PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas.sweb.cz/judikaty_proti_povinnemu_cipovani_CR_vira_etika_nabozenstvi.pdf

Datum poslední aktualizace PDF dokumentu: 2. května 2013.


Nejvyšší správní soud České republiky (NSS) se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! NSS ve shodě s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu ČR (ÚS) také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! – Stejný postoj obou vysoce respektovaných soudů lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/czech-justice-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf

Datum poslední aktualizace PDF dokumentu: 23. 11. 2016.


Ústavní soud České republiky se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! Ústavní soud také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! Stejný postoj ústavního soudu lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka!

Argumenty a dokumentace v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas.sweb.cz/czech-constitutional-court-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf

Datum poslední aktualizace PDF dokumentu: 21. 1. 2016.


21. listopadu 2016; 29. června 2015 etc.: Nejvyšší kontrolní úřad České republiky: Projekty/opatření vynucované a financované veřejnou mocí z veřejných peněz musí naplnit v praxi své cíle! Jinak jde o záležitost pro trestní právo a je třeba od takových projektů/opatření včas upustit a neplýtvat na ně prostředky daňových poplatníků! – Analogicky: Pokud nenaplní povinné čipování své cíle, je třeba jej zdobrovolnit!Vysoce respektovaný Nejvyšší kontrolní úřad České republiky vysvětlil politikům a široké veřejnosti v roce 2016 a 2015 na grandiózním selhání miliardových investic do strategie tzv. vládní „Smart Administration“ (efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby), že projekty/opatření vynucované a financované veřejnou mocí z veřejných peněz musí naplnit v praxi své cíle, jinak jde o záležitost pro trestní právo a je třeba od takových projektů/opatření včas upustit, neplýtvat na ně už prostředky daňových poplatníků. – Analogicky: Pokud nenaplní povinné čipování zvířat své cíle, je třeba jej zrušit a učinit z něj opět dobrovolnou volbou. Vymáhání implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat pod hrozbami likvidačních pokut a masovými kontrolami populace formou tzv. „čipovacích komand“ vskutku nenaplňuje cíle tzv. „vládní chytré administrativy“, když navíc podle hodnotící zprávy Ministerstva vnitra ČR: „Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, fungují hospodárně a flexibilně reagují na potřeby občanů. Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ již dle oficiálních dat v realitě mnohokrát prokázalo, že systém vynucování čipování domácích zvířat nefunguje ani v rámci Evropské unie, v dalších národních státech, natož pak v samotné ČR (viz Havířov, Ostrava, další lokality). – Například Anglie zavedla sice povinné čipování nejlepších čtyřnohých psích přátel člověka v dubnu 2016, nicméně se zároveň zavázala k pravidelnému vyhodnocování takového nařízeného systému: Pokud se v sedmileté lhůtě neosvědčí, bude prostě zrušen. Takto zkrátka postupují odpovědní/moudří politici, kteří si uvědomují, že nelze plýtvat donekonečna veřejnými prostředky na něco, co nefunguje a ztrpčovat tím navíc život svým voličům/spoluobčanům. – Systém čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, v případě psů navíc klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.http://www.mvcr.cz/soubor/dopadova-ex-post-evaluace-strategie-realizace-smart-administration-v-obdobi-2007-2015.aspx; http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/miliardovy-boj-s-byrokracii-selhal-zajima-se-o-nej-policie-1325448; https://zpravy.aktualne.cz/domaci/stat-neefektivne-vynalozil-230-milionu-na-sve-zefektivneni/r~75ddf54a1e5311e598af002590604f2e/; http://www.smartadministration.cz/clanek/o-smart-administration-smart-administration.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/doglaw-co-uk-solicitor-trevor-cooper-highlights-imperfections-in-the-rfid-microchipping-system-england-2015-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bad-mandatory-rfid-microchipping-system-in-havirov-city-2016-2012-czech-republic.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/jiri-pospisil-budte-bojovne-i-a-cipujte-cr.aspx


Dokumentace v PDF:

 

Zápis senátního slyšení s ANTI-čipovacími argumenty odborníků zde v pdf:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/senatni-slyseni-odbornici-varuji-pred-neustavnim-vynucovanim-cipovani-domacich-zvirat-gawlas-hron-kruml-snejdrla-plesl-capkova-dohnalova-daniel-bendl-ticha-cr-23-6-2015.pdf

 

PRÁVNÍ ARGUMENTY EUROPOSLANCE PETRA MACHA O NEÚSTAVNOSTI VYNUCOVÁNÍ ČIPOVÁNÍ V PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas1.sweb.cz/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-ostravskym-zastupitelum-ve-veci-neustavniho-cipovani-30-6-2015.pdf


PRÁVNÍ NÁZOR KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOUZNÍ VE VĚCI NEVYNUCOVÁNÍ A RIZIK ČIPOVÁNÍ S LEGISLATIVNÍM VÝKLADEM NECIPUJTENAS.CZ

18. června 2014: Komora veterinárních lékařů České republiky zveřejnila na svém oficiálním webu v březnu 2014 odpověď na dotaz tazatele, který se dožadoval právního vysvětlení ve věci čipování toulavých a opuštěných domácích mazlíčků. Komora ve své odpovědi potvrdila legislativní výklad Necipujtenas.CZ, totiž, že obec/město může obecně závaznou vyhláškou nařídit označení např. pejsků RFID mikročipem v případě toulavých/opuštěných zvířat (nikoliv tedy všech psů/koček atd. v soukromém vlastnictví), která ještě navíc nejsou označena jiným způsobem (např. známkou, GPS obojkem aj.). Aplikaci nového Občanského zákoníku vzhledem k (ne)vynucování čipování od 1. 1. 2014 však bohužel výše uvedená odpověď neřešila. - Navíc v dřívějším vyjádření z prosince 2013 veterinární komora občanům na svém webu opět potvrdila zkušenosti Necipujtenas.CZ, že není možné jen tak sdělovat komukoliv osobní údaje chovatelů zanesené v registračních databázích očipovaných nebo jiným způsobem označených zvířat. Šlo by o vážné porušení zákona. Díky tomu však dochází ke znefunkčnění čipovacího systému a k velké překážce při navrácení domácích mazlíčků zpět k původnímu držiteli. Jde přitom o globální problém: Společenství Necipujtenas.CZ na něj opakovaně upozorňovalo. - Do třetice: web Komory zveřejnil v květnu 2014 příspěvek o falšování zvířecích pasů („Pet passport“, „Pet-pas“); tyto doklady včetně čipování vyžaduje Evropská unie při cestách chovatele s domácím mazlíčkem do zahraničí. Výsledkem je pak degradace čipování jakožto systému i na mezinárodní úrovni. Zároveň tento výše uvedený článek velmi otevřeně přiznal: jakákoliv povinnost vyžadována státem v oblasti péče o zvířata zvyšuje příjmy zvěrolékařů, mezi nimiž zřejmě stále více sílí hlasy moudrých/svobodomyslných odborníků o potřebě definitivního ukončení neustálých nátlakových legislativních akcí vyvíjených na chovatele zvířat nejen v České republice. - (Poznámka: Logicky samozřejmě lobbing v této oblasti za něco povinného/vnuceného ze zákona nebo vyhlášky - obzvláště pokud se to týká vymáhání poplatků/služeb/péče/vybavení apod. - představuje také vždy střet zájmů a budí to velký odpor lidu; mnoho veterinářů si uvědomuje, že jakýkoliv militantní přístup k občanům jim zakázky bere a většině zvířat to ve svém důsledku nijak nepomůže, protože k nim chovatelé raději úplně přestanou chodit a budou zvěrolékaře už vnímat jen jako „hrůzyplnou“ represivní složku výkonné moci, což se již bohužel mnohdy také děje.) 

Zdroje: http://www.vetkom.cz/dispensary/questionDetail/sectionId/4/id/2064 http://www.vetkom.cz/dispensary/questionDetail/sectionId/4/id/2025; http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/708/articleId/meli-bychom-odstrelit-pasy-4112; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/de-jure-cip-neprokazuje-vlastnictvi-psa-gb.aspx 


22. června 2014: KOMENTÁŘ K NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR: Společenství webu Necipujtenas.CZ kontaktovali v minulých dnech ve zvýšené míře občané, kteří se ptali, zda mohou veřejně kritizovat své politiky např. na jednání zastupitelstev obcí/měst a opakovaně poukazovat slovem i písmem na věci veřejné, se kterými nesouhlasí - třeba vynucování čipování - a používat přitom v rámci obecných pravidel slušnosti nadsázku, satiru, některé nestandardní výrazy apod.; zda taková jejich činnost požívá ústavní ochrany jak z hlediska českého, tak evropského práva: Květnový (2014) velmi důležitý nález Ústavního soudu České republiky (sp. zn IV. ÚS 1511/13) se sídlem v Brně to zcela jednoznačně potvrdil. Občané jsou vůči politické moci a jakýmkoliv jejím krokům směřujícím do oblasti potlačování svobody slova, písma, diskuse, kritiky apod. velmi silně chráněni. Obzvláště politické špičky, místní/lokální zastupitelé a ve své podstatě i všechny veřejně činné nebo mediálně známé osoby musí být na tento zcela jednoznačný/nezpochybnitelný fakt v současné době opětovného nástupu totalitního smýšlení a pokusů o prosazení legislativního násilí neustále upozorňovány. Ústavní soud podrobně občanům vysvětlil, že se nemají svých politiků bát. Naopak: Je třeba s nimi diskutovat, nenechat se odbýt. Každý občan ČR má jednoznačné právo mluvit na zastupitelstvu (jednací řád ani zastupitelé nesmí bránit lidu obstrukcemi v realizaci/uplatňování jeho ústavních práv/svobod), opakovaně zde nebo jinde slovem/písmem/obrazem/zvukem kritizovat (nebo chválit) politiky a další veřejně činné osoby vzhledem k jejich práci, profesní činnosti. Měl by se pouze při tom vyvarovat vulgarismů, neslušností nebo vyložených lží.

Citace výroku senátu Ústavního soudu ČR - sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014:

„Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../ Ústavní soud nemůže tím, že by v posuzovaném případě rezignoval na ingerenci do rozhodovací činnosti obecných soudů, připustit, aby se prostor pro svobodné šíření názorů a myšlenek zúžil natolik, že bude ve veřejném prostoru zapovězeno hodnotit projevy politických představitelů slovy jako „bezobsažná megalomanská spoušť banalit“ či „tuny balastu“, resp. že bude zapovězeno kritizovat politické představitele za „neschopnost věcně seznamovat veřejnost“ s čímkoli, např. s děním v obci, jako v posuzovaném případě, a to bez ohledu na to, jakou povahu ony kritizované projevy politických představitelů budou mít. - 41. Na uvedené názory má stěžovatel bezpochyby právo, a to i kdyby byl jediný, kdo bude tímto způsobem výroky konkrétní veřejně činné osoby hodnotit, resp. uvedené názory zastávat. Jak již bylo shora uvedeno, „ani nepřípadnost názoru kritika z hlediska logiky a podjatost kritika nedovolují samy o sobě učinit závěr, že kritik vybočil z projevu, který lze označit za přiměřený“ [nález sp. zn. I. ÚS 453/03 ze dne 11. 11. 2005 (N 209/39 SbNU 215)]. Stejně tak bude právem kohokoli jiného podobnými slovy hodnotit např. samotný projev stěžovatele, neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu nadále tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory v debatě se svými zastupiteli - otázky kolem krutého/násilného vynucování čipování z toho samozřejmě nevyjímaje apod.

Níže se můžete seznámit s anonymizovanou a vysoce důležitou částí nálezu Ústavního soudu České republiky: představuje pro každého aktivního občana jasné vodítko, jak postupovat v diskusi s politickou reprezentací, která odmítá připustit veřejný dialog, snaží se mu často zabránit a neštítí se ani metod minulých totalitních režimů. Na druhé straně nález také vymezuje hranice slušnosti, které by měly být dodržovány.

Společenství Necipujtenas.CZ zároveň vyzývá občany, aby chodili se svými politiky neustále diskutovat, využívali plně svých práv na svobodu slova/názoru/přesvědčení a nenechali své zastupitele rozhodovat v dobře placených funkcích tzv. stylem o nás bez nás - např. v oblasti nezákonného vynucování čipování a pokračujícího legislativního násilí.

Dokument ke stažení v PDF:


23. června 2014: KOMENTÁŘ K ZÁMĚRŮM PRO-ČIPOVACÍCH LOBBISTŮ: Společenství webu Necipujtenas.CZ již informovalo o aktivitách čipovací lobby, která se snaží každý rok znovu a znovu vynutit zpřísnění legislativy na ochranu přírody nad jakýkoliv doposud akceptovatelný rámec práva: dnes dokonce v oblasti běžných domácích zvířat, jakými jsou například psi nebo kočky. Takové plány mají obzvláště těžce zasáhnout sociálně slabé a starší spoluobčany, kteří nemají své domácí mazlíčky po celé generace nijak trvale označeny (především čipováním), nepovažují to v rámci svého životního stylu a ústavního práva na uplatňování odpovědné svobody vůbec za nutné, nemohou si ani dovolit věnovat svým zvířatům veškeré předražené předpisové náležitosti, které samozřejmě čipovací lobby povinně prosazuje do zákonů v České republice i na evropské úrovni, OSN aj. ve své honbě za stále větším ziskem, prolamováním chráněných občanských svobod/soukromí a touze po zesílení své nikým nevolené moci nad životy dosud nevinných lidí. Tradiční/poklidný/láskyplný život rodin se zvířaty obzvláště na vsi či v rurálně laděných částech/obvodech samotných měst tak bude zřejmě definitivně zlikvidován. Lidé zde budou šikanováni pod neustálou palbou různých kontrolorů, především výdělečně zainteresovaných organizací, které nutí lid povinně - ze zákona nebo vyhlášky - nakupovat stále více a více věcí/služeb, které nebyly v minulosti vůbec potřeba a nikomu to nevadilo. Otázkou je: nechá si to zase národ líbit?

 

Kolegové působící v justici zároveň pro Necipujtenas.CZ v této souvislosti uvedli, že pravděpodobným vzorem k naplnění plánů výše uvedeného lobbingu a prosazení vynucování drastických proti-lidových opatření včetně odebírání/zabavování psů/koček aj. domácích zvířat chovatelům již jen za to, že nejsou označena například RFID mikročipem: by měly být některé existující rozsudky českých soudů v oblasti chráněných a ve volné přírodě skutečně ohrožených zvířat z minulého roku - např. papoušci Kakadu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky č. 4 As 79/2013 - 44 z 24. července 2013 a podobně také Ústavní soud ČR v nálezu č. II. ÚS 3218/2013 z podzimu téhož roku). Tyto soudně definované postupy, jestliže je lobbisté prosadí, budou uplatňovány díky připravovanému zpřísnění stávající legislativy na jakéhokoliv občana - chovatele třeba pejska, kočky, morčete apod. Cílem je: očipovat vše živé i neživé (Internet věcí) za účelem efektivní kontroly, vyššího zdanění; ruku v ruce s tím samozřejmě posílení zisku pro zájmové skupiny a jako v uvozovkách ´příjemný bonus´ (SIC!) prý hlavně ukončení tisíciletých neprogresivních (rozuměj: zastaralých) tradic lidstva včetně destrukce generacemi předků těžce vybojovaných ústavních práv/svobod (viz Lukáš 9:56; Galatským 5:1), které občany chrání a zatím naštěstí znemožňují úplné strojové/automatizované řízení lidských životů.

Citace z rozsudku Nejvyššího správního soudu České republiky č. 4 As 79/2013 - 44 z 24. července 2013 (potvrzeno také Ústavním soudem na podzim roku 2013):

Z výše uvedených právních předpisů jasně vyplývá, že žalobce jako držitel papoušků podléhajících ochraně dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES, vyhlášena pod č. 572/1992 Sb.) a předpisů Evropské unie, byl povinen na výzvu ČIŽP prokázat zákonný původ konkrétních jím držených exemplářů. Důkazní břemeno ohledně prokazování původu těchto exemplářů zákon výslovně ukládá žalobci jakožto jejich držiteli. Následkem neunesení tohoto důkazního břemene je zabavení exemplářů chráněných druhů. /.../ Takové omezení vlastnického práva a zásahy do něj jsou odůvodněny důležitým veřejným zájmem /.../. Z tohoto důvodu je také umožněno orgánům ochrany přírody kontrolovat chov a dispozice se zvláště chráněnými živočichy a za tím účelem mimo jiné vést evidenci jedinců v přímé péči člověka. Je třeba znovu zdůraznit, že prvotním účelem této zákonné úpravy je poskytování ochrany živočichům, a jsou proto také stanoveny přísné požadavky na zařazení konkrétního jedince do evidence.“ V posuzovaném případě se nejednalo o registraci exempláře chráněného druhu, nýbrž o jeho zabavení v důsledku neprokázání jeho zákonného původu, nicméně smysl obou zákonných institutů je stejný. /.../ Pokud již se právnická či fyzická osoba rozhodne věnovat se chovu zvlášť chráněných druhů živočichů, musí proto věnovat zvýšenou pozornost předpisům upravujícím na mezinárodní, evropské i národní úrovni jejich evidenci a kontrolu. Byť se tyto předpisy mohou zdát velmi přísné a formalistické, z výše uvedených důvodů je nelze považovat za samoúčelné. Intenzita zájmu na ochraně ohrožených druhů pak odůvodňuje i přísné postihy porušení povinností osob chovajících chráněné živočichy včetně možnosti zabavení jedinců, u nichž jejich držitel není schopen prokázat jejich původ v souladu s právními předpisy. Povinnost prokázání původu se pak nezbytně vztahuje k individualizovaným jedincům chráněného druhu. Individualizace exemplářů je zajištěna jejich nezaměnitelným a nesnímatelným označením v souladu s unijními a národními předpisy. V případě ptáků právní předpisy stanoví povinnost označení jedinců čipy (nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry), ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře) pak je možné označení nesnímatelnými kroužky s jedinečným kódem složeným z písmen a číslic. V daném případě tak správní orgány nemohly akceptovat k prokázání původu předmětných papoušků registrační listy, u nichž nebylo možné ověřit, zda se vztahují k zadrženým jedincům nebo k jiným jedincům. Stěžovatel proto původ papoušků registračními listy neprokázal. Výpověď stěžovatele jakožto hodnověrný důkaz původu papoušků nepostačuje (srov. výše citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Orel skalní).

Navíc: podle výše uvedeného lobbistického scénáře podpořeného citovanou judikaturou českých soudů již samotné svědectví občanů o nabytí/vlastnictví (nejen) zvířete včetně doložených písemných důkazních materiálů bude degradováno do pozice ´nepodstatného a podružného vyjádření´ (SIC!). Naopak technologické metody označování, elektronické formy dokumentace, např. RFID mikročipy, databáze chovatelských záznamů apod. získají nad člověkem - svědkem - nadřazené postavení a budou považovány za naprosto dokonalý/povinný/všeobjímající způsob řešení sporných záležitostí, tedy za důkaz o všech živočiších/rostlinách/věcech, konečně také o občanech (v jejich případě zatím skrze průkazy/karty atd.). Následky takového posunu dokazování a v neposlední řadě vnímání uspořádání vztahů ve společnosti a vůbec v celé naší civilizaci lze považovat za zcela nedozírné! Dosavadní svobodný/nezotročený život skončí: nebude nadále vůbec v automatizovaném totalitním systému řízení vztahů/vazeb možný.

Společenství Necipujtenas.CZ před takovýmto nebezpečným trendem a nástupem staronových forem totalitní legislativy důrazně varuje. Zase na to doplatí především nevinní občané podobně jako po roce 1948: budou kriminalizováni, obtěžováni dalšími nežádoucími předpisy, jejichž obsah nebudou moci naplnit bez popření svobody, svého přesvědčení, tradičních zvyklostí nebo víry. Chov psů/koček/fretek aj. domácích zvířat se tak stane pouze výsadou bohatých, mocných/bezcitných a bezcharakterních osob (viz také kontroly v soukromí chovatelů navrhované v určitých případech radními města Ostravy). Přitom jak prokázaly mnohé zkušenosti ze zahraničíz domova, tak RFID mikročipy používané k tzv. trvalé identifikaci zvířat neposkytují vůbec žádnou neprůstřelnou právní jistotu o vlastnictví živého tvora. Jsou snadno zneužitelné a vynucování (nikoliv dobrovolné přijetí) této čipové technologie ohrožuje vůbec základy demokratického ústavního právního pořádku svobodné České republiky. Nastává čas, aby občané na lobbistické tlaky vyžadující zavedení povinného čipování jednoznačně odpověděli, že si takové násilné předpisy nepřejí!

Dokument ke stažení v PDF:

Zdroje: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2013/0079_4As__130_20130816172814_prevedeno.pdf; http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=81300&pos=1&cnt=1&typ=result; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/de-jure-cip-neprokazuje-vlastnictvi-psa-gb.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/veda-cipovani-jen-doplnkova-metoda-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/studie-znamky-obojky-lepsi-nez-cipy-aus.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/utulky-hlasi-cipy-nam-praci-neulehcily-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/v-utulku-rodine-zabili-ocipovaneho-psa-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/prof-tanenbaum-vazna-rizika-mikrocipu-nl.aspx  

Ostrava: Odklad čipování zvířat je možný!ČR

Ostrava, Česká republika, 26. září 2013

De jure: Čip neprokazuje vlastnictví psa! GB

Spojené království Velké Británie a Severního Irska, květen, září 2010, 2007 (Rd)

Gdaňsk hlásí konec povinného čipování! PL

Gdaňsk, Varšava, Polská republika, březen 2012; Ostrava, Česká republika, 2. června 2013 (Rd)

Čipování = Útok na domovní svobodu! PL ČR

Poznaň, Polská republika, 2012 - 2009; Ostrava, Praha, Česká republika, 29. května 2013 (Rd)

Strážníci: Hájit svobody/práva občanů! ČR

Brno, Ostrava, Praha, Česká republika, 25. května 2013, Necipujtenas.cz

Soud: Pejskaři nemusí povinně čipovat! PL

Suwałki, Polská republika, 27. března 2012, (Rd)

Ombudsmani + Justice = Stop čipování! PL

Gdaňsk (Gdańsk), Hlubčice (Głubczyce), Lodž (Łódź), Opolí (Opole), Piotrków Trybunalski, Suwałki, Štětín (Szczecin), Vratislav (Wrocław), Wodzisław Śląski, Polská republika, 2013-2006 (Rd)

Povinné čipování neřeší kruté vraždy psů! PL

Poznaň, Polská republika, červenec-květen 2012 (Rd)

Guvernéři vetovali povinné čipování. - USA

Kalifornie, USA, úřad guvernéra a Parlament státu Kalifornie, 2012, 2011, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, (Rd)

Poslankyně říká NE čipování občanů! - USA

Tennessee, USA, Dolní komora Parlamentu státu Tennessee, 2010, 2009, (Rd)

Senát odmítl vizi povinného čipování. USA

Georgie, USA, Horní komora Parlamentu státu Georgie, 2013, 2010, 2009, 2008, (Rd)

88 poslanců proti povinnému čipování. USA

Virginie, USA, Dolní komora Parlamentu státu Virginie, 2010, (Rd)

Čipuje Vás šéf? Zaplatí pokutu 1.000$ - USA

Missouri, USA, Parlament Missouri, 2012, 2008, (Rd)

Zákaz povinného čipování+rok vězení! USA

Severní Dakota, USA, Parlament Severní Dakoty, 2007, (Rd)

Za povinné čipování pokuta 10.000$! - USA

Wisconsin, USA, Parlament Wisconsinu, 2006-2005, (Rd)

1 2 3