Nečipujte nás

Jde-li o život, nejde o statistiku

Archiv dokumentů

 

 • 26. ledna 2020: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 11. prosince 2019 (viz dokument níže).

  Občané mohli opět sledovat chování zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby během prosince 2019 v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po provedené anonymizaci osobních údajů pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního a rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala. Ostrava se tím řadí již po šest měsíců ke špičce mezi statutárními městy v ČR. Záleží jí na co nejlepším komfortu pro ty své obyvatele, kteří aktivně nebo pasivně spoluvytvářejí veřejné prostředí ve svém městě. Video-přenosy a záznamy ze zastupitelstva představují spolu se zápisem velmi důležitý zdroj informací, který slouží každému zájemci kromě přímé participace na věcech veřejných k monitorování plnění předvolebních prohlášení, hodnocení politické reprezentace a v neposlední řadě jako genius loci“.

  Zápis dokumentuje z hlediska průběhu diskuse a přístupu městského vedení k občanům mj. zjitřenou atmosféru po tragickém útoku střelce ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě z 10. prosince 2019. Bohužel se pak také zřejmě v důsledku lidsky pochopitelné únavy a stresu objevily určité nepřiměřené reakce řídícího jednání ZSMO na vyjádření části občanů a tentokráte dokonce také zastupitelů. Následovala však neobvykle rozsáhlá a samozřejmě důležitá a správná série veřejných omluv, kterou lze v zápisu dohledat.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ v takové situaci doporučuje například vyhlášení krátké přestávky nebo dočasné předání řízení jednání zastupitelstva pověřenému náměstkovi etc.

  Celkově však pokračovala předchozí mnohaměsíční pozoruhodná pozitivní změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali nebo dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědi: ať již ústně nebo později písemně.

  Ostravské hnutí ANO nepřestává ve výše uvedeném ohledu příjemně překvapovat. Značná část jeho politiků v ostravských městských obvodech jakoby začala chápat důležitost zapojování občanů bez veřejné funkce do přímé městské správy. Nemálo představitelů ostravského hnutí ANO, často z pozic vrcholových funkcí, spolupracuje s lidmi, kteří aktivně vystupují v diskusi na zastupitelstvech. Reprezentanti ostravského hnutí ANO nyní často řeší vstřícně v praxi občanské podněty, řádně odpovídají na dotazy, připomínky, necítí se tím nijak dehonestováni, naopak to chápou jako svou povinnost dle zastupitelského slibu, respektují přitom lidskou důstojnost, osobnost, nepohrdají lidmi s opačným názorem, nebo těmi, kteří nejsou tak úspěšní jako oni. Snaží se občanům dávat prostor k uplatnění a společnému dosažení velkých a veřejně prospěšných cílů, což je přirozeně v konečném důsledku situace win/win pro všechny. Tato zázračná proměna, ještě v minulém volebním období „drsného a proti-občansky laděného ostravského hnutí ANO“, je neskutečně fascinující. Přitahuje zájem až doposud nesmiřitelných oponentů, vzbuzuje respekt a pozitivní emoce. Svědčí to také o dosažení vysokého stupně životní moudrosti.

  Role aktivní/konstruktivní opozice se opět chopili kromě dvou vysoce zkušených/respektovaných právníků a lídrů (první z hnutí Ostravak: JUDr. Lukáš Semerák; druhý z KSČM: JUDr. Josef Babka), dále také Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. (KSČM) a dvě brilantně diskutující osobnosti s nesporným rétorickým talentem ze zastupitelského klubu Jednotných: Vážený pan zastupitel (statutární město a Poruba) a předseda komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Václav Kubín a Vážený pan zastupitel (statutární město a Ostrava - Jih) a komisař Rady statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Raždík. Výše uvedené významné osobnosti, zastupitelé, komisaři a také diskutující občané bez zastupitelského mandátu se zabývali mj. následujícími tématy:

  tragédie způsobená střelcem ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě

  cena vody a další vývoj společnosti Ostravské vodárny a kanalizace

  likvidace ostravských lagun OSTRAMO

  ostravská spalovna odpadu a související právní kroky

  rekonstrukce Letiště Leoše Janáčka a vytvoření podmínek pro oddělené odbavení mužů a žen

  nejasnosti kolem osazenstva městské pracovní skupiny sociálního bydlení

  výstavba nájemních bytů na Husově ulici a Střelniční ulici

  koncepce sociálního bydlení a rozdíly mezi tržní nabídkou bydlení a netržním přístupem, kdy se město, kraj, stát i soukromí vlastníci snaží pomáhat sociálně potřebným prostřednictvím úpravy dostupnosti části bytového fondu

  regulace reklamy na území Ostravy, tzv. „reklamní smog“

  objektivita informací oficiálního radničního ostravského periodika s názvem Ostravská radnice

  ekologizace veřejné dopravy v Ostravě-Porubě

  definitivní ukončení prodeje papírových jízdenek a vliv na dostupnost jízdného

  valná hromada KODISu

  situace kolem domova Slunečnice

  informační kiosky a naopak možný návrat papírového jízdného

  posílení určitých tramvajových spojů

  bezpečnost občanů během fotbalových utkání a problémy s fanoušky

  poplatky za užívání veřejného prostranství

  adventní setkání Váženého šéfeditora Necipujtenas.CZ Mgr. Přepiory s Váženým panem primátorem Ing. Macurou, vzájemné odpuštění a příslib dalšího posilování prvků přímé demokracie v rámci stávajícího sytému zastupitelské demokracie

  živý městský vánoční strom

  tristní politická kultura osobností, které kandidují, nebo již vykonávají veřejnou funkci

  dopravní informovanost v prostoru Ostravy-Poruby u Duhy

  vyplácení ročních cílových odměn v Městské nemocnici Ostrava

  na co dát raději finance: na dostavbu, obnovu a rozvoj Městské nemocnice Ostrava nebo na gigantickou koncertní halu?

  neveřejnost zápisů ze zasedání výborů zastupitelstva a komisí rady

  město přichází ročně díky své politické ideologii o příjmy v řádu několika stovek miliónů korun

  děsivá situace s omezováním tradičního svobodného dialogu a umlčováním nepohodlných názorů včetně zasahování do osobnostních práv a svobod občanů bez veřejné funkce v ostravském městském obvodu Polanka nad Odrou během veřejného jednání zdejšího zastupitelstva nedlouho po oslavách třiceti let od sametové revoluce; pozvánka pro občany Ostravy, aby přišli na toto zastupitelstvo obhájit svobodný dialog občanů (lidé přišli, viděli tristní situaci na vlastní oči a byli sami zcenzurováni, dehonestováni a dokonce jim bylo zakázáno mluvit)

  místní poplatek z pobytu, ze psů a z odpadu; návrhy na jejich snížení včetně způsobu kompenzace výpadku příjmů městského rozpočtu a další návrhy na pomoc Ostravanům

  rozpočet statutárního města Ostravy na rok 2020: úspory, snižování dluhu a nezvyšování daní a poplatků

  problematičnost vyhodnocení skutečné úspěšnosti a efektivnosti sportovních dotací

  kdy je akceptováno oddělené hlasování o určité části programového bodu a kdy nikoliv; několik omluv Váženého pana primátora Macury Váženému panu zastupiteli Kubínovi a dalším zastupitelům

  vyhláška o povinném čipování psů

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o činnosti orgánů města /.../

  T. Macura se dotázal, zda má ještě z řad zastupitelů nějaký dotaz k tomuto bodu. Nikdo se již nepřihlásil. Sdělil, že z řad občanů je k tomuto bodu přihlášen pan Radek Přepiora, předal mu slovo a požádal o klid v sále.

  R. Přepiora, občan města, řekl: Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Děkuji za zjednání klidu v sále. Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm na území Ostravy. Poprosím váženého pana primátora, aby v souladu se zveřejněnými materiály na městském webu k právě projednávanému bodu byl tak laskav a odpověděl na dva dotazy, které bych dále tlumočil občanům se zájmem o danou problematiku. Děkuji. 28. listopadu 2019 se vážený pan primátor účastnil v prostorách Radnice města Ostravy tiskového brífinku, který se týkal Domova slunečnice Ostrava. Oficiální tiskovou zprávu k široce diskutovanému tématu sice vydalo město v úterý 3. 12. 2019, nicméně dnes máme 11. prosince 2019 a občany by zajímaly nejaktuálnější informace k výše uvedené kauze. Dále bych poprosil o odpověď ve věci delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., když vážená Rada statutárního města Ostravy uložila výše uvedenému zástupci hlasovat pro v bodech programu č. 1-5. Čeho konkrétně se takové body týkaly a jaký budou mít dopad na životy obyvatel Ostravy. Velice vám děkuji a na závěr v rychlosti jenom taková technická věc. Já bych velice poprosil v té adventní době, kdyby bylo možné vést tu diskuzi, bych řekl velice věcně, vstřícně. Jsou tady opoziční zastupitelé, jsou tady jistě i občané a já bych moc prosil, není přeci důvod být nějak nepříjemný nebo nějak si ty lidi za ty slušné dotazy dobírat, takže jenom prosím, jestli by to bylo možné zrealizovat. Hovořila o tom, tuším, dnes i vážená paní zastupitelka Mrózková Heříková. Děkuji Vám.

  T. Macura poděkoval za dotazy a řekl, že odpoví stručně ústně. Co se týká aktuální situace v Domově Slunečnice, řekl, že tam se naplňují ta opatření, které prezentovali na tiskové konferenci, tzn., že jsou nějaká opatření, které realizuje sám Domov pro seniory. Byly tam nějaké personální změny, jsou tam zavedeny hodiny psychologické poradny. Zvýšila se intenzita vnitřních kontrol ze strany Domova Slunečnice. Dále sdělil, že pan ředitel Bxxxx si rozšířil možnosti kontaktu přímo s ním bez prostřednictví toho středního managementu. Dále se rozšířily možnosti různých anonymních schránek pro stížnosti, což je na straně tedy Slunečnice. Na straně zřizovatele coby města v tuto chvíli finalizují výsledky ankety, kterou tam nechali provést odborem sociálních věcí a zdravotnictví a budou mít ty výsledky v řádu jednotek dnů. Uvedl, že už nějaké předběžné jsou. Připravují zadání pro externí vyhodnocení spokojenosti se službami nejenom v domově Slunečnice, ale ve všech zařízeních podobného typu v rámci města Ostravy. To zadání chtějí zadat extérní firmě, aby nemohlo být městu vyčítáno, že si nějak lakují tu situaci na růžovo a současně, aby měli nějakou srovnávací základnu mezi těmi organizacemi navzájem. Sdělil, že ještě podotkne dvě podstatné informace. Na úrovni města jako zřizovatele vyhodnocují ještě další různé stížnosti nebo naopak i jiné zkušenosti, které k nim po ním učiněné výzvě chodí. Poslední věc je ta a určitě o ní vědí, protože byla medializována, že se uskutečnila inspekce kontroly kvality sociálních služeb ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, která skončila velmi pozitivně, protože to zařízení získalo skutečně 43 ze 45 bodů, což je výsledek velmi dobrý. Nicméně bez ohledu na to ta opatření, která vyhlásili, realizují a až přijde vhodný čas a budou mít zase něco ke sdělení, tak udělají další brífink, protože nepočítají s tím, že by ta věc šla do ztracena nebo nějakým způsobem vyšuměla a chápou, že ten zájem veřejnosti jak odborné tak laické o to téma je. Co se týká delegace zástupce na valnou hromadu KODIS sdělil, že byl delegován on, ta valná hromada proběhla, tuší, tento týden v pondělí. Na valné hromadě byly standardní záležitosti, které vždy ta valná hromada jednou ročně řeší, tzn. změny v tarifu KODIS, to znamená dopravců zařazených do systému KODIS od nového roku. Bylo tam schválení nějakých obchodních případů KODISu, které jsou v kompetenci valné hromady. Bylo tam rozhodnutí o změně jednatelů společnosti KODIS, a myslí si, že to je skoro všechno. Sdělil, že pokud by to pana Přepioru zajímalo nějak detailně, tak mu může poskytnout písemnou odpověď.

  R. Přepiora mimo mikrofon požádal o písemnou odpověď.

  T. Macura řekl, že poskytne panu Přepiorovi písemnou odpověď na téma program valné hromady KODIS.“

  Bod č. 2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města /…/

  T. Macura poděkoval za informace. Požádal o další dotazy k bodu č. 2. Z řad zastupitelů se nikdo nepřihlásil. Sdělil, že evidují dotaz občana města pana Radka Přepiory. Předal mu slovo.

  R. Přepiora, občan města, řekl: Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové. Opět děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova a já bych rád logicky nebo respektive tematicky navázal na předchozí diskuzní příspěvek váženého pana zastupitele Jurošky. Prostřednictvím pana primátora bych se rád zeptal a poprosil o odpovědi vážené představitele společnosti Koordinátor ODIS. 18. 9. 2019 zde během jednání zastupitelstva statutárního města vážený pan jednatel KODISu Martin Dutko sdělil, cituji podle zápisu: „Dále zachytil dotaz ohledně informačních kiosků. Odpověděl, že se jedná o to, že by chtěli rozmístit na území Moravskoslezského kraje ve všech významnějších železničních stanicích, ale i autobusových přestupních bodech informační kiosky, kde si člověk může vyhledat předcestovní informace, spojení, které bude aktualizované, může si zakoupit jízdní doklad, ten bude ale ve formě elektronické, nikoliv papírové. Tady asi došlo k nějakému šumu. S tímto jízdním dokladem se potom bude moci odbavit ve vozidlech. Tato nádstavba čeká na nějaký dotační projekt, protože toto financování překračuje možnosti Moravskoslezského kraje.“ Během jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v září 2019 k této věci ovšem vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka uvedl, cituji: „stát řekl, že přestane platit od roku 2025 všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních míst kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístku těm, kteří nemají mobilní telefon, a nechtějí nakupovat přes internet, a dodal, že pro toto doplnění je tento materiál na zastupitelstvu kraje, kdy se tam doplnily ty kiosky, které umožní nakupovat ty lístky lidem...“. Nejnověji se vážený pan náměstek Unucka vyjádřil k podpoře a rozvoji automatického nakupování papírových jízdenek rovnou pro studio ČT24 a to 6. 12. 2019 zhruba po půl jedné odpoledne rovnou z prostor ostravského Hlavního nádraží pod heslem, že, cituji: „šetří lidem čas a peníze“. Na dotaz reportérky k zachování a dalšímu rozvoji papírových jízdenek vážený pan náměstek Unucka mj. sdělil, cituji: „Papírové jízdenky pořád fungují, budou fungovat, akorát je půjde koupit na méně místech, protože se ruší některé pokladny. My zvažujeme instalaci automatických kiosků, které by těm lidem poměrně intuitivně dokázaly prodat lístek, ale to až za nějakou dobu přes příští rok.“ Poprosím tedy o aktuální informace ve věci papírového jízdného. Rozumím tomu, že má tato záležitost určitý vývoj, nicméně jistě jste zaznamenali, že z uvedených mediálních prohlášení mohou být občané, spotřebitelé, cestující určitým způsobem zmateni. Děkuji vám za odpověď.

  T. Macura požádal o odpověď jednatele společnosti KODIS pana Dutka.

  M. Dutko, jednatel společnosti Koordinátor ODIS, co se týče vyjádření ohledně instalace informačních kiosků, řekl, že ta situace stále není uzavřená a souvisí to i se zprovozněním dynamického dopravního dispečinku, který bude vlastně údaje do těch kiosků poskytovat. Dále řekl, že k tomu chce pouze říct to, že papírové jízdenky určitě neruší v příměstské dopravě, ty zůstávají, lidé je mohou získat u řidičů autobusů při nástupu do příměstských vozidel a stejně tak, co se týče železničních jízdenek, tak tam se neprodávají v tuto chvíli jednotlivé jízdenky Odis. Tyto jízdenky u Českých drah nebo u železničních dopravců platí pouze v elektronické podobě. Pokud došlo k nějakému šumu ohledně těch informačních kiosků, řekl, že počítají s tím, že jejich instalace proběhne na mnoha místech Moravskoslezského kraje a tyto jízdenky by měly být elektronické čili například na platební kartu. Není to však uzavřená záležitost s ohledem na rušení pokladen Českých drah, případně nějakých dalších dopravců, kteří se v závazku objeví v budoucnu. Mohou řešit i nějaké rozšíření o vydání nějakou papírovou jízdenku. Každopádně, ale ve formě QR kódu nebo nějakého jiného elektronicky čitelného prvku, který by tím pádem byl editovatelný a měli by tím pádem přehled o takto vydaných jízdenkách a přepravě cestujících.

  T. Macura poděkoval panu jednateli za odpověď. Dále sdělil, že s dalším příspěvkem nebo dotazem do tohoto bodu je přihlášen občan města pan Zdeněk Skalka a předal mu slovo.

  Z. Skalka, občan města, řekl: Přeji vám dobré poledne, jenom velice krátce, protože fakt už je plno hodin. Mám dotaz na zástupce MHD, nemusí mi samozřejmě teď odpovídat. Nevím, jak je to možné nebo není možné, jestli by tramvaj č. 12 a č. 3 mohly ve špičkách jezdit ne jenom jedna souprava, ale jezdit dvě. Já občas jedu tou 12 a ona fakt jezdí přes celou Ostravu a strašně narvaná a i mí známí se na to dotazují, jestli by mohly jezdit dvě soupravy a ne jenom jedna, když ona opravdu jede přes celou Ostravu. Myslím, že mi ještě někdo říkal i o tramvaji č. 9. To je za prvé. Za druhé nevím, jestli se dotazuji dobře, ale asi se zkusím dotázat na ředitele Městské policie Ostrava, jestli by v součinnosti mohli pracovat i s Policií České republiky. Jde o to, že když přijíždějí fanoušci různých týmů, jako třeba teď hrál Baník Ostrava s Opavou. Fanoušci Opavy přijeli na Vítkovické nádraží, samozřejmě se muselo všechno zastavit, oni šli kordónem. Naštěstí letos byli velice ukáznění a žádné velké excesy nebyly. Mě jenom napadlo, protože ty koleje vedou přímo vedle Městského stadionu, jestli by opravdu město nebo policie se mohla dotazovat, zda by ti fanoušci nemohli být přivezeni. Samozřejmě je to do vítkovického areálu, že by přijeli a přijeli by hned k městskému stadionu. Stačilo by vyříznout jenom vrata, fanoušci vystoupí a jsou na městském stadionu a nemuselo by se dělat to opatření, jako se dělá, ale taky nebudu dělat chytráka, že to vím, jen jestli bych mohl dostat nějakou zpětnou písemnou vazbu, jestli se tím někdo zabýval, nebo jaké tam jsou špatnosti, že je to třeba blbý nápad. Jinak třeba i já, protože jsem včera v Porubě byl, tak bych chtěl poděkovat policii a vůbec všem ochranným sborům, kteří tam byli, za velice profesionální přístup, jak k nám, tak i ke všem pacientům, kteří tam byli hodně dobře uklidňováni atd. Máte můj velký obdiv a děkuji Vám.

  T. Macura poděkoval panu Skalkovi za příspěvek a sdělil mu, že pokud s tím bude souhlasit tak na oba dotazy dostane písemnou odpověď, protože nepředpokládá, že by pan ředitel Šula byl teď připraven diskutovat na téma posílení linek. Sdělil, že tím nechce samozřejmě shazovat jeho kompetenci. Další dotazy k bodu č. 2 nebyly vzneseny, proto primátor ukončil projednávání tohoto bodu.“

  Připomínky a podněty občanů města

  T. Macura zahájil odpolední jednání zastupitelstva města a sdělil, že budou pokračovat bodem „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“. Sdělil, že jako první v řadě je přihlášen pan Radek Přepiora a předal mu slovo.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Nejprve mi prosím dovolte, abych vás informoval o velice pozitivně symbolické adventní události. Pro řadu lidí, kteří danou záležitost sledují po dlouhé roky, to znamenalo přelomový a doslova historický moment vzhledem k událostem na zdejším zastupitelstvu z let 2014 až 2018. Jistě jste zaznamenali, že zde na minulém zastupitelstvu v listopadu zaznělo pozvání ke vstřícnému jednání, které přednesl vážený pan primátor Macura směrem k váženému panu Přepiorovi. Takový krok byl vnímán oběma stranami jakožto další vysoce správné gentlemanské gesto, které směřovalo k vybudování nových a pevných mostů vzájemného respektu přes v určitých chvílích zjitřené výměny názorů, které tady probíhaly v minulém volebním období. Schůzka s váženým panem primátorem proběhla 3. prosince 2019 ve dvě hodiny odpoledne v jeho ostravské magistrátní pracovně. K podobnému setkání došlo na stejném místě takřka před pěti lety. Schůzka se nesla v poklidné adventní atmosféře oboustranného porozumění, troufnu si říct důvěry a vysoce empatického dialogu. Málokdy se totiž v dnešní vypjaté době stane, aby si dvě osobnosti dokázaly po minulých těžkých zkušenostech spolu upřímně v křesťanském duchu odpuštění podat ruce na usmířenou. Stalo se. Zázraky se skutečně dějí i v Ostravě. Schůzka mj. přinesla akceptaci celé řady pro-občanských návrhů, které by měly v Ostravě dále posilovat prvky přímé demokracie v rámci metody Kaizen a Overtonova okna, tedy širší zapojení občanů bez veřejných funkcí do správy svého města v mantinelech ústavního pořádku ČR a konkrétních možností nynější i připravované legislativy. Dále bych rád vyjádřil poděkování aktivním představitelům konstruktivní městské opozice za jejich práci pro Ostravany v letošním roce, kterou nyní reprezentují především kromě dvou vysoce zkušených a respektovaných právníků a lídrů, první z hnutí Ostravak, vážený pan Lukáš Semerák, druhý z KSČM, vážený pan Josef Babka, ale hlavně další dvě brilantně diskutující osobnosti s nesporným rétorickým talentem ze zastupitelského klubu Jednotných. Jde o váženého pana zastupitele statutárního města a Poruby a předsedu komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí, váženého pana Václava Kubína a váženého pana zastupitele statutárního města a Ostravy - Jihu a komisaře Rady statutárního města Ostravy, váženého pana Tomáše Raždíka. Velice vám děkuji. Jako další bod zde mám pozvánku pro všechny svobodomyslné občany včetně zastupitelů na dnešní jednání obvodního zastupitelstva v Ostravě Polance nad Odrou v pět hodin odpoledne. Bohužel v Polance došlo k tomu, že se zde určitým temným silám nelíbí slušně a věcně diskutující a vystupující občané, nelíbí se jim, že jsou pod palbou konstruktivně opozičních otázek a tak chtějí lidem nasadit náhubek prostřednictvím velice nepěkné změny jednacího řádu, která, pokud projde, bude reflektovat radikální posun směrem k omezení svobody slova a především nepřiměřené omezení ústavně garantovaných možností pro občany bez veřejné funkce, jak se podílet v dialogu se svými zastupiteli na správě svého obvodu. To vše 30 let od listopadu 1989. To vše v Ostravě, kde by k takovým věcem už skutečně docházet nemělo. Pokud budete mít chviličku času, tak přijďte prosím podpořit dobrou věc, aby mohl dále nerušeně pokračovat dialog občanů s místními politiky na zastupitelstvu tak, jak to bez problémů po sametové revoluci v Polance vždy fungovalo. Děkuji. Stále totiž platí, že nelze hájit velké ideály, pokud budou zkompromitovány ty malé. To, co považujeme za svaté, dává našim životům smysl. Lež se nestane pravdou, špatnost se nestane dobrem jen proto, že něco takového akceptuje většina. Závěrem děkuji všem, se kterými jsem měl tu čest zde na zastupitelstvu v letošním roce vést pro-občanský dialog, děkuji za to pozitivní, co se nám podařilo pro lidi dosáhnout. Přeji vám veselé Vánoce a úspěšný, Pánem Bohem požehnaný Nový rok 2020. Děkuji.

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvek.

  - - - - -

  T. Macura uvedl, že dalším přihlášeným do diskuze je pan Zděněk Skalka a předal mu slovo.

  Z. Skalka, občan města, řekl: „Ještě jednou vám přeji krásné dobré poledne. Já tam mám bod spalovnu, ale to už tady proběhlo. Velice krásně mě zaujal bod, že Ostrava podala i trestní oznámení, protože to, co teď v Praze se asi děje asi nemá obdoby. Děkuji vám. Ještě jsem tam nenapsal ještě druhý bod a za to se omlouvám, a to je takové postesknutí, že Ostrava nemá živý strom. Já pořád nechápu, že se tomu pořád vyhýbáme, protože jsem byl v Porubě a tam mají krásný živý strom. Já furt nechápu, proč se tomu město jakoby brání. Je mi to jakoby proti srsti a myslím si, že je více občanů, kteří by akvizovali, kdyby příští rok byl živý strom. Děkuji vám za vaši pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Skalkovi za návrh a námět. Na upřesnění k první části jeho příspěvku uvedl, že to není tak, že město Ostrava podalo trestní oznámení, nýbrž městská část Mariánské Hory a Hulváky se rozhodla podat žalobu na stát.

  - - - - -

  T. Macura sdělil, že dalším v řadě přihlášeným do diskuze je pan Jiří Štefka s názvem „Politická kultura č. VI.“ a předal mu slovo.

  J. Štefka, občan města, řekl: „Dobrý den, pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé, dnes bych chtěl diskutovat opět o politické kultuře. Je to zase dosti složité, protože se to týká vás všech, kteří tady dole v sále jste a jedná se o slib. Slib jste složili všichni v sále, ale bohužel jsou tam takové nějaké mezery, kdy není znát, jestli se řídíte slibem nebo vám je ten slib lhostejný. Začnu diskriminací plus 75. Jak je možné, že toto mohlo dojít až k ochránkyni lidských práv do Prahy. A jenom čistě taková malichernost ekologizace veřejné dopravy Ostrava Poruba. To je první bod. Druhý bod je lynč a cenzura. Položím panu primátorovi jednu otázku a promiňte, pan primátor chce vyskočit z kůže a následuje v dost velké části zastupitelů a pustili se do mě. Já jsem to samozřejmě vydržel. Mě to nedělá nějak tak problémy, ale následkem toho vznikla cenzura. Jak je možné, kdy my po třiceti letech, kdy se po návratu demokracie a svobody slova dopustíme cenzuru. A z toho se odvádí i potom ty stíny ve Slunečnici a nejen ve Slunečnici, protože předchůdci Slunečnice byl Domov důchodců na Kamenci a Domov důchodců na Čujkovově a ty byly sice o dost dříve, ale bylo to tam. Jak je možné, že už tehdy jste nevytvořili nebo nezpracovali nějaké opatření, aby se této situaci předcházelo. Čili nějakou šablonu, kde byste dbali i na ty lidi, na ty zaměstnance, kteří pečují o klienty domova důchodců, kteří potřebují zvýšenou péči a potřebují ji řádnou a ne liknavou, jak mnohdy se pracuje i tady, co se týká Zastupitelstva města Ostravy a tím je taky dáno, že si dovolí lídr za Českou stranu sociálně demokratickou spustit něco takového, co se týká Slunečnice – „dementní stařeny“. Jak si to může kandidát na hejtmana něco takového dovolit? Vždyť všichni jsme lidé, akorát s tím rozdílem, že někteří jsou staří, kteří potřebují trochu větší péči. Jak může někdo říct „dementní stařeny“? Tento člověk nemá v žádném případě co dělat na kandidátce. To by bylo k tomu bodu politická kultura. A teďka pane primátore dluh. Já jsem tady začátkem roku žádal o to, aby na zastávce Duha byl elektronický informátor odjezdů autobusů. Zmínka byla taková, že by toto bylo možné začátkem nebo v průběhu června, kdy se tyto informátory budou montovat, ale bohužel k tomu do dnešního dne nedošlo. Když je tam větší nával, tak je nás tam u těch jízdních řádů hodně a samozřejmě jeden přes druhého se vytláčí, takže to je takové, ne zrovna dobré. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám všem krásné Vánoce a hodně zdraví v Novém roce. “ Požádal o písemnou odpověď.

  T. Macura poděkoval panu Štefkovi za příspěvek.

  - - - - -

  T. Macura sdělil, že dalším přihlášeným do diskuze je pan Vít Mareček s tématem „Několik dotazů ostravským radním o komunální zdravotní politice a o generelu městské nemocnice“ a předal mu slovo.

  V. Mareček, občan města, řekl: „Děkuji, pane primátore. Vážené dámy zastupitelky, vážení pánové zastupitelé, vážení spoluobčané města Ostravy, rád bych položil několik dotazů ostravským radním, a to všem o komunální zdravotní politice a o generelu městské nemocnice. Za prvé na základě splnění jakých kritérií byla před pár měsíci nakonec vyplacena, a to v plné výši, roční cílová odměna xxxxxx Městské nemocnice Ostrava? A prosím vás, jaké číslo usnesení Rady statutárního města Ostravy má a kdy bylo toto usnesení přijato? A je prosím vás toto závažné usnesení rady veřejně dostupné občanům města Ostravy? A jak to, že si každý občan může vyhledat usnesení o udělení odměny, v řádu nižších desítek tisíc, každému řediteli ostravských důchoďáků a nelze nalézt usnesení o přiznání odměny, v řádu vyšších stovek tisíc, xxxxxxx městské nemocnice? Druhý dotaz. Proč byly peníze, vyčleněné na dostavbu, obnovu a rozvoj naší městské nemocnice (onen generel), tak nečekaně v září tohoto roku přesunuty na stavbu jakési koncertní haly? A prosím vás, co má pro občany větší prioritu nemocnice nebo hudba? A třetí dotaz. Proč nejsou občanům veřejně k dispozici zápisy ze zasedání výborů zastupitelstva či komisí rady? A proč když občan osloví s návrhem přímo předsedu v mém případě Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti Rady statutárního města Ostravy, proč mu neodpoví nikdo ze členů komise, nýbrž občan po čase obdrží zcela formální odpověď, napsanou jakýmsi subalterním úředníkem magistrátu. To je všechno děkuji. Já si myslím, že jednak dám tady nějaké sekretářce ty své dotazy, ale nicméně na některé dotazy byste mi mohli odpovědět. Minimálně proto, jaké číslo jednací, respektive jaké číslo usnesení rady má ta odměna panu xxxxxxxx městské nemocnice, protože to by neměl být tak velký problém, pokud tady sedí odpovědný ředitel magistrátu nebo nějaký jeho zástupce, tak by neměl být problém to číslo do minutky najít zvláště v době počítačů. Děkuji.“

  T. Macura poděkoval panu Marečkovi za jeho dotazy. K prvnímu dotazu sdělil, že pochybuje, že si někdo bude číslo jednací pamatovat, ale že určitě není problém na to odpovědět písemně, a sdělil, že na další dva dotazy mu odpoví. Řekl, že neví, odkud přišel k informaci, že by byla byť jen jedna koruna přesunuta z městské nemocnice na koncertní halu. Zdůraznil, že to je naprosto lživá informace a netuší, kdo ji šíří. Prostředky pro oba dva účely jsou právě proto, aby nedocházelo k jakémukoliv přesunu mezi nimi, jsou dlouhodobě v řádu let spořeny ve specializovaných účelových fondech, jejichž statut vyloženě zakazuje je použít na jakýkoliv jiný účel. Ubezpečil pana Marečka, že ani koruna nebyla vyvedena z fondu pro nemocnici na žádný jiný účel. K třetímu dotazu odpověděl, že záznamy z jednání výborů a komisí nejsou zveřejňovány, protože to nic nevyžaduje, žádný zákon, žádné usnesení, žádná vyhláška nepožaduje to, aby byly veřejně přístupné zápisy z výborů a komisí. Je to věc, kterou lze do budoucna zvážit, což nepopírá, ale pan Mareček nemusí vyjadřovat údiv, že to tak není. Sdělil, že tomu tak není, protože to žádný zákon neukládá a dosud se tento problém neřešil. Zopakoval, že na první dotaz dostane pan Mareček písemnou odpověď.

  V. Mareček, občan města, řekl: „Já bych byl rád, kdybyste mi odpověděli na všechny otázky písemně, ale zároveň……..primátor přerušil pana Marečka.

  T. Macura řekl panu Marečkovi, že mu zrovna na dva dotazy odpověděl, takže tím pádem je považuje za vyřešené.

  V. Mareček, občan města, řekl: „No, že je považujete vy za vyřešené, to ještě neznamená, že jsou vyřešené, pane primátore.“

  T. Macura poděkoval panu Marečkovi a řekl mu, že ho pan Mareček nebude školit z toho, co může a co nemůže. Zopakoval, že ty otázky odpověděl a odpoví je úplně stejně i písemně, jestli si to bude přát, ale odpověděl je nyní ústně, takže se do dalších odpovědí pouštět nebude. K otázce číslo jedna dostane samozřejmě písemnou odpověď.

  V. Mareček, občan města, řekl: „Pane primátore, já jsem vznesl velmi závažné dotazy a hlavně jak z obsahu, tak i ze způsobu vaši podrážděné odpovědi je naprosto jasné, že ty otázky jsou více závažné, než si mnozí v tomto sále uvědomují. Pane primátore…….“ Primátor přerušil pana Marečka.

  T. Macura řekl panu Marečkovi, že už nemá slovo, protože vyčerpal svých pět minut času, ale pokud má něco k věci….. Pan Mareček vstoupil panu primátorovi do řeči.

  V. Mareček, občan města, řekl: „Ty moje minuty jste mi vyčerpal vy, takže kdybyste dovolil, já bych………“

  T. Macura odebral panu Marečkovi slovo.

  V. Mareček, občan města, se dotázal, co na to říkají zastupitelé. Dále řekl: „Necháte si to líbit, že občanovi……………Primátor vstoupil panu Marečkovi do řeči.

  T. Macura panu Marečkovi řekl, že pokud dovolí, tak on řídí schůzi a odebral mu slovo, pokud tedy nemá nějaké doplnění svého předchozího dotazu.

  V. Mareček, občan města, řekl: „Dobře, já samozřejmě respektuji vaše právo porušovat platné zákony i dobré zvyky v tomto státě.“

  T. Macura poděkoval panu Marečkovi.

  V. Mareček, občan města, řekl: „Nemáte zač.“

  T. Macura sdělil, že tím vyčerpali všechny dotazy, připomínky a podněty občanů. Dále řekl, že je přihlášen do diskuze člen zastupitelstva města pan Raždík a předal mu slovo.

  T. Raždík řekl, že se omlouvá, ale že pan primátor pravděpodobně strávil včerejší večer řešením událostí v Porubě, takže chápe, že je asi unavený. Omluvil se a řekl, že má něco k činnostem města, a sice nerad, ale chtěl by se k tomu vyjádřit. Uvedl, že oslavili 30 let svobody od nabytí svobody a obává se, že o tuto svobodu opět přicházíme a město Ostrava pošlapalo svobodu za tento rok minimálně ve dvou případech. Sdělil, že dostal takový kalendář od strany Svobodných občanů, kde u každého dne je napsána nějaká významná událost, kdy občané nabyli svobody a vedlo to k prosperitě. Jenom pro srovnání, když uvedl, že to četl, tak ho napadla Ostrava. Dne 19. března 1931- povolení hazardu v Nevadě. Nevada povolila hazardní hry a mohl tak vzniknout takový Las Vegas, jak ho znají dnes. Růst životní úrovně, turismu, živé město a nespočet kasin, kde vám nediktují, jak máte nakládat se svými poctivě vydělanými penězi. Další datum 1. května 1990 – legalizace kurzových sázek. Legalizace kurzových sázek byla dalším důkazem nastupujícího svobodného podnikání. Ke svobodě ovšem patří i zodpovědnost. Kdo ji neměl, mohl špatně dopadnout. To však není chybou svobody. Sdělil, že se obává, že v letošním roce město pošlapalo svobodu, co se týkalo regulace hazardu a pošlapalo tím i městskou kasu, jak už o tom mluvili minule, tak to může být i 100 milionů korun nebo víc. Sdělil, že primátor říkal, že na vrcholu hazardního šílenství v Ostravě byly příjmy 270 miliónů korun. Za to mohli mít spousty věcí, občané mohli dělat to, co chtějí, mohli využívat svou svobodu a takto došlo k pošlapání svobody i městské kasy. Druhá věc, kterou vnímá jako pošlapání svobody, je samozřejmě regulace reklamy. Sdělil, že to je pošlapání svobody podnikání a svobody jednotlivce a peněz z prostředků soukromých osob, které budou muset investovat, protože město se rozhodlo, že ví, co je hezké, což osobně nepovažuje za svobodu.

  T. Macura poděkoval panu Raždíkovi za názor, i když neví, proč ho vyjadřuje zrovna v bodě, který je určen pro připomínky občanů města, kteří nejsou zastupiteli, ale samozřejmě tomu nic věcně nebrání. Dotázal se, zda se pan starosta Bochnia hlásí.

  P. Bochnia, starosta městského obvodu Polanka nad Odrou, řekl, že má potřebu se vyjádřit k příspěvku, ve kterém zazněl městský obvod Polanka. Sdělil, že je samozřejmě stejně jako pan Přepiora všechny srdečně zve na zastupitelstvo. Dále řekl, že chce pouze uvést na pravou míru to, že se opravdu nikde nepošlapává žádná svoboda tak, jak tady pan Přepiora vyčerpal přesně svých pět minut, tak už jedné opoziční zastupitelce došly nervy a dala návrh jednacího řádu v podstatě totožný, jako je jednací řád zastupitelstva města. Upřesnil, že i u nich tedy bude diskuzní příspěvek pro občana pět minut s tím, že starosta následně může další dvě minuty udělit na případné dotazy zastupitelů. Řekl, že toto chtěl pouze upřesnit, aby neměli pocit, že se v Polance děje opravdu něco zvláštního, protože se neděje. Oni o to neměli zájem a dokonce pan Přepiora o to omezení na minulém zastupitelstvu sám požádal.“ (Viz níže odpověď Váženého pana Mgr. Přepiory, jenž pana starostu upozornil, že špatně celou věc pochopil, neboť šlo o ironický odkaz na to, jak tristně vede pan starosta diskusi s občany během jednání obvodního zastupitelstva v Polance, pozn. autora.)

  T. Macura poděkoval panu starostovi za příspěvek a sdělil, že tímto končí bod dotazy, připomínky a podněty občanů města a řekl, že budou pokračovat v projednávání dalších materiálů tak, jak jsou řazeny do jednotlivých bloků, a to materiálem č. 46.“

  Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

  Diskuze:

  T. Raždík sdělil, že se opět omlouvá, ale ty poplatky, které město vybírá, musí vycházet z nějakých tržních principů. Poplatek za psa v řádu 1500 korun za psa, kdy chápe, že ti pejskaři psy venčí, musí se to házet někam do koše a ten koš musí město vynést, to chápe. Sdělil, že za odpad platí jeden člověk v Ostravě 500 korun a dotázal se, kolik vyprodukuje odpadu pes nebo jaké má veřejnost, město náklady s tím, že někdo vlastní psa. Sdělil, že se obává toho, že žádné a že to je pouze způsob, jak vytáhnout z lidí peníze, a to naprosto nepřiměřeným způsobem. Poděkoval starostovi Radvanic a Bartovic panu Boháčovi, který jako jediný se vydal správnou cestou a co se týká třeba majitelů psů, kteří bydlí v rodinném domě, tak tam nastavil ten poplatek na nulu. Je toho názoru, že tak to má být, protože si myslí, že pes, který běhá po zahradě, není žádný náklad pro obec nebo pro veřejnost obecně. Dotázal se, jestli město vychází z nějakých reálných nákladů při určování poplatku za psa.

  M. Štěpánek odpověděl, že ta situace je obdobná jako v minulém materiálu. Řekl, že v podstatě zastřešují legislativně návrhy jednotlivých obvodů, které si v tuto chvíli stanovují ty poplatky s ohledem na to, jaká je místní situace. Situace je asi opravdu jiná v momentě, kdy je to obvod tak říkajíc venkovského typu s převažující zástavbou rodinných domů a jiná, když je to třeba jádrová zástavba panelového typu, tak určitě zcela jinak dopadá to vlastnictví tohoto zvířete. Řekl panu Raždíkovi, že pokud má nějaký dotaz k nějakému konkrétnímu poplatku konkrétního obvodu, tak že je ho třeba směřovat na starostu, protože město ty věci zabalilo do jedné vyhlášky tak, aby platila na území města, a takto ji vydává. Nikoliv však, že by stanovovalo jednotlivým obvodům, kolik mají v kterých kategoriích vybírat.

  T. Macura doplnil, že na posledním Sboru starostů vyjádřili společnou vůli pracovat na tom, aby se ty podmínky pro pejsky respektive poplatky s tím spojené a výjimky s tím spojené, nějakým způsobem pokud možno koordinovaly a unifikovaly na území celého města napříč městskými obvody. Sdělil, že na to mají rok, protože novela vyhlášky bude otázkou až roku 2021, takže neví, jak to dopadne.

  D. Witosz k tématu uvedl, že pokud pana Raždíka zajímají náklady, tak třeba městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má přímo statistiku¨, kolik tun hovínek posbírá za rok. Má na to speciální techniku, aby to jejich pracovníci nemuseli sbírat rukama, takže to také něco stojí. Dále pochválil jejich občany, protože v posledních letech došlo ke snížení objemu posbíraných psích exkrementů v centu a je to opravdu výrazný postup a je to tím, že začali hovínka po svých čtyřnohých mazlíčcích sbírat. Uvedl, že jsou s tím náklady, a to nemalé náklady a kdyby ty náklady do toho nedávali, tak bohužel by se stalo to, že když vyjdou z radnice, tak by se jim mohlo stát něco nepříjemného.

  T. Raždík poděkoval panu Witoszovi za odpověď. Řekl, že naprosto souhlasí s tím, že když někdo produkuje nějaký odpad a město ho musí zlikvidovat, tak by měl platit, ale obává se, že 1500 korun za psa na Ostravě – Jihu, když má dva psy, tak ten poplatek vychází na 3 750 korun ročně. Uvedl, že osoba vyprodukuje odpad za 500 korun ročně, jak to vyčísluje město. Obává se, že likvidace odpadu ze psů je mnohonásobně předražená proto, aby město nebo obvody získaly nějaké peníze, a to je podle něho jediný důvod. Na Ostravě – Jihu je taky spousta rodinných domů, takže ti psi na těch zahradách neprodukují nic a ty poplatky tam stále jsou. Sdělil, že se opravdu obává toho, že je to plnění kas obvodů, protože jim chybí peníze. Osobně vidí spoustu věcí, které jsou zbytné, od čehož je nějaká diskuze, ale poplatek vnímá jako předražený a bude rád, když mu pan Witosz pošle konkrétní vyčíslení na jednoho psa, aby věděli načíslení na jednoho psa a aby věděli konkrétní náklady. Sdělil, že pan Witosz asi ví, kolik má Moravská Ostrava psů a kolik má ty náklady.

  T. Macura poděkoval panu Raždíkovi a řekl, že může samozřejmě kdykoliv navrhnout změnu, o které se bude hlasovat. Nikdo nepopírá, že ten poplatek nemá nákladovou, ale má regulační funkci, stejně jako na druhé straně poplatek za sběr a shromažďovaní odpadu, který platí lidé, zase naopak neodráží reálnou cenu těch nákladů, ale v tomto případě město naopak dotuje. Předpokládá, že u psů to není zapotřebí. Zopakoval, že samozřejmě může pan Raždík navrhnout změnu a klidně ten poplatek navrhnout nulový, ale pak by se na něm museli samozřejmě shodnout.

  P. Mika sdělil, že má technický dotaz. V materiálu je popsán ten sazebník a jsou tam písmena a) až j), přičemž příliš nerozumí písmenům i) až j) tzn., kde jsou vyjmenované některé obvody, které mají jakoby jiný poplatek podle toho, kolik obyvatel je na území jejich katastru obvodu. Řekl, že by to pochopil, kdyby ty první kolonky první a druhá a a) a b) nebyly vyplněné. Požádal o to, zda by mu to mohl někdo vysvětlit, protože to úplně nepochopil.

  M. Štěpánek řekl, že je to tvořeno tím, jaké návrhy předkládají různé městské obvody, takže se může stát, že třeba u toho písmene j) jsou to poplatky za druhé a další psy. Sdělil, že v některých městských obvodech to nerozlišují a v některých ano. K písmenu i) řekl, že teď není schopen z hlavy přesně říct, co je smyslem té regulace. Požádal pan Babku o vysvětlení k písmenu i), protože návrh vyhlášky byl projednán v právní komisi a obrátil se s žádostí o vysvětlení i případně na některého ze starostů městského obvodu, kterého se písmeno i) týká. Řekl, že opravdu neví, protože to pouze sumarizují, co vedlo předkladatele k jednotlivým písmenům, kdy u písmene j) to je jasné, ale k písmenu i) budou potřebovat nejspíš nějaké bližší vysvětlení.

  T. Macura se dotázal pana Jančálka vedoucího odboru financí a rozpočtu, jestli je schopen to vysvětlit. Mimo mikrofon dostal odpověď, že ne.

  P. Mika se dotázal, zda tam spíš nedošlo k chybě, protože podle jeho názoru by první dva sloupce měly být prázdné u těch obvodů, protože pokud oni říkají, že pokud je někdo na katastru jejich obvodu, tak platí tyto sazby a zároveň v písmenu a) je napsáno, že pokud je v rodinném domě, tak platí tolik a v bytovém domě tolik, tak se domnívá, že minimálně je to matoucí a v podstatě, kdyby si tu vyhlášku přečetl, tak vlastně neví, co platí na katastru těch městských obvodů, které jsou pod písmenem i) a j).

  T. Macura předal slovo starostovi městského obvodu Ostrava – Jih panu Bednářovi. (Pan Bednář nechtěl vstoupit do diskuze.)

  R. Vereš sdělil, že jestli to chápe dobře, tak to je na adrese úřadu, takže to budou lidé, kteří mají bydliště na úřadě, protože ti mají kategorii zvlášť.

  T. Macura řekl, že měl za to, že to pan starosta Bednář jde vysvětlit na mikrofon. (Pan starosta Bednář hovořil mimo mikrofon, nejde rozumět.) Řekl, že předpokládá, že je to tak, jak to řekl pan starosta Vereš. Nakonec řekl, že i pan tajemník to říká stejně a dotázal se, zda je to ještě třeba nějak dovysvětlit. Z řad zastupitelů se již nikdo nepřihlásil, a proto předal slovo panu Přepiorovi, který se přihlásil do diskuze k tomuto bodu.

  R. Přepiora, občan města, řekl: Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Opět Vám přeji pěkný den, vážené dámy a pánové. Navrhovaná novelizace předmětné vyhlášky stále počítá v čl. 4 s povinným označováním psů evidenčními známkami. Cituji: „Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá, či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa poplatníka. V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.“ Takto naformulované znění předmětného podzákonného předpisu platí v Ostravě v součinnosti s povinným čipováním, které zase upravuje až do 31.12.2019 místní vyhláška č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů. Chovatelé zde byli a zatím jsou nuceni povinně označovat svá zvířata dvakrát. Jednou trvale čipem a nádavkem podruhé známkou. Čipování nově řeší od 1. 1. 2020 zákon s dnes navrhovanou změnou ve výše citované vyhlášce, nicméně problém s dvojím značením přetrvá. Poukazovali jsme na tuto podivnou situaci v minulých letech v rámci podnětů občanů kolem necipujtenas.cz. Město nám většinou odpovědělo, že je to záležitost obvodů, což je na jedné straně pravda, nicméně vyhlášky s tématikou povinného známkování psů a také čipování i tetování schvalovalo zdejší zastupitelstvo. S tím také souvisí registrace. Poprosím tedy o sdělení, zda se nad tímto stavem město zamýšlelo a jaké řešení navrhlo, zda by tedy skutečně nestačilo pouze čipování, u dříve trvale označených psů tetování, a proč je nutné značit pejsky v Ostravě dvakrát. Podotýkám, že osobně s vynucováním povinného čipování nesouhlasím, nicméně respektuji názor jiných. Řešením, které ovšem nelze učinit na zdejší městské úrovni, nýbrž v Parlamentu, je celková detailní změna systému. Závěrem bych se vás rád zeptal, jakou změnu úhrady sazeb poplatku za psy požadovaly městské obvody Ostrava - Polanka nad Odrou a Radvanice a Bartovice. Tedy zda snížení, zrušení, nebo naopak zvýšení a jaké. Děkuji vám za odpověď a jenom v krátkosti se vyjádřím k tomu, co řekl pan starosta, protože ho jmenoval. Řekl, že navrhoval určitou úpravu jednacího řádu opravdu pod velkým stresem, protože mi nedovolil dopovědět můj diskuzní příspěvek na zastupitelstvu a bylo to ironicky míněno. Právě když se podíváte do zápisu, tak tam je ten dodatek, že je to jako ironie k tomu, že slavíme 30 let od sametové revoluce. Takže pane starosto, někdy bych poprosil třeba, abyste se více inspiroval od pana primátora Macury, který neříkám dneska a vždycky, ale v předchozím dejme tomu v listopadu, v říjnu perfektně vede toto jednání zastupitelstva a já se domnívám, že…..“ (Primátor naznačil panu Přepiorovi, aby ukončil svůj příspěvek.) Pokračoval slovy: „Já rozumím, už končím. Děkuji, pane primátore.

  T. Macura řekl, že neví, zda chce pan náměstek reagovat na dotaz, který zazněl.

  M. Štěpánek sdělil, že by v tuto chvíli nechal ten článek 4 tak, jak je, protože je to zaběhlá praxe a mohou v průběhu roku vyhodnotit i na Sboru starostů, jak situace probíhá s tím, jak nabíhá nový zákon o čipování psů a pokud se ukáže, že je to nadbytečné, tak je toho názoru, že nikdo z nich nebude trvat na tom, aby to tam bylo dvakrát. Pokud se naopak ukáže, že to nějaký smysl má, tak by to ve vyhlášce zůstalo. Uvedl, že si ponechají rok, aby viděli, jaká je praxe a podle toho se potom rozhodnou ve vyhlášce na příští rok.

  Č. Koller uvedl, že poplatníkem poplatku je držitel psa - osoba, která je v obci přihlášena, jedná se o osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, v případě cizinců atd. Dotázal se, zda když si někdo pronajme objekt k bydlení a nemá tam trvalý pobyt a má psa, zda je od poplatku osvobozen.

  T. Macura poděkoval za dotaz a požádal o odpověď.

  A. Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice, sdělil, že se vyjádří k otázkám, které zazněly. Sdělil, že už panu Mikovi vysvětloval, že písmena i) a j) jsou dobře, protože několik městských obvodů požadovalo placení psů i za obyvatele, kteří jsou hlášeni i na trvalém pobytu na radnici a jenom některé městské obvody požadovaly placení za druhého a každého dalšího psa, také za obyvatele hlášené na radnici. Vzhledem k tomu, že ten počet je jiný, tak proto jsou tam dvě písmena. Co se týká toho poplatku za psa, tak je to o dani a poplatku a pes se platí tam, kde má jeho majitel trvalý pobyt a ne tam, kde se pes nachází. Pes se má nacházet u svého majitele a ten má někde trvalý pobyt, a proto podle toho, kde má majitel trvalý pobyt, tak platí daně a poplatky.

  Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení, hlasovalo 46 pro, 1 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0628/ZM1822/11.

  Návrh rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020 (bez rozpočtů městských obvodů) /.../.

  T. Macura požádal o další případné návrhy, než začnou případně hlasovat o těch, které případně zazněly. Z řad zastupitelů se již nikdo nepřihlásil, a proto předal slovo občanovi města panu Radku Přepiorovi.

  R. Přepiora, občan města, řekl: Děkuji, váženému panu primátorovi, za udělení slova. Já vám opět přeji pěkný den, vážené dámy a pánové. Tradičně se zde po několik let v rámci projednávání rozpočtu dotazuji na velmi důležité téma, které se dotýká vlastně každého obyvatele Ostravy. Poprosil bych tedy prostřednictvím váženého pana primátora vážené tvůrce rozpočtu o zodpovězení mých dotazů také letos. Děkuji. Můžete prosím občanům garantovat, že město dodrží podle předloženého usnesení navrhovaný vyrovnaný rozpočet a že bude nadále pokračovat snižování městské dluhové zátěže? Lze občanům přislíbit, že v roce 2020 nedojde ke zvyšování jakýchkoliv daní a poplatků, na které má město vliv? Dále bych poprosil pana primátora o odpověď, protože dneska zmínil určitý graf dotací vůči obvodům, takže můj dotaz by zněl na konkrétní obvod, a to Ostravu Polanku nad Odrou, o kolik se v čase zvýšily dotace pro tento obvod a zda se dá říci, že má tento obvod dostatečné prostředky od města. Velice vám děkuji za odpovědi.

  T. Macura řekl, že se pokusí odpovědět na otázky pana Přepiory, aby si nemuseli zbytečně dopisovat. K třetí otázce odpověděl, že již dopředu říká, že tam mu pošlou písemnou odpověď, protože on má ten graf pouze za všechny městské obvody dohromady a nemá zvlášť za Polanku. K dotazu, jestli má kterýkoliv městský obvod dostatečné peníze, řekl, že to je velmi sugestivní otázka, protože logická odpověď je, že ne, protože kdo by neužil ještě víc peněz, než dostává. Podstatné je, že se dotace městským obvodům skutečně za posledních pět let zdvojnásobily v absolutních číslech, a to se určitě týká i Polanky nad Odrou s tím navíc, že to městské obvody mají garantováno statutem, což tady nikdy nebylo. Uvedl, že přímo ve statutu jsou napsány procentní částky z celkových příjmů města, které směřují k městským obvodům. Zopakoval, že ten poslední dotaz bude zodpovězen písemně. K dotazu týkající se toho, zda dojde nebo nedojde ke zvyšování místních daní a poplatků, řekl, že se zavázali, že v tomto volebním období nebudou zvyšovat místní daně a poplatky, tedy ty, které se týkají občanů. Výjimkou jsou poplatky, kde poplatníkem není občan města, jako například byl ten poplatek z pobytu, který platí návštěvník města. Pokud se pan Přepiora ptá výslovně na věci jako např. daň z nemovitostí, nebo poplatek za odpad a další poplatky jejichž názvy ho teď nenapadají, ale to jsou asi ty dva hlavní, které mají hlavní dopad, tak ty se zvyšovat nebudou, a to ani v roce 2020 a pevně věří, že ani v roce 2021. Sdělil, že tím nechce určitě říct, že se nezvýší nikdy do budoucna, protože zejména ten poplatek za komunální odpad, kdy dojde ke změně legislativy na celonárodní úrovni a dojde až ke ztrojnásobení nákladů na skládkování z dnešních pěti set korun za tunu až na tisíc pět set korun na tunu, tak buď město si bude muset říct, že to bude dotovat těm občanům v míře daleko větší než dosud a nebo to promítne v nějaké výši do úpravy poplatku, ale pevně věří, že se to netýká ani toho roku 2020, ani roku 2021. Co se týká dlouhodobé zátěže, řekl, že tady nebude ta odpověď jednoznačná, protože předpokládají, že by načerpali nějaké bankovní úvěry, nicméně v rozsahu, který v žádném případě nebude znamenat neúměrné zadlužení města. Pro informaci sdělil, že dluhový strop pro obce, který je stanovený zjednodušeně řečeno pravidly, které nastavila vláda, je 60 %, což znamená, že dluh může činit maximálně 60 % příjmů města v čtyřletém průměru. Ostrava má v tuto chvíli poměr dluhu versus příjmy města nižší než 20 %, tzn. ani ne třetinový proti tomu maximálnímu rozsahu. Sdělil, že Ostrava je nejméně zadlužené velké město v České republice, a to jak absolutně, tak i relativně. V tomto roce předpokládají, že by začali jednat o nových úvěrových linkách nejspíš u Evropské investiční banky, ale skutečně v takovém rozsahu, aby neohrozili v žádném případě bonitu města a nezpůsobili nějaký ekonomický problém. Nakonec zopakoval, že poslední dotaz bude zodpovězen písemně. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, a proto primátor zrekapituloval, že evidují návrhy o kterých by mělo být hlasováno jednotlivě a řekl, že to bude číst a budou o nich jednotlivě hlasovat. Omluvil se za to, že bude ty návrhy trochu parafrázovat a požádal předkladatele návrhů, aby v případě, že by parafrázoval příliš, udělali korekci. Sdělil, že eviduje čtyři návrhy od pana Víta Macháčka. První návrh se týkal odboru majetkového, a sice snížit alokovanou částku na zpracování koncepce bydlení o jeden milion korun s tím, že by se ta koncepce měla zpracovat interně, ale dopad do rozpočtu dal mínus jeden milion korun v položce koncepce bydlení.“

  Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013.

  Primátor sdělil, že k tomuto bodu je přihlášen pan Radek Přepiora a předal mu slovo.

  Diskuze:

  R. Přepiora, občan města, řekl: Děkuji váženému panu primátorovi, za udělení slova. Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové. Podle důvodové zprávy k právě projednávanému bodu nelze od 1. 1. 2020 ukládat povinnost označování psů čipem vyhláškou, tzn. podzákonným předpisem, jelikož takovou věc již řeší veterinární zákon. Předkládaný návrh vyhlášky ponechává v platnosti tu její část, týkající se evidence chovatelů psů, kterou neruší. Zrušuje pouze text vyhlášky, kterou od 1. 1. 2020 upravuje již zmíněný veterinární zákon. Občané se proto ptají, jak bude probíhat systém kontroly pejskařů vzhledem k povinnostem městské policie. Pokud bych to měl říci lidsky, tedy kdo bude nyní v Ostravě kontrolovat pejskům čipy? Strážníci, odchytová služba, státní policie, veterináři, státní veterinární správa, úředníci prostřednictvím sdělení čísla čipu zapsaného na dokladu o očkování nebo snad eko-aktivistky z Prahy, které budou jezdit kontrolovat lidem jejich pejsky až do Ostravy? Lidé se na to opakovaně dotazují například prostřednictvím necipujtenas.cz, tedy co se bude přesně dít pro majitele pejsků v Ostravě od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2022, a jaké vzniknou pro občany nové povinnosti v rámci zachování principu předvídatelnosti práva a právní jistoty. Děkuji vám za odpověď.

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi a požádal náměstkyni primátora paní Šebestovou o odpověď.

  K. Šebestová sdělila, že celou problematiku diskutovali s městskou policií. Uvedla, že potom nechá řediteli městské policie prostor na doplnění. Uvedla, že městská policie bude od 1. 1. 2020 kontrolovat, zda ten pes je nahlášený na obec a při té příležitosti může samozřejmě zkontrolovat, jestli je pes čipovaný. Pokud tomu tak nebude, tak vyzve veterinární správu nebo podá podnět právě veterinární správě a ta už potom bude majitele psa kontaktovat. Požádala pana ředitele o krátké doplnění.

  M. Plaček, ředitel Městské policie Ostrava, řekl, že je to přesně tak, jak to říkala náměstkyně primátora. Co se týká kontroly veterinárního zákona, tak ta přísluší pouze Krajské veterinární správě. Sdělil, že samozřejmě budou kontrolovat platnost obecně závazných vyhlášek, kdy strážníci jsou samozřejmě vybaveni čtečkou týkající se psů. Pokud v rámci této kontroly zjistí, nějaký nedostatek, tak nemohou sice věc vyřešit hned na místě, ale jsou schopni to zadokumentovat a postoupit příslušnému správnímu orgánu.

  V. Kubín se přihlásil s technickým dotazem. Dotázal se na to, za kým půjdou náklady kontroly v tom případě, když městská policie začne kontrolovat povinnost, kterou má veterinární správa. Sdělil, že mu jde například o nákup nových čteček, o baterie nebo akumulátory, kterými čtečky disponují. Uvedl, že to odečítání a vůbec ta manipulace s tím odečítáním nese nějaké náklady a dotázal se na to, kdo je ponese, zda je ponese městská policie nebo veterinární správa. Když se jim například pokazí čtečka, jestli požádají město o novou čtečku nebo požádají veterinární správu, aby jim ji vyměnila a doplnila.

  M. Plaček odpověděl, že neví, zda pana Kubína dost dobře pochopil. Co se týká čteček, řekl, že jsou jimi vybaveni a co se týká baterií a náhradních článků, tak ty jsou samozřejmě za městskou policií.

  T. Macura doplnil, že smyslem té kontroly, zda pes je očipován nebo není, není jenom prosté získání nějakého důvodu pro pokutování člověka, kteráž to pravomoc nebude nadále dána, protože obecně závaznou vyhláškou už není možné stanovit tu povinnost mít psa očipovaného. Kontrola má mimo jiné preventivní funkci, která má pozitivní vliv na náklady města v tom smyslu, že pakliže by všichni psi byli očipovaní, tak se výrazně sníží náklady na provoz městského útulku, kde zjišťují, že významná většina psů není očipovaná a není možno dohledat majitele. Sdělil, že jednak ty náklady na kontrolu psa čtečkou budou marginální ve vztahu k celkovým nákladům městské policie, ale i ty marginální náklady budou mít svůj ekonomický efekt v jakési preventivní funkci směřující ne k zvyšování nákladů na provoz městského útulku, takže jsou odůvodnitelné z pozice rozpočtu městské policie potažmo města.

  Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0675/ZM1822/11.

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

  Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 29. ledna 2020.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy_of_11.Zmzpiskopie.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20191211/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory, korespondence a telefonáty s občany.

  Dokument ke stažení v PDF:

   

 • 7. prosince 2019: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 13. listopadu 2019 (viz dokument níže).

  Občané mohli sledovat chování zastupitelstva v rámci poskytování veřejné informační služby během listopadu 2019 v přímém přenosu a HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému. Po provedené anonymizaci osobních údajů pak byl lidem na městských internetových stránkách k dispozici také archivovaný audiovizuální záznam s možností velice komfortního rychlého shlédnutí třeba jen konkrétní části videa (dle projednávaných témat a vystupujících osobností), která veřejnost zaujala.

  Zápis převážně prezentuje „vlídnou lidskou tvář“ nového městského vedení vzhledem k většině přednesených diskusních příspěvků oprávněných občanů.

  Bohužel je v něm opět patrná výjimka v případě reakce řídícího jednání ZSMO na vyjádření Váženého občana Jiřího Štefky ke zcenzurovanému zápisu.

  Celkově, mimo výše uvedenou situaci, však pokračovala předchozí mnohaměsíční pozoruhodná pozitivní změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA, (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly většinou pečlivě řešeny. Lidé dostanou v zákonných lhůtách profesionální odpovědí ať již ústně nebo později písemně.

  K přelomovým a doslova historickým momentům (vzhledem k událostem na ZSMO z let 2014 až 2018; Necipujtenas.CZ o nich rozsáhle informovalo) patřilo pozvání ke vstřícnému jednání, které veřejně přednesl na zastupitelstvu Vážený pan primátor Macura směrem k Váženému Mgr. Přepiorovi (šéfeditor Necipujtenas.CZ). Tento pozitivní krok byl vnímán oběma stranami jakožto další vysoce správné gentlemanské gesto, které směřovalo k vybudování nových a pevných mostů vzájemného respektu přes v určitých chvílích zjitřené výměny názorů, které probíhaly na zastupitelstvu v minulém volebním období. – Schůzka s Váženým panem primátorem posléze skutečně proběhla 3. prosince 2019 ve 14:00 hod. v jeho ostravské magistrátní pracovně (k podobnému setkání došlo na stejném místě takřka před pěti lety). Nesla se v poklidné adventní atmosféře oboustranného porozumění, důvěry a vysoce empatického dialogu. Málokdy se totiž v dnešní vypjaté době stane, aby si dvě významné osobnosti dokázaly po minulých těžkých zkušenostech spolu upřímně v křesťanském duchu odpuštění podat ruce na usmířenou. („Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.“ Efeským 4:32). Zázraky se skutečně dějí – i v Ostravě. – Schůzka mj. přinesla akceptaci celé řady pro-občanských návrhů, které by měly dále posilovat prvky přímé demokracie v rámci metody KaizenOvertonova okna, tedy širší zapojení občanů bez veřejných funkcí do správy svého města v mantinelech ústavního pořádku ČR a konkrétních možností nynější i připravované legislativy.

  Role aktivní/konstruktivní opozice se chopili během listopadového jednání ZSMO kromě dvou vysoce zkušených/respektovaných právníků a lídrů (první z hnutí Ostravak: JUDr. Lukáš Semerák; druhý z KSČM: JUDr. Josef Babka) především další dvě brilantně diskutující osobnosti s nesporným rétorickým talentem ze zastupitelského klubu Jednotných: Vážený pan zastupitel (statutární město a Poruba) a předseda komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Václav Kubín a Vážený pan zastupitel (statutární město a Ostrava - Jih) a komisař Rady statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Raždík. Výše uvedené významné osobnosti, zastupitelé, komisaři a také diskutující občané bez zastupitelského mandátu se zabývali mj. následujícími tématy:

  – Nepřijatelná cenzura zápisu z říjnového jednání statutárního zastupitelstva, která dostala navíc velmi podivuhodné právní zdůvodnění a vyvolala v předvečer třicetiletého výročí pádu totalitního režimu z roku 1989 oprávněné obavy z potlačování nepříjemných názorů opozičních zastupitelů; související podnět k prověření celé věci na MV ČR oznámil Vážený oprávněný/dotčený občan Jiří Štefka.

  – Děsivá bezpečnostní situace v prostoru ostravského hlavního nádraží a nedostatečné návrhy městského vedení na její systémové řešení.

  – Nelehké soužití většinové populace v Ostravě s místními menšinami.

  – Následky navrhovaného opatření zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do Ostravy.

  – Těžko pochopitelná podpora části městského vedení pro užívání návykových a psychotropních látek v politice při výkonu zodpovědných veřejných funkcí, což je prý důležité dokonce z dějinného úhlu pohledu.

  – Tristní situace Moravskoslezského inovačního centra.

  Smlouva o výpůjčce s Liberty Ostrava a.s. a experimentování s výsadbou vysoce odolné zeleně vůči nejrůznějším formám znečištění životního prostředí.

  Nejasnosti kolem kupních smluv a využívání veřejných komunikací na soukromých pozemcích; právo občanů na finanční kompenzace.

  Hospodaření společnosti VÍTKOVICE ARÉNA.

  Pozvánka na komentovanou prohlídku Kunčic.

  Splnění prohlášení Váženého pana primátora: informování občanů v periodiku Ostravská radnice o možnosti sledování jednání zastupitelstva on-line na webu ostrava.cz.

  – Vystoupení Váženého pana primátora Macury v ČT 10. 11. 2019 v pořadu Otázky Václava Moravce a také jeho historické setkání s žijícími polistopadovými primátory Ostravy.

  – Plnění veřejných závazků politiků: stav očipování někdejšího ostravského Váženého pana primátora Ing. Kajnara, průkopníka implantací RFID transpondérů do živých těl psů a především lidí.

  – Potrestání pachatelů, kteří v říjnu 2019 pomalovali Památník Rudé armády v Komenského sadech a přijetí opatření, aby k tomu v budoucnu nedocházelo.

  – Situace vozového parku ostravské MHD.

  – Daňová zátěž a zabraňování ne-nutnému zadlužování.

  – Nejasnosti kolem spravedlnosti a vhodnosti financování církevních kulturních památek vzhledem k již realizovaným výdajům státního, krajského i městského rozpočtu.

  Výkup akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva města.

  Primátor informoval, že zápis z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 16.10.2019, byl ověřovateli zápisu paní Janou Vajdíkovou a panem Jiřím Vávrou podepsán a byl vyložen k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí magistrátu a zveřejněn na webových stránkách města. Sdělil, že proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky, proto se pokládá za schválený.

  Diskuze: V. Kubín uvedl, že všichni, kteří byli přítomni na minulém zasedání zastupitelstva, vědí, že ho minule citlivá a dle jeho přesvědčení zcela nemístná poznámka diskutujícího občana směřovaná na pana primátora doslova zvedla ze židle a měl co dělat, aby sál neopustil. Byla to však situace, která, ať si jim to líbí nebo ne, reálně nastala, byla zaznamenána na mikrofony, kamerami a později měla být v zápise. Řekl, že po tomto incidentu mu bylo doslova fyzicky nevolno a že se odvážil znovu kouknout a pokusit se zanalyzovat tuto situaci až po mnoha dnech či týdnech. Byl překvapen, když tyto inkriminované statě, i když jakkoliv necitlivé a nepříjemné, v zápise nenašel, resp. našel vykřížkované a na audiovizuálním záznamu ztlumené. Byl vždy přesvědčen, že tyto dokumenty mají zůstat zachovány jako celek, ať se v sále děje, co se děje. Dotázal se, co je skutečnou příčinou tohoto zakřížkování, resp. utlumení audiovizuálního záznamu, jestliže se nejedná o technickou závadu, kdo je pověřen k takovému cenzurnímu aktu. Požádal, aby to nebrali jako osobní útok, ale chtěl by znát pravidla pro práci při nakládání se záznamy ze schůzí a předejít tomu, aby byl třeba jednou zaslepen nějaký nepříjemný názor opozice. Poděkoval za odpověď.

  T. Macura sdělil, že nechá odpovědět paní Kolkovou, vedoucí legislativního a právního odboru.

  R. Kolková odpověděla, že se touto záležitostí na LPO zabývali a ta anonymizace byla důležitá z toho důvodu, aby zabránili úniků osobních údajů rodinného příslušníka pana primátora.

  T. Macura sdělil, že neví, zda odpověď paní vedoucí postačuje, nebo zda chce pan Kubín nějak rozvinout svůj dotaz. Poznamenal, že předpokládá, že jde o ochranu osobních údajů a že do toho zápisu opravdu nezasahoval. Předal slovo panu Štefkovi z řad občanů, který se přihlásil do diskuze a dodal, že doufá, že jeho dnešní vystoupení bude v trochu jiném duchu než posledně.

  J. Štefka, občan města Ostravy, řekl: „Dobrý den, pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé. Já si myslím, že pan Kubín už řekl zcela vše vyjma toho, že já jsem se nijak neprovinil, co se týká vůči Vám a položení otázky. Ta zněla, jak zněla a nebyla proti Vám nijak vulgárně vedena, jenom čistý dotaz a na takový dotaz já jako občan mám i ve skutečnosti právo. Takže podle toho práva, které mám, by se mělo taky jednat a mělo by to být v záznamu nebo v zápise v plném znění. Děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl panu Štefkovi, že na posledním zastupitelstvu vystoupil s příspěvkem o politické kultuře, zachoval se jako totální hulvát a on doufal, že jeho dnešní příspěvek využije k možnosti omluvy za jeho poslední vystoupení. Dodal, že pan Štefka kroutí hlavou, takže je na tom ještě hůře, než si myslel a že to bere na vědomí. /.../

  Informace o činnosti orgánů města. /.../

  V. Kubín sdělil, že se svým dotazem začne ze široka. Dále řekl, že se píše 21. červenec 2017 a známý redaktor časopisu Reflex xxxx xx xxxxxxx přijíždí do Ostravy na vyhlášený festival Colours of Ostrava. Jako vstupní bod do města Ostravy zvolil xxxx xx xxxxxxx Hlavní nádraží v Ostravě-Přívoze. Svým entrée a později i odjezdem byl tak šokován, že ihned 24. července 2017 publikuje na webu reflex.cz své zážitky z ostravské „metropole“. Odcitoval malou část textu xxxxxx xx xxxxxxxx: „Zase jsem musel vystrčit nos ze své oblíbené pražské kavárny a zase mne překvapilo, jak jsou pachy reality ve skutečnosti ostré až odpudivé. Tak odpudivé, že si to z té kavárny nejde uvědomit. Kdybych žil v Ostravě, mám asi úplně jiný pohled na romskou problematiku, než ho mám teď – s tím, že bydlím na Praze 6. Dojel jsem v pátek do Ostravy a jako správný závislák jsem si potřeboval nejdřív dát cigaretu. I vyšel jsem před nádraží, kde mají vyznačené místo pro kouření, a zaváhal. Stála tam totiž skupina hlučících Romů a byli opravdu úplně jiní než ti moji romští přátelé z Prahy. Ti lidé postávající v kuřáckém koutku byli poloobnažení ve špinavých hadrech, řvali, děti kolem nich ječely a lítaly zcela bez ohledu na vycházející davy cestujících přijíždějících na Colours. Přestože byl bílý den a lidí kolem jak máku, já jsem si prostě z hlediska osobní bezpečnosti netroufl mezi tu skupinku s cigaretou jít a radši jsem odešel sto metrů, až jsem se dostal zpod zastřešené plochy, kde se myslím smí kouřit jen na tom vyhrazeném místě. Bez přehánění jsem se jich bál. Byla to ucelená a nepřátelská tlupa. No a konečně když jsem odjížděl, tak jsem sešel po schodech dolů na nástupiště ostravského nádraží a tam byla další tlupa. Řev, hemžení dětí a okolo nich mnohametrový odstup, kam se uchýlili ostatní cestující. Zvážil jsem všechny okolnosti a odešel na samý konec nástupiště. Opět to byli příslušníci nějaké jiné a jednodušší, agresivnější a méně autoregulované kultury. Lidé, kteří jednají podle momentální emoce a bez ohledu na důsledky. A z toho jde strach.“ Sdělil, že to byla citace článku xxxxxx xx xxxxxxxx publikovaného v Reflexu 24. července 2017. Dále požádal, aby se přesunuli v čase o více než dva roky dále, konkrétně do minulé soboty 9. 11. 2019 k času 20.30, místo stejné, tj. Hlavní nádraží. Jak později pochopil, i osazenstvo budovy a prostoru před budovou se také za dva roky moc nezměnilo. Jen nepřijíždí xxxx xx xxxxxxx na Colours, ale pouze on Václav Kubín zde čeká na příjezd své partnerky a její zahraniční kolegyně v tomto prostoru. Zpravidla ženu vyzvedává na svinovském nádraží. Tentokrát mají plány poblíž centra a navíc pak vezou kolegyni domů za Havířov, takže volí místo vyzvednutí Ostrava Hlavní nádraží. Po dvacáté hodině je na místě jako nikotinový nezávislák, cigaretu nepotřebuje, proto jde rovnou do budovy. Co se děje před budovou, trefně popsal xxxx xx xxxxxxx. Skupina hlučících romských dětí ve věku 6-12 let, připomněl, že je čas 20.30 hod., řvoucích na celé okolí, házejíce po sobě kelímky a lahve a válející se i přes značný chlad a zaneřáděnost prostoru po holé zemi. Ostatní čekající se asi v obavách shromáždili v hale pod schody na nástupiště a dělali, jako že nic nevidí a neslyší. Dodal si odvahy více než tenkrát před dvěma lety xxxx xx xxxxxxx a požádal omladinu, aby si šli dělat binec jinam. Reakce dětí byla, jak jistě všichni kolegové tuší, velmi tvrdá, agresivní a vulgární. Citovat to nebude. Pak se k němu přidal jeden postarší odvážný pán, kterému děti odpověděly náznakem kopulačních pohybů a rukama na místech ala Michael Jackson ve svých klipech s komentáři opět nepublikovatelnými. Ochranka nikde, městská policie nikde, státní policie nikde, a to má služebnu na dohled Hlavního nádraží. Toto ho již dožralo a šel se dotázat pracovnice na informacích Českých drah, zdali ji toto nevadí a jak je možné, že je nádraží ve smyslu jakéhokoliv zabezpečení klidu a bezpečnosti cestujících zcela bezprizorní. Odpověď této bez nadsázky hrdinky, protože pracovat v takovýchto podmínkách, je opravdu očistec, odcitoval: „To je nekonečný příběh. To se tu děje neustále.“ Rezignovaný a za neustálého řevu progresivní omladiny se přesunul pod schodiště mezi tzv. hodné lidi, čekat holky relativně v bezpečí. Bezpečí ale vypadá zcela jinak. V tom si vzpomněl na článek xxxxxx xx xxxxxxxx dva roky starý, který odcitoval, a uvědomil si tu bezmoc, tu hanbu, že každý návštěvník jako první, co vidí z naší „metropole“ při volbě Hlavního nádraží jako vstupní brány do města Ostravy, jsou různé skupinky individuí a hlavně nemožnost se dovolat jakékoliv nápravy. Na těchto dvou příbězích popsaných s odstupem dvou let vidí, že situace je pravděpodobně stále tristní a tak se ptá, asi pana primátora jako pomyslného lodivoda naší „metropole“: „Pane primátore, víte o tomto problému? Jestliže ano, má město nějaký plán řešení? Jedná město o tomto problému s Českými drahami nebo s firmou Železniční dopravní cesty? Neuvažuje město o permanentním monitoringu takto důležitého a strategického prostoru? Jak je možné, že jsem v prostoru před nádražní budovou narazil jen na skupinky individuí zjevně pod vlivem drog nebo alkoholu, na hulákající romskou omladinu a bezdomovce, nikoliv však na státní či městskou policii nebo ochranku i přesto, že podle pracovnice jsou podobné výjevy na denním nebo nočním pořádku? Má město Ostrava třeba ve spolupráci s ostatními dotčenými subjekty nějaký plán na řešení tohoto problému?“ Poděkoval za odpovědi.

  T. Macura poděkoval panu Kubínovi za obsáhlý příspěvek. Řekl, že nebude tvrdit, že mají jasný plán, kterým se dá tento problém, nešvar, o kterém ví, vymýtit v krátkodobém horizontu. Otázku bezpečnosti na Hlavním nádraží a nejenom tam se snaží řešit ve spolupráci se zmíněným vlastníkem dopravní budovy, což je Správa železniční a dopravní cesty, kdy kompetence města jsou před budovou a jejich kompetence jsou uvnitř budovy. Ty kroky, a souhlasí s panem Kubínem, zatím nemají nějaký zásadní viditelný efekt. Dále řekl, že se v té věci poměrně nedávno obrátil i na ředitele Městské policie Ostrava pana Plačka, a poznamenal, že sám na Hlavní nádraží chodí a ví, co se tam děje, se žádostí o intenzivnější monitoring lokality před nádražím. Požádal ředitele Městské policie Ostrava, aby je informoval o tom, co se před Hlavním nádražím děje a jaké případné kroky je možno učinit, aby ta situace byla lepší.

  M. Plaček hovořil o situaci, kterou popisoval pan Kubín. Řekl, že s panem primátorem v této věci komunikovali, v okolí Hlavního nádraží mají navýšený výkon služby, kde i v součinnosti s Policií ČR průběžně monitorují stav veřejného pořádku. Za této situace maximálně využívají kamerový systém, mají tam nepřetržitý provoz, kdy strážník monitoruje situaci a v případě, že na místě v tu danou chvilku není momentálně hlídka, okamžitě na situaci reaguje a na místo hlídku vysílá. Řekl, že není schopen v tuto chvíli říct panu Kubínovi konkrétní termín 9. 11., v každém případě se ale na tu situaci podívá.

  V. Kubín poděkoval za odpovědi. Sdělil, že bydlel dva měsíce v Brooklynu v Americe, kde byl snad jediný bílý obyvatel a cítil se mnohem bezpečněji než na tom Hlavním nádraží. Řekl, že ho to tak dožralo a cítil se tak ohrožený, že tiskl tašku k sobě a modlil se, ať přijede vlak, který měl 20 minut zpoždění. Když si vzpomněl na slova xxxxxx xx xxxxxxxx, který to psal před více než dvěma lety, tak mu přijde, že to je jakoby tristní. Sdělil, že nebude analyzovat nebo hodnotit dobu, která byla ještě předtím, než napsal xxxxxxx ten článek, ale už to je asi léta a neřešení tohoto vstupního image, toho, co ti lidé vidí, protože ta zahraniční kolegyně se ptala, jak je to možné, tak celou cestu do Havířova se snažili vydiskutovat to, jak je toto možné, že někdo něco může, někdo něco nemůže. Jde mu o to, když k někomu přijede návštěva, aby se ta návštěva hned ze startu při výstupu na nástupiště necítila ohroženěji než v tom pomyslném Bronxu.

  T. Macura sdělil, že nechce zlehčovat to, co říká pan Kubín, pokud má takovou zkušenost. Dále řekl, že on je na Hlavním nádraží v průměru jednou týdně také a s takovou situací výslovně až takto exponovanou, jak ji popisuje pan Kubín, se nesetkal, ale tím nechce tvrdit, že nenastává, a i když tam v dané chvíli strážník není, tak všichni mají čísla, na která lze tu hlídku zavolat. Dodal, že tím nechce říct, že je to primární povinnost, ale vždycky je z toho nějaké řešení. Zopakoval, že se s panem ředitelem o situaci na tom přednádražním prostoru bavili a pan ředitel ho ubezpečil, že tam ten výkon služby posílí a on doufá, že se tak děje a určitě i z té dnešní debaty si vezme nějaký závěr.

  T. Raždík sdělil, že jestli chce pan Witosz hovořit k příspěvku pana Kubína, tak mu dá přednost.

  D. Witosz reagoval na vystoupení pana Kubína. Sdělil, že ho potěšilo, že pan Kubín čte xxxxxx xx xxxxxxxx. Dále řekl, že by moc jeho reportáže jako jeho letitý čtenář nebral až tak doslovně, protože jeho styl gonzo, kdy se sám zapojuje do svých příběhů a snaží se je zveličovat, je u něj doopravdy pověstný. Doporučil panu Kubínovi, aby si přečetl jeho reportáž ze Sofie, kde byl na Hlavním nádraží, v Bulharsku, to je doopravdy něco, pak zjistí, co to znamená, když se rozjede. Co se týká Hlavního nádraží, doporučil panu Kubínovi, aby tu situaci nikdy neřešil sám osobně. Uvedl, že město jako takové má městskou policii a jiné složky, které se tím mají zabývat. Řekl příběh, který zažil na Husově sadu, když řešil automobil, který byl zaparkován přímo naproti toho hladového okna, lidé si tam spokojeně jedli, nezasahoval, jen dělal fotografie a od toho momentu začala konfliktní situace. Nezasahoval ručně, šel pryč, požádal v hotelu, aby zavolali policii, policie přijela, celou situaci zaznamenala a dál ji řeší. Co má zkušenost jako místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tak když v Husově sadu zavolá, tak do deseti, dvanácti minut je městská police na místě. Když zavolá, vždycky tam někoho pošlou, proto radí panu Kubínovi, aby to neřešil on, ale nechal to na policii. Doopravdy narazil na to, že mnohdy lidé, i když něco vidí, tak tu městskou policii nezavolají. Kamerový systém je fajn věc, bohužel těch kamer začínají mít tolik, že za chvíli budou mít více policistů u kamer na těch stanovištích než v terénu, ale také záleží na tom, jak k tomu on jako občan přistupuje. Pokud mu něco vadí, nejlepší je zavolat. Co se týče prostoru před nádražím, Moravská Ostrava a Přívoz toto řeší intenzivně, měli nějaké diskuze se Správou železniční a dopravní cesty, možná si někteří všimli, že přímo průčelí, které je u nádraží, bylo v poslední době celé vyčištěné, je to příprava na Vánoce, aby byly čisté vitríny, atd., a dále se bavili o tom, protože schodiště jako takové uklízí SŽDC a oni mají celý prostor před, aby to nějak sladili a zkoordinovali, protože Moravská Ostrava a Přívoz přímo v tomto prostoru má stanoviště, kde většinu dne sedí dva zaměstnanci, kteří tento prostor uklízejí. Pan Kubín má pravdu v tom, že před Hlavním nádražím je velice rušno, proto je tam pořád plno práce, ale myslí si, že orgány města to neberou na lehkou váhu. Správa železniční a dopravní cesty teď dělá uvnitř velké úpravy, co se týče pojízdných schodů, aby byly obousměrné, aby se šlo bezbariérově dostat na nástupiště a stejně tak řeší tu situaci před. Poděkoval za článek xxxxxx xx xxxxxxxx. Sdělil, že jak pan Kubín říkal, že je plno těch zdrogovaných dětí před nádražní budovou, tak neví, jestli ví, že xxxx xx xxxxxxx je velký zastánce kouření trávy a celkem ho baví, že v jeden moment dá na někoho, kdo asi v jeho očích je taky uživatel drog a napíše článek, na toho dá, a pak má druhého uživatele drog, na kterého nedá. Možná by to chtělo najít jiné spisovatele nebo novináře, kteří mu budou poskytovat relevantní informace.

  V. Kubín sdělil, že bude brát xxxxxx xx xxxxxxxx jako spisovatele scifi a vezme to tak, že ty příběhy, které popsal, se nestaly a byly výplodem nějakých halucinací po použití marihuany. Jestli to pomůže občanům tohoto města, neví, ale on se s tím smíří a příště přítelkyni počká bez oblouznění na nádraží Svinov. Dále hovořil k radě, volat městskou policii. Sdělil, že tady nejde o něj. On ten příběh pouze prožil, ale nejde o něj, že on by měl někoho volat. Jde o to, co popsal a v tom je ta podstata, že člověk, co vystoupí na Hlavním nádraží a je to zahraniční turista, tak přece nemá být jeho prvotní činnost při vstupu do tohoto prostoru, zjišťovat číslo na policii a tuto volat. To přece nemyslí vážně. Sdělil, že úloha města tak, jak ji cítí on, je zabezpečit všem občanům včetně přijíždějících turistů pocit bezpečí a pocit nějakého relativního klidu a ne aby první, co přijede, volal policii, to mu přijde směšné.

  T. Macura reagoval slovy, že on taky a v tom, co řekl pan Kubín, s ním samozřejmě souhlasí.

  T. Raždík řekl, že se dočetl v podkladech, že pan primátor 23.10.2019 přijal švýcarského velvyslance pana Dominika Fuglera a diskutovali mj. o soužití s menšinami a koncertní hale. Dotázal se, jestli pan velvyslanec náhodou nenavrhl nějaký způsob, jak vylepšit soužití s menšinami a jaký je jeho názor na koncertní halu v Ostravě.

  T. Macura pro informaci, která je nad rámec toho, co zmínil pan Raždík, uvedl, že ve městě je několik investic, na kterých se historicky podílejí tzv. švýcarské fondy, zejména šly do veřejné dopravy, takže ta spolupráce Česka a Švýcarska i z hlediska podpory některých investičních akcí je dlouhodobá, i proto jsou vztahy mezi vedením města a švýcarskou ambasádou poměrně časté a musí říct, že srdečné. Dále sdělil, že k dotazu týkajícího se koncertní haly má nejenom švýcarský velvyslanec, ale absolutně každá persona, která přijede do Ostravy, jednoznačně závěr pozitivní a tento projekt podporuje. Pan švýcarský velvyslanec není žádnou výjimkou v tomto výčtu. Uvedl, že pokud jde o vztah k menšinám, tak součástí programu pana velvyslance, pokud si dobře vybavuje, byla i návštěva několika nízkoprahových zařízení, které se starají právě o lidi s jakýmsi sociálním handicapem, kde významnou část těch klientů tvoří lidé z těchto menšin, takže je to součást jeho nastavení a o ta témata se zajímá. Že by tady přijel s nějakým receptem, jak se s tím má vypořádat Ostrava, to určitě nepřijel. Na straně druhé požádal, aby z Ostravy nedělali ghetto v tom smyslu, že ty věci, které se tady dějí a které popsal pan Kubín, se nedějí nikde jinde. Myslí si, že Brooklyn je v řadě těch odlehlých uliček určitě horší než Ostrava, ale nechce teď vézt žádnou soutěž. Sdělil, že každá metropole se potýká s těmito problémy, čím dál od centra města, tak je to zpravidla horší. Každá s tím nějakým způsobem bojuje. U nás souhlasí s tím, a vrací se znova k problematice Hlavního nádraží, je nešťastné, že se ten člověk s tím setkává na vstupu do města.

  L. Semerák nejprve poznamenal směrem k panu Witoszovi, že ho fascinuje a že je zvědav, co se ještě za ty tři roky dozví, protože když minule dle jeho soudu nalezli shodu s panem primátorem, že by bylo dobře zatlačit na SŽDC ve věci opravy výpravní budovy, tak pan Witosz říkal, že mají být rádi, jak ji mají, protože jinde jsou horší. Dneska se dozvěděl, že v podstatě když budou před nádražím atakováni, nebo budou nepříjemní, libovolnou skupinou bezdomovců, Romů apod., má 10 minut vyčkat, a on by mu někdy přál si představit, co za 10 minut je schopna ta skupinka udělat. Co ho trošku naštvalo je to, že pokud někdo popíše pravdivý stav ve věci v Ostravě, tak by se na to měli podívat a nedávat tomu nálepku „uživatel drog“ apod. Věcně řekl, že problém nádraží není jenom v Ostravě. Problém je v Praze, v Brně, v jiných velkých městech, je v Mnichově, tzn., že to není nic specifického. Myslí si, že je dobře, že pan Kubín na to upozornil, byť pan primátor a ředitel městské policie o tom ví. Je to problém permanentní, který se musí řešit. Dále sdělil, že by se neměli zaměřovat jenom na cizince. Myslí si, že daleko podstatnější jsou našinci, tzn., lidé, kteří to nádraží používají každý den nebo jednou týdně a je naprosto lhostejné odkud přijeli, kam jedou apod. Dále hovořil k dotazu, který přednesl náměstkovi primátora Babincovi na jaře, v době, kdy končilo zimní inverzní období a ten dotaz ho napadl dneska úplně stejně. Dotázal se, zdali pracují, a pan náměstek řekl, že ano, na tom, že by město modifikovalo smlouvy o dílo, resp. se zamyslelo nad úpravou zadávacích podmínek veřejných zakázek ve vztahu k ekologickým parametrům stavební techniky, která se používá při realizaci městských zakázek v zásadě v několika variantách. Tehdy ho napadly dvě. První, rovnou vymezit tu potřebnou ekologickou třídu, anebo zvážit, zdali by nebylo možné do váhových kritérií přičlenit i váhové kritérium o váze, které je přípustné k tomu, aby opravdu byli stavebníci motivováni používat lepší stavební techniku, resp. lepší tu, která produkuje daleko méně exhalací atd. Po půl roce se chce zeptat, zdali se jim podařilo k něčemu dospět, příp. k čemu.

  R. Babinec odpověděl, že s tou tématikou pracovali. Jejich navrhovaným řešením, které u několika zakázek zkoušeli, je specifikovat emisní třídu těch stavebních strojů a těch nákladních vozidel. Budou v tom pokračovat, uvidí v jakém rozsahu, ne u každé zakázky se to hodí, ale pracují na tom a budou to do těch zakázek dávat čím dál častěji.

  T. Macura doplnil, že město se už nějakou dobu zabývá zavedením určitých regulačních opatření v oblasti dopravy, kdy součástí je navrhované opatření zákazu vjezdu vozidel nad 6 t do města. Je to dílčí opatření, které by podle výpočtů, které mají k dispozici, mohlo přinést největší úspory z hlediska exhalací jak noxů, tak i prachových látek, které vznikají z dopravy. U tohoto opatření by ještě před zavedením muselo dojít, a ta fáze právě probíhá, k ověřování proveditelnosti a z tohoto opatření je možno právě pro případy nějakých stavebních prací a jiných akcí uvnitř města stanovit výjimky, kdy výslovně je počítáno s tím, že by tyto výjimky byly podmíněny právě doložením příslušných emisních tříd těch vozidel. Je počítáno s tím, že by tyto výjimky byly podmíněny právě doložením těch příslušných emisních tříd těch vozidel, tzn., že kdo nemá třeba emisní třídu 5 nebo 6 z hlediska těch případných nákladních vozidel nebo stavebních strojů, tak by tuto výjimku dostat nemohl. Dále dodal, aby nepoděsil lidi v sále, že než by toto opatření zavedli, chtějí ho projednat i s podnikateli ve městě, se svazem průmyslu, svazem dopravy a dalšími subjekty, pro které by to mohlo znamenat nějaké omezení.

  D. Witosz sdělil, že chtěl odpovědět panu Kubínovi, ale doplní to i odpovědí panu Semerákovi. Řekl, že velice umně otočil celkově tu situaci tak, jak ji vůbec neřekl. Je mu naprosto jedno, kdo je pod jakým vlivem. On bere lidi podle toho, co říkají. Dějiny ukázaly, že kdo je pod vlivem, to nemá moc velkou váhu. Winston Churchill by asi byl pod vlivem pořád a nemohl by tím pádem do politiky vůbec zasahovat. On upozorňoval na to, že z jedné strany pan Kubín cituje určitou reportáž, která je gonzo reportáž. Doporučil slovo autora Huntera Thompsna, který tuto reportáž dělal pro Rolling Stones a Playboy, a právě to se velice dobře čte. Není to o tom, že někdo lže, ale že to píše čtivě, ale není to čistá novinařina, proto se pozastavil nad tím, že pan Kubín právě čerpal z tohoto zdroje. Nešlo vůbec o osobu toho novináře, ale spíše o ten styl. Dále hovořil k panu Kubínovi. Řekl, že mu nejde o to, aby zahraniční hosté volali policii. Tak by to být nemělo. Jde mu pouze o to, že občané města musí lépe spolupracovat s městskou policií a doopravdy si myslí, že ta spolupráce nyní není ideální. Není nic proti ničemu v momentu, když se někomu něco nelíbí, zavolat městskou policii. To je všechno, co chtěl říci. Druhá věc je v tom, že jako zaměstnanec SŽDC ví, že se v prostoru Hlavního nádraží dlouhodobě dělají určité úpravy, že to nebylo ze dne na den, takže doopravdy tlačit na SŽDC má smysl, ale měli by se k tomu stavět soudně a dívat se na věci komplexně v rámci celé republiky. Poznamenal, že Hlavní nádraží v Ostravě není jediné nádraží v republice.

  L. Semerák poděkoval za odpovědi. Dále požádal, aby to, co řekl, vnímali v kontextu toho, že všichni dýchají stejný vzduch a on pevně věří, že všichni mají zájem na tom, aby ten vzduch byl co možná nejméně jedovatý a co nejčistší. Řekl, že porozuměl z odpovědi pana náměstka Babince, že v některých dílčích zakázkách již jedno z těch kritérií, tzn. požadavek na emisní třídu nebo váhové kritérium bylo zohledněno. Požádal, jestli by mu mohli tu zakázku poslat, protože si nevšimnul, která to byla. Dále poznamenal, že měl návrhy dva. Dotázal se, zdali by nebylo od věci objednat právní analýzu, která by zhodnotila možnosti systémového řešení, protože to, co říkal pan primátor, je nepochybně fajn, je to jedno z řešení, tzn. zákaz techniky nad 6 t. V souvislosti s tím, co říká on, se dostává k té samotné technice. Bude-li zcela naprosto konkrétní, tak by si smutně povzdychl v okamžiku, když vidí zejména výkopy kanalizací, kdy tam najedou V3S, přijede tam diesel agregát, mnohdy je ta technika starší než on, a to se cítí mlád, ale není tomu tak, a zejména v tom smogovém období to nevypadá dobře a hlavně to docela smrdí. Navrhl, zdali by nezvážili opravdu systémové opatření u městských zakázek. Je docela možné, že to narazí na nějaký legislativní problém, na ekonomický problém, ale osobně se domnívá, že by se o to pokusit měli, a to nejenom v tom zimním období, ale celkově v průběhu celého roku.

  T. Macura poznamenal, že možným východiskem z toho by bylo, kdyby útvar pana náměstka Babince zpracoval nějakou analýzu a podal buď na příštím zasedání, nebo v nějakém rozumném čase nějakou zprávu. Dotázal se pana náměstka Babince, zda souhlasí.

  R. Babinec souhlasil.

  V. Kubín reagoval na vystoupení pana Witosze. Řekl, že ono asi platí pravidlo, že je lépe jednou vidět, než desetkrát slyšet, takže řekl, aby se neodkazovali na světové autory, kteří píší buď objektivně, nebo s nějakým uměleckým nádechem, ale aby to zažili. Doporučil ale vzít si telefon, mít provizorně číslo 155 vytočené a zkusit si zažít prostor Hlavního nádraží ve 20 až 20.30 hod. a pak se nemusí odkazovat na pana xxxxxxxx a na ostatní autory, kteří píší tak, jak píší. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“ Hlasovalo 52 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0576/ZM1822/10. /.../

  Prominutí úroků z prodlení na budovu Tandem za R. 2019 - MSIC

  Diskuze: T. Raždík sdělil, že by se rád zeptal na pár věcí ohledně Moravskoslezského inovačního centra (dále jen „MSIC“). Řekl, že žádali o slevu z pronájmu 60 %, poté ji stáhli a nyní žádají jenom o prominutí úroků. Našel si na stránkách www.justice.cz, jak hospodařili za posledních 10 let. Přečetl: „zisk před zdaněním, v roce 2008 4 miliony, potom 4,5; 2,7; 2,3; 1,8; pak už jenom 400 tisíc a dalších pět -850 tisíc; -3,2 milionů; -5,5 milionů; -6,4 milionů; -2,3 milionů.“ Poznamenal, že jde o to, že MSIC vlastní ze 45 % město, ze 45 % kraj a těch zbývajících 10 % se dělí mezi univerzity, takže za posledních 5 let tam vznikla ztráta necelých 20 milionů korun. Dotázal se, zda to město nějak dále řeší, jestli z toho byly vyvozeny nějaké důsledky a jak se bude dále pokračovat ohledně MSIC.

  M. Štěpánek řekl, že se to pokusí vysvětlit, protože tam v této chvíli působí jako předseda dozorčí rady. Sdělil, že je třeba vnímat vývoj celého nejen MSICu, ale předchůdce vědeckotechnologického parku, který byl založen. Ta plusová léta, o kterých pan Raždík hovořil, byla v podstatě výjimkou a byla způsobena jedním faktorem, a to zasídlení firmy Tieta tehdy v prostorách VTP, které platilo nadstandardní komerční nájem právě za tu výhodu tam být a oni byli prakticky jediný vědecko-technologický park nejen v ČR, ale možná ve středoevropském prostoru, který už svým způsobem generoval zisk, protože provozování tohoto typu institucí není primárně založeno na dosahování zisku, ale na tom, že tam inkubují firmy, které později přináší vědu, výzkum a přidanou hodnotu. Posléze, když se firma Tieto přestěhovala do Tieto Towers v centru, což je naprosto přesný příklad, jak by to mělo fungovat, tzn., z firmy, která se tam zasídlila, se stala firma komerční, přestěhovala se do centra, tak se zvýšil podíl právě těch inkubovaných firem, které čerpaly podporu pro své podnikání a tím logicky poklesl hospodářský výsledek tehdejšího VTP dnešního MSIC. Dále řekl, že tady cílí na hodnotné firmy, na pokročilý výzkum, na lákání firem, které zaměstnávají možná menší počet zaměstnanců, ale s vysokými platy. A neví, jestli to může oznámit, ale v podstatě si myslí, že se z toho stala veřejná informace, že by měla přijít firma Porsche, je tam firma HELLA, CGI IT – technologická firma, je tam celá spousta dalších firem, které tam jsou, a to samozřejmě něco stojí, i ty služby, které jim poskytují. To, že je tady lákají, má nějakou hodnotu. Později si to vybírají v tom, že ty firmy zůstávají v Ostravě, zaměstnávají lidi, vyplácejí vysoké platy a je to právě proto, aby třeba mladí lidé po škole neodcházeli z Ostravy do Prahy, ale nacházeli tu možnost uplatnění zde. Dodal, že to není ničí vina, nikdo by nemusel být potrestán, je to logický vývoj nějakého celku, který poskytuje tyto služby.

  Z. Šebesta se dotázal, co bude s tou budovou Tandem dále. Sdělil, že stav je tam popsaný, je neutěšený v těch vyšších nadzemních podlažích, ale nikde není napsáno, co s tím budou dělat dále. Ani v investicích nikde nic není, takže on předpokládá, že za chvíli budou na základech a už tam nebude nikdo.

  T. Macura odpověděl, že shodou okolností k tomu mají buď ve čtvrtek, nebo v pátek jednání s krajem, jakožto druhým významným akcionářem a chtějí právě řešit budoucnost obou těch nejstarších budov v tom areálu. Podají informaci, jakmile bude známo, jaký bude další postup.

  V. Kubín řekl, že by se rád dotázal pana náměstka Štěpánka, který vyjmenovával firmy, které zde lákají, a to jsou opravdu pro něj ekonomicky ne úplně jakoby znalého „všehočlověka“ docela esa. Dotázal se, jaké záruky má město Ostrava, že ty firmy pouze nevyužijí zvýhodněný nájem pro své podnikání, který asi není v současné době za komerční cenu, a že tady opravdu zůstanou, že prostě lidově nevyzobou to, co se jim hodí a pak neodejdou o dům dál. Jaká je záruka, že ty firmy opravdu zůstanou v Ostravě, budou zde zaměstnávat místní lidi a budou zde odvádět své daně.

  M. Štěpánek odpověděl panu Kubínovi, že pokud pracuje se zahraničními investory a zvláště v tomto oboru, tak zjistí, jaké mají požadavky už vůbec při tom, když se tady přesídlují. Oni nejdou primárně za levným nájmem, ale primárně za ekosystémem. Vysvětlil, že tím „eko“ teď nemyslí ekologickým, ale ekonomickým systémem, který tam existuje a za určitými vazbami, které jsou třeba s univerzitami, s možností využití super počítače, různých specializovaných dílen apod., a najímají si logicky pro svoji práci lidi tady z okolí Ostravy, a to přímo z města nebo z přilehlého okolí, a tyto firmy nemají tendenci si při nějakých drobných výkyvech stěhovat zaměstnání, jako třeba levné montovny, ale právě naopak zůstávají, protože tou největší investicí je ten lidský kapitál, který oni do toho dávají, prostě toho vědce neodvezou do Rumunska, protože tam prostě nebude chtít jít, takže když si vybírají lokalitu, tak je to velmi často na dlouhodobé zasídlení a na rozvoj celého ekonomického systému, který v tom okolí existuje.

  V. Kubín řekl, že jestli to chápe správně, tak tady se předpokládá nějaká logika tady tohoto, ale není to nějak smluvně vázáno, že by ty firmy byly vázány, že budou muset podnikat na území Ostravy, když už teda využijí ostravských, resp. moravskoslezských peněz ke svému nekomerčnímu nájmu.

  T. Macura doplnil, že ty firmy tam nejsou za nekomerční nájem, ale za nájem komerční, a že se tam žádný zvýhodněný nájem neposkytuje. Co je tam zvýhodněno, a to platí pro ty inkubované firmy, ty startupy apod., tak to je ten servis, ty služby, které poskytuje MSIC. Upozornil, že na zasedání zastupitelstva města je přítomen zástupce vedení společnosti pan Oramus, který může případně doplnit ty informace. Sdělil, že to je ta přidaná hodnota, kterou tam dostávají a ty služby stojí nějaké peníze, ale zrovna Porsche, HELLA tyto služby nečerpají, ty naopak čerpají ty synergie z blízkosti toho univerzitního kampusu, super počítače apod., ale v tom samotném areálu jsou za normální komerční nájmy, které vycházejí ze znaleckých posudků.

  M. Štěpánek řekl, že v této chvíli se dostávají zhruba na nějakou třetinu možná i vyšší procento nad běžný komerční nájem, který je dneska v Ostravě a dneska mají naopak přetlak těchto firem, které do MSIC chtějí. Mají tam nedávno někdy dva, tři roky postavené dvě nové budovy, které jsou kompletně zaplněné a dneska by mohli zaplnit další a možná i druhou, ale nejsou schopni tak rychle vytvářet infrastrukturu, která by tam mohla umožnit to další fyzické zasídlení. Jednají o specializovaných laboratořích, kolaborativních robotech, o různých specializovaných dílnách. Dále sdělil, že MSIC není primárně jen v Ostravě, ale je tam spolupráce s krajem, takže dělají i materiálové inženýrství třeba v Bílovci. Na dozorčí radě mají pokaždé představení jedné nějaké technologické firmy, je to široké spektrum oborů, velmi doporučuje se tam zajet podívat, protože si myslí, že tam se rodí ekonomická budoucnost Ostravy.

  T. Macura řekl, že by využil přítomnosti pana Lukáše Oramuse, člena vedení MSIC, a požádal ho o vyjádření k diskuzi, která na zasedání probíhá.

  L. Oramus poděkoval za příležitost trošku představit činnost a výsledky MSIC. Řekl, že nechce zdržovat průběh jednání a sdělí pár čísel. Sdělil, že pokud byly zmiňovány ty hospodářské výsledky, tak pan náměstek Štěpánek zcela správně pojmenoval tu situaci, která vedla k dnešnímu stavu. Ta konkrétní situace je taková, že předpokládají v roce 2020 po šesti neúspěšných letech konečně ziskový rok, tzn., že i z těch čísel, která byla prezentována, je vidět, že vlastně ta ztráta se postupně snižuje. Pokud jde o zasídlené firmy, tak je to tak, jak říkal pan primátor. Primárně ty zahraniční firmy nezasídlují za zlevněné nájemné, není-li to nezbytné vzhledem k tomu, že je tam třeba nějaká podmínka dotace nebo něco podobného. Ty firmy, které na zasedání padly, tj. CGI, HELLA, Porsche, opravdu přichází za nájem, který je komerční. Pokud by je to zajímalo, tak v roce 2016 průměrná cena za m2 v parku byla 1020 Kč/m2 a dneska se pohybují na 1700 Kč/m2 nájmu, takže ten trend v tom technologickém parku je opravdu takový, že firmy mají chuť si zaplatit komerční nájemné a zatím se jim potvrzuje. Pokud jde o obavu útěku těch firem, poznamenal, že ta se taky nepotvrzuje v praxi, protože např. firma HELLA má zájem rozšířit své působení dokonce tak, že by si ráda postavila část budovy přímo v areálu parku. Do budoucna se určitě neobávají, že by hrozil nějaký odliv těchto firem.

  T. Raždík se dotázal, kdo je zodpovědný za stav té budovy, protože v důvodové zprávě je napsáno, že společnost MSIC odůvodňuje ty problémy nedůvěryhodností objektu z hlediska jeho technického stavu, obava podnájemců, i potenciálních, o zdraví, nevyhovujícími prostory zejména 3. NP, nevyhovujícím sociálním zázemím, opotřebovaností, zanedbaností budovy, zastaralým vybavením, vysokou energetickou náročností. Dotázal se, kdo to měl na starost, že to vedl takovým způsobem a zda byly vyvozeny nějaké důsledky.

  T. Macura odpověděl, že vlastníkem budov je město, ne MSIC, a pochopitelně pokud MSIC žádá o slevu z nájmu, tak to musí něčím zdůvodnit, takže čím pádnější argumenty v žádosti uvede, tím předpokládá větší úspěch vyhovění té jeho žádosti. Sdělil, že si nemyslí, že ten stav budovy je takový, jak ho pan Raždík popsal.

  Z. Bajgarová sdělila, že budovy jsou v majetku města, které je spravuje. Na úrovni odboru hospodářské správy a odboru investic se řeší některé projekty, které s tím souvisí. Požadavek ze strany MSIC je trošičku zabarvený. Dlouhodobě se diskutovala rovnováha toho, kde se shodují a neshodují na té situaci, jaký je stav obou těch budov. Dále řekla, že obě ty budovy jsou delší dobu monitorovány s ohledem na to, že jsou historicky postaveny na nekvalitním podloží, které způsobuje podle toho měření pohyby nenosných příček. Nicméně s ohledem na to, že dochází k praskání těch stěn právě v těch nenosných konstrukcích, tak mohou vznikat nějaké obavy, protože pakliže se pohybují v prostoru, kdy vidí popraskané stěny, můžou mít dojem, že ta budova je např. nestabilní. S ohledem na to, že ty budovy jsou dlouhodobě monitorovány, toto potvrzeno skutečně nebylo, dělá to profesionální firma a potvrzeno je to, že stabilita budov v nosných konstrukcích je v pořádku, nicméně také to, že je vhodné ten základ opravit tak, aby následně nedocházelo dále k pohybům v těch nenosných konstrukcích. To všechno je nyní předmětem řešení, jak dále s tou budovou naložit. Předběžně se dohodli, že pro nějakou větší jistotu dojde nejenom k tomu průzkumu, který mají hotový, ale zároveň k nějakému rentgenovému prověření těch budov, zároveň v příštím roce proběhne rekonstrukce střechy na budově Piana, která je nezávislá na těch následujících krocích, takže postupně se na těch opravách pracuje, nicméně to vyřešení skutečně pochází z té původní samotné stavby.

  L. Semerák sdělil, že by si chtěl rozšířit obzor prostřednictvím pana Oramuse. Řekl, že ho zaujalo to, že nájemné dneska dosahuje 1.700 korun. Dotázal se pana Oramuse, zda myslel na rok/m 2 s DPH.

  L. Oramus potvrdil částku, ale bez DPH.

  L. Semerák se dotázal, zda služby jsou v ceně nebo bokem.

  L. Oramus odpověděl, že služby jsou bokem.

  T. Raždík se dotázal, zda pochopil správně, že za neutěšený stav budovy může odbor investic, nebo kdo je ten zodpovědný.

  Z. Bajgarová odpověděla, že za něj může stavitel těch objektů. Dodala, že město je velmi dlouho po uplynutí záručních lhůt apod. Dále řekla, že podobný stav, který je na těchto budovách, byl v minulosti na řadě jiných budov v Ostravě, kde se muselo přistoupit k tomu, že se celé podloží vybralo a ty budovy se velmi zásadním způsobem zrekonstruovaly. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0584/ZM1822/10. /.../

  Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce - Liberty Ostrava a.s.

  Diskuze: T. Raždík sdělil, že ho zaujalo, že v těch podkladech bylo napsáno, že město se vzdalo práva na náhradu za zeleň, o kterou se pozemky zhodnotí, v ceně 6,4 miliony korun. Dotázal se, zda by se to nedalo nějak pro město využít a co se tam vysadí, že to za pět let bude mít cenu 6,4 milionů korun.

  T. Macura odpověděl, že jak již uvedl v úvodu, tento materiál má vazbu na již projednávaný materiál v jeho bloku – dodatek k projektu CLAIRO. Sdělil, že to je evropský projekt výsadby, do kterého se Ostrava zapojila jako hlavní partner a jeho cílem je nalezení ideální skladby zeleně, která bude co nejlépe přispívat ke zlepšení životního prostředí ve městě Ostrava. Na tom projektu participuje kromě města Ostravy Moravskoslezský kraj a tři univerzity a další subjekty a smyslem je v těch pozemcích, a toto je jeden z nich, o kterém se zde hovoří, vymyslet takovou ideální skladbu zeleně a následnou péči o tu zeleň, s tím souvisí vyvinutí speciální zálivky, která zabezpečí co nejlepší zdravotní stav a tím pádem i funkci té zeleně, hlavně stromů, v těch nejexponovanějších průmyslových areálech Ostravy s potenciálem následného přenesení toho know-how do dalších lokalit nejen v rámci ČR, ale celé Evropy. Jsou samozřejmě rádi, že společnost Liberty pro tento účel vyčlenila pozemek, který je zajímá, který se pro tento účel hodí a na tomto pozemku se tato zeleň v průběhu následujících dvou let vysadí a oni samozřejmě neví, ani ti autoři, ani ti účastníci toho projektu nemohou odhadnout, jakým způsobem se ten projekt bude vyvíjet v tom smyslu, jestli všechny stromky, které se tam zasadí, zůstanou životaschopné, budou obměňovány jednak druhově, jednak skladbově, bude se muset příp. měnit i ta péče, jedná se o vývojový projekt, který bude zakončen až tím závěrem, kdy bude známo, jaká je ta ideální skladba stromů a péče o ně. Po skončení té výpůjčky dá rozum, že asi není příhodné, potom na tu výpůjčku po společnosti Liberty Ostrava chtít, aby městu zpětně ještě zaplatila za ty stromky, které tam následně zůstanou, protože ty stromky budou mít samozřejmě efekt pro obyvatele tohoto města, ne pro Liberty. Budou přispívat k tomu, že budou lépe čistit vzduch. Dodal, že neví, jestli dokázal vysvětlit smysl toho materiálu. Doporučil prostudovat si ten dokument, který schválili v jeho bloku, kde je přesně popsán smysl toho projektu a mimochodem už tady byl několikrát na předchozích zastupitelstvech komentován.

  T. Raždík se dotázal, zda je nějak smluvně ošetřeno, že tam ty stromy po skončení té výpůjčky musí zůstat, aby dále čistily vzduch, nebo si ten majitel toho pozemku může dělat, co chce, vykácí je a hotovo.

  K. Šebestová uvedla, že některá ta zeleň bude vysázena na popílkovači, který je přes Rudnou naproti společnosti Liberty. Společnost Liberty má za úkol rekultivovat celou tu plochu novou vysazenou zelení, nicméně město připravuje i dobrovolnou dohodu mezi ministerstvem, Liberty, Moravskoslezským krajem v tom smyslu, že by následně, jakmile bude popílkovač zalesněn za několik let, protože to trvá, byl svěřen do majetku města a bude ve formě lesa, takže i v tom pokračují debaty nezávisle na projektu CLAIRO.

  A. Boháč, starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice, sdělil, že on je ten poslední, co by Liberty Ostrava chtěl něco darovat. Na druhou stranu uvedl, že ten projekt je opravdu pojištěný stavebním úřadem, nedochází tam k rekultivaci toho území a je na něm nařízena řízená výsadba a dneska se i ta samotná výsadba děje tak, když se diví těm financím, že Liberty sbírá i náhradní výsadbu, která je ve městě a i několik obvodů do toho území dává své náhradní výsadby, protože mnohdy není takové velké množství stromů nebo keřovin kde umístit a ta plocha je ve stovkách tisíců metrů. Pro ně je samozřejmě dobře, aby tam místo popílkovače byla jakákoliv zeleň, a to, že tady bude nějaký úsek 8 tisíc nějakých drobných z 300 tisíc metrů sloužit ještě projektu CLAIRO, je pro ně jenom výhoda z hlediska měření. Sdělil, že v tomto místě je opravdu složité, aby tam vůbec nějaký strom zůstal, aby odolával tomu stresu a nedej bůh, že se i vědci trápí nad tím, jaké má ten popílkovač dneska podloží, a jestli se tam ten strom vůbec dokáže ujmout. Z. Šebesta vystoupil s technickou poznámkou. Řekl, že když se podívá do důvodové zprávy, tak je v předmětu uvedeno: část pozemku – parc. č. 1217 ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 8000 m2 v k. ú. Bartovice, obec Ostrava (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Konstatoval, že příloha č. 2 v materiálu nikde uvedena není. Navrhl text „viz příloha č. 2 předloženého materiálu“ vypustit a tím to bude celkem jasné.

  R. Babinec poděkoval za technickou věcnou poznámku. Sdělil, že odkaz na přílohu č. 2, jelikož skutečně příloha č. 2 v materiálu není, vymažou. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 49 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0591/ZM1822/10. /.../

  Návrh koupit pozemky v k.ú. Hrabová, obec Ostrava.

  Diskuze: T. Raždík uvedl, že se díval do důvodové zprávy. Jde o začátek jakoby nějaké komunikace, která vede skrz nějakou bývalou haldu. Občas jezdí okolo a nikdy neviděl, že by tam někdo jezdil. Dotázal se na účel té komunikace, a zda je vůbec využívána. Dodal, že s tím nákupem pozemku souhlasí.

  R. Babinec odpověděl, že tak, jak vyplývá z toho materiálu, je to součást jakéhosi balíku výkupu pozemků pod komunikacemi. On není schopen říct konkrétní využití té komunikace, kolik automobilů tam jezdí, tuto informaci k dispozici nemá, nicméně vždycky je potřeba si uvědomit, pakliže se na pozemku cizího vlastníka nachází komunikace města potažmo obvodu, záleží o jakou třídu komunikace se jedná, tak ten vlastník má možnost vyúčtovat městu bezdůvodné užívání, takže oni by skutečně měli sjednotit vlastnictví té komunikace a toho pozemku a postupně tak činí, protože ten objem, kdyby to chtěli vyčistit najednou, byl odhadován na zhruba 2 miliardy, takže to je jakýsi postupný krok, jak sjednotit vlastnictví pozemků pod komunikacemi. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 51 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0592/ZM1822/10. /.../

  Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava.

  Diskuze: T. Raždík se dotázal, když dneska schválí ten prodej, zda se to bude na zastupitelstvo ještě vracet s nějakou kupní smlouvou. Sdělil, že mu v důvodové zprávě chybí, že tam není uvedena cena, návrh smlouvy apod. Dodal, že se to týká více bodů.

  R. Babinec odpověděl, že je to první postupný krok. Jde o záměr prodeje, takže kupní smlouva zatím není součástí. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0593/ZM1822/10. /.../

  Návrh na uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy s obchodní společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

  Diskuze: T. Raždík uvedl, že by se u tohoto bodu asi zdržel, protože neví, jakým způsobem společnost VÍTKOVICE ARÉNA hospodaří. Dodal, že to není první změna účelu dotace a zažili tady před pár zastupitelstvy, že kolega Kubín kontroloval nákup nějakého vybavení posilovny a zjistili, že to bylo všechno dvakrát, nebo třikrát předražené, proto se to stáhlo a na dalším zasedání zastupitelstva se navrhlo, že se za to postaví tribuny a teď se opět mění účel dotace a on neví, jakým způsobem to funguje. Konstatoval, že pro něj je to neprůhledné, proto se zdrží hlasování.

  T. Macura poznamenal, že na to má pan Raždík právo, byť by ho mrzelo, že by odcházel s přesvědčením, že je to neprůhledné. Sdělil, že i prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti VÍTKOVICE ARÉNA má možnost se k pravdě dobrat. Dodal, že respektuje jeho názor. Předal slovo panu řediteli a požádal ho, jestli by jim k tomu mohl něco říct.

  L. Folwarczny sdělil, že byl na cestě a nezaslechl dotaz, proto požádal o jeho zopakování.

  T. Macura odpověděl, že žádný konkrétní dotaz nezazněl, pouze byla vznesena pochybnost o tom, že společnost VÍTKOVICE ARÉNA správně hospodaří, když tady předkládá návrh na změnu účelu poskytnutí dotace z investice na provoz a naopak.

  L. Folwarczny sdělil, že to takto lze vnímat a je fakt, že v minulosti došlo ke špatnému odhadu, že to, co původně mysleli, že bude oprava a zrealizovali jako opravu, tak následně se prokázalo, že to je technické zhodnocení a tím pádem investice.

  T. Macura potvrdil, že jde skutečně jenom o změnu účtování jedné a té samé položky, kdy z provozních výdajů se to musí přeúčtovat na výdaje investiční a dodal, že s tím se jistě pan Raždík jako podnikatel občas taky setkává, pokud účtuje v podvojném účetnictví.

  L. Folwarczny doplnil, že v současné době měli průběžný audit a toto konzultovali a bylo jim doporučeno, ať to udělají tímto způsobem. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 50 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0611/ZM1822/10. /.../

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města.

  T. Macura zahájil odpolední jednání zastupitelstva města a sdělil, že na řadě je bod „Dotazy, připomínky a podněty občanů města“ a mají 4 přihlášky. Předal slovo panu Milanu Moldříkovi, který byl přihlášen jako první.

  M. Moldřík, občan města Ostravy, řekl: „Dnes Vám asi udělám radost, budu stručný a nebudu Vás strašit „bu, bu, bu klimatické změny“. Vážený pane primátore, dámy zastupitelky, páni zastupitelé, milí úředníci. Dovoluji si Vás pozvat na komentovanou prohlídku Kunčic. Sraz k prohlídce je 16.11.2019 v 10.00 hodin na zastávce autobusu č. 21 a 81 Kunčice Frýdecká. Parkování je zajištěno 50 m ve směru na Vratimov u firmy PCV Alfa. Seznámíte se s historií Kunčic a s její současnou podobou. Délka prohlídky je asi 2 hodiny. Poznej své město, posílíš mír – i Kunčice jsou Ostrava. Děkuji Vám za pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Moldříkovi za pozvánku.

  T. Macura předal slovo panu Přepiorovi, který se jako další přihlásil do diskuze.

  R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval za udělení slova a řekl: „Pěkný den Vám přeji, vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora, jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Úvodem děkuji váženému panu primátorovi za splnění jeho prohlášení z minulého zastupitelstva, jelikož skutečně začali být občané informováni v periodiku Ostravská radnice o možnosti sledování jednání zastupitelstva on-line na webu ostrava.cz. Dále bych se rád zeptal opět váženého pana primátora Macury na jeho dojmy a nejvýznamnější momenty z jeho vystoupení v ČT 10.11.2019 v pořadu Otázky Václava Moravce a pak také během v pravdě historického setkání s žijícími polistopadovými primátory Ostravy, s váženými pány xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx ve čtvrtek večer 7. 11. 2019 na jevišti ostravského divadla loutek. Zda by mohl pan primátor Macura informovat občany, obzvláště ty svobodomyslné, mj. s ohledem na připomínku 30 let od sametové revoluce a jako výraz úcty k principům svobody slova, názoru a přesvědčení, které se sám snaží v nynějším volebním období většinou velice pozitivně respektovat a ctít, jestli se třeba dozvěděl v kuloárech nebo také jindy během rozhovorů s váženým panem xxxxxxxx, když už se tedy vážený pan xxxxxx snaží o návrat do vysoké regionální politiky, zda naplnil svůj v pravdě překvapivý veřejný příslib, že si nechá, jakožto průkopník čipování pejsků i lidí v České republice, nastřelit do těla čip, aby byl všem příkladným vzorem. Během zasedání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 24. 4. 2013 totiž obdržel vážený pan primátor xxxxxx elektronický implantovatelný transpondér, sloužící k trvalé identifikaci svého lidského nositele. Tento dar, na kterém se mj. podílel vážený občan xxxx xxxxxxxx nejstarší z pozice iniciátora petice proti čipování psů a občanů ČR, předal tehdejšímu primátorovi vážený pan zastupitel xxx xxxxxx, zvolený na kandidátce hnutí Ostravak. Pan primátor xxxxxx totiž vyslovil na březnovém zastupitelstvu roku 2013 přání, že by chtěl být opatřen čipem pro případ, když by se zaběhl, tak aby jej pak snadno našli. Vážený pan xxxxxx následně prohlásil, že si tento čip nechá aplikovat od kvalitního veterináře. O celé záležitosti informovaly prestižní sdělovací prostředky. Pozdější pokusy občanů o zjištění, zda vážený pan xxxxxx skutečně splnil to, co řekl, byly bohužel bez odezvy. Pan xxxxxx ostatně proslul také tím, že během svého primátorování nejméně dvakrát inicioval nedemokratické mimořádné hlasování o omezení práva na diskusi a vystoupení občanů v rámci projednávání programových bodů zdejšího zastupitelstva. Domnívám se, že jde o velice důležitou předvolební informaci pro velké množství občanů, neboť je zásadní sledovat chování a naplňování veřejných prohlášení významných politiků v praxi, pokud se ucházejí třeba o funkci hejtmanů, primátorů, nebo rovnou prezidentů České republiky. Děkuji. Další dotaz. Byli, prosím pěkně, již potrestáni pachatelé, kteří letos v říjnu 2019 pomalovali Památník Rudé armády v Komenského sadech a jaké přijalo město i policie opatření, aby k tomu nedocházelo? Během nedávných dvou setkání pana primátora Macury s generálním konzulem ruské federace v ČR Budaevem, naposledy 24.10.2019, ostatně pan primátor sdělil, že už letos v srpnu, během ukončení pochodu „pride“, došlo u památníku k velmi tristním akcím. Pan konzul Budaev si na něco takového stěžoval a v tom s ním pan primátor souhlasil. Řekl, že poskytli ruské straně zadostiučinění, respektive ujištění, že napříště si pohlídají, pakliže by se ta akce měla opakovat, aby se tam nic takového neopakovalo. Dotaz tedy zní, jak je prostor tohoto památníku zajištěn mj. z hlediska předpokládaných městských oslav 17. listopadu 1989. Já všem děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek a vznesené dotazy. Sdělil, že neví, jak má komentovat své osobní pocity z Otázek Václava Moravce nebo ze setkání primátorů. Řekl, že to shrne termínem, že byly příjemné a tím by se dále k tomu tématu nevracel. Dodal, že pokud si k tomu chce pan Přepiora povykládat osobně, tak se s ním má spojit. Dále řekl, že pokud se ho pan Přepiora ptá, o čem se bavil s exprimátorem xxxxxxem, tak on obsah soukromých hovorů nebude nikde sdělovat. Pokud se ptá na jeho nějaké postoje, nebo jak s čím naložil, tak si myslí, že v rámci té předvolební doby do krajských voleb bude mít možnost se s ním určitě na mnoha mítincích potkat, takže tam ty otázky může uplatnit na něj přímo a ne přes něj, coby prostředníka, protože on na to neumí odpovědět. Dále sdělil, že věcné dotazy pan Přepiora směřoval k vandalismu na Památníku Rudé armády. K této záležitosti uvedl, že vyšetřování stále probíhá, je vedeno Policií ČR, příslušnými vyšetřovacími složkami PČR a on k tomuto vyšetřování nemá a ani nemůže mít žádné průběžné zprávy, takže čeká stejně jako on na výsledek vyšetřování. Pokud jde o opatření města, které zavedli, tak je tam posílen dozor městské policie a budou tam v nejbližší době nainstalovány kamery v minimálním počtu dvou kusů, které by monitorovaly ten prostor jako celek. Současně nebudou povolovat ve spolupráci s městským obvodem žádné akce s výjimkou těch pietních, které by měly začínat, končit nebo procházet lokalitou tohoto památníku.

  T. Macura uvedl, že dalším přihlášeným do diskuze je pan Jiří Štefka s diskuzním příspěvkem pod názvem „Politická kultůra V.“ a předal mu slovo.

  J. Štefka, občan města Ostravy, řekl: „Ještě jednou dobrý den, vážení zastupitelé, a já bych chtěl hned v úvodu připomenout 30. výročí 17. listopadu, kdy se k nám navrátila demokracie a svoboda a ovšem tím, co se odehrálo tady prostřednictvím zápisu z 9. zastupitelstva města bych řekl, že to nemá nic s demokracií ani se svobodou společného, pokud se šáhne a dělá se v zápisech cenzura, což já považuji za hrubé porušení a budu, bohužel, se muset obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor kontroly a no, odbor kontroly, dejme tomu, a tam, ať nám to tito lidé, jistě odborní lidé, vysvětlí, zda jsem se provinil tím, co jsem řekl, a nebo ne. Já si myslím, pane primátore, že vy jste se provinil daleko víc, když jste mě tituloval, a to jste jako vystupňoval až na hovado, teda na hulváta, tak asi. Čili já Vám za to děkuji, za tu poklonu, kterou jste mi složil, a tím bych tuto věc uzavřel. A ještě, co se týká, do politické kultury patří i to, že občan, pokud jako chodí na zastupitelstva atd., tak rád se setkává s profesionály a s profesionálním jednáním i politiků. Co se týká třeba v porubském obvodě, včera jsem byl na zastupitelstvu a tam bohužel došlo z titulu ukončení pracovního poměru, já nevím, asi ke 30.11. tam padlo, pana xxxxx xxxxxxxxx a pro výběrové řízení na toto místo jako ohlašování byly použity staré materiály, což já považuji za velké faux pas. Děkuji za pozornost.“

  T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl, že k tomu nemá co dodat. Sdělil panu Štefkovi, aby se obrátil tam, kam uzná za libo a vyčkají výsledku.

  T. Macura předal slovo panu Skalkovi, který se přihlásil do diskuze na téma „Situace v MHD a diskuze s občany“.

  Z. Skalka, občan města Ostravy, řekl: „Přeji Vám dobré poledne a teďkom nějaká diskuze s občany, která je na úrovni. Hovořím tady jako občan, který jezdí MHD. V první řadě strašně se mi líbí knírky na našich tramvajích. Je to velice dobré, že město se zapojilo, že ukazuje, že rakovina u mužů je velké téma a jsem tomu velice rád. Naše tramvaje jsou velice úplně komfortní, jezdí se v nich perfektně atd., ale včera nebo i předtím jsme se bavili se známýma, kteří jsou z Olomouce a tak jsme porovnávali, jak se jezdí u nás v Ostravě a jak se jezdí v Olomouci. Musím říct, že my máme lepší vozový park, to je úplně jasné, akorát chybí mi tam prostě, že se nehlásí, že by děti měly ustoupit starším obyvatelům. Protože vždycky když jedu ve 13 hodin, nebo ve dvě hodiny, nebo ve tři hodiny, narvaná tramvaj a stalo se mi to opravdu několikrát, mladí sedí, staří prostě bohužel ne. Paní o berlích, chudák se tam drží tak tak a prostě ti mladí absolutně vůbec nic. Já jsem strašně rád, že máme vnímavé občany, i já už jsem dvakrát takhle zakročil, ale že opravdu takoví fajn tátové, kteří jeli z Vítkovic, chytli mladého, šup a už byl venku a paní si sedla. Ale sami jako říkají, že je škoda, že se to neinformuje, že by mohlo tam zaznít: „Milí mladší, pusťte starší.“ A ještě by se tam mohlo říci, ať si opravdu sundávají batohy, nebo školní tašky. Projeďte se tramvají, určitě jezdíte, samozřejmě, ale opravdu, když je narvaná ta tramvaj a každý druhý má prostě batoh, tak když si ho totiž sundají, tak toho prostoru je tam mnohem lépe a když to tam opravdu taky zazní, což právě zaznívá právě v Olomouci, tak myslím si, že se nám bude jezdit úplně mnohem, mnohem lépe. Děkuji Vám za pozornost.“

  T. Macura poděkoval panu Skalkovi, a řekl, že si to poctivě zapsal a oba ty podněty na doplnění hlášení v dopravních prostředcích předá vedení dopravního podniku.

  T. Macura sdělil, že to byl poslední bod z řad občanů. Dále řekl, že v rámci stále ještě tohoto bodu je přihlášen do diskuze člen zastupitelstva města pan Raždík a předal mu slovo.

  T. Raždík řekl, že si dovolil v rámci toho, že se dneska bude konat seminář o rozpočtu, nakopírovat několik dokumentů a nechal je rozdat zastupitelům. Dále řekl, že za tu dobu, co je tady v zastupitelstvu, má pocit, že peníze se v tomto zastupitelstvu strašně snadno vydávají a nikdo nezmiňuje, nebo nezamýšlí se možná až tak hluboce nad tím, jak ty peníze do toho rozpočtu města tečou. Proto rozmnožil několik dokumentů jenom pro informaci, protože spousta lidí to neví, jaké je daňové zatížení normálního zaměstnance bezdětného. Spočítal to Liberální institut, který funguje od roku 1990 a normální zaměstnanec, když vydělá peníze, odečtou se sociální a zdravotní náklady, daň z příjmů, daň z nemovitosti a takové věci, kterým se nevyhnou, a ty peníze utratí, zaplatí se spotřební daň, DPH, tak z těch peněz si stát vezme 64 %. Loni to Liberální institut spočítal o 2 % méně, takže to zdanění roste. Ani s těmito penězi stát není schopen hospodařit, takže se potřebuje zadlužovat. Loni to bylo 40 miliard. V poměru k rozpočtu, který byl 1500 miliard, je to 2,5 %. Dále sdělil, že rozpočet města se schválí jako vyrovnaný, ale protože drtivá většina příjmů města plyne ze státního rozpočtu, který je nevyrovnaný, tak logicky ani město nemá vyrovnaný rozpočet. Je to jenom takové optické, ale i oni hospodaří na dluh, a pokud to jsou 2,5 %, tak z 10 miliardového rozpočtu města Ostravy v podstatě 250 milionů bude na dluh. Chtěl to pouze zmínit, chtěl, aby zaznělo, že tady mají státní dluh, který neustále roste, ať už je hospodářská krize nebo hospodářský růst. Teď je asi 1700 miliard. Pravděpodobnost, že bude splacen, je asi malá. Většině to ani nevadí, že je nějaký státní dluh. Problém je, že jenom úroky ze státního dluhu jsou osmá největší položka státního rozpočtu 245 miliard, čili 4 a půl tisíce korun na osobu, čili na čtyřčlennou rodinu je to 18 tisíc, takže jedna dovolená, kdyby neměli dluhy. Sdělil, že to je za něj k rozpočtu, aby zodpovědní zastupitelé, kteří sestavují ty rozpočty a budou je sestavovat do budoucna, taky mysleli na ty obyvatele, že to není úplně jednoduché ty peníze vydělat a že to zdanění je opravdu velké. Dále řekl, že na poslední stránce je uvedeno, jak se vyvíjí zdraví našich obyvatel, protože to také nevnímá příliš pozitivně. Jsou tam nějaké informace o obezitě, ale dalo by se mluvit i o cukrovce a spoustě jiných věcí. V ruce má kapitálový rozpočet, do budoucna tam jsou naplánovány investice třeba do sportu 1,1 miliardy, ale není si jistý, jestli je to to, co opravdu občané potřebují, protože neví, kolik lidí bude chodit do sportovní haly v Krásném Poli. Diskutovala se cyklostezka přes Svinovské mosty, kde se uváděla nějaká cena přes 100 milionů korun, i kdyby se to zrealizovalo za polovinu, tak si nemyslí, že to bude mít nějaký pozitivní dopad na zdraví občanů. Závěrem požádal, aby se při schvalování těch rozpočtů jak města, tak jednotlivých obvodů i do budoucna snažili zastupitelé být hodně konzervativní, protože zdanění je vysoké a nezdá se, že by to prospívalo minimálně zdraví občanů. Dotázal se, když to město je ta občanská komunita a oni vidí, že se stát nechová zodpovědně, nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem a každý rok se schválí mnoho zákonů, ale ani jeden o vyrovnaném rozpočtu, tak jestli náhodou něco nepřipravuje, třeba nějaké usnesení, že jsou si vědomi toho, že stát nehospodaří s vyrovnaným rozpočtem, může to mít rizika do budoucna a že jako město žádají vládu, aby předložila třeba zákon o vyrovnaném rozpočtu a nechala ho schválit ve sněmovně.

  T. Macura poděkoval za zajímavou úvahu. Sdělil, že ke konci už se v tom trochu ztratil, ale to je jeho vina. Na závěrečný dotaz pana Raždíka odpověděl, že město nic takového momentálně nepřipravuje, ale pan Raždík je součástí orgánů města, takže může klidně s touto iniciativou přijít sám, nebo kdokoli v sále. Dodal, že někdy je třeba si to odpracovat i vlastníma rukama nebo vlastní hlavou, takže panu Raždíkovi nic nebrání v tom, s takovým návrhem tady případně přijít. M. Bednář poděkoval panu Raždíkovi za podklady. Sdělil, že až teď se podíval přesně na vývoj státního dluhu ve vybraných letech a chce říci, že od roku 2013 ten dluh neustále klesá. Poděkoval za to připomenutí, myslí si, že to byl významný rok pro některé z nich, takže věří, že to je ocenění práce některých jejich kolegů. Dále řekl, že pan Raždík zmínil akci – Svinovské mosty – propojení cyklostezky. Sdělil, že si myslí, že porada vedení v tuto chvíli ví, že je to částka, která je nepředstavitelná a hledá se jiné levnější řešení a pravděpodobně se najde.

  T. Macura sdělil, že neregistruje žádné další příspěvky v rámci tohoto bodu, proto tento bod uzavřel a řekl, že budou pokračovat projednáváním dalších bodů v jednotlivých blocích dle předkladatelů, konkrétně paní náměstkyně Šebestové. /.../

  Návrh na neposkytnutí mimořádné neinvestiční dotace z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

  Diskuze: T. Raždík sdělil, že má malou připomínku. Uvedl, že s neposkytnutím dotace v rámci těch podkladů, že to podali špatně, naprosto souhlasí, ale ono se to asi vrátí, jestli ne tento rok, tak asi příští rok. Dále uvedl, že se chtěl zamyslet nad tím, že žádali kostel, farnost, kaple, čili církevní instituce. V rámci toho, že dostali nějaké restituce, které mají být až 75 miliard, tak neví, jestli je férové, že můžou žádat a dostat peníze jakoby dvakrát. Požádal o vysvětlení.

  Z. Bajgarová odpověděla, že by nespojovala věci, které spolu nesouvisí. Sdělila, že město vyhlásilo program s určitými podmínkami, a pakliže žadatel ty podmínky splní, má na tu dotaci nárok. Dále řekla, že připravují program obdobného charakteru i pro příští období. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Hlasovalo 48 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0620/ZM1822/10. /.../

  Záměr výkupu akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

  Diskuze: J. Babka sdělil, že tento materiál nebyl schválen s předkladem, ale on si dovolí na úvod pár slov k tomuto materiálu, který připravil klub KSČM, kdy navazují na jejich vystoupení při materiálu, který projednávali před dvěma měsíci, tzn. tvorba rozpočtu na rok 2020 a svým způsobem navazují i na interpelaci, kterou podal pan Juroška v předcházejícím období a kdy smyslem jeho interpelace bylo získat informace právě k hospodaření OVAKu, ale i k těm záměrům, které případně by se musely udělat, kdyby chtěli provozovat vodovodní síť sami. Řekl, že realizují, a z toho materiálu to je zřejmé, přípravu podmínek pro návrat vody do českých rukou, což je předmětem téměř všech volebních programů a programového prohlášení Vlády ČR tak, jak se snažili i do materiálu dát a připomenout svým kolegům, aby jim to usnadnilo i rozhodování o tomto materiálu. Dále sdělil, že má návrh na určitou změnu usnesení v bodu 4), kdy v poslední části toho bodu se hovoří o „vybudované na zelené louce“. Navrhl tento text opravit na „založené statutárním městem Ostrava“. Z hlediska procedurálního doporučil, aby hlasovali podle jednotlivých bodů navrženého usnesení. Sdělil, že si myslí, že záležitost, kterou předložili do jednání zastupitelstva města, je velmi důležitá, je dávána s dostatečným předstihem ve vztahu k tomu, kdy bude ukončena koncesní smlouva s provozovatelem vodovodů a kanalizací v Ostravě, kdy tato smlouva končí v roce 2024 a oni do té doby mají dost času vytvořit podmínky pro to, aby byli schopni tuto záležitost dořešit ku prospěchu občanů města a ku prospěchu zásobování vodou pro naše obyvatele v rámci zejména jejich finančních možností. Předpokládají, že to bude rovněž i předmětem jednání Vlády ČR, kdy vláda se svým způsobem ve svém programovém prohlášení zavazuje i tuto otázku řešit a samozřejmě přivítají, pokud finanční spoluúčast státu na této ne určitě levné záležitosti bude co nejvyšší.

  T. Macura řekl, že by si dovolil vzít slovo a k tomu návrhu se vyjádřit. Sdělil, že respektuje a oceňuje konzistentnost postojů KSČM, kteří k tomuto tématu dlouhodobě a historicky přistupují konzistentně a dneska předkládají návrh, který je vyústěním těchto snah a je formulován celkem jednoznačně. On nicméně z důvodů, které dále objasní, chce vysvětlit, a dodal, že teď mluví za klub ANO, ale věří, že i za vedení města, proč tento návrh nepodpoří, a to nikoliv z nějakých ideových ale čistě praktických důvodů. Připomněl, protože to není téma, které se tady diskutuje každý den nebo každý měsíc, stručný exkurz do té problematiky. Sdělil, že oni zkrátka model fungování vodárenské a kanalizační sítě, který v Ostravě funguje ji 25 let od roku 1994, považují za funkční i výhodný a dlouhodobě udržitelný. Připomněl, že pan Babka, a on mu to nemá za zlé, tím, jak to trochu zabalil do toho hesla „chceme zpátky vodu“, tak by rád zdůraznil, že voda je přírodní a národní statek, který nemá žádného vlastníka, takže voda patří všem stále. Ve městě Ostrava navíc je ta vodárenská a kanalizační infrastruktura v majetku města, nikdy privatizována nebyla na rozdíl od jiných měst, takže toto je podstatná informace a na tom vodárenském a kanalizačním majetku hospodaří provozní společnost na základě koncesní smlouvy od roku 1994 na 30 let, tzn., do roku 2024. Dneska jsou ve 25 letech z toho 30letého období. Pokud mluvil o tom, že ten stávající model je výhodný a funkční, tak by chtěl říci, že výhody toho modelu plynou v prvé řadě pro zákazníka, tzn. pro občana města, protože dodávaná voda v Ostravě má kvalitu, která patří k jedné z nejvyšších v rámci ČR. Dokazují to různé testy, které se provádějí, a to při ceně, která patří naopak k těm nejnižším v rámci ČR. Z krajských měst má nižší cenu vody, a to jenom o pár deseti haléřů pouze město Brno, kde shodou okolností provozuje vodárenskou síť stejně jako v Ostravě společnost SUEZ resp. Brněnské vodovody a kanalizace. Pod čarou dodal, že v tuto chvíli právě v Brně jednají o navýšení ceny vody pro příští rok o 6 %, což by znamenalo to, že Ostrava se v příštím roce stane úplně nejlevnějším krajským městem z hlediska ceny vody. Další výhodou pro občany, pro všechny spotřebitele z toho modelu, který mají, vidí v transferu moderních technologií díky zahraničnímu vlastníkovi společnosti OVAK a ten transfer se projevuje v takových věcech, jako je třeba Smart Metering, tzn. dálkové odečty s možností indikace různých nechtěných, neočekávaných stavů, tzn., když třeba doma praskne pračka a teče voda, tak můžou dostat upozornění, když si tuto službu aktivují formou sms a nemusí čelit vážným finančním důsledkům. Toto je konkrétně služba, se kterou globálně přichází firma SUEZ a v České republice ji aktuálně nabízí jako jediná. Ten model má výhody i pro město jakožto vlastníka infrastruktury. V prvé řadě jim zajišťuje dostatečné zdroje pro obnovu vodárenské a kanalizační sítě. Tyto zdroje, které inkasují formou nájemného za tu infrastrukturu, jsou účelově vázány ve fondech pro vodovody a kanalizace. Dodal, že o změně statutu před malou chvílí rozhodli. Dále řekl, že město se samozřejmě podílí jakožto akcionář a významný akcionář společnosti OVAK také na inkasu dividend, které jsou dlouhodobě stabilní a od této chvíle poté, co si před malou chvílí schválili změny statutu, budou účelově také vázány v oněch fondech pro vodovody a kanalizaci. Sdělil, že co je velmi podstatné říct, je, že uzavřená akcionářská smlouva, kterou má uzavřenou město s firmou SUEZ jakožto majoritním vlastníkem společnosti OVAK, tak jim jakožto městu tato smlouva dává významně větší práva, než by odpovídalo tomu prostému akciovému podílu, který představuje „29 %“. Ty významně větší akcionářská práva jsou vyjádřena jednak zastoupením v orgánech společnosti, které je samozřejmě nadstandardní, a to jak v představenstvu, tak v dozorčí radě, ale především v tom, že cena vody pro dané období se určuje podle schváleného cenového vzorce, který je obsahem smlouvy, tzn., žádná ta strana nemůže tu cenu vody stanovit jednostranně nebo bez nějakého opodstatnění v těch klíčových parametrech, ale ještě důležitější je, že kdyby nedošlo k dohodě o ceně vody, tak akcionářská smlouva má ustanovení, které svěřuje finální rozhodnutí o ceně vody k rozhodnutí radě města, tzn., přestože město je minoritní akcionář v OVAKu, tak o ceně vody v případě neshody na úrovni představenstva OVAKu rozhoduje Rada města Ostravy. Město jako vlastník infrastruktury také těží z přenosu vyspělých technologií od toho zahraničního vlastníka. Příkladů může být celá řada. Z poslední doby např. přenos technologie na ice pigging, což je čištění zanesených kanalizačních přípojek bez nutnosti jejich rozebírání, tzn. jenom vtlačením vodní tříště. Opět Česká republika a město Ostrava bude jediným městem, které tuto technologii bude od příštího roku mít. Dále řekl, že klub KSČM v tom svém návrhu argumentuje tím, že chce zabránit vlastně vyvádění zisku z provozování vodárenské infrastruktury směrem do zahraničí. Řekl, že rozumí tomu, proč tak argumentují. Na straně druhé uvedl, že by chtěl zdůraznit, že ta dlouhodobá tvorba a stabilní tvorba zisku není darem z nebes, ale je především výsledkem velmi dobrého manažerského řízení té společnosti a že ty zisky v žádném případě před svěřením OVAKu nebo jeho privatizací do rukou SUEZu nebyly žádným standardem. Základem pro ziskovost OVAKu je především velmi dramatické snížení ztrát na vodovodní síti. Pro představu uvedl, že ještě v roce 1995 byly ztráty na vodovodní síti v Ostravě 18 milionů m3 a dneska je to 2,4. Sdělil, že když to vezme poměrově, tak snížili ztráty vody ze 48 %, takže skoro polovina vody ještě v roce 1995 vytékala neproduktivně pryč na současných 11-12 %, což je také společně s Brnem nejnižší hodnota ztrát v ČR. Díval se, že v materiálu klub KSČM argumentuje příklady jiných měst, kde údajně ke zpětnému výkupu ze strany měst došlo a je tam uvedena Praha a Liberec. Na vysvětlenou řekl, že v Praze došlo k tomu, že město po poměrně dlouhém procesu koupilo zpátky minoritní podíl na pražské vodárenské společnosti, a sice ve výši 49 %. Sdělil, že tato transakce rozhodně nebude mít efekt pro obyvatele i v tom smyslu, že by došlo ke snížení ceny vody, naopak, protože Praha se v souvislosti s tímto výkupem právě deklarovala, že bude cenu vody každý rok navyšovat o 2 % nad úroveň inflace, tzn., v dnešním stavu by to bylo 5,5 % právě proto, aby si vydělala peníze hlavně na tu budoucí obnovu zanedbané vodohospodářské sítě. Ve městě Liberci a v některých dalších městech Libereckého kraje došlo ke zpětnému výkupu vodárenské infrastruktury, čili se vlastně dostali do stavu, ve kterém jsou ve stavu nyní oni v Ostravě, nicméně samotná provozní společnost, která v Liberci vodovody obhospodařuje, je joint venture – Veolie a města Liberce a dokonce je manažersky řízená společností Veolia. Sdělil, že by rád ten svůj příspěvek uzavřel tím, když se nad tím zamýšlel, že je hluboce přesvědčen, že jim by realizace toho výkupu akcií OVAKu nic pozitivního nepřinesla, protože jednak by to pro město znamenalo investici, a to i v případě dohody se SUEZem, protože nepředpokládá, že by se k té dohodě nedalo dojít, to aby byl dobře pochopen, v řádu stovek milionů korun bez jakéhokoliv předpokladu, že by se to mohlo pozitivně promítnout v jakémkoliv parametru, které ovlivňují kvalitu života občanů, tzn., ani by neklesla cena vody, ani by se nemohla zvýšit dále její kvalita, dostupnost, spolehlivost dodávek. Dále řekl, že to, co je podstatné říct a zcela jistě to s tou problematikou souvisí a všichni to vědí, že v současné době jednají o odkupu akciového podílu jedné z fyzických osob, která je akcionářem společnosti, a sice ve výši 12 %. Jednají takto právě po dohodě s firmou OVAK, potažmo SUEZ, která je v tomto úsilí podporuje, takže v případě, že by tento podíl získali a navýšili akciový podíl města na 41 %, tak by dále usilovali, a mají to takto předjednáno, o další posílení akcionářských práv ve společnosti OVAK, kdy toto posílení by mělo charakter ten, že by získali majoritu v dozorčí radě, tzn. další posílení účasti města v dozorčí radě potažmo v představenstvu společnosti a současně jednají i o tom, že by se OVAK, potažmo společnost SUEZ, podílel na budoucích investicích z vlastních peněz do vodárenské a kanalizační infrastruktury v řádu stovek milionů korun. Ty investice jsou směřovány do dvou oblastí, které jsou uvažovány. Jedna je nutná modernizace vodárny Nová Ves a další je řešení kalové koncovky na ústřední čistírně odpadních vod. Tyto dvě investice, které je připraven zainvestovat do budoucna OVAK, potažmo SUEZ, mají hodnotu minimálně 450 milionů korun. Na závěr svého vystoupení primátor uvedl, že souhrnem všech těchto argumentů nebo všech těchto faktorů je jejich postoj k návrhu KSČM negativní, a že považoval za potřebné tyto informace na zasedání zastupitelstva města sdělit. Dodal, že registruje návrh pana Babky, který možná dále v rámci své technické poznámky bude chtít rozvést.

  J. Babka řekl, že děkuje panu předsedovi představenstva společnosti OVAK a.s., protože jeho vystoupení bylo poměrně velmi zcela zásadní a neví, jestli hovořil za hnutí ANO, nebo za radu města, nebo za OVAK, kde vykonává funkci předsedy představenstva. Sdělil, že to není podstatné. Dále řekl, že ten materiál proto koncipovali tak, jak je koncipován včetně programových cílů jednotlivých politických stran, které se v daném okamžiku a v daném textu shodují s jejich volebním programem a jejich cíli, a proto ten materiál předložili. Sdělil, že se domnívá, že je tam i dostatečná část té ekonomiky, která může zajímat ostatní členy zastupitelstva města. Uvedl, že mimo jiné v posledním období došlo k deprivatizaci i těchto záležitostí v Berlíně, kde i Berlín v Německu se rozhodl dostat zpět pod kontrolu právě vodu, která, jak všichni dobře ví, v nejbližším období bude ještě daleko větší strategická surovina na celém světě. Dodal, že to byla pouze stručná poznámka k vystoupení primátora, které ale spíše pochopil jako předsedy představenstva společnosti OVAK, a je správné a dobré, že hájí tento zájem, protože by to nebylo v souladu se zákonem o obchodních korporacích, ale ten návrh klubu KSČM není unáhlený a jeho cíl je dlouhodobý a měl by vyústit právě v tom roce 2024. Jsou rádi, že město v současné době jedná o nabytí akcií od jednoho soukromého subjektu, to je velmi pozitivní, tím dojde k posílení jejich působnosti na této oblasti, ale myslí si, že získání majority by mělo být jejich hlavním cílem.

  T. Macura se ohradil vůči tomu, že by u tohoto bodu vystupoval jako předseda představenstva společnosti OVAK, byť tuto funkci nepopírá. Dodal, že je to historická záležitost, a že i v akcionářské smlouvě je uvedeno, že vždycky primátor města je současně předsedou představenstva a z logiky věci tu funkci vykonává bezplatně. Nicméně on ani v nejmenším nezmínil žádný hospodářský zájem společnosti OVAK, naopak mluvil o tom, jaké výhody stávající model má za a) pro město, za b) pro každého občana tohoto města. Sdělil, že jinak samozřejmě ani v nejmenším nezpochybňuje právo pana Babky a kompetenci takový návrh na zastupitelstvu předložit.

  J. Babka se omluvil a sdělil, že to neříkal nijak ve zlém, protože že je primátor předsedou představenstva, ví dlouhodobě a pouze to nevědí někteří další lidé. Dále hovořil ke způsobu řízení zastupitelstva primátorem. Sdělil, že už několikrát říkal, že při předložení materiálu si primátor vezme slovo jako řídící a říká pět minut své názory, místo aby se přihlásil do diskuze. Sdělil, že by to mělo vypadat tak, že se do diskuze hlásí primátor Macura, hlásí střet zájmů, protože je předseda představenstva, a potom dále vystupuje. Nic víc, nic méně. Požádal pana primátora, aby to nebral osobně.

  T. Macura odpověděl, že se shodou okolností v tomto případě přihlásil do diskuze, protože čekal tuto poznámku. Dodal, že v tomto případě to neplatí. Sdělil, že byl procedurální návrh ze strany předkladatele, aby se o těch jednotlivých bodech hlasovalo postupně.

  T. Raždík poděkoval panu Babkovi za předložený návrh. Uvedl, že ho vítá, protože si myslí, že voda by měla být v rukou obce. Pokud budou argumentovat tím, že to ten provozovatel zvládne lépe apod., tak by se asi město muselo vzdát všech svých městských společností, např. někomu přenechat SAREZU a nechat si jenom stavby, aby to provozoval někdo jiný. Hlavní argument je podle něj výborný, a to, že zachrání za 10 let asi 420 milionů korun, které zůstanou v Ostravě a nevyvezou se nikam do zahraničí. Poznamenal, že ta firma stejně zaměstnává občany Ostravy, takže si nemyslí, že by došlo k nějaké újmě, že by nebyli schopni to provozovat, že by se zhoršila kvalita vody, nic z toho podle něj není relevantní argument. Hlavní argument je, že je to strategická věc, ke které lidé nemají alternativu, nejsou dva, tři OVAKy, různé firmy, od kterých by si mohli vybrat, takže toto by mělo zůstat v rukou obce. Oznámil, že on určitě bude hlasovat pro a ještě jednou poděkoval panu Babkovi.

  L. Foldynová sdělila, že má dotaz k tomu, co řekl ve svém vystoupení pan primátor, a to že se snaží odkoupit 12% podíl této společnosti, což městu zaručí majoritu v dozorčí radě. Požádala primátora, zda by jim mohl vysvětlit, když počítá 28 % + 12 % = 40 %, jak jim to zaručí majoritu v té dozorčí radě.

  T. Macura odpověděl, že formou akcionářské smlouvy, tzn., formou změny akcionářské smlouvy a tato možnost už je předjednána, stejně jako říkal, že dneska mají 29 % akcií a stejně oni jako město určují v konečné platnosti cenu vody. Zopakoval, že ne SUEZ, ale město, protože je to obsahem akcionářské smlouvy, ve které se SUEZ zavázal, že bude respektovat takovou klauzuli. Sdělil, že nyní v rámci jednání o navýšení podílu na 40 %, chtějí dosáhnout dalšího vylepšení pozice města v rámci toho joint venture, toho společného podniku, a mají předjednáno to, že v takovém případě skutečně bude SUEZ jakožto majoritní vlastník akceptovat nadpoloviční většinu zástupců města v dozorčí radě společnosti OVAK. Dodal, že je to předjednáno, ale ještě to není podepsáno.

  T. Raždík poznamenal, že v případě, že by město získalo nadpoloviční podíl, tak by byl rád, aby nehospodařily Ostravské vodárny a kanalizace způsobem jako MSIC, kdy ví, že prodělávají každý rok a jako příklad uvedl, že v roce 2011 zkrachoval největší monopol v oboru hazardních her SAZKA, který byl vlastněný státem, takže pokud by takovým způsobem hospodařilo město, tak by samozřejmě nemělo smysl odkupovat OVAK, ale doufá, že toto se nestane.

  T. Macura odpověděl, že obavu pana Raždíka do jisté míry sdílí i on a právě proto je jeho stanoviskem, aby zůstal ten model tak, jak je nastaven, protože on, upřímně řečeno, nevěří, že by komunální podnik mohl snést srovnání z hlediska transferu technologií, kvality manažerského řízení, srovnání s dobře řízeným podnikem, který je majoritně vlastněn globálně působící firmou se světovou znalostí v daném oboru. Zopakoval, že to, že tam je dneska vykazován zisk v té výši, jaké je, a požádal, aby si to zkusili představit. Poznamenal, že to nespadlo z nebe, během 15 let se snížily ztráty, které tvořily polovinu vody, která protékala trubkami, mizela a dneska ty ztráty vody jsou nejnižší v republice a jsou na úrovni 11, 12 %. Sdělil, že může uvést příklady jiných vodárenských společností z ČR, které patří městům a jsou tam ty ztráty vody 25, 30 %. To je přesně ten případ, který pak ve finále vede, že to sice to město převezme a najednou ze zisku, který tam dneska je, nebo teoreticky by mohl být 100 milionů korun, se stane částka nějaká nižší. Dodal, že ale netvrdí, že to tak musí být, ale tuto obavu v sobě skutečně má.

  F. Kolařík sdělil, že by chtěl uvést na pravou míru vyjádření pana Raždíka ohledně společnosti SAZKA. Řekl, že tato společnost nikdy nebyla v majetku státu. Upřesnil, že tato společnost byla soukromým subjektem, akciovou společností, vlastněnou jednotlivými sportovními svazy, které jsou taktéž soukromoprávní subjekty a jak skončila, bylo prostě výsledkem hospodaření těchto akcionářů a vedení, které tito akcionáři nominovali.

  J. Babka sdělil, že první slova, která vysloví, pokud se toho dožije při převodu akcií SUEZu na město, budou, že jim poděkuje, protože to je společnost, která si zaslouží určité ocenění za svou práci v těch uplynulých letech. Dále řekl, že nechce rozvíjet polemiku, jestli zrovna u takových společností, ať je to teplárenství, nebo je to vodárenství, má vznikat zisk z toho, že občané zaplatí jejich podniky. To je zcela zásadní politická otázka a on se domnívá, že nikoliv, že to není k dosažení zisku, že by naopak právě prostřednictvím takovýchto podniků tu cenu měli regulovat ve prospěch občanů města. K poznámkám, že nejhorší vlastník je stát, nebo jak z toho vyplývá, to je obecně teze, která vznikla v roce 1990 po listopadové revoluci, a někteří představitelé našeho státu to dokázali.

  T. Macura poděkoval za poznámku a dodal, že ji nebude rozvíjet nějakýma replikama. Sdělil, že pro občana je podstatné a je nejpodstatnější to, jaká je cena vody. Má seřazenou cenu vody ve všech krajských městech v ČR a Ostrava je na posledním místě společně s Brnem a Brno i Ostravu vlastní společnost SUEZ. Dotázal se, jak je to možné. Jak je možné, že ty státní, respektive komunální podniky, které vlastní vodu, jsou někde ve středu nebo na vrchu té cenové tabulky a budou ještě růst, protože nejsou schopny generovat na rozdíl od nich ty peníze na obnovu infrastruktury, takže ten jeho postoj není nijak ideologický, ale je čistě praktický, vycházející z reálných dat, ale nikomu nebere právo vyjádřit svůj vlastní názor, který ostatně osvědčí za chvíli při hlasování.

  T. Raždík sdělil, že si myslí, že když město získá nadpoloviční podíl, i kdyby to nechalo dále provozovat OVAK, tak by se asi nic nestalo a naopak by mělo výhodnější pozici při vyjednávání cen nebo jistotu, že nebudou nikdy přehnané.

  T. Macura odpověděl, že zcela jistě by nějaká provozní společnost tu vodárenskou síť musela provozovat. Oni se nyní baví o výkupu podílu v OVAKu, takže by to zůstalo tak, jak by to bylo, akorát by z toho vytěkal ten zahraniční vlastník, který tam dneska provádí to manažerské řízení a aplikuje tam ty manažerské postupy a transfer těchto technologií ze zahraničí. Sdělil, že pan Raždík má samozřejmě pravdu, ale dodal, ať jdou dále. Do diskuze se již nikdo nepřihlásil, proto primátor sdělil, že budou postupovat podle návrhu pana Babky, tzn. hlasovat o každém jednotlivém bodě návrhu usnesení zvlášť s tím, že u bodu 4) pan Babka navrhl úpravu usnesení. Primátor přečetl bod 1) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 1) deklaruje zájem města Ostravy na získání plné kontroly nad provozováním vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 8 pro, 20 proti, 17 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 1) nebylo přijato. Primátor přečetl bod 2) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 2) rozhodlo o záměru nabytí všech akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vlastněných společností SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, ….. Primátor poznamenal, že nebude číst adresu, protože to je zřejmé z materiálu, který mají před sebou. Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 7 pro, 25 proti, 14 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 2) nebylo přijato. Primátor přečetl bod 3) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 3) ukládá radě města zahájit jednání se zástupci společnosti SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost, o podmínkách nabytí všech akcií společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vlastněných společností SUEZ Groupe, zjednodušená akciová společnost Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 7 pro, 23 proti, 16 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 3) nebylo přijato. Primátor přečetl bod 4) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 4) ukládá radě města zahájit přípravu studie finanční náročnosti alternativního zabezpečování dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím nové provozní společnosti založené statutárním městem Ostrava Dal o tomto návrhu hlasovat. Došlo k výpadku hlasovacího, evidenčního a řídícího systému H.E.R. Proběhlá krátká technická přestávka, během které byl proveden restart PC, a po naběhnutí systému se pokračovalo. Primátor se vrátil k projednávání bodu 4) návrhu usnesení. Předkladatelé materiálu nebyli v zasedací místnosti přítomni, proto primátor oznámil, že počkají minutu na možnost příchodu předkladatele. Po příchodu předkladatele primátor oznámil, že klub KSČM dorazil, a proto přistoupí k hlasování o bodu 4) návrhu usnesení ve znění: Zastupitelstvo města 4) ukládá radě města zahájit přípravu studie finanční náročnosti alternativního zabezpečování dodávek vody a odvádění a čištění odpadních vod prostřednictvím nové provozní společnosti založené statutárním městem Ostrava Dal o tomto návrhu hlasovat. Hlasovalo 7 pro, 26 proti, 12 se zdrželo hlasování. Usnesení k bodu 4) nebylo přijato. Primátor řekl, že zbývá bod 5) návrhu usnesení, o kterém budou hlasovat.

  Pan Babka mimo mikrofon poznamenal, že hlasování o bodu 5) je bezpředmětné. Primátor jeho slova potvrdil a oznámil, že bod 5) návrhu usnesení se stal v tom případě bezpředmětným. Dále řekl, že tím ukončili hlasování k bodu č. 47 programu 10. zasedání zastupitelstva města. Materiál č. 47 byl projednán bez přijetí usnesení.

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse.

  Další jednání ZSMO by mělo proběhnout 11. prosince 2019.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy_of_10.ZMA13.11.2019.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20191113/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory a telefonáty s občany.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. listopadu 2019: Výbor Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci („European Parliament Committee on Employment and Social Affairs“) nechal zpracovat v obavách z masového rozšiřování čipování lidí podrobnou studii na téma „Využití zaměstnaneckých čipových implantátůJeden z nejčtenějších německých digitálních deníků „Spiegel Online“ zveřejnil v říjnu 2019 pozoruhodnou informaci: V lednu předchozího roku publikoval Evropský parlament dle vyžádání Výboru Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální věci („European Parliament Committee on Employment and Social Affairs“; patřil k největším a nejvýznamnějším výborům EP, který vedla od roku 2019 slovenská politička za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová) podrobnou studii na téma „Využití zaměstnaneckých čipových implantátů“ („The Use of Chip Implants for Workers“). Studie zhodnotila celkovou právní, etickou, medicínskou, bezpečnostní situaci v Evropské unii z hlediska možností nastřelování mikročipů do živých lidských bytostí, především pracovníků nejrůznějších průmyslových odvětví. Dospěla k závěru, že existují vážná a zcela reálná rizika zavedení povinného čipování, nicméně občané členských států EU jsou stále ještě vůči takovým invazivním opatřením legislativně chráněni právem na zachování tělesné integrity a nebo například zákazem náboženské diskriminace (vyloženě zmíněna křesťanská tématika „znamení šelmy“). Čipování tedy nemohou zaměstnavatelé ani veřejná moc svým podřízeným nařídit. Studie také nedoporučila podporu dobrovolného čipování z důvodů všech existujících rizik a neexistence dlouhodobých vědeckých výzkumů s ohledem na účinky čipů na člověka; publikovala také rozsáhlý seznam literatury, který lze využít k dalšímu odbornému bádání. – Deník dále identifikoval významného zástupce opozice vůči čipování zaměstnanců a cestujících ve veřejné dopravě. Pracoval pro největší globální turistický koncern TUI AG ve Stockholmu v oddělení ochrany dat (GDPR) spotřebitelů. Jmenoval se Björn Holmén, jenž by podle svého vyjádření pro Spiegel nikomu čipování rozhodně nedoporučil. Podle něj musí jít vždy o svobodné rozhodnutí. On sám žádné implantáty neměl; bál se, že by mu nastřelený čip způsobil alergickou reakci. – Spiegel nádavkem upozornil: v Německu bylo odhadem 4.000 až 5.000 očipovanců. – https://www.spiegel.de/international/business/the-human-microchipping-trend-sweeping-sweden-a-1292924.html; http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)614209; http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614209/IPOL_STU(2018)614209_EN.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 • 31. října 2019: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 16. října 2019 (viz dokument níže).

  Občané mohli sledovat chování zastupitelstva během října 2019 v přímém přenosu a nejvyšší HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím automatického kamerového systému.

  Zápis převážně dokumentuje snahu nového městského vedení o předvedení své „vlídné lidské tváře“ s ohledem na většinu diskusních příspěvků oprávněných občanů.

  Bohužel je v něm také patrná velmi výrazná výjimka v případě nepřiměřené reakce městského vedení a také části zastupitelstva na legální i legitimní osobní otázku související s možným konkrétním vlivem na výkon veřejného mandátu dotazovaných/dotčených osob (některými zastupiteli byl takový dotaz považován za neetický), kterou položil Váženému panu primátorovi v rámci politické debaty a hodnocení městské činnosti Vážený občan Jiří Štefka. Jeho otázka posléze padla v zápisu a videozáznamu za oběť cenzuře (viz podrobněji níže).

  Celkově, mimo výše uvedený exces, se dá nicméně opět říci, že pokračuje předchozí mnohaměsíční pozoruhodná pozitivní změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Občanské dotazy, podněty a připomínky byly postupně většinou pečlivě řešeny. Lidé dostali (tentokrát už však nikoliv ve všech případech) profesionální odpovědí ať již ústně nebo později písemně.

  Role aktivní/konstruktivní opozice se brilantně chopily především dvě osobnosti ze zastupitelského klubu Jednotných: Vážený pan zastupitel a předseda komise Rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí Mgr. Václav Kubín a Vážený pan zastupitel a komisař Rady statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Raždík. Výše uvedení zastupitelé/komisaři se zabývali mj. následujícími tématy:

  – diskusní tlačítko pro občany usilující o přehlednější a snazší vystoupení v debatě se zastupiteli

  – podivné městské dotace pro pracovnice a pracovníky v oblasti tzv. „nejstaršího lidského řemesla“

  – etická kritika občanských dotazů a samotných tazatelů, kteří svými otázkami směřují do osobní roviny výkonu zastupitelského mandátu, byť s možným vlivem na výkon veřejné funkce v rámci hodnocení činnosti městského vedení

  – pomoc občanům, zpravidla malým podnikatelům, s disentem vůči nevítaným a nákladným snahám městského vedení o prosazení tzv. eufemisticky nazvané „regulace reklamního smogu“

  – problematika elektromobility a neefektivně vynakládaných dotací

  – snaha o zjednodušení přípravy a realizace městských projektů, které jsou právně až neskutečně složité a pro občany jen těžko srozumitelné

  – ztráty městské pokladny způsobené vlivem neúměrného potlačování výnosů z hazardu

  – zastupitelé nemají šanci z časového a znalostního hlediska odpovědně s veškerou péčí nastudovat a posléze hlasovat o všech obsáhlých materiálech na stovkách stran textu, kterým často ani nerozumí

  – řádné prověřování uchazečů, právnických a fyzických osob, o městské dotace

   

  Z hlediska principů dobré veřejné správy, gentlemanského chování v pozici řídícího jednání zastupitelstva, se Vážený pan primátor veřejně omluvil Váženému panu zastupiteli Raždíkovi za mystifikaci, které se dopustil při debatě o pořízení elektromobilu pro Černou louku, protože elektrárna Třebovice skutečně vyrábí i elektřinu; je tam kombinovaná výroba tepla, elektřiny a i dalších produktů. V rámci občanských dotazů, podnětů, připomínek pak usiloval o jejich řádné zodpovězení s výjimkou již zmíněného Váženého pana občana Štefky.

  Vážený občan Jiří Štefka (bez veřejné funkce), mj. někdejší profesní kontrolor, jenž se pravidelně a aktivně účastní jednání několika zastupitelstev na obecní, obvodní a krajské úrovni v Ostravě a okolí, shromažďuje, analyzuje a posléze konzistentně zveřejňuje ve svém bydlišti zjištěné nedostatky, navrhuje řešení problémů (například v Ostravě-Porubě přispěl v rámci konkrétní spolupráce s obvodními činovníky k odstranění problémů ve správné péči o městskou zeleň), je proslulý svou neustrašeností, vytrvalostí a svědomitou snahou o dosahování co nejlepších pracovních a ekonomických výsledků samosprávných celků. Během svého vystoupení v občanském bloku dotazů, podnětů a připomínek sdělil ZSMO 16. 10. 2019 závažné informace o domnělých politicky motivovaných neférových čistkách na ostravském magistrátu a v určitých městských společnostech. A v této přímé souvislosti položil krátký dotaz, zda je pravdou, že se pan primátor rozvádí. Vysloužil si za to nepřiměřené odsudky a dehonestující nálepkování (viz níže citace zápisu). Z hlediska správného postupu řídícího jednání zastupitelstva přitom stačilo buď danou záležitost čestně okomentovat s otevřeným hledím (vzhledem k reálné situaci, kdy již takřka není ve skutečnosti co tajit) a nebo se omezit na konstatování, že tento typ dotazů nebude zodpovězen, jelikož spadá do roviny ochrany osobnosti a soukromého rodinného života. Místo toho byl však spuštěn nepochopitelný „zastupitelský slovní lynč“ občana Štefky. Společenství webu Necipujtenas.CZ proto považuje za nutné blíže ozřejmit ostravským politikům a široké veřejnosti právní, ale také etickou podstatu věci.

  Simona Petrů napsala roku 2018 pro zpravodajský server „www.e15.cz“ velice trefně, že takové „slovní lynčovací metody“ k ničemu dobrému nevedou: „Opovržení není těžké rozpoznat. Pro člověka, který se k nám takto chová, jsme kvůli svému názoru méněcenní – většinou s námi nejedná jako s partnerem a ani se neobtěžuje na naše argumenty reagovat kvalitním protiargumentem, protože jeho hlavním cílem je ponížit nás. Asi nejčastěji lze tento fenomén pozorovat na sociálních sítích, kde jsou útočníci anonymnější a díky tomu, že svou oběť fyzicky nevidí, je pro ně snazší jí opovrhovat. Z tohoto důvodu se v komentářích na síti setkáme s urážkami a nadávkami pramenícími z odlišných názorů o mnoho častěji než v reálném životě. /.../ A nakonec to nejdůležitější: při diskuzi s ostatními je třeba vynechat všechny opovrhující praktiky. Žádné osobní výtky, urážky ani jiné chování, které by mohlo naznačovat, že toho druhého kvůli jeho názoru považujeme za méněcenného. Ano, opovržení druhým se nám sice může zdát jako účinná taktika, jak oponentovi vysvětlit, že jeho názor je naprosto hloupý, ale on se ve skutečnosti ve svém postoji spíše utvrdí a navíc, jak již bylo zmíněno, tím podstatně utrpí naše vztahy. Samozřejmě když se setkáme s opovrhováním z druhé strany, ke konstruktivní diskuzi dospějeme jen těžko. Mějme však vždy na paměti, že cílem debaty v rodině, ve škole nebo kdekoliv jinde je vyčistit vzduch, nikoliv vyhrát, a proto buďme s druhými trpěliví. Pokud našemu názorovému oponentovi předložíme fakta takovým způsobem, že nám nakonec dá za pravdu, ale v duchu si stále bude myslet svoje, ani jeden z nás nevyhrál. A společnost se opět o trochu více zpolarizuje.

  Každý politik, který je zvolen do veřejné funkce, musí počítat s dotazy veřejnosti i sdělovacích prostředků na svůj osobní život, jelikož taková fakta mohou ovlivňovat závažným způsobem výkon veřejné funkce. Není asi nutné připomínat humbuk kolem rozvodů někdejších premiérů: Váženého pana Topolánka, Váženého pana Paroubka, Váženého pana Nečase etc. Vždy jde ovšem pochopitelně o citelný zásah do soukromí vyvažovaný intenzitou veřejného zájmu.

  Již roku 2014 napsala dnešní zkušená šéfredaktorka Krajských LISTŮ Anna Vančová, že „...české zákony i mezinárodní dokumenty zaručují stejná práva každému jedinci bez rozdílu. Přesto existují lidé, kteří zdánlivě požívají menších záruk na ochranu soukromí, cti a důstojnosti. Jsou to především tzv. VIP., kterým se denně věnují média. Nejde o to, že by tyto osoby měly menší právo na ochranu soukromí, ale tím, že samy a dobrovolně vystoupily na veřejnost (a tím se vystavily jejímu zájmu), je u nich pojen soukromí „užší“, nebo naopak prostor, který zajímá veřejnost (se zdůvodněním veřejného zájmu mnohdy oprávněně) mnohem širší než u běžných občanů.

  Analogicky kupříkladu Vážený pan president ČR Miloš Zeman svolil velice moudře ke zveřejnění části své zdravotní dokumentace, aby vyvrátil určité spekulace. Vyčistil tím mediální pole a získal si velký respekt napříč politickým spektrem i v řadách svých oponentů.

  S rostoucí prestiží určité veřejné funkce roste zkrátka také legální i legitimní míra zájmu veřejnosti o danou osobnost. Politik si prostě nikdy nemůže být jist, zda nedostane otázku osobního charakteru třeba od novináře na pravidelné tiskové konferenci svolané ke zcela jinému tématu, natož na zastupitelstvu, kde k tomu účelu existuje pro jakéhokoliv občana speciální diskusní programový bod.

  Voliči by měli mít nepochybně možnost (nikoliv však povinnost) znát odpovědi na takový typ otázek nejen před volbami za účelem pravidelného vyhodnocování jednání svých volených zástupců, jejich práce, charakteru, serióznosti atd. Stejně tak ovšem na druhou stranu musí mít dotčený politik právo odmítnout jakékoliv odpovědi na otázky zasahující do jeho ochrany osobnosti, soukromého rodinného života apod. Zhodnocení chování politika během veřejné debaty, tiskových konferencí apod. je posléze již na voličích. Ostatně pokud je všechno „košer“, není správné ani moudré peskovat občany za slušné dotazování a dělat z nich jakýsi „lidský odpad“. Vzbuzuje to jen další pochybnosti a nové otázky. Pochopitelné je také to, že není každý natolik zkušený politik, aby mu v dané situaci neujely nervy. Stává se to a nemusí to být žádná tragédie. Profesionální politik by se měl ovšem posléze umět omluvit, pokud použil neadekvátní slovní spojení adresované směrem k občanům, kteří se pouze slušně na určitou věc dotazovali v existujícím veřejném zájmu.

  Simona Petrů se ve svém dalším článku pro server „www.e15.cz“ opět velmi správně ptá: „Kde potom tedy najdeme hranici, kterou v tomto případě nutně potřebujeme? Monitorovat zdraví každého poslance, senátora, starosty či zastupitele by nejspíš k ničemu nevedlo, ale na druhou stranu informace o zdravotním stavu prezidentského kandidáta může být tak důležitá, že by si zveřejnění zasloužila. Řešením na prakticky všechny výše uvedené problémy by mohla být obyčejná poctivost politiků. Například premiérka Spojeného království Theresa May na veřejnosti o své cukrovce (a životě s ní) mluví otevřeně, svůj zdravotní stav od zvolení prezidenta Hollanda pravidelně zveřejňují i prezidenti Francie a dalších západních zemí. Tyto činy nejsou ničím jiným než gesty vstřícnosti vůči veřejnosti a částečně ukázkou vysoké morálky předních západních politiků. Nakonec, ne všechno musí rozhodovat voliči prostřednictvím za všech okolností dobře dostupných informací. I sami politici mohou mít svoji soudnost a pokud určitý úřad z důvodu fyzických obtíží či příliš velkého psychického nátlaku nezvládají, mohou se ho vzdát. Pokud váhají, mohou informaci zveřejnit a nechat voliče, ať rozhodnou za ně. Ve výsledku přijdeme na to, že spíše než dokonale zdravé politiky bychom ocenili ty, kteří jsou jednoduše poctiví.

  Katastrofou by také bylo, pokud by se v době připomínky třiceti let od pádu totalitního režimu nechali občané zastrašit a přestali by s politiky vést dialog. Občan může totiž svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Obecně v českém právním prostředí platí, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje mohou být poskytnuty jen se souhlasem dotčené osoby a v souladu s občanským zákoníkem, zákonem o ochraně osobních údajů a další legislativou.

  Politik, představitel veřejné moci, však má z hlediska ochrany své osobnosti a soukromí skutečně těžší postavení než občan bez veřejné funkce. „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../ neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  A dejme také slovo zkušenému právníkovi, JUDr. Jiřímu Matznerovi, Ph.D., LL.M., zakladateli AK Matzner et al, jenž publikoval svůj článek k výše popsané problematice ochrany soukromí veřejně činných osob na serveru „www.pravniprostor.cz“ roku 2018: „Svoboda projevu je v českém právním řádu zakotvena v čl. 17 Listiny základních práv a svobod a jako jedna ze základních svobod zaručuje každému právo na informace a svobodné vyjadřování svých názorů.“ „Za veřejně činné osoby jsou považováni nejen politici, ale i jiné veřejně známé osobnosti, jako třeba zpěváci, herci nebo sportovci, kteří se těší popularitě a všeobecné známosti ve společnosti. U veřejně činných osob jsou limity přípustné kritiky podstatně širší než u osob, které veřejně známé nejsou, k čemuž dospěla především soudní praxe, která tyto závěry vyjádřila v mnoha svých rozhodnutích. Jako příklad jednoho z nich můžeme uvést nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, podle něhož: „Lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj., musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané. Důvod tohoto principu je dvojí. Jednak se tím podporuje veřejná diskuze o veřejných věcech a svobodné utváření názorů.“ Pokud jde o vymezení přesného rozsahu shora uvedených „mantinelů“ s ohledem na případný neoprávněný zásah do osobnostních práv veřejně činných osob, bude posouzení vždy záviset na individuálním vyhodnocení dané situace soudem. Soudy však při svém hodnocení budou mj. přihlížet k tomu, zda ke kritice došlo v souvislosti s veřejnou činností dané veřejně činné osoby či nikoliv. Vcelku trefně se k dané problematice vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 30 Cdo 2591/2011, ze dne 27. února 2013, ve kterém uvedl, že: „práva na ochranu osobnosti se mohou domáhat i politici a ostatní veřejně činné osoby; měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve prospěch původců těchto výroků. Je to dáno tím, že osoba vstoupivší na veřejnou scénu musí počítat s tím, že jakožto osoba známá bude pod drobnohledem veřejnosti, která se zajímá o její jak profesní, tak i soukromý život a současně jej hodnotí (...). Prezentace těchto údajů a jejich případná kritika však musí souviset s veřejnou činností, kterou daná osoba vykonává.““ Dále uvádí: „Skutková tvrzení, která jsou nepravdivá nebo pravdu svým způsobem zkreslují, tak zpravidla bývají kvalifikována jako neoprávněný zásah do práv na ochranu osobnosti. Hodnotící soudy naopak ztělesňují subjektivní názory, jenž realitu objektivně nepopisují, nýbrž ji určitým způsobem posuzují a hodnotí a z toho důvodu je nelze považovat za prostá fakta. Jelikož je v hodnotících soudech obsažen subjektivní prvek (subjektivní názor), není ani možné jejich pravdivost patřičně prokazovat – ve srovnání se skutkovými tvrzeními.“ „Zjevné rozlišení mezi skutkovými tvrzeními a hodnotícími soudy provedl například Evropský soud pro lidská práva ve svém rozhodnutí ve věci Lingens v. Rakousko ze dne 8. července 1986, ve kterém uvedl, že: „v případě veřejné osoby jsou z důvodu jejího postavení dány širší limity přípustné kritiky než v případě soukromé osoby, přičemž je třeba velmi pečlivě rozlišovat mezi fakty a vlastním hodnocením. Existenci faktů lze prokázat, leč pravdivost jejich hodnocení podrobit důkazům nelze. Ve vztahu k hodnotícím soudům nelze tedy požadavek dokázat jejich pravdivost naplnit a takový požadavek samotnou svobodu názoru porušuje.“ Velice podobně se k problematice vyjádřil také Nejvyšší soud ve svém usnesení sp. zn. 30 Cdo 996/2007 ze dne 30. dubna 2007, ve kterém uvedl, že: „v zásadě platí, že pravdivá informace nezasahuje do práva na ochranu osobnosti, pokud tento údaj není podán tak, že zkresluje skutečnost, či není natolik intimní, že by odporoval právu na ochranu soukromí a lidské důstojnosti. Hodnotící soud naopak vyjadřuje subjektivní názor svého autora, který k danému faktu zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z hlediska správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních) kritérií. Hodnotící soud proto nelze jakkoli dokazovat, je však nutné zkoumat, zda se zakládá na pravdivé informaci, zda forma jeho veřejné prezentace je přiměřená a zda zásah do osobnostních práv je nevyhnutelným průvodním jevem výkonu kritiky, tzn., zda primárním cílem kritiky není hanobení a zneuctění dané osoby.““ „Projevy skutkových tvrzení a hodnotících soudů mají rovněž své meze a přesto, že ke každému z nich soudy přistupují zcela odlišně, oba dva tyto instituty musí být založeny na pravdivých skutečnostech tak, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do práv na ochranu osobnosti. Nelze jimi neoprávněně zasahovat do soukromí, a to ani u veřejně činných osob, zejména pak v případech přímo nesouvisejících s veřejnou činností dané osoby. Jako příklad můžeme uvést mediální informování o záležitostech týkajících se partnerských vztahů známých politiků, herců či sportovců bez jakékoliv souvislosti s jejich veřejnou činností. K zásahu do osobnostních práv veřejně činných osob pak dojde i v případě, kdy bude do lidské důstojnosti nebo soukromí zasaženo nepřiměřeně urážlivou nebo dokonce vulgární kritikou dané osoby, překračující společenská pravidla slušnosti.

  JUDr. Zbyněk Lubovský, Ph.D. pak roku 2019 zhodnotil celkovou situaci z hlediska práva na informace a ústavně správního práva v periodiku Správní právo, číslo 6/2019, Ročník LII (citováno podle webu Ministerstva vnitra ČR): Význam a účel práva na informace spočívá v participaci občanské společnosti na věcech veřejných, kdy se informování veřejnosti týká fungování veřejné moci jako takové. Pomocí získaných informací může veřejnost veřejnou moc kontrolovat. Je-li informace součástí veřejné sféry, právo na informace dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod na ní dopadá. Součástí veřejné sféry je to, co může být předmětem legitimního veřejného zájmu, což je v zásadě vše, co souvisí s fungováním moci ve státě. (Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010 sp. zn. I. ÚS 517/10.) V Listině základních práv a svobod je právo na informace systematicky zařazeno mezi práva politická, jako prostředek účasti na politickém životě státu. Je zaručeno státem. Jedná se o právo na informaci v politickém slova smyslu, chápané velmi široce. Nelze jej však chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Právo na informace je účinným nástrojem, který člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho okolí. (Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2002 sp. zn. III. ÚS 156/02.)“ „Mezi nejvýznamnější judikáty, které se touto kolizí zabývají, lze rozhodně uvést rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014, č. j. 8 As 55/2012-62 a nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017 sp. zn. IV. ÚS 1378/16, nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 1200/16.“ „O důležitosti významu práva na informace pro naši společnost však svědčí i skutečnost, že se judikatura dlouhodobě kloní ke stanovisku, že právo na informace u veřejně činných osob převládá nad právem na ochranu jejich soukromí. (Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2015 č. j. 57 A 109/2013-132.) Na výše uvedeném nic nezměnil ani veřejnosti známý tzv. „platový nález“ Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16 (následovaný nálezem sp. zn. IV. ÚS 1200/16), který stanovil podmínky, za kterých výkon práva na informace nemusí být uspokojen, neboť v daném konkrétním případě převládl zájem na ochranu soukromí. I nadále však platí postulát, který vyslovil Nejvyšší správní soud, že informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se zásadně poskytují, (Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 6. 2010, č. j. 5As 64/2008-155.) avšak je třeba vždy, v každém konkrétním případě zkoumat, zda nejsou naplněny Ústavním soudem formulované podmínky pro odepření informace.“ „Nepodaří-li se však nade vši pochybnost dovodit, že žadatel o informaci svého práva zjevně zneužívá, je na místě postupovat ve prospěch žadatele a informaci poskytnout.(FUREK, A., ROTHANZL, L., JIROVEC, T.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 773, ISBN 978-80-7400-273-1.)“ „Nevyhovět žádosti o poskytnutí informace z důvodu zneužití práva tak lze především takovým žádostem, které jsou kverulační, šikanózní nebo které cíleně paralyzují pracovní kapacitu orgánů veřejné moci.“ (Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2011, č. j. 7 As 101/2011-66.)“ „O šikaně pak hovoříme v případech, kdy žadatel cíleně útočí na konkrétní osoby či úřad jako celek s úmyslem jej poškodit či znevýhodnit, případně kdy je zřejmé, že výkon práva vede k nepřijatelným důsledkům.“ (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2018 č. j. 5 A 40/2015-68. 50, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 7. 2014 sp. zn. 33 Cdo 1967/2014 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7. 2016 sp. zn. 25 Cdo 306/2016. )“ „Ve známém a vlnu emocí zvednuvším rozsudku konstatoval Nejvyšší správní soud „pokud by se v jednotlivých případech ukázalo, že žádosti o informace …, jimž by jinak bylo důvodu vyhovět, mají za cíl poškodit legitimní zájmy těch, o jejichž platech má být informováno (např. je šikanovat, vydírat, vyprovokovat vůči nim nenávist apod.), lze právo na informace za striktně vymezených podmínek odepřít na základě principu zákazu zneužití práva“. (Rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2014 č. j. 8 As 55/2012 – 62. )“ „Protože se v daném případě dostává právo žadatele na informace konkretizované zákonem o svobodném přístupu k informacím do kolize s právem na ochranu soukromí a právem na ochranu osobního života, zaručených podle čl. 7 a čl. 10 Listiny základních práv a svobod, musí povinný subjekt provést test proporcionality na základě teorie vážení zájmů, jak vyplývá z již zmíněného nálezu Ústavního soudu. Ústavní soud stanovil podmínky, které musí být kumulativně naplněny v rámci testu proporcionality, který podle svého vlastního vyjádření dovodil z judikatury Evropského soudu pro lidská práva.59) Teprve na základě tohoto testu může být zjištěno, zda jsou naplněny předpoklady, které umožňují poskytnutí informace. U žádosti o poskytnutí informace mají být zkoumána tato kritéria: a) účelem vyžádání informace je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu; b) informace samotná se týká veřejného zájmu; c) žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“; d) informace existuje a je dostupná.“ „Evropský soud pro lidská práva v této souvislosti upozorňuje, že zásah do práva na ochranu osobních údajů vyžaduje konkrétní a oprávněný důvod.“ (Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. 6. 2010, Evropská komise vs. The Bavaria Lager Co. Ltd., C-28/08 P., nebo MELOTÍKOVÁ, P.: Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy. Praha: Leges, 2018, s. 58, ISBN 978-80-7502-275-2. ) „Tímto důvodem může být právě veřejný zájem na transparentním hospodaření s veřejnými prostředky. Například vedoucí pracovníci ve státní správě vykonávající rozhodovací pravomoc, příp. oprávnění nakládat s veřejnými prostředky, musí počítat se zvýšenou kontrolou ze strany veřejnosti, a proto lze předpokládat převahu veřejného zájmu na poskytnutí informace nad zájmem na ochraně soukromí u žádostí směřujících k poskytnutí údajů o výši jejich platu.“ (Závěrečné stanovisko Veřejného ochránce práv ze dne 22. 2. 2013, sp. zn. 5362/2011/VOP/ KČ.)“ „Literatura termín „společenský hlídací pes“ zpravidla spojuje se sdělovacími prostředky (televize, tisk, rozhlas apod.). Nicméně právo na informace je dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod politickým právem svědčícím každému, tudíž by byl takovýto restriktivní výklad ústavně nekonformní. Termín společenského hlídacího psa tedy nelze vztáhnout pouze na pracovníky médií, ale musí zahrnovat podstatně širší skupinu žadatelů.“ „Velký senát Evropského soudu pro lidská práva výslovně zmiňuje například různé bloggery.(Srov. např. komentář JUDr. Josefa Nejedlého, Ph.D., LL.M.: Master en Droit k rozsudku velkého senátu ESLP ze dne 8. 11. 2016 ve věci Magyar Helsinki Bizottság proti Maďarsku, č. 18030/11, zdroj ASPI.)“ „Ani v české judikatuře nad tímto tématem zatím nepanuje shoda. Zatímco v jednom případě soud odmítl přiznat žadateli postavení společenského hlídacího psa s odůvodněním, že „netvrdil ani nedoložil, že se předmětnou problematikou blíže zabývá, že provádí analýzy získaných informací a činí z nich závěry o tom, nakolik získané informace svědčí o respektování veřejného zájmu na např. určité výši odměny a podobě. Aby totiž určitý subjekt mohl „hlídat“, nemůže se spokojit s pasivním obstaráváním informací, ale musí s nimi aktivně pracovat, aby „hlídal“ právě onu správnost použití veřejných prostředků. Nic takového žadatel nedoložil,“ (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2019 č. j. 11 A 125/2018-70.) v jiném případě soud uvedl, že „nelze vyloučit povinnost poskytnout informaci i v případech, kdy konkrétní vztah mezi požadovanou informací a žadatelem jako společenským hlídacím psem nebude zřejmý“. (Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2018 č. j. 5 A 40/2015- 68.) „S posledním bodem testu, tj. dostupností informace v praxi zpravidla nebývají obtíže.

  ***

  Z výše citovaného tedy vyplývá, že občan Štefka měl na položení svého dotazu zasahujícího do osobnostních práv a soukromí politiků ve vrcholových městských funkcích legální a legitimní právo v rámci ústavního pořádku ČR, platných zákonů i jednacího řádu ZSMO, protože předložil konkrétní fakta, která mohla zakládat veřejný zájem na vyjasnění úzce souvisejících pracovněprávních politických čistek na ostravském magistrátě a v části městských společností. Nepřiměřená reakce odpovídajících a pokus o „slovní lynč“ dotazujícího se občana včetně pozdější cenzury občanovy otázky ve výsledném textu zápisu a ve videozáznamu z jednání ZSMO pak jen potvrzují obavy z důvodnosti dotazů pana Štefky. Chtěli-li zastupitelé vyjádřit své etické pochybnosti nad vhodnosti občanova dotazu, mohli tak učinit přiměřeným, slušným způsobem, kterým by dali občanovi svůj názor na vědomí bez osobní dehonestace a zasahování do práv na ochranu osobnosti občana bez veřejné funkce, který byl obecně ve slabším postavení. Městské vedení a členové zastupitelstva mohli na druhé straně využít svého plného práva odpověď slušnou formou odmítnout a dále se k věci již nevyjadřovat právě s odkazem na ochranu osobnostních práv a soukromého rodinného života, kterou nepochybně mají, byť v užších mantinelech, také vrcholoví politici.


  ***

  Ukázky z oficiálního znění zápisu z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

  Informace o činnosti orgánů města. /.../

  T. Macura sdělil, že město půjde samozřejmě jako první v té řadě. To znamená, že městské společnosti budou tu svou reklamu omezovat, respektive ji přizpůsobí tomu nařízení. Dotázal se, zda má někdo ještě z řad zastupitelů nějaký dotaz k tomuto bodu. Nikdo se již nepřihlásil, a proto požádal, aby mohl říct jednu poznámku na konto diskuze, která proběhla na minulém zasedání zastupitelstva města ohledně názoru, že snad vedení města zastavilo investice do rekonstrukce Městské nemocnice Ostrava. Sdělil, že se minule pokoušel v rámci diskuze ten názor vyvrátit a na konto nyní projednávaného bodu by rád připomenul, že rada města včera rozhodla o vyhlášení tendru na stavební zakázku velkého rozsahu na rekonstrukci pavilonu E v městské nemocnici, kde je předpokládaná cena 400 miliónů korun jenom na pavilon E, což je vlastně ten urgentní příjem, ta hlavní budova při vstupu na průčelí. Dále na konto městské nemocnice, což možná někteří taky zaregistrovali, byla zřízena, jak již sliboval s panem náměstkem, pracovní skupina, jejímž úkolem by měl být update toho generelu rozvoje městské nemocnice. V této pracovní skupině mají všechny politické subjekty svého zástupce, takže to bude pod veřejnou kontrolou. Sdělil, že pokud si z řad zastupitelů někdo nerozmyslel nějaký dotaz, tak z řad občanů eviduje přihlášku pana Radka Přepiory a předal mu slovo.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Pěkný den vám přeji vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Jmenuji se Radek Přepiora a jsem občanem České republiky s bydlištěm v Ostravě. Rád bych poděkoval prostřednictvím váženého pana primátora všem váženým úředním osobám z ostravského magistrátu za profesionální a informačně velice přínosné odpovědi na občanské dotazy, které se k lidem našim společným prostřednictvím nyní již pravidelně dostávají. A nyní k vlastním občanským dotazům. Za 1) městská rada rozhodla o uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Ostrava a firmou Past production s.r.o., se sídlem v Ostravě - Polance nad Odrou, a to za účelem realizace akce „Oslava svobody - galavečer k 30. výročí listopadu 1989”. Poprosil bych o informace k podrobnějším parametrům této zakázky, tedy její konkrétní obsah, rozpočet atd. Děkuji. Za 2) rada schválila městské nařízení č. 11/2019, kterým stanovila zákaz šíření reklamy komunikačními médii na veřejně přístupných místech mimo provozovny. Prosím o informace, zda to tedy znamená, že když třeba kadeřník nechá v provozovně puštěné rádio a poběží v něm reklama, která bude slyšet třeba jen trochu mimo vlastní provozovnu, zda lze hovořit o porušení výše uvedeného nařízení a jaká v takovém případě hrozí sankce. Domníváte se, že bylo takové nařízení skutečně potřebné a účelné a v jakém časovém horizontu a zda vůbec bude vyhodnoceno, jestli takové nařízení přináší účinný zamýšlený efekt. Za 3) vážený pan primátor přivítal 25. září 2019 na radnici statutárního města Ostravy generálního konzula Ruské federace Budaeva. Jednali spolu o organizaci kulturních akcí. Můžete prosím občanům blíže přiblížit obsah vašeho rozhovoru a co se vám podařilo pro Ostravany dojednat? Za 4) 7. až 9. října 2019 proběhl v Mnichově mezinárodní veletrh investičních příležitostí Expo, kde měla svou prezentaci také Ostrava a údajně též některé ostravské obvody reprezentované svými zástupci. Poprosil bych o informaci, kolik osob a na jak dlouho je zde Ostrava vyslala, jaké byly náklady celé akce a jaké jsou na druhé straně očekávány přínosy například v získaných příslibech zahraničních investic ve stovkách miliónů korun. Podle městské tiskové zprávy ze 7. 10. 2019 Ostrava prezentovala na Expu projekty umělecké galerie, novou koncertní síň a bytové domy včetně nabídky příležitosti pro developery v podobě několika pozemků a proluk určených k zástavbě rezidenčními projekty a objekty občanské vybavenosti a to přímo v centru města. Prosím o sdělení, kde se tyto lukrativní pozemky nacházejí a jaká je jejich odhadní cena. Na Expu byla také probírána podle stejné tiskové zprávy tématika Brexitu. No, a občany by proto zajímalo, co konkrétně pozitivního Ostravě Brexit přinese z hlediska investorů. Za 5) podle městské tiskové zprávy z 10. 10. 2019 získala Ostrava od agentury Moody's v návaznosti přiznejme na skvělé hodnocení finanční situace České republiky lepší rating. Došlo k pozitivnímu zvýšení hodnocení ostravských veřejných financí ze stupně A1/pozitivní na historicky nejlepší hodnotu AA3/stabilní. Je to jistě velice chvályhodná zpráva. Poprosil bych proto váženého pana primátora Macuru, aby občanům sdělil, že nejde pouze o jakousi prestižní elitní záležitost, nýbrž že vysoké ratingové hodnocení přináší lidem konkrétní benefity v jejich soukromých životech. Já bych poprosil, kdybyste ty benefity mohl uvést. Velice vám děkuji za odpovědi.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za otázky a řekl, že si je snad stihl všechny poznačit. Sdělil, že aby nezdržoval jednání zastupitelstva, tak na první dotaz, co je konkrétně obsahem zakázky na firmu Past production s.r.o., v rámci projektu Sametová, řekl, že mu odpoví písemně. Co se týká dotazu k nařízení města o omezení šíření nevhodné reklamy, sdělil, že je toho názoru, že k tomu proběhla poměrně široká diskuze. Ujistil pana Přepioru, že tam do toho ranku záležitostí, které toto nařízení města řeší, rozhodně nespadá náhodně puštěný rádio přijímač u kadeřníka a rozhodně ne u kadeřníka v Polance nad Odrou, protože ta nespadá vůbec do území vymezeného tímto nařízením města. Požádal ho, aby toto bral jako odlehčení, ale obecně tam skutečně nespadá tento typ reklamy respektive rozhlasového vysílání. Dále řekl, že další dotaz byl ohledně toho, o čem mluvil s panem generálním konzulem Budaevem. Sdělil, že upřímně řečeno pan generální konzul Budaev přijel vyjádřit nespokojenost s tím, že v rámci proběhnuvší akce, která byla, tuší v srpnu a byl to ten pochod Pride, což byl pochod gay komunity a lesbické komunity, který byl ukončen v Komenského sadech. Sdělil, že tam údajně proběhlo nějaké ukončení té akce u památníku rudé armády, což se mu nelíbilo a v tom s ním primátor souhlasí. Řekl, že mu poskytli zadostiučinění respektive ujištění, že napříště si pohlídají, pakliže by se ta akce měla opakovat, aby se tam nic takového neopakovalo. Dále sdělil, že hovořili o jakési nabídce nějakých výjezdů kulturních souborů Ruské federace sem do Ostravy. Sdělil, že na tom nebyla dosažena žádná konkrétní shoda, takže těžištěm toho setkání byla právě jeho kritika, a sám ji uznává také, toho Pride pochodu. K dotazu k veletrhu Expo sdělil, že tam měl občan dotazů mnoho, a proto mu odpoví písemně, aby v tuto chvíli na nic nezapomněli. Řekl, že by ho chtěl ujistit, i když to asi sám tuší, že Ostrava jezdí na ty veletrhy tradičně už celou řadu let. Obsazuje dva veletrhy, a to na jaře v Cannes a na podzim v Mnichově. Uvedl, že jsou to skutečně dva prestižní Evropské veletrhy nemovitostí a investičních příležitostí a už historicky tam byla navázána celá řada kontaktů, které následně měly konkrétní ekonomický přínos. Nakonec řekl, že panu Přepiorovi odpoví písemně. Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění: „Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“ Hlasovalo 46 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. Bylo přijato usnesení č. 0526/ZM1822/9. /.../

  Bod č. 2 Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města /.../

  T. Macura řekl, že evidují dotaz občana města pana Radka Přepiory. Předal mu slovo.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Hezký den vám přeji, vážené dámy a pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova a vašim prostřednictvím, vážený pane primátore, se ptám a prosím o odpověď váženého pana ředitele Dopravního podniku Ostrava Dxxxxxx Mxxxxx a městského vedení ve věci změny cen jízdného v MHD. Vážený pan ředitel Mxxxx sdělil v rozhovoru pro moravskoslezsky.denik.cz 8. října 2019 následující prohlášení. Cituji: „Říkal jsem, že jsme úspěšní v čerpání dotací, ale je pravda, že jízdné je jedním z našich dalších klíčových zdrojů. A u něj zatím ceny moc nerostly, nebo se spíš zlevňovalo, přitom kvalita služeb prokazatelně vzrostla. Proto bych se vůbec nedivil, kdyby město udělalo nějakou citlivou změnu v cenách jízdného, ale především u krátkodobých jízdenek, které máme v porovnání s ostatními městy spíše levnější.“ Ono skutečně není citlivá změna jako citelná změna, která může znamenat zvýšení nebo naopak citlivé snížení. Sdělte, proto prosím občanům, jaké plány se na cestující v tomto ohledu chystají. Velice vám děkuji za odpovědi.“

  T. Macura poděkoval za dotaz a řekl, že směřuje spíše na vedení města, než na ředitele dopravního podniku, ale samozřejmě ho může pan ředitel doplnit, pokud bude chtít. K dotazu sdělil, že zatím v této věci nebylo rozhodnuto a město zvažuje různé možnosti včetně té, že k žádné změně nedojde, ale i včetně té, že dojde k jakési úpravě jednorázových jízdenek. Co může víceméně vyloučit v tuto chvíli je, že by se jakýmkoliv způsobem zdražovaly ceny dlouhodobého jízdného, tzn., měsíčníků, čtvrtletníků a ročních kupónů. U jednorázových jízdenek jsou na stole jakési varianty, o kterých budou teprve jednat. Pakliže by došlo k nějaké úpravě u těch jednorázových jízdenek, tak určitě ne způsobem, který by znamenal nějaké razantní zvýšení a rozhodně ne, které by znamenalo zvýšení nad úroveň obvyklou v jiných městech. Sdělil, že by to mělo být během měsíce dojednáno. Další dotazy k bodu č. 2 nebyly vzneseny, proto primátor ukončil projednávání tohoto bodu. Poděkoval všem za účast a současně požádal zástupce těch společností, které ještě mají k projednání nějaký bod v rámci programu zastupitelstva, aby na zasedání setrvali do jeho projednání. /.../

  Dotazy, připomínky a podněty občanů města /.../

  T. Macura poděkoval panu Moldříkovi za příspěvek i za námět a předal slovo panu Radku Přepiorovi, který se přihlásil jako druhý v pořadí.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Budu vám nyní tlumočit dotazy a návrhy občanů. Poprosím o odpovědi na mikrofon nebo v případě nutnosti rozsáhlejšího výkladu pak o písemné sdělení na e-mail. Děkuji. Nejprve je zde prosba o pravidelné zveřejňování novelizované pozvánky pro občany k aktivní nebo alespoň pasivní, informativní participaci na jednání zdejšího zastupitelstva, a to v hlavním ostravském periodiku s názvem Ostravská radnice – viz třeba strana č. 2 říjnového vydání. Ostravská radnice je distribuována do schránek stovek tisíců místních obyvatel do všech třiadvaceti obvodů. Nicméně ostravská radnice ještě stále v této pozvánce pravidelně neuváděla důležité informace, že již mohou občané sledovat jednání svého zastupitelstva nejen z galerie pro veřejnost, kde se lze aktivně zapojit do diskuse se svými zastupiteli v rámci ústavně a legislativně garantovaného podílu na přímé správě svého města, nýbrž již také lidé mohou takové jednání sledovat třeba v práci nebo doma online a nebo ze záznamu prostřednictvím městského webu. Ve výše uvedeném periodiku by bylo nepochybně vhodné uvádět přesný webový odkaz na online vysílání a také na výsledný videozáznam. Online video-přenosy a záznamy představují v pravdě historicky pozitivní posun Ostravy k větší otevřenosti, transparentnosti veřejné správy a není důvodu, proč o tom občany pravidelně neinformovat na pozvánce v Ostravské radnici, ale třeba také v pozvánce zveřejňované na úředních deskách všech 23 městských obvodů. Děkuji. Za 2) občané zaznamenali, že odbor projektů IT služeb a outsourcingu zajišťuje nasazení nových webových stránek městských obvodů. Je to proto opět vhodná příležitost k dotazu, zda a za jakých podmínek by tento vážený odbor dokázal zajistit zveřejňování online video přenosů a záznamů z jednání obvodních zastupitelstev a také dokumentace pro občany k programovým bodům obvodních samospráv na těchto upgradovaných internetových stránkách. Za 3) je zde opět podnět k důležité novelizaci jednacího řádu zdejšího zastupitelstva. Upozorňoval jsem tady na to již několikrát v minulých letech, nicméně zatím bez odezvy. Předpokládám, že by mohl navrhovanou změnu jednacího řádu podpořit vážený pan zastupitel a předseda komise rady statutárního města Ostravy pro životní prostředí pan Václav Kubín z hnutí Jednotní, že pokud se chce občan přihlásit do diskuse k věci zastupitelstvem projednávané v rámci jakéhokoliv programového bodu, ale také během bodu se začátkem v 11:30 hod., který je určen mimo jiné pro jakékoliv občanské dotazy, podněty a připomínky, musí tak formálně učinit ještě před začátkem tohoto programového bodu a nikoliv v jeho průběhu, čímž jsou občané zcela bezdůvodně podle formální dikce jednacího řádu vylučováni z důležité diskuse a pokud by jim pan primátor i přes to neudělil slovo, což naštěstí k jeho velké chvále v tomto volebním období činí, někdy i za pomoci hlasování zastupitelů, což je také potenciální právní oříšek, jestliže by zastupitelé zakázali oprávněnému občanovi diskusi, tak například pokud se občan přihlásí k diskusi přímo od mikrofonu nebo také viditelným zvednutím ruky, jako je to stále umožněno během jednání krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, pak by mu bohužel nemusela být zde na tomto zastupitelstvu diskuse umožněna. Ono hlavně občané ani nemusí stihnout doběhnout z galerie o patro níže a vypsat tam přihlášku k diskusi. Z hlediska seniorů je to evidentní. Proto by bylo vhodné připravit takovou změnu jednacího řádu, která by umožnila bezproblémovou participaci občanů na dialogu se svými zastupiteli například formou tlačítka, které by bylo umístěno na galerii pro veřejnost u mikrofonu. Řídící jednání by tak měl přehled o tom, že chce určitý občan vystoupit a navíc by na to mohla také adekvátně reagovat kamera, která by zachytila celý občanský diskusní příspěvek. Prosím osvojte si můj návrh a připravte změnu jednacího řádu na některé z příštích zastupitelstev. Půjde o další, byť drobnou, nicméně velmi důležitou změnu k lepšímu. Velice vám děkuji.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvek a řekl, že se tam objevily tři konkrétní podněty. K první věci, kdy pan Přepiora projevil přání, aby o existenci online přenosů a vůbec o jednání zastupitelstva města byly informace v Ostravské radnici, řekl, že to bezpochybně lze zajistit a taky tak učiní. K druhé věci, kdy se obrátil na odbor IT magistrátu, aby zajistil přenosy ze zastupitelstev městských obvodu, odpověděl, že primární je rozhodnutí zastupitelstev městských obvodů. To poptá službu, a tu službu potom doručí buď odbor magistrátu, nebo nějaká externí společnost. Magistrát jako takový nemůže přinutit ani nějak naléhat na svébytný orgán, kterým je zastupitelstvo městského obvodu, aby ze svých zasedání pořizovalo online záznam nebo nějaký jiný druh přenosu. Řekl, že je potřeba tu iniciativu směrovat na zastupitelstvo městského obvodu a pakliže se městský obvod rozhodne toto zavést, tak samozřejmě odborné útvary magistráty jsou schopny poskytnout potřebnou součinnost. Dále uvedl, že v třetí záležitosti se pan Přepiora navrhl připravit změnu jednacího řádu, která by reflektovala větší možnosti zapojení občanů do diskuze. Odpověděl, že v této věci by si tento podnět musel někdo osvojit a řekl, že si není jistý, zda se k tomu již nechystá pan Kubín.

  V. Kubín řekl, že reaguje na pana Přepioru a osvojuje si jeho návrh. Řekl, že o tom už na zastupitelstvu s někým mluvil. Osobně mu občas připadá ta diskuze primátor versus občané jakoby zmatečná. Nahoře na té galerii nebylo občas vidět, zda ten občan chce zareagovat nebo nechce. Je toho názoru, že nějaké tlačítko podobné jako mají zastupitelé v sále a jeho instalace nahoře na galerii by tento problém vyřešili. Zopakoval, že si tento podnět pana Přepiory osvojuje a neví, zda to má projednat ve spolupráci s Komisí pro otevřenou radnici.

  J. Babka se přihlásil s technickou připomínkou a řekl, že je všeobecně známo, že občana České republiky města Ostravy pana Přepioru má rád a že si váží jeho aktivní účasti na jednání několika zastupitelstev, a to nejen města, ale i kraje a městského obvodu. Dále řekl, že to, co je umožňováno na jednání zastupitelstva, je téměř bezprecedentní: Je to daleko širší než požaduje zákon o obcích a chtěl by ocitovat alespoň dva paragrafy, které se toho dotýkají a možná, že objasní i panu Přepiorovi, že to, co tady je realizováno, tzn. diskuze s vedením, se zastupiteli, s řediteli příspěvkových organizací či obchodních společností, je nad rámec toho, co zákon umožňuje pro občana České republiky. Pan Přepiora ví, velmi dobře, že se ho v řadě případu zastává. První zastání je to, že jeho podnět, který je z balkonu přednesen, je možno podřadit pod §16 odst. 2) písm. eg) zákona o obcích, kdy každý občan České republiky respektive města Ostravy může podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty a orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů. Z toho jednoznačně vyplývá, že pokud má pan Přepiora návrh na úpravu jednacího řádu, spadá to do působnosti zastupitelstva města a bezesporu pokud bude takto jeho návrh pojat, tak by měl být vyřízen do 90 dnů. Oproti tomu ho upozornil na to, že občan obce má právo na jednání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem říkat svá stanoviska k projednávaným věcem, ale on mnohdy tyto věci překračuje tím, že klade otázky, diskutuje, obrací se na lidi, kteří mu na daném zasedání zastupitelstva města mají odpovídat. Bezesporu je to možné, je to ale nad rámec zákona a chtěl by, aby si to pan Přepiora řádně uvědomil.

  T. Macura poděkoval panu Babkovi a řekl, že se snaží rozvíjet demokracii a je toho názoru, že pan Přepiora ví, že ta úprava jednacího řádu, která dneska je platná, je nad rámec zákona a že se k ní nějakým způsobem dopracovali a nemyslí si, že by to bylo špatně. Nakonec poděkoval za faktickou poznámku pana Babky.

  V. Kubín sdělil, že má pouze technickou připomínku, protože pan primátor nazval návrh pana Přepiory: „zvýšení možnosti diskuze občanů s celou radou“. Řekl, že by to nenazval zvýšení možnosti, ale zlepšení komfortu, tzn., aby ta forma nebyla mnohdy, že tam ten občan neví, zda se může vyjádřit nebo nemůže. Občas dochází k tomu, že záleží jenom na tom očním kontaktu, jestli dostane slovo nebo ne. Sdělil, že by to viděl tak, že by pomocí toho nějakého pomyslného nebo i faktického tlačítka, kterým by se ten občan přihlásil, dostala ta diskuze nebo ten dialog mezi občanem a tázaným buď náměstkem, nebo primátorem kulturnější formu.

  T. Macura poděkoval panu Kubínovi za vystoupení a požádal ho, aby formuloval to, o čem by si přál, aby hlasovali, když si ten podnět vzal za svůj, protože v tuto chvíli určitě unblock nebo tzv. z voleje nejsou schopni odsouhlasit žádnou změnu jednacího řádu. Řekl, že pochopil pana Přepioru tak, že vyzývá k tomu, aby se připravila nějaká změna jednacího řádu, o které bude ještě vedena diskuze, a ta může a nemusí být přijata.

  J. Babka sdělil, že to říkal na podporu pana Přepiory, že nemusí žádat nikoho, aby si něco osvojil, to co on na balkoně řekne, pokud to formuluje tak, že využívá svého práva občana tohoto města podle § 16 odst. 2) písm. g zákona o obcích, tzn., podávat návrhy atd. tak, jak to četl a budou se tím zabývat automaticky ze zákona. Řekl, že osvojování dopadne tak, že pan Kubín si to osvojí a bude se o tom hlasovat, neprojde to a pan Přepiora nebude uspokojen. Je toho názoru, byť má k tomu návrhu svůj názor, ale pokud pan Přepiora to dává jako návrh vyplývající z práva občana, aby to brali v potaz, ale musel by potvrdit, že to tak myslel.

  T. Macura poděkoval panu Babkovi a řekl, že pan Kubín ale mezitím „vyběhl před bránu“ a osvojil si tento návrh, a proto se ho zeptal, jaký ten návrh je, a jestli o něm chce nechat hlasovat.

  V. Kubín řekl, že návrh samozřejmě nemá připraven, protože nijak nekonzultovali tu formální věc tohoto, jak by měl znít tento návrh, tzn., že buď „skončí před tou bránou“ nebo ho připraví na příští jednání a tam by potom hlasovali.

  T. Macura řekl, že se může „vrátit do brány“ a v tom případě by se podnětem pana Přepiory zabývali v režimu toho § 16 odst. 2) písm. g), o němž hovořil pan Babka.

  V. Kubín se dotázal, zda to znamená, že bez osvojení přímo jako námětem občana.

  T. Macura řekl, že jako podnětem občana.

  V. Kubín sdělil, že s tím souhlasí, pokud s tím takto souhlasí i pan Přepiora.

  T. Macura předal slovo občanovi města panu Přepiorovi.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Byly tady dotazy kladené, takže využívám současné dikce jednacího řádu, abych se k tomu vyjádřil. Já samozřejmě velice děkuji panu doktoru Babkovi….“

  T. Macura přerušil pana Přepioru slovy, že to ne úplně pochopil ten jednací řád, protože to by ho k tomu musel vyzvat, ale protože je dobrák, tak tak učinil.

  R. Přepiora, občan města, řekl: „Já si toho velice vážím, pane primátore, určitě, známe se nějakých xy let už tady na zastupitelstvu, takže bych chtěl pouze opravdu zdůraznit, že si vážím toho, co řekl vážený pan Babka a já mu děkuji za jeho právní názor, protože několikrát díky jeho i mimo jiné veřejnému zastání se nám podařilo změnit jednací řád na krajském zastupitelstvu Moravskoslezského kraje atd. Je to v pořádku, ano, tak jako to řekl v rámci dikce zákona o obcích, takže já bych se prosím pěkně hlásil a navíc bych navrhl váženému zastupiteli Kubínovi, může si vzít pauzu na poradu svého klubu, může to usnesení navrhnout. Není problém, máme teprve, pokud to správně vidím 12.10 hod. Program už je skoro celý hotový. Jste dneska úplní rychlíci, úplně všechno jste krásně projednali, takže si myslím, že pět minut na poradu politických klubů na formulaci usnesení by nebyl problém a můžete jít potom domů, že? Takže já vám moc děkuji.“

  T. Macura poděkoval panu Přepiorovi a řekl, že jen doufá, že z balkonu neřídí klub Jednotní. Sdělil, že zatím to bere tak, že se pan Kubín „vrací do brány“.

  V. Kubín sdělil, že se „vrátil do té brány“, tzn., že nevyužije práva vzít si pěti minutovou pauzu a „zůstane zatím v té bráně“.

  T. Macura sdělil, že se budou podnětem pana Přepiory zabývat jakožto podnětem občana, na který dostane odpověď v řádné lhůtě. Dále řekl, že jako třetí se přihlásil do diskuze občan města pan Jiří Štefka s tématem, který nazval „Politická kultura IV“ a předal mu slovo.

  J. Štefka, občan města, řekl: „Dobrý den, pane primátore, dobrý den, vážení zastupitelé, dneska je to bod č. IV a já si myslím, že ještě nebudu u konce, protože musím se vrátit malinko před volby tady do komunálu a tím to tak trochu roztáhnout. Jedná se o paní Bajgarovou. Třeba když ona kandidovala na starostku městského obvodu Poruba a pak se rozhodla, že přejde na radnici, tudíž voliči, kteří ji volili s tím, že bude zastávat post jako starostka, tak byli zklamáni. Nastal nějaký scénář, který musel být už před volbami zkonstruován, protože došlo k dosazení na starostu pana Folwarczného, ten se tam zdržel asi nějakých šest týdnů, nebo osm týdnů a z nějakých důvodů, jestli zdravotních nebo jakých, to jsem nestačil vysledovat, odešel a vzápětí byla hned do funkce starostky dosazena paní Baránková Vilamová, velmi dobrá kamarádka paní náměstkyně Bajgarové už dávno z Bohumína. Jestli vás zastaví jako to, že z Bohumína, jak jsem to zjistil. Já jsem v Bohumíně totiž pracoval, nebyl jsem zaměstnanec, ale pracoval jsem tam. Třeba v Drátovně, Galvatec, mořírnu, dělící úsek pro dvojkolí atd. Mám tam přátele a nějak z ničeho nic jsem se dopátral nějakých informací. Takže zrovna tento posun je takový nezdravý, neprůhledný a zavádějící. A proto teďka, když paní Bajgarová přestoupila tady na radnici, tak najednou začal zase tady pohyb. Tady pohyb přímo na její půdě. Na investicích najedenkrát šup pan „G“ řeknu to, byl vyhozen. Posléze byl nahrazen někým, kdo dostal nadstandardní podmínky, byly mu nabídnuty, tak je vzal že? Současně s panem „G“ odcházel pan „M“ vysoký odborník nyní pravděpodobně pracuje na ŘSD. Posléze pan „F“ jediný, který měl autorizaci, co se týká vodohospodářských staveb na velmi vysoké úrovni a teď čekají na výpověď pravděpodobně dva zaměstnanci. Já si myslím, že tady toto, když přijde politický pracovník, jako náměstkyně, takže až takový zásah do toho, že pro nás občany, když se to dozvíme, nebo když to přijde k uchu, tak to jeví úplně takovou nezdravou atmosféru, jak co se týká, řízení magistrátu a tady těchto záležitostí. Takže tím pádem bych se zeptal na velmi choulostivou otázku. Pane primátore, je to pravda, že xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxx

  T. Macura se dotázal, zda je to předmět dotazů pana Štefka.

  J. Štefka, občan města, se dotázal, zda je to pravda.

  T. Macura se ho dotázal, co je mu do toho.

  J. Štefka, občan města, řekl, že odpověď byla a dál se ptát nebude. Dále řekl: „Takže rád bych byl, kdyby zastupitelstvo se těchto věcí nějak uchopilo, jestli bylo oprávněné vyloučení pana „V“ z VÍTKOVIC ARÉNY, a jestli doopravdy musel pan „G“ a pan „M“ a pan „F“ opustit tu práci a funkce, které dělali“.

  T. Macura řekl, že bere na vědomí dotazy pana Štefka.

  J. Štefka, občan města, mimo mikrofon řekl, že by požádal o písemnou odpověď na ně.

  T. Macura panu Štefkovi řekl, že zcela jistě mu nebudou na nic takového písemně odpovídat. Zejména ne na to, zda xx xxxxxxx. Řekl, panu Štefkovi, že on tady hovoří o politické kultuře a požádal ho, aby se zkusil on chovat kulturně, protože ty jeho dotazy o politické kultuře, které neustále opakuje, o výši odstupného pro bývalou místostarostku, kdy mu bylo x krát odpovězeno, že je to podle zákona a dokonce dostal i odkaz na ten zákon a dostal k tomu všechny podklady. Stále to otevírá dokola, jakoby to byla nějaká ne kultura, někomu podle zákona vyplatit odstupné. Dotázal se, zda to pan Štefka považuje za nekulturní a řekl, že on osobně teda ne.

  Z. Bajgarová řekla, že chtěla odpovědět, ale to ještě předtím, než pan Štefka překročil tu hranici a v tuto chvíli je toho názoru, že tam nepadl žádný legitimní dotaz, který by si zasloužil odpověď.

  V. Kubín reagoval na vystoupení občana města slovy: „Pane Štefka, já rozhodně nejsem obhájcem pana primátora, nikdy jsem nebyl, ale to, co jste tady předvedl, tak sorry, ale to se mezi slušnými lidmi nedělá. Co se týká osobních témat, tak na to jsem hodně citlivý, a jak jsem si vás vážil, jakožto občana, který přispívá nebo chce přispět do diskuze, tak toto bych nazval hnusem. Zeptat se na takovou věc, která je každého osobní věc, ať je v jakékoliv funkci. Já to beru jako obrovskou ránu pod pás. To je všechno, co chci k tomu říct. Už se na vás nechci ani dívat.“

  M. Mrózková Heříková řekla, že se také chtěla připojit, protože se dostali až na dno a je toho názoru, že jednání zastupitelstva má být důstojné, kultivované a věcné a nikoliv, aby se tam vytahovaly nějaké bulvární informace. Nakonec řekla, že se také stydí za pana Štefka a doufá, že příště už tyto věci tam nebudou muset projednávat.

  ***

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 13. listopadu 2019.

  Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/copy2_of_9.ZM16.10.2019anonymizovanzpis.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20191016/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ; osobní rozhovory a telefonáty s občany; https://www.mvcr.cz/soubor/sp-6-19-lubovsky-pdf.aspx; https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/k-ochrana-osobnosti-a-soukromi-u-politiku-a-jinych-verejne-cinnych-osob; https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/5787-maji-verejne-osoby-pravo-na-ochranu-soukromi-aneb-od-ivanka-po-janu-nagyovou-odpovida-urad-pro-ochranu-osobnich-udaju.htm; https://www.e15.cz/the-student-times/zdravi-politiku-vec-verejna-1350431; https://www.e15.cz/the-student-times/umeni-hadat-se-efektivne-1351864; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ustavni-soud-cr-pravo-lidu-kritizovat-politiky-take-na-komunalni-urovni-tedy-vcetne-vynucovani-cipovani-kveten-2014.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 • 6. října 2019: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 18. září 2019 (viz dokument níže).

Zápis opět jasně dokumentuje, že se nové městské vedení nadále snaží předvést v nejlepším světle především svou „lidskou tvář“. Pokračuje předchozí mnohaměsíční pozoruhodná změna rétoriky reprezentovaná Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO).

Občané mohli sledovat chování zastupitelstva v září 2019 v přímém přenosu a nejvyšší HD kvalitě po rozkliknutí odkazu na oficiálním městském webu prostřednictvím nového automatického kamerového systému.

A světe div se: Úspěšní, mocní, velice bohatí, dosud plebsu nadřazená elitní smetánka ostravské společnosti, mnozí dříve s ohromným egem, bez projevů empatie, s věčným nedostatkem času a předchozím nepochopením pro běžné občany bez veřejné funkce, se po letech najednou překonávali ve vlídnosti; zazněly dokonce gentlemansky a vhodně míněné pozvánky na koncert klasické hudby pro náruživé oponenty výstavby předražené městské koncertní haly (lidé nesouhlasili s odkladem investic do zdravotnictví a oprav komunikací); zastupitelstvo odhlasovalo plnohodnotné udělení slova silnému kritikovi činnosti nové městské rady i nad rámec jednacího řádu, načež tomuto občanovi pan primátor jako gentleman prodloužil čas pro vystoupení a nad limity formálních pravidel posléze opět udělil slovo (zde je ovšem nutná již několik let navrhovaná změna jednacího řádu tak, aby mohli občané automaticky diskutovat k projednávaným věcem a na program zařazeným bodům bez formálních překážek stanovených např. nemožností rychlého podání písemné přihlášky do diskuse; občané by se měli mít logicky možnost vyjádřit dle svého ústavního a legálního i legitimního plného práva a očekávání na účast v diskusi se zastupiteli také zvednutím ruky nebo jiným rychlým a vhodným způsobem, jako je tomu stále ještě na Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, kde se historicky počítalo s masívní participací občanů na veřejném životě a jejich zapojováním do přímé správy svého regionu); pokračoval pozitivní trend osvojování podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů (i když tentokráte již evidentně vlažnější z důvodů prezentace kontroverzních otázek k tématům z oblasti nucené, často lidmi nechtěné ekologizace veřejného života), přesné dodržování začátku všeobecného občanského diskusního programového bodu (v minulosti tomu tak nebylo; občané museli čekat v rozporu s programem třeba i desítky minut až si dají zastupitelé kávičku, oběd etc.). Byly k vidění též další kladné postupy v intencích pravidel dobré veřejné správy, které svědčily mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem skutečně umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů. – Obzvláště občané, kteří se účastnili na zastupitelstvu v minulých letech mírových disentních operací formou pokusů o slušný dialog s představiteli vládnoucí moci a přitom se rozhodli v křesťanském duchu odpustit svým Bližním politikům, vzpomínali o přestávce v jednání zastupitelstva na tristní dramatické situace z předchozího volebního období, kdy ostravští politici na zastupitelstvu korektně diskutujícím občanům veřejně nadávali do pitomců, tlachalů, zesměšňovali je z pozice své nadřazené a dobře placené veřejné funkce a výsadního společenského postavení, zastrašovali lidi, pohrdali jimi, podnikali zákeřné kroky budící dojem, že politická reprezentace směřuje k umlčení občanské opozice i mimo samotné jednání zastupitelstva, docházelo k cenzuře diskutujících, k nezákonnému zákazu řečnických projevů oprávněných občanů ke konkrétním programovým bodům zveřejněným na úřední desce, byly vypínány mikrofóny aj. nedemokratické totalitní manýry: Ty se však již v novém volebním období jako mávnutím „kouzelného proutku“ Váženého pana premiéra Babiše vytratily. A je to tak velmi správné. Vždyť daleko lepší je nalezení společné řeči a hlavně cesty k prosazení alespoň dílčích kroků, které budou ve svém výsledku prospěšné pro obyvatele Ostravy a občany naší vlasti, České republiky (nejnověji viz online video přenosy a záznamy).

Panu primátorovi proto náleží skutečně velká pochvala za jeho nynější znovu objevenou lidskost, trpělivost, pokoru, velký přehled a nadhled, velkorysost hodnou slavných historických panovníků, za odvahu k veřejné omluvě pokud došlo k opomenutí nebo pochybení (viz třeba níže záležitost kolem Sboru starostů), za ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy. Ukazuje se, že snad přeci jen za ty roky ve veřejné funkci dozrál do pozice moudrého politika, kterého lze, pokud dále vydrží v nastoupeném trendu, skutečně obdivovat, byť na mnohé programové a ideové otázky budou přirozeně stále rozdílné názory. edstavitelé ostravského disentu jsou takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského reprezentanta od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováni. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté a s jakými tragickými následky byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v letech 2014 až 2018 (viz články Necipujtenas.CZ).

Opoziční zastupitelé otevřeli dále na základě podnětů občanů mnoho důležitých témat. Např.: nezvyšování daňové a poplatkové zátěže (městské vedení to garantovalo během celého volebního období); neúčtování poplatků za odpad; úděsná destrukce svobody podnikání a vytváření další masívní byrokratické i ekonomické zátěže formou nové regulace eufemisticky pojmenovaného tzv. „reklamního smogu“; ekologizace dopravy a zpráva ombudsmanky ke špatně zadanému průzkumu veřejného mínění s vyloučením seniorů 75+; fungování elektronických plateb v MHD po 14. 9. 2019; nákladné zahraniční cesty městských činovníků do USA; odložení investic do městské nemocnice a naopak nasměrování prostředků do výstavby nové koncertní haly; změny ve vedení VÍTKOVÍCE ARÉNY; parkování v Ostravě etc.

Ukázky z oficiálního znění zápisu včetně občanských témat prezentovaných šéf-editorem Necipujtenas.CZ:

Informace o ověření zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města.

Primátor informoval, že zápis ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19. 6. 2019, byl ověřovateli zápisu paní Margaretou Michopulu a Mgr. Petrem Mikou podepsán a byl vyložen k nahlédnutí na odboru legislativním a právním, na informačním středisku odboru vnitřních věcí magistrátu a zveřejněn na webových stránkách města. Z řad členů zastupitelstva města nebyly proti zápisu vzneseny žádné námitky. Konstatoval, že k tomuto bodu je do diskuze přihlášen občan města pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

Diskuze:

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Krásný den vám přeji, vážené dámy a vážení pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Jmenuji se je Radek Přepiora, jsem občanem České republiky a bydlím v Ostravě. K otázce legality a správnosti zveřejněného zápisu na městském webu bych poprosil prostřednictvím pana primátora o odpověď zástupce legislativně právního odboru, zda by byli tak laskavi a mohli blíže osvětlit situaci, kdy již nově oproti minulým rokům nebyl zápis z minulého červnového jednání zastupitelstva zcela anonymizován a obsahoval v online podobě jména občanů bez veřejné funkce, kteří vystupovali v diskuzi. Já bych poprosil o krátký právní výklad na mikrofon a o zaslání podrobnějšího právního stanoviska na e-mail. Velice vám děkuji. Tato informace bude mj. předána obvodním zastupitelům, kteří se na takovou situaci dotazovali, tedy za jakých podmínek by mohli zápisy a případně také online přenosy a videozáznamy zveřejňovat s uvedením jmen účastníků diskuze, respektive občanů bez veřejné funkce. A na závěr pouze připojuji velkou pochvalu za realizaci další fáze modernizace audiovizuálních přenosů včetně provázanosti s hlasovacím zařízením. Nezbývá než konstatovat, že vážený pan primátor a jeho radní jdou správným směrem k větší transparentnosti a vstřícnosti zdejší samosprávy. Velice vám děkuji a prosím o odpověď.“

T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za dotaz. Odpověděl, že na místo spontánní reakce na mikrofon by si dovolil navrhnout to, že prověří jeho dotaz a odpoví mu písemně na e-mail, aby teď nepátrali v zápisu. Řekl, že tím by považovali záležitost ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města za uzavřenou a můžou přistoupit k bodu s číslem 1, a to k Informaci o činnosti orgánů města. /.../

Informace o činnosti orgánů města. /.../

T. Raždík se dotázal na přípravu rozpočtu města na příští rok. Sdělil, že město Praha se rozhodlo zvýšit daň z nemovitosti. Dotázal se, zda plánují něco takového pro Ostravu.

T. Macura odpověděl, že slíbili, že v tomto volebním období nebudou zvyšovat ani místní daně, ani poplatky, tzn., veškeré platby, na které mají jako město vliv, takže nemají v plánu zvyšovat ani daň z nemovitosti.

T. Raždík hovořil dále k přípravě rozpočtu. Sdělil, že našli celkem velký prostor pro velkorysé investice jako je koncertní hala a nemyslí si, že úplně všichni občané budou pravidelně navštěvovat třeba tu halu, zatímco jiné věci musí pravidelně konat, jako třeba platit poplatek za komunální odpad. Dotázal se, jestli neuvažují o tom, že by ho třeba snížili nebo úplně zrušili. Dodal, že tvoří jedno procento z rozpočtu města a je kvůli němu asi 14 tisíc exekucí. Myslí si, že by to plošně přispělo ke zvýšení životní úrovně občanů města.

T. Macura řekl, že si rozhodně nemyslí, že by zrušení poplatku, který se už cca 12 let vybírá v neměnné výši 498,- korun na osobu a rok, přispělo ke zvýšení životní úrovně občanů města. Naopak si myslí, že je velkým darem města svým občanům, nebo velkým benefitem pro občany, že se ten poplatek v čase nenavyšuje, přestože skutečné náklady na tuto službu jsou vyšší. Sdělil, že i v souvislosti se změnami v odpadovém hospodářství, se změnou legislativy v oblasti odpadového hospodářství se dá očekávat, že se ty náklady na ten systém sběru a likvidace odpadu budou zvyšovat. Minimálně v rámci tohoto volebního období chtějí ten poplatek zachovat, respektive ho nezvyšovat a tím pádem ten benefit ve vztahu k občanům dále poroste.

Do diskuze se z řad občanů přihlásil pan Radek Přepiora. Primátor mu předal slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Nejprve bych rád poděkoval prostřednictvím opět váženého pana primátora všem váženým úředním osobám z ostravského magistrátu za profesionální a informačně velice přínosné odpovědi na občanské dotazy, které se k lidem, přiznejme, naším společným prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany zajímají, trápí nebo jde naopak o pozitivní informace, které je naopak těší. A nyní k vlastním občanským otázkám. Zaprvé. 3. července 2019 proběhlo v Ostravě na Masarykově náměstí setkání s váženým panem primátorem a váženým panem britským velvyslancem Nickem Archerem, jenž přijel do Ostravy mj. zahájit výstavu fotografií z archivu české tiskové kanceláře, která mapovala 100 let britsko-českých vztahů od roku 1919 až do současnosti. Poprosil bych váženého pana primátora, kdyby mohl občany seznámit s obsahem rozhovorů s panem velvyslancem, zda došlo také na otázky brexitu a jaké by měl brexit výhody pro občany Ostravy a zlepšení vzájemné obchodní bilance a investic apod. Děkuji. Podobně bych se rád zeptal na obsah memoranda, schváleného včera městskou radou, o spolupráci s ambasádou USA a tak ihned občany napadlo, kdy v Ostravě uvidíme třeba prezidenta Trumpa. Podobně bych se rád zeptal na obsah, přísliby, konkrétní výsledky jednání váženého pana primátora s váženým panem ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem 31. července 2019. Jednání se mělo týkat mimo jiné ekologické zátěže v lokalitách lagun Ostrama, heřmanického odvalu, kontaminované oblasti u bývalého dolu Trojice. Za třetí je zde upřesňující dotaz na vážené představitele odboru životního prostředí, kteří se 24. 7. 2019 účastnili jednání kontrolního dne na projektu s názvem Velký metan. Poprosil bych o krátké přiblížení nynější závěrečné fáze projektu, zda jde stále o odvětrávání, monitoring a také využití důlních plynů, např. metanu v Ostravě, jaká je nyní situace z hlediska bezpečnosti obyvatel a zda je pravdou, že by měl tento projekt letos skončit. A konečně 17. 9. 2019 se odbor ochrany životního prostředí účastnil kontrolního dne k ekologické zátěži BC MCHZ. Nicméně není jasné s jakými výsledky. Pokud byste mohli prosím taktéž shrnout historický pohled na věc, tedy jak se zde situace během let zlepšuje nebo naopak zhoršuje. Velice vám děkuji.“

T. Macura poděkoval za dotazy. Nejprve sdělil, že jeho rozhovor s panem ambasadorem Nickem Archerem byl osobní povahy a rozhodně neřešili brexit. Mimochodem se s ním setkal naposledy včera, protože se účastnil i podpisu memoranda mezi ministerstvem průmyslu a mezi novým vlastníkem ostravské hutě Liberty Steel. Dodal, že v sobotu tady bude znovu na dnech NATO, takže jezdí do Ostravy poměrně často. Na dotaz týkající se memoranda s americkou ambasádou odpověděl, že to memorandum je víceméně obecné proklamativní povahy a souvisí s tím, že se pozítří, v pátek, v rámci městské knihovny Ostravy otevře American Corner, tzn., americký koutek, jehož provoz bude financován americkou vládou. Pokud jde o návštěvu pana ministra Havlíčka, odpověděl, že ten do Ostravy jezdí poměrně často, a tentokrát byla jeho návštěva zaměřena na ekologické škody. Víceméně prošli všechny ty staré ekologické zátěže od lagun Ostramo, přes heřmanický odval až po lokalitu Trojice. V zásadě si potvrdili to, co bylo nastaveno dříve, tzn. termíny na lokalitě Ostramo – upozornil, že k dispozici je na jednání průběžná informativní zpráva o sanaci lokality Ostramo – tam to probíhá víceméně v souladu s tím dodatkem, který byl koncem loňského roku uzavřen. Pokud jde o heřmanický odval, tam se řeší v současné době ekonomické potíže privátního provozovatele linky, která likviduje ten odval a řeší se, jestli tu technologii, zda a jakým způsobem na sebe převezme stát a bude ji dále provozovat. Pokud jde o lokalitu bývalé koksovny Trojice, tak tam je záměr ministerstva a státního podniku DIAMO takový, udělat aktualizaci monitoringu té lokality, protože je zde jakýsi předpoklad, že by ta podzemní kontaminace mohla trochu putovat dále tím podzemím. U realizace toho projektu, který je připraven, ale je založen na projektové dokumentaci a monitoringu několik let starém, by se mohlo stát, že by se minula s aktuální lokalizací té ekologické zátěže. Dále poznamenal, že ty další otázky úplně nechytil a neví, jestli ho doplní paní náměstkyně Šebestová. Dodal, že pokud by je nechytili, tak mu odpoví písemně.

K. Šebestová řekla, že by se krátce zmínila k projektu „Velký metan“. Sdělila, že jak jistě všichni ví, společnost DIAMO začala s tímto projektem v roce 2010, kdy v ostravsko-karvinském revíru instalovala asi 194 nebo skoro 200 vrtů, kterými umožnila tomu rizikovému plynu, aby byl odvětráván a šel na povrch země. Státní podnik DIAMO ještě pořád monitoruje tyto vrty. Projekt skončil letos s tím, že se na pravém břehu Ostravice instaloval ten poslední z těch 194 vrtů a pokud by měli zájem, tak může podat ještě i písemnou informaci, jak ten projekt probíhal a jak bude probíhat dále. Uvedla, že informaci týkající se ekologické zátěže MCHZ by ráda doplnila písemně.

Do diskuse se již nikdo nepřihlásil, proto dal primátor hlasovat o návrhu usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti orgánů města“

Hlasovalo 47 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. Schváleno. /.../

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města. /.../

Diskuze:

V. Kubín vznesl dotaz na ředitele Dopravního podniku Ostrava. Sdělil, že Dopravní podnik Ostrava se před nedávnem vydal cestou platby jednotlivých jízdenek téměř výhradně elektronickou formou, tj. smskou, resp. bezkontaktními platebními kartami. Od minulé soboty tj. od 14. září 2019 se v České republice začala uplatňovat nová pravidla pro ověřování karetních plateb stanovených evropským nařízením. ČNB v této souvislosti upozornila, že při platbě fyzickou platební kartou mohou v některých případech nastat určité komplikace. Citoval: „V současnosti lze platit kartou bez zadání PIN při částce nepřevyšující 500 korun. Nově se může stát, že přístroj i při takové platbě transakci zamítne a v takovém případě bude terminál vyžadovat zadání PINu i v případě, že půjde o částku, která ověření nevyžaduje. Zamítání bezkontaktních plateb bude tak v některých případech pravděpodobně např. na terminálech využívaných k prodeji jízdného v prostředcích hromadné dopravy. Ty obvykle nedisponují možností provést kontaktní platbu se zadáním PINu. V případě zamítnutí pak musí využít jinou bezkontaktní platební kartu, nebo si jízdenku zakoupit prostřednictvím smsky, mobilní aplikace, či u řidiče upozornila centrální banka.“ Dotázal se, zdali

s implementací nového zařízení došlo k nějakým problémům u dopravního podniku při kupování jízdenek a v případě že ano, v jakém časovém horizontu budou odstraněny.

T. Macura požádal o odpověď ředitele Dopravního podniku Ostrava.

D. Morys odpověděl, že žádný dopad aplikace této směrnice PS2 na odbavení v jejich MHD není. Je to úplně stejné, jak to fungovalo předtím. Doporučil sledovat jejich FCB stránky, protože i o těchto informacích informují a snaží se vyvracet i nějaké obavy, domněnky a snaží se komunikovat se všemi cestujícími, s veřejností touto formou. /.../

T. Macura řekl, že z řad občanů se s příspěvkem přihlásil v rámci tohoto bodu pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den vám přeji, vážené dámy a pánové, děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova a jeho prostřednictvím bych se hned rád zeptal a poprosil o odpovědi vážené představitele společnosti Koordinátor ODIS a městského vedení ve věci nového projektu krajského dopravního dispečinku, který minulý týden podpořil Moravskoslezský kraj a v ČT 24 jej prezentoval mj. vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka. Připravované krajské dopravní datové centrum by měl řídit dispečer, který bude přímo ovlivňovat konkrétní dopravní situace, udělovat dokonce pokyny jednotlivým řidičům atd. Dispečink by měl shromažďovat ohromné množství provozních a také osobních dat. Ve vyjádření pana náměstka se objevila zmínka o digitálních kioscích a dalších opatřeních, která kromě zvýšení komfortu cestujících, kdy jim snad chce kraj platit po ukončení cesty vlakem z nádraží minibusy nebo taxíky až domů, ovšem především umožní návrat k papírovému jízdnému jak pro zahraniční turisty, tak pro naše občany, kteří neholdují moderním technologiím. Takovou informaci o návratu k papírovému jízdnému v rámci dalších opatření výše uvedeného prestižního projektu, pokud se to tedy potvrdí, zatím nevím přesně, to se ptám, vnímám jako velmi pozitivní vyslyšení dlouholetého volání po důležité diverzifikaci jízdného. Mnohokrát jsem zde o tom v minulých letech hovořil. Poprosil bych proto o bližší informace k celému projektu a jak budou zajištěny osobní údaje cestujících, aby byla dosažena rozumná vyváženost mezi požadavky na bezpečnost, řízení provozu a přitom bylo garantováno zachování soukromí včetně ochrany osobnosti. Velice vám děkuji za odpovědi.“

T. Macura požádal o odpověď jednatele společnosti KODIS s tím, že ta odpověď bude za KODIS jako takový nikoli za Dopravní podnik Ostrava.

M. Dutko sdělil, že co se týče připravovaného krajského dispečinku, tak chce pouze uvést, že v současné době existuje jeho automatická podoba, tzn., že již teď mají údaje, které se do dispečinku zasílají o polohách jednotlivých vozidel krajských autobusů, čili jedná se o příměstskou autobusovou dopravu. Jedná se o dopravu železniční. Na základě těchto údajů se vyhodnocuje zpoždění, čili odchylka oproti jízdním řádům a v tomto automatické režimu jsou v dispečinku nastavené určité přestupní vazby, kde by se autobusy měly potkat a vyměnit si cestující. Pokud systém vyhodnotí, že některé z vozidel jede se zpožděním, tak na základě této informace vyšle zprávu tomu řidiči čekajícího vozidla ve formě „vyčkej 3 minuty, spoj ten a ten má zpoždění“. Nebo případně pokud je to zpoždění větší a v tom systému je vždycky zadaná nějaká maximální přestupní doba, tak to již nemůže ten navazující spoj čekat a dostane informaci „nečekej, spoj ten a ten má zpožděn vyšší než např. 10 minut, odjeď“. Toto se děje automaticky. Oni chtějí tento dispečink nějakým způsobem oživit, aby tam byla přítomnost dispečera. Nebudou řídit funkce a záležitosti týkající se Dopravního podniku Ostrava. Ten má svůj vlastní dispečink. Jedná se skutečně zejména o krajské autobusy a v budoucnu vlaky, které jsou provozovány na základě výběrových řízení, které Moravskoslezský kraj vypsal, a které svůj dispečink jako takový nemají. Tzn., že ten dispečink společnosti KODIS by měl tuto funkci převzít. Dispečer bude disponovat určitými možnostmi, jak se s vozidlem spojit, jakým způsobem třeba zdržet nebo v případě dopravní nehody, v případě nějaké sněhové kalamity říct řidiči, aby jel odklonem, aby se vyhnul nějakému ucpanému místu. Sdělil, že to je ten dopravní dispečink. Kromě toho tento dispečink bude spolupracovat i s dispečinkem Správy silnic Moravskoslezského kraje, kdy například v zimním období budou vědět, kde se pohybují sypače a mohou tak operativně dopravu řídit. Bude propojen s Národním dopravním informačním centrem, co se týče ŘSD stavu na silnicích, dálnicích, silnicích I. třídy, aby byli v kontaktu. Bude tam i napojení na integrovaný záchranný systém apod. Co se týče osobních informací, tak ty nebudou nějakým způsobem zasahovat do činnosti tohoto dispečinku. Dále zachytil dotaz ohledně informačních kiosků. Odpověděl, že se jedná o to, že by chtěli rozmístit na území Moravskoslezského kraje ve všech významnějších železničních stanicích, ale i autobusových přestupních bodech informační kiosky, kde si člověk může vyhledat předcestovní informace, spojení, které bude aktualizované, může si zakoupit jízdní doklad, ten bude ale ve formě elektronické, nikoliv papírové. Tady asi došlo k nějakému šumu. S tímto jízdním dokladem se potom bude moci odbavit ve vozidlech. Tato nádstavba čeká na nějaký dotační projekt, protože toto financování překračuje možnosti Moravskoslezského kraje.

T. Macura poděkoval za odpověď a sdělil, že to uzavře za dopravní podnik. Řekl, že neuvažují o návratu k papírovým jízdenkám. Další dotazy k bodu č. 2 nebyly vzneseny, proto primátor ukončil projednávání tohoto bodu a současně požádal zástupce těch společností, které ještě mají k projednání nějaký bod v rámci programu zastupitelstva, aby na zasedání setrvali do jeho projednání. Ostatním poděkoval za účast a popřál jim úspěšný pracovní den. /.../

T. Macura sdělil, že jako další je k tomuto bodu přihlášen pan Radek Přepiora. Předal mu slovo.

R. Přepiora, občan města Ostravy, řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Děkuji váženému panu primátorovi za udělení slova. Budu vám nyní tlumočit dotazy občanů a poprosím o odpovědi na mikrofon nebo v případě nutnosti rozsáhlejšího výkladu pak o písemné sdělení na e-mail. Děkuji. 13. září 2019 zveřejnil moravskoslezsky.denik.cz informaci, že dojde k 15. 9. téhož roku k ukončení provozu hlavní plochy parkoviště vedle Ostravského muzea u Masarykova náměstí. Dotaz zní, jaký náhradní prostor pro parkování nyní město lidem nabízí a jak hodlá také v budoucnu tento nedostatek řešit i vzhledem k nástupu elektromobilů. Myslím tím řešení pozitivní mimo metody legislativního násilí typu zákazu vjezdu a odkazů na cestování MHD. Za druhé. Vzhledem k neustále si odporujícím mediálním zprávám o hlavních zdrojích znečištění ovzduší v Ostravě a Moravskoslezském kraji, viz třeba článek idnes.cz z 3. září 2019, prosím o zaslání vysvětlení a tabulky, která by deklarovala po jednotlivých letech městem oficiálně uznané hlavní sektorové znečišťovatele ovzduší od roku 1989 až do současnosti, respektive od roku, který budete schopni dohledat a to v porovnání s dotačními částkami vynaloženými v Ostravě v každém daném roce na zlepšení ovzduší. Mezi lidmi a také částí odborné veřejnosti se totiž objevují názory, že dochází k mediálnímu posilování role určitých sektorových znečišťovatelů zrovna v příhodném dotačním období na úkor skutečně zjištěných dat. Domněnka zní, například pokud jsou k dispozici dotace na odsíření továren, jsou hlavním viníkem špatného ovzduší továrny, pokud jsou peníze na nové kotle, tak to jsou domácnosti, pokud jsou evropské peníze na tramvaje, tak je to doprava, pokud máme problémy s Polskem, tak je to Polsko apod. S tímto dotazem také úzce souvisí skutečně někdy až fantaskní představy o radikální změně tradičního života obyvatel v Ostravě a Moravskoslezském kraji, podpořené akceptací nejrůznějších globálních protokolů, takřka stachanovských závazků, nadšených akčních plánů apod. Ostrava se např. zavázala k plnění Kjótského protokolu, roku 2013 město přijalo první akční plán udržitelné energetiky se závazkem snížit emise CO2 na svém území o 25 % do konce roku 2020 a nejnověji by to mělo být již 40 % do roku 2030. Přitom je-li situace takto vážná, tak přesto zde paradoxně není nutné vyhlašovat tzv. stav klimatické nouze. Navíc by občany zajímalo, jak se městské vedení staví k dalšímu gigantickému globálnímu plánu zvanému nový zelený úděl pro Evropu, který už počítá s kompletní bezuhlíkovou ekonomikou, s dramatickým dopadem na tradiční životy našich občanů, kde všude bude financováno pomocí dluhopisů Evropskou centrální bankou, skončí klasická ekonomika založená na dosažení zisku, bude umožněno jen to podnikání, které bude tzv. prospěšné všem, tedy dotace dostanou jen ti správní ideologičtí podnikatelé, třeba všechny obytné domy v Ostravě by musely být povinně obydlené, nemohly by sloužit k dosažení co nejvýhodnější obchodní ceny atd. A to v rámci nového globálního eko-směru tzv. „greténismu“, jak jej v nadsázce nazývá jeden vážený pan ostravský poslanec. Prosím proto o seznam všech deklarací, paktů, smluv, závazků aj. eko-dokumentů, k jejichž akceptaci Ostravany zastupitelé zavázali často i bez jejich bezprostředního souhlasu; a to s webovým odkazem na aktuální znění včetně seznamu připravovaných konkrétních kroků s dopadem na tradiční životy našich občanů. Děkuji. A poslední dotaz se týká příslibu váženého pana primátora, který přednesl na mou otázku během minulého zastupitelstva. Šlo tehdy o zpřístupňování dokumentace pro občany všech ostravských obvodů. Podle zápisu vážený pan primátor řekl, cituji, „...že si ten podnět může vzít na příští jednání Sborů starostů. Sdělil, že ani neví a nemá ani představu o tom, u kterých obvodů tato situace, o které mluví, je, a u kterých není. Sdělil, že ho zatím nenapadlo se tím zabývat, ale může si to ověřit. Sdělil, že primární je tlak od občanů, který budou uplatňovat na jednání svých místních zastupitelstev, protože politici jsou zodpovědní svým občanům, takže tam je třeba na to tlačit. Nakonec řekl, že si to poznačil a otevře to na příštím Sboru starostů.“ Velice vám děkuji za odpovědi.“

T. Macura poděkoval za příspěvek a řekl, že se pokusí stručně odpovědět, příp. ho doplní paní náměstkyně primátora Šebestová. Nejdříve odpověděl na uzavření parkoviště. Připomněl, že jsou zvyklí desítky let, že je to nějaké hlavní parkoviště, ale ona je to hlavně proluka po bývalém zbouraném městském domě, resp. po zástavbě městských domů. Nepatří tam parkoviště, ale městské domy a bylo by dobře, kdyby si na to zvykli. Na zastupitelstvu města o tom projektu hovořili několikrát a pan Přepiora, myslí si, tomu byl minimálně ve více než jednom případě přítomen. Prezentovali záměr tzv. bytového domu Nové lauby, který se na základě architektonické studie bude stavět na onom území a bude se stavět ve stylu, který by evokoval tu dřívější měšťanskou zástavbu toho území. V souvislosti s tou stavbou, protože jde o historické jádro města, se musí udělat archeologický průzkum, který se začal provádět v pondělí tohoto týdne a bude trvat zhruba rok. Poznamenal, že to vyplývá ze zákona a není to výmysl města. Dále řekl, že na tento archeologický průzkum naváže výstavba bytových domů podle projektu, o kterém je téměř přesvědčen, že se s ním už musel pan Přepiora někde potkat, protože oběhal i všechna tištěná i internetová média. Sdělil, že parkování bude v tom komplexu bytových domů zajištěno v podzemí, tzn., že ± ta kapacita, která je dneska na povrchu, se po dokončení toho projektu objeví v rámci podzemního parkování, ale bohužel se neumí teleportovat v čase a bohužel na dobu archeologického průzkumu a té nové výstavby je třeba tu plochu pro parkování uzavřít. Možnosti alternativního parkování jsou v okolí, především na Černé louce, kde došlo i ke zvýšení kapacity parkování. Tím, že tam byla zbourána ta bývalá tržnice, došlo ke zvýšení kapacity o několik desítek parkovacích míst bez ohledu na to, že Černá louka prakticky s výjimkou konání velkých výstavních akcí zpravidla nikdy nebývá plná. Sdělil, že má dojem, že tato informace také oběhla všechna myslitelná média a oni sami k tomu vydávali tiskovou zprávu, a protože pan Přepiora sleduje tiskové zprávy města, nepochybně o tom má informaci také. K druhému dotazu, ve kterém se pan Přepiora zaměřil na oblast životního prostředí a požaduje údaje v dlouhé statistické řadě 30 let porovnávající hlavně sektorové znečišťovatele ovzduší v porovnání s investicemi do zlepšení životního prostředí, uvedl, že nejsou statistický úřad jako město, tzn., že nebudou zpětně vytahovat data 30 let stará tím spíš, že nejsou z velké části ani jejich majiteli, ani je nemají k dispozici. Sdělil, že se na městě neshromažďují data typu kolik který průmyslový podnik investoval do zlepšování životního prostředí, jaké dotace čerpal a na jaký účel. To je záležitost těch jednotlivých průmyslových podniků, příp. jiných sektorových znečišťovatelů. V rámci dat, která mají k dispozici, můžou panu Přepiorovi určitě poskytnout údaje o vývoji znečištění v nějaké časové ose u těch hlavních složek jako je např. prach, oxidy dusíku, oxidy síry, příp. benzo(a)pyren nebo jiné látky, bez toho, aniž by byli schopni analyzovat, kolik se na těch emisích podílí jednotlivé subjekty. Není to jejich práce, ani ta data k dispozici nemají. Dále sdělil, že pan Přepiora zmiňoval akční plán udržitelné energetiky města, který byl přijat na základě přistoupení města Ostravy v roce 2013 do paktu starostů a primátorů a z toho vyplývající závazek, snížit uhlíkovou stopu, resp. emise CO2 do roku 2020 o 25 %. Odpověděl, že ten cíl byl, pokud je mu známo, už ve své podstatě splněn. Ještě v tom roce, předpokládá, do zastupitelstva přinesou návrh na zpevnění tohoto cíle a sice tak, aby proti tomu výchozímu bodu se snížily emise kysličníku uhličitého na území města od roku 2030 o 40 %, čili z těch 25 % by to bylo 40 a je to de facto jakási reflexe Pařížské dohody. Řekl, že toho bude dosaženo různými cestami, především budou dále pokračovat zateplováním veřejných budov, budou pokračovat v ekologizaci dopravy, tzn. opouštění spalovacích motorů hlavně ve veřejné dopravě a přechod k elektromotorům a řadou dalších opatření. Mimochodem na programu zastupitelstva města v některém z dalších bodů je i návrh na přistoupení města do evropského programu s názvem „POTEnT“, který v zásadě řeší výměnu, zkušenosti evropských měst v oblasti snižování uhlíkové stopy. Dále řekl, že neví, jestli si paní náměstkyně Šebestová příp. nepoznačila víc těch informací z hlediska životního prostředí. Pokud ano, požádal o doplnění, pokud ne, tak se nic neděje. Přistoupil k závěrečnému dotazu pana Přepiory, ve kterém zmiňoval diskuzi na předchozím zasedání ohledně dostupnosti a zpřístupňování informací pro občany ze strany městských obvodů. Sdělil, že si sype popel na hlavu, protože Sbor starostů byl po letní přestávce toto pondělí, po tříměsíční přestávce tam byla přehršel bodů, takže na ten příspěvek zapomněl. Zopakoval, že je to prioritní právo občanů daného městského obvodu, požadovat po svých volených zástupcích poskytování informací takových, ke kterým ten městský obvod má přístup a je povinen je sdělovat, takže on to sice na Sboru starostů, a myslí si, že i pan předseda Sboru starostů je na zastupitelstvu přítomen, zopakuje, na straně druhé by to těžiště toho zápasu o větší otevřenost radnic mělo být vedeno právě na zasedání zastupitelstva jednotlivých městských obvodů.

K. Šebestová sdělila, že chtěla doplnit data ohledně znečišťovatelů ovzduší, protože Ministerstvo životního prostředí aktualizuje plán zlepšování kvality ovzduší pro celou Českou republiku, pro aglomeraci Ostrava, Frýdek-Místek, Karviná. Ta data, která zpracoval Český hydrometeorologický ústav, jsou z roku 2016 a jsou poměrně aktuální. Nabídla panu Přepiorovi, že mu může zaslat zmíněnou analýzu, z které Ministerstvo životního prostředí čerpalo pro aktualizaci zmíněného PZKO. Dále doplnila informaci, že v radě města schválili akční plán pro program zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje řadu opatření ve velkém množství oblastí jako je doprava, lokální topeniště, ekologizace dopravy, zlepšování zelených ploch nebo rozšiřování zelených ploch ve městě apod. Informovala, že tento akční plán bude zveřejněn na webových stránkách zdravaova.cz, což jsou oficiální stránky k životnímu prostředí města Ostravy, takže i tam může pan Přepiora nahlédnout a zjistit, jaká opatření město dále plánuje, a která bude hodnotit a napříč odbory magistrátu bude např. i s dopravním podnikem a organizacemi města plnit, realizovat a dále rozšiřovat jednotlivá kódovaná opatření v budoucnu.“

Občané následně opět prodebatovali mimo jednání zastupitelstva neformální úvahy nad možným vyhlášením nové prestižní soutěže miss/missák zastupitelka/zastupitel SMO. :)

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 16. října 2019.

 

Zdroj: https://www.ostrava.cz/cs/urad/mesto-a-jeho-organy/zastupitelstvo-mesta/usneseni/volebni-obdobi-2018-2022/8.ZMA18.9.2019.pdf; http://bitest.videostream.sk/ostrava/archiv/20190918/index.html; audionahrávky a písemná dokumentace pořízená zástupci Necipujtenas.CZ

Dokument ke stažení v PDF:

 • 5. října 2019: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 12. září 2019 (viz příloha níže).

Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem (od září 2019 v nové vysoké HD kvalitě), který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již dříve několikrát došlo apod.).

SwN dále sděluje: Až do vyjasnění nejaktuálnějšího právního stanoviska k ochraně osobních údajů v oficiálních veřejných listinách a prezentacích doplňuje do anonymizovaných zápisů z jednání ZMSK pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Zářijové jednání ZMSK bylo opět především pozoruhodné vysokou vstřícností a profesionalitou patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s občany mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva. Patří jim za to velký dík.

Podobně příjemně překvapil Vážený pan hejtman Vondrák, jenž tentokrát taktéž nezvykle laskavě, ochotně a vstřícně dával prostor pro občanské dotazy, podněty a připomínky včetně povzbuzování zastupitelů a zastupitelek k seriózní diskusi s veřejností. Nezbývá než mu poděkovat.

K vysoce sledovaným záležitostem patřila nepochybně příprava realizace projektů „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky - objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+“. Náklady na výše uvedené gigantické „průmyslové muzeum“, v Ostravě od roku 1989 dosud až takto rozsáhle nevídané státní příspěvkové organizace, by měly zatím dosáhnout neskutečných cca 2,5 miliardy Kč. Část občanů ovšem poukazovala na obavy a nejasnosti kolem (ne)vhodného architektonického řešení.

Neřízený úprk“ části Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek ven z jednacího sálu ZMSK směrem k vybraným lahůdkám místního občerstvení – v době jednání zastupitelstva kolem 11:00 hod. místo diskuse s občany a nabídky pomoci při řešení dotazů se tentokrát již naštěstí nekonal. Vážené dámy zastupitelky a Vážení pánové zastupitelé si zřejmě vzali k srdci opakované výzvy Váženého pana hejtmana Vondráka z minulého jednání zastupitelstva, aby v sobě nalezli potřebnou důstojnost a sebereflexi nutnou k veřejnému výkonu svého mandátu.

Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK celou řadu občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Zabýval se mj. následujícími tématy:

- vliv projektu „Dopravní dispečink“ na život Ostravanů, obyvatel Moravskoslezského kraje a zahraničních návštěvníků včetně možností návratu papírového jízdného v rámci bezpečnostní a etické diverzifikace platebních metod

- poděkování krajskému vedení a úředníkům za pozitivní, profesionální, lidský přístup ve věci odpovědí na občanské dotazy

- pochvala ostravským lékařům za záchranu života a následnou péči

- návrh na zlepšení fungování tísňové linky 155 krajské příspěvkové záchranné služby

- právní výklad otázek spojených s anonymizací zápisů a video přenosů/záznamů z jednání zastupitelstev

- prosba o zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva na krajském webu v PDF

 

Citace z oficiálního zápisu ZMSK:

Informace o stavu, změna obsahu a názvu projektu "Dopravní dispečink.“

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - informoval, že se k danému bodu přihlásil do diskuse Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) kterému tímto udělil slovo,

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - vznesl dotaz na Ing. Unucku, protože na ČT24 zaregistroval, jak vystupoval živě společně s Ing. Dutkem z ODISu, a velice nadějně popisoval o čem je projekt „Dopravní dispečink", a že to občany velice zaujalo, dotázal se, zda by mohl Ing. Unucka blíže popsat jaký konkrétní výsledek nejen pro občany Ostravy, ale i pro zahraniční cestující to bude mít, uvedl, že tam bylo mimo jiné zmíněno, že budou nějaké digitální kiosky, komfort pro cestující, že kraj bude financovat taxi, minibusy, atd., a k tomu dodal, že tam toho bylo zmíněno celá řada, a zeptal se jak se s tím bude do budoucna dále pracovat a na co by se mohli nejen občané Ostravska, ale i ostatní, kteří přijedou do Svinova na nádraží těšit; další dotaz směřoval na to, co řekl Ing. Dutko, že by měl ten dopravní dispečink shromažďovat obrovské množství informací, a zeptal se, jakým způsobem je zajištěna bezpečnost a soukromí cestujících, což doplnil tím, že žijeme v době, kdy otázky bezpečnosti a soukromí občanů jsou velmi důležité a kdy je nutno to vyvažovat.

Ing. Jakub Unucka, MBA - sdělil, že tento projekt má cca 300 stran, a že by bylo na dlouho, kdyby se k němu zde vyjádřil, a uvedl, proč je tento materiál na tomto zastupitelstvu kraje, doplnil, že tento projekt se začal připravovat již počátkem roku 2018, v mezidobí stát řekl, že přestane platit od roku 2025 všechny pokladny ČD, kdy je v Moravskoslezském kraji nějakých 65 pokladních míst, proto se do projektu dává samostatná kapitola, která se týká informačních míst kiosků a pokladen, které by mohly od roku 2025 umožnit nákup lístku těm, kteří nemají mobilní telefon, a nechtějí nakupovat přes Internet, a dodal, že pro toto doplnění je tento materiál na zastupitelstvu kraje, kdy se tam doplnily ty kiosky, které umožní nakupovat ty lístky lidem; ve zkratce uvedl, co ten dopravní dispečink přinese, a to, že dnes je natvrdo naprogramováno, že jeden autobus čeká na druhý přesně 5 minut, pokud druhý autobus přijede 5 minut a 5 sekund, tak už to nefunguje, a pokud se to stane naopak, že druhý autobus má půl hodinové zpoždění, ten první stejně musí čekat, a dodal, že dnešní dispečink je nějaká statická aplikace v autobusech, a proto chceme tuto dopravu řídit a garantovat lidem, že když si někdo koupí jízdenku z Klimkovic do Prahy a zpět do Klimkovic, tak i kdyby to Pendolino mělo půl hodinové zpoždění, tak ho vždycky někdo zaveze do Klimkovic, protože měl lístek; závěrem dodal, že to je to, co řeší tento projekt, který je do roku 2025, a pokud bude požadavek, zpracuje písemně tento dotaz a zašle.

Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že je 11:00, kdy mohou vystoupit občané k veřejné diskusi, v části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., "Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje". Sdělil, že k tomuto bodu byl přihšen Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) a následně mu udělil slovo. Požádal návrhovou komisi, aby se odebrala k přípravě usnesení.

Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) - /.../ tlumočil vyjádření a dotazy občanů, a požádal obratem o o odpověď na mikrofon, a poté podrobněji v písemné podobě; poděkoval vedení kraje a úředníkům, za pozitivní, profesionální a lidský přístup ve věci odpovědí na občanské dotazy, které se k lidem vaším a jeho prostřednictvím dostávají, neboť pomáhají při řešení problémů, které občany trápí; sdělil, povzbuzující zprávu, která bude spojené s fungováním zdravotnictví, kdy šlo o poděkování určené všem zaměstnancům prestižního medicínského pracoviště a to Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě, především zdejšímu lékařskému a ošetřujícímu personálu z chirurgie a jednotky intenzivní péče, za záchranu života a perfektně provedenou operaci vč. následné zdravotní a duchovní péče, věnované XXXX (občance MSK), která jej poprosila, aby zde na zastupitelstvu kraje vyjádřil její díky, a to také pro personál EUC Kliniky Ostrava; tlumočil, vekou prosbu občanů, kteří volají na tísňovou linku 155 krajské příspěvkové záchranné služby, aby došlo ke změně předpisů pro výjezdy záchranek, jelikož se často stane, že operátor odmítne vyslat sanitku z důvodu tzv. nejasné zdravotní situace a občané bez možnosti transportu jsou posléze nuceni hledat dopravu do nemocnice bohužel v ohrožení života a svépomoci, dodal, že i takovéto jsou reálné zkušenosti z terénu; uvedl, že část občanů a zastupitelů z menších ostravských obvodů se obrací na zastupitele kraje, jeho prostřednictvím s prosbou o právní výklad novelizované i připravované legislativy a situací, kdy již nyní zřejmě není nutné provádět anonymizaci zápisu a video záznamu z jednání zastupitelstev zveřejňovaných na soukromých i oficiálních webech samosprávy, např. když občané podepíší přihlášku do diskuse s uvedením, že berou na vědomí, že z jednání zastupitelů je pořizován video a audio záznam; závěrem vyjádřil prosbu, aby bylo možné umísťovat zápisy z jednání zastupitelstva kraje na krajský web ke stažení ve formátu „PDF“, jelikož např. senioři mohou mít problém s archivaci textu v "html",

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že nemůže hovořit za MUDr. Gřegoře, a jen upozornil, že záchranná zdravotní služba je určena k záchraně života, nikoliv k převozu do nemocnice, a dodal, že bohužel v současné době, a to není jenom nešvar Moravskoslezského kraje, ale všech záchranných služeb České republiky, že dnes ten oprávněný poměr výjezdů a zbytečných výjezdů je 1:9, a dodal, že tyto informace potvrdí i MUDr. Gřegoř, respektive doplní to, co jsem nyní sdělil; uvedl, že se dostáváme do situace, kdy je záchranná služba zneužívána k těmto účelům, a dodal, že dále je to na podrobnou odpověď; dále uvedl, že se na další body odpoví písemně.“

Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-ze-13-zasedani-zastupitelstva-kraje-134013/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-09-12; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 22. července 2019: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 19. června 2019 (viz dokument níže).

  Zápis již tradičně pokračuje v předchozí mnohaměsíční pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Lze opět pozorovat velikou vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovanou k diskutujícím občanům v rámci zcela zásadních principů dobré veřejné správy. Pokračuje pozitivní trend osvojování podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce kladné kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

  Vážený pan primátor Macura pokračoval v plnění svého veřejného prohlášení dle občanských podnětů ve věci realizace audiovizuálních přímých přenosů z jednání ostravského statutárního zastupitelstva. Opakované občanské podněty (mj. ze strany Necipujtenas.CZ) byly konečně po dlouhých letech odmítání nebo prosté ignorace také v tomto bodě vyslyšeny. Od červnového zastupitelstva již mohli lidé z celého světa sledovat jednání zastupitelů přímo online díky profesionální spolupráci TV Polar. Vážený pan primátor k celé věci mj. podle zápisu uvedl, že poté „co na minulém zasedání zahájili pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva, tak dnes dělají další krok vpřed, a to že z dnešního zasedání, kdy je na to upozorňuje předem, bude pořizován online záznam, který bude možno sledovat v přímém přenosu přes odkaz umístěný na webových stránkách města. Dále řekl, že zároveň je pořizován pro účely informování veřejnosti audiovizuální záznam, který bude umístěn na webových stránkách obchodní společnosti Polar televize s.r.o., která záznam pořizuje. Odkaz na tento záznam bude následně po provedení potřebné anonymizace zveřejněn taktéž na oficiálních internetových stránkách města. Upozornil na to, že pořízením toho záznamu dochází ke zpracování osobních údajů a že bližší informace k účelu, titulu a způsobu zpracování osobních údajů a právech subjektů jsou k nalezení taktéž na internetových stránkách města. Pro informaci sdělil, že rada města na své včerejší schůzi rozhodla o tom, že do budoucna bude doplněn hlasovací modul, který je k dispozici v zasedací místnosti zastupitelstva města, o funkcionalitu, která bude umožňovat online záznam řešit systémově.

  Panu primátorovi tak opět náleží skutečně velká pochvala nejen za audiovizuální přenosy a záznamy, nýbrž předně za jeho lidskost, trpělivost, ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy. Mnoho představitelů ostravského disentu je takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského představitele od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováno. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v minulém volebním období (viz články Necipujtenas.CZ).

  K nesporně pozoruhodným momentům červnového jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy patřilo vřelé přivítání, které adresoval šéfeditorovi webu Necipujtenas.CZ, Váženému Mgr. Radku Přepiorovi, právě výše citovaný Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, v rámci řady občanských dotazů, které Mgr. Přepiora tlumočil za širokou veřejnost. Podle zápisu Mgr. Přepiora mj.poděkoval primátorovi za udělení slova a za pěkné přivítání a řekl: „Pěkný den vám přeji dámy a pánové, mé jméno je Radek Přepiora, jsem občanem České republiky a bydlím v Ostravě. Na úvod bych rád poděkoval všem váženým zastupitelům včetně váženého pana Kubína, váženého pana Semeráka a váženého pana primátora Macury, kteří umožnili přednesení některých mých občanských podnětů a dotazů, nebo prostě jen sdíleli stejné téma, kterým se s kolegy dlouhodobě zabýváme, a to v čase, když jsem zde byl panem zastupitelem Kubínem na minulém zastupitelstvu omluven. Takže já děkuji. Nyní k vlastním dotazům občanů k programovému bodu č. 1, které vám budu dnes tlumočit většinou dle znění materiálů zveřejněných na oficiálním městském webu ostrava.cz. Nejprve bych poprosil o sdělení podrobnějších informací o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby nazvané „Městský obvod Polanka, rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Základní škola Heleny Salichové” se společností VAE a.s., jaké jsou ekonomické parametry této zakázky a zamýšlené termíny realizace. A totéž v případu rozhodnutí rady o poskytnutí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektů „Izolační zeleň – Polanka nad Odrou, část A“. Dále prosím o bližší osvětlení městskou radou schválené výzvy k podání návrhů v soutěži na řešení projektu „Památník válečných veteránů“. O co se konkrétně jedná a jaké jsou ekonomické parametry výše uvedeného projektu. Za třetí je zde dotaz na uvedení konkrétní výše finanční odměny hrazené z veřejných prostředků a schválené městskou radou pro nezávislé členy poroty pro architektonickou soutěž na návrh řešení “Koncertní haly města Ostravy”. Poprosil bych taktéž o sdělení, podle jakého klíče jsou tito nezávislí členové poroty vybíráni. Děkuji. Za čtvrté 10. června se uskutečnilo v prostorách Radnice města Ostravy další jednání rady seniorů. Můžete uvést nějaké konkrétní výsledky uvedeného jednání, jako například projednaná témata, návrhy a přijaté termíny a jejich realizace? Bude k dispozici třeba senior taxi pro všechny ostravské obvody? Za páté zdejší odbor dopravy, respektive speciálně stavební úřad odboru dopravy, řešil stavební povolení pro předčasné užívání výškovických mostů a vydání rozhodnutí o úplné uzavírce výškovických mostů. Můžete prosím občanům sdělit, kdy bude celá rekonstrukce výškovických mostů ukončena, ale tak, aby se jednalo o skutečně kvalitní dílo, které třeba vydrží bez jakýchkoliv oprav a víceprací 50 let i více? Dále k činnosti výše uvedeného odboru je zde dotaz ve věci řešení přestavby zastávek v prostoru ulice Výškovická u Kotvy. Počítá navrhovaná přestavba prostoru zastávek u Kotvy s úpravou jízdy vozidel ze směru Výškovice s tím, aby mohly automobily jedoucí přes křižovatku Výškovická, Čujkovova, Volgogradská odbočit přímo z Výškovické vlevo na Volgogradskou a zaparkovat za Kotvou? Výše uvedená křižovatka také dlouhodobě trpí problémem synchronizace světelné signalizace pro chodce. Často se stává, že občané nemají šanci v tak krátkých intervalech přejít celou vozovku. Mohli byste prosím pomoci tuto situaci vyřešit? Děkuji. A konečně poslední dotaz se týká příjemné letní tématiky. Vážený pan primátor se 27. května zúčastnil tiskové konference u příležitosti druhého ročníku beachvolejbalové akce roku, která se konala v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Šlo o historicky největší beachvolejbalový turnaj, který se kdy na území České republiky konal. Občané se dotazují, zda si pan primátor měl možnost v rámci celé akce také exhibičně beachvolejbal zahrát s Bxxxxxxx Hxxxxxxxxxx a Mxxxxxxx xxxxxx Sxxxxxxx, jaké z toho měl dojmy a zda jsou k dispozici pro veřejnost na městském webu fotografie, případně video. Velice vám děkuji za zodpovězení dotazů. T. Macura poděkoval panu Radku Přepiorovi za jeho otázky a řekl, že je vidět, že během dvouměsíční přestávky, kdy se neviděli, načerpal spoustu energie a nápadů. Sdělil, že těch dotazů bylo tolik, že si dovolí na ně odpovědět písemně s výjimkou toho posledního. Řekl, že ani s jednou z těch hráček se osobně potkat nemohl. Uvedl, že se potkal jen s muži, což určitě uzná, že to není úplně ono a tudíž si s nimi ani nezahrál. Zopakoval, že na ostatní otázky odpovědí písemně, protože jich byla velká řada. /.../ T. Macura sdělil, že s příspěvkem č. 2 je přihlášen pan Radek Přepiora a předal mu slovo. R. Přepiora, občan města Ostravy, poděkoval primátorovi za udělení slova a řekl: „Pěkný den, vážené dámy a pánové. Nejprve mi prosím dovolte, abych poděkoval oběma váženým pánům ředitelům ostravských policejních sborů, jak váženému panu řediteli Harazimovi z Městské policie Ostrava, tak váženému panu řediteli Štalmachovi ze státní policie České republiky v Ostravě a jejich odborným týmům, kteří naplnili svá veřejná prohlášení z dubnového zastupitelstva a zaslali váženému panu Přepiorovi své písemné odpověděli a odpověděli ve velice profesionálním a zároveň vstřícném duchu. Přípisy obou vážených pánů ředitelů jsme zveřejnili pro širokou veřejnost na webu Necipujtenas.cz. Materiál váženého pana ředitele Štalmacha pak dokonce informuje ve shodě s dokumentací policejního presidia České republiky, kterou získalo společenství webu Necipujtenas.cz díky spolupráci váženého pana poslance Lubomíra Volného z hnutí Jednotných, že ani v roce 2018 nebyla v Ostravě z trestního hlediska potvrzena dokonce ani jedna tzv. množírna. Tedy v této věci měl například vážený pan občan Hadaščok nejstarší opět pravdu. Ještě jednou všem děkuji. Zároveň bych se rád vedení městské policie a obzvláště státní policie v Ostravě dotázal, proč se nakonec nedostavil na květnové jednání obvodního zastupitelstva v Polance ani pan ředitel Harazim, ač to zde veřejně přislíbil. Přišli alespoň jeho kolegové, kteří jej pravda důstojně reprezentovali, nicméně nebyli zde přítomni ani dohodnutí zástupci státní policie. Prosím o odpovědi, proč tedy dohodnuté osobnosti nedorazily a zda je vůbec patřičný obvod pozval. Děkuji. Dále děkuji váženým podřízeným pana ředitele Štalmacha za jejich naprosto profesionální službu s vysokou znalostí patřičné legislativy a slušnosti k lidem v rámci ochrany občanů při výkonu ústavně garantovaných petičních práv 24. 5. 2019 během petiční akce v Porubě. Státní policisté ochránili občany před snahami o zamezení ve výkonu petičního práva a projevili dokonce hluboký zájem o anti-čipovací petici. Velice děkuji. Další dotazy občanů bych směřoval na vážené vedení Sboru starostů, které zde během dubnového jednání zastupitelstva reprezentoval vážený pan starosta Bednář, jenž tehdy sdělil ve věci zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů velice zajímavou informaci, že totiž Sbor starostů novelizoval svůj jednací řád tak, že již zmiňovaný sbor nebude ze svého jednání nadále pořizovat žádné zápisy. Bude však zveřejňovat usnesení. Logicky se každý zastupitel, člen jakéhokoliv jiného orgánu ovšem ptá, jak mohou být taková usnesení zveřejňována bez provedení řádného zápisu. Je to takový protimluv a bylo by velmi vhodné blíže tuto věc objasnit, respektive sdělit, zdali nejde navíc o tristní pokus, kterak v éře otevřené, transparentní a vstřícné radnice skrýt před občany obsah velice zajímavé diskuse, která na jednání Sboru starostů pravidelně probíhá a o níž se lidé měli možnost dozvědět ze zápisů prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, když bohužel Sbor starostů opakovaně několik let odmítá poskytnout výše uvedené zápisy dobrovolně v souladu s usnesením zdejšího zastupitelstva. Děkuji. Další otázky bych směřoval na váženého pana primátora Macuru. Města Kolín nad Rýnem a Bonn loni zakázala vjezd na určitou část svého katastru vozidlům se zastaralým typem naftových motorů. Němečtí zákonodárci připravují radikální zvýšení ceny povinného pojištění pro automobily se spalovacími motory. Naopak by mělo dojít k uměle vytvořenému, drastickému poklesu ceny elektromobilů. 6. května 2019 zveřejnil odborný web auto.cz výsledky studie kolínské univerzity, které potvrdily, že moderní naftová auta jsou dnes k životnímu prostředí šetrnější než elektromobily. Během dubnového zastupitelstva zde odpovídal vážený pan primátor na podobné téma nadnesené váženým panem zastupitelem Raždíkem. Připravuje tedy Ostrava podobná opatření jako v uvedených německých městech? Osobně s tím nesouhlasím. Domnívám se, že lidé by se měli svobodně rozhodnout bez dotací na základě široké tržní nabídky, jaký dopravní prostředek je pro ně nejvýhodnější. Děkuji. T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za dotazy a řekl, že nemůže odpovídat za ostatní, ale pokud se přihlásí někdo za Sbor starostů nebo případně pan ředitel Harazim za bezpečnostní složky, protože vidí, že pan plukovník Štalmach není přítomen, tak to nechá na nich. K dotazům na jeho osobu, týkající se problematiky dopravy sdělil, že má za to, a pokud se mýlí, tak se omlouvá předem, ale má za to, že i na zastupitelstvu ve své době informovali o tom, že město prověřilo možnost a opodstatněnost zavedení tzv. nízkoemisních zón na svém území, kdy se jednalo o tři jádrová území nebo tři koncentrovaná území. Šlo o historické jádro města, o Porubu a o centrum jižního města, kde se analyzoval vliv na to, jaký dopad by mělo případně omezení vjezdu vozidel s nižší emisní třídou. Je toho názoru, že tam do té kalkulace zabírali vozidla s emisní třídou nižší, než čtyři, tzn., nulky až trojky, že by jim byl zakázán vjezd, a výpočet tehdy prokázal, že co by opatření celoroční povahy nemělo velký efekt, protože by snížilo průměrnou koncentraci, kdy si vzpomíná pouze na číslo v oblasti prachu. Uvedl, že průměrná koncentrace prachu ve frakci PM10 by se z průměrné celoroční hodnoty, která je plus mínus 35 mikrogramů na m3, opatřením tohoto typu, pokud se nemýlí, snížila o 0,7 mikrogramu, což znamená, že o poměrně málo významné množství a přitom by přinesla poměrně významné omezení jak pro rezidenty, tak samozřejmě i pro návštěvníky těchto oblastí. Sdělil, že na základě toho se rozhodli, ale to už je rozhodnutí staré cca rok, jít jinou cestou, a sice cestou zavedení tzv. regulačních plánů v dopravě, které by vstoupily v platnost pouze, čili ne jako opatření celoroční povahy, ale pouze v případě vyhlášení smogových nebo regulačních situací. To znamená, že by byly vyhlašovány v těchto případech a tam se zkoumají opatření typu zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun a podobných, kteří jsou největšími producenty těchto toxických látek nebo zdraví obtěžujících látek apod. Řekl, že je toho názoru, že by měli mít někdy na podzim tohoto roku výsledek analýz. Požádal paní náměstkyní Šebestou, aby ho případně doplnila. Řekl, že může místopřísežně říct, že cestou zavedení nízkoemisních zón nepůjdou, protože ve specifické situaci města Ostravy by neměly velký efekt a za sebe řekl, že by to bylo takové trošku teatrální gesto bez nějakých racionálních přínosů. Dále řekl, že faktem je, a v tom s panem Přepiorou neúplně souhlasí, že chtějí jít cestou podpory čisté mobility, kam řadí i ty elektromobily. Studii, kterou zveřejnil pan Přepiora, zná, ale výhoda či problém, což je otázkou pojetí, elektromobilu je v tom, že ony neprodukují žádné emise v místě používání. Pomine-li samozřejmě oděr z brzd, z pneumatik atd. Zopakoval, že v místě používání jsou emisně čisté a i oni, jak jistě ví, nakoupili poměrně velkou flotilu elektro a dalších nízkoemisních vozidel a chtějí jak pro magistrát, tak i pro veřejnou dopravu pilotně zkoušet vozidla na vodíkový pohon. Řekl, že jeho otázka směřovala zřejmě k individuálním automobilistům a tam o nějakém radikálním omezení neuvažují. Nakonec řekl, že neví, zda na ty ostatní otázky někdo odpoví a předal slovo panu Bednářovi, který se přihlásil nejspíš za Sbor starostů. M. Bednář sdělil, že se nehlásí za Sbor starostů, protože není v jeho vedení, ale vzhledem k tomu, že byl citován minule, tak to vyjádření z minula doplní. Řekl panu Přepiorovi, že v tuto chvíli nejsou ze Sboru starostů pořizovány zápisy a v podstatě se budou pořizovat pouze usnesení a ta usnesení jsou buď za a) pro vedení města, nebo za b) v podstatě pro zastupitelstvo města. Sdělil, že usnesení, které budou směřovány na zastupitelstvo města, tak o nich se jistě dozví na zasedání zastupitelstva. Dále řekl, že na nejbližším Sboru starostů navrhne, aby si promluvili o formě, jak se může veřejnost dozvědět o usneseních, které budou směřovat k vedení města. T. Macura sdělil, že otázky směřující na pana Harazima a Štalmacha neumí odpovědět, ale nakonec předal slovo panu řediteli Harazimovi, který už byl připraven u mikrofonu. Z. Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, k dotazům pana Přepiory sdělil, že nejdříve odpoví na to, zda komunikovali a zda byli domluveni s panem starostou městského obvodu Polanka. Na tento dotaz odpověděl, že byli domluveni a problematiku v dopravě řešili už před samotným zastupitelstvem. Sdělil, že je pravdou, že na zastupitelstvu města slíbil, že pokud mu to čas dovolí, tak se osobně zúčastní na jednání zastupitelstva. Řekl, že se bohužel vloudila chybička, plnil jiné úkoly, a proto na zastupitelstvo Polanky delegoval svého zástupce, který tam plnohodnotně odpověděl na jeho otázky, stejně jakoby odpověděl osobně. T. Macura poděkoval a sdělil, že zástupce Policie České republiky není přítomen, takže z toho důvodu se odpovědi dnes nedočkají. /.../ T. Macura sdělil, že se omlouvá, ale že to neviděl. Řekl, že má pocit, že se točí v kruhu a požádal o to, aby panu Štefkovi odpověděli tak, jak si přeje a bude to vyřízeno jednou provždy. Sdělil, že jestli to má podepsat on, tak to klidně udělá. Sdělil, že mají poslední dvě přihlášky do diskuze, kdy autorem obou přihlášek je pan Radek Přepiora. Navrhl panu Přepiorovi, aby to vzal z jedné vody, pokud by tedy byl ochoten. R. Přepiora, občan města, řekl panu primátorovi, že zajisté a poděkoval za udělení slova. Pokračoval slovy: „Opět vám přeji pěkný den, vážené dámy a pánové. A opět budu děkovat. Tentokráte všem, kteří se podíleli na v pravdě historické změně jednacího řádu, která umožnila prostřednictvím audiovizuálních záznamů větší transparentnost a otevřenost jednání zdejšího zastupitelstva. Po dlouhých letech neustálých občanských návrhů v této věci a opakované ignorace nebo rovnou odmítání je to skutečně revoluční posun. Ostrava se tak konečně zařadila pod vedením váženého pana primátora Macury po schválení novely jednacího řádu zdejšího zastupitelstva k většině statutárních měst v České republice, kde jsou realizovány audiovizuální záznamy z jednání zastupitelů určené široké veřejnosti se zájmem o přímou správu a veřejné dění ve svém bydlišti. A jak zde minule sdělil vážený pan primátor Macura na dotaz váženého pana zastupitele Babky, tak jde o předstupeň k dalšímu zlepšení, neboť kromě záznamů již dnes je pro veřejnost k dispozici též online přenos, který zajišťuje polar.cz. Díval jsem se na webu polar.cz na výsledné záznamy z minula, jsou vysoce kvalitní. Každý občan se dokonce pomocí jednoho kliku myši dostane na patřičnou videosekvenci několikahodinového záznamu, která ho podle programu jednání zastupitelstva zajímá. Tedy za mě a za kolegy z Necipujtenas.cz velká pochvala a jen tak dále. Zároveň mi to nedá, abych se pana primátora trošku zastal, protože chodím na zastupitelstvo pravidelně, zažil jsem si také s jeho řízením své v minulém volebním období, ale naopak v tomto volebním období bych rád veřejně pochválil, protože aspoň ke mně se od voleb chová velice slušně a k mým kolegům a nemám vůbec důvod ho nějakým způsobem kritizovat. Naopak spíše na webu jsme ho pochválili, že zodpovídá poctivě dotazy atd. Když se podíváte na záznam z minulého zasedání zastupitelstva, jak odpovídal široce pan primátor na dotazy pana Rudela, tak to je úplně úžasné a asi takhle bych si to představoval, že by to mělo probíhat. Chtěl by se však zeptat, proč jsou v této fázi záznamy ze zastupitelstva umísťovány na webu soukromé firmy a nikoliv na serverech ve vlastnictví města nebo jeho společností. Děkuji. Dále během minulých zastupitelstev jsem se vás taktéž dotazoval, jestli připravíte nabídku na audiovizuální přenosy a záznamy pro městské obvody, pokud by si to jednotlivá obvodní zastupitelstva nyní nebo v budoucnu přála. Tedy za jakých podmínek včetně finanční kalkulace by mohlo vedení statutárního města pro obvody zrealizovat celý přenos i záznam a anonymizaci včetně umístění výsledného videa. Bylo by jistě žádoucí, kdyby mohli představitelé každého obvodu načerpat takové informace ze zdejšího zápisu a posléze je dále tlumočit občanům. A s tím souvisí další iniciativa, se kterou jsem minulý čtvrtek oslovil zastupitele Moravskoslezského kraje. Dokázal by magistrát nabídnout oprávněným městským a obecním zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, a to mj. prostřednictvím profesionálního a přitom cenově dostupného servisu zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obvodních webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy včas seznámit ještě před jednáním každého obvodního zastupitelstva? Zde na zastupitelstvu statutárního města Ostravy to bez problémů řadu let perfektně funguje. Stává se totiž, že určití starostové odkazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace třeba i jen dokumentace určené k cca deseti programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku. Šlo by třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obvodů zaslaly na magistrát elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z magistrátu upravený materiál ke zveřejnění? Jaké konkrétní podmínky může magistrát nabídnout. Děkuji. A za třetí, prosím váženého pana primátora, aby se podíval na návaznost přípojů autobusu č. 46 a 53 na točně Polanka/Klimkovice, aby mohli občané bez delšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi. Děkuji vám. A nyní k tomu druhému příspěvku. Do třetice vám již teď nebudu přát hezký den, protože už je to spojeno všechno dohromady. V rámci minulého zastupitelstva byl probírán vskutku velice kuriózní případ seniora, který musel žádat o prominutí, z pohledu toho daného pána a myslím, že dalších pejskařů, pohledávky vzniklé v důsledku pobytu jeho pejska v útulku. Šlo o programový bod č. 36. Já se domnívám, že jde o další typickou ukázku z letošní série zdrcujících informací o nefunkčnosti a špatně nastaveném systému povinné radiofrekvenční identifikace ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Kauza nebohého seniora, který musel prosit o prominutí původně až více než třiceti tisícového dluhu za takřka tříměsíční pobyt svého pejska v městském útulku asi hovoří za vše. Jak je vůbec možné, že se pán dozvěděl o pobytu svého zvířete v útulku až po tak dlouhé době? Byl bych rád, kdyby nám zde patřičné úřední osoby mohly celý příběh podrobněji na zápis osvětlit, jak se nakonec vůbec občan se svým čtyřnohým kamarádem opět setkal. Vždyť roku 2012 přijalo ostravské zastupitelstvo stále platnou tzv. čipovací vyhlášku, která měla všechny tyto problémy definitivně vyřešit. Jenže, jak je vidno, stále se to nepodařilo. Systém nefunguje. Navíc dochází k situacím, které hrozí doslova finanční likvidací především nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Letos jste zde již slyšeli další jasné argumenty, které potvrdily závažné trhliny celého čipovacího systému, a to mj. kromě občanů bez veřejné funkce také především z úst váženého pana zastupitele a předsedy Komise pro životní prostředí statutárního města Ostravy Václava Kubína z hnutí Jednotných. A připomeňme taktéž zprávu o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2018, kterou zde zastupitelstvo v dubnu 2019 projednalo. Kdyby totiž městští odborníci podpořili opakované návrhy občanů, kteří zde v minulých letech konzistentně upozorňovali včetně svých vystoupení v rámci Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy na nutnost úpravy celého systému navracení zatoulaných zvířat zpět domů, například oslovením zákonodárců s cílem zakomponování do legislativy na národní úrovni různých typů podporovaných metod identifikace malých domácích zvířat, tedy ne jen čipování, tak se dalo této situaci vyhnout. Nic na tom nemění ani fakt, že dotyčný občanův pejsek nebyl čipem označen. Případy selhání ostravského systému v případech čipem označených zvířat jdou totiž do stovek zvířat ročně. Podrobné informace z oficiálních městských dat získaných v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím jste zde letos také slyšeli a každým rokem je zveřejňuje web Necipujtenas.cz. Rád bych se proto patřičných úředních osob zeptal, zda nyní vyslyší volání občanů po nutné změně jak vyhlášky, tak zákonů, aby si každý mohl vybrat tu formu identifikace, která bude všem stranám vyhovovat včetně nastavení nových pravidel práce městského útulku, a to mj. tak, jak po tom volá vedení městské policie. Pro někoho je vhodnou identifikací čipování, pro jiného DNA identifikace, pro dalšího foto-identifikační metoda a systém rozpoznávání tváří zvířat, pro jiného klasická nebo elektronická známka, adresáře atd., vše v rámci férového a dobře funkčního národního systému. A protože Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky zrovna připravuje, včetně vládní vyhlášky, dosti radikální změny legislativy především se zaměřením proti týrání zvířat, vyzval bych vážené městské odborníky k vytvoření pracovní skupiny, která by přes léto shromáždila všechny poznatky z praxe v Ostravě k této věci nejméně od roku 2012 až doposud a předložila v Praze na vládě a ve sněmovně a samozřejmě také zde na zastupitelstvu v září materiál, který bude komplexně danou situaci řešit. Občané jistě také svými názory a zkušenostmi z praxe pomohou, a to včetně kolegů z Necipujtenas.cz. Osvojte si prosím můj návrh. Děkuji vám a přeji všem krásné a velmi úspěšné léto. T. Macura poděkoval panu Přepiorovi za příspěvky. K prvnímu sdělil, že ten obsahoval tři dotazy a pokusí se na ně odpovědět stručně. K dotazu, proč jsou záznamy na serverech soukromé firmy umísťovány audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva města, sdělil, že prozatím se jednalo pouze o jeden, a to o záznam z minulého zastupitelstva města. Řekl, že tak jak již říkal v úvodu, tak po anonymizaci těchto záznamů budou zveřejněny na webových stránkách města, tzn., že se přesunou ze serveru Polaru na server městský, a totéž se stane i v případě záznamu z tohoto dnešního jednání. Dále sdělil, že jak už také řekl, tak do budoucna a pravděpodobně již od září bude ten režim fungovat zcela novým způsobem, protože bude součástí hlasovacího systému, tzn., vlastního programového vybavení města Ostravy. Dále sdělil, že se pan Přepiora ptal na návaznost spojů Polanka/Klimkovice a sdělil, že na to se budou muset podívat. Sdělil, že mrká na vedoucího odboru dopravy a zkusí mu odpovědět písemně. Dále sdělil, že pan Přepiora dále dal podnět, zdali by město nemohlo za městské obvody provádět anonymizaci jejich záznamů. Sdělil, že se obává, že by nemohlo, i kdyby chtělo a navíc nechce. Řekl, že primární odpověď je, že nemohlo, protože za záznamy a jejich anonymizaci si zodpovídají městské obvody samy. Údajný argument některých starostů, který pan Přepiora vyslovil, že snad na to nemají peníze nebo čas, asi neobstojí, protože tady nemají žádný z 23 městských obvodů, který by mohl říct, že je chudý, a to i díky štědrým dotacím z města, ale primárně skutečně platí to, že město nemůže zodpovídat za zákonnou povinnost městských obvodů. Předal slovo panu Přepiorovi, který se hlásil do diskuze. R. Přepiora, občan města, řekl: „Pane primátore, jste velice laskav a já vám velice děkuji. Jenom bych poprosil o doplnění. Nešlo jenom o audiovizuální záznamy, ale šlo taktéž o dokumentaci, protože některá zastupitelstva se podle zákona o obcích musí scházet alespoň jednou za čtvrt roku a na programu takového obvodního zastupitelstva je třeba jenom deset bodů a s těmito body se občané nemají šanci dopředu seznámit například tak, jak je to tady na zdejším zastupitelstvu, kde to výborně funguje. A právě starostové některých ostravských městských obvodů odkazují na to, že nemají dostatečné kapacity na anonymizaci těchto dokumentů, které jsou přílohou k těmto deseti bodům pro občany. Já si myslím, že to je tristní a jsem velice rád, že jste to tak trochu teď před chvílí potvrdil, že ty obvody mají na to dostatečné prostředky. Kdybyste se k tomu prosím mohl vyjádřit, jak by se třeba těmto obvodům mohlo pomoci, aby v těchto případech ti občané měli dálkový přístup k těm materiálům. Mohli se s nimi dejme tomu sedm dní před jednáním zastupitelstva seznámit, tak jak to funguje tady. Děkuji. T. Macura řekl, že si ten podnět může vzít na příští jednání Sborů starostů. Sdělil, že ani neví a nemá ani představu o tom, u kterých obvodů tato situace, o které mluví, je, a u kterých není. Sdělil, že ho zatím nenapadlo se tím zabývat, ale může si to ověřit. Sdělil, že primární je tlak od občanů, který budou uplatňovat na jednání svých místních zastupitelstev, protože politici jsou zodpovědní svým občanům, takže tam je třeba na to tlačit. Nakonec řekl, že si to poznačil a otevře to na příštím Sboru starostů. K poslednímu dotazu pana Přepiory týkajícího se druhého příspěvku, který nazval kauzou seniora s tím zatoulaným pejskem, řekl, že právě tímto příkladem si trochu pan Přepiora naběhl, protože právě tento případ je důkazem toho, že on by býval nebyl nastal, kdyby ten pes byl označen. Sdělil, že ten pes nebyl označen vůbec žádným způsobem, a proto setrval v tom útulku tři měsíce nebo takovou přibližnou dobu, a nakonec i ten chovatel toho psa uznal, že kdyby ho měl označeného, že by k této situaci nedošlo a vůbec by ty náklady nevzrostly do takové částky a vůbec se do těchto problémů nemusel dostat. Sdělil, že to skutečně bylo to výjimečné zastupitelstvo, kdy je pan Přepiora nepoctil svou přítomností, kdy řešili, řekl by až morální dilema, zda vyhovět seniorovi, který vědomě porušil městskou vyhlášku, kdy nakonec zvítězil humanizmus a vyšli mu v tomto vstříc. Řekl, že by tím v zásadě vzedmul nějakou vlnu, která povede k tomu, že lidé budou programově této benevolence zneužívat. Sdělil, že pan senior, pokud ho tak může nazvat v tuto chvíli, protože nechce vyslovovat jeho jméno, svou chybu uznal a je toho názoru, že je i do budoucna poučen. Předal slovo panu Přepiorovi. R. Přepiora, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Já se zeptám, ještě na některé další věci. To znamená, jak vůbec ti zaměstnanci útulku zjistili, že ten daný pes patří tomu danému seniorovi, když tedy neměl ten čip. To by mě teda hodně zajímalo. Většinou to funguje tak, že třeba to čipování........ T. Macura přerušil pana Přepioru s tím, že mu odpoví na dotaz. Uvedl, že by to našel určitě i na záznamu z minulého zastupitelstva, protože se o tom docela obsáhle bavili. Sdělil, že rodina toho pána chtěla ztrátu nějakým způsobem nahradit a dostali se až do útulku, kde toho pejska objevili. Řekl, že tam sehrála roli náhoda, takže to není tak, že by to zjistili pracovníci útulku, ale našel ho tam švagr nebo jiný příbuzný toho pána. Požádal pana Přepioru, aby to už zkrátili. R. Přepiora, občan města, řekl: „Já už mám pouze poslední věci. Já jsem právě navrhoval ještě zřízení té pracovní skupiny, protože se připravuje poměrně radikální změna komplexní celé legislativy, která mimo jiné řeší i tu identifikaci a další věcí. A samozřejmě si neodpustím nakonec opět zdůrazňuji to, co už jsem řekl před chvílí, že každým rokem zpracováváme oficiální analýzu, jak teda to čipování funguje, v kolika procentních případech v konkrétních kauzách se daří navracet ty očipované pejsky mimo jiné domů a fakt to nefunguje ve stovkách případů ročně, takže opravdu ani to čipování není stoprocentně funkční. Pan Kubín by možná dokázal říct nějakou přesnější procentuální úspěšnost čipování, ale děkuji velice, že můžeme vést takovou diskuzi v tomto bodě. Velice si toho vážím. Super. Děkuji. T. Macura řekl, že finální návrh pana Přepiory byl ten, aby se město rozhodlo vytvořit expertní pracovní skupinu, která by iniciovala přípravnou úpravu národní legislativy v oblasti péče o zvířata nebo chování zvířat. Sdělil, že tento podnět by si samozřejmě musel někdo ze zastupitelů osvojit. Dotázal se, zda si jej chce někdo osvojit, aby o něm mohlo být případně hlasováno. Nikdo si podnět neosvojil. Poděkoval všem občanům za příspěvky a sdělil, že tím strávili bezmála dvě hodiny na místo zamýšlené půl hodiny, ale je toho názoru, že to stálo za to. Sdělil, že nyní budou pokračovat v projednávání dalších bodů.

  Nutno poznamenat, že do 22. července 2019 skutečně obdržel šéfeditor Necipujtenas.CZ písemné odpovědi na většinu svých dotazů s patřičnými informacemi, které byly posléze ke všeobecné spokojenosti předány dotčeným občanům.

  Připravené setkání s Váženým panem zastupitelem KSČM a starostou Ing. Martinem Juroškou, Ph.D. ve věci dalšího zlepšení jednacího řádu Zastupitelstva statutárního města Ostravy zatím bohužel nebylo do 22. 7. 2019 realizováno i přes opakovanou nabídku Necipujtenas.CZ k jednání.

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 18. září 2019.

  Audiovizuální záznam lze shlédnout zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/7-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-19-6-2019-17956/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. června 2019: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. června 2019 (viz příloha níže).

  Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

  SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.).

  SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

  Červnové jednání ZMSK bylo především pozoruhodné vysokou vstřícností a profesionalitou patřičných krajských úředníků, kteří zajišťovali komunikaci s občany mimo online kamery včetně zodpovídání dotazů široké veřejnosti před a během jednání zastupitelstva.

   

  K vysoce pozitivním záležitostem patřila nepochybně zpráva ratingové agentury Moody´s ohledně vývoje hospodaření krajského vedení s veřejnými financemi s výhledem na zvýšení ratingového hodnocení kraje na úroveň České republiky. Nicméně představitelé Moody´s na druhou stranu zastupitelům sdělili také jasné upozornění: Je třeba neustále hlídat především omezenou flexibilitu příjmů a výdajů, když Moravskoslezský kraj vydává každý rok velké zdroje na konkrétní investiční aj. akce, čímž vznikají nové finanční povinnosti a hrozí problémy z hlediska struktury celkového zadlužení.

  Mezi tristní momenty bohužel patřil v uvozovkách „neřízený úprk“ části Vážených zastupitelů a Vážených zastupitelek ven z jednacího sálu ZMSK směrem k vybraným lahůdkám místního občerstvení – v době jednání zastupitelstva kolem 11:00 hod. Místo diskuse s občany a nabídky pomoci při řešení dotazů se výše uvedené Vážené dámy a Vážení pánové v uvozovkách „vrhli na dobře propečené řízečky, grilované specialitky, vídeňské kávičky, zákusečky a jiné delikatesy“. Tragikomické ovšem bylo to, když krajské vedení zanedlouho zjistilo, že občanské podněty, dotazy a připomínky trvaly pouze něco přes 3 minuty, což ovšem nestačilo k tomu, aby velevážené panstvo stihlo zkonzumovat všechny laskominy. Situace dokonce vygradovala až tak, že musel sám Vážený pan hejtman Vondrák svolávat všechny labužníky a labužnice třikrát neúspěšně gongem a posléze dokonce vyzval předsedy politických klubů, aby dali takové neskutečné jednání už konečně definitivně do pořádku, jelikož byl z jednání zastupitelstva pořizován online přenos, později zveřejněn záznam. Chování konzumentů vybraných delikates působilo na širokou veřejnost skutečně hrozně trapně vzhledem k tomu, že lidé samozřejmě hodnotí vystupování svých zvolených zástupců při výkonu mandátu.

  Reprezentant SwN, Mgr. Radek Přepiora, přednesl během jednání ZMSK celou řadu občanských podnětů. Snažil se vstřícně pomoci lidem, kteří jej poprosili o zastání, tlumočení dotazů, připomínek. Zabýval se mj. následujícími tématy:

  * náprava situace ve věci tzv. Klimkovického tunelu s přispěním mediačních možností krajského vedení dle dikce Zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřízení): Díl 1, Postavení krajů a jejich orgánů, § 1 „(4) Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

  * záležitost hodnoty lidského života vyčíslené v přeneseném smyslu na 1,- Kč, když přitom jen cena odeslání této jedné koruny poštovní složenkou byla cca 45,- Kč

  * pomoc Moravskoslezského kraje obcím a menším ostravským obvodům se zveřejňováním a anonymizací dokumentace včetně audiovizuálních záznamů, přenosů

  * zlepšení časové návaznosti dopravního spojení mezi Polankou a Klimkovicemi.

  Citace z oficiálního zápisu ZMSK k otázce Klimkovického tunelu: „Ing. Zdeněk Husťák - sdělil, že se vrací ke svojí záležitosti, že nechce zdržovat, ale jako občané Klimkovic jsou zde jako příjemci těch důsledků, které tam jsou tím, že tunel se zavře, tak se logicky hledá odpovědný orgán, který by nám ty důsledky zmírnil a dodal, že už asi 8 let chodí, ať už na krajský úřad, HZS, nebo na ŘSD a pokaždé je dotyčnou osobou poslán k další osobě, uvedl, že nechce nic jiného, než nějakou koordinační schůzku na kraji, kde by se dostavili zástupci příslušného metodického odboru tunelu z ŘSD, protože ten tunel je v jistém smyslu unikát, protože není v každém kraji a ty zkušenosti s tím nejsou a ani ty zákony na to nejdou natáhnout a podle mínění těchto pracovníků by si tento tunel dlouhodobou objížďku zasloužil, to co zmínil brig. gen. Vlček je o krátkodobé objízdné trase, ale není pro tunel stanovena dlouhodobá objízdná trasa, dodal, že nechce nic jiného než navrhnout nějaké jednání, kde by se řešilo, jak dál, protože tento stav je neudržitelný.

  Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že již nemá, co by k tomu dodal, a předal slovo občanovi kraje.

  Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) sdělil, že vystupuje k tomu, co zde zmínil prof. Vondrák, protože bydlí kousek od Klimkovic, a také k tomu, co zde sdělil Ing. Husťák, uvedl, že když se podívají na základní předpis, podle kterého se řídí celý kraj, tzn. Zákon o krajích, tak hned v úvodních paragrafech tam nejdou, že k základním cílům kraje patří péče o všestranný rozvoj kraje a o potřeby občanů, tzn. z tohoto úhlu pohledu lze tomu podřadit péči o ten daný klimkovický tunel a o tu objížďku, dále uvedl, že když vystupuje na zasedáních zastupitelstva, tak dává jako zářný příklad Ing. Unucku, který vystupuje v roli mediátora, kdy dokáže spojit veřejný sektor nebo soukromý sektor a dokáže ty jednání posunout tam, kde by měla být, a nalézt správné řešení, domnívá se, že z toho úhlu pohledu se lze na to podívat a lze to řešení najít, závěrem požádal, aby se na to takhle zaměřili.

  Hlasování o návrhu usnesení - hlasovalo 57 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování.

  Další citace z oficiálního zápisu ZMSK: „Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - uvedl, že se dostali k části jednání, která je vyhrazena občanům, tj., ´Dotazy, připomínky a podněty občanů kraje´, sdělil, že k tomuto bodu byla podána jedna elektronická přihláška do diskuse a následně udělil slovo Mgr. Přepiorovi (občanu MSK).

  Mgr. Radek Přepiora (občan MSK) zažádal, aby bylo na jeho dotazy odpovězeno přímo na mikrofon a později písemně, prvně reagoval na žádost občanky kraje, která jej požádala, aby poděkoval všem úředním osobám, které se podílely na zaslání a vrácení 1,- Kč složenkou, ve věci pochybení SZZ Krnov, že pro tuto paní má tato koruna nevyčíslitelnou hodnotu, jako vzpomínka na jejího zesnulého bratra a na vše, čím si s rodinou prošli, že jde ale také podle ní o tristní ukázku ceny lidského života právě jejího zesnulého bratra, a uvedl, že pro srovnání jen cena byrokratického úkonu pouhého doručení jedné koruny poštovní složenkou má nominální hodnotu 45,- Kč, dále uvedl, že část občanů a členů zastupitelstva v menších Ostravských obvodech se jeho prostřednictvím obrací na krajské zastupitelstvo s dotazy, zda by kraj dokázal nabídnout těmto zastupitelstvům pomoc při realizaci velice důležitého principu otevřené radnice a vstřícné samosprávy, mimo jiné tím, že by kraj připravil profesionální a přitom cenově dostupný servis pro zveřejňování anonymizovaných dokumentů na obecních a městských webech tak, aby se s nimi mohli občané vždy a včas seznámit ještě před jednáním každého lokálního zastupitelstva, a dodal, že se stává, že určití starostové ukazují na nedostatečné kapacity a finanční nákladnost anonymizace, třeba jen dokumentace určené cca k 10 programovým bodům pro zastupitelstvo, které se schází jednou za čtvrt roku, a dotázal se, zda by šlo třeba zařídit, aby tajemnice těchto menších obcí a obvodů zaslaly na kraj elektronicky v PDF patřičné dokumenty a zpět by jim přišel z kraje upravený materiál ke zveřejnění, podobný požadavek vznesl také ve vztahu k realizaci a následné animizaci audio a video přenosů, jaké konkrétní podmínky může kraj nabídnout, v rámci třetího dotazu požádal Ing. Unucku, aby se podíval na návaznost přípojů autobusů č. 46 a 53 na točně Polanka-Klimkovice, aby mohli občané bez dalšího čekání cestovat právě mezi Polankou a Klimkovicemi.

  Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - sdělil, že odpovědi budou vypořádány písemně, a doplnil, že kraj není odpovědný za obce.

  Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-12—zasedani-zastupitelstva-kraje-130275/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-06-13 (stopáž: 00:48:30 až 00:59:11 a 02:01:09 až 02:06:09 etc.); audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 21. června 2019: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 22. května 2019 (viz dokument níže).

Zápis pokračuje v předchozí mnohaměsíční pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Lze opět pozorovat velikou vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovanou k diskutující veřejnosti. Pokračuje pozitivní trend osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce kladné kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

Vážený pan primátor Macura čestně splnil své veřejné prohlášení a zařídil realizaci audiovizuálních záznamů z jednání ostravského statutárního zastupitelstva. Opakované občanské podněty (mj. ze strany Necipujtenas.CZ) tak byly konečně po dlouhých letech odmítání nebo prosté ignorace vyslyšeny. Od červnového zastupitelstva navíc bylo možné sledovat jednání zastupitelů přímo online díky profesionální spolupráci TV Polar.

Panu primátorovi náleží skutečně velká pochvala nejen za audiovizuální přenosy, nýbrž předně za jeho lidskost, trpělivost, ochotu vysvětlovat a pomáhat občanům vystupujícím v diskusi s často složitými a někdy z hlediska možnosti reálného pochopení celé problematiky nesnadnými problémy (viz např. likvidace a využití olejů). Mnoho představitelů ostravského disentu je takovou změnou stylu jednání vrcholového ostravského představitele od komunálních voleb 2018 stále více příjemně překvapováno. Nutno přiznat, že tento styl komunikace s veřejností vzbuzuje ohromný růst důvěry, pozitivní emoce, silný zájem o pro-občanskou činnost ostravského hnutí ANO a to i v řadách dosavadních nesmiřitelných oponentů. Vždyť si stačí uvědomit, kterak vypjaté byly v Ostravě veřejné diskuse mezi panem primátorem a občany vystupujícími bez veřejné funkce na zastupitelstvu ještě v minulém volebním období (viz články Necipujtenas.CZ).

Vážený pan lídr nového zastupitelského klubu Jednotných, předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Mgr. Václav Kubín si zároveň osvojil některé podněty od Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, které posléze na zastupitelstvu přednesl. Zároveň omluvil šéf-editora Necipujtenas.cz z účasti na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy, jelikož byl Mgr. Přepiora pověřen aktuálnějšími úkoly v rámci služby lidu České republiky (petiční akce pár stovek metrů od jednání zastupitelů). Šlo o první zdokumentovanou a omluvenou neúčast Váženého Mgr. Přepiory na zastupitelstvu za dlouhou řadu let. – Překvapivě si část občanských témat Necipujtenas.CZ osvojil velice pozitivně také Vážený pan zastupitel JUDr. Lukáš Semerák se souhlasem a podporou Váženého pana primátora Macury. Všem výše uvedeným osobnostem náleží poděkování.

Zastupitelé dále odhlasovali prominutí původně více než třicetitisícového dluhu pro seniora, kterému se zaběhl pejsek a skončil v místním ostravském útulku. Skoro tříměsíční pobyt zvířete v útulku způsobil jeho majiteli takřka finanční likvidaci. Šlo o další důkaz nefunkčnosti ostravského systému radiofrekvenční identifikace psů: vždyť podle tzv. čipovací vyhlášky z roku 2012 by měli být všichni psi označeni čipem v případě svého zatoulání ihned vráceni zpět domů. Městský útulek by měl být logicky prázdný. Opak je ovšem pravdou. Navrhovaná řešení problému, která občané v minulosti opakovaně předkládali, zatím bohužel nikdo ze zastupitelů nechtěl řešit (viz také červnové jednání roku 2019).

Bohužel Vážený pan zastupitel KSČM a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. zřejmě omylem požadoval zrušení v Ostravě tak pracně dosažených elektronických občanských přihlášek k diskusi se zastupiteli. Během června 2019 však vyslyšel prosbu o vyjasnění celé věci, kterou mu adresoval šéf-editor Necipujtenas.CZ. Bylo připraveno oboustranné vstřícné jednání s předpokladem: dojde k pro-občansky přijatelnému kompromisu a dalším potřebným zlepšovacím návrhům jednacího řádu.

V rámci občanské diskuse zaujal veřejné mínění známý porubský představitel disentu Mgr. L. Č. svým profesionálním projevem doplněným promítanou a pečlivě připravenou prezentací s tématikou plýtvání veřejnými prostředky na vysazování zeleně.

Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

Další řádné jednání ZSMO proběhlo 19. června 2019.

Audiovizuální záznam lze shlédnout zde: https://polar.cz/mimoradne/ostravske-zastupitelstvo/6-zasedani-zastupitelstva-mesta-ostravy-ze-dne-22-5-2019-17953/

Dokument ke stažení v PDF:

 • 16. května 2019: Policie ČR: Žádné tzv. „množírny“ především psů nebyly v ČR včetně Ostravy prokázány z trestního hlediska ani v letech 2018 a 2017! Policie má dostatečné možnosti v rámci stávající legislativy pro potírání týrání zvířat!

  * Oficiální dokumentace státní Policie České republiky získaná v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o obcích díky aktivitě Váženého pana poslance Parlamentu ČR Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní a Váženého šéf-editora Necipujtenas.CZ Mgr. Radka Přepiory potvrdila, že ani v letech 2018 a 2017 v ČR včetně Ostravy nebyly prokázány z trestního hlediska žádné tzv. „množírny“.

  * Policejní prezidium ČR také občanům vysvětlilo: Policie má dostatečné možnosti v rámci stávající legislativy pro potírání týrání zvířat.

  * Přehnané udavačství ochránců přírody naopak může vést k destrukci života nevinných občanů: Například v Ostravě došlo na podzim roku 2018 k situaci, kdy se nepotvrdilo podezření z existence tzv. množírny 30-ti psů malých plemen, kteří byli zajištěni v rámci probíhajícího policejního šetření.

  * Celková situace z hlediska trestního stíhání pachatelů týrání zvířat se v ČR stále pohybuje pouze v desítkách případů ročně i když má vzestupnou tendenci.

  * Zajímavé je ovšem také srovnání s rostoucím počtem zahájených trestních stíhání úředních osob za zneužití pravomocí. Chovatelé zvířat mají totiž nepochybně také svá práva a nárok na klidný život bez šikany a zvůle veřejné moci nebo části úzce provázaných bezcitných aktivistů z neziskového sektoru.

  * Městské ředitelství státní policie v Ostravě poskytlo veřejnosti navíc velice zajímavé informace s tématikou neustále rostoucích rizik kybernetické kriminality.

  * Vážený pan plk. Mgr. Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, také přislíbil (podobně jako Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava) účast policejních odborníků na diskusi s občany a zastupiteli během nejbližšího jednání obvodního ostravského zastupitelstva v Polance nad Odrou, kde by mohli zodpovědět krom výše uvedených témat mj. také dotazy kolem stále aktuálního zlepšování bezpečnosti silničního provozu.

  Policejní prezidium ČR ve svých materiálech zaslaných Váženému panu poslanci Volnému z hnutí Jednotní v lednu 2019 mj. uvedlo, že nemělo námitek vůči znění důvodové zprávy k navrhované novele zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992. Důvodová zpráva mj. uvádí: „Veřejností a sdělovacími prostředky je v poslední době akcentována otázka tzv. množíren. K tomu je nutno uvést, že právní předpisy tento pojem neznají a nevymezují, a také veřejností není chápán jednotně. Jako množírna jsou většinou označovány chovy s větším počtem psů, ve kterých dochází k týrání zvířat, a chovatel chová tato zvířata za účelem dosažení zisku. V některých případech jsou jako množírna označovány také chovy, ve kterých dochází k nekontrolovanému množení psů a k chovu zvířat v nevhodných podmínkách, aniž by chovatel usiloval o dosažení zisku. Je třeba zdůraznit, že chov psů a koček, a to i ve větších počtech, je v České republice legální činností. Řada chovatelů chov psů nebo koček ve větším počtu provozuje v souladu s právními předpisy a ve vyhovujících podmínkách. Nelze tedy tvrdit, že každý, kdo chová větší počet psů nebo koček, se automaticky dopouští nějaké závadné činnosti. Postih chovatelů, kteří chovají zvířata v nevyhovujících podmínkách, a to bez ohledu na počet chovaných zvířat, bez ohledu na to, zda se jedná o psy nebo feny, bez ohledu na to, zda jsou zvířata chována za účelem rozmnožování, umožňuje již řadu let zákon na ochranu zvířat. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách a také za porušení dalších ustanovení zákona na ochranu zvířat je možné podle tohoto zákona uložit pokutu až do výše 500 000 Kč, propadnutí týraného zvířete (vlastníkem propadlého zvířete se stává stát) a zákaz chovu zvířat až na 5 let. (Pozn.: Uvedenou problematikou se zabývá také Nejvyšší správní soud. Z internetových stránek Nejvyššího správního soudu www.nssoud.cz citujeme právní větu: „Týráním zvířat ve smyslu § 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je i chov velkého počtu psů na malém prostoru. Je třeba mít na paměti i psychickou pohodu zvířat, možnost pohybu každého z nich a též možnost alespoň určité formy soukromí pro každého z nich. (Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23.04.2015, čj. 22 A 69/2013 - 30)“.“

  Během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 10. dubna 2019 posléze přednesl šéf-editor Necipujtenas.CZ dotazy občanů směřované na oba dva ředitele ostravských policejních sborů (státních i městských). Otázky určené Váženému vedení ostravské státní policie zněly: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Je mi ctí poděkovat, tak jako minulý rok, celému ostravskému policejnímu týmu za jeho obětavou práci pro občany Ostravy. Tento tým vede Vážený pan plukovník magistr Vladimír Štalmach, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky. Jsme s občany velice rádi a děkujeme Vám za to, že jste dal opět svolení k publikaci celé Vaší velice informativně přínosné zprávy o činnosti státní policie v Ostravě za rok 2018 na oficiálním městském webu „ostrava.cz“. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si díky tomu zjistila konkrétní fakta o úspěšné činnosti spolupracovníků Váženého pana ředitele Štalmacha a o celkovém zlepšování bezpečnostní situace v Ostravě. – Nyní k dotazům, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně bychom se rádi dozvěděli trochu více informací než je uvedeno ve Vaší zprávě na stranách 28 až 30, kde se lze mj. dočíst o pronikání mezinárodního zločinného prvku na území Ostravy především v oblasti internetové kriminality. Vaše zpráva k tomu mj. uvádí, že „to vše činí tuto oblast kriminality velmi nebezpečnou“. Na prvním místě bych se rád zeptal na kybernetickou bezpečnost. Jaká byla v roce 2018 a jaká je také letos situace z hlediska tohoto typu kriminality v Ostravě včetně počtu útoků a policejní ochrany obyvatelstva včetně prevence? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě eviduje a na jaké cíle se zde hackeři nebo jiní zločinci zaměřovali? Jakých výsledků dosáhli? Připomněl bych v této souvislosti úspěch Policie ČR, o kterém psal „iDNES.cz“ 28. března 2019, když ostravský krajský soud potrestal pachatele, kteří kupovali na černém trhu identifikační údaje ke stovkám čipových platebních karet, které posléze zneužili k trestné činnosti. Šlo zhruba o 500 okradených spotřebitelů. Cituji „iDNES.cz“: „V Česku jde podle policie o jeden z největších objasněných případů bankovního pirátství posledních let.“ Konec citace. – Další dotaz a také prosba se týká problematické situace na úseku dopravních přestupků za rok 2018 a 2019 v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která byla rozsáhle probírána na místním obvodním zastupitelstvu 27. 2. 2019. Podle Vaší zprávy, cituji ze strany 50 a 51: „Mezi hlavní priority dohledu nad silničním provozem patří také ochrana nemotorizovaných účastníků silničního provozu /.../ policisté dopravního inspektorátu městského ředitelství zajišťují také viditelný dohled nad silničním provozem na území statutárního města Ostravy, a to na vybraných automobilových silnicích, /.../ dopravní policisté se zaměřují i na způsob jízdy vozidel, rychlost, předjíždění a správné chování řidičů na vyznačených přechodech pro chodce.“ Konec citace. K tomu viz také zpráva serveru „ostrava.rozhlas.cz“ ze 4. 4. 2019. Cituji: „Do akce bylo během 24 hodin nasazeno v kraji téměř 90 policistů, kteří se zaměřili především na dodržování rychlosti. Místa, kde rychlost měřili, vybrali i na základě tipů od lidí.“ Konec citace. Chtěl bych proto poprosit o to, zda byste mohl pane řediteli vyslat na nejbližší jednání obvodního zastupitelstva do Polanky po dohodě s Váženým panem starostou členy Vašeho týmu, kteří by zastupitelům i přítomné veřejnosti osvětlili možnosti, jak zde může státní policie pomoci při řešení výše uvedených problémů. Děkuji. – Další dotaz je z oblasti trestné činnosti související s tzv. množírnami zvířat, čipováním a obecně týráním především psů. Vaší nadřízení z policejního prezídia nám občanům díky žádosti o informace Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného z hnutí Jednotní, jemuž alespoň takto děkuji, včetně Vašich kolegů z policejního prezídia, velice vstřícně odpověděli. Jaká je prosím v tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě za roky 2018 a 2019? Všechny odpovědi můžete zaslat také písemně ke zveřejnění na webu „Necipujtenas.CZ“, jako jste to učinil loni. Přeji Vám i Vašim kolegyním a kolegům vše nejlepší ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“

  Odpověď Městského ředitelství policie Ostrava, státní Policie České republiky z 30. dubna 2019: „Sdělení k dotazu Mgr. Přepiory ke zprávě o bezpečnostní situaci na území Městského ředitelství policie Ostrava v roce 2018. Magistrátem města Ostravy byl Městskému ředitelství policie Ostrava (dále jen „městské ředitelství“) postoupen váš dotaz týkající se doplnění informací ke zprávě o bezpečnostní situaci v Ostravě v roce 2018. Konkrétně vaše dotazy směřují do oblasti internetové kriminality a do problematiky týrání zvířat – konkrétně psů. Současně jste požádal o vyslání policistů na jednání obvodního zastupitelstva do Polanky. Nejprve k žádosti o vyslání policistů. Dle sdělení vedoucího obvodního oddělení Poruba 1 je v přímém telefonním kontaktu se starostou Polanky nad Odrou, když bylo, po vzájemné dohodě, upuštěno od každoměsíčních schůzek. Případný problém je nyní řešen ihned na základě telefonické domluvy. S osobní účastí, pokud bude vyžádána v předstihu, nemá problém. Pokud se týče situace na úseku dopravních přestupků v Polance nad Odrou, není v porovnání s jinými částmi města Ostravy nijak dramatická. BESIP je zde, stejně jako v ostatních 22 městských obvodech, prováděn hlídkami dopravního inspektorátu městského ředitelství a hlídkami obvodního oddělení Poruba 1, do jehož územní působnosti Polanka nad Odrou spadá. Trestnou činností úzce související s využitím kyberprostoru se primárně zabývá oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. S ohledem na složitost této trestné činnosti a personální zabezpečení oddělení se tato součást zabývá pouze nejsložitějšími případy. Konkrétními daty vztahujícími se k jejich činnosti však městské ředitelství nedisponuje. Ostatní případy jsou šetřeny oddělením hospodářské kriminality městského ředitelství, příp. ostatními odděleními obecné kriminality dle místní a věcné příslušnosti. Jde zejména o trestné činy neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 trestního zákoníku (v roce 2018 prověřováno skutků), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat podle § 231 trestního zákoníku (prověřovány 4 skutky) a poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti podle § 232 trestního zákoníku (v roce 2018 nebyl prověřován žádný). Pomocí kyberprostoru jsou však páchána i další jednání, která jsou šetřena jako trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti (§ 216 tr. z.), podvody (§ 209 tr. z.), úvěrové podvody (§ 211 tr. z.) nebo neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (§ 234 tr. z.), ale mohou to být nejrůznější trestné činy napříč trestním zákoníkem – např. účast na sebevraždě (§ 144 tr. z.), vydírání (§ 175 tr. z.), pomluva (§ 184), šíření pornografie (§ 191 tr. z.), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192 tr. z.), šíření poplašné zprávy (§ 357 tr. z.) a mnoha dalších U těchto trestných činů však v systému nelze rozlišit, které z nich byly spáchány zneužitím kyberprostoru. Boj s touto trestnou činností je velmi obtížný, a to zejména s ohledem na celospolečenskou snahu realizovat veškeré platby a obchodní styk prostřednictvím internetu a stále masivnějšímu užívání sociálních sítí k navazování sociálních vazeb. Pachatelé těchto trestných činů se zaměřují na nedostatky a chyby v zabezpečení kyberprostoru a lidskou důvěřivost a neopatrnost, v některých případech hraničící až s hloupostí. Policie ČR sice disponuje prostředky, jak tuto kriminalitu odhalovat, nemá však technické ani legislativní prostředky, jak jí předcházet. Jediným možným způsobem je prevence na všech úrovních a zodpovědnost a opatrnost jednotlivých uživatelů, u dětí pak kontrola ze strany rodičů. Preventivní působení Policie ČR v této oblasti je popsáno v části 12. „Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2018“. V roce 2018 bylo městským ředitelstvím prověřováno 6 případů týrání zvířat podle § 302 trestního zákoníku (ve 3 případech bylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby). V 1 případě bylo šetřeno podezření z trestného činu pytláctví podle § 304 trestního zákoníku, avšak to bylo odloženo podle § 159a/1) tr. řádu – ve věci nešlo o podezření z trestného činu. Trestná činnost v souvislosti s tzv. množírnou psů nebyla na území městského ředitelství zjištěna, ačkoli bylo v listopadu 2018 zajištěno cca 30 psů malých ras – podezření se však nepotvrdilo. Zpracovala: mjr. Mgr. Bc. Pavla Bobříková, vedoucí kanceláře ředitele. Plk. Mgr. Vladimír Štalmach v. r., ředitel.“

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) uvádí, že taktéž ani dříve získaná dokumentace z Policejního prezídia ČR a opět také z Městského ředitelství státní policie Ostrava, neobsahuje v rámci hodnoceného období let 2012 až 2018 ani jednu zmínku o nějaké trestněprávní prokázané existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelů“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující nebo pouze výjimečné trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné chovatele zpřísňováním legislativy a navazujících trestů za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen už dokonce i na soukromé domácnosti (další zásah do už tak děravé domovní svobody), tedy na všechny občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod.

  SwN zpracovalo v dubnu 2018 návrh změny špatného identifikačního systému malých domácích zvířat a vyzvalo v této věci celé politické spektrum ke vzájemné spolupráci.

  SwN děkuje Váženým představitelům Policejního prezidia ČR a Váženému panu plk. Mgr. Vladimíru Štalmachovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho Váženým spolupracovnicím a spolupracovníkům včetně Vážených úředních osob z Magistrátu statutárního města Ostravy a taktéž Váženému panu poslanci Parlamentu ČR Mgr. Lubomíru Volnému z hnutí Jednotných za jejich obětavou snahu při získání výše citovaných velice důležitých informací.

  Nová dokumentace je k dispozici široké veřejnosti níže ve formátu pdf.

  Zdroj: Žádost Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného o informace ze dne 9. ledna 2019 adresovaná Policejnímu prezidiu ČR v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, na kterou povinný subjekt české veřejné moci reagoval zasláním vyjádření z 22. ledna 2019 do datové schránky tazatele. Výslednou dokumentaci následně obdržel šéf-editor Necipujtenas.CZ. Dále dotazy šéf-editora Necipujtenas.CZ na Váženého pana ředitele ostravské státní policie vznesené dne 10. dubna 2019 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy, na které bylo posléze odpovězeno elektronickým dokumentem s datem 30. dubna 2019. Dále viz: http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/5-10-4-2019.pdf; http://www.necipujtenas.cz/fakta/dokumenty-ke-stazeni/; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/czech-state-police-in-ostrava-statisticsconfirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/police-presidium-of-czech-republic-publicawareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacichzvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf, podklady a audionahrávky z veřejného jednání zastupitelstev v Ostravě, které vlastní Mgr. Radek Přepiora.

   

Dokument ke stažení v PDF:

 • 3. května 2019: Oficiální zápis z jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 10. dubna 2019 (viz dokument níže).

  Zápis jako již tradičně pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je: veliká vstřícnost, moudrost a slušnost zastupitelstva projevovaná k diskutující veřejnosti. Pokračuje pozitivní trend osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání občanských dotazů a další vysoce pozitivní kroky, které svědčí mj. o tom, že se v Ostravě daří určitým funkčním principům přímé demokracie, kterou lidem umožňuje aplikovat nynější systém řízení společenských vztahů.

  Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil nový zastupitelský klub s názvem JEDNOTNÍ – alternativa pro patrioty. Jeho vznikem přišla SPD o veškeré zastupitele v ZSMO včetně svých reprezentantů ve většině městských komisí a výborů.

  Takový obranný krok byl logickou a nutnou odpovědí na odporné metody „politického legislativního násilí“, které byly použity pražským vedením SPD ve spolupráci se zákeřnými zákulisními praktikami určitých osob nasazených dlouhé roky přímo v dotčeném moravskoslezském regionu k likvidaci celé původní úspěšné krajské organizace SPD a zdejší patriotické členské základny včetně řádně zvoleného regionálního předsednictva. Bohužel vnitrostranické čistky vyvolané pražskými elitáři nezůstaly jen v politické rovině, nýbrž se přesunuly z hlediska mediálních útoků až do lidské, osobní oblasti, s cílem totálně zničit profesně a dokonce v soukromém životě především Váženého pana poslance, učitele Mgr. Lubomíra Volného (dosavadní předseda moravskoslezské organizace SPD), dále Váženého pana poslance, báňského záchranáře Mariana Bojka a Váženou paní poslankyni, ekonomku Ivanu Nevludovou (obě dvě výše zmiňované osobnosti byly taktéž v užším vedení moravskoslezské organizace SPD). Veřejné výhrůžky určitých tzv. zákulisních mediálních poradců SPD v prostředí Facebooku posléze hovořily za vše: „SPD nezbude než se vás zbavit – a to všemi prostředky, možná i nedemokratickými.“ Pomstychtivé/zlé metody likvidace vnitrostranické opozice řízené velice dobře zabezpečenými/mocnými elitami z Prahy vůči moravskoslezským patriotům patřily jednoznačně k nejtemnějším zrůdnostem, které z hlavního města ČR do Ostravy polistopadová éra svobodné ČR kdy vůbec přinesla. Případ otevřené legální a následné totální mediální likvidace celé moravskoslezské krajské organizace parlamentního politického subjektu je v novodobých dějinách ČR naprosto unikátní.

  Naopak zastupitelé Jednotných místo oplácení stejnou mincí, místo vyhrožování, osobních útoků a dalších bezcharakterních metod politického boje, vsadili raději na pozitivní práci pro lidi, pro Ostravany, v rámci konstruktivně opoziční činnosti.

  Vážený pan lídr nového zastupitelského klubu Jednotných, předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Mgr. Václav Kubín například otevřel dle shromážděných a prodiskutovaných občanských podnětů otázky nesprávné anonymizace citlivých osobních údajů v publikovaných městských dokumentech; netransparentní a mnohdy překvapivé metody nakládání s veřejnou zelení; možné porušování principů dobrého hospodaření s veřejnými prostředky v rámci části navrhovaných megalomanských projektů včetně výkupu pozemků za nadhodnocené ceny v rozporu s odhadními částkami; dále ekonomické dopady tzv. „totální nucené digitalizace“ ostravské MHD; zbytečné ODISky, které nemají sloužit k monitoringu seniorů a jejich cestování (viz jasné vyjádření zástupce Koordinátora ODIS podle zápisu: „M. Dutko sdělil, že reagoval pouze na poznámku pana primátora, který říkal, že KODIS nebo dopravní podnik chce mít přehled o směrech a kvantitě přesunů atd., což v tomto případě ty informace určitě nedostane.“) a daly by se plně nahradit občanskými průkazy nejen v případě seniorů; nefunkční systém povinného čipování/identifikace psů a organizace práce ostravského útulku; chyby v důvodových zprávách atd.

  Vážený pan zastupitel Jednotných statutárního města Ostravy a taktéž obvodní zastupitel Ostravy-Jihu Ing. Tomáš Raždík se zaměřil na občanské podněty s tématikou neuvěřitelně zdlouhavých, neustále se opakujících rekonstrukcí dopravních komunikací včetně mostů a předražených kulturních domů. Taková situace ve svém důsledku nevytváří dobré životní podmínky pro většinu Ostravanů a navíc přináší oprávněné pochybnosti o řádném nakládání s veřejnými financemi. Vážený pan zastupitel Raždík, jenž o přestávkách v jednání ZSMO na rozdíl od jiných představitelů zastupitelských klubů velice rád zavítal místo konzumace vybraných zastupitelských lahůdek, v rámci výkonu svého mandátu, raději na daleko prospěšnější diskusi s občany na galerii pro veřejnost, a zároveň navrhl nové technologické postupy, které by alespoň v oblasti rekonstrukce ostravských mostů pomohly dlouhodobý tristní stav vyřešit.

  Velevážený pan zastupitel Jednotných statutárního města Ostravy, taktéž obvodní zastupitel Ostravy-Polanky nad Odrou Čestmír Koller, člen několika odborných městských komisí, přednesl dotazy veřejnosti ve věci nových alkoholových testeru ve vozidlech DPO a možného pochybení v záležitosti odpouštění smluvních pokut.

  Příjemně také opět překvapil zastupitelský klub KSČM, jehož zastupitelé přizvali na jednání ZSMO svého poslance a obvodního zastupitele z Ostravy-Jihu Váženého pana Ing. et Ing. Leo Luzara a to k závažnému tématu sanace nesaturované zóny - Laguny Ostramo.

  Vážený pan zastupitel KSČM a starosta Ing. Martin Juroška, Ph.D. například upozornil na přetrvávající nejasnosti kolem možné ekonomické nevýhodnosti všeobecné digitalizace ostravské MHD. Mj. podle zápisu uvedl: „K papírovým jízdenkám řekl, že je toho názoru, že je tam celá řada nevyjasněných věcí na to, jak dlouho se dozvídají z médií o tom, že papírové jízdenky tehdy a tehdy skončí, a to zejména ve vztahu k distribuční síti, která není specifikovaná, protože u otázek ohledně distribuce, je vždy odkaz na to, že bude záviset na výsledku zakázky výběrového řízení na jednorázové jízdenky. Sdělil, že tam nejsou zohledněna rizika toho, kdyby si lidé chtěli nakupovat jízdenky stále nové, tzn. nedobíjet a v tom případě by se to mohlo velmi prodražit, protože když se podívají na tu předpokládanou cenu kreditní jízdenky, tak by se to mohlo nevyplatit. Sdělil, že se tím bude nadále ještě zabývat. Ocenil by, aby zastupitelstvo bylo automaticky informováno o tom, jak celá věc dopadla, jak bude dořešena problematika distribuce, jaké jsou výsledky zakázky a jaká bude distribuční síť. Řekl, že mu z odpovědi vyplývají dvě protisměrné záležitosti, tzn., že buď ta distribuční síť nebude tak hustá, jak byla ta současná, bude mnohem řidší, a tudíž bude problém si koupit jízdenku ve chvíli, kdy ji nebudou mít, nebo dospějí k nějaké hustší distribuční síti, ale potom zase bude proti ekonomické opatření, protože pokud budou ty jízdenky snadněji dostupné, tak ta výrobní cena kreditní jízdenky je relativně výrazně vyšší oproti výrobní ceně současné papírové jízdenky. Sdělil, že ve chvíli, kdyby se dopravnímu podniku podařilo zajistit hustší distribuční síť, tak by se to taky mohlo ekonomicky hrubě nevyplatit. Sdělil, že to jsou věci, které si bude počítat a požádal o to, aby v případě, že se ty záležitosti vyjasní, tak aby ta informace na zastupitelstvu města zazněla.“ Navíc znovu připomněl občanské návrhy na realizaci přímých přenosů z jednání ZSMO. Získal na zápis vyjádření od Váženého pana primátora, že radní „pracují na prověření technických možností ohledně přenosů z jednání zastupitelstva města. Definitivní návrh budou mít připraven na květnové zasedání zastupitelstva města, kde by o jeho realizaci mohli případně hlasovat. Požádal o pár týdnů strpení.

  Od začátku jednání ZSMO probíhala ke všemu happeningová tzv. balónková občanská akce, která upozornila Vážené zastupitele a Vážené zastupitelky na jejich „nehlasování“ ve věci umožnění audiovizuálních přenosů. Této velmi přínosné aktivity včetně návrhu usnesení ZSMO se ujal legendární porubský občan Mgr. L. Č. Vážený pan zastupitel KSČM JUDr. Josef Babka posléze vyjádřil občanovi a jeho návrhu podporu, jelikož ve věci zavedení audiovizuálních přenosů z jednání ZSMO se jednalo o jeden z předchozích návrhů KSČM již na minulém jednání zastupitelstva. Upozornil, že dohlédne na to, aby byl uplatněn § 16 zákona o obcích v odst. (2) písm. g), který hovoří o oprávnění občana obce: „podávat orgánům obce návrhy“, a návrh který bezesporu Vážený pan občan Mgr. L. Č. přednesl, takovým návrhem byl.

  Dále např. Vážený pan občan Jiří Štefka vznesl velmi zajímavé dotazy a poznatky ve věci vysokých odměn uvolněných radních včetně sporných otázek kolem politické (ne)kultury a vůbec etického jednání vysoce postavených ostravských politiků. Dále poukázal na problémy v ostravské MHD a na nebezpečnost silničního provozu.

  Šéf-editor Necipujtenas.CZ, Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, oslovil s podněty občanů a zastupitelů mj. oba dva Vážené pány ředitele ostravských policejních složek, načež mu byly přislíbeny písemné odpovědi. Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava také oznámil svou osobní účast v diskusi s občany na nejbližším obvodním zastupitelstvu v Ostravě-Polance nad Odrou. Blíže k této otázce viz samostatný článek z 25. dubna 2019.

  Nepříjemně ovšem (ne)překvapil ostravský Sbor starostů („Ss“), který zřizuje ZSMO: Z obav před zveřejňováním diskuse mezi starosty raději úplně zrušil pořizování zápisů ze svého jednání. Aby se však tzv. „vlk nažral a koza zůstala celá“ nicméně „Ss“ svolil k publikování svých usnesení, která neobsahují proběhlou diskusi. Jestliže se ovšem nepořizuje zápis, je pak samozřejmě sporné, jak vůbec mohou být nějaká usnesení z jednání „Ss“ korektně publikována. Celá tato věc je velice, opravdu velice podivná a vzbuzuje značnou nedůvěru k principům fungování otevřené/vstřícné radnice v Ostravě. Oficiální zápis ZSMO k tomu mj. uvádí: „M. Bednář řekl, že se omlouvá panu Boháčovi a panu Lefnerovi, kteří jsou ve vedení Sboru starostů, ale v tuto chvíli je nevidí, a proto zkusí říci to rozhodnutí za starosty. Řekl, že tuto záležitost projednali na posledním jednání Sborů starostů, což bylo toto pondělí, kdy přijali usnesení, že dle Jednacího řádu nepořizují zápisy, tudíž se nedají zveřejňovat a budou poskytovat na veřejnost všechna usnesení, které Sbor starostů učiní. /.../ R. Přepiora se dotázal, zda může fakticky reagovat na to, co řekl pan starosta Bednář. T. Macura předal panu Přepiorovi slovo. R. Přepiora, občan města, poděkoval za udělení slova a řekl: „Tady zazněla mylná informace, že Sbor starostů nepořizuje ze svého jednání zápisy. Když se podíváte na oficiální žádost, která byla podána ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, tak v podstatě tam ty zápisy uvidíte. Tak možná, že je nějaká novinka, že oni si teď rozhodli, že už žádné zápisy prostě ze svého jednání nebudou pořizovat. To znamená, že jakákoliv další žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím o tom, co se tam dělo, už teď bude vlastně bezpředmětná, protože žádné zápisy nebudou. Já poprosím, aby se to specifikovalo. Děkuji a omlouvám se, že jsem reagoval.“ M. Bednář řekl, že pan Přepiora má naprostou pravdu, protože byl změněn Jednací řád Sboru starostů a v tuto chvíli výstupem ze Sboru starostů budou oficiální hlasování o nějakém usnesení, tzn., že ta usnesení budou zcela veřejná. T. Macura sdělil, že pravidelný zápis nebude pořizován.“ Tolik tedy k principům otevřené a vstřícné radnice, o nichž nechť si občané udělají obrázek sami...

  Bude vskutku zajímavé sledovat další postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 22. května 2019.

   

Dokument ke stažení v PDF:

 • 25. dubna 2019: Ukázka perfektního fungování přímé demokracie v Ostravě: Občanské dotazy vznesené na ostravském zastupitelstvu přispějí ke konkrétnímu zlepšení bezpečnostní situace. Vzájemná vstřícná spolupráce mezi zastupiteli, policií a občany přináší své pozitivní ovoce.

  Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Mgr. Zdeněk Harazim velice vstřícně a profesionálně odpověděl 25. dubna 2019 na občanské dotazy vznesené během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 10. 4. 2019 Váženým panem magistrem Radkem Přepiorou (Necipujtenas.CZ), které se týkaly značně nefunkčního systému povinného čipování psů a dramatické situace na úseku rostoucího počtu nebezpečných dopravních přestupků v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou. V dalších týdnech posléze proběhla v Polance ve spolupráci s místní samosprávou rozsáhlá monitorovací akce, jejímž cílem byla příprava konkrétních opatření za účelem zlepšení tristního stavu provozu na pozemních komunikacích. Občané budou mít v případě zájmu možnost dalšího přímého zapojení do správy Polanky prostřednictvím veřejné debaty na nejbližším obvodním zastupitelstvu, kde budou moci položit své dotazy, podněty a připomínky přímo řediteli MPO a případně také dalším policejním specialistům. Poznatky široké veřejnosti následně povedou přímo v praxi ke konkrétnímu zlepšení životních podmínek Polančanů.

  Reprezentant Necipujtenas.CZ ve svém projevu k zastupitelům statutárního města Ostravy dne 10. 4. 2019 mj. sdělil:

  Dobrý den Vážené dámy a pánové. Úvodem děkuji Váženému panu řediteli městské policie a především všem jeho podřízeným za jejich pomoc konkrétním občanům v případech ochrany života, zdraví a bezpečnosti a to především také s ohledem na ústavně garantovanou ochranu nerušeného výkonu petičního práva v ostravských městských obvodech během loňského roku. Zároveň také děkuji za zveřejnění zprávy o činnosti MPO za rok 2018 na webu Ostrava.cz. A právě tento dokument přinesl nové důležité svědectví o nefunkčnosti městského systému povinné identifikace, čipování pejsků. Cituji ze zprávy na straně 10 a 11: „... zejména v oblasti obvodu Slezská Ostrava a okolí je významným problémem volný pohyb psů. při řešení tohoto jednání se /.../ osoby k vlastnictví nehlásí a zvířata nechávají bezprizorně na místě. Zvířata nejsou často hlášena, označena, a otázkou také je, zda jsou očkována. Potýkáme se s nastaveným systémem oddělení útulku pro psy, kdy jejich zaměstnanci odmítají psy odchytit či umístit do útulku. Na místě tak zůstává volně pobíhající pes a strážník, který je pro veřejnost viditelnější než odchytový pracovník, a ten se často stává terčem nadávek, stížností na nečinnost. Je nezbytné najít politický i ekonomický konsenzus a nastavit jasná pravidla spočívající v co nejpodrobnější specifikaci podmínek přijetí a nepřijetí psa do útulku. Tak by mohl někdo namítat, že jsou odchytáváni pouze psi, za které lze očekávat úhradu vynaložených finančních prostředků jejich majiteli, zatímco u těch případů, kdy není majitel znám, by se to tzv. nevyplatilo, neboť náklady by zůstaly plně na městě.Konec citace. To, že systém čipování v Ostravě nefunguje, ostatně letos již brilantně vysvětlil Váženému zastupitelstvu na základě fakt získaných prostřednictvím Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného z hnutí JEDNOTNÍ alternativa pro patrioty, Vážený pan předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, Vážený pan Mgr. Václav Kubín, lídr zastupitelského klubu jednotných. Prosím proto Váženého pana ředitele MPO o bližší popis situace a o doporučení funkčního a komfortního systémového řešení. Děkuji.

  Dále Vás pane řediteli prosím, podobně jako před chvílí Váženého pana plukovníka Štalmacha, o součinnost ve věci řešení problematické situace s dopravními přestupky za rok 2018 a 2019 v městském obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou, která byla rozsáhle probírána na místním obvodním zastupitelstvu 27. 2. 2019. Podle Vaší zprávy na s. 14 až 16 platí, že stále narůstá počet řešených dopravních přestupků. MPO proto spolupracuje se stání policií tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a provádí měření rychlosti vozidel na specificky problémových místech. Využívá k tomu tři metody: 1/ fyzické měření rychlosti; 2/ automatizované technické stacionární prostředky; 3/ automatizované technické úsekové prostředky, které se např. osvědčily v Ostravě-Třebovicích, kde klesl počet dopravních přestupků. Městská policie může také zabezpečit preventivní měření rychlosti a monitoring dopravy v konkrétní lokalitě. Prověřuje tak především využití určité komunikace s ohledem na počet zaznamenaných průjezdů a zjištění rychlosti vozidel: k tomu viz např. otázky kolem ulice 1. května, H. Salichové a plánovaného kruhového objezdu a železničního nadjezdu za kovošrotem. Prosím tedy Váženého pana ředitele MPO, aby taktéž vyslal na nejbližší jednání obvodního zastupitelstva v Polance po dohodě s Váženým panem starostou odborné představitele svého týmu, kteří by zde prodiskutovali se zastupiteli a také širokou veřejností všechny jejich podněty a navrhli konkrétní řešení situace. Ostatně přímo ve Vaší zprávě uvádíte (s. 36-37), že velice oceňujete spolupráci, předávání poznatků a největším přínosem pro řešení konkrétních situací jsou společné porady mj. na půdě územních samosprávných celků nebo jinde mj. s jinými subjekty a také s občany za účelem dalšího zlepšování životních podmínek v Ostravě. Děkuji Vám a přeji Vám a Vašemu týmu všechno nejlepší.

  Vážený pan ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Mgr. Zdeněk Harazim posléze během diskuse Zastupitelstva statutárního města Ostravy ihned potvrdil, že velice rád přijme pozvání na jednání obvodního zastupitelstva do Polanky a svou podrobnější odpověď zašle občanům písemně. Svůj veřejný příslib následně skutečně 25. dubna 2019 splnil. Níže přinášíme kompletní znění vyjádření Váženého pana ředitele MPO.

  Odpověď na dotaz vznesený na jednání Zastupitelstva města Ostravy dne 10. 4. 2019. Vážený pane Přepioro, níže Vám z pověření pana ředitele MP Mgr. Harazima zasílám jeho vyjádření k Vámi vznesené výzvě návrhu doporučení funkčního a komfortního systémového řešení v oblasti odchytu psů, jak jste uvedl ve své přihlášce do diskuse. Vážený pane Přepioro, již ve zprávě o činnosti MP za rok 2018 byly uvedeny základní informace. Ty vycházejí z praxe a ze zkušeností strážníků z výkonu služby. Jenže jejich dopad není jen místní, ale dá se říct, že je celorepublikový a v současné době stále častěji dokonce překračuje i hranice naší země. Podstatou se ukazuje základní potřeba jasné identifikace zvířete pro jeho návrat majiteli a tím i možnost následného řešení způsobeného zranění jiných či způsobené škody jiným. Toto lze činit jasnou zákonnou, nikoliv vyhláškovou povinností evidence všech psů (ta se dotýká toliko obcí, které vyhlášku povinného značení psů přijmou). To samozřejmě souvisí také s potřebou řešení nelegálních množíren, ale také zodpovědností chovatelů k vlastněným zvířatům a řešení otázky jejich rozmnožování. Legislativní otázkou by měly být také dovozy psů ze zahraničí, kde zvířata přežívají v nuzných podmínkách, a ať už soukromé osoby, spolky či organizace zajišťují těmto zvířatům převoz k nám a následně se snaží zvířata umisťovat do péče zdejších obyvatel. Humanitární i jiné pohnutky chápu, sám jsem milovník zvířat, nicméně tento způsob řešení by měl být tím posledním, když máme problém s řešením volně pobíhajících psů u nás. Další otázkou je chov zvířat osobami sociálně slabými a nalezení legitimního způsobu omezení takového vlastnictví, pakliže tyto osoby nejsou schopny zabezpečit základní povinnosti – od očkování, přes evidenci, placení poplatků, strava apod. Je zřejmé, že nepominutelnou oblastí je ekonomická náročnost péče o odchycené psy, proto ani tato oblast nemůže být při hledání optimálního způsobu řešení vynechána. Jde o to, že nejsou-li dostatečné kapacitní možnosti útulku obecního či městského, nelze takto prostě konstatovat odůvodnění neodchycení psa, ale povinností obce je o takové zvíře se postarat způsobem stanoveným zákonem. Jak jsem ve zprávě uvedl, je-li pes neodchycen či neodchytitelný, ten kdo je v danou chvíli pro občana nejvíc vidět a je spojován s nečinností, pakliže se zvíře i nadále pohybuje po okolí a stává se, že se kvůli zvířeti vyjíždí na místo i víckrát, je právě strážník, který je od zajištění bezpečnosti osob i jejich majetku. Pokud však nemá MP možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout svými prostředky, neboť je k této činnosti určen někdo jiný, má být zajištěna i jiná varianta, která by vedla k řešení nastalé situace, např. možnost umístění v jiném útulku, spolku, kterému by město přispívalo na péči o zvíře apod. Přestože je pes zvířetem a bylo zcela běžné, že se volně pohybovali, pak dnešní společnost tato zvířata vnímá již téměř výhradně jako „domácí“ záležitost a je pro ně nejen nepřijatelné, ale vzhledem k různým napadením, obavám o život, zdraví i majetek se oprávněně obracejí na územní samosprávu se žádostí o řešení. Je proto vhodné nejen na půdě samospráv, ale i státu začít řešit tuto oblast a nastavit pravidla taková, která nepřenesou povinnosti na článek dohlížející na dodržování podmínek při chovu zvířat, ale budou přijaty takové podmínky, které zjednoduší kontrolním složkám práci a jasně a srozumitelně definují povinnosti chovatelů a držitelů v oblasti evidence a zabezpečení.

  Co se pak týká otázky dopravních přestupků a měření rychlosti na území MO Polanka n. O., pak mohu říct, že se účastníme jednání s vedením MO a vzájemně řešíme potřeby a požadavky, jež spadají do naší kompetence. MP se na úseku dopravy pouze podílí v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy na dohledu na bezpečnost a plynulost povozu na pozemních komunikacích, přičemž kontrolou dodržování dopravních předpisů zákonodárce pověřil Policii ČR. Z toho plyne, že i jednotlivé oblasti dopravy jsou mezi MP a PČR rozděleny, např. MP může měřit rychlost v součinnosti s PČR na místech určených právě pouze PČR a to za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Tudíž nejde o to, že se měří všude, kde se řekne, že dochází k překračování rychlosti. Musí být splněny zákonné, ale také bezpečnostní podmínky. Bezpečnostními podmínkami jsou takové, které umožní bezpečné zastavení vozidla, a bezpečné projednání přestupku a to jak pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, tak pro samotné strážníky. Mohu říct, že již minulý týden proběhlo další z jednání s panem starostou, kdy se řešily nové možnosti k měření rychlosti na území MO, přičemž zástupci MP spolu s panem starostou vyjeli přímo na jednotlivá místa a řešily se všechny aspekty týkající se bezpečně prováděného měření rychlosti motorových vozidel. Jednotlivé vytipované lokality budou předmětem dalšího jednání v součinnosti s PČR. Co se týká účasti zástupců městské policie na jednání zastupitelstva městského obvodu, samozřejmě se jej budeme na žádost vedení MO účastnit a i já osobně se rád zúčastním jednání s občany, bude-li svoláno a jehož tématem budou skutečnosti dotýkající se práce městské policie. Mgr. Harazim.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ velice děkuje Váženému panu řediteli MPO Mgr. Harazimovi, jeho týmu, ostravským městským úředníkům a především všem participujícím občanům za spolupráci.

  Zdroj: Písemné podklady a soukromé audionahrávky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory z veřejného jednání Váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy z 10. 4. 2019; elektronická písemná odpověď Váženého pana ředitele Městské policie Ostrava z 25. 4. 2019.

 • 4. dubna 2019: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. března 2019 (viz příloha níže).

  Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN).

  SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání (viz např. s. 24 a doplňující občanský dotaz). Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.).

  SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

  Březnové jednání ZMSK bylo opět především pozoruhodné naprosto úžasným zájmem širokého spektra občanů o diskusi se svými zastupiteli včetně pokojné demonstrace několika set obyvatel Moravskoslezského kraje před vstupem do budovy krajského úřadu, to vše za vydatného zájmu sdělovacích prostředků. Lidé přišli podpořit svými oprávněnými požadavky zachování stávající podoby orlovské nemocnice. Vážený pan hejtman Ivo Vondrák jim alespoň vyšel vstříc v tom, že tentokrát sám inicioval, aby byl projednán materiál č. 8/1 s názvem „Návrhy dalšího fungování Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - pracoviště Orlová“ ihned po programovém bodu č. 2/5 „Informace o činnosti rady kraje“ a občané na něj nemuseli skutečně dlouho čekat tak, jako k tomu tristně došlo v prosinci 2018. Masová účast veřejnosti v diskusi se zastupiteli však tentokrát neznamenala kýžený posun. Zastupitelstvo bohužel odhlasovalo i přes odpor opozice takovou optimalizaci nemocniční péče v Orlové, která neměla podporu ani demonstrantů, natož široké veřejnosti. Vážený pan hejtman Ivo Vondrák dokonce ještě později tentýž den v médiích prohlásil, že nedovolí ani převedení orlovské nemocnice z kraje pod město Orlová, jelikož by podle jeho názoru nebylo zajištěno udržitelné financování a hrozilo by, že zdejší nemocnice zcela zanikne. Tento jeho názor však nebyl podložen ověřitelnými ekonomickými analýzami.

  Ve svém oficiálním vyjádření z 3. dubna 2019 Vážený pan hejtman Vondrák uvedl: „Ačkoliv změny odsouhlasili krajští zastupitelé, chce být vedení kraje vstřícné a znovu se zástupci Orlové opět zasedne k jednacímu stolu. „Věřím, že se nám přece jenom podaří navázat konstruktivní dialog a oprostit se od emocí. Město Orlová chce požádat kraj o převod orlovské pobočky nemocnice do svého majetku. Musíme být zodpovědní, tento krok by vedl k faktické likvidaci orlovské pobočky. Budeme proto požadovat záruky, že s převodem do majetku města souhlasí i zdravotní pojišťovny a jsou ochotné s nemocnicí podepsat nové smlouvy. Také potřebujeme mít jistotu, že město zvládne financovat provoz celé nemocnice včetně oddělení, která jsou dlouhodobě ve ztrátě,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák.

  Na stranu demonstrujících občanů, za zachování orlovské nemocnice, se opět jako v prosinci 2018 mj. postavil i přes své bolestivé zranění (přišel na jednání ZMSK o berlích) Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomír Volný. Podobně také Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Marian Bojko (oba zákonodárci původně zvoleni na kandidátce SPD, nyní nové občanské hnutí „JEDNOTNÍ – alternativa pro patrioty“; mj. od března 2019 kandidáti pro volby do EP na listině Alternativy pro ČR s lídryní Váženou paní doktorkou Klárou Samkovou).

  Dále: Zástupce SwN přednesl během jednání ZMSK celou řadu podnětů občanů, kteří jej poprosili o zastání a tlumočení dotazů, podnětů a připomínek. Kromě záležitosti s možným zanedbáním péče kolem havířovské nemocnice, zachování ZUŠ v Orlové, aplikace pro MHD a zjednodušení zbytečně složitých byrokratických podmínek pro cestování seniorů narozených po 1. 1. 1946 v ostravské MHD, sdělil mj. oficiální výsledky analýzy Nejvyššího kontrolního úřadu ČR ve věci plýtvání s veřejnými prostředky na ochranu životního prostředí a tzv. kotlíkové dotace, které zatím v celkovém pohledu neplní svůj účel. Představitelé krajského vedení přislíbili, že na přednesené dotazy občanů odpoví písemně. Vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS) posléze představiteli SwN po jednání ZMSK sdělil, že se pokusí především zlepšit situaci seniorů v ostravské MHD podle přednesených občanských připomínek tak, aby měli tito spotřebitelé opět zase o něco jednodušší život.

  Zdroj: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-11--zasedani-zastupitelstva-kraje-127418/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2019-03-13 (stopáž: 00:07:24 až 00:08:55; 00:20:46 až 01:39:21; 01:49:49 až 01:54:37; 02:15:50 až 02:27:56; 03:11:01 až 03:16:41 etc.); audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK; https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030313-udalosti-v-regionech/.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 24. března 2019: Oficiální zápis z čtvrtého jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 6. března 2019 (viz dokument níže).

  Zápis jako již tradičně pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je tentokrát skutečně veliká vstřícnost, dokonce moudrost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti. Dále tak jako minule překvapivé osvojování občanských podnětů, pomoc při zajišťování podrobného zodpovídání občanských dotazů: viz např. umožnění zahájení jednání celého zastupitelstva Váženému Mgr. Radku Přepiorovi ve věci důstojné vzpomínky na náhle zesnulého aktivního Váženého občana Ing. Jaroslava Novotného, jenž přitom patřil k nesmiřitelným kritikům Váženého pana primátora Macury a vůbec městského vedení včetně svolení k vyhlášení minuty ticha a další vysoce pozitivní kroky.

  Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil zastupitelský klub SPD, tentokrát reprezentovaný především Váženým panem zastupitelem statutárního města Ostravy a taktéž obvodním zastupitelem Ostravy-Jihu Ing. Tomášem Raždíkem, jenž si osvojil hned několik občanských podnětů a trval na tom, aby se o nich řádně hlasovalo a nebyly ignorovány (např. pořizování co nejpřesnějších zápisů; zveřejňování video-přenosů z jednání zastupitelstva; dotaz ve věci objasnění podivných změn územního plánu, které poškodily konkrétního občana tak, že posléze nemohl stavět na vlastním pozemku atd.). Vážený pan zastupitel Raždík si ke všemu vysloužil uznalý obdiv občanů na galerii pro veřejnost, když se jako mladý a nadějný rétor rázně zastal ostravských živnostníků, kterým současná vládní garnitura zase naložila na hřbet další těžká břemena (viz zvýšení odvodů o 9,1 % aj.).

  Příjemně také překvapil zastupitelský klub KSČM, který přišel s návrhem na nutné zvýšení transparentnosti jednání zastupitelstva. Navrhované video-přenosy však v Ostravě, třetím největším městě ČR, nakonec (pokolikáté už...) tristně neprošly (SIC!). Dokonce ani jako druhý, samostatný a nezávislý občanský návrh Váženého pana Mgr. Přepiory, jehož prospěšná dlouholetá aktivita usilující o realizaci video-přenosů byla zcela nepochopitelně v uvozovkách „odkopnuta“ (místo podpory v souladu s programem) formou vyjádření Váženého pana radního Ing. Davida Witosze (Piráti). Férově však nutno přiznat, že pro větší transparentnost a zlepšení podmínek k informování občanů o činnosti zastupitelstva nakonec nehlasoval paradoxně dokonce ani celý klub SPD (viz níže k zápisu přiložené výsledky hlasování). Naopak celý klub KSČM vždy hlasoval kompletně PRO.

  Zastupitelstvo také odmítlo hlasovat o kompromisním návrhu např. ve věci vyvěšování vlajek.

  Vážený pan předseda ostravského Sboru starostů informoval: proč nenaplnil svůj veřejný závazek k projednání občanského podnětu vedoucího ke zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů.

  Je možné, že díky podnětům šéf-editora Necipujtenas.CZ směřovaným prostřednictvím Váženého pana primátora na vedení Dopravního podniku Ostrava a koordinátora ODIS (v zastupitelstvu na Nové radnici i na kraji) nakonec dojde ke zlepšení podmínek pro cestování seniorů v ostravské MHD a také k realizaci další plnohodnotné náhrady za čipové karty ODISky atd.

  Bude vskutku zajímavé sledovat postupující pozitivní činnost ostravských zastupitelů a úspěchy občanů bez veřejné funkce, kteří férově čím dále více v praxi podporují uplatňování ústavně garantovaného přirozeného práva na přímou správu svého města v rámci zákonných mantinelů a to prostřednictvím především otevřené a perfektně připravené diskuse se zastupiteli.

  Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 10. dubna 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 7. března 2019: Náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti) odpověděl na dotazy Necipujtenas: Humánní pomoc je samozřejmostí – snažím se jít příkladem; v Ostravě umíme s mým týmem systémově a důstojně pomoci lidem (mj. seniorům) v bytové, rodinné a sociální nouzi. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) zveřejňuje profesionální a přitom lidskou odpověď Váženého pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti), náměstka ostravského primátora pro kulturu a volnočasové aktivity, sociální věci, zdravotnictví a jeho týmu, ze dne 28. února 2019, která reaguje na dotaz šéf-editora Necipujtenas.CZ dle dřívějších občanských podnětů ve věci systémového řešení problémů některých ostravských obyvatel s dostupností krátkodobých sociálních nájmů. Odpověď obsahuje popis možné konkrétní pomoci. SwN navíc informuje, že Vážený pan náměstek Pražák se dokonce osobně angažoval během Vánoc 2018 (opět na dotaz šéf-editora Necipujtenas.CZ) v rámci konkrétní asistence pro 84-letého seniora v závažné bytové, rodinné a sociální situaci. Nezbývá než dodat: pan náměstek je z humánního i odborného pohledu člověk na správném místě. Minulé chování části ostravských politiků bylo totiž poznamenáno tak ohromnou mírou arogance, posměchu a poškozování dobrého jména občanů bez veřejné funkce a bez „zlaťáků plného naditého měšce“, že je právě v tomto srovnání přístup pana Pražáka, voleného politika ve vysoké funkci, skutečně pozoruhodným zjevem. Díky mu za to! – Zdroj: elektronická dokumentace zaslaná 1. 3. 2019 z ostravského magistrátu šéf-editorovi SwN.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 28. února 2019: Oficiální zápis z třetího jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 30. ledna 2019 (viz dokument níže). – Zápis pokračuje v předchozí pozoruhodné změně rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je opět nejenom větší vstřícnost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti, nýbrž také jako minule překvapivé osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání dotazů (viz např. otázky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ve věci lagun Ostrama a jejich pečlivé zodpovídání panem primátorem a jeho Váženou paní náměstkyní, dále otázky Váženého pana Milana Moldříka ve věci zkvalitňování prostředí v Kunčicích, dotazy Váženého občana Jiřího Štefka mj. s tématikou přehnaných odměn některých radních a řada dalších). – Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil, tak jako posledně, zastupitelský klub SPD v čele s Váženým panem Mgr. Václavem Kubínem, jenž si osvojil společně s Váženým panem Ing. Tomášem Raždíkem (mj. pracovní seminář k rozšiřování tramvajové sítě) několik občanských podnětů. Pan zastupitel Kubín například navrhl z pozice předsedy Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy schválení předřazení programového bodu věnovaného tzv. čipovací vyhlášce tak, aby na jeho projednání nemusela veřejnost dlouhé hodiny čekat, přednesl brilantní faktickou systémovou analýzu nefunkčnosti výše uvedeného městského právního předpisu, navrhl usnesení a hlasování, které by napravilo plýtvání veřejnými prostředky na značně nefunkční městský moloch radiofrekvenční identifikace psů, vyzval k podpoře naplnění usnesení zastupitelstva o zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů na městském webu (pan primátor a předseda Sboru starostů přislíbili projednání celé věci), předal Váženému panu zastupiteli JUDr. Babkovi za uznalého potlesku zastupitelstva z pověření Necipujtenas.CZ diplom „Osvoboditel roku 2018“ dle výsledku hlasování široké veřejnosti atd. Vážený pan zastupitel Kubín tak opět konzistentně pokračoval mj. z pozice zastupitelského lídra klubu SPD v naplňování svých předvolebních prohlášení a otevřené pro-občanské činnosti. – Bude vskutku zajímavé sledovat, jak dlouho něco takového novým zastupitelům vydrží a zda nakonec také promluví jejich až doposud mlčící většina. – K nepochybně pozitivním výsledkům patřilo vyslyšení podnětu zástupce Necipujtenas.CZ z minulého jednání zastupitelstva: reference o vyřešení těžké životní situace Váženého seniora T. včetně ocenění související aktivní pomoci Váženého pana náměstka Pražáka v době Vánoc formou bouřlivého potlesku zastupitelstva včetně široké veřejnosti přítomné na galerii; začalo zveřejňování digitálních materiálů pro občany na webu Ostrava.cz k programovému bodu „Informace o činnosti orgánů města“; na druhé straně ovšem městští úředníci zapomněli připravit pro lidi tradiční papírovou formu výše uvedených informací. – Hnutí ANO se navíc nečekaně konečně milostivě rozhodlo řešit po dlouhých letech opakované podněty Váženého pana Moldříka, které směřovaly ke zlepšení životního prostředí v Kunčicích a na Slezské Ostravě. – Reprezentant Společenství Necipujtenas.CZ informoval zastupitelstvo, že získal díky pro-občanské pozitivní aktivitě Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, pana Mgr. Lubomíra Volného, a spolupráci Vážených úředních osob z ostravského magistrátu kompletní zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z roku 2018. Poděkoval Váženému panu poslanci Volnému za jeho pomoc při získání výše uvedených dokumentů v rámci zlepšování všeobecné informovanosti občanů a principů otevřené radnice a rozvoje dobrých samosprávných principů. Zápisy byly zveřejněny na webu Necipujtenas.CZ, kde již jsou také lidem k dispozici zápisy z minulých let. – Obecně byl patrný ohromný zájem občanů bez veřejné funkce o zapojení do přímé správy svého města formou konkrétních dotazů na své politiky a širších diskusních příspěvků. – K tristním momentům bohužel patřily nepochopitelné pokusy dvou zastupitelů o zamezení přípravy podrobných a tím také fakticky správných zápisů z jednání zastupitelstva: to vše navíc v situaci, kdy Ostrava ještě pořád nepořizovala ani nepublikovala online video přenosy a záznamy ze zasedání svých zastupitelů. Co tím oba dva ctihodní pánové zastupitelé sledovali a proč možná chtěli skrývat veřejnou činnost volených zástupců lidu před lidem samotným, tak to skutečně rozum nebere. – Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 6. března 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 2. února 2019: Analýza Necipujtenas.CZ z ledna 2019, která se tak jako každým rokem zaměřila na ostravský systém povinného čipování psů, sestavená dle oficiálních magistrátních dat z let 2018 až 2009, získaných díky spolupráci Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Lubomíra Volného (SPD), opět potvrdila závažné problémy invazivní RFID identifikace, vysokou míru neúspěšnosti a plýtvání veřejnými prostředky. Výše uvedená fakta veřejně prezentoval během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy dne 30. 1. 2019 mj. Vážený pan předseda Komise pro životní prostředí Rady statutárního města Ostravy, zastupitel Mgr. Václav Kubín (SPD). V rámci principů řádného hospodáře (viz občanský a trestní zákoník) a plnění svých předvolebních prohlášení navrhl ihned nutnou nápravu situace, která by zabránila dalšímu nehospodárnému vynakládání městských financí na nefunkční systém čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podařilo se mu posléze proniknout svými logickými a reálně perfektně podloženými tezemi během hlasování o postupném zrušení tzv. „čipovací“ vyhlášky č. 9/2012 až do „ocelově pevného jádra povinně čipovacího zastupitelského tábora“, který konečně po dlouhých šesti letech pochopil vážnost situace, načež již nehlasoval jednotně o podpoře zachování nefunkčního čipovacího molochu (pouze 25 z 55 zastupitelů a zastupitelek si přálo pokračovat ve špatném systému, který evidentně nehospodárně nakládal s veřejnými financemi) a to tak, jako tomu bylo většinou v minulosti. Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto děkuje Váženému panu předsedovi Mgr. Kubínovi a vůbec všem Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům (především Váženému panu starostovi Bc. Matinu Bednářovi z Hnutí ANO), kteří odmítli svým hlasováním podpořit špatný moloch vynucované RFID identifikace, čímž si zároveň uvědomili, že se jim podařilo vyvinit z možné budoucí odpovědnosti definované kromě zákona o obcích také občanským a trestním zákoníkem, kterou dokládá níže přiložený výpis hlasování (viz také pozdější oficiální zápis). – Velký dík náleží samozřejmě též za opakovanou pro-občanskou součinnost (např. dále také mj. za pomoc se získáním zápisů z jednání ostravského Sboru starostů z roku 2018) Váženému panu poslanci Mgr. Volnému z SPD. Děkujeme. – Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 1. února 2019: Zápisy z jednání ostravského Sboru starostů potvrdily problémy s městským systémem čipování psů. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky aktivitě Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného (SPD) a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu statutárního města Ostravy (viz č. j. SMO/020469/19/LPO/Dav ze dne 21. ledna 2019) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů za rok 2018 v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Tyto dokumenty ukazují zajímavý náhled na místní podhoubí ostravské politiky (např. problémy s nefunkčním systémem čipování psů v Ostravě-Porubě a útulkem v Třebovicích na s. 2 až 3 zápisu z 9. 4. 2018; v tomtéž dokumentu neférové útoky na pobočku Pošty partner a její prý „pomalé“ handicapované pracovníky v Ostravě-Polance). – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v lednu 2019 od Váženého pana poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Lubomíra Volného, učitele a svobodomyslného euroskeptika. Rádi bychom touto formou Váženému panu poslanci Volnému velice poděkovali za jeho aktivní pro-občanskou činnost. – Zástupce SwN posléze 30. ledna 2019 poprosil během jednání Váženého Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ostravské politiky o praktické naplnění platného usnesení ZSMO č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.“ Výše uvedené usnesení navrhl a díky vstřícné spolupráci zastupitelů napříč politickým spektrem prosadil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. ZSMO ani Sbor starostů však až do konce ledna 2019 usnesení č. 0511/ZM1418/7 v praxi nenaplnili a ignorovali minulé, opakované prosby občanů.Věřme tedy: Vážené nové vedení ostravského Sboru starostů (i přes podivné narážky prezentované vůči chvályhodné snaze zástupce SwN o větší transparentnost starostů a o vstřícnější informování Ostravanů ze strany vedení Sboru starostů během lednového jednání ZSMO) tentokrát odsouhlasí pravidelné publikování zápisů ze svého jednání na oficiálním městském webu Ostrava.cz, aby již občané příště nemuseli o takový důležitý zdroj informací usilovat zákonnou cestou. – Vždyť veřejná činnost volených zástupců lidu by přeci utajována být neměla. Není k tomu žádný rozumný důvod. – Získané dokumenty, které byly v určitých případech anonymizovány, zveřejňujeme níže. – Starší zápisy z jednání Sboru starostů jsme již v minulých letech několikrát publikovali.

Zdroj: Žádost o informace Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného podle zákona č. 106/1999 Sb., viz č. j. SMO/020469/19/LPO/Dav ze dne 21. ledna 2019; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-potvrdily-nekorektni-postupy-politiku-pri-vynucovani-cipovani-zari-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-ostravskeho-sboru-starostu-cipovani-dane-cr-2015-2014.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2016-2015.zip; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2017-cz.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 • 16. ledna 2019: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. prosince 2018 (viz přílohy níže). – Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN). – SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.). – SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Prosincové jednání ZMSK bylo především pozoruhodné naprosto úžasným a dosud rekordním nárůstem zájmu občanů o diskusi se svými zastupiteli včetně pokojné demonstrace několika set obyvatel Moravskoslezského kraje před vstupem do budovy krajského úřadu, to vše za vydatného zájmu sdělovacích prostředků. Lidé přišli podpořit své oprávněné požadavky na zachování orlovské nemocnice. Jejich masová účast a argumentační dovednosti v diskusi k programovému bodu č. 8/1 nakonec přiměly krajské zastupitele k odložení hlasování o zpečetění osudu Nemocnice v Orlové až do doby opětovné analýzy nutnosti optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v karvinském okrese. ZMSK kraje by se opět mělo celou věcí zabývat v březnu 2019. – Výše uvedených demonstrujících občanů se zastal z lidského hlediska Vážený pan krajský zastupitel a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Lubomír Volný (SPD). Učinil tak již při schvalování programu jednání ZMSK. Navrhl přednostní projednání bodu 8/1, čímž by lidé nemuseli několik hodin čekat v předsálí zastupitelstva na hlasování o jiných tématech, mohli by hned také vystoupit v diskusi. Velice prospěšné iniciativě Váženého pana Mgr. Volného však nebylo z nepochopitelných důvodů vyhověno. Zastupitelstvo hlasovalo tak, že PRO bylo pouze 28, PROTI 16 (15 hlasů z hnutí ANO a 1 z KDU-ČSL), 15 se zdrželo. Většina z občanů proto nakonec musela mrznout venku před krajským úřadem, jeho okolí, nebo čekala cca 2 hodiny v budově krajského zastupitelstva, zatímco si zastupitelé pěkně rokovali v teple a občerstvovali se vybranými lahůdkami. – Zástupce SwN dále přednesl k programovému bodu č. 5/3 s názvem „Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC, s.o.“ dotazy dotčených občanů: Může-li zastupitelstvo garantovat obyvatelům městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou a patřičným vlastníkům zdejších nemovitých věcí, že připravované stavby nadjezdu, kruhového objezdu, navazující vysokorychlostní železniční trati nebudou narušovat klidný, osobní, rodinný život občanů, a jestli nedojde k nevratnému poškození místní krásné přírody. Závěrem taktéž vyzval ZMSK k osvojení podnětu Váženého pana poslance Mgr. Volného, aby občané nemuseli čekat na vyjádření svého názoru venku v zimě, a dodal, že zamítnutí tohoto návrhu při schvalování programu vysílá negativní signál o tom, jaký je vztah mezi členy zastupitelstva kraje a veřejností; vysloužil si za to potlesk z publika. Vážený pan hejtman bohužel odmítl přímo odpovědět. Nechal vše až na pozdější písemné vyjádření. – Reprezentant SwN pak vystoupil se svým projevem k návrhu rozpočtu ZMSK na rok 2019, pochválil důvodovou zprávu a navrhl přepracování rozpočtu tak, aby byl skutečně vyrovnaný po vzoru statutárního města Ostravy. – Dle prosby občanů posléze informoval o těžké situaci v rodině paní A. K., které zemřel v roce 2018 v nemocnici s poliklinikou Havířov za dosud přesně neobjasněných „nestandardních“ okolností bratr, o kterého se tam chodila starat. Poprosil ZMSK na základě prostudování ucelené a vskutku znepokojivé dokumentace od rodiny A. K. o prověření a o podání informace: k jakému závěru v této věci zastupitelstvo dospělo, neboť kraj nemocnici financuje z pozice jejího zřizovatele. Konkrétně pak nasměroval své dotazy na Váženého pana hejtmanova náměstka MUDr. Gebauera, ale také na Výbor zdravotní a preventivní péče krajského zastupitelstva, a dále především na samotné krajské zastupitelstvo. V případě, že se stala v nemocniční péči chyba, tak poprosil o poskytnutí náležité omluvy rodině A. K., vč. včasného návrhu mimosoudního vyrovnání, aby nedošlo k otřesení dobré pověsti českého zdravotního systému. Posléze, dvacátého prosince 2018, vystoupil v dolní komoře Parlamentu České republiky s větší částí projevu zástupce SwN v rámci interpelace ministra zdravotnictví Vážený pan poslanec Marian Bojko (SPD, krajský zastupitel a zastupitel Karviné). Ihned mu velice vstřícně odpověděl Vážený pan ministr Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA: Naznačil své možnosti a nabídl konkrétní pomoc. Orgány Moravskoslezského kraje následně přislíbily ve svém písemném stanovisku podrobné prošetření celé kauzy nezávislým odborníkem nejpozději v únoru 2019 s možností prodloužení této lhůty o dalších 60 dnů (viz příloha k zápisu).

  Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-12-13 (stopáž: 00:07:15 až 00:09:41; 00:22:15 až 00:27:24; 00:43:50 až 01:04:35; 01:16:08 až 02:47:45); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-10—zasedani-zastupitelstva-kraje-125397/; audionahrávky Necipujtenas.CZ z jednání ZMSK; http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024264.htm; http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/024schuz/s024265.htm

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. ledna 2019: Oficiální zápis z druhého jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 12. prosince 2018 (viz dokument níže). – Zápis přináší pozoruhodnou změnu rétoriky staronového městského vedení v čele s Váženým panem primátorem Ing. Tomášem Macurou (hnutí ANO). Patrná je nejenom větší vstřícnost a slušnost zastupitelstva, projevovaná k diskutující veřejnosti, nýbrž také překvapivě osvojování občanských podnětů, podrobné zodpovídání dotazů (viz např. otázky Váženého pana Mgr. Radka Přepiory ve věci lagun Ostrama). – Úkolu konstruktivní opoziční práce se v širokém měřítku chopil zastupitelský klub SPD v čele s Váženým panem Mgr. Václavem Kubínem, jenž si připravil rekordní sadu dotazů, připomínek; dokonce si vzal za svůj podnět Váženého pana Petra Hadaščoka nst. ve smyslu přípravy analýzy možného zrušení ostravské vyhlášky o povinném čipování psů, čímž naplnil své předvolební prohlášení. Váženému panu zastupiteli Kubínovi s tím pomohl radní, zastupitel ZSMO a starosta Ostravy-Jihu, Vážený pan Bc. Martin Bednář, za souhlasu Váženého pana primátora Macury. – Tak nebývale pozitivní zastupitelská aktivita ovšem později „pravděpodobně způsobila“ výpadek elektrického proudu včetně hlasovacího systému, který už evidentně všechnu tu ochotu pomáhat a vůbec vstřícnost k občanům nevydržel :). Zastupitelé dokonce vyslali na galerii pro veřejnost o přestávce v jednání své zástupce včetně vítaného občerstvení pro občany přihlášené do diskuse :). – Bude vskutku zajímavé sledovat, jak dlouho něco takového novým zastupitelům vydrží a zda nakonec také promluví jejich až doposud mlčící většina. – K uklidnění opozičních tlaků ovšem tradičně slouží rozdělení postů ve všech výborech, komisích a dalších poradních městských orgánech, které přinášejí svým členům prestiž, zajímavý finanční bonus včetně přístupu k některým exkluzivním informacím. Pokud by zde nebo přímo na zastupitelstvu určitý opozičník příliš vyskakoval, může mu být naznačeno, že bude z komise, výboru atd. odvolán. – Další řádné jednání ZSMO by mělo proběhnout 30. ledna 2019.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 21. listopadu 2018: Oficiální zápis z ustavujícího jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) ze dne 7. listopadu 2018 (viz dokument níže). – Zápis, který otevřel nové volební období ostravské komunální politiky pro roky 2018 až 2022. Ze zajímavého obsahu: např. kauza kumulace funkcí (s. 10 až 11); sliby a představy nového městského vedení; vyjádření občanů ke kontrolním možnostem nového zastupitelstva; shrnutí úspěšných volebních výsledků šéf-editora Necipujtenas.CZ a jeho nejbližší rodiny, přátel a podporovatelů vzhledem k osobním předvolebním vyjádřením Váženého pana primátora z roku 2018 aj.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 30. října 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK) ze dne 13. září 2018 včetně písemných odpovědí na dotazy občanů (viz dokumenty přiložené na závěr zápisu). – Během zasedání zastupitelstva byl přítomen mj. reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN). – SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a obsahuje nepřesnosti, vynechávky výroků účastníků jednání. Proto je vždy nutné každý zápis pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který však může být taktéž neúplný (např. selhání techniky nebo odstranění jeho částí, k čemuž již několikrát došlo apod.). – SwN dále sděluje: Doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázal 13. září 2018 během jednání ZMSK mj. na problémy, které nastaly při zpracování zápisu a videozáznamu, nadnesl shromážděné dotazy veřejnosti ve věci možného hackerského útoku na hlasovací/karetní/čipový systém ZMSK, zdůraznil řešení nerovné situace kolem čipových karet ODISek v Ostravě pro seniory (Vážený pan hejtmanův náměstek Jakub Unucka z ODS přislíbil řešení), upozornil na nutnost veřejné a zevrubné diskuse zastupitelů včetně zdůvodňování každého nakládání s krajským majetkem/prostředky ještě před hlasováním ZMSK např. z důvodu darování krajských movitých i nemovitých věcí nezanedbatelné hodnoty mj. soukromým právnickým i fyzickým osobám se zřetelem ke včasnému naplňování zákonných pravidel o řádném hospodaření (viz velké nebezpečí trestněprávní odpovědnosti každého zastupitele) atd. – Písemné odpovědi z úřadu Moravskoslezského kraje na část výše uvedených dotazů a podnětů zástupce SwN jsou přiloženy na závěr zápisu. – K nebývale pozoruhodným událostem ovšem patřil vysoce relevantní a pozitivně hodnocený pokus Váženého pana krajského zastupitele a poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Váženého pana Mgr. Lubomíra Volného, o nápravu evidentního zásahu do jeho osobnostních práv, důstojnosti a dobrého jména včetně praktické ukázky, kterak ZMSK porušuje § 159, odst. 1, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, tedy že konkrétní zastupitelé a zastupitelky při svém rozhodování nepostupují v souladu se zákonem vyžadovanou znalostí a pečlivostí v každé posuzované, hlasované záležitosti. ZMSK totiž během roku 2018 přijalo usnesení zaměřené přímo proti podnikatelské činnosti a osobnosti Váženého pana poslance Mgr. Volného, nicméně takové své usnesení nezaložilo na podrobné znalosti celého případu a nepostupovalo přitom dokonce ani s náležitou pečlivostí při analýze všech dostupných fakt. Během jednání ZMSK 13. 9. 2018 pak zastupitelky a zastupitelé taktéž zcela ignorovali možnost k seznámení se s notářsky ověřenými výpověďmi svědků v dané posuzované věci. ZMSK tím ovšem bohužel v praxi široké veřejnosti zavdalo důvody k relevantním pochybnostem o zákonném a samozřejmě také nešikanozním, férovém postupu při výkonu zastupitelského mandátu volených zástupců občanů.

Zdroj: https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-09-13 (stopáž: 00:02:15 až 00:07:49; 00:14:51 až 00:24:46; 01:29:34 až 01:36:42; 01:43:00 až 01:48:10; 02:43:15 až 02:55:30); https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-9--zasedani-zastupitelstva-kraje-122318/; písemné odpovědi úřadu Moravskoslezského kraje na dotazy SwN, zaslané elektronicky během října 2018 šéfeditorovi Společenství webu Necipujtenas.CZ.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 26. října 2018: Oficiální zápis z 37. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 19. září 2018 (viz dokument níže). – Zápis, který uzavřel volební období ostravské komunální politiky z let 2014 až 2018. Ze zajímavého obsahu: např. kauza „neskutečného“ chování Váženého pana senátora Sulovského; sázka s panem primátorem; ukázky „podivuhodného“ chování městského vedení k občanům ve snaze o neřešení problémů, na které lidé v diskusi poukazovali; lokalita Bedřiška aj. „lahůdky“.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. srpna 2018: Dokumentace ke kontroverznímu železničnímu nadjezdu a kruhovému objezdu v Ostravě-Polance nad Odrou je k dispozici široké veřejnosti na webu Necipujtenas.CZ díky profesionální odpovědi Váženého pana ostravského radního Semeráka z hnutí Ostravak! – Občané se nyní ptají, zda nastoupí vlna vyvlastňování pozemků Polančanů? Rozhodnou lidé o této stavební akci v místním referendu? – Vážený pan JUDr. Lukáš Semerák, radní pro dopravu a kandidát hnutí Ostravak na primátora statutárního města Ostravy v komunálních volbách roku 2018, odpověděl velice profesionálně, věcně, s náležitou odborností a slušně, dokonce vstřícně na dotazy občanů, které přednesl 20. června 2018 během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) šéf-editor Společenství webu Necipujtenas.CZ. Váženému panu doktoru Semerákovi náleží za takový jeho pro-občanský přístup bezesporu náležitá pochvala, jelikož díky němu dostali konečně obyvatelé nejen ostravského městského obvodu Polanka nad Odrou do rukou jasné mapy, plány a další důležité informace o podobě chystané masívní dopravní stavby železničního nadjezdu s navazujícím kruhovým objezdem v prostoru místní části Dolní Polanky, kolem dopravních komunikací Svinovská a 1. května. – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) taktéž velice děkuje za spolupráci legendárnímu ostravskému občanovi, Váženému panu Ing. Jaroslavu Novotnému, který se mj. na stejné téma dotazoval v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, načež obdržel v červenci 2018 odpověď ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, kterou posléze taktéž zaslal SwN. Vyplynulo z ní, že zatím je situace ve věci nadjezdu v Polance ve stádiu přerušeného územního rozhodnutí z důvodu nutnosti dořešení navržené stavební koncepce se zástupci statutárního města Ostravy a to tak, aby došlo k bezproblémovému zajištění nového veřejnoprávního projednání (rozuměj: je před komunálními volbami). Předpoklad realizace polanského nadjezdu se tedy zatím posouvá na rok 2020. – SwN včas v této souvislosti upozorňuje na kontroverze, které jsou již nyní s výše uvedeným projektem spojeny. Patří k nim v prvé řadě velký problém s nepřijatelnými/lehkovážnými návrhy byrokratů napříč politickým spektrem na vyvlastňování dotčených soukromých pozemků a to nejen v případě obyvatel z Ostravy-Polanky nad Odrou, dále předpokládaný destruktivní zásah do přírodního ekosystému, neznámé náklady na profinancování projektu z veřejných rozpočtů, ne zcela prokazatelně v praxi doložené důvody realizace včetně dopadů zvýšeného výskytu osobních automobilů a nákladních vozidel na život místních Polančanů, také hlavně zatím totální absence veřejné debaty o celém projektu. Přitom půjde nepochybně o široce diskutované téma, které zasáhne nejen Polanku nad Odrou, nýbrž každého, kdo v dané lokalitě bydlí. V případě plánování podobných projektů je jistě vhodné zjistit přání občanů mj. prostřednictvím místního referenda. – Kompletní získaná dokumentace je k dispozici níže v pdf.

Zdroj: Dokumentace Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, z 9. července 2018, kterou následující den odeslal elektronicky představiteli SwN Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný; dotazy vznesené šéf-editorem SwN během jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy 20. června 2018 a elektronická odpověď Váženého pana radního JUDr. Lukáše Semeráka z 31. 7. 2018, zaslaná elektronicky ještě téhož dne představiteli SwN.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 27. července 2018: Dopravní podnik Ostrava (DPO, vlastněný statutárním městem Ostravou) odpověděl v červenci 2018 velice profesionálně, věcně, s náležitou odborností a slušně, dokonce vstřícně na dotazy občanů, které přednesl během červnového jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. Představitelům DPO náleží za takový jejich pro-klientský přístup bezesporu náležitá pochvala. Bohužel na druhé straně ostravský dopravní podnik zatím nebude navrhovat sám ze své iniciativy změnu evidentně neférových podmínek, které platí v ostravské MHD v rámci zbytečného zatěžování spotřebitelů používáním čipových průkazek a to mj. v situacích cestování seniorů různých věkových kategorií. – Kompletní znění občanských dotazů i výslednou odpověď dopravního podniku přinášíme níže. – Vážený pan Mgr. Radek Přepiora přednesl 20. června 2018 v ostravském zastupitelstvu následující projev: Dobrý den Vážené dámy a pánové. Rád bych se zeptal Váženého vedení Dopravního podniku Ostrava podle dotazů občanů, které načerpali z praxe v Ostravě, jakým způsobem můžete ocenit vynikající aktivitu řidičů MHD, kteří nad rámec svých těžkých pracovních povinností a svého velice náročného, zodpovědného a často ohromně stresujícího, namáhavého povolání osobně pomáhají například seniorům při vystupování a nastupování do dopravních prostředků, vlídně jim vysvětlují a neřvou na lidi, jak mají postupovat v případě, když neumí zacházet se svými odiskami nebo jinými čipovými kartami, když se šoféři snaží, aby nedocházelo k hrozným situacím, že některé ze dveří dopravního vozidla MHD přivřou cestujícího seniora, jeho hůlku nebo nákupní tašky či vozík a pak s tímto člověkem trolejbus, autobus nebo tramvaj pokračují v jízdě, když se prostě řidiči v MHD chovají jako skuteční profesionálové, gentlemani a lidské bytosti. Zda pro ně má dopravní podnik nebo jeho zřizovatel nějakou zaměstnaneckou cenu, diplom apod. jako mají třeba bezpečnostní sbory, policie, hasiči apod. a na druhé straně: jak by měl cestující v ostravské MHD postupovat, jestliže se k němu zaměstnanec Dopravního podniku Ostrava výše uvedenými slušnými a humánními způsoby nechová. Dále zde mám dotaz, který se znovu opakuje díky nesmyslnému pravidlu, že senioři narozeni po 1. lednu 1946 musí používat k bezplatné jízdě v ostravské MHD odisky, nebo jiné karty, zatímco když se někdo stihl narodit ještě o den dříve na silvestra v roce, kdy skončila druhá světová válka, tak už mu stačí jen bezčipová občanka. Tedy se táži, kdy bude stačit všem oprávněným seniorům k cestování v ostravské MHD pouze jejich občanský průkaz nebo jiný bezčipový doklad vydávaný respektovanou autoritou. Tito velmi životem zkušení lidé mají již občanky vydané bez čipu s platností na desítky let dopředu. A konečně: Kdy budou dokončeny bezbariérové a konstrukčně perfektně postavené zastávky MHD včetně upravených tramvají, autobusů, trolejbusů, aby se již nestávalo, že třeba dědeček nebo babička, maminky s dětmi nemohou nastoupit do prostředku MHD s nákupním košíkem, který prostě do vozidla nedostanou buď přes schody nebo díky vzdálenosti mezi okrajem vozovky a zastávky a nástupním dveřním prostorem ve vozidle MHD. V realitě se totiž ukazuje, že urputná snaha o vytlačení automobilů z Ostravy nebude tak jednoduchá, jak si někteří zdejší plánovači sami jezdící v autech na nákupy původně mysleli. Děkuji za zodpovězení dotazů. – Zároveň opět navrhuji a ptám se nynějšího zastupitelstva a do budoucna především nových Vážených zastupitelek a Vážených zastupitelů, kteří teprve vzejdou z říjnových komunálních voleb a budou čerpat z podnětů občanů obsažených v zápisech, aby tento programový bod zcela otevřeli pro všechny oprávněné občany úpravou jednacího řádu zastupitelstva. Zda se tedy domnívají, že je správné otevřeně informovat občany a zda Vážené osoby, které jsou ve veřejných funkcích placeny z veřejných prostředků, rády ocení možnost odpovídat občanům přímo na zastupitelstvu, nikoliv jen prostřednictvím zastupitelů a reagovat přímo na občanské dotazy, připomínky a podněty směřující k jejich veřejné činnosti vyplývající z jejich veřejné funkce. Další dotazovanou možností je: pravidelně zvát výše uvedené Vážené osoby na dobu, kdy začíná blok pro široké občanské dotazy, tedy v 11:30 hod. Minulé zastupitelstvo jsme mohli vidět situaci, kdy již zde třeba nebylo po půl dvanácté Vážené vedení městské nemocnice a nebylo tedy možné ihned zodpovědět všechny občanské dotazy tzv. přímo od zdroje. Prosím Vážené zastupitelstvo, aby si osvojilo mé podněty a dalo o nich hlasovat. Děkuji Vám za odpovědi a přeji Vám vše dobré.“ – Po měsíci obdrželo Společenství webu Necipujtenas.CZ E-mail mj. s tímto textem: „Vážený pane Přepioro, dovolte, abychom reagovali na Vaše dotazy vznesené na zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 20. června 2018. V následujícím vyjádření jsme zvolili pro přehlednost zanechání struktury odpovědí přesně dle posloupnosti Vašich dotazů a připomínek. Vážíme si všech zaměstnanců, kteří prokazují vstřícnost a aktivní obětavost ve vztahu k veřejnosti. Primárně jsou samozřejmě za kvalitu odváděné práce hodnoceni v rámci měsíční mzdy výkonnostní odměnou ve výši až 14 % hrubé mzdy. Na výkonnostní odměnu v plné výši mají nárok v případě, že celý měsíc odpracují bez zaviněných dopravních nehod, bez přestupků a v souladu s předpisy a etickým kodexem. O přístupu ke starším cestujícím pojednávají zejména následující body Etického kodexu řidiče Dopravního podniku Ostrava: Zvláštní ohled beru na postižené cestující, staré lidi, děti, cizince.“ „Poradím a pomůžu, je-li to v mých silách.“ Nad rámec výkonnostních odměn jsou pak jednotlivá střediska odměňována za plnění ukazatelů profesionality, kam patří také „spokojenost cestující veřejnosti“, vyhodnocovaná pomocí obdržených podnětů (dopisy, E-maily, sociální sítě). Kladné podněty na chování řidičů Dopravního podniku Ostrava (DPO) jsou vždy s dotčenými zaměstnanci osobně projednávány vedením a podle jednotlivých konkrétních případů hodnoceny mimořádnými finančními odměnami řidičů s uveřejněním na stránkách firemního Zpravodaje. Kromě těchto výše popsaných opatření máme zavedeny také další způsoby, jak ocenit zaměstnance za příkladný výkon služby. V letošním roce např. generální ředitel poprvé udělil zcela nové ocenění „Křišťálový pantograf“, které si všímá mimořádných pracovních výkonů, lidských skutků nebo morálních postojů s výrazným přínosem pro Dopravní podnik Ostrava nebo společnost. V některých dalších případech mimořádných pracovních výkonů udělujeme také tzv. „Poděkování generálního ředitele“. Naopak v případě, že se řidič Dopravního podniku Ostrava nechová správně, existuje několik způsobů, jak mohou cestující tuto skutečnost oznámit. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je ohodnotit a okomentovat jednání řidiče během několika vteřin přímo ve voze pomocí webové aplikace dejmiznamku.cz. Dále je možné událost nahlásit E-mailem, dopisem, telefonicky nebo osobně v zákaznickém centru Dopravního podniku Ostrava. Řešeny jsou všechny podněty s výjimkou anonymů a vulgarit. – Rozhodnutí o tom, že cestující narození před 1. lednem 1946 se v tarifní zóně č. 77 (MĚSTO Ostrava) přepravují bezplatně na základě předložení občanského průkazu, případně cestovního pasu je ukotveno v „Tarifu ODIS“ v článku V … (viz mj. leták tarifu ODIS, pozn. editora). Je nutné si uvědomit, že Dopravní podnik Ostrava z pozice dopravce samostatně nerozhoduje o cenách jízdného městské hromadné dopravy, stejně jako o druzích jízdenek, poskytovaných slevách jízdného a jejich výši nebo jiných tarifních parametrech, včetně podmínek, za kterých se přepravují bezplatně cestující. Zásady tarifní politiky v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS stanovují prostřednictvím společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. její společníci, tj. Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, kteří finančně kompenzují ztrátový provoz hromadné dopravy. Tarif schválený těmito subjekty je pak závazný pro všechny dopravce Moravskoslezského kraje zapojené v ODIS, nikoliv pouze pro Dopravní podnik Ostrava. DPO takto schválený tarif v souladu s platnou legislativou vyhlásí, a stanoví tím platné podmínky, které jsou závazné jak pro dopravce, tak i pro každého cestujícího využívajícího služeb městské hromadné dopravy. – Již řadu let pořizujeme v zásadě jen nízkopodlažní vozidla. Aktuálně máme naplánovánu obnovu vozového parku do roku 2022, která výrazně zvýší celkový podíl nízkopodlažních vozidel. Zastávky modernizujeme podle dlouhodobého plánu, v koordinaci se statutárním městem Ostravou, a pravidelně tak každý rok navyšujeme počet bezbariérových zastávek poskytujících vyšší míru přístupnosti, bezpečí a komfortu. U autobusových zastávek, které ovšem nejsou ve správě DPO, nás v některých případech při příjezdu autobusů do zastávky omezují zaparkovaná osobní vozidla, která znemožňují nebo komplikují ideální přistavení prostředku MHD, byť bezbariérového, k nástupní hraně. – Vážený pane Přepioro, děkujeme za Vaše připomínky. Jsou pro nás cenným zdrojem zpětné vazby. S přátelským pozdravem Dopravní podnik Ostrava a.s.“ – Kompletní znění odpovědí Dopravního podniku Ostrava je k dispozici níže v dokumentu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 18. července 2018: Oficiální zápis z 36. jednání Zastupitelstva statutárního města Ostravy (ZSMO) z 20. června 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ s radostí kvituje rekordní zájem široké veřejnosti o správu věcí veřejných ve statutárním městě Ostravě prostřednictvím veřejného dialogu s místními politiky během červnového jednání ZSMO. A některé podněty občanů byly tentokráte před volbami skutečně vyslyšeny (viz mj. lokalita Bedřiška) včetně zázračného zájmu sdělovacích prostředků. Alespoň tímto způsobem lze tedy v Ostravě částečně přimět/apelovat na ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury, aby napravily špatné věcí, které se zde dějí a místní zastupitelé je zatvrzele odmítají řešit nebo naopak ještě situaci zhoršují (viz hlasování o potlačení vůle zastupitelů a občanů v dotčených ostravských obvodech ve věci výstavby tramvajové trati). Aktivní, dobře připravení, slušní občané vystupující v diskusi se však části ostravských zastupitelů a dalších papalášů dlouhodobě nehodí do krámu. Obzvláště neférové, podpásové slovní ataky Váženého pana ostravského primátora Macury vedené z jeho královsky placené veřejné funkce na diskutující občany patří k černé vizitce ostravského městského vedení (viz mj. situace z března, dubna 2018 a taktéž předchozí roky). Tento člověk bohužel opakovaně prokázal, že mu již primátorské křeslo přerostlo přes hlavu. Byl proto vyzván, aby již v komunálních volbách roku 2018 nekandidoval. – Hnutí ANO se však velice tristně rozhodlo vyslat do boje o primátorské křeslo stejného člověka, který v rámci zachování své moci schvaloval metody potlačování svobodné diskuse a cenzury během jednání ZSMO. Lidé však mohou naštěstí rozhodnout jinak a svými preferenčními hlasy podpořit jiného kandidáta nebo ještě lépe kandidátku na volební listině Hnutí ANO, které (kterým) nebude vadit svoboda slova, budou ji naopak vítat, budou s občany spolupracovat na řešení jejich podnětů a nebudou mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování ostravských elitářů k oprávněným a slušným občanům.

Dokument ke stažení v PDF:

 • 10. července 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnil reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 14. června 2018. SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a může obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy nutné jej pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem, který je bohužel tentokráte taktéž neúplný obzvláště z hlediska zdokumentování celé situace kolem výpadku hlasovacího systému chytrého regionu, následného přesunu celého křídla zastupitelů z jedné části hlasovací místnosti do druhé a především průběhu diskuse kolem schválení programu. – SwN dále informuje, že doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob bez veřejné funkce, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů, nařízení GDPR a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázal 14. června 2018 během jednání ZMSK na problémy, které nastaly při zveřejňování dokumentace určené pro občany k diskusi nad otázkami o ratingovém hodnocení Moravskoslezského kraje agenturou Moody's. Dále během jednání zastupitelstva mj. řekl: Dobrý den Vážené dámy a pánové. Jmenuji se Radek Přepiora. Jsem občanem České republiky s bydlištěm na území Moravskoslezského kraje. Úvodem děkuji Váženým úředním osobám z Úřadu Moravskoslezského kraje a Váženým politikům ze zdejšího zastupitelstva, kteří se snažili upřímně občanům pomoci při obhajobě zle pošlapávané svobody slova s odkazem na mou prosbu ve věci neférových cenzurních zásahů vůči oprávněným občanům ze strany Váženého pana primátora statutárního města Ostravy Tomáše Macury během jednání jím řízeného zastupitelstva v březnu a dubnu 2018. Kromě dalších osobností se vůči úděsným metodám cenzury ohradil a Ostravany v jejich spravedlivé obhajobě podpořil Vážený pan poslanec a mj. člen Podvýboru pro svobodu slova a média dolní komory Parlamentu České republiky, člen Stálé komise pro Ústavu České republiky a zastupitel Moravskoslezského kraje, Vážený pan Mgr. Lubomír Volný, jenž vyjádřil spolu se svými Váženými kolegyněmi a kolegy z hnutí SPD velké znepokojení nad neférovými praktikami potlačování svobody slova občanů, ke kterým došlo na Zastupitelstvu statutárního města Ostravy v březnudubnu 2018. Cituji pana poslance z jeho vyjádření pro Necipujtenas.CZ: Naše hnutí ctí a respektuje plné právo oprávněných občanů na realizaci spravedlivého podílu na přímé správě svého města a vůbec široké zapojení obyvatel do jeho řízení.” (Legislativní poznámka SwN: Ústavní pořádek ČR počítá prostřednictvím Listiny základních práv a svobod dle jejího čl. 21 (1) s tím, že „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců". Ústavně chráněná svoboda slova je jednou z možností, jak mohou mj. občané bez veřejné funkce přímo ovlivňovat během jednání zastupitelstev správu svých obcí, měst, krajů v době mezi volbami do samosprávných orgánů. Výkon těchto práv pak upravuje mj. Zákon o obcích a krajích včetně jednotlivých jednacích řádů zastupitelstev. Podle judikátů české justice je zapotřebí interpretovat práva občana principiálně takovým způsobem, která maximálně šetří jejich smysl, tedy zásadně „ve prospěch“ občana kraje, něsta, obce.) „Lidé mohou toto své právo realizovat především prostřednictvím svobody slova, kterou uplatňují ve slušném a věcném dialogu se svými zastupiteli. Je-li toto právo lidem v Ostravě upíráno, pak jsou demokracie i svoboda v České republice vážně ohroženy. Proto žádám Vážené Zastupitelstvo statutárního města Ostravy, aby umožnilo každému oprávněnému a slušnému občanovi plnou realizaci jeho práva na svobodnou diskusi ke každému programovému bodu v délce projevu dle platného jednacího řádu. Hnutí SPD se v případě svého úspěchu v letošních komunálních volbách vynasnaží, aby k žádným zmíněným tristním situacím perzekvování občanů již nedocházelo.“ „Konec citace. Jde o velmi důležité zastání a ještě jednou za něj za všechny dotčené občany velice děkuji. Dále prosím o odpověď Váženého pana náměstka Unucku: V jaké fázi je příprava projektu nadjezdu v prostoru železničního přejezdu před mostem přes Odru v ostravském obvodu Polanka nad Odrou, kolik bude stát realizace a z jakých zdrojů poplyne financování? (Dokončení je plánováno na rok 2025, pozn. SwN.) A protože mi již uplynul čas pro příspěvek, tak ještě jen poslední kratičký dotaz: Kdy bude prosím dobudován chodník mezi katastrem Polanky a Klimkovicemi kolem ulice 28. října, kde jsou občané obzvláště v noci vystaveni bezpečnostnímu riziku střetu s vozidly. (Dokončení je připraveno na rok 2019, pozn. SwN.) Děkuji Vám a přeji všem pěkné léto.https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/vystupy-z-jednani-zastupitelstva-82878/; https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/zapis-z-8--zasedani-zastupitelstva-kraje-118053/; https://www.msk.cz/verejna_sprava/zaznam.html?datum=2018-06-14 (stopáž 00:46:02 až 00:53:40 a 01:39:42 až 01:44:54)

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-6-2018-8.pdf

 • 12. června 2018: Oficiální zápis z 35. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) z 23. května 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ s radostí kvituje rostoucí zájem široké veřejnosti o správu věcí veřejných ve Statutárním městě Ostravě prostřednictvím veřejného dialogu s místními politiky během jednání ZSMO. Alespoň tímto způsobem lze v Ostravě částečně přimět/apelovat na ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury, aby napravily špatné věcí, které se zde dějí a místní zastupitelé je zatvrzele odmítají řešit. Aktivní, dobře připravení, slušní občané vystupující v diskusi se však části ostravských zastupitelů a dalších papalášů nehodí do krámu. Obzvláště neférové, podpásové slovní ataky Váženého pana ostravského primátora Macury vedené z jeho královsky placené veřejné funkce na diskutující občany patří k černé vizitce ostravského městského vedení (viz mj. dokumentace na s. 3, 26 až 27 aj. strany v zápisu). Tento člověk bohužel opakovaně prokázal, že mu již primátorské křeslo přerostlo přes hlavu. Byl proto vyzván, aby již v dalších komunálních volbách nekandidoval. – Hnutí ANO se však velice tristně opět rozhodlo vyslat do boje o primátorské křeslo stejného člověka, který v rámci zachování své moci schvaloval metody potlačování svobodné diskuse a cenzury během jednání ZSMO. Lidé však mohou naštěstí rozhodnout jinak a svými preferenčními hlasy podpořit jiného kandidáta nebo ještě lépe kandidátku na volební listině Hnutí ANO, které (kterým) nebude vadit svoboda slova, budou ji naopak vítat, budou s občany spolupracovat na řešení jejich podnětů a nebudou mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/35-23-5-2018.pdf

 • 15. května 2018: Oficiální zápis z 34. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 11. dubna 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) smutně konstatuje, že ostravské zapšklé/neprostupné/mocenské struktury zase v dubnu 2018 vystrčily své drápky a pokusily se opět potlačit relevantní, slušný disent, který jim nejde na ruku a hájí pomocí mírového dialogu svobodný život Ostravanů. – SwN obzvláště upozorňuje na další zdokumentované případy (viz s. 9 až 11, 48 až 50, 70 až 71 aj. strany v zápisu), kdy část zastupitelů schvalovala nebo mlčela ve věci evidentního potlačování zákonné/svobodné diskuse; dokonce nepochopitelně oprávněného diskutujícího občana slovně napadala; Vážený pan ostravský primátor Macura nezvládl svou královsky placenou veřejnou funkci a v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva i výkladovými stanovisky Ministerstva vnitra České republiky včetně české justice zase zakázal oprávněnému občanovi doříct připravený pětiminutový projev ke konkrétnímu programovému bodu zveřejněnému na úřední desce, čímž nelegálně zasáhl dotčeného oprávněného občana včetně použití metody vypínání mikrofonu. Tato situace se za „panování“ Váženého pana primátora bohužel již několikrát tristně opakovala. – Doufejme, že hnutí ANO dokáže v nadcházejících komunálních volbách vyslat do boje o primátorské křeslo jinou osobnost, které nebude vadit svoboda slova a nebude mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – Paradoxně (vzhledem k totalitním historickým paralelám) se odvážně pustil do obhajoby plného práva občanů bez veřejné funkce na slušný dialog se zastupiteli Vážený pan zkušený zastupitel Babka z KSČM a Vážený pan Palyza (někdejší významný člen ČSSD). SwN jim za to velice děkuje. Ostatní zastupitelé cenzuru schvalovali nebo raději ze strachu mlčeli. – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, a mělo by vítězit umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný nikoliv. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska vyrukují určití zastupitelé se silovým potlačením slušného disentu/opozice (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/34-11-4-2018.pdf

 • 27. dubna 2018: Ředitelství státní policie v Ostravě (MŘP): V Ostravě neexistovaly tzv. množírny/množitelé zvířat ani roku 2017! Podobně tomu bylo také v předchozím období během let 2016 až 2012! – Policie taktéž na dotaz Necipujtenas.CZ poprvé sdělila roku 2017, že v chytrém městě Ostravě došlo k takřka 200 případům kybernetické kriminality včetně sedmi činů zablokování počítačů nebo firemních sítí tzv. vyděračským software (Ransomware) a to za účelem získání finančního profitu ve formě kryptoměn! – Necipujtenas.CZ: Mediálně hypertrofované informace o desítkách tisíc týraných psů/koček v tzv. množírnách na území ČR nemají oporu v policejních analýzách! Přesto se ostravské policii podařilo ve 3 kauzách finalizovat návrh na podání obžaloby pro týrání/zanedbání péče. – MŘP: Z hlediska absolutních čísel jde s ohledem na týrání zvířat o jednotky případů ročně šetřených z jiných než tzv. množitelských důvodů. Policejní praxe ukazuje: Oznámení o podezření z týrání zvířete bývají často nedůvodná, nelze je prokázat, jsou smyšlená, bez reálného základu, dokonce mohou být vedena snahou poškodit nevinné občany apod. – Necipujtenas.CZ: Vynucovat tedy povinně pod hrozbou likvidačních pokut čipování/registrace všech malých domácích zvířat s odkazem na vybájenou krizovou situaci s tzv. množírnami postrádá smysl!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/czech-state-police-in-ostrava-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017.pdf

 • 24. dubna 2018: Předvolební inspirace pro občany a jejich politiky: Návrh nenásilného řešení nápravy špatného, povinného systému trvalé identifikace/čipování psů, koček, fretek chovaných v soukromých domácnostech občanů České republiky.

Roku 2017 byla v ČR protlačena špatná novela veterinárního zákona, která je z hlediska povinného/plošného čipování psů účinná od roku 2020. Spojila povinné čipování s vynucovaným očkováním proti vzteklině. Vůbec přitom nepočítá se zdravotními výjimkami, vyvinutou (doživotní) imunitou nebo s účinnosti vakcín 3 a více let atd.

Jak také prokázala oficiální data z Policejního prezidia ČR z dubna 2018: Tzv. množírny jakožto tzv. „hyper mediální“ masový problém s desítkami tisíc týraných psů, koček apod. v ČR neexistují. Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat v ČR dokonce klesly roku 2017 oproti předchozímu období na 23 případů (v období 2016/2015 se pohybovaly pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky kauz ročně) a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 případy.

Sdělovací prostředky si bohužel často vyberou vždycky pár otřesných kauz týrání zvířat a na jejich základě pak pomáhají měnit legislativu formováním veřejného mínění tak, aby byla více represivní a postihla dosud nevinné občany/chovatele. Výsledkem je často v praxi nefunkční, předražený moloch, který však urputně propaguje pouze jednu a to dosti chybovou metodu čipování/označování např. psů.

Necipujtenas.CZ proto navrhuje politikům řešení: Připravte ve spolupráci s občany napříč společenským spektrem kompletní novelu všech dotčených právních předpisů v ČR tak, aby si mohl chovatel svobodně vybrat a legálně používat různé metody označení/registrace svého zvířete. Jestliže by takový člověk ovšem zvolil zákonem garantované právo na opt-out, posléze by nesl v případě vzniklé újmy v rámci justičního rozhodnutí větší následky. Typickým příkladem jsou např. situace, kdy chovateli uteče neoznačený pes, který způsobí škodu.

Vyžaduje to však kompletní změnu cílených zákonů a obecně závazných městských vyhlášek. Jde krom jiného o následující očíslované právní předpisy: 166/1999 Sb., Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon); 246/1992 Sb., Zákon na ochranu zvířat proti týrání; 128/2000 Sb. - Zákon o obcích; 553/1991 Sb., Zákon České národní rady o obecní policii; 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR; 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník; 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový); 1/1993 Sb. - Ústava České republiky; Usnesení č. 2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky atd.

Základní teze pro legislativní nápravu dosavadního špatného systému:

Povinnost označit psa čipem zasahuje do ústavním pořádkem chráněných přirozených práv a svobod. Každý chovatel by proto mohl svého psa označit různými vhodnými způsoby zakotvenými v legislativě, které by vyhovovaly jak zvířeti, tak jeho majiteli:

A/ např. trvalými metodami identifikace: DNA (rychlé mobilní detektory), fotografická policejní metoda rozpoznávání tváří zvířat v návaznosti na aplikaci, tetování, čipování aj.

B/ pokud chovatel necestuje přes hranice ČR vzhledem k právním předpisům Evropské unie, tak také jinými formami (adresář, klasická známka nebo RFID, obojek s údaji, GSM modulem, QR kódy apod.).

C/ jestliže však chovatel svého psa nijak neoznačí, což je plné právo každého občana, měl by za to nést větší následky v případě vzniklé újmy vůči cizí osobě nebo majetku a to než ten chovatel, který ve výše uvedeném smyslu splnil požadavky veřejné moci na legislativně schválenou metodu identifikace.

Konkrétní kroky:

1. změna legislativy na celostátní i obecní/městské úrovni; např. starostové a primátoři mohou velice účinně oslovovat zákonodárce, aby upravili špatné zákony svým společným tlakem dle praktických zkušeností z terénu např. z pozice Svazu měst a obcí ČR, regionálních sdružení atd.

2. zrušení poplatků ze psů a odstranění povinné, bezvýjimečné, elektronické nebo jiné jedině možné formy trvalé identifikace; v případě, že má obec/město platnou vyhlášku o povinném čipování psů, jedná se o vynucený požadavek veřejné moci, pak logicky veškeré náklady musí nést veřejný rozpočet a nikoliv přímo občané.

3. umožnění více forem legálně zakotvené/garantované identifikace psů chovaných v zájmových chovech podle svobodné tržní nabídky; vždy postačí z hlediska zákona pouze jedna identifikační metoda pro vnitrostátní pohyb; v případě přechodu hranic ČR je nutné respektovat právní předpisy jiných států.

4. zavedení nutných, legislativních, zdravotních a etických výjimek obzvláště z invazivních identifikačních metod; jde o velice důležitou možnost pro ty chovatele a veterináře, kteří by jinak byli postaveni do neřešitelných situací mj. z hlediska zákonů i profesního řádu veterinární komory, zda poslechnout dikci třeba určité špatné městské vyhlášky a jít proti nejlepšímu zájmu živého tvora i jeho pána (spotřebitele) a nebo ochránit zdraví, život konkrétního zvířete; města/obce, kraje a státy bez těchto výjimek z povinného čipování se vystavují závažným právním následkům v případě soudních sporů o náhradu vzniklé faktické a citové újmy v důsledku poškození zdraví dotčeného čtyřnohého živého tvora.

5. dobrovolné sjednocení nebo propojení veřejnoprávních a komerčních databází označených zvířat s nastavením principů garance správnosti poskytovaných údajů; obce/města by v případě zprovoznění veřejnoprávní nebo státem garantované soukromé celostátní evidence očipovaných psů překlopily do takové databáze své stávající seznamy RFID transpondérů, tetování a psích známek.

6. občanský nezávislý dohled nad činností veřejné moci z hlediska oprávněných zájmů zvířat a jejich chovatelů; důsledná ochrana občanů před neústavními kontrolami soukromých obydlí v důsledku hodnocení tzv. životní pohody zvířat s následkem nespravedlivého a bezcitného odebírání živých tvorů z jejich právoplatných rodin; konzistentní práce na zlepšování celého identifikačního systému v rámci navracení zatoulaných zvířat zpět domů; spolupráce s českými a mezinárodními právnickými i fyzickými osobami; obzvláště Společenství webu Necipujtenas.CZ důsledně obhajuje nedotknutelnost obydlí nevinných občanů České republiky, chovatelů zvířat, vůči invazivním zásahům veřejné moci (např. již výše uvedené špatné kontroly tzv. životní pohody zvířat bez soudního příkazu, bez nezávislých svědků a bez odborných, profesionálních příslušníku státní Policie ČR - viz legislativní krize, která se chystala v letech 2017 a 2018 na občany Slovenska).

7. propagace dobrých příkladů v soužití člověka se zvířaty obzvláště ve městech a na venkově

Společenství webu Necipujtenas.CZ prosí všechny občany ČR a zdejší politické organizace o spolupráci a osvojení našeho řešení. Děkujeme.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/nenasilne-reseni-identifikace-malych-domacich-zvirat-cr-obcane-politikum-cr-2018.pdf

 • 9. dubna 2018: Policejní prezidium České republiky v dubnu 2018 oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje (nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat ČR dokonce klesly v roce 2017 oproti předchozímu období na 23 případů (2016/2015 se pohybovaly pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky případů ročně) a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 případy! Policie ČR nedisponuje žádným novým návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo výše uvedené informace na počátku dubna 2018 díky obdivuhodné aktivitě Váženého občana, euroskeptika, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, Ph.D., jenž odeslal během března 2018 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu doktoru Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů, koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky. – Policejní prezidium ČR podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v rámci podobného dotazování v minulých letech, jelikož se ještě nikdy v předchozích dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. Během minulého období se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob). – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve formátu PDF.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/police-presidium-of-czech-republic-public-awareness-of-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2018-2015.pdf

 • 5. dubna 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnil reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 14. března 2018. SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a může obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy nutné jej pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. – Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázali 14. 3. 2018 během jednání ZMSK na závažné problémy, které občany trápí především v oblasti tristního chování ostravské politické reprezentace k místním oprávněným občanům (Anti-cena Čipák), dále z hlediska (ne)řešení dopravních otázek, (ne)férového zásobování tepelnou energií, čipování zvířat aj. – Zástupce SwN seznámil ZMSK a širokou veřejnost prostřednictvím online video přenosu s pro-občanským pozitivním oceněním „Osvoboditel“, které lidé udělili Váženému panu hejtmanovu náměstkovi Unuckovi; poprosil zároveň o pomoc při domluvě Váženému panu ostravskému primátorovi Macurovi, jenž svou královsky placenou veřejnou funkci nezvládá a nepochopitelně opakovaně cenzuruje oprávněné občany, zakazuje jim mluvit, čímž porušuje zákon o obcích, jednací řád zastupitelstva a vůbec ústavní pořádek svobodné České republiky. – Reprezentant SwN navíc pochválil Úřad Moravskoslezského kraje a ZMSK za zpracování písemného návodu (dle své předchozí prosby) s tématikou toho, jak mohou oprávnění občané na zastupitelstvu vést předpisový dialog se svými volenými politiky.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-3-2018-7.pdf

 • 29. března 2018: Oficiální zápis z 33. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 7. března 2018 (viz dokument níže). – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) s potěšením konstatuje, že má široká veřejnost čím dále tím větší zájem o dění v ostravském zastupitelstvu. Velké množství diskutujících občanů je úžasným příkladem nastupující změny k lepšímu a to v situaci, když ostravské zapšklé/neprostupné mocenské struktury již tolik let potlačují jakýkoliv relevantní, dokonce slušný disent, likvidují celé rodiny a destruují možnosti pracovního uplatnění pro ty osobnosti, které jim nejdou na ruku, ničí ty lidi, kteří hájí pomocí mírového dialogu svobodný život Ostravanů. – SwN obzvláště upozorňuje na další zdokumentovaný případ (viz s. 12 a 13 v zápisu), kdy Vážený pan ostravský primátor Macura nezvládl svou královsky placenou veřejnou funkci a v rozporu se zákonem o obcích, jednacím řádem zastupitelstva i výkladovými stanovisky Ministerstva vnitra České republiky včetně české justice zase zakázal oprávněnému občanovi promluvit ke konkrétnímu programovému bodu zveřejněnému na úřední desce a zcenzuroval tak dotčenému oprávněnému občanovi pečlivě připravený projev. Tato situace se za „panování“ Váženého pana primátora bohužel již několikrát tristně opakovala. Doufejme, že hnutí ANO dokáže v nadcházejících komunálních volbách vyslat do boje o primátorské křeslo jinou osobnost, které nebude vadit svoboda slova a nebude mít potřebu si dokazovat svou silovou převahu nad občany, kteří jsou v evidentně slabším postavení než finančně, mocensky a také dalšími způsoby velmi dobře zabezpečené dosavadní vedení, které zklamalo důvěru občanů. A jaká to byla v roce 2014 ohromná naděje... Vždyť ostatně ani žádný primátor není ve své funkci na věky věků. – Podobně opět Vážený pan primátor Macura natvrdo prohlásil, že město pod jeho vedením převálcuje názory občanů v obvodech a prosadí si vždy svou i kdyby se lidé na hlavu stavěli (viz s. 35 v zápisu dole). – A tak to v Ostravě chodí, když papalášům stoupá moc a miliardy i tam, kde má být lidskost, vlídnost, vstřícnost k občanům a snaha pomáhat, nikoliv škodit, umění hledat v dialogu WIN/WIN řešení. Někdo prostě na vysokou funkci již osobnostně, charakterově má a jiný ne. Místo vstřícného a oboustranně přijatelného východiska nabídne silové potlačení disentu (SIC!). Voliči v komunálních volbách roku 2018 rozhodnou, zda si to nechají líbit ještě další 4 roky. Vždyť i takový komunistický zastupitel se nakonec dokázal omluvit a uvědomil si, že to přehnal (viz s. 39). Doufejme, že přijde osvobození i v této oblasti. Ostrava má spoustu již vyzrálých osobností, které by dokázaly občanům skutečně pomáhat, vykonávaly by pro ně v zastupitelské funkci opravdovou/moudrou/veřejnou službu s náležitou empatií a už by nepřipustily úděsné chování, které níže uvedený zápis zase zdokumentoval.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/33-7-3-2018.pdf

 • 2. března 2018: Analýza oficiálních dat z let 2017 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném ostravském systému invazivní/povinné/radiofrekvenční identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka!

  Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) roku 2012 navíc pořád enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených zvířat v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení všech oblíbených domácích čtyřnohých kamarádů zpět k jejich držitelům!

  Kromě dlouholetého růstu nákladů vynaložených z veřejných rozpočtů na útulek po zavedení povinného čipování a pravidelného poklesu výběru poplatků ze psů (paradoxně počet čipem označených zvířat mírně roste) proto Společenství webu Necipujtenas.CZ po zvážení všech dalších níže zjištěných negativ „čipovacího molochu“ již tradičně doporučuje osvobození občanů/chovatelů ze značně nefunkčního vymáhání nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících neférových poplatků, které ke všemu ani nejsou v dostatečné míře využívány ve prospěch pejskařů!

  Případná kompromisní novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z implantací čipů dle odborného stanoviska veterináře! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, což současná ostravská ČV č. 9/2012 vůbec nepřipouští, pak v takovém případě představuje právě výše uvedená vyhláška svou urputnou dikcí týrání zvířat! Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR) k tomu 10. listopadu 2017 jasně uvedlo: „Z uvedeného vyplývá, že předpokladem pro udělování výjimek z obecně závazných vyhlášek obcí, je zakotvení této možnosti do textu takovýchto vyhlášek, kde by měly být mimo jiné vymezeny rámcové podmínky pro udělování výjimek a stanoven přímo konkrétní orgán obce, který je kompetentní rozhodnout o udělení výjimky.MV ČR 23. listopadu 2015 ve svém stále platném stanovisku také vysvětlilo: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Podobně Ministerstvo zemědělství ČR v taktéž platném sdělení z 24. listopadu 2015: „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2018 díky vstřícné spolupráci Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D., prestižního českého IT experta, programátora, ekonoma, známého svobodomyslného euroskeptika a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně zdejší městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacímmístním systému povinné identifikace psů držených v soukromých domácnostech zdejších občanů. Výše uvedené údaje brilantně ukázaly opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. radiofrekvenční trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice v soukromých domácnostech občanů. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak nenaplnilo svůj účel ani po pěti letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena tzv. „ostravská čipovací vyhláška“ č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno, změněno na dobrovolnou formu, nebo by měl být umožněn kompromisní opt-out např. ze zdravotních a etických důvodů. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří zvířat i člověka v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  SwN již v minulých letech zveřejnilo analýzy (A, B, C, D) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané pořád ještě dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků, a skrze jejich sdělení v rámci diskuse s občany na zastupitelstvech (viz nejnověji vyjádření Váženého pana ostravského primátora z ledna 2018) a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích), jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají, milují“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2018 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří („smart“) zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže publikované údaje přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem takovým úředním osobám a obzvláště Váženému panu doktoru Zvárovi tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty.

  Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše avizovaných oficiálních dat z února 2018 (zkoumané časové období 2009 až 2017) v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:

  Městská policie v Ostravě (MPO) nemůže pronikat na soukromé pozemky, do privátních obydlí, bytů a provádět zde kontroly domácností, zda tam žijí čipem neoznačení psi, jejichž držba porušuje ostravskou ČV č. 9/2012 (OZV), ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad dodržováním ČV pak ovšem postrádá od samého počátku „ostravské čipovací akce“ v roce 2012 až dodnes jakýkoliv smysl. MPO dokonce z hlediska vyhodnocování celého čipovacího systému paradoxně neeviduje počty úkonů prováděných vůči chovatelům psů a není tedy schopna ani poskytnout informace o celkovém čísle kontrol ostravských pejskařů.

  Na druhé straně v rámci v uvozovkách „speciálních operaci tzv. čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby vykonala MPO od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 celkem 2.297 kontrol psů, při kterých ve veřejném prostoru zjišťovala, zda tato zvířata splňují podmínky svého označení dle ČV. Navíc roku 2016 byli strážníci vysláni řešit přes 1.200 událostí v souvislosti s volně pobíhajícími psy. Ve zhruba osmi stech případech se tato zvířata nacházela na ohlášeném místě; díky různým formám označení takových živých tvorů bylo něco kolem 420 volně pobíhajících psů předáno zpět majiteli. MPO však nevede přesnou statistiku všech výše uvedených případů, takže jde o počty, které vedení městských strážníků pouze odhadlo. Roku 2016 však řešila MPO přes 40.000 různých typů událostí: Je tedy podle ní možné, že jsou jednotlivé výše odhadované počty řešených událostí o něco vyšší. – Paradoxně: Strážníci městské policie nebyli roku 2016 proškolování z bezpečné manipulace se psy a neprováděli proto jejich odchytávání. – Za rok 2017 k tomuto tématu MPO potřebná data neposkytla.

  MPO zveřejnila značně rozporuplné informace ve věci pokut a správních/přestupkových řízení v souvislosti s vyhláškou č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Údajně je složité a časově velice náročné takové informace vůbec komplexně/přesně zjistit. V blokovém řízení byly od účinnosti ČV do počátku roku 2016 nicméně prý uděleny z hlediska kontroly označení psů pouze 2 pokuty v celkové výši 700,- Kč. Nicméně takovému vyjádření ostře odporuje oficiální údaj, který MPO poskytla SwN v únoru 2015: Tehdy Městská policie Ostrava naopak uvedla, že od 1. ledna 2014 (vstoupila v platnost vyhláška č. 9/2012) do 20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty a 81 případů předala k řešení do přestupkového/správního řízení. V roce 2016 pak bylo řešeno 52 osob pro porušení povinností stanovených OZV č. 9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků, přičemž byly uloženy 3 blokové pokuty ve výši 400 Kč a ostatní podezření ze spáchání přestupku byla postoupena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu. Roku 2017 bylo řešeno 18 osob pro porušení povinností stanovených OZV č. 9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků, přičemž byly uloženy 2 blokové pokuty ve výši 300 Kč a v patnácti případech bylo správnímu orgánu oznámeno podezření ze spáchání přestupku.

  • Z hlediska hodnocení systému čipování psů v Ostravě ve věci tzv. bezpečnosti obyvatelstva se MPO bohužel opět dostala do kontradikce se svým vlastním dřívějším sdělením. Na otázky „Zlepšila se zavedením vynucování čipování bezpečnost občanů Ostravy? V čem konkrétně? Uveďte příklady takového zlepšení v přímé návaznosti na čipování?“ pak MPO odpověděla v únoru 2016 a opět ve stejném měsíci roku 2018 takřka nadšeným popisem obecného zvýšení bezpečnosti ve městě a výhod systému implantací/evidence RFID transpondérem označených čtyřnohých přátel člověka, nicméně ještě v únoru 2015 Vážené vedení MPO výslovně zdůraznilo, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení bezpečnosti občanů. (Poznámka: Takové vyjádření je velmi signifikantní, jelikož obzvláště z dokumentů Statutárního města Ostravy zveřejněných v červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších argumentů Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování Ostrava zavedla především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.) Navíc ještě v únoru 2015 MPO pravdivě vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení konkrétních zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování psů v těchto případech selhal. V únoru 2017 pak již MPO potvrdila zhoršení bezpečnostní situace za rok 2016, neboť se jí podařilo dohledat jeden případ, kdy pes v povinně čipující Ostravě napadl a poranil člověka. Podle údajů z února 2018 však již šlo o 3 případy za celý rok 2017.

  Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO) odmítl občanům sdělit informace o celkovém výběru poplatků ze psů v letech 2014 až 2017 s odkazem na to, že tuto informaci je třeba požadovat po každém ostravském městském obvodu samostatně: paradoxně však měl ostravský magistrát takové informace k dispozici např. přímo ve svém tzv. rozklikávacím rozpočtu na vlastním webu Ostrava.cz (SIC!). Lze tedy předpokládat: V Ostravě existuje s těmito poplatky nějaký blíže nespecifikovaný velký problém, který město nechtělo prezentovat. Podle rozpočtových statistik velkých ostravských obvodů totiž výběr z poplatků ze psů v letech 2015 až 2017 rok od roku neustále klesá, zatímco náklady na městský útulek narůstají. Jeden z největších paradoxů také v Ostravě představuje situace, kdy každým rokem mírně roste počet očipovaných psů, ale právě příjem financí do městské pokladny z držby těchto zvířat setrvale řadu let klesá.Nicméně ještě 27. listopadu 2014 MSMO lidem bez problému údaje o výběru poplatků ze psů poskytl (SIC!). Vyplynuly z nich velmi zajímavá fakta: V letech 2010 až 2013 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení v Ostravě tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí ČV) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201,- Kč méně (dílčí data) než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy 1.600.000,- Kč na nákup úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“ určené městským chovatelům psů. – Pokud by se tato situace ještě více zhoršila i v období prosince 2014 až února 2018, pak lze předpokládat, že by mohlo případně MSMO záležet na tom, aby nebyly tyto údaje zveřejněny. – MSMO ovšem překvapivě občanům poskytl informace o šokujícím každoročním nárůstu nákladů na městský útulek pro zatoulané/opuštěné psy v Ostravě-Třebovicích. Jenže právě čipování mělo tyto výdaje radikálně snížit, jelikož existoval předpoklad: každý čipem označený pes bude tzv. bez problémů ihned vrácen zpět domů a do útulku se vůbec nedostane. Fakta však něco takového spolehlivě vyvrátila. Útulek dramaticky změnil podmínky pro příjem psů, kterých díky tomu ubylo, nicméně náklady na jeho provoz dále rostou. Celkem veškeré finanční prostředky vynaložené z veřejných prostředků na útulek v Kč s DPH včetně provozu, mezd, služeb apod. (dále před lomítkem – Ú) v porovnání se známými údaji vzhledem k výběru poplatků ze psů (dále za lomítkem – P) dosáhly roku 2009 výše 8.854.000,- Kč (Ú) / 10.712.112,- Kč (P), roku 2012 (schválení tzv. „čipovací vyhlášky“) to bylo 9.514.000,- Kč (Ú) / 10.175.027,- Kč (P), v roce 2013 už šlo o 11.275.000,- Kč (Ú) / 10.042.929,- Kč (P), v roce 2015 dokonce 11.445.000,- Kč (Ú), roku 2016 11.907.980,- Kč (Ú) a roku 2017 již rekordních 12.214.545,- Kč (Ú). MSMO odmítl poskytnout informace o vybraných poplatcích ze psů za rok 2015, 2016 a 2017; v letech 2009 až 2013 měl výběr poplatků neustále klesající tendencí v rozmezí přibližně od 10.712.000,- Kč do cca 10.043.000,-Kč a další sestupný trend lze vysledovat při studiu rozklikávacích rozpočtů největších ostravských městských obvodů také v letech 2015, 2016 a 2017. Vynucování čipování tedy nenaplnilo svůj účel ani z hlediska tolik očekávaného radikálního snížení nákladů na útulek: ba právě naopak (SIC!). Především je velmi pravděpodobné, že výběr z poplatků ze psů od doby zavedení povinného čipování dokonce ani nestačí na financování celkových výdajů útulku a to už ani nikdo nehovoří o platbách za služby (sáčky na exkrementy, úklid, nákup známek, evidence, čtečky apod.) určené pejskařům v jednotlivých ostravských obvodech, když MSMO dokonce ani nedokáže tyto výdaje vyčíslit, jelikož je podle svého vyjádření nesleduje (SIC!). Čipování jakožto systém určený mj. pro zefektivnění výběru, správy poplatků a úspor městských nákladů tedy podle výše uvedených/dostupných údajů na celé čáře selhal.

  Velmi signifikantní jsou dále také výsledky faktického nedocílení očipování všech ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podle vyjádření tiskové mluvčí centrální ostravské radnice se pohybovalo ve městě v minulých letech a před schválením tzv. čipovací vyhlášky celkem přibližně 24 tisíc registrovaných pejsků (každoroční odhadovaný počet ostravských přihlášených i nepřihlášených psů však mohl dosáhnout až třiceti pěti tisíc zvířat): Ke dni 5. ledna 2015 prý bylo městem evidováno pouze 18.089 očipovaných psů a zhruba 6.000 registrovaných domácích mazlíčků svému označení mikročipem díky svým chovatelům vytrvale vzdorovalo. V únoru 2016 pak MSMO oficiálně potvrdil, že tento problém přetrvává i třetím rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, jelikož na území Ostravy bylo k 28. lednu 2016 evidováno pouze 18.613 čipem označených psů. Za celý rok 2016 bylo navíc nahlášeno 1.128 RFID transpondérem identifikovaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Celkový počet očipovaných/registrovaných psů tak v Ostravě dosáhl přibližně kolem 19.741 jedinců roku 2016 a o rok později to bylo 20.324 zvířat. Tzv. dokonalý systém elektronické evidence/čipování opět nesplnil původní očekávání.

  Oficiální údaje MSMO poskytnuté občanům za období let 2009 až 2017 ukazují především naprosto drtivá fakta o velké míře nefunkčnosti celého vynucovaného systému tzv. povinného čipování psů. Od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012) se v Ostravě pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky se právě od roku 2012 do prosince 2017 jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení (signifikantní nárůst roku 2017): stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2015 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. Patrná je vysoká míra nenavrácení očipovaných a obecně odchycených zvířat zpět domů obzvláště roku 2017, ačkoliv právě v této oblasti by podle předchozích PR vyjádření ostravské radnice mělo vše fungovat se 100 % úspěšností. Stovky psů (mírně klesající počet v roce 2017), kteří museli být umístěni roku 2017 do městského útulku i přes vynucovaný systém tzv. dokonale fungující „čipovací“ vyhlášky“ představují signifikantní memento celého špatného systému.

  Data z MSMO odhalila také fakta o jednotlivých městských obvodech v Ostravě. Obvod Poruba, odkud vzešla iniciativa k zavedení povinného čipování všech psů chovaných na celém území Ostravy, se umístil v rámci srovnání největších problémů se zatoulanými psy v letech 2009 až 2015 na pomyslných třech stupních „vítězů“ pouze roku 2010 a posléze zase paradoxně byl na stejném třetím místě i třetím rokem po zavedení čipování v roce 2015. V roce 2016 a 2017 byly naopak zaznamenány největší potíže s opuštěnými/toulavými pejsky ve velkých městských obvodech Slezská Ostrava, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz. Implantace mikročipů do živých těl zvířat tedy opět nevyřešily problémy místních obyvatel v soužití nejlepších čtyřnohých přátel člověka s lidmi v ostravské městské aglomeraci.

  Tvrdá statistická data Městské policie Ostrava a MSMO dále svědčí o vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů zdejších úředních osob, když právě tyto úřední osoby dokázaly navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2017 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 68 do 216 zvířat ročně (opět rostoucí trend roku 2017). Pro srovnání ve stejném období let 2009 až 2017 navrátili ostravští strážníci a další úřední osoby domů ročně pouze od 98 do 251 psů označených čipem (roku 2016 pokles na 160 zvířat a roku 2017 již dokonce jen 122). Do ostravského útulku se přitom valí každým rokem i po zavedení povinného čipování 481 až 1038 ve velké míře dokonce nijak neoznačených psů. Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem má tedy v Ostravě vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně v desítkách procent případů. Výjimečný byl ovšem rok 2015, který byl ovlivněn změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek pro zatoulané psy v Ostravě-Třebovicích přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policii přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze plánovité udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Šlo totiž o neskutečných 984 odchycených/odmítnutých psů (SIC!), kteří pak s výslednou statistikou za rok 2015 pořádně zamíchali. V roce 2016 již šlo díky ujasnění přístupu útulku a veřejné známosti zdejších nových praktik obzvláště k okolním městům/obcím a samotným ostravským obvodům o pouze 60 odmítnutých psů (50 o rok později). Jen díky takovému drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo roku 2015 srazit neúspěšnost systému čipování pod 20 procent. V dalších letech již vidíme opětovný nárůst celkové neúspěšnosti povinného „čipovacího molochu“.

  Výše uvedené výsledky korespondují také s dřívějšími poznatky vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“), které byly publikovány roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v cca 27 % případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky.

  Nicméně vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto nenavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2017 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorných pejsků bez původního pána. Od roku 2016 a 2017 navíc opět s růstovou tendencí. Lahůdku představuje statistické zjištění, že nejvíce čipem označených psů bylo ve sledovaném období let 2009 až 2017 navráceno zpět k vlastníkům před zavedením povinného čipování v roce 2009 a po jeho zavedení roku 2014; naopak nejméně po zavedení nuceného nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat v roce 2015 (roku 2017 pokles na pouhých 122 psů).

  Překvapivá data zveřejnil ovšem MSMO v únoru 2016 čistě pro ostravský útulek v Třebovicích. Opět z nich jednoznačně vyplývá totální selhání ostravského čipovacího systému. Ve sledovaném období let 2009 až 2014 se totiž pohybovaly počty přijatých psů do útulku od 847 do 1.058 psů. Roku 2014, tedy druhým rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, však šlo o druhý vůbec nejhorší zaznamenaný stav 1.038 psů v rámci zkoumaného období let 2009 až 2014. Úspěšnost čipování měřená navrácením RFID transpondérem označených zvířat zpět domů oscilovala v letech 2009 až 2017 v třebovickém útulku od 98 po zřejmě špatně zapsaný údaj 2.019 (ve skutečnosti cca přes 2 stovky) psů (jde asi o překlep patřičného úředníka, jelikož do útulku bylo v roce 2009 přijato 1.058 psů, ale s čipem by se jich k původním majitelům vrátilo výše uvedených 2.019). Údaje z útulku dále hovoří jasně: Domů se již nevrátilo během let 2009 až 2017 v rozmezí od 19 do 86 psů s implantovaným čipem. Roku 2016 šlo o 34 zvířat, což byla situace stejná jako v roce 2010 před zavedením povinného čipování. Podobně roku 2017 to bylo 29 nenavrácených psů, což bylo dokonce o jedno zvíře více než roku 2011, tedy jeden rok před zavedením povinného čipování a schválení městské vyhlášky. Paradoxně nejhorší stav panoval v tomto ohledu až po přijetí tzv. „čipovací vyhlášky“ v letech 2013 (86 psů) a 2014 (59 psů). Situaci se opět podařilo zlepšit roku 2015, který byl ovšem ovlivněn již výše uvedenou změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policie přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze umělé udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Pouze díky drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo srazit neúspěšnost systému čipování čistě v této městské organizaci roku 2015 na 19 případů (roku 2016 a 2017 opětovný růstový trend).

  Jenže pokud si někdo myslel, že budou v Ostravě už chováni jen všichni psi s čipem nebo tetováním, tak byl únorovými daty MSMO z roku 2018 vyveden z omylu. Vlastní čipování totiž hraje v procesu navracení nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět domů z ostravského útulku pořád pouze jednu z vícero rolí. Každý rok se dál hrnou do útulku stovky neočipovaných zvířat, která musejí být posléze adoptována novými majiteli. – Vyskytly se dokonce 3 případy z roku 2015, 5 kauz z roku 2016 a 2 roku 2017, kdy si majitel očipovaného psa odmítl převzít z útulku zpět. Čipování tak bylo naprosto zbytečné i přes úspěšnou identifikaci chovatele zvířete. – Přímo alarmující jsou ovšem zjištěné počty utracených a pošlých psů, které byly v letech 2009 až 2017 v útulku nezvykle vysoké: 23 až 188. Přitom čipování mělo zabránit také těmto tragédiím, kdy by se dařilo pejsky vracet ihned zpět do místa jejich pobytu. Počet nemocných zvířat dosáhl v útulku jen za rok 2016 sto čtyřicet šest psů a roku 2017 neskutečných 189. – Velmi diskutabilní jsou z hlediska legislativy v třebovickému útulku poměrně krátké lhůty na zjištění právoplatného majitele zatoulaného zvířete. Psa totiž nelze čipovat bez souhlasu jeho vlastníka. Útulku tak hrozí některé právní spory v případě nastřelení čipu do živého těla nalezeného živého tvora, jehož pán mikročipy odmítá, nebo by mohla radiofrekvenční identifikace poškodit zdravotní stav psa apod.. – V ostravském městském útulku se navíc objevily případy, kdy se vůbec nepodařilo dohledat chovatele psa podle jeho implantovaného čipu. – Výše uvedené údaje poskytují jednoznačné svědectví přímo z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a neúspěchu vymáhání čipování.

  Oslovené orgány Statutárního města Ostravy bohužel také přesně neevidují všechny statistické údaje a nevyhodnocují detailně okolnosti, dopady a životní situace, které by měli občané/chovatelé/poplatníci jakožto osoby zatížené břemenem čipování právo znát. Paradoxně mnoho z těchto dodnes neznámých fakt (například argumenty o útocích tzv. ´smeček divokých psů´ nakažených vzteklinou a tím pádem o problémech s bezpečností; celkové počty psů označených známkami, již zmiňovaný přesný výběr poplatků) vzhledem k identifikaci psů formou RFID transpondérů se snažili minulí ostravští politici využít k protlačení vyhlášky č. 9/2012 v rámci jednání v pověřených komisích, výborech, na zastupitelstvu roku 2012 a také v debatách vedených později s občany: to vše, jak se nyní ukázalo, bez znalosti konkrétních statistických dat. Z tohoto důvodu ovšem nebylo možné ani zjistit údaje k mnoha dalším relevantním otázkám (viz dokumenty níže), na něž by bylo záhodno odpovědět v souvislosti s vymáháním radiofrekvenční identifikace a ničím nepodloženým tezím někdejšího politického vedení města Ostravy.

  Závěr: Na základě výše uvedených oficiálních statistických údajů z provenience Statutárního města Ostravy lze dospět k jednoznačnému závěru o dlouholeté neúčinnosti systému povinného čipování psů ve třetím největším městě České republiky, který zde zavedla místní obecně závazná vyhláška č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů. – Vezmeme-li v úvahu také profesionalitu městských strážníků v Ostravě včetně dalších úředních osob pověřených péčí o zatoulaná/nalezená zvířata ve městě a jeho obvodech, které jsou schopny ve srovnatelném počtu nebo často dokonce ve většině případů v porovnání s očipovanými psy navracet občanům jejich zvířata zpět domů dle znalosti místního prostředí i bez jakéhokoliv označení RFID transpondérem, tetováním nebo známkou aj. způsoby, pak je logicky politické vynucování implantací mikročipů opravdu nepřiměřeným/zbytečným krokem. – Vzhledem k finanční náročnosti celé ostravské „čipovací akce“, stále rostoucím nákladům, nedosažení všech jejich hlavních vytčených cílů a evidentním systémovým problémům včetně neustálého odporu občanů: by bylo vhodné vyhlášku č. 9/2012 a související podzákonné předpisy zcela zrušit, nebo je novelizovat tak, aby se stalo označování psů mikročipem pouze jednou z mnoha možností (foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří za pomocí aplikace, tradiční nebo chytrá známka, adresář, obojek, GPS lokalizátor, podkožní nebo klasické tetování, DNA značení aj. způsoby; navázáno na nutnou kompletní změnu zákonů), které bude město oficiálně akceptovat pro účely identifikace vlastníka/držitele zvířete. – Od roku 2020 navíc vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která nesmyslně spojuje povinné čipování s očkováním proti vzteklině, díky čemu někteří psi již vůbec nebudou muset být povinně čipování, protože si vypěstovali doživotní imunitu a nebo mají aplikovánu vakcínu s mnohaletou délkou účinnosti a zároveň necestují přes hranice ČR. – Jako jedno z vhodných řešení se ukazuje nápad slovenských kolegů, kteří navrhli překlopení stávajících městských/obecních databází identifikovaných psů a jejich držitelů do centrální celorepublikové databáze, kde by existovaly fotografické profily jednotlivých zvířat a vícero dobrovolně zvolených metod označení každého psa. Opět by šlo o databázi zvířat, která necestují přes hranice ČR, kterých je převážná většina. Další možnost kompromisního a nenákladného řešení představuje udělování zdravotních a etických výjimek z čipování dle vyjádření certifikovaného veterinárního specialisty. Medicínská rizika nastřelování RFID transpondérů do živých těl malých domácích zvířat prokázal posudek profesora Svobody získaný ve spolupráci s Váženými úředními osobami Moravskoslezského kraje v roce 2017. Podle tohoto posudku a každoročního odhadovaného počtu ostravských přihlášených i nepřihlášených psů (třicet pět tisíc zvířat) existuje nebezpečí, že v Ostravě ročně onemocní nebo budou řešit veterinární problémy v důsledku čipování až 3 nejlepší čtyřnozí přátele člověka. V celé České republice by to již mohlo znamenat v případě zavedení povinného/plošného čipování až zhruba 250 těchto zvířat a v rámci EU pak 8.100 pejsků a fenek během dvanácti měsíců. Česká republika má odhadem 2,5 miliónů psů. V Evropské unii pak vlastní lidé v zájmovém chovu podle údajů z roku 2014 devadesát devět miliónů koček a 81 milionu psů. Sedmdesát procent z výše uvedených čtyřnohých kamarádů člověka žije ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Španělsku. Jejich majitelé by se mohli na veřejné moci domáhat náhrady vzniklé újmy za prožité útrapy v důsledku nekompromisního vynucování invazivního RFID značení. Například malinká yorkšírka známého ostravského odpůrce čipování Petra Hadaščoka nst. váží jen 2,80 kg. Oficiální vyjádření vědeckého týmu zvěrolékařů z Veterinární nemocnice královny matky („Queen Mother Hospital for Animals“: poskytuje nejrozsáhlejší a nejdetailnější péči o malá zvířata v celé Evropě; nemocnice byla založena roku 2008; sídlí v obci North Mymms cca 23 km severozápadně od centra Londýna; spadá pod křídla londýnské Královské vysoké veterinární školy, „The Royal Veterinary College“, která byla založena roku 1791 a je vůbec nejstarší a nejprestižnější veterinární školou ve Spojeném království) v odborném týdeníku „Veterinary record“ (založen roku 1888; vydává Britská veterinární asociace, „The British Veterinary Association“; vznik roku 1919) ze srpna 2016 (svazek 179, číslo 6) varovalo před zdravotními riziky čipování malých psích plemen. Britští odborníci zásadně vyzvali veřejnou moc k umožnění udělování zdravotních výjimek z vynucované implantace RF transpondérů do živých těl těchto zvířat: „Osvědčení o udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace čipování malých psů. – Uvedené nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. – Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: V praxi to „znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem“. – Podobně jako Britové se vyjádřila také Vážená paní zastupitelka, starostka ostravské městské části Slezská Ostrava a veterinářka MVDr. Barbora Jelonková, když 23. listopadu 2015 ve svém úředním dopise adresovaném na Odbor životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy jasně podpořila a navrhla změnu ostravské nesmlouvavé čipovací vyhlášky s ohledem na zdravotní rizika radiofrekvenčního označování pejsků. Pokud se navíc nezastaví ani v roce 2018 předpokládaný propad v každoročním výběru financí z poplatků za psy: v takovém případě by bylo nejlepší tento neférový poplatek (za jiné malé domácí zvířectvo vlastník neplatí) úplně zrušit (např. ve fázích do roku 2022) a netrápit již dále nadbytečnými břemeny místní ostravské chovatele (Ostrava má totiž na rozdíl od jiných měst v České republice mnohamiliardový rozpočet), jelikož samotný poplatek nedokázal, podobně jako čipování, vyřešit žádný z problémů, které chov psů v městské aglomeraci přirozeně přináší (např. čistota, bezpečnost, hluk, stres atd.). Čipování, jak prokázala data z MSMO, ke všemu spíše vytváří nové náklady, než aby je paradoxně snižovalo. – Nové ostravské politické vedení (viz říjnové komunální volby roku 2014) by samozřejmě mělo také ještě daleko více používat vzhledem ke svým občanům při jakýchkoliv pokusech o prosazování určitého typu prospěšného společenského chování místo strašení pozitivní motivační přístup a medializaci dobrých příkladů. Pravdou je, že se o to občas snaží, avšak bohužel při zamlčování děsivého selhání vlastního systému čipování. Proč to tak urputně činí: není zatím známo. Určitě by všem ostravským politikům prospělo, kdyby raději zcela opustili metody legislativního násilí a absenci dialogu z dob dávno minulých, kdyby nabídli jako řešení městských problémů se zvířaty realizaci programů pro resocializaci a vzájemné soužití především psů s lidmi.

  Zdroj: Žádost Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D., prestižního českého IT experta, programátora, ekonoma a známého svobodomyslného euroskeptika o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 6. 2. 2018 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/080305/18/MP 13. 2. 2018, SMO/093042/18/OŽP/Br (Sp. zn.: S-SMO/071958/18/OŽP/4) ze dne 16. 2. 2018 a SMO/094878/18/OŽP/Br (Sp. zn.: S-SMO/071958/18/OŽP/5) z 19. 2. 2018. Dne 15. a 19. února 2018 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od Váženého pana doktora Zváry Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ). Žádost Váženého havířovského občana a dopravního specialisty Michala Podloučky o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 24. ledna 2017 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/049792/17/OŽP/Br ze dne 6. února 2017 a SMO/049774/17/OŽP/Br ze dne 7. února 2017, dále číslo jednací SMO/037288/17/MP ze dne 1. února 2017. Dne 2. a 21. února 2017 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od Váženého pana Podloučky Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); dále žádost „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v aktuálním znění, přijatá dne 28. ledna 2016 Magistrátem Statutárního města Ostravy a zpracovaná/zaslaná žadateli zpět postupně pod jednacími čísly SMO/056072/16/OŽP/Br a SMO/056102/16/OŽP/Br ze dne 11. února 2016, dále číslo jednací SMO/0039151/16/MP ze dne 8. února 2016. Dne 9. a 23. února 2016 obdržel výše uvedenou dokumentaci elektronicky od „mimo-ostravského“ zástupce Strany svobodných občanů (Svobodní) Vážený pan Mgr. Radek Přepiora (publicista, šéfeditor webu Společenství Necipujtenas.CZ); http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mestske-policie-ostrava-opet-potvrdily-selhani-systemu-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili-unor-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/posudek-neustavnosti-vynucovani-cipovani-uscr-eslpvazeny-pan-tomas-grygar-pfupo-22-1-2015.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/nezakonne-cipovani-jizoznacenych-zvirat.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/statni-veterinarni-sprava-ceske-republikynezakonne-cipovani-cr-2015.jpg; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/oficialni-statisticka-data-mesta-ostravy-z-let-2009-2014-potvrdily-selhani-nakladnost-zbytecnost-vynucovani-cipovani-a-pouzivani-forem-legislativniho-nasili.pdf; http://www.necipujtenas.cz/Files/necipujtenas/ostrava-fakta-o-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf; https://www.ostrava.cz/cs/urad/rozpocet; http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/posudek-cipovani-zdravotni-rizika-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/ostrava-analyza-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2017-2009-cr.pdf

 • 27. února 2018: Oficiální zápis z 32. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 31. ledna 2018 (viz dokument níže).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/32-31-1-2018.pdf

 • 26. února 2018: Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky aktivitě Váženého pana Ing. Karla Zváry, Ph.D. a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy (viz č.j. SMO/072515/18/LPO/Dav ze dne 19. 2. 2018) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z let 2018/2017režimu zákona o svobodném přístupu k informacím! Tyto dokumenty ukazují zajímavý náhled na místní podhoubí ostravské politiky! – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v únoru 2018 od Váženého pana doktora Zváry, prestižního českého IT experta, programátora, ekonoma a známého svobodomyslného euroskeptika. Rádi bychom touto formou Váženému panu Zvárovi velice poděkovali za jeho aktivní pro-bono a pro-občanskou činnost! – Zástupce SwN již v lednu 2018 poprosil během jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) ostravské politiky o praktické naplnění platného usnesení ZSMO č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.“ Výše uvedené usnesení navrhl a díky vstřícné spolupráci zastupitelů napříč politickým spektrem prosadil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora, šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ. ZSMO ani Sbor starostů však až do konce ledna 2018 usnesení č. 0511/ZM1418/7 v praxi nenaplnilo i přes minulé a opakované prosby občanů.Věřme tedy: Vážené vedení ostravského Sboru starostů tentokrát před novými komunálními volbami odsouhlasí pravidelné publikování zápisů ze svého jednání na oficiálním městském webu Ostrava.cz, aby již občané příště nemuseli o takový důležitý zdroj informací usilovat zákonnou cestou. – Vždyť veřejná činnost volených zástupců lidu by přeci utajována být neměla. Není k tomu žádný rozumný důvod. – Získané dokumenty, které byly SwN v určitých případech anonymizovány, zveřejňujeme níže. – Starší zápisy z jednání Sboru starostů jsme již v minulých letech několikrát publikovali.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zapisy-sbor-starostu-ostrava-2017-cz.pdf

 • 12. ledna 2018: Oficiální zápis z 31. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 13. prosince 2017 (viz dokument níže).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/31-13-12-2017.pdf

 • 2. ledna 2018: Oficiální zápis z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnil reprezentant a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 14. prosince 2017. SwN informuje, že výše uvedený úřední zápis není doslovný a může obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy nutné jej pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN zjistilo, že díky upozornění svého zástupce na možný právní problém došlo od druhé poloviny prosince 2017 k anonymizaci zápisů z jednání ZMSK. – SwN doplňuje do anonymizovaných zápisů pouze jména těch konkrétních osob, které udělily souhlas se zveřejněním takových svých osobních údajů. – Ostatní jména dotčených občanů bez veřejné funkce jsou v oficiálních zápisech ponechána v dobré víře na základě textu na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, tedy že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ poukázali 14. 12. 2017 během jednání ZMSK na závažné problémy, které občany trápí; získali důležitá vyjádření (viz mj. dokument přiložený k zápisu k rozpočtovým otázkám a sdělení Váženého pana hejtmanova náměstka Unucky ve věci opt-outu z motivačně vnucovaných ODISek) patřičných politiků, činovníků.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-12-2017-6.pdf

 • 15. prosince 2017: Právní stanovisko Ministerstva vnitra České republiky vyzvalo dle dotazů Necipujtenas.CZ k nápravě špatných jednacích řádů krajských/městských/obecních zastupitelstev, které hrozí úplným potlačením svobodné diskuse oprávněných občanů ČR!

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/mvcr-uprava-jednacich-radu-11-12-2017.pdf

 • 7. prosince 2017: Oficiální zápis z 30. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 15. listopadu 2017 (viz dokument níže).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/30-15-11-2017.pdf

 • 4. prosince 2017: Oficiální zápisy z jednání Váženého Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (ZMSK), kterého se účastnili zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN): 10. listopadu 2016, 22. prosince 2016, 16. března 2017, 15. června 2017, 14. září 2017. SwN upozorňuje, že výše uvedené úřední zápisy nejsou doslovné a mohou obsahovat nepřesnosti. Proto je vždy zapotřebí tyto dokumenty pečlivě porovnávat s oficiálním videozáznamem. – SwN v dobré víře předpokládá na základě textu uvedeného na písemných přihláškách k diskusi k jednotlivým programovým bodům ZMSK, že si ZMSK zajistilo souhlasy dotčených osob bez veřejné funkce se zveřejněním jejich jmen v oficiálních zápisech, aby ochránilo zájmy těchto občanů mj. podle zákona na ochranu osobních údajů a § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění. – Zástupci a sympatizanti Společenství webu Necipujtenas.CZ dokázali prosadit díky spolupráci Vážených osobností napříč politickým spektrem důležité pro-občanské změny jednacího řádu ZMSK a upozornili na závažné problémy, které občany trápí včetně legislativních přešlapů určitých byrokratů.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-10-11-2016-1.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-22-12-2017-2.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-16-3-2017-3.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-15-6-2017-4.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/zmsk-14-9-2017-5.pdf

 • 24. listopadu 2017: Ministerstvo vnitra České republiky potvrdilo v listopadu 2017 dle výsledků dotazování Necipujtenas.CZ (SwN) a nejnovějších judikátů Ústavního soudu ČR: Výjimky z obecně závazných vyhlášek nelze udělovat libovolně bez úpravy patřičného podzákonného předpisu! SwN tyto informace opakovaně vysvětlovalo již v předchozích letech Váženému panu ostravskému primátorovi z hnutí ANO Ing. Tomáši Macurovi, MBA, včetně dotčených činovníků patřičných odborů i komisí Váženého Magistrátu Statutárního města Ostravy. Výsledkem bylo bohužel tristní/mylné/dvojí nařčení ze lži během jednání Váženého zastupitelstva Statutárního města Ostravy 18. 10. 2017 a 15. 11. 2017, nepochopitelné varování z úst Váženého pana primátora Macury před pokládáním dalších dobře připravených a slušných dotazů městským úředníkům včetně zatvrzelého odmítnutí řešení špatného legislativního stavu ve věci úzce související ostravské nekompromisní tzv. čipovací vyhlášky č. 9/2012 v aktuálním znění. – Vážený pan primátor tím již poněkolikáté prokázal od roku 2014, kdy proběhly komunální volby, že svou královsky placenou veřejnou funkci nezvládá (viz také zdokumentované zákazy dialogu v rozporu se zákonem o obcích nebo pokusy o vypínání mikrofonu diskutujícím občanům během jednání zastupitelstva atd.). – Hnutí ANO by mělo konečně vygenerovat do vedení třetího největšího města v ČR opravdovou osobnost, která je a bude schopna gentlemansky snést jiné názory, dokáže najít a prosadit win/win řešení, pokud byl správný opačný názor, než-li onen Vážený vrchnostenský. – Společenství webu Necipujtenas.CZ vyzvalo Vážené zastupitelstvo Statutárního města Ostravy 15. listopadu 2017 k naprosto nutné novelizaci vyhlášky č. 9/2012, která stále neumožňuje udělení medicínských výjimek z povinného čipování ani pro nemocná nebo jinak ohrožená zvířata.

Dokumentace a další podrobnosti v samostatném článku zde: http://www.necipujtenas.cz/fakta/legislativa/mv-cr-vyjimky-zmena-vyhlasky-cr.aspx

 • 16. listopadu 2017: Oficiální zápis z 29. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy z 18. října 2017 (viz dokument níže).

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/29-18-10-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/28-20-9-2017.pdf

 • 29. srpna 2017: Americký federální apelační soud potvrdil platnost náboženské výhrady vůči povinnému skenování, elektronizaci a čipování zaměstnanců! Poškozenému horníkovi justice odsouhlasila kompenzaci v přepočtu přibližně 12.845.000 korun! Federální apelační soud ve státě Virginie („The United States Court of Appeals for the Fourth Circuit“) oznámil ve svém rozsudku z 12. června 2017, že je nutné respektovat náboženské výhrady občanů (biblické „znamení šelmy“, „Mark of the Beast“) vůči povinnému skenování, elektronizaci a čipování fyzických osob. Soud vycházel především ze zákona o ochraně občanských práv z roku 1964 („The Civil Rights Act of 1964“) s ohledem na nerovný společenský přístup k lidem ve věci jejich rasy, barvy kůže, náboženství, sexuální orientace nebo národnostní příslušnosti. Poškozenému Beverly R. Butcherovi Jr., aktivnímu evangelikálnímu křesťanovi, dlouholetému a vzornému horníkovi, jemuž zaměstnavatel opakovaně odmítl přiznat v roce 2012 férovou výjimku (ruční zápisy nebo fyzickou prověrku) z biometrického skenování nově zavedené elektronické kontroly docházky, justice přiřkla kompenzaci v přepočtu přibližně 12 miliónů a 845 tisíc korun. Butcherovu obhajobu si vzali na starosti právní specialisté z federální „Komise rovných příležitostí v zaměstnání“ („The U.S. Equal Employment Opportunity Commission“). Uspěli nejprve roku 2015 u soudu nižší instance v Západní Virginii a posléze také za dva roky u Federálního apelačního soudu ve Virginii (FASV). – Výrok FASV například jednoznačně vysvětlil: Beverly R. Butcher, Jr. provozoval hornické řemeslo po takřka čtyři desítky let naprosto bez jakýchkoliv konfliktů. Patřil k příkladným pracovníkům. Byl známý svou hlubokou a konzistentně projevovanou vírou, aktivní participací na církevním životě. Bohužel jeho zaměstnavatel mu posléze roku 2012 několikrát odmítl vyjít vstříc ve věci požadovaného odmítnutí používání biometrického skeneru a to i přes výbornou historii vzájemných vztahů a písemnou církevní přímluvu. Místo toho začala důlní společnost neoprávněně posuzovat havířovu víru, jeho osobní názory (SIC!). Butcher byl nakonec okolnostmi dohnán k rozhodnutí: Zradit svou křesťanskou víru, přesvědčení rodiny (viz jeho dřívější prosba z roku 2011 o opt-out z elektronického skenování otisků prstů vlastních vnoučat při vydávaní školních obědů), bližních, církevního společenství, podvolit se „znamení šelmy“ nebo raději odejít. Zvolil si poslední variantu. „Skutečně jsem věřil a zkoušel žít podle Bible,vlastně jsem je zkrátka prosil, aby našli způsob, jak bych mohl ve své práci zůstat,“ řekl soudu na adresu představitelů svého někdejšího chlebodárce věřící horník. A jelikož nedošlo se zaměstnavatelem k férové dohodě, byl Beverly R. Butcher, Jr. nucen těžce hledat po dobu několika měsíců novou práci. Nakonec úspěšně zakotvil roku 2013 ve stavebnictví. Rozhodl se pro justiční řešení obhajoby křesťanské víry, načež drtivě vyhrál výše uvedenou soudní při roku 2015 i 2017. – Zkušení američtí právníci pak ve svých článcích a dobře míněných radách určených korporátnímu sektoru zdůrazňovali, že by měli zaměstnavatelé poskytnout svým věřícím podřízeným férové podmínky pro nerušený výkon práce, protože to je přirozeně v zájmu celého firemního týmu (viz též kauza „Equal Employment Opportunity Commission v. Abercrombie & Fitch Stores“). V žádném případě by se však neměli pouštět do posuzování víry, názorů, přesvědčení jednotlivých fyzických osob nebo dokonce celých církevních společenství. Jestliže například vycházejí na pracovišti vstříc tělesně postiženým lidem, nebo poskytují zaměstnancům různé výhody, nelze se pak vymlouvat na rovný přístup, jestliže je na druhé straně určitý malý benefit třeba zrovna křesťanům zapovězen. Drobný ústupek, který často navíc vůbec nic nestojí, např. ve smyslu umožnění klasické papírové evidence docházky mimo elektronické systémy, skenery a čipování, je rozhodně lepší než platba mnohamiliónového odškodného. – Není jistě bez zajímavosti, že povinné čipování fyzických osob, občanů, zaměstnanců, již zakázaly Wisconsin, Severní Dakota, Kalifornie, Missouri a Oklahoma. Další americké státy je chtějí následovat. – Dokud může každý člověk svobodně a bez následků jakékoliv implantáty odmítnout: pak není nic ztraceno ani v případě zaměstnanců a zaměstnavatelů. Věřme: Tyto dvě strany téže mince se vždy dokáží bez nátlaku dohodnout na oboustranně férovém (win/win) řešení ještě dříve, než dojde na soudní spory.

Rozsudek FASV je k dispozici zde – http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/161230.P.pdf a zde https://web.archive.org/web/20170829164342/http://www.ca4.uscourts.gov/Opinions/Published/161230.P.pdf

 • 10. srpna 2017: Irské Ministerstvo bydlení, územního plánování a místní samosprávy potvrdilo svými statistickými daty z července 2017 pokračující fiasko systému povinného čipování psů! Část těchto závažných informací přejala prestižní média („The Irish Times“, „The Irish Independent“)! – Irské Ministerstvo bydlení, územního plánování a místní samosprávy („The Department of Housing, Planning and Local Government“) zveřejnilo v červenci 2017 statistická data za rok 2016, která potvrdila neúspěch systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přítel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva. Povinné čipování nabylo v Irsku účinnosti od 31. března 2016. Obzvláště varovným signálem byl šestnácti procentní nárůst počtu psů, kteří museli být přijati do irských útulků (9.244; pokud k tomu přičteme odebraná zvířata nebo dobrovolně odevzdaná: 12.549) a devastující neúspěch (cca 61 %) v navracení těchto zvířat zpět domů k jejich právoplatným vlastníkům (6.065 převedeno na dobročinné organizace; 1.522 usmrceno; 63 zemřelo v důsledku nemocí apod.). Všechny tyto problémy mělo veřejnou mocí vynucované čipování definitivně odstranit. Nestalo se tak. – Společenství webu Necipujtenas.CZ opět připomíná, že RFID transpondéry a úzce související evidence nedokázaly nikde na světě vyřešit potíže v soužití psů s lidmi obzvláště ve městech a to ani za více než dvě desítky let existence povinného nebo dobrovolného čipování. Snad se z toho poučí také čeští zákonodárci.

Oficiální data ke stažení zde: http://www.housing.gov.ie/sites/default/files/publications/files/2016_dog_control_statistics.xls;

 • 31. července 2017: Oficiální zápisy z 24. až 27. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dnů 1. března 2017, 5. dubna 2017, 10. května 2017, 21. června 2017 (viz dokumenty níže).

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/24-1-3-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/25-5-4-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/26-10-5-2017.pdf

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/27-21-6-2017.pdf

 • 27. června 2017: Správní dozor Ministerstva vnitra České republiky: Řádné jednání zastupitelstev musí být veřejné; veřejná moc nemůže obcházet zákon a vylučovat z diskuse oprávněné občany! – Šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdržel dne 26. června 2017 jednoznačnou odpověď na své dotazy adresované v rámci naléhavého veřejného zájmu Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) ve věci tzv. „jednání zastupitelstev s vyloučením oprávněných občanů“. MV ČR následně mj. potvrdilo z pozice dozorového orgánu nad činností samospráv: Konání neveřejných zasedání zastupitelstva obce tedy zákon o obcích nepřipouští.“ „Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce (podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání).“

  Výše zmíněné dotazy zaslal reprezentant SwN v červnu 2017 na MV ČR po absolvování veřejné diskuse s Váženými zastupiteli jednoho blíže nejmenovaného ostravského městského obvodu, kde bohužel zaznívaly ze strany části Vážených úředních osob tristní a právně mylné názory na tzv. legalitu „neveřejného jednání zastupitelstva“. Jde o zcela zásadní problém, který musel být ihned vyjasněn pro zachování svobodného dialogu včetně spravedlivého podílu oprávněných fyzických osob na přímé správě své obce/města v rámci obrany ústavního pořádku a zcela zásadních garantovaných principů přirozených práv/svobod platných na území ČR (stále sílící obavy z nástupu totalitního režimu a jeho z dějin dobře známých zlých praktik).

  MV ČR obdrželo od šéfeditora SwN následující otázky: „Obracím se na Vás s dotazem a prosbou o vysvětlení a zaslání oficiálního metodického stanoviska Ministerstva vnitra České republiky (zdůrazňuji, že v žádném případě nejde o podnět, ani stížnost, nýbrž pouze o dotaz, vysvětlení v rámci pro-bono pomoci občanům). Jde mi o výklad ústavního a zákonného práva občanů ČR, aby se mohli účastnit zasedání zastupitelstva obce, města a kraje. Například podle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích, obecní zřízení, v akt. znění) je zasedání zastupitelstva obce veřejné a je nutné o něm občany předem informovat ve stanovené lhůtě mj. formou zveřejnění na úřední desce. Prosím tedy o zaslání oficiálního vysvětlení MV ČR a oficiálního metodického pokynu k výše uvedené situaci, jak postupovat, pokud vzhledem k výše definovanému: Vážená úřední osoba, zastupitel, informuje během řádně svolaného/veřejného jednání zastupitelstva přítomné občany, že proběhlo jiné, veřejnosti nepřístupné (neveřejné) jednání celého zastupitelstva, které dostalo název tzv. pracovní jednání zastupitelstva. Na přímý dotaz občana, zda šlo skutečně o řádné jednání zastupitelstva s vyloučením veřejnosti, je taková informace potvrzena s tím, že si na to nechali zastupitelé vypracovat právní analýzu, že je takový postup legální. Jaké možné porušení zákona a ústavního pořádku v tom prosím je možné spatřovat a za jakých okolností naopak lze tzv. pracovní jednání zastupitelstva s vyloučením veřejnosti uskutečnit. Domníváte se, že by bylo vhodnější nazývat případné soukromé jednání zastupitelů např. termínem neformální schůzka nebo jiným způsobem, aby nedocházelo k možné mýlce, že šlo skutečně o řádné jednání zastupitelstva? Velice Vám děkuji za zodpovězení dotazů.

  Vybraná citace z následného dozorového stanoviska MV ČR: „O zasedání zastupitelstva obce lze proto hovořit pouze tehdy, bylo-li řádně svoláno a je-li konáno veřejně, tzn. je-li veřejnost o jeho konání dostatečně informována a zároveň má možnost se tohoto zasedání v případě zájmu zúčastnit. Pouze za splnění uvedených podmínek se bude jednat o zasedání tohoto orgánu obce, na kterém lze přijímat relevantní rozhodnutí. Konání neveřejných zasedání zastupitelstva obce tedy zákon o obcích nepřipouští. Tento závěr však samozřejmě neznamená, že by členové zastupitelstva obce nemohli předem na neformálních setkáních („pracovních poradách“) prodiskutovat některé otázky, které mají být později projednány a rozhodnuty přímo na zasedání zastupitelstva obce, jelikož zákon takovou možnost vůbec neupravuje a tedy konání neformálních porad ani nevylučuje (tyto porady přitom mohou být, a v praxi také zpravidla bývají, konány bez účasti veřejnosti). Je však nutné zdůraznit, že takové pracovní porady vůbec nelze považovat za zasedání zastupitelstva obce jako orgánu obce (jedná se pouze o neformální setkání členů zastupitelstva obce), a proto na nich nemůže být relevantním způsobem rozhodováno, tj. nemůže na nich být konstituována vůle zastupitelstva obce. To znamená, že případná „rozhodnutí“ učiněná na těchto pracovních setkáních nebude možno považovat za rozhodnutí (usnesení) zastupitelstva obce ve smyslu zákona o obcích. Má-li být o určité otázce rozhodnuto zastupitelstvem obce (§ 84, § 85), může se tak stát pouze na řádně svolaném a veřejně konaném zasedání zastupitelstva obce. Konání pracovních porad členů zastupitelstva obce by však nemělo být zneužíváno k obcházení smyslu veřejnosti zasedání zastupitelstva obce, tedy k tomu, že bude rozprava členů zastupitelstva obce k jednotlivým bodům programu uskutečňována mimo řádné zasedání zastupitelstva obce (podstata veřejného zasedání zastupitelstva obce totiž nepochybně netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání). Pracovní porady by proto měly být využívány pouze v případě, je-li třeba se s určitými záležitostmi otázky předem neformálně seznámit, aby následně konané zasedání zastupitelstva obce mohlo řádně, v přiměřeném trvání a bez komplikací proběhnout (např. je-li nezbytné některé otázky, které se mají následně stát předmětem obecnější diskuse a rozhodování na zasedání zastupitelstva obce, předem detailně prodiskutovat, typicky jde-li o technické podrobnosti některého z možných řešení). V opačném případě se totiž zastupitelstvo obce vystavuje riziku, že v jeho počínání bude spatřováno obcházení zásady veřejnosti jeho zasedání (i z tohoto důvodu je rovněž nanejvýš vhodné, aby před projednáváním bodu na zasedání zastupitelstva obce, který byl předtím „projednán“ na pracovní poradě, byla podána stručná informace shrnující výsledky tohoto předchozího „projednání“)."

  Společenství webu Necipujtenas.CZ tímto velice děkuje za jednoznačné právní/dozorové stanovisko všem zainteresovaným Váženým úředním osobám z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, který vede Vážená paní Ing. Marie Kostruhová (vnitro řídí Vážený pan ministr Bc. Milan Chovanec z ČSSD).

  Podrobná dokumentace získaná z MV ČR byla doručena 27. června 2017 všem výše zmíněným Váženým úředním osobám z dotčeného a blíže nejmenovaného ostravského městského obvodu a je k dispozici včetně judikátů české justice níže v pdf.

  Zdroj: Dokumentace a audionahrávky z června 2017 z veřejného jednání zastupitelstva jednoho blíže nespecifikovaného ostravského městského obvodu; elektronické dotazy šéfeditora SwN ze dne 16. června 2017 směřované na Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, které tento odbor přijal 19. června 2017 a odpověděl 26. června 2017.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/mvcr-jednani-zastupitelstev-musi-byt-verejne-26-6-2017-cr.pdf

 • 28. dubna 2017: Ministerstvo vnitra České republiky upozornilo z pozice dozorového orgánu nad činností samosprávy: Vážené Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje porušilo v březnu 2017 svým zákazem svobodného dialogu s oprávněným občanem zákon i ústavní pořádek České republiky! – Necipujtenas.CZ: V případě pokračování této tristní situace lze očekávat podle obdobné situace z let 2015/2016 proběhlé v rámci Zastupitelstva Statutárního města Ostravy oficiální dozorová opatření vnitra včetně odvolání Váženého pana hejtmana z funkce a další justiční možnosti obrany přirozených práv/svobod občanů! Jednací řády žádného zastupitelstva nesmí porušovat zákon ani Ústavu/Listinu ČR! Judikáty nejvyšších českých justičních orgánů výše uvedené upozornění vnitra plně podporují! Zkušení krajští politici/zastupitelé Babka (KSČM), Volný (SPD a SPO), Curylo (KDU-ČSL), Havlík (ČSSD) a Unucka (ODS) se oprávněného občana veřejně nebo soukromě zastali a v souladu s výše uvedeným dozorem ministerstva vnitra vyzvali k nápravě situace! Nechá si nakonec Vážený pan nový hejtman Vondrák (ANO) moudře poradit a podpoří plný/svobodný dialog s veřejností během jednání každého dalšího krajského zastupitelstva, nebo dále setrvá na svém mylném, elitářském a tzv. „logickém“ výkladu (NE)diskuse? Omylu se dopustí občas každý; opravdovou chybou však je svůj omyl nenapravit. Vždyť systém uspořádání společenských vztahů, který zničí svobodu slova, názoru, přesvědčení, víry: pak sežere i sám sebe! – Velký státník Winston Churchill by na adresu neskutečných cenzurních zásahů Váženého moravskoslezského krajského zastupitelstva řekl: „Bojí se slov a myšlenek; slov pronesených v zahraničí, myšlenek provokujících doma – které jsou o to více silnější, protože jsou zakázané – které je tak děsí. Když se objeví v místnosti byť by i jen malá myška, která svobodně přemýšlí, tak dokonce i ti nejmocnější mocnáři propadají panice. Podnikají pak zoufalé kroky, aby zakázali naše myšlenky a slova; bojí se svobodného fungování lidské mysli.“ Podobně ctihodný bojovník proti tyranii jménem Frederick Douglass, jenž roztrhl okovy své otrocké poroby a stal se jednou z vůdčích osobností amerického abolicionistického hnutí, jenž se proslavil především jako geniální řečník a politický spisovatel, který ostře kritizoval absenci svobody v každodenním životě obyvatelstva a stal se živoucím důkazem toho, že byli všemožní despotové na omylu, když tvrdili, že určití lidé nejsou natolik inteligentní, aby se mohli stát nezávislými občany, by mohl Váženému panu hejtmanovi Vondrákovi a dalším Váženým zastupitelkám a Váženým zastupitelům vysvětlit: „Svoboda je bezcenná, jestliže přestalo existovat právo člověka rozšiřovat své myšlenky a názory. Právě z takových svobod mají totiž krutovládci vůbec tu největší hrůzu v porovnání se všemi dalšími přirozenými právy. Je to právě tohle právo svobodně mluvit, které zlikvidují úplně nejdříve.“ – Věřme proto, že se nové krajské vedení včas poučí a moudře své pochybení napraví. – Podrobnosti v samostatném článku a dokumentaci níže.

http://www.necipujtenas.cz/clanky-publikace-texty/vnitro-ms-kraji-nenicte-dialog-s-lidmi-cr.aspx

Dokument ke stažení v PDF:

 • 18. dubna 2017: Ředitelství státní policie v Ostravě (MŘP): Podle definice zákona a statistik reálné trestné/přestupkové činnosti v Ostravě neexistují tzv. množírny/množitelé především psů! – Necipujtenas.CZ: Mediálně hypertrofované informace o desítkách tisíc týraných psů/koček v ČR v tzv. množírnách nemají oporu v policejních analýzách. – MŘP: Z hlediska absolutních čísel se totiž např. v Ostravě v problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně“ šetřených z jiných než tzv. množitelských důvodů. „Asi deset oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném období bylo ještě před zahájením prověřování založeno, neboť byla buď smyšlená, bez reálného základu, neexistovalo zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným orgánem. – Necipujtenas.CZ: Vynucovat tedy povinně pod hrozbou likvidačních pokut čipování/registrace všech malých domácích zvířat s odkazem na smyšlenou krizovou situaci s tzv. množírnami postrádá smysl! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 12. dubna 2017 z Magistrátu Statutárního města Ostravy materiál Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, který vznikl na základě dotazu šéfeditora SwN, Mgr. Radka Přepiory, z 5. dubna 2017. Vážený pan Mgr. Přepiora během dubnového jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) mj. řekl: „Dobrý den Vážené dámy a pánové. Úvodem bych rád poděkoval celému týmu, který vede Vážený pan plukovník Mgr. René Dočekal, ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky, za svolení ke zveřejnění velice informativně přínosné zprávy o činnosti státní policie v Ostravě v roce 2016 na oficiálním městském webu „Ostrava.cz“ v rámci právě projednávaného programového bodu. V některých minulých letech tomu totiž tak vždy nebylo. Široká veřejnost si tak díky tomu může zjistit konkrétní/faktické údaje o úspěšné činnosti podřízených Váženého pana ředitele Dočekala a o celkovém zlepšování bezpečnostní situace v Ostravě.Rád bych se nyní zeptal Váženého pana plukovníka Dočekala a nebo jeho zástupce na několik otázek, kterým se s kolegy občany dlouhodobě věnujeme, nicméně jsme k nim většinou až na drobné náznaky ve Vaší zprávě nic podrobného nenašli. Na prvním místě jde o otázky kybernetické bezpečnosti. Jaká byla v roce 2016 situace z hlediska tohoto typu kriminality v Ostravě prosím? Kolik a jakých typů elektronických útoků policie v Ostravě eviduje a na jaké cíle se zde hackeři zaměřovali nebo také aktuálně cílí? Jakých výsledků dosáhli? Sám bych v této věci připomněl úspěch Policie České republiky z května 2016, kdy došlo k mediálně masívně sledovanému zásahu vůči ve Svinově zabarikádovanému a přibližně 8 let celostátně hledanému hackerovi. Dramatická videa z této akce obletěla takřka celý svět. Dále jaký předpokládáte dopad na otázku kybernetické bezpečnosti obyvatelstva po letošním odhalení a podrobném popisu hackerských nástrojů k takřka jakékoliv chytré elektronice prostřednictvím dokumentace zveřejněně žurnalisty z webu „WikiLeaks“, když se vskutku děsivě ukazuje, že nic připojeného k Internetu není bezpečné a posléze již vůbec nelze zajistit něco takového jako je soukromí a ochranu citlivých osobních dat. Jsem v této souvislosti rád, že se Vaši kolegové rozhodli realizovat populární a přínosný projekt nazvaný takovým hezkým lidovým názvem „Poldík webík“, jehož cílem je, cituji z Vaší zprávy, „upozornit děti, rodiče i seniory na nebezpečí, která provázejí používání Internetu“. „Vysvětlit jim, že Internet nenabízí pouze nepřeberné množství zábavy, užitečných informací a možnosti komunikace s přáteli, ale může být také velice nebezpečný.“ Konec citace. – Můj druhý dotaz se týká trestné činnosti související s tzv. mediálně hyperbolizovaným tématem množíren zvířat, jejich čipováním a obecně týráním především psů. Vaši kolegové z policejního prezídia nám občanům díky žádosti o informace Váženého pana Ing. Karla Zváry, jemuž za jeho aktivitu alespoň takto veřejně děkuji včetně Vašich kolegů z již zmiňovaného policejního prezídia, velice vstřícně odpověděli, že ze statistického hlediska taková trestná činnost není buď vůbec evidována, fakticky tak neexistuje včetně tzv. termínu „množitel“ a „množírna“. Čistě z hlediska týrání zvířat jde o maximálně několik desítek případů ročně v celé České republice. Jaká je tedy prosím v tomto ohledu konkrétní situace v Ostravě? Velice Vám děkuji za Vaše férové odpovědi a přeji Vám i Vašim kolegyním a kolegům vše dobré ve Vaší záslužné činnosti. Děkuji Vám.“ – Vážený pan ředitel státní policie v Ostravě ihned na mikrofon mj. velice seriózně odpověděl k otázce kybernetické bezpečnosti, že s elektronizací celé společnosti samozřejmě vstupují do života obyvatel rizika. Policie ČR má zřízeno k úzce souvisejícím různým typům kriminality speciální pracoviště. Problém však představuje velká míra latence, když navíc nynější právní úprava nedokáže postihnout všechny problematické jevy spojené s elektronizací lidské společnosti. Policie zatím není schopna v takovém ohromném rozsahu, který moderní technologie přinášejí, celou tuto oblast vyhodnocovat. – Z hlediska tzv. množíren zvířat a čipování pak Vážený pan ředitel rovnou vysvětlil: „Nemám povědomí, že bychom něco takového evidovali na území města Ostravy.“ Přislíbil však provedení prověrky ostravské statistiky, kterou posléze vskutku férově/písemně Mgr. Přepiorovi přeposlal. „V absolutních číslech se totiž v problematice týrání zvířat jedná o jednotky případů ročně.“ „Asi deset oznámení na podezření z týrání zvířete v analyzovaném období bylo ještě před zahájením prověřování založeno, neboť byla buď smyšlená, bez reálného základu, neexistovalo zvíře, jež mělo být týráno, nebo věc již byla projednána jiným orgánem,“ napsal později mj. ve své dubnové zprávě pro SwN Vážený pan ostravský policejní ředitel. Jeho materiál, který koresponduje s oficiálním vyjádřením Policejního presidia ČR z března 2017, navíc neobsahuje v hodnoceném období let 2012 až 2016 ani jednu zmínku o nějaké existenci tzv. „množíren“ nebo tzv. „množitelích“ zvířat. Popisovaná trestná a přestupková činnost v Ostravě se totiž vždy týkala zcela jiných oblastí týrání živých tvorů. – Určitá část aktivistů bohužel neustále hodlá právě na základě často neexistující trestné/přestupkové činnosti vynucovat plošnou/povinnou radiofrekvenční identifikaci všech především psů a koček v ČR a postihovat zcela nevinné chovatele za to, když dovolí mít svým zvířatům neregistrované potomstvo. Usilují tak fakticky o likvidaci tradičního svobodného chovu pro potěchu ducha, o uvalení nových poplatkových/kontrolních břemen na občany České republiky. Přitom podle oficiálních policejních dat k tomu není vůbec žádný důvod. – SwN by rádo poděkovalo Váženému panu plk. Mgr. René Dočekalovi, řediteli Městského ředitelství policie Ostrava, Policie České republiky a jeho Váženým spolupracovníkům včetně Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy za jejich obětavou spolupráci při získání výše citovaných velice důležitých informací. – Celá zpráva Váženého pana plukovníka Dočekala je k dispozici široké veřejnosti níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/czech-state-police-in-ostrava-statistics-confirmed-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2012.pdf

 • 31. března 2017: Analýza oficiálních dat z let 2016 až 2009 opět potvrdila závažné problémy a vysokou míru neúspěšnosti ve vynucovaném systému invazivní/povinné/radiofrekvenční identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka v Ostravě! Od schválení tzv. ostravské „čipovací vyhlášky“ (ČV) roku 2012 navíc pořád enormně rostou související náklady investované do městského útulku pro zatoulané/opuštěné psy, ve kterém se podařilo stabilizovat situaci hlavně až díky odmítání přijímání ohromného množství odchycených psů v roce 2015, nikoliv tedy primárně tím, že by samotné čipování způsobilo rychlé navracení oblíbených domácích čtyřnohých kamarádů zpět k jejich držitelům! Společenství webu Necipujtenas.CZ proto opět doporučuje osvobození občanů/chovatelů z nefunkčního vymáhání nastřelování RFID transpondérů do živých těl zvířat a souvisejících neférových poplatků! Případná kompromisní novelizace ČV musí bezpodmínečně obsahovat vzhledem k jasně zdokumentovaným medicínským rizikům a nebezpečím umožnění zdravotních/etických výjimek z implantací čipů dle odborného stanoviska veterináře! Pokud totiž nebude moci být pes očipován ze zdravotních nebo etických důvodů (v jakémkoliv věku) na základě písemného vyjádření certifikovaného specialisty, což současná ostravská ČV č. 9/2012 vůbec nepřipouští, pak v takovém případě představuje právě výše uvedená vyhláška svou urputnou dikcí týrání zvířat! Nyní již stačí pouze jedna veterinární zpráva vystavená patřičným odborníkem pro jakéhokoliv psa chovaného v Ostravě, že není možné takové zvíře čipovat, aby museli ostravští politici konečně přistoupit na mnohokrát nabízený kompromis! Ministerstvo vnitra ČR k tomu 23. listopadu 2015 jasně uvedlo ve svém stanovisku: „V případě, kdy obecně závazná vyhláška možnost udělení výjimky nestanoví konkrétně určenému orgánu, nelze takovou výjimku stanovit pouhým rozhodnutím některého orgánu obce, neboť i samotné obce jsou povinny řídit se vydanými právními předpisy.“ Podobně Ministerstvo zemědělství ČR 24. listopadu 2015: „Jestliže obecně závazná vyhláška nepřipouští možnost udělení výjimky, výjimku udělit nelze.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v únoru 2017 díky vstřícné spolupráci Váženého pana Michala Podloučky (v Moravskoslezském kraji velice známý havířovský dopravní specialista) a Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy včetně zdejší městské policie v rámci poctivé snahy o pomoc zle tísněným ostravským pejskařům, jejich rodinám, oficiální data v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Výše uvedené údaje brilantně ukázaly opětovné/dlouhodobé selhání nedokonalého, špatného, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. radiofrekvenční trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných na území třetího největšího města v České republice v soukromých domácnostech místních občanů. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními specialisty (viz např. 1, 2, 3), tak nenaplnilo svůj účel ani po čtyřech letech a čtyřech měsících od roku 2012, kdy byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů: Vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno, změněno na dobrovolnou formu, nebo by měl být umožněn kompromisní opt-out např. ze zdravotních a etických důvodů. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka.

  SwN již v minulých letech zveřejnilo analýzy (A, B, C, D) oficiálních ostravských dat ke zdejšímu nefunkčnímu „čipovacímu molochu“. Jelikož se bohužel občané pořád ještě dozvídají z oficiálních mediálních výstupů ostravských radničních politiků, a skrze jejich sdělení v rámci diskuse s občany na zastupitelstvech (viz nejnověji vyjádření Váženého pana ostravského primátora z března 2017) a některých PR akcí v tisku (ne však naštěstí ve všech svobodných sdělovacích prostředcích) jen samé pozitivní zprávy o tom, jak se prý čipování osvědčilo, je v uvozovkách „báječné, úžasné, zvířatům i jejich lidem prospívá, všichni ho tzv. nadšeně přijímají, milují“, a jelikož je těchto informací všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinášíme proto občanům naopak na základě analýzy výše uvedených nových dat z února 2017 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim, jak neskutečně s občany někteří chytří („smart“) zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Níže publikované údaje přitom poskytly široké veřejnosti samotné vysoce postavené úřední osoby z ostravského magistrátu a městské policie, které se v Ostravě tématikou čipování a jeho dopadů na celou společnost dlouhodobě zabývají. Všem takovým úředním osobám a obzvláště Váženému panu Podloučkovi (držitel čestného uznání Osvoboditel roku 2016) tímto veřejně děkujeme za jejich poctivou snahu o osvobození Ostravanů ze špatného „čipovacího systému“, který už tolik let lidi trápí a přináší jim v jejich těžkých životech další problémy, stres a to přitom v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty.

  Získaná dokumentace, zpracovaná analýza včetně tabulek, grafů a konkrétních dat, to vše je mj. k dispozici níže ve formátu pdf.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zjistilo analýzou výše avizovaných oficiálních dat z února 2017 (zkoumané časové období 2009 až 2016) v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím následující údaje o špatném ostravském „čipovacím systému“:

  Městská policie v Ostravě (MPO) nemůže pronikat na soukromé pozemky, do privátních obydlí, bytů a provádět zde kontroly domácností, zda tam žijí čipem neoznačení psi, jejichž držba porušuje ostravskou ČV č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad dodržováním ČV pak ovšem postrádá od samého počátku „ostravské čipovací akce“ v roce 2012 jakýkoliv smysl. MPO dokonce z hlediska vyhodnocování celého čipovacího systému paradoxně neeviduje počty úkonů prováděných vůči chovatelům psů a není tedy schopna ani poskytnout informace o celkovém čísle kontrol ostravských pejskařů. Na druhé straně v rámci v uvozovkách „speciálních operaci tzv. čipovacích komand“ konaných nad rámec běžné služby vykonala MPO od doby platnosti vyhlášky č. 9/2012 do února 2016 celkem 2.297 kontrol psů, při kterých ve veřejném prostoru zjišťovala, zda tato zvířata splňují podmínky svého označení dle ČV. Navíc roku 2016 byli strážníci vysláni řešit přes 1.200 událostí v souvislosti s volně pobíhajícími psy. Ve zhruba osmi stech případech se tato zvířata nacházela na ohlášeném místě; díky různým formám označení těchto živých tvorů bylo něco kolem 420 volně pobíhajících psů předáno zpět majiteli. MPO nevede přesnou statistiku takových případů, takže jde o počty, které vedení městských strážníků pouze odhadlo. Roku 2016 však řešila MPO přes 40.000 různých typů událostí: Je tedy podle ní možné, že jsou jednotlivé výše odhadované počty řešených událostí o něco vyšší. – Paradoxně: Strážníci městské policie nebyli roku 2016 proškolování z bezpečné manipulace se psy a neprováděli proto jejich odchytávání.

  MPO zveřejnila značně rozporuplné informace ve věci pokut a správních/přestupkových řízení v souvislosti s vyhláškou č. 9/2012 ve znění pozdějších předpisů: Údajně je složité a časově velice náročné takové informace vůbec komplexně/přesně zjistit. V blokovém řízení byly od účinnosti ČV do počátku roku 2016 nicméně prý uděleny z hlediska kontroly označení psů pouze 2 pokuty v celkové výši 700,- Kč. Nicméně takovému vyjádření ostře odporuje oficiální údaj, který MPO poskytla SwN v únoru 2015: Tehdy Městská policie Ostrava naopak uvedla, že od 1. ledna 2014 (vstoupila v platnost vyhláška č. 9/2012) do 20. února 2015 už postihla kvůli čipování psů celkem 84 osob, z toho 2 domluvou, 1 udělením blokové pokuty a 81 případů předala k řešení do přestupkového/správního řízení. V roce 2016 pak bylo řešeno 52 osob pro porušení povinností stanovených OZV č. 9/2012 ve znění pozdějších změn a doplňků, přičemž byly uloženy 3 blokové pokuty ve výši 400 Kč a ostatní podezření ze spáchání přestupku byla postoupena místně a věcně příslušnému správnímu orgánu.

  • Z hlediska hodnocení systému čipování psů v Ostravě ve věci tzv. bezpečnosti obyvatelstva se MPO bohužel opět dostala do kontradikce se svým vlastním dřívějším sdělením. Na otázky „Zlepšila se zavedením vynucování čipování bezpečnost občanů Ostravy? V čem konkrétně? Uveďte příklady takového zlepšení v přímé návaznosti na čipování?“ pak MPO odpověděla v únoru 2016 takřka nadšeným popisem obecného zvýšení bezpečnosti ve městě a výhod systému implantací/evidence RFID transpondérem označených čtyřnohých přátel člověka, nicméně ještě v únoru 2015 Vážené vedení MPO výslovně zdůraznilo, že v zavedení implantací RFID transpondérů nespatřuje zlepšení bezpečnosti občanů. (Poznámka: Takové vyjádření je velmi signifikantní, jelikož obzvláště z dokumentů Statutárního města Ostravy zveřejněných v červnu 2014 Společenstvím webu Necipujtenas.CZ vyplynulo, že jedním z nejdůležitějších argumentů Komise Statutárního města Ostravy pro životní prostředí bylo: Čipování Ostrava zavedla především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva /SIC!/.) Navíc ještě v únoru 2015 MPO pravdivě vysvětlila, že registr údajů RFID transpondérů (soukromý nebo městský) obsahoval v několika případech nepřesné a nesprávné údaje, což zcela znemožnilo navrácení zatoulaných živočichů zpět domů: systém čipování psů v těchto případech selhal. V únoru 2017 pak již MPO potvrdila zhoršení bezpečnostní situace za rok 2016, neboť se jí podařilo dohledat jeden případ, kdy pes v povinně čipující Ostravě napadl a poranil člověka.

  Magistrát Statutárního města Ostravy (MSMO) odmítl občanům sdělit informace o celkovém výběru poplatků ze psů v letech 2014 až 2016 s odkazem na to, že tuto informaci je třeba požadovat po každém ostravském městském obvodu samostatně: paradoxně však měl ostravský magistrát takové informace k dispozici např. přímo ve svém tzv. rozklikávacím rozpočtu na svém vlastním webu (SIC!). Lze tedy předpokládat: V Ostravě existuje s těmito poplatky nějaký blíže nespecifikovaný velký problém, který město nechtělo prezentovat. Nicméně ještě 27. listopadu 2014 MSMO lidem bez problému výše uvedené údaje poskytl (SIC!). Vyplynuly z nich velmi zajímavá fakta: V letech 2010 až 2013 zaznamenává Statutární město Ostrava každoroční pokles ve výběru poplatků ze psů v rozmezí 132.098,- Kč až 187.290,- Kč a k 23. květnu roku 2014 to bylo dokonce 3.531.018,- Kč. Zdejší vyhláška o vymáhání čipování psů č. 9/2012 měla tento permanentní sestupný trend definitivně zvrátit a zavést dle mínění někdejšího politického vedení v Ostravě tzv. „pořádek“. Statistická data však potvrdila, že k tomu nedošlo. Jen v roce 2012 (přijetí ČV) odevzdali chovatelé na úřadech v Ostravě o 537.085,- Kč méně na poplatcích za své domácí čtyřnohé mazlíčky než roku 2009. Podobně v prvním roce platnosti výše uvedené vyhlášky to bylo o 669.183,- Kč méně a k 23. květnu 2014 už dokonce o závratné 4.200.201,- Kč méně (dílčí data) než roku 2009. Přitom poplatek za psy je v Ostravě zpravidla splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Navíc v roce 2013 musela Ostrava odečíst od získaného poplatku za psy 1.600.000,- Kč na nákup úředních RFID čteček, mikročipů a související finanční „čipovací dotace“ určené městským chovatelům psů. – Pokud by se tato situace ještě více zhoršila i v období prosince 2014 až února 2017, pak lze předpokládat, že by mohlo případně MSMO záležet na tom, aby nebyly tyto údaje zveřejněny. – MSMO ovšem překvapivě občanům poskytl informace o šokujícím každoročním nárůstu nákladů na městský útulek pro zatoulané/opuštěné psy v Ostravě-Třebovicích. Jenže právě čipování mělo tyto výdaje radikálně snížit, jelikož existoval předpoklad: každý čipem označený pes bude tzv. bez problémů ihned vrácen zpět domů a do útulku se vůbec nedostane. Fakta však něco takového spolehlivě vyvrátila. Útulek dramaticky změnil podmínky pro příjem psů, kterých díky tomu ubylo, nicméně náklady na jeho provoz každým rokem i přes zavedené povinné čipování psů chovaných na území Ostravy v soukromých domácnostech občanů dále rostou. Celkem veškeré náklady vynaložené z veřejných prostředků na útulek v Kč s DPH včetně provozu, mezd, služeb apod. (dále před lomítkem – Ú) v porovnání se známými údaji vzhledem k výběru poplatků ze psů (dále za lomítkem – P) dosáhly roku 2009 výše 8.854.000,- Kč (Ú) / 10.712.112,- Kč (P), roku 2012 (schválení tzv. „čipovací vyhlášky“) to bylo 9.514.000,- Kč (Ú) / 10.175.027,- Kč (P), v roce 2013 už šlo o 11.275.000,- Kč (Ú) / 10.042.929,- Kč (P), v roce 2015 dokonce 11.445.000,- Kč (Ú) a roku 2016 již rekordních 11.907.980,- Kč (Ú). MSMO odmítl poskytnout informace o vybraných poplatcích ze psů za rok 2015 a 2016; v letech 2009 až 2013 měl výběr poplatků neustále klesající tendencí v rozmezí přibližně od 10.712.000,- Kč do cca 10.043.000,-Kč a další klesající trend lze vysledovat při studiu rozklikávacích rozpočtů největších ostravských městských obvodů také v letech 2015/2016. Vynucování čipování tedy nenaplnilo svůj účel ani z hlediska tolik očekávaného radikálního snížení nákladů na útulek: ba právě naopak (SIC!). Především je velmi pravděpodobné, že výběr z poplatků ze psů od doby zavedení povinného čipování dokonce ani nestačí na financování celkových výdajů útulku a to už ani nikdo nehovoří o platbách za služby (sáčky na exkrementy, úklid, nákup známek, evidence, čtečky apod.) určené pejskařům v jednotlivých ostravských obvodech, když MSMO dokonce ani nedokáže tyto výdaje vyčíslit, jelikož je podle svého vyjádření nesleduje (SIC!). Čipování jakožto systém určený mj. pro zefektivnění výběru, správy poplatků a úspor městských nákladů tedy podle výše uvedených/dostupných údajů na celé čáře selhal.

  Velmi signifikantní jsou dále také výsledky faktického nedocílení očipování všech ostravských nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Podle vyjádření tiskové mluvčí centrální ostravské radnice se pohybovalo ve městě v minulých letech a před schválením tzv. čipovací vyhlášky celkem přibližně 24 tisíc registrovaných pejsků (každoroční odhadovaný počet ostravských přihlášených i nepřihlášených psů však mohl dosáhnout až třiceti pěti tisíc zvířat): Ke dni 5. ledna 2015 prý bylo městem evidováno pouze 18.089 očipovaných psů a zhruba 6.000 registrovaných domácích mazlíčků svému označení mikročipem díky svým chovatelům vytrvale vzdorovalo. V únoru 2016 pak MSMO oficiálně potvrdil, že tento problém přetrvává i třetím rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, jelikož na území Ostravy bylo k 28. lednu 2016 evidováno pouze 18.613 čipem označených psů. Za celý rok 2016 bylo navíc nahlášeno 1.128 RFID transpondérem identifikovaných nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Celkový počet očipovaných/registrovaných psů tak v Ostravě dosáhl přibližně kolem 19.741 jedinců. Tzv. dokonalý systém elektronické evidence/čipování opět nesplnil původní očekávání.

  Oficiální údaje MSMO poskytnuté občanům za období let 2009 až 2016 ukazují především naprosto drtivá fakta o velké míře nefunkčnosti celého vynucovaného systému tzv. povinného čipování psů. Od roku 2012 (schválení vyhlášky č. 9/2012) se v Ostravě pořád nepodařilo vyřešit problémy s toulavými/opuštěnými psy. Statisticky se právě od roku 2012 do prosince 2016 jejich počty neustále pohybovaly každoročně v několika stovkách jedinců a to dokonce bez jakéhokoliv označení: stejně tak jako před zavedením vynucování čipování od roku 2009. Očekávané snížení na 0 až maximálně jednotky zaběhnutých pejsků s čipem, kteří by byli obratem ihned předáni zpět majitelům, se nedostavilo, přestože už v období let 2009 až 2015 tvořili na území Ostravy odchycení psi s implantovaným mikročipem drtivou většinu z množiny všech psů odchycených a označených RFID transpondérem, známkou nebo tetováním. Patrná je také vysoká míra nenavrácení očipovaných zvířat zpět domů, ačkoliv právě zde by podle předchozích PR vyjádření ostravské radnice mělo vše fungovat se 100 % úspěšností; a dále opět rostoucí trend z hlediska počtu psů, kteří museli být umístěni roku 2016 do městského útulku i přes vynucovaný systém tzv. dokonale fungující „čipovací“ vyhlášky“.

  Data z MSMO odhalila také fakta o jednotlivých městských obvodech v Ostravě. Obvod Poruba, odkud vzešla iniciativa k zavedení povinného čipování všech psů chovaných na celém území Ostravy, se umístil v rámci srovnání největších problémů se zatoulanými psy v letech 2009 až 2015 na pomyslných třech stupních „vítězů“ pouze roku 2010 a posléze zase paradoxně byl na stejném třetím místě i třetím rokem po zavedení čipování v roce 2015. V roce 2016 byly naopak zaznamenány největší potíže s opuštěnými/toulavými pejsky v městských obvodech Slezská Ostrava, Ostrava – Jih, Moravská Ostrava a Přívoz. Implantace mikročipů do živých těl zvířat tedy opět nevyřešily problémy místních obyvatel v soužití nejlepších čtyřnohých přátel člověka s lidmi v ostravské městské aglomeraci.

  Tvrdá statistická data Městské policie Ostrava a MSMO dále svědčí o vysoké profesionalitě a znalosti místních poměrů zdejších úředních osob pověřených agendou péče o městské psy, když právě tyto úřední osoby dokázaly navracet zatoulané/zaběhnuté psy zpět domů k jejich vlastníkům po celou dobu let 2009 až 2016 i bez označení čipem, tetováním nebo známkou v počtech od 68 do 216 zvířat ročně. Pro srovnání ve stejném období 2009 až 2016 navrátili ostravští strážníci a další úřední osoby domů ročně od 98 do 251 psů označených čipem (roku 2016 pokles na 160 zvířat). Úspěšnost v navracení zvířat označených čipem však měla vždy k dokonalému a dobře vyladěnému systému velmi daleko. V letech 2009 až 2014 nezafungovalo čipování ročně vždy v desítkách procent případů. Výjimečný byl ovšem rok 2015, který byl ovlivněn změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek pro zatoulané psy v Ostravě-Třebovicích přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policii přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze plánovité udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Šlo totiž o neskutečných 984 odchycených/odmítnutých psů (SIC!), kteří pak s výslednou statistikou za rok 2015 pořádně zamíchali. V roce 2016 již šlo díky ujasnění přístupu útulku a veřejné známosti nových zdejších praktik obzvláště k okolním městům/obcím a samotným ostravským obvodům o pouze 60 odmítnutých psů. Pouze díky takovému drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo roku 2015 srazit neúspěšnost systému čipování pod 20 procent. – Z hlediska neúspěšnosti celého čipovacího/ostravského systému korespondují výše uvedené výsledky také s dřívějšími poznatky vědeckého týmu pod vedením profesorky Lindy K. LordovéOhijské státní university („Ohio State University“), které byly publikovány roku 2009 v prestižním „Žurnálu Americké veterinární asociace“ („Journal of the American Veterinary Medical Association“). Výzkum probíhal od srpna 2007 do března 2008 na celkovém počtu 7.704 očipovaných zvířat (psi a kočky) v padesáti třech útulcích pro toulavé/opuštěné domácí mazlíčky z dvaceti tří amerických států. Profesorka Lordová už tehdy konstatovala: Systém čipování nebyl úspěšný až v cca 27 % případů (viz také podobné zjištění reportérů televizní stanice FOX 9 z roku 2012): My „nevěříme tomu, že by měly být mikročipy považovány za plnohodnotnou náhradu klasických registračních psích známek nebo identifikačních přívěsků“ na obojku psa, kočky atd. Jsme naopak přesvědčeni: Ve „srovnání s mikročipy“ je pro nálezce zatoulaného zvířete vždy „jednodušší a rychlejší“, pokud se může ve svém pátrání po právoplatném vlastníkovi daného živočicha opřít o informace na „identifikačních známkách“, přívěscích apod. „Mikročipy“ lze považovat pouze za „doplňkové řešení pro ty psy, kteří ztratili své obojky a identifikační známky.“ – Nicméně vynucování implantací RFID transpondérů zklamalo v Ostravě také především v oblasti všech celkových počtů psů odchycených na území města, ale přesto nenavracených k jejich vlastníkům. Tady byl očekáván hlavní přínos čipování, ale ani zde se nedostavil: V letech 2009 až 2016 šlo ročně pořád o několik stovek bezprizorných pejsků bez původního pána. Od roku 2016 navíc opět s růstovou tendencí. – Překvapivá data zveřejnil ovšem MSMO v únoru 2016 čistě pro ostravský útulek v Třebovicích. Opět z nich jednoznačně vyplývá totální selhání ostravského čipovacího systému. Ve sledovaném období let 2009 až 2014 se totiž pohybovaly počty přijatých psů do útulku od 847 do 1.058 psů. Roku 2014, tedy druhým rokem od schválení vyhlášky č. 9/2012, však šlo o druhý vůbec nejhorší zaznamenaný stav 1.038 psů v rámci zkoumaného období let 2009 až 2014. Úspěšnost čipování měřená navrácením RFID transpondérem označených zvířat zpět domů oscilovala v letech 2009 až 2016 v třebovickém útulku od 98 po zřejmě špatně zapsaný údaj 2.019 (ve skutečnosti cca přes 2 stovky) psů (jde asi o překlep patřičného úředníka, jelikož do útulku bylo v roce 2009 přijato 1.058 psů, ale s čipem by se jich k původním majitelům vrátilo výše uvedených 2.019). Údaje z útulku dále hovoří jasně: Domů se již nevrátilo během let 2009 až 2016 v rozmezí od 19 do 86 psů s implantovaným čipem. Roku 2016 šlo o 34 zvířat, což byla situace stejná jako v roce 2010 před zavedením povinného čipování. Paradoxně nejhorší stav panoval v tomto ohledu až po přijetí tzv. „čipovací vyhlášky“ v letech 2013 (86 psů) a 2014 (59 psů). Situaci se opět podařilo zlepšit roku 2015, který byl ovšem ovlivněn již výše uvedenou změnou postupů a metodiky, jelikož městský útulek přestal v této době plánovitě přijímat nalezené nejlepší čtyřnohé přátele člověka (epidemie; organizační změny díky převodu útulku z podřízenosti městské policie přímo pod odbor životního prostředí MSMO; posléze plánovité udržování kapacity útulku) oproti tomu, jak to činil doposud. Pouze díky drastickému zabránění přijetí těchto nalezených živých tvorů do útulku se pak podařilo srazit neúspěšnost systému čipování čistě v této městské organizaci roku 2015 na 19 případů. – Jenže pokud si někdo myslel, že budou v Ostravě už chováni jen všichni psi s čipem nebo tetováním, tak byl únorovými daty MSMO z roku 2016 vyveden z omylu. Vlastní čipování totiž hraje v procesu navracení nejlepších čtyřnohých přátel člověka zpět domů z ostravského útulku pořád pouze jednu z vícero rolí. Každý rok se dál hrnou do útulku stovky neočipovaných zvířat, která musejí být posléze adoptována novými majiteli. – Vyskytly se dokonce 3 případy z roku 2015 a 5 kauz z roku 2016, kdy si majitel očipovaného psa odmítl převzít z útulku zpět. Čipování tak bylo naprosto zbytečné i přes úspěšnou identifikaci chovatele zvířete. – Přímo alarmující jsou ovšem zjištěné počty utracených a pošlých psů, které byly v letech 2009 až 2016 v útulku nezvykle vysoké: 23 až 188. Přitom čipování mělo zabránit také těmto tragédiím, kdy by se dařilo pejsky vracet ihned zpět do místa jejich pobytu. Počet nemocných zvířat dosáhl v útulku jen za rok 2016 sto čtyřicet šest psů. – Velmi diskutabilní jsou z hlediska legislativy v třebovickému útulku poměrně krátké lhůty na zjištění právoplatného majitele zatoulaného zvířete. Psa totiž nelze čipovat bez souhlasu jeho vlastníka. Útulku tak hrozí některé právní spory v případě nastřelení čipu do živého těla nalezeného živého tvora, jehož pán mikročipy odmítá, nebo by mohla radiofrekvenční identifikace poškodit zdravotní stav psa apod.. – V ostravském městském útulku se navíc podařilo potvrdit případy, kdy se vůbec nepodaří chovatele psa dohledat podle implantovaného čipu. – Výše uvedené údaje poskytují jednoznačné svědectví přímo z praxe o zdrcujícím selhání vyhlášky č. 9/2012 a neúspěchu vymáhání čipování.

  Oslovené orgány Statutárního města Ostravy bohužel také přesně neevidují všechny statistické údaje a nevyhodnocují detailně okolnosti, dopady a životní situace, které by měli občané/chovatelé/poplatníci jakožto osoby zatížené břemenem čipování právo znát. Paradoxně mnoho z těchto dodnes neznámých fakt (například argumenty o útocích tzv. ´smeček divokých psů´ nakažených vzteklinou a tím pádem o problémech s bezpečností; celkové počty psů označených známkami, již zmiňovaný přesný výběr poplatků) vzhledem k identifikaci psů formou RFID transpondérů se snažili minulí ostravští politici využít k protlačení vyhlášky č. 9/2012 v rámci jednání v pověřených komisích, výborech, na zastupitelstvu roku 2012 a také v debatách vedených později s občany: to vše, jak se nyní ukázalo, bez znalosti konkrétních statistických dat. Z tohoto důvodu ovšem nebylo možné ani zjistit údaje k mnoha dalším relevantním otázkám (viz dokumenty níže), na něž by bylo záhodno odpovědět v souvislosti s vymáháním radiofrekvenční identifikace a ničím nepodloženým tezím někdejšího politického vedení města Ostravy.

  Závěr: Na základě výše uvedených oficiálních statistických údajů z provenience Statutárního města Ostravy lze dospět k jednoznačnému závěru o neúčinnosti systému povinného čipování psů ve třetím největším městě České republiky, který zde zavedla místní obecně závazná vyhláška č. 9/2012, ve znění pozdějších předpisů. – Vezmeme-li v úvahu také profesionalitu městských strážníků v Ostravě včetně dalších úředních osob pověřených péčí o zatoulaná/nalezená zvířata ve městě a jeho obvodech, které jsou schopny ve srovnatelném počtu nebo často dokonce ve většině případů v porovnání s očipovanými psy navracet občanům jejich zvířata zpět domů dle znalosti místního prostředí i bez jakéhokoliv označení RFID transpondérem, tetováním nebo známkou aj. způsoby, pak je logicky politické vynucování implantací mikročipů opravdu nepřiměřeným/zbytečným krokem. – Vzhledem k finanční náročnosti celé ostravské „čipovací akce“, stále rostoucím nákladům, nedosažení všech jejich hlavních vytčených cílů a evidentním systémovým problémům včetně neustálého odporu občanů: by bylo vhodné vyhlášku č. 9/2012 a související podzákonné předpisy zcela zrušit, nebo je novelizovat tak, aby se stalo označování psů mikročipem pouze jednou z mnoha možností (foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří za pomocí aplikace, tradiční nebo chytrá známka, adresář, obojek, GPS lokalizátor, podkožní nebo klasické tetování, DNA značení aj. způsoby; navázáno na nutnou změnu zákona nebo kompletní dobrovolnost), které bude město oficiálně akceptovat pro účely identifikace vlastníka/držitele zvířete. Další možnost představuje kompromis v podobě udělování zdravotních a etických výjimek z čipování dle vyjádření certifikovaného veterinárního specialisty. Medicínská rizika nastřelování RFID transpondérů do živých těl malých domácích zvířat prokázal posudek profesora Svobody získaný ve spolupráci s Váženými úředními osobami Moravskoslezského kraje v roce 2017. Podle tohoto posudku a každoročního odhadovaného počtu ostravských přihlášených i nepřihlášených psů (třicet pět tisíc zvířat) existuje nebezpečí, že v Ostravě ročně onemocní nebo budou řešit veterinární problémy v důsledku čipování až 3 nejlepší čtyřnozí přátele člověka. V celé České republice by to již mohlo znamenat v případě zavedení povinného/plošného čipování až zhruba 250 těchto zvířat a v rámci EU pak 8.100 pejsků a fenek během dvanácti měsíců. Česká republika má odhadem 2,5 miliónů psů. V Evropské unii pak vlastní lidé v zájmovém chovu podle údajů z roku 2014 devadesát devět miliónů koček a 81 milionu psů. Sedmdesát procent z výše uvedených čtyřnohých kamarádů člověka žije ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Španělsku. Jejich majitelé by se mohli na veřejné moci domáhat náhrady vzniklé újmy za prožité útrapy v důsledku nekompromisního vynucování invazivního RFID značení. Například malinká yorkšírka známého ostravského odpůrce čipování Petra Hadaščoka nst. váží jen 2,80 kg. Oficiální vyjádření vědeckého týmu zvěrolékařů z Veterinární nemocnice královny matky („Queen Mother Hospital for Animals“: poskytuje nejrozsáhlejší a nejdetailnější péči o malá zvířata v celé Evropě; nemocnice byla založena roku 2008; sídlí v obci North Mymms cca 23 km severozápadně od centra Londýna; spadá pod křídla londýnské Královské vysoké veterinární školy, „The Royal Veterinary College“, která byla založena roku 1791 a je vůbec nejstarší a nejprestižnější veterinární školou ve Spojeném království) v odborném týdeníku „Veterinary record“ (založen roku 1888; vydává Britská veterinární asociace, „The British Veterinary Association“; vznik roku 1919) ze srpna 2016 (svazek 179, číslo 6) varovalo před zdravotními riziky čipování malých psích plemen. Britští odborníci zásadně vyzvali veřejnou moc k umožnění udělování zdravotních výjimek z vynucované implantace RF transpondérů do živých těl těchto zvířat: „Osvědčení o udělení výjimky může být poskytnuto v případech, kdy by podle profesionálního názoru veterináře mohlo čipování negativně ovlivnit zdravotní stav psa. Zvěrolékaři zdůraznili potenciální komplikace čipování malých psů. – Uvedené nežádoucí zdravotní účinky čipování například britská vláda jednoznačně pojmenovává takto: – „každá zbytečná bolest nebo utrpení, nebo jakékoliv onemocnění psa, které je způsobeno, nebo se zdá takovým být, v souvislosti s implantací mikročipu“ – „migrace mikročipu z místa implantace“. – Británie taktéž akceptuje technologické možnosti selhání RFID transpondérů: V praxi to „znamená neúspěšný transfer zakódovaného čísla v mikročipu během skenování vhodným transceiverem“. – Podobně jako Britové se vyjádřila také Vážená paní zastupitelka, starostka ostravské městské části Slezská Ostrava a veterinářka MVDr. Barbora Jelonková, když 23. listopadu 2015 ve svém úředním dopise adresovaném na Odbor životního prostředí Magistrátu Statutárního města Ostravy jasně podpořila a navrhla změnu ostravské nesmlouvavé čipovací vyhlášky s ohledem na zdravotní rizika radiofrekvenčního označování pejsků. Pokud se navíc nezastaví ani v roce 2016 předpokládaný propad v každoročním výběru financí z poplatků za psy: v takovém případě by bylo nejlepší tento neférový poplatek (za jiné zvířectvo vlastník neplatí) úplně zrušit (např. ve fázích do roku 2022) a netrápit již dále nadbytečnými břemeny místní ostravské chovatele (Ostrava má totiž na rozdíl od jiných měst v České republice mnohamiliardový rozpočet), jelikož samotný poplatek nedokázal, podobně jako čipování, vyřešit žádný z problémů, které chov psů v městské aglomeraci přirozeně přináší (např. čistota, bezpečnost, hluk, stres atd.). Čipování, jak prokázala data z MSMO, ke všemu spíše vytváří nové náklady, než aby je paradoxně snižovalo. – Nové ostravské politické vedení (viz říjnové komunální volby roku 2014) by samozřejmě mělo také ještě daleko více používat vzhledem ke svým občanům při jakýchkoliv pokusech o prosazování určitého typu prospěšného společenského chování místo strašení pozitivní motivační přístup a medializaci dobrých příkladů. Pravdou je, že se o to občas snaží, avšak bohužel při zamlčování děsivého selhání vlastního systému čipování. Proč to tak urputně činí: není zatím známo. Určitě by všem ostravským politikům prospělo, kdyby raději zcela opustili metody legislativního násilí absenci dialogu z dob dávno minulých. Nabízí se zde také jako řešení městských problémů se zvířaty realizace programů pro resocializaci i vzájemné soužití především psů a lidí ve městech.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/ostrava-analyza-selhani-vynucovaneho-systemu-cipovani-zvirat-z-oficialnich-urednich-dat-2016-2009-cr.pdf.pdf

 • 10. března 2017: Policejní prezidium České republiky oficiálně potvrdilo: Tzv. množírny malých domácích zvířat nepředstavují problém, jelikož je policie vůbec neregistruje (nemají oporu v zákoně) podobně jako trestnou činnost související s čipováním zvířat! Policie ČR ani nemá k dispozici žádné údaje, podle kterých by mohla v těchto záležitostech konat! Kauzy stíhaných fyzických osob za týrání malých domácích zvířat se v ČR pohybovaly v letech 2016/2015 pouze v rozmezí mírně přes 3 desítky případů ročně a ve věci zanedbání péče z nedbalosti šlo dokonce jen o 2 až 3 případy! Policie ČR nedisponuje žádným návrhem (novelou) zákona o plošném/povinném čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka držených v soukromých domácnostech obyvatelstva! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo výše uvedené informace na počátku března 2017 díky obdivuhodné aktivitě Váženého občana, IT odborníka a podnikatele Ing. Karla Zváry, jenž odeslal během února 2017 žádost o informace na Policejní prezidium České republiky. SwN tímto velice děkuje všem Váženým úředním osobám z Policie ČR a Váženému panu Zvárovi za jejich vstřícnou spolupráci, která přispěla k informování široké veřejnosti o aktuálním vývoji situace a k destrukci fám o údajných desítkách tisíc týraných psů, koček aj. malých domácích zvířat v imaginárních množírnách na území České republiky. – Policejní prezidium České republiky podobně oficiálně potvrdilo NEexistenci tzv. problému s „množírnami“ zvířat na celém území České republiky už v prosinci 2015, jelikož se ještě nikdy v dějinách Policie ČR nepodařilo trestně stíhat ani jednu osobu tzv. „množitele“. V posledních letech se pohybovaly případy týrání psů/koček aj. živočichů v ČR pouze v rozmezí několika desítek obviněných fyzických osob (0 právnických osob). Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává: Systém identifikace/čipování zvířat je velice nedokonalý a ani za přes dvě desítky let svého (ne)fungování nedokázal nikde na světě vyřešit problémy v soužití člověka se čtyřnohými živými tvory ve městech nebo na vsi. Špatný systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete: jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Kompletní dokumentace z provenience Policejního prezidia České republiky je k dispozici níže ve formátu PDF.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/police-presidium-of-czech-republic-do-not-create-false-problem-with-so-called-puppy-mills-cr-2017-2015.pdf

 • 6. března 2017: Oficiální zápis z 23. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 25. ledna 2017 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou/necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (navazující pokusy o externí a interní čipování lidí); jízdní tarify a bezpečností situace včetně nedostatku tepla ve vozidlech ostravské MHD; pokusy městského vedení o postupný zákaz jízdy automobilů na klasická fosilní paliva; nebezpečné nanočástice šířené ve veřejném prostoru bez informovaného souhlasu dotčených osob; městský rozpočet a metody dobré správy veřejných financí; prolamování domovní svobody a pokutování vlastníků soukromých pozemků/zahrad v souvislosti se zákazem spalování domácích suchých ořezů ze stromů např. v důsledku opékání buřtů, vaření vaječiny apod.; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů, věcí; ekologické problémy (Kunčice, Radvanice, Ostrava jako celek); předražené veřejné dotace/zakázky, gigantické plány/projekty, které občané vůbec nepotřebují (viz lanovka nebo budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí: Pustkovec); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; přerozdělování daní pro ostravské městské obvody; distribuce vody, tepla a jejich cena, vlastnictví; chyby v komunikační strategii města, nedostatek dialogu a technické obtíže při jednání ZSMO (podivuhodné výpadky mikrofonů) včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání ZSMO obzvláště se vztahem k jednacímu řádu a jeho nutné novelizaci, oficiálním zápisům, předávání dokumentace občanům v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím; další pokusy o zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů; možnosti zlepšení pro-občanské činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Statutárního města Ostravy; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury (tzv. technické obtíže s mikrofony, neúplné zápisy), formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Ověření zápisu z 22. zasedání ZM“; „Informace o činnosti orgánů města“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava“; „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023“; „Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za II. Pololetí 2016“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

  Vážená zástupkyně Petičního výboru petice „NE VÝSTAVBĚ NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODEMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!“ Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová seznámila šokované ZSMO, širokou veřejnost a sdělovací prostředky s velice tristní situací, která vznikla kolem zpřístupňování městské/úřední dokumentace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím. Problémy s předáváním dotčených materiálů se pokusil svým vstřícným/kompromisním návrhem ihned vyřešit zástupce SwN Mgr. Radek Přepiora. Vážený pan ostravský primátor Ing. Tomáš Macura, MBA, se Vážené Mgr. Vysloužilové během jednání ZSMO za vzniklé problémy několikrát omluvil a dokonce přijal za svůj kompromisní návrh Váženého Mgr. Přepiory. Bohužel příkopy vzájemné nedůvěry mezi městským vedením a Váženou Mgr. Vysloužilovou byly tak hluboké, že se nakonec nepodařilo danou situaci vstřícně vyřešit.

  Dvacátého pátého ledna 2017 byly opět zodpovězeny dotazy šéfeditora Necipujtenas.CZ vznesené v rámci programového bodu ZSMO č. 2 ve věci nebezpečných nanotechnologií a rozšíření pozitivních změn v organizaci ostravské MHD. Vážený pan primátor a celé ZSMO se již naučili: jak v takové situaci v rámci tohoto bodu správně postupovat a zajistit odpovědi na občanské dotazy.

  Během programového bodu č. „6. Projekt Resolve - Dohoda o spolupráci s Moravskoslezským krajem a statutárním městem Opava“ upozornil Vážený pan Mgr. Přepiora na rizika celé akce, na problémy a zbytečné náklady, které může dohoda Ostravanům způsobit.

  Rozsáhlá debata doprovázená závažnými technickými obtížemi vypukla kolem programového bodu č. 24 nazvaném „Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023“. Vážený pan Mgr. Přepiora chtěl informovat Vážené ZSMO, občany a zástupce sdělovacích prostředků o nebezpečné „smart agendě“ s důrazem na nové plány „radikální levice“ a divokou koncepci postupného nastolení chytrého (smart) komunismu, která chce zničit mj. právě prostřednictvím chytrých měst a krajů tradiční/svobodný život Evropanů: Ostravu z toho nevyjímaje. Nicméně právě při vyslovení slov „radikální levice“ přestaly postupně fungovat 3 operativně nahrazované mikrofony. Obtíže přetrvávaly i přes zoufalé pokusy techniků o nápravu situace. Nikdo sice nepředpokládal zásah cenzury, ale celá tato situace byla vzhledem k minulým zkušenostem Váženého Mgr. Přepiory během jednání ZSMO velice zvláštní; přirozeně vzbudila zájem o to, co za těmito obtížemi vlastně ve skutečnosti vězelo. – K bodu č. 24 vystoupila se svým projevem taktéž Vážená Mgr. Vysloužilová, která popsala své těžké zkušenosti s nevstřícnou komunikací městského vedení, s některými ostravskými obvody a občany protestujícími vůči výstavbě tramvajové trati. Přitom právě projednávaný strategický plán naopak v přímém kontrastu k faktům hovořil o báječné vizi široké/otevřené komunikace mezi ostravskými politiky a širokou veřejností. – Vážený pan Ing. Novotný vyzdvihl vzhledem ke strategickému plánu palčivé ostravské otázky ekologie, tepelné energie a vody.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ připomněl Váženému ZSMO ohromné množství oficiálních/faktických argumentů z celého světa, které se podařilo již od roku 2013 shromáždit a publikovat na webu Necipujtenas.CZ. Moudrý/spravedlivý člověk by měl totiž znát všechny PRO/PROTI informace ve věci tzv. povinného vynucování radiofrekvenční identifikace. – Vážený pan Mgr. Přepiora dále představil důležité pro-občanské změny jednacího řádu ZSMO. Některé z nich se již překvapivě projevily během březnového jednání ZSMO.

  Vážený pan bezpečnostní specialista Zdeněk Skalka varoval před útoky podnapilých aj. osob na cestující v ostravské MHD; zkritizoval situaci s topením v tramvajích i autobusech. Vyvolal pozitivní reakci některých zastupitelů, kteří přislíbili analýzu situace.

  Vážený pan Mgr. Přepiora taktéž ocenil poctivou snahu Vážených městských zapisovatelek o korektní zpracování zápisu z prosincového jednání ZSMO včetně bránění možnému zásahu cenzury. Navrhl nicméně v zápisu celou řadu důležitých oprav, protože často selhávala technika a určité výroky účastníků diskuse se do zápisu nedostaly. Podařilo se je však zrekonstruovat z audiozáznamu. Bohužel i přes příslib Váženého pana primátora nebyly posléze do původního zápisu zaneseny.

  Vážený pan Milan Moldřík vystoupil se svým oblíbeným tématem ve věci tristní situace v Kunčicích; navrhl pozitivní řešení situace formou participativního rozpočtu včetně úpravy přerozdělování financí z městské a obvodní kasy.

  Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Popsal aktuální vývoj situace ve věci svého lednového jednání v rámci ostravské Komise pro otevřenou radnici a rozvoj samosprávy.

  Velice pozitivní výsledek nabrala diskuse kolem Zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZSMO za II. pololetí 2016. Vážený šéfeditor webu Necipujtenas.CZ poděkoval za vstřícný dialog z 10. ledna 2017 (viz podrobný materiál zde) během jednání výše uvedeného Váženého výboru. Informoval ZSMO o možnostech zlepšení práce Kontrolního výboru a o dalším pokusu o praktické naplnění usnesení ZSMO ve věci zveřejňování zápisů z jednání Sboru starostů. Tento krok podpořil na zápis ZSMO Vážený pan předseda Kontrolního výboru ZSMO JUDr. Štefek.

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (tzv. technické potíže s mikrofony) a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Vážené Mgr. et Mgr. Markéty Vysloužilové, Váženého pana Jiřího Štefky, Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana bezpečnostního specialisty Zdeňka Skalky, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat přes zastupitele a mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 25. ledna 2017. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/oficialni-zapis-z-23-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-25-1-2017.pdf

 • 14. února 2017: Tři politici(čky) před krajskými volbami r. 2016 souhlasili s interview pro Necipujtenas.CZ (SwN); pak následovala ignorace! – SwN získalo v letech 2013 až 2017 vyjádření, interview, od mnohých známých osobností, úřadů, ministerstev, organizací apod. Připomeňme si například pana ostravského primátora; náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje; profesora Svobodu; presidenta Komory veterinárních lékařů ČR; poslance Paveru a Stanjuru; poslankyni Bebarovou-Rujbrovou; europoslance Macha; senátora Valentu, Krejču; řadu lokálních zastupitelů(ek), odborníků, publicistů a především občanů se zajímavými názory na svět a realitu kolem nás; zástupce Evropské komise, ministerstva vnitra, ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy ČR, Policejního prezídia ČR, mnohých měst i obcí atd. Všichni se vždy chovali velice eticky, slušně a jakmile již projevili o interview zájem, přistoupili na domluvu, nechali redaktora SwN nebo spolupracující kolegy(gyně) pečlivě připravit otázky, načež pak na ně také férově odpověděli. Bohužel loňské krajské a senátní volby roku 2016 byly v tomto směru smutným zklamáním. SwN oslovilo s dostatečným časovým předstihem před volbami s prosbou o interview Váženou slečnu Dominiku Myslivcovou, kandidátku (bezpartijní) ve volbách roku 2016 do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za politické uskupení ÚsvitBlok proti islamizaci; Váženého pana Ing. Radomíra Kleina, generálního ředitele CZECH PRINT CENTER a.s., lídra politického uskupení Svobodní a Soukromníci pro volby roku 2016 do zastupitelstva Moravskoslezského kraje; Váženého pana Jana Bechera, ředitele Knihkupectví Kapitola ve Frýdku-Místku, kandidáta (bezpartijní) na senátora Parlamentu České republiky pro volby roku 2016, nominovaného Českou pirátskou stranou (Piráti) v senátním obvodě č. 70 – Ostrava-město. Všechny výše uvedené Vážené osobnosti písemně potvrdily, že s rozhovorem pro SwN v režimu pro-bono souhlasí, mají o něj zájem a chtějí vypracovat otázky. Když se tak po pečlivé přípravě a rozsáhlé práci redaktora SwN stalo, posléze již většinou ignorovali několikeré/opakované/slušné prosby o dodržení předchozí dohody nebo alespoň vysvětlení, že již interview poskytnout nechtějí (poslední prosba o vyjádření k celé situaci odešla v lednu 2017). – Co k tomu dodat: Široká veřejnost nechť si udělá sama svůj obrázek na to, před jakými otázkami výše uvedené osobnosti couvly, když se ucházely o hlasy voličů, kteří měli plné právo znát názory svých možných favoritů(tek). Jak by se asi tito politici(čky) chovali(y) k občanům po svém zvolení do funkcí? To nechť se pokusí Vážený čtenář vydedukovat sám např. při studiu dotazů (viz dokument níže), na které dodnes nikdo neodpověděl. SwN samozřejmě zveřejní případné dodatečné odpovědi jak Vážené slečny Myslivcové, Váženého pana Kleina nebo Váženého pana Bechera: kdykoliv později. Uvažujme však: Proč se tito lidé tak zalekli otázek, na které mohli odpovědět písemně a plně je autorizovat? Je to dobře, že nakonec nebyl nikdo z nich zvolen? Budou ještě někdy někam kandidovat? Přemýšlejme prosím... Díky.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas4.sweb.cz/interviews-myslivcova-becher-klein-2016.pdf

 • 10. února 2017: Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo díky Váženému panu Podloučkovi a spolupráci Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Ostravy (viz č.j. SMO/027452/17/LPO/Dav ze dne 6. 2. 2017) oficiální zápisy z jednání zdejšího Sboru starostů z let 2016/2015 a to v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím! Tyto dokumenty ukazují zajímavé a bohužel mnohdy nelichotivé podhoubí ostravské politiky včetně zamýšlených metod legislativního násilí! – SwN obdrželo výše uvedené zápisy ostravského Sboru starostů v únoru 2017 od Váženého pana Michala Podloučky, dopravního specialisty, člena občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatele politického uskupení NEZÁVISLÍ (viz rozhovor zde) a držitele čestného uznání "Osvoboditel" roku 2016. Rádi bychom touto formou Váženému panu Podloučkovi velice poděkovali za jeho aktivní pro-bono a pro-občanskou činnost! SwN zároveň ihned poprosilo část vstřícných ostravských zastupitelů o praktické naplnění usnesení Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy č. 0511/ZM1418/7 ze dne 1. července 2015: ZSMO: „1) vyzývá Sbor starostů ke zveřejňování zápisů ze svého jednání na webových stránkách statutárního města Ostravy.Věřme tedy: Už nic nebrání pravidelnému publikování zápisů z jednání Sboru starostů na oficiálním městském webu Ostrava.cz tak, aby se to stalo pravidlem a občané nemuseli příště o takový důležitý zdroj informací žádat. – Získané dokumenty, které byly patřičnými úředními osobami anonymizovány, publikujeme níže.

Dokument ke stažení v ZIP/PDF:

 • 6. února 2017: Posudek: Čipování = zdravotní rizika! ČR - Prestižní český vědec potvrdil závažná zdravotní rizika invazivního čipování psů a obzvláště koček! Jeho oficiální posudek získal pro občany celé České republiky zástupce Necipujtenas.CZ ve spolupráci s odborným týmem z Úřadu Moravskoslezského kraje a hejtmanovým náměstkem Unuckou! – Špatná ostravská vyhláška č. 9/2012 o povinném/nekompromisním trvalém označování nejlepších čtyřnohých přátel člověka bude muset být novelizována! - Vážený pan profesor Miroslav Svoboda z „Veterinární a farmaceutické univerzity Brno“ potvrdil ve svém posudku reálná zdravotní rizika čipování psů a především koček! Výše uvedené výsledky vědecké práce Váženého pana profesora Svobody přijala Komora veterinárních lékařů České republiky. Na veřejnost se nyní konečně dostávají oficiální cestou stěžejní fakta od renomovaného specialisty. Podařilo se to díky prosbě Váženého šéfeditora Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) Mgr. Radka Přepiory, dále skrze velice vstřícný/moudrý přístup Váženého pana Ing. Jakuba Unucky, MBA, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK), člena Občanské demokratické strany a prostřednictvím obdivuhodného úsilí dalších Vážených úředních osob z MSK včetně samotného pana hejtmana prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. (hnutí ANO) a též Váženého občana bez veřejné funkce nebo stranické příslušnosti Petra Hadaščoka nst. a jeho ANTI-čipovací petice. SwN tímto všem výše uvedeným lidem velice děkuje! – Vážený pan hejtman Vondrák a jeho Vážený pan náměstek Unucka budou podle svých prohlášení a získaných fakt prosazovat v dialogu s ostravskými/městskými zastupiteli změnu zdejší až dosud nekompromisní čipovací vyhlášky. – Posudek Váženého pana profesora Svobody je součástí oficiální dokumentace MSK z ledna 2017: SwN tuto důležitou listinu níže kompletně zveřejňuje.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/prestizni-cesky-vedec-oficialne-potvrdil-pro-ms-kraj-zdravotni-rizika-cipovani-zvirat-cr-2017-2013.pdf

 • 30. ledna 2017: Oficiální zápis z 22. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. prosince 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou/necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (navazující externí a pokusy o interní čipování lidí); městský rozpočet a metody dobré správy veřejných financí; prolamování domovní svobody a pokutování vlastníků soukromých pozemků/zahrad v souvislosti se zákazem spalování domácích suchých ořezů ze stromů např. v důsledku opékání buřtů, vaření vaječiny apod.; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (Kunčice); předražené veřejné dotace/zakázky, které občané vůbec nepotřebují (viz lanovka nebo budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí: Pustkovec); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; chyby v komunikační strategii města, nedostatek dialogu a technické obtíže při jednání ZSMO včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury (tzv. technické obtíže s mikrofony, neúplné zápisy), formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 21. zasedání ZM“; „2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017“; „5. Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“; „7. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města“; „8. Podnět občana Statutárního města Ostravy“; „35. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ aj.

  Čtrnáctého prosince 2016 došlo během jednání ZSMO k další vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10., 16. 11., 14. 12. 2016 a 25. 1. 2017. Již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim hovořit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v prosinci 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Dotazy občanů vznesené v rámci programového bodu č. 2 tlumočil jejich adresátům a nechal je ihned na zápis bez problému odpovědět.

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však nebylo roku 2016 v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nešlo o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané zde neměli žádnou právní jistotu, že by mohli během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit (viz např. listopadové jednání ZSMO a zdokumentované narážky městského vedení na Váženého pana Ing. Novotného a Váženého pana Mgr. Přepioru).

  SwN připomíná, že podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům ČR důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru při komunikaci s politiky výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního/legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Během programového bodu č. „4. Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017“, se podařilo v prosinci 2016 během jednání ZSMO mj. díky občanům a součinnosti Váženého pana primátora vyjasnit problémy s podivuhodným odebíráním financí jednotlivým městským obvodům.

  Rozsáhlá debata kolem městského rozpočtu na rok 2017 posléze vyústila v občanské ocenění dodržení principů dobré správy veřejných financí: Ostravě se totiž daří snižovat dluhy, nezvyšovat obyvatelstvu daně/poplatky a pohybovat se v rámci mantinelů určených pro vyrovnané finanční hospodaření. – Vážený pan Mgr. Přepiora se v rámci projednávání rozpočtu zastal Váženého pana primátora Macury, když mu Vážený pan zastupitel JUDr. Josef Babka vytýkal přílišnou svobodu slova při řízení jednání ZSMO. Vážený Mgr. Přepiora také pozval Váženého pana zastupitele Babku na mši do kostela v rámci adventu, který Vážený pan Babka podle svých slov ctí. Vysvětlil mu, že až vyhraje jeho strana volby, tak pak může řídit ZSMO; letos mu to třeba ještě na kraji nevyšlo.

  Zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ ocenil poctivou snahu Vážených městských zapisovatelek o poctivé zpracování zápisu z listopadového jednání ZSMO včetně bránění možnému zásahu cenzury.

  Vážený pan Milan Moldřík vystoupil s drtivou kritikou ostravského vedení a mj. se svým tradičním tématem kolem tristní situace v Kunčicích.

  Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný přednesl projev ve věci svého oblíbeného tématu: ceny tepla v Ostravě a související dokumentace a dalších důležitých informací. Jeho snahu o získání kompletních údajů a souvisejících veřejně přístupných materiálů podpořil Vážený pan Mgr. Radek Přepiora. Vysloužil si za to kritiku městského vedení. Vážený pan Ing. Novotný takovou kritiku jednoznačně odmítl, vysvětlil celou situaci a Váženého pana Mgr. Přepioru podpořil.

  Živá diskuse proběhla s městským vedením ve věci grandiózní miliardové výstavby tramvajové tratě v Pustkovci a Porubě. Se svými argumenty zaměřenými na obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci vystoupila členka petičního výboru proti výše uvedené stavební akci Vážená Mgr. et Mgr. Markéta Vysloužilová a Vážený občan Jiří Štefka, kterému otevřel cestu k jeho projevu svým zastáním Vážený pan Mgr. Přepiora. ZSMO však nepochopitelně hlasovalo o právu na vystoupení Váženého oprávněného občana Štefky v diskusi; i když mu takové jeho právo nelze ze zákona hlasováním ZSMO upřít. Došlo při tom bohužel k některým opakovaným technickým problémům s mikrofony, které občas nefungovaly a tak se posléze část vyjádření řečníků nedostala do zápisu. – Mgr. Přepiora byl dokonce posléze na lednovém jednání ZSMO v roce 2017 vystaven dvojímu selhání mikrofonů při opakovaném vyslovení slov „Radikální levice“. Nikdo zatím nepředpokládá, že by mohlo jít o záměr nebo snad cílenou cenzuru. Mgr. Přepiora také během lednového jednání ZSMO doplnil z audio záznamu chybějící výroky účastníků diskuse do nového zápisu. Vážený pan primátor Macura mu za to poděkoval a slíbil nápravu situace.

  Dále Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka.

  Ve věci programového bodu č. „35. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města“ proběhl ohromně pozitivní a inspirující/nadějný pokus o zastavení velice nebezpečné městské politiky prolamování domovní svobody na soukromých zahradách občanů, který podpořili dokonce svými třinácti hlasy Vážení zastupitelé a Vážené zastupitelky z ČSSD a KSČM. Invazivní městská agenda však nakonec bohužel prošla: papalášští byrokraté ji protlačili i přes odpor velké části městských obvodů. Vážený pan Mgr. Přepiora k tomu podle oficiálního zápisu ZSMO mj. sdělil: „Dále poděkoval panu starostovi a zastupiteli Ing. Juroškovi, Ph.D., a starostovi městského obvodu Staré Bělé RNDr. Krejčíčkovi za to, co teď řekli a sdělil, že se k nim plně připojuje. Řekl: Navrhuji totéž, co Vážený pan zastupitel a starosta Ing. Juroška, Ph.D. Navrhuji Vám stažení bodu č. 35 z programu dnešního jednání a nebo nejlépe jeho kompletní zamítnutí v hlasování, a to z důvodu možného konfliktu navrhované vyhlášky se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v aktuálním znění. Prosím osvojte si můj podnět a dejte o něm hlasovat, jelikož paragraf 16 tohoto zákona jednoznačně v odstavci čtvrtém uvádí, že v otevřeném ohništi lze spalovat suché rostlinné materiály a pátý odstavec téhož zákona mj. zní, cituji: „Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.“ Z materiázveřejněných na městském webu pro dnešní hlasování o navržené vyhlášce jednoznačně vyplývá, že se písemně vůči návrhu vyhlášky ohradilo celkem více než 10 ostravských územních obvodů, které hájí zájmy a tradiční životní styl svých občanů. Jde o ostravské územní obvody Martinov, Michálkovice, Nova ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Svinov, a dokonce také Moravská Ostrava a Přivoz. Rád bych na tomto místě poděkoval vedení a občanům všech výše uvedených ostravských územních městských obvodů a především Moravské Ostravě a Přívozu, kde jsou zřejmě opravdu lidé se zdravým selským rozumem, jelikož ve svém zamítavém stanovisku k navrhované vyhlášce jasně uvedli, cituji: „Není považováno za nutné řešit problematiku spalování formou obecně závazné vyhlášky.“ Ostrava, to totiž nejsou pouze chytré budovy, šmírovací senzory a kamery, neutěšená sídlištní zástavba a invazivním progresem prošpikované velké obvody, nýbrž jsou to také menší městské obvody, které dobře znají své území i lidi a mají ještě stále krásný, konzervativní, vesnický charakter a každodenní kontakt s přírodou, na což se bohužel zapomíná. Zdejší občané chtějí žít klidným životem bez neustálých zákazů, příkazů a šílených nařízení, které se na ně každý rok ze zdejšího ženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy valí a ruší tradiční život celých rodin a přispívají k degradaci zvyků našich předků, které nikomu nikdy nevadily. Až teprve nyní zasedl městský byrokrat a zase chce revolučně rozhodovat o cizím životě, a to dokonce na soukromých zahradách. Jak se asi domníváte, že budou v praxi probíhat kontroly otevřených ohnišť? Budete lidem ničit jejich život už i u nich doma na zahradě zásahovými komandy a likvidačními pokutami 50 tisíc korun za to, že jim spadne při opékáni buřtů do ohně kus trávy nebo kus jehličí či suchá větev, kterou si rodina pracně připravila? Vzpomeňte jen na to, jaké metody a hrozby používalo minulé městské vedení v případě vynucování čipování psů. Hnutí ANO mnoho lidí volilo, aby se těmto excesům zabránilo a nyní tohle. Návrh této vyhlášky představuje další šikanózní nástroj, který má za cíl jediné: vytlačit společenský život občanů už i z jejich privátních zahrad a zakázat tolik oblíbené táboráky, opékání špekáčků, vaření vaječiny apod. Uvědomujete si vůbec, že se na zahradách prostě provádí běžně ořez větví, které se posléze nasuší a slouží právě pro potřebu setkávání rodin a přátel u táboráků. Tenhle zákaz, co nyní plánujete, a není jediný, je úplně jak z temného království krále Kazisvěta. Navíc je naprosto nesmyslný, neboť jak asi naši žení měšťané nevědí, tak mokrý rostlinný materiál čmoudí daleko více než ten suchý a lidé to prostě vyřeší tím, že si postaví na zahradě krb nebo pec a tím pádem to nebude otevřené ohniště a máte vymalováno. Pod tímto legislativním nesmyslem by měl být podepsán žený pan Ing. Tomáš Macura, MBA, toho času žený pan ostravský primátor a jeho toho času náměstkyně, žená paní Mgr. Kateřina Šebestova. Prosím taktéž o sděleni, který člen z žené právní komise velmi překvapivě a správně nehlasoval pro návrh teto „zlo-vyhlášky“. Děkuji.

  Vážený pan Mgr. Přepiora dále ocenil nabídku Váženého pana primátora Macury na dvouhodinovou soukromou debatu třeba nad dobrým čajem, nicméně raději navrhl přetavení takového vstřícného kroku do široké veřejnosti přístupného diskusního setkání s předními odborníky na ústavně správní právo v příjemné atmosféře zasedacího sálu ZSMO: a to sice s Váženým panem předsedou Ústavního soudu České republiky, JUDr. Pavlem Rychetským, Dr.h.c., předsedou Nejvyššího správního soudu České republiky Váženým panem JUDr. Josefem Baxou a specialistou na celou oblast ústavního práva Váženým panem doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D. – Věřím, že to bude přínosné pro všechny občany. Vážený pan primátor by takové akci jistě také velmi rád věnoval dvě hodiny svého času. Tohle je totiž přesně cesta, jak Vám konečně vysvětlit od těch nejpovolanějších a jistě Vámi respektovaných kapacit, kde je zde v Ostravě chyba a jak nastavit opravdu vstřícné podmínky pro celospolečenský dialog v rámci zdejšího zastupitelstva a ostatně také všech městských obvodů,uvedl Vážený pan Mgr. Přepiora. – Vážený pan primátor Macura „poděkoval Mgr. Přepiorovi za jeho příspěvek, za jeho poučeni i za podnět, který vznesl“. „Dále Mgr. Přepiorovi řekl, že je svobodný občan a nic mu nebrání takové setkání klidně zorganizovat a sdělil, že on osobně, ale neví, jak jiní, se ho rád zúčastní. Naznačil, že pakliže by k něčemu takovému došlo, tak pevně věří, že naleznou společnou vůli mu propůjčit pro tento účel i sál zastupitelstva.“ – Všichni výše uvedení Vážení předsedové soudů byli o takové možnosti Váženým Mgr. Přepiorou informováni v lednu 2017. Vážený pan JUDr Baxa tuto aktivitu oficiálně a mj. navíc v duchu svého televizního vystoupení podpořil. Vážený pan docent Koudelka by se dle svého písemného sdělení odborné ostravské/diskusní konference rovnou rád zúčastnil.

  Velice pozitivní výsledek nabrala diskuse ve věci kontroly plnění usnesení ZSMO, kterou inicioval šéfeditor webu Necipujtenas.CZ. Vážený pan předseda Kontrolního výboru ZSMO JUDr. Štefek posléze pozval Váženého pana Mgr. Přepioru na jednání tohoto Váženého výboru, které proběhlo 10. ledna 2017 ve vstřícném dialogu s Váženým Mgr. Přepiorou, jenž pro tento účel zpracoval podrobný materiál (k dispozici zde).

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy (tzv. technické potíže s mikrofony) a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Vážené Mgr. et Mgr. Markéty Vysloužilové, Váženého pana Jiřího Štefky, Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat přes zastupitele a mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 14. prosince 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-22-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-14-12-2016.pdf

 • 24. ledna 2017: Šéfeditor Společenství webu Necipujtenas.CZ představil Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Statutárního města Ostravy možnosti většího zapojení občanů do přímé správy veřejných záležitostí a nápravy chyb městského vedení z let 2015 a 2016! Výsledný vstřícný dialog přinesl první „dobré ovoce“! – Během jednání prosincového Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ZSMO) v roce 2016 zaznělo mj. veřejné pozvání na jednání Váženého Kontrolního výboru (KV) ZSMO pro Váženého šéfeditora Společenství webu Necipujtenas.CZ, pana Mgr. Radka Přepioru, jenž se ho posléze účastnil 10. ledna 2017. Mgr. Přepiora k tomuto účelu zpracoval podrobný materiál (je k dispozici zde), který se později stal nedílnou součástí zápisu z výše uvedeného jednání KV. Hlavním cílem celé akce bylo úsilí o vyvolání širokého dialogu, zlepšení, otevření práce kontrolního výboru pro občany Ostravy a o daleko větší zapojení KV do korigování a informování o některých tristních záležitostech, kterých mohla být široká veřejnost v Ostravě svědkem mj. v období let 2015/2016. Mgr. Přepiora přitom vycházel ve své argumentaci z platného znění zákona o obcích, ústavního pořádku České republiky a v materiálu uvedených právních autorit. – „Souhlasím s tím, že výbor by měl plnění usnesení zastupitelstva/rady kontrolovat i z faktické/věcné stránky a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k plnění usnesení (je-li v usnesení stanovena),“ uvedl mj. exkluzivně k této záležitosti pro Necipujtenas.CZ legislativní specialista z Právnické fakulty Univerzity PalackéhoOlomouci (druhá nejstarší právnická fakulta v České republice z hlediska založení) Vážený pan Tomáš Grygar (mj. místopředseda Strany Svobodných občanů, SvobodníOlomouckém kraji, spolupracovník europoslance/předsedy Svobodných: Váženého pana Ing. Petra Macha, Ph.D.) – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) tímto děkuje Váženému panu předsedovi KV JUDr. Štefkovi a všem Váženým členkám a členům Váženého KV ZSMO za oboustranně prospěšný dialog, který se vskutku podařilo 10. ledna 2017 zrealizovat. SwN obzvláště velice oceňuje pokus o nalezení kompromisního řešení ve věci férového zveřejňování městské dokumentace ze strany Váženého pana zastupitele a místopředsedy kontrolního výboru Ing. Lumíra Palyzy a Váženého pana zastupitele, člena KV Ing. Františka Kolaříka. SwN na realizaci takového kompromisu intenzivně s kolegy občany pracuje. – Lidé očekávají celou řadu pozitivních změn v místní ostravské správě veřejných záležitostí, pro které však na druhé straně zatím bohužel kontrolní výbor nenašel plné pochopení, což se však může v průběhu dalšího dialogu změnit. – Zapojení širokého spektra občanů do práce KV totiž přestavuje jednu z mnoha možností: jak toužebně očekávaných/pozitivních změn dosáhnout v období mezi volbami a to ve vzájemné/férové výměně názorů s občany bez veřejné funkce a volenými zastupiteli. V případě Kontrolního výboru ZSMO jde zatím pouze o malý krůček k velkému cíli, jímž je plné zapojení veřejnosti do řízení Ostravy a skutečná realizace v praxi spravedlivého podílu občanů na přímé správě svého města v mantinelech, které jim k tomu poskytuje ústavní pořádek České republiky. – Kontrolní výbor může předně předkládat zastupitelstvu ke schválení a připomínkám výsledky své práce na každém jednání zastupitelstva, kterého se účastní veřejnost, sdělovací prostředky. Jde také o důležitou politickou a zároveň obecně faktickou metodu určenou pro opozici k vyvažování možného/problematického směřování městského vedení.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/kontrolni-vybor-zsmo-mgr-prepiora-10-1-2017.pdf

 • 16. prosince 2016: Dopravní podnik Ostrava a.s. již potřetí vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! – MHD bude skutečně bezpečnější díky osobním asistentům(tkám) pro cestující přímo v jednotlivých vozidlech! Hackeři nebudou mít online přístup ke kamerovým systémům v tramvajích! Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 12. prosince 2016, 10. listopadu 2016 a 14. října 2016 velice vstřícné/korektní dopisy z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsané Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na velkou část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ze začátku i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto konzistentně vysoce hodnotí pozitivní komunikační styl Váženého pana Ing. Moryse. K vítaným novinkám patří především informace o tom, že Ostravská MHD bude v praxi skutečně bezpečnější díky osobním asistentům(tkám) pro cestující přímo v jednotlivých vozidlech, kteří budou kdykoliv připraveni ihned v reálném provozu spotřebitele chránit bez nutnosti čekání na příjezd policie. Navíc hackeři nebudou mít online přístup ke kamerovým systémům v tramvajích, které na druhou stranu ani nedokáží sledovat nejpodrobnější detaily ze soukromého života občanů. Písemnost Váženého pana Ing. Moryse přináší také celou řadu dalších informací např. o nakládání se získanými videozáznamy z MHD, jejich zpracování, zabezpečení, ochraně osobních údajů apod. SwN doporučuje všem občanům se zájmem o zachování svého soukromí, aby se s těmito a dalšími fakty pečlivě seznámili v níže zveřejněných materiálech.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/dpo-ostrava-new-important-changes-for-better-security-of-customers-czech-republic-2016.pdf

 • 10. prosince 2016: Oficiální zápis z 21. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 16. listopadu 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz budování tramvajových linek tam, kde je lidé nechtějí; kotlíkové dotace); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; přípravy na radikální omezování provozu vozidel se spalovacími motory na fosilní paliva; podivuhodná akceptace právní nejistoty ve věci přijetí rizik cizích právních systémů; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, zákonem o ochraně osobních údajů, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů, psychologickým nátlakem, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 20. zasedání ZM“; „2. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. Souhlas s uzavřením dodatku ke společné úmluvě v rámci realizace projektu „Refill““; „5. Souhlas s uzavřením „společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro operační program Urbact III“ v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem „In focus““; „17. Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava“; „23. Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva města - podněty občana města Ing. J. N.“; „24. Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)“; „34. Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji““; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Šestnáctého listopadu 2016 došlo během jednání ZSMO k již třetí vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016 a již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v listopadu 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Dotazy občanů vznesené v rámci programového bodu č. 2 veřejně přislíbil rád přeposlat Váženému novému vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (akciovka stoprocentně vlastněná Statutárním městem Ostravou).

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané zde nemají žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit. Například Vážený pan primátor se během listopadového jednání ZSMO nepochopitelně několikrát snažil vstupovat přímo do příspěvků Váženého občana pana Ing. Jaroslava Novotného. V jednom případě však evidentně překročil únosnou míru takových zásahů. V bodu programu ZSMO „Dotazy, připomínky a podněty občanů“, určenému přímo pro oprávněné obyvatelstvo ke svobodnému vyjádření názorů k jakémukoliv tématu i mimo program ZSMO, Vážený pan primátor velice často bezdůvodně přerušoval Váženého pana Ing. Novotného, sděloval mu, že mu odebere slovo, pokud bude opakovat to, co již zastupitelé dříve vyslechli a vyzýval jej, aby nehovořil svobodně o tom, co má na srdci. – Podobně velmi tristní vyjádření Váženého pana radního pro dopravu JUDr. Lukáše Semeráka, jenž se dvakrát obořil na Váženého pana Mgr. Přepioru v rámci programového bodu ZSMO č. 2 s tím, že svými slušnými dotazy směřovanými na dopravní problematiku a DPO všechny přítomné zdržuje a nikoho to stejně nezajímá. A to dokonce ani věcné dotazy, konkrétní podněty související se závažnými změnami v městské hromadné dopravě, kterou právě ZSMO ovlivňuje. Situace vypadala tak, že pokud jsou prý dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory v rozporu s oficiálním městským PR, tak je nikdo nechce slyšet (SIC!). Slova Váženého pana JUDr. Semeráka odměnil bouřlivým potleskem politický klub hnutí Ostravak. Ostatní členky a členové ZSMO napříč politickým spektrem se však k tomuto podivuhodnému názoru nepřidali. Naopak: Vážený pan primátor Macura z hnutí ANO veřejně Váženému panu Mgr. Přepiorovi sdělil, že on se svým týmem rád předá dotazy Váženého pana Mgr. Přepiory vedení DPO a nevidí v tom vůbec žádný problém.

  Zanedlouho po výše uvedené smutné ukázce (ne)otevřené ostravské radnice došlo k zásahu „vyšší moci“, která už se nemohla dále dívat na takový smutný vývoj debaty, který popíral jakékoliv základy gentlemanství, dobré veřejné správy a principů stanovených zákonem o obcích i ústavním pořádkem ČR. Hned v následujícím programovém bodu ZSMO č. 3 se paradoxně zhroutil hlasovací sytém v chytré a elektronikou/kamerami prošpikované Ostravě. Vzniklo tak zdržení ZSMO ve faktické/skutečné délce takřka 20 minut. Vážený pan primátor musel vyhlásit přestávku. Tedy samo ZSMO se zdrželo po dobu větší než cca 4 diskusní příspěvky občanů: každý v délce dle dikce jednacího řádu pěti minut. Ke konci pauzy musel dokonce Vážený pan primátor avizovat, že už nebude čekat se začátkem jednání na opozdilé členky/členy ZSMO, kteří se ještě občerstvovali v kuloárech. – Vážený pan Mgr. Přepiora k tomu na galerii pro veřejnost mimo mikrofon poznamenává: ANO: „To je to zdržování.“ Na zápis posléze uvedl, že za výpadek hlasovacího systému opravdu nemůže a na Váženého pana radního JUDr. Lukáše Semeráka se za jeho předchozí nevlídná slova nezlobí, jelikož toho má Vážený pan radní Semerák moc a občas se mu pak takové tristní výroky stanou.

  Vážený pan primátor byl zásahem „vyšší moci“ tak vyveden z míry, že následně zapomněl udělit slovo k programovému bodu č. 4 Váženému panu Mgr. Přepiorovi, jenž byl řádně/písemně přihlášen do diskuse. Stejného pochybení se dopustil také na závěr jednání ZSMO v bodu programu č. 34. Vážený pan Mgr. Přepiora však nehodlal něco takového připustit. Přihlásil se vždy v takové situaci o slovo přímo z galerie pro veřejnost. Vážený pan primátor se Váženému panu Mgr. Přepiorovi pokaždé velice slušně omluvil. – Vážený pan primátor navíc opomněl vyzvat ZSMO k osvojení podnětu Váženého pana Mgr. Přepiory k programovému bodu ZSMO č. 23. Učinil tak až po vlastním hlasování v rozporu se zákonem o obcích a výkladovým stanoviskem vnitra, nicméně se za to opět Váženému panu Mgr. Přepiorovi veřejně omluvil. – Vážený pan primátor dokonce během jednání ZSMO pochválil Váženého pana Mgr. Přepioru za perfektní dodržování časového limitu pro každé vystoupení občanů dle jednacího řádu. – Avšak stejně posléze sdělil: Díky pokusům Váženého pana Mgr. Přepiory o dialog s Váženým Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje již chová naději, že bude mít díky tomu Vážený pan Mgr. Přepiora méně příspěvků určených pro jednání ZSMO.

  V rámci programového bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ došlo k velice divoké výměně názorů mezi Váženou členkou petičního výboru, který zastupoval občany ve věci nesouhlasu s grandiózními městskými plány na rozšiřování tramvajové dopravy. Situace hrozila přerůst až v radikální slovní přestřelku a vzájemné obviňování ze lži. Vážená zástupkyně petentů si rozhodně nehodlala nechat od místních elit líbit žádné bezpráví.

  Během projednávání programového bodu ZSMO č. 24 zase Váženému panu primátorovi vadila upřímná snaha Váženého pana Mgr. Přepiory o probuzení pozornosti Váženého ZSMO formou slušné nadsázky se vztahem k zamýšlenému městskému omezení provozu motorových vozidel na fosilní paliva. Vážený pan primátor proto sdělil, že si pro příště zřejmě pozve zástupce Ministerstva vnitra ČR, aby zastavil takový zcela ústavní/legální a relevantní styl diskuse Váženého pana Mgr. Přepiory. – Na druhou stranu Vážený pan primátor překvapivě veřejně na zápis prohlásil, že se rád zúčastní dvouhodinového přátelského dialogu s Váženým panem Mgr. Přepiorou třeba nad šálkem dobré kávy.

  SwN připomíná, že podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům ČR důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru při komunikaci s politiky výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ zdůraznil politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Šestnáctého listopadu 2016 však došlo přeci jen k jedné velice pozitivní situaci, kdy se konečně někteří zastupitelé ZSMO sami od sebe ozvali, že zápis z minulého jednání Váženého ZSMO nezachytil všechny diskusní projevy. Část z řečníků totiž nemluvila na mikrofon nebo jim nebylo rozumět či selhala technika.

  Vážený pan primátor dále bohužel odmítl z finančních důvodů zpracování legislativní analýzy rizik vyplývajících z podřízení ZSMO cizímu právnímu řádu ve věci schvalování materiálů v programových bodech ZSMO č. 4, 5 a to i přes varování samotného městského legislativně-právního odboru ve shodě s projevem Váženého pana Mgr. Přepiory.

  Vážení ostravští radní taktéž odmítli pokračování své předvolební vize otevřené/vstřícné radnice, když nepodpořili zveřejňování základních kontaktních/profesních údajů o Vážených členkách/členech ZSMO na městském webu a dokonce smetli ze stolu i občanské doporučení, aby tak činili(y) dobrovolně na sociálních sítích (např. LinkedIn), jelikož pak veřejnost/voliči často neví, kdo je zastupuje, jaké má k tomu předpoklady, profesní a životní zkušenosti.

  Vážený pan Mgr. Radim Babinec, náměstek pro oblast veřejných zakázek, kapitálových účastí a městského majetku, velmi korektně uznal na základě podnětu Váženého pana Mgr. Přepiory chybu v anonymizaci údajů ve smluvní dokumentaci zveřejněné na městském webu. Sdělil, že se již pracuje na nápravě situace. Vážený pan Mgr. Přepiora však nedostal odpověď na své dotazy ve věci odkoupení pozemků od dotčených fyzických osob. – Rozumnou odpověď poskytl Váženému panu Mgr. Přepiorovi za několik dní později Vážený pan starosta městského obvodu Ostrava-Polanka nad Odrou.

  Živá diskuse proběhla ve věci tzv. kotlíkových dotací. Vážený pan Mgr. Přepiora totiž po dlouhé měsíce nedostal odpověď na své dotazy kolem kontrol topenišť, obrany občanů před možnou úřední šikanou a související vzniklou právní nejistotou spojenou s městskou a krajskou smluvní dokumentací. Vážená paní náměstkyně primátora pro životní prostředí se veřejně zavázala, že tedy již konečně Váženému panu Mgr. Přepiorovi odpoví. Své prohlášení korektně dodržela ještě 16. listopadu 2016. – Bohužel i posléze pořád trvá problém: Zatím není znám žádný přesný prováděcí předpis (kontrolní řád, vyhláška apod.) určující podrobná pravidla a kompetence pro byrokratické kontroly v ústavně chráněných soukromých domácnostech. Neustále novelizovaný zákon o ochraně ovzduší tuto věc detailně vůbec neřeší. Na webu Moravskoslezského kraje se občan s ústavněprávním povědomím pouze dočetl poměrně znepokojující vyjádření: „Žadatel podpisem žádosti vyjadřuje souhlas s případnou kontrolou předmětu dotace a podmínek přidělení dotace v případě jejího přiznání, a to včetně nutnosti zpřístupnění nového zdroje tepla a všech prostor, kde byly realizovány investice zahrnuté do celkových uznatelných nákladů, případně i do dalších prostor, které s realizací projektu souvisí.“ (Což může být v praxi vykládáno extenzivně jakkoliv, pozn. autora.) – Vážená paní náměstkyně primátora taktéž písemně Váženému panu Mgr. Přepiorovi sdělila: „U žadatelů se budou provádět tzv. vzorky (namátkové kontroly u proplacených žadatelů na kotlíkové dotace). Nebudou se kontrolovat všichni.“ Právní nejistota tedy neustále trvá. – Někteří Vážení členové ZSMO si bohužel nesprávně vyložili následný odkaz Váženého pana Mgr. Přepiory na článek webu „Rozhlas.cz“ z 11. listopadu 2016 o situaci v Karviné, kde lidé z důvodů nevhodně nastavených parametrů odmítali akceptovat kotlíkové dotace. Pro ZSMO šlo o naprosto zásadní otázku, která vzbudila velké ideologické emoce, načež pak již ve své honbě za grandiózním stoprocentním úspěchem dotačního programu část zastupitelů nezaregistrovala vstřícný návrh Váženého pana Mgr. Přepiory k úpravě dotačních podmínek a soustředila se pouze na rozdrcení disentního občanského stanoviska a to navíc zřejmě bez znalosti obsahu výše citovaného článku.

  Dále Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. opět přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci z hlediska nevynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka. – Obdržel posléze také od zástupce Společenství webu Necipujtenas.CZ gratulaci k životnímu jubileu a sladkou pozornost s motivem Ostravy.

  Vážený pan Mgr. Přepiora informoval ZSMO o své prosbě adresované Váženému Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ve věci získání odborného posudku Váženého pana profesora Svobody (podrobnosti viz zde), který má přispět k novelizaci chybné ostravské tzv. čipovací vyhlášky. Mgr. Přepiora poprosil ZSMO, aby všichni s novým krajským vedením v této věci vstřícně spolupracovali tak, aby se dílo konečně po dlouhých letech úspěšně podařilo. – Vážený pan Mgr. Přepiora taktéž představil oficiální výsledky selhání systému vynucování čipování psů v Havířově v letech 2012 až 2016 (zaveden ve stejném roce jako v Ostravě; podrobnosti zde).

  SwN poznamenává: Občané nakonec dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat archivovanou a veřejnosti bohužel běžně nepřístupnou audionahrávku z oficiálního jednání ZSMO (lze ji však získat mj. dle zákona o svobodném přístupu k informacím), která přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse. Řadu právních komentářů, doplnění a faktických údajů lze najít v mnoha článcích a materiálech na webu Necipujtenas.CZ.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 16. listopadu 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-21-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-16-11-2016.pdf

 • 23. listopadu 2016: Nejvyšší správní soud České republiky (NSS) se zastal svobodomyslných občanů, kteří odmítli akceptovat invazivní zásahy do lidského/živého těla způsobené neústavním chováním veřejné moci ve věci plošného vynucování očkování! NSS ve shodě s dřívějším rozhodnutím Ústavního soudu ČR (ÚS) také odmítl akceptovat neústavní metody tzv. „legislativního násilí“: nesmí být používány vůči občanům ČR, kteří je evidentně odmítají přijímat na základě své konzistentně/veřejně prezentované výhrady svědomí, přesvědčení nebo víry! – Stejný postoj obou vysoce respektovaných soudů lze navíc očekávat v případě obhajoby přirozených práv/svobod chovatelů zvířat disentujících proti vynucování tzv. povinného/invazivního čipování živých tvorů v jednotlivých městech pod hrozbami likvidačních pokut a tzv. „čipovacích komand úředních osob“! Obzvláště zástupci ANTI-čipovacího disentu v Ostravě reprezentovaní mj. Petrem Hadaščokem nst. dostávají nyní do ruky další silné argumenty pro úspěch své případné ústavní stížnosti vůči povinnému nastřelování cizích RFID elektronických předmětů do zvířat nebo případně už i člověka! – Rozsudek Nejvyššího správního soudu České republiky v Brně ve výše uvedené věci má datum 25. října 2016, spisovou značku „4 As 114/2016 – 43“ a podepsal jej Vážený pan soudce Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., předseda senátu. – Jde o – doufejme – definitivní vítězství svobodomyslných občanů, kteří odmítají již řadu let konzistentně akceptovat dle svého přesvědčení, výhrady svědomí a víry metody tzv. „legislativního násilí“ veřejné moci ve věci bezvýjimečného vynucování očkování svých vlastních dětí. – Společenství webu Necipujtenas.CZ publikovalo k této velmi důležité kauze v lednu 2016 rozhodnutí Ústavního soudu České republiky s podrobnou argumentací zde. – Kompletní znění říjnového rozsudku NSS bylo k dispozici široké veřejnosti zde. Každý si v něm může přečíst mj. následující vyjádření, které lze analogicky v mnoha ohledech použít z hlediska legální obrany občanů/chovatelů vůči urputnému/invazivnímu vymáhání čipování domácích zvířat: „Zbývá tedy uzavřít, že městský soud posoudil věc správně, pokud dospěl k závěru, že v konkrétním posuzovaném případě byly splněny všechny Ústavním soudem stanovené podmínky pro akceptování sekulární výhrady svědomí žalobců a upuštění od vynucení povinného očkování jejich nezletilé dcery uložením pokuty.“ „Proti rozhodnutí žalovaného se žalobci bránili žalobou, v níž namítali jeho nezákonnost spočívající v tom, že povinnost podrobit se očkování, resp. skutková podstata daného přestupku je stanovena vyhláškou č. 537/2006 Sb. jako podzákonným právním předpisem; to podle žalobců odporuje ústavnímu pořádku. V případě jejich dcery mimoto nebyla spolehlivě zjištěna možnost kontradikce či přirozené imunity ve smyslu § 46 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví. Žalobci upozornili na rizika spojená s očkováním hexavakcínou a namítali, že nebyli řádně a úplně poučeni o rizicích a důsledcích očkování a alternativách k němu; ...“ V takovém postupu veřejné moci lze spatřovat rozpor s ústavním „principem přiměřenosti“. „Uloženou pokutu žalobci považují za nepřiměřeně vysokou; žalovaný se podle nich nevypořádal s nízkou společenskou nebezpečností jednání a skutečností, že žalobci jednali v nejlepším zájmu dítěte.“ „Městský soud dospěl k závěru, že žalobci neporušili zákonem stanovenou povinnost, neboť z obecného ustanovení § 46 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví nelze vyvozovat správněprávní odpovědnost, přičemž konkrétní skutkové podstaty reprobovaného jednání nejsou upraveny zákonem, nýbrž pouze vyhláškou č. 537/2006 Sb., tedy podzákonným právním předpisem.... stát by měl být schopen garantovat 0 % výskyt vedlejších účinků spojených s očkováním a v opačném případě nést odpovědnost za rizika spojená s očkováním, přičemž tato odpovědnost v současné době právním předpisem upravena není. Z výše uvedeného tak je zřejmé, že městský soud počítá se situací, že stát nebude schopen garantovat 0 % výskyt vedlejších účinků spojených s očkováním.“ „Nejvyšší správní soud však má za to, že … městský soud v rámci posouzení konkrétní věci konkrétních žalobců při poměřování jednotlivých zájmů pouze shledal, že k očkování nelze přistupovat pouze jednostranně a paušálním způsobem s odůvodněním, že se jedná o zákonem uloženou povinnost, ale je třeba při něm zachovávat co nejvyšší míru obezřetnosti a opatrnosti, neboť očkování zároveň představuje zásah do tělesné integrity jednotlivce.“ NSS zároveň vyjádřil názor, že by měla veřejná moc daleko více soustředit své úsilí na podporu vysvětlování pozitiv očkování, na racionální argumenty místo hrozeb pokutami a vyobcováním neočkovaných osob ze svobodné lidské společnosti. Samozřejmě je velice podivné, když stát není ještě stále připraven nést odpovědnost za své legislativní násilí. Nejvyšší správní soud v této záležitosti vyloženě a jasně konstatoval: „Stěžovatel může k zmírnění obav rodičů z nepříznivých následků očkování na zdraví dětí přispět i přípravou právní úpravy, která by na stát přenesla odpovědnost za zdravotní újmu způsobenou povinným očkováním. Přestože k přijetí takové právní úpravy vyzval Ústavní soud již v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/14, tedy téměř před dvěma lety, dosud přijata nebyla.“ – Logicky z toho vyplývá, že bude uplatněn stejný princip také v případě vzniku újmy (zdravotní, etické, finanční apod.) díky vynucování čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka (psi), které probíhá v ČR na základě pouhých městských/obecních podzákonných předpisů pod hrozbami až likvidačních padesátitisícových pokut (nepoměr k nízké výši pokut za nenaočkování dětí) a popotahování tisíců lidí v přestupkovém/správním řízení (viz Ostrava, Havířov apod.). – Výše uvedené právní teze dávají především nyní plnou relevanci a velice silnou argumentaci pro případnou ústavní stížnost Váženého pana Petra Hadaščoka nst., jenž bojuje konzistentně mírovými prostředky za osvobození občanů ČR z povinné RFID invazivní identifikace již od roku 2012 mj. formou petice, dopisů, vyjádřeními pro sdělovací prostředky a veřejnými projevy při debatách s politiky. Minimálně v případě jeho samotného a jeho domácích zvířat by mu po prozkoumání tisíců stran důkazních materiálů, fotografií, přepisů audio/video nahrávek aj. informací evidentně dala česká justice za pravdu včetně Ústavního soudu ČR. – Kompletní znění rozsudku NSS je k dispozici níže.

  Dokument ke stažení v PDF:

   

  Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/czech-justice-backs-antivaccination-dissent-gives-great-arguments-for-antimicrochipping-dissenters-and-petr-hadascok-cr-2016-2015.pdf

 • 19. listopadu 2016: Oficiální zápis z 20. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 19. října 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (viz Kunčice); případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz rozšiřování tzv. vědecko-technologického parku v Porubě; budování tramvajových linek tam, kde je občané nechtějí; kotlíkové dotace); obavy ze zvyšování daňové a poplatkové zátěže; růst cen tepla; rozporuplné pojmenování ostravských ulic; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů, časovými obstrukcemi aj.

  Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 19. zasedání ZM“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „4. podnět občana statutárního města Ostravy“; „35. návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků“; „57. návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu ´kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji´“; „59. návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva ze dne 19. října 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo k již druhé vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili se s děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se tehdy v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím při jednání ZSMO plně řídil ve dnech 14. 9., 19. 10. a 16. 11. 2016 a již si nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Vážený pan primátor zkrátka správně opět nechal v říjnu 2016 zcela svobodně promluvit zástupce SwN k programovému bodu č. 2. Svou předchozí červnovou chybu již nezopakoval. Podobně pozitivně se zachoval také během následujícího listopadového jednání Váženého ZSMO. Na dotazy občanů vznesené k programového bodu č. 2 posléze odpovědělo přímo Vážené nové vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde).

  Potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod však není při jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo). Občané nemají vůbec žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit (viz nejnověji incident z 16. 11. 2016 ve věci projevu Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného nebo poznámky jednoho Váženého pana radního o tzv. „zdržování“ zastupitelů legálně pokládanými dotazy občanů z téhož dne, které nebyly v souladu s oficiálním městským PR; obdobně viz poznámka o zdržování z úst Váženého pana zastupitele Babky z 19. 10. 2016).

  Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Občan může svými inteligentními dotazy, slušným projevem a díky nezájmu politiků o danou problematiku nebo v opozici vůči výše uvedeným psychologicko-obstrukčním taktikám zastupitelů uplatňovat také skrze humor a satiru své plné/spravedlivé a ústavně garantované právo přímého podílu na správě věcí veřejných za využití svobody slova, názoru, přesvědčení, víry apod. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra od roku 1989.

  Tristní zářijová změna jednacího řadu ZSMO ke všemu přinesla avizované zhoršení podmínek pro dialog občanů se svými zastupiteli. Lidé museli opět čekat mnoho hodin (v jednom případě více než 7 a půl hodiny) na přednesení svého projevu. Díky odstranění tradičních závěrečných programových bodů s prostorem pro občanskou diskusi opět hrozilo, že nebude jednomu seniorovi ani vůbec umožněno svobodné vyjádření. Skrze dvojí prosbu a zastání ze strany Váženého Mgr. Přepiory k tomu naštěstí nedošlo. ZSMO přesto nadbytečně hlasovalo o udělení slova zcela oprávněnému (podle zákona o obcích) člověku z Ostravy.

  Je proto vhodné si zase po pár letech připomenout: „Jak totiž Ústavní soud setrvale traktuje, vychází z principu primátu jednotlivce před státem, a tedy z ochrany jeho ústavně zaručených základních práv právě vůči veřejné moci. Úkolem Ústavního soudu proto není a ani nemůže být ochrana vrchnostensky vystupujícího státu před jednotlivci, nýbrž právě naopak: ochrana základních práv jednotlivců proti státu, potažmo veřejné moci,“ připomněl politikům předseda Ústavního soudu: Vážený pan JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

  Podobně samotný senát Ústavního soudu ČR (sp. zn IV. ÚS 1511/13 - 20. května 2014): „Právě v kontextu debaty o věcech veřejných, resp. politických poskytuje Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva názorům zaznívajících v takovýchto debatách velmi silnou ochranu. Svoboda projevu představuje „jeden ze základních pilířů demokratické společnosti, jednu ze základních podmínek jejího pokroku a rozvoje každého jednotlivce“, přičemž „se vztahuje nejen na ‚informace‘ a ‚myšlenky‘, které jsou přijímané příznivě či jsou považovány za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují /.../. Při kritice veřejné záležitosti vykonávané veřejně působícími osobami platí z hlediska ústavního presumpce o tom, že jde o kritiku dovolenou. Jde o výraz demokratického principu, o výraz participace občanské společnosti na věcech veřejných“ /.../neboť základem svobodné společnosti je svobodná diskuse, svobodná výměna názorů, z povahy věci se lišících, protichůdných a vzájemně se popírajících. O to více musí být tato diskuse umožněna ve vztahu k otázkám veřejného zájmu, resp. při kritice představitelů veřejné moci. /.../ Veřejná debata o veřejných věcech by měla podléhat, pokud jde o subjektivní názory v ní prezentované, pouze minimální míře zásahů ze strany veřejné moci (soudů). Je věcí příjemců informací (čtenářů, diváků), aby si o aktérech veřejné diskuse sami učinili obrázek, a to jak na základě formy, tak obsahu jimi prezentovaných názorů. Je-li kritizovanou osobou osoba veřejně činná, je minimalizace zásahu veřejné moci do svobodné debaty zdůvodněna též snazším přístupem veřejně činných osob do médií, než je tomu u osob soukromých, tedy také snazší možností na jakoukoli kritiku reagovat. /.../ Uvedenou formu kritiky svého počínání by měl volený zástupce a představitel obce snést, jakkoli by ji subjektivně vnímal jako nedůvodnou či nespravedlivou, zůstává-li v rovině hodnocení jeho projevů a činů. Opačným přístupem by se prostor pro veřejnou diskusi o veřejných záležitostech výrazně snížil a riziko případného soudního sporu by mohlo vést též k autocenzuře kritiků a mít odstrašující účinek pro debatu o věcech veřejných.

  Snaha některých příslušníků tzv. „elitních politických klubů“ o vytlačení občanského legálního i legitimního disentu nespokojených občanů z veřejného života tak nebude podle Ústavního soudu tolerována! Lidé mají plné právo hájit mírovými prostředky konzistentně/neustále své názory během pokusů o dialog se svými zastupiteli!

  Legendární ostravský občanský aktivista/senior Vážený pan Ing. Jaroslav Novotný také seznámil širokou veřejnost v rámci říjnového jednání ZSMO s mohutnými problémy při vyřizování své korespondence s Váženým panem primátorem a projednáváním svých písemných podnětů ve věci nezvyšování cen tepla.

  Vážený občan Petr Hadaščok nst. mj. přednesl svou vášnivou obhajobu svobodného života občanů bez vměšování veřejné moci. Vážený pan primátor mu na to odpověděl, že v progresivní Ostravě nicméně už také o této osobní svobodě (čipování domácích zvířat) chce a bude rozhodovat většina volených politiků a nikoliv sami občané. Dokud taková pravomoc bude k dispozici, tak ji budou ostravští politici také využívat.

  Velký zájem ZSMO a přítomných sdělovacích prostředků způsobilo vystoupení Vážené členky petičního výboru ve věci nevynucování stavby nové tramvajové trati v jednom z ostravských městských obvodů.

  Zástupce SwN dále připomněl zveřejnění zcela zásadního článku s tématikou celoevropského/nefunkčního čipování zvířat a hořkých zkušeností českých chovatelů psů aj. živých tvorů s udavačstvím a neférovým aktivismem některých spolků ochránců přírody. – Vysvětlil význam novelizace složitého Statutu města Ostravy pro život všech Ostravanů a jejich zastupitelů. – Zastal se občanů, kteří stále nevědí, jak přesně budou probíhat kontroly v jejich soukromých obydlích ve věci kotlíkových dotací. – Zajistil pro všechny občany Ostravy veřejný příslib Váženého pana primátora o nezvyšování daní/poplatků pro rok 2017 v následujícím znění: „Sdělil, že návrh rozpočtu na rok 2017 nepočítá s nárůstem daně z nemovitosti a ani to už není technicky možné i kdyby to chtěli provést. Dále sdělil, že se nepočítá s žádným navýšením jiných místních daní a poplatků.“ – Zástupce SwN ocenil pozitivní posun ve kvalitě oficiálního zápisu z jednání Váženého zářijového ZSMO, který tentokráte při srovnání audionahrávky korektně zachytil diskusi s veřejností.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

  POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

  Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

  SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

  SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až později), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

  Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 19. října 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-20-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-19-10-2016.pdf

 • 11. listopadu 2016: Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO) opět vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! – Potvrzeno: Nynější papírové jízdné bude v blízké budoucnosti bohužel zcela zrušeno včetně sedmidenních dlouhodobých kupónů! Spotřebitelům odmítajícím dálkově čitelné čipové karty ODISky však alespoň naštěstí zůstanou anonymní SMS jízdenky! Přibudou také povinné datové kontroly při každém nástupu do vozidla, sledování stovkami kamer a podrobné vyhodnocování pohybu občanů! Přeměně ostravské veřejné dopravy na tristní/totalitní dohledový systém tak zřejmě opravdu vůbec nic nebrání? – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 10. listopadu 2016 a 14. října 2016 velice vstřícné/korektní dopisy z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsané Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy (ze začátku i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto vysoce hodnotí pozitivní komunikační styl Váženého pana Ing. Moryse! Nicméně ani z jeho nejnovější písemnosti nevyplynuly všechny odpovědi na vznesené občanské dotazy. Dopis Váženého pana Moryse taktéž podruhé potvrdil pokračující tristní vizi směřování DPO obzvláště z hlediska těch cestujících, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují papírové nebo SMS anonymní jízdné (to zůstane v Ostravě naštěstí zatím zachováno) či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že ani nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam patří také část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit (riziko hackerů, kyberteroristů, sledování osobního života apod.). Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní/vězeňský/dohledový systém se stovkami kamercelodenními kontrolami občanů již při pouhém vstupu do každého vozidla MHD bude tedy v blízké době definitivně dokončena. – Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgová – vedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) – v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014“ v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní nebo obecně elektronické transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Lidé by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí! Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním aj.), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. Dopisy Váženého pana Ing. Daniela Moryse, MBA, jsou k dipozici široké veřejnosti níže.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-part-1-and-2-cr-2016.pdf

 • 3. listopadu 2016: Městské vynucování čipování psů v Havířově nesplnilo ani od roku 2012 svůj hlavní účel: Neeliminovalo opuštěné zatoulané psy a radikálně nesnížilo počet zvířat v útulku! Nedocílilo velkého poklesu nákladů na celý systém identifikace/péče o psy! Jde o další ukázku nefunkčního/vynucovaného molochu a úzce souvisejících problémů v soužití městského člověka s čtyřnohými živočichy! Tyto potíže nedokázaly vyřešit ani metody legislativního násilí nebo pokuty a masové nasazení tzv. „čipovacích komand“ (viz obdobná situace v blízkém městě Ostravě)! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) získalo v říjnu 2016 díky vstřícné spolupráci Váženého pana Michala Podloučky (dopravní specialista, člen občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, podporovatel politického uskupení NEZÁVISLÍ; viz rozhovor zde) a prostřednictvím Vážených úředních osob z Magistrátu Statutárního města Havířova (cca 74.101 obyvatel) včetně zdejší městské policie oficiální data (ODH) v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, která brilantně ukázala dlouhodobé selhání a závažné problémy nedokonalého, leč stále ještě tristně pod hrozbou drsných kontrol/pokut vynucovaného a dokonce paradoxně vychvalovaného systému tzv. RFID trvalé identifikace nejlepších čtyřnohých přátel člověka chovaných v soukromých domácnostech občanů Havířova. Tzv. „povinné“ čipování psů, jehož nezákonnost a neústavnost byla v minulých letech již několikrát řádně zdůvodněna právními odborníky (viz např. 1, 2, 3), tak podle výše uvedených oficiálních dat v Havířově (viz také blízká Ostrava a konkrétní fakta zde) nenaplnilo svůj účel ani od roku 2012, kdy zde byla schválena místní tzv. „čipovací vyhláška“ č. 2/2012, jejímž cílem bylo: 1/ vyřešit problémy s velkými počty „opuštěných nebo toulavých psů, kteří jsou po odchytu ustájeni v havířovském útulku“; 2/ „ihned po odchytu kontaktovat chovatele k vyzvednutí nalezeného psa a tím šetřit finanční prostředky chovatelů a města“; 3/ „zajistit v Havířově spolehlivou identifikaci všech psů chovaných na území města déle než 30 dnů bez výjimky. Udělováním výjimek z trvalého označování psů by se záměr postihnout všechny nezodpovědné chovatele (tedy i chovatele psů „malých plemen“ nebo psů vyššího věku) minul účinkem.“; 4/ „trvale označené psy nemohou jejich chovatelé opustit s úmyslem se jich bez postihu zbavit a přenést náklady na jejich péči na město.“ (zdroj: ODH); 5/ „Zavedením povinnosti trvale označit psy elektronickým čipem a přihlásit je do evidence a důslednou kontrolou této povinnosti, bude zároveň zajištěna lepší kontrola, zda jsou chovatelé psů přihlášeni k místnímu poplatku ze psů, takže by mohlo dojít k navýšení příjmu města z těchto poplatků.“ „Cílem vedení evidence označených psů a jejich chovatelů je snadnější vyhledávání toulavých psů, jejich brzký návrat k chovatelům a snadnější vyhledávání původních chovatelů opuštěných psů.“ (zdroj: ODH) Již v říjnu roku 2011 ovšem důvodová zpráva předložená Radě Statutárního města Havířova správně vypočítávala argumenty proti zavedení čipovací povinnosti, které se později v praxi ukázaly být skutečně pravdivé: „Zavedením povinnosti chovatelům nechat trvale označovat své psy a přihlásit je do evidence nedává záruku, že dojde ke snížení počtu psů umístěných do útulku, protože po zkušenostech z jiných měst, která již tuto povinnost zavedenou mají, se na území města nachází značné množství psů, kteří ani v současné době nejsou přihlášeni do evidence, jejich chovatelé nehradí místní poplatek ze psů a pokud se jim pes zatoulá, nevyhledají ho. Protože povinnost trvale označovat psy není zavedena celostátně, může se na území města zatoulat pes z jiné obce, který nebude označen a bude umístěn do útulku.“ Stejná výše citovaná důvodová zpráva dokonce uváděla výsledky telefonického dotazování na vynucování čipování v okolních městech: Mj. např Frýdek-Místek zavedl na svém území povinné čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka r. 2006. V průběhu pěti let se zde sice podařilo zajistit označení již dříve pomocí známky evidovaných psů, nikoliv však předpisově všech skutečně v dané lokalitě žijících nejlepších čtyřnohých přátel člověka. Vůbec se však nesnížil počet odchycených psů. Podobně v Karviné začali s povinným čipováním roku 2001 a od roku 2004 jej zakotvili do místní obecně závazné vyhlášky. Během deseti let fungování zdejšího vymáhání RFID identifikace psů dokázali donutit pouze 80 až 85 % chovatelů k tomu, aby nechali svým zvířatům povinně nastřelit pod kůži elektronické čipy. Navíc se v praxi ukázalo, že množství pokut za neočipování psů nelze vůbec z určitých chovatelů vymoci; do karvinského útulku se pořád dostávalo měsíčně 40 až 45 psů (náklady každých 30 dnů 120.000,- Kč); v Karviné ke všemu „nezaznamenali výrazný úbytek zatoulaných psů umístěných v útulku pro psy, protože nezodpovědní chovatelé si raději pořídí nového psa než by vynaložili prostředky na označení psa, za kterého by v případě jeho zatoulání a umístění do útulku museli uhradit náklady za pobyt,“ uvedla havířovská důvodová zpráva. – Přes všechna varování však byla nakonec roku 2012 havířovská čipovací vyhláška zdejšími zastupiteli schválena. – Podle ODH nejsou celkové výsledky havířovské RFID označovací akce nijak slavné. K 26. září 2016 bylo v Havířově 7.335 evidovaných psů označených čipem. Pro srovnání roku 2012 měl Havířov registrováno prostřednictvím známky 6.413 psů. Hlavní problém s předpokládanými nikde neevidovanými, opuštěnými a toulavými psy však pořád přetrvával: v období od počátku roku 2010 až do 26. září 2016 šlo vždy každoročně o několik stovek dokonce nijak neoznačených psů, kteří byli ve městě odchycení a převezeni do místního útulku. Přitom z měst a obcí kolem Havířova se dostalo do útulku za stejné zhruba šestileté období pouze 62 psů; jde tedy v drtivé většině o tristní městskou situaci přetrvávající i po zavedení povinného čipování. Paradoxně havířovské úřední osoby dokázaly navracet v časovém úseku od roku 2010 až do 26. září 2016 zpět domů nijak neoznačené psy (bez čipu, tetování nebo známky) v rozmezí od 56 až 160 zvířat, což svědčí o jejich vysoké znalosti místních poměrů. Ve stejném období se jim však nepodařilo navrátit zpět domů k chovatelům od 195 do 338 psů (označených čipem i jinými způsoby nebo vůbec neidentifikovatelných). Vlastní povinné čipování se podílelo na úspěšném navracení psů zpět domů ve výše sledovaném období pouze v počtu 35 až 132 případů; přitom se nikdy nepodařilo navrátit k původním chovatelům 100% odchycených/očipovaných psů (ve sledovaném časovém úseku šlo o jeden až osm negativních případů). Velkou roli také hrála pořád adopce: 199 až 384 konkrétních kauz. Havířovská veřejná moc se pokoušela tento neblahý trend opakovaně zvrátit pomocí masových akcí městské policie. Ty si měly vynutit pomocí kontrol pejskařů stoprocentní dodržování vyhlášky č. 2/2012 v aktuálním znění. Zdejší politici lidem hrozili likvidačními pokutami50.000,- Kč (podobně jako v Ostravě). Od 1. ledna 2014 do 26. září 2016 pak provedli městští strážníci přes 6.548 kontrol držitelů psů (většina prohřešků řešena domluvou) s výsledkem výběru blokových pokut v sumě 61.620,- Kč (celková výše na místě nezaplacených částek: 101.400,- Kč). Havířovská radnice navíc velmi korektně ve své písemné odpovědi uvedla, že příslušníci městské policie nemohou vynucovat očipování zvířat v soukromých obydlích občanů. Hlavní problém tedy čipování v praxi vůbec nevyřešilo. – Z hlediska bezpečnostní situace obyvatelstva představoval znepokojivé zjištění obzvláště rok 2016, kdy byl patrný nezvykle veliký nárůst útoků psů na lidi (10 případů) s následkem zranění a to již čtvrtým rokem od schválení havířovské čipovací vyhlášky, když předtím běžně docházelo každý rok ke zhruba dvěma až čtyřem takovým útokům. Podle odpovědi z Magistrátu Statutárního města Havířova (na rozdíl od Ostravy, kde byla bezpečnost občanů důležitým argumentem pro zavedení povinného čipování) nemá RFID označení/evidence psů na bezpečnost lidí žádný vliv. – Velké zklamání také přinesla výše nákladů určená na městský havířovský útulek, které se nepodařilo radikálně snížit: V časovém rámci let 2010 až 2015 odcházelo z veřejných rozpočtů jen na útulek každoročně přibližně od 4 do 5,4 miliónů korun (celkové výdaje na péči o psy, úklid apod. však v Havířově dosahovaly v tomto období každoročně od 4,3 až do 5,9 miliónů korun). Výběr z poplatků za psy ale v Havířově nikdy nedokázal od roku 2010 do 26. září 2016 tyto náklady pokrýt: Jednalo se každých 12 měsíců o příjem ve výši od 2,5 až do 2,8 miliónu korun (patrná setrvalá vzestupná tendence.) Pokud by čipování v Havířově dokonale fungovalo, byly by logicky náklady na útulek minimální, jelikož by byli všichni nalezení psi ihned vráceni zpět domů. Poplatky ze psů by pak měly opět logicky pokrýt celkové městské výdaje na péči o místní nejlepší čtyřnohé přátele člověka. K tomu však nedošlo. – SwN dodává, že vynucování nastřelování RFID invazivních elektronických předmětů do živých těl zvířat pod hrozbou likvidačních pokut (až 50.000,- Kč) by mělo proto být definitivně zrušeno nebo změněno na dobrovolnou formu. Nefunkční systém nelze občanům vnucovat a tlačit je k tomu, aby se na něm navíc nedobrovolně finančně podíleli, jestliže ke všemu existují daleko úspěšnější metody označování/navracení zatoulaných zvířat zpět domů. Patří k nim především policejní foto-identifikační metoda rozpoznávání tváří v návaznosti na mobilní/internetové aplikace a sociální sítě/média, DNA značení/vzorkování, klasické i elektronické známky, adresáře, GPS moduly a v neposlední řadě osvěta včetně propagace dobrých příkladů soužití mezi zvířaty a lidmi obzvláště ve městech. Vždy však musí být na svobodném zvážení majitele zvířete, jak a zda vůbec provede označení svého čtyřnohého domácího mazlíčka. – Podle monitoringu tisku SwN se občané ve sdělovacích prostředcích výše uvedená fakta většinou nedozvěděli. Mediální informace, které pronikly z Havířova v určitých případech roku 2016 na veřejnost, byly spíše založeny na dojmech než reálných faktech. Novináři zkrátka neměli prostor, aby se mohli ve své důležité práci zabývat danou problematikou do hloubky a detailně zkoumat to, co jim který politik nebo úředník tvrdí. Výsledkem pak často bylo jednostranné informování široké veřejnosti, které by však nemělo být součástí korektního zpravodajství, nýbrž jiných/relevantních žurnalistických forem a nebo rovnou PR metod ovlivňování veřejného mínění. Zprávy typu: „Čipování se osvědčilo; je v uvozovkách báječné, úžasné; zvířatům i jejich chovatelům prospívá; všichni ho tzv. nadšeně přijímají,“ něco takového by zkrátka mělo být podloženo jasnými/reálnými fakty. A jelikož je těchto „báječných“ informací o čipování v médiích všude ohromné množství, odevšad se na každého nekriticky doslova valí: přinesli jsme proto občanům ČR naopak na základě analýzy výše uvedených nových havířovských dat z října 2016 úplně opačný pohled, který by měl rozumným lidem konečně otevřít oči a ukázat jim: jak neskutečně s nimi někteří vychytralí zastánci vynucování čipování manipulují a jak jim tzv. vymývají mozky. Otázkou ovšem stále zůstává: Proč tak činí? Vždyť v žádné zemi na světě dosud nikdy čipování/evidence/registry nedokázaly ani za více než uplynulé dvě desítky let od svého zavedení do praxe nikdy a nikde vyřešit mnohdy nelehké soužití člověka se zvířaty. – Společenství webu Necipujtenas.CZ by na tomto místě rádo poděkovalo za vysoce korektní spolupráci Váženému panu Michalu Podloučkovi a všem úředním osobám, které přispěly k poskytnutí zcela zásadních faktických dat z Havířova (město vede Vážený pan primátor Bc. Daniel Pawlas z KSČM). – Získaná dokumentace je k dispozici níže ve formátu pdf.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/bad-mandatory-rfid-microchipping-system-in-havirov-city-2016-2012-czech-republic.pdf

 • 31. října 2016: Oficiální zápis z 19. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 14. září 2016 (viz dokument níže).

Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy (viz Kunčice); případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování/sledování pohybu občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují (viz rozšiřování tzv. vědecko-technologického parku v Porubě); neférové zvyšování daňové a poplatkové zátěže; neohleduplné/hlučné/děsivé hudební festivaly, produkce; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů aj.

Dotčené body jednání: „Schválení programu“; „Ověření zápisu z 18. zasedání ZM“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „10 – Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů“; „90 – Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí“; „91 – Navržení člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s.“; „72 – Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města“, „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva ze dne 14. září 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo k vysoce pozitivní satisfakci pro všechny občany, kteří nehodlali akceptovat porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, nesmířili ses děsivou cenzurou z červnového jednání Váženého ZSMO, kdy bylo jednomu slušně se dotazujícímu občanovi neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se již tentokráte v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. S tímto dozorovým stanoviskem vnitra byl následně seznámen Vážený pan primátor Statutárního města Ostravy, který se jím plně řídil a 14. 9. 2016 si již nedovolil znovu občany cenzurovat, zakazovat jim mluvit v rozporu se zákonem i ústavním pořádkem ČR. Jelikož však potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu (SwN to opakovaně zdokumentovalo), a občané nemají vůbec žádnou právní jistotu, že budou moci během jednání ZSMO ještě kdy vůbec svobodně hovořit: zástupce SwN vyzval Vážené ZSMO dle návrhu ministerstva vnitra k odvolání Váženého pana ostravského primátora z jeho funkce. Šokované ZSMO se však ještě zatím pro takový návrh neodvážilo hlasovat. Vážený pan primátor později raději už nechal zástupce SwN zcela svobodně promluvit k programovému bodu č. 2, čímž veřejně přiznal svou předchozí chybu. Podobně pozitivně se zachoval také v rámci následujícího říjnového jednání Váženého ZSMO. Občanovi dokonce vstřícně/korektně odpovědělo na dotazy vznesené v rámci programového bodu č. 2 přímo Vážené nové vedení Váženého Dopravního podniku Ostrava (viz samostatný článek Necipujtenas.CZ zde).

Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné cenzurní situaci, která se udála během červnového jednání Váženého ZSMO, zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra svobodného vývoje od roku 1989.

Zástupce SwN dále upozornil Vážené ZSMO na „cenzurní chyby“ v oficiálním zápise z jednání Váženého červnového ZSMO. Při srovnání audionahrávky a výsledného zápisu vyšly najevo rozsáhlé vynechávky celých zapsaných vět, které byly naprosto zásadní pro zdokumentování potlačování svobody slova, názoru, přesvědčení, víry a především principů definovaných zákonem o obcích a vůbec celým ústavním pořádkem ČR. Zápis z říjnového jednání Váženého ZSMO posléze velmi korektně zachytil podněty zástupce SwN a veřejnost se tak díky tomu mohla konečně oficiálně seznámit s tím, co se skutečně v červnu 2016 na ZSMO odehrálo.

Občané podpořili Váženého pana michálkovického starostu Ing. Martina Jurošku, Ph.D., za jeho jasnou/konzistentní obhajobu nezvyšování daňové zátěže Ostravanů (daň z nemovitých věcí; viz článek Necipujtenas.CZ zde). Mj. díky Váženému panu zastupiteli Juroškovi a následnému vývoji debaty pak nárůst daní naštěstí neprošel.

Zástupce SwN poděkoval 14. září 2016 během jednání ZSMO za veřejné zastání v rámci červnového jednání ZSMO Váženému panu Michalu Podloučkovi, dopravnímu specialistovi, členu občanské komise č. 5 Havířov - Šumbark, jenž poskytl Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) v srpnu 2016 rozsáhlý rozhovor a dále také Váženému panu zastupiteli ZSMO Ing. Lumíru Palyzovi (ČSSD).

Paradoxně ZSMO opět bezdůvodně/neeticky (nicméně legálně) zakázalo Váženému panu Podloučkovi promluvit (nešlo o občana s bydlištěm v Ostravě). Svědčí to předně o tom: jaké nesvobodné a nedemokratické poměry v ZSMO panovaly. Co bránilo Váženému ZSMO vyslechnout si občana v rozsahu pěti minut času dle dikce jednacího řádů, když již na ZSMO vážil Vážený pan Podloučka cestu a svůj projev si pečlivě připravil? Nic. – Přesto byly některé myšlenky Váženého pana Podloučky odcitovány v projevu Váženého pana Mgr. Přepiory, čímž se podařilo inteligentně zvítězit nad zlomyslnými cenzurními praktikami některých ostravských politiků.

ZSMO navíc schválilo tristní změnu svého jednacího řádu, která vrátila některé poměry na zastupitelstvu do temných dob před komunálními volbami roku 2014. Občané pak již posléze museli díky tomu během říjnového jednání ZSMO čekat na přednesení svého krátkého projevu až 7 a půl hodiny (SIC!). Dobře informovaný oficiální zdroj SwN totiž potvrdil, že novela jednacího řádu měla být jakýsi „Lex Hadaščok/Přepiora“ s cílem zastavit nebo alespoň omezit aktivní/diskutující veřejnost, která oprávněně poukazovala na palčivé ostravské problémy. – Politici by se přeci měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci s občany a k hledání kompromisního řešení „win/win“ napříč společenským spektrem. Bohužel to nechtějí dělat (viz Vážený pan zastupitel MUDr. Tomáš Málek a jeho nepochopitelná reakce ze dne 14. 9. 2016 během jednání ZSMO a naopak pokus o vstřícnou spolupráci přednesený Váženým panem Mgr. Přepiorou během říjnového jednání ZSMO).

Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapojit inteligenci, cit a navzájem se hlavně podpořit! Politici to za lidi bohužel neudělají!

POZNÁMKA: Originální verze zápisu z jednání ostravských zastupitelů (viz zdroj) má legálně odstraněny dle zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění jména některých občanů vystupujících v diskusi. Svobodné Společenství webu Necipujtenas.CZ v tomto daném případě jména určitých fyzických osob neodstraňuje: Má souhlas se zveřejňováním jmen např. Váženého pana Petra Hadaščoka nst., Váženého pana Milana Moldříka, Váženého pana Ing. Jaroslava Novotného, Váženého pana Mgr. Radka Přepiory, Váženého pana Michala Podloučky, Váženého pana Ing. Jiřího Zapletala a dalších osobností dle kontextu publikovaných materiálů.

Oficiální zápis z jednání zastupitelů Statutárního města Ostravy (viz zdroj) dále obsahuje řadu nepřímých citací a tím také některých nepřesností: ty přirozeně mohou při přepisu audionahrávky vzniknout.

SwN proto čtvrtým rokem doporučuje zveřejňování oficiálních online video/audio přenosů z jednání ostravských zastupitelů včetně pořizování stenografických záznamů na webu města Ostravy. Občané by měli mít k dispozici plný a nezkreslený přehled o tom: co se na Zastupitelstvu odehrálo.

SwN z těchto důvodů raději před čtením originálního zápisu radí vždy nejprve prostudovat své prohlášení (dostupné až později), které přesněji zachycuje pronesené výroky účastníků diskuse a právní komentáře dle pořízených audionahrávek.

Součástí zápisu níže jsou navíc také (nad rámec originálu) přihlášky do diskuse, které Vážený pan Mgr. Přepiora zaslal elektronicky představitelům Statutárního města Ostravy a posléze je osobně podal k tomu určeným městským úředníkům cca 30 minut před začátkem jednání ZSMO dne 14. září 2016. Příkladem Váženého pana Mgr. Přepiory se inspirovali další občané. (Text projevu na přihlášce se může lišit od výsledného textu v zápisu z důvodů aktuálního vývoje debaty, která např. reaguje na cenzurní zásahy řídícího jednání ZSMO apod.) Tyto přihlášky mohou obecně sloužit jako elektronický/formulářový vzor pro všechny občany ČR, kteří budou chtít v budoucnosti sdělit místním politikům svobodně a bez cenzury své životní zkušenosti, podněty, dotazy, názory, připomínky a uplatnit tak své ústavní právo na přímou správu veřejných záležitostí.

Dokument ke stažení v PDF:

 

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/oficialni-zapis-z-19-jednani-zastupitelu-statutarniho-mesta-ostravy-14-9-2016.pdf

 • 14. října 2016: Dopravní podnik Ostrava a.s. (DPO) vstřícně odpověděl na část dotazů Necipujtenas.CZ! Bohužel: Všichni cestující již budou muset jezdit ostravskou MHD podle stávající vize DPO jen díky dálkově čitelným/napadnutelným čipům nebo jiné formě nebezpečného elektronického jízdného; přibudou také povinné datové kontroly při každém nástupu do vozidla; sledování kamerami a podrobné vyhodnocování spotřebitelského pohybu! Nynější papírové a SMS jízdné bude pravděpodobně v určitém časovém období definitivně zrušeno! Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní dohledový systém tak bude dokončena! – Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) obdrželo 14. října 2016 velice vstřícný/korektní dopis z provenience Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO; stoprocentním vlastníkem této akciovky je Statutární město Ostrava) podepsaný Váženým panem Ing. Danielem Morysem, MBA, jenž nastoupil v září 2016 na pozici nového předsedy představenstva DPO. Vážený pan Morys se pokusil odpovědět na část občanských dotazů, které lidé opakovaně adresovali vedení DPO během veřejného jednání Váženého Zastupitelstva Statutárního města Ostravy a to i přes urputné cenzurní zásahy a nesouhlas některých ostravských vedoucích představitelů politické moci (viz samostatné články Necipujtenas.CZ mj. zde, zde aj.). SwN právě proto pozitivní „komunikační nástřel“ Váženého pana Ing. Moryse velice chválí. Nicméně z písemnosti Váženého pana Ing. Moryse bohužel nevyplynuly všechny odpovědi na vznesené občanské dotazy. Jeho dopis taktéž potvrdil pokračující tristní vizi směřování DPO obzvláště z hlediska těch cestujících, kteří nesouhlasí s metodami Velkého bratra a preferují papírové nebo SMS anonymní jízdné či jiné možnosti prokazování své legální přepravy. Je opravdu smutné, že zatím ani nové vedení DPO nehodlá podpořit zavedení plného a férového opt-outu pro výše uvedenou skupinu cestujících, kam patří také část věřících spoluobčanů preferujících své soukromí/bezpečnost, kterou jim obzvláště elektronické systémy odbavení nedokáží zajistit (riziko hackerů, kyberteroristů apod.). Přeměna ostravské veřejné dopravy na totalitní dohledový systém tak bude zřejmě v blízkých letech definitivně dokončena.Přitom již roku 2014 zdůraznila například Jenni Borgovávedoucí odboru pro integraci tzv. „chytrých jízdních dokladů“ z britského Ministerstva dopravy („Head of Smart & Integrated Ticketing at Department for Transport“) v průběhu prestižní konference „Transport&Ticketing 2014v Londýně, že moderní identifikační/platební technologie využívající například mikročipy a RFID přenos dat: mohou cestujícímu/zákazníkovi značně zkomplikovat život. Jde především o situace, kdy se občan v technologií nevyzná, nebo jakoukoliv z nich nevyužívá. Borgová proto přepravcům důrazně doporučila, aby zajistili co nejširší akceptaci RŮZNÝCH forem plateb (viz mj. diverzifikace rizik navržená Společenstvím webu Necipujtenas.CZ ve spolupráci se Stranou svobodných občanů) včetně příjmu/vydávání hotovosti (papírových dokladů) a nesoustřeďovali se v návalu nadšení z úspor a kontroly nad cestami spotřebitelů pouze na bezkontaktní transakce. – Do hry navíc mj. nyní vstupují díky informacím Policie České republiky a webu Měšec.cz nová bezpečnostní rizika kolem čipových karet, kterým bude muset Ostrava ve zvýšené míře čelit dle všeobecného negativního světového trendu nárůstu kyberzločinnosti a kyberterorismu včetně s tím spojených nákladů. Místní ostravská politická reprezentace a pověření oficiální koordinátoři městské i krajské dopravy však pořád většinou nic z toho nechtějí uznat. Bohužel. Cestující by si totiž správně měli mít možnost vybrat z různých typů prokazování jízdného: Jenže v monopolní situaci ostravské MHD si ani nemají šanci zvolit jiného a třeba i lepšího soukromého dopravce, který by jim zajistil za tržní cenu jak dostatečné soukromí, tak opt-out z „motivačně vynucovaného“ externího čipování a elektronizace obyvatelstva. – Společenství webu Necipujtenas.CZ dodává, že mikročipy a provázané špatně nastavené systémy přinášejí svým uživatelům často zbytečné komplikace. SwN proto čtvrtým rokem varuje: Obzvláště křesťané mají nyní v důsledku obrovských globálních, technologických rizik a sílících mediálních pro-čipovacích kampaní další důvody k obavám. Díky přetechnizované západní civilizaci se totiž pro ně stává opravdu stále více a více reálnějším známé Biblické proroctví z knihy Zjevení sv. Janaznamení šelmy. Ke všemu po zkušenostech s vynucováním čipování zvířat (teď již dokonce v případě koček), postupným přechodem k bezhotovostní společnosti, schválením elektronické evidence tržeb a povinným nošením občanek s čipem např. na Slovensku (v České republice naplánováno na příští roky): si už žádný opravdově věřící člověk nedovolí brát takové věci na lehkou váhu. Ostatně dejme slovo samotnému proroctví: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. /.../ Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“ Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“ – Společenství webu Necipujtenas.CZ nijak nepodporuje nucení kohokoliv k povinnému přijetí mikročipů nebo jakýchkoliv moderních technologií např. formou legislativního aj. násilí nebo prostřednictvím tzv. „motivačního vymáhání“. Každému musí být umožněn svobodný opt-out (například papírové dlouhodobé jízdenky s 2D kódováním), aby nemusel mikročipy nebo jiný typ svého označení povinně akceptovat a nebyl také díky takovému svému rozhodnutí neférově znevýhodněn. Opačný přístup slouží Zlu! Důrazně se v této souvislosti distancujeme od jakéhokoliv schvalování forem legislativního násilí a neférových praktik nesvobodné hospodářské soutěže, které např. protěžují pouze technologii externího nebo interního čipování na úkor jiných, přitom daleko lepších, úspěšnějších, svobodnějších, mnohdy levnějších a především neinvazivních řešení! Nikomu zároveň nelze bránit v dobrovolném sebeočipování, označení, se všemi známými riziky pro jeho tělo, peněženku i lidskou duši. – Celý dopis Váženého pana Ing. Daniela Moryse, MBA, je k dipozici široké veřejnosti níže.

Dokument ke stažení v PDF:

Záložní - alternativní zdroj: http://necipujtenas3.sweb.cz/big-brother-and-final-solution-for-totalization-of-public-transport-in-ostrava-city-no-future-optout-cr-2016.pdf

 • 26. července 2016: Oficiální zápis z 18. jednání Zastupitelstva Statutárního města Ostravy ze dne 22. června 2016 (viz dokument níže).

  Společenství webu Necipujtenas.CZ (SwN) se opět zaměřilo na monitoring toho, zda Vážené Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy (ZSMO) /ne/umožnilo občanům svobodnou, necenzurovanou diskusi.

  Lidé inspirovaní příkladem kolegů ze Společenství webu Necipujtenas.CZ přišli na jednání Váženého ZSMO a přihlásili se zde velmi odhodlaně do debaty. Šlo jim o témata, která Ostravany zajímají, bohužel je často i trápí, nebo jim dokonce způsobují existenční potíže: vynucování rizikového/neústavního/nezákonného a vysoce nefunkčního systému povinného čipování nejlepších čtyřnohých přátel člověka; všeobecný nástup nebezpečných chytrých měst, regionů a věcí; ekologické problémy; případy nerovného/neférového přístupu k rodinám občanů/stavebníků a k ostravským seniorům ve věku od 65 a 70 let v důsledku rozdílných podmínek pro cestování v MHD; neumožnění spravedlivého opt-outu z externího očipování/označování občanů; předražené veřejné dotace/zakázky, které ve svém důsledku občané vůbec nepotřebují; chyby v komunikační strategii města a nedostatek dialogu při jednání ZSMO s občany včetně (ne)dodržování termínů, postupů definovaných zákonem o obcích, ústavním pořádkem, jednacím řádem a principy obyčejného/slušného/gentlemanského zacházení s lidmi v Ostravě; pokusy o zlepšení systému diskuse občanů v průběhu jednání zastupitelstva obzvláště se vztahem k jednacímu řádu, oficiálním zápisům; (ne)dodržování přirozených práv/svobod občanů (hlavně svobody slova, tisku, názoru, přesvědčení) a jejich potlačování z pozice síly veřejné moci například metodami cenzury, formou vulgarit, dehonestací občanů aj. Dotčené body jednání: „schválení programu“; „Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce právnických osob založených nebo zřízených statutárním městem Ostrava a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem statutárního města Ostravy“; „45 „Žádost občanů města Ostravy o vyvěšeni moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5. července 2016“; „56 „Informace k výstavbě v lokalitě ul. U Olši a ul. Příměstská v Polance nad Odrou“; „34 „Kandidatura statutárního města Ostravy do soutěže „European Green Capital““; „36 „Poskytnuti účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na aktualizaci mobilní aplikace SmogAlarm“; „42 „Návrh na uzavřeni Dodatku č. 20 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a společností Dopravní podnik Ostrava a.s.“; „44 „Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.“; „Dotazy, připomínky a podněty občanů“; „Diskuse – různé“; „Závěr“ aj.

  Společenství webu Necipujtenas.CZ zveřejní v průběhu roku 2016 k jednání Váženého ostravského Zastupitelstva z 22. června 2016 své podrobné stanovisko a komentovaný přepis audionahrávek včetně právních názorů zde. Již nyní je však jasné, že výše uvedeného dne došlo v konkrétním případě k porušení zákona o obcích a ústavního pořádku České republiky, k děsivé cenzuře; jednomu slušně se dotazujícímu občanovi bylo neoprávněně zakázáno svobodně promluvit v průběhu jednání ZSMO k programovému bodu č. 2 a posléze jej Vážený pan řídící jednání ZSMO z pozice ctihodné a Vážené úřední osoby ve veřejné funkci placené z veřejných financí nepochopitelně/vulgárně dehonestoval. Vůči takovému zlému postupu se již tentokráte v obvykle mlčícím ZSMO ohradil významný a velice zkušený opoziční politik včetně mladého kandidáta do zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

  Na celou situaci reagovalo posléze v červenci 2016 z pozice výkonu dozoru nad činností samosprávy dokonce Ministerstvo vnitra České republiky, které se občanů jasně zastalo a poskytlo jim právní výklad výše uvedeného nezákonného/neústavního zásahu veřejné moci včetně způsobů mírových/legálních/etických forem občanské obrany. Jelikož potlačování ústavně chráněných přirozených práv/svobod není v rámci jednání ZSMO vůbec ojedinělé a rozhodně nejde o žádnou náhodnou chybu, jak již SwN opakovaně dokumentovalo: Lze zcela legitimně očekávat hlasování o odvolání řídícího jednání ZSMO, Váženého pana primátora z jeho funkce.

  Podrobnosti k výše uvedené a bezpochyby pozoruhodné situaci zpracovalo Společenství webu Necipujtenas.CZ v samostatných článcích včetně zveřejnění získané dokumentace Ministerstva vnitra ČR mj. zdezde (viz také předchozí vývoj zdezde). Jde o zcela zásadní materiály pro pochopení možného nástupu totalitního řízení veřejných společenských vztahů v rámci třetího největšího města v České republice. Písemnosti z ministerstva vnitra přitom poskytují všem občanům České republiky důležité poznatky: jak slušně čelit ve veřejném prostoru výše uvedeným závažným problémům. SwN proto doporučuje všem lidem se zájmem o životadárné zachování svobodného/demokratického systému, aby si výše uvedené dokumenty podrobně prostudovali a nenechali se odradit od své spravedlivé participace na správě svého kraje, města, obce. Skončí-li v ČR svoboda slova, skončila tím také celá polistopadová éra svobodného vývoje od roku 1989.

  Vážené ZSMO navíc projednalo zprávu o šetření Úřadu veřejného ochránce práv v Brně publikovanou Společenstvím webu Necipujtenas.CZ. Ta potvrdila závažné legislativní pochybení a komunikační problémy při řešení situace polanských stavebníků. Celé záležitosti se korektně ujal Vážený pan zastupitel JUDr. Ivan Štefek (KSČM), jenž posléze shromáždil k výše uvedené kauze všechny materiály a uskutečnil jednání se zodpovědnými městskými byrokraty; vyslechl si také především argumenty samotných stavebníků a pokusil se přimět ZSMO v průběhu jednání dne 22. června 2016 k přijetí všeobecně vstřícného usnesení. To se mu sice nakonec těsně o pár hlasů bohužel nepodařilo, nicméně vybojoval alespoň pro zle tísněné občany/stavebníky další kolo jednání v příslušných městských orgánech.

  Občané také mj. upozornili na nevhodné/předražené ekologické projekty/zakázky; problémy v organizaci veřejné ostravské dopravy, jízdného; špatné „motivační vynucování“ externího čipování cestujících bez férového opt-outu; zlé a v konkrétních případech zdraví nebezpečné vymáhání čipování zvířat apod. Zastupitelé byli vyzváni k ukončení slovních/psychologických výpadů, cenzury, likvidace svobody slova a zatrpklé nevstřícnosti směřující egoisticky na dobře připravené a slušně diskutující lidi, kteří oprávněně poukazovali na palčivé ostravské problémy. Politici by se totiž měli raději vydat směrem ke vzájemné spolupráci s občany a k hledání kompromisního řešení „win/win“ napříč společenským spektrem. – Někteří ze zastupitelů se o to již skutečně snaží. – ZSMO si zřejmě vzalo část podnětů veřejnosti k srdci, neboť na občany čekal 22. června 2016 na galerii nad jednacím sálem zastupitelů krásný/nový „řečnický pultík“ s vhodným dvoustupňovým osvětlením. – Další podrobnosti viz přímo samotný zápis níže.

  Ukazuje se: Občané dokáží společnými silami prosadit mírovými prostředky i vůči původně urputnému odporu zkušených politických oponentů celou řadu věcí. Ne vše se samozřejmě podaří rychle. Vyžaduje to nicméně jediné: Vytrvat, nenechat se odradit fintami, obstrukcemi, matením, nálepkováním a psychologickými metodami papalášů, teď už dokonce jejich otevřenými cenzurními zásahy a jak ukázal 22. červen 2016 i nadávkami, vulgaritami; chce to nicméně zapoj