Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 8

 • 30. dubna 2015: Média: Reuters: Nastupuje éra neviditelných mikročipů, které využijí politici k posílení svého vlivu! – Prestižní globální zpravodajská agenturaReuters“ (vznik roku 1851) a nejčtenější v angličtině psaný deník „Mail Online“ zveřejnily 29. a 30. dubna 2015 další zprávy ze série děsivých informací o nástupu mezinárodní (zatím dobrovolné) čipové totality. Reuters především ve svém článku upozornil, že tzv. nositelná elektronika s aktivními monitorovacími mikročipy („wearables“), která již dnes zažívá svůj rozkvět, bude procházet velmi rychlou miniaturizací až na takovou úroveň: její uživatelé už nebudou moci vůbec spatřit třeba chytré hodinky nebo jiný šmírovací přístroj ani pouhým okem. – Aktivní (s baterií) ´neviditelná chytrá elektronika´ může například čerpat energii přímo z lidských těl, ve kterých by mohla být implantovaná a napojená přímo na nervovou soustavu. Lze také očekávat její masové zabudovávání do předmětů běžné každodenní spotřeby: oblečení, obuv, jídlo, medicínské přístroje nebo zvířata apod. po vzoru dnešních klasických/pasivních (bez baterie) byť zastaralých RFID mikročipů. – Například všehoschopní politici budou zřejmě podle textu Reuters využívat elektronické „kontaktní čočky“ k získávání reálných online informací o svých voličích, náladách ve společnosti a hned k tomu zveřejňovat automaticky své projevy, návrhy opatření, dejme tomu také návrhy zákonů, vyhlášek. Pomocí mobilních sítí a propojení s Internetem všeho pak budou takové ´neviditelné´ mikročipy monitorovat skoro veškeré fyziologické procesy v lidských tělech, pozici občanů, dokonce jejich názory (sociální sítě) a posléze i myšlenky. – Společenství webu Necipujtenas.CZ upozorňuje, že v první fázi půjde o dobrovolné přijetí nových „cool“ aktivních miniaturních ´čipových technologií´ pod pláštíkem zábavy, ulehčení života a nebo zdravotní péče či bezpečnosti. Výsledkem však bude posléze tak absolutně kontrolovaný život každé lidské bytosti, že jakékoliv neautorizované soukromí v rámci přirozeného práva zanikne. Politická reprezentace (systém moci) bude chrochtat blahem, že ví o každém všechno, což v konečném důsledku vytvoří ´mírovou totalitu´, jakou svět ještě nepoznal, kde ovšem již pouhá myšlenka nebo třeba jen zvýšená produkce hormonů zachycená jakýmkoliv chytrým implantátem s čidly v těle bude odeslána do centrální databáze s vyhlídkou na možný trestní postih a vyloučení ze společenského života. Možnost legálního/legitimního občanského disentu přestane existovat. – Článek Reuters informoval, že bychom se měli v této souvislosti připravit na „důležitou technologickou revoluci“ srovnatelnou s nástupem používání mobilních telefonů! – Globálně uznávaná obhájkyně přirozených práv/svobod občanů doktorka Katherine Albrechtová proto letos (2015) vyzvala k tomu, abychom jako svobodní/nezotročení lidé nepřijímali bezmyšlenkovitě nové technologie: Od různých typů mikročipů bychom měli raději v uvozovkách „utíkat pryč“ a nikoliv naopak. Podle ní se mohou občané například bránit vynucovaným implantacím i pouhému nošení různých transpondérů třeba v kartách aj. elektronických zařízeních prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, studenty aj., kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc predikuje: Velmi závažným problémem bude v Evropě i jinde na světě právě rozsáhlá ´čipovací agenda´ samotných konkrétních politiků – viz dubnová (2015) aktivita Váženého pana českého ministra školství Chládka a jeho iniciativa směřující k čipování dětí. – Lidem jsou přeci jen nádavkem ke všemu velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle má za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování/sledování všeho/všech (viz plán české vlády, tentokrát na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Vážený pan ministr školství Chládek z ČSSD k tomu již výrazným způsobem nakročil. Dříve nebo později s tím jistě někdo další přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politici bohužel až na čestné výjimky typu europoslance Petra Machamnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.reuters.com/article/2015/04/29/tech-wearables-idUSL4N0XN02W20150429; http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3061523/As-sensors-shrink-watch-wearables-disappear.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rozhlas-cz-idnes-cz-echo24-cz-novinky-cz-prvnizpravy-cz-instory-cz-chladek-cssd-czech-minister-for-education-announces-plan-for-microchipping-kids-cr-april-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 28. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Výkonný ředitel prestižní organizace zaměřené na ochranu zvířat odmítá vynucování nadbytečného čipování! – Oficiální webové stránky prestižního novozélandského deníku „The New Zealand Herald“ (založen 1863; NZ) seznámily 28. dubna 2015 širokou veřejnost v článku pod titulkem „Čipování koček není nutné, říká ředitel SPCA“ („Microchipping cats unnecessary, says SPCA director“) s jednoznačně odmítavým stanoviskem výkonného ředitele aucklandské pobočkyKrálovské novozélandské společnosti pro prevenci krutosti páchané na zvířatech“ („The Royal New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals“; RNZSPCA; vznik roku 1883) k otázce vynucování plošného čipování koček držených v soukromém vlastnictví občanů. Výkonný ředitel Bob Kerridge vysvětlil redakci NZ svůj výše uvedený odborný názor mj. tak, že snahy o povinné implantace RFID transpondérů všem kočkám jsou naprosto zcestné a něco takového bude obzvláště pro politiky a jejich voliče/chovatele znamenat „dosti nepopulární krok. – Oficiální web RNZSPCA z Aucklandu taktéž uvádí následující varování: „Mikročipy mohou někdy selhat, nebo můžete zapomenout aktualizovat své údaje. Proto byste měli také používat obojek a identifikační známku s vašim telefonním číslem. Usnadníte tím situaci lidem, kteří najdou vašeho domácího čtyřnohého mazlíčka a budou vás chtít kontaktovat.“ Dále tyto webové stránky popisují zkušenosti zaměstnanců útulku RNZSPCA, kteří sice bezprizorné kočky čipují, ale zároveň dle svých dlouholetých zkušeností upozorňují: SPCA „přijímá mnoho očipovaných zatoulaných koček, nicméně je nemůžeme navrátit zpět k jejich majitelům z důvodů neaktuálnosti údajů“ v chovatelských registrech. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc již loni (zveřejnilo) pořád platné a jednomyslně schválené stanovisko největší globální známé organizace sdružující profesionální chovatele ´vrnících čtyřnohých přátel člověka´: „Asociace chovatelů koček“ (The Cat Fanciers' Association“; CFA) odmítá vynucování čipování zvířat, neboť jde podle ní v takovém případě dokonce o zneužití technologie RFID! – CFA byla založena již roku 1906. Má ve svých řadách tisíce milovníků zvířat z mnoha stovek spolupracujících členských klubů našeho světa včetně České republiky. Sídlí v americkém městě Alliance (stát Ohio). Je pokládána za jednu z nejvyšších autorit z hlediska šlechtění koček, doporučených postupů pro dosažení jejich co nejlepšího zdravotního stavu, životních podmínek apod. – CFA má na svých webových stránkách pro všechny zájemce oficiální stanovisko, kde sice uznává přínosy dobrovolného označování živých tvorů mikročipy, na druhé straně ale ve stejném textu jednoznačně odmítá jakékoliv vynucování čipování zvířat. Něco takového považuje za zneužití RFID transpondérů. Nádavkem pokusy výkonné a zákonodárné moci o protlačení implantací mikročipů formou legislativního násilí pokládá CFA za naprosto nežádoucí. Poukazuje přitom na fakt, že podobné kroky pouze vytvářejí vůči RFID technologii odpor veřejného mínění: „CFA považuje zákony vynucující čipování, jejichž skutečným cílem je sledování majitelů zvířat a vymáhání práva, za zneužití dané technologie. Takový přístup pouze odstrašuje veřejnost od přijetí mikročipů a zabraňuje dalšímu vývoji technologie RFID.“ Označování zvířat čipem lze akceptovat pouze v případě, že je tvořeno „systémem dobrovolné registrace, bezpečným a důvěrným uložením chovatelských informací, pokročilou technologií skenovacích zařízení a spolehlivými službami pro navrácení zatoulaných zvířat“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v tomto kontextu upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice, kde už situace mohutně graduje – viz podrobnosti zde. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11439431; http://www.spcaauckland.org.nz/about-us/our-team/; http://www.spcaauckland.org.nz/animal-welfare/microchipping/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-cat-fanciers-association-cfa-against-mandatory-rfid-microchipping-2014-2007.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. a 25 dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Legislativa/Média: Britští veterináři protestují vůči prováděcímu předpisu, který jim nakazuje udávat státu pod hrozbou vysokých pokut chovatele neočipovaných psů a hlásit na druhé straně také poctivě všechny zdravotní aj. komplikace v přímé souvislosti s implantacemi RFID transpondérů! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo 5. března 2015 o novém britském prováděcím předpisu („Statutory Instrument“) Ministerstva životního prostředí, výživy a záležitostí venkova („Department for Environment, Food and Rural Affairs“, „DEFRA“) č. 108/2015 nazvaném „Čipování psů (Anglie) nařízení 2015“ („The Microchipping of Dogs (England) Regulations 2015“) dle zmocnění uděleného parlamentem v rámci dikce zákona „Animal Welfare Act 2006“. Předpis č. 108/2015 a doplňkové vysvětlující memorandum krom jiného zřetelně uvádějí: 1/ Zavedení povinného čipováni psů bude v Anglii doprovázeno od 6. dubna 2016 z vůle státní moci nejen nuceným shromažďováním chovatelských údajů do jednotné centrální databáze, vymáháním na občanech úzce související neustálé/přesné aktualizace dat, zákazem prodeje neočipovaných psů, pověřováním rozsáhlého okruhu soukromých osob pravomocemi k vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat (v případě odporu chovatele mu může být živočich odebrán), nýbrž také především dochází k oficiálnímu uznání – ze zákona – možností vzniku vážných zdravotních komplikací v souvislosti s úkony čipování psů a k udělení výsady veterinárním lékařům zabránit samotné implantaci mikročipu dle vystavení odborného potvrzení na legislativně předepsaném formuláři. – 2/ Anglická státní správa bude od 6. dubna 2016 ještě přísněji dohlížet, regulovat/sankcionovat odbornost/školení osob, které závažný úkon čipování provádějí. – 3/ Anglie bude trestat každého občana za nereportování státu nežádoucích účinků RFID implantovaných mikročipů. – 4/ Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. – 5/ Británie akceptuje technologická rizika selhání RFID transpondérů: „Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem.“ – 6/ DEFRA dále píše, že statistická data o nejúspěšnějších metodách navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich chovatelům za poslední tři roky prokázala především vysokou úspěšnost využití klasického obojku (třeba se známkou/adresářem) a obyčejných dotazů/pátracích akcí majitele, nikoliv tedy samotné identifikace psů formou čipování. V minulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za využití RFID transpondéru. – 7/ DEFRA také zveřejnila fakta o neustálém dvacetiletém přirozeném/dobrovolném/každoročním nárůstu počtu očipovaných psů. Jejich majitele nebylo nutné k takovému kroku nutit zákonem. – Nicméně britské veterinární weby „mrcvs.co.uk“ (provozují profesionální odborníci ze společnosti „AT Veterinary Systems“) a „vnonline.co.uk“ zveřejnily 14. dubna 2015 zprávy o rozhořčených reakcích zvěrolékařů na předpis č. 108/2015 a dále také velmi zajímavé informace o evidentní nerovnosti chovatelů psů v porovnání s veterináři před výše uvedenou legislativou. Zatímco represivní výklad použití zamýšlených sankcí vůči nikde neorganizovaným chovatelům psů zůstal nezměněn (divoké pokuty za neočipování psa a jeho nepřihlášení do státní databáze), tak po protestech zavedených zájmových spolků veterinární medicíny DEFRA ustoupila a zjemnila dosavadní právní výklad pokutování právě samotných zvěrolékařů. Předně „vnonline.co.uk“ informoval ve svém článku z 20. 4. 2015 o výjimce, že veterinárním pracovníkům na úrovni sester bude stačit jejich dosavadní vzdělání a nebudou se muset účastnit z hlediska výkonu čipování nových/přísných školících programů. Tento odborný server ovšem také na svém twitteru 14. dubna 2015 napsal, že „veterináři a sestry mohou být trestáni, pokud nebudou hlásit selhání mikročipů“. – Článek specializovaného webu „mrcvs.co.uk“ posléze upřesnil, že každému veterináři hrozí pokuta cca 19.194,- Kč za případy porušení povinností podle předpisu č. 108/2015, hlavně za neudání chovatele v důsledku zjištění psa neoznačeného mikročipem. – Velkou vlnu kritiky si vysloužila tato nová legislativa v průběhu letošního 25. prestižního kongresu „Britské veterinární asociace malých zvířat“ („British Small Animal Veterinary Association“, BSAVA), který se konal ve dnech 9. až 12. dubna 2015 v Birminghamu za účasti přes 6.500 delegátů. Veterináři zde vyjádřili své přesvědčení: Takto nastavený „systém bude neférový a nevynutitelný“. Nikdo z vlády navíc nedokázal odpovědět na otázku, co se bude dít, když „chovatel odmítne udělit svolení k proceduřeprohlídky psa a zda bude nutné vždy za všech okolností „skenovat každého nejlepšího čtyřnohého přítele člověka přítomného ve veterinární ordinaci“. Delegáti dále poukazovali na velký problém, který nastane, když se nepodaří najít podle mikročipu žádné údaje o majiteli psa ve státní databázi, nicméně tyto informace mohou být v mnoha jiných soukromých registrech a ty by musel všechny veterinář kontaktovat. – Doktorka Sally Everittová posléze obdržela ze své pozice šéfky odboru pro vědu BSAVA vysvětlující email z DEFRA, který laxně sdělil, že „vláda neočekává trestání“ veterinářů skrze prvoinstanční „magistrátní soudy“, nýbrž že budou „takové případy řešeny v rámci disciplinární procedury Britské královské akademie veterinářů“ („Royal College of Veterinary Surgeons“, RCVS). – President RCVS pan profesor Stuart Reid vládní vyjádření ještě zmírnil: Disciplinární komise by se v rámci předběžného šetření podobnými případy prý vůbec nezabývala (SIC!). – Korunu celému předpisu č. 108/2015 posléze nasadil tajemník RCVS Gordon Hockey, jenž veřejnosti vysvětlil: „DEFRA se vyjádřila, že nebudou tuto regulaci vynucovat skrze soudy nebo se snažit ukládat pokuty.“ – Tento neuvěřitelně nerovný přístup před zákonem ukazuje jednoznačně, jakou sílu mají zájmové skupiny a PRO-čipovací lobbisté nejen v britské politice. Vždyť jde o miliardy korun a ty musí povinně díky podobným předpisům platit ze své kapsy pod hrozbou likvidačních pokut nikde neorganizovaní občané. Naopak jisté elitní odborné zájmové spolky však vždy dostanou pro své členy z hlediska svých povinností ze zákona generální pardon. Díky tomu je zcela signifikantní: Jak slabou pozici mají na druhé straně chudáci občané, kteří hájí své svobody/přirozená práva pouze jako jednotlivci až při konkrétním střetu s výkonnou mocí a jejími různými donucovacími složkami. – Definitivní výklad nového prováděcího předpisu může Angličanům samozřejmě posléze poskytnout až nezávislý britský soud, nikoliv DEFRA či RCVS. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc v tomto kontextu upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vynucování čipování psů v Ostravě v České republice, kde už situace mohutně graduje – viz podrobnosti zde. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

Zdroj: http://mrcvs.co.uk/en//news/13160/Controversial-microchip-law-revealed; http://vnonline.co.uk/vn/news/13160/Controversial-microchip-law-revealed; http://vnonline.co.uk/vn/news/13177/; http://mrcvs.co.uk/en/news/13177/RVNs-will-not-need-extra-training-to-implant-microchips; https://twitter.com/VetNurseOnline; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-investors-chronicle-the-financial-times-lucrative-greedy-fiscal-impacts-of-mandatory-rfid-microchipping-great-britain-january-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rupert-de-mauley-defra-england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015.pdf

 

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 24. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Tragické případy/Média: Veterinární odborníci hlásí dva mrtvé papoušky v přímé souvislosti s jejich čipováním a další tři vážně zraněné včetně nebezpečných případů migrace identifikačních RFID transpondérů! – Web novozélandského zpravodajského pořadu „3 News“ patří pod křídla soukromé celoplošné televizní stanice „TV3“ (vznik 1989). Šestnáctého dubna 2015 zveřejnil společně s deníkem „The Dominion Post“ (cca 98.000 výtisků) v rámci prestižního zpravodajského webu „Stuff.co.nz“ vlastněného jednou z největších soukromých australských mediálních společností s názvem „Fairfax Media Limited“ (založena již roku 1841) závažné informace k úmrtí dvou čipem označených papoušků „kākā“ (Nestor meridionalis) a dalších tří vážně zraněných opeřenců chovaných v chráněné přírodní rezervaci „Zealandia“ („Karori Wildlife Sanctuary“) v prostoru Wellingtonu, hlavního města Nového Zélandu. – „The Dominion Post“ (DP) píše o přímé souvislosti mezi čipováním a skonu dvou výše uvedených živých tvorů, kteří „zemřeli po té, když se jim jejich implantovaný mikročip přesunul z krku do nosní dutiny. Tři další „očipovaní papoušci“ ze „Zealandie“ museli být operováni na veterinární klinice „The Nest animal hospital“ (NAH) ve Wellingtonské zoologické zahradě („Wellington Zoo“), protože jejich RFID transpondéry také z neznámých důvodů migrovaly do prostoru ptačího nosu a vnitřních dutin. „Zealandie“ pak zastavila až do odvolání jakékoliv další čipování svých papoušků. – Veterinární expertka doktorka Lisa Argillová z kliniky NAH redakci DP vysvětlila, že již minulý rok v červnu „ošetřili jednoročního samečka papouška „kākā“, jelikož trpěl těžkým zánětem nosních dutin způsobeným mikročipem“. Transpondér o velikosti pouhého zrnka rýže byl chirurgicky odstraněn pomocí magnetu. „Museli jsme improvizovat,“ jelikož nosní dutiny nejsou vůbec jednoduše přístupné, dodala Agrillová. Tzv. následná ´čipovací infekce´ dokonce vyžadovala využití antibiotik a měla za následek u některých mláďat papoušků nesprávný fyziologický vývin jejich zobáku. – Veterinární lékařka doktorka Kate McInnesová z novozélandské veřejnoprávní organizace zaměřené na zachování místního přírodního a historického bohatství „The Department of Conservation“ se pro DP vyjádřila: Vedeme s Wellingtonskou zoologickou zahradou a chráněnou rezervací „Zealandia“ spojené vyšetřování záhadných migrací identifikačních mikročipů z krku papoušků až do jejich nosních dutin. McInnesová zároveň veřejnosti objasnila: Implantace mikročipů představuje pro tyto opeřence v případě metody zavedení transpondérů do jejich prsního svalu na hrudníku „bolestivou proceduru“ a vyžaduje „použití anestezie“, zákrok zkušeného veterináře a těžké vybavení. „Díky tomu jsme od této metody upustili“ a začali jsme papoušky čipovat do prostoru jejich krku (podobně jako v případě psů, pozn. autora), dodala Kate McInnesová. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) navíc v tomto kontextu upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice, kde už situace mohutně graduje – viz podrobnosti zde. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako třeba v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.stuff.co.nz/dominion-post/news/67722613/Kaka-death-raises-concerns-about-Zealandia-microchips; http://www.3news.co.nz/nznews/zealandia-kakas-death-halts-microchipping-2015041609#axzz3YCfeiflg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 23. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování: Rodná obec premiéra České republiky a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky odmítla zatěžovat své občany vynucováním nesystémového povinného čipování! – Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka spatřil poprvé světlo světa 23. října 1971 v obci Telnice (cca 1.494 obyvatel) v dnešním Jihomoravském kraji. Od 17. ledna 2014 předsedá vládě České republiky a od března 2011 vede Českou stranu sociálně demokratickou (ČSSD). Na počátku 80. let 20. století se přestěhoval s rodinou do Slavkova u Brna (Austerlitz; zhruba 6.299 obyvatel; prostor známé bitvy tří císařů z roku 1805). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo od Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucování povinných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky) oficiální vyjádření z rodiště Váženého pana premiéra Bohuslava Sobotky. Přišlo mu emailem od starosty obce Telnice Váženého pana Františka Kroutila (KDU-ČSL) s datem 21. dubna 2015 a to díky pověřené Vážené úřednici Marcele Drápalové. Jednoznačně uvádí: „Dobrý den, ohledně čipování psů v obci Telnice jste již dostal odpověď od pana starosty (čipování není povinné, žádná obecně závazná vyhláška či nařízení toto v Telnici neřeší).“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále z webu obce zjistilo, že telničtí zastupitelé seriozně jednali o zavedení povinného čipování pejsků držených v soukromých domácnostech občanů například v listopadu 2014. Tehdy pověřili úkolem zpracovat koncepci vynucování čipování a promyslet všechna rizika s tím spojená právě Váženého pana starostu Kroutila. Následně 2. února 2015 vyhodnotilo zastupitelstvo vymáhání čipování jakožto nesystémový krok, jelikož okolní obce kolem Telnice povinně nečipují a zavedení vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat držených v soukromých domácnostech občanů by tak naprosto nesplnilo svůj účel z hlediska přílivu čipem neoznačených zvířat. – (Viz také obdobná situace v Ostravě, kde je od roku 2012 – schválení vynucování RFID označování psů zastupitelstvem – místní útulek pro psy neustále přeplněn a ani se nedaří navracet zpět k chovatelům velké množství čipem identifikovaných psů: v letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování v Ostravě jako systém ročně vždy v desítkách procent případů v rozmezí od 25,07% do 36,89%.) – Podle oficiálního webu Slavkova u Brna a místních platných podzákonných předpisů není také v tomto jihomoravském městě po povinném čipování nebo likvidačních pokutách za neočipování psa ani vidu ani slechu. Občané Slavkova, přátelé Váženého pana českého premiéra Sobotky a jejich domácí čtyřnozí nejlepší přátelé člověka si tak mohou – zatím – v klidu oddechnout.. – SwN v této souvislosti ovšem na druhé straně opakovaně upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice, kde už dokonce situace mohutně graduje – viz podrobnosti zde. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města (ČSSD + ODS) v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – SwN dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: Telefonická a elektronická korespondence zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ s občanem Petrem Hadaščokem nst. ze dne 21. dubna 2015 a oficiální sdělení, které poskytl skrze pana Hadaščoka nst. veřejnosti Vážený pan starosta obce Telnice a jím pověřená Vážená úřední osoba Marcela Drápalová dne 21. dubna 2015; http://www.telnice.cz; http://www.telnice.cz/resources/upload/data/1050_2322015zapis-a-usneseni-c.062015z-222015.pdf; http://www.telnice.cz/resources/upload/data/1029_zapis0314ze-dne-24112014.pdf; http://www.slavkov.cz/index.php/radnice/urad/dokumenty/pravni-predpisy-mesta

 • 20. a 19. dubna 2015: Média: Jeho excelence president svobodného státu Liberland: Čipování tady u nás neplánujeme! Ostravský novodobý disident Petr Hadaščok nst. už požádal přes oficiální webové rozhraní Liberlandu o informace ve věci možného získání občanství v této veskrze svobodné republice, aby ochránil svou rodinu před všečipujícím českým, ostravskýmdokonce unijním politickým násilím!Šéfeditor webu Necipujtenas.CZ zaslal dne 19. dubna 2015 přes Facebook dotaz ve věci vynucování čipování zvířat a občanů včetně vymáhání povinného nošení osobních dokladů s dálkově čitelnými transpondéry jeho excelenci Váženému panu presidentovi Svobodné republiky Liberland („The Free Republic of Liberland“), kterým se stal Mgr. Vít Jedlička (předseda Královéhradeckého krajského sdružení Strany svobodných občanů, Svobodní; zakladatel populárního zpravodajského portálu Reformy.cz). Jeho excelence reagovala během velmi krátké chvíle (pro srovnání: na odpověď od Váženého pana presidenta ČR Miloše Zemana čeká Společenství webu Necipujtenas.CZ již od 12. března 2013 dodnes) zcela jednoznačně: „Doklady nebude nutné mít. Brzo ale budeme kvůli cestování vybavovat pasy. Čipování také neplánujeme.“ – Liberland vznikl 13. dubna 2015 na ploše cca 7 kilometrů čtverečních mezi ChorvatskemSrbskem na západním břehu Dunaje. Mottem Liberlandu je: „Žít a nechat žít“. Pan president Jedlička uvedl pro jeden z nejčtenějších českých webů Novinky.cz, že „Cílem zakladatelů nového státu je vytvořit společnost, kde poctiví lidé mohou prosperovat bez toho, aby jim stát znepříjemňoval život zbytečnými zákazy a daněmi.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ poskytl v této souvislosti své vyjádření 19. dubna 2015 také Petr Hadaščok nst.: legendární novodobý ostravský disident, odpůrce vynucování povinných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat i člověka a chovatel proslavené neočipované yorkšírky Nelinky: „Vznik nového svobodného státu vítám. Vzhledem k současné politické situaci tady u nás v České republice nám možná nezbude nic jiného než odejít do exilu. V posledních měsících jsem chodil jak mlsný pes kolem polského konzulátuNové radnice v Ostravě a ze své beskydské chaty s velkými nadějemi pokukoval po svobodném Slovensku. Všude tam není ze zákona čipování povinné. Jestliže tedy Liberland nikdy nezavede vynucování čipování, tak bych rád posléze požádal se svou rodinou a Nelinkou o azyl i občanství tam. Už jsem byl na oficiálním webu Liberlandu registrován.“ – Společenství Necipujtenas.CZ opakovaně upozorňuje na dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: Telefonická a emailová komunikace zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ s Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. a elektronická komunikace s jeho excelencí panem presidentem Liberlandu Vítem Jedličkou ze dne 19. dubna 2015; http://liberland.org/cz/about/; http://www.novinky.cz/domaci/367000-clen-svobodnych-vyhlasil-na-uzemi-byvale-jugoslavie-vlastni-stat.html; http://www.denik.cz/ze_sveta/cesi-si-na-balkane-zalozili-vlastni-stat-na-protest-proti-byrokracii-20150416.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 16. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Žurnalistka a moderátorka britské globální mediální společnosti Sky News popsala své praktické zkušenosti ze Švédska: Bojím se čipování lidí; je s tím spojeno mnohem větší krvácení, než byste čekali!Gemma Morrisová vystudovala s vyznamenáním dokumentaristiku a žurnalismus na prestižní londýnské vysoké škole „The London College of Communication“ („University of the Arts London“). Pracovala pro řadu zavedených sdělovacích prostředků a v posledním období moderuje pořad zaměřený na moderní technologie s názvem „Swipe“ pro globálního poskytovatele zpravodajského a multimediálního obsahu „Sky News“ (vznik roku 1989), který patří pod křídla největší evropské televizní společnosti „Sky plc“ zaměřené na placenou formu vysílání s více než dvaceti milióny registrovaných diváků (součást impéria mediálního magnáta Keitha Ruperta Murdocha). – Morrisová přicestovala se svým štábem v první polovině dubna 2015 za účelem natáčení nové reportáže do hlavního města Švédska Stockholmu. Navštívila zde mj. IT kancelářský komplex „Epicenter“, který proslavil především pan Hannes Sjoblad, nadšený propagátor čipování zaměstnanců (sám s čipem pod svou kůží), jenž letos (2015) prohlásil: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ – Nyní spočívá náš reálný cíl v dosažení prvních deseti tisíc dobrovolně očipovaných občanů: Implantujeme čipy zvířatům již 20 leta nyní je čas udělat totéž i s lidmi, vysvětlil Sjoblad BBC v prosinci 2014. – Podle zjištění jednoho z nejčtenějších českých webů Novinky.cz z konce března 2015 už vedení „Epicentera“ uvažuje po úvodních dobrovolných implantacích o zavedení rovnou čipovací povinnosti pro všechny své pracovně podřízené osoby. – Gemma Morrisová byla následně svědkyní na kameru natáčeného dobrovolného očipování člověka. Prostřednictvím svého Twitteru však široké veřejnosti sdělila: Nebyla z něčeho takového vůbec nadšená. Nejen, že strachy odmítla vlastní trvalé označení formou implantace NFC podkožního transpondéru, nýbrž navíc popsala 14. dubna 2015 svůj drastický ´čipovací zážitek´ slovy: „Byla tam krev! Bylo jí více, než byste očekávali ...“ – Globálně uznávaná obhájkyně svobodného života/přirozeného práva člověka i jeho zvířat doktorka Katherine Albrechtováproto vyzvala k tomu, abychom jako svobodní/nezotročení lidé nepřijímali bezmyšlenkovitě nové technologie: Od různých typů podkožních mikročipů bychom měli raději v uvozovkách „utíkat pryč“ a nikoliv naopak. Podle ní se mohou občané například bránit vynucovaným implantacím i pouhému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc predikuje: Velmi závažným problémem bude v Evropě i jinde na světě právě agenda samotných konkrétních politiků. Lidem jsou přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle má za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politici bohužel až na čestné výjimky – mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Zdroj: https://twitter.com/SkyGemma; https://twitter.com/SkyNewsSwipe; http://news.sky.com/story/1303488/swipe-this-weeks-technology-news; http://news.sky.com/story/1467030/whats-scandinavias-secret-to-startup-success

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 15. dubna 2015: Média: BBC a „Daily Mail“ informují o čipování včel. – http://www.bbc.com/news/technology-32033766; http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3010224/Creating-buzz-bumblebee-backpack-Insects-trackers-attached-numbers-dramatic-decline.html
 • 14. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: BBC: Stockholmští propagátoři čipování lidí očekávají díky rychlému rozvoji Internetu věcí mj. v rámci koncepce chytrých měst již brzy 10.000 RFID čipem označených lidí! – Web prestižní britské rozhlasové a televizní společnosti BBC („British Broadcasting Corporation“; vznikla roku 1922) zveřejnil 10. prosince 2014 článek o nadšencích ze švédského Stockholmu, kteří se zaměřují na mezinárodní rozšíření v uvozovkách ´ideálu´ čipování lidí. Tuto skupinu vede dnes již legendární propagátor trvalého elektronického označování zaměstnanců pan Hannes Sjoblad (sám má čip pod kůží své ruky). Sjoblad letos (2015) především proslul svým široce v globálních sdělovacích prostředcích citovaným výrokem: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom, „The Office of Communications, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) V prosinci 2014 pan Sjoblad pro BBC uvedl, že právě probíhá doslova explozivní rozvoj Internetu věcí – senzory budou všude kolem nás a znamená to možnost propojení, registrace a plného využívání mikročipů implantovaných v lidských tělech ke zlepšení kvality života. Reálným cílem prý pak je dosažení prvních deseti tisíc dobrovolně očipovaných občanů: Implantujeme čipy zvířatům již 20 let“ a nyní je čas udělat totéž i s lidmi, vysvětlil BBC Sjoblad. – Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem upozorňuje: Veřejnosti jsou přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand(zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých nejlepších přátel člověka je tento trend už patrný všude na světě. – Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politici bohužel mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo (až na světlé výjimky např. typu europoslance Petra Macha) vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.bbc.com/news/technology-30144072; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-time-zdnet-rossia24-vesti-kaspersky-security-analysts-summit-2015-hannes-sjoblad-povel-torudd-microchipping-people-risks-for-the-humanity-cancun-mexico-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 13. dubna 2015: Legislativa/Fakta/Rizika čipování/Média:CNN Money“ popisuje děsivou činnost ´čipovacích komand´ ve Spojených státech amerických. Podobné praktiky nyní hrozí díky přípravě nové legislativy a navrhovaného abnormálního posilování pravomocí soukromých i veřejných ochránců zvířat také v České republice! – Web „CNNMoney.com“ (CNNM) patří pod křídla známého amerického mediálního gigantu s globální působností „CNN“ („Time Warner“). Na počátku dubna 2015 zveřejnil CNNM reportáž o tisícovkách případů neúměrného využívání pravomocí úředních osob, které měly na starosti ochranu zvířat nejen v nejlidnatějším kalifornském okresu „Los Angeles County“ (cca 10 milionů obyvatel), nýbrž také v dalších státech a městech USA. Redakce CNNM především zjistila, že je stávající americký legislativní systém ochrany čtyřnohých nejlepších přátel člověka zneužíván pod záminkami drobných přestupků (např. neregistrace psa, opakované štěkání, neočipování, odmítnutí kastrace nebo vakcinace, náhodný únik zvířete ze zahrady majitele na veřejné prostranství atd.) k drastickému finančnímu nátlaku na sociálně slabé chovatele psů, kteří jsou často nezaměstnaní, spoří každý dolar a v případě opakovaných kontrol jejich obydlí ze strany různých ochranářů si nemohou posléze dovolit platit přemrštěné pokuty nebo doplňkové náklady v řádu několika tisíců až likvidačních mnoha desítek tisíc korun. V důsledku takové situace pak dochází k zadlužování, exekucím, odebírání psů z rodin především hispánského obyvatelstva a konečně i k okresními činovníky schválenému zabíjení zvířat. Úřední osoby dokonce využívají podle CNNM neznalosti angličtiny jednotlivých chovatelů psů k automatickému udělování pokut bez toho, aby vůbec dotyčné zvíře viděli. Díky umělému prodlužování přestupkového řízení pak navíc rostou chovatelům náklady za každý den pobytu odebraného psa v okresních nebo státních útulcích. Když už nezbude nic jiného, rodina se slzami v očích podepíše převod vlastnického práva psa na ochránce zvířat a ti pak v rámci procesu posouzení situace volí ve velké míře definitivní fyzickou likvidaci živého tvora. Vzniklé náklady např. se spálením těla psa samozřejmě neopomenou v uvozovkách „ochránci“ původním chovatelům také naúčtovat. Dokonce osmdesáti dvouletou babičku z Marylandu zavřely orgány ochrany přírody na dva dny do cely za to, že jí třikrát unikly její malinké čivavy na ulici a ona se také ze zdravotních důvodů nemohla dostavit k úřednímu projednání své věci. Byla jí udělena likvidační pokuta ve výši přibližně 181.741,- Kč (SIC!). Mohla si však také vybrat, že stráví místo toho rok ve vězení (SIC!). Díky angažovanosti dobrých lidí ze sousedství, místní církve a pro-bono právního zástupce se nakonec podařilo vyjednat propuštění seniorky a snížení pokuty na cca 12.981,- Kč. – CNNM představila svým čtenářům nádavkem příběh Wendy Barajasové, řádné studentky magisterského oboru zaměřeného na mediaci problémů v manželství. Její dům navštívili 21. února 2014 úřední osoby z okresní ochrany zvířat („The County of Los Angeles Department of Animal Care and Control“), aby zde odchytili dva pitbulteriéry jménem Bruno a Saša. Psi se dostali ven z jejího oploceného pozemku, jelikož soused otevřel omylem svým dálkovým ovladačem operujícím na stejné frekvenci (obdobná technologie jako RFID mikročipy) bránu k nemovitosti výše uvedené chovatelky. Podobná nehoda se stala již dříve, jelikož to zase poničili vrata k dotyčnému domu plynaři. Psi také tehdy vyběhli ven na ulici. Okresní ochránci zvířat však po opakovaném útěku Bruna a Saši začali vyhrožovat fyzickou likvidací obou naočkovaných, úředně evidovaných, očipovaných, známkou označených a vykastrovaných živých tvorů. Požadovali převedení vlastnických práv ke psům na okresní útulek „The Carson/Gardena Animal Care Center Carson Shelter“, kde byla odchycená zvířata po určitou dobu zadržována (náklady cca 934,- Kč denně). Chovatelka byla v první chvíli zastrašená, zahnaná do kouta. Okresní ochranáři zvířat totiž působili v sousedství „častěji než policisté“. Měli velký respekt. Mysleli si, že když bydlí Wendy Barajasová ve čtvrti, kde mají lidé nízké příjmy, tak nenarazí na znalost práva nebo seriozní občanskou obranu. Spletli se. Barajasová se dozvěděla, že může o své pejsky legálně bojovat. Za pomoci rodiny, přátel, pro-bono právního zástupce a veřejné sbírky dostala Bruna i Sašu zpět domů za cenu zhruba 109.044,- Kč, nicméně musí dodnes plnit finančně náročný výchovný program za dalších zhruba 28.559,- Kč a řešit nákladné soudní jednání. Právní zástupkyně Wendy Barajasové CNNM vysvětlila: Pro okresní útulky je daleko jednodušší trochu na lidi ze začátku psychicky stylem ´bububu´ udeřit, odebrat jim psy, načež pokud se do zákonem stanovené doby o svá zvířata majitelé nepřihlásí, tak k nim nabudou útulky vlastnická práva, předají je k adopci (spolupracující soukromé subjekty se ziskem) a nebo rovnou usmrtí. Je s tím zkrátka méně práce, papírování, než složité organizování dohledu, placení soudních jednání, výchovných programů atd. Podle uvedené právničky si také okresní ochránci zvířat netroufají na bohaté Američany z prestižní čtvrti Beverly Hills, kteří si mohou dovolit špičkové advokáty: „Cílí na lidi, o kterých se domnívají, že se nebudou bránit.“ Wendy Barajasová však naštěstí získala vítanou finanční i odbornou pomoc skrze sociální sítě, medializaci svého případu. Pořád totiž existují občané, kteří nelitují posledního dolaru na boj s úřední zvůlí: neváhají pomoci druhým i proti špatnému systému uspořádání společenských vztahů. – Britská občanská „Svépomocná skupina pro zemědělce, majitele domácích zvířat a další občany zasažené potížemi, které jim způsobuje RSPCA“ („The Self Help Group for Farmers, Pet Owners and Others experiencing difficulties with the RSPCA“, SHG) komentovala takové drsné lidské příběhy na svém oficiálním Facebooku 7. dubna 2015: „Tohle je přesně situace, která nastane, pokud podpoříte přísné předpisy pro chov psů a povinné čipování a zápisy do databází ...“ – Zprávy sdělovacích prostředků z dubna 2015 bohužel potvrdily podobný trend jako v USA také v České republice. Společenství webu Necipujtenas.CZ již k této katastrofální situaci publikovalo svůj článek ZDE. – Nedopusťme nikdy, aby se naše země proměnila v novou totalitní diktaturu kontrolorů s pravomocemi jdoucími nad rámec Listiny základních práv/svobod. – Rok od roku sílí tlaky na destrukci našeho ústavního pořádku za účelem dosažení větší efektivity systému moci, likvidace přirozených práv/svobod vybojovaných tak tvrdě našimi předky a s následkem snadnějšího ovládání dosud svobodných občanů, vytváření nových drastických nástrojů finančního vytěžování širokých vrstev obyvatelstva včetně jejich týrání například formou odebírání nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – Společenství webu Necipujtenas.CZ aktivně vůči nástupu této nové kontrolórské totality vystupuje mírovými legálními i legitimními prostředky jak v České republice, tak v zahraničí. Mnoho veřejně činných osobností napříč názorovým spektrem naštěstí ještě nezapomnělo na represe minulých režimů a jsou připraveni občany v praxi hájit!

  Zdroj: http://money.cnn.com/interactive/pf/pet-fines/?iid=Lead; https://www.facebook.com/JusticeforBrunoandSasha; http://www.gofundme.com/a8ejbc; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tiskova-zprava-kvlcr-cmku-politici-nesmi-nicit-vynucovanim-cipovani-zvirat-ustavni-svobody-a-prava-obcanu-daniel-skacel-ticha-hadascok-nelinka-cr-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 12. a 11. dubna 2015: Legislativa/Fakta/Rizika čipování/Média: Významní veterinární experti vyzývají PRO-čipovací politiky všech stran, aby nepodléhali RFID donucovacímu fanatismu a krotili své vášně: Vaše zákonodárné iniciativy nesmí přesahovat rámec ústavních práv, nadbytečně omezovat občanské svobody a zbytečně zvyšovat byrokratické zatížení občanů! – Devátého dubna roku 2015 vydala Komora veterinárních lékařů České republiky (KVL) a Českomoravská kynologická unie (ČMKU) společnou tiskovou zprávu (TZ) k záměru některých lobbistických skupin a spřízněných politiků, kteří hodlají upravit legislativu České republiky, chtějí zavést povinné/plošné/trvalé označování a registraci všech psů držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. – TZ především jednoznačně potvrdila dosavadní právní poznatky Společenství webu Necipujtenas.CZ, když hned v úvodu zdůraznila: „Zatím platí v EU jednotná legislativa, že psi, kteří cestují se svými pány po členských zemích, musejí mít pas a musejí být označeni elektronickým čipem (nemusí, jestliže necestují přes hranice ČR a nejde o obchodní přesun, pozn. autora). U nás registr těchto pasů a tudíž i čipů vede Komora veterinárních lékařů. Jestli se jednotlivé členské země rozhodnou povinně čipovat všechny psy, to záleží na nich, z hlediska EU není tato povinnost harmonizována.“ – Stanovisko KVL také např. zřetelně uvádí: Označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka není ze zákona povinné pro běžné chovatele nejen v České republice, ale také v Polsku a „na Slovensku se po roce účinnosti od této povinnosti ustoupilo“. Nicméně současná mediální kampaň zaměřená na tzv. „množírny“ způsobila, že „z poslanecké iniciativy se nyní chystá vytvoření přípravné expertní skupiny k registraci a identifikaci zvířat v zájmových chovech“. (Rozuměj: Týká se to každé soukromé domácnosti a všech občanů!) – Komora veterinárních lékařů České republiky však na výše uvedený vývoj naprosto zřetelně reaguje varováním: Odpovědnost za takový krok dopadne plně na hlavy politiků, kteří si to před svými voliči budou muset obhájit: „Podle KVL je třeba si uvědomit, že všeobecná povinnost očipovat všechny psy je rozhodnutí politické. (Rozuměj: Nikoliv zdravotní nutnost ve veřejném zájmu!) Žádný politik nemůže nikdy zapomínat, že:Zákonodárné iniciativy nesmí přesahovat rámec ústavních práv, nadbytečně omezovat občanské svobody a zbytečně zvyšovat byrokratické zatížení občanů.“ (Viz také odmítnutí elektronické evidence tržeb ze strany KVL.) – Samotné čipování by muselo být ke všemu na celorepublikové úrovni doprovázeno novým předraženým centrálním registrem chovatelských údajů, jehož pořizovací cenu odhadl prezident Komory veterinárních lékařů MVDr. Karel Daniel na stovky miliónů korun (viz také zamítavé stanovisko vlády ČR s dalšími negativními výroky poslanců k povinnému čipování z let 2004/2005 zde). – Bohužel obzvláště ČMKU nabídla v textu TK politikům svá rozsáhlá pravidla nazvaná „Řád ochrany zvířat při chovu psů“ a ráda by je prosadila do zákona za účelem povinné kontroly a vymáhání přesných postupů chovu jakýchkoliv psů v soukromí všech občanů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem důrazně nedoporučuje aplikaci takového postupu s ohledem na sociálně slabé občany, na lidi žijící podle tradičního způsobu předků na vsi a vůbec vzhledem ke každému člověku, který prostě nemůže splnit výše citovaný přísně kodifikovaný složitý Řád. Svobodná/přirozená držba nejlepších čtyřnohých přátel člověka by tím definitivně skončila. Nenasytná pro-čipovací lobby by posléze za pár let přišla s dalšími požadavky a tentokrát by byli na řadě chovatelé koček a pak všech ostatních zvířat. Státní i soukromé orgány kontroly ochrany přírody by navíc dostaly neuvěřitelné nové pravomoci, které neměly ani za doby totalitních režimů. – Představme si budoucí situaci, kdy u dveří dřevěné horské chaloupky osamělé osmdesátileté babičky z Hané zvoní na základě pomlouvačného udání turistů z velkoměsta dva mladí a fanaticky naladění ochránci přírody v předpisových uniformách novým zákonem zmocněných ´čipovacích komand´: „Dobrý den paničko, ukažte nám ihned Vašeho pejska, kočičku, nebo dostanete pokutu! Jdeme Vám zkontrolovat, nafotit a přeměřit místnost, kde zvíře chováte. Uděláme záznam o teplotě v obydlí; čím/kde/jak/kdy zvíře krmíte; jak/kde/kolikrát venčíte; odebereme z těla Vašeho živočicha vzorky; spoustu dalších podrobností z Vašeho soukromí sepíšeme do úředního záznamu; pak vystavíme protokol a pokud nesplníte náš desetistránkový Řád (27.333 znaků) pro chov zvířat, tak dostanete likvidační částku k úhradě za týrání živého tvora a naše cestovní náklady, nebo Vám Vašeho pejska Alíka rovnou odebereme; doživotně zakážeme chov čehokoliv. No a pokud půjde podle našeho elitního/odborného názoru o týrání, tak Vás rovnou odvedeme před soud v klepetech babičko.“ – Česká republika se všeobecnou/důslednou aplikací něčeho takového ponoří do ještě silnějšího hávu represivního státního zřízení. Přibude sebevražd. Masová vlna udávání pak pěkně zamete s populacemi zvířat a především se sociálně slabými osamělými lidmi na venkově i ve městech. Mohutně posílí agresivita v celé společnosti. Chov čehokoliv už bude navždy výsadou pouze pro bohaté. Z úřadů práce ovšem pravda zmizí nezaměstnaní, aby vytvořili novou armádu kontrolorů (viz také návrh zákona o ničení domovní svobody v souvislosti s topeništi). – Pravý/děsivý smysl těchto opatření již loni podrobněji popsal článek Společenství webu Necipujtenas.CZ ZDE. – Nesporně pikantním zjištěním však je, že vlastně nikdo přesně neví a ani zákony ČR to neříkají, jak taková „množírna“ vypadá, kde se nachází, kolik jich je (viz vyjádření experta níže), kdo je provozuje, ale mnozí ochránci zvířat chtějí přesto s urputným nadšením zlikvidovat jakoukoliv ´imaginární množírnu´ na úkor všech normálních chovatelů pejsků, koček atd. Posléze se až nabízí ´neuvěřitelné vysvětlení´: vlastně vždyť každá fenka je takovou „množírnou“ (SIC!). – Ministerstvo zemědělství ČR sice údajně ze všech sil usiluje o zklidnění ´čipovacích fanatiků´ z řad všemožných ochránců přírody a snaží se je rozumně krotit, aby nedošlo k porušení ústavních přirozených práv/svobod občanů, nicméně je otázkou, jak dalece se mu to v době vlády mediokracie a všeobecného strachu nakonec podaří. Bohužel plná síla veřejnoprávního bloku sdělovacích prostředků včetně velmi bohatých/aktivních soukromých zájmových organizací stojí na straně vynucování plošného čipování zvířat a tvrdě válcují jakýkoliv slušný občanský disent. – To, o jak velký balík peněz na povinné čipování psů nyní jde, však samozřejmě státní média raději neřeknou. Zatočily by se z toho totiž lidem panenky. V České republice by v případě zavedení povinného/plošného čipování psů spadly do náruče zainteresovaných hráčů vzhledem k celkové populaci nejméně cca 1.790.000 psů (jiné odhady již hovoří o dvou až třech milionech) povinně opravdu pořádné miliardy. Cena odborné implantace RFID transpondéru se v ČR pohybuje od několika set až po 700 i více korun. Ale výrobní náklady samotného jednoho mikročipu vyjdou včetně základní dopravy pouze na cca 25 korun. Hodnoceno prizmatem odhadu britského přirozeného ročního přírůstku očipovaných psů o 7,78%: pak by tedy bylo nutné provést v ČR navíc každý rok očipování 139.262 psů (jen ČMKU zaregistruje každých 12 měsíců cca 40.000 čistokrevných nových štěňat), což by vyneslo obrat v rozmezí zhruba nejméně od 28 miliónů do přibližně 97/100 miliónů korun ročně (čipují se však také další milióny jiných živočišných druhů). Podle údajů z roku 2012 vydají české domácnosti ročně jen za veterinární péči dvě miliardy korun. Tato částka má setrvalý růstový potenciál. A teď by k těmto pro běžného smrtelníka naprosto nepředstavitelným penězům měly přibýt ještě nové povinné platby za čipování včetně centrálního registru, nadbytečných domovních kontrol a další činnosti? V jakém hrozném režimu to žijeme? – Web Komory veterinárních lékařů ČR zveřejnil v květnu 2014 příspěvek, který velmi otevřeně přiznal: jakákoliv povinnost vyžadována státem v oblasti péče o zvířata zvyšuje příjmy zvěrolékařů, mezi nimiž však naštěstí zřejmě stále více sílí hlasy moudrých/svobodomyslných odborníků o potřebě definitivního ukončení neustálých nátlakových legislativních akcí vyvíjených na chovatele zvířat nejen v České republice. Hrozí totiž, že budou veterináři v případě svého ještě většího přímého napojení na exekutivní státní aparát považováni veřejností za jakousi v uvozovkách ´nebezpečnou/kolaborující/donucující´ složku výkonné moci. – Například Český rozhlas Dvojka odvysílal 10. dubna 2015 diskusní pořad „Jak to vidíte“, ve kterém vystoupil jako odborný host veterinář/zvířecí psycholog pan Alexandr Skácel. Moderátorka relace mj. v úvodu bez odkazu na konkrétní prameny prohlásila, že Česká republika se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Bulharskem měla po dlouhou dobu jeden smutný primát: Prý „jsme platili za takovou hlavní množírnu psů, ale i koček a to pro celou Evropu“. Pan zvěrolékař Skácel: „Já myslím, že se to už trošinku lepší.“ Může za to především ta mohutná medializace problému s tzv. ´množírnami´, protože jsou už lidé „obezřetnější“ a ten svobodný trh se údajně podařilo takovou negativní kampaní značně narušit. Moderátorka: „Byl jste někdy v takové množírně?“ Skácel: „Nebyl jsem. Naštěstí. Ne.“ A „doufám, že nikdy nebudu“. Veterinář dále vyzval k zákonnému upřesnění vyžadovaných podmínek pro chov psu v každé soukromé domácnosti. Rozhovořil se o tom, jak bude zapotřebí kontrolovat rozměry bytových jednotek občanů, kde třeba žijí spolu s lidmi jejich nejlepší čtyřnozí přátelé. Moderátorka pak pokračuje otázkou: „Kolik takových množíren u nás může teď být?“ Skácel: „Absolutně netuším paní redaktorko. Netuším. Fakt. To vůbec.“ Moderátorka: „A jak se dá definovat právě ten nelegální chov?“ Veterinář Skácel: Ono je celkem problém určit, co to je nezákonný chov v soukromé domácnosti. Prý se tedy postupuje zatím tak, že odborníci jdou po prodejní hodnotě zvířete, která by měla v uvozovkách ´odpovídat´ ceně obvyklé. Nic více k tomu neuvedl. Moderátorka: Jak by se měli lidé zachovat při podezření na existenci množírny? „Kam to má“ takový aktivista „nahlásit“? Skácel doporučil organizaci ochránců přírody z Prahy 4 a státní veterinární orgány. Moderátorka: „A co ti s tím mohou dělat?“ Zvěrolékař Skácel: Mají „hodně těžký úkol“ a „je to hodně subjektivní“. Zjistí, zda to zvíře je ve správných „hygienických podmínkách“, že má denně jídlo, že je venčeno, že je čisté, že neleží ve výkalech, že se tam nemačká třeba 8 fen v kleci ´jistých rozměrů´, „čili ten odborník, a je to většinou veterinář, má posoudit, že to zvíře není týrané“. Moderátorka: „Jak vlastně taková množírna psů vypadá, jak ji popsat, jak ji definovat?“ Skácel: „Tak jak jsem říkal, tak jsem v žádné takové ještě nebyl, takže to si můžu jedině nějak představovat.“ Tedy obecně jde o „větší počet zvířat na malou plochu“, fenky tam „budou pohublejší“, „nemají tu správnou výživu“, jsou „zamazané, neumyté“, bude tam cítit nějaký „zápach“. V další části debaty pan doktor Skácel ovšem opět uvedl, že pokud „není žalobce, není soudce“. Zvěrolékař může jen těžko chovatelům „nařídit, ať jdou k veterináři“. Občanští aktivisté prý musí mít nejprve pocit, že se jim na cizím pejskovi něco nezdá (SIC!) a pak napsat „písemnou žádost“ na organizace ochránců zvířat a nebo přímo na státní veterinární správu. Moderátorka: A jaká jsou tedy hlavní zdravotní rizika množíren? Veterinář Skácel: Hlavně „podvýživa“ v důsledku čehož může dojít k uhynutí; a pak také narušená psychika, která se už s těmi zvířaty často táhne po celý život. – Velmi podnětné vyjádření k celé problematice tzv. ´množíren´ a čipování poskytla pro veřejnoprávní televizi ČT24 dne 9. dubna 2015 tisková mluvčí Českomoravské kynologické unie Bc. Vladimíra Tichá. Na přímou otázku moderátorky, zda samotné plošné/povinné čipování všech domácích zvířat v ČR jednou provždy vyřeší všechny problémy s množírnami, přímo odpověděla: „Nejsem si jistá, že by ho vyřešilo úplně, ale určitě ho může velmi kladně ovlivnit.“ Moderátorka se posléze seriozně ptá: Jaká jsou pro/proti čipování. Mluvčí Tichá našla jakožto jediný důvod tzv. ´proti čipování´: museli bychom „vytvořit celostátní registr“ a ten by zřejmě byl z „finančního pohledu velmi náročný a i z technického pohledu“. Šlo by o něco podobného jako je registr státních poznávacích značek. Přitom Vladimíra Tichá popravdě uvedla, že ČMKU je dnes plně schopna dohledat a identifikovat všechny psy s rodokmenem i bez plošného čipování (třeba na základě tetování). Není v tom vůbec žádný problém. Dále už následovala bohužel klasická pro-čipovací propaganda (viz pokus o implantaci čipu do těla hračky v podobě psa), která úplně pomíjela jiné možné způsoby identifikace. Vážená Bc. Vladimíra Tichá ovšem hlavně vysvětlila divákům své přání, aby se zákonná pravidla pro chov psů rozšířila na všechny jejich držitele. Vzorem by v tom měla býtvyhláška č. 21/2013“, která dnes hovoří o „minimálních pravidlech pro chov psů“, nicméně na běžné chovatele se nevztahuje. Jestliže navíc většina „množíren žádnou živnost nemá“, tak by prý bylo vhodné aplikovat výše uvedenou vyhlášku plošně na všechny občany ČR. Mluvčí Tichá nicméně alespoň korektně poukázala na stále platnou Listinu základních práv a svobod, která hájí jako jednu z nejvyšších hodnot občana domovní svobodu. Ta prý stále platí (SIC!). Zatím (SIC!) ani není vůle k tomu ji prolomit pro účely státní veterinární služby. Bc. Tichá informovala nádavkem o aktivitě Vážené paní poslankyně MUDr. Gabriely PeckovéTOP09, která organizuje z pozice členky „Podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství“ Parlamentu ČR diskusní jednání u kulatého stolu o množírnách a povinném čipování s cílem dosažení legislativních změn. Měla k tomu iniciovat roku 2015 vznik odborné parlamentní skupiny. Vladimíra Tichá nakonec neopomněla vyzvat k výchově/informovanosti občanů o správném nakládání se svými zvířaty. – Jistě zajímavý fakt představuje skutečnost, že Česká televize ve svém vysílání z 9. dubna 2015 s paní mluvčí Tichou použila jako podkladový materiál na pár sekund také záběry proslavené neočipované yorkšírky Nelinky chované legendárním ostravským odpůrcem vynucování povinných implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat občanem Petrem Hadaščokem nst. včetně jeho samotného (stopáž cca 2:58) a záznam z činnosti ´ostravských čipovacích komand´ (stopáž přibližně 5:11). Panu Hadaščokovi nst. však v ČT24 spravedlivý prostor pro vyjádření poskytnut nebyl!Společenství webu Necipujtenas.CZ právě v této souvislosti připomíná dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „businessnavázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/55/articleId/tiskova-zprava-kvl-cr-a-cmku---o-povinnosti-cipovat-psy-je-treba-seriozne-diskutovat-4569; http://web.archive.org/web/20150411094724/http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/55/articleId/tiskova-zprava-kvl-cr-a-cmku---o-povinnosti-cipovat-psy-je-treba-seriozne-diskutovat-4569; http://web.archive.org/web/20150411094829/http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/55/articleId/tiskova-zprava-kvl-cr---elektronicka-evidence-trzeb-problemy-s-vyberem-dani-nevyresi-4570; http://media.rozhlas.cz/_download/3358382.mp3; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/307318-boj-proti-mnozirnam-psu-se-bez-kontroly-neobejde-nabizi-se-cipy/; http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-zajimavosti/312798/veterinari-stat-by-mel-mit-vetsi-pravomoci-pri-kontrole-chovu-psu.html; http://www.denik.cz/z_domova/veterinari-stat-malo-dohlizi-na-chov-psu-boj-proti-mnozirnam-je-marny-20150409.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-investors-chronicle-the-financial-times-lucrative-greedy-fiscal-impacts-of-mandatory-rfid-microchipping-great-britain-january-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/evropska-komise-necestujete-necipujete-sk.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/2004-2005-odmitnuti_povinneho_plosneho_cipovani_vlada_cr_parlament.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senatni-konference-donutime-vas-cipovat-cr.aspx

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Oficiální statistická data z Prostějova potvrdila debakl systému trvalého označování psů formou RFID mikročipů a tetováním! Rada a primátor města udělili svým občanům/chovatelům desítky výjimek/osvobození z čipovacího břemene! – Noviny „Prostějovský večerník“ (PV) patří pod křídla zkušených vydavatelů periodického tisku ze společnosti „Haná Press“. Redakce PV zveřejnila 10. dubna 2015 článek, kde mj. poukázala na tématiku neúspěšnosti systému RFID identifikace (čipování) psů v Prostějově (cca 44.234 obyvatel). Občané zde sice souhlasí ve značné míře s povinnosti zápisů svých čipem označených nejlepších čtyřnohých přátel do městského registru chovatelských údajů, nicméně tím na sebe paradoxně také na druhé straně přivolávají adresný hněv jiných obyvatel, kteří zpravidla žádná zvířata nechovají a nevynechají ani jednu příležitost, aby poukazovali na exkrementy znečištěná veřejná prostranství. Jejich stížnosti/udání však často zcela neoprávněně dopadají na sice zaregistrované, ale ve skutečnosti zcela nevinné pejskaře. – Podle vyjádření Mgr. Ivany Hemerkové (náměstkyně prostějovského primátora) pro PV už dochází mezi obyvateli dokonce k „tým bojům“„stále častějším případům napadení člověka psem“. – Tento fakt potvrdila Prostějovskému večerníku i městská policie. – Zavedení povinného trvalého označování psů mikročipem a tetováním včetně přídělů sáčků na psí výkaly: Nic z toho jako řešení dodneška nezabralo. – Přibližně 50% chovatelů zkrátka podle paní náměstkyně Hemerkové stejně psí vyhlášky nedodržuje. Mnoho zvířat podle ní navíc stále žije v Prostějově úplně bez evidence a mimo jakékoliv čipování. Neopomněla však dodat, že nejlepší dlouhodobý způsob odstranění výše uvedených problémů představuje samozřejmě výchova. – Prostějovští zastupitelé uvalili na své občany v rámci všeobecné vlny nadšení před více než pěti lety svou vyhláškou č. 4/2009 povinnost trvale označit buď čipem nebo tetováním (odmítači čipů si tak mohli vybrat jiný způsob) ty psy chované ve městě, „kteří dosud označeni nejsou“ a politici se pak milostivě rozhodli poskytnout chovatelům příspěvek na úhradu souvisejících nákladů „ve výši 200,- Kč na jednoho psa“. – Pokud chceme porozumět ideologickým důvodům pro zavedení drastického vymáhání čipování/tetování po občanech a jejich vlastních zvířatech držených v soukromých domácnostech, stačí se podívat na oficiální zprávu v kronice města z roku 2009, která vychvalovala nastartování vynucování implantací cizích elektronických RFID předmětů do živých těl zvířat takto: „Důvodem schválení vyhlášky byla především snaha získat nástroj, kterým by bylo možné co nejpřesněji evidovat počty psů na území města, umožnit přesnou identifikaci toulavých psů a tím snížit náklady na umístění psů v útulcích. Čipování psů umožňuje jednoznačnou identifikaci zvířete pomocí čtecího zařízení. Druhým důvodem byla skutečnost, že čipování psů bude od roku 2011 pro pohyb v rámci Evropské unie povinné.“ – Řádný tiskový orgán města Prostějova s názvem Radniční listy z 25. listopadu 2009 pak opět lidem zdůraznil: „Důvodem schválení vyhlášky byla především snaha získat nástroj, kterým by bylo možné co nejpřesněji evidovat počty psů na území města Prostějova a umožnit přesnou identifikaci toulavých psů, a tím snížit náklady na umístění psů v útulcích. Čipováním psů je umožněna jednoznačná identifikace zvířete pomocí čtecího zařízení, která se dá velmi jednoduše využít pro potřeby městské policie při odchytu toulavých psů. Po identifikaci psů v místě jejich odchytu se sníží počet odvážených psů do útulku, dále pak je možné zjistit, zda pes je evidovaný v rámci místního poplatku. Dalším důvodem je také skutečnost, že v roce 2011 bude čipování psů pro pohyb v rámci EU povinné to znamená, že bude legislativně dána povinnost trvale označovat psy.“ – Ostatně už souhrnné zpracování dotazů a podnětů ze setkání vedení města s občany Prostějova z května až června roku 2009 taktéž voličům tvrdilo, že: „Ve městě je spousta psů, dochází ke znečišťování okolí domů, trávníků. /.../ – není to jen problém Prostějova, např. pobyt psa v útulku stojí město 120,- Kč na den, uvažuje se o zvýšení poplatků ze psů. /.../ máme evidováno 3.400 psů ve městě, nově budou psi čipováni, tím bude podchycena jejich evidence, navíc čip psa je možné ohlásit v případě ztráty psa na MěP.“ – Pokud však přimhouříme oči nad zcela mylnou argumentaci prostějovských politiků o zavedení povinného čipování všech psů na území celé České republiky díky tlaku legislativy Evropské unie (tento neskutečný blábol byl použit zástupci ´čipovací lobby´ např. také v Ostravě i v jiných městech k protlačení vynucování implantací RFID transpondérů z důvodů imaginárních ´evropských termínů´) a kupodivu velice korektní výklad zákona o možnosti požadovat trvalou identifikaci psů chovaných v soukromých obydlích pouze krom jiného za předpokladu, že již nejsou označeni třeba známkou nebo jiným způsobem (viz podrobnosti ZDE), tak samotné oficiální statistiky města Prostějova (viz níže) nakonec jednoznačně prokázaly selhání systému trvalé identifikace a nesplnění všech hlavních důvodů vytyčených pro zavedení vynucování označování psů čipem nebo tetováním. Nepomohly ani hrozby padesátitisícovými pokutami za porušení vyhlášky č. 4/2009 (podobně jako v Ostravě). – Ostatně dejme slovo samotným veřejně přístupným prostějovským údajům na webu města: „Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013“ a „Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015“ zřetelně uvádějí pro rok 2009 (schválení čipovací vyhlášky) počet odchycených toulavých psů číslem 165; roku 2010 to však už bylo 175; roku 2011 pak 135, ale další rok 2012 už dokonce 187; posléze roku 2013 šlo o 142 a konečně loni v roce 2014 se dostavil opět nárůst na 148 odchycených nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Přitom Prostějov se mohl v uvozovkách pyšnit již v prosinci 2010 celkem „91,18“ procentní pročipovaností řádně/úředně registrovaných psů: číslo se zvyšovalo až na lednových (rok 2015) „98,42%“. Stejně to nikdy nedokázalo vyřešit problémy v soužití obyvatelstva a zvířat v městské aglomeraci. Ba právě naopak (viz výše vyjádření paní náměstkyně Hemerkové a městské policie). Stačí si ke všemu jen uvědomit, že Plán prevence kriminality ve městě Prostějově na léta 2014–2015“ říká: „V roce 2013 bylo řešeno 130 případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat“ a „v průběhu roku strážníci provedli odchyt celkem 193 zvířat, z toho 142 psů“. Celkem „69 psů bylo odvezeno do útulku“. „Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015“ sestavený v lednu letošního roku (2015) takový neradostný trend opět potvrdil: „V roce 2014 bylo řešeno 212 (130 v r. 2013) případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat“ a „v průběhu roku (2014, pozn. autora) strážníci provedli odchyt celkem 169 zvířat“, přičemž „z toho 148 psů“; „120 psů bylo odvezeno do útulku“. – Je tedy zcela zřejmé, že systém vynucování čipování/tetování zvířat nesplnil původní očekávání, nicméně město jej i nadále dotuje a není schopno přijít s výchovným/výcvikovým programem, který by dokázal problém přirozeně/nenásilně/postupně řešit. Hrubiánské vymáhání trvalé identifikace, ani kontroly tzv. ´čipovacích komand´ zde vůbec ničemu nepomohly. – Nepochybně velmi zajímavý fakt přitom reprezentuje zjištění o neobvykle velkém množství řádně udělovaných výjimek/osvobození z tzv. čipovací povinnosti (zřejmě na základě vážných zdravotních komplikací a vystavených potvrzení od veterinářů) dle obecně závazné prostějovské vyhlášky č.4/2009. Desítky občanů/chovatelů obdržely bez problémů díky své žádosti adresované Radě města Prostějova tzv. ´čipovací pardon´, který následně podepsal primátor. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov za rok 2010 kupříkladu píše, že „ve 22 případech jsou uděleny výjimky usnesením RM“. Stalo se tak třeba hlasováním Rady 28. 2. 2012, 10. 5 .2011, 22. 3. 2011, 30. 11. 2010, 19. 10. 2010, 5. 10. 2010. Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti připomíná dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice. Dejme tomu takový majitel místního ostravského psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné, Plzně aj. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.vecernikpv.cz/co-se-stalo/zpravodajstvi/9981-dilema-prostejovanu-co-driv-psa-nebo-uz-dite; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/vyhlasky_mesta/vyhlasky/vyhlaska-c-4-2009.html; http://www.prostejov.eu/cz/; http://www.prostejov.eu/files/Urad/Soc/plan-prevence-kriminality-ve-meste-prostejove-leta-2014-2015.pdf; http://www.prostejov.eu/files/Urad/Soc/program-prevence-kriminality-ve-meste-prostejove-pro-rok-2015.pdf; http://www.prostejov.eu/files/MP/2015/zprava-cinnosti-analyza-vp-za-2014.pdf; http://www.prostejov.eu/files/MP/zprava_za_2013.pdf; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/zastupitelstvo-mesta/usneseni_a_zapisy/usneseni-z-37-schuze-rady-mesta-prostejova.html; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestska-policie-prostejov/o_meststke_policii/vysledky-cinnosti-mp-pv/vysledky-cinnosti-mp-pv-za-rok-2010.html; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2011/usneseni-z-15-schuze-rady-mesta-prostejova.html; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2011/usneseni-z-12-schuze-rady-mesta-prostejova.html; http://www.prostejov.eu/files/usneseni/23-zm-15-09-2009-zapis-pro-internet.doc; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2010/usneseni-3-schuze-rady-mesta-prostejova.html; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2010/usneseni-105-schuze-rady-mesta-prostejova.html; http://www.prostejov.eu/cz/obcan/samosprava/rada-mesta/usneseni/2010/usneseni-103-schuze-rady-mesta-prostejova.html; http://www.prostejov.eu/files/Urad/Radn_listy/2010/rl_komplet-cervenec10.pdf; http://www.prostejov.eu/files/2008_ruzne/zapis-jednani-s-obcany.doc

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 9. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Plzeň hlásí setrvalý neúspěch systému RFID vynucování identifikace zvířat! – Webové stránky periodika „Plzeňský deník“ (PD), který náleží pod křídla společnosti „VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.“, patří k rodině nejvýznamnějších novin České republiky s dominantním postavením ve většině krajů a vysokou čteností. Redakce PD zveřejnila dne 7. dubna 2015 oficiální vyjádření vedoucí plzeňského magistrátního odboru životního prostředí Vážené Bc. Dagmary Svobodové Kaiferové o setrvalém neúspěchu v systému vynucování trvalé identifikace zdejších nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – Město Plzeň (cca 169.536 obyvatel) zavedlo na svém území od 1. ledna 2007 svou obecně závaznou vyhláškou č. 19/2006 s výjimkou osvobozených městských obvodů Plzeň 9 a 10 tzv. povinné označování psů formou RFID implantovaných podkožních transpondérů. Hlavním cílem takového opatření bylo definitivní odstranění problémů s opuštěnými, nikde nevidovanými, nezaplacenými a toulavými pejsky. Ani po osmi letech od schválení výše uvedeného podzákonného předpisu však čipování nenaplnilo svůj předpokládaný účel. V Plzni totiž pořád žije odhadem 1.579 až 2.105 předpisově neočipovaných psů (registrovaných a očipovaných bylo 10.527). Ke všemu podle zjištění PD městský „Útulek pro zvířata v nouzi“ na Borských polích běžně pečuje o „od 90 do 130 psů bez domova. Ani v tomto případě vynucování čipování neuspělo a problém s bezprizornými čtyřnohými domácími svěřenci dále přetrvává. Plzeňští radní navíc pokračují ve financování nákupů povinných čipů a hrozí lidem pokutami 500,- Kč za odmítnutí nastřelení cizího předmětu do živého těla psa chovaného třeba pouze v soukromí domácnosti. Při opakovaném disentu pak vymáhají dvojnásobné částky. Plzeňský deník také informoval, že administrativa spojená s „přihlašováním psana městském úřadě je „složitější než u člověka(SIC!). Dle místních zkušeností musí vážit občan cestu na úřad kvůli evidenci svého zvířete celkem až třikrát. – Není jistě bez zajímavosti: Přesně takovým situacím chtěla zabránit Strana Svobodných občanů (Svobodní) v rámci svého programu pro komunální volby z podzimu roku 2014, který počítal kromě zrušení poplatků za psy také s úpravou vyhlášky č. 19/2006 o čipování psů tak, aby byl celý identifikační systém založen na dobrovolné bázi a vůbec už občany nezatěžoval. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti připomíná dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice. Například majitel místního psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem nikoliv 500,- Kč jako v Plzni, nýbrž rovnou až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://plzensky.denik.cz/zpravy_region/v-plzni-je-vic-nez-10-5-tisice-psu-20150407.html; http://aplikace.plzen.eu/vyhlasky/detail.asp?id=245; http://svobodnaplzen.cz/nechame-vam-vase-penize/; https://www.facebook.com/SvobodniPlzenskyKraj; http://svobodnaplzen.cz/program-do-komunalnich-voleb-v-plzni/; http://www.mpplzen.cz/aktuality/kontrola-cipovani-psu.aspx;http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005080019

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 8. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Ostravská magistrátní radnice opět perlí: Městský útulek pro nejlepší čtyřnohé přátele člověka je zase přeplněn; 1/3 psů neočipována; za drastických okolností přibývá opuštěných zvířat; lidé dále po svých čtyřnohých mazlíčcích neuklízejí bez ohledu na vyhlášky města; roste nepořádek a související konflikty mezi občany, ale podle jisté části politického vedení Statutárního města Ostravy: „Čipy se opravdu osvědčily“ :) !!!Oficiální tiskovina celého zhruba 300 tisícového Statutárního města Ostravy hrazená z veřejných rozpočtů nese název „Ostravská radnice!!!“ (OR). Tento časopis v minulosti reprezentoval a rozšiřoval převážně pouze oslavné/nekritické názory schválené někdejším vedením města a jeho orgánů bez ohledu např. na politickou opozici nebo skupiny disentujících občanů. Dodnes vychází v neuvěřitelném nákladu cca 142.000 výtisků, což představuje pro srovnání zhruba o 100% více, než má třeba celý proslavený britský deník „The Independent“. V letošním dubnovém čísle (2015) OR nalezli čtenáři na straně č. 14 dole článek od neznámého autora „(k)“ pojmenovaný „Útulek pro psy je otevřený, vyberte si“, který zřejmě vysoce ironickou a humornou formou glosuje ´báječný/úspěšný a stoprocentně funkční´ systém vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl ostravských psů a povinnou registraci osobních údajů chovatelů. Text jednoznačně uvádí, že od října 2012 (schválení vymáhání čipování v Ostravě formou městské vyhlášky č. 9/2012) jsou pouze „dvě třetiny“ psůočipovány“; celkový odhadovaný počet těchto zvířat zde poklesl z 24.000 (viz níže) na „23.000“, ale paradoxně „všeobecně v Ostravě psů přibylo“ (SIC!); vymáhání čipování funguje tak v uvozovkách ´skvěle´, že „je to patrné na zvyšujícím se počtu odložených psů, mnohdy za drastických okolností“ třeba v městských parcích a občané dále po svých čtyřnohých svěřencích neuklízejí „i když tato povinnost je součástí městské vyhlášky“; pořád „dochází ke konfliktům mezi majiteli psa a občany“ ve věci úklidu exkrementů, které dokonce až gradují do nevybíravých slovních přestřelek a ´bombových útoků´ sáčky s psími výkaly (viz článek „Psím lejnem na soupeřku“ taktéž z dubnového vydání OR na s. 6); tajemný autor „k“ přitom poctivě přiznává: mikročipem označeného a identifikovaného psa si jeho chovatel pouze „může“, ale nikoliv musí převzít třeba od strážníků nebo z útulku zpět; celý systém navracení zatoulaných/opuštěných zvířat je tak už od svého počátku nedokonalý, nevynutitelný a ve svém důsledku jde v případě čipování o jednoznačné plýtvání penězi; a pak tedy světe (ne)div se, když „k“ satiricky píše: „Čipy se opravdu osvědčily.. – Společenství webu Necipujtenas.CZ pouze zdůrazňuje, že „Ostravská radnice!!!“ stále podle své tiráže funguje jako „periodický tisk územního samosprávného celku“ a „měsíčník vydává: statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava“. Vážený pan nový ostravský primátor Tomáš Macura a jeho věrní několikrát po volbách osobně i písemně přislíbili občanům (dokumenty k těmto skutečnostem jsou archivovány v rámci Společenství webu Necipujtenas.CZ) situaci s tristním vynucováním neústavního/nelegálního/nedokonalého čipování vyřešit na základě profesionálního/odborného posouzení fakt, analýz (pan primátor je obdržel elektronicky) a dialogu se všemi dotčenými skupinami obyvatelstva. Pokud by měl ovšem takové řešení zosobňovat výše uvedený článek svým neskutečným Čipy se opravdu osvědčily.“, pak zkrátka lidem zatlačeným do kouta už opravdu nezbude nic jiného, než proti tomuto neuvěřitelně arogantnímu přístupu znovu jako za vlády minulých papalášů aktivně vystupovat na jednání Zastupitelstev včetně využití všech legálních možností obrany svých přirozených práv/svobod. Shrňme si fakta: Město Ostrava zřídilo svůj útulek pro psy roku 1998 a svěřilo jej do správy městské policii. Jeho kapacita byla nastavena na 149 kotců, z toho 119 bylo uzpůsobeno pro zdravé psy a ostatní místa vyhradili pečovatelé pro umístění nových přírůstků, nemocných živočichů. Podle údajů Deníku z prosince 2013 prošlo třebovickým útulkem (kde implantovali zvířatům mikročipy díky smluvním veterinářům dlouho před říjnem 2012) od jeho vzniku 17.716 psů, z toho pouze 6.819 se vrátilo zpět ke svým majitelům (38,49%) a 8.603 (48,56%) si adoptovali noví chovatelé; 2.146 psů (12,11%) bylo utraceno nebo uhynulo. V prosinci 2014 žilo v útulku 164 zvířat, což bylo evidentně nad schválený rámec obsazení kotců. – Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vedená Váženým panem ředitelem MVDr. Severinem Kaděrkou byla posléze ovšem nucena podle údajů ostravských strážníků ze 6. ledna 2015 ukončit veřejný provoz útulku, který byl nejen zasažen infekcí, ale takřka neustále přeplněn i 27 měsíců po schválení povinného čipování psů dle místní vyhlášky č. 9 z roku 2012. Útulek si následně zažil kompletní reorganizací: Od 1. března 2015 byl vyňat z podřízenosti Městské policie Ostrava (MPO) a přičleněn pod přímou kontrolu odboru ochrany životního prostředí (OŽP vede Vážená náměstkyně primátora za hnutí ANO) ostravského magistrátu. Oficiální data z provenience OŽP a MPO zpracovaná Společenstvím webu Necipujtenas.CZ do podoby analýzy jasně roku 2015 dokladovala, že:

  1/ V letech 2010 až 2014 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení Ostravy tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí „čipovací vyhlášky“) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201-, Kč méně než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy 1.600.000,- Kč na nákup úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“ určené městským chovatelům psů. Čipování jakožto systém určený mj. pro zefektivnění výběru poplatků ze psů tak na celé čáře selhal.

  2/ V období let 2009 až 2012 probíhalo v Ostravě každoroční/přirozené/dobrovolné navyšování počtu psů označených mikročipem jejich chovateli nebo veterináři ve spolupráci s městským útulkem o 54 až 115 zvířat. Po schválení vyhlášky č. 9/2012 a mediální kampani, která hrozila lidem nezákonnými likvidačními pokutami, došlo v roce 2013 ke skokovému nárůstu počtu zaevidovaných a očipovaných psů na 11.364 živočichů, ale příštího roku již byl vidět k datu 26. listopadu 2014 opět dramatický pokles na 1.873 čtyřnohých domácích mazlíčků označených RFID podkožními transpondéry. Podle vyjádření tiskové mluvčí centrální ostravské radnice se však pohybuje ve městě celkem přibližně 24 tisíc pejsků: Ke dni 5. ledna 2015 prý bylo evidováno pouze 18.089 očipovaných psů a zhruba 6.000 čtyřnohých domácích mazlíčků svému označení mikročipem díky svým chovatelům vytrvale vzdorovalo. Pokud pomineme logický rozpor v datech o počtech očipovaných zvířat oficiálně uváděných Odborem ochrany životního prostředí ostravského magistrátu a na druhé straně paní tiskovou mluvčí, tak i přesto se městu nezdařilo zavést onen pověstný „pořádek“ ani v této oblasti evidence psů. Z hlediska vynucení implantací RFID transpondérů a docílení přesné/detailní registrace všech psů na území města vyhláška č. 9/2012 opět nesplnila svůj účel.

  3/ Velmi důležité informace dále poskytl k analýze praktického fungování systému vynucování čipování psů a jejich navracení zpět domů k majitelům hlavně na základě svých dlouholetých zkušeností Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava. Podle jeho oficiálních údajů opatřených úředním razítkem se na území Statutárního města Ostravy od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012 centrální ostravskou radnicí) pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky právě od roku 2012 do prosince 2014 se jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení: stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům, se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2014 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. – Zcela překvapivě ovšem vyznívají tvrdá statistická data Městské policie Ostrava, která svědčí o její vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů, když dokázala navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2014 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 151 do 216 zvířat ročně. Pro srovnání ve stejném období 2009 až 2014 navrátili ostravští strážníci domů ročně od sto třiceti do 251 psů označených čipem. Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem však měla vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně vždy v desítkách procent případů v rozmezí od 25,07% do 36,89%.

  MVDr. Kaděrka upozornil bývalé šéfy politického vedení ostravského magistrátu svým dopisem z 2. ledna 2013 také na právní problémy a mylnou argumentaci, kterou použili z hlediska protlačení podzákonného předpisu č. 9/2012 při jednání tehdejšího zastupitelstva. – Samotná vyhláška, jakožto násilné opatření, však nejen rozzlobila ostravské pejskaře, jejich rodiny, sympatizující občany, mnoho starostů i zastupitelů městských obvodů, nýbrž nakonec také přispěla k volební porážce někdejších šéfů ostravské centrální radnice. – Jak prokázaly dokumenty zveřejněné Společenstvím webu Necipujtenas.CZ: S nápadem na vymáhání implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat vůči občanům/chovatelům psů na území Ostravy přitom přišlo ředitelství městských strážníků a především Komise pro životní prostředí Rady městského obvodu Ostravy – Poruby. – Dodnes (viz článek v „Ostravské radnici“ z dubna 2015 výše), po více než dvou letech od schválení ostravské čipovací vyhlášky, se ale stále vůbec nepodařilo vyřešit každoroční problémyopuštěnými/toulavými psy: ačkoliv to měl být v Ostravě hlavní smysl zavedení povinného čipování mj. podle dobového sdělení pana ředitele městské policie. – Primátor Ostravy Ing. Petr Kajnar ještě 11. prosince 2013 veřejně prohlásil před veřejností a městskými zastupiteli: „Samozřejmě jsem také zvědav /.../ řekněme po dvou letech, jak bude vypadat počet psů v útulku. Uvidíme, jestli to (čipování, pozn. autora) bude mít nějaký vliv na počet, že tam počet psů, o který se staráme, ubude, protože je budeme moci lépe vracet majitelům, nebo majitelé vědomi si tohoto, že ten pes, že toho psa nemohou opustit při označení čipem, tak snadno se ho nezbaví. Takže uvidíme. Já si od toho slibuji, že ano.Dnes již ale občané Ostravy vědí: Systém čipování zvířat založený na legislativním násilí selhal, jelikož díky vyhlášce č. 9/2012 se nepodařilo vyřešit problémy s opuštěnými psy, útulek je pořád přeplněn, nijak se nezlepšila čistota ulic nebo výběr diskriminačních poplatků za čtyřnohé domácí mazlíčky a nedošlo ani ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva. V Ostravě také pořád přetrvává naprosto nesmyslné vynucování dvojího označování psů formou známky + mikročipu nebo tetování. Samotná „čipovací vyhláška“ je nezákonná, nevynutitelná a její oficiální zdůvodňování bylo založeno na mylných argumentech a bez širokého dialogu s občany. Související prohlídky osobního majetku bez soudního příkazu, fyzické kontroly občanů a jejich zvířat konané příslušníky městské policie lze považovat za nelegální. Ke všemu nové politické vedení Ostravy stále nenaplnilo v praxi svá předvolební prohlášení. Čipovací vyhláška č. 9/2012 a související předpisy dále hyzdí dobré jméno třetího největšího města v České republice. Nebyl ani učiněn žádný reálný/oficiální/veřejný pokus o nápravu chyb způsobených minulými ostravskými papaláši (stav ke dni 8. dubna 2015) nejen ve věci čipování čtyřnohých nejlepších přátel člověka! Výše uvedený článek v dubnové „Ostravské radnici“ pak ale svědčí spíše o opaku: HNUTÍ ANO ZŘEJMĚ USTUPUJE A STARÉ STRUKTURY SE UŽ ASI ZASE VRACEJÍ K MOCI! Přitom dnes všeobecně známé vážné právní námitky ZDEZDE vůči vynucování čipování, které již mnohokrát město Ostrava obdrželo včetně dvou analýz oficiálních dat selhání systému implantací/identifikace RFID transpondérů zvířat jsou zcela jasné! Katastrofická situace s přeplněným třebovickým útulkem je také dostatečně známá. Ostatně podle bývalého náměstka primátora Ostravy Váženého pana Dalibora Madeje šlo v Ostravě nejen o „zhruba 24.000 psů, ale o daleko větší počty především nikde nehlášených zvířat! Zde vynucování implantací RFID transpondérů opět naprosto nesplnilo stanovený účel! Jak z této šlamastyky tedy ven? 1/ Zrušit čipovací povinnost a nahradit jí dobrovolností; 2/ podporovat výchovu a výcvik chovatelů a jejich čtyřnohých svěřenců v Ostravě i širokém okolí. Zcela signifikantní vyjádření k tomu poskytl v březnu 2015 tiskový mluvčí profesionální/dobročinné/registrované organizace zaměřené na ochranu zvířat „Angus DOG Rescue“ (ADR, působí od roku 1997) z města Arbroath na výzvu skotské vlády pro deník The Courier“, když jednoznačně uvedl: „Čipování nezastaví psí útoky a také ani nepomůže vyřešit problém s množírnami štěňat a neregistrovanými množiteli.“ Samotné mikročipy sice nejsou špatnou myšlenkou, nicméně nežijeme v „ideálním světě“: Proto „musíme opět konstatovat, že čipování nezmění chování lidí ani zvířat“. „Výchova a výcvik chovatelů představují to, co pomůže zamezit psím útokům na jiné lidi a ostatní psy.“ Jde také o způsob nastartování změny společnosti. Vytvářejme tedy raději možnosti pro „získání lepších vědomostí o psím chování“ a pro včasné rozpoznání „známek agresivity“, čímž pomůžeme snížit riziko napadení psem. „Čipování nemá žádný efekt na chování psa, jeho temperament, trénink a socializaci – nebo na strach či agresi vůči jiným psům.“ Navíc ani samotný systém přidělování úředních licencí pro držbu nejlepších čtyřnohých přátel člověka nemá podle ADR vliv na vytvoření zodpovědného chovatelského přístupu a už vůbec takový krok nepřispěje k větší bezpečnosti obyvatelstva. Cestou k úspěchu v otázce soužití občanů ve městech se zvířaty tak zůstává hlavně „výchova“, která je „klíčem k řízení efektivní změny,“ dodal mluvčí „Angus DOG Rescue“. – Pořád nevyřešená tristní kauza s vymáháním čipování psů v Ostravě v České republice stále čeká na své zastupitelé/hrdiny (viz nedávný oficiální dopis určený ostravským politikům od europoslance Petra Macha), kteří se jí chopí a předloží občanům konečně osvobozující kvalitní řešení. Zatím však majitel třeba takového místního ostravského psa hemofilika musí povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem až 50.000,- Kč pokuty. Znovu si zopakujme: Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět zásobují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. už mnohokrát uváděné analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/duben-2015; https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/duben-2015/04OR15_web.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/utulek-pro-psy; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/moravskoslezsky-denik-polar-city-police-of-ostrava-describes-failing-system-of-rfid-microchipping-animal-shelter-closed-january-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/scary-situation-in-ostrava-animal-shelter-escalates-rfid-microchipping-system-failed-possible-unlawful-dog-killing-czech-republic-12-2-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/animal-shelter-ostrava-invetigation-misusing-of-authority-failing-rfid-microchipping-system-czech-republic-5-3-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/posudek-neustavnosti-vynucovani-cipovani-uscr-eslp-vazeny-pan-tomas-grygar-pfupo-22-1-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-courier-advertiser-angus-dog-rescue-abroath-against-mandatory-microchipping-we-must-educate-not-forcing-rfid-microchips-scotland-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/navrh-zruseni-nebo-zmeny-vyhlasky-9-2012-5-2013-ostrava-verze-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/otevreny-dopis-vazeneho-pana-europoslance-petra-macha-primatorovi-a-zastupitelum-ostravy-28-3-2015.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 7. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Dokumenty ke stažení/Legislativa: Texas hlásí důležitý pokus o legislativní ukončení vynucování čipování studentů! – Dne 6. února 2015 předložila politička, křesťanka, podnikatelka a senátorka Lois W. Kolkhorstová z republikánské strany („The Republican Party“) v Senátu státu Texas návrh zákona č. SB486, který zakazuje školám napojeným na systém veřejného vzdělávání vymáhat po svých studentech akceptaci povinné identifikace metodami RFID aktivních/bezkontaktních transpondérů nebo také jinými podobnými formami. Výše uvedená legislativa zpracovaná v originále velice krátkým/jasným způsobem zabraňuje státním vzdělávacím zařízením v nemístných požadavcích na mandatorní přijetí bezdrátové/dálkové identifikace dětí/mládeže a v nedobrovolném přenášení osobních údajů skrze WiFi apod. Navíc odmítá vynucování sledování pohybu studentů. – Kolkhorstová získala v minulém roce velmi cennou politickou podporu od senátora a současného kandidáta na amerického presidenta pro rok 2016 Teda Cruze včetně nedávného texaského guvernéra Ricka Perryho i jeho následovníka Grega Abbotta. – Zákony zaměřené vůči ´čipovacímu násilí´ platí a nebo byly učiněny pokusy o jejich prosazení např. v Missouri, kde už poslanci dokonce zakázali zaměstnavatelům požadovat po svých podřízených povinné implantace RFID mikročipů. Zdejší právní předpis SB523 pak loni roku 2014 zabránil školám vnucovat žákům používání RFID identifikace. – V minulosti byly navíc schváleny nebo alespoň předloženy k legislativnímu procesu zákony o ukončení čipování lidí a zvířat třeba v Kalifornii, Tennessee, Georgii, Virginii, Severní Dakotě, Wisconsinu a v dalších státech USA. – Američtí zákonodárci tak mj. velmi moudře/vizionářsky ochránili své občany vzhledem k současnému tristnímu evropskému trendu masové propagace čipování občanů dle vzoru lidských čtyřnohých domácích mazlíčků.

Zdroj: http://www.capitol.state.tx.us/tlodocs/84R/billtext/pdf/SB00486I.pdf#navpanes=0; http://rfidinschools.com; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/cipuje-vas-sef-zaplati-pokutu-1-000-usa.aspx; http://openstates.org/mo/bills/2014/SB523/; https://rfidinschools.files.wordpress.com/2014/01/military-systems-compatible-with-tracking-student-locator-rfid-2-colulms.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/guverneri-vetovali-povinne-cipovani-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/poslankyne-rika-ne-cipovani-obcanu-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/senat-odmitl-vizi-povinneho-cipovani-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/zakaz-povinneho-cipovani-rok-vezeni-usa.aspx; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/za-povinne-cipovani-pokuta-10-000-usa.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 4. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Zkušená vedoucí přeplněného velkoměstského psího útulku naléhavě prosí občany o pomoc, jelikož zde systém čipování zvířat totálně selhal! – Anglické večerníky „The Evening Chronicle“ (vznik roku 1858), „The Sunderland Echo“ (založen roku 1873) a deník „The Star“ („Sheffield Star“; první číslo vyšlo roku 1887) zveřejnily 24. března 2015 závažnou informaci o kritické situaci v útulku pro zatoulaná zvířata „West Hall Boarding Kennels/Cleadon Kennels Rehoming Centre“ (WHBK), který pokrývá svou činností široký velkoměstský prostor kolem Sunderlandu (cca 174.286 obyvatel) na severovýchodě Velké Británie. Aimee Everestová – vedoucí útulku – občanům pomocí výše uvedených sdělovacích prostředků vysvětlila, že identifikační systém čipování a navracení zatoulaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět domů k právoplatným vlastníkům na celé čáře selhal. WHBK byl totiž doslova zaplaven opuštěnými čistokrevnými psy, z nichž mnoho mělo pod svou kůží implantován mikročip buď bez propojení na aktuální kontaktní údaje v databázích chovatelských údajů a nebo si nalezené pejsky s čipem rovnou jejich dosavadní vlastníci odmítli převzít. Everestová k celé situaci pro „The Evening Chronicle“ sdělila: „90% těchto psů je čistokrevných. Nejde ovšem o případy obvyklých opuštěných a zatoulaných zvířat, které jsme vídávali v minulosti a více než polovina z nich byla označena mikročipem. Bohužel čipování nefunguje, pokud lidé neudržují aktuální údaje v chovatelských registrech a vlastníci zvířat odmítají převzít své bezprizorné čtyřnohé domácí mazlíčky. Jestliže k nám dorazí do útulku pes, tak ho automaticky oskenujeme, abychom zjistili, zda má pod kůží čip a pak obvoláváme všechna telefonní čísla v databázi a posíláme dopis jeho registrovanému majiteli, jenže tento postup přesto nefunguje. Zoufale potřebujeme, aby k nám vlastníci přišli a přihlásili se ke svým zvířatům a chtěli bychom také povzbudit občany, kteří zvažují péči o pejska z útulku, aby nás navštívili a jednoho si od nás adoptovali.“ Měli jsme zde v útulku jen tento měsíc „34 psů“ označených RFID transpondérem, „ale je to takřka zbytečné“, jelikož posléze telefonujeme na základě informací z databází vlastníkům nalezených zvířat a to jsou buď senioři nebo lidé, kteří „říkají, že prodali psa skrze Facebook či web Gumtree a už o něj nemají zájem,” dodala pro „The Sunderland Echo“ a „The Star“ Aimee Everestová. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti také připomíná dodnes nevyřešenou tristní kauzu kolem vymáhání čipování psů v Ostravě v České republice. Majitel třeba takového místního psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou ostravské městské vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře označit čipem s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragédie pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel ještě roku 2015 nezrušený podzákonný předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že globální sdělovací prostředky už opět bombardují světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013 a 2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy a nedávné zjištění z Karviné. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 28 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

Zdroj: http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/south-tyneside-kennels-inundated-abandoned-8904910; http://www.chroniclelive.co.uk/news/north-east-news/cleadon-kennels-could-you-give-8905914; http://www.thestar.co.uk/news/local/dog-strife-for-cleadon-kennel-boss-1-7172923; http://www.sunderlandecho.com/news/local/all-news/dog-strife-for-cleadon-kennel-boss-1-7172923; http://www.sunderland.gov.uk/index.aspx?articleid=737

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 3. až 11. dubna 2015: Přejeme všem lidem radostné oslavy nejdůležitějších a nejvýznamnějších svátků roku 2015: Velikonočních svátků Vzkříšení, jejichž poselství nese celému lidstvu příslib definitivního osvobození od všeho Zla a tedy také od vynucování čipování, legislativního aj. násilí, od čipovacích komand a vůbec od všech dalších neřestí přítomných v současném světě. S přáním Božího Požehnání Vás srdečně zdraví Společenství webu Necipujtenas.CZ! :)

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 2. a 1. dubna 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Univerzitní profesor rodičům vysvětluje, že statisticky by dětem mj. třeba takové implantované čipy s GPS lokalizací v drtivé většině případů proti únosům vůbec nepomohly! – Americký týdeník „The New York Observer“ (založen roku 1987; cca 50.000 výtisků každých 7 dní) zveřejnil 18. března 2015 článek nazvaný „Můžeme čipovat naše děti, abychom předešli jejich únosu?“ („Can We Microchip Our Kids to Prevent Kidnapping?“). Podobný dotaz položil svým čtenářům následující den také technologicky zaměřený web „Techwil.com“ v textu nadepsaném „Bylo by v pořádku čipovat vaše děti?“ („Would it ever be okay to Microchip your Children?“); navíc opět 18. března 2015 společenský blog určený ženám „Jezebel.com“ pod svým titulkem „Rodiče umírají touhou po možnosti čipovat své děti“ („Parents Are Dying for the Option to Microchip Their Kids“). – Především „The New York Observer“ (NYO) informoval občany o zdokumentované dlouhodobé poptávce rodičů po čipování svých ratolestí formou podkožních transpondérů s GPS moduly v rámci prevence vůči možnému únosu aj. nebezpečím současného světa. – Něco takového však naráží nejen na velké technické potíže v souvislosti s miniaturizací použitého zdroje energie, nýbrž hlavně s ohledem na vážné etické důsledky pro celou lidskou společnost. – Američané tak zatím volí různé jiné způsoby sledování svých potomků. K těm nejoblíbenějším patří skryté GPS lokalizátory v oblečení, baťůžcích apod. – Profesor sociologie a spoluředitel výzkumné laboratoře („Family Research Laboratory“) na „University of New Hampshire“ a šéf badatelského střediska „Crimes against Children Research Center“ pan Simon David Finkelhor ze Spojených států amerických je považován za odborníka na problematiku sexuálního zneužívání dětí mj. v souvislosti s jejich únosy. Všem rodičům jednoznačně prostřednictvím NYO vysvětlil, že například v takovém New Yorku (cca 8.491.079 obyvatel) by byly implantace mikročipů vybavených vyhledávacím systémem GPS ze statistického hlediska v drtivé většině dětských únosů naprosto zbytečné. Podle údajů z roku 2013 se zde totiž ztratilo celkem 8.003dětí, nicméně 7.988 z nich zmizelo následkem svého vlastního „útěkua nebo šlo o tzv „rodinné únosy, za nimiž stály rozpory mezi rodiči: pak si navzájem v uvozovkách své děti ´kradli´. Obzvláště v takovém případě je samozřejmě jakékoliv čipování realizované třeba skrze nositelnou elektroniku („Wearables“) zbytečné, jelikož otec, matka nebo další příbuzní mnohdy detailně znají použité formy zabezpečení. Dokáží je snadno „vypnout nebo odstranit, dodal profesor Finkelhor. – Pro určení pozice pohřešovaných osob jsou samozřejmě již standardně mnoho let využívány mobilní telefony a chytré aplikace.

  Zdroj: http://observer.com/2015/03/can-we-microchip-our-kids-to-prevent-kidnapping/; http://www.techwil.com/would-it-ever-be-okay-to-microchip-your-children/; http://jezebel.com/parents-are-dying-for-the-option-to-microchip-their-kid-1692123084

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 31. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Dokumenty ke stažení: Poslanec Evropského parlamentu Ing. Petr Mach, Ph.D. a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní) dodržel svá předvolební prohlášení: Aktivně se zasazuje o osvobození občanů Ostravy z područí totalitní čipovací vyhlášky, kterou protlačilo bez vědomí obyvatelstva minulé politické vedení třetího největšího města v České republice! – Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo dne 30. března 2015 velice vstřícný dopis přímo na hlavičkovém papíře Evropského parlamentu a to rovnou od Váženého pana europoslance a předsedy Svobodných Petra Macha. Populární český/evropský politik se v něm jednoznačně zastal nejen širokých vrstev občanů Ostravy, kteří odmítají akceptovat nelegální/neústavní místní vyhlášky č. 9/2012č. 5/2013 o vynucování označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka v soukromých lidských obydlích, nýbrž Petr Mach také odvážně zvedl pomyslný prapor svobody na barikádě hájené všemi zle utlačovanými lidmi České republiky vůči jakémukoliv legislativnímu násilí. – Výše uvedené podzákonné předpisy totiž nadělilo obyvatelstvu minulé ostravské politické vedení, které posléze mj. díky tomu utrpělo v komunálních volbách na podzim roku 2014 drtivou volební porážku. – Petr Mach ve svém písemném stanovisku oslovuje Váženého pana nového primátora Ing. Tomáše Macuru, MBA a všechny Vážené zastupitelky, Vážené zastupitele Ostravy, aby se vynasnažili napravit zřetelně zdokumentované křivdy a rozhodli se čipování psů na území svého města opět zdobrovolnit. – Nyní tedy nastal čas pro realizaci předvolebních prohlášení obzvláště také ze strany Váženého pana primátora Macury, který byl mj. loni zvolen do své funkce hlasy desítek tisíc ostravských obhájců přirozených práv/svobod občanů i jejich zvířat. Společenství webu Necipujtenas.CZ Váženému panu primátorovi opakovaně nabídlo svou vstřícnou pomocnou ruku při odbřemenění chovatelů zvířat z čipovacího jha a předložilo mu navíc k otázce (ne)vynucování implantací RFID transpondérů jak právní, tak faktické analýzy situace v Ostravě i ve světě. Může je kdykoliv argumentačně/svobodně využít.

  Celý text dopisu Váženého pana europoslance Macha je k dispozici níže. Byl ve své elektronické formě zaslán dne 31. března 2015 zastupitelům Statutárního města Ostravy prostřednictvím kontaktní adresy Váženého pana primátora Macury a Vážené paní náměstkyně pro otázky životního prostředí.

  Text dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní):

  Vážený pane primátore, Vážené zastupitelky/zastupitelé Statutárního města Ostravy,

  jako europoslanec zvolený za Stranu svobodných občanů, která hájí svobodu jednotlivce a osobní odpovědnost, se zabývám i otázkou povinného čipování zvířat.

  Jsem si vědom toho, že některá města přistupují k tomuto opatření s úmyslem zvýšit bezpečnost občanů, případně dohledatelnost zvířete. Domnívám se však, že čipování k tomuto nepovede. Samotný čip nijak nezabrání útoku psa na člověka. Zodpovědný majitel svého psa hlídá i bez čipu a ten nezodpovědný jej nemusí ani nechat očipovat.

  Dále jsou zde zdravotní aspekty a nucení zbytečného zásahu do těla zvířete. V neposlední řadě člověk nemůže být nucen zvíře čipovat a mít další zbytečné náklady spojené s chovem psa.

  Již 14. března 2013 jsem se rozhodl po pečlivém prostudování situace podepsatPetici proti trvalému označování - čipování psů - zatím ne občanů“: organizované panem Petrem Hadaščokem.

  Nejen jakožto poslanec Evropského parlamentu zvolený mj. občany Ostravy, nýbrž jako předseda Strany svobodných občanů, odmítám metody legislativního vynucování čipování zvířat, které nejen v České republice nahrazují na základě vyhlášek mnoha měst tradiční psí známky.

  Svobodní jsou pro svobodu volby majitelů psů a odmítají iniciativy obcí/měst, které nutí jednotlivé majitele psů nechat svému čtyřnohému svěřenci implantovat čip. Lidé, kteří implantaci čipu do těla psa považují za ohrožující zdraví psa, nebo ji považují za drahou, za eticky špatnou či z jakéhokoliv důvodu čip odmítají, mají mít právo registrovat psa prostřednictvím běžné a osvědčené známky.

  S přátelským pozdravem

  Petr Mach (vlastnoruční podpis) poslanec Evropského parlamentu.

  Zdroj: Autorizovaný otevřený dopis poslance Evropského parlamentu Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) odeslaný dne 28. března 2015 z Bruselu do Ostravy. Písemnost převzal šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ Vážený pan Mgr. Radek Přepiora dne 30. března 2015.

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 31. a 30. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Další pokus o popularizaci čipování lidí: tentokrát na prestižní konferenci bezpečnostních analytiků v Mexiku!Společenství webu Necipujtenas.CZ letos (2015) často informuje o mohutném/tristním nástupu tzv. ´evropského čipovacího trendu´, který se snaží popularizovat mezi širokou veřejností (především v řadách zaměstnanců velkých korporací, státu, samosprávy) nejprve dobrovolné a posléze také povinné masové přijetí moderních/chytrých implantátů s RFID/NFC mikročipy. Bezdotykové transpondéry jsou nabízeny lidem podle výše uvedeného konceptu pod líbivými marketingovými nálepkami, nicméně skutečným cílem akceptace čipování je dosažení totální kontroly nad veřejným i soukromým životem každé svobodné lidské bytosti. Takový neblahý vývoj byl již nedávno zdokumentován např. ve Švédsku, Nizozemsku, Finsku. – Během února a března 2015 zveřejnily vysoce seriozní/tradiční globální sdělovací prostředky jako třeba týdeník „The Time“ (zhruba 25 miliónů čtenářů každých 7 dní; vznik roku 1923) nebo zpravodajský web zaměřený na moderní technologie a obchodZDNet“ (cca 25 miliónů unikátních přístupů z celého světa měsíčně; založen roku 1991) ze skupiny amerického mediálního gigantu „CBS Corporation zprávy o dalším pokusu prosadit čipování lidstva: Došlo k tomu 16. až 17. února 2015 na prestižní konferenci bezpečnostních analytiků s názvem Kaspersky Security Analysts Summit 2015(SAS2015) v mexickém Cancúnu mj. díky sponzoringu velkých nadnárodních firem „Samsung“, „Adobe Systems Incorporated“, „Microsoft“, „General Dynamics“, „BlackBerry“ a dalších. – Na SAS2015 přednesl svou prezentací celosvětově proslavený propagátor čipování zaměstnanců (sám s čipem pod svou kůží) pan Hannes Sjoblad, jenž v rámci dřívějšího mediálního zviditelňování švédského IT kancelářského komplexu „Epicenter“ ve Stockholmu prohlásil: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ – Podle zjištění jednoho z nejčtenějších českých zpravodajských webů Novinky.cz z konce března 2015 už vedení „Epicentera“ uvažuje po úvodních dobrovolných implantacích o zavedení rovnou čipovací povinnosti pro všechny své pracovně podřízené osoby. – Mexiko přitom již před jedenácti lety vešlo do mezinárodního povědomí svou dobře známou kauzou vysokého politika jménem Rafael_Macedo_de_la_Concha (člen vlády a generální prokurátor), jenž si nechal roku 2004 implantovat ´občanský čip´ a totéž nařídil dalším sto šedesáti svým podřízeným. – Pan Sjoblad návštěvníkům SAS2015 mj. vysvětlil, že by bylo pro každého občana vhodné, aby si nechali nastřelit do svých těl bezdrátové transpondéry, jelikož takový „implantát vlastně mluví jazykem strojů“ a „umožňuje mému tělu hovořit novou řečí“. Roboti se už pak nemusí učit složitě s člověkem komunikovat. Jsou schopni ihned při prvním kontaktu rozumět lidským bytostem. – Sjoblad navíc podpořil myšlenku ještě daleko širší provázanosti těla a moderních technologií. Občané by se prý neměli vůbec pozastavovat nad tím, že se z nich stanou kyborgové s lidskou tváří. Všechny dnešní chytré náramky/hodinky aj. tzv. „wearables“ se budou prostě přesunovat pod kůži. „Budeme mít více implantátů“ jak v pravé, tak v levé ruce i jinde v našich tělech. Tento trend je už údajně patrný všude kolem nás – viz třeba chytrá protetika. Takto bude zkrátka vypadat nedaleká budoucnost. – Ruku v ruce s tím však Hannes Sjoblad 2. března 2015 pro známý týdeník „The Time“ korektně poukázal na vysoká rizika hacknutí, ztráty soukromí, zneužití dat v implantátech a dokonce varoval před ohrožením života člověka v důsledku neoprávněné (dálkové, bezkontaktní) manipulace s nastavením/funkčností voperované elektroniky. Vyzval kolegy IT experty, aby mu takové nebezpečí pomohli včas eliminovat. – Sjoblad také vystoupil 24. února 2015 v reportáži státní televize Ruské federaceРоссия 24“ („Вести“), kde rezolutně sdělil: Myslím si, že malý čip v ruce je dalším logickým krokem v lidské evoluci.“ Připomněl dále: Paměť implantovaných čipů by měla obsahovat pouze veřejně dostupné nebo dobrovolně sdílené informace, nikoliv nějaká vyloženě soukromá data či snad utajované údaje. Není to zkrátka bezpečné. – Podobně server „ZDNet“ seznámil své čtenáře s novinkami kolem SAS2015 17. února v článku nazvaném „Čipy pod kůží: Biohacking /…/“ (Chips under the skin: Biohacking, the connected body is 'here to stay'“). Dostaly v něm prostor Sjobladovy myšlenky s tématikou nutnosti učinit lidský život ještě více rychlejším/efektivnějším (rozuměj: neustále pod kontrolou systému za účelem stále větší otrocké výkonnosti každého jedince) v provázanosti s okolním životním prostředím a s „Internetem věcí(IoT). Díky tomu by mělo být třeba možné definitivně zlikvidovat veškeré nelegální používání zbraní (čipová identifikace), ale také přesně/detailně mapovat 24/7 aktivity každého čipem označeného občana; bude snadné kontrolovat on-line jeho finance, zdraví, chování ve společnosti, řídit jeho pohyb v městské hromadné dopravě atd. – Na závěr svého vystoupení v rámci SAS2015 moderoval Hannes Sjoblad demonstrativní očipování živého lidského dobrovolníka. Šlo o pana Povela Torudda, jenž zastával funkci šéfa korporátní komunikace pro oblast Evropy v řadách známé ruské antivirové firmy „Kaspersky Lab“. Nastřelení čipu do jeho ruky vykonal zástupce tetovacího salónu, nicméně v průběhu invazivního zákroku zapomněl sejmout z aplikátoru transpondéru plastovou pojistku, načež se pokoušel nervózně vytlačit v přímém přenosu čip do Toruddovy tkáně. Teprve po několika sekundách neúspěšného snažení mu došlo, kde je chyba a rozklepanými prsty nakonec zákrok dokončil. Povel Torudd posléze zřejmě v reakci na bolest vypil před diváky svou sklenku připraveného alkoholu. Na jeho ruce se také v místě implantace objevila krev. Původním cílem prezentace přitom mělo být ukázat to, „jak rychle a snadno se stát vylepšenou bytostí,“ objasnil sám Sjoblad. Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem varuje před výše uvedeným ´čipovacím trendem´. Ten jasně souvisí s koncepcí rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“ (viz materiál britské vládní agentury Ofcom”, The Office of Communications“ ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE), který vyzdvihuje následující vhodné metody všeobecného monitorování občanů a jejich fyziologického zdravotního stavu, životních zvyklostí i majetku: aktivní medicínské implantáty” („Active Medical Implants“), „zařízení určená pro implantace zvířatům“ („Animal Implantable Devices“), „RFID“ („Radio Frequency Identification“), „radiové mikrofony“ („Radio Microphones“) a celý seznam dalších způsobů získávání dat ze soukromého života každého občana. Inspiraci zde bohužel nalézají pro své agendy mnozí vlivní politici včetně České republiky. Globálně uznávaná obhájkyně svobodného života/přirozeného práva člověka i jeho zvířat doktorka Katherine Albrechtová – už proto vyzvala k tomu, abychom jako svobodní/nezotročení lidé nepřijímali bezmyšlenkovitě nové technologie: Od různých typů podkožních mikročipů bychom měli raději v uvozovkách „utíkat pryč“ a nikoliv naopak. Podle ní se mohou občané například bránit vynucovaným implantacím i pouhému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc predikuje: Velmi závažným problémem bude v Evropě i jinde na světě právě agenda samotných konkrétních politiků. Lidem jsou přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle má za jeden z hlavních cílů dosažení dokonalé kontroly peněžních transakcí a důsledné formy povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je to patrné všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politici bohužel – až na čestné výjimky – mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)


  Zdroj: http://www.zdnet.com/article/chips-under-the-skin-the-connected-body-is-here-to-stay/; http://time.com/money/3728384/skin-implanted-chips-will-replace-passwords-in-the-future/; http://sas.kaspersky.com; http://blog.credit.com/2015/03/forgot-your-password-its-in-your-skin-110030/; https://threatpost.com/examining-the-risks-and-advantages-of-biohacking/111116; http://www.vesti.ru/videos/show/vid/636755/cid/160/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/novinky-cz-ceo-patrick-mesterton-epicenter-stockholm-possible-future-mandatory-microchipping-of-personnel-sweden-2015.jpg; http://hitech.vesti.ru/news/view/id/6502; https://youtu.be/_Zwviw8gFpk; https://youtu.be/24MptjyPYQw; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/cipuji-vas-politici-at-zacnou-u-sebe-usa-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/eric-holder-attorney-general-usa-microchipping-gun-owners-bracelets-2014.jpg; https://youtu.be/Mz03GuhZK3o

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 27. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Slovenská bezpečnostní IT firma prokázala velkou zranitelnost bezkontaktních čipových karet mnoha bank! Zveřejnila navíc podrobný seznam nedokonale zabezpečených platebních/kreditních karet a jejich finančních institucí s upozorněním na snadné/dálkové napadení uživatelů RFID/NFC technologií! – Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo širokou veřejnost již 19. února 2015 ve shodě s britskými a americkými sdělovacími prostředky o velkých rizicích technologie RFID/NFC mikročipů. Obzvláště mohutné nebezpečí hrozí podle odborníků platebním/identifikačním kartám, pasům, dalším dokladům a jiným dálkově čitelným nosičům dat. Experti z firmy Norton k tomu nedávno uvedli pro nejčtenější v angličtině psaný globální deník „Mail Online“: „Už tento rok bude díky digitální zločinnosti zranitelných 70% kreditních karet.Situace jde tak daleko, že tiskový mluvčí bankovního gigantu „JPMorgan Chase Bank, N.A.“ („Chase“) reportérům z americké televize ABC 7vysvětlil: Naše banka raději bezkontaktní technologii RFID plateb úplně opouští! – „TV Markíza“ (TVM), nejsledovanější slovenská soukromá televize a její hlavní večerní zpravodajská relaceTelevízne noviny“, tyto závažné zprávy potvrdila ve své reportáži z 8. března 2015, kde uvedla: Všechno co zloděj potřebuje, je chytrý telefon a chvilka nepozornosti.“ Pan Pavol Lupták (certifikovaný bezpečnostní IT expert a výkonný ředitel slovenské společnosti Nethemba s.r.o.) divákům TVM názorně předvedl, že každý člověk může pouhým použitím specifických zdarma šířených aplikací pro chytré mobily (např. „Banking card reader NFC, EMV“) neoprávněně získat z platebních/kreditních karet aj. typů nosičů dat vybavených bezkontaktními RFID/NFC mikročipy řadu citlivých údajů a s těmi pak realizovat nezákonné nákupy třeba na webech, kde lze platit za zboží/služby kartou bez sdělování bezpečnostních kódů. – Pan Lupták dále přímo v reportáži prokázal: Pomocí běžně dostupného vybavení umí kdokoliv získat bezkontaktně, bez vědomí dotčené osoby, utajeným skenováním třeba: jméno, příjmení, datum expirace a číslo karty, dokonce seznam už provedených plateb. Stačí k tomu vzdálenost „4 centimetry“ až „20 centimetrů“ od peněženky v tašce, kabátě apod. Podle použitého technologického standardu a při zapojení externí směrové antény na skener RFID/NFC mikročipů pak roste vzdálenost pro úspěšné načtení dat na jeden a půl metru“ až 15 metrů (viz níže). – Takový hacker/zločinec stojí třeba ve frontě za Vámi v obchodě nebo sedí vedle Vás v čekárně, na sedadle v tramvaji a nebo už rovnou skenuje Vaše bezkontaktní mikročipy směrovou anténou na ulici ze svého bytu, auta atd. Během pár sekund tak od Vás získá zcela nenápadně hromadu důležitých osobních informací. – Výzkum bezpečnostní firmy Nethemba byl navíc předmětem článků novinářů z deníku SME nebo Živé.sk. IT expert Lupták totiž zveřejnil na oficiálním blogu své firmy 28. února 2015 nejen velmi podrobnou analýzu (ne)bezpečnosti RFID/NFC technologie v různých typech karet, nýbrž také rozsáhlý seznam dotčených bank a typů získaných klientských údajů. Takového přelomového výzkumu si posléze zcela oprávněně všimla velká slovenská média. Pavol Lupták popsal znepokojující zjištění svého týmu zde:

Výsledok našej analýzy je alarmujúci - väčšina platobných NFC kariet na Slovensku ukladá stále množstvo citlivých informácií. Tieto citlivé informácie je možné načítať ľubovoľným predajcom, ktorý disponuje NFC POS terminálom alebo bankou, ktorej bankomaty dokážu čítať bezkontaktné NFC karty, prípadne náhodným útočníkom, ktorý získa fyzický prístup k zraniteľnej platobnej NFC karte. Následne je možné uvedené informácie zneužiť na získanie nakupovacieho profilu vlastníka karty, identifikáciu krajín (na základe použitej meny), ktoré vlastník karty navštívil a kde danú kartu používal, odhadnutie jeho solventnosti a na základe toho napríklad cielený marketing. Podobne je možné kartu po načítaní fyzicky zablokovať (zaslanie 3x chybného PIN kódu). /.../ NFC údaje uložené na samotnej bezkontaktnej platobnej karte idú načítať ľubovoľnou NFC čítačkou podporujúcou protokol ISO14443 a pracujúcou na frekvencii 13.56 MHz. V našom prípade sme použili štandardné smartfóny a tablety s podporou NFC a špecializované NFC čítačky touchatag. Ako aplikáciu sme použili Banking card reader NFC (EMV) dostupnú priamo z Google Play. Uvedená aplikácia nedokázala niektoré informácie (ako vlastníka karty) načítať. Tie bolo možné načítať napríklad aplikáciou NFC millionare, demonštračné video k dispozícii tu, kedy je to možné realizovať skutočne nenápadne. /.../ Čítanie kariet bolo realizované bez externej NFC antény zo vzdialenosti do 4 centimetrov. NFC štandard umožňuje túto vzdialenosť navýšiť až do vzdialenosti 20 centimetrov. Podľa prezentácie "Hacking the NFC credit cards for fun and debit" (slajd 21) je možné pomocou externej antény dosah čítania zosilňovačom (za 2000 EUR) a anténou (za 1000 EUR) zvýšiť až do vzdialenosti 1.5 metra. Prípadne pasívnym sniffovaním až do vzdialenosti 15 metrov použitím rádio prijímača (napríklad USRP) so štandardnou teleskopickou anténou. /.../ Analýzou dostupných slovenských NFC EMV kariet sme odhalili, že bolo možné plne anonymne, bez autentifikácie pre množstvo testovaných kariet a behom len pár sekúnd načítať celú transakčnú históriu. Tiež bolo možné z NFC čipu prečítať číslo karty a dátum exspirácie (bez CVC kódu), ktoré je tiež vytlačené na samotnej karte, ako aj počet zostávajúcich pokusov PIN. Pomocou aplikácie NFC millionare bolo možné načítať vlastníka karty.

– Další důležité vodítko k pochopení vysoké nebezpečnosti technologie RFID/NFC mikročipů poskytla široké veřejnosti již 1. listopadu 2014 redakce prestižní britské BBC („The British Broadcasting Corporation“), která se zaměřila na bezkontaktní karty distribuované pod hlavičkou firmy „Visa Europe“: Bezpečnostní odborník pan Martin Emms z „Newcastle University“ názorně demonstroval překvapenému reportérovi BBC chybu v systému výše uvedené společnosti, když prolomil standardně nastavený maximální limit na jednu bezkontaktní platbu (v Anglii zhruba 740,- Kč/20 liber) díky účtování transakcí v dolarech a nikoliv v librách. Emms se pokusil převést s Visa kartou částku 999.999,99“ dolarů (cca 24.951.000,- Kč). Transakce byla kupodivu systémem schválena. – Reportér samozřejmě divákům objasnil, že v konečném důsledku pokud někdo tolik peněz na kartovém účtu nemá, tak by se také neměl dostat do mínusu. Zločinci totiž v realitě kradou samozřejmě daleko menší částky, aby zabránili svému rychlému odhalení. – Mluvčí „Visa Europe“ na to pro BBC řekl, že prý není důvod k obavám. Ve skutečnosti údajně nebyly překonány všechny bezpečnostní bariéry. Transakce by nebyla realizována ani tehdy, kdyby měl někdo na svém účtě dostatek miliónů korun. – Velmi signifikantní zjištění představoval ovšem fakt: Zástupce „Visa Europe“ ale nakonec stejně nedokázal prolomení jejich systému úplně vyloučit; bylo by to hodně obtížné. Prý již však probíhá upgrade software tak, aby k něčemu podobnému nikdy nedošlo. – Profesor Aad van Moorsel z „Newcastle University“ nicméně divákům BBC vzkázal: Naše testy zabezpečení karetních systémů jsou neskutečně důležité, abychom včas odhalili existující problémy v bezkontaktních technologiích, a „my jsme našli tyto zranitelnosti“ ještě před útokem zločinců právě v systému společnosti „Visa Europe“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti opět zdůrazňuje to, co mohou nyní na svou obranu lidé udělat: 1/ úplně přestat používat RFID/NFC čipy (často nemožné); 2/ své dálkově čitelné mikročipy fyzicky odstranit a mít už třeba jen upravené karty (pro laika jsou však RFID transpondéry v kartách těžce dohledatelné; někdy může dojít až ke znefunkčnění samotné karty; porušení obchodních podmínek bank atd.); 3/ pasivní formy blokování signálů čteček dat (alobalová fólie, speciální pouzdra, kovové krabičky apod.); 4/ aktivní rušičky RFID/NFC. – Posledně zmiňovaným čtvrtým způsobem ochrany osobních informací se zabývá např. australská bezpečnostní firma „Powdersafe Pty Ltd“ (vznik roku 2002). V polovině února 2015 zveřejnila na Internetu video, kterým představila svou aktivní/miniaturní rušičku technologie RFID/NFC o velikosti klasické kreditky a to pod obchodní značkou „Armourcard“ (AC): Výrobek chrání osobní údaje a peněžní prostředky proti zákeřným/nepostřehnutelným metodám elektronického „skimmingu. – Ředitel/majitel „Powdersafe Pty Ltd“ pan Tim Roberts (někdejší zkušený příslušník australské federální policie s více než dvaceti sedmiletou praxí) občanům vysvětlil, že bezkontaktní útok zločinců na držitele třeba takového pasu s RFID čipem trvá řádově méně „než několik sekund“. Oběť se většinou dozví o zcizení svých dat až s velkým zpožděním. Kriminální gangy takto dokáží získat informace z karet, chytrých telefonů, elektronických klíčenek aj. nosičů dat mnoha občanů pomocí skenerů vysílajících cíleně zesílené frekvenční vlnění. Armourcard vůči tomu generuje obranné rušivé pole s dosahem 5 centimetrů. AC lze vložit třeba do peněženky mezi platební karty nebo do cestovního pasu. Je vybavena baterií s životností zhruba dvou let, také tlačítkem pro vypnutí rušičky včetně zelené kontrolky indikující, že je AC aktivní a baterka má ještě energii. Tim Roberts dále upozornil: Upravené skenery umí překonat tradiční pasivní metody obrany (viz výše bod 3) a jejich silný signál pronikne obalem“ třeba takové peněženky s hliníkovou fólii, načež zloděj získá Vaše data. Pasivní formy obrany pouze „blokují signál“ útočníka, ale profesionální zločince nezastaví. Armourcard však kompletně „ruší frekvenci13,56MHz, na které RFID/NFC mikročipy v kartách/dokladech aj. podobných nosičích dat na celém světě většinou pracují. AC dokáže ochránit držitele karet „MasterCard®“ („PayPass™“), „VisaCard®“ („PayWave™“), „Amex®“ („ExpressPay™“) a další. Cena Armourcard se na trhu pohybovala v únoru 2015 přibližně od 950,- Kč až po 1.200,- Kč.

Zdroj: http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/27175_televizne-noviny; https://www.nethemba.com/blog; http://www.bbc.com/news/business-29861514; http://www.zive.sk/clanok/102994/informacie-z-bezkontaktnej-karty-precita-ktokolvek-chrante-sa; http://ekonomika.sme.sk/c/7677375/bezkontaktne-karty-odhalia-nase-sukromie-staci-len-mobil.html; http://aktualne.atlas.sk/pohodlnost-moze-mat-vysoku-cenu-ako-sa-daju-zneuzit-slovenske-bezkontaktne-karty/ekonomika/financie/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 26. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média/Dokumenty ke stažení: Město Písek hlásí velké vítězství moudrosti a svobody nad tyranskými plány zástupců čipovací lobby! Návrh na zavedení povinného vynucování čipování psů držených v soukromých domácnostech občanů nebyl schválen! – Webové stránky periodika „Písecký deník“ (PD), který náleží pod křídla společnosti „VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.“, patří k rodině nejvýznamnějších novin České republiky s dominantním postavením ve většině krajů a vysokou čteností. Redaktoři MD a také Hitrádia Faktor seznámili širokou veřejnost dne 25. března 2015 s rozhodnutím Rady jihočeského historického města Písku (cca 29.720 obyvatel), která odmítla svým březnovým hlasováním návrhy zástupců tzv. ´čipovací lobby´ na zavedení povinného trvalého označování psů držených v soukromých domácnostech občanů. Hlavním důvodem nesouhlasu s vynucováním implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat byla především evidentní finanční náročnost, nesystematičnost a nevynutitelnost zamýšleného zásahu z hlediska občanských práv a svobod v konkrétních/praktických situacích. Oficiální nesouhlasný materiál s uvalením nového čipovacího břemene na obyvatelstvo města Radě předložil včetně důvodové zprávy přímo 1. místostarosta Písku zvolený za TOP 09 Vážený pan JUDr. Josef Knot, MBA. Vlastní text dokumentace zpracovali: Vážený pan Ing. Roman Svoboda, MBA (vedoucí finančního odboru) a Vážená pracovnice oddělení rozpočtu, daní a poplatků Eva Majerová. – Písecký zastupitel Martin BrožČeské pirátské strany (Piráti) takový výsledek pro PD ocenil, protože občanům by město nemělo používání různých technologií nařizovat z pozice síly. – Vedoucí „Útulku pro opuštěné a nalezené psy měst Strakonice a PísekVážená paní Alexandra Auterská redakci PD vysvětlila, že samotné čipování je bez dokonalého systému registrace úplně k ničemu. Dokonce jednoznačně na základě svých zkušeností uvedla: Mnoho psů sice má pod svou kůží čip, nicméně jeho číslo nefiguruje v žádné databázi. Paní Auterská navíc připomněla známý fakt: Řada chovatelů prostě odmítá někam své nejlepší čtyřnohé kamarády vůbec i jen úředně registrovat. – Tito lidé také nechtějí městu platit neférové/horentní sumy za vlastní zvířata. Odmítají nastřelovat psům pod kůži nějaký ten předražený čip a pak ještě nádavkem akceptovat na ulici své naháněv době rodinné procházky městskými činovníky s RFID čtečkami.

  Oficiální znění materiálu pro jednání Rady města Písku dne 19. 3. 2015 jasně říká: „Zavedení povinného trvalého označování psů ve městě Písku by však přineslo zvýšené finanční náklady pro chovatele (držitele) psů nebo pro obec, pokud by tyto náklady převzala. V současné době se pohybuje cena elektronického čipu včetně aplikace u odborně způsobilé osoby (veterinárního lékaře) v rozmezí Kč 500,-- – 700,-- na jednoho psa. Cena za jedno čtecí zařízení elektronických čipů se pohybuje od Kč 3.000,-- za jednoduché zařízení až po Kč 10.000,-- – 25.000,-- za profesionální zařízení. Při rozhodování o případné změně v systému evidence a označování psů bude hrát významnou roli i ochota obce převzít na sebe náklady na trvalé označování psů (čipování), a to oproti volbě možnosti slevy z místního poplatku, který držitel psa v současné době platí. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu 2.188 evidovaných psů je aktuálně pouze 85 označených mikročipem, by náklady na zajištění označení psů převyšovaly roční příjem obce zajištěný výběrem místního poplatku ze psů (v roce 2014 bylo vybráno na místním poplatku ze psů 915 tis. Kč). /.../ Nezanedbatelnou položkou budou i finanční náklady na pořízení a následné udržování systému evidence trvale označených psů včetně zvolení si takových povinných údajů, zadávaných do systému, aby nedocházelo ke střetu se zákonem o ochraně osobních údajů. Závěrem je třeba říci, že současný systém evidence psů ve městě Písku je plně vyhovující. Držitelé psů, kteří v současné době již využili možnost své psy trvale označit elektronickým čipem, jsou dle obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích od 01.01.2015 od místního poplatku osvobozeni, a to na dobu 12 měsíců. K trvalému označování psů přistoupilo v rámci měst Jihočeského kraje, na základě veřejně dostupných informací, pouze město Vodňany. Materiál byl vypracován ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu Písek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje zachovat stávající systém evidence psů ve městě Písku a přijmout usnesení označené jako b) neschvaluje možnost trvalého označování psů ve městě Písku.

  – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti připomíná dodnes nevyřešenou tristní situaci v Ostravě v České republice. Majitel třeba takového zdejšího psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou místní vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře čipovat s vidinou jeho vykrvácení (viz např. často zmiňovaná tragická kauza pejska z Kalifornie z roku 2009, který zemřel právě v důsledku čipování) a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole/udání ve správním řízení za odmítnutí označení vlastního živočicha čipem až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel dodnes nezrušený právní předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dále informuje, že obzvláště v nynější době začínají opět globální sdělovací prostředky bombardovat světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013/2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího útlaku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument23697.pdf; http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/povinne-cipovani-psu-radni-zamitli-20150325.html; http://www.mesto-pisek.cz/aktuality/informace-k-mistnimu-poplatku-ze-psu-pro-rok-2015/1793; http://www.hitradiofaktor.cz/clanek/povinne-cipovani-psu-nebude

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 25. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Protlačují Vaši politici ruku v ruce s mocnými finančními skupinami sledování občanů a Vaše externí čipování? Proč Vám zdůrazňují vždy pouze pozitiva povinné akceptace Vašeho nedobrovolného monitorování, přijímání mikročipů třeba v různých kartách a přitom tristně zamlčují rizika, erozi občanských přirozených práv/svobod včetně likvidace Vašeho soukromí? Proč se zastupitelé napříč politickým spektrem tak urputně zuby nehty brání umožnění lidem spravedlivého opt-outu? – Webové stránky českého deníku „Mladá fronta E15“ (E15) z tradiční mediální skupiny „Mladá fronta, a. s.“ zveřejnily 24. března 2015 článek nazvaný „J&T investuje do chytrých pouličních lamp sbírajících data“ s tématikou stále sílícího zájmu velkých/prestižních hráčů na české investiční scéně o dodávky monitorovacích technologií zaměřených na široké vrstvy obyvatelstva České republiky a určené pro stát, kraje, velká statutární města i obce. To vše samozřejmě za nadšeného tleskání řady politiků/zastupitelů napříč jednotlivými stranami. E15 především zmínil záměry silných finančních skupin k jakým bezesporu patří KKCG nebo J&T. A právě posledně zmiňovaní miliardáři z J&T nyní například investovali do německého projektu nazvaného „ICE Gateway“, který se zaměřuje na sledování občanů prostřednictvím sloupů veřejného osvětlení. E15 k tomu uvádí: „Díky umisťování této technologie do městských lamp lze vytvořit rozsáhlou síť, pomocí které je pak možné sbírat všemožná data. V reálném čase lze například monitorovat pohyb lidí či automobilů“, takže pak šéfové měst dokáží vymýšlet zcela specifické šmírovací aplikace zaměřené nejen na obyvatelstvo venku na ulici, nýbrž také už i přímo na lidi „v budovách“. – O jak mohutný útok na občanská přirozená práva/svobody včetně profilování nevinných cestujících v městské hromadné dopravě jde: asi není třeba nikomu rozumnému vůbec vysvětlovat. – Zařízení ICE Gateway je prý schopné dodat (dejme tomu politickému vedení Ostravy, třetímu největšímu městu v České republice) „malou univerzální krabičku (v nové verzi už to má být pouze čip na malé desce), kterou je možné namontovat do jakékoliv lampy pouličního osvětlení. Toto zařízení pak slouží k realizaci konceptu nazvaného chytré město (smart city),“ píše E15. – Výše uvedený čip dokáže odesílat data třeba o Františkovi ze sousedství panu primátorovi přímo do jeho pracovny pomocí namontovaných senzorů za využití SIM karty, technologií jako Wi-Fi, Bluetooth či RFID. Soused František tak bude nejen neustále pod dohledem pana starosty, nýbrž může být kdykoliv automaticky pokutován a hned dálkově zkasírován. – Pro politiky ideální svět posilování jejich (vše)moci, pro občana úděsná každodenní realita života v nové totalitě. – Výkonná moc a s ní spolupracující velké soukromé firmy počítají po plném zavedení celého systému chytrých měst především s mohutným skenováním obyvatelstva ve veškerém veřejném prostoru. Nasbíraná data o občanech (bez soudního příkazu) budou analyzována a využita pro cílený marketing zboží, služeb a také pro trestání nespolupracujících jedinců či společenských skupin. – Oficiálně samozřejmě půjde zpočátku vždy pouze o zpracování tzv. anonymizovaných údajů za účelem zjištění vývojových trendů. Jenže přiznejme si: Dnes žijeme v postsnowdenovské době a tedy žádná elektronická data kolující v různých sítích nebudou nikdy stoprocentně anonymní ani bezpečná. – ICE Gateway chce podle E15 fikaně využít předpisů Evropské unie o povinné výměně „23 milionů světel v pouličních lampách (z celkových 65 milionů)a na takovou situaci naroubovat ke každému dotčenému sloupu veřejného osvětlení svůj komerční projekt monitorovací krabičky s mikročipem za přibližně 11.000,- Kč. – Opět není třeba rozebírat: o jak obrovské miliardové zakázky placené lidmi nedobrovolně z jejich peněz jde. A politici? Ti doslova milují podobné projekty! Dobře vědí proč! Ve hře jsou nyní města jako Brno, Písek, ale také Ostrava a další. – A už se na pořádný ´vývar´ těší některý mobilní operátor, do jehož gesce bude patřit vytvoření privátní zabezpečené sítě. – No a přes tu pak data z jednotlivých lamp proudí do cloudu ICE Gateway,“ zdůrazňuje E15. – Společenství webu Necipujtenas.CZ si velmi dobře uvědomuje rizika chytrých technologií, dálkového bezkontaktního přenosu dat a neustále proto trpělivě upozorňuje na posilování úzce souvisejícího trendu vynucování čipování věcí, zvířat, také lidí. – Dejme tomu taková Ostrava chce být za každou cenu moderním/technologickým městem a pořád hledá novou inspiraci v zahraničí včetně Anglie aj. zemí. Tuto svou ideu ale nicméně její minulé politické vedení často protlačovalo skrze legislativní násilí: tzv. ´pro dobro všech´. Stále více a více však zapomínalo, že vedle materialistického pojetí světa existuje také pořád se rozšiřující skupina lidských bytostí, které vnímají a chtějí žít svobodně především duchovní stránku své existence. Společnost přece nesmí nutit disentující občany k povinnému přijímání nových technologií. Svobodný a nediskriminační opt-out by měl být umožněn každému člověku! Vždyť si stačí jen uvědomit, že britská vládní regulační agentura „Ofcom” („The Office of Communications“) už představila v lednu 2015 písem děsivý plán, ve kterém budou hrát stěžejní úlohu RFID čipy aj. nositelné nebo lidem, zvířatům, věcem, budovám, vozidlům implantované senzory. Navrhované řešení „Ofcomu” směřuje k vytvoření státní/chytré („Smart city“; „Smart region”; „Smart state”) orwelliánské vševědoucí společnosti „Velkého bratra“ v rámci propagace všeobecného rozšíření „Internetu věcí“ („The Internet of Things“, IoT) a „Internetu všeho“ („Internet of Everything“, IoE). Text plánu přímo vyzdvihuje jako vhodné metody k využití všeobecného monitorování občanů, jejich fyziologického zdravotního stavu, životních zvyklostí i majetku například: aktivní medicínské implantáty” („Active Medical Implants“), „zařízení určená pro implantace zvířatům“ („Animal Implantable Devices“), „RFID“ („Radio Frequency Identification“), „radiové mikrofony“ („Radio Microphones“) a celý seznam dalších způsobů získávání dat ze soukromého života každého občana dokonce přímo u něj doma, v autě, kanceláři, na chatě, v parku, na cestě, na zahrádce, v hospodě atd. To vše bez soudního příkazu (nebo také s ním). Výše uvedená zařízení/implantáty mají vládě a podle jejích pravidel hrajícím fyzickým/právnickým osobám umožnit skrze WiFi aj. datové sítě propojené třeba díky vysílačům na sloupech veřejného osvětlení sledování, dálkové regulování „kondice a úrovně aktivity“ člověka přímo v soukromém nebo veřejném prostoru (viz také zákony o boji s terorismem, kyberzločinností). Právo každé fyzické osoby na odmítnutí (OPT – OUT) má však zatím zůstat v Británii zachováno! (Pro srovnání taková Ostrava v ČR o tom zatím nechce ani slyšet a dokonce schválila v lednu 2015 deklaraci o podpoře všeobjímající strategie chytrého města, kraje.) – Představitelé „Ofcomu” dále zdůraznili, že si uvědomují obavy široké veřejnosti ze zneužití masového sběru osobních dat, jelikož někdy vůbec ani lidé neví, že o nich nějaké zařízení s připojením k Internetu shromažďuje informace zcela bez jejich vědomí a takové údaje potom dokonce odesílá ke zpracování/sdílení neznámo kam/komu. Každý člověk by tedy měl být nejprve přesvědčen o prospěšnosti sdílení svých dat a ty pak poskytnout druhé straně dobrovolně pouze na základě svého informovaného souhlasu, vždy ale s právem na plný/nediskriminační opt-out. – Občané České republiky už naštěstí dobře vědí, že jejich „data se stávají lukrativní hodnotou, novou měnou, novou komoditou v hodnotě zlata”. Bohužel mnozí politici se budou i přesto opět snažit prosadit myšlenky chytrých měst/regionů/států, ideje Internetu věcí, Internetu všeho a to pomocí metod legislativního násilí bez práva na odmítnutí, jak to bylo možné sledovat např. v Ostravě od roku 2012 v kauze vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zdejších psů s potenciálem plošného postihu desítek tisíc obyvatel likvidačními pokutami a nezákonnými kontrolami jejich zvířat bez posvěcení nezávislým soudem. Vždyť prý „nesmí být žádná skupina zúčastněných ponechána stranou“ a je třeba monitorovat vše, co se ještě „ve městě každodenně ´hýbe´ a co vykazuje společné a opakované rysy“. – Stane se tedy Ostrava po vzoru Londýna jakýmsi velkým špionážním centrem, velkým ´žalářem národů´, kde „každý detektor rádiově komunikuje s datovým kolektorem umístěným například na sloupu veřejného osvětlení“? Jak budou asi lidsky/eticky řešeny těžké životní situace mnoha občanů, když bude díky Internetu věcí a konceptu chytrého města obyvatelstvo vystaveno automatickému/autoritářskému řízení svých životů, kde budou politici vědět o každém všechno, kde už nebude možné posedět s dívkou v parku bez nebetyčného šmírování kamerou s rádiovými mikrofony propojenými dálkově přímo s kanceláří vedení města, kde nebude možná žádná opravdová opozice ani disent, kde budou ostatně i agendy „ohledně správy poplatků za psy“ vyřizovány pouze strojově a vůbec kde „všechny předpisy pro poplatky se generují plně automaticky a systém obsahuje i nástroj pro upomínkové a exekuční řízení“? Uvědomují si vůbec politici: do jakého pověstného ´čertova kolečka´ občany vedou? – Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech mj. v oblasti obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním RFID čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vymáhat například povinnou implantaci čipů do lidského organismu pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu (prosazení do praxe vůči politickému násilí jasného občanského NE) a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, donucování. Zkušenosti s nacistickými praktikami sledování/označování a tzv. ´konečné řešení´, tedy likvidace nepohodlných osob i celých národů, asi není třeba připomínat. Ostatně projekty moderních chytrých měst jsou úzce provázány s vysoce nebezpečnou „Agendou 21“. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

  Zdroj: http://e-svet.e15.cz/it-byznys/j-t-investuje-do-chytrych-poulicnich-lamp-sbirajicich-data-1174340; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/computer-weekly-transport-for-london-ofcom-odiska-ostrava-profiling-citizens-in-smart-cities-via-rfid-nfc-microchipping-technology-gb-cz-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ofcom-the-office-of-communications-document-highlighting-dangers-of-rfid-microchips-and-other-implantable-devices-for-our-society-in-the-era-of-smart-cities-great-britain-27-1-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 24. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Zastupitelé z texaského velkoměsta San Antonia uznali vážná zdravotní rizika čipování zvířat! – Americký tradiční deník „The San Antonio Express-News“ (vznik roku 1865; zhruba 139.000 výtisků každých 24 hodin) informoval občany San Antonia (cca 1.409.000 obyvatel; druhé nejlidnatější texaské město) 21. března 2015 o probíhající debatě místních zastupitelů a odborníků z řad ochránců přírody nad plánem zamýšleného úředního čipování psů držených v soukromém vlastnictví. Podle městského předpisu z roku 2008 je v San Antoniu samotná implantace RFID transpondérů považována za „primární formu registrace pro identifikaci zvířat“. Vedle toho však přitom existují také další oficiálně městem uznané způsoby označování a evidence domácích čtyřnohých mazlíčků: například psí známky apod. Čipování zde zkrátka není „povinné“, nýbrž „upřednostňované“. – Někteří zástupci tzv. ´čipovací lobby´ však nyní požadují zavedení vymáhání identifikace formou podkožních mikročipů pro všechny psy chované na území města a chtějí ještě nádavkem na občany uvalit břemeno povinných finančních transakcí ve prospěch výrobců čipů a provozovatelů registrů chovatelských údajů. Takový záměr přirozeně mnoho lidí pobouřil. – Kupříkladu známá ochránkyně zvířat Kelly Reid Walls z charitativní organizace „San Antonio Great Dane Rescue“ vyjádřila své obavy z tvrdých dopadů na sociálně slabé chovatele, kterým může způsobit povinné čipování „tíživé náklady“, jestliže se cena za čip a jeho nastřelení do živé tkáně psa pohybuje od pěti set až do 1.500 korun plus roční náklady na registraci do privátních databází v rozmezí od čtyři sta padesáti do pět set padesáti korun. Řada nemajetných obyvatel San Antonia přitom chová hned několik nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Nemalá počáteční investice vynucovaná městem by pro ně znamenala ožehavou životní situaci. – Navíc část provozovatelů soukromých registrů chovatelských informací nejprve naslibovala svým klientům doživotní vedení údajů zdarma a jakmile nabrali zákazníky, tak si začali za své služby po určité době účtovat „nemalé pravidelné roční poplatky,“ dodala Walls. – Výbor městského zastupitelstva v San Antoniu pro „kvalitu života“ občanů („Quality of Life Committee“; QLC) už údajně obdržel od jednoho soukromého provozovatele databáze chovatelských údajů nabídku na čipování a registrace pro vlastníky psů za jednorázový doživotní poplatek 500,- Kč. – Nicméně zastupitel Alan Warrick (katolík, architekt, ředitel privátní firmy, člen QLC) novinářům vysvětlil, že problém s opuštěnými psy je daleko složitější a pouhé zavedení povinného čipování ho nevyřeší. Jeho volební obvod proslul velkým výskytem bezprizorných psů. Zastupitel Warrick dále především uvedl: Většina majitelů psů ve městě stejně své domácí mazlíčky nikde oficiálně nehlásí a proto bude mít vynucování implantací RFID transpondérů pouze nízkou efektivitu a „v nejlepším případě půjde o pouhé odvedení pozornosti“ od řešení primárního úkolu: Zamezení volnému/nekontrolovanému pohybu psů v jednotlivých městských částech. Alan Warrick zároveň připomněl existující vážné zdravotní komplikace ve spojitosti s čipováním: „Minulý rok jsem zažil případ dvou psů, kteří zemřeli v důsledku poruchy srážlivosti krve.“ (Viz např. často zmiňovaná tragická kauza pejska z Kalifornie, který vykrvácel roku 2009 právě v důsledku čipování.)Kathy Davisová – ředitelka velké městské organizace „Animal Care Services“ zaměřené na péči o zvířata v San Antoniu a hlavní zastánkyně povinných implantací RFID transpondérů – v reakci na rostoucí obavy občanů i jejich zvolených zastupitelů z vynucování čipování nakonec ustoupila ze svých původních nesmlouvavých stanovisek a nabídla veřejnosti rozumný kompromis: „Rozhodně poskytneme výjimku z čipovací povinnosti pro každého domácího čtyřnohého mazlíčka, pokud by byl jeho veterinář přesvědčen, že by implantace čipu nebyla v nejlepším zájmu zvířete vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. Zastupitelé San Antonia se údajně vynasnaží, aby byla výše uvedená výjimka zahrnuta do znění připravovaného městského právního předpisu. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti připomíná dodnes nevyřešenou tristní situaci v Ostravě v České republice. Majitel třeba takového zdejšího psa hemofilika musí dále povinně pod hrozbou místní vyhlášky č.9/2012 nechat své zvíře čipovat s vidinou jeho vykrvácení a nebo to risknout, případně zaplatit při kontrole či udání ve správním řízení za neočipování až 50.000,- Kč pokuty. Tento krutý a bohužel dodnes nezrušený právní předpis nadělilo obyvatelům Ostravy minulé politické vedení jejich města v říjnu 2012. Posléze také utrpělo ve volbách na podzim roku 2014 zaslouženou drtivou porážku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti pouze připomíná, že obzvláště v nynější době začínají opět globální sdělovací prostředky bombardovat světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013/2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat právě z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.expressnews.com/news/news_columnists/gilbert_garcia/article/City-ponders-mandatory-microchipping-for-dogs-6149004.php; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tragicke_pripady_psi.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 23. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Britský tisk popisuje další vážné selhání systému čipování domácích zvířat! – Anglické noviny „The Salisbury Journal“ (založeny již roku 1729) a deník „The Southern Daily Echo“ („The Daily Echo“; vznik roku 1888) patří pod křídla třetího největšího vydavatele regionálního tisku (společnost „Newsquest“) ve Velké Británii. Ve dnech 5. a 6. března 2015 seznámily výše uvedené sdělovací prostředky své čtenáře s tragickým případem nefunkčního systému označování psů, koček aj. čtyřnohých domácích mazlíčků formou implantovaných RFID identifikačních transpondérů. – Rodina Pattersonů z jihoanglického města Ringwood (cca 13.900 obyvatel) pečovala o svého milovaného očipovaného kocoura jménem „Cookie“. Minulý rok jim však kocour zmizel neznámo kam. Rozsáhlé pátrání po domácím čtyřnohém mazlíčkovi nikam nevedlo. Pattersonovi posléze už akceptovali jeho ztrátu. Letos (2015) však znenadání zazvonil telefon z veterinární ordinace: „Cookie“ podlehl svým zraněním v důsledku střetu s automobilem; teprve nyní vyšlo při zkoumání jeho tělesných pozůstatků najevo číslo čipu; mnoho měsíců se však předtím o zvíře staral úplně jiný chovatel bez toho, aby sám zajistil úkon skenování nalezeného kocoura na přítomnost RFID podkožního transpondéru a pokusil se díky tomu zvíře vrátit k původním vlastníkům. Celé slavné čipování tak bylo naprosto zbytečné. – Zoe Pattersonová k incidentu pro „The Salisbury Journal“ lidem sdělila: „Tahle zpráva měla samozřejmě devastující účinek“, nicméně bolelo nás „daleko více to, že někdo zcela evidentně celou tu dobu o kocoura pečoval aniž by i jen pomyslel na to, že by ho mohl vzít k veterináři a zjistit jeho majitele“. Jestliže totiž nemá na sobě volně pobíhající živočich obojek se známkou nebo jiné viditelné označení, tak to „ještě nutně neznamená, že se jedná o toulavé zvíře,“ důrazně upozornila Zoe Pattersonová. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti neustále trpělivě informujte: Obzvláště v nynější době začínají opět globální sdělovací prostředky bombardovat světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013/2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.salisburyjournal.co.uk/news/11838704.Heartbroken_cat_owner_s_plea_to_community_after_beloved_pet_killed/; http://www.dailyecho.co.uk/news/district/newforest/11837227.Cat_lover___s_appeal_after_pet_is_killed/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 21. a 22. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Nový Zéland ohlásil další případ selhání identifikačního systému RFID čipování domácích zvířat! – Novozélandský deník „The Nelson Mail“ (založen roku 1866) a prestižní zpravodajský web „Stuff.co.nz“ patří pod křídla jedné z největších soukromých australských mediálních společností s názvem „Fairfax Media Limited“ (vznik již roku 1841). Osmnáctého a 19. března 2015 informovaly výše uvedené sdělovací prostředky širokou veřejnost o nálezu opuštěné a velice zbědované fenky anglického buldoka na ulici v městě Nelsonu (zhruba 49.300 obyvatel). Zvíře bylo zřejmě týráno a využíváno k množitelským aktivitám (tržní cena jednoho štěněte se zde pohybuje zhruba kolem 19.000,- Kč). Zkušená manažerka místní pobočky „SPCA Nelson“ („Společnost pro prevenci krutosti páchané na zvířatech“; „The Society for the Prevention of Cruelty to Animals“) Donna Walzlová si převzala fenku do své péče a pokusila se jí identifikovat skenerem RFID mikročipů. Nalezla posléze sice pod kůží výše uvedené čtyřnohé nejlepší kamarádky člověka implantovaný transpondér, nicméně podle jeho čísla nebylo možné dohledat v žádné známé databázi informací kontakt na původního vlastníka fenky. Systém čipování psů aj. živých tvorů tak opět na celé čáře zklamal. Nalezené zvíře bude po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro uplatnění práv někdejšího držitele předáno k adopci. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti neustále trpělivě informujte, že obzvláště v současné době začínají opět globální sdělovací prostředky bombardovat světovou veřejnost (podobně jako v letech 2013/2014) příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.stuff.co.nz/nelson-mail/news/67434338/Abandoned-dog-in-terrible-state; http://www.stuff.co.nz/nelson-mail/news/67445665/Offers-flow-for-abandoned-bulldog

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 20. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní deník „The Chicago Tribune“ upozornil na vážný případ selhání systému RFID čipování psů! – Sedmnáctého března roku 2015 seznámil prestižní americký konzervativní deník „The Chicago Tribune“ (vznik roku 1847; přibližně 449.000 výtisků každých 24 hodin) své čtenáře s případem vážného selhání systému trvalého označování domácích zvířat pomocí RFID mikročipů. O den později se tato informace objevila také v reportáži televizní stanice „KOB“ (virtuální kanál č. 4; patří pod křídla mediálního gigantu NBC, „The National Broadcasting Company“): Pan a paní Carpenterovi chovali přes 15 let čipem označenou pasteveckou border kolii jménem Josie. Zvíře bylo nejen vítaným pomocníkem/hlídačem, nýbrž především milovaným členem celé rodiny, která vlastnila rozsáhlé farmářské pozemky v okolí městečka Hatch (cca 1.648 obyvatel) přibližně 54 kilometrů jižně od moderního vesmírného střediska pro soukromé kosmické lety „Spaceport America“ ve státě Nové Mexiko. Hatch je světoznámý předně svým festivalem chili papriček (návštěvnost zhruba 30.000 lidí ročně). – Loni v létě však výše uvedená kolie zmizela neznámo kam. Carpenterovi ji dlouhé měsíce bezvýsledně hledali. Postupně už byli smířeni s tím, že psa pravděpodobně někdo z jejich pozemku ukradl a oni ho už nikdy nedostanou nazpátek. – Letos v únoru se ovšem Josie objevila v útulku ve městě Joplin (stát Missouri). Pokus o nalezení/skenování jejího podkožního mikročipu zde ale nevyšel. Vypadalo to, že vůbec žádný RFID transpondér nemá. Díky tomu pak zůstala u nové majitelky. Tím by mohl celý příběh skončit. Systém čipování/navracení zatoulaných zvířat opět na celé čáře selhal, nicméně nejlepší čtyřnohý přítel člověka alespoň našel nový domov. – Na rodinu Carpenterových se však během března 2015 přeci jen usmálo štěstí. V důsledku zásahu vyšší moci kolie onemocněla. Její nová držitelka proto vyhledala veterinární centrum „Critter Care Veterinary Clinic“ z města Plano (stát Illinois). A světe div se: Čtečka RFID dat až tady při kontrole teprve nyní detekovala v živé tkáni kolie mikročip. Josie posléze doputovala díky vzájemné lidské dohodě svých nových i původních vlastníků zpět domů na farmu v Novém Mexiku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti neustále trpělivě informujte, že obzvláště v letech 2013/2014 byly globální sdělovací prostředky doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.kob.com/article/stories/s3739329.shtml; http://www.chicagotribune.com/suburbs/aurora-beacon-news/news/ct-abn-crosby-dog-homecoming-st-0318-20150317-story.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 18. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Profesionální skotská organizace zaměřená na ochranu zvířat: Povinné čipování nezabrání agresivitě/útokům psů na lidi ani nezlikviduje tzv. množírny! Špatné návyky lidí a jejich domácích čtyřnohých mazlíčků pomůže změnit především výchova a nikoliv vynucování implantací RFID transpondérů! – Tradiční skotský deník „The Courier & Advertiser“ („The Courier“; zhruba 50.000 denních výtisků; vznik již roku 1801) zveřejnil 3. března 2015 článek nazvaný „Angusská charita říká, že mikročipy ´nesníží počet psích útoků´“ („Angus charity says microchips ‘will not cut dog attacks’“), ve kterém reagoval tiskový mluvčí profesionální/dobročinné/registrované organizace zaměřené na ochranu zvířat „Angus DOG Rescue“ (ADR, působí od roku 1997) z města Arbroath (cca 23.900 obyvatel) ve správní oblasti Angus na výzvu skotské vlády s tématikou vyhodnocení praktických zkušeností s trvalou identifikací živočichů formou implantací RFID transpondérů. Mluvčí ADR pro „The Courier“ jednoznačně uvedl: „Čipování nezastaví psí útoky a také ani nepomůže vyřešit problém s množírnami štěňat a neregistrovanými množiteli.“ Samotné mikročipy sice nejsou špatnou myšlenkou, nicméně nežijeme v „ideálním světě“: Protomusíme opět konstatovat, že čipování nezmění chování lidí ani zvířat“. „Výchova a výcvik chovatelů představují to, co pomůže zamezit psím útokům na jiné lidi a ostatní psy.“ Jde také o způsob nastartování změny společnosti. Vytvářejme tedy raději možnosti pro „získání lepších vědomostí o psím chování“ a pro včasné rozpoznání „známek agresivity“, čímž pomůžeme snížit riziko napadení psem. „Čipování nemá žádný efekt na chování psa, jeho temperament, trénink a socializaci – nebo na strach či agresi vůči jiným psům. Navíc ani samotný systém přidělování úředních licencí pro držbu nejlepších čtyřnohých přátel člověka nemá podle ADR vliv na vytvoření zodpovědného chovatelského přístupu a už vůbec takový krok nepřispěje k větší bezpečnosti obyvatelstva. Cestou k úspěchu v otázce soužití občanů ve městech se zvířaty tak zůstává hlavně výchova“, která je „klíčem k řízení efektivní změny, dodal mluvčí „Angus DOG Rescue“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc neustále trpělivě informujte, že obzvláště v letech 2013/2014 byly globální sdělovací prostředky doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda. Potvrdily to mj. např. analýzy oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti vymáhání čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.thecourier.co.uk/news/local/angus-the-mearns/angus-charity-says-microchips-will-not-cut-dog-attacks-1.845792; http://www.angusdogrescue.org.uk; https://www.facebook.com/AngusDogRescue; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rupert-de-mauley-defra-england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 17. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní britský IT časopis: Bezkontaktními RFID/NFC transakcemi vstříc k profilování cestujících v městské hromadné dopravě! – Web britského odborného IT časopisu „Computer Weekly“ (vznik roku 1966; CW) zveřejnil v prosinci roku 2014 článek nazvaný „Londýnský dopravní systém vytváří profily cestujících díky využití RFID datové analýzy“ („Transport for London builds customer profiles using RFID data analytics“), který poukázal na rozsáhlé možnosti monitorování občanů v městské hromadné dopravě prostřednictvím karet, mobilů, chytrých nálepek aj. předmětů využívajících mikročipy, technologii RFID/NFC a WiFi. – Hlavní město Velké Británie povolilo od července 2014 ve svém systému veřejné dopravy („Transport for London“, TfL) pouze bezhotovostní transakce. Takové opatření sice na jedné straně přineslo úsporu nákladů, nicméně také došlo k nepříjemnému profilování cestujících na „makro i mikroúrovni“ (viz apriori vyhodnocování nevinných cestujících jakožto potenciálních zločinců). Časopis CW svým čtenářům vysvětlil, že neustálé rozšiřování sběru dat o každém člověku např. v autobuse, tramvaji, metru aj. způsobí doslova „příval informací o chování zákazníků“ a mnoho fyzických i právnických osob (včetně politiků i státu – viz také podobně Ostrava v České republice) bude hledat způsoby, jak tyto údaje použít. TfL dokáže již dnes sledovat přímo „individuální cesty“ občanů, uchovávat si tyto záznamy a zpracovávat je do automatických statistických výkazů přiřazených k profilu každého člověka. – Městský dopravní systém se tím mění v nástroj vševědoucího „Velkého bratra“, umožňující jednoduché sledování bez soudního příkazu velké většiny populace. – Pan Shashi Verma, ředitel TfL pro oblast řešení otázek zákaznických podnětů, sdělil redakci „Computer Weekly“, že i když jeho kolegové používají většinou pouze anonymizovaná data, tak přesto by bylo výhodné „znát identitu“ cestujících. – Jenni Borgová, vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“), ovšem upozornila již v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci různých forem plateb včetně příjmu hotovosti a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z možných úspor pouze na bezkontaktní transakce. Takové doporučení má svou platnost i pro Českou republiku, jelikož některé zdejší dopravní podniky zvažují zřízení systému registrovaných zákaznických karet s mikročipem a anténou, která reaguje na zabudovaný monitorovací systém v jednotlivých vozech dopravce nebo na zastávkách aj. ve městě. Tak je posléze automaticky sledován pohyb cestujícího, jeho nástup/výstup a je zaznamenávána jeho zeměpisná poloha. – Například oficiální tiskovina celého zhruba 300 tisícového Statutárního města Ostravy (hrazená z veřejných rozpočtů) s názvemOstravská radnice!!!ve svém osmém čísle (září 2014) zveřejnila článek pojmenovaný „Studenti pouze s ODISkou“. Krátký text informoval širokou veřejnost o potenciálně diskriminačním opatření: došlo k ukončení možnosti odmítnout (opt-out) používání bezkontaktních čipových technologií pro cestování mládeže v prostředcích Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS). Takové nátlakové opatření se dotklo od 1. října 2014 žáků a studentů od 15 do 26 let. Dne 30. 9. 2014 byl zastaven prodej kuponů k papírovým průkazům ODIS, celostátně platným žákovským průkazům a stávajícím bezkontaktním čipovým kartám dopravců. Mladí lidé tak jsou dodnes nuceni k nákupům/cestování pouze na jedinou formu dlouhodobého jízdného: bezkontaktní čipové karty s názvem „ODISka“. (Od 1. 3. 2015 se to týká také všech cestujících v systému ODIS s dlouhodobými časovými jízdenkami na 180 a 365 dnů.) Čeští nebo třeba také zahraniční v Boha věřící studenti jsou kupříkladu tímto opatřením tlačeni doslova ke zdi, neboť některým z nich zakazuje používání RFID/NFC aj. mikročipů jejich víra. Studenti ale mohou stále jezdit na předražené jednotlivé papírové jízdenky. – Tato změna už v praxi přímo postihla specifické skupiny cestujících. Ostrava chce být za každou cenu moderním/technologickým městem a neustále hledá novou inspiraci v zahraničí včetně Anglie aj. zemí. Tuto svou ideu ale nicméně její minulé politické vedení často protlačovalo skrze legislativní násilí: tzv. ´pro dobro všech´. Stále více a více však zapomínalo, že vedle materialistického pojetí světa existuje také pořád se rozšiřující skupina lidských bytostí, které vnímají a chtějí žít svobodně především duchovní stránku své existence. – Vždyť si stačí jen uvědomit, že britská vládní regulační agentura „Ofcom” („The Office of Communications“) už představila v lednu 2015 písem děsivý plán, ve kterém budou hrát stěžejní úlohu RFID čipy aj. nositelné nebo lidem, zvířatům, věcem, budovám, vozidlům implantované senzory. Navrhované řešení „Ofcomu” směřuje k vytvoření státní/chytré („Smart city“; „Smart region”; „Smart state”) orwelliánské vševědoucí společnosti „Velkého bratra“ v rámci propagace všeobecného rozšíření „Internetu věcí“ („The Internet of Things“, IoT) a „Internetu všeho“ („Internet of Everything“, IoE). Text plánu přímo vyzdvihuje jako vhodné metody k využití všeobecného monitorování občanů, jejich fyziologicko-zdravotního stavu, životních zvyklostí i majetku například: aktivní medicínské implantáty” („Active Medical Implants“), „zařízení určená pro implantace zvířatům“ („Animal Implantable Devices“), „RFID“ („Radio Frequency Identification“), „radiové mikrofony“ („Radio Microphones“) a celý seznam dalších způsobů získávání dat ze soukromého života každého občana dokonce přímo u něj doma, v autě, kanceláři, na chatě, v parku, na cestě, na zahrádce, v hospodě atd. To vše bez soudního příkazu (nebo také s ním). Výše uvedená zařízení/implantáty mají vládě a podle jejích pravidel hrajícím fyzickým/právnickým osobám umožnit skrze WiFi aj. datové sítě sledování, dálkové regulování „kondice a úrovně aktivity“ člověka přímo v soukromém nebo veřejném prostoru (viz také zákony o boji s terorismem, kyberzločinností). Právo každé fyzické osoby na odmítnutí (OPT – OUT) má však zatím zůstat zachováno! (Pro srovnání taková Ostrava v ČR o tom zatím nechce ani slyšet a dokonce schválila v lednu 2015 deklaraci o podpoře všeobjímající strategie chytrého města, kraje.) – Představitelé „Ofcomu” dále zdůraznili, že si uvědomují obavy široké veřejnosti ze zneužití osobních dat, jelikož někdy vůbec ani lidé neví, že o nich nějaké zařízení s připojením k Internetu shromažďuje informace zcela bez jejich vědomí a takové údaje potom dokonce odesílá ke zpracování/sdílení neznámo kam/komu. Každý člověk by tedy měl být nejprve přesvědčen o prospěšnosti sdílení svých dat a ty pak poskytnout druhé straně dobrovolně pouze na základě svého informovaného souhlasu, vždy ale s právem na plný/nediskriminační opt-out. – Občané České republiky už naštěstí dobře vědí, že jejich „data se stávají lukrativní hodnotou, novou měnou, novou komoditou v hodnotě zlata”. Bohužel mnozí politici se budou i přesto opět snažit prosadit myšlenky chytrých měst/regionů/států, ideje Internetu věcí, Internetu všeho a to pomocí metod legislativního násilí bez práva na odmítnutí, jak to bylo možné sledovat např. v Ostravě od roku 2012 v kauze vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zdejších psů s potenciálem plošného postihu desítek tisíc obyvatel likvidačními pokutami a nezákonnými kontrolami jejich zvířat bez posvěcení nezávislým soudem. Vždyť prý „nesmí být žádná skupina zúčastněných ponechána stranou“ a je třeba monitorovat vše, co se ještě „ve městě každodenně ´hýbe´ a co vykazuje společné a opakované rysy“. – Stane se tedy Ostrava po vzoru Londýna jakýmsi velkým špionážním centrem, velkým ´žalářem národů´, kde „každý detektor rádiově komunikuje s datovým kolektorem umístěným například na sloupu veřejného osvětlení“? Jak budou asi lidsky/eticky řešeny těžké životní situace mnoha občanů, když bude díky Internetu věcí a konceptu chytrého města obyvatelstvo vystaveno automatickému/autoritářskému řízení svých životů, kde budou politici vědět o každém všechno, kde už nebude možné posedět s dívkou v parku bez nebetyčného šmírování kamerou s rádiovými mikrofony propojenými dálkově přímo s kanceláří vedení města, kde nebude možná žádná opravdová opozice ani disent, kde budou ostatně i agendy „ohledně správy poplatků za psy“ vyřizovány pouze strojově a vůbec kde „všechny předpisy pro poplatky se generují plně automaticky a systém obsahuje i nástroj pro upomínkové a exekuční řízení“? Uvědomují si vůbec politici: do jakého pověstného ´čertova kolečka´ občany vedou? – Společenství webu Necipujtenas.CZ zároveň upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech mj. v oblasti obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním RFID čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vymáhat například povinnou implantaci čipů do lidského organismu pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu (prosazení do praxe vůči politickému násilí jasného občanského NE) a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, donucování. Zkušenosti s nacistickými praktikami sledování/označování a tzv. ´konečné řešení´, tedy likvidace nepohodlných osob i celých národů, asi není třeba připomínat. Ostatně projekty moderních chytrých měst jsou úzce provázány s vysoce nebezpečnou „Agendou 21“. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

  Zdroj: http://www.computerweekly.com/feature/Transport-for-London-builds-customer-profiles-using-RFID-data-analytics; https://tfl.gov.uk; http://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/e15-cz-z-londyna-budoucnost-dopravy-sdileni-a-bezkontaktni-platby-1056096; http://e-svet.e15.cz/technika/pohled-do-budoucnosti-cestujiciho-digitalni-penezenky-a-bezkontaktni-platby-1056720; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ofcom-the-office-of-communications-document-highlighting-dangers-of-rfid-microchips-and-other-implantable-devices-for-our-society-in-the-era-of-smart-cities-great-britain-27-1-2015.pdf; http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/zari-2014; http://www.cyklodoprava.cz/file/smart-cities-00-13/; http://www.novinky.cz/domaci/363863-divaky-hokejoveho-sampionatu-v-ostrave-ohlida-specialni-system-sejme-kazdou-tvar.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201501/0014.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 15. a 14. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Čipování lidí ve Finsku: První oficiálně prezentovaný transfer digitální měny bitcoin mezi implantovaným mikročipem v lidské ruce a chytrým telefonem! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwNCZ) informovalo 13. března roku 2015 o varování globálně uznávané obhájkyně svobodného života/přirozeného práva člověka i jeho zvířat, doktorky Katherine Albrechtové, která upozornila na marketingovou akci: čipování lidských bytostí ve Finsku. Podobné snahy o popularizaci čipování občanů již mohla široká veřejnost sledovat nedávno například ve Švédsku nebo v Nizozemsku. – SwNCZ následně skutečně zjistilo, že především finské sdělovací prostředky přinesly zprávu o akci nazvané „E-commerce Helsinki 2015“ (EcH). Proběhla 25. až 26. února 2015 v Helsinkách. Jejím cílem byla ukázka novátorských digitálních obchodních řešení vhodných pro 21. století. Na hlavním jevišti EcH ukazovali jednotliví účastníci tisícovkám diváků své produkty, nápady, služby aj. Hned prvního dne zde předvedli mj. zástupci firem „Digital Health Solutions“, „Bittiraha.fi“, „Bitcoinkaupat.com“, „Piercingutrecht.nl“, „Dangerous Things užaslým návštěvníkům 1. finský úspěšný převod virtuální měny bitcoin z chytrého mobilu šéfa „Bittiraha“ (pan Henry Brade) do NFC mikročipu pod kůží ruky ředitele společnosti „Digital Health Solutions Ltd.“ pana doktora Pekko Vehviläinena (nechal si nastřelit svůj transpondér do těla v hlavním městě Finska na srazu hackerů už roku 2014). Čip mu poskytl nadšený transhumanista“ pana Amal Graafstra (společnost „Dangerous Things“). – Podobně SwNCZ zveřejnilo 13. listopadu 2014 zprávu o známém propagátorovi kryptoměny „bitcoin“ jménem Martijn Wismeijer (přezdívka „pan Bitcoin“), jenž mj. stál za rozšiřováním bitcoinových bankomatů také v České republice. Wismeijer si dal voperovat do své ruky NFC platební mikročip 3. listopadu 2014 v Nizozemsku společně s dalšími kolegy, kolegyněmi. Pomocí svého transpondéru uskutečňuje dodnes elektronické transakce, ovládá chytré telefony, otvírá dveře apod. Finští autoři myšlenky na převod virtuální měny mezi implantáty v lidské tkáni a chytrými mobily navrhli občanům, aby postupovali v případě svého zájmu o takovou technologickou možnost v několika krocích: 1/ zakoupit mikročip s aplikátorem od společnosti „Dangerous Things“; 2/ vyhledat vysoce kvalitní tetovací salon, který provede zavedení transpondéru pod lidskou kůži (např. pan Tom van Oudenaarden: majitel piercingového studia „Piercing Studio Utrecht“ v nizozemském Utrechtu); 3/ založit dvě internetové digitální peněženky (DP); 4/ převést skrze Internet bitcoiny do jedné z DP; 5/ pomocí chytrého mobilu zapsat údaje o DP do implantátu v lidské ruce; 6/ nainstalovat patřičné transakční aplikace na chytrý mobil včetně druhé digitální peněženky (např. systém „BitPay“ od firmy „Bitcoinkaupat.com“); 7/ díky využití elektronické bezkontaktní identifikace a dálkového přenosu dat lze nyní posílat mezi mobilem a podkožním čipem peníze. – V této souvislosti není jistě bez zajímavosti, že nový operační systém Windows 10 podporuje provoz mobilních aplikací přímo v PC a především biometrické přihlašování k systému v rámci bezpečnostních protokolů standardu „FIDO“ („The FIDO (Fast IDentity Online) Alliance), tedy také např. identifikaci prostřednictvím NFC mikročipu implantovaného v ruce každého svého uživatele tak, aby počítač, respektive ten, kdo se někde na vzdáleném místě dívá, kontroluje využití PC, přesně věděl, která osoba a co na počítači dělá. Po všech nedávno zveřejněných aférách kolem špehování občanů různými tajnými službami (viz Snowden) je nicméně takový fakt obzvláště znepokojující. Výše zmiňovaná doktorka Katherine Albrechtová navíc poukázala na dnes legendární větu pana Hannese Sjoblada (sám už má čip pod kůží své ruky), který se proslavil jako švédský propagátor čipování zaměstnanců: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom”, "The Office of Communications“, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) Albrechtová proto vyzvala k tomu, abychom jako svobodní/nezotročení lidé nepřijímali bezmyšlenkovitě nové technologie: Od různých typů podkožních mikročipů bychom měli raději v uvozovkách „utíkat pryč“ a nikoliv naopak. Podle ní se mohou občané například bránit vynucovaným implantacím i pouhému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc predikuje: Velmi závažným problémem bude v Evropě i jinde na světě právě agenda samotných konkrétních politiků. Lidem jsou přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politici bohužel mnohokrát prokázali, že nehodlají obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.mtv.fi/uutiset/it/artikkeli/video-suomalaismiehen-kateen-istutettu-implantti-vastaanottaa-rahaa/4819376#.VO4SSRNVqYU.blogger; http://www.slideshare.net/PekkoVehvilinen/worlds-first-bitcoin-transfer-into-a-human-this-is-how-we-did-it; http://digiterveys.blogspot.cz/2015/02/keskiviikkona-2522015-tehdaan-suomessa.html; https://youtu.be/Pyhqjs7wm-M; http://www.piercingutrecht.nl/nfc/; https://twitter.com/_pekko_; https://youtu.be/1AI4Rq4kkZY; http://www.iltalehti.fi/iltvdigi/201502250182000_v4.shtml; http://artolehkamo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/188006-pedon-merkki-on-jo-taalla; http://www.easyfairs.com/fi/events_216/myymaela-2015-e-commerce-finland-2015_59488/e-commerce-helsinki-2015_59545/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 13. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Doktorka Albrechtová potvrdila neustále sílící trend tzv. dobrovolného čipování lidí na severu Evropy a v USA! – Globální křesťanská televizní síť CBN („Christian Broadcasting Network) sídlí ve městě Virginia Beach (stát Virginie). Vysílá svůj program do sto osmdesáti států našeho světa pro desítky miliónů diváků. Jejím zakladatelem je Pat Robertson, proslulý americký evangelický pastor, mj. autor bestselleru „Nový světový pořádek(The New World Order“). CBN zveřejnila 12. března 2015 rozhovor s Dr. Katherine Albrechtovou, která je již řadu let široké veřejnosti velmi dobře známa jako obhájkyně svobodného života a přirozeného práva člověka i jeho zvířat. Albrechtová informovala ve výše uvedeném interview nazvaném „iWatch, Apple Pay v roli předchůdce 'ďáblova znamení šelmy?'“ („iWatch, Apple Pay Prequel to 'Mark of the Beast?'“) o neustále sílícím trendu tzv. dobrovolného čipování lidí na severu Evropy a ve Spojených státech amerických. Nynější doba podle ní přináší velkou změnu ve vnímání nových/chytrých technologií: Obyvatelstvo postupně akceptuje implantace různých elektronických zařízení do svých těl nikoliv tak jako dříve pouze ze zdravotních důvodů, nýbrž předně kvůli zábavě, pro komfortnější/lehčí/jednodušší život. Je to patrné obzvláště z hlediska mladé generace, kdy podle nedávno publikovaných studií až 50% Američanů říká, že by přivítali implantované zařízení ve své ruce, pokud by mělo stejné funkce jako iWatch (viz např. rok 2014 a některá data z výzkumuPew Research Center“, „Smithsonian magazine nebo studie firmy „Cisco_Systems“). Blížíme se tím však stále více k „naplnění biblického proroctví o znamení šelmy,“ vysvětlila Albrechtová. – Moderátor CBN pak položil otázku: Co kdybychom využívali tyto implantované čipy k platebním transakcím? Doktorka Albrechtová odpověděla s odkazem na nedávné mediálně velice diskutované téma čipování zaměstnanců ve Švédsku a také přímo uvedla zatím málo známý případ převodu finančních prostředků, který byl realizován pomocí virtuální měny bitcoin skrze NFC lidské čipové implantáty ve Finsku. Varovala v této souvislosti před neetickými praktikami některých severských IT firem, jelikož právě ony nyní směřují své aktivity na africký kontinent. Lze předpokládat, že zde budou přesvědčovat místní vlády o výhodách čipování lidí. Mnoho z těchto zemí by mohlo něco takového uvítat jako svou virtuální vstupenku do moderní společnosti bohaté západní civilizace. (V Africe je však na rozdíl od Evropy stále na triumfálním vzestupu křesťanství. Jeho nadšení představitelé občany velmi úspěšně před podobnými pokusy hájí přímo v praxi.) – Albrechtová posléze připomněla, jaká vznikla ve Spojených státech v minulém desetiletí vůči RFID mikročipům VeriChip určeným pro označování zvířat i lidských bytostí mohutná vlna občanského vzdoru (africké povstání by jistě mělo daleko drsnější ráz než mírumilovné protesty amerických věřících). Podle doktorky Albrechtové nelze samozřejmě ani podceňovat vznik vážných onemocnění, které by voperované mikročipy způsobily (reakce těla na cizí předmět a radiofrekvenční vlnění) dle již dříve zveřejněných odborných studií. Proto je zatím nepravděpodobné, že by samotné mikročipy v lidském těle dokázaly úplně vytlačit jiné platební prostředky. – Katherine Albrechtová také poukázala na legendární větu švédského propagátora čipování zaměstnanců: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom”, "The Office of Communications“, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) Albrechtová proto vyzvala k tomu, abychom jako svobodní/nezotročení lidé nepřijímali bezmyšlenkovitě nové technologie: Od různých typů podkožních mikročipů bychom měli raději v uvozovkách „utíkat pryč“ a nikoliv naopak. Podle ní se mohou občané například bránit vynucovaným implantacím i pouhému nošení různých transpondérů prosazováním při jednání s politickou reprezentací návrhu „Zákona o neporušitelnosti tělesné integrity“ („Bodily Integrity Act“), který by vládě a vůbec komukoliv jinému vymáhání (nikoliv dobrovolné) čipování lidí v/na jejich tělech jednou provždy zakázal včetně související diskriminace např. pro ty zaměstnance, kteří mikročipy dle svého přesvědčení/víry nemohou přijmout. – Společenství webu Necipujtenas.CZ k výše uvedenému dodává: Velmi závažným problémem bude v Evropě i jinde na světě právě agenda samotných konkrétních politiků. Lidem jsou přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.) Doktorka Katherine Albrechtová, Ed.D., Ed.M. je absolventkou prestižní/americké Harvardovy university („Harvard University“) ve státě Massachusetts. Od 90. let 20. století aktivně bojuje ve sdělovacích prostředcích a na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise proti vynucování povinného čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku. Napsala o tomto tématu několik knih (viz bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“, „I Won't Take the Mark: A Bible Book and Contract for Children“). Poskytla navíc mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC. Psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších seriózních periodik. V rámci americké mediální sítě „The Genesis Communications Network(GCN; více než 1.000 spolupracujících rozhlasových stanic) vysílá Katherine Albrechtová svůj pravidelný pořad. Doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti někdejšího senátora Rona Paula a otevřeně se hlásí k víře v Boha.)

  Zdroj: http://www.cbn.com/cbnnews/finance/2015/March/iWatch-Apple-Pay-Prequel-to-Mark-of-the-Beast/; https://youtu.be/C1SlpcUewY0

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 12. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Populární americký komentovaný zpravodajský web Infowars.com: Obavy občanů z nástupu čipování lidstva jsou zcela oprávněné; dnes už se to týká každého z nás! – Šestého března roku 2015 zveřejnil známý web Infowars.com (vlastněný texaskou mezinárodní rozhlasovou legendou Alexem Jonesem) přibližně dvacetiminutový publicistický filmový pořad s tématikou nebezpečí vynucování čipování lidských bytostí. Jeho moderátor Darrin Mcbreen si pozval do studia jako hlavního hosta křesťanského komentátora jménem Brandon Gallups (jeho otcem je floridský pastor/spisovatel Carl Gallups). – Mcbreen úvodem informoval o současném globálním trendu popularizace označování lidí pomocí podkožních implantátů s RFID mikročipy (viz Švédsko, Nizozemsko) a tento fakt dokumentoval na množství nových i starších záznamů z mainstreamových sdělovacích prostředků. Moderátor upozornil, že pod rouškou tzv. dobrovolného čipování se ve skutečnosti skrývá promyšlená snaha vedoucí k eliminaci jakékoliv účinné občanské opozice a to například díky ovlivňování dětí i jejich rodičů ve škole tak, aby s radostí akceptovali své neustálé sledování/monitorování nejprve třeba pomocí tzv. chytrých náramků („wearables“) v rámci požadavků na větší bezpečnost a pak postupně už formou implantátů, které nepůjdou jen tak jednoduše/bezbolestně odstranit. – Gallups, jakožto v Boha věřící člověk, který porovnává soudobou realitu s biblickým poselstvím, vysvětlil, že jde o velmi sofistikovanou čipovací agendu a propracovanou marketingovou manipulaci operující s tzv. bezpečností dětí, tedy s tím, na čem nám jakožto občanům nejvíce záleží. Právě zde lze totiž očekávat nejmenší odpor: Dáme čip do vašeho dítěte; pak už se nikdy nebudete muset bát, že se váš potomek ztratí; nehrozí riziko únosu atd. Jenže skutečnost je jiná: Stále existuje možnost, že RFID a příbuzné vynálezy jsou „tou vůbec nejvíce ďábelskou technologií, jakou jsme doposud kdy vůbec viděli“. To vše „ve jménu bezpečnosti“. – Moderátor: Naše vlastní americká vláda mluví o čipování lidí například skrze sledování držitelů zbraní. Jenže z křesťanského pohledu je absolutně životně důležité, „zda přijmete své označení, nebo nikoliv“. Jedná se přímo o naši spásu „na věčnosti“. Bible v tomto ohledu mluví jasně a nesmlouvavě: Pokud to křesťan udělá, nechá se označit, bude z hlediska Boha zatracen. Západní civilizace totiž už hezkou řádku let směřuje díky podpoře neustálého masového šmírování občanů k jedné velké „orwellovské noční můře“, k totalitnímu režimu Velkého bratra. Je to podle Mcbreena naprosto zřejmé. Žijeme v systému, kde „vláda monitoruje každou jednotlivou věc, kterou děláte“. A mocní tohoto světa už dokonce požadují, aby došlo ke sloučení „fyzické i digitální identity“ a definitivně skončila jakákoliv anonymita Internetu. – Brandon Gallups dále vyjádřil své přesvědčení: Radiofrekvenční identifikace se tak velice podobá biblickému varovnému proroctví, že celý „RFID systém“ má v sobě většinu znaků obávaného ďáblova znamení šelmy. Obzvláště takto působí záměr vlád přísně kontrolovat skrze mikročipy veškeré nákupy, prodeje a pohyb občanů. Globální mezinárodní političtí představitelé bohužel tuto vizi vševědoucího totalitního uspořádání společenských vztahů většinou až na světlé výjimky podporují. Zdravý rozum nám však říká: Dejme si velký pozor, pokud se politici „snaží označit každého člověka na světě“ a zjistit co/jak prodává, kupuje atd. Především se takový reálný vývoj „netýká pouze křesťanů“, ale doslova všech lidí na planetě Zemi. Věřící pouze říkají: „Počkejte, my víme, o co jde“, co se za tím skutečně skrývá. Jsou tu ale přeci prostě také další rozumní lidé, kteří používají zdravý selský rozum, nemají ani žádné spojení s vírou v Boha, Bibli nikdy nečetli, přesto říkají to samé, co my křesťané: Snaha vlád o absolutní kontrolu, o čipování lidstva, tak „to je šílené“ a „v žádném případě se na tom nebudu podílet“. Křesťané také velice dobře vědí: V určitém bodě vývoje se budou muset lidé rozhodnout: Přijmeš znamení šelmy, zradíš tím Boha, nebo nikoliv, ale tvůj život pak nebude díky tomu vůbec jednoduchý. – Společenství webu Necipujtenas.CZ k výše uvedenému dodává: Velmi závažným problémem bude právě agenda samotných konkrétních politiků. Lidem jsou v této souvislosti přeci jen již velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné očipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

Zdroj: http://www.infowars.com/666-it-has-begun/; http://youtu.be/YKsR50DKXwY; http://www.ppsimmons.blogspot.cz/2015/03/mini-documentary-666-it-has-begun-info.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. března 2015: Média: Vůdčí politik britské/EU opozice veřejně pochválil svou ANTI-čipovací fanynku!Nigel Paul Farage (lídr britské „Strany nezávislosti Spojeného království“, UKIP, „The UK Independence Party“) vede v Evropském parlamentu uskupení poslanců z několika politických subjektů nazvané frakce „Evropa svobody a přímé demokracie“ (EFDD), kde figuruje např. také europoslanec a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní) Vážený pan Petr Mach. – Čtvrtého března večer roku 2015 odvysílala celoplošná britská soukromá televize „Channel 5“ (vznik roku 1997) dokument o typických voličích strany UKIP a jejich názorech, ideálech, životních postojích. Vystoupila zde mj. také bývalá zdravotní sestra jménem Jill. – Ve dnech 4. a 6. března 2015 zveřejnil nejčtenější v angličtině psaný globální deník „Mail Online“ dva články, ve kterých dal Jill prostor k vyjádření. Podle ní seslal lidem Farage sám Bůh, aby ochránil občany před hrůzami, které evropští byrokraté připravují, aby odvrátil invazi cizinců a vrátil Británii zpět Angličanům. Jill dále například uvedla: „To, co Nigel Farage zařídí tím, že nás dostane z Evropské unie, je to, že zastaví jejich plány na čipování našich lidí. EU již k tomu má připraveny nástroje a jsou vybaveni smrtícími náklaďáky s gilotinami, podobně jako je tomu v Číně. Tyto vozy budou vysílány k lidským obydlím a na pracoviště a v podstatě všem sdělí: přijměte mikročip nebo budete zabiti.“ – Šestého března téhož roku pak zavolala Jill do studia rozhlasové stanice LBC („The London Broadcasting Company“; rok založení 1973) a přímo v živém vysílání položila šéfovi UKIPu své dotazy. Farage v reakci na to jednoznačně prohlásil: Ví o Jill a o jejím nedávném televizním vystoupení. Označil ji přitom s absolutní jistotou za „naprosto rozkošnou ženu“. Sám sebe prý však nepovažuje za žádného mesiáše; nijak blíže už celou záležitost nekomentoval.

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 9. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Argentinský žurnalista: Globální trend směřující k čipování lidstva ohrožuje občanské svobody a národní suverenitu!Adrián Salbuchi je argentinský spisovatel, novinář, aktivista, jenž se specializuje na oblast analýzy politické, ekonomické a finanční globalizace. Vystupuje často ve sdělovacích prostředcích: např. RT nebo TLV1. Proslul tvrdou kritikou současného velmocenského systému řízení mezinárodní politiky včetně bohužel svých často nekorektních mediálních výpadů vůči státu Izrael a jeho občanům. – Salbuchi zveřejnil 18. října 2014 na webu známého australského časopisu „The New Dawn“ (založen roku 1991) rozsáhlý článek nazvaný: „´Čipování lidstva´: Globální moc elitního ´produktu budoucnosti´“ („‘Chipping’ Humanity: The Global Power Elite’s ‘Product of the Future’“), ve kterém podrobně rozvinul reálné nebezpečí nastupující čipové totality především z hlediska ovládání finančních transakcí, světového bankovního systému a souvisejících hrozeb pro zachování občanských svobod i národní suverenity jednotlivých států. – Autor již publikoval na výše uvedené téma v minulých letech mnoho dalších podnětných textů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti zároveň upozorňuje obzvláště po svých dvouletých tristních zkušenostech s jednáním velké části politiků na všech možných úrovních české/evropské i mezinárodní scény mj. v otázce obrany občanů před legislativním násilím a vynucováním čipování domácích zvířat, že dříve nebo později se objeví někdo, kdo začne vymáhat například povinnou implantaci čipů do lidského organismu pod různými záminkami tzv. „veřejného zájmu“ třeba podobně jako očkování atd. Lidé by si měli včas uvědomit, že není všechno zlato, co se třpytí. Nekritické/automatické přijímání technologických novinek bez používání zdravého rozumu, bez možnosti opt-outu a tolik potřebné moudrosti: vede mnohdy k destrukci a nikoliv ke společenskému pokroku. Od marketingové (ne)dobrovolnosti bývá totiž pak už často jen krůček k povinnosti, donucování, násilí. Jako svobodné lidské bytosti bychom to neměli nikdy připustit! Už kvůli našim blízkým a především dětem.

  Zdroj: http://www.newdawnmagazine.com/articles/chipping-humanity-the-global-power-elites-product-of-the-future; http://humansarefree.com/2015/03/microchipping-mankind-global-power.html; http://www.asalbuchi.com.ar; http://www.asalbuchi.com.ar/en/2011/08/twelve-triggers-driving-mankind-towards-world-government/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 6. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Český deník E15: Čipováním a dálkovým ovládáním hmyzu vzhůru ke světlým zítřkům vševědoucí totalitní společnosti! – Webové stránky novin „Mladá fronta E15“ (E15) z tradiční mediální skupiny „Mladá fronta, a. s.“ zveřejnily 5. března 2015 článek o vědeckém projektu čipování hmyzu a jeho doslova dálkovém ovládání. Výše uvedený výzkum byl z části realizován s grantovou podporou amerického námořnictva („Space and Naval Warfare Systems Command“, v rámci ministerstva obrany) a texaské státní university „Texas A&M University“. Vědci umístili na tělo živého švába miniaturní transpondér s baterií, ze kterého vyvedli přímo do jeho mozku vodiče elektrického proudu. Jakmile badatelé dálkově precizně stimulovali vysílačem broukovy neurony skrze elektrické výboje: hmyz měnil směr pohybu podle pokynů operátora. – Informaci zveřejnil především prestižní vědecký časopis „Journal of the Royal Society Interface”, který vydává známý poradní výzkumný orgán britské vlády „Královská společnost“ („The President, Council, and Fellows of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge“). – Deník E15 ovšem velmi moudře upozornil, že podobné experimenty mohou mít dalekosáhlý (ne)etický dopad. – Obzvláště jde o případy, kdy vědecké výsledky zneužijí ke svým cílům zástupci státu, roztodivných politických agend (viz plány na vybudování chytrých měst, regionů, ničení soukromí a nedotknutelnosti lidského obydlí) atd. – Podle E15: „Ve výsledku by pak mohli takto upravení švábi nosit mikročidla a kamery do oblastí, kam se člověk nemůže dostat. /.../ Je v pořádku vyrábět takovéto kyborgy? Začíná to šváby a myškami, ale co když to skončí u psů, koček nebo dokonce opic (a konečně také u lidí, pozn. editora)?“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ již minulý rok zveřejnilo výsledky mnohaletého bádání španělského profesora fyziologie a legendy v oblasti vědeckého výzkumu stimulace mozku: pana profesora José Manuela Rodrigueze Delgada (1915 – 2011), jenž působil mj. na prestižní Yaleově univerzitě („Yale University“). Právě profesor Delgado prokázal na stovkách zdokumentovaných experimentů, že lze dálkově ovládat i velká zvířata. Roku 1963 si získal mezinárodní proslulost: pomocí rádiových vln a implantátu v mozku (tzv. „Stimoceiver“) zastavil opakovaně útok býka v aréně. Fascinovaní diváci jen nevěřícně kroutili hlavami, když se po stisku tlačítka útočící zvíře zastavilo, zklidnilo. Elektrody v hlavě zvířete – implantované na správném místě – vyslaly elektrický výboj a ten přiměl opakovaně býka k zastavení. Senzační zpráva obletěla celý svět. Delgado vyzkoušel v dalších letech podobné pokusy třeba na opicích, kočkách, myších aj. živých tvorech včetně lidských dobrovolníků. Výsledky byly ohromující. Potvrdily: Lze ovládat člověka/zvíře na dálku a řídit nejen jeho motoriku, nýbrž také pocity, některé myšlenky, ale především danou osobu přimět k tomu, aby činila dílčí/vybrané úkony. – Již za Delgadových časů byli vědci schopni umístit do mozku člověka zařízení s mikročipem zhruba o velikosti mince a to posléze dálkově aktivovat. Mohlo teoreticky zůstat v pacientovi po celý jeho život, aniž by jej nějak zatěžovalo. – Delgadova práce vyvolala na jedné straně nadšení u progresivních vědců, armády i části politiků a naopak zděšení z hlediska bioetiků, libertariánů nebo křesťanů, dalších obhájců lidských přirozených práv/svobod. – Pokud si v této souvislosti např. připomeneme materiály vzniklé z působnosti expertních týmů CIA a spol. v rámci projektu MKUltra („Subproject 119“ nebo „Subproject 54“), které zveřejnil v sedmdesátých letech minulého století tzv. americký „Churchův senátní výbor“ („Church Committee“) a prozkoumáme teze sovětských vědců v oblasti léčby mentálně nemocných prostřednictvím rádiových vln, uvědomíme si, že není v této oblasti vůbec nic nemožné. Vždyť žijeme ve 21. století v éře biomedicíny, chytrých implantátů, nanotechnologií, WiFi, Internetu. – Ostatně Delgadovy experimenty chtěli dokonce využít doktoři Vernon H. Mark a Frank R. Ervin z prestižní „Harvard Medical School” v Bostonu již roku 1970 pro definitivní likvidaci ´agresivního chování tzv. černé populace´ (viz kniha “Violence and the Brain“ – 1970) nebo pro kompletní povinné vyléčení homosexuality (viz Bob Heath z “Tulane University” v New Orleans roku 1972). Výzkum byl ovšem naštěstí mj. z etických důvodů zastaven. – Je tedy docela dost dobře možné, že v budoucnu podlehnou politici pokušení a nařídí lidem (podobně jak to urputně vyžadují v případě psů a jejich chovatelů v Ostravě) povinné implantace mikročipů pod záminkou například obrany před útoky násilníků, lepšího zdanění, udržení veřejného pořádku, tzv. široce definovaného veřejného zájmu nebo třeba jen přístupu k Internetu, hraní her, zdokonalení těla i mysli, získání práce a používání nejmodernějších výdobytků naší civilizace? Podle názoru kolegů z Necipujtenas.CZ by něco takového bohužel nebylo nemožné. – Politická reprezentace na všech úrovních nejen v České republice a Evropské unii tristně rok od roku stále více a více při své zákonodárné činnosti v rámci honby za efektivitou/totálním pořádkem/rychlostí/výkonem/absolutní kontrolou: většinou úplně ignoruje či marginalizuje základní lidská přirozená práva/svobody chráněná Ústavou. Stovky let pracně vybojovaného úsilí celých generací předků o osvobození lidstva z područí tyranů: hrozí skončit v propadlišti dějin. Je na nás – svobodných/nezotročených lidech – jestli si takto nalinkovanou budoucnost necháme líbit a nebudeme volit ty své zástupce, kteří například prosazují povinné čipování, své představy si vynucují legislativním násilím, likvidačními pokutami, různými typy tzv. „ozbrojených čipovacích (einsatz) komand“ a posunují tak celé lidstvo mílovými kroky ke vzniku nového/úděsného totalitního systému uspořádání společenských vztahů.

  Zdroj: http://e-svet.e15.cz/technika/podivejte-se-svab-kyborg-ktereho-lze-bezdratove-ovladat-1169155; http://phys.org/news/2015-03-cockroaches-wireless-nerve.html; http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141363; http://yournewswire.com/microchip-implants-in-brain-may-store-memories-but-what-else/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/jose-manuel-rodriguez-delgado-remote-controling-people-via-microchips-in-brain-stopping-agression-1963-2011.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/case_study_delgado-remote-control-via-radiowaves-animals-humans-microchips-in-brain-2013.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 5. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Dokumenty ke stažení: Velká Británie oficiálně uznala na začátku února 2015 formou prováděcího podzákonného předpisu č. 108/2015 vážná zdravotní rizika čipování zvířat a nařídila pod hrozbou sankcí poctivé hlášení všech negativních medicínských účinků implantovaných RFID transpondérů! – Druhého února roku 2015 podepsal lord Rupert de Mauley z funkce „Parlamentního podsekretáře státu pro přirozené životní prostředí a vědu“ („Parliamentary Under Secretary of State for Natural Environment and Science“) v rámci své pozice na britském Ministerstvu životního prostředí, výživy a záležitostí venkova („Department for Environment, Food and Rural Affairs“, „DEFRA“) prováděcí předpis („Statutory Instrument“) č. 108/2015 nazvaný „Čipování psů (Anglie) nařízení 2015“ („The Microchipping of Dogs (England) Regulations 2015“). Jeho lordstvo de Mauley tím naplnilo v praxi zmocnění Parlamentu dle dikce zákona „Animal Welfare Act 2006“. Výše uvedený prováděcí předpis nabyl platnosti na konci února 2015. Byl zveřejněn mj. na webu legislation.gov.uk. S návrhem jeho znění byla již loni (2014) seznámena Evropská komise v souladu s direktivami o technologických standardech č. 98/34/EC a č. 98/48/EC.

Předpis č. 108/2015 a doplňkové vysvětlující memorandum (kompletní znění níže) krom jiného zřetelně uvádějí:

1/ Zavedení povinného čipováni psů bude v Anglii doprovázeno od 6. dubna 2016 z vůle státní moci nejen nuceným shromažďováním chovatelských údajů do jednotné centrální databáze, vymáháním na občanech úzce související neustálé/přesné aktualizace dat, zákazem prodeje neočipovaných psů, pověřováním rozsáhlého okruhu soukromých osob pravomocemi k vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl zvířat (v případě odporu chovatele mu může být živočich odebrán), nýbrž také především dochází k oficiálnímu uznání – ze zákona – možností vzniku vážných zdravotních komplikací v souvislosti s úkony čipování psů a k udělení výsady veterinárním lékařům zabránit samotné implantaci mikročipu dle vystavení odborného potvrzení na legislativně předepsaném formuláři.

2/ Anglická státní správa bude od 6. dubna 2016 ještě přísněji dohlížet, regulovat/sankcionovat odbornost/školení osob, které závažný úkon čipování provádějí.

3/ Anglie bude trestat každého občana za nereportování státu nežádoucích účinků RFID implantovaných mikročipů.

4/ Nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto:

– „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu

– „migrace mikročipu z místa implantace

5/ Británie akceptuje technologická rizika selhání RFID transpondérů:Pro účely tohoto nařízení ´selhání mikročipu´ znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem.“

6/ DEFRA: Statistická data o nejúspěšnějších metodách navracení zatoulaných zvířat zpět k jejich chovatelům za poslední tři roky prokázala především vysokou úspěšnost využití klasického obojku (třeba se známkou/adresářem) a obyčejných dotazů/pátracích akcí majitele, nikoliv tedy samotné identifikace psů formou čipování. V minulých třech letech bylo předáno anglickým úřadům každoročně v průměru „102.000“ zatoulaných psů, z nichž bylo „56.000“ (54,9%) vráceno domů díky obojku/dotazování a přitom pouze kolem „23.000“ (22,6%) psů za využití RFID transpondéru.

7/ DEFRA také zveřejnila fakta o neustálém dvacetiletém přirozeném/dobrovolném/každoročním nárůstu počtu očipovaných psů. Jejich majitele nebylo nutné k takovému kroku nutit zákonem.

Dokument ke stažení v PDF:

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/rupert-de-mauley-defra-england-recognizes-health-risks-of-rfid-microchipping-february-2015.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 3. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Nástroje pro vaše akce/Zkušenosti návody řešení: Pobočka prestižní kanadské organizace zaměřené na ochranu zvířat důrazně varuje před spoléháním na nedokonalý systém čipování psů, koček aj. domácích živých tvorů: Trvalá identifikace – RFID transpondéry a tetování – neochrání chovatele ani jejich svěřence před ztrátou/krádeží/únosem nebo dalšími krizovými situacemi!Kanadská nezisková soukromá charitativní Společnost pro prevenci krutosti páchané na zvířatech v Britské Kolumbii(The British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, „BC SPCA“) vznikla již roku 1895. V současnosti má přes 40 poboček a ročně poskytne péči více než třem desítkám tisíc živočichů. Mezi její hlavní cíle patří ochrana/zlepšení kvality života pro domácí/hospodářské nebo volně žijící živočichy na území kanadské provincie Britská Kolumbie. – Pobočka „BC SPCA North Peace Branch - Fort St. John“ se sídlem ve městě Fort St. John“ (cca 18.600 obyvatel) zveřejnila na svém oficiálním Facebooku dne 25. února 2015 naléhavé varování všem občanům ve věci velkého nárůstu „pohřešovaných psů“. Učinila tak i přes to, že bylo mnoho ze zmizelých nejlepších čtyřnohých přátel člověka tzv. trvale označeno „mikročipem“ nebo „tetováním“, jenže právě tato zvířata se nikdy nevrátila domů. Zástupci BC SPCA“ ve Fort St. Johnu vyzvali veřejnost k maximální opatrnosti, k neprodlenému kontaktování příslušných úředních orgánů a k občanské komunikaci na sociálních sítích nebo formou dalších písemných oznámení v případě jakékoliv podezřelé aktivity či dalšího zhoršení situace. Nejlepším řešením bezpečnosti zvířat prý je ovšem pouze to, aby byla držena v dobře uzamčených domácnostech. – Čipování jako takové totiž vůbec nepomohlo výše uvedenou situaci vyřešit. – Společenství webu Necipujtenas.CZ připomíná: Globální sdělovací prostředky byly obzvláště v letech 2013/2014 doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda: Společenství webu Necipujtenas.CZ na tato fakta neustále důrazně upozorňuje. Nejnověji např. ve svých analýzách oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.spca.bc.ca/northpeace; https://www.facebook.com/bcspca.northpeace?fref=nf; http://www.kelownanow.com/watercooler/news/news/Provincial/15/03/02/SPCA_Warns_About_Spike_of_Missing_Dogs_in_Northern_BC

 • 2. a 1. března 2015: Fakta/Rizika čipování/Nástroje pro vaše akce/Zkušenosti návody řešení: Profesionální soukromí detektivové varují občany před spoléháním na dokonalost systému čipování zvířat!Australská soukromá společnost Pet Search(PS) sídlí ve městě Blacktown zhruba tři desítky kilometrů západně od centra Sydney. Vznikla roku 1992. Dodnes působí v oboru profesionálních detektivních a vyhledávacích služeb určených pro všechny majitele domácích/zatoulaných zvířat. Již třiadvacátým rokem radí chovatelům, jak mají postupovat v případě odcizení nebo ztráty nejen domácích čtyřnohých mazlíčků. Služeb PS využívá široká veřejnost a také orgány samosprávyaustralských svazových států. – Oficiální webové stránky Pet Searchseznamovaly širokou veřejnost na počátku března 2015 s varováním před falešnou vírou v naprostou bezchybnost/úspěšnost systému čipování psů, koček aj. živých tvorů. Ani australská legislativa vyžadující povinné označování většiny nejlepších čtyřnohých přátel člověka nedokázala za mnoho let vyřešit podle praktických zkušeností PS problémy s opuštěnými psy: Kontaktovalo nás telefonicky „mnoho, opravdu mnoho“ specializovaných zařízení a veterinářů, kteří si stěžovali na vážné nedostatky stání jednotné databáze informací o zvířatech označených RFID mikročipem; šlo především o neaktuální data až „měsíce stará“, kdyžv důsledku toho nemohla být zvířata identifikována a navrácena ke svým majitelům“. Velkým písmem pak PS na Internetu zdůraznila: Dokud nebudou tyto problémy vyřešeny, tak raději prosím považujte své RFID transpondérem označené domácí mazlíčky za „neočipované“ a „nespoléhejte se na schopnosti čipu, že vám přivede vaše zvíře zpět domů“. – Facebook společnosti „Pet Search“ navíc roku 2014 informoval své návštěvníky o existenci starších typů mikročipů, které v sobě mají dodnes některá zvířata s identifikačním číslem o velikosti maximálně do deseti znaků. Tyto transpondéry už neodpovídají moderním technologickým standardům. Proto jevšechny skenery nemusí přečíst“. Starším typem čipu označené zvíře pak zpravidla při kontrole moderním skenerem vypadá, jako že v sobě nemá vůbec žádný čip“ implantován. Detektivové z „Pet Search“ dále popsali dle svých dlouholetých zkušeností devět nejčastějších rizik pro (ne)fungování systému/identifikace očipovaných domácích živočichů: 1/ „mikročipy mohou selhat“ a „prostě zničeho nic přestanou pracovat“; 2/ držitelé zvířat pravidelně nebo také vůbec nikdy nekontrolují údaje zanesené v registrech a tak často ani nezjistí, že je zde zapsána nějaká špatná kontaktní informace; 3/ zvířata bohužel nebývají vždy registrována v jednotné státní databázi (JSD), nýbrž v několika soukromých či obecních/městských registrech: Pokud nálezce třeba zatoulaného psa kontroluje pouze data v JSD, pak nemusí majitele zvířete vůbec dohledat; 4/ „chyba lidského faktoru“, která se často vyskytuje při zapisování patnáctimístných čísel RFID transpondérů do registrů např. následkem mnoha za sebou jdoucích nul, pak stačí omyl v jednom numerickém znaku a nikdo už zvíře nemusí v té záplavě stovek tisíc údajů vůbec správně dohledat; 5/ záměna čísel RFID implantátů většinou v případě čipování sobě podobných mláďat; 6/ čtečky mikročipů nemusí fungovat díky vybitému zdroji napájení, kdy si toho obsluhující personál nevšimne, nebo situaci ignoruje, a navíc samotné čipy poměrně často v tělech zvířat migrují s výsledkem, že skener zahlásí: „žádný mikročip nenalezen“; 7/ nedokonalý způsob přístupu k datům uloženým v registrech chovatelských údajů výrazně zpomaluje, nebo i zcela znemožňuje zjištění adresy majitele nalezeného živočicha; 8/ mrtvá zvířata většinou vůbec nikdo neskenuje na přítomnost mikročipů v jejich tělech a chovatelé se velmi těžko dostávají k informacím, co se s jejich domácími svěřenci vlastně stalo; 9/ nálezci zatoulaných živočichů převážně nedisponují skenery RFID mikročipů, často ani nevědí, že nějaké čipy vůbec existují a spíše se orientují podle písemných oznámení chovatelů třeba na plakátech, v tisku, na Internetu atd. – Společenství webu Necipujtenas.CZ připomíná: Globální sdělovací prostředky byly obzvláště v letech 2013/2014 doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda: Společenství webu Necipujtenas.CZ na tato fakta neustále důrazně upozorňuje. Nejnověji např. ve svých analýzách oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 27 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: https://www.facebook.com/PetSearch; http://www.petsearch.com.au/HandyHints.asp; http://www.petsearch.com.au/FAQ.asp; https://www.facebook.com/PetSearch/photos/pb.113662993200.-2207520000.1425297280./10152514083628201/?type=3&theater; https://www.facebook.com/PetSearch/photos/pb.113662993200.-2207520000.1425297280./10152514083553201/?type=3&theater

Zdroj: http://ekonom.ihned.cz/c1-63599630-s-cipem-pod-kuzi-jsem-spokojeny-mam-nove-schopnosti-rika-sef-neziskovky-cipujici-firemni-klienty; http://ekonom.ihned.cz/c1-63557290-zacina-cipovani-lidi-kdy-dojde-na-vas

 • 27. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Nástroje pro vaše akce/Zkušenosti návody řešení: Profesionální britská cvičitelská stanice border kolií: Systém čipování psů selhává v 50% případů!Barbara Sykesová farmaří ve městě Bingley (cca 22.500 obyvatel; metropolitní hrabství West Yorkshire) zhruba 50 kilometrů vzdušnou čarou severovýchodně od Manchesteru. Přes 32 let se profesionálně věnuje domácím zvířatům. Je odbornicí na výchovu těch vůbec nejlepších čtyřnohých přátel člověka a od roku 1983 vlastní výcvikovou stanici s názvem „Mainline Border Collie Centre“ (MBCC) určenou pro ovčácké psy z plemene border kolií. Paní Sykesová navíc založila pro výše uvedené živé tvory před osmi lety charitativní pečovatelskou organizaci „Freedom of Spirit Trust for Border Collies“. – Oficiální webové stránky MBCC zveřejnily v polovině ledna 2015 velice podnětný článek o zkušenostech s označováním psů pomocí RFID mikročipů. Text čtenáře upozornil, že systém čipování/identifikace/navracení zatoulaných domácích čtyřnohých mazlíčků zpět domů k právoplatným majitelům je velice nedokonalý, naráží na plytké právní prostředí a hlavně nedokáže zajistit stoprocentní úspěšnost. Voperované čipy pod kůží zvířat totiž „fungují pouze tehdy“ jako identifikační nástroj, „pokud jsou registrovány“ v databázi chovatelských údajů na konkrétního člověka s přesnými/aktuálními kontaktními informacemi a jestliže jsou podle MBCC „limitovány možnosti jejich distribucejedině skrze prověřené/seriozní firmy. Není-li tomu tak: Celé slavné povinné čipování nemá smysl. Například útulky pro nalezená zvířata jsou i po zavedení zákonné nutnosti čipování nadále přeplněné. Bez naprosto tvrdé legislativy/sankcí (třeba přesné hlášení změny údajů) pak nemůže vynucování implantací RFID transpondérů v praxi nikdy uspokojivě fungovat. – Lednový článek na internetových stránkách „Mainline Border Collie Centre“ dále čtenářům oznámil: V Británii sice neustále stoupá počet očipovaných psů držených v soukromém vlastnictví mj. vzhledem k zákonným opatřením vlády, nicméně dlouhodobá praxe stejně hovoří tak, že čipování zkrátka nedokáže definitivně vyřešit situaci s opuštěnými psy. Běžná mnohaletá denní realita MBCC jednoznačně ukázala:50% z očipovaných psů, kteří přicházejí do našeho útulku, nemá svůj čip registrován na žádného držitele, nebo se jejich chovatelé přestěhovali a nezměnili své kontaktní údaje, nebo prostě nezvedají telefony, či si odmítají vzít psa zpět.“ Vláda Velké Británie na to přitom dodnes nemá žádný funkční recept, nicméně přesto pořád dokola jen nesmyslně opakuje, že „je všechno pod kontrolou“. – Globální sdělovací prostředky byly obzvláště v letech 2013/2014 doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí domů. Bohužel to není pravda: Společenství webu Necipujtenas.CZ na tato fakta neustále důrazně upozorňuje. Nejnověji např. ve svých analýzách oficiálních statistických dat z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Třeba slovenští občané již byli díky tomu minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 včetně právní analýzy neústavnosti čipování v ČR poskytují velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 26 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.bordercollies.co.uk/BC-news-details.asp?id=40; https://twitter.com/mbccdogtraining; https://www.facebook.com/pages/Mainline-Border-Collie-Centre/188220531227830; https://twitter.com/mbccdogtraining/status/555696869406691328; http://www.fostbc.org.uk

 • 26. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: České ceny „Velkého bratra“: Konstantní nebezpečí chytrých technologií, mikročipů a „Internetu věcí“! – Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo na jaře roku 2013 vyjádření právníků z prestižního občanského sdružení „Iuridicum Remedium“ (IuRe) k otázce čipování zvířat držených v soukromém vlastnictví. Díky tomu byly vyvráceny nepravdivé argumenty některých dobových ostravských politiků vzhledem k údajné nutnosti naplnit požadavky Evropské unie na vynucení implantací RFID transpondérů do živých těl všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – IuRe například také poukázalo roku 2014 na problémy bezdrátového přenosu informací skrze mikročipy umístěné v různých typech platebních karet a zařadilo RFID do kategorie nebezpečných nových technologií. – Sdružení „Iuridicum Remedium“ zveřejnilo v únoru 2015 laureáty každoroční české ceny pro „Velkého bratra“ (v zahraniční „The Big Brother Awards“). Poukázalo tak opět na největší slídily v lidském soukromí. Svůj název získalo výše uvedené ocenění podle literární postavy „Velkého bratra“ (VB) z Orwellova románu „1984“. V České republice jsou ceny VB udělovány od roku 2005. „Kdokoliv z veřejnosti může do soutěže nominovat jak úřady, tak firmy. Odborná porota pak vybírá „vítěze“ v několika kategoriích. První ročník se konal roku 1998 ve Velké Británii, postupně se přidávají další národní soutěže, do roku 2007 již proběhla alespoň jednou ve 14 evropských zemích a 5 mimoevropských, v roce 2007 byla poprvé vyhlášena i mezinárodní soutěž.“ – Dvacátého pátého února 2015 IuRe na svém webu mj. upozornilo na rizika moderních technologií a „chytrých věcí“ s všudypřítomnými mikročipy, přiblížilo hrozby fenoménu „Internetu všeho“ a naopak ocenilo šéfa německého automobilového gigantu Volkswagen za jeho snahu ochránit soukromí/svobody svých zákazníků:

  Cenu za Výrok Velkého bratra získala společnost Samsung za výrok z Podmínek ochrany soukromí pro zákazníky používající chytré televizory s rozpoznáváním hlasu. „Prosím pamatujte na to, že pokud váš mluvený projev obsahuje osobní nebo jiné citlivé informace, že tyto informace budou mezi daty, která jsou zachycena a předávána třetím stranám prostřednictvím funkce rozpoznávání hlasu,“ stojí v textu podmínek. Podle poroty je na jednu stranu potřeba ocenit, že Samsung alespoň na rozdíl od jiných výrobců přiznává, že chytré televize odposlouchávají naši domácnost, jakož i to, že je možno funkci vypnout. Nicméně myšlenka, že se budeme muset mít i před vlastními domácími spotřebiči na pozoru, abychom neprořekli něco, co nechceme, aby se dozvěděla blíže neurčená třetí strana, je skutečně hodná Velkého bratra.

  Pozitivní cena za ochranu soukromí poputuje do Německa k předsedovi představenstva koncernu Volkswagen Martinu Winterkornovi, který v březnu minulého roku na zahájení největšího světového veletrhu výpočetní techniky CeBITHannoveru vyzval k utvoření aliance automobilek s cílem zajistit efektivní ochranu osobních údajů jejich zákazníků. /.../ ´Automobil se nesmí stát datovou chobotnicí,´ řekl Winterkorn a svým projevem upozornil na jen málo známé skutečnosti týkající se tzv. smart cars, tedy automobilů, které shromažďují celou řadu informací, jsou propojeny do sítí a komunikují prostřednictvím internetu. Už dnes jsou některé automobily vybaveny celou řadou funkcí, které sbírají data a komunikují navenek. V následujících letech má dojít i díky spojení automobilek s technologickými společnostmi jako Apple, Google a Microsoft k masivnímu nárůstu počtu a funkcí těchto „chytrých aut“, která budou komunikovat s dopravními systémy, s výrobci i mezi sebou navzájem. To, co má sloužit k posílení bezpečnosti a pohodlí řidičů se ale může snadno stát nástrojem dohledu.

  A co tato chytrá auta umí už dnes a mají umět v budoucnu? Podle deníku Zeit, který se podrobněji věnoval dané problematice, už dnes je u některých nových automobilů možné například dálkové zablokování z důvodu neplacení leasingu, zablokování rychlosti jízdy v obytných zónách, odmítnutí záruky z důvodu nesprávného užívání automobilu nebo stále aktivní navigace, která předává informace o poloze automobilu výrobci a tyto jsou pak přeprodávány například odtahovým službám nebo autoservisům. Do budoucna se uvažuje například o zavedení možnosti zastavovat auta při pronásledování policií na dálku. Zkoušeny jsou rovněž senzory, které mají zjistit, v jaké je řidič náladě, případně mu neumožnit jízdu, pokud v jeho dechu bude zjištěn alkohol. Samozřejmostí se má také stát vytěžování dat za účelem přesnějšího cílení reklamy. Riziko pro soukromí ale nehrozí pouze ze stran výrobců automobilů a technologických firem, ale i ze strany státu. V roce 2012 byla udělena jedna z anticen Big Brother Awards Evropské unii za přípravu systému e-call. Tato šmírovací krabička by měla být instalována od října 2015 ve všech nových automobilech. Ačkoli její původní smysl je v případě nehody nahlásit údaje o automobilu složkám integrovaného záchranného systému, tak samozřejmě je již dnes na stole řada dalších možností, jak by tyto údaje mohli využívat prodejci pojištění, poskytovatelé leasingu, majitelé parkovacích míst, či odtahové služby a autoopravny.

  Naše auto se tak v budoucnu může stát opravdovým Velkým bratrem, považujeme proto za velmi důležité, ocenit výzvu Martina Winterkorna a doufat, že se promění v činy a výrobci automobilů zajistí dostatečně efektivní ochranu osobních údajů svých zákazníků. /.../ Porota tedy přivítala výzvu Winterkorna, aby výrobci automobilů odolali lákání technologických firem, které se těší na nová osobní data, a postavili se za ochranu soukromí a svobody rozhodování svých klientů.

  (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování čehokoliv v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném čipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.slidilove.cz/content/nejvetsimi-ceskymi-slidily-jsou-google-mafra-samsung-ministerstvo-financi; http://www.slidilove.cz/content/zname-nejvetsi-slidily-za-rok-2013; http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/bezkontaktni-platebni-karty-lze-snadno-zneuzit-tvrdi-sdruzeni-iuridicum-remedium—1262307; http://cs.wikipedia.org/wiki/Ceny_pro_Velkého_bratra; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/pravnici-potvrzuji-necestujte-necipujte-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 25. února 2015: Dokumenty ke stažení: Výkladový analytický komentář k oficiálním statistickým údajům Městské policie Ostrava z února 2015: Opět potvrzena nedokonalost systému čipování domácích zvířat a přetrvávající problémy s opuštěnými psy! Ostravská obecně závazná „čipovací“ vyhláška z roku 2012 nenaplnila svůj předpokládaný účel!

Společenství webu Necipujtenas.CZ získalo k analýze další exkluzivní písemné odpovědi a statistická data (viz níže v příloze PDF) z působnosti Městské policieOstravě (MPO). Široká veřejnost tím dostává do rukou velmi cenný materiál, který ukazuje nedokonalost systému vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (psů), případně též dalších živých tvorů. To vše především díky profesionální a vysoce korektní/otevřené komunikaci/spolupráci Váženého pana ředitele ostravských městských strážníků Mgr. Zdeňka Harazima, Váženého pana vedoucího MPO pro oblast Ostrava-Martinovská Bc. Jindřicha Petrušky, dále především také díky mediátorskému přístupu Váženého vedení městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou. Ke cti výše uvedených úředních osob je třeba uvést: Oficiální data MPO byla získána do přibližně jednadvaceti dnů prostřednictvím pouhé slušné gentlemanské dohody! Nebylo třeba o ně vůbec žádat složitější zákonnou cestou.

Obdržené informace dále doplňují již dříve zveřejněné dopady ostravské tzv. „povinné čipovací akce“ dle dikce neblaze proslulé místní obecně závazné vyhlášky č. 9/2012 a souvisejících podzákonných předpisů o vynucování implantací RFID transpondérů do živých těl psů a povinném nakupování mikročipů.

Z analýzy vyplývají následující fakta, závěry:

A/ Pro území celého Statutárního města Ostravy:

– Městská policie Ostrava uvedla, že od 1. ledna 2014 (tehdy vstoupila v úplnou platnost vyhláška č. 9/2012) do 20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty a 81 případů předala k řešení do přestupkového/správního řízení. (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem opakovaně ostravským centrálním politikům předložilo právní rozbory nezákonnostineústavnosti vyhlášky č. 9/2012, podle které zastupitelé nutili MPO postupovat.)

– Příslušníci MPO nemohou vstupovat v rámci plnění služebních úkonů pouze ve věci dohledu nad čipováním zvířat na soukromé pozemky nebo do soukromých domácností/obydlí. Chovatelé psů, kteří své nejlepší čtyřnohé přátele nedali podle vyhlášky č. 9/2012 z různých důvodů očipovat a chovají je pouze na zahrádce, na svém vlastním pozemku nebo v domě, tak nemohou strážnici k implantaci RFID transpondéru do živého těla zvířete nutit. Samotné vymáhání čipování formou městského podzákonného předpisu pak ovšem zcela postrádá jakožto systém smysl.

B/ Specificky pro katastr městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou:


– Městská policie Ostrava si uvědomuje venkovský/příměstský ráz Polanky nad Odrou (běžný každodenní kontakt obyvatelstva se zvířaty i přírodou): Žádné speciální/cílené akce zaměřené na vynucování čipování psů v souvislosti s ostravskými místními obecně závaznými vyhláškami zde neprováděla ani neprovádí.

– Od roku 2014, kdy vstoupila v úplnou platnost vyhláška č. 9/2012, nebyl vyšetřován v Polance ani jeden přestupek porušení tzv. „čipovací povinnosti“.

– V letech 2009 – 2012 a od schválení povinného čipování v říjnu roku 2012 až do roku 2014 se na území Polanky nad Odrou nepodařilo vyřešit situaci se zatoulanými/ztracenými psy. Přibližně 40% odchycených čtyřnohých domácích mazlíčků nemohlo být vůbec navráceno zpět ke svým majitelům.

– MPO vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování psů zde zcela selhal.

– Městští strážníci vůbec neevidují jakékoliv útoky volně pobíhajících psů (pokousání apod.) na lidi: Tedy argumenty politiků o nebezpečných zvířatech ve městě, které byly v tomto smyslu zdůrazňovány v rámci PRO-čipovací kampaně z minulých let, zcela postrádaly jakýkoliv oficiální faktický základ.

– Vážený pan ředitel MPO výslovně zdůraznil, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení bezpečnosti občanů. (Poznámka: Takové vyjádření je velmi signifikantní, jelikož obzvláště z dokumentů Statutárního města Ostravy zveřejněných v červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších argumentů Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování psů prý zavedli především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.)

Závěr: Výše citovaná fakta potvrdila nedokonalost systému čipování domácích zvířat a přetrvávající problémy s opuštěnými psy. Je zcela evidentní, že ostravská obecně závazná „čipovací“ vyhláška č. 9 z roku 2012 nenaplnila svůj původně předpokládaný cíl. Navíc pokud by se nyní některý dotčený chovatel psů rozhodl hájit svá přirozená práva/svobody vůči povinnému čipování např. v rámci českého Ústavního soudu nebo u evropské justice: zveřejněná právní analýza prokázala, že s velkou pravděpodobností uspěje. Vynucování čipování představuje dodnes pro mnohé občany zcela zbytečné/nesystémové břemeno. Nové politické vedení města by mělo všechny podzákonné předpisy s tématikou vymáhání čipování zcela zrušit a implantace RFID transpondérů nanejvýš zdobrovolnit.

Zdroj: Komunikace šéfeditora webu Necipujtenas.CZ Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ze dne 4., 6. a 24. února 2015 s Váženým panem ředitelem Městské policie v Ostravě Mgr. Zdeňkem Harazimem, Váženým panem vedoucím MPO pro oblast Ostrava-Martinovská Bc. Jindřichem Petruškou, dále především také mediátorská činnost Váženého vedení městského obvodu Ostrava – Polanka nad Odrou.

Dokument ke stažení v PDF:

 

http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf

 • 24. února 2015: Občanská filosofická ANTI-čipovací úvaha představila lidstvu hluboké morální poselství! – Společenství webu Necipujtenas.CZ obdrželo elektronickou poštou 23. února 2015 velmi zajímavou filosofickou úvahu s tématikou čipování lidstva. Jejím autorem je náš věrný čtenář s přezdívkou „Mio“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ ctí ústavně zaručenou svobodu slova, názoru, víry, přesvědčení a proto zveřejňujeme text Váženého občana „Mia“ v plném znění. – Jde o myšlenkově bohatou vizi současnosti i blízké budoucnosti s hlubokým morálním poselstvím pro celé lidstvo. – (Poznámka: Stanoviska autora úvahy nemusí vždy odpovídat názorům Společenství webu Necipujtenas.CZ. – Faktem však zůstává, že politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

Úvaha ke stažení v PDF:

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 22. a 21. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Největší australská národní sjednocená síť rozhlasových stanic informovala posluchače o současném trendu čipování lidské populace! – „ABC Radio National“ (RN) – největší australská národní sjednocená síť rozhlasových stanic – vznikla již roku 1923 jako čistě nekomerční/státní projekt. Dnes spadá pod křídla australské veřejnoprávní mediální společnosti ABC („The Australian Broadcasting Corporation“). Třetího února roku 2015 odvysílala RN ve svém pořadu „RN Drive“ interview, jehož tématem bylo mj. čipování lidí („Tech Tuesday: micro chipping humans“). Moderátorka/žurnalistka Patricia Karvelasová si k tomu účelu pozvala do studia expertku ZWarneovou (spoluzakladatelka firmy „August“ digitální komunikace). – Karvelasová položila na úvod posluchačům řečnickou otázku: Souhlasili byste s vlastním očipováním za účelem ulehčení svého života tak, abyste už nezapomínali nikde po ránu ve spěchu peněženky, klíče, různé typy karet atd.? Jako důležitou inspirací a řešení pak zmínila nedávné čipování švédských zaměstnanců. Samotný fakt invazivního zákroku – implantace RFID podkožního transpondéru živým lidským bytostem – však pro ní zněl přeci jen „trochu znepokojivě“. – Paní Warneová posléze ve vysílání potvrdila, že čipování lidí je opravdu skutečností. Ve Švédsku to ale zatím „není povinné“. Implantovaný čip tam občanům umožňuje snadný přístup třeba ke kopírce v práci, otevírání dveří, nákupy jídla v kantýně apod. Každý zaměstnanec také díky čipu po sobě zanechává všude digitální stopu a může být díky tomu snadněji průběžně monitorován. – Moderátorka pak přečetla příspěvek posluchače, který se domníval, že by mu čip pod kůží pomohl třeba v opilosti, když by nevěděl, kde je a potřeboval by dopravit domů. Warneová souhlasí, načež dodává: „Je to vlastně stejné, jako když už čipujeme psy, kočky. Není v tom žádný rozdíl.“ Ten čip je úplně maličký, vlastně takové „zrnko rýže“, takže ani o nic nejde. Podle Zoë Warneové lze voperovaný čip zase z těla úplně jednoduše kdykoliv odstranit (SIC!); podobné elektronické transpondéry prý obecně čeká velká budoucnost. – Patricia Karvelasová navíc v rozhlasovém éteru projevila evidentní nadšení z myšlenky na očipování svých vlastních dcer, které by tím prý měla absolutně pod kontrolou a takové opatření by údajně mohlo být „celkem užitečné“. Warneová reagovala, že „rozhodně“ ano. Na závěr ale přeci jen vyslovila obavu z toho, kdo bude mít přístup k datům v implantovaných čipech. Jak s nimi bude nakládáno? Tohle jsou podle ní zcela legitimní otázky, na které bude muset být jasně odpovězeno. – Společenství webu Necipujtenas.CZ přitom už 26 měsíců poukazuje na velmi závažné problémy, které nastanou v souvislosti s čipováním lidí při prosazování různých typů politických agend. Hlavně občanům České republiky jsou v této souvislosti přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné čipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.abc.net.au/radionational/programs/drive/tech-tuesday3a-micro-chipping-for-humans/6067726; http://mpegmedia.abc.net.au/rn/podcast/2015/02/rnd_20150203.mp3 (stopáž 30:29 až 31:00; 47:39 až 52:20); https://www.facebook.com/ABCRNDrive; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bbc-the-daily-telegraph-tvnz-epicenter-stockholm-rfid-microchipping-employees-sweden-january-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 20. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Prestižní britská rozhlasová stanice BBC prezentovala možnosti čipování dětí! – Dvacátého šestého ledna roku 2015 odvysílala prestižní britská rozhlasová stanice „BBC Radio 5 Live“ ve svém pořadu „5 live Drive“ rozhovor s panem Stephenem Fernem, jenž spoluzakládal (2012) společnost „Appiness Ltd.“ a vyvinul ve spolupráci s bratrem aplikaci nazvanou „Lost Kidz“ („Ztracené děti“) určenou pro chytré mobilní telefony k dobrovolnému občanskému vyhledávání pohřešovaných lidí. – Fern především zdůraznil, že již nastala doba, kdy je třeba opravdu reálně zvažovat možnosti ochrany našich potomků před všemi možnými riziky včetně únosu, zranění atd. Ke klidu rodičů by podle něj mělo přispět hlavně čipování dětí realizované formou tzv. „wearables“ chytrých náramků a navíc také skrze dálkově čitelné mikročipy voperované přímo do živých lidských těl. Odkázal přitom na podobný systém RFID transpondérů u zvířat, kterým jsou čipy implantovány rovnou „pod kůži“. Nicméně podle Stephena Ferna by muselo jít z hlediska čipování dětí o daleko vyspělejší typy transpondérů, které by si představoval tak, že rodič v případě paniky kolem ztráty nebo únosu svého rodinného příslušníkazmáčkne tlačítko“. Tímaktivuje čip“ v těle dítěte a ten zase vyšle signál“, který ukáže polohu pohřešované osoby. „Pak bychom věděli, kde se přesně naše dítě nachází,vysvětlil Fern. – Moderátor BBC posléze položil panu Fernovi osobní otázku: Nechal byste očipovat svých vlastních 7 potomků? Přišla kladná odpověď. – Další dotaz: Představuje čipování „celkem invazivní proceduru“? Pan Fern souhlasil, ale zároveň přirovnal implantaci mikročipů k piercingu, propichování uší (třeba za účelem nošení náušnic) a nebo k rituálním obřadům (např. židovská komunita). – BBC zároveň posluchače upozornila na možnou situaci: Zločinec koupí zcela legálně skener, jeho prostřednictvím zjistí pozici mikročipu a snaží se jej vyjmout z těla dítěte. Čipování pak ovšem vůbec ničemu nepomůže. – Rozhlasový moderátor také nebyl příliš nadšen nad myšlenkou degradace svého potomka do zvířecí pozice třeba očipovaného psa nebo kočky. Jeho kolegyně z redakce BBC filosoficky podotkla: „My nevlastníme naše děti“ a „neměli bychom se k nim chovat jako k našim domácím čtyřnohým mazlíčkům. – Dále zazněly také čtené příspěvky posluchačů, které vyjadřovaly různé názory na čipování dětí. Od velmi negativních, po pozitivní: RFID transpondéry mohou prý být použity k boji s terorismem v rámci kontroly společenského chování, nebo třeba pro monitorování zdravotního stavu seniorů atd. – Spolutvůrce aplikace „Lost Kidz“ poskytl 3. února 2015 interview také britskému deníku „The Jersey Evening Post“ (vznik roku 1890; zhruba 17.000 výtisků/den), který vychází v nejjižnější části Normanských ostrovů. Fern zde několikrát vyjádřil své přesvědčení, že by rodiče neměli mít strach ze zneužití technologie mikročipů prostřednictvím hackerů, jelikož transpondéry nebudou aktivní 24 hodin denně, nýbrž pouze v urgentním případě (viz výše). Sdělil také: Čipování „není povinné“ a pokud by „to nějaká vláda zkusila zavést, tak by ji už pak nikdo nevolil“. „Je to na rodičích a ti by čipy zapnuli pouze pokud by je potřebovali,“ dodal pan Fern. – Britský týdeník „The Lincolnshire Echo“ (založen roku 1893) publikoval v reakci na teze pana Stephena Ferna článek, ve kterém se jeho autorka zamýšlela, zda by dala očipovat své vlastní dítě. Přirovnala celou proceduru implantace RFID transpondéru k „rutinní vakcinaci“, jenže pak stejně došla k názoru: Svou dceru očipovat nedá, jelikož jde o „osobu a nikoliv o domácího čtyřnohého mazlíčka“; právě proto chce zajistit svému potomkovi bezpečnost a nespoléhat se přitom na nějaký mikročip. – Společenství webu Necipujtenas.CZ ovšem už 26 měsíců poukazuje na velmi závažným problém, který nastane při prosazování různých typů agend samotných politiků. Lidem jsou v této souvislosti přeci jen velmi dobře známy snahy části urputných zastupitelů o povinné vynucení očipování domácích zvířat, postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.“ – Mezinárodní trend označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ třeba nápadem na povinné čipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde pod pláštíkem tzv. „veřejného zájmu“ (podobně jako očkování). Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.bbc.co.uk/programmes/p02hqbtc; http://www.bbc.co.uk/programmes/b0505thr (stopáž 00:26:35 až 00:31:51 a 02:56:00 až 02:58:10), http://jerseyeveningpost.com/news/2015/02/03/plans-to-microchip-children-in-case-they-go-missing/; http://www.bbc.co.uk/newsround/18020802; https://www.facebook.com/LostKidzApp; https://www.facebook.com/LostKidzApp/photos/a.311333818913768.65033.311208455592971/865289360184875/?type=1&fref=nf; http://www.lincolnshireecho.co.uk/SAM-CURTIS-agree-microchip-child/story-25941361-detail/story.html; http://www.prnewswire.com/news-releases/lost-kidz-app-launches-to-provide-emergency-mobile-alert-system-for-missing-children-166794236.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 17. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Zkušená kapitánka/veterinářka Armády Spojených států amerických poctivě hlásí vážné problémy v systému identifikace zvířat formou RFID mikročipů! – Oficiální týdeník americké armády nazvanýThe Fort Campbell Courier(FCB) vychází v počtu zhruba 23.000 výtisků. Je především určen příslušníkům ozbrojených sil a jejich rodinným příslušníkům na vojenské základně Fort Campbell (rozhraní států Kentucky/Tennessee), kde sídlí mj. proslavená 101. výsadková divize („101st Airborne Division“). – FCB zveřejnil 18. prosince 2014 autorizovaný článek o činnosti zdejších zvěrolékařů/personálu pečujícího o zatoulaná zvířata ve středisku „The Fort Campbell Veterinary Center“ („VETCEN“), které patřilo pod křídla Veterinárního sboru americké armády („The U.S. Army Veterinary Corps“). – Vedoucí „VETCENu“, kapitánka Jessica Perpichová (doktorka veterinární medicíny a absolventka oborů zoologie/neurologie zvířat na „The Michigan State University“ a „The University of Louisville“), sice doporučila pro identifikaci např. psů implantace RFID transpondérů (jedna z vícero možných metod), nicméně jako čestný člověk také novinářce z FCB na základě své praxe vysvětlila, že systém čipování není vůbec dokonalý, nedokáže stoprocentně navracet zatoulaná zvířata zpět ke svým právoplatným majitelům. Perpichová jasně uvedla: „Musíte udržovat neustále aktuální informace“ o Vás a Vašem zvířeti v chovatelských registrech zejména tehdy, „kdykoliv se přestěhujete nebo změníte číslo Vašeho telefonu“; mnoho držitelů domácích čtyřnohých mazlíčků to nečiní a „my s tím pak máme velké problémy; když se k nám dostanou zatoulaná zvířata a mají voperovaný pod kůží mikročip, tak posléze nakonec stejně bohužel v databázi údajů zjistíme, že „telefonní číslo už neexistuje, majitelé převedli vlastnické právo ke zvířeti na někoho jiného a odstěhovali se a už nepřeregistrovali mikročip na nového vlastníka. Jessica Perpichová navíc dodala: I přes využívání systému čipování se daří navrátit zpět k majitelům pouze „30 50 procent“ zvířat. VETCEN přitom přijímal různé živočichy z širokého okolí v počtech zhruba „20 50“ jedinců měsíčně. – Společenství webu Necipujtenas.CZ opět zdůrazňuje mj. dle analýzy faktických dat městské policie z Ostravy: Čipování zvířat představuje jakožto nedokonalý/složitý/nákladný identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Například slovenští občané již byli minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 poskytuje velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 26 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.fortcampbellcourier.com/news/article_019a17ea-86fa-11e4-a21a-4b92b610d975.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 15. a 14. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Populární televizní drama názorně přiblížilo obzvláště mladým divákům děsivá rizika vzniku democidy a likvidace části lidské populace skrze politické zneužití vědy, medicíny a moderních technologií včetně čipování/monitorování občanů! Termínem „democida“ pojmenoval politolog R. J. Rummel vraždění osob, skupin lidí nebo celých národů, které má na svědomí jakákoliv vláda a jí podřízené složky. V dějinách můžeme takové hrůzné činy vidět s železnou pravidelností vždy tam, kde dochází k erozi přirozených práv/občanských svobod nebo tradičních tisíciletých etických zvyklostí předchozích generací. – Většina občanů České republiky si jistě v tomto kontextu ihned vzpomene z lekcí dějepisu na doktora Mengeleho, na jeho kolegy z SS, na státní mocí posvěcené ´vědecké experimenty´ páchané na nevinných lidských bytostech mj. v nacistických koncentračních táborech. Někdo si také třeba vybaví podobné zdokumentované zneužívání vědy, medicíny, související různé typy označování pacientů/zajatců aj. lidí třeba v rámci japonského impéria, Severní Koreje, Spojených států amerických, Velké Británie, Švédska, Guatemaly, SSSR, Kambodže a v mnoha dalších zemích světa. – Všechny tyto tristní dějinné zkušenosti bohužel zcela jasně ukazují, že jistá část vědců/lékařů aj. pracovníků odborných odvětví mnohdy ochotně popře základní morální/etické principy bez ohledu na zdraví/životy jiných. Učiní tak obzvláště tehdy, pokud jsou sami součástí mocenského aparátu státu a jemu podřízených složek. – V dnešní západní společnosti zbavené jakýchkoliv morálních zábran je riziko vzniku tristních mechanismů democidy o to větší, čím roste strach o zachování své pracovní pozice, bezmyšlenkovitá akceptace módních nových technologií, neetická poslušnost jakéhokoliv státního nařízení a hlavně snaha o získání všeobjímajícího korupčního dotačního kapitálu. – Výše uvedené a neustále přítomné faktické nebezpečí je nepochybně zapotřebí lidem čas od času vysvětlovat, aby samotnou vědu a její mnohokrát v historické praxi prokázané neblahé propojení s politikou nepovažovali občané za nějaké nové neomylné náboženství. Jednu z vhodných možností, jak udržet v povědomí nynějších i budoucích generací takové varovné memento, představuje nepochybně filmová tvorba a především hrané televizní seriály. V tomto ohledu Společenství webu Necipujtenas.CZ zaznamenalo například v únoru 2015 vysílání populární americké televizní ságy s názvemSto“, The 100(k dispozici pro občany Kanady, USA online zde http://www.cwtv.com/shows/the-100/) z produkce společnosti „The CW Television Network“ („The CW“) a distribuované globálně v síti „Warner Bros. Television“ („WBTV“). Uvedené dílo mj. velmi barvitě vylíčilo hlavně mladým divákům děsivou možnost spolupráce vědců/lékařů/politiků/vojáků/bezpečnostních sil na likvidaci skupiny osob z řad zdravé lidské populace. Teoretické zneužití vědy, medicíny, moderních technologií včetně čipování/monitorování obyvatelstva tím dosáhlo v rámci současné společnosti další myšlenkový level.Postapokalyptické drama „The 100“ se odehrává 97 let po atomové válce, jejímž výsledkem bylo naprosté zničení vyspělé lidské civilizace na planetě Zemi. O přežití zde nyní navzájem soupeří zbytky obyvatelstva. – Hlavně ve druhé řadě televizního seriálu „The 100“ posléze diváci stále silněji vnímají, že technologicky lépe vybavených několik stovek přeživších z podzemního bunkru v hoře „Mount Weather“ získává mocenskou převahu nad ostatními lidmi díky popření jakýchkoliv etických principů a úzké spolupráci fanatických vědců/lékařů s politickými vůdci. Přitom drtivá většina vědeckých pracovníků/politiků/vojáků z „Mount Weather“ postupně klesá až hluboko pod úroveň i nacistických mediků SS: Schvalují experimenty na zdravých lidech, které odchytí jejich komanda na povrchu Země, načež takové lidské bytosti označí podkožními mikročipy a pak je doslova vytěžují/likvidují pro dosažení své vlastní imunity na pozemskou radiaci. Dělají to formou kompletního odčerpávání zdravé krve z živých těl, později též smrtícími transplantacemi kostní dřeně. – Samotné téma identifikačních podkožních mikročipů zařadili autoři „The 100“ do své dějové linie poprvé v listopadu 2014, kdy byl ve Spojených státech amerických odvysílán v premiéře 4. díl („Mnoho šťastných návratů“, „Many Happy Returns“) druhé řady TV seriálu „Sto“. Ovšem už dříve v první řadě této televizní ságy hrály důležitou úlohu chytré/identifikační/monitorovací náramky. – Epizoda „Mnoho šťastných návratů“ kupříkladu ukázala speciální komando z „Mount Weather“, jak pronásleduje uprchlou hlavní hrdinku „The 100“ jménem Clarke Griffinová (Eliza Jane Taylorová-Cotterová) a její dočasnou souputnici Anyu (Dichen Lachmanová). Obě dvě poté využijí mnohé v uvozovkách ´zálesácké´ taktiky úniku. Nic však nezabírá. Konečně Clarke přijde na to, že musí mít asi některá z nich v sobě implantované nějaké sledovací zařízení. Podle Griffinové by mělo jít o „malou hrudku těsně pod kůži“. Anya skutečně objevuje pod kůží své ruky voperovaný mikročip, který ve stresu z blížících se vojáků z „Mount Weather“ vykousne, zahodí. Teprve pak konečně útěk definitivně uspěje. – Únorový (2015) jedenáctý díl druhé řady „The 100“ nazvaný „Rána z milosti“ („Coup de Grace“) pak už přinesl opravdu drsnou ukázku čipování lidstva: Další hlavní seriálový hrdina Bellamy Blake (Bob Morley) je odchycen komandem z bunkru pod horou „Mount Weather“, označen identifikačním transpondérem a určen vedoucím vědeckého lékařského výzkumu ke smrtelnému odběru své zdravé krve. Díky spolupráci příslušnice páté kolony jménem Maya (Eve Harlowová) se Bellamy vyprostí z medicínského extrakčního zařízení. Po vítězném souboji s ostrahou mu Maya vyřízne z ruky monitorovací čip („tracking Chip“). – Televizní drama „The 100“ má po celém světě desítky miliónů diváků. V lednu roku 2015 rozhodli jeho producenti o natočení třetí seriálové řady. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ již 26 měsíců trpělivě upozorňuje všechny občany nejen České republiky na neblahý mezinárodní vývoj, který směřuje k různým povinným formám označování zvířat, věcí i lidí mj. dle konceptu používání tzv. chytré elektroniky, „chytrých měst“ a „Internetu věcí. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.cwtv.com/shows/the-100/; http://en.wikipedia.org/wiki/The_100_(TV_series); http://www.imdb.com/title/tt3986336/?ref_=ttep_ep11; http://www.imdb.com/title/tt2661044/?ref_=ttep_ep_tt; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/edwin-black-ibm-helping-nazis-identification-methods-microchipping-people-1933-1945-2009-web.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ofcom-the-office-of-communications-document-highlighting-dangers-of-rfid-microchips-and-other-implantable-devices-for-our-society-in-the-era-of-smart-cities-great-britain-27-1-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/casa-e-leader-soleilmavis-liu-warnings-about-microchipping-people-mind-control-shanghai-china-6-1-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 11. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Někteří úředníci v Ostravě dále „jedou v zajetých kolejích“ minulého politického vedení města a stále odmítají nestranně informovat veřejnost o právních problémech, rizicích, zjištěných nedostatcích systému tzv. povinného označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka formou RFID mikročipů!Oficiální tiskovina celého zhruba 300 tisícového Statutárního města Ostravy hrazená z veřejných rozpočtů nese název „Ostravská radnice!!!“ (OR). Tento časopis v minulosti reprezentoval a rozšiřoval převážně pouze oslavné/nekritické názory schválené minulým vedením města a jeho orgánů bez ohledu např. na politickou opozici nebo skupiny disentujících občanů. Vycházel v nákladu cca 142.000 výtisků, což bylo zhruba o 100% více, než měl třeba celý proslavený britský deník „The Independent“. V prvním letošním čísle výše uvedeného časopisu (leden 2015) nalezli čtenáři na straně č. 1 krátký článek Váženého pana šéfredaktora Libora Vidličky pojmenovaný „Vy se ptáte, radnice odpovídá. Vážený pan Vidlička ve svém textu – zřejmě pod vlivem plnění předvolebních slibů nových městských šéfů a jejich závazku k vytvoření tzv. ´otevřené radnice´ – vyzval všechny Ostravany k zasílání dopisů do sídla OR s dotazy k současné situaci ve městě. – Apel Váženého pana šéfredaktora Libora Vidličky vyslyšel dne 16. ledna 2015 svým listem Vážený pan inženýr Vojtěch Mader z Ostravy: Napsal své otázky a nesouhlasné stanovisko k vynucování čipování domácích zvířat držených v soukromí domácností jednotlivých občanů. (Celé znění dopisu k dispozici ZDE). – Časopis „Ostravská radnice!!!“ posléze otisklúnoru roku 2015 pouze velmi zkrácenou/výběrovou verzi dotazů Váženého pana inženýra Madera a naopak celou odpověď patřičného magistrátního ostravského úředníka (viz dále). Výše uvedený zaměstnanec města ve svém textu napsaném z pozice veřejné funkce nedodržel důležitý princip tzv. nestrannosti a objektivního posouzení všech PRO/PROTI argumentů. Teprve po jejich spravedlivém zvážení, po prostudování, nezamlčování také faktických PROTI-čipovacích údajů: měl poskytnout své stanovisko. Bohužel se tím nyní opět ukázalo, že nové politické vedení města ještě nedokázalo po říjnových komunálních volbách roku 2014 zrealizovat drtivou většinu ze svých závazků. Přitom vysvětlení podřízeným osobám, že již nelze s občany komunikovat ve stylu marketingových jednostranných sdělení soukromého sektoru, pokud někdo tedy zastává veřejnou funkci, by mělo být naprosto zásadním krokem! Pro občany znamená absence takového přístupu opravdu velké zklamání! Únorové číslo OR hlavně velmi tristně adresovalo Váženému občanovi Maderovi a jeho prostřednictvím také dalším desítkám tisíc obyvatel třetího největšího města ČR nesprávné informace o posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“, VFU), který vypracoval na žádost Váženého presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D.: Citovaný posudek totiž jednoznačně poukázal na možná reálná zdravotní rizika čipování domácích čtyřnohých mazlíčků (např. psi, kočky, fretky). Jejich bagatelizace není s ohledem na vynucování čipovací povinnosti formou podzákonného městského předpisu v důsledku převzetí odpovědnosti města za životy/zdraví zvířat i jejich chovatelů vůbec korektním postupem. Kompletní verzi dokumentu profesora Svobody již zveřejnilo Společenství webu Necipujtenas.CZ v létě roku 2013 ZDE. Každý občan si může PRAVDU sám přečíst včetně informací od veterinářů z mnoha zemí světa ZDEZDE! Dále například odpověď úředníka v OR zamlčuje vážné právní námitky ZDEZDE, které již mnohokrát město Ostrava obdrželo včetně analýzy oficiálních dat selhání systému vynucování čipování zvířat! Ani slovo také nezaznělo o katastrofické situaci s přeplněným třebovickým útulkem, kde mělo čipování zafungovat: dodnes se tak nestalo. Ostatně podle bývalého náměstka primátora Ostravy Váženého pana Dalibora Madeje šlo v Ostravě nejen o „zhruba 24.000 psů“, ale o daleko větší počty především nikde nehlášených zvířat! Zde vynucování implantací RFID transpondérů opět naprosto nesplnilo stanovený účel! – Kompletní text odpovědi činovníka ostravského magistrátu z února 2015 zněl:

Vojtěch Mader z Moravské Ostravy svůj dotaz uvádí žádostí o revizi nebo doplnění vyhlášky č. 9/2012 a návazné vyhlášky č. 5/2013, aby se nařízené povinné čipování psů změnilo na dobrovolné. „Vyhlášky vznikly podle zastaralého Zákona na ochranu zvířat z roku 1994 a v době platnosti starého Občanského zákoníku, kdy pes byl věc a ne živý tvor. Obě vyhlášky porušovaly práva majitelů psů garantovaná Listinou základních práv a svobod. Novým Občanským zákoníkem byl pes uznán za živého tvora. Každý rozumný majitel za svého psa odpovídá a ví, co je pro něj dobré,“ vybíráme z obsáhlé připomínky občana.“ – „Lenka Frömlová, odbor ochrany životního prostředí magistrátu: „Od roku 2013 platí na území statutárního města Ostravy obecně závazná vyhláška, která zavedla registr chovatelů psů. Vyhláška stanovila povinnost ostravským chovatelům psů označit své psy čipem a do tohoto registru se přihlásit. Přijetí vyhlášky umožňuje městům a obcím zákon na ochranu zvířat. Zákon přitom nechává na úvaze jednotlivých měst, zda tuto zákonnou možnost využijí či nikoli. S ohledem na vysoký počet psů chovaných ve městě a s tím spojených problémů (zatoulaní psi, opuštění psi, volně pobíhající psi mimo dosah chovatele, případy ublížení na zdraví lidem, psům nebo jiným zvířatům), se město Ostrava rozhodlo obecně závaznou vyhlášku přijmout.“ – „Od doby účinnosti vyhlášky chovatelé, kteří se přihlásili do evidence chovatelů, označili čipem více než 18 200 psů. Toto číslo hovoří o odpovědnosti drtivé většiny chovatelů ke spoluobčanům, tak i ke svým psům a ostatním zvířatům. K otázce možného zdravotního poškození aplikací čipu město Ostrava cituje stanovisko prof. MVDr. Miroslava Svobody, CSc., profesora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, které tento odborník zpracoval na žádost Komory veterinárních lékařů ČR dne 1. 8. 2013. Dle jeho názoru v případě aplikace čipu v souladu se správnou veterinární praxí, tj. aplikace čipu je prováděna kvalifikovaným odborníkem, čipem, který je určen pro zvířata, jsou dodrženy zásady asepse, kůže není vícenásobně perforována, nejsou významně poškozeny okolní tkáně a čipované zvíře je zdravé, vážnější zdravotní poškození nehrozí.“ – „(Nové vedení města hodlá v dohledné době zkušenosti z dosavadního uplatňování podmínek pro povinné čipování psů v Ostravě posoudit – pozn. Red.)

Pozitivní zprávou nicméně je: Obyvatelé Ostravy dostali alespoň výbornou možnost sledovat na stránkách „Ostravské radnice!!!“, jak plní nové vedení jejich města v praxi svá předvolební prohlášení. Zatím se mu to ovšem z hlediska nápravy chyb minulých ostravských papalášů (stav ke dni 9. února 2015) ve věci čipování čtyřnohých nejlepších přátel člověka ale vůbec nedaří! Patřiční odborníci by měli konečně přiznat: Globální sdělovací prostředky byly obzvláště v letech 2013/2014 doslova bombardovány příběhy zoufalých chovatelů, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí. Společenství webu Necipujtenas.CZ na tato fakta neustále důrazně upozorňuje. Nejnověji např. ve své analýze oficiálních statistických dat právě z Ostravy. – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Například slovenští občané již byli minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 poskytuje velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 26 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový, složitý, předražený, často nefunkční systém.

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/tiskoviny/unor-2015/#vy-se-ptate; http://www.petice24.com/a/43512; elektronická/telefonická komunikace mezi Váženým občanem Statutárního města Ostravy Petrem Hadaščokem nst. (legendární ostravský novodobý disident, který stál za vznikem jedné ze dvou petic proti vynucování čipování) a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 16. ledna 2015; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/citizen-of-ostrava-demanding-end-of-unlawful-and-dangerous-mandatory-rfid-microchipping-adressed-to-nova-radnice-libor-vidlicka-czech-republic-ostrava—16-1-2015.jpg; http://infoportaly.cz/ostravsko/ostrava/13559-ostrava-schvalila-novelu-vyhlasky-o-cipovani-psu; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/www-klinikatosa-cz-srpen-2013-posudek-rizika-cipovani-profesor-svoboda-vfu.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/moravskoslezsky-denik-polar-city-police-of-ostrava-describes-failing-system-of-rfid-microchipping-animal-shelter-closed-january-2015.jpg; http://ostrava.idnes.cz/mezi-zviraty-na-severovychode-zeme-se-siri-nemoci-fsd-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150211_2138750_ostrava-zpravy_jog

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 10. února 2015: Dokumenty ke stažení/Fakta/Rizika čipování: Prestižní globální konference představila světové veřejnosti v Šanghaji v lednu 2015 mj. vážná rizika čipování lidí! – Známá čínská publicistka/spisovatelka jménem Soleilmavis Liu z městské prefektury „Jen-tchaj“ („Yantai“) přednesla 6. ledna 2015 v Šanghaji na konferenciE-Leaderpříspěvek nazvaný „Technologie ovládání mysli pomocí elektromagnetické frekvence“ („Mind Control Technology with Electromagnetic Frequency”), jehož tématikou byla mj. rizika čipování/monitorování/ovládání občanů našeho globálně se propojujícího světa. Liu sdělila své poznatky veřejnosti v prostorách Fudanské University (jedna z nejstarších a výběrových místních vysokých škol) v rámci prestižní mezinárodní konference „E-Leader“ (5. až 7. ledna 2015), která je organizována již od roku 2006 v mnoha zemích světa pod záštitou a odborným dohledem „Čínsko-americké vědecké asociace“ („Chinese American Scholars Association“, „CASA“). – Nezisková organizace „CASA“ vznikla roku 1989 v USA. Své sídlo má ve městě Fort Lee (stát New Jersey). Jejími odborných členy je více než 200 významných osobnosti z více než čtyřiceti zemí světa včetně osmnácti vysokoškolských pedagogů a výzkumných pracovníků z České republiky (např. Univerzita PalackéhoOlomouci; Masarykova universitaBrně; Vysoká škola ekonomickáPraze aj.) – Každý text přednesený na výše uvedené konferenci prochází odborným posouzením. V případě uznání jeho přínosu je posléze publikován na oficiálním webu „CASA“ a zařazen do fondů největší známé světové knihovny „Library of Congress“, tedy do národní knihovny USA, která slouží jako vědeckovýzkumné středisko Kongresu spojených států se sídlem ve Washingtonu, D. C. – Není jistě bez zajímavosti, že další „E-Leader“ má proběhnout 1. až 3. června 2015 v Praze. – Šanghajská prezentace Soleilmavis Liu především varovala lidstvo na základě již zdokumentovaných kauz před státním zneužíváním moderních technologií (aktuální v souvislosti se všeobecným strachem z terorismu, posilováním pravomocí tajných služeb, policie, armády a budováním tzv. „chytrých měst“, „Internetu věcí“, „Internetu všeho“), různých typů vysílaných dálkových frekvenčních vlnění a mikro/nano čipů implantovaných lidem nejen za účelem sledování občanů, nýbrž navíc k doslovné fyzické i mentální manipulaci/ovládání obyvatelstva. (Liu sama sebe pokládá za oběť takových praktik; o svých zkušenostech vydala knihu.) – Celý příspěvek je k dispozici níže v angličtině.

Dokument ke stažení v PDF:

Zdroj: http://www.g-casa.com/conferences/shanghai/paper_pdf/Liu-mindcontrol.pdf; http://www.g-casa.com/conferences/shanghai/pdf%20ppt/Liu-Mind%20Control.pdf; http://cn.linkedin.com/in/soleilmavis; http://peacepink.ning.com/profile/1033oxmqvvrga; https://www.facebook.com/soleilmavis; https://twitter.com/soleilmavis; http://www.g-casa.com/E-Leader-shanghai_program.htm; http://www.g-casa.com/PaperDatabase.htm

Dokument ke stažení v PDF:

 • 9. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Známý český časopis Týden varoval občany ČR: Politici si nás chtějí očipovat jako psy! – Web tradičního českého časopisu „Týden.cz“ (vychází od roku 1994) překvapivě varoval obyvatelstvo ČR již 8. července 2011 před vážnými riziky tzv. trvalé RFID identifikace domácích zvířat. Ve dnech 3., 7. a 9. února 2015 pak Týden zveřejnil tři články nazvané „S čipem v ruce otevřete dveře, s čipem v hlavě uslyšíte barvy“; „Švédští Velcí bratři. Už to začíná. Ti nahoře nás chtějí očipovat jako psy“ a „Přichází doba čipová“ (pondělní tištěné číslo z 9. února 2015), ve kterých přiblížil na příkladu švédských zaměstnanců pokus o vyvolání globální módní vlny implantací RFID identifikačních transpondérů. Výše uvedený ´čipovací trend´ podpořil sebeoznačením čipem dokonce dlouholetý reportér prestižní britské BBC. – Ostatně třetího a 4. února 2015 věnovala tématu čipování lidských bytostí nezvykle velkou pozornost také hlavní česká i slovenská média. (Společenství webu Necipujtenas.CZ přitom informovalo o situaci ve Švédsku již 30. ledna roku 2015.) – Týden např. citoval velmi signifikantní vyjádření jednoho z hlavních propagátorů čipování lidí ve stockholmském technologicko-kancelářském komplexu „Epicenter“ pana Hannese Sjoblada (RFID čip už má pod kůží své ruky): „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje v rámci koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom”, "The Office of Communications“, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) – Redakce Týdne dále poukázala na jednoznačná fakta: Vlastní označování lidí/zvířat/věcí všude kolem nás skrze RFID mikročipy představuje velký „business“: „Jen během loňského (roku, pozn. autora) se poptávaly tři miliardy těchto zařízení do maloobchodů, kde hlídají oblečení a další zboží. V průkazech hromadné dopravy se jich mělo požadovat 700 milionů a 425 milionů se mělo rozšířit mezi zvířata na farmách a v domácnostech.Světový obrat na trhu s RFID mikročipy dosahuje zatím zhruba 221 miliard korun ročně a v příštích deseti letech je očekáván až trojnásobný růst. Ruku v ruce s tím přirozeně sílí snahy prosadit nové předpisy nařizující povinné čipování všeho a všech, tedy každého člověka. – Společenství webu Necipujtenas.CZ proto předpokládá: Výrobci/distributoři RFID mikročipů využijí současného strachu z terorismu a poptávky vlád po větších bezpečnostních opatřeních k dalšímu navýšení svých obratů. Zase budou činěny pokusy o povinné očipování všeho, co se ještě hýbe, na úkor přirozených práv/svobod občanů a za slavnostního popření principů svobodného trhu (státní vynucování). – Například 4. února 2015 komentovala česká televizní stanice ČT24 v několika svých živých vstupech možnost implantací RFID transpondérů zaměstnancům firem na území ČR. Moderátor ČT24 si přizval do studia jako svého experta na problematiku čipování lidských bytostí novináře/publicistu Marka Zouzalíka z prestižních „Hospodářských novin“ (IHNED.cz; Economia, a.s.). Pan Zouzalík připomněl, že identifikační mikročipy určené pro lidi byly v USA schváleny k distribuci už před deseti lety vládní agenturou „FDA“ pod obchodní značkou VeriChip. Dnes není problém rozšířit funkce takového čipu mimo pouhou identifikaci držitele. Na dotaz moderátora ČT24 pan Zouzalík připustil sledování člověka pomocí implantovaných mikročipů: „Technicky to samozřejmě jde. Technicky jde všechno.“ Bylo by to třeba možné v turniketech metra, na nádražích nebo v mýtných branách (viz výše koncepce chytrých měst) a vůbec v hromadné dopravě. Již dnes lze totiž monitorovat občany na dálku skrze karty vybavené RFID technologií. Podle Marka Zouzalíka se mohou lidé v uvozovkách ´těšit´ na své očipování především v souvislosti s bojem proti terorismu: Čip slouží jako jednoznačná identifikace osoby“ v rámci „protiteroristického opatření“. Jde o „identifikační doklad“. V případě implantovaného RFID transpondéru pak „ten policista ho sejme ten čip ve vašem těle a těžko budete tu svoji identifikaci padělat“. Mělo by to větší relevanci než karta (třeba občanský průkaz), ptal se moderátor? Expert Zouzalík odpověděl: „Přesně tak. Moderátor ČT24 posléze položil dotaz na sledování zvířat, která by procházela určitými kontrolními stanovišti, aby se „ovce vždycky vrátily tam, kam mají“. Pan Zouzalík odpověděl: „On je to v podstatě úplně stejný princip, jako když dnes očipujete psa.“ Podobně čipujete také lidi: „Takže ano,“ tímto způsobem lze sledovat pohyb našich občanů i jejich čtyřnohých domácích mazlíčků. – (Poznámka: K jakým koncům vede podpora státního/městského aj. legislativního násilí páchaného na zvířatech i lidech a vměšování do svobodného života občanů ostatně výborně ukázal např. populární seriál České televize s názvem „Zdivočelá země“.) Společenství webu Necipujtenas.CZ k výše uvedeným informacím dodává: Lidem jsou navíc dobře známé snahy části urputných politiků o povinné vynucení čipování domácích zvířat a postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu známého biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. – Švédsko bývá dáváno občanům ČR za v uvozovkách „vzor“ především v agendě daňového zatížení. Úzce související označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle pak jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ a inspirovat se opět „zářným“ Švédskem třeba nápadem na povinné čipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde a bude se to dokonce snažit prosadit dle tzv. „veřejného zájmu“ podobně jako očkování. Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/s-cipem-v-ruce-otevrete-dvere-s-cipem-v-hlave-uslysite-barvy_332650.html; http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/big-brother/uz-to-zacina-ti-nahore-nas-chteji-ocipovat-jako-psy_332236.html; http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/spionem-na-zkousku-fizlovat-se-da-za-babku_331207.html; http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/cipovani-psu-bez-registrace-skoro-k-nicemu_206408.html; http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/amerika/brazilske-skoly-zavadeji-mikrocipy-proti-zaskolactvi_229100.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bbc-the-daily-telegraph-tvnz-epicenter-stockholm-rfid-microchipping-employees-sweden-january-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-journal-tyden-faulty-and-risky-rfid-microchipping-system-czech-republic-2011.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/tv-markiza-ct24-radiozurnal-hurka-zouzalik-vyborna-vacha-karlik-benda-macko-warns-against-risks-of-rfid-technology-czech-republic-february-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 7. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Nástroje pro vaše akce/Zkušenosti návody řešení/Média: Praktická ukázka zbytečnosti vynucování systému čipování zvířat: Prosba o dobrovolnou lidskou pomoc při hledání ztracené/očipované kočky slavila úspěch díky svobodnému Internetu a sociálním sítím. RFID identifikační mikročip implantovaný zatoulanému zvířeti byl v daném případě naprosto bez užitku!Globálně vůbec nejčtenější deník psaný v angličtině „Dailymail.co.uk“ („Mail Online“) zveřejnil 23. listopadu 2014 další příběh, který názorně dokumentoval úspěšnost dobrovolné lidské spolupráce/pomoci: ta zase porazila na celé čáře metody státního vynucování RFID identifikace zvířatúzce souvisejícího legislativního násilí. Slečna učitelka Vicky Perryová chová dvouletou černobílou očipovanou kočku jménem Martina, kterou si adoptovala a velice zamilovala. Loni po čtyřech letech pobytu na Sicílii zatoužila Perryová vidět opět svůj domov. Naplánovala si tedy odjezd zpátky do anglického Wakefieldu. Jelikož však platí v Evropské unii poměrně striktní, mnohdy nesmyslné, předpisy pro přesuny zvířat přes hranice jednotlivých členských států a jakákoliv opakovaná úřední kontrola v rámci přestupů mezi různými druhy dopravních prostředků (letadlo, vlak, trajekt, autobus, taxík) zvířata zbytečně stresuje, zvolila Perryová pro celou trasu Martiny z Itálie do Británie pouze služeb řidiče automobilu přepravní firmy „Shiply“ za cenu zhruba 26.000,-Kč. Chovatelka posléze odcestovala v dobré víře domů sama, kde se už těšila na návrat své kočky. K tomu však nemělo dojít. Martina totiž řidiči utekla v prostoru francouzského města Nice. Šofér ji zde několik dnů marně hledal, načež své úsilí vzdal. Teprve pak kontaktoval Vicky Perryovou, která ihned rozběhla pátrací akci v italských/britských/francouzských registrech údajů očipovaných zvířat, dále na Internetu, sociálních sítích. Po deseti dnech obdržela přes Facebook od soucitného občana zprávu, že by se Martina mohla nalézat v jednom baru v Nice. Bez meškání se tam rozjela nehledě na investované finanční prostředky nebo svůj čas. Tady také došlo ke šťastnému shledání kočičího mazlíčka se svou majitelkou: díky vzájemné lidské ochotě/zájmu pomáhat a nikoliv skrze státní mašinérii povinného vynucování čipování zvířat. – Mezinárodní sdělovací prostředky byly obzvláště v letech 2013/2014 doslova bombardovány příběhy zoufalých lidí, kteří naivně věřili pod vlivem různých lobbistických/marketingových/líbivých sdělení tomu, že když nechali své zvíře očipovat, tak se jim vždy bez problémů zase vrátí. Bohužel to není pravda: Společenství webu Necipujtenas.CZ na tuto realitu neustále důrazně upozorňuje. Nejnověji např. ve své analýze oficiálních statistických dat Městské policieOstravy (třetí největší město v České republice; přibližně 300.000 obyvatel). – Čipování představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Například slovenští občané již byli minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně také rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 nebo analýza neústavnosti vymáhání čipování v České republice z provenience specialisty na ústavní právo z Právnické fakulty Univerzity PalackéhoOlomouci (druhá nejstarší právnická fakulta v ČR z hlediska založení) Váženého pana Tomáše Grygara, jenž mj. zastával funkci místopředsedy Strany Svobodných občanů (Svobodní) v Olomouckém kraji, a zhodnocení ilegálnosti povinného označování psů formou identifikačních mikročipů sepsané Společenstvím webu Necipujtenas.CZ: Všechny tyto faktické údaje poskytly velkou naději na zastavení legislativního čipovacího násilí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku. Vždyť donucování obyvatelstva k označování psů mikročipy slouží hlavně k doslova povinnému obohacení výrobců RFID transpondérů a na tento jejich „business“ navázaných fyzických i právnických osob. – Společenství webu Necipujtenas.CZ už 26 měsíců trpělivě všem lidem dobré vůle vysvětluje: Vymáhání čipování dosud nikde nevyřešilo problémy s opuštěnými nebo týranými zvířaty. Zkušenosti z celého světa i České republiky potvrzují: Čipování je pouze další rizikový/složitý/předražený, často nefunkční systém.

  Zdroj: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2846627/Teacher-traced-lost-cat-1-000-miles-away-Facebook-plea.html

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 6. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Zkušený šéf-editor odborných periodik zaměřených na nové technologie varuje mezinárodní veřejnost před vážnými riziky RFID čipování lidí!Paul Whytock pracoval jako konstruktér pro slavnou americkou automobilku „Ford Motor Company“. Posléze využil své zkušenosti na pozici šéf-editora několika odborných časopisů. Technologické publicistice věnoval přes 20 let intenzivní činnosti. Působil například v rámci prestižních periodik „Electronic Design“ nebo „Microwaves & RF Magazine“ z mediální skupiny „Penton“. Přednedávnem nastoupil na pozici evropského editora pro britský specializovaný elektronický server s globální působností „Electropages.com“ (vznik roku 1999) v Dorsetu, kde také publikoval 5. února 2015 svůj článek nazvaný „Čipování lidí. Proniká nám už Velký bratr doslova do našich těl?“ („Micro-chipping humans. Is Big Brother getting under our skins?“) – Whytock hned na úvod svého textu položil široké veřejnosti otázku: Co kdyby se tak situace obrátila a všichni chovatelé zvířat schvalující čipování různých domácích mazlíčků by nyní museli sami strpět své povinné označení RFID transpondéry? „A jak by se asi cítili, kdyby na ně začal vyvíjet tlak jejich zaměstnavatel, aby podstoupili vlastní sebe-očipování?“ Jak by to asi dopadlo? Autor článku hned sám odpovídá: Určitě by takovou situaci nevnímali nijak pozitivně, jestliže by se sami stali „terčem této formy elektronické identifikace“. – Paul Whytock použil výše uvedená slova v přímé návaznosti na signifikantní situaci kolem nedávného očipování zaměstnanců ve Švédsku. Popsal také základní frekvenční rozdělení RFID transpondérů. Zdůraznil: Dnes již umí čipy dálkově komunikovat s chytrými telefony, počítači aj. elektronikou. Jde o velmi sofistikovaná zařízení. – Podle vyjádření jednoho z hlavních propagátorů čipování lidí ve stockholmském technologicko-kancelářském komplexu „Epicenter“ pana Hannese Sjoblada (RFID čip má pod kůží své ruky) totiž: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje v rámci koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom”, "The Office of Communications“, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) Pro srovnání: Český expert na problematiku čipování lidských bytostí, novinář/publicista Marek Zouzalík z prestižních „Hospodářských novin“ (IHNED.cz; Economia, a.s.) v únorovém vysílání (2014) televize ČT24 potvrdil, že lze člověka sledovat pomocí implantovaných mikročipů: „Technicky to samozřejmě jde. Technicky jde všechno.“ Bylo by to třeba možné v turniketech metra, na nádražích nebo v mýtných branách (viz výše koncepce chytrých měst) a vůbec v hromadné dopravě. Již dnes lze totiž monitorovat občany na dálku skrze karty vybavené RFID technologií. Podle Marka Zouzalíka se mohou občané nadít svého očipování především v souvislosti s bojem proti terorismu: Čip slouží jako jednoznačná identifikace osoby“ v rámci „protiteroristického opatření“. Jde o „identifikační doklad“. V případě implantovaného RFID transpondéru pak „ten policista ho sejme ten čip ve vašem těle a těžko budete tu svoji identifikaci padělat. Mělo by to větší relevanci než karta (třeba občanský průkaz), ptal se moderátor ČT24? Expert Zouzalík odpověděl: „Přesně tak.Šéf-editor Whytock dále ve svém článku poukázal na zdravotní rizika „migrace čipu v lidské tkáni“ a naopak na problém, když RFID implantát sroste s tkání pod kůží člověka, což může zkomplikovat budoucí odstranění čipu“. Vždyť jen podle dosavadních zkušeností trvá plné usazení implantátu v lidském těle40 až 60 dní“. Bývá třeba doprovázeno „svěděním“: občan by mohl svým „intenzivním škrábánímčip uvolnit. (Přeci každý, koho někdy píchl komár, potvrdí, že svědění bývá nesnesitelné.) Jsou popsány případy, kdyextrémní tlak jako třeba přímý pád na ruku“ s voperovaným mikročipem (viz veterinární zprávy) dokáže RFID transpondér „rozbít“. – V neposlední řadě existují reálná bezpečnostní rizika. Z hlediska elektronického bankovnictví je nepředstavitelné přistupovat ke svému účtu pouze na základě implantovaného mikročipu v ruce s nešifrovaným přenosem dat. Stačí si jen představit děsivý příklad nějakého šíleného teroristy, jak „seká ruku“ svým obětem a tu pak i s čipem používá třeba ke „vstupu do budovy“ banky. No a to už ani nikdo raději nemluví o zcela běžném hacknutí čipu a ztrátě „osobního soukromí“. Mohlo by tedy čipování lidí znamenat opravdový konec naší svobodné civilizace? Whytock: Přiznejme si, že jen například takové chytré hodinky jsou již považovány za snadnou cestu k neoprávněnému získání osobních údajů a mikročipy mohou představovat stejné riziko.– Takže je to celé slavné čipování lidí vůbec „dobrý nápad“? Technologický expert Paul Whytock: Domnívám se, že jde o to, aby čipování zůstalo vždy pouze v rámci „individuální volby a rozhodně by to nemělo být něco, co budou vyžadovat zaměstnavatelé“. Společenství webu Necipujtenas.CZ k výše uvedeným informacím dodává: Lidem jsou navíc dobře známé snahy části urputných politiků o povinné vynucení čipování domácích zvířat a postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu známého biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. – Švédsko bývá dáváno občanům ČR za v uvozovkách „vzor“ především v agendě daňového zatížení. Úzce související označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle pak jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ a inspirovat se opět „zářným“ Švédskem třeba nápadem na povinné čipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde a bude se to dokonce snažit prosadit dle tzv. „veřejného zájmu“ podobně jako očkování. Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.electropages.com/2015/02/micro-chipping-humans/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ofcom-the-office-of-communications-document-highlighting-dangers-of-rfid-microchips-and-other-implantable-devices-for-our-society-in-the-era-of-smart-cities-great-britain-27-1-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bbc-the-daily-telegraph-tvnz-epicenter-stockholm-rfid-microchipping-employees-sweden-january-2015.jpg

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 5. února 2015: Fakta/Rizika čipování/Média: Hlavní česká a slovenská média varují před vynucováním čipování lidí! Poukazují v této souvislosti na vážný morální hazard a zřetelná rizika pro zachování lidské svobody, soukromí celé naší civilizace! – Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo ve svém článku již 30. ledna roku 2015 o pokusu vyvolat módní vlnu implantací RFID identifikačních transpondérů lidem/zaměstnancům ve Švédsku, který podpořil sebeočipováním také dlouholetý/známý reportér prestižní britské BBC. Ve dnech 3. a 4. února 2015 pak věnovala hlavní česká i slovenská média tématu čipování lidských bytostí nezvykle velkou pozornost. – „TV Markíza“, nejsledovanější slovenská soukromá televize a její hlavní večerní zpravodajská relace „Televízne noviny“, například odvysílala 3. února kromě popisu švédské ´čipovací kauzy´ také anketu, kde se drtivá většina občanů vyslovila proti implantacím mikročipů do svých živých organismů. Jedna respondentka třeba uvedla: Stačí, že už čipují také psy a teď už také lidi? Redakce televize „Markíza“ ve své reportáži dále oznámila, že samotné čipování fyzických osob představuje značně nevýhodné opatření s ohledem na riziko neomezeného monitorování pohybu zaměstnanců a jejich zvyklostí mimo vlastní pracoviště. Uznávaný slovenský IT specialista Ondrej Macko k tomu prohlásil, že když už by byl očipovaný, tak se toho nemám jak zbavit“, jelikožv případě toho čipu už nemám možnost volby“, dejme tomu jako když si připnu tzv. ´wearables´, chytrý náramek nebo použiji čipovou kartu apod. „Čipování lidí se už tedy dostalo i do Evropy,“ uvedla navíc reportérka „Markízy“. – Čtvrtého února 2015 komentovala česká televizní stanice ČT24 v několika svých živých vstupech možnost implantací RFID transpondérů zaměstnancům firem na území ČR. Např. citovala velmi signifikantní vyjádření jednoho z hlavních propagátorů čipování lidí ve švédském technologicko-kancelářském komplexu „Epicenter“ pana Hannese Sjoblada (RFID čip už má pod kůží své ruky): „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový globální trend prokazatelně existuje v rámci koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom”, "The Office of Communications“, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici ZDE.) Moderátor ČT24 si přizval do studia jako svého experta na problematiku čipování lidských bytostí novináře/publicistu Marka Zouzalíka z prestižních „Hospodářských novin“ (IHNED.cz; Economia, a.s.). Pan Zouzalík připomněl, že identifikační mikročipy určené pro lidi byly v USA schváleny k distribuci před deseti lety vládní agenturou „FDApod obchodní značkou VeriChip“. Dnes není problém rozšířit funkce takového čipu mimo pouhou identifikaci držitele. Na dotaz moderátora ČT24 pan Zouzalík připustil sledování člověka pomocí implantovaných mikročipů: „Technicky to samozřejmě jde. Technicky jde všechno.“ Bylo by to třeba možné v turniketech metra, na nádražích nebo v mýtných branách ve městech (viz výše koncepce chytrých měst) a vůbec v hromadné dopravě. Již dnes lze totiž monitorovat občany na dálku skrze karty vybavené RFID technologií. Podle Marka Zouzalíka se mohou občané nadít svého očipování především v souvislosti s bojem proti terorismu: Čip slouží jako jednoznačná identifikace osoby“ v rámci „protiteroristického opatření“. Jde o „identifikační doklad“. V případě implantovaného RFID transpondéru pak „ten policista ho sejme ten čip ve vašem těle a těžko budete tu svoji identifikaci padělat. Mělo by to větší relevanci než karta (třeba občanský průkaz), ptal se moderátor? Expert Zouzalík odpověděl: „Přesně tak.“ Moderátor posléze položil dotaz na sledování zvířat, která by procházela určitými kontrolními stanovišti, aby se „ovce vždycky vrátily tam, kam mají“. Pan Zouzalík odpověděl: „On je to v podstatě úplně stejný princip, jako když dnes očipujete psa.“ Podobně čipujete také lidi: „Takže ano,“ tímto způsobem lze sledovat pohyb našich občanů i jejich čtyřnohých domácích mazlíčků. – Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. je univerzitní pedagog/odborný konzultant pracovního práva, který působil na pozici docenta Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK. Dne 4. února 2015 byl taktéž hostem živého vysílání ČT24. Jednoznačně zde uvedl: Nikdo nemůže člověka nutit k čipování sebe samého; „mělo by být patrné, jakým přístrojem jsem sledován, kde jsou uloženy kamery, jak budou údaje vyhodnocovány a jak budou ukládány záznamy“. Samotné monitorování skrze implantovaný čip by prý bylo možné pouze na pracovišti po vstupu do budovy nebo na pracovní cestě, ale mimo pracoviště nikdy: „A to v případě, pokud o tom zaměstnanec bude předem vědět a bude s tím souhlasit a zaměstnavatel mu vysvětlí, jak čip funguje, zdůraznil právní odborník Hůrka. „Bál bych se zásahu do soukromí zaměstnance, protože přeci jenom zaměstnanec je v jakémsi podřízeném postavení.“ Odmítnutí čipu by mohlo být podle něj případně i předmětem diskriminace. JUDr. Petr Hůrka navíc odkázal na paragraf 316 Zákoníku práce o monitorování zaměstnanců na pracovišti, které je umožněno jen v případech, kdy je k tomu vážný důvod, nezasahuje to do soukromí a zaměstnanec musí o všem jasně vědět: jak je sledován. Ve vztahu k zaměstnancům nelze používat ani skryté kamery. Petr Hůrka dále v ČT24 odmítl budoucí povinné čipování občanů: Soukromí je daleko důležitější a jsou zde předně mezinárodní úmluvy, které by něco takového České republice nedovolily, protože soukromí a lidskou svobodu si naše civilizace zatím velice cení. V případě vynucování čipování by také šlo o porušení tělesné integrity: musel by k tomu dát člověk souhlas, „protože ten zásah do toho organismu tam určitý jea mikročipu ve svém těle se nemohu jen tak „zbavit“, také odložit ho nemohu“ a už to je „zásah, už to je rozdíl“, ale „aspoň bych čekal, že ho mohu kdykoliv vypnout. Když by posléze už zaměstnanec RFID transpondér nechtěl, tak by mu ho musel zaměstnavatel nechat vyjmout a to „bez jakýchkoliv zásahů do pracovního poměru“. Hlavně: „Nemělo by to být nikterak k tíži toho zaměstnance, že už ho nechce.“ – Česká veřejnoprávní rozhlasová stanice Radiožurnál si pozvala 3. února 2015 do svého publicistického pořadu Šedesát minut opět Marka Zouzalíka, jenž zde mj. řekl, že „budou přibývat“ firmy, které budou čipovat své zaměstnance. Připustil zároveň: „Tak samozřejmě zdravotní komplikace to může způsobit, ať už jak reakcí na ten samotný materiál toho čipu a nebo protože to zařízení za určitých okolností vysílá signál nějaký, tak i to může způsobit nějaké zdravotní problémy.“ Pan Zouzalík zdůraznil: „Ten Verichip by se dal použít i jako Opencard“ a „je to v podstatě to samé, jen v jiné formě“. Moderátor hned přitakává: „Takže si tramvajenku můžeme v budoucnu nechat implantovat pod kůži.“ K otázce zneužití technologie RFID expert Zouzalík sdělil: To nebezpečí je poměrně hodně velké, jelikož údaje jsou v paměti čipu zaznamenány v „nekódované podobě“. Možné vynucování čipování lidí např. státem pak může dle Zouzalíka „souviset se současnou politicko-bezpečnostní situací a určitě bude tlak na to, aby nějakým způsobem se identifikace osob zdokonalila“. – Ve stejné rozhlasové relaci vystoupil k tématu čipování lidí Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jenž se specializoval na otázky evoluční biologie a lékařské i environmentální etiky. Je český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel, farář lechovické farnosti, farní vikář (kaplan) Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora (jejímž farářem je Tomáš Halík). Marek Vácha: „Určitě bych se velmi přimlouval za to, aby to bylo dobrovolné. Jo, tohle se určitě nesmí nikomu nutit.“ Dle svých poznatků ze studia webových debat britské veřejnosti k čipování lidských bytostí českým posluchačům vysvětlil, že většina názorů „byla odmítavých“. Navíc „celá řada těch přispěvatelů taky citovala v tom křesťanském kontextu knihu Apokalypsu, 13. kapitolu, kde je právě o tomto řeč v knize Zjevení svatého Jana, o jakémsi znamení teda, které budou mít muži i ženy a otroci i svobodní“. Vácha: „Myslím si, že mít čip jako někde mezi palcem a ukazováčkem je spíš nevýhoda než výhoda,“ vzhledem ke stávajícím kartám atd. – Dopolední Radiožurnál odvysílal 4. února 2015 příspěvek k čipování lidí od reportéra Martina Karlíka. Ten popsal, že implantace mikročipu člověku trvá „chvilku, podobně jako když necháte očipovat psa“ a „čipy by se daly využít na cokoliv, třeba i jako jízdenka v Praze, známá karta Opencard nebo v podstatě kdekoliv jinde, kde se teď setkáváme s různými čipy a čipovými kartami.“ Moderátorka Lucie Výborná: „Umím si představit, že takové čipy se dají docela solidně zneužít.“ Karlík: „Informace v čipech se dají zatím poměrně snadno zneužít, protože se zatím nekódují, takže je přečte každá čtečka. Co se týče zdravotního problému, tak není podle lékařů vyloučeno, že se objeví třeba nějaké alergické reakce, když bude mít člověk pod kůží cizí předmět.“ Marek Vácha k tomu v pořadu ze záznamu dodal: „Já bych asi jako velmi protestoval proti tomu, kdyby to mělo být povinné.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ k výše uvedeným informacím dodává: Lidem jsou navíc dobře známé snahy části urputných politiků o povinné vynucení čipování domácích zvířat a postihy jejich lidských chovatelů formou legislativního násilí (viz Ostrava) a tzv. „čipovacích komand“ (zpravidla jednotky městské policie, úředníků nebo pověřených firem) v duchu známého biblického proroctví z knihy Zjevení sv. Jana: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.Švédsko bývá dáváno občanům ČR za v uvozovkách „vzor“ především v agendě daňového zatížení. Úzce související označování lidských bytostí různými typy mikročipů v/na těle pak jde ruku v ruce s úsilím o lepší kontrolu toku financí a dosažení důslednějších forem povinného online finančního vytěžování všeho/všech (viz plán české vlády na zavedení elektronické evidence tržeb). Je tedy otázkou, kdy někoho v České republice napadne, že bychom se měli tzv. „přizpůsobit pokroku“ a inspirovat se opět „zářným“ Švédskem třeba nápadem na povinné čipování občanů. Dříve nebo později s tím jistě někdo přijde a bude se to dokonce snažit prosadit dle tzv. „veřejného zájmu“ podobně jako očkování. Z hlediska čipování čtyřnohých domácích mazlíčků je tento trend už patrný všude na světě. – (Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany na výše uvedený neblahý mezinárodní vývoj. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.)

  Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/300523-cip-implantovany-pod-kuzi-nastroj-sledovani-nebo-uzitecna-novinka/; http://www.tvnoviny.sk/videospravy/televizne-noviny/v25855_televizne-noviny; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/bbc-the-daily-telegraph-tvnz-epicenter-stockholm-rfid-microchipping-employees-sweden-january-2015.jpg; http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3308161, Dopolední Radiožurnál (4. února 2015, stopáž 09:08:18 až 09:08:34, 09:11:35 až 09:14:42); http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3307856, Šedesát minut (3. února 2015, stopáž 21:16:43 až 21:24:19)

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků od roku 1999 až do současnosti je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/

 • 2. února 2015: Fakta/Rizika čipování: Britská tradiční charitativní organizace bojuje proti množírnám štěňat a přitom zároveň odmítá státní vynucování čipování zvířat! – Charitativní organizace„Naturewatch Foundation“ (NF) sídlí v krásném britském lázeňském městě Cheltenham (cca 115.600 obyvatel; zhruba 60 kilometrů severozápadně od Oxfordu) v hrabství Gloucestershire. Vznikla již roku 1991 pod státním registračním číslem 1039679. Své aktivity vyvíjela například kromě území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska navíc v Bulharsku, Litvě, Rumunsku, Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině. Proslula především mnoha akcemi na ochranu týraných zvířat. Nejnověji se zabývá kampaní proti tzv. množírnám štěňat. Finanční prostředky (několik miliónů korun ročně) získává NF z darů občanů, kteří s jejími cíli sympatizují. – Oficiální web „Naturewatch Foundation“ jasně sděloval široké veřejnosti druhého února 2015 v článku nazvaném Čipování nepředstavuje odpověď – Vládo dej od toho ruče pryč“ („Microchipping is not the answer Government get-out), že vynucování implantací RFID mikročipů do živých těl zvířat neodstraní problém s množírnami ani s nebezpečnými psími útoky na lidi a taktéž nepomůže zvrátit trend neustálého nárůstu počtu opouštěných/týraných čtyřnohých nejlepších přátel člověka. – Představitelé NF ke všemu tvrdě zkritizovali odborné poradce britské vlády za to, že pořád doporučují jako všelék de-facto pouze vymáhání čipování zvířat, ale opravdové řešení výše uvedené problematiky nikdy neprosazují. Více než třiadvacetileté zkušenosti NF tak souzní s tezemi Společenství webu Necipujtenas.CZ. Čipování zkrátka představuje jakožto nedokonalý/složitý/předražený identifikační systém vážná rizika včetně těch zdravotních. Mj. proto byli například slovenští občané minulý rok osvobozeni od zákona o povinném čipování pejsků/koček/fretek. – Ostatně i rozsudek polského Nejvyššího správního soudu z roku 2014 nebo an