Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv 11

 • 18. května 2016: Média: Propagace ukončení používání hotovosti a externího očipování občanů spojená s koncertem světoznámé kapely AC/DC v Praze! Nechají se obyvatele ČR označit a v konečném důsledku monitorovat v honbě za svou zábavou? Jaké důsledky může mít absolutně nekritická davová akceptace bezkontaktních transpondérů pro zachování přirozených práv/svobod každého člověka? – Světoznámá australská kapela AC/DC vznikla roku 1973 v Sydney. U jejího zrodu stáli bratři AngusMalcolm Youngovi. Proslavila se jako průkopnice hudebního směru s názvem heavy metal. AC/DC patří v České republice k velice populárním skupinám, jejichž koncerty bývají zcela vyprodány. Zřejmě k tomu také dojde na nejbližším známém vystoupení AC/DC v Praze dne 22. května 2016. Nicméně fanoušci kapely, kteří preferují svobodu, bezpečnost, zachování soukromí a nebo zkrátka odmítají přijímat své označování formou externích RFID/NFC transpondérů to budou mít zase o něco více složitější. Pořadatelská agentura „LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o.“ se totiž rozhodla připravit pro své klienty v rámci předpokládaných nákupů občerstvení v prostorách koncertního areálu překvapení: v takovém případě povinnou akceptaci elektronických plateb, externího očipování, identifikaci skrze tzv. ACDC RFID dálkově čitelné bezkontaktní čipové karty s digitální peněženkou (viz např. systém „IntelliPay“) a propojením na digitální účet. Za tuto naprosto zbytečnou operaci si fanoušci připlatí v případě svého zájmu třeba o populární bagety nebo perlivou vodu či kávu aj. nápoje nevratný poplatek 25,- Kč (přitom k nabití karty je nutné mít dalších minimálně 300,- Kč a maximálně 1.000,- Kč; pokud poklesne kredit na kartě pod 100,- Kč, je prý systémem automaticky navýšen na dalších 500,- Kč). Hotovostní transakce zkrátka nebudou pro nákup jídla/pití povoleny. V areálu ke všemu bude platit zákaz nošení lahví z tvrdého plastu, kovu a světe div se: návštěvníci si nemohou přinést z domova běžně používané potraviny/tekutiny (kromě bezpečnostních důvodů za tím přirozeně také stojí snaha o docílení většího zisku při nahromadění velké masy lidí v rozehřátém prostoru apod.). Paradoxně ale upomínkové předměty naopak bude možné uhradit výhradně hotovostí a nikoliv výše uvedenou čipovou kartou (SIC!) vydávanou v místě konání koncertu v několika desítkách tzv. „dobíjecích stanic“. Aby toho nebylo málo: nebude k dispozici ani parkování nebo úschovna zavazadel či dokonce šatna. Oficiální cena za vstupenku na koncert AC/DC se přitom pohybuje v rozmezí od v uvozovkách „lidových“ 1.690,- Kč do 2.490,- Kč. Některým spotřebitelům se takové podmínky líbí, jiným zase nikoliv: ti si raději daný koncert protentokrát odpustí. – Není jistě bez zajímavosti připomenout symboliku a pocity, které si mohou někteří posluchači s AC/DC někdy svobodně asociovat. Jde předně o satanismus a jeho závažné společenské projevy. Na druhou stranu samotná hudební skupina se oficiálně/konstantně vyjadřovala v médiích tak, že se satanismem nemá nic společného: šlo jí vždy prý pouze o vyvolání většího veřejného zájmu, šokování publika, nikoliv o propojení s okultismem apod. Nicméně zkrátka faktem je: v písních nebo na albech AC/DC náznaky propojení se satanismem byly. Vynikal v tom obzvláště tragicky zesnulý zpěvák Bon Scott, jenž nosil kolem svého krku pentagram a získal mezinárodní věhlas svým songemHighway to Hell“ (dálnice do pekla). Podobně to lze dokumentovat také např. později na písni „Hells Bells“ (pekelné zvony) v podání Briana Johnsona. – Jistě také stojí za úvahu otázka: zda členové AC/DC souhlasí s připravenými podmínkami, čipováním a označováním svých platících fanoušků v Praze. Možná, že o zdejší spotřebitelské situaci ani nevědí. Každopádně se nechali zastupovat mediální agenturou, která v ČR externí čipování nejen propaguje, nicméně také v rámci zastřešující pořadatelské činnosti z hlediska plateb za občerstvení v daném případě vynucuje. Proč nebyly lidem umožněny lepší tržní podmínky a daleko svobodnější metody plateb včetně spotřebitelské identifikace není jasné. – Koncert AC/DC také zapadá do celkového globálního vývoje. Podle takového trendu musí mít každý předmět, člověk, dokonce služba své nezaměnitelné číslo, označení v patřičné databázi, registru. Mnoho radikálních politiků působících v rámci euroatlantické civilizace (včetně České republiky) pak pomocí zmíněného opatření hledá řešení nejrůznějších společenských problémů. Vyvstává zde tedy další dotaz: Bude některý z nich prosazovat jako v uvozovkách „vhodný“ recept povinné/interní nebo externí očipování občanů? Jakkoliv se může někomu takové opatření líbit: Šlo by především o naprostou degradaci ústavních přirozených práv/svobod člověka. – A nabízí se celá řada dalších závažných/etických otazníků v rámci požadavků na přesnější identifikaci (třeba pod rouškou boje s terorismem, zabezpečení podmínek bezhotovostní společnosti) a vynucovaní označování všech zcela nevinných občanů. Jednou prolomená etická bariéra tzv. „ze zákona“ by se pak jen těžko dostávala zpět na původní úroveň. Přitom bezpečnostní složky mají již dnes k dispozici i bez čipování dostatečné nástroje: jak občany bránit vůči různým hrozbám. Samozřejmě nejlepší metody své ochrany mají vždy v rukou samotní občané. – Věc má také svůj náboženský rozměr. Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní (viz mj. výše aktivity agentury zastupující v ČR kapelu AC/DC) důvody k obavám. Díky přetechnizované globální civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k jedině možným bezhotovostním transakcím, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ plně respektuje svobodu uměleckého projevu, svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Na druhou stranu nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

Zdroj: http://www.livenation.cz/show/795508/ac-dc-rock-or-bust-world-tour/Prague/2016-05-22/cz; https://acdcprague2016.pay.intellifest.com/info; http://echopromotion.cz/files/ACDC_2016_TZ_pokyny.pdf; https://acdcprague2016.pay.intellifest.com/login; http://www.ireport.cz/clanky/news/na-koncerte-ac-dc-si-obcerstveni-za-hotovost-nekoupite-musite-mit-specialni-kartu

 • 17. května 2016: Média: Další pokus o popularizaci interního/invazivního čipování dětí: podobně jako v případě psů, koček! Podlehnou Američané cílenému marketingu a nechají svým potomkům implantovat mikročipy? Degradují tak lidské bytosti na úroveň zvířat? – Americká televizní stanice WFLA-TV (vznik roku 1955; teoretický dosah: cca 600.000 občanů) spadá pod křídla mediálního gigantu NBC. Vysílá pro obyvatelstvo floridských měst TampaSt. Petersburg. Třináctého května roku 2016 seznámila své diváky s propagační reportáží na téma: výhodnost interního čipování a 24/7 monitorování dětí. Rodiče měli být k takovému kroku motivováni v rámci větší bezpečnosti svých synů/dcer. Reportéři WFLA-TV proto například lidem připomněli tragickou událost utonutí batolete v rybníku nebo hrozné stresové chvíle, kdy dítě třeba i jen na několik sekund zmizelo z dohledu své matky při nákupech v obchodním centru či pracné hledání některých zatoulaných a tělesně/mentálně postižených adolescentů. WFLA-TV se posléze dotázala občanů: Jak daleko by byli ochotni zajít v rámci ochrany dětí/mládeže a zda by svolili k čipování lidí podobně jako v případě domácích zvířat. Výsledná reportáž nakonec proti sobě korektně postavila pro/proti čipovací názory. Oslovené floridské matky většinou jakékoliv čipování dětí odsoudily a rezolutně odmítly. Jde podle nich o příliš invazivní krok, který navíc ohromně narušuje soukromí celé rodiny. Vždyť co když dojde k hacknutí mikročipu a návazného IT systému? Kdejaký „šmírák“ by pak mohl sledovat online na dálku po celém světě pohyb své vyhlédnuté oběti zcela bez jejího vědomí. – WFLA-TV ke všemu citovala IT experta, který potvrdil, že současný globální trend již dlouho směřuje k akceptaci interního čipování. Technologie je podle něj k dispozici; armáda podobné monitorovací/čipovací systémy používá; například světoznámé firmy „Texas Instruments“ nebo „Apple“ by měly aplikovat do praxe speciální čipovací projekty, které budou přijatelné pro ohromné masy lidí; není tedy nač čekat; veřejnost by prý měla dle tohoto experta své označení elektronickými transpondéry nadšeně přijmout. – V USA jsou výše uvedené snahy o prosazení čipování lidí poměrně časté a média o nich každoročně informují. – Nicméně jestliže mnoho radikálních politiků působících v rámci euroatlantické civilizace (včetně České republiky) hledá inspiraci pro řešení nejrůznějších společenských problémů právě v zahraničí, vyvstává zde tedy otázka, zda bude některý z nich prosazovat jako vhodný recept povinné/interní nebo externí očipování občanů. Jakkoliv se může někomu takové opatření líbit: Šlo by především o naprostou degradaci ústavních přirozených práv/svobod člověka. – Vyvstává zde celá řada dalších závažných/etických otázek v rámci požadavků na přesnější identifikaci (třeba pod rouškou boje s terorismem a zabezpečení podmínek bezhotovostní společnosti) a vynucovaní označování všech zcela nevinných občanů. Jednou prolomená etická bariéra formou zákona by se pak jen těžko dostávala zpět na původní úroveň. Přitom bezpečnostní složky mají již dnes k dispozici i bez čipování dostatečné nástroje: jak občany bránit. Samozřejmě nejlepší metody své ochrany mají vždy v rukou samotní občané. – Celá věc má také svůj náboženský rozměr. Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní důvody k obavám. Díky přetechnizované globální civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k jedině možným bezhotovostním transakcím, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://wfla.com/2016/05/13/tracking-kids-via-microchip/; https://youtu.be/QhhFbvdIlw0; http://www.kens5.com/news/tracking-kids-via-microchip-cant-be-far-off-says-expert/153806333; http://www.infowars.com/tracking-kids-via-microchip-cant-be-far-off-says-expert/; http://observer.com/2015/03/can-we-microchip-our-kids-to-prevent-kidnapping/; https://singaporechristian.com/2015/05/11/mark-of-the-beast-experts-warn-that-tracking-kids-via-microchip-cant-be-far-off/; http://oskey.net/2015/05/09/tracking-kids-via-microchip-cant-be-far-off-says-expert/; http://www.inquisitr.com/2076689/expert-prediction-of-microchipping-kids-provokes-fears-of-antichrist/; http://conservativepost.com/liberals-want-to-microchip-our-kids-to-prevent-kidnapping-but-i-see-something-strange-here666/

 • 16. - 14. května 2016: Média: Indonéská vláda oznámila legislativní přípravy k povinnému očipování, 24/7 monitoringu a kastraci těch svých občanů, kteří se dopustili trestného činu znásilnění! – Prestižní tisková agentura „Agence France-Presse“ (AFP) publikovala v první polovině května 2016 překvapivou zprávu: Indonéská vláda (spravuje cca 255,5 miliónů obyvatel) vedená presidentem Joko "Jokowi" Widododem oficiálně oznámila sdělovacím prostředkům přípravy k legislativnímu zavedení povinného očipování, 24/7 monitoringu, chemické kastraci a zpřísnění trestů (až 20 let) pro ty občany, kteří se dopustili závažného trestného činu znásilnění. Výše uvedenou informaci následně převzalo mnoho mezinárodních médií. – Indonéský president skutečně může zavést povinné čipování již jen prostřednictvím tzv. zrychleného zákonodárného procesu formou svého dekretu bez přímého vlivu parlamentu (Lidové konzultativní shromáždění). – Takové radikální řešení si vyžádaly protesty rozzuřené veřejnosti. V dubnu 2016 totiž došlo na západě indonéského ostrova Sumatra k děsivému hromadnému znásilnění a zavraždění mladé dívky. Policie následně zjistila, že mohlo tento čin spáchat až 14 většinou mladistvých podezřelých. Následně 12 z nich dopadla. Na počátku května 2016 pak vypukly po zveřejnění celé kauzy na sociálních sítích a přímo v ulicích občanské demonstrace. Lidé chtěli uvalit na zadržené mladíky ty nejpřísnější tresty obzvláště pod dojmem podobných, hrůzných a vysoce sledovaných událostí z roku 2012 v indickém Dillí. – Následná celonárodní indonéská debata vyústila po poradě vlády mj. v navrhované povinné očipování a neustálé monitorování sexuálních násilníků: především by k tomu docházelo i po jejich propuštění z výkonu trestu. – Indonéské ministerstvo spravedlnosti údajně již má vše technologicky ošetřeno. Zvolilo nicméně pozoruhodné místo pro případné implantace mikročipů: mělo by jít o lidské kotníky. Z toho lze tedy usuzovat: půjde spíše než o interní očipování o tzv. externí/monitorující náramky. – Indonéská vláda se domnívá: Všemi výše uvedenými kroky dojde ke zmírnění drastických statistik, které vypovídají o těžkých sociokulturních problémech v zemi, kde většina populace obviňuje sexuálně napadené ženy z příliš vyzývavého chování/oblékání. Údajně si pak za své příkoří mohou samy. V Indonésii totiž dochází každý den v průměru ke třiceti pěti znásilněním žen. Dokonce 26,2 % Indonésanů přiznalo, že se ve svém životě již někdy účastnili znásilnění. – Společenství webu Necipujtenas.CZ soucítí s oběťmi výše uvedených trestných činů a plně respektuje právo každého národa na úpravu svých zákonů. Nicméně jestliže mnoho radikálních politiků působících v rámci euroatlantické civilizace (včetně České republiky) hledá inspiraci pro řešení nejrůznějších společenských problémů v zahraničí, vyvstává zde tedy otázka, zda bude některý z nich prosazovat povinné/interní nebo externí očipování/monitoring násilníků i po jejich propuštění z výkonu trestu. Jakkoliv se může někomu takové opatření líbit: Šlo by především o naprostou degradaci justičního systému, který pohlíží na člověka po odpykání trestu jako na nevinného. Taková osoba by se již nikdy nemohla zcela zapojit do společnosti (například by si kdokoliv dohledal pomocí Internetu a čipu její polohu). Docházelo by nepochybně k mnoha sebevraždám těch, kteří si již svůj trest odpykali, případně k posílení recidivy v rámci jakési společenské pomsty. – Vyvstává zde celá řada dalších závažných/etických otázek. Nepochybně by posléze bylo slyšet volání po povinném nošení či implantaci čipů také širšímu spektru trestaných osob a posléze v rámci požadavků na přesnější identifikaci (třeba pod rouškou boje s terorismem a zabezpečení podmínek bezhotovostní společnosti) také k vynucovanému označování všech zcela nevinných občanů. Jednou prolomená etická bariéra formou zákona by se pak jen těžko dostávala zpět na původní úroveň. Přitom bezpečnostní složky mají již dnes k dispozici i bez čipování dostatečné nástroje: jak občany vůči násilníkům bránit. Samozřejmě nejlepší metody své ochrany mají vždy v rukou samotní občané. – Celá věc má také svůj náboženský rozměr. Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní důvody k obavám. Díky přetechnizované globální civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k jedině možným bezhotovostním transakcím, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/indonesia_microchip_alle_caviglie_dei_pedofili_le_nuove; http://www.dailymail.co.uk/news/article-3589013/Paedophiles-MICROCHIPPED-monitored-times-new-plans-Indonesia-following-girl-s-gang-rape-murder.html; http://www.mirror.co.uk/news/world-news/child-rapists-castrated-microchipped-police-7979247; http://www.sbs.com.au/news/thefeed/article/2016/05/16/has-indonesia-gone-too-far-their-latest-crack-down-child-rapists; http://www.digitaljournal.com/news/world/child-rapists-to-be-micro-chipped-castrated-in-indonesia/article/465428; http://www.qatar-tribune.com/viewnews.aspx?cat=philippines&d=20160514; http://www.themalaymailonline.com/world/article/microchip-to-be-placed-on-sexual-offenders-legs; http://www.dailystar.com.lb/News/World/2016/May-13/351980-indonesia-mulls-microchips-for-child-rapists.ashx; http://nation.com.pk/international/14-May-2016/indonesia-mulls-microchips-for-child-rapists; http://www.indiatimes.com/news/world/after-gang-rape-and-murder-of-14-year-old-girl-indonesia-begin-chemically-castrating-child-rapists-255163.html; http://jakarta.coconuts.co/2016/05/16/indonesia-mulls-microchips-monitor-child-rapists-proposed-new-law; http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-mulls-microchips-for-child-rapists; http://www.tempo.com.ph/2016/05/15/news/world/microchips-for-child-rapists/; http://www.thestar.com.my/news/regional/2016/05/13/indonesia-child-rapists-microchips/; http://www.agccommunication.eu/87-globalizzazione/14415-pedofilia-jakarta

 • 13. května 2016: Média/Tiskova-prohlaseni-aktuality: Komentáře a přepisy audionahrávek z jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 20. ledna 2016!http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/
 • 12. května 2016: Média: Prestižní deník „The Chicago Tribune“ informoval o rizicích, nebezpečích a nefunkčnosti systému čipování/identifikace domácích zvířat! – Tradiční americký deník „The Chicago Tribune“ (CHT; vznik roku 1847; několik stovek tisíc výtisků každých 24 hodin) zveřejnil 20. dubna 2016 článek s tématikou čipování/identifikace domácích zvířat. Kromě pozitivních a dobře známých informací o možné prospěšnosti nastřelování RFID transpondérů do živých těl psů, koček aj. živých tvorů však mj. přinesl také vyjádření specialistů, kteří mnohdy na základě své praxe a nebo podrobného studia odborné literatury upozornili širokou veřejnost na závažné problémy, rizika, nebezpečí a nefunkčnosti celého čipovacího molochu. – CHT například potvrdil, že čipování čtyřnohých živých tvorů může způsobovat jistou míru bolesti a také krvácení. – Robin Van Sickleová, manažerka veřejnoprávního odboru péče o ochranu zvířat „Health Department's Animal Care and Control“ v illinoiském okresu Lake County (cca 700.000 obyvatel) sice patří k podporovatelkám čipování, nicméně na druhé straně poctivě pro čtenáře CHT přiznala problémy, které takové označení třeba nejlepších čtyřnohých přátel člověka v realitě přináší: Implantovaný čip totiž není ani v návaznosti na databáze chovatelských údajů nějakým naprosto stoprocentně báječným a úspěšným řešením pro případ ztráty, krádeže, zatoulání zvířat. Manažerka Van Sickleová poukázala na mnoho kauz, kdy tzv. trvalá identifikace formou podkožního transpondéru naprosto selhala při navracení nalezených psů/koček zpět domů především v důsledku neaktuálních informací v registrech. Jakožto daleko úspěšnější řešení se v tomto smyslu již dlouhé roky ukazuje využití fotografické metody a hlavně sociálních sítí, Internetu. – „The Chicago Tribune“ oslovil mj. také doktorku Katherine Albrechtovou, Ed. D., Ed. M., absolventku prestižní Harvardovy university („Harvard University“; Albrechtová aktivně usiluje již od 90. let 20. století díky spolupráci řady sdělovacích prostředků na půdě mnoha institucí včetně Evropské komise o zastavení vynucování povinného označování/čipování člověka, jeho domácích zvířat, věcí, majetku; napsala k danému tématu několik knih jako bestsellery: „Spychips: How major corporations and government plan to track your every move with RFID“; „The Spychips Threat: Why Christians should resist RFID and electronic surveillance“; poskytla mj. přes 2.000 mediálních vystoupení např. pro televizní stanice CNN, MSNBC, ABC; psaly o ní třeba Timesy: „Washington Times“, „New York Times“, dále „Wall Street Journal“, „Business Week“ a desítky dalších zavedených periodik; doktorka Albrechtová patří k aktivním podporovatelkám myšlenek svobody/cti/důstojnosti občanů inspirovaných někdejším senátorem Ronem Paulem a otevřeně se hlásí k víře v Boha), která připomněla občanům výzkumy s tématikou vzniku závažných onemocnění v důsledku zavádění mikročipů do živých těl zvířat. Majitelé psů, koček apod. by si tedy měli být těchto fakt vědomi. Neměli by přistupovat k čipování s bláhovou vírou, že je takový úkon super bezpečný, nikdy se nemůže nic stát. Čip samozřejmě nikomu ani nepřinese jistotu návratu zatoulaného domácího čtyřnohého mazlíčka zpět domů. – CHT navíc zjistil, že ochránci zvířat organizují pravidelné každoroční preventivní/dobrovolné kontroly polohy RFID transpondéru pod kůží psů, aby tak předešli nebo rovnou detekovali případnou a mezi chovatelů již naštěstí dobře známou migraci čipů včetně jejich případné nefunkčnosti a (ne)aktuálních dat v registrech. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.chicagotribune.com/suburbs/lake-county-news-sun/news/ct-lns-dog-microchip-clinic-st-0421-20160420-story.html; https://youtu.be/3E-uGSl2_yQ

 • 11. května 2016: Média: Mgr. Kateřina Dejmalová: Nezvykejme si na šmírovací metody Velkého bratra ani pod hrozbou terorismu! Akceptujeme-li ztrátu našich přirozených práv/svobod v zaměstnání, obecně ve veřejném prostoru, pak už nám veřejná moc sebere tyto tak těžce generacemi našich předků vybojované hodnoty i u nás doma! – Vzpomínka na amerického židovského publicistu/žurnalistu Edwina Blacka, který varoval před riziky označování lidských bytostí včetně moderního čipování, vynucování technologií: a to předně na základě děsivého odkazu druhé světové války. – Český rozhlas Dvojka“ (celoplošné veřejnoprávní vysílání) seznámil širokou veřejnost dne 8. května 2016 v době od 08:30 do 09:00 hod. v pořadu Dr. Zbigniewa Jana Czendlika (římskokatolický kněz polské národnosti působící v ČR a děkan lanškrounský) s životními postoji literární historičky, překladatelky, redaktorky a někdejší ředitelky Lauderových škol při Židovské obci v Praze, ředitelkou Nadace Ivana Dejmala a někdejší kandidátkou Liberálně ekologické strany (LES) pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014, disidentkou: Váženou Mgr. Kateřinou Dejmalovou. Magistra Dejmalová mj. připomněla posluchačům trpké zkušenosti druhé světové války. V porovnání s tehdejší situací si většina občanů České republiky žije opravdu královsky. Bohužel posléze lidé zapomínají na obrovskou důležitost každodenní obhajoby základních hodnot naší civilizace: přirozených práv/svobod člověka. Vysvětlila, že si v této souvislosti vždy vzpomene na své rodiče, kteří se aktivně účastnili proti-totalitního/anti-nacistického odboje. Z tohoto odkazu čerpá velkou sílu pro nynější tristní společenskou situaci. Zdůraznila: Máme velké štěstí, když prožíváme tak dlouhé období bez válečného šílenství. Každý člověk znalý dějin by proto měl ze všech svých sil usilovat o to, aby už nikdy nedošlo ke genocidě, holokaustu, dalším hrůzám, které lidstvo dopustilo včetně totalitních režimů, které zaplevelily po skončení druhé světové války střed a východ Evropy. Důležitou oporou vůči návratu výše uvedeného Zla je v naší euroatlantické civilizaci rozumná míra náboženské tolerance. – Vážená Mgr. Kateřina Dejmalová posléze vyprávěla příběh z dob disentu před rokem 1989, když se účastnila tzv. „bytových seminářů“. Měla tehdy tu čest potkat anglického pastora, který smiřoval protestanty s katolíky v Irsku. Kolegové disidenti mu položili otázku: Co považujete za největší nebezpečí? Pastor odpověděl: atomové elektrárny. Hned zazněly další dotazy, že má asi na mysli možnou ekologickou katastrofu. Nicméně k překvapení všech odpověděl, že on tím ve skutečnosti myslí ohromné riziko ztráty přirozených práv/svobod každého občana: „V rámci toho, že ti lidé (zaměstnanci a také obyvatelé v okolí elektrárny, posléze celý národ, pozn. autora) si zvyknou: když jdou do práce, tak je prohlídnou, ´zrentgenujou´ téměř, zkontrolují, co mají, když odcházejí, přesně to samé, všude jsou kamery. Zvykají si na Velkého Bratra (VB). A v momentě, kdy si zvykneme na VB, tak nám posléze plíživě vstoupí do domácností; a my dneska jsme neustále obklopeni kamerami.“ Kateřina Dejmalová posléze na jedné straně sdělila své pochopení pro potřebná bezpečnostní opatření vzhledem k narůstající hrozbě terorismu, ale „bylo by velmi nešťastné, kdyby někdo ve jménu ochrany, naší ochrany před terorismem, tady zavedl znova diktaturu, protože to je další nebezpečí“. „Čili nejenom pěstovat demokracii a toleranci, ale nenechat si přerůst přes hlavu bezpečnostní opatření.“ „Tyhle hodnoty byly, jsou a budou vždycky ohroženy. Protože vždycky je někdo, kdo chce urvat větší kus (moci) než mu náleží, nebo na nějž má právo.“ – Podle Vážené Mgr. Dejmalové společnost směřuje k diktatuře, jestliže se např. děti učí ve školách tomu, že existuje pouze jedna státem předepsaná pravda a naopak kritické myšlení je potlačováno. Domnívá se: pro přežití naší kultury je zcela zásadní, abychom naše děti již od mala vychovávali k tomu, aby uměly hodnotit informace, vysledovat jejich původ, aby se nedaly zaslepit jednostrannou ideou nebo ideologií. Vždycky se totiž najde někdo, kdo chce pod takovou jednotnou ideologickou záminkou získat moc. A tomu je zapotřebí se důrazně bránit především vzděláváním. Tedy pokud je k dispozici např. nějaká informace z Internetu: ověřujme takový údaj z jiných zdrojů. Je to pravda nebo není? „Neustále zvažuj všechno, co ti někdo vysvětluje a říká, o čem Tě přesvědčuje,“ upřesnila Mgr. Dejmalová. Nikoliv aby to dopadlo tak, jako ty pověstné „tři opičky: nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel a nic neřeknu“. Naopak: „Všechno chci vidět, všechno chci slyšet a na všechno se chci zeptat.“ A nezapomínat hlavně na odvahu. „Protože jestliže jsou tyto hodnoty ohroženy, tak se prostě člověk nemá bát jít je bránit.“ „Strach je nejen otázkou svědomí. Je to také otázka pudu sebezáchovy; a to je také to nikoliv bojovat za hodnoty, ale dokázat je bránit.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) výše uvedená slova Vážené paní Mgr. Dejmalové velice vítá. Obzvláště po tristních, dnes již bez nadsázky dlouholetých zkušenostech s některými ostravskými politiky a jejich tzv. „jedinými pravdami“ a cenzurními zásahy. – Nabízí se zde také ihned další důležitá reminiscence. SwN publikovalo v květnu 2014 článek o americkém publicistovi/žurnalistovi jménem Edwin Black, jehož rodinu těžce postihly protižidovská opatření Hitlerova německého totalitního režimu. Pan Black – držitel řady prestižních literárních a novinářských ocenění – se dlouhé roky zabýval výzkumem činnosti globální společnosti IBM („The International Business Machines Corporation“), která poskytovala nacistům od 30. let 20. století mj. skrze svou německou pobočku „DEHOMAG“ („Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft mbH“) ´know how´ pro systém trvalé „identifikace Židů“ a dalších občanů Německa i států později okupované Evropy. Prostřednictvím děrných štítků – předchůdců čárových kódů a dnešních mikro/nanočipů – umožnilo technologické řešení IBM velmi efektivní/rychlou/úspornou katalogizaci získaných miliónů osobních údajů, označení konkrétních lidí/skupin/národů a následnou systemizaci státem posvěcené perzekuce včetně okrádání osob, jejich využití na otrockou práci a selekci ke konečné likvidaci. Edwin Black prokázal, že odborní specialisté IBM pomohli vytvořit systém číselných znaků pro evidenci informací, řízení deportací, logistiky a také pro odstranění Židů i dalších lidských bytostí. Speciální číslo pro tzv. „sonderbehandlung“ – fyzické zničení nepohodlného člověka – bylo číslo „6“. IBM nabídlo nacistům a „vyvinulo“ pro ně identifikační „rasovou metodu“, jak odlišit v uvozovkách ´běžného člověka od Žida´. Black zveřejnil výsledky svého bádání v knize s názvem „IBM and the Holocaust“. – Black dále mj. upozornil na systém amerického číslování účastníků sociálního pojištění: zde lze také vysledovat z velké části podíl práce IBM. – Vzhledem ke svému historickému výzkumu Black dále varoval před ohromným rizikem tzv. „individualizace statistiky“ (viz též snaha mnoha nynějších politiků o prosazení systému majetkových přiznání a zakázky EET opět pro IBM), když veřejnosti vysvětlil: Za Hitlera docházelo například k tomu, že úředník identifikoval konkrétní jméno, porovnal ho s „účty v bance“, pracovním zařazením, majetkem, pojištěním, příslušníky rodiny, genealogií, členstvím v organizacích, stranách, klubech a vůbec všemi dostupnými údaji (viz také práce IBM na systému amerických internačních táborů) a tohle pak bylo využito jako výdobytek nejmodernější technologie v rámci destrukce ohromného množství nevinných lidí. Ostatně za války byly vyrobeny milióny děrných štítků. „IBM již demonstrovalo, že má schopnost řídit celou společnost směrem ke genocidě,“ prohlásil pan Black. – Firma IBM dodnes nabízí řešení pro zpracování dat i statistickou analýzu například při sčítání lidu v mnoha zemích našeho globálně propojeného světa. – Bohužel, v současnosti ještě stále často vidíme onu tzv. „mentalitu technokratů“, kdy číslo a informace jsou důležitější než humanita (ostravští politici jsou v tomhle excelentním příkladem). Proto je nutné nedovolovat současným zastupitelům, poslancům, senátorů apod., ale také různým marketingovým oddělením soukromých firem a vůbec komukoliv: jen tak automaticky sledovat občany, souhlasit se všudypřítomnými technologiemi – jako je např. čipování, které mají za cíl identifikaci/monitorování svobodného života – zatím – nezotročených obyvatel naší planety. – Moudré a tisíciletími prověřené pravidlo říká: Čím lepší identifikace, tím lepší možnosti perzekuce. Čísla totiž v dějinách ovládala/určovala život nebo smrt miliónů lidí. Pomocí osobního čísla se z obyvatel celých států stávali otroci, doslova dobytek a život byl degradován na věc průmyslové/státní spotřeby. Kontrola všeho a všech: to se nacistům obzvláště velmi líbilo a přirozeně nejen jim. Zapadalo to do jejich představ o uspořádání vševědoucího státu (viz také nynější politici). – Všechny technologie, které mají schopnost posunout lidstvo zase o krok kupředu, mají také schopnost vytvořit lidem ze života úděsnou represi,dodal Black a varoval před zneužitím shromažďování údajů o lidech „ke zlým účelům“. Pak demonstrativně vytáhl aplikační jehlu s čipem a řekl: „Tohle je implantační RFID mikročip, který financuje IBM“ a je používán pro „pacienty, psy, pro domácí čtyřnohé mazlíčky. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy/#/2016-05-08/8; http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3622873; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/edwin-black-ibm-helping-nazis-identification-methods-microchipping-people-1933-1945-2009-web.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/edwin-black-ibm-helping-nazis-identification-methods-1933-1945-number-6-number-of-sonderbehandlung-1.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/antimicrochipping-tracking-rfid-presentation-katherine-albrecht-katina-michael.jpg

 • 9. až 7. května 2016: Média: Další české a slovenské sdělovací prostředky se rozhodly informovat o plánech na propagaci interního čipování/označování lidí v ČR! Zatím jde o dobrovolnou věc. Jakmile však takové nápady získají mezi občany podporu: lze si představit (po zkušenostech s externím čipováním) tlak veřejné moci na akceptaci povinných implantací čipů. – Mezi prvními očipovanými lidmi je již v České republice také jeden Slovák. – Média zároveň přiznávají, že zatím neexistují dlouhodobé klinické studie nežádoucích účinků RFID/NFC transpondérů nastřelených v lidském těle. – http://www.topky.sk/cl/13/1545685/Skupina-ceskych-anarchistov-zacala-cipovat-ludi--Je-medzi-nimi-aj-prvy-Slovak; http://echo24.cz/a/ii9uS/vznika-novy-druh-cloveka-skupina-ztohoven-cipuje-lidi#FJaIHcJFRZ6zu8Mw.01
 • 6. května 2016: Interní/externí čipování odmítá ze závažných důvodů celá řada lidských bytostí napříč světovými náboženstvími! Mnoho politiků a také jiných osobností s možnostmi určovat do bytí či nebytí člověka o tom ještě stále neví! Pro výše uvedené věřící představují veřejnou mocí povinně vnucované čipy symbol materializovaného „chytrého Zla“, jehož symbolika se také objevuje v nejednom proroctví. Pro takové nábožensky cítící občany jde posléze o zásadní otázky jejich životů! Necitlivé/nekompromisní zásahy politiků do této oblasti dokáží způsobit zbytečné životní tragédie! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) publikovalo 2. května 2013 už několik měsíců po vzniku svého webu informace k odmítání externího a interního čipování také především z náboženských důvodů. Kolem dané problematiky existuje velké množství materiálu jak v České republice, tak především v zahraničí. Je proto podivné, že v éře Internetu ještě stále ani mnozí vlivní politici a jejich kolegové, kteří rozhodují o životech občanů, nevědí, že moderní technologie, obecně techniku apod. nevnímá každý člověk s nadšením a už vůbec ne stejně, že má samotné téma čipování také svůj ohromný negativní duchovní/etický rozměr. SwN proto dle květnových (2016) dotazů občanů zveřejňuje níže některé dílčí/konkrétní údaje o církvích, náboženských společnostech a filosofických směrech, jejichž vyznavači mohou odmítnout akceptovat označování sebe, svých blízkých a svého majetku včetně zvířat apod. mj. ve formě RFID/NFC transpondérů. – Samozřejmě také mezi věřícími lidmi jsou na čipování různé pohledy. Nikdy nelze říci: každý z nich bude vždy a za všech okolností pro nebo proti.

Amišové: křesťanská denominace představující jednu z větví novokřtěnců. Její členové jsou soustředěni zejména v Kanadě a USA (konkrétně hlavně v Pensylvánii, OhiuIndianě). Odmítají v jistých případech využívat ve svých domovech elektrickou energii, vymoženosti moderní techniky; většinou nevlastní televizi, rádio, počítač, chytré telefony; neoznačují sebe ani svá zvířata mikročipy apod.; v případě ohrožení svého práva na svobodu vyznání a zasahování veřejné moci do jejich životů neváhají hájit své bližní také formou justiční obrany/pomoci. – http://www.creditcards.com/credit-card-news/amish-and-credit-cards-1278.php; http://amishamerica.com/do-the-amish-use-money/; http://amishamerica.com/13-money-ideas-from-the-amish/; https://environmentkrishna.wordpress.com/2007/09/01/amish-fight-against-microchip-regulations/; http://www.findingdulcinea.com/news/Americas/2008/November/Amish-Farmers-Sue-Michigan--USDA-Over-RFID-Tags--.html; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/3473461/Amish-sue-US-government-for-mark-of-the-Beast-on-livestock.html; http://www.informationliberation.com/?id=1676

Náboženské společenství texaského pastora jménem Tex W. Marrs, jenž sloužil u amerického vojenského letectva („United States Air Force“) a vybudoval se svou ženou konzultační firmu pro predikci technologického vývoje („Tech Trends“); svou biblickou dráhu začínal ve spolupráci s veteránybojů ve Vietnamu. Marrs vede v současnosti (2016) v Texasu dvě křesťanská společenství s názvem „Síla proroctví“ („Power of Prophecy“) a církev domácího biblického studia Bible Home Church, které mají blízko k protestantismu. Je zároveň presidentem nakladatelství RiverCrest Publishing. Chová se svou ženou neočipovaného pejska a „církevní“ kočku. Odmítá využívat štědré daňové úlevy určené pro americké církevní organizace, jelikož se nechce nechat zkorumpovat/kontrolovat špatným finančně-politickým systémem. Místo toho spoléhá na přízeň Boží, své schopnosti intelektuálního uplatnění ve svobodné/tržní společnosti, na dary příznivců, aktivní spisovatelskou (autor mnoha křesťanských bestsellerů), publicistickou, komentátorskou činnost. Díky své plné nezávislosti si tak může dovolit často velice ostře, kontroverzně a nekompromisně kritizovat veškeré nešvary americké, globální, evropské aj. veřejné moci.

Společenství křesťanů kolem Pata Robertsona, proslulého amerického evangelického pastora, mj. autora bestselleru „Nový světový pořádek“ („The New World Order“) a zakladatele globálního křesťanského mediálního gigantu CBN („Christian Broadcasting Network“; vysílá pro 180 států světa/desítky miliónů diváků) se sídlem v městě Virginia Beach (stát Virginie) v rámci komentovaného zpravodajství pořadu „The 700 Club“ (jedna z vůbec nejdéle produkovaných televizních relací kontinuálně už od roku 1966).

Věřící kolem klerika Igora Tarasova („Игорь Тарасов“) z Katedrály Nanebevzetí Panny Marie („Успенский Кафедральный собор“) ve městě „Коло́мна“.

Zcela zásadní význam má také oficiální stanovisko vlivné Ruské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu („Ру́сская Правосла́вная Це́рковь“) k novým technologiím, povinnému čipování, označování lidí i zvířat, hájení občanských přirozených svobod/práv/soukromí a s tím úzce související obrany tradiční rodiny a nevměšování státu do života věřících: bylo zveřejněno 4. února 2013. Uvádí mj.: Církev se musí účastnit diskuse o nastavení vhodných pravidel pro život národa, přitom vůbec „neomlouvá ty, kteří se vyhýbají své občanské povinnosti, nebo mají trestuhodné cíle, ale chrání právo občanů na život ve společnosti v souladu s jejich vírou a zásadami“. Existují zřetelné a stále komplikovanější/rozsáhlejší problémy „spojené s elektronickou identifikací osob, evidencí a zpracováním osobních údajů,“ které ještě ani nedokážeme zcela správně pochopit a proto je třeba jim věnovat velkou pozornost. „Ve společnosti se šíří obavy z toho, že používání doživotního osobního digitálního identifikátoru ve formě kódu, karty, čipu apod. se může stát jedinou možností pro přístup ke všem životně důležitým materiálním a společenským potřebám. Používání identifikátoru ve spojení s moderními technickými prostředky umožňuje získat totální kontrolu nad danou osobou bez jejího souhlasu - sledovat její pohyb, nákupy, platby, absolvování léčby, poskytování sociální pomoci, právně a společensky významné akce a dokonce i osobní život.“ Církev dále upozornila na alarmující shromažďování osobních údajů o dětech, mladých lidech a studentech různých typů škol, které jde nad rámec toho, co je potřeba k jejich výuce. „Mnoho věřících vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s povinným přijetím trvalého/nepřevoditelného/doživotního/identifikačního kódu.“ Kromě toho sílí obavy z „odebírání biometrických osobních údajů“ a ze zavádění „elektronických/identifikačních/implantovatelných zařízení“. Vznikají rozsáhlé, automaticky vyhodnocované databáze údajů z nejrůznějších sfér lidského života a vytvářejí tak velké pokušení: manipulovat se svobodným životem člověka. „Na základě znalosti svých ústavních práv tisíce lidí, včetně pravoslavných věřících, nechtějí ať již z různých důvodů - včetně těch nábožensky motivovaných - přijímat nový identifikační systém, používat dokumenty s osobními elektronickými identifikátory (různé typy osobních kódů, čárové kódování, identifikační čísla). Mnoho z těchto lidí popisuje porušování svých ústavních práv. Často jsou zbaveni zdravotní péče, starobních důchodů a ostatních dávek ...“ Jsou známy případy, kdy bylo těmto disentujícím osobám zakázáno svobodně „nakládat se svým majetkem“, „uzavřít pracovní smlouvu, přihlásit se do školy“, „začít podnikat, platit účty, zařídit si cestovní doklady“. „V důsledku toho se formuje celá vrstva lidí, kteří jsou vyřazeni ze všech oblastí veřejného života.“ CÍRKEV „JE PŘESVĚDČENA, ŽE TYTO TECHNOLOGIE BY NEMĚLY BÝT VYNUCOVÁNY A NEBO BEZ MOŽNOSTI ZVOLIT ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ. TI, KDO ODMÍTAJÍ PŘIJMOUT TYTO TECHNOLOGIE, MUSÍ MÍT K DISPOZICI DOSTUPNOU ALTERNATIVU - POUŽÍVÁNÍ TRADIČNÍCH IDENTIFIKAČNÍCH METOD /.../. CÍRKEV POVAŽUJE ZA NEPŘIJATELNÉ JAKÉKOLI FORMY NÁTLAKU NA OBČANY VEDENÉ ZA TÍM ÚČELEM, ABY LIDÉ AKCEPTOVALI ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKÁTORY, AUTOMATIZOVANÝ SBĚR DAT, ZPRACOVÁNÍ A EVIDENCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÝCH CITLIVÝCH INFORMACÍ“. Občanům musí být umožněno žít normální život i „bez elektronických dokumentů“ a v případě vyčerpání všech jiných možností jim na to musí být také poskytnuty „právní záruky“. Církev „považuje za nepřijatelné vynucování přijetí jakýchkoliv viditelných nebo neviditelných identifikačních značek, nebo implantaci identifikačních mikročipů aj. typů nanoelektronických zařízení na/nebo/do lidského těla“. Občanům musí být sděleny všechny informace o „používání elektronických dokumentů“. Je nutné jim vysvětlit důsledky akceptace používání této dokumentace včetně zajištění možností „měnit obsah těchto záznamů nebo jejich odstranění“ - samozřejmě s ohledem na národní bezpečnost. Měla by být také zajištěna „odpovědnost za ztrátu nebo zneužití osobních údajů“. „Doklady vydané státem nesmí obsahovat údaje“, o jejichž existenci by jejich držitel nevěděl, případně by mu byly nesrozumitelné, či by byly „rouhavé nebo morálně pochybné či urážlivé k pocitům věřících“. Církev vede o těchto otázkách dialog v mnoha zemích světa. Domnívá se, že JE „OBZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÝ PRINCIP DOBROVOLNOSTI PŘI PŘIJÍMÁNÍ LIBOVOLNÝCH IDENTIFIKÁTORŮ, PŘIČEMŽ ZDE MUSÍ BÝT TAKÉ ZAHRNUT VÝBĚR Z TRADIČNÍCH METOD IDENTIFIKACE“. CÍRKEV VYZÝVÁ JEDNOTLIVÉ STÁTY, VE KTERÝCH PŮSOBÍ, „K DODRŽOVÁNÍ TÉTO ZÁSADY “. „JE NUTNÉ RESPEKTOVAT ÚSTAVNÍ PRÁVA OBČANŮ A NIKOLIV DISKRIMINOVAT TY, KTEŘÍ ODMÍTAJÍ AKCEPTOVAT ELEKTRONICKÉ PROSTŘEDKY IDENTIFIKACE.“„V PŘÍPADĚ NUCENÍ OBČANŮ K PŘIJETÍ PODOBNÝCH PROSTŘEDKŮ“ A V DŮSLEDKU TOHO KE „VZNIKU DISKRIMINACE“ SPOJENÉ S „NEČINNOSTÍ“ RŮZNÝCH ORGÁNŮ, PAK CÍRKEV TĚMTO POSTIŽENÝM LIDEM „DOPORUČUJE OBRÁTIT SE NA SOUD“. Existuje zde také reálné nebezpečí předpovězené mj. v poslední kapitole knihy Bible, že pokračující „zužování hranic svobody“ znemožní vyznávat „víru v Krista“ a nejrůznější nové „závazné/legislativní/politické/ideologické akty již nebudou slučitelné s křesťanským způsobem života“. Církev závěrem vyzývá mj. k důsledné „péči o svobodu vyznání víry“. – http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html

Pro širší rozhled: odkaz na článek zveřejněný na webu Necipujtenas.CZ o situaci v Ruské federaci. – http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/ruske-detstvo-2030-cipovani-deti-rus-6.aspx

Byzantský katolický patriarcháthttp://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=20481; https://youtu.be/96buubFEd4o

Srbská pravoslavná církev („СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА“/„SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA“) a metropolita Černé Hory „АМФИЛО́ХИЙ“

Křesťané kolem odkazu srbského pravoslavného duchovního „OTCE TADEÁŠE“ (Tomislav Štrbulović ). Otec Tadeáš po desítky let vyjadřoval své hluboké poznání: Pokud něco takového jako mikročipy dobrovolně přijmeme, akceptujeme ono biblické/pověstné znamení šelmy. Tím již přestaneme být pány nad svými životy; staneme se sluhy/otroky systému řízeného Zlem. Lidská bytost má přece přirozené právo na svobodný/soukromý život, kde si sama rozhodne: jak chce žít.

Ortodoxní Judaismus a také na druhé straně směry v Islámu. – http://www.antichips.com/faq/html/faq-section08.html

Vyznavači džinismu – neortodoxní systém indické filosofie, který vznikl jako reakce na hinduismus.

Věřící odmítající čipování z náboženských, etických, bezpečnostních a soukromoprávních včetně svobodomyslných důvodů jsou však zastoupeni v jisté míře v dalších církvích, náboženských společnostech, filosofických směrech mj. na území České republiky a dalších států našeho globálně propojeného světa.

 • 5. května 2016: Média: Interní čipování žen a dívek nejen jako degradační identifikace srovnatelná s označováním psů, také platební metoda, ale brzy už třeba i dálkově řízená antikoncepce (např. nitroděložní tělíska; implantované mikročipy s hormony apod.). – http://fusion.net/story/294770/women-body-hackers/; http://www.medicalnewstoday.com/articles/295022.php; http://www.nbcnews.com/tech/innovation/contraception-remote-control-implantable-chip-nears-trials-n149771; http://www.rightinginjustice.com/news/2014/07/13/implantable-birth-control-microchip-to-enter-pre-clinical-trials-next-year/; http://www.salon.com/2014/07/07/birth_control_of_the_future_could_be_activated_with_a_wireless_remote/; http://observer.com/2014/07/birth-control-microchip-lasts-16-years-comes-with-a-remote/
 • 4. května 2016: Média: Interní/identifikační/platební čipování obyvatel České republiky pokračuje: nastupuje druhá desítka průkopníků! Propagační akce Váženého pana Mgr. Jana Hubíka, MBA (stážista v projektu PP; absolvent „City University of Seattle“ a University Karlovy; držitel několika prestižních ocenění) jede dále. – http://www.lupa.cz/clanky/prvni-lide-v-cesku-maji-v-tele-cip-plati-s-nim-za-kafe-a-oteviraji-dvere/; http://www.svetkolemnas.info/novinky/domaci/4342-uz-je-to-tady-prvni-lide-v-cesku-maji-dobrovolne-v-tele-cip-plati-s-nim-za-kafe-a-oteviraji-dvere; http://www.radio.cz/en/section/one-on-one/jan-hubik-why-i-became-one-of-czech-republics-first-cyborgs; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/paralelni-polis-ztohoven-jan-hubik-propagation-marketing-of-microchipping-people-prague-cr-2015.jpg
 • 3. května 2016: Fakta / Dokumenty ke stažení: Oficiální publikace britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv z února roku 2016 potvrdila na konkrétních případech nebezpečí čipování zvířat! Další odborníci z České republiky a mnoha zemí světa již také zveřejnili svá varování! Ostravští politici však všechny faktické argumenty sveřepě odmítají! Zachování nefunkčního a v konkrétních kauzách nebezpečného systému identifikace psů je prý důležitější než jednotlivé tragické situace RFID transpondérem označených zvířat! Pořádek musí být: výjimky nepřipustíme i kdyby trakaře padaly! Vzhůru ke světlým zítřkům totalitního uspořádání společenských vztahů, kde životy konkrétních občanů a jejich nejlepších čtyřnohých přátel nemají pro kruté papaláše posedlé mocí a jedinou egoistickou (ne)pravdou vůbec žádný význam! – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikuje v důsledku závažného veřejného zájmu v originálním znění (viz níže) původní/oficiální dokument z února 2016 nazvaný „Veterinary Pharmacovigilance in the United Kingdom. Annual Review 2014“ s tématikou nebezpečných veterinárních preparátů a jejich zjištěných nežádoucích účinků, který byl k dispozici každému občanovi z celého našeho globálně propojeného světa prostřednictvím Internetu na vládním webu britské státní Vrchní správy pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs, DEFRA). Výše uvedená publikace popisuje případy šesti zvířat, kdy došlo v důsledku čipování a zřejmě také vakcinace k vývinu nádorů, další čtyřnohý živý tvor po nastřelení RFID transpondéru zkolaboval a jeden dokonce zemřel! Nutno podotknout, že VMD shromažďuje každý rok taková fakta prostřednictvím svého systému pečlivě zpracovaných úředních hlášení. – Ostatně již na jaře roku 2014 vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Právě v této souvislosti a také s ohledem na povinné/plošné čipování psů účinné ve Velké Británii od 6. dubna 2016 zavedla VMD včas pro širokou veřejnost ve čtvrtém měsíci roku 2014 zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními RFID identifikačními transpondéry mj. domácích čtyřnohých mazlíčků (viz formuláře a informace o podávání hlášení zde). Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Budou každým rokem zpětně publikovány. Zároveň jsou také získané informace předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích zvířat, kteří museli své čtyřnohé přátele nechat označit mikročipy pod hrozbami legislativního násilí a značných pokut. Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři RFID transpondérů. Britští veterinární odborníci tedy už před dvěma roky správně očekávali přísun nových dat o třech základních dosud známých a již z minulosti velmi dobře potvrzených negativních dopadech čipování: 1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu. K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patřil v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj. 2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka. Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. vyjma vlastního pohybu zvířete k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus třeba očipovaného psa/kočky pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk. 3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips). V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky“. Dále třeba soudní znalec Vážený pan MVDr. František Špruček, Ph.D., MBA z Olomouce: V oficiální zprávě popsal, že čipování způsobuje v některých případech rozvinutí dermatické nekrolýzy; ve své praxi se již Vážený pan doktor Špruček a jeho tým setkali s několika kauzami, kdy bylo nutné odstranit z těla implantované RFID transpondéry právě v důsledku rozsáhlých nekrotických ložisek; ta vznikla na základě vpravení cizího předmětu – identifikačního mikročipu – do živé tkáně zvířat. – Z desítek dalších veterinárních specialistů v ČR a stovek odborníků na celém světě, jejichž vyjádření již Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo, vyberme např. praktické zkušenosti veterinární lékařky Barbary Royalové, DVM, CVA (absolventka jedné z nejlépe hodnocených vysokých škol pro zvěrolékaře v rámci celého našeho globálního světa – „University of Illinois College of Veterinary Medicine“), která je zakladatelkou/majitelkou veterinárního centra The Royal Treatment Veterinary Center“ v Chicagu a zastávala krom jiných vysoce uznávaných odborných pozic také místo presidentky Americké holistické veterinární asociace („American Holistic Veterinary Medical Association“; organizace začleněná do struktury prestižní veterinární komory USA – American Veterinary Medical Association“). Doktorka Royalová vysvětlila široké veřejnosti jednoznačná rizika označování domácích zvířat formou RFID invazivních mikročipů a to i přes to, že sama je zastánkyní čipování – uvědomuje si také jeho výhody. Avšak její svědomí, přísaha chránit zdraví svých pacientů a vědecké poznatky obsažené v odborné literatuře jí nedovolily zamlčet fakta o nebezpečích implantací cizích těles do živých těl zvířat. Uvedla, že:Existuje vždy riziko v případě jakékoliv aplikace čehokoliv do těla, že na to bude organismus odpovídat nějakou nežádoucí reakcí a nakonec to skončí rakovinou nebo podobnou zánětlivou nemocí. Je to možné.Obzvláště dále také upozornila na známý zdravotní hazard: kombinaci vakcinace/čipování do stejného místa na těle zvířete. Vědecké studie (viz seznam a citace zde) již totiž prokázaly karcinogenitu některých typů očkování a související problémy s čipováním zvířat. Pokud umístíte RFID transpondér do oblasti vpichu vakcíny, tak dochází ke značnému posílení nebezpečí vzniku vážných chorob. Navíc samotná aplikační jehla s mikročipem „je pořádně velká, vysvětlila navíc veterinářka. Díky tomu se malým zvířatům provádí lokální anestezie, aby u nich nedošlo k poměrně značné bolesti. Dr. Royalová doporučila všem chovatelům činit pohmatem pravidelné kontroly svých očipovaných domácích čtyřnohých mazlíčků, zda je podkožní identifikátor stále na stejném místě a jestli nedošlo k zánětu tkáně nebo jiným nežádoucím reakcím organismu. Závěrem vyzdvihla nutnost udržování aktuálních údajů v chovatelských registrech: jinak by bylo celé slavné čipování úplně zbytečné. – A opět na to navazuje v českém prostředí: Ministerstvo zemědělství ČR skutečně potvrdilo v listopadu 2015, že se v literatuře uvádějí důvody k vyjmutí nebo neaplikování čipu z důvodu vzniku neoplazma nebo posunu mikročipu“. České úřady také poskytly Společenství webu Necipujtenas.CZ roku 2015 ve spolupráci se Stranou svobodných občanů (Svobodní) a dalšími význačnými osobnostmi napříč společenským spektrem oficiální dokumenty k více než 212 zdravotním/etickým výjimkám z vynucování čipování, které musely být uděleny proto, aby se zabránilo závažnému týrání psů, jejich utrpení a fyzické i psychické újmě dotčených občanů/chovatelů. – Ministerstvo vnitra České republiky dokonce uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat a již dříve roku 2015 shledalo jako souladnou se zákonem městskou vyhlášku sestavenou ostravským občanem za účelem osvobození chovatelů psů z čipovacího útlaku. – Zdravotní/etické výjimky do svých podzákonných předpisů zavedla nebo jiným způsobem je již realizovala například níže uvedená města, městyse, obce v ČR: Karlovy Vary, Prostějov, Přerov, Česká Lípa, Litoměřice, Desná, Vodňany, Litoměřice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Roudnice, Jeseník, Litvínov, Smržovka, Tanvald, městys Zásada, Albrechtice v Jizerských Horách, Kořenov aj. V zahraničí se to krom jiného týká například Texasu, Kalifornie, Anglie, Skotska, Irska, Austrálie, Nového Zélandu aj. států. – Nejvyšší správní soud ČR navíc podobně jako Ústavní soud uznal na základě expertních stanovisek existenci zdravotních rizik povinného čipování mj. ve své argumentaci z roku 2013 (viz 4 As 79/2013 – 44) a to „ve výjimečných případech nezbytných z důvodu ochrany těchto jedinců (pokud by implantování čipu ohrozilo zdravotní stav exempláře)“. – A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Viz další dokumentace a tisíce stran argumentů z celého světa na webu Necipujtenas.CZ. – Přesto je špatný čipovací moloch dále s umíněnou urputností mnohde plošně vynucován: obzvláště v Ostravě. Toto město představuje typickou ukázku zlého a přirozeně také krutého přístupu veřejné moci v některých státech Evropské unie, kde dochází pod hrozbou likvidačních pokut, zásahů speciálních/úředních tzv. „čipovacích komand“ a mnohdy ještě za pomoci lokálních/městských policejních jednotek k plošnému/bezvýjimečnému vymáhání tzv. trvalého označení např. psů, koček nebo fretek i v případě ohrožení jejich zdraví nebo rovnou života. – Nezbývá než poděkovat Pánu Bohu za to, že jsou zde ještě stále čestní veterináři s vysokými etickými principy a s desítkami let praktických zkušeností, kteří se proti takovému vyloženě totalitnímu systému oprávněně bouří a zastávají se svých čtyřnohých pacientů i lidských vlastníků zvířat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/501782/PhV_Annual_Review_2014_Final_Version_v3.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-ministry-of-interior-accepts-legality-of-exceptions-from-mandatory-microchipping-animals-ostrava-city-prepares-amendment-to-its-regulation-czech-republic-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.raingoddess.com/vetmed/microchips.s.html; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/; http://www.necipujtenas.cz/media/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 2. května – 30. dubna 2016: Fakta / Média: iDNES.cz hlásí nová vývojová fakta o nefunkčním ostravském čipovacím systému: Výběr z poplatků ze psů stále historicky klesá! – http://zpravy.idnes.cz/cesi-a-psi-poplatky-naklady-na-uklid-dbp-/domaci.aspx?c=A160412_104044_domaci_mav; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf
 • 29. a 28. dubna 2016: Fakta / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 16. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 13. dubna 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu“; „3 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2015“; „4 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2015“; „5 Navržení změny stanov obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.“; „28 Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana Ing. J.N.“; „25 Změna obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravují pravidla pro trvalé označování psů a evidence jejích chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013“; „31 – Žádost o informaci podaná J.Z. ze dne 15. 3. 2016“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 13. dubna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 13. 4. 2016 došlo k další a ještě větší ukázce arogance některých ostravských politiků, když se opět odmítli občanům omluvit za své předchozí neústavní/nezákonné/cenzurní zásahy. Dokonce se pustili některými nevybíravými projevy do těch lidí, kteří oprávněně poukazovali na nesrovnalosti, problémy v činnosti Váženého ZSMO, mj. na likvidaci závěrečných bodů programu Váženého ZSMO určených k diskusi občanů. Ostravští politici přitom mohli vstřícně akceptovat pozitivní návrhy občanů na patřičné změny. Místo toho buď mlčeli a nebo se rozhodli přejít do slovního protiútoku. Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanůMoravskoslezském kraji) se v tomto smyslu zle tísněných Ostravanů důrazně zastal prostřednictvím svého otevřeného dopisu, který Vážené ZSMO zařadilo na svůj program. Podrobnosti lze najít v samostatném článku Necipujtenas.CZ zde. – ZSMO nakonec naštěstí svým hlasováním odmítlo stanovisko věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., a souhlasilo s tím, že dozorová činnost Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad prací Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve věci potlačování svobody slova občanů přihlášených do diskuse, která vyplývá přímo ze zákona o obcích, není pouze jakýmsi nezávazným právním názorem a ostravští zastupitelé jej tedy budou respektovat. – Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA (zvolen na kandidátce hnutí ANO) následně opět avizoval plánované změny jednacího řádu ZSMO. Jako důvod si k tomu vybral přihlášky do diskuse Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ). Jenže není zatím jasné v jakém smyslu: Buď se rozhodne potlačit svobodnou diskusi a nebo ji naopak podpoří a ještě rozšíří. Po zkušenostech s vyjadřováním Váženého pana primátora v průběhu minulých jednání Váženého ZSMO je však druhá varianta jen velice málo pravděpodobná. – K podivuhodným úkazům patřily v průběhy jednání Váženého ZSMO projevy věhlasného zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice: Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D. Tento veledůležitý člověk se nepochopitelně několikrát divoce/tristně vyjádřil včetně nevhodných pokusů o vtip na adresu slušně/k věci/korektně vystupujících občanů. Místo toho, aby se pokusil nabídnout řešení problémů, tak jak se o to výše uvedení občané férově snažili. Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ bude na takový nepochybně zajímavý vývoj reagovat přednesením svého projevu na příštím jednání Váženého ZSMO. – Vážený pan Mgr. Přepiora proto mj. Váženému ZSMO zdůraznil velký význam zastupitelského slibu podle § 69 (2) zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky," protože jestliže někteří zastupitelé odmítají pomáhat občanům, když se lidem evidentně děje křivda, pak prostě nastupují na zastupitelstvo sami Ostravané bez veřejné funkce a snaží se lidem pomoci dle aktuálních právních mantinelů. A politici se všemožně snaží tyto už tak úzké mantinely ještě zdrsnit. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak si musí zkrátka pomáhat sami lidé bez veřejné funkce, kteří jsou k dispozici všude tam jako za dob totality, kde současná politická reprezentace selhává. Pověstní blaničtí rytíři ještě nevyjeli, nicméně i na ně možná jednou s takovým přístupem části zastupitelů ZSMO dojde. – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy ovšem například velmi vstřícně a správně udělil slovo i bez písemné přihlášky do diskuse podle smyslu, účelu ústavního pořádku ČR a Zákona o obcích Váženému panu Ing. Novotnému (legendami opředený občanský aktivista), jenž chtěl vystoupit přímo od mikrofonu na galerii pro veřejnost na začátku jednání Váženého ZSMO (již by nestihl operativně seběhnout o patro níže a vyplnit zde přihlášku) a posléze mu ještě prodloužil čas pro jeho další projev. – Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) dále mj. ovšem nezodpověděl přesně dotaz Váženého pana zastupitele Šebesty (KSČM): krom jiného věci analýzy systému čipování a jeho (ne)vynucování. Vážený pan ředitel MPO nedokázal přesně zdůvodnit: jak tzv. čipovací vyhláška (ne)funguje. Poukázal v této souvislosti pouze na obecné grafy počtu přestupků. Samotná analýza posléze nebyla ani součástí pokusu o novelu výše uvedené vyhlášky. – ZSMO také neschválilo ani jedno-větou novelu tzv. ostravské čipovací vyhlášky č. 9/2012. Podrobnosti k tomuto neskutečně krutému kroku jsou k dispozici v podrobnějším článku Necipujtenas.CZ zde. Alespoň pozitivním momentem byl pokus Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD, který vyzval Váženou paní náměstkyni životního prostředí, aby přiznala, že měla být vyhláška novelizována na popud občanů Statutárního města Ostravy, když lidé takovou nutnost podpořili velice pádnými důvody. – Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství Policie Ostrava, k velké nelibosti přítomných politiků, uvítal diskusní příspěvek Mgr. Přepiory a s radostí mu poděkoval za ocenění práce Policie České republiky, když navíc mj. zdůraznil, že: Ano, otázky kyberbezpečnosti a nových technologií jsou velmi závažné a není radno je podceňovat. – Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit! – POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, Váženého pana Mgr. Libora Čecha, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů. – Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudily navíc v porovnání se zvukovou nahrávkou některé vynechávky a posunutí pronesených výroků jednotlivých diskutujících (pokud to bylo někým nařízeno, tak jde o další děsivý akt cenzury). Na tato fakta upozorní občané zastupitele osobně v rámci květnového jednání Váženého ZSMO. – SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo. – SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek. – Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 13. dubna 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. dubna 2016: Fakta / Média: Nejednotný a špatně nastavený identifikační/čipovací/mezinárodní systém způsobil finanční újmu dvěma britským chovatelkám psů při plavbě ze Španělska do Anglie! Co nastane v případě odchodu Velké Británie z Evropské unie: Budou pak už posléze Britové a jejich domácí čtyřnozí přátelé na svých cestách po „pevninské Evropě“ považováni snad z „pochybné pomsty“ za jakési spotřebitele „druhé kategorie“? – Anglicky psaná tiskovina „The Olive Press“ (OP; cca 230.000 papírových vydání měsíčně; celkem zhruba 500.000 čtenářů tištěného i digitálního vydání každých 30 dnů) vychází v jižním Španělsku v Andalusii (Costa del Sol). Zaměřuje se na průběžně rostoucí místní britsko-americkou komunitu. – Ve druhém dubnovém týdnu roku 2016 zveřejnila OP pozoruhodný příběh nejednotného, neférového a především špatně nastaveného identifikačního/čipovacího/mezinárodního systému, který je v platnosti pro všechny členské státy Evropské unie, jestliže chovatelé psů, koček nebo fretek cestují se zvířaty přes hranice své země. – Zřejmě v dubnu 2016 došlo v přístavu Bilbao k nečekaným komplikacím, na které doplatili především ti cestující, kteří naivně spoléhali na bezproblémový a plně funkční čipovací moloch. Přístavní úřady a francouzská lodní společnost „Brittany Ferries“ zde totiž odmítly umožnit návrat dvou chovatelek se svými nejlepšími čtyřnohými přáteli zpět na území Velké Británie z důvodů blíže neupřesněných problémů s „pet pasy“ a identifikačním mikročipem v těle jednoho z dotyčných zvířat. Chovatelkám bylo doporučeno, aby ihned nechaly obnovit za značný poplatek platné cestovní doklady svých čtyřnohých kamarádů, jinak je nikdo nepustí na palubu lodi směřující do Anglie. Přitom stejné dokumenty a čipy implantované zkoumaným zvířatům byly bez problému několikrát použity pro vycestování z Británie i pro cesty zpátky do země, prošly všemi možnými kontrolami. V Bilbau však musely obě dvě ženy výše uvedený tzv. nenadálý „byrokratický problém“ vyřešit za cenu přibližně v přepočtu 3.800,- Kč a 4.860,- Kč, což je asi sedmkrát až osmkrát více, než by zaplatily u svých veterinářů v Anglii. Paradoxně po svém návratu a konzultacích právě se dvěma různými/anglickými zvěrolékaři vyšlo opravdu najevo: chovatelky byly vystaveny zcela zbytečně nákladnému řešení celého „uměle vyeskalovaného“ problému, když nic takového ve skutečnosti neměly podstupovat: vše by se dalo smírně vyřešit jinými/vhodnými prostředky. Tiskové oddělení „Brittany Ferries“ navíc odmítlo stížnosti chovatelek s odkazem na to, že jde pouze o ojedinělý incident a předpisy jsou zkrátka přísnější v případě cestování do Británie než z hlediska odjezdu ze země. Obě ženy posléze svůj příběh zveřejnily. Označily výše uvedené chování úřadů, španělských veterinářů i soukromé francouzské přepravní společnosti za velice podezřelý business. Šlo podle nich o jakousi „loupež“ za bílého dne. – Pod článkem OP se v elektronické diskusi objevil dokonce čtenářský názor, že stejně systém s „pet pasy“ vymyslela Evropská unie (EU) a proto bude zajímavé sledovat: co se stane s požadavky na vystavovaní/držení těchto dokumentů a k čemu ještě vůbec budou v případě predikovaného „Brexitu“, tedy odchodu Velké Británie z EU. Na oficiálním Facebooku OP zase lidé vysvětlovali, že stejně žádné pořádné kontroly při vstupu/výjezdu do/z Británie neexistují, respektive konkrétně v přístavu Folkestone: Úředníky zde hlavně zajímají řádně zaplacené poplatky a jinak dávají lidem pokoj (viz také článek Necipujtenas.CZ z léta 2015 zde a nebo kauza z roku 2007 zde). – Nesporně zajímavým faktem je ovšem zjištění: Společnost „Brittany Ferries“ na svém webu ještě 26. dubna 2016 prezentovala video (údajně z roku 2012), které ukazovalo naopak velice benevolentní přístup ke spotřebitelům/pasažérům lodní přepravy. Přímo sami chovatelé si mohli ve svých autech před patřičným kontrolním stanovištěm v přístavu oskenovat úřední čtečkou dat své domácí čtyřnohé mazlíčky na přítomnost mikročipu. Výsledné číslo pak úředník pouze přečetl z displeje skeneru a porovnal jej s dokumentací a záznamem v databázi. Teoreticky pak vlastní RFID transpondér nemusel být vůbec implantován v těle zvířete, nýbrž třeba zasunut za jeho obojkem nebo v přepravním kotci atd. Ve videu také vystupoval člověk/chovatel, který přiznával, že skenování zvířat je někdy značně obtížné a čipy v těle psů migrují. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech ani na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.theolivepress.es/spain-news/2016/04/06/dog-owners-battle-brittany-ferries-after-dogs-banned-from-sailing-from-spain-to-uk/; https://www.facebook.com/OlivePressNewspaper/posts/1061976003863000; http://www.brittany-ferries.co.uk/information/PETS-travel-scheme/travelling-by-ferry-with-pets; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dogs-trust-mailonline-bbc-itv-daily-telegraph-kmgroup-big-european-microchipping-petpass-smuggling-fraud-scandal-eu-lithuania-romania-hungary-great-britain-2015-2014.jpg

 • 25. - 23. dubna 2016: Fakta / Média: Špatný identifikační/čipovací systém způsobil závažnou citovou újmu chovatelce domácího zvířete! – Australský deník „The Herald Sun“ (vznik roku 1840; stovky tisíc výtisků každých 24 hodin; milióny měsíčních přístupů na web této tiskoviny; jeden z vůbec nejčtenějších australských deníků; článek z působnosti redakce týdeníku „Bayside Leader“) informoval na svém webu 20. dubna 2016 o závažném selhání systému identifikace/čipování zvířat v prostoru City of Bayside (CB; zhruba 100.000 obyvatel), jižního předměstí australského města Melbourne (cca 4.440.000 obyvatel). Radnice CB musela korigovat/zpřísnit své předpisy a omluvit se chovatelce očipované a řádně zaregistrované kočky, kterou na místní cestě srazil a usmrtil projíždějící automobil. Zvíře své majitelce uteklo v březnu 2016. Od té doby zřejmě žilo na ulici. Svědek výše uvedeného tragického incidentu ihned vše nahlásil městským činovníkům, kteří si posléze přijeli kočičí ostatky vyzvednout. Úřední pokusy o určení vlastníka mrtvého čtyřnohého domácího mazlíčka však následně selhaly, jelikož nikdo nedokázal detekovat v těle zvířete RFID identifikační transpondér. Majitelka kočky byla díky tomu vystavena přibližně čtyřtýdennímu martyriu: každý den chodila svou čtyřnohou kamarádku hledat, rozvěšovala plakáty, neustále telefonovala na úředníky v CB i širokém okolí Melbourne. Všechno bylo marné. Naivně totiž věřila, že když nechala své zvíře před několika měsíci očipovat, korektně zadala všechny údaje do databáze, vždycky se pak už dozví, co se s její kočkou stalo. Realita ji však vyvedla z omylu. Teprve na základě její letákové akce došlo k paradoxní situaci, kdy byla kontaktována nikoliv městskými úředníky, nýbrž výše uvedeným občanem/svědkem a teprve až tehdy zjistila smutná fakta. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech ani na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.heraldsun.com.au/leader/inner-south/dead-cat-owner-left-to-worry-for-weeks-due-to-bayside-council-issue-with-microchip-identification/news-story/2c64499ecd879e0141bbd61ab6ed3896; https://www.facebook.com/BaysideLeader/posts/1200125313379783

Dokument ke stažení v PDF:

 • 18. a 17. dubna 2016: Fakta / Dokumenty ke stažení: Ministerstvo vnitra České republiky se opět důrazně zastalo ostravských občanů! Kvůli pokračujícímu porušování ústavně a zákonně garantovaných přirozených práv/svobod Ostravanů při jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) a dalšímu posilování tohoto neblahého trendu ve výrocích řídícího jednání ZSMO už dokonce ministerstvo doporučilo odvolání ostravského primátora z jeho veřejné funkce včetně zásahu správní justice! Občanům se totiž doposud nikdo za výše způsobenou újmu ani neomluvil! ZSMO však alespoň uznalo, že se bude řídit dozorovými opatřeními Ministerstva vnitra ČR! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již několikrát informovalo o tristním vývoji situace po loňských (2015) i letošních (2016) nezákonných a neústavních/cenzurních zásazích Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, které řídí Vážený pan Ing. Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO 2011). Proti výše uvedenému potlačování přirozených práv/svobod občanů České republiky opakovaně vystoupil Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k jeho činnosti a názorům viz. např. zde), jenž docílil svými brilantními podněty řešení celé tristní situace díky dozorovému opatření Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) nad samostatnou působností ZSMO ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ve spolupráci s Váženou paní Ing. Marií Kostruhovou, ředitelkou Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR (resort vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). Vážený pan Hadaščok nst. poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ nejnovější stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 8. dubna 2016, které reaguje na další podněty a dotazy Váženého pana Hadaščoka nst. a mj. zřetelně uvádí: „Statutární město Ostrava naším přípisem ze dne 19. února 2016, č. j. 3126/ODK-2016, bylo informováno o skutečnosti, že zastupitelstvo města porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit své stanovisko. Současně s rozborem celé situace bylo městu doporučeno dodržovat zákon o obcích. Argumentace úpravou stanovenou jednacím řádem města je v tomto konkrétním případě irelevantní, neboť jednací řád svou povahou nepatří mezi obecně závazné právní předpisy, a musí být aplikován konformně se zákonem o obcích. Jednací řád je obecně řečeno jakýmsi vnitřním předpisem příslušného orgánu města a není nadřazen zákonu o obcích. Článek 7 odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva Statutárního města Ostravy sám o sobě nelze považovat za rozporný se zákonem, je nutné ho však aplikovat tak, aby neomezilo právo občana města vyjádřit své stanovisko k projednávanému bodu programu. /.../ Dovolujeme si upozornit, že Ministerstvo vnitra nemůže aktivně zasáhnout do jednání zastupitelstva města, přičemž primátor je odpovědný s odkazem na ustanovení § 103 odst. 2 zákona o obcích právě zastupitelstvu, JEŽ MŮŽE PRIMÁTORA ODVOLAT. Problematika vyřizování stížností na člena zastupitelstva města je řešena ve stanovisku zdejšího odboru č. 11/2010, které Vám zasíláme v příloze. Za předpokladu, že město bude i nadále omezovat Vaše právo dané ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, lze Vám doporučit bránit se žalobou ve správním soudnictví. V tomto kontextu považujeme za vhodné Vás upozornit na možnost požádat soud o osvobození od soudních poplatků.Vážený pan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů /Svobodní/ v Moravskoslezském kraji) k cenzurním zásahům ostravských zastupitelů sepsal důrazné stanovisko, kterým se jednoznačně zastal všech zle tísněných Ostravanů. Navíc zaslal svůj podnět vedoucím představitelům ZSMO, kteří jej posléze zařadili na program veřejného projednávání Zastupitelstva dne 13. dubna 2016 za velkého zájmu přítomných občanů. Excelentní text Váženého pana Ing. Zapletala například uvádí: „Ostrava vynakládá významné prostředky z daní nás všech na budování dobrého jména. Věřím, že společně se chceme zbavit nálepky špinavého, zaostalého a neperspektivního města. Stačí však jedno hlasování o záležitosti, která by ve svém důsledku znamenala náklad 5ti minut jednání zastupitelstva a je potvrzeno, že Ostrava je městem totalitních ideologií, komunistickým městem. Byli jste to Vy, zastupitelé města Ostravy hlasující pro omezení diskuse a práva na vyjádření, kteří jste dali jednoznačný signál lidem, že Ostrava žije stále v době komunistické totality. A můžete za to všichni, jelikož žádný ze zastupitelů proti snaze omezit právo občana neprotestoval. /.../ Vážené zastupitelstvo, žádám Vás o oficiální vyjádření k této věci. Žádám Vás o jednoznačné stanovisko, zda potlačování práv občanů bude pokračovat. Žádám Vás o vyvození důsledků z porušení zákona o obcích. Žádám Vás o sdělení, jak napravíte opakované pochybení, jelikož na základě upozornění občana jste se tímto porušením zákona zabývali na jednání v únoru a stále jste tvrdili, že vše je v pořádku. Měli jste možnost posečkat s reakcí, byli jste upozorněni, že věc je v šetření Ministerstva vnitra. Neudělali jste to a chybovali jste znovu.“ – Třináctého dubna 2016 se v rámci jednání Váženého ZSMO zastal zcenzurovaných občanů a vystoupil zde se svými veřejnými projevy proti pokračujícímu trendu omezování svobody slova/názoru/přesvědčení/víry také Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), když mj. řekl: „Dále prosím, abyste zařadili na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva body nazvané „Diskuse – různé“ a „Závěr“, které patřily v minulosti k dobrým tradicím zdejšího Váženého Zastupitelstva a kde měly Vážené zastupitelky a Vážení zastupitelé včetně občanů možnost přednést své diskusní příspěvky. Zdůvodnění takového návrhu: Nezařazení těchto bodů není sice nic nezákonného, nicméně to svědčí o tom, jak některým osobám vadí opravdu svobodná, necenzurovaná a vstřícná diskuse s vlastními občany, které se zavázaly ve svém zastupitelském slibu podle § 69 (2) zákona o obcích svědomitě a čestně hájit tak, že: cituji: „Slibuji věrnost české republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se ústavou a zákony české republiky." Konec citace. Zároveň zde vzniká problém s pro forma ukončením jednání Váženého Zastupitelstva a ustanovením jednacího řádu Zastupitelstva v článku 9 odstavci osmém, který stanoví, cituji: „Nepřijme-li zastupitelstvo města navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant a věc je důležitá a nesnese odkladu, může uložit zástupci odboru legislativního a právního vypracovat nový návrh usnesení. o tomto novém návrhu usnesení se pak zpravidla hlasuje na závěr zasedání zastupitelstva města.“ Konec citace. Formálně ovšem bod Závěr v programu existovat nebude, což může přinést rozličné výkladové problémy. Tedy shrnuji, že v případě neschválení mých návrhů už lidé nebudou mít možnost svobodně diskutovat na Závěr jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, nebudou moci reagovat na to, co se odehrálo od rána až do závěru na Zastupitelstvu a budou tak de-facto vyloučeni z diskuse. Zároveň odstraněním výše uvedených tradičních bodů „Diskuse – různé“ a „Závěr“ dochází k potvrzení toho, že občané měli pravdu, když zde minule upozorňovali Váženého pana primátora na to, že je nemůže cenzurovat právě k bodu s názvem „Diskuse - různé“. Jinak by samozřejmě k žádnému odstranění tradičních bodů „Diskuse – různé“ a „Závěr“ vůbec nedošlo. Podle našeho právního názoru Společenství webu Necipujtenas.CZ jsou takové kroky podnikány právě proto, aby se lidem zamezilo v diskusi. Tak se zkrátka bod „Diskuse – různé“ a bod „Závěr“ takticky odstranil z programu, aby tedy měly některé osoby už od diskutujících občanů našeho města konečně klid. Jde o krásnou ukázku obstrukčního přístupu, kdy než postupovat vstřícně, naslouchat lidem, snažit se jim umožnit plnou a necenzurovanou diskusi v rámci alespoň oněch pěti minut na jejich projev, tak se to zkrátka zařídilo tak, aby byl klid. Až budou za pár let voliči zjišťovat, kdo jim zase sebral jakou důležitou svobodu a možnost, jak se podílet v rámci ústavního rozměru svého práva na přímé správě své obce, města, bude vhodné si na to vzpomenout. Podobný přístup jsme již totiž zaznamenali také minimálně v jednom ostravském obvodě, takže se v tomto smyslu negativně inspirují i někteří jiní. Jak napsal jeden z otců zakladatelů USA pan Benjamin Franklin: cituji: „Svoboda slova je základním pilířem svobodné vlády; je-li tento pilíř odstraněn, pak se rozpustí také ústava svobodné společnosti a na jejích troskách je vystavěna tyranie.“ Konec citace. Prosím, abyste si tedy mé návrhy na zařazení nových bodů na program jednání dnešního Váženého Zastupitelstva osvojili tak, aby se o nich dalo hlasovat. Děkuji Vám.“ – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora posléze krom jiného na obranu přirozených práv/svobod občanů Váženému ZSMO, široké veřejnosti a představitelům sdělovacích prostředků řekl: „Děkuji Váženému panu Ing. Zapletalovi, Ostravanovi a předsedovi Strany svobodných občanů v Moravskoslezské kraji za jeho jasně a důrazně formulované písemné zastání (viz dokumentace zveřejněná k projednávání tohoto bodu na městském webu) pro ty občany, kterým vznikla značná újma díky nezákonnému postupu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015 potlačením občanských přirozených ústavních práv/svobod. Pokud se občanů nezastanou zastupitelé, musejí to udělat přirozeně sami občané. Tedy: Děkuji Vám Vážený pane Ing. Zapletale!“ – „Dále zopakuji k výše uvedené loňské/říjnové cenzurní kauze jasné stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 17. 2. 2016, které je formulováno z pozice výkonu dozoru nad samostatnou působností Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích. Ministerstvo vnitra v tomto případě vystupuje jako orgán dozoru, nadřízený kontrolní orgán. Nejde o žádný pouhý právní názor. Cituji: „Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko.“ Konec citace. Dnes Vám předložené stanovisko Rady Statutárního města Ostravy k hlasování paradoxně na jedné straně uvádí, že nemáte ze zákona v tomto smyslu žádné povinnosti, že jste neporušili zákon a cenzura je v pořádku. Nicméně přesto nakonec stejné stanovisko Rady uvádí, že bude dozorové stanovisko ministerstva vnitra milostivě respektováno. Nabízí se otázka: Proč ale, když bylo podle stanoviska Rady vše v pořádku? Pokud máte pravdu, tak si za ní stůjte. Jenže prostě cenzura v pořádku není a nikdy ve svobodném státě nebude, ať už to zaobalíte do jakýchkoliv sofistik! Je proto potěšující, že stejné stanovisko Rady, o kterém budete dnes hlasovat, obsahuje tuto citaci: „Na závěr nezbývá než uvést, že není jediného důvodu názor Ministerstva vnitra ČR nereflektovat, byť je výklad města jiný. Pro budoucí předejití případných konfliktů mezi městem a občany při uplatňování jejich práv se v obdobných skutkových situacích Zastupitelstvo města zachová v souladu s aktuálním právním názorem Ministerstva vnitra ČR. /.../ S pozdravem Ing. Tomáš Macura, MBA.“ Konec citace. (ZSMO tuto formulaci nakonec odhlasovalo dne 13. 4. 2016 svými čtyřiceti jedna hlasy z celkem 55-ti možných a 50-ti přítomných zastupitelů, pozn. autora.) Jenže občanům, kterým vznikla újma, se pořád nikdo neomluvil. Tím by se totiž dala celá tato záležitost jednou provždy smírně vyřešit. Minule v rámci jednání Zastupitelstva 23. 3. 2016 Vážený pan primátor místo toho naopak sdělil, že ještě přitvrdí. Každý si to může dohledat v zápisu. Americký president Harry S. Truman by před tímto vývojem varoval: cituji: „Jakmile se vláda přikloní na stranu umlčování hlasu opozice, zůstane ji pak už pouze jedna cesta, kterou se může vydat: cesta narůstajících represivních opatření, až se taková vláda nakonec stane zdrojem teroru pro všechny své občany a vytvoří stát, kde budou všichni žít ve strachu.“ Konec citace. Přitom Vážený pan primátor už ukázal, že se omluvit dokáže. No a tady se nabízí paralela s presidentem Kennedym, jenž na sebe vzal před veřejností plnou odpovědnost za neúspěch při pokusu o násilný převrat na Kubě v roce 1961. Získal si svou upřímností a omluvou přízeň národa. Inu jistě vhodná inspirace. Ostatně druhého března 2016 zhodnotil ve svém vyjádření pro Necipujtenas.CZ výše uvedené naprosto neuvěřitelné metody potlačování svobodné diskuse pod vedením Váženého pana ostravského primátora Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, lídr ODS pro letošní krajské volby a místostarosta Klimkovic takto: cituji: „To by u nás neprošlo! Naši zastupitelé přeci jen mají morální zásady a odpovědnost vůči občanům!“ Konec citace. A 8. dubna 2016 opět pro Necipujtenas.CZ Vážený pan lídr ODS Unucka: cituji: „Víte, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“ „Ale kdo chce něco říct, vždy (u nás na zastupitelstvu) řekne.“ Konec citace. Prosím tedy o nápravu situace. Děkuji Vám.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou cenzurní kauzu sledovat a v případě nových informací vše zveřejníme. Dokumentace je k dispozici níže.

Zdroj: Elektronická korespondence s Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ze dne 14. 4. 2016; Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 8. dubna 2016, č. j. MV- 3126-14/ODK-2016, audiozáznam z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. dubna 2016; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/politicians-from-ostrava-city-continuing-in-censorship-and-destruction-of-natural-constitutional-rights-of-citizens-cr-2016.jpg; http://moravskoslezskykraj.svobodni.cz/?p=775; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-zapis-z-14-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-17-2-2016.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/lord-mayor-tomas-macura-and-his-role-in-censorship-in-ostrava-city-unfair-political-oppression-of-citizens-continues-cr-20162.jpg

Dokument ke stažení v PDF:

 • 16. a 15. dubna 2016: Fakta / Dokumenty ke stažení: Ostravští zastupitelé rozkázali svým „poddaným“: Vyhlášku o čipování nezmírníme; očipována musí být z naší milostivé vůle bez výjimky třeba i nemocná nebo stará zvířata, kterým může RFID transpondér podle veterinářů způsobit vážnou újmu; pocity/stres občanů/chovatelů nás nezajímají! My jsme u moci a MY rozhodujeme o zdraví, životě Vašich vlastních domácích čtyřnohých živočichů! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo akceptovat praktické zkušenosti veterinárních lékařů z České republiky i zahraničních odborníků a přání drtivé většiny vedení ostravských městských obvodů, když zabránilo 13. dubna 2016 změně tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“! Navrhované kompromisní/zdravotní/etické výjimky z urputně vynucovaného povinného čipování psů díky tomu zatím nebudou! Některý chovatel se zřejmě tedy rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové obrany! Po marných a dlouholetých pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky již také ani nic jiného nezbývá! – Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) pod vedením Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA (zvolený na kandidátce hnutí ANO) zamítlo během svého jednání dne 13. dubna 2016 kompromisní návrhy občanů, veterinárních specialistů a magistrátního/ostravského odboru životního prostředí na zmírnění možných kritických dopadů tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů, když odmítlo povolit a předpisově zavést českými i zahraničními zvěrolékaři doporučované zdravotní/etické výjimky z tzv. povinného nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat. Takové výjimky přitom mj. schválilo Ministerstvo vnitra České republiky z čistě legislativně-správního hlediska jako souladné se zákonem. ZSMO se tímto svým krokem postavilo jak proti přání drtivé většiny svých městských obvodů (proti byly pouze 4 z 23), tak proti nejnovějším odborným poznatkům především z anglosaského civilizovaného světa. – Disentující lid zastupovali v průběhu jednání Váženého ZSMO mj.: Vážený občan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). – Vážený pan primátor vyzval nejprve k diskusi před zraky takřka do posledního místečka zaplněné galerie pro veřejnost (někteří Vážení občané dokonce posedávali z důvodu nedostatku místa i na schodech) Vážené zastupitelky a Vážené zastupitele. Paradoxně nikdo z nich se v dané chvíli o slovo nepřihlásil. Všichni čekali až na projevy občanů. – Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. vysvětlil Váženému ZSMO argumenty s tématikou zdravotních/etických rizik povinného čipování a vyzval zastupitele ke kompromisu, který sice neřeší ani dobrovolnost ani kompenzaci nákladů, nicméně by mělo díky němu tedy alespoň dojít na akceptaci prosté/lidské slušnosti dle závěrů posudku Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“; posudek byl vypracován na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky), který mj. uvádí: „Čipována by nikdy neměla být zvířata nemocná, v geriatrickém věku a jedinci s prokázanou alergií. V tomto ohledu by vždy mělo být rozhodující písemné stanovisko ošetřujícího veterinárního lékaře.Vážený pan Hadaščok nst. zdůraznil, že by se pod to měli všichni podepsat. Požádal, aby si jeho návrh osvojila Vážená paní náměstkyně Statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Kateřina Šebestová (hnutí ANO), jelikož na mnoha osobních schůzkách s Váženým panem Hadaščokem nst. projevovala pro takové stanovisko pochopení. Ta to však veřejně před celým ZSMO a novináři neučinila (SIC!). Přiznala nicméně na dotaz Váženého pana zastupitele Ing. Lumíra Palyzy (ČSSD), že navrhla svému týmu práci na novele vyhlášky č. 9/2012 dle podnětu Vážených občanů pana Hadaščoka nst. a Mgr. Přepiory. Na jedné větě vlastní v uvozovkách „novelizace“ ostravské „čipovací vyhlášky“ pak prý pracovala se svými lidmi rok a několik měsíců (SIC!) – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy Tomáš Macura (zvolený na kandidátce hnutí ANO) následně použil velmi nehezkou/marketingovou sofistiku, když na adresu Váženého pana Hadaščoka nst. prohlásil, že je rád: Vážený pan Hadaščok nst. přišel s takovým kompromisním návrhem, jelikož: „Nemocného psa veterinář načipovat nemůže.“ Podle Váženého pana primátora je pak také vůbec zbytečné novelizovat vyhlášku č. 9/2012. – Jenže Vážený pan primátor Macura bohužel zapomněl: Ostrava má tzv. „čipovací komanda a kontroly“, které občany/chovatele průběžně postihují za neočipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Tedy pokud veterinář odmítne nastřelit do živého těla zvířete čip a vyhláška to přesto bezvýjimečně nařizuje: dochází k závažným právním a etickým problémům. Např. v rámci v uvozovkách tzv. „speciálních operaci ostravských čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby Městské policie Ostrava došlo již od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 k celkem 2.297 kontrolám psů. Ministerstvo vnitra ČR k tomu však už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Navíc je vhodné si znovu připomenout, jaký tristní názorový veletoč Vážený pan primátor Macura ve věci čipování uskutečnil, když před komunálními volbami 10. září 2014 svým voličům zdůrazňoval: „Jako chovatel tří psů a dvou koček :) a také coby aktivní člen několika subjektů zabývajících se problematikou domácích zvířat mám výhrady k městskou vyhláškou stanovené povinnosti čipování psů, a to jak z hlediska zdravotního, ekonomického, praktického a konec konců i demokratického.“ Na osobní schůzce se zástupci ANTI-čipovacího disentu 15. ledna 2015 Vážený pan primátor Tomáš Macura řekl, že si je vědom velice tristních podmínekokolností, za jakých vyhláška č. 9/2012 vznikala: Zastupitelé mohli být při jejím schvalování „uvedeni v omyl“. Navrhl tedy vstřícný krok: Doplní do koaličního programu politického vedení města bod zaměřený na téma zastavení vynucování čipování psů v Ostravě a jeho zdobrovolnění. Opakovaně k tomu dodal: „Chci to zahrnout do programových priorit, najdu-li k tomu v koalici shodu. Dám iniciativu, že se tomu tak stane. Slibuji Vám to!“ Přál bych si, aby se nám podařilo vynucování čipování „změnit na dobrovolnost“ a „spojit to s úlevou na poplatku“. „My jsme teď ve fázi, kdy se připravuje programové prohlášení a můžeme to tam dát.“ Jenže programové prohlášení nakonec nic z výše uvedeného slibu neobsahovalo (SIC!) a to ani po změně ve vedení města v listopadu 2015. Vážený pan primátor postupně tato a další svá předvolební i povolební prohlášení o osvobození občanů z čipovacího jha v průběhu roku 2015 a 2016 zcela opustil. Začal dokonce podporovat cenzurní praktiky zaměřené na ty občany, se kterými kdysi o zrušení povinného čipování jednal, kterým toho tolik nasliboval a jejichž podpora se mu před volbami hodila k tomu, aby pak v Ostravě zvítězil. Jako reprezentant hnutí ANO a celého Statutárního města Ostravy tak definitivně zklamal své voliče, pro které se díky tomu stalo ANO nadále v Ostravě a zřejmě také v celém Moravskoslezském kraji naprosto nevolitelným a především nedůvěryhodným uskupením. – Vážený pan primátor posléze předal slovo v rámci jednání ZSMO dne 13. 4. 2016 Váženému panu Mgr. Přepiorovi (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji Vážené paní Kateřině Korbelové z organizačního oddělení za operativní spolupráci a zaslání celému Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy stanoviska s důležitými informacemi k projednávanému bodu č. 25, které sdělil široké veřejnosti v dubnu 2016 pro web Necipujtenas.CZ Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, jeden z nejuznávanějších expertů České republiky na otázky RFID mikročipů a lídr ODS pro letošní krajské volby v Moravskoslezském kraji. Prosím, inspirujte se jeho odborným stanoviskem pro Vaše dnešní hlasování. Cituji: „Jsem samozřejmě proti trvalému nedobrovolnému čipování čehokoliv živého. To bez debaty.“ – „Zcela zásadní je ale otázka vztahu člověka a zvířete. Jsem si jist, že pro mnoho majitelů (lepší slovo by ale bylo kamarádů) je strašná představa jak samotné aplikace transpondéru, tak jeho trvalé přítomnosti v těle zvířete.“ – „Největší problém je samotná implantace čipu. Ta je stresujícím faktorem pro samotné zvíře, ale myslím, že daleko větším pro jeho majitele. A proč se zbytečně stresovat.“ – „Některé frekvence (čipů a čteček, pozn. autora) mohou ovlivňovat buněčné struktury, ...“ – „Nekonečná řada předpisů, vyhlášek a nařízení zcela potlačila zdravý rozum.“ – „A opět opakuji, že občan musí mít na výběr alespoň jednu metodu, která neumožní automatickou identifikaci psa. způsoby jsou – tetování, známka. kdo chce mít čip, ať jej má. kdo nechce, ať použije jinou metodu. a pokuty používat pouze v případě, že se něco stane.“ – „Čipování psů by tedy dle mého mělo být dobrovolné. o této věci budu jednat se zástupci ODS ve vedení města Ostravy.“ – Značně nefunkční systém vynucování identifikace/čipování psů držených v soukromém vlastnictví ostravských občanů byl zmapován v únoru 2016 a v minulých letech dle oficiálních úředních dat za přispění Strany svobodných občanů a dalších Vážených úředních osob napříč politickým spektrem. Všechny údaje jsou zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ: Náklady na útulek dramaticky rostou; výběr poplatků ze psů není nijak báječný; čistota ulic se nezlepšuje; počet psů v útulku klesl jedině díky drastickému odmítání jejich přijímání do této městské instituce: jen loni šlo o cca 1.000 psů. Systém nenaplnil svůj smysl a účel. Data jsou jasná. Prohlášení Váženého pana primátora mj. např. z ledna 2015, 13. 5. 2015, 16. 12. 2015 o probíhající městské analýze systému čipování nebyla v praxi naplněna, jelikož ani dnes ve Vám předložených materiálech žádnou městskou analýzu celého čipovacího molochu nenajdete. Tedy další politické prohlášení Váženého pana primátora, které odvál čas. Navíc jsou zde evidentní zdravotní a etická rizika čipování, se kterými jsem Vás zde loni a letos opakovaně seznamoval na základě úředních dat z České republiky i odborných zahraničních pracovišť. Nepodceňujte všechna tato data a poctivou práci občanů na jejich získání. To vše Vám mělo otevřít oči, abyste se vyhnuli budoucím problémům, které nastanou, jestliže dnes nedojde k navrhovanému kompromisu, který zní: Místo neprůchozího osvobození chovatelů z vynucování čipování novelizujte vyhlášku č.9/2012 ve znění pozdějších předpisů tak, že bude obsahovat větu schválenou Ministerstvem vnitra České republiky dle příkladu vyhlášky města Přerova, kde odvážná chovatelka dvou malých pejsků yorkšírů prosadila do „čipovací vyhlášky“ díky dialogu mezi městským vedením a ministerstvem vnitra následující text. Cituji: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.“ Zdravotní a etické výjimky totiž vycházejí z nejnovějších veterinárních poznatků. Představují jistotu pro případ velice nepříjemných a médii ostře sledovaných kauz, kdy špatný předpis zapříčiní smrt, onemocnění nebo jinou fyzickou či citovou újmu zvířeti v jakémkoliv věku nebo jeho chovateli či jiným osobám. Například v Anglii, Skotsku, Irsku, Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod. Prosím, přistupte dnes na navrhovaný kompromis. Jinak vše asi doputuje díky některému chovateli před volbami až k Ústavními soudu. Opravdu prosím: Včas akceptujte navrhovaný kompromis. Děkuji Vám.“ Následoval potlesk diváků na galerii a poděkování Váženého pana primátora. – K tradičním perličkám dále patřilo vystoupení Váženého pana zastupitele ZSMO a starosty Ostravy-Michálkovic, ctihodného Ing. Martina Jurošky, Ph.D. (KSČM), jenž se nejprve hrdě přihlásil ke svému dalšímu „titulu/ocenění“ s názvem „Čipák roku 2015“. Prohlásil, že by si rád osvojil návrh Váženého pana Mgr. Přepiory a poprosil, aby k tomu Vážený pan primátor připravil podklady. Nakonec se ale ukázalo, že to nemyslel vůbec vážně, jelikož šlo pouze o jeho další řečnickou eskapádu. – Vážený pan zastupitel Josef Graňák (KSČM) naopak nesouhlasil s negativními efekty čipování, které je prý za všech okolností/absolutně vždy OK a dokonce zdraví prospěšné. Srovnal nastřelování identifikačních mikročipů s implantacemi umělých kloubů, chlopní a bypassů. – Vážený pan zastupitel Mgr. Jan Kovács, Ph.D., zvolený zastupitel za hnutí ANO 2011 a předseda Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, nicméně překvapivě sdělil, že v rámci jednání Váženého ZSMO není dostatečný prostor pro plnohodnotný dialog/jednání nad problémy, které Vážený pan Mgr. Přepiora uvedl. Proto prý Váženého pana Mgr. Radka Přepioru pozve osobně svou písemnou pozvánkou na den 4. května 2016 od 15:00 hod. na jednání Vážené Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy, kde by ještě mohli znovu vše řádně probrat. – Vážené ZSMO posléze mj. odhlasovalo usnesení, že: 2) nepřijalo změnu vyhlášky dle bodu 1) tohoto usnesení“, tedy, že žádné zdravotní/etické výjimky nepřipustí. Přítomno: 51; Pro: 47; Proti: 0; Zdržel se: 0; Nehlasovalo: 4. Na schvalování takového usnesení se odmítli podílet 2 zastupitelé z KDU-ČSL, zastupitel z hnutí Ostravak, 2 zastupitelé a 1 zastupitelka z KSČM, 1 zastupitelka a 1 zastupitel z ČSSD. – Již o den později 14. dubna 2016 zveřejnily sdělovací prostředky divoký pokles předvolebních preferencí pro hnutí ANO v rámci voleb pro Moravskoslezský kraj (až třetí místo) a raketový nástup Občanské demokratické strany. – Některý chovatel nejlepších čtyřnohých přátel člověka se zřejmě tedy nyní rozhodne vystoupit vůči invazivním implantacím RFID transpondérů a související špatné ostravské vyhlášce prostřednictvím Ústavního soudu České republiky a dalších mezinárodních institucí, jelikož již byly využity všechny dostupné prostředky mírové/kompromisní obrany. Po marných a dlouholetých (od r. 2012) pokusech o smírný dialog s ostravskými politiky: také ani nic jiného svobodomyslným lidem a jejich rodinám nezbývá. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů. – Oficiální dokumenty k celé kauze jsou k dispozici níže.

  Zdroj: Materiály zveřejněné na oficiálním webu Statutárního města Ostravy před jednáním Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 13. dubna 2016; audionahrávka z jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 13. 4. 2016; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1418/z16verejne/BJ1418_00959_16-ZM1418_16_zN6/index.html; http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1418/z201604/0009.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 14. dubna 2016: Média: Předpisy o povinném čipování/registraci psů jsou v praxi v případě sporu o vlastnictví těchto zvířat zbytečné! Čip ani databáze chovatelských údajů totiž ještě vůbec právně neprokazují, kdo je skutečným majitelem jakého živého tvora! – Britský deník „The Manchester Evening News“ (vznik roku 1868; cca 52.000 výtisků každých 24 hodin) zveřejnil 11. a 8. dubna 2016 příběh RFID transpondérem označeného a v databázi chovatelských údajů řádně zaregistrovaného stafordšírského bulteriéra Ranga, který se za dosud přesně nevyjasněných okolností dostal 7. dubna 2016 do charitativní organizace „Manchester Dogs' Home“ (MDH, „Manchester and Cheshire Dogs' Home“) pečující o zatoulaná zvířata v Manchesteru (cca 520.215 obyvatel). Představitelé MDH provedli oskenování nalezeného psa na přítomnost podkožního čipu a posléze kontaktovali podle zjištěného čísla transpondéru a zápisu v databázi chovatelských informací tu osobu, která byla u Rangova jména vedena v evidenci. Dohodli se s ní, že jí psa vydají do péče hned následujícího dne. Jenže k tomu nakonec nikdy nedošlo. Útulek MDH totiž do té doby navštívil další člověk, který předložil důkazní materiály (fotky, informace z registru, kopii pojištění) a tvrdil, že Rango již spokojeně žije několik měsíců s úplně jinou rodinou. Zaměstnancům „Manchester Dogs' Home“ tedy nezbylo nic jiného než vydat zvíře tomu, kdo jasně prokázal jeho vlastnictví. Čipování ani záznamy v registru chovatelských informací tady nehrály žádnou roli, jelikož byly rozhodující jiné, aktuálnější a konkrétnější fakta. O Ranga následně vypukl velmi nepříjemný spor několika lidí, rodin, dokonce bývalého mileneckého páru, kteří všichni tvrdili a prokazovali, že mají ke psovi vlastnické právo bez ohledu na nějaké čipování. Zástupcům MDH nakonec nezbylo nic jiného než dát od celé kauzy raději ruce pryč a ponechat vyřešení této prekérní situace až případně na rozhodnutí justice. – Dotčená Rangova chovatelka, jejíž jméno bylo uvedeno v registru čipem označených zvířat a přesto nedostala svého pejska zpět, posléze vyjádřila své naprosté rozhořčení z totálního selhání celého identifikačního/čipovacího systému. „Jednoznačně čipování Vašeho čtyřnohého domácího mazlíčka nic neznamená,“ uvedla. A v podobném duchu komentovali výše uvedené problémy s nefunkčním čipovacím molochem také čtenáři „The Manchester Evening News“. – Vždyť vynucování povinných/plošných implantací mikročipů do živých těl zvířat je pak naprosto zbytečné a nenaplňuje v realitě svůj účel. Navíc způsobuje těm, kteří v něj ještě slepě věří, závažnou citovou újmu. Podobné kauzy jsou s nástupem tzv. v uvozovkách „úžasného/báječného, vynucovaného a stoprocentně funkčního čipování“ stále častější. – V Anglii je od 6. dubna 2016 vyžadováno označení psů RFID transpondérem plošně/povinně s akceptací zdravotních výjimek. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/mum-claims-manchester-dogs-home-11160795; https://twitter.com/MENnewsdesk/status/718834362846994432; https://twitter.com/breakingmcrnews/status/718602133059153920

http://www.necipujtenas.cz/akce/

 • 11. až 9. dubna 2016: Fakta / Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 15. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 23. března 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu“, „Ověření zápisu“, „3. Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2015“, „5. „Přistoupení města Třince k deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart City) a chytrého regionu (Smart region)“, „34. Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava“, „35. Návrh na záměr města neprodat části pozemku parc. č. 3/1 v k. ú. Poruba, obec Ostrava“, „44. Petice občanů ulice Jurečkova, k.ú. Moravská Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, „48. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2016“, „Diskuse – Různé“ aj.

K pozoruhodným úspěchům patřilo zamítnutí návrhu věhlasného starosty/zastupitele (KSČM) z ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženého pana Ing. Martina Jurošky, Ph.D., jenž se pokusil zvrátit pravidla jednacího řádu ZSMO a nepředřazovat programové body, ke kterým se přihlásili občané do diskuse, aby na jejich projednání nemuseli dlouhé hodiny čekat. Díky zásahu Vážené paní vedoucí magistrátního odboru legislativního a právního se podařilo včas tento netaktní/obstrukční pokus zastavit a Vážené ZSMO posléze svým hlasováním výše uvedený návrh Váženého pana zastupitele Jurošky nepodpořilo. Občanům se tak díky tomu podařilo zachovat kratší dobu, po kterou museli čekat na projednání programových bodů, ke kterým zamýšleli sdělit veřejnosti své stanovisko.

Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil, že písemný materiál, který mu zaslal a zpracoval Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníciz hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni) ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, jasně obsahuje podnětné návrhy, které Vážený pan radní s kolegy prověřuje a v dubnu 2016 by posléze rádi pozvali jeho autora(y) na společné pracovní jednání, kde by se mělo podařit nalézt konkrétní/průchozí řešení. Bude tedy zajímavé sledovat: jakým způsobem s navrženými zlepšováky Vážený pan radní Semerák nyní naloží.

Vážené ZSMO vyřadilo ze svého programu na žádost Váženého pana starosty ostravského městského obvodu Poruba materiály č. 34 a 35 ve věci zdejších pozemků u kostela, za jejichž ponechání v současném/klidovém/přírodním stavu plédují místní občané, dobří sousedé, pomocí petice, a které mj. zastupuje Vážený pan Mgr. Libor Čech z Ostravy-Poruby. Stažení výše uvedených bodů bylo značně podivné, jelikož je Vážená Rada Statutárního města Ostravy původně zařadila na program k projednání. Občané byli připraveni k diskusi. Nakonec se dozvěděli, že z toho nic nebude: mohli jít zase domů a opět čekat až na jednání porubského obvodního zastupitelstva.

Ve věci deklarace tzv. „Smart City“, „Smart Regionu“ a ostatně také kolem stavby polyfunkčního domu za budovou banky ČSOB v centru Ostravy se debata stočila mj. na to, proč Vážený pan Mgr. Přepiora hájí občany Ostravy a snaží se jim pomoci urovnat vzniklé spory, když ani není zastupitel nebo jinak zvolený politik. Inu: Samozřejmě jestliže občanům nepomáhají jejich zvolení zastupitelé/politici, nesnaží se docílit oboustranně výhodného řešení, zapomněli na svůj slib podle § 69 (2) zákona o obcích: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky," nezbývá pak už přirozeně občanům nic jiného, než aby se sami chopili díla. Ostravští politici totiž velmi často posuzují každou věc, se kterou za nimi kdokoliv přijde, neskutečně formalisticky a hledají vždy důvody, proč něco nejde, i když to fakticky jde, a navíc milují silová gesta: místo kompromisního řešení. Bohužel. Pak zkrátka nastupují sami lidé bez veřejné funkce, kteří pomáhají všude tam, kde současná politická reprezentace selhává. Ostatně zastání od Váženého a legendárního pana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přispěchal občanům v diskusi se zle dorážejícími ostravskými politiky na pomoc takříkajíc v nouzi nejvyšší jako pověstný blanický rytíř: posléze vešlo do dějin. Společenství webu Necipujtenas.CZ mu za to velice děkuje.

Vskutku zajímavá debata se rozproudila kolem gigantické akce probíhající každoročně nejen za účasti armádních vzdušných sil pro veřejnost na letišti v blízkém Mošnově, která má ve svém názvu Severoatlantickou alianci „Dny NATO v Ostravě“. Diskuse o výši dotace, kterou by mělo (či nemělo) Statutární město Ostrava na takovou akci poskytnout se nevyhnula ani mj. vzpomínce na doby Varšavské smlouvy. Ekonomickým aspektům Dnů NATO v Ostravě věnoval svůj diskusní příspěvek Vážený občan Ing. Jiří Zapletal (předseda Strany svobodných občanů v Moravskoslezském kraji).

K nesporně pozitivním momentům patřila omluva Váženého pana primátora Macury Váženému panu Mgr. Přepiorovi za uvedení nepravdivé osobní informace a také profesionální politická reakce včetně omluvy ze strany velice zkušeného politického matadora: Váženého pana Ing. Lumíra Palyzy, zastupitele ČSSD. Taková moudrá/gentlemanská gesta mají svou velkou váhu a je třeba je slušně ocenit.

Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) se již nemohl zúčastnit plánované diskuse k bodu programu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ na konci jednání Váženého ZSMO, kam se původně písemně přihlásil, jelikož jej čekalo jednání Váženého zastupitelstva v dalším ostravském městském obvodě. Písemně se proto Váženém panu primátorovi omluvil pomocí vzkazu zanechaném u pověřené úřední osoby v předsálí zasedací síně Váženého ZSMO.

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala, Váženého pana Mgr. Libora Čecha, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudila navíc v porovnání se zvukovou nahrávkou vynechávka (pokud byla někým nařízena, tak jde o další děsivý akt cenzury) obzvláště z hlediska opomenutí Váženého pana primátora Macury, jenž neudělil slovo řádně do diskuse přihlášenému občanovi Ing. Novotnému. Posléze se mu za to veřejně/uctivě omluvil a slovo mu po výkřiku Váženého pana Ing. Novotného udělil. Přesto tento fakt v zápisu nenajdeme.

SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu roku 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 23. března 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 8. dubna 2016: Články, Publikace, Texty: Velké interview: Ing. Jakub Unucka (lídr ODS v MS kraji): Jsem samozřejmě proti trvalému/nedobrovolnému čipování čehokoliv živého! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) poskytl v dubnu 2016 korespondenční interview Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA, český politik, podnikatel, manažer IT, prestižní český odborník na problematiku bezpečnosti RFID/NFC mikročipů, bezdrátových technologií, od roku 2010 zastupitel a místostarosta města Klimkovice u Ostravy, kandidát na hejtmana za Občanskou demokratickou stranu (ODS) v krajských volbách 2016 v Moravskoslezském kraji. SwN umožnilo Váženému panu Unuckovi svobodné/necenzurované vyjádření tak, aby mohl detailně na neomezeném prostoru popsat všem občanům České republiky a našeho globálně propojeného světa své názory, rozsáhlé praktické zkušenosti mj. například k těmto tématům: interní/externí vynucování čipování zvířat i člověka; nefunkční systém tzv. trvalé identifikace psů v Ostravě a okolí; situace v útulku pro zatoulaná/nalezená zvířata v Ostravě-Třebovicích; nekorektní „motivační vynucování“ jízdní karty ODISka a její nebezpečnost pro zachování lidského soukromí, osobních údajů a práva na nerušený život každého člověka; přebyrokratizované právní prostředí v České republice; potlačování přirozených práv/svobod občanů například v rámci diskuse se zastupiteli, jestliže chtějí lidé uplatňovat své plné ústavní právo na přímé řízení vlastní obce, města, ale zastupitelé jim v tom schválně různými obstrukcemi brání, cenzurují je a vytvářejí pro lidi nepříznivé podmínky k plnohodnotnému dialogu apod.; zapojení širokého společenského spektra včetně politických stran (např. Strana svobodných občanů, Soukromníci, Konzervativní strana, KAN, Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Moravané a další menší politické subjekty) do společné/dobrovolné/inspirativní a prospěšné práce na obnově Moravskoslezského kraje a na zajištění prosperity, mírové obrany svobodného života pro všechny zdejší občany; budoucnost ODS a její náprava, očištění, každodenní pokusy o obnovení široké důvěry voličů např. právě díky otevřeným/férovým osobnostem občanských demokratů, k jakým snad bude pořád patřit i v případě volebního úspěchu Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA. Svobodomyslní občané by konečně velmi rádi uvítali „svého lidového“ politika, který by se jich odvážně zastával v praxi se všemi svými možnostmi, zkušenostmi, kontakty a plnou sílou ODS i s podporou vůbec všech dobrých lidí a uskupení nejen v České republice.

SwN by tímto rádo poděkovalo Váženému panu Unuckovi za jeho čas a poctivou snahu o odpovědi na rozsáhlou paletu občanských dotazů. Svědčí to o mnohém: Funkce a životní úspěchy mu nestouply do hlavy. Naopak: Je to stále tzv. „náš, lidový člověk“, jenž rád pomůže všem, kteří mají inteligentní, rozumné a svobodomyslné podněty. Svědčí to o jeho vysoké profesionalitě a především obdivuhodné úctě k občanům, svým možným voličům. Bylo by fajn, kdyby mu to vydrželo také na těch vůbec nejvyšších pozicích v jeho profesním i politickém životě. Pokud jej velká politika nesemele, tak jako se to bohužel stalo Váženému panu ostravskému primátorovi, bylo by to pro občany něco úžasného. Bylo by opravdu „líp“. Dokáže to však jen málokdo. Nemnozí ustojí každodenní střet se zlými idejemi „legislativního násilí“ a jejich nositeli, pro které je politika pouze cestou k moci, dotacím, vlivu a voliči jsou pro ně pak jen „balast“, který se odhodí jako toaletní papír do stoupy nedlouho po volbách, a které pak už posléze občané požadující v rámci volebního období čestné dodržování dříve pronesených prohlášení a slibů právě podle některých politiků dokonce zdržují, obtěžují. Věřme, že v případě Váženého pana Unucky nepůjde o další ohromné voličské zklamání: tak jako bohužel v případě Váženého pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA, jehož názorové veletoče, cenzurní chování k diskutujícím občanům v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy již vešly do dějin.

Redakce SwN nicméně konstatuje v souvislosti s ostravskou politikou zajímavý poznatek: Čím dále od centra Ostravy a blíže ke katastrálním hranicím tohoto města nebo už i jen pár kilometrů za nimi: jakoby najednou začínal úplně jiný stát. Onen bájný Tolkienův „Mordor“ ovládaný zlými černokněžníky nebo nesvobodná „země Půlnočního království“, kde si lidé nesmějí ani zazpívat veselou písničku, je najednou nahrazena neskutečně osvěžující „zemí krále Miroslava“. V našem případě šlo o „Zdeňkovu a Jakubovu zemi“: krásné/historické/svěží/přírodní a prosluněné Klimkovice. – Čím to jenom je, že v blízké Ostravě vládnou pořád temné síly, které mají tolik rády zákazy, nařízení, likvidační pokuty, silová řešení, cenzuru, neférovosti a ze srdce nenávidí poctivý dialog, svobodnou diskusi, gentlemanské jednání a společné/mírové/kolegiální řešení problémů ve spolupráci s občany. Kde se to v těch politicích v Ostravě jen bere? A možná, že to ani není v nich samých, ale že to celé řídí úplně jiné síly, které budou u moci v zákulisí: ať již povede Ostravu jakýkoliv papaláš. Možná, že v Ostravě volby nemají také vůbec žádný smysl, jelikož je již vždy a vše dávno dopředu dohodnuto. Vše je prý jen marketingová/mediální hra pro „neužitečný plebs“ a ve skutečnosti svoboda/přirozená práva skončila v 90. letech minulého století. Přeci znáte politiky, šibaly: Už Karel Kryl upozorňoval, že politici sice hezky mluví hlavně před volbami, ale věřil by jim jen hlupák. Plnění politických prohlášení v praxi je pro občany pořád tím nejlepším ukazatelem: kdo je co zač.

Rozhovor s Váženým panem Unuckou je k dipozici níže.

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/unucka-proti-nedobrovolnemu-cipovani-cr.aspx

 • 7. dubna 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Svobodomyslní žurnalisté: Vynucování čipování zvířat představuje velký krok směrem k povinnému čipování lidí! – Rozhlasový pořad „The Richie Allen Show“ (RAS) patří k nejposlouchanějším/nezávislým relacím tohoto typu v celé Velké Británii. Produkuje ho žurnalista, komentátor Richie Allen, který jej většinou vysílá pomocí Internetu z britského Manchesteru od pondělí do čtvrtku večer. Je financován z dobrovolných příspěvků posluchačů, jejichž počet dosahuje každý měsíc přibližně 500.000 (cca 30.000 a více na jedno vysílání; stovky tisíc sdílení digitálního záznamu pořadu v prostředí Internetu mj. za pomoci spřízněných rozhlasových stanic a webů). RAS přináší široké veřejnosti svobodné úhly pohledu na témata, kterými se většinou tzv. média „hlavního proudu“ odmítají zabývat. – Čtvrtého dubna 2016 byl hostem pořadu komentátora Allena pan Steve Jolly (v Anglii uznávaný občanský aktivista, žurnalista a vystudovaný mediální/komunikační specialista), jenž se v minulých letech proslavil v roli svého vítězného tažení proti šmírovacím/kamerovým systémům a jako podporovatel/mluvčí ANTI-čipovacího disentu kolem webu „chipmenot.org.uk“. – Richie Allen na úvod zdůraznil, že patří k velkým milovníkům zvířat. On sám je majitelem nejlepší čtyřnohé přítelkyně člověka zachráněné ze španělského útulku, kde jí očipovali, naočkovali a dopravili do Anglie. „Absolutně bych nikdy nedal svou fenku očipovat,“ řekl Allen. Už jsem ji s čipem zkrátka dostal. Jinak by ani nemohla díky předpisům Evropské unie přes hranice. – Steve Jolly k tomu uvedl: Celá tahle idea o povinném čipování vypadá na první pohled dobře jenom proto, že jde o velice chytrý/promyšlený/mámivý a přitom jednoduchý marketing. Lidé se na něj dají lehce nachytat. Jen ve Velké Británii se hraje o cca 7 miliónů psů a další desítky miliónů jejich majitelů, chovatelů apod. Občané většinou prostě nerozpoznají skutečný záměr vymáhání čipování a bohužel přijímají ve značné míře jakékoliv reklamní sdělení ve věci právního donucování obyvatel k čipování domácích zvířat jako předem daný fakt. Vůbec o tom kriticky neuvažují, protože se v daném případě podařilo marketingovým odborníkům spojit tzv. veřejný zájem se zákonem a s láskou ke zvířatům. Ve skutečnosti ale: „Je to velice znepokojující legislativa,“ zdůraznil Jolly. Jde podle jeho názoru hlavně o „otázku svobody“. „Máme vládu, která Vám může přikázat, abyste implantovali mikročip do těla člena Vaší rodiny. A pejsci jsou přeci takovými milovanými členy rodiny, které máme rádi jako naše děti. Psi jsou nejlepší čtyřnozí přátelé člověka. No a teď si představte, že Vám vláda vsugerovává, že je vše s čipováním v pořádku, že má právo Vám něco takového nařídit pod záminkou dosažení nějakého většího dobra. Jenže opravdu zodpovědný vlastník psa by nenechával takovou zodpovědnost na vládě, ale sám by zvážil situaci, promyslel by si ji: a pak by se teprve svobodně rozhodl. Položil by si otázku, zda jsou zde nějaká nebezpečí spojená s čipováním, rizika pro zdraví, negativní reakce organismu, jsou-li zdokumentovány v praxi konkrétní případy takových reakcí, např. když psi zemřeli, nebo se u nich vyvinuly v důsledku čipování závažné nemoci. Chci ale pak vůbec takový invazivní zásah do živého organismu ještě udělat? Proč mne veřejná moc zbavuje svobody volby a nutí mne k povinnému čipování? Tak totiž uvažuje zodpovědná osoba. Naopak: „Není na tom vůbec nic zodpovědného, že prostě slepě poslechnete vládní rozkaz. Vždyť za tím mohou být úplně jiné záměry: velký business, touha po osobních údajích, pokoření svobodných lidí. – Richie Allen v této souvislosti zmínil důrazné varování před zjištěnými riziky čipování, které publikoval na počátku dubna 2016 v nejčtenějších britských denících zkušený veterinář pan Richard Allport, jenž řídí Centrum přírodní medicíny („Natural Medicine Centre“) v anglickém městě Potters Bar (cca 21.882 obyvatel; zhruba 29 kilometrů severně od Londýna). Zvěrolékař Allport mj. v tištěných médiích uvedl, že věk osmi týdnů štěněte pro začátek vynucování státního nastřelování mikročipů do těchto mláďat je příliš nízký; „Většina závažných nežádoucích reakcí (včetně smrti) byla zjištěna u štěňat a malých psích plemen.“ „Má rada pro všechny lidi, kteří nechtějí nechat očipovat své psy, je taková, aby nedělali nic.“ Pokud již však budou chovatelé psů konfrontování s kontrolou orgánů veřejné moci (tzv. „čipovací komanda“, pozn. autora) ať již doma nebo na veřejném prostranství, občané by si měli zavčasu/předem obstarat od „svého veterináře potvrzení o výjimce,“ zdůraznil zvěrolékař Allport. – Ve Velké Británii a také v dalších civilizovaných zemích totiž platná legislativa s takovými výjimkami vysloveně počítá. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon, neúprosná vyhláška apod.Vrchní správa pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate“; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs“, DEFRA) dala již v minulosti takovým obavám v určitých případech za pravdu. Tradičně jeden z vůbec nejčtenějších skotských deníků „The Daily Recordnapř. zveřejnil na svém webu 7. února 2016 článek nazvaný „Skotští veterináři prozradili, že nebudou vynucovat nový zákon o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka“ („Scottish vets reveal they won't enforce new dog microchipping law“), který přinesl fakta o nových osmi dobře zdokumentovaných kauzách zdravotních komplikací v souvislosti s vynucováním čipování a spojitou vakcinací psů. Takové informace se dostaly na stůl specialistům z VDM v rámci oficiálních úředních hlášení: V případě šesti zvířat došlo k vývinu nádorů, další pes po čipování zkolaboval a jeden dokonce zemřel! A další fakta by měla být publikována v dubnu 2016. – Steve Jolly ve výše uvedeném rozhlasovém pořadu RAS dále sdělil, že uvedená fakta jsou velice závažná a ostatně podobné informace jsou již velmi dlouho dobře známé. Web „chipmenot.org.uk“ je toho jasným důkazem. Samozřejmě medicínské problémy kolem čipování se dle zjištění pana Jollyho netýkají jen malých psích plemen, ale i těch velkých. Ke zdravotním komplikacím může dojít v případě zvířete v kterémkoliv věku nebo jakékoliv hmotnosti/rozměrů: „Je to nebezpečí pro všechny psy,“ doplnil Steve Jolly. Podle něj je také důležité vnímat invazivní vynucování čipování jako nebetyčný/nežádoucí vládní diktát. No a takto by to rozhodně nemělo nikdy vypadat. Čipování také znamená nedobrovolné předávání osobních dat představitelům veřejné moci. Co s nimi budou ale byrokraté dělat? K jakým účelům je použijí? Nač vůbec zavádět čipování, když již předchozí legislativa uměla úspěšně řešit problémy v soužití zvířat a lidí? Existují přece daleko modernější a lepší metody identifikace zvířat než jen čipování. Jenže marketingově už je občanům prostě předkládáno vetšinou pouze to: jak to čipování báječně funguje, nikoliv proč nefunguje. Je zde také neustále přítomno jakési podivné/nekritické nadšení pro vše nové. Nejde přitom vůbec o žádnou legraci, jelikož lze na základě monitoringu sdělovacích prostředků a vyjádření některých politiků i zástupců patřičného výrobního/distribučního odvětví vysledovat jednoznačný globální trend, který směřuje k čipování lidí. Dlouhodobé/legální testování takového trendu přitom vidíme právě na zvířatech. V budoucnu pak může jít o použití značně sofistikovaných zařízení, nikoliv dnešních primitivních čipů nebo nějakého podobného produktu, který se objeví a veřejná moc se jeho prostřednictvím pokusí povinně označit/sledovat/kontrolovat/řídit všechny a všechno. Zamyslete se nad tím, že jde o obrovský sociálně-psychologický, medicínský a samozřejmě ekonomický experiment na živých organismech, ze kterého se pak patřičné elity dokáží poučit: jak postupovat s občany. Všichni by měli být vůči takovému vývoji velice ostražití. Samozřejmě experti toho mnoho navykládají, často se mýlí, mění svá stanoviska. Následky si však místo nich odnášejí lidé, kteří se mylně domnívají: čipováním vyřeší všechny problémy spojené nyní se soužitím psů a lidí. Jenže ono to samozřejmě vůbec není pravda. Vždyť každý den vidíme velké množství případů, kdy celý čipovací moloch nefunguje. Adresy chovatelů psů jsou v databázích údajů neaktuální; ukradeného psa lze přepsat na nového majitele třeba prostřednictvím veterináře nebo v útulku, čímž dochází k legalizaci zločinů. Je to způsobeno mj. diskutabilními lhůtami pro adopci zatoulaných zvířat. A dokonce se lidé soudí i o očipované psy. Dají jim implantovat RFID transpondér, zapíšou si je do registru a stejně je nedostanou zpět, když se jim zaběhnou. Čipy prostě často správně nefungují ani z hlediska hardware. Mohou také v živém těle migrovat. Sečteno a podtrženo: Pak může být celé vynucované čipování úplně zbytečné. Proč tedy lidé podléhají tak bláhově výše uvedenému/šalebnému čipovacímu marketingu? – Richie Allen navíc dodal, že celé to neslavné/povinné čipování je vlastně praktickou realizací pokoření svobodného/lidského ducha a pokusem o zlomení kritického myšlení, oprávněného odporu rozumných lidských bytostí vůči bezcitné/byrokratické veřejné moci, pokusem o vytěžení dalších peněz z širokého spektra občanů. Samozřejmě celá řada věcí se v tomto smyslu dělá na příkaz a v zájmu byrokratů z Evropské unie. – Moderátor RAS také citoval ze stovek souhlasných reakcí posluchačů, kteří se k tématu relace vyjadřovali pomocí sociálních médií: například navrhovali povinné očipování poslanců, díky čemuž by mohli občané sledovat, zda politici nechodí do své práce opilí aj. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: http://richieallen.podomatic.com/entry/2016-04-04T14_16_18-07_00; https://youtu.be/24D0v418sHM; https://twitter.com/RichieAllenShow/status/717099522338529282; http://www.richieallen.co.uk; http://www.chipmenot.org; http://www.necipujtenas.cz/fakta/tragicke-pripady/; http://www.necipujtenas.cz/fakta/rizika-cipovani/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dogs-today-daily-telegraph-independent-mailonline-metro-gizmodo-daily-record-vet-practice-magazine-richard-allport-vmd-defra-bad-deadly-microchipping-system-england-2016-2014.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/daily-record-will-lazenby-mainshill-vet-centre-richard-allport-natural-medicine-centre-bad-microchipping-system-can-kill-puppies-and-small-dogs-scotland-england-2016.jpg

 • 6. dubna 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Neetické/nedůstojné chování představitelů veřejné moci k občanům/chovatelům zvířat přirozeně ničí důvěru lidí v celý politický systém uspořádání společenských vztahů! – Anglie opět hlásí devastující selhání čipovacího a identifikačního molochu, které způsobilo dotčeným lidem ohromnou citovou újmu a vyvolalo omluvu městských činovníků včetně zájmu médií! – Britské sdělovací prostředky: „The British Broadcasting Corporation“ (BBC vznikla roku 1922; patří již tradičně k nejposlouchanějším rozhlasovým stanicím nejen ve Velké Británii), „MailOnline“ (globálně vůbec nejčtenější anglicky psaný digitální deník; založen roku 2003; vysoce přes 100 miliónů přístupů na web „MailOnline“ každý měsíc), „The Sun“ (vznik roku 1964; cca 1.800.000 výtisků každých 24 hodin; milióny přístupů na webové stránky) a další média informovala širokou veřejnost ve dnech 6. až 4. dubna 2016 o novém/závažném selhání identifikačního/čipovacího systému domácích zvířat s těžkým dopadem na rodinu vlastníků RFID transpondérem označené černobílé kočky jménem Zelda. – Město Colchester (zhruba 108.610 obyvatel) leží vzdušnou čarou 83 kilometrů severovýchodně od Londýna. Žila zde se svými chovateli očipovaná kočka Zelda. Patřila k milovaným členům své lidské rodiny. Zvíře pomáhalo řešit svým majitelům a jejich dceři již jen vlastní pouhou přítomností komunikační problémy s autismem. Jednoho dne však kočka nepřišla domů ze své pravidelné svobodné procházky po okolí bydliště. Třetího dubna 2016 ji našli aktivní občané v sousedství mrtvou. Přivolali tedy podle pokynů na colchesterském městském webu patřičné zástupce veřejné moci, kteří tělo Zeldy sebrali a vyhodili do popelnice mezi odpadky. Tím by taky mohla celá záležitost skončit. Jenže Zelda byla označena čipem. Její vlastníci po ní začali pátrat. Naivně se domnívali, že jim systém čipování a oficiální/úřední ujištění na městském webu zajistí alespoň zprávu o tom, co se s jejich domácím čtyřnohým mazlíčkem stalo. Šeredně se zmýlili. Teprve od sousedů vyzvěděli: k čemu došlo. Nikdo z města je nekontaktoval. Protože měli vytvořeno k Zeldě velmi silné citové pouto: chtěli přirozeně vědět, co se s ní stalo, aby jí mohli eventuálně zajistit etické poslední rozloučení. Přistoupili tedy k důkladnému průzkumu městských popelnic v místě, na které je sousedé upozornili. Po dlouhém a přirozeně velice nepříjemném hledání ve více než desítce odpadních nádob nakonec kočičí ostatky našli. Jelikož si až následně uvědomili, že náklady na provedení pitvy by přesáhly jejich finanční možnosti: zaplatili Zeldě alespoň důstojnou kremaci. – Z tristního přístupu městského úřadu byla však naprosto zdrcena celá rodina Zeldiných chovatelů. Ostatně není se co divit, jelikož Colchester tvrdil na svých internetových stránkách, že v případě mrtvých zvířat: „Všechny psy a kočky, které si převezmeme: oskenujeme a pokud zjistíme, že jsou označeni mikročipem, kontaktujeme relevantního distributora/výrobce čipu a dále oslovíme jejich klienta, jestliže zjistíme jeho osobní údaje. Udržujeme pak taková zvířata v mrazícím boxu jeden kalendářní měsíc a pak je zlikvidujeme.“ Město však v případě kočky Zeldy evidentně porušilo své vlastní předpisy. Systém čipování tak opět na celé čáře selhal. – Podobné kauzy jsou s nástupem tzv. v uvozovkách „úžasného/báječného, vynucovaného a stoprocentně funkčního čipování“ stále častější. Neetické/nedůstojné chování představitelů veřejné moci k občanům/chovatelům zvířat přirozeně ničí důvěru lidí v celé ústavní uspořádání společenských vztahů v každé zemi na celém světě. Vždyť chovatelé Zeldy byli naprosto psychicky na dně, když si spojili výše uvedené chování ke své rodině s vedoucími představiteli Colchesteru. Celou záležitost proto z pocitu bezmoci/zoufalství zveřejnili. Teprve posléze se jim dostalo právě díky sdělovacím prostředkům od města oficiální omluvy a ujištění, že znovu proškolí své zaměstnance: jak v takových situacích postupovat. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční/neetický a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: http://www.gazette-news.co.uk/news/14403293.Outrage_after_council_worker_puts_body_of_pet_cat_in_wheelie_bin__like_rubbish_/; http://m.gazette-news.co.uk/news/14403293.Outrage_after_council_worker_puts_body_of_pet_cat_in_wheelie_bin__like_rubbish_/; http://www.bbc.com/news/live/uk-england-essex-35938509; http://www.dailymail.co.uk/news/article-3524116/Pet-owners-forced-trawl-wheelie-bins-searching-body-beloved-cat-council-gardeners-chucked-away-like-rubbish.html; http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/7051128/Family-devastated-after-their-pet-cat-is-dumped-at-the-bottom-of-a-wheelie-bin-by-council-gardener-who-found-it-near-a-park.html; http://www.braintreeandwithamtimes.co.uk/news/north_essex_news/14403293; http://www.colchester.gov.uk/article/13455/Dead-animals

 • 4. až 2. dubna 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Skotsko a Anglie: Veterináři varují před povinným čipováním zvířat! Identifikační systém není dokonalý, často nefunguje a implantované mikročipy mohou dokonce ohrozit život štěňat i malých psích plemen! – Skotský deník „The Daily Record“ (DR; vznik roku 1895; cca 193.000 výtisků každých 24 hodin) zveřejnil 3. dubna 2016 závažné varování pro všechny majitele nejlepších čtyřnohých přátel člověka, kteří musejí čelit nebezpečí povinného čipování svých zvířat. – Veřejná moc si totiž vynucuje v řadě států Evropské unie pod hrozbou likvidačních pokut, zásahů speciálních/úředních tzv. „čipovacích komand“ a mnohdy ještě za pomoci lokálních/městských policejních jednotek tzv. trvalé označení např. psů, koček nebo fretek. Podobně tomu má být ve Skotsku a Anglii od 6. dubna 2016. Jenže čestní veterináři s desítkami let praktických zkušeností se proti takovému špatnému kroku oprávněně bouří. – DR k tomu kupříkladu přinesl vyjádření zvěrolékaře a řádného člena britské veterinární komory („The Royal College of Veterinary Surgeons“) pana Williama L. Lazenbyho s třiceti sedmi lety praxe, jenž vede veterinární centrum „Mainshill Vet Centre“ ve skotském městečku Coylton (cca 2.400 obyvatel; zhruba 61 kilometrů jihozápadně od Glasgowa): Vysvětlil široké veřejnosti, že tzv. „čipovací legislativa“ zavádějící povinné nastřelování RFID transpondérů do živých těl psů s následnou registrací osobních údajů v realitě nefunguje a není navíc ani vůbec nutná. Celý tzv. čipovací/identifikační systém totiž nepracuje tak, jak by měl. Dodnes není k dispozici jednotná, plně funkční databáze chovatelských informací. Jen ve Velké Británii působí více než 6 firem, které provozují chovatelské registry očipovaných zvířat a další desítky až stovky jich pak jsou po celém světě; nedokáží spolu navzájem správně komunikovat kupříkladu otázky kolem zatoulaných zvířat a to ani s chovateli, úředníky nebo odborníky na ochranu přírody. Veterinář Lazenby celou situaci přirovnal k frašce a dokumentoval ji na svém vlastním pejskovi, kterého nechal očipovat, řádně zaevidovat a přesto jej posléze při kontrole systém informoval, že zrovna jeho domácí čtyřnohý svěřenec podle databáze vlastně vůbec neexistuje. – A s podobnými kauzami se potýká každý den ohromné množství držitelů zvířat v celé Evropské unii. Přesto je takový špatný čipovací moloch dále s umíněnou urputností vynucován. – DR ke všemu publikoval důrazné upozornění ve věci čipování zvířat od zkušeného veterináře pana Richarda Allporta, jenž řídí Centrum přírodní medicíny („Natural Medicine Centre“) v anglickém městě Potters Bar (cca 21.882 obyvatel; zhruba 29 kilometrů severně od Londýna): „Většina závažných nežádoucích reakcí (včetně smrti) byla zjištěna u štěňat a malých psích plemen.“ „Má rada pro všechny lidi, kteří nechtějí nechat očipovat své psy, je taková, aby nedělali nic,“ zdůraznil zvěrolékař Allport. Zdraví živých tvorů je samozřejmě přednější než špatný zákon. – Skotská vláda se již podle DR vyjádřila, že zatím zřízení jednotné databáze chovatelských informací odmítá. Ochránci zvířat, kteří patří k pro-čipovacím lobbistům, zase nechtějí o výše uvedených faktech o nebezpečnosti RFID transpondérů ani slyšet: mermomocí dále propagují v uvozovkách tzv. „báječné, úžasné a skvělé čipování“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější, méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: https://twitter.com/Htnationalnews/status/716594547598299136; http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/vet-many-databases-mean-new-7680968; https://twitter.com/database_agent/status/716647240790622208

 • 1. dubna 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Austrálie: Špatný systém identifikace/čipování zvířat málem připravil o život ve veřejnoprávním útulku několik koťat a způsobil mylnou adopci psa! – Australský veřejnoprávní rozhlas „612 ABC Brisbane“ (počátky v roce 1925; tradičně na prvních místech mezi nejposlouchanějšími stanicemi v regionu) vysílá pro oblast velkoměsta Brisbane (cca 2.274.600 obyvatel) a patří pod křídla státního/mediálního gigantu „The Australian Broadcasting Corporation“ (ABC). Třicátého března 2016 odvysílala stanice „612 ABC Brisbane“ relaci věnovanou špatnému systému/identifikace/čipování zvířat s názvem „Ochrání čipování Vašeho domácího čtyřnohého mazlíčka?“ („Will micro chipping protect your pet?“). Posluchači se díky tomu dozvěděli o obrovském problému s nesprávně nastavenými postupy při skenování zvířat na přítomnost podkožních RFID transpondérů včetně neaktuálních dat v chovatelských registrech, o existenci striktních předpisových lhůt pro zjištění majitele každého nalezeného živočicha a špatné identifikaci třeba psů, koček atd. Proto pak dochází v útulcích ke zcela zbytečným euthanasiím domácích čtyřnohých mazlíčků, jejichž právoplatní majitelé se o tom mnohdy ani nedozvědí i když nechají své zvíře řádně očipovat. – Právě na tento smutný fakt upozornila v rozhovoru pro „612 ABC Brisbane“ zkušená ochránkyně přírody Katina Balsonová, která se podílí na několika soukromých projektech jako je např. „Animal Rescue Support Network“ (ARSN), jejichž cílem je zajištění co nejlepší péče o bezprizorná zvířata v Brisbane a okolí. – Ochranářka Balsonová popsala pro výše uvedené australské rádio tristní příběh svých očipovaných koťat, která se dostala ve čtvrtek 24. března 2016 za zatím blíže neupřesněných okolností do městského veřejnoprávního útulku „Logan Pound“ (LP; spadá pod pravomoc místní samosprávy „Logan City Council“ nedaleko centra Brisbane). Dotyčná zvířata tam někdo zřejmě odnesl omylem (nebo z přehnaného aktivismu), protože se nesprávně domníval, že jde o toulavé kočky. Zaměstnanci LP pravděpodobně neprovedli na příjmu koťat korektní zjištění, zda mají malí čtyřnozí tvorové pod svou kůží implantovány mikročipy. Nicméně alespoň zvířata nafotili a snímky umístili na Internet tak, aby se ke koťatům mohl přihlásit buď jejich majitel nebo nový zájemce. Katinu Balsonovou ani její kolegy a kolegyně z ARSN však nikdo z útulku na základě čísel implantovaných mikročipů a zápisů v databázi chovatelských údajů o ničem neinformoval. Koťata tak musela zůstat nedobrovolně v LP po celé velikonoční svátky, kdy byl útulek uzavřen. Teprve v úterý 29. března 2016 si je mohli lidé z ARSN vyzvednout po uhrazení všech nákladů a prokázání vlastnických práv. Paradoxně se něco takového podařilo nikoliv díky čipování, výborně fungujícímu systému RFID identifikace, nýbrž jen skrze použití fotografií, které naštěstí předtím umístili zaměstnanci LP na Internet. Tam si jich také všimla Katina Balsonová se svými přáteli. Pokud by k této krásné souhře náhod nedošlo: koťata by mohla být po uplynulé sedmidenní předpisové lhůtě utracena. A to přesto, že byla řádně očipována, zaregistrována v patřičné databázi. Ochranářka Balsonová zdůraznila: Často dochází k podobným neuvěřitelným situacím; zvířata musí být zachraňována nikoliv z ulice, nýbrž z útulků; nejde vůbec o žádné ojedinělé případy; děje se to poměrně často. Většina lidí totiž žije pod vlivem falešných marketingových sdělení, že když je již jednou třeba jejich pes označen RFID transpondérem, tak mají stoprocentní jistotu jeho rychlého návratu zpátky domů, pokud se třeba někde zatoulá. Samozřejmě to není pravda. Systém identifikace/čipování je často tak složitý a závisí na tolika maličkostech, že zkrátka selhává a nebo vůbec nefunguje. (Navíc v Austrálii platí většinou ze zákona povinné čipování psů a v některých městech už také koček, pozn. autora.) – Katina Balsonová ke všemu krátce veřejnosti přiblížila kauzu psa, který byl mylně adoptován bez toho, aniž by byl oskenován na přítomnost svého podkožního mikročipu. – Skrze takové tristní situace pak vznikají nádavkem spletité právní a citově náročné spory jak pro člověka, tak pro samotná zvířata. – Zaměstnanci útulku „Logan Pound“ se posléze za celý incident neoficiálně Katině Balsonové omluvili, nicméně ve svém písemném sdělení pro „612 ABC Brisbane“ stejně uvedli: postupovali v souladu s předpisy. – Koťata si nakonec z útulku převzali představitelé ARSN ve značně vystresovaném stavu. Jejich předchozí pečovatelská práce a vybudování důvěry mezi těmito malými tvorečky a lidmi byla krátkým velikonočním pobytem v LP zničena. Budou tedy muset začít se socializací dotyčných zvířat úplně od začátku. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční a dokonce životu nebezpečný systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější a méně stresující nebo dokonce zcela neinvazivní metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého psa, kočky aj. živých tvorů.

  Zdroj: http://blogs.abc.net.au/queensland/2016/03/will-micro-chipping-protect-your-pet-.html; https://www.facebook.com/AnimalRescueSupportNetwork/posts/858982024211661

 • 30. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Španělsko: Mezinárodní systém čipování zvířat selhal; nemocného, opuštěného a RFID transpondérem označeného psa si odmítli jeho angličtí vlastníci převzít zpět do své péče! – Britské deníky „The Manchester Evening News“ (vznik roku 1868; cca 50.000 výtisků každých 24 hodin) a „The Daily Mirror“ (rok založení 1903; přibližně 890.000 výtisků denně) zveřejnily 7. března 2016 pozoruhodnou ukázku naprosto nefunkčního systému tzv. trvalé identifikace zvířat v Evropské unii. Pátého března 2016 objevili aktivní občané nedaleko městečka Los Montesinos (přibližně 4.921 obyvatel) v jihovýchodním Španělsku ve značně zuboženém stavu opuštěného, epileptického a čipem označeného černobílého psího křížence z plemene labradorů, kterého zde někdo přivázal ke sloupu od vrat. Nálezci předali objeveného nejlepšího čtyřnohého přítele člověka do péče známé španělské charitativní organizace „Pets in Spain“ (PS). Díky ochráncům zvířat z PS se podařilo psovi zajistit veterinární ošetření a provést pokus o jeho identifikaci v registru chovatelských informací „PetLog“ (PL). Pracovníci PS zjistili, že jejich nový černobílý čtyřnohý kamarád slyší na jméno Max a jeho posledními vlastníky byli občané Velké Británie z Manchesteru. Maxovi majitelé byli objeveni 10. 3. 2016 po překonání všech legálních problémů s utajováním/ochranou osobních dat, jenže ti si nakonec stejně odmítli svého psa převzít a odvézt ze Španělska. Přibližně jedenáctiletý Max totiž trpěl epilepsií, která by si vyžádala průběžnou a nákladnou léčbu. Ještě devatenáctého března 2016 zveřejnili představitelé PS na svém Facebooku smutnou informaci: Pejska si pořád nikdo nechce adoptovat a tak zřejmě bude muset dožít bez pána v útulku. – Sociální sítě následně zaplavily rozzlobené komentáře nejrůznějších ochránců zvířat, kteří kritizovali špatný systém čipování domácích čtyřnohých mazlíčků, jelikož ten neumožňuje přikázat původním Maxovým vlastníkům, aby tuto vzniklou situaci řešili a nepřenášeli odpovědnost na psovy nálezce ve Španělsku. Jakoby se teprve nyní všichni probudili z klamného snu o v uvozovkách „báječném/úžasném a bezchybném systému čipování živých tvorů“, kteří se tzv. opět v uvozovkách „vždy a za všech okolností navracejí díky čipům zpět domů“. – Ke všemu Mark Lewis, jenž spoluzakládal PS a patří ve Španělsku k mezinárodně uznávaným/dlouholetým britským ochráncům zvířat, vysvětlil sdělovacím prostředkům, že vlastníci často převezou své psy do Španělska z jiných států Evropské unie a pak je tam prostě nechají. (Paradoxně ve Španělsku platí většinou povinné čipování/registrace psů, pozn. autora.) Podle něj je také celkem běžně známým faktem: databáze chovatelských informací neobsahují aktuální informace. Pak je přirozeně celé (ne)slavné nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat naprosto zbytečné. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém čipování/identifikace zvířat však nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého svěřence.

  Zdroj: https://www.facebook.com/petsin.spain1/photos/a.450034418429769.1073741828.447153718717839/748340845265790/?type=1&theater; http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/international-search-owners-abandoned-british-7513382; http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/animal-charity-launches-appeal-owners-11005549

 • 29. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) uznalo v březnu 2016 legalitu zdravotních výjimek z povinného čipování zvířat! Vedení Statutárního města Ostravy (SMO) požádalo MV ČR o schválení výše uvedených medicínských „generálních pardonů“ pro připravovanou novelu své čipovací vyhlášky (ČV) a uspělo! Finální změna ČV by měla být projednána v Radě SMO 30. března 2016 ovšem bez předchozích konzultací se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ! Občané tak nevědí, jak bude či nebude výsledný text vyhlášky vypadat! Budou se k němu moci vyjádřit zřejmě až v rámci jejího projednávání ostravskými zastupiteli v průběhu dubna 2016! Tzv. „otevřená a vstřícná“ radniční politika se tím opět ukázala v plné „parádě“ ve stylu: „O nás bez nás!“ Ostravští politici však byli včas seznámeni s kompromisními návrhy na novelu ČV písemnou i ústní formou jak prostřednictvím zástupce Necipujtenas.CZ, tak ze strany Váženého pana Petra Hadaščoka nst. v průběhu minulých jednání Zastupitelstva SMO! Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého ostravského občana viz. např. zde) se obrátil v období února/března 2016 na Ministerstvo vnitra České republiky se žádostí „o pomoc při změně obecně závazné vyhlášky města Ostravy, stanovující povinnost čipování psů, a to bez ohledu na jejich věk či zdravotní stav“. Posléze obdržel z Prahy jednoznačnou odpověď datovanou jedenáctým březnem 2016, která potvrdila, že zdravotní/etické výjimky z vynucovaného čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka jsou naprosto legální a nic nebrání – kromě ješitnosti, urputnosti a krutosti některých politiků – v jejich přijetí a zakomponování do připravované novely ostravského podzákonného předpisu č. 9/2012 v aktuálním znění, který by měl být zařazen na program jednání Vážené Rady SMO 30. března 2016. – MV ČR k tomu ve svém stanovisku (viz dokument níže) mj. sdělilo: „Co se týče stanovení výjimek z povinností uvedených v obecně závazné vyhlášce, je nutno konstatovat, že tuto pravomoc má pouze zastupitelstvo města, tedy orgán, kterému přísluší schvalování obecně závazných vyhlášek. V případě, že požadujete výjimky z povinnosti čipování psů dle věku či zdravotnímu stavu psa, je nutno řešit tuto záležitost na zasedání zastupitelstva města. K řešení dané situace můžete jakožto občan města využít všech oprávnění, obsažených v ustanovení § 16 zákona o obcích. Je možno zmínit Vaše právo podávat ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o obcích orgánům města podněty, připomínky a návrhy, jež jsou tyto orgány povinny vyřizovat bezodkladně, nejdéle do šedesáti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva města, pak nejpozději do devadesáti dnů. Rovněž pak jste oprávněn požadovat projednání záležitosti v oblasti samostatné působnosti zastupitelstvem či radou, přičemž, je-li žádost podepsána nejméně půl procentem občanů města, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do šedesáti dnů, a jde-li o působnost zastupitelstva, nejpozději do devadesáti dnů. Dále pak máte jako občan možnost vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva města. Současně Vám přísluší právo aktivně se zúčastnit příštích voleb do zastupitelstva města a při svém rozhodování zohlednit i nabyté zkušenosti s prací jednotlivých představitelů, případně využít svého práva být sám zvolen a podílet se tak na úrovni města na správě veřejných věcí. Pro úplnost dodáváme, že zdejší odbor Ministerstva vnitra obdržel ze strany statutárního města Ostravy žádost o posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012. Předmětný návrh počítá se zavedením výjimek z povinného čipování psů malých plemen do 50 cm od 12 let věku a psů velkých plemen nad 50 cm od 10 let věku. Zda bude předmětný návrh přijat, záleží však pouze na zastupitelstvu statutárního města Ostravy.“ – Jenže Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy své občany, kteří chtěli danou situaci řešit podle návodu MV ČR, zcenzurovalo a nedovolilo jim opakovaně v rozporu se zákonem o obcích i ústavním pořádkem ČR vyjádřit velkou část jejich stanovisek. Navíc nejnovější oficiální data z let 2016 až 2009 zveřejněná Společenstvím webu Necipujtenas.CZ za pomoci Strany svobodných občanů (Svobodní) a vysoce postavených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve zdejším vynucovaném systému povinného čipování psů. Od schválení ČV v roce 2012 ke všemu enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků. Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z nekompromisních implantací čipů. Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská ČV v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat. Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis. Ministerstvo vnitra ČR k tomu už 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Vážený pan ostravský primátor ani jeho tým neprokonzultovali (stav ke dni 28. 3. 2016) se zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ finální návrh novely ČV, který by měla projednat Vážená Rada SMO dne 30. března 2016. Nezveřejnili ani tolik a opakovaně slibovanou analýzu (ne)fungování systému identifikace/čipování zvířat v Ostravě. Nicméně všechny dokumenty, kompromisní návrhy a další podklady k této otázce si však mohli nalézt na webu Necipujtenas.CZ nebo se inspirovat písemnými i ústními projevy Váženého pana Petra Hadaščoka nst. a Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) v rámci minulých jednání Váženého Zastupitelstva SMO. Co nakonec tedy ostravští politici v rámci řešení celé „čipovací kauzy“ vymysleli: zůstává zatím záhadou. – Nefunkční systém čipování/identifikace zvířat však nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže přirozeně existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého svěřence.

  Zdroj: Elektronická korespondence mezi Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého občana viz. např. zde) a Ministerstvem vnitra České republiky z 11. března 2016, která je vedena pod číslem jednacím MV-35590-2/ODK-2016. Vážený pan Hadaščok nst. poskytl výše uvedenou datovou komunikaci zástupci webu Necipujtenas.CZ dne 14. března 2016; telefonická komunikace mezi zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ a Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. ze dne 29. března 2016; http://web.archive.org/web/20160329134412/https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta/navrh-programu-rady/navrh-programu-rady/pozvnkar53.pdf; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/lord-mayor-tomas-macura-and-his-role-in-censorship-in-ostrava-city-unfair-political-oppression-of-citizens-continues-cr-20162.jpg.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 25. až 28. března 2016: Přejeme všem lidem radostné oslavy nejdůležitějších a nejvýznamnějších svátků roku 2016: Velikonočních svátků Vzkříšení, jejichž poselství nese celému lidstvu příslib definitivního osvobození od všeho Zla a tedy také od vynucování čipování, legislativního aj. násilí, od čipovacích komand, politických cenzurních/neférových tahů, a vůbec od všech dalších neřestí přítomných v současném světě. S přáním Božího Požehnání Vás srdečně zdraví Společenství webu Necipujtenas.CZ! :)

 • 22. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Skotští ochránci přírody opět hlásí další případ selhání špatného systému čipování zvířat! – Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo 19. března 2015 o dvou případech selhání špatného systému čipování zvířat ve Skotsku. Zaměstnanci „Skotské společnosti pro prevenci krutosti páchané na zvířatech“ („The Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals“; SSPCA; vznik roku 1839) z města Hamilton si zde převzali do své péče nalezenou nejlepší čtyřnohou kamarádku člověka a pokusili se o její identifikaci. Fenka, které dali ochránci přírody jméno Carmen, měla sice pod kůží implantovaný RFID transpondér, nicméně manažer místní pobočky SSPCA pan Peter Fleming k celé záležitosti později sdělovacím prostředkům sdělil, že šlo o „španělský mikročip“, který „nebyl v této zemi registrován a my jsme nemohli nalézt žádné kontaktní údaje na fenčina majitele“. – Tolik vychvalované/slavné čipování bylo úplně zbytečné. – Podobný případ zveřejnila „Skotská společnost pro prevenci krutosti páchané na zvířatech“ 18. března 2015 spolu s novinami „The Daily Record“ (DR; vznik roku 1895; cca 193.000 výtisků každý den). Ve skotské správní oblasti Renfrewshire byl nalezen tzv. neznámým „evropským čipem“ označený šestiměsíční kříženec pomořanského psíkačivavy. Malý čtyřnohý domácí mazlíček skončil v péči pobočky SSPCA v Glasgowě. Zde však pokus o jeho identifikaci opět totálně selhal. Lokální manažerka SSPCA Anna O'Donnellová médiím vysvětlila: Neznáme stát původu implantovaného transpondéru, „mikročip nebyl registrován“ a „my jsme nebyli schopni nalézt jakýkoliv kontakt“ na vlastníka zatoulaného živočicha. – Skotský deník „The Daily Record“ následně zveřejnil takřka po roce 1. března 2016 další kauzu nefunkčního čipovacího molochu. Zdokumentovali ji zase zaměstnanci z pobočky SSPCA vedené panem Peterem Flemingem, jenž sdělovacím prostředkům vysvětlil, že převzali do své péče RFID transpondérem označeného křížence stafordširského bulteriéra nalezeného 18. února 2016 v městečku Holytown (cca 5.483 obyvatel) nedaleko od Hamiltonu. Nicméně po oskenování psa na přítomnost mikročipu a zjištění identifikačního čísla zvířete se stejně nepodařilo dohledat v registru chovatelských informací jeho majitele: kontaktní údaje byly v databázi neaktuální a navíc pocházely z úplně jiného evropského státu. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého svěřence.

Zdroj: http://www.dailyrecord.co.uk/news/local-news/scottish-spca-want-trace-owner-7472888#3G2795bOY5PrFL3j.97; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/the-scottish-society-for-the-prevention-of-cruelty-to-animals-bbc-the-evening-express-the-daily-record-failing-rfid-microchipping-system-glasgow-scotland-2015-2014-1.jpg; http://www.necipujtenas.cz/media/media-archiv-1/

 • 18. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Nový Zéland zveřejnil další případ totálního selhání špatného systému identifikace/čipování zvířat! Mrtvého a čipem označeného kocoura zalili dělníci pracující pro město do betonového chodníku! Chovatel byl o celé situaci informován až když sám rozběhl pátrací akci pomocí sociálních sítí a plakátů! – Novozélandský deník „The Taranaki Daily News“ (vznik roku 1857; cca 19.000 výtisků každých 24 hodin, průměrný počet čtenářů zhruba 42.000) a prestižní zpravodajský web „Stuff.co.nz“ (milióny unikátních přístupů, cca 140 miliónů zobrazení webu každý měsíc) patří pod křídla jedné z největších soukromých australských mediálních společností s názvem „Fairfax Media Limited“. Čtvrtého března 2016 zveřejnily výše uvedené sdělovací prostředky další ukázku totálního selhání špatného systému identifikace/čipování zvířat: tentokrát z města New Plymouth (cca 79.000 obyvatel). Automobil zde na cestě srazil a zahubil očipovaného kocoura Morrise, kterého vlastnil jeden místní občan. Zdejší stavební dělníci mrtvé zvíře odklidili z místa činu a zalili do betonu pod právě budovaným chodníkem, který stavěli v rámci zakázky pro městskou samosprávu. Tím by mohl celý případ skončit. Jenže nikdo nepočítal s tím, že bude Morrisův majitel po svém domácím čtyřnohém mazlíčkovi intenzivně pátrat. A právě díky informační kampani vedené pomocí letáků i sociálních médií se také na vše nakonec přišlo. Dělníci si uvědomili citlivý rozměr celé situace: po konzultaci s městskými činovníky kontaktovali kocourova chovatele a předali mu očištěné Morrisovy ostatky, které předtím na své vlastní náklady vykopali z betonového chodníku. Městskou samosprávu nestála taková operace ani korunu; ta naopak vyjádřila své politování nad úvodním postupem stavebních dělníků, nicméně zdůraznila, že podle stávajících městských předpisů jsou nalezená/mrtvá zvířata odvážena na skládku. V New Plymouthu neexistoval žádný předpis ani etická/zvyková norma, která by nutila provést nejprve skenování objevených ostatků každého zvířete na přítomnost podkožního RFID transpondéru, natož pak aby muselo město kontaktovat v případě úspěšné identifikace postižené vlastníky a předávat jim mrtvé živočichy. Samozřejmě majitel kocoura Morrise sdělovacím prostředkům popsal své rozhořčení nad takovým špatným systémem. Vždyť kdo ví, kolik lidí dodnes hledá dlouhé roky své zatoulané/očipované nejlepší čtyřnohé přátele a tato zvířata už jsou přitom dávno na Pravdě Boží, jejich tělesné schránky spočívají v nějaké odpadní jámě, jsou zalitá betonem či asfaltem v městských komunikacích, budovách apod. – Pokud by se stavební dělníci ke svému činu nepřiznali: Morrisúv chovatel by kocoura možná hledal za své nemalé náklady dodnes. O vzniklé citové újmě už raději ani nikdo nehovoří. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém čipování/identifikace zvířat nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/news/77510706/New-Plymouth-mans-cat-buried-under-new-concrete-footpath

 • 17. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Ostravští byrokraté dělají lidem a pejskům problémy dokonce i v Klimkovicích! Neustále urputně odmítají přijímat zatoulané nejlepší čtyřnohé přátele člověka do blízkého útulku v Třebovicích! Za vším zřejmě stojí krom jiného snaha ostravských politiků o papírové/statistické vylepšení nefunkčního systému tzv. trvalé identifikace/čipování psů! – Město Klimkovice (německy Königsberg; cca 4.364 obyvatel) hraničí s katastrálním územím Ostravy. Vedou ho společně: z pozice starosty Vážený pan Ing. Zdeněk Husťák (ČSSD) a místostarosta Vážený pan Ing. Jakub Unucka, MBA (Občanská demokratická strana, ODS). – Celoplošná veřejnoprávní rozhlasová stanice „Český rozhlas Radiožurnál“ seznámila obyvatelstvo České republiky 16. března 2016 s úděsnými problémy, které způsobují klimkovickým občanům urputní ostravští byrokraté a politici, když konzistentně odmítají vydávat svolení s příjmem nalezených psů z Klimkovic do nedalekého městského útulku v Ostravě-Třebovicích (vzdálenost cca 10 kilometrů). Zatoulaná zvířata tak musejí cestovat za peníze daňových poplatníků až do cca 91 kilometrů vzdáleného útulku ve Slezských Pavlovicích na severu ČR u polských hranic. Pokud se navíc takového čtyřnohého živého tvora nepodaří navrátit zpět domů nebo ho adoptovat novými majiteli v rozumné časové lhůtě, vznikají pak díky tomu klimkovickým občanům další náklady z veřejných rozpočtů zhruba 200,- Kč na den za každého psa. Obec je dle platné legislativy posléze nucena hradit útulkům nasmlouvané smluvní částky po celou dobu pobytu nalezených živých tvorů – v některých případech třeba i řadu let. Klimkovičtí radní chtějí situaci řešit: dokonce nabídli ostravským politikům v rámci zlepšení péče o zvířata a nutných/dlouhodobých úspor možnost spolufinancování rozšíření třebovického útulku. Zatím je však všechna dobrá snaha marná. Aby se podařilo zabránit zbytečnému utrpení zatoulaných živých tvorů: je nyní také zvažována varianta postavení nového/konkurenčního útulku. Složila by se na něj většina obcí kolem Ostravy, které se potýkají od roku 2015 s podobnými problémy jako v Klimkovicích a narážejí na zatvrzelý odpor ostravských byrokratů. – Pokud budeme hledat odpověď na otázku, proč ostravští činovníci nechtějí pomáhat pejskům a občanům z okolních obcí/měst, když to až do roku 2015 bez problémů dělali (viz níže): nabízí se jednoduché vysvětlení. Společenství webu Necipujtenas.CZ totiž zveřejnilo v únoru 2016 výsledky své analýzy zpracované na základě oficiálních dat získaných právě z Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Výše uvedená data brilantně ukázala opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice. Zavedení tzv. „povinného“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v Ostravě v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3) a dalšími faktickými analýzami (viz A, B, C), mělo v Ostravě definitivně vyřešit problémy právě se zatoulanými psy, s jejich (ne)navracením domů, rostoucími náklady na provoz městského útulku apod. Nic z toho se však nepodařilo od roku 2012 dosáhnout. Ostravští byrokraté ve snaze snížit každoroční nával zvířat směřujících do útulku zvolili velmi radikální řešení: Od roku 2015 odmítají přijímat do městského útulku v Třebovicích velké množství nalezených psů. A právě výše uvedeného roku šlo o neskutečných 984 odchycených/odmítnutých nejlepších přátel člověka (SIC!). Jak ukázala také reportáž České televize z 9. března 2016: tento trend pokračuje i v současnosti. Pouze díky takovému drastickému zabránění vstupu nalezených živých tvorů do třebovického útulku se pak podařilo vylepšit městské statistiky a hodnocení práce se zatoulanými zvířaty. Nikoliv však skrze bezvadně (ne)fungující identifikační/čipovací systém. – Jelikož se bohužel občané dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ze všech svobodných sdělovacích prostředků – viz výše reportáž ČT a Českého rozhlasu) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají“, jak se díky němu daří ihned vracet zatoulané pejsky zpět domů, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přineslo proto Společenství webu Necipujtenas.CZ na konci února 2016 občanům naopak na základě analýzy nových dat úplně opačný pohled, který konečně otevřel mnoha rozumným lidem oči a ukázal jim, jak neskutečně s občany někteří chytří zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Výše citovaná data přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem spolupracujícím úředním osobám, nápomocným představitelům Strany svobodných občanů (Svobodní) a vstřícným reportérům České televize a Českého rozhlasu tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zaznamy#/2016-03-16/5 (stopáž: cca poslední pětina nahrávky); http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/fakta-o-spatnem-systemu-cipovani-zvirat-cr.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-television-bad-microchipping-system-in-ostrava-city-animal-shelter-and-officilas-refused-tohelp-stray-dogs-cr-2016.jpg

 • 16. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Aktuálně.cz a Reflex.cz: Interní čipování lidí dorazilo už také do České republiky! Své propagátory má dokonce v řadách pedagogů University Karlovy! Kdy nařídí politici povinnou elektronickou identifikaci a registraci občanů formou podkožních RFID/NFC dálkově čitelných transpondérů podobně jako v případě psů nebo evidence tržeb zboží/služeb? – Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo širokou veřejnost v prosinci 2015 o marketingové akci s tématikou propagace interního čipování lidí, která proběhla v Praze v listopadu 2015 v prostorách tzv. Paralelní polis (patří pod křídla umělecké skupiny „Ztohoven“). Vlastní implantace mikročipů do živých lidských těl se posléze konala na stejném místě 25. ledna 2016 (viz informace na webu zavedeného týdeníku Reflex). Občané si zde nechali dobrovolně nastřelit do svých organismů v rámci obdivu ke globálnímu a dekadentnímu trendu tzv. biohackingu dálkově čitelné platebně-identifikační čipy typu „NTAG216“ a to prostřednictvím zástupce tetovacího salónu „Hell.cz“ (v angličtině v překladu „Peklo“; firma však na svém webu upozorňovala, že u nich v „Pekle“ akceptují pouze hotovost) za doslova „ďábelskou cenu“ účtovanou na jednu implantaci čipu: vskutku „lidových“ 120 amerických dolarů (cca 3.000,- Kč; pro srovnání cena za návštěvu zhruba sedmi koncertů kapely Chinaski) – Posléze patnáctého března 2016 navíc zveřejnil „magazin.aktualne.cz“ rozhovor s Váženou PhDr. Marií Dudziakovou (žurnalistka, externí pedagožka Filosofické fakulty University Karlovy, Ústav informačních studií a knihovnictví), která pomáhala výše zmiňovanému tetovacímu salónu Hell.cz s rozšiřováním myšlenek na očipování obyvatelstva ČR a s osvětou ve věci přijímání různých technologií do/na lidská těla. Pro prezentaci svých myšlenek zvolila Vážená doktorka Dudziaková pozvolnou/dlouhodobou PR taktiku. Na jedné straně poukázala na závažná rizika čipování, zdůraznila však také jeho výhody, nicméně přesto uvedla, že ona by se zatím očipovat nenechala. Její kamarádka už to však prý podstoupila v rámci vyjádření solidarity se zvířaty (politici a někteří chovatelé jim vnucují mikročipy povinně, pozn. autora). Podle pedagožky Dudziakové, která se ráda osobně vystavuje utrpení a magickým rituálům (viz blízkostněkterým satanistickým praktikám, pozn. autora) například formou tzv. „věšení za své živé lidské maso na háky“, však není možné nikomu mikročipy vnucovat povinně a už rozhodně ne z hlediska veřejné moci. Vždy má jít o dobrovolnou volbu každého jedince. Organismus totiž např. nemusí čip přijmout. Jde podle ní také o velice poruchovou technologii. Čas velkých čipovacích/hromadných akcí prý ještě teprve přijde, ale až v době další modernizace nynějších zastaralých RFID/NFC transpondérů. Moc toho totiž zatím kromě identifikace – podobně jako je tomu třeba u psů – a jednoduchých forem plateb neumí. PhDr. Marie Dudziaková ke všemu čtenářům „magazin.aktualne.cz“ vysvětlila: Každý zásah do těla má také hluboký/obřadní význam pro duši živého tvora. Může dojít k jejímu utrpení a tím také k její změně (například příklon na stranu Zla, pozn. autora). Vlastní bolest je prý však v životě nevyhnutelná. Technologie ještě z nikoho neudělají lepšího člověka, nýbrž mohou pouze vylepšit jeho tělo. Jde také o politickou záležitost, jelikož: kdo bude v budoucnosti vyrábět čipy, dostane obrovskou moc nad lidskými životy. – Vyjádření Vážené doktorky Dudziakové plně koresponduje s marketingovou/prodejní strategií dnes již legendárního Váženého pana Hannese Sjoblada (sám má čip pod kůží své ruky), jenž se proslavil roku 2015 v doslova globálním měřítku jako švédský propagátor čipování zaměstnanců, když řekl: „Chceme být schopni porozumět této technologii dříve, než za námi přijdou velké firmy/vlády a řeknou nám, že by měli být všichni lidé očipováni – čipem finančního úřadu, čipem Google nebo Facebooku.“ (Takový mezinárodní trend prokazatelně existuje dle koncepce rozvoje tzv. „chytrých měst“ a „Internetu věcí“; viz materiál britské vládní agentury Ofcom, „The Office of Communications, ze dne 27. ledna 2015; k dispozici zde; viz též monitoring médií zde.) – Společenství webu Necipujtenas.CZ již třetím rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice již naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://magazin.aktualne.cz/porad-ma-hlavni-slovo-maso-rika-o-propojovani-technologie-s/r~d2bb6842e79811e5bb3a0025900fea04/; http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/68998/jak-jsem-se-stal-kyborgem-fotogalerie-z-prazske-implantace-cipu-pod-kuzi.html; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/paralelni-polis-ztohoven-jan-hubik-propagation-marketing-of-microchipping-people-prague-cr-2015.jpg; https://youtu.be/pdauofdGFBM; https://youtu.be/B-F8-2501bU; https://youtu.be/yUV1clM9xnE

 • 15. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Úředníci odmítli předat zoufalé chovatelce jejího čipem označeného psa! Nedokonalý systém identifikace a registrace zvířat zajišťovaný prostřednictvím implantací podkožních RFID transpondérů tak opět na celé čáře zklamal! Záležitost zřejmě skončí až rozhodnutím justice! – Australský týdeník „Melton & Moorabool Star Weekly“ (více než 26.500 výtisků; oblast města Melton: zhruba 109.259 obyvatel) a zpravodajský web „Star Weekly“ (agregované články pro šest periodik ze západní a severní oblasti Melbourne) patří pod křídla jedné z největších australských a novozélandských mediálních společností „Fairfax Media Limited“. Na přelomu února/března 2016 zveřejnily výše uvedené sdělovací prostředky článek nazvaný „Ke shledání s domácím čtyřnohým mazlíčkem nedošlo i přes důkaz o jeho očipování“ („No reunion with pet despite microchip proof“). Austrálie tak zdokumentovala další závažný případ špatného identifikačního/čipovacího systému nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Zdejší chovatelce jménem Wendy odmítly úřady a dokonce i policie vyhovět v rámci jejího požadavku na rychlé navrácení zpět domů lokalizovaného/zatoulaného a čipem řádně označeného tzv. „motýlího psa“ z plemene papillonů. Ačkoliv zástupci veřejné moci zjistili, že by nemělo podle registru chovatelských informací vůbec nic bránit tomu, aby byl pes vydán řádně zaevidované majitelce čtyřnohého nalezence, tak k tomu nakonec nedošlo. Situace byla totiž komplikovaná: na dotyčného psa uplatnila nárok jiná rodina, která se o něj již řadu let starala a u níž zvíře pobývalo po svém zmizení z domácností chovatelky Wendy roku 2009. Policie ani jiné úřední osoby nemohou v daném případě psa současným pečovatelům násilím odebrat. Chovatelce tedy nezbude nic jiného: než se obrátit na soud. Jenže samotné čipování/registrace ještě neprokazuje podle právních expertů vlastnictví psa. Budou proto muset být předloženy další důkazní materiály (kupní smlouva, fotografie apod.). Zoufalá paní Wendy si teprve nyní uvědomila, jakou velkou újmu jí způsobila propaganda vychvalující úspěšnost a bezchybnost vynucovaného čipovacího molochu. Označení zvířat RFID transpondérem ještě totiž v praxi vůbec neznamená žádnou jistotu, že se komukoliv pes zase vrátí bezpečně domů, nebo že k němu ještě vůbec někdy získá vlastnické právo. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech ani na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.starweekly.com.au/news/please-get-my-dog-back-melton-south-woman-pleads; https://issuu.com/starweekly/docs/msw-20160301; https://www.facebook.com/MeltonStarWeekly/posts/1698291693774536

 • 14. - 12. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Anglický novinář, žurnalista, spisovatel/básník, komentátor: Jsem proti totalitnímu vynucování čipování domácích zvířat! Brzy už možná stát zakáže kupovat v obchodě i krmné granule bez potvrzení o elektronické evidenci/označení psa! A pak si třeba politici očipují také lidi! Steve Green, anglický novinář/žurnalista, spisovatel a básník, komentátor vyjádřil na přelomu ledna/února 2016 prostřednictvím svého oficiálního Twitteru odpor proti absurdní legislativě, která zavádí v Británii od dubna 2016 plošné/povinné čipování psů. Zkritizoval zároveň političku Nicolu Fergusonovou Sturgeonovou za její veřejné tvrzení, že vede Skotsko z pozice první ministryně zdejší vlády tzv. jako nezávislou zemi, jenže ve skutečnosti se ani nedokáže vzepřít toryjské tyranii reprezentované Konzervativní a unionistickou stranou právě ve věci státního donucování občanů k čipování zvířat. – Green se dokonce zamýšlel nad tím, zda dojde státní kontrola až tak daleko: posléze už budou muset lidé/chovatelé nejlepších čtyřnohých přátel člověka předkládat v obchodech potvrzení o proběhlé implantaci RFID transpondéru do těl svých psů, aby si vůbec ještě mohli koupit pro své domácí čtyřnohé mazlíčky krmné granule. Přesně touto metodou by totiž dokázala vláda posílit svůj totalitní nátlak na svobodomyslné chovatele, aby se podrobili agendě všeobjímajících RFID transpondérů a politice Velkého bratra. – Steve Green si také položil otázku: Jak dlouho to ještě bude trvat, než přejde veřejná moc od psů k povinném očipování koček a kdy to pak skončí u povinného čipování lidí? – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech ani na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: https://twitter.com/SteveGhostwords/status/694184177005117442; https://twitter.com/SteveGhostwords/status/694182613016317952; https://twitter.com/SteveGhostwords/status/693865537529585665; https://twitter.com/SteveGhostwords/status/693861634830372864

 • 11. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Policejní kapitánka a odbornice na péči o zatoulaná zvířata potvrdila závažné problémy v systému identifikace/čipování psů, koček a dalších živých tvorů! Jde zároveň o důrazné varování pro spotřebitele, aby nepodléhali mylnému pocitu tzv. šalebné marketingové jistoty, jelikož samotná implantace čipu ještě vůbec neznamená: že se každý zatoulaný domácí čtyřnohý mazlíček označený RFID transpondérem vždy zase vrátí bezpečně zpět domů! – Americká televizní stanice KOKH-TV neboli FOX 25 (patří pod křídla mediálního gigantu Fox) sídlí ve městě Oklahoma City (cca 620.000 obyvatel), stát Oklahoma. V únoru 2016 odvysílala reportáž nazvanou „Dvě věci, které mohou učinit z čipování Vašich domácích mazlíčků zbytečnou záležitost“ („The two things that can make micro-chipping your pets useless“) o nefunkčním systému identifikace/čipování zvířat. Vysvětlila zároveň svým divákům, aby nepodléhali klamavým/marketingovým sdělením, které se snaží v lidech vzbudit dojem, že jim implantace RFID transpondérů přinesou jistotu dokonale zabezpečených domácích čtyřnohých mazlíčků proti případné ztrátě, krádeži apod. životním situacím. Žurnalistům z KOKH-TV totiž potvrdili samotní specialisté hned ze dvou organizací, které se profesionálně zabývají již řadu let péčí o zatoulaná zvířata: čipování představuje značně nespolehlivou metodu označování čtyřnohých živých tvorů. – Na prvním místě to byla Nicki Smithová z pozice policejní kapitánky a vedoucí městských služeb péče o nalezená zvířata „Edmond Animal Services“ v oklahomském Edmondu (přibližně 88.600 obyvatel). Na základě svých více než dvaceti pětiletých zkušeností z praxe uvedla, že hlavní problém s velkou nefunkčností čipování spočívá v ohromném množství neaktuálních informací v registrech chovatelských údajů. Psy, kočky a další očipované živé tvory se posléze nedaří navracet zpět domů k jejich majitelům. Vlastní identifikace zvířat pak spočívá v případě selhání čipování především na vyčerpávající detektivní práci, času a dobré vůli zaměstnanců každého útulku při hledání chovatelů nalezených zvířat. Nikoliv tedy na dokonale fungující/rutinní službě veřejnosti. – Pro KOKH-TV se dále vyjádřila také Dana Huckabyová (Puckettová), která vede útulek pro opuštěné psy/kočkyPet Angels Rescue“ v Edmondu. Huckabyová vysvětlila podstatu dalšího hlavního problému s RFID transpondéry: obrovská roztříštěnost a nejednotnost databází chovatelských informací. Takřka každý distributor mikročipů si provozuje vlastní registr čísel transpondérů. Díky tomu není v silách pracovníků útulku prověřit všechny databáze obzvláště s ohledem na krátký čas, který poskytuje legislativa v mnoha státech na vypátrání původního majitele nalezeného zvířete. Navíc si ani útulky nemohou dovolit platit poplatky za neustálé změny údajů v tolika registrech. – Reportáž KOKH-TV ke všemu upozornila širokou veřejnost na dobře známý fakt, že samotné čipování představuje pouze doplňkovou metodu označení domácích zvířat: nikdy nedokáže plně nahradit tisíciletími prověřený obojek a psí známku. Výše uvedené externí/tradiční označení totiž daleko lépe umožňuje ihned zjistit: komu vlastně objevený živý tvor patří. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém čipování nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://okcfox.com/features/the-two-things-that-can-make-micro-chipping-your-pets-useless

 • 10. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Reportáž České televize potvrdila v Ostravě nefunkční systém (ne)navracení zatoulaných zvířat zpět domů k jejich majitelům! Nepomohlo ani vynucované čipování! Občané však v Ostravě dokáží pomoci zvířatům sami a to i bez čipů, politiků, úředníků a placení zbytečných poplatků/daní! Česká televize (ČT) odvysílala 9. března 2016 ve svém zpravodajském pořadu Události v regionech (Ostrava) reportáž o velkých problémech, které mají lidé ve třetím největším městě České republiky se špatným městským systém (ne)navracení zatoulaných zvířat zpět domů k jejich majitelům. – Ačkoliv v Ostravě platí pejskaři městu nemalé miliónové poplatky za své nejlepší čtyřnohé přátele a očekávají tedy logicky na oplátku adekvátní servis, jestliže se jim už tedy jejich domácí mazlíček náhodou zaběhne, mnohdy jsou však v takové situaci paradoxně odkázáni na své vlastní síly a občanskou aktivitu. – Jak prokázala výše uvedená reportáž ČT: pověřené úřední osoby odmítají v Ostravě řešit situaci s nalezenými/zatoulanými pejsky. Žurnalisté České televize zjistili, že občanům odmítli konkrétně pomoci v praxi řešit případ zatoulaného černého štěněte jak zástupci městské policie, tak zaměstnanci patřičného městského úřadu, kteří dokonce nechtěli naplnit svou zákonnou povinnost a převzít nález (psa) a posléze tak dokonce učinili navíc pracovníci městského útulku pro nalezená zvířata v Třebovicích. Pokud prý štěně nikoho neohrožuje: není nutné nic podnikat. Černý pes proto zůstal v péči lidí, kteří jej našli. Nikdo ze zástupců veřejné moci jim nevyšel vstříc, nedostali ani žádné dotace, poplatky, ale přesto se rozhodli malému zvířecímu nalezenci dobrovolně pomoci. Proč? Protože to je zkrátka správné! Na to nepotřebuje člověk žádný předpis ani peníze! Aktivizovali své známé, přátele, rodiny a spustili skrze sociální sítě informační kampaň, kde nabídli zvíře k adopci. Ihned se jim ohlásili zájemci. Dokázali to bez úředníků, tedy bez těch, kteří jsou za řešení situací kolem nalezených psů v Ostravě placeni. Patří jim za takovou pomoc dozajista obdiv všech svobodomyslných občanů České republiky. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v této souvislosti navíc zdůrazňuje výsledky své analýzy, kterou zveřejnilo na konci února 2016 na základě oficiálních dat získaných právě z Ostravy v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Výše uvedená data brilantně ukázala opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice. Zavedení tzv. „povinného“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v Ostravě v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3) a dalšími faktickými analýzami (viz A, B, C), mělo totiž v Ostravě definitivně vyřešit problémy právě se zatoulanými psy, s jejich navracením domů, rostoucími náklady na provoz městského útulku apod. Nic z toho se však nepodařilo od roku 2012 dosáhnout. Ostravští činovníci totiž ve snaze snížit každoroční nával zvířat směřujících do útulku zvolili velmi radikální řešení: Od roku 2015 odmítají přijímat do městského útulku velké množství nalezených psů. A právě výše uvedeného roku šlo o neskutečných 984 odchycených/odmítnutých nejlepších přátel člověka (SIC!). Jak ukázala reportáž ČT: tento trend pokračuje i v současnosti. Pouze díky takovému drastickému zabránění vstupu nalezených živých tvorů do třebovického útulku se pak podařilo vylepšit městské statistiky a hodnocení práce se zatoulanými zvířaty. Nikoliv však skrze bezvadně (ne)fungující identifikační/čipovací systém. – Jelikož se bohužel občané dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ze všech svobodných sdělovacích prostředků – viz výše reportáž ČT) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají“, jak se díky němu daří ihned vracet zatoulané pejsky zpět domů, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přineslo proto Společenství webu Necipujtenas.CZ na konci února 2016 občanům naopak na základě analýzy nových dat úplně opačný pohled, který konečně otevřel mnoha rozumným lidem oči a ukázal jim, jak neskutečně s občany někteří chytří zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Výše citovaná data přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem spolupracujícím úředním osobám, nápomocným představitelům Strany svobodných občanů (Svobodní) a vstřícným reportérům ČT tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/fakta-o-spatnem-systemu-cipovani-zvirat-cr.aspx

 • 9. března 2016: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Média: Americký právní specialista, který zastupuje členy prestižní „Veterinární informační sítě“ (přes 53.000 registrovaných odborníků), potvrdil závažné problémy a nefunkčnost identifikačního/čipovacího systému domácích zvířat! – Televizní stanice WINK-TV (vznik roku 1954, patří pod křídla mediálního gigantu CBS) sídlí ve městě Fort Myers (cca 66.000 obyvatel) na Floridě. Druhého března 2016 odvysílala reportáž s tématikou závažných problémů s nefunkčností identifikačního/čipovacího systému domácích zvířat. Reportérům WINK-TV poskytl v této věci mj. rozhovor právní specialista pan Raphael Moore, jenž obhajuje a radí členům prestižní „Veterinární informační sítě“ („The Veterinary information network“; „Vin.com“; založena roku 1991; jde o školící a diskusní portál pro zvěrolékaře z celého světa, kde je registrováno přes 53.000 oborových specialistů). Moore potvrdil, že existuje velké množství případů, kdy čipování vůbec nefunguje. Stále se především nedaří řešit situace: jestliže si lidé nechávají nalezená zvířata doma, protože jim chtějí pomoci a líbí se jim, ale nějaké čipování je přitom vůbec nezajímá, nebo o něm ani nevědí. Domnívají se: nalezený živočich nikomu nepatří, když není nijak viditelně označen. Málokdo z těchto lidí nechává prověřit třeba u veterináře, zda lze dejme tomu objeveného psa identifikovat podle implantovaného RFID podkožního transpondéru. – Právník Moore navíc zdůraznil další obrovský legislativně-etický problém čipování. Jestliže totiž přijde do veterinární ordinace zájemce o služby zvěrolékaře: je pak třeba dodržovat jak zákony tak na druhé straně etický kodex pracovníků v oboru medicínské péče o zvířata. Bohužel výše uvedené předpisy si často odporují. Veterináři nechtějí přicházet o své klienty, pracně vybudovanou důvěru a vystavovat se hrozbě vyloučení z veterinárních komor: proto přirozeně upřednostňují etické kodexy, zájem klienta, nikoliv tedy zájem veřejné moci. Řídí se zkrátka klientovým přáním. Jestliže si takový klient nepřeje, aby někdo oskenoval jeho psa na přítomnost podkožního mikročipu, tak to zkrátka zvěrolékař neudělá. Kdyby se nakonec ukázalo, že je dotyčný pes registrován na jiného majitele než na osobu právě přítomnou v ordinaci, ještě to vůbec nic neznamená, neboť i tak se musí veterinář řídit podle zákonné úpravy, která mu zakazuje zveřejňovat totožnost klienta. Je třeba také respektovat fakt: lidé si přejí zachovávat své soukromí, nechtějí, aby veterinář kontaktoval osoby uvedené v chovatelských registrech (např. složité rodinné vztahy a vlastnické vazby, do kterých veterinářům vůbec nic není). – Právní specialista Moore viděl jako vhodné řešení sjednocení práva a etických kodexů. Dokud se to však nepodaří: čipování nebude nikdy úspěšně fungovat. – Ke všemu zde existuje také stále poměrně málo známá potíž s prokazováním vlastnictví nalezeného zvířete. Právník Moore vysvětlil, že čip a zápis v registru ještě neprokazují to, kdo je skutečným majitelem živého tvora. Jde o pouhé číslo čipu a zápis v registru, který musí být teprve v případě soudní pře verifikován, prokazován dalšími dokumenty. Záležitosti sporů o zvířata nelze přenášet na veterináře, nýbrž na soudní moc. – Podle reportáže WINK-TV tuto zapeklitou věc řeší někteří zvěrolékaři tak, že odmítnou přijmout do své péče klienta, jehož zvíře není v ohrožení života nebo netrpí, pokud jeho držitel nesouhlasí s provedením oskenování zvířete na přítomnost podkožního RFID transpondéru. – Investigativní tým WINK-TV prokázal: podobných problémů je v čipovacím systému ohromné množství a nejde vůbec o nic ojedinělého. Čestní veterinární specialisté na tyto věci své klienty často na svých webech dopředu upozorňují. – Jednou z nejčastějších a po celá desetiletí se neustále opakujících chyb v celém nefunkčním čipovacím molochu jsou neaktuální nebo zcela chybějící data v registrech chovatelských informací. Takové případy dosahují při statistickém vyhodnocování ročně až několik desítek procent. Nádavkem skenery pořád nedokáží přečíst všechny typy čipů; v praxi je také velice složité navrátit zatoulané zvíře zpět domů i když všechny údaje v databázi tzv. sedí. Kdo nepracuje v oblasti péče o zatoulaná/nalezená zvířata, tak si to vůbec nedokáže ani představit. Jenže pak přirozeně celé to (ne)slavné čipování nefunguje. Zvířata se nedaří navracet zpět domů. – Výše uvedené zkušenosti potvrdila pro WINK-TV tisková mluvčí Ria Brownová z floridské okresní organizace péče o zvířata „Lee County Domestic Animal Services“ se sídlem ve městě Fort Myers (spádová oblast okresu Lee pro cca 661.000 obyvatel). – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  Zdroj: http://www.winknews.com/2016/03/02/finding-a-lost-pet-is-not-as-simple-as-a-microchip/

 • 8. března 2016: Média: Německá veřejnoprávní televize ZDF, jedna z největších evropských TV společností, informovala o rostoucím trendu, který směřuje k zatím dobrovolnému/internímu očipování občanů v Evropské unii včetně odstranění používání hotovostních plateb z běžného lidského života! – Německá veřejnoprávní televizní stanice ZDF („Zweites Deutsches Fernsehen“) je jednou z největších TV společností v Evropě. Dvacátého třetího února 2016 odvysílala ve své zpravodajské relaci „ZDF heute journal“ reportáž o rostoucím trendu, který směřuje k zatím dobrovolnému/internímu očipování občanů žijících na území Evropské unie (EU) včetně odstranění používání hotovostních plateb z běžného lidského života. Poukázala přitom mj. na fakta ze Švédska, kde nabývají na popularitě myšlenky a konkrétní projekty s cílem implantovat lidem do jejich živých těl identifikační a platební dálkově čitelné mikročipy. Reportáž ZDF také dala do souvislosti interní očipování obyvatel EU s kompatibilními systémy v prostředcích městské hromadné dopravy, transakčními terminály v obchodech, bankomaty apod. Takové kroky mají již údajně podporu jak mnoha evropských politiků, tak mocných soukromých/podnikatelských i finančních kruhů. – ZDF uvedla jako příklad pro-čipovacího postoje názory pana Patrica Landheda, jenž se proslavil jako švédský softwarový vývojář, technologický nadšenec, který uskutečnil v říjnu 2015 převod digitálních peněz mezi dvěma měnovými účty prostřednictvím implantovaného RFID mikročipu ve své ruce a elektronického zařízení, které si sám vyrobil. – Reportáž nicméně korektně vysvětlila, že z hlediska čipování lidí existují na druhé straně také velmi závažná rizika, která dokumentovala na rozhovoru s profesorem výpočetní techniky panem Thorem Husfeldtem z prestižní Lundské university („Lund University“) ve Švédsku a IT Kodaňské university („IT University of Copenhagen“) v Dánsku. Husfeldt viděl jako hlavní nebezpečí z hlediska čipování lidí v podceňování uvolňování do digitálního prostoru ohromného množství informací se vztahem k soukromému životu konkrétních osob. Jakmile se již jednou totiž dostanou výše uvedená data na Internet: pak nikdo nedokáže zaručit bezpečnost těchto údajů i přes jakékoliv horoucí ujišťování představitelů veřejné moci nebo soukromého sektoru o zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. – Společenství webu Necipujtenas.CZ již třetím rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti a povinnému nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice již naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2677950/heute-journal-vom-23.02.2016-Gebaerden#/beitrag/video/2677950/heute-journal-vom-23.02.2016-Gebaerden; https://www.facebook.com/Compact.Magazin/posts/1133551593360458:0; http://www.iltasanomat.fi/digi/art-2000001030742.html; https://medium.com/@lanhed; https://youtu.be/b9T7YvCvCyQ; https://youtu.be/Fbu7YbbqZ9w; http://news.e-republika.cz/article3541-Společnost-ignorantů-a-smart-zombies-chce-zrušit-hotovostni-penize; http://svobodnenoviny.eu/spolecnost-ignorantu-a-smart-zombies-chce-zrusit-hotovostni-penize/; https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/2016/03/01/bargeldabschaffung-das-zdf-will-uns-den-rfid-chip-schmackhaft-machen/

 • 7. až 5. března 2016: Média: Výběr z monitoringu sdělovacích prostředků: Další ukázka nefunkčního sytému čipování zvířat. Velká Británie zažívá divokou bitvu dvou rodin o čipem označené/čistokrevné zvíře: Zdejší úřady nedokázaly korektně vyřešit spor chovatelů o vlastnictví psa z tibetského plemene „lhasa apso“ ani na základě implantovaného RFID transpondéru a zápisu v registru chovatelských informací včetně poskytnutí další dokumentace. – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3468502/We-fight-dog-Family-beloved-pet-turned-escaped-original-owner-insist-ve-wrong-say-harassed-animal.html; http://www.dailymail.co.uk/news/article-3465796/Dog-lover-goes-court-500-pedigree-pooch-council-gave-away-family-it.html

  Totální selhání systému čipování zvířat v okresním útulku „Grundy County Animal Control“ (spádová oblast: cca 50.000 občanů) pro zatoulaná/opuštěná zvířata ve městě Morris (cca 13.700 obyvatel), stát Illinois v USA. Zaměstnanci výše uvedeného útulku se běžně setkávají s tím, že „zhruba 98%“ nalezených/očipovaných zvířat není zaregistrováno v žádné databázi chovatelských informací. Některé RFID transpondéry navíc stále v tělech domácích čtyřnohých mazlíčků migrují. Celý (ne)slavný čipovací moloch je pak v těchto případech naprosto zbytečný. – http://www.morrisherald-news.com/2016/01/06/grundy-county-animal-control-will-check-twice-for-microchips-due-to-new-illinois-law/a41wnwq/; http://www.morrisherald-news.com/2016/01/06/grundy-county-animal-control-will-check-twice-for-microchips-due-to-new-illinois-law/a41wnwq/?page=2

  Srdceryvný příběh očipované fenky, kterou někdo vyhodil na ulici i s igelitovou taškou mrtvých štěňat. Britští ochránci přírody z „Královské společnosti pro prevenci krutosti páchané na zvířatech“ („Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, RSPCA) posléze našli na místě činu živou fenku, jak smutně hlídala pozůstatky svého potomstva. Při kontrole čísla jejího RFID transpondéru a zjišťování údajů v databázi chovatelských údajů se však zaměstnanci RSPCA pouze dostali k informacím o tom, kde se fenka narodila. Nezjistili však díky jejímu čipu to, komu v současnosti patřila. Pachatel nemohl být jednoduše dopaden. Čipovací moloch tak na celé čáře selhal. – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3460602/Spaniel-roadside-tears-eyes-stuffed-carrier-bag-alongside-dead-puppies.html

  Britská PRO-čipovací soukromá charitativní organizace „Dogs Trust“ (DT) ohlásila sdělovacím prostředkům v únoru 2016 pokračující trend v selhávání systému čipování/registrace zvířat. Údaje v chovatelských registrech nejsou ve značném množství aktuální, přetrvávají zde chyby, případně data vůbec neexistují. Mnoho majitelů své psy stále vůbec nečipuje. DT dokonce zjistila kuriózní případ: v chovatelské databázi se objevil pes registrovaný v patřičné kolonce jako kočka. Podobnou věc přitom popsala média např. také v prosinci 2015 v New Yorku. – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3434916/The-dog-s-supposed-CAT-Rescue-centre-check-microchip-stray-animal-discover-s-registered-entirely-different-species.html

  Někteří ochránci přírody si už konečně začínají uvědomovat, že přísné předpisy pro označování a chov domácích zvířat nedokáží vyřešit problémy v soužití člověka a čtyřnohých živých tvorů. Proto se snaží výše uvedenou legislativu zcela zrušit nebo alespoň důrazně zmírnit. Paradoxně: příliš tvrdý právní předpis způsobuje v důsledku obavy z nemožnosti jeho naplnění a stresové zátěže obyvatelstva v praxi více škody než užitku včetně utrpení zvířat, která měla přísná norma chránit. Např. ochránci přírody zastoupení v zastupitelstvu amerického města Augusta (cca 197.000 obyvatel) ve státě Georgie navrhli zrušení vynucování čipování psů a snížení souvisejících městských poplatků. – http://chronicle.augusta.com/news/government/2016-02-02/augusta-commission-still-struggling-revise-animal-ordinance; http://wjbf.com/2016/02/03/politics-play-big-part-in-approval-of-new-pet-policy/

  Další selhání identifikačního/čipovacího systému v Anglii: Podle implantovaného mikročipu se ochráncům přírody nepodařilo nalézt v databázi žádné aktuální chovatelské údaje. (Ne)slavný čipovací moloch tak byl opět zcela zbytečný. – https://mylostbox.com/item/found-cat-crewe-cheshire/

  Ukázka nedokonalosti, složitosti a ohromných etických problémů, které občanům přináší špatný systém čipování zvířat. – Senioři nalezli na předměstí australského města Melbourne (cca 4.440.000 obyvatel) malého bílého pejska. Protože se domnívali, že je opuštěný: vzali jej k sobě domů. Tam se o něj poctivě starali. Vytvořili si k němu silné citové pouto. Jednoho dne po několika letech však jejich domácího mazlíčka pokousal cizí pes. Senioři ihned pospíchali se zraněným zvířetem do nemocnice. Svému pejskovi sice pomohli, nicméně veterináři zjistili, že má bílý mazlíček pod svou kůží implantován čip. Čtyřnohý svěřenec byl díky tomu přesunut k původní majitelce. Staří/dobrosrdeční lidé ovšem zůstali po pěti letech zase sami. – http://www.dailymail.co.uk/news/article-3319044/Woman-reunited-dog-FIVE-YEARS-ran-away.html

  Dálkově čitelné mikročipy (podobné těm v lidských bezkontaktních platebních kartách) využili vědci ke sledování slimáků. Očipování/monitorování výše uvedených plžů mělo přinést lepší poznání jejich stravovacích návyků a tím také větší možnosti k jejich likvidaci. – http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3474767/Now-slimy-work-Scientists-fit-SLUGS-tiny-GPS-trackers-follow-movements-fields-farmland.html

 • 4. března 2016: Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis ze 14. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 17. února 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schváleni programu“, „5 Podání občana P. H. ze dne 6. 1. 2016“, „6 Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“, „29 Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Svinov, obec Ostrava; Návrh na odejmutí pozemku ze svěření městskému obvodu Poruba a návrh na jeho svěření městskému obvodu Svinov; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. u. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“, „35 Dopis občana Ing. V. M. ve věci čipování psů“, „38 Zprava o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. pololetí 2015“, „Diskuse – Různé“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 17. února 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 17. 2. 2016 došlo k dalšímu prohloubení neústavních/nezákonných cenzurních zásahů ostravských politiků, kteří dokonce pověřili patřičné městské činovníky zpracováním podivuhodného právního výkladu: ten měl takové jejich praktiky obhájit. Vážený pan ostravský primátor Tomáš Macura (zvolen na kandidátce hnutí ANO) posléze dokonce odeslal se svým podpisem výše uvedený výklad tristně schválený ZSMO samotnému zcenzurovanému občanovi Hadaščokovi nst. a to rovnou doporučeně až domů, i když byl Mgr. Radkem Přepiorou (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) vyzván, aby něco takového nečinil už jen kvůli citlivé otázce kolem odkazu Váženého pana otce dotčeného občana Hadaščoka nst. a toho, co mu minulý totalitní režim všechno provedl. Vážený pan primátor Macura na to nedbal. Posléze dokonce také hlasoval pro odstranění z programu ZSMO městskou radou schváleného bodu č. 35, ke kterému byl opět řádně přihlášen občan Petr Hadaščok nst. a taktéž Mgr. Radek Přepiora. Vážený pan primátor si ještě neodpustil na úplný závěr jednání ZSMO natvrdo zcenzurovat Mgr. Přepioru, jenž byl řádně přihlášen k diskusi k bodu programu ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“. Vážený pan Mgr. Přepiora stačil mj. doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura reagoval slovy: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, Diskuse – Různé.

  Ministerstvo vnitra České republiky však naštěstí odmítlo podobné cenzurní zásahy dále tolerovat a již 19. 2. 2016 z pozice dozorového orgánu nad činností samosprávy upozornilo na jednoznačné porušení ústavního pořádku a zákona o obcích, ke kterému v průběhu jednání ZSMO došlo:Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města.“ Podrobnosti k velmi dramatickému vývoji ve věci potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry občanů vystupujících na ZSMO již Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejnilo v samostatných článcích včetně dokumentace zde.

  Dále Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák veřejně potvrdil přijetí písemného materiálu ve věci osvobození obyvatel Ostravy z „motivačního vynucování“ používání nebezpečných čipových karet ODISka, diverzifikace rizik a zlepšení, zkomfortnění používání ostravské MHD, který zpracoval Mgr. Radek Přepiora a Vážený pan Ing. Josef Novotný (dopravní specialista, člen Strany svobodných občanů, předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“ z hlediska celorepublikové úrovně, absolvent oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE, člen odborné dopravní komise na Praze 12, specialista na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni). Bude tedy zajímavé sledovat: jakým způsobem s navrženými zlepšováky Vážený pan radní Semerák nyní naloží.

  Důležitou a pozitivní změnu městského Statutu navrhl mj. Vážený pan Mgr. Michal Mariánek (náměstek ostravského primátora; hnutí Ostravak), která by pomohla občanům a jejich tolik let trýzněným rodinám konečně rozvinout zablokovanou výstavbu rodinných domů tak, aby mohli definitivně vyřešit následky hospodářské krize z minulých let: Bohužel v rámci operativní politické „zlodohody“ tuto změnu shodili ostravští zastupitelé ze stolu mj. především na popud některých starostů ostravských městských obvodů.

  Díky vstřícné spolupráci zaměstnankyň organizačního oddělení Magistrátu Statutárního města Ostravy, kterým náleží velké poděkování za poctivé plnění svěřených úkolů v oblasti komunikace s veřejností, se podařilo zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ předat slovutnému zastupiteli Statutárního města Ostravy a věhlasnému starostovi (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice, Váženému panu Ing. Martinu Juroškovi, Ph.D., (Anti)Cenu „Čipák“ roku 2015 a to i přes počáteční odmítnutí ze strany některých členů Vážené městské Rady a „spoluřídících“ osob jednání Váženého ZSMO. Vážený pan zastupitel Juroška si o svůj „čipácký“ diplom a doplňkovou cenu (věnovala Strana svobodných občanů) veřejně řekl na lednovém (2016) jednání Váženého ZSMO. Se svým diplomem/oceněním se posléze Vážený pan zastupitel Juroška nechal mnohokrát vyfotografovat přímo v jednací síni Váženého ZSMO za nadšené participace svých kolegů/zastupitelů. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto oceňuje smysl pro humor a ochotu k přijetí recese, kterou Vážený pan zastupitel Juroška bez problému akceptoval. Svědčí to přeci jen o zkušenosti a vyzrálosti tohoto politika, jenž dokáže ještě mnohdy i pozitivně překvapit. Bude navíc zajímavé sledovat jeho argumentační příklon na stranu té části veřejnosti, která odmítá své externí očipování formou „motivačně vnucované“ karty ODISka.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Josefa Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. Bohužel se do zápisu tentokráte ostravským úředníkům vloudily navíc i v porovnání se zvukovou nahrávkou některé vynechávky (pokud byly někým nařízeny, tak jde o další děsivý akt cenzury) obzvláště z hlediska projevu Váženého pana zastupitele JUDr. Josefa Babky (KSČM) ke schválení programu jednání Váženého ZSMO a posléze ve věci závěrečného bodu „Diskuse – Různé“, kde došlo k cenzuře občana a porušení zákona o obcích.

  SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu jara 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 17. února 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 3. března 2016: Média: Ostravská čipovací/cenzurní kauza očima Váženého pana Radomíra Kleina (generální ředitel CZECH PRINT CENTER a. s.), volebního lídra Strany svobodných občanů (Svobodní) pro volby roku 2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. – http://moravskoslezskykraj.svobodni.cz/?p=759
 • 2. a 1. března 2016: Články, Publikace, Texty / Dokumenty ke stažení: Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) se důrazně zastalo ostravských občanů! Odmítlo tolerovat říjnový/cenzurní zásah (2015) Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO)! MV ČR odsoudilo potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry, ústavně garantovaných přirozených práv/svobod občanů, nerespektování ústavního pořádku a související likvidaci podílu obyvatelstva na přímé správě své obce včetně libovůle samosprávy v průběhu jednání ZSMO! Lidé totiž musí dostat v souladu s jednacím řádem plný/necenzurovaný prostor pro vyjádření svých stanovisek ke každému bodu programu zastupitelstva! Ostravští politici svým cenzurním zásahem ze dne 14. října 2015 porušili zákon o obcích! MV ČR je na to z pozice dozoru nad samostatnou působností obcí důrazně upozornilo; vysvětlilo jim, jak by měli správně postupovat! Občané Petr Hadaščok nst. a Mgr. Radek Přepiora, kterým ostravští zastupitelé zakázali promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů) s tématikou neústavního vynucování čipování zvířat, tak dosáhli pro všechny lidi nejen v Ostravě obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) informovalo v poslední čtvrtině roku 2015, dále 21. a 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských členů ZSMO. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal 6. ledna 2016 proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. až po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva (pokud by ho chtěl využít) Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníciz hlediska celorepublikové úrovně) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO), Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR. Následně MSMO (prostřednictvím ZSMO) a krajský úřad bohužel smetli oprávněný podnět Váženého pana Hadaščoka nst. ze stolu. Naopak MV ČR odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. totiž formuloval dle zdrojů z webu Necipujtenas.CZ svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (MV ČR vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). MV ČR si posléze vyžádalo z MSMO všechny důkazní materiály a po jejich prostudování se jasně postavilo za utlačované ostravské občany proti zlovůli zkušených politických matadorů, členů ZSMO. Vážení občané Petr Hadaščok nst. a Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), kterým ostravští zastupitelé zakázali 14. října 2015 v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem promluvit v rámci obhajoby zle tísněných Ostravanů mj. k dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu České republiky Ing. Petra Macha, Ph.D. (Strana svobodných občanů), tak dosáhli pro všechny lidi obrovsky důležitého/inspirativního vítězství ve věčné bitvě se zlými idejemi a totalitními metodami správy veřejných záležitostí! Každý oprávněný občan z celé České republiky tak získal díky aktivitě/poctivé spolupráci výše uvedených občanů a Vážených úředních osob z MV ČR jasné zastání a konečně konkrétní pomoc! SwN tímto veřejně děkuje všem právnickým i fyzickým osobám, které poskytly občanům plné zadostiučinění a radost z toho, že je Česká republika ještě stále svobodným státem, nikoliv totalitním režimem. Děkujeme Vám! :) – Ministerstvo vnitra ČR ve svém stanovisku z 19. února 2016 v rámci výkonu dozoru nad samostatnou působností samosprávy ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích ostravským politikům mj. jasně vysvětlilo, že: „Podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Při výkladu i aplikaci tohoto ustanovení je nutné respektovat ústavněprávní rozměr práv uvedených v § 16 odst. 2 zákona o obcích, která svou podstatou představují zákonné provedení obecného práva podle čl. 21 odst. 1 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. To znamená, že práva občana města podle § 16 odst. 2 zákona o obcích musí být principiálně interpretována způsobem maximálně šetřícím jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana města. /.../ Z dikce ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích předně vyplývá, že občanovi města musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení). /.../ Ze zápisu z předmětného zasedání vyplývá, že diskuze k materiálu č. ZM_M 34 byla usnesením Zastupitelstva SMO ukončena (pro návrh hlasovalo 36 členů), aniž by Vám bylo umožněno vyjádřit se k projednávanému bodu programu. Tato skutečnost byla rovněž ověřena ze zvukového záznamu pořízeného na tomto zasedání. Tímto postupem Zastupitelstvo SMO porušilo ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích. /.../ Zastupitel Ing. Juroška, Ph.D. odůvodnil svůj návrh na ukončení diskuze tím, že zastupitelstvu jsou Vaše argumenty dostatečně známy. Město k tomuto ve svém vyjádření uvádí, že Vám bylo umožněno prezentovat své stanovisko před přijetím rozhodnutí o projednávaném bodu programu už tím, že projednávané podání již obsahovalo Vaše vlastní stanovisko k záležitosti. Těmto důvodům vedoucím k odepření práva občana města formulované ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích však dle našeho názoru nelze přisvědčit. Zastupitelstvo SMO totiž nemohlo nikterak předem předvídat, zda jste ve svém podání, které bylo předmětem projednávaného bodu č. ZM_M 34, již vyčerpal veškeré argumenty podporující přijetí Vašeho návrhu. Je nepřípustné, aby právo občana města vyjádřit se k projednávané věci bylo předem omezeno, aniž by obsah vystoupení byl znám, a to jen na základě domněnky, že bude obsahově totožné s podáním. /.../ Závěrem shrnujeme, že Zastupitelstvo SMO porušilo na svém zasedání konaném dne 14. října 2015 § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, tím, že v průběhu projednávání materiálu č. ZM_M 34 usnesením ukončilo diskuzi k tomuto bodu, aniž by Vám předtím umožnilo vyjádřit v souladu s citovaným ustanovením své stanovisko. /.../ Dodáváme, že shora popsané jednání zastupitelstva je současně i zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému se můžete bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním). – Pokračování článku včetně dokumentace, vyjádření politiků a dotčených občanů zde: http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/mv-cr-se-jasne-zastalo-obcanu-v-ostrave-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 29. až 27. února 2016: Články, Publikace, Texty / Dokumenty ke stažení: Nejnovější oficiální data z let 2016 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném systému povinného čipování psů v Ostravě! Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) v roce 2012 navíc enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených/čtyřnohých/nejlepších přátel člověka v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení zvířat zpět k jejich držitelům! Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování invazivních RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících diskriminačních poplatků! Případná novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z nekompromisních implantací čipů! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, tak současná ostravská ČV č. 9/2012 v takovém případě představuje svou urputnou dikcí týrání zvířat! Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro byť by i jen jediného psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na nabízený kompromis! Ministerstvo vnitra ČR k tomu 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2016 díky vstřícné spolupráci Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci) a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, která brilantně ukázala opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak podle výše uvedených oficiálních dat v Ostravě nenaplnilo svůj účel ani po třech letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno nebo změněno na dobrovolnou formu. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – SwN již v minulém roce zveřejnilo analýzy (A, B, C) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2016 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže uvedená data přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem výše uvedeným úředním osobám a spolupracujícím představitelům Strany svobodných občanů (Svobodní) tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Získaná dokumentace a konkrétní fakta jsou mj. k dispozici níže ve formátu pdf a kompletní data v pokračování článku zde. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše uvedených oficiálních dat z února 2016 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:

  Dokument ke stažení v PDF:

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 28. ledna 2016 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/056072/16/OŽP/Br a SMO/056102/16/OŽP/Br ze dne 11. února 2016, dále číslo jednací SMO/0039151/16/MP ze dne 8. února 2016. Dne 9. a 23. února 2016 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/posudek-soudniho-znalce-utulek-ostrava-trebovice-mvdr-michael-mazoch-2-4-2015-cr.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/posudek-neustavnosti-vynucovani-cipovani-uscr-eslp-vazeny-pan-tomas-grygar-pfupo-22-1-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statni-veterinarni-sprava-ceske-republiky-nezakonne-cipovani-cr-2015.jpg

 • 26. února 2016: Články, Publikace, Texty / Dokumenty ke stažení / Legislativa: Argumentační bitva s „eurounijními byrokraty“ o zachování přirozených práv/svobod miliónů českých občanů, chovatelů domácích zvířat, vůči povinným registrům, vynucování čipování, souvisejícím kontrolám soukromých obydlí a sestavování seznamů úředně povolených zvířat k chovu v privátních nemovitostech každého občana České republiky začala v Evropském parlamentu (EP) v Bruselu 25. února 2016. Vláda České republiky se tentokráte velmi překvapivě/jednoznačně postavila ve všech ohledech na odpor těmto šíleným idejím značné části členů EP! Dostalo se jí navíc vítané podpory od europoslance a předsedy Strany svobodných občanů (Svobodní) – Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D. – jenž konzistentně hájí společně s aktivními občany ČR napříč společenskopolitickým spektrem již řadu let plné právo každého člověka a jeho rodiny na svobodný, poklidný, nerušený život se svými nejlepšími čtyřnohými přáteli bez invazivního vměšování jakékoliv veřejné moci! – Občané: Čas na vyjednání výjimky nebo urychlené vystoupení z Evropské unie (EU) je zde! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) varovalo ve svém článku z počátku února 2016 všechny občany České republiky před hrozivým vývojem situace v Evropském parlamentu. Za několik týdnů, 25. února 2016 v den neblahé vzpomínky na tzv. „vítězný únor 1948“, posléze opravdu EP schválil úděsnou deklaratorní rezoluci (nejde zatím o žádný závazný právní předpis), která předpokládá (nikoliv však nařizuje) další záměry a postup „eurounijních elit“ mj. ve věci postupného zavedení povinného čipování všech psů, koček, fretek na území států Evropské unie včetně České republiky pod pláštíkem tzv. boje za dosažení co nejlepších zdravotních/fyziologických/psychosociálních podmínek života domácích zvířat. Má jít mj. o vynucení povinných/jednotných registrů, evidence, seznamů úředně povolených zvířat chovaných v soukromí domácností, souvisejících kontrol a veterinárních opatření i u té poslední milované kočičky ve vlastnictví devadesátileté babičky třeba z Hané. – Není jistě bez zajímavosti, že něco takového si nedovolil ani Hitler, ba dokonce ani soudruh Stalin. Evropský byrokrat však ano! – Do čela ANTI-čipovacího a ANTI-byrokratického disentu se opět konzistentně postavil v obhajobě občanů České republiky poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. – Naopak k pomyslnému „zahraničnímu nepříteli“ přeběhl Vážený pan český europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), jenž zase nadšeně propagoval zavedení vynucování jednotné registrace/čipování všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Evropské unii a související represivní opatření veřejné moci mj. směrem ke slovenským, polským, maďarským, českým občanům pod pláštíkem nepravdivých argumentů (viz dokumenty z ministerstva vnitra a policejního presidia se vztahem k situaci v České republice) o tzv. úděsné situaci v ČR a vůbec ve střední Evropě s tzv. množírnami desítek tisíců štěňat/koťat. Podle mínění Váženého pana Pospíšila totiž prý jedině dokonalá registrace a kontrola dokáže zlikvidovat nelegální obchod se zvířaty, jejich bolest a naučí člověka slušnému chovaní k domácím čtyřnohým mazlíčkům přesně podle úředních předpisů schválených v Bruselu. – Jenže na celém světě se to ještě i přes dvě desítky let praxe v aplikování RFID transpondérů a souvisejících databází/kontrol nikomu nepodařilo. SwN k tomu takřka každý den zveřejňuje od roku 2013 ohromné množství faktických informací z celého světa včetně České republiky. Důsledné vymáhání čipování/registrace zvířat naopak přináší závažné celospolečenské problémy, které si báječně/finančně zajištění byrokraté a politici nedokáží v realitě vůbec představit. Neuvěřitelným způsobem posléze také narůstá stres a utrpení lidských bytostí, které zkrátka nemohou v praxi naplnit všechny takřka každoročně se zpřísňující předpisy pro chov jakéhokoliv zvířete. – Vážený pan europoslanec Petr Mach proto mohl 25. února 2016 poskytnout Společenství webu Necipujtenas.CZ a vůbec všem občanům ČR následující oficiální prohlášení k výše uvedené tristní/nebezpečné rezoluci EP: „HLASOVAL JSEM PROTI. NESOUHLASÍM ZA PRVÉ S TÍM, ABY EU URČOVALA JEDNOTLIVÝM STÁTŮM, JAKÝ MAJÍ MÍT SYSTÉM REGISTRACE ZVÍŘAT. ZA DRUHÉ SE DOMNÍVÁM, ŽE TENTO NÁVRH JE NEDOMYŠLENÝ A DÁVÁ KOMISI PŘÍLIŠNÉ PRAVOMOCI DÁLE ROZHODOVAT O ZPŮSOBU TÉTO REGISTRACE. AČKOLI NENÍ V NÁVRHU PŘÍMO ZMÍNĚNO POVINNÉ ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT, MÁM OBAVU, ŽE TOTO MŮŽE BÝT PRVNÍ KROK K JEHO USKUTEČNĚNÍ DO BUDOUCNA.“ – K Váženému panu europoslanci Machovi se přidala vláda České republiky, která prostřednictvím svého Stálého zastoupení ČR při EU vydala již 23. února 2016 své „Stanovisko ČR k dokumentu projednávanému v EP: Návrhy usnesení k otázce zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech“ určené pro jednání EP dne 25. 2. 2016 a rozeslané všem europoslancům ČR. Jasně zde uvedla: „Pozice ČR k projednávanému bodu: Jednotlivé návrhy usnesení NENESOU jasnou koncepci, pro kontrolní orgán ČR NENÍ zjevné, zda se má jednat o společný registr pro pohyb zvířat v zájmovém chovu, a to psů a koček, nebo o stanovení podmínek označování pro ostatní druhy zvířat ze skupin zvířat volně žijících (wild animals) nebo hospodářských (husy, křepelky), případně dalších druhů zvířat (hlodavci, plazi apod.). Stanovení bližších podmínek pro doposud tzv. neharmonizované druhy je vítáno. Je ale nutné objasnit, zda se deklarace vztahuje na přesuny za neobchodním nebo obchodním účelem. Pokud se jedná o časté zmínky o nelegálním obchodu, je potřebné si uvědomit, že ŽÁDNÝ DALŠÍ SYSTÉM REGISTRACE TOTO NEODSTRANÍ. DOVOLUJEME SI ŘÍCI, ŽE POZNÁMKY O NELEGÁLNÍM OBCHODU POKUD JDE O PSY, KOČKY A DALŠÍ ZVÍŘATA URČENÁ PŘÍMO DO ZÁJMOVÝCH CHOVŮ NEBO DO ZVERIMEXŮ, JSOU NADNESENÉ AŽ PŘEHNANÉ. OTÁZKA VYPOUŠTĚNÍ VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT DO VOLNÉ PŘÍRODY JE OBLAST TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NE PODMÍNEK OZNAČOVÁNÍ, REGISTRACE A PŘESUNŮ. /.../ STANOVISKO ČR K NÁVRHŮM USNESENÍ: NEDOPORUČUJEME PODPOŘIT ANI JEDEN Z NÁVRHŮ USNESENÍ.“ – SwN včas upozorňuje, že schválenou rezoluci EP z 25. 2. 2016 využijí ekoteroristé, totalitně uvažující političtí aktivisté, lobbisté zastupující patřičný průmysl a služby, na ně navázání politici včetně některých fanatických ochránců zvířat k likvidaci přirozených práv/svobod občanů České republiky, dalších národních států EU, včetně silného/koordinovaného tlaku na Evropskou komisi (EK) tak, aby došlo k implementaci všech tezí z citované rezoluce EP do národních/právních systémů. Svobodný/tradiční chov psů, koček na území ČR by tak definitivně skončil se všemi následky pro jejich nynější chovatele na veškerém území členských států EU. Nedopusťme to! Papaláši spojení v mocném uskupení takřka napříč celou Evropskou unií chtějí kriminalizovat dosud nevinné občany České republiky a sebrat jim ještě to poslední, k čemu až doposud neměli v některých zemích střední Evropy přístup: milovaná domácí zvířata, související soukromí a svobodu. Už není kam ustupovat! – Příští argumentační bitva by měla v Evropském parlamentu proběhnout mj. ve věci vynucování čipování/registrace domácích zvířat ve druhém březnovém týdnu roku 2016. Tehdy pravděpodobně dojde k projednávání naprosto otřesné regulace (pozor, tady už jde do tuhého, neboť EK posléze dokáže s úspěchem takovou regulaci po ČR vyžadovat v rámci své právní přenesené pravomoci). Společenství webu Necipujtenas.CZ bude celou situaci monitorovat a přineseme Vám aktuální informace. (Pokračování zde .)

Kompletní nesouhlasné stanovisko vlády České republiky s legislativním opatřením EK a EP včetně dotčených dokumentu Evropské komise a Evropského parlamentu jsou k dispozici níže v souboru pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. až 20. února 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Senátor Parlamentu České republiky Ivo Valenta: Značkování chodců může přerůst v povinné čipování obyvatelstva, policejní stát a novou totalitu! – Senátor Parlamentu České republiky, Vážený pan Ivo Valenta, vyjádřil dne 21. února 2016 na svém oficiálním Facebooku varování před neustále rostoucím a veskrze neblahým trendem likvidace všech přirozených práv/svobod občanů ČR, které si tak těžce vybojovaly předchozí generace na minulých autoritářských a totalitních režimech. Každý den totiž utahuje veřejná moc v České republice pod záminkami marketingové šalby tzv. „bezpečnosti“ šrouby nesvobody tak, že už nemohou zdejší lidé dokonce ani chodit v klidu po cestách mimo obec. Všude tam na ně nyní může čekat policejní hlídka, úřední kontrola nebo udavač „za bukem“, pokud nebudou nosit na svém oděvu povinné/zářící doplňky oblečení (v případě použití žluté barvy se pak přirozeně nabízejí reminiscence na označování osob v době nacistického režimu). Tuto neuvěřitelnou situaci, podobnou krokům opravdového policejního státu, vyvolala novela Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, konkrétně ve svém § 53, který v odstavci č. 9 nově praví: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ – Vážený pan senátor Valenta k výše uvedenému opatření hodnému 40. let minulého století mj. na svém Facebooku 21. února 2016 uvedl: „POVINNÉ ZNAČKOVÁNÍ – Tak, vláda si už označkovala všechny chodce. Nařídila jim mít reflexní prvky na svém oblečení, pokud půjdou v noci po silnici mezi obcemi. Co přijde příště? Povinné čipy za ucho, které nás ochrání před naší vlastní blbostí a ještě více otupí naší vlastní zodpovědnost a přirozenou soudnost? Trochu mi to připomíná značkování dobytka … Ale teď vážně. Každý špatně viditelný chodec nemá na silnici co dělat. Riskuje svůj život i život ostatních. Ale stát tu nesmí být od toho, aby novými a novými zákony svazoval naše životy do takových extrémních detailů a přetvářel naše životy na chůzi po pevné kolejnici. Pak nebudeme žít ve svobodné a demokratické zemi, ale v totalitě a policejním státě.“ Svůj komentář dále Vážený pan senátor Valenta rozvedl v diskusi s občany mj. takto: „Znovu opakuji. Dobrovolná iniciativa s motivačním přístupem je to, co zastávám. Stát vymyslí zákon a tím sejme zodpovědnost ze všech účastníků silničního provozu a všichni řidiči se budou spoléhat na tento zákon a nebudou již pozorní a sestřelí většinu chodců, kteří nebudou označení nebo budou označení špatně. Byla jste někdy na Moravě? Tak babičky a chlapi jezdi na kole bez označení a budou jezdit i nadále, protože je zákon nedonutí měnit zvyky. Dobrá kampaň by je možná upozornila na nedostatek a pokud by pro důchodce i pro děti byly nějaké motivační pobídky na nakup reflexních prvků nebo zdarma pásky či jiné předměty na sebeoznačení, tak by bylo méně úrazů a navíc by si všichni účastníci (včetně řidičů) pořád dávali velký pozor na neoznačené chodce a zůstala by všem zodpovědnost. zákon nic nevyřešíčas mně dá za pravdu. bude bohužel víc úrazů. /.../ A tak se všichni budete spoléhat na státní zákon a zodpovědnost ztratí všichni, protože úředníci vymysleli zase zákon, který z nás dělá nezodpovědné jedince.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://www.facebook.com/valentaivo/posts/1686350844983922; https://www.facebook.com/valentaivo/posts/1686350844983922?comment_id=1686365364982470&reply_comment_id=1686499894969017&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R9"%7D; https://www.facebook.com/valentaivo/posts/1686350844983922?comment_id=1686455008306839&reply_comment_id=1686497871635886&comment_tracking=%7B"tn"%3A"R9"%7D; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

 • 19. února 2016: Legislativa: Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) odmítlo řádně projednat dne 17. února 2016 oprávněný podnět občana V. M., který se obrátil na ostravského primátora a místní odbor životního prostředí! Ostravští politici si odhlasovali: nechtějí občanovi odpovědět! Učinili to tak, že stáhli tento bod pro jistotu ze svého programu! Tím také zlikvidovali řádně podané písemné přihlášky do diskuse z řad dalších dvou lidí! Ve stejný den došlo navíc k otevřené cenzuře občana, který chtěl vystoupit dle dikce jednacího řádu k jednomu ze závěrečných bodů programu ZSMO! – Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo o zlém aktu cenzury, ke kterému došlo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) v období tzv. „rudého 14. října 2015“. Podrobnosti k této kauze, kdy Vážené ZSMO potlačilo metodou „legislativního násilí“ přirozená práva a svobody občanů, případně také části zastupitelů a dokonce pozvaného europoslance Petra Macha ze Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci): jsme zveřejnili zde. Celou záležitost prověřuje Ministerstvo vnitra České republiky na podnět Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) – Dne 17. února 2016 došlo v rámci jednání ZSMO k podobnému děsivému aktu cenzury a „legislativnímu násilí“. Můžeme jej bez skrupulí přirovnat k „vítěznému únoru temných sil“, které ještě stále bohužel ničí občany Ostravy, jejich plné přirozené právo na svobodný/prosperující život a neumožňují plnohodnotný podíl obyvatelstva na správě svého města. V tento den se řádně/písemně přihlásil do diskuse k programovému bodu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ podle dikce jednacího řádu Váženého ZSMO, zákona o obcích a Ústavy i Listiny základních práv a svobod České republiky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž trpělivě čekal několik hodin na závěr zasedání Váženého ostravského zastupitelstva, aby pak mohl vyjádřit své stanovisko k proběhlému jednání a programovým bodům Váženého ZSMO. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ale stejně neumožnil Váženému občanovi přednést jeho příspěvek a to i na opakovaný dotaz občana a upozornění, že tím Vážený pan primátor porušuje legislativní předpisy. – To však nebylo vše. Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy odmítlo ke všemu řádně projednat dne 17. února 2016 oprávněný podnět občana V. M., který se obrátil na ostravského primátora a místní odbor životního prostředí! Ostravští politici si odhlasovali: nechtějí občanovi odpovědět! Učinili to tak, že stáhli tento bod č. 35 pro jistotu ze svého programu! Tím také zlikvidovali řádně podané písemné přihlášky do diskuse z řad nejméně dalších dvou lidí: Váženého občana Petra Hadaščoka nst. a Váženého Mgr. Radka Přepiory! Společenství webu Necipujtenas.CZ proto níže zveřejňuje celý projev, který chtěl k výše uvedenému bodu č. 35 dne 17. února 2016 přednést právě Vážený pan Mgr. Přepiora, jenž byl řádně přihlášen do diskuse dle jednacího řádu Váženého ZSMO: a nebylo mu to opět umožněno; ani na závěr programu Váženého ZSMO. – 17. února 2016 mělo na Váženém ZSMO zaznít: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Programový bod č. 35 se týká mj. písemné odpovědi Váženému panu Ing. M. ve věci nelegálního a neústavního vynucování čipování psů v Ostravě. Bohužel musím konstatovat, že ti, co odpověď zpracovávali: opět zcela ignorovali všechny oficiální materiály, zprávy získané podle zákona o svobodném přístupu k informacím a také další oficiální data, která jsme získali v rámci každodenní – již tříleté, poctivé práce – Společenství webu Necipujtenas.CZ mj. za obětavé pomoci Strany svobodných občanů, dnes předvolebního uskupení „Svobodní a Soukromníci“, ale také celé řady význačných osobností napříč politickým spektrem, zaměstnanců úřadů, institucí aj. Jakékoliv vyjádření ve věci čipování, které Vám tedy patřiční magistrátní byrokraté předloží, bude vždy pouze jednostranný pohled. To je zkrátka fakt. Správný postup by totiž ve veřejnoprávním prostoru znamenal hledání ve vzájemném dialogu vstřícného návrhu řešení se všemi stranami. Schůzka, která proběhla na odboru životního prostředí v Ostravě po dvacátém lednu 2016 mezi Váženým panem Hadaščokem nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde, pozn. autora)Váženou paní magistrou Šebestovou dle její veřejné výzvy z minulého zastupitelstva (dne 20. 1. 2016, pozn. autora): bohužel nepřinesla i přes širokou paletu kompromisních návrhů předložených Váženým panem Hadaščokem nst. vůbec žádný posun kromě doslova kosmetických úprav v tzv. „čipovací vyhlášce“ (její novelu však dosud občané neviděli, pozn. autora). Spousta věcí by se přitom podařila, kdyby byl s lidmi veden seriózní dialog. Nikoliv marketingové jednání tzv. pro efekt s jistě krásnou a inteligentní blondýnou. Takto už fakt lidi neoslníte, tedy ty občany, kterým jde o zásadové věci a skutečné řešení problémů. Občané také nedostali k dispozici ani na své opakované ústní a písemné prosby k připomínkám slíbenou novelu „čipovací vyhlášky“. Přitom Vážená paní náměstkyně Šebestová jasně zde na zastupitelstvu uvedla na výzvu Váženého pana primátora, že cituji: „My v této době máme připravenou novelizaci té vyhlášky. /.../ seznámím Vás s tou novelou a můžeme opět připomínkovat. Jde o to, že tuhle novelu bych ráda poslala dál k připomínkování na ministerstvo vnitra a také na krajskou veterinární správu a bude trvat asi minimálně 30 až 50 dnů, než dostaneme jejich vyjádření.“ Konec citace. Vážená paní náměstkyně taktéž slíbila, že „nejpozději v dubnu“ bude novela vyhlášky projednávána zastupitelstvem. Vzhledem k výše řečenému Vás proto prosím o zaslání předmětné novely vyhlášky buď zástupci Společenství webu Necipujtenas.CZ a nebo Váženému panu Hadaščokovi nst. Prosím, aby k tomu přijalo Vážené Zastupitelstvo usnesení, aby posléze občané nemuseli o tuto vyhlášku žádat v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Bylo by neuvěřitelně neférové, kdyby i po zde předneseném veřejném příslibu byli zase občané a zastupitelé postaveni před hotovou věc bez toho, aby mohli vyhlášku v dostatečném čase připomínkovat ještě před jejím odesláním ke schválení na ministerstvo vnitra včetně přípravy právní analýzy. Proč to lidem pořád děláte? Co tím sledujete přátelé? Jistě jste také zaznamenali, že jistí městští činovníci již rozjeli mohutnou propagandistickou/mediální kampaň, která vychvaluje výsledky vynucování čipování, jak je vše báječné, úžasné, skvělé a nic nemá chybu. Kdo tomu ale uvěří, když ještě stále nejsou zveřejněna faktická data za rok 2015 a 2016. A slíbená kompletní analýza systému čipování zatím zůstává dalším nesplněným předvolebním prohlášením. Za minulé roky jste již přitom analýzy neúspěšnosti čipování v Ostravě obdrželi právě od Společenství Necipujtenas.CZ na základě Vašich oficiálních dat. Všichni asi tušíme, jak jste s nimi naložili. – Za všechny argumenty vyberme jeden, který se týká zdraví zvířat, který požadujeme, aby byl bezpodmínečně uveden v nové čipovací vyhlášce: jde o zdravotní, etické výjimky z čipování. Pokud nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů, tak současná vyhláška č. 9/2012 představuje týrání zvířete. Ministerstvo vnitra ČR 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: cituji: V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy. Konec citace. Prosím neignorujte tento můj podnět. Bylo by to nedůstojné tohoto zastupitelského sboru. Děkuji Vám.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Ano, v Ostravě a v České republice je už svoboda projevu zase jen pouze pro vyvolené. Ti ostatní, i když postupují podle předpisů, jsou ostrakizováni. – Papež Jan Pavel II. před lety řekl mj. na adresu politické reprezentace, která odmítá dávat plný prostor pro nové argumenty a pravdivý dialog s občany: „Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále nabývat a vytvářet ji pravdou.“ Proslulý německý spisovatel, politik a satirik Ludwig Börne by ostravským zastupitelům vzkázal: „Není člověka, jenž by svobody nemiloval, avšak spravedlivý ji žádá pro všechny, nespravedlivý jen pro sebe.“ – Nuže nechť si to Vážení zastupitelé proberou se svým svědomím.

  Zdroj: Audionahrávky z průběhu veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 17. února 2016 a písemné přihlášky občanů k diskusi v rámci Váženého ZSMO; http://www.necipujtenas.cz

 • 18. a 17. února 2016: Legislativa: Primátor Statutárního města Ostravy již podruhé zakázal řádně přihlášenému občanovi vyjádřit stanoviskodiskusi k bodu programu ostravského zastupitelstva! Tento bod měl paradoxně název „Diskuse – Různé“ ! Jeden zastupitel dokonce veřejně do zápisu prohlásil, že občané/voliči Vážené pány politiky zdržují svou upřímnou snahou o oboustranný dialog a zlepšení situace ve městě! Nepíše se však rok 1970 a nejde o zastupitele totalitního režimu: Něco takového se stalo 17. 2. 2016 v tzv. „svobodné České republice“. Podobnou a daleko horší situaci již mohli občané sledovat 14. 10. 2015. Lidé to trefně nazvali „nový rudý říjen a dnes už také vítězný únor“ ! Společenství webu Necipujtenas.CZ informovalo o zlém aktu cenzury, ke kterému došlo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) v období tzv. „rudého 14. října 2015“. Podrobnosti k této kauze, kdy Vážené ZSMO potlačilo metodou „legislativního násilí“ přirozená práva a svobody občanů, případně také části zastupitelů a dokonce pozvaného europoslance Petra Macha ze Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci): jsme zveřejnili zde. Celou záležitost prověřuje Ministerstvo vnitra České republiky na podnět Váženého občana Petra Hadaščoka nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) – Dne 17. února 2016 došlo v rámci jednání ZSMO k podobnému děsivému aktu cenzury a „legislativnímu násilí“. Můžeme jej bez skrupulí přirovnat k „vítěznému únoru temných sil“, které ještě stále bohužel ničí občany Ostravy, jejich plné přirozené právo na svobodný/prosperující život a neumožňují plnohodnotný podíl obyvatelstva na správě svého města. V tento den se řádně/písemně přihlásil do diskuse k programovému bodu Váženého ZSMO s názvem „Diskuse – Různé“ podle dikce jednacího řádu Váženého ZSMO, zákona o obcích a Ústavy i Listiny základních práv a svobod České republiky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ), jenž trpělivě čekal několik hodin na závěr jednání Váženého ostravského zastupitelstva, aby mohl vyjádřit své stanovisko k proběhlému jednání a programovým bodům Váženého ZSMO. Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) ale stejně neumožnil Váženému občanovi přednést jeho příspěvek a to i na opakovaný dotaz občana a upozornění, že tím Vážený pan primátor porušuje legislativní předpisy. Vážený pan primátor se na úvod svého cenzurního zásahu občana dotázal: „K čemu chcete diskutovat pane magistře? Vážený pan Mgr. Přepiora sdělil: „Přesně k tomu, jak je to uvedeno v programu. Diskuse – Různé.“ Vážený pan primátor Macura odvětil: „V rámci „Diskuse Různé“ můžete diskutovat pouze k tomu, co bylo projednáno v rámci bodu „Diskuse Různé“. Protože jako občan jste měl možnost vystoupit v rámci dvou bloků již, tzn. k jednotlivým bodům jednání ZSMO. Za a) to jste učinil asi sedmkrát a za další v rámci otevřené diskuse bez ohledu na body, to jste učinil také. Čili Vy jste svého práva jakožto občan vystoupit již bohatě využil a v tomto třetím bloku diskusním byste mohl reagovat toliko: kdyby v rámci diskuse zastupitelů vznikly nějaké nové témata, nové body, ke kterým byste se chtěl vyjádřit. Protože diskuse proběhla bez příspěvků členů zastupitelstva, tak se obávám, že nemáte, nemám možnost Vám udělit v tuto chvíli slovo. Ledaže by to bylo obecným přáním zastupitelstva. Proto se ptám: k čemu chcete diskutovat. Vážený pan Mgr. Přepiora řekl: „Já věřím, že si teď děláte legraci. Já to beru jako legraci.“ Vážený pan primátor Macura zcela vážně opáčil: „Naprosto si nedělám pane Přepioro.“ Vážený pan Mgr. Přepiora: „Rozumíte, existuje nějaký zákon o obcích a ten občan má právo vystoupit ke každému bodu, pokud se podíváte na zvykové právo ... (jak postupovalo Vážené ZSMO již za vedení Váženého pana primátora Macury v případě stejného bodu v letech 2014 až 2015 a také dříve za minulých vedení města, pozn. autora – viz níže).“ Vážený pan primátor Macura přerušuje vyjádření Váženého pana Mgr. Přepiory: „Pane Přepioro: končím jako. Ptám se Vás: k čemu chcete vystoupit.“ Vážený pan Mgr. Přepiora řekl: „Mám tady seznam témat. Budu reagovat na to, chtěl jsem reagovat na to, co tady zaznělo (pozn. autora: v rámci projednávání jednotlivých bodů programu Váženého ZSMO, tedy), na moji adresu, osobní věci a chci reagovat ještě na další věci (z programu Váženého ZSMO, ke kterým by měl mít občan možnost se vyjádřit, když mu skutečně takovou možnost dává jednací řád a bod Váženého ZSMO zařazený na závěr oficiálního programu Váženého ZSMO, pozn. autora) …“ Vážený pan primátor opět přerušuje Váženého pana Mgr. Přepioru: „Děkuji.“ Vážený pan Mgr. Přepiora ještě stačí doříct: „Neumožníte mi vystoupit?“ Vážený pan primátor Macura: „Neumožňuji. Děkuji. Končím bod diskuse, „Diskuse – Různé“.“ – Takto otevřená/důrazná/jasná forma cenzury konkrétního občana, který se chtěl vyjádřit k programovému bodu Váženého ZSMO: je poměrně pozoruhodná i v případě Váženého pana primátora Macury. Ostravští zastupitelé zkrátka nejsou zvyklí na propracované pětiminutové příspěvky občanů. Nejraději by zřejmě byli, kdyby se lidé vůbec na činnosti svého zastupitelstva nepodíleli. Považují občany za podřadné jedince a cítí se svázání/obtěžováni/zdržováni tím, že vůbec musí podle platného právního/ústavního pořádku umožnit všem oprávněným občanům a voličům přímý podíl na správě své obce. – Bohužel mají zřejmě podobný názor jako Vážený pan primátor Macura také někteří (nikoliv naštěstí všichni!) představitelé ostravské sociální demokracie, kde je stále ještě ohromné množství poctivých/čestných a vstřícných lidí, kteří neoplývají „baronsko-papalášskými“ sklony. Nicméně je to smutné, že dokonce už také Vážený pan zastupitel ZSMO Ing. Lumír Palyza (ČSSD) totiž 17. února 2016 kolem 14:48 hod. prohlásil v průběhu zasedání Váženého ZSMO na adresu aktivních občanů vystupujících v rámci Váženého ZSMO, tedy těch slušných lidí, kteří pravidelně, poctivě a dle výsledků své takřka každodenní pro-bono činnosti, kterou ve svém volném čase pro Ostravu vykonávají, a navíc v souladu s jednacím řádem vystupují při jednání Váženého ZSMO: „A já bych možná doporučil, jestli nejít stejnou cestou do budoucna, kdy bychom mohli na otevřenějším fóru, možná nesepjatí tím, že se různí občané dvě hodiny baví tím, jak nám de facto zdržují jednání zastupitelstva svými neustále opakovanými připomínkami, mohli bychom to dostat v tom konkrétním jednání se zastupiteli k těm podstatným otázkám.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ k cenzurnímu zásahu Váženého pana primátora ze dne 17. 2. 2016 zjistilo: Vážený pan primátor Macura poskytoval běžně mnoha občanům prostor pro jejich vyjádření v rámci programového bodu „Diskuse – Různé“ a to i k tématům, která nebyla zařazena na program jednání Váženého ZSMO. Dokonce si to několikrát nechal potvrdit hlasováním Váženého ZSMO. Udělil prostor k diskusi řádně přihlášeným občanům např.: 17. 12. 2014, 28. ledna 2015, 4. března 2015, 29. dubna 2015, 10. června 2015 posléze dokonce i po změně jednacího řádu, která zavedla speciální bod pro připomínky a podněty občanů. Váženému panu Mgr. Přepiorovi to však neumožnil a zasadil se tak o potlačení jeho přirozených práv/svobod a všech dalších občanů, které chtěl Vážený pan Mgr. Přepiora svým příspěvkem obhájit vzhledem k předchozímu vývoji v debatě kolem programových bodů Váženého zastupitelstva. Jestliže chtěli Vážení radní zabránit diskusním příspěvkům občanů také na závěr svého programu: měli bod „Diskuse – Různé“ zcela vypustit. Byl totiž zveřejněn na všech úředních deskách všech ostravských městských obvodů a na oficiálním webu města. Jestliže pak Vážený pan ostravský primátor zabránil občanovi v jeho vystoupení, jak jsme mohli výše vidět, porušil tím nejen platnou legislativu, jednací řád Váženého ZSMO, nýbrž také principy zvykového práva, tedy precedenty, které sám pan Vážený primátor a Vážení zastupitelé zavedli, respektovali. Není přeci možné, aby někteří oprávnění občané mohli v bodu „Diskuse – Různé“ vystoupit a jiní, taktéž oprávnění občané, pak nikoliv. Shrňme si úplně základní právní předpisy: Jednací řád Váženého ZSMO hovoří jasně v článku 7, odstavci 9: „Dále primátor (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům města, fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve statutárním městě Ostrava hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena, aby mohli na zasedání zastupitelstva města vyjádřit k projednávané věci své stanovisko. Délka vystoupení občanů je stanovena v rozsahu jedenkrát 5 minut.“ – Občan byl řádně, písemně přihlášen k bodu programu Váženého ZSMO a jeho příspěvek by nepřesáhl 5 minut. – Zákon o obcích hovoří také jednoznačně: § 16, „(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo, c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. – Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky a ustálené judikatury k otázce neústavní/nezákonné likvidace práv a svobod občanů při jednání Zastupitelstva: opět jednoznačné: „Základními formami porušování tohoto ustanovení zákona o obcích, a to buď jednacím řádem nebo řídícím zasedání zastupitelstva obce jsou: 1. občanovi obce je dána možnost vyjádřit se teprve poté, co je přijato příslušné usnesení (diskuze je zařazována na závěr zasedání zastupitelstva, ačkoliv o jednotlivých bodech programu je hlasováno vždy po jejich projednání). 2. do programu zasedání zastupitelstva obce je zařazen jeden bod určený k vyjadřování občanů obce souhrnně ke všem navrženým bodům programu před jejich samotným projednáváním, ale v rámci dalšího projednávání jednotlivých bodů již občanovi možnost vyjádřit stanovisko není dána. 3. OBČANOVI OBCE BYLO ZAMEZENO VYJÁDŘIT V PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SVÉ STANOVISKO K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM. 4. OBČANOVI OBCE NEBYLO UMOŽNĚNO VYJÁDŘIT SVÉ STANOVISKO KE KONKRÉTNÍMU BODU SCHVÁLENÉHO PROGRAMU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (V RÁMCI JEHO PROJEDNÁVÁNÍ PŘED HLASOVÁNÍM ZASTUPITELSTVA OBCE O NÁVRHU USNESENÍ). /.../ Nejčastější příčiny a důsledky porušení zákona. OBČAN OBCE MÁ PRÁVO VYJADŘOVAT SVÁ STANOVISKA K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM, TEDY V PRŮBĚHU SAMOTNÉHO PROCESU ROZHODOVÁNÍ O PŘEDLOŽENÉ OTÁZCE, PŘED PŘIJETÍM KONEČNÉHO USNESENÍ, NEBOŤ SMYSLEM JE UMOŽNIT OBČANŮM OBCE OVLIVNIT SVÝMI ARGUMENTY ROZHODOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE A PODÍLET SE TAK NA SPRÁVĚ VĚCÍ VEŘEJNÝCH. POZOR! JESTLIŽE JE OBČANŮM OBCE UMOŽNĚNO VYJADŘOVAT SE K PROJEDNÁVANÝM VĚCEM AŽ PO PŘIJETÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE K JEDNOTLIVÉMU BODU, DOCHÁZÍ TAKOVÝM POSTUPEM NEJEN K PORUŠENÍ ZÁKONA O OBCÍCH, ALE TAKTÉŽ K PORUŠENÍ JEJICH ÚSTAVNÍHO PRÁVA DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV SVOBOD PODÍLET SE NA SPRÁVĚ VEŘEJNÝCH VĚCÍ PŘÍMO NEBO SVOBODNOU VOLBOU SVÝCH ZÁSTUPCŮ. POZOR! BLIŽŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ JEDNACÍM ŘÁDEM MOHOU VÝKON TOHOTO PRÁVA POUZE PŘIMĚŘENÝM ZPŮSOBEM „USMĚRNIT“, NEMOHOU JEJ VŠAK ZCELA VYLOUČIT ČI STANOVIT TAKOVÁ OMEZENÍ, KTERÁ BY JEHO VÝKON DE FACTO ZNEMOŽNILA … “ Dále Ministerstvo vnitra ČR hovoří o sankcích za výše uvedené nezákonné jednání Váženého Zastupitelstva: „Porušení práva občana obce vyjádřit se k projednávaným bodům ze strany zastupitelstva obce je porušením zákonem stanovené povinnosti a může být předmětem kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Takové jednání zastupitelstva obce přitom je i zásahem ve smyslu § 82 s. ř. s. (5), proti kterému se může občan obce bránit žalobou ve správním soudnictví (za splnění všech dalších podmínek předpokládaných soudním řádem správním). /.../ K porušení práva občana obce podle § 16 odst. 2 písm. f) může dojít už tím, že požadavek na projednání určité záležitosti není příslušnému orgánu vůbec předložen, nebo tím, že v případě kvalifikované žádosti není daná záležitost projednána v zákonem stanovené lhůtě. Z hlediska zákona o obcích se v těchto případech nabízí možnost provedení kontroly výkonu samostatné působnosti podle § 129a zákona o obcích. Pokud by k porušení práva došlo usnesením rady či zastupitelstva obce, bylo by možno uvažovat též o realizaci dozorových opatření podle § 124 zákona o obcích (i v tomto případě bude nutné zvažovat, zda pro uplatnění takových opatření bude splněno imateriální hledisko, tedy zda dozorový zásah ze strany státu zcela nepochybně vyžaduje ochrana zákona – srov. čl. 101 odst. 4 Ústavy).(13) S přihlédnutím k citované judikatuře by se mohlo jednat i o nezákonný zásah, jemuž se lze bránit žalobou podle § 82 a násl. s. ř. s.A také: „Ve vztahu k oprávněním občanů obce uvedených § 16 zákona o obcích lze v neposlední řadě hovořit i o politické odpovědnosti volených představitelů obce (projev nespokojenosti občanů obce s dosavadním zastupitelstvem obce se může projevit na výsledku nejbližších komunálních voleb). Pokud by porušoval zákon jenom individuální volený funkcionář obce, mohlo by ho zastupitelstvo z funkce odvolat, pokud zaujímá ve věci jiný postoj. V případě, že by došlo k porušení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dalo by se postupovat dle pracovně právních předpisů.A ještě: „OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEZÁKONNÉHO POSTUPU: DŮSLEDNĚ RESPEKTOVAT ZARUČENÉ PRÁVO OBČANŮ OBCE PODÍLET SE NA SAMOSPRÁVĚ OBCÍ, A TO VE VŠECH JEHO ASPEKTECH a ve smyslu metodického doporučení, jak bylo uvedeno výše. /.../ ZAŘADIT NA NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (SCHŮZI RADY OBCE) DOSUD NEVYŘÍZENÉ POŽADAVKY OBČANŮ OBCE NA PROJEDNÁNÍ URČITÉ ZÁLEŽITOSTI RADOU OBCE NEBO ZASTUPITELSTVEM OBCE, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU, BEZODKLADNĚ, BYŤ PO ZÁKONEM STANOVENÉM TERMÍNU PŘIMĚŘENĚ REAGOVAT NA DOSUD NEVYŘÍZENÉ NÁVRHY PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ SMĚŘUJÍCÍ DO SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE.“ – Ústava České republiky: Základní ustanovení, Článek 1, „(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Článek 2: „(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Článek 4: „Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.“ Článek 5: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ Článek 6: „Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“ – Listina základních práv a svobod ČR: „Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod: /.../ Článek 1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. /.../ Článek 2. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. /.../ Článek 3. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod. /.../ Článek 17. (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. (3) Cenzura je nepřípustná. (4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. (5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon. /.../ Článek. 21. (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“ – Definice cenzury: „Cenzura je kontrola a omezování sdělování informací – ať už předávaných mluveným slovem, tiskem nebo dalšími formami vyjadřování.“ – Z výše uvedeného zřetelně vyplývá: jakým úděsným poměrům jsou diskutující občané vystupující v rámci Váženého ostravského ZSMO nyní vystavováni a čemu všemu musejí čelit. Oficiální zastání přitom nikde nemají! Nikdo z jimi volených politiků čestně nevystoupí a neřekne: Máte pravdu, omlouváme se jako gentlemani. Chybuje přece občas každý. Místo toho jsou aktivní občané, kteří se poctivě připravují na jednání každého Váženého ZSMO vysmíváni, zostuzováni a místní politická reprezentace se pouze šklebí bez ochoty lidem pomoci. Ano, to je realita, která se v Ostravě bohužel vždy posléze projeví a to bez ohledu na to, jaký je zrovna u moci papaláš. – Velký státník Winston Churchill by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého ZSMO řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ A určitě se Vážený pan ostravský primátor také neinspiroval ctihodným bojovníkem proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí. Proslavil se především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva. Stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové a otrokáři na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými americkými občany. Mnozí nemohli uvěřit tomu, že tak velkolepý řečník byl dříve sám otrokem. Frederick Douglass by jistě krom jiných kritických vět Váženému panu primátorovi Macurovi vysvětlil: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.“ – Jaký to pak paradox a licoměrnost v praxi, když 18. listopadu 2015, měsíc po „14. rudém říjnu 2015“, vystoupil se svým krátkým projevem Vážený pan ostravský primátor v rámci uctění odkazu bojovníků za svobodu a demokracii, když mj. řekl „Svoboda, kterou máme možnost si užívat již 26 let, je spojena s odpovědností. Tato odpovědnost má mnoho rozměrů. Jedním z nich, který bych chtěl vyzvednout, je odpovědnost za zachování této svobody pro budoucí generace.“Nemůžeme se bláhově domnívat, že svobodu pro nás zajistí policie a armáda a nás ostatních se to netýká,“ upozornil Vážený pan primátor Tomáš Macura. – Ano, svoboda, obzvláště ta svoboda slova, názoru a přesvědčení a tzv. její „užívání si“: je zde už zase opět pouze pro vyvolené. – Nicméně už v listopadu 2015 se ukázalo, že výše uvedená situace nezůstala bez odezvy a kauza ostravské cenzury občanů byla jednou z mnoha dalších příčin k pádu původní ostravské Rady Statutárního města Ostravy, ke které došlo 25. listopadu 2015.

  Zdroj: Audionahrávky pořízené během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 17. února 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/dissident-petr-hadascok-nst-started-peaceful-fighting-for-liberties-of-citizens-in-ostrava-city-against-horrific-political-oppression-cr-2016.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy_of_SKM_284e15011316280.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy2_of_3.ZM.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy4_of_4.ZM.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy5_of_5.ZMA.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva/volebni-obdobi-2014-2018/copy4_of_zpisz6.zasednZM10.6.2015AB.pdf; http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

 • 16. února 2016: Akce: 17. února 2016: Česká republika, 729 30 Ostrava, Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, od 09:00 hod., sraz na galerii pro veřejnost nad jednacím sálem zastupitelů Statutárního města Ostravy. - http://www.necipujtenas.cz/akce/

 • 13. a 12. února 2016: Fakta/Rizika čipování / Média: Americký právník a držitel prestižní ceny Emmy: Říkal jsem Vám to, že si Vás nakonec očipují!Michael William Lebron vystupuje ve sdělovacích prostředcích pod svým uměleckým jménem Lionel. Jde o svobodomyslného newyorského právníka, držitele prestižní ceny Emmy, rozhlasového/televizního komentátora, spisovatele etc. – Patnáctého ledna 2016 zveřejnil na svém Youtube profilu video s tématikou závažné situace, ve které se nyní celé lidstvo nachází s ohledem na radikální postup nových technologií, jejich často motivační vynucování, nekritické přijímání. Občané jsou mnohdy už tak zblblí vhodně zvoleným a velmi dobře zacíleným marketingem, že by byli ochotni stát ve frontách, jen aby jim byl nastřelen pod kůži jejich pokrokový/vysněný čip. – Lionel v této souvislosti uvedl lednový případ (2016) pana Andrease Sjöströma (vicepresident francouzské poradenské IT společnosti Sogeti), jenž si nechal nastřelit do své ruky dálkově čitelný identifikační/platební NFC transpondér. Stal se pak s největší pravděpodobností vůbec prvním člověkem cestujícím hromadnou leteckou dopravou (nikoliv malými privátními lety) v rámci řádného procesu odbavování a identifikace pasažérů největší skandinávské letecké společnosti „Scandinavian Airlines“. – Michael William Lebron ve svém výše uvedeném filmovém poselství vysvětlil: Vnímá s velkým znepokojením nástup čipování lidstva a vůbec celého souvisejícího/všeobjímajícího systému elektronizace západní civilizace jako obrovské nebezpečí pro samotnou existenci a zachování svobodných, nezotročených občanů. Připomněl: Řadí se k miliónům lidí na celém světě, kteří před tímto neblahým trendem dlouhé roky varují. Jednoho dne, když už budou mít lidé čipy ve/na svých tělech, ať už dobrovolně nebo povinně, a v těchto transpondérech pak budou zanesena všechna občanská data, to pak bude přesně ten správný moment k děsivé realizaci všech bezpečnostních hrozeb, o kterých zatím většinou pouze odborníci jen opatrně teoretizují. Jestliže totiž dojde ke zneužití, zkopírování, hacknutí citlivých údajů v občanských mikročipech nebo souvisejících databázích, tak se docela dost dobře může stát, že konkrétní člověk nebo i celé národy úplně přestanou existovat. S rostoucí závislostí na moderních „smart“ technologiích pak nastane v určitém okamžiku krizová doba, kdy zkrátka nebudou čipy vůbec fungovat: Buď v případě jistých osob nebo rovnou ve velkém měřítku následkem nebetyčného propojení všeho a všech pomocí Internetu. Pak nastane globální civilizační kolaps. – Na ukázce srovnání čipování dětí, psů, starých lidí a použitých pro-čipovacích metod marketingových sdělení posléze Lionel zkritizoval takové postupy vymývání mozků, které se snažily spotřebitelům čipy tzv. motivačně vnutit. – Tvrdě se posléze obul do sdělovacích prostředků, že tomu nevěnují takřka vůbec žádný účinný odpor, nedokážou z neznámého důvodu pokládat zvídavé otázky a pouze většinou rozšiřují pozitivní pro-čipovací informace. Lionel přirovnal taková média k opakovacím papouškům. Kde však zůstali opravdoví žurnalisté, reportéři? Bohužel musel také konstatovat, že zatím se ve velké míře neptají ani sami spotřebitelé. Dívají se raději jinam. A tak to pořád pokračuje. Čipování má díky tomu všemu otevřenou cestu k realizaci svého plného/negativního potenciálu a to rovnou v globálním měřítku. – Právník Lebron především ale lidstvo varoval: Moderní technologie jsou včetně čipování využívány k tomu, aby nás udržely v jednom velkém elektronickém vězení! Už následující generace budou díky tomu zvyklé žít pod neustálou kontrolou veřejné moci (viz EET v České republice). Jako když se narodí mládě v zoologické zahradě. Systém bude postupně dále utužován až svoboda zcela zanikne. – A Lionel dodává, že on na to bude neustále upozorňovat, pořád to všem připomínat a říkat: Vidíte, včas jsem Vás varoval; a Vy nic; stále tomu nerozumíte, že se s tímto Vašim ignorantským přístupem už nikdy ani svobodně/nezotročeně nenadechnete; stále to k vlastní škodě nevidíte. – Společenství webu Necipujtenas.CZ se k varování Váženého pana Lebrona zcela připojuje! Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských/mediálních/pro-čipovacích/globálních kampaní další důvod k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává stále více a více reálnějším závažné Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Jana. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat, postupným přechodem k bezhotovostní společnosti a povinnému nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice již naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out, aby nemusel mikročipy povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí diskriminován. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: https://youtu.be/T6rxWCNfA-o; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/attempt-to-popularize-global-internal-microchipping-of-passengers-by-using-scandinavian-air-transport-scandinavian-airlines-andreas-sjostrom-sweden-2016-1.jpg

 • 9. února 2016: Fakta/Rizika čipování / Tragické případy / Média: Někteří skotští veterináři a kynologičtí odborníci odmítají vynucovat povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka! Úřady zdokumentovaly nových osm kauz migrací RFID transpondérů a zdravotních/etických rizik při vymáhání čipování! Sdělovací prostředky informovaly na základě oficiálních dokumentů o případu kolapsu psa nedlouho po čipování, další zvíře pak dokonce zemřelo! Tradičně jeden z vůbec nejčtenějších skotských deníků „The Daily Record“ (DR; vznik roku 1895, cca 170.000 výtisků denně s milióny čtenářů včetně Internetových stránek) zveřejnil na svém webu 7. února 2016 článek nazvaný „Skotští veterináři prozradili, že nebudou vynucovat nový zákon o povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka“ („Scottish vets reveal they won't enforce new dog microchipping law“). V Anglii a Skotsku bude od 6. dubna 2016 platit právní předpis, kterým si chce veřejná moc vynutit pod hrozbou pokuty v přepočtu až 17.500,- korun českých povinné čipování všech psů. Žurnalisté z DR nicméně zjistili, že řada skotských veterinářů takové drastické/invazivní opatření nebude respektovat, jelikož hrozí vznik závažných zdravotních komplikací, etických problémů a tím také utrpení zvířat včetně jejich chovatelů. Část skotských zvěrolékařů a dalších odborníků již dlouhodobě poukazuje na to, že výše uvedená „čipovací legislativa“ nikdy nemůže v praxi stoprocentně fungovat tak, jak si to byrokraté bláhově představují; je naprosto nemožné ji plošně v praxi vynutit a představuje zcela zbytečné nebezpečí pro tolik milované domácí čtyřnohé mazlíčky. – „The Daily Record“ dále informoval o případu profesionální trenérky, chovatelky psů Heather Smithové (psycholožka, učitelka) a její Bearded kolie slyšící na jméno Skye, která se musela podrobit dokonce dvojí operaci, když implantovaný RFID transpondér v těle zvířete opakovaně migroval z krku do prostoru tlapky. Chovatelka Skye byla přirozeně z celé situace velice nešťastná. Nic podobného nečekala. Věřila v prospěšnost čipování. Byla také zklamaná z toho, že politici schvalují špatné „čipovací opatření“ a ještě si ho navíc vynucují pod hrozbou vysokých pokut. Jde tak podle ní pouze o postih poctivých majitelů psů. Varovala díky tomu na základě svých zkušeností všechny držitele zvířat před automatickým/bezmyšlenkovitým přijímáním vynucovaného označování živých tvorů formou RFID invazivních transpondérů. V diskusi na Facebooku se k trenérce Smithové přidávali další majitelé nejlepších čtyřnohých přátel člověka se svými podobnými zkušenostmi. – Vrchní správa pro kontrolu veterinárních léčiv („The Veterinary Medicines Directorate“; VMD; vládní agentura spadající pod britské Ministerstvo životního prostředí, výživy a záležitostí venkova; „Department for Environment, Food and Rural Affairs“, DEFRA) dala v mnohém trenérce Smithové za pravdu. Deník DR mohl díky tomu seznámit své čtenáře s celkem osmi novými a dobře zdokumentovanými kauzami zdravotních komplikací v souvislosti vynucováním čipováníspojitou vakcinací psů. Tyto případy se dostaly na stůl specialistům z VDM v rámci oficiálních úředních hlášení: V případě šesti zvířat došlo k vývinu nádorů, další pes po čipování zkolaboval a jeden dokonce zemřel! A další fakta by měla být publikována v dubnu 2016. Již na jaře roku 2014 však vydala VMD oficiální prohlášení, ve kterém upozornila, že existují možná zdravotní rizika implantovaných RFID mikročipů. Zavedla dokonce v této souvislosti pro širokou veřejnost zcela nový systém online monitoringu a zasílání hlášení všech vzniklých komplikací, nemocí, problémů, technických obtíží, systémových selhání apod. záležitostí spojených s podkožními RFID identifikačními transpondéry mj. domácích čtyřnohých mazlíčků (viz https://www.vmd.defra.gov.uk/adversereactionreporting/ ). Výsledky sběru dat jsou průběžně analyzovány a provázány s již v předchozích letech zjištěnými údaji. Zároveň jsou také získané informace předávány k řešení zodpovědným výrobcům čipů, veterinářům, organizacím zajišťujícím ochranu přírody apod. Britská vláda se tím zároveň jistí před možnými budoucími žalobami rozzlobených chovatelů domácích zvířat v důsledku připravovaného plošného vynucování čipování psů (duben 2016) formou legislativního násilí a pod hrozbami značných pokut. Není jistě bez zajímavosti, že výše uvedený projekt zasílání negativních zkušeností s čipy velmi rychle podpořili i samotní distributoři RFID transpondérů. Britští veterinární odborníci tedy už před dvěma roky správně očekávali přísun nových dat o třech základních dosud známých a již z minulosti velmi dobře potvrzených negativních dopadech čipování: 1/ přímá onemocnění: nežádoucí reakce zvířat na implantaci cizího tělesa – mikročipu. K nejčastěji hlášeným zdravotním komplikacím v souvislosti s čipováním patří v Británii např. hematom, infekce, záněty, celkové odmítnutí mikročipu živým organismem aj. 2/ migrace RFID transpondéru v těle domácího mazlíčka. Stále jsou také přiznávány problémy se samovolným pohybem mikročipů pod kůží jednotlivých živočichů v celém jejich těle včetně nemožnosti takový transpondér správně detekovat čtečkou dat. Mj. k tomu dochází v důsledku neodborného nebo nepřesného operačního úkonu při vlastním čipování. V takových případech je posléze nutné podrobně zkoumat organismus zvířete pohmatem nebo využít pro zajištění správné lokalizace čipu až dokonce rentgen či ultrazvuk. 3/ úplné nebo částečné selhání samotného čipu (viz třeba případy hlášené z vícero států včetně České republiky ve věci vadných transpondérů distributora „BackHome Biotec Microchips”). V českém prostředí již např. upozorňoval na podobná rizika čipování posudek Váženého pana profesora MVDr. Miroslava Svobody, CSc. („Veterinární a farmaceutická univerzita Brno“, VFU) vypracovaný na žádost presidenta „Komory veterinárních lékařů České republiky – České úřady také poskytly Společenství webu Necipujtenas.CZ oficiální dokumenty k více než 212 zdravotním a etickým výjimkám z vynucování čipování, které musely být uděleny proto, aby se zabránilo závažnému týrání zvířat, jejich utrpea fyzické i psychické újmě dotčených občanů.

  Zdroj: http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/scottish-vets-reveal-wont-enforce-7326336; http://myinforms.com/en/a/23734424-scottish-vets-reveal-they-wont-enforce-new-dog-microchipping-law/; http://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/pet-owners-scotland-forced-microchip-7078546; https://www.facebook.com/Trainyourdogs-with-Heather-Smith-158753077468222/; https://www.facebook.com/158753077468222/photos/a.165751543435042.33265.158753077468222/1128845660458954/?type=3&theater

 • 8. a 7. února 2016: Dokumenty ke stažení: Oficiální zápis z 13. jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy ze dne 20. ledna 2016 (viz dokument níže). Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi. – Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného/povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD a neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných Zákonem o obcích, jednacím řádem a principů obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání Zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům, dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) aj. Dotčené body jednání: „Schválení programu zasedání“, „3 – Podnět občana statutárního města Ostravy“ mj. ve věci podivného/netržního zdražování cen tepla, „4 – Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu v rámci mezinárodního programu URBACT s názvem "IN FOCUS““, „21 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“, „24 – Informace o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostrava“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj. – Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu jara 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 20. ledna 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že 20. 1. 2016 došlo k několika pozoruhodným úspěchům ostravských občanů, kteří předložili Váženému Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy své velice zajímavé podněty. – Předně byl překvapivě schválen podnět Váženého ostravského/občanského aktivisty Ing. Jaroslava Novotného ve věci odvolání Váženého pana hejtmana Moravskoslezského kraje z funkce v odborné pracovní komisi Statutárního města Ostravy s působností v oblasti zásobování Ostravanů tepelnou energií v rámci spol. Veolia Energie ČR, a.s. – Městské vedení také přislíbilo na opakované výzvy občanů pozitivní změny v dalším „motivačním nevynucování“ používání čipových karet ODISek. Mělo by dojít naopak k větší diverzifikaci jízdného a zkomfortnění služeb v ostravské hromadné dopravě. Vážený pan radní pro otázky dopravy JUDr. Lukáš Semerák vyzval zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ k předložení navrhovaných variant řešení, které také obdržel dne 3. února 2016 s prosbou o jejich veřejné projednání. – Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy navíc přislíbil po neustálých apelech občanů, že Vážené ZSMO projedná a odpoví 17. února 2016 Váženému Petru Hadaščokovi nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) na jeho oficiální podnět ze dne 6. ledna 2016 k prošetření celé situace (viz dokumenty zde) s cenzurním zásahem Váženého ZSMO, který byl veden vůči občanům a části zastupitelů mj. ve věci dopisu Váženého pana poslance Evropského parlamentu Macha (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Výše uvedení byli zlovolně odstaveni od diskuse při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 14. října 2015. Tehdy došlo k závažném porušení ústavního pořádku ČR, zákona ČR o obcích a dalších předpisů včetně jednacího řádu ostravského Zastupitelstva, jelikož nemohli v diskusi vystoupit řádně/písemně přihlášeni občané k bodu programu č. 34 Váženého ZSMO. Vážený pan europoslanec byl totiž pozván na jednání ZSMO a v případě, že by využil svého práva na přednostní vystoupení: tak také jemu by to nebylo umožněno. Podrobnější popis událostí je k dispozici zdezde. – Chybuje přitom každý včetně Váženého ZSMO: stát se to může kdekomu. Gentleman však dokáže takovou chybu poctivě přiznat, omluvit se a nabídnout nápravu. Ostravští zastupitelé to několikrát na přímé a veřejné dotazy občanů odmítli učinit. Vše se tak nedalo v klidu a míru vyřešit. – Vážená paní náměstkyně pro otázky životního prostředí navíc informovala občany dle jejich dotazů o postupu prací na novelizaci tzv. „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Pozvala v této souvislosti Váženého pana Petra Hadaščoka nst. na osobní konzultace. Nicméně ani později nepředložila občanům na jejich ústní a písemné výzvy k připomínkám vlastní text navrhovaných úprav ve vyhlášce. – Vážený pan primátor také tentokrát přistupoval velice vstřícně a ohleduplně k diskutujícím seniorům, kterým umožňoval pronášet jejich projevy i nad časové limity stanovené ZSMO k jednotlivým bodům programu, avšak vždy se slušným upozorněním, nicméně korektně bez cenzurních zásahů. Dokonce posléze lidem garantoval, že ostravské politické vedení bude usilovat o opravdový dialog s občany ve věci společné participace na plánovaném rozvoji města; rozhodně nepůjde, tak jako v minulosti, o nějaké „marketingové finty“ na voliče. – Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc seznámil Vážené ZSMO s výsledky udílení (Anti)Ceny „Čipák“ roku a Čestného uznání „Osvoboditel“ roku 2015. Největšího „Čipáka“ nominovali lidé podle svých zkušeností například s tvůrci a předkladateli zákonů, předpisů, nařízení, podmínek, obecně závazných vyhlášek, dle zdokumentovaných informací o cenzuře/potlačování ANTI-čipovacího aj. relevantního občanského disentu., kdy např. docházelo k vynucování čipování zvířat a lidí pod hrozbou drastických pokut a policejních kontrol, případně k jiným nepřijatelným opatřením v kontradikci s obhajobou občanských přirozených práv/svobod. Naopak „Osvoboditelem“ roku se podle stejného konceptu stal ten, kdo se nejvíce zasloužil třeba o zrušení nebo změnu každé „čipovací“ vyhlášky, zákona, předpisů, podmínek apod., čímž přispěl k zachování svobodného života, soukromí, dalších přirozených ústavních práv a svobod lidských bytostí a jejich domácích zvířat. Porota Společenství webu Necipujtenas.CZ vybrala 16. ledna 2016 z došlých tipů široké veřejnosti a poskytnutých informací: Největšího „Čipáka“ roku 2015, kterým byl zvolen slovutný zastupitel Statutárního města Ostravy a věhlasný starosta (KSČM) ostravského městského obvodu Michálkovice: Vážený pan Ing. Martin Juroška, Ph.D. Porota dále udělila: Čestné uznání „Osvoboditel roku“ 2015, kterým byl zvolen poslanec Evropského parlamentu a předseda Strany svobodných občanů (Svobodní): Vážený pan Ing. Petr Mach, Ph.D. Všem oceněným byly předány jejich diplomy elektronicky v rámci úspory financí daňových poplatníků. – Vážené ZSMO odměnilo laureáty svým upřímným potleskem. – Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických matadorů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich cenzurními zásahy; chce to zapojit inteligenci i cit a navzájem se hlavně jako lidé podpořit! – POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně zcenzurovány (odstraněny) dle Zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory (publicista, šéfeditor webu Necipujtenas.CZ) a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů. – Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout. – SwN proto třetím rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo. – SwN z těchto důvodů proto raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až v průběhu jara 2016), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek. – Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) původní/novelizované přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným úředníkům města cca 30 minut před začátkem jednání zastupitelů dne 20. ledna 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty.) Tyto přihlášky mohou sloužit obecně jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na správu veřejných záležitostí.

  Dokument ke stažení v PDF:

 • 6. až 5. února 2016: Články, Publikace, Texty / Legislativa / Média: Evropští byrokraté připravují povinné regulace, registrování, čipování a kontroly všech psů a koček v Evropské unii! Chtějí dále např. dokonce sestavovat seznamy jedině/úředně povolených zvířat pro chov v soukromých obydlích mj. každého občana České republiky! Vážená britská europoslankyně Julia Reidová, která je členkou parlamentního klubu Evropa svobody a přímé demokracie, kam patří také Vážený český europoslanec Petr Mach ze Strany svobodných občanů (Svobodní), naopak proti takovému nástupu byrokratické tyranie DŮRAZNĚ protestovala! Podobně Vážený švédský europoslanec Jasenko Selimovic odmítl zavádět do praxe z evropské úrovně výše uvedená drakonická opatření, jelikož je každému jasné, že Evropská komise (EK) NENÍ SCHOPNÁ zajistit registraci/monitoring ani lidských uprchlíků, ale úžasně jí záleží na určení identity, očipování a detailní kontrole všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka a nádavkem už i koček, dalších zvířat držených v privátních domácnostech obyvatel Evropské unie! Podle Selimovice se EK vlamuje do pravomocí národních států, kde nemá co pohledávat; nikdy nebude schopna něco takového v praxi úspěšně realizovat! – Společenství webu Necipujtenas.CZ včas upozorňuje všechny občany České republiky na dramatický vývoj situace v Evropském parlamentu (EP), kde se spojily mnohé totalitně smýšlející síly k definitivní porážce svobodného/tradičního/láskyplného chovu českých, moravských, slezských pejsků a kočiček včetně dalších majitelů zvířat ve všech členských státech Evropské unie (EU). Evropský parlament totiž projednal 4. února 2016 v době od 15:56 hod. do 16:43 hod. materiál EK s názvem „Zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech“. V následující online rozpravě vystoupila v EP celá řada radikálních europoslankyň a europoslanců, kteří by si rádi vynutili na všech slušných, bezúhonných lidech/chovatelích nejméně sto dvaceti šesti miliónů oficiálně registrovaných psů a koček pod pláštíkem tzv. boje s rozšiřováním nakažlivých nemocí, potíráním mafií, nelegálního obchodu se zvířaty apod. fintami zkušených lobbistů povinnou regulaci, registrování, čipování, předávání informací o jakýchkoliv domácích zvířatech rovnou na EU úroveň a kontroly všech výše uvedených živých tvorů a jejich držitelů. Chtěli dále např. dokonce sestavovat seznamy jedině/úředně povolených zvířat pro chov v soukromých nemovitostech mj. každého občana České republiky! EP bude o výše uvedeném děsivém opatření ještě dále v únoru 2016 jednat po přednesení všech pozměňovacích návrhů. Nic tedy není zatím naštěstí definitivní! – Občané všech členských států EU by měli včas začít protestovat, jelikož hrozí, že přijdou vlivem lobbistických tlaků nejrůznějších ekoteroristů, výrobců RFID čipů a poskytovatelů souvisejících služeb o další část svých přirozených práv/svobod. Občané/voliči/majitelé zvířat by pak mohli být snadno kriminalizováni: Už také u sebe doma. Sociální dopady raději nikdo ani nezmiňuje. Společenství webu Necipujtenas.CZ již v minulých letech ve svých článcích před podobným vývojem důrazně varovalo! Nadešel čas pro vyjednání výjimky z toho zlého/invazivního opatření a nebo rovnou pro urychlené vystoupení z EU!Níže se můžete seznámit s těmi nejdůležitějšími tezemi, které zazněly dne 4. února 2016 v EP. Podrobný zápis bude k dispozici během druhého měsíce roku 2016 na oficiálním webu Evropského parlamentu. – Porobné informace a celý článek je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/priprava-na-povinne-cipovani-psu-kocek-v-eu.aspx .

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/cs/plenary/video?debate=1454597798789; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20160204+ITEMS+DOC+XML+V0//CS&language=CS#top; http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/2540(RSP); https://youtu.be/9N5j1BZN0UI

 • 4. února 2016: Fakta/Rizika čipování / Nástroje pro Vaše akce / Zkušenosti, Návody, Řešení: Svědomitý, informovaný, zvídavý, ve výsledku vzdělaný a moudrý, aktivní občan Slovenské republiky, příslušník ANTI-čipovacího disentu říká: Čipy mi nikdo nevnutí; na směšné slevy neslyším; nikdo si za to moje přesvědčení a svědomí nekoupí! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) kontaktoval na přelomu ledna/února 2016 Vážený pan Ľuboslav (Ľubo) Plavina ze slovenského města Stará Turá (cca 30 km vzdušnou čarou jihovýchodně od Strážnice). Tento neuvěřitelně aktivní OBČAN (viz např. články SwN zde: 1, 2, 3) už po několik let NEpatří k mlčící většině utlačovaných svobodných národů ve střední Evropě. Věnuje proto velkou část svého volného času pravidelnému informování širokých vrstev obyvatelstva formou elektronicky rozesílaných zpráv (pro-bono) o nejrůznějších novinkách ze své vlasti i celého světa. Výraznou měrou tak pomáhá lidem v jejich každodenním střetu se současným bezcitným systémem byrokratického uspořádání a řízení společenských vztahů. – Vážený pan Plavina, jenž má rodinné vazby k okolí Ostravy, kterou pravidelně navštěvuje, sdělil Společenství webu Necipujtenas.CZ své názory na odmítání tzv. „motivačního vynucování“ používání mikročipů v nejrůznějších formách občanských karet. Důležitý podnět pro něj představovala mj. veřejná debata kolem ostravské ODISky. Za vším je totiž třeba hledat podle jeho přesvědčení širší souvislosti. Většina slovenských obyvatel, jejichž denní program se skládá z rutinní práce, rodiny, hospody, Internetu, televize a přitom na druhé straně statečně bojují každý den o holé přežití, šetří každé euro, tak přesně tito lidé slyší na jakoukoliv drobnou slevu, byť by to mělo být jen pár centů (haléřů). V honbě za dosažením této v uvozovkách „výhody“ jsou pak schopni zradit dokonce i své přesvědčení, pokud jim takový postup navíc politici a marketingové agentury vylíčí v těch nejrůžovějších/progresivních barvách. Vesele a s nadšením pak odevzdají všechny své svobody, přirozená práva všeobjímající veřejné moci a to i v rozporu s ústavním pořádkem daného národního státu. Takoví občané tím ještě více posílí nejen své ekonomické otroctví, nýbrž především už také nesnesitelnou duchovní/duševní porobu. „Život věiny lidí není žití, ale řekl bych, že je to pouhá existence ze dne na den bez hlubšího smyslu. Na co je takový život, když člověk ani nežije, ale pouze přežívá,“ vysvětlil Vážený pan Plavina, jehož přesvědčení o velkém významu mírového odporu vůči „motivačně vnucovaným“ čipům velice ovlivnila krom jiných publikací také knihaProject L.U.C.I.D.z pera universitně vzdělaného texaského pastora jménem Tex W. Marrs, jenž sloužil u amerického vojenského letectva („United States Air Force“) a vybudoval se svou ženou konzultační firmu pro predikci technologického vývoje („Tech Trends“); svou biblickou dráhu začínal ve spolupráci s veteránybojů ve Vietnamu. Marrs vede v současnosti (2016) v Texasu dvě křesťanská společenství s názvem „Síla proroctví“ („Power of Prophecy) a církev domácího biblického studia Bible Home Church, které mají blízko k protestantismu. Je zároveň presidentem nakladatelství „RiverCrest Publishing“. Chová se svou ženou neočipovaného pejska a „církevní“ kočku. Odmítá využívat štědré daňové úlevy určené pro americké církevní organizace, jelikož se nechce nechat zkorumpovat/kontrolovat špatným finančně-politickým systémem. Místo toho spoléhá na přízeň Boží, své schopnosti intelektuálního uplatnění ve svobodné/tržní společnosti, na dary příznivců, aktivní spisovatelskou (autor mnoha křesťanských bestsellerů), publicistickou, komentátorskou činnost. Díky své plné nezávislosti si tak může dovolit často velice ostře, kontroverzně a nekompromisně kritizovat veškeré nešvary americké, globální, evropské aj. veřejné moci. Tex W. Marrs zároveň již inspiruje desítky let své souvěrce k odhalování Zla v řízení společenských vztahů, k veřejné obhajobě pravdy, spravedlnosti, neúplatnosti, k aktivní pomoci všem lidem Boží dobré vůle. Ve své knize Project L.U.C.I.D.Marrs upozornil na temné zákulisí postupně implementovaného plánu na očipování lidstva, zvířat i věcí s cílem likvidace svobodné civilizace a zavedení totálního/otrockého/šmírovacího systému. Co se mne týče, mám na čipové karty svůj názor ovlivněný právě Projektem L.U.C.I.D. Já jen čekám, až politici zruší hotovostní platby, až bude JENOM platba kartou, která je teď u nás o něco maličko levnější než hotovost,vysvětlil Vážený občan Plavina. Na Slovensku přitom v současnosti existuje projekt všeobjímající čipové karty, která v sobě slučuje funkce celé řady jiných typů čipových nosičů. Čím více ji budou spotřebitelé používat, tím více pak z občanů profituje po vzoru bankovních institucí dokonce krajský úřad. Pan Plavina popsal výše uvedenou situaci takto: Každý první den v měsíci jde z té naší MULTICARD poplatek kraji, paušální poplatek za její používání jako v bance za účet. Jakmile dojde ke zrušení hotovosti, pak bude už jenom jedna cena a nikdo si už neporovná, zda je levnější karta nebo hotovost a o kolik, a ty generace dětí co teď jezdí na kartu do/ze školy, ty už vůbec nenapadne, že kdysi se platilo v autobuse hotovostí … oni už budou platit smartphonem a to bude přeci COOL !!! Systém zkrátka lidi nejprve úplně zahltí kartami, že už ani takovou peněženku na takové množství karet neseženou, a pak jim nabídne řešení v jedné jediné kartě, která bude mít v sobe všechny karty z peněženky. A od jedné karty je jenom krůček k jednomu čipu, který neztratíte, jako tu jednu kartu, ve které je obsažený celý Váš život. S čipovými kartami já prostě nejsem kamarád … a za 0,10 € (10 centů) SI MNE NIKDO NEKOUPÍ !!!– Vážený občan Plavina je nicméně skeptický. Nedomnívá se, že by většina lidí v současné době teprve pozvolného nástupu všeobecné totality porozuměla ohromným rizikům vyplývajícím z nebezpečí likvidace hotovosti, detailní kontroly každé osoby, zániku soukromí a identifikace člověka skrze už jen elektronické/biometrické způsoby, karty, čipy apod. Přesto je podle něj důležité, aby vždy existovala opozice, onen pověstný biblický a nadějný hlas na poušti, který za všech okolností z hlediska svědomí řekne: pozor, není to všechno tak báječné/úžasné/bezpečné/bezchybné, jak to občanům politici líčí – tzv. narůžovo. – Takové vyjádření Váženého občana Plaviny je velice signifikantní v porovnání s tezemi Váženého pana Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO), jenž 25. listopadu 2015 v diskusi se zastupiteli veřejně řekl, že politici chtějí v Ostravě dospět se zdejší čipovou kartou ODISka do fáze, kdy všichni bezplatně cestující budou mít ODISku. Do té fáze se dostanou postupně, protože nechtějí zatěžovat stávající seniory 70 plus, kteří dneska jezdí jenom na občanku, nechtějí jim komplikovat život tím, že by je posílali pro ODISku, nicméně ti mladší, ti pětašedesátníci, si tu ODISku budou muset opatřit a budou ji muset mít, i když se už i oni sami stanou sedmdesátníky. Takže ta množina se postupně nějakým způsobem vytratí (SIC!), těch co jezdí na občanku, a ve finále všichni budou jezdit na ODISku, ať mají přehled o pohybu v té veřejné dopravě (ať mohou lidi sledovat, monitorovat, pozn. autora). Nechtějí zavádět žádná drakonická opatření (zatím, pozn. autora), tzn. že jestli si senior 65 nebo 67 letý tu ODISku zapomene doma, tak ho asi nikdo z té tramvaje nevyvede a v zásadě k němu bude vlídné zacházení (SIC!). Naopak by je ostravští politici chtěli motivovat k tomu, aby tím, že se budou evidovat u těch čtecích zařízení a že se jim na ty ODISky bude načítat jakýsi kredit, který je bude motivovat k tomu, že si tam budou střádat nějaké body nebo halíře. Tuší, že ta ODISka má životnost 6 let, takže by se jim tudíž nasčítaly nějaké body a v zásadě by ta výměna potom byla zadarmo. – Společenství webu Necipujtenas.CZ navíc upozorňuje na velmi dobře známý fakt, že veřejná moc chce být schopna elektronicky sledovat, analyzovat, identifikovat se 100 procentní přesností i tu poslední babičku a přitom sama nedokáže odhalit zákeřné teroristy: Neskutečný paradox (SIC!). – Spisovatel, dramatik, publicista a nejvýznamnější představitel české svobodné žurnalistiky Ferdinand Peroutka napsal v době tvrdé totality roku 1959 ve svém slavném „Demokratickém manifestu“ tato nesmrtelná slova: „Škodlivá lhostejnost státu byla nahrazena škodlivou všemohoucností státu, a občan ztratil poslední útulek, kam by se skryl před domýšlivým dohlížitelem. Lidskost je odsuzována jako chyba, která je pod úrovní cílevědomého politika.” Peroutka takto charakterizuje totalitní režimy, nicméně jeho slova bohužel neskutečně dobře vystihují také současnou společenskou situaci 26 let po tzv. „Sametové revoluci“: na každém rohu kamera s mikrofóny (v Ostravě už dokonce zanedlouho zřejmě ve všech prostředcích veřejné dopravy); telefonní rozhovory odposlouchávány a nahrávány; vše je na Internetu monitorováno; externí/interní čipování má spasit lidstvo a přinést mu bezpečnost pod pláštíkem pohodlí, komfortu a ve skutečnosti ztrátu svobodného života; nikdo přitom NIKOMU NIC nevěří; politici chrlí takové množství nových zákonů, vyhlášek, nařízení, že už je ani nečtou, nepřemýšlejí o nich, nevědí, jaký dopad TO celé bude mít a nevede se o TOM celonárodní dialog; nejrůznější hlasování v zastupitelských sborech připomíná – obzvláště v některých velkých městech – stroj na výrobu razítek a schvalování obrovských zakázek, dotací, podpor pro úzký okruh vyvolených, zatímco většině občanů milostivě sem tam VELCÍ PÁNI BARONI hodí nějakou tu ohlodanou kost ze své bohaté hostiny v podobě stovečky příspěvku z peněz všech daňových poplatníků. No a politici již zase hlasitě odsuzují lidskost jako – považte – nefunkční chybu celého mocenského systému a domýšliví místní zastupitelé vydávají rozkazy, které vynucují bez akceptace tolik potřebného upřímného dialogu s občany silou svých městských/obecních policejních jednotek. Slovo svoboda je opět na černé listině a za maskou tzv. „odpovědnosti“ a tzv. „nerušeného fungování systému“ se skrývá promyšlený marketing očerňující jakýkoliv jiný názor dokonce již za pomoci cenzury. To není bájný rok 1984. Vítejte v současné realitě! – A právě proto je vždy tak povznášející, inspirující a nadějné, když při znalosti výše řečeného ještě v životě potkáváme opravdového OBČANA. Člověka, který je ochoten věřit v úspěch tzv. „zdola”, zároveň používá rozum i cit, hlavně posléze slušně, inteligentně a v míru koná, nemlčí, nebojí se být zpočátku sám, svou neúnavnou pílí a překonáváním překážek získává místní, národní i globální podporu a nakonec uskuteční vytouženou změnu ke svobodě, prosperitě a etice celé společnosti. Dokážeme být těmito OBČANY?

  Zdroj: Elektronická komunikace mezi občanem Slovenské republiky, Váženým panem Ľuboslavem (Ľubo) Plavinou a Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ze dne 1. února 2016, 31. a 28. ledna 2016; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ministerstvo-vnitra-slovenske-republiky-nebudeme-vas-nutit-pouzivat-mikrocipy-v-obcanskych-prukazech-luboslav-plavina-stara-tura-sk-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/aktivni-obcane-stop-cipove-totalite-sk.aspx; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/doktor-martin-herzan-totalitni-svetovlada-volne-siritelna-verze-knihy-2000-2001.pdf; https://en.wikipedia.org/wiki/Texe_Marrs; https://fr.wikipedia.org/wiki/Texe_Marrs; http://texemarrs.com; http://www.biblehomechurch.org; https://www.facebook.com/texe.marrs1; https://twitter.com/Pastor_Marrs; http://www.texemarrs.com/wwsf.htm; https://twitter.com/TexeMarrs78733

 • 3. února 2016: Fakta/Rizika čipování / Dokumenty ke stažení: Návrh stručného nástinu řešení platebních a identifikačních prostředků občanů v MHD v Ostravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu a zaměření na konkrétní skupiny obyvatelstva. – Východiska pro zpracování návrhu: Vážený pan JUDr. Lukáš Semerák, proslavená tvář hnutí Ostravak a nynější radní Statutárního města Ostravy pro dopravu, v tisku na počátku února 2016 prohlásil v reakci na protesty občanů vůči „motivačnímu vnucování“ používání čipových karet, že by do pár měsíců mohli třeba cestovat všichni senioři v ostravské městské hromadné dopravě (MHD) pouze na občanský průkaz. Nikdo by je k žádnému externímu očipování, platbám za čipové karty ODISka, fotografa atd. nenutil. Podobně se vyjádřil také při jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy dne 20. ledna 2016, kdy označil nátlakové metody směřující k používání už jedině ODISky za neblahou „vývojovou mezifázi“ s nutností „kritické revize. Veřejně tehdy zároveň nabídl spolupráci zástupcům Společenství webu Necipujtenas.CZ. Vyzval je k předložení vstřícného řešení sporných otázek v ostravské MHD, kterou v drtivé většině provozuje silně dotovaný Dopravní podnik Ostrava, a.s. (DPO; základní jmění 3.376.764.850,- Kč). DPO vlastní ze sta procent Statutární město Ostrava. Soukromí dopravci v MHD, kteří by dokázali poskytnout konkurenční a komfortnější formy přepravy přímo v Ostravě: však bohužel prakticky neexistují. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto předkládá Váženému panu radnímu pro dopravu Semerákovi následující návrh řešení platebních/identifikačních prostředků občanů v MHD v Ostravě s důrazem na kyberbezpečnost, soukromí, komfort, svobodu a zaměření na konkrétní skupiny obyvatelstva. Nynější stav (únor 2016), kdy je na občany cestující v MHD neustále pohlíženo jako na pokusné králíky, jsou na ně používány „motivačně/bezvýchodné/nátlakové metody“, aby takřka povinně kupovali pouze jednu/hlavní preferovanou formu prokazování dlouhodobého jízdného (ODISka), kdy jsou cestující považováni za neřku-li jakési „dojné krávy“ pro aplikaci dotací a totalitních metod řízení společenských vztahů: něco takového nyní doufejme konečně přestane! Níže popsaný nástin řešení vznikl mj. díky odborné/vstřícné a pro-bono konzultaci s Váženým panem Ing. Josefem Novotným, dopravním specialistou, členem Strany svobodných občanů (předvolební uskupeníSvobodníSoukromníci“). Vážený pan Ing. Novotný je absolventem oboru logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství na VŠE. Je také členem odborné dopravní komise na Praze 12. Dlouhodobě se ve svých článcích specializuje na problematiku dopravní politiky jak na národní, tak i lokální úrovni. Pro ostravské odborníky na dopravní otázky doporučuje v rámci základní orientace stále aktuální práci Jany Rausové: „Technologie odbavování cestujících v IDS JMK a možnosti jejího zlepšení“ (dostupná online zde). Svobodomyslní občané/spotřebitelé/voliči/cestující všem výše uvedeným lidem dobré vůle děkují za jejich poctivou snahu o pomoc zle tísnným Ostravanům!

Dokument ke stažení v PDF:

 • 1. února 2016 a 31., 30. ledna 2016: Média: Nové filmové drama „Pátá vlna“ mj. názorně přiblížilo divákům děsivá rizika likvidace lidské populace skrze zneužití vědy, medicíny, armádních útvarů a moderních technologií včetně čipování/monitorování/manipulování s širokými vrstvami obyvatelstva! – V dnešní západní civilizaci zbavené většinou jakýchkoliv morálních zábran je riziko vzniku tristních mechanismů ovládání celých národů o to větší, čím roste strach o zachování pracovní pozice, bezmyšlenkovitá akceptace módních/nových technologií, neetická poslušnost jakéhokoliv státního nařízení a hlavně snaha o získání všeobjímajícího/korupčního/dotačního kapitálu. – Takové neustále přítomné nebezpečí je nepochybně zapotřebí lidem čas od času vysvětlovat, aby samotnou vědu, techniku a její mnohokrát v historické praxi prokázané neblahé propojení s politikou nepovažovali za nějaké nové/neomylné náboženství. Jednu z vhodných možností, jak udržet v povědomí nynějších i budoucích generací výše popsané varovné memento, představuje nepochybně filmová tvorba. – Společenství webu Necipujtenas.CZ proto upozorňuje na zbrusu nový americký snímek s názvem „Pátá vlna“ („The 5th Wave“) z produkce společností „GK Films“, „Material Pictures“ a distribuovaného globálně mj. v síti „Columbia Pictures“, který měl premiéru v USA a Kanadě v lednu roku 2016. Do kin v České republice by se měl dostat ale až v dubnu stejného roku. – „Pátá vlna“ líčí velmi sugestivně pět hrůzostrašných/mezinárodních a detailně naplánovaných pokusů vyspělé mimozemské civilizace o likvidaci lidstva prostřednictvím super moderních technologií s cílem ovládnutí celé planety Země: 1/ zařízení využívající elektrickou energii přestanou fungovat (např. mobily, počítače, IT sítě, automobily, letadla, elektromotory atd.); 2/ mohutná a desítky metrů vysoká vlna tsunami smete na své cestě od moří a oceánů vše živé; přežijí pouze občané ve vnitrozemí nebo na horách apod.; 3/ zákeřně připravený a do životního prostředí uvolněný virus způsobí drtivé ztráty na životech; 4/ pomocí manipulace s vnímáním reality, psychologických praktik vymývání mozků, interního čipování do prostoru krku a holografických projekcí včetně oddělení mladých lidí od svých rodičů a starších občanů s životními zkušenostmi, patřičnou moudrostí: to vše v internačních táborech (KC), kde se instruktorům z řad mimozemské civilizace, kteří vypadají jako normální lidé, podaří poštvat zbylé občany proti těm osobám, které se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu venku mimo KC; implantované čipy v kombinaci s holografickými projektory totiž ve filmu způsobí, že indoktrinovaná a mimozemšťany vojensky vycvičená mládež (VM) mylně vidí v příslušnících odboje, v této reálné naději lidstva na záchranu, naopak paradoxně osoby infikované mimozemským symbiontem; VM je svými extraterestrickými vůdci poučena, že jediná možnost pro spásu lidstva spočívá ve fyzickém vyhubení všech ozbrojených oponentů v boji muže proti muži; 5/ po konečném rozdělení, „brainwashingu“, destrukci disentu a celkové porážce lidstva i samotného ducha humanity, soucitu, lásky k bližnímu: má nastoupit ona pověstná „pátá vlna“ reprezentovaná skutečnou invazí cizích bytostí. – V hlavní roli „Páté vlny“ se mohou diváci těšit na populární Chloë Grace Moretzovou. Film režíroval nadějný Jonathan "J" Blakeson. – Poznámka: Společenství webu Necipujtenas.CZ již třetím rokem trpělivě upozorňuje všechny občany nejen České republiky na neblahý mezinárodní vývoj, který směřuje k různým povinným formám označování zvířat, věcí, lidí mj. dle konceptu používání tzv. chytré elektroniky, „chytrých města „Internetu věcí. Politická reprezentace bohužel mnohokrát prokázala, že nehodlá obyvatelstvo vůči vynucování čipování v praxi jakkoliv fakticky hájit. Ba právě naopak. Společenství Necipujtenas.CZ s něčím takovým nesouhlasí! Důrazně se distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši.

  Zdroj: http://www.5thwavemovie.net/site/; http://www.definingthewaves.net/; https://en.wikipedia.org/wiki/The_5th_Wave_(film); http://www.imdb.com/title/tt2304933/; https://twitter.com/5thwavemovie; https://www.facebook.com/5thWaveMovie

 • 29. a 28. ledna 2016: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení: Dokonce jen jeden aktivní občan ještě stále může i v České republice změnit celý špatný systém: Chovatelka dvou malých pejsků dokázala v Přerově díky spolupráci veterinárních specialistů, některých vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky novelizovat nebezpečnou „čipovací vyhlášku“! – Přerovští politici a úředníci nakonec museli oficiálně uznat závažná zdravotní rizika vynucování implantací cizích RFID předmětů do živých těl zvířat a povolit ve své vyhlášce výjimky z čipování na základě předložení potvrzení od zvěrolékaře! Městské vedení bylo také nuceno na pokyn Ministerstva vnitra ČR upustit od povinného čipování již otetovaných zvířat! – Celkový počet zatím zjištěných „generálních pardonů“ z některými městy a obcemi vymáhaného nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat se tak v České republice přehoupl nejméně přes 212 případů! – Přerovská „čipovací kauza“ také jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho dané konkrétní zvíře označit mikročipem ze zdravotních důvodů. Pak by musela být neprodleně novelizována i ona neslavná/nekompromisní/špatná ostravská vyhláška o tzv. povinném čipování všech městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České republice! „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) požádal v listopadu 2015 Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) o údaje dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím mj. ve věci zdokumentovaných nezákonností, diskriminace aj. problémů zjištěných v rámci legislativního procesu schvalování tzv. městských „čipovacích vyhlášek“, které nutily občany/chovatele pejsků k označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka invazivními RFID transpondéry často pod hrozbou likvidačních pokut. – Vážení úředníci MV ČR následně zaslali zástupci Svobodných celý balík dokumentů, který postupně Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejňuje. „Mimo-ostravský“ představitel Strany svobodných občanů ještě následně získal v lednu 2016 potřebné písemné materiály dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím také přímo z Magistrátu města Přerova. – Dnes se tedy soustředíme právě na tzv. „čipovací kauzu“ v tomto městě. Přerov (přibližně 44.278 obyvatel) je město v Olomouckém kraji, zhruba 21 km jihovýchodně od Olomouce. Jeho zastupitelé se rozhodli uvalit na své občany/chovatele pejsků v prosinci 2008 formou obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 tzv. „čipovací břemeno“ s platností od 1. ledna 2009. Od té doby byla tato obecně závazná vyhláška třikrát novelizována. Přerovští zastupitelé se totiž dopustili v rámci svého legislativního procesu v letech 2008 a 2009 celé řady závažných pochybení, která se podařilo odstranit až díky aktivní chovatelce dvou malých pejsků/yorkšírů. Tato pozoruhodně statečná žena se nehodlala smířit s neférovou/nátlakovou/městskou „čipovací akcí“ a nakonec v praxi dokázala to, že byť by i jen jeden odhodlaný/vytrvalý občan dokázal i v České republice změnit celý špatný systém díky etické spolupráci veterinárních specialistů, vstřícných politiků a odborníků z Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR). – Výše uvedená chovatelka napsala na konci srpna 2009 na Ministerstvo vnitra ČR svůj rozhořčený podnět. Vysvětlila v něm mohutné problémy, které v Přerově způsobila pejskařům právě vyhláška č. 5/2008. Požádala o přezkum předmětné vyhlášky a nápravu situace, jelikož ji městští úředníci sdělili, že zkrátka musí dát očipovat své dva malé, řádně/viditelně otetované, do plemenné knihy zapsané nejlepší čtyřnohé kamarády. Její argumenty podložené odbornými veterinárními zprávami o nebezpečnosti dvojího označování zvířat, nesmyslnosti takového přístupu a závažných zdravotních rizicích nastřelování cizích RFID předmětů do živých těl zvířat nejprve nevzali v Přerově vážně. Místní úředníci pořád sveřepě trvali jedině na bezvýjimečném povinném čipování všech psů. Posléze už ani nereagovali na zcela relevantní chovatelčiny dotazy. – V takové situaci zasáhlo během září 2009 na výzvu dotčené chovatelky jakožto dozorový orgán Ministerstvo vnitra České republiky. Vyzvalo svým oficiálním dopisem přímo Váženého pana přerovského primátora k vysvětlení a nápravě. MV ČR navíc samo od sebe zjistilo: Přerovské politické vedení požadovalo ve své vyhlášce nad rámec zákona nejen čipování již otetovaných zvířat, nýbrž dokonce také povinné/placené registrace osobních údajů pejskařů do registru, který plně provozovala soukromá firma mimo pravomoci samotného města. Něco takového by bylo možné pouze na dobrovolné bázi se souhlasem dotčených osob. Nikdo samozřejmě přerovským radním nebránil, aby své chovatele nejlepších čtyřnohých přátel člověka zaevidovali do své vlastní/zákonné databáze a za městské peníze. MV ČR ke všemu chtělo informace: Jak přerovští úředníci postupují, když některý občan odmítne zpracování svých osobních údajů soukromou firmou, na což má každý plné právo. (Právě tato otázka nebyla nakonec nikdy uspokojivě zodpovězena.) – Na konci září roku 2009 napsala chovatelka dvou yorkšírů na MV ČR další dopis: proč trvá vyřešení jejího podnětu tak dlouho a stále se nic neděje. Dle jejího poznatku: Přerov už tzv. „masíroval“ obyvatele mohutnou propagandou o prospěšnosti/povinnosti čipování a za neuposlechnutí hrozily každému likvidační pokuty. Chovatelka dále vysvětlila, že ve městě existuje vůči vynucování nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat velký odpor, nicméně ne každý člověk dokáže vést s úřady vyčerpávající korespondenční bitvu podloženou vhodnými argumenty. Proto se k tomu odhodlala alespoň ona. – Město Přerov odpovědělo Ministerstvu vnitra svým dopisem ještě v září 2009. Kupodivu v něm popravdě přiznalo: Moc dobře ví o případech, kdy veterinární lékaři odmítají označovat psy mikročipem ze zdravotních důvodů! Přerov to prý plně akceptuje (SIC!). Přesto se zdejší radní domnívali, že vynucování čipování ve svém celku nemá žádné negativní zdravotní účinky (SIC!). Nicméně jestliže veterinář označení zvířete v daném konkrétním případě nedoporučí: Přerov to bude plně respektovat! Městské politické vedení dále vyjádřilo názor: Obec má právo uložit svým občanům také ty povinnosti, které zákon vůbec neupravuje, tedy např. placenou registraci do soukromé databáze osobních údajů. Paradoxně přitom odkázalo na ne zcela jednoznačné stanovisko MV ČR z 13. listopadu 2008, které schválilo přerovskou vyhlášku č. 5/2008 v původním znění i se všemi později samotným ministerstvem kritizovanými nezákonnostmi (SIC!). – Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, odepsala na konci listopadu 2009 po shromáždění nutných dokumentů a po podrobné analýze právního stavu všem dotčeným stranám sporu, že Přerov porušil svou vyhláškou zákon. Nabídla proto městskému vedení metodickou pomoc při odstranění problémů, které byly v přerovském „čipovacím/podzákonném předpisu“ nalezeny. Vážená paní Ing. Kostruhová zároveň připomněla: Město opakovaně deklarovalo, že nebude vynucovat označení psů čipem v případech, kdy to zvěrolékař nedoporučí z hlediska možných zdravotních rizik, komplikací apod. Nicméně MV ČR varovalo: Samotná vyhláška musí být novelizována, jelikož jinak by nemohly být žádné zdravotní výjimky vůbec udělovány! (Viz tehdy i v roce 2015 stále platné oficiální stanovisko Ministerstva vnitra České republiky z 23. listopadu 2015:V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“) MV ČR proto oficiálně vyzvalo Váženého přerovského pana primátora k nápravě situace. – Přerovští radní se nakonec rozhodli ustoupit a vyhovět většině výtek MV ČR. V průběhu ledna 2010 proběhla nutná jednání a schůzka se zástupci ministerstva vnitra. Byla zpracována novela vyhlášky. Patnáctého února 2010 odesílají úředníci z Přerova novelizovanou vyhlášku ke schválení na MV ČR. Obsahuje také oficiální uznání/umožnění výjimek z čipování ze zdravotních důvodů v následujícím znění: „Povinnost se nevztahuje na chovatele, který se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést.Bohužel vynucování poskytování osobních údajů pejskařů do soukromého registru očipovaných zvířat přerovští politici odmítli ze své vyhlášky odstranit i přes důrazný/opakovaný nesouhlas MV ČR a upozornění na možné občanské žaloby. Již 18. února 2010 pak Ministerstvo vnitra České republiky svým právním rozborem výše uvedenou novelizaci přijímá a považuje ji i přes přetrvávající výhrady za souladnou se zákonem (SIC!). Dvanáctého dubna 2010 ji pak schválilo Vážené Zastupitelstvo města Přerova po velice zajímavé diskusi. Tehdy se jednoznačně vůči jakémukoliv vynucování čipování zvířat vymezil Vážený pan zastupitel Břetislav PassingerKSČM, jenž důrazně trval na osvobození občanů z tzv. čipovací povinnosti; implantace RFID transpondérů musí být dle jeho názorů pouze dobrovolné; k označení každého pejska stačí tradiční a prověřená známka; nikdo by neměl být nucen k čipování, když navíc už řádně platí městu poplatek z držby svého čtyřnohého kamaráda a vhodným způsobem o něj pečuje; občanům by zkrátka neměl nikdo žádné čipování nikdy nařizovat. Vážený pan zastupitel Passinger požadoval zrušení vyhlášky jako celku a nebo její změnu na svobodu volby chovatele tak, jak si chce kdo nechat svého psa označit. Podobně Vážený pan nynější přerovský primátor (2016), tehdejší zastupitel/právník Mgr. Vladimír Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený roku 2006 v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“ a „Strany zelených“) poukazoval na tristní definici tzv. trvalého označování, protože za jistých okolností může být za takovou formu označení považována dokonce také známka, pokud by město přesně nedefinovalo, co se pojmem trvalé označení myslí dle dikce zákona o ochraně zvířat proti týrání, jelikož z výše uvedené legislativy vyplývá: psy nelze povinně označovat dvakrát. – MV ČR pak na konce dubna 2010 opět potvrdilo: přerovské zastupitelstvo přijalo svůj „čipovací/právní předpis“ i se zdravotními výjimkami z implantací RFID transpondérů v souladu se zákonem a vše je OK. Odpovědnost za případné občanské žaloby byla ponechána plně na bedrech přerovského politického vedení. – Oficiální vyjádření Magistrátu města Přerova z 19. ledna 2016 k celé „čipovací kauze uvádí: „Ke změně došlo první novelizací tj. dnem 02.05.2010, kdy nabyla účinnost Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o trvalém označování psů, vydaná Zastupitelstvem města Přerova dne 12.04.2010 (dále jen „OZV č. 1/2010“) a jenž výše uvedené znění článku 3 odst. 1 doplnila o možnost zprostit chovatele povinnosti označit psa mikročipem, pokud se stal chovatelem psa již trvale označeného, nebo u jehož psa nelze dle potvrzení veterinárního lékaře trvalé označení mikročipem provést. Touto úpravou je respektován odborný názor veterinárního lékaře, jenž označení psa mikročipem nedoporučí a současně je zachován soulad s ustanovením § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat, ve znění pozdějších předpisů, v němž je mj. uvedeno, že povinnost chovatele trvale označit psa stanovená v obecně závazné vyhlášce se nevztahuje na psa, který již byl označen.“ Každý chovatel pejska tak může v Přerově od počátku května 2010 až dodnes (2016): „Doložit potvrzení veterinárního lékaře, že ze zdravotních důvodů nelze trvalé označení mikročipem provést (žádné odborné zprávy či posudky nejsou požadovány), přičemž o přiznání této výjimky nemusí žádat. Praxe je taková, že žádné žádosti chovatelů o udělení výjimky evidovány nemáme, pouze u příslušného chovatele máme doloženy doklady pro přiznání schválené výjimky ve vyhlášce.“ – Přerovská „kauza“ také jasně ukazuje: K uznání nezákonnosti ostravské „čipovací vyhlášky“ č. 9/2012 stačí jen jeden/jediný správně a konzistentně argumentující aktivní občan s potvrzením od veterinárního specialisty, že nelze jeho konkrétní zvíře označit mikročipem ze zdravotních důvodů. Pak by musela být novelizována také celá neslavná ostravská vyhláška o tzv. povinném čipování všech zdejších městských pejsků! – Tento postup lze aplikovat v celé České republice! Výše uvedená fakta byla zjištěna díky obětavosti a vstřícnosti Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“), dále včetně úsilí zaměstnanců MV ČR, které vede Vážený pan ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD a úředníků z města Přerova, které zastřešuje Vážený pan primátor/zastupitel/právník Vladimír Puchalský (nestraník za uskupení „Nezávislá volba“ zvolený v rámci subjektu „Společně pro Přerov“: koalice „Nezávislé volby“, „Věcí veřejných“ a „Strany zelených“). Všem výše jmenovaným tímto vyjadřuje Společenství webu Necipujtenas.CZ a obzvláště těžce zkoušení/svobodomyslní pejskaři v Ostravě své velké poděkování.

  Zdroj: Žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá 10. listopadu 2015 Ministerstvem vnitra České republiky (MV ČR) a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět v balíku dokumentace pod jednacím číslem MV-164963-6/ODK-2015 (a další související materiály) dne 24. listopadu 2015; dále žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá Magistrátem města Přerova dne 7. ledna 2016 pod č.j. MMPr/002530/2016/OE/Bar a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět dne 19. ledna 2016 ještě před uplynutím zákonné lhůty pro vyřízení pod č.j. MMPr/008468/2016/OE/Bar. Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ) obdržel od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) elektronicky výše uvedenou dokumentaci došlou z MV ČR 24. listopadu 2015 a z Magistrátu města Přerova 20. ledna 2016; http://www.prerov.eu .

Dokument ke stažení v PDF:

 • 27. ledna 2016: Média / Tisková-prohlášení-aktuality: Stanovisko a právní komentáře Necipujtenas.CZ k jednání ostravských zastupitelů dne 25.11.2015!

Kompletní stanovisko je k dispozici zde: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

 • 26. ledna 2016: Dokumenty ke stažení: Stanovisko profesionálů z dopravně-inženýrské společnosti UDIMO s více než čtyřiadvacetiletou praxí v oboru: Vážený pan ostravský primátor Macura se mýlí a dává přednost osobním dojmům místo faktů; naopak Vážený pan stavebník Válek a jeho kolegové/občané jsouplném právu! Přesto jim ostravští politici odmítli pomoci tak, aby mohli za rozumných podmínek stavět a napojit se na zcela vyhovující místní komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy! Jiným občanům však na stejném místě a za stejných podmínek nikdo žádné problémy nedělal! – Společenství webu Necipujtenas.CZ v roce 2015 několikrát upozornilo Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy na nezáviděníhodnou situaci občanů/stavebníků kolem Váženého pana Stanislava Válka (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) z Ostravy, kterému místní politická reprezentace dále brání v rozporu s platnou legislativou i dobrými mravy v řádném napojení na zcela vyhovující veřejnou komunikaci v majetku Statutárního města Ostravy. Jiným občanům však na stejné ulici nikdo žádné problémy nedělal. Mohli v Ostravě v tomtéž prostoru a za totožných podmínek stavět své domy: připojit je na zdejší vhodnou cestu. – Vážený pan Válek získal ke svému případu v lednu 2016 zcela jednoznačné/písemné/oficiální stanovisko profesionálů z dopravně-inženýrské společnosti „UDIMO, spol. s r.o.“, která působí na trhu již od roku 1991 a za více než 24 let své praxe realizovala nejednu prestižní zakázku. Výše uvedené stanovisko vysvětluje mj. všem ostravským politikům, že: „podmínky pro provoz na dané komunikaci jsou vyhovující“ (viz plné znění dokumentu níže). – Obzvláště by se nad celou situací měl nyní znovu zamyslet Vážený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor Statutárního města Ostravy (nominovaný za hnutí ANO) a přehodnotit svůj evidentně podivný názor, který si učinil na základě pouhého osobního dojmu a nikoliv faktů. Váženého pana primátora totiž ve druhé polovině roku 2015 občané/stavebníci kolem Váženého pana Válka veřejně před zraky novinářů a širokého spektra občanů několikrát naléhavě/opakovaně prosili o účinnou pomoc přímo v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO). Jenže například 9. září 2015 tvrdil Vážený pan primátor Macura Váženému panu Válkovi a všem jeho zle tísněným kolegům: „Ta cesta je široká dva a půl metru a nevejdou se tam ani tři lidi vedle sebe, tzn., že jakmile jednou dají povolení, aby tam jezdilo auto, tak není kde, aby se to druhé vyhnulo. Historicky se nějaká povolení dala a obvodní Zastupitelstvo se v tuto chvíli zdráhá další povolení vydávat, dokud se ta komunikace nezkapacitní. O tom se vedou ta jednání. Není to tak, že by Rada města nebo obvodní Zastupitelstvo Polanky tu situaci neřešilo. Doporučil těm, kteří mají pochyby, aby se tam zajeli osobně podívat. On se tam podívat byl.“ Posléze 14. října 2015 Vážený pan primátor Macura při dalším jednání Váženého ZSMO opětovně přítomné veřejnosti a zastupitelům sdělil: „Byl se na tom místě opakovaně podívat, a ta komunikace, o kterou jim jde, je skutečně neprůjezdná (jde samozřejmě o naprostý nesmysl, viz vysvětlení odborníků a dokumentace níže, pozn. autora). Zajímalo by ho, kdo ponese zodpovědnost ve chvíli, kdy tou komunikací neprojede například vozidlo záchranné služby, požárníků nebo někoho jiného kvůli tomu, že tam budou napojeny rodinné domy. Je toho názoru, že ta situace by se měla vyřešit. Stavebníci by měli mít možnost řešit svou individuální bytovou výstavbu, ale musí to být v souladu se zákonem. Nakonec zopakoval, že Vážené Zastupitelstvo města nemá v dané věci o čem hlasovat.“ – Právní výklad k této věci je však takový, že stavebníci splnili vše, co jim zákony, územní plán a dokonce dobré mravy, etika, ukládají. Naopak ostravští politici dále odmítají celou záležitost vstřícně řešit už přes šest let a to zatím i v lednu 2016. Za určitých okolností totiž může Vážený pan primátor a Vážené ZSMO opravdu řídit/úkolovat jak starosty, tak samotné ostravské městské obvody, jejich činnost, vykonávat nad nimi dozor, pomáhat starostům při komunikaci s občany; ZSMO může upravit své vnitřní předpisy jako je např. Statut města, který se ostatně novelizuje na skoro každém jednání Váženého ZSMO apod. Není důvodu: proč by se mělo město zbavovat této příležitosti jak občanům konečně pomoci. Váženému panu Válkovi ani dalším stavebníkům navíc Vážený pan primátor ani na veřejnou/opakovanou výzvu Váženého pana Válka a jeho kolegů žádnou schůzku ani jednání nepřislíbil. S Váženým panem starostou dotyčného ostravského obvodu, kde daný problém neustále přetrvává, však dle svých slov Vážený pan primátor několikrát jednal. Rozhodně tedy nejde o spravedlivý postup. Pokud by opravdu chtěl Vážený pan primátor situaci smírně vyřešit: mohl například pověřit někoho ze svého týmu, aby na celou záležitost dohlédl jako mediátor a tento člověk by mu pak podával nezkreslené informace, předkládal by všem stranám s pověřením Váženého pana primátora návrhy na vstřícné řešení apod. K takovému pozitivnímu vývoji situace však nedošlo. Navíc Statut města Ostravy hovoří např. v článku č. 6 takto: „Orgány města a jejich pravomoc“, odstavec „(9) Primátor uděluje pokyny starostům městských obvodů a plní další povinnosti podle zvláštních zákonů.“ Ke všemu článek č. 6 Statutu: „(2) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou mu vyhrazeny nebo které si vyhradí, a ve věcech patřících do přenesené působnosti města tehdy, stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon, mimo pravomoci vyhrazené statutem zastupitelstvu městského obvodu.“ Článek č. 2 jednacího řádu Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy zní: „Pravomoci zastupitelstva města. (1) Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech stanovených zákonem o obcích. (2) Zastupitelstvo města rozhoduje i o dalších věcech, jejichž rozhodování si vyhradilo.“ – Stavebníci shromáždění kolem Váženého pana Válka už navíc získali důležitý judikát české justice, který jim dává v podobné kauze zcela za pravdu. Nezákonné zabraňování občanům ze strany politiků v připojení stavebních parcel na veřejnou komunikaci tak může skončit v případě setrvalého odmítání řešení tohoto palčivého problému až u soudu. Celý případ již několik měsíců řeší mj. veřejná ochránkyně práv občanů.

  – Vážený pan primátor si zkrátka evidentně názor učinil i bez konzultací s odborníky na dopravní problematiku, což sdělil ve svém výše citovaném prohlášení mj. při veřejném jednání ZSMO dne 9. září 2015. Stačila mu návštěva dané lokality osobním automobilem, aby už měl ve věci jasno. Vycházel tedy z prostého dojmu. Naopak studie profesionálů specializovaných na dopravu, projekty a inženýrské sítě z firmy UDIMO prokázala vhodnost a soulad s předpisy ve věci napojení stavební parcely Váženého pana Válka na místní jedno-pruhovou komunikaci (viz dokument níže). Stávající cesta, na kterou se Vážený pan Válek a jeho kolegové nemohou díky špatnému jednání politiků v Ostravě připojit, a kterou označil Vážený pan primátor za tzv. neprůjezdnou (viz výše), je v majetku Statutárního města Ostravy, které ji svěřilo do správy městskému obvodu Polanka. Celá situace díky tomu vypadá: jako by šlo o záměrné blokování jakékoliv výstavby v prostoru pozemků Váženého pana Válka, mimo schválený územní plán, mimo zákonné důvody, a to i za cenu finanční likvidace dotčených stavebníků, jejich rodinných příslušníků. Mnoha dalším občanům je totiž v dané lokalitě podobnými způsoby mimo přesnou definici zákona taktéž bráněno v napojení na předmětnou komunikaci a tedy také v plnohodnotné výstavbě již přes 6 let.

  Zdroj: Elektronická komunikace mezi Váženým panem Stanislavem Válkem (odvážný bojovník s úředním šimlem všeho druhu a politickou nečestnou diskriminací občanů) a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ z 9. ledna 2016; dále telefonický rozhovor mezi výše uvedenými osobnostmi ze dne 26. ledna 2016; přepisy a komentáře z oficiálních jednání Váženého ZSMO: http://www.necipujtenas.cz/media/tiskova-prohlaseni-aktuality/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 25. až 23. ledna 2016: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Média: Zakladatelka soukromé zoo a dlouholetá členka ODS Vážená paní Dana Fraňková tvrdě zkritizovala svou vlastní politickou stranu za to, že prodala zásadovou obhajobu přirozených práv/svobod chovatelů zvířat za ústupky někdejším vládním partnerům! ODS podle ní např. v roce 2008 tristně souhlasila se zatížením vlastníků zvířat, občanů České republiky, úděsnými byrokratickými předpisy! Taková očividná zrada voličů, principů ODS, pak přirozeně přinesla související ztrátu důvěry! A přesně to musí být podle Vážené paní Fraňkové konečně napraveno! Občanští demokraté by měli opět stát v každodenním životě obyvatelstva pevně na straně slušných/svobodomyslných lidí! – Vážená paní RNDr. Dana Fraňková, CSc., působí v řadách ODS už přes 20 let mj. v rámci kladenské stranické struktury Středočeského kraje. Zabývá se např. ochranou přirozených práv/svobod chovatelů zvířat. Je zkušenou jednatelkou společností „ANIMAL PARK s.r.o.“ a „Animal Source Czechia s.r.o.“ se zaměřením na import/export nejrůznějších živočichů. Patří k zakladatelům soukromé zoologické zahrady „Zoopark Zájezd o.p.s.“, kde zastává funkci předsedkyně správní rady. – Doktorka Fraňková vystoupila 17. ledna 2016 se svým kritickým projevem na 27. kongresu ODS v Ostravě. Vysvětlila zde široké veřejnosti před zraky televizních kamer, že kdysi dávno ještě ODS velmi dobře rozuměla problémům chovatelů zvířat. Poslanci/senátoři občanských demokratů totiž pomáhali v 90. letech 20. století odstraňovat z legislativy úděsné byrokratické návrhy vzešlé z dílny nejednoho politického „totalitáře“. Samotné paní Fraňkové se dařilo přesvědčovat zákonodárce tak, aby hájili zachování co největší svobody všech chovatelů v ČR. Bohužel díky vstupu do Evropské unie přišly pro Čechy, Moravany a Slezany velké problémy například s dovozem zvířat. Přibyly nevídané povinnosti, které předtím neexistovaly. Dnes musí splňovat každé legálně importované zvíře řadu neférových podmínek a projít složitým správním řízením. Před rokem 2004 přitom stačilo, že byla potvrzena legalita matky dovážených mláďat. Bohužel: ODS podle doktorky Fraňkové od té doby provedla špatný názorový veletoč a odvrátila se od svých základních principů obhajoby svobody, přirozených práv občanů, chovatelů zvířat. Role ODS je pro ní v této oblasti velkým zklamáním. Zdůraznila, že to „byly naše vlády, kde narostla represivní a byrokratická opatření“ zacílená na majitele zvířat. Šlo dle jejího názoru o „politikaření Občanské demokratické strany“ v rámci vlád, kterých se ODS účastnila. A tak „nás v uvozovkách „prodala““ koaličním partnerům zaměřeným na prosazení nejrůznějších donucovacích opatření veřejné moci. Doktorka Fraňková v této souvislosti upozornila na „perzekuci chovatelů, kterou ODS dopustila, když vládla; a v mých očích tím ty naše proklamované ideály v jistém smyslu zradila, protože nehájila svobodu chovatele jako člověka“. Díky tomu bohužel dodnes dochází k úděsným praktikám zásahových komand v soukromých obydlích jednotlivých chovatelů včetně domovních prohlídek. Doktorka Fraňková to řekla na základě své znalosti trestních spisů. Dále upozornila: ODS připustila neústavní omezení lidských práv chovatelů zvířat díky tomu, že k zavedení nových legislativních regulací nebyly žádné/opravdové/skutečné důvody. Varovala v této souvislosti např. před opakováním roku 2008 a tehdejší vládou ODS s dalšími koaličními partnery. Právě tehdy totiž podpořila ODS zákon, který dával ministerstvu životního prostředí pravomoci zakázat chov jakéhokoliv druhu zvířete“. Někteří tvůrci výše uvedeného zákona zdůvodnili takový zákaz chovu třeba tím, že už je v České republice jistých živočichů mnoho a jejich kontrola je pak pro byrokratický aparát příliš náročná. Doktorka Fraňková především posléze promluvila o ztrátě důvěryhodnosti ODS, kterou se nyní snaží zbylí občanští demokraté po všech minulých aférách tak těžce obnovit. Proto by uvítala, aby se ODS konečně chovala také v praxi (ne jen před zraky televizních kamer a v mediální sféře tzv. „sebe-zviditelňování“) podle pravidel obhajoby svobody, které nyní tolik ODS „ústně proklamuje“. Jsou podle ní zkrátka určité principy a ty „se prostě dodržovat musí“. Nelze je nikdy opustit. ODS už nesmí ustupovat, nesmí dále zklamávat voliče porušováním předvolebních prohlášení a zrádnými politickými obchody. Lidé si musí být zase jisti, že je ODS za žádných okolností nezradí! Požádala proto poslance/senátory občanských demokratů o to, aby nepodporovali zákony, které omezí lidskou svobodu, aniž by byli přesvědčeni, že je to opravdu nezbytné z jiných důvodů“. – Společenství webu Necipujtenas.CZ v daném kontextu již od roku 2013 opakovaně upozorňuje mj. ve své analýze, kterou projednali poslanci Parlamentu ČR, na zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jehož autory jsou především Vážený pan JUDr. Eduard Huth a Vážená paní JUDr. Hana Málková. Připravila ho Vláda České republiky zastupovaná Váženým panem premiérem Petrem Pithartem (Občanské hnutí) a Váženým panem ministrem zemědělství ČR Bohumilem Kubátem (Občanské fórum a později působení za podpory Občanské demokratické aliance). Roku 1992 byl zákon schválen v podobě, která umožňovala na jedné straně ochranu zvířat, na straně druhé ovšem dovolovala občanům svobodně pečovat o své domácí mazlíčky bez vměšování veřejné moci do života a soukromí rodiny. V následujících letech byla výše uvedená legislativa mnohokrát novelizována. Postupně stále více omezovala práva, svobody člověka (možnosti chovu, transportu, soukromí atd.) i jeho zvířat (předně pohyb a rozmnožování). Snažila se také o reflexi nových technologických trendů, postupů v oblasti označení zvířat včetně sledování záměrů/směrnic/nařízení z Evropské unie. Tak došlo k tomu, že byla roku 2004 schválena (v platnosti od 25. 2. 2004) jedna z dalších změn zákona proti týrání zvířat pod číslem 77/2004 Sb. (sněmovní tisk 212/0; částka 25/2004). Předkladatelkou předmětné novely byla Vláda ČR, kterou zastupoval Vážený pan premiér PhDr. Vladimír Špidla (ČSSD) a Vážený pan ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas (ČSSD). Právě tato novela zákona č. 246/1992 Sb. zavedla kontroverzní „čipovací“ paragraf 13b, který dodnes – v pozdějším aktuálním znění – vykládají zástupci „čipovací lobby“ tak, že si jeho prostřednictvím vynucují povinné implantace cizích elektronických těles do živých těl všech nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Vláda přitom nic takového na mysli neměla. Důvodová zpráva k novele č. 77/2004 Sb. jasně dokazuje, že „čipovací lobby“ pouze šikovně využila ne zrovna kvalitní formulaci textu zákona, aby docílila svého. – Současné znění (leden 2016) „čipovacího paragrafu“ 13b Zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání bylo zavedeno jednou z dalších novel č. 312/2008 Sb. (sněmovní tisk 518/0; částka 100/2008), která reagovala mj. na právní analýzy o neústavnosti výše uvedené formulace paragrafu 13b, odst. 1, písmeno c). Proto tuto část zákona pro jistotu novelizace ÚPLNĚ ZRUŠILA. Ústavní soud totiž řadu městských vyhlášek sepsaných dle původního znění novely č. 77/2004 Sb. zneplatnil (viz Cheb (CH) - č. 567/2004 Sb., Nezvěstice (PJ) - č. 583/2004 Sb., Chuchelna (SM) - č., 280/2005 Sb., Svojšín (TC) - č. 302/2005 Sb. aj.). Předkladatelkou novely č. 312/2008 Sb. se stala opět Vláda ČR. Zastupoval ji Vážený pan premiér Ing. Mirek Topolánek (ODS) a Vážený pan ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič (ODS). Dolní komora Parlamentu ČR připravila zrychlené projednávání (tedy fakticky bez podrobné diskuse) výše uvedené novely tak, aby mohla sněmovna vyslovit s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Poslanci, senátoři i pan president neměli po přečtení důvodové zprávy a textu zákona k paragrafu 13b žádných pozměňovacích návrhů nebo připomínek. Odmítli tak osvobodit občany České republiky z čipovacího břemene. Novela č. 312/2008 Sb. vstoupila v platnost vyhlášením ve Sbírce zákonů 21. 8. 2008. Na jejím špatném výkladu si pořád některá města/obce vynucují svými vyhláškami neústavní/nezákonné tzv. povinné čipování psů držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. – Jedním z důležitých úkolů ODS by tedy mělo být v případě převzetí vládní odpovědnosti to, aby konečně napravila svou chybu z roku 2008 a definitivně zrušila nebo správně novelizovala onen již mnohokrát zmiňovaný a neblaze proslulý tzv. „čipovací paragraf“ 13b. – Společenství webu Necipujtenas.CZ je připraveno takové Bohulibé činnosti pomoci nejen v roce 2016.

  Zdroj: http://www.ods.cz/region.stredocesky/clanek/10919-vystoupeni-v-ramci-politicke-diskuse; https://youtu.be/CdAZGcfpLJY; http://www.cizp.cz/%2Ffiles%2F%3D1986%2F011347.pdf; http://www.ifauna.cz/ruzne/clanky/r/detail/1088/o-pravnich-okolnostech-dovozu-zvirat; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jiz-oznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statni-veterinarni-sprava-ceske-republiky-nezakonne-cipovani-cr-2015.jpg

 • 22. ledna 2016: Fakta/Rizika čipování / Legislativa / Dokumenty ke stažení / Média: Ústavní soud České republiky se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! Ústavní soud také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! Stejný postoj ústavního soudu lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka! Výše uvedené rozhodnutí ústavního soudu z 22. prosince 2015 podepsal Vážený pan soudce JUDr. Ludvík David, CSc. Ústavní soud České republiky (ÚS ČR) tento dokument zveřejnil 20. ledna 2016 v rámci výkonu svého konstitučního mandátu a jakožto garant dodržování ústavního pořádku, ochrany přirozených práv/svobod všech občanů ČR. Tisková mluvčí ÚS ČR mj. vysvětlila, že v České republice vlivem špatného postupu orgánů veřejné moci bylo porušeno základní právo stěžovatelů na svobodu svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. – Občané/stěžovatelé uspěli se svými námitkami vůči zásahům do jejich „základní svobody myšlení a svědomí podle čl. 15 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále I. ÚS 1253/14 3 jen „Úmluva“), a dále do práva na péči o dítě podle čl. 32 odst. 4 Listiny, do nedotknutelnosti osoby podle čl. 7 Listiny a do práva na ochranu zdraví podle čl. 31 Listiny“. Argumentovali tím, že se „rozhodli svoji nezletilou dceru nenechat očkovat z důvodu svědomí a myšlení, svého etického, racionálního i filozofického přesvědčení, jakož i z přesvědčení o nejlepším zájmu dítěte při ochraně jeho zdraví“. „Stěžovatelé považují očkování za rizikové a jeho odmítnutím chtějí ochránit zdraví své dcery. Povinné očkování je v rozporu s vnitřní složkou jejich svědomí jako vnitřního normativního systému, resp. s jejich vnitřním přesvědčením sekulárního charakteru, které požívá stejné ochrany jako přesvědčení náboženské a nemůže být předmětem přezkumu ze strany správních orgánů.“ „Jsou přesvědčeni, že na jejich případ dopadají závěry nálezu ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06, v němž Ústavní soud vymezil podmínky, za nichž nelze rodiče ve výjimečných případech sankcionovat za nepodrobení dítěte povinnému očkování. Všechna nálezem vymezená kritéria stěžovatelé splnili; v daném případě by měla být respektována autonomie osoby a s ohledem na absenci materiální stránky přestupku by neměli být sankcionováni. Odmítnutí povinného očkování dcery vnímají stěžovatelé i jako projev svého práva na péči o dítě, resp. práva dítěte na rodičovskou péči. Uložením sankce jsou přitom odrazováni od toho, aby o dítě pečovali v souladu se svým myšlením, svědomím a přesvědčením. Stěžovatelé zdůraznili, že nezletilá je zdravé dítě, které navštěvuje lékaře zpravidla jen za účelem preventivních prohlídek. Uložením pokuty pak bylo zasaženo též do jejich vlastnického práva podle čl. 11 odst. 1 Listiny. 8. Stěžovatelé jsou příznivci homeopatické léčby a nedůvěřují očkovacímu systému v České republice, který podle jejich přesvědčení výrazně podceňuje rizika očkování. Očkování může být nebezpečné a nikdo jim nemůže zaručit, že po něm jejich dítě neutrpí závažnou újmu.“ Stěžovatelé dále „zdůraznili, že postoj prezentovaný v ústavní stížnosti zaujímají konzistentně po celou dobu řízení, a to zejména s ohledem na každodenní práci stěžovatelky s dětmi trpícími poruchami autistického spektra a na přesvědčení, že tyto poruchy mohou mít souvislost právě s očkováním“. – ÚS ČR konstatoval, že: „Podle čl. 15 odst. 1 věty první Listiny „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.“ Podle čl. 9 odst. 1 věty první Úmluvy „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání (…).“ V obdobném znění je tato svoboda zakotvena rovněž v čl. 18 odst. 1 větě první Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (č. 120/1976 Sb.) a pro účely aplikace práva EU též v čl. 10 odst. 1 větě první Listiny základních práv Evropské unie. Svoboda myšlení a svědomí se již dříve stala obsahem čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv.“ „Ač je nyní předmětem přezkumu sekulární, tedy světská výhrada svědomí, Ústavní soud přejímá obecně aplikovatelné závěry ze svého nálezu ze dne 3. 2. 2011 sp. zn. III. ÚS 449/06 (N 10/60 SbNU 97), který se zabýval náboženskou výhradou svědomí jako projevem vycházejícím ze svobody vyznání nebo víry. /…/ Posouzení Ústavního soudu (tehdy, pozn. autora) vyústilo v závěr, že základní právo stěžovatele svobodně projevovat své náboženství nebo víru (čl. 16 odst. 1 Listiny) může být ohroženo a že omezení výkonu tohoto práva zákonnou povinností podrobit se očkování (srov. čl. 16 odst. 4 Listiny) nemusí být v případě stěžovatele nezbytné.“ – ÚS ČR dokonce popsal uznatelné projevy výhrady svědomí, které se dají použít například kromě očkování také na zásadové odmítání čipování:V rozhodnutí diktovaném svědomím splývá pro jednotlivce závazná mravní norma s jím vyhodnocenou situací, s určitým skutkovým stavem; rozhodnutí diktované svědomím spočívá na existenci svědomí samotného, nikoli na specifických náboženských nebo ideologických představách. Znakem svědomí je kromě souvztažnosti k normě i situaci též osobní prožitek bezpodmínečné povinnosti.“ „Hodnotitelnou podobu nabývá svoboda svědomí až v interakci s okolím, především při komunikaci s jinými lidmi (vnější stránka svobody svědomí). Ústavní garance svobody svědomí získává reálnou hodnotu teprve tehdy, je-li možné ji projevit veřejně, navenek identifikovatelným způsobem; bez možnosti takového projevu by pozbyla významné části svého smyslu (k tomu srov. b. 33). Svoboda svědomí může být vyjádřena navenek v podobě názoru, postoje, přístupu ke konfliktu, a to právě v podobě výhrady svědomí. Tato výhrada je konkrétním projevem vůle, kterým jeho nositel (adresát ústavně chráněné svobody svědomí) oponuje stanovisku určité autority včetně veřejné moci. Půjde obvykle o stanovisko požívající obecný respekt či alespoň formální závaznost. Věcný obsah projevené výhrady svědomí přitom nemusí splňovat požadavek absolutní (objektivní, nevyvratitelné) pravdivosti, ani nemusí zavazovat nositele svobody svědomí do budoucna. Je však hoden relevantního a kvalifikovaného zvážení tím spíše, že jde o důvod okamžitého a naléhavého rozhodnutí jednotlivce v konkrétní situaci. Zvláštní význam má v popsaných souvislostech výhrada svědomí projevená vůči zákonem stanovené povinnosti, individuálnímu právnímu aktu nebo jinému postupu orgánu veřejné moci. Zákonodárce považoval za nezbytné garantovat na ústavní úrovni v ustanovení čl. 15 odst. 3 Listiny oprávněnost výhrady svědomí (jakož i náboženského vyznání či víry) vůči povinnosti vykonávat vojenskou službu. Nejde však o jedinou právem aprobovanou situaci, v níž může být výhrada svědomí projevená in concreto akceptována, jakkoli jde o výjimku z obvyklého způsobu jednání či obecně respektovaného pravidla. Výhradu svědomí může projevit například zdravotnický pracovník již zmíněným odmítnutím zdravotní služby (b. 35 in fine).“ „V souladu s výše předestřenými argumenty nelze z ústavněprávního přezkumu vyloučit sekulární výhradu svědomí, jestliže byla podrobena tomuto přezkumu – se závěrem o možné přípustnosti výjimky z povinného očkování – náboženská výhrada svědomí (výhrada založená na právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru podle čl. 16 odst. 1 Listiny). Na rozdíl od výhrady opřené o náboženství nebo víru může mít sekulární výhrada svědomí nejrůznější obsah, vždy determinovaný konkrétním přesvědčením, které nositele základního práva k této výhradě motivuje. To však neznamená, že by důvody sekulární výhrady neměly být přezkoumávány a že by nemohly vést k obdobné výjimce, jaká byla Ústavním soudem potenciálně otevřena pro výhradu založenou na projevu náboženství nebo víry.“ „Z existence výše citovaného nálezu a jeho posouzení problematiky v ústavněprávní rovině (b. 28) vyplývají následující postuláty na oprávněnost světské výhrady svědomí, jež musí být naplněny kumulativně. Jsou jimi (1) ústavní relevance tvrzení obsažených ve výhradě svědomí, (2) naléhavost důvodů, jež k podpoře své výhrady nositel základní svobody uvádí, (3) konzistentnost a přesvědčivost tvrzení dané osoby a (4) společenské dopady, jež může v konkrétním případě akceptovaná sekulární výhrada svědomí mít. Ústavní soud požaduje, aby v případě splnění všech nastolených požadavků nebylo trváno na povinném očkování dané osoby, tedy aby očkovací povinnost nebyla vůči ní sankcionována, případně jinak vynucována. Explicitně to plyne z příslušných pasáží jeho nálezu sp. zn. III. ÚS 449/06 (část IV. ab initio, část IV./d tamtéž, zde b. 29), kde se s kogentním akcentem uvádí, že orgán veřejné moci rozhodující o očkovací povinnosti „musí (…) vzít v potaz výjimečné stěžovatelem tvrzené důvody toho, proč se odmítl podrobit očkování“, a v případě existence okolností, zásadně hovořících pro zachování autonomie dané osoby, orgán veřejné moci pak i při vnímání konkrétně působícího veřejného zájmu „nesmí (…) povinnost podrobit se očkování sankcionovat či jinak vynucovat“.“ „Ústavní relevance tvrzení, která jsou obsahem světské výhrady svědomí projevené vůči povinnému očkování, je v posuzované věci naplněna již samotnou kolizí ochrany veřejného zdraví a zdraví osoby, v jejíž prospěch je výhrada svědomí uplatněna (srov. čl. 31 Listiny). Pominout nelze ani tvrzení rodičů o zásahu do jejich práva na rodičovskou péči, garantovaného v čl. 32 odst. 4 Listiny, byť omezitelného zákonem. Imanentním aspektem případu zůstává čl. 15 odst. 1 o svobodě svědomí, resp. přesvědčení nositelů základního práva. Opomenout nelze rovněž často opakovaný argument o očkování jako zásahu do tělesné integrity ve smyslu čl. 7 odst. 1 Listiny, i když je zde „ve hře“ nejen nedotknutelnost osoby, ale i (či snad ještě více) aspekt vpravené vakcíny s dlouhodobými účinky do těla s dopadem na zdraví osoby ve smyslu čl. 31 Listiny. Ve všech případech se navíc jedná o základní práva způsobilá ke vzájemnému poměřování (optimalizaci). Naléhavost důvodů namítaných v rámci výhrady svědomí proti povinné vakcinaci zůstává beze vší pochybnosti v rovině subjektivní. Jde o ono příslovečné „tady a teď“, jež brání bezvýjimečnému podrobení se příkazu zákona. Varietu obsahů námitky je zde nesnadno vymezit; nepochybně mezi ně potenciálně patří i přesvědčení, že může dojít k nevratnému poškození zdraví osoby blízké. Jedná-li se o nezletilého reprezentovaného zákonným zástupcem, musí být zohledněny konkrétní aspekty jeho zájmu na neprovedení vakcinace.“ „Přesvědčivost a konzistentnost tvrzení podporujících výhradu sekulárního svědomí je zapotřebí posuzovat ad personam a nelze je podrobit postulátu objektivní pravdivosti; obsah těchto tvrzení nesmí postrádat hodnotový náboj a příkře protiřečit společenskému prostředí, obstát však musí především před jejich nositelem a jeho nejbližšími. Ústavní soud již dříve (b. 28) požadoval, aby autor výhrady komunikoval s příslušným orgánem veřejné moci, tj. aby neospravedlňoval své přesvědčení teprve v pozdější fázi řízení. To platí i nadále, přičemž samozřejmostí musí být jednoznačnost a patřičná (přiměřená) srozumitelnost projevu svědomí dané osoby.“ – ÚS ČR dále jasně uvedl, že výkonná moc se nesmí zříct odpovědnostiza případnou újmu na zdraví vzniklou povinným očkováním. – Logicky z toho vyplývá, že bude uplatněn stejný princip také v případě vzniku újmy vzniklé díky vynucování čipování. – Výše uvedené právní teze dávají především nyní plnou relevanci a velice silnou argumentaci pro případnou ústavní stížnost Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž bojuje konzistentně mírovými prostředky mj. formou petice, dopisů a veřejného vystupování při debatách s politiky za osvobození občanů ČR z povinného čipování již od roku 2012. Minimálně v případě jeho samotného a jeho domácích zvířat by mu po prozkoumání tisíců stran důkazních materiálů, fotografií, přepisů audio/video nahrávek aj. evidentně dal Ústavní soud České republiky za pravdu.

  Zdroj: http://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-k-otazce-odmitnuti-povinneho-ockovani-z-duvodu-svetske-vyhrady-svedomi/; http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_1253_14_an.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/judikaty_proti_povinnemu_cipovani_CR_vira_etika_nabozenstvi.pdf; http://brno.idnes.cz/pravo-na-odmitnuti-ockovani-ustavni-soud-f1s-/brno-zpravy.aspx?c=A160120_102743_brno-zpravy_zuf; http://www.lidovky.cz/ustavni-soud-rozhodne-o-pokutach-rodicu-za-odmitnuti-ockovani-svych-deti-1r4-/zpravy-domov.aspx?c=A160120_073158_ln_domov_ELE; http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/odmitnout-ockovani-lze-i-kvuli-svedomi-zastal-se-ustavni-soud-rodicu—1575851; http://brnensky.denik.cz/zlociny-a-soudy/rodice-odmitli-ockovat-svoje-dite-ustavni-soud-jim-dal-za-pravdu-20160120.html; http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1664263-ustavni-soud-se-zastal-rodicu-kteri-odmitli-ockovani; http://www.novinky.cz/domaci/392337-ockovani-ditete-lze-odmitnout-i-kvuli-svobode-svedomi-rozhodl-ustavni-soud.html; http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/zajimavosti/_zprava/povinna-hexavakcina-dobro-nasilim-nebo-ochrana-ditete-ustavni-soud-rozsiril-prostor-pro-odmitnuti-ockovani—1575947; http://www.vitalia.cz/clanky/ustavni-soud-se-zastal-rodicu-kteri-neockovali-sve-dite/; http://zpravy.idnes.cz/glosa-marka-pribila-k-ockovani-deti-vakcinami-fn4-/domaci.aspx?c=A160121_2219943_domaci_jav; http://www.reflex.cz/clanek/komentare/68753/ockovani-deti-lze-odmitnout-vyjimecne-je-to-rozumne-stat-neni-general-obcanu.html; https://echo24.cz/a/irAJV/prulom-rodice-nemusi-nechat-ockovat-deti-i-kvuli-svedomi; http://www.denik.cz/z_domova/rodice-odmitli-nechat-dite-ockovat-a-dostali-pokutu-ustavni-soud-se-jich-zastal-20160120.html; http://domaci.eurozpravy.cz/zdravotnictvi/143086-ustavni-soud-duvodem-pro-odmitnuti-vakciny-muze-byt-svoboda-svedomi-odbornik-protestuje/; http://zpravy.aktualne.cz/domaci/pokuta-pro-rodice-kteri-odmitli-naockovat-sve-dite-neplati-s/r~93c8f506bf5611e584160025900fea04/; http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/duvodem-pro-odmitnuti-vakciny-muze-byt-podle-us-svoboda-svedomi; http://blanensky.denik.cz/z-regionu/rodice-odmitli-ockovat-svoje-dite-ustavni-soud-jim-dal-za-pravdu-20160120-4ugz.html

Dokument ke stažení v PDF:

 • 21. a 20. ledna 2016: Dokumenty ke stažení: Ministerstvo vnitra České republiky začalo prošetřovat 18. ledna 2016 postup Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. října 2015 ve věci cenzury občanů, zastupitelů a případně také destrukci přednostního práva Váženého pana europoslance Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) na přednesení diskusního příspěvku v rámci obhajoby přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy! – Společenství webu Necipujtenas.CZ již informovalo 7. ledna 2016 o oficiální stížnosti na nezákonné a neústavní praktiky některých ostravských zastupitelů. Vážený pan Petr Hadaščok nst. (podrobnosti k činnosti a názorům tohoto Váženého pána viz. např. zde) ji podal proto, aby obhájil pro všechny občany jejich plné přirozené právo na svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry a zastavil v Ostravě zdejší úděsné politické cenzurní zásahy. Svůj podnět odeslal Vážený občan Hadaščok nst. po marných/opětovných prosbách o nápravu situace a o prostou/lidskou omluvu ve věci cenzury občanů, zastupitelů a vzhledem k možné destrukci přednostního práva Váženého pana poslance Evropského parlamentu Petra Macha (předvolební uskupení „Svobodní a Soukromníci“) na vystoupení v diskusi při obhajobě přirozených práv/svobod všech obyvatel Ostravy. Své podání odeslal Vážený pan Hadaščok nst. na Magistrát Statutárního města Ostravy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a na Ministerstvo vnitra ČR, které následně také odeslalo Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi (zvolen na kandidátce hnutí ANO) sdělení datované 18. lednem 2016 o zahájení prošetřování možného porušení práva občana města formulovaného ustanovením § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tj. práva vyjadřovat na zasedání zastupitelstva města v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Vážený občan Petr Hadaščok nst. formuloval svůj podnět tak brilantně, že: Vzhledem k obsahu Ministerstvo vnitra vyhodnotilo toto podání jako podnět k výkonu dozoru nad samostatnou působností ve smyslu ustanovení § 124 zákona o obcích.Výše citované sdělení podepsala přímo Vážená paní Ing. Marie Kostruhová, ředitelka Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. (Ministerstvo vnitra vede Vážený pan ministr Milan Chovanec z ČSSD). – Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, už veřejně potvrdil v průběhu jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) dne 20. ledna 2016, že se pokusí celou záležitost vyřešit ještě na následujícím únorovém jednání Váženého ZSMO.

  Zdroj: Elektronická, telefonická a osobní komunikace mezi Váženým panem Petrem Hadaščokem nst. a zástupcem Společenství webu Necipujtenas.CZ ze dne 18. až 20. ledna 2016; viz také dokumentace Ministerstva vnitra České republiky č. j. MV- 3126-2/ODK-2016 ze dne 18. ledna 2016.

  Dokument ke stažení v PDF: